Кількість абзаців - 350 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв‘язку з проведенням адміністративної реформи в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні)
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13 - 17, ст. 112, № 29, ст. 272, № 41, ст. 413, № 42, ст.. 428, № 44, ст. 469, № 45, ст. 477, № 47, ст. 529; із змінами, внесеними Законами України від 7 липня 2011 № 3609-VI та № 3610-VI, від 8 липня 2011 року № 3675-VI, від 20 вересня 2011 року № 3741-VI, від 4 листопада 2011 року № 4014-VI, від 17 листопада 2011 року № 4057-VI, від 22 грудня 2011 року №№ 4212-VI, 4220-VI, 4235-VI, 4238-VI, 4268-VI, 4279-VI) такі зміни:
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший розділу Івикласти у такій редакції:
"І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13 - 17, ст. 112) такі зміни"
Привести текст законопроекту до правил нормотворчої техніки.
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13 - 17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1) пункт 1.1 статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності органів державної податкової служби";
 
   1. Пункт 1.1 статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності органів державної податкової служби".
 
6. 2) у пункті 14.1 статті 14:
 
   2. У пункті 14.1 статті 14:
 
7. у підпункті 14.1.60 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
-2- Баранов В.О.
Підпункт 14.1.6. статті 14 Податкового кодексу доповнити новим абзацом такого змісту:
"Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, що були відвантажені з акцизного складу, для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої ним ліцензії, не є акцизним складом."
 
Відхилено   1) у підпункті 14.1.60 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
2) у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 цифри "3" і "5" замінити цифрами та словом "3 і 7" і "5 і 10" відповідно;
 
8. в абзаці першому підпункту 14.1.216 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі нафтогазовидобування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі";
 
   3) в абзаці першому підпункту 14.1.216 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі нафтогазовидобування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі";
 
9. у підпункті 14.1.223 слова "дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами" замінити словами "дозволи уповноважених органів";
 
   4) у підпункті 14.1.223 слова "дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами" замінити словами "дозволи уповноважених органів";
 
10. у підпункті 14.1.227 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
   5) у підпункті 14.1.227 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
11. в абзаці другому підпункту 14.1.243 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";
 
   6) в абзаці другому підпункту 14.1.243 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України".
 
12. 3) у підпункті 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 слова "органах митної служби" замінити словами "митних органах";
 
   3. У підпункті 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 слова "органах митної служби" замінити словами "митних органах".
 
13. 4) доповнити Кодекс статтею 19-1 такого змісту:
 
   4. Доповнити статтею 19-1 такого змісту:
 
14. "19-1. Функції органів державної податкової служби
 
   "19-1. Функції органів державної податкової служби
 
15. 19-1.1. Органи державної податкової служби виконують такі функції:
 
   19-1.1. Органи державної податкової служби виконують такі функції:
 
16. 19-1.1.1. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених цим Кодексом;
 
   19-1.1.1. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених цим Кодексом;
 
17. 19-1.1.2. здійснюють контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків та зборів;
 
   19-1.1.2. здійснюють контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків та зборів;
 
18. 19-1.1.3. здійснюють контроль за встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведенням розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;
 
   19-1.1.3. здійснюють контроль за встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведенням розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;
 
19. 19-1.1.4. здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків та зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
 
   19-1.1.4. здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків та зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
 
20. 19-1.1.5. здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
 
   19-1.1.5. здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
 
21. 19-1.1.6. реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; проводять диференціацію платників податків;
 
   19-1.1.6. реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;
 
22. 19-1.1.7. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та інші реєстри, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;
 
   19-1.1.7. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та інші реєстри, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;
 
23. 19-1.1.8. забезпечують ведення обліку податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом;
 
   19-1.1.8. забезпечують ведення обліку податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складання звітності щодо стану розрахунків платників з бюджетом;
 
24. 19-1.1.9. здійснюють ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
 
   19-1.1.9. здійснюють ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
 
25. 19-1.1.10. здійснюють контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;
 
   19-1.1.10. здійснюють контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;
 
26. 19-1.1.11. здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;
 
   19-1.1.11. здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;
 
27. 19-1.1.12. здійснюють контроль за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), які не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку;
 
   19-1.1.12. здійснюють контроль за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), які не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку;
 
28. 19-1.1.13. приймають декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальнюють відомості таких декларацій для організації роботи та здійснення контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку;
 
   19-1.1.13. приймають декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальнюють відомості таких декларацій для організації роботи та здійснення контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку;
 
29. 19-1.1.14. проводять роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 
   19-1.1.14. проводять роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 
30. 19-1.1.15. здійснюють контроль за погашенням податкового боргу з податків та зборів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі;
 
   19-1.1.15. здійснюють контроль за погашенням податкового боргу з податків та зборів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі;
 
31. 19-1.1.16. здійснюють контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;
 
   19-1.1.16. здійснюють контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;
 
32. 19-1.1.17. здійснюють контроль за забезпеченням стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;
 
   19-1.1.17. здійснюють контроль за забезпеченням стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;
 
33. 19-1.1.18. здійснюють контроль за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу;
 
   19-1.1.18. здійснюють контроль за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу;
 
34. 19-1.1.19. організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку;
 
   19-1.1.19. організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку;
 
35. 19-1.1.20. організовують роботу, пов'язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 
   19-1.1.20. організовують роботу, пов'язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 
36. 19-1.1.21. здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
 
   19-1.1.21. здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
 
37. 19-1.1.22. організовують роботу зі здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
 
   19-1.1.22. організовують роботу із здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
 
38. 19-1.1.23. розробляють форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів;
 
   19-1.1.23. розробляють форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів;
 
39. 19-1.1.24. розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують їх виконання;
 
   19-1.1.24. розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують їх виконання;
 
40. 19-1.1.25. ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами господарювання при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, та щомісяця подають інформацію про це органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам господарювання дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
Абзац двадцять восьмий пункту 4 розділу Ізаконопроекту виключити у зв'язку із втратою чинності Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
 
Враховано      
41. 19-1.1.26. прогнозують, аналізують надходження податків та зборів, джерел податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків та зборів, розробляють пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
 
   19-1.1.25. прогнозують, аналізують надходження податків та зборів, джерел податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків та зборів, розробляють пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
 
42. 19-1.1.27. організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;
 
   19-1.1.26. організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;
 
43. 19-1.1.28. надають податкові консультації відповідно до положень цього Кодексу;
 
   19-1.1.27. надають податкові консультації відповідно до положень цього Кодексу;
 
44. 19-1.1.29. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;
 
   19-1.1.28. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;
 
45. 19-1.1.30. надають інформаційно-довідкові послуги платникам податків із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;
 
   19-1.1.29. надають інформаційно-довідкові послуги платникам податків з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;
 
46. 19-1.1.31. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідні звіти та інформацію про надходження податків та зборів;
 
-4- Кармазін Ю.А.
У абзаці тридцять четвертому пункту 4 (підпункт 191.1.31 ПКУ) після слів: "фінансової політики" доповнити словами: "зокрема податкову, бюджету та інші види фінансових відносин," і далі – за текстом.
 
Відхилено Ускладнює визначення центрального органу виконавчої влади  19-1.1.30. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідні звіти та інформацію про надходження податків та зборів;
 
47. 19-1.1.32. здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;
 
   19-1.1.31. здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;
 
48. 19-1.1.33. забезпечують доступ іншим державним органам до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, згідно з законом та обмін податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав відповідно до міжнародних договорів, укладених у встановленому порядку;
 
-5- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці тридцять второчу пункту 4 розділу Ізаконопроекту слова "укладених у встановленому порядку" замінити словами "згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України"
 
Враховано   19-1.1.32. забезпечують іншим державним органам доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, згідно з законом та обмін податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
49. 19-1.1.34. забезпечують визначення в установлених законом випадках сум податкових (грошових) зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цим Кодексом та іншими законами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
 
   19-1.1.33. забезпечують визначення в установлених законом випадках сум податкових (грошових) зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цим Кодексом та законами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
 
50. 19-1.1.35. уживають заходів щодо виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;
 
-6- Пінчук А.П.
Для приведення у відповідність до статті 112 КПК підпункт 191.1.35 пункту 191.1 статті 191 перенести окремим підпунктом до пункту 350.1 статті 350 щодо повноважень податкової міліції з відповідною зміною нумерації підпунктів цих норм (підпункт 350.1.4)..
 
Враховано      
51. 19-1.1.36. уживають заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;
 
   19-1.1.34. вживають заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;
 
52. 19-1.1.37. здійснюють внутрішній контроль та аудит стану додержання вимог чинного законодавства, виконанням посадових (службових) обов’язків в органах державної податкової служби, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
   19-1.1.35. здійснюють внутрішній контроль та аудит стану додержання законодавства, виконання посадових (службових) обов’язків в органах державної податкової служби, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
53. 19-1.1.38. забезпечують виконання завдань та повноважень, покладених на податкову міліцію;
 
-7- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4 розділу Ізаконопроекту після абзацу сорокового доповнити абзацом такого змісту:
"191.1.39. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подають їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики"
 
Враховано   19-1.1.36. забезпечують виконання завдань та повноважень, покладених на податкову міліцію;
19-1.1.37. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подають їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
 
54. 19-1.1.39. здійснюють інші функції, визначені законами України";
 
   19-1.1.38. здійснюють інші функції, визначені законами України".
 
55. 5) у статті 20:
 
   5. У статті 20:
 
56. а) у пункті 20.1:
 
   1) у пункті 20.1:
 
57. у підпункті 20.1.29 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити;
 
   у підпункті 20.1.29 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити;
 
58. у підпункті 20.1.30 слова "органів внутрішніх справ", "відділів державної реєстрації актів цивільного стану" замінити відповідно словами "органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб", "органів державної реєстрації актів цивільного стану";
 
   у підпункті 20.1.30 слова "органів внутрішніх справ", "відділів державної реєстрації актів цивільного стану" замінити відповідно словами "органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб", "органів державної реєстрації актів цивільного стану";
 
59. у підпункті 20.1.31 слова "погодженою з Державною податковою адміністрацією України" замінити словами "встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   у підпункті 20.1.31 слова "погодженою з Державною податковою адміністрацією України" замінити словами "встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
60. б) у пункті 20.2 слово "головам" замінити словом "керівникам", а слово "начальникам" виключити;
 
   2) у пункті 20.2 слово "головам" замінити словом "керівникам", а слово "начальникам" виключити.
 
61. 6) в абзацах першому та другому пункту 39.16 статті 39 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики" у відповідному відмінку;
 
   6. У пункті 39.16 статті 39 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики" у відповідному відмінку.
 
62. 7) у пункті 41.3 статті 41 слова "спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   7. У пункті 41.3 статті 41 слова "спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
 
63. 8) у пункті 43.5 статті 43:
 
   8. У пункті 43.5 статті 43:
 
64. в абзаці другому слова "Державним казначейством України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   в абзаці другому слова "Державним казначейством України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
65. в абзаці третьому слова "Державному казначейству України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
-8- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділІ законопроекту пунктом такого змісту:
"В абзаці другому пункту 44.7 статті 44 Кодексу слово "трьох" замінити словом "п’яти".
 
Враховано   в абзаці третьому слова "Державному казначейству України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів".
9. В абзаці другому пункту 44.7 статті 44 Кодексу слово "трьох" замінити словом "п’яти".
 
66. 9) у статті 46:
 
   10. У статті 46:
 
67. в абзаці першому пункту 46.4 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   1) в абзаці першому пункту 46.4 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
68. в абзаці першому пункту 46.5 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
-9- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац другий пункту 9, тобто залишити у чинній редакції слова: "центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України".
 
Відхилено Встановлення форми податкової декларації є повноваженням МФУ  2) в абзаці першому пункту 46.5 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
69. в абзаці третьому пункту 46.6 слова "центральний орган державної податкової служби повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням таких змін, а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - заходи, пов’язані із застосуванням змін";
 
   3) в абзаці третьому пункту 46.6 слова "центральний орган державної податкової служби повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням таких змін, а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - заходи, пов’язані із застосуванням таких змін".
 
70. 10) у пункті 49.17 статті 49:
 
   11. У пункті 49.17 статті 49:
 
71. в абзаці першому слова "відповідальний за процеси інформатизації в Україні" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів";
 
   1) в абзаці першому слова "відповідальний за процеси інформатизації в Україні" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів";
 
72. в абзаці третьому слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
   2) в абзаці третьому слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику".
 
73. 11) у пункті 52.6 статті 52 слова "Центральний орган контролюючого органу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
-10- Хомутиннік В.Ю.
Абзац шостий пункту 70 розділу Ізаконопроекту перенести окремим пунктом розділу Ізаконопроекту та викласти у такій редакції:
. "У пункті 52.4 статті 52, пунктах 220.4, 220.6-220.10 статті 200 слова "центральний орган державної податкової служби або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку".
 
Враховано   12. У пункті 52.6 статті 52 слова "Центральний орган контролюючого органу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи".
13. У пункті 52.4 статті 52, пунктах 220.4, 220.6 -220.10 статті 200 слова "центральний орган державної податкової служби або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку.
 
74. 12) у статті 55:
 
   14. Пункт 55.2 статті 55 викласти в такій редакції:
 
75. абзац другий пункту 55.1 виключити;
 
-11- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 12 розділу Ізаконопроекту виключити у зв'язку із врегулюванням цього питання прийнятим законом №4834-VІ від 24.05.12.
 
Враховано      
76. пункт 55.2 викласти в такій редакції:
 
      
77. "55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
 
   "55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
 
78. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, -для органів державної податкової служби, які йому підпорядковуються;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - для органів державної податкової служби, які йому підпорядковуються;
 
79. органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) -для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються;
 
   органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) - для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються;
 
80. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, -для інших митних органів";
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, - для інших митних органів".
 
81. 13) у статті 56:
 
   15. У статті 56:
 
82. абзаци другий та третій пункту 56.3 викласти в такій редакції: "Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони).
 
   1) абзаци другий і третій пункту 56.3 викласти в такій редакції:
"Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони).
 
83. Скарги на рішення державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   Скарги на рішення державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
84. у пункті 56.10 слова "Державної податкової адміністрації України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
   2) у пункті 56.10 слова "Державної податкової адміністрації України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
85. у підпункті 56.17.3 пункту 56.17 слова "Державної податкової адміністрації України або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
   3) у підпункті 56.17.3 пункту 56.17 слова "Державної податкової адміністрації України або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
86. у пункті 56.20 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
-12- Хомутиннік В.Ю.
Розділу Ізаконопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують десять мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
Платники податку, які зареєстровані на протязі звітного (податкового) року (новостворені) сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) без сплати авансового внеску.
Платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують десять мільйонів гривень та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік без сплати авансового внеску.
У разі, якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал.
Такий платник податку авансових внесків у другому – четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.
У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумо грошових зобов’язань.
При цьому, дванадцятимісячний період сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подачі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.
Форми розрахунку, передбачених у цьому пункті, затверджуються у порядку. встановленому цим Кодексом".
 
Враховано   4) у пункті 56.20 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
16. Пункт 57.1 статті 57 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують десять мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
Платники податку, які зареєстровані на протязі звітного (податкового) року (новостворені) сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) без сплати авансового внеску.
Платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують десять мільйонів гривень та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік без сплати авансового внеску.
У разі, якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал.
Такий платник податку авансових внесків у другому – четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.
У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумо грошових зобов’язань.
При цьому, дванадцятимісячний період сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подачі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.
Форми розрахунку, передбачених у цьому пункті, затверджуються у порядку. встановленому цим Кодексом".
 
87. 14) в абзаці четвертому пункту 58.1 статті 58 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   17. В абзаці четвертому пункту 58.1 статті 58 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
 
88. 15) в абзаці другому пункту 63.3 статті 63 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   18. В абзаці другому пункту 63.3 статті 63 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
89. 16) в абзацах третьому, четвертому, п’ятому та сьомому пункту 64.7 статті 64 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку;
 
   19. В абзацах третьому, четвертому, п’ятому і сьомому пункту 64.7 статті 64 слова "центральний орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку.
 
90. 17) у статті 70:
 
   20. У статті 70:
 
91. а) у пункті 70.1 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
-13- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому пункту 17 розділу Ізаконопроекту слова "у пункті" замінити словами "в абзаці першому пункту"
 
Враховано   1) в абзаці першому пункту 70.1 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
92. б) абзац перший пункту 70.6 після слів "органи внутрішніх справ" доповнити словами "органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб";
 
   2) абзац перший пункту 70.6 після слів "органи внутрішніх справ" доповнити словами "органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб";
 
93. в) у пункті 70.8 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   3) у пункті 70.8 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
94. г) у пункті 70.16:
 
   4) у пункті 70.16:
 
95. підпункт 70.16.2 викласти в такій редакції: "70.16.2. органи внутрішніх справ - про транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";
 
   підпункт 70.16.2 викласти в такій редакції:
"70.16.2. органи внутрішніх справ - про транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";
 
96. підпункт 70.16.4 після слів " (для закриття облікових карток)" доповнити словами "а також про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження";
 
   підпункт 70.16.4 після слів " (для закриття облікових карток)" доповнити словами "а також про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження";
 
97. доповнити пункт новим підпунктом 70.16.7-1 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 70.16.7-1 такого змісту:
 
98. "70.16.7-1. органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, -про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи місце проживання яких знято з реєстрації в такому населеному пункті, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти громадянина України у п'ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв фізичних осіб та про паспорти громадянина України померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";
 
   "70.16.7-1. органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, - про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи місце проживання яких знято з реєстрації в такому населеному пункті, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти громадянина України у п'ятиденний строк з дня надходження відповідних заяв фізичних осіб та про паспорти громадянина України померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця".
 
99. 18) у підпункті 73.2.4 пункту 73.2 статті 73 слова "центрального органу державної податкової служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
-14- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому пункту 18 розділу Ізаконопроекту слова "у підпункті" замінити словами "в абзаці першому підпункту"
 
Враховано   21. В абзаці першому підпункту 73.2.4 пункту 73.2 статті 73 слова "центрального органу державної податкової служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
100. 19) в абзаці другому пункту 74.1 статті 74 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   22. В абзаці другому пункту 74.1 статті 74 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
101. 20) в абзаці першому підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75, підпунктах 80.2.1 та 80.2.2 пункту 80.2 статті 80, підпункті 94.19.8 пункту 94.19 статті 94 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити;
 
-15- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділІ законопроекту пунктом такого змісту:
"В абзаці третьому пункту 77.2 статті 77 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику"
 
Враховано   23. В абзаці першому підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75, підпунктах 80.2.1 та 80.2.2 пункту 80.2 статті 80, підпункті 94.19.8 пункту 94.19 статті 94 слова "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити.
24. В абзаці третьому пункту 77.2 статті 77 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
102. 21) у підпункті 94.2.4 пункту 94.2 статті 94 слова "документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити;
 
-16- Горіна І.А.
Доповнити розділІ законопроекту пунктом такого змісту:
"Пункт 95.23 статті 95 виключити"
 
Враховано   25. У підпункті 94.2.4 пункту 94.2 статті 94 слова "документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону" виключити.
Пункт 95.23 статті 95 виключити.
26. Друге речення пункту 96.6 статті 96 виключити.
 
    -17- Горіна І.А.
У пункті 96.6 статті 96 речення "Ця умова є істотною для будь-яких договорів про приватизацію державного або комунального майна, укладених під інвестиційні зобов’язання" виключити.
 
Враховано    
103. 22) у статті 100:
 
   27. У статті 100:
 
104. у пункті 100.9 слова "центрального контролюючого органу за узгодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   1) у пункті 100.9 слова "центрального контролюючого органу за узгодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
105. у пункті 100.10 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
   2) у пункті 100.10 слова "центральним контролюючим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
106. у пункті 100.13 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   3) у пункті 100.13 слова "центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
 
107. 23) у пункті 102.8 статті 102 слова "центральними контролюючими органами відповідно до їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   28. У пункті 102.8 статті 102 слова "центральними контролюючими органами відповідно до їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
 
108. 24) в абзаці другому пункту 103.6 статті 103 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
-18- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділІ законопроекту пунктом такого змісту:
"В абзаці першому пункт 126.1 статті 126 після слів "грошового зобов’язання" доповнити словами "та/або авансових внесків"
 
Враховано   29. В абзаці другому пункту 103.6 статті 103 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
30. В абзаці першому пункт 126.1 статті 126 після слів "грошового зобов’язання" доповнити словами "та/або авансових внесків".
 
109. 25) у підпункті 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
   31. У підпункті 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів".
 
110. 26) у статті 133:
 
   32. У статті 133:
 
111. в абзаці першому пункту 133.3 слова "центральним податковим органом України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   1) в абзаці першому пункту 133.3 слова "центральним податковим органом України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
112. у пункті 133.5 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";
 
-19- Лебедєв П.В.
Підпункт 136.1.16 пункту 136.1 статті 136 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"у разі отримання підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств, утримувалися за їх рахунок та передані для експлуатації підприємствам залізничного транспорту за рішенням таких підприємств".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
 
Враховано   2) у пункті 133.5 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань".
33. Підпункт 136.1.16 пункту 136.1 статті 136 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"у разі отримання підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств, утримувалися за їх рахунок та передані для експлуатації підприємствам залізничного транспорту за рішенням таких підприємств".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
34. Пункт 137.17 статті 137 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"безоплатно отриманих підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств".
 
    -20- Лебедєв П.В.
Пункт 137.17 статті 137 доповнити новим абзацом такого змісту:
"безоплатно отриманих підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств"
 
Враховано    
113. 27) у підпункті 138.10.6 пункту 138.10 статті 138:
 
   35. У підпункті 138.10.6 пункту 138.10 статті 138:
 
114. у підпункті "є" слова "органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженого органу";
 
   1) у підпункті "є" слова "органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженого органу";
 
115. у підпункті "ж" слова "зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому числі" виключити;
 
   2) у підпункті "ж" слова "зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому числі" виключити.
 
116. 28) у статті 140:
 
   36. У статті 140:
 
117. а) у пункті 140.1:
 
   1) у пункті 140.1:
 
118. в абзаці сьомому підпункту 140.1.2 слова "спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
   в абзаці сьомому підпункту 140.1.2 слова "спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
119. в абзацах п’ятому та шостому підпункту 140.1.3 слова "центрального органу виконавчої влади в галузі освіти" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";
 
   в абзацах п’ятому і шостому слова "центрального органу виконавчої влади в галузі освіти" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";
 
120. б) в абзаці першому пункту 140.3 слова "або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади" виключити;
 
-21- Лебедєв П.В.
Пункт 144.1 статті 144 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"вартість безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств".
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
 
Враховано   2) в абзаці першому пункту 140.3 слова "або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади" виключити.
37. Пункт 144.1 статті 144 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"вартість безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств".
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
 
121. 29) у пункті 148.3 статті 148 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у торфодобувному та нафтогазовому комплексах, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
-22- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Абзаци другий та третій пункту 152.3 статті 152 виключити".
 
Враховано   38. У пункті 148.3 статті 148 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у торфодобувному та нафтогазовому комплексах, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
39. Абзаци другий та третій пункту 152.3 статті 152 виключити.
 
122. 30) у підпункті "г" підпункту 153.3.5 пункту 153.3, підпункті 153.13.9 пункту 153.13, підпункті 153.14.6 пункту 153.14 статті 153 слова "центральним податковим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   40. У підпункті "г" підпункту 153.3.5 пункту 153.3, підпункті 153.13.9 пункту 153.13, підпункті 153.14.6 пункту 153.14 статті 153 слова "центральним податковим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
 
123. 31) у статті 154:
 
   41. У статті 154:
 
124. а) в абзаці другому пункту 154.1 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом";
 
   1) в абзаці другому пункту 154.1 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом";
 
125. б) в абзаці четвертому пункту 154.8:
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци третій – п’ятий пункту 31 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"у пункті 154.8: в абзаці другому слова "органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";
в абзаці четвертому слова "органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", а слова "або уповноваженим ним органом" виключити".
 
Враховано   2) у пункті 154.8:
 
126. слова "органом, що здійснює" замінити словами "національною комісією, що здійснює";
 
   в абзаці другому слова "органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";
 
127. слова "або уповноваженим ним органом" виключити;
 
   в абзаці четвертому слова "органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", а слова "або уповноваженим ним органом" виключити;
 
128. в) у пункті 154.9 слова "державним органом, що здійснює" замінити словами "національною комісією, що здійснює";
 
   3) у пункті 154.9 слова "державним органом, що здійснює" замінити словами "національною комісією, що здійснює".
 
129. 32) в абзаці чотирнадцятому підпункту 156.1.2 пункту 156.1 статті 156 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екології та природних ресурсів";
 
-24- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів законопроекту, пункт 32, тобто залишити у чинній редакції слова: "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів".
 
Враховано по суті  42. В абзаці чотирнадцятому підпункту 156.1.2 пункту 156.1 статті 156 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екології та природних ресурсів".
 
130. 33) у статті 157:
 
   43. У статті 157:
 
131. а) в абзаці першому пункту 157.12 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   1) в абзаці першому пункту 157.12 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
132. б) у пункті 157.14:
 
   2) у пункті 157.14:
 
133. у першому реченні слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики", а слова "та вирішує" замінити словами "а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вирішує";
 
   у першому реченні слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики", а слова "та вирішує" - словами "а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вирішує";
 
134. у четвертому реченні слова "центрального органу державної податкової служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   у четвертому реченні слова "центрального органу державної податкової служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
135. 34) у пункті 158.2 статті 158:
 
   44. У пункті 158.2 статті 158:
 
136. в абзаці другому та другому реченні абзацу третього слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
 
   1) в абзаці другому і другому реченні абзацу третього слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
 
137. в абзаці другому слова "такого органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
 
   2) в абзаці другому слова "такого органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
 
138. у першому реченні абзацу третього слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження";
 
-25- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У підпункті "в" пункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 слова та цифри "сума, визначена абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу" замінити словами "п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік"
 
Враховано   3) у першому реченні абзацу третього слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження".
45. У пункті 164.2 статті 164:
1) у підпункті "в" підпункту 164.2.16 слова та цифри "сума, визначена абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу" замінити словами "п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік";
2) в абзацах першому і другому підпункту 164.2.18 слова "чорних та/або" виключити.
 
    -26- Єдін О.Й.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом щодо змін до підпункту 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 такого змісту:
"В абзацах першому та другому підпункту 164.2.18 слова "чорних та/або" виключити"
 
Враховано    
139. 35) у пункті 165.1 статті 165:
 
   46. У пункті 165.1 статті 165:
 
140. у підпункті 165.1.2 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
   1) у підпункті 165.1.2 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
141. у підпункті 165.1.9 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з охорони праці", а слова "розробляються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я" - словами "затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";
 
-27- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 35 розділу Ізаконопроекту виключити у зв'язку із врегулюванням цього питання прийнятим законом №4834-VІ від 24.05.12.
 
Враховано      
    -28- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац третій пункту 35, тобто залишити у чинній редакції слова: "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці" та слова: "розробляються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я".
 
Враховано по суті прийнятим законом №4834-VІ від 24.05.12.   
142. у підпункті "а" підпункту 165.1.22 слова "відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення" замінити словами "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації";
 
-29- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці четвертому пункту 35 розділу Ізаконопроекту слова "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації"; замінити словами "відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації"
 
Враховано   2) у підпункті "а" підпункту 165.1.22 слова "відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення" замінити словами "відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації";
3) підпункт 165.1.25 викласти в такій редакції:
"165.1.25. Сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код УКТ ЗЕД 8548 10 21 00), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код УКТ ЗЕД 8548 10 91 00), та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України";
 
    -30- Сушкевич В.М.
В абзаці четвертому п.35 частини першої законопроекту після слів "структурним підрозділом з питань" доповнити словами "праці та"
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до підпункті "а" підпункту 165.1.22 пункту 165.1 статті 165   
    -31- Каракай Ю.В.
Пункт 35 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"підпункт 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 викласти в наступній редакції:
"165.1.25. Сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних та/або кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код УКТ ЗЕД 8548 10 21 00), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код УКТ ЗЕД 8548 10 91 00) та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України"
 
Враховано    
143. в абзаці другому підпункту 165.1.28 слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
 
-32- Прасолов І.М.
Підпункт 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 викласти в такій редакції:
"165.1.52 інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти".
 
Враховано   4) в абзаці другому підпункту 165.1.28 слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
5) підпункт 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 викласти в такій редакції:
"165.1.52 інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти".
 
144. 36) у пункті 166.5 статті 166 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
-33- Прасолов І.М.
Пункт 167.2 статті 167 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти".
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
 
Враховано   47. У пункті 166.5 статті 166 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
48. У статті 167:
1) пункт 167.2 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти".
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
 
145. 37) у пункті 167.4 статті 167 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";
 
   2) у пункті 167.4 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".
 
146. 38) в абзаці третьому підпункту 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 слова "Територіальні управління Державного казначейства України" замінити словами "Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
-34- Прасолов І.М.
В абзаці першому підпункту 170.2.9 пункті 170.2 статті 170 після слів "є такий професійний торговець" доповнити словами " (крім операцій з цінними паперами, визначеними у підпункті 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)".
 
Враховано   49. В абзаці третьому підпункту 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 слова "Територіальні управління Державного казначейства України" замінити словами "Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів".
50. У статті 170:
1) у підпункті 170.2.9 пункту 170.2:
абзац перший доповнити словами " (крім операцій з цінними паперами, визначеними у підпункті 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)";
 
147. 39) в абзаці другому підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
-35- Воропаєв Ю.М.
Доповнити підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 Податкового кодексу України абзацом наступного змісту:
"Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу"
 
Враховано   в абзаці другому слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
2) підпункт 170.11.1 пункту 170.11 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу".
 
148. 40) у статті 183:
 
-36- Кінах А.К.
Пункт 40 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"183.2. У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 цього Кодексу, а у разі анулювання реєстрації особи як платника податку – не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому органом державної податкової служби прийняте рішення про таке анулювання".
 
Відхилено Ускладнює адміністрування  51. У статті 183:
1) у абзаці другому пункту 183.4 і пункту 183.5 статті 183 цифру "3"замінити цифрами та словом "3 і 7";
 
149. у пункті 183.12 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   2) у пункті 183.12 слова "Центральний орган державної податкової служби" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
150. у пункті 183.13 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
-37- Кінах А.К.
Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
"у статті 184:
підпункт "ж" пункту 184.1 викласти в такій редакції:
ж) будь-яка особа протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення органу державної податкової служби встановленого зразка про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) не виконала такі вимоги:
не привела у відповідність своє фактичне місцезнаходження (місце проживання) з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або письмово не підтвердила своє фактичне місцезнаходження (місце проживання);
не подала державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу у встановленому законом порядку.
Повідомлення про відсутність юридичної особи та фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) надсилаються органом державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня, коли в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" внесений запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
Таке повідомлення надсилається (вручається) в порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу для повідомлень - рішень;".
Пункт 184.5 викласти в такій редакції:
"184.5. З моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних, але має право на повторну реєстрацію платником податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу, за умов, що такі особи відповідають вимогам пункту 181.1 статті 181 або пункту 182.1 статті 182 цього Кодексу".
Пункт 184.7 викласти в такій редакції:
"184.7. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
Проведення особою, реєстрація якої анульована за самостійним рішенням органу державної податкової служби, процедури адміністративного або судового оскарження такого рішення зупиняє виконання такою особою податкових зобов’язань, визначених відповідно до абзацу першого цього пункту, на період від дати анулювання її реєстрації до дня закінчення адміністративного оскарження або дати набрання судовим рішенням законної сили.
Обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань, визначених абзацом першим цього пункту, поновлюється з моменту прийняття рішення щодо відмови від задоволення відповідної скарги або позову такої особи.
Особа, в задоволенні скарги або позову якої відмовлено, нараховує пеню за весь період зупинення податкового зобов’язання, визначеного цим пунктом, з дати анулювання її реєстрації платником податку, до дати закінчення адміністративного оскарження або набрання судовим рішенням законної сили".
Пункт 184.10 викласти в такій редакції:
"184.10. Орган державної податкової служби зобов'язаний письмово повідомити особу про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
Форма такого повідомлення встановлюється органом державної податкової служби.
Таке повідомлення надсилається (вручається) органом державної податкової служби у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу".
Або
"Таке повідомлення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.
Повідомлення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення.
У разі коли пошта не може вручити платнику податків повідомлення вважаються врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
У разі якщо вручити податкове повідомлення-рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом, податкове повідомлення вважається таким, що не вручено платнику податків".
 
Відхилено складнює адміністрування  3) у пункті 183.13 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
151. 41) у пункті 196.1 статті 196:
 
   52. У пункті 196.1 статті 196:
 
152. в абзаці першому підпункту 196.1.1 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
   1) в абзаці першому підпункту 196.1.1 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
153. в абзаці першому підпункту 196.1.5 слова "Державною податковою службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
 
-38- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці третьому пункту 41 розділу Ізаконопроекту слова "що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".замінити словами "що забезпечує формування державної фінансової політики"
 
Враховано   2) в абзаці першому підпункту 196.1.5 слова "Державною податковою службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
 
154. 42) у статті 197:
 
   53. У статті 197:
 
155. а) у пункті 197.1:
 
   1) у пункті 197.1:
 
156. в абзаці дванадцятому підпункту 197.1.15 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
   в абзаці дванадцятому підпункту 197.1.15 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
157. у підпункті 197.1.22 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
-39- Корж В.П.
Підпункт 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу викласти в такій редакції:
"постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні, внесених до Державного реєстру лікарських засобів та тих, що виготовляються аптечними закладами за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин, а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено Розширення пільги з ПДВ, втрати бюджету  у підпункті 197.1.22 слова "Державного казначейства України" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
    -40- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Доповнити пункт 197.1 статті 197 підпунктами наступного змісту:
"197.1.29. постачання послуг:
а) з надання напрокат сценічних постановочних засобів, костюмів, взуття, театрального реквізиту, бутафорії;
б) з надання в оренду сценічних та концертних майданчиків іншим організаціям, що здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва;
в) з розповсюдження квитків, зазначених у підпункті 197.1.30 цього пункту.
197.1.30 реалізації вхідних квитків і абонементів на відвідування театрально-видовищних заходів;
197.1.31 реалізації програм на вистави та концерти, каталогів та буклетів"
 
Відхилено Розширення пільги з ПДВ, втрати бюджету   
158. б) в абзаці третьому пункту 197.6 слова "рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів і відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу і рішення уповноваженого органу";
 
-41- Пінчук А.П.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Пункт 200.19 статті 200 доповнити підпунктом 200.19.8 такого змісту:
"200.19.8. великий платник податків не декларував від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року".
 
Враховано   2) в абзаці третьому пункту 197.6 слова "рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів і відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу і рішення уповноваженого органу".
54. пункт 200.19 доповнити підпунктом 200.19.8 такого змісту:
"200.19.8. великий платник податків не декларував від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року".
55. У статті 201:
1) пункт 201.1 доповнити підпунктом "ї" такого змісту:
"ї) номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезенного на митну територію України";
 
    -42- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 43 розділу Ізаконопроекту доповнити підпунктом "ї" такого змісту:
"Пункт 201.1 статті 201 доповнити такого змісту:
"ї) номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезенного на митну територію України"
 
Враховано    
159. 43) в абзаці четвертому пункту 201.10 статті 201 слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   2) в абзаці четвертому пункту 201.10 слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
160. 44) у підпункті 213.3.1 пункту 213.3 статті 213 слова "підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки";
 
-43- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 44 розділу Ізаконопроекту слово "реалізує" замінити словом "реалізують"
 
Враховано   56. У підпункті 213.3.1 пункту 213.3 статті 213 слова "підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки".
 
161. 45) в абзаці другому пункту 214.6 статті 214 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";
 
-44- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 45 розділу Ізаконопроекту виключити у зв'язку із врегулюванням цього питання прийнятим законом №4834-VІ від 24.05.12.
 
Враховано      
162. 46) у підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженим центральним органом виконавчої влади";
 
   57. У підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженим центральним органом виконавчої влади".
 
163. 47) у статті 220:
 
   58. У статті 220:
 
164. у пункті 220.2 слова "центральному органу державної податкової служби або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи у формі, визначеній такими органами" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   1) у пункті 220.2 слова "центральному органу державної податкової служби або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи у формі, визначеній такими органами" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
165. в абзаці третьому пункту 220.5 слова "центральним органом державної податкової служби та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   2) в абзаці третьому пункту 220.5 слова "центральним органом державної податкової служби та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
 
166. 48) в абзаці четвертому пункту 226.12 статті 226 слова "центральним органом податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   59. В абзаці четвертому пункту 226.12 статті 226 слова "центральним органом податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
 
167. 49) у пункті 227.2 статті 227 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   60. У пункті 227.2 статті 227 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
168. 50) друге речення пункту 239.5 статті 239 викласти в такій редакції:
"Форма та порядок подання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки дорожнього руху";
 
-45- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 50 розділу Ізаконопроекту виключити у зв'язку із врегулюванням цього питання прийнятим законом №4834-VІ від 24.05.12.
 
Враховано      
169. 51) у статті 250:
 
   61. У статті 250:
 
170. а) у пункті 250.3 слова "Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";
 
   1) у пункті 250.3 слова "Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";
 
171. б) у пункті 250.4 слова "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки", слова "подають до органів" - словами "подає до органу", слово "направляють" - словом "направляє";
 
   2) у пункті 250.4 слова "Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки", слова "подають до органів" - словами "подає до органу", а слово "направляють" - словом "направляє";
 
172. в) у пункті 250.5 слова "територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують";
 
   3) у пункті 250.5 слова "територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують";
 
173. г) у пункті 250.7 слова "територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "органом державної санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";
 
   4) у пункті 250.7 слова "територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "органом державної санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";
 
174. д) у пункті 250.11 слова "органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки та державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та органом державної санітарно-епідеміологічної служби";
 
   5) у пункті 250.11 слова "органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки та державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та органом державної санітарно-епідеміологічної служби";
 
175. е) у пункті 250.12:
 
   6) у пункті 250.12:
 
176. в абзаці першому слова "органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   в абзаці першому слова "органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
177. в абзаці другому слова "територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "працівників органу державної санітарно-епідеміологічної служби та органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";
 
   в абзаці другому слова "територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "працівників органу державної санітарно-епідеміологічної служби та органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".
 
178. 52) у пункті 258.4. статті 258:
 
   62. У пункті 258.4 статті 258:
 
179. у підпункті 258.4.1 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі";
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 50 розділу Ізаконопроекту виключити у зв'язку із врегулюванням цього питання прийнятим законом №4834-VІ від 24.05.12.
 
Враховано      
180. у підпункті 258.4.2 слова "центрального органу виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
 
   1) у підпункті 258.4.2 слова "центрального органу виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
 
181. у підпункті 258.4.3 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку";
 
-47- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 53 і 54 розділу Ізаконопроекту об’єднати в один пункт
 
Враховано   2) у підпункті 258.4.3 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань економіки і торгівлі" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку".
63. У статті 259:
1) у пункті 259.1:
в абзаці третьому слова і цифру "із значенням 1 (одиниця)" замінити словами "із обчисленим значенням";
 
    -48- Пінчук А.П.
Пункти 53 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"в абзаці третьому пункту 259.1 статті 259 слова і цифру "із значенням 1 (одиниця)" замінити словами "із обчисленим значенням"
 
Враховано    
182. 53) в абзаці четвертому пункту 259.1 статті 259 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики", "Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку", "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   в абзаці четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" та "Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" та "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
183. 54) у пункті 259.2 статті 259:
 
   2) у пункті 259.2:
 
184. в абзаці першому слова "Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
   в абзаці першому слова "Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи";
 
185. в абзаці четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики", "центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку", "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
   в абзаці четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" та "центральному органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" та "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
186. 55) у статті 260:
 
      
187. в абзаці другому пункту 260.3 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі";
 
   64. В абзаці другому пункту 260.3 статті 260 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі".
 
188. у пункті 260.4 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі" у відповідному відмінку;
 
-49- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 55 розділу Ізаконопроекту виключити у зв'язку із врегулюванням цього питання прийнятим законом №4834-VІ від 24.05.12.
 
Враховано      
189. 56) у пункті 261.3 статті 261 слова "органами державного геологічного контролю та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
   65. У пункті 261.3 статті 261 слова "органами державного геологічного контролю та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр".
 
190. 57) у статті 263:
 
-50- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 57 розділу I законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
“У пункті 263.6:
абзац третій підпункту 263.6.1 слова “крім нафти, конденсату” замінити словами “крім вуглеводневої сировини”;
у підпункті 263.6.2:
“трете речення абзацу першого виключити;
після абзацу першого доповнити чотирма абзацами такого змісту:
“Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:
для газу природного, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 пункту 263.11 цієї статті, - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб’єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України “Про засади функціонування ринку природного газу”;
для іншого газу природного, видобутого іншими, ніж визначені статтею 10 Закону України “Про засади функціонування ринку природного газу” категорії газовидобувників, - середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідної вуглеводневої сировини на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику”.
У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим”
 
Враховано   66.У статті 263:
1) у пункті 263.6:
абзац третій підпункту 263.6.1 слова "крім нафти, конденсату" замінити словами "крім вуглеводневої сировини";
у підпункті 263.6.2:
трете речення абзацу першого виключити;
після абзацу першого доповнити чотирма абзацами такого змісту:
"Фактичною ціною реалізації для газу природного вважається:
для газу природного, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 пункту 263.11 цієї статті, - закупівельна ціна, встановлена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб’єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";
для іншого газу природного, видобутого іншими, ніж визначені статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" категорії газовидобувників, - середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідної вуглеводневої сировини на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;
 
    -51- Горіна І.А.
"У абзаці третьому підпункту 263.6.1 пункту 263.6 слова "крім нафти, конденсату" замінити словами "крім вуглеводневої сировини";
 
Враховано в попередній правці Н.д.Хомутинніка В.Ю. до підпункту 263.6.1   
191. а) у підпункті 263.6.9 пункту 263.6 слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
-52- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 57 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами такого змісту:
"у рядку таблиці підпункту 263.9.1 пункту 263.9 слова "Газ горючий природний" замінити словами "Газ природний"
 
Враховано   у підпункті 263.6.9 пункту 263.6 слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
2) у рядку таблиці підпункту 263.9.1 пункту 263.9 слова "Газ горючий природний" замінити словами "Газ природний";
у підпункті 263.9.1 пункту 263.9:
рядки таблиці
"- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів —"— 28 101,30
- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів —"— 25 89,45
- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України —"— 15** 53,90**"
- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів -"- 17** 594,64**
- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів -"- 9** 318,34**
замінити рядками такого змісту:
"- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів —"— 20
- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів —"— 14
- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України —"— 11**
- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів -"-
25**
- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів -"- 14**
У примітках слова "решта плати за користування надрами враховується при визначенні частин розподілу продукції між інвестором і державою" виключити";
3) у пункті 263.10:
в абзаці першому слова "крім ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід" виключити;
таблицю та примітку до таблиці вкласти в такій редакції:
Критерії застосування коефіцієнта Величина коефіцієнта
Видобування позабалансових запасів корисних копалин, крім вуглеводневої сировини* 0,5
Видобування позабалансових запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5* 0,79
Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5* 0,61
Видобування позабалансових запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5* 0,96
Видобування позабалансових запасів нафти і конденсату * 0,95
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ 0,5
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок) 2
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами 0,85
Видобування запасів з родовищ, які в порядку, визначеному законодавством, визнані як дотаційні запаси 0,01
Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти, крім вуглеводневої сировини 0,7
Видобування платником запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти 0,88
Видобування платником запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти 0,77
Видобування платником запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти 0,97
Видобування платником запасів нафти і конденсату ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти 0,96
*За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових зобов’язань";
4) у пункті 263.11:
абзац перший підпункту 263.11.1 після слів "календарного кварталу" доповнити словами "а при видобуванні вуглеводневої сировини, що дорівнює календарному місяцю";
у підпунктах 263.11.3 і 263.11.4 слова "починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом" замінити словами "починаючи з календарного кварталу, а при видобуванні вуглеводневої сировини з календарного місяця, що настає за кварталом/місяцем";
у підпункті 263.11.5 після слів "технологічних витрат природного газу" доповнити словами "на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування";
5) у пункті 263.12:
в абзаці першому підпункту 263.12.1 слова "з урахуванням фактичних сплачених авансових внесків" виключити;
підпункт 263.12.2 виключити;
 
    -53- Горіна І.А.
Пункт 57 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами такого змісту:
"у підпункті 263.9.1 пункту 263.9:
рядки таблиці
"- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів —"— 28 101,30
- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів —"— 25 89,45
- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України —"— 15(2) 53,90(2)"
- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів -"- 17(2) 594,64(2)
- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів -"- 9(2) 318,34(2)
замінити рядками такого змісту:
"- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів —"— 20
- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів —"— 14
- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України —"— 11(2)
- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів -"-
25(2)
- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів -"- 14(2)
У примітках слова "решта плати за користування надрами враховується при визначенні частин розподілу продукції між інвестором і державою" виключити";
 
Враховано (Узгоджено на засіданні Уряду)   
    -54- Горіна І.А.
Пункт 57 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами такого змісту:
" У підпункті 263.9.2:
в абзаці другому слова "проектів (програм)" замінити словами "проектів (програм, договорів) та слова "порядок визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини " виключити;
після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
"Діючі інвестиційні проекти (програми, договори) – такі інвестиційні проекти (програми, договори), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини та які знаходилися в стадії реалізації на ділянках надр та/або об’єктах ділянок надр, на момент набрання чинності Податковим кодексом України, характеризувалися погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю, та по яких Кабінетом Міністрів України були визначені базові обсяги видобутку на момент початку реалізації таких інвестиційних проектів (програм, договорів)"
В зв’язку з цим абзаци другий – восьмий вважати абзацами третім – дев’ятим;
Абзаци третій – восьмий викласти в такій редакції:
"Перелік ділянок надр та/або об`єктів ділянок надр, на яких реалізуються інвестиційні проекти (програми, договори), визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр на підставі пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі за результатами розгляду проектів дослідно – промислової або промислової розробки, інших проектних документів з питань розробки ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр щодо підприємств, що належать до державного сектору економіки або пропозицій користувачів надр.
Порядок відбору та затвердження інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за виконанням таких інвестиційних проектів (програм, договорів), визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на ділянках надр, визначаються як різниця фактичних обсягів видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини на таких об'єктах протягом останніх дванадцяти місяців, що передували затвердженню інвестиційних проектів (програм).
Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, що розташовані на ділянках надр, визначаються як різниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку на таких об'єктах ділянок надр протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту.
Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті з нових свердловин та відновлених з числа ліквідованих, що розташовані на ділянках надр, станом на дату набрання чинності цим Законом, визначаються протягом 10 (десяти) років з моменту введення свердловини в експлуатацію в обсязі фактичного видобутку"
 
Відхилено (до подання КМУ відповідного законопроекту)   
    -55- Горіна І.А.
у пункті 263.10:
в абзаці першому слова "крім ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід" виключити;
таблицю викласти в такій редакції:
"Критерії застосування коефіцієнта Величина коефіцієнта
Видобування позабалансових запасів корисних копалин, крім вуглеводневої сировини(1) 0,5
Видобування позабалансових запасів вуглеводневої сировини(1) 0,88
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ 0,5
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок) 2
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами 0,85
Видобування запасів з родовищ, які в порядку, визначеному законодавством, визнані як дотаційні запаси 0,01
Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти, крім вуглеводневої сировини 0,7
Видобування платником запасів вуглеводневої сировини ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти 0,88"
 
Враховано частково (редакція щодо коефіцієнтів узгоджена на засіданні Уряду)   
    -56- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 57 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами такого змісту:
"у пункті 263.11:
абзац перший підпункту 263.11.1 після слів "календарного кварталу" доповнити словами "а при видобуванні вуглеводневої сировини, що дорівнює календарному місяцю";
у підпунктах 263.11.3 і 263.11.4 слова "починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом" замінити словами "починаючи з календарного кварталу, а при видобуванні вуглеводневої сировини з календарного місяця, що настає за кварталом/місяцем"
у підпункті 263.11.5 після слів "технологічних витрат природного газу" доповнити словами "на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування"
 
Враховано    
    -57- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 57 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами такого змісту:
у пункті 263.12:
в абзаці першому підпункту 263.12.1 слова "з урахуванням фактичних сплачених авансових внесків" виключити;
підпункт 263.12.2 виключити.
 
Враховано    
    -58- Горіна І.А.
"У пункті 263.11:
абзац перший підпункту 263.11.1 пункту 263.11 після слів "календарного кварталу" доповнити словами "а при видобуванні вуглеводневої сировини, що дорівнює календарному місяцю";
у підпунктах 263.11.3 і 263.11.4 слова "починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом" замінити словами "починаючи з календарного кварталу, а при видобуванні вуглеводневої сировини з календарного місяця, що настає за кварталом/місяцем";
у пункті 263.12:
в абзаці першому підпункту 263.12.1 слова "з урахуванням фактичних сплачених авансових внесків" виключити;
підпункт 263.12.2 виключити".
 
Враховано в попередніх правках Н.д.Хомутинніка В.Ю. до пунктів 263.11 і 263.12   
192. б) у пункті 263.13:
 
   6) у пункті 263.13:
 
193. в абзаці третьому підпункту 263.13.1 слова "органи державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
   в абзаці третьому підпункту 263.13.1 слова "органи державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
194. у підпункті 263.13.2 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", а слова "спеціально уповноваженим" виключити;
 
   у підпункті 263.13.2 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", а слова "спеціально уповноваженим" виключити;
 
195. у підпункті 263.13.5 слова "Органи центрального органу виконавчої влади з питань геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр", а слово "надсилають" - словом "надсилає";
 
   у підпункті 263.13.5 слова "Органи центрального органу виконавчої влади з питань геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр", а слово "надсилають" - словом "надсилає".
 
196. 58) у підпункті 264.6.1 пункту 264.6 статті 264:
 
   67. У підпункті 264.6.1 пункту 264.6 статті 264:
 
197. в абзаці третьому слова "здійснюють органи державного гірничого нагляду" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду";
 
   1) в абзаці третьому слова "здійснюють органи державного гірничого нагляду" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду";
 
198. в абзаці четвертому слова "Органи державного гірничого нагляду" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду", а слово "подають" - словом "подає";
 
-59- Павловський А.М.
Підпункт 265.2.2 пункту 265.2 статті 265 розділу ХІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
"є) об'єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної особи житлова площа яких не перевищує: для квартири - 150 кв. метрів, для житлового будинку – 300 кв. метрів.".
В абзаці першому та другому підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 цифри "240" замінити цифрами "150" та цифри "500" цифрами "300" відповідно.
Абзац другий підпункту 265.5.1 пункту 265.5 статті 265 виключити.
Абзац третій підпункту 265.5.1 пункту 265.5 статті вважати абзацом другим та викласти його в такій редакції:
"для квартир, житлова площа яких перевищує 100 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 300 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року".
 
Відхилено Зменшує доходи місцевих бюджетів  2) в абзаці четвертому слова "Органи державного гірничого нагляду" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду", а слово "подають" - словом "подає".
 
199. 59) у підпункті 267.2.2 пункту 267.2 статті 267:
 
   68. У підпункті 267.2.2 пункту 267.2 статті 267:
 
200. у підпункті "а" слова "центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку";
 
   1) у підпункті "а" слова "центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку";
 
201. у підпункті "б" слова "центральним органом виконавчої влади у сфері культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури;
 
   2) у підпункті "б" слова "центральним органом виконавчої влади у сфері культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури".
 
202. 60) у підпункті "д" підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 слова "Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";
 
-60- Каракай Ю.В.
Розділу І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"Пункт 276.3 статті 276 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Дія цього пункту не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі".
Доопрацьовані пропозиції урядового законопроекту реєстр.№10402
 
Враховано   69. У підпункті "д" підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 слова "Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".
70. Пункт 276.3 статті 276 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Дія цього пункту не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі".
 
203. 61) в абзаці другому підпункту 282.1.7 пункту 282.1 статті 282 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом";
 
-61- Каракай Ю.В.
Розділу І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"Підпункт 283.1 статті 283 доповнити підпунктом 283. 1.7 такого змісту:
"283.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі"
Доопрацьовані пропозиції урядового законопроекту реєстр.№10402
 
Враховано   71. В абзаці другому підпункту 282.1.7 пункту 282.1 статті 282 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом".
72. Підпункт 283.1 статті 283 доповнити підпунктом 283. 1.7 такого змісту:
"283.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі".
 
204. 62) в абзаці другому пункту 286.1 статті 286 слова "Відповідні центральні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно";
 
-62- Бевзенко В.Ф.
Статтю 288 Податкового кодексу України доповнити пунктом 288.8 такого змісту:
"288.8. мінімальний та максимальний розміри орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, які розташовані за межами населених пунктів, визначається відповідно до нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній республіці Крим або по області"
 
Відхилено Втрати бюджету  73. В абзаці другому пункту 286.1 статті 286 слова "Відповідні центральні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно".
 
205. 63) у пункті 289.3 статті 289 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів", "центрального органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин", "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
 
-63- Хомутиннік В.Ю.
Розділу І законопроекту доповнити пунктами такого змісту:
" у пункті 291.4:
друге речення абзацу четвертого підпункту 2 пункту 291.4 викласти у наступній редакції:
"Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп";
доповнити підпунктами 5 та 6 такого змісту:
"5) п’ята група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень;
6) шоста група - юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень".
У статті 292:
1) в абзацах третьому та четвертому пункту 292.3 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";
2) в абзацах першому та другому пункту 292.6 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";
3) в абзаці другому пункту 292.16 слова "першої і другої" замінити словами "першої - третьої", а слова "підпунктом 3" замінити словами "підпунктом 5".
У статті 293:
1) пункт 293.3 викласти в такій редакції:
"293.3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:
293.3.1. Для третьої і четвертої груп платників єдиного податку:
1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
293.3.2. Для п’ятої і шостої груп платників єдиного податку:
1) 7 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
2) 10 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 підпункту 293.3.1 або підпунктом 2 підпункту 293.3.2 пункту 293 цієї статті";
2) у пункті 293.4:
в абзаці першому слова "першої, другої і третьої" замінити словами "першої – третьої і п’ятої";
у підпункті "1" слова "підпунктах 1, 2 і 3" замінити словами "підпунктах 1, 2, 3 і 5";
3) у пункті 293.5:
в абзаці першому слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";
у підпункті "1" слова та цифру "у підпункті 4" замінити словами та цифрами "у підпунктах 4 та 6";
4) у пункті 293.8:
в абзацах перших підпунктыв "1" та "2" після слова "третьої" доповнити словами "або п’ятої";
підпункт "3" викласти в такій редакції:
"3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку п’ятої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
Платники єдиного податку четвертої та шостої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті для четвертої та шостої груп. Платники четвертої групи в наступному податковому (звітному) кварталі мають право за поданою ними заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників податку шостої групи, або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування у порядку, встановленому цією главою. Платники шостої групи зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;
Платники єдиного податку п’ятої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом";
у підпункті "4":
абзац перший викласти у такій редакції:
"4) ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, а для п’ятої і шостої групи у розмірі 7 відсотків, може бути обрана";
у підпункті "б" цифру та слово "5 відсотків" замінити цифрами та словами "5 або 10 відсотків";
у підпункті "5" слова та цифру "за ставкою у розмірі 5" замінити словами та цифрами "за ставкою у розмірі 5 або 10".
У статті 294:
1) в абзаці другому пункту 294.1 слова "другої - четвертої" замінити словами "другої - шостої";
2) в абзаці другому пункту 294.4 слова "третьої або четвертої" замінити словами "третьої – шостої".
У пункті 295.3 статті 295 слова "третьої і четвертої" замінити словами "третьої – шостої".
У статті 296:
1) в абзацах перших підпунктів 296.1.1 та 296.1.2 пункту 296.1 після слова "третьої" доповнити словами "та п’ятої";
2) у підпункті 296.1.3 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";
3) у пункті 296.3 слова "другої - четвертої" замінити словами "другої - шостої";
4) в абзацах перших підпунктів 296.5.1 та 296.5.3 пункту 296.5 після слова "третьої" доповнити словами "або п’ятої";
5) підпункт 296.5.4 викласти в такій редакції:
"296.5.4. Платники єдиного податку четвертої та шостої груп у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу;
2) обсяг доходу, оподатковуваний за подвійною ставкою, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу)".
У підпункті "3" пункту 297.1 статті 297 слова та цифри "визначену підпунктом 1 пункту 293.3" замінити словами та цифрами "визначену підпунктом 1 підпункту 293.3.1 пункту 293.3 або підпунктом 1 підпункту 293.3.2 пункту 293.3".
У статті 298:
1) в пункті 298.1:
абзац другий підпункту 298.1.2 викласти в такій редакції:
"Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої – шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації";
у підпункті 298.1.5 після слова "третьої" доповнити словами "та п’ятої";
2) у підпункті 298.2.3 пункту 298.2:
у підпункті "1" слова "першої і другої" замінити словами "першої - третьої";
у підпункті "2" слово та цифру "підпунктом 3" замінити словом та цифрою "підпунктом 5", а слова "першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи" замінити словами "першої - третьої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для п’ятої групи";
підпункт "2" доповнити абзацом другим такого змісту:
"у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291, платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення";
у підпункті "3" слова "третьої і четвертої" замінити словами "п’ятої і шостої";
3) в пункті 298.6 слова "третьої і четвертої" замінити словами "третьої - шостої".
У зв’язку з наведеними вище змінами внести такі зміни:
у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 цифри "3" і "5" замінити цифрами та словом "3 і 7" і "5 і 10" відповідно;
у абзаці другому пункту 183.4 і пункту 183.5 статті 183 цифру "3"замінити цифрами та словом "3 і 7".
 
Враховано   74. У пункті 289.3 статті 289 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" та "центрального органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
75. у пункті 291.4 статті 291:
друге речення абзацу четвертого підпункту 2 пункту 291.4 викласти у наступній редакції:
"Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп";
доповнити підпунктами 5 та 6 такого змісту:
"5) п’ята група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень;
6) шоста група - юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень".
76. У статті 292:
1) в абзацах третьому та четвертому пункту 292.3 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";
2) в абзацах першому та другому пункту 292.6 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";
3) в абзаці другому пункту 292.16 слова "першої і другої" замінити словами "першої - третьої", а слова "підпунктом 3" замінити словами "підпунктом 5".
77. У статті 293:
1) пункт 293.3 викласти в такій редакції:
"293.3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:
293.3.1. Для третьої і четвертої груп платників єдиного податку:
1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
293.3.2. Для п’ятої і шостої груп платників єдиного податку:
1) 7 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
2) 10 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 підпункту 293.3.1 або підпунктом 2 підпункту 293.3.2 пункту 293 цієї статті";
2) у пункті 293.4:
в абзаці першому слова "першої, другої і третьої" замінити словами "першої – третьої і п’ятої";
у підпункті "1" слова "підпунктах 1, 2 і 3" замінити словами "підпунктах 1, 2, 3 і 5";
3) у пункті 293.5:
в абзаці першому слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";
у підпункті "1" слова та цифру "у підпункті 4" замінити словами та цифрами "у підпунктах 4 та 6";
4) у пункті 293.8:
в абзацах перших підпунктыв "1" та "2" після слова "третьої" доповнити словами "або п’ятої";
підпункт "3" викласти в такій редакції:
"3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку п’ятої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
Платники єдиного податку четвертої та шостої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті для четвертої та шостої груп. Платники четвертої групи в наступному податковому (звітному) кварталі мають право за поданою ними заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників податку шостої групи, або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування у порядку, встановленому цією главою. Платники шостої групи зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;
Платники єдиного податку п’ятої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом";
у підпункті "4":
абзац перший викласти у такій редакції:
"4) ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, а для п’ятої і шостої групи у розмірі 7 відсотків, може бути обрана";
у підпункті "б" цифру та слово "5 відсотків" замінити цифрами та словами "5 або 10 відсотків";
у підпункті "5" слова та цифру "за ставкою у розмірі 5" замінити словами та цифрами "за ставкою у розмірі 5 або 10".
78. У статті 294:
1) в абзаці другому пункту 294.1 слова "другої - четвертої" замінити словами "другої - шостої";
2) в абзаці другому пункту 294.4 слова "третьої або четвертої" замінити словами "третьої – шостої".
У пункті 295.3 статті 295 слова "третьої і четвертої" замінити словами "третьої – шостої".
79 У статті 296:
1) в абзацах перших підпунктів 296.1.1 та 296.1.2 пункту 296.1 після слова "третьої" доповнити словами "та п’ятої";
2) у підпункті 296.1.3 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";
3) у пункті 296.3 слова "другої - четвертої" замінити словами "другої - шостої";
4) в абзацах перших підпунктів 296.5.1 та 296.5.3 пункту 296.5 після слова "третьої" доповнити словами "або п’ятої";
5) підпункт 296.5.4 викласти в такій редакції:
"296.5.4. Платники єдиного податку четвертої та шостої груп у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу;
2) обсяг доходу, оподатковуваний за подвійною ставкою, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу)".
80. У підпункті "3" пункту 297.1 статті 297 слова та цифри "визначену підпунктом 1 пункту 293.3" замінити словами та цифрами "визначену підпунктом 1 підпункту 293.3.1 пункту 293.3 або підпунктом 1 підпункту 293.3.2 пункту 293.3".
81. У статті 298:
1) в пункті 298.1:
абзац другий підпункту 298.1.2 викласти в такій редакції:
"Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої – шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації";
у підпункті 298.1.5 після слова "третьої" доповнити словами "та п’ятої";
2) у підпункті 298.2.3 пункту 298.2:
у підпункті "1" слова "першої і другої" замінити словами "першої - третьої";
у підпункті "2" слово та цифру "підпунктом 3" замінити словом та цифрою "підпунктом 5", а слова "першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи" замінити словами "першої - третьої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для п’ятої групи";
підпункт "2" доповнити абзацом другим такого змісту:
"у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291, платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення";
у підпункті "3" слова "третьої і четвертої" замінити словами "п’ятої і шостої";
3) в пункті 298.6 слова "третьої і четвертої" замінити словами "третьої - шостої".
 
206. 64) в абзаці четвертому пункту 308.1 статті 308 слова "центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики за погодженням з центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
-64- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"В абзаці другому пункту 313.5 статті 313 слова "орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики"
Пропозиція урядового законопроекту реєстр.№10405.
 
Враховано   82. В абзаці четвертому пункту 308.1 статті 308 слова "центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики за погодженням з центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
83. В абзаці другому пункту 313.5 статті 313 слова "орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".
 
207. 65) у пункті 321.2 статті 321 слова "центральному органу державної податкової служби", "центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку", "центральним органом державної податкової служби" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   84. У пункті 321.2 статті 321 слова "центральному органу державної податкової служби, центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку", "центральним органом державної податкової служби" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".
 
208. 66) у пункті 322.2 статті 322 слова "центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
 
-65- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 66 слова "у пункті" замінити словами "в абзаці першому пункту"
 
Враховано   85. В абзаці першому пункту 322.2 статті 322 слова "центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації".
 
209. 67) у пункті 332.1 статті 332 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
 
   86. У пункті 332.1 статті 332 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства".
 
210. 68) доповнити Кодекс розділами ХVІІІ-І та ХVІІІ-ІІ такого змісту:
 
-66- Хомутиннік В.Ю.
У тексті пункту 68 розділу Ізаконопроекту цифри "ХVІІІ-І " та "ХVІІІ-ІІ" замінити цифрами "ХVІІІ-1" та "ХVІІІ-2"
 
Враховано   87. Доповнити розділами ХVІІІ-1 та ХVІІІ-2 такого змісту:
 
211. "РОЗДІЛ ХVІІІ-І. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 
   "РОЗДІЛ ХVІІІ-1. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 
212. Стаття 341. Служба в податкових органах
 
   Стаття 341. Служба в податкових органах
 
213. 341.1. Служба в податкових органах України є державною службою, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я, освітнім рівнем та віком громадян України, пов'язаній із підготовкою пропозицій щодо формування єдиної державної податкової політики та політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпеченням їх реалізації, а також із здійсненням контролю за додержанням податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
 
-67- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці четвертому пункту 68 розділу Ізаконопроекту (щодо пункту 341.1 статті 341 ПКУ) слова "є державною службою, яка полягає у професійній діяльності" замінити словами "є професійною діяльністю"
 
Враховано   341.1. Служба в податкових органах України є професійною діяльністю придатних до неї за станом здоров'я, освітнім рівнем та віком громадян України, що пов'язана з підготовкою пропозицій щодо формування єдиної державної податкової політики та політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпеченням їх реалізації, а також із здійсненням контролю за додержанням податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
 
214. Стаття 342. Посадові особи органів державної податкової служби
 
   Стаття 342. Посадові особи органів державної податкової служби
 
215. 342.1. Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо інше не передбачено законом.
 
   342.1. Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо інше не передбачено законом.
 
216. 342.2. У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробування терміном до шести місяців.
 
-68- Хомутиннік В.Ю.
Абзаці сьомий пункту 68 розділу Ізаконопроекту (щодо пункту 341.2 статті 341 ПКУ) викласти у такій редакції:
"342.2. У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін відповідно до Закону України "Про державну службу"
 
Враховано   342.2. У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
    -69- Кармазін Ю.А.
У пункті 68:
у абзаці сьомому (пункті 342.2 ПКУ) слова: "до шести місяців" замінити на слова та цифри: "від 60 до 120 календарних днів".
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.342.1 ст.342 ПКУ   
217. 342.3. На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, щодо яких встановлено обмеження законами України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції".
 
   342.3. На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, щодо яких встановлено обмеження законами України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції".
 
218. 342.4. Посадові особи органів державної податкової служби є державними службовцями.
 
   342.4. Посадові особи органів державної податкової служби є державними службовцями.
 
219. 342.5. Посадові особи органів державної податкової служби України, які вперше зараховуються на службу до податкових органів і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
   342.5. Посадові особи органів державної податкової служби України, які вперше зараховуються на службу до податкових органів і раніше не перебували на державній службі, складають присягу відповідно до Закону України "Про державну службу".
 
220. 342.6. Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим Кодексом, а в частині, що не регулюється ним, -Законом України "Про державну службу" та іншими законами.
 
-70- Кармазін Ю.А.
У пункті 68:
у абзаці одинадцятому (пункті 342.6 ПКУ) виключити слова: "та іншими законами".
 
Відхилено Звуження повноважень органів ДПС відповідно до чинних законів  342.6. Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим Кодексом, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу" та іншими законами.
 
221. 342.7. Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
   342.7. Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
222. 342.8. Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов'язків, не передбачених цим Кодексом та іншими законами, забороняється.
 
   342.8. Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов'язків, не передбачених цим Кодексом та законами, забороняється.
 
223. Стаття 343. Спеціальні звання
 
   Стаття 343. Спеціальні звання
 
224. 343.1. Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:
 
   343.1. Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:
 
225. головний державний радник податкової служби,
 
   головний державний радник податкової служби,
 
226. державний радник податкової служби Ірангу,
 
   державний радник податкової служби Ірангу,
 
227. державний радник податкової служби ІІ рангу,
 
   державний радник податкової служби ІІ рангу,
 
228. державний радник податкової служби ІІІ рангу,
 
   державний радник податкової служби ІІІ рангу,
 
229. радник податкової служби Ірангу,
 
   радник податкової служби Ірангу,
 
230. радник податкової служби ІІ рангу,
 
   радник податкової служби ІІ рангу,
 
231. радник податкової служби ІІІ рангу,
 
   радник податкової служби ІІІ рангу,
 
232. інспектор податкової служби Ірангу,
 
   інспектор податкової служби Ірангу,
 
233. інспектор податкової служби ІІ рангу,
 
   інспектор податкової служби ІІ рангу,
 
234. інспектор податкової служби ІІІ рангу.
 
   інспектор податкової служби ІІІ рангу.
 
235. 343.2. Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-71- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці двадцять сьомому пункту 68 розділу Ізаконопроекту (щодо пункту 343. 2 статті 343 ПКУ):
після слів "надбавок за" доповнити словом "спеціальні";
доповнити абзацом такого змісту:
"У разі присвоєння посадовій особі спеціального звання відповідно до пункту 343.1 цієї статті надбавка за ранг державного службовця не виплачується".
 
Враховано   343.2. Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за спеціальне звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У разі присвоєння посадовій особі спеціального звання відповідно до пункту 343.1 цієї статті надбавка за ранг державного службовця не виплачується.
 
236. 343.3. Спеціальні звання податкової служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
 
   343.3. Спеціальні звання податкової служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
 
237. Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби
 
   Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби
 
238. 344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України "Про державну службу".
 
-72- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци двадцять дев’ятий та тридцятий пункту 68 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"344.1.Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби України здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".
При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах державної податкової служби зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України "Про державну службу".
 
Враховано   344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби України здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
239. При цьому час служби зазначених осіб в органах державної податкової служби (в тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) зараховується до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця.
 
-73- Сушкевич В.М.
Абзаци двадцять дев’ятий та тридцятий п.68 частини першої законопроекту викласти в такій редакції:
"344.1.Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби України здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".
При цьому час служби зазначених осіб (в тому числі і тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах державної податкової служби відносяться до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним Законом".
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.344.1 ст.344 ПКУ  При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах державної податкової служби зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України "Про державну службу".
 
240. Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби
 
   Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби
 
241. 345.1. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб органів державної податкової служби та членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
   345.1. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб органів державної податкової служби та членів іхніх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
242. 345.2. Образа посадової особи органу державної податкової служби, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 
   345.2. Образа посадової особи органу державної податкової служби, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 
243. Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби
 
   Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби
 
244. 346.1. Працівники органів державної податкової служби України підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, в порядку, встановленому законом.
 
   346.1. Працівники органів державної податкової служби України підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, в порядку, встановленому законом.
 
245. 346.2. У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
-74- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці тридцять шостому пункту 68 розділу Ізаконопроекту слова "або його утриманцям" замінити словами "або особам, які перебували на його утриманні"
 
Враховано   346.2. У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
246. 346.3. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   346.3. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
247. 346.4. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   346.4. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
248. 346.5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.
 
-75- Пінчук А.П.
В абзаці тридцять дев’ятому пункту 68 розділу Ізаконопроекту слова "кримінальної справи" замінити словами "кримінального провадження"
 
Враховано   346.5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.
 
249. 346.6. Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   346.6. Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
250. 346.7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, провадиться на підставі рішення або вироку суду.
 
   346.7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, провадиться на підставі рішення або вироку суду.
 
251. 346.8. Для обліку фактичних витрат, пов'язаних із виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, для органів державної податкової служби в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.
 
   346.8. Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, для органів державної податкової служби в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.
 
252. Стаття 347. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби
 
   Стаття 347. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби
 
253. 347.1. Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).
 
   347.1. Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).
 
254. 347.2. Порядок та умови страхування посадових осіб органів державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   347.2. Порядок та умови страхування посадових осіб органів державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
255. РОЗДІЛ ХVІІІ-ІІ. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ
 
-76- Кармазін Ю.А.
Виключити новий розділ ХVІІІ-ІІ "Податкова міліція".
 
Відхилено Питання доцільності подальшого існування податкової міліції не пов’язане з метою даного законопроекту  РОЗДІЛ ХVІІІ-2. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ
 
256. Стаття 348. Податкова міліція та її завдання
 
   Стаття 348. Податкова міліція та її завдання
 
257. 348.1. Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
 
   348.1. Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
 
258. 348.2. Завданнями податкової міліції є:
 
   348.2. Завданнями податкової міліції є:
 
259. запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 
-77- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Абзац другий пункту 348.2 статті 348 викласти в такій редакції
"запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення"
 
Враховано   запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 
260. розшук платників, які ухиляються від сплати податків, зборів;
 
-78- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Абзац третій пункту 348.2 статті 348 викласти в такій редакції
"розшук осіб, які переховуються від слідства та суду від кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері"
 
Враховано   розшук осіб, які переховуються від слідства та суду від кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері;
 
261. запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
 
-79- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
"В абзаці четвертому слово "запобігання" замінити словами "запобігання і протидії"
 
Враховано   запобігання і протидії корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
 
262. забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків.
 
   забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.
 
263. Стаття 349. Структура податкової міліції
 
   Стаття 349. Структура податкової міліції
 
264. 349.1. До складу податкової міліції належать:
 
-80- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Пункт 349.1 статті 349 викласти в такій редакції
"349.1. До складу податкової міліції належать:
головні управління (управління, відділи, сектори) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
управління (відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони);
головні відділи (відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій.
У складі податкової міліції діє спеціальний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів".
 
Враховано   349.1. До складу податкової міліції належать:
 
265. Головні управління (управління, відділи), Головне слідче управління, Управління внутрішньої безпеки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), управління (відділи) (за місцем дислокації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах) головних управлінь центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
   головні управління (управління, відділи, сектори) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
266. управління (відділи) податкової міліції, слідчі підрозділи податкової міліції відповідних державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони);
 
   управління (відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони);
 
267. підрозділи податкової міліції, слідчі підрозділи (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій.
 
   головні відділи (відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій.
 
268. У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
 
-81- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Статтю 349 доповнити пунктом 349.2 такого змісту:
"349.2. Податкову міліцію очолює Перший заступник керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику – начальник податкової міліції.
Податкову міліцію в державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, округах, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції – перші заступники голів відповідних державних податкових служб".
 
Враховано   У складі податкової міліції діє спеціальний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
349.2. Податкову міліцію очолює Перший заступник керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику – начальник податкової міліції.
Податкову міліцію в державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, округах, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції – перші заступники голів відповідних державних податкових служб.
 
269. Стаття 350. Повноваження податкової міліції
 
   Стаття 350. Повноваження податкової міліції
 
270. 350.1. Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:
 
   350.1. Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:
 
271. 350.1.1. приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
 
-82- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
У підпункті 350.1.1 пункту 350.1 статті 350 слова "злочини і" замінити словами "кримінальні та інші"
 
Враховано   350.1.1. приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про кримінальні та інші правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
 
272. 350.1.2. проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також провадить дізнання та досудове слідство в межах компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;
 
-83- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
У підпункті 350.1.2 пункту 350.1 статті 350 слова " здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також провадить дізнання та досудове слідство і" замінити словами " а також проводить досудове розслідування"
 
Враховано   350.1.2. проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також проводить досудове розслідування в межах компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;
 
273. 350.1.3. проводить розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, зборів, установлює місцезнаходження платника податків;
 
-84- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Підпункт 350.1.3 пункту 350.1 статті 350 викласти в такій редакції:
"350.1.3 здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері"
 
Враховано   350.1.3. здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;
350.1.4. вживає заходів щодо виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;
 
    -85- Пінчук А.П.
Для приведення у відповідність до статті 112 КПК підпункт 191.1.35 пункту 191.1 статті 191 перенести окремим підпунктом до пункту 350.1 статті 350 щодо повноважень податкової міліції з відповідною зміною нумерації підпунктів цих норм (підпункт 350.1.4)..
 
Враховано    
274. 350.1.4. виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;
 
-86- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
У підпункті 350.1.5 пункту 350.1 статті 350 після слів "у сфері оподаткування" доповнити словами "та бюджетній сфері"
 
Враховано   350.1.5. виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вживає заходів до їх усунення;
 
275. 350.1.5. у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
 
   350.1.6. у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
 
276. 350.1.6. передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
 
   350.1.7. передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
 
277. 350.1.7. забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби і їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням ними службових обов'язків;
 
   350.1.8. забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;
 
278. 350.1.8. здійснює заходи щодо запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення фактів корупції, а також усунення наслідків корупційних правопорушень;
 
-87- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
"У пункті 350.1.9 слово "запобігання" замінити словами "запобігання і протидії"
 
Враховано   350.1.9. здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в органах державної податкової служби та виявлення фактів корупції, а також усунення наслідків корупційних правопорушень;
 
279. 350.1.9. складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.
 
-88- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Пункту 350.1 статті 350 доповнити підпунктом 350.1.10 такого змісту:
"350.1.11 збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов`язаних з оподаткуванням".
 
Враховано   350.1.10. складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
350.1.11 збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов`язаних з оподаткуванням.
 
280. 350.2. Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчому органу внутрішніх справ.
 
-89- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
У пункті 350.2 статті 350, абзацах першому і третьому пункту 352.2 статті 352, пункті 353.1, абзаці першому пункту 353.4, пункті 353.5, пункті 353.6 статті 353, назві та пункті 355.1 статті 355, назві та пункті 356.1 статті 356 передбачити наявність рядового складу податкової міліції
 
Враховано   350.2. Особа начальницького чи рядового складу податкової міліції незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу у разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчому органу внутрішніх справ.
 
281. Стаття 351. Права податкової міліції
 
   Стаття 351. Права податкової міліції
 
282. 351.1. Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, а також пунктами 1 - 4, абзацами другим, третім, шостим пункту 5, пунктами 6 - 12, 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 із дотриманням правил проведення податкових перевірок, установлених законодавством, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями 12 - 15-1 Закону України "Про міліцію".
 
-90- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
В абзаці першому пункту 351.1 статті 351слово "законодавством" замінити словами "цим Кодексом", слово "шостим" виключити.
 
Враховано   351.1. Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, а також пунктами 1 - 4, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6 - 12, 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням правил проведення податкових перевірок, установлених цим Кодексом, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями 12 - 15-1 Закону України "Про міліцію".
 
283. На податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями 3 і 5 Закону України "Про міліцію".
 
   На податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями 3 і 5 Закону України "Про міліцію".
 
284. Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції
 
   Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції
 
285. 352.1. На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки, відповідно до покладених на податкову міліцію завдань.
 
-91- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Пункт 352.1 статті 352 доповнити абзацом другим такого змісту:
"На службу до податкової міліції не може бути прийнято особу, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення"
 
Враховано   352.1. На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки відповідно до покладених на податкову міліцію завдань.
На службу до податкової міліції не може бути прийнято особу, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
352.2. Стосовно осіб, які претендують на службу в податковій міліції, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
352.3 Особи, які претендують на службу в податковій міліції, зобов'язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
    -92- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Статтю 352 доповнити пунктами 352.2 та 352.3 (з подальшою зміною нумерації пунктів цієї статті) такого змісту:
"352.2 Стосовно осіб, які претендують на службу в податковій міліції, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
352.3 Особи, які претендують на службу в податковій міліції, зобов'язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб"
 
Враховано    
286. 352.2. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, складають присягу такого змісту:
 
   352.4. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на посади начальницького і рядового складу, складають присягу такого змісту:
 
287. "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законодавством України".
 
-93- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
"В абзаці другому пункту 352.4 статті 352 слово "законодавством" замінити словом "законом"
 
Враховано   "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законом України".
 
288. Особа начальницького складу податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі.
 
   Особа начальницького чи рядового складу податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі.
 
289. Стаття 353. Служба в податковій міліції
 
   Стаття 353. Служба в податковій міліції
 
290. 353.1. Особи начальницького складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
 
   353.1. Особи начальницького і рядового складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.
 
291. 353.2. Особи, прийняті на службу до податкової міліції, в тому числі слухачі й курсанти навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
   353.2. Особи, прийняті на службу до податкової міліції, у тому числі слухачі та курсанти навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
292. 353.3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову службу.
 
   353.3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову службу.
 
293. 353.4. Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, присвоюються такі спеціальні звання:
 
   353.4. Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади начальницького і рядового складу, присвоюються такі спеціальні звання:
 
294. 353.4.1. вищий начальницький склад:
 
   353.4.1. вищий начальницький склад:
 
295. генерал-полковник податкової міліції;
 
   генерал-полковник податкової міліції;
 
296. генерал-лейтенант податкової міліції;
 
   генерал-лейтенант податкової міліції;
 
297. генерал-майор податкової міліції;
 
   генерал-майор податкової міліції;
 
298. 353.4.2. старший начальницький склад:
 
   353.4.2. старший начальницький склад:
 
299. полковник податкової міліції;
 
   полковник податкової міліції;
 
300. підполковник податкової міліції;
 
   підполковник податкової міліції;
 
301. майор податкової міліції;
 
   майор податкової міліції;
 
302. 353.4.3. середній начальницький склад:
 
   353.4.3. середній начальницький склад:
 
303. капітан податкової міліції;
 
   капітан податкової міліції;
 
304. старший лейтенант податкової міліції;
 
   старший лейтенант податкової міліції;
 
305. лейтенант податкової міліції;
 
   лейтенант податкової міліції;
 
306. 353.4.4. молодший начальницький склад:
 
   353.4.4. молодший начальницький склад:
 
307. старший прапорщик податкової міліції;
 
   старший прапорщик податкової міліції;
 
308. прапорщик податкової міліції.
 
-94- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Пункт353.4 статті 353 доповнити підпунктом 353.4.5 такого змісту:
"353.4.5. рядовий склад: рядовий податкової міліції"
 
Враховано   прапорщик податкової міліції;
353.4.5. рядовий склад:
рядовий податкової міліції.
 
309. 353.5. Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого начальницького складу податкової міліції визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
-95- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
У пункті 353.5 статті 353 слово "молодшого" замінити словами "рядового та молодшого".
 
Враховано   353.5. Порядок присвоєння спеціальних звань рядового та молодшого начальницького складу податкової міліції визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
310. Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
311. Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
   Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
312. 353.6. Особи начальницького складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.
 
   353.6. Особи начальницького і рядового складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.
 
313. Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-96- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Статтю 353 доповнити пунктом 353.7 такого змісту:
"353.7 На посадових і службових осіб податкової міліції поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
 
Враховано   Опис та зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького і рядового складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.
353.7 На посадових і службових осіб податкової міліції поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
 
314. Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції
 
   Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції
 
315. 354.1. Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих цим Кодексом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу передбачену законом відповідальність.
 
   354.1. Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих цим Кодексом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу передбачену законом відповідальність.
 
316. 354.2. При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків та на вимогу громадянина публічно вибачитися.
 
   354.2. У разі порушення посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків та на вимогу громадянина публічно вибачитися.
 
317. 354.3. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.
 
-97- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
У пункті 354.3 статті слово "законодавствомї" замінити словом "законом".
 
Враховано   354.3. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законом повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.
 
318. 354.4. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому законом порядку.
 
   354.4. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому законом порядку.
 
319. 354.5. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.
 
   354.5. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.
 
320. 354.6. До посадових чи службових осіб податкової міліції можуть застосовуватись заходи заохочення згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншими нормативно-правовими актами керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та керівниками державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах.
 
-98- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Статтю 354 доповнити пунктом 354.7 такого змісту:
"354.7 Посадова чи службова особа податкової міліції, яка повідомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою посадовою чи службовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з таким повідомленням.
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку".
 
Враховано   354.6. До посадових чи службових осіб податкової міліції можуть застосовуватися заходи заохочення згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншими нормативно-правовими актами керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та керівниками державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах.
354.7 Посадова чи службова особа податкової міліції, яка повідомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою посадовою чи службовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з таким повідомленням.
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку.
Стаття 355. Врегулювання конфлікту інтересів
355.1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова чи службова особа податкової міліції зобов'язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи чи службової особи податкової міліції зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
    -99- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Доповнити статтею 355 такого змісту:
. "Стаття 355. Врегулювання конфлікту інтересів
355.1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова чи службова особа податкової міліції зобов'язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи чи службової особи податкової міліції зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством"
Змінити нумерацію подальших статей.
 
Враховано    
321. Стаття 355. Правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції
 
   Стаття 356. Правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції
 
322. 355.1. Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтями 20 - 23 Закону України "Про міліцію" та Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".
 
   356.1. Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції та членів їхніх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтями 20-23 Закону України "Про міліцію" та Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".
 
323. Стаття 356. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції
 
   Стаття 357. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції
 
324. 356.1. Форми і розмір матеріального забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   357.1. Форми та розмір матеріального забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
325. 356.2. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку, встановленому законом для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ";
 
-100- Пінчук А.П.
У пункті 68 розділу Ізаконопроекту:
Пункт 357.2 статті 356 викласти в такій редакції:
"Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції здійснюється в порядку, встановленому законом для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ"
 
Враховано   357.2. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції здійснюється в порядку, встановленому законом для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ".
88. Абзац восьмий пункту 4 розділу ХІХ "Прикінцеві положення" виключити.
 
    -101- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділІ законопроекту пунктом такого змісту:
"Абзац восьмий пункту 4 розділу ХІХ "Прикінцеві положення" виключити"
 
Враховано    
326. 69) у розділі ХХ "Перехідні положення":
 
-102- Мошак С.М.
Доповнити підрозділ 1 "Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб" Розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України пунктом 7:
"7. Тимчасово, до 01 січня 2018 року, не підлягають оподаткуванню податком з доходу фізичних осіб (не відображаються в його річній податковій декларації) та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку доходи від відчуження великої рогатої худоби, овець та кіз (коди УКТЗЕД 0102, 0104), продуктів їх первинної переробки у вигляді м’яса (коди УКТЗЕД 0201, 0204) та шкур (коди УКТЗЕД 4101, 4102, 4103).
 
Відхилено Питання по суті врегульовано чинною редакцією п.п. 165.1.24 ст. 165 ПКУ. Додаткове розширення пільг призведе до створення умов для ухилення від оподаткування.  89. У розділі ХХ "Перехідні положення":
 
327. а) у підрозділі 2:
 
   1) у підрозділі 2:
 
328. у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
329. в абзаці першому підпункту 6 слова "органі державної казначейської служби" замінити словами "органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
   в абзаці першому підпункту 6 слова "органі державної казначейської служби" замінити словами "органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
330. в абзаці другому підпункту 10 слова "територіального органу Державного казначейства" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
   в абзаці другому підпункту 10 слова "територіального органу Державного казначейства" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";
 
331. в абзаці четвертому підпункту 11 та абзаці третьому підпункту 12 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
   в абзаці четвертому підпункту 11 та абзаці третьому підпункту 12 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
332. в абзаці першому підпункту "а" пункту 3 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі космічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності";
 
-103- Царьов О.А.
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту:
"Абзац 1 пункту 7 Підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" викласти в наступній редакції:
"Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість:
операції з ввезення товарів, визначених підпунктом 1 пункту 4 Розділу ХХІ Митного кодексу України, для використання у власній виробничій діяльності;
операції з постачання товарів, визначених підпунктом 1 пункту 4 Розділу ХХІ Митного кодексу України, переробникам, видавництвам і підприємствам поліграфії на території України"
 
Враховано у Законі №4915-VІ від 07.06.12.р.  в абзаці першому підпункту "а" пункту 3 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі космічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності";
 
333. в абзаці третьому пункту 8 слова "позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу та позитивного рішення уповноваженого органу";
 
-104- Царьов О.А.
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту:
"Пункт 12 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ викласти в наступній редакції:
"12. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання національних фільмів, визначених Законом України "Про кінематографію", виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва, у тому числі тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування іноземних фільмів на території України"
 
Відхилено Розширює податкову пільгу з ПДВ, втрати бюджету  в абзаці третьому пункту 8 слова "позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу та позитивного рішення уповноваженого органу";
абзац перший пункту 15 доповнити словами "а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість";
 
    -105- Царьов О.А.
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту:
"абзац перший пункту 15 доповнити словами "а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість"
 
Враховано    
334. б) в абзаці другому пункту 9 підрозділу 3 слова "центральним митним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
-106- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту:
"У Розділі ХХ Перехідні положення:
у підрозділі 4:
пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію, відповідно до підпункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 рік, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця"
 
Враховано   2) в абзаці другому пункту 9 підрозділу 3 слова "центральним митним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
3) у підрозділі 4:
пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію, відповідно до підпункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 рік, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця";
в абзаці шостому пункті 3 слова та цифри "за 2010 податковий рік" замінити словами та цифрами "станом на 1 січня 2011 року";
в абзаці десятому слова "не підлягає" замінити словом "підлягає" та доповнити словами "до повного погашення такого від’ємного значення";
 
    -107- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділІ законопроекту пунктом такого змісту:
"У пункті 3 підрозділу 4:
в абзаці шостому слова та цифри "за 2010 податковий рік" замінити словами та цифрами "станом на 1 січня 2011 року";
в абзаці десятому слова "не підлягає" замінити словом "підлягає", доповнити словами "до повного погашення такого від’ємного значення".
 
Враховано    
335. 70) у тексті Кодексу:
 
   90. У тексті Кодексу:
 
336. слова "центральний орган державної податкової служби", "центральний орган державної податкової служби України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;
 
   слова "центральний орган державної податкової служби", "центральний орган державної податкової служби України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;
 
337. слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;
 
   слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;
 
338. слова "орган Державного казначейства України" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку та числі;
 
   слова "орган Державного казначейства України" та слова "орган Державного казначейства" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку та числі;
 
339. слова "орган державної митної служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі;
 
   слова "орган державної митної служби" в усіх відмінках замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку;
 
340. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку;
 
   слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку;
 
341. слова "центральний орган державної податкової служби або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку;
 
-108- Хомутиннік В.Ю.
Абзац шостий пункту 70 розділу Ізаконопроекту перенести окремим пунктом розділу Ізаконопроекту.
 
Враховано      
342. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;
 
   слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;
 
343. слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.
 
   слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" у всіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.і числі.
 
344. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
345. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім пункту 343.2 статті 343 цього Кодексу щодо встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб органів державної податкової служби з рангами державних службовців, який набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про державну службу".
 
-109- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділі ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу двадцять шостого пункту 75 розділуІ цього Закону (щодо абзацу першого пункту 343.2 статті 343 Податкового кодексу України про встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб органів державної податкової служби з рангами державних службовців), який набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про державну службу;
пункту 14 (щодо змін до пункту 57.1 статті 57), підпункту 2 пункту 40 (щодо змін до підпункту 164.2.18 пункту 164.2 статті 164), підпункту 3 пункту 41 (щодо змін до підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165), підпункту 1 (щодо змін до підпунктів 263.6.1 і 263.6.2. пункту 263.6 статті 263), підпункту 2 (щодо змін до підпункту 263.9.1 пункту 263.9 статті 263), підпункту 3 (щодо змін до пункту 263.10 статті 263), підпункту 4 (щодо змін до пункту 263.11 статті 263), підпункту 5 (щодо змін до пункту 263.12 статті 263) пункту 61 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;
підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього Закону (щодо змін до Бюджетного кодексу України), який набирає чинності з 1 січня 2013 року"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзацу двадцять шостого пункту 87 розділуІ цього Закону (щодо абзацу першого пункту 343.2 статті 343 Податкового кодексу України про встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб органів державної податкової служби з рангами державних службовців), який набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про державну службу";
пункту 16 (щодо змін до пункту 57.1 статті 57), підпункту 2 пункту 45 (щодо змін до підпункту 164.2.18 пункту 164.2 статті 164), підпункту 3 пункту 46 (щодо змін до підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165), підпункту 1 (щодо змін до підпунктів 263.6.1 і 263.6.2. пункту 263.6 статті 263), підпункту 2 (щодо змін до підпункту 263.9.1 пункту 263.9 статті 263), підпункту 3 (щодо змін до пункту 263.10 статті 263), підпункту 4 (щодо змін до пункту 263.11 статті 263), підпункту 5 (щодо змін до пункту 263.12 статті 263) пункту 66 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;
абзацу тридцять дев’ятого (щодо пункту 346.5 статті 346), абзаців п’ятдесятого – п’ятдесят першого (щодо абзаців другого та третього пункту 348.2 статті 348), абзаців шістдесят третього – шістдесят п’ятого (щодо підпунктів 350.1.1 – 350.1.3 пункту 350.1 статті 350) пункту 87 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Кримінально процесуальним кодексом України;
підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього Закону (щодо змін до Бюджетного кодексу України), який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
у частині другій статті 29:
у пункті 4 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";
пункт 18 виключити;
у пункті 4 частини першої статті 64 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";
у пункті 4 частини першої статті 66 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";
у частині четвертій статті 108 цифри "18" виключити;
2) У статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст.315, ст.316; 2001 р., № 7, ст.34; 2011 р., № 23, ст. 160):
в абзаці десятому слова "які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів і дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом" замінити словами "які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України, ітакі реєстратори розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом";
абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
"контрольна стрічка - копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі";
3) у Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради , 1992 р., № 24, ст. 348 з наступними змінами):
після абзацу сьомого частини другої статті 27 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі укладання договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання такі договори можуть містити умови щодо недопущення виникнення податкового боргу до виконання зобов’язань у визначені договором строки. Умови щодо недопущення податкового боргу обов’язково включаються до договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання у випадках наявності у покупця чи отримання ним в результаті приватизації вирішального впливу на управління чи діяльність юридичної особи.".
В зв’язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий вважати абзацами дев’ятим – тринадцятим.
частину п’яту статті 29 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"у разі невиконання покупцем умов договору купівлі – продажу майна (акцій, часток, паїв) підприємства щодо виникнення податкового боргу, покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків від суми податкового боргу";
3) у підпункті "д" пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404) слова "особи начальницького складу" виключити;
4) пункт 65 розділуІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" №4652-VІ від 13 квітня 2012 року виключити;
5) пункт 32 розділу ІЗакону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" № 4834-VІ від 24 травня 2012 року виключити.
 
    -110- Пінчук А.П.
Пункт 1 розділі ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"абзацу тридцять дев’ятого (щодо пункту 346.5 статті 346), абзаців п’ятдесятого – п’ятдесят першого (щодо абзаців другого та третього пункту 348.2 статті 348), абзаців шістдесят третього – шістдесят п’ятого (щодо підпунктів 350.1.1 – 350.1.3 пункту 350.1 статті 350) пункту 75 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Кримінально процесуальним кодексом України"
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
    -111- Кабінет Міністрів України
Пропонуємо розділ ІІ "Прикінцеві положення" проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні)" доповнити такими пунктами:
1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1) у пункті 4 частини другої статті 29 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити на слова "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";
2) пункт 18 частини другої статті 29 виключити;
3) у пункті 4 частини першої статті 64 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити на слова "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";
4) у пункті 4 частини першої статті 66 слова "в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони" замінити на слова "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";
5) у частині четвертій статті 108 цифру "18" виключити"
2. Зміни до Бюджетного кодексу України набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
Враховано    
    -112- Пінчук А.П.
Доповнити розділ ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту пунктом такого змісту:
"У статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст.315, ст.316; 2001 р., № 7, ст.34; 2011 р., № 23, ст. 160):
в абзаці десятому слова "які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів і дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом" замінити словами "які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України, ітакі реєстратори розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом";
абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
"контрольна стрічка - копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі".
 
Враховано    
    -113- Горіна І.А.
Доповнити Розділ ІІ. "Прикінцеві положення" новим пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради , 1992 р., № 24, ст. 348 з наступними змінами):
після абзацу сьомого частини другої статті 27 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі укладання договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання такі договори можуть містити умови щодо недопущення виникнення податкового боргу до виконання зобов’язань у визначені договором строки. Умови щодо недопущення податкового боргу обов’язково включаються до договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання у випадках наявності у покупця чи отримання ним в результаті приватизації вирішального впливу на управління чи діяльність юридичної особи.".
В зв’язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий вважати абзацами дев’ятим – тринадцятим.
частину п’яту статті 29 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"у разі невиконання покупцем умов договору купівлі – продажу майна (акцій, часток, паїв) підприємства щодо виникнення податкового боргу, покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків від суми податкового боргу"
 
Враховано    
    -114- Пінчук А.П.
Доповнити розділ ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту пунктом такого змісту:
"у підпункті "д" пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404) слова "особи начальницького складу" виключити"
 
Враховано    
    -115- Пінчук А.П.
Доповнити розділ ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту пунктом такого змісту:
"Пункт 65 розділуІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" №4652-VІ від 13 квітня 2012 року виключити"
 
Враховано    
    -116- Горіна І.А.
Доповнити розділ ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту пунктом такого змісту:
"Пункт 32 розділу ІЗакону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"№ 4834-VІ від 24 травня 2012 року виключити".
 
Враховано    
346. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 6, ст.37 з наступними змінами).
 
-117- Пінчук А.П.
Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити словами "крім частини четвертої статті 17, абзаців другого і третього частини другої статті 19, пунктів 1 і 2 частини першої статті 21 цього Закону, які втрачають чинність з дня набрання чинності Кримінально процесуальним кодексом України"
 
Враховано   3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 6, ст.37 із наступними змінами), крім частини четвертої статті 17, абзаців другого і третього частини другої статті 19, пунктів 1 і 2 частини першої статті 21 цього Закону, які втрачають чинність з дня набрання чинності Кримінально процесуальним кодексом України.
 
    -118- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту:
1) виключити частину другу, а саме:
"2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 6, ст.37 з наступними змінами).";
2) у зв’язку з цим частину третю вважати частиною другою.
 
Враховано частково    
347. 3. Кабінету Міністрів України:
 
-119- Хомутиннік В.Ю.
Пункті 3 розділу ІІ. "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
348. у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
349. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.