Кількість абзаців - 66 Таблиця поправок


Про політичну рекламу та політичну агітацію (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ ЗАКОН УКРАЇНИ ''ПРО ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ ТА ПОЛІТИЧНУ АГІТАЦІЮ"      ПРОЕКТ ЗАКОН УКРАЇНИ ''ПРО ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ ТА ПОЛІТИЧНУ АГІТАЦІЮ"  
1. Цей Закон на розвиток статей 15, 34 Конституції України щодо політичної та ідеологічної багатоманітності і конституційних прав громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань визначає основні засади та регулює функціонування у суспільстві політичної реклами і політичної агітації.      Цей Закон на розвиток статей 15, 34 Конституції України щодо політичної та ідеологічної багатоманітності і конституційних прав громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань визначає основні засади та регулює функціонування у суспільстві політичної реклами і політичної агітації.  
2. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Законодавство про політичну рекламу і політичну агітацію      Стаття 1. Законодавство про політичну рекламу і політичну агітацію  
4. Законодавство про політичну рекламу і політичну агітацію складається з цього Закону та законів України "Про рекламу", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про Центральну виборчу комісію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про політичні партії", "Про авторське право і суміжні права", міжнародних договорів і нормативних актів, що ратифіковані Україною.   -1- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
ст.1 викласти у редакції: "Законодавство про політичну рекламу і політичну агітацію складається з цього Закону та законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", "Про політичні партії в Україні", "Про Центральну виборчу комісію", "Про рекламу", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про авторське право та суміжні права", а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.";  
Враховано   Законодавство про політичну рекламу і політичну агітацію складається з цього Закону та законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", "Про політичні партії в Україні", "Про Центральну виборчу комісію", "Про рекламу", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про авторське право та суміжні права", "Про інформаційні агентства", а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.  
    -2- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
У ст.1 до переліку законів додати Закон України "Про інформаційні агентства";  
Враховано    
    -3- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "і нормативних актів, що ратифіковані Україною" замінити текстом: "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них";  
Враховано    
    -4- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
у ст. 1 до переліку законів додати: Закони України "Про всеукраїнський і місцевий референдуми" та "Про об'єднання громадян";  
Враховано    
    -5- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
із ст. 1 виключити з переліку законів Закон України "Про рекламу";  
Відхилено    
5. Стаття 2. Визначення термінів      Стаття 2. Визначення термінів  
6. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
7. Суб'єкти політичного та виборчого процесів - партії, рухи, блоки, об'єднання громадян, громадські організації, інші угрупування та окремі особи, які прагнуть досягнення політичних цілей.   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
текст "партії, рухи, блоки, об'єднання громадян, громадські організації, інші угрупування" замінити текстом: "політичні партії, їх блоки, кандидати на пост Президента України, посади сільських, селищних, міських голів, до представницьких органів усіх рівнів, члени Кабінету Міністрів України, інші організації";  
Враховано в редакції  суб'єкти політичного та виборчого процесів - партії, рухи, блоки об'єднання громадян, громадські організації, інші угрупування та окремі особи, які мають своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах та інших політичних заходах;  
    -7- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Абз. 2 ст. 2 викласти у редакції: "Суб'єкти політичного та виборчого процесів - партії, рухи, блоки об'єднання громадян, громадські організації, інші угрупування та окремі особи, які мають своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах та інших політичних заходах."  
Враховано    
    -8- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
У ст.2 в ч. 1 абз. 2 викласти в редакції: "Суб'єкти політичного та виборчого процесів - політичні партії, блоки політичних партій, особи, які зареєстровані кандидатами на посади, що заміщуються шляхом голосування виборців відповідно до законодавства України."  
Враховано у редакції   
8. Політична реклама - розповсюджена у будь-якій формі та у будь-який спосіб, не заборонена законом спеціальна інформація про суб'єктів політичного або виборчого процесів з метою прямого або опосередкованого привернення до них уваги і формування у свідомості громадян і суспільстві позитивного до них ставлення.   -9- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Після слів: "Політична реклама -" додати слова: "виготовлена на замовлення суб'єктів політичного та виборчого процесів, оплачена і" далі - за текстом. До визначення додати нову частину: "Інформація про поточну діяльність Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України - не є політичною рекламою."  
Враховано   політична реклама - виготовлена на замовлення суб'єктів політичного та виборчого процесів, оплачена і розповсюджена у будь-якій формі та у будь-який спосіб, не заборонена законом інформація про суб'єктів політичного або виборчого процесів з метою прямого або опосередкованого привернення до них уваги і формування у свідомості громадян і суспільстві позитивного до них ставлення. Інформація про поточну діяльність Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України - не є політичною рекламою.  
    -10- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
У п. 2 ст.2 слова "не заборонена Законом" замінити словами: "не заборонена чинним законодавством України"  
   
    -11- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В абз. 3 ч. 1 ст. 2 слово "спеціальна" - вилучити. Абзац викласти у редакції: "Політична реклама - розповсюджена під час виборів (референдумів) у формі та у спосіб, визначений цим Законом інформація…" далі - за текстом.  
Враховано у редакції   
9. Політична агітація - не заборонена законом різноманітна діяльність (заходи) суб'єктів політичного або виборчого процесів, що покликана на підставі (основі) політичної реклами або контрреклами спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп на підтримку або не підтримку суб'єктів політичного або виборчого процесів у суспільному житті у міжвиборчий (міжреферендумний) період, а також під час виборів (референдумів).   -12- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
У п. 3 ст.2 слова "не заборонена Законом" замінити словами: "не заборонена чинним законодавством України"  
Враховано   політична агітація - не заборонена законом різноманітна діяльність (заходи) суб'єктів політичного або виборчого процесів, що покликана на підставі (основі) політичної реклами або контрреклами спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп на підтримку або не підтримку суб'єктів політичного або виборчого процесів у суспільному житті у міжвиборчий (міжреферендумний) період, а також під час виборів (референдумів);  
    -13- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В абз. 4 ч. 1 ст. 2 слова:" "у міжвиборчий (міжреферендумний) період" - вилучити.  
Враховано    
10. Політична контрреклама - форма політичної реклами, що розповсюджується суб'єктом політичного чи виборчого процесів або на його замовлення і має на меті спростувати або поставити під сумнів дії інших суб'єктів політичного чи виборчого процесів, зміст їхньої рекламно-агітаційної інформації, а також може містити інформацію про негативні сторони їхніх політичних програм, рішень і практичної діяльності.   -14- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
після ч. 5 ст. 2 додати нову частину: "Принцип рівних умов - положення, відповідно до вимог якого всі суб'єкти політичного або виборчого процесу мають рівне право на надання ефірного часу або друкованої площі в засобах масової інформації на умовах цього засобу масової інформації."  
Враховано частково   політична контрреклама - форма політичної реклами, що розповсюджується суб'єктом політичного чи виборчого процесів або на його замовлення і має на меті спростувати або поставити під сумнів дії інших суб'єктів політичного чи виборчого процесів, зміст їхньої рекламно-агітаційної інформації, а також може містити інформацію про негативні сторони їхніх політичних програм, рішень і практичної діяльності. Принцип рівних умов - положення, відповідно до вимог якого всі суб'єкти політичного або виборчого процесу мають рівне право на надання ефірного часу або друкованої площі в засобах масової інформації;  
    -15- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
У п. 4 ст.2 після слів "або на його замовлення" додати слова: "іншими розповсюджувачами політичної реклами та агітації", далі - за текстом.  
Враховано    
11. Прихована політична реклама і агітація - інформація, що розповсюджується в позапартійних засобах масової інформації шляхом включення її до новин, репортажів, різних передач чи газетних або журнальних матеріалів, яка цілеспрямовано звертає увагу на суб'єктів політичного або виборчого процесів і не позначена рубриками "Політична реклама", "На правах політичної реклами". Виключення складають лише інформаційні повідомлення без редакційних коментарів про партійні з'їзди.   -16- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Абз. 2 ч. 5 ст. 2 викласти у редакції: "Виключення складають лише інформаційні повідомлення без редакційних коментарів про партійні з'їзди, конференції, збори, інші заходи."  
Враховано   прихована політична реклама і агітація - інформація, що розповсюджується в позапартійних засобах масової інформації шляхом включення її до новин, репортажів, різних передач чи газетних або журнальних матеріалів, яка цілеспрямовано звертає увагу на суб'єктів політичного або виборчого процесів і не позначена рубриками "Політична реклама", "На правах політичної реклами". Виключення складають лише інформаційні повідомлення без редакційних коментарів про партійні з'їзди, конференції, збори, інші заходи;  
    -17- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Абз. 6 ч.1 ст. 2 викласти у редакції: "Прихована політична реклама і агітація - інформація, визначена цим Законом, що розповсюджується в позапартійних засобах масової інформації і не позначена "Політична реклама", "На правах політичної реклами". Абз. 7 ч. 1 ст. 2 - вилучити.  
Враховано у редакції   
12. Фальшива політична реклама і агітація - політична рекламно-агітаційна інформація, що виробляється і розповсюджується від імені, але без будь-якої згоди відповідного суб'єкту політичного чи виборчого процесів і в якій без відповідного дозволу використовуються назви і логотипи політичних партій, виборчих блоків.   -18- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
після тексту: "дозволу використовуються" слово: "назви", замінити словом: "символіка";  
Враховано   фальшива політична реклама і агітація - політична рекламно-агітаційна інформація, що виробляється і розповсюджується від імені, але без будь-якої згоди відповідного суб'єкту політичного чи виборчого процесів і в якій без відповідного дозволу використовуються символіка і логотипи політичних партій, виборчих блоків місцевих організацій політичних партій, прізвища осіб, назви і логотипи засобів масової інформації, що використовуються без їхньої згоди;  
    -19- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
До тексту визначення абз. 8 ч. 1 ст. 2 додати: "місцевих організацій політичних партій, прізвища осіб, назви і логотипи засобів масової інформації, що використовуються без їхньої згоди."  
Враховано    
13. Недобросовісна політична реклама і агітація - політична рекламно-агітаційна інформація, яка внаслідок викладення фактів, що не відповідають дійсності, вводить в оману споживачів політичної реклами і агітації.      недобросовісна політична реклама і агітація - політична рекламно-агітаційна інформація, яка внаслідок викладення фактів, що не відповідають дійсності, вводить в оману споживачів політичної реклами і агітації;  
14. Носії політичної рекламно-агітаційної інформації - будь-які засоби і комунікативні канали розповсюдження інформації (друковані і електронні засоби масової інформації, книжки, брошури, листівки, плакати, інша друкована продукція; щити, стенди, написи на транспортних засобах, товарах, предметах побуту, одягу і т. ін.; візуальні, звукові, світлові передатчики інформації; концерти, спектаклі, шоу-програми і будь-які інші можливі засоби розповсюдження політичної реклами і агітації).      носії політичної рекламно-агітаційної інформації - будь-які засоби і комунікативні канали розповсюдження інформації (друковані і електронні засоби масової інформації, книжки, брошури, листівки, плакати , інша друкована продукція; щити, стенди, написи на транспортних засобах, товарах, предметах побуту, одягу і т. ін.; візуальні, звукові, світлові передатчики інформації; концерти, спектаклі, шоу-програми і будь-які інші можливі засоби розповсюдження політичної реклами і агітації);  
15. Державні і комунальні засоби масової інформації - засоби масової інформації, офіційними засновниками або співзасновниками яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування.   -20- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
виключити слово "офіційними";  
Відхилено   державні і комунальні засоби масової інформації - засоби масової інформації, офіційними засновниками або співзасновниками яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування;  
16. Партійні засоби масової інформації - засоби масової інформації, офіційними засновниками або співзасновниками яких є зареєстровані політичні партії (блоки партій).   -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
виключити слово "офіційними";  
Відхилено   партійні засоби масової інформації - засоби масової інформації, офіційними засновниками або співзасновниками яких є зареєстровані політичні партії (блоки партій);  
17. Позапартійні засоби масової інформації - засоби масової інформації, серед офіційних засновників або співзасновників яких відсутні політичні партії (блоки партій).      позапартійні засоби масової інформації - засоби масової інформації, серед офіційних засновників або співзасновників яких відсутні політичні партії (блоки партій);  
18. Замовник політичної реклами і агітації - фізична або юридична особа, яка замовляє і фінансує розробку політичної рекламно-агітаційної інформації, а також визначає зміст, засоби і форми її розповсюдження.   -22- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
виключити текст "а також визначає зміст, засоби і форми її розповсюдження";  
Враховано   замовник політичної реклами і агітації - фізична або юридична особа, яка замовляє і фінансує розробку політичної рекламно-агітаційної інформації, а також визначає зміст, засоби і форми її розповсюдження;  
19. Виробник політичної реклами і агітації - фізична або юридична особа, яка реалізує замовлення на розробку і виготовлення рекламно-агітаційної інформації у конкретних матеріально-комунікативних формах політичної реклами і агітації.      виробник політичної реклами і агітації - фізична або юридична особа, яка реалізує замовлення на розробку і виготовлення рекламно-агітаційної інформації у конкретних матеріально-комунікативних формах політичної реклами і агітації;  
20. Розповсюджувач політичної реклами і агітації - фізична або юридична особа, яка за допомогою будь-яких носіїв інформації розповсюджує політичну рекламу і агітацію.      розповсюджувач політичної реклами і агітації - фізична або юридична особа, яка за допомогою будь-яких носіїв інформації розповсюджує політичну рекламу і агітацію;  
21. Споживач політичної реклами і агітації - будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована політична реклама і агітація.      споживач політичної реклами і агітації - будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована політична реклама і агітація.  
22. Стаття 3. Політична реклама як предмет авторського права      Стаття 3. Політична реклама як предмет авторського права  
23. Використання політичної реклами, яка повністю або частково є предметом авторського права та суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
статтю доповнити текстом: "про авторські та суміжні права";  
Враховано   Використання політичної реклами, яка повністю або частково є предметом авторського права та суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторські та суміжні права.  
24. Стаття 4. Мова політичної реклами      Стаття 4. Мова політичної реклами  
25. Мова політичної реклами і агітації визначається Конституцією України, законами України "Про мови", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".   -24- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
ст. 4 викласти у редакції: "Мовами політичної реклами і агітації у відповідності до статті 10 Конституції України, є українська мова, російська та інші мови національних меншин України. Мову політичної реклами і агітації рекламодавець визначає самостійно.";  
Враховано   Мовами політичної реклами і агітації у відповідності до статті 10 Конституції України, є українська мова, російська та інші мови національних меншин України. Мову політичної реклами і агітації рекламодавець визначає самостійно.  
    -25- Сергієнко О.І.
ст. 4 доповнити таким текстом: "Про рекламу", "Про інформаційні агентства", іншими законодавчими актами України в цій сфері, міжнародними договорами та угодами."  
Відхилено    
26. Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ І АГІТАЦІЇ      Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ І АГІТАЦІЇ  
27. Стаття 5. Принципи розповсюдження політичної реклами і агітації      Стаття 5. Принципи розповсюдження політичної реклами і агітації  
28. 1. Політична реклама і агітація розповсюджуються в Україні на таких принципах: - забезпечення пріоритету суспільних інтересів і права усіх суб'єктів політичного і виборчого процесу розповсюджувати і отримувати повну, всебічну, достовірну і об'єктивну політичну інформацію; - законодавче регулювання рівних умов і можливостей доступу до носіїв політичної реклами і до засобів масової інформації, крім партійних засобів масової інформації; - рівні права, обов'язки та відповідальність усіх суб'єктів політичного процесу, їх однакова підконтрольність Центральній, територіальним та окружним виборчим комісіям, правоохоронним, податковим та іншим контролюючим органам державної влади; - встановлення для усіх суб'єктів виборчого процесу рівної оплати за однаковий ефірний час, газетну чи журнальну площу, місце розташування, спосіб виконання і розповсюдження рекламно-агітаційної політичної інформації; - забезпечення права суб'єктів політичного чи виборчого процесу мати безплатний ефірний час або газетну площу для спростування недостовірної, анонімної або фальшивої рекламно-агітаційної політичної інформації та для реагування на наклепи, образи честі, гідності і ділової чи політичної репутації; - чітке і однозначне означення замовника політичної реклами; - встановлення юридичної відповідальності за порушенням цього Закону. 2. Політична реклама розповсюджується на платній основі відповідно до угоди, де вказується вартість, обсяг, час і місце розміщення політичної реклами, відповідальність сторін за порушення угоди та законодавства України.   -26- Сергієнко О.І.
до п. 1 ст. 5 після слова "повну" додати слово "точну";  
Враховано   1.Політична реклама і агітація розповсюджуються в Україні на таких принципах: - законності; - забезпечення пріоритету суспільних інтересів і права усіх суб'єктів політичного і виборчого процесу розповсюджувати і отримувати повну, точну, всебічну, достовірну і об'єктивну політичну інформацію; - використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди - законодавче забезпечення рівних умов і можливостей доступу усіх суб'єктів політичного та виборчого процесів до носіїв політичної реклами і до засобів масової інформації, крім партійних засобів масової інформації; - рівні права, обов'язки та відповідальність усіх суб'єктів політичного процесу, їх однакова підконтрольність Центральній, територіальним та окружним виборчим комісіям, та органам державної влади, підконтрольність яким суб'єктів політичного та виборчого процесів передбачена законом; - встановлення у позапартійних засобах масової інформації для усіх суб'єктів виборчого процесу рівної оплати за однаковий ефірний час, газетну чи журнальну площу, місце розташування, спосіб виконання і розповсюдження рекламно-агітаційної політичної інформації крім партійних засобів масової інформації; - забезпечення права суб'єктів політичного чи виборчого процесу мати безплатний ефірний час або газетну площу для спростування недостовірної, анонімної або фальшивої рекламно-агітаційної політичної інформації та для реагування на наклепи, образи честі, гідності і ділової чи політичної репутації за рахунок замовника недобросовісної реклами; - чітке і однозначне означення замовника політичної реклами; - встановлення юридичної відповідальності за порушенням вимог цього Закону. 2. Політична реклама розповсюджується на платній основі відповідно до угоди, де вказується вартість, обсяг, час і місце розміщення політичної реклами, відповідальність сторін за порушення угоди та законів України.  
    -27- Шаров І.Ф.
п.1 ч. 1 ст. 5 дублює відповідну норму Закону України "Про інформацію";  
Враховано у редакції   
    -28- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
П.1 ст. 5 викласти у редакції: "1. Політична реклама і агітація розповсюджуються в Україні на таких принципах: - законності; - забезпечення пріоритету суспільних інтересів і права усіх суб'єктів політичного і виборчого процесу розповсюджувати і отримувати повну, всебічну, достовірну і об'єктивну політичну інформацію; - використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди; - законодавче регулювання рівних умов і можливостей доступу до носіїв політичної реклами і до засобів масової інформації, крім партійних засобів масової інформації; - рівні права, обов'язки та відповідальність усіх суб'єктів політичного процесу, їх однакова підконтрольність Центральній, територіальним та окружним виборчим комісіям, правоохоронним, податковим та іншим контролюючим органам державної влади; - встановлення для усіх суб'єктів виборчого процесу рівної оплати за однаковий ефірний час, газетну чи журнальну площу, місце розташування, спосіб виконання і розповсюдження рекламно-агітаційної політичної інформації; - забезпечення права суб'єктів політичного чи виборчого процесу мати безплатний ефірний час або газетну площу для спростування недостовірної, анонімної або фальшивої рекламно-агітаційної політичної інформації та для реагування на наклепи, образи честі, гідності і ділової чи політичної репутації за рахунок замовника недобросовісної реклами; - чітке і однозначне означення замовника політичної реклами; - встановлення юридичної відповідальності за порушенням цього Закону. П. 2 ст. 6 виключити.  
Враховано    
    -29- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
У п. 2 ч. 1 ст.5 слово "регулювання" замінити словом: "забезпечення"  
Враховано    
    -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у п. 1 ч. 1 ст. 5 виключити текст: "пріоритету суспільних інтересів і"; п.2 ч. 1 ст. 5 після тексту: "можливостей доступу" доповнити текстом: "усіх суб'єктів політичного та виборчого процесів"; у п.3 ч. 1 ст. 5 після тексту "суб'єктів політичного" слово "процесу" замінити текстом "та виборчого процесів", а текст "правоохоронним, податковим та іншим контролюючим органам державної влади" замінити текстом: "та органам державної влади, підконтрольність яким суб'єктів політичного та виборчого процесів передбачена законом"; п.4 ч.1 ст. 5 після слова "встановлення" доповнити текстом: "у позапартійних засобах масової інформації"; п.7 ч. 1 ст. 5 після тексту "за порушення" доповнити словом "вимог";  
Враховано    
    -31- Сергієнко О.І.
до п. 4 ст. 5 додати текст: "крім партійних засобів масової інформації" п. 5 ст. 5 - вилучити;  
Враховано    
    -32- Мішура В.Д. (реєстр. картка № 259)
Вимогу "рівних умов і можливостей", яка повторюється окрім даної статті у статтях 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, доцільно виписати у окремій статті про забезпечення рівних умов усім учасникам політичного та виборчого процесу і викласти в ній усі норми та механізми щодо їх забезпечення;  
Враховано    
    -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ч. 2 ст. 5 наприкінці текст "законодавства України" замінити текстом "законів України";  
Враховано    
29. Стаття 6. Ідентифікація політичної реклами і агітації      Стаття 6. Ідентифікація політичної реклами і агітації  
30. 1. Ідентифікацію політичної реклами і агітації, їхню відповідність чинному законодавству України за зверненнями суб'єктів політичного чи виборчого процесу здійснюють виборчі комісії або судові органи із залученням спеціалістів-експертів. 2. Право визначати конституційність політичної реклами і агітації належить виключно Конституційному Суду України. З. Політична реклама обов'язково вміщується під рубрикою "Політична реклама" чи "На правах політичної реклами" і чітко відокремлюється від іншої інформації за допомогою текстових, аудіо-, відео-, комбінованих засобів з метою її ідентифікації як рекламного продукту політичного змісту. 4. Рішення щодо визнання політичної реклами недобросовісною чи прихованою приймають судові органи. 5. Під час офіційно оголошеної виборчої кампанії чи під час референдумів контроль за дотриманням принципу рівних умов здійснюють Центральна, територіальні, окружні виборчі комісії, у тому числі в частині телерадіомовлення - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 6. Організація, уповноважена здійснювати моніторинг засобів масової інформації, визначається Центральної виборчою комісією на конкурсних засадах. Моніторинг виконується за поданням Центральної виборчої комісії, суб'єкту виборчого процесу або за рішенням суду. Фінансується робота Центральною виборчою комісією.   -34- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
ідентифікація політичної реклами і агітації має бути чітко віднесена до компетенції виборчих комісій або, що більш доречно, - до судових органів;  
Враховано   1. Ідентифікацію політичної реклами і агітації, їхню відповідність законам України за зверненнями суб'єктів політичного чи виборчого процесу здійснюють виборчі комісії, комісії з референдуму із залученням спеціалістів-експертів та судові органи. З. Політична реклама обов'язково вміщується під рубрикою "Політична реклама" чи "На правах політичної реклами" і чітко відокремлюється від іншої інформації за допомогою текстових, аудіо-, відео-, комбінованих засобів з метою її ідентифікації як рекламного продукту політичного змісту. 4. Рішення щодо визнання політичної реклами недобросовісною чи прихованою приймають судові органи. 5. Під час офіційно оголошеної виборчої кампанії чи під час референдумів контроль за дотриманням принципу рівних умов здійснюють Центральна, територіальні, окружні виборчі комісії, в частині телерадіомовлення також - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 6. Підприємство, установа, організація, уповноважена здійснювати моніторинг засобів масової інформації, визначається Центральної виборчою комісією на конкурсних засадах. Моніторинг виконується за поданням Центральної виборчої комісії або за рішенням суду. Фінансується моніторинг Центральною виборчою комісією. Не допускається розміщення порівняльної реклами, яка містить порівняння з діяльністю інших партійних організацій.  
    -35- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Визначити, у яких випадках ідентифікацію політичної реклами здійснюють виборчі комісії, а у яких судові органи;  
Враховано    
    -36- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
У ч. 1 ст. 6 слова "виборчі комісії або" - вилучити.  
Відхилено    
    -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ч. 1 ст. 6 текст "чинному законодавству України" замінити словом "закону", після тексту "виборчі комісії" доповнити текстом: "комісії з референдуму"; ч. 2 ст. 6 виключити;  
Враховано    
    -38- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
п. 2 ст. 6 виключити.  
Враховано    
    -39- Шаров І.Ф.
ч. 3 ст. 6 і п. 1 ч. 2 ст. 8 дублюють один одного і ст. 9 Закону України "Про рекламу";  
Відхилено    
    -40- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ч.5 ст. 6 текст "у тому числі в частині телерадіомовлення" замінити текстом "а в частині телерадіомовлення також" у абзаці 1 ч. 6 ст. 6 на початку додати текст: "Підприємство, установа," у абзаці 2 ч. 6 ст.6 виключити тест "суб'єкту виборчого процесу"; у абзаці 3 ч. 6 ст. 6 слово "робота" замінити словом "моніторинг";  
Враховано    
    -41- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
ч.6 ст. 6 потребує значного доопрацювання щодо здійснення моніторингу та фінансування.;  
Враховано    
    -42- Сергієнко О.І.
до ст. 6 додати новий пункт такогно змісту: "Не допускається розміщення порівняльної реклами, яка містить порівняння з діяльністю інших партійних організацій.";  
Враховано    
31. Стаття 7. Форми і умови політичної рекламно-агітаційної діяльності      Стаття 7. Форми і умови політичної рекламно-агітаційної діяльності  
32. Політична реклама та агітація суб'єктів політичного чи виборчого процесів здійснюється у формах і на умовах, визначених виборчим законодавством України.   -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
статтю 7 виключити;  
Відхилено   Політична реклама та агітація суб'єктів політичного чи виборчого процесів може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.  
    -44- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
ст. 7 викласти в такій редакції: "Передвиборна реклама та агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України."  
Враховано    
33. Стаття 8. Загальний порядок використання засобів масової інформації у політичній рекламі і агітації      Стаття 8. Загальний порядок використання засобів масової інформації у політичній рекламі і агітації  
34. 1. Засоби масової інформації не є самостійними суб'єктами політичного чи виборчого процесу. Політична реклама в засобах масової інформації розміщується відповідно до цього закону та законів України "Про рекламу", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". 2. Позапартійні засоби масової інформації зобов'язані: - відмежовувати політичну рекламу від інших інформаційних матеріалів і чітко її позначати; - не допускати в інформаційних програмах новин будь-якої політичної реклами і агітації та політичних коментарів; - забезпечувати на практиці реалізацію принципів політичної рекламної та агітаційної діяльності, визначених ст. 5 цього Закону; - забезпечувати усім суб'єктам політичного чи виборчого процесів рівні умови для розміщення політичної реклами; - не допускати в редакційних матеріалах будь-якої прихованої політичної реклами; - на виконання рішення суду чи відповідної виборчої комісії надавати рівноцінний ефірний час та друковану площу для розміщення спростування; - в тижневий термін після офіційного оголошення виборчої кампанії акредитуватись у відповідних виборчих комісіях.   -45- Сергієнко О.І.
абзац 1 ч.1 ст.8 доповнити словами: "крім партійних засобів масової інформації.";  
Враховано   1. Засоби масової інформації не є самостійними суб'єктами політичного чи виборчого процесу, крім партійних засобів масової інформації. Політична реклама в засобах масової інформації розміщується відповідно до цього Закону та законів України "Про рекламу", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". 2. Позапартійні засоби масової інформації зобов'язані: - відмежовувати політичну рекламу від інших інформаційних матеріалів і чітко її позначати; - не допускати в програмах новин будь-якої політичної реклами і агітації та політичних коментарів щодо суб'єктам політичного чи виборчого процесів; - забезпечувати реалізацію принципів політичної рекламної та агітаційної діяльності, визначених ст. 5 цього Закону; - забезпечувати усім суб'єктам політичного чи виборчого процесів рівні умови для розміщення політичної реклами в межах, визначених цим Законом; - не допускати прихованої політичної реклами; - на виконання рішення суду чи відповідної виборчої комісії надавати рівноцінний ефірний час та друковану площу для розміщення спростування; - в тижневий термін після офіційного оголошення виборчої кампанії акредитуватись у відповідних виборчих комісіях.  
    -46- Хазан В.Б.
Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
уточнити редакцію п. 2 ч. 2 ст. 8, яким забороняються політична реклама та політичні коментарі в інформаційних програмах;  
Враховано    
    -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у п. 3 ч. 2 ст. 8 виключити текст " на практиці"  
Враховано    
    -48- Сергієнко О.І.
пункти 1, 3, 4 ч. 2 ст. 8 - вилучити.; у п. 2 ч. 2 ст. 8 вилучити текст: "та політичних коментарів"; у п. 6 ч. 2 ст. 8 слово "рівноцінний" замінити на слово "відповідний";  
Відхилено    
    -49- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Абз. 5 ч. 2 ст. 8 викласти у редакції: "- забезпечувати усім суб'єктам політичного чи виборчого процесів рівні умови для розміщення політичної реклами в межах, визначених цим Законом;" Абз. 6 ч. 2. ст.8 викласти в редакції: "- не допускати прихованої політичної реклами;" Абз. 8 ч. 2 ст. 8 - вилучити.  
Враховано частково    
35. Стаття 9. Розміщення рекламно-агітаційної інформації на інших носіях      Стаття 9. Розміщення рекламно-агітаційної інформації на інших носіях  
36. 1. Порядок розміщення політичної реклами зовнішнього та внутрішнього характеру на транспорті, спеціальних конструкціях та інших носіях регламентується відповідно до загальних норм розміщення реклами, які визначені Законом України "Про рекламу" з обов'язковим виконанням принципу рівних умов. 2. Агітаційні матеріали розміщуються та поширюються на визначених цим Законом загальних підставах.   -50- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
ч. 1 ст. 9 потребує розкриття принципу "рівних умов", оскільки у ст. 5 цього законопроекту йдеться лише про принцип "законодавчого регулювання рівних умов";  
Враховано в іншій статті  1. Порядок розміщення політичної реклами зовнішнього та внутрішнього характеру на транспорті, спеціальних конструкціях та інших носіях регламентується відповідно до загальних норм розміщення реклами, які визначені Законом України "Про рекламу" з обов'язковим виконанням принципу рівних умов для усіх суб'єктів політичного чи виборчого процесів. 2. Агітаційні матеріали розміщуються та поширюються на визначених цим Законом загальних підставах для політичної реклами.  
    -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
ч. 1 ст. 9 наприкінці доповнити текстом: "для усіх суб'єктів політичного чи виборчого процесів"; ч. 2 ст. 9 наприкінці доповнити текстом: "для політичної реклами"  
Враховано    
    -52- Сергієнко О.І.
у ч. 2 ст. 9 вилучити слова "визначених цим Законом";  
Враховано у редакції   
37. Стаття 10. Обмеження щодо політичної реклами і агітації      Стаття 10. Обмеження щодо політичної реклами і агітації  
38. 1. Політична реклама і агітація: - не повинні містити антиконституційних, дискримінаційних чи наклепницьких заяв, залякувати особу і суспільство; - не можуть розповсюджуватись засобами і у спосіб, що чинять умисний вплив на свідомість і поведінку людей (моральний тиск, шантаж, політичне вмотивовані погрози і моральні репресії); - не можуть вміщувати зображення фізичної особи без згоди останньої; - не можуть вестись із використанням у будь-якій формі засобів прямого впливу на підсвідомість громадян; - не повинні імітувати загальне вирішення, текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі іншого суб'єкту політичного чи виборчого процесу; - не можуть подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення чинного законодавства, завдати шкоди здоров'ю або життю людей. 2. Політична реклама або агітація незареєстрованих політичних партій, їх об'єднань чи діяльність яких на території України заборонена у встановленому чинним законодавством порядку, не допускається у будь-якій формі. 3. Забороняється брати участь у політичній рекламно-агітаційній діяльності установам і особам, визначеним виборчим законодавством. 4. Політична реклама і агітація у державних і комунальних засобах масової інформації до початку оголошення виборчої компанії, всеукраїнського або місцевих референдумів - забороняється. 5. Забороняється поширювати політичну рекламу за добу до початку голосування, а також в день проведення виборів і референдумів до встановленого законом терміну закінчення голосування. 6. Розповсюдження недобросовісної та прихованої політичної реклами забороняється у будь-якій формі. 7. Забороняється для замовлення, виготовлення, зберігання та поширення рекламно-агітаційних матеріалів використовувати кошти, не передбачені законодавством України, використовувати чужі знаки торгових зразків, назви чи загальне вирішення засобів масової інформації без відповідного дозволу. 8. Забороняється поширення рекламно-агітаційних матеріалів анонімного характеру (без зазначення їх виробника та замовника). Такі матеріали підлягають знищенню. 9. Політична контрреклама поширюється на загальних підставах. 10. Розповсюдження політичної реклами до початку офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського або місцевих референдумів допускається тільки на підставі письмової угоди та за умови попередньої оплати політичної реклами суб'єктом політичного процесу. 11. Забороняється без відповідного дозволу використовувати або імітувати зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів України, крім випадків, передбачених законодавством. 12. Відповідальність за порушення порядку розміщення політичної реклами на інших носіях встановлюється цим Законом.   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
п. 2 ч. 1 ст. 10 виключити;  
Відхилено   1. Політична реклама і агітація: - не повинні містити антиконституційних, дискримінаційних чи наклепницьких заяв, залякувати особу і суспільство; - не можуть розповсюджуватись засобами і у спосіб, що чинять умисний вплив на свідомість і поведінку людей (моральний тиск, шантаж, політичне вмотивовані погрози і моральні репресії); - не можуть вміщувати зображення фізичної особи без згоди останньої; - не можуть вестись із використанням у будь-якій формі засобів прямого впливу на підсвідомість громадян; - не повинні імітувати, копіювати або наслідувати загальне вирішення, текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі, агітації іншого суб'єкту політичного чи виборчого процесу; - не можуть містити заклики до силового захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України; насильства та жорстокості; розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі. 2. Політична реклама або агітація незареєстрованих політичних партій, їх об'єднань, які примусово ліквідовані чи діяльність яких заборонена відповідно до закону, забороняється. 3. Забороняється брати участь у політичній рекламно-агітаційній діяльності органам, підприємствам, організаціям, установам і особам, участь яких у агітації під час проведення виборів, референдумів заборонена законодавством про проведення виборів, референдумів. 4. Політична реклама і агітація у державних і комунальних засобах масової інформації до початку оголошення виборчої компанії, всеукраїнського або місцевих референдумів - забороняється. 5. Забороняється поширювати політичну рекламу за добу до початку голосування, а також в день проведення виборів і референдумів до встановленого законом терміну закінчення голосування. 6. Розповсюдження недобросовісної та прихованої політичної реклами забороняється у будь-якій формі. 7. Забороняється для замовлення, виготовлення, зберігання та поширення рекламно-агітаційних матеріалів використовувати кошти, не передбачені законодавством України, використовувати чужі знаки торгових зразків, назви чи загальне вирішення засобів масової інформації без відповідного дозволу. 8. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом забороняється. У випадку розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом чи матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості виборчі комісії після отримання такої інформації зобов'язані звернутися до органів внутрішніх справ з метою припинення незаконної агітації та вжиття заходів, передбачених законодавством України. 9. Політична контрреклама забороняється. 10. Розповсюдження політичної реклами до початку офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського або місцевих референдумів допускається тільки на підставі письмової угоди та за умови попередньої оплати політичної реклами суб'єктом політичного процесу. 11. Забороняється без відповідного дозволу використовувати або імітувати зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів України, крім випадків, передбачених законодавством України. 12. Відповідальність за порушення порядку розміщення політичної реклами на інших носіях встановлюється цим Законом.  
    -54- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
У п. 3 ч. 1 ст. 10 дати визначення терміну "зображення"; У п. 4 ч. 1 ст. 10 дати визначення поняттю "вплив на підсвідомість громадян";  
Враховано в інших законах   
    -55- Сергієнко О.І.
у п. 5 ч. 1 ст. 10 після слова "імітувати" додати текст: "копіювати або наслідувати";  
Враховано    
    -56- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
п. 6 ч. 1 ст. 10 викласти у редакції: "- не можуть містити заклики до силового захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України; насильства та жорстокості; розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі.";  
Враховано    
    -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у п. 5 ч. 1 ст. 10 виключити текст "загальне вирішення", а після тексту "в рекламі" додати слово: "агітації"; у п. 6 ч. 1 ст. 10 виключити текст: "подавати відомості або"; текст: "які можуть спричинити" замінити текстом: "спрямовані на"; слово: "завдати" замінити словом "завдання"; ч.2 ст. 10 викласти у редакції: "Політична реклама або агітація політичних партій, їхніх блоків, які примусово ліквідовані чи діяльність яких заборонена відповідно до закону, забороняється"; ч. 3 ст. 10 після слова "діяльності" доповнити текстом: "органам, підприємствам, організаціям"; текст "визначеним виборчим законодавством" замінити текстом: "участь яких у агітації під час проведення виборів, референдумів заборонена законодавством про проведення виборів, референдумів"  
Враховано частково    
    -58- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Ч. 4 ст. 10 - вилучити. Ч. 10 ст. 10 - вилучити.  
Відхилено    
    -59- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
п. 8 ст. 10 викласти в такій редакції: "Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом забороняється. У випадку розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом чи матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості виборчі комісії після отримання такої інформації зобов'язані звернутися до органів внутрішніх справ з метою припинення незаконної агітації та вжиття заходів, передбачених законодавством України." п. 9 ст. 10 викласти в такій редакції: "Політична контрреклама забороняється".  
Враховано    
    -60- Шаров І.Ф.
ч. 5 ст. 10 дублює ст. 31 та ст. 32 Закону України "Про вибори Президента України"; ч. 6 ст. 10 дублює п. 2 ч. 1 ст. 10 цього законопроекту; узгодити між собою ч. 4 та ч. 10 ст. 10, ч. 4 ст. 12;  
Враховано    
    -61- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
дати більш чітке визначення терміну "недобросовісна реклама", з метою унеможливлення подвійного трактування терміну при застосуванні ч. 6 ст. 10;  
Враховано    
    -62- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
у ч. 8 ст. 10 потрібно вказати порядок знищення матеріалів анонімного характеру.  
Відхилено    
    -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ч. 7 ст. 10 текст "законодавством України" замінити словом "законом", а текст "використовувати чужі знаки торгових зразків, назви чи загальне вирішення засобів масової інформації без відповідного дозволу." - виключити; ч. 10 ст. 10 виключити; у ч. 11 ст. 10 текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади", а наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"; ч. 12 ст. 10 виключити;  
Відхилено    
39. Розділ ІІІ. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ТА АГІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПЕРІОД ОФЩІЙНО-ОГОЛОШЕНОЇ ВИБОРЧОЇ (РЕФЕРЕНДУМНОЇ) КАМПАНІЇ   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві розділу "ОФЩІЙНО-ОГОЛОШЕНОЇ ВИБОРЧОЇ (РЕФЕРЕНДУМНОЇ) КАМПАНІЇ" замінити текстом: "ОФІЦІЙНО ОГОЛОШЕНОЇ КАМПАНІЇ, КАМПАНІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ РЕФЕРЕНДУМУ"  
Враховано   Розділ ІІІ. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ТА АГІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПЕРІОД ОФІЦІЙНО ОГОЛОШЕНОЇ КАМПАНІЇ, КАМПАНІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ РЕФЕРЕНДУМУ  
40. Стаття 11. Витрати на політичну рекламу і агітацію      Стаття 11. Витрати на політичну рекламу і агітацію  
41. 1. У період офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського чи місцевих референдумів витрати суб'єктів виборчого процесу на політичну рекламу і агітацію дозволяється лише і в межах встановлених законом їхніх виборчих фондів, тільки на підставі письмової угоди із виробниками і розповсюджувачами рекламно-агітаційної продукції та за умови попередньої оплати у безготівковому порядку. 2. Під час офіційно оголошеного передвиборчого (передреферендумного) агітаційного періоду Центральна, територіальні, окружні виборчі комісії розміщують рекламно-агітаційні матеріали суб'єктів виборчого процесу за рахунок виділених коштів державного бюджету в державних та комунальних засобах масової інформації. 3. Позапартійні засоби масової інформації мають право відмовитися від розміщення політичної реклами у випадку неучасті у виборчій кампанії, про що вони інформують Центральну виборчу комісію, інші відповідні виборчі комісії протягом тижня після офіційного оголошення передвиборчого періоду. 4. Не акредитовані відповідно у Центральній, територіальних або окружних виборчих комісіях засоби масової інформації не мають права розповсюджувати політичні рекламно-агітаційні матеріали про суб'єктів виборчого процесу. 5. Засоби масової інформації та власники інших рекламних носіїв, які беруть участь у поширенні політичної реклами, надають усім суб'єктам політичного процесу друковану площу, місце та ефірний час для розміщення політичної реклами з додержанням принципу рівних умов. 6. Недержавні виробники та розповсюджувачі реклами на протязі 7 днів після початку передвиборчої кампанії мають заявити про своє бажання займатися політичною рекламою, отримати акредитацію відповідно в Центральній територіальній або окружній виборчій комісії, а також задекларувати умови розміщення та розповсюдження реклами. Списки акредитованих виробників та розповсюджувачів оприлюднюються Центральною, територіальними або окружними виборчими комісіями на протязі двох діб після акредитації. Виробники і розповсюджувачі зобов'язані дотримуватись задекларованих рівних умов для всіх суб'єктів політичного процесу.   -65- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
ч. 1 ст. 11 після тексту "витрати суб'єктів" доповнити текстом "політичного чи"; у ч. 2 ст. 11 текст "оголошеного передвиборчого (передреферендумного) агітаційного періоду" замінити текстом: "оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського чи місцевих референдумів"; текст "державного бюджету" замінити текстом "відповідних бюджетів";  
Враховано   1. У період офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського чи місцевих референдумів витрати суб'єктів політичного чи виборчого процесу на політичну рекламу і агітацію дозволяється лише і в межах встановлених законом їхніх виборчих фондів, тільки на підставі письмової угоди із виробниками і розповсюджувачами рекламно-агітаційної продукції та за умови попередньої оплати у безготівковому порядку. 2. Під час офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського чи місцевих референдумів Центральна, територіальні, окружні виборчі комісії розміщують рекламно-агітаційні матеріали суб'єктів виборчого процесу за рахунок виділених коштів державного бюджету в державних та комунальних засобах масової інформації за принципом рівних умов. Стаття 11-2. Участь засобів масової інформації в політичній рекламі та агітації. 1. Недержавні виробники та розповсюджувачі реклами протягом 7 днів після початку передвиборної кампанії мають заявити про намір займатися політичною рекламою і звернутися з заявою до Центральної, окружної або територіальної виборчої комісії (в залежності від території розповсюдження), а також задекларувати умови розміщення та розповсюдження реклами. Списки виробників та розповсюджувачів оприлюднюються Центральною, територіальними або окружними виборчими комісіями протягом двох діб після подання заяви. Виробники і розповсюджувачі зобов'язані дотримуватись задекларованих рівних умов для всіх суб'єктів політичного процесу. 2. Засоби масової інформації, засновниками яких не є зареєстровані політичні партії або їх блоки, та власники інших рекламних носіїв, які беруть участь у поширенні політичної реклами, надають усім суб'єктам політичного процесу друковану площу, місце та ефірний час для розміщення політичної реклами з додержанням принципу рівних умов. Не заявлені відповідно у Центральній, територіальних або окружних виборчих комісіях засоби масової інформації (крім партійних) не мають права розповсюджувати політичні рекламно-агітаційні матеріали про суб'єктів виборчого процесу.  
    -66- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
п. 2 ст. 11 викласти в такій редакції: "Під час офіційно оголошеної передвиборної кампанії Центральна, територіальні, окружні виборчі комісії розміщують рекламно-агітаційні матеріали суб'єктів виборчого процесу за рахунок виділених коштів державного бюджету в державних та комунальних засобах масової інформації за принципом рівних умов." п.п. 3-6 ст. 11 виділити в окрему статтю і викласти в такій редакції: Стаття 12. Участь засобів масової інформації в політичній рекламі та агітації. Недержавні виробники та розповсюджувачі реклами протягом 7 днів після початку передвиборчої кампанії мають заявити про намір займатися політичною рекламою і звернутися з заявою до Центральної, окружної або територіальної виборчої комісії (в залежності від території розповсюдження), а також задекларувати умови розміщення та розповсюдження реклами. Списки виробників та розповсюджувачів оприлюднюються Центральною, територіальними або окружними виборчими комісіями протягом двох діб після подання заяви. Виробники і розповсюджувачі зобов'язані дотримуватись задекларованих рівних умов для всіх суб'єктів політичного процесу. Засоби масової інформації, засновниками яких не є зареєстровані політичні партії або їх блоки, та власники інших рекламних носіїв, які беруть участь у поширенні політичної реклами, надають усім суб'єктам політичного процесу друковану площу, місце та ефірний час для розміщення політичної реклами з додержанням принципу рівних умов. Не заявлені відповідно у Центральній, територіальних або окружних виборчих комісіях засоби масової інформації (крім партійних) не мають права розповсюджувати політичні рекламно-агітаційні матеріали про суб'єктів виборчого процесу.  
Враховано частково    
    -67- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
ч.3 ст. 11 після тексту "виборчій кампанії" доповнити текстом "кампанії з проведення референдуму", а текст "передвиборного періоду" замінити текстом "початку відповідної кампанії";  
Враховано    
    -68- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
ч. 3 ст. 11 - виключити;  
Враховано    
    -69- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Ч. 3 ст. 11 викласти у редакції: "3. Позапартійні засоби масової інформації мають право відмовитися від розміщення політичної реклами у випадку неучасті у виборчій кампанії." Ч. 4 ст. 11 - вилучити. Ч. 6 ст. 11 викласти у редакції: "6. Недержавні виробники та розповсюджувачі реклами на протязі семи днів після початку передвиборчої кампанії мають заявити відповідно в Центральну, тетиторіальну або окружну виборчу комісію проумови розміщення та розповсюдження реклами. Списки заявлених виробників та розповсюджувачів, а також умови розміщення реклами оприлюднюються Центральною, територіальними або окружними виборчими комісіями в продовж двох діб після надходження заяв до виборчих комісій. Виробники і розповсюджувачі зобов'язані дотримуватися задекларованих рівних рівних умов для всіх суб'єктів політичного процесу."  
Враховано    
    -70- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац 2 ч. 6 ст. 11 після тексту "суб'єктів політичного" доповнити текстом: "чи виборчого";  
Відхилено    
42. Стаття 12. Особливості розміщення та розповсюдження політичної рекламної-агітаційної інформації у передвиборчий (передреферендумний) період   -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві статті текст: "у передвиборчий (передреферендумний період)" замінити текстом: "під час проведення виборчої кампанії, кампанії з референдуму";  
Враховано   Стаття 12. Особливості розміщення та розповсюдження політичної рекламної-агітаційної інформації під час проведення виборчої кампанії, кампанії з референдуму  
43. 1. Під час офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського або місцевих референдумів забороняється реклама, оголошення чи трансляція у засобах масової інформації імені (назви) юридичних чи фізичних осіб, які спонсорують будь-які теле- і радіопередачі, підготовку матеріалів для засобів масової інформації чи організацію та проведення театрально-концертних, спортивних та інших видовищних заходів. 2. Засоби масової інформації, які мають намір брати участь у виборчій кампанії, засновниками яких не є зареєстровані політичні партії або їх блоки, зобов'язані акредитуватись у виборчих комісіях відповідного статусу (юрисдикції). При акредитації керівник засобів масової інформації має зробити особливу письмову заяву щодо зобов'язань: - забезпечити політичну рівновагу, неупередженість у ставленні до кандидатів, партій (блоків); - забезпечити недопущення прихованої політичної реклами і агітації та журналістських уподобань і преференцій; - забезпечити гарантії рівного доступу і розподілу ефірного часу чи газетної площі для партій (блоків), і можливостей для спростування фактів, що не відповідають дійсності; - оприлюднити принципи взаємовідносин із кандидатами; - не допускати продажу невикористаного рекламного ефірного часу чи рекламної площі іншому платіжоспроможному кандидату, партії (блоку); - запланувати і провести передвиборні дебати із обов'язковим запрошенням усіх кандидатів чи представників усіх політичних партій (блоків), зареєстрованих для участі у виборах; - надавати студії і устаткування для підготовки і розповсюдження політичних рекламно-агітаційних матеріалів згідно з жеребкуванням, проведеним виборчими комісіями; - подати з участю спеціалістів серію матеріалів, передач щодо роз'яснення виборчих законів та поінформувати виборців про передвиборні (передреферендумні) позиції і програми партій (блоків), кандидатів без коментарів редакцій; - оголосити умови надання і загального обсягу платного і безплатного ефірного часу чи газетної площі, а також розцінок, однакових для усіх суб'єктів виборчого процесу. 3. Керівники засобів масової інформації, виробники та розповсюджувачі політичної реклами в тижневий термін після офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського або місцевих референдумів подають до відповідних виборчих комісій інформацію про умови розміщення політичної реклами, загальний обсягу часу чи друкованої площі, виділених під політичну рекламу, розцінки з подальшим оприлюдненням цієї інформації у відповідних друкованих ЗМІ. 4. Позапартійні засоби масової інформації та власники інших рекламних носіїв, які беруть участь у поширенні політичної реклами при наданні своїх послуг одному із суб'єктів виборчого процесу, не можуть відмовити у такій же послузі за тих самих умов іншим суб'єктам виборчого процесу. 5. У період офіційно оголошеної виборчої кампанії для потреб політичної реклами тимчасово припиняється дія частини 2 статті ЗО Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та пункту 1 статті 12 Закону України "Про рекламу".   -72- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ч. 1 ст. 12 текст "(назви)" замінити текстом: "назви,"; після тексту "чи фізичних осіб," додати текст "суб'єктів політичного чи виборчого процесів,"; після тексту "які спонсорують," додати текст "патронують чи підтримують";  
Враховано   1. Під час офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського або місцевих референдумів забороняється реклама, оголошення чи трансляція у засобах масової інформації імені, назви юридичних чи фізичних осіб, суб'єктів політичного чи виборчого процесів, які спонсорують, патронують чи підтримують будь-які теле- і радіопередачі, підготовку матеріалів для засобів масової інформації чи організацію та проведення театрально-концертних, спортивних та інших видовищних заходів. 2. При поданні заяви керівник засобів масової інформації має зробити особливу письмову заяву щодо зобов'язань: - забезпечити політичну рівновагу, неупередженість у ставленні до кандидатів, партій (блоків); - забезпечити недопущення прихованої політичної реклами і агітації та журналістських уподобань і преференцій; - забезпечити гарантії рівного доступу і розподілу ефірного часу чи газетної площі для кандидатів, партій (блоків), і можливостей для спростування фактів, що не відповідають дійсності; - не допускати продажу невикористаного рекламного ефірного часу чи рекламної площі іншому платоспроможному кандидату, партії (блоку); - оголосити умови надання і загального обсягу платного і безплатного ефірного часу чи газетної площі, а також розцінок, однакових для усіх суб'єктів виборчого процесу. 3. Керівники засобів масової інформації, виробники та розповсюджувачі політичної реклами в тижневий термін після офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського або місцевих референдумів подають до відповідних виборчих комісій інформацію про умови розміщення політичної реклами, загальний обсягу часу чи друкованої площі, виділених під політичну рекламу, розцінки з подальшим оприлюдненням цієї інформації у відповідних друкованих ЗМІ. 4. Позапартійні засоби масової інформації та власники інших рекламних носіїв, які беруть участь у поширенні політичної реклами при наданні своїх послуг одному із суб'єктів виборчого процесу, не можуть відмовити у такій же послузі за тих самих умов іншим суб'єктам виборчого процесу. 5. На час офіційно оголошеної виборчої кампанії для потреб політичної реклами тимчасово припиняється дія частини 2 статті 30 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та пункту 1 статті 12 Закону України "Про рекламу". 6. Не є політичною рекламою чи політичною агітацією книги, що відповідно до законодавства України зареєстровані Книжковою палатою України і яким присвоєні міжнародні стандартні номери книг (ISBN).  
    -73- Хазан В.Б.
Пропонується зняти ч. 1 ст. 12, як таку, що спричинить зникнення з ефіру ряду популягних програм та припинить гастрольно-концертну діяльність;  
Відхилено    
    -74- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
п. 2 ст. 12 викласти в такій редакції: " При поданні заяви керівник засобів масової інформації має зробити особливу письмову заяву щодо зобов'язань: - забезпечити політичну рівновагу, неупередженість у ставленні до кандидатів, партій (блоків); - забезпечити недопущення прихованої політичної реклами і агітації та журналістських уподобань і преференцій; - забезпечити гарантії рівного доступу і розподілу ефірного часу чи газетної площі для кандидатів, партій (блоків), і можливостей для спростування фактів, що не відповідають дійсності; - не допускати продажу невикористаного рекламного ефірного часу чи рекламної площі іншому платоспроможному кандидату, партії (блоку); - оголосити умови надання і загального обсягу платного і безплатного ефірного часу чи газетної площі, а також розцінок, однакових для усіх суб'єктів виборчого процесу.  
Враховано    
    -75- Шаров І.Ф.
у ч. 2 ст. 12 обгрунтувати доцільність і мету акридитації позапартійних ЗМІ;  
Враховано    
    -76- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
ч. 2 ст. 12 - питання акредитації визначені у сучасному українському праві;  
Враховано    
    -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
ч. 2 текст "у виборчих комісіях відповідного статусу (юрисдикції)" замінити текстом "відповідних виборчих комісіях"; у ч. 2 п. 1 виключити текст: "політичну рівновагу" у ч. 2 п.2 після тексту "агітації та" доповнити словом ""прояву";  
Враховано    
    -78- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Ч. 2 ст. 12 викласти у редакції: "2. Засоби масової інформації, які мають намір брати участь у виборчій кампанії, засновниками яких не є зареєстровані політичні партії або їх блоки, зобов'язані: - забезпечити гарантії рівного доступу і розподілу ефірного часу чи газетної площі для партій (блоків), кандидатів і можливостей для спростування фактів, що не відповідають дійсності в межах відведеної для політичної агітації квоти ефірного часу або газетної площі. Квота не може бути меншою за 10 відсотків загального ефірного часу, газетної площі засобу масової інформації; - оприлюднити принципи взаємовідносин із кандидатами; - не допускати продажу невикористаного рекламного ефірного часу чи рекламної площі іншому платоспроможному кандидату, партії (блоку); - запланувати і провести передвиборні дебати із обов'язковим запрошенням усіх кандидатів чи представників усіх політичних партій (блоків), зареєстрованих для участі у виборах; - надавати студії і устаткування для підготовки і розповсюдження політичних рекламно-агітаційних матеріалів відповідно до жеребкування, проведеного виборчими комісіями; - подати з участю спеціалістів серію матеріалів, передач щодо роз'яснення виборчих законів та поінформувати виборців про передвиборні (передреферендумні) позиції і програми партій (блоків), кандидатів без коментарів редакцій - в межах виділеної квоти ефірного часу, газетної площі для політичної агітації; - оголосити умови надання і загального обсягу платного і безплатного ефірного часу чи газетної площі, а також розцінок, однакових для усіх суб'єктів виборчого процесу."  
Враховано у редакції   
    -79- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
регламентування ст. 12 порядку укладання угод на розміщення політичної реклами є неправомірним, тому що це регламентується нормами Цивільного кодексу України;  
Відхилено    
    -80- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
п.5 ч. 2 ст. 12 викласти у редакції: "- не допускати продажу невикористаного рекламного ефірного часу та рекламної площі платіжоспроможному кандидату, партії (блоку), якщо він уже реалізував своє право на розміщення реклами в цьому засобі масової інформації;"  
Враховано у редакції   
    -81- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У ч. 2 пункти 6, 7, 8 - виключити; ч. 2 наприкінці доповнити новим пунктом: "у заяві може передбачатися надання інших рекламно-агітаційних послуг учасникам виборчого процесу з дотриманням принципу рівності умов"; після тексту "відповідних друкованих" доповнити текстом "державних і комунальних"; ч.4 текст "за тих самих умов" замінити текстом "на тих самих умовах"; ч. 5 текст "у період" замінити текстом "на час";  
Враховано    
    -82- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Статтю 12 доповнити новою частиною такого змісту: "Не є політичною рекламою чи політичною агітацією книги, що відповідно до законодавства України зареєстровані Книжковою палатою України і яким присвоєні міжнародні стандартні номери книг (ISBN)"  
Враховано    
44. Стаття 1З. Політична реклама і агітація діючих Президента України, народних депутатів України, керівників органів державного управління та місцевого самоврядування   -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у назві статті текст "державного управління" замінити текстом "державної влади";  
Враховано   Стаття 1З. Політична реклама і агітація діючих Президента України, народних депутатів України, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування  
45. 1. Якщо кандидатами на виборні посади є діючі Президент України, народні депутати України, керівники органів державного управління та місцевого самоврядування, вони зобов'язані вести рекламно-агітаційну кампанію нарівні з іншими кандидатами, відповідно до чинного законодавства як суб'єкти виборчого процесу з особистого виборчого фонду. 2. В цей період інформація про їхню державну, депутатську чи службову діяльність подається лише у формі офіційних повідомлень відповідних прес-служб.   -84- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ч. 1 ст. 13 текст "державного управління" замінити текстом "державної влади", а після тексту "чинного законодавства" додати текст "про вибори";  
Враховано   1. Якщо кандидатами на виборні посади є діючі Президент України, народні депутати України, керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, вони зобов'язані вести рекламно-агітаційну кампанію нарівні з іншими кандидатами, відповідно до законодавства про вибори як суб'єкти виборчого процесу з особистого виборчого фонду. 2. Ця норма не поширюється на висвітлення поточної діяльності Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України.  
    -85- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Ч.2 ст. 13 викласти у редакції: "Ця норма не поширюється на висвітлення поточної діяльності Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України."  
Враховано    
46. Стаття 14. Захист засобів масової інформації      Стаття 14. Захист засобів масової інформації  
47. 1. В період офіційного оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського та місцевих референдумів забороняється здійснювати планові, позапланові та будь-які інші перевірки засобів масової інформації контролюючими державними органами та органами правопорядку. 2. До засобів масової інформації можуть бути застосовані санкції органами державної влади, визначеними і передбаченими лише цим Законом.   -86- Шаров І.Ф.
Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
у ч. 1 ст. 14 обгрунтувати доцільність накладання мораторію на здійснення контролю за ЗМІ під час виборчих кампаній;  
Відхилено   1. В період офіційного оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського та місцевих референдумів забороняється здійснювати планові, позапланові та будь-які інші перевірки засобів масової інформації контролюючими державними органами та органами правопорядку.  
    -87- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
ч. 1 ст. 14 викласти з урахуванням норм Указу Президента України від 23 липня 1998 року №817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності";  
Відхилено    
    -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ч. 1 ст. 14 текст "державними органами та органами правопорядку" замінити текстом "органами державної влади та місцевого самоврядування"; ч. 2 ст. 14 - виключити;  
Відхилено    
    -89- Кірімов І.З. (в.о. № 95)
ч. 2 ст. 14 - виключити;  
Враховано    
    -90- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
п. 2 ст. 14 виключити, оскільки порушення засобами масової інформації можуть бути скоєні не лише в галузі політичної реклами та агітації, і обмежувати застосування санкцій лише цим законом є недоцільним. У зв'язку з прийняттям положення п. 3 ст. 16 необхідно внести зміни до Цивільно-процесуального кодексу України.  
Враховано    
48. Стаття 15. Зберігання матеріалів політичної реклами і агітації матеріалів   -91- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у назві статті виключити слово "матеріалів"  
Враховано   Стаття 15. Зберігання матеріалів політичної реклами і агітації  
49. Матеріали, пов'язані із рекламно-агітаційною діяльністю у передвиборний (передреферендумний) період (договори, медіа-плани, аудіо- і відеозаписи, дозволи на розміщення візуальної продукції та інші документовані відомості) зберігаються замовником, виробником і розповсюджувачем рекламно-агітаційної інформації протягом трьох місяців після офіційного оприлюднення результатів виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів.   -92- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ст. 15 текст: " передвиборний (передреферендумний) період" замінити текстом "період офіційно оголошеної виборчої кампанії, кампанії з проведення реіерендуму";  
Враховано   Матеріали, пов'язані із рекламно-агітаційною діяльністю у період офіційно оголошеної виборчої кампанії, кампанії з проведення реіерендуму (договори, медіа-плани, аудіо- і відеозаписи, дозволи на розміщення візуальної продукції та інші документовані відомості) зберігаються замовником, виробником і розповсюджувачем рекламно-агітаційної інформації протягом трьох місяців після офіційного оприлюднення результатів виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів.  
    -93- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
термін зберігання матеріалів пов'язаних з рекламно-агітаційною діяльністю у передвиборчий період необхідно збільшити до 6 місяців та встановити відповідальність за недодержання цієї вимоги.  
Враховано частково    
50. Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОГО ТА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСІВ І ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ      Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОГО ТА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСІВ І ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
51. Стаття 16. Повноваження суб'єктів політичного та виборчого процесів      Стаття 16. Повноваження суб'єктів політичного та виборчого процесів  
52. 1. Суб'єкти політичного та виборчого процесів можуть звернутися до відповідних виборчих комісій та судових органів з вимогою верифікувати політичну рекламу чи агітацію та/або кваліфікувати її на предмет відповідності законодавству України. 2. Суб'єкти політичного та виборчого процесів можуть звернутися до відповідних виборчих комісій та/або судових органів з вимогою припинити розповсюдження політичної реклами, якщо вона не відповідає цьому Закону. 3. Рішення по таких зверненнях приймаються у п'ятиденний термін із дня звернення включно.   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ч. 1 ст. 16 наприкінці текст "законодавству України" замінити словом "закону";  
Відхилено   1. Суб'єкти політичного та виборчого процесів можуть звернутися до відповідних виборчих комісій та судових органів з вимогою верифікувати політичну рекламу чи агітацію та/або кваліфікувати її на предмет відповідності законодавству України. 2. Суб'єкти політичного та виборчого процесів можуть звернутися до відповідних виборчих комісій та/або судових органів з вимогою припинити розповсюдження політичної реклами, якщо вона не відповідає цьому Закону. 3. Рішення по таких зверненнях приймаються у п'ятиденний термін із дня звернення включно. 4. Суб'єкти політичного та виборчого процесів зобов'язані в продовж трьох днів з дня проведення жеребкування відповідними виборчими комісіями підтвердити виборчим комісіям і засобам масової інформації свій намір використати ефірний час, газетну площу на умовах, заявлених і оприлюднених ними.  
    -95- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
ч. 1 ст. 16 - верифікація політичної реклами чи агітації визначена у сучасному праві України; 1  
Враховано в інших законах   
    -96- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
У ст. 16 додати нову ч. 4: "4. Суб'єкти політичного та виборчого процесів зобов'язані в продовж трьох днів з дня проведення жеребкування відповідними виборчими комісіями підтвердити виборчим комісіям і засобам масової інформації свій намір використати ефірний час, газетну площу на умовах, заявлених і оприлюднених ними."  
Немає висновку    
53. Стаття 17. Повноваження виборчих комісій у сфері політичної реклами і агітації      Стаття 17. Повноваження виборчих комісій у сфері політичної реклами і агітації  
54. 1. До обов'язкових повноважень виборчих комісій стосовно політичної реклами і агітації належать: - контроль за виконанням цього Закону під час виборчих (референдумних) кампаній; - забезпечення збалансованості доступу суб'єктів політичного процесу до носіїв політичної реклами, засобів масової інформації, крім партійних; - встановлення порядку використання політичної реклами і агітації під час виборчих (референдумних) кампаній; - за поданням суб'єктів виборчого процесу при необхідності ідентифікація і експертна оцінка характеру і змісту політичної реклами і агітації; - розгляд заяв і скарг, прийняття по них рішень щодо порушень норм і порядку використання політичної реклами і агітації; - акредитація засобів масової інформації, які заявляють про намір висвітлювати виборчу (референдумну) кампанію; - право своїм рішенням зобов'язати засоби масової інформації надавати безплатно ефірний час чи газетну площу для спростування фактів, що не відповідають дійсності, відповіді на образи, наклепи, приниження честі і гідності; - за своєю ініціативою або за поданням суб'єктів виборчого процесу мають право приймати рішення відповідно до своєї юрисдикції в межах виборчого округу про позбавлення на визначений час передвиборного (передреферендумного) періоду акредитації засобів масової інформації, якщо останні порушили цей Закон; - право припиняти на час передвиборних кампаній діяльність керівника чи/та журналіста засобу масової інформації, які порушили норми цього Закону; - право примушувати своїм рішенням суб'єктів виборчого процесу припиняти на визначений час розповсюдження політичної рекламно-агітаційної інформації, якщо вона виготовлена і розповсюджується з порушенням цього Закону; - здійснення моніторингу і статистичного аналізу з метою забезпечення дотримання принципу рівних умов. 2. Рішення і акти виборчих комісій, прийняті у межах їх визначених повноважень щодо їхніх виборчих округів, є обов'язковими для усіх суб'єктів виробництва і розповсюдження політичної реклами та ведення політичної агітації. Невиконання цих рішень тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства. 3. Центральна виборча комісія може зняти з балотування суб'єкта виборчого процесу, якщо останній порушив вимоги частин 1, 7, 11, 12 ст. 10, частини 1 ст. 11 і якщо ці порушення встановлені судом.   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у абзаці 1 ч. 1 ст. 17 виключити слово "обов'язкових";  
Враховано   1. До повноважень виборчих комісій стосовно політичної реклами і агітації належать: - контроль за виконанням цього Закону під час виборчих кампаній, кампаній з референдуму кампаній; - забезпечення можливості рівного доступу суб'єктів політичного процесу до носіїв політичної реклами, засобів масової інформації, крім партійних; - встановлення порядку використання політичної реклами і агітації під час виборчих (референдумних) кампаній; - за поданням суб'єктів виборчого процесу при необхідності ідентифікація і експертна оцінка характеру і змісту політичної реклами і агітації; - розгляд скарг і заяв щодо порушення вимог цього Закону, прийняття по них рішень у межах своєї компетенції; - акредитація засобів масової інформації, які заявляють про намір висвітлювати виборчу кампанію, кампанію з референдуму; - за своєю ініціативою або за поданням суб'єктів виборчого процесу мають право приймати рішення відповідно до своєї юрисдикції в межах виборчого округу про позбавлення на визначений час передвиборного (передреферендумного) періоду акредитації засобів масової інформації, якщо останні порушили цей Закон; - здійснення моніторингу і статистичного аналізу з метою забезпечення дотримання принципу рівних умов. 2. Рішення виборчих комісій, прийняті у межах їх визначених законом повноважень щодо їхніх виборчих округів, є обов'язковими для усіх суб'єктів замовлення, виробництва і розповсюдження політичної реклами та ведення політичної агітації. Невиконання цих рішень тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства. 3. Центральна виборча комісія може зняти з балотування суб'єкта виборчого процесу, якщо останній порушив вимоги частин 1, 7, 11, 12 ст. 10, частини 1 ст. 11 і якщо ці порушення встановлені судом.  
    -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у п. 1 і п. 6 ч. 1 ст. 17 текст "(референдумних) кампаній" замінити текстом "кампаній, кампаній з референдуму";  
Враховано    
    -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у п. 2 ч. 1 ст. 17 слово "збалансованості" замінити текстом "можливості рівного";  
Враховано    
    -100- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
п.3 ч. 1 ст. 17 - виключити;  
Відхилено    
    -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
п. 5 ч. 1 ст. 17 викласти у редакції: "розгляд скарг і заяв щодо порушення вимог цього Закону, прийняття по них рішень у межах своєї компетенції";  
Враховано    
    -102- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перенести цей пункт після п. 1 ч. 1;  
Враховано    
    -103- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у п. 7 ч. 1 ст. 17 текст "своїм рішенням зобов'язати" замінити словом "зобов'язувати";  
Відхилено    
    -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
п. 8 ч. 1 ст. 17 викласти у редакції: "відповідно до рішення суду позбавляти акредитації засоби масової інформації, акредитовані даною виборчою комісією";  
Відхилено    
    -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
п. 9 ч. 1 ст. 17 - виключити;  
Враховано    
    -106- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
п. 10 ч. 1 ст. 17 - виключити;  
Враховано    
    -107- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
в абзаці 1 ч. 2 ст. 17 виключити текст "і акти", після тексту "їх визначених" додати слово "законом", після тексту "усіх суб'єктів" додати слово "замовлення";  
Відхилено    
    -108- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
в абзаці 2 ч. 2 ст. 17 текст "чинного законодавства" замінити словом "закону";  
Враховано частково    
    -109- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
У ч.1 ст.17 абз. 5 - вилучити.("за поданням…") У ч.1 ст.17 абз.7 - вилучити. ("акредитація…"). У ч.1 ст. 17 абзац 8 - вилучити. ("право…") У ч. 1 ст. 17 абзац 9 - вилучити. У ч. 1 ст. 17 абзац 10 - вилучити. Частину 3 ст. 17 вилучити.  
Немає висновку    
    -110- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
в п. 1 ст. 17 виключити: абз. 8 "- право своїм рішенням зобов'язати засоби масової інформації надавати безплатно ефірний час чи газетну площу для спростування фактів, що не відповідають дійсності, відповіді на образи, наклепи, приниження честі і гідності", абз. 10 "- право припиняти на час передвиборних кампаній діяльність керівника чи/та журналіста засобу масової інформації, які порушили норми цього Закону", абз. 11 "- право примушувати своїм рішенням суб'єктів виборчого процесу припиняти на визначений час розповсюдження політичної рекламно-агітаційної інформації, якщо вона виготовлена і розповсюджується з порушенням цього Закону", - оскільки такі рішення можуть прийматися виключно судом.  
Відхилено    
    -111- Сухий Я.М.
норма п.9 ч.1 ст.17 - цензурна норма;  
Відхилено    
    -112- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
норма п. 9 неправомірна - до ЗМІ або окремих журналістів - порушників Закону встановлені санкції судові.  
Відхилено    
55. Стаття 18. Повноваження інших органів влади      Стаття 18. Повноваження інших органів влади  
56. Національна рада Україна з питань телебачення і радіомовлення за поданням Центральної виборчої комісії застосовує санкції до телерадіоорганізацій при порушенні ними принципу рівних умов у вигляді тимчасового зупинення дії ліцензії, якщо остання порушила вимоги ч. 3 ст. 6; ч. 2 ст. 8; ч. 2 ст. 1З; ч. 1 ст. 21 цього Закону.   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
ст. 18 після тексту "Центральної виборчої комісії" доповнити текстом "скаргою або зверненням суб'єкту всеукраїнських виборів";  
Враховано   Національна рада Україна з питань телебачення і радіомовлення за поданням Центральної виборчої комісії, скаргою або зверненням суб'єкту всеукраїнських виборів застосовує санкції до телерадіоорганізацій при порушенні ними принципу рівних умов у вигляді тимчасового зупинення дії ліцензії, якщо остання порушила вимоги частини 3 ст. 6; частини 2 ст. 8; частини 2 ст. 1З; частини 1 ст. 21 цього Закону.  
57. Розділ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ І АГІТАЦІЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ      Розділ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ І АГІТАЦІЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ  
58. Стаття 19. Контроль за дотриманням цього Закону      Стаття 19. Контроль за дотриманням цього Закону  
59. 1. Контроль за дотриманням цього Закону здійснюють Центральна виборча комісія, інші відповідні виборчі комісії та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 2. Правове кваліфікування політичної реклами та порушення цього Закону встановлюється в судовому порядку за поданням суб'єктів політичного процесу та контролюючих органів, визначених цим Законом.   -114- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у ч. 2 ст. 19 після тексту "суб'єктів політичного" слово "процесу" замінити текстом "та виборчого процесів";  
Враховано   1. Контроль за дотриманням цього Закону здійснюють Центральна виборча комісія, інші відповідні виборчі комісії та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 2. Правове кваліфікування політичної реклами та порушення цього Закону встановлюється в судовому порядку за поданням суб'єктів політичного та виборчого процесів та контролюючих органів, визначених цим Законом.  
    -115- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
ч. 2 ст. 19 правова кваліфікація політичної реклами в законодавстві України існує.  
Відхилено    
60. Стаття 20. Підстави відповідальності за порушення законодавства про політичну рекламу і агітацію      Стаття 20. Підстави відповідальності за порушення законодавства про політичну рекламу і агітацію  
61. 1. Підставами відповідальності за порушення цього Закону є безпосереднє невиконання та порушення його норм, створення перешкод для їх реалізації, а також невиконання і порушення норм, передбачених іншими законодавчими актами, зазначеними в цьому Законі. 2. Суб'єкти політичного та виборчого процесів несуть відповідальність за зміст політичної реклами та агітації, тиск на керівників носіїв політичної реклами, створення перешкод для реалізації цього Закону, а також порушення статей 5, 10, 13; част. 7 ст. 10; част. 1 ст. 11; част. 1 ст. 14 цього Закону. Санкції щодо порушень вказаних норм здійснює у межах визначених цим Законом повноважень Центральна виборча комісія. 3. Виробники та розповсюджувачі політичної реклами несуть відповідальність за порушення принципу рівних умов, ненадання ефірного часу або друкованої площі для усіх суб'єктів політичного або виборчого процесів, розповсюдження прихованої політичної реклами, а також за порушення норм статей 5, 8, 9, 10, 12, 21, частини З статті 6, частини 5 статті 11, частини 2 статті 1З. Ці порушення розглядаються у судовому порядку і мають кваліфікуватись як перевищення службових повноважень або як зловживання службовим становищем. 4. Фальшива політична реклама і агітація кваліфікуються як підлог і їх розповсюджувачі підлягають відповідальності згідно чинного законодавства. Справи по фактах фальшивої (підроблені газети, плакати, листівки і т. ін.) за поданням суб'єктів політичного чи виборчого процесів порушують органи прокуратури. Органи внутрішніх справ України здійснюють оперативні заходи по вилученню і знищенню таких фальшивок.   -116- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
ст. 20 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про політичну рекламу та агітацію. Порушення норм цього закону тягне відповідальність згідно законодавства України."  
Відхилено   1. Підставами відповідальності за порушення цього Закону є безпосереднє невиконання та порушення його норм, створення перешкод для їх реалізації, а також невиконання і порушення норм, передбачених іншими законодавчими актами, зазначеними в цьому Законі. 2. Суб'єкти політичного та виборчого процесів несуть відповідальність за зміст політичної реклами та агітації, тиск на керівників носіїв політичної реклами, створення перешкод для реалізації цього Закону, а також порушення статей 5, 10, 13; частини 7 статті 10; частини 1 статті 11; частини 1 статті 14 цього Закону. Санкції щодо порушень вказаних норм здійснює у межах визначених цим Законом повноважень Центральна виборча комісія на підставі судового рішення. 3. Виробники та розповсюджувачі політичної реклами несуть відповідальність за порушення принципу рівних умов, ненадання ефірного часу або друкованої площі для усіх суб'єктів політичного або виборчого процесів, розповсюдження прихованої політичної реклами, а також за порушення норм статей 5, 8, 9, 10, 12, 21, частини З статті 6, частини 5 статті 11, частини 2 статті 1З. Ці порушення розглядаються у судовому порядку. 4. Фальшива політична реклама і агітація кваліфікуються як підлог і їх розповсюджувачі підлягають відповідальності згідно закону. Справи по фактах фальшивої (підроблені газети, плакати, листівки і т. ін.) за поданням суб'єктів політичного чи виборчого процесів порушують органи прокуратури. Органи внутрішніх справ України здійснюють оперативні заходи по вилученню і знищенню таких фальшивок.  
    -117- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац 2 ч. 2 ст. 20 наприкінці доповнити текстом: "на підставі судового рішення" у абзаці 2 ч.3 ст.20 виключити текст " і мають кваліфікуватись як перевищення службових повноважень або як зловживання службовим становищем."; у абзаці 1 ч. 4 ст. 20 текст "чинного законодавства" замінити словом "закону";  
Враховано    
    -118- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
У ч. 3 ст. 20 абзац 2 - вилучити.  
Враховано частково    
62. Стаття 21. Публічне спростування недобросовісної реклами      Стаття 21. Публічне спростування недобросовісної реклами  
63. 1. Публічне спростування недобросовісної реклами в засобах масової інформації здійснюється добровільно або за рішенням суду відповідно до законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". 2. Публічне спростування недобросовісної реклами, що розповсюджується іншими носіями політичної реклами, здійснюється добровільно або за рішенням суду через той же рекламний засіб з використанням того ж простору, часу, місця і в тому ж порядку, в якому здійснювалась реклама, за рахунок винної сторони.   -119- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Додати в законопроект статтю такого змісту: "Стаття ... Спростування недостовірних даних. У разі оприлюднення в ЗМІ недостовірних матеріалів про політичну партію, виборчий блок партій або окремих кандидатів, відповідні засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніше ніж за два дні до дня виборів зобов'язані надати представникам політичної партії, виборчого блоку партій або окремим кандидатам у депутати, щодо яких поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо, телебаченні чи таку ж друковану газетну площу не менш як на 2000 знаків для спростування недостовірних матеріалів."  
Враховано в інших законах україни  1. Публічне спростування недобросовісної реклами в засобах масової інформації здійснюється добровільно або за рішенням суду відповідно до законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". 2. Публічне спростування недобросовісної реклами, що розповсюджується іншими носіями політичної реклами, здійснюється добровільно або за рішенням суду через той же рекламний засіб з використанням того ж простору, часу, місця і в тому ж порядку, в якому здійснювалась реклама, за рахунок винної сторони.  
64. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
65. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.   -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у "Прикінцевих положеннях" передбачити норми, аналогічної нормі ст. 17, до відповідних виборчих законів, а норми ст. 18 до законів про ЦВК і Національну раду.  
Відхилено   Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: - внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону; - привести свої номативно-правові акти у відповідність до цього Закону; - забезпечити приведення міністерствами, органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.  
    -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
"Прикінцеві положення" доповнити таким пунктом: Ця норма не поширюється на висвітлення поточної діяльності Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України."Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: 1.внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону; 2. привести свої номативно-правові акти у відповідність до цього Закону; 3. забезпечити міністерствами, іншими органами виконавчої влади їх з нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону."  
Враховано