Кількість абзаців - 168 Таблиця поправок


Про участь громадян в охороні громадського порядку i державного кордону (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про участь громадськості в охороні громадського порядку i державного кордону   -1- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону України". В тексті законопроекту після слів "громадського порядку і державного кордону" доповнити словом "України".  
Враховано частково   Проект Закон України Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону  
    -2- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"  
Враховано    
1. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -3- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
У розділі I добавити статтю №1 "Визначення термінів"  
Відхилено   Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Органи громадської самодіяльності з охорони громадського порядку i державного кордону   -4- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У назві статті 1 замінити слово "органи" словом "засади".  
Враховано   Стаття 1. Засади участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону  
    -5- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Назву статті 1 викласти - " Засади участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону "  
Враховано    
3. Громадяни України мають право створювати в установленому цим Законом порядку органи громадської самодіяльності для участі в охороні громадського порядку i державного кордону, сприяння правоохоронним та іншим державним органам, посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень i злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства i держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей i майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.   -6- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В частині 1 ст.1 замість слів "органи громадської самодіяльності" записати "громадські формування". Назву ст.1 викласти - "Органи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону." Надалі використовувати термін "Органи громадських формувань" замість терміну "Органи громадської самодіяльності". Ст. 1 Закону "Про об'єднання громадян". 2  
Відхилено .  Громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку об'єднання для участі в охороні громадського порядку i державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним та іншим органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень i злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства i держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей i майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (надалі - громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону).  
    -7- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 1 ст. 1 викласти в такій редакції: "Громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку об'єднання для участі в охороні " і далі за текстом.  
Враховано    
4. Громадськими формуваннями1. з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути народні дружини, зведені загони народних дружин, загони сприяння міліції та Прикордонним військам України, асоціації народних дружинників тощо.   -8- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В частині 2 ст.1 після слів "можуть бути" викласти в редакції "...створені на засадах громадської самодіяльності народні дружини сприяння міліції та народні загони сприяння Прикордонним військам України".  
Враховано частково   Громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції та Прикордонним військам України, асоціації громадських формувань тощо.  
5. Стаття 2. Правова основа діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону      Стаття 2. Правова основа діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону  
6. Правовою основою діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону є Конституція України, цей Закон, інші законодавчи акти України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби із злочинністю і адміністративними правопорушеннями, а також положення або статути цих формувань.   -9- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Частину другу статті 1 викласти у такій редакції: "Громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону України є загони сприяння міліції та Прикордонними військам України, які можуть бути організаційно об'єднані у зведені загони".  
Враховано   Правовою основою діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону є Конституція України, цей Закон, інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби із злочинністю і адміністративними правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань.  
7. Стаття 3. Засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону   -10- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
У назву ст.3 після слова "засади" записати "та принципи". Доповнити принципами гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з правоохоронними органами та іншими державними органами. При виконанні обов'язків по охороні громадського порядку і державного кордону. Органи громадського формування і їх члени незалежні від впливу будь-яких політичних партій та громадських формувань.  
Відхилено   Стаття 3. Засади організації та діяльності громадських формувань  
    -11- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Назву статті 3 викласти в такій редакції: стаття 3. Засади організації та діяльності громадських формувань.  
Враховано    
8. Громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються i діють на принципах законності, гласності, добровільності та рівноправності їх членів.   -12- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Част. 1 статті 3 викласти в такій редакції: "Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються і діють у взаємодії з правоохоронними та іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на принципах гуманізму, законності, гласності, добровільності, дотримання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправність їх членів ".  
Враховано   Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються і діють у взаємодії з правоохоронними та іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на принципах гуманізму, законності, гласності, добровільності, дотримання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності їх членів  
    -13- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити част.1 ст.3 принципами позапартійності неучасті в політичній діяльності. протирічить ст.36 Конституції України  
Відхилено    
    -14- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Частину першу статті 3 після слів "добровільності" доповнити словами "поваги до людини".  
Відхилено    
9. Загальне керівництво громадськими формуваннями з охорони громадського порядку i державного кордону здійснюють органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.   -15- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції: "Координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюють місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування ".  
Враховано   Координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюють місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.  
    -16- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити част.2 ст.3 після слів "і державного кордону" словами "...та їх матеріальне забезпечення".  
Відхилено    
10. Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, спрямовується i контролюється органами внутрішніх справ, підрозділами Прикордонних військ України, іншими державними органами чи громадськими організаціями за напрямами покладених на них завдань чи об'єктів обслуговування.   -17- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Доповнити част.3 ст.3 після слів "організується, спрямовується" словом "забезпечується". Після слів "військ України" поставити крапку, а слова "іншими ..." і далі по тексту викреслити. Існуюча редакція більш прийнятна  
Відхилено   Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, спрямовується i контролюється органами внутрішніх справ, підрозділами Прикордонних військ України. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання прибутку. Використання громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону України для виконання завдань, не передбачених цим Законом, забороняється.  
    -18- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Доповнити словами "Національної гвардії України".  
Відхилено    
    -19- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Доповнити ст. 3 Закону частиною 4 такого змісту "Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання прибутку".  
Враховано    
    -20- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Використання громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону України для виконання завдань, не передбачених цим Законом, забороняється", що виключить їх використання у певних політичних цілях.  
Враховано    
    -21- Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
В Законі потрібно визначити порядок підтримки органами внутрішніх справ існуючих громадських організацій, в тому числі спортивно-молодіжних. Це положення закріплено в Законі України "Про міліцію".  
Відхилено .   
11. Розділ II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ   -22- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Назву розділу ІІ викласти в такій редакції: "Розділ ІІ. Засади утворення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону ".  
Враховано   Розділ ІІ. ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
12. Стаття 4. Засновники громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону   -23- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Назву статті 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону".  
Враховано   Стаття 4. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону  
    -24- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Замінити у назві ст.4 слово "засновники" словами "порядок заснування".  
Відхилено    
13. Громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян групою осіб /засновників/.   -25- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Перший абзац ст. 4 викласти в такій редакції: "Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян ".  
Враховано   Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян.  
    -26- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
Перший абзац ст.4 доповнити словами: "на пропозицію органів місцевого самоврядування, внутрішніх справ та Прикордонних військ України".  
Відхилено    
14. Рішення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону приймається на зборах /конференціях/ засновників, які скликаються за ініціативою керівників місцевих органів влади, органів внутрішніх справ та підрозділів Прикордонних військ України.   -27- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Част. 2 ст. 4 викласти в такій редакції: "Рішення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону приймається на зборах (конференціях) громадян. На збори можуть бути запрошені представники трудових колективів, навчальних закладів, правоохоронних органів, підрозділів Прикордонних військ України та громадськості. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються у складі не менше ніж 10 осіб ".  
Враховано   Рішення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону приймається на зборах (конференціях) громадян. На збори можуть бути запрошені представники трудових колективів, навчальних закладів, правоохоронних органів, підрозділів Прикордонних військ України та громадськості. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються у складі не менше ніж 10 осіб.  
    -28- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В част.2 ст.4 замість слів "засновників, які скликаються за ініціативою керівників" записати "...громадян, які скликаються за ініціативою засновників громадських формувань та за погодженням з керівниками", і далі за текстом.  
Відхилено    
    -29- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
В част.2 ст.4 вилучити його останню частину, що починається словами "які скликаються за ініціативою...".  
Відхилено    
15. На збори запрошуються представники трудових колективів, навчальних закладів, правоохоронних органів, підрозділів Прикордонних військ України та громадськості. Громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються у складі не менше ніж 10 осіб.   -30- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
В Законі потрібно визначити засновників громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.  
Враховано частково   Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи надають всіляку допомогу та підтримку у створенні громадських формувань по охороні громадського порядку і державного кордону.  
    -31- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Викласти част.3 ст.4 після слів "не менше 10 осіб" в такій редакції "(у сільській місцевості - не менше 5 осіб). Верхня межа чисельності громадського формування не встановлюється, але якщо вона перевищує 50 осіб, то громадське формування поділяється на загони чисельністю не більше 50 осіб з одночасним призначенням окремого керівника кожного загону".  
Відхилено    
    -32- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ст.4 доповнити частиною четвертою "Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи надають всіляку допомогу та підтримку у створенні громадських формувань по охороні громадського порядку і державного кордону."  
Враховано    
16. Стаття 5. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону      Стаття 5. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону  
17. Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону діє на основі положення про нього (статуту).      Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону діє на основі положення (статуту) про нього.  
18. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону повинно містити:      Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону повинно містити:  
19. 1) назву, цілі й завдання громадського формування;   -33- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пункті І частини другої статті 5 слово " цілі " замінити словом " мета ".  
Враховано   1) назву, мету й завдання громадського формування;  
    -34- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У пункті 1) частини другої статті 5 слово "цілі" замінити словами "мета створення".  
Враховано частково    
20. 2) відомості про структуру об'єднання i території, в межах якої воно провадитиме свою діяльність;      2) відомості про структуру об'єднання i території, в межах якої воно провадитиме свою діяльність;  
21. 3) визначення порядку створення та діяльності керівних i виконавчих органів (штабів, координаційних рад, правлінь тощо), їх повноважень;   -35- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У п.3 част.2 ст.5 вилучити слово "тощо".  
Враховано   3) визначення порядку створення та діяльності керівних i виконавчих органів (штабів, координаційних рад, правлінь), їх повноважень;  
22. 4) умови i порядок прийняття громадян до громадського формування i вибуття з нього;      4) умови i порядок прийняття громадян до громадського формування i вибуття з нього;  
23. 5) шляхи здійснення контролю за їх діяльністю щодо забезпечення охорони громадського порядку i державного кордону;   -36- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Пункт 5 частини другої статті 5 вилучити, оскільки це має бути визначено в Законі.  
Враховано   5) статутні права та обов'язки членів громадського формування; 6) у статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності формування ;  
    -37- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Замість пункту 5 частини другої статті 5 викласти пункт 6 у такій редакції: "Статутні права та обов'язки членів громадського формування ";  
Враховано    
    -38- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Ст. 5 замість п. 6 доповнити пунктом такого змісту: "6) у статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності формування ";  
Враховано    
24. 6) права i обов'язки членів громадського формування;   -39- Шаров І.Ф.
Ст.5 після пункту 6 доповнити двома пунктами такого змісту: "правові гарантії та соціальний захист членів громадських формувань;" та "порядок застосування заходів заохочення і стягнення до членів громадських формувань". Правові гарантії та соціальний захист, заходи заохочення та стягнення до членів цих формувань викладені у ст.ст.17 та 18 цього Закону  
Відхилено   7) права i обов'язки членів громадського формування;  
    -40- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У пункті 6) частини другої статті 5 слово "права" замінити словом "повноваження".  
Відхилено    
25. 7) визначення джерел надходження коштів i порядку їх використання, джерел утворення майна, порядку звітності;   -41- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити п.7 част.2 ст.5.  
Враховано    
    -42- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
Вилучити п.7 част.2 ст.5, оскільки це громадське формування забезпечується необхідним відповідною службою на час їх співпраці.  
Враховано    
26. 8) порядок внесення змін i доповнень до положення (статуту);      8) порядок внесення змін i доповнень до положення (статуту);  
27. 9) порядок припинення діяльності громадського формування i вирішення питань, пов'язаних з його ліквідацією.   -43- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Част.2 ст.5 розділу 2 необхідно доповнити пунктом такого змісту: "порядок відшкодування витрат за використання приватного автомототранспорту або за причинення збитків громадянам під час виконання членами громадського формування своїх обов'язків".  
Враховано   9) порядок припинення діяльності громадського формування i вирішення питань, пов'язаних з його ліквідацією. 10) порядок відшкодування витрат за використання приватного автомототранспорту або за причинення збитків члену громадського формування під час виконання своїх обов'язків  
    -44- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
До ст.5 включити пункти: - про оплату праці дружинників; - про укладання угоди з державною адміністрацією та правоохоронними органами.  
Відхилено    
28. Положення (статут) узгоджується з відповідним територіальним органом внутрішніх справ або підрозділом Прикордонних військ України, а також із виконавчим комітетом органу місцевого самоврядування, на території якого діятиме це громадське формування. При цьому визначається територія діяльності формування та вирішуються інші питання щодо діяльності громадського формування.   -45- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити част.3 ст.5 після слів "Положення (статут)" словами: "розробляється засновниками громадського формування на основі типового Положення (статуту), розробленого та затвердженого Міністерством юстиції України". Не відповідає нормі част.1 ст.117 Конституції України щодо компетенції Кабінету Міністрів України  
Враховано частково    
29. Положення /статут/ повинні відповідати нормам зазначеного Закону, іншим законодавчим актам.   -46- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Перше речення частини третьої статті 5 викласти у такій редакції: "Положення (статут) узгоджується з відповідним керівництвом територіального органу внутрішніх справ, підрозділу Прикордонних військ України, а також виконавчого комітету ради, на території якої діятиме це громадське формування".  
Враховано   Положення (статут) узгоджується з відповідним керівництвом територіального органу внутрішніх справ, підрозділу Прикордонних військ України, а також виконавчого комітету ради, на території якої діятиме це громадське формування.  
30. Стаття 6. Реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону      Стаття 6. Реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
31. Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону його засновники подають до місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування за місцем діяльності формування рішення про його створення, підтримане відповідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Прикордонних військ України, узгоджене з відповідними органами положення (статут), інформацію про склад керівного органу, а також список його членів.   -47- Частини першу, другу, четверту статті 6 привести у відповідність до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  Враховано   Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону його засновники подають до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради за місцем його діяльності рішення про його створення, підтримане відповідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Прикордонних військ України, узгоджене з відповідними органами положення (статут), інформацію про склад керівного органу, а також список його членів.  
32. У разі коли діяльність зазначеного громадського формування поширюється на територію двох i більше адміністративно-територіальних одиниць необхідні документи подаються для реєстрації до відповідних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, на території яких буде поширюватися діяльність зазначеного громадського формування.      У разі коли діяльність зазначеного громадського формування поширюється на територію двох i більше адміністративно-територіальних одиниць необхідні документи подаються для реєстрації до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на території якої буде знаходитись його постійно діючий орган.  
33. Реєстраційний збір зазначеними формуваннями не сплачується.      Реєстраційний збір зазначеними формуваннями не сплачується.  
34. Реєстраційні документи розглядаються місцевою державною адміністрацією у місячний термін з дня їх надходження. У разі потреби орган, який здійснює реєстрацію, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих йому документах. Рішення про реєстрацію або відмову в ній повідомляється засновникові письмово у 10-денний термін.      Реєстраційні документи розглядаються відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті ради у місячний термін з дня їх надходження. У разі потреби орган, який здійснює реєстрацію, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих йому документах. Рішення про реєстрацію або відмову в ній повідомляється засновникові письмово у 10-денний термін.  
35. Під час розгляду питання про реєстрацію мають право бути присутніми представники зазначеного громадського формування.      Під час розгляду питання про реєстрацію мають право бути присутніми представники зазначеного громадського формування.  
36. Про зміни, що сталися у статутних документах після реєстрації, громадське формування повідомляє реєструючий орган у 5-денний термін.   -48- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Викласти част.6 ст.6 розділу 2 в редакції: "Про намір внести зміни до статутних документів після їх реєстрації громадське формування повідомляє реєстраційний орган не пізніше, ніж за 5 діб до проведення зборів (конференції) громадського формування, на якому має розглядатися питання про внесення таких змін".  
Враховано   Про намір внести зміни до статутних документів після їх реєстрації, громадське формування повідомляє реєстраційний орган не пізніше, ніж за 5 діб до проведення зборів (конференції) громадського формування, на якому має розглядатися питання про внесення таких змін. Про зміни, що сталися у статутних документах після реєстрації, громадське формування повідомляє реєструючий орган у 5-денний термін.  
37. Перереєстрація громадських формувань здійснюється у порядку, встановленому для їх реєстрації. Після реєстрації громадське формування набуває статусу юридичної особи.   -49- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити останнє речення част.7 ст.6.  
Враховано   Перереєстрація громадських формувань здійснюється у порядку, встановленому для їх реєстрації. Після реєстрації громадське формування статусу юридичної особи не набуває.  
    -50- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
У ст.6 розділу 2 вилучити останнє речення, а саме: "Після реєстрації це громадське формування набуває статусу юридичної особи".  
Враховано    
    -51- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Останнє речення част.6 ст.6 розділу 2 викласти у редакції: "Після реєстрації це громадське формування не набуває статусу юридичної особи".  
Враховано    
38. Стаття 7. Відмова у реєстрації      Стаття 7. Відмова у реєстрації  
39. У реєстрації громадському формуванню з охорони громадського порядку i державного кордону може бути відмовлено, якщо його статутні документи суперечать чинному законодавству.      У реєстрації громадському формуванню з охорони громадського порядку i державного кордону може бути відмовлено, якщо його статутні документи суперечать чинному законодавству.  
40. Рішення про відмову у реєстрації повинне містити підстави такої відмови i може бути оскаржене у встановленому порядку до суду.      Рішення про відмову у реєстрації повинне містити підстави такої відмови i може бути оскаржене у встановленому порядку до суду.  
41. Стаття 8. Припинення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону      Стаття 8. Припинення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
42. Діяльність громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску.   -52- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Част. 1 ст.8 розділу 2 викласти у редакції: "Діяльність громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону може бути припинена шляхом його ліквідації, саморозпуску або примусового розпуску, якщо ця діяльність суперечить чинному законодавству. У разі порушення громадським формуванням вимог чинного законодавства воно за поданням реєструючого органу або прокурора примусово розпускається рішенням суду, на території якого формування здійснює свою діяльність або на території якого знаходяться керівні органи цього формування. Суд повинен розглянути подання реєструючого органу або прокурора про примусову ліквідацію громадського формування і прийняти відповідне рішення у строк 30 днів з моменту надходження подання до суду. До прийняття рішення судом діяльність громадського формування тимчасово припиняється".  
Враховано   Діяльність громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску, якщо ця діяльність суперечить чинному законодавству. У разі порушення громадським формуванням вимог чинного законодавства що до їх діяльності або невідповідності Положенню (статуту), воно, за поданням реєструючого органу або прокурора примусово розпускається за рішенням суду. Суд розглядає подання реєструючого органу або прокурора про заборону діяльності і примусову ліквідацію громадського формування і приймає відповідне рішення у строк 30 днів з моменту надходження подання до суду. Розділ ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА ЇХ ЧЛЕНІВ.  
    -53- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Статті 9-13 об'єднати в окремий розділ під назвою: "Розділ ІІІ. Основні завдання, права та обов'язки громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та їх членів".  
Враховано    
43. Стаття 9. Основні завдання громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону   -54- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Назву статті 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. В сфері охорони громадського порядку ".  
Враховано   Стаття 9. В сфері охорони громадського порядку  
44. Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону є:      Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону є:  
45. 1). З метою підтримання охорони громадського порядку:   -55- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.1 доповнити абзацами "захист життя, здоров'я, честі та гідності громаднян, а також сприяння у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин". Це міститься у п.3 цього проекту.  
Відхилено   1). З метою підтримання громадського порядку:  
46. надання допомоги органам внутрішніх справ i підрозділам Національної гвардії України у забезпеченні охорони громадського порядку, запобіганні адміністративним правопорушенням i злочинам;   -56- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Абзац 1 п.1 статті 9 викласти в такій редакції: "Надання допомоги органам внутрішніх справ i підрозділам Національної гвардії України у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, попередженні адміністративних проступків i злочинів".  
Враховано   надання допомоги органам внутрішніх справ i підрозділам Національної гвардії України у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, попередженні адміністративних проступків i злочинів;  
47. інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені злочини або ті, що готуються, місця концентрації злочинних угруповань;      інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені злочини або ті, що готуються, місця концентрації злочинних угруповань;  
48. сприяння органам внутрішніх справ у виявленні i розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захист інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;   -57- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
В абзаці 3 п.1 ст. 9 слово "захист" замінити словом "захисті".  
Враховано    
49. участь у проведенні заходів, пов'язаних з охороною та захистом природних багатств, боротьбою із порушенням правил рибальства та полювання, браконьєрством;   -58- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Абзац 3 п.1 статті 9, абзац 5 п.1 статті 9 і абзац 6 п.1 статті 9 викласти в такій редакції : "Сприяння органам внутрішніх справ у виявленні i розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захист інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху; участь у боротьбі з дитячою бездоглядністю i правопорушеннями неповнолітніх";  
Враховано   сприяння органам внутрішніх справ у виявленні i розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захист інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху; участь у боротьбі з дитячою бездоглядністю i правопорушеннями неповнолітніх;  
    -59- Шаров І.Ф.
Ст.9 після абзацу 4 п.1 доповнити абзацом такого змісту: "участь у проведенні заходів, пов'язаних з профілактикою злочинності". Проведення цих заходів передбачено у ст.9 абзац 1 п.1  
Відхилено    
50. участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху i роботі щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;       
51. участь у боротьбі з дитячою бездоглядністю i правопорушеннями неповнолітніх;       
52. надання рекомендацій (роз'яснень) громадянам стосовно заходів охорони їх житла та особистого майна від злочинних посягань, а також дій щодо запобігання таким злочинам;   -60- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити останній абзац пункту 1 ст.9.  
Враховано    
53. 2) З метою охорони державного кордону:   -61- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Назву п.2 статті 9 викласти в такій редакції : "2) В сфері охорони державного кордону";  
Враховано   2) В сфері охорони державного кордону:  
54. подання допомоги у виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються порушити державний кордон чи провадять іншу протиправну діяльність на кордоні;   -62- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити абзац 1 п.2 ст.9 після слів: "подання допомоги" словами "під-розділам Прикордонних військ".  
Враховано   подання допомоги підрозділам Прикордонних військ у виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються порушити державний кордон чи провадять іншу протиправну діяльність на кордоні;  
55. сприяння військовослужбовцям Прикордонних військ України в охороні державного кордону, виключної (морської) економічної зони України, а також здійснення контролю за дотриманням правил режиму кордону, прикордонного режиму i режиму в пунктах пропуску через кордон;   -63- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.2 дублюється у п.5. Один з них виключити.  
Враховано   сприяння військовослужбовцям Прикордонних військ України в охороні державного кордону, виключної (морської) економічної зони України, а також здійснення контролю за дотриманням правил режиму кордону, прикордонного режиму i режиму в пунктах пропуску через кордон, проведення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку i роботи;  
56. подання допомоги у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на кордоні, i вжиття заходів до їх усунення;   -64- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити абзац 3 п.2 ст. 9 після слів: "подання допомоги" словами "підрозділам Прикордонних військ". із внесенням таких доповнень до абз.4 п.2 ст.9  
Враховано   подання допомоги підрозділам Прикордонних військ у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на кордоні, i вжиття заходів до їх усунення;  
57. участь у спостереженні за місцями роботи i відпочинку поблизу кордону та за прикордонними інженерними спорудами;      участь у спостереженні за місцями роботи i відпочинку поблизу кордону та за прикордонними інженерними спорудами;  
58. подання допомоги військовослужбовцям Прикордонних військ України у забезпеченні дотримання прикордонного режиму, а також проведення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку i роботи;       
59. участь у заходах Прикордонних військ України з профілактики порушень або спроб порушення державного кордону i режиму в пунктах пропуску, незаконного переміщення через кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;   -65- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Об'єднати пункти 1) і 3) статті 9, що відповідатиме назві законопроекту та призначенню зазначеного громадського формування.  
Відхилено   участь у заходах Прикордонних військ України з профілактики порушень або спроб порушення державного кордону i режиму в пунктах пропуску, незаконного переміщення через кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;  
60. 3). У надзвичайних ситуаціях:      3). У надзвичайних ситуаціях:  
61. подання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;      подання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;  
62. участь у рятуванні людей i майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.      участь у рятуванні людей i майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.  
63. Стаття 10. Права громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону   -66- Череп В.І. (в.о. № 158)
З урахуванням стану криміногенної обстановки, в Законі необхідно передбачити надання необхідних повноважень цим громадським формуванням для ефективної їх діяльності у боротьбі із правопорушеннями.  
Враховано   Стаття 10. Права громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
64. Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, зареєстровані громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону мають право:      Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, члени зареєстрованих громадських формуваннь з охорони громадського порядку i державного кордону мають право:  
65. 1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку i державного кордону разом з працівниками міліції, вiйськовослужбовцями Прикордонних військ України, а в сільській місцевості самостійно за погодженням з керівником відповідного органу внутрішніх справ чи підрозділу Прикордонних військ України;   -67- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В п.1 ст.10 після слів "а в сільській місцевості" доповнити словами: "...шляхом виконання конкретних доручень керівника".  
Враховано   1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку i державного кордону разом з працівниками міліції, військовослужбовцями Прикордонних військ України, а в сільській місцевості самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ чи підрозділу Прикордонних військ України;  
    -68- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
З п.1 ст.10 вилучити другу частину, що починається словами: "а в сільській місцевості самостійно...".  
Відхилено    
66. 2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень i злочинів;      2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень i злочинів;  
67. 3) представляти i захищати інтереси своїх членів у державних органах та інших об'єднаннях громадян;   -69- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
З п.3 ст.10 вилучити слова "та інших об'єднаннях громадян".  
Враховано частково   3) представляти i захищати інтереси своїх членів у державних органах та підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах;  
68. 4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:   -70- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
Повністю вилучити п.4 ст.10.  
Відхилено   4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:  
69. ведення iндивiдуально-профiлактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень i злочинів;      ведення iндивiдуально-профiлактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень i злочинів;  
70. подання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі, та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;      подання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі, та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;  
71. охорону природи i пам'яток історії та культури;      охорону природи i пам'яток історії та культури;  
72. забезпечення безпеки дорожнього руху;      забезпечення безпеки дорожнього руху;  
73. 5)вносити до державних органів, підприємств, установ i організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням i злочинам, виникненню причин i умов, що сприяють їх учиненню;   -71- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
П.5.ст. 10 вилучити, оскільки ці функції не належать громадським утворенням.  
Відхилено   5) вносити до органів державної влади, підприємств, установ i організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням i злочинам, виникненню причин i умов, що сприяють їх учиненню;  
74. 6) підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.   -72- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
Вилучити п.6 ст.10, бо це завдання належить до компетенції державних органів.  
Відхилено   6) підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.  
75. Стаття 11. Форми i методи роботи громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону      Стаття 11. Форми i методи роботи громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
76. Громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону провадять свою діяльність під керівництвом органів внутрішніх справ, підрозділів Прикордонних військ України шляхом:   -73- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 1 статті 11 викласти в такій редакції: "Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону проводять свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ, підрозділів Прикордонних військ України шляхом :"  
Враховано   Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону проводять свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ, підрозділів Прикордонних військ України шляхом:  
77. 1) спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками патрулювання i виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських i річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у місцях можливої появи порушників кордону в межах району, що контролюється Прикордонними військами України, прикордонної смуги; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, санкціонованих місцевими органами державної виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та інших запланованих заходів, проведення яких не потребує дозволу зазначених органів державної влади;   -74- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Мовчан П.М. (в.о. № 152)
В п.1.ст.11 розділу 2 замість слів "та інших запланованих" записати: "..., а також аналогічних". У п.1 ст. 11 замість слова "санкціонованих" записати слова "погоджених у випадках, передбачених Законом…" Останнє речання виключити. 1  
Враховано   1) спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками патрулювання i виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських i річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у місцях можливої появи порушників кордону в межах району, що контролюється Прикордонними військами України, прикордонної смуги; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених Законом з виконавчими органами місцевого самоврядування.  
78. 2) проведення разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого руху порушників кордону, місць їх укриття, транспортних засобів, суміжної з державним кордоном місцевості з метою встановлення причин перебування невідомих осіб;   -75- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У пунктах 1) і 2) статті 11 слова "порушників кордону" замінити словами "порушників державного кордону України".  
Враховано частково   2) проведення разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого руху порушників державного кордону, місць їх укриття, транспортних засобів, суміжної з державним кордоном місцевості з метою встановлення причин та умов перебування невідомих осіб;  
    -76- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пункті 2 статті 11 слова " порушників кордону" замінити словами " порушників державного кордону ".  
Враховано    
79. 3) участі у заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами адміністративних правопорушень;   -77- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пункті 3 статті 11 вилучити слово "адміністративних ".  
Враховано   3) участі у заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень;  
80. 4) використання засобів масової інформації з метою запобігання вчиненню адміністративних правопорушень i злочинів.   -78- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
Вилучити П.4.ст. 11.  
Враховано    
81. Стаття 12. Членство у громадських формуваннях з охорони громадського порядку i державного кордону      Стаття 12. Членство у громадських формуваннях з охорони громадського порядку i державного кордону  
82. Членами громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути громадяни України, які досягали 18-рiчного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку i охороні державного кордону та спроможні за своїми діловими, моральними якостями i станом здоров'я виконувати на добровiльних засадах взятi на себе зобов'язання.   -79- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
У 1 абзаці ст.12 слова "18-річного" замінити словами "21-річного". ". Не відповідає вимогам ст.11 Цивільного кодексу України  
Відхилено .  Членами громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути громадяни України, які досягли 18-рiчного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку i охороні державного кордону та здатні за своїми діловими, моральними якостями i станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.  
    -80- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У статті 12 замість слова "спроможні" записати "здатні  
Враховано    
83. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону можуть брати участь у забезпеченнi правопорядку i охоронi державного кордону за мiсцем реєстрацiї цих об'єднань лише пiсля проходження вiдповiдної правової та спецiальної пiдготовки в органах внутрiшнiх справ, пiдроздiлах Прикордонних вiйськ України i одержання в місцевій державній адміністрації або в органi мiсцевого самоврядування посвiдчення народного дружинника i нарукавної пов'язки, зразок яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдготовка членiв зазначених громадських формувань здiйснюється у порядку, що встановлюється Мiнiстерством внутрiшнiх справ України i Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.   -81- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити текст ч.2 ст.12 після слів "і охорони державного кордону" словом "тільки", а після слів "реєстрації цих об'єднань" - словом "та".  
Враховано частково   Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону можуть брати участь у забезпеченнi правопорядку i охороні державного кордону за місцем реєстрації цих об'єднань та лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах внутрiшнiх справ, пiдроздiлах Прикордонних вiйськ України i одержання в органi мiсцевого самоврядування посвiдчення члена громадського формування i нарукавної пов'язки, зразок яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдготовка членiв зазначених громадських формувань здiйснюється у порядку, що встановлюється Мiнiстерством внутрiшнiх справ України i Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.  
84. Не можуть бути членами зазначених громадських формувань особи, якi порушують громадський порядок, особи, судимiсть яких не погашена або не знята у встановленому законом порядку, та ранiше засудженi за умисні злочини, хворi на хронiчний алкоголiзм i наркоманiю, визнанi в судовому порядку недiєздатними чи обмежено дiєздатними.   -82- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 4 статті 12 доповнити такими словами " та в інших випадках, передбачених законодавством України ".  
Враховано   Не можуть бути членами зазначених громадських формувань особи, якi порушують громадський порядок, особи, судимiсть з яких не знята або не погашена у встановленому законом порядку, та ранiше засудженi за умисні злочини, хворi на хронiчний алкоголiзм i наркоманiю, визнанi в судовому порядку недiєздатними чи обмежено дiєздатними та в інших випадках, передбачених законодавством України.  
85. Стаття 13. Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону   -83- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Назву статті 13 викласти у такій редакції: "Стаття 13. Обов'язки і повноваження членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону".  
Враховано   Стаття 13. Обов'язки і повноваження членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону  
86. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону зобов'язані:      Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону зобов'язані:  
87. 1)брати активну участь в охороні громадського порядку і державного кордону, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм;   -84- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
1. Викласти п. 1 частини 1 ст.13 після слів "брати активну участь" в редакції: "у виконанні завдань, що покладені на громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону згідно із статтею 9 цього Закону". 2. Доповнити част.1 ст.13 пунктом наступного змісту: "під час виконання своїх обов'язків мати при собі своє посвідчення члена громадського формування і нарукавну пов'язку". У с.9 цього Закону визначаються завдання  
Відхилено   1) брати активну участь в охороні громадського порядку і державного кордону, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм;  
88. 2) своєчасно повідомляти штаби народних дружин, органи внутрішніх справ, підрозділи Прикордонних військ України, відповідні правоохоронні органи про відомі їм факти злочинів, що готуються, або вчинених злочинів, про стихійне лихо або інші надзвичайні обставини, які загрожують безпеці громадян, підприємств, установ і організацій, а також вживати заходів до подолання їх наслідків;   -85- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Викласти п.2 частини 1 ст. 13 у такій редакції: "2) під час виконання обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку ".  
Враховано   2) під час виконання обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку; 3) доставляти в міліцію, в підрозділи Прикордонних військ, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, приміщення виконкому селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою його припинення, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення;  
    -86- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити п.2 част.1 ст.13. Не відповідає вимогам ст.6 Закону України "Про міліцію".  
Відхилено    
    -87- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 2 п.3 ст. 13 викласти в такій редакції: "3) доставляти в міліцію, в підрозділи Прикордонних військ, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, приміщення виконкому селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою його припинення, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення ".  
Враховано    
89. 3) подавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам, представникам державних органів у провадженні їх законної діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;   -88- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Шаров І.Ф.
Вилучити п.3 част. 1 ст.13. У п.3 част.1 ст.13 після слів "представником державних органів" доповнити словами "та органів місцевого самоврядування".  
Відхилено   4) подавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у провадженні їх законної діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;  
90. 4) знати й суворо додержувати вимог чинного законодавства з питань охорони громадського порядку і державного кордону і вести профілактичну роботу щодо недопущення вчинення адміністративних правопорушень і злочинів на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та в інших громадських місцях;   -89- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 2 п.4 ст. 13 викласти в такій редакції: "4) складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до чинного законодавства ".  
Враховано   5) складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до чинного законодавства;  
    -90- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити п.4 част.1 ст.13.  
Враховано частково    
91. 5) виявляти причини та умови, які можуть призвести до злочинної діяльності на кордоні і вживати заходів до їх усунення.   -91- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити п.5 част.1 ст.13.  
Враховано    
92. Крім того, члени громадських формувань, які беруть участь в охороні державного кордону, зобов'язані знати:      Крім того, члени громадських формувань, які беруть участь в охороні державного кордону, зобов'язані знати:  
93. 1) місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце розміщення прикордонних знаків на дільниці застави;   -92- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Пункт 1) частини другої статті 13 викласти у такій редакції: "1) місцевість, точне проходження державного кордону, номери і місця встановлення прикордонних знаків на дільниці прикордонної застави;  
Враховано   1) місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце розміщення прикордонних знаків на дільниці застави;  
94. 2) правила режиму кордону і прикордонного режиму, чинне законодавство з цих питань;   -93- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Пункт 2) частини другої статті 13 викласти у такій редакції 2) правила режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон, чинне законодавство з цих питань;".  
Враховано   2) правила режиму кордону і прикордонного режиму, чинне законодавство з цих питань;  
95. 3) зразки документів на право в'їзду та перебування громадян України й інших осіб у районах, що контролюються Прикордонними військами України, у прикордонній смузі;      3) зразки документів на право в'їзду та перебування громадян України й інших осіб у районах, що контролюються Прикордонними військами України, у прикордонній смузі;  
96. Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону після обов'язкового пред'явлення посвідчення народного дружинника мають право:   -94- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину 3 ст.13 після слів "під час виконання своїх обов'язків" доповнити словами: "спільно з працівниками органів внутрішніх справ або прикордонниками". Спільне патрулювання та виставлення постів членів громадських формувань з працівниками міліції та прикордонниками передбачено в п.1 ст.11 цього Закону.  
Враховано   Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону після обов'язкового пред'явлення посвідчення члена громадського формування мають право:  
97. 1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, додержання правил режиму кордону, в тому числі на територіях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;      1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, додержання правил режиму кордону, в тому числі на територіях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;  
98. 2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;      2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;  
99. 3) затримувати і доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Прикордонних військ України, штабу народної дружини або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;   -95- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
Част.2 п.3 ст.13 викласти в редакції: "разом з працівниками органів внутрішніх справ чи відповідно - представниками Прикордонних військ України затримувати порушників громадського порядку чи державного кордону".  
Враховано   3) спільно з працівниками органів внутрішніх справ та військовослужбовцями прикордонних військ України затримувати і доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Прикордонних військ України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;  
100. 4) у разі відсутності працівників міліції складати згідно з чинним законодавством протоколи про адміністративні правопорушення на осіб, які їх скоїли;   -96- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити п.4 част.3 ст.13. Не відповідає ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення  
Відхилено   4) у разі відсутності працівників міліції складати згідно з чинним законодавством протоколи про адміністративні правопорушення на осіб, які їх скоїли;  
101. 5) під час виконання своїх обов'язків входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення адміністративних правопорушень;   -97- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У п.5 част.3 ст.13 вилучити слова: "під час виконання своїх обов'язків".  
Враховано   5) входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення адміністративних правопорушень чи злочинів;  
    -98- Шаров І.Ф.
П.5 част.3 ст.13 після слова "обов'язків" доповнити словом "безперешкодно", а після слова "стадіонів" - словами "готелів, ресторанів, казино" і далі за текстом. Вилучити слова "за згодою власника чи уповноваженого ним органу". Проникнення без згоди власника чи уповноваженого ним органу до приміщень громадських місць не відповідає положенням ст.41 Конституції та Закону України "Про власність"  
Відхилено    
102. 6) у разі участі спільно з прикордонниками у пошуку порушників кордону за згодою громадян або керівника чи уповноваженої посадової особи підприємства, установи, організації і в присутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій, та оглядати транспортні засоби;   -99- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Редакцію п. 6 привести у відповідність з Законом.  
Враховано   6) у разі участі спільно з прикордонниками у пошуку порушників кордону за згодою громадян або власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого органу, установи, організації і в присутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій, та оглядати транспортні засоби;  
    -100- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У пункті 6) частини третьої статті 13 слова "порушників кордону" замінити словами "порушників державного кордону України", що відповідатиме положенням Закону України "Про державний кордон України".  
Відхилено    
103. 7) у невідкладних випадках безперешкодно використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, учасновам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової допомоги;   -101- Кирюшин І.В. (реєстр. картка № 381)
Необхідно юридично доопрацювати редакцію п.7 част.3 ст.13, де звернути увагу на слова "безперешкодно використовувати транспортні засоби" та "за їх згодою". Згідно з ст.16 Закону України "Про дорожній рух" водій транспортного засобу повинен надавати його тільки працівникам міліції та охорони здоров'я для доставки у найближчий медичний заклад осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги  
Враховано частково   7) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, учасновам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної допомоги;  
104. 8) під час виконання своїх обов'язків користуватися громадським транспортом міського (за винятком таксі), приміського і місцевого сполучення, а також залізничним транспортом приміського сполучення. Оплата проїзду членів громадських формувань провадиться за рахунок місцевих бюджетів у порядку, встановленому місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;   -102- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В п.8 част.3 ст.13 вилучити слова: "під час виконання своїх обов'язків ".  
Враховано   8) користуватися громадським транспортом міського (за винятком таксі), приміського і місцевого сполучення, а також залізничним транспортом приміського сполучення. Оплата проїзду членів громадських формувань провадиться за рахунок місцевих бюджетів у порядку, встановленому місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;  
    -103- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У пункті 8) частини третьої статті 13 слова "органами державної влади" замінити словами "державними адміністраціями", що відповідатиме нормам Конституції України"  
Враховано    
    -104- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
Вилучити п.8 част.3 ст.13.  
Відхилено    
105. 9) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян спільно з працівниками міліції, а в сільській місцевості можуть самостійно вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування транспортними засобами;   -105- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 2 п.9 ст. 13 викласти в такій редакції: "9) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування транспортними засобами ".  
Враховано   9) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування транспортними засобами.  
    -106- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В п.9 част.3 ст.13 вилучити слова: "спільно з працівниками міліції, а в сільській місцевості можуть".  
Враховано частково    
    -107- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
З п.9 част.3 ст.13 вилучити слова: "а в сільській місцевості можуть самостійно".  
Враховано частково    
106. 10) під час виконання обов'язків народного дружинника використовувати за власним бажанням свій приватний автомототранспорт. Відшкодування витрат за його використання може провадитись за рахунок коштів громадського формування у порядку, визначеному положенням (статутом);   -108- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
П.10 част. 3 ст.13 викласти в редакції: "під час виконання своїх обов'язків використовувати автомототранспорт за згодою власника або особи, в управлінні якої знаходиться транспортний засіб. Відшкодування витрат за його використання у таких випадках може здійснюватись за рахунок коштів громадського формування у порядку, визначеному його Положенням (статутом);"  
Враховано   10) під час виконання обов'язків члена громадського формування використовувати за власним бажанням свій або інший приватний автомототранспорт, за згодою власника або особи, у володінні якої знаходиться транспортний засіб. Відшкодування витрат за його використання у таких випадках може провадитись за рахунок коштів громадського формування у порядку, визначеному його Положенням (статутом);  
    -109- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити п.10 част.3 ст.13.  
Відхилено    
    -110- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
Вилучити п.10 част.3 ст.13.  
Відхилено    
107. 11) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного законодавства про державний кордон, правил режиму кордону, прикордонного режиму та режиму у пунктах пропуску через нього;   -111- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Пункт 11) частини третьої статті 13 викласти у такій редакції: "11) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного законодавства про державний кордон України та систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;".  
Враховано   11) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного законодавства про державний кордон України та систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;".  
    -112- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Обов'язки викладені недостатньо. Не висвітлені завдання, що стоять перед формуваннями цими.  
Відхилено    
108. 12) в установленому порядку застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.      12) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.  
109. Роздiл III. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ ФIЗИЧНОГО ВПЛИВУ I СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАСОБIВ   -113- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Замінити нумерацію " Розділ ІІІ " на "Розділ ІV" "Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів".  
Враховано   Розділ ІV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ  
110. Стаття 14. Умови та порядок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв      Стаття 14. Умови та порядок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв  
111. Члени громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону пiд час спiльного з працiвниками органiв внутрiшнiх справ, прикордонниками виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку i державного кордону мають право застосувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та самооборони, зарядженi речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї у випадках i в порядку, передбачених законодавством. Порядок придбання, видачi громадським формуванням з охорони громадського порядку i державного кордону цих спецiальних засобiв та їх зберiгання визначається Мiнiстерством внутрiшнiх справ України і Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.   -114- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Вказати конкретно які засоби індивідуального захисту та самооборони використовуються. Це визначено в нормативних актах МВС України та Держкомкордону.  
Відхилено .  Члени громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону пiд час спiльного з працiвниками органiв внутрiшнiх справ, прикордонниками виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку i державного кордону мають право застосувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та самооборони, зарядженi речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї у випадках i в порядку, передбачених законодавством. Порядок придбання, видачi громадським формуванням з охорони громадського порядку i державного кордону цих спецiальних засобiв та їх зберiгання визначається Мiнiстерством внутрiшнiх справ України і Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.  
112. Про намiр застосувати силу i спецiальнi засоби особи попереджаються (якщо дозволяють обставини). Без попередження фiзична сила i спецiальнi засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю члена громадського формування, iншого громадянина, працiвника мiлiцiї, вiйськовослужбовця Прикордонних вiйськ України.      Про намiр застосувати силу i спецiальнi засоби особи попереджаються (якщо дозволяють обставини). Без попередження фiзична сила i спецiальнi засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю члена громадського формування, iншого громадянина, працiвника мiлiцiї, вiйськовослужбовця Прикордонних вiйськ України.  
113. Не дозволяється застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю i здоров'ю людей, членiв громадських формувань, працiвникiв мiлiцiї, вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України, або збройного нападу чи збройного опору.      Не дозволяється застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю i здоров'ю людей, членiв громадських формувань, працiвникiв мiлiцiї, вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України, або збройного нападу чи збройного опору.  
114. У разi неможливостi уникнути застосування заходів фiзичного впливу або спецiальних засобiв члени громадських формувань не можуть перевищувати мiри, необхiдної для припинення правопорушення, а також зобов'язанi звести до мiнiмуму можливiсть заподiяння шкоди здоров'ю правопорушника та iнших громадян. У разi заподiяння такої шкоди члени громадських формувань забезпечують подання допомоги потерпiлим у найкоротший термiн.      У разi неможливостi уникнути застосування заходів фiзичного впливу або спецiальних засобiв члени громадських формувань не можуть перевищувати мiри, необхiдної для припинення правопорушення, а також зобов'язанi звести до мiнiмуму можливiсть заподiяння шкоди здоров'ю правопорушника та iнших громадян. У разi заподiяння такої шкоди члени громадських формувань забезпечують подання допомоги потерпiлим у найкоротший термiн.  
115. Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслiдок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв, члени громадських формувань повиннi негайно сповiстити вiдповiднi органи внутрiшнiх справ i прокуратури, пiдроздiли Прикордонних вiйськ України.      Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслiдок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв, члени громадських формувань повиннi негайно сповiстити вiдповiднi органи внутрiшнiх справ i прокуратури, пiдроздiли Прикордонних вiйськ України.  
116. Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спецiальних засобiв тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.      Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спецiальних засобiв тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.  
117. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону, якi мають дозвiл органу внутрiшнiх справ на придбання, зберiгання i застосування спецiальних засобiв самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, мають право застосовувати власнi або виданi цими об'єднаннями спецiальнi засоби:   -115- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Част. 7 ст.14 розділу 3 після слів "мають право" доповнити словами: "... під час виконання своїх обов'язків спільно з працівниками органів внутрішніх справ або прикордонниками". Це положення міститься у ст.11 цього Закону.  
Відхилено   Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону, якi мають дозвiл органу внутрiшнiх справ на придбання, зберiгання i застосування спецiальних засобiв самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, мають право застосовувати власнi або виданi цими об'єднаннями спецiальнi засоби:  
118. 1) для самозахисту i захисту громадян вiд нападу та iнших дiй, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;      1) для самозахисту i захисту громадян вiд нападу та iнших дiй, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;  
119. 2) для припинення групових порушень громадського порядку та державного кордону;   -116- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
У ст.14 розділу 3 вилучити п.2.  
Відхилено   2) для припинення групових порушень громадського порядку та державного кордону;  
120. 3) для вiдбиття нападу на будiвлi, примiщення державних i громадських органiзацiй, пiдприємств, установ, транспортнi засоби, а також громадян;   -117- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Після слова "будівлі" добавити "особисту власність громадян".  
Враховано   3) для вiдбиття нападу на будiвлi, примiщення державних i громадських органiзацiй, пiдприємств, установ, транспортнi засоби, а також громадян та їх особисту власність;  
121. 4) для затримання i доставки до органу внутрiшнiх справ, пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України, громадського пункту охорони порядку осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення чи злочини, продовжують заподiювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опiр;   -118- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
П.4 викласти в редакції: "для затримання правопорушників чи для припинення явного злочину".  
Відхилено   4) для затримання i доставки до органу внутрiшнiх справ, пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України, громадського пункту охорони порядку осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення чи злочини, продовжують заподiювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опiр;  
122. 5) для припинення в разi потреби опору працiвникам мiлiцiї та вiйськовослужбовцям Прикордонних вiйськ України, iншим особам, якi виконують службовi або громадськi обов'язки з охорони громадського порядку i державного кордону та боротьби iз злочиннiстю.   -119- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
П. 5 викласти в редакції: "у разі потреби для припинення опору порушників правопорядку чи державного кордону працівникам міліції та військовослужбовцям Прикордонних військ України, іншим особам, які виконують службові обов'язки з охорони громадського порядку і державного кордону та боротьби з злочинністю".  
Відхилено   5) для припинення в разi потреби опору працiвникам мiлiцiї та вiйськовослужбовцям Прикордонних вiйськ України, iншим особам, якi виконують службовi або громадськi обов'язки з охорони громадського порядку i державного кордону та боротьби iз злочиннiстю.  
123. Членам громадського формування забороняється пiд час виконання ними своїх обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону використовувати вогнепальну та холодну зброю.   -120- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Конкретизувати порядок застосування зброї, узгодити з іншими законами.  
Враховано   Членам громадського формування забороняється пiд час виконання своїх обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно з чинним законодавством знаходиться у їх особистому користуванні.  
124. РОЗДIЛ IV. ДЕРЖАВА I ДIЯЛЬНIСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ   -121- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Замінити нумерацію "Розділ ІV" на "Розділ V" "Держава і діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону ".  
Враховано   Розділ V. ДЕРЖАВА І ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
125. Стаття 15. Обов'язки державних органiв щодо дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону   -122- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Назву статті 15 привести у відповідність з Конституцією України. Ч. 1 цієї статті виключити, дублює ч.1 ст.17 цього Закону.  
Враховано   Стаття 15. Обов'язки органiв державної влади та органів місцевого самоврядування щодо дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку I державного кордону  
126. Держава гарантує дотримання прав I законних iнтересiв членiв громадських формувань з охорони громадського порядку I державного кордону.       
127. Державнi органи, посадовi особи у межах своєї компетенцiї, пiдприємства, установи, органiзацiї, громадяни зобов'язанi сприяти цим формуванням в охоронi громадського порядку i державного кордону.   -123- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
У ч. 2 замість слова "зобов'язані" записати "сприяють", а перед словом "громадяни" слово "а також".  
Враховано   Органи державної влади, та місцевого самоврядування, посадовi особи цих органів, керівники пiдприємств, установ, органiзацiй у межах своєї компетенції, а також громадяни сприяють цим формуванням в охоронi громадського порядку i державного кордону.  
128. Місцеві державні адміністрації та органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи і органiзацiї зобов'язанi в установленому порядку розглядати пропозицiї громадських формувань щодо полiпшення стану громадського порядку i охорони державного кордону та вживати у межах своєї компетенцiї вiдповiдних заходiв.      Місцеві державні адміністрації та органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи і органiзацiї в установленому порядку розглядають пропозицiї громадських формувань щодо полiпшення стану громадського порядку i охорони державного кордону та вживають у межах своєї компетенцiї вiдповiдних заходiв.  
129. Місцеві державні адміністрації та органи мiсцевого самоврядування спiльно з органами внутрiшнiх справ, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України органiзoвують дiяльнiсть громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону шляхом залучення їх членiв до проведення патрулювання та iнших спiльних заходiв, проведення iнструктажiв та оперативного надання вiдповiдної iнформацiї, крiм таємної, залучення їх членiв до правового навчання та ознайомлення з формами й методами боротьби з правопорушеннями.   -124- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У ст. 15 необхідно передбачити обов'язкове навчання членів громадських формувань основам законодавства, яке необхідне для успішного здійснення статутної діяльності. Навчання мають проводити працівники органів внутрішніх справ.  
Враховано   Місцеві органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування спiльно з органами внутрiшнiх справ, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України органiзoвують дiяльнiсть громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону шляхом залучення їх членiв до проведення патрулювання та iнших спiльних заходiв, проведення iнструктажiв та оперативного надання вiдповiдної iнформацiї, крiм таємної, залучення їх членiв до правового навчання та ознайомлення з формами й методами боротьби з правопорушеннями.  
130. Стаття 16. Координацiя дiяльностi громадських формувань      Стаття 16. Координацiя дiяльностi громадських формувань  
131. Місцеві державні адміністрації та органи мiсцевого самоврядування у межах своєї компетенцiї спiльно з органами внутрiшнiх справ та пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України здiйснюють координацiю та контроль за дiяльністю громадських формувань, заслуховують повiдомлення i звiти керiвникiв зазначених формувань.      Місцеві органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування у межах своєї компетенцiї спiльно з органами внутрiшнiх справ та пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України здiйснюють координацiю та контроль за дiяльністю громадських формувань, заслуховують повiдомлення i звiти керiвникiв зазначених формувань.  
132. Для реалiзацiї цiлей i завдань цих громадських формувань місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть вводити за рахунок коштiв мiсцевого бюджету посади iнструктора з питань роботи з цими формуваннями, начальника загону народної дружини пiдприємства, установи, органiзацiї.      Для реалiзацiї цiлей i завдань цих громадських формувань місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть вводити за рахунок коштiв мiсцевого бюджету посади iнструктора з питань роботи з цими формуваннями, начальника загону народної дружини пiдприємства, установи, органiзацiї.  
133. Безпосереднє керiвництво дiяльнiстю громадського формування здiйснюють їх виборнi органи (штаби, координацiйнi ради i правлiння).   -125- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Ч.3 та 4 статті 16 об'єднати.  
Враховано   Керiвництво дiяльнiстю громадськими формуваннями здiйснюють штаби, координацiйнi ради i правлiння, якi формуються на виборнiй основi.  
134. Керiвними органами громадських формувань є штаби, координацiйнi ради, правлiння, якi формуються на виборнiй основi.       
135. Стаття 17. Правовi гарантiї та соцiальний захист членiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону      Стаття 17. Правовi гарантiї та соцiальний захист членiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
136. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону перебувають пiд захистом закону.   -126- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Ч.1 статті 17 цього Закону виключити.  
Враховано    
137. Законом гарантується захист життя, здоров'я, честi, гiдностi, майна члена формування та членiв його сiм'ї вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.   -127- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
ч.ІІ ст.17 викласти "Держава гарантує." і далі за текстом.  
Відхилено   Законом гарантується захист життя, здоров'я, честi, гiдностi, майна члена формування та членiв його сiм'ї вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.  
138. Злісна непокора членові громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, а також його образа та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.      Злісна непокора членові громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, а також його образа та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.  
139. У разі загибелі члена громадського формування під час виконання ним покладених на нього завдань з охорони громадського порядку і державного кордону членам сім'ї загиблого або його утриманцям згідно з колективним договором (угодою) виплачується одноразова допомога у розмірі не менше п'ятирічного середнього заробітку загиблого за основним місцем роботи, а також відповідно до чинного законодавства призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.   -128- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У частині 4 ст.17 передбачається покласти на підприємства не передбачені чинним законодавством додаткові витрати, пов'язані з діяльністю громадських формувань. Це є необгрунтованим обмеженням права власності, входить в суперечність із законодавством України про власність та статтею 41 Конституції України. Тому усі положення, які зобов'язують підприємст ня громадських формувань, підлягають вилученню.  
Відхилено   У разі загибелі членів громадського формування під час виконання ними покладених на них завдань з охорони громадського порядку і державного кордону членам сім'ї загиблого або його утриманцям згідно з колективним договором (угодою) за рахунок коштів, які виділяються на фінансування діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону у порядку, визначеному цим Законом, виплачується одноразова допомога у розмірі не менше п'ятирічного середнього заробітку загиблого за основним місцем роботи, а також відповідно до чинного законодавства призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.  
140. У разi калiцтва, заподiяного члену громадського формування, або встановлення iнвалiдностi, яка настала внаслiдок виконання ним обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, йому виплачується одноразова допомога у розмiрi вiд трирiчного до п'ятирiчного середнього заробiтку (залежно вiд ступеня втрати працездатностi) за рахунок винних осiб i призначається пенсiя у зв'язку з iнвалiдністю вiдповiдно до чинного законодавства.   -129- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У част. 5 ст.17 розділу 4 виключити слова "за рахунок винних осіб".  
Відхилено   У разi калiцтва, заподiяного члену громадського формування, або встановлення iнвалiдностi, яка настала внаслiдок виконання ним обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, йому виплачується одноразова допомога у розмiрi вiд трирiчного до п'ятирiчного середнього заробiтку (залежно вiд ступеня втрати працездатностi) за рахунок винних осiб i призначається пенсiя у зв'язку з iнвалiдністю вiдповiдно до чинного законодавства.  
141. Згiдно з чинним законодавством кошти, витраченi на лiкування потерпiлого, стягуються з винної особи судом у встановленому порядку.      Згiдно з чинним законодавством кошти, витраченi на лiкування потерпiлого, стягуються з винної особи судом у встановленому порядку.  
142. За членами громадських формувань, які потерпіли від злочинного діяння, за винятком випадку заподіяння такої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони, зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами. В разі відсутності у власника підприємства, установи і організації або уповноваженого ним органу можливості для працевлаштування на своєму підприємстві членів зазначених формувань, які частково втратили працездатність, але не стали інвалідами, відрахування власником з цільовим призначенням коштів до Державного фонду сприяння зайнятості населення за кожне нестворене робоче місце для таких осіб, здійснюється згідно з чинним законодавством.   -130- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Част.7 ст.17 розділу 4 викласти в редакції: "Одноразові допомоги члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або його сім'ї, передбачені частинами четвертою і п'ятою цієї статті, а також грошові суми збитків, завданих його майну чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону, виплачуються в повному обсязі за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб".  
Відхилено   За членами громадських формувань, які потерпіли від злочинного діяння, за винятком випадку заподіяння такої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони, зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами. В разі відсутності у власника підприємства, установи і організації або уповноваженого ним органу можливості для працевлаштування на своєму підприємстві членів зазначених формувань, які частково втратили працездатність, але не стали інвалідами, відрахування власником з цільовим призначенням коштів до Державного фонду сприяння зайнятості населення за кожне нестворене робоче місце для таких осіб, здійснюється згідно з чинним законодавством.  
143. Збитки, завданi майну члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону чи членам його сiм'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, компенсуються в повному обсязi за рахунок коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.   -131- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
У ч.V ст.17 слова "за рахунок ... винних осіб" виключити.  
Відхилено .  Збитки, завданi майну члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону чи членам його сiм'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, компенсуються в повному обсязi за рахунок коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.  
144. Члени зазначених громадських формувань пiдлягають обов'язковому страхуванню за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв на випадок загибелi або смертi на суму десятирiчного середнього заробiтку за основним мiсцем роботи, а у разi поранення, контузiї, травм або калiцтва, захворювання чи iнвалiдностi, що сталися у зв'язку з виконанням обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, у розмiрi вiд рiчної до п'ятирiчної середньої заробiтної плати залежно вiд ступеня втрати працездатностi.      Члени зазначених громадських формувань пiдлягають обов'язковому страхуванню за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв на випадок загибелi або смертi на суму десятирiчного середнього заробiтку за основним мiсцем роботи, а у разi поранення, контузiї, травм або калiцтва, захворювання чи iнвалiдностi, що сталися у зв'язку з виконанням обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, у розмiрi вiд рiчної до п'ятирiчної середньої заробiтної плати залежно вiд ступеня втрати працездатностi.  
145. Порядок та умови страхування членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.      Порядок та умови страхування членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
146. Стаття 18. Застосування заходів заохочення i стягнення до членiв громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону      Стаття 18. Заходи заохочення i стягнення членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону  
147. За активну участь у забезпеченнi охорони громадського порядку i державного кордону члени зазначеного громадського формування заохочуються органами внутрiшнiх справ, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України, iншими державними органами, місцевими державними адміністраціями та органами мiсцевого самоврядування, а також пiдприємствами, установами і органiзацiями незалежно вiд форм власностi шляхом оголошення подяки або видачi цiнного подарунка чи грошової винагороди. Крiм того, пiдприємства, установи i органiзацiї за поданням керiвних органiв громадських формувань можуть надавати членам цих об'єднань пiльговi путiвки до санаторiю або будинку вiдпочинку, додаткову оплачувану вiдпустку термiном до 5 днiв та iншi види заохочення і пiльги, визначенi зборами трудового колективу, за рахунок власних коштiв. За поданням керiвних органiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону окремі члени цих формувань, якi беруть найбiльш активну участь в охоронi громадського порядку, мають переважне право на вступ до навчальних закладiв системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, прийняття на службу до органiв внутрiшнiх справ або Прикордонних вiйськ України.   -132- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У першому реченні частини першої статті 18 слова "а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності" вилучити, так як це зобов'язує їх колективи здійснювати примусові витрати. У третьому реченні частини першої статті 18 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Прикордонних військ України", далі за текстом.  
Враховано   За активну участь у забезпеченнi охорони громадського порядку i державного кордону члени зазначеного громадського формування заохочуються органами внутрiшнiх справ, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України, iншими органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, шляхом оголошення подяки або видачі цiнного подарунка чи грошової винагороди. Крiм того, пiдприємства, установи i органiзацiї за поданням керiвних органiв громадських формувань можуть надавати членам цих об'єднань пiльговi путiвки до санаторiю або будинку вiдпочинку, додаткову оплачувану вiдпустку термiном до 5 днiв та iншi види заохочення і пiльги, визначенi зборами трудового колективу, за рахунок власних коштiв. За поданням керiвних органiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону члени цих формувань, якi беруть найбiльш активну участь в охоронi громадського порядку, мають переважне право на вступ до навчальних закладiв системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Прикордонних військ України, прийняття на службу до органiв внутрiшнiх справ або Прикордонних вiйськ України.  
    -133- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В част. 2 ст.18 передбачається покласти на підприємства не передбачені чинним законодавством додаткові витрати, пов'язані з діяльністю громадських формувань. Тому усі положення, які зобов'язують підприємства витрачати власні кошти на фінансування громадських формувань, підлягають вилученню. Передбачені положення не зобов'язують, а надають право заохочувати громадян.  
Відхилено .   
148. За особливi заслуги пiд час виконання свого громадського обов'язку та виявлення при цьому мужностi i героїзму члени громадського формування вiдзначаються в установленому порядку державними нагородами.      За особливi заслуги пiд час виконання свого громадського обов'язку та виявлення при цьому мужностi i героїзму члени громадського формування вiдзначаються в установленому порядку державними нагородами.  
149. У зазначеному порядку можуть заохочуватися iншi громадяни України, якi подають активну допомогу органам внутрiшнiх справ та пiдроздiлам Прикордонних вiйськ України у виконаннi покладених на них завдань.   -134- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
В Законі потрібно визначити матеріальні стимули заохочення членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.  
Враховано   У зазначеному порядку можуть заохочуватися iншi громадяни України, якi подають активну допомогу органам внутрiшнiх справ та пiдроздiлам Прикордонних вiйськ України у виконаннi покладених на них завдань.  
150. До членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, якi несумлiнно ставляться до виконання своїх обов'язкiв, можуть застосовуватися за рiшенням загальних зборiв або керiвного виконавчого органу цього об'єднання стягнення у виглядi попередження, догани, виключення iз членiв громадського формування.   -135- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
З передостаннього абзацу ст.18 вилучити слово "догани".  
Відхилено   До членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, якi несумлiнно ставляться до виконання своїх обов'язкiв, можуть застосовуватися за рiшенням загальних зборiв або керiвного виконавчого органу цього об'єднання стягнення у виглядi попередження, догани, виключення iз членiв громадського формування.  
151. У разi вчинення членом громадського формування злочину його участь в роботi формування припиняється до прийняття рiшення судом або iншим вiдповiдним органом.   -136- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Частину 5 статті 18 виключити, протирічить статті 62 Конституції України.  
Враховано    
152. Роздiл V. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ   -137- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
1. Замінити нумерацію " Розділ V " на " Розділ VІ ". 2. Замінити назву розділу VІ і записати "Розділ VІ. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення громадських формуваннях з охорони громадського порядку i державного кордону ".  
Враховано   Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАННЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
153. Стаття 19. Фiнансування дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону   -138- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Статтю 19 викласти в такій редакції : "Фінансування діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону проводиться за рішенням органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій ".  
Враховано   Стаття 19. Фінансування діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
    -139- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
У розділі 5 виключити ст.19 повністю (варіант 1).  
Відхилено    
154. Фiнансування дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону провадиться з позабюджетних та цiльових фондiв мiсцевих бюджетiв i за рахунок коштiв, що надходять вiд мiнiстерств, вiдомств, пiдприємств, установ i органiзацiй у встановленому порядку та iнших надходжень вiдповiдно до чинного законодавства, а також коштiв, що надходять вiд благодiйних фондiв i пожертвувань громадян.   -140- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У ст.19 розділу 5 зазначити, що цільові фонди місцевих бюджетів формуються за рахунок фінансових надходжень, передбачених Законом, а встановлення органами місцевого самоврядування будь-яких додаткових внесків підприємств та інших суб'єктів підприємництва до цих фондів забороняється.  
Відхилено   Фiнансування дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону провадиться за рішенням органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій.  
    -141- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
В крайньому разі проголосувати другий варіант - виключити із ст.19 її кінцеву частину, що починається словами "а також коштів, що надходять від благодійних фондів і пожертвувань громадян".  
Відхилено    
    -142- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ч.І ст.19 після слова "громадян" доповнити словами "і не обкладаються податками."  
Відхилено    
155. Стаття 20. Матерiально-технiчне забезпечення громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону      Стаття 20. Матерiально-технiчне забезпечення громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
156. Мiсцевi державні адміністрації та органи мiсцевого самоврядування вирiшують питання про матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi громадських формувань, надають їм службовi примiщення та необхiдний iнвентар, засоби зв'язку за рахунок вiдповiдних бюджетiв, а також коштiв, що надходять на їх рахунок на зазначену мету.   -143- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У ст.20 розділу 5 не визначено, хто має надавати приміщення громадським формуванням. У частинах першій другій ст.20 це відзначено.  
Враховано   Органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державні адміністрації вирiшують питання про матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi громадських формувань, надають їм службовi примiщення та необхiдний iнвентар, засоби зв'язку за рахунок вiдповiдних бюджетiв, а також коштiв, що надходять на їх рахунок на зазначену мету.  
157. Службові приміщення надаються громадським формуванням у місячний термін після їх реєстрації. Надання приміщень на умовах оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства.      Службові приміщення надаються громадським формуванням у місячний термін після їх реєстрації. Надання приміщень на умовах оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства.  
158. Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону можуть користуватися на договiрних засадах майном пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших власникiв, у тому числi транспортними засобами, iнвентарем та засобами зв'язку, якi на договiрних засадах передаються в оренду тим установам, органiзацiям, якi заснували такi формування.   -144- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
У ч. 3 ст. 20 після слова "зв'язку" поставити крапку, останнє речення починаючи з слів "які на договірних…" виключити.  
Враховано   Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону можуть користуватися на договiрних засадах майном пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших власникiв, у тому числi транспортними засобами, iнвентарем та засобами зв'язку.  
159. Органи внутрiшнiх справ, пiдроздiли Прикордонних вiйськ України у разi потреби можуть надавати на договiрних засадах громадським формуванням на перiод їх чергування або проведення цiльових заходiв мобiльнi радiотехнiчнi та спецiальнi засоби, iншi предмети екiпiровки нарядiв.   -145- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У част.4 ст.20 виключити слова: "на договірних засадах". Надання радіотехнічних та спеціальних засобів на договірних засадах передбачає лише визначення порядку їх використання та зберігання  
Відхилено   Органи внутрiшнiх справ, пiдроздiли Прикордонних вiйськ України у разi потреби можуть надавати на договiрних засадах громадським формуванням на перiод їх чергування або проведення цiльових заходiв мобiльнi радiотехнiчнi та спецiальнi засоби, iншi предмети екiпiровки нарядiв.  
160. Роздiл VI. НАГЛЯД I КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ      Роздiл VIІ. НАГЛЯД I КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
161. Стаття 21. Державний контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону      Стаття 21. Державний контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
162. Державний контроль за дiяльнiстю громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюється державними органами у порядку, встановленому законодавством України.      Державний контроль за дiяльнiстю громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування у порядку, встановленому законом.  
163. Органи, що проводять реєстрацiю зазначених громадських формувань, здiйснюють контроль за дотриманням ними вимог положення (статуту). Представники цих органiв мають право спостерiгати за проведенням громадськими формуваннями заходiв, вимагати необхiднi документи, одержувати пояснення.      Органи, що проводять реєстрацiю зазначених громадських формувань, здiйснюють контроль за дотриманням ними вимог положення (статуту). Представники цих органiв мають право спостерiгати за проведенням громадськими формуваннями заходiв, вимагати необхiднi документи, одержувати пояснення.  
164. Контроль за джерелами i розмiрами надходжень коштiв до цих громадських формувань здiйснюють вiдповiдно фiнансовi органи та органи державної податкової iнспекцiї.   -146- Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
У ст.21 розділу 6 вилучити третій абзац.  
Відхилено   Контроль за джерелами i розмiрами надходжень коштiв до цих громадських формувань здiйснюється вiдповiдно до Закону.  
165. У разi порушення фiнансової дисциплiни з боку громадськогоформування з охорони громадського порядку i державного кордону воно несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.      У разi порушення фiнансової дисциплiни з боку громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону воно несе вiдповiдальнiсть згiдно з Законом.  
166. Стаття 22. Прокурорський нагляд за додержанням законiв громадськими формуваннями з охорони громадського порядку i державного кордону   -147- Жир О.О.
Редакцію ст. 22 привести у відповідність з розділом 7 Конституції України.  
Враховано   Стаття 22. Нагляд за додержанням і застосуванням законів громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону України  
167. Нагляд за додержанням i правильним застосуванням законiв громадськими формуваннями з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюється Генеральним прокурором України i пiдпорядкованими йому прокуратурами. 1 Далi - громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону   -148- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 22 викласти у такій редакції: "Стаття 22. Нагляд за додержанням і застосуванням законів громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону України Нагляд за додержанням і застосуванням законів громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією і законами України".  
Враховано   Нагляд за додержанням і застосуванням законів громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією і законами України. Розділ VIІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону; затвердити Положення про громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону; привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом; зобов'язати міністерства та інші центральні органи виконавчої влади привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.  
    -149- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Слід узгодити ст.22. розділу 6 Закону з розділом 7 Конституції України. Не відповідає п.9 Перехідних положень Конституції України та ст.1 Закону України "Про прокуратуру"  
Відхилено    
    -150- Черновецький Л.М. (в.о. № 219)
Зазначений законопроект є дещо недемократичним. В разі прийняття Закону України "Про зброю", таке громадське формування буде ще й озброєним, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Подібне формування можна створювати у зв'язку із станом війни або надзвичайного стану, але не в мирний час.  
Відхилено