Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
      
3. Закон України
 
   Закон України
 
4. Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
 
   Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Частину першу статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) доповнити абзацом такого змісту:
 
   1. Частину першу статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) доповнити абзацами такого змісту:
 
7. "У разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об’єкти.".
 
-1- Чуднов В.М.
Абзац другий розділу І законопроекту після слова "об’єкти" доповнити словами "якщо права щодо житлового будинку, будівлі чи споруди, та земельної ділянки, на якій він розташований, реєструватимуться на одну особу".
 
Враховано редакційно   "У разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об’єкти.
При цьому одна заява подається лише у разі, якщо права на житловий будинок, будівлю, споруду та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реєструються щодо однієї особи.
Порядок здійснення кількох реєстраційних дій по одній заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Абзац другий розділу 1 законопроекту після слів: "такі об’єкти" доповнити словами: "у випадку, якщо права щодо житлового будинку, будівлі чи споруди, та земельної ділянки, на якій він розташований, реєструватимуться на одну особу."
 
Враховано редакційно    
    -3- Воропаєв Ю.М.
Частину першу законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"При цьому одна заява подається лише у разі, якщо права на житловий будинок, будівлю, споруду та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реєструються щодо однієї особи.
Порядок здійснення кількох реєстраційних дій по одній заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
 
Враховано    
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано   2. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
9. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України