Кількість абзаців - 457 Таблиця поправок


Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (нова редакція)      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Цей Закон визначає основні принципи, особливості та порядок організації підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
1. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Основні засади і принципи виборів      Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів  
3. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі - депутати) обираються громадянами України, що проживають у Автономній Республіці Крим на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною (мажоритарно - пропорційною) системою.   -1- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Раханський А.В. (в.о. № 4)
Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Структуру і окремі положення проекту Закону привести у відповідність до Закону України "Про вибори народних депутатів України".  
Враховано   Основні принципи, особливості та порядок організації підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі - депутати) регулюються Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, цим та іншими законами України.  
4. Усього обирається 100 депутатів. З них 50 обирається в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 50 - за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.   -2- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У част.2 ст.1 слова "від політичних партій, виборчих блоків партій" замінити на слова "від місцевих (республіканських в Автономній Республіці Крим) осередків політичних партій (далі - місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій)".  
Враховано частково   Стаття 2. Основні засади і принципи виборів депутатів 1.Депутати обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 2.Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. 3. Кількісний склад Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією Автономної Республіки Крим. 4. Вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою: 1) 50 депутатів обираються за пропорційною системою у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі (далі - багатомандатний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від організацій політичних партій, зареєстрованих територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим в установленому законом порядку, виборчих блоків цих організацій (далі - організації партій (блоки); 2) 50 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи). Стаття 3. Загальне виборче право 1. Право голосу на виборах депутатів (право обирати депутатів) мають громадяни України, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим, і яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років (далі - виборці). 2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є: 1) паспорт громадянина України; 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 3) тимчасове посвідчення громадянина України; 4) дипломатичний паспорт; 5) службовий паспорт; 6) посвідчення особи моряка; 7) посвідчення члена екіпажу; 8) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби. 3. Виборці можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України. 4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України. 5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.  
    -3- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У част.2 ст.1 друге речення викласти у такій редакції: "З них 25 обирається в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 75 - за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі на основі пропорційного представництва."  
Відхилено    
5. Вибори депутатів здійснюються на принципах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності та відкритості, свободи передвиборної агітації, рівних можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.      Стаття 4. Рівне виборче право 1. Вибори депутатів є рівними: громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах. 2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос у багатомандатному окрузі та один голос - в одномандатному окрузі. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці. Стаття 5. Пряме виборче право Вибори депутатів є прямими. Громадяни безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації партії (блоку) та за кандидатів у депутати в одномандатних округах. Стаття 6. Вільні вибори 1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. 2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. Стаття 7. Таємне голосування Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.  
6. Участь громадян України у виборах є добровільною. Вважається, що виборці, які не брали участі у голосуванні на виборах, підтримують результати волевиявлення тих виборців, які взяли участь у голосуванні на виборах.   -4- Кабінет Міністрів України
Проект містить аналогічні за змістом норми чинного Закону України "Про вибори народних депутатів України", які рішенням Конституційного Суду України визнані неконституційними. Це стосується, зокрема частини четвертої статті 1 (друге речення), частин третьої (друге речення) та шостої статті 3, частин першої та п'ятої статті 15, частини третьої статті 20, частини п'ятої статті 21, частин першої та четвертої (встановлюються строки висування кандидатів в одномандатних округах, відмінні від тих же строків для багатомандатного округу, див.ст.21 проекту) статті 22, частини п'ятої статті 24, пункту 2 частини першої та частини шостої статті 25 (встановлюються різні строки закінчення реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному та в одномандатних виборчих округах. Ці строки слід уніфікувати з урахуванням Рішення Конституційного Суду України у справі про вибори народних депутатів України від 26.02.1998 р.), частин першої та четвертої статті 27, частини п'ятої статті 29, частини першої статті 32, частини першої статті 33, частин одинадцятої і тринадцятої статті 42 та частин шостої і восьмої статті 43 проекту Закону.  
Враховано   Стаття 8. Особисте голосування Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється. Стаття 9. Право бути обраним 1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років, має право голосу на виборах, постійно проживає в Автономній Республіці Крим і не менше п'яти років проживає в Україні. 2. Не може бути включеним у виборчий список, висунутим в одномандатному окрузі і обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які досягли вісімнадцяти років, постійно проживають в Автономній Республіці Крим і мають право голосу. Це право реалізується ними через організації партій (блоки) або шляхом самовисування у порядку, встановленому цим Законом. Стаття 11. Виборчий процес 1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах: 1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес; 2) політичного плюралізму (багатопартійності); 3) гласності і відкритості виборчого процесу; 4) рівності прав організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу; 5) рівності всіх кандидатів у депутати; 6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації; 7) неупередженості до організацій партій (блоків), кандидатів у депутати з боку органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій. 3. Початок виборчого процесу оголошує виборча комісія Автономної Республіки Крим відповідно до строків, визначених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та цим Законом. 4. Виборчий процес включає такі етапи: 1) складання списків виборців; 2) утворення одномандатних округів; 3) утворення виборчих комісій; 4) висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків організацій партій (блоків) у багатомандатному окрузі, та кандидатів у депутати в одномандатних округах; 5) проведення передвиборної агітації; 6) голосування; 7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів; 8) реєстрація обраних депутатів. 5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням виборчою комісією Автономної Республіки Крим результатів виборів депутатів.  
    -5- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У част.4 ст.1 після слів "громадян України" перше речення доповнити словами "які постійно проживають у Автономній Республіці Крим".  
Враховано    
7. Стаття 2. Види виборів      Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу  
8. 1. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, а також замість депутатів, які вибули.      Суб'єктами виборчого процесу є: 1) виборці; 2) виборчі комісії, утворені відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, цього та інших законів України; 3) кандидати у депутати, зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом; 4) організації партій (блоки), які висунули кандидатів у депутати; 5) органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом; 6) офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, від іноземних держав і міжнародних організацій.  
9. Стаття 3. Право громадян України обирати та бути обраними      Стаття 13. Гласність і відкритість виборчого процесу  
10. Здійснення громадянами України права обирати і бути обраними не залежить від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та вищих переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.   -6- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 3 слово "вищих" потрібно замінити словом "інших".  
Враховано   1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і гласно. 2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення одномандатних округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, які обмежують їх виборчі права, забезпечують можливість для ознайомлення їх зі списками виборців, із виборчими списками організацій партій (блоків), з передвиборними програмами організацій партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, та їх передвиборними програмами, з порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом. 3. Рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через засоби масової інформації або оприлюднюються в інший спосіб. 4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 28 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів. Розділ ІІ. ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ Стаття 14. Види виборів депутатів та порядок їх призначення  
    -7- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту слова "виборче право", "право обирати" слід замінити словами "право голосу", що узгоджуватиметься з Конституцією України.  
Враховано    
11. Право голосу на виборах мають громадяни України, що проживають в Автономній Республіці Крим, яким на день проведення виборів виповнилося вісімнадцять років. Кожний виборець має в одномандатному та багатомандатному загальнокримському виборчих округах по одному голосу.   -8- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Частину 2 статті 3 викласти в такій редакції: "Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути громадянин України, який проживає в Автономній Республіці Крим, має право голосу, досяг на день виборів 18 років і проживає в Україні не менше п'яти років".  
Враховано частково   1. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними та проміжними. 2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку з закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим і призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим.  
12. Не мають права голосу і права бути обраними громадяни, визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають в місцях позбавлення волі, - на час перебування в цих місцях.   -9- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Друге речення част.3 ст.3 виключити.  
Враховано   3. Позачергові вибори депутатів призначаються Верховною Радою України в порядку, встановленому цим Законом.  
13. Депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг двадцяти одного року.   -10- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Частину 4 статті 3 виключити відповідно змінивши нумерацію наступних статей (не відповідає част.1 ст.5 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим").  
Враховано   4. Повторні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі виборчою комісією Автономної Республіки Крим в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання виборів депутата в цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата. 5. Проміжні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі виборчою комісією Автономної Республіки Крим в порядку, встановленому цим Законом, у разі вибуття депутата, обраного в цьому окрузі.  
    -11- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У част.4 ст.3 слова "двадцяти одного" замінити на "вісімнадцять" і додати слова "і проживає в Автономній Республіці Крим не менше п'яти років".  
Враховано частково    
14. Не може бути обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.      Стаття 15. Строки проведення виборів 1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
15. Військовослужбовці Збройних сил України, Прикордонних військ України, Управління державної охорони України, військ Цивільної оборони України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім тих осіб, які проходять строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, судді і прокурори, а також державні службовці можуть бути зареєстровані кандидатами в депутати, якщо на момент реєстрації вони подадуть до окружної виборчої комісії особисте зобов'язання про припинення виконання службових повноважень на період виборчої кампанії.   -12- Кабінет Міністрів України
У частині шостій статті 3 необхідно обумовити, що відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" члени політичної партії зупиняють членство в цій партії на час перебування на таких посадах або службі: судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці. Тому вищезазначені особи можуть бути зареєстровані як кандидати у депутати, які обиратимуться в одномандатних виборчих округах.  
Враховано частково   2. Початок виборчого процесу чергових виборів депутатів виборча комісія Автономної Республіки Крим оголошує за 90 днів до дня виборів. 3. Позачергові вибори депутатів призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 4. Початок виборчого процесу позачергових виборів депутатів виборча комісія Автономної Республіки Крим оголошує не пізніше наступного дня після опублікування рішення Верховної Ради України, зазначеного у частині третій цієї статті.  
16. Стаття 4. Проведення виборів       
17. Проведення виборів депутатів організовують виборчі комісії, які утворюються і діють у порядку, визначеному цим та іншими законами України.       
18. Вибори депутатів є рівними. Громадяни України, що проживають в Автономній Республіці Крим, беруть участь у виборах на рівних засадах.      5. Повторні вибори депутата відбуваються в одномандатному окрузі в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування виборчою комісією Автономної Республіки Крим рішення про їх призначення. Рішення про призначення повторних виборів депутатів приймається виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання виборів в цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання обраної особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата.  
19. Вибори депутатів є прямими. Депутати обираються безпосередньо виборцями. Голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі не допускається.      6. Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про їх призначення. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі.  
20. Стаття 5. Право висування кандидатів у депутати       
21. 1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, що проживають в Автономній Республіці Крим і які мають право голосу. Це право реалізується ними як шляхом самовисунення, так і через республіканські в Автономній Республіці Крим осередки політичних партій, виборчі блоки республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій у порядку, визначеному цим Законом.   -13- Кабінет Міністрів України
Проект в цілому слід доопрацювати в частині "республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій" та "виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій" з метою приведення термінології у відповідність до Закону України "Про політичні партії в Україні".  
Враховано   7. Початок виборчого процесу повторних та проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі оголошується виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніше наступного дня після опублікування рішення про їх призначення. 8. Повторні та проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі протягом одного року до дня проведення чергових виборів не проводяться.  
    -14- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Викласти друге речення част.1 ст.5 в такій редакції: "Це право реалізується ними шляхом самовисування, а також через збори громадян з числа депортованих, республіканські в Автономній Республіці Крим осередки політичних партій, виборчі блоки республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій у порядку, визначеному цим Законом."  
Відхилено    
22. РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ      Розділ ІІІ. ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ  
23. Стаття 6. Порядок призначення виборів       
24. Чергові вибори призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим на останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.       
25. Позачергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим призначаються відповідно до Конституції України Верховною Радою України і проводяться в період шести десяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.   -15- Кабінет Міністрів України
У частині другій статті 6 та частині першій статті 26 проекту слова "законодавчими актами України" та "законодавства України" замінити відповідно словами "законами України" та "законів України".  
Враховано    
26. Оголошення про початок виборчої кампанії здійснює Виборча комісія Автономної Республіки Крим відповідно до строків, визначених цим Законом.       
27. Стаття 7. Утворення виборчих округів      Стаття 16. Виборчі округи  
28. Одномандатні виборчі округи утворюються Виборчою комісією Автономної Республіки Крим з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території Автономної Республіки Крим з урахуванням адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.   -16- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити част.1 ст.7 новими абзацами такого змісту: "Виборча комісія Автономної Республіки Крим може утворити виборчі округи для депортованих в порядку, визначеному цим Законом. Для цілей цього Закону депортованими вважаються особи, які були депортовані з території Криму у 1941 та 1944 роках за національною ознакою та їх нащадки, які є громадянами України, постійно проживають на території Автономної Республіки Крим і мають право голосу (далі - депортовані). Підтвердження належності громадян до числа депортованих покладається на управління та відділи з питань міжнаціональних відносин місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим (далі - органи з питань міжнаціональних відносин)."  
Відхилено   1. Вибори депутатів проводяться в багатомандатному окрузі та у 50 одномандатних округах. 2. Багатомандатний округ включає всю територію Автономної Республіки Крим, а також судна, які приписані до портів, розташованих в Автономній Республіці Крим, і в день виборів перебувають у плаванні під Державним Прапором України. 3. Одномандатні округи утворюються виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як за 88 днів до дня чергових виборів з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається виборчою комісією Автономної Республіки Крим на підставі даних відповідного органу виконавчої влади з питань статистики Автономної Республіки Крим. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати, як правило, десяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах.  
    -17- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 7 проекту слово "устрою" замінити словом "поділу".  
Враховано частково    
29. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає Виборча комісія Автономної Республіки Крим.      4. До складу одномандатного округу можуть бути включені відповідні адміністративно-територіальні одиниці, що входять до складу Автономної Республіки Крим або їх частини. Не допускається утворення виборчих округів з територій, що не межують між собою.  
30. Відхилення кількості виборців від середньої по Автономній Республіці Крим кількості виборців у виборчому окрузі не може перевищувати десяти відсотків. Не допускається утворення виборчих округів з територій, які не межують одна з одною.       
31. Повідомлення про утворення одномандатних виборчих округів із зазначенням їх номера, центру, територіальних меж та кількості виборців у кожному виборчому окрузі публікується Виборчою комісією Автономної Республіки Крим у загальнокримських засобах масової інформації не пізніше як за 120 днів до дня виборів.   -18- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У частині 4 статті 7 число "120" замінити на "110".  
Враховано   5. Повідомлення про утворення одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі публікується виборчою комісією Автономної Республіки Крим у засобах масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим у триденний строк з дня прийняття нею відповідного рішення.  
    -19- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В част.4 ст.7 слова і цифри "не пізніше як за 120 днів" замінити словами і цифрами "не пізніше як за 90 днів".  
Відхилено    
32. Територією багатомандатного загальнокримського виборчого округу є вся територія Автономної Республіки Крим, а його центром - місто Сімферополь. Виборцями цього округу є усі громадяни, що проживають в Автономній Республіці Крим і мають виборче право.   -20- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити ст.7 окремою частиною такого змісту: "Місцевості, в яких компактно проживають окремі національні меншини, не повинні виходити за межі одного виборчого округу. У випадках, коли кількість виборців, що належать до національної меншини, є більшою, ніж необхідно для формування одного виборчого округу, округи формуються таким чином, щоб хоч би в одному з них виборці, що належать до національної меншини, становили більшість від кількості виборців у виборчому округу."  
Відхилено    
33. Стаття 8. Утворення виборчих дільниць      Стаття 17. Виборчі дільниці 1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територія кожного одномандатного округу поділяється на виборчі дільниці.  
34. Для проведення голосування і підрахунку голосів територія виборчих округів поділяється на виборчі дільниці.      2. Виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Окружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах одномандатного округу. 3. У стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які приписані до портів Автономної Республіки Крим і в день голосування перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна за умови наявності в цих закладах, установах, на суднах громадян, зазначених у частині першій статті 3 цього Закону.  
35. Виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за поданням районних рад, міських рад, у межах території одномандатних виборчих округів, а у разі відсутності таких подань - на підставі пропозицій голів відповідних рад.   -21- Кабінет Міністрів України
У частині другій статті 8 проекту слова "голів відповідних рад" замінити словами "голів районних рад та міських голів".  
Враховано   4. Військовослужбовці, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим, голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Виборчі дільниці на територіях військових частин (формувань) можуть утворюватися як виняток виборчою комісією Автономної Республіки Крим за поданням відповідної окружної виборчої комісії у разі розташування військової частини (формування) у віддаленій від населеного пункту місцевості. 5. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.  
    -22- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Част.2 ст.8 викласти в такій редакції: "2. Виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у місті рад у межах території виборчих округів, а у разі відсутності таких подань - за пропозиціями відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у місті рад або посадових осіб, що відповідно до закону здійснюють їхні повноваження".  
Відхилено    
36. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів до дня виборів з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.       
37. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються у строк, визначений частиною третьою цієї статті, а у виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Такі виборчі дільниці входять до складу виборчих округів за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин.   -23- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Част.4 ст.8 викласти в такій редакції: "4. військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих, як правило, за межами воїнських формувань (частин). Як виняток, виборча дільниця може бути утворена на території воїнського формування (частини), розташованого у віддаленій від населеного пункту місцевості. Ця виборча дільниця може утворюватися окружною виборчою комісією зі згоди Виборчої комісії Автономної Республіки Крим за спільним поданням окружної виборчої комісії і командира воїнського формування (частини). Військовослужбовцям воїнських формувань (частин) у день проведення виборів для реалізації виборчого права надається звільнення. Забороняється організація прибуття військовослужбовців строкової служби на виборчі дільниці у стройовому порядку."  
Враховано частково   6. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 45 днів до дня виборів. У винятковому випадку виборча дільниця може утворюватися виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як за п'ять днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії.  
38. Виборчі дільниці є спільними для виборів в одномандатному та багатомандатному загальнокримському виборчих округах.   -24- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Частину 5 статті 8 доповнити реченням: "У випадках, якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, - також для виборів народних депутатів України. У випадку, якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, виборчі дільниці утворюються згідно з Законом України "Про вибори народних депутатів України."  
Враховано частково   7. Рішення виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення, а у разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини шостої цієї статті, - не пізніш як за два дні до дня виборів.  
39. Рішення окружної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць, межі кожної виборчої дільниці, склад і місцезнаходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування доводяться до відома населення не пізніш як на п'ятий день після його прийняття.       
40. Стаття 9. Виборчі комісії      Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ Стаття 18. Система виборчих комісій  
41. Вибори організовують і проводять:      1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:  
42. Виборча комісія Автономної Республіки Крим;      1) Центральна виборча комісія; 2) виборча комісія Автономної Республіки Крим;  
43. окружні виборчі комісії;      3) окружні виборчі комісії;  
44. дільничні виборчі комісії.      4) дільничні виборчі комісії.  
45. Комісії утворюються і діють відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України.      2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:  
46. Ніхто не може втручатися у вирішення питань, віднесених до компетенції виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами України.      1) Центральної виборчої комісії - на всю територію Автономної Республіки Крим у випадках, передбачених цим Законом; 2) виборчої комісії Автономної Республіки Крим - на всю територію Автономної Республіки Крим; 3) окружної виборчої комісії - на територію відповідного одномандатного округу; 4) дільничної виборчої комісії - на територію відповідної виборчої дільниці. Стаття 19. Cтатус виборчих комісій 1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. 2. Статус виборчої комісії Автономної Республіки Крим, окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим та окружна виборча комісія є юридичними особами. 4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, встановленого Центральною виборчою комісією.  
47. Стаття 10. Утворення виборчих комісій   -25- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Назву статті 10 та її першу частину викласти у такій редакції: "Стаття 10. Порядок утворення виборчої комісії Автономної Республіки Крим 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим утворюється та її склад у кількості п'ятнадцяти осіб затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим одночасно з призначенням чергових виборів депутатів з обов'язковим пропорційним урахуванням поданих кандидатур від осередків партій кандидатів у депутати, члени яких були обрані на попередніх виборах депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 2. Осередки партій (блоки), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, мають право подати до Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим список осіб від осередків партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних - для включення їх до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим (по одній особі в кожну комісію) за підписом керівника осередку партії (керівників партій, що входять до блоку). До цього списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим, про згоду на участь у її роботі. Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає рішення про включення цих осіб до складу окружних виборчих комісій не пізніше ніж за ___ днів до дня виборів."  
Враховано частково   Стаття 20. Порядок утворення виборчої комісії Автономної Республіки Крим  
48. Виборча комісія Автономної Республіки Крим є органом з організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і утворюється, як правило, одночасно з призначенням виборів, але не пізніш як за 120 днів до дня їх проведення. Строк повноважень Виборчої комісії Автономної Республіки Крим - чотири роки. Виборча комісія Автономної Республіки Крим здійснює свої повноваження до утворення її нового складу. Комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.   -26- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частину 2 ст.10 викласти у такій редакції: "Виборча комісія Автономної Республіки Крим є постійно діючим органом. Їі склад затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 130 днів до дня виборів строком на чотири роки за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим у кількості п'ятнадцяти осіб від партій (блоків), що отримали в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні на останніх виборах народних депутатів України. До складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим можуть входити громадяни України, які мають право голосу і постійно проживають в Автономній Республіці Крим."  
Враховано   1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим є постійно діючим органом. Їі склад затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 100 днів до дня виборів строком на чотири роки за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим у кількості п'ятнадцяти осіб за зверненням організацій партій (блоків), що отримали в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі п'ять і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні на останніх виборах депутатів. 2. До складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим можуть входити громадяни України, які мають право голосу і постійно проживають в Автономній Республіці Крим.  
    -27- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Статтю 10 викласти у такій редакції: "Виборча комісія Автономної Республіки Крим у складі п'ятнадцяти членів комісії за пропозицією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим на підставі подань шести кандидатур Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, шести кандидатур Радою міністрів Автономної Республіки Крим і трьох кандидатур Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим з урахуванням пропозицій осередків політичних партій в Автономній Республіці Крим, органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Голова, заступник голови, секретар Виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів комісії повинні мати вищу юридичну освіту (спеціаліст)."  
Відхилено    
49. Виборча комісія Автономної Республіки Крим утворюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим у складі 15 членів комісії за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з урахуванням представництва республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій. Голова, заступник голови, секретар Виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів комісії повинні мати вищу юридичну освіту.   -28- Кабінет Міністрів України
У частині другій статті 10 щодо утворення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Виборчої комісії Автономної Республіки Крим слід зазначити, що до відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим належить призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим.  
Враховано   3. До складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим не можуть входити кандидати у депутати, уповноважені особи організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, довірені особи кандидатів у депутати, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. 4. Члени виборчої комісії Автономної Республіки Крим на першому засіданні комісії зі свого складу обирають голову, заступника голови та секретаря комісії, які працюють в комісії протягом строку своїх повноважень постійно. 5. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менш як три інші члени комісії повинні мати вищу юридичну освіту. 6. Голова, заступник голови та секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим не можуть бути представниками однієї партії.  
    -29- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Перше речення част.2 ст.10 доповнити такими словами "а також, за поданням меджлісу кримськотатарського народу".  
Відхилено    
    -30- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити перше речення част.2 ст.10 після слів "з урахуванням представництва" словами "зборів громадян з числа депортованих, кандидати у депутати від яких зареєстровані окружною виборчою комісією."  
Відхилено    
    -31- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У другому реченні частини другої ст.10 замінити кількість членів комісії, які повинні мати вищу юридичну освіту, до 6 осіб.  
Враховано    
    -32- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У частині другій статті 10 виключити останнє речення.  
Відхилено    
    -33- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Частину 2 ст.10 викласти у такій редакції: "Виборча комісія Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим у складі 15 членів комісії за пропозицією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим на підставі подань 6 кандидатур Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 6 кандидатур Радою міністрів Автономної Республіки Крим і 3 кандидатур Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим з урахуванням пропозицій осередків політичних партій в Автономній Республіці Крим, органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Голова, заступник голови, секретар Виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів комісії повинні мати вищу юридичну освіту (спеціаліст)."  
Враховано частково    
50. Члени Виборчої комісії Автономної Республіки Крим зі свого складу обирають голову, заступника голови та секретаря комісії. Голова, заступник голови, секретар комісії працюють на постійній основі.   -34- Кабінет Міністрів України
Друге речення частини третьої ст.10 викласти у такій редакції: "Голова, заступник голови та секретар комісії на період виборчої кампанії звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи."  
Відхилено   Стаття 21. Апарат виборчої комісії Автономної Республіки Крим 1. Апарат виборчої комісії Автономної Республіки Крим виконує роботу, спрямовану на забезпечення здійснення комісією повноважень, передбачених цим Законом. 2. Положення про апарат виборчої комісії Автономної Республіки Крим, його структура, а також штат (в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим) затверджуються виборчою комісією Автономної Республіки Крим.  
    -35- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Після част.3 доповнити ст.10 част.4 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних частин: "Виборча комісія має апарат, що утримується за рахунок коштів, які виділяються з бюджету Автономної Республіки Крим, а також може мати позаштатних референтів-консультантів, які здійснюють свою діяльність на громадських засадах".  
Враховано частково    
    -36- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Част.3 ст.10 наприкінці доповнити текстом "з оплатою праці, яка встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, а інші члени - на громадських засадах".  
Враховано частково    
51. Після сформування Виборчої комісії Автономної Республіки Крим відповідно до цього Закону її персональний склад протягом року не можна змінювати більш як на одну третину.   -37- Кабінет Міністрів України
Чaстину четверту ст.10 виключити, оскільки умови щодо зміни складу виборчої комісії передбачені у частинах третій та четвертій статті 16 проекту.  
Враховано    
52. Кожен республіканський в Автономній Республіці Крим осередок політичної партії, виборчий блок республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, список кандидатів у депутати яких зареєстровано для участі у виборах, може на період виборчої кампанії делегувати одного представника до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим для участі в її засіданнях з правом дорадчого голосу. Представником політичної партії, виборчого блоку партій може бути громадянин України, що проживає в Автономній Республіці Крим, має право обирати і не є кандидатом у депутати.   -38- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В останньому реченні част.5 ст.10 виключити слова "що проживає в Автономній Республіці Крим".  
Відхилено    
    -39- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити ст.10 частиною 6 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних частин: "6. Після сформування комісії відповідно до цього Закону протягом строку її повноважень зміни до складу комісії можуть вноситися Верховною Радою Автономної Республіки Крим лише у випадках: порушення комісією або її окремими членами закону; смерті особи, яка входила до складу комісії; вибуття члена комісії на постійне місце проживання за межі Автономної Республіки Крим; припинення громадянства України, а також у зв'язку з особистою заявою члена комісії про складання ним своїх повноважень. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з пропозицією про заміну члена комісії, якщо за це проголосувало не менше двох третин її складу."  
Враховано частково    
53. Окружні виборчі комісії є юридичними особами. Вони утворюються рішенням Виборчої комісії Автономної Республіки Крим із врахуванням представництва республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.   -40- Кабінет Міністрів України
Чaстину шосту ст.10 редакційно доопрацювати з метою визначення за поданням яких органів утворюються окружні виборчі комісії.  
Враховано   Стаття 22. Порядок утворення окружної виборчої комісії 1. Окружна виборча комісія утворюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим у кількості не менше восьми осіб не пізніш як за 80 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями (не більш як на одну особу) керівних органів організацій партій (блоків), які отримали в багатомандатному окрузі п'ять і більше відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні на останніх виборах депутатів. Подання від керівних органів цих організацій партій (блоків) вносяться не пізніш як за 85 днів до дня виборів. До цього подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Підставою для відмови у включенні зазначених осіб до складу окружних виборчих комісій можуть бути лише порушення положень частин четвертої-сьомої цієї статті. 2. У разі, якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше восьми, окружна виборча комісія утворюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим за поданням її Голови у кількості восьми осіб, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від організацій партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті. 3. Організації партій (блоки), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, за винятком організацій партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті, мають право подати до виборчої комісії Автономної Республіки Крим список осіб від організацій партії (блоку) - членів цієї партії (партій, організації яких входять до блоку) або безпартійних - для включення їх до складу конкретних окружних виборчих комісій (по одній особі в кожну комісію) за підписом керівника організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку). До цього списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає рішення про включення цих осіб до складу окружних виборчих комісій не пізніше ніж за 40 днів до дня виборів.  
    -41- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Чaстину шосту ст.10 викласти у такій редакції: "Окружна виборча комісія утворюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим у кількості не менше восьми осіб не пізніш як за 95 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями (не більш як на одну особу) керівних органів організацій партій (блоків), які отримали в багатомандатному виборчому окрузі п'ять і більше відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні на останніх виборах депутатів. Подання від цих органів організацій партій (блоків) вносяться не пізніш як за 105 днів до дня виборів. До цього списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Підставою для відмови у включенні зазначених осіб до складу окружних виборчих комісій можуть бути лише порушення положень частин четвертої-сьомої цієї статті."  
Враховано    
    -42- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити друге речення част.6 ст.10 після слів "із врахуванням представництва" словами "зборів громадян з числа депортованих, кандидати у депутати від яких зареєстровані окружною виборчою комісією".  
Відхилено    
    -43- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Перше речення част.6 ст.10 доповнити такими словами "а також, за поданням меджлісу кримськотатарського народу".  
Відхилено    
    -44- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Част.6 ст.10 після слів "рішенням Виборчої комісії Автономної Республіки Крим" доповнити словами "за поданнями районних, міських рад" , після слів "політичних партій" доповнити словами "списки яких зареєстровані".  
Відхилено    
    -45- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У частині 6 число "90" замінити на "80".  
Відхилено    
    -46- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити ст.10 новою част.7 такого змісту: "При відсутності подання районної, міської ради окружні комісії утворюються рішенням Виборчої комісії Автономної Республіки Крим."  
Враховано частково    
54. Загальна кількість членів окружних виборчих комісій визначається кількістю поданих кандидатур, але не може бути меншою восьми.   -47- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Частину 7 ст.10 викласти в такій редакції: "Загальна кількість членів окружних виборчих комісій визначається кількістю поданих кандидатур, але не може бути більш ніж 21 і менше 8. При поданні до складу окружної виборчої комісії більше 21 кандидатури Виборча комісія Автономної Республіки Крим визначає їх кількість за допомогою рейтингового голосування."  
Враховано частково   4. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і постійно проживають у межах відповідного одномандатного округу або міста, на території якого розташований цей округ. 5. До складу окружної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частинах третій та четвертій статті 20 цього Закону, а також представники організацій партій (блоків) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим.  
55. Голова, заступник голови, секретар окружної виборчої комісії не можуть бути членами однієї політичної партії, виборчого блоку партій.      6. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку).  
56. Повноваження окружної виборчої комісії закінчується через 10 днів після визнання Виборчою комісією Автономної Республіки Крим повноважень депутата, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.      7. Рішення про утворення окружної виборчої комісії та про включення до її складу осіб, зазначених у частині третій цієї статті, підлягають оприлюдненню у засобах масової інформації у відповідному одномандатному окрузі не пізніш як на сьомий день з дня їх прийняття.  
57. Дільничні виборчі комісії утворюються рішенням відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за 45 днів до дня виборів, а у виняткових випадках, як зазначені в частині четвертій статті 8 цього Закону, за 5 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням відповідно сільського, селищного, міського голови чи голови районної в місті ради або за поданням, підписаними щодо кожної кандидатури не менш як однією п'ятою депутатського складу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті ради (при цьому депутат має право ставити підпис лише щодо однієї кандидатури до складу кожної виборчої дільниці) з обов'язковим включенням до складу цих комісій по одному представнику від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, списки яких зареєстровано для участі у виборах у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі, за наявності пропозицій відповідних місцевих осередків цих партій. Загальна чисельність членів дільничних комісій визначається кількістю поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою восьми.   -48- Кабінет Міністрів України
Треба змістовно погодити між собою частини десяту та тринадцяту статті 10 щодо утворення дільничних виборчих комісій.  
Враховано   Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням організації партії (блоку) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі, крім випадків, передбачених частинами дев'ятою - одинадцятою цієї статті. 2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і постійно проживають у межах відповідного одномандатного округу або міста, на території якого розташований цей округ. 3. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше восьми осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії. 4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частинах третій і четвертій статті 20 цього Закону, а також представники організацій партій (блоків) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим. 5. Організації партій (блоки) - суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 40 днів до дня виборів подають до відповідної окружної виборчої комісії список осіб від організації партії (блоку) - членів цієї партії (партій, організації яких входять до блоку) або безпартійних для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідної організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою організації партії (печатками організацій партій, що входять до блоку). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. 6. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, у строк, зазначений у частині п'ятій цієї статті, подає до відповідної окружної виборчої комісії список осіб для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за особистим підписом, який засвідчується головою окружної виборчої комісії або в установленому законом порядку. До цього списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. 7. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого у відповідному одномандатному окрузі.  
    -49- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити перше речення част.10 ст.10 після слів "з обов'язковим включенням до складу цих комісій по одному представнику від" словами "зборів громадян з числа депортованих, кандидати у депутати від яких зареєстровані окружною виборчою комісією".  
Відхилено    
58. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 чоловік, дільничні виборчі комісії утворюються у складі голови комісії, секретаря і 1-3 членів комісії .       
59. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути членами однієї політичної партії, виборчого блоку партій.      8. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо осіб для включення їх до складу дільничних виборчих комісій або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше восьми, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у кількості восьми осіб з урахуванням кандидатур від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі.  
60. У разі, коли рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничну виборчу комісію, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня виборів за поданням відповідних республіканських осередків політичних партій, у тому числі і тих, які входять до виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, список кандидатів у депутати яких зареєстровано для участі у виборах.   -50- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Частину 13 ст.10 виключити.  
Враховано частково   9. Дільнична виборча комісія на судні, яке приписане до порту, що розташований в Автономній Республіці Крим, і в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна за поданням капітана судна у строк, передбачений частиною першою цієї статті. 10. У разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини шостої статті 17 цього Закону дільнична виборча комісія утворюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим одночасно з утворенням виборчої дільниці.  
    -51- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити част.13 ст.10 після слів "за поданням" доповнити словами "зборів громадян з числа депортованих, кандидати у депутати від яких зареєстровані окружною виборчою комісією".  
Відхилено    
61. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються через 10 днів після реєстрації Виборчою комісією Автономної Республіки Крим в установленому законом порядку депутата, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.      11. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення. Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії Центральна виборча комісія: 1) утворює в п'ятиденний строк одномандатні виборчі округи для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крім у разі не утворення їх виборчою комісією Автономної Республіки Крим у встановлений цим Законом строк; 2) утворює в п'ятиденний строк за поданням Голови Центральної виборчої комісії окружні виборчі комісії для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі не утворення їх виборчою комісією Автономної Республіки Крим у встановлений цим Законом строк; 3) встановлює форми списку виборців, протоколів засідань виборчих комісій, посвідчень та інших виборчих документів, передбачених цим Законом; 4) затверджує зразки виборчих скриньок для голосування, печаток і штампів виборчих комісій; 5) реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій та видає їм посвідчення; 6) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону; 7) здійснює інші повноваження відповідно до законів України.  
62. Стаття 11. Повноваження Виборчої комісії Автономної Республіки Крим      Стаття 25. Повноваження виборчої комісії Автономної Республіки Крим  
63. Виборча комісія Автономної Республіки Крим:      Виборча комісія Автономної Республіки Крим:  
64. здійснює на всій території Автономній Республіці Крим контроль за виконанням виборчого законодавства і забезпечує його однакове застосування;      1) організовує підготовку і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 2) здійснює в Автономній Республіці Крим контроль за виконанням цього Закону і забезпечує його однакове застосування;  
65. очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, спрямовує їх діяльність;      3) утворює одномандатні виборчі округи для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим в порядку, встановленому цим Законом;  
66. здійснює методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;   -52- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити статтю 11 пунктами такого змісту: "3) звертається у разі потреби до Конституційного Суду України з питань тлумачення цього Закону, інших законів України; 4) забезпечує в межах, визначених законами України, реалізацію і захист конституційних виборчих прав громадян України, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим, при проведенні виборів депутатів; 5) оголошує про початок виборчої кампанії відповідно до строків, визначених цим Законом; 6) скликає у разі потреби за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня; 7) заслуховує керівників органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів; 8) визнає вибори недійсними, якщо в ході їх проведення або при підрахунку голосів мали місце порушення цього Закону, що вплинули на результати виборів, і приймає рішення про проведення повторних виборів; 9) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень комісій або у разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування решти коштів у Державний бюджет 10) здійснює на виборах депутатів реєстрацію офіційних спостерігачів від інших держав, міжнародних організацій, а також від місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, виборчих блоків відповідно до затвердженого комісією положення про статус спостерігачів, видає їм відповідні документи; 11) затверджує символіку комісії, засновує Грамоту і Почесну Грамоту Виборчої комісії Автономної Республіки Крим; 12) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийнятих в межах її компетенції;" Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів.  
Враховано частково   4) приймає обов'язкові для окружних та дільничних виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону та здійснює методичне забезпечення їх діяльності з питань виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 5) реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, затверджує текст виборчого бюлетеню для голосування в багатомандатному виборчому окрузі; 6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання окружної, дільничної виборчої комісії з питань проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 7) заслуховує інформацію керівників органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
67. розробляє і затверджує кошторис витрат на підготовку та проведення виборів, установлює порядок використання коштів, виділених з державного бюджету на проведення виборів, вирішує питання матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів, здійснює контроль за цільовим використанням коштів;      8) розробляє і затверджує кошторис витрат на підготовку і проведення виборів, встановлює порядок використання коштів, виділених з бюджету Автономної Республіки Крим на підготовку і проведення виборів, вирішує питання матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів;  
68. здійснює контроль за використанням виборчих фондів республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатів у депутати відповідно до вимог цього Закону;      9) контролює використання виборчими комісіями коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділені на підготовку та проведення виборів, із залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим;  
69. утворює виборчі округи, публікує список виборчих округів із зазначенням їх номерів, територіальних меж, центрів та кількості виборців у кожному виборчому окрузі;       
70. реєструє списки кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій та видає республіканським в Автономній Республіці Крим осередкам політичних партій, виборчим блокам республіканських в Автономній Республіці Крим осередкам партій копію рішення про реєстрацію цих списків, а кандидатам у депутати - посвідчення про їх реєстрацію;      10) забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих скриньок, печаток і штампів виборчих комісій; 11) реєструє уповноважених осіб організацій партій (блоків) та видає їм посвідчення встановленого зразка;  
71. реєструє уповноважених осіб республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, видає їм посвідчення;      12) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів організацій партій (блоків), залучає до проведення вибіркових перевірок установу банку, в якій відкрито рахунки відповідних виборчих фондів;  
72. публікує зареєстровані списки кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, передвиборні програми республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій та відомості про кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, які включаються до виборчого бюлетеня у порядку, визначеному цим Законом;   -53- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Пункт 9 ст.11 доповнити словами "публікує відомості про кандидатів у депутати, висунутих зборами громадян з числа депортованих".  
Відхилено   13) забезпечує централізоване виготовлення бланків відкріплювального посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі - відкріплювальне посвідчення) у випадку, передбаченому цим Законом; 14) забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та передає їх окружним виборчим комісіям; 15) встановлює та оприлюднює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, а також оприлюднює результати виборів в одномандатних округах; 16) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів депутатів та приймає щодо них рішення; 17) визнає у випадках, передбачених цим Законом, вибори депутатів недійсними;  
73. встановлює форми виборчих бюлетенів, затверджує текст бюлетеня по багатомандатному загальнокримському виборчому округу, забезпечує його виготовлення;      18) призначає повторні та проміжні вибори у випадках, передбачених цим Законом;  
74. встановлює форми списків виборців, протоколів засідань виборчих комісій, посвідчень та інших виборчих документів, передбачених цим Законом, зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;   -54- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Пункт 11 ст.11 після слів "встановлює форми списків виборців" доповнити словами "в тому числі з числа депортованих, визначає форми колективних клопотань про утворення виборчих округів для депортованих ".  
Відхилено   19) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;  
75. заслуховує повідомлення виборчих комісій, а також органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів;      20) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;  
76. здійснює функції окружної виборчої комісії багатомандатного загальнокримського виборчого округу, встановлює результати виборів по ньому, повідомляє про них через засоби масової інформації;      21) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів організацій партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі;  
77. реєструє обраних депутатів у випадках, передбачених цим Законом;       
78. підбиває підсумки виборів у цілому по Автономній Республіці Крим, інформує про них Верховну Раду Автономної Республіки Крим;      22) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок виборчої комісії Автономної Республіки Крим;  
79. приймає рішення про проведення повторних виборів;       
80. публікує списки обраних депутатів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання, належності до партії, виборчого округу, по якому його обрано;      23) реєструє обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та видає їм посвідчення;  
81. видає тимчасове посвідчення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим особам, які обрані та виконали закони України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;   -55- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
З пункту 18 ст.11 виключити слово "тимчасове".  
Враховано частково    
82. приймає рішення про проведення виборів у одномандатних виборчих округах замість депутатів, які вибули, організовує проведення цих виборів;       
83. розглядає звернення, заяви і скарги щодо рішень і дій або бездіяльності окружних та дільничних виборчих комісій, приймає щодо них рішення;   -56- Кабінет Міністрів України
Пункти 20 і 21 статті 11, пункти 11 і 18 статті 12, пункти 2 і 8 статті 13, частина одинадцята статті 14, частина одинадцята статті 41 та частина друга статті 43 проекту потребують узгодження між собою та статтею 3 Закону України "Про звернення громадян".  
Враховано   24) надсилає до Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим звіт про витрату коштів бюджету Автономної Республіки Крим, виділених на підготовку та проведення виборів, у місячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів;  
84. розглядає заяви юридичних та фізичних осіб стосовно питань, що внесенні до її компетенції, і приймає щодо них рішення;       
85. встановлює форму підписних листів, забезпечує їх зразками окружні виборчі комісії. Має право контролювати достовірність підписів виборців, зібраних на підтримку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій;   -57- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Пункт 22 ст.11 почати зі слів "затверджує текст виборчого бюлетеня по виборчому округу для депортованих" та доповнити словами "а також додатково перевіряти колективні клопотання".  
Відхилено    
86. контролює діяльність окружних виборчих комісій щодо питань забезпечення приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими засобами матеріально-технічного забезпечення виборів;       
87. публікує дати початку і закінчення подання кандидатур у члени виборчих комісій, утворення виборчих комісій, утворення виборчих округів, подання списків кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій та реєстрації кандидатів у депутати, інших заходів, визначених цим Законом;   -58- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Пункт 24 ст.11 після слова "подання" доповнити словами "колективних клопотань".  
Відхилено    
88. визначає порядок використання загальнокримських державних засобів масової інформації у зв'язку з проведенням виборів;      25) встановлює порядок зберігання та передачі виборчих документів до державних архівних установ;  
89. здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.      26) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
90. Стаття 12. Повноваження окружної виборчої комісії      Стаття 26. Повноваження окружної виборчої комісії  
91. Окружна виборча комісія:      1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через 10 днів після дня офіційного оприлюднення виборчою комісією Автономної Республіки Крим результатів виборів. 2. Окружна виборча комісія:  
92. здійснює контроль за виконанням виборчого законодавства України на території виборчого округу;      1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в одномандатному окрузі та в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу;  
93. утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію по виборчому округу, публікує їх список із зазначенням місце знаходження;      2) здійснює в межах території відповідного одномандатного округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, організаціями партій (блоками), кандидатами у депутати;  
94. спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;      3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу; 4) реєструє кандидатів у депутати в одномандатному окрузі та видає їм посвідчення;  
95. реєструє кандидатів у депутати, їх довірених осіб, видає їм відповідні посвідчення;   -59- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити пункт 4 ст.12 словами "реєструє кандидатів у депутати, висунутих зборами громадян з числа депортованих".  
Відхилено   5) реєструє довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, та видає їм посвідчення;  
96. забезпечує видання плакатів із біографічними відомостями про зареєстрованих у них кандидатів у депутати та тезами їх передвиборних програм;      6) утворює виборчі дільниці, крім виняткового випадку утворення виборчої дільниці, передбаченого частиною шостою статті 17 цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію в одномандатному окрузі;  
97. затверджує текст виборчого бюлетеня по виборчому округу, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і доставку їх дільничним виборчим комісіям;      7) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону; 8) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;  
98. встановлює результати виборів у виборчому окрузі, приймає рішення про обрання депутата, видає йому тимчасове посвідчення;   -60- Кабінет Міністрів України
Пункт 7 статті 12 потребує узгодження з частиною першою статті 44 у частині визначення повноважень щодо видачі тимчасового посвідчення.  
Враховано   9) вирішує питання використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку та проведення виборів, у порядку, встановленому виборчою комісією Автономної Республіки Крим;  
99. повідомляє населення про результати виборів у виборчому окрузі через засоби масової інформації;      10) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на території виборчого округу;  
100. проводить підрахунок голосів, поданих на території виборчого округу по багатомандатному загальнокримському виборчому округу, передає відповідні відомості до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим;      11) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів про кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, передає їх дільничним виборчим комісіям та кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі в порядку, встановленому цим Законом;  
101. організовує проведення повторного голосування, а також виборів замість депутата, який вибув;      12) разом з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб організацій партій (блоків) з виборцями на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, - організовує ці зустрічі;  
102. розглядає звернення, заяви, скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає щодо них рішення;      13) затверджує текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі; 14) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, а також бланки відкріплювальних посвідчень у випадку, передбаченому цим Законом ;  
103. розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями; контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщенням, транспортом, зв'язком і розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів;      15) передає дільничним виборчим комісіям виборчі скриньки, печатки, штампи; 16) встановлює підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу;  
104. заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, відповідних місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань проведення виборів;   -61- Кабінет Міністрів України
У пункті 13 ст.12 слова "місцевих адміністрацій" замінити словами "місцевих державних адміністрацій".  
Відхилено   17) встановлює результати виборів депутата в одномандатному окрузі, приймає рішення про обрання депутата в цьому окрузі; 18) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності обставин, передбачених статтею 77 цього Закону; 19) призначає повторне голосування у випадках, передбачених цим Законом;  
105. контролює достовірність підписів кандидатів у депутати по одномандатному виборчому округу;   -62- Кабінет Міністрів України
Прoект 14 ст.12 після слів "достовірність підписів" доповнити словами "зібраних на підтримку".  
Враховано   20) вносить подання до виборчої комісії Автономної Республіки Крим щодо визнання недійсними виборів депутата в одномандатному окрузі у випадках та в порядку, передбачених цим Законом;  
106. сприяє проведенню виборчої кампанії кандидатів у депутати на рівноправній основі; узгоджує з відповідними органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями порядок та місця розміщення агітаційних матеріалів;      21) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;  
107. сприяє проведенню зустрічей кандидатів у депутати з виборцями на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, а також за місцем проживання виборців;      22) реєструє офіційних спостерігачів в одномандатному окрузі;  
108. здійснює контроль за використанням виборчого фонду кандидатами у депутати відповідно до вимог цього Закону;      23) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів на території одномандатного округу та приймає щодо них рішення;  
109. розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви, скарги щодо організації та проведення виборів на території виборчого округу, приймає щодо них рішення, а в разі необхідності звертається до Центральної Виборчої комісії або до суду;   -63- Кабінет Міністрів України
У пункті 18 ст.12 слова "Центральної Виборчої комісії" замінити словами "Виборчої комісії Автономної Республіки Крим".  
Враховано   24) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому виборчою комісією Автономної Республіки Крим;  
110. здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.      25) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
111. Стаття 13. Повноваження дільничної виборчої комісії      Стаття 27. Повноваження дільничної виборчої комісії  
112. Дільнична виборча комісія:      1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через 10 днів після дня офіційного оприлюднення виборчою комісією Автономної Республіки Крим результатів виборів. 2. Дільнична виборча комісія:  
113. перевіряє відповідність списку виборців на виборчій дільниці;      1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів;  
114. забезпечує можливість ознайомлення виборців зі списком виборців, приймає і розглядає заяви про помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;      2) уточнює список виборців Автономної Республіки Крим, подає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до нього зміни;  
115. завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;      3) забезпечує можливість ознайомлення виборців із виборчими списками кандидатів у депутати від організацій партій (блоків), з передвиборними програмами цих організацій партій (блоків), відомостями про всіх кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, їх передвиборними програмами, а також з рішеннями, опублікованими виборчою комісією Автономної Республіки Крим, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;  
116. створює умови для ознайомлення виборців зі списками і відомостями про кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, їх передвиборними програмами, а також зі списками кандидатів, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі та їх передвиборними програмами;   -64- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
У пункті 4 ст.13 після слів "зі списками і відомостями про" доповнити словами "кандидатів у депутати, висунутих зборами громадян з числа депортованих".  
Відхилено   4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування; 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок; 6) вносить зміни до виборчих бюлетенів у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим чи відповідної окружної виборчої комісії;  
117. забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;       
118. організовує голосування на виборчій дільниці;      7) організовує на виборчій дільниці голосування;  
119. проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці;      8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці; 9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених статтею 77 цього Закону;  
120. розглядає заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці і приймає щодо них рішення;      10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;  
121. здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.      11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
122. Стаття 14. Організація роботи виборчих комісій      Стаття 28. Організація роботи виборчих комісій  
123. Основною формою роботи виборчих комісій є її відкриті засідання. Засідання комісії скликаються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови комісії. У разі відсутності голови дільничної комісії виборчої дільниці, де кількість виборців не перевищує 50 чоловік, засідання цієї комісії скликається секретарем комісії.      1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.  
124. У разі відсутності голови, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії воно може бути скликане не менш як третиною членів комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час і місце засідання.      2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.  
125. Перше засідання комісії скликається не пізніше ніж на третій робочий день після її утворення, а наступні - в міру необхідності.      3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю; у разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини шостої статті 17 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після дня її утворення.  
126. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів осіб, що входять до складу комісії, присутніх на засіданні комісії.   -65- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Встановлений у част.4 ст.14 кворум для засідань виборчої комісії, є недостатнім.  
Враховано   4. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.  
127. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а у разі не виконання ними з будь-яких причин своїх функцій комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.      5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний. 6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії. 7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.  
128. На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою або головуючим на засіданні і секретарем комісії.      8. Виборча комісія на вимогу однієї третини комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.  
129. Особи, які входять до складу виборчої комісії і не погоджуються з прийнятим рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, яка є невід'ємним додатком до протоколу засідання.      9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в день виборів, в приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без запрошення комісії лише кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидата у депутати, зареєстрованого у відповідному одномандатному окрузі (разом не більше двох осіб - від однієї організації партії (блоку), кандидата у депутати), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).  
130. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими.      10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу. Комісія не може позбавити цього права зазначених осіб за вчинення дій, спрямованих на здійснення ними своїх прав, передбачених цим Законом.  
131. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.      11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні).  
132. На засіданнях комісій мають право бути присутніми кандидати в депутати, уповноважені особи від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, довірені особи кандидатів у депутати, офіційні спостерігачі громадських організацій України та інших держав, міжнародних організацій, а також представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні і інші особи.   -66- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити статтю 14 частинами 11,12 і 13 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних частин: "11. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами її складу. Комісія не може позбавити цього права зазначених осіб за вчинення дій, направлених на виконання ними своїх обов'язків, передбачених цим Законом. 12. Рішення виборчої комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії. 13. Рішення виборчої комісії щодо розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; назву рішення; дату і місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що обумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення виборчої комісії вищого рівня або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину; рішення підписується головуючим на засіданні."  
Враховано   12. Рішення виборчої комісії приймається на її засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії. 13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні. 14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії. 15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом. 16. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.  
133. Приймати документи та звернення, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії. Усі документи та звернення реєструються в порядку, встановленому комісією.      17. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
134. Виборчі комісії можуть залучати для здійснення передбачених цим Законом функцій, виконання технічної роботи відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, які виділяються відповідним комісіям на підготовку і проведення виборів.      18. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників.  
135. Стаття 15. Оскарження рішень виборчих комісій       
136. Рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені республіканськими в Автономній Республіці Крим осередками політичних партій, виборчими блоками республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій та їх уповноваженими особами, кандидатами у депутати та їх довіреними особами, а також виборцями до виборчої комісії вищого рівня, яка приймає рішення протягом трьох днів з моменту надходження скарги, а у разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчих комісій менше ніж за п'ять днів до виборів чи в день їх проведення - негайно; або оскаржені до суду протягом 10 днів після прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності на порушення цього Закону, якщо інший порядок оскарження не встановлено законом.   -67- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити ст.15 частинами 2-9 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних частин: "2. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії не пізніше 24 години дня виборів, а до виборчої комісії вищого рівня або суду - не пізніше 24 години дня, слідуючого за днем виборів. 3. Скарга повинна містити: 1) назву виборчої комісії або суду, до якого подається скарга; 2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України, або точну назву і місце перебування юридичної особи - заявника скарги; 3) суть порушуваного питання; 4) зазначення вимог; 5) викладення обставин і зазначення доказів, що заявник скарги обґрунтовує свої вимоги; 6) підпис заявника скарги (представника юридичної особи) із зазначенням дати. 4. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а в день виборів або наступного дня - негайно. 5. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини третьої цієї статті, повертається заявнику (представнику юридичної особи-заявника) з відповідними роз'ясненнями не пізніше наступного дня з дня надходження скарги. 6. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи зобов'язані за дорученням виборчої комісії перевірити обставини і вжити відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у встановлений виборчою комісією строк, але не пізніше як у п'ятиденний строк з дня одержання доручення, а якщо доручення отримане менше як за п'ять днів до дня виборів, у день виборів або наступного дня - негайно. 7. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, подовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду. 8. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду, і про той самий предмет, і за тих самих підстав вона подана виборчій комісії, виборча комісія призупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію і комісію вищого рівня про надходження скарги або про набрання законної сили рішенням суду не пізніше як на другий день з дня надходження скарги або набрання законної сили рішенням суду відповідно. 9. Якщо рішення виборчої комісії скасоване судом, рішення щодо цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасоване, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня і прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути відповідне питання."  
Враховано    
137. У випадках, які вимагають додаткової перевірки, скарги можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніш дня виборів.       
138. Рішення Виборчої комісії Автономної Республіки Крим можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду.       
139. Суди і органи прокуратури організовують свою роботу, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний для реалізації виборчих прав розгляд заяв та скарг.   -68- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити ст.15 після част.4 частиною п'ятою такого змісту: "5. Рішення, дії та бездіяльність виборчих комісій, пов'язані з процедурами організації виборів в одномандатних виборчих округах для депортованих, можуть бути оскаржені зборами виборців (в особі їх голови), кандидатами або їх довіреними особами, республіканськими в Автономній Республіці Крим осередками політичних партій, виборчими блоками республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, а також виборцями до суду. Скарги на рішення, дії та бездіяльність виборчих комісій, пов'язані з процедурами організації виборів в одномандатних виборчих округах для депортованих, розглядаються судом в термін не більше трьох днів з моменту надходження скарги."  
Відхилено    
140. Скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, подані з порушенням встановлених законом строків, розгляду не підлягають.       
141. Стаття 16. Статус осіб, які входять до складу виборчих комісій      Стаття 29. Статус члена виборчої комісії  
142. До складу виборчих комісій можуть входити громадяни України, що проживають у Автономній Республіці Крим, які мають право голосу і не є кандидатами у депутати, їх довіреними особами, уповноваженими особами республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, близькими та родичами кандидата у депутати (чоловік, дружина, їх діти, батьки, рідні брати і сестри).      1. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. 2. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 32 цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.  
143. Ніхто не може бути одночасно членом більше ніж однієї виборчої комісії. У разі реєстрації особи, яка входить до складу виборчої комісії, кандидатом у депутати, довіреною особою кандидата або уповноваженою особою республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій її повноваження вважаються припиненими з дня такої реєстрації, а щодо особи, яка входить до складу Виборчої комісії Автономної Республіки Крим з дня прийняття рішення про це в порядку, передбаченому частиною першою статті 10 цього Закону.      3. Член виборчої комісії має право: 1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії; 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії; 3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня; 4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території; 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України; 6) на звільнення за рішенням відповідної виборчої комісії від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі; 7) на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час участі у засіданнях виборчої комісії та виконання її окремих доручень.  
144. Протягом строку повноважень виборчої комісії зміни до її складу можуть вноситися органом, що утворив виборчу комісію, лише у випадках порушення комісією або окремими особами, які входять до її складу, закону, смерті особи, що входить до складу комісії, або вибуття її за межі України, а також у зв'язку з особистою заявою особи про складання своїх повноважень у комісії або у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті.   -69- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У статті 16 недостатньо чітко викладені підстави дострокового припинення повноважень членів виборчих комісій. Не визначено можливі випадки дострокового припинення повноважень самих комісій та утворення нових.  
Враховано   4. Член виборчої комісії зобов'язаний: 1) додержуватися Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів; 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії; 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.  
145. Комісія може звернутися до органу, який її утворив, з пропозицією про зміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує не менше двох третин від її складу. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися з пропозицією до Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про зміну члена комісії, якщо за це проголосувало не менше двох третин від її складу; Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, розглянувши цю пропозицію, вносить відповідне подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.      5. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України. 6. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти організацій партій (блоків), кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.  
146. Виборча комісія Автономної Республіки Крим має апарат, який утримується за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету.   -70- Кабінет Міністрів України
У частині п'ятій статті 16 слова "державного бюджету" замінити словами "бюджету Автономної Республіки Крим".  
Враховано   Стаття 30. Припинення повноважень окружної, дільничної виборчої комісії Повноваження окружної, дільничної виборчої комісії припиняються через 10 днів після офіційного опублікування результатів виборів депутатів у відповідному одномандатному окрузі. Повноваження окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою, за поданням органів прокуратури або за рішенням суду у разі порушення комісією Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, цього та інших законів України. Стаття 31. Припинення повноважень члена виборчої комісії 1. Повноваження члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим припиняються достроково Верховною Радою Автономної Республіки Крим у зв'язку з: 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії; 2) припиненням його громадянства України; 3) відкликанням його партією (блоком), за зверненням якої його було включено до складу виборчої комісії; 4) втратою партією (блоком), за зверненням якої його було включено до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу; 5) вибуттям на період до дня виборів за межі Автономної Республіки Крим, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії; 6) систематичним невиконанням покладеним на нього обов'язків; 7) реєстрацією його кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови у разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим одночасно з виборами народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; 8) реєстрацією його представником чи уповноваженою особою організації партії (блоку), довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та офіційним спостерігачем, а також представником чи уповноваженою особою партії (блоку), довіреною особою кандидата у народні депутати України, кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови у разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим одночасно з виборами народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; 9) порушенням ним відповідно до рішення суду законодавства України про вибори; 10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину; 11) входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; 12) визнанням його недієздатним; 13) його смертю. 2. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії. 3. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 4-13 частини першої цієї статті, та у зв'язку з: 1) відкликанням його організацією партії (блоком), кандидатом у депутати, зареєстрованим у відповідному одномандатному окрузі, за поданням якої (якого) особу було включено до складу виборчої комісії; 2) втратою організацією партії (блоком), за поданням якої (якого) особу було включено до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі, за поданням якого особу було включено до складу виборчої комісії; 3) вибуттям на період до дня виборів за межі одномандатного виборчого округу або населеного пункту, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії. 4. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня припинення повноважень члена комісії, але не пізніш як напередодні дня виборів, затверджує членом цієї комісії іншу особу замість тієї, повноваження якої припинено, у порядку, встановленому цим Законом. 5. У разі дострокового припинення повноважень окружної, дільничної виборчої комісії або зменшення її кількісного складу нижче від межі, встановленої у статтях 22 та 23 цього Закону, відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень виборчої комісії або її члена, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено, у порядку, встановленому цим Законом. До затвердження нового складу комісії або включення до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено (у разі, коли це тягне за собою неправомочність комісії), її повноваження виконує комісія вищого рівня або за її рішенням ці повноваження можуть бути покладені на комісію, повноваження якої припинено. 6. У разі систематичного невиконання головою, заступником голови, секретарем або іншим членом виборчої комісії Автономної Республіки Крим покладених на нього обов'язків виборча комісія може звернутися до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині четвертій цієї статті. 7. У разі систематичного невиконання головою, заступником голови, секретарем або іншим членом окружної, дільничної виборчої комісії покладених на нього обов'язків окружна, дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частинах четвертій та п'ятій цієї статті. 8. При виникненні підстав, передбачених у пунктах 1, 2, 5, 6, 8, 11-13 частини першої, пункті 2 частини третьої цієї статті, повноваження члена (членів) комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а передбачених у пунктах 3, 4, 7, 9, 10 частини першої та пунктах 1, 3 частини третьої цієї статті - з моменту прийняття рішення про припинення його (їх) повноважень.  
    -71- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити ст.16 частинами 6, 7, 8 такого змісту: "6. Член виборчої комісії має право: 1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд комісії; 2) виступати на засіданнях комісії, ставити до учасників засідання питання, вносити пропозиції відповідно до повноважень комісії; 3) за дорученням виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня; 4) знайомитися з документами виборчої комісії і виборчих комісій нижчого рівня; 5) на відшкодування шкоди, завданої його здоров'ю, під час виконання обов'язків члена виборчої комісії, у порядку, встановленому законодавством. Член виборчої комісії має й інші права відповідно до цього й інших законів України. 7. Член виборчої комісії зобов'язаний: 1) дотримувати Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань організації підготовки і проведення виборів; 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії; 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього відповідно до їх розподілу в комісії. 8. Повноваження члена виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної виборчої комісії."  
Враховано частково    
147. Стаття 17. Оплата праці членів виборчих комісій      Стаття 32. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії  
148. За рішенням окружної, дільничної виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар та окремі члени відповідної комісії можуть бути на період виборчої кампанії звільненні від виконання виборчих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці членів комісії здійснюється виконавчими органами відповідних рад за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для проведення виборчої кампанії.   -72- Кабінет Міністрів України
У першому реченні частини першої статті 17 слово "виборчих" замінити словом "виробничих", а після слів "окремі члени відповідної комісії" додати слова "але не більше трьох осіб".  
Враховано   1. Робота голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії Автономної Республіки Крим оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим. 2. Робота члена окружної, дільничної виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів. 3. Розмір заробітної плати члена окружної, дільничної виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи і вищим від розміру заробітної плати депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим - голови постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють), крім членів комісії, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, в день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
    -73- Кабінет Міністрів України
Друге речення частини першої статті 17 викласти у такій редакції: "Оплата праці членів комісії здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених для проведення виборчої кампанії."  
Враховано    
149. Розмір заробітної плати членів окружних та дільничних комісій визначається Кабінетом Міністрів України і не може бути нижчим за середню заробітну плату за місцем основної роботи та перевищувати розмір заробітної плати народного депутата України.   -74- Кабінет Міністрів України
Чaстину другу ст.17 викласти у такій редакції: "2. Розмір заробітної плати членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим, членів окружних та дільничних виборчих комісій, звільнених на період виборчої кампанії від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, визначається Кабінетом Міністрів України і не може бути нижчим за середню заробітну плати за місцем основної роботи та перевищувати розмір заробітної плати народного депутата України."  
Враховано частково   5. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому виборчою комісією Автономної Республіки Крим. Стаття 33. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів депутатів 1. Виборці, організації партій (блоки), кандидати у депутати мають право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, а виборчі комісії - суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті. 2. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, а також акти та дії об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутріорганізаційної діяльності або до їх виключної компетенції, можуть бути оскаржені до суду. 3. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до виборчої комісії вищого рівня або до суду. 4. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються до місцевого суду за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці.. 5. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим, окружної виборчої комісії та членів цих комісій оскаржуються до апеляційного суду міста Сімферополя. 6. Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня виборів, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана до відповідної виборчої комісії не пізніше двадцять четвертої години дня виборів, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем виборів. 7. Скарга, подана до виборчої комісії, повинна містити: 1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга; 2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника скарги; 3) суть порушеного питання; 4) зазначення вимог; 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обгрунтовує свої вимоги; 6) підпис заявника скарги (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати. 8. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана в день виборів чи у наступний за ним день, - невідкладно. 9. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини сьомої цієї статті, повертається заявнику скарги (представнику юридичної особи - заявника) з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги. 10. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у п'ятиденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за п'ять днів до дня виборів, у день виборів чи в наступний за ним день, - невідкладно. 11. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду. 12. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги чи про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день відповідно з дня надходження скарги чи набрання законної сили рішенням суду. 13. Якщо рішення виборчої комісії скасовано судом, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. 14. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання. 15. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні в день виборів і в наступний за днем виборів день, таким чином, щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом.  
    -75- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити проект новим розділом ІІІ такого змісту: "Розділ ІІІ. Особливості організації виборів в одномандатних виборчих округах для депортованих Стаття 18. Організація утворення одномандатних виборчих округів для депортованих 1. Виборча комісія не пізніше як за сімдесят днів до утворення одномандатних виборчих округів розглядає питання про попереднє обрахування кількості одномандатних виборчих округів для депортованих на всій території Автономної Республіки Крим, а також визначає межі передбачуваних округів. 2. Попередньо обрахована кількість одномандатних виборчих округів для депортованих повинна складати таку долю загальної кількості одномандатних виборчих округів, яка є пропорційною кількості виборців з числа депортованих по відношенню до кількості виборців в одномандатних виборчих округах. 3. Кількість виборців та межі одномандатних виборчих округів для депортованих визначаються відповідно до частини третьої статті 7 цього Закону. 4. Виборча комісія не пізніше ніж за шістдесят днів до утворення одномандатних виборчих округів публікує у загальнокримських та місцевих друкованих і аудіовізуальних засобах масової інформацію про можливість створення одномандатних виборчих округів для депортованих, передбачувану кількість таких округів та їх межі. Стаття 19. Ініціювання утворення одномандатних виборчих округів для депортованих 1. Громадяни з числа депортованих можуть ініціювати утворення виборчих округів для депортованих. Для початку збирання підписів під колективним клопотанням про утворення виборчих округів для депортованих (далі-колективне клопотання) до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим подається складена в довільній формі заява, підписана не менше як двадцяттю громадянами з числа депортованих, які постійно проживають на території передбачуваного округа. У заяві зазначається про утворення ініціативної групи по збору підписів на підтримку утворення виборчих округів для депортованих, із скликання і проведення зборів громадян з числа депортованих (далі - ініціативна група), її назва, а також передбачуваний округ для діяльності цієї ініціативної групи. Напроти кожного підпису зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (якщо воно є), громадянство, місце проживання, серія та номер паспорта особи, яка поставила свій підпис. Заява про створення ініціативної групи та початок збору підписів на підтримку утворення виборчих округів для депортованих може бути подана протягом 14 днів починаючи з дня наступного після опублікування Виборчою комісією Автономної Республіки Крим інформації про можливість створення таких округів. Кількість ініціативних груп не обмежується. Одна і та сама особа не може входити до складу декількох ініціативних груп. 2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим перевіряє достовірність викладеної у заяві інформації про членів ініціативної групи. В разі відсутності у заяві неправдивої інформації Виборча комісія Автономної Республіки Крим у триденний термін з дня подачі заяви приймає рішення про видачу ініціативній групі форм колективного клопотання для збору підписів на території передбачуваного округа за місцем проживання членів ініціативної групи, забезпечує виготовлення форм колективного клопотання в обсязі, достатньому для збору передбаченої у статті 20 цього Закону кількості підписів депортованих. 3. У формі колективного клопотання зазначається: "Ми, громадяни України з числа депортованих, висловлюємо своє бажання брати участь у виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим по одномандатному виборчому округу для депортованих та підтримуємо його утворення". Форма колективного клопотання містить графи: порядковий номер, прізвище, ім"я, по батькові (якщо воно є), домашня адреса, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, особистий підпис виборця, дату проставлення підпису. У формі передбачається місце для підпису члена ініціативної групи, який організовує збір підписів під цим колективним клопотанням, вказуються його прізвище, ім'я, по батькові (якщо воно є), а також місце для підпису посадової особи органу з питань міжнаціональних відносин. 4. Забороняється внесення даних про одну і ту саму особу та її підпису більше ніж до одного колективного клопотання. 5. Допускається збір підписів на колективних клопотаннях, самостійно виготовлених за встановленою формою. 6. До клопотань для збору підписів на підтримку утворення виборчих округів для депортованих мають право вноситись лише дані та підписи депортованих, які вважаються такими за цим Законом. 7. Ініціативна група збирає підписи та не пізніше ніж за десять днів до утворення одномандатних виборчих округів подає до органів з питань міжнаціональних відносин заповнені форми колективних клопотань для перевірки належності осіб, які поставили свої підписи у колективному клопотанні, до депортованих. 8. Зазначені органи здійснюють перевірку поданих документів протягом не більше п'яти днів з дня їх подання. В разі непідтвердження відомостей про окремих осіб, внесених до клопотань, або визнання підписів недійсними у списках, напроти прізвища таких осіб посадовою особою органу з питань міжнаціональних відносин робиться відповідна відмітка. Недійсними вважаються підписи, які насильно зібрані або підроблені, якщо про це у письмовій формі заявить громадянин, якого примусили підписатись або за якого проставили підпис. Перевірені колективні клопотання скріпляються підписом посадової особи органу з питань міжнаціональних відносин, яка здійснювала перевірку. 9. Ініціативна група подає колективні клопотання, оформлені згідно з вимогами цієї статті, до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим у термін не пізніше як за п'ять днів до дня утворення одномандатних виборчих округів. Стаття 20. Утворення виборчих округів для депортованих 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим підраховує кількість підписів у колективних клопотаннях по кожному окремому передбачуваному виборчому округу для депортованих. При підрахунку непідтверджені та визнані недійсними підписи не враховуються. 2. Одномандатний виборчий округ для депортованих утворюється Виборчою комісією Автономної Республіки Крим, якщо це підтримано більше ніж половиною (п'ятдесят відсотків плюс один голос) депортованих, які постійно проживають в його межах. Одномандатний виборчий округ для депортованих також утворюється шляхом об'єднання декількох округів для депортованих, в яких кількість підписів була меншою встановленої в абзаці першому цієї частини при дотриманні положень частини третьої статті 7 цього Закону. Загальна кількість одномандатних виборчих округів для депортованих визначається після підрахунку підписів по кожному передбачуваному округу, а також після об'єднання декількох округів. 3. Рішення про утворення виборчих округів для депортованих із зазначенням їх кількості і меж оформлюється протоколом Виборчої комісії Автономної Республіки Крим. Виписки із протоколу видаються ініціативним групам, які подали заяву згідно зі статтею 19 цого Закону. Повідомлення про утворення одномандатних виборчих округів для депортованих публікується Виборчою комісією Автономної Республіки Крим у загальнокримських та місцевих засобах масової інформації. Стаття 21. Утворення окружних виборчих комісій в одномандатних виборчих округах для депортованих Окружні виборчі комісії в одномандатних виборчих округах для депортованих утворюються згідно зі статтею 10 цього Закону." У зв'язку з цим змінити нумерацію усіх послідуючих розділів та статей проекту.  
Відхилено    
150. РОЗДІЛ III. СПИСКИ ВИБОРЦІВ      Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ  
151. Стаття 18. Списки виборців, порядок їх складання та уточнення      Стаття 34. Порядок складання списків виборців Автономної Республіки Крим  
152. Списки виборців складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад по кожній виборчій дільниці. До списків виборців включаються всі громадяни України, яким на день виборів виповнюється вісімнадцять років та які на момент складання списку постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці і мають право голосу.   -76- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити частину 1 ст.18 після слова "міських" текстом "(міст, де немає районних рад)" і далі за текстом.  
Враховано   1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, які постійно проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті, на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради.  
    -77- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Част.1 ст.18 доповнити реченнями такого змісту: "До організації складання списків виборців в округах для депортованих залучаються ініціативні групи, утворені відповідно до статті 19 цього Закону."  
Відхилено    
153. За відсутності точних відомостей про дату (місяць і рік) народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.       
154. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання виборця. Прізвища виборців зазначаються в списку виборців у порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці.   -78- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Част.3 ст.18 доповнити реченням такого змісту: "Встановлення належності громадян, включених у списки виборців в округах для депортованих, до депортованих полкладається на органи з питань міжнаціональних відносин."  
Відхилено   2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців Автономної Республіки Крим (далі - списки виборців) по кожній виборчій дільниці (крім дільниць, зазначених у частинах третій та четвертій статті 17 цього Закону) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніш як за 25 днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність передачі списків виборців дільничним виборчим комісіям несуть особи, які їх підписали.  
155. Списки виборців-військовослужбовців, які голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин, подаються командирами військових частин до виконавчого комітету відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах ( де вони утворені) рад.   -79- Кабінет Міністрів України
У частині четвертій статті 18 слова "виконавчого комітету відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад" замінити словами "виконавчого органу відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад" з метою узгодження змісту статті 18.  
Враховано   3. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які постійно проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за 25 днів до дня виборів. 4. Військовослужбовець строкової служби за умови його постійного проживання до призову на військову службу в Автономній Республіці Крим включається до списку виборців відповідної виборчої дільниці для участі у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим на підставі відомостей, поданих командиром військової частини (формування) в порядку і строки, передбачені частиною третьою цієї статті. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцем строкової служби в день виборів йому надається відпустка не менш як на чотири години.  
156. Списки виборців, підписані керівником виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (де її утворено) ради передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 45 днів до дня виборів.   -80- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Част.5 ст.18 після слів "у місті (де її утворено) ради" доповнити словами "а списки виборців в округах для депортованих - додатково підписані керівником органу з питань міжнаціональних відносин".  
Відхилено   5. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які приписані до портів, розташованих в Автономній Республіці Крим, і в день виборів перебувають у плаванні під Державним Прапором України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, установ, капітанами суден не пізніш як за 20 днів до дня виборів.  
157. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність передачі списків виборців дільничним виборчим комісіям несуть особи, які їх підписали.       
158. Дільнична виборча комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подаються для загального ознайомлення, а також для перевірки їх правильності.      6. У разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини шостої статті 17 цього Закону списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у частині п'ятій цієї статті закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань).  
159. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі відповідних документів, що засвідчують їх особу та місце проживання.   -81- Кабінет Міністрів України
У частині восьмій статті 18 мова має йти не про документи, що засвідчують особу, а, насамперед, про документи, що підтверджують громадянство України.  
Враховано   7. До списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу та які на день складання списків постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці (для дільниць, утворених відповідно до частини другої статті 17 цього Закону) або в день виборів перебуватимуть на території відповідної виборчої дільниці за умови, що вони постійно проживають в Автономній Республіці Крим (для дільниць, утворених відповідно до частин третьої та четвертої статті 17 цього Закону).  
160. Виборці, які вибули з території виборчої дільниці після оприлюднення списків виборців, на підставі відповідних документів виключаються головою дільничної виборчої комісії із списку виборців.       
161. Громадянам забезпечується можливість ознайомитися із списком виборців і перевірити правильність відомостей, внесених щодо них.       
162. Кожний громадянин України має право оскаржувати рішення дільничних виборчих комісій про неправильності в списках виборців, в тому числі про невключення, неправильне включення до списку виборців або виключення його із списку виборців, а також про допущені інші помилки. Заява виборця розглядається дільничною виборчою комісією у дводенний строк, а напередодні і в день виборів - негайно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.   -82- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити розділ ІІІ після статті 18 новою статтею такого змісту: "Стаття 19. Право виборця на виключення зі списків виборців у виборчому окрузі для депортованих та на вибір одномандатного округа для голосування Депортовані, які не бажають брати участь у виборах в одномандатних виборчих округах для депортованих, за їх заявою виключаються сільськими, селищними, міськими радами із списків виборців в округах для депортованих і включаються до списків одномандатного виборчого округу. Виборець за своїм бажанням може бути включений у список та брати участь у голосуванні тільки в одному з одномандатних округів: в одномандатному виборчому окрузі для депортованих або в одномандатному виборчому окрузі."  
Відхилено   8. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), адреса місця постійного проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.  
163. Стаття 19. Випадки особливого порядку складання списків виборців      Стаття 35. Порядок внесення змін до списку виборців та ознайомлення виборців з ним  
164. Особливий порядок складання списків виборців передбачається для військовослужбовців та членів їх сімей, виборців, які тимчасово перебувають на день виборів за межами виборчої дільниці, до списку виборців якої вони занесені, або за межами України.      1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частинах першій, третій - п'ятій статті 34 цього Закону, після чого він підписується головою та секретарем комісії, скріплюється печаткою комісії і не пізніш як за 10 днів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини шостої статті 17 цього Закону - не пізніш як за три дні до дня виборів подається для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. 2. Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи організації партії (блоку) має право запросити у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування для ознайомлення будь-які документи, що містять інформацію про місце постійного проживання громадян, на підставі яких складалися списки виборців.  
165. Списки виборців на виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, при представництвах України за кордоном, а також на суднах, які перебувають на день виборів у плаванні, складаються дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, що надаються відповідно керівниками зазначених закладів або капітанами суден.      3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. 4. Виборець, який пізніше ніж за 15 днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списків виборців, може звернутися до дільничної виборчої комісії із заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та одного із документів, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону, дільнична виборча комісія видає виборцю відкріплювальне посвідчення за формою, що затверджується Центральною виборчою комісією. У списку виборців при цьому зазначаються дата видачі та номер відкріплювального посвідчення, ставляться підписи виборця, який отримав посвідчення, та члена дільничної виборчої комісії, який його видав. У день виборів відкріплювальне посвідчення не видається. У разі втрати виборцем відкріплювального посвідчення воно повторно не видається. 5. Відкріплювальні посвідчення мають єдину на всій території Автономної Республіки Крим нумерацію і є документами суворої звітності. 6. У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим одночасно з виборами народних депутатів України застосовується відкріплювальне посвідчення, передбачене Законом України "Про вибори народних депутатів України". 7. Порядок виготовлення, передачі окружним та дільничним виборчим комісіям, вилучення та погашення невикористаних відкріплювальних посвідчень встановлюється Центральною виборчою комісією. 8. Бланки відкріплювальних посвідчень передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 15 днів до дня виборів, а у разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини шостої статті 17 цього Закону - у день першого засідання комісії.  
166. У виняткових випадках на виборчих дільницях, утворених у місцях тимчасового перебування виборців, списки виборців можуть бути складені не пізніш як за три дня до дня виборів.      9. Виборець, який прибув до дня виборів включно до населеного пункту не за місцем свого проживання і відповідно до частини четвертої цієї статті був виключений із списку виборців, включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії до списку виборців на підставі його заяви, одного із документів, зазначеного у частині другій статті 3 цього Закону, та відкріплювального посвідчення, яке долучається до списку виборців. 10. Дільнична виборча комісія при включенні до списку виборців осіб відповідно до частин п'ятої, шостої статті 34 цього Закону, на підставі відомостей, наданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, повідомляє протягом двох днів окружну виборчу комісію одномандатного округу, до якого належить виборча дільниця, про включення до списку виборців цих осіб, та про місце їх постійного проживання. 11. Окружна виборча комісія, яка отримала повідомлення, зазначене у частині десятій цієї статті, забезпечує невідкладну передачу цього повідомлення до дільничної виборчої комісії за місцем постійного проживання виборця, включеного відповідно до частин п'ятої, шостої статті 34 цього Закону, до списку виборців в іншому місці. Дільнична виборча комісія на підставі цього повідомлення приймає рішення про виключення виборця із списку виборців на цій виборчій дільниці. У списку виборців при цьому замість підпису виборця зазначається "вибув", а також вказуються номери одномандатного округу та виборчої дільниці, де згідно з повідомленням виборець включений до списку виборців, зазначається дата прийняття рішення про виключення виборця із списку виборців на виборчій дільниці та ставиться підпис члена дільничної виборчої комісії, який вніс у список виборців ці відомості. 12. Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Скарга, пня повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України. 2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.одана до дільничної виборчої комісії не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана напередодні дня виборів, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у п'ятиденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана в день виборів, - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування. 13. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється. Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ Стаття 36. Фінансування виборів депутатів 1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів виборчих фондів організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах. 2. Організація партії (блок), кандидатів у депутати від якої (якого) зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язані утворити свої виборчі фонди, що формуються в порядку, встановленому цим Законом. Стаття 37. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим 1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим здійснюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим, яка є головним розпорядником цих коштів. 2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів депутатів за поданням виборчої комісії Автономної Республіки Крим щорічно передбачається окремим рядком у постанові Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим. 3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, у тому числі на друкування інформаційних плакатів організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, публікацію в засобах масової інформації передвиборних програм організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, час мовлення на радіо і телебаченні, виготовлення підписних листів у порядку, встановленому цим Законом, здійснюються виборчою комісією Автономної Республіки Крим та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених виборчою комісією Автономної Республіки Крим кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у бюджеті Автономної Республіки Крим. 4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені бюджетом Автономної Республіки Крим, перераховуються виборчій комісії Автономної Республіки Крим у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу. 5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій. 6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій одномандатного округу, що затверджується виборчою комісією Автономної Республіки Крим. 7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому виборчою комісією Автономної Республіки Крим разом з Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим. 8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти бюджету Автономної Республіки Крим на рахунок виборчої комісії Автономної Республіки Крим. Орган Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим у триденний строк інформує виборчу комісію Автономної Республіки Крим про повернення цих коштів на її рахунок. 9. Окружна виборча комісія в десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до виборчої комісії Автономної Республіки Крим фінансовий звіт про надходження та використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим на підготовку і проведення виборів депутатів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією разом з Міністерством фінансів України. 10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим та відповідними органами Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим. 11. Відшкодування кредиторської заборгованості окружних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень за умов незавершеного фінансування виборів депутатів у межах коштів, передбачених бюджетом Автономної Республіки Крим на підготовку і проведення виборів, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим до закінчення фінансового року. Стаття 38. Виборчий фонд організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі 1. Організація партії (блок), кандидатів у депутати від якої (якого) зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, зобов'язані відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніше ніж за 30 днів до дня виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду організації партії (блоку) є копія рішення виборчої комісії Автономної Республіки Крим про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку організації партії (блоку), а виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, - копія рішення окружної виборчої комісії про його реєстрацію. 2. Порядок відкриття і закриття рахунку виборчого фонду організації партії (блоку), кандидата у депутати, зазначених у частині першій цієї статті (далі - рахунок виборчого фонду), встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією. 3. Організація партії (блок), кандидатів у депутати від якої (якого) зареєстровано в багатомандатному окрузі, відкриває рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Сімферополі. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, відкриває рахунок виборчого фонду в установі банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії. Перелік установ банку, в яких повинні відкриватися рахунки виборчих фондів, встановлюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим. Зазначені організації партії (блок), кандидат у депутати мають право відкрити лише один рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті. 4. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду здійснюється у безготівковій формі. 5. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду та іншими банківськими операціями, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує. 6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду організації партії (блоку), кандидата у депутати, зазначених у частині першій цієї статті, повідомляє про відкриття рахунку та його реквізити відповідно виборчу комісію Автономної Республіки Крим, відповідну окружну виборчу комісію. 7. Інформація про відкриття рахунку відповідного виборчого фонду та його реквізити одноразово публікується виборчою комісією Автономної Республіки Крим в засобах масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим, окружною виборчою комісією - в одному з республіканських або комунальних місцевих друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Подальша інформація про реквізити рахунку виборчого фонду публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок відповідного виборчого фонду. 8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється за день до дня виборів. 9. У разі призначення повторного голосування в одномандатному окрузі використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про повторне голосування. 10. Рахунок виборчого фонду закривається установою банку на п'ятнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів у відповідному окрузі. Стаття 39. Розпорядники виборчого фонду 1. Організація партії (блок) із числа своїх уповноважених осіб, зазначених у статті 64 цього Закону, призначає не більше двох розпорядників виборчого фонду. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, із числа своїх довірених осіб, зазначених у статті 65 цього Закону, призначає одного розпорядника виборчого фонду або сам розпоряджається своїм виборчим фондом. Розпорядники виборчого фонду мають виключне право на використання коштів виборчого фонду згідно із законами України. 2. Розпорядники коштів виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду. 3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає розпоряднику виборчого фонду потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду. 4. Розпорядники виборчого фонду організації партії (блоку) зобов'язані не пізніш як на п'ятий день після дня виборів подати до виборчої комісії Автономної Республіки Крим фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду. Розпорядник виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, зобов'язаний не пізніш як на п'ятий день після дня виборів (у разі включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на п'ятий день після дня повторного голосування) подати фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду до окружної виборчої комісії. Форма фінансового звіту встановлюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніше ніж за 85 днів до дня виборів. Стаття 40. Формування виборчого фонду та використання його коштів 1. Виборчий фонд організації партії (блоку) формується за рахунок коштів організації партії (організацій партій, що входять до виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим. 2. Виборчий фонд кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, формується за рахунок його коштів та добровільних внесків фізичних осіб, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим. 3. Гранична сума витрат виборчого фонду організації партії (блоку) не може перевищувати п'тидесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, - двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 4. Добровільний внесок (внески) фізичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку), одного кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, не може перевищувати однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 5. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду: 1) іноземним громадянам та особам без громадянства; 2) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду; 3) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині шостій цієї статті). 6. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином одного із документів, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса постійного місця проживання громадянина. 7. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів. 8. Розпорядник виборчого фонду має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок добровільного внеску, а у разі неможливості такого повернення зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим. 9. У разі надходження добровільного внеску (внесків) від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною четвертою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску (внесків), на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а у разі неможливості такого повернення - до бюджету Автономної Республіки Крим. 10. Розпорядник виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до бюджету Автономної Республіки Крим. 11. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється вибірково виборчою комісією Автономної Республіки Крим, окружними виборчими комісіями та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади з питань зв'язку. 12. Кошти виборчого фонду, не використані організаціями партій (блоками), за рішенням керівного органу організації партії (блоку), прийнятим у семиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються на поточний банківський рахунок організації партії (організацій партій, що входять до блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження відповідного рішення організації партії (блоку). У разі неприйняття у цей строк організацією партії (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення виборчою комісією Автономної Республіки Крим результатів виборів. 13. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі або рішення про визнання виборів у цьому окрузі недійсними. 14. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати залишки коштів його виборчого фонду на восьмий день з дня оприлюднення відповідного рішення у безспірному порядку перераховуються до бюджету Автономної Республіки Крим. 15. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а у разі неможливості такого повернення - до бюджету Автономної Республіки Крим. Стаття 41. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів 1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими виборчою комісією Автономної Республіки Крим нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинен  
167. РОЗДІЛ IV. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ      Розділ VІІ. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ  
168. Стаття 20. Загальний порядок висування кандидатів у депутати      Стаття 42. Загальний порядок висування кандидатів у депутати  
169. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України і реалізується республіканськими в Автономній Республіці Крим осередками політичних партій, виборчими блоками республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій та безпосередньо громадянами шляхом самовисування.   -83- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Част.1 ст.20 після слів "осередків партій" доповнити словами "зборами громадян з числа депортованих".  
Відхилено   1. Кандидатів у депутати може висувати зареєстрована територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим організація партії за умови, що партія, організація якої їх висуває (партії, організації яких входять до блоку), легалізована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів. 2. Громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, може самовисунутися кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі шляхом подання заяви до окружної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі (далі - заяви про самовисунення). 3. Громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати в багатомандатному чи одномандатному окрузі.  
170. Виборчі блоки республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій можуть утворюватись відповідно до законодавства України осередками політичних партій, які зареєстровані Міністерством юстиції України.      Стаття 43. Порядок утворення виборчого блоку 1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше організаціями партій, зазначеними у частині першій статті 42 цього Закону, на підставі рішень зборів (конференції) кожної з цих організацій партій. Таке рішення підписується керівником організації партії та скріплюється печаткою. 2. Керівники або представники організацій партій, які наділені зборами (конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками організацій партій, що утворили блок. 3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати: 1) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування; 2) норми представництва на спільних зборах (конференції) від організацій партій, що входять до блоку, та спосіб делегування членів партії на ці збори (конференцію); 3) порядок проведення спільних зборів (конференції) організацій партій, що входять до виборчого блоку, щодо висування кандидатів у депутати; 4) порядок прийняття рішень спільними зборами (конференцією); 5) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від організацій партій, що входять до виборчого блоку.  
171. Одна і та ж особа може бути включена лише до одного списку кандидатів у депутати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій та одночасно висунута лише в одному одномандатному виборчому окрузі.   -84- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 20 треба доповнити положенням про те, що одна і та ж особа не може бути одночасно висунута кандидатом у депутати по багатомандатному та по одномандатному виборчому округу.  
Враховано   4. Про утворення виборчого блоку повідомляється виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як за п'ять днів до дня проведення спільних зборів (конференції). До повідомлення додаються угода про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів зборів (конференцій) організацій партій з рішеннями про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками організацій партій, що утворили виборчий блок, та скріплені печатками цих організацій партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених після оголошення про початок виборчого процесу Міністерством юстиції України або за його дорученням територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.  
172. Стаття 21. Порядок висування кандидатів у депутати в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі      Стаття 44. Порядок висування кандидатів у депутати організацією партії (блоком)  
173. Республіканські в Автономній Республіці Крим осередки політичних партій висувають кандидатів у депутати єдиним списком для участі у виборах по багатомандатному загальнокримському виборчому округу. Кількість кандидатів від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, внесених до єдиного списку кандидатів, не може перевищувати встановленого цим Законом складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Республіканський в Автономній Республіці Крим осередок політичної партії може висунути лише один список кандидатів у депутати.   -85- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 21 слова "перевищувати встановленого цим Законом" замінити словами "перевищувати половини встановленого цим Законом", що узгоджуватиметься зі змістом частини другої статті 1 проекту.  
Враховано   1. Висування кандидатів у депутати організацією партії (блоком) розпочинається за 80 днів і закінчується за 60 днів до дня виборів. 2. Організація партії (блок) може висувати кандидатів у депутати в багатомандатному та в одномандатних округах. 3. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, не може перевищувати кількості депутатів, встановленої у пункті 1 частини четвертої статті 2 цього Закону. Усі кандидати у депутати, висунуті організацією партії (блоком), включаються до єдиного виборчого списку організації партії (блоку). 4. Організація партії (блок) може висунути в кожному одномандатному окрузі не більше ніж одного кандидата у депутати. 5. Організація партії (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом партії, організація якої висуває кандидата у депутати (членом партії, організація якої входить до блоку), або позапартійного громадянина, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом.  
    -86- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Частину 1 ст.21 перед словами "висувають кандидатів" доповнити словами "виборчі блоки республіканських в Автономної Республіки Крим осередків політичних партій".  
Враховано частково    
174. Формування списків кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій здійснюється вищими статутними органами республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій у визначений ними спосіб.      6. Організація партії, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку.  
175. До списку кандидатів у депутати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії включаються члени відповідного республіканського в Автономній Республіці Крим осередку партії або безпартійні громадяни у послідовності, визначеній регіональним осередком політичної партії. Включення до цього списку членів інших партій не допускається.      7. Висування кандидатів у депутати організацією партії здійснюється на зборах (конференції) організації партії, а блоком - на спільних зборах (конференції) організацій партій, що входять до блоку. Збори (конференції) організації партії (спільні збори (конференція) організацій партій, що входять до блоку), на яких здійснюється висування кандидатів у депутати, проводяться відповідно до статуту партії (статутів партій, організації яких входять до блоку), а також відповідно до угоди про утворення блоку - у разі висування кандидатів у депутати спільними зборами (конференцією) організацій партій, що входять до блоку.  
176. Черговість розташування кандидатів у депутати у списку визначають відповідно республіканські в Автономній Республіці Крим осередки політичної партії. Ця черговість не може бути замінена після реєстрації списку Виборчою комісією Автономної Республіки Крим.   -87- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частиною 4 ст.21 передбачено неможливість змінювати черговість розташування кандидатів у списку після реєстрації його виборчою комісією АРК. Проте проект передбачає вибуття кандидатів з балотування, отже зміни так чи інакше відбуватимуться.  
Враховано   8. Висування кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від організації партії (блоку) з визначенням їх черговості в цьому списку за формою, встановленою виборчою комісією Автономної Республіки Крим. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї організації партії (одного блоку).  
177. Висування до списків кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій для участі у виборах по багатомандатному загальнокримському виборчому округу розпочинається за 90 днів і закінчується за 50 днів до дня виборів. У випадку призначення позачергових виборів висування до списків кандидатів розпочинається за 60 днів і закінчується за 35 днів до дня виборів.   -88- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У частині 5 ст.21 числа "90" і "50" змінити відповідно на "115" і "95".  
Враховано частково   9. У протоколі зборів (конференції) організації партії (спільних зборах (конференції) організацій партій, що входять до блоку) зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса постійного місця проживання, номер одномандатного виборчого округу у разі висування осіб кандидатами у депутати в одномандатних округах, підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати, які висуваються в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, які висуваються в одномандатних округах. Протокол підписується головуючим на зборах (конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником організації партії (керівниками організацій партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою організації партії (організацій партій, що входять до блоку).  
178. Представники республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій подають до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим витяг з протоколу їх відповідного вищого статутного органу про формування списку кандидатів у депутати, підписаний представником республіканського в Автономній Республіці Крим осередку партії. Після цього Виборча комісія Автономної Республіки Крим протягом доби видає їх представникам необхідну кількість підписних листів установленої форми.   -89- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити законопроект статтями 22,23,24 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: "Стаття 22. Порядок утворення виборчого блоку 1. Виборчий блок може бути утворений на період проведення однієї виборчої кампанії після оголошення Виборчою комісією Автономної Республіки Крим про початок виборів двома і більше місцевими (Автономної Республіки Крим) осередками політичних партій, що виявили бажання об'єднатися для участі у виборчій кампанії на підставі рішень цих організацій. Рішення про утворення виборчого блоку приймається на зборах (конференції) кожним з місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що виявили бажання об'єднатися для участі у виборчій кампанії, підписується її керівником і скріплюється печаткою. 2. Представники місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, наділені повноваженнями зборами (конференцією) по утворенню виборчого блоку, складають угоду про його утворення. 3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати: порядок проведення спільних зборів (конференції) по висуненню кандидатів у депутати і прийняття ним рішень; норми представництва на спільні збори, (конференцію) від місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що утворили виборчий блок; умови функціонування керівних органів виборчого блоку; умови висунення і норми представництва кандидатів у депутати від місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що утворили виборчий блок; зобов'язання щодо участі місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії по внесенню грошової застави або щодо збирання підписів виборців на підтримку списку кандидатів у депутати, формування виборчого фонду виборчого блоку та інших питань, що регламентують діяльність виборчого блоку. Угода підписується представниками місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що утворили виборчий блок, і скріплюється їхніми печатками. Стаття 23. Реєстрація виборчого блоку 1. Виборчий блок реєструється Виборчою комісією Автономної Республіки Крим. 2. Представники виборчого блоку, уповноважені спільними зборами (конференцією) на реєстрацію виборчого блоку, для його реєстрації подають такі документи: 1) заяву про реєстрацію виборчого блоку; 2) нотаріально завірені копії статутів місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що утворили виборчий блок; 3) нотаріально завірені копії свідоцтв про реєстрацію Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що утворили виборчий блок; 4) протоколи зборів (конференцій) місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій з рішеннями про участь у створенні виборчого блоку; 5) угода про утворення виборчого блоку. Відсутність одного з документів, зазначених у цій частині або неналежне їх оформлення є підставою для відмови у реєстрації виборчого блоку. 3. Документи, зазначені в частині другій цієї статті, розглядаються Виборчою комісією Автономної Республіки Крим протягом п'яти днів з дня їх надходження. Копія постанови Виборчої комісії Автономної Республіки Крим про реєстрацію виборчого блоку видається представникам місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що утворили виборчий блок, а також публікується в газетах "Крымские известия" і "Крымская газета" протягом п'яти днів з дня його прийняття. 4. До складу виборчого блоку після його реєстрації не можуть входити інші місцеві (Автономної Республіки Крим) осередки політичних партій. 5. Місцевий (республіканський) осередок політичної партії може входити лише до одного виборчого блоку. 6. Місцевий (республіканський) осередок політичної партії, що відмовився від подальшої самостійної участі у виборах депутатів і подали заяву про скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі, мають право ввійти до іншого виборчого блоку для участі у виборах депутатів у порядку, передбаченому цим Законом. 7. У разі відмови виборчого блоку від участі у виборах депутатів або відмови місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії від участі у виборах депутатів у складі виборчого блоку Виборча комісія Автономної Республіки Крим скасовує свою постанову про реєстрацію виборчого блоку протягом п'яти днів з дня надходження відповідного рішення керівного органу. 8. Місцевий (республіканський) осередок політичної партії, що входив до виборчого блоку, який відмовився від участі у виборах депутатів, має право брати участь у цих виборах у складі іншого виборчого блоку у порядку, передбаченому цим Законом. Стаття 24. Висунення кандидатів у депутати виборчим блоком 1. Висунення кандидатів у депутати виборчим блоком у єдиному багатомандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим здійснюється на спільних зборах (конференції) місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що утворили виборчий блок, і оформляється у вигляді списку кандидатів у депутати, що висуваються від виборчого блоку. Список кандидатів у депутати формується відповідно до норм представництва кандидатів у депутати від місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що утворили виборчий блок, встановлених угодою про його утворення. Черговість кандидатів у депутати визначається спільними зборами (конференцією). 2. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються від виборчого блоку в єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі, не може перевищувати загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, встановленого Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України. 3. У протоколі спільних зборів (конференції) про висунення кандидатів у депутати в єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі зазначається: дата і місце їх проведення, кількість зареєстрованих учасників, порядок денний, відомості про кандидатів у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, партійність, посада (зайняття), місце роботи й адреса місця проживання) і результати голосування щодо питання про висунення кандидатів у депутати. Протокол спільних зборів (конференції), список учасників зборів (конференції) і список кандидатів у депутати, що додаються до нього, підписуються головуючим і секретарем спільних зборів (конференції). 4. Виборчий блок може висувати кандидатами в депутати осіб, які є членами місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що утворили виборчий блок, або безпартійних громадян".  
Враховано частково   10. Про час і місце проведення зборів (конференції) організації партії або спільних зборів (конференції) організацій партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник організації партії (керівники організацій партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі виборчу комісію Автономної Республіки Крим не пізніш як за п'ять днів до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) за дорученням голови виборчої комісії Автономної Республіки Крим має право бути присутнім член виборчої комісії Автономної Республіки Крим. 11. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висунення кандидатів у депутати заздалегідь повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначається організаторами заходу. Стаття 45. Умови реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку організації партії (блоку) 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку організації партії (блоку), за умови отримання таких документів: 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником організації партії (керівниками організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою організації партії (печатками організацій партій, що входять до блоку); 2) копії свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, організація якої висунула кандидатів у депутати (копії свідоцтв про реєстрацію партій та їх статутів, організації яких входять до блоку, який висунув кандидатів у депутати), засвідчені після оголошення про початок виборчого процесу безоплатно Міністерством юстиції України або за його дорученням територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим; 3) копії свідоцтва про реєстрацію організації партії (копії свідоцтв про реєстрацію організацій партій, що входять до блоку), засвідченої після оголошення про початок виборчого процесу безоплатно територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим; 4) витягу з протоколу зборів (конференції) організацій партій про утворення виборчого блоку, засвідченого підписами керівників організацій партій, що входять до блоку, та скріпленого печатками цих організацій партій і угоди про утворення виборчого блоку - у разі висунення кандидатів у депутати блоком; 5) витягу з протоколу зборів (конференції) організації партії (спільних зборів (конференції) організацій партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від організації партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною дев'ятою статті 44 цього Закону. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником організації партії (керівниками організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою організації партії (печатками організацій партій, що входять до блоку); 6) виборчого списку кандидатів у депутати від організації партії (блоку) за формою, встановленою виборчою комісією Автономної Республіки Крим; 7) заяв осіб, включених до виборчого списку організації партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї організації партії (блоку) із зобов'язанням у разі обрання депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим скласти представницький мандат, який відповідно до законів України несумісний з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах; 8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку організації партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття, місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу постійного місця проживання із зазначенням часу проживання в Автономній Республіці Крим, відомості про наявність чи відсутність судимості; 9) передвиборної програми організації партії (блоку), викладеної державною мовою, а за бажанням організації партії (блоку) - і російською, кримськотатарською чи іншими мовами, обсягом до чотирьох тисяч восьмисот друкованих знаків; 10) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, встановленою Міністерством фінансів України; 11) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з не менш як двадцятьма п'ятьма тисячами підписів виборців на підтримку виборчого списку організації партії (блоку), у тому числі не менше ніж по сімсот підписів виборців у кожному із двох третин районів та міст республіканського значення Автономної Республіки Крім; 12) фотографій осіб, включених до виборчого списку організації партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими виборчою комісією Автономної Республіки Крим. 2. Документи, подані до виборчої комісії Автономної Республіки Крім після оголошення про початок виборчого процесу, в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 43 цього Закону, повторно не подаються.  
179. Стаття 22. Порядок висування кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах   -90- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Назву статті 22 викласти в такій редакції: "Порядок висування кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах та одномандатних виборчих округах для депортованих".  
Відхилено   Стаття 46. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі  
180. Кандидати у депутати в одномандатних виборчих округах висуваються на зборах (конференціях) республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків партій, що висунули списки кандидатів у депутати і списки яких зареєстровані Виборчою комісією Автономної Республіки Крим, при цьому республіканський в Автономній Республіці Крим осередок політичної партії, виборчий блок республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій може висунути лише одного кандидата у депутати в кожному окрузі.      1. Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати, висунутого організацією партії (блоком) у відповідному одномандатному окрузі, за умови пред'явлення ним одного із документів, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону, та за умови отримання таких документів: 1) заяви особи, висунутої кандидатом у депутати, про реєстрацію кандидатом у депутати із зобов'язанням у разі обрання депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим скласти представницький мандат, який відповідно до законів України несумісний з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах; 2) копії свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, організація якої висунула кандидата у депутати в одномандатному окрузі (копії свідоцтв про реєстрацію партій, організації яких входять до блоку, який висунув кандидата у депутати в одномандатному окрузі), засвідченої після оголошення про початок виборчого процесу безоплатно Міністерством юстиції України або за його дорученням територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим; 3) копії свідоцтва про реєстрацію організації партії (копії свідоцтв про реєстрацію організацій партій, що входять до блоку), засвідченої після оголошення про початок виборчого процесу безоплатно територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим; 4) витягу з протоколу зборів (конференції) організацій партій про утворення виборчого блоку, засвідченого підписами керівників організацій партій, що входять до блоку, та скріпленого печатками цих організацій партій, і угоди про утворення виборчого блоку - у разі висунення кандидатів у депутати виборчим блоком;  
181. Збори (конференції) республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків партій проводяться відповідно до статуту партій або угоди між республіканськими в Автономній Республіці Крим осередками політичних партій про утворення виборчого блоку.      5) витягу з протоколу зборів (конференції) організації партії (спільних зборів організацій партій, що входять до блоку) про висунення у відповідному одномандатному окрузі кандидата у депутати, який повинен містити відомості, передбачені частиною дев'ятою статті 44 цього Закону. Витяг з протоколу зборів (конференції) організації партії (спільних зборів організацій партій, що входять до блоку) повинен бути засвідчений керівником організації партії (керівниками організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою організації партії (печатками організацій партій, що входять до блоку);  
182. Громадяни України за умови додержання вимог, передбачених статтею 3 цього Закону, мають право на самовисування кандидатами у депутати шляхом подачі заяви про бажання балотуватися кандидатом у депутати до окружної виборчої комісії.   -91- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити ст.22 після частини третьої частинами четвертою-десятою такого змісту: "4. Кандидати у депутати в одномандатних виборчих округах для депортованих висуваються на зборах громадян з числа депортованих (далі - збори). 5. Право скликати збори мають ініціативні групи, які подали до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим заяви в порядку, передбаченому у статті 19 цього Закону, отримали форми колективних клопотань і представили до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим колективні вимоги з підтвердженими та визнаними підписами не менше 4 відсотків депортованих у відповідному окрузі для депортованих, що підтверджено довідкою Виборчої комісії Автономної Республіки Крим. 6. Про дату проведення зборів їх ініціатори повідомляють відповідну дільничу і окружну виборчу комісію, а також Виборчу комісію Автономної Республіки Крим не менше ніж за сім днів. 7. Ініціативна група складає список присутніх на зборах із зазначенням прізвища, ім"я, по батькові (якщо воно є), місця проживання, громадянства, вказанням належності до громадян з числа депортованих. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ста громадян з числа депортованих. У зборах можуть брати участь спостерігачі від дільничої і окружної виборчої комісії, а також Виборчої комісії Автономної Республіки Крим. 8. На зборах обирається голова та секретар, ведеться протокол. Голова та секретар зборів обираються на період функціонування зборів. Голова або секретар в цей період можуть бути переобрані зборами. 9. До порядку денного зборів включаються питання висування кандидатів у депутати, обрання представників до складу дільничих та окружних виборчих комісій, а також до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим. 10. Збори висувають одного кандидата в депутати. Кандидатом у депутати може бути висунутий в тому числі громадянин, який не є депортованим. Рішення щодо висування кандидата у депутати та представників до складу виборчих комісій приймаються простою більшістю голосів. Протокол підписується головою та секретарем зборів. В разі, якщо у зборах брали участь спостерігачі від дільничої і окружної виборчої комісії, а також Виборчої комісії Автономної Республіки Крим, протокол також підписується спостерігачами. Спостерігачі можуть вказувати в протоколі свої зауваження щодо відповідності організації і проведення зборів вимогам цього Закону. 11. Збори скликаються по мірі необхідності головою або за пропозицією не менше третини членів зборів і діють протягом усього пероду виборчої кампанії."  
Відхилено   6) автобіографії кандидата у депутати обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу постійного місця проживання із зазначенням часу проживання в Автономній Республіці Крим, відомості про наявність чи відсутність судимості; 7) передвиборної програми кандидата у депутати, викладеної державною мовою, а за бажанням кандидата у депутати і російською, кримськотатарською чи іншими мовами, обсягом до двох тисяч друкованих знаків; 8) декларації про майно та доходи за рік, що передує року подання документів, кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, встановленою Міністерством фінансів України; 9) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з не менш як п'ятистами підписів виборців відповідного одномандатного округу на підтримку кандидата у депутати; 10) фотографії кандидата у депутати за розмірами та у кількості, встановленими виборчою комісією Автономної Республіки Крим.  
183. Висування кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах починається за 90 днів і закінчується за 60 днів до дня виборів.   -92- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У частині 4 ст.22 число "90" замінити на "80".  
Враховано частково   2. Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати у відповідному одномандатному окрузі, який самовисунувся у цьому окрузі у строки, зазначені у частині першій статті 44 цього Закону, за умови пред'явлення ним одного із документів, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону, отримання заяви про самовисунення та документів, передбачених пунктами 1, 6-10 частини першої цієї статті. 3. Документи, подані до відповідної окружної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу в порядку, передбаченому частиною другою статті 47 цього Закону, повторно не подаються. Стаття 47. Збір підписів виборців на підтримку виборчого списку організації партії (блоку), кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі 1. Організація партії (блок), яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, звертається до виборчої комісії Автономної Республіки Крім із заявою про намір збирати підписи виборців на підтримку виборчого списку організації партії (блоку) та про видачу підписних листів. До заяви, підписаної керівником організації партії (керівниками організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою організації партії (печатками організацій партій, що входять до блоку), додаються документи, передбачені пунктами 2 - 5 частини першої статті 45 цього Закону, якщо вони не були подані раніше відповідно до частини четвертої статті 43 цього Закону. 2. Особа, висунута кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі, звертається до окружної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на його підтримку та про видачу підписних листів. Така заява подається до відповідної окружної виборчої комісії особисто з пред'явленням одного із документів, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону. До заяви додається автобіографія кандидата у депутати обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття, місце роботи), партійність, склад сім'ї, адресу місця постійного проживання із зазначенням часу проживання в Автономній Республіці Крим, відомості про наявність чи відсутність судимості, а у разі висунення її організацією партії (блоком) до заяви додається і копія свідоцтва про реєстрацію партії, організація якої висунула кандидата у депутати (копії свідоцтв про реєстрацію партій, організації яких входять до блоку, який висунув кандидата у депутати, та копія угоди про утворення виборчого блоку), а також копія свідоцтва про реєстрацію організації партії (копії свідоцтв організацій партій, що входять до блоку). Копія свідоцтва про реєстрацію партії повинна бути засвідчена після оголошення про початок виборчого процесу безоплатно Міністерством юстиції України або за його дорученням територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, копія свідоцтва про реєстрацію організації партії (копії свідоцтв про реєстрацію організацій партій, що входять до блоку) - територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, а копія угоди про утворення виборчого блоку - керівниками організацій партій, що входять до блоку. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, окружна виборча комісія у п'ятиденний строк з дня надходження до виборчої комісії заяви про видачу підписних листів і доданих до неї документів, зазначених відповідно у частині першій, другій цієї статті, приймають відповідне рішення. Підписні листи видаються виборчою комісією Автономної Республіки Крим, окружними виборчими комісіями не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про їх видачу відповідно уповноваженим особам організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, кандидату у депутати, висунутому в одномандатному окрузі, або, за його письмовим дорученням, оформленим відповідно до цивільного законодавства України, іншій особі у кількості, необхідній для збору визначеної цим Законом кількості підписів виборців на їх підтримку, з урахуванням десятивідсоткового резерву. 4. Організація партії (блок), кандидат у депутати, висунутий в одномандатному окрузі, має право виготовляти будь-яку кількість підписних листів друкарським способом з неухильним дотриманням встановленої форми підписного листа.  
    -93- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Частину четверту ст.22 доповнити її після слів "виборчих округах" словами "та одномандатних виборчих округах для депортованих".  
Відхилено    
184. Стаття 23. Підписний лист      Стаття 48. Підписний лист  
185. Підписні листи видаються виборчими комісіями особам, які подали заяви про намір балотуватися кандидатом у депутати, та представникам республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій після висунення списків кандидатів у депутати. Допускається також збір підписів на підписних листах, самостійно виготовлених додатково за встановленою формою. До початку збору підписів виборців на підписних листах, в яких має бути зазначено повну назву і реквізити республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій або відповідне прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і проживання, партійність особи, яка подала заяву про намір балотуватися кандидатом у депутати, відповідна виборча комісія проставляє дату видачі та свою печатку.   -94- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
З частини 1 ст.23 виключити слова "Допускається також збирання підписів на підписних листах, самостійно виготовлених додатково за встановленою формою."  
Враховано   1. Форми підписних листів на підтримку виборчих списків організації партії (блоку), від якої (якого) висунуто кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, та на підтримку кандидата в депутати, висунутого в одномандатному окрузі, встановлюються Центральною виборчою комісією. 2. Підписний лист повинен містити: 1) повну назву організації партії (блоку), повні назви організацій партій, що входять до блоку, від яких висунуто кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, чи прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і адресу постійного місця проживання, партійність кандидата в депутати, висунутого в одномандатному окрузі; 2) відомості про особу, яка збирає підписи виборців (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, адреса постійного місця проживання, один із документів, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону, за наявності - номер телефону); 3) повну назву населеного пункту, в якому проводиться збір підписів (села, селища, міста, району у місті, а також району Автономної Республіки Крим, до складу якого входить населений пункт). 3. Підписний лист повинен мати графи: 1) порядковий номер виборця у підписному листі; 2) прізвище, ім'я та по батькові виборця; 3) рік народження виборця (для виборців, яким у рік виборів виповнюється вісімнадцять років, - число, місяць та рік народження); 4) громадянство; 5) адреса постійного місця проживання виборця в Автономній Республіці Крим; 6) назва, номер і серія одного із документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, що посвідчує особу виборця; 7) дата проставлення підпису виборцем; 8) особистий підпис виборця.  
186. Підписний лист на підтримку республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, або особи, яка подала заяву про намір балотуватися кандидатом у депутати, затверджується Виборчою комісією Автономної Республіки Крим і повинен містити такі відомості:      Стаття 49. Порядок збирання та передачі підписів виборців до виборчих комісій 1. Підписи виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, за письмовим дорученням відповідно уповноваженої особи організації партії (блоку), кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, можуть збирати громадяни України, які проживають в Автономній Республіці Крим і на час збору підписів виборців мають право голосу. 2. Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання повинна власноручно внести до підписних листів відомості, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 48 цього Закону. 3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним власноручно, а в разі неможливості за станом здоров'я власноручно заповнити підписний лист на його прохання - особою, яка збирає підписи. Правильність відомостей, внесених до підписного листа про себе власноручно виборцем або особою, яка збирає підписи, засвідчується особистим підписом виборця. 4. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем), без скорочень. 5. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис. Виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення. 6. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, а також кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, а також кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, перешкоджати виборцю у підтримці цих кандидатів у депутати.  
187. повну назву і реквізити республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій або відповідно прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і проживання, партійність особи, яка подала заяву про намір балотуватися кандидатом у депутати;      7. Забороняється збирати підписи на підприємствах, в установах та організаціях. 8. В одному підписному листі враховуються лише підписи виборців, які постійно проживають в одному населеному пункті. 9. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців. 10. Участь органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку виборчих списків кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, а також кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, забороняється. 11. Встановлення додаткових обмежень щодо порядку збирання підписів забороняється.  
188. порядковий номер і дату підпису;      12. Після закінчення збирання підписів виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, уповноважені особи організації партії (блоку) підраховують кількість зібраних підписів у кожному районі та місті республіканського значення в Автономній Республіці Крим, де здійснювалося їх збирання, а також загальну кількість підписів виборців. Про підсумки збору підписів виборців складається протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, який підписується керівником організації партії (керівниками організацій партій, що входять до блоку).  
189. 3) прізвище, ім'я, по батькові виборця, місяць і рік його народження;      13. Кандидат у депутати, висунутий в одномандатному окрузі, підраховує кількість підписів виборців, зібраних на свою підтримку, складає і підписує протокол про підсумки збору підписів виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
190. місце проживання;       
191. номер і серію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;       
192. особистий підпис виборця.       
193. Підписний лист підписується особою, відповідальною за збір підписів, із зазначенням прізвище, ім'я, по батькові, її адреси і номера телефону.      14. Підписні листи, що подаються до відповідної виборчої комісії, повинні бути зброшуровані та пронумеровані. При цьому підписні листи на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, повинні бути зброшуровані у вигляді папок по районах, містах республіканського значення в Автономній Республіці Крим, в яких здійснювався збір підписів виборців.  
194. Виборчі комісії мають право перевіряти достовірність підписів. Недійсними вважаються підроблені, а також насильно зібрані підписи, якщо про це у письмовій формі заявить виборець, якого примусили підписатися або за якого зробили підпис. Якщо із зазначених причин кількість підписів стала меншою, ніж це необхідно, представникам республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатам у депутати пропонується у п'ятиденний строк доповнити підписні листи. Заяви щодо підписів приймаються окружною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після подання до неї списків виборців, які підтримують республіканські в Автономній Республіці Крим осередки політичних партій, виборчий блок республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій або особу, яка виявила намір балотуватися кандидатом у депутати.      15. При прийманні підписних листів відповідна виборча комісія перевіряє відповідність кількості поданих підписних листів кількості цих листів, зазначеній у протоколі про підсумки збору підписів виборців, та складає акт про передачу-приймання підписних листів, в якому повинно бути зазначено кількість прийнятих підписних листів та заявлена кількість підписів виборців, а також зазначено дату і час їх приймання. Акт складається у двох примірниках і підписується уповноваженим на це членом виборчої комісії та особою, яка передала підписні листи. Перший примірник акта видається особі, яка передала підписні листи, а другий його примірник зберігається у відповідній виборчій комісії.  
195. Право ознайомлення із підписними листами мають лише члени виборчих комісій і в разі порушення справи в суді - учасники судового процесу.      Стаття 50. Порядок врахування підписів виборців 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, окружні виборчі комісії забезпечують здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону до підписних листів шляхом їх вибіркової перевірки членами виборчої комісії. Відповідна виборча комісія для проведення перевірки достовірності підписів і відомостей, що містяться у підписних листах, може своїм рішенням створювати робочі групи з числа членів виборчої комісії та спеціалістів, зазначених у частині вісімнадцятій статті 28 цього Закону, а виборча комісія Автономної Республіки Крим - і з працівників апарату виборчої комісії Автономної Республіки Крим. 2. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, не враховуються підписи окремих виборців: 1) у разі відсутності у підписному листі всіх або окремих відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, передбачених формою підписного листа; 2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, порушено вимоги частин четвертої та (або) п'ятої статті 49 цього Закону; 3) вчинені замість виборця іншою особою; 4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу; 5) які не є мешканцями населених пунктів, де проводився збір підписів; 6) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів на підтримку одного і того ж виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі; 7) якщо підписи вчинені виборцем до моменту видачі виборчою комісією підписних листів для збирання підписів на підтримку відповідного виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі. 3. При встановленні кількості виборців, які підтримали своїми підписами кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, не враховуються підписні листи: 1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу; 2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 3) у яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 4) у яких відсутній підпис особи, яка збирала підписи виборців; 5) у яких замість підпису особи, яка збирала підписи виборців, міститься підпис іншої особи; 6) у яких підписи виборців зібрані на підприємствах, в установах, організаціях; 7) невстановленої форми; 8) підроблені; 9) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або обману; 10) що мають підчистки, виправлення без застережень; 11) підписи в яких зібрані з участю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. 4. Про результати збирання підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, відповідно виборча комісія Автономної Республіки Крим, окружна виборча комісія складає протокол, в якому зазначається кількість підписів виборців, що підлягають врахуванню, кількість неврахованих підписів виборців з обов'язковим зазначенням підстав їх неврахування. У протоколі виборчої комісії Автономної Республіки Крим про результати збирання підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, також зазначається кількість районів та міст республіканського значення в Автономній Республіці Крим, в кожному з яких зібрано не менше 700 підписів виборців. Копію протоколу відповідна виборча комісія у триденний строк з дня його затвердження видає представнику організації партії (блоку), кандидату в депутати, висунутому в одномандатному окрузі. 5. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до виборчої комісії, мають особи, зазначені у частині першій цієї статті. Стаття 51. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї 1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї за попередній рік заповнюється ним власноручно за формою, встановленою Міністерством фінансів України. 2. Достовірність відомостей, внесених до декларації, зазначеної у частині першій цієї статті, перевіряється за зверненням виборчої комісії Автономної Республіки Крим, окружних виборчих комісій місцевими органами Державної податкової адміністрації України в Автономній Республіці Крим не пізніш як за 20 днів до дня виборів. Про виявлені порушення невідкладно повідомляється відповідна виборча комісія.  
196. Стаття 24. Порядок реєстрації списків кандидатів у депутати в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі      Стаття 52. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі  
197. Для реєстрації списку кандидатів у депутати в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі республіканський в Автономній Республіці Крим осередок політичної партії подає до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим:      1. Кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, включені до виборчого списку організації партії (блоку), реєструються виборчою комісією Автономної Республіки Крим за наявності документів, передбачених статтею 45 цього Закону.  
198. заяву від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії з проханням зареєструвати список кандидатів у депутати. В заяві вказуються уповноважені особи республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, їх адреси і номери телефонів;      2. Подання документів до виборчої комісії Автономної Республіки Крим для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі закінчується за 50 днів до дня виборів.  
199. список кандидатів у депутати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії за встановленою формою;      3. Представнику організації партії (блоку), який подав зазначені у статті 45 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів.  
200. біографічні відомості кандидатів у депутати;       
201. заяви кандидатів у депутати про згоду балотуватися по цьому списку із зобов'язанням припинити, в разі обрання їх депутатами, діяльність, несумісну із депутатським мандатом, відповідно до Конституції України і Законів України;      4. Особа, включена організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви організації партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до виборчої комісії Автономної Республіки Крим не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі, вважається вилученою з виборчого списку організації партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви організації партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.  
202. особисте зобов'язання про складання повноважень депутата іншого представницького органу в разі обрання його депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим (у випадку, якщо на момент виборів кандидат у депутати має такі повноваження);      5. Особа, включена організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати в багатомандатному окрузі. З моменту отримання виборчою комісією Автономної Республіки Крим звернення про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається вилученою із виборчого списку організації партії (блоку). Про отримання такого звернення виборча комісія Автономної Республіки Крим письмово повідомляє представника організацїї партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня його отримання. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі не приймається.  
203. передвиборну програму політичної партії (республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії);      6. Особа, включена до кількох виборчих списків організацій партій (блоків) за її письмовою заявою про згоду балотуватися в багатомандатному окрузі, рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.  
204. декларацію про доходи кожного депутата за попередній рік, складену за формою, визначеною Міністерством фінансів України;      7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як на сьомий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в цьому окрузі або про відмову в їх реєстрації.  
205. документ про внесення республіканським в Автономній Республіці Крим осередком політичної партії грошової застави на рахунок Виборчої комісії Автономної Республіки Крим у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян;      8. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена організацією партії (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації виборчою комісією Автономної Республіки Крим, за винятком випадків, передбачених цим Законом.  
206. підписні листи встановленої форми з підписами не менше сорока п'яти тисяч виборців, у тому числі не менше ніж по три тисячі підписів виборців у кожній з чотирнадцяти адміністративно-територіальних одиниць Автономної Республіки Крим, які підтримують республіканський в Автономній Республіці Крим осередок політичної партії;   -95- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У пункті 9 частині 1 ст.24 слова "сорока п'яти тисяч" замінити на слова "п'ять тисяч" слова "три тисячі" замінити на "п'ятсот", число "14" замінити на "13", після слів "політичної партії" доповнити словами "або документ про внесення місцевим (Автономної Республіки Крим) осередком політичної партії, виборчим блоком грошової застави на рахунок Виборчої комісії Автономної Республіки Крим".  
Враховано частково   9. У разі реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі представнику організації партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією . Виборчий список кандидатів у депутати організації партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим.  
    -96- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У пункті 9 част.1 ст.24 замість слів "не менше сорока п'яти тисяч виборців" записати "не менше двадцяти однієї тисячі виборців", а замість слів "не менш ніж по три тисячі підписів" записати "не менш ніж по півтори тисячі підписів".  
Враховано частково    
207. копію статуту політичної партії, завірену в установленому порядку;       
208. Представнику республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, які подали визначені у частині першій цієї статті документи, Виборча комісія Автономної Республіки Крим дає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів.      10. У разі, якщо виборча комісія Автономної Республіки Крим виявить у документах, поданих організацією партії (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до суду з поданням щодо заборони діяльності партії (партій, організації яких входять до блоку), в документах організації якої виявлено ознаки цього порушення. Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі відкладається до рішення суду.  
209. Виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як на п'ятий день після подання документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що представнику республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії видається копія відповідного рішення, і у разі реєстрації списку кандидатів у депутати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії публікує відповідно рішення та такий список кандидатів у депутати з відомостями про них. Зареєстрований список кандидатів у депутати від республіканського в Автономні Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку партії (з відомостями про них) надсилається до окружних виборчих комісій не пізніш як на другий день після його реєстрації Виборчою комісією Автономної Республіки Крим.      11. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику організації партії (блоку).  
210. У разі усунення недоліків, які спричинили відмову у реєстрації і подання необхідних документів не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації, Виборча комісія Автономної Республіки Крим повторно розглядає питання про реєстрацію списку кандидатів у депутати і приймає відповідне рішення.       
211. Реєстрація списків кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі закінчується за 60 днів до дня виборів.   -97- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У частині 5 ст.24 число "60" замінити на "85".  
Враховано частково   12. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку організації партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих організацією партії (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 45 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку організації партії (блоку) через неврахування підписних листів та підписів виборців на підставі статті 50 цього Закону не виключає повторного подання організацією партії (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від організації партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку виборчого списку організації партії (блоку) повинна бути подана до виборчої комісії Автономної Республіки Крим не пізніше ніж за 45 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації партії (блоку), виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає не пізніше ніж за 40 днів до дня виборів.  
    -98- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити законопроект статтею 25 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: "Стаття 25. Грошова застава 1. Місцевий (республіканський) осередок політичної партії, виборчий блок до подання документів Виборчій комісії Автономної Республіки Крим для реєстрації списків кандидатів у депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим вносять на рахунок Виборчої комісії Автономної Республіки Крим грошову заставу у розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Грошова застава, у разі відмови у реєстрації списку кандидатів у депутати, у п'ятиденний строк після прийняття рішення повертається відповідному місцевому (республіканському) осередку політичної партії, виборчому блоку, що вніс заставу. 3. У разі скасування рішення про реєстрацію списку кандидатів у депутати внесена грошова застава перераховується в бюджет Автономної Республіки Крим у п'ятиденний строк після дня прийняття рішення про скасування постанови про реєстрацію списку кандидатів у депутати. 4. Грошова застава повертається місцевим (Автономної Республіки Крим) осередкам політичних партій, виборчим блокам, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів. 5. Грошова застава, внесена місцевими (Автономної Республіки Крим) осередками політичних партій, виборчими блоками, що не взяли участі в розподілі депутатських мандатів, перераховується в бюджет Автономної Республіки Крим у п'ятиденний строк після опублікування результатів виборів у єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі."  
Відхилено    
212. Стаття 25. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах   -99- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Назву статті 25 викласти в такій редакції: "Стаття 25. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах та одномандатних виборчих округах для депортованих".  
Відхилено   Стаття 53. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі  
213. Для реєстрації кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі до окружної виборчої комісії подаються:   -100- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Доповнити част.1 ст.25 абзацом другим такого змісту: "Для реєстрації кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі для депортованих до окружної виборчої комісії замість документів, зазначених в пунктах 1 і 2 цієї частини подаються зобов'язання припинити в разі обрання його депутатом несумісну із депутатським мандатом діяльність відповідно до Конституції і законів України, протокол зборів, на якому висунуто кандидата та документи, зазначені у пунктах 3-6 цієї частини."  
Відхилено   1. Кандидат у депутати, висунутий в одномандатному окрузі, реєструється відповідною окружною виборчою комісією за дотримання умов, передбачених статтею 46 цього Закону.  
214. заява про бажання балотуватися кандидатом у депутати у відповідному виборчому окрузі із зобов'язанням припинити в разі обрання їх депутатом несумісну із депутатським мандатом діяльність відповідно до Конституції України і законів України;   -101- Кабінет Міністрів України
У пункті 1 частини першої статті 25 проекту слово "їх" замінити словом "його".  
Враховано   2. Подання документів до окружної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі закінчується за 50 днів до дня виборів. 3. Особі, яка подала зазначені у статті 46 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів.  
215. протокол зборів (конференцій) відповідних республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів у депутати яких зареєстровані Виборчою комісією Автономної Республіки Крим по висуненню кандидата у депутати, за підписом головуючого та секретаря зборів (конференції)або підписні листи встановленої форми за наявності не менш як півтори тисячі підписів виборців відповідного округу, які підтримують висування особи кандидатом у депутати;   -102- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У пункті 2 частини 1 статті 25 слова "півтори тисячі" замінити на слова "сто п'ятдесят".  
Враховано частково   4. Особа, висунута кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, має право до дня реєстрації її кандидатом у депутати відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом у депутати. Повторна заява особи про її самовисування чи про реєстрацію кандидатом у депутати в одномандатному окрузі не приймається. 5. Окружна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата у депутати або про відмову в його реєстрації.  
216. біографічні відомості кандидата у депутати;       
217. виборча програма кандидата у депутати;       
218. декларація про доходи за попередній рік, складена за формою, визначеною Міністерством фінансів України;       
219. особисте зобов'язання про складання повноважень депутата іншого представницького органу в разі обрання його депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим (у випадку, якщо на момент виборів кандидат у депутати має такі повноваження).   -103- Кабінет Міністрів України
Пункт 6 частини першої статті 25 виключити, як такий, що дублює положення пункту 1 частини першої статті 25 проекту.  
Враховано    
220. Усі сторінки документів, що подаються для реєстрації, підписуються особою, яка виявила намір балотуватися кандидатом у депутати. Їй видається довідка, в якій зазначається дата і час прийняття документів.       
221. Окружна виборча комісія не пізніше ніж на третій день після подачі документів приймає рішення щодо реєстрації кандидатів у депутати. У разі реєстрації кандидату у депутати видається відповідне посвідчення.       
222. У разі усунення недоліків, які спричинили відмову в реєстрації кандидата в депутати, і подання необхідних документів до окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації кандидатів у депутати окружна виборча комісія повторно розглядає питання про реєстрацію цього кандидата і приймає відповідне рішення.      6. Відмова у реєстрації кандидату у депутати, висунутому в одномандатному окрузі, з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених статтею 46 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на його підтримку через неврахування підписних листів та підписів виборців на підставі статті 50 цього Закону не виключає повторного подання кандидатом у депутати заяви про реєстрацію його у відповідному одномандатному окрузі. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку кандидата у депутати повинна бути подана до окружної виборчої комісії не пізніше ніж за 45 днів до дня виборів. Рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі окружна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 40 днів до дня виборів.  
223. Прізвища зареєстрованих кандидатів у депутати нумеруються в окружній виборчій комісії відповідно до черговості реєстрації документів, що відповідають вимогам цього Закону, та із зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, передбачених частиною четвертою статті 39 цього Закону, і публікуються нею в друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються на території виборчого округу не пізніш як на п'ятий день після закінчення реєстрації кандидатів у депутати.      7. У разі реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі йому разом з копією рішення про реєстрацію у трьохденний строк з дня його прийняття видається посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 8. Перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, постійного місця проживання, основного місця роботи (заняття), партійності, суб'єкта висування у десятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в цьому окрузі оприлюднюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим за поданням окружних виборчих комісій в друкованих засобах масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим.  
224. Реєстрація кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах закінчується за 45 днів до дня виборів.   -104- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити законопроект статтями 26 і 27 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: "Стаття 26. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати Виборча комісія Автономної Республіки Крим відмовляє в реєстрації кандидатів у депутати в єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі у разі: 1) порушення встановленого цим Законом порядку висунення списків кандидатів у депутати; 2) порушення встановленого цим Законом порядку збирання підписів виборців на підтримку списку кандидатів у депутати; 3) встановлення при перевірці підписних листів меншої кількості підписів виборців на підтримку списку кандидатів у депутати, ніж це встановлено цим Законом; 5) наявності інших підстав, встановлених цим Законом. Стаття 27 Скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати 1. Рішення про реєстрацію кандидатів у депутати скасовується у разі: 1) виявлення після реєстрації списків кандидатів у депутати обставин, зазначених у статті 24 цього Закону; 2) звернення місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку, подане не пізніше як за п'ять днів до дня виборів депутатів із заявою про скасування рішення про реєстрацію. Ця заява відкликанню не підлягає; 3) визнання особи після реєстрації кандидатом у депутати у встановленому законом порядку недієздатною або набрання законної сили вироком суду за вчинення злочину; 2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим доводить до відома місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, національно-культурного об'єднання, виборчого блоку постанову про скасування реєстрації кандидатів у депутати не пізніше як на третій день з дня її прийняття; 3. Місцевий (республіканський) осередок політичної партії, національно-культурне об'єднання за рішенням зборів, (конференції), а виборчий блок - за рішенням спільних зборів (конференції) мають право не пізніше як за п'ять днів до дня виборів депутатів виключити окремих кандидатів у депутати зі списку кандидатів у депутати. На підставі цього рішення Виборча комісія Автономної Республіки Крим скасовує постанову про реєстрацію цих кандидатів."  
Враховано   Стаття 54. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати 1. Виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі: 1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидата (кандидатів) у депутати; 2) встановлення при перевірці підписних листів меншої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих в багатомандатному окрузі організацією партії (блоком), кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, ніж передбачено відповідно пунктом 11 частини першої статті 45, пунктом 9 частини першої статті 46 цього Закону; 3) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статтях 45 або 46 цього Закону; 4) припинення громадянства України особою, висунутою кандидатом у депутати; 5) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі Автономної Республіки Крим для постійного проживання; 6) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною чи набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину; 7) виявлення відповідною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата, поданих відповідно до цього Закону; 8) встановлення судом факту порушень вимог частини шостої статті 49 цього Закону при збиранні підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих в багатомандатному окрузі організацією партії (блоком), кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі. 2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається (надсилається) представнику відповідної організації партії (блоку), кандидату в депутати, висунутому в одномандатному окрузі. 3. Якщо жоден із кандидатів у депутати, висунутих в багатомандатному окрузі і включених до виборчого списку організації партії (блоку), не зареєстрований виборчою комісією Автономної Республіки Крим у встановлений цим Законом строк, організація партії (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу. Стаття 55. Зміни у складі виборчого блоку організацій партій 1. Організація партії, що входить до блоку, може не пізніше ніж за 17 днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається зборами (конференцією) організації партії, які (яка) проводяться відповідно до статуту партії. Рішення про вихід організації партії зі складу блоку та витяг з протоколу зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником організації партії, головуючим на зборах (конференції) та скріплені печаткою організації партії, протягом трьох днів подаються до виборчої комісії Автономної Республіки Крим та керівного органу блоку. 2. Вихід організації партії зі складу блоку, до якого входить більше ніж дві організації партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості організацій партій, які в ньому залишилися. Назва організації партії, яка вийшла зі складу блоку, вилучається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв організацій партій, що входять до блоку. 3. У разі виходу організації партії зі складу блоку, до якого входить дві організації партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається організація партії, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва організації партії - правонаступника блоку. 4. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів, організація партії, що вийшла із складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та в одномандатних округах у порядку, передбаченому цим Законом. 5. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийнято пізніше ніж за 60 днів до дня виборів, організація партії, що вийшла зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу. 6. На підставі рішення, передбаченого у частині першій цієї статті, виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (організації партії - правонаступника блоку) осіб - членів партії, організація якої прийняла рішення про вихід зі складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів партії в багатомандатному окрузі, включених блоком до виборчого списку від організації партії, яка прийняла рішення про вихід зі складу блоку 7. Організації партій, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за 17 днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються зборами (конференціями) усіх організацій партій, що входять до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяг із протоколу зборів (конференції) кожної організації партії про розгляд цього питання, підписані керівником організації партії, головуючим на зборах (конференції) та завірені печаткою організації партії, протягом трьох днів подаються до виборчої комісії Автономної Республіки Крим. 8. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 50 днів до дня виборів, кожна організація партії, що входила до складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та в одномандатних округах у порядку, передбаченому цим Законом. 9. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 50 днів до дня виборів, організації партій, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'єкта виборчого процесу. 10. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, виборча комісія Автономної Республіки Крим не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, виборча комісія Автономної Республіки Крим на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цих кандидатів у депутати. 11. Якщо рішення, передбачені частинами першою та сьомою цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатом у депутати в одномандатному окрузі особи, висунутої блоком від організації партії, яка прийняла рішення про вихід зі складу блоку, або висунутої блоком, який прийняв рішення про розпуск блоку, ця особа може подати до відповідної окружної виборчої комісії заяву про самовисунення. У разі неподання такої заяви окружна виборча комісія не розглядає питання про реєстрацію цієї особи кандидатом у депутати. 12. Якщо рішення, передбачені частинами першою та сьомою цієї статті, прийняті після реєстрації в одномандатному окрузі кандидата у депутати, висунутого блоком від організації партії, яка прийняла рішення про вихід зі складу блоку, або після реєстрації кандидата у депутати, висунутого блоком, який прийняв рішення про розпуск блоку, окружна виборча комісія у п'ятиденний строк після надходження зазначених рішень до комісії скасовує реєстрацію цього кандидата у депутати. Стаття 56. Скасування рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному окрузі окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку організації партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі: 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування; 2) звернення організації партії (блоку) не пізніш як за 15 днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати, прийнятого відповідно до статуту партії (угоди про утворення блоку); 3) виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 55 цього Закону; 4) припинення громадянства України кандидата у депутати; 5) вибуття кандидата у депутати за межі Автономної Республіки Крим для постійного проживання; 6) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину; 7) включення кандидата у депутати більше ніж до одного виборчого списку організації партії (блоку) за наявності заяви про згоду балотуватися в багатомандатному окрузі або реєстрації його кандидатом у депутати в одномандатному окрузі; 8) виявлення виборчою комісією Автономної Республіки Крим суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих ним відповідно до цього Закону; 9) встановлення судом факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою; 10) встановлення судом, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; 11) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи; 12) якщо кандидат у депутати після оголошення йому виборчою комісією Автономної Республіки Крим попередження, зазначеного у частині четвертій цієї статті, порушив ті ж вимоги цього Закону. 2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим скасовує рішення про реєстрацію в багатомандатному окрузі всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації партії (блоку), у разі: 1) виникнення підстав, передбачених у частині сьомій статті 55 цього Закону; 2) встановлення судом факту підкупу виборців партією, організація якої самостійно висунула кандидатів у депутати або у складі блоку організацією партії (блоком), уповноваженою особою організації партії (блоку), а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою; 3) встановлення судом, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є організація партії (блок) чи уповноважена особа організації партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; 4) встановлення судом, що організація партії (блок) крім коштів свого виборчого фонду використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти; 5) витрати організацією партії (блоком) коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду організації партії (блоку). 3. Окружна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата у депутати у разі: 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації з письмовою заявою про відмову від балотування в одномандатному окрузі; 2) звернення організації партії (блоку), яка висунула кандидата у депутати, не пізніш як за 15 днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку); 3) припинення громадянства України кандидата у депутати; 4) вибуття кандидата у депутати за межі Автономної Республіки Крим для постійного проживання; 5) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину; 6) реєстрації його кандидатом у депутати у багатомандатному окрузі або в іншому одномандатному окрузі; 7) виникнення підстав, передбачених у частинах першій та сьомій статті 55 цього Закону; 8) виявлення виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих ним відповідно до цього Закону; 9) встановлення судом факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою; 10) встановлення судом, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; 11) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи; 12) встановлення судом, що кандидат у депутати крім коштів свого виборчого фонду використовував при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти; 13) витрати кандидатом у депутати коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду; 14) якщо кандидат у депутати після оголошення йому окружною чи виборчою комісією Автономної Республіки Крим попередження, зазначеного у частині четвертій цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону. 4. У разі порушення інших вимог цього Закону кандидатом у депутати, організацією партії (блоком) відповідна виборча комісія може оголосити їм попередження, що оприлюднюється в засобах масової інформації або в інший спосіб. 5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим доводить до відома кандидата у депутати, організації партії (блоку) рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати не пізніш як на третій день з дня його прийняття та надає представнику організації партії (блоку), кандидату у депутати копію цього рішення у той же строк. 6. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім виборча комісія Автономної Республіки Крим оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з виборчого списку.  
225. Стаття 26. Вибуття кандидата в депутати з балотування       
226. Кандидат у депутати може у будь-який час до дня виборів зняти свою кандидатуру, про що він подає письмову заяву до виборчої комісії, яка зареєструвала його кандидатом у депутати, зареєструвала відповідний список кандидатів у депутати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій. Виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій. Окружна виборча комісія скасовує своє рішення про реєстрацію кандидата у депутати у випадках скасування суб'єктом, який висунув кандидата, свого рішення про його висунення чи втрати кандидатом відповідно до законодавства України права балотуватися.       
227. Виборча комісія Автономної Республіки Крим і окружні виборчі комісії приймають рішення відповідно про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, скасовують рішення про реєстрацію кандидата у депутати за рішенням суду в разі порушення кандидатом у депутати цього Закону. Підставою для таких рішень можуть бути: втрата кандидатом у депутати громадянства України, набуття чинності судовим вироком за вчинення ним умисного злочину, реєстрація однієї і тієї ж особи кандидатом у депутати більше ніж в одному одномандатному виборчому окрузі чи більше ніж в одному виборчому списку республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій.   -105- Кабінет Міністрів України
Частина друга статті 26 проекту у частині слів "втрата кандидатом у депутати громадянства України" потребує доопрацювання з урахуванням статті 17 Закону України "Про громадянство України".  
Враховано    
228. Виборча комісія, яка прийняла рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку чи про скасування свого рішення про реєстрацію кандидата у депутати, відразу повідомляє про це особу, щодо якої прийнято таке рішення, і надає їй копію цього рішення.       
229. У випадку смерті кандидата у депутати виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування.       
230. Стаття 27. Гарантії діяльності кандидатів у депутати       
231. Кандидат у депутати, крім кандидатів у депутати, які є народними депутатами України, звільняється на період виборчої кампанії від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.       
232. Кандидат у депутати має право бути присутнім на всіх передвиборних заходах, що проводяться на території виборчого округу, по якому він балотується, виступати як кандидат у депутати на передвиборних заходах, організованих ним або його довіреними особами, виборчою комісією, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також на заходах, організатори яких запросили його до виступу як кандидата у депутати.       
233. Кандидату в депутати в період участі у виборчій кампанії виплачується середня заробітна плата чи інший прибуток, обчислений за останні три місяці виборчою комісією, що зареєструвала кандидата у депутати, з коштів, виділених на проведення виборів. Виплати здійснюються щомісячно, їх розмір не може перевищувати заробітної плати народного депутата України. Порядок проведення виплат кандидатам у депутати встановлює Виборча комісія Автономної Республіки Крим разом з Міністерством фінансів України.   -106- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У статті 27 част.3 виключити.  
Враховано    
234. Кандидат у депутати під час виборчої кампанії не може бути призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, військові збори та навчання, а також не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди Виборчої комісії Автономної Республіки Крим.       
235. Кандидат у депутати з дня реєстрації в одномандатному виборчому окрузі і до опублікування підсумків виборів має право безкоштовного проїзду на території свого виборчого округу будь-якими видами громадського транспорту (крім таксі).       
236. Окружні виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів повинні сприяти кандидатам у депутати в організації зустрічей з виборцями, в одержанні необхідних інформаційних матеріалів соціально-економічного змісту.       
237. Стаття 28. Уповноважені особи політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі       
238. Кожний республіканський в Автономній Республіці Крим осередок політичної партії, виборчий блок республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій після реєстрації висунутих ними списків кандидатів у депутати подає до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим для реєстрації список осіб - громадян України (до 30 чоловік) які мають право обирати і уповноважені від імені республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій представляти їх інтереси у взаємовідносинах з відповідними виборчими комісіями, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також виборцями.       
239. У списку уповноважених осіб, що подається для реєстрації, зазначаються їх прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону. До списку додається відповідна письмова згода кожної з перелічених осіб.       
240. Виборча комісія Автономної Республіки Крим протягом трьох днів після надходження зазначених документів від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій реєструє уповноважених осіб і видає їм відповідні посвідчення.       
241. Представник республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій в будь-який час до дня виборів за рішенням відповідного органу партії, керівного органу виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій може звернутися із заявою до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим про припинення повноважень окремих уповноважених осіб і подати для реєстрації уповноваженими інших осіб.       
242. Повноваження уповноважених осіб починаються з дня їх реєстрації і закінчуються після опублікування результатів виборів по багатомандатному загальнокримському виборчому округу.       
243. Не допускається реєстрація уповноважених осіб з числа осіб, що проходять строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, а також з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Управління державної охорони України, військ Цивільної оборони України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, суддів і прокурорів, керівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх заступників.       
244. Стаття 29. Довірені особи кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі   -107- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Назву статті 29 викласти в такій редакції: "Стаття 29. Довірені особи кандидата в депутати в одномандатному виборчому октузі та одномандатному виборчому окрузі для депортованих".  
Відхилено    
245. Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі може мати не більше п'яти довірених осіб з числа громадян України, які мають право обирати, для допомоги йому в проведенні виборчої кампанії, ведення передвиборної агітації за обрання його депутатом, представлення інтересів кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також виборцями.   -108- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В част.1 ст.29 слова "в одномандатному виборчому окрузі" замінити словами "у відповідному одномандатному виборчому окрузі".  
Відхилено    
246. Кандидат у депутати після його реєстрації визначає довірених осіб і звертається до окружної виборчої комісії щодо їх реєстрації. У зверненні щодо кожної кандидатури довіреної особи зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону, а також подається письмова згода цієї особи.       
247. Окружна виборча комісія протягом трьох днів після надходження заяви реєструє довірених осіб кандидата у депутати і видає їм посвідчення установленого зразка.       
248. Кандидат у депутати має право у будь-який час до дня виборів звернутися із заявою до окружної виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи і реєстрацію замість неї іншої. Довірена особа кандидата може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, повернувши до окружної виборчої комісії видане їй посвідчення і повідомивши про це кандидата у депутати.       
249. Довірені особи за поданням кандидата у депутати звільняються від виконання виборчих або службових обов'язків на час, необхідний для підготовки і проведення зборів та інших передвиборних заходів, передбачених цим Законом, зі збереженням заробітної плати за останнім місцем роботи.       
250. Повноваження довірених осіб починаються з дня їх реєстрації окружною виборчою комісією і закінчуються з дня, наступного за днем вибуття з балотування відповідного кандидата у депутати або після опублікування результатів виборів, у тому числі по відповідному виборчому округу.       
251. Не допускається реєстрація довірених осіб з числа осіб, що проходять строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, а також з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Управління державної охорони України, військ Цивільної оборони України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, суддів і прокурорів, керівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх заступників.       
252. Стаття 30. Офіційні спостерігачі       
253. У заходах, пов'язаних з виборами і передбачених цим Законом, можуть брати участь офіційні спостерігачі від інших держав та міжнародних організацій, а також громадських організацій України та кандидатів у депутати. Статус цих офіційних спостерігачів визначається положенням, яке затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим.   -109- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Стаття 30 не передбачає можливості висувати офіційних спостерігачів від політичних партій і виборчих блоків, що суперечить ідеї посилення ролі політичних партій у виборчому процесі, закладеній у проект, та обмежує права партій. Крім того, статус офіційних спостерігачів доцільніше викласти у вигляді кількох статей у цьому проекті.  
Враховано    
    -110- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У тексті статті 30 слова "Верховною Радою" замінити на слова "Виборчою комісією".  
Відхилено    
254. РОЗДІЛ V. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ      Розділ VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ Стаття 57. Строки проведення передвиборної агітації 1. Передвиборна агітація розпочинається за 30 днів до дня виборів. Виборча комісія Автономної Республіки Крим повідомляє в засобах масової інформації про початок передвиборної агітації за 35 днів до дня виборів. 2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.  
255. Стаття 31. Форми і засоби передвиборної агітації      Стаття 58. Форми і засоби передвиборної агітації  
256. Громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів у депутати, їх політичні, ділові та особисті якості, а також передвиборні програми республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, списки кандидатів у депутати від яких зареєстровані, вести агітацію "за" або "проти" кандидатів у депутати чи виборчі списки від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.      1. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим та законам України. Громадяни України, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим, мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти. 2. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у статті 57 цього Закону, забороняється. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації) про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим або законами України.  
257. Кандидати у депутати, їх довірені особи, а також уповноважені особи республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців формі. Окружна виборча комісія спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян сприяє проведенню таких зустрічей - надає приміщення, завчасно сповіщає про час і місце зустрічей та здійснює інші необхідні заходи.      3. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах. 4. Передвиборна агітація за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу відповідно рівних умов: надання організаціям партій (блокам), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, а також кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та ефірного часу на радіо і телебаченні. 5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує окружна виборча комісія. При цьому окружна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано виборчою комісією Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється у порядку, встановленому у частині першій статті 41 цього Закону.  
258. Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.      6. Організація партії (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, мають право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації. 7. Організація партії (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, повідомляють про час і місце проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну окружну виборчу комісію.  
259. Стаття 32. Матеріали передвиборної агітації у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі      Стаття 59. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації  
260. Виборча комісія Автономної Республіки Крим за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету на проведення виборчої кампанії, не пізніш як за 60 днів до дня виборів забезпечує виготовлення передвиборних плакатів республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, списки кандидатів у депутати від яких зареєстровані, з розрахунку п'яти примірників на кожну виборчу дільницю.   -111- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 32, частині першій статті 33, частинах десятій та одинадцятій статті 34, статтях 36 та 37 проекту слова "державного бюджету" замінити словами "республіканського бюджету Автономної Республіки Крим".  
Враховано   1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим за рахунок коштів, що виділяються з бюджету Автономної Республіки Крим на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 25 днів до дня виборів інформаційних плакатів організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, із розрахунку по три примірники на кожну виборчу комісію. Ці плакати повинні містити передвиборні програми організацій партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, фотографії перших трьох кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації партії (блоку), із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються виборчою комісією Автономної Республіки Крим. 2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим погоджує з представником організації партії (блоку) текст інформаційного плаката.  
261. Відповідний плакат може бути виготовлений в більшій кількості за рахунок коштів виборчого фонду республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій.       
262. Виборча комісія Автономної Республіки Крим погоджує з представником республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій текст передвиборного плаката, підготовлений республіканським в Автономній Республіці Крим осередком політичної партії, виборчим блоком республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, обсягом до чотирьох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервала (до 7800 знаків), який не повинен містити неправдивих відомостей або комерційної реклами. Виборча комісія Автономної Республіки Крим публікує тексти передвиборних плакатів у газетах "Крымские известия" та "Крымская газета".   -112- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У частині третій ст.32 кількість друкованої продукції повинна бути такою ж яка передбачена законодавством для депутатів місцевих рад.  
Враховано    
263. Стаття 33. Матеріали передвиборної агітації в одномандатному виборчому окрузі   -113- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Назву статті 33 викласти в такій редакції: "Стаття 33. Матеріали передвиборної агітації в одномандатному виборчому окрузі та одномандатному виборчому окрузі для депортованих".  
Відхилено    
264. Окружна виборча комісія виборчого округу за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету на проведення виборчої кампанії, не пізніш як за 30 днів до дня виборів забезпечує друкування передвиборних плакатів кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, у кількості двох тисяч примірників на одного кандидата і передає кожному кандидату у депутати не менше трьох четвертих зазначеної кількості плакатів.      3. Окружна виборча комісія за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 25 днів до дня виборів погоджених із кандидатами у депутати, зареєстрованими в одномандатних округах, інформаційних плакатів із розрахунку по одній тисячі примірників на кожного кандидата у депутати. Плакати повинні містити біографію кандидата у депутати, його передвиборну програму, подані ним при реєстрації, та фотокартку. 4. Виготовлені інформаційні плакати організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, з розрахунку по три примірники кожного плаката на кожну виборчу комісію у встановленому виборчою комісією Автономної Республіки Крим порядку передаються відповідним виборчим комісіям, решта - кандидату у депутати, зареєстрованому в одномандатному окрузі, або його довіреній особі.  
265. Порядок розміщення передвиборних плакатів погоджується з кандидатом у депутати або його довіреною особою чи з уповноваженою особою політичної партії, виборчого блоку партій. Окружна виборча комісія забезпечує розміщення цих плакатів на виборчих дільницях.      5. Організація партії (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, на власний розсуд можуть виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.  
266. Для забезпечення виготовлення передвиборного плаката кандидат має подати до окружної виборчої комісії свою передвиборну програму обсягом до двох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервала (до 3900 знаків), а також автобіографію такого ж обсягу з висвітленням найбільш істотних результатів трудової діяльності, що не містять таємниць, які охороняються законом, та свою фотокартку (розмір встановлюється комісією).   -114- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У частині третій ст.33 кількість друкованої продукції повинна бути такою ж яка передбачена законодавством для депутатів місцевих рад.  
Враховано   6. Організація партії (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду, не пізніш як за сім днів з дня його виготовлення відповідно до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, окружної виборчої комісії. 7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  
267. Передвиборні плакати мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, не повинні містити неправдивих відомостей або комерційної реклами. Окружна виборча комісія погоджує з кандидатами у депутати тексти їх передвиборних плакатів, друкування яких вона забезпечує.      8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за 35 днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошення у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.  
268. Республіканські в Автономній Республіці Крим осередки політичних партій, виборчі блоки республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидати у депутати мають право безперешкодно випускати плакати, листівки, буклети, інші агітаційні матеріали за рахунок коштів свого виборчого фонду.      9. Інформаційні плакати організації партії (блоку), що виготовляються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, повинні бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, встановленими виборчою комісією Автономної Республіки Крим, а інформаційні плакати кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, виготовлені за ці ж кошти, повинні бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, встановленими окружною виборчою комісією. 10. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш як за 20 днів до дня виборів.  
269. Всі агітаційні друковані матеріали повинні містити інформацію про організацію, установу, осіб, які відповідають за їх випуск, а також вихідні дані установи, що здійснила друк, загальний тираж примірників.       
270. Один примірник кожного виду друкованих агітаційних матеріалів кандидати у депутати та уповноважені особи республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій зобов'язані не пізніше ніж через три дні після виготовлення передати до окружної виборчої комісії з особистим підписом.       
271. Стаття 34. Використання засобів масової інформації      Стаття 60. Загальний порядок використання засобів масової інформації  
272. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, пов'язані з виборами, за винятком внутрішньопартійних нарад або нарад учасників виборчого блоку політичних партій чи груп підтримки кандидатів у депутати. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають їм інформацію про підготовку і проведення виборів.      1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом. 2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень про організацію партії (блок), кандидатів у депутати та в інших формах, що не суперечать Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим та законам України.  
273. Республіканським в Автономній Республіці Крим осередкам політичних партій, виборчим блокам республіканських в Автономній Республіці Крим осередкам партій, що висунули списки кандидатів у депутати, а також окремим кандидатам у депутати надається право за рахунок коштів, які виділяються з державного бюджету на проведення виборчої кампанії, користування засобами масової інформації, засновниками або одним із засновників яких є органи виконавчої влади, державні організації та установи, органи місцевого самоврядування (далі - засоби масової інформації з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування), в порядку, передбаченому цим Законом.      3. Організація партії (блок) має право за рахунок та в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, користуватися регіональними державними каналами радіо і телебачення, друкованими засобами масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим для проведення передвиборної агітації на умовах, передбачених цим Законом. 4. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, має право користуватися державними чи комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на умовах, передбачених цим Законом. 5. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду.  
274. Перелік загальнокримських засобів масової інформації з державною участю публікується Виборчою комісією Автономної Республіки Крим за поданням Республіканського комітету по інформації Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, а місцевих, регіональних засобів масової інформації з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування - окружними виборчими комісіями за поданням відповідних місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування не пізніше закінчення строку реєстрації списків кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій та кандидатів у депутати по одномандатних виборчих округах.   -115- Кабінет Міністрів України
У частині третій статті 34 слова "Республіканського комітету по інформації Ради Міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Республіканського комітету інформації Автономної Республіки Крим".  
Враховано   6. Розцінки вартості за одиницю друкованої площі та за одиницю ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за 80 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розмір плати за комерційну рекламу і не повинен змінюватися протягом виборчого процесу. 7. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки.  
275. Встановлення порядку надання ефірного часу республіканським в Автономній Республіці Крим осередкам політичних партій, виборчим блокам республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій здійснює Виборча комісія Автономної Республіки Крим, кандидатам у депутати - окружні виборчі комісії з дотриманням принципу рівних можливостей для всіх республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій та відповідно для кандидатів у депутати, які висунуті в одномандатних виборчих округах.   -116- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В частинах четвертій, одинадцятій, дванадцятій статті 34 слова "в одномандатних виборчих округах" у всіх відмінках і числі замінити словами "у відповідному одномандатному виборчому окрузі" у відповідних відмінках і числі.  
Відхилено   Стаття 61. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації 1. Усі телерадіоорганізації зобов'язані не пізніше ніж за 80 днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу і надіслати ці розцінки виборчій комісії Автономної Республіки Крим.  
276. Ефірний час для ведення передвиборної агітації виділяється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на проведення виборчої кампанії, і надається телерадіокомпаніям у робочі дні між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.   -117- Кабінет Міністрів України
Чaстину п'яту ст.34 викласти у такій редакції: "5. Ефірний час для ведення передвиборної агітації виділяється за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених на проведення виборчої кампанії, і надається телерадіокомпаніям у робочі дні в межах, визначених в ліцензії на право мовлення."  
Враховано частково   2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними регіональними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами.  
277. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних телерадіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається керівництвом телерадіокомпаній за результатами жеребкувань, які проводяться відповідно Виборчою комісією Автономної Республіки Крим та окружними виборчими комісіями. Цей розклад публікується в загальнокримських та місцевих засобах масової інформації.      3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування регіональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на період виборів депутатів з метою забезпечення регіональним державним телерадіоорганізаціям можливостей поширення їхніх програм та передвиборних передач у відповідних районах і містах республіканського підпорядкування в Автономній Республіці Крим.  
278. Передвиборні агітаційні телерадіопрограми місцевих компаній не повинні збігатися у часі з аналогічними програмами на загальнодержавних каналах.      4. Порядок надання ефірного часу за рахунок і в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим. 5. Загальний час, що надається телерадіоорганізаціями організації партії (блоку) для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не може становити менше 10 хвилин на регіональному телеканалі та 10 хвилин на регіональному радіоканалі. 6. Загальний час, що надається телерадіоорганізаціями кандидату у депутати, зареєстрованому в одномандатному окрузі, для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, не може становити менше 5 хвилин на регіональному телеканалі, що охоплює територію відповідного одномандатного округу, та 5 хвилин на регіональному радіоканалі, що охоплює територію відповідного одномандатного округу.  
279. Включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатів у депутати або політичної реклами не допускається. Політична реклама повинна бути відокремлена і означена як така.      7. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідної організації партії (блоку), кандидата у депутати забороняється у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї організації партії (блоку) та висунутих нею (ним) кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі.  
280. Забороняється переривати передвиборні агітаційні програми республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатів у депутати рекламою товарів, робіт і послуг, іншими повідомленнями.      8. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними регіональними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться виборчою комісією Автономної Республіки Крим, окружною виборчою комісією за участю відповідно представників або уповноважених осіб організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, або їх довірених осіб. 9. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються відповідно в друкованих засобах масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим, комунальних засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня затвердження їх виборчою комісією Автономної Республіки Крим та окружними виборчими комісіями.  
281. Республіканські в Автономній Республіці Крим осередки політичних партій, виборчі блоки республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, списки яких зареєстровано по багатомандатному загальнокримському виборчому округу, мають право за рахунок коштів, які виділяються з державного бюджету на проведення виборчої кампанії, на розміщення своєї передвиборної програми обсягом до чотирьох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервала (до 7800 знаків), в однаковому поліграфічному виконанні в загальнодержавних періодичних друкованих виданнях з державною участю.      10. Оплата за наданий ефірний час здійснюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим та окружними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між виборчою комісією Автономної Республіки Крим і відповідними державними регіональними телерадіоорганізаціями, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями. 11. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою організації партії (блоку), кандидатом у депутати і телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється. 12. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів. 13. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами виборчої комісії Автономної Республіки Крим, окружних виборчих комісій, органу виконавчої влади з інформації Автономної Республіки Крим зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.  
282. Кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі мають право за рахунок коштів, які виділяються з державного бюджету на проведення виборчої кампанії, на розміщення через окружну виборчу комісію своєї передвиборної програми обсягом до двох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервала (до 3900 знаків), в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих періодичних друкованих виданнях з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування.      Стаття 62. Порядок використання друкованих засобів масової інформації 1. Організації партій (блоки) мають право за рахунок і в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в друкованих засобах масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим передвиборні програми, подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, обсягом не більше чотирьох тисяч друкованих знаків. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакціями зазначених засобів масової інформації укладається виборчою комісією Автономної Республіки Крим. 2. Кандидати у депутати, зареєстровані в одномандатному окрузі, мають право за рахунок і в межах коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації свої передвиборні програми, подані ними при реєстрації. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакцією відповідного засобу масової інформації укладається окружною виборчою комісією.  
283. Черговість друкування передвиборних програм республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатів у депутати по одномандатному виборчому округу встановлюється відповідними комісіями шляхом жеребкування.      3. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим та окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю відповідно уповноважених осіб організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, чи їх довірених осіб.  
284. У разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних матеріалів про республіканські в Автономній Республіці Крим осередки політичної партії, виборчий блок республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій або окремих кандидатів у депутати відповідні засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніше ніж за два дні до дня виборів зобов'язані надати представникам республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій або окремим кандидатам у депутати, щодо яких поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо, телебаченні чи таку ж друковану газетну площу не менш як на 2000 знаків для спростування недостовірних матеріалів.      4. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм організацій партій (блоків) оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим, а кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах відповідними окружними виборчими комісіями, - у місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у п'ятиденний строк після дня їх затвердження. 5. Організація партії (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, мають право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності. 6. Агітаційні матеріали, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою організації партії (блоку), кандидатом у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, та редакцією друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.  
285. Перешкоджання здійсненню права вести передвиборну агітацію, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягне за собою відповідальність згідно із законом.   -118- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Незрозуміло, що слід вважати зловживанням права на ведення передвиборної агітації у контексті част.14 ст.34. До того ж питанням відповідальності в цьому проекті присвячена окрема ст.52. Тому част.14 має бути вилучена.  
Враховано   7. Редакції друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами виборчої комісії Автономної Республіки Крим, окружних виборчих комісій зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів організацій партій (блоків), а в разі необхідності - надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.  
286. Стаття 35. Обмеження у проведенні передвиборної агітації      Стаття 63. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації  
287. Під час виборчої кампанії кандидатам у депутати, в тому числі і тим, хто є працівниками радіо і телебачення, забороняється виступати на радіо і по телебаченню більше часу ніж відведено для інших кандидатів у депутати.   -119- Кабінет Міністрів України
Частини першу та другу статті 35 викласти у такій редакції: "1. Під час виборчої кампанії кандидатам у депутати забороняється виступати по радіо і по телебаченню з питань передвиборної агітації більше часу, ніж відведено для інших кандидатів у депутати."  
Враховано   1. Участь у передвиборній агітації забороняється: 1) особам, які не є громадянами України; 2) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам; 3) членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій.  
288. Для кандидатів у депутати, в тому числі і тих, хто є працівниками державних друкованих засобів масової інформації, обсяг їх публікацій не може перевищувати обсяг, установлений для інших кандидатів у депутати.      2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремо уповноваженими особами організації партії (блоку), кандидатами у депутати забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними окружними виборчими комісіями разом з командирами військових частин (формувань) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі усіх уповноважених осіб організацій партій (блоків) у відповідному одномандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих у цьому окрузі.  
289. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується лише розміром власного виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для усіх кандидатів.      3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.  
290. В організаціях, з'єднаннях і частинах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Служби безпеки України, Цивільної оборони України передвиборна агітація обмежується. Зустрічі кандидатів, уповноважених осіб республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій та довірених осіб кандидатів з виборцями з числа військовослужбовців зазначених відомств організовує окружна виборча комісія з обов'язковим запрошенням, не пізніш як за три дні до зустрічі, всіх зареєстрованих кандидатів, а також уповноважених осіб республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій. З початку виборчої кампанії відвідання цих організацій, з'єднань і військових частин окремими кандидатами, їх довіреними особами чи уповноваженими особами республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій забороняється. Допускається розповсюдження лише друкованих агітаційних матеріалів, виготовлених Виборчою комісією Автономної Республіки Крим та відповідними окружними виборчими комісіями, а також кандидатами у депутати.      4. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини одинадцятої статті 61 і частини шостої статті 62 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів у депутати, організацій партій (блоків), оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги за поданням виборчої комісії Автономної Республіки Крим або відповідної окружної виборчої комісії діяльність цих засобів масової інформації за рішенням суду може бути тимчасово припинена. 5. Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку організація партії (блок) або кандидат у депутати вважають явно недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш як за два дні до дня виборів, зобов'язаний надати уповноваженій особі організації партії (блоку), кандидату в депутати, щодо яких поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий організацією партії (блоком) чи кандидатом у депутати матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.  
291. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом забороняється.      6. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.  
292. У випадку розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом чи матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості виборчі комісії після отримання такої інформації зобов'язані звернутися до органів внутрішніх справ з метою припинення незаконної агітації та вжиття заходів, передбачених законодавством України.   -120- Кабінет Міністрів України
Чaстину шосту ст.35 слід редакційно доопрацювати з метою узгодження із частинами другою та третьою статті 34 Конституції України, відповідно до яких кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.  
Враховано   7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим забезпечує в засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Текст роз'яснення затверджується виборчою комісією Автономної Республіки Крим і один раз на тиждень друкується в друкованих засобах масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим на першій сторінці та транслюється телерадіоорганізаціями починаючи за 25 днів до дня виборів. 8. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів організацій партій (блоків), кандидатів у депутати або політичної реклами забороняється. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така. 9. Забороняється переривати передачі передвиборних програм організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.  
293. Не допускається участь у передвиборній агітації державних установ, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб, в тому числі голів, заступників голів, секретарів та членів виборчих комісій.   -121- Кабінет Міністрів України
У частині сьомій ст.35 слова "державних установ" замінити словами "державних органів".  
Враховано   10. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України.  
294. Агітація в день виборів у будь-якій формі (розповсюдження виборчих листівок, плакатів, заклики голосувати "за" чи "проти" кандидатів або бойкотувати вибори) забороняється. Агітаційні друковані матеріали, вивішені до дня виборів поза приміщеннями для голосування, залишаються на тих же місцях.      11. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх 15 днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо організацій партій (блоків) та кандидатів у депутати. 12. Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.  
295. Органи місцевого самоврядування, відповідні місцеві державні адміністрації відводять місця та обладнують стенди, дошки в людних місцях для вивішування матеріалів передвиборної агітації, передбаченої цим Законом, а також повідомлень про заходи виборчої кампанії. Забороняється розміщення таких матеріалів на будівлях, що є пам'ятками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.      13. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, в установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.  
296. Державним телерадіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації з державною участю, участю органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тим чи іншим республіканським в Автономній Республіці Крим осередкам політичних партій, виборчим блокам республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатам у депутати, їхнім передвиборним програмам.      14. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. 15. Передвиборна агітація припиняється з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів. Проведення активної агітації (публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти організацій партій (блоків) чи кандидатів у депутати) з цього часу забороняється.  
297. Забороняється проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотарей, грошей, послуг.   -122- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити ст.35 частинами 12, 13, 14 такого змісту: "12. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом забороняється. 13. Державним, республіканським і комунальним засобам масової інформації, їхнім посадовим і службовим особам, а також творчим працівникам під час виборчої кампанії забороняється у своїх матеріалах і передачах підтримувати місцеві (Автономної Республіки Крим) осередки політичних партій, виборчі блоки, їхні передвиборні програми або віддавати їм превагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги Республіканський комітет з питань інформації за поданням Виборчої комісії Автономної Республіки Крим призупиняє діяльність відповідного засобу масової інформації на період виборчої кампанії. Засоби масової інформації, що обнародували недостовірні матеріали про місцевий (республіканський) осередок політичної партії, виборчий блок, не пізніше як через 3 дні після дня обнародування таких матеріалів, а напередодні виборів депутатів - не пізніше як за день до дня виборів, зобов'язані надати уповноваженій особі місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку, які розповсюдили недостовірні відомості, на їхню вимогу, можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час на телебаченні або радіо, а в друкованому засобі масової інформації цей матеріал повинен бути надрукований тим же шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці колонки, де розміщалося повідомлення, що спростовується, обсягом, не менше половини стандартного аркуша друкованого тексту. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо і на факти, що спростовуються. Час на телебаченні, радіо, що надається для спростування, не повинен перевищувати часу тієї частини передачі, зміст якої спростовується. Спростування повинно бути обнародуване без додатків, коментарів і скорочень і здійснюється за рахунок засобу масової інформації. 14. Республіканський комітет з питань інформації разом з республіканськими телерадіокомпаніями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми одного місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку не повинна збігатися за часом з трансляцією такої програми іншого місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку на радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, що виділяються на підготовку і проведення виборів".  
Враховано частково   16. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. 17. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку на ведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України. 18. У разі надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень вимог частин третьої, шостої, дванадцятої - сімнадцятої цієї статті виборчі комісії негайно надсилають ці заяви і скарги до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України. Розділ ІX. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ Стаття 64. Гарантії діяльності організацій партій (блоків) у виборчому процесі 1. Організація партії (блок), кандидатів у депутати від яких висунуто у багатомандатному окрузі, має право делегувати одного представника до виборчої комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси організації партії (блоку) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується керівним органом організації партії (керівним органом блоку). 2. Представником організації партії (блоку) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим може бути громадянин України, який постійно проживає в Автономній Республіці Крим і має право голосу. Не може бути представником організації партії (блоку) кандидат у депутати, член виборчої комісії, посадова особа органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу. 3. Заява про реєстрацію представника організації партії (блоку), підписана керівником організації партії (керівниками організацій партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою організації партії ( організацій партій, що входять до блоку), та копія рішення керівного органу організації партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника подаються до виборчої комісії Автономної Республіки Крим одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від організації партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника організації партії (блоку) зазначаються прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси організації партії (блоку) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим. 4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника організації партії (блоку) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови у реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організацій партії (блоку), чи втрати організацією партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника організації партії (блоку) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин. 5. Організація партії (блок) може мати не більше п'яти уповноважених осіб на рівні багатомандатного округу та по одній уповноваженій особі у кожному одномандатному окрузі. Уповноважена особа організації партії (блоку) не може бути кандидатом у депутати і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується керівним органом організації партії (керівним органом блоку).  
298. За 15 днів до дня голосування забороняється оголошення в державних і недержавних засобах масової інформації результатів соціологічних досліджень та опитувань громадської думки про рейтинг республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, окремих кандидатів у депутати та інших прогнозів.      6. Заява про реєстрацію уповноважених осіб організації партії (блоку), підписана керівником організації партії (керівниками організацій партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою організації партії (організацій партій, що входять до блоку), та копія рішення керівного органу організації партії (керівного органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб організацій партії (блоку) подаються до виборчої комісії Автономної Республіки Крим у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси організації партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі. 7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб організації партії (блоку) та видає представникові організації партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати організацією партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб організації партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
299. Кандидатам у депутати, які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії:      8. Представник, уповноважена особа організації партії (блоку) з дня їх реєстрації виборчою комісією Автономної Республіки Крим до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. 9. Представник, уповноважена особа організації партії (блоку) мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до виборчої комісії Автономної Республіки Крим із заявою про складення своїх повноважень. 10. Керівний орган організації партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника чи уповноваженої особи, у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до виборчої комісії Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому у частинах третій та шостій цієї статті. 11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а поданої напередодні і в день виборів, негайно виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи організації партії (блоку). Копія рішення видається представнику організації партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу організації партії (блоку). 12. Посвідчення представника чи уповноваженої особи організації партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертаються до виборчої комісії Автономної Республіки Крим. 13. Представник організації партії (блоку) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу має право: 1) бути присутнім на всіх засіданнях виборчої комісії Автономної Республіки Крим під час обговорення питань, пов'язаних з виборами депутатів, та брати участь в їх обговоренні; 2) знайомитися із змістом протоколів засідань виборчої комісії Автономної Республіки Крим та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; 3) знайомитися невідкладно з протоколами, телефонограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до виборчої комісії Автономної Республіки Крим від окружних виборчих комісій про підсумки голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці; 4) на інші права, передбачені цим Законом.  
300. підлеглих їм осіб (у робочий час);      14. Уповноважена особа організації партії (блоку): 1) сприяє організації партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації; 2) представляє інтереси організації партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім виборчої комісії Автономної Республіки Крим), органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу;  
301. службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.      3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій (крім виборчої комісії Автономної Республіки Крим) на території відповідного округу; 4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною дев'ятою статті 25 цього Закону; 5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується нею та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії; 6) мати інші права, передбачені цим Законом. Стаття 65. Гарантії діяльності кандидатів у депутати 1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який працює у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на постійній основі, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки. 2. Кандидат у депутати під час передвиборної агітації не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних. 3. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, має право визначити довірених осіб із числа громадян (не більше п'яти осіб), які мають право голосу. 4. Довірені особи кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, реєструються відповідною окружною виборчою комісією за поданням кандидата в депутати за наявності письмової згоди цих осіб. У поданні зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата у депутати. Окружна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата в депутати і видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 5. Не можуть бути довіреними особами кандидатів у депутати посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, службовці рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу. 6. Довірені особи кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, сприяють кандидату в депутати у проведенні виборчого процесу; представляють інтереси кандидата в депутати у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, виборцями. 7. Довірені особи кандидата в депутати набувають повноважень з дня їх реєстрації окружною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному окрузі або з дня реєстрації обраного депутата. 8. Довірені особи кандидата в депутати мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків з дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом. 9. Кандидат у депутати має право в будь-який час до дня виборів звернутися із заявою до окружної виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом. 10. Довірена особа кандидата в депутати має право в будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. 11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а поданої напередодні і в день виборів, - негайно, відповідна окружна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, копія якого надсилається кандидату в депутати. 12. Посвідчення довіреної особи кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, негайно повертається до окружної виборчої комісії, яка його видала. Стаття 66. Офіційні спостерігачі 1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, а також від іноземних держав і міжнародних організацій. 2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення виборчою комісією Автономної Республіки Крим результатів виборів депутатів. 3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України про вибори депутатів. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення. Стаття 67. Офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати 1. Офіційним спостерігачем від організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, може бути громадянин України, який має право голосу. 2. Офіційний спостерігач від організації партії (блоку), кандидата у депутати, зазначених у частині першій цієї статті, реєструється окружною виборчою комісією за поданням відповідно керівних органів організацій партій (організацій партій, що входять до блоку), кандидата у депутати. 3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, адреса місця проживання, номери телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної організації партії (блоку), кандидата у депутати. 4. Подання про реєстрацію спостерігача від організації партії (блоку) за підписом керівника організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. 5. Відповідна окружна виборча комісія видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 6. Офіційний спостерігач має право: 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії; 2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи; 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування; 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 28 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі; 5) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення; 6) скласти акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси постійного місця проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтею 33 цього Закону; 7) мати інші права, передбачені цим Законом. 7. Офіційний спостерігач не має права: 1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень; 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування. 8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини сьомої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях дільничної виборчої комісії. 9. Керівний орган організації партії (організацій партій, що входять до блоку), кандидата у депутати має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом. 10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви окружною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі організації партії (блоку), кандидату у депутати. Стаття 68. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 20 днів до дня виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України. 2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається не пізніш як за 15 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією. 3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою. 4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території багатомандатного виборчого округу. 5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право: 1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб організацій партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях окружних виборчих комісій; 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації; 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків голосування окружними виборчими комісіями; 4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи; 5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення чинного законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України; 6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом. 6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно. 7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень. 8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів. 9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.  
302. РОЗДІЛ VI. ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ       
303. Стаття 36. Фінансування роботи виборчих комісій       
304. Фінансування роботи виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що передаються у розпорядження Виборчої комісії Автономної Республіки Крим. Ці кошти використовуються Виборчою комісією Автономної Республіки Крим відповідного до ухваленого нею кошторису витрат.   -123- Кабінет Міністрів України
У другому речення статті 36 слова "ухваленого нею кошторису витрат" замінити словами "затвердженого нею кошторису доходів і видатків".  
Враховано    
    -124- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити статтю 36 частинами 2 - 7 такого змісту: "2. Кошти на підготовку і проведення виборів, передбачені державним бюджетом, перераховуються на рахунок Виборчої комісії Автономної Республіки Крим у п'ятнадцятиденний строк з дня оголошення про початок виборчої кампанії або призначення позачергових виборів. 3. У разі несвоєчасного виділення коштів з бюджету для фінансування виборчої кампанії або виділення їх у розмірі, недостатньому для забезпечення підготовки і проведення виборів, Виборча комісія Автономної Республіки Крим має право в межах коштів державного бюджету, передбачених на підготовку і проведення виборів, одержати кредит у визначеному нею розмірі на конкурсній основі в комерційних банках, уповноважених на касове обслуговування бюджетних установ. Кабінет Міністрів України в п'ятиденний строк з дня звернення Виборчої комісії Автономної Республіки Крим направляє відповідному комерційному банку гарантію про виконання зобов'язань про повернення кредиту з нарахованим відсотком за користування ним. 4. Виданий Виборчій комісії Автономної Республіки Крим кредит разом з нарахованими відсотками повертається Кабінетом Міністрів України комерційному банку за рахунок коштів державному бюджету не пізніше як через два місяці після його одержання. 5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим затверджує середні норми витрат окружної виборчої комісії, а також середні норми витрат для потреб дільничної виборчої комісії. Відповідно до середніх норм витрат коштів окружна виборча комісія в тижневий строк з дня утворення складає єдиний кошторис доходів і витрат на підготовку і проведення виборів депутатів з включенням до нього витрат дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення виборів, що затверджується Виборчою комісією Автономної Республіки Крим. 6. Після затвердження Виборчою комісією Автономної Республіки Крим єдиного кошторису доходів і витрат окружної виборчої комісії окружна виборча комісія затверджує відповідні кошториси дільничних виборчих комісій. 7. Кошти, виділені з державного бюджету і не використані окружними виборчими комісіями на підготовку і проведення виборів, не пізніше як у тижневий строк із дня обнародування результатів виборів депутатів повертаються на рахунок Виборчої комісії Автономної Республіки Крим для направлення їх у державний бюджет."  
Враховано частково    
305. Стаття 37. Фінансування передвиборної агітації       
306. Фінансування передвиборної агітації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатів у депутати, пожертвувань фізичних та юридичних осіб.   -125- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити ст.37 частиною 2 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних частин: "2. Гранична сума витрат виборчого фонду місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку не може перевищувати десяти тисяч не оподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Враховано частково    
    -126- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У ст.37 недостатньо чітко виписані положення щодо фінансування виборчого процесу, зокрема, в частині визначення граничних розмірів виборчих фондів, граничних розмірів кожного внеску до виборчого фонду кандидата в депутати, чіткого визначення кола осіб, яким заборонено робити пожертвування до цих фондів. Відсутність таких норм ускладнює контроль за використанням коштів депутатами, у виборчий фонд яких вони надійшли, та за дотриманням законності в ході цього процесу.  
Враховано    
307. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, окружні виборчі комісії оплачують у випадках, передбачених цим Законом:       
308. друкування передвиборних плакатів республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатів у депутати;       
309. публікацію в газетах передвиборних програм республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатів у депутати;       
310. час мовлення на радіо і телебаченні;       
311. користування спорудами, приміщеннями, устаткуванням для проведення зустрічей виборців з кандидатами у депутати та уповноваженими особами республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, організованих виборчими комісіями.       
312. Власні виборчі фонди утворюються за рахунок коштів відповідно:       
313. республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій - по багатомандатному загальнокримському виборчому округу;       
314. кандидата у депутати - по одномандатних виборчому округу.   -127- Кабінет Міністрів України
До проекту: У пункті 2 частини третьої статті 37 слово "одномандатних" замінити словом "одномандатному".  
Враховано    
    -128- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В пункті 2 частини 3 статті 37 слова "по одномандатних виборчому округу" замінити словами "по відповідному одномандатному виборчому округу".  
Враховано    
315. До зазначених фондів, утворених відповідно до законодавства України, можуть вноситися пожертвування громадяни України та юридичних осіб. Органам державної влади, державним підприємствам, установам і організаціям, органам місцевого самоврядування, іноземним юридичним і фізичним особам, анонімним особам, міжнародним організаціям та об'єднанням забороняється робити внески до цих фондів.       
316. Рахунки виборчих фондів відкриваються в установах банків за заявами відповідно уповноважених осіб республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати після їх реєстрації відповідними виборчими комісіями, про що повідомляються виборчі комісії. Інформація про відкриті рахунки виборчих фондів публікується у пресі. Республіканські в Автономній Республіці Крим осередки політичних партій, виборчі блоки республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидати у депутати визначають розпорядника виборчого фонду.   -129- Кабінет Міністрів України
Чaстину п'яту ст.37 необхідно редакційно доопрацювати з метою приведення у відповідність до статей 6 та 7 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", якими передбачено, що рахунки відкриваються в будь-яких банках України відповідно до власного вибору та за згодою цих банків для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб. Рахунки відкриваються банком клієнту на договірній основі.  
Враховано    
317. Контроль за надходженням та використанням коштів виборчого фонду республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, власного виборчого фонду кандидата у депутати здійснюється Виборчою комісією Автономної Республіки Крим та окружними виборчими комісіями, податковими органами, а також установами банків, в яких відкрито відповідний рахунок.   -130- Кабінет Міністрів України
Чaстина шоста ст.37 a частині здійснення контролю за надходженням та використанням коштів виборчого фонду суперечить статті 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", згідно з якою контроль за дотриманням учасниками платіжних систем нормативно-правових актів, що реґламентують порядок проведення переказу, а також застосування відповідних заходів впливу, передбачених законодавством України, покладаються на Національний банк України.  
Враховано    
    -131- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Частину 6 статті 37 викласти в такій редакції: "Контроль за використанням коштів виборчого фонду місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, виборчих блоків здійснюється Виборчою комісією Автономної Республіки Крим, окружними виборчими комісіями, Державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, її органами на місцях, а також установами банків, у яких відкритий відповідний рахунок. Державна податкова адміністрація в Автономній Республіці Крим, установи банків в Автономній Республіці Крим і Виборча комісія Автономної Республіки Крим для здійснення контролю за надходженням і використанням коштів виборчих фондів можуть користуватися республіканськими (місцевими) автоматизованими інформаційними системами."  
Відхилено    
    -132- Кабінет Міністрів України
З частини шостої ст.37 виключити слова "а також установами банків, в яких відкрито відповідний рахунок".  
Відхилено    
318. Відповідна установа банку за зверненням кандидата у депутати, його довіреної особи чи уповноваженої особи республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, які відкривали рахунок, а також Виборчої комісії Автономної Республіки Крим та відповідних окружних виборчих комісій надає їм відомості про розміри та джерела надходжень до відповідного виборчого фонду.   -133- Кабінет Міністрів України
Чaстина сьома ст.37 потребує редакційного доопрацювання щодо надання відомостей про розміри та джерела надходжень до виборчих фондів з метою узгодження її зі статтею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо порядку розкриття банківської таємниці.  
Враховано    
319. Кошти, що надійшли до виборчого фонду республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій або до власного виборчого фонду кандидата у депутати від фізичних та юридичних осіб, які згідно з цим Законом не мають права робити такі пожертвування, або що надійшли від анонімного чи фіктивного пожертвувача, в тому числі пожертвувача, адреса якого невідома, за рішенням Виборчої комісії Автономної Республіки Крим або відповідних окружних виборчих комісій перераховується до державного бюджету.       
320. Не використані під час виборчої кампанії кошти виборчих фондів за рішенням Виборчої комісії Автономної Республіки Крим або відповідних окружних виборчих комісій перераховуються до державного бюджету. Якщо кандидат у депутати, який балотувався на виборах депутатів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що були визнані недійсними, реєструється кандидатом у депутати на повторних виборах, він має право розпоряджатися коштами, що залишилися в його власному виборчому фонді, за умови, що причиною визнання виборів недійсними не були дії цього кандидата чи його довірених осіб. Право розпоряджатись залишками коштів та поповнювати власний виборчий фонд належить також республіканському в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчому блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, список кандидатів у депутати кандидатів у депутати від яких зареєстровано для участі у повторних виборах у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі.       
321. Кандидат у депутати, уповноважена особа республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій мають право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що вони подають заяву до установи банку, в якій відкрито рахунок відповідного виборчого фонду. Ці кошти повертаються зазначеною установою пожертвувачу за його рахунок.       
322. Не пізніш як за сім днів до дня виборів, уповноважені особи політичної партії, виборчого блоку партій, кандидати у депутати, або їх довірені особи зобов'язані передати до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим чи окружних виборчих комісій фінансові звіти про джерела надходжень у виборчий фонд. Форма фінансового звіту встановлюється Виборчою комісією Автономної Республіки Крим.   -134- Кабінет Міністрів України
У чaстині 11 ст.37 останнє речення виключити.  
Враховано    
323. Відомості про доходну частину виборчих фондів оприлюднюється відповідними виборчими комісіями не пізніш як за два дні до дня виборів.       
324. Кошти виборчих фондів можуть використовуватися виключно на потреби агітаційної кампанії республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, кандидата у депутати. Використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій можуть проводитися лише у безготівковій формі.       
325. РОЗДІЛ VII. ГОЛОСУВАННЯ      Розділ X. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
326. Стаття 38. Час і місце голосування       
327. Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування з сьомої до двадцять другої години.       
328. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.       
329. Стаття 39. Виборчі бюлетені      Стаття 69. Виборчий бюлетень  
330. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.      1. Форма виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному та одномандатному округах затверджується Центральною виборчою комісією. 2. Текст виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі затверджуються виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як за 15 днів до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 12 днів до дня виборів. 3. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.  
331. Виборчий бюлетень має містити назву органу, до якого відбуваються вибори, номер виборчого округу чи означення багатомандатного загальнокримського виборчого округу і номер виборчої дільниці та позначене місце для підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.      4. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату виборів, означення виборчого округу (багатомандатний загальнокримський виборчий округ чи одномандатний виборчий округ), номер одномандатного округу, а також позначені місця для номера виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
332. До бюлетеня для голосування по багатомандатному загальнокримському виборчому округу вносяться назви політичних партій, виборчих блоків партій у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводить Виборча комісія Автономної Республіки Крим після реєстрації списків кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій з обов'язковим переліком республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, які утворили виборчий блок, а також із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності перших п'яти кандидатів із внесеного кожним республіканським в Автономній Республіці Крим осередком політичної партії, виборчим блоком республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, списку кандидатів у депутати. Праворуч від кожної назви республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій розташовується порожній квадрат.   -135- Кабінет Міністрів України
У частині третій статті 39 потребують уточнення слова "посади (заняття), місця роботи та проживання".  
Враховано   5. У виборчому бюлетені для голосування у багатомандатному окрузі повинні зазначатися повна назва кожної організації партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв організацій партій, що входять до блоку), а також із зазначенням прізвищ, імен, по батькові перших трьох кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації партії (блоку). Праворуч проти назви кожної організації партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Назви організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить виборча комісія Автономної Республіки Крим за участю представників організацій партій (блоків) після закінчення реєстрації кандидатів від організацій партій (блоків) не пізніш як за 30 дні до дня виборів. Після переліку організацій партій (блоків) зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим від жодної організації партії (блоку)" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.  
333. До бюлетеня для голосування по одномандатному виборчому округу вносяться в алфавітному порядку всі зареєстровані у цьому окрузі кандидати у депутати із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи і проживання, партійності. Праворуч проти прізвища кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат.   -136- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Частину 4 статті 39 доповнити реченням такого змісту: "Бюлетені для голосування по одномандатному виборчому округу для депортованих позначаються як такі."  
Відхилено   6. До виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів у депутати із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), партійності суб'єкта висунення кандидата у депутати. Праворуч проти відомостей про кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у депутати у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного з кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим " і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.  
334. У виборчих бюлетенях після переліку прізвищ кандидатів у депутати зазначається: "Не підтримую жодного з кандидатів у депутати" (в бюлетенях для виборів по одномандатних виборчих округах) і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат або "Не підтримую жодного республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій" ( в бюлетенях по багатомандатному загальнокримському виборчому округу) і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.   -137- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В частинах 5, 8 ст.39 слова "по одномандатних виборчих округах" у всіх відмінках і числі замінити словами "по відповідних одномандатних виборчих округах" у відповідних відмінках і числі.  
Враховано   7. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.  
335. Виборчі бюлетені мають контрольні талони, відокремлені від бюлетеня перфорацією, які містять назву органу, до якого відбуваються вибори, номер виборчого органу чи означення багатомандатного загальнокримського виборчого округу, номер виборчої дільниці та порядковий номер виборця у списках виборців, а також позначені місця для підписів виборця та члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме бюлетень.      8. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, означення виборчого округу (багатомандатний загальнокримський виборчий округ чи одномандатний виборчий округ Автономної Республіки Крим), номер одномандатного округу, а також позначені місця для номера виборчої дільниці та номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
336. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.       
337. Виборчий бюлетень не повинен містити відомостей щодо кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, які вибули з балотування. У разі коли кандидат у депутати вибув з балотування після видрукування бюлетенів, відповідна окружна (по одномандатному виборчому округу) або Виборча комісія Автономної Республіки Крим (по багатомандатному загальнокримському виборчому округу) приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а в разі необхідності - про його передрукування. Якщо зміни до виборчого бюлетеня внесенні шляхом викреслення відомостей про особу, яка була кандидатом у депутати, чи вилучення списку кандидатів у депутати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, дільнична комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі виборчого бюлетеня.       
338. Виборчі бюлетені по виборчому округу мають друкуватися на однаковому папері і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій Центральною виборчою комісією. Колір виборчих бюлетенів по одномандатному та багатомандатному загальнокримському виборчих округах повинен бути різним. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.   -138- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити проект статтею 40 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: "Стаття 40. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів і їх передача виборчим комісіям 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим забезпечує виготовлення на основі тендеру виборчих бюлетенів для голосування не пізніше як за десять днів до дня виборів. 2. На виборчих дільницях, утворених на суднах, що знаходяться в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, безпосередньо дільничними виборчими комісіями з дозволу Виборчої комісії Автономної Республіки Крим відповідно до затвердженого нею зразка. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим після прийняття виборчих бюлетенів від Видавництва і друкарні "Таврида" на своєму засіданні передає їх відповідним окружним виборчим комісіям, які у такому ж порядку передають їх дільничним виборчим комісіям не пізніше як за три дні до дня виборів. 4. Про підрахунок і передачу окружним виборчим комісіям виборчих бюлетенів Виборчою комісією Автономної Республіки Крим складається відповідний протокол у трьох екземплярах із зазначенням у ньому кількості виборчих бюлетенів, переданих кожній окружній виборчій комісії. Один екземпляр протоколу зберігається у Виборчій комісії Автономної Республіки Крим, другий - відразу вивішується у приміщенні Виборчої комісії Автономної Республіки Крим для загального ознайомлення, третій - вручається окружним виборчим комісіям, яким передані виборчі бюлетені. 5. Про підрахунок і передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів окружною виборчою комісією складається відповідний протокол у трьох екземплярах із зазначенням у ньому кількості виборчих бюлетенів, переданих кожній дільничній виборчій комісії. Один екземпляр протоколу зберігається в окружній виборчій комісії, другий - відразу вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення, третій - направляється Виборчій комісії Автономної Республіки Крим. Виписка з протоколу вручається дільничним виборчим комісіям, яким передані виборчі бюлетені. 6. Дільнична виборча комісія на кожному виборчому бюлетені проставляє свою печатку і номер виборчої дільниці, а на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня - номер виборчої дільниці. 7. Персональну відповідальність за збереження, одержання і використання виборчих бюлетенів несуть голови виборчих комісій. 8. У разі скасування постанови про реєстрацію кандидатів у депутати від місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку після виготовлення виборчих бюлетенів Виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає постанову про внесення змін до виборчого бюлетеня або передрукування виборчих бюлетенів. Ці зміни за рішенням Виборчої комісії Автономної Республіки Крим можуть бути внесені до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій із використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час його видачі."  
Враховано частково   Стаття 70. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів державними чи комунальними поліграфічними підприємствами не пізніш як за 10 днів до дня виборів на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами. 2. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів. 3. Виборчі бюлетені отримуються виборчою комісією Автономної Республіки Крим в упаковці підприємства-виготовлювача. 4. Виборчі бюлетені для голосування у відповідному виборчому окрузі друкуються на однаковому папері за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та текстом, затвердженим відповідною виборчою комісією, і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі виготовляються на папері різного кольору. 5. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку. 6. На виборчій дільниці, утвореній на судні, яке приписане до порту, розташованого в Автономній Республіці Крим, і в день виборів депутатів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені як виняток з дозволу виборчої комісії Автономної Республіки Крим безпосередньо дільничною виборчою комісією. 7. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від організації партії (блоку) у багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, після виготовлення виборчих бюлетенів відповідно виборча комісія Автономної Республіки Крим, окружна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передрук виборчих бюлетенів. Такі зміни за рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим, окружної виборчої комісії вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня. Стаття 71. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям 1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від виборчої комісії Автономної Республіки Крим на своєму засіданні. Про прийняття виборчих бюлетенів окружна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Протокол складається в трьох примірниках і підписується всіма членами окружної виборчої комісії та представниками виборчої комісії Автономної Республіки Крим, присутніми при передачі виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. 2. Окружна виборча комісія не раніш як за два дні до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені приймають не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних організацій партій (блоків). 3. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів окружною виборчою комісією складається протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються: 1) номер одномандатного виборчого округу; 2) номер виборчої дільниці; 3) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складання протоколу; 4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному та в одномандатному окрузі; 5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені. 4. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої комісії. Перший примірник протоколу надсилається до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг із протоколу передається кожній дільничній виборчій комісії, яка отримала виборчі бюлетені. 5. Передача виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному та одномандатному окрузі дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим. 6. Кожен член окружної виборчої комісії, уповноважена особа організації партії (блоку), кандидат у депутати або його довірена особа мають право отримати копії протоколів про прийняття виборчих бюлетенів від виборчої комісії Автономної Республіки Крим та про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря комісії і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного протоколу для організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, яких вони представляють. 7. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ. 8. Члени дільничної виборчої комісії у день приймання комісією виборчих бюлетенів від окружної виборчої комісії на засіданні комісії проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці та печатку дільничної виборчої комісії, а у визначених місцях кожного контрольного талона - номер виборчої дільниці. 9. Виборчі бюлетені повинні зберігатися в приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.  
339. Стаття 40. Організація і порядок голосування      Стаття 72. Приміщення для голосування  
340. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.   -139- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Доповнити част.1 ст.40 реченням такого змісту: "Виборчі скриньки робляться із прозорого матеріалу, який дозволяє бачити крізь нього виборчі бюлетені".  
Відхилено   1. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. 2. Виборчі скриньки встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.  
341. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинен бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій і довірених осіб кандидатів у депутати та офіційних спостерігачів.      3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. 4. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, виборчі списки кандидатів у депутати від кожної організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі та інформаційні плакати організацій партій (блоків), які розміщуються в порядку розташування організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені, інформаційні плакати кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які розміщуються в алфавітному порядку.  
342. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.      Стаття 73. Організація і порядок голосування 1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години. 2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 10 днів до дня його проведення, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини шостої статті 17 цього Закону - напередодні дня виборів.  
343. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та осіб з числа визначених статтею 30 цього Закону, представників засобів масової інформації перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх.      3. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.  
344. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.      4. Дільнична виборча комісія не раніш як за тридцять хвилин до початку голосування проводить засідання, на якому відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться відповідно до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно у багатомандатному та одномандатному округах.  
345. Кожен виборець отримує два виборчі бюлетені: один для голосування по виборах у одномандатному і другий для голосування по виборам у багатомандатному загальнокримському виборчих округах.   -140- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
У частинах 6 та 11 слова статті 40 "у одномандатному" замінити словами "у відповідному одномандатному".  
Відхилено   5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу) з виборчими бюлетенями, дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і окружну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.  
346. Виборчі бюлетені видаються членам дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, який посвідчує його особу. Член дільничної виборчої комісії, що видає виборчий бюлетень, розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців.      6. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам організацій партій (блоків), кандидатам у депутати, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії.  
347. Забороняється зазначати на бюлетенях у будь-який спосіб порядковий номер виборця або робити будь-які інші позначки, за якими можна було б визначити виборця.      7. Член дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем одного із документів, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону, що посвідчує його особу, видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування в багатомандатному окрузі та один виборчий бюлетень для голосування в одномандатному окрузі. Виборець розписується за отримання вказаних виборчих бюлетенів у визначених місцях на контрольних талонах кожного виборчого бюлетеня та у списку виборців. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.  
348. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетені, має право з відома голови або заступника голови дільничної виборчої комісії запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування іншу особу на свій розсуд, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, які балотуються по цьому виборчому округу, їх довірених осіб, а також уповноважених осіб республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій.      8. Виборець, який прибув для голосування на виборчу дільницю з відкріплювальним посвідченням у день виборів, включається до списку виборців у порядку, встановленому частиною дев'ятою статті 35 цього Закону. Виборчі бюлетені виборцю видаються у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті. 9. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування. 10. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб організацій партій (блоків), офіційних спостерігачів. 11. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання незаповненого виборчого бюлетеня від інших осіб, заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.  
349. У виборчому бюлетені для голосування по виборах у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, за який він голосує. Виборець може голосувати за список тільки від одного республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій. У разі не підтримання жодного республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій".      12. У виборчому бюлетені для голосування у багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якого він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї організації партії (блоку) або не підтримати кандидатів у депутати від жодної організації партії (блоку). У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної організації партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим від жодної організації партії (блоку)".  
350. У бюлетені для голосування по виборах у одномандатному виборчому окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати тільки за одного кандидата. У разі не підтримання жодного з кандидатів у депутати виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного з кандидатів у депутати".      13. У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати або не підтримати жодного кандидата у депутати. У разі непідтримання жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим ". 14. Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб організацій партій (блоків), офіційних спостерігачів. 15. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних організацій партій (блоків), у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька не використовується до закінчення голосування. 16. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. 17. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні виборчої комісії. 18. На виборчій дільниці, утвореній на судні, яке приписане до порту, розташованого в Автономній Республіці Крим, і в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців.  
351. У випадках, коли окремі виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична виборча комісія за три дні до дня виборів складає список таких виборців, комісія визначає час і не менше трьох членів виборчої комісії, які організовують голосування в місцях перебування таких виборців. Час виходу членів комісії до виборців визначається з таким розрахунком, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної виборчої комісії повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. При проведенні такого голосування можуть бути присутні офіційні спостерігачі.      Стаття 74. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування 1.Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування. 2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання виборця. 3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення строку подання таких заяв робить витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує вдома". 4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних організацій партій (організацій партій, що входять до блоку). 5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. 6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії видаються у необхідній кількості виборчі бюлетені, витяг із списку виборців та опломбована або опечатана виборча скринька, в яку опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, уповноваженими особами організацій партій (блоків), офіційними спостерігачами від організацій партій (блоків) та кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. 7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі. 8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу зі списку виборців за умови пред'явлення виборцем одного із документів, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, що посвідчує його особу, видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування в багатомандатному окрузі та один виборчий бюлетень для голосування в одномандатному окрузі. Виборець розписується у контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців. Член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Виборець заповнює виборчі бюлетені в порядку, передбаченому частинами дванадцятою та тринадцятою статті 73 цього Закону, та опускає їх у виборчу скриньку. 9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчі бюлетені, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував вдома", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується. 10. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.  
352. Для проведення голосування робиться витяг із списку виборців у формі списку, який вручається головою дільничної виборчої комісії визначеним членам виборчої комісії разом з відповідними виборчими бюлетенями і опломбованою скринькою. При голосуванні в місці перебування виборця один із членів дільничної виборчої комісії розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у витягу із списку виборців.       
353. Після повернення членів комісії до приміщення для голосування скринька, контрольні талони та витяг із списку виборців передаються голові дільничної виборчої комісії.       
354. РОЗДІЛ VIII. ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ І ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ       
355. Стаття 41. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці      Стаття 75. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці  
356. Підрахунок голосів здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.      1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. 2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці по всіх виборах, що проводяться одночасно. 3. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності викладених положень цієї статті. 4. Список виборців по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії одночасно з підписанням списків виборців по інших виборах, які проводилися разом.  
357. Після закінчення голосування на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці.      5. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному та в одномандатному округах. 6. У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим разом з іншими виборами дії, зазначені у частинах сьомій - тринадцятій цієї статті, проводяться після аналогічних дій щодо виборів народних депутатів України та перед аналогічними діями щодо місцевих виборів. 7. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені окремо в багатомандатному та в одномандатному округах. Кількість таких бюлетенів у кожному з цих округів оголошується і заноситься до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно в багатомандатному та в одномандатному округах. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у частині шістнадцятій статті 73 цього Закону, запаковуються окремо по багатомандатному та одномандатному округах. На пакетах робляться відповідні написи "Невикористані виборчі бюлетені в багатомандатному виборчому окрузі по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Невикористані виборчі бюлетені в одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
358. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені.      8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців. 9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали, окремо в багатомандатному та одномандатному округах. Кількість таких талонів у кожному з цих округів оголошується.  
359. Після цього контрольні талони і невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і ставиться підпис голови та секретаря виборчої комісії.      10. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині сьомій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".  
360. Після перевірки цілісності печаток або пломб на виборчих скриньках голова дільничної виборчої комісії відкриває їх, після чого виборчі бюлетені по виборах у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі відокремлюються від виборчих бюлетенів по виборах у одномандатному виборчому окрузі.   -141- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В частині 5 статті 41 слова "у одномандатному виборчому окрузі" замінити словами " у відповідному одномандатному виборчому окрузі".  
Відхилено   11. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному окрузі. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 12. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, передбачений частиною третьою статті 74 цього Закону, відкріплювальні посвідчення, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
361. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів по відповідних округах і встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних недійсними по відповідному виборчому округу.      13. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі та контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі запаковуються в окремі пакети. На пакетах робляться відповідні написи "Контрольні талони багатомандатного округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Контрольні талони одномандатного округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
362. Недійсними вважаються виборчі бюлетені невстановленого зразка, виборчі бюлетені, на яких немає підпису члена дільничної виборчої комісії, який його видав, виборчі бюлетені, в яких поставлено більше ніж одну позначку проти прізвищ кандидатів у депутати чи назв республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, а також виборчі бюлетені, на яких не поставлено жодної позначки або в яких неможливо однозначно визначити волевиявлення виборця. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.      14. Перед відкриттям виборчих скриньок дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює окремо в багатомандатному та одномандатному округах сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому окрузі і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів у цьому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. 15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках. 16. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії.  
363. Встановлена кількість недійсних виборчих бюлетенів заноситься до протоколу, недійсні бюлетені по виборах відповідно у одномандатному і багатомандатному загальнокримському виборчих округах запаковуються окремо із зазначенням на пакеті назви виборчого бюлетеня, номера виборчого округу, номера виборчої дільниці, вказується дата і ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії.   -142- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В частині 8 ст.41 після слів "у одномандатному" доповнити словами "одномандатному для депортованих".  
Відхилено   17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. 18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці, окремо по виборах народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих виборах. 19. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці, зазначених у частині вісімнадцятій цієї статті. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. 20. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.  
364. Комісія підраховує загальну кількість голосів, поданих за кожного кандидата у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій. Після цього окремо запаковуються виборчі бюлетені з голосами "за" кожного кандидата в депутати та "за" відповідні списки кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій із зазначенням на пакетах прізвища кандидата у депутати чи назви республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, а також номера виборчого округу, номера виборчої дільниці і ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії.      21. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються окремо в багатомандатному та одномандатному округах. На пакетах робляться відповідні написи "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню в багатомандатному окрузі по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню в одномандатному окрузі Автономної Республіки Крим", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 22. У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим разом з іншими виборами перед підрахунком виборчих бюлетенів виборчі бюлетені по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим відокремлюються від виборчих бюлетенів по інших виборах. Підрахунок бюлетенів по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводиться після завершення підрахунку бюлетенів по виборах народних депутатів України та підписання відповідного протоколу і перед підрахунком бюлетенів по місцевих виборах. 23. Виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі відокремлюються від виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо в багатомандатному та одномандатному округах. 24. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються номер одномандатного округу Автономної Республіки Крим, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 25. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках відповідно до вимог частини двадцять четвертої цієї статті дільнична виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках окремо в багатомандатному та одномандатному округах, за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню відповідно до положень частин дев'ятнадцятої і двадцятої цієї статті, і таким чином встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні відповідно в багатомандатному та одномандатному округах. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 26. Виборчі бюлетені в багатомандатному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви організацій партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх". Після цього виборчі бюлетені в одномандатному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі Автономної Республіки Крим, написи "недійсні", "проти всіх". 27. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. 28. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких: 1) відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії; 2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав; 3) у виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі зроблено більш як одну позначку проти назв організацій партій (блоків) чи проти назви організації партії (блоку) і тексту "Не підтримую кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим від жодної організації партії (блоку)"; 4) у виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів у депутати чи проти прізвища кандидата у депутати і тексту "Не підтримую жодного з кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим "; 5) не поставлено жодної позначки; 6) не відірвано контрольні талони; 7) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця. 29. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. 30. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо в багатомандатному та одномандатному округах. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються окремо в багатомандатному та одномандатному округах. На пакетах робляться написи "Недійсні виборчі бюлетені багатомандатного округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Недійсні виборчі бюлетені одномандатного округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 31. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, від жодної організації партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі. 32. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в цьому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в цьому окрузі, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожної організації партії (блоку), кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної організації партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. 33. Виборчі бюлетені з голосами виборців в багатомандатному окрузі, поданими за кандидатів у депутати від кожної організації партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної організації партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються "Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", назва організації партії (блоку), "Не підтримали кандидатів у депутати по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим від жодної організації партії (блоку)", номер одномандатного округу Автономної Республіки Крим, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 34. Після завершення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати в одномандатному окрузі, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в цьому окрузі. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунки голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі. 35. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі зобов'язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в цьому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в цьому окрузі, виборчих бюлетенів, голоси у яких подані за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, виборчих бюлетенів, в яких виборці не підтримали жодного кандидата у депутати. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. 36. Виборчі бюлетені з голосами виборців в одномандатному окрузі, поданими за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата у депутати, запаковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються "Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", прізвище та ініціали кандидата у депутати, "Не підтримали жодного кандидата у депутати по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", номер одномандатного округу Автономної Республіки Крим, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
365. Дільнична виборча комісія складає по багатомандатному загальнокримському та одномандатному виборчих округах окремі протоколи, до яких заносяться:   -143- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В частині десятій ст.41 в абзаці першому слова "та одномандатному" замінити словами "та відповідних одномандатних".  
Відхилено   Стаття 76. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців 1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі та протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим за формами, встановленими Центральною виборчою комісією . 2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі прописом та цифрами заносяться:  
366. загальна кількість виборців, зареєстрованих на виборчій дільниці;       
367. кількість одержаних на дільницю бюлетенів;      1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;  
368. кількість невикористаних бюлетенів;      2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці; 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі;  
369. кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;      4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі;  
370. кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;      5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі;  
371. кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;      6) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, визнаних недійсними;  
372. кількість голосів, поданих за кожного кандидата у депутати по одномандатному виборчому округу, або кількість голосів, поданих за кожен список кандидатів у депутати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій по багатомандатному загальнокримському виборчому округу.   -144- Кабінет Міністрів України
У пункті 7 частини десятої статті 41 слово "або" замінити словом "та".  
Враховано   7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від кожної організації партії (блоку); 8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від жодної організації партії (блоку). 3. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі прописом та цифрами заносяться: 1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією; 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці; 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі; 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі; 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в одномандатному окрузі; 6) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, визнаних недійсними; 7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі; 8) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному окрузі.  
    -145- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
У пункті 7 частині десятій ст.41 слова "по одномандатному виборчому округу" замінити словами "по відповідних одномандатних виборчих округах".  
Відхилено    
373. Протоколи дільничної виборчої комісії складаються у трьох примірниках і підписуються головою, заступником голови, секретарем та всіма членами комісії. До них долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до окружної виборчої комісії, другий - зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії.      4. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії, а протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим - у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. 5. У кожному з протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протоколи засвідчуються печаткою дільничної виборчої комісії. Перші примірники протоколів мають право підписати уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати та їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. 6. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень. 7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка "Уточнений". 8. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі та перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим, а за наявності і відповідні примірники кожного протоколу з поміткою "Уточнений" запаковуються в окремі пакети. На пакетах робляться відповідно написи "Протокол багатомандатного загальнокримського округу", "Протокол одномандатного округу Автономної Республіки Крим", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримського виборчому окрузі та другий примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим зберігаються у секретаря дільничної виборчої комісії, відповідно четвертий та третій примірники зазначених протоколів - невідкладно вивішуються для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику кожного протоколу видаються членам дільничної виборчої комісії. 9. Уповноваженим особам організацій партій (блоків), кандидатам у депутати, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначених у цій статті протоколів, засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожної організації партії (блоку) та кожного кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі. 10. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, після закінчення засідання комісії невідкладно доставляються до окружної виборчої комісії. Стаття 77. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним 1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці в багатомандатному та (або) одномандатному округах недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності лише таких обставин: 1) незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною чотирнадцятою статті 73 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців по виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більше ніж один раз) у кількості, що перевищує 10 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці у відповідному окрузі; 2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більше ніж на 10 відсотків кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці у відповідному окрузі; 3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 10 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці у відповідному окрузі. 2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці у відповідному окрузі недійсним. 3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці в багатомандатному та (або) одномандатному округах недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному загальнокримському окрузі повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 6 частини другої статті 76 цього Закону, а протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим - лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 6 частини третьої статті 76 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк. Протоколи складаються дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 76 цього Закону. 4. Виборчі бюлетені запаковуються окремо в багатомандатному та одномандатному округах. На пакетах робляться написи "Виборчі бюлетені багатомандатного загальнокримського округу", "Виборчі бюлетені одномандатного округу Автономної Республіки Крим", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці в багатомандатному та (або) одномандатному округах недійсним та акт (акти), на підставі якого прийнято це рішення, додаються до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних виборчих округах. Стаття 78. Порядок транспортування і передачі документів до окружної виборчої комісії Автономної Республіки Крим 1. Транспортування документів, зазначених у частині десятій статті 76 цього Закону, здійснюється головою дільничної виборчої комісії (заступником голови) та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних організацій партій (організацій партій, що входять до блоку), у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією. 2. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних виборчих округах та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній окружній виборчій комісії на її засіданні. 3. Зміст протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних виборчих округах, утвореній на судні, яке приписане до порту, розташованого в Автономній Республіці Крим, і перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, після їх підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до відповідної окружної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі та першого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим, інших документів, зазначених у частині десятій статті 76 цього Закону. Стаття 79. Порядок прийняття та розгляд документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією 1. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі та про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим, інші документи дільничних виборчих комісій, зазначені у частині десятій статті 76 цього Закону, приймаються і розглядаються на засіданні окружної виборчої комісії. 2. Засідання окружної виборчої комісії починається з моменту першого надходження протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів дільничної виборчої комісії і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі. У цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій. 3. У разі відповідності протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі вимогам цього Закону занесені до нього відомості оголошуються. 4. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі виправлень, помилок, неточностей окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог частини сьомої статті 76 цього Закону. Під час розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі та додані до нього документи зберігаються в окружній виборчій комісії. 5. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу. Протокол з поміткою "Уточнений" транспортується і передається окружній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 78 цього Закону. 6. За наявності відповідно оформлених актів, складених уповноваженими особами організації партії (блоку), кандидатами у депутати, їх довіреними особами та офіційними спостерігачами від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному та (або) одномандатному округах. 7. У разі наявності акта або письмової заяви осіб, зазначених у частині першій статті 78 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до окружної виборчої комісії окружна виборча комісія може, а у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці в багатомандатному та (або) одномандатному округах. Про прийняте рішення дільнична виборча комісія повідомляється негайно. 8. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних округах та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні засідання окружної виборчої комісії. 9. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному та (або) одномандатному округах здійснюється окружною виборчою комісією з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку окружною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії, і можуть бути присутніми уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. 10. Окружна виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на цій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 11. Протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в багатомандатному окрузі та (або) в одномандатному окрузі складаються окружною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Ці протоколи підписуються присутніми членами окружної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Відомості протоколів оголошуються. Перший примірник кожного протоколу мають право підписати кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. 12. У разі виявлення окружною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 77 цього Закону, чи інших обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці в багатомандатному та (або) одномандатному округах недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці в багатомандатному та (або) в одномандатному округах складається у порядку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені відповідно у пунктах 1 - 6 частини другої та пунктах 1 - 6 частини третьої статті 76 цього Закону. 13. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у відповідному окрузі разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, голосування на якій визнано недійсним, рішенням окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним в багатомандатному та (або) одномандатному окрузі додається відповідно до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) до протоколу окружної виборчої комісії про результати виборів депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у відповідному одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії. Відомості протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у відповідному окрузі оголошуються.  
374. Стаття 42. Встановлення результатів виборів у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі      Стаття 80. Встановлення підсумків голосування у багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу  
375. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія в одномандатному виборчому окрузі визначає на своєму засіданні:      1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у відповідних округах, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з виборчих дільниць, утворених на суднах, які приписані до портів, розташованих в Автономній Республіці Крим, і в день виборів перебувають у плаванні під Державним Прапором України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі встановлює:  
376. загальну кількість виборців у виборчому окрузі;   -146- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Част.1 ст.42 і част.1 ст.43 доповнити пунктами 2 і 3, відповідно змінивши нумерацію: "2) кількість виборчих бюлетенів, отриманих виборчою комісією; 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;"  
Враховано   1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями одномандатного округу; 2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях одномандатного округу; 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі;  
377. кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;      4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі;  
378. кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;      5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу;  
379. кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;      6) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, визнаних недійсними;  
380. кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати від кожного республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій.      7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати від кожної організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі; 8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі.  
381. Протоколи окружних комісій складаються у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем та всіма членами окружної виборчої комісії і скріпляються печаткою окружної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли до комісії, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу негайно надсилається до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим, другий - зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій - відразу вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.      2. Відомості про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу. 3. Протокол про підсумки голосування в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. 4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень. 5. Протокол про підсумки голосування в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена окружної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу. Якщо після підписання зазначеного протоколу окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". 6. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, а у разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, окремими думками членів окружної виборчої комісії, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в багатомандатному загальнокримському окрузі в межах одномандатного округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно надсилає до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.  
382. Уповноваженій особі республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій на її прохання видається копія протоколу.      7. Уповноваженим особам організацій партій (блоків) на їх прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної організації партії (блоку).  
383. На підставі протоколів окружних виборчих комісій Виборча комісія Автономної Республіки Крим на своєму засіданні встановлює:       
384. загальну кількість виборців у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі;       
385. кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;       
386. кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;       
387. кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;       
388. кількість голосів, поданих за списки кандидатів у депутати від кожного республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, а також відсоток голосів, поданих за ці списки, по відношенню до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.       
389. Списки кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, що отримали менше п'яти відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, не отримують право на участь у розподілі депутатських мандатів.   -147- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У част.5 ст.42 замість слів "що отримали менше п'яти відсотків голосів виборців" записати "що отримали менше двох відсотків голосів виборців".  
Відхилено    
    -148- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Част.5 ст.42 виключити.  
Відхилено    
390. Депутатські мандати між республіканськими в Автономній Республіці Крим осередками політичних партій, виборчими блоками республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, списки кандидатів у депутати від яких отримали п'ять або більше п'яти відсотків голосів виборців, розподіляються пропорційно кількості отриманих ними голосів.   -149- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Викласти част.6 ст.42 у такій новій редакції: "Депутатські мандати між республіканськими в Автономній Республіці Крим осередками політичних партій, виборчими блоками республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, списки кандидатів у депутати від яких отримали чотири або більше чотирьох відсотків голосів виборців, розподіляються пропорційно кількості отриманих голосів."  
Відхилено    
    -150- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У част.6 ст.42 замість слів "п'ять або більше п'яти відсотків голосів виборців" записати "два або більше двох відсотків голосів виборців".  
Відхилено    
391. З цією метою обчислюється виборча квота, тобто кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного мандата.       
392. Вона вираховується шляхом ділення кількості голосів виборців у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі, які подані за списки кандидатів у депутати від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, що отримали п'ять або більше п'яти відсотків голосів, на число мандатів у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі. Дробові залишки від ділення відкидаються.   -151- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У част.8 ст.42 слова "п'ять" та "п'яти" замінити відповідно на "чотири" та "чотирьох".  
Відхилено    
    -152- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У част.8 ст.42 замість слів "отримали п'ять або більше п'яти відсотків голосів" записати "отримали два або більше двох відсотків голосів".  
Відхилено    
393. Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати від кожного республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, ділиться на цю квоту. Отримане ціле число є кількість мандатів цього республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій. Дробові залишки використовуються для розподілу решти мандатів, які залишаються нерозподіленими.       
394. Списки від республіканських в Автономній Республіці Крим осередків політичних партій, виборчих блоків республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, які мають більші порівняно з іншими дробові залишки, після ділення отримують по одному додатковому мандату, починаючи із списку, що має найбільший дробовий залишок. У випадку рівності дробових залишків у двох чи більше списках першим отримує додатковий мандат список, за який віддано більшу кількість голосів виборців. У випадку, якщо після цієї процедури залишаються мандати, вони розподіляються шляхом повторного застосування цієї методики.       
395. Кандидати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій вважаються обраними в порядку їх черговості у списку. В списку пропускаються кандидати, обрані в одномандатних виборчих округах.       
396. Грошова застава повертається республіканським в Автономній Республіці Крим осередкам політичних партій, виборчим блокам республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів.       
397. Кількість мандатів, отриманих республіканськими в Автономній Республіці Крим осередками політичних партій, виборчими блоками республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, є результатом виборів.       
398. Рішення щодо результатів виборів у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі можуть бути оскаржені до суду протягом десяти днів після їх опублікування Виборчою комісією Автономної Республіки Крим. Суд розглядає скарги і приймає рішення щодо них протягом десяти днів.   -153- Кабінет Міністрів України
У частині 14 статті 42 виключити останнє речення: "Суд розглядає скарги і приймає рішення щодо них протягом десяти днів".  
Враховано частково    
    -154- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У част.14 ст.42 не визначено до якого саме суду можливо оскарження рішення, яким оформляються результати виборів. Це дає можливість розуміти, що розгляд справи по першій інстанції може здійснювати районний суд.  
Враховано    
399. Стаття 43. Встановлення результатів виборів у в одномандатних виборчих округах   -155- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В назві статті 43 слова "в одномандатних виборчих округах" замінити словами "у відповідних одномандатних виборчих округах".  
Відхилено   Стаття 81. Встановлення результатів виборів в одномандатному окрузі  
400. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія визначає:      1. Окружна виборча комісія після встановлення підсумків голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим, у тому числі з поміткою "Уточнений", та повідомлень про зміст таких протоколів дільничної виборчої комісії, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з виборчих дільниць, утворених на суднах, які приписані до портів, розташованих в Автономній Республіці Крим, і у день виборів перебувають у плаванні під Державним Прапором України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим встановлює:  
401. 1) загальну кількість виборців у виборчому окрузі;      1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями; 2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях одномандатного округу; 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі;  
402. 2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;      4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі;  
403. 3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;      5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в одномандатному окрузі;  
404. 4) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;      6) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, визнаних недійсними;  
405. кількість голосів, поданих за кожного кандидата у депутати;      7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати; 8) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати.  
406. особу кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.      2. Відомості про підсумки голосування в одномандатному окрузі цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим.  
407. Протоколи окружних виборчих комісій складаються в трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і всіма членами окружної виборчої комісії і скріпляються печаткою окружної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів окружної виборчої комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли до комісії, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу негайно надсилається до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим, другий - зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії.      3 Протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим складається окружною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. 4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень. 5. Протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена окружної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в одномандатному окрузі. Якщо після підписання зазначеного протоколу окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". 6. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі Автономної Республіки Крим, а у разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в одномандатному окрузі Автономної Республіки Крим, окремими думками членів окружної виборчої комісії, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно надсилає до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії. 7. Уповноваженим особам організацій партій (блоків), кандидатам у депутати, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, на їх прохання невідкладно видається копія протоколу.  
408. Кандидату або його довіреній особі на її прохання відразу ж видається копія протоколу.      8. Окружна виборча комісія на підставі протоколу про підсумки голосування виборців в одномандатному виборчому окрузі Автономної Республіки Крим приймає одне із рішень про результати виборів депутата в одномандатному окрузі: про визнання депутата Автономної Республіки Крим обраним, про повторне голосування в одномандатному окрузі, про подання до виборчої комісії Автономної Республіки Крим щодо визнання виборів в одномандатному окрузі недійсними.  
409. Обраним вважається кандидат у депутати, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в даному виборчому окрузі. У випадку, коли до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата у депутати, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів "не підтримую жодного з кандидатів у депутати" по одномандатному виборчому округу.      9. Обраним депутатом Автономної Республіки Крим у відповідному одномандатному окрузі вважається кандидат у депутати, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів у депутати, які балотувалися в цьому окрузі. У разі, коли до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата у депутати, він вважається обраним, якщо кількість голосів виборців, поданих за нього, перевищує кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у депутати в одномандатному окрузі.  
410. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах.   -156- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Проведенню повторного голосування присвячена окрема ст.46 цього проекту. Тому додатково визначати підстави проведення повторного голосування в част.5 статті 43 немає сенсу.  
Враховано    
411. Рішення про визнання депутата обраним приймає окружна виборча комісія. Це рішення може бути у тижневий термін оскаржене до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим.      10. Рішення про результати виборів в одномандатному окрузі Автономної Республіки Крим окружна виборча комісія разом з документами, зазначеними у частині шостій цієї статті, невідкладно надсилає до виборчої Автономної Республіки Крим.  
412. Вибори визнаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виборчому окрузі кандидатів у депутати.       
413. Окружна виборча комісія може визнати вибори недійсними, якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів мали місце порушення цього Закону, що вплинули на результати виборів. Це рішення може бути оскаржене у тижневий строк до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим.      11. Якщо на день виборів в одномандатному окрузі не залишилося зареєстрованим жодного кандидата у депутати, окружна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у відповідному одномандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися. Це рішення разом з виборчими документами, зазначеними у частині п'ятій статті 80 цього Закону, надсилається до виборчої комісії Автономної Республіці Крим.  
414. Стаття 44. Реєстрація депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і опублікування підсумків виборів       
415. Виборча комісія Автономної Республіки Крим реєструє осіб, обраних депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і відповідно до цього Закону видає їм тимчасове посвідчення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим.   -157- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
З част.1 ст.44 виключити слова "і відповідно до цього Закону видає тимчасове посвідчення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим".  
Відхилено    
    -158- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити статтю 44 частинами 2 - 4, відповідно змінивши нумерацію наступних частин: "2. Постанова Виборчої комісії Автономної Республіки Крим про реєстрацію депутата є підставою для звільнення його з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, прийняття рішення органом місцевого самоврядування про припинення дії іншого представницького мандату зареєстрованого депутата. 3. Особа, зареєстрована депутатом, зобов'язана не пізніше як на сьомий день з дня її реєстрації представити у Виборчу комісію Автономної Республіки Крим документ про звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, рішення органу місцевого самоврядування про припинення дії іншого представницького мандату зареєстрованого депутата. У разі невиконання особою, зареєстрованою депутатом, вимог частини третьої цієї статті Виборча комісія Автономної Республіки Крим скасовує постанову про її реєстрацію і реєструє замість неї наступного кандидата в депутати відповідно до черговості, визначеної місцевим (республіканським) осередком політичної партії при реєстрації кандидатів у депутати в єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі."  
Враховано частково    
416. Підсумком виборів вважається встановлення особи, обраної депутатом.       
417. Підсумки виборів народних депутатів публікуються Виборчою комісією Автономної Республіки Крим в газеті "Крымские известия", повідомляються по телебаченню і радіо не пізніше ніж на двадцять перший день після виборів.   -159- Кабінет Міністрів України
Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
У частині третій статті 44 та назві розділу ХІ слова "народних депутатів" замінити словами "депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим".  
Враховано    
418. Повідомлення про підсумки виборів і список обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим публікується в алфавітному порядку із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання, партійності та виборчого округу, від якого обрано депутата.       
419. Стаття 45. Посвідчення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим       
420. Виборча комісія Автономної Республіки Крим в тижневий строк видає депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим депутатські посвідчення встановленого зразка.       
421. РОЗДІЛ IX. ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ, ПОВТОРНІ ВИБОРИ, ПОРЯДОК ЗАМІНИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ       
422. Стаття 46. Повторне голосування      Стаття 82. Повторне голосування в одномандатному окрузі  
423. Якщо в одномандатному виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, окружна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по цих кандидатурах.   -160- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В частині 1 статті 46 слова "в одномандатному виборчому окрузі" замінити словами "у відповідному одномандатному виборчому окрузі".  
Відхилено   1. У разі, якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців в одномандатному окрузі набрали два або більше кандидатів у депутати, окружна виборча комісія приймає рішення про призначення повторного голосування щодо цих кандидатів у депутати.  
424. Про це рішення окружна виборча комісія повідомляє Виборчу комісію Автономної Республіки Крим та інформує виборців округу не пізніше ніж на другий день після підведення результатів першого туру виборів.       
425. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після загальних виборів з додержанням вимог цього Закону.      2. Повторне голосування призначається не пізніш як на чотирнадцятий день після дня виборів і проводиться в неділю з додержанням вимог цього Закону. 3. Форма бюлетеня для повторного голосування в одномандатному окрузі з додержанням вимог статті 69 цього Закону затверджується Центральною виборчою комісією. 4. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування в одномандатному окрузі затверджується окружною виборчою комісією не пізніш як на другий день після дня виборів з додержанням вимог частини п'ятої статті 69 цього Закону. Текст цього бюлетеня невідкладно надсилається до виборчої комісії Автономної Республіки Крим. 5. Бюлетені для повторного голосування повинні бути виготовлені не пізніш як за п'ять днів до дня виборів і передані окружній виборчій комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. 6. У разі, якщо з числа кандидатів у депутати, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців в одномандатному окрузі, залишився один кандидат у депутати у зв'язку з вибуттям з балотування інших зазначених кандидатів у депутати, окружна виборча комісія скасовує рішення про проведення повторного голосування і приймає рішення про визнання цього кандидата у депутати обраним депутатом Автономної Республіки Крим в цьому окрузі. 7. У разі, якщо всі кандидати у депутати, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців в одномандатному окрузі, зняли свої кандидатури з балотування, окружна виборча комісія скасовує рішення про проведення повторного голосування і приймає рішення про визнання виборів в цьому окрузі такими, що не відбулися. 8. Рішення окружної виборчої комісії, зазначені у частинах шостій і сьомій цієї статті, невідкладно надсилаються окружною виборчою комісією до виборчої комісії Автономної Республіки Крим та оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації не пізніш як на другий день після дня їх прийняття. Стаття 83. Встановлення результатів виборів депутатів в багатомандатному окрузі 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі в межах відповідних одномандатних виборчих округів Автономної Республіки Крим не пізніш як на 15-ий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів в багатомандатному окрузі, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів депутатів в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі заносяться прописом та цифрами такі відомості: 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі; 2) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями; 3) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях; 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі; 5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі; 6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному окрузі; 7) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, визнаних недійсними; 8) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку); 9) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати кожної організації партії (блоку), у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні; 10) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків організацій партій (блоків), від жодної організації партії (блоку). 2. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків організацій партій (блоків), що отримали п'ять і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. 3. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку організації партії (блоку), який отримав менше п'яти відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають. 4. Депутатські мандати розподіляються між виборчими списками організацій партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, які зазначені у частині другій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами п'ятою - сьомою цієї статті. 5. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків організацій партій (блоків), що отримали п'ять і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів. 6. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожної організації партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати цієї організації партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими. 7. Організації партій (блоки), кандидати у депутати від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку організації партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках організацій партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців. 8. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках організацій партій (блоків) осіб, обраних депутатами від партій (блоків), відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками організацій партій (блоків). 9. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками організацій партій (блоків), та визначення відповідно до вимог частин сьомої і восьмої цієї статті осіб, обраних депутатами, виборча комісія Автономної Республіки Крим у протоколі про результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим в багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі зазначає: 1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками організацій партій (блоків); 2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, адресу постійного місця проживання, партійність обраних депутатів. 10. Протокол виборчої комісії Автономної Республіки Крим про результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою виборчої комісії Автономної Республіки Крим. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів в багатомандатному окрузі виборчою комісією Автономної Республіки Крим та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні виборчої комісії Автономної Республіки Крим. На прохання представників організацій партій (блоків) їм видаються копії протоколу.  
426. Стаття 47. Визнання виборів недійсними      Стаття 84. Визнання виборів недійсними в одномандатному окрузі  
427. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може визнати вибори недійсними, якщо в ході їх проведення або при підрахунку голосів мали місце порушення цього Закону, що вплинули на підсумки виборів.      1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може визнати вибори депутата в одномандатному окрузі недійсними за поданням відповідної окружної виборчої комісії у разі, якщо:  
428. Заява до Виборчої комісії Автономної Республіки Крим про визнання виборів недійсними може бути подана особою, яка балотувалася кандидатом у депутати, республіканським в Автономній Республіці Крим осередком політичної партії, виборчим блоком республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій, списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані відповідно до цього Закону, або їх уповноваженими особами, а також органами прокуратури протягом десяти днів з дня опублікування результатів виборів окружною виборчою комісією.   -161- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити ст.47 частиною 3, відповідно змінивши нумерацію наступних частин: "3. Визнання голосування або результатів голосування недійсними більш як в одній третині виборчих дільниць у виборчому окрузі тягне за собою визнання недійсними виборів депутатів."  
Відхилено   1) в ході проведення виборів депутата в одномандатному окрузі або при підрахунку голосів виборців у цьому окрузі мали місце порушення вимог цього Закону, які не дозволяють з достовірністю визначити результати волевиявлення виборців; 2) кількість виборчих дільниць, на яких голосування в одномандатному окрузі було визнано недійсним, становить не менше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць, утворених на території цього одномандатного округу.  
429. Рішення Виборчої комісії Автономної Республіки Крим про визнання виборів недійсними може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.   -162- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити законопроект статтею 48 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних статей: "Стаття 48. Відкликання депутата Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути відкликаний при наявності підстав, визначених статтею 7 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим". Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим також може бути відкликаний у випадках голосування у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на порушення передвиборної програми місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку і прийнятих з метою реалізації передвиборних програм рішень їхніх представницьких органів, фракцій і депутатських груп, рад фракцій і депутатських груп місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, що входять до виборчого блоку, а також у випадках офіційних виступів або іншої діяльності проти реалізації передвиборних програм місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, виборчих блоків і прийнятих з метою реалізації програм рішень їхніх представницьких органів. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим також може бути відкликаний у випадках голосування у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на порушення програми, створеної у встановленому порядку у Верховній Раді Автономної Республіки Крим коаліції місцевих (Автономної Республіки Крим) осередків політичних партій, виборчих блоків і прийнятих з метою реалізації цих програм рішень їхніх представницьких органів, рад фракцій і депутатських груп, що входять до коаліції, а також у випадках офіційних виступів або іншої діяльності, спрямованих проти реалізації згаданих вище програм і рішень. Рішення про відкликання депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймається представницьким органом місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, блоку. Рішення про відкликання депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймається у порядку, визначеному статутом місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, угодою про створення виборчого блоку фракцій і депутатських груп. З дня прийняття рішення призупиняється право відповідного депутата на участь у пленарних засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Рішення про відкликання депутата направляється Верховній Раді Автономної Республіки Крим для прийняття нею рішення про дострокове припинення його повноважень. Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим протягом місяця з моменту одержання нею рішення про відкликання депутата, прийнятого представницьким органом місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку."  
Відхилено   2. Не можуть бути підставою для визнання недійсними виборів депутата в одномандатному окрузі порушення вимог цього Закону, які мали на меті спонукати чи спонукали виборців голосувати за кандидатів у депутати, не обраних депутатами за результатами голосування в цьому окрузі, а також порушення, що мали місце на виборах депутатів в багатомандатному окрузі в межах території одномандатного округу. 3. Рішення про внесення подання до виборчої комісії Автономної Республіки Крим про визнання виборів депутата в одномандатному окрузі недійсними приймається на засіданні окружної виборчої комісії двома третинами членів комісії від її складу. 4. Подання про визнання виборів депутата в одномандатному окрузі недійсними, яке повинно містити мотивовані підстави визнання виборів недійсними, вноситься окружною виборчою комісією до виборчої комісії Автономної Республіки Крим разом з документами, зазначеними у частині шостій статті 80 і частинах першій, сьомій статті 81 цього Закону. 5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може визнати вибори депутата в одномандатному окрузі недійсними за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених у частині першій цієї статті, або на підставі рішення суду. Стаття 85. Офіційне оприлюднення результатів виборів 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів в багатомандатному та одномандатних округах офіційно оприлюднює результати виборів депутатів у друкованих засобах масової інформації органів влади Автономної Республіки Крим. Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені, по батькові і року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, виборчого округу, суб'єкта висування. 2. Офіційне оприлюднення виборчою комісією Автономної Республіки Крим результатів виборів депутатів є підставою для прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом. Стаття 86. Реєстрація обраних депутатів 1. Обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим особа, яка має інший представницький мандат, для її реєстрації депутатом зобов'язана подати до виборчої комісії Автономної Республіки Крим не пізніш як на 20-ий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради. 2. У разі звернення особи, обраної депутатом, до виборчої комісії Автономної Республіки Крим про наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги частини першої цієї статті, виборча комісія Автономної Республіки Крим може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними. 3. При отриманні документа, зазначеного у частині першій цієї статті, виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає рішення про реєстрацію обраного депутата. 4. У разі невиконання без поважних причин у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, особою, обраною депутатом у багатомандатному окрузі, вимог частини першої цієї статті виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом в багатомандатному окрузі наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної організації партії (блоку). 5. У разі невиконання без поважних причин у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, особою, обраною депутатом в одномандатному окрузі, вимог частин першої та другої цієї статті виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та призначає повторні вибори у відповідному одномандатному окрузі. Стаття 87. Посвідчення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Особі, зареєстрованій депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як на сьомий день видає посвідчення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим встановленого Центральною виборчою комісією зразка. Стаття 88. Заміщення депутатів, обраних у багатомандатному окрузі, які вибули 1. У разі, коли депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраний в багатомандатному окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України, за рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку відповідної організації партії (блоку). Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів. 2. Організація партії (блок), яка (який) висунула кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяла участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, не обраного депутатом згідно з частиною восьмою статті 83 цього Закону, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідно до частини першої цієї статті. Таке рішення приймається зборами (конференцією) організацій партій, що входили до блоку на день виборів, які проводяться відповідно до статуту партії (угоди про утворення блоку) Витяг з протоколу зборів (конференції), підписаний головуючим на зборах (конференції), та рішення, підписане керівником організації партії (керівниками організацій партій, що входили до блоку на день виборів), скріплене печаткою організації партії (печатками організацій партій, що входили на день виборів до блоку), протягом п'яти днів з дня прийняття рішення передаються до виборчої комісії Автономної Республіки Крим. На підставі цих документів виборча комісія Автономної Республіки Крим протягом семи днів приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку організації партії (блоку).  
430. Стаття 48. Повторні вибори      Розділ XІ. ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ Стаття 89. Особливості підготовки і проведення повторних виборів в одномандатному окрузі  
431. Повторні вибори проводяться в багатомандатному загальнокримському та одномандатних виборчих округах у випадках, коли вибори по відповідному виборчому округу визнані недійсними або такими, що не відбулися.   -163- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В частині 1 статті 48 слова "та одномандатних виборчих округах" замінити словами "у відповідних одномандатних виборчих округах".  
Відхилено   1. Повторні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться у разі, якщо вибори депутата у цьому окрузі визнані недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата, відповідно до частини п'ятої статті 86 цього Закону.  
432. Рішення про проведення повторних виборів приймає Виборча комісія Автономної Республіки Крим.      2. Рішення про призначення повторних виборів депутата в одномандатному окрузі приймається виборчою комісією Автономної Республіки Крим у строк, встановлений частиною п'ятою статті 15 цього Закону.  
433. Повторні вибори призначаються не пізніш як через місяць від дня визнання виборів недійсними або такими, що не відбулися. Голосування проводиться на тих же виборчих дільницях і за списками виборців, що використовувалися для проведення чергових виборів. Висування і реєстрація кандидатів у депутати та інші виборчі процедури проводяться в порядку, встановленому цим Законом.      3. Повторні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про їх призначення тими ж окружною та дільничними виборчими комісіями на тих же виборчих дільницях і за тими ж списками виборців, що використовувалися для проведення чергових (проміжних) виборів до Верховною Ради Автономної Республіки Крим. Висування і реєстрація кандидатів у депутати та інші виборчі процедури проводяться в порядку, встановленому статтею 91 цього Закону. 4. Форма виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі для проведення повторних виборів затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 24 дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі для проведення повторних виборів затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 20 днів до дня виборів.  
434. На повторних виборах у будь-якому одномандатному виборчому окрузі не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про реєстрацію їх як кандидатів у депутати, а також ті, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у зв'язку з вчиненням ними дій, внаслідок яких вибори або повторне голосування в будь-якому окрузі були визнані недійсними.      5. На повторних виборах депутата в одномандатному окрузі не можуть балотуватися особи, з вини яких за рішенням суду вибори депутата або повторне голосування в одномандатному окрузі були визнані недійсними, а також щодо яких було скасовано рішення про реєстрацію їх як кандидатів у депутати з підстав порушення вимог цього Закону.  
435. Стаття 49. Порядок заміни депутатів, які вибули       
436. У разі коли депутат, якого обрано у багатомандатному загальнокримському виборчому окрузі втратив депутатський мандат або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених законами України, депутатський мандат отримує перший за черговістю необраний кандидат із списку від того ж республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій. Якщо в списку кандидатів у депутати від республіканського в Автономній Республіці Крим осередку політичної партії, виборчого блоку республіканських в Автономній Республіці Крим осередків партій не залишилося кандидатів для заміщення вакантного мандата, такий мандат залишається вакантним до чергових або позачергових виборів.      Стаття 90. Особливості підготовки і проведення проміжних виборів в одномандатному окрузі 1. Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться у разі, якщо депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраний у цьому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження були достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України. 2. Рішення про призначення проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі приймається виборчою комісією Автономної Республіки Крим у строк, встановлений частиною шостою статті 15 цього Закону. 3. Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про їх призначення. Утворення виборчих комісій, виборчих дільниць, висування і реєстрація кандидатів у депутати та інші виборчі процедури проводяться в порядку, встановленому статтею 91 цього Закону. 4. Списки виборців складаються в порядку, встановленому частинами десятою та одинадцятою статті 91 цього Закону. 5. Форма виборчого бюлетеня для проведення проміжних виборів в одномандатному окрузі затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 24 дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 20 днів до дня виборів.  
437. У разі втрати депутатського мандата або дострокового припинення повноважень депутата, який обирався в одномандатному виборчому окрузі, в цьому окрузі проводяться вибори замість депутата, який вибув.   -164- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Зі змісту частин 1 і 2 ст.49 можна зробити висновок, що втрата депутатського мандата ще не означає дострокового припинення повноважень депутата. Проте обидва згадані терміни мають ідентичне значення.  
Враховано    
    -165- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В частині 2 статті 49 слова "одномандатному виборчому окрузі" замінити словами "у відповідному одномандатному виборчому окрузі".  
Відхилено    
438. Стаття 50. Проведення виборів замість депутатів, які вибули       
439. В одномандатних виборчих округах вибори замість депутатів, які вибули, призначаються Виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніше як за три місяці до їх проведення і організовуються з додержанням вимог цього Закону.   -166- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
В частині 1 статті 50 слова "В одномандатних виборчих округах" замінити словами "У відповідних одномандатних виборчих округах".  
Відхилено    
440. При цьому окружна виборча комісія утворюється за 50 днів до дня виборів, дільничні виборчі комісії - за місяць до дня виборів, реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 30 днів до дня виборів. Списки виборців подаються для ознайомлення за 10 днів до дня виборів.       
441. Протягом четвертого року повноважень діючого складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим вибори нового депутата замість вибулого не проводяться.       
442. Стаття 51. Проведення позачергових виборів депутатів      Стаття 91. Особливості підготовки і проведення позачергових виборів депутатів  
443. Позачергові вибори депутатів проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.      1. Для проведення позачергових виборів депутатів використовуються одномандатні округи, утворені для проведення останніх виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
444. Рішення про початок виборчої кампанії приймає Виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як за 60 днів до дня виборів.      2. Виборчі дільниці для проведення позачергових виборів утворюються не пізніш як за 19 днів до дня виборів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини шостої статті 17 цього Закону - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів у порядку, встановленому цим Законом.  
445. При цьому окружні виборчі комісії утворюються за 50 днів до дня виборів, дільничні виборчі комісії - за 30 днів. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 20 днів до дня виборів. Списки виборців подаються для загального ознайомлення за сім днів до дня виборів.   -167- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доповнити проект статтями 52-56 такого змісту, відповідно змінивши наступну нумерацію: "Стаття 52. Оскарження рішень, дій або бездіяльності, які порушують виборчі права громадян на виборах депутатів 1. Виборці, кандидати у депутати, місцеві (Автономної Республіки Крим) осередки політичних партій, виборчі блоки, їхні уповноважені особи, спостерігачі від них, а також виборчі комісії мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність, що порушують виборчі права громадян України, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим. 2. Рішення, дії або бездіяльність органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових і службових осіб, які порушують виборчі права громадян України, постійно проживають в Автономній Республіці Крим, можуть бути оскаржені в інших органах державної влади або в судовому порядку, рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування - у судовому порядку. 3. Рішення, дії і бездіяльність дільничної, окружної виборчих комісій можуть бути оскаржені у виборчій комісії вищого рівня або до суду за місцем знаходження відповідної комісії, а виборчої комісії Автономної Республіки Крим - до Верховного Суду Автономної Республіки Крим. 4. Рішення, дії і бездіяльність Виборчої комісії Автономної Республіки Крим окружної і дільничної виборчих комісій можуть бути оскаржені в судовому порядку. 5. Скарга може бути подана до відповідної виборчої комісії або суду у триденний строк з дня прийняття рішення, здійснення дії або бездіяльності, але не пізніше 24 годин дня, що передує дню виборів, при порушеннях, що мають місце до дня виборів, і не пізніше 20 годин дня голосування - якщо порушення мали місце в день виборів. 6. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом п'яти днів з дня її реєстрації, а у разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчої комісії - протягом чотирьох днів до дня виборів, у день проведення виборів - негайно. 7. У випадках, які потребують додаткової перевірки, скарги можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня виборів. 8. Строки подачі скарги, встановлені цим Законом, подовженню або зміні не підлягають. Скарги, подані після встановленого строку оскарження, залишаються без розгляду. 9. Виборча комісія вищого рівня може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня і зобов'язати її повторно розглянути питання або прийняти рішення по суті питання. 10. За результатами розгляду скарги виборча комісія може переглянути і скасувати раніше прийняте нею рішення. 11. Суди, органи прокуратури і виборчі комісії організують свою роботу в період виборчої кампанії, у тому числі у вихідні дні і день виборів таким чином, щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом. Стаття 53. Скасування рішень про реєстрацію списку кандидатів у депутати у зв'язку з порушенням виборчого законодавства. 1. У разі порушення вимог цього Закону місцевими (Автономної Республіки Крим) осередками політичних партій, виборчими блоками, кандидатами (кандидатом) у депутати, зареєстрованими в єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі, відповідна виборча комісія має право оголосити їм попередження, що обнародується в засобах масової інформації або у інший спосіб. У разі вчинення ними повторного порушення відповідна виборча комісія має право скасувати рішення про реєстрацію списку кандидатів у депутати, зареєстрованого в єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі. 2. Реєстрація списку кандидатів у депутати, зареєстрованого від місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку, у єдиному республіканському багатомандатному виборчому окрузі, може бути скасована Виборчою комісією Автономної Республіки Крим без винесення попередження у випадках, якщо: 1) виборчою комісією встановлено, що відомості, подані уповноваженою особою місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку, встановлені цим Законом, є недостовірними, і ця недостовірність є суттєвою; 2) у судовому порядку встановлено факт підкупу виборців місцевого (республіканського) осередку політичної партії, виборчого блоку, їхньою уповноваженою особою, кандидатом у депутати, а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою; 3) місцевий (республіканський) осередок політичної партії, виборчий блок, крім коштів свого виборчого фонду, використовував при фінансуванні виборчої кампанії інші кошти; 4) місцевий (республіканський) осередок політичної партії, виборчий блок витратили кошти виборчого фонду у розмірі, що перевищує встановлену цим Законом граничну суму витрат відповідного виборчого фонду; 5) місцевий (республіканський) осередок політичної партії, виборчий блок, їхня уповноважена особа, або організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є названі особи, під час виборчої кампанії надавали виборцям безкоштовно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, гроші, кредити, лотереї та інші матеріальні цінності; 6) кандидат у депутати, уповноважена особа місцевого (Автономної Республіки Крим) осередку політичної партії, виборчого блоку, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування, на державних, республіканських і комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у воїнських формуваннях, створених відповідно до законів України, залучали або використовували в робочий час для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти і ресурси за місцем роботи. Стаття 54. Підстави відповідальності за порушення виборчих прав громадян на виборах депутатів 1. Посадові і службові особи несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність, якщо: 1) перешкоджають вільному здійсненню громадянами України права обирати і бути обраними шляхом насильства, обману, загроз, підкупу тощо; 2) використовують своє посадове або службове положення з метою бути обраним депутатом; 3) вчасно не склали списки виборців і не уточнили відомості, які повинні містити ці списки; 4) порушують право громадянина на ознайомлення зі списком виборців; 5) поширюють свідомо неправдиві відомості про кандидатів у депутати або здійснюють інші дії, що принижують честь і гідність кандидатів у депутати; 6) перешкоджають веденню передвиборної агітації або порушують встановлені правила ведення передвиборної агітації; 7) порушують встановлений цим Законом порядок фінансування виборчої кампанії; 8) перешкоджають або втручаються в роботу виборчих комісій або діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними своїх повноважень; 9) перешкоджають голосуванню на виборчих дільницях; 10) порушують таємницю голосування; 11) примушують виборців голосувати проти їх волевиявлення; 12) видають виборчі бюлетені з метою надати їм можливість проголосувати за інших осіб або проголосувати більше одного разу в ході голосування або видають громадянам заповнені виборчі бюлетені; 13) здійснили підлог виборчих документів, приписку, склали і видали свідомо неправдиві документи, здійснили неправильний підрахунок голосів виборців або неправильно встановили результати виборів. 2. Законами України може бути встановлена юридична відповідальність і за інші порушення виборчих прав громадян України."  
Враховано частково   3. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів за поданнями організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу останніх виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що вносяться до виборчої комісії Автономної Республіки Крим не пізніш як за 52 дні до дня виборів. 4. Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 12 днів до дня виборів, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини шостої статті 17 цього Закону - одночасно з утворенням виборчих дільниць за поданнями організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідних одномандатних округах, що вносяться до окружної виборчої комісії не пізніш як за 15 днів до дня виборів у порядку, встановленому статтею 23 цього Закону. 5. Висування, самовисування кандидатів у депутати починається на наступний день після оголошення про початок виборчого процесу і закінчується за 40 днів до дня виборів. 6. Збирання підписів виборців на підтримку виборчого списку організації партії (блоку), кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, проводиться у порядку, встановленому статтями 47 - 49 цього Закону. Кількість підписів виборців на підтримку виборчого списку організації партії (блоку), кандидата у депутати, висунутого в одномандатному окрузі, необхідних для реєстрації кандидатів у депутати, зменшується удвічі порівняно з кількістю підписів, зазначеною відповідно у пункті 11 частини першої статті 45 та пункті 6 частини першої статті 46 цього Закону. 7. Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за 30 днів до дня виборів. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 25 днів до дня виборів. 8. Передвиборна агітація розпочинається за 24 дні до дня виборів. 9. Інформаційні плакати організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, зазначені у статті 59 цього Закону, виготовляються не пізніш як за 15 днів до дня виборів. 10. Списки виборців складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органами (посадовими особами), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі списків виборців для останнього голосування на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені органи уточнюють ці списки та передають їх дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 10 днів до дня виборів. 11. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які приписані до портів, розташованих в Автономній Республіці Крим, і в день виборів перебувають у плаванні під Державним Прапором України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 34 цього Закону. 12. Форма виборчого бюлетеня для проведення позачергових виборів затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 24 дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі затверджується виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як за 20 днів до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 20 днів до дня виборів.  
446. РОЗДІЛ X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ XІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 92. Особливості проведення виборів депутатів Автономної Республіки Крим у разі проведення їх одночасно з іншими виборами У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим одночасно з виборами народних депутатів України: 1) виборчі дільниці (стаття 17 цього Закону) утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України"; 2) до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим крім осіб, зазначених у частині третій статті 20 цього Закону, не можуть входити кандидати у народні депутати України, їх довірені особи, уповноважені особи політичних партій, виборчих блоків політичних партій; 3) дільнична виборча комісія (стаття 23 цього Закону) утворюється відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України"; 4) централізоване виготовлення виборчих скриньок, печаток і штампів дільничних виборчих комісій (пункт 10 статті 25 цього Закону), бланків відкріплювального посвідчення (пункт 13 статті 25 цього Закону), встановлення норм і переліку обладнання, інвентарю для приміщення дільничної виборчої комісії та приміщень для голосування, а також видів послуг, робіт, що можуть надаватися дільничним виборчим комісіям (пункт 19 статті 25цього Закону) провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про вибори народних депутатів України"; 5) оплата праці членів дільничних виборчих комісій (стаття 32 цього Закону) та осіб, які залучаються до роботи у цих комісіях (частина вісімнадцята статті 28 цього Закону), провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України; 6) відкріплювальні посвідчення (частина п'ята статті 35цього Закону) мають єдину на всій території України нумерацію і при включенні особи до відповідного списку виборців на підставі цього відкріплювального посвідчення воно долучається до списку виборців, відповідно до якого видавались виборчі бюлетені для голосування при проведенні виборів народних депутатів України; 7) норми та перелік транспортних засобів, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, оргтехніки, що повинні надаватися дільничним виборчим комісіям (частина перша статті 41 цього Закону), встановлюються Центральною виборчою комісією; 8) закупівля товарів, оплата робіт і послуг для підготовки і проведення виборів депутатів дільничною виборчою комісією (частина друга статті 41 цього Закону) здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України; 9) у разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу) з виборчими бюлетенями (частина п'ята статті 73цього Закону) дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це і окружну виборчу комісію, утворену відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України"; 10) голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування всі наявні виборчі скриньки, що використовуються для голосування на виборчій дільниці, надає для огляду зазначеним у частині шостій статті 73 цього Закону особам та присутнім уповноваженим особам політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатам у народні депутати України, їх довіреним особам. У контрольному листі, що опускається у кожну виборчу скриньку, зазначаються і прізвища присутніх уповноважених осіб політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів від політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних округах; 11) член дільничної виборчої комісії, крім виборчих бюлетенів, зазначених у частині сьомій статті 73 цього Закону, видає виборцю виборчі бюлетені, передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України"; 12) при організації голосування за межами приміщення для голосування членам дільничної виборчої комісії видаються у необхідній кількості, крім виборчих бюлетенів, зазначених у частині шостій статті 74 цього Закону, виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному загальнодержавному та одномандатних виборчих округах і витяг із списку виборців, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України"; 13) при організації голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії разом із виборчими бюлетенями, зазначеними у частині восьмій статті 74 цього Закону, видає виборцю в установленому порядку виборчі бюлетені, передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України". 2. У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим одночасно з виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: 1) до складу виборчих комісій, крім осіб, зазначених у частині третій статті 20 цього Закону, не можуть входити кандидати у депутати місцевих рад та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи; 2) член дільничної виборчої комісії, крім виборчих бюлетенів, зазначених у частині сьомій статті 73 цього Закону, видає виборчі бюлетені, передбачені Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"; 3) при організації голосування за межами приміщення для голосування членам дільничної виборчої комісії видаються у необхідній кількості, крім виборчих бюлетенів, зазначених у частині шостій статті 74 цього Закону, виборчі бюлетені для голосування, передбачені Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"; 4) при організації голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії разом із виборчими бюлетенями, зазначеними у частині восьмій статті 74 цього Закону, видає виборцю в установленому порядку виборчі бюлетені, передбачені Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".  
447. Стаття 52. Відповідальність за порушення виборчого Закону      Стаття 93. Відповідальність за порушення законодавства України про вибори депутатів  
448. Особи, які перешкоджали шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вести передвиборну агітацію, публічно закликали або агітували за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій, посадові та службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів об'єднань громадян, які вчинили підлог виборчих документів, приписку або завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, порушили таємницю голосування або допустили інше порушення цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законами України.      1. Особа притягується до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом, якщо: 1) перешкоджає шляхом насильства, обману, погроз, підкупу чи іншим способом вільному здійсненню громадянином України, який постійно проживає в Автономній Республіці Крим, права обирати і бути обраним; 2) використовує своє посадове або службове становище з метою бути обраним депутатом; 3) вчасно не склала списки виборців Автономної Республіки Крим чи не уточнила відомості, що повинні містити ці списки; 4) порушує право громадянина на ознайомлення зі списком виборців; 5) поширює явно неправдиві відомості про кандидатів у депутати або здійснює інші дії, що принижують честь і гідність кандидатів у депутати; 6) перешкоджає вести передвиборну агітацію чи порушує встановлені правила ведення передвиборної агітації; 7) порушує встановлений цим Законом порядок фінансування виборчого процесу; 8) перешкоджає або втручається в роботу виборчих комісій або в діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними своїх повноважень; 9) перешкоджає голосуванню на виборчих дільницях; 10) порушує таємницю голосування; 11) примушує виборців голосувати всупереч їх волевиявленню; 12) порушує вимоги цього Закону під час видачі виборчих бюлетенів: видає громадянам виборчі бюлетені з метою надання їм можливості проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, видає виборчі бюлетені громадянам, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці, або видає громадянам заповнені виборчі бюлетені; 13) передає іншим особам незаповнені виборчі бюлетені, крім випадків, передбачених цим Законом; 14) вчинила підлог виборчих документів, приписку, склала і видала явно неправдиві документи, здійснила явно неправильний підрахунок голосів виборців або неправильно встановила результати виборів.  
449. До відповідальності притягуються також особи, які опублікували або іншим способом поширили завідомо неправдиві відомості про кандидата у депутати.      2. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства України про вибори депутатів.  
450. Стаття 53. Зберігання виборчої документації      Стаття 94. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей  
451. Після опублікування результатів голосування та підсумків виборів Виборча комісія Автономної Республіки Крим передає виборчу документацію до відповідної державної архівної установи, окружні та дільничні виборчі комісії - до відповідних місцевих державних архівних установ.   -168- Кабінет Міністрів України
Текст статті 53 викласти у такій редакції: "1. Після опублікування результатів голосування та підсумків виборів Виборча комісія Автономної Республіки Крим передає виборчу документацію у порядку, встановленому законодавством, до Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, окружні та дільничні виборчі комісії - до відповідних місцевих архівних установ. 2. Виборчі бюлетені зберігаються один рік у відповідних місцевих архівних установах".  
Враховано частково   1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів передає виборчу та іншу документацію до Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, а окружні виборчі комісії передають таку документацію до відповідних місцевих державних архівних установ. 2. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в державних архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються Центральною виборчою комісією за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який здійснює управління архівною справою. 3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень дільничних та окружних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що їм надавалися на період виборчого процесу.  
    -169- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Зі змісту ч. 1 статті 53 незрозуміло, що слід розуміти під терміном "виборча документація": це лише виборчі бюлетені чи ще якісь документи, які повинні зберігатися в архівних установах?  
Враховано    
452. Виборчі бюлетені зберігаються чотири роки в місцевих державних архівних установах.   -170- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У част.2 ст.53 не вказано, скільки мають зберігатися (і чи мають зберігатися взагалі) всі інші виборчі документи, крім виборчих бюлетенів.  
Враховано   4. Протоколи виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в багатомандатному загальнокримському окрузі в межах одномандатного округу Автономної Республіки Крим, про підсумки голосування в одномандатних округах Автономної Республіки Крим та про результати виборів депутатів, виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців Автономної Республіки Крим, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих державних архівних установах протягом трьох років з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, після чого знищуються в установленому порядку.  
453. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації відповідно до законодавства України.      5. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах депутатів у порядку, встановленому законодавством України.  
454. РОЗДІЛ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ XІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
455. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Для підготовки і проведення голосування в день виборів депутатів у березні 2002 року: 1) загальні списки виборців, зазначені у частині першій статті 30 цього Закону, складаються до 15 січня 2002 року; 2) склад виборчої комісії Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим в установленому цим Законом порядку за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим у кількості п'ятнадцяти осіб за зверненням політичних партій, виборчих блоків політичних партій, які отримали в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі чотири і більше відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні на останніх виборах народних депутатів України. 3) окружні виборчі комісії у кількості не менше восьми осіб утворюються в установленому цим Законом порядку за поданням керівних органів організацій партій (блоків), які отримали в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі чотири і більше відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні на останніх виборах народних депутатів України. Крім осіб, зазначених у цих поданнях, до складу окружних виборчих комісій включаються члени партій або безпартійні і від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано у багатомандатному окрузі, та за винятком тих організацій партій (блоків), осіб від яких уже включено до складу окружних виборчих комісій. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
456. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (№18/98-ВР від 12.02.1998 р.).   -171- Кабінет Міністрів України
Частина 2 розділу ХІ потребує доопрацювання у частині посилання на джерело офіційного опублікування.  
Враховано   4. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим " (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №6-7, ст.24; №8 ст.29; 2001 р., №9, ст.38).  
    -172- Чубаров Р.А. (в.о. № 8)
Пропонується ввести до проекту розділ ХІ "Прикінцеві положення", в якому передбачити, що норми цього Закону в частині утворення одномандатних виборчих округів для депортованих діють до призначення виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим наступного скликання.  
Відхилено