Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про статус гірських населених пунктів в Україні'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"      Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. I. Внести до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1917-III (1917-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 42, ст.350) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58; 2000 р., №42, ст. 350) такі зміни:  
5. 1. У частині другій статті 1:      1. У частині другій статті 1:  
6. в абзаці першому слово "половина" замінити словом "третина";   -1- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
1.Частину другу першого критерію від слів "рельєф якої дуже розчленований, та розміщення 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах цього пункту на схилах, крутизною 12 градусів і більше " виключити. 2. Основним критерієм встановити висоту над рівнем моря, оскільки населені пункти, яким уже надано і не надано статус гірських, знаходяться на однакових висотах 400 - 500 м. над рівнем моря, кліматичні умови на території їх розміщення майже однакові.  
Відхилено   в абзаці другому слово "половина" замінити словом "третина";  
7. в абзаці другому цифру "0,15" замінити цифрою "0,25";      в абзаці третьому цифру "0,15" замінити цифрою "0,25";  
8. абзац третій викласти у такій редакції: "суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 97 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 3,9 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше 69 днів, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі".   -2- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац третій частини другої статті 1 залишити в чинній редакції.  
Відхилено   абзац четвертий викласти в такій редакції: "суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 97 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 3,9 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше 69 днів, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі".  
9. 2. Статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту: "У разі, коли головне приміщення підприємства, установи, організації розташоване за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але воно має відділення, цех, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в межах населеного пункту, що має статус гірського, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".   -3- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Не заперечуючи проти доповнення статті 5 новим пунктом, пропоную уточнити його редакційно і записати так: "У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірського, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".  
Враховано   2. Статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірського, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".  
10. 3. У зв'язку з цим частини 2 і 3 вважати відповідно частинами 3 і 4.      У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.  
11. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
12. 1. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
13. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
14. III. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:      3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
15. у місячний термін внести доповнення до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських;      внести доповнення до Переліку населених пунктів, яким надається статус гірських;  
16. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
17. забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.      забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.