Кількість абзаців - 39 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вільного вибору громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортного закладу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо вільного вибору громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортного закладу»
 
   Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо вільного вибору громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортного закладу
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):
 
   І. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1. Пункт 4 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
 
   1. Пункт 4 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
 
5. «4) позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
 
-1- Шершун М.Х.
У пункті 4 частини першої статті 20:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі.";
 
Враховано редакційно   «4) позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
 
    -2- Глазунов С.М.
У пункті 4 частини першої статті 20:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані здійснювати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків ("ваучеризації");"
 
Враховано редакційно    
6. Порядок надання щорічної грошової допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.
 
-3- Шершун М.Х.
У пункті 4 частини першої статті 20:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково   Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -4- Кармазін Ю.А.
І. У розділі І законопроекту:
1. У частині першій:
1) абзац третій виключити, а саме:
«Порядок надання щорічної грошової допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.».
 
Враховано частково    
7. Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні та порядок виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України; «.
 
-5- Шершун М.Х.
У пункті 4 частини першої статті 20:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."
 
Враховано частково   Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
    -6- Кармазін Ю.А.
2) абзац четвертий викласти у такій редакції:
«Щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні на оздоровлення та лікування захворювання, від якого страждає громадянин України, що постраждав від Чорнобильської катастрофи та порядок виплати такої грошової компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;».
 
Враховано частково    
8. 2. Пункт 2 частини першої статті 21 викласти в такій редакції:
 
   2. Пункт 2 частини першої статті 21 викласти в такій редакції:
 
9. «2) першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
 
-7- Шершун М.Х.
У пункті 2 частини першої статті 21:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі.";
 
Враховано редакційно   «2) першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
 
    -8- Глазунов С.М.
У пункті 2 частини першої статті 21:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані здійснювати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків ("ваучеризації");"
 
Враховано редакційно    
10. Порядок надання щорічної грошової допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.
 
-9- Шершун М.Х.
У пункті 2 частини першої статті 21:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково   Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
11. Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України; «.
 
-10- Шершун М.Х.
У пункті 2 частини першої статті 21:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."
 
Враховано редакційно   Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
    -11- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий частини другої викласти у такій редакції:
«Щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні на оздоровлення та лікування захворювання, від якого страждає громадянин України, що постраждав від Чорнобильської катастрофи та порядок виплати такої грошової компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;».
 
Враховано частково    
12. 3. У частині першій статті 22:
 
   3. У частині першій статті 22:
 
13. 1) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
14. «2) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні.
 
-12- Шершун М.Х.
У пункті 2 частини першої статті 22:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі.";
 
Враховано редакційно   «2) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
 
    -13- Глазунов С.М.
У пункті 2 частини першої статті 22:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані здійснювати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків ("ваучеризації");"
 
Враховано редакційно    
15. Порядок надання щорічної грошової допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.
 
-14- Шершун М.Х.
У пункті 2 частини першої статті 22:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі, виплати грошової компенсації в розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково   Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
16. Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України; «;
 
-15- Шершун М.Х.
У пункті 2 частини першої статті 22:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."
 
Враховано редакційно   Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;
 
    -16- Кармазін Ю.А.
У частині третій:
1) абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції:
«Щорічний розмір середньої вартості путівки на оздоровлення та лікування захворювання, від якого страждає громадянин України, що постраждав від Чорнобильської катастрофи в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано частково    
17. 2) пункт 13 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 13 викласти в такій редакції:
 
18. «13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
 
-17- Шершун М.Х.
У пункті 13 частини першої статті 22:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі.";
 
Враховано редакційно   «13) особам, які постійно проживали до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 частини першої статті 20, а також позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
 
    -18- Глазунов С.М.
У пункті 13 частини першої статті 22:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані здійснювати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків ("ваучеризації");"
 
Враховано редакційно    
19. Порядок надання щорічної грошової допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.
 
-19- Шершун М.Х.
У пункті 13 частини першої статті 22:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково   Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
20. Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України; «.
 
-20- Шершун М.Х.
У пункті 13 частини першої статті 22:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."
 
Враховано редакційно   Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
    -21- Кармазін Ю.А.
2) абзац четвертий пункту 2 викласти у такій редакції:
«Щорічний розмір середньої вартості путівки на оздоровлення та лікування захворювання, від якого страждає громадянин України, що постраждав від Чорнобильської катастрофи в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано частково    
21. 4. Пункт 2 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
 
   4. Пункт 2 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
 
22. «2) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні.
 
-22- Шершун М.Х.
У пункті 2 частини першої статті 23:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі.";
 
Враховано редакційно   «2) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
 
    -23- Глазунов С.М.
У пункті 2 частини першої статті 23:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані здійснювати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків ("ваучеризації");"
 
Враховано редакційно    
23. Порядок надання щорічної грошової допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.
 
-24- Шершун М.Х.
У пункті 2 частини першої статті 23:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі, виплати грошової компенсації в розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково   Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
24. Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні визначається Кабінетом Міністрів України; «.
 
-25- Шершун М.Х.
У пункті 2 частини першої статті 23:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."
 
Враховано редакційно   Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
    -26- Кармазін Ю.А.
4. Абзац четвертий частини четвертої викласти у такій редакції:
«Щорічний розмір середньої вартості путівки на оздоровлення та лікування захворювання, від якого страждає громадянин України, що постраждав від Чорнобильської катастрофи в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано частково    
25. 5. У статті 30:
 
   5. У статті 30:
 
26. 1) пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:
 
27. «5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення строком до двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення.
 
   «5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення строком до двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення.
 
28. Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що така особа належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються путівками на оздоровлення шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
 
-27- Шершун М.Х.
У пункті 5 частини першої статті 30:
після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
"Батьки потерпілих дітей мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі.";
 
Враховано   Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що така особа належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються путівками на оздоровлення шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Батьки потерпілих дітей або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
 
    -28- Глазунов С.М.
У пункті 5 частини першої статті 30:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані здійснювати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків ("ваучеризації");"
 
Враховано редакційно    
29. Порядок надання щорічної грошової допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.
 
-29- Шершун М.Х.
У пункті 5 частини першої статті 30:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано редакційно   Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
30. Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-30- Шершун М.Х.
У пункті 5 частини першої статті 30:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."
 
Враховано частково   Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
    -31- Кармазін Ю.А.
5. У частині п’ятій:
1) у пункті 1:
- абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Щорічний розмір середньої вартості путівки на оздоровлення та лікування захворювання, від якого страждає громадянин України, що постраждав від Чорнобильської катастрофи в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано частково    
31. При цьому в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків, особі, яка їх замінює, або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати; «;
 
-32- Кармазін Ю.А.
у абзаці шостому слова: «без збереження» замінити словами: «із збереженням» і далі – за текстом.
 
Відхилено   При цьому в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків, або особі, яка їх замінює, або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати»;
 
32. 2) пункт 10 частини третьої викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 10 частини третьої викласти в такій редакції:
 
33. «10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення чи відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення або відпочинку чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
 
-33- Шершун М.Х.
У пункті 10 частини третьої статті 30:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Батьки потерпілих дітей-інвалідів мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі.";
 
Враховано   «10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення чи відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення або відпочинку чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Батьки потерпілих дітей-інвалідів або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
 
    -34- Глазунов С.М.
У пункті 10 частини третьої статті 30:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та на здійснення доплати за рахунок власних коштів у разі недостатності передбачуваної суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов‘язані здійснювати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків ("ваучеризації");"
 
Враховано редакційно    
34. Порядок надання щорічної грошової допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.
 
-35- Шершун М.Х.
У пункті 10 частини третьої статті 30:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок для здійснення санаторно-курортного лікування чи відпочинку у вибраному закладі, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково   Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
35. Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України; «.
 
-36- Шершун М.Х.
У пункті 10 частини третьої статті 30:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."
 
Враховано редакційно   Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
    -37- Кармазін Ю.А.
2) абзац четвертий пункту 2 викласти у такій редакції:
«Щорічний розмір середньої вартості путівки на оздоровлення та лікування захворювання, від якого страждає громадянин України, що постраждав від Чорнобильської катастрофи в Україні та порядок виплати грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано частково    
36. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
37. 1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.
 
-38- Шершун М.Х.
Частину першу Розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
38. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

-39- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ законопроекту після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.