Кількість абзаців - 134 Таблиця поправок


про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про державну допомогу сім'ям з дітьми'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"      Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст.21; 1994 р., N 11, ст.47; 1999 р., N 19, ст.174), виклавши його у такій редакції:      Внести зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №5, ст.21; 1994 р., №11, ст.47; 1999 р., №19, ст.174; 2000 р., №25, ст. 199; 2001 р., №, ст. ), виклавши його у такій редакції:  
5. "Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми.      Закон України Про державну допомогу сім'ям з дітьми  
6. Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів, віку дітей, стану їх здоров'я тощо.   -1- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У першій частині преамбули слова "її доходів, віку дітей, стану їх здоров'я тощо" замінити словами "її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення". Частину другу преамбули виключити.  
Враховано   Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.  
7. Державна допомога сім'ям з дітьми є складовою частиною загальної системи соціального захисту населення.   -2- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Другу частину преамбули викласти у такій редакції "Державна допомога сім'ям з дітьми є одним із пріоритетних напрямків діяльності соціальної держави".  
Враховано редакційно    
8. РОЗДІЛ І. Загальні положення      РОЗДІЛ І. Загальні положення  
9. Стаття 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу      Стаття 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу  
10. Громадяни України, в сім'ях яких народились, виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на допомогу у випадках та на умовах передбачених цим законом та іншими нормативними актами.   -3- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У першій частині статті 1 вилучити слова "народились, виховуються". Термін "виховуються" зайвий, оскільки в цьому випадку сім'ї, де батьки ігнорують цю функцію (дисфункційні сім'ї), формально не підлягатимуть під дію закону.  
Враховано частково   Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах передбачених цим Законом та іншими законами України .  
11. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, що набули статус біженця, мають право на державну допомогу на рівні з громадянами України на умовах, передбачених законодавством або міжнародними договорами України.   -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другій частині статті 1 слово "законодавством" замінити словом "законом", наприкінці додати слова такого змісту: ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, що набули статус біженця, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України  
    -5- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У другій частині статті 1 необхідно уточнити, яке законодавство (крім цього закону) мається на увазі стосовно іноземців, осіб без громадянства та біженців, які матимуть право на державну допомогу на рівні з громадянами України.  
Відхилено    
12. У разі, коли міжнародними договорами України передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила, встановлені цими договорами.      У разі, коли міжнародними договорами України передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила, встановлені цими договорами.  
13. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми відповідно до цього закону визначається Кабінетом Міністрів України.   -6- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У четвертій частині статті 1 після слів "з дітьми" додати слова "та перелік документів, необхідних для призначення допомоги".  
Враховано   Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми та перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
14. Стаття 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі      Стаття 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі  
15. У цьому Законі поняття і терміни вживаються у такому значені:      У цьому Законі поняття і терміни вживаються у такому значені:  
16. дитина - людська істота від народження до 18 років (повноліття), якщо за законом, застосованим до цієї дитини, вона не досягає повноліття раніше;   -7- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому пункті першої частини статті 2 слова "людська істота" замінити словами "фізична особа (далі особа)".  
Враховано частково   дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно чинного законодавства вона не досягає повноліття раніше;  
    -8- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
У першому пункті першої частини статті 2 після слова "(повноліття)" поставити ";" а решту тексту виключити.  
Відхилено    
    -9- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У першому пункті першої частини статті 2 слова "від народження" замінити словами "до досягнення".  
Враховано редакційно    
17. сім'я з дітьми - це коло осіб, поєднаних родинними зв'язками та зобов'язаннями щодо утримання, разом з якими проживають і виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування;   -10- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У другому пункті першої частини статті 2 замінити слово "утримання" на "піклування".  
Відхилено   сім'я з дітьми - поєднане родинними зв'язками та зобов'язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування;  
    -11- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
У другому пункті першої частини статті 2 термін "сім'я з дітьми" необхідно узгодити з положенням статті 1 проекту Сімейного кодексу, оскільки неповнолітні діти належать до сім'ї свої батьків і тоді, коли спільно з ними не проживають.  
Враховано    
    -12- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Другий пункт першої частини статті 2 вилучити щоб не загромаджувати законопроект тривіальною інформацією.  
Відхилено    
18. малозабезпечена сім'я з дітьми - це сім'я, яка з поважних або незалежних від неї обставин має середньомісячний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї;   -13- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У третьому пункті першої частини статті 2 замість слова "або" поставити кому ",".  
Відхилено   малозабезпечена сім'я з дітьми - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї;  
    -14- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У третьому пункті першої частини статті 2 (визначення терміну "малозабезпечена сім'я з дітьми") конкретизувати, які обставини слід вважати "поважними" або "незалежними від неї". в іншій редакції  
Враховано    
19. прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу і місця проживання сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення;   -15- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У четвертому пункті першої частини статті 2 вилучити слова "і місця проживання".  
Враховано   прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення;  
20. середньомісячний сукупний дохід сім'ї - це сума доходів кожного члена сім'ї, з урахуванням всіх видів надходжень, що враховуються при наданні соціальної допомоги;   -16- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
П'ятий пункт першої частини статті 2 викласти у такій редакції: "середньомісячний сукупний доход сім'ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги. " Другу частину статті 2 вилучити.  
Враховано   середньомісячний сукупний доход сім'ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.  
21. Державна допомога сім'ям з дітьми - вид соціальної допомоги, що призначається у встановлених цим Законом випадках з метою забезпечення прожиткового мінімуму сімей з дітьми у вигляді грошових виплат.       
22. Стаття 3. Види допомоги сім'ям з дітьми   -17- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
 
Враховано   Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми  
23. Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:   -18- У назві статті 3 після слова "види" додати слово "державної".  Немає висновку   Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:  
24. 1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;      1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;  
25. 2) одноразова допомога при народженні дитини;      2) одноразова допомога при народженні дитини;  
26. 3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;   -19- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Пункт 3 першої частини статті 3 доповнити словами "(далі - малою дитиною);". Нове скорочення пропоную використовувати по всьому тексту законопроекту.  
Відхилено   3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;  
27. 4) допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною;   -20- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Пункти 4, 6 першої частини статті 3 виключити. Після пункту 3 першої частини статті 3 додати новий пункт у такій редакції: "4) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;"  
Враховано   4) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;  
28. 5) допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми;      5) допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми.  
29. 6) допомога по догляду за дитиною-інвалідом;       
30. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, трудові колективи та об'єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми.   -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другій частині статті 3 слова "трудові колективи" замінити текстом такого змісту: "підприємства, установи, організації, благодійні фонди і організації, релігійні організації."  
Враховано   Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми. Стаття 4. Джерела покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми Покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. Порядок покриття витрат, передбачений частиною першою цієї статті, не стосується виплат допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Покриття витрат на виплату зазначеного виду державної допомоги цим категоріям жінок здійснюється за рахунок відповідних бюджетів. Стаття 5. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (опікуна, піклувальника). Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).  
    -22- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Поміняти містами статті 4,5,6 таким чином: замість статті 4 поставити статтю 5, замість статті 5 - статтю 4, замість статті 6 статтю 4, змінивши відповідно нумерацію цих статей.  
Враховано    
31. Стаття 4. Термін розгляду документів про призначення державної допомоги сім'ям з дітьми   -23- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
Перед першою частиною статті 4 вставити нову частину наступного змісту: "Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров'я або з інших поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи, збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу."  
Враховано   Стаття 6. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров'я або з інших поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи, збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу.  
32. Документи про призначення державної допомоги сім'ям з дітьми згідно із цим Законом розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом 10 днів з дня їх подачі заявником.   -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першій частині статті 4 вилучити слова "згідно із цим Законом".  
Враховано   Документи необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом 10 днів з дня звернення.  
    -25- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У першій частині статті 4 слова "їх подачі заявника" замінити словом "звернення".  
Враховано    
33. Про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і здійснює виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, видає чи надсилає заявникові повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.   -26- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другій частині статті 4 після слів "надсилає заявникові" додати слово "письмове"  
Враховано   Про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і здійснює виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.  
34. Стаття 5. Фінансування державної допомоги сім'ям з дітьми   -27- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У назві статті 5 замість слова "Фінансування" додати слова "Джерела покриття витрат на виплату". Статтю 5 викласти у новій редакції: "Покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. Порядок покриття витрат, передбачений частиною першою цієї статті, не стосується виплат допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Покриття витрат на виплату зазначеного виду державної допомоги цим категоріям жінок здійснюється за рахунок відповідних бюджетів."  
Враховано    
35. Фінансування державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої пунктами 5,6 статті 3 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбаченої пунктами 4 статті 3 цього Закону - за рахунок коштів Фонду соціального страхування України; передбаченої пунктами 2,3 статті 3 цього Закону для працюючих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування, а для непрацюючих за рахунок Державного бюджету України; передбаченої пунктом 1 статті 3 цього Закону для осіб, визначених у пунктах 1-8 статті 7 цього Закону з Фонду соціального страхування, а для осіб, визначених пунктом 9,10 статті 7 - за рахунок коштів Державного бюджету.       
36. Стаття 6. Органи, що призначають і здійснюють виплату допомоги сім'ям з дітьми   -28- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У назві статті 6 після слова "виплату" додати слово "державної". У першій частині статті 6 слова "крім допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною" замінити словами "крім допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону".  
Враховано    
37. Всі види допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання.       
38. Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною призначається і виплачується підприємством, установою, організацією за місцем основної роботи матері дитини або іншої особи, яка фактично доглядає за хворою дитиною.   -29- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції: "Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у другій частині статті 4, призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби)."  
Враховано    
    -30- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити статтю 6 новою частиною такого змісту: "У разі неспроможності підприємства, установи чи організації, де працює один з батьків дитини, виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, цю допомогу виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання дитини, за умови надання відповідної довідки з місця роботи одного з батьків". не норма цього Закону  
Відхилено ,   
39. РОЗДІЛ ІІ. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами      РОЗДІЛ ІІ. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами  
40. Стаття 7. Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами      Стаття 7. Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами  
41. Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають жінки:   -31- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Першу частину статті 7 викласти у такій редакції: "Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі жінки без обмежень."  
Враховано редакційно   Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.  
42. 1) які працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, або у фізичних осіб, в тому числі на умовах трудового договору (контракту);   -32- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Першу частину статті 7 викласти у такій редакції: "Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування." Виключити пункти 1-9 статті 7.  
Враховано    
43. 2) які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок) за умови сплати ними страхових внесків (зборів) до державних цільових фондів.   -33- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У другому пункті першої частини статті 7 після слів "умови сплати" додати слова "у встановленому порядку" і далі за текстом.  
   
44. 3) члени колективних підприємств, а також члени сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів;       
45. 4) звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, організації, установи та за якими на визначений законом строк на період працевлаштування зберігається середня заробітна плата;       
46. 5) які навчаються з відривом від виробництва за державним замовленням;       
47. 6) з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань;       
48. 7) з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;       
49. 8) які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні не менше 10 місяців;   -34- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У пункті 8 статті 7 цифру "10" замінити цифрою "3".  
Враховано в іншій редакції   
50. 9) які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;       
51. 10) які не працюють, але зайняті доглядом за дитиною (дітьми) віком до трьох років, дитиною-інвалідом, або мають 3-х і більше дітей та зайняті доглядом за ними.       
52. Стаття 8. Умови призначення і тривалість виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами   -35- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У назві статті 8 слово "призначення" замінити словом "надання". Першу частину статті 8 викласти у такій редакції: "Підставою для призначення жінкам допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана в установленому порядку довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка: з основного місця роботи (служби або навчання); ліквідаційної комісії, для жінок звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації; державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні; з місця проживання для непрацюючих жінок про те, що вони не працюють (не служать, не навчаються)."  
Враховано   Стаття 8. Умови надання і тривалість виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами  
53. Підставою для призначення жінкам допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є виданий в установленому порядку лікарняний листок (листок непрацездатності) або довідка лікувального закладу (військово-медичної комісії) та довідка з основного місця роботи (служби, навчання), довідка ліквідаційної комісії, для жінок звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, довідка державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні не менше 10 місяців.   -36- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Після першої частини додати нову частину наступного змісту: "Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки."  
Враховано   Підставою для призначення жінкам допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана в установленому порядку довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка: з основного місця роботи (служби, навчання); ліквідаційної комісії, для жінок звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації; державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні; з місця проживання для непрацюючих жінок про те, що вони не працюють (не служать, не навчаються). Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.  
    -37- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У першій частині статті 8 цифру "10" замінити цифрою "3". в іншій редакції  
Враховано    
54. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (70 - у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей) календарних днів після пологів. Зазначена допомога обчислюється сумарно і надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.   -38- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У другій частині статті 8 після першого речення додати текст наступного змісту: "Жінкам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів)."  
Враховано   Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.  
55. За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.   -39- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Статтю 8 доповнити частиною такого змісту: "Державна допомога передбачає забезпечення гарантованого рівня безоплатної медично-санітарної допомоги вагітним жінкам та дітям. Безоплатне забезпечення медикаментами вагітних жінок".  
Відхилено , не норма цього Закону  За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.  
56. Стаття 9. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами      Стаття 9. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами  
57. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного заробітку (доходу) жінки, але не менше розміру прожиткового мінімуму для однієї особи із розрахунку на місяць.   -40- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Статтю 9 викласти у такій редакції: "Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць."  
Враховано   Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.  
58. Стаття 10. Умови призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами усиновителям та опікунам       
59. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами особам, які усиновили або взяли під опіку дитину у віці до трьох місяців, призначається в порядку, передбаченому статтями 7-9 цього Закону, за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки з дня народження дитини зазначеного у свідоцтві   -41- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Статтю 10 вилучити.  
Враховано    
    -42- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
У першій частині статті 10 слова "дитину у віці до трьох місяців" вилучити.  
Враховано в іншій редакції   
60. Допомога призначається на підставі виданого в установленому порядку лікарняного листка (листка непрацездатності) та рішення про встановлення опіки чи усиновлення.   -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другій частині статті 10 вилучити слова "виданого в установленому порядку".  
   
61. РОЗДІЛ ІІІ. Одноразова допомога при народженні дитини   -44- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Перед статтею 11 додати нову статтю 10: "Стаття 10. Право на одноразову допомогу при народженні дитини Одноразова допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну), не застрахованому в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування."  
Враховано   РОЗДІЛ ІІІ. Одноразова допомога при народженні дитини Стаття 10. Право на одноразову допомогу при народженні дитини Одноразова допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну), не застрахованому в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.  
62. Стаття 11. Умови призначення одноразової допомоги при народженні дитини      Стаття 11. Умови призначення одноразової допомоги при народженні дитини  
63. Одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну) при народженні дитини надається одноразова допомога.   -45- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Частину першу та другу статті 11 виключити. Частину третю поставити після четвертої частини.  
Враховано    
    -46- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Першу частину статті 11 викласти у такій редакції: "Одному з батьків, а в разі їх відсутності усиновителю чи опікуну, при народженні дитини надається одноразова допомога". В проекті необхідно вказати органи, що призначають і здійснюють виплату по відповідним видам державної допомоги.  
Враховано редакційно    
64. Усиновителю чи опікуну допомога при народженні дитини надається у випадку усиновлення або встановлення опікунства над дитиною у віці до трьох місяців з дня її народження.   -47- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У другій частині статті 11 слова "до трьох місяців з дня її народження" замінити словами "до одного року".  
   
65. У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога при народженні дитини надається на кожну дитину.   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У третій частині статті 11 після слів "більше дітей" додати слова "під час одних пологів".  
Відхилено    
66. Одноразова допомога при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини та довідки з місця роботи (навчання, служби) одного з батьків, у випадку коли батьки не працюють (не служать, не навчаються) - довідки з місця проживання про те, що жоден з батьків не працює.   -49- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Четверту частину статті 11 викласти у такій редакції: "Одноразова допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини. Усиновителям та опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки."  
Враховано   Одноразова допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини. Усиновителям та опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки. У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.  
67. Одноразова допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення про її призначення надійшло не пізніше 6 місяців від дня народження дитини.      Одноразова допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести місяців з дня народження дитини.  
68. У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.      У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.  
69. Стаття 12. Розмір одноразової допомоги при народженні дитини      Стаття 12. Розмір одноразової допомоги при народженні дитини  
70. Одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку з розрахунку на місяць.   -50- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У статті 12 замість слів "у розмірі прожиткового мінімуму" записати "у розмірі 5 прожиткових мінімумів".  
Відхилено   Одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом.  
    -51- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У статті 12 слова "для дитини відповідного віку" замінити словами "у розрахунку однієї особи" і далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -52- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У статті 12 слова "для дитини відповідного віку з розрахунку на місяць" замінити словами ", встановленого законом."  
Враховано    
71. РОЗДІЛ ІУ. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку   -53- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У розділі ІV перед статтею 13 додати нову статтю: "Стаття 13. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за цим Законом має не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, баба, дід або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною."  
Враховано   РОЗДІЛ ІУ. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Стаття 13. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за цим Законом має не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, баба, дід або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.  
72. Стаття 13. Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку      Стаття 14. Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  
73. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має працююча особа (один з батьків дитини, баба, дід, інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.   -54- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Першу частину статті 13 доповнити словами ", мати яка продовжує навчання з відривом від виробництва, мати звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією чи реорганізацією підприємства, установи, організації, мати зареєстрована у державній службі зайнятості як безробітна".  
Враховано в іншій редакції   
74. Допомога виплачується щомісяця з дня звернення про надання допомоги по догляду за дитиною по день досягнення нею трирічного віку включно.   -55- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Частину першу статті 13 виключити. Частину другу статті 13 викласти у такій редакції: "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною по день досягнення дитиною вказаного віку включно. Усиновителям та опікунам допомога призначається не раніше, ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки"  
Враховано   Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною по день досягнення дитиною вказаного віку включно. Усиновителям та опікунам допомога призначається не раніше, ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.  
75. Підставою для призначення працюючій матері допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є надана в установленому порядку підприємством, установою, організацією відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.   -56- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У третій частині статті 13 вилучити слова "в установленому порядку".  
   
76. Матерям, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до їх працевлаштування призначається на підставі довідки ліквідаційної комісії.   -57- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У четвертій та п'ятій частинах статті 13 замість слів "матерям" записати "батькам".  
Враховано редакційно   Особам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації до їх працевлаштування, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки ліквідаційної комісії.  
77. Матерям, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки служби зайнятості.      Особам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки державної служби зайнятості.  
78. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку батькові дитини, бабці, діду чи іншому працюючому родичу, який фактично доглядає за дитиною, надається підприємством, установою, організацією за місцем основної роботи (служби, навчання) за його заявою та на підставі довідки з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки по догляду за дитиною і виплату їй допомоги по догляду за дитиною припинено (із зазначенням дати).      Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особі, яка фактично доглядає за дитиною, здійснюється за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки по догляду за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати).  
79. Матерям, які продовжують навчання з відривом від виробництва за державним замовленням, під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку допомога по догляду за дитиною і стипендія призначаються у повному розмірі.   -58- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У сьомій частині статті 13 вилучити слова "за державним замовленням".  
Враховано   Матерям, які мають дітей віком до трьох років і одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років призначається в повному розмірі.  
80. За бажанням матері або особи, що доглядає дитину під час перебування її у відпустці по догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого дня або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.   -59- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Частину восьму статті 13 виключити. Не норма цього Закону.  
Враховано    
81. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку непрацюючій матері призначається на підставі виданої за місцем проживання довідки про те, що вона не працює (не служить, не навчається) і дитина проживає разом з нею, за умови, що її сім'я є малозабезпеченою.   -60- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В статті 13 записати положення про те, що призначення допомоги по догляду за дитиною дає підставу для перегляду розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям. Із проекту Закону вилучити положення про виділення певної категорії безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості у зв'язку з вагітністю і пологами.  
Враховано частково   Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку непрацюючій особі призначається на підставі виданої за місцем проживання довідки про те, що вона не працює (не служить, не навчається) і дитина проживає разом з нею.  
    -61- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В останній частині статті 13 після слів " з нею" поставити крапку і виключити решту тексту.  
Враховано    
    -62- Таран(Терен) В.В.
Статтю 13 доповнити частиною такого змісту: "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку непрацюючому батьку призначається у випадку відсутності матері (смерті, позбавлення її батьківських прав та інших випадках)."  
Враховано в іншій редакції   
82. Стаття 14. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку      Стаття 15. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  
83. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі суми прожиткового мінімуму однієї дорослої працездатної особи та дитини відповідного віку у розрахунку на місяць.   -63- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Першу частину статті 14 викласти у такій редакції: "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі прожиткового мінімуму дитини відповідного віку."  
Враховано   Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.  
84. У разі народження двох і більше дітей (під час одних пологів) розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку збільшується відповідно до кількості дітей.   -64- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Другу частину статті 14 викласти у такій редакції: "У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину."  
Враховано   У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину.  
85. Стаття 15. Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку усиновителям та опікунам   -65- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Статтю 15 вилучити. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається особам, які усиновили або взяли під опіку дитину в порядку, передбаченому статтями 13, 14,15 нової редакції цього Закону.  
Враховано    
86. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається особам, які усиновили або взяли під опіку дитину в порядку, передбаченому статтями 13, 14 цього Закону.       
87. РОЗДІЛ У. Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною   -66- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Розділ V вилучити. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною передбачена Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".  
Враховано    
88. Стаття 16. Умови призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною       
89. Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною призначається працюючій матері або одному з працюючих членів сім'ї (батьку дитини, бабці, діду, іншому родичу), який фактично доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, на період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж за 14 календарних днів.   -67- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У першій частині статті 16 слова "14 років" замінити словами "16 років", а слова "14 календарних" замінити словами "20 календарних".  
   
90. У разі захворювання матері або іншої особи, яка відповідно до статті 14 цього Закону фактично здійснює догляд за дитиною до трьох років або дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною призначається одному з працюючих членів сім'ї чи іншій працюючій особі, яка фактично доглядає за дитиною протягом всього часу її хвороби.   -68- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У другій частині статті 16 слово "трьох" замінити словом "семи".  
   
91. Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною призначається одному з працюючих батьків, що виховують дитину-інваліда віком до 16 років, на весь період санаторно-курортного лікування цієї дитини (з урахуванням часу на проїзд) за наявності медичного висновку про необхідність індивідуального догляду за такою дитиною.       
92. Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною віком до 14 років призначається одному з працюючих батьків або іншій працюючій особі у разі перебування їх разом з хворою дитиною у стаціонарі на весь час перебування.       
93. Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною призначається і виплачується на підставі виданого в установленому порядку лікарняного листка (листка непрацездатності), а для військовослужбовців - довідки закладу охорони здоров'я.   -69- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У п'ятій частині статті 16 вилучити слова "виданого в установленому порядку"  
   
94. Стаття 17. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною       
95. Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною віком до 14 років надається у розмірі:   -70- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У першій частині статті 17 цифру "14" замінити цифрою "16".  
   
96. 100 відсотків середньомісячного заробітку (доходу) - працівникам, які мають трудовий стаж 8 років і більше; працівникам, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років); працівникам з числа колишніх дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, які не досягли 21 року і мають трудовий стаж до п'яти років;   -71- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У першому пункті першої частини статті 17 після слів "18 років)" додати слова "незалежно від стажу роботи".  
   
    -72- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У першому пункті першої частини статті 17 цифру "8" замінити цифрою "5".  
   
97. 80 відсотків середньомісячного заробітку (доходу) - працівникам, які мають трудовий стаж від 5 до 8 років;   -73- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Другий пункт першої частини статті 17 виключити.  
   
98. 60 відсотків середньомісячного заробітку (доходу) - працівникам, які мають трудовий стаж до 5 років.   -74- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У третьому пункті першої частини статті 17 число "60" замінити числом "80".  
   
99. При визначенні розміру цієї допомоги трудовий стаж працівників обчислюється в установленому порядку на день хвороби дитини.       
100. Стаття 18. Умови призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною усиновителям та опікунам       
101. Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною призначається працюючим особам, які усиновили або взяли під опіку дитину на умовах, передбачених статтями 16, 17 цього Закону.   -75- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Доповнити проект Закону розділом наступного змісту: "Розділ V. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням Стаття 16. Право на допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування. Стаття 17. Умови призначення допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається на підставі рішення про встановлення опіки чи піклування за умови, що середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів, пенсії за попередні шість місяців не перевищує величини прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Стаття 18. Розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, надається у розмірі, що дорівнює різниці між розміром прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців."  
Враховано   Розділ V. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням Стаття 16. Право на допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається особам, визначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування. Стаття 17 . Умови призначення допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається на підставі рішення про встановлення опіки чи піклування за умови, що середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів, пенсії за попередні шість місяців не перевищує величини прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Стаття 18. Розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, надається у розмірі, що дорівнює різниці між розміром прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців.  
102. РОЗДІЛ УІ. Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми      РОЗДІЛ УI. Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми  
103. Стаття 19. Умови призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми      Стаття 19. Умови призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми  
104. Допомога призначається малозабезпеченим сім'ям з дітьми віком до 16 років (учнів - до 18 років), якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї є нижчим від прожиткового мінімуму для сім'ї.   -76- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У першій частині статті 19 після слова "дітьми" додати слова "(у тому числі з усиновленими дітьми та дітьми, які перебувають під опікою чи піклуванням)". У другій частині 19 друге речення виключити. Замість нього додати наступне: "Питання про продовження виплати зазначеної допомоги вирішується на підставі поновлених документів про стан матеріального забезпечення сім'ї."  
Враховано   Допомога призначається малозабезпеченим сім'ям з дітьми ( у тому числі з усиновленими дітьми та дітьми, які перебувають під опікою чи піклуванням) віком до 16 років (учнів - до 18 років), якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї є нижчим від прожиткового мінімуму для сім'ї.  
105. Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми призначається з місяця звернення по допомогу терміном на шість місяців і виплачується щомісячно. Продовження терміну виплати допомоги потребує поновлення документів про стан забезпеченості сім'ї.      Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми призначається з місяця звернення по допомогу терміном на шість місяців і виплачується щомісячно. Питання про продовження виплати зазначеної допомоги вирішується на підставі поновлених документів про стан матеріального забезпечення сім'ї.  
106. Перелік документів необхідних для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики.   -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У третій частині статті 19 вилучити слово "уповноваженим".  
Враховано в іншій редакції   
    -78- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частину третю статті 19 виключити, щоб не повторювати зазначене у частині четвертій статті 1.  
Враховано    
    -79- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У статтях 14 та 19 бажано передбачити контроль соціальної служби за цільовим використанням батьками допомоги на дітей.  
Враховано в іншій редакції   
107. Стаття 20. Розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми      Стаття 20. Розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми  
108. Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за попередні шість календарних місяців.   -80- Таран(Терен) В.В.
Статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту: "Середньомісячний сукупний доход сім'ї визначати на підставі фактично отриманого доходу без урахування оподаткованої його частини."  
Відхилено , не норма цього Закону  Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за попередні шість місяців.  
109. Стаття 21. Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми над якими встановлена опіка чи піклування   -81- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Статтю 21 вилучити.  
Враховано    
110. Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми над якими встановлена опіка чи піклування призначається і виплачується на умовах, передбачених статтями 19, 20 цього Закону.       
111. РОЗДІЛ УІІ. Допомога по догляду за дитиною-інвалідом   -82- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Розділ VII вилучити. Виплата допомоги по догляду за дитиною - інвалідом передбачена Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".  
Враховано    
112. Стаття 22. Умови призначення допомоги по догляду за дитиною-інвалідом       
113. Допомога по догляду за дитиною-інвалідом призначається і виплачується одному з непрацюючих працездатного віку батьків дитини-інваліда, у тому числі усиновителю, опікуну чи піклувальнику або іншій непрацюючій особі працездатного віку, що здійснює постійний догляд за дитиною-інвалідом, до досягнення нею 16 років.       
114. Допомога по догляду за дитиною-інвалідом призначається на підставі медичного висновку, виданого в установленому порядку, та трудової книжки чи довідки, виданої за місцем проживання, про те, що особа, яка доглядає дитину-інваліда, не працює на період, зазначений у медичному висновку, і виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 16 років включно.   -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другій частині статті 22 вилучити слова ",виданого в установленому порядку".  
   
115. Стаття 23. Розмір допомоги по догляду за дитиною-інвалідом       
116. Допомога по догляду за дитиною-інвалідом одному з непрацюючих батьків працездатного віку або іншій непрацюючій особі працездатного віку, що здійснює постійний догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років, надається у розмірі суми прожиткового мінімуму однієї дорослої працездатної особи та дитини-інваліда відповідного віку (з урахуванням витрат на лікувальні заходи).       
117. РОЗДІЛ УІІІ. Відповідальність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян      РОЗДІЛ VII. Відповідальність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян  
118. Стаття 24. Відповідальність підприємств, установ та організацій за недостовірність даних і документів, виданих для призначення державної допомоги      Стаття 21. Відповідальність підприємств, установ та організацій за недостовірність даних і документів, виданих для призначення державної допомоги  
119. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, мають право у разі потреби перевіряти обгрунтованість видачі відповідних документів.   -84- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У кінці першої частини статті 24 додати слова ", поданих для призначення допомоги".  
Враховано   Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, мають право у разі потреби перевіряти обгрунтованість видачі та достовірність відповідних документів, поданих для призначення допомоги.  
120. Підприємства, установи та організації несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну сім'ям з дітьми або державі внаслідок несвоєчасної видачі документів або видачі недостовірних даних, і відшкодовують її в установленому порядку.      Підприємства, установи та організації несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну сім'ям з дітьми або державі внаслідок несвоєчасної видачі документів або видачі недостовірних даних, і відшкодовують її в установленому законом порядку.  
121. Стаття 25. Відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для призначення державної допомоги      Стаття 22. Відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для призначення державної допомоги  
122. Одержувачі державної допомоги зобов'язані повідомляти органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, про зміну всіх обставин, що впливають на виплату допомоги.      Одержувачі державної допомоги зобов'язані повідомляти органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, про зміну всіх обставин, що впливають на виплату допомоги.  
123. Суми державної допомоги, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміну у складі сім'ї, приховування обставин, що впливають на виплату державної допомоги тощо), стягуються згідно із законодавством.      Суми державної допомоги, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміну у складі сім'ї, приховування обставин, що впливають на виплату державної допомоги тощо), стягуються згідно з чинним законодавством.  
124. У разі виникнення сумнівів при визначенні права на державну допомогу органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, мають право перевіряти матеріальний стан сімей з дітьми.   -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У третій частині статті 25 вилучити слова "У разі виникнення сумнівів при визначенні права на державну допомогу".  
Враховано   Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, мають право перевіряти матеріальний стан сімей з дітьми.  
125. Стаття 26. Оскарження рішення органу, що призначає державну допомогу      Стаття 23. Оскарження рішення органу, що призначає державну допомогу  
126. Рішення органу, що призначає і здійснює виплату державної допомоги, може бути оскаржено у судовому порядку.   -86- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 26 слова "у судовому порядку" замінити словами "до суду".  
Відхилено   Рішення органу, що призначає і здійснює виплату державної допомоги, може бути оскаржено у вищестоящих органах виконавчої влади або у судовому порядку.  
127. Стаття 27. Відповідальність органів, що призначають і здійснюють виплату допомоги сім'ям з дітьми.      Стаття 24. Відповідальність органів, що призначають і здійснюють виплату допомоги сім'ям з дітьми  
128. У разі затримки виплати допомоги внаслідок порушення Закону, органами соціального захисту виплачується компенсація у 100:% розмірі суми допомоги за період затримки. Посадові особи, винні у порушенні норм цього Закону, несуть адміністративну, дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначену законодавством.   -87- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Статтю 27 необхідно більш чітко викласти, оскільки незрозуміло, що означає "у разі затримки виплати допомоги внаслідок порушення Закону…". Це недбале ставлення працівників соціального захисту до своїх обов'язків чи відсутність грошей у бюджеті?  
Враховано редакційно   Посадові особи, винні у порушенні законодавства про державну допомогу сім'ям з дітьми, несуть відповідальність згідно з законом.  
    -88- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У тексті статті 27 перше речення вилучити.  
Враховано    
129. РОЗДІЛ Х. Прикінцеві положення      РОЗДІЛ VIII. Прикінцеві положення  
130. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.   -89- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У прикінцевих положеннях слова " з дня опублікування" замінити словами "з 1 січня 2002 року."  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.  
131. 2. Кабінету Міністрів України:   -90- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 2 прикінцевих положень додати слова ", протягом двох місяців від дня набуття чинності цим Законом". Пункт 2 прикінцевих положень доповнити підпунктом такого змісту: "внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;"  
Враховано частково   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;  
132. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
133. розробити і затвердити порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми.   -91- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
"Прикінцеві положення" доповнити пунктом 3 наступного змісту: "3. Розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої статтями 15,18,20 цього Закону, визначається Верховною Радою України щороку у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму з поступовим наближенням до прожиткового мінімуму, але при цьому не може бути нижчим за величину, яка дорівнює 25 відсотків від встановленого рівня прожиткового мінімуму."  
Враховано   розробити і затвердити порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. 3. Розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої статтями 15,18,20 цього Закону, визначається Верховною Радою України щороку у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму з поступовим наближенням до прожиткового мінімуму, але при цьому не може бути нижчим за величину, яка дорівнює 25 відсотків від встановленого рівня прожиткового мінімуму.