Кількість абзаців - 228 Таблиця поправок


Про Президента України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про Президента України      Про Президента України  
3. ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -1- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Замінити поділ законопроекту замість глав на розділи і глави.  
Враховано   РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Президент України - глава держави   -2- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 1 вилучити.  
Відхилено   Стаття 1. Президент України - глава держави  
    -3- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Ст.1 дослівно відтворює норму ст.102 Конституції України. Варто замінити назву на "Статус Президента України", привівши у відповідність зміст статті.  
Відхилено    
5. Відповідно до Конституції України Президент України є главою держави i виступає від її імені.   -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.1 вилучити текст "Відповідно до Конституції України".  
Відхилено   Відповідно до Конституції України Президент України є главою держави i виступає від її імені.  
    -5- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Доповнити ч.1 ст.1 словами "під час виконання ним своїх повноважень".  
Відхилено    
6. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав i свобод людини i громадянина.      Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав i свобод людини i громадянина.  
7. Стаття 2. Принципи діяльності Президента України   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 2 вилучити.  
Відхилено   Стаття 2. Принципи діяльності Президента України  
8. Президент України у своїй діяльності керується принципами:   -7- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Ч.1 ст.2 викласти в такій редакції: "Діяльність Президента України будується на таких засадах:"  
Відхилено   Президент України у своїй діяльності керується принципами:  
9. 1) верховенства права;      1) верховенства права;  
10. 2) верховенства Конституції та законів України над іншими нормативно-правовими актами;   -8- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В ч.1 ст.2 додати нові пункти: "законності; демократичності; гуманності."  
Враховано   2) законності та верховенства Конституції та законів України над іншими нормативно-правовими актами; 3) демократичності;  
    -9- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Доповнити ч.1 статті 2 новим пунктом: "демократичності та соціальності держави".  
Враховано частково    
    -10- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Із п.2 ч.1 ст.2 слова " над іншими нормативно-правовими актами" вилучити.  
Відхилено    
11. 3) пріоритету прав i свобод людини i громадянина;      4) гуманності та пріоритету прав i свобод людини i громадянина;  
12. 4) поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову;   -11- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
П.4 ч.1 ст.2 вилучити.  
Відхилено   5) поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову;  
13. 5) персональної відповідальності за прийняті рішення;   -12- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
П.5 ч.1 ст.2 виключити.  
Відхилено   6) персональної відповідальності за прийняті рішення;  
14. 6) гласності.      7) гласності.  
15. Cтаття 3. Правова основа діяльності Президента України   -13- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 3 вилучити.  
Відхилено   Cтаття 3. Правова основа діяльності Президента України  
16. Президент України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.   -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Частину 1 ст.3 доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України."  
Враховано   Президент України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
17. Президент України здійснює свої повноваження у межах встановлених Конституцією України i відповідно до цього Закону та інших законів України.      Президент України здійснює свої повноваження у межах, встановлених Конституцією України, та відповідно до цього Закону й інших законів України.  
18. Стаття 4. Звання та атрибути Президента України   -15- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 4 вилучити. У назві ст.4 слово "атрибути" замінити словом "резиденція". 2  
Відхилено   Стаття 4. Звання Президента України  
    -16- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Назву ст.4 викласти в такій редакції: "Звання Президента України, державна символіка та атрибутика, що використовується в діяльності Президента".  
Відхилено    
19. Звання Президента України охороняється законом i зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.   -17- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
В ч.1 ст.4 треба розкрити, в чому саме проявляється охорона законом звання Президента та збереження за ним цього звання довічно.  
Відхилено   Звання Президента України охороняється законом i зберігається за ним довічно, якщо тільки Президента України не було усунено з поста в порядку імпічменту.  
    -18- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ч.1 ст.4 доповнити реченням такого змісту: "Дія цієї норми поширюється тільки на звання "Президент України" і не поширюється на військові, наукові чи інші звання."  
Відхилено    
20. Резиденція Президента України знаходиться в столиці України - місті Києві. На будинку резиденції Президента України розміщується зображення Державного Герба України та встановлюється Державний Прапор України.   -19- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.2 ст.4 вилучити.  
Враховано   Стаття 5. Атрибути та резиденція Президента України Атрибутами Президента України є Знак Президента та печатка Президента. Резиденція Президента України знаходиться в столиці України - місті Києві. На будинку резиденції Президента України розміщується зображення Державного Герба України та встановлюється Державний Прапор України.  
    -20- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.4, частину другу викласти в редакції: "Атрибутами Президента України є президентський Штандарт, Знак Президента, печатка Президента, резиденція Президента. Вигляд Штандарта, Знака і печатки, умови їх використання визначаються Законом України. Резиденція Президента України знаходиться в столиці України - місті Києві. На будинку резиденції, перед входом до нього розміщуються зображення Державного Герба України і Знак Президента України, встановлюється Державний Прапор України. На час перебування Президента України в резиденції, перед нею підіймається президентський Штандарт".  
Враховано частково    
    -21- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У ст.4 слід конкретизувати положення щодо резиденцій глави держави, їх кількості та місця знаходження.  
Відхилено    
21. ГЛАВА 2. НАБУТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ      РОЗДІЛ 2. НАБУТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
22. Стаття 5. Обрання Президента України   -22- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 5 вилучити.  
Відхилено   Стаття 6. Обрання Президента України  
23. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування.      Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
24. Президентом України може бути громадянин України не молодший тридцяти п'яти років, який має право голосу, проживає в Українi протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.      Президентом України може бути громадянин України не молодший тридцяти п'яти років, який має право голосу, проживає в Українi протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.  
25. Президент України обирається строком на п'ять років.      Президент України обирається строком на п'ять років.  
26. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.      Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.  
27. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень.      Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень.  
28. Порядок проведення виборів Президента України визначається Законом України "Про вибори Президента України".      Порядок проведення виборів Президента України визначається Законом України "Про вибори Президента України".  
29. Стаття 6. Офіційне оголошення результатів виборів Президента України      Стаття 7. Офіційне оголошення результатів виборів Президента України  
30. Результати виборів Президента України офіційно оголошуються та публікуються Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів.      Результати виборів Президента України офіційно оголошуються та публікуються Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів.  
31. Стаття 7. Присяга i набуття повноважень Президента України      Стаття 8. Присяга i набуття повноважень Президента України  
32. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення ним присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.      Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення ним присяги Українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради України. Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.  
33. Дату складення присяги визначає Верховна Рада України. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.   -23- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Ч.2 ст.7 викласти в такій редакції: "Приведення Президента України до присяги, зокрема перевірку дотримання вимог Конституції України до особи Президента України, та виступ з доповіддю про це на засіданні Верховної Ради України здійснює Голова Конституційного Суду України. Після виступу Голови Конституційного Суду України із зазначеною доповіддю Голова Верховної Ради України надає слово новообраному Президентові України."  
Враховано частково   Дату та місце проведення урочистого засідання Верховної Ради України для складення присяги новообраним Президентом України визначає Верховна Рада України. Приведення Президента України до присяги, зокрема перевірку дотримання вимог Конституції України до особи Президента України, та виступ з доповіддю про це на засіданні Верховної Ради України, а також надання слова новообраному Президентові України здійснює Голова Конституційного Суду України.  
    -24- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч. 2 ст.7 викласти у такій редакції: "Дату та місце проведення урочистого засідання Верховної Ради України для складення присяги новообраним Президентом України визначає Верховна Рада України. Приведення Президента України до присяги, зокрема перевірку дотримання вимог Конституції України до особи Президента України, та виступ з доповіддю про це на засіданні Верховної Ради України, а також надання слова новообраному Президентові України здійснює Голова Конституційного Суду України.".  
Враховано    
34. Президент України, поклавши праву руку на Конституцію України, складає таку присягу:      Президент України, поклавши праву руку на Конституцію України, складає таку присягу:  
35. "Я, (ім'я та прiзвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Українi. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет i незалежність України, дбати про благо Вітчизни i добробут Українського народу, обстоювати права i свободи громадян, додержуватися Конституції України i законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі."      "Я, (ім'я та прiзвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Українi. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет i незалежність України, дбати про благо Вітчизни i добробут Українського народу, обстоювати права i свободи громадян, додержуватися Конституції України i законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі."  
36. Після складення Президентом України присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України Голова Центральної виборчої комісії від імені Комісії вручає йому посвідчення Президента України.   -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 5 ст.7 вилучити текст "від імені Комісії"  
Враховано   Після складення Президентом України присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України Голова Центральної виборчої комісії вручає йому посвідчення Президента України, зразок якого затверджується законом.  
    -26- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину 5 ст.7 після слів "посвідчення Президента України" доповнити словами "зразок якого затверджується законом".  
Враховано    
37. Стаття 8. Вимоги до Президента України   -27- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статті 8 і 9 об'єднати та перенести після статті 6.  
Відхилено   Стаття 9. Вимоги до Президента України  
    -28- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 8 вилучити.  
Відхилено    
38. Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.      Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.  
39. Стаття 9. Виконання вимог щодо несумісності поста Президента України   -29- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 9 вилучити.  
Відхилено   Стаття 10. Виконання вимог щодо несумісності поста Президента України  
    -30- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Вимоги до несуміщення поста Президента України з іншими видами діяльності Президент не може мати інший представницький мандат, тобто бути народним депутатом України, депутатом місцевої ради чи членом інших владних виборних органів, сільським, селищним, міським головою. Президент не може обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною діяльністю. Президент не має права займатися підприємницькою діяльністю. У разі, коли він займався нею без створення юридичної особи, то він повинен подати заяву до відповідного органу про припинення підприємницької діяльності і виключення із державного реєстру. При наявності приватного підприємства (підприємств) Президент України зобов'язаний на свій розсуд або ліквідувати це підприємство (підприємства) або передати його в управління безіменного фонду на час перебування на посту глави держави. Акції відкритих акціонерних товариств, якими володіє Президент, за його бажанням або продаються іншим особам, або передаються в тимчасове управління до безіменного фонду. Акції закритих акціонерних товариств передаються в тимчасове управління до безіменного фонду управління майном або за бажанням Президента відчужуються згідно зі Статутом акціонерного товариства. Зазначені вище обмеження не стосуються привілейованих акцій. У разі, коли Президент є учасником товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного чи командитного товариства він повинен вийти з цих товариств. Якщо Президент є вкладником командитного товариства (товариств), то він не може діяти від імені цього товариства. У випадках, коли Президент є членом виробничого кооперативу чи іншого колективного підприємства, то він зобов'язаний вийти відповідно з цього кооперативу чи іншого колективного підприємства. Безіменний фонд управління приватними підприємствами, акціями осіб, які в зв'язку з їх статусом положення не мають права займатися підприємницькою діяльністю, створюється відповідно до чинного законодавства. Доказом припинення Президентом іншого представницького мандата є довідка відповідного органу про подання ним заяви про складення з себе повноважень з наступним наданням відповідного рішення. Доказом про звільнення з посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або в об'єднаннях громадян чи іншої оплачуваної роботи може бути трудова книжка чи довідка про подання заяви про звільнення з наступним поданням наказів про звільнення. Доказом припинення підприємницької діяльності без створення юридичної особи є довідка про виключення з реєстру або довідка з органу державної реєстрації про подання особистої заяви про скасування державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності. Доказом припинення підприємницької діяльності як засновника приватного підприємства є документи, які свідчать про початок ліквідації цього підприємства ( з подальшим наданням документів про завершення ліквідації) чи довідка про подання заяви до безіменного фонду про передачу підприємства в управління. Доказами продажу акцій є відповідний договір. При небажанні продати акції Президент надає довідку про подання заяви про передачу акцій в управлінні безіменного фонду. Доказом виходу з учасників господарських товариств, з членів виробничого кооперативу та інших колективних підприємств є довідка про подання заяви про вихід з їх членів з наступним наданням відповідних рішень органів управління цих товариств. Доказом виходу Президента з керівних органів або наглядової ради підприємства є довідка про подання заяви про вихід зі складу керівного органу або наглядової ради з подальшим наданням відповідного рішення. Президент та члени його сім'ї зобов'язані щорічно подавати декларацію про доходи."  
Відхилено    
40. Особа, обрана Президентом України, зобов'язана до дня складення присяги звільнитись із несумісної роботи або посади та припинити або передати іншим особам належні їй права на ведення підприємницької діяльності.   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.9 текст "іншим особам" замінити текстом "іншій особі (особам)".  
Враховано   Особа, обрана Президентом України, зобов'язана до дня складення присяги звільнитись із несумісної роботи або посади та припинити або передати іншій особі (особам) належні їй права на ведення підприємницької діяльності.  
    -32- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.9, частину першу викласти: "Особа, обрана Президентом України, зобов`язана до дня складання присяги звільнитись з попереднього місця роботи або з посади, перелік яких визначений ст.8 цього Закону..." і далі за текстом.  
Відхилено    
41. Документами, що підтверджують виконання новообраним Президентом України вимог щодо несумісності поста, є:      Документами, що підтверджують виконання новообраним Президентом України вимог щодо несумісності поста, є:  
42. 1) заява про дострокове припинення повноважень народного депутата України чи інших повноважень, що випливають з представницького мандата, якщо новообраний Президент України на момент його обрання мав інший представницький мандат:      1) заява про дострокове припинення повноважень народного депутата України чи інших повноважень, що випливають з представницького мандата, якщо новообраний Президент України на момент його обрання мав інший представницький мандат:  
43. 2) рішення відповідного керівного органу підприємства про звільнення новообраного Президента України з посади члена керівного органу або наглядової ради підприємства, або довідка з органу державної податкової служби про виключення з Державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності як фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, або довідка про наявність відповідної заяви про таке виключення, якщо новообраний Президент України на момент його обрання входив до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, або займався підприємницькою діяльністю;      2) рішення відповідного керівного органу підприємства про звільнення новообраного Президента України з посади члена керівного органу або наглядової ради підприємства, або довідка з органу державної податкової служби про виключення з Державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності як фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, або довідка про наявність відповідної заяви про таке виключення, якщо новообраний Президент України на момент його обрання входив до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, або займався підприємницькою діяльністю;  
44. 3) трудова книжка, в якій міститься запис про звільнення новообраного Президента України з попереднього місця роботи.      3) трудова книжка, в якій міститься запис про звільнення новообраного Президента України з попереднього місця роботи.  
45. Новообраний Президент України представляє документи, що підтверджують виконання ним вимог щодо несумісності поста Президента України, Голові Конституційного Суду України до дня складення присяги. Про виконання Президентом України вимог щодо несумісності Голова Конституційного Суду України повідомляє на засіданні Верховної Ради України.   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні ч.3 ст.9 текст "Новообраний Президент України" замінити текстом "Особа, обрана Президентом України", а також текст "до дня складення присяги" замінити текстом "не пізніше ніж через двадцять вісім днів після офіційного оголошення результатів виборів, а особа обрана Президентом України на позачергових виборах - не пізніше ніж через чотири дні після офіційного оголошення результатів виборів".  
Враховано частково   Новообраний Президент України представляє документи, що підтверджують виконання ним вимог щодо несумісності поста Президента України Голові Конституційного Суду України в двадцятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів, а особа обрана Президентом України на позачергових виборах - не пізніше, ніж через два дні після офіційного оголошення результатів виборів. Про виконання Президентом України вимог щодо несумісності Голова Конституційного Суду України повідомляє на засіданні Верховної Ради України.  
46. Президент України у разі невиконання ним вимог щодо несумісності поста Президента України може бути за рішенням Верховного Суду України позбавлений права обіймати посаду або здійснювати діяльність, що несумісні з постом Президента України. Справа про порушення вимог щодо несумісності поста Президента України розглядається Верховним Судом України за заявою не менш як сорока п'яти народних депутатів України.   -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 4 ст.9 замінити текстом: "У разі невиконання вказаних вимог, Голова Конституційного суду України у дводенний термін звертається до Верховного Суду України із заявою про невиконання вимог щодо несумісності поста Президента України. Справа за даною заявою розглядається Верховним Судом України у семиденний термін. Особи винні у порушенні вимог щодо несумісності поста Президента України несуть відповідальність згідно законів України. Якщо вимоги щодо несумісності поста Президента України не дотримані з вини особи, обраної Президентом України, то Верховний Суд України приймає рішення про скасування результатів виборів Президента України. Не пізніше ніж через десять днів після набуття чинності рішення Верховного Суду України про скасування результатів виборів, Верховна Рада України приймає постанову про призначення позачергових виборів Президента України. Якщо вимоги щодо несумісності поста Президента України не дотримані не з вини особи, обраної Президентом України, то Верховний Суд України приймає рішення, яке зобов'язує виконати вимоги щодо несумісності у п'ятиденний термін."  
Відхилено   Президент України у разі невиконання ним вимог щодо несумісності поста Президента України може бути за рішенням Верховного Суду України позбавлений права обіймати посаду або здійснювати діяльність, що несумісні з постом Президента України. Справа про порушення вимог щодо несумісності поста Президента України розглядається Верховним Судом України за заявою не менш як сорока п'яти народних депутатів України.  
47. Стаття 10. Порядок передачі повноважень новообраному Президенту України   -35- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Пропонується ввести новий розділ "Про вступ новообраного Президента на пост" і в цей розділ внести положення виписані в статтях 2-31 законопроекту №4117 "Про вступ Президента України на пост".  
Відхилено   Стаття 11. Порядок передачі повноважень новообраному Президенту України  
48. Президент України, якого не обрано на другий строк підряд, з моменту оголошення результатів виборів продовжує виконувати передбачені Конституцією України повноваження до вступу на пост новообраного Президента України, за винятком припинення повноважень Верховної Ради України.   -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Із ч.1 ст.10 вилучити текст ", за винятком припинення повноважень Верховної Ради України".  
Відхилено   Президент України, якого не обрано на другий строк підряд, з моменту оголошення результатів виборів продовжує виконувати передбачені Конституцією України повноваження до вступу на пост новообраного Президента України, за винятком коли припинено повноваження Верховної Ради України.  
    -37- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Ч.1 ст.10 вилучити.  
Відхилено    
49. Президент України, повноваження якого мають бути припинені, у письмовій формі не пізніш як у десятиденний строк інформує новообраного Президента України про внутрішнє i зовнішнє становище України.   -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 ст.10 після слів "десятиденний строк" доповнити текстом "після офіційного оголошення результатів виборів".  
Враховано   Президент України, повноваження якого мають бути припинені, у письмовій формі не пізніш як у десятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів інформує новообраного Президента України про внутрішнє i зовнішнє становище України.  
    -39- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.10, частину другу викласти в редакції: "Президент України, повноваження якого мають бути припинені, у письмовій формі не пізніш як у десятиденний строк, але не пізніше ніж за три дні до вступу на пост новообраного Президента України, інформує новообраного Президента..." і далі за текстом.  
Відхилено    
    -40- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Ч.2 ст.10 доповнити реченням такого змісту: "Ця інформація публікується в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та оприлюднюється в інших центральних офіційних виданнях."  
Відхилено    
50. До моменту складення присяги новообраним Президентом України йому доповідають Прем'єр-міністр України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України та Голова Служби безпеки України про стан справ у сфері їхньої відповідальності.   -41- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч.3 ст.10 викласти в такій редакції: "Прем'єр-міністр України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Секретар Ради національної безпеки та оборони України доповідають новообраному Президенту України до моменту складення ним присяги про стан справ у сферах їхньої відповідальності."  
Враховано   Прем'єр-міністр України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Секретар Ради національної безпеки та оборони України доповідають новообраному Президенту України до моменту складення ним присяги про стан справ у сферах їхньої відповідальності.  
    -42- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.10, ч.3, після слів "Міністр оборони України" дати "Міністр внутрішніх справ" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -43- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Ч.3 ст.10 вилучити або передбачити письмовий звіт.  
Відхилено    
51. Новообраному Президенту України до моменту складення ним присяги надається приміщення у резиденції Президента України, а також надається у підпорядкування до 10 осіб з числа державних службовців апарату Президента України.   -44- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В ч.4 текст "Новообраному Президенту України" замінити текстом "Особі, обраній Президентом України", а слово "ним" замінити словом "нею". Вилучити слово "до".  
Відхилено   Новообраному Президенту України, до моменту складення ним присяги надається приміщення у резиденції Президента України, а також надається у підпорядкування до 10 осіб з числа державних службовців апарату Президента України.  
52. Новообраний Президент України до моменту складення ним присяги має право: безперешкодного доступу до всіх органів державної влади та отримання будь-якої інформації від них. На його вимогу усі посадові особи органів виконавчої влади зобов'язані особисто надати необхідну інформацію.   -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні ч.5 ст.10 текст "Новообраний Президент України" замінити текстом "Особа, обрана Президентом України", а текст "будь-якої інформації від них" замінити текстом "від них інформації у тому ж обсязі, що і Президент України".  
Враховано частково   Новообраний Президент України, до моменту складення ним присяги має право: безперешкодного доступу до всіх органів державної влади та отримання від них інформації, у обсязі, визначеному конституційними повноваженнями Президента України. На його вимогу усі посадові особи органів виконавчої влади зобов'язані особисто надати необхідну інформацію.  
    -46- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.10, частина п`ята, після слів "органів державної влади" додати "і місцевого самоврядування..." і далі за текстом.  
Відхилено    
53. Після складення новообраним Президентом України присяги на церемонії його вступу на пост Прем'єр-міністр України подає йому заяву про відставку Кабінету Міністрів України.   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В ч.6 ст.10 текст "церемонії його вступу на пост" замінити текстом "тому ж урочистому засіданні Верховної Ради України".  
Враховано   Після складення новообраним Президентом України присяги на тому ж урочистому засіданні Верховної Ради України Прем'єр-міністр України подає йому заяву про відставку Кабінету Міністрів України.  
54. ГЛАВА 3. ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ   -48- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 11 виключити.  
Враховано частково   РОЗДІЛ 3. ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ГЛАВА 1. Відносини Президента України з Верховною Радою України, органами виконавчої та судової влади  
    -49- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
П.2 ч.2 ст.11 викласти в такій редакції: "2) Президент України має право у будь-який час брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях її органів, брати участь в обговоренні будь-яких питань. Президент України звертається у грудні кожного року зі щорічними черговими посланнями до Верховної Ради України. Позачергові послання Президента України можуть бути як з його власної ініціативи, так і на вимогу народних депутатів України. Звернення Президента України з позачерговими посланнями до Верховної Ради України є обов'язковими на вимогу не менш як двох третин депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. За результатами послань Президента України Верховна Рада України ухвалює постанову. Послання Президента України та постанова Верховної Ради України з приводу цього послання оприлюднюються шляхом опублікування в газетах "Голос України", Урядовий кур'єр", інших центральних офіційних виданнях. Президент України зобов'язаний дати відповідь на запит народного депутата України у строки та в порядку, передбачені ст.12 Закону України "Про статус народного депутата України."  
Враховано частково    
    -50- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Розділ 3 викласти в такій редакції. РОЗДІЛ 3. ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ГЛАВА 1. Відносини Президента України з Верховною Радою України, органами виконавчої та судової влади Стаття 12. Відносини Президента України з Верховною Радою України Президент України вправі у будь-який час брати участь у засіданнях Верховної Ради України та виступати з будь-якого питання. Президент України щорічно звертається до Верховної Ради України з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Президент України особисто оголошує це послання на пленарному засіданні парламенту. Оголошення щорічного послання про внутрiшнє i зовнiшнє становище України як правило проводиться у перший тиждень чергової зимової сесії Верховної Ради України. Президент України у будь-який час може звернутись до Верховної Ради України з позачерговим посланням. Президент України має право вимагати від Голови Верховної Ради України скликання позачергової сесії Верховної Ради України. Президент України зобов`язаний в місячний строк дати відповідь на запит Верховної Ради України. Відповідь Президента України оголошується на засіданні Верховної Ради України і за результатами її обговорення приймається постанова. Для інформування Президента України та представлення його позиції у Верховній Раді України Президентом України може призначатися Представник Президента України у Верховній Раді України з числа народних депутатів України за згодою. Організаційне та матеріально-фінансове забезпечення діяльності Представника Президента України у Верховній Раді України здійснюється апаратом Президента України. Стаття 13. Повноваження Президента України у сфері законотворчої діяльності Президентові України належить право законодавчої ініціативи. Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово. Президент має право внесення поправок та пропозицій щодо законопроектів, прийнятих Верховною Радою України у першому читанні. Президент України підписує закони, прийняті Верховною Радою України, протягом п'ятнадцяти днів після їх отримання, беручи до виконання та офіційно оприлюднює. У разі своєї незгоди з прийнятим законом Президент України в п'ятнадцяти денний строк після його отримання вправі повернути такий закон зi своїми вмотивованими i сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду (право вето). У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України i має бути підписаний та офіційно оприлюднений в порядку, передбаченому законом. Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, то Президент України зобов`язаний його підписати та офiцiйно оприлюднити протягом десяти днiв. У разi, якщо Президент України не підписав та офiцiйно не оприлюднив закон, непідписання і неопублікування Президентом України закону повторно розглянутого та прийнятого не менш як двома третинами вiд конституцiйного складу Верховної Ради України у визначений строк, є підставою для усунення Президента України з поста у порядку імпічменту у зв`язку з невиконанням обов`язків Президента України. Стаття 14. Дострокове припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Президент України за десять днів офіційно попереджує Голову Верховної Ради України про можливість дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Якщо в цей строк пленарні засідання чергової сесії Верховної Ради України не розпочнуться, то Президент України своїм указом припиняє повноваження Верховної Ради України. Президент України не може припинити повноваження Верховної Ради України протягом одного року з дня її обрання на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання. Президент України не може достроково припинити повноваження Верховної Ради України протягом шести останніх місяців строку його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України Президент України призначає позачергові вибори до Верховної Ради України. Стаття 15. Повноваження Президента України щодо органів виконавчої влади Президент України: 1) призначає за згодою Верховної Ради України Прем`єр-міністра України та припиняє його повноваження; приймає рішення про відставку Прем`єр-міністра України, 2) за поданням Прем`єр-міністра України призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників державних комітетів та інших прирівняних до них центральних органів виконавчої влад, припиняє їхні повноваження на цих посадах; 3) за поданням Кабінету Міністрів України призначає голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах, в тому числі у зв`язку з висловленням недовіри голові районної чи обласної державної адміністрації двома третинами депутатів від складу відповідної ради; рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації у зв`язку з висловленням йому недовіри відповідною радою приймається Президентом України протягом 10 днів після надходження відповідних документів; 4) припиняє повноваження членів Кабінету Міністрів України, керівників державних комітетів та інших прирівняних до них центральних органів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій у зв`язку з неналежним виконанням ними своїх обов`язків та за порушення законодавства України; 5) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем`єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 6) за поданням Прем`єр-міністра України затверджує положення про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 7) ініціює скликання засідань Кабінету Міністрів України та прийняття рішень Кабінетом Міністрів України, а також має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України; 8) має право скасовувати акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 9) скасовує рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України; 10) здійснює інші повноваження визначені Конституцією та законами України. Стаття 16. Повноваження Президента України щодо органів судової влади Президент України: 1) утворює суди у визначеному законом порядку; 2) здійснює перше призначення на посаду професійного судді за поданням Вищої ради юстиції; 3) призначає третину складу Конституційного Суду України після консультацій з Прем`єр-міністром України та Міністром юстиції України; 4) призначає трьох членів Вищої ради юстиції; 5) звертається до Конституційного Суду України за вирішенням питання про відповідність Конституції України (конституційність): законів та інших правових актів Верховної Ради України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також за висновком про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов`язковість. Представництво Президента України у Конституційному Суді України здійснює Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України та підпорядковується йому. Організаційне забезпечення діяльності Постійного представника Президента України у Конституцiйному Судi України здійснюється апаратом Президента України. Глава 2. Здійснення повноважень Президента України у сферах зовнішньої політики, національної безпеки та оборони України Стаття 17. Повноваження Президента України у сфері зовнішньої політики Президент України: 1) представляє Україну в міжнародних відносинах; 2) здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; 3) приймає рішення про визнання іноземних держав; 4) приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; 6) присвоює вищі дипломатичні ранги. Стаття 18. Повноваження Президента України у сфері національної безпеки та оборони України Президент України: 1) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 2) призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; 3) здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки та оборони України; 4) є головою Ради національної безпеки і оборони України, вводить в дію своїми указами рішення Ради нацiональної безпеки і оборони України; 5) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України; 6) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; 7) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, з наступним його затвердженням Верховною Радою України; 8) присвоює вищі військові звання. Глава 3. Здійснення інших повноважень Президента України Стаття 19. Здійснення повноважень Президента України щодо Автономної Республіки Крим З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може зупинити дію таких нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Президент України має право скасовувати акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, в тому числі за пропозицією Кабінету Міністрів України. З метою здійснення повноважень Президента України відповідно до статті 139 Конституції України в Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, яке утворюється Президентом України та безпосередньо йому підпорядковується. Статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим визначається окремим законом. Стаття 20. Інші повноваження Президента України Президент України: 1) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України та проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 2) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади; 3) призначає половину складу Ради Національного банку України; 4) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 5) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Нацiонального банку України; 6) присвоює вищі спеціальні звання і класні чини відповідно до законів; 7) нагороджує державними нагородами відповідно до законів; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними; 8) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України в порядку визначеному законом; 9) приймає рішення про надання притулку в Україні; 10) здійснює помилування осіб в порядку визначеному законом; рiшення про помилування приймається Президентом окремо щодо кожної особи.  
Враховано частково    
55. Стаття 11. Повноваження Президента України Повноваження Президента України визначаються Конституцією України.      Стаття 12. Відносини Президента України з Верховною Радою України  
56. Президент України: 1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку i правонаступництво держави; 2) звертається з посланнями до народу та із щорічними i позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє i зовнішнє становище України; 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; 4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах i при міжнародних організаціях; приймає вірчі i відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією; 8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; 9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку; 10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; 11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади; 12) призначає половину складу Ради Національного банку України; 13) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення i радіомовлення; 14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення i радіомовлення України; 15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 18) очолює Раду національної безпеки i оборони України; 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України; 20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Українi або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; 21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Українi або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; 22) призначає третину складу Конституційного Суду України; 23) утворює суди у визначеному законом порядку; 24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання i класні чини; 25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними; 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Українi; 27) здійснює помилування; 28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи i служби; 29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України; 31) здiйснює інші повноваження, визначені Конституцією України.   -51- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
П.25 ч.2 ст.11 викласти в такій редакції: "25) нагороджує державними нагородами;"  
Відхилено   Президент України вправі у будь-який час брати участь у засіданнях Верховної Ради України та виступати з будь-якого питання. Президент України щорічно звертається до Верховної Ради України з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Президент України особисто оголошує це послання на пленарному засіданні парламенту. Оголошення щорічного послання про внутрiшнє i зовнiшнє становище України як правило проводиться у перший тиждень чергової зимової сесії Верховної Ради України. Президент України у будь-який час може звернутись до Верховної Ради України з позачерговим посланням. Президент України має право вимагати від Голови Верховної Ради України скликання позачергової сесії Верховної Ради України. Президент України зобов`язаний в місячний строк дати відповідь на запит Верховної Ради України. Відповідь Президента України оголошується на засіданні Верховної Ради України і за результатами її обговорення приймається постанова. Для інформування Президента України та представлення його позиції у Верховній Раді України Президентом України може призначатися Представник Президента України у Верховній Раді України. Представник Президента України у Верховній Радi України не має права суміщати свою посаду з мандатом народного депутата України чи з іншим представницьким мандатом. Організаційне та матеріально-фінансове забезпечення діяльності Представника Президента України у Верховній Раді України здійснюється апаратом Президента України. Стаття 13. Повноваження Президента України у сфері законотворчої діяльності Президентові України належить право законодавчої ініціативи. Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово. Президент має право внесення поправок та пропозицій щодо законопроектів, прийнятих Верховною Радою України у першому читанні. Президент України підписує закони, прийняті Верховною Радою України, протягом п'ятнадцяти днів після їх отримання, беручи до виконання та офіційно оприлюднює. У разі своєї незгоди з прийнятим законом Президент України в п'ятнадцяти денний строк після його отримання вправі повернути такий закон зi своїми вмотивованими i сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду (право вето). У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України i має бути підписаний та офіційно оприлюднений в порядку, передбаченому законом. Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, то Президент України зобов`язаний його підписати та офiцiйно оприлюднити протягом десяти днiв. У разi, якщо Президент України не підписав та офiцiйно не оприлюднив закон, непідписання і неопублікування Президентом України закону повторно розглянутого та прийнятого не менш як двома третинами вiд конституцiйного складу Верховної Ради України у визначений строк, є підставою для усунення Президента України з поста у порядку імпічменту у зв`язку з невиконанням обов`язків Президента України. Стаття 14. Дострокове припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Президент України за десять днів офіційно попереджує Голову Верховної Ради України про можливість дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Якщо в цей строк пленарні засідання чергової сесії Верховної Ради України не розпочнуться, то Президент України своїм указом припиняє повноваження Верховної Ради України. Президент України не може припинити повноваження Верховної Ради України протягом одного року з дня її обрання на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання. Президент України не може достроково припинити повноваження Верховної Ради України протягом шести останніх місяців строку його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України Президент України призначає позачергові вибори до Верховної Ради України. Стаття 15. Повноваження Президента України щодо органів виконавчої влади Президент України: 1) призначає за згодою Верховної Ради України Прем`єр-міністра України та припиняє його повноваження; приймає рішення про відставку Прем`єр-міністра України, 2) за поданням Прем`єр-міністра України призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників державних комітетів та інших прирівняних до них центральних органів виконавчої влади, припиняє їхні повноваження на цих посадах; 3) за поданням Кабінету Міністрів України призначає голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах, в тому числі у зв`язку з висловленням недовіри голові районної чи обласної державної адміністрації двома третинами депутатів від складу відповідної ради; рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації у зв`язку з висловленням йому недовіри відповідною радою приймається Президентом України протягом 10 днів після надходження відповідних документів; 4) припиняє повноваження членів Кабінету Міністрів України, керівників державних комітетів та інших прирівняних до них центральних органів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій у зв`язку з неналежним виконанням ними своїх обов`язків та за порушення законодавства України; 5) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем`єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 6) за поданням Прем`єр-міністра України затверджує положення про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 7) ініціює скликання засідань Кабінету Міністрів України та прийняття рішень Кабінетом Міністрів України, а також має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України; 8) має право скасовувати акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 9) скасовує рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України; 10) здійснює інші повноваження визначені Конституцією та законами України. Стаття 16. Повноваження Президента України щодо органів судової влади Президент України: 1) утворює суди у визначеному законом порядку; 2) здійснює перше призначення на посаду професійного судді за поданням Вищої ради юстиції; 3) призначає третину складу Конституційного Суду України після консультацій з Прем`єр-міністром України та Міністром юстиції України; 4) призначає трьох членів Вищої ради юстиції; 5) звертається до Конституційного Суду України за вирішенням питання про відповідність Конституції України (конституційність): законів та інших правових актів Верховної Ради України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також за висновком про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов`язковість. Представництво Президента України у Конституційному Суді України здійснює Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України та підпорядковується йому. Організаційне забезпечення діяльності Постійного представника Президента України у Конституцiйному Судi України здійснюється апаратом Президента України. Глава 2. Здійснення повноважень Президента України у сферах зовнішньої політики, національної безпеки та оборони України Стаття 17. Повноваження Президента України у сфері зовнішньої політики Президент України: 1) представляє Україну в міжнародних відносинах; 2) здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; 3) приймає рішення про визнання іноземних держав; 4) приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; 6) присвоює вищі дипломатичні ранги. Стаття 18. Повноваження Президента України у сфері національної безпеки та оборони України Президент України: 1) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 2) призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; 3) здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки та оборони України; 4) є головою Ради національної безпеки і оборони України, вводить в дію своїми указами рішення Ради нацiональної безпеки і оборони України; 5) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України; 6) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; 7) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, з наступним його затвердженням Верховною Радою України; 8) присвоює вищі військові звання. Глава 3. Здійснення інших повноважень Президента України Стаття 19. Здійснення повноважень Президента України щодо Автономної Республіки Крим З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може зупинити дію таких нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Президент України має право скасовувати акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, в тому числі за пропозицією Кабінету Міністрів України. З метою здійснення повноважень Президента України відповідно до статті 139 Конституції України в Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, яке утворюється Президентом України та безпосередньо йому підпорядковується. Статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим визначається окремим законом. Стаття 20. Інші повноваження Президента України Президент України: 1) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України та проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 2) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади; 3) призначає половину складу Ради Національного банку України; 4) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 5) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України; 6) присвоює вищі спеціальні звання і класні чини відповідно до законів; 7) нагороджує державними нагородами відповідно до законів; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними; 8) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України в порядку визначеному законом; 9) приймає рішення про надання притулку в Україні; 10) здійснює помилування осіб в порядку визначеному законом; рiшення про помилування приймається Президентом окремо щодо кожної особи.  
    -52- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Частину другу статті 11 доповнити (пункт 31 - замінити) пунктами 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 та 43 такого змісту: "31) відповідно до частини другої статті 83 Конституції України ініціює скликання позачергової сесії Верховної Ради України; 32) відповідно до пункту 18 статті 85 Конституції України вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України; 33) відповідно до пункту 21 статті 85 Конституції України вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії; 34) відповідно до статті 93 Конституції України має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України; 35) відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України; 36) відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України; 37) відповідно до пункту 1 статті 108 та статті 109 Конституції України має право на відставку; 38) має право на підставі частини восьмої статті 118 Конституції України та відповідно до закону скасовувати рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України; 39) відповідно до частини першої статті 128 Конституції України здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років; 40) відповідно до частини другої статті 131 Конституції України призначає трьох членів до Вищої ради юстиції; 41) відповідно до частини другої статті 137 Конституції України з мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України може зупиняти дію цих нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 42) відповідно до пункту 1 статті 150 Конституції України має право звертатися до Конституційного Суду України щодо вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність): законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України; 43) відповідно до частини першої статті 152 Конституції України має право звертатися до Конституційного Суду України щодо надання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість."  
Відхилено    
57. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.       
58. Стаття 12. Акти Президента України   -53- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статті 12-16 по актах Президента викласти окремою главою.  
Враховано   Глава 4. Акти Президента України Стаття 21. Акти Президента України  
    -54- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.12 противоречит ч.3 ст.106 Конституции Украины, поскольку предусматривает, что распоряжения Президента Украины могут издаваться и относительно вопросов, не отнесенных к конституционным полномочиям главы государства.  
Відхилено    
    -55- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 12 вилучити.  
Відхилено    
59. Президент України на основі та на виконання Конституції України та законів України видає укази i розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території України.   -56- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В частині першій статті 12 слова "(акти нормативного і ненормативного характеру)" вилучити.  
Враховано   Президент України на основі та на виконання Конституції України та законів України, видає укази i розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території України.  
60. Укази Президента України (акти нормативного та ненормативного характеру) видаються з питань реалізації конституційних повноважень Президента України. З усіх інших питань видаються розпорядження Президента України, які є обов'язковими для осіб, підпорядкованих Президенту України.   -57- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.12, частину другу викласти так: "Укази Президента України (акти нормативного та ненормативного характеру) видаються лише з питань реалізації конституційних повноважень Президента України. З усіх інших питань, спрямованих на реалізацію законодавчих актів видаються розпорядження Президента України. До ст.12 ввести нову, частину третю: "У відношеннях з Апаратом Президента України, іншими консультативними, дорадчими та допоміжними органами і службами, Президент України видає накази, які є обов`язковими для виконання лише для осіб, підпорядкованих Президенту України".  
Відхилено   Укази Президента України видаються з питань реалізації конституційних повноважень Президента України. З усіх інших питань видаються розпорядження Президента України, які є обов'язковими для органів та посадових осіб, підпорядкованих Президенту України.  
    -58- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
У ч.2 ст.12 слова "для осіб" замінити словами "для органів та посадових осіб".  
Враховано    
61. Стаття 13. Підготовка та видання актів Президента України Порядок підготовки актів Президента України визначається Президентом України.   -59- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Надо обратить внимание на то, что законопроектом предусматривается процедура, при которой акты Президента Украины уже после их подписания главой государства должны быть скреплены подписями Премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт его выполнения. В случае отсутствия таких подписей акт главы государства не вступает в силу и не подлежит оглашению.  
Відхилено   Стаття 22. Підготовка та видання актів Президента України Порядок підготовки актів Президента України визначається Президентом України.  
    -60- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 13 вилучити.  
Відхилено    
62. Для підготовки проектів актів Президента України у необхідних випадках можуть залучатися керівники i фахівці відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади.   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.13 вилучити текст "відповідних".  
Враховано   Для підготовки проектів актів Президента України у необхідних випадках можуть залучатися керівники i фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади.  
63. Акт Президента України вважається виданим з моменту підписання його Президентом України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 статті 106 Конституції України, після їх підписання Президентом України скріплюються підписами (контрасигнуються) Прем'єр-міністра України i міністра, відповідального за акт та його виконання.   -62- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину третю статті 13 викласти після частини четвертої в такій редакції: Акт Президента України вважається виданим з моменту пiдписання його Президентом України, а акт Президента України, що пiдлягає контрасигнацiї, - пiсля скрiплення пiдписаного Президентом України акта пiдписами Прем'єр-мiнiстра України i міністра вiдповiдального за акт та його виконання.  
Враховано   Акти Президента України, що підлягають контрасигнації, крім підпису Прем'єр-міністра України, скріплюються: 1) видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3 - 5 частини першої статті 106 Конституції України, - підписом Міністра закордонних справ України; 2) видані в межах повноважень, передбачених пунктами 8, 22 та 23 частини першої статті 106 Конституції України, - підписом Міністра юстиції України; 3) видані в межах повноважень, передбачених пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України, - підписом Міністра фінансів України; 4) видані в межах повноважень, передбачених пунктами 17 та 18 частини першої статті 106 Конституції України, - підписом Міністра оборони України; 5) видані в межах повноважень, передбачених пунктом 21 частини першої статті 106 Конституції України, - підписом Міністра внутрішніх справ України; 6) видані в межах повноважень, передбачених пунктом 24 частини першої статті 106 Конституції України, - підписом відповідно Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, Міністра внутрішніх справ або Міністра юстиції України. Акт Президента України вважається виданим з моменту підписання його Президентом України, а акт Президента України, що підлягає контрасигнацiї, - після скріплення підписаного Президентом України акта підписами Прем'єр-міністра України i міністра відповідального за акт та його виконання.  
    -63- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.13, ввести нову, п`яту частину: "Акти Президента України, що підлягають контрасигнації, крім підпису Прем`єр-міністра України скріплюються: видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3,4,5 частини 1 статті 106 Конституції України, - підписом Міністра закордонних справ України; видані в межах повноважень, передбачених пунктом 6, 7, 8, 10, 14, 16, 22, 23, 30 частини 1 статті 106 Конституції України, - підписом Міністра юстиції України; видані в межах повноважень, передбачених пунктом 15, 28 частини 1 статті 106 Конституції України, - підписом Міністра фінансів України; видані в межах повноважень, передбачених пунктами 17, 18, 19, 20 частини 1 статті 106 Конституції України, - підписом Міністра оборони України; видані в межах повноважень, передбачених пунктом 21 частини 1 статті 106 Конституції України, - підписами Міністра у справах надзвичайних ситуацій і Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України; видані в межах повноважень, передбачених пунктом 24 частини 1 статті 106 Конституції України підписали міністрів, до відомства якого відноситься суб'єкт, якому присвоюється військове звання, дипломатичний ранг, вищі спеціальні звання і класний чин;".  
Враховано частково    
64. Стаття 14. Набрання чинності актами Президента України   -64- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 14 вилучити.  
Відхилено   Стаття 23. Набрання чинності актами Президента України  
65. Укази Президента України нормативного характеру набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачене самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.      Укази Президента України нормативного характеру набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачене самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.  
66. Укази Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Українi або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації набирають чинності з моменту затвердження їх Верховною Радою України.      Укази Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Українi або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації набирають чинності з моменту затвердження їх Верховною Радою України.  
67. Акти Президента України, що підлягають контрасигнації, мають бути офіційно оприлюдненi. У разі непідписання акта особами, зазначеними в частині четвертій статті 13 цього Закону, такий акт оприлюдненню не підлягає i не набирає чинності.   -65- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину третю статті 14 виключити.  
Враховано    
68. Укази Президента України нормативного характеру, що визначають права i обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Зазначені укази, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.   -66- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Ч.4 ст.14 доповнити положенням такого змісту: "Якщо Президент України не підписує і не оприлюднює закон понад встановлений термін, то цей закон оприлюднюється Головою Верховної Ради України за його підписом."  
Відхилено   Укази Президента України нормативного характеру мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Зазначені укази, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.  
    -67- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В частині четвертій ст.14 виключити слова "що визначають права і обов'язки громадян".  
Враховано    
69. Акти Президента України ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання та доводяться до відома виконавців у порядку, визначеному Президентом України.      Акти Президента України ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання та доводяться до відома виконавців у порядку, визначеному Президентом України.  
70. Стаття 15. Реєстрація i опублікування актів Президента України   -68- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 15 вилучити.  
Відхилено   Стаття 24. Реєстрація i опублікування актів Президента України  
71. Акти Президента України підлягають обов'язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, передбаченому законом.   -69- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.15 относительно регистрации актов Президента Украины нуждается в уточнении, техническом редактировании.  
Відхилено   Акти Президента України підлягають обов'язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, передбаченому законом.  
72. Офіційним вважається опублікування актів Президента України у газеті "Урядовий кур'єр" та в бюлетені "Офіційний вісник України".   -70- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У ч.2 ст.15 після назви "Урядовий кур'єр" додати "Голос України."  
Відхилено   Офіційним вважається опублікування актів Президента України у газеті "Урядовий кур'єр" та в бюлетені "Офіційний вісник України". При опублікуванні акта Президента України, що підлягає контрасигнації, обов`язково зазначаються посади і прізвища Прем`єр-міністра та міністрів, що його підписали.  
    -71- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 15 доповнити новою частиною третьою такого змісту: "При опублікуванні акта Президента України, що підлягає контрасигнації, обов`язково зазначаються посади і прізвища Прем`єр-міністра та міністрів, що його підписали".  
Враховано    
73. Стаття 16. Втрата чинності актами Президента України   -72- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 16 вилучити.  
Відхилено   Стаття 25. Втрата чинності актами Президента України  
74. Акт Президента України втрачає чинність у зв'язку з його скасуванням, закінченням строку дії або визнанням його таким, що втратив чинність.      Акт Президента України втрачає чинність у зв'язку з його скасуванням, закінченням строку дії або визнанням його таким, що втратив чинність.  
75. Акт Президента України може бути за рішенням Конституційного Суду України визнаний неконституційним повністю чи в окремій частині, якщо він не відповідає Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура його видання або набрання ним чинності. Акт Президента України, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про його неконституційність.   -73- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другому реченні ч.2 ст.16 текст "з дня" замінити текстом "з моменту"  
Відхилено   Акт Президента України може бути за рішенням Конституційного Суду України визнаний неконституційним повністю чи в окремій частині, якщо він не відповідає Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура його видання або набрання ним чинності. Акт Президента України, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про його неконституційність.  
76. Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами Президента України, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.   -74- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч.3 ст.16 вилучити.  
Враховано    
77. Стаття 17. Повноваження Президента України щодо актів інших органів влади   -75- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статті 17-20 виключити в зв'язку з попередніми змінами в тексті проекту  
Враховано    
    -76- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 17 вилучити.  
Враховано    
    -77- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
У статтях 17, 18, 19 автори законопроекту переписали конституційні норми замість того, щоб виписати механізм їх реалізації та порядок здійснення Президентом України своїх повноважень у сфері судової влади, зовнішньої політики, національної безпеки та оборони України.  
Враховано    
78. Відповідно до Конституції України Президент України:   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.17 вилучити текст "Відповідно до Конституції України".  
Враховано    
79. має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;       
80. скасовує акти Кабінету Міністрів України;       
81. зупиняє дію нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з мотивів невідповідності їх Конституцiї України та законам України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;       
82. скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;       
83. скасовує рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституцiї та законам України, іншим актам законодавства України.       
84. Стаття 18. Повноваження Президента України у сфері національної безпеки та оборони України   -79- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 18 вилучити.  
Враховано    
85. Відповідно до статті 107 Конституцiї України при Президентові України утворюється Рада національної безпеки i оборони України, яка є координаційним органом з питань національної безпеки i оборони.   -80- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.18 вилучити текст "Відповідно до статті 107 Конституції України".  
Враховано    
86. Президент України є Головою Ради національної безпеки i оборони України i формує її персональний склад відповідно до Конституцiї України.       
87. Рішення Ради національної безпеки i оборони України вводяться в дію указами Президента України.       
88. Компетенція та функції Ради національної безпеки i оборони України визначається окремим законом.   -81- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 4 ст.18 вилучити текст "окремим".  
Враховано    
89. Стаття 19. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим   -82- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 19 вилучити. Норми цієї статті доцільно викласти в окремому законі про представників Президента.  
Враховано    
90. З метою здійснення повноважень Президента України відповідно до статті 139 Конституції України в Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (далі - Представництво), яке утворюється Президентом України та безпосередньо йому підпорядковується.   -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У ч.1 ст.19 вилучити текст "З метою здійснення повноважень Президента України відповідно до статті 139 Конституції України".  
Враховано    
91. Представництво забезпечує інформування Президента України про розвиток соціально-економічних, політичних та інших процесів в Автономній Республіці Крим, а також виконує інші функції відповідно до закону.       
92. Статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим визначається окремим законом.   -84- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст. 19 доповнити новою, четвертою частиною: "Представник Президента України в Автономній Республіці Крим є державним службовцем".  
Відхилено    
93. Стаття 20. Консультативні, дорадчі та інші органи при Президентові України   -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 20 вилучити.  
Враховано    
94. Президент України для забезпечення здійснення своїх повноважень має право створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби, в порядку, встановленому цим законом.       
95. Стаття 21. Гарантії здійснення повноважень Президентом України   -86- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 21 вилучити.  
Відхилено    
96. На час виконання повноважень Президент України користується правом недоторканості. Він не може бути притягнений до кримінальної та адміністративної відповідальності, затриманий чи заарештований.   -87- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ст.21 викласти як ст.48 в новій редакції.  
Враховано    
97. Президент України на загальних підставах несе цивільно-правову відповідальність по угодах та в інших випадках, передбачених законом.       
98. За посягання на честь i гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.       
99. ГЛАВА 4. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ      РОЗДІЛ 4. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
100. Стаття 22. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту;   -88- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.22 абсолютно не согласовывается со ст.36 этого Закона.  
Відхилено   Глава 1. Підстави та ініціювання дострокового припинення повноважень Президента України Стаття 26. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту;  
    -89- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статті 22 і 36 об'єднати.  
Відхилено    
    -90- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Главу 4 викласти окремим розділом з поділом на глави. Назву глави першої викласти в такій редакції: "Глава 1. Підстави та ініціювання дострокового припинення повноважень Президента України" Дві частини статті 22 розділити на дві окремі статті.  
Враховано    
101. 4) смерті.   -91- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
П.4 ч.1 ст.22 доповнити словами "або оголошення в установленому законом порядку таким, що помер."  
Відхилено   4) смерті.  
102. Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень Президента України може здійснюватись самим Президентом України або народними депутатами України в порядку, встановленому Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.   -92- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст.22, частину другу викласти в редакції: "Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень Президента України (крім випадку смерті Президента України) може здійснюватись..." і далі за текстом.  
Відхилено   Стаття 27. Ініціювання дострокового припинення повноважень Президента України Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень Президента України може здійснюватись самим Президентом України або народними депутатами України в порядку, встановленому Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Глава 2. Припинення повноважень Президента України у разі відставки  
103. Стаття 23. Припинення повноважень Президента України у разі відставки   -93- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Назву статті 23 викласти в такій редакції: "Стаття 23. Процедура припинення повноважень Президента України у разі відставки"  
Враховано   Стаття 28. Процедура припинення повноважень Президента України у разі відставки  
104. Президент України протягом строку своїх повноважень має право в будь-який час заявити про свою відставку.   -94- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
В ч.1 ст.23 слова "в будь-який час заявити про свою відставку" замінити словами "оголосити на засіданні Верховної Ради України заяву про свою відставку."  
Враховано в іншій статті  Президент України протягом строку своїх повноважень має право в будь-який час заявити про свою відставку.  
105. Відставка Президента України - це дострокове припинення повноважень Президента України на підставі його добровільної офіційної заяви про відмову від подальшого виконання своїх конституційних обов'язків на посту Президента України.      Відставка Президента України - це дострокове припинення повноважень Президента України на підставі його добровільної офіційної заяви про відмову від подальшого виконання своїх конституційних обов'язків на посту Президента України.  
106. Заява про відставку подається Президентом України до Верховної Ради України у письмовій формі за його власноручним підписом. Голова Верховної Ради України не пізніш як у триденний строк з моменту одержання заяви Президента України про відставку зобов'язаний скликати засідання Верховної Ради України для надання Президентові України можливості проголосити особисто заяву про відставку.   -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 23 після частини 3 доповнити частиною: "До відкриття засідання Верховної Ради України, скликаного для надання Президентові України можливості особисто проголосити заяву про відставку, а також на самому цьому засіданні, Президент України може відкликати свою заяву про відставку. Якщо Президент України особисто не виголосив заяву про свою відставку на цьому засіданні Верховної Ради України, то ця заява вважається відкликаною з моменту закриття засідання".  
Відхилено   Заява про відставку подається Президентом України до Верховної Ради України у письмовій формі за його власноручним підписом. Голова Верховної Ради України не пізніш як у триденний строк з моменту одержання заяви Президента України про відставку зобов'язаний скликати засідання Верховної Ради України для надання Президентові України можливості проголосити особисто заяву про відставку.  
    -96- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Частини 2 і 3 ст.23 вилучити. Замість них записати частину такого змісту: "На це засідання повинні бути запрошені Голова Конституційного Суду України, Прем'єр-міністр України та Кабінет Міністрів України."  
Відхилено    
107. Верховна Рада України після проголошення Президентом України заяви про відставку бере до відома цю заяву, про що зазначається у протоколі засідання.   -97- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину четверту статті 23 виключити  
Враховано    
108. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. З моменту проголошення Президентом України заяви про свою відставку в порядку, встановленому цією статтею, повноваження Президента України припиняються достроково.   -98- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Після частини 5 ст.23 додати частину такого змісту: "На цьому ж засіданні Голова Конституційного Суду України покладає обов'язки Президента України на Прем'єр-міністра України, про що офіційно публікується в газетах "Голос України та "Урядовий кур'єр".  
Відхилено   Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. З моменту проголошення Президентом України заяви про свою відставку в порядку, встановленому цією статтею, повноваження Президента України припиняються достроково.  
109. Після набуття чинності відставки Президента України звернення колишнього Президента України до органів державної влади України щодо його відмови від проголошеної ним на засіданні Верховної Ради України заяви про відставку з поста Президента України не мають юридичного значення i не можуть бути прийняті до розгляду.   -99- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину шосту статті 23 викласти окремою статтею такого змісту: "Стаття Наслідки відставки Президента України Відставка Президента України не може бути оскаржена до органів державної влади, а його звернення щодо відмови від проголошеної заяви про відставку юридичного значення не мають. Президент України, повноваження якого припинені достроково у зв`язку з відставкою, не має права бути обраним Президентом України на позачергових виборах, що проводяться у зв`язку з його відставкою."  
Враховано   Стаття 29. Наслідки відставки Президента України Відставка Президента України не може бути оскаржена до органів державної влади, а його звернення щодо відмови від проголошеної заяви про відставку юридичного значення не мають. Президент України, повноваження якого припинені достроково у зв`язку з відставкою, не має права бути обраним Президентом України на позачергових виборах, що проводяться у зв`язку з його відставкою.  
110. Стаття 24. Дострокове припинення повноважень Президента України у разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я   -100- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статті, що стосуються припинення повноважень Президента України у разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я та у разі усунення з поста у порядку імпічменту мають бути згруповані в окремих главах.  
Враховано   Глава 3. Припинення повноважень Президента України у разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я Стаття 30. Дострокове припинення повноважень Президента України у разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я  
111. Повноваження Президента України можуть бути достроково припинені у зв'язку з неможливістю їх виконання за станом здоров'я, якщо в порядку, передбаченому цим Законом, встановлено, що Президент України через стан здоров'я не зможе надалі виконувати свої обов'язки.   -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 24 викласти у редакції: "Рішення про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним своїх повноважень за станом здоров'я, приймається на засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України і медичного висновку".  
Відхилено   Повноваження Президента України можуть бути достроково припинені у зв'язку з неможливістю їх виконання за станом здоров'я, якщо в порядку, передбаченому цим Законом, встановлено, що Президент України через стан здоров'я не зможе надалі виконувати свої обов'язки.  
112. Стаття 25. Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень Президента України за станом здоров'я      Стаття 31. Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень Президента України за станом здоров'я  
113. Питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я може бути ініційовано за зверненням, підписаним не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України, у разі якщо Президент України не виконує свої обов'язки через перебування на безперервному стаціонарному чи амбулаторному лікуванні більше одного місяця. Таке звернення розглядається на засіданні Верховної Ради України, яка приймає рішення про створення тимчасової спеціальної комісії по вивченню питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я.   -102- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В першому реченні ч.1 ст.25 виключити слова " у разі якщо Президент України не виконує свої обов'язки через перебування на безперервному стаціонарному чи амбулаторному лікуванні більше одного місяця".  
Враховано   Питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я може бути ініційовано за зверненням, підписаним не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України. Таке звернення розглядається на засіданні Верховної Ради України, яка приймає рішення про створення тимчасової спеціальної комісії по вивченню питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я.  
    -103- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Нельзя согласиться с предусмотренным законопроектом крайне упрощенном механизмом досрочного прекращения полномочий Президента Украины по состоянию здоровья без определения объективных критериев, оценки и требований к состоянию здоровья главы государства, осуществлению соответствующей процедуры без обязательного привлечения независимых специалистов, экспертов.  
Відхилено    
    -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні ч.1 ст.25 текст "обов'язки" замінити текстом "повноваження у обсязі, встановленому Конституцією України".  
Враховано частково    
114. Тимчасова спеціальна комісія зобов'язана організувати проведення медичної експертизи для визначення стану здоров'я Президента України та вивчити інші обставини, пов'язані з неможливістю виконання Президентом України своїх повноважень.   -105- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.25, частину другу доповнити реченням: "Для проведення медичної експертизи залучаються не менше трьох груп експертів і фахівців, в тому числі і за меж України. До складу комісії обов'язково включаються відповідальні фахівці, які здійснюють постійний контроль за станом здоров'я Президента України".  
Враховано частково   Тимчасова спеціальна комісія зобов'язана організувати проведення медичної експертизи для визначення стану здоров'я Президента України та вивчити інші обставини, пов'язані з неможливістю виконання Президентом України своїх повноважень. Комісією обов'язково залучаються до роботи відповідальні фахівці, які здійснюють постійний контроль за станом здоров'я Президента України. Президент України, а також усі органи державної влади, зобов'язані сприяти роботі тимчасової спеціальної комісії. Перешкоджання її роботі тягне за собою відповідальність встановлену законом.  
    -106- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 ст.25 наприкінці доповнити текстом "у повному обсязі". Статтю 25 після частини 2 доповнити частиною: "Президент України, а також усі органи державної влади, зобов'язані сприяти роботі тимчасової спеціальної комісії. Перешкодження її роботі тягне за собою відповідальність встановлену законом".  
Враховано    
    -107- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
В ч.2 ст.25 доцільно вказати який саме орган та які конкретно спеціалісти (експерти) проводитимуть медичну експертизу для визначення стану здоров'я Президента України; деталізувати які саме критерії здоров'я Президента України будуть вважатися визначальними при достроковому припиненні повноважень Президента.  
Враховано частково    
115. Тимчасова спеціальна комісія не пізніш як у 15-денний строк подає Верховній Радi України відповідні висновок та пропозиції, на підставі яких Верховна Рада України може прийняти рішення про звернення до Верховного Суду України або про відмову у продовженнi процедури дострокового припинення повноважень Президента України.   -108- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 3 ст.25 текст "подає Верховній Раді України відповідні" замінити текстом "письмово подає Верховній Раді України звіт," У частині 3 ст.25 текст "може прийняти" замінити текстом "у 15-денний строк приймає".  
Враховано частково   Тимчасова спеціальна комісія не пізніш як у 15-денний строк письмово подає Верховній Радi України звіт, висновок та пропозиції, на підставі яких Верховна Рада України приймає рішення про звернення до Верховного Суду України або про відмову у продовженнi процедури дострокового припинення повноважень Президента України.  
116. Звернення до Верховного Суду України надсилається Головою Верховної Ради України не пізніш як наступного дня після прийняття рішення Верховної Ради України.   -109- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 4 ст.25 після слів "після прийняття" доповнити словом "відповідного".  
Враховано   Звернення до Верховного Суду України надсилається Головою Верховної Ради України не пізніш як наступного дня після прийняття відповідного рішення Верховної Ради України.  
117. Стаття 26. Розгляд Верховним Судом України звернення Верховної Ради України      Стаття 32. Розгляд Верховним Судом України звернення Верховної Ради України  
118. Верховний Суд України зобов'язаний протягом десяти днів на Пленумі розглянути звернення Верховної Ради України та у разі встановлення факту неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я внести до Верховної Ради України письмове подання про дострокове припинення повноважень Президента України.   -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.26 після слів "Верховний Суд України" вилучити слово "зобов'язаний", а після слів "десяти днів" додати текст "після отримання звернення від Голови Верховної Ради України зобов'язаний".  
Враховано частково   Верховний Суд України протягом десяти днів після отримання звернення Верховної Ради України зобов'язаний на Пленумі розглянути його та у разі встановлення факту неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я внести до Верховної Ради України письмове подання про дострокове припинення повноважень Президента України.  
119. У разі визнання можливим виконувати Президентом України свої повноваження Пленум Верховного Суду України у строк, зазначений в частині першій цієї статті, приймає висновок про відсутність підстав для дострокового припинення повноважень Президента України.      У разі визнання можливим виконувати Президентом України свої повноваження Пленум Верховного Суду України у строк, зазначений в частині першій цієї статті, приймає висновок про відсутність підстав для дострокового припинення повноважень Президента України.  
120. Стаття 27. Розгляд Верховною Радою України подання (висновку) Верховного Суду України      Стаття 33. Розгляд Верховною Радою України подання (висновку) Верховного Суду України  
121. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я встановлюється на пленарному засіданні Верховної Ради України на підставі письмового подання Верховного Суду України та медичного висновку. Рішення про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України не пізніш як у триденний строк з дня надходження подання Верховного Суду України, в тому числі на позачерговій сесії Верховної Ради України.      Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я встановлюється на пленарному засіданні Верховної Ради України на підставі письмового подання Верховного Суду України та медичного висновку. Рішення про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України не пізніш як у триденний строк з дня надходження подання Верховного Суду України, в тому числі на позачерговій сесії Верховної Ради України.  
122. У разі прийняття Верховним Судом України висновку про відсутність підстав для дострокового припинення повноважень Президента України Верховна Рада України приймає рішення про припинення процедури дострокового припинення повноважень Президента України.   -111- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Після ч.2 ст.27 додати частину такого змісту: "3. Рішення Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я приймається на засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу." Відповідно частину 3 вважати частиною 4.  
Відхилено   У разі прийняття Верховним Судом України висновку про відсутність підстав для дострокового припинення повноважень Президента України Верховна Рада України приймає рішення про припинення процедури дострокового припинення повноважень Президента України.  
123. З моменту підтвердження рішенням Верховної Ради України неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я повноваження Президента України припиняються достроково.      З моменту підтвердження рішенням Верховної Ради України неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я повноваження Президента України припиняються достроково.  
124. Стаття 28. Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту   -112- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Викласти окремою главою "Припинення повноважень Президента України у разі усунення з поста в порядку імпічменту".  
Враховано   Глава 4. Припинення повноважень Президента України у разі усунення з поста в порядку імпічменту Стаття 34. Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту  
125. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.   -113- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.28 викласти в редакції: "Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. До категорії злочинів, крім передбачених Кримінальним кодексом України, також відносяться невиконання Президентом України його службових обов'язків, передбачених п.п.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ст. 106 Конституції України."  
Враховано частково   Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.  
126. Стаття 29. Ініціювання імпічменту      Стаття 35. Ініціювання імпічменту  
127. Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту iнiцiюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.      Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.  
128. Заява про ініціювання процедури імпічменту має бути викладена в письмовій формі, підписана власноручно народними депутатами України i оголошена на пленарному засіданні Верховної Ради України головуючим не пізніше наступного дня після її надходження. Відкликання народними депутатами України підписів під заявою не допускається.      Заява про ініціювання процедури імпічменту має бути викладена в письмовій формі, підписана власноручно народними депутатами України i оголошена на пленарному засіданні Верховної Ради України головуючим не пізніше наступного дня після її надходження. Відкликання народними депутатами України підписів під заявою не допускається.  
129. На підставі оголошеної заяви Верховна Рада України приймає рішення про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. До складу комісії включаються спеціальний прокурор i спеціальні слідчі, визначені відповідно до закону.   -114- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні ч.3 ст.29 текст "вчинення" замінити текстом ",викладених у заяві про ініціювання імпічменту та встановлення фактів, що підтверджували б або спростовували".  
Враховано   На підставі оголошеної заяви Верховна Рада України приймає рішення про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин, викладених у заяві про ініціювання імпічменту та встановлення фактів, що підтверджували б або спростовували вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, обвинувачення у якому висунуто у даній заяві. До складу комісії включаються спеціальний прокурор i спеціальні слідчі, визначені відповідно до закону. Проведення чергових або позачергових виборів та обрання нового складу Верховної Ради України не припиняє ініційованої Верховною Радою України попереднього скликання справи про імпічмент Президента України.  
    -115- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перше речення після слів "іншого злочину" доповнити текстом "обвинувачення у якому висунуто у даній заяві".  
Враховано    
    -116- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Друге речення після слів "До складу" доповнити текстом "спеціальної тимчасової слідчої".  
Відхилено    
    -117- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити ст.29 частиною 4 такого змісту: "Проведення чергових або позачергових виборів та обрання нового складу Верховної Ради України не припиняє ініційованої Верховною Радою України попереднього скликання справи про імпічмент Президента України.  
Враховано    
130. Стаття 30. Проведення розслідування спеціальною тимчасовою слідчою комісією      Стаття 36. Проведення розслідування спеціальною тимчасовою слідчою комісією  
131. Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у заяві про ініціювання імпічменту, відповідно до постанови Верховної Ради України про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії.   -118- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 1 ст.30 викласти у редакції: "Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить розслідування обставин, викладених у заяві про ініціювання імпічменту та встановлює факти, що підтверджували б або спростовували вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, звинувачення у якому висунуто у даній заяві, відповідно до постанови Верховної Ради України".  
Враховано   Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить розслідування обставин, викладених у заяві про ініціювання імпічменту та встановлює факти, що підтверджували б або спростовували вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину відповідно до постанови Верховної Ради України  
132. Президент України на вимогу спеціальної тимчасової слідчої комісії зобов'язаний надати письмові, а у разі необхідності також усні пояснення з питань, що є предметом розслідування.      Президент України на вимогу спеціальної тимчасової слідчої комісії зобов'язаний надати письмові, а у разі необхідності також усні пояснення з питань, що є предметом розслідування.  
133. За результатами розслідування спеціальна тимчасова слідча комісія повинна подати матеріали розслідування та свої висновки i пропозиції на розгляд Верховної Ради України не пізніш як на дев'яностий день після створення спеціальної тимчасової слідчої комісії. Строк розслідування не може бути продовжений.      За результатами розслідування спеціальна тимчасова слідча комісія повинна подати матеріали розслідування та свої висновки i пропозиції на розгляд Верховної Ради України не пізніш як на дев'яностий день після створення спеціальної тимчасової слідчої комісії. Строк розслідування не може бути продовжений.  
134. Висновки спеціальної тимчасової слідчої комісії повинні містити перелік фактів i обставин, викладених у заяві про ініціювання імпічменту, що не знайшли підтвердження за наслідками розслідування, а також вмотивований висновок про те, що в діяннях Президента України, зазначених у заяві про ініціювання імпічменту, є ознаки державної зради або іншого злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, та про наявність підстав для звинувачення Президента України.   -119- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 4 ст.30 слово "перелік" замінити словом "переліки", а після тексту "ініціювання імпічменту," додати текст "як тих, що знайшли, так і тих"  
Відхилено   Висновки спеціальної тимчасової слідчої комісії повинні містити перелік фактів i обставин, викладених у заяві про ініціювання імпічменту, що не знайшли підтвердження за наслідками розслідування, а також вмотивований висновок про те, чи є в діяннях Президента України, розслідуваних спеціальною тимчасовою слідчою комісією, ознаки державної зради або іншого злочину, та про наявність підстав для звинувачення Президента України.  
    -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "що в діяннях Президента України, зазначених у заяві про ініціювання імпічменту, є" замінити текстом "чи є в діях Президента України, розслідуваних спеціальною тимчасовою слідчою комісією,".  
Враховано    
135. За наявності підстав спеціальна тимчасова слідча комісія вносить пропозицію щодо прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України в порядку імпічменту. При відсутності підстав для звинувачення Президента України комісія вносить пропозицію про припинення процедури імпічменту.   -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні ч.5 ст.30 текст "звинувачення Президента України" замінити текстом "усунення Президента України з посту в порядку імпічменту". Друге речення після тексту "Президента України" доповнити текстом "спеціальна тимчасова слідча".  
Відхилено   За наявності підстав спеціальна тимчасова слідча комісія вносить пропозицію щодо прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України в порядку імпічменту. При відсутності підстав для звинувачення Президента України комісія вносить пропозицію про припинення процедури імпічменту.  
    -122- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
В ч.5 ст.30 виключити слова "в порядку імпічменту".  
Відхилено    
136. Стаття 31. Розгляд висновків i пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховною Радою України      Стаття 37. Розгляд висновків i пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховною Радою України  
137. Висновки i пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії розглядаються Верховною Радою України на пленарному засіданні не пізніш як у десятиденний строк з моменту подання матеріалів комісією.      Висновки i пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії розглядаються Верховною Радою України на пленарному засіданні не пізніш як у десятиденний строк з моменту подання матеріалів комісією.  
138. На засідання Верховної Ради України запрошуються Президент України, Генеральний прокурор України, члени спеціальної тимчасової слідчої комісії. Президент України може визначити захисника для надання йому правової допомоги під час розгляду Верховною Радою України матеріалів розслідування спеціальної тимчасової слідчої комісії, який також запрошується на засідання Верховної Ради України.   -123- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
У ч.2 ст.31 після слів " На засідання Верховної Ради України запрошуються Президент України," додати слова "Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України", далі за текстом.  
Враховано   На засідання Верховної Ради України запрошуються Президент України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, члени спеціальної тимчасової слідчої комісії. Президент України може визначити захисника для надання йому правової допомоги під час розгляду Верховною Радою України матеріалів розслідування спеціальної тимчасової слідчої комісії, який також запрошується на засідання Верховної Ради України.  
139. Про висновки i пропозиції комісії доповідає голова комісії або визначений нею член комісії. Народні депутати України, Президент України та його захисник мають право ставити запитання доповідачу. У разі необхідності Верховна Рада України може заслухати думку Генерального прокурора України.   -124- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 3 ст.31 після тексту "висновки і пропозиції" доповнити текстом "спеціальної тимчасової слідчої". У другому реченні текст "Народні депутати України, Президент України та його захисник" замінити текстом текст "Президент України, народні депутати України та захисник Президента України".  
Враховано   Про висновки i пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії доповідає голова комісії або визначений нею член комісії. Президент України, народні депутати України та захисник Президента України мають право ставити запитання доповідачу. У разі необхідності Верховна Рада України може заслухати думку Генерального прокурора України.  
140. Президент України та його захисник мають право в ході обговорення давати свої пояснення щодо матеріалів розслідування.      Президент України та його захисник мають право в ході обговорення давати свої пояснення щодо матеріалів розслідування.  
141. Стаття 32. Рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України      Стаття 38. Рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України  
142. За результатами обговорення висновків i пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України приймає рішення про звинувачення Президента України або про припинення процедури імпічменту.   -125- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ч.1 ст.32 доповнити реченням такого змісту: "У разі неприйняття жодного з цих рішень розгляд питання відкладається на наступне пленарне засідання, але не пізніше, ніж на 10 днів." цієї статті  
Враховано в частині 4  За результатами обговорення висновків i пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України приймає рішення про звинувачення Президента України або про припинення процедури імпічменту.  
143. При відсутності підстав для звинувачення Президента України Верховна Рада України приймає постанову про припинення процедури імпічменту більшістю від її конституційного складу.      При відсутності підстав для звинувачення Президента України Верховна Рада України приймає постанову про припинення процедури імпічменту більшістю від її конституційного складу.  
144. За наявності достатніх підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає постанову про звинувачення Президента України. У постанові повинно бути зазначено, за які діяння та за якими статтями Кримінального кодексу України звинувачується Президент України, а також про направлення матеріалів справи для перевірки до Конституційного Суду України та для надання висновку до Верховного Суду України.   -126- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Із ч.3 ст.32 виключити слово "достатніх".  
Враховано   За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає постанову про звинувачення Президента України. У постанові повинно бути зазначено, за які діяння та за якими статтями Кримінального кодексу України звинувачується Президент України, а також про направлення матеріалів справи для перевірки до Конституційного Суду України та для надання висновку до Верховного Суду України. У разі неприйняття жодного з цих рішень розгляд питання відкладається на наступне пленарне засідання, але не довше, ніж на 10 днів. У разі неприйняття жодного рішення і при повторному розгляді цього питання, процедура імпічменту вважається припиненою.  
    -127- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити ст.35 новою частиною такого змісту: "У разі неприйняття жодного рішення і при повторному розгляді цього питання, процедура імпічменту вважається припиненою".  
Враховано    
145. Стаття 33. Висновки Конституційного Суду України та Верховного Суду України у справі про імпічмент Президенту України      Стаття 39. Висновки Конституційного Суду України та Верховного Суду України у справі про імпічмент Президенту України  
146. На виконання постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України Голова Верховної Ради України не пізніш як у 5-денний строк надсилає справу про імпічмент до Конституційного Суду України для перевірки i отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування i розгляду справи про імпічмент Президенту України.      На виконання постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України Голова Верховної Ради України не пізніш як у 5-денний строк надсилає справу про імпічмент до Конституційного Суду України для перевірки i отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування i розгляду справи про імпічмент Президенту України.  
147. Одночасно матеріали справи про імпічмент надсилаються до Верховного Суду України для отримання його висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.      Одночасно матеріали справи про імпічмент надсилаються до Верховного Суду України для отримання його висновку про те, чи діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.  
148. Конституційний Суд України не пізніш як у 10-денний строк розглядає матеріали справи про імпічмент Президенту України в порядку, передбаченому законом. За результатами перевірки справи Конституційний Суд України приймає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування i розгляду справи про імпічмент, який надсилається до Верховної Ради України разом із матеріалами справи у дводенний строк.   -128- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У ч.3 ст.33 текст "не пізніш як у 10-денний строк" доповнити словами "після їх отримання" і перенести після слів "Президенту України".  
Враховано   Конституційний Суд України розглядає матеріали справи про імпічмент Президенту України не пізніш як у 10-денний строк після їх отримання в порядку, передбаченому законом. За результатами перевірки справи Конституційний Суд України приймає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування i розгляду справи про імпічмент, який надсилається до Верховної Ради України разом із матеріалами справи у дводенний строк.  
149. Пленум Верховного Суду України не пізніш як у 10-денний строк розглядає матеріли справи про імпічмент Президенту України i приймає постанову, якою затверджує висновок Верховного Суду України про наявність або відсутність ознак злочину у діяннях, в яких звинувачується Президент України. Висновок Верховного Суду України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість складу Пленуму Верховного Суду України.   -129- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У ч.4 ст.33 текст "не пізніш як у 10-денний строк" доповнити словами "після їх отримання" і перенести після слів "Президенту України".  
Враховано   Пленум Верховного Суду України розглядає матеріли справи про імпічмент Президенту України не пізніш як у 10-денний строк після їх отримання i приймає постанову, якою затверджує висновок Верховного Суду України про наявність або відсутність ознак злочину у діяннях, в яких звинувачується Президент України. Висновок Верховного Суду України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість складу Пленуму Верховного Суду України.  
150. Голова Верховного Суду України надсилає висновок Верховного Суду України разом з матеріалами справи про імпічмент до Верховної Ради України у дводенний строк.      Голова Верховного Суду України надсилає висновок Верховного Суду України разом з матеріалами справи про імпічмент до Верховної Ради України у дводенний строк.  
151. Стаття 34. Рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту      Стаття 40. Рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту  
152. Справа про імпічмент Президенту України розглядається Верховною Радою України на її пленарному засіданні не пізніш як у 10-денний строк після надходження висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду України.      Справа про імпічмент Президенту України розглядається Верховною Радою України на її пленарному засіданні не пізніш як у 10-денний строк після надходження висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду України.  
153. На засідання Верховної Ради України запрошуються Президент України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, Прем'єр-міністр України.      На засідання Верховної Ради України запрошуються Президент України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, Прем'єр-міністр України.  
154. Висновок Конституційного Суду України щодо додержання конституційної процедури розслідування i розгляду справи про імпічмент оголошує на засіданні Верховної Ради України Голова Конституційного Суду України або особа, яка виконує його обов'язки. Висновок Верховного Суду України оголошує Голова Верховного Суду України або особа, яка виконує його обов'язки.      Висновок Конституційного Суду України щодо додержання конституційної процедури розслідування i розгляду справи про імпічмент оголошує на засіданні Верховної Ради України Голова Конституційного Суду України або особа, яка виконує його обов'язки. Висновок Верховного Суду України оголошує Голова Верховного Суду України або особа, яка виконує його обов'язки.  
155. У разі якщо за висновком Конституційного Суду України була порушена конституційна процедура розслідування i розгляду справи про імпічмент, або за висновком Верховного Суду України діяння, в яких звинувачується Президент України, не містять ознак державної зради або іншого злочину, Верховна Рада України приймає зазначені висновки до відома, після чого головуючий на засіданні Верховної Ради України зобов'язаний оголосити про припинення процедури імпічменту без обговорення i голосування.      У разі якщо за висновком Конституційного Суду України була порушена конституційна процедура розслідування i розгляду справи про імпічмент, або за висновком Верховного Суду України діяння, в яких звинувачується Президент України, не містять ознак державної зради або іншого злочину, Верховна Рада України приймає зазначені висновки до відома, після чого головуючий на засіданні Верховної Ради України зобов'язаний оголосити про припинення процедури імпічменту без обговорення i голосування.  
156. Якщо Верховний Суд України прийшов до висновку, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину i за висновком Конституційного Суду України не було допущено порушення конституційної процедури розслідування та розгляду справи про імпічмент Президенту України, головуючий ставить на голосування проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Рішення приймається не менш як трьома четвертими від конституційного складу Верховної Ради України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.   -130- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 5 ст.34 текст "таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів" замінити текстом "поіменним голосуванням".  
Відхилено   Якщо Верховний Суд України прийшов до висновку, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину i за висновком Конституційного Суду України не було допущено порушення конституційної процедури розслідування та розгляду справи про імпічмент Президенту України, головуючий ставить на голосування проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Рішення приймається не менш як трьома четвертими від конституційного складу Верховної Ради України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.  
157. Результати голосування встановлюються i оголошуються протягом одного й того ж пленарного засідання Верховної Ради України. Протокол лічильної комісії оголошує Голова лічильної комісії або за дорученням комісії один з її членів.   -131- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 6 ст.34 вилучити.  
Відхилено   Результати голосування встановлюються i оголошуються протягом одного й того ж пленарного засідання Верховної Ради України. Протокол лічильної комісії оголошує Голова лічильної комісії або за дорученням комісії один з її членів.  
158. Якщо рішення про усунення Президента України з поста не було прийняте Верховною Радою України, процедура імпічменту припиняється без обговорення i голосування, про що головуючий на засіданні Верховної Ради України зобов'язаний оголосити одразу після повідомлення результатів голосування.      Якщо рішення про усунення Президента України з поста не було прийняте Верховною Радою України, процедура імпічменту припиняється без обговорення i голосування, про що головуючий на засіданні Верховної Ради України зобов'язаний оголосити одразу після повідомлення результатів голосування.  
159. З моменту оголошення головуючим на засіданні Верховної Ради України про прийняття рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту його повноваження вважаються припиненими достроково.      З моменту оголошення головуючим на засіданні Верховної Ради України про прийняття рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту його повноваження вважаються припиненими достроково.  
160. Стаття 35. Припинення процедури імпічменту у разі відставки Президента України      Стаття 41. Припинення процедури імпічменту у разі відставки Президента України  
161. У будь-який момент процедури імпічменту до початку голосування у Верховній Радi України рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Президент України має право подати заяву про відставку. У цьому випадку Голова Верховної Ради України зобов'язаний скликати засідання Верховної Ради України відповідно до статті 23 цього Закону.   -132- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У ч.1 ст.35 слова "статті 23" вилучити.  
Враховано   У будь-який момент процедури імпічменту до початку голосування у Верховній Радi України рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Президент України має право подати заяву про відставку. У цьому випадку Голова Верховної Ради України зобов'язаний скликати засідання Верховної Ради України відповідно до цього Закону.  
162. Після проголошення Президентом України заяви про відставку в порядку, передбаченому статтею 23 цього Закону, головуючий на засіданні Верховної Ради України повідомляє про припинення процедури імпічменту Президента України.      Після проголошення Президентом України заяви про відставку в порядку, передбаченому статтею 28 цього Закону, головуючий на засіданні Верховної Ради України повідомляє про припинення процедури імпічменту Президента України.  
163. Стаття 36. Припинення повноважень Президента України у разі смерті      Глава 5. Припинення повноважень Президента України у разі смерті Стаття 42. Припинення повноважень Президента України у разі смерті  
164. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі його смерті.      Повноваження Президента України припиняються достроково у разі його смерті.  
165. Про смерть Президента України негайно повідомляються Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України або особи, що їх заміщують.   -133- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статті 22 і 36 об'єднати. У ч.2 ст.36 після слів "Голова Верховної Ради України" додати слова "Голова Конституційного Суду України."  
Відхилено   Про смерть Президента України негайно повідомляються Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України або особи, що їх заміщують.  
166. Голова Верховної Ради України або особа, що виконує його обов'язки, не пізніше наступного дня скликає засідання Верховної Ради України, на якому оголошує про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку зі смертю. З цього моменту повноваження Президента України вважаються припиненими достроково.   -134- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
В ч.3 ст.36 після слів "його обов'язки" додати слова "за погодженням з Головою Конституційного Суду України."  
Відхилено   Голова Верховної Ради України або особа, що виконує його обов'язки, не пізніше наступного дня скликає засідання Верховної Ради України, на якому оголошує про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку зі смертю. З цього моменту повноваження Президента України вважаються припиненими достроково.  
    -135- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Після слів "на якому" додати слова "Голова Конституційного Суду України".  
Відхилено    
    -136- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Після першого речення додати друге речення такого змісту: "На це засідання повинні бути також запрошені Прем'єр-міністр України, або особа, що його заміщає, разом з Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
    -137- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Після ч.3 додати нову частину такого змісту: "Покладання обов'язків Президента України на Прем'єр-міністра України, або на особу, що виконує його обов'язки, здійснює Голова Конституційного Суду України на засіданні Верховної Ради України."  
Відхилено    
167. Офіційне повідомлення про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з його смертю публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".      Офіційне повідомлення про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з його смертю публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".  
168. Стаття 37. Наслідки дострокового припинення повноважень Президента України   -138- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ввести нову главу, в якій в ст.ст.37, 37(1), 38 виписати процедуру припинення і покладання повноважень Президента України та призначення позачергових виборів.  
Враховано   Глава 6. Наслідки дострокового припинення повноважень Президента України Стаття 43. Виконання обов'язків Президента України  
169. У разі дострокового припинення повноважень Президента України з підстав, зазначених у статті 108 Конституції України, в порядку, встановленому цим Законом, Голова Верховної Ради України невідкладно інформує про це Президента України, повноваження якого припинені з підстав передбачених пунктами 2, 3 статті 108 Конституції України, а також в усіх випадках Прем'єр-міністра України (або особу, що виконує його обов'язки), голів дипломатичних представництв України, голів іноземних дипломатичних представництв в Українi, засоби масової інформації.   -139- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину 1 ст.37 викласти у такій редакції: "У разі дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я чи усунення з поста в порядку імпічменту Голова Верховної Ради України невідкладно повідомляє про це Президента України, повноваження якого припинені та Прем'єр-міністра України (або особу, що виконує його обов'язки), голів дипломатичних представництв України, голів іноземних дипломатичних представництв в Україні, засоби масової інформації".  
Враховано   У разі дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я чи усунення з поста в порядку імпічменту Голова Верховної Ради України невідкладно повідомляє про це Президента України, повноваження якого припинені та Прем'єр-міністра України (або особу, що виконує його обов'язки), голів дипломатичних представництв України, голів іноземних дипломатичних представництв в Україні, засоби масової інформації.  
    -140- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Ст.37 розбити на 2 статті. Частину 1 - це стаття 37.  
Відхилено    
170. З моменту дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Президента України на період до обрання i вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України, про що оголошує головуючий на засіданні Верховної Ради України. З цього моменту Прем'єр-міністр України одночасно з виконанням своїх обов'язків здійснює визначені Конституцією України повноваження Президента України, крім передбачених пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.   -141- Шаров І.Ф.
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Частини 2-7 вважати статтею 37(1). В кінці першого речення ч.2 ст.37 замість слів "головуючий на засіданні Верховної Ради України" записати слова "Голова Конституційного Суду України."  
Відхилено   З моменту дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Президента України на період до обрання i вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України, про що оголошує головуючий на засіданні Верховної Ради України. З цього моменту Прем'єр-міністр України одночасно з виконанням своїх обов'язків здійснює визначені Конституцією України повноваження Президента України, крім передбачених пунктами 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.  
171. Прем'єр-мiнiстр України, на якого покладається виконання повноважень Президента України, не може здійснювати повноважень Президента України, передбачених пунктом 9 статті 106 Конституції України.   -142- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч.3 ст.37 виключити.  
Враховано    
172. З моменту покладення на Прем'єр-міністра України виконання повноважень Президента України йому підпорядковується усі органи i посадові особи, які були безпосередньо підпорядковані Президенту України.      З моменту покладення на Прем'єр-міністра України виконання повноважень Президента України йому підпорядковується усі органи i посадові особи, які були безпосередньо підпорядковані Президенту України.  
173. У разі якщо посада Прем'єр-міністра України на момент дострокового припинення повноважень Президента України є вакантною або Прем'єр-мiнiстр України продовжує виконувати свої повноваження відповідно до частини 5 статті 115 Конституції України, виконання обов'язків Президента України на період до вступу на пост нового Президента України покладається на особу, яка виконує обов'язки Прем'єр-міністра України.      У разі якщо посада Прем'єр-міністра України на момент дострокового припинення повноважень Президента України є вакантною або Прем'єр-мiнiстр України продовжує виконувати свої повноваження відповідно до частини 5 статті 115 Конституції України, виконання обов'язків Президента України на період до вступу на пост нового Президента України покладається на особу, яка виконує обов'язки Прем'єр-міністра України.  
174. У випадку, коли до моменту дострокового припинення повноважень Президента України Верховна Рада України прийняла рішення відповідно до пунктів 11 i 14 статті 106 Конституції України про надання згоди на призначення на посади або звільнення з посад посадових осіб, така згода вважається ненаданою.   -143- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину шосту виключити.  
Враховано    
175. Особа, усунута з поста Президента України в порядку імпічменту, підлягає юридичній відповідальності на загальних підставах відповідно до закону.      Особа, усунута з поста Президента України в порядку імпічменту, підлягає юридичній відповідальності на загальних підставах відповідно до закону.  
176. Стаття 38. Призначення позачергових виборів Президента України      Стаття 44. Призначення позачергових виборів Президента України  
177. У разі дострокового припинення повноважень Президента України Верховна Рада України не пізніш як у п'ятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень призначає позачергові вибори Президента України. Позачергові вибори Президента України проводяться відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента України" в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень Президента України.      У разі дострокового припинення повноважень Президента України Верховна Рада України не пізніш як у п'ятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень призначає позачергові вибори Президента України. Позачергові вибори Президента України проводяться відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента України" в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень Президента України.  
178. ГЛАВА 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ      РОЗДІЛ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
179. Стаття 39. Апарат Президента України      Стаття 45. Апарат Президента України  
180. Для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента України у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, утворюється i функціонує апарат Президента України, як постійно діючий допоміжний орган при Президентові України.   -144- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині першій ст.39 слова "як постійно діючий допоміжний орган при Президентові України" замінити словами "- Канцелярія Президента України."  
Враховано   Для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента України у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, утворюється i функціонує апарат Президента України - Канцелярія Президента України.  
181. Апарат Президента Україна у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України.      Апарат Президента Україна у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України.  
182. Назва апарату (Адміністрація, Секретаріат тощо), структура, штатна чисельність апарату Президента України, функції та повноваження його служб i посадових осіб визначаються Положенням про апарат Президента України, яке затверджується розпорядженням Президента України.   -145- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині третій ст.39 виключити слова "Назва апарату (Адміністрація, Секретаріат тощо)";  
Враховано   Структура, штатна чисельність апарату Президента України, функції та повноваження його служб i посадових осіб визначаються Положенням про апарат Президента України, яке затверджується розпорядженням Президента України.  
    -146- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
слово "розпорядженням" замінити словом "указом"  
Відхилено    
183. Керівник апарату Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.      Керівник апарату Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.  
184. Апарат Президента України може складатися з державних службовців та позаштатних працівників.   -147- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 5 ст.39 викласти у редакції: "Апарат Президента України має складатись виключно із штатних працівників, які є державними службовцями".  
Відхилено   Апарат Президента України складається з державних службовців та працівників, які приймаються на роботу за трудовим договором. Президент України може призначати позаштатних радників та консультантів на громадських засадах.  
    -148- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину 5 ст.39 викласти в такій редакції: "Апарат Президента України складається з державних службовців та працівників, які приймаються на роботу за трудовим договором. Президент України може призначати позаштатних радників та консультантів на громадських засадах.";  
Враховано    
    -149- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
В ч.5 ст.39 додати друге речення такого змісту: "Припинення повноважень Президента України є підставою для їх переведення Головним управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів України на інші посади в органах виконавчої влади за умови наявності письмової вимоги про це новообраного Президента України."  
Відхилено    
185. Помічники, радники та консультанти Президента України можуть бути зараховані до штату апарату Президента України або можуть здійснювати свої функції на громадських засадах.   -150- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 6 ст.39 після слів "Президента України" слово "можуть" замінити словом "мають" та вилучити текст "або можуть здійснювати свої функції на громадських засадах".  
Відхилено    
186. Президент України не може використовувати працівників апарату як представників у своїх приватних справах.   -151- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину сьому ст.39 викласти у такій редакції: "Президент України не може призначати державних службовців представниками у своїх приватних справах".  
Враховано   Президент України не може призначати державних службовців представниками у своїх приватних справах.  
187. Посадові особи апарату Президента України не мають владних повноважень щодо інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб i не можуть приймати обов'язкових для цих органів рішень.   -152- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Частину восьму ст.39 доповнити словами "чи давати доручення їх посадовим особам".  
Враховано   Посадові особи апарату Президента України не мають владних повноважень щодо інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб i не можуть приймати обов'язкових для цих органів рішень чи давати доручення їх посадовим особам.  
188. Стаття 40. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України      Стаття 46. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України  
189. Президент України за рахунок держави забезпечується на період виконання своїх повноважень:      Президент України за рахунок держави забезпечується на період виконання своїх повноважень:  
190. 1) резиденцією (службовим приміщенням) у столиці України;      1) резиденцією (службовим приміщенням) у столиці України;  
191. 2) транспортом i зв'язком;      2) транспортом i зв'язком;  
192. 3) охороною;      3) охороною;  
193. 4) службовим житловим приміщенням у місті Києві i державними дачами;      4) службовим житловим приміщенням у місті Києві i державними дачами;  
194. 5) медичним та санаторно-курортним обслуговуванням для себе та членів своєї сім'ї у спеціалізованих медичних та санаторно-курортних закладах України;      5) медичним та санаторно-курортним обслуговуванням для себе та членів своєї сім'ї у спеціалізованих медичних та санаторно-курортних закладах України;  
195. 6) державним обов'язковим страхуванням.      6) державним обов'язковим страхуванням.  
196. Розмір фінансування діяльності Президента України визначається щорічно у Державному бюджеті України окремим рядком. При цьому повинні передбачатися видатки на представницькі цілі, а також кошти для утворення спеціального фонду, за рахунок якого Президент України встановлює спеціальні стипендії та премії i здійснює доплати до президентських відзнак нагородженим ними особам.   -153- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.40 вилучити текст ",а також кошти для утворення спеціального фонду, за рахунок якого Президент України встановлює спеціальні стипендії та премії і здійснює доплати до президентських відзнак нагородженим ними особам".  
Відхилено   Розмір фінансування діяльності Президента України визначається щорічно у Державному бюджеті України окремим рядком. При цьому повинні передбачатися видатки на представницькі цілі, а також кошти для утворення спеціального фонду, за рахунок якого Президент України встановлює спеціальні стипендії та премії i здійснює доплати до президентських відзнак нагородженим ними особам.  
    -154- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст. 40, частину другу доповнити реченням: "Фінансування Президента України здійснюється через Апарат Президента України".  
Відхилено    
197. Питання матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів i служб Президента України, в тому числі Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим Представництва вирішуються Президентом України або за його дорученням керівником апарату Президента України.   -155- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 3 ст.40 після слова "Крим" вилучити слово "Представництва".  
Враховано   Питання матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів i служб Президента України, в тому числі Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим вирішуються Президентом України або за його дорученням керівником апарату Президента України.  
198. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України Президентом України та його апаратом здійснюють Рахункова палата та інші уповноважені органи відповідно до Конституції та законів України.      Контроль за використанням коштів Державного бюджету України Президентом України та його апаратом здійснюють Рахункова палата та інші уповноважені органи відповідно до Конституції та законів України.  
199. Стаття 41. Консультативні, дорадчі та допоміжні органи i служби Президента України      Стаття 47. Консультативні, дорадчі та допоміжні органи i служби Президента України  
200. Президент України для здійснення своїх повноважень має право створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи i служби, які не входять до складу його апарату i не є державними органами.      Президент України для здійснення своїх повноважень має право створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи i служби, які не входять до складу його апарату i не є державними органами.  
201. Такі органи i служби можуть утворюватися як постійно діючі або тимчасові. Вони не можуть мати владних повноважень щодо інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.      Такі органи i служби можуть утворюватися як постійно діючі або тимчасові. Вони не можуть мати владних повноважень щодо інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  
202. Питання організації та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів i служб Президента України визначаються відповідними указами Президента України.      Питання організації та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів i служб Президента України визначаються відповідними указами Президента України.  
203. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та фінансове забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів i служб Президента України покладається на його апарат.      Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та фінансове забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів i служб Президента України покладається на його апарат.  
204. Стаття 42. Представництво Президента України в інших органах влади   -156- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 42 виключити.  
Враховано    
205. Для інформування Президента України та представлення його позиції у Верховній Радi України Президент України може призначити своїм розпорядженням постійного представника Президента України у Верховній Радi України.       
206. Для забезпечення реалізації права Президента України на звернення до Конституційного Суду України та представлення його позиції при розгляді справ у Конституційному Суді України Президент України може призначити своїм розпорядженням постійного представника Президента України у Конституційному Суді України. Представники Президента України у Верховній Радi України та у Конституційному Суді України не мають права суміщати свою посаду з мандатом народного депутата України чи з іншим представницьким мандатом.   -157- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.42, частину третю викласти: "Представники Президента України у Верховній Раді України та у Конституційному Суді України є державними службовцями і не мають права... і далі за текстом.  
Відхилено    
207. Організаційне та матерiально-фiнансове забезпечення діяльності представників Президента України у Верховній Радi України та у Конституційному Суді України здійснюється апаратом Президента України. Президент України може призначати постійних або тимчасових представників також в інших органах влади та в міжнародних організаціях.   -158- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 5 ст.42 після слів "може призначати" доповнити словом "своїх".  
Відхилено   Стаття 48. Гарантії здійснення повноважень Президентом України На час виконання повноважень Президент України користується правом недоторканості. Він не може бути притягнений до кримінальної та адміністративної відповідальності, затриманий чи заарештований. Президент України на загальних підставах несе цивільно-правову відповідальність по угодах та в інших випадках, передбачених законом. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону. Шкода заподіяна внаслідок неправомірних дій Президента України як посадової особи, відшкодовується за рахунок держави.  
    -159- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 48 викласти в такій редакції: "Стаття 48. Гарантії здійснення повноважень Президентом України На час виконання повноважень Президент України користується правом недоторканості. Він не може бути притягнений до кримінальної та адміністративної відповідальності, затриманий чи заарештований. Президент України на загальних підставах несе цивільно-правову відповідальність по угодах та в інших випадках, передбачених законом. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону. Шкода заподіяна внаслідок неправомірних дій Президента України як посадової особи, відшкодовується за рахунок держави."  
Враховано    
208. Стаття 43. Заробітна плата та відпустка Президента України      Стаття 49. Заробітна плата та відпустка Президента України  
209. Президент України за свою діяльність одержує щомісячно заробітну плату, розмір якої визначається окремим законом.   -160- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У ч.1 ст.43 виключити слово "окремим" .  
Враховано   Президент України за свою діяльність одержує щомісячно заробітну плату, розмір якої визначається законом.  
210. Президент України має право на щорічну відпустку тривалістю сорок п'ять календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати Президента України.      Президент України має право на щорічну відпустку тривалістю сорок п'ять календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати Президента України.  
211. Стаття 44. Подарунки, одержувані Президентом України   -161- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 44 вилучити.  
Відхилено   Стаття 46. Подарунки, одержувані Президентом України  
212. Подарунки, одержані Президентом України під час офіційних візитів до іноземних держав або від представників іноземних держав під час їх візитів в Україну, або від юридичних чи фізичних осіб, за винятком символічних сувенірів, є державним майном України. Вони зберігаються в резиденції Президента України або передаються до державних музеїв чи інших державних установ та організацій в установленому порядку, а подарунки, що мають особливу цінність - до скарбниці Національного банку України відповідно до закону України.      Подарунки, одержані Президентом України під час офіційних візитів до іноземних держав або від представників іноземних держав під час їх візитів в Україну, або від юридичних чи фізичних осіб, за винятком символічних сувенірів, є державним майном України. Вони зберігаються в резиденції Президента України або передаються до державних музеїв чи інших державних установ та організацій в установленому порядку, а подарунки, що мають особливу цінність - до скарбниці Національного банку України відповідно до закону України.  
213. Державні нагороди та інші нагороди, одержані Президентом України, належать йому особисто.      Державні нагороди та інші нагороди, одержані Президентом України, належать йому особисто.  
214. Стаття 45. Матерiально-побутове та соціальне забезпечення колишнього Президента України   -162- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві статті 45 вилучити слово "колишнього", а наприкінці додати текст "після припинення його повноважень".  
Враховано   Стаття 50. Матерiально-побутове та соціальне забезпечення Президента України після припинення його повноважень  
215. Президентові України після припинення його повноважень, в тому числі дострокового припинення повноважень Президента України, крім випадку, коли Президента України було усунено з поста в порядку імпічменту:   -163- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.45 вилучити текст "припинення повноважень Президента України".  
Відхилено   Президентові України після припинення його повноважень, в тому числі дострокового, крім випадку, коли Президента України було усунено з поста в порядку імпічменту:  
216. 1) у місячний строк рішенням Кабінету Міністрів України призначається пенсія у розмірі, встановленому законом;   -164- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Стаття 45, частина перша, пункт 1 викласти: "1) встановлюється пенсія в розмірі заробітку діючого Президента з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу. Така пенсія виплачується колишньому Президенту України довічно;"  
Відхилено   1) у місячний строк рішенням Кабінету Міністрів України призначається пенсія у розмірі, встановленому законом;  
217. 2) за рахунок держави сім'ї Президента України надається у власність або постійне користування житло в населеному пункті України, який він обирає для проживання;   -165- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В ч.1 ст.45 пункт 2) вилучити.  
Відхилено   2) за рахунок держави сім'ї Президента України надається у власність або постійне користування житло в населеному пункті України, який він обирає для проживання;  
    -166- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Стаття 45, частина перша, вести додатковий пункт, розмістивши його після пункту 2: "3) за рахунок держави надається в довічне користування державна дача в населеному пункті України за його вибором;"  
Відхилено    
    -167- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Задорожна Т.А. (реєстр. картка № 426)
Передбачити, що надані Президенту та членам його родини службові житло та дача після закінчення повноважень Президента України повертаються державі і приватизації не підлягають, а передаються в користування новообраному Президенту України.  
Відхилено    
218. 3) протягом п'яти років за рахунок держави надається транспортне обслуговування, послуги спеціального зв'язку та охорона відповідно до закону;      3) протягом п'яти років за рахунок держави надається транспортне обслуговування, послуги спеціального зв'язку та охорона відповідно до закону;  
219. 4) надається право безкоштовного щорічного санаторно-курортного обслуговування його i членів його сім'ї;   -168- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В п.4 ч.1 ст.45 після слів "надається право" додати слово "довічного", а текст "його і членів його сім'ї" - вилучити.  
Відхилено   4) надається право безкоштовного щорічного санаторно-курортного обслуговування його i членів його сім'ї;  
220. 5) надається право довічного безкоштовного медичного обслуговування його i членів його сім'ї у спеціалізованих медичних закладах України.   -169- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У п.5 ч.1 ст.45 вилучити текст "його і членів його сім'ї".  
Відхилено   5) надається право довічного безкоштовного медичного обслуговування у спеціалізованих медичних закладах України.  
221. Колишній Президент України підлягає довічному державному обов'язковому страхуванню.   -170- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У ч.2 ст.45 слово "Колишній" виключити.  
Враховано   Президент України підлягає довічному державному обов'язковому страхуванню.  
222. У разі дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з його смертю види матерiально-побутового забезпечення, передбачені пунктами 2, 4 i 5 частини першої цієї статті, надаються членам його сім'ї.   -171- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 3 ст.45 вилучити цифру "2,"  
Відхилено   У разі дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з його смертю види матерiально-побутового забезпечення, передбачені пунктами 2, 4 i 5 частини першої цієї статті, надаються членам його сім'ї.  
223. Розмір фінансування, що виділяється на утримання колишніх Президентів України, визначається щорічно у Державному бюджеті України окремим рядком.   -172- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У ч.4 ст.45 вилучити слово "колишніх", а після слів "Президентів України" додати текст "повноваження яких припинені".  
Враховано   Розмір фінансування, що виділяється на утримання Президентів України, повноваження яких припинені, визначається щорічно у Державному бюджеті України окремим рядком.  
224. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
225. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
226. 2. Дія статті 45 цього Закону поширюється на колишніх Президентів України, повноваження яких були припинені до набрання чинності цим Законом.   -173- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 2 Прикінцевих положень вилучити слово "колишніх".  
Враховано   2. Дія статті 50 цього Закону поширюється на Президентів України, повноваження яких були припинені до набрання чинності цим Законом.  
227. 3. У зв'язку з прийняттям цього Закону визнати таким, що втратив чинність Закон УРСР "Про Президента Української РСР" (N1295-ХII) від 5 липня 1991 року ("Відомості Верховної Ради УРСР", 1991, N33, Ст.446).   -174- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту: "4. Внести зміни до Кримінального Кодексу України в зв'язку з віднесенням до категорії злочинів положень про невиконання службових обов'язків, передбачених ст. 28 цього Закону."  
Відхилено   3. У зв'язку з прийняттям цього Закону визнати таким, що втратив чинність Закон УРСР "Про Президента Української РСР" (N1295-ХII) від 5 липня 1991 року ("Відомості Верховної Ради УРСР", 1991, N33, Ст.446).