Кількість абзаців - 168 Таблиця поправок


Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
   Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
3. Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні та організаційні особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом, регулювання відповідних правовідносин.
 
   Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні та організаційні особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом, регулювання відповідних правовідносин.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Мета та основні принципи державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
   Стаття 1. Мета та основні принципи державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
7. 1. Метою державної підтримки забезпечення молоді житлом є гарантування конституційного права громадян на житло.
 
   1. Метою державної підтримки забезпечення молоді житлом є гарантування конституційного права громадян на житло.
 
8. 2. Державна підтримка забезпечення молоді житлом надається громадянам з дотриманням таких основних принципів:
 
   2. Державна підтримка забезпечення молоді житлом надається громадянам з дотриманням таких основних принципів:
 
9. визнання забезпечення молоді житлом пріоритетом діяльності держави;
 
   визнання забезпечення молоді житлом одним із пріоритетів діяльності держави;
 
10. доступність інформації та прозорість механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом;
 
   доступність інформації та прозорість механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом;
 
11. етапність задоволення житлової проблеми молодих громадян відповідно до Загальнодержавної та регіональних програм;
 
   етапність задоволення житлових потреб молодих громадян відповідно до Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом та регіональних програм;
 
12. цільове, адресне та разове використання державної підтримки забезпечення молоді житлом;
 
-1- Пінчук А.П.
В абзаці п’ятому частини другої статті 1 слова «адресне та разове» виключити
 
Враховано   цільове використання державної підтримки забезпечення молоді житлом;
 
13. диференційний підхід до визначення можливості та способів поліпшення житлових умов молоді в залежності від майнового стану молодих сімей та наявності дітей.
 
   диференційний підхід до визначення можливості та способів поліпшення житлових умов молоді залежно від майнового стану молодих сімей та наявності дітей.
 
14. Стаття 2. Пріоритети державної підтримки молоді у забезпеченні житлом
 
   Стаття 2. Пріоритети державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
15. Основними пріоритетами державної підтримки молоді у забезпеченні житлом є:
 
   Основними пріоритетами державної підтримки забезпечення молоді житлом є:
 
16. розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом та регіональних програм;
 
   розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом та регіональних програм;
 
17. створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молоді;
 
   створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молоді;
 
18. запровадження механізму участі молоді, суб’єктів господарювання всіх форм власності, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва та придбання житла для молоді;
 
   запровадження механізму участі молоді, суб’єктів господарювання всіх форм власності, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва та придбання житла для молоді;
 
19. громадський контроль за виконанням суб’єктами правовідносин у сфері державної підтримки забезпечення молоді житлом вимог законодавства;
 
-2- Пінчук А.П.
В абзаці п’ятому статті 2 слово «виконанням» замінити словом «дотриманням», слова «вимог законодавства" замінити словами «норм чинного законодавства»
 
Враховано   громадський контроль за дотриманням законодавства суб’єктами правовідносин у сфері державної підтримки забезпечення молоді житлом;
 
20. розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів), діяльність яких спрямована на самоорганізацію молоді, розширення місцевого самоврядування, спільне вирішення соціальних, житлових і побутових проблем;
 
-3- Пінчук А.П.
В абзаці шостому статті 2 слова «розширення місцевого самоврядування» виключити
 
Враховано   розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів), діяльність яких спрямована на самоорганізацію молоді, спільне вирішення соціальних, житлових і побутових проблем;
 
21. створення необхідних умов для спорудження житла молодими сім'ями, у сільській місцевості;
 
   створення необхідних умов для спорудження житла молодими сім'ями в сільській місцевості;
 
22. передбачення різних форм участі молоді в організації будівництва житла;
 
   передбачення різних форм участі молоді в організації будівництва житла;
 
23. забезпечення масового будівництва якісного та недорогого житла зокрема через розвиток малоповерхового будівництва;
 
   забезпечення масового будівництва якісного та недорогого житла, зокрема шляхом розвитку малоповерхового будівництва;
 
24. здійснення будівництва житла із застосуванням новітніх технологій на основі типових проектів із використанням місцевої сировини, матеріалів і виробів вітчизняного виробництва;
 
   здійснення будівництва житла із застосуванням новітніх технологій на основі типових проектів з використанням місцевої сировини, матеріалів і виробів вітчизняного виробництва;
 
25. визначення, резервування та виділення земельних ділянок, що безоплатно передаються Фонду органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади у довгострокове користування для будівництва житла для молоді.
 
   визначення, резервування та виділення земельних ділянок, що безоплатно передаються Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Фонд) органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади у довгострокове користування для будівництва житла для молоді
 
26. Стаття 3. Об’єкти та суб’єкти правовідносин, що виникають при реалізації державної підтримки молоді у забезпеченні житлом
 
   Стаття 3. Об’єкти та суб’єкти правовідносин, що виникають при реалізації державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
27. 1. Суб’єктами правовідносин системи державної підтримки молоді у забезпеченні житлом є:
 
   1. Суб’єктами правовідносин системи державної підтримки забезпечення молоді житлом є:
 
28. молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, віком від 18 до 35 років включно - отримувачі державної підтримки;
 
   молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, віком від 18 до 35 років включно - отримувачі державної підтримки;
 
29. органи державної влади та місцевого самоврядування;
 
   органи державної влади та місцевого самоврядування;
 
30. інші фізичні та юридичні особи, що приймають участь у реалізації механізмів забезпечення молоді житлом;
 
   інші фізичні та юридичні особи, які беруть участь у реалізації механізмів забезпечення молоді житлом;
 
31. 2. Об’єктами правовідносин системи державної підтримки молоді у забезпеченні житлом є:
 
   2. Об’єктами правовідносин системи державної підтримки забезпечення молоді житлом є:
 
32. житло, що будується або придбається за підтримки держави;
 
   житло, що будується або придбається за підтримки держави;
 
33. земельні ділянки, що передаються Фонду органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади під будівництво житла для молоді на умовах цього Закону;
 
   земельні ділянки, що передаються Фонду органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади під будівництво житла для молоді згідно з цим Законом;
 
34. житловий фонд, соціальна та інженерна інфраструктура, що створюється за рахунок коштів держави та органів місцевого самоврядування;
 
   житловий фонд, соціальна та інженерна інфраструктура, що створюються за рахунок коштів держави та органів місцевого самоврядування;
 
35. інші об‘єкти, що використовуються у процесі державної підтримки молоді у забезпеченні житлом.
 
   інші об‘єкти, що використовуються у процесі державної підтримки забезпечення житлом молоді .
 
36. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
37. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ
 
   МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ
 
38. Стаття 4. Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
   Стаття 4. Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
39. 1. Механізмами державної підтримки забезпечення молоді житлом є:
 
   1. Механізмами державної підтримки забезпечення молоді житлом є:
 
40. надання пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок державного та місцевих бюджетів;
 
   надання пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок державного та місцевих бюджетів;
 
41. іпотечне пільгове кредитування за рахунок власних та залучених коштів Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;
 
   іпотечне пільгове кредитування за рахунок власних та залучених коштів Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;
 
42. сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (молодіжних житлово-будівельних кооперативів);
 
   сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (молодіжних житлово-будівельних кооперативів);
 
43. надання часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
 
   надання часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
 
44. надання державної підтримки для будівництва або придбання житла;
 
   надання державної підтримки для будівництва або придбання житла;
 
45. надання житла в оренду без права його викупу;
 
   надання житла в оренду без права його викупу;
 
46. інші механізми, які розроблені відповідно до цього Закону та затверджені Кабінетом Міністрів України.
 
   інші механізми, розроблені відповідно до цього Закону та затверджені Кабінетом Міністрів України.
 
47. 2. Порядки надання державної підтримки забезпечення молоді житлом з застосуванням механізмів, вказаних у цій статті, відповідно до цього Закону затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-4- Пінчук А.П.
Частину другої статті 4 викласти у такій редакції: «Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом можуть застосовуватись як окремо, так і в комплексі при цьому порядки надання державної підтримки забезпечення молоді житлом з застосуванням механізмів, вказаних у цій статті, відповідно до цього Закону затверджуються Кабінетом Міністрів України. Фінансування будівництва житла при реалізації механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом здійснюється відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» за виключенням обмежень, встановлених частиною третьою статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність».
 
Враховано   2. Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом можуть застосовуватися окремо і в комплексі. Порядок надання державної підтримки забезпечення молоді житлом із застосуванням механізмів, вказаних у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України. Фінансування будівництва житла із застосуванням механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом здійснюється відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», крім обмежень, встановлених частиною третьою статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність».
 
48. Стаття 5. Нормативи державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
   Стаття 5. Нормативи державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
49. 1. Максимальна площа житла, з розрахунку на яку надається державна підтримка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю.
 
   1. Максимальна площа житла, з розрахунку на яку надається державна підтримка, становить 21 квадратний метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 квадратних метрів на сім'ю.
 
50. 2. Для розрахунку обсягу державної підтримки, вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати граничної вартості будівництва житла 1 кв. метра житла, встановленої Кабінетом Міністрів України для кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя окремо.
 
   2. Для розрахунку розміру державної підтримки вартість 1 квадратного метра загальної площі житла не може перевищувати граничну вартість будівництва житла 1 квадратного метра житла, встановлену Кабінетом Міністрів України окремо для кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя окремо.
 
51. Стаття 6. Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
 
-5- Шаров І.Ф.
Статтю 6 виключити
 
Відхилено (Статтею 6 проекту Закону визначено один із основних механізмів державної підтримки у забезпеченні молоді житлом. Дійсно надання таких кредитів передбачено статтею 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», проте запропонований проект Закону є спеціальним Законом, який врегульовує саме питання забезпечення молоді житлом, крім того проектом Закону передбачається різноманітні механізми державної підтримки, одним з яких також є і надання пільгових довготермінових кредитів молоді.)  Стаття 6. Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
 
52. 1. Пільговий довгостроковий кредит на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла надається Фондом терміном до 30 років, з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних від суми зобов'язань за кредитом.
 
   1. Пільговий довгостроковий кредит на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла надається Фондом терміном до 30 років з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних від суми зобов'язань за кредитом.
 
53. 2. Молоді сім'ї, які мають одну дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом; молодим сім'ям, які мають двох дітей, за рахунок бюджетних коштів, крім того, погашається 25 відсотків суми зобов'язань по кредиту, а молодим сім'ям, які мають трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань по кредиту.
 
   2. Молоді сім'ї, які мають одну дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом; молодим сім'ям, які мають двох дітей, за рахунок бюджетних коштів, крім того, погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом, а молодим сім'ям, які мають трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.
 
54. 3. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади визначають, резервують та виділяють земельні ділянки, що передаються Фонду органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у довгострокове безоплатне користування для будівництва житла для молоді.
 
   3. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади визначають, резервують та виділяють земельні ділянки, що передаються Фонду органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у довгострокове безоплатне користування під будівництво житла для молоді.
 
55. Стаття 7. Іпотечне пільгове кредитування молоді за рахунок власних
 
   Стаття 7. Іпотечне пільгове кредитування молоді за рахунок власних та залучених коштів Фонду
 
56. та залучених коштів Фонду.
 
      
57. 1. Іпотечне пільгове кредитування молоді за рахунок власних та залучених коштів здійснюється Фондом строком до 30 років з відсотковою ставкою, що не перевищує поточну облікову ставку Національного банку України плюс два відсотки річних.
 
-6- Пінчук А.П.
У частині першій статті 7 слова «та залучених» виключити
 
Враховано   1. Іпотечне пільгове кредитування молоді за рахунок власних коштів здійснюється Фондом строком до 30 років з відсотковою ставкою, що не перевищує поточну облікову ставку Національного банку України плюс 2 відсотки річних.
 
58. 2. З метою реалізації іпотечного пільгового кредитування Фонд залучає кошти у державних банків, які забезпечують довгострокове рефінансування Фонду шляхом викупу облігацій Фонду, що емітовані під гарантії Кабінету Міністрів України, з подальшим рефінансуванням цих банків Національним банком України. При цьому Національний банк України рефінансує такі банки на рівні облікової ставки, яка склалася на момент рефінансування.
 
-7- Пінчук А.П.
У частині другій статті 7 слова «З метою реалізації іпотечного пільгового кредитування Фонд» замінити словами «З метою реалізації іпотечного пільгового кредитування та кредитування будівництва житла Фонд надає кредити за рахунок власних та залучених коштів»
 
Враховано   2. З метою реалізації іпотечного пільгового кредитування та кредитування будівництва житла Фонд надає кредити за рахунок власних та залучених коштів.
 
    -8- Шаров І.Ф.
Частину другу статті 7 виключити
 
Враховано частково    
59. Стаття 8. Створення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів)
 
   Стаття 8. Створення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів)
 
60. 1. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади визначають та резервують земельні ділянки під будівництво житла для молоді.
 
   1. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади визначають та резервують земельні ділянки під будівництво житла для молоді.
 
61. 2. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади надають Фонду у довгострокову оренду земельні ділянки з метою створення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) для подальшого будівництва житла для молоді, за ціною 1 гривня за 1 Га за 1 рік.
 
   2. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади надають Фонду у довгострокову оренду земельні ділянки з метою створення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) для подальшого будівництва житла для молоді за ціною 1 гривня за один гектар за один рік.
 
62. 3. Члени молодіжного житлового комплексу (житлово-будівельного кооперативу) мають право скористатися пільговим довготерміновим кредитом на будівництво житла та державною підтримкою для будівництва житла для оплати вступних або пайових внесків.
 
   3. Члени молодіжного житлового комплексу (житлово-будівельного кооперативу) мають право скористатися пільговим довготерміновим кредитом на будівництво житла та державною підтримкою на будівництво житла для оплати вступних або пайових внесків.
 
63. 4. При створенні молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) з числа його членів утворюється організаційний комітет, який разом з Фондом забезпечує організацію процесу будівництва та громадський контроль за станом будівництва.
 
   4. Під час створення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) з числа його членів утворюється організаційний комітет, який разом з Фондом забезпечує організацію процесу будівництва та громадський контроль за станом будівництва.
 
64. 5. Порядок створення та принципи діяльності молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) встановлюється законодавством.
 
   5. Порядок створення та принципи діяльності молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) встановлюються законодавством.
 
65. Стаття 9. Надання часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла
 
   Стаття 9. Надання часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла
 
66. 1. Часткова компенсація відсоткової ставки кредиту визначається в розмірі однієї облікової ставки Національного банку України і здійснюється Фондом за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів за кредитами, які видані державними фінансовими установами на будівництво або придбання житла.
 
-9- Пінчук А.П.
В частині першій статті 9 слова «або придбання житла» замінити словами «або придбання житла, при цьому зобов'язання щодо виплати часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла з державного бюджету, обліковуються органами Державної казначейської служби України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.»
 
Враховано   1. Часткова компенсація відсоткової ставки кредиту визначається в розмірі однієї облікової ставки Національного банку України і здійснюється Фондом за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів за кредитами, виданими державними фінансовими установами на будівництво або придбання житла, при цьому зобов'язання щодо виплати часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла з державного бюджету, обліковуються органами Державної казначейської служби України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.
 
67. 2. Компенсація відсоткової ставки надається строком не більше ніж на 10 років.
 
-10- Пінчук А.П.
В частині другій статті 9 цифру «10» замінити на «15»
 
Враховано   2. Компенсація відсоткової ставки надається строком не більше ніж на 15 років.
 
68. Стаття 10. Надання державної підтримки для будівництва або придбання житла
 
   Стаття 10. Надання державної підтримки для будівництва або придбання житла
 
69. 1. Державна підтримка для будівництва або придбання житла надається Фондом для сплати частини вартості будівництва (придбання) житла, на оплату першого внеску по іпотечному кредиту наданому фінансовою установою, або для оплати вступних, пайових, внесків до молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів).
 
   1. Державна підтримка для будівництва або придбання житла надається Фондом для сплати частини вартості будівництва (придбання) житла, на оплату першого внеску за іпотечним кредитом, наданим фінансовою установою, або для оплати вступних, пайових, внесків до молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів).
 
70. 2. Розмір державної підтримки для будівництва або придбання житла за рахунок державного бюджету становить 30 відсотків вартості будівництва або придбання житла. За рахунок коштів місцевих бюджетів може надаватись додаткова підтримка, розмір якої встановлюється органами місцевого самоврядування окремо.
 
   2. Розмір державної підтримки для будівництва або придбання житла за рахунок державного бюджету становить 30 відсотків вартості будівництва або придбання житла. За рахунок коштів місцевих бюджетів може надаватися додаткова підтримка, розмір якої встановлюється органами місцевого самоврядування окремо.
 
71. Стаття 11. Надання житла в оренду без права його викупу
 
   Стаття 11. Надання житла в оренду без права його викупу
 
72. 1. Житло, що надається молоді в оренду без права викупу, має відповідати архітектурно-планувальним, технічним, протипожежним, санітарно-гігієнічним та іншим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами, стандартами та технічними умовами Таке житло не підлягає відчуженню, зокрема піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі. Користування таким житлом є платним. Молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни - користувачі такого житла мають право на житлові субсидії.
 
   1. Житло, що надається молоді в оренду без права викупу, має відповідати архітектурно-планувальним, технічним, протипожежним, санітарно-гігієнічним та іншим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами, стандартами і технічними умовами. Таке житло не підлягає відчуженню, зокрема піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі. Користування таким житлом є платним. Молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни - користувачі такого житла мають право на житлові субсидії.
 
73. 2. Житловий фонд для надання молодим сім’ям житла в оренду без права викупу, створюється за рахунок державного бюджету шляхом будівництва Фондом нового житла, викупу (реконструкції) існуючих споруд. З метою здешевлення будівництва такого житлового фонду застосовуються раціональні конструктивні та інженерні рішення, економічні і енергоефективні технології на основі типових проектів, тощо.
 
   2. Житловий фонд для надання молодим сім’ям житла в оренду без права викупу створюється за рахунок державного бюджету шляхом будівництва Фондом нового житла, викупу (реконструкції) існуючих споруд. З метою здешевлення будівництва такого житлового фонду застосовуються раціональні конструктивні та інженерні рішення, економічні і енергоефективні технології на основі типових проектів тощо.
 
74. 3. Житло в оренду без права викупу надається громадянам на період досягнення старшим із подружжя 35 років (включно).
 
   3. Житло в оренду без права викупу надається громадянам на період досягнення старшим із подружжя 35 років включно.
 
75. Після досягнення старшим із подружжя віку 35 років (включно) договір оренди житла без права викупу припиняється, таке житло має бути звільнено протягом трьох місяців з дати досягнення дорослими членами сім’ї 35 років (включно).
 
   Після досягнення старшим із подружжя 35 років включно договір оренди житла без права викупу припиняється, а таке житло має бути звільнене протягом трьох місяців з дня досягнення старшим із подружжя 35 років .
 
76. Договір оренди житла без права викупу може також бути розірваним Фондом в односторонньому порядку у випадках, визначених таким договором.
 
   Договір оренди житла без права викупу також може бути розірваним Фондом в односторонньому порядку у випадках, визначених таким договором.
 
77. Житло, що вивільняється, надається наступній сім’ї згідно порядку черговості надання державної підтримки.
 
   Житло, що вивільняється, надається наступній сім’ї згідно з порядком черговості надання державної підтримки.
 
78. .
;  
      
79. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
80. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
 
   ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ
 
81. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ
 
      
82. Стаття 13. Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
 
   Стаття 13. Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
 
83. 1. Реалізацію механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом здійснює Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Фонд).
 
   1. Реалізацію механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом здійснює Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».
 
84. 2. До основних функцій Фонду належить сприяння реалізації державної та регіональних програм забезпечення молоді житлом, у тому числі:
 
-11- Пінчук А.П.
В абзаці першому частини другої статті 13 слова «До основних функцій» замінити словами «Фонд є неприбутковою установою, до основних функцій якої»
 
Враховано   2. Фонд є неприбутковою установою, до основних функцій якої належить сприяння реалізації державної та регіональних програм забезпечення молоді житлом, у тому числі:
 
85. забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 
   забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 
86. забезпечення іпотечного пільгове кредитування за рахунок власних та залучених коштів;
 
-12- Пінчук А.П.
В абзаці третьому частини другої статті 13 слова «забезпечення іпотечного пільгового кредитування» замінити словами «забезпечення іпотечного пільгового кредитування та кредитування будівництва житла»
 
Враховано   забезпечення іпотечного пільгового кредитування та кредитування будівництва житла за рахунок власних та залучених коштів;
 
87. сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів);
 
-13- Пінчук А.П.
Абзац четвертий частини другої статті 13 викласти в такій редакції: «сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;»
 
Враховано   сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 
88. забезпечення цільового використання виділених земельних ділянок та виконання функцій замовника будівництва житла;
 
   забезпечення цільового використання виділених земельних ділянок та виконання функцій замовника будівництва житла;
 
89. забезпечення здійснення часткової компенсації відсоткової ставки кредитів, виданих на будівництво (реконструкцію) або придбання житла;
 
   забезпечення здійснення часткової компенсації відсоткової ставки кредитів, виданих на будівництво (реконструкцію) або придбання житла;
 
90. забезпечення надання державної підтримки для будівництва або придбання житла;
 
-14- Пінчук А.П.
Абзац сьомий частини другої статті 13 викласти в такій редакції:
«забезпечення надання державної підтримки для будівництва або придбання житла, реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства;»
 
Враховано   забезпечення надання державної підтримки для будівництва або придбання житла, реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства;
 
91. забезпечення будівництва житла з подальшим наданням його в оренду без права викупу та організація ефективної експлуатації такого житла;
 
   забезпечення будівництва житла з подальшим наданням його в оренду без права викупу та організація ефективної експлуатації такого житла;
 
92. виконання інших функцій, передбачених статутом.
 
-15- Пінчук А.П.
Частини другу-дев’яту статті 13 вважати частинами третьою-десятою
 
Враховано   виконання інших функцій, передбачених статутом.
 
93. 2. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. Фонд діє на підставі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Реалізуючи статутні завдання, Фонд впроваджує механізми забезпечення молоді житлом, та інші державні та регіональні програми житлового будівництва та забезпечення житлом.
 
-16- Пінчук А.П.
Частину третю викласти в наступній редакціі: «3. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. Фонд діє на підставі цього Закону, статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Норми Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» на Фонд не поширюються. Реалізуючи статутні завдання, Фонд впроваджує механізми забезпечення молоді житлом, та інші державні та регіональні програми житлового будівництва та забезпечення житлом.»
 
Відхилено (Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг. Таким чином, дія його розповсюджується також і на діяльність державної спеціалізованої фінансової установи.)  3. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. Фонд діє на підставі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Реалізуючи статутні завдання, Фонд впроваджує механізми забезпечення молоді житлом та інші державні і регіональні програми житлового будівництва та забезпечення житлом.
 
94. 3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
 
   4. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
95. Фонд веде бухгалтерський, оперативний та фінансовий облік результатів своєї діяльності та статистичну звітність відповідно до законодавства. Фінансове забезпечення статутної діяльності Фонду здійснюється за рахунок надходжень від наданих послуг, коштів державного та місцевих бюджетів.
 
-17- Пінчук А.П.
В абзаці другому чистини третьої статті 13 слова «за рахунок надходжень від наданих послуг» замінити словами «за рахунок статутного капіталу, надходжень від наданих послуг»
 
Враховано   Фонд веде бухгалтерський, оперативний та фінансовий облік результатів своєї діяльності і статистичну звітність відповідно до законодавства. Фінансове забезпечення статутної діяльності Фонду здійснюється за рахунок статутного капіталу, надходжень від наданих послуг, коштів державного та місцевих бюджетів.
 
96. 4. За рахунок внесків засновника створюється статутний капітал Фонду, який щорічно збільшується відповідно до Закону про державний бюджет за рахунок коштів від повернення пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, наданих за рахунок державного бюджету.
 
   5. За рахунок внесків засновника створюється статутний капітал Фонду, який щорічно збільшується відповідно до закону про Державний бюджет України за рахунок коштів від повернення пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, наданих за рахунок державного бюджету.
 
97. 5. Для забезпечення своєї статутної діяльності правління Фонду, з наступним погодженням спостережною радою Фонду, має право утворювати регіональні управління, державні підприємства та інші госпрозрахункові підрозділи.
 
-18- Кармазін Ю.А.
Частину п»яту статті 13 доповнити словами: «які координуються Фондом та мають допомагати Фонду здійснювати його діяльність у відповідності із покладеними на них повноваженнями»
 
Враховано   6. Для забезпечення своєї статутної діяльності правління Фонду за погодженням із спостережною радою Фонду має право утворювати регіональні управління, державні підприємства та інші госпрозрахункові підрозділи, які координуються Фондом та сприяють у здійсненні його діяльності відповідно до покладених на них повноваженнь.
 
    -19- Шаров І.Ф.
Частину п’яту статті 13 виключити
 
Відхилено (Частина п’ята статті 13 проекту Закону визначає порядок формування структури Фонду, що в свою чергу має бути визначено проектом Закону.)   
98. 6. Органами управління Фонду є спостережна рада і правління.
 
   7. Органами управління Фонду є спостережна рада і правління.
 
99. 7. Персональний склад спостережної ради Фонду затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   8. Персональний склад спостережної ради Фонду затверджує Кабінет Міністрів України.
 
100. 8. Правління є виконавчим органом Фонду і в своїй діяльності підзвітне та підконтрольне спостережній раді та забезпечує виконання її рішень. Члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління Фонду з наступним затвердженням спостережною радою Фонду.
 
   9. Правління є виконавчим органом Фонду і у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне спостережній раді, забезпечує виконання її рішень. Члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління Фонду з наступним затвердженням спостережною радою Фонду.
 
101. 9. Голова правління Фонду призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням спостережної ради Фонду.
 
   10. Голова правління Фонду призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням спостережної ради Фонду.
 
102. Стаття 14. Фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
   Стаття 14. Фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом
 
103. 1. Фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством.
 
   1. Фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
104. 2. Фінансування будівництва житла для надання в оренду без права викупу, а також соціальної інфраструктури та облаштування інженерної інфраструктури земельних ділянок, виділених під будівництво житла для молоді, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
 
   2. Фінансування будівництва житла для надання в оренду без права викупу, а також соціальної інфраструктури та облаштування інженерної інфраструктури земельних ділянок, виділених під будівництво житла для молоді, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
 
105. 3. Планування видатків державного бюджету здійснюється Кабінетом Міністрів України та подається на розгляд Верховній Раді України у складі Державного бюджету на наступний рік окремою статтею виходячи з розрахунків вартості заходів з реалізації механізмів, передбачених статтею 4 цього Закону.
 
-20- Пінчук А.П.
Абзац перший частини третьої статті 14 виключити
 
Враховано      
    -21- Кармазін Ю.А.
Шаров І.Ф.
Частину третю статті 14 вилучити
 
Враховано частково (Абзац другий частини третьої статті 14 не може бути виключено, адже ним визначено принцип формування попереднього розрахунку потреби у бюджетних коштах на відповідний рік.)   
106. Попередні розрахунки вартості заходів подаються Фондом Міністерству фінансів та Громадській раді. Попередні розрахунки вартості заходів виходять з урахуванням потреби забезпечити житлом у відповідному році кількість молодих сімей не менш 5 відсотків від загальної кількості таких сімей у державі (за даними державної служби статистики чи державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов).
 
-22- Пінчук А.П.
В абзаці другому частини третьої статті 14 слова «Попередні розрахунки вартості заходів подаються Фондом Міністерству фінансів» замінити словами «Попередні розрахунки вартості заходів щорічної державної підтримки забезпечення молоді житлом подаються Фондом центральному органу виконавчої влади з питань фінансів»
 
Враховано   3.Попередні розрахунки вартості заходів щорічної державної підтримки забезпечення молоді житлом подаються Фондом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері фінансів. Попередні розрахунки вартості заходів визначаються з урахуванням потреби забезпечити житлом у відповідному році кількість молодих сімей не менш як 5 відсотків загальної кількості таких сімей у державі (за даними Державної служби статистики України чи Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов).
 
107. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
108. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
 
   ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
 
109. Стаття 15. Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом
 
   Стаття 15. Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом
 
110. 1. Громадський контроль за реалізацією законодавства з питань забезпечення молоді житлом здійснює Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом.
 
-23- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 15 виключити
В зв’язку з цим пункти 2-7 вважати пунктами 1-6
 
Враховано      
111. 2. Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом (далі - Громадська рада) створюється при Адміністрації Президента України, як дорадчий орган з питань узгодженого функціонування та взаємодії суб’єктів державної підтримки забезпечення молоді житлом.
 
   1. Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом (далі - громадська рада) створюється при Адміністрації Президента України як дорадчий орган з питань узгодженого функціонування та взаємодії суб’єктів державної підтримки забезпечення молоді житлом.
 
112. 3. Громадська рада формується за принципом рівного представництва від Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, представників місцевих органів влади, спільного представницького органу профспілок та профспілкових об’єднань, спільного представницького органу роботодавців на національному рівні, громадських організацій, метою діяльності яких є сприяння забезпеченню молоді житлом.
 
   2. Громадська рада формується за принципом рівного представництва від Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади, спільного представницького органу профспілок та профспілкових об’єднань, спільного представницького органу роботодавців на національному рівні, громадських організацій, метою діяльності яких є сприяння забезпеченню молоді житлом.
 
113. 4. Склад громадської ради затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
   3. Склад громадської ради затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
114. 5. Рада зі свого складу обирає голову та двох заступників.
 
   4. Громадська рада обирає зі свого складу голову та двох заступників.
 
115. 6. Положення про громадську раду затверджується Президентом України.
 
   5. Положення про громадську раду затверджується Президентом України.
 
116. 7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності громадської ради здійснює Адміністрація Президента України.
 
   6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності громадської ради здійснює Адміністрація Президента України.
 
117. Стаття 16. Основні завдання громадської ради
 
   Стаття 16. Основні завдання громадської ради
 
118. Основними завданнями громадської ради є:
 
   Основними завданнями громадської ради є:
 
119. підготовка пропозиції по формуванню та проведенню державної політики з питань забезпечення молоді житлом, визначення способів, форм та етапів її реалізації;
 
   підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з питань забезпечення молоді житлом, визначення способів, форм та етапів її реалізації;
 
120. підготовка пропозицій по визначенню основних напрямків вдосконалення законодавства України в сфері забезпечення молоді житлом;
 
   підготовка пропозицій щодо визначення основних напрямів удосконалення законодавства України у сфері забезпечення молоді житлом;
 
121. здійснення громадського контролю за врахуванням у державному бюджеті на відповідний рік коштів на фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом у обсягах, визначених статтею 14 цього Закону
 
   здійснення громадського контролю за врахуванням у Державному бюджеті України на відповідний рік коштів на фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом в обсязі, визначеному статтею 14 цього Закону;
 
122. визначення переваг, порядку та громадського контролю за формуванням та здійсненням публічного рейтингового відбору молодих громадян - кандидатів на отримання державної підтримки для забезпечення молоді житлом;
 
   визначення переваг, порядку та громадського контролю за формуванням та здійсненням публічного рейтингового відбору молодих громадян - кандидатів на отримання державної підтримки для забезпечення молоді житлом;
 
123. здійснення інших функцій, необхідних для забезпечення громадського контролю за реалізацією законодавства з питань забезпечення молоді.
 
   здійснення інших функцій, необхідних для забезпечення громадського контролю за реалізацією законодавства з питань забезпечення молоді житлом.
 
124. Стаття 17. Основні права громадської ради
 
   Стаття 17. Основні права громадської ради
 
125. Основними правами громадської ради є:
 
   На виконання покладених на неї функцій громадська рада має право:
 
126. запитувати та отримувати в установленому чинним законодавством порядку необхідні матеріали та інформацію з питань забезпечення молоді житлом від посадових осіб, підприємств, установ організацій всіх форм власності;
 
   запитувати та отримувати в установленому законодавством порядку необхідні матеріали та інформацію з питань забезпечення молоді житлом від посадових осіб, підприємств, установ і організацій усіх форм власності;
 
127. запрошувати на засідання громадської ради посадових осіб органів державної влади, представників підприємств, установ, організацій різних форм власності, органів місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань, наукових та інших організацій;
 
   запрошувати на засідання громадської ради посадових осіб органів державної влади, представників підприємств, установ, організацій різних форм власності, органів місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань, наукових та інших організацій;
 
128. направляти представників громадської ради для участі у засіданнях, конференціях та семінарах з питань забезпечення молоді житлом;
 
   направляти представників громадської ради для участі в засіданнях, конференціях та семінарах з питань забезпечення молоді житлом;
 
129. здійснювати контроль за виконанням регіональних програм забезпечення молоді житлом;
 
-24- Пінчук А.П.
В абзаці п’ятому статті 17 після слів «здійснювати контроль за виконанням» доповнити словами «державної та».
 
Враховано   здійснювати контроль за виконанням державної та регіональних програм забезпечення молоді житлом;
 
130. контролювати порядок дотримання черги при отриманні громадянами державної підтримки у забезпеченні молоді житлом;
 
   контролювати порядок дотримання черги під час отримання громадянами державної підтримки у забезпеченні молоді житлом;
 
131. надавати пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в сфері забезпечення молоді житлом;
 
   надавати пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері забезпечення молоді житлом;
 
132. інші права, передбачені положенням про громадську раду.
 
   інші права, передбачені положенням про громадську раду.
 
133. Стаття 18. Державні та місцеві програми забезпечення молоді житлом
 
   Стаття 18. Державні та місцеві програми забезпечення молоді житлом
 
134. 1. З метою здійснення контролю за реалізацією основних напрямів державної політики щодо вирішення проблем забезпечення молоді житлом Кабінет Міністрів України затверджує Державну програму забезпечення молоді житлом на 2012-2015 роки. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України приймає довгострокову Загальнодержавну програму забезпечення молоді житлом на 2015-2020 роки, яка затверджується Законом.
 
-25- Пінчук А.П.
У частині першій статті 18 слова та цифри «на 2015-2020 роки» виключити
 
Враховано   1. З метою здійснення контролю за реалізацією основних напрямів державної політики щодо вирішення проблем забезпечення молоді житлом Кабінет Міністрів України затверджує Державну програму забезпечення молоді житлом. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України приймає довгострокову Загальнодержавну програму забезпечення молоді житлом, яка затверджується законом.
 
135. 2. Верховна рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування приймають довгострокові регіональні програми забезпечення молоді житлом.
 
   2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування приймають довгострокові регіональні програми забезпечення молоді житлом.
 
136. Розділ V
 
   Розділ V
 
137. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
138. І. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-26- Кармазін Ю.А.
Шаров І.Ф.
Розділ І викласти в такій редакції:
«І. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
139. ІІ. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
140. ІІІ. Внести зміни до таких законів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
141. 1. В Бюджетному кодексі України (відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572; із змінами, внесеними законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VІ та від 5 квітня 2011 року N 3172-VІ, від 19 травня 2011 року N 3396-VІ):
 
-27- Баранов В.О.
Вилучити підпункт перший частини ІІІ розділу V «Прикінцеві положення» (щодо внесення змін до бюджетного кодексу України)
 
Враховано      
142. підпункт 6) частини першої статті 29 викласти в такій редакції:
 
-28- Баранов В.О.
Кармазін Ю.А.
Пінчук А.П.
Шаров І.Ф.
Абзаци другий та третій частини першої розділу ІІІ виключити.
 
Враховано      
143. «6) податок на додану вартість (крім податку, який сплачується суб‘єктами господарювання, які здійснюють будівництво житла для молоді, який спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням для фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом, та податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України); «;
 
      
144. частину другу статті 53 після слів «соціальних реформ» доповнити словами «та забезпечення молоді житлом»;
 
-29- Баранов В.О.
Абзац вилучити
 
Враховано      
145. частину третю статті 71 викласти в такій редакції:
 
-30- Баранов В.О.
Абзац вилучити
 
Враховано      
146. «3. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, зокрема молодим сім‘ям тощо; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.»;
 
-31- Баранов В.О.
Пункт 3 вилучити
 
Враховано      
    -32- Пінчук А.П.
У змінах до частини третьої статті 71 Бюджетного кодексу України (пункт 1 розділу ІІІ Прикінцевих положень) слова «зокрема молодим сім’ям тощо» замінити словами «зокрема на надання державної підтримки молодим сім’ям на будівництво або придбання житла тощо»
 
Відхилено (Всі зміни до Бюджетного Кодексу України вилучені)   
147. частину восьму статті 78 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
148. «Перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів здійснюється з урахуванням пріоритетності спрямування зазначених коштів на реалізацію державної житлової політики, зокрема у сфері забезпечення молоді житлом.».
 
-33- Баранов В.О.
Абзац вилучити
 
Враховано      
149. 2. Главу 5 Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) доповнити статтею 149-1 такого змісту:
 
   1) главу 5 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) доповнити статтею 149-1 такого змісту:
 
150. «Стаття 149-1. Молодіжні житлові комплекси (житлово-будівельні кооперативи)
 
   «Стаття 149-1. Молодіжні житлові комплекси (житлово-будівельні кооперативи)
 
151. З метою забезпечення житлом молоді, молоді громадяни можуть створювати молодіжні житлові комплекси (житлово-будівельні кооперативи).
 
   З метою забезпечення молоді житлом молоді громадяни можуть створювати молодіжні житлові комплекси (житлово-будівельні кооперативи).
 
152. Молодіжні житлові комплекси (житлово-будівельні кооперативи) створюються та діють, як самоврядні організації.
 
   Молодіжні житлові комплекси (житлово-будівельні кооперативи) створюються та діють як самоврядні організації.
 
153. Порядок створення та функціонування молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) визначається законодавством.»;
 
   Порядок створення та функціонування молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) визначається законодавством»;
 
154. 3. Доповнити статтю 16 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; N 77, ст. 2583) частиною четвертою такого змісту:
 
   2) статтю 16 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2008 р., N 48, ст. 358) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
155. «Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності з Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, без проведення аукціону.».
 
   «Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності з Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, без проведення аукціону»;
 
156. 4. Доповнити частину четверту статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Офіційний вісник України, 2011, N 18 ст. 735) новим підпунктом такого змісту:
 
   3) частину четверту статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34 ст. 343) доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
157. «9) об’єктів, будівництво яких здійснюється в рамках реалізації Державної, або регіональних програм забезпечення молоді житлом.».
 
   «10) об’єктів, будівництво яких здійснюється в рамках реалізації державної або регіональних програм забезпечення молоді житлом».
 
158. ІV. Кабінету Міністрів України ініціювати, розробити та подати протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки.
 
   4. Кабінету Міністрів України:
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом ініціювати, розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки;
 
159. V. Кабінетові Міністрів України, Національному Банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
      
160. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
161. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 
      
162. VІ. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати пропозиції Президенту України до складу громадської ради.
 
   протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати пропозиції Президенту України;
 
163. VІІ. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
164. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
      
165. VІІІ. Кабінету Міністрів України:
 
      
166. розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2012-2015 роки;
 
-34- Пінчук А.П.
В абзаці першому розділу VІІІ «Прикінцеві положення» цифри «2012-2015» замінити на «2013-2017»
 
Враховано   розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки;
 
167. при розробці проекту Державного Бюджету на 2012 рік і наступні роки передбачати виділення коштів на заходи з реалізації механізмів державної підтримки молоді у забезпеченні житлом.

-35- Пінчук А.П.
У розділі VІІІ Прикінцевих положень цифру 2012 замінити на 2013
 
Враховано   під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України на 2013 рік і наступні роки передбачати виділення коштів на заходи з реалізації механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом.
5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.