Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових органі (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину першу статті 287 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) доповнити пунктом 3? такого змісту:
 
   1. Частину першу статті 287 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18—22, ст. 144) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
6. «3?) державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами — щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства.».
 
-1- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому частини першої розділу І законопроекту виключити слова: «Державного управління справами» і далі – за текстом.
 
Відхилено   «4) державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами — щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства».
 
7. 2. Пункт 24 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572) після слів «Державний бюджет України» доповнити словами «, орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами».
 
-2- Баранов В.О.
Пункт 2 розділу І (щодо змін до Бюджетного кодексу України) викласти у такій редакції:
«2. Пункт 24 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України після слова «України» доповнити словами «а також орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні.»
 
Враховано частково   2. Пункт 24 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572) після слова «крім» доповнити словами «орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами,»
 
    -3- Бондар О.М.
Пункт 2 розділу І (щодо змін до Бюджетного кодексу України) викласти у такій редакції:
«2. Пункт 24 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України після слова «крім» доповнити словами «орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна переданого дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, частини орендної плати за користування майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);»
 
Враховано    
8. 3. У Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 30, ст. 205; 2004 р., № 50, ст. 539, № 51, ст. 547; 2009 р., № 51, ст. 757; 2011 р., № 44, ст. 458; 2012 р., № 4, ст. 19):
 
   3. У Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 30, ст. 205; 2004 р., № 50, ст. 539, № 51, ст. 547; 2009 р., № 51, ст. 757; 2011 р., № 44, ст. 458; 2012 р., № 4, ст. 19):
 
9. 1) статтю 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-4- Бондар О.М.
1) статтю 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту та викласти у такій редакції:
«державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами - щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства, що передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні».
 
Враховано   1) статтю 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
10. «державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами — щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства;».
 
   «державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами - щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства, що передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні».
 
11. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
12. 2) у статті 9:
 
-5- Бондар О.М.
2) у статті 9:
частину четверту після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту та викласти у такій редакції:
«У разі надходження заяви від дипломатичного представництва чи консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної міжурядової організації в Україні про оренду майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується.
Надання в оренду дипломатичним представництвам
та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами здійснюється без проведення конкурсу».
 
Враховано   2) у статті 9:
 
13. частину четверту після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   частину четверту після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
14. «У разі надходження заяви про оренду майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується.
 
   «У разі надходження заяви від дипломатичного представництва чи консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної міжурядової організації в Україні про оренду майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується.
 
15. Надання в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами здійснюється без проведення конкурсу.».
 
   Надання в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами здійснюється без проведення конкурсу».
 
16. У зв’язку з цим абзаци сьомий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — сімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — сімнадцятим;
 
17. 3) частину п’яту статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
 
-6- Бондар О.М.
3) частину п’яту статті 19 викласти у такій редакції:
«Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, повністю спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства для забезпечення функціонування зазначених представництв та установ».
 
Враховано   3) частину п’яту статті 19 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
18. «Орендна плата, отримана від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, повністю спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства для забезпечення функціонування зазначених представництв та установ.».
 
   «Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, повністю спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства для забезпечення функціонування зазначених представництв та установ».
 
19. 4. Абзац перший частини першої статті 11? Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 7, ст. 53) після слів «Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів» доповнити словами «, державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами».
 
   4. Абзац перший частини першої статті 11? Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 7, ст. 53) після слів «Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів» доповнити словами «державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами».
 
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-7- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2.Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»