Кількість абзаців - 215 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань банкрутства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ:
 
   4. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ (Відомості Верховної Ради України, 2012 р. № 32 – 33, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 02 жовтня 2012 року № 5405-VІ):
 
6. 1) у статті 1:
 
-1- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту:
у частині першій:
виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів цієї частини, пункт 1), а саме:
«1) у статті 1:
абзац другий викласти у такій редакції:
«арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) — фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;»
 
Враховано частково      
7. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   1) абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:
 
8. «арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) — фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;»;
 
-2- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 1:
визначення терміну «арбітражний керуючий» викласти в такій редакції:
«арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) – фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України»;
визначення терміну «кредитор» викласти в такій редакції:
«кредитор - юридична або фізична особа, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, в тому числі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя); поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство»;
визначення терміну «учасники у справі про банкрутство» викласти в такій редакції:
«учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб'єкта підприємницької діяльності - боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.
 
Враховано частково   «арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) — фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України»;
 
    -3- Осика С.Г.
У пункті 1 розділу 1 законопроекту:
доповнити підпункт 1 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«в абзаці четвертому слово «та» замінити на слово «або»;
 
Відхилено    
9. 2) частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
 
-4- Ляпіна К.М.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«2) частину другу статті 2 виключити».
 
Відхилено   2) частину другу та третю статті 2 викласти в такій редакції:
 
10. «2. Цей Закон є спеціальним у регулюванні відносин у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Якщо інше не передбачено цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.»;
 
-5- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 2 викласти у такій редакції:
«Цей Закон є спеціальним у регулюванні відносин у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Якщо інше не передбачено цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом».
 
Враховано   «2. Цей Закон є спеціальним у регулюванні відносин у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Якщо інше не передбачено цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом»;
«3. Положення цього Закону не застосовуються до банків»;
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 2) викласти в такій редакції:
«2) Якщо інше не передбачено цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері відновлення платоспроможності боржника, застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.»
 
Відхилено    
    -7- Національний банк України
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту пропонуємо викласти у такій редакції:
«2) частини другу та третю статті 2 викласти у такій редакції:
2. Цей Закон є спеціальним у регулюванні відносин у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Якщо інше не передбачено цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Положення цього Закону не застосовуються до банків».
 
Враховано    
11. 3) частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
 
   3) частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
 
12. «1. Державний орган з питань банкрутства:
 
   «1. Державний орган з питань банкрутства:
 
13. 1) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;
 
   1) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;
 
14. 2) організовує систему підготовки, стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
   2) організовує систему підготовки, стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
15. 3) видає свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
   3) видає свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
16. 4) організовує та забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
   4) організовує та забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
17. 5) формує та веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;
 
-8- Осика С.Г.
У частині першій статті 3, викладеній у редакції,запропонованій підпунктом 3 цього законопроекту:
після пункту 5 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) формує та веде перелік саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які відповідають вимогам, встановленим цим Законом;».
У зв’язку з цим пункти 6 – 13 вважати відповідно пунктами 7 – 14.
 
Враховано   5) формує та веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;
6) формує та веде перелік саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які відповідають вимогам, встановленим цим Законом;
 
18. 6) здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
-9- Осика С.Г.
Пункт 7 частини першої статті 3 після слів «арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)» доповнити словами «та саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)».
 
Відхилено   7) здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
19. 7) формує та веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та безоплатно видає довідки з цього реєстру;
 
   8) формує та веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та безоплатно видає довідки з цього реєстру;
 
20. 8) організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства під час порушення проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;
 
   9) організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства під час порушення проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;
 
21. 9) готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства за результатами аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності щодо наявності таких ознак;
 
   10) готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства за результатами аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності щодо наявності таких ознак;
 
22. 10) готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;
 
-10- Воропаєв Ю.М.
У пункті 1 розділу І:
У підпункті 3 виключити абзац одинадцятий, а саме: «10) готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;».
 
Враховано      
23. 11) бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;
 
-11- Воропаєв Ю.М.
У пункті 1 розділу І:
У підпункті 3 виключити абзац дванадцятий, а саме: «11) бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;».
У зв’язку з цим пункти 10 – 13 вважати відповідно пунктами 11 – 12.
 
Враховано      
24. 12) встановлює:
 
   11) встановлює:
 
25. порядок підготовки, проходження стажування, допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), його проведення та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
   порядок підготовки, проходження стажування, допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), його проведення та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
26. порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
   порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
27. порядок видачі, зразок і опис посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
   порядок видачі, зразок і опис посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
28. загальні, кваліфікаційні, організаційні та інші спеціальні вимоги, обов’язкові для здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
-12- Воропаєв Ю.М.
У пункті 1 розділу І:
у підпункті 3 виключити абзац вісімнадцятий, а саме: «загальні, кваліфікаційні, організаційні та інші спеціальні вимоги, обов’язкові для здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);»
 
Враховано      
29. порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
-13- Осика С.Г.
У пункті 12 (тепер 13):
абзац шостий після слів «арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)» доповнити словами «та саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)»;
 
Відхилено   порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
30. правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів;
 
-14- Осика С.Г.
Доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:
«порядок формування та ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;».
У зв’язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – тринадцятим.
 
Враховано   правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів;
порядок формування та ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 
31. порядок та форми подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 
   порядок та форми подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 
32. порядок надання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 
   порядок надання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 
33. порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
 
   порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
 
34. типові форми плану санації і мирової угоди, примірний перелік майна, яке включається до ліквідаційної маси у справах про банкрутство;
 
   типові форми плану санації і мирової угоди, примірний перелік майна, що включається до ліквідаційної маси у справах про банкрутство;
 
35. порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство;
 
-15- Воропаєв Ю.М.
У пункті 1 розділу І:
у підпункті 3 виключити абзац двадцять п’ятий, а саме: «порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство;»
 
Враховано      
    -16- Осика С.Г.
Абзац тринадцятий після слова «банкрутство» доповнити словами «за погодженням з Вищим господарським судом України».
 
Відхилено    
36. 13) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.»;
 
-17- Ляпіна К.М.
Доповнити проект новим пунктом 3-1 такого змісту:
«в абзаці 3 частини 6 статті 5 слова «цим Законом» замінити словом «законодавством»;
 
Відхилено   12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами»;
4) у статті 5:
у частині другій слово «банкрутства» замінити словами «неплатоспроможності або її загрози».
у частині шостій:
після слів «державних підприємств» доповнити словами «та підприємств, сто відсотків статутного капіталу яких належать державі»;
в абзаці другому слова «суб'єктом управління об'єктами державної власності» замінити словами «органом, уповноваженим управляти державним майном»;
 
    -18- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) у статті 5:
у частині другій слова «банкрутства» замінити на слова «неплатоспроможності або її загрози»;
у частині шостій в усіх реченнях після словосполучення «державних підприємств» додати слова «та підприємств, сто відсотків статутного капіталу яких належить державі,», а також слова «суб'єктом управління об'єктами державної власності» замінити словами «органом, уповноваженим управляти державним майном».
 
Немає висновку    
37. 4) у статті 6:
 
-19- Шпенов Д.Ю.
Абзац 4 частини 2 статті 6 після слів «кредиторами» доповнити словами «вимоги яких забезпечені заставою майна боржника»
 
Відхилено   5) у статті 6:
у частині четвертій:
 
38. в абзаці третьому частини четвертої слова «Положенням про порядок» замінити словом «Порядком»;
 
-20- Воропаєв Ю.М.
Підпункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4) у статті 6:
в абзаці другому частини четвертої вилучити слова «та Вищого господарського суду України»;
абзац третий частини четвертої вилучити;
частину десяту вилучити».
 
Враховано   в абзаці другому слова «та Вищого господарського суду України» виключити;
абзац третій виключити;
 
    -21- Шпенов Д.Ю.
У абзаці 3 частини 4 статті 6 словосполучення «Положенням про порядок проведення санації» замінити словосполученням «Порядком проведення санації»
 
Відхилено    
    -22- Ляпіна К.М.
Абзац 3 підпункту 4 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«статтю 6 виключити»;
 
Відхилено    
    -23- Шпенов Д.Ю.
У частині 8 статті 6 підставу для винесення ухвали про відмову в затвердженні плану санації викласти в такій редакції:
«відсутнє письмове погодження плану санації усіма кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника;»
 
Відхилено    
39. у частині десятій слова «Положення про порядок» замінити словом «Порядок», а після слова «затверджується» доповнити словами «державним органом з питань банкрутства за погодженням з»;
 
-24- Кармазін Ю.А.
Абзац третій пункту 4) викласти в такій редакції:
«у частині десятій слова «Положення про порядок» замінити словом «Порядок», а слова: «затверджується Вищим господарським судом України» замінити словами: «затверджується державним органом з питань банкрутства».
 
Відхилено   частину десяту виключити.
6) у статті 8:
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Апеляційні скарги на ухвали та постанову, зазначені в частині третій цієї статті, розглядаються протягом одного місяця з дня винесення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження»;
у частині третій слова «звільнення (усунення, припинення повноважень)» замінити словами «припинення повноважень», а після слів «ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство» доповнити словами «ухвали про розірвання мирової угоди та про визнання мирової угоди недійсною, ухвали, винесені за результатами вирішення спорів, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі подання апеляційної або касаційної скарги на судові рішення місцевого або апеляційного господарського суду у справі про банкрутство до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються лише копії матеріалів, необхідні для розгляду скарги, крім оскарження ухвал та постанови, зазначених у частині третій цієї статті. У будь-якому разі суд апеляційної або касаційної інстанції за потреби може витребувати всі матеріали справи.
Подання зазначеної апеляційної або касаційної скарги не перешкоджає продовженню розгляду справи господарським судом, крім випадків оскарження ухвал та постанови, зазначених у частині третій цієї статті, та витребуванню судом вищої інстанції всіх матеріалів справи. У разі витребування судом вищої інстанції всіх матеріалів справи суд, що здійснював розгляд справи, зупиняє провадження у цій справі до повернення матеріалів справи з суду вищої інстанції»;
7) частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
«4. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство:
вирішує усі спори з вимогами майнового характеру до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; про сплату податків, зборів (обов'язкових платежів); стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, визнання недійсними рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших органів, пов'язаних з такими вимогами;
вирішує усі спори, пов’язані з проведенням аукціонів з продажу майна боржника;
вирішує усі спори, пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого;
розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших органів у випадках, передбачених цим Законом.
Усі спори, передбачені цією частиною, підвідомчі господарському суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, незалежно від суб’єктного складу учасників спору.
Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців, а скарга – розглянута у строк не більше 15 днів з дня одержання відповідної заяви (скарги).
За результатами розгляду заяви (скарги) господарський суд виносить ухвалу»;
 
    -25- Шпенов Д.Ю.
Частину 10 статті 6 викласти в такій редакції: «10. Порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство затверджується державним органом з питань банкрутства за погодженням з Вищим господарським судом України».
 
Відхилено    
    -26- Ляпіна К.М.
Доповнити проект новим пунктом 4-1 такого змісту:
«частину 4 статті 7 виключити;»
 
Відхилено    
    -27- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 4-2 такого змісту:
«4-1) у статті 8:
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Апеляційні скарги на ухвали та постанову, зазначені в частині третій цієї статті, розглядаються протягом одного місяця з дня винесення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження»;
у частині третій слова «звільнення (усунення, припинення повноважень)» замінити словами «припинення повноважень», а після слів «ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство» доповнити словами «ухвали про розірвання мирової угоди та про визнання мирової угоди недійсною, ухвали, винесені за результатами вирішення спорів, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі подання апеляційної або касаційної скарги на судові рішення місцевого або апеляційного господарського суду у справі про банкрутство до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються лише копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги, за винятком оскарження ухвал та постанови, зазначених у частині третій цієї статті. У будь-якому випадку суд апеляційної чи касаційної інстанції у разі потреби може виребувати усі матеріали справи.
Подання зазначених апеляційної чи касаційної скарг не перешкоджає продовженню розгляду справи господарським судом, за винятком випадків оскарження ухвал та постанови, зазначених у частині третій цієї статті, та витребування судом вищої інстанції усіх матеріалів спрви. У разі витребування судом вищої інстанції усіх матеріалів справи суд, що здійснював розгляд справи, зупиняє провадження у цій справі до повернення матеріалів справи з суду вищої інстанції».
 
Враховано    
    -28- Ляпіна К.М.
Доповнити проект новим пунктом 4-2 такого змісту:
«статтю 8 доповнити новою частиною такого змісту:
5. Подання касаційної або апеляційної скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарського суду у справах про банкрутство, постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури не є підставою для зупинення провадження у справі про банкрутства та не перешкоджає продовженню розгляду справи відповідним судом».
 
Враховано частково    
    -29- Осика С.Г.
Доповнити пункт після підпункту 4 новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) в абзаці другому частини третьої статті 10 слово «і» замінити на слово «або».
У зв’язку з цим підпункти 5 – 34 вважати відповідно підпунктами 6 – 35.
 
Відхилено    
    -30- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 4-2 такого змісту:
«4-2) у статті 10:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство:
вирішує усі спори з вимогами майнового характеру до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; про сплату податків, зборів (обов'язкових платежів); стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, визнання недійсними рішень органів державної влади і місцевого самоврядування та інших органів, пов'язаних з такими вимогами,
вирішує усі спори, пов’язані з проведенням аукціонів з продажу майна боржника;
вирішує усі спори, пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого;
розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади і місцевого самоврядування та інших органів у випадках, передбачених цим Законом.
Усі спори, передбачені цією частиною, підвідомчі господарському суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, незалежно від суб’єктного складу учасників спору.
Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців, а скарга – розглянута у строк не більше п’ятнадцяти днів від дня одержання відповідної заяви (скарги).
За результатами розгляду заяви (скарги) господарський суд виносить ухвалу».
 
Враховано    
40. 5) частину третю статті 12 після слів «за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника,» доповнити словами «державному органу з питань банкрутства,»;
 
-31- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції:
«3. Ухвала про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство надсилається сторонам та органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника, державному реєстратору за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника, державному органу з питань банкрутства, органу, уповноваженому управляти державним майном боржника, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, арбітражному керуючому, визначеному автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України»
 
Відхилено   8) статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Ухвала про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство оскарженню не підлягає»;
9) абзац третій частини першої статті 14 виключити;
 
    -32- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 5 викласти у наступній редакції:
«статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Ухвала про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство оскарженню не підлягає».
 
Враховано    
    -33- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) абзац третій частини першої статтх 14, а саме: «справа не підсудна даному господарському суду;» виключити».
 
Враховано    
    -34- Осика С.Г.
Доповнити пункт після підпункту 6 (з урахуванням запропонованих змін) новим підпунктом 7 такого змісту:
«7) в абзаці п’ятому частини першої статті 15 слова «неспроможності боржника виконати свої грошові зобов’язання» замінити словами «невиконання боржником своїх грошових зобов’язань» та слова «відкриття виконавчого провадження» замінити словами «встановленого для їх погашення строку».
У зв’язку з цим підпункти 7 – 35 вважати відповідно підпунктами 8 – 36.
 
Відхилено    
41. 6) абзац перший частини шістнадцятої статті 16 після слів «органу, уповноваженому управляти майном боржника,» доповнити словами «державному органу з питань банкрутства»;
 
-35- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 6 викласти у новій редакції:
«6) у статті 16:
В абзаці першому частини четвертої слова «провадження справи про банкрутство порушено за однією з них» замінити словами «одна з них прийнята до розгляду»;
абзац другий частини десятої після слів «номер справи» доповнити словами «дату порушення провадження у справі»;
абзац перший частини шістнадцятої після слів «органу, уповноваженому управляти майном боржника,» доповнити словами «державному органу з питань банкрутства»;».
 
Враховано   10) у статті 16:
в абзаці першому частини четвертої слова «провадження справи про банкрутство порушено за однією з них» замінити словами «одна з них прийнята до розгляду»;
абзац другий частини десятої після слів «номер справи» доповнити словами «дату порушення провадження у справі»;
абзац перший частини шістнадцятої після слів «органу, уповноваженому управляти майном боржника» доповнити словами «державному органу з питань банкрутства»;
11) у статті 17:
у частині другій слово «зупинити» замінити словом «припинити»;
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
«3. У разі якщо провадження у справі про банкрутство припинено з підстав, передбачених пунктами 1-3, 8-11 частини першої статті 83 цього Закону, позов може бути повторно поданий до суду і розглянутий судом по суті.
4. Положення частин першої - третьої цієї статті не застосовуються до позовів за вимогами кредиторів, на які не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів»;
частини п’яту і шосту виключити;
 
    -36- Шпенов Д.Ю.
В абзаці 2 частини 15 статті 16 словосполучення «та забезпеченими» виключити.
 
Відхилено    
    -37- Шпенов Д.Ю.
Абзац 1 частини 16 статті 16 викласти у такій редакції: «16. Ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з дня її винесення надсилається боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які беруть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику майна, органу, уповноваженому управляти майном боржника, державному органу з питань банкрутства тощо), органу державної уподаткової служби, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.»
 
Враховано редакційно    
    -38- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) у статті 17:
у частині другій слово «зупинити» замінити словом «припинити»;
частини третю та четверту викласти в такій редакції:
«3. У разі якщо провадження у справі про банкрутство припинено з підстав, передбачених пунктами 1-3, 8-11 частини першої статті 83 цього Закону, позов може бути повторно поданий до суду і розглянутий судом по суті.
4. Положення частин першої - третьої цієї статті не застосовуються до позовів за вимогами кредиторів, на які не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів»;
частини п’яту і шосту виключити;».
 
Враховано    
    -39- Осика С.Г.
Після підпункту 8) доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:
«9) частину другу статті 18 виключити;
У зв’язку з цим підпункти 9 – 36 вважати відповідно підпунктами 10 – 37.
 
Відхилено    
42. 7) в абзаці другому частини третьої статті 19 слова «звернення стягнення на заставлене майно та» виключити;
 
-40- Воропаєв Ю.М.
«7) у статті 19:
в абзаці другому частини третьої слова «звернення стягнення на заставлене майно та» виключити;
абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) у разі одночасного задоволення всіх вимог конкурсних кредиторів відповідно до затвердженого реєстру вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном, керуючим санацією згідно з планом санації або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Законом».
 
Враховано   12) у статті 19:
в абзаці другому частини третьої слова «звернення стягнення на заставлене майно та» виключити;
абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) у разі одночасного задоволення всіх вимог конкурсних кредиторів відповідно до затвердженого реєстру вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном, керуючим санацією згідно з планом санації або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Законом»;
13) у статті 20:
частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«боржник за судовим рішенням або під час розгляду справи у позовному провадженні вчинив дії, передбачені абзацами другим – сьомим цієї частини, у тому числі шляхом відмови від позову, визнання позову, укладання мирової угоди тощо»;
частини другу – четверту викласти в такій редакції:
«2. У разі визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дій боржника на підставах, передбачених частиною першою цієї статті, кредитор зобов'язаний повернути в ліквідаційну масу майно (у тому числі майнові права, грошові кошти), яке він отримав від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент здійснення правочину або вчинення майнової дії.
Наслідки визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дій боржника застосовуються також до особи, яка набула право вимоги до боржника в порядку, встановленому законодавством, або яка отримала майно боржника незалежно від добросовісності набувача.
3. Кредитор за недійсним правочином (договором) або спростованою майновою дією має право вибору: погашення свого боргу в четверту чергу за процедурою банкрутства чи виконання зобов'язання боржником у натурі після припинення провадження у справі про банкрутство.
4. При розгляді заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину (договору) чи спростування майнової дії боржника господарський суд має право накласти арешт на майно або застосувати інші заходи до забезпечення, передбачені статтею 18 цього Закону.
Заява має бути розглянута господарським судом у строк не більше двох місяців з обов’язковим залученням до участі у її розгляді осіб, прав та обов’язків яких стосується правочин (договір) або майнова дія.
За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину (договору) або спростування майнової дії боржника господарський суд виносить ухвалу»;
14) в абзаці дванадцятому частини третьої статті 22 слово «комітету» замінити словом «зборів»;
15) в абзаці першому частини четвертої статті 23 слова «або не заявлені взагалі» виключити;
 
    -41- Шпенов Д.Ю.
Абзац 2 частини 6 статті 19 викласти у такій редакції: «Задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, допускається лише в межах провадження у справі про банкрутство, окрім випадків виконання рішень у спорах про звернення стягнення на заставлене майно»
 
Відхилено    
    -42- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) у статті 20:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«боржник за судовим рішенням або під час розгляду справи у позовному провадженні вчинив дії, передбачені абзацом другим – сьомим цієї частини, у тому числі шляхом відмови від позову, визнання позову, укладання мирової угоди тощо»;
частини другу – четверту викласти у такій редакції:
«2. У разі визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дій боржника на підставах, передбачених частиною першою цієї статті, кредитор зобов'язаний повернути в ліквідаційну масу майно (в тому числі майнові права, грошові кошти), яке він отримав від боржника, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент здійснення правочину або вчинення майнової дії.
Наслідки визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дій боржника застосовуються також до особи, яка набула право вимоги до боржника в порядку, встановленому чинним законодавством, або яка отримала майно боржника незалежно від добросовісності набувача.
3. Кредитор за недійсним правочином (договором) або спростованою майновою дією має право вибору: погашення свого боргу в четверту чергу в процедурі банкрутства або виконання зобов'язання боржником у натурі після припинення провадження у справі про банкрутство.
4. При розгляді заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину (договору) або спростування майнової дії боржника господарський суд має право накласти арешт на майно або застосувати інші, передбачені статтею 18 цього Закону, заходи до забезпечення.
Заява має бути розглянута господарським судом у строк не більше двох місяців, з обов’язковим залученням до участі у її розгляді осіб, прав та обов’язків яких стосується правочин (договір) або майнова дія.
За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину (договору) або спростування майнової дії боржника господарський суд виносить ухвалу».
 
Немає висновку    
    -43- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 7-2 такого змісту:
«7-2) в абзаці дванадцятому частини третьої статті 22 слово «комітету» замінити словом «зборів».
 
Враховано    
    -44- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 7-3 такого змісту:
«7-3) в абзаці першому частини четвертої статті 23 слова «або не заявлені взагалі» виключити».
 
Враховано    
    -45- Ляпіна К.М.
Доповнити проект новим пунктом 7-1 такого змісту:
«в частині 4 статті 23 слова «не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі» замінити словами «участь в голосуванні на зборах кредиторів та засіданнях комітету кредиторів не беруть»;
 
Відхилено    
    -46- Осика С.Г.
Після підпункту 10) доповнити підпунктом 11 такого змісту:
«11) в абзаці першому частини восьмої статті 23 слова «боржником або» виключити;».
У зв’язку з цим підпункти 11 – 37 вважати відповідно підпунктами 12 – 38.
 
Відхилено    
    -47- Шпенов Д.Ю.
Абзац 2 частини 2 статті 23 викласти у такій редакції: «Кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, зобов'язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення»;
абзац 7 частини 2 статті 23 викласти у такій редакції: «Заяви з вимогами конкурсних кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду»
 
Відхилено    
43. 8) останнє речення частини першої статті 25 виключити;
 
-48- Осика С.Г.
Підпункт 12 викласти у такій редакції:
«12) у статті 25:
останнє речення частини першої виключити;
абзац одинадцятий частини другої після слова «правонаступництва» доповнити словами «та погашення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Законом»;
 
Враховано частково   16) останнє речення частини першої статті 25 виключити;
 
44. 9) у статті 26:
 
-49- Воропаєв Ю.М.
Доповнити підпункт 9 абзацом такого змісту:
«частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі погашення (задоволення) вимог конкурсних кредиторів у встановленому Законом порядку зазначені кредитори не позбавляються права голосу на зборах кредиторів до припинення провадження у справі про банкутство, якщо інше не встановлено цим Законом».
 
Враховано   17) у статті 26:
частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі погашення (задоволення) вимог конкурсних кредиторів у встановленому Законом порядку зазначені кредитори не позбавляються права голосу на зборах кредиторів до припинення провадження у справі про банкутство, якщо інше не встановлено цим Законом»;
 
    -50- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 26 останнє речення: «Обов'язок щодо такого повідомлення суд може покласти на розпорядника майна або боржника.» виключити.
 
Відхилено    
45. абзац четвертий частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
-51- Шпенов Д.Ю.
Абзац 4 частини 5 статті 26 викласти у такій редакції: «схвалення/відхилення плану санації боржника, змін до нього у випадках, передбачених цим Законом»
 
Враховано   абзац четвертий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
46. «схвалення/відхилення плану санації боржника, змін до нього у випадках, передбачених цим Законом;»;
 
-52- Осика С.Г.
Підпункт 13 викласти в такій редакції:
«13) у статті 26:
абзац четвертий частини п’ятої викласти у такій редакції:
«схвалення/відхилення плану санації боржника, змін до нього у випадках, передбачених цим Законом, та має право вирішити питання про звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження схваленого плану санації та введення процедури санації;»
У частині восьмій:
абзац шостий викласти у такій редакції:
«звернення до господарського суду з клопотанням про призначення керуючого санацією, ліквідатора, припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за наявності підстав, передбачених цим Законом, та про призначення іншого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;»;
абзац восьмий виключити;
доповнити частину новим абзацом такого змісту:
«Засідання комітету кредиторів проводиться за місцезнаходженням боржника, якщо інше місце не визначене комітетом кредиторів»;
доповнити статтю новими частинами дванадцятою та тринадцятою такого змісту:
«12. Рішення зборів (комітету) кредиторів повинні бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.
13. Проведення засідань зборів (комітету) кредиторів організовує арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).»
 
Враховано частково   «схвалення/відхилення плану санації боржника, змін до нього у випадках, передбачених цим Законом»;
 
    -53- Ганущак Ю.І.
У абзаці п'ятому пункті 5 статті 26 слово «/відхилення» виключити;
 
Відхилено    
47. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
48. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
49. «звернення до господарського суду з клопотанням про призначення керуючого санацією, ліквідатора, припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за наявності підстав, передбачених цим Законом, та про призначення іншого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;»;
 
-54- Шпенов Д.Ю.
Абзац 6 частини 8 статті 26 викласти у такій редакції: «звернення до господарського суду з клопотанням про призначення керуючого санацією, ліквідатора, припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за наявності підстав, передбачених цим Законом, та про призначення іншого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора»;
 
Враховано   «звернення до господарського суду з клопотанням про призначення керуючого санацією, ліквідатора, припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за наявності підстав, передбачених цим Законом, та про призначення іншого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора»;
 
50. абзац восьмий виключити;
 
-55- Шпенов Д.Ю.
Абзац 8 частини 8 статті 26 «схвалення плану санації боржника, змін та доповнень до нього у випадках, передбачених цим Законом» виключити. Абзаци 9-12 частини 8 статті 24 вважати відповідно абзацами 8-11.
 
Враховано   абзац восьмий виключити;
 
    -56- Шпенов Д.Ю.
Абзац 11 частини 8 статті 26 викласти у такій редакції: «У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника та в разі необхідності представник органу, уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого самоврядування».
 
Враховано редакційно    
51. доповнити статтю частиною дванадцятою такого змісту:
 
-57- Воропаєв Ю.М.
У підпункті 9 виключити восьмий та дев’ятий абзаци.
 
Враховано      
52. «12. Рішення зборів (комітету) кредиторів повинні бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.»;
 
-58- Шпенов Д.Ю.
Статтю 26 доповнити частиною 12 наступного змісту:
«12. Рішення зборів (комітету) кредиторів повинні бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття».
 
Відхилено      
    -59- Ганущак Ю.І.
У пункті 12 статті 26 після слова «рішення» слово «зборів»
виключити та слова «бути обґрунтованими,» виключити;
 
Відхилено    
53. 10) у статті 27:
 
   18) у статті 27:
 
54. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
55. «2. За результатами розгляду плану санації, поданого розпорядником майна або боржником у порядку, встановленому цим Законом, збори кредиторів приймають рішення щодо схвалення/відхилення цього плану.
До закінчення процедури розпорядження майном боржника комітет кредиторів на підставі прийнятого рішення зборами кредиторів щодо схвалення/відхилення плану санації, а також у разі відсутності такого рішення за п’ять днів до закінчення процедури розпорядження майном боржника або укладення мирової угоди зобов’язаний прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:
 
-60- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 27 викласти у такій редакції:
«За результатами розгляду плану санації, поданого розпорядником майна або боржником у порядку, встановленому цим Законом, збори кредиторів приймають рішення щодо схвалення/відхилення цього плану.
До закінчення процедури розпорядження майном боржника комітет кредиторів на підставі прийнятого рішення зборами кредиторів щодо схвалення/відхилення плану санації, а також у разі відсутності такого рішення за п’ять днів до закінчення процедури розпорядження майном боржника або укладення мирової угоди, зобов'язаний прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:
введення процедури санації і затвердження плану санації;
введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації;
введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником;
визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
затвердження мирової угоди.
У разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном».
 
Враховано частково   «2. За результатами розгляду плану санації, поданого розпорядником майна або боржником у порядку, встановленому цим Законом, збори кредиторів приймають рішення про схвалення/відхилення цього плану.
До закінчення процедури розпорядження майном боржника комітет кредиторів на підставі прийнятого зборами кредиторів рішення про схвалення/відхилення плану санації, а також у разі відсутності такого рішення за п’ять днів до закінчення процедури розпорядження майном боржника або укладення мирової угоди зобов’язаний прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:
 
56. введення процедури санації і затвердження плану санації;
 
   введення процедури санації і затвердження плану санації;
 
57. введення процедури санації і зобов’язання керуючого санацією підготувати план санації;
 
   введення процедури санації і зобов’язання керуючого санацією підготувати план санації;
 
58. введення процедури санації і зобов’язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником;
 
-61- Воропаєв Ю.М.
У підпункті 10 виключити сьомий абзац.
 
Враховано      
    -62- Осика С.Г.
Абзац сьомий підпункту 14 (ураховуючи запропоновані зміни в нумерації) виключити.
 
Враховано    
59. визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
 
   визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
 
60. затвердження мирової угоди.
 
   затвердження мирової угоди.
 
61. У разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном.»;
 
-63- Ляпіна К.М.
Абзац 10 підпункту 10 розділу І проекту викласти в такій редакції:
« У разі, коли комітетом кредиторів не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд протягом п’яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та про відкриття ліквідаційної процедури.»;
 
Відхилено   У разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості в установлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном»;
 
62. в абзаці першому частини третьої слово «пропозицією» замінити словом «клопотанням», а слово «зборів» — словом «комітету»;
 
-64- Воропаєв Ю.М.
У підпункті 10 одинадцятий абзац викласти у такій редакції:
«в абзаці першому частини третьої слово слово «зборів» замінити словом «комітету»;»
 
Враховано   в абзаці першому частини третьої слово «зборів» замінити словом «комітету»;
 
    -65- Шпенов Д.Ю.
Абзац 1, 2 частини 3 статті 27 викласти у такій редакції: «У підсумковому засіданні господарський суд за клопотанням розпорядника майна боржника та на підставі рішення комітету кредиторів приймає одне з таких судових рішень:
ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, в порядку, встановленому статтею 30 цього Закону.
 
Відхилено    
63. 11) у статті 28:
 
-66- Шпенов Д.Ю.
Абзац 2 частини 1 статті 28 викласти у такій редакції: «За вмотивованим клопотанням керуючого санацією чи комітету кредиторів і на підставі схвалених та погоджених відповідно до цього Закону змін до плану санації цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців»
 
Враховано   19) у статті 28:
 
64. абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
«За вмотивованим клопотанням керуючого санацією чи комітету кредиторів і на підставі схвалених та погоджених відповідно до цього Закону змін до плану санації цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців»;
в абзаці четвертому частини шостої слова «погоджений з комітетом кредиторів» замінити словами «схвалений та погоджений відповідно до цього Закону»;
 
-67- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 11- викласти у новій редакції:
«11) у статті 28:
абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
«За вмотивованим клопотанням керуючого санацією чи комітету кредиторів і на підставі схвалених та погоджених відповідно до цього Закону змін до плану санації цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців.»;
частину третю виключити,
у частині шостій:
в абзаці четвертому слова «погоджений з комітетом кредиторів» замінити словами «схвалений та погоджений відповідно до цього Закону»;
в абзаці дев’ятому слова «орган, уповноважений управляти державним майном» замінити словами «державний орган з питань банкрутства», а слова «звільнення від обов'язків» - словами «припинення своїх повноважень»;
частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Повноваження керуючого санацією припиняються у випадках, передбачених цим Законом".
частину тринадцяту викласти в такій редакції:
«13. У разі визнання господарським судом боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією протягом трьох днів з дня винесення постанови про визнання боржника банкрутом зобов'язаний здійснити передачу ліквідатору бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей, якщо ліквідатором призначено іншу особу. До цього часу керуючий санацією продовжує виконувати свої обов'язки»;
частини четверту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами третьою-чотирнадцятою;».
 
Враховано   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«За вмотивованим клопотанням керуючого санацією чи комітету кредиторів та на підставі схвалених і погоджених відповідно до цього Закону змін до плану санації цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців»;
частину третю виключити,
у частині шостій:
в абзаці четвертому слова «погоджений з комітетом кредиторів» замінити словами «схвалений та погоджений відповідно до цього Закону»;
в абзаці дев’ятому слова «орган, уповноважений управляти державним майном» замінити словами «державний орган з питань банкрутства», а слова «звільнення від обов'язків» - словами «припинення своїх повноважень»;
частину восьму і тринадцяту викласти в такій редакції:
"8. Повноваження керуючого санацією припиняються у випадках, передбачених цим Законом";
«13. У разі визнання господарським судом боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією протягом трьох днів з дня винесення постанови про визнання боржника банкрутом зобов'язаний здійснити передачу ліквідатору бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей, якщо ліквідатором призначено іншу особу. До моменту зазначеної передачі керуючий санацією продовжує виконувати свої обов'язки»;
 
    -68- Шпенов Д.Ю.
Абзац 4 частини 6 статті 28 викласти у такій редакції: «розробити та подати до суду у випадках, передбачених цим Законом, план санації, схвалений та погоджений відповідно до цього Закону»;
 
Враховано    
65. 12) у статті 29:
 
-69- Шпенов Д.Ю.
Абзац 1 частини 1 статті 29 викласти у такій редакції: «У разі можливості проведення санації боржника арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією) у випадках, передбачених цим Законом, протягом строку, на який введено процедуру розпорядження майном боржника, або трьох місяців з дня винесення ухвали про введення процедури санації боржника зобов’язаний подати до господарського суду схвалений та погоджений відповідно до цього Закону план санації боржника».
 
Враховано   20) у статті 29:
 
66. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
«1. У разі можливості проведення санації боржника арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією) у випадках, передбачених цим Законом, протягом строку, на який введено процедуру розпорядження майном боржника, або трьох місяців з дня винесення ухвали про введення процедури санації боржника зобов’язаний подати до господарського суду схвалений та погоджений відповідно до цього Закону план санації боржника.»;
в абзаці дванадцятому частини другої слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
частини шосту та сьому викласти у такій редакції:
«6. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні зборів кредиторів більш як половиною голосів кредиторів.
7. Комітет кредиторів у процедурі санації на підставі прийнятого рішення зборами кредиторів щодо схвалення плану санації приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження плану санації.
У разі прийняття у процедурі санації зборами кредиторів рішення щодо відхилення плану санації або за відсутності такого рішення за п’ять днів до закінчення строку, встановленого абзацом першим частини першої цієї статті, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
припинення повноважень керуючого санацією та про призначення іншого керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергового засідання зборів кредиторів для розгляду нового плану санації в межах строку, передбаченого абзацом першим частини першої цієї статті.»;
доповнити статтю після частини сьомої новими частинами восьмою та дев’ятою такого змісту:
«8. Схвалений зборами кредиторів план санації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією) до господарського суду разом з протоколом засідання зборів кредиторів щодо цього питання, клопотанням комітету кредиторів про затвердження плану санації, а в процедурі розпорядження майном також з клопотанням комітету кредиторів про введення процедури санації боржника.
9. У разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж встановлений ухвалою про введення процедури санації боржника, господарський суд за клопотанням комітету кредиторів продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.».
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
в абзаці другому частини десятої слово «шести» замінити словом «трьох», а слово «санацію» — словами «введення процедури санації»;
доповнити статтю частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Зміни до плану санації затверджуються господарським судом у порядку, встановленому цим Законом для затвердження плану санації.»;
 
-70- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 12 викласти у новій редакції:
«12) у статті 29:
абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
«1. У разі можливості проведення санації боржника арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією) у випадках, передбачених цим Законом, протягом строку, на який введено процедуру розпорядження майном боржника, або трьох місяців з дня винесення ухвали про введення процедури санації боржника зобов’язаний подати до господарського суду схвалений та погоджений відповідно до цього Закону план санації боржника.»;
в абзаці восьмому частини другої слова «частини майна» замінити словом «майна».
в абзаці дванадцятому частини другої слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
частини шосту та сьому викласти у такій редакції:
«6. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні зборів кредиторів більш як половиною голосів кредиторів.
7. Комітет кредиторів у процедурі санації на підставі прийнятого рішення зборами кредиторів щодо схвалення плану санації приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження плану санації.
У разі прийняття у процедурі санації зборами кредиторів рішення щодо відхилення плану санації або за відсутності такого рішення за п’ять днів до закінчення строку, встановленого абзацом першим частини першої цієї статті, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
припинення повноважень керуючого санацією та про призначення іншого керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергового засідання зборів кредиторів для розгляду нового плану санації в межах строку, передбаченого абзацом першим частини першої цієї статті.»;
після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«8. Схвалений та погоджений у встановленому порядку план санації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією) до господарського суду разом з протоколом засідання зборів кредиторів щодо цього питання, клопотанням комітету кредиторів про затвердження плану санації та відповідними погодженнями, а в процедурі розпорядження майном також з клопотанням комітету кредиторів про введення процедури санації боржника.
9. У разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає більший строк процедури санації боржника, ніж встановлений ухвалою про введення процедури санації боржника, господарський суд за клопотанням комітету кредиторів продовжує строк процедури санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку процедури санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника».
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
в абзаці другому частини десятої слово «шести» замінити словом «трьох», а слово «санацію» — словами «введення процедури санації»;
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Зміни до плану санації затверджуються господарським судом у порядку, встановленому цим Законом для затвердження плану санації»;
 
Враховано   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. У разі можливості проведення санації боржника арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією) у випадках, передбачених цим Законом, протягом строку, на який введено процедуру розпорядження майном боржника, або трьох місяців з дня винесення ухвали про введення процедури санації боржника зобов’язаний подати до господарського суду схвалений та погоджений відповідно до цього Закону план санації боржника»;
у частині другій:
в абзаці восьмому слово «частини» виключити;
в абзаці дванадцятому слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
частини шосту і сьому викласти в такій редакції:
«6. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні зборів кредиторів більш як половиною голосів кредиторів.
7. Комітет кредиторів у процедурі санації на підставі прийнятого зборами кредиторів рішення щодо схвалення плану санації приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження плану санації.
У разі прийняття у процедурі санації зборами кредиторів рішення щодо відхилення плану санації або за відсутності будь-якого рішення щодо плану санації за п’ять днів до закінчення строку, встановленого абзацом першим частини першої цієї статті, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
припинення повноважень керуючого санацією та призначення іншого керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення має містити дату скликання чергового засідання зборів кредиторів для розгляду нового плану санації в межах строку, передбаченого абзацом першим частини першої цієї статті»;
після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«8. Схвалений та погоджений в установленому порядку план санації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією) до господарського суду разом з протоколом засідання зборів кредиторів, на якому прийнято рішення щодо схвалення плану санації, клопотанням комітету кредиторів про затвердження плану санації та відповідними погодженнями, а в процедурі розпорядження майном – також з клопотанням комітету кредиторів про введення процедури санації боржника.
9. У разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає більший строк процедури санації боржника, ніж встановлений ухвалою про введення процедури санації боржника, господарський суд за клопотанням комітету кредиторів продовжує строк процедури санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку процедури санації і виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності боржника».
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
в абзаці другому частини десятої слово «шести» замінити словом «трьох», а слово «санацію» — словами «введення процедури санації»;
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Зміни до плану санації затверджуються господарським судом у порядку, встановленому цим Законом для затвердження плану санації»;
 
    -71- Ганущак Ю.І.
Абзац другій пункту 7 статті 29 після слів «У разі» доповнити
словом «не» та після слова «прийняття» доповнити словами «рішення щодо схвалення»;
у абзаці другому пункту 7 статті 29 слова «у процедурі санації зборами кредиторів рішення щодо відхилення» та «або за відсутності такого рішення» виключити;
 
Відхилено    
    -72- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 29 частинною 11 наступного змісту: «11. Зміни до плану санації затверджуються господарським судом у порядку, встановленому цим Законом для затвердження плану санації».
 
Враховано    
67. 13) у частині першій статті 30 слово «комітетом» замінити словом «зборами», а слово «затверджується» — словом «погоджується»;
 
-73- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 13 викласти у такій редакції:
«13) у статті 30:
у частині першій слово «комітетом» замінити словом «зборами», а слово «затверджується» — словом «погоджується»;
доповнити новою частиною в такій редакцїї:
«4. У рази якщо забезпечені кредитори не погодили план санації і комітет кредиторів не прийняв жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд за наявності реальної можливості відновлення платоспроможності боржника (наявність інвесторів, ліквідність активів боржника, попит на продукцію, що виробляється боржником, тощо) у судовому засіданні розглядає схвалений зборами кредиторів план санації, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів та вирішує питання щодо доцільності затвердження плану санації»;
 
Враховано   21) у статті 30:
у частині першій слово «комітетом» замінити словом «зборами», а слово «затверджується» — словом «погоджується»;
включити частину четверту такого змісту:
«4. У рази якщо забезпечені кредитори не погодили план санації і комітет кредиторів не прийняв жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд за наявності реальної можливості відновлення платоспроможності боржника (наявність інвесторів, ліквідність активів боржника, попит на продукцію, що виробляється боржником, тощо) у судовому засіданні розглядає схвалений зборами кредиторів план санації, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів та вирішує питання щодо доцільності затвердження плану санації»;
22) у статті 33:
в абзаці другому частини шостої слова «Початкова ціна» замінити словами «Початкова вартість»;
частину сьому доповнити словами «з поданням звіту в порядку, встановленому цим Законом»;
23) статтю 34 доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. Керуючий санацією здійснює заходи, передбачені частинами восьмою та дев’ятою цієї статті, за умови дотримання вимог і порядку, встановлених статтею 36 цього Закону»;
 
    -74- Осика С.Г.
Підпункт 17 викласти в такій редакції:
«17) у статті 30:
у частині першій слово «комітетом» замінити словом «зборами», а слово «затверджується» — словом «погоджується»;
у частині четвертій слово «комітетом» замінити словом «зборами».
 
Враховано    
    -75- Шпенов Д.Ю.
Викласти назву статті 30 у такій редакції: «Стаття 30. Погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника».
Викласти частини 1-4 статті 30 у такій редакції:
«1.План санації протягом семи днів від дня прийняття зборами кредиторів рішення про його схвалення погоджується всіма кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника.
2. Якщо будь-хто із кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, заперечує проти погодження плану санації, інші кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, можуть прийняти одне з таких рішень:
про виділ забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку, встановленому цим Законом, та задоволення вимог такого кредитора за рахунок отриманих від продажу коштів;
про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.
3. Якщо всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, заперечують проти погодження плану санації, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень:
про виділ забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку, встановленому цим Законом, та задоволення вимог кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, за рахунок отриманих від продажу коштів;
про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.
4. У разі якщо кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, не погодили план санації, а інші кредитори не прийняли жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд у судовому засіданні розглядає схвалений зборами кредиторів план санації, заслуховує заперечення кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, та вирішує питання щодо доцільності затвердження плану санації.».
 
Враховано частково    
    -76- Ляпіна К.М.
Доповнити проект новим пунктом 13-1 такого змісту:
«частину четверту статті 30 викласти у такій редакції:
"4. У разі, якщо забезпечені кредитори не погодили план санації і комітет кредиторів не прийняв жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд у судовому засіданні розглядає план санації, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів та вмотивованою ухвалою вирішує питання щодо доцільності затвердження плану санації. Господарський суд може затвердити план санації, якщо є підстави вважати, що виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.»;
 
Відхилено    
    -77- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 13-1 такого змісту:
«13-1) у статті 33:
в абзаці другому частини шостої слова «Початкова ціна» замінити словами «Початкова вартість»;
частину сьому доповнити словами «з поданням звіту в порядку, встановленому цим Законом».
 
Враховано    
    -78- Осика С.Г.
Доповнити пункт після підпункту 17 новим підпунктом 18 такого змісту:
«18) доповнити статтю 34 частиною десятою такого змісту:
«10. Керуючий санацією здійснює передбачені частинами восьмою та дев’ятою цієї статті заходи за умови дотримання вимог і порядку, встановлених статтею 36 цього Закону».
У зв’язку з цим підпункти 18 – 38 вважати відповідно підпунктами 19 – 39.
 
Враховано редакційно    
68. 14) частину третю статті 35 виключити;
 
-79- Осика С.Г.
Підпункт 19 (14) викласти в такій редакції:
«19) у статті 35:
доповнити частину першу після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:
«Частина майна боржника, яка залишається у боржника після продажу частини майна згідно з планом санації, повинна становити майновий комплекс достатній для подальшого провадження господарської діяльності, визначеної статутними документами, або іншого виду діяльності, визначеного планом санації, у разі проведення перепрофілювання діяльності боржника.»;
частину третю виключити;».
 
Враховано частково   24) частину першу статті 35 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Частина майна боржника, що залишається у боржника після продажу частини майна згідно з планом санації, повинна становити майновий комплекс, достатній для подальшого провадження господарської діяльності, визначеної статутними документами, або іншого виду діяльності, визначеного планом санації, у разі перепрофілювання діяльності боржника»;
 
    -80- Шпенов Д.Ю.
Виключити частину 3 статті 35 у такій редакції: «Майно боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження, продається на закритих торгах за ціною, не нижче звичайної. У закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права».
У зв’язку з цим, частину 4 статті вважати частиною 3.
 
Відхилено    
69. 15) частину дванадцяту статті 36 виключити;
 
-81- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 15 викласти у новій редакції:
«15) у статті 36:
абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:
«3. До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів з даними про погашення вимог конкурсних кредиторів та документи, які підтверджують таке погашення»;
абзаци п’ятий і шостий частини третьої викласти у такій редакції:
«прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації та звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації»;
абзац четвертий частини п’ятої викласти у такій редакції:
«затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації»;
частину п’яту після четвертого абзацу доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту: «припинення процедури санації та затвердження мирової угоди»;
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
абзац другий частини сьомої викласти у такій редакції:
«За наявності скарг кредиторів, які голосували проти прийнятого комітетом кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні, відповідні відомості подаються разом зі звітом керуючого санацією».
друге речення частини восьмої викласти в такій редакції:
«Про таке засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Закону».
частину дванадцять виключити, а частини тринадцять – чотирнадцять вважати відповідно частинами дванадцять – тринадцять».
 
Враховано   25) у статті 36:
у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«3. До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів з даними про погашення вимог конкурсних кредиторів та документи, що підтверджують таке погашення»;
абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
«прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації та звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації»;
у частині п’ятій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації»;
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«припинення процедури санації та затвердження мирової угоди».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:
«За наявності скарг кредиторів, які голосували проти прийнятого комітетом кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні, відповідні відомості подаються разом із звітом керуючого санацією»;
друге речення частини восьмої викласти в такій редакції: «Про таке засідання суду повідомляються сторони та інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Закону»;
частину дванадцяту виключити;
 
    -82- Шпенов Д.Ю.
Частину 12 статті 36: «12. Продовження строку процедури санації в межах строку санації, визначеного цим Законом, здійснюється господарським судом після внесення відповідних змін (доповнень) до плану санації боржника. Зміни до плану санації схвалюються комітетом кредиторів та затверджуються господарським судом відповідно до вимог цього Закону» виключити. В зв’язку з цим, частини 13-14 вважати відповідно частинами 12-13.
 
Враховано    
70. 16) в абзаці дев’ятому частини першої статті 38 слова «Кредитори, вимоги яких» замінити словами «Вимоги кредиторів, які», а слова «не є конкурсними, а їх вимоги» виключити;
 
-83- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 16 викласти у новій редакції:
«16) останнє речення абзацу дев’ятого частини першої статті 38 викласти у наступній редакції:
«Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі».
 
Враховано   26) останнє речення абзацу дев’ятого частини першої статті 38 викласти в такій редакції: «Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі»;
 
    -84- Осика С.Г.
Підпункт 21 (16) виключити.
У зв’язку з цим підпункти 22 – 39 вважати відповідно пунктами 21 – 38;
 
Відхилено    
    -85- Корж П.П.
Підпункт 16) пункту 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«16) у частині першій статті 38:
абзац четвертий після слів «ліквідаційної процедури» доповнити словами « (у тому числі поточних витрат на оплату комунальних платежів)»;
в абзаці дев’ятому:
у першому реченні після слів «відкриття ліквідаційної процедури» додати слова «окрім поточних вимог за комунальні послуги»;
у третьому реченні слова «Кредитори, вимоги яких» замінити словами «Вимоги кредиторів, які», а слова «не є конкурсними, а їх вимоги» виключити;»
 
Відхилено    
    -86- Шпенов Д.Ю.
Абзац 9 частини 1 статті 38 викласти у такій редакції: «вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Вимоги кредиторів, які заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі»;
 
Враховано частково    
71. 17) в абзаці дев’ятому частини другої статті 41 слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
 
-87- Осика С.Г.
Доповнити пункт після підпункту 21 (17) новим підпунктом 22 такого змісту:
«22) в абзаці першому частини першої статті 42 слова «житлового фонду, в тому числі» замінити словами « державного житлового фонду,»;».
У зв’язку з цим підпункти 22 – 38 вважати відповідно підпунктами 23 – 39.
 
Відхилено   27) в абзаці дев’ятому частини другої статті 41 слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
 
72. 18) у частині третій статті 43 слова і цифри «державних підприємств та» і «перевищує 50 відсотків» виключити, а після слова «яких» доповнити словом «є»;
 
-88- Осика С.Г.
Підпункт 23 (18) викласти у такій редакції:
«23) у статті 43:
останнє речення частини першої виключити;
доповнити частину другу абзацом другим такого змісту:
«Початковою вартістю цілісного майнового комплексу є визначена ліквідатором вартість майна банкрута, яка не може бути меншою сукупності визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів.»;
у частині третій статті 43 слова і цифри «державних підприємств та» і «перевищує 50 відсотків» виключити, а після слова «яких» доповнити словом «є».
 
Враховано частково   28) текст статті 43 викласти в такій редакції:
«Стаття 43. Оцінка майна банкрута
1. Майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором.
2. У разі продажу майна банкрута на аукціоні вартість майна, що визначається ліквідатором, є початковою вартістю.
Початкова вартість майна банкрута як цілісного майнового комплексу не може бути меншою за сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів.
3. Оцінка майна підприємств, у статутному капіталі яких є частка державної власності, здійснюється обов'язково із залученням суб'єктів оціночної діяльності у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
4. На вимогу комітету кредиторів або за клопотанням власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника оцінка майна банкрута здійснюється в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті»;
 
    -89- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 18 викласти у такій редакції:
«18) статтю 43 викласти у наступній редакції:
«1. Майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором.
2. У разі продажу майна банкрута на аукціоні вартість майна, що визначається ліквідатором, є початковою вартістю.
Початкова вартість майна банкрута як цілісного майнового комплексу не може бути меншою сукупності визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів.
3. Оцінка майна підприємств, у статутному капіталі яких є частка державної власності, здійснюється обов'язково із залученням суб'єктів оціночної діяльності у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
4. На вимогу комітету кредиторів або за клопотанням власника майна (органа, уповноваженого управляти майном) боржника оцінка майна банкрута повинна здійснюватися в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті».
 
Враховано    
73. 19) у статті 44:
 
-90- Осика С.Г.
Останнє речення абзацу п’ятого підпункту 24 (19) викласти в такій редакції:
«Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора, боржника та ліквідатора».
 
Враховано   29) у статті 44:
 
    -91- Шпенов Д.Ю.
Частину 1,2 статті 44 викласти у такій редакції:
«1.Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює на аукціоні продаж майна банкрута.. Ліквідатор організовує проведення аукціону з продажу активів банкрута з урахуванням вимог цього Закону.
2.Ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні у порядку, встановленому цим Законом, або залучити на підставі договору організатора аукціону. Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора чи боржника»
 
Враховано частково    
74. частини першу і другу викласти у такій редакції:
«1. Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює на аукціоні продаж майна банкрута.
2. Ліквідатор організовує проведення аукціону з продажу активів банкрута з урахуванням вимог цього Закону.
Ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні у порядку, встановленому цим Законом, або залучити на підставі договору організатора аукціону. Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора чи боржника.»;
частину третю виключити;
частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
«Ліквідатор може здійснити безпосередній продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать боржнику, якщо вони викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.»;
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі товарів, які швидко псуються.»;
 
-92- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 19 викласти у новій редакції:
«19) у статті 44:
частини першу і другу викласти у такій редакції:
«1. Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні, крім випадків, передбачених цим Законом.
2. Ліквідатор організовує проведення аукціону з продажу активів банкрута з урахуванням вимог цього Закону.
На аукціоні можуть продаватися:
основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо);
відокремлений структурний підрозділ банкрута;
необоротні активи банкрута;
дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права вимоги банкрута.
Ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні у порядку, встановленому цим Законом, або залучити на підставі договору організатора аукціону. Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора чи боржника».
частину третю виключити;
частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Ліквідатор може здійснити безпосередній продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать боржнику, якщо вони викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.»;
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж таких активів:
основних засобів, балансова залишкова вартість яких не перевищує одну тисячу гривень, а також інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обсяги або вартість яких є недостатніми для проведення аукціону. Ці матеріальні активи реалізуються безпосередньо ліквідатором або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі;
не проданих на аукціоні. У цьому випадку безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів на аукціоні;
стосовно яких після опублікування оголошення про проведення повторного аукціону є лише одна пропозиція від покупця. Безпосередній продаж може здійснюватися за ціною, що була визначена як ціна продажу на аукціоні, покупцеві, який подав пропозицію про участь в аукціоні;
акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать боржнику і викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.
частину восьму викласти у такій редакції:
«8. Спори, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, розглядаються господарським судом в порядку, встановленому цим Законом».
частини четверту-восьму вважати відповідно частинами третьою-сьомою;».
 
Враховано   частини першу і другу викласти в такій редакції:
«1. Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні, крім випадків, передбачених цим Законом.
2. Ліквідатор організовує проведення аукціону з продажу активів банкрута з урахуванням вимог цього Закону.
На аукціоні можуть продаватися:
основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо);
відокремлені структурні підрозділи;
необоротні активи;
дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права вимоги банкрута.
Ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні у порядку, встановленому цим Законом, або залучити на підставі договору організатора аукціону. Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора, боржника та ліквідатора»;
частину третю виключити;
частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Ліквідатор може здійснити безпосередній продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать боржнику, якщо вони викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства»;
частини шосту і восьму викласти в такій редакції:
«6. Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж:
основних засобів, балансова залишкова вартість яких не перевищує одну тисячу гривень, а також інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, обсяг або вартість яких є недостатніми для проведення аукціону. Реалізація цих матеріальних активів здійснюється безпосередньо ліквідатором або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі;
не проданих на аукціоні активів. У такому разі безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів на аукціоні;
активів, стосовно яких після опублікування оголошення про проведення повторного аукціону є лише одна пропозиція від покупця. Безпосередній продаж може здійснюватися за ціною, визначеною як ціна продажу на аукціоні, покупцеві, який подав пропозицію про участь в аукціоні;
акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать боржнику і викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.
Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі товарів, які швидко псуються»;
«8. Спори, що виникають під час проведення та виконання результатів аукціонів, у тому числі щодо визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, розглядаються господарським судом у порядку, встановленому цим Законом»;
 
    -93- Корж П.П.
У другому реченні абзацу п’ятого підпункту 19) пункту 1 розділу І проекту Закону після слів «стосовно кредитора чи боржника» додати слова «, а також арбітражного керуючого».
 
Враховано редакційно    
    -94- Ляпіна К.М.
Утриматися від доповнення частини четвертої статті 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» новим абзацом.
 
Відхилено    
75. 20) у статті 45:
 
-95- Корж П.П.
У підпункті 20) пункту 1 розділу І проекту Закону після абзацу третього додати новий абзац такого змісту:
«в абзаці дванадцятому пункту 1 після слів «майнових активів банкрута» додати слова «у тому числі поточні витрати на комунальні платежі»;
 
Відхилено   30) у статті 45:
 
76. у частині першій:
абзаци сьомий — дев’ятий пункту 1 виключити;
в абзаці другому пункту 2 слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
 
-96- Осика С.Г.
Підпункт 25 (20) викласти у такій редакції:
«25) у статті 45:
у частині першій:
у пункті 1:
абзаци сьомий — дев’ятий виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;»
в абзаці другому пункту 2 слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
у пункті 5:
абзац третій виключити;
в останньому абзаці слова «, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом» виключити;
 
Відхилено   у частині першій:
абзаци сьомий — дев’ятий пункту 1 виключити;
в абзаці другому пункту 2 слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
 
    -97- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини 1 статті 45 викласти у наступній редакції:
«2) у другу чергу задовольняються:
вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених у першу чергу, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників)»;
 
Враховано редакційно    
    -98- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини 1 статті 45 викласти у наступній редакції:
«4) у четверту чергу задовольняються:
вимоги кредиторів, забезпечені заставою майна боржника в частині, що залишилися непогашеними після реалізації предмету забезпечення, за виключенням вимог кредиторів, що виникли до боржника, як до майнового поручителя;
вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника»;
 
Відхилено    
77. в абзаці четвертому пункту 5 слова «, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом» виключити;
 
-99- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини 1 статті 45 викласти у наступній редакції:
«5) у п'яту чергу задовольняються:
вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;
вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів»;
 
Враховано редакційно   в абзаці четвертому пункту 5 слова «які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом» виключити;
 
    -100- Шпенов Д.Ю.
Пункт 9 частини 1 статті 45 викласти у наступній редакції:
«9. Погашення вимог кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку»;
 
Відхилено    
78. доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
«10. Розрахунки з кредиторами здійснюються відповідно до реєстру вимог кредиторів у порядку черговості, установленому цією статтею, в національній валюті України.»;
 
-101- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 45 частиною 10 наступного змісту:
«10. Розрахунки з кредиторами здійснюються відповідно до реєстру вимог кредиторів у порядку черговості, установленому цією статтею, в національній валюті України»;
 
Враховано   доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. Розрахунки з кредиторами здійснюються відповідно до реєстру вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цією статтею, в національній валюті України»;
 
79. 21) у другому реченні частини другої статті 46 слова «виключення юридичної особи з» замінити словами «внесення відповідного запису до»;
 
-102- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 46 викласти у наступній редакції: «Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також власнику майна та органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута».
 
Враховано редакційно   31) у другому реченні частини другої статті 46 слова «виключення юридичної особи з» замінити словами «внесення відповідного запису до»;
 
80. 22) у статті 49:
 
-103- Ляпіна К.М.
Доповнити п.22 розділу І Закону новим абзацом такого змісту: «у частині першій слова «, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів» виключити;»
 
Відхилено   32) у статті 49:
 
81. у частині третій слова «установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном» замінити словами «затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
-104- Воропаєв Ю.М.
Доповнити підпункт 22 абзацом такого змісту:
«у частині другій слова «призначеного для здійснення господарської діяльності» виключити».
Абзац другий підпункту 22 викласти у такій редакції:
«частину третю викласти у наступній редакції:
«3. Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   у частині другій слова «призначеного для здійснення господарської діяльності» виключити;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
    -105- Ляпіна К.М.
У п.22 розділу І Закону замість редакційних змін до частини третьої статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» частину третю виключити;
 
Відхилено    
    -106- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 49 викласти у такій редакції: «3. Порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
82. частину п’яту після слів «Замовником є» доповнити словами «керуючий санацією або»;
 
-107- Шпенов Д.Ю.
Частину 5 статті 49 викласти у такій редакції: «5. Замовником є керуючий санацією або ліквідатор, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Законом.»;
 
Враховано редакційно   частину п’яту після слів «Замовником є» доповнити словами «керуючий санацією або»;
 
83. у частині шостій:
 
-108- Шпенов Д.Ю.
Частину 6 статті 49 викласти у такій редакції:
«6. Організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має право на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.
Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії у випадках, передбачених законом, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.
Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.»
 
Враховано редакційно   у частині шостій:
 
84. в абзаці першому слово «ліцензію» замінити словом «право»;
 
   в абзаці першому слово «ліцензію» замінити словом «право»;
 
85. абзац другий після слова «ліцензії» доповнити словами «у випадках, передбачених законом»;
 
-109- Корж П.П.
Після абзацу шостого підпункту 22) пункту 1 розділу І проекту Закону додати новий абзац такого змісту:
«абзац третій після слів «замовника аукціону» доповнити словами «, а також арбітражного керуючого»;
 
Враховано   абзац другий після слова «ліцензії» доповнити словами «у випадках, передбачених законом»;
абзац третій доповнити словами «а також арбітражного керуючого»;
 
86. частину сьому викласти у такій редакції:
 
-110- Ляпіна К.М.
У п.22 розділу І Закону у новій редакції частини сьомої статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» слова «аукціоні, подали» замінити словами «аукціоні та подали», слова «та пройшли процедуру реєстрації організатором аукціону відповідно до цього Закону» виключити.
 
Відхилено   частину сьому викласти в такій редакції:
 
87. «7. Учасниками аукціону можуть бути суб’єкти цивільного права, які згідно із законодавством можуть бути покупцями майна, що продається на аукціоні, подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації організатором аукціону відповідно до цього Закону.»;
 
-111- Шпенов Д.Ю.
Частину 7 статті 49 викласти у такій редакції: «7. Учасниками аукціону можуть бути суб’єкти цивільного права, які згідно із законодавством можуть бути покупцями майна, що продається на аукціоні, подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації організатором аукціону відповідно до цього Закону.»
 
Враховано   «7. Учасниками аукціону можуть бути суб’єкти цивільного права, які згідно із законодавством можуть бути покупцями майна, що продається на аукціоні, подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації організатором аукціону відповідно до цього Закону»;
 
88. 23) у частині першій статті 50 слова «власником майна чи» замінити словами «відповідно до умов договору про проведення аукціону організатором або»;
 
-112- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 23 викласти у новій редакції:
«23) у статті 50:
у частині першій слова «власником майна чи» замінити словами «відповідно до умов договору про проведення аукціону організатором або»;
частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Обов'язковими умовами договору купівлі-продажу майна є:
відомості про майно, його склад, характеристика;
ціна продажу майна;
порядок і строк передачі майна переможцю торгів;
порядок і строк оплати майна;
відомості про наявність або про відсутність обтяжень стосовно майна;
інші умови, передбачені законодавством України».
 
Враховано   33) у статті 50:
у частині першій слова «власником майна чи» замінити словами «відповідно до умов договору про проведення аукціону організатором або»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Обов'язковими умовами договору купівлі-продажу майна є:
відомості про майно, його склад, характеристика;
ціна продажу майна;
порядок і строк передачі майна переможцю торгів;
порядок і строк оплати майна;
відомості про наявність або про відсутність обтяжень стосовно майна;
інші умови, передбачені законодавством»;
 
    -113- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 50 викласти у такій редакції: «1. Продаж майна на аукціоні оформлюється договором купівлі-продажу, який укладається відповідно до умов договору про проведення аукціону організатором або замовником аукціону з переможцем торгів»;
 
Враховано редакційно    
    -114- Ляпіна К.М.
У п.23 розділу І Закону замість редакційних змін до частини першої статті 50 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» частину виключити;
У п.23 розділу І Закону передбачити виключення частини другої статті 50 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
У п.23 розділу І Закону передбачити виключення частини четвертої статті 50 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
 
Відхилено    
89. 24) у статті 51:
 
   34) у статті 51:
 
90. у частині першій слова «та укласти договір з його переможцем» виключити;
 
-115- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 51 словосполучення: «та укласти договір з його переможцем» виключити;
 
Враховано   у частині першій слова «та укласти договір з його переможцем» виключити;
 
91. абзац другий частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
-116- Ляпіна К.М.
У п.24 розділу І Закону замість редакційних змін до частини п’ятої статті 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» частину виключити;
 
Відхилено   абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
92. «надсилає державному органу з питань банкрутства та Вищому господарському суду України повідомлення про проведення аукціону для його розміщення на офіційних веб-сайтах цих органів, розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та повідомлення, що пов’язані з його проведенням і результатами;»;
 
-117- Воропаєв Ю.М.
Абзац четвертий підпункт 24 викласти у новій редакції:
«надсилає державному органу з питань банкрутства повідомлення про проведення аукціону для його розміщення на офіційному веб-сайті цього органу, розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та повідомлення, що пов’язані з його проведенням і результатами».
 
Враховано   «надсилає державному органу з питань банкрутства повідомлення про проведення аукціону для його розміщення на офіційному веб-сайті цього органу, розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та повідомлення, пов’язані з його проведенням і результатами»;
 
93. 25) у статті 53:
 
-118- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 25 розділу І виключити.
 
Враховано      
94. назву статті викласти у такій редакції:
 
      
95. «Стаття 53. Вимоги до веб-сайту організатора аукціону, на якому розміщуються оголошення про проведення аукціону та повідомлення, що пов’язані з його проведенням і результатами, а також проводяться електронні торги»;
 
-119- Ляпіна К.М.
П.25 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«25) у статті 53:
назву статті доповнити словами "та розміщуються відомості про аукціони";
у частині четвертій слова "державного органу з питань банкрутства" замінити словами "уповноваженого органу виконавчої влади";».
 
Відхилено      
96. частину четверту виключити;
 
      
97. 26) частину першу статті 54 викласти у такій редакції:
«1. Організатор аукціону має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за десять робочих днів до дня його початку з негайним надсиланням державному органу з питань банкрутства і Вищому господарському суду України інформації для розміщення повідомлення про це на офіційних веб-сайтах таких органів та розміщенням відповідного повідомлення на веб-сайті, на якому розміщується оголошення про проведення аукціону, із зазначенням причин.»;
 
-120- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 26 викласти у новій редакції:
«26) у статті 54:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Організатор аукціону має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за десять робочих днів до дня його початку з негайним надсиланням державному органу з питань банкрутства інформації для розміщення повідомлення про це на офіційному веб-сайті цього органу та розміщенням відповідного повідомлення на веб-сайті, на якому розміщується оголошення про проведення аукціону, із зазначенням причин»;
частину четверту доповнити словами «в порядку, встановленому цим Законом».
 
Враховано   35) у статті 54:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Організатор аукціону має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за десять робочих днів до дня його початку з негайним поданням державному органу з питань банкрутства інформації для розміщення повідомлення про це на офіційному веб-сайті цього органу та розміщенням відповідного повідомлення на веб-сайті організатора аукціону, на якому було розміщено оголошення про проведення аукціону, із зазначенням причин»;
частину четверту доповнити словами «в порядку, встановленому цим Законом»;
36) у статті 55:
абзац другий частини другої доповнити словами «в порядку, встановленому цим Законом»;
в абзаці першому частини третьої слова «в судовому порядку» замінити словами «господарським судом» та доповнити словами «в порядку, встановленому цим Законом»;
37) текст статті 57 викласти в такій редакції:
«1. Початкова вартість майна визначається відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів, крім випадку, передбаченого частиною другою статті 43 цього Закону.
2. За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначеної початкової вартості майна комітет кредиторів або окремий кредитор чи власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника можуть звернутися до господарського суду з клопотанням про проведення повторної незалежної оцінки.
У разі необхідності господарський суд своєю ухвалою призначає повторну незалежну оцінку майна боржника за рахунок зацікавлених осіб, що здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
3. Початкова вартість підлягає зазначенню в договорі на проведення аукціону»;
 
    -121- Осика С.Г.
В абзаці другому підпункту 31 (26) слово «надсиланням» замінити словом «поданням»;
 
Враховано    
    -122- Ляпіна К.М.
В абзаці другому п.26 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«слова "державному органу з питань банкрутства" замінити словами "уповноваженому органу виконавчої влади";».
 
Відхилено    
    -123- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 26-1 такого змісту:
«26-1) у статті 55:
абзац другий частини другої доповнити словами «в порядку, встановленому цим Законом»;
в абзаці першому частини третьої слова «в судовому порядку» замінити словами «господарським судом» та доповнити словами «в порядку, встановленому цим Законом».
 
Враховано    
    -124- Ляпіна К.М.
Статтю 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» викласти у такій редакції:
«Стаття 55. Визнання недійсними договорів, укладених з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону
1. Договір, укладений на аукціоні, проведеному з порушенням встановленого законом порядку його підготовки або проведення, яке перешкодило або могло перешкодити укладенню договору на умовах, найбільш вигідних для продавця, може бути визнаний недійсним за позовом продавця.»
 
Відхилено    
    -125- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 26-2 такого змісту:
«26-2) статтю 57 викласти у наступній редакції:
«1. Початкова вартість майна визначається відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів, крім випадку, передбаченого частиною другою статтею 43 цього Закону.
2. За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначеної початкової вартості майна комітет кредиторів або окремий кредитор чи власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника можуть звернутися до господарського суду з клопотанням про проведення повторної незалежної оцінки.
У разі необхідності господарський суд своєю ухвалою призначає повторну незалежну оцінку майна боржника за рахунок зацікавлених осіб, що здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
3. Початкова вартість підлягає зазначенню у договорі на проведення аукціону».
 
Враховано    
    -126- Осика С.Г.
Доповнити пункт після підпункту 31 (26) новим підпунктом 32 такого змісту:
«32) частину першу статті 57 викласти у такій редакції:
«1. Початкова вартість майна боржника, що виставляється на аукціон, визначається відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів, крім випадку, передбаченого статтею 43 цього Закону»;»
 
Враховано частково та редакційно   
98. 27) частину першу статті 58 викласти у такій редакції:
 
-127- Осика С.Г.
Підпункт 33 (27) викласти у такій редакції:
«33) частину першу статті 58 викласти у такій редакції:
«1. Організатор аукціону не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня початку аукціону подає державному органу з питань банкрутства та Вищому господарському суду України повідомлення про проведення аукціону, в якому зазначаються дані про організатора аукціону та адреса веб-сайту, на якому буде розміщуватись оголошення про проведення аукціону, для його розміщення на офіційних веб-сайтах цих органів, та не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку аукціону розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником.
Розміщення повідомлення на офіційних веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України здійснюється відповідним органом державної влади протягом 5 робочих днів з дня його надходження, крім випадків розміщення повідомлення про скасування аукціону, яке здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження.»;»
 
Відхилено   38) у статті 58:
частину першу викласти в такій редакції:
 
    -128- Ляпіна К.М.
П.27 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«27) частину першу статті 58 викласти у такій редакції:
"1. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку аукціону надсилає уповноваженому органу виконавчої влади оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником. У разі проведення електронних торгів організатор аукціону оприлюднює це оголошення також на своєму веб-сайті.
Розміщення оголошення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу виконавчої влади здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня його надходження, крім випадків розміщення повідомлення про скасування аукціону, яке здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження.";».
 
Відхилено    
99. «1. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку аукціону розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та надсилає державному органу з питань банкрутства та Вищому господарському суду України повідомлення про проведення аукціону, в якому зазначаються дані про організатора аукціону та адреса веб-сайту, на якому розміщується оголошення про проведення аукціону, для його розміщення на офіційних веб-сайтах цих органів, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником.
Розміщення повідомлення на офіційних веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України здійснюється відповідним органом державної влади протягом п’яти робочих днів з дня його надходження, крім випадків розміщення повідомлення про скасування аукціону, яке здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження.»;
 
-129- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 27 викласти у новій редакції:
«27) у статті 58:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку аукціону розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та надсилає державному органу з питань банкрутства повідомлення про проведення аукціону, в якому зазначаються дані про організатора аукціону та адреса веб-сайту, на якому розміщується оголошення про проведення аукціону, для його розміщення на офіційному веб-сайті цього органу, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником.
Розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства здійснюється цим органом протягом п’яти робочих днів з дня його надходження, крім випадків розміщення повідомлення про скасування аукціону, яке здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження».
частину другу доповнити словами «за такою вимогою».
 
Враховано   «1. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку аукціону розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та надсилає державному органу з питань банкрутства повідомлення про проведення аукціону, в якому зазначаються дані про організатора аукціону та адреса веб-сайту, на якому розміщується оголошення про проведення аукціону, для його розміщення на офіційному веб-сайті цього органу, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником.
Розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства здійснюється цим органом протягом п’яти робочих днів з дня його надходження, крім випадків розміщення повідомлення про скасування аукціону, яке здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження»;
частину другу доповнити словами «за такою вимогою»;
 
100. 28) назву та абзац перший частини першої статті 59 після слова «веб-сайті» доповнити словами «організатора аукціону»;
 
-130- Шпенов Д.Ю.
Абзац 1 частини 1 статті 59 після слів «на веб-сайті», доповнити словами: «організатора аукціону»;
 
Враховано   39) назву та абзац перший частини першої статті 59 після слова «веб-сайті» доповнити словами «організатора аукціону»;
 
    -131- Ляпіна К.М.
П.28 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -132- Ляпіна К.М.
Статтю 60 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом виключити.
Статтю 61 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом викласти у такій редакції:
«Стаття 61. Допуск до участі в аукціоні та сплата гарантійних внесків
1. Зацікавлені особи, які можуть бути покупцями майна, допускаються організатором до участі в аукціоні за умови сплати гарантійного внеску. Гарантійний внесок може бути сплачений не пізніше, ніж за 1 годину до початку аукціону.
2. Розмір гарантійних внесків становить 10 відсотків початкової ціни.
3. Якщо початкова ціна не перевищує 10 прожиткових мінімумів, гарантійний внесок не встановлюється, крім випадків проведення електронних торгів.
4. При допуску до участі в аукціоні учаснику видається аукціонна картка, на обох боках якої зазначається номер учасника.»
 
Відхилено    
    -133- Ляпіна К.М.
Частину четверту статті 65 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом виключити;
 
Відхилено    
    -134- Осика С.Г.
Доповнити пункт після підпункту 34 (28) новим підпунктом 35 такого змісту:
«35) частину першу статті 66 викласти у такій редакції:
«1. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості, якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, погодженим комітетом кредиторів».
 
Відхилено    
101. 29) друге речення частини другої статті 68 після слова «право» доповнити словом «вимоги»;
 
-135- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 68 після слова: «право», доповнити словом: «вимоги»;
 
Враховано   40) друге речення частини другої статті 68 після слова «право» доповнити словом «вимоги»;
 
102. 30) у частині сьомій статті 69 слово «повідомити» замінити словами «розмістити відомості», слова «для розміщення цих відомостей» виключити, а слова «державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України, на яких було розміщене» замінити словами «, на якому розміщується»;
 
-136- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 30 викласти у новій редакції:
«30) у статті 69:
частину другу доповнити абзацом п'ятим такого змісту «всі запропоновані ціни». У зв'язку з цим абзац п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим-десятим;
частину п'яту доповнити абзацом першим такого змісту:
«5. Протокол про результати проведення аукціону підписується організатором, а у разі оголошення переможця – також й переможцем аукціону». У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;
у частині сьомій слово «повідомити» замінити словами «розмістити відомості», слова «для розміщення цих відомостей» виключити, а слова «державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України, на яких було розміщене» замінити словами «, на якому розміщується»;
 
Враховано   41) у статті 69:
частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«всі запропоновані ціни».
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим-десятим;
частину п'яту доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«5. Протокол про результати проведення аукціону підписується організатором, а в разі оголошення переможця – також і переможцем аукціону».
У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;
частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Організатор аукціону зобов‘язаний розмістити відомості про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без визначення переможця на веб-сайті, на якому було розміщено оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону»;
42) у частині третій статті 70 слова «у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця» виключити;
43) у статті 73:
назву та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 73. Наслідки непідписання протоколу про результати проведення аукціону або неукладення договору купівлі-продажу майна
1. У разі відмови або ухилення переможця аукціону від підписання протоколу про результати проведення аукціону або від укладення договору купівлі-продажу майна протягом п'яти днів з дня отримання цього договору організатор аукціону має право запропонувати підписати протокол про результати проведення аукціону або замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, який запропонував найвищу ціну з усіх учасників торгів, крім переможця торгів»;
частину другу після слова «Якщо» доповнити словами «протокол про результати проведення аукціону не був підписаний або»;
 
    -137- Ляпіна К.М.
П.30 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«30) частину сьому статті 69 викласти у такій редакції:
"7. Організатор аукціону зобов’язаний повідомити про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без виявлення переможця для розміщення цих відомостей про проведення аукціону на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону.";».
 
Враховано частково та редакційно   
    -138- Шпенов Д.Ю.
Частину 7 статті 69 викласти у такій редакції: «7. Організатор аукціону зобов'язаний розмістити відомості про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без визначення переможця на веб-сайті, на якому розміщується оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону.»;
 
Враховано частково    
    -139- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 30-1 такого змісту:
«30-1) у частині третій статті 70 слова «у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця» виключити.
 
Враховано    
    -140- Ляпіна К.М.
Частину третю статті 71 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом виключити;
 
Відхилено    
    -141- Ляпіна К.М.
Частину четверту статті 71 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом викласти у такій редакції:
«4. Переможець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням сплаченого гарантійного внеску або сплаченої частини ціни) протягом 5 робочих днів з дня оголошення переможця.»;
 
Відхилено    
    -142- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 30-2 такого змісту:
30-2) у статті 73:
назву статті викласти у такій редакції: «Наслідки непідписання протоколу про результати проведення аукціону або неукладання договору купівлі-продажу майна»;
частину першу статті викласти у такій редакції:
«1. У разі відмови або ухилення переможця аукціону від підписання протоколу про результати проведення аукціону або від укладення договору купівлі-продажу майна протягом п'яти днів з дня отримання цього договору організатор аукціону має право запропонувати підписати протокол про результати проведення аукціону або замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів».
частину другу статті після слова «якщо» доповнити словами «протокол про результати проведення аукціону не був підписаний або».
 
Враховано    
    -143- Ляпіна К.М.
Статтю 73 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом викласти у такій редакції:
«Стаття 73. Розірвання договору у разі невиконання обов’язку із сплати ціни
1. Якщо у встановлений строк переможець не вніс запропонованої ним ціни (частини ціни), договір, укладений на аукціоні, вважається розірваним.
2. Організатор аукціону зобов’язаний надати відомості про розірвання договору для їх включення до відомостей про проведення аукціону на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після розірвання договору, та в той же строк повідомити про розірвання договору переможця аукціону, замовника аукціону та власника майна.
3. Після розірвання договору організатор зобов’язаний протягом 10 робочих днів оголосити про проведення нового аукціону.»
 
Відхилено    
103. 31) у статті 80:
 
-144- Корж П.П.
Виключити підпункт 31) пункту 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«31) у статті 80:
у назві статті слово «Схвалення» замінити словом «Погодження»;
у частині першій:
у першому реченні слово «схвалюється» замінити словом «погоджується»;
у другому реченні слово «схвалення» замінити словом «погодження»;
в абзаці першому частин другої і третьої слово «схвалення» замінити словом «погодження»;»
 
Відхилено   44) у статті 80:
 
104. у назві статті слово «Схвалення» замінити словом «Погодження»;
 
-145- Шпенов Д.Ю.
Назву статті 80 викласти у такій редакції: «Стаття 80. Погодження мирової угоди кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою боржника»;
 
Відхилено   у назві слово «Схвалення» замінити словом «Погодження»;
 
105. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
106. у першому реченні слово «схвалюється» замінити словом «погоджується»;
 
-146- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 80 викласти у такій редакції: «1. Мирова угода протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про її укладення погоджується кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника. Для погодження мирової угоди потрібна згода всіх кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника.»;
 
Відхилено   у першому реченні слово «схвалюється» замінити словом «погоджується»;
 
107. у другому реченні слово «схвалення» замінити словом «погодження»;
 
   у другому реченні слово «схвалення» замінити словом «погодження»;
 
108. в абзаці першому частин другої і третьої слово «схвалення» замінити словом «погодження»;
 
-147- Шпенов Д.Ю.
Абзац 1 частини 2 статті 80 викласти у такій редакції: «2. Якщо будь-хто із кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, заперечує проти погодження мирової угоди, інші кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, можуть прийняти одне з таких рішень:»;
Абзац 1 і 2 частини 3 статті 80 викласти у такій редакції: «3. Якщо всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, заперечують проти погодження мирової угоди, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень:
про виділ забезпечених речей з майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку, встановленому цим Законом, та задоволення вимог кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, за рахунок отриманих від продажу коштів;»;
 
Відхилено   в абзацах перших частин другої і третьої слово «схвалення» замінити словом «погодження»;
включити частину четверту такого змісту:
«4. У рази якщо забезпечені кредитори не погодили мирової угоди і комітет кредиторів не прийняв жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд за наявності реальної можливості відновлення платоспроможності боржника (наявність інвесторів, ліквідність активів боржника, попит на продукцію, що виробляється боржником, тощо) у судовому засіданні розглядає запропоновану комітетом кредиторів мирову угоду, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів щодо її погодження та вирішує питання щодо затвердження мирової угоди»;
45) в частині одинадцятій статті 85 слово «і» замінити словами «та/або»;
46) у статті 90:
в абзаці другому частини дев’ятої слова «яка може бути оскаржена у встановленому порядку» виключити;
в частині десятій слово «року» замінити словами «двох років»;
 
    -148- Осика С.Г.
Доповнити підпункт 38 (31) після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
«у частині четвертій слово «схвалили» замінити словом «погодили»;
 
Враховано    
    -149- Воропаєв Ю.М.
Доповнити підпункт 31 абзацом такого змісту:
«доповнити новою частиною в такій редакції:
«4. У рази якщо забезпечені кредитори не погодили мирової угоди і комітет кредиторів не прийняв жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд за наявності реальної можливості відновлення платоспроможності боржника (наявність інвесторів, ліквідність активів боржника, попит на продукцію, що виробляється боржником, тощо) у судовому засіданні розглядає запропоновану комітетом кредиторів мирову угоду, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів щодо її погодження та вирішує питання щодо затвердження мирової угоди».
 
Враховано    
    -150- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 31-1 такого змісту:
«31-1) в частині одинадцятій статті 85 слово «і» замінити словами «та/або».
 
Враховано    
    -151- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 31-2 такого змісту:
«31-2) у статті 90:
в абзаці другому частини дев’ятої слова «яка може бути оскаржена у встановленому порядку» виключити;
в частині десятій слово «року» замінити словами «двох років».
 
Враховано    
109. 32) частину дев’яту статті 91 виключити;
 
-152- Шпенов Д.Ю.
Частину 9 статті 91 виключити, у зв‘язку з чим частину 10 статті 91 вважати частиною 9.
 
Враховано   47) частину дев’яту статті 91 виключити;
48) у статті 92:
абзац другий частини третьої виключити;
у частинах четвертій і сьомій слова «абзацами першим і другим» замінити словами «абзацом першим»;
49) у статті 94:
у частині другій слова «та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна» виключити;
в абзаці третьому частини шостої слова «або не заявлені взагалі» виключити;
у частині десятій слова «яка може бути оскаржена у встановленому порядку» виключити;
50) у частині третій статті 95:
абзац перший викласти в такій редакції:
«3. Кредитори мають право подати до господарського суду у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання банкрутом боржника, який ліквідується, письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують»;
в абзаці третому слова «або не заявлені взагалі» виключити;
 
    -153- Воропаєв Ю.М.
Доповнити підпункт 32- абзацом- такого змісту:
«У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною дев’ятою».
 
Враховано    
    -154- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 32-1 такого змісту:
«32-1) у статті 92:
абзац другий частини третьої виключити.
у частинах четвертій та сьомій слова «абзацами першим і другим» замінити словами «абзацом першим».
 
Враховано    
    -155- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 32-2 такого змісту:
«32-2) у статті 94:
у частині другій слова «та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна» виключити;
в абзаці третьому частини шостої слова «або не заявлені взагалі» виключити;
у частині десятій слова «яка може бути оскаржена у встановленому порядку» виключити».
 
Враховано    
    -156- Ляпіна К.М.
Доповнити проект новим пунктом 32-1 такого змісту:
«в абзаці 3 частини 6 статті 94 слова «не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу» замінити словами «участь в голосуванні на зборах кредиторів та засіданнях комітету кредиторів не беруть»;
 
Відхилено    
    -157- Воропаєв Ю.М.
Доповнити закон підпунктом 32-3 такого змісту:
«32-3) у статті 95:
абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
«3. Кредитори мають право подати до господарського суду у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання банкрутом боржника, який ліквідується, письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.»;
в абзаці третьому частини третьої виключити слова «або не заявлені взагалі».
 
Враховано    
    -158- Ляпіна К.М.
Доповнити проект новим пунктом 32-2 такого змісту:
«в статті 95:
1) абзац другий частини першої виключити;
в абзаці 3 частини 3 слова «не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу» замінити словами «участь в голосуванні на зборах кредиторів та засіданнях комітету кредиторів не беруть»;
 
Відхилено    
110. 33) у статті 96:
 
-159- Шпенов Д.Ю.
Частину 8 статті 96 доповнити абзацом 2 такого змісту: «Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний завчасно повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про час, місце і порядок денний зборів кредиторів та засідань комітету кредиторів державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків.»;
 
Враховано   51) у статті 96:
 
111. частину восьму доповнити абзацом такого змісту:
«Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний завчасно повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про час, місце і порядок денний зборів кредиторів та засідань комітету кредиторів державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків.»;
доповнити статтю після частини дванадцятої новою частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Керуючий санацією щокварталу повідомляє орган, уповноважений управляти державним майном, про виконання плану санації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків.
Звіт керуючого санацією державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків, розглянутий комітетом кредиторів, та протокол засідання комітету кредиторів не пізніше п’яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів керуючий санацією надсилає органу, уповноваженому управляти державним майном.».
У зв’язку з цим частини тринадцяту і чотирнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою і п’ятнадцятою;
 
-160- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 33 викласти у новій редакції:
33) у статті 96:
у частині шостій статті 96 слова слово «припинення» замінити словом «зупинення»;
у частині сьомій слова «залучає до участі у справі про банкрутство» замінити словами «визнає учасником справи про банкрутство»;
частину восьму доповнити абзацом такого змісту:
«Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний завчасно повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про час, місце і порядок денний зборів кредиторів та засідань комітету кредиторів державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків «;
частину десяту статті виключити. У зв'язку з цим частини одинадцяту і дванадцяту вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
у частині одинадцятій слова «та переліки ліквідаційних мас» та «а включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізованим» виключити.
доповнити статтю після частини одинадцятої новою частиною такого змісту:
«12. Керуючий санацією щокварталу повідомляє орган, уповноважений управляти державним майном, про виконання плану санації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
Звіт керуючого санацією державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, розглянутий комітетом кредиторів, та протокол засідання комітету кредиторів не пізніше п’яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів керуючий санацією надсилає органу, уповноваженому управляти державним майном»;
у частині чотирнадцятій після слів «судових рішень» вилучити слова «у провадженнях»;
 
Враховано   у частині шостій слова слово «припинення» замінити словом «зупинення»;
у частині сьомій слова «залучає до участі у справі про банкрутство» замінити словами «визнає учасником справи про банкрутство»;
частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
«Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний завчасно повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про час, місце і порядок денний зборів кредиторів та засідань комітету кредиторів державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків»;
частину десяту виключити;
у частині дванадцятій слова «та переліки ліквідаційних мас» та «а включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізованим» виключити;
після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
«13. Керуючий санацією щокварталу повідомляє орган, уповноважений управляти державним майном, про виконання плану санації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
Звіт керуючого санацією державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, розглянутий комітетом кредиторів, та протокол засідання комітету кредиторів не пізніше п’яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів керуючий санацією надсилає органу, уповноваженому управляти державним майном».
У зв‘язку з цим частини тринадцяту і чотирнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою і п‘ятнадцятою;
у частині п‘ятнадцятій слова «у провадженнях» виключити;
 
    -161- Шпенов Д.Ю.
Частину 13 статті 96 викласти у такій редакції: «13. Керуючий санацією щокварталу повідомляє орган, уповноважений управляти державним майном, про виконання плану санації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків.
Звіт керуючого санацією державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків, розглянутий комітетом кредиторів, та протокол засідання комітету кредиторів не пізніше п’яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів керуючий санацією надсилає органу, уповноваженому управляти державним майном.»,
у зв‘язку з чим частину тринадцяту і частину чотирнадцяту вважати, відповідно, частиною чотирнадцятою і частиною п‘ятнадцятою.»;
 
Враховано частково та редакційно   
112. 34) розділ VІІІ викласти у такій редакції:
 
   52) розділ VІІІ викласти в такій редакції:
 
113. «Розділ VІІІ
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (РОЗПОРЯДНИК МАЙНА, КЕРУЮЧИЙ САНАЦІЄЮ, ЛІКВІДАТОР)
 
   «Розділ VІІІ
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (РОЗПОРЯДНИК МАЙНА, КЕРУЮЧИЙ САНАЦІЄЮ, ЛІКВІДАТОР)
 
114. Стаття 97. Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
   Стаття 97. Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
115. 1. Арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи після отримання повної вищої освіти не менше трьох років за фахом або одного року на керівних посадах, володіє державною мовою, пройшов підготовку, стажування протягом шести місяців, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
-162- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 97 викласти у такій редакції: «1. Арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи після отримання повної вищої освіти не менше трьох років за фахом або одного року на керівних посадах, володіє державною мовою, пройшов підготовку, стажування протягом шести місяців, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).»;
 
Враховано   1. Арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи після здобуття повної вищої освіти не менше трьох років за фахом або одного року на керівних посадах, володіє державною мовою, пройшов підготовку, стажування протягом шести місяців, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
116. 2. Не може бути арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа, яка:
 
-163- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 97 після слова: «особа», доповнити словом: «яка»;
 
Враховано   2. Не може бути арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа, яка:
 
117. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено;
2) має непогашену або незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення корисливих злочинів;
 
-164- Шпенов Д.Ю.
Пункти 1, 2 і 3 частини 2 статті 97 викласти у такій редакції:
«1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено;
2) має непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення корисливих злочинів;
3) за рішенням суду позбавлена права обіймати керівні посади.»;
пункти 4, 5 частини 2 статті 97 виключити;
 
Враховано редакційно   1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено;
2) має непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення корисливих злочинів;
 
118. 3) за рішенням суду позбавлена права обіймати керівні посади.
 
   3) за рішенням суду позбавлена права обіймати керівні посади.
 
119. 3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має посвідчення, зразок і опис якого встановлює державний орган з питань банкрутства.
 
-165- Шпенов Д.Ю.
В частині 3 статті 97 після слова «посвідчення», виключити слова «та печатку»;
 
Враховано редакційно   3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має посвідчення, зразок і опис якого встановлює державний орган з питань банкрутства.
 
120. 4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
 
-166- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 97 викласти у такій редакції: «4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.»;
 
Враховано   4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
 
121. Стаття 98. Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
-167- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 98 викласти у такій редакції: «1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право:
1) звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом;
2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу;
3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом;
4) залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їх діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи договором з кредиторами;
5) запитувати та отримувати документи або їх копії, необхідні для виконання повноважень, передбачених цим Законом, від юридичних осіб, державних органів і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою;
6) отримувати інформацію, необхідну для виконання повноважень, передбачених цим Законом, з державних реєстрів шляхом надсилання офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру;
7) подавати до господарського суду заяву про припинення своїх повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
8) бути членом саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
9) замовляти виготовлення дублікатів печатки та штампів боржника у разі їх втрати;
10) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.»;
 
Враховано частково   Стаття 98. Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
122. 1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право:
 
   1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право:
 
123. 1) звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом;
 
   1) звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом;
 
124. 2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу;
 
   2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу;
 
125. 3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом;
 
   3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом;
 
126. 4) залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їх діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи договором з кредиторами;
 
-168- Осика С.Г.
У статті 98, викладеній у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту:
пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:
«4) залучати за погодженням з комітетом кредиторів для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їх діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом;
 
Враховано   4) залучати за погодженням з комітетом кредиторів для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їх діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом;
 
127. 5) запитувати та отримувати документи або їх копії, необхідні для виконання повноважень, передбачених цим Законом, від юридичних осіб, державних органів і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою;
 
   5) запитувати та отримувати документи або їх копії, необхідні для виконання повноважень, передбачених цим Законом, від юридичних осіб, державних органів і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою;
 
128. 6) отримувати інформацію, необхідну для виконання повноважень, передбачених цим Законом, з державних реєстрів шляхом надсилання офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру;
 
   6) отримувати інформацію, необхідну для виконання повноважень, передбачених цим Законом, з державних реєстрів шляхом надсилання офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру;
 
129. 7) подавати до господарського суду заяву про припинення своїх повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
 
   7) подавати до господарського суду заяву про припинення своїх повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
 
130. 8) бути членом саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
-169- Ляпіна К.М.
Пункт 8 частини 1 статті 98 виключити.
 
Відхилено   8) бути членом саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
131. 9) замовляти виготовлення дублікатів печатки та штампів боржника у разі їх втрати;
 
   9) замовляти виготовлення дублікатів печатки та штампів боржника у разі їх втрати;
 
132. 10) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
   10) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
133. 2. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний:
 
   2. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний:
 
134. 1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;
 
   1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;
 
135. 2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;
 
-170- Осика С.Г.
У частині другій:
після пункту 2 доповнити новими пунктами 3 та 4 такого змісту:
«3) вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти господарський суду про наявність конфлікту інтересів;
4) дотримуватися вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв);».
У зв’язку з цим пункти 3 – 10 вважати відповідно пунктами 5 – 12;
 
Враховано   2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;
3) вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти господарський суд про наявність конфлікту інтересів;
4) дотримуватися вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо недопущення використання своїх повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв);
 
136. 3) проводити аналіз фінансової, господарської, інвестиційної та іншої діяльності боржника, його становища на ринках та подавати відомості про результати такого аналізу господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;
 
-171- Осика С.Г.
пункт 5:після слова «господарському суду» доповнити словами «та комітету кредиторів»;
 
Враховано   5) проводити аналіз фінансової, господарської, інвестиційної та іншої діяльності боржника, його становища на ринках та подавати відомості про результати такого аналізу господарському суду та комітету кредиторів разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;
 
137. 4) подавати відомості, документи та інформацію про свою діяльність у порядку, встановленому законодавством;
 
-172- Шпенов Д.Ю.
Пункти 3, 4 та 5 частини 2 статті 98 викласти у такій редакції:
«3) проводити аналіз фінансової, господарської, інвестиційної та іншої діяльності боржника, його становища на ринках та подавати відомості про результати такого аналізу господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;»;
«4) подавати відомості, документи та інформацію про свою діяльність у порядку, встановленому законодавством;
5) забезпечувати можливість здійснення державним органом з питань банкрутства заходів контролю за його діяльністю»;
 
Враховано частково   6) подавати відомості, документи та інформацію про свою діяльність у порядку, встановленому законодавством;
 
138. 5) забезпечувати можливість здійснення державним органом з питань банкрутства заходів контролю за його діяльністю;
 
   7) забезпечувати можливість здійснення державним органом з питань банкрутства заходів контролю за його діяльністю;
 
139. 6) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;
 
   8) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;
 
140. 7) подавати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі та порядку, встановлених державним органом з питань банкрутства;
8) повідомляти правоохоронні органи чи органи прокуратури про вчинені або підготовлювані злочини або адміністративні правопорушення, ознаки яких виявлені в діяльності працівників боржника;
9) вести і подавати статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством;
 
-173- Шпенов Д.Ю.
Пункти 7, 8 і 9 частини 2 статті 98 викласти у такій редакції:
«7) подавати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі та порядку, встановлених державним органом з питань банкрутства;
8) повідомляти правоохоронні органи чи органи прокуратури про вчинені або підготовлювані злочини або адміністративні правопорушення, ознаки яких виявлені в діяльності працівників боржника;
9) вести і подавати статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством»;
 
Враховано   9) подавати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі та порядку, встановлених державним органом з питань банкрутства;
10) повідомляти правоохоронні органи чи органи прокуратури про вчинені або підготовлювані злочини чи адміністративні правопорушення, ознаки яких виявлені в діяльності працівників боржника;
11) вести і подавати статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством;
 
141. 10) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
 
-174- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 98 доповнити пунктом десятим наступного змісту: «10) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.»;
 
Враховано   12) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
 
142. 3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) несе за свої дії (бездіяльність) та заподіяну третім особам шкоду цивільно-правову, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність у порядку та обсягах, встановлених законом.
 
-175- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 98 викласти у такій редакції: «3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) несе за свої дії (бездіяльність) та заподіяну третім особам шкоду цивільно-правову, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність у порядку та обсягах, встановлених законом.»
 
Враховано   3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) несе за свої дії (бездіяльність) та заподіяну третім особам шкоду цивільно-правову, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність у порядку та обсягах, встановлених законом.
 
143. 4. Арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
 
   4. Арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
 
144. Обов’язок збереження цієї інформації поширюється також на осіб, які перебувають з арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) у трудових відносинах, а також на інших осіб, які мають доступ до зазначеної інформації.
 
   Обов’язок збереження такої інформації поширюється також на осіб, які перебувають з арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) у трудових відносинах, а також на інших осіб, які мають доступ до зазначеної інформації.
 
145. 5. Інформацію, зазначену у частині четвертій цієї статті, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може надавати іншим особам лише у випадках і порядку, встановлених законодавством.
 
-176- Шпенов Д.Ю.
В частині 5 статті 98 слово: «третій» замінити на слово: «четвертій».
 
Відхилено   5. Інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може надавати іншим особам лише у випадках і порядку, встановлених законодавством.
 
146. Стаття 99. Незалежність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
   Стаття 99. Незалежність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
147. 1. Під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) є незалежним.
 
   1. Під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) є незалежним.
 
148. 2. У разі застосування правоохоронними органами або органами прокуратури запобіжних заходів у вигляді затримання, взяття під варту, підписки про невиїзд арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або порушення стосовно нього кримінальної справи орган, що застосував запобіжний захід чи порушив кримінальну справу, зобов’язаний негайно повідомити про це державний орган з питань банкрутства.
 
-177- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 99 викласти у такій редакції:
«2. У разі застосування правоохоронними органами або органами прокуратури запобіжних заходів у вигляді затримання, взяття під варту, підписки про невиїзд арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або порушення стосовно нього кримінальної справи орган, що застосував запобіжний захід чи порушив кримінальну справу, зобов’язаний негайно повідомити про це державний орган з питань банкрутства.»;
 
Враховано   2. У разі застосування правоохоронними органами або органами прокуратури запобіжних заходів у вигляді затримання, взяття під варту, підписки про невиїзд арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або порушення стосовно нього кримінальної справи орган, що застосував запобіжний захід чи порушив кримінальну справу, зобов’язаний негайно повідомити про це державний орган з питань банкрутства.
 
149. 3. Вилучення документів у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов’язаних з виконанням його повноважень, допускається лише за рішенням суду в порядку, передбаченому законом.
 
-178- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 99 викласти у такій редакції:
«3. Вилучення документів у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов’язаних з виконанням його повноважень, допускається лише за рішенням суду в порядку, передбаченому законом.»;
 
Враховано   3. Вилучення у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) документів, пов’язаних з виконанням його повноважень, допускається лише за рішенням суду в порядку, передбаченому законом.
 
150. Стаття 100. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може мати помічника (помічників). Умови роботи помічника визначаються трудовим договором (контрактом), укладеним між арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) та помічником з додержанням законодавства про працю.
2. Добір і прийняття на роботу помічника є виключним правом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
3. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надає допомогу арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та виконує доручення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для забезпечення реалізації його повноважень.
Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не має права виконувати від власного імені чи за довіреністю повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), передбачені цим Законом.
4. Стаж роботи помічником арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) прирівнюється до строку стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
-179- Шпенов Д.Ю.
Статтю 100 викласти в наступній редакції:
«1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може мати помічника (помічників). Умови роботи помічника визначаються трудовим договором (контрактом), укладеним між арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) та помічником з додержанням законодавства про працю.
2. Добір і прийняття на роботу помічника є виключним правом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
3. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надає допомогу арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та виконує доручення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для забезпечення реалізації його повноважень.
Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не має права виконувати від власного імені чи за довіреністю повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), передбачені цим Законом.
4. Стаж роботи помічником арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) прирівнюється до строку стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)».
 
Враховано   Стаття 100. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може мати помічника (помічників). Умови роботи помічника визначаються трудовим договором (контрактом), укладеним між арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) та помічником з додержанням законодавства про працю.
2. Добір і прийняття на роботу помічника є виключним правом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
3. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надає допомогу арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та виконує доручення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для забезпечення реалізації його повноважень.
Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не має права виконувати від власного імені повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), передбачені цим Законом.
4. Стаж роботи помічником арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) прирівнюється до строку стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
    -180- Осика С.Г.
В абзаці другому частини третьої статті 100, викладеній у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту, слова «чи за довіреністю» виключити.
 
Враховано    
151. Стаття 101. Стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Порядок проходження стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджується державним органом з питань банкрутства.
2. Строк стажування у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) становить шість місяців.
3. Стажист арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинен відповідати вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 97 цього Закону, крім вимог щодо складання кваліфікаційного іспиту та одержання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
-181- Шпенов Д.Ю.
Статтю 101 викласти в такій редакції:
«Стаття 101. Стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Порядок проходження стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджується державним органом з питань банкрутства.
2. Строк стажування у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) становить шість місяців.
3. Стажист арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинен відповідати вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 97 цього Закону, крім вимог щодо складання кваліфікаційного іспиту та одержання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)».
 
Враховано   Стаття 101. Стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Порядок проходження стажування особами, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджується державним органом з питань банкрутства.
2. Строк стажування в арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) становить шість місяців.
3. Стажист арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинен відповідати вимогам, встановленим частинами першою і другою статті 97 цього Закону, крім вимог щодо складання кваліфікаційного іспиту та одержання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
152. Стаття 102. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 
-182- Ляпіна К.М.
В абзаці першому частини 2 статті 102 слова «п’ять з яких визначаються державним органом з питань банкрутства, а чотири пропонуються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) з числа їх членів» виключити.
 
Відхилено   Стаття 102. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 
153. 1. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) утворюється при державному органі з питань банкрутства для перевірки спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та для вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
Положення про кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.
2. До складу кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) входять дев’ять осіб, п’ять з яких визначаються державним органом з питань банкрутства, а чотири пропонуються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) з числа їх членів.
Персональний склад кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.
3. Очолює кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) керівник державного органу з питань банкрутства або визначена ним посадова особа цього органу.
4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):
1) формує графік складення кваліфікаційних іспитів;
2) приймає рішення про допуск або відмову в допуску осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), до складання кваліфікаційного іспиту;
3) проводить кваліфікаційні іспити;
4) за результатом складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
5) за результатом розгляду подання державного органу з питань банкрутства приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
5. Засідання кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) визнається правоможним у разі присутності на ньому не менше п’яти членів комісії.
6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймається на її засіданні шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.
7. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) оформляється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
 
-183- Шпенов Д.Ю.
Статтю 102 викласти у наступній редакції:
«Стаття 102. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
1. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) утворюється при державному органі з питань банкрутства для перевірки спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та для вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
Положення про кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.
2. До складу кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) входять дев’ять осіб, п’ять з яких визначаються державним органом з питань банкрутства, а чотири пропонуються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) з числа їх членів.
Персональний склад кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.
3. Очолює кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) керівник державного органу з питань банкрутства або визначена ним посадова особа цього органу.
4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):
1) формує графік складення кваліфікаційних іспитів;
2) приймає рішення про допуск або відмову в допуску осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), до складання кваліфікаційного іспиту;
3) проводить кваліфікаційні іспити;
4) за результатом складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
5) за результатом розгляду подання державного органу з питань банкрутства приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
5. Засідання кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) визнається правоможним у разі присутності на ньому не менше п’яти членів комісії.
6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймається на її засіданні шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.
7. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) оформляється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може подати заяву про його повторне складення не раніше ніж через шість місяців.»;
 
Враховано   1. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) утворюється при державному органі з питань банкрутства для перевірки спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та для вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
Положення про кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.
2. До складу кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) входять дев’ять осіб, п’ять з яких визначаються державним органом з питань банкрутства, а чотири пропонуються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) з числа їх членів.
Персональний склад кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.
3. Очолює кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) керівник державного органу з питань банкрутства або визначена ним посадова особа цього органу.
4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):
1) формує графік складення кваліфікаційних іспитів;
2) приймає рішення про допуск або про відмову в допуску осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), до складення кваліфікаційного іспиту;
3) проводить кваліфікаційні іспити;
4) за результатом складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
5) за результатом розгляду подання державного органу з питань банкрутства приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
5. Засідання кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) визнається правоможним у разі присутності на ньому не менше п’яти членів комісії.
6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймається на її засіданні шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.
7. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) оформляється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
 
154. 8. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може подати заяву про його повторне складення не раніше ніж через шість місяців.
 
-184- Ляпіна К.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 102-1. Кваліфікаційний іспит
1. Особа, яка має намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), подає кваліфікаційній комісії відповідну заяву з документами, що підтверджують відповідність зазначеним у цьому Законі вимогам до арбітражного керуючого.
2. Якщо заявник відповідає вимогам до арбітражного керуючого, встановленим цим Законом, кваліфікаційна комісія приймає рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, в іншому випадку кваліфікаційна комісія приймає вмотивоване рішення про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту. Рішення приймається протягом 15 днів з дня одержання заяви і надсилається заявнику не пізніше трьох днів з дня його прийняття.
3. Іспит проводиться шляхом автоматизованого анонімного тестування. Порядок складення кваліфікаційного іспиту та перелік питань, винесених на кваліфікаційний іспит, затверджує державний орган з питань банкрутства. Рішення кваліфікаційної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
4. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може подати заяву про його повторне складення не раніше, ніж через шість місяців.»
 
Відхилено   8. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту, може подати заяву про його повторне складення не раніше ніж через шість місяців.
 
155. Стаття 103. Отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Державний орган з питань банкрутства на підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не пізніше ніж на десятий день з дня прийняття такого рішення видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) особі, яка склала кваліфікаційний іспит, та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
2. За видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) видається без обмеження строку дії.
4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) не має права передавати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи повноваження, які надає йому таке свідоцтво, іншій особі (особам).
 
-185- Шпенов Д.Ю.
Статтю 103 викласти у наступній редакції: «Стаття 103. Отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
1. Державний орган з питань банкрутства на підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не пізніше ніж на десятий день з дня прийняття такого рішення видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) особі, яка склала кваліфікаційний іспит, та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
2. За видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України;
3. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) видається без обмеження строку дії.
4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) не має права передавати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи повноваження, які надає йому таке свідоцтво, іншій особі (особам)»;
 
Враховано   Стаття 103. Отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Державний орган з питань банкрутства на підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не пізніше ніж на десятий день з дня прийняття такого рішення видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) особі, яка склала кваліфікаційний іспит, та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
2. За видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) видається без обмеження строку дії.
4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) не має права передавати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи повноваження, які надає йому таке свідоцтво, іншій особі (особам).
 
156. Стаття 104. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
 
   Стаття 104. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
 
157. 1. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України формується державним органом з питань банкрутства.
 
   1. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України формується державним органом з питань банкрутства.
 
158. 2. У Єдиному реєстрі арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України містяться відомості про: прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого; дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); дату та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); дату та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
-186- Осика С.Г.
Частину другу статті 104, викладеній у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту, доповнити після слів «про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);» словами «здійснення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) своїх повноважень;»
 
Враховано   2. У Єдиному реєстрі арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України містяться такі відомості:
прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого;
дата видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
дата та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
інформація про здійснення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) своїх повноважень;
дата та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
159. 3. Доступ до інформації Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України здійснюється через офіційний веб-сайт державного органу з питань банкрутства із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів цілодобово і без обмежень та стягнення плати.
 
-187- Шпенов Д.Ю.
Частину 2, 3 статті 104 викласти у наступній редакції:
«2. У Єдиному реєстрі арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України містяться відомості про: прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого; дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); дату та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); дату та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
3.Доступ до інформації Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України здійснюється через офіційний веб-сайт державного органу з питань банкрутства із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів цілодобово і без обмежень та стягнення плати.»;
 
Враховано частково   3. Доступ до інформації Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України здійснюється через офіційний веб-сайт державного органу з питань банкрутства із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів цілодобово і без обмежень та стягнення плати.
 
160. Стаття 105. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 
-188- Осика С.Г.
Пункт 1 частини третьої статті 105, викладеній у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту, викласти в такій редакції:
«1) звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства;»
 
Враховано   Стаття 105. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 
161. 1. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює державний орган з питань банкрутства шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
2. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік з обов’язковим повідомленням арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про час і місце проведення перевірки.
3. Позапланові виїзні та невиїзні перевірки проводяться на підставі:
1) звернень фізичних чи юридичних осіб, якщо з таких звернень випливає необхідність проведення додаткового контролю з боку державного органу з питань банкрутства;
2) ухвали господарського суду, в якій зазначено про невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
3) неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі, встановленій державним органом з питань банкрутства, та документів статистичної та іншої звітності, встановлених законодавством, без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
4) виявлення та підтвердження недостовірності даних, поданих арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) у формі подання інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, документах статистичної та іншої звітності;
5) проведення перевірки виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) приписів державного органу з питань банкрутства про усунення порушень, виявлених в діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виданих за результатами проведення перевірок.
Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих перевірок.
4. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які можливо усунути, державний орган з питань банкрутства складає припис про усунення таких порушень у визначений строк.
5. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які неможливо усунути, державний орган з питань банкрутства виносить попередження.
6. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника і визнання його банкрутом, які можуть бути підставою для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), державний орган з питань банкрутства готує і вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання
 
-189- Шпенов Д.Ю.
Статтю 105 викласти у такій редакції:
«Стаття 105. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
1. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює державний орган з питань банкрутства шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
2. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік з обов’язковим повідомленням арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про час і місце проведення перевірки.
3. Позапланові виїзні та невиїзні перевірки проводяться на підставі:
1) звернень фізичних чи юридичних осіб, якщо з таких звернень випливає необхідність проведення додаткового контролю з боку державного органу з питань банкрутства;
2) ухвали господарського суду, в якій зазначено про невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
3) неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі, встановленій державним органом з питань банкрутства, та документів статистичної та іншої звітності, встановлених законодавством, без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
4) виявлення та підтвердження недостовірності даних, поданих арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) у формі подання інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, документах статистичної та іншої звітності;
5) проведення перевірки виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) приписів державного органу з питань банкрутства про усунення порушень, виявлених в діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виданих за результатами проведення перевірок.
Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих перевірок.
4. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які можливо усунути, державний орган з питань банкрутства складає припис про усунення таких порушень у визначений строк.
5. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які неможливо усунути, державний орган з питань банкрутства виносить попередження.
6. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника і визнання його банкрутом, які можуть бути підставою для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), державний орган з питань банкрутства готує і вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання.»;
 
Враховано з частково та редакційно  1. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює державний орган з питань банкрутства шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
2. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік з обов’язковим повідомленням арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про час і місце проведення перевірки.
3. Позапланові виїзні та невиїзні перевірки проводяться на підставі:
1) звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства;
2) ухвали господарського суду, в якій зазначено про невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
3) неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі, встановленій державним органом з питань банкрутства, документів статистичної та іншої звітності, встановлених законодавством, без поважних причин або без письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
4) виявлення та підтвердження недостовірності даних, поданих арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) у формі подання інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у документах статистичної та іншої звітності;
5) проведення перевірки виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) приписів державного органу з питань банкрутства про усунення порушень, виявлених у діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виданих за результатами проведення перевірок.
Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих перевірок.
4. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які можливо усунути, державний орган з питань банкрутства видає припис про усунення таких порушень у визначений строк.
5. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які неможливо усунути, державний орган з питань банкрутства виносить попередження.
6. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника і визнання його банкрутом, які можуть бути підставою для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), державний орган з питань банкрутства готує і вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання.
 
162. Стаття 106. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
   Стаття 106. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
163. 1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) укладає із страховиком договір страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків.
 
-190- Кармазін Ю.А.
У абзаці 91 пункту 34) слово: «укладає» замінити словом: «зобов’язаний укласти» і далі – за текстом.
 
Враховано   1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов‘язаний укласти із страховиком договір страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків.
 
164. 2. Страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, здійснюється арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) протягом трьох робочих днів з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, забороняється.
 
   2. Страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, здійснюється арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) протягом трьох робочих днів з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про видачу йому свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, забороняється.
 
165. 3. Мінімальний розмір щорічної страхової суми становить триста мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на початок року.
 
   3. Мінімальний розмір щорічної страхової суми становить триста мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на початок року.
 
166. 4. Порядок і умови страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, встановлюються законом.
 
   4. Порядок і умови страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, встановлюються законом.
 
167. Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)
1. Шкода, заподіяна особі внаслідок дій (бездіяльності) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), відшкодовується відповідно до закону.
 
-191- Шпенов Д.Ю.
Статтю 107 викласти у такій редакції: «Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)
1. Шкода, заподіяна особі внаслідок дій (бездіяльності) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), відшкодовується відповідно до закону.»;
 
Враховано   Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)
1. Шкода, заподіяна особі внаслідок дій (бездіяльності) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), відшкодовується відповідно до закону.
 
168. Стаття 108. Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
-192- Осика С.Г.
У частині першій статті 108, викладеній у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту:
у пункті 2 слова «або його виїзд за межі України на постійне проживання» виключити;
пункт 4 після слова «посади» доповнити словами «або займатися діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)»;
у пункті 7 слова «, за винятком випадків оскарження такого припису» виключити;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) вчинення повторного порушення законодавства під час виконання своїх обов’язків після складення припису чи винесення попередження щодо аналогічного порушення;»;
у пункті 9 слово «систематичне» замінити словом «грубе»;
 
Враховано   Стаття 108. Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
169. 1. Підставами для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є:
1) письмова заява арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
2) втрата арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) громадянства України або його виїзд за межі України на постійне проживання;
3) неможливість арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) здійснювати діяльність за станом здоров’я;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком, яким арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) засуджено за вчинення корисливого злочину або позбавлено права обіймати керівні посади;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) недієздатним або обмеження його дієздатності, визнання його безвісно відсутнім або померлим, або про застосування до нього примусових заходів медичного характеру;
6) подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) неправдивих відомостей, необхідних для отримання такого свідоцтва;
7) невиконання припису про усунення порушень, виявлених в діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), за винятком випадків оскарження такого припису;
8) відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки державним органом з питань банкрутства;
9) систематичне порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства під час виконання своїх повноважень, що спричинило завдання значної матеріальної шкоди боржнику (банкруту), кредиторам боржника (банкрута);
10) виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків;
11) смерть арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
2. Рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) приймається кваліфікаційною комісією протягом місяця з дня встановлення підстав, передбачених частиною першою цієї статті. При цьому рішення про анулювання зазначеного свідоцтва на підставах, передбачених пунктами 7—10 частини першої цієї статті, може бути прийнято не пізніше одного року з дня вчинення відповідних порушень.
 
-193- Шпенов Д.Ю.
Статтю 108 викласти у такій редакції: «Стаття 108. Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Підставами для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є:
1) письмова заява арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
2) втрата арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) громадянства України або його виїзд за межі України на постійне проживання;
3) неможливість арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) здійснювати діяльність за станом здоров’я;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком, яким арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) засуджено за вчинення корисливого злочину або позбавлено права обіймати керівні посади;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) недієздатним або обмеження його дієздатності, визнання його безвісно відсутнім або померлим, або про застосування до нього примусових заходів медичного характеру;
6) подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) неправдивих відомостей, необхідних для отримання такого свідоцтва;
7) невиконання припису про усунення порушень, виявлених в діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), за винятком випадків оскарження такого припису;
8) відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки державним органом з питань банкрутства;
9) систематичне порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства під час виконання своїх повноважень, що спричинило завдання значної матеріальної шкоди боржнику (банкруту), кредиторам боржника (банкрута);
10) виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків;
11) смерть арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
2. Рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) приймається кваліфікаційною комісією протягом місяця з дня встановлення підстав, передбачених частиною першою цієї статті. При цьому рішення про анулювання зазначеного свідоцтва на підставах, передбачених пунктами 7—10 частини першої цієї статті, може бути прийнято не пізніше одного року з дня вчинення відповідних порушень.»
 
Враховано частково та редакційно  1. Підставами для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є:
1) письмова заява арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
2) втрата арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) громадянства України;
3) неможливість арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) здійснювати діяльність за станом здоров’я;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком, яким арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) засуджено за вчинення корисливого злочину, позбавлено права обіймати керівні посади або займатися діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) недієздатним або обмеження його дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи померлим або про застосування до нього примусових заходів медичного характеру;
6) подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) неправдивих відомостей у документах, необхідних для отримання такого свідоцтва;
7) невиконання припису про усунення порушень, виявлених у діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
8) вчинення повторного порушення законодавства під час виконання своїх обов’язків після видання державним органом з питань банкрутства припису чи винесення попередження щодо аналогічного порушення;
9) грубе порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства під час виконання своїх повноважень, що спричинило завдання значної матеріальної шкоди боржнику (банкруту), кредиторам боржника (банкрута);
10) виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків;
11) смерть арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
2. Рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) приймається кваліфікаційною комісією протягом місяця з дня встановлення підстав, передбачених частиною першою цієї статті. При цьому рішення про анулювання зазначеного свідоцтва з підстав, передбачених пунктами 7—10 частини першої цієї статті, може бути прийнято не пізніше одного року з дня вчинення відповідних порушень.
 
    -194- Воропаєв Ю.М.
У підпункті 34:
в другому реченні частини другої запропонованої редакції статті 108 слова «на підставах» замінити словами «з підстав».
 
Враховано    
170. Стаття 109. Порядок анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. У разі наявності підстав для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання.
 
-195- Шпенов Д.Ю.
Статтю 109 викласти у такій редакції: «Стаття 109. Порядок анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. У разі наявності підстав для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання.
2. За результатами розгляду подання державного органу з питань банкрутства кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або відмовляє в анулюванні.
3. На підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України відповідний запис.
4. Державний орган з питань банкрутства зобов’язаний не пізніше ніж на п’ятий день з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повідомити арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та Вищий господарський суд України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
5. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний припинити діяльність з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) може бути оскаржене арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) в суді у порядку, встановленому законом. Оскарження цього рішення не зупиняє його дію.».
 
Враховано частково   Стаття 109. Порядок анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. У разі наявності підстав для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання.
 
171. 2. За результатами розгляду подання державного органу з питань банкрутства кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або відмовляє в анулюванні.
 
-196- Воропаєв Ю.М.
У частині другій запропонованої редакції статті 109 слова «відмовляє в анулюванні» замінити словами «про відмову в його анулюванні»;
 
Враховано   2. За результатами розгляду подання державного органу з питань банкрутства кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або про відмову в його анулюванні.
 
172. 3. На підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України відповідний запис.
 
   3. На підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України відповідний запис.
 
173. 4. Державний орган з питань банкрутства зобов’язаний не пізніше ніж на п’ятий день з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повідомити арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та Вищий господарський суд України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
   4. Державний орган з питань банкрутства зобов’язаний не пізніше ніж на п’ятий день з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повідомити цього арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та Вищий господарський суд України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
174. 5. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний припинити діяльність з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
   5. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний припинити свою діяльність з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання його свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
175. 6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) може бути оскаржене арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) в суді у порядку, встановленому законом. Оскарження цього рішення не зупиняє його дію.
 
-197- Воропаєв Ю.М.
У частині шостій запропонованої редакції статті 109 слова «в суді у порядку, встановленому законом» замінити словами «до господарського суду в порядку позовного провадження»;
друге речення частини шостої запропонованої редакції статті 109 викласти у такій редакції: «Оскарження цього рішення зупиняє його дію до прийняття судового рішення».
 
Враховано   6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) може бути оскаржене цим арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до господарського суду в порядку позовного провадження. Оскарження цього рішення зупиняє його дію до прийняття судового рішення.
 
176. Стаття 110. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство
 
-198- Воропаєв Ю.М.
Назву запропонованої редакції статті 110 викласти в такій редакції:
"Стаття 110. Призначення та припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство".
У частині першій запропонованої редакції статті 110 слово «судом» замінити «господарським судом».
 
Враховано   Стаття 110. Призначення та припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство
 
    -199- Осика С.Г.
у статті 110, викладеній у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту:
частину другу після слова «порядку» доповнити словами «, про що господарський суд зазначає в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство»;
частину четверту після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) недотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатора) вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень;».
У зв’язку з цим пункт 5 вважати відповідно пунктом 6;
 
Враховано    
177. 1. Кандидатура розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства.
Ухвалою про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд зобов’язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) подати заяву про участь у цій справі у встановлений цією ухвалою строк.
 
-200- Шпенов Д.Ю.
Викласти статтю 110 у такій редакції: «Стаття 110. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство
1. Кандидатура розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства.
Ухвалою про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд зобов’язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) подати заяву про участь у цій справі у встановлений цією ухвалою строк.
У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову в участі у справі про банкрутство для виконання повноважень розпорядника майна або не надійшла заява про участь у такій справі у встановлений господарським судом строк, розпорядник майна визначається повторно відповідно до положень абзацу першого цієї частини.
У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), повторно визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову в участі у справі про банкрутство для виконання повноважень розпорядника майна або не надійшла заява про участь у такій справі у встановлений господарським судом строк, розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Кандидатура керуючого санацією, ліквідатора, а також розпорядника майна у разі припинення повноважень попереднього розпорядника майна визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання — за ініціативою суду.
Під час призначення керуючого санацією, ліквідатора господарський суд не пов’язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.
Відхилення господарським судом запропонованих кандидатур арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та призначення іншого арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинно бути вмотивованим.
До арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які призначаються на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, Кабінет Міністрів України може встановлювати додаткові вимоги.
2. На підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності — отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку.
3. Розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори):
1) які є заінтересованими особами стосовно боржника або кредитора (кредиторів);
2) які здійснювали раніше управління цим боржником — юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;
3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків, визначених цим Законом, у разі, коли з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.
До призначення розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен подати до господарського суду заяву про участь у справі про банкрутство, в якій зазначається, що він не належить до жодної з категорій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), визначених цією частиною.
4. Припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюється господарським судом у випадках, передбачених цим Законом, за його заявою, а також за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), або за власною ініціативою у разі:
1) невиконання або неналежного виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
3) подання до суду неправдивих відомостей;
4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
5) анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
Суд протягом п’яти днів з дня встановлення підстав, передбачених цією частиною, виносить відповідну ухвалу про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство, яку надсилає державному органу з питань банкрутства.»;
 
Враховано частково   1. Кандидатура розпорядника майна визначається господарським судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства.
Ухвалою про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд зобов’язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) подати заяву про участь у цій справі у встановлений цією ухвалою строк.
 
178. У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову в участі у справі про банкрутство для виконання повноважень розпорядника майна або не надійшла заява про участь у такій справі у встановлений господарським судом строк, розпорядник майна визначається повторно відповідно до положень абзацу першого цієї частини.
 
-201- Воропаєв Ю.М.
Абзаци четверний та п’ятий частини першої запропонованої редакції статті 110 викласти одним абзацом у такій редакції:
«У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову в участі у справі про банкрутство для виконання повноважень розпорядника майна або не надійшла заява про участь у такій справі у встановлений господарським судом строк, розпорядник майна призначається господарським судом без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України».
 
Враховано   У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову в участі у справі про банкрутство для виконання повноважень розпорядника майна або не надійшла заява про участь у такій справі у встановлений господарським судом строк, розпорядник майна призначається господарським судом без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
 
179. У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), повторно визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову в участі у справі про банкрутство для виконання повноважень розпорядника майна або не надійшла заява про участь у такій справі у встановлений господарським судом строк, розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
 
-202- Ляпіна К.М.
Абзац п'ятий частини 1 статті 110 виключити.
 
Відхилено      
180. Кандидатура керуючого санацією, ліквідатора, а також розпорядника майна у разі припинення повноважень попереднього розпорядника майна визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання — за ініціативою суду.
 
   Кандидатура керуючого санацією, ліквідатора, а також розпорядника майна у разі припинення повноважень попереднього розпорядника майна визначається господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, а в разі відсутності такого клопотання — за ініціативою суду.
 
181. Під час призначення керуючого санацією, ліквідатора господарський суд не пов’язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.
 
-203- Воропаєв Ю.М.
Абзац сьомий частини першої запропонованої редакції статті 110 викласти у такій редакції:
«У вирішенні питання щодо призначення керуючого санацією, ліквідатора, розпорядника майна у разі припинення повноважень раніше призначеного розпорядника майна господарський суд не зв'язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно».
 
Враховано   У вирішенні питання щодо призначення керуючого санацією, ліквідатора, розпорядника майна у разі припинення повноважень раніше призначеного розпорядника майна господарський суд не обмежується кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.
 
182. Відхилення господарським судом запропонованих кандидатур арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та призначення іншого арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинно бути вмотивованим.
 
   Відхилення господарським судом запропонованих кандидатур арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та призначення іншого арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинно бути вмотивованим.
 
183. До арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які призначаються на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, Кабінет Міністрів України може встановлювати додаткові вимоги.
 
   До арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які призначаються на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, Кабінет Міністрів України може встановлювати додаткові вимоги.
 
184. 2. На підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності — отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку.
 
   2. На підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності — отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку, про що господарський суд зазначає в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство.
 
185. 3. Розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори):
 
   3. Розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори):
 
186. 1) які є заінтересованими особами стосовно боржника або кредитора (кредиторів);
 
   1) які є заінтересованими особами стосовно боржника або кредитора (кредиторів);
 
187. 2) які здійснювали раніше управління цим боржником — юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;
 
   2) які здійснювали раніше управління цим боржником — юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;
 
188. 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків, визначених цим Законом, у разі, коли з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.
 
   3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків, визначених цим Законом, у разі, якщо з часу такої відмови або скасування минуло менше року.
 
189. До призначення розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен подати до господарського суду заяву про участь у справі про банкрутство, в якій зазначається, що він не належить до жодної з категорій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), визначених цією частиною.
 
   До призначення розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен подати до господарського суду заяву про участь у справі про банкрутство, в якій зазначається, що він не належить до жодної з категорій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), визначених цією частиною.
 
190. 4. Припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюється господарським судом у випадках, передбачених цим Законом, за його заявою, а також за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), або за власною ініціативою у разі:
 
-204- Воропаєв Ю.М.
слово «суду» замінити «господарським судом», цифру «50» словом «п’ятдесят».
 
Враховано   4. Припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюється господарським судом у випадках, передбачених цим Законом, за його заявою, а також за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків), або за власною ініціативою у разі:
 
191. 1) невиконання або неналежного виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
   1) невиконання або неналежного виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
192. 2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
   2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
193. 3) подання до суду неправдивих відомостей;
 
   3) подання до господарського суду неправдивих відомостей;
 
194. 4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
 
   4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
5) недотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень;
 
195. 5) анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
   6) анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
196. Суд протягом п’яти днів з дня встановлення підстав, передбачених цією частиною, виносить відповідну ухвалу про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство, яку надсилає державному органу з питань банкрутства.
 
-205- Воропаєв Ю.М.
В абзаці сьомому частини четвертої запропонованої редакції статті 110 слово «п’яти» замінити словом «п’ятнадцяти».
 
Враховано   Суд протягом 15 днів з дня встановлення підстав, передбачених цією частиною, виносить відповідну ухвалу про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство, яку надсилає державному органу з питань банкрутства.
 
197. Стаття 111. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за грошову винагороду.
2. Грошова винагорода розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди розпорядника майна не може перевищувати п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.
Право вимоги грошової винагороди виникає у розпорядника майна в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.
Сплата грошової винагороди розпоряднику майна здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується розпоряднику майна за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.
3. Грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.
Основна грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди керуючого санацією або ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.
Додаткова грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів майна, майнових прав), які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, а також 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів.
Право вимоги основної грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією або ліквідатора.
Право вимоги додаткової грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора з дня фактичного надходження до боржника стягнутих на його користь активів чи їх частини, які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, або з дня фактичного повного або часткового погашення вимог конкурсних кредиторів пропорційно їх обсягу.
4. Витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов’язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов’язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов’язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.
5. Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.
6. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються господарським судом, про що виноситься ухвала.
Господарський суд має право зменшити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у разі, коли середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.
7. Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату йому грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника.
Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор — щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород, здійснення та відшкодування витрат.
Звіт арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений комітетом кредиторів.
Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) за п’ять днів до закінчення відповідної процедури до господарського суду для затвердження, про що виноситься ухвала.
 
-206- Шпенов Д.Ю.
Викласти статтю 111 у такій редакції: «Стаття 111. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за грошову винагороду.
2. Грошова винагорода розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди розпорядника майна не може перевищувати п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.
Право вимоги грошової винагороди виникає у розпорядника майна в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.
Сплата грошової винагороди розпоряднику майна здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується розпоряднику майна за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.
3. Грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.
Основна грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди керуючого санацією або ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.
Додаткова грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів майна, майнових прав), які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, а також 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів.
Право вимоги основної грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією або ліквідатора.
Право вимоги додаткової грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора з дня фактичного надходження до боржника стягнутих на його користь активів чи їх частини, які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, або з дня фактичного повного або часткового погашення вимог конкурсних кредиторів пропорційно їх обсягу.
4. Витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов’язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов’язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов’язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.
5. Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.
6. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються господарським судом, про що виноситься ухвала.
Господарський суд має право зменшити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у разі, коли середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.
7. Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату йому грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника.
Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор — щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород, здійснення та відшкодування витрат.
Звіт арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений комітетом кредиторів.
Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) за п’ять днів до закінчення відповідної процедури до господарського суду для затвердження, про що виноситься ухвала.»;
 
Враховано частково   Стаття 111. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за грошову винагороду.
2. Грошова винагорода розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди розпорядника майна не може перевищувати п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.
Право вимоги грошової винагороди виникає у розпорядника майна в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.
Виплата грошової винагороди розпоряднику майна здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному в цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується розпоряднику майна за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.
3. Грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.
Основна грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди керуючого санацією або ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.
Додаткова грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі п‘яти відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів майна, майнових прав), які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, а також трьох відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів.
Право вимоги основної грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією або ліквідатора.
Право вимоги додаткової грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора з дня фактичного надходження до боржника стягнутих на його користь активів чи їх частини, які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, або з дня фактичного повного чи часткового погашення вимог конкурсних кредиторів пропорційно до їх обсягу.
4. Витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов’язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов’язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов’язаних з виконанням таких повноважень, у частині, в якій зазначені витрати перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.
5. Виплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.
Відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюється після погодження з комітетом кредиторів.
6. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються господарським судом, про що виноситься ухвала.
Господарський суд має право зменшити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.
7. Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату йому грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника.
Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор — щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород, здійснення та відшкодування витрат.
Звіт арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться до відома кредиторів та має бути схвалений комітетом кредиторів.
Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за результатами процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) за п’ять днів до закінчення відповідної процедури до господарського суду для затвердження, про що виноситься ухвала.
 
    -207- Осика С.Г.
Частину п’яту статті 111, викладеній у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту, доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюються після погодженням з комітетом кредиторів.»;
 
Враховано    
198. Стаття 112. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) затверджує державний орган з питань банкрутства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів.
2. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) ведуть і подають статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством.
3. У разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), а також через рік після припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство архів арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) передається до відповідного державного архіву у встановленому законодавством порядку.
 
-208- Шпенов Д.Ю.
Викласти статтю 112 у такій редакції: «Стаття 112. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) затверджує державний орган з питань банкрутства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів.
2. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) ведуть і подають статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством.
3. У разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), а також через рік після припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство архів арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) передається до відповідного державного архіву у встановленому законодавством порядку.»;
 
Враховано частково   Стаття 112. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) затверджує державний орган з питань банкрутства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів.
2. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) ведуть і подають статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством.
3. У разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) архів арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) передається до відповідного державного архіву у встановленому законодавством порядку.
 
    -209- Осика С.Г.
У частині третій статті 112, викладеній у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту, слова «, а також через рік після припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство» виключити;
 
Враховано    
199. Стаття 113. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
1. Саморегулівною організацією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є всеукраїнська громадська організація, що об’єднує арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону, та здійснює повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
2. Утворення та порядок діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) регулюється законодавством про громадські об’єднання з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є юридичною особою, яка діє на засадах самоврядування і діяльність якої не має на меті отримання прибутку.
4. Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) повинна відповідати таким критеріям:
кількісний склад налічує не менше ста арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
участь її членів не менше ніж в ста (у сукупності) судових процедурах, які застосовуються щодо боржника;
наявність обов’язкових для членів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) правил їх професійної діяльності.
5. Порядок визнання статусу всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) встановлюється державним органом з питань банкрутства.
 
-210- Шпенов Д.Ю.
Викласти статтю 113 у такій редакції: «Стаття 113. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
Саморегулівною організацією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є всеукраїнська громадська організація, що об’єднує арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону, та здійснює повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
2. Утворення та порядок діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) регулюється законодавством про громадські об’єднання з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є юридичною особою, яка діє на засадах самоврядування і діяльність якої не має на меті отримання прибутку.
4. Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) повинна відповідати таким критеріям:
кількісний склад налічує не менше ста арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
участь її членів не менше ніж в ста (у сукупності) судових процедурах, які застосовуються щодо боржника;
наявність обов’язкових для членів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) правил їх професійної діяльності.
5. Порядок визнання статусу всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) встановлюється державним органом з питань банкрутства.»;
 
Враховано частково   Стаття 113. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
1. Саморегулівною організацією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є всеукраїнська громадська організація, що об’єднує арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та здійснює повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
2. Утворення та порядок діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) регулюється законодавством про громадські об’єднання з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є юридичною особою, що діє на засадах самоврядування і діяльність якої не має на меті отримання прибутку.
4. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) розробляє та встановлює обов’язкові для її членів правила професійної діяльності.
5. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для забезпечення реалізації повноважень, передбачених цим Законом, подає до державного органу з питань банкрутства письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, встановленим цим Законом.
Перелік саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які відповідають вимогам, встановленим цим Законом, розміщується на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства.
6. Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) повинна відповідати таким критеріям:
кількісний склад налічує не менше ста арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
участь її членів не менше ніж у п‘ятистах (у сукупності) судових процедурах, які застосовуються щодо боржника.
7. Порядок визнання статусу всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) встановлюється державним органом з питань банкрутства.
 
    -211- Осика С.Г.
У статті 113, викладеній у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту:
у частині першій слова «, які отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону,» виключити;
після частини третьої доповнити новими частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
«4. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) розробляє та встановлює обов’язкові для її членів правила їх професійної діяльності.
5. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для забезпечення реалізації повноважень, передбачених цим Законом, подає до державного органу з питань банкрутства письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, встановленим цим Законом.
Перелік саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які відповідають вимогам, встановленим цим Законом, розміщується на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства.».
У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами шостою та сьомою;
у частині шостій:
в абзаці третьому слово «ста» замінити словом «п’ятистах»;
абзац четвертий виключити;
 
Враховано    
    -212- Ляпіна К.М.
Частину третю статті 113 викласти у такій редакції:
«3. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є громадською організацією зі статусом юридичної особи, членами якої можуть бути тільки арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори).».
 
Відхилено    
    -213- Ляпіна К.М.
Останній абзац частини четвертої статті 113 викласти у такій редакції:
«наявність затверджених саморегулівною організацією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) правил професійної діяльності.».
 
Відхилено    
200. Стаття 114. Повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 
-214- Осика С.Г.
У частині першій статті 114, викладеної у редакції, запропонованій підпунктом 41 цього законопроекту:
пункт 1 після слів «статутних документів» доповнити словами «, правил їх професійної діяльності»;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) участь у встановленому порядку у здійсненні державним органом з питань банкрутства заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);»
 
Враховано   Стаття 114. Повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 
201. 1. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює такі повноваження щодо громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):
1) контроль за виконанням арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) — її членами положень статутних документів та інших внутрішніх документів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
2) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та громадських заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
3) участь у підготовці осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
4) участь її членів у складі кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
5) участь її членів у складі дорадчих органів державного органу з питань банкрутства;
6) участь у разі залучення державним органом з питань банкрутства у здійсненні заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
7) захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в державних органах та органах місцевого самоврядування;
8) інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 
-215- Шпенов Д.Ю.
Викласти статтю 114 у такій редакції: «Стаття 114. Повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
1. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює такі повноваження щодо громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):
1) контроль за виконанням арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) — її членами положень статутних документів та інших внутрішніх документів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
2) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та громадських заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
3) участь у підготовці осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
4) участь її членів у складі кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
5) участь її членів у складі дорадчих органів державного органу з питань банкрутства;
6) участь у разі залучення державним органом з питань банкрутства у здійсненні заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
7) захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в державних органах та органах місцевого самоврядування;
8) інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 
Враховано частково   1. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює такі повноваження щодо громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):
1) контроль за виконанням арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) — її членами положень статутних документів, правил професійної діяльності та інших внутрішніх документів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
2) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та громадських заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
3) участь у підготовці осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
4) участь її членів у складі кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
5) участь її членів у складі дорадчих органів державного органу з питань банкрутства;
6) участь у встановленому порядку у здійсненні державним органом з питань банкрутства заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
7) захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у державних органах та органах місцевого самоврядування;
8) інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 
    -216- Ляпіна К.М.
Пункт 4 частини 1 статті 114 виключити.
 
Відхилено    
    -217- Осика С.Г.
Частину першу статті 114 після пункту 8 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«набуття статусу всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у встановленому порядку;».
У зв’язку з цим пункт 9 вважати відповідно пунктом 10».
 
Відхилено    
202. 9) інші повноваження, передбачені законом.
 
   9) інші повноваження, передбачені законом»;
 
203. 2. Контроль за діяльністю саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює державний орган з питань банкрутства.
 
-218- Воропаєв Ю.М.
Частини другу та третю статті 114 виключити, у зв’язку з цим виключити нумерацію частин статті.
 
Враховано      
204. 3. Предметом контролю державного органу з питань банкрутства є дотримання саморегулівною організацією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів.»;
 
      
205. 35) статті 115—118 виключити;
 
-219- Шпенов Д.Ю.
Статті 115 – 118 Закону виключити;
 
Враховано      
206. 36) у Прикінцевих та перехідних положеннях:
 
   53) у розділі Х «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
207. у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
208. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
209. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
 
210. «статей 113 і 114, які набирають чинності з 1 жовтня 2012 року.»;
 
-220- Осика С.Г.
Абзац п‘ятий підпункту 43 викласти у такій редакції:
«положень щодо визначення кандидатур арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника шляхом застосування автоматизованої системи відбору, які набирають чинності через шість місяців після набрання чинності цим Законом»
 
Враховано редакційно   «положення щодо застосування автоматизованої системи відбору для визначення розпорядника майна, які набирають чинності після закінчення строку, визначеного для обміну лицензій арбітражних керуючих на свідоцтва та завершення формування Єдиного реєстру арбітражних керуючих. До набрання чинності цими положеннями призначення розпорядника майна здійснюється безпосередньо господарським судом»;
«положення цього Закону застосовуються господарськими судами при розгляді справ про банкрутство незалежно від дати порушення провадження у справі про банкрутство, за умови прийняття господарським судом ухвали з цього питання»;
 
    -221- Полохало В.І.
В частині першій Прикінцевих та Перехідних положень слово та
цифри «жовтня 2012» замінити на «січня 2013»;
 
Відхилено    
    -222- Воропаєв Ю.М.
Абзац п‘ятий підпункту 43 викласти у такій редакції:
«доповнити новими абзацами такого змісту:
«положення щодо застосування автоматизованої системи відбору для визначення розпорядника майна, які набирають чинності після закінчення строку, визначеного для обміну лицензій арбітражних керуючих на свідоцтва та завершення формування Єдиного реєстру арбітражних керуючих. До набрання чинності цими положеннями призначення розпорядника майна здійснюється безпосередньо господарським судом;
положення цього Закону застосовуються господарськими судами при розгляді справ про банкрутство, незалежно від дати порушення провадження у справі про банкрутство за умови прийняття господарським судом ухвали з цього питання».
 
Враховано    
211. у пункті 3 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2015 року»;
 
-223- Ганущак Ю.І.
В частині третій Прикінцевих та Перехідних положень цифри
«2015» замінити на «2014».
 
Відхилено   у пункті 3 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2015 року»;
 
212. пункт 5 виключити.
 
   пункт 5 виключити.
 
213. 2. Статтю 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; із змінами, внесеними законами України від 6 жовтня 2011 року № 3828-VІ та від 23 грудня 2011 року № 4289-VІ) доповнити пунктом 22 такого змісту: «22) державний орган з питань банкрутства — у справах про банкрутство.».
 
-224- Воропаєв Ю.М.
Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; із змінами, внесеними законами України від 6 жовтня 2011 року № 3828-VІ та від 23 грудня 2011 року № 4289-VІ):
пункт 2 частини другої статті 4 доповнити новим підпунктом 18 такого змісту:
«18) заяви та скарги, передбачені частиною четвертою статті 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»"- 1 розмір мінімальної заробітної плати».
 
Враховано   3. Пункт 2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; № 21, ст. 204, № 31, ст. 393, № 32-33, ст. 413) доповнити новим підпунктом 18 такого змісту:
«18) заяви та скарги, передбачені частиною четвертою статті 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»1 розмір мінімальної заробітної плати
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
1) у пункті 7 частини першої статті 12 слова "а також визнання недійсними рішень державних органів, пов'язаних з майновими вимогами до боржника" замінити словами "визнання недійсними рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших органів, пов’язаних з майновими вимогами до боржника, а також спори, пов’язані з проведенням аукціонів з продажу майна боржника, з діяльністю арбітражного керуючого, у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", незалежно від суб’єктного складу їх учасників»;
2) частину другу статті 80 доповнити словами «крім випадків, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
2. Статтю 82 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19 - 20, ст. 142; 2012 р., № 19 – 20, ст. 179) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. Рішення, дії чи бездіяльность державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення стосовно боржника, відносно якого порушено провадження у справі про банкрутство, оскаржується до господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство такого боржника".
 
    -225- Шпенов Д.Ю.
У Законі України «Про судовий збір»:
Частину 1 статті 5 доповнити п. 22 такого змісту: «22) державний орган з питань банкрутства – у справах про банкрутство».
 
Відхилено    
    -226- Воропаєв Ю.М.
Доповнити розділу І пунктами 3-5 такого змісту:
«3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №6, ст.56):
у пункті 7 частини першої статті 12 слова: "а також визнання недійсними рішень державних органів, пов'язаних з майновими вимогами до боржника" замінити словами "визнання недійсними рішень органів державної влади і місцевого самоврядування та інших органів, пов’язаних з майновими вимогами до боржника, а також спори, пов’язані з проведенням аукціонів з продажу майна боржника, з діяльністю арбітражного керуючого, у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", незалежно від суб’єктного складу їх учасників.
частину другу статті 80 доповнити словами «крім випадків, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):
пункт 1 частини першої статті 3 після слова "переданий" доповнити словами "у передбачених цим Кодексом випадках".
5. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142, N 45, ст. 476):
статтю 82 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. Рішення, дії чи бездіяльность державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення стосовно боржника, відносно якого порушено провадження у справі про банкрутство, оскаржується до господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство такого боржника ";
 
Враховано частково    
    -227- Ляпіна К.М.
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
«3. У пункті 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про громадські об'єднання» (Голос України, 2012 р., № 70 від 18.04.2012) слова «саморегулівних організацій,» виключити.».
 
Відхилено    
214. ІІ. Пункт 1 розділу І цього Закону набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Пункт 2 розділу І цього Закону набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

-228- Воропаєв Ю.М.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ.».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

    -229- Кармазін Ю.А.
Розділі ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з 18 січня 2013 року, крім частини другої розділу І цього Закону, яка набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону».
 
Враховано частково та редакційно