Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про Червону книгу України'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про Червону книгу України» (щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин)
 
   Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про Червону книгу України» щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України „Про Червону книгу України» від 07.02.2002 р. № 3055-ІІІ (Відомості Верховної Ради (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 30, ст.201 з наступними змінами і доповненнями) такі зміни:
 
   І. У статті 4 Закону України „Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201):
 
5. 1. Статтю 3 доповнити другим абзацом наступного змісту: «В Червону книгу рослинного світу включаються вищі і нижчі рослини, а також непатогенні мікроорганізми». Абзац другий вважати абзацом третім.
 
-1- Яворівський В.О.
Абзац 2, яким пропонується доповнити статтю 3, перенести до статті 4.
 
Враховано      
    -2- Голуб О.В.
Змінити частину 1 законопроекту та викласти її в такій редакції:
«1. Статтю 3 доповнити другим абзацом наступного змісту: «В Червону книгу України (рослинний світ) заносять рослини, гриби, водорості, а також непатогенні мікроорганізми, що не відносяться до тваринного світу».
 
Враховано редакційно в статті 4   
6. 2. У статті 4 після слів «які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних» додати слова «або штучних».
 
-3- Чуднов В.М.
Пропоную статтю 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Статтю 4 доповнити другим абзацом наступного змісту: «В Червону книгу рослинного світу включаються види вищих і нижчих рослин, а також непатогенних мікроорганізмів».
 
Враховано частково   частину першу після слів «які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних» доповнити словами «чи штучно створених»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«До Червоної книги України (рослинний світ) включаються рослини, гриби, водорості та непатогенні мікроорганізми, що не належать до тваринного світу».
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-4- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» частину першу викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього Розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
10. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.