Кількість абзаців - 157 Таблиця поправок


Про політичні партії в Україні (Повторне третє читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про політичні партії в Україні      Про політичні партії в Україні  
3. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.      РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  
4. Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії      Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії  
5. Право громадян на свободу об'єднання в політичні партії є їх невід'ємним правом і гарантується Конституцією України. Обмеження цього права допускається виключно в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей і може встановлюватись лише законом.      Право громадян на свободу об'єднання в політичні партії є їх невід'ємним правом і гарантується Конституцією України. Обмеження цього права допускається виключно в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей і може встановлюватись лише законом.  
6. Ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії. Забороняється відмова у прийнятті або виключення з політичної партії особи за ознаками раси, кольору шкіри, статі або національної належності      Ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії. Забороняється відмова у прийнятті або виключення з політичної партії особи за ознаками раси, кольору шкіри, статі або національної належності  
7. Належність чи неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.      Належність чи неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.  
8. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та законами України.      Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та законами України.  
9. Стаття 2. Поняття політичної партії      Стаття 2. Поняття політичної партії  
10. Політична партія - це зареєстроване згідно Закону України добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виборах та інших політичних заходах.      Політична партія - це зареєстроване згідно Закону України добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.  
11. Стаття 3. Правова основа діяльності політичних партій      Стаття 3. Правова основа діяльності політичних партій  
12. Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.      Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.  
13. Політичні партії в Україні створюються і діють тільки з всеукраїнським статусом.      Політичні партії в Україні створюються і діють тільки з всеукраїнським статусом.  
14. Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій      Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій  
15. Політичні партії є рівними перед законом.      Політичні партії є рівними перед законом.  
16. Органам державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям у провадженні їхньої діяльності, якщо інше не передбачено законом.      Органам державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям у провадженні їхньої діяльності, якщо інше не передбачено законом.  
17. Втручання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених цим Законом.      Втручання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених цим Законом.  
18. Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій      Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій  
19. Політичні партії не можуть мати програму чи провадити діяльність з наступними цілями, завданнями або ставлячи за мету:   -1- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 ст.5 викласти в редакції: "Забороняється утворення і діяльність політичних партій, програма або діяльність яких спрямована на такі цілі і завдання"" (далі за текстом в називному відмінку).  
Враховано частково   Не підлягають реєстрації, а провадження діяльності політичних партій забороняється , якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:  
    -2- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину першу ст.5 викласти в такій редакції: "Не підлягають реєстрації, а провадження діяльності політичних партій забороняється , якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на", далі за текстом.  
Враховано    
    -3- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Кириченко С.О.
Частину першу ст.5 викласти в такій редакції: "Забороняється реєстрація і функціонування партій, діяльність яких спрямована на:", далі за текстом.  
Відхилено    
20. 1) ліквідацію незалежності України;      1) ліквідацію незалежності України;  
21. 2) зміни конституційного ладу насильницьким шляхом;      2) зміни конституційного ладу насильницьким шляхом;  
22. 3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;      3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;  
23. 4) підрив державної безпеки;      4) підрив державної безпеки;  
24. 5) незаконне захоплення державної влади;      5) незаконне захоплення державної влади;  
25. 6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечіі;      6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечіі;  
26. 7) посягання на права і свободи людини;      7) посягання на права і свободи людини;  
27. 8) створення загроз здоров'ю населення.      8) створення загроз здоров'ю населення.  
28. Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.   -4- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Кириченко С.О.
Частину другу ст.5 викласти в такій редакції: "Забороняється створення партіями, або при їх участі чи сприянні воєнізованих формувань."  
Враховано частково   Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.  
    -5- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після частини другої ст.5 додати нову частину такого змісту: "Діяльність політичних партій, які порушують обмеження, встановлені цією статтею, підлягає забороні."  
Враховано частково    
29. Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Киівський міський суд.   -6- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
В останній частині ст.5 в кінці додати: "за поданням Міністерства юстиції України або Генерального прокурора України."  
Враховано   Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.  
    -7- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Кириченко С.О.
В першому реченні частини третьої після слова "Діяльність" додати слова "зареєстрованої і офіційно визнаної".  
Відхилено    
    -8- Мармазов Є.В. (реєстр. картка № 253)
Останню частину статті 5 викласти в такій формі: "Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням Верховного Суду України."  
Враховано    
    -9- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину третю ст.5 викласти в такій редакції: "Порядок реєстрації та заборони діяльності політичних партій визначається Конституцією України, цим Законом, а також іншими актами законодавства."  
Відхилено    
    -10- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
В ч.1 ст.5 вилучити слова "або дії".  
Відхилено    
    -11- Пересунько С.І. (реєстр. картка № 448)
Ч.3 ст.5 викласти в такій редакції: "Справу про заборону діяльності партії у першій інстанції розглядає за місцем юридичної адреси вищого виконавчого органу партії обласний або Київський, Севастопольський міські, Верховний Суд Автономної Республіки Крим."  
Відхилено    
30. РОЗДІЛ 2. ЧЛЕНСТВО У ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ      РОЗДІЛ 2. ЧЛЕНСТВО У ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ  
31. Стаття 6. Членство у політичних партіях та його обмеження      Стаття 6. Членство у політичних партіях та його обмеження  
32. Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який має активне виборче право.   -12- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Частину першу ст.6 викласти в такій редакції: "Членами політичних партій можуть бути громадяни Україн, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років."  
Враховано частково   Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який має активне виборче право.  
33. Громадянин України може перебувати одночасно лише у одній політичній партії.      Громадянин України може перебувати одночасно лише у одній політичній партії.  
34. Членами політичних партій не можуть бути:      Членами політичних партій не можуть бути:  
35. 1) судді;   -13- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Доцільно додати, що заборона стосується саме "професійних суддів".  
Відхилено   1) судді;  
36. 2) працівники прокуратури;      2) працівники прокуратури;  
37. 3) працівники органів внутрішніх справ;      3) працівники органів внутрішніх справ;  
38. 4) співробітники служби безпеки України.   -14- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Частину другу ст.6 доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) громадяни, яких визнано судом недієздатними."  
Відхилено   4) співробітники служби безпеки України.  
    -15- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Залишити пункт 5 ст.6 з редакції 2 читання про те, що військовослужбовці не можуть бути членами партії. Після цього пункту відновити прийняте у 2 читанні положення: "На час перебування на зазначених посадах чи службі члени партії призупиняють членство в партії."  
Відхилено    
    -16- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Доповнити статтю 6 частиною четвертою, виклавши її в такій редакції: "Призупиняють членство в політичній партії також керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування".  
Відхилено    
    -17- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Доповнити перелік осіб, які не можуть бути членами політичних партій такими особами: - Керівник секретаріату Конституційного Суду України, який призначається КС України з числа громадян, які мають право на зайняття посади професійного судді, не може належати до політичних партій, брати участь у будь-якій політичній діяльності, гвардії забороняється. - Не допускається на період служби в Національній гвардії членство військовослужбовців у будь-якій політичній партії або організації чи русі. - Законом про освіту визначено, що основними принципами освіти в Україні є: незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; Закон надає гарантії свободи творчої діяльності, невтручання у творчий процес з боку держави, політичних партій та інших громадських об'єднань; - Законом "Про телебачення і радіомовлення", члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, які здійснюють свої повноваження на постійній основі зупиняють членство в політичних партіях, не можуть брати участь у будь-якій політичній діяльності. - Член Центральної виборчої комісії, який до свого призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. - Уповноважений ВР України з прав людини не може бути членом будь-якої політичної партії. - Військовослужбовці Управління державної охорони України не мають права перебувати в політичних партіях. - Рядовому та начальницькому складу, робітникам і службовцям державної пожежної охорони забороняється перебувати в будь-яких політичних партіях і рухах. - Постійний Представник Президента України та його заступник на час перебування на цих посадах зупиняють своє членство в політичних партіях. - Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій. - На період служби у Прикордонних військах України членство військовослужбовців у будь-якій політичній партії, організації чи русі не допускається. - Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначено, що військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних партій або організацій. - Законом "Про збройні сили України" визначено, що збройні Сили України будуються і здійснюють свою діяльність на основі позапартійності."  
Враховано частково    
39. Порядок вступу до політичної партії та припинення членства визначається статутом партії.   -18- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити частину 4 ст.6 після слів "та припинення" словами "чи призупинення".  
Відхилено   Порядок вступу до політичної партії та припинення членства визначається статутом партії.  
40. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій у органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.   -19- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину четверту ст.6 викласти в такій редакції: "Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії. Форма фіксації членства визначається статутом партії."  
Враховано   Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії. Форма фіксації членства визначається статутом партії. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій у органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.  
    -20- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Статтю 6 доповнити нормою про те, що: "Забороняється відмова у прийнятті або виключення з політичної партії особи в зв'язку з її статтю або національною належністю."  
Відхилено    
    -21- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В останній частині ст.6 замість слів "структурних осередків" слід записати "місцевих осередків".  
Відхилено    
    -22- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Кириченко С.О.
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Види членства в політичних партіях Членство в політичних партіях може бути фіксованим чи нефіксованим. Вид членства політичної партії визначається її Статутом. Держава не втручається в питання вибору виду членства в політичній партіях." "Обмеження щодо членства в політичних партіях", виклавши її в такій редакції: "Колективне членство у партії забороняється. Не можуть перебувати в партії військовослужбовці, судді, працівники прокуратури, МВС, СБУ, Національної гвардії, прикордонних військ, митних органів, Міністр юстиції."  
Враховано частково    
41. Стаття 7. Програма політичної партії      Стаття 7. Програма політичної партії  
42. Політичні партії повинні мати програму. Програма партії є викладом цілей та завдань партії, а також шляхів їх досягнення.      Політичні партії повинні мати програму. Програма партії є викладом цілей та завдань партії, а також шляхів їх досягнення.  
43. Стаття 8. Статут політичної партії      Стаття 8. Статут політичної партії  
44. Політичні партії повинні мати статут. Статут партії має містити такі відомості:      Політичні партії повинні мати статут. Статут партії має містити такі відомості:  
45. 1) назву політичної партії;      1) назву політичної партії;  
46. 2) її юридичну адресу;      2) її юридичну адресу;  
47. 3) перелік статутних органів партії, порядок їх утворення, їхні повноваження та термін цих повноважень;      3) перелік статутних органів партії, порядок їх утворення, їхні повноваження та термін цих повноважень;  
48. 4) порядок вступу до партії та припинення членства в ній;      4) порядок вступу до партії та припинення членства в ній;  
49. 5) права та обов'язки членів партії, підстави припинення чи призупинення членства;      5) права та обов'язки членів партії, підстави припинення чи призупинення членства;  
50. 6) порядок створення, загальну структуру та повноваження місцевих осередків;      6) порядок створення, загальну структуру та повноваження місцевих осередків;  
51. 7) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми партії;      7) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми партії;  
52. 8) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;      8) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;  
53. 9) порядок надходжень та здійснення витрат партії.      9) порядок надходжень та здійснення витрат партії.  
54. Стаття 9. Назва та символіка політичної партії.      Стаття 9. Назва та символіка політичної партії.  
55. Назва політичної партії, її символіка не повинна співпадати з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії.      Назва політичної партії, її символіка не повинна співпадати з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії.  
56. Забороняється буквальне відтворення державної символіки, використання символів іноземних держав.      Забороняється буквальне відтворення державної символіки, використання символів іноземних держав.  
57. Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз.      Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
58. Місцеві осередки політичної партії використовують найменування політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.      Місцеві осередки політичної партії використовують найменування політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.  
59. Стаття 10. Створення політичної партії.      Стаття 10. Створення політичної партії.  
60. Рішення про утворення політичної партії приймається на установчому з`їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримане підписами не менше, ніж 1 тис. громадян України, які мають виборче право, що зібрані у більшості регіонів України (області, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь).      Рішення про утворення політичної партії приймається на установчому з`їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримане підписами не менше, ніж 1 тис. громадян України, які мають виборче право, що зібрані у більшості регіонів України (області, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь).  
61. На установчомі з'їзді (конференції, зборах) затверджується статут та програма партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.      На установчомі з'їзді (конференції, зборах) затверджується статут та програма партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.  
62. Діяльність політичної партії може здійснюватись лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних організацій.      Діяльність політичної партії може здійснюватись лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних організацій.  
63. РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРАВА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ      РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРАВА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ  
64. Стаття 11. Реєстрація політичних партій      Стаття 11. Реєстрація політичних партій  
65. Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.      Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.  
66. Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України подається заява про її реєстрацію. До заяви додаються:      Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України подаються:  
67. 1) статут та програма партії;      1) статут та програма партії;  
68. 2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) партії, із зазначенням дати і місця проведення, кількості учасників, які проголосували " за" утворення партії      2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) партії, із зазначенням дати і місця проведення, кількості учасників, які проголосували " за" утворення партії  
69. 3) підписи не менше, ніж однієї тисячі громадян України, що мають виборче право, зібрані на підтримку створення політичної партії, засвідчені особами, які збирали ці підписи;      3) підписи не менше, ніж однієї тисячі громадян України, що мають виборче право, зібрані на підтримку створення політичної партії, засвідчені особами, які збирали ці підписи; 4) відомості про склад керівних органів;  
70. 4) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;      5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;  
71. 5) назва та адреса банківської установи, в якій партія відкриватиме рахунки.      6) назва та адреса банківської установи, в якій партія відкриватиме рахунки.  
72. Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи.      Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи. Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
73. Реєстрація місцевих осередків політичних партій здійснюється відповідними органами системи Міністерства юстиції України і може бути здійснена лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України. Після реєстрації місцеві осередки політичних партій набувають статусу юридичної особи.      Реєстрація місцевих осередків або організацій політичних партій здійснюється відповідними органами системи Міністерства юстиції України і може бути здійснена лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України. Після реєстрації місцеві осередки політичних партій набувають статусу юридичної особи. Органи, що здійснюють реєстрацію політичних партій та їх місцевих осередків або організацій, ведуть відповідні реєстри. Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України. Міністерство юстиції України, його відповідні органи юстиції після реєстрації видають політичній партії, місцевому осередку або організації партії реєстраційне свідоцтво, встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.  
74. Політична партія інформує Міністерство юстиції України про зміни в програмі, в статуті, а також у випадку зміни назви керівних органів, їх адреси.      Політична партія інформує Міністерство юстиції України про зміни в програмі, в статуті, а також у випадку зміни назви керівних органів, їх адреси.  
75. Міністерство юстиції України оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їхні юридичні адреси.      Міністерство юстиції України оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їхні юридичні адреси.  
76. Впродовж 30 днів з моменту надхоження документів, зазначених у пунктах 1-6 цієї статті, Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію (або відмову в такій) політичної партії. Цей термін може бути подовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше, ніж на 15 днів.      Впродовж 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1-6 цієї статті, Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію (або відмову в такій) політичної партії. Цей термін може бути подовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше, ніж на 15 днів.  
77. Реєструючі органи, зазначені у частині 4 цієї статті, приймають рішення про реєстрацію місцевих осередків політичних партій протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від такого осередка, завірену керівним органом політичної партії.      Реєструючі органи, зазначені у частині 4 цієї статті, приймають рішення про реєстрацію місцевих осередків або організацій політичних партій протягом 10 днів з дня надходження письмової заяви від такого осередка, завірену керівним органом політичної партії.  
78. До заяви додаються:      До заяви додаються:  
79. - копія статуту партії;      - копія статуту партії;  
80. - протокол установчих зборів чи конференції, на яких було утворено місцеву організацію партії.      - протокол установчих зборів чи конференції, на яких було утворено місцеву організацію партії.  
81. Міністерство юстиції України після реєстрації видає політичній партії реєстраційне свідоцтво.      Міністерство юстиції України після реєстрації видає політичній партії реєстраційне свідоцтво.  
82. У випадку відмови в реєстрації Міністерство юстиції України повинно надати заявникові своє письмове, вмотивоване рішення.      У випадку відмови в реєстрації Міністерство юстиції України повинно надати заявникові своє письмове, вмотивоване рішення.  
83. Рішення Міністерства юстиції України чи відповідного реєструючого органу щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.      Рішення Міністерства юстиції України чи відповідного реєструючого органу щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.  
84. Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному поданні заяви про реєстрацію політичної партії.      Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному поданні заяви про реєстрацію політичної партії.  
85. Стаття 12. Права політичних партій      Стаття 12. Права політичних партій  
86. Політичні партії мають право:      Політичні партії мають право:  
87. 1) вільного провадження своєї діяльності у обсязі, передбаченому Конституцією, цим Законом та іншими законами України;      1) вільного провадження своєї діяльності у обсязі, передбаченому Конституцією, цим Законом та іншими законами України;  
88. 2) брати участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, інших органів влади та органів місцевого самоврядування України та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України інших органів влади та місцевого самоврядування;      2) брати участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, інших органів влади та органів місцевого самоврядування України та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України інших органів влади та місцевого самоврядування;  
89. 3) використовувати державні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами;      3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами;  
90. 4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями інших країн з дотриманням вимог ст.13 цього закону;      4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями інших країн з дотриманням вимог цього закону;  
91. 5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні.      5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні.  
92. Політичні партії користуються і іншими правами, що надані їм цим Законом та іншими законами України.      Політичні партії користуються і іншими правами, що надані їм цим Законом та іншими законами України.  
93. Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій      Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій  
94. Політичні партії можуть підтримувати прямі зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші загальні заходи, які не суперечать чинному законодавству України і міжнародним угодам України. Політичні партії не можуть укладати угоди, які ставлять політичну партію в підпорядковане або залежне положення до будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.      Політичні партії можуть підтримувати прямі зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші загальні заходи, які не суперечать чинному законодавству України і міжнародним угодам України. Політичні партії не можуть укладати угоди, які ставлять політичну партію в підпорядковане або залежне положення до будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.  
95. Політичні партії можуть засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено лише створення консультативних або координуючих центральних органів.      Політичні партії можуть засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів.  
96. РОЗДІЛ 4. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ      РОЗДІЛ 4. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ  
97. Стаття 14. Кошти та інше майно      Стаття 14. Кошти та інше майно  
98. Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань.      Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань.  
99. Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме й нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати, необхідне майно чи будівлі.      Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме й нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне майно чи будівлі.  
100. Стаття 15. Державне фінансування політичних партій       
101. Кожна політична партія, що бере участь у виборчих кампаніях, має право на відшкодування витрат на вибори у спосіб, визначений виборчим законодавством.       
102. Кожна політична партія, яка отримала не менше чотирьох відсотків голосів у загальнонаціональному виборчому окрузі має право на виплати з державного бюджету для ведення статутної діяльності. Загальний розмір бюджетного забезпечення політичних партій визначається Верховною Радою України у Законі про державний бюджет, але не може бути меншим, ніж 0,01 відсотка загальних бюджетних витрат.       
103. Кошти розподіляються пропорційно кількості голосів виборців, отриманих політичною партією на парламентських виборах (включаючи голоси, подані за список політичної партії, виборчого блоку партій і голоси по одномандатних округах, відданих кандидату, висунутому політичною партією, виборчим блоком партій). Бюджетні відрахування здійснюються щомісячно й переглядаються кожний фінансовий рік.       
104. Стаття 16. Обмеження у фінансуванні політичних партій      Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій  
105. Не допускається фінансування політичних партій:      Не допускається фінансування політичних партій:  
106. 1) органами державної влади та місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених цим Законом;      1) органами державної влади та місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених Законом;  
107. 2) державними та комунальними підприємствами та організаціями, підприємствами та організаціями з участю держави, органів місцевого самоврядування, а також іноземного капіталу у будь-якій формі;      2) державними та комунальними підприємствами та організаціями, підприємствами та організаціями з участю держави, органів місцевого самоврядування, а також іноземного капіталу у будь-якій формі;  
108. 3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;      3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;  
109. 4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;      4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;  
110. 5) анонімними особами або під псевдонімом;      5) анонімними особами або під псевдонімом;  
111. 6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.      6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.  
112. Кошти політичної партії, які надійшли з порушенням умов, передбачених цим Законом, в двотижневий строк із дня отримання повинні бути передані до державного бюджету.      Кошти політичної партії, які надійшли з порушенням умов, передбачених цим Законом, в двотижневий строк із дня отримання повинні бути передані до державного бюджету.  
113. Стаття 17. Управління коштами та іншим майном політичної партії      Стаття 16. Управління коштами та іншим майном політичної партії  
114. Управління майном політичної партії здійснюється в порядку, передбаченому статутом політичної партії.      Управління майном політичної партії здійснюється в порядку, передбаченому статутом політичної партії.  
115. Управління майном політичної партії здійснює від імені політичної партії її вищий керівний орган.      Управління майном політичної партії здійснює від імені політичної партії її вищий керівний орган.  
116. Вищим керівним органом політичної партії можуть делегуватись окремі повноваження по управлінню майном її структурним осередкам.      Вищим керівним органом політичної партії можуть делегуватись окремі повноваження по управлінню майном її структурним органам.  
117. Стаття 18. Фінансова звітність політичної партії      Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії  
118. Політична партія зобов'язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії.      Політична партія зобов'язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії.  
119. Політичні партії ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку.      Політичні партії ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку.  
120. РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ      РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ  
121. Стаття 19. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій      Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій  
122. Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють:      Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють:  
123. 1) Центральна виборча комісія і окружні виборчі комісії - за додержанням політичною партією вимог статуту та порядку участі політичних партій у виборчому процесі.      1) Міністерство юстиції України - за додержанням політичною партією вимог статуту; 2) Центральна виборча комісія і окружні виборчі комісії - за додержанням політичною партією порядку участі політичних партій у виборчому процесі.  
124. 2) фінансові органи, в межах своєї компетенції, - за джерелами і розмірами надходжень та правильністю їх використання, а також правильністю складання фінансового звіту.      3) фінансові органи, в межах своєї компетенції, - за джерелами і розмірами надходжень та правильністю їх використання, а також правильністю складання фінансового звіту.  
125. Політичні партії зобов'язані подавати на вимогу контролюючих органів необхідні документи та пояснення.      Політичні партії зобов'язані подавати на вимогу контролюючих органів необхідні документи та пояснення.  
126. Рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.      Рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.  
127. Стаття 20. Стягнення, які можуть застосовуватись до політичних партій      Стаття 19. Стягнення, які можуть застосовуватись до політичних партій  
128. У разі порушення політичними партіями Конституції, цього та інших законів України до них можуть бути застосовані такі стягнення:      У разі порушення політичними партіями Конституції, цього та інших законів України до них можуть бути застосовані такі стягнення:  
129. 1) попередження про недопущення незаконної діяльності;      1) попередження про недопущення незаконної діяльності;  
130. 2) заборона політичної партії.      2) заборона політичної партії.  
131. Стаття 21. Попередження про недопущення незаконної діяльності      Стаття 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності  
132. У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які чинним законодавством передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій, можуть видавати приписи про недопущення протиправних вчинків.      У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які чинним законодавством передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій, видають приписи про недопущення протиправних вчинків.  
133. Якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, відповідними контролюючими органами може бути виданий припис про усунення допущених правопорушень.      Якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, відповідними контролюючими органами видається припис про усунення допущених правопорушень.  
134. Керівництво політичної партії зобов`язане невідкладно усунути порушення законодавства України, що стали підставою для винесення попередження, і в 5-денний термін повідомити про вжиті заходи органу, який виніс попередження.      Керівництво політичної партії зобов`язане невідкладно усунути порушення законодавства України, що стали підставою для винесення попередження, і в 5-денний термін повідомити про вжиті заходи органу, який виніс попередження.  
135. Стаття 22. Заборона політичної партії      Стаття 21. Заборона політичної партії  
136. Політична партія може бути за поданням органу, який зареєстрував політичну партію чи Генерального прокурора України заборонена в судовому порядку в наступних випадках:      Політична партія може бути за поданням органу, який зареєстрував політичну партію чи Генерального прокурора України заборонена в судовому порядку в наступних випадках:  
137. 1) порушення вимог щодо утворення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України;      1) порушення вимог щодо утворення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України;  
138. 2) використання коштів чи матеріальних цінностей, одержаних від іноземних держав, іноземних юридичних і фізичних осіб.      2) використання коштів чи матеріальних цінностей, одержаних від іноземних держав, іноземних юридичних і фізичних осіб.  
139. Заборона діяльності політичної партії тягне за собою розпуск керівних органів, структурних осередків та інших існуючих в політичній партії статутних структур, припинення членства у політичній партії, заборону виконання політичної мети партії та правонаступництва.      Заборона діяльності політичної партії тягне за собою розпуск керівних органів, структурних осередків та інших існуючих в політичній партії статутних структур, припинення членства у політичній партії.  
140. Стаття 23. Відповідальність посадових осіб та громадян за порушення законодавства про політичні партії      Стаття 22. Відповідальність посадових осіб та громадян за порушення законодавства про політичні партії  
141. За порушення цього Закону посадові особи та громадяни, причетні до:      За порушення цього Закону посадові особи та громадяни, причетні до:  
142. 1) створення, організації діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій;      1) створення, організації діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій;  
143. 2) обмеження в правах чи переслідуванні громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;      2) обмеження в правах чи переслідуванні громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;  
144. 3) необгрунтованої відмови в реєстрації політичної партії;      3) необгрунтованої відмові в реєстрації політичної партії;  
145. 4) надання політичній партії будь-яких переваг чи обмеження передбачених законом прав політичної партії та її членів;      4) надання політичній партії будь-яких переваг чи обмеження передбачених законом прав політичної партії та її членів;  
146. 5) порушення закону при використанні символіки політичної партії;      5) порушення закону при використанні символіки політичної партії;  
147. 6) заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;      6) заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;  
148. 7) утворення воєнізованих формувань;      7) утворення воєнізованих формувань;  
149. 8) участі у діяльності забороненої політичної партії або інших передбачених чинним законодавством порушень; притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.      8) участі у діяльності забороненої політичної партії або інших передбачених чинним законодавством порушень, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.  
150. Стаття 24. Припинення діяльності політичної партії      Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії  
151. Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску).      Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску).  
152. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) у відповідності зі статутом політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) приймає рішення про використання майна та грошових коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.      Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) у відповідності зі статутом політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) приймає рішення про використання майна та грошових коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі. Стаття 24. Анулювання реєстраційного свідоцтва У випадку виявлення протягом одного року з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах орган, який зареєстрував політичну партію має звернутись до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.  
153. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ      ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
154. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.  
155. 2. Політичні партії, зареєстровані до прийняття цього Закону повинні протягом року з дня набуття чинності цим Законом внести зміни до своїх статутних документів, що випливають з цього Закону і подати відповідні документи до Міністерства юстиції України   -23- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину 2 викласти в такій редакції: "Прийняття цього Закону не тягне собою перереєстрацію політичних партій."  
Враховано   2. Прийняття цього Закону не тягне собою перереєстрацію політичних партій. 3. Міністерство юстиції України, його відповідні органи юстиції повинні здійснити заміну свідоцтв про реєстрацію об'єднань громадян на реєстраційні свідоцтва політичних партій, місцеві осередків або організації протягом року з дня набрання чинності цим Законом за заявами відповідних партій.  
156. 3. Стаття 15 цього Закону набуває чинності з 1 січня 2000 року.      Кабінету Міністрів України внести пропозиції по приведенню у відповідність до цього Закону чинних нормативних актів.