Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


''Про внесення зміни до статті 31 Закону України ''Про відходи'' (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про відходи"
 
-1- Семинога А.І.
Назву Закону викласти у такій редакції «Про внесення змін до Закону України «Про відходи».
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про відходи"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3.

 
-2- Президент України
Доповнити Закон положеннями щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади стосовно розроблення та впровадження заходів щодо поводження з відповідними відходами.
 
Враховано      
4.

 
-3- Семинога А.І.
Пункт 1 Закону України "Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про відходи" доповнити новими частинами першою і другою такого змісту:
"частину першу статті 18 доповнити пунктом «п» такого змісту:
«п) затвердження вимог до систем поводження з відходами.»;
частину першу статті 23 доповнити пунктом «с» такого змісту:
«с) розроблення та впровадження систем поводження з відходами.».
У зв‘язку з цим частину першу пункту 1 вважати частиною третьою.
 
Враховано   1. Внести до Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 (37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107) такі зміни:
частину першу статті 18 доповнити пунктом «п» такого змісту:
«п) затвердження вимог до систем поводження з відходами»;
частину першу статті 23 доповнити пунктом «с» такого змісту:
«с) розроблення та впровадження систем поводження з відходами»;
 
5. 1. Пункт "г" частини першої статті 31 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 (37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107) доповнити словами "системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров’я людей, ветеринарних послуг, пов’язаних з ними дослідних робіт, а також неякісних та фальсифікованих лікарських засобів".
 
-4- Президент України
У пункті 1 Закону України "Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про відходи" слова "надання послуг з охорони здоров'я людей, ветеринарних послуг" замінити словами "медичного обслуговування, ветеринар-ної практики", а слова "а також неякіс-них та фальсифікованих лікарських засобів" виключити.
 
Враховано   пункт "г" частини першої статті 31 доповнити словами "системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов’язаних з ними дослідних робіт".
 
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.