Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перебування дитини у закладах громадського харчування та сфери розваг у нічний час) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перебування дитини у закладах громадського харчування та сфери розваг у нічний час)
 
-1- Лук'янова К.Є.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дитини у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дитини у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) :
доповнити статтею 180-1 такого змісту:
«Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дитини у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування
Порушення встановленого законом порядку перебування дитини у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) статтю 221 після слів і цифр „частиною третьою статті 178» доповнити словом і цифрами „ статтею 180-1».
 
5. 1. Закон України „Про охорону дитинства»
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст. 142 із наступними змінами)доповнити статтею 20-1 такого змісту:
 
   2. Закон України „Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001р., N 30, ст. 142 із наступними змінами) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
 
6. «Стаття 20-1. Особливості перебування дитини у закладах в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладах громадського харчування
 
-2- Шаров І.Ф.
В назві статті і її тексті замість слів «громадського харчування» записати слова «ресторанного господарства».
 
Відхилено   «Стаття 20-1. Особливості перебування дитини у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування
 
7. Дитина віком до 16 років з двадцять другої до шостої години може перебувати у закладах в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладах громадського харчування лише у присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини.
 
-3- Даниленко В.А.
Статтю 20-1 викласти в такій редакції:
«Особі, яка не досягла 16-річного віку, забороняється знаходитися у закладі, в якому здійснюється розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв з двадцять другої до восьмої години.
У такому закладі в період з двадцять другої до восьмої години, особа, яка не досягла 16-річного віку, може знаходитися виключно в присутності батьків, або осіб, що їх замінюють.
Посадова особа закладу, в якому здійснюється розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв або особа, яка відповідальна за роботу цього закладу у нічний час, зобов’язана отримати у особи, щодо якої у неї виникли сумніви відносно досягнення 16-річного віку, паспорт або інші документи, які підтверджують вік такої особи.
У разі відмові особи, щодо якої виникли сумнів досягнення 16-річного віку, надати такий документ, находження такої особи без присутності батьків чи осіб, що їх замінюють, у закладі, у якому здійснюється розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, забороняється.
За порушення зазначених вище правил посадова особа відповідного закладу або особа, яка відповідальна за роботу цього закладу у нічний час, несе адміністративну відповідальність, встановлену законом.
 
Відхилено   Дитина віком до 16 років з двадцять другої до шостої години може перебувати у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, та закладах громадського харчування лише у присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини.
 
8. Власники та посадові особи закладів в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладів громадського харчування зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років, яких не супроводжують особи зазначені у частині першій цієї статті.
 
   Власники закладів, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років, без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
 
9. Власники закладів в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладів громадського харчування безпосередньо або через уповноважених ними посадових осіб мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документів, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.».
 
   Власники закладів, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування або уповноважені ними особи мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку».
 
10. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122 із наступними змінами):
 
      
11. 1) доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 180-1 такого змісту:
 
      
12. «Стаття 180-1. Порушення вимог щодо перебування дитини у закладах в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладах громадського харчування
 
-4- Шаров І.Ф.
В назві статті та в частині першій замість слів «громадського харчування» записати слова «ресторанного господарства».
 
Відхилено      
    -5- Даниленко В.А.
Назву і статтю 180-1 викласти в такій редакції: «Стаття 180-1 Порушення розважальними та іншими закладами правил щодо заходів у сприянні охороні дитинства
Допуск особи, яка не досягла 16-річного віку у заклад, в якому здійснюється розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв з двадцять другої до восьмої години без батьків чи осіб, що їх замінюють, - Тягне за собою штраф на посадову особу відповідного закладу або особу, яка відповідальна за роботу цього закладу у нічний час від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено    
13. Невиконання власниками чи посадовими особами закладів в яких проводиться діяльність у сфері розваг чи закладів громадського харчування вимог законодавства щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводу батьків або інших осіб визначених законодавством -
 
-6- Кармазін Ю.А.
В абзаці першому частини першої статті 180-1 замість слів «інших осіб, визначених законодавством» записати слова «інших законних представників дитини».
 
Відхилено      
    -7- Лук'янова К.Є.
Частину першу статті 180-1 викласти в такій редакції:
«Порушення встановленого законом порядку перебування дитини у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян – власника підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Враховано    
14. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів громадян.
 
-8- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому частини першої статті 180-1 після слів «неоподатковуваних мінімумів» доповнити словом «доходів» далі за текстом.
 
Враховано      
15. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення -
 
      
16. тягне за собою накладення штрафу від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів громадян.»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому частини другої статті 180-1 після слів «неоподатковуваних мінімумів» доповнити словом «доходів» далі за текстом.
 
Враховано      
17. 2) частину першу статті 221 після слів і цифр „частиною третьою статті 178, « доповнити словами і цифрами „ статтею 180-1, «
 
      
18. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
-10- Кармазін Ю.А.
В частині першій Прикінцевих положень після слів «з дня» доповнити словами «наступного за днем його».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
20. 2. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.