Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів грошових виплат (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (21.12.00) Закон України "Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів грошових виплат"      Проект (21.12.00) Закон України "Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів грошових виплат"  
1. Цей Закон згідно з вимогами Конституції України (ст.43) про захист гарантованого права кожного на своєчасне одержання винагороди за працю врегульовує проблему ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, обумовлених як діючим законодавством України, так і будь-якими офіційними актами, що визначають зобов`язання роботодавця перед працівниками по виплаті винагороди за працю, незалежно від форми власності суб`єкта господарювання.   -1- Левченко А.І. (реєстр. картка № 267)
Преамбулу викласти в наступній редакції : " Цей Закон згідно з вимогами статті 43 Конституції України гарантує право кожного на своєчасне одержання винагороди за працю та врегульовує проблему ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності."  
Враховано редакційно   Цей Закон згідно з вимогами статті 43 Конституції України гарантує право кожного на своєчасне одержання винагороди за працю та врегульовує проблему ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності.  
2. Стаття 1. Погасити заборгованість по виплаті заробітної плати та інших форм грошових виплат, що обумовлені як діючим законодавством України, так і будь-якими офіційними актами, що визначають зобов`язання роботодавця перед працівниками по виплаті винагороди за працю, незалежно від форми власності суб`єкта господарювання до 01 січня 2002 року.   -2- Левченко А.І. (реєстр. картка № 267)
Початок речення статті 1 викласти : "Погасити заборгованість до 01 січня 2002 року по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, що передбачені законодав-ством та колективними договорами, угодами, що визначають …" далі за текстом. В кінці речення слова "…до 01 січня 2002 року" виключити.  
Враховано редакційно   Стаття 1. Погасити заборгованість до 01 січня 2002 року по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, що передбачені законодавством та колективними договорами, угодами, що визначають зобов`язання роботодавця та інших платників заборгованості перед працівниками по виплаті винагороди за працю, незалежно від форми власності суб`єкта господарювання.  
    -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Після слова "роботодавця" доповнити словами "та інших платників заборгованості" і далі за текстом.  
Враховано    
3. Стаття 2. При здійсненні виплат провести компенсацію заробітної плати згідно Закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати".   -4- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Після слів "заробітної плати" доповнити словами "та інших соціальних виплат населенню".  
Враховано   Стаття 2. При здійсненні виплат провести компенсацію заробітної плати та інших соціальних виплат згідно з Законом України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати".  
4. Стаття 3. Погашення заборгованості провести виключно у грошовій формі.      Стаття 3. Погашення заборгованості провести виключно у грошовій формі.  
5. Стаття 4. Зміна форми власності та реорганізація суб`єктів господарювання до моменту погашення ними боргів по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, передбачених цим Законом, не тягне за собою звільнення роботодавців від виконання вимог цього Закону.      Стаття 4. Зміна форми власності та реорганізація суб`єктів господарювання до моменту погашення ними боргів по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, передбачених цим Законом, не тягне за собою звільнення роботодавців від виконання вимог цього Закону.  
6. Стаття 5. Покласти відповідальність за виконання цього Закону на Кабінет Міністрів АРК, облдержадміністрації та міськдержадміністрації м.м.Києва та Севастополя.   -5- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 5 викласти в такій редакції : "Покласти відповідальність за виконання цього Закону на Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів Автономної Республіки Крим, роботодавців, центральні та місцеві органи влади і відповідні Фонди соціального страхування".  
Враховано частково   Стаття 5. Покласти відповідальність за виконання цього Закону на Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.  
7. Стаття 6. До повної ліквідації заборгованості згідно з положенням Статті 1 цього Закону дозволити суб`єктам господарювання-боржникам спрямовувати на ці цілі грошові надходження по результатах господарювання у першочерговому порядку.      Стаття 6. До повної ліквідації заборгованості згідно з положенням статті 1 цього Закону дозволити суб`єктам господарювання-боржникам спрямовувати на ці цілі грошові надходження по результатах господарювання у першочерговому порядку.  
8. Стаття 7. Генеральній Прокуратурі України організувати контроль за виконанням цього Закону із щоквартальною інформацією Верховної Ради.      Стаття 7. Генеральній Прокуратурі України організувати контроль за виконанням цього Закону із щоквартальною інформацією Верховної Ради.  
9. Стаття 8. Цей закон набуває чинності із дня його опублікування.      Стаття 8. Цей Закон набуває чинності із дня його опублікування.