Кількість абзаців - 99 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо врегулювання підстав, порядку і строків тримання під домашнім арештом та під вартою осіб, що підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального та Кримінального кодексів України щодо врегулювання підстав порядку і строків тримання під вартою осіб, що підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів      Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо врегулювання підстав порядку і строків тримання під домашнім арештом та під вартою осіб, що підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів  
3. Верховна Рада п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести доповнення і зміни до Кримінально-процесуального кодексу України.      І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:  
5. 1) Доповнити Кодекс статтями 154-2, 165-1, 165-2, 165-3.      1) доповнити Кодекс статтями 154-2, 165-1, 165-2, 165-3 такого змісту.  
6. Стаття 154-2. Домашній арешт   -1- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Ст.154-2 викласти в такій редакції: "Домашнім арештом є заборона особі, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, залишати житло, в якому вона постійно або тимчасово проживає, або переміщатися від нього на максимальну віддаль, що визначена органом, який застосовує цей вид запобіжного заходу. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, та до підсудного у справі про такі злочини. Строк домашнього арешту не може перевищувати 3 місяці. Строк домашнього арешту може бути продовжений прокурором або судом до 6 місяців. Після спливу встановленого строку особа звільняється з-під домашнього арешту."  
Враховано частково   "Стаття 154-2. Домашній арешт  
7. Домашній арешт полягає в забороні залишати житло цілодобово або в певний період доби. У випадку, коли домашній арешт застосовується на термін понад сім днів, особі дозволяється залишати житло на певний період (для виконання постійної чи тимчасової роботи, навчання). У необхідних випадках дозволяється залишати житло для отримання медичних послуг.      Домашній арешт полягає в забороні залишати житло цілодобово або в певний період доби. У випадку, коли домашній арешт застосовується на термін більше, ніж на сім днів, особі дозволяється залишати житло на певний період (для виконання постійної чи тимчасової роботи, навчання). У необхідних випадках дозволяється залишати житло для отримання медичних послуг.  
8. Домашній арешт може бути застосовано за постановою судді до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі та підсудного у справі про такий злочин.      Домашній арешт може бути застосовано за постановою судді чи ухвалою суду до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, та до підсудного у справі про такий злочин.  
9. Постанова (ухвала) про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.      Постанова (ухвала) про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту виконується органом внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.  
10. Орган внутрішніх справ повинен негайно зареєструвати особу, щодо якої застосовано цей запобіжний захід, і повідомити про це особі чи органу, в провадженні яких знаходиться справа, а також адміністрації за місцем роботи або навчання підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, а якщо він є військовозобов'язаним - військкомату.      Орган внутрішніх справ повинен негайно зареєструвати особу, щодо якої застосовано цей запобіжний захід, і повідомити про це особі чи органу, в провадженні яких знаходиться справа, а також адміністрації за місцем роботи або навчання підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, а якщо він є військовозобов'язаним - військового комісаріату.  
11. Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати дати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних з виконанням встановлених щодо неї обов'язків.      Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, який перебуває під домашнім арештом, мають право відвідувати цю особу, для з'ясування питань, передбачених статтею 150 цього Кодексу.  
12. Строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У необхідних випадках він може бути продовжений до трьох місяців за постановою судді чи ухвалою суду. По закінченні цього строку цей запобіжний захід скасовується або замінюється іншим.   -2- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
У ч. 6 після слів "за постановою судді чи ухвалою суду" додати слова: "за поданням прокурора".  
Враховано   Строк тримання особи під домашнім арештом не може тривати більше двох місяців. У необхідних випадках цей строк за поданням прокурора може бути продовжений суддею до трьох місяців. По закінченні встановленого строку цей запобіжний захід скасовується або замінюється іншим у порядку, передбаченому цим Кодексом."  
13. Стаття 165-1. Постанова (ухвала) про застосування, скасування і зміну запобіжного заходу      "Стаття 165-1. Постанова (ухвала) про застосування, скасування і зміну запобіжного заходу  
14. Про застосування, зміну, скасування запобіжного заходу, орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу.      Про застосування, зміну, скасування запобіжного заходу, орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу.  
15. У постанові (ухвалі) про застосування чи зміну запобіжного заходу повинно бути зазначено злочин, у вчиненні якого підозрюється або обвинувачується особа, підстави для застосування чи зміни запобіжного заходу з посиланням на обставини, які згідно з законом впливають на вибір виду запобіжного заходу, обов'язки, які покладаються на особу, визначається особа чи орган, які повинні здійснювати контроль за виконанням постанови (ухвали). У постанові (ухвалі) про скасування запобіжного заходу повинні бути зазначені підстави для його скасування.      У постанові (ухвалі) про застосування чи зміну запобіжного заходу зазначається прізвище, ім'я та по батькові, вік, місце народження особи, щодо якої застосовується чи змінюється запобіжний захід, вчинений нею злочин, стаття кримінального закону, якою передбачено даний злочин, обраний запобіжний захід і підстави його обрання чи зміни, визначається особа чи орган, які повинні здійснювати контроль за виконанням постанови (ухвали). У постанові (ухвалі) про скасування запобіжного заходу повинні бути зазначені підстави для його скасування.  
16. Постанова або ухвала негайно оголошуються особі, щодо якої вона винесена, крім випадків коли цьому перешкоджає тяжке захворювання особи або її втеча. Одночасно особі роз'яснюється порядок і строки оскарження постанови (ухвали).      Постанова або ухвала негайно оголошуються під розписку особі, щодо якої вона винесена. Одночасно особі роз'яснюється порядок і строки оскарження постанови або ухвали.  
17. При оголошенні постанови про обрання запобіжних заходів, не пов'язаних з триманням під вартою, особі під розписку повинно бути роз'яснено, в чому полягає обраний запобіжний захід, обов'язки які покладаються на неї у зв'язку з його обранням, яку відповідальність буде нести вона і інші особи за порушення покладених на неї обов'язків, що в разі її неналежної поведінки до неї може бути застосовано більш суворий запобіжний захід.      При оголошенні постанови про обрання запобіжних заходів, не пов'язаних з триманням під вартою, особі під розписку повинно бути роз'яснено, в чому полягає обраний запобіжний захід, обов'язки які покладаються на неї у зв'язку з його обранням, і попередження, що у разі порушення покладених на неї обов'язків та її неналежної поведінки до неї може бути застосовано більш суворий запобіжний захід.  
18. Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу      Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу  
19. У стадії попереднього розслідування справи запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, особистої поруки, застави, поруки громадської організації або трудового колективу, передачі під нагляд командування військової частини обирає орган дізнання чи слідчий.      На стадії попереднього розслідування справи запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, особистої поруки, застави, поруки громадської організації або трудового колективу, передачі під нагляд командування військової частини обирає орган дізнання, слідчий, прокурор.  
20. Якщо орган дізнання чи слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи взяття під варту, він входить з відповідним поданням до суду.   -3- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Ч.2 ст.165-2 викласти в такій редакції: "Якщо орган дізнання чи слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи взяття під варту, він входить з відповідним поданням до прокурора. Прокурор вивчає матеріали кримінальної справи і при необхідності обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою з мотивованим поданням звертається до суду. " У ч.3 слова "не пізніше, ніж через три доби після надходження" виключити.  
Відхилено   Якщо орган дізнання, слідчий чи прокурор вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи взяття під варту, він вносить подання до суду. У разі, якщо подання вноситься органом дізнання чи слідчим, копія подання протягом доби направляється прокурору.  
21. Одержавши подання, суддя не пізніше, ніж через три доби після його надходження, вивчає матеріали кримінальної справи, опитує підозрюваного чи обвинуваченого, якого доставляє орган дізнання, слідчий, при необхідності опитує особу, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, після чого в залежності від наявності до того підстав виносить постанову:   -4- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
У ч. 3 ст.165-2 після слів "вислуховує думку прокурора" додати: "і адвоката".  
Враховано   Одержавши подання, суддя вивчає матеріали кримінальної справи, опитує підозрюваного чи обвинуваченого, при необхідності опитує особу, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора і захисника, після чого в залежності від наявності до того підстав виносить постанову:  
22. про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання немає підстав;   -5- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Частину 2, 3 4 статті 1652 КПК викласти в такій редакції : "Якщо орган дізнання чи слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту чи взяття під варту, він направляє в суд подання разом з матеріалами, які обгрунтовують підстави порушення кримінальної справи, затримання і арешту. Суд, в межах 48 годин з моменту одержання подання, а у виключних випадках невідкладно, заслуховує пояснення підозрюваного чи обвинуваченого, з'ясовує думку прокурора а також захисника, якщо такий був запрошений підозрюваним (обвинуваченим) або його родичами. Якщо підозрюваний (обвинувачений) заявляє клопотання про участь захисника у судовому засіданні, суд оголошує перерву на 2 години для забезпечення участі у справі захисника. Після перерви, незалежно від явки в суд захисника, судове засідання продовжується. Розгляд подання про взяття під варту або домашній арешт відбувається у закритому засіданні суду. Подання може бути розглянуте у відсутності підозрюваного, обвинуваченого, якщо їх місце перебування невідоме. В залежності від наявності підстав для застосування домашнього арешту чи взяття під варту суддя виносить постанову про : 1)Обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або взяття під варту; 2)Відмову в обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або взяття під варту. У разі відмови в обранні домашнього арешту або тримання під вартою, суд може призначити інший запобіжний захід, передбачений ст. 149 КПК України. Постанова суду про обрання домашнього арешту або тримання під вартою може бути оскаржена в касаційному порядку підозрюваним, обвинуваченим або їх захисником. На постанову може бути принесено прокурором касаційне подання. Надходження скарги або касаційного подання прокурора не зупиняє виконання постанови суду".  
Немає висновку   1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання немає підстав;  
23. про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи взяття під варту.      2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи взяття під варту.  
24. Подання може бути розглянуте у відсутності підозрюваного, обвинуваченого коли їх місце перебування невідоме.      Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.  
25. Постанова судді, винесена ним у відповідності з вимогами частини 3 цієї статті, може бути оскаржена особою, щодо якої прийнято рішення, голові районного (міського) суду. На неї може бути принесено подання прокурора. Коли постанова була винесена головою районного (міського) суду або до складу районного (міського) суду, обрано чи призначено одного суддю скарга або подання вирішується головою міжрайонного (окружного) суду. Надходження скарги або подання не зупиняє виконання постанови.      Постанова судді, винесена ним у відповідності з вимогами частини 3 цієї статті, може бути оскаржена особою, щодо якої прийнято рішення, або її захисником у касаційному порядку. На постанову може бути внесено прокурором касаційне подання. Подача скарги чи касаційного подання не зупиняє виконання постанови судді.  
26. Стаття 165-3. Порядок продовження строків тримання під вартою      Стаття 165-3. Порядок продовження строків тримання під вартою  
27. Не менш, як за п'ять діб до закінчення строку тримання особи під вартою, якщо немає підстав для зміни запобіжного заходу чи закінчення розслідування справи в частині доведеного обвинувачення, відповідний прокурор зобов'язаний звернутися до суду з поданням про продовження строку. У поданні вказуються причини, у зв'язку з якими необхідно продовжити строк, обставини та факти, що належать дослідити, докази, які в залежності від наявності підтверджують, що саме особа, яка тримається під вартою, вчинила злочин, і обгрунтування необхідності збереження цього запобіжного заходу, а також строк, який необхідний для закінчення слідства.   -6- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У ч.1 ст.165-3 слова "прокурор зобов'язаний звернутися" замінити словами "прокурор звертається "  
Враховано   Не пізніше, як за п'ять діб до закінчення строку тримання особи під вартою, при відсутності підстав для зміни запобіжного заходу чи неможливості закінчення розслідування справи в частині доведеного обвинувачення, відповідний прокурор звертається до суду з поданням про продовження строку тримання під вартою. У поданні вказуються причини, у зв'язку з якими необхідно продовжити строк, обставини та факти, що належать дослідити, докази, які в залежності від наявності підтверджують, що саме особа, яка тримається під вартою, вчинила злочин, і обгрунтування необхідності збереження цього запобіжного заходу  
28. Одержавши подання суддя не пізніше, ніж через п'ять діб після його надходження, вивчає матеріали кримінальної справи, при необхідності опитує підозрюваного чи обвинуваченого, якого доставляє орган дізнання, слідчий, при необхідності опитує особу, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, після чого в залежності від наявності до того підстав виносить постанову про продовження строку тримання під вартою або про його відмову.   -7- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
У ч. 2 ст.165-3 після слів "після чого в залежності від наявності до того підстав" додати "не пізніше, ніж через п'ять діб після його надходження".  
Враховано   Одержавши подання суддя вивчає матеріали кримінальної справи, при необхідності опитує обвинуваченого, особу, у провадженні якої перебуває справа, після чого в залежності від наявності до того підстав не пізніше п'яти діб після його надходження, виносить постанову про продовження строку тримання під вартою або відмовляє в його продовженні.  
    -8- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
В кінці ч.2 ст.165-3 додати нове речення: "У разі відмови у продовженні строку тримання під вартою, суд може призначити інший запобіжний захід, передбачений ст.149 КПК України."  
Відхилено    
29. Постанова слідчого судді, винесена ним у відповідності з вимогами частини 2 цієї статті, може бути оскаржена особою, щодо якої прийнято рішення, голові районного (міського) суду. На неї може бути принесено подання прокурора. Надходження скарги чи подання не зупиняє виконання постанови.   -9- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
У ч. 3 ст.165-3 слово "слідчого" виключити .  
Враховано   Постанова судді, винесена ним у відповідності з вимогами частини 2 цієї статті, може бути оскаржена особою, щодо якої прийнято рішення, або її захисником у касаційному порядку. На постанову може бути внесено прокурором касаційне подання. Подача скарги чи касаційного подання не зупиняє виконання постанови судді.  
    -10- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Ч.3 ст.165-3 викласти в такій редакції: "Постанова суду, винесена ним у відповідності з вимогами частини 2 цієї статті, може бути оскаржена особою щодо якої прийнято рішення або її захисником у касаційному порядку. На постанову може бути принесено прокурором касаційне подання. Надходження скарги чи касаційного подання не зупиняє виконання постанови суду."  
Враховано    
30. 2) Статтю 149 доповнити п. 3-2: "3-2) домашній арешт".   -11- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Доповнити ст.149 частиною 2 такого змісту: "запобіжні заходи, передбачені пунктами 1-3, 5 частини 1 цієї статті, не можуть бути застосовані до особи, яка підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених статтями 56-62, 69, 70, 70-1, 71, 93, статтями 117 (частини 2-4) 124-1, 141 (частини 204), 142, 229-1, 229-4). в ст.155  
Враховано    
31. 3) Статті 148, 150, 155, 156, 165 викласти в новій редакції:      2) статті 148, 150, 155, 156, 165 викласти в такій редакції:  
32. Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів      "Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів  
33. Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою забезпечити його своєчасну явку за викликом органу дізнання, слідчого, прокурора, суду, належну поведінку, запобігти його спробам ухилитися від дізнання, слідства і суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.      Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.  
34. Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх доказів вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність.   -12- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У ч.2 ст.148 слова "за наявності достатніх доказів" замінити словами "за наявності достатніх підстав".  
Відхилено   Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх доказів вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність.  
35. При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу повинні враховуватися тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа, її вік, стан здоров'я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини, що її характеризують.      При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу повинні враховуватися тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа, її вік, стан здоров'я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини, що її характеризують.  
36. Якщо немає підстав для застосування запобіжного заходу, від підозрюваного, обвинуваченого або підсудного відбирається письмове зобов'язання про явку на виклик дізнавача, слідчого або суду, а також про те, що він повідомить про зміну свого місця перебування.      Якщо немає достатніх доказів для застосування запобіжного заходу, від підозрюваного, обвинуваченого або підсудного відбирається письмове зобов'язання про явку на виклик дізнавача, слідчого або суду, а також про те, що він повідомить про зміну свого місця перебування.  
37. У випадку застосування запобіжного заходу до підозрюваного, обвинувачення йому має бути пред'явлене не пізніше десяти діб з моменту застосування запобіжного заходу. Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред'явлене, запобіжний захід скасовується.      При застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного, обвинувачення йому має бути пред'явлене не пізніше десяти діб з моменту застосування запобіжного заходу. Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред'явлене, запобіжний захід скасовується."  
38. Стаття 150. Обов'язки, які покладаються на особу, щодо якої обрано запобіжний захід   -13- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Ст.150 викласти в такій редакції: "Стаття 150. Обов'язки особи, щодо якої обрано запобіжний захід Особа, щодо якої обрано один із запобіжних заході, передбачених пунктами 1-32 статті 149 цього Кодексу зобов'язана: 1) не ухилятися від слідства і суду; 2) не перешкоджати встановленню істини у справі; 3) виконувати процесуальні обов'язки."  
Враховано   "Стаття 150. Обов'язки особи, щодо якої обрано запобіжний захід  
39. На особу, щодо якої обрано один із запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-4 статті 149 цього Кодексу покладаються такі обов'язки:      Особа, щодо якої обрано один із запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-32 статті 149 цього Кодексу зобов'язана:  
40. 1) не ухилитися від слідства і суду;      1) не ухилятися від слідства і суду;  
41. 2) не ухилитися від виконання процесуальних рішень;       
42. 3) не перешкоджати встановленню істини у справі;      2) не перешкоджати встановленню істини у справі; 3) виконувати процесуальні обов'язки."  
43. На особу, щодо якої обрано один із запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-4 статті 149 цього Кодексу, можуть також бути покладені такі обов'язки:       
44. 1. продовжувати працювати за місцем роботи чи вжити заходів до працевлаштування;   -14- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Пункти 1-3, 5, 6 частини 2 виключити.  
Враховано    
45. 2. продовжувати або розпочати навчання;       
46. 3. дотримуватися обумовлених обмежень щодо особистого спілкування;       
47. 4. уникати спілкування з потерпілим, свідками, особами, які можуть бути допитані як свідки, експертами, спеціалістами, працівниками правоохоронних органів;       
48. 5. утримуватися від надмірного вживання алкогольних напоїв та вживання наркотичних засобів;   -15- Левцун В.І. (реєстр. картка № 447)
У ч.2 пункт 5 виключити.  
Враховано    
49. 6. пройти медичне, психологічне чи психіатричне лікування, лікування від алкоголізму чи наркоманії;       
50. 7. вести телефонні розмови чи в інший спосіб обмінюватись інформацією про злочин;       
51. 8. відправляти і отримувати кореспонденцію, пов'язану зі злочином;       
52. 9. виконувати інші умови, які встановлені щодо неї при обранні запобіжного заходу.       
53. Обсяг обов'язків, що покладаються на особу, визначає посадова особа чи орган, який застосовує запобіжний захід з урахуванням віку особи, стану її здоров'я, сімейного і матеріального стану, виду діяльності, місця проживання та інших обставини, що її характеризують.       
54. Стаття 155. Взяття під варту      "Стаття 155. Взяття під варту  
55. Взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується тільки тоді, коли є підстави вважати, що інші запобіжні заходи неспроможні забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим, підсудним обов'язків, що покладаються чи можуть бути покладені на нього відповідно до вимог статті 150 цього Кодексу.      Взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо інші запобіжні заходи неспроможні забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим, підсудним обов'язків, передбачених статтею 150 цього Кодексу.  
56. Взяття під варту застосовується лише до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше двох років. У випадках, коли підозрюваний, обвинувачений або підсудний не виконав своїх обов'язків у зв'язку з застосуванням до нього іншого запобіжного заходу, або якщо є докази про те, що він вчинив або готується вчинити новий злочин, взяття під варту може бути застосовано також у справах про злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.   -16- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
До ст.155: У ч.2 в першому реченні слова "двох років" замінити словами "п'яти років". У другому реченні слова "двох років" замінити на "до п'яти років".  
Відхилено   Взяття під варту застосовується лише до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше двох років. У випадках, коли підозрюваний, обвинувачений або підсудний не виконав своїх обов'язків у зв'язку з застосуванням до нього іншого запобіжного заходу, або є докази, які дають підстави підозрювати його у вчиненні нового злочину або у приготуванні до його вчинення, взяття під варту може бути застосовано також у справах про злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.  
    -17- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Слова "є докази про те, що він вчинив злочин" замінити на "є докази, які дають підставу підозрювати його у вчиненні нового злочину або у приготуванні до його вчинення."  
Враховано    
57. Особа не може бути взята під варту, якщо вона погоджується виконувати покладені на неї обов'язки у зв'язку з обранням щодо неї іншого запобіжного заходу, не зв'язаного з триманням під вартою. Це правило не поширюється на такі випадки:   -18- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Перше речення ч.3 є недоречним. Всю частину 3 вилучити.  
Відхилено   Особа не може бути взята під варту, якщо вона погоджується виконувати покладені на неї обов'язки у зв'язку з обранням щодо неї іншого запобіжного заходу, не зв'язаного з триманням під вартою. Це правило не поширюється на такі випадки:  
58. 1) якщо є достатні докази про те, що обрання запобіжного заходу, не зв'язаного з триманням під вартою, не забезпечить її належної поведінки;   -19- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Пункт 1 ч.3 ст.155 викласти в такій редакції: "1) якщо особа вчинила тяжкий злочин чи має намір ухилитися від дізнання, слідства, суду, перешкоджає встановленню істини у кримінальній справі або продовжує злочинну діяльність".  
Немає висновку   1) якщо особа вчинила тяжкий злочин чи має намір ухилитися від дізнання, слідства, суду, перешкоджає встановленню істини у кримінальній справ або продовжує злочинну діяльність;  
59. 2) якщо вона підозрюється чи обвинувачується у вчиненні насильницького злочину, чи злочину, вчиненого у складі організованої групи, чи злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів;   -20- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
У ч. 3 пункт 2 викласти в такій редакції: "2) якщо вона підозрюється чи обвинувачується у вчинені злочину у складі організованої групи". Доповнити статтю 155 пунктом 4 такого змісту: "До осіб, обвинувачених у вчинені злочинів, передбачених статтями 56, 561, 57-60, 62, 63, 69, 691, 71, 78, 79, частинами 3 і 4 ст.82, ч. 2 ст. 86, ст. 93, ч. 3 і 4 ст. 117, ч.2 ст.118, ст.1241, ч. 3 і 4 ст. 141, ч.3 ст. 142, ст. 1901, 2172, ч. 3 ст. 2173, ч. 2 ст. 2291, ч. 2 і 3 ст. 2292, ст. 2294, ч. 2 ст. 2295, п. "в" ст. 234, пунктами "б" і "г" ст. 241, ст. 242, п."в" ст. 245, ст. 257, 260, 261 Кримінального кодексу України, взяття під варту може бути застосовано з мотивів самої тільки небезпечності злочину".  
Враховано   2) якщо особа підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину у складі організованої групи;  
60. 3) якщо вона судима за вчинення насильницького злочину, чи злочину, вчиненого у складі організованої групи, чи злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, чи злочину проти правосуддя і підозрюється чи обвинувачується у вчиненні умисного злочину.      3) якщо особа була судима за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. До осіб, обвинувачених у вчинені злочинів, передбачених статтями 56, 561, 57-60, 62, 63, 69, 691, 71, 78, 79, частинами 3 і 4 статті 82, частиною 2 статті 86, статтею 93, частинами 3 і 4 статті 117, частиною 2 статті 118, статтею 1241, частинами 3 і 4 статті 141, частиною 3 статті 142, частинами 2 і 3 статті 144, статтею 1901, частиною 3 статті 206, статтею 2172, частиною 3 статті 2173, частиною 2 статті 2291, частинами 2 і 3 статті 2292, статтею 2294, частиною 2 статті 2295, пунктом "В" статті 245, статтями 257, 260, 261 Кримінального кодексу України, взяття під варту може бути застосовано з мотивів самої тільки небезпечності злочину.  
61. Стаття 156. Строки тримання під вартою      Стаття 156. Строки тримання під вартою  
62. Тримання під вартою під час попереднього розслідування не повинно тривати більше двох місяців.      Тримання під вартою під час попереднього розслідування не повинно тривати більше двох місяців.  
63. У випадках, коли у строк, передбачений частиною 1 цієї статті, розслідування справи закінчити неможливо, а підстав для скасування чи заміни цього запобіжного заходу на більш м'який немає, він може бути продовжений:   -21- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У ч.2 ст.156 після слова "продовжений" доповнити словами "судом, який виніс постанову".  
Враховано   У випадках, коли у строк, передбачений частиною 1 цієї статті, розслідування справи закінчити неможливо, а підстав для скасування чи заміни цього запобіжного заходу на більш м'який немає, він може бути продовжений суддею, який виніс постанову про застосування запобіжного заходу:  
    -22- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У ч.2 ст.156 після слів "він може бути продовжений" додати "відповідним судом".  
Враховано частково    
64. 1) до чотирьох місяців - за поданням прокурора, який здійснює нагляд за виконанням законів органами дізнання і попереднього розслідування, розслідуванні кримінальних справ, у справах про злочин, за які може бути призначено покарання більше трьох років позбавлення волі;      1) до чотирьох місяців - за поданням прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів органами дізнання і попереднього слідства, у справах про злочин, за які може бути призначено покарання більше трьох років позбавлення волі;  
65. 2) до шести місяців - за поданням прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя та прирівнених до них прокурорів і їх заступників у особливо складних справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини;      2) до шести місяців - за поданням прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя та прирівнених до них прокурорів і їх заступників у особливо складних справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини;  
66. 3) до дев'яти місяців - за поданням Генерального прокурора України чи його заступника у особливо складних справах про особливо тяжкі злочини.   -23- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У ч. 2 ст. 156 у п. 3 слова до "дев'яти місяців" замінити "до шести місяців".  
Відхилено   3) до дев'яти місяців - за поданням Генерального прокурора України чи його заступника у особливо складних справах про особливо тяжкі злочини.  
    -24- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
П.3 ч.2 викласти в такій редакції: "3) до 12 місяців - за поданням Генерального прокурора України чи його заступника у справах про злочини, за які передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення".  
Відхилено    
    -25- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Після ч.2 додати ч.3 такого змісту: "Продовження строку тримання під вартою може бути оскаржене до суду підозрюваним, обвинуваченим або їх захисником." в ст.165  
Враховано    
67. У кожному випадку, коли розслідування справи у повному обсязі у строки, зазначені у частинах 1 чи 2 цієї статті, закінчити неможливо і при відсутності підстав для зміни запобіжного заходу, прокурор, який здійснює нагляд за виконанням законів при провадженні розслідування у даній справі, вправі дати згоду на закінчення розслідування справи в частині доведеного обвинувачення. У цьому випадку справа в частині нерозслідуваних злочинів чи епізодів злочинної діяльності з додержанням вимог ст. 26 цього Кодексу виділяється в окреме провадження і закінчується у загальному порядку.   -26- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У ч. 3 слова "прокурор, який здійснює нагляд за виконанням законів "замінити словами "відповідний прокурор".  
Відхилено   У кожному випадку, коли розслідування справи у повному обсязі у строки, зазначені у частинах 1 чи 2 цієї статті, закінчити неможливо і при відсутності підстав для зміни запобіжного заходу, прокурор, який здійснює нагляд за виконанням законів при провадженні розслідування у даній справі, вправі дати згоду про направлення справи до суду в частині доведеного обвинувачення. У цьому випадку справа в частині нерозслідуваних злочинів чи епізодів злочинної діяльності з додержанням вимог статті 26 цього Кодексу виділяється в окреме провадження і закінчується у загальному порядку.  
68. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, - з моменту затримання. В строк тримання під вартою включається час знаходження особи на стаціонарному експертному досліджені в психіатричній медичній установі будь-якого типу. У разі повторного взяття під варту особи у тій же справі, а також по приєднаній до неї або виділеної з неї справи, строк тримання під вартою обчислюється з врахуванням часу тримання під вартою раніше.   -27- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Частину 4 статті 156 КПК України після слів "виділеної з неї справи" доповнити словами "або пред'явлення нового обвинувачення" і далі за текстом.  
Немає висновку   Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, - з моменту затримання. В строк тримання під вартою включається час знаходження особи на стаціонарному експертному досліджені у психіатричній медичній установі будь-якого типу. У разі повторного взяття під варту особи у тій самій справі, а також по приєднаній до неї або виділеної з неї справи або пред'явлення нового обвинувачення, строк тримання під вартою обчислюється з врахуванням часу тримання під вартою раніше.  
69. Строки тримання під вартою під час попереднього слідства закінчуються в день надходження справи до суду. У випадку відкликання справи із суду прокурором на підставі ст. 232 цього кодексу перебіг цих строків поновлюється з дня надходження справи до прокурора.      Строки тримання під вартою під час попереднього слідства закінчуються в день надходження справи до суду. У випадку відкликання справи із суду прокурором на підставі статті 232 цього Кодексу перебіг цих строків поновлюється з дня надходження справи до прокурора.  
70. При поверненні судом справи прокуророві чи на додаткове розслідування строк утримання обвинуваченого під вартою обчислюється з моменту надходження справи в орган дізнання чи попереднього слідства і не може перевищувати двох місяців. Подальше продовження зазначеного строку проводиться з урахуванням перебування обвинуваченого під вартою до направлення справи до суду в порядку і в межах, встановлених частиною 2 цієї статті.   -28- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
В першому реченні ч.6 після слів "При поверненні судом справи прокуророві" виключити слово "чи", а слова "в орган дізнання чи попереднього слідства" замінити словом "прокурору".  
Враховано   При поверненні судом справи прокуророві на додаткове розслідування строк утримання обвинуваченого під вартою обчислюється з моменту надходження справи прокурору і не може перевищувати двох місяців. Подальше продовження зазначеного строку проводиться з урахуванням перебування обвинуваченого під вартою до направлення справи до суду в порядку і в межах, встановлених частиною 2 цієї статті.  
71. У разі закінчення строків, передбачених частинами 1 і 2 цієї статті, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов'язаний негайно звільнити особу з-під варти.      У разі закінчення строку тримання під вартою як запобіжного заходу, передбаченого частинами 1 і 2 цієї статті, якщо цей строк не продовжено у встановленому законом порядку, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов'язаний негайно звільнити особу з-під варти.  
72. Начальник місця ув'язнення зобов'язаний негайно звільнити з-під варти особу, щодо якої постанова про продовження строку тримання під вартою чи вирок суду, що набрав законної сили, на день закінчення строків тримання під вартою, передбачених частинами 1, 2 і 7 цієї статті, не надійшли. При цьому він направляє повідомлення посадовій особі чи органу, у провадженні якого перебуває справа.      Начальник місця попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звільнити з-під варти особу, щодо якої постанова судді про продовження строку тримання під вартою чи вирок суду, що набрав законної сили, на день закінчення строків тримання під вартою, передбачених частинами 1, 2 і 6 цієї статті, не надійшли. При цьому він направляє повідомлення особі чи органу, у провадженні якого перебуває справа."  
73. Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіжного заходу      "Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіжного заходу  
74. Запобіжні заходи у вигляді взяття під варту та домашній арешт застосовуються тільки за вмотивованою постановою суду. Інші запобіжні заходи застосовуються за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, а також судом, який розглядає справу.      Запобіжні заходи у вигляді взяття під варту та домашній арешт застосовуються тільки за вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду. Інші запобіжні заходи застосовуються за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора.  
75. Скасування запобіжного заходу здійснюється особою, у провадженні якої перебуває справа, прокурором, суддею чи судом.      Скасування запобіжного заходу провадиться за вмотивованою постановою слідчого, органу дізнання, прокурора, судді чи ухвалою суду.  
76. Запобіжний захід скасовується або замінюється коли відпаде необхідність у запобіжних заходах взагалі, або в раніше обраному запобіжному заході.      Запобіжний захід скасовується або замінюється коли відпаде необхідність у запобіжних заходах взагалі, або в раніше обраному запобіжному заході. Прокурор вправі в письмовій формі запропонувати слідчому, органу дізнання скасувати обраний запобіжний захід або замінити його іншим, чи обрати запобіжний захід, якщо він не був обраний слідчим, органом дізнання. Така пропозиція прокурора для слідчого, органу дізнання є обов'язковою і її належить негайно виконати.  
77. Запобіжний захід, який був обраний прокурором, слідчий і орган дізнання можуть скасувати або змінити тільки за згодою прокурора.      Запобіжний захід, який був обраний прокурором, слідчий і орган дізнання можуть скасувати або змінити тільки за згодою прокурора.  
78. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, або взяття під варту може бути скасований або змінений тільки судом.      Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, або взяття під варту може бути скасований або змінений суддею чи судом."  
79. 4) У статті 106 частину третю і четверту викласти у такій редакції:      3) доповнити статтю 106 новими частинами такого змісту:  
80. "Затримання не може продовжуватись більше, ніж сімдесят дві години.   -29- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Ч. 1 помістити як ч.9.  
Відхилено    
81. Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання зобов'язаний скласти протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз'яснення підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою статті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником до першого допиту. Протокол підписується особою, яка його склала, і затриманим.       
82. Копія протоколу з переліком прав та обов'язків негайно вручається затриманому і одночасно направляється в суд за місцем знаходження органу дізнання, а також на вимогу суду подаються матеріали, що стали підставою для затримання. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання негайно повідомляє родичів затриманого".   -30- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
У ч. 3 уточнити про необхідність повідомлення близьких родичів.  
Враховано    
    -31- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У ч.5 ст.106 після слів "одночасно направляється" додати слово "прокурору".  
Відхилено    
83. Доповнити статтю частиною п'ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою такого змісту:       
84. "Кожний затриманий має право оскаржити затримання до суду за місцем знаходження органу дізнання.   -32- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частини 6, 7, 8 викласти в такій редакції: "Кожний затриманий має право оскаржити затримання до суду чи до прокурора за місцем знаходження органу дізнання. Протягом доби після затримання орган дізнання направляє із своїми пропозиціями матеріали кримінальної справи прокурору для вирішення питання про необхідність обрання запобіжного заходу відносно затриманого у вигляді взяття під варту або домашнього арешту. Протягом 24 годин прокурор, який здійснює нагляд, з метою обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або домашнього арешту направляє до суду відповідне подання. Подання розглядається суддею до закінчення сімдесяти двох годин з моменту затримання.Суддя знайомиться з матеріалами справи, що були підставою для затримання, опитує підозрюваного, вислуховує думку прокурора, при необхідності опитує осіб, які проводили затримання і в провадженні якої перебуває кримінальна справа.." і далі за текстом проекту.  
Відхилено    
85. Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання направляє до суду подання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або домашнього арешту і доставляє затриманого.   -33- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
В частині 6 замість "сімдесяти двох годин" записати "двадцяти чотирьох".  
Враховано   "Протягом двадцяти чотирьох годин після затримання орган дізнання направляє до суду подання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або домашнього арешту і доставляє затриманого. Копія подання негайно направляється прокурору.  
86. Подання розглядається суддею до закінчення сімдесяти двох годин, з моменту затримання. Суддя знайомиться з матеріалами, що були підставою для затримання, опитує підозрюваного, при необхідності опитує особу, яка провадила затримання, і особу, в проваджені якої перебуває справа, після цього виносить постанову:   -34- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У статті 106 частину третю і четверту викласти у такій редакції: "Про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, уповноважений орган приймає постано--ву із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, часу складання протоколу про роз'яснення затриманому в порядку, передбаченому частиною 2 статті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником до першого допиту. Постанова підписується особою, яка його склала і затриманим. Копія постанови про тимчасове затримання та протокол про роз'яснення прав та обов'язків негайно вручається підозрюваному і одночасно направляється в суд за місцем знаходження уповноваженого органу разом з матеріалами, що обгрунтовують затримання. Кожному заарештованому або затриманому з моменту затримання надається право користуватися правовою допомогою захисника. Затриманий має право сам невідкладно зателефонувати захисникові або зв"язатися з ним в інший спосіб, повідомивши йому про своє затримання і запросити його до надання правової допомоги. Слідчий або інший уповноважений орган, який здійснив затримання, зобов"язаний забезпечити затриманому можливість телефонного або іншого зв'язку із захисником. Про затримання особи та її прохання запросити захисника уповноважений орган, зобов"язаний негайно повідомити родичів затриманого". У частині шостій статті 106 КПК України слова "протягом сімдесяти двох годин" замінити на слова "невідкладно, але не пізніше 24 годин".  
Відхилено   Подання розглядається суддею до закінчення сімдесяти двох годин, з моменту затримання. Суддя знайомиться з матеріалами, що були підставою для затримання, опитує підозрюваного, при необхідності опитує особу, яка провадила затримання, і особу, в проваджені якої перебуває справа, після цього виносить постанову:  
87. 1) про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або домашнього арешту, або іншого запобіжного заходу;      1) про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або домашнього арешту;  
88. 2) про звільнення затриманого, якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених частинами 1 і 2 цієї статті.      2) про звільнення затриманого, якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених частинами 1 і 2 цієї статті.  
89. У випадках оскарження затримання до суду, скарга затриманого начальником місця утримання затриманих негайно надсилається до суду. Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання про обрання запобіжного заходу. Якщо подання не надійшло або коли скарга надійшла після закінчення сімдесятигодинного строку, скарга на затримання розглядається суддею протягом трьох діб з часу надходження. За результатами розгляду суддя виносить постанову про законність затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним. Копія постанови направляється затриманому, начальнику місця утримання затриманих.      У випадку оскарження затримання до суду скарга затриманого негайно надсилається начальником місця попереднього ув'язнення до суду. Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обрання запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох діб з дня надходження. Якщо подання не надійшло або коли скарга надійшла після закінчення сімдесятидвохгодинного строку, скарга на затримання розглядається суддею протягом трьох діб з часу надходження. За результатами розгляду суддя виносить постанову про законність затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним. Копія постанови направляється прокурору, слідчому, органу дізнання, затриманому і начальнику місця попереднього ув'язнення. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати більше сімдесяти двох годин.  
90. Якщо у встановлений законом строк затримання не надійшли, постанови судді про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або постанови судді, прокурора, слідчого, начальника органу дізнання про звільнення затриманого, начальник місця утримання затриманих звільняє цю особу, про що складає протокол і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, який здійснював затримання.      Якщо у встановлений законом строк затримання, постанова судді про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або постанови судді, прокурора, слідчого, особи, яка проводить дізнання, про звільнення затриманого не надійшла до установи для попереднього ув'язнення, начальник місця попереднього ув'язнення звільняє цю особу, про що складає протокол і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, який здійснював затримання.  
91. Постанови судді можуть бути оскаржені особою, щодо якої прийнято рішення, голові районного (міського) суду, на постанову може бути внесено подання прокурора. Коли до складу районного (міського) суду обрано одного суддю або постанова винесена головою суду, скарга розглядається головою міжрайонного (окружного) суду. Надходження скарги 61або подання не зупиняє виконання постанови.   -35- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У другому реченні ч.9 ст.106 слова "органу дізнання" замінити словом "прокурора".  
Відхилено   Постанова судді може бути оскаржена особою щодо якої прийнято рішення або її захисником у касаційному порядку. На постанову може бути внесено прокурором касаційне подання. Подача скарги чи касаційного подання не зупиняє виконання постанови судді."; частини третю і четверту викласти в такій редакції: "Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання зобов'язаний скласти протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз'яснення підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою статті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником до першого допиту. Протокол підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу з переліком прав та обов'язків негайно вручається затриманому і одночасно направляється в суд за місцем знаходження органу дізнання, а також на вимогу суду подаються матеріали, що стали підставою для затримання. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання негайно повідомляє близьких родичів затриманого."  
    -36- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
У ч.11 слова "міжрайонного (окружного) суду" замінити словами "вищестоящого суду".  
Враховано частково    
92. 5) У частині першій статті 114 слова: "санкції від прокурора" замінити словами "згоди від суду або прокурора";      4) у частині першій статті 114 слова "санкції від прокурора" замінити словами "згоди суду (судді) або прокурора";  
93. 6) У статті 121 виключити частину першу, а у частині другій у першому реченні виключити слова "без його дозволу";      5) статтю 149 доповнити пунктом 3-2 такого змісту: "3-2) домашній арешт";  
94. 7) У частині 2 статті 158 слова "з санкції прокурора" замінити словами "суду про взяття під варту";      6) у статті 158 слова "з санкції прокурора" замінити словами "судді або ухвали суду";  
95. 8) Виключити статті 236-3, 236-4, 157, пункт 7 статті 227.      7) статті 157, 236-3, 236-4 виключити; 8) у пункті 7 статті 227 слова "і тримання під вартою як запобіжного заходу" виключити.  
96. ІІ. Доповнити статтю 181 Кримінального кодексу України частиною другою такого змісту: Розголошення особою, що проводила дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи посадовими особами органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду ходу розслідування чи судового розгляду кримінальних справ до вступу в законну силу постанов (ухвал) про їх закриття чи судових вироків   -37- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Доповнення до Кримінального кодексу України виключити у зв'язку з тим, що зазначені у статті правовідносини врегульовані у ст.397 проекту Кримінального кодексу. У зв'язку з цим змінити назву законопроекту.  
Враховано    
97. - карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом до 50 мінімальних розмірів заробітної плати".       
98. ІІІ. Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Закон набирає чинності з дня його опублікування.