Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру
 
   Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
6. «надзвичайна ситуація в об’єднаній енергетичній системі України - ситуація, при якій виникає загроза порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслідок дефіциту потужності та електричної енергії, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня».
 
-1- Романюк М.П.
Пункт 1 доповнити двома абзацами наступного змісту:
«допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України – комплекс робіт із контролю за технічним станом та організацією експлуатації енергетичного обладнання, розробки та впровадження протиаварійних заходів, розробки нормативних документів, науково-дослідних та проектно-конструкторських рішень
операційна безпека функціонування об’єднаної енергетичної системи України – це здатність об’єднаної енергетичної системи забезпечити надійне її функціонування з нормативними показниками якості послуг з електропостачання у звичайних умовах та в умовах надзвичайних ситуацій».
 
Враховано   «надзвичайна ситуація в об’єднаній енергетичній системі України - ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслідок дефіциту електричної енергії та/або потужності, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня;
допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України – комплекс робіт з контролю за технічним станом та організацією експлуатації енергетичного обладнання, з розроблення та впровадження протиаварійних заходів, з розроблення нормативних документів, науково-дослідних та проектно-конструкторських рішень;
операційна безпека функціонування об’єднаної енергетичної системи України – здатність об’єднаної енергетичної системи України забезпечити надійне її функціонування з нормативними показниками якості послуг з електропостачання у звичайних умовах та в умовах надзвичайних ситуацій»;
 
7. 2. Статтю 7 доповнити частинами такого змісту:
 
   2) статтю 7 доповнити частинами другою – п’ятою такого змісту:
 
8. «З метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання споживачам електричної енергії як складової енергетичної безпеки України запроваджуються стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи та показники якості послуг з електропостачання.
 
-2- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту:
У частині другій:
у абзаці другому слова: «операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи» замінити на слова: «експлуатаційної надійності мережі» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою приведення даного терміну у відповідність із визначенням цього терміну, що вживається у Директиві 2005/89/ЄС.
 
Відхилено   «З метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання споживачам електричної енергії як складової енергетичної безпеки України запроваджуються стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та показники якості послуг з електропостачання.
 
9. Стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України встановлюють положення щодо:
 
-3- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту:
У частині другій:
у абзаці третьому слова: «операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України» замінити на слова: «експлуатаційної надійності мережі» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою приведення даного терміну у відповідність із визначенням цього терміну, що вживається у Директиві 2005/89/ЄС.
 
Відхилено 2 з мотивів, викладених у рядку 12.  Стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України встановлюють положення щодо:
 
10. забезпечення надійності електричних мереж та зв’язків між об’єднаною енергетичною системою України та енергетичними системами інших країн;
 
   забезпечення надійності електричних мереж і зв’язків між об’єднаною енергетичною системою України та енергетичними системами інших держав;
 
11. планування розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж;
 
   планування розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж;
 
12. визначення технічних параметрів експлуатації обладнання електричних мереж.
 
-4- Романюк М.П.
Абзац 6 пункту 2 викласти у наступній редакції:
«визначення технічних параметрів експлуатації обладнання електричних мереж та переліку допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи».
 
Враховано   визначення технічних параметрів експлуатації обладнання електричних мереж та переліку допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України.
 
13. Затвердження стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, здійснює моніторинг за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.
 
-5- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту:
У частині другій:
у першому реченні абзацу сьомого слова: «операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи» замінити на слова: «експлуатаційної надійності мережі» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою приведення даного терміну у відповідність із визначенням цього терміну, що вживається у Директиві 2005/89/ЄС.
 
Відхилено   Стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, здійснює моніторинг за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.
 
    -6- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту:
У частині другій:
у другому реченні абзацу сьомого слова: «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі» замінити на слова: «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку із тим, що у законопроекті доцільно визначитись з назвою центрального органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі та уніфікувати дану назву у всьому законопроекті, привівши її до єдиного знаменника. Неоднозначність у даному питанні може призвести до конфлікту норм Закону.
 
Відхилено    
    -7- Шаров І.Ф.
В абзаці сьомому пункту 2 розділу І законопроекту слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію».
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв’язку з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту. Так назва «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію» зустрічається і в інших положеннях законопроекту, зокрема – абзац 2 пункту 3, абзаци 7, 11, 12 пункту 4 розділу І законопроекту.
 
Відхилено    
14. Показники якості послуг з електропостачання стосуються надійності електропостачання та комерційної якості надання послуг.».
 
   Показники якості послуг з електропостачання визначають рівень надійності електропостачання та комерційної якості надання послуг»;
 
15. 3. Частину першу статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
 
   3) частину першу статті 12 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
 
16. «розроблення та затвердження показників якості послуг з електропостачання за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію, і здійснення моніторингу за їх дотриманням.».
 
-8- Романюк М.П.
Привести назву центрального органу, про який йдеться в законопроекті, до вимог Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 382/2011 »Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», виклавши назву центрального органу у відповідному відмінку в такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі».
 
Враховано   «розроблення і затвердження показників якості послуг з електропостачання за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, та здійснення моніторингу за їх дотриманням»;
 
    -9- Гуменюк О.І.
В пункті 3 розділу І, яким вносяться зміни до статті 12 Закону України «Про електроенергетику» слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію» замінити на «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі».
 
Відхилено    
17. 4. У статті 14:
 
   4) у статті 14:
 
18. назву статті викласти у такій редакції:
 
   назву викласти у такій редакції:
 
19. «Стаття. 14. Управління та розвиток Об’єднаної енергетичної системи України»;
 
   «Стаття. 14. Управління та розвиток об’єднаної енергетичної системи України»;
 
20. абзац четвертий частини третьої після слів «запобігання аварійним ситуаціям» доповнити словами «або надзвичайним ситуаціям в об’єднаній енергетичній системі України»;
 
-10- Романюк М.П.
Абзац 4 пункту 4 викласти у наступній редакції:
«абзац четвертий частини третьої після слів «запобігання аварійним ситуаціям» доповнити словами «або надзвичайним ситуаціям в об’єднаній енергетичній системі України», а після слів «шляхом підтримки необхідного балансу потужності та енергії» доповнити словами «застосування допоміжних заходів із»;
 
Враховано   абзац четвертий частини третьої викласти в такій редакції:
«запобігання аварійним ситуаціям або надзвичайним ситуаціям в об’єднаній енергетичній системі України і ліквідацію їх наслідків шляхом підтримки необхідного балансу потужності та енергії, застосування допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України та її паралельної роботи з енергетичними системами інших держав»;
 
21. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
22. «З метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам державне підприємство, що здійснює диспетчерське (оперативно - технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, забезпечує:
 
   «З метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам державне підприємство, що здійснює диспетчерське (оперативно - технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, забезпечує:
 
23. розроблення стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та подання їх на затвердження центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію;
 
-11- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій:
у абзаці сьомому слова: «операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України» замінити на слова: «експлуатаційної надійності мережі» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою приведення даного терміну у відповідність із визначенням цього терміну, що вживається у Директиві 2005/89/ЄС.
 
Відхилено з мотивів, викладених у рядку 12.  розроблення стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та подання їх на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;
 
    -12- Романюк М.П.
Привести назву центрального органу, про який йдеться в законопроекті, до вимог Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 382/2011 »Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», виклавши назву центрального органу у відповідному відмінку в такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі».
 
Враховано    
24. уніфікацію та гармонізацію стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України у процесі інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами інших країн;
 
-13- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій:
у абзаці восьмому слова: «операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України» замінити на слова: «експлуатаційної надійності мережі» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою приведення даного терміну у відповідність із визначенням цього терміну, що вживається у Директиві 2005/89/ЄС.
 
Відхилено з мотивів, викладених у рядку 12.  уніфікацію та гармонізацію стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України у процесі інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами інших держав;
 
    -14- Гуменюк О.І.
В абзаці 8 пункту 4 розділу І, яким вносяться зміни до статті 14 Закону України «Про електроенергетику» слова «центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію» замінити на «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі».
 
Відхилено    
25. координацію дій із суб’єктами господарювання, що здійснюють диспетчерське (оперативно - технологічне) управління енергетичними системами інших країн, щодо розвитку міждержавних мереж;
 
-15- Гуменюк О.І.
В абзаці 9 пункту 4 розділу І, яким вносяться зміни до статті 14 Закону України «Про електроенергетику» слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію» замінити на «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі».
 
Відхилено   координацію дій із суб’єктами господарювання, що здійснюють диспетчерське (оперативно-технологічне) управління енергетичними системами інших держав, щодо розвитку міждержавних мереж;
 
26. управління перетоками електричної енергії та забезпечення рівних умов доступу у процесі міждержавних обмінів електричною енергією;
 
   управління перетоками електричної енергії та забезпечення рівних умов доступу у процесі міждержавного обміну електричною енергією;
 
27. підготовку пропозицій стосовно перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України для забезпечення надійної та сталої роботи об’єднаної енергетичної системи України та подання їх на розгляд центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію.
 
-16- Романюк М.П.
В абзаці 11 пункту 4 після слів «перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України» доповнити словами «переліку допоміжних заходів».
А також привести назву центрального органу, про який йдеться в законопроекті, до вимог Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 382/2011 »Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», виклавши назву центрального органу у відповідному відмінку в такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі».
 
Враховано   підготовку пропозицій щодо перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України, переліку допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України та подання їх на розгляд центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.
 
28. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію, забезпечує розроблення державної програми перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України та подання її на затвердження Кабінету Міністрів України в установленому законодавством порядку.».
 
-17- Романюк М.П.
Привести назву центрального органу, про який йдеться в законопроекті, до вимог Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 382/2011 »Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», виклавши назву центрального органу у відповідному відмінку в такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі».
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, забезпечує розроблення державної програми перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України та подання її на затвердження Кабінету Міністрів України в установленому законодавством порядку»;
 
29. 5. У статті 23:
 
   5) у статті 23:
 
30. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
31. «Стаття 23. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану, особливого періоду та надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України»;
 
   «Стаття 23. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану, особливого періоду та у разі надзвичайних ситуацій в об’єднаній енергетичній системі України»;
 
32. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
33. «У разі виникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України суб’єкти електроенергетики зобов’язані діяти відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та виконувати оперативні команди та розпорядження державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно - технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.».
 
-18- Кармазін Ю.А.
У абзаці п’ятому частини п’ятої слова: «операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України» замінити на слова: «експлуатаційної надійності мережі» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою приведення даного терміну у відповідність із визначенням цього терміну, що вживається у Директиві 2005/89/ЄС.
 
Відхилено 2 з мотивів, викладених у рядку 12.  «У разі виникнення надзвичайних ситуацій в об’єднаній енергетичній системі України суб’єкти електроенергетики зобов’язані діяти відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та виконувати оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України».
 
34. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.