Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про електроенергетику'' (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії)
 
   Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №1, ст. 1; 2000 р., №38, ст. 319, ст. 321; 2003 р., №52, ст. 378; 2004 р., №15, ст. 210; 2005 р., №7-8, ст. 162, №10, ст. 190, №№17-19, ст. 267, №20, ст. 278, №28, ст. 373; 2006 р., №№9-11, ст. 96, №49, ст. 486; 2007 р., №7-8, ст. 66, №33, ст. 440; 2008 р., №№5-8, ст. 78) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. У статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
6. 1) Абзац 34 викласти у такій редакції:
 
   1) абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:
 
7. «"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики (їх пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями)»;
 
-1- Глущенко І.М.
В абзаці другому пункту 1) статті 1 розділу І проекту Закону слова « (їх пускових комплексах)» замінити словами « (в тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах)».
 
Враховано   «"зелений" тариф – спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)»;
 
8. 2) Після абзацу 34 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   2) після абзацу тридцять четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
9. «мікро гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 кВт;
 
   «мікрогідроелектростанція – електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 кВт;
 
10. міні гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше ніж 200 кВт, але не перевищує 1 МВт»;
 
   мінігідроелектростанція – електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 200 кВт, але не перевищує 1 МВт».
 
11. У зв'язку з цим абзац 35 вважати абзацом 38 та викласти його у такій редакції:
 
   У зв'язку з цим абзаци тридцять п’ятий – сорок п’ятий вважати абзацами тридцять сьомим – сорок сьомим;
 
12. «мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше ніж 1 МВт, але не перевищує 10 МВт»;
 
   3) абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:
«мала гідроелектростанція – електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт»;
 
13. 3) Після абзацу 38 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   4) після абзацу тридцять сьомого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
14. «вітрова електроустановка - електрична установка, яка перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію;
 
   «вітрова електроустановка – електрична установка, що перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію;
 
15. вітрова електростанція - група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і складають єдиний комплекс, призначений виробляти електроенергію, перетворюючи кінетичну енергію вітру в електричну;
 
   вітрова електростанція – група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в електричну енергію;
 
16. пусковий комплекс електростанції - група електричних установок або окрема установка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і складають єдиний комплекс, призначений виробляти електроенергію, який відповідно до проектної документації на будівництво складає визначену частину (чергу) об’єкту електроенергетики»;
 
-2- Глущенко І.М.
Абзац четвертий пункту 3) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«черга будівництва електричної станції – група електричних установок або окрема установка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і складають єдиний комплекс, призначений виробляти електроенергію, який відповідно до проектної документації на будівництво складає визначену частину об’єкту електроенергетики. Черга будівництва електричної станції може складатися з пускових комплексів».
 
Враховано   черга будівництва електричної станції – група електричних установок або окрема установка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергії, що відповідно до проектної документації на будівництво є визначеною частиною об’єкта електроенергетики. Черга будівництва електричної станції може складатися з пускових комплексів;
гарантія походження електричної енергії – документ, виданий органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії вироблена з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії –лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)».
У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий – сорок сьомий вважати відповідно абзацами сорок другим – п’ятдесят першим.
 
    -3- Глущенко І.М.
Пункт 3 статті 1 розділу І проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«Гарантія походження електричної енергії – документ, виданий органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії була вироблена з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями)».
 
Враховано    
    -4- Романюк М.П.
Мармазов Є.В.
Льовочкіна Ю.В.
Мартиненко М.В.
Пункт 3 статті 1 розділу І проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«турбодетандерна електростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання енергії скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів (перетворення кінетичної енергії потоку газу високого тиску в електричну енергію)».
 
Відхилено    
17. 2. У абзаці п’ятнадцятому статті 5 та абзаці дванадцятому частини першої статті 12 слова «малі гідроелектростанції» у всіх відмінках замінити словами «мікро, міні та малі гідроелектростанції» у відповідних відмінках.
 
-5- Романюк М.П.
Мармазов Є.В.
Льовочкіна Ю.В.
Мартиненко М.В.
Статтю 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2. У абзаці п’ятнадцятому статті 5, абзаці дванадцятому частини першої статті 12 та частині восьмій статті 15 слова «малі гідроелектростанції» у всіх відмінках замінити словами «мікро, міні та малі гідроелектростанції» у відповідних відмінках».
 
Враховано   2. В абзаці п’ятнадцятому статті 5, абзаці дванадцятому частини першої статті 12 та в абзаці шостому частини восьмої статті 15 слова «малі гідроелектростанції» в усіх відмінках замінити словами «мікро-, міні- та малі гідроелектростанції» у відповідному відмінку.
 
18. 3. Частини першу-другу статті 15 замінити новими частинами такого змісту:
«Купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, (крім випадів передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здійснюються на оптовому ринку електричної енергії України. Функціонування інших оптових ринків електричної енергії в Україні забороняється.
Електрична енергія, вироблена на теплоелектроцентралях, які входять до складу енергопостачальників, реалізується ними самостійно для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності.
Оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний купувати за "зеленим" тарифом всю електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску, і не продану за прямими договорами або за договорами з енергопостачальниками.
Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 16 КВт, придбавається в обсягах, що перевищує споживання електроенергії такими домогосподарствами, за «зеленим» тарифом енергопостачальниками для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності. Виробництво такої електроенергії може здійснюватись без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».
У зв’язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами п’ятою -десятою.
 
-6- Кармазін Ю.А.
У другому реченні абзацу п’ятого частини третьої слова «без відповідної ліцензії» замінити словами: «як без ліцензії, так і за наявності відповідної ліцензії».
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку із тим, що законопроектом пропонується визначити, що виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 16 КВт, може здійснюватися без відповідної ліцензії. За змістом запропонованої автором норми можна зробити висновок, що виробництво електроенергії на таких об’єктах може здійснюватися як без ліцензії, так і за наявності ліцензії. Водночас такі випадки у законопроекті чітко не визначені, що ускладнюватиме застосування зазначеної норми на практиці, а також може мати негативні наслідки для відповідних суб’єктів з точки зору можливості здійснення щодо них певних дій з боку відповідних органів.
 
Відхилено Вимога щодо наявності відповідної ліцензії на виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств значним чином знизить активність власників домогосподарств здійснювати таку діяльність і таким чином забезпечувати власні потреби з електрозабезпечення. Спрощення процедури здійснення діяльності з виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств в значній мірі відповідає європейській практиці та позитивно впливає на енергозабезпечення дотаційної категорії споживачів електричної енергії – власників приватних домогосподарств.  3. Частини першу – третю статті 15 замінити шістьма частинами такого змісту:
«Купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких перевищують граничні показники (крім випадків, передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здійснюються на оптовому ринку електричної енергії України. Функціонування інших оптових ринків електричної енергії в Україні забороняється.
Електрична енергія, вироблена на теплоелектроцентралях, що входять до складу енергопостачальників, може бути реалізована ними самостійно для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності.
Електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), може бути реалізована на оптовому ринку електричної енергії України за договорами зі споживачами або за договорами з енергопостачальниками.
Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, всю електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску. Енергопостачальники зобов’язані купувати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії, у випадках, обсягах та за цінами, визначеними цієї статтею.
Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 КВт, придбавається енерогопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Для підтвердження походження електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, суб’єкту господарської діяльності – виробнику електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на його запит орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає гарантію походження електричної енергії. Порядок видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлюється Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим частини четверту – восьму вважати відповідно частинами сьомою – одинадцятою.
 
    -7- Глущенко І.М.
Статтю 3 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«3. Частини першу-третю статті 15 замінити новими частинами такого змісту:
«Купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, (крім випадів передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здійснюються на оптовому ринку електричної енергії України. Функціонування інших оптових ринків електричної енергії в Україні забороняється.
Електрична енергія, вироблена на теплоелектроцентралях, які входять до складу енергопостачальників, може реалізовуватися ними самостійно для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності.
Електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) може бути реалізована на оптовому ринку електричної енергії України, за договорами зі споживачами або за договорами з енергопостачальниками.
Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, всю електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) за «зеленим» тарифом незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску. Енергопостачальники зобов’язані купувати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії у випадках, обсягах та за цінами визначеними цієї статтею.
Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 КВт, придбавається енерогопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території здійснення ліцензійної діяльності, за «зеленим» тарифом в обсягах, що перевищують місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Виробництво такої електроенергії приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Для підтвердження походження виробленої електричної енергії з альтернативних джерел енергії суб’єкту господарської діяльності - виробнику електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) за його запитом органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, видається Гарантія походження електричної енергії. Порядок видачі, використання та припинення дії Гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями), встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
У зв’язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами сьомою-одинадцятою.»
 
Враховано    
19. 4. Статтю 17-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 17-1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії
"Зелений" тариф затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики (або їх окремих пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями).
Величина "зеленого" тарифу встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики, а у разі якщо проектом будівництва об’єкту електроенергетики передбачається введення його в експлуатацію пусковими комплексами - то величина "зеленого" тарифу встановлюється для суб'єкта господарювання за кожним пусковим комплексом, введеним в експлуатацію.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. У цьому Законі біомасою є не викопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (продукти або відходи лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості), а також складова промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу. У цьому Законі біогазом є газ, що утворюється в результаті водневого або метанового бродіння біомаси.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з побутових відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з побутових відходів.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які експлуатують мікро, міні або малі гідроелектростанції, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої відповідно мікро, міні або малими гідроелектростанціями.
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів, введених в експлуатацію
до 01.01.2013з 01.01.2013
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, де величина встановленої потужності кожної електроустановки не перевищує 600 КВт1,21,2
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, де величина встановленої потужності кожної електроустановки більша за 600 КВт, але не перевищує 2000 КВт1,41,4
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, де величина встановленої потужності кожної електроустановки перевищує 2000 КВт2,12,1
для електроенергії, виробленої з біомаси 2,32,3
для електроенергії, виробленої з біогазу рослинного та/або тваринного походження-2,7
для електроенергії, виробленої з побутових відходів-3,0
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики4,83,5
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт4,63,6
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 КВт4,43,7
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 16 КВт.-4,0
для електроенергії, виробленої мікро гідроелектростанціями1,22,0
для електроенергії, виробленої міні гідроелектростанціями1,21,6
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями1,21,2
Коефіцієнт "зеленого" тарифу електроенергії, виробленої об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію (або суттєво модернізованими) після 2014, 2019 та 2024 років, зменшується відповідно на десять, двадцять та тридцять відсотків від його базової величини, визначеної частиною дев’ятою цієї статті. У цьому Законі суттєво модернізованими об'єктами електроенергетики, що виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел енергії, вважаються об'єкти, вартість модернізації енергетичного обладнання яких становить понад п'ятдесят відсотків початкової вартості такого обладнання.
Для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється до 1 січня 2030 року.
Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування у євро величини "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.
Величина "зеленого" тарифу не може бути меншою за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.
Застосування «зеленого» тарифу у розмірі, встановленому частиною дев’ятою цієї статті, для електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на об'єктах електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, здійснюється за умови дотримання розміру місцевої складової, визначеного цим Законом.
Застосування «зеленого» тарифу у розмірі, встановленому частиною дев’ятою цієї статті, для електроенергії, виробленої з побутових відходів, здійснюється за умови дотримання встановлених для такої діяльності граничних значень викидів забруднюючих речовин.
Держава гарантує, що для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики та їх пускових комплексів, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії. У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.
Держава гарантує законодавче закріплення на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимоги щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом.
Роздрібна ціна на електричну енергію, що використовується суб'єктами господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані у встановленому законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також матеріалів, сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу напруги, встановленого станом на 1 січня 2009 року».
 
-8- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Литвин Ю.О.
Степаненко А.А.
Абзац 6 статті 4 розділу І проекту Закону викласти у редакції:
«Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси (не викопної біологічно відновлюваної речовини органічного походження, що зазнає біологічного розкладу) у вигляді продуктів, залишків та відходів сільського господарства (рослинництва і тваринництва), харчової промисловості, лісового господарства і технологічно пов’язаних з ним галузей промисловості, що можуть бути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси».
 
Відхилено ропозиція необґрунтована  4. Статтю 17-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 17-1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії
"Зелений" тариф встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за умови виконання вимог щодо місцевої складової, передбачених цим Законом.
"Зелений" тариф встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики (або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу).
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. У цьому Законі біомасою є невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження у вигляді відходів лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості, що зазнає біологічного розкладу, а також складова промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу. У цьому Законі біогазом є газ, що утворюється з біомаси.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.
"Зелений" тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання для приватних домогосподарств.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які експлуатують мікро-, міні- або малі гідроелектростанції, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої відповідно мікро-, міні- або малими гідроелектростанціями.
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів, введених в експлуатацію
по 31.03.2013 включноз 01.04.2013 по
31.12.2014з 01.01.2015 по
31.12.2019 з 01.01.2020 по
31.12.2024з 01.01.2025 по
31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 КВт1,20----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 КВт, але не перевищує 2 000 КВт1,40----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2 000 КВт2,10----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю не більше 600 КВт-1,201,080,960,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 КВт, але не більше 2000 КВт-1,401,261,120,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 КВт та більше-2,101,891,681,47
для електроенергії, виробленої з біомаси 2,302,302,071,841,61
для електроенергії, виробленої з біогазу -2,302,071,841,61
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики4,803,503,152,802,45
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та спору, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт4,603,603,242,882,52
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 КВт4,403,703,332,962,59
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 10 КВт-3,703,332,962,59
для електроенергії, виробленої мікро гідроелектростанціями1,202,001,801,601,40
для електроенергії, виробленої міні гідроелектростанціями1,201,601,441,281,12
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями1,201,201,080,960,84
У разі якщо на об’єкті електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), відповідно до цієї статті мають застосовуватися різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, на такому об’єкті має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу.
Для суб'єктів господарювання та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється до 1 січня 2030 року.
Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування у євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.
"Зелений" тариф не може бути менший за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.
"Зелений" тариф для електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на об'єктах електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, встановлюється за умови дотримання розміру місцевої складової, визначеного цим Законом. Вимога щодо дотримання розміру місцевої складової не поширюється на генеруючі установки приватних домогосподарств, а також на мікро-, міні- та малі гідроелектростанції.
Держава гарантує, що для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії. У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.
Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом.
Роздрібна ціна на електричну енергію, що використовується суб'єктами господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані у встановленому законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також матеріалів, сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на строк виконання відповідного інноваційного проекту на рівні роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу напруги, встановленого станом на 1 січня року, в якому здійснено реєстрацію інноваційного проекту».
 
    -9- Кінах А.К.
Абзац 7 статті 4 розділу І проекту Закону викласти у редакції:
«Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з штучного газового палива, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з штучного газового палива. У цьому Законі штучним газовим паливом (біогаз, генераторний газ, піролізний газ та ін.) є гази, що утворюється з біомаси в будь-який прийнятний спосіб її перетворення, зокрема, бродіння, газифікація, піроліз та ін.»
 
Відхилено ропозиція необґрунтована   
    -10- Кінах А.К.
Абзац 8 статті 4 розділу І проекту Закону викласти у редакції:
«Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію без використання природного газу з побутових відходів та/або шламу від очищення вод стічних комунальних (міських), встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої внаслідок перероблення побутових відходів та/або шламу від очищення вод стічних комунальних (міських)».
 
Відхилено ропозиція необґрунтована   
    -11- Кінах А.К.
У абзаці 11 статті 4 розділу І проекту Закону таблицю коефіцієнтів «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, викласти у редакції:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів, введених в експлуатацію
до 01.01.2013з 01.01.2013
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, де величина встановленої потужності кожної електроустановки не перевищує 600 КВт1,21,2
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, де величина встановленої потужності кожної електроустановки більша за 600 КВт, але не перевищує 2000 КВт1,41,4
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, де величина встановленої потужності кожної електроустановки перевищує 2000 КВт2,12,1
для електроенергії, виробленої з біомаси 2,32,3
для електроенергії, виробленої з штучного газового палива рослинного та/або тваринного походження-2,7
для електроенергії, виробленої без використання природного газу з побутових відходів та/або шламу від очищення вод стічних комунальних (міських)-3,0
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики4,83,5
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт4,63,6
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 КВт4,43,7
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 16 КВт.-4,0
для електроенергії, виробленої мікро гідроелектростанціями1,22,0
для електроенергії, виробленої міні гідроелектростанціями1,21,6
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями1,21,2
 
Відхилено ропозиція необґрунтована   
    -12- Глущенко І.М.
Статтю 4 розділу І проекту Закону викласти у редакції:
«4.Статтю 17-1 викласти у такій редакції:
Стаття 17-1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії
"Зелений" тариф встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики (у тому числі чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями), за умови виконання вимог щодо місцевої складової, передбачених цим Законом.
"Зелений" тариф встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики (або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу).
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств встановлюється єдиним.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. У цьому Законі біомасою є невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (продукти або відходи лісового та сільського господарства (рослинництва) і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості), а також складова промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу. У цьому Законі біогазом є газ, що утворюється з біомаси.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.
"Зелений" тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання для приватних домогосподарств.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які експлуатують мікро, міні або малі гідроелектростанції, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої відповідно мікро, міні або малими гідроелектростанціями.
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів, введених в експлуатацію
по 31.12.2012 включнопісля 31.12.2012
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 КВт1,2-
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 КВт, але не перевищує 2 000 КВт1,4-
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2 000 КВт2,1-
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціям, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю не більше 600 КВт1,2
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціям, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 КВт, але не більше 2000 КВт-1,4
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціям, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 КВт та більше-2,1
для електроенергії, виробленої з біомаси 2,32,3
для електроенергії, виробленої з біогазу -2,3
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики4,83,5
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт4,63,6
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 КВт4,43,7
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 10 КВт.-3,7
для електроенергії, виробленої мікро гідроелектростанціями0,81,5
для електроенергії, виробленої міні гідроелектростанціями0,81,1
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями0,80,8
Коефіцієнти "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію після 2014, 2019 та 2024 років, зменшуються відповідно на десять, двадцять та тридцять відсотків від їх базових величин, передбачених частиною десятою цієї статті для об’єктів, введених в експлуатацію після 31.12.2012.
У разі, якщо на об’єкті електроенергетики (його чергах (пускових комплексах), що використовує альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) згідно з нормами цієї статті мають застосовуватись різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, такий об’єкт має бути обладнаний окремим комерційним обліком по кожній черзі (пусковому комплексу) та/або установці, для яких застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу.
Для суб'єктів господарювання та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється до 1 січня 2030 року.
Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування у євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.
"Зелений" тариф не може бути меншим за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.
"Зелений" тариф для електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на об'єктах електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, встановлюється за умови дотримання розміру місцевої складової, визначеного цим Законом. Вимога щодо дотримання розміру місцевої складової не розповсюджується на генеруючі установки приватних домогосподарств.
Держава гарантує, що для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики (їх черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії. У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.
Держава гарантує законодавче закріплення на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимоги щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики (чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом.
Роздрібна ціна на електричну енергію, що використовується суб'єктами господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані у встановленому законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також матеріалів, сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на строк виконання відповідного інноваційного проекту на рівні роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу напруги, встановленого станом на 1 січня року в якому здійснено реєстрацію інноваційного проекту».
 
Враховано редакційно    
    -13- Корж П.П.
Виключити абзац сьомий статті 4 розділу І такого змісту:
«Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу. У цьому Законі біогазом є газ, що утворюється в результаті водневого або метанового бродіння біомаси».
 
Відхилено    
    -14- Корж П.П.
У таблиці коефіцієнтів "зеленого" тарифу передбаченої абзацом одинадцятим статті 4 розділу І виключити рядок:
для електроенергії, виробленої з біогазу рослинного та/або тваринного походження-2,7
 
Відхилено    
    -15- Романюк М.П.
Мармазов Є.В.
Льовочкіна Ю.В.
Мартиненко М.В.
Статтю 4 розділу І проекту Закону викласти у редакції:
«4.Статтю 17-1 викласти у такій редакції:
Стаття 17-1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії
"Зелений" тариф встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики (у тому числі чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями), за умови виконання вимог щодо місцевої складової, передбачених цим Законом.
"Зелений" тариф встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики (або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу).
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств встановлюється єдиним.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. У цьому Законі біомасою є невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (продукти або відходи лісового та сільського господарства (рослинництва) і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості), а також складова промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу. У цьому Законі біогазом є газ, що утворюється з біомаси.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з побутових відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з побутових відходів.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.
"Зелений" тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання для приватних домогосподарств.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які експлуатують мікро, міні або малі гідроелектростанції, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої відповідно мікро, міні або малими гідроелектростанціями.
"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів (перетворення кінетичної енергії потоку газу високого тиску), встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії скидного енергетичного потенціалу.
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів, введених в експлуатацію
по 31.12.2012 включноз 01.01.2013 по
31.12.2014з 01.01.2015 по
31.12.2019 з 01.01.2020 по
31.12.2024з 01.01.2025 по
31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 КВт1,20----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 КВт, але не перевищує 2 000 КВт1,40----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2 000 КВт2,10----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціям, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю не більше 600 КВт-1,201,080,960,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціям, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 КВт, але не більше 2000 КВт-1,401,261,120,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціям, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 КВт та більше-2,101,891,681,47
для електроенергії, виробленої з біомаси 2,302,302,071,841,61
для електроенергії, виробленої з біогазу -2,702,432,161,89
для електроенергії, виробленої з побутових відходів об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 10000 КВт, але не перевищує 30000КВт2,702,432,161,89
для електроенергії, виробленої з побутових відходів об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 30000КВт-3,002,702,402,10
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики4,803,503,152,802,45
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт4,603,603,242,882,52
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 КВт4,403,703,332,962,59
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 10 КВт.-3,703,332,962,59
для електроенергії, виробленої мікро гідроелектростанціями1,202,001,801,601,40
для електроенергії, виробленої міні гідроелектростанціями1,201,601,441,281,12
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями1,201,201,080,960,84
для електроенергії, виробленої з енергії скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів (перетворення кінетичної енергії потоку газу високого тиску)3,103,102,792,482,17
У разі, якщо на об’єкті електроенергетики (його чергах (пускових комплексах), що використовує альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) згідно з нормами цієї статті мають застосовуватись різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, такий об’єкт має бути обладнаний окремим комерційним обліком по кожній черзі (пусковому комплексу) та/або установці, для яких застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу.
Для суб'єктів господарювання та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється на термін 20 років на кожний об’єкт окремо. Після закінчення зазначеного терміну "зелений" тариф повторно на один і той самий об’єкт не встановлюється.
Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування у євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.
"Зелений" тариф не може бути менший за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.
"Зелений" тариф для електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на об'єктах електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, встановлюється за умови дотримання розміру місцевої складової, визначеного цим Законом. Вимога щодо дотримання розміру місцевої складової не розповсюджується на генеруючі установки приватних домогосподарств.
"Зелений" тариф для електроенергії, виробленої з побутових відходів на об'єктах електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, встановлюється за умови дотримання граничних значень викидів забруднюючих речовин для такої діяльності.
Держава гарантує, що для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики (їх черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії. У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.
Держава гарантує законодавче закріплення на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимоги щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики (чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом.
Роздрібна ціна на електричну енергію, що використовується суб'єктами господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані у встановленому законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також матеріалів, сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на строк виконання відповідного інноваційного проекту на рівні роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу напруги, встановленого станом на 1 січня року в якому здійснено реєстрацію інноваційного проекту.
 
Враховано частково    
    -16- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац тринадцятий статті 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється на термін 20 років на кожний об’єкт окремо. Після закінчення зазначеного терміну «зелений» тариф повторно на один і той самий об’єкт не встановлюється».
 
Відхилено    
20. 5. Доповнити Закон новою статтею 17-2, такого змісту:
«Стаття 17-2. Місцева складова при створенні об’єкту електроенергетики
Для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, «зелений» тариф у розмірі, передбаченому частиною сьомою статті 17-1 цього Закону застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової.
Місцевою складовою у розумінні цього Закону є частка комплектуючих, сировини, робіт та послуг українського походження, використаних при створенні об’єкту електроенергетики.
Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики та їх пускових комплексів, які виробляють електроенергію з енергії вітру та енергії сонячного випромінювання та введені в експлуатацію після 1 січня 2013 року, встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків, а після 1 січня 2014 року - на рівні не менш як 50 відсотків.
Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики та їх пускових комплексів, які виробляють електроенергію з біомаси, біогазу та для гідроелектростанцій, які введені в експлуатацію після 1 січня 2015 року, встановлюється на рівні не менш як 50 відсотків.
Для цілей цієї статті підтвердженням початку будівництва об'єкта електроенергетики, що планують здійснювати виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, є виданий уповноваженим органом дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована відповідно до чинного законодавства декларація про початок виконання будівельних робіт відповідного об'єкта; підтвердженням введення об'єкта електроенергетики (пускового комплексу), що планує здійснювати виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, в експлуатацію є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації або зареєстрована відповідно до чинного законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.
Порядок підтвердження розміру місцевої складової в об'єкті електроенергетики затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».
 
-17- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій виключити абзац третій, а саме:
«Для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, «зелений» тариф у розмірі, передбаченому частиною сьомою статті 17-1 цього Закону застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової».
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку із тим, що частина 1 ст. 17-2, якою пропонується доповнити Закон і згідно з якою «для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, «зелений» тариф у розмірі, передбаченому частиною сьомою статті 17-1 цього Закону застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової», дублює ч. 14 нової редакції ст. 17-1 Закону, згідно з якою «застосування «зеленого» тарифу у розмірі, встановленому частиною дев’ятою цієї статті, для електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на об'єктах електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, здійснюється за умови дотримання розміру місцевої складової, визначеного цим Законом».
 
Відхилено   5. Доповнити статтею 17-3 такого змісту:
«Стаття 17-3. Місцева складова при створенні об’єкта електроенергетики
Для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів) та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, «зелений» тариф застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової. У разі недотримання вимог щодо розміру місцевої складової тариф на електроенергію для таких об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), встановлюється на рівні оптової ринкової ціни електричної енергії без врахування дотаційних сертифікатів, що фактично склався за попередній розрахунковий період.
Місцевою складовою для цілей цього Закону є частка визначених цим Законом складових об’єкта електроенергетики (елементів місцевої складової) українського походження, використаних при створенні об’єкта електроенергетики.
Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання та біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2013 року, встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків, а для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання та біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2014 року, встановлюється на рівні не менш як 50 відсотків.
Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з біогазу, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 січня 2014 року, встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків, а для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з біогазу, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 січня 2015 року, встановлюється на рівні не менш як 50 відсотків.
Підтвердженням початку будівництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, є виданий уповноваженим органом дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про початок виконання будівельних робіт відповідного об'єкта. Підтвердженням введення в експлуатацію об'єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.
Порядок визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів), затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Відповідність розміру місцевої складової вимогам, встановленим цим Законом, визначається на підставі поданого суб’єктом господарювання розрахунку та підтверджуючих документів національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з урахуванням таких фіксованих часток:
а) для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з енергії вітру:
Елементи місцевої складовоїОперації, що повинні бути здійснені на території УкраїниФіксована частка, %
Лопаті виробництво15
Башта виробництво 15
Гондола зборка 30
Головна рама виробництво5
Головний вал виробництво5
Ротор виробництво (лиття) 5
зборка5
Роботи з будівництва виконання 20
Разом100;
б) для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання:
Елементи місцевої складової
Операції, що повинні бути здійснені на території УкраїниФіксована частка, %
Полікристалічний кремній виробництво32
Зливки монокристалічні, мультикристалічні або псевдо-моно-кристалічнівиробництво13
Пластини монокристалічні або мультикристалічні виробництво7
Фотоелектричні елементи виробництво20
Фотоелектричні модулі зборка23
Роботи з будівництва виконання5
Разом100;
в) для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з біомаси:
Елементи місцевої складовоїОперації, що повинні бути здійснені на території УкраїниФіксована частка, %
Турбінавиробництво25
Бойлервиробництво35
Роботи з будівництва виконання40
Разом100;
г) для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з біогазу:
Елементи місцевої складовоїОперації, що повинні бути здійснені на території УкраїниФіксована частка, %
Біореактор для гідролізувиробництво35
Когенераторвиробництво35
Роботи з будівництва виконання30
Разом100
Українське походження елементів місцевої складової (крім робіт з будівництва) визначається місцем здійснення визначених цим Законом операцій щодо елементів місцевої складової на території України та підтверджується сертифікатом походження, виданим у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) або уповноваженим органом іноземної держави (щодо товарів, які імпортуються).
Українське походження робіт з будівництва визнається таким за умови реєстрації на території України місцезнаходження підрядників (генерального підрядника, підрядників), які виконували роботи з будівництва об’єкта електроенергетики, що підтверджується випискою (витягом) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 
    -18- Глущенко І.М.
Статтю 5 розділу І проекту Закону викласти у редакції:
«Доповнити Закон новою статтею 17-3 такого змісту:
Стаття 17-3. Місцева складова при створенні об’єкту електроенергетики
Для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, «зелений» тариф застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової. У разі недотримання вимог щодо розміру місцевої складової, тариф на електроенергію для таких об'єктів електроенергетики (черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів) встановлюється на рівні прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії.
Місцевою складовою для цілей цього Закону є частка визначених цим Законом складових об’єкту електроенергетики (елементів місцевої складової) українського походження, використаних при створенні об’єкту електроенергетики.
Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії будівництво яких розпочато після 01 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2013 року встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків, а для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії, будівництво яких розпочато після 01 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2014 року встановлюється на рівні не менш як 50 відсотків.
Підтвердженням початку будівництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, є виданий уповноваженим органом дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована відповідно до чинного законодавства декларація про початок виконання будівельних робіт відповідного об'єкта. Підтвердженням введення об'єкта електроенергетики (черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, в експлуатацію є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації або зареєстрована відповідно до чинного законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.
Порядок визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики (черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Відповідність розміру місцевої складової вимогам, встановленим цим Законом, визначається на підставі поданого суб’єктом господарювання розрахунку та підтверджуючих документів, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з урахуванням таких фіксованих часток:
а) для об’єктів електроенергетики (черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що використовують енергію вітру:
Елементи місцевої складовоїОперації, що повинні бути здійснені на території УкраїниФіксована частка, %
Лопаті виробництво15
Башта виробництво 15
Гондола зборка 30
Головна рама виробництво5
Головний вал виробництво5
Ротор виробництво (лиття) 5
зборка5
Роботи з будівництва виконання 20
Разом100
б) для об’єктів електроенергетики (черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що використовують енергію сонячного випромінювання:
Елементи місцевої складової
Операції, що повинні бути здійснені на території УкраїниФіксована частка, %
Полікристалічний кремній виробництво32
Зливки монокристалічні, мультікристалічні або псевдо-моно-кристалічнівиробництво13
Пластини монокристалічні або мультікристалічні виробництво7
Фотоелектричні елементи виробництво20
Фотоелектричні модулі зборка23
Роботи з будівництва виконання5
Разом100
в) для міні, мікро та малих гідроелектростанцій (черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів):
Елементи місцевої складовоїОперації, що повинні бути здійснені на території УкраїниФіксована частка, %
Турбінавиробництво30
Генераторвиробництво30
Роботи з будівництва виконання 40
Разом100
г) для об’єктів електроенергетики, що використовують енергію біомаси (черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів):
Елементи місцевої складовоїОперації, що повинні бути здійснені на території УкраїниФіксована частка, %
Турбінавиробництво25
Бойлервиробництво35
Роботи з будівництва виконання40
Разом100
д) для об’єктів електроенергетики, що використовують енергію біогазу (черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів):
Елементи місцевої складовоїОперації, що повинні бути здійснені на території УкраїниФіксована частка, %
Біореактор для гідролізувиробництво35
Когенераторвиробництво35
Роботи з будівництва виконання30
Разом100
Українське походження елементів місцевої складової (крім робіт з будівництва) визначається місцем здійснення визначених цим Законом операцій щодо елементів місцевої складової на території України та підтверджується сертифікатом походження, виданим торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) у встановленому порядку.
Українське походження робіт з будівництва визнається таким, за умови реєстрації на території України місцезнаходження підрядників (генерального підрядника, підрядників), які виконували роботи з будівництва об’єкту електроенергетики, що підтверджується випискою (витягом) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.»
 
Враховано редакційно    
    -19- Корж П.П.
У абзаці шостому статті 5 розділу І виключити слово «біогазу».
Обґрунтування: положення законопроекту порушують заборону щодо прийняття законопроектів норми яких повторюють положення раніше відхилених законопроектів, а також суперечать точці зору Президента України викладеної у Пропозиціях до Закону України "Про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу" (реєстраційний номер законопроекту 8028). По-перше енергетична система України має можливість максимально зарезервувати до 10 тис. МВт електроенергії. На сьогодні суб’єктами господарювання вже подані заявки на будівництво та підключення електричних станцій, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, загальною потужністю більше 17 тис. МВт. Збереження положень щодо біогазу призведе до збільшення подання заявок суб’єктами господарювання на будівництво та підключення електричних станцій, що виробляють електричну енергію з використанням повністю або частково біогазу, що, в свою чергу, негативно вплине на рівень безпеки енергетичної системи.
По-друге, Законом України "Про електроенергетику" визначено пріоритетні напрями розвитку альтернативної енергетики шляхом застосування "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, а саме щодо електроенергії, виробленої з енергії вітру, сонячного випромінювання, з біомаси та малими гідроелектростанціями. Такий вибір обґрунтовується тим, що собівартість енергії, виробленої з використанням зазначених джерел, щороку знижується. Зазначена тенденція спостерігається як в Україні, так і у світі. В ряді розвинутих країн вартість електроенергії, виробленої з енергії вітру, з 2010 року є меншою, ніж вартість електроенергії з традиційних викопних видів палива. Результати розрахунків Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України свідчать, що вже у 2015 році собівартість електроенергії, виробленої з використанням енергії вітру, в Україні буде майже в сім разів нижчою, ніж собівартість електроенергії, виробленої з біогазу.
Отже, визначені чинним законодавством преференції для стимулювання виробництва електроенергії із зазначених альтернативних джерел енергії дають можливість розвивати сектори економіки, які забезпечуватимуть виробництво дешевої електроенергії після закінчення строку дії "зеленого" тарифу.
Світовий досвід свідчить, що вартість електроенергії, яка виробляється з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів, дорівнює вартості електроенергії, отриманої з використанням традиційних викопних видів палива. За розрахунками названого Інституту, в умовах України вартість електроенергії, виробленої з біогазу, після 2017 року буде вищою, ніж вартість традиційної електроенергії з викопних видів палива.
З огляду на зазначене залучати інвестиції у сферу, яка після закінчення строку дії "зеленого" тарифу стане економічно невигідною, на даному етапі інноваційного розвитку України є недоцільним.
 
Відхилено    
    -20- Романюк М.П.
Мармазов Є.В.
Льовочкіна Ю.В.
Мартиненко М.В.
Статтю 5 розділу І проекту Закону викласти у редакції:
«Доповнити Закон новою статтею 17-2 такого змісту:
Стаття 17-2. Місцева складова при створенні об’єкту електроенергетики
Для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, «зелений» тариф застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової. У разі недотримання вимог щодо розміру місцевої складової, тариф на електроенергію для таких об'єктів електроенергетики (черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів) встановлюється на рівні прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії.
Місцевою складовою у розумінні цього Закону є частка комплектуючих, сировини, робіт та послуг українського походження, використаних при створенні об’єкту електроенергетики.
Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії, будівництво яких розпочато після 01 січня 2012 року, встановлюється на рівні не менше як:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифРозмір місцевої складової для об’єктів, введених в експлуатацію,%
з 01.07.2013
по 30.06.2014з 01.07.2014
по 30.06.2019з 01.07.2019
по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру 305050
для електроенергії, виробленої з біомаси 305050
для електроенергії, виробленої з біогазу 303050
для електроенергії, виробленої з побутових відходів 202050
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання 305050
для електроенергії, виробленої мікро, міні та малими гідроелектростанціями303050
для електроенергії, виробленої з енергії скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів (перетворення кінетичної енергії потоку газу високого тиску)303050
Підтвердженням початку будівництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, є виданий уповноваженим органом дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована відповідно до чинного законодавства декларація про початок виконання будівельних робіт відповідного об'єкта. Підтвердженням введення об'єкта електроенергетики (черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, в експлуатацію є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації або зареєстрована відповідно до чинного законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.
Порядок визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики (черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».
 
Враховано частково    
21. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

-21- Глущенко І.М.
Розділ ІІ Прикінцеві положення проекту Закону викласти у редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон (за виключенням статті 5) набирає чинності з 1 січня 2013року.
2. Стаття 5 цього Закону набирає чинності 1 липня 2013 року.
3. До набрання чинності статтею 5 цього Закону, зазначений у статті 17-1 порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії для об'єктів електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію до 1 липня 2013 року, застосовується за умови, що питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 15 відсотків. Порядок визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Порядок видачі сертифікатів про походження товарів для підтвердження їх українського походження в цілях цього Закону затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.»
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2013 року, крім абзацу десятого пункту 4 розділу І цього Закону (щодо встановлення «зеленого» тарифу для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання), який набирає чинності з 1 січня 2014 року, та пункту 5 розділу І цього закону, який набирає чинності з 1 липня 2013 року.
2. До набрання чинності пунктом 5 розділу І цього Закону зазначений у пункті 4 розділу І цього Закону порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії для об'єктів електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію до 1 липня 2013 року, застосовується за умови, що питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, становить не менше 15 відсотків. До набрання чинності пунктом 5 розділу І цього Закону порядок визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, а порядок видачі сертифікатів про походження товарів з метою підтвердження їх українського походження для цілей цього Закону затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.