Кількість абзаців - 41 Таблиця поправок


Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
      
3. Закон України
 
-1- Терещук С.М.
Уточнити назву законопроекту, записавши її в такій редакції: "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки"
 
Відхилено   Закон України
 
4. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць
 
   Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць
 
5. Цей Закон визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013—2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.
 
-2- Терещук С.М.
Частину другу преамбули після виразу "з метою" доповнити виразом: "Запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій" і далі за текстом
 
Враховано   Цей Закон визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013—2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.
 
6. Закон спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою створення нових робочих місць, розвитку регіонів.
 
   Закон спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць, розвитку регіонів.
 
7. Стаття 1. Законодавство з питань стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
 
   Стаття 1. Законодавство з питань стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
 
8. 1. Правовою основою стимулювання інвестиційної діяльності є Конституція України, Закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування" та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері.
 
-3- Терещук С.М.
Статтю 2 слід викласти більше конкретно, саме із визначенням пріоритетних галузей економіки.
 
Відхилено   1. Правовою основою стимулювання інвестиційної діяльності є Конституція України, закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування" та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері.
 
    -4- Кармазін Ю.А.
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Пріоритетні галузі економіки
1. Пріоритетними галузями економіки є галузі, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, збільшення експортного потенціалу держави та які забезпечують створення нових робочих місць.
2. Перелік пріоритетних галузей економіки визначається Кабінетом Міністрів України за поданням обласних та міських рад для кожного регіону окремо на основі аналізу, стану науково-технічного та технологічного розвитку галузі, аналізу інноваційного потенціалу галузі, аналізу виконання інноваційних проектів, що реалізуються у цій галузі у відповідному регіоні".
 
Враховано частково    
9. Стаття 2. Пріоритетні галузі економіки
 
   Стаття 2. Пріоритетні галузі економіки
 
10. 1. Пріоритетними галузями економіки є галузі, в яких реалізується державна політика щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих місць.
 
-5- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 2 законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту: "2. Перелік пріоритетних галузей економіки визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   1. Пріоритетними галузями економіки є галузі, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, які реалізують державну політику щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих місць.
2. Перелік пріоритетних галузей економіки визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -6- Смітюх Г.Є.
Пункт 1 ст.2 законопроекту доповнити абзацом другим наступного змісту: "Перелік пріоритетних галузей економіки у кожному окремому регіоні визначається Кабінетом Міністрів України терміном на 5 років з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку та інвестиційної привабливості відповідних територій".
 
Враховано частково    
11. Стаття 3. Державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
 
-7- Плотніков О.В.
У п.1 статті 3 слова: "У формах, визначених Законом України "Про інвестиційну діяльність" замінити словами: "У порядку та на умовах, визначених цим Законом."
 
Враховано   Стаття 3. Державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
 
12. 1. Державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки здійснюється у формах, визначених Законом України "Про інвестиційну діяльність".
 
   1. Державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом.
 
13. 2. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Податковим кодексом України.
 
   2. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Податковим кодексом України.
 
14. 3. Особливості оподаткування ввізним митом суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Митним кодексом України.
 
-8- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 3 після слів: "державну підтримку" доповнити словами: "суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки," і далі - за текстом.
 
Відхилено   3. Особливості оподаткування ввізним митом суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Митним кодексом України.
 
15. 4. Обсяги коштів, що спрямовуються на державну підтримку, щороку визначаються законом про Державний бюджет України, а також відповідними місцевими бюджетами, у тому числі з урахуванням статті 105 Бюджетного кодексу України.
 
-9- Дейч Б.Д.
Назву та частину першу статті 4 викласти у такій редакції: "Стаття 4. Критерії схвалення інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
1. Схвалення інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, крім інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, зазначених у абзаці другому цієї частини.
Схвалення інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, що реалізуються на території Автономної Республіки Крим, кошторисна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 мільйонам євро, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим за поданням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування."
 
Відхилено   4. Обсяги коштів, що спрямовуються на державну підтримку, щороку визначаються законом про Державний бюджет України, а також відповідними місцевими бюджетами, у тому числі з урахуванням статті 105 Бюджетного кодексу України.
 
16. Стаття 4. Критерії державної підтримки інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
 
-10- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 1 статті 4 слова "за поданням центральних органів виконавчої влади" замінити словами "за поданням спеціально уповноваженого органу при Кабінеті Міністрів України з питань щодо надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки (далі - спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України)"
 
Враховано   Стаття 4. Критерії державної підтримки інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
 
17. 1. Державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують схвалені Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.
 
-11- Кармазін Ю.А.
У статті 4 частину першу викласти у такій редакції:
"Державна підтримка надається Кабінетом Міністрів України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських рад, обласних та міських рад суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки."
 
Відхилено   1. Державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують схвалені Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу при Кабінеті Міністрів України з питань надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки (далі - спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.
 
    -12- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 2 статті 4 проекту після слова "модернізацію" доповнити словами " (при обов’язковій умові виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект)".
 
Враховано    
    -13- Смітюх Г.Є.
Абзац 1 пункту 2 статті 4 законопроекту викласти у редакції: "2.Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати на новоствореному, діючому підприємстві, або підприємстві, що здійснює спільну діяльність без створення юридичної особи, та який відповідає таким критеріям: ".
 
Відхилено    
18. 2. Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію та який одночасно відповідає таким критеріям:
 
-14- Терещук С.М.
В частині другій статті 4 пропонується вартість інвестиційних проектів викласти в грошовій одиниці України.
 
Відхилено   2. Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію (при обов’язковій умові виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) та який одночасно відповідає таким критеріям:
 
    -15- Смітюх Г.Є.
У підпункті 1) пункту 2 статті 4 : - в абзаці другому цифру та слова "3 мільйонам євро" замінити на цифру та слова "5 мільйонам євро";
- в абзаці третьому цифру та слова "1 мільйону євро" замінити на цифри та слова "2 мільйонам євро".
 
Відхилено    
    -16- Кармазін Ю.А.
У статті 4 пункти 1), 2) та 3) частини другої викласти у такій редакції:
"1) загальна кошторисна вартість проекту перевищує суму, еквівалентну:
20 мільйонів гривень — для суб'єктів великого підприємництва;
7 мільйонів гривень — для суб'єктів середнього підприємництва;
2 мільйони гривень — для суб'єктів малого підприємництва;
2) кількість створених нових робочих місць для працівників, що безпосередньо задіяні у виробничих процесах по реалізації проекту, перевищує:
150 — для суб'єктів великого підприємництва;
50 — для суб'єктів середнього підприємництва;
25 — для суб'єктів малого підприємництва;
3) середня заробітна плата працівників, задіяних в реалізації проекту, не менш як у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.".
 
Враховано частково    
19. 1) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:
 
   1) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:
 
20. 3 мільйонам євро — для суб’єктів великого підприємництва;
 
   3 мільйонам євро — для суб’єктів великого підприємництва;
 
21. 1 мільйону євро — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
   1 мільйону євро — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
22. 500 тисячам євро — для суб’єктів малого підприємництва;
 
   500 тисячам євро — для суб’єктів малого підприємництва;
 
23. 2) кількість створених нових робочих місць для працівників, що безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:
 
   2) кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:
 
24. 150 — для суб’єктів великого підприємництва;
 
   150 — для суб’єктів великого підприємництва;
 
25. 50 — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
   50 — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
26. 25 — для суб’єктів малого підприємництва;
 
-17- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 3 пункту 2 статті 4 законопроекту слова "не менш як у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року" замінити словами: "за календарний рік перевищує розмір середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки, встановленої відповідно до закону"
 
Відхилено   25 — для суб’єктів малого підприємництва;
 
27. 3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
 
-18- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 статті 4 викласти у такій редакції:
"3. Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки підлягають державній реєстрації спеціальним уповноваженим органом при Кабінеті Міністрів України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Державний реєстр таких проектів спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України розміщує на своєму офіційному веб-сайті"
 
Враховано   3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 разу перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
 
    -19- Дейч Б.Д.
Частину третю статті 4 після слів "галузях економіки" доповнити словами "що передбачають використання державної підтримки"
 
Враховано    
28. 3. Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про інвестиційну діяльність".
 
-20- Терещук С.М.
   
Відхилено   3. Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, що передбачають використання державної підтримки, підлягають державній реєстрації спеціальним уповноваженим органом при Кабінеті Міністрів України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Державний реєстр таких проектів спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України розміщує на своєму офіційному веб-сайті.
 
29. Якщо протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не досягнуто показників, встановлених частиною другою цієї статті, строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту припиняється.
 
-21- Кармазін Ю.А.
   
Відхилено   Якщо протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не досягнуто показників, встановлених частиною другою цієї статті, строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту припиняється.
 
    -22- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4 статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
"4. Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, порядок їх відбору, схвалення та їх реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
30. 4. Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, порядок їх відбору та схвалення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 4 доповнити новим пунктом такого змісту: "5. Контроль за виконанням цього Закону покладається на спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України та на представництва такого спеціально уповноваженого органу в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"
 
Враховано   4. Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, порядок їх відбору, схвалення та реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
5. Контроль за виконанням цього Закону покладається на спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України та на представництва цього органу в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністрацях".
 
    -24- Кармазін Ю.А.
Назву статті 5 викласти у такій редакції: "Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та міських рад".
 
Відхилено    
31. Стаття 5. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
 
-25- Дейч Б.Д.
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
"1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки належать:
розроблення та забезпечення виконання програм розвитку інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим;
відбір інвестиційних проектів для реалізації на території Автономної Республіки Крим, залучення інвестицій, створення максимально сприятливих умов для інвесторів;
3) подання Кабінету Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, що реалізуються на території Автономної Республіки Крим, кошторисна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 мільйонам євро
схвалення інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, що реалізуються на території Автономної Республіки Крим, кошторисна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 мільйонам євро;
сприяння в отриманні в установленому порядку дозвільних документів для початку реалізації інвестиційного проекту, вирішення поточних питань його реалізації.";
Доповнити частиною другою такого змісту:
"2. До повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки належать:
1) розроблення та забезпечення виконання програм розвитку інвестиційної діяльності на території регіону;
2) відбір інвестиційних проектів для реалізації на території регіону, залучення інвестицій, створення максимально сприятливих умов для інвесторів;
3) подання Кабінету Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
4) сприяння в отриманні в установленому порядку дозвільних документів для початку реалізації інвестиційного проекту, вирішення поточних питань."
 
Відхилено   Стаття 5. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
 
    -26- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 5 абзац перший викласти у такій редакції: "До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та міських рад щодо стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки належать:"
 
Відхилено    
32. 1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки належать:
 
   1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки належать:
 
33. 1) розроблення та забезпечення виконання програм розвитку інвестиційної діяльності на території регіону;
 
-27- Кармазін Ю.А.
Терещук С.М.
У частині першій статті 5 виключити пункт 2)
 
Відхилено   1) розроблення та забезпечення виконання програм розвитку інвестиційної діяльності на території регіону;
 
34. 2) відбір інвестиційних проектів для реалізації на території регіону, залучення інвестицій, створення максимально сприятливих умов для інвесторів;
 
-28- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 3 пункту 1 статті 5 законопроекту викласти у такій редакції: "3) розгляд за поданням представництв спеціально уповноваженого органу при Кабінеті Міністрів України при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій про надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки. "
 
Враховано   2) відбір інвестиційних проектів для реалізації на території регіону, залучення інвестицій, створення максимально сприятливих умов для інвесторів;
 
35. 3) подання Кабінету Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
 
   3) розгляд за поданням представництв спеціально уповноваженого органу при Кабінеті Міністрів України при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій про надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
 
36. 4) сприяння в отриманні в установленому порядку дозвільних документів для початку реалізації інвестиційного проекту, вирішення поточних питань його реалізації.
 
   4) сприяння в отриманні в установленому порядку дозвільних документів для початку реалізації інвестиційного проекту, вирішення поточних питань його реалізації.
 
37. Стаття 6. Прикінцеві положення
 
   Стаття 6. Прикінцеві положення
 
38. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
-29- Кармазін Ю.А.
Статтю 6 доповнити після частини першої новою частиною другою такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та затвердити підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та затвердити підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
39. Голова
 
   Голова
 
40. Верховної Ради України

   Верховної Ради України