Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закону України      Проект Закон України  
1. Про внесення змін до Закону України      Про внесення змін до Закону України  
2. "Про заходи щодо державної підтримки      "Про заходи щодо державної підтримки  
3. суднобудівної промисловості в Україні"      суднобудівної промисловості в Україні"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести до Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" від 18 листопада 1999 року N 1242-ІІІ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 3, ст. 20) такі зміни:   -1- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзаци перший та другий розділу І законопроекту викласти в такій редакції:".  
Враховано   1. Абзац другий частини першої статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради, 2000 р., N 3, ст. 20) викласти в такій редакції:  
6. Частину 2 статті 1 викласти в такій редакції:       
7. Стаття 1. На період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року впроваджуються такі заходи державної підтримки суднобудівної промисловості:       
8. суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, отримані від замовників суден, а також кошти у вигляді кредитів, які отримують ці підприємства від уповноважених банків України з метою спрямування кредитних коштів на фінансування будівництва суден за контрактами із замовниками суден, зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. У випадках, коли авансові платежі, попередня оплата та кредити уповноважених банків надходять підприємствам суднобудівної промисловості в іноземній валюті, гривнєвий еквівалент від продажу цих валютних коштів у повному обсязі зараховується уповноваженими банками на окремі рахунки цих підприємств, не підлягає безспірному списанню та використовується лише за цільовим призначення відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми (крім кредитів) включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів і далі за текстом.   -2- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзац четвертий розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, отримані від замовників суден, а також кошти у вигляді кредитів, які отримують ці підприємства від банків України з метою спрямування кредитних коштів на фінансування будівництва суден за контрактами, зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Суми авансових платежів та попередньої оплати з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", включаються до складу валових доходів таких підприємств у тому податковому періоді, в якому здійснюється здача судна замовнику, а витрати зазначених підприємств суднобудівної промисловості, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів."  
Враховано   "суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, отримані від замовників суден, а також кошти у вигляді кредитів, які отримують ці підприємства від банків України з метою спрямування кредитних коштів на фінансування будівництва суден за контрактами, зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Суми авансових платежів та попередньої оплати з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", включаються до складу валових доходів таких підприємств у тому податковому періоді, в якому здійснюється здача судна замовнику, а витрати зазначених підприємств суднобудівної промисловості, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів;"  
9. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.      2. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.