Кількість абзаців - 488 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери (з урахуванням положень проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку (реєстр. № 9493) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери
 
   Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Частину третю статті 360 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144) викласти у такій редакції:
 
-1- Кармазін Ю.А.
У Господарському кодексі України виключити частину третю статті 360, а саме:
«3. Діяльність фондової біржі спрямовується відповідно до закону виключно на організацію укладання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів».
 
Враховано   1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144):
 
5. «3. Діяльність фондової біржі спрямовується відповідно до закону виключно на організацію укладання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів».
 
-2- Прасолов І.М.
Пропонується виключити частину другу статті 359 Господарського кодексу України з метою узгодження положень законопроекту та у зв’язку з виключенням відповідної норми із статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
Враховано Торговець не повинен повідомляти біржу про усі укладені поза біржею угоди, а щодо укладених на біржі угод повідомлення є зайвим.  1) частину другу статті 359 виключити;
2) частину третю статті 360 виключити.
 
    -3- Терьохін С.А.
У пункті 1 розділу І проекту Закону пропоную вилучити статтю 360 ГКУ для усунення різночитань зі ст.20 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
Враховано частково Стаття 360 Кодексу регулює загальні засади створення та функціонування бірж.   
6. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
   2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
7. 1) у статті 110:
 
   1) у статті 110:
 
8. пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
9. «2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можливо усунути, чи в інших випадках, встановлених законом, за позовом учасника юридичної особи»;
 
-4- Прасолов І.М.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 виключити слова «за позовом учасника юридичної особи».
Таким чином, кінцева редакція проекту лише уточнює чинну редакцію, передбачаючи логічно завершений юридичний акт у рішенні суду: саме ліквідацію юридичної особи, а не лише визнання недійсної її державної реєстрації. При цьому, позов учасника такої юридичної особи, як передумова її ліквідації, також можливий, якщо це передбачено відповідним законом.
 
Враховано   "2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які неможливо усунути, чи в інших випадках, встановлених законом";
 
    -5- Терьохін С.А.
В абзацах другому і третьому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту Закону пункт 2 частини 1 залишити у діючій редакції ЦКУ, оскільки за новою редакцією:
а) стає неможливою ліквідація компанії типа «МММ» за позовом постраждалої особи;
б) нова редакція суперечить по суті частині 2 цього пункту. Як приклад, НБУ не зможе звернутися до суду щодо ліквідації банку, а ДПА – конвертаційного центру.
 
Враховано по суті в редакції Комітету   
10. частину другу викласти в такій редакції:
 
   у частині другій:
 
11. «2. Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, може бути пред’явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, учасником юридичної особи, відповідним органом державної влади у випадках, встановлених законом.
 
-6- Прасолов І.М.
Абзаци п’ятий та шостий підпункту 1 пункту 2 викласти у такій редакції:
«у частині другій:
в абзаці першому слова «а щодо акціонерних товариств - також Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «відповідним органом державної влади у випадках, встановлених законом».
 
Враховано   в абзаці першому слова "а щодо акціонерних товариств - також Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "відповідним органом державної влади у випадках, встановлених законом";
 
    -7- Терьохін С.А.
В абзаці пятому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту Закону:
У зв’язку з тим, що суд є незалежним, до нього не можуть висуватися вимоги, частину 2 пропоную викласти у такій редакції:
«2. За наявності достатніх підстав суд може прийняти рішення про ліквідацію юридичної особи за позовом учасника юридичної особи або органу, уповноваженого установчими документами приймати рішення про ліквідацію юридичної особи, або державного органа, що здійснив її державну реєстрацію, або державного органа, який здійснює нагляд за діяльністю юридичної особи та має відповідно до закону право звернутися до суду щодо її ліквідації за наявності законних підстав».
 
Враховано редакційно    
12. Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи її керівника, виконавчий орган чи позивача може бути призначено ліквідатором або включено до складу комісії з припинення юридичної особи»;
 
-8- Прасолов І.М.
Уточнити редакцію абзацу сьомого підпункту 1 пункту 2, замінивши слова «її керівника, виконавчий орган» словами «керівника такої юридичної особи, її виконавчий орган»
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
"Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи керівника такої юридичної особи, її виконавчий орган чи позивача може бути призначено ліквідатором або включено до складу комісії з припинення юридичної особи";
 
    -9- Терьохін С.А.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту Закону:
зміни до частини 3 є анекдотичними, оскільки з одного боку дозволяється «ліквідація … керівника юридичної особи», а з іншого – нівелюється роль ініціатора ліквідації. Це як покласти обов’язок зі страти на об’єкт страти. З урахуванням змін до попередньої частини, пропоную частину 3 викласти у такій редакції:
«Обов’язки з ліквідації юридичної особи покладаються на позивача. Суд може прийняти рішення про делегування таких обов’язків органу, що уповноважений установчими документами приймати рішення про ліквідацію юридичної особи.
Витрати, понесені особою, яка виконує обов’язки з ліквідації юридичної особи, підлягають відшкодуванню за рахунок позивача, якщо інше не визначено законом».
 
Враховано редакційно    
13. 2) частину першу статті 195 доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
      
14. «5) іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на одержання від емітента належних їм коштів;
 
-10- Терьохін С.А.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту Закону:
Пропоную вилучити таке доповнення щодо іпотечних цінних паперів, оскільки їхнє визначення міститься у ст.5 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Пропозиція ГНЕУ про вилучення доповнення підтримується.
 
Враховано ією ж статтею Кодексу передбачено, що законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів. Тобто достатньо їх врегульовування у зазначеному Законі.     
15. 6) приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власників на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду»;
 
-11- Терьохін С.А.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту Закону пропоную вилучити таке доповнення, оскільки використання таких квазі- цінних паперів призвело до різкого розшарування суспільства у 90-х минулого сторіччя. Нагадую, що приватизаційні та житлові сертифікати вже не використовуються в Україні.
Єдиною мотивацією впровадження такої норми є спроба відродити асоціальний розподіл земель сільгосппризначення, які ще де-юре залишаються у власності українського народу.
 
Враховано остатньо їх врегульовування у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок". Слід зазначити, що приватизаційні папери, зокрема, житлові чеки й досі використовуються під час приватизацій, наприклад, кімнат у гуртожитках.     
16. 3) перше речення частини першої статті 198 викласти у такій редакції: «Особа, що розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом»;
 
-12- Кармазін Ю.А.
Назву статті 198 Цивільного кодексу України викласти у наступній редакції:
«Стаття 198. Виконання за ордерним цінним папером».
 
Відхилено Частина друга ст.198 Кодексу стосується всіх цінних паперів, а не тільки ордерних.  2) перше речення частини першої статті 198 викласти у такій редакції: "Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом".
 
    -13- Терьохін С.А.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І проекту Закону пропоную відхилити правку, прийняту у 1 читанні, оскільки:
- стаття 198 ЦКУ поширюється на всі, але не тільки ордерні цінні папери;
- не існує законів, за якими зобов’язання за цінними паперами можуть не виконуватися або таке виконання не є солідарним з індосантом. Будь-які спроби передачі обов’язку індосанта погасити борг на емітента або на попереднього індосанта свідчать про створення фінансової піраміди або про фінансове шахрайство.
Теоретично, така правка може свідчити про намагання юридично забезпечити дефолт по суверенним зобов’язанням. Якщо ж взяти до уваги намагання уряду відновити приватизаційні цінні папери для розподілу «земельного фонду», то стає вирогідним прийняття закону, за яким КСП або фермерське господарство позбудуться своєї земельної власності в момент, коли вони схочуть продати хоч одне з своїх корпоративних прав.
 
Відхилено астина друга ст.198 Кодексу стосується всіх цінних паперів, а не тільки ордерних. Ощадний (депозитний) сертифікат може бути ордерним, а зобов’язання за ним виконує банк, а не індосанти (що пропонується визначити у ст.13 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"). Отже, є необхідність перше речення статті 198 Цивільного кодексу доповнити словами "якщо інше не встановлено законом".   
17. 4) доповнити главу 54 параграфом 7 такого змісту:
 
      
18. «§ 7. Купівля-продаж цінних паперів
 
      
19. Стаття 716-1. Договір купівлі-продажу цінних паперів
 
      
20. 1. Договір купівлі-продажу цінних паперів укладається, змінюється, розривається та виконується відповідно до вимог цього Кодексу з урахуванням особливостей, установлених законом.
 
-14- Терьохін С.А.
В абзаці другому підпункту 4 пункту 2 розділу І проекту Закону:
Пропоную виключити доповнення глави 54 параграфом 7, оскільки воно не має змістовного навантаження та де-факто стосується лише особливостей торгівлі на фондових біржах. За бажанням таку норму можна внести до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
Враховано З огляду на виключення ч. 2 цієї нової ст. 716- 1, редакція, що залишається, тобто лише ч. 1, по суті, не встановлюватиме ніяких нормативних правил, носитиме бланкетний характер, а її правовий зміст випливає з інших положень Цивільного кодексу, якими регулюються договірні правовідносини     
    -15- Кармазін Ю.А.
у главі 54 виключити параграф сьомий, а саме: «§ 7. Купівля-продаж цінних паперів
Стаття 716-1. Договір купівлі-продажу цінних паперів
1. Договір купівлі-продажу цінних паперів укладається, змінюється, розривається та виконується відповідно до вимог цього Кодексу з урахуванням особливостей, установлених законом.
2. У разі коли договір купівлі-продажу цінних паперів укладається на фондовій біржі за поданими сторонами публічними пропозиціями щодо його укладення (офертами), зазначені в такому договорі ціна та строк виконання не можуть змінюватися».
 
Враховано    
21. 2. У разі коли договір купівлі-продажу цінних паперів укладається на фондовій біржі за поданими сторонами публічними пропозиціями щодо його укладення (офертами), зазначені в такому договорі ціна та строк виконання не можуть змінюватися».
 
-16- Терьохін С.А.
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 2 розділу І проекту Закону:
Пропоную виключити пункт 2 як такий, що суперечить загальним правилам добросовісної конкуренції. Фондова біржа, як один з посередників при торгівлі цінними паперами, не може мати жодних привілей стосовно інших суб’єктів фондового ринку.
 
Враховано ондова біржа не є стороною договорів, які укладаються учасниками біржових торгів і запропонована норма не містила привілеїв для бірж. Разом із тим, не варто Кодексом передбачати певні особливості лише однієї з багатьох технологій біржової торгівлі     
22. 3. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 465, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268, № 35, ст. 296; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392; із змінами, внесеними Законами України від 21 квітня 2011 року № 3265-VІ і № 3267-VІ та від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
   3. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 465, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268, № 35, ст. 296; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392; 2011 р., № 44, ст.456, № 43, ст.448; 2012 р., № 7, ст.53):
 
23. 1) статтю 3 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 3 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
24. «пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах регулювання діяльності, яка провадиться на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії».
 
-17- Прасолов І.М.
Пропонується уточнити положення абзацу другого підпункту 1 пункту 3 та викласти його у такій редакції:
«пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії».
 
Враховано   «пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії».
 
    -18- Терьохін С.А.
В підпункті 1 пункту 3 розділу І:
У зв’язку з тим, що пруденційний нагляд за банками, що є учасниками фондового ринку здійснюється Національним банком України, то новий абзац має бути таким:
«пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах регулювання діяльності, яка провадиться на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії, крім банків»
 
Відхилено Нормативи пруденційного нагляду за фондовим ринком не можуть визначатись іншим, ніж НКЦПФР регулятором, зокрема й НБУ. Дані положення погоджені з НБУ та підтримуються ним.   
25. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим;
 
26. 2) у частині першій статті 4:
 
   2) у статті 4:
у частині першій:
 
27. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
   пункти 3 та 10 викласти в такій редакції:
 
28. «3) андеррайтинг - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо відчуження цінних паперів у процесі їх розміщення за дорученням, від імені та за рахунок емітента»;
 
-19- Прасолов І.М.
Викласти абзац третій підпункту 2 пункту 3 у такій редакції:
«3) андеррайтинг – укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов’язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом».
 
Враховано Чинний Закон і цей законопроект передбачають значне коло послуг, які може надавати андеррайтер: консультування, гарантування, рекламування тощо.  "3) андеррайтинг – укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов’язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом";
 
    -20- Кармазін Ю.А.
у пункті 3 частини першої статті 4 виключити слово «цивільно-правових» і далі – за текстом.
 
Враховано редакційно    
29. пункт 10 викласти у такій редакції:
 
      
30. «10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (фондової біржі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними»;
 
-21- Прасолов І.М.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
"10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими ніж цінні папери".
 
Враховано Уточнюється коло діяльності фондової біржі. При цьому діяльність щодо клірингу за деривативами чітко відноситься до розряду можливих напрямів діяльності фондової біржі.  "10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери";
 
    -22- Терьохін С.А.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 3 розділу І проекту Закону:
Пропоную виключити слова у дужках « (фондової біржі)», оскільки пропонується безпідставне звуження терміну професійного учасника фондового ринку – фактично усуваються зберігачі, а депозитарні функції розмиваються між конкуруючими компаніями. Фактично пропонується приватизувати систему реєстрації прав на цінні папери (корпоративні права). За таким підходом треба створити масу конкуруючих приватних центрів для реєстрації землі або квартир.
 
Відхилено рганізація торгівлі на фондовому ринку є виключною компетенцією саме фондової біржі. Водночас, пропозиція врахована по суті у виключенні можливості проведення клірингу за цінними паперами на фондовій біржі   
    -23- Кармазін Ю.А.
пункт 10 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
«10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку — діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними», вилучивши із тексту цього пункту слова: «професійного учасника фондового ринку»
 
Враховано редакційно    
31. частини четверту і п’яту статті 4 виключити
 
-24- Терьохін С.А.
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 3 розділу І проекту Закону:
Пропоную не підтримувати виключення частин 4 і 5 статті 4, а за необхідністю внести відповідні зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
Відхилено астина четверта виключається з одночасним включенням цієї норми до частини шостої статті 27-1, якою доповнюється ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок». Частину п’яту слід виключити через те, що строк дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів є необмеженим.  частини четверту і п’яту виключити;
 
32. 3) частину тринадцяту статті 4-1 викласти у такій редакції:
 
   3) частину тринадцяту статті 4-1 викласти в такій редакції:
 
33. «Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, міською радою та Державною іпотечною установою»;
 
-25- Прасолов І.М.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 3 пропонується виключити слова "Автономною Республікою Крим, міською радою та".
 
Враховано Отримання рейтингу для облігацій місцевих позик є одним із ефективних іструментів забезпечення виконання емітентом своїх зобов’язань перед інвесторами  "Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою";
 
34. 4) у частині другій статті 7:
 
   4) у частині другій статті 7:
 
35. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   пункт 7 викласти в такій редакції:
 
36. «7) встановлює вимоги до правил фондової біржі та реєструє її правила»;
 
-26- Прасолов І.М.
Нову редакцію пункту 7 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» доповнити словами " (зміни до них)".
 
Враховано   "7) встановлює вимоги до правил фондової біржі та реєструє її правила (зміни до них)";
 
37. у пункті 13 слова «у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах» замінити словами «та у депозитаріях»;
 
   у пункті 13 слова «у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах» замінити словами «та у депозитаріях»;
 
38. 2) частину другу статті 7 доповнити пунктом 14-2 такого змісту:
«14-2) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів;»;
 
-27- Прасолов І.М.
Пункт 24 частини другої статті 7 Закону викласти у такій редакції:
"24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів"
 
Враховано   доповнити пунктом 14-2 такого змісту:
"14-2) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів";
пункт 24 викласти в такій редакції:
"24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів";
 
39. у пункті 37-3 слова «юридичною чи фізичною» виключити;
 
-28- Прасолов І.М.
Зміни до пункту 37-3 викласти у такій редакції:
"у пункті 37-3 слова "юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку" замінити словами "особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)".
 
Враховано Щодо банків додаткове погодження набуття особами істотної участі з НКЦПФР є недоцільним, оскільки вони вже зобов’язані погоджувати це з НБУ.  у пункті 37-3 слова "юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку" замінити словами "особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)";
 
40. доповнити пунктами 38 - 42 такого змісту:
 
-29- Терьохін С.А.
Пропоную доповнення пунктами 38 – 42 виключити, оскільки:
у пункті 38 мова йде про пруденційні нормативи, але на відміну від банківського законодавства перелік пруденційних вимог для професійних учасників фондового ринку законом не встановлено;
у пункті 39 пропонується надати право регулятору погоджувати кандидатів на посади фондових бірж та депозитаріїв, що є грубим втручанням у корпоративні повноваження. Альтернативою може бути прийняття кваліфікаційних вимог до кандидатів, прямо визначені у законі. Крім того, іменник «депозитарій» застосовується у множині, що суперечить задекларованим владою цілям про створення єдиного депозитарія під наглядом держави;
у пункті 40 пропонується надати регулятору право на погодження статуту та внутрішніх правил учасників фондового ринку, що є грубим порушенням самої сутності корпоративної власності та повноважень акціонерів;
у пункті 41 регулятор установлює вимоги до реклами ринку цінних паперів, що грубо суперечить законодавству про рекламу. Для запобігання недобросовісній рекламі необхідно вносити зміни до спеціального законодавства, як було зроблено припустимо по підакцизним товарам, лікам та деяким з банківських продуктів.
 
Відхилено скільки НБУ здійснює погодження статутів банків і змін до них, з метою забезпечення рівності регуляторів, такі повноваження повинні бути надані також і НКЦПФР. Норми щодо погодження кандидатів на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв пов’язані з необхідністю адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. (Директива 2004/39/ЄС від 21.04.2004 р. про ринки фінансових інструментів передбачає, що компетентний орган має переконатися в тому, що особи, які ефективно управлятимуть діяльністю інвестиційного підприємства, мають достатньо хорошу репутацію і необхідний досвід тощо).  доповнити пунктами 37- 5 – 37- 9 такого змісту:
 
41. «38) встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку;
 
-30- Терьохін С.А.
В абзаці дев`ятому підпункту 4 пункту 3 після слів «фондового ринку» додати слова: « (крім банків)».
 
Відхилено Нормативи пруденційного нагляду за фондовим ринком не можуть визначатись іншим, ніж НКЦПФР регулятором, зокрема й НБУ. Дані положення погоджені з НБУ та підтримуються ним  "37- 5) встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку;
 
42. 39) погоджує кандидатів на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв;
 
-31- Кармазін Ю.А.
у частині другій статті 7 пункт 39 викласти в наступній редакції:
«39) встановлює загальні кваліфікаційні вимоги до керівників фондових бірж та депозитаріїв;»
 
Відхилено Аргументація наведена щодо поправки № 29 Н.д.Терьохіна С.А.  37- 6) погоджує кандидатури на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв;
 
    -32- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
У частині другій статті 7 виключити пункти 39 та 40.
 
Відхилено Аргументація наведена щодо поправки № 29 Н.д.Терьохіна С.А.   
43. 40) погоджує статут та внутрішні правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;
 
-33- Прасолов І.М.
У тексті нового пункту 40 статті 7 виключити слово «внутрішні».
 
Враховано До внутрішніх правил відносяться, наприклад, посадові інтрукції, чи розпорядок роботи офісу тощо.  37- 7) погоджує статут та правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;
 
    -34- Кармазін Ю.А.
пункт 40 виключити, а саме:
«40) погоджує статут та внутрішні правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;»
 
Враховано частково скільки НБУ здійснює погодження статутів банків і змін до них, з метою забезпечення рівності регуляторів, такі повноваження повинні бути надані також і НКЦПФР. Крім того, фондові біржі та депозитарії є системоутворюючими установами ринку цінних паперів, повинні бути особливі контроль і вимоги до них.   
44. 41) установлює вимоги до реклами на ринку цінних паперів;
 
-35- Прасолов І.М.
Пункт 34, яким пропонувалось доповнити статтю 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», перенести до статті 7 та викласти у такій редакції:
"інформує державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у разі невиявлення емітента цінних паперів та/або професійного учасника фондового ринку за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 
Враховано З метою підвищення захисту прав інвесторів пропонується поширити відповідні повноваження НКЦПФР, крім акціонерних товариств, ще й на емітентів облігацій та на професійних учасників.  37- 8 установлює вимоги до реклами на ринку цінних паперів;
37- 9) інформує державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у разі невиявлення емітента цінних паперів та/або професійного учасника фондового ринку за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";
 
45. У зв’язку з цим пункт 38 вважати пунктом 42;
 
      
46. 5) у статті 8:
 
   5) у статті 8:
 
47. 3) статтю 8 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії;»;
 
-36- Прасолов І.М.
Доповнити новий пункт 9 -1 реченням такого змісту: "Така перевірка може бути проведена не більш ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії"
 
Враховано Встановлено обмеження строку, протягом якого колишні професійні учасники можуть бути перевірені регулятором.  доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена не більш ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії";
 
    -37- Кармазін Ю.А.
у пункті 9-1 статті 8:
- вилучити слова: «строк дії ліцензії яких закінчився або» і далі – за текстом;
- слова: «, передбачених на випадок закінчення строку дії або» замінити на слова: «щодо порядку» і далі – за текстом;
- після першого речення доповнити новими реченнями другим та третім наступного змісту:
«Тривалість таких перевірок не повинна перевищувати 10 діб. Продовження строку перевірок здійснюється за рішенням керівника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не більш як на 5 діб.».
 
Відхилено ія не всіх строкових ліцензій закінчена.   
    -38- Терьохін С.А.
В абзаці другому підпункту 5 пункту 3 розділу І проекту Закону:
Пропоную пункт 9-1 статті 8 виключити. Доповнення 9-1 до статті 8 є беззмістовними по своїй суті, оскільки суб’єктом перевірки може стати юридична особа, що після анулювання (закінчення строку) ліцензії де-юре перестає бути «клієнтом» регулятора. Буквальне застосування цього припису дозволяє регулятору перевірити особу, дія ліцензії якої закінчилася багато років тому. Також виникають питання, на предмет якої діяльності мають проводитися такі перевірки та які «інші відповідні органи» маються на увазі.
 
Враховано по суті Встановлено строк у три роки, протягом якого перевірка проводиться Норма необхідна для забезпечення можливості перевірки дотримання колишніми професійними учасниками фондового ринку вимог щодо здійснення ними всіх необхідних дій при припиненні діяльності на фондовому ринку.   
48. пункт 20 викласти у такій редакції:
 
   пункт 20 викласти в такій редакції:
 
49. «20) вести облік, встановлювати вимоги та здійснювати сертифікацію програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку»;
 
-39- Прасолов І.М.
Вилучити функцію сертифікації та викласти абзац у такій редакції:
"20) вести облік, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, та здійснювати контроль за дотриманням зазначених вимог".
 
Враховано Необхідно для чіткого визначення кола саме функціонального програмного забезпечення для більш ефективного здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.  "20) вести облік, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, та здійснювати контроль за дотриманням зазначених вимог";
 
    -40- Терьохін С.А.
Регулятор не може здійснювати сертифікацію програмних продуктів, оскільки не володіє достатніми нормативними повноваженнями та знаннями. Отже, пропоную пункт 20 викласти у такій редакції:
«20) вести облік програмних продуктів, які використовуються суб’єктами фондового ринку для цілей торгівлі цінними паперами, а також встановлювати вимоги для сертифікації таких програмних продуктів відповідно до закону»
 
Враховано редакційно    
50. доповнити пунктами 33 і 34 такого змісту:
 
-41- Терьохін С.А.
В абзаці сьомому підпункту 5 пункту 3 розділу І проекту Закону Пропоную доповнення пунктами 33 і 34 виключити, оскільки їх положення є некоректними відповідно до наведеної нижче аргументації.
В пункті 33:
абзац 1 (позиція 48) як такий, що суперечить пропозиції розробника до ЦКУ (позиція 11);
абзац 2 (позиція 49) як такий, що дублює відповідні норми ЦКУ
 
Відхилено мінами до ЦКУ передбачена можливість подання державними органами позову до суду щодо ліквідації юридичної особи. Однак без закріплення цих повноважень у Законі це буде неможливо з огляду на статтю 19 Конституції.  доповнити пунктом 31- 1 такого змісту:
 
51. «33) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:
 
   "31- 1) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:
 
52. допущення при його створенні порушень, які не можливо усунути;
 
   допущення при його створенні порушень, які неможливо усунути;
 
53. неподання акціонерним товариством протягом двох років Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом, яка має подаватися на регулярній основі, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, така інформація не була подана;
 
-42- Прасолов І.М.
Пропонується така редакція абзацу:
«неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом».
 
Враховано   неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;
 
    -43- Терьохін С.А.
Пропоную виключити, оскільки даний абзац (позиція 50) містить внутрішні протиріччя, а саме:
у першій частині мова йде про неподання протягом 2 років інформації, яка має подаватися на регулярній основі. При цьому, що є такою «регулярною основою» у пункті не розкривається. Крім того, якщо мова йде про строк позовної давності, то він стандартно становить за ЦКУ 3 роки. Якщо ж мова йде про подання обов’яз-кової звітності, то для фінансових інститутів такий строк має бути різко скороченим, наприклад при порушенні пруденційних нормативів;
у другій частині мова йде про АТ, яке не подає зазначену інформацію після застосування до нього санкцій регулятора. У цьому випадку правило «двох років» взагалі не може бути застосованим, оскільки такі санкції мають передбачати негайне та повне відкриття зазначеної інформації.
 
Враховано по суті в редакції, запропонованій до другого читання   
54. неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;
 
-44- Терьохін С.А.
Пропоную виключити абзац девяттй підпункту 5 пункту 3 розділу І проекту Закону, оскільки абзац (позиція 51) є некоректним, оскільки орган реєстрації не може впливати на рішення акціонерів щодо створення (не створення) органів АТ або на їхню структуру управління. Крім того, є юридично некоректним згадування в законі назви регулятора, що здійснює реєстрацію приватного розміщення акцій, оскільки вона може змінюватися у майбутньому.
 
Відхилено Обов’язок створити органи товариства (наглядову раду, інший виконавчий орган) передбачено Законом України «Про акціонерні товариства»  неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;
 
55. нескликання акціонерним товариством без поважних причин протягом двох років загальних зборів акціонерів;
 
-45- Прасолов І.М.
Пропонується така редакція абзацу:
"нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль".
 
Враховано   нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль";
 
    -46- Терьохін С.А.
Пропоную виключити абзац десятий підпункту 5 пункту 3 розділу І проекту Закону, оскільки він (позиція 52) є некоректним. За внутрішнім регламентом АТ загальні збори акціонерів можуть збиратися рідше двох років або навпаки частіше двох років при наявності обумовлених акціонерами причин. Крім того, проектом не визначено термін «поважних причин» - форс-мажор або припустимо хвороба голови правління, або падіння метеориту.
 
Враховано частково в редакції Комітету   
56. 34) інформувати відповідні органи державної влади у разі невиявлення товариства за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
 
-47- Прасолов І.М.
Пункт 34, яким пропонувалось доповнити статтю 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», перенести до статті 7 та уточнити редакцію.
 
Враховано таття 8 встановлює права НКЦПФР, а стаття 7 – обов’язки. Редакція уточнена у пункті 37- 9 статті 7.     
    -48- Терьохін С.А.
Виключити абзац одинадцятий підпункту 5 пункту 3 розділу І проекту Закону.
У пункті 34 (позиція 53) регулятору надається право інформувати «відповідні органи державної влади» у разі не виявлення товариства за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Однак, це не є правом регулятора, але є його обов’язком згідно з правилами, встановленими законодавством України про запобігання відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, чи для фінансування тероризму. В інших випадках розкриття інформації на адресу «відповідних органів державної влади» може здійснюватися виключно за рішенням суду.
 
Враховано по суті Абзац перенесений до статті 7, якою встановлюються обов’язки НКЦПФР Натомість, взагалі без чіткого закріплення за НКЦПФР відповідних повноважень у спеціальному Законі цей державний орган не зможе здійснювати такі функції з огляду на статтю 19 Конституції.   
57. У зв’язку з цим пункт 33 вважати пунктом 35;
 
-49- Терьохін С.А.
Абзац дванадцятий підпункту 5 пункту 3 (позицію 54) пропоную виключити, оскільки вона є дотичною до пунктів (позицій), попередньо запропонованих до виключення
 
Враховано      
58. 4) абзац п’ятий частини другої статті 9 після слів «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,» доповнити словами «видавати розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери,»;
 
   6) абзац п’ятий частини другої статті 9 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "видавати розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери";
 
59. 6) частину першу статті 11 доповнити пунктами 14-16 такого змісту:
 
   7) частину першу статті 11 після абзацу сорок третього доповнити одинадцятьма абзацами такого змісту:
 
60. «14) розповсюдження реклами на фондовому ринку без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, -
 
-50- Прасолов І.М.
Пункт 14, яким доповнено частину першу статті 11 викласти у такій редакції:
«14) розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, —
 
Враховано Необхідно для зміни довготривалої реклами  "14) розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, —
 
    -51- Кондратюк О.К.
Підпункт 6 пункту 3 Розділу І вилучити.
Пропозиції спрямовані на узгодження окремих положень проекту із чинним законодавством, врахування у запропонованих законодавчих новелах вже передбачених Законом України «Про рекламу» принципових і засадничих положень щодо сфери застосування Закону (ст.2), врахування у даному проекті існуючого правового механізму забезпечення свободи літературної, художньої, наукової і технічної творчості в Україні, заборони цензури творчості та результатів творчої діяльності (ст. 309 Цивільного Кодексу) та похідних від даного правового механізму заборони на втручання у форму та зміст реклами зі сторони відповідних державних органів при наданні погоджень, дозволів тощо за одночасного закріплення на законодавчому рівні вичерпного переліку законодавчих вимог стосовно реклами окремих видів товару чи вимог щодо певних рекламних засобів (ст. 16 - 18 Закону). Зважаючи на вищенаведене, пропонується не надавати Комісії повноважень щодо попереднього затвердження реклами цінних паперів та реклами учасників фондового ринку, а також повноважень, які фактично закріплюють (без будь-якого належного обґрунтування) відмінний від передбаченого у ст. 26, 27, 28 Закону України «Про рекламу» правовий алгоритм реагування на випадки порушення вимог Закону.
Пропозиції спрямовані на збереження чинного механізму контролю за дотриманням відповідного законодавства, унеможливлення правових колізій у питанні відповідальності за порушення вимог закону.
На нашу думку, відповідні колізії безумовно виникнуть також і у випадку включення до Закону Про державне регулювання ринку цінних паперів положень, які визначають розмір фінансових санкцій за порушення законодавчих вимог щодо умов рекламування цінних паперів, який є відмінним від вже передбаченого у ст. 27 Закону «Про рекламу».
Зважаючи на предмет правового регулювання даного законопроекту (питання удосконалення законодавства про цінні папери), враховуючи відсутність належного обґрунтування відповідних законодавчих змін, беручи до уваги їх неузгодженість із чинними законодавчими актами, пропонується вилучити з проекту законодавчі пропозиції до ст. 26 Закону України «Про рекламу», які стосуються правового механізму контролю за дотриманням законодавства про рекламу, повноважень відповідних органів державної влади тощо.
 
Відхилено Не відповідає концепції законопроекту   
61. у розмірі від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами.
 
-52- Терьохін С.А.
В абзаці третьому підпункту 6 пункту 3 розділу І проекту Закону:
Пропоную перенести запропоновані адміністративні (штрафні) санкції до Кодексу адміністративних правопорушень України, отже позиції 55 – 67 виключити із запропонованого проекту.
 
Відхилено У цьому положенні йдеться про фінансові санкції для юридичних осіб, а не про штрафні санкції для фізичних осіб.  у розмірі від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами.
 
62. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
   За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
63. у розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;
 
   у розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;
 
64. 15) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, -
 
   15) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, -
 
65. у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами.
 
   у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами.
 
66. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
   За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
67. у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;
 
   у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;
 
68. 16) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, -
 
   16) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку -
 
69. у розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами.
 
   у розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами.
 
70. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
   За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
71. у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами».
 
   у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами».
У зв’язку із цим абзаци сорок четвертий – сорок шостий вважати відповідно абзацами п’ятдесят п’ятим – п’ятдесят сьомим;
 
72. 5) статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів
 
   8) статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів
 
73. Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов’язаними з таким правопорушенням документами протягом п’яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.
 
   Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов’язаними з таким правопорушенням документами протягом п’яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.
 
74. Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальником відповідного територіального органу Комісії або за письмовим дорученням його заступником після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.
 
-53- Прасолов І.М.
У частині другій статті 12 слова "начальником відповідного територіального органу Комісії або за письмовим дорученням його заступником" замінити словами "уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами"
 
Враховано Узгодження з положеннями Закону щодо змін стосовно національних комісій № 3610-VІ від 07.07.2011 року.  Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.
 
75. У разі коли під час проведення перевірки уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилося вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються їх копії, а також протокол про вилучення.
 
   У разі якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилося вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються їх копії, а також протокол про вилучення.
 
76. Вилучення документів, що підтверджують факт правопорушення, проводиться на строк до трьох робочих днів з обов’язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів та день, у який вони відповідно до цього Закону повинні бути повернені. Протокол складається в двох примірниках та підписується уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка провела вилучення документів. Представнику юридичної особи, документи якої вилучені, в момент вилучення документів видається один з примірників протоколу про їх вилучення.
 
   Вилучення документів, що підтверджують факт правопорушення, проводиться на строк до трьох робочих днів з обов’язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів та день, у який вони відповідно до цього Закону мають бути повернені. Протокол складається у двох примірниках та підписується уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка провела вилучення документів. Представнику юридичної особи, документи якої вилучені, у момент вилучення документів видається один з примірників протоколу про їх вилучення.
 
77. Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом трьох місяців після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.
 
-54- Прасолов І.М.
Слова трьох місяців замінити цифрами та словами «30 робочих днів»
 
Враховано Посилююється оперативність реагування НКЦПФР на правопорушення  Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом 30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.
 
    -55- Палиця І.П.
(до реєстр. № 9493)
В абзаці сьомому підпункту 5 пункту 1 розділу І (частина п’ята статті 12) слова «трьох місяців» замінити словами «15 робочих днів».
Чинна редакція статті 12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» надає посадовій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 10-ть робочих днів для прийняття рішення про накладення штрафу. Проектом пропонується збільшити цей строк більше ніж у вісім разів – до трьох місяців після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення.
Пропонується збільшити цей строк у межах 15-ти робочих днів. Оскільки складення акту про порушення на ринку цінних паперів негативно вплине на учасників ринку цінних паперів, однак оскаржити у суді можливо не акт, яким виявлено факт вчинення порушення юридичною особою, а виключно рішення про застосування фінансової санкції. Тому збільшення строку між виявленням порушення та застосуванням штрафної санкції негативно вплине на імідж брокерів, дилерів та інших професійних учасників ринку цінних паперів.
Водночас наявність інформації про порушення на ринку цінних паперів, яку тимчасово (до прийняття рішення про застосування санкції уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) неможливо оскаржити в суді, негативно вплине на становище емітентів, адже потенційні інвестори в цінні папери можуть відмовитись від придбання їх акцій або навпаки, можуть одночасно продати всі їх акції, що призведе до зниження їх ринкової вартості, до зменшення фінансової привабливості товариства тощо.
Також, збільшення строку між моментом складення акту та прийняттям рішення про застосування санкції, неминуче призведе до певних зловживань (корупційних дій) уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які зможуть «на замовлення» зацікавлених осіб, складати акт про порушення і на протязі трьох місяців (до прийняття рішення про застосування санкції) впливати на імідж учасника ринку цінних паперів, знижувати вартість цінних паперів тощо.
У зв’язку з цим, на мою думку, недоцільно істотно збільшувати (до трьох місяців) строк між складенням акту про порушення на ринку цінних паперів та прийняттям рішення про застосування санкції за таке порушення, оскільки це негативно вплине на ринок цінних паперів в Україні.
 
Враховано частково У період між датою отримання документів, що підтверджують факт правопорушення, і датою прийняття рішення про застосування санкції необхідно здійснити дії, які потребують часу (порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, складення та підписання акту про правопорушення, надсилання акту юр.особі у разі неявки її керівника, зупинення провадження у справі про правопорушення – у певних випадках, розгляд справи про правопорушення, тощо).   
78. Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше п’яти років з дня його вчинення незалежно від санкції, а в разі вчинення триваючого правопорушення (триває безперервно протягом періоду часу у зв’язку з невиконанням винною особою певного обов’язку і не закінчене на момент виявлення уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку факту його вчинення) — не пізніше шести місяців з дня виявлення факту його вчинення.
 
-56- Прасолов І.М.
Пропонується викласти у такій редакції:
«Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції».
Слід зазначити, що статтею 102 Податкового кодексу встановлено строк давності для стягнення зобов’язання у 1095 днів, тобто у 3 роки.
 
Враховано   Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції.
 
    -57- Палиця І.П.
(до реєстр. № 9493)
В абзаці восьмому підпункту 5 пункту 1 розділу І (частина шоста статті 12) слова «п’яти років» замінити словами «одного року».
Проект надає можливість Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку притягнути юридичну особу до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше п’яти років з дня його вчинення, а в разі вчинення триваючого правопорушення – не пізніше шести місяців з дня виявлення факту його вчинення.
Відповідальність за порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення (статті 163, 163-5 – 163-11, 188-30). Цим же Кодексом визначено і порядок притягнення особи до відповідальності за порушення на ринку цінних паперів. Відповідно до ст.38 зазначеного кодексу, строк накладення адміністративного стягнення – 2 місяці з дня вчинення правопорушення (при триваючому правопорушенні - не пізніш як через 3 місяці з дня його виявлення), а за вчинення корупційного правопорушення – 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Тобто, максимальний строк для притягнення особи до адміністративної відповідальності – 1 рік з дня його вчинення.
Збільшення проектом строку для притягнення юридичної особи до відповідальності саме за вчинення порушень на ринку цінних паперів не відповідає принципам справедливості та доцільності покарання, адже строк для притягнення особи до відповідальності повинен відповідати необхідності її застосування.
У зв’язку з цим, на мою думку, необхідно встановити річний строк для відповідальності юридичних осіб на ринку цінних паперів.
 
Враховано частково Кодекс України про адміністративні правопорушення поширюється виключно на фізичних осіб, а в даному положенні йдеться про відповідальність юридичних осіб   
    -58- Кармазін Ю.А.
(до реєстр. № 9493)
у частині шостій статті 12:
- слово: «п’яти» замінити на слово: «трьох» і далі – за текстом.
- слова: «шести місяців» замінити на слова: «трьох років» і далі – за текстом.
 
Враховано редакційно    
    -59- Терьохін С.А.
В абзаці восьмому підпункту 7 (в тексті 5) пункту 3 розділу І проекту Закону:
Пропоную вилучити частину шосту як таку, що суперечить загальним правилам приватного права та здоровому глузду.
По-перше, навіть за обов’язком зі сплати податку або погашенням боргу за бюджетним кредитом строк давності становить 3 роки.
Натомість за зобов’язаннями з цінних паперів встановлюється 5-річний строк давності. Тоді виникає колізія правових норм – який строк давності застосовується для державних цінних паперів – 5 років за пропозицією або 3 роки за ЦКУ чи ПКУ?
По-друге, передбачається, що «уповноважена особа» регулятора виявивши порушення, матиме можливість (чи право?) ще півроку очікувати, знаючи про факти вчинення правопорушення на ринку цінних паперів, не вчиняючи при цьому жодних дій, не виконуючи своїх обов’язків та порушуючи закон!
 
Враховано по суті у частині застережень щодо можливих колізій з Податковим кодексом. Строк давності встановлено у три роки. Порушення на ринку цінних паперів призводять до порушень прав інвесторів, отже закріплення 3-річного терміну для застосування санкцій буде стимулювати професійних учасників ретельніше виконувати вимоги законодавства. Крім того, у разі врахування поправки, взагалі не буде передбачено строк давності.   
79. Юридична особа не може бути притягнута до відповідальності за дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень на ринку цінних паперів.».
 
   Юридична особа не може бути притягнута до відповідальності за дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень на ринку цінних паперів".
 
80. 4. У Законі України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67; 2004 р., № 2, ст. 6; 2005 р., № 42, ст. 465; 2010 р., № 38, ст. 505; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
   4. У Законі України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67; 2004 р., № 2, ст. 6; 2005 р., № 42, ст. 465; 2010 р., № 38, ст. 505; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
81. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
82. в абзаці сьомому слова «юридична особа, яка» замінити словами «акціонерне товариство, яке»;
 
-60- Терьохін С.А.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І проекту пропоную вилучити зміну до абзацу сьомого, оскільки емітентом корпоративних прав може бути не тільки акціонерне товариство, але й інші юридичні особи, інкорпоровані згідно з правилами законів України.
 
Відхилено Зміни стосуються визначення організаційно-правової форми депозитарію.  в абзаці сьомому слова «юридична особа, яка» замінити словами «акціонерне товариство, яке»;
 
83. в абзаці тринадцятому слова «фондовою біржою або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними» замінити словами «фондовою біржею та обраним нею»;
 
-61- Терьохін С.А.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І проекту пропоную вилучити зміну до абзацу тринадцятого, оскільки учасники організаційно оформленого ринку не обмежуються лише фондовою біржею.
 
Відхилено Інших учасників організаційно оформленого ринку, крім фондових бірж, вже не існує. Раніше були торговельно-інформаційні системи, але в даний час організаторами торгівлі є лише фондові біржі.  в абзаці тринадцятому слова «фондовою біржою або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними» замінити словами «фондовою біржею та обраним нею»;
 
84. в абзаці шістнадцятому слова «чи організаційно оформленим позабіржовим ринком» виключити;
 
-62- Терьохін С.А.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І проекту Закону пропоную вилучити зміну до абзацу шістнадцятого, оскільки поза законом становляться ПФТС та МФС, а також зберігачі цінних паперів.
 
Відхилено ПФТС відноситься до фондових бірж, а МФС не здійснює біржову діяльність.  в абзаці шістнадцятому слова «чи організаційно оформленим позабіржовим ринком» виключити;
 
85. абзац двадцять четвертий виключити;
 
   абзац двадцять четвертий виключити;
 
86. в абзаці двадцять сьомому слова «юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який одержав» замінити словами «акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю, яке одержало»;
 
   в абзаці двадцять сьомому слова «юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який одержав» замінити словами «акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю, яке одержало»;
 
87. 2) в абзаці першому частини другої статті 6 слова «Юридичні особи» замінити словами «Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю»;
 
   2) в абзаці першому частини другої статті 6 слова «Юридичні особи» замінити словами «Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю»;
 
88. 2) у статті 8:
 
      
89. у першому реченні абзацу першого частини першої слово «виключно» виключити;
 
-63- Прасолов І.М.
Абзац другий підпункту 2 пункту 4 проекту виключити та уточнити редакцію.
Пропонується залишити частину 1 статті 8 в чинній редакції. До прийняття Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», який визначатиме цілісну систему взаємопов’язаних функцій учасників національної депозитарної системи, внесення змін до окремих функцій учасників системи є недоцільним.
 
Враховано      
90. у частині другій слова «та організаційно оформленим позабіржовим ринком» виключити;
 
   3) у частині другій статті 8 слова «та організаційно оформленим позабіржовим ринком» виключити;
 
91. 3) абзац перший частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Депозитарій — акціонерне товариство, акціонерами якого є не менш як 10 зберігачів і яке провадить виключно депозитарну діяльність. При цьому частка одного акціонера в статутному капіталі депозитарію не може перевищувати 25 відсотків.»;
 
   4) у статті 10:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Депозитарій — акціонерне товариство, акціонерами якого є не менш як 10 зберігачів і яке провадить виключно депозитарну діяльність. При цьому частка одного акціонера у статутному капіталі депозитарію не може перевищувати 25 відсотків»;
 
92. 3) частину другу статті 10 викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
93. «2. Фондова біржа може бути засновником та учасником депозитарію»;
 
   «2. Фондова біржа може бути засновником та учасником депозитарію»;
 
94. 4) у першому реченні абзацу другого частини першої статті 11 слова «юридична особа повинна» замінити словами «акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю повинно»;
 
   5) у першому реченні абзацу другого частини першої статті 11 слова «юридична особа повинна» замінити словами «акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю повинне»;
 
95. 5) у першому реченні абзацу першого частини першої статті 12 слова «Юридичні особи» замінити словами «Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю».
 
   6) у першому реченні абзацу першого частини першої статті 12 слова «Юридичні особи» замінити словами «Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю»;
 
96. 4) у частині другій статті 13 слова «чи на організаційно оформленому позабіржовому ринку» виключити.
 
   7) у частині другій статті 13 слова «чи на організаційно оформленому позабіржовому ринку» виключити.
 
97. 5. Пункт 4 частини першої статті 42 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351; 2002 р., № 5, ст. 30, № 17, ст. 117; 2009 р., № 14, ст. 181) викласти у такій редакції:
 
   5. Пункт 4 частини першої статті 42 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351; 2002 р., № 5, ст. 30, № 17, ст. 117; 2009 р., № 14, ст. 181) викласти в такій редакції:
 
98. «4) купує (крім купівлі в емітента) та продає цінні папери в установленому законодавством порядку».
 
-64- Прасолов І.М.
З метою належного врахування поправки Національного банку України пропонується викласти абзац у такій редакції:
«4) купує (крім купівлі в емітента) та продає цінні папери в установленому законодавством порядку. Обмеження, встановлене цим пунктом, не поширюється на придбання цінних паперів у емітента у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 71 цього Закону».
 
Враховано   "4) купує (крім купівлі в емітента) та продає цінні папери в установленому законодавством порядку. Обмеження, встановлене цим пунктом, не поширюється на придбання цінних паперів у емітента у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 71 цього Закону".
 
    -65- Національний банк України
Абзац другий статті 5 проекту пропонуємо викласти в такій редакції:
«4) купує та продає на відкритому ринку (а у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 71 Закону України «Про Національний банк України» - купує і в емітента при їх розміщенні) цінні папери в установленому законодавством порядку».
 
Враховано редакційно    
99. 6. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 12, ст. 100, № 43, ст. 414; 2007 р., № 2, ст. 15; 2010 р., № 2-3, ст. 11, № 29, ст. 392; 2011 р., № 19-20, ст. 142, № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 15 лютого 2011 року № 3024-VІ):
 
   6. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 12, ст. 100, № 43, ст. 414; 2007 р., № 2, ст. 15; 2010 р., № 2-3, ст. 11, № 29, ст. 392; 2011 р., № 19-20, ст. 142, № 23, ст. 160, № 36, ст. 362, № 47, ст.533):
 
100. 1) в абзаці другому статті 2 слова «на первинному ринку цінних паперів» замінити словами «цінних паперів у емітента»;
 
-66- Прасолов І.М.
Викласти підпункт 1 у такій редакції:
«1) у статті 2:
визначення терміну «андеррайтинг» виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
Терміни «андеррайтер» та «андеррайтинг» вживаються в значеннях, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
Враховано Термінологія Закону України «Про банки і банківську діяльність» узгоджується із спеціальним Законом.  1) у статті 2:
визначення терміна "андеррайтинг" виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Терміни "андеррайтер" та "андеррайтинг" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок";
2) у пункті 3 частини другої статті 19 слово "Державною" замінити словом "Національною";
 
    -67- Прасолов І.М.
З метою узгодження законодавства у п. 3 частини 2 ст. 19 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слово "Державною" замінити словом "Національною".
 
Враховано Нова назва регулятора – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.   
101. 2) у частині шостій статті 33:
 
      
102. у першому реченні слова «на первинному ринку» замінити словами «першим власникам»;
 
-68- Прасолов І.М.
Враховуючи те, що зміст терміну «перший власник» пов‘язаний з змістом терміну «розміщення цінних паперів», пропонуємо перше речення частини 6 цієї статті викласти у такій редакції: «Банк розміщує свої акції першим власникам безпосередньо або через андеррайтерів».
 
Враховано   2) перше речення частини шостої статті 33 викласти в такій редакції: "Банк розміщує свої акції першим власникам безпосередньо або через андеррайтерів";
 
103. у другому реченні слова «акцій або» виключити;
 
-69- Прасолов І.М.
Абзац третій підпункту 2 пункту 6 викласти у такій редакції:
"частину третю статті 34 доповнити новим реченням такого змісту: «У разі, якщо зазначений у частині першій цієї статті банк має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку Національний банк України інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про зазначених осіб, які мають наміри набути або збільшити істотну участь у такому банку».
 
Враховано алишено можливість банків виступати посередником не тільки для купівлі власних паїв, але й власних акцій Разом із тим, у зв’язку із вилученням щодо банків додаткового погодження з НКЦПФР пропонується інформування про це з боку НБУ.  3) частину третю статті 34 доповнити другим реченням такого змісту: "У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті банк має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку Національний банк України інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про зазначених осіб, які мають наміри набути або збільшити істотну участь у такому банку";
 
104. 3) частину першу статті 62 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
   3) частину першу статті 62 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
105. «7) центральному апарату і територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на їх письмову вимогу стосовно операцій з цінними паперами, що здійснюються конкретною юридичною або фізичною особою за певний період часу».
 
-70- Національний банк України
Абзац другий пункту 3 статті 6 проекту пропонуємо викласти в такій редакції:
«7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок».
Запропоновані зміни спрямовані на приведення банківського законодавства у відповідність з законодавством про цінні папери, зокрема, в частині подання банками, які є професійними учасниками фондового ринку, інформації та адміністративних даних (звітності) державному регулятору на цьому ринку - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Вимоги щодо отримання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку інформації про емітентів, якими є, в тому числі, банки, встановлені розділом V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
Враховано   "7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок".
 
106. 7. Частини третю – шосту статті 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103; 2009 р., № 16, ст. 218) виключити.
 
   7. Частини третю – шосту статті 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103; 2009 р., № 16, ст. 218) виключити.
 
107. 8. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1):
 
   8. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 4, ст.20, № 47, ст. 533, № 52, ст. 591; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
108. 1) статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
 
-71- Прасолов І.М.
Підпункт 1 пункту 8 замінити підпунктами 1 та 2 у такій редакції:
«1) у частині першій статті 1:
пункт 21 виключити;
пункти 13 – 20, якими визначено відповідно терміни «афілійована особа», «ділова репутація», «корпоративне управління» «пов'язана особа», «посередницькі послуги на ринках фінансових послуг», «структура власності», «спільний контроль», «споріднена особа», вважати відповідно пунктами 25 – 32»;
2) у статті 9:
у частині п’ятій слова "установі або" замінити словами "установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або";
доповнити частиною такого змісту:
«13. Набуття істотної участі нерезидентами у фінансовій установі або збільшення її таким чином, що нерезидент буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи, здійснюється відповідно до вимог, встановлених цією статтею»;
 
Враховано я пропозиція обумовлена некоректною редакцією статті1 Закону Про фінансові послуги, яка після прийняття неузгоджених між собою змін містить дублювання терміну та дублювання нумерації пунктів. Кошти, що залучаються до корпоративних інвестиційних фондів, є коштами спільного інвестування у розумінні Закону Про ІСІ, а зазначене залучення не відноситься до класичного набуття корпоративних прав  1) у частині першій статті 1:
пункт 21 виключити;
пункти 13 – 20, якими визначено терміни "афілійована особа", "ділова репутація", "корпоративне управління", "пов'язана особа", "посередницькі послуги
 
109. «13. Набуття істотної участі нерезидентами у фінансовій установі або збільшення її таким чином, що нерезидент буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи, здійснюється відповідно до вимог, встановлених цією статтею»;
 
   на ринках фінансових послуг", "структура власності", "спільний контроль", "споріднена особа", вважати відповідно пунктами 25 – 32;
2) у статті 9:
у частині п’ятій слова "установі або" замінити словами "установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або";
доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
"13. Набуття істотної участі нерезидентами у фінансовій установі або збільшення її таким чином, що нерезидент буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи, здійснюється відповідно до вимог, встановлених цією статтею";
 
110. 2) у тексті Закону слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
   3) у тексті Закону слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
111. 9. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; із змінами, внесеними Законами України від 17.03.2011 р. № 3166-VІ, від 07.04.2011 р. № 3205-VІ, від 21.04.2011 р. № 3262-VІ, від 19.05.2011 р. № 3384-VІ та від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
   9. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; 2011 р., № 38, ст. 385; № 41, ст. 413, № 43, ст. 445, № 46, ст. 512; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
112. 1) у статті 36:
 
   1) у статті 36:
 
113. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
114. «3. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   «3. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
115. У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи»;
 
   У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи.
 
116. у частині четвертій слова «першою та другою» замінити словами «першою - третьою»;
частину дванадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
2) у статті 37:
 
-72- Прасолов І.М.
Абзаци п’ятий та шостий підпункту 1 пункту 9 викласти у такій редакції:
"Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку забезпечує отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
частину п’ятнадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Також пропонується провести відповідні
редакційні уточнення для узгодження з усіма майбутніми змінами Закону.
 
Враховано еобхідно передбачити механізми забезпечення інформування державних реєстраторів про юридичних осіб, що провели емісію акцій або облігацій. Крім того, існує необхідність уточненння редакції положень для узгодження з усіма змінами, які будуть внесені до набрання чинності цим Законом.  Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку забезпечує отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
частину п’ятнадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
2) у статті 37:
 
117. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
118. «5. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   «5. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
119. У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи».
 
   У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи».
 
120. У зв’язку з цим частини п’яту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами шостою - шістнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини п’яту - шістнадцяту вважати відповідно частинами шостою - сімнадцятою;
 
121. частину шосту після слів «першою - третьою» доповнити словами «та п’ятою»;
 
   у частині шостій слова «першою – четвертою» замінити словами «першою - п’ятою»;
 
122. частину одинадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
   частину дванадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
123. 3) у статті 38:
 
   3) у статті 38:
 
124. частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацами сьомим – дев’ятим такого змісту:
 
125. «неподання акціонерним товариством протягом двох років Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації передбаченої законом, яка має подаватися на регулярній основі, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, така інформація не була подана;
нескликання акціонерним товариством без поважних причин протягом двох років загальних зборів акціонерів;
неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства»;
 
-73- Прасолов І.М.
Викласти абзаци третій та четвертий підпункту 3 пункту 9 у такій редакції:
"неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;
нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль".
Крім того, пропонується провести належні
редакційні уточнення для узгодження з усіма майбутніми змінами Закону.
 
Враховано Положення узгоджуються з відповідними змінами до Закону Про державне регулювання ринку цінних паперів  "неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;
нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;
неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства";
 
126. частини третю та одинадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
   частини третю та одинадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
127. у частині дев’ятій слова «шостою та сьомою» замінити словами «сьомою та восьмою»;
 
   у частині восьмій слова «першою – сьомою» замінити словами «першою – восьмою»;
 
128. 4) частини другу, шосту та дев’яту статті 39 після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
   4) частини другу, шосту та дев’яту статті 39 після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
129. 5) у статті 40:
 
   5) у статті 40:
 
130. назву викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
131. «Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облік юридичних осіб, відомостей про реєстрації припинення юридичної особи»;
 
   «Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облік юридичних осіб, відомостей про реєстрацію припинення юридичної особи»;
 
132. частину першу після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а слова «органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» замінити словами «цих органах»;
 
-74- Прасолов І.М.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 9 викласти у такій редакції:
«частину першу після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а слова «органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» замінити словами «цих органах та/або вчинення інших дій щодо припинення зазначеної юридичної особи відповідно до законодавства»«.
 
Враховано   в частині першій слова "державної податкової служби, Пенсійного фонду України" замінити словами доповнити словами " державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", а слова "органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України" замінити словами "цих органах та/або вчинення інших дій щодо припинення зазначеної юридичної особи відповідно до законодавства";
 
133. частину другу після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
   частину другу доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
134. 6) частину третю статті 41 після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 
-75- Прасолов І.М.
Підпункт 6 пункту 9 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«6) у частині третій статті 41 слова «Пенсійного фонду України про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік» замінити словами «Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства».
 
Враховано   6) у частині третій статті 41 слова "Пенсійного фонду України про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік" замінити словами "Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства".
10. У першому реченні частини першої статті 20 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134) слово "борговий" замінити словом "іпотечний".
 
    -76- Прасолов І.М.
З метою узгодження чинного законодавства, доповнити законопроект змінами до частини 1 ст.20 Закону України «Про іпотеку», а саме у визначенні «заставна» замінити слово «борговий» словом «іпотечний».
 
Враховано ч.5 ст.3 Закону Про цінні папери відносить заставні до групи іпотечних цінних паперів.   
135. 10. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
   11. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; 2012 р., № 7, ст.53):
 
136. 1) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
137. «Стаття 25. Реклама на фондовому ринку
 
-77- Прасолов І.М.
Оскільки переважна частина інвесторів, на яких розрахована реклама, отримують відповідну інформацію поза межами фондового ринку, пропонується уточнити назву статті, виклавши її в такій редакції: «Реклама цінних паперів та фондового ринку». Також пропонується внести відповідні зміни до всього тексту цієї статті.
 
Враховано   «Стаття 25. Реклама цінних паперів та фондового ринку
 
138. 1. Рекламою на фондовому ринку визнається реклама про:
 
-78- Кондратюк О.К.
Абзац другий та третій підпункту 1 пункту 10 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Стаття 25. Реклама цінних паперів та учасників фондового ринку
1. Рекламою цінних паперів та учасників фондового ринку визнається інформація рекламного характеру про:»
 
Враховано частково в редакції Комітету  1. Рекламою цінних паперів та фондового ринку визнається інформація рекламного характеру про:
 
139. 1) емітента цінних паперів;
 
-79- Прасолов І.М.
Виключити пункт 1 частини першої нової редакції статті 25», оскільки реклама про компанію, яка є емітентом, без акценту на його цінних паперах (наприклад, іміджева реклама) не може бути визнана рекламою на фондовому ринку, тому що має іншу мету. В той же час, цінні папери не можуть рекламуватися без зазначення найменування емітента, тому така реклама є саме рекламою цінних паперів, а не їх емітента.
 
Враховано      
140. 2) інститути спільного інвестування;
 
   1) інститути спільного інвестування;
 
141. 3) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;
 
   2) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;
 
142. 4) професійного учасника фондового ринку та його діяльність;
 
-80- Прасолов І.М.
Пропонується викласти у такій редакції:
«товари та/або послуги, які пропонуються професійним учасником фондового ринку»
 
Враховано Приведення термінології у відповідність до Закону Про рекламу  3) товари та/або послуги, що пропонуються професійним учасником фондового ринку;
 
143. 5) саморегулівну організацію професійних учасників фондового ринку;
 
-81- Прасолов І.М.
Пропонується викласти у такій редакції:
«товари та/або послуги, які пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку».
 
Враховано   4) товари та/або послуги, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку;
 
144. 6) уповноважене рейтингове агентство та його діяльність.
 
-82- Прасолов І.М.
Пропонується викласти у такій редакції:
«послуги уповноваженого рейтингового агентства».
 
Враховано   5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.
 
145. 2. Не є рекламою на фондовому ринку:
 
-83- Кондратюк О.К.
Абзаци десятий – дванадцятий підпункту 1 пункту 10 Розділу І проекту вилучити
 
Відхилено Доцільно залишити зазначені норми з метою забезпечення однозначності трактування та захисту учасників фондового ринку.  2. Не є рекламою цінних паперів та фондового ринку:
 
146. 1) інформація, яка відповідно до закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов’язковому оприлюдненню;
 
   1) інформація, яка відповідно до закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов’язковому оприлюдненню;
 
147. 2) інформація, яка надається професійним учасником фондового ринку своєму клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності;
 
-84- Прасолов І.М.
Після слова «клієнтові» доповнити словами «або потенційному клієнтові»
Клієнтом професійного учасника є особа, яка уклала з нею договір про обслуговування, або про купівлю цінних паперів інвестиційного фонду тощо. Якщо особа звернулася до професійного учасника в індивідуальному порядку, наприклад, за інформацією про порядок дій для набуття статусу клієнта, така інформація не є рекламою на фондовому ринку.
 
Враховано   2) інформація, яка надається професійним учасником фондового ринку своєму клієнтові або потенційному клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності;
 
148. 3) інформація про господарську діяльніть осіб, зазначених у частині першій цієї статті, у разі якщо така інформація не пов’язана з діяльністю на фондовому ринку
 
-85- Кондратюк О.К.
Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 10 проекту викласти у наступній редакції:
«2. Для цілей цієї статті не вважається рекламою цінних паперів та учасників фондового ринку інформація про осіб, зазначених у частині першій цієї статті, у разі, якщо така інформація, у тому числі і рекламного характеру, не спрямована на формування або підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо діяльності та/або послуг таких осіб на фондовому ринку»
 
Відхилено Редакція, прийнята у І читанні є більш вдалою. Важко довести чи спрямована, чи не спрямована інформація на «формування або підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо діяльності та/або послуг таких осіб на фондовому ринку».  3) інформація про господарську діяльність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо така інформація не пов’язана з діяльністю на фондовому ринку;
4) узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали та статистичні дані щодо стану фондового ринку;
5) інформація щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на фондовій біржі, яка оприлюднюється такою фондовою біржею.
 
    -86- Прасолов І.М.
Частину 2 нової редакції ст.25 доповнити пунктами такого змісту:
«4) узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали та статистичні дані щодо стану фондового ринку;
5) інформація щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на фондовій біржі, яка оприлюднюється такою фондовою біржею».
 
Враховано е є рекламою результати аналітичних досліджень, наукові публікації тощо, оскільки вони не мають на меті спонукання до будь-яких дій. Фондова біржа – джерело оперативної інформації про біржові курси, ринкові індикатори тощо.   
149. 3. Рекламодавцями на фондовому ринку можуть бути:
 
-87- Кондратюк О.К.
Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 10 Розділу І викласти у такій редакції:
«3. Рекламодавцями реклами цінних паперів та учасників фондового ринку можуть бути:»
 
Враховано редакційно   3. Рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:
 
150. 1) щодо емітента цінних паперів - виключно емітент цінних паперів, а також андерайтер виключно на підставі відповідного договору андерайтингу, укладеного з емітентом;
 
-88- Прасолов І.М.
Виключити пункт 1 частини третьої нової редакції статті 25 Закону України «Про рекламу», з огляду на те, що емітент сам по собі не є об’єктом реклами.
 
Враховано      
151. 2) щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду;
 
-89- Прасолов І.М.
Викласти абзац у редакції:
«щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду»
 
Враховано »  1) щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;
 
152. 3) щодо цінних паперів, щодо яких здійснюється емісія, та/або емісійних цінних паперів, що перебувають (перебували) в обігу, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андерайтер на підставі відповідного договору андерайтингу, укладеного з емітентом;
 
   2) щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється емісія, та/або емісійних цінних паперів, що перебувають (перебували) в обігу, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;
 
153. 4) щодо професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учасникові фондового ринку забороняється рекламувати іншого такого учасника;
 
-90- Прасолов І.М.
У другому реченні підпункту 4 слова «іншого такого учасника» замінити словами «іншого професійного учасника фондового ринку», а перед словами «професійного учасника» доповнити словами «товарів та/або послуг».
 
Враховано Узгодження термінології змін з термінологією цього Закону  3) щодо товарів та/або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учасникові фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;
 
    -91- Кармазін Ю.А.
у пункті 4 частини третьої статті 25 після другого речення доповнити новим реченням третім наступного змісту:
«Фондовим біржам забороняється здійснювати будь-яку рекламу, крім власної реклами як професійного учасника фондового ринку;»
 
Враховано по суті в редакції Комітету   
154. 5) щодо саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку;
 
-92- Прасолов І.М.
У пункті 5 частини третьої нової редакції статті 25 після слова «щодо» доповнити словами «товарів та/або послуг», а після слова "виключно" – словом "така".
 
Враховано Узгодження термінології змін з термінологією цього Закону  4) щодо товарів та/або послуг саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно така саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку;
 
155. 6) щодо уповноваженого рейтингового агентства та його діяльності - виключно уповноважене рейтингове агентство.
 
-93- Прасолов І.М.
Пропонується викласти у такій редакції:
«щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство».
 
Враховано Узгодження термінології змін з термінологією цього Закону  5) щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.
 
156. 4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами на фондовому ринку, крім реклами, пов’язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.
 
   4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов’язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.
 
157. Не допускається розповсюдження органами місцевого самоврядування реклами на фондовому ринку, крім реклами, пов’язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.
 
   Не допускається розповсюдження органами місцевого самоврядування реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов’язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.
 
158. 5. Реклама емітентів цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
 
-94- Прасолов І.М.
У першому абзаці частини п’ятої слово «емітентів» виключити.
 
Враховано   5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
 
159. Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.
 
   Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.
 
160. Реклама професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
 
-95- Прасолов І.М.
Після слова «реклама» доповнити словом «товарів та/або послуг»
 
Враховано Узгодження термінології змін з термінологією цього Закону  Реклама товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
 
161. Реклама саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
-96- Прасолов І.М.
Після слова «реклама» доповнити словом «товарів та/або послуг»
 
Враховано Узгодження термінології змін з термінологією цього Закону  Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
162. Реклама уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
-97- Прасолов І.М.
Пропонується перед словами «уповноважених рейтингових» доповнити словом «послуг»
 
Враховано   Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
163. Інші відомості, що повинна містити реклама на фондовому ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.
 
-98- Кондратюк О.К.
Абзац двадцять восьмий підпункту 1 пункту 10 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Це положення не застосовується у випадках, коли здійснюється реклама знаків для товарів і послуг учасника фондового ринку без реклами послуг щодо цінних паперів»
 
Враховано по суті у новій частині 9 цієї статті в редакції, що пропонується до другого читання  Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів та фондового ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.
 
164. 6. Будь-яка реклама на фондовому ринку, яку передбачається розповсюдити, затверджується відповідним рекламодавцем та подається не менше ніж за 10 робочих днів до дати її оприлюднення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
-99- Прасолов І.М.
У абзаці першому частини шостої нової редакції статті 25 Закону України «Про рекламу» після слова «реклама» доповнити словами « (зміни до реклами)».
 
Враховано необхідно для довготриваючої реклами  6. Будь-яка реклама (зміни до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, затверджується відповідним рекламодавцем та подається не менше ніж за 10 робочих днів до дня її оприлюднення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
    -100- Кондратюк О.К.
Абзаци двадцять дев’ятий – тридцять другий підпункту 1 пункту 10 Розділу І вилучити
 
Відхилено Не відповідає концепції законопроекту   
165. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про заборону розповсюдження реклами на фондовому ринку відповідною особою із зазначенням підстави.
 
-101- Прасолов І.М.
У абзаці другому частини шостої нової редакції статті 25 Закону України «Про рекламу» після слова «реклама» доповнити словами « (зміни до реклами)».
 
Враховано Необхідно для довготривалої реклами  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку відповідною особою із зазначенням підстави.
 
    -102- Кармазін Ю.А.
абзац другий частини шостої статті 25 після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Такими підставами є випадки, коли:
а) реклама складається з інформації, яка відповідно до цього Закону не визнається рекламою;
б) реклама подана особою, яка не може бути її рекламодавцем відповідно до закону;
в) в рекламі відсутні відомості, передбачені частиною 5 цієї статті;
г) рекламуються цінні папери, емісія відповідного випуску яких визнана недобросовісною або недійсною, або випуск яких було визнано в установленому порядку таким, що не відбувся;
д) реклама складається з інформації, яку відповідно до законодавства забороняється використовувати в рекламі;
е) інші підстави, передбачені законом.»
 
Відхилено Це не є предметом регулювання закону, а повинно регулюватися у підзаконних актах (за аналогією, наприклад, з підставами для анулювання ліцензій)   
166. У разі коли Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 робочих днів не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами на фондовому ринку, таке розповсюдження вважається погодженим.
 
-103- Прасолов І.М.
Абзац третій частини шостої нової редакції статті викласти у такій редакції:
«У разі якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення змін) вважається погодженим».
 
Враховано   У разі якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення змін) вважається погодженим.
 
167. Зазначене рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку публікується на її офіційному сайті та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.
 
-104- Прасолов І.М.
Викласти абзац у такій редакції:
"Відповідне рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо заборони або погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку публікується на її офіційному сайті протягом одного робочого дня та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття".
 
Враховано Уточнююється, яке саме рішення підлягає опублікуванню  Відповідне рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо заборони або погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку публікується на її офіційному сайті протягом одного робочого дня та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 
168. 7. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами на фондовому ринку забороняється:
 
   7. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку забороняється:
 
169. зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за цінними паперами (в тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості цінних паперів (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю);
 
   зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за цінними паперами (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості цінних паперів (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю);
 
170. рекламувати цінні папери до реєстрації проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску згідно із законодавством про цінні папери та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
   рекламувати цінні папери до реєстрації проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску згідно із законодавством про цінні папери та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
171. використовувати відомості, які не відповідають проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску, що зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   використовувати відомості, які не відповідають проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
172. використовувати інформацію про дохід за цінними паперами або величину отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;
 
   використовувати інформацію про дохід за цінними паперами або розмір отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;
 
173. використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на фондовому ринку, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.
 
   використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на фондовому ринку, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.
 
174. 8. У разі коли емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, або випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов’язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дати оприлюднення відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи зазначеної Комісії.
 
   8. У разі якщо емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, або випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов’язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дня оприлюднення відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи цієї Комісії.
 
175. У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.
 
-105- Кондратюк О.К.
Абзаци сороковий – сорок другий підпункту 1 пункту 10 Розділу І вилучити
 
Відхилено оложення встановлюють процедуру припинення реклами на фондовому ринку у разі порушень  У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами цінних паперів та фондового ринку, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.
 
    -106- Прасолов І.М.
Пропонується привести у відповідність з новою назвою цієї статті «Реклама цінних паперів та фондового ринку», оскільки тут йдеться саме про таку рекламу.
 
Враховано    
176. У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про зупинення розповсюдження реклами рекламодавець зобов’язаний припинити її розповсюдження у триденний строк з дати його оприлюднення.
 
   У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про зупинення розповсюдження реклами рекламодавець зобов’язаний припинити її розповсюдження у триденний строк з дня його оприлюднення.
 
177. Порядок поновлення розповсюдження реклами встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
-107- Прасолов І.М.
Доповнити статтю такою частиною:
"9. Положення цієї статті не застосовуються до реклами, що розповсюджується учасниками фондового ринку або уповноваженими рейтинговими агентствами, але не належить до реклами цінних паперів та фондового ринку"
 
Враховано   Порядок поновлення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
9. Положення цієї статті не застосовуються до реклами, що розповсюджується учасниками фондового ринку або уповноваженими рейтинговими агентствами, але не належить до реклами цінних паперів та фондового ринку";
 
178. 2) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
 
-108- Кондратюк О.К.
Підпункт 2 пункту 10 Розділу І вилучити.
 
Відхилено Даними положеннями пропонуються механізми забезпечення державного контролю  2) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
 
179. «2. На вимогу органів державної влади, на які згідно із законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов’язані надавати документи, усні та/або письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.
 
   «2. На вимогу органів державної влади, на які згідно із законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов’язані надавати документи, усні та/або письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.
 
180. Крім того, відповідний орган державної влади має право:
 
   Крім того, відповідний орган державної влади має право:
 
181. вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
   вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
182. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;
 
   вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;
 
183. надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень;
 
   надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень;
 
184. приймати рішення щодо визнання реклами недобросовісною, прихованою, стосовно визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;
 
   приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;
 
185. приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.
 
   приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.
 
186. Органи державної влади зобов’язані повідомляти рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами про розгляд справ про порушення ними вимог законодавства про рекламу не менше ніж за п’ять робочих днів до дати розгляду справи».
 
   Органи державної влади зобов’язані повідомляти рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами про розгляд справ про порушення ними вимог законодавства про рекламу не менше ніж за п’ять робочих днів до дати розгляду справи".
 
187. 11. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 17, ст. 236, № 49, ст. 733; 2010 р., № 34, ст. 486, № 38, ст. 505; 2011 р., № 10, ст. 65, № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
   12. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2009 р., № 17, ст. 236, № 49, ст. 733; 2010 р., № 34, ст. 486, № 38, ст. 505; 2011 р., № 10, ст. 65, № 23, ст. 160, № 51, ст. 578; 2012 р., № 7, ст.53, із змінами, внесеними законами України від 6 жовтня 2011 року № 3831-VІ та від 9 грудня 2011 року № 4093-VІ):
 
188. 1) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
-109- Прасолов І.М.
Підпункт 1 пункту 11 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
«Стаття 1. Визначення термінів»
 
Враховано   1) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1 Визначення термінів
 
189. «1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
190. «асоційована особа — чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини особи, чоловік або дружина прямого родича, а також особи, які постійно пов’язані з однією і тією ж особою відносинами контролю;»
 
-110- Прасолов І.М.
З метою уніфікації законодавства пропонується визначення «асоційована особа» привести у відповідність до Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
«асоційована особа – чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини особи, чоловік або дружина прямого родича»
 
Враховано   1) асоційована особа – чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка чи дружини особи, чоловік або дружина прямого родича;
 
191. 1) афілійовані особи - юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою або обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім’ї фізичної особи (чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їх чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім’ї та юридична особа, якщо така фізична особа та/або члени її сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою;
 
-111- Прасолов І.М.
Виключити визначення «афілійовані особи».
 
Враховано Дане визначення передбачено у термінах "асоційована особа" та "контроль".     
192. 2) викуп цінних паперів - придбання емітентом або особою, що видала цінний папір, розміщених ним або виданих нею цінних паперів;
 
   2) викуп цінних паперів - придбання емітентом або особою, що видала цінний папір, розміщених ним або виданих нею цінних паперів;
 
193. 3) випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;
 
   3) випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;
 
194. 4) делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з наступним припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;
 
   4) делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;
 
195. 5) емісія - сукупність дій емітента, які проводяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;
 
   5) емісія - сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;
 
196. 6) індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку;
 
   6) індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку;
 
197. 7) індосант - власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), що вчиняє індосамент;
 
-112- Прасолов І.М.
Пункт 6 (визначення «індосамент») доповнити реченням такого змісту:
«Індосамент може бути повним (іменним) – виписаним на ім’я (найменування) конкретної особи, або бланковим (на пред’явника) – виписаним без зазначення імені (найменування) особи»
 
Враховано   7) індосант - власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), який вчиняє індосамент. Індосамент може бути повним (іменним) – виписаним на ім’я (найменування) конкретної особи або бланковим (на пред’явника) – виписаним без зазначення імені (найменування) особи;
 
198. 8) контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб’єкта господарювання, зокрема шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб’єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання;
 
-113- Прасолов І.М.
Виключити пункт 8, яким передбачено визначення "контроль" та уточнити нумерацію пунктів.
 
Враховано новій редакції частини другої цієї статті встановлено посилання на термін «контроль» у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"     
199. 9) котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу;
 
-114- Прасолов І.М.
Викласти абзац у такій редакції:
"котирування – механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі"
 
Немає висновку   8) котирування – механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі;
 
200. 10) лістинг - сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі;
 
   9) лістинг - сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі;
 
201. 11) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер (код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;
 
   10) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер (код), що дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;
 
202. 12) обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії;
 
-115- Прасолов І.М.
Пункт 12 викласти в такій редакції:
«обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених цінних паперів»
 
Враховано   11) обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених цінних паперів;
 
203. 13) перший власник - особа, яка набула право власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи, що видала цінний папір, чи андеррайтера у процесі емісії;
 
-116- Прасолов І.М.
У визначенні «перший власник» виключити слова «в процесі емісії», а слова "яка видала" замінити словами "яка видала неемісійний"
 
Враховано Першими власниками також можуть бути особи, які набули право власності при продажу емітентом викуплених цінних паперів.  12) перший власник - особа, яка набула право власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, чи андеррайтера;
 
204. 14) погашення цінних паперів - сукупність дій емітента та власників цінних паперів щодо припинення обігу боргових емісійних цінних паперів, виплати їх власникам номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг) у строки, передбачені проспектом емісії цінних паперів, та анулювання цінних паперів;
 
-117- Прасолов І.М.
Визначення "погашення цінних паперів" доповнити словом "емісійних".
 
Враховано   13) погашення емісійних цінних паперів - сукупність дій емітента та власників цінних паперів щодо припинення обігу боргових емісійних цінних паперів, виплати їх власникам номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг) у строки, передбачені проспектом емісії цінних паперів, та анулювання цінних паперів;
 
205. «посадові особи професійного учасника фондового ринку — голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу та його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени інших органів професійного учасника фондового ринку, утворення яких передбачено його статутом;»
 
   14) посадові особи професійного учасника фондового ринку — голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу і його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени інших органів професійного учасника фондового ринку, утворення яких передбачено його статутом;
 
206. 15) проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про емітента та умови розміщення цінних паперів, зокрема спосіб розміщення, порядок і строки укладення цивільно-правових договорів з першими власниками, ціну (порядок визначення ціни), за якою здійснюватиметься відчуження цінних паперів першим власникам, порядок, строки і форму оплати цінних паперів першими власниками, розмір доходу за цінним папером, порядок, строки і форму його виплати та погашення цінних паперів, можливість викупу, дострокового погашення цінних паперів та іншу інформацію, визначену законодавством;
 
-118- Прасолов І.М.
Визначення «проспект емісії цінних паперів» залишити у чинній редакції:
"проспект емісії цінних паперів – документ, що містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів".
 
Враховано   15) проспект емісії цінних паперів — документ, що містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів;
 
207. 16) пруденційні нормативи - показники, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою здійснення пруденційного нагляду, обов’язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку;
 
-119- Прасолов І.М.
У визначенні «пруденційні нормативи» після слова «нормативи» доповнити словами «кількісні та якісні».
 
Враховано   16) пруденційні нормативи – кількісні та якісні показники, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою здійснення пруденційного нагляду, обов’язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку;
 
    -120- Терьохін С.А.
Визначення «пруденційні нормативи» у пункті 16 нової редакціїї статті 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» доповнити словами « (крім банків)».
 
Відхилено Нормативи пруденційного нагляду за фондовим ринком не можуть визначатись іншим, ніж НКЦПФР регулятором, зокрема й НБУ. Дані положення погоджені з НБУ та підтримуються ним   
208. 17) регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок - фондова біржа, яка функціонує постійно на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, і забезпечує проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, а також організовує централізоване укладання та виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;
 
   17) регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок - фондова біржа, що функціонує постійно на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, і забезпечує проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, а також організовує централізоване укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;
 
209. 18) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб;
 
   18) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб;
 
210. 19) строк обігу облігацій - строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії;
 
   19) строк обігу облігацій - строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії;
 
211. 20) фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони)»;
 
   20) фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони).
 
212. «2. Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», «пов’язана особа» та «структура власності» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».»
 
   2. Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», «пов’язана особа» та «структура власності» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 
213. 2) у статті 2:
 
   2) у статті 2:
 
214. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
215. «2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
 
-121- Прасолов І.М.
З метою конкретизації статусу інвесторів в цінні папери та інституційних інвесторів та для узгодження положень між собою пропонується слово «інвестори» замінити словами «інвестори в цінні папери, інституційні інвестори».
 
Враховано о терміну "інвестори" відносяться будь-які інвестори, а не лише ті, які інвестують на ринку цінних паперів.  "2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі, саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку.
 
    -122- Пінчук А.П.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 11 слова "саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку" замінити словами "професійні учасники фондового ринку, об’єднання професійних учасників фондового ринку, в тому числі, саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку".
 
Враховано Передбачено запровадження нового виду об’єднання професійних учасників, яке не є СРО   
216. Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.
 
   Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.
 
217. Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов’язання за таким цінним папером перед їх власником.
 
-123- Прасолов І.М.
В абзаці третьому нової редакції частини 2 ст.2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» слово «їх» замінити слово «його».
 
Враховано   Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов’язання за таким цінним папером перед його власником.
 
218. Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
 
   Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули право власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
 
219. Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.
 
-124- Пінчук А.П.
Підпункт 2 пункту 11 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Об’єднання професійних учасників фондового ринку – неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів".
 
Враховано   Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.
Об’єднання професійних учасників фондового ринку – неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів.
 
220. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-125- Буряк О.В.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 11 законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«Саморегулівна організація - неприбуткове об'єднання юридичних осіб, що провадять діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Саморегулівна організація повинна об'єднувати не менше 25 відсотків професійних учасників фондового ринку від їх загальної кількості».
 
Враховано частково в редакції Комітету  Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
221. Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України»;
 
-126- Буряк О.В.
В абзаці дев’ятому підпункту 2 пункту 11 законопроекту слова «ліцензії, виданої» замінити словами «ліцензій, виданих», а слова «законами України» замінити словами «Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
 
Враховано редакційно   Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України»;
 
222. У визначенні професійних учасників фондового ринку після слів «юридичні особи, які» доповнити словами «утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю та»;
 
-127- Прасолов І.М.
З метою узгодження різних положень змін до пропонується виключити даний абзац.
 
Враховано Зміст даного положення передбачено у попередньому абзаці.     
223. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
224. 3) у статті 3:
 
   3) у статті 3:
 
225. у частині першій слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом їх емісії»;
 
-128- Прасолов І.М.
Абзац другий підпункту 3 пункту 11 викласти у такій редакції:
«у частині першій слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами)»;»
 
Враховано   у частині першій слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами)»;
 
226. абзац перший пункту 2 частини п’ятої після слова «емітента» доповнити словами «або особи, яка видала неемісійний цінний папір»;
 
-129- Національний банк України
Пункт 3 статті 11 доповнити новими абзацами такого змісту:
«пункт 5 частини 5 доповнити реченням такого змісту:
«До похідних цінних паперів відносяться:
а) опціонні сертифікати;
б) фондові варанти».
Зазначене обумовлено необхідністю встановлення більш чітких критеріїв віднесення деривативів до похідних цінних паперів з огляду на особливості їх регулювання. Крім того, зазначена пропозиція узгоджується з класифікацією похідних (деривативів), наведеною у проекті Закону про похідні деривативи» (№ 8576), який у даний час опрацьовується Національним банком та іншими державними органами.
 
Відхилено Зазначені пропозиції стосуються питання похідних (деривативів), та повинні розглядатися при підготовці комплексного Проекту Закону про похідні (деривативи). Таким чином, запровадження зазначених похідних на даному етапі є передчасним.  абзац перший пункту 2 частини п’ятої після слова «емітента» доповнити словами «або особи, яка видала неемісійний цінний папір»;
 
227. 4) перше речення частини першої статті 5 викласти у такій редакції: «Особа, що розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом»;
 
-130- Кармазін Ю.А.
назву статті 5 викласти у наступній редакції:
«Виконання зобов’язань за ордерним цінним папером».
 
Відхилено , оскільки частина друга цієї статті стосується всіх цінних паперів, а не тільки ордерних.  4) перше речення частини першої статті 5 викласти в такій редакції: «1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом»;
 
228. 5) доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
   5) доповнити статтею 5-1 такого змісту:
 
229. «Стаття 5-1. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів
 
   «Стаття 5-1. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів
 
230. 1. Договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації нею факту укладення договору відповідно до правил такої біржі.
 
   1. Договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації такою фондовою біржею факту укладення договору відповідно до її правил біржі.
 
231. Зазначений договір не може бути розірваний, крім випадків, передбачених законом.
 
   Зазначений договір не може бути розірваний, крім випадків, передбачених законом.
 
232. 2. Граничні строки виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
-131- Прасолов І.М.
Слово «граничні» замінити словом «максимальні»
 
Враховано   2. Максимальні строки виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
    -132- Кармазін Ю.А.
2) статтю 5-1 доповнити новою частиною третьою наступного змісту:
«3. У разі коли договір купівлі-продажу цінних паперів укладається на фондовій біржі за поданими сторонами публічними пропозиціями щодо його укладення (офертами), зазначені в такому договорі ціна та строк виконання не можуть змінюватися.»
 
Враховано по суті Ця норма міститься у статті 716-1, якою доповнюється Цивільний кодекс України.   
233. 6) у статті 6:
 
   6) у статті 6:
 
234. доповнити частину сьому абзацом такого змісту:
 
   частину сьому доповнити абзацом третім такого змісту:
 
235. «Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється»;
 
   «Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється»;
 
236. в абзаці першому частини дев’ятої:
 
   в абзаці першому частини дев’ятої:
 
237. у другому реченні слова «умовою їх розміщення є» замінити словами «в проспекті їх емісії зазначається»;
 
   у другому реченні слова «умовою їх розміщення є» замінити словами «у проспекті їх емісії зазначається»;
 
238. третє речення викласти у такій редакції: «Привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів, якщо це передбачено проспектом їх емісії»;
 
   третє речення викласти в такій редакції: «Привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів, якщо це передбачено проспектом їх емісії»;
 
239. 7) у статті 7:
 
   7) у статті 7:
 
240. у частині першій слова «умовами розміщення облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)», а слова «не передбачено умовами розміщення» - словами «не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
-133- Прасолов І.М.
Пропонується ввести додаткові уточнюючі норми щодо переходу прав власності на облігації з метою запобігання використання формулювань Закону для винесення судовими органами рішень про невизнання відносин позики між емітентом облігацій та інвестором, а саме доповнити такими змінами до частини першої статті 7:
«частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов’язань, що підтверджуються облігацією».
 
Враховано   у частині першій:
слова «умовами розміщення облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)», а слова «не передбачено умовами розміщення» - словами «не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов’язань, що підтверджуються облігацією";
 
241. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
242. в абзаці третьому слова «умовами розміщення таких облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)» та доповнити словами « (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
   в абзаці третьому слова «умовами розміщення таких облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)» та доповнити словами « (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
243. у другому реченні абзацу четвертого після слів «вартістю облігації» доповнити словом «яка», а слова «погашення і» замінити словом «погашення»;
 
   друге речення абзацу четвертого після слів «вартістю облігації» доповнити словом «яка», а слова «погашення і» замінити словом «погашення»;
 
244. у другому реченні частини четвертої слова «умовами розміщення облігацій, якими» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), яким»;
 
   у другому реченні частини четвертої слова «умовами розміщення облігацій, якими» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), яким»;
 
245. друге речення частини п’ятої доповнити словами « (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
   друге речення частини п’ятої доповнити словами « (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
246. у першому реченні частини шостої слова «умовами розміщення облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
   у першому реченні частини шостої слова «умовами розміщення облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
247. у частині дев’ятій слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом емісії відповідного випуску облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
   у частині дев’ятій слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом емісії відповідного випуску облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
248. 8) у частині четвертій статті 8 слова «Умови розміщення облігацій, що розміщуються акціонерним товариством, можуть» замінити словами «Проспект емісії облігацій, емісія яких здійснюється акціонерним товариством, може»;
 
   8) у частині четвертій статті 8 слова «Умови розміщення облігацій, що розміщуються акціонерним товариством, можуть» замінити словами «Проспект емісії облігацій, емісія яких здійснюється акціонерним товариством, може»;
 
249. 9) у частині третій статті 9 слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом емісії облігацій відповідного випуску»;
 
   9) у частині третій статті 9 слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом емісії облігацій відповідного випуску»;
 
250. 10) у третьому реченні абзацу третього частини четвертої, частині п’ятій і абзаці другому частини сьомої статті 10 слово «випуску» замінити словом «розміщення»;
 
   10) у третьому реченні абзацу третього частини четвертої, частині п’ятій і абзаці другому частини сьомої статті 10 слово «випуску» замінити словом «розміщення»;
 
251. 11) у статті 12:
 
   11) у статті 12:
 
252. абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
253. «Строк, протягом якого здійснюється укладення цивільно-правових договорів з першими власниками щодо відчуження інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів, не обмежується»;
 
-134- Прасолов І.М.
Виключити слова «цивільно-правових»
 
Враховано   «Строк, протягом якого здійснюється укладення договорів з першими власниками щодо відчуження інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів, не обмежується»;
 
254. у частині п’ятій слова «цінних паперів» виключити;
 
   у частині п’ятій слова «цінних паперів» виключити;
 
255. у частині шостій слово «розміщення» виключити;
 
   у частині шостій слово «розміщення» виключити;
 
256. 12) у статті 13:
 
   12) у статті 13:
 
257. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
258. «2. Ощадний (депозитний) сертифікат є неемісійним цінним папером, який видається на певний строк (під проценти, передбачені умовами його видачі).
 
   «2. Ощадний (депозитний) сертифікат є неемісійним цінним папером, що видається на певний строк (під відсотки, передбачені умовами його видачі).
 
259. Ощадні (депозитні) сертифікати існують виключно у документарній формі»;
 
-135- Національний банк України
Абзац четвертий пункту 12 статті 11 пропонуємо викласти в такій редакції:
«Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред’явника та розміщуються виключно у документарній формі».
 
Враховано частково Слово «розміщуються» у запропонованій поправці замінено словом «існують», як передбачено першим читанням  Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред’явника та існують виключно у документарній формі»;
 
260. у частині третій слова «у документарній формі» виключити;
 
   у частині третій слова «у документарній формі» виключити;
 
261. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
262. «4. Перехід права власності на ощадні (депозитні) сертифікати здійснюється шляхом вчинення індосаменту.
 
-136- Національний банк України
Запропоновану проектом редакцію частини 4 статті 13 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» пропонуємо викласти в такій редакції:
«4. Права за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом передаються в порядку, встановленому для відступлення права вимоги. Передача прав за ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника здійснюється шляхом передачі ощадного (депозитного) сертифіката.»
Ощадний (депозитний) сертифікат є інструментом, який в банківській практиці використовується, в основному, клієнтами банків - фізичними особами, тому спосіб передачі прав власності на такий цінний папір не повинен бути складним. Вважаємо за необхідне зберегти існуючу норму Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», відповідно до якої ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути як іменними, так і на пред’явника.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» іменні цінні папери передаються через відступлення права вимоги.
Крім того, запропонована проектом можливість зміни форми ощадних (депозитних) сертифікатів під час їх обігу не відповідає частині 4 статті 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», згідно з якою цінні папери поділяються на цінні папери на пред'явника, іменні або ордерні за формою випуску.
 
Враховано   «4. Права за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом передаються в порядку, встановленому для відступлення права вимоги. Передача прав за ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника здійснюється шляхом передачі ощадного (депозитного) сертифіката»;
 
263. Ощадний (депозитний) сертифікат вважається:
 
-137- Прасолов І.М.
Виключити чотири останні абзаци підпункту 12, оскільки їх положення передбачені в частинах законопроекту.
 
Враховано      
264. ордерним цінним папером у разі, коли останній індосамент є повним (іменним);
 
      
265. цінним папером на пред’явника у разі, коли останній індосамент є бланковим (на пред’явника).
 
      
266. Індосант не відповідає за невиконання банком зобов’язань за ощадним (депозитним) сертифікатом»;
 
      
267. 13) у статті 16:
 
   13) у статті 16:
 
268. в абзаці першому частини першої статті 16 слова «юридичних осіб» замінити словами «акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю»;
 
   у частині першій:
в абзаці першому слова «юридичних осіб» замінити словами «акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю»;
 
269. абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац другий замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
270. «Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами діяльності забороняється, крім:
 
   «Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами діяльності забороняється, крім:
 
271. провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 
   провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 
272. надання професійним учасником фондового ринку консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, а також щодо прав та обов’язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір;
 
-138- Прасолов І.М.
Включити до переліку консультаційних послуг послуги щодо обігу та обліку фінансових інструментів, інших ніж цінні папери, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у фінансові інструменти.
 
Враховано   надання професійним учасником фондового ринку консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов’язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти;
 
273. здійснення компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів та/або діяльності з управління іпотечним покриттям»;
 
   здійснення компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів та/або діяльності з управління іпотечним покриттям»;
 
274. у частині четвертій слова «щонайменше в одній саморегулівній організації» замінити словами «в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку»;
 
-139- Пінчук А.П.
Абзац щодо змін до частини четвертої статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» замінити двома абзацами такого змісту:
«частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж та депозитаріїв, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності.»
 
Враховано   частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж та депозитаріїв, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності";
 
    -140- Буряк О.В.
Останній абзац підпункту 13 пункту 11 проекту замінити абзацами такого змісту:
«частину другу викласти у такій редакції:
«2. На фондовому ринку здійснюються види професійної діяльності, визначені Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
у частині четвертій слова «щонайменше в одній саморегулівній організації» замінити словами «в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку».
 
Враховано редакційно    
275. 14) у статті 17:
 
   14) у статті 17:
 
276. у частині першій:
 
      
277. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзаци перший і дев’ятий частини першої викласти в такій редакції:
 
278. «1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим Законом»;
 
-141- Буряк О.В.
Зміни до частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
«1. Діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами – господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.
Діяльність з торгівлі цінними паперами включає:»
 
Враховано частково у частині встановлення прямого дозволу банкам здійснювати торгівлю цінними паперами.  "1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим Законом, а також банками";
 
279. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
-142- Прасолов І.М.
Абзац п’ятий підпункту 14, не доповнюючи новим абзацом, викласти у такій редакції:
"абзац дев’ятий викласти у такій редакції".
 
Враховано Права торговців прирівнюються до прав банків у частині можливості здійснювати операції з власними цінними паперами.     
280. «Ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на провадження дилерської діяльності»;
 
   «Ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на провадження дилерської діяльності»;
 
281. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
282. абзац перший після слова «зокрема» доповнити словами «на підставі», а після слів «щодо цінних паперів» - словами «та інших фінансових інструментів»;
 
   абзац перший після слова «зокрема» доповнити словами «на підставі», а після слів «щодо цінних паперів» - словами «та інших фінансових інструментів»;
 
283. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
 
284. «Торговець цінними паперами, який провадить брокерську діяльність, може надавати своїм клієнтам консультації стосовно купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів»;
 
-143- Прасолов І.М.
Пропонується доповнити частину 2 цієї статті новим абзацом такого змісту:
«На грошові кошти та цінні папери клієнтів, що передаються торговцям цінними паперами або знаходяться в них згідно цивільно-правових договорів на здійснення брокерської діяльності, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями торговця цінними паперами, що не пов'язані із здійсненням ним функцій брокера.»
 
Враховано Поправка збільшує рівень захисту інтересів клієнтів брокерів.  «Торговець цінними паперами, який провадить брокерську діяльність, може надавати своїм клієнтам консультації стосовно купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів.
На грошові кошти та цінні папери клієнтів, що передаються торговцям цінними паперами або знаходяться у них згідно з договорами на здійснення брокерської діяльності, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями торговця цінними паперами, не пов'язаними із здійсненням ним функцій брокера";
 
285. частину третю після слів «щодо цінних паперів» доповнити словами «та інших фінансових інструментів»;
 
   частину третю після слів «щодо цінних паперів» доповнити словами «та інших фінансових інструментів»;
 
286. абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:
 
   у частині четвертій:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
287. «4. Андеррайтинг - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо відчуження цінних паперів у процесі їх розміщення за дорученням, від імені та за рахунок емітента»;
 
-144- Прасолов І.М.
Викласти абзац у такій редакції:
«4. Андеррайтинг – укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов’язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом».
 
Враховано Чинний Закон і цей законопроект передбачають значне коло послуг, які може надавати андеррайтер: консультування, гарантування, рекламування тощо.  "4. Андеррайтинг – укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов’язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом";
абзац третій замінити чотирма абзацами такого змісту:
"Андеррайтер відповідно до договору з емітентом може здійснювати:
купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;
гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з подальшим перепродажем;
продаж якомога більшої кількості цінних паперів, без зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;
 
    -145- Прасолов І.М.
Внести відповідні технічні уточнення та доповнити проект змінами до абзацу третього частини 4 статті 17, виклавши його у такій редакції:
«Андеррайтер відповідно до договору з емітентом може здійснювати:
купівлю цінних паперів в емітента з наступним їх перепродажем інвесторам;
гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем;
продаж якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані».
 
Враховано Уточнюється та конкретизується коло діяльності андеррайтера.   
288. абзац перший частини п’ятої замінити двома абзацами такого змісту:
 
   абзац перший частини п’ятої замінити трьома абзацами такого змісту:
 
289. «5. Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими в процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.
 
-146- Прасолов І.М.
Внести відповідні технічні зміни та абзац п’ятнадцятий підпункту 14 пункту 11 (щодо нової редакції абзацу першого частини п’ятої статті 17) викласти у такій редакції:
«5. Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими в процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами в інтересах установника управління або в інтересах визначених ним третіх осіб.
Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані йому в управління цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, отримані торговцем цінними паперами від управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами».
 
Враховано Поправка дає можливість зняти обмеження для здійснення довірчого управління цінніми паперами, можливість якого передбачена Главою 70 Цивільного кодексу України та норма щодо особливостей якого встановлена статтею 1045 Кодексу.  "5. Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими у процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.
Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані йому в управління цінні папери, інші фінансові інструменти і грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, отримані торговцем цінними паперами від управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.
 
290. Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов’язані з обслуговуванням установника управління».
 
   Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов’язані з обслуговуванням установника управління".
 
291. У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;
 
-147- Прасолов І.М.
Пропонується абзац другий частини сьомої статті 17 викласти у такій редакції:
«Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта (клієнтів), у разі, якщо це передбачено договором управління, зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами та відповідно до умов договору (договорів) про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їх грошових коштів».
 
Враховано Оптимізується діяльність торговця цінними паперам, у тому числі, щодо управління цінніми паперами, іншими фінансовими інструментами або коштами, призначеними для інвестування.  У зв’язку з цим абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;
у частині сьомій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта (клієнтів), у разі якщо це передбачено договором управління, зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами в банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами та відповідно до умов договору (договорів) про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів";
 
292. абзац п’ятий частини сьомої виключити;
 
   абзац п’ятий виключити;
 
293. частини восьму - десяту замінити частинами такого змісту:
 
   частини восьму – десяту викласти у такій редакції:
 
294. «8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця цінними паперами (торговець цінними паперами є стороною такого правочину), крім випадків:
 
-148- Прасолов І.М.
У новій редакції абзацу першого частини восьмої статті 17 виключити слова в дужках " (торговець цінними паперами є стороною такого правочину)".
 
Враховано торговець може укладати договори купівлі/продажу цінних паперів на підставі договору доручення, при здійсненні андеррайтингу діє від імені емітента цінних паперів, тобто за такими договорами не є стороною правочину.  "8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця цінними паперами, крім випадків:
 
295. розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
   розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
296. викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 
   викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 
297. проведення юридичними особами та фізичними особами - підприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;
 
-149- Прасолов І.М.
Абзац четвертий частини восьмої статті 17 викласти у такій редакції:
«здійснення операцій щодо неемісійних цінних паперів;»
 
Враховано правочини з неемісійними паперами, зокрема, ордерними, можуть здійснюватись і без участі торговця.  здійснення операцій щодо неемісійних цінних паперів;
 
298. внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 
   внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 
299. дарування цінних паперів;
 
   дарування цінних паперів;
 
300. спадкування та правонаступництва цінних паперів;
 
   спадкування та правонаступництва цінних паперів;
 
301. вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;
 
   вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;
 
302. вчинення правочинів у процесі приватизації.
 
   вчинення правочинів у процесі приватизації.
 
303. 9. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) торговця цінними паперами, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті, є нікчемними.
 
   9. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) торговця цінними паперами, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті, є нікчемними.
 
304. Правочини, що вчиняються між торговцями цінними паперами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами»;
 
   Правочини, що вчиняються між торговцями цінними паперами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.
 
305. доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
      
306. «10. Торговець цінними паперами зобов’язаний розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів таку інформацію про всі вчинені ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів:
 
-150- Прасолов І.М.
Абзац перший частини десятої статті 17 викласти у такій редакції:
"10. Торговець цінними паперами зобов’язаний подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені поза фондовою біржою ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів:".
 
Враховано Не варто ставити торговця в залежність від функціонування стороннього для нього сайту в мережі Інтернет  10. Торговець цінними паперами зобов’язаний подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені поза фондовою біржою ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів:
 
307. найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
   найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
308. вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
 
   вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
 
309. міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
 
   міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
 
310. кількість цінних паперів за кожним правочином;
 
   кількість цінних паперів за кожним правочином;
 
311. ціна цінних паперів.
 
-151- Прасолов І.М.
Доповнити частину 10 статті 17 Закону абзацами такого змісту:
"дата вчинення правочину;
інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   ціна цінних паперів;
дата вчинення правочину;
інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
312. До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.
 
   До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.
 
313. Порядок та строки розміщення торговцем цінними паперами зазначеної інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
-152- Прасолов І.М.
Останній абзац десятої статті 17 викласти у такій редакції:
"Порядок та строки подання торговцем цінними паперами зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано Розмежовуються процедури подання та розміщення інформації  Порядок та строки подання торговцем цінними паперами зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
314. 15) статтю 20 викласти у такій редакції:
 
   15) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
315. «Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
 
   «Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
 
316. 1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (фондової біржі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними.
 
-153- Прасолов І.М.
Абзац третій підпункту 15 пункту 11 законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими ніж цінні папери".
 
Враховано Уточнюється коло діяльності фондової біржі. При цьому діяльність щодо клірингу за деривативами чітко відноситься до розряду можливих напрямів діяльності фондової біржі.  1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери.
 
    -154- Кармазін Ю.А.
частину першу статті 20 викласти у наступній редакції:
«1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку — діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними.», вилучивши із тексту цієї частини слова: «професійного учасника фондового ринку».
 
Враховано редакційно    
317. 2. Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень»;
 
   2. Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень»;
 
318. 16) у статті 21:
 
   16) у статті 21:
 
319. в абзаці першому частини першої статті 21 слова «товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об’єднання торговців цінними паперами» замінити словами «акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю»;
 
   в абзаці першому частини першої слова «товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об’єднання торговців цінними паперами» замінити словами «акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю»;
 
320. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«Фізична особа не може бути власником акцій (часток, паїв) у статутному капіталі фондової біржі»;
 
-155- Прасолов І.М.
Зміни до частини другої статті 21 викласти
у такій редакції:
"у частині другій слова "або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами" виключити".
 
Враховано згодження з частиною першою та виключення заборони фізичній особі бути акціонером фондової біржі згідно з Законом України "Про акціонерні товариства"  у частині другій слова "або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами" виключити;
 
321. у першому реченні частини четвертої слова «як організатора торгівлі тимчасово» виключити;
 
-156- Прасолов І.М.
Перше речення частини четвертої статті 21 викласти у такій редакції:
"4. Діяльність фондової біржі зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в разі, якщо кількість її членів стала меншою ніж 20".
 
Враховано Узгодження з частиною першої цієї статті.  перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Діяльність фондової біржі зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо кількість її членів стала меншою за 20";
 
322. у частині шостій слова «організатора торгівлі» замінити словами «професійного учасника фондового ринку»;
 
   у частині шостій слова «організатора торгівлі» замінити словами «професійного учасника фондового ринку»;
 
323. 17) у частині першій статті 23:
 
   17) у статті 23:
у частині першій:
 
324. абзац перший після слова «інформацію» доповнити словами «передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі»;
 
-157- Прасолов І.М.
Пропонується внести зміни також і до абзацу другого частини 1 статті 23 Закону та викласти його у такій редакції:
«перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі.»
 
Враховано   абзац перший після слова «інформацію» доповнити словами «передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі»;
абзаци другий – четвертий викласти у такій редакції:
"перелік торговців цінними паперами, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі;
 
325. абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:
 
      
326. «перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу/делістингу;
 
   перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу/делістингу;
 
327. обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами, біржовий курс цінних паперів щодо кожного цінного паперу, що перебуває в обігу на фондовій біржі) за період, установлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
-158- Прасолов І.М.
Доповнити статтю 23 частиною третьою такого змісту:
"3. Фондова біржа зобов’язана подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені на ній правочини щодо емісійних цінних паперів:
найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
кількість цінних паперів за кожним правочином;
ціна цінних паперів;
дата вчинення правочину;
інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.
Порядок та строки подання фондовою біржею зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано Запропонований механізм розкриття інформації про торгівлі цінними паперами, що здійснюються на біржовому ринку цінних паперів, як доповнення до розкриття інформації щодо угод на позабіржовому ринку у частині десятій статті 17 цього Закону, яка проводиться торговцями.  обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами, біржовий курс цінних паперів щодо кожного цінного паперу, що перебуває в обігу на фондовій біржі) за період, установлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Фондова біржа зобов’язана подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені на ній правочини щодо емісійних цінних паперів:
найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
кількість цінних паперів за кожним правочином;
ціна цінних паперів;
дата вчинення правочину;
інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.
Порядок та строки подання фондовою біржею зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
328. 18) абзац перший частини першої статті 24 викласти у такій редакції:
 
   18) абзац перший частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
 
329. «1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом проведення біржових торгів та забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу»;
 
-159- Національний банк України
Пункт 18 статті 11 пропонуємо доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити частину 2 статті 24 реченням такого змісту:
«Фондова біржа у разі запровадження торгівлі деривативами, базовим активом яких є грошові кошти, курс іноземної валюти (банківських металів), відсоткові ставки або індекси, що визначають динаміку курсу гривні (іноземної валюти, банківських металів) до інших валют (банківських металів), зобов’язана отримати погодження Національного банку України».
Зазначена пропозиція обґрунтовується тією обставиною, що оскільки предметом угод з деякими деривативами (похідними цінними паперами) виступають безпосередньо валютні цінності, а також курсові, відсоткові, індексні (розрахункові) показники, базовим активом яких є валютні цінності, то зазначені операції згідно з чинним законодавством підпадають під сферу регулювання та повноважень Національного банку України.
Крім того, ця пропозиція узгоджується з пунктом 1 глави ІV Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.08.2009 № 884, за яким передбачено отримання погодження Національного банку України за вищезазначеними деривативами.
 
Відхилено апропонована поправка стосується питання похідних (деривативів), та повинна розглядатися при підготовці комплексного Проекту Закону про похідні (деривативи). Запровадження зазначених положень на даному етапі є передчасним.  «1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом проведення біржових торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу»;
 
330. 19) у статті 25:
 
   19) у статті 25:
 
331. абзац п’ятий частини першої після слів «цінних паперів та» доповнити словами «інших фінансових інструментів»;
 
   абзац п’ятий частини першої після слів «цінних паперів та» доповнити словами «інших фінансових інструментів»;
 
332. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
333. «2. Правила фондової біржі можуть також містити порядок:
 
   «2. Правила фондової біржі можуть також містити порядок:
 
334. здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі договорами щодо похідних (деривативів);
 
-160- Прасолов І.М.
Викласти абзац у такій редакції:
"здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів)".
 
Враховано Закон не містить визначення "похідних (деривативів)", а лише "похідних цінних паперів". Термін "фінансові інструменти" встановлено у ст.1 Закону  здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);
 
335. взаємодії з депозитаріями цінних паперів із забезпечення централізованого виконання укладених на фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів;
 
   взаємодії з депозитаріями цінних паперів із забезпечення централізованого виконання укладених на фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів;
 
336. здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів»;
 
   здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів»;
 
337. 20) у частині другій статті 26:
 
   20) у частині другій статті 26:
 
338. в абзаці першому слова «Організатори торгівлі» замінити словами «Фондові біржі»;
 
   в абзаці першому слова «Організатори торгівлі» замінити словами «Фондові біржі»;
 
339. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
340. «Фондові біржі можуть провадити діяльність із здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які укладаються на таких біржах, відповідно до їх правил».
 
-161- Прасолов І.М.
Для чіткого розмежування повноважень депозитаріїв та фондових бірж до прийняття базового Закону Про депозитарну систему пропонується абзац другий частини другої статті 26 викласти у такій редакції:
«Фондові біржі можуть провадити діяльність із здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на таких біржах, відповідно до їх правил».
 
Враховано Узгодження зі статтями 20 та 25 цього Закону  «Фондові біржі можуть провадити діяльність із здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на таких біржах, відповідно до їх правил»;
 
341. 21) у статті 27:
 
   21) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
342. назву статті доповнити словами «та осіб, які мають у них істотну участь»;
частину першу після слів «Ліцензійні умови» доповнити словами «провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами», а після слів «під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку» - словами «вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення»;
доповнити статтю частинами другою - четвертою такого змісту:
«2. Професійні учасники фондового ринку зобов’язані:
дотримуватися пруденційних нормативів, перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік пруденційних нормативів встановлюється щодо кожного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
подавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розрахунок показників, які підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо відповідного виду професійної діяльності в порядку та у строки, що визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Кандидати на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
Кандидат на посаду керівника фондової біржі та депозитарію повинен відповідати вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки. При цьому за останні два роки провадження кандидатом діяльності на фондовому ринку щодо нього не повинні бути виявлені факти анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами та кандидат не повинен бути керівником професійного учасника фондового ринку, що ліквідований за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція у вигляді анулювання ліцензії на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку.
доповнити статтю частиною другою такого змісту:
«2. Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни структури її власності, а також подавати інформацію про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін.
Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни у відомостях про своїх асоційованих осіб, а також подавати інформацію про свою ділову репутацію в установлений Комісією строк.
Юридична або фізична особа, яка має намір передати істотну участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, або права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявиться нижче рівня 10, 25, 50 і 75 відсотків, або передати контроль над професійним учасником фондового ринку іншій особі, повинна повідомити про це такого професійного учасника фондового ринку і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому Комісією порядку.
 
-162- Прасолов І.М.
Зміни до статті 27 технічно об’єднати, доповнити відповідні положення Закону України від 6 жовтня 2011 року № 3831-V, що набуде чинності 02.05.2012 р., та викласти статтю у такій редакції.
"Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь
1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал професійного учасника фондового ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, встановлюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Умовою отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку є відсутність серед учасників (акціонерів) юридичної особи (професійного учасника фондового ринку) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї юридичної особи.
Підставою для застосування санкції відповідно до вимог законодавства щодо цінних паперів є встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого володіння пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку фізичною особою, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, після 30 днів з дня такого встановлення, але не раніше 120 днів з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно такої фізичної особи за зазначені злочини.
Державні органи за письмовим запитом зобов'язані у межах повноважень надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону інформацію про наявність або відсутність у фізичної особи, яка прямо чи опосередковано володіє пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності. У разі якщо запит передбачає надання інформації з обмеженим доступом, така інформація надається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у спосіб, що забезпечує збереження правового режиму доступу до такої інформації.
3. Професійні учасники фондового ринку зобов’язані:
дотримуватися пруденційних нормативів, перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік пруденційних нормативів встановлюється щодо кожного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
подавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розрахунок показників, які підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо відповідного виду професійної діяльності в порядку та у строки, що визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Кандидати на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
Кандидат на посаду керівника фондової біржі та депозитарію повинен відповідати вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема:
мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки;
за останні два роки провадження кандидатом діяльності на фондовому ринку не було фактів анулювання сертифіката на право провадження такою особою професійної діяльності з цінними паперами;
кандидат не повинен бути керівником професійного учасника фондового ринку, що ліквідований за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція у вигляді анулювання ліцензії на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку.
5. Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни структури її власності, а також подавати інформацію про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін в уставновленому Комісією порядку.
Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни у відомостях про своїх асоційованих осіб, а також подавати інформацію про свою ділову репутацію в порядку та в строк, установлені Комісією.
Юридична або фізична особа, яка має намір передати істотну участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, або права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявиться нижче рівня 10, 25, 50 і 75 відсотків, або передати контроль над професійним учасником фондового ринку іншій особі, повинна повідомити про це такого професійного учасника фондового ринку і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому Комісією порядку.
 
Враховано Положення Закону України від 6 жовтня 2011 року № 3831-V, що набуде чинності 02.05.2012 р., які уточнені у частині розміру пакетів акці (часток): з мінімуму в одну акцію до 10 відсотків.  "Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь
1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал професійного учасника фондового ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, встановлюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Умовою отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку є відсутність серед учасників (акціонерів) юридичної особи (професійного учасника фондового ринку) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї юридичної особи.
Підставою для застосування санкції відповідно до вимог законодавства щодо цінних паперів є встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого володіння пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку фізичною особою, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, після 30 днів з дня такого встановлення, але не раніше 120 днів з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно такої фізичної особи за зазначені злочини.
Державні органи за письмовим запитом зобов'язані у межах повноважень надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону інформацію про наявність або відсутність у фізичної особи, яка прямо чи опосередковано володіє пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності. У разі якщо запит передбачає надання інформації з обмеженим доступом, така інформація надається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у спосіб, що забезпечує збереження правового режиму доступу до такої інформації.
3. Професійні учасники фондового ринку зобов’язані:
дотримуватися пруденційних нормативів, перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік пруденційних нормативів встановлюється щодо кожного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
подавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо відповідного виду професійної діяльності в порядку та у строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Кандидатури керівників фондових бірж та депозитаріїв погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
Кандидат на посаду керівника фондової біржі та депозитарію повинен відповідати вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема:
мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки;
не повинен бути керівником професійного учасника фондового ринку, ліквідованого за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція у вигляді анулювання ліцензії на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку;
за останні два роки провадження кандидатом діяльності на фондовому ринку відсутні факти анулювання сертифіката на право провадження такою особою професійної діяльності з цінними паперами;
5. Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни структури її власності, а також подавати інформацію про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін в установленому Комісією порядку.
Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни у відомостях про своїх асоційованих осіб, а також подавати інформацію про свою ділову репутацію в порядку та у строк, установлені Комісією.
Юридична або фізична особа, яка має намір передати істотну участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, або право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявляться нижче рівнів 10, 25, 50 і 75 відсотків, або передати контроль над професійним учасником фондового ринку іншій особі, повинна повідомити про це такого професійного учасника фондового ринку і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому Комісією порядку";
 
    -163- Кармазін Ю.А.
абзац перший частини третьої статті 27 виключити, а саме:
«Кандидати на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.»
 
Відхилено Відповідні положення передбачені Директивою 2004/39/ЄС від 21.04.2004 р. Про ринки фінансових інструментів   
343. 4. У разі коли особа разом із своїми афілійованими особами має намір придбати акції (частки, паї) фондової біржі або депозитарію, що з урахуванням кількості акцій (часток, паїв), які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть понад 50 відсотків статутного капіталу фондової біржі або депозитарію, така особа зобов’язана отримати попереднє письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
-164- Кармазін Ю.А.
частину четверту статті 27 виключити, а саме:
«4. У разі коли особа разом із своїми афілійованими особами має намір придбати акції (частки, паї) фондової біржі або депозитарію, що з урахуванням кількості акцій (часток, паїв), які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть понад 50 відсотків статутного капіталу фондової біржі або депозитарію, така особа зобов’язана отримати попереднє письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
Для отримання зазначеного погодження така особа подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі про фінансовий стан та ділову репутацію майбутнього власника контрольного пакета акцій (часток, паїв) фондової біржі або депозитарію.
У разі коли нерезидент разом із своїми афілійованими особами став власником понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу фондової біржі або депозитарію, статут та правила (зміни до них) такої фондової біржі або депозитарію погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.».
 
Враховано Практично аналогічні повноваження вже існують у НКЦПФР відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"     
344. Для отримання зазначеного погодження така особа подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі про фінансовий стан та ділову репутацію майбутнього власника контрольного пакета акцій (часток, паїв) фондової біржі або депозитарію.
 
      
345. У разі коли нерезидент разом із своїми афілійованими особами став власником понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу фондової біржі або депозитарію, статут та правила (зміни до них) такої фондової біржі або депозитарію погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку»;
 
      
346. доповнити Закон статтями 27-1—27-3 такого змісту:
 
   22) доповнити статтями 27-1 і 27-2 такого змісту:
 
347. «Стаття 27-1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку
 
   «Стаття 27-1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку
 
348. 1. Юридична особа набуває статусу професійного учасника фондового ринку і права на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку виключно після отримання ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку.
 
   1. Юридична особа набуває статусу професійного учасника фондового ринку і права на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку виключно після отримання ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку.
 
349. Провадження професійної діяльності на фондовому ринку без отримання зазначеної ліцензії забороняється.
 
-165- Кармазін Ю.А.
(до реєстр. № 9493)
у статті 27-1 частину першу після абзацу другого доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку, в разі здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності, передбаченими законами України, що регулюють ринок цінних паперів, може видавати один бланк ліцензії на такі види діяльності.
Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
 
Відхилено   Провадження професійної діяльності на фондовому ринку без отримання зазначеної ліцензії забороняється.
 
350. 2. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:
 
   2. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:
 
351. 1) заяву про видачу ліцензії;
 
   1) заяву про видачу ліцензії;
 
352. 2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомостями про юридичну особу (якщо інше не передбачено законом);
 
   2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомостями про юридичну особу (якщо інше не передбачено законом);
 
353. 3) нотаріально засвідчену копію статуту юридичної особи з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації (якщо юридична особа утворюється на підставі модельного статуту – інформацію про розмір статутного (складеного) капіталу);
 
   3) нотаріально засвідчену копію статуту юридичної особи з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації (якщо юридична особа утворюється на підставі модельного статуту – інформацію про розмір статутного (складеного) капіталу);
 
354. 4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації учасників (акціонерів) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо юридичної особи;
 
   4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації учасників (акціонерів) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо юридичної особи;
 
355. 5) відомості про структуру власності юридичної особи та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
-166- Прасолов І.М.
Доповнити частину другу статті 27-1 новим пунктом 6 в такій редакції:
"6) інформацію про фінансовий стан юридичної особи та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано Додаткові вимоги щодо інформації про надійність та фінансову спроможність майбутніх професійних учасників фондового ринку.  5) відомості про структуру власності юридичної особи та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
6) інформацію про фінансовий стан юридичної особи та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
356. 6) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з істотною участю, членів виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   7) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з істотною участю, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
357. 7) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер) з істотною участю — фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   8) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер) з істотною участю — фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
358. 8) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з істотною участю — фізичних осіб за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   9) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з істотною участю — фізичних осіб за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
359. 9) інформацію про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії юридичної особи за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   10) інформацію про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії юридичної особи за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
360. 10) інформацію про ділову репутацію особи (осіб), яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі коли такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   11) інформацію про ділову репутацію особи (осіб), яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
361. 11) інформацію про наявність організаційної структури та спеціалістів, необхідних для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою;
 
   12) інформацію про наявність організаційної структури та спеціалістів, необхідних для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою;
 
362. 12) копії внутрішніх положень юридичної особи, що визначають порядок надання фінансових послуг, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками;
 
   13) копії внутрішніх положень юридичної особи, що визначають порядок надання фінансових послуг, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.
 
363. 13) бізнес-план на наступні три роки за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-167- Терьохін С.А.
Виключити пункт 13 частини другої нової статті 27 -1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
Враховано Бізнес-план є внутрішнім проектним документом, який не повинен перевірятись регулятором.     
364. 3. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є іноземна юридична особа, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:
 
   3. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є іноземна юридична особа, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:
 
365. 1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учасникові фондового ринку в Україні;
 
   1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учасникові фондового ринку в Україні;
 
366. 2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;
 
   2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;
 
367. 3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс;
 
   3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс;
 
368. 4) копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави, підтвердженого українською аудиторською фірмою, про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього повного календарного року.
 
-168- Прасолов І.М.
У пункті 4 частини 3 нової статті 27-1 виключити слова "підтвердженого українською аудиторською фірмою".
 
Враховано підтвердження вітчизняною аудиторською фірмою неможливо без комплексного вивчення компанії, лише на підставі документів іноземного аудитора.  4) копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього повного календарного року.
 
369. 4. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є фізична особа — іноземець, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь фізичної особи — іноземця у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.
 
   4. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є фізична особа — іноземець, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь фізичної особи — іноземця у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.
 
370. 5. Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою — іноземцем відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.
 
   5. Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою — іноземцем відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.
 
371. 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку видає ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження документів, зазначених у частині другій цієї статті. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб — іноземців, включеної до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.
 
-169- Кармазін Ю.А.
(до реєстр. № 9493)
В абзаці першому частини шостої статті 27-1:
- у першому реченні слова: «трьох місяців» замінити на слова: «одного місяця» і далі – за текстом.
- у другому реченні слова: «шість місяців» замінити на слова: «три місяці» і далі – за текстом.
 
Відхилено   6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку видає ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження документів, зазначених у частині другій цієї статті. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб — іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.
 
372. Ліцензія видається після подання юридичною особою копії платіжного документа про внесення плати за видачу ліцензії.
 
   Ліцензія видається після подання юридичною особою копії платіжного документа про внесення плати за видачу ліцензії.
 
373. У разі коли документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи повертаються без розгляду в місячний строк.
 
   У разі якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи повертаються без розгляду в місячний строк.
 
374. 7. Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку є необмеженим.
 
   7. Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку є необмеженим.
 
375. 8. Професійний учасник фондового ринку не має права передавати ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення такого учасника, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.
 
   8. Професійний учасник фондового ринку не має права передавати ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення такого учасника, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.
 
376. 9. Посадові особи професійного учасника фондового ринку та особи, які мають істотну участь у такому учаснику, зобов’язані протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, відповідати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   9. Посадові особи професійного учасника фондового ринку та особи, які мають істотну участь у такому учаснику, зобов’язані протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у професійному учасникові фондового ринку, відповідати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
377. 10. Особи, винні у порушенні вимог, зазначених у частині першій цієї статті, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
   10. Особи, винні у порушенні вимог, зазначених у частині першій цієї статті, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
378. Стаття 27-2. Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку
 
   Стаття 27-2. Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку
 
379. 1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку в разі, коли:
 
   1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку якщо:
 
380. 1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;
 
   1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;
 
381. 2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю такої особи не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю такої особи не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
382. 3) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
   3) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
383. 4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення такої юридичної особи не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення такої юридичної особи не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
384. Стаття 27-3. Державна реєстрація змін до статуту професійного учасника фондового ринку
 
      
385. 1. Державна реєстрація змін до статуту професійного учасника фондового ринку здійснюється відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
 
-170- Прасолов І.М.
Виключити нову статтю 27- 3
 
Враховано Механізми контролю НКЦПФР за статутами професійних учасників фондового ринку достатньо врегульовані в підзаконних актах.     
386. 2. Державна реєстрація змін до статуту професійного учасника фондового ринку здійснюється після погодження таких змін Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
-171- Кармазін Ю.А.
(до реєстр. № 9493)
У статті 27-3 виключити частини другу – шосту.
 
Враховано      
387. 3. Уповноважена учасниками (акціонерами) професійного учасника фондового ринку особа подає для погодження змін до статуту Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:
 
-172- Терьохін С.А.
Виключити частини другу – шосту з нової статті 27- 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
Враховано      
388. 1) заяву про погодження змін до статуту за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
      
389. 2) протокол загальних зборів учасників (акціонерів) про внесення змін до статуту, засвідчений у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;
 
      
390. 3) нотаріально засвідчену копію змін до статуту;
 
      
391. 4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації учасника (у разі внесення змін до статуту в частині зміни істотної участі в юридичній особі), та відповідного дозволу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
      
392. 5) копію платіжного документа про внесення плати за погодження змін до статуту, розмір якої встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
      
393. 4. Уповноважена особа, яка подає документи для погодження змін до статуту професійного учасника фондового ринку, зобов’язана підтвердити свої повноваження.
 
      
394. 5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку погоджує зміни до статуту професійного учасника фондового ринку або відмовляє в погодженні таких змін протягом одного місяця з дня надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті. У разі необхідності такий строк може бути продовжений до трьох місяців. У разі проведення перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб — іноземців, включеної до структури власності юридичної особи, строк розгляду документів становить три місяці та за необхідності може бути продовжений до шести місяців.
 
      
395. У разі коли документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи повертаються без розгляду в місячний строк.
 
      
396. 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право відмовити професійному учасникові фондового ринку в погодженні змін до його статуту виключно у разі, коли подані ним документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства.».
 
      
397. 22) статтю 28 викласти у такій редакції:
 
   23) статтю 28 викласти в такій редакції:
 
398. «Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів
 
   «Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів
 
399. 1. Публічне розміщення цінних паперів - спосіб розміщення цінних паперів, що передбачає їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим шляхом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб. Емісія цінних паперів шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:
 
-173- Прасолов І.М.
У частині першій статті 28 слова "спосіб розміщення" замінити словами "спосіб емісії".
 
Враховано Узгоджено із змінами до статті 1 цього Закону, де передбачено застосування терміну "спосіб емісії".  1. Публічне розміщення цінних паперів – спосіб емісії цінних паперів, що передбачає їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оприлюднення в будь-який інший спосіб повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб. Емісія цінних паперів шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:
 
400. 1) прийняття рішення про публічне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
   1) прийняття рішення про публічне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
401. 2) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;
 
   2) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;
 
402. 3) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
   3) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
403. 4) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
 
   4) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
 
404. 5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів;
 
-174- Прасолов І.М.
У пункті 5 частини 1 нової редакції статті 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» слово «державну» виключити.
 
Враховано   5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
 
405. 6) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
 
-175- Прасолов І.М.
Поміняти місцями етапи № 6 та №7 в процедурі публічного розміщення, оскільки присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера повинно передувати укладенню договору з андеррайтером.
 
Враховано   6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;
 
406. 7) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;
 
   7) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
 
407. 8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
   8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
408. 9) розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів;
 
   9) розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів;
 
409. 10) укладення цивільно-правових договорів з першими власниками;
 
-176- Прасолов І.М.
Виключити слова «цивільно-правових».
 
Враховано   10) укладення договорів з першими власниками;
 
410. 11) затвердження результатів публічного розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
   11) затвердження результатів публічного розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
411. 12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі публічного розміщення цінних паперів у документарній формі;
 
   12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі публічного розміщення цінних паперів у документарній формі;
 
412. 13) затвердження змін до статуту публічного акціонерного товариства, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів публічного розміщення акцій;
 
-177- Прасолов І.М.
У пункті 13 частини першої статті 28 слово «затвердження» замінити словом «внесення».
 
Враховано   13) внесення змін до статуту публічного акціонерного товариства, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів публічного розміщення акцій;
 
413. 14) реєстрація змін до статуту публічного акціонерного товариства в органах державної реєстрації;
 
   14) реєстрація змін до статуту публічного акціонерного товариства в органах державної реєстрації;
 
414. 15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;
 
   15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;
 
415. 16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;
 
   16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;
 
416. 17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
 
   17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
 
417. 18) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення цінних паперів.
 
   18) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення цінних паперів.
 
418. 2. Приватне розміщення цінних паперів - спосіб розміщення цінних паперів, що передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої письмової пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100 (для акцій публічного акціонерного товариства - акціонерам такого товариства, а також заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100). Емісія цінних паперів шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:
 
-178- Прасолов І.М.
У частині другій статті 28 слова "спосіб розміщення" замінити словами "спосіб емісії".
 
Враховано Узгоджено із змінами до статті 1 цього Закону, де передбачено застосування терміну "спосіб емісії".  2. Приватне розміщення цінних паперів - спосіб емісії цінних паперів, що передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої письмової пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100 (для акцій публічного акціонерного товариства - акціонерам такого товариства, а також заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100). Емісія цінних паперів шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:
 
419. 1) прийняття рішення про приватне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
-179- Прасолов І.М.
Доповнити частину 2 нової редакції статті 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» другим етапом: «2) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером».
 
Враховано   1) прийняття рішення про приватне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
2) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;
 
420. 2) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
   3) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
421. 3) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів;
 
   4) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів;
 
422. 4) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів;
 
-180- Прасолов І.М.
Слово «державну» виключити.
 
Враховано   5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
 
423. 5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;
 
-181- Прасолов І.М.
Доповнити частину 2 нової редакції статті 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» новим етапом «укладення у разі потреби договору з андеррайтером» після етапу «присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера».
 
Враховано   6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;
7) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
 
424. 6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
   8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
425. 7) реалізація власником акцій свого переважного права на придбання акцій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   9) реалізація власником акцій свого переважного права на придбання акцій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
426. 8) укладення цивільно-правових договорів з першими власниками;
 
-182- Прасолов І.М.
Виключити слова «цивільно-правових»
 
Враховано   10) укладення договорів з першими власниками;
 
427. 9) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
   11) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
428. 10) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;
 
   12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;
 
429. 11) затвердження змін до статуту акціонерного товариства, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;
 
   13) внесення змін до статуту акціонерного товариства, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;
 
430. 12) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в органах державної реєстрації;
 
   14) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в органах державної реєстрації;
 
431. 13) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;
 
   15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;
 
432. 14) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;
 
   16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;
 
433. 15) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.
 
   17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.
 
434. 3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів емітентом приймається рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту протоколу встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
-183- Прасолов І.М.
У першому реченні частини 3 нової редакції ст. 28 слова "емітентом приймається рішення" замінити словами "уповноваженим органом емітента приймається відповідне рішення".
У другому реченні слово "емітент" замінити словами "уповноважений орган емітента" а слово «протоколу» замінити словом «рішення».
 
Враховано   3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів уповноваженим органом емітента приймається відповідне рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту рішення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Уповноважений орган емітента не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
435. Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента.
 
   Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента.
 
436. 4. Перше розміщення акцій акціонерного товариства є виключно приватним серед засновників.
 
   4. Перше розміщення акцій акціонерного товариства є виключно приватним серед засновників.
 
437. 5. Реквізити тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів та свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
-184- Прасолов І.М.
У частині 5 нової редакції статті 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» слово «державну» виключити.
 
Враховано   5. Реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
438. 23) в абзацах третьому та четвертому частини другої статті 29 слова «організатора торгівлі» замінити словами «фондової біржі»;
 
   24) в абзацах третьому і четвертому частини другої статті 29 слова «організатора торгівлі» замінити словами «фондової біржі»;
 
439. 24) у статті 30:
 
   25) у статті 30:
 
440. пункт третій частини третьої викласти у такій редакції:
 
   пункт третій частини третьої викласти в такій редакції:
 
441. «3) дати початку та закінчення укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
-185- Прасолов І.М.
За текстом підпункту 24 пункту 11 виключити слова «цивільно-правових».
 
Враховано   «3) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками»;
 
442. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
443. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
444. «7. При публічному розміщенні після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до дати початку укладення цивільно-правових договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії цінних паперів: «;
 
   «7. При публічному розміщенні після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії цінних паперів»;
 
445. в абзаці п’ятому слова «організатора торгівлі, через якого» замінити словами «фондової біржі, через яку»;
 
   в абзаці п’ятому слова «організатора торгівлі, через якого» замінити словами «фондової біржі, через яку»;
 
446. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
447. в абзаці четвертому слова «початку розміщення» замінити словами «дати початку укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
   в абзаці четвертому слова «початку розміщення» замінити словами «дати початку укладення договорів з першими власниками»;
 
448. в абзацах шостому та десятому слова «розміщення цінних паперів» замінити словами «укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
   в абзацах шостому і десятому слова «розміщення цінних паперів» замінити словами «укладення договорів з першими власниками»;
 
449. в абзаці дев’ятому слова «початку розміщення цінних паперів» замінити словами « укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
   в абзаці дев’ятому слова «початку розміщення цінних паперів» замінити словами «укладення договорів з першими власниками»;
 
450. в абзаці одинадцятому слова «їх розміщення» замінити словами «укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
   в абзаці одинадцятому слова «їх розміщення» замінити словами «укладення договорів з першими власниками»;
 
451. 25) у статті 32:
 
   26) у статті 32:
 
452. у першому реченні абзацу першого частини першої слова «Закрите (приватне) розміщення цінних паперів» замінити словами «Укладення цивільно-правових договорів з першими власниками під час приватного розміщення цінних паперів»;
 
-186- Прасолов І.М.
За текстом підпункту 25 пункту 11 виключити слова «цивільно-правових».
 
Враховано   у першому реченні абзацу першого частини першої слова «Закрите (приватне) розміщення цінних паперів» замінити словами «Укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення цінних паперів»;
 
453. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
454. «2. Під час приватного розміщення цінних паперів цивільно-правові договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емісії цінних паперів, але не довше двох місяців з дати початку їх укладення»;
 
   «2. Під час приватного розміщення цінних паперів договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емісії цінних паперів, але не довше двох місяців з дати початку їх укладення»;
 
455. в абзаці другому частини п’ятої слова «завершення розміщення цінних паперів» замінити словами «завершення укладення цивільно-правових договорів з першими власниками», а слова «результати розміщення цінних паперів» - словами «результати їх укладення»;
 
-187- Прасолов І.М.
Абзац п’ятий підпункту 25 пункту 11 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«абзац другий частини п’ятої викласти у такій редакції:
«Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів з першими власниками, зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати їх укладення, а у випадку емісії акцій — також внести відповідні зміни до статуту»;».
 
Враховано   абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів з першими власниками, зазначеного у проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати їх укладення, а в разі емісії акцій — також внести відповідні зміни до статуту»;
 
456. 26) у статті 33:
 
   27) у статті 33:
 
457. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
458. в абзаці першому слова «Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів» замінити словами «Укладення цивільно-правових договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення цінних паперів»;
 
-188- Прасолов І.М.
За текстом підпункту 26 виключити слова «цивільно-правових»
 
Враховано   в абзаці першому слова «Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів» замінити словами «Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення цінних паперів»;
 
459. доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
460. «Публічне акціонерне товариство зобов’язане здійснювати публічне розміщення акцій додаткових емісій лише на фондовій біржі»;
 
   «Публічне акціонерне товариство зобов’язане здійснювати публічне розміщення акцій додаткових емісій лише на фондовій біржі»;
 
461. частини другу викласти у такій редакції:
 
   частини другу викласти в такій редакції:
 
462. «2. Забороняється укладати цивільно-правові договори з першими власниками у разі публічного розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього Закону»;
 
   «2. Забороняється укладати договори з першими власниками у разі публічного розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього Закону»;
 
463. перший абзац частини третьої викласти у такій редакції:
 
   перший абзац частини третьої викласти в такій редакції:
 
464. «3. У разі публічного розміщення цінних паперів цивільно-правові договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів»;
 
   «3. У разі публічного розміщення цінних паперів договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів»;
 
465. у першому реченні частини шостої слова «відкрито (публічно)» замінити словом «публічно»;
 
   у першому реченні частини шостої слова «відкрито (публічно)» замінити словом «публічно»;
 
466. в абзаці другому частини сьомої слова «завершення розміщення цінних паперів» замінити словами «укладення цивільно-правових договорів з першими власниками», а слова «результати розміщення цінних паперів» - словами «результати їх укладення»;
 
-189- Прасолов І.М.
Абзац одинадцятий підпункту 26 пункту 11 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«абзац другий частини сьомої викласти у такій редакції:
«Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів з першими власниками, зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати їх укладення, а у випадку емісії акцій — також внести відповідні зміни до статуту»
 
Враховано   абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:
«Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів з першими власниками, зазначеного у проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати їх укладення, а у разі емісії акцій — також внести відповідні зміни до статуту»;
28) в абзаці першому частини першої статті 35 слова та цифри «у 15-денний строк з дня реєстрації статуту (змін до статуту) в органах державної реєстрації» замінити словами та цифрами «у 30-денний строк з дня внесення змін до статуту»;
 
    -190- Національний банк України
В абзаці одинадцятому пункту 26 статті 11 (зміни до частини сьомої статті 33 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») пропонуємо слова «укладення цивільно-правових договорів з першими власниками» замінити словами «закінчення строку укладення цивільно-правових договорів з першими власниками».
 
Враховано редакційно    
    -191- Прасолов І.М.
Пункт 11 розділу І законопроекту після підпункту 26 доповнити підпунктом 28 такого змісту:
"28) в абзаці першому частини першої статті 35 слова та цифри «у 15-денний строк з дня реєстрації статуту (змін до статуту) в органах державної реєстрації» замінити словами та цифрами «у 30-денний строк з дня внесення змін до статуту».
 
Враховано    
467. 27) у статті 36:
 
   29) у статті 36:
 
468. у частині п’ятій слова «розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії» замінити словами «укладення цивільно-правових договорів з першими власниками, визначеного проспектом емісії цінних паперів»;
 
-192- Прасолов І.М.
Виключити слова «цивільно-правових»
 
Враховано   у частині п’ятій слова «розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії» замінити словами «укладення договорів з першими власниками, визначеного проспектом емісії цінних паперів»;
 
469. у тексті статті слова «відкрите (публічне)» у всіх відмінках виключити;
 
   у тексті статті слова «відкрите (публічне)» у всіх відмінках виключити;
 
470. 28) у частині першій статті 38 слово «розміщення» виключити;
 
   30) у частині першій статті 38 слово «розміщення» виключити;
 
471. 29) в абзаці п’ятому частини третьої статті 40 слово «розміщення» замінити словами «спосіб розміщення»;
 
-193- Прасолов І.М.
У підпункті 29 пункту 11 слова "спосіб розміщення" замінити словами "спосіб емісії".
 
Враховано Узгоджено із змінами до статті 1 цього Закону, де застосовується термін "спосіб емісії".  31) в абзаці п’ятому частини третьої статті 40 слово «розміщення» замінити словами «спосіб розміщення»;
 
472. 30) у частині першій статті 42:
 
   32) у частині першій статті 42:
 
473. в абзаці четвертому слова «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» виключити;
 
   в абзаці четвертому слова «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» виключити;
 
474. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
-194- Прасолов І.М.
Частину першу статті 42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» доповнити абзацом такого змісту:
«за запитом нотаріальних контор (нотаріусів) або дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах – для виконання нотаріальних дій, пов’язаних з оформленням спадкових прав;»
 
Враховано   доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
«за запитом нотаріальних контор (нотаріусів) або дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах – для виконання нотаріальних дій, пов’язаних з оформленням спадкових прав;
 
475. «на письмову вимогу центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - стосовно операцій з цінними паперами, що здійснюються конкретною юридичною або фізичною особою за певний період часу, в тому числі інформація, що становить банківську таємницю»;
 
-195- Прасолов І.М.
В абзаці четвертому підпункту 30 пункту 11 розділу І законопроекту слова «центрального апарату і територіальних органів» замінити словами «уповноважених осіб» та виключити слова "в тому числі інформація, що становить банківську таємницю".
 
Враховано Узгодження із Законом щодо змін стосовно національних комісій № 3610-VІ від 07.07.2011 року та із змінами цього проекту до Закону про банки.  на письмову вимогу уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - стосовно операцій з цінними паперами, що здійснюються конкретною юридичною або фізичною особою за певний період часу»;
 
476. 31) статтю 46 виключити;
 
-196- Прасолов І.М.
Пропонується підпункт 31 пункту 11 викласти у такій редакції:
«31) статтю 46 викласти у такій редакції:
Стаття 46. Реклама цінних паперів та фондового ринку
1. Реклама цінних паперів та фондового ринку регулюється Законом України «Про рекламу» з урахуванням норм цього Закону та Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
 
Враховано Статтю викладено у формі бланкетної (відсильної) норми.  33) статті 46, 48 і 49 викласти у такій редакції:
«Стаття 46. Реклама цінних паперів та фондового ринку
1. Реклама цінних паперів та фондового ринку регулюється Законом України «Про рекламу» з урахуванням норм цього Закону та Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
"Стаття 48. Об’єднання професійних учасників фондового ринку
1. Об’єднання професійних учасників фондового ринку може об’єднувати учасників, які здійснюють різні види професійної діяльності на фондовому ринку, і має бути зареєстровано в порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Умовою прийняття рішення про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку є його відповідність таким вимогам:
об’єднання повинно включати не менше 35 відсотків професійних учасників фондового ринку за кожним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом, які воно об’єднує;
наявність правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку, що є обов'язковими для виконання всіма членами об’єднання;
статус неприбуткової організації;
наявність у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше 600 тисяч гривень.
Об’єднання професійних учасників фондового ринку зобов’язане дотримуватися вимог, встановлених цією статтею, протягом усього періоду своєї діяльності.
Підставою для відмови в реєстрації об’єднання професійних учасників фондового ринку може бути:
відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації об’єднання;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства;
невиконання вимог цієї частини.
Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації об’єднання, таке об’єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для його реєстрації як об’єднання професійних учасників фондового ринку.
Анулювання реєстрації об’єднання професійних учасників фондового ринку здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в таких випадках:
на підставі відповідної заяви об’єднання професійних учасників фондового ринку;
невиконання об’єднання професійних учасників фондового ринку рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанов уповноважених осіб Комісії;
встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту невідповідності об’єднання професійних учасників фондового ринку вимогам, встановленим цією частиною.
2. Об'єднання професійних учасників фондового ринку набуває статусу саморегулівної організації (далі - СРО) за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку з дня надання йому статусу СРО Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок надання об’єднанню професійних учасників ринку цінних паперів статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.
Одне об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів може набути статус СРО за декількома видами професійної діяльності на фондовому ринку за умови дотримання вимог частини третьої цієї статті.
Набуття об’єднанням статусу СРО професійних учасників фондового ринку, вступ до нього професійних учасників фондового ринку, прийняття правил, положень та інших документів СРО професійних учасників фондового ринку та внесення змін до них не належать до узгоджених дій суб’єктів господарювання.
Після надання об’єднанню професійних учасників фондового ринку статусу СРО за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів професійні учасники фондового ринку, які є членами інших професійних об’єднань, що зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО.
3. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників фондового ринку повинно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та відповідати таким вимогам:
об'єднувати більше 75 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом;
мати затверджені внутрішні документи СРО (внутрішні правила СРО, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи СРО) для реалізації визначених статутом об’єднання функцій;
керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структурних підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами СРО, мати судимість за корисливі чи посадові злочини, не зняту або не погашену в установленому законом порядку, та повинні мати стаж роботи на фондовому ринку не менше п’яти років.
Вимоги щодо приміщень СРО, технічного забезпечення та програмного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до керівників СРО, вимоги до розміру активів СРО встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
СРО зобов’язана дотримуватися вимог, установлених цією статтею, протягом всього строку чинності свідоцтва, передбаченого частиною четвертою цієї статті.
4. За результатами розгляду поданих об’єднанням документів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм рішенням надає об’єднанню професійних учасників ринку цінних паперів статус СРО та видає відповідне свідоцтво про надання статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (далі - свідоцтво СРО), строк дії якого встановлюється рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і не може бути меншим п’яти років, або своїм вмотивованим рішенням відмовляє в наданні статусу СРО.
Підставою для відмови в наданні статусу СРО є:
відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації об’єднання як СРО;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства;
невиконання вимог частини 3 цієї статті.
Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову у наданні об’єднанню статусу СРО, таке об’єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для набуття статусу СРО.
5. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у таких випадках:
на підставі заяви СРО про скасування Комісією свідоцтва СРО;
невиконання СРО рішень Комісії, постанов уповноважених осіб Комісії;
встановлення Комісією факту невідповідності СРО вимогам, встановленим цією статтею.
Стаття 49. Повноваження об’єднання професійних учасників фондового ринку та саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів
1. Об’єднання професійних учасників фондового ринку, включаючи об’єднання, що набуло статусу СРО, має такі повноваження:
1) упровадження норм професійної етики у практичній діяльності учасників об’єднання;
2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
3) упровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов’язаних з професійною діяльністю учасників об’єднання;
4) моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об’єднання його учасниками;
2. СРО, крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, додатково має такі повноваження:
1) розроблення і затвердження обов’язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом;
2) розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушень членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності;
3) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у випадку виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.
3. Об’єднання професійних учасників фондового ринку (включаючи СРО) можуть виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об’єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а СРО може додатково виконувати також і повноваження, передбачені у відповідному рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування повноважень з регулювання фондового ринку, прийнятому відповідно до частини п’ятої цієї статті.
4. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати СРО повноваження з регулювання фондового ринку, визначені законами України, в установленому нею порядку за заявою цього СРО.
У місячний строк після отримання заяви від СРО Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про делегування або відмову в делегуванні СРО повноважень.
У рішенні про делегування СРО повноважень зазначаються:
найменування СРО, якій делегуються повноваження;
повноваження, які делегуються;
строк, на який делегуються повноваження, який не може бути більшим, ніж строк чинності свідоцтва СРО;
порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень.
Рішення про делегування СРО повноважень підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як нормативно-правовий акт та оприлюдненню відповідно до законодавства";
 
    -197- Буряк О.В.
Підпункт 31 пункту 11 законопроекту після цифри «46» доповнити такими словами і цифрами «та частину першу статті 48».
 
Враховано редакційно    
    -198- Пінчук А.П.
Пункт 11 законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
"статті 48 та 49 викласти у такій редакції:
"Стаття 48. Об’єднання професійних учасників фондового ринку
1. Об’єднання професійних учасників фондового ринку може об’єднувати учасників, які здійснюють різні види професійної діяльності на фондовому ринку, і має бути зареєстровано в порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Умовою прийняття рішення про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку є його відповідність таким вимогам:
об’єднання повинно включати не менше 35 відсотків професійних учасників фондового ринку за кожним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом, які воно об’єднує;
наявність правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку, що є обов'язковими для виконання всіма членами об’єднання;
статус неприбуткової організації;
наявність у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше 600 тисяч гривень.
Об’єднання професійних учасників фондового ринку зобов’язане дотримуватися вимог, встановлених цією статтею, протягом усього періоду своєї діяльності.
Підставою для відмови в реєстрації об’єднання професійних учасників фондового ринку може бути:
відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації об’єднання;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства;
невиконання вимог цієї частини.
Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації об’єднання, таке об’єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для його реєстрації як об’єднання професійних учасників фондового ринку.
Анулювання реєстрації об’єднання професійних учасників фондового ринку здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в таких випадках:
на підставі відповідної заяви об’єднання професійних учасників фондового ринку;
невиконання об’єднання професійних учасників фондового ринку рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанов уповноважених осіб Комісії;
встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту невідповідності об’єднання професійних учасників фондового ринку вимогам, встановленим цією частиною.
2. Об'єднання професійних учасників фондового ринку набуває статусу саморегулівної організації (далі - СРО) за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку з дня надання йому статусу СРО Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок надання об’єднанню професійних учасників ринку цінних паперів статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.
Одне об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів може набути статус СРО за декількома видами професійної діяльності на фондовому ринку за умови дотримання вимог частини третьої цієї статті.
Набуття об’єднанням статусу СРО професійних учасників фондового ринку, вступ до нього професійних учасників фондового ринку, прийняття правил, положень та інших документів СРО професійних учасників фондового ринку та внесення змін до них не належать до узгоджених дій суб’єктів господарювання.
Після надання об’єднанню професійних учасників фондового ринку статусу СРО за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів професійні учасники фондового ринку, які є членами інших професійних об’єднань, що зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО.
3. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників фондового ринку повинно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та відповідати таким вимогам:
об'єднувати більше 75 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом;
мати затверджені внутрішні документи СРО (внутрішні правила СРО, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи СРО) для реалізації визначених статутом об’єднання функцій;
керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структурних підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами СРО, мати судимість за корисливі чи посадові злочини, не зняту або не погашену в установленому законом порядку, та повинні мати стаж роботи на фондовому ринку не менше п’яти років.
Вимоги щодо приміщень СРО, технічного забезпечення та програмного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до керівників СРО, вимоги до розміру активів СРО встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
СРО зобов’язана дотримуватися вимог, установлених цією статтею, протягом всього строку чинності свідоцтва, передбаченого частиною четвертою цієї статті.
4. За результатами розгляду поданих об’єднанням документів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм рішенням надає об’єднанню професійних учасників ринку цінних паперів статус СРО та видає відповідне свідоцтво про надання статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (далі - свідоцтво СРО), строк дії якого встановлюється рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і не може бути меншим п’яти років, або своїм вмотивованим рішенням відмовляє в наданні статусу СРО.
Підставою для відмови в наданні статусу СРО є:
відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації об’єднання як СРО;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства;
невиконання вимог частини 3 цієї статті.
Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову у наданні об’єднанню статусу СРО, таке об’єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для набуття статусу СРО.
5. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у таких випадках:
на підставі заяви СРО про скасування Комісією свідоцтва СРО;
невиконання СРО рішень Комісії, постанов уповноважених осіб Комісії;
встановлення Комісією факту невідповідності СРО вимогам, встановленим цією статтею.
Стаття 49. Повноваження об’єднання професійних учасників фондового ринку та саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів
1. Об’єднання професійних учасників фондового ринку, включаючи об’єднання, що набуло статусу СРО, має такі повноваження:
1) упровадження норм професійної етики у практичній діяльності учасників об’єднання;
2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
3) упровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов’язаних з професійною діяльністю учасників об’єднання;
4) моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об’єднання його учасниками;
2. СРО, крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, додатково має такі повноваження:
1) розроблення і затвердження обов’язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом;
2) розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушень членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності;
3) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у випадку виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.
3. Об’єднання професійних учасників фондового ринку (включаючи СРО) можуть виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об’єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а СРО може додатково виконувати також і повноваження, передбачені у відповідному рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування повноважень з регулювання фондового ринку, прийнятому відповідно до частини п’ятої цієї статті.
4. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати СРО повноваження з регулювання фондового ринку, визначені законами України, в установленому нею порядку за заявою цього СРО.
У місячний строк після отримання заяви від СРО Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про делегування або відмову в делегуванні СРО повноважень.
У рішенні про делегування СРО повноважень зазначаються:
найменування СРО, якій делегуються повноваження;
повноваження, які делегуються;
строк, на який делегуються повноваження, який не може бути більшим, ніж строк чинності свідоцтва СРО;
порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень.
Рішення про делегування СРО повноважень підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як нормативно-правовий акт та оприлюдненню відповідно до законодавства".
 
Враховано    
477. 32) у тексті Закону слова «відкрите (публічне) розміщення» та «закрите (приватне) розміщення» в усіх відмінках замінити відповідно словами «публічне розміщення» та «приватне розміщення» у відповідному відмінку, а слова «відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення» словами - «публічного та приватного їх розміщення»;
 
   34) у тексті Закону слова «відкрите (публічне) розміщення» та «закрите (приватне) розміщення» в усіх відмінках замінити відповідно словами «публічне розміщення» та «приватне розміщення» у відповідному відмінку, а слова «відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення» – словами «публічного та приватного їх розміщення»;
 
478. 33) у тексті Закону, крім розділу VІІ «Прикінцеві положення», слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
   35) у тексті Закону, крім розділу VІІ «Прикінцеві положення», слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
479. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
480. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
-199- Прасолов І.М.
Викласти назву та пункт 1 розділу ІІ у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім підпункту 21 пункту 12 Розділу І та пункту 2 цього Розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону".
 
Враховано Нова редакція статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" повинна вступити в силу невідкладно після опублікування з огляду на Закон від 6 жовтня 2011 року № 3831-V, що набуде чинності 02.05.2012 р.  1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім підпункту 21 пункту 12 Розділу І цього Закону щодо нової редакції статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та пункту 2 цього Розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -200- Пінчук А.П.
Доповнити розділ ІІ проекту Закону дорученням Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк з дати опублікування цього Закону забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог цього Закону.
 
Враховано    
481. 2. Акціонерні товариства, створені до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані зареєструвати акції в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   3. Акціонерні товариства, створені до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані зареєструвати акції в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
482. 3. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   4. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
483. 4. Фондова біржа та/або депозитарій зобов’язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом здійснити викуп акцій (часток, паїв), які належать фізичним особам у статутному капіталі біржі та/або депозитарію, а фізична особа зобов’язана здійснити відчуження зазначених акцій (часток, паїв) на користь відповідної біржі та/або депозитарію.
 
-201- Прасолов І.М.
Виключити пункт 4 розділу ІІ Прикінцеві положення у зв’язку із залишенням дозволу фізичній особі бути учасником фондової біржі.
 
Враховано      
484. Викуп акцій (часток, паїв) у акціонера (учасника) здійснюється за ринковою вартістю, яка визначається:
 
      
485. за біржовим курсом - для акцій, які включені до біржового списку фондової біржі;
 
      
486. за вартістю, визначеною незалежним оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, - для акцій, які не включені до біржового списку фондової біржі, та для часток і паїв.
 
      
487. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Учасники фондового ринку протягом двох років після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.
Учасники фондового ринку, які мають ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, провадять свою діяльність відповідно до виданих ліцензій протягом двох років після набрання чинності цим Законом, але не пізніше закінчення строку дії такої ліцензії. Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії відповідно до вимог статей 27-1 і 27-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

-202- Прасолов І.М.
Пункт 2 Прикінцевих положень до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку (реєстр. № 9493) викласти у такій редакції пункту Прикінцевих положень об’єднаного законопроекту:
"5. Емітенти цінних паперів та професійні учасники фондового ринку протягом двох років після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.
Професійні учасники фондового ринку, які отримали строкові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку до набрання чинності цим Законом, провадять свою діяльність після набрання чинності цим Законом відповідно до виданих ліцензій протягом строку їх дії. Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії відповідно до вимог статей 27-1 і 27-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Протягом двох років після набрання чинності цим Законом професійні учасники фондового ринку, які отримали безстрокові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену пунктами 2 – 13 частини другої статті 27-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Неподання такої інформації є підставою для застосування санкції, зокрема анулювання ліцензії, відповідно до законодавства щодо цінних паперів".
 
Враховано   5. Емітенти цінних паперів та професійні учасники фондового ринку протягом двох років після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.
Професійні учасники фондового ринку, які отримали строкові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку до набрання чинності цим Законом, провадять свою діяльність після набрання чинності цим Законом відповідно до виданих ліцензій протягом строку їх дії. Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії відповідно до вимог статей 27-1 і 27-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Протягом двох років після набрання чинності цим Законом професійні учасники фондового ринку, які отримали безстрокові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, зобов’язані подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену пунктами 2 – 13 частини другої статті 27-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Неподання такої інформації є підставою для застосування санкції, зокрема анулювання ліцензії, відповідно до законодавства щодо цінних паперів.
6. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому порядку, у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.

    -203- Пінчук А.П.
Доповнити Прикінцеві положення пунктом такого змісту:
"Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому порядку, у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону".
 
Враховано