Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект       
1. Закон України Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства      Закон України Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства  
2. Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.      Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.  
3. Стаття 1. Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:   -1- Цушко В.П. (в.о. № 140)
у статті 1 після слів ",,, форм власності,,," записати ",,, та підпорядкування, які реалізують у роздрібній торгівлі алкогольні підакцизні напої та пиво."  
Враховано частково   Стаття 1. Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують у оптово- роздрібній торгівлі алкогольні напої та пиво.  
    -2- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
У статті 1 після слів "форм власності", записати "та підпорядкування, які реалізують у оптово-роздрібній торгівлі алкогольні напої та пиво"  
Враховано    
4. 1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та їх об'єднання, які виробляють вина виноградні, вина плодово-ягідні, шампанське, коньяки, міцні напої з виноградного та плодового спирту, вермути;   -3- Чобіт Д.В. (реєстр. картка № 340)
у пункті першому статті 1 після слів"... об`єднання, які виробляють,,," додати ",,, або продають,,," і далі за текстом, а після слова "вермути" додати ",,, у тому числі імпортні,,,"  
Відхилено    
5. 2) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та їх об'єднання, які виробляють пиво всіх сортів.   -4- Чобіт Д.В. (реєстр. картка № 340)
у пункт другий статті 1 після слів",,, які виробляють,,," додати ",,, або продають,,,", а після слів ",,,пиво всіх сортів,,," додати ",,, у тому числі імпортне".  
Відхилено    
    -5- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
пункт другий статті 1 вилучити  
Враховано    
    -6- Цушко В.П. (в.о. № 140)
пункт другий статті 1 вилучити  
Враховано    
6. Стаття 2.Об'єктом оподаткування є виручка, одержувана від реалізації вин виноградних, плодово-ягідних, шампанського, коньяків, міцних напоїв, виготовлених з виноградного та плодового спирту, вермутів і пива всіх сортів у відпускних цінах, включаючи бартерні операції за договірними цінами, з акцизним збором (без податку на додану вартість).   -7- Чобіт Д.В. (реєстр. картка № 340)
у статті 2 після слів ",,, одержувана від реалізації,,,", додати ",,, вітчизняних та імпортних".  
Враховано частково   Стаття 2.Об'єктом оподаткування є виручка, одержувана від реалізації у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольних напоїв та пива.  
    -8- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
у статті 2 слова ",,, і пива всіх сортів,,,", вилучити  
Відхилено    
    -9- Цушко В.П. (в.о. № 140)
у статті 2 після слів ",,, від реалізації,,,", записати ",,, у роздрібній торговельній мережі" алкогольних підакцизних напоїв та пива".  
Враховано частково    
    -10- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
У статті 2 після слів "від реалізації", записати "у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольних напоїв та пива"  
Враховано    
7. Стаття 3. Ставки збору становлять:   -11- Дроботов А.І. (реєстр. картка № 355)
Статтю 3 викласти у такій редакції: "Ставка збору становить один відсоток від об`єкта оподаткування, визначеного статтею 2 цього Закону  
Враховано   Стаття 3. Ставка збору становить один відсоток від об`єкта оподаткування, визначеного статтею 2 цього Закону  
8. 1) для платників збору, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - 8 відсотків об'єкта оподаткування, визначеного статтею 2 цього Закону;   -12- Чобіт Д.В. (реєстр. картка № 340)
у пункті першому статті 3 цифру ",,, 8 відсотків,,,", замінити цифрою ",,10 відсотків,,"  
Відхилено    
9. 2) для платників збору, визначених пунктом 2 статті 1 цього Закону, - 2 відсотки об'єкта оподаткування, визначеного статтею 2 цього Закону.   -13- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
пункт другий статті 3 вилучити  
Враховано    
    -14- Чобіт Д.В. (реєстр. картка № 340)
у пункті другому статті 3 цифру ",,,2 відсотки,,,", замінити цифрою ",,,5 відсотків,,,"  
Відхилено    
10. Стаття 4. Збір на розвиток виноградарства і садівництва платники збору, визначені пунктом 1 статті 1 цього Закону, сплачують на спеціальний рахунок Державного бюджету України щомісяця до 15 числа, що настає за звітним місяцем. Розпорядником цих коштів є орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у виноградарстві і садівництві.   -15- Дроботов А.І. (реєстр. картка № 355)
статтю 4 викласти в такій редакції: "Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачують платники, що визначені у статті 1 цього Закону на спеціальний рахунок Державного казначейства України протягом трьох днів після реалізації алкогольної продукції. Суми коштів не перераховані своєчасно обкладаються штрафом у розмірі 0,5 відсотка за кожний день простроченого платежу. Розпорядником цих коштів є органи центральної виконавчої влади, які здійснюють державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Тридцять відсотків нарахованих сум залишається у казначействах Автономної Республіки Крим та областях, а сімдесят відсотків перераховується на спеціальний рахунок Державного казначейства України"  
Враховано частково   Стаття 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачують платники, що визначені у статті 1 цього Закону на спеціальний рахунок Державного казначейства України щомісяця до 15 числа, що настає за звітним місяцем . Суми коштів не перераховані своєчасно обкладаються штрафом у розмірі 0,5 відсотка за кожний день простроченого платежу. Тридцять відсотків нарахованих сум залишаються на спецрахунках у казначействах Автономної Республіки Крим та областей і використовуються на розвиток виноградарства, садівництва, та хмелярства; розпорядником цих коштів є органи державної виконавчої влади Автономної Республіки Крим та областей, які здійснюють державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Сімдесят відсотків нарахованих сум перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України розпорядником яких є орган центральної виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Кошти, які надходять на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розподіляються та використовуються таким чином: сімдесят відсотків на розвиток виноградарства, тридцять відсотків - на розвиток садівництва та хмелярства. Забороняється нецільове використання зазначених коштів. Механізм використання цих коштів затверджується Кабінетом Міністрів України  
    -16- Цушко В.П. (в.о. № 140)
статтю 4 доповнити абзацом такого змісту: "Тридцять відсотків нарахованих сум залишаються на спецрахунках у казначействах Автономної Республіки Крим та областей і використовуються на розвиток виноградарства, садівництва, та хмелярства; розпорядником цих коштів є органи державної виконавчої влади Автономної Республіки Крим та областей, які здійснюють державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Сімдесят відсотків нарахованих сум перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розпорядником яких є органи центральної виконавчої влади, які здійснюють державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Кошти, які надходять на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розподіляються та використовуються таким чином: сімдесят відсотків на розвиток виноградарства, тридцять відсотків - на розвиток садівництва та хмелярства. Забороняється нецільове використання зазначених коштів".  
Враховано    
    -17- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Статтю 4 доповнити абзацом такого змісту "Механізм використання цих коштів затверджується Кабінетом Міністрів України"  
Враховано    
11. Кошти, призначаються для розвитку виноградарства і садівництва, спрямовуються виключно на закладення виноградників, садів і ягідників, догляд за молодими насадженнями до початку плодоношення, установлення шпалери, розсадництво.       
12. Стаття 5. Збір на розвиток хмелярства платники збору, визначені пунктом 2 статті 1 цього Закону, сплачують на спеціальний рахунок Державного бюджету України щомісяця до 15 числа, що настає за звітним місяцем. Розпорядником цих коштів є орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у хмелярстві.   -18- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
статтю 5 вилучити  
Враховано   .  
    -19- Цушко В.П. (в.о. № 140)
статтю 5 вилучити  
Враховано    
13. Кошти, що призначаються для розвитку хмелярства, використовуються виключно на будівництво і реконструкцію шпалери, закладення хмільників, догляд за молодими насадженнями до початку плодоношення, будівництво комбайнів, сушарок і переробних пунктів, розсадництво.   -20- Чобіт Д.В. (реєстр. картка № 340)
у пункті другому статі 5 після слів ",,, плодоношення, будівництво,,", додати слово ",,, і ремонт,,,"  
Відхилено    
14. Стаття 6. Відповідальність платників зборів визначається і контроль за їх сплатою здійснюється відповідно до чинного законодавства України.   -21- Цушко В.П. (в.о. № 140)
статтю 6 вилучити  
Враховано    
15. Стаття 7.   -22- Дроботов А.І. (реєстр. картка № 355)
статтю 7 назвати статтею 5  
Враховано частково   Стаття 5.  
16. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування .  
17. 2. Кабінету Міністрів України протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим Законом:      2. Кабінету Міністрів України протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
18. привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;   -23- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
абзац другий пункту 2 статті 7 доповнити словами "та розробити механізм використання цих коштів"  
Враховано   привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти та розробити механізм використання цих коштів.  
19. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.