Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо умов господарювання на радіоактивно забруднених територіях (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
 
1. Про внесення змін до Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо умов господарювання на радіоактивно забруднених територіях)
 
-1- Шершун М.Х.
Назву Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо умов господарювання на радіоактивно забруднених територіях"
 
Враховано    
2. Верховна Рада України постановляє:
 
 
3. І. Внести до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177, № 37, ст. 541; 1995 р., № 19, ст. 136; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62, № 20, ст. 145) такі зміни:
 
 
4. 1. У статті 16 абзац другий викласти у редакції:
“- будівництво нових, розширення діючих підприємств, без погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи наявності умов проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором;”
 
-2- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому статті 16 слова: "із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити на слова: "з державними органами, які здійснюють радіаційний контроль в зонах, що зазнали радіактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, за" і далі - за текстом.
 
Враховано редакційно    
    -3- Шаров І.Ф.
У статті 16 абзац другий викласти в такій редакції:
" будівництво нових, розширення діючих підприємств без дотримання вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та погодження з органами, які здійснюють радіаційний контроль в зонах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначеними у статті 21 цього закону"
 
Враховано редакційно    
    -4- Скубенко В.П.
У статті 16 абзац другий викласти у редакції:
"будівництво нових, розширення діючих підприємств без підтвердження наявності умов проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором за оприлюдненими в установленому законом порядку результатами дозиметричної паспортизації із зазначенням очікуваних доз опромінення населення"
 
Враховано редакційно    
    -5- Шершун М.Х.
У статті 16 абзац другий викласти у редакції:
"будівництво нових, розширення діючих підприємств без погодження органів, що здійснюють радіаційний контроль у зонах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, наявності умов проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором, а також будівництво нових підприємств, які шкідливо впливають на здоров’я населення і навколишнє середовище"
 
Враховано редакційно    
5. 2. У статті 18 абзац другий викласти у редакції:
«- будівництво санаторіїв, закладів оздоровлення та відпочинку без погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи наявності умов проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором, а також будівництво нових підприємств, які шкідливо впливають на здоров'я населення і навколишнє середовище».
 
-6- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому статті 18 слова: "без погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити на слово: "за" і далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -7- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому статті 18 слова:"із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи» замінити на слова: "з державними органами, які здійснюють радіаційний контроль в зонах, що зазнали радіактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, за" і далі - за текстом.
 
Враховано редакційно    
    -8- Шаров І.Ф.
Абзац другий статті 18 викласти в такій редакції:
"будівництво санаторіїв, закладів оздоровлення та відпочинку"
 
Враховано    
    -9- Шаров І.Ф.
Після абзацу другого доповнити статтю 18 новим абзацом такого змісту та у зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим:
"будівництво нових, розширення діючих підприємств без дотримання вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи"
 
Враховано редакційно    
    -10- Гуменюк О.І.
Пункт 2 розділу І вилучити.
 
Відхилено    
    -11- Скубенко В.П.
У статті 18 абзац другий викласти у редакції:
"будівництво санаторіїв, закладів оздоровлення та відпочинку без підтвердження наявності умов проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором за оприлюдненими в установленому законом порядку результатами дозиметричної паспортизації із зазначенням очікуваних доз опромінення населення, а також будівництво нових підприємств, які шкідливо впливають на здоров’я населення і навколишнє середовище"
 
Враховано редакційно    
    -12- Шершун М.Х.
У статті 18 абзац другий викласти у редакції:
"будівництво нових, розширення діючих підприємств без погодження органів, що здійснюють радіаційний контроль у зонах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, наявності умов проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором, а також будівництво нових підприємств, які шкідливо впливають на здоров’я населення і навколишнє середовище"
 
Враховано редакційно    
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.
 
-13- Кармазін Ю.А.
У частині першій Розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту слово: "оприлюднення" замінити на слово: "опублікування".
 
Враховано    
8. 2. Кабінету Міністрів у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
-14- Шершун М.Х.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано    
9. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
 
10. - забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.