Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до Земельного і Водного кодексів України щодо земель водного фонду (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Земельного і Водного кодексів України щодо земель водного фонду
 
   Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо земель водного фонду
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У статті 88 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
   1. У статті 88 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
5. 1) частини першу - четверту викласти у такій редакції:
 
   1) частини першу – четверту та шосту - дев‘яту викласти в такій редакції:
 
6. «З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, струмків та потічків, морів, морських заток і лиманів, навколо озер, ставків та водосховищ у межах водоохоронних зон встановлюються прибережні захисні смуги.
 
-1- Ковзель М.О.
Замість слів «навколо озер, ставків та водосховищ у межах водоохоронних зон встановлюються прибережні захисні смуги» записати слова « навколо озер, ставків, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон встановлюються земельні ділянки під прибережні захисні смуги».
 
Відхилено   «З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, струмків та потічків, морів, морських заток і лиманів, навколо озер, ставків та водосховищ у межах водоохоронних зон встановлюються прибережні захисні смуги.
 
7. Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок, струмків та потічків і навколо озер від урізу води (у меженний період), а навколо водосховищ та ставків від нормального підпірного рівня шириною:
 
   Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок, струмків та потічків і навколо озер від урізу води (у меженний період), а навколо водосховищ та ставків від нормального підпірного рівня шириною:
 
8. для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів;
 
   для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів;
 
9. для середніх річок, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;
 
   для середніх річок, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;
 
10. для великих річок, водосховищ та озер - 100 метрів.
 
   для великих річок, водосховищ та озер - 100 метрів.
 
11. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
 
   Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
 
12. Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель, крім земель морського та річкового транспорту.»;
 
   Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель, крім земель морського та річкового транспорту»;
 
13. 2) частини шосту - восьму викласти в такій редакції:
 
-2- Дейч Б.Д.
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
2) частину шосту – восьму викласти у такій редакції:
«У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється з урахуванням існуючих умов забудови або містобудівної документації шириною не менше 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів, а для інших водних об‘єктів – згідно з частинами другою та третьою цієї статті.
Прибережні захисні смуги встановлюються за проектами землеустрою.
Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації.»
 
Враховано частково урахуванням з мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.     
    -3- Семинога А.І.
Частину шосту викласти у редакції: та сьому поміняти місцями.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
14. «Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів за межами населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються шириною не менше двох кілометрів від урізу води за проектами землеустрою з урахуванням містобудівної документації.
 
-4- Кармазін Ю.А.
У частині шостій виключити слова: «Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів» і далі за текстом.
 
Відхилено Виключення слів «Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів» передбачатиме встановлення прибережних захисних смуг усіх водних об’єктів шириною не менше двох кілометрів від урізу води.  «Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів за межами населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються шириною не менше двох кілометрів від урізу води за проектами землеустрою з урахуванням містобудівної документації.
 
    -5- Ковзель М.О.
Абзац другий пункту другого частини першої розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -6- Семинога А.І.
Частину шосту залишити у редакції чинного Водного кодексу, а саме: «У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації».
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
    -7- Шершун М.Х.
Згідно стенограми засідання від 01.11.2011 частину шосту та восьму статті 88 Водного кодексу України залишити в чинній редакції.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
15. У межах населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються за містобудівною документацією з урахуванням існуючих умов забудови.
 
-8- Кармазін Ю.А.
У частині сьомій після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Проекти землеустрою щодо встановлення у межах прибережних захисних смуг пляжних зон розробляються в порядку, передбаченому законом.»
 
Відхилено   У межах населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються за містобудівною документацією з урахуванням існуючих умов забудови.
Межі прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації із землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, у містобудівній документації та Державному земельному кадастрі.
 
    -9- Ковзель М.О.
Замість слів «за містобудівною документацією» записати слова «за окремими проектами землеустрою» і далі за текстом.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
    -10- Семинога А.І.
Частину сьому викласти у редакції: «Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами, які є невід‘ємною частиною проектів землеустрою чи містобудівної документації».
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
16. У разі невизначеності в містобудівній документації меж прибережних захисних смуг у населених пунктах зазначені смуги встановлюються шириною 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів, а для інших водних об’єктів - згідно з частинами другою та третьою цієї статті.».
 
-11- Кармазін Ю.А.
Частину восьму проекту виключити.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.  У разі невизначеності в містобудівній документації меж прибережних захисних смуг у населених пунктах зазначені смуги встановлюються шириною 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів, а для інших водних об’єктів - згідно з частинами другою і третьою цієї статті»;
2) доповнити частиною вісімнадцятою такого змісту:
«Межі прибережних захисних смуг і пляжних зон позначаються на місцевості інформаційними знаками в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
    -12- Ковзель М.О.
Абзац четвертий пункту другого частини першої розділу І виключити.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
    -13- Семинога А.І.
Частину восьму чинного Водного кодексу України залишити у чинній редакції.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
    -14- Даниленко В.А.
Доповнити статтю 88 Водного кодексу України новою частиною такого змісту:
Об‘єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації об’єкти, а також будівлі і споруди, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -15- Семинога А.І.
Статтю 88 Водного кодексу доповнити двома частинами такого змісту: «Межі прибережних захисних смуг закріплюються на місцевості межовими та інформаційними знаками.
До затвердження проектів прибережних смуг та закріплення їх на місцевості межовими знаками забороняється проведення будь-якої нової господарської діяльності у їх межах, за виключенням діяльності, віднесеної до природоохоронних заходів».
 
Враховано частково    
    -16- Семинога А.І.
З метою приведення у відповідність Водного та Земельного кодексів доповнити статтю 88 Водного кодексу України частиною такого змісту: «Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації та закріплюються на місцевості межовими та інформаційними знаками.»
 
Враховано Поправку відображено у частині восьмій статті 88 Водного кодексу України   
    -17- Семинога А.І.
Статтю 88 доповнити окремою частиною такого змісту: «До прибережних захисних смуг водних об‘єктів забезпечується вільний доступ для здійснення загального водокористування, крім випадків, передбачених законом.»
 
Відхилено Питання врегульоване частинами тринадцять – п'ятнадцять чинної статті 88 Водного кодексу України, які залишаються незмінними.   
    -18- Семинога А.І.
Частину дев‘яту ст. 88 такого змісту: «Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води» перенести після частини третьої.
 
Враховано редакційно Редакції частин шостої та дев’ятої статті 88 Водного кодексу України змінено з метою усунення дублювання   
    -19- Даниленко В.А.
Частину третю статті 89 Водного кодексу України виключити.
 
Відхилено (Суперечить п.1 ст. 116 Регламенту ВРУ)   
17. 2. У статті 60 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   2. У статті 60 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
18. 1) частини другу і третю викласти у такій редакції:
 
-20- Дейч Б.Д.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
1) частину другу і третю викласти у такій редакції:
«2. Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок, струмків та потічків і навколо озер від урізу води (у меженний період), а навколо водосховищ та ставків від нормального підпірного рівня шириною:
а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари – 25 метрів;
б) для середніх річок, а також ставків площею понад 3 гектари – 50 метрів;
в) для великих річок, водосховищ та озер – 100 метрів.
Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
 
Враховано   1) частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
19. «2. Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок, струмків та потічків і навколо озер від урізу води (у меженний період), а навколо водосховищ та ставків від нормального підпірного рівня шириною:
 
   «2. Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок, струмків та потічків і навколо озер від урізу води (у меженний період), а навколо водосховищ та ставків від нормального підпірного рівня шириною:
 
20. а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів;
 
   а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів;
 
21. б) для середніх річок, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;
 
   б) для середніх річок, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;
 
22. в) для великих річок, водосховищ та озер - 100 метрів.
 
   в) для великих річок, водосховищ та озер - 100 метрів.
 
23. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
 
   Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
 
24. 3. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів за межами населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються шириною не менше двох кілометрів від урізу води за проектами землеустрою з урахуванням містобудівної документації.
 
-21- Дейч Б.Д.
Викласти у наступній редакції:
«3. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.
У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється з урахуванням існуючих умов забудови або містобудівної документації шириною не менше 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів, а для інших водних об‘єктів – згідно з частинами другою та третьою цієї статті.
Прибережні захисні смуги встановлюються за проектами землеустрою.
Межі встановлених прибережних захисних суг і пляжних зон зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації.
Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель морського та річкового транспорту.»
 
Враховано   3. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів за межами населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються шириною не менше двох кілометрів від урізу води за проектами землеустрою з урахуванням містобудівної документації.
 
    -22- Семинога А.І.
Частину третю ст. 60 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.»
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
    -23- Ковзель М.О.
Слова «з урахуванням містобудівної документації» виключити.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
25. Межі прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації із землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації.»;
 
-24- Семинога А.І.
З метою приведення у відповідність до Водного кодексу України пропоную після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: «У межах прибережної захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється пляжна зона, ширина якої визначається в залежності від ландшафтно-формуючої діяльності моря, але не менше 100 м від урізу води» та змінити подальшу нумерацію частин.
 
Відхилено итання передбачається врегулювати статтею 88 Водного кодексу України повне дублювання, якої вбачається недоцільним  Межі прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації із землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, у містобудівній документації та Державному земельному кадастрі і позначаються на місцевості інформаційними знаками в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
26. 2) доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
-25- Дейч Б.Д.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу І проекту виключити.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.  2) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
    -26- Семинога А.І.
Частину четверту викласти у такій редакції: «У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації.»
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
27. «4. У межах населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються за містобудівною документацією з урахуванням існуючих умов забудови.
 
-27- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини четвертої після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Проекти землеустрою щодо встановлення у межах прибережних захисних смуг пляжних зон розробляються в порядку, передбаченому законом.»
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.  «4. У межах населених пунктів прибережні захисні смуги встановлюються за містобудівною документацією з урахуванням існуючих умов забудови.
 
    -28- Ковзель М.О.
Слова «за містобудівною документацією» замінити словами «за проектами землеустрою» і далі за текстом.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
28. У разі невизначеності в містобудівній документації меж прибережних захисних смуг у населених пунктах зазначені смуги встановлюються шириною 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів, а для інших водних об’єктів - згідно з частиною другою цієї статті.
 
-29- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини четвертої виключити.
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.  У разі невизначеності в містобудівній документації меж прибережних захисних смуг у населених пунктах зазначені смуги встановлюються шириною 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів, а для інших водних об’єктів - згідно з частиною другою цієї статті.
 
29. Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель морського та річкового транспорту.».
 
-30- Ковзель М.О.
Абзац третій пункту другого частини другої розділу І виключити.
 
Відхилено   Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель морського та річкового транспорту».
 
    -31- Семинога А.І.
Доповнити ст. 60 Земельного кодексу України окремою частиною такого змісту: « Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами, які є невід‘ємною частиною проекту землеустрою чи містобудівної документації.»
 
Відхилено мотивів відхилення поправки №1 Н.д.Ковзеля М.О.   
    -32- Семинога А.І.
Доповнити ст. 60 Земельного кодексу України трьома новими частинами такого змісту: « Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації та закріплюються на місцевості межовими та інформаційними знаками.
До затвердження проектів прибережних смуг та закріплення їх на місцевості межовими знаками забороняється проведення будь-якої нової господарської діяльності у їх межах, за виключенням діяльності, віднесеної до природоохоронних заходів.
До прибережних захисних смуг водних об‘єктів забезпечується вільний доступ для здійснення загального водокористування, крім випадків, передбачених законом.»
 
Відхилено з мотивів відхилення поправок Н.д.Семиноги А.І. № 17 та врахування його поправок № 15, 16 до статті 88 - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!Водного кодексу України   
30. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-33- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано (Редакційна правка)  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.