Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" щодо організації навчально-виховного процесу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо організації навчально-виховного процесу)
 
   Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо організації навчально-виховного процесу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України «Про дошкільну освіту»:
 
   І. Внести до Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., .№ 49, ст. 259; із змінами внесеними Законом України від 3 липня 2012 року № 5029-VІ)такі зміни:
 
5. 1. У тексті Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259 із наступними змінами):
 
   Частини третю і четверту статті 4 викласти в
такій редакції:
 
6. 1.1. частину третя статті 4 викласти у такій редакції:
«3. Вік немовляти, ранній та дошкільний вік – базові етапи фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини».
 
   «3. Вік немовляти, ранній та дошкільний вік – базові етапи фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.
 
7. 1.2. частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:
«4. Вікова періодизація:
немовляти (до 1 року);
ранній вік (від 1 до 3 років);
дошкільний вік (від 3 до 6 (7) років):
- молодший дошкільний (від 3 до 4 років);
- середній дошкільний (від 4 до 5 років);
- старший дошкільний (від 5 до 6 (7) років)».
 
-1- Князевич Р.П.
1.2. Абзаци перший-п’ятий частини четвертої статті 4 викласти в такій редакції:
«немовляти (діти віком до 1 року);
молодший дошкільний (діти віком від 1 до 4 років) ;
середній дошкільний (діти віком від 4 до 5 років);
старший дошкільний (діти віком від 5 до 6 (7) років)».
 
Враховано частково   4. Вікові періоди розвитку дитини:
немовлята ( до 1 року);
ранній вік (від 1 до 3 років);
дошкільний вік:
молодший дошкільний вік ( від 3 до 4 років);
середній дошкільний вік (від 4 до 5 років);
старший дошкільний вік ( від 5 до 6 (7) років)».
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Пункт 1.2. викласти в такій редакції: ««4. До дітей старшого дошкільного віку належить вікова група дітей від 5 до 6 (7) років»;
Обґрунтування: Запропонована періодизації виглядає дещо штучною, оскільки юридичні наслідки такої вікової періодизації вони мають лише для дітей старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років), а дітей інших вікових категорій вони не стосуються.
 
Відхилено бґрунтування: комплектація груп у дитячих садках проводиться згідно вікової періодизації, викладеної у запропонованій редакції. Вікова періодизація складена згідно до вимог комплектації груп у дошкільних навчальних закладах, затверджених ст.. 14 ЗУ « Про дошкільну освіту» (2001 р) та «Санітарними правилами утримання та облаштування дитячих дошкільних закладів « (1985 р).   
8. 1.3. Статтю 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«можливість права вільного вибору батьками мови виховання дитини».
У зв’язку з тим абзаци сьомий – десятий вважати абзацами восьмим – одинадцятим;
 
-3- Ганущак Ю.І.
Абзац сьомий статті 6 після слова «дитини» доповнити словами «в окремих дошкільних навчальних закладах».
 
Відхилено бґрунтування: У чинному законодавстві визначення «окремі дошкільні навчальні заклади» відсутнє.  2. Статтю 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«можливість права вільного вибору батьками або особами, що їх замінюють, мови виховання дитини».
У зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим.
 
    -4- Кириленко В.А.
Статтю 6 Закону України «Про дошкільну освіту» залишити у діючій редакції.
 
Відхилено    
    -5- Заєць І.О.
Абзац сьомий статті 6 вилучити.
 
Відхилено    
    -6- Гуменюк О.І.
Абзац сьомий статті 6 виключити.
Обґрунтування: Право батьків обирати мову виховання своїх дітей є їхнім природним правом, тому воно не потребує спеціального закріплення законом.
 
Відхилено    
    -7- Яворівський В.О.
Абзац сьомий статті 6 вилучити.
Обґрунтування: Право батьків обирати мову виховання для своїх дітей є природнім, а тому не потребує спеціального закріплення у законодавстві. Також запропонований абзац по своїй суті не відповідає характеру статті 6 Закону України «Про дошкільну освіту».
 
Відхилено    
    -8- Князевич Р.П.
Пропоноване доповнення статті 6 після абзацу шостого вилучити.
 
Відхилено    
    -9- Кармазін Ю.А.
Пункт 1.3. законопроекту виключити, змінивши подальшу нумерацію пунктів частини.
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв’язку із тим, що вивчення української мови є необхідним для інтеграції дитини у українське суспільство і для того, щоб вона була повноцінним членом суспільства. А те, що батьки можуть вільно обирати, якою мовою їм послуговуватися для виховання їх дитини і так зрозуміло і законодавчого закріплення не потребує.
 
Відхилено    
    -10- Янковський М.А.
Речення друге підпункту 1.3. пункту першого частини І після слова «батьками» доповнити словами «або особами, що їх замінюють».
 
Враховано    
9. 1.4. текст стаття 10 викласти у такій редакції:
«1. Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови.
2. Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян можуть створюватись дошкільні навчальні заклади, в яких виховання дітей здійснюється їх національною або іншими мовами навчання.
3. У разі потреби в дошкільних навчальних закладах можуть створюватись окремі групи, в яких виховання здійснюється іншою мовою, ніж у закладах в цілому»;
 
-11- Карпук В.Г.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції: «Мова у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України»
 
Відхилено   Текст статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови.
2. Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади, в яких навчання дітей здійснюється їх національною або іншими мовами.
3. У разі потреби в дошкільних навчальних закладах можуть створюватися окремі групи, в яких навчання здійснюється іншою мовою, ніж у закладі в цілому».
 
    -12- Ганущак Ю.І.
Частину другу статті 10 доповнити реченням такого змісту: «Це право реалізується при умові, що кількість заяв батьків є не меншою нормативної кількості дітей дошкільного віку необхідної для відкриття дошкільного навчального закладу».
 
Відхилено    
    -13- Кириленко В.А.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції: «2. У місцях, де більшість населення становить певна національна меншина, освітні послуги в дошкільних навчальних закладах можуть надаватися мовою відповідної національної меншини поряд з державною українською мовою».
 
Відхилено    
    -14- Карпук В.Г.
Частину другу статті 10 виключити.
 
Відхилено    
    -15- Яворівський В.О.
Частину другу та третю статті 10 вилучити.
Обґрунтування: Згідно статті 10 Конституції України «держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя та всій території України», а також правові позиції Конституційного Суду України (№10-рп/99 від 14.12.1999 р.) у тій частині, що українська мова як державна застосовується у публічних сферах, насамперед, при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої і судової влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також у навчальному процесі в державних і комунальних навчальних закладах України. Проте у законопроекті питання функціонування державної мови у таких дошкільних навчальних закладах чомусь залишається поза межами законодавчого регулювання.
 
Відхилено    
    -16- Янковський М.А.
У абзаці другому підпункту 1.4. частини І слово «національною» замінити словом «регіональною» і далі за текстом; після слова «батьками» доповнити словами «або особами, що їх замінюють».
 
Відхилено    
    -17- Ганущак Ю.І.
Частину третю статті 10 виключити.
 
Відхилено    
    -18- Заєць І.О.
Текст статті 10 викласти в такій редакції: «1. Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови»
 
Відхилено    
    -19- Шаров І.Ф.
Текст статті 10 викласти в такій редакції: «1. Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови.
2. Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян в дошкільних навчальних закладах можуть створюватися групи, в яких виховання дітей буде здійснюватися мовами національних меншин».
(Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою приведення термінології законопроекту у відповідність із статтею 10 Конституції України).
 
Враховано редакційно    
    -20- Князевич Р.П.
Текст статті 10 викласти в такій редакції: «Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті
1. Мова (мови) у дошкільній освіті визначаються відповідно до Конституції України».
 
Відхилено    
    -21- Карпук В.Г.
Частину третю статті 10 виключити.
 
Відхилено    
    -22- Гуменюк О.І.
Частини другу і третю статті 10 виключити.
Обґрунтування: Зазначені частини майже дослівно повторюють положення частини 2 та 3 статті 26 Закону України «Про мови в Українській РСР». Отже, запропоновані норми вже передбачені діючим законодавством і тому немає потреби у їх дублювання іншим законом.
 
Відхилено    
    -23- Джоджик Я.І.
Текст статті 10 викласти в такій редакції: «1. Мова у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України та законодавства України про мови.
2. Мовою виховання в дошкільних навчальних закладах є виключно державна мова.
3. У разі потреби в дошкільних навчальних закладах можуть створюватися окремі групи, яв яких виховання здійснюється відповідними регіональними мовами або мовами меншин».
 
Відхилено    
    -24- Кармазін Ю.А.
У пункті 1.4. абзаци третій і четвертий об’єднати та викласти у такій редакції «2. Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян у культурних товариствах можуть створюватись факультативні групи, в яких виховання дітей здійснюється мовою національних меншин цього культурного товариства до дітей з тих сімей, які цього бажають і кількість яких вважається для цього достатньою. Навчання дитини українській мові є обов’язковим».
Обґрунтування; положення, яким пропонується доповнити законопроект є неприйнятною з огляду на вимоги статті 10 Конституції України та правові позиції Конституційного Суду України від 14.12.1999 р №10-рп/99). До того ж нова редакція частини другої та третьої статті 10 законопроекту майже дослівно повторює положення частин другої та третьої статті 26 Закону «Про мови в Українській РСР», що не узгоджується з вимогами законодавчої техніки, яка виключає повторення однакових за змістом положень у різних законах. При цьому необхідно також вказати на неповну відповідність термінології законопроекту Конституції України. Так, у статті 10 Основного Закону вживається термін «мови національних меншин України», тоді як у законопроекті – «національна мова».
 
Відхилено    
10. 1.5. частину третю статті 11 після слова «власності» доповнити словами «у тому числі корпоративний приватний дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній власності суб’єкта господарювання – юридичної особи»;
 
-25- Князевич Р.П.
Частину третю статті 11 викласти в такій редакції: «3. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку».
 
Відхилено бґрунтування; Досвід інших країн свідчить про позитивні наслідки роботи корпоративних дитячих садків  Частину третю статті 11 після слова «власності» доповнити словами «у тому числі корпоративний приватний дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній власності суб’єкта господарювання – юридичної особи».
 
    -26- Кармазін Ю.А.
Пункт 1.5. виключити, змінивши подальшу нумерацію пунктів частини.
Обґрунтування: доповнення щодо права надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти «корпоративними приватними дошкільними навчальними закладами», заснованими на «приватній власності суб’єкта господарювання – юридичної особи». Таке доповнення суперечить принципам отримання дітьми дошкільної освіти і має бути усунуте, як таке, що виводить систему дошкільної освіти з під державного контролю та нагляду.
 
Відхилено    
11. 1.6. частину третю після абзацу четвертого статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
«Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян у дошкільних навчальних закладах для організації ранньої корекційної роботи можуть створюватися інклюзивні групи»;
 
-27- Князевич Р.П.
Абзац п’ятий частини третьої статті 12 викласти в такій редакції: «Для забезпечення фізичного розвитку, а також психологічного та соціального становлення особистості дитини у дошкільних навчальних закладах для організації ранньої корекційної роботи можуть створюватися інклюзивні групи».
 
Враховано   5. Частину третю статті 12 доповнити абзацом п`ятим такого змісту:
«З метою забезпечення фізичного розвитку та психологічного і соціального становлення особистості дитини у дошкільних навчальних закладах для організації ранньої корекційної роботи можуть створюватися інклюзивні групи».
 
12. 1.7. частину другу статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту;
«у селах, селищах, де відсутні спеціально побудовані окремі приміщення, дошкільні навчальні заклади (групи) можуть відкриватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів з правом безоплатного користування приміщеннями, обладнанням або у пристосованих приміщеннях та за умови дотримання санітарного законодавства»;
 
-28- Шаров І.Ф.
Абзац другий частини другої статті 16 виключити.
Обґрунтування: відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту» створення, реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено бґрунтування: На практиці у селах, селищах, де відсутні спеціально побудовані окремі приміщення, дошкільні навчальні заклади (групи) відкриваються на базі загальноосвітніх навчальних закладів з правом безоплатного користування приміщеннями, обладнанням або у пристосованих приміщеннях та за умови дотримання санітарного законодавства  6. Частину другу статті 16 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Якщо у селах, селищах немає спеціально побудованих окремих приміщень, дошкільні навчальні заклади (групи) можуть створюватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів з правом безоплатного користування приміщеннями та обладнанням або у пристосованих приміщеннях, за умови дотримання санітарно-епідеміологічних норм».
 
    -29- Гуменюк О.І.
В абзаці другому частини другої статті 16 замінити слова «можуть відкриватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів» на слова «можуть створюватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів», а також замінити слова «у пристосованих приміщення та за умови дотримання санітарного законодавства» на слова «у пристосованих приміщеннях та за умови дотримання санітарно-епідеміологічних норм».
 
Враховано    
    -30- Яворівський В.О.
В абзаці другому частини другої статті 16, який додається, слова «санітарного законодавства» замінити на «санітарно-епідеміологічних норм».
Обґрунтування: Термін «санітарне законодавство» є некоректним. У зазначеному контексті вбачається доцільним вживання словосполучення «дотримання санітарно-епідеміологічних норм», які встановлюються відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
 
Враховано    
    -31- Яворівський В.О.
В абзаці другому частини другої статті 16, який додається, слова «відкриватися» замінити на «створюватися».
Обґрунтування: у Закону України «Про дошкільну освіту» використовується термінологія «створення, реорганізацію та ліквідацію», тому щоб узгодити термінологію, пропоную замінити слово.
 
Враховано    
    -32- Джоджик Я.І.
В абзаці другому частини другої статті 16 слово «відкриватися» замінити словом «створюватися».
 
Враховано    
    -33- Князевич Р.П.
Абзац другий частини другої статті 16 викласти в такій редакції: «У населених пунктах де відсутня необхідна кількість спеціально збудованих окремих приміщень дошкільних навчальних закладів, державні і комунальні навчальні заклади (чи окремі групи) можуть створюватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів з правом безоплатного користування приміщеннями, обладнанням або у пристосованих приміщеннях та за умови дотримання законодавства».
 
Враховано редакційно    
    -34- Кармазін Ю.А.
Слово «відкриватися» замінити на слово «створюватися» і далі за текстом; слово «санітарного законодавства» замінити на слова «дотримання санітарно –епідеміологічних норм».
 
Враховано    
    -35- Янковський М.А.
Пункт 1.7. викласти у такій редакції: «у селах, селищах, де відсутні спеціально збудовані окремі приміщення, дошкільні навчальні заклади (групи) можуть створюватись на базі загальноосвітніх навчальних закладів з правом безплатного користування матеріально-технічною базою або у пристосованих приміщеннях за умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням із відповідним органом виконавчої #102082
 
Враховано редакційно    
13. 1.8. абзац шостий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
«розробляє та затверджує Базовий компонент дошкільної освіти»;
 
-36- Князевич Р.П.
Пропоновані зміни щодо викладення абзацу шостого частини першої статті 19 у новій редакції вилучити.
 
Відхилено   7. У статті 19:
1) у частині першій:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«розробляє та затверджує Базовий компонент дошкільної освіти»;
 
14. 1.9. частину першу після абзацу восьмого статті 19 викласти в такій редакції:
«формує державне замовлення на розробку та придбання програмно-методичного забезпечення, посібників та дитячої літератури, засобів навчально-розвивальної та корекційно-реабілітаційної роботи, а також контролює їхнє надходження до навчальних закладів системи дошкільної освіти»;
 
-37- Князевич Р.П.
Абзац дев’ятий частини першої статті 19 викласти в такій редакції: «розробляє програмно-методичне забезпечення навчально-розвивальної та корекційно-реабілітаційної роботи, а також контролює його впровадження в навчальних закладах системи дошкільної освіти»
 
Відхилено бґрунтування: Редакція даної статті викладена з урахуванням чинного Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.  після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«формує державне замовлення на розроблення та придбання програмно-методичного забезпечення, посібників та дитячої літератури, засобів навчально-розвивальної та корекційно-реабілітаційної роботи, а також контролює їх надходження до навчальних закладів системи дошкільної освіти».
У зв`язку з цим абзаци дев`ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п’ятнадцятим;
 
15. 1.10. абзац третій частини другої статті 19 викласти в такій редакції:
«ведуть облік дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади»;
 
-38- Шаров І.Ф.
Абзац третій частини другої статті 19 виключити.
Обґрунтування: відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту» з метою прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управляння яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції ведуть облік дітей дошкільного віку.
 
Відхилено бґрунтування: Облік дітей належить до повноважень статистичних управлінь. Вихователі працюють з педагогічним навантаженням 30 годин на тиждень, безпосередньо з дітьми. Прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів проводиться з урахування статистичних даних (по Україні – Держстат, форма №85-К і друкується у «Статистичний бюлетені. «Дошкільна освіта».  2) абзац третій частини другої викласти в такій редакції:
«здійснюють координацію та організаційно-методичні заходи щодо обліку дітей дошкільного віку з метою прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти».
 
    -39- Гуменюк О.І.
Абзац третій частини другої статті 19 виключити.
Обґрунтування: запропоновані зміни до частини другої статті 19 можна розуміти, як проведення вищевказаними органами виконавчої влади щоденного обліку відвідування дітей у дошкільних навчальних закладах, а не здійснення заходів щодо обліку дітей дошкільного віку з метою прогнозування розвитку мережі дошкільних навчальних закладів.
 
Відхилено бґрунтування: Інформація про дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, допоможе управлінням статистики проводити облік дітей, що охоплено дошкільною освітою   
    -40- Яворівський В.О.
Абзац третій частини другої статті 19 залишити у чинній редакції: «ведуть облік дітей дошкільного віку».
Обґрунтування: доповнення частини другої статті 19 Закону, яким передбачається, що органи державної виконавчої влади та підпорядковані їм органи управління освітою «ведуть облік дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади».. У такий спосіб викладене положення можна тлумачити, як проведення щоденного контролю за безпосереднім відвідуванням дітей у дошкільних навчальних закладах, а не здійснення ними координації та організаційно-методичних заходів щодо обліку дітей дошкільного віку, з метою прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів тощо.
 
Відхилено    
    -41- Князевич Р.П.
Абзац третій частини другої статті 19 викласти в такій редакції: «ведуть облік дітей дошкільного віку, в тому числі окремо тих, які відвідують дошкільні навчальні заклади».
 
Враховано редакційно    
    -42- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 1.10. викласти у такій редакції: «здійснюють координацію та організаційно-методичні заходи щодо обліку дітей дошкільного віку, з метою прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти».
Обґрунтування: положення законопроекту «ведуть облік дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад не є зрозумілим, адже у такий спосіб викладене положення можна тлумачити, як проведення відповідними органами щоденного контролю за безпосереднім відвідуванням дітей у дошкільних навчальних закладах, а не здійснення ними координації та організаційно-методичних заходів щодо обліку дітей дошкільного віку, з метою прогнозування мережі тощо.
 
Враховано    
16. 1.11. частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
«Дошкільна освіта здійснюється у межах Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками затвердженими центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки»;
 
-43- Князевич Р.П.
Частину другу статті 23 викласти в такій редакції: «2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, розробленими та затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки».
 
Відхилено бґрунтування: Для кожного ступеня освіти встановлюються стандарти. У дошкільної освіти Базовий компонент – єдиний стандарт, відповідно до якого мають складатись програми розвитку дітей відповідно до типу закладу.  8. Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
«2. Дошкільна освіта здійснюється у межах Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти».
 
17. 1.12. частину другу статті 34 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У дошкільних навчальних закладах, незалежно від кількості груп і дітей в них обов’язково забезпечується медичне обслуговування дітей»;
 
-44- Шаров І.Ф.
Абзац другий частини другої статті 34 виключити.
Обґрунтування: відповідно до частини другої статті 34 Закону України «Про дошкільну освіту» у дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено   9. Частину другу статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У дошкільних навчальних закладах незалежно від кількості груп і дітей у них діти обов’язково забезпечуються медичним обслуговуванням шляхом запровадження в дошкільних навчальних закладах штатних медичних працівників».
 
    -45- Князевич Р.П.
Абзац другий частини другої статті 34 викласти в такій редакції: «У дошкільних навчальних закладах обов’язково забезпечується медичне обслуговування дітей».
 
Враховано редакційно    
    -46- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому пункту 1.12. після слів «обслуговування дітей» доповнити словами «шляхом запровадження в дошкільних навчальних закладах штатних медичних працівників».
Обґрунтування: пропозиція сформульована нечітко і є декларативною. Вона не має механізмів і напрямі виконання, оскільки із неї незрозуміло, в який спосіб вона має здійснюватися: шляхом запровадження штатних медичних працівників чи позаштатно.
 
Враховано    
18. 1.13. абзац другий частини п’ятої статті 35 викласти в такій редакції:
«Від оплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму, а також батьки або особи, які їх замінюють, діти яких досягли старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років».
 
-47- Шаров І.Ф.
Абзац другий частини п’ятої статті 35 виключити.
Обґрунтування: відповідно до частини шостої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено   10. Абзац другий частини п’ятої статті 35 викласти в такій редакції:
«Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму, а також батьки або особи, які їх замінюють, діти яких досягли старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років)».
 
    -48- Князевич Р.П.
В абзаці другому частини п’ятої статті 35 слова «від 5 до 6 (7) років» вилучити.
 
Відхилено    
19. 1.14. У тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки», «Академія педагогічних наук» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки», «Національна академія педагогічних наук України» у відповідних відмінках.
 
-49- Князевич Р.П.
Викладені пропозиції в п.1.14 законопроекту щодо заміни у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки», «Академія педагогічних наук» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки», «Національна академія педагогічних наук України» у відповідних відмінках викласти в п.1.1 законопроекту перед змінами до окремих статей Закону.
 
Враховано   11. У тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки», «Академія педагогічних наук» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти», «Національна академія педагогічних наук України» у відповідному відмінку.
 
20. 2. Прикінцеві положення
 
-50- Кармазін Ю.А.
Частину другу «Прикінцеві положення» вважати розділом ІІ законопроекту.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
21. 2.1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а зміни до частини п’ятої статті 35 починаючи з 01.01.2013 року.
 
-51- Князевич Р.П.
Пункт 2.1. Прикінцевих положень викласти в такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з 01.01.2013 року».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 10 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
    -52- Кармазін Ю.А.
Частину першу Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а зміни до частини п’ятої статті 35 набирають чинності з 01.01.2013 року».
 
Враховано    
22. 2.2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийняття ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-53- Кармазін Ю.А.
Частину другу Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.