Кількість абзаців - 2250 Таблиця поправок


Про Державний бюджет України на 2002 рік (Перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2002 рік       
1. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -1- Пинзеник В.М. (в.о. № 117)
Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Проект бюджету потребує радикальної переробки з урахуванням наступних принципових моментів: Врахування повного обсягу надходжень до зведеного бюджету (додатково 6 млрд. грн. в цінах проекту бюджету) Стабільність номінального обмінного курсу гривні Проведення політики нульової інфляції і стабільності реального обмінного курсу  
Враховано    
2. Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 43.609.813, 9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.406.944, 7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.202.869, 2 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.   -2- Комітет з питань бюджету
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 57.158.000,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 43.077.882,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.080.118,0 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.  
Враховано    
    -3- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Врахувати пропозиції Кабінету Міністрів, щодо прийняття законодавчих актів, спрямованих на збільшення дохідної частини бюджету у сумі 1 010 000 тис.грн.  
Враховано    
    -4- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У частині 1 статті 1 цифри " 43.609.813, 9 тис. грн." та "34.406.944, 7 тис.грн." замінити на цифри " 43.994.233,9 тис. грн." та "34.791.427, 7 тис.грн."  
Відхилено    
3. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 4.277.957, 8 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України у сумі 3.019.641, 8 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.258.316 тис. гривень, згідно з додатком №2 до цього Закону.   -5- Комітет з питань бюджету
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 58.958.001 тис.гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.877.883 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.080.118 тис. гривень.  
Враховано    
    -6- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Стаття 1, абзац 3 викласти в такій редакції: Установити, що Державний бюджет України на 2002 рік є бездефіцитним (з урахуванням внесення відповідних змін до суми видатків Державного бюджету України на 2002 рік). Передбачити, перелік додаткових статей видатків Державного бюджету України, що будуть профінансовані в разі виконання Державної програми приватизації, яка є головним джерелом отримання позабюджетних коштів для поповнення державних фінансів.  
Враховано частково    
    -7- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Встановити дефіцит Державного бюджету в розмірі 0, 5% ВВП, що дорівнює 1 230 350 тис.грн  
Враховано частково    
4. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 47.887.771, 7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 37.426.586, 5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 10.461.185, 2 тис. гривень.   -8- Комітет з питань бюджету
Установити граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 1.800.000 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього Закону."  
Враховано    
    -9- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У частині 3 статті 1 цифри "47.887.771,7 тис. грн." та " 37.426.586, 5 тис.грн." замінити на цифри "48.272.251, 7 тис. грн." та "37.811.066, 5 тис. грн"  
Відхилено    
5. II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ       
6. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:   -10- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Включити рентну плату за природний газ, що видобувається в Україні та відрахування від надходжень за транспортування природного газу через територію України до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік та визначити джерелом фінансування видатків із пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв надходження із загального фонду Держбюджету  
Враховано    
    -11- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать: Доповнити: відрахування від плати за транзит природного газу через територію України.  
Враховано    
    -12- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Доповнити новим абзацом такого змісту: "100 відсотків акцизного збору, що збирається у Автономній Республіці Крим".  
Відхилено    
7. доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України;   -13- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України, за винятком надходжень у повному обсязі від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них".  
Враховано частково    
    -14- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Частину 1 статті 2 викласти в такій редакції: "доходи, що підлягають зарахуванню до державного бюджету України згідно зі статтею 29 Бюджетного кодексу України, за винятком надходжень у повному обсязі від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них".  
Враховано частково    
    -15- Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Частину першу 2-ї статті вкласти в такій редакції: "Доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно зі статтею 29 Бюджетного кодексу України (за винятком надходжень від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів; акцизного збору з ввезених в Україну нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них; ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них".  
Враховано частково    
    -16- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України, за винятком надходжень у повному обсязі від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них".  
Враховано частково    
    -17- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Викласти в такій редакції: "доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із ст. 29 Бюджетного кодексу України, за винятком надходжень у повному обсязі від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них".  
Враховано частково    
    -18- Гнатюк Д.М. (реєстр. картка № 409)
абз.2 статті 2 доповнити словами "крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим".  
Відхилено    
    -19- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Абзац 2 доповнити словами "(за винятком податків і зборів, що сплачуються платниками, які знаходяться у Автономній Республіці Крим)"  
Відхилено    
8. 98, 5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону);   -20- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
доповнити статтю 2 частинами такого змісту "надходження позик, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку; надходження, які виникають в результаті прийняття боргових зобов'язань в разі вступу в силу державних гарантій".  
Враховано    
    -21- Гнатюк Д.М. (реєстр. картка № 409)
Абзац 3 записати в іншій редакції: " податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 100 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 50 відсотків податку на прибуток, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, та податку на прибуток підприємств, визначеного до пункту 22.3 статті 22 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств").  
Відхилено    
    -22- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Після слів "комунальної власності" доповнити словами "прибуткового податку, сплачуваного платниками, які знаходяться у Автономній Республіці Крим і".  
Відхилено    
9. збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;       
10. платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
11. платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
12. плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;       
13. кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;       
14. рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні.   -23- Комітет з питань бюджету
Після слів "рентна плата за" записати слова "нафту та"  
Враховано    
15. надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;   -24- Національний банк України
Економічно безпідставно в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" передбачені доходи від розміщення тимчасово вільних залишків коштів на депозитних рахунках у комерційних банках.  
Відхилено    
16. державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
17. адміністративні штрафи та інші грошові стягнення, крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, районними державними адміністраціями або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями, та грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;   -25- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Абзац 8 ст. 2 проекту Закону викласти в наступній редакції "адміністративні штрафи та інші грошові стягнення, зарахування яких до державного бюджету передбачене окремими законами".  
Відхилено    
18. кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;       
19. кошти, що надійдуть від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;       
20. 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;       
21. 10 відсотків портового (адміністративного) збору;       
22. суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;       
23. надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку №1 до цього Закону;       
24. до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності.   -26- Комітет з питань бюджету
Доповнити ст.2 абзацами: відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами; відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом; 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень; 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств; 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств; відрахування надходжень від плати за транзит природного газу через територію України; 35 відсотків надходжень від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них.  
Враховано    
25. Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28, 9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17, 34 гривні за 1 тонну.   -27- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства вносять до Державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52.02 гривні за 1 тонну.  
Враховано    
    -28- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Кабінету Міністрів України визначити порядок продажу виключно на аукціоні нафти та газу власного видобутку з 01.01.2002 року.  
Враховано    
    -29- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Доповнити статтю словами: за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету  
Враховано    
    -30- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Доповнити статтю 3 першим реченням такого змісту : Встановити, що з 01.01.2002 року газ та нафта власного видобутку, а також газ, що надходить у вигляді плати за транзит, за виключенням газу на технологічні потреби, в повному обсязі продаються виключно на аукціонах.  
Враховано    
    -31- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Ст.3 викласти в редакції: Установити, що нафтогозавидобувні підприємства (крім Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за нафту у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну та рентну плату за природний газ у розмірі 9,0 грн. за 1000 куб.метрів.  
Відхилено    
    -32- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Стаття 3. Установити, що нафтогазовидобувні підприємства (крім Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Держбюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України рентну плату за нафту у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну та рентну плату за природний газ у розмірі 9,0 грн. за 1000 куб. метрів.  
Відхилено    
    -33- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Звільнити нафтогазовидобувне управління "Бориславнафтогаз" від внесення до державного бюджету нарахованих сум рентних платежів за нафту у зв'язку зі збитковістю Бориславського та Східницького нафтових родовищ.  
Відхилено    
    -34- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Встановити такі значення рентної плати (ст.3): - природний газ: 15 грн./1000 м-3 - нафта: 10 грн./1 тонну  
Відхилено    
26. Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:   -35- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Стаття 4 - викласти в наступній редакції "Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Держбюджету України: частину виручки від реалізації природного газу, отриманого як плата за транзит природного газу територією України, в сумі 500 млн. грн.; відрахування від доходів нафтотранспортних підприємств за транспортування нафти в розмірі 14%; відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані. Сплата відрахування від плати за транзит аміаку здійснюється щодекадно, виходячи із обсягів аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України", у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу. Сплата інших платежів, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, виходячи із обсягів нафти, що транспортується територією України та реалізації природного газу, щодекадно та щомісячно, відповідно, у національній валюті України".  
Відхилено    
    -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4, частина 1, пункт 2. Доларовий еквівалент замінити еквівалентом у "євро". Аналогічно у всьому проекті.  
Відхилено    
    -37- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Статтю 4 викласти в наступній редакції: "Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України: - частину виручки від реалізації природного газу, отриманого як плата за транзит природного газу територією України, в сумі 500 млн.грн.; - відрахування від доходів нафтотранспортних підприємств за транспортування нафти в розмірі 14%; - відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані. Сплата відрахування від плати за транзит аміаку здійснюється щодекадно, виходячи із обсягів аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України", у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу. Сплата інших платежів, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, виходячи із обсягів нафти, що транспортується територією України та реалізації природного газу, щодекадно та щомісячно, відповідно, національній валюті України."  
Відхилено    
27. відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 1, 67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;   -38- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 4 Абзац 2. Відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 2,17 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані  
Відхилено    
    -39- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Встановити такі значення плати за транзит (ст.4): - природний газ: 0, 8 грн. за 1000 м-3 на кожні 100 км відстані  
Відхилено    
28. відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0, 685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;   -40- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Встановити обчислення відрахувань від надходжень за транспортування природного газу та за транспортування нафти магістральними нафтопроводами у національній валюті.  
Відхилено    
    -41- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Для збереження економічної доцільності експлуатації нафтотранспортної системи України та створення сприятливого економічного клімату для функціонування і розвитку системи в умовах загострення конкурентної боротьби за транзит російської та каспійської нафти на Євро-Азіатському просторі, в Державному бюджеті України на 2002 рік не передбачати відрахувань за транспортування нафти нафтопроводом Одеса-Броди.  
Відхилено    
    -42- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Встановити такі значення плати за транзит (ст.4): - нафта: еквівалент 0, 3 долара США за 1 тонну  
Відхилено    
29. відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0, 3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.       
30. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи із обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.       
31. Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.       
32. Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період, і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну і по день сплати включно.       
33. Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 500.000 тис. гривень.   -43- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 800.000 тис. грн.  
Враховано    
    -44- Національний банк України
Статтю 5 пропонуємо викласти у такій редакції: "Національний банк України за підсумками 2001 року в разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить у 2002 році до Державного бюджету України позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету.  
Відхилено    
34. Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.       
35. Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та/або надано відстрочку (розстрочку) по його сплаті, в рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум по податку на додану вартість незалежно від визначеного законом терміну реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).   -45- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Викласти статтю 6 у наступній редакції: "Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до Закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та/або надано відстрочку (розстрочу) по його сплаті, або встановлені пільги по цьому податку та/або податку на прибуток підприємств, в рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум по податку на додану вартість незалежно від визначеного законом терміну реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).  
Враховано    
    -46- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 6 виключити.  
Відхилено    
36. Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:   -47- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Стаття 7. Порядок обчислення і сплати податку 1.Доповнити статтю 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) п.7.10 такого змісту: 7.10. Спеціальний рахунок ПДВ. 7.10.1. Внесення до бюджету податку на додану вартість платником здійснюється виключно зі спеціального рахунку ПДВ. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість платнику здійснюється виключно на спеціальний рахунок ПДВ. 7.10.2. Спеціальний рахунок ПДВ - це рахунок, що відкривається кожним платником податку на додану вартість в банківських установах, де відкриті його поточні рахунки, з метою здійснення розрахунків за цим податком. За власним рішенням платника податку за рахунок коштів, що є на спеціальному рахунку ПДВ, можуть провадитись розрахунки і за іншими податками, зборами, обов'язковими платежами. 7.10.3. На спеціальний рахунок ПДВ зараховуються кошти: а) з інших рахунків платника податку; б) із спеціального рахунку ПДВ іншого платника податку; в) з відповідного рахунку територіального органу Державного казначейства в порядку бюджетного відшкодування; г) з рахунків осіб, що не є платниками податку на додану вартість та провадять розрахунки з платником податку, який відкрив спеціальний податковий рахунок. 7.10.4. Із спеціального рахунку ПДВ провадяться такі операції: а) перерахування сум податку на додану вартість на спеціальний рахунок ПДВ іншого платника податку; б) сплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів та інших позабюджетних фондів. 7.10.5. Операції, що зазначені в п. "а" п.7.10.4, п.7.10 цієї статті провадяться за розпорядженням власника рахунку чи уповноваженої ним особи. Операції, що зазначені в п."б" п.7.10.4. п.7.10 цієї статті, провадяться за розпорядженням власника рахунку чи уповноваженої ним особи, а також за розпорядженням органів, що здійснюють контроль за справлянням податків у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством. 7.10.6. Порядок відкриття і закриття спеціального рахунку ПДВ, а також порядок проведення операцій на ньому визначається Національним банком України. 7.10.7. Контроль за додержанням порядку здійснення операцій на спеціальних рахунках ПДВ покладається на установи банків, де вони відкриті. Доручення КМУ  
Враховано частково    
    -48- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Стаття 8 Доповнити статтю 8 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) 8.8. такого змісту: 8.8. Експортне відшкодування податку на додану вартість платникам, у яких відсоток податкового кредиту зазначений в п.8.4. цієї статті повністю сформовані із сум коштів, що були фактично перераховані із спеціального рахунку ПДВ такого платника на спеціальні рахунки ПДВ інших платників, провадиться в порядку, передбаченому цією статтею, зарахуванням таких особливостей: а) підставою для проведення експортного відшкодування є розрахунок експортного відшкодування платника податку на додану вартість за звітний період та довідка про рух коштів на його спеціальному рахунку ПДВ, що видається банком, в якому відкритий цей рахунок. Проведення позапланових податкових перевірок такого платника та зустрічних перевірок органами державної податкової служби з підстав проведення експортного відшкодування в цьому разі забороняється; б) для одержання експортного відшкодування платник звертається з письмовою заявою довільної форми до відповідного територіального органу Державного казначейства. До заяви додається копія розрахунку експортного відшкодування, завірена печаткою платника, та оригінал довідки про рух коштів на спеціальному рахунку ПДВ за підписами двох відповідальних осіб банківської установи та її круглою печаткою. Витребування в цьому разі інших документів від платника податку для проведення експортного відшкодування, а також визначення умовою проведення експортного відшкодування належну сплату податків контрагентами експортера чи іншими особами забороняється. Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -49- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Стаття 10. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням Доповнити статтю 10 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) п.10.4 такого змісту: 10.4. За проведення установами комерційних банків на спеціальних податкових рахунках платників податку операцій, що не передбачені статтею 8 та п.7.10.3 та 7.10.4 п.7.10 статті 7 цього Закону, до установ банків за рішенням органів Державної податкової служби застосовуються фінансові санкції в розмірі 100 відсотків від загальної суми таких незаконно проведених операцій. Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -50- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст.7 доповнити пунктом: "встановити "нульову ставку" ПДВ на операції з продажу імпортованого газу.  
Відхилено    
37. в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;       
38. зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2003 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;   -51- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Доповнити ст. 7 щодо збереження до 1 січня 2003 року існуючого до 07.08.2001 р. порядку виникнення податкових зобов'язань з продажу електричної енергії, вугілля та вугільних брикетів фізичним особам, не зареєстрованим платниками цього податку.  
Відхилено    
39. для цілей оподаткування амортизація на основні фонди ІІ та ІІІ групи, які виведені з експлуатації, не нараховується.   -52- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Виключити абзац четвертий статті 7.  
Відхилено    
40. Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є:   -53- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 8 п.9 відрахування від плати за транзит природного газу через територію України - ввести до загального фонду Державного бюджету  
Враховано    
    -54- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Статтю 8 доповнити пунктом 22 наступного змісту: "22) кошти надходжень у повному обсязі від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них. Зазначені кошти перераховуються на спеціальний рахунок Державного дорожнього фонду".  
Враховано частково    
    -55- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Доповнити пунктом 22 наступного змісту: "22) кошти надходжень у повному обсязі від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них. Зазначені кошти перераховуються на спеціальний рахунок Державного дорожнього фонду".  
Враховано частково    
    -56- Комітет з питань бюджету
Доповнити ст.8 такими пунктами: 22) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000(2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств; 23) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки, віднесених до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств; 24) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми; 25) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова; 26) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України; 27) 65 відсотків надходжень від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них. 28) обов"язкові страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 29) обов"язкові страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; 30) обов"язкові страхові внески до Фонду загальнообов"язкового соціального страхування України на випадок безробіття.  
Враховано    
41. 1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);       
42. 2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;   -57- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Суму збору по відрахуваннях на геологорозвідувальні роботи зараховувати в повному обсязі на окремий спеціальний рахунок Компанії з метою використання цих коштів виключно на фінансування геологорозвідувальних робіт, які проводяться підприємствами компанії (розрахунково - 185,1 млн. грн.).  
Відхилено    
    -58- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
80% суми збору по відрахуваннях на геологорозвідувальні роботи зарахувати на окремий спеціальний рахунок НАК "Нафтогаз України" з метою використання цих коштів виключно на фінансування геологорозвідувальних робіт, які проводяться Компанією.  
Відхилено    
43. 3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;       
44. 4) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;       
45. 5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди;       
46. 6) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;       
47. 7) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;       
48. 8) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;   -59- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 8. П.8) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операції купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку ( додаткові збори на виплату та підвищення пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Ці кошти спрямовуються до Пенсійного фонду України  
Враховано    
    -60- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 8 статті 8 виключити.  
Відхилено    
    -61- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
У статті 8 п. 8 вилучити слова "збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до Закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
49. 9) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;   -62- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Доповнити статтю 8 пунктом 9 такого змісту: "частина виручки від реалізації природного газу, отриманого як плата за транзит природного газу територією України".  
Враховано    
    -63- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 8. П.9) - вилучити  
Враховано    
    -64- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Абзац 9 статті 8 викласти у такій редакції: 9) частина виручки від реалізації природного газу, отриманого як плата за транзит природного газу територією України.  
Відхилено    
50. 10) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;       
51. 11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;       
52. 12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;       
53. 13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;       
54. 14) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;       
55. 15) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;       
56. 16) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (у тому числі власні надходження органів державної влади за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);   -65- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
П.16 статті 8 викласти в редакції "Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (в тому числі власні надходження органів державної влади за переліком визначеним Кабінетом Міністрів України), окрім надходжень отриманих навчальними закладами від надання платних освітніх послуг на договірних засадах"  
Відхилено    
57. 17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;       
58. 18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком №1 до цього Закону.       
59. 19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;   -66- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 8 п. 18) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву у стовідсотковому розмірі.  
Враховано    
60. 20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;       
61. 21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища.   -67- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Доповнити статтю 8 пунктом 22 наступного змісту: "22) кошти надходжень у повному обсязі від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них. Зазначені кошти перераховуються на спеціальний рахунок Державного дорожнього фонду."  
Враховано частково    
    -68- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Доповнити статтю 8 пунктом 22 наступного змісту: "22) кошти надходжень у повному обсязі від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них. Зазначені кошти перераховуються на спеціальний рахунок Державного дорожнього фонду".  
Враховано частково    
    -69- Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Статтю 8 доповнити пунктом 22 такого змісту: "Кошти надходжень від акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів; акцизного збору з ввезених в Україну нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них; ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них. Ці кошти перераховуються на спеціальний рахунок Державного дорожнього фонду.  
Враховано частково    
    -70- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 8 доповнити пунктом 22 у такій редакції: "50 відсотків коштів, одержаних від застосування передбачених законодавством економічних санкцій за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів до суб'єктів господарювання".  
Відхилено    
    -71- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Включити до ст.8 такий пункт: "50 відсотків коштів, одержаних від застосування передбачених законодавством економічних санкцій за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів суб`єктів господарювання.  
Відхилено    
62. III. ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ       
63. Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158, 1 тис. гривень та в сумі 1.317.121, 1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 7.993.079, 7 тис. доларів США.   -72- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Згідно Закону України "Про відновлення знецінених заощаджень громадян України" (стаття 4), ці заощадження включені до державного боргу. Необхідно узгодити статтю 9 бюджету-2002 з цим положенням.  
Відхилено    
    -73- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Доповнити статтю 9 даними про структуру внутрішнього та зовнішнього боргів на звітну дату за критерієм терміну погашення зобов'язань.  
Відхилено    
    -74- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158,1 тис .грн., граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 7.993.079,7 тис. доларів США.  
Відхилено    
    -75- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Доповнити наступним реченням: "Заборгованість по заробітній платі вчителям в Україні віднести до Державного внутрішнього боргу України".  
Відхилено    
64. Стаття 10. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.   -76- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Викласти статтю 10 у наступній редакції. Стаття 10. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України.  
Відхилено    
65. Стаття 11. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.       
66. Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
67. Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.   -77- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Викласти статтю 12 у наступній редакції. Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових внутрішніх зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.  
Відхилено    
68. Стаття 13. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 9 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.       
69. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.       
70. Стаття 14. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:   -78- Національний банк України
Частину коштів, яка спрямовується на фінансування дефіциту Державного бюджету, слід зменшити на користь інвестиційної діяльності.  
Відхилено    
71. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;       
72. 2) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок державних капітальних вкладень;   -79- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 14 п.п.2 ввести до дохідної частини Державного бюджету  
Враховано    
73. 3) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;   -80- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 14 п.п.3 ввести до дохідної частини Державного бюджету  
Враховано    
74. 4) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств.   -81- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 14 п.п.4 ввести до дохідної частини Державного бюджету  
Враховано    
75. Стаття 15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік в частині фінансування є:       
76. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;   -82- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
виключити п. 1) статті 15)  
Враховано    
77. 2) надходження, які виникають в результаті прийняття боргових зобов'язань в разі вступу в силу державних гарантій;   -83- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
виключити п. 2) статті 15)  
Враховано    
78. 3) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок державних капітальних вкладень;   -84- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 15 п.п.3 ввести до спеціального фонду Державного бюджету  
Враховано    
79. 4) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000(2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;   -85- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 15 п.п.4 ввести до спеціального фонду Державного бюджету  
Враховано    
80. 5) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки, віднесених до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;   -86- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 15 п.п.5 ввести до спеціального фонду Державного бюджету  
Враховано    
81. 6) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;   -87- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 15 п.п.6 ввести до спеціального фонду Державного бюджету  
Враховано    
82. 7) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;   -88- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 15 п.п.7 ввести до спеціального фонду Державного бюджету  
Враховано    
83. 8) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.   -89- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 15 п.п.8 ввести до спеціального фонду Державного бюджету  
Враховано    
84. Стаття 16. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 5) статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.   -90- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 16 додати після слів "укладеної міжурядової угоди", крім коштів, що спрямовуються до бюджету міста Севастополя, як компенсація за користування інфраструктурою міста  
Відхилено    
85. ІV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -91- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Доповнити статтею 28 такого змісту: "З метою захисту вітчизняного товаровиробника заборонити підприємствам, установам та організаціям, які утримуються за рахунок бюджетів всіх рівнів, використовувати бюджетні кошти на придбання техніки, промислових та продовольчих товарів імпортного виробництва, а також на використання послуг іноземних підприємств, установ і організацій, якщо такі ж товари виробляються або послуги надаються підприємствами України", а далі статті законопроекту викласти відповідно із зміщеною нумерацією. не норма цього закону  
Відхилено ,   
86. Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього Закону.   -92- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Забезпечити 100-відсоткової потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами з урахуванням заборгованості, що склалась у минулі роки, передбачивши їх за рахунок загального фонду Державного бюджету.  
Враховано частково    
    -93- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
Передбачити необхідні кошти для компенсації втрат населення у зв'язку з підвищенням цін, а окремим рядком - кошти на проведення капітального ремонту державного житлового фонду, водопостачання, водовідведення та теплопостачання.  
Враховано частково    
    -94- Пинзеник В.М. (в.о. № 117)
Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
З метою утримання темпів економічного зростання спрямувати кошти бюджету на додаткове підвищення зарплат у освіті, медицині, працівникам культури, військовим, пенсій.  
Враховано частково    
    -95- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
виділити кошти в розмірі 20 млн. грн. на заходи по зупиненню спаду та створення в Україні потужної індустрії дитячого харчування  
   
    -96- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
згідно з вимогами частини 6 с. 25 Закону України "Про охорону дитинства", забезпечити бюджетним фінансуванням гарантії державою обов'язкового державного страхування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
Враховано частково    
    -97- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
забезпечити бюджетними ресурсами організацію безкоштовного харчування учнів 1-3 класів шкіл, та малозабезпечених дітей у ПТУ згідно з вимогами частини 7 ст. 5 Закону України "Про охорону дитинства".  
Враховано в розрахунках місцевих бюджетів   
    -98- Комітет з питань соціальної політики та праці
Встановити мінімальну заробітну плану на 2002 рік не менше 165 грн., передбачити кошти на підвищення зарплати працівникам бюджетних установ у сумі 3,3 млрд. грн.  
Враховано частково    
    -99- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити, затвердити всі механізми і порядки, що стосуються місцевих бюджетів та передбачені законопроектом до його остаточного прийняття  
Враховано    
    -100- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Скоротити видатки на виконання цільових програм, які не затверджені в установленому порядку (згідно переліку). Приблизна сума до 300 млн.  
Враховано частково    
    -101- Павловський М.А. (в.о. № 188)
При доопрацюванні проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" передбачити введення в дію всіх положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" та визначити цільову дотацію із загального фонду державного бюджету на фінансування дорожнього господарства в сумі не менше 2, 4 млрд.грн  
Враховано частково    
    -102- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Передбачити кошти в обсязі 49294 тис.гривень на реалізацію Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2002 рік, прийнятої Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 26.09.2001 року №463) відповідно до Закону України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні".  
Відхилено    
    -103- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Не передбачено фінансування спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання окремих ринків фінансових послуг, діяльність якого визначена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  
Відхилено    
87. Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.   -104- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 17. Абз. 2 Дозволити Міністерству фінансів України за згодою комітету ВРУ з питань бюджету в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.  
Враховано    
    -105- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Стаття 17, абзац 2, викласти у такій редакції. Рішення щодо перерозподілу видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках приймаються на сесії Верховної Ради України за поданням Верховної Ради України за поданням Міністерства фінансів України.  
Відхилено    
88. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів Державного бюджету України по загальному фонду за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.       
89. Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України.   -106- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 17 абз.4 додати після слів "Міністерством фінансів України" за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету  
Враховано    
90. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному фонду Державного бюджету України на:       
91. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;       
92. капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.   -107- Комітет з питань бюджету
Статтю 17 викласти в редакції Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №3 у редакції Бюджетних висновків Верховної Ради України. Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень за програмною класифікацією по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за обсягами програм по загальному та спеціальному фонду в межах загального обсягу головного розпорядника коштів, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Якщо в процесі виконання цього Закону відповідальність за виконання функцій (програм) на які затверджене бюджетне призначення передається відповідно до законодавства від одного розпорядника коштів іншому розпоряднику дія бюджетного призначення не призупиняється, а застосовується в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на: оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки. Бюджетні зобов"язання, прийняті бюджетними установами у обсягах, що перевищують суми бюджетних призначень, визначених цією статтею, не підлягають оплаті за рахунок коштів державного бюджету. Державне казначейство України забезпечує облік зобов"язань бюджетних установ, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, та відображає їх у звітності про виконання бюджету.  
Враховано    
93. Стаття 18. Видатки, пов'язані з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.       
94. Стаття 19. Установити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 150 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни ІІІ групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.   -108- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Статтю 19 викласти у такій редакції: "Встановити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 160 грн., інвалідам війни ІІ грн. -130 г рн., інвалідам війни ІІІ грн., учасникам бойових дій - 100 грн., учасникам Великої Вітчизняної війни - 70 грн., членам сімей загиблих, дружинам (чоловікам) загиблих, а також померлих учасників бойових дій і учасників Великої Вітчизняної війни, визнаних за життя інвалідами - 50 гривень".  
Враховано частково    
    -109- Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Після слів третьої групи записати "100,0 грн, після слів "учасникам бойових дій" записати 80,0 грн.  
Враховано    
95. Стаття 20. Запровадити на 2002 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку №3 до цього Закону.       
96. Стаття 21. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною структурою видатків:   -110- Сушкевич В.М. (реєстр. картка № 422)
Внести до переліку захищених статей Державного бюджету на 2002 рік видатків на забезпечення фінансування вирішення соціальних проблем інвалідів.  
Враховано в іншій редакції   
    -111- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Внести до переліку захищених статей Державного бюджету на 2002 рік видатки на забезпечення фінансування заходів щодо розв'язання соціальних проблем інвалідів.  
Враховано    
    -112- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
До переліку захищених статей видатків загального фонду Держбюджету внести видатки на погашення заборгованостей із заробітної плати, які виникли у попередні роки.  
Відхилено    
97. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);       
98. нарахування на заробітну плату (код 1120);       
99. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);       
100. забезпечення продуктами харчування (код 1133);       
101. виплата процентів за державним боргом (код 1200);       
102. трансферти населенню (код 1340);       
103. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).       
104. Стаття 22. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2002 році на відкритих аукціонах продаж оформлених простими векселями на ім'я Міністерства фінансів прав вимоги за простроченою більше ніж два роки заборгованістю юридичних осіб-резидентів перед державою за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії. При цьому, валютою векселів є валюта кредитів, за якими у юридичних осіб-резидентів існує заборгованість перед державою.   -113- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 22 виключити.  
Враховано    
    -114- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 22, абз. 1 - вилучити  
Враховано    
    -115- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Статтю 22 викласти у такій редакції: Статтю 22. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2002 році на відкритих аукціонах продаж оформлених простими векселями на ім'я Міністерства фінансів прав вимоги за простроченою більше ніж 2 роки заборгованістю юридичних осіб-резидентів перед державою за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії. При цьому, валютою векселів є валюта кредитів, за якими у юридичних осіб-резидентів існує заборгованість перед державою.  
Відхилено    
105. Міністерство фінансів безпосередньо здійснює продаж таких векселів у відповідності до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку. При цьому дозволяється зниження ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми.   -116- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 22 абз. 2 - вилучити  
Враховано    
    -117- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Міністерство фінансів безпосередньо здійснює продаж таких векселів у відповідності до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку. При цьому дозволяється зниження ціни продажу цих векселів у гривнях до 50 відсотків їх номінальної суми, у валюті з адекватним врахування зміни тенденції на міжнародному ринку капіталів.  
Відхилено    
106. Стаття 23. Визначити, що видатки у сумі 1.176.740 тис. гривень, передбачені у загальному фонді Державного бюджету України, спрямовуються на інноваційний та інвестиційний розвиток згідно з додатком №4 до цього Закону.   -118- Комітет з питань бюджету
Статтю 23 викласти в редакції : Стаття 23. Визначити, що видатки, передбачені у Державному бюджеті України на інноваційний та інвестиційний розвиток, визначаються у додатку 4 до цього закону пооб'єктно за повним переліком головних розпорядників коштів державного бюджету. Установити, що видатки в сумі 600,0 тис.грн., передбачені в державному бюджеті спрямовуються на державні капітальні вкладення згідно з додатком №8 в редакції Бюджетних висновків Верховної Ради України  
Враховано    
    -119- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Доповнити статтю 23 проекту текстом такого змісту: "Кабінету Міністрів України при затвердженні переліку об'єктів та обсягів фінансування за рахунок централізованих капітальних вкладень 46 відсотків загального обсягу передбачити на об'єкти соціальної інфраструктури села відповідно до Закону України "Про пріортетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу України".  
Враховано частково    
    -120- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
Лантух В.І. (реєстр. картка № 308)
Пасєка М.С. (в.о. № 15)
Для завершення будівництва сімейного санаторію для лікування громадян, потерпілих від аварії на ЧАЕС у місті-курорті Хмільнику, Вінницької області, передбачити 3 млн. грн. Вінницької області  
Враховано частково    
    -121- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Включити добудову Ірпінської центральної міської поліклініки та Бучанської селищної поліклініки в перелік об'єктів, що будуть фінансуватися з Держбюджету у 2002 році.  
Враховано    
    -122- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
У законопроекті про держбюджет на 2002 рік передбачити виділення коштів на будівництво об'єктів соціальної сфери у Чернівецькій області у сумі 56474 тис. грн. згідно додатку.  
Враховано частково    
    -123- Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
На добудову дослідно-промислової електростанції НВП "Машпрокт" в с. Каборга Миколаївської області передбачити 12 млн. грн.  
Враховано    
    -124- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити капітальні вкладення: по вугільній промисловості у сумі 317,2 млн. грн. по торф'яній промисловості - 10,0 млн. грн. по енергетичній галузі - 281,1 млн. грн. по нафтогазовій та нафтопереробній промисловості - 297,7 млн. грн.  
Враховано частково    
    -125- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
та інші Ліквідація аварійного стану автопереїзду по греблі ДніпроГЕСу - 6,3 млн. грн. за рахунок субвенції  
Враховано частково    
    -126- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
та інші реконструкція арочного мосту через р. Старий Дніпро - 3,5 млн. грн. за рахунок субвенції  
Враховано частково    
    -127- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
та інші вирішення соціальних та екологічних проблем жилмасиву Павло-Кічкас м. Запоріжжя - 9,6 млн. грн.  
Враховано частково    
    -128- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
та інші реконструкція інфекційної лікарні м. Запоріжжя - 1,0 млн. грн.  
Враховано частково    
    -129- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
та інші першочерговий комплекс протизсувних заходів щодо інженерного захисту територій у Запорізькій обл. - 1,1 млн. грн. за рахунок субвенцій  
Враховано    
    -130- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Передбачити 68 млн. грн. для завершення будівництва газопроводів-відводів в Автономній республіці Крим з високою будівельною готовністю, спорудження яких велося за рахунок бюджетних коштів за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -131- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Передбачити 21 млн. грн. для завершення будівництва газопроводів-відводів до населених пунктів України, спорудження яких здійснюється по Чорнобильській будівельній програмі.  
Враховано частково    
    -132- Сафронов С.О. (в.о. № 30)
На закінчення невідкладних робіт по запобіганню зсувним процесам в р-ні Шамушеної балки м. Дніпродзержинська передбачити 7219 тис. грн.  
Враховано частково    
    -133- Сафронов С.О. (в.о. № 30)
Для термінового вирішення проблеми відходів уранових руд у м. Дніпродзержинську передбачити 7,5 млн. грн.  
Враховано частково    
    -134- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Понеділко В.І. (в.о. № 77)
та інші Розподілити по регіонах видатки на фінансування капітальних вкладень пропорційно обсягу бюджетів областей і затвердити їх окремим додатком до проекту Закону  
Враховано частково    
    -135- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Понеділко В.І. (в.о. № 77)
та інші Закінчення будівництва водопостачання м. Бердянська із Каховського магістрального каналу (готовність 93%) передбачити 6500 тис.грн.  
Враховано частково    
    -136- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Понеділко В.І. (в.о. № 77)
та інші Добудова Міжрайонного онкологічного диспансеру у м. Мелітополі (80% готовність) передбачити 800 тис. грн.  
Враховано    
    -137- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Понеділко В.І. (в.о. № 77)
та інші Спорудження газопроводу-відводу до смт. Веселе Запорізької обл. (30% готовності) передбачити 2800 тис. грн.  
Враховано частково    
    -138- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Понеділко В.І. (в.о. № 77)
та інші На спорудження районного скидного колектору для захисту від підтоплення та ріллі Мелітопольського, Михайлівського та Веселівського р-нів Запорізької обл. (новобудова) передбачити 1800 тис. грн. за рахунок субвенцій  
Враховано    
    -139- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Передбачити видатки на реалізацію заходів Комплексної програми збереження історичної забудови у центральній частині м. Одеси, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 20 червня 2000 року №996 та на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-ремонтних робіт на пам'ятках у містах Бєлгороді-Дністровському та Ізмаїлі обсягом 6.5 млн. грн.  
Враховано частково    
    -140- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Передбачити видатки на реконструкцію та реставрацію Одеського театру опери та балету в сумі 19,2 млн. грн. Крім цього врахувати також кошти, що недофінансовані у попередні роки.  
Враховано частково    
    -141- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Передбачити видатки на фінансування робіт по завершенню будівництва стаціонарного причалу на о. Зміїний за затвердженим проектом в обсязі 6,8 млн. грн.  
Враховано частково    
    -142- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Передбачити централізовані державні капітальні вкладення у розмірі 50 млн. грн. на придбання рухомого складу міського пасажирського електротранспорту та автобусів.  
Враховано частково    
    -143- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Передбачити державні капітальні вкладення для транспортно - дорожнього комплексу на 2002 рік у розмірі 1063580 грн., в тому числі по галузях: Залізничний транспорт-796050 тис. грн.  
Немає висновку    
    -144- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Метрополітени-30000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -145- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Дорожнє господарство-100000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -146- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
заміна світлосигнального обладнання ЗПС-2 в аеропорту Сімферополь - 1100 тис. грн.  
Враховано    
    -147- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
ремонт та модернізація Бескидського тунелю на дільниці Львів-Чоп (розробка технічної документації) - 23000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -148- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
ремонт та модернізація прикордонної залізничної станції Кучурган - 4500 тис. грн.  
Враховано частково    
    -149- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
електрифікація дільниці Гребінки-Полтава - 60000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -150- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Дніпропетровський метрополітен - 30000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -151- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Реконструкція 3-х камерного Запорізького шлюзу - 4500 тис. грн.  
Враховано    
    -152- Лимар Н.О. (реєстр. картка № 432)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Передбачити цільові кошти в сумі 200 тис. грн. на завершення газифікації села Веприк Гадяцького району Полтавської області.  
Враховано    
    -153- Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Передбачити окремим рядком фінансування завершення будівництва чотирьох літаків Ан-74 в обсязі 200 млн. грн. в іншій статті  
Враховано частково    
    -154- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Виділити кошти для проведення проти аварійних робіт у м. Дніпродзержинську для закінчення будівництва мостового переходу через р.Дніпро (6126,0 тис.грн.) та невідкладних протизсувних робіт і відселення мешканців ряду небезпечних будинків (7219,0 тис.грн.).  
Враховано частково    
    -155- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Виділити кошти за рахунок державних капітальних вкладень, які передбачені у Держбюджеті, на: водовід Чернелівка_Хмельницький - 10 млн. грн. Газифікація Летичівського та Городоцького районів - 10 млн. грн. виготовлення проектної документації телевізійних веж - 0,5 млн. грн.  
Немає висновку    
    -156- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Профінансувати у 2002 році протиаварійні роботи та завершення будівництва першої черги шляхопроводу на перетині пр. Червоної Калини із залізничними коліями ст. Персенівка у м. Львові в сумі 10,05 млн.грн.  
Враховано частково    
    -157- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Виділити окремим рядком кошти, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України №517 від 16 травня 2001 року щодо фінансування "Комплексної програми збереження та відтворення історико-архітектурного середовища м. Жовкви" Львівської області.  
Враховано    
    -158- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Передбачити видатки на будівництво районної лікарні (готовність біля 70 %) 5000 тис.грн. Передбачити видатки на газифікацію населених пунктів району 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -159- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Передбачити виділення коштів на будівництво об'єктів соціальної сфери у Чернівецькій області.: Народна освіта - всього 5500 тис.грн., в т.ч. Школа на 427 уч.місць в с.Грозинці Хотинського району 1800 тис.грн. Школа 392 уч.м. в с.Черешенька Вижинцького району - 1000 тис.грн. Гімназія на 320 уч.місць в м.Новоселиця Новоселицького району - 900 тис.грн.  
Немає висновку    
    -160- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Охорона здоров'я - всьго - 9669 тис.грн.  
Враховано частково    
    -161- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Райлікарня в м.Сокиряни -2300 тис.грн.  
Враховано    
    -162- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Пологовий будинок в м.Хотин - 1700 тис.грн.  
Враховано частково    
    -163- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Реконструкція обласної лікарні - 2000 тис.грн.  
Враховано    
    -164- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Комунальне будівництво - всього - 26059 тис.грн.  
Враховано    
    -165- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Протизсувні заходи північного схилу 11 містобудівного комплексу житлового масиву "Руський" - 2200 тис.грн.  
Враховано частково    
    -166- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Газопровід-відгалуження до смт.Глибока Глибочицького району - 3000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -167- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Газифікація с Киселів Кіцманського району - 464 тис.грн.  
Враховано частково    
    -168- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Загальноосвітня школа №31 м.Чернівці - 2100 тис.грн.  
Враховано частково    
    -169- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Капітальні вкладення по Синельніківському району Дніпропетровської області всього - 1617 тис.грн., в тому числі: завершення буд-ва дитячого садка в селищі Шахтне - 439,8 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -170- Альохін В.І. (в.о. № 39)
газифікація сіл Іларіоне, Мар"ївка, Катражка, Токове, Славгород та газифікація шкіл у селах Тургенівка, Зайцево, Первомайське, Миролюбівка, Дерезуватка - 150 тис.грн.;  
Враховано    
    -171- Альохін В.І. (в.о. № 39)
погашення заборгованості Синельніківського районного відділу освіти за роботи по ремонту Славгородської середньої школи, виконані Синельниківським будівельним управлінням - 120 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -172- Альохін В.І. (в.о. № 39)
ремонт даху 16-квартирного будинку в с.Раївка - 16 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -173- Альохін В.І. (в.о. № 39)
проведення дренажних робіт в с.Раївка по захисту від підтоплення - 338 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -174- Альохін В.І. (в.о. № 39)
проведення дренажних робіт в с.Веселе по захисту від підтоплення - 500 тис.грн.  
Враховано частково    
    -175- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Капітальні вкладення по м.Синельникове всього - 1688,7тис.грн., в тому числі: завершення будівництва 12-квартирного житлового будинку - 700 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -176- Альохін В.І. (в.о. № 39)
завершення робіт по захисту від підтоплення та затоплення східної сторони міста - 500 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -177- Альохін В.І. (в.о. № 39)
ремонт дороги по вул.Калініна від вул. Маяковського до вул. Докучаєва - 43,478 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -178- Альохін В.І. (в.о. № 39)
будівництво автономної котельні середньої школи №2 - 323 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -179- Альохін В.І. (в.о. № 39)
ремонт опалювальної системи середньої школи в с.Варварівка - 15 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -180- Альохін В.І. (в.о. № 39)
поповнення інформаційної бази центральної районної бібліотеки - 37 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -181- Альохін В.І. (в.о. № 39)
закупівля медичного обладнання та санітарного автомобіля для центральної районної лікарні - 33 тис.грн  
Враховано частково    
    -182- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Васильківський район Дніпропетровської області, всього 300, 0тис.грн., в тому числі газифікація села Рубанівське - 100 тис.грн;  
Немає висновку    
    -183- Альохін В.І. (в.о. № 39)
ремонт котельні та центрального опалення Павлівської середньої школи - 100 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -184- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Меживській район Дніпропетровської області, капітальні вкладення всього - 1305,4 тис.грн., в тому числі: завершення газифікації сіл Новолозуватка, Українка, Райполе, Сухарева-Балка,Чкаловський житловий масив смт Межова та підвідна мережа газопроводу до 16-квартирного житлового будинку по вулицях Учительська та Соняшна, 6 смт Межова - 775,4 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -185- Альохін В.І. (в.о. № 39)
відкриття стаціонару лікарні на 10 ліжок в с.Новопавлівка - 70 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -186- Альохін В.І. (в.о. № 39)
газифікація житлового масиву "Чкаловський" смт Межова - 60 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -187- Альохін В.І. (в.о. № 39)
будівництво доріг в смт Межова - 100 тис.грн.  
Враховано частково    
    -188- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Покровський район, всього капітальні вкладення - 3440,0 тис.грн., в тому числі: продовження будівництва та виготовлення нової проектної документації середньої школи смт Просяна - 300 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -189- Альохін В.І. (в.о. № 39)
добудова Братської середньої школи на 120 учнівських міст, їдальні та майстерень виробничого навчання - 2800 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -190- Альохін В.І. (в.о. № 39)
ремонт навчально-виробничого корпусу ВПУ -75 - 250 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -191- Альохін В.І. (в.о. № 39)
водозабезпечення семи населених пунктів Березівської сільської ради - 80 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -192- Альохін В.І. (в.о. № 39)
опалення середньої школи в с.Водяне - 10 тис.грн.  
Враховано    
    -193- Альохін В.І. (в.о. № 39)
м.Першотравенськ завершення реконструкції очисних споруд - 5,3 млн.грн.  
Враховано частково    
    -194- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Петропавлівський район, всього капітальні вкладення - 13302,7 тис.грн., в тому числі: смт Петропавлівка, підвідний інжектор - 360 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -195- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Артезіанська свердловина - 24 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -196- Альохін В.І. (в.о. № 39)
підвідний водопровід від водоводу Дніпро-Західний Донбас до с.Миколаївка - 1 млн.грн.;  
Враховано частково    
    -197- Альохін В.І. (в.о. № 39)
розвідні водопровідні мережі по території с.Миколаївка - 5200 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -198- Альохін В.І. (в.о. № 39)
підвідний водопровід від водоводу Дніпро-Західний Донбас до сіл Петрівка, Маломиколаївка - 600 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -199- Альохін В.І. (в.о. № 39)
підвідна мережа до середньої школи с.Миколаївка - 3800 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -200- Альохін В.І. (в.о. № 39)
розвідні мережі по території смт Петропавлівка - 52 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -201- Альохін В.І. (в.о. № 39)
газифікація сіл Братимівка і Шевченково - 60 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -202- Альохін В.І. (в.о. № 39)
підвідний газопровід до ВСК "Нива" - 58,8 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -203- Альохін В.І. (в.о. № 39)
розвідні мережі по території сіл Русаково-Куніново - 60 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -204- Альохін В.І. (в.о. № 39)
газифікація с.Українське - 65 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -205- Альохін В.І. (в.о. № 39)
газифікація смт Петропавлівка - 50 тис.грн.;  
Враховано    
    -206- Альохін В.І. (в.о. № 39)
підвідний газопровід до сіл Петрівка, Мар"їна Роща, Катеринівка, Маломиколаївка - 200 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -207- Альохін В.І. (в.о. № 39)
житловий 45-квартирний будинок смт Петропавлівка (УКБ облдержадміністрація) - 1500 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -208- Альохін В.І. (в.о. № 39)
опалення будинків в с.Українське - 80 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -209- Альохін В.І. (в.о. № 39)
ремонт приміщення районного суду - 116,94 тис.грн.  
Враховано частково    
    -210- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Державні централізовані капіталовкладення для будівництва газових мереж на селі у сумі 40 млн.грн.  
Враховано частково    
    -211- Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Передбачити виділення коштів на завершення будівництва Лозоватської та Банівської шкіл 250 тис.грн. та районної поліклініки у м.Приморське Приморського району Запорізької обл. - 500 тис.грн.  
Враховано    
    -212- Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
При розподілі державних централізованих капітальних вкладень на 2002 рік врахувати потребу в мінімальних обсягах на будівництво: - будівництво Київського метрополітену (м.Київ) - 50,0 млн.грн.  
Немає висновку    
    -213- Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
- будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектора (м.Київ) - 20,0 млн.грн.  
Враховано частково    
    -214- Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
- ліквідація передаварійного стану на схилах міського саду на дільниці від стадіону "Динамо" до Аскольдової могили (протизсувні заходи) - 15,0 млн.грн.  
Враховано частково    
    -215- Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
- природоохоронні заходи на об'єктах утилізації на знешкодження відходів ВАТ "Завод Енергія" полігон №5,6 Пирогівське рекультативне звалище - 24,5 млн.грн.  
Враховано частково    
    -216- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити централізовані державні капітальні вкладення по таким напрямкам: - реконструкція та капітальний ремонт водоканалізаційних мереж у м.Суходільську - 7 млн.грн.  
Немає висновку    
    -217- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та капітальний ремонт водоканалізаційних мереж у м.Молодогвардійську - 7 млн.грн.  
Враховано частково    
    -218- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та капітальний ремонт водоканалізваційних мереж у м.Краснодоні - 7 млн. грн.  
Враховано частково    
    -219- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та капітальний ремонт водоканалізаційних мереж шкіл м.Луганська №№1,2,5,14,17,26,30,38 - 5 млн.грн. за рахунок субвенцій  
Враховано    
    -220- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та капітальний ремонт дахів шкіл №№1, 2, 5, 14, 17, 26, 30, 38 м.Луганську - 5 млн.грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -221- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та капітальний ремонт дахів шкіл мм.Краснодону, Молодогвардійську, Суходольську - 9 млн.грн.  
Враховано за рахунок субвенцій   
    -222- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та капітальний ремонт дахів шкіл Краснодонського району - 5 млн.грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -223- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та капітальний ремонт водоканалізаційних мереж лікарень №№1, 7, 8, 9, 11, 1-дитячої лікарні м.Луганську - 3 млн.грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -224- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та капітальний ремонт водоканалізаційних мереж лікарень м.Краснодону - 3 млн.грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -225- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та капітальний ремонт водоканалізаційних мереж лікарень Краснодонського району - 1 млн.грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -226- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- реконструкція та модернізація, капітальний ремонт жилих будинків перших масових серій м.Луганську на кв.ім. Т.Г.Шевченко будинків №52, 17, 25, 26, №1/2 - 8 млн.грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -227- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
- капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної сфери у м.Краснодоні - 700 тис.грн.; Краснодонському районі - 700 тис.грн.; Ленінському районі м.Луганську - 500 тис.грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -228- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Виділити 40 млн.грн. на будівництво Донецького метрополітену.  
Враховано частково    
    -229- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Передбачити фінансування на 2002 рік Програми поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області (реконструкція водоводу "Молодогвардійськ - Свердловськ" Західної фільтрувальної станції, водопостачання міст Брянки і Кіровська, каналізаційних мереж м.Первомайська, очисних споруд Слов'яносербська, Новопскова, Новоайдара), розробленої облдержадміністрацією разом з Держбудом України, у сумі 16,5 млн.гривень. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -230- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Передбачити за рахунок централізованих капітальних вкладень виділення на 2002 рік 1,95 млн.гривень для добудови школи в селищі Новодружеську Луганської області.  
Враховано    
    -231- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Виділити необхідні кошти для першочергових ремонтно-відбудовчих робіт на каналі Сіверський Донець - Донбасу у сумі 7 млн.грн.  
Враховано частково    
    -232- Кульчинський М.Г.
Передбачити кошти на будівництво української школи у місті Севастополі у розмірі 5 млн. гривень.  
Враховано    
    -233- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Передбачити: а) фінансування завершення будівництва газопроводу Дружківка-Добропілля Донецької області - 3 млн.грн.; б) фінансування будівництва Донецького метрополітену - 50 млн.грн.  
Враховано частково    
    -234- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Передбачити окремим рядком в проекті Державного бюджету України на 2002 рік: витрати на фінансування капіталовкладень по завершенню будівництва магістрального газопроводу Джанкой-Феодосія-Керч в розмірі 82,15 млн.грн. та по облаштуванню Північно-Казантипського і Східно-Казантипського газових родовищ в південній частині Азовського моря. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -235- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Передбачити фінансування капітальних вкладень у 2002 році по об'єктах, що споруджуються за рахунок коштів Державного бюджету у Волинській області у розмірі: Луцький клінічний пологовий будинок - 3000 тис. грн. Історико-культурний заповідник, м. Луцьк, реконструкція - 1200 тис. грн.  
Немає висновку    
    -236- Мичко М.І. (в.о. № 60)
Передбачити кошти у сумі 524 тис .грн. для закінчення будівництва котельної для загальноосвітньої школи №20 та спортзалу для загальноосвітньої школи №18 у селищі Троїцько-Харцизьк м. Харцизська Донецької області  
Враховано    
    -237- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити в Державному бюджету для м.Ужгорода видатки на капітальний ремонт Центральної міської лікарні в сумі 4812 тис.грн. та на будівництво очисних споруд в м.Ужгород в сумі 5000 тис.грн. за рахунок централізованих капітальних вкладень або за рахунок цільової субвенції на зазначені цілі.  
Враховано частково    
    -238- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити видатки за рахунок централізованих капітальних вкладень в Закарпатській області на будівництво і ремонт слідуючих об'єктів: реконструкція історичного центру м.Ужгород - 5000,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -239- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
кардіологічний корпус обласної клінічної лікарні, м.Ужгород - 4000,0 тис.грн. Реконструкція пам'ятки архітектури ХІУ століття "Ужгородський замок" м.Ужгород - 2000,0 тис.грн. Реконструкція приміщень Держархіву м.Ужгород Закарпатської обл. - 1000,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -240- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Завершення будівництва ЗОШ с.Оноківці Ужгородського р-ну Закарпатської обл. - 500,0 тис.грн. Завершення будівництва газопроводу Середнє-Худльово Ужгородського р-ну Закарпатської обл. - 250,0 тис.грн.  
Враховано    
    -241- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Реконструкція районного будинку культури м.Ужгород Закарпатської обл. - 500,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -242- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Завершення будівництваа газопроводу с.Р.Комарівці-Холмці Ужгородського р-ну Закарпатської обл. - 250,0 тис.грн.  
Враховано    
    -243- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Реконструкція водопостачання смт.Перечин Закарпатської обл. з будівництвом резервуарів другого підйому - 2500,0 тис.грн. Школа на 704 місця вул.Богдана Хмельницького смт.Перечин Закарпатської обл. - 1000,0 тис.грн. Ремонт ПТУ №13 смт.Перечин Закарпатської обл. - 500,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -244- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Газифікація смт. Порошково Перечинського р-ну Закарпатської обл. - 500,0 тис.грн. Реконструкція ЗОШ с.Ужок Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. - 100,0 тис.грн. Реконструкція школи с.Волосянка Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. - 150,0 тис.грн.  
Враховано    
    -245- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Спортзал ЗОШ 1-2 ст. сЖорнава Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. - 100,0 тис.грн. Реконструкція ЗОШ с.Забрідь Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. - 100,0 тис.грн. Реконструкція ЗОШ смт.В.Березний Закарпатської обл. - 100,0 тис.грн. Школа с.Вишка Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. - 200,0 тис.грн. Реконструкція дільничної лікарні с.Волосянка Великоберезнянськогор-ну Закарпатської обл. - 150,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -246- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Реконструкція ЦРЛ смт. В.Березний Закарпатської обл. - 50,0 тис.грн. Реконструкція будинку культури с.Ужок Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. - 40,0 тис.грн. Реконструкція клубу с.Домашино Великоберезнянськогор-ну Закарпатської обл. - 50,0 тис.грн. Реконструкція РЦКД смт. В. Березний Закарпатської обл. і в тому числі дитяча бібліотека - 100,0 тис. грн. Реконструкція фізкультурно-оздоровчого корпусу (ФОК-Кисловодск) смт. В.Березний Закарпатської обл. - 70,0 тис.грн. Реконструкція дитячої школи мистецтв смт. В.Березний Закарпатської обл. - 40,0 тис.грн. Газопровід середнього тиску до смт. Великий Березний (друга черга) Закарпатської обл. - 250,0 тис.грн.  
Враховано    
    -247- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Підвідний газопровід до с.Дротинці Виноградівського р-ну Закарпатської обл. - 50,0 тис.грн. Підвідний газопровід с.Карачин Виноградівського р-ну Закарпатської обл. - 80,0 тис.грн. Підвідний газопровід с.Заболоття Виноградівського р-ну Закарпатської обл. - 30,0 тис.грн. Підвідний газопровід до сел Королево Виноградівського р-ну Закарпатської обл. - 50,0 тис.грн. Підвідний газопровід до сел. Вереця Виноградівського р-ну Закарпатської обл. - 160,0 тис.грн. Підвідний газопровід до с.Мала Копаня Виноградівськогор-ну Закарпатської обл. - 120,0 тис.грн. Підводящий газопровід с.Ч.Потік - Смологовиця Іршавського р-ну Закарпатської обл. - 310,0 тис.грн. Пологове відділення в м.Іршава Закарпатської обл. - 660,0 тис.грн. Будівництво амбулаторії Залужя Мукачівського р-ну Закарпатської обл. - 200,0 тис.грн. Будівництво водозабору с.В.Коропець Мукачівського р-ну Закарпатської обл. - 400,0 тис.грн. Будівництво підводящого газопроводу с.Н.Коропець Мукачівського р-ну Закарпатської обл. - 160,0 тис.грн. Будівництво підводящого газопроводу с.Бистриця Мукачівського р-ну Закарпатської обл. - 200 тис.грн. Будівництво підвводящого газопроводу с.Лавки Мукачівського р-ну Закарпатської обл. - 200,0 тис.грн. Будівництво підводящого газопроводу с.Жуково Мукачівського р-ну Закарпатської обл. - 150,0 тис.грн. Будівництво підводящого газопроводу с.Чопівці Мукачівського р-ну Закарпатської обл. - 150,0 тис.грн. Будівництво газопроводу середнього тиску Підполоззя -Жденієво Воловецькогор-ну Закарпатської обл. - 500,0 тис.грн. Газифікація с.Дусино Свалявського р-ну Закарпатської обл. - 50,0 тис.грн. Газифікація с.Сусково Свалявського р-ну Закарпатської обл. - 80,0 тис.грн. Газифікація с.Плоске Свалявського р-ну Закарпатської олб. - 200,0 тис.грн. Газифікація с.М.Мартинка Свалявського р-ну Закарпатської обл. - 100,0 тис.грн. Водопостачання м.Свалява Закарпатської обл. - 300,0 тис.грн. Добудова ЗОШ №3 1-3 ст.м.Свалява Закарпатської обл. - 300,0 тис.грн. Завершення будівництва школи на 164 місця с.Буковець МІжгірського р-ну Закарпатської обл. - 412,0 тис.грн. Продовження будівництва школи на 192 місця с.Річка Міжгірського р-ну Закарпатської обл. - 300,0 тис.грн. Продовження будівництва школи на 1040 місць в смт.Міжгир'я Закарпатської обл. - 300,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -248- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У додатку №4 передбачити асигнування на а) фінансування завершення будівництва газопроводу Дружківка-Добропілля Донецької області - 3 млн.грн.; б) фінансування будівництва Донецького метрополітену - 50 млн.грн.  
Немає висновку    
    -249- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Здійснити капітальні вкладення для міста Кривого Рогу, які мають надзвичайне значення для стабілізації екологічного стану міста та будівництва раніше розпочатих об'єктів інженерної інфракструктури міста, транспорту. Благоустрою автошляхів мікрорайонів, газифікації селищ, об'єктів народної освіти, охорони здоров'я: - будівництво першої черги розвитку системи водопостачання Кривбасу (Радушанський водогін - подача питної води від південного водосховища у північні райони міста та прилеглі сільські населенні пункти) у сумі 100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -250- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
- 11 черга швидкісного трамвая від ст.Майдан Праці до залізничної станції Роковата в сумі 2000 тис.грн. - газифікація сел Коломойцеве і Ілліча, які не мають централізованого газопостачання, в сумі 500 тис.грн. - телефонізація сел Веселі Терни (відсутність мереж зв''зку в окремих районах міста, в т.ч. інвалідів війни)у сумі 125 тис.грн. - телефонізація сел.Рудничне у сумі 150 тис.грн.  
Враховано частково    
    -251- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Для проведення фінансування капіталовкладень у 2002 році насамперед необхідне упорядкування законодавчої бази щодо надходжень коштів, які є джерелами фінансування капіталовкладень у 2002 році  
Враховано    
    -252- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Передбачити виділення за рахунок державних капітальних вкладень які передбачені у Державному бюджеті, коштів на: негайне будівництво нової нитки водогону Чернелівка-Хмельницький - 10, 0 млн.грн.; для виконання робіт по газифікації Летичівського району Хмельницької області - 10, 0 млн.грн.; виготовлення проектної документації телевізійних веж в смт.Антоніни та м.Ізяслав (Хмельницька область) - 0, 5 млн.грн.; для завершення будівництва навчально-лабораторного корпусу Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький) - 3 млн.грн.; для будівництва навчального корпусу факультету авіаційних і космічних систем Національного технічного університету "КПІ" - 7, 7 млн.грн.  
Немає висновку    
    -253- Єльяшкевич О.С. (в.о. № 182)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Передбачити передачу видатків по капітальному будівництву до бюджетів областей, що дозволить більш ефективно їх використовувати, здійснювати контроль за їх використанням, якістю будівництва.  
Враховано    
    -254- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Виділити 11 млн.грн. бюджетних цільових коштів для проведення капітальної реконструкції переданої будівлі для Центру кардіохірургії немовлят у м.Києві. в іншій статті  
Враховано    
    -255- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Включити витрати в обсязі 15 млн.грн. на капітальні вкладення для реконструкції Палацу водних видів спорту спортивного комплексу "Метеор" Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова".  
Враховано частково    
    -256- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Передбачити фінансування за рахунок державних централізованих капіталовкладень на 2002 рік будівництва: - Черкаської центральної районної лікарні в с.Червона Слобода Черкаського району в сумі 2 млн.грн.;  
Враховано частково    
    -257- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
- середньої школи в с.Леськи Черкаського району в сумі 500 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -258- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
- телефонізації с.Нечаївка Черкаського району в сумі 100 тис.грн.;  
Враховано    
    -259- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
- тролейбусного депо №2 м.Черкаси в сумі 500 тис.грн.  
Враховано частково    
    -260- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Передбачити кошти на реконструкцію і будівництво об'єктів Краснодонського р-ну Луганської області в обсязі 3 млн. 790 тис. грн. з них на: закінчення будівництва середньої школи в с. Самсонівка в сумі 1500 тис. грн. реконструкція моста с. Варваровка в сумі 100 тис .грн. реконструкція водопостачання с. Порічча, с. Сємейкино в сумі 100 тис. грн.  
Немає висновку    
    -261- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Реконструкція водоканалізаційних систем у м. Краснодоні - 10 000,0 тис. грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -262- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Реконструкція водоканалізаційних систем у м. Молодогвардійську 5000,0 тис .грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -263- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Реконструкція водоканалізаційних систем у м. Суходольську 3600,0 тис. грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -264- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Ремонт 11-ти шкіл у м. Краснодон: сш №21 - ремонт спортивного комплексу 1 200,0 тис. грн сш №1 - ремонт даху актової зали, спортзалу, каналізації, теплотраси - 250,0 тис. грн. сш №4 ремонт даху - 50,0 тис. грн. сш №5 - ремонт опалювальної системи, даху - 25,0 тис. грн. сш №7 - ремонт приміщення школи - 378,4 тис. грн. сш №10 - ремонт приміщення школи - 232,3 тис. грн. сш №3 - ремонт даху - 11,0 тис. грн. сш №14 - ремонт даху - 22,0 тис. грн. сш №17 - ремонт даху - 20,0 тис. грн. сш №19 ремонт північно-західного крила школи - 250,0 тис. грн. сш №15 ремонт фасаду школи - 100,0 тис. грн. Краснодонська школа-інтернат - ремонт даху і котельної - 100,0 тис. грн. Всього: 2638,7 тис. грн.  
Немає висновку    
    -265- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Передбачити кошти на капітальний ремонт міської лікарні м. Краснодону у сумі 1147 тис. грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -266- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
На капітальний ремонт ТМО Краснодонського району - 1165,0 тис. грн. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -267- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
На капітальний ремонт закладів культури м. Краснодон необхідно передбачити 700 тис.грн., в т.ч. ремонт музичної школи у м. Суходільську 300 млн.грн.. за рахунок субвенцій  
Враховано частково    
    -268- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Розподіл державних централізованих капітальних вкладень здійснити по об'єктах відповідно до програмно-цільових напрямків, як додаток до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" та за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.  
Враховано частково    
    -269- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
58000,0 тис.грн. направити на капітальні вкладення для Донецької області  
Враховано частково    
    -270- Ременюк О.І. (реєстр. картка № 419)
Передбачити кошти на фінансування: будівництва колектора глибокого закладення - 6.200 тис.грн. розширення та реконструкцію 11 черги каналізаційних очисних споруд з доведенням потужності до 240 тис.куб.м на добу в м.Симферополі - 2.800 тис.грн. проведення робіт по стабілізації Мар`їнського зсуву в м. Сімферополі - 4.500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -271- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Передбачити кошти на наступні об"єкти Добудова школи у с. Чабани Києво-Святошинського району Київської області10 000 тис.грн Добудова поліклініки у м.Ірпінь Київської області10 000 тис.грн. Добудова комплексу каналізаційних очисних споруд Київської обласної дитячої лікарні у м.Боярка Києво - Святошинського району Київської області1 500 тис. грн Добудова газопроводу до с.Рудники Снятинського району Івано-Франківської області 200 тис. грн  
Немає висновку    
    -272- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Добудова газопроводу до села Юрківка Ставищенського району Київської обл. 100,0 тис.грн.  
Враховано    
    -273- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Передбачити кошти у сумі 3016,7 тис. грн. на капітальний ремонт 62 закладів культури Закарпатської області та на поточний ремонт 75 закладів культури - 441,0 тис. грн.  
Враховано частково    
    -274- Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Передбачити видатки на будівництво комплексу споруд Ванівського водозабору в сумі 1,3 млн.грн., що дасть можливість закінчити будівництво об'єкта і повністю забезпечити водою належної якості мешканців м.Червонограда, Соснівки, смт.Гірник  
Враховано    
    -275- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Передбачити капітальні видатки по Кіровоградській області всього 10260 тис. грн. у тому числі по: Добровеличківському районі всього - 2720 тис. грн.  
Немає висновку    
    -276- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Школа - дітсадок в ТОВ "Михайловське" у с. Михайлівка - 450 тис. грн.  
Немає висновку    
    -277- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Водопониження підтопленої території на дільниці ІІ у м. Помічна- 550 тис. грн.  
Враховано    
    -278- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Будівництво лікарні СВК "1 травня" на 25 ліжок, с. Піщаний Брід - 400 тис. грн. Помічнянська лікарня на 120 ліжок у м. Помічна 1 320 - тис. грн. Гайворонський район (всього) 1 000 - тис. грн. Гайворонська лікарня у м. Гайворон на 60 ліжок 1000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -279- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Ульяновський район (всього) - 2 230 тис. грн. Радіопередавальні станції с.м.т. Ульяновка, с.м.т. Бобринець 600 тис. грн.  
Враховано    
    -280- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Будівництво школи в с. Шамраївка 600 тис. грн. Будівництво та ремонт дороги в с. Сабатинівка, 1 км. - 30 тис. грн. Газопровід - відвід до м. Ульяновка, 63 км. 1 000 - тис. грн. Новоархангельський район (всього) 2 110 - тис. грн.  
Враховано частково    
    -281- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Газопровід - відвід до с.м.т. Новоархангельськ, 17,8 км. - 2 000 тис. грн.  
Враховано    
    -282- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Вільшанський район (всього) - 3 000 тис. грн. Будівництво районної лікарні - 550 тис. грн. Будівництво школи в с. Бузникувате ПСП "Зоря" - 450 тис. грн. Газопровід - відвід до с.м.т. Вільшанка, 25 км. - 2 000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -283- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
По Київській області (всього) - 860 тис. грн. Богуславський район (всього) - 270 тис. грн. Газифікація с. Мисайлівка, будівельна готовність 4,8% - 270 тис. грн. Володарський район - 140 тис. грн. Газифікація с. Рубченки, будівельна готовність 2,1% - 140 тис. грн. Таращанський район (всього) - 240 тис. грн. Газифікація с. Косяківка, будівельна готовність 5 % - 140 тис. грн. Газифікація с. Веселий Кут, будівельна готовність 3,8% - 100 тис. грн. Жашківський район (всього) - 210 тис. грн. Газифікація с. Бузівка, будівельна готовність 1,5% - 210 тис. грн.  
Враховано    
    -284- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Черкаська область (всього) - 7 301 тис. грн. Лисянський район (всього) - 6 731 тис. грн. Газопровід - відвід с. Дашуківка - с. Боярка, 5 км. - 400 тис. грн. Газифікація с. Боярка - Порадівка, будівельна готовність 15,1% - 401 тис. грн. Газифікація с. Чаплинка, будівельна готовність 35% - 290 тис. грн. Газифікація с. Шушківка, будівельна готовність 30% - 370 тис. грн. Газифікація с. Брідок (Боярка), будівельна готовність 5% - 290 тис. грн. Газифікація с. Харченків, будівельна готовність 5% - 310 тис. грн. Газифікація с. Дашуківка, будівельна готовність 3% - 100 тис. грн. Газифікація с. Орли, будівельна готовність 2% - 200 тис. грн. Будівництво школи в с. Чаплинка - 1 900 тис. грн. Будівництво лікарні в с. Боярка на 30 ліжок - 970 тис. грн. Будівництво лікарні в с. Чаплинка на 25 ліжок - 1 500 тис. грн.  
Враховано    
    -285- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Шполянський район - 570 тис. грн. Газифікація с. Станиславчик, будівельна готовність 5% - 570 тис. грн.  
Враховано частково    
    -286- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Ананьївський район Одеської - всього 670 тис. грн. Завершення будівництва школи І-ІІІ ступенів в м. Ананьїв участок 1 - 400 тис. грн. Завершення будівництва газопроводу в м. Ананьїв участок 1 - 270 тис. грн. Великомихайлівський район Одеської - всього 2300 тис .грн. Будівництво Ново-Петрівської загальноосвітньої школи У-ІІІ ступенів - 1800 тис. грн. Газифікація Цебриковської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів - 500 тис. грн. Іванівський район Одеської області Ремонт Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 420 тис. грн. Водозабезпечення смт. Іванівка - 550 тис. грн. Любашівський район Одеської області - всього 1400 тис. грн. Будівництво Новокарбівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів - 800 тис. грн. Будівництво газоводів: До села Мало-Василлівка на відстані 5 км - 350 тис. грн.  
Враховано    
    -287- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
До села Димидівка на відстані 3,5 км - 250 тис. грн.  
Враховано частково    
    -288- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Роздільнянський район Одеської області - всього 800 тис. грн. Капітальний ремонт Роздільнянської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №1 - 300 тис. грн. Ремонт Роздільнянського будинку культури - 500 тис. грн. Фрунзівський район Одеської області - всього 3200 тис. грн. Будівництво газоводу до села Андрусово на відстані 12 км - 1800 тис. грн. Завершення будівництва Центральної районної лікарні - 1400 тис. грн. Ширяївський район Одеської області - всього 950 тис. грн. Будівництво газопроводу Троїцьке-Ширяєве - 500 тис. грн. Завершення будівництва лікувального корпусу Ширяївської районної лікарні - 450 тис .грн.  
Враховано    
    -289- Кирил В.О. (реєстр. картка № 269)
Включити в перелік капітальних видатків по Чернівецькій області наступні об'єкти: На будівництво гімназії в м. Новоселиця - 0,6 млн. грн. Газопроводи: с. Тарасовці-Мамалича - 1,5 млн. грн. с. Сторожинець - Глибока - 0,7 млн. грн.  
Немає висновку    
    -290- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Реконструкція Ужгородського стадіону "Авангард" - 0,7 млн. грн.  
Враховано    
    -291- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Передбачити на 2002 рік кошти у сумі 4400 тис .грн. для введення в експлуатацію комплексу протизсувних заходів у м. Лисичанську згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією.  
Враховано    
    -292- Яковенко О.М. (в.о. № 50)
За рахунок державних централізованих капітальних вкладень передбачити кошти на поліпшення водо-, тепло і газопостачання в м. Єнакієве Донецької області, в сумі 9262 тис .грн., у тому числі: будівництво підвищувальної насосної станції в районі вул. Ювілейної селища К.Маркса - 150 тис. грн.; будівництво водопровідної насосної станції на площадці місцевих резервуарів для поліпшення водопостачання центральної частини міста - 400 тис .грн. будівництво водонапірної башти "Рожновського" в с. Красний городок для поліпшення водопостачання селища - 100 тис.грн.  
Враховано    
    -293- Яковенко О.М. (в.о. № 50)
реконструкція водоводу діам. 800 мм. Довжиною 4,2 км від Єнакіївської фільтрувальної станції до міських резервуарів - 500 тис. грн. реконструкція водоводу від Єнакіївської фільтрувальної до ЕМЗ діам. 600 мм, довжиною 4,3 км - 2700 тис. грн. реконструкція міських теплових мереж - 249 тис. грн.  
Враховано частково    
    -294- Яковенко О.М. (в.о. № 50)
будівництво газопровідних мереж по селищу Лісному - 163 тис. грн.  
Враховано    
    -295- Яковенко О.М. (в.о. № 50)
будівництво підводящого газопроводу до м. Углегорська - 2400 тис. грн.  
Враховано частково    
    -296- Яковенко О.М. (в.о. № 50)
будівництво насосної станції с. Стандартний - 300 тис .грн.  
Враховано    
    -297- Яковенко О.М. (в.о. № 50)
будівництво газопроводу середнього тиску діам. 300 мм, довжиною 4 км від радгоспу "Єнакіївський" до газопроводу в м. Юнокомунаровську, вул. Баратинського - 1200 тис. грн. будівництво газопроводу високого тиску діам. 200 мм, довжиною 2 км від с. Розовка до газопроводу в радгоспі "Авіловський" м Єнакієве - 600 тис. грн. реконструкція моста-шляхопроводу через залізницю по вул. Леніна в м. Єнакієве - 500 тис. грн.  
Враховано частково    
    -298- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Виділити кошти на завершення будівництва газопроводу "Голоби-Маневичі" Волинської області - 1500 тис. грн.  
Немає висновку    
    -299- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Виділити кошти на завершення школи-інтернату для дітей з вадами слуху в м. Володимир-Волинському Волинської області 200 тис. грн. Виділити кошти на будівництво пам'ятника поетесі Олені Косач (мати Л.Українки) до 150 річного її ювілею 100 тис. грн. в м. Луцьку.  
Враховано    
    -300- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Прошу включити до бюджету капітальні видатки на завершення будівництва пологового будинку в м.Старокостянтинові Хмельницької області в обсязі 3 млн.грн.  
Враховано    
    -301- Додатково передбачити витрати: на фінансування завершення будівництва газопроводу Дружківка-Добропілля Донецької області (готовність 95%) - 5 млн.грн.  Враховано частково    
    -302- Кульчинський М.Г.
Після коду 1206110 "паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури" окремим рядком кошти, потрібні для проведення робіт по відбудові Успенського собору міста Полтави протягом 2002 року, у сумі 2 млн.гривень.  
Враховано частково    
    -303- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Профінансувати у 2002 році протиаварійні роботи та завершення будівництва першої черги шляхопроводу на перетині пр. Червоної Калини із залізничними коліями ст. Персенівка у м. Львові в сумі 10,05 млн.грн.  
Враховано частково    
    -304- Кирил В.О. (реєстр. картка № 269)
На 2002 рік цільову субвенцію для Новоселицького району Чернівецької області на будівництво газопроводу Мамолига-Тарасівці - 780 тис.грн.  
Враховано    
    -305- Кирил В.О. (реєстр. картка № 269)
На 2002 рік цільову субвенцію для Новоселицького району Чернівецької області на будівництво будинку культури в с.Моршинці - 450 тис.гривень  
Враховано    
    -306- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Дитяче онкологічне відділення обласного радіаційно-діагностичного центру м.Вінниці - 3.800 тис.грн.  
Враховано    
    -307- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Газифікація с. Лозни Хмельницького р-ну Вінницької обл. - 250 тис.грн. Добудова Чорноминської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Піщанського р-ну - 100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -308- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Гребля на р.Тетерів, м. Житомир, Ліквідація аварійного стану - 500 тис.грн.  
Враховано    
    -309- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Водопостачання, водовідведення очисні споруди, м. Бердичів - розширення - 500 тис.грн. Реконструкцію з розширенням власної консультативної поліклініки, м. Житомир - 2 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -310- Заєць В.В. (реєстр. картка № 450)
Радіотелевізійна станція, м. Овруч 300 тис.грн. Капітальний ремонт школи, смт. Черняхів1200 тис.грн. Капітальний ремонт районної поліклініки, м. Родомишив 1000 тис.грн. Дільнична лікарня, смт. Чоповичі, Малинський р-н1000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -311- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Лікувальний корпус районної лікарні, с.м.т. Дзержинськ - 500 тис.грн. Лікарня, Брусилів - 2300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -312- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Завершення будівництва їдальні Коростишіського педучилища ім.І.Франка - 2000 тис.грн Газифікація м.Коростишева - 1500 тис.грн. Будівництво ЗОШ у смт.Володар-Волинський - 3000 тис.грн. Газифікація с.Стрижівка Коростишівського р-ну - 500 тис.грн. Газифікація м.Черняхов - 1500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -313- Шиллер Р.І.
Реконструкція очисних споруд району, м.Чортків, Тернопільська область - 1920 тис.грн. Завершення будівництва котельні смт.Заводське, Чортківський р-н, Тернопільска обл. - 450 тис.грн. Газифікація сіл району : с.Малі Чорнокінці , с.Товстеньке Чортківського р-ну - 63 тис.грн. с.Заболотівка - Капустинці - Минівці, Чортківського р-ну - 60 тис. грн. с.Білий Потік Чортківського р-ну - 90 тис.грн. с.Синяково Чортківського р-ну - 180 тис.грн. Церква св. Вознесення (реконструкція) пам. архіт. №684 м.Чортків - 429 тис.грн. Газифікація сіл району: с.Нирків Заліщицький р-н - 50 тис.грн Газифікація півдня району, Перенос ГРП с.Ворвулинці, м.Заліщики - 50 тис.грн. Газопровід. Врізка в діючий газопровід. Протяжність 4 км. с.Стрілківці - с.Королівка - 650 тис.грн. а) врізка в діючий газопровід с.Вовківці - с.Кривче Тернопільська обл - 450 тис. грн. Завершення будівництва жилого будинку для військовослужбовців гарнізону м.Чортків - 1300 тис.грн. Завершення будівництва будинку культури с.Давидківці Чортківський р-н -220 тис.грн. Завершення будівництва ЗОШ №6 м.Чортків - 3200 тис..грн. Підключення до газопроводу с.Базар - Палашівка Чортківського р-ну - 476 тис.грн. Перенесення ГРП в район населеного пункту с.Дзвиняч Залізницького р-ну - 1230 тис.грн. Газифікація сіл с.Звиняч - с.Скомороше Чортківського р-ну - 142 тис.грн. Реконструкція історичного міста м.Чортків - 1млн.грн. Завершення будівництва районної лікарні. м.Кременець Кременецького р-ну - 1450 тис.грн. Завершення будівництва ЗОШ с.Москалівка Ланівецький р-н -350 тис.грн. Реконструкція очисних споруд м.Ланівці -150 тис.грн. Завершення будівництва спортивного комплексу м.Ланівці - 150 тис.грн. Завершення будівництва районної лікарні м.Монастириськ - 1250 тис.грн. Будівництво реабілітаційного центру для чорнобильців і афганців м.Кременець - 1105 тис.грн. Завершення будівництва районної лікарні м.Зборів -1000 тис.грн. Газифікація 10 сіл Ланівецького р-ну - 1000,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -314- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Перинатальний центр м.Луцьк - 5 000 тис.грн. Центральна районна лікарня з поліклінікою, м.Любомль - 3000 тис.грн. Капітальний ремонт поліклініки, м.Ківерці (2 черга) - 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -315- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Капітальний ремонт та реконструкція школи в с. Ветли Любешівського р-ну - 400 тис.грн. Школа-інтернат для дітей з вадами слуху у м.Володимир-Волинському -1000 тис.грн. Святогорський Успенський Зимненський монастир, Володимир-Волинський р-н, протиаварійні та реставраційно-відновлювані роботи - 300 тис.грн. Газопровід-відвід, м.Камінь-Каширський-смт.Любешів-Зарудче - 500 тис.грн. Будівництво паперового комбінату (проектно-вишукувальні роботи) - 1 000 тис.грн. Школа с.Видраниця Ратнівського р-ну - 200 тис.грн.  
Враховано    
    -316- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Пхиденко С.С. (реєстр. картка № 264)
Центральна районна лікарня, смт.Іваничі - 500 тис.грн. Очисні споруди, смт. Дубище Рожищенського р-ну (2 черга) - 350 тис.грн. Очисні споруди смт. Турійськ - 500 тис.грн.  
Враховано частково    
    -317- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Газопровід-відвід м.Ульяновка -м.Гайворон Гайовронського району 600 тис.грн. Терапевтичний корпус Центральної районної лікарні (ІІ черга), м. Гайворон Гайворонського району 800 тис.грн  
Немає висновку    
    -318- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Водопровід, каналізаційні мережі та свердловина в м. Ульновка 500 тис.грн  
Враховано частково    
    -319- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Школа - дитсадок, м. Ульяновка Ульяновського р-ну 25 тис.грн Спортивний комплекс, м. Ульяновка, Ульяновського р-ну 150 тис.грн Школа №1 м. Гайворон Гайворонського р-ну 100 тис.грн Школа с. Долинівка Гайворонського р-ну 40 тис.грн Школа - інтернат, с.м.т. Завалля Гайворонського р-ну 80 тис.грн Дільнична лікарня в с. Хащувате Гайворонського р-ну 100 тис.грн Ремонт фельшерсько - акушерських пунктів сіл Казавчин, Мощене, Берестяги, Червоне Гайворонського р-ну 60 тис.грн Районний Будинок культури м. Гайворон Гайворонського р-ну 80 тис.грн Будинок культури с. Долинівське Гайворонського р-ну50 тис.грн Будинок культури с. Бандурове Гайворонського р-ну 50 тис.грн Школа в с. Тополі Гайворонського р-ну 450 тис.грн Будівництво водонапорної башти в с. Тополі Гайворонського р-ну 90 тис.грн Будівництво Центральної районної лікарні у с.м.т. Вільшанка Вільшанського р-ну 1 000 тис.грн Телефонізація с. Шепелове Вільшанського р-ну50 тис.грн  
Немає висновку    
    -320- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Будівництво мостового переходу через річку Синюха, с. Добрянка Вільшанський р-н 1 000 тис.грн  
Враховано частково    
    -321- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Каналізаційні очисні споруди (ІІ черга), м. Кіровоград 500 тис.грн Районний водопровід Дніпро - Кіровоград (І черга) 1 100 тис.грн Інфекційний корпус м. Долинська400 тис.грн Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги 500 тис.грн  
Враховано    
    -322- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Школа, с.Коробчине Новомиргородського району 500 тис.грн  
Враховано частково    
    -323- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Школа, с. Жовтневе Устинівського р-ну500 тис.грн Водопровід, с.м.т. Устинівка 800 тис.грн Реконструкція адмінбудинку відділу соціального захисту с.м.т. Новоархангельськ Новоархангельського р-ну250 тис.грн Школа, с.Тернівка Новоархангельського р-ну 300 тис.грн Школа, с.Грузьке Голованівського району 1 100 тис.грн Будівництво дільничної лікарні ТОВ "Урожай" с. Молдовка Голованівського району 250 тис.грн Будинок культури, с. Лебединка Голованівського р-ну 300 тис.грн Рентген кабінет в районній лікарні м. Голованівськ Голованівського р-ну 70 тис.грн Школа, с.Тимофіївка Новоархангельського р-ну 50 тис.грн Школа - дитсадок "Сонечко" м. Ульяновка Ульяновського району 65 тис.грн Школа в с. Сухий Ташлик Вільшанського району 70 тис.грн Школа, с. Мала Вільшанка Вільшанського району 110 тис.грн Терапевтичний корпус ЦРЛ м.Олександрія 350 тис.грн. Газифікація сільської місцевості 1700 тис.грн.  
Враховано    
    -324- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Будівництво Київського метрополітену - 30000 тис.грн.  
Враховано    
    -325- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Будівництво метрополітену у м.Харкові - 15000 тис.грн.  
Враховано    
    -326- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Ліквідація передаварійного стану на схилах міського саду на дільниці від стадіону "Динамо" до Аскольдової могили протизсувні заходи) - 10.000 тис.грн. Виконання невідкладних ремонтно-реставраційних робіт на об`єктах Національного заповідника "Софія Київська"-2000 тис.грн. Реставрація Лівадійського палацу - 5.000 тис.грн. Капітальний ремонт та реконструкція Інституту нейрохірургії АМН України -5.000 тис.грн. Будівництво навчального корпусу факультету авіаційних і космічних систем Національного технічного університету "КПІ" - 5.000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -327- Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Реконструкція 3-х камерного Запорізького шлюзу - 4.500 тис.грн.  
Враховано    
    -328- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Капітальний ремонт та реконструкція театру ім.М.Заньковецької, м.Львів -500 тис.грн.  
Враховано    
    -329- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Капітальний ремонт та реконструкція Національного оперного театру - 2.000 тис.грн. Капітальний ремонт та реконструкція Художнього музею - 1.000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -330- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Добудова районної лікарні в смт.Козельщина -2000 тис.грн. Завершення будівництва пологового будинку смт.Чонухи -1.500 тис.грн. Завершення будівництва протитуберкульозного диспансеру у м.Полтава - 6.000 тис.грн. Реконструкція та капітальний ремонт с/ш у с.Червонозаводське - 1.500 тис.грн. Реконструкція та капітальний ремонт с/ш у м.Миргород - 1.500 тис.грн. Реконструкція та капітальний ремонт с/ш для дітей сиріт, Гожилі Полтавської обл. - 1.500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -331- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Очисні споруди каналізації із самопливним колектором, м.Лебедин 700 тис.грн.  
Немає висновку    
    -332- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Самопливний каналізаційний колектор та каналізаційна насосна станція, м.Лебедин 1 500 тис.грн.  
Враховано частково    
    -333- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Будівництво загальноосвітньої школи, с.Гребениківці Тростянецького району 1 200 тис.грн. Будівництво школи, с.Мартинівка Тростянецького району 1000 тис.грн. Будівництво школи, с.Новогородське Тростянецького району 600 тис.грн. Районна лікарня, смт В.Писарівка 1 200 тис.грн. Школа №29, м.Суми (спортивний корпус) 500 тис.грн. Центральна районна лікарня, смт Недригайлів 600 тис.грн. Реконструкція школи №4, м.Суми 500 тис.грн.  
Враховано    
    -334- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Розширення очисних споруд каналізації, м.Конотоп 1 000 тис.грн. Розширення очисних споруд каналізації, м.Ромни 1 000 тис.грн. Будівництво школи, с.Меженівка Краснопільського району 1 000 тис.грн. Будівництво газопроводу-відводу до м.С.Буда 1 800 тис.грн.  
Враховано частково    
    -335- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Будівництво газопроводу-відводу від с.Октябрьське Путивльського району 500 тис.грн. Будівництво газопроводу-відводу до с.Реутинці Кролевецького району 500 тис.грн. Будівіництво підвідного газопроводу високого тиску до с.Н.Мутин Конотопського району 800 тис.грн. Газифікація с. Недригайлів 300 тис.грн. Газифікація м. Конотоп1 000 тис.грн. Газифікація м. Шостка500 тис.грн. Газифікація м. Ромни Роменського району 1 000 тис.грн. Дорожнє будівництво м. Ромни Роменського району 500 тис.грн. Міський транспорт, м. Конотоп 500 тис.грн. Будинок культури, с. Алтинівка Кролевецького району 300 тис.грн.  
Враховано    
    -336- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Капітальний ремонт драматичного театру, м. Харків -1.000 тис.грн Добудова школи, с. Бабаї Харківського району - 1.000 тис.грн Добудова школи , м. Краснокутськ- 1.000 тис.грн Капітальний ремонт будинку культури, с. Дергачі Дергачівського району - 1.000 тис.грн Ремонт та утримання соціальної сфери, Барвинський район - 300 тис.грн Газифікація с.м.т. Близнюки Близнюківського району 300 тис.грн Газифікація с.Довголюка, с. Завгородня, с. Вовчий Яр 500 тис.грн Газифікація с. Орілька Первомайського р-ну - 50 тис.грн Водопостачання, с. Степок Барвенківського району - 300 тис.грн Ремонт та утримання об`єктів соціальної сфери Балаклійського району - 800 тис.грн Ремонт та утримання соціальної сфери, Первомайськ 350 тис.грн Реконструкція водопостачання у м.Балаклії - 500 тис.грн  
Немає висновку    
    -337- Волковський А.П. (реєстр. картка № 446)
Закінчення будівництва обласного онкодіспансера на 240 ліжок та поліклініки у м.Херсоні -18.000 тис.грн.  
Враховано    
    -338- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Завершення будівництва пологового будинку в м.Старокостянтинові Хмельницької обл. - 3.000 тис.грн Завершення будівництва Кам`янець-Подільського педагогічного університету - 1.500 тис.грн Завершення будівництва тролейбусних маршрутів у м.Хмельницькому - 1.000 тис.грн  
Немає висновку    
    -339- Подобєдов С.М. (в.о. № 197)
Реконструкція водозабору і капітальний ремонт каналізаційного колектору м.Черкаси 3.000 тис.грн. Реконструкція теплових мереж міста Черкаси, впровадження енергозберігаючих технологій, капітальний ремонт котелень, прийнятих у комунальну власність міста від підприємств, що приватизуються - 3.000 тис.грн Капітальний ремонт аварійних доріг та залізничних переїздів у м.Черкаси - 4.000 Очистка русла річки Гнилий Тікач с.Чаплинка Лисянського р-ну - 600 тис.грн.  
Немає висновку    
    -340- Петров О.В. (в.о. № 211)
Капітальний ремонт школи в с. Киселівка Менського району Чернігівської обл.- 600 тис.грн. Водозабезпечення с.Семенівки Семенівського р-ну -- 900 тис.грн. Капітальний ремонт школи в м.Корюківка - 1100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -341- Волков О.М. (в.о. № 208)
Капітальний ремонт школи, с. Озерни Бобровицького району Чернігівської обл. - 800 тис.грн. Капітальний ремонт школи, с. Бахмач Бахмацького району - 1.900 тис.грн. Капітальний ремонт школи в с. Нова Басань Бобровицького району - 900 тис.грн.  
Немає висновку    
    -342- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Капітальний ремонт школи в с. Сокиринці Срібнянського району - 1.200 тис.грн. Будівництво газопроводу - відводу м. Прилуки - 850 тис.грн. Капітальний ремонт Талалаївської районної лікарні, Талалаївський район - 2.800 тис.грн. Добудова підвідного газопроводу, с. Бахмач Бахмацького району - 700 тис.грн.  
Немає висновку    
    -343- Устенко П.І. (в.о. № 207)
Реконструкція каналізаційного колектору, м. Чернігів 900тис.грн. Будівництво газопроводу високого тиску, м. Чернігів 4.000тис.грн. Добудова першого блоку районної лікарні з очисними спорудами м. Городня Чернігівської обл. - 1.200 тис.грн. Капітальний ремонт школи, с. Дібрівне Городнянського району - 250 тис.грн. Реконструкція та капітальний ремонт реанімаційного відділення центральної районної лікарні м. Чернігів-250тис.грн.  
Немає висновку    
    -344- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Доповнити статтю словами "Розпорядниками та одержувачами коштів по централізованих капітальних вкладеннях є відповідні міськвиконкоми та райдержадміністрації на території міст та районів яких знаходяться об'єкти на які спрямовуються централізовані капітальні вкладення.  
Відхилено    
    -345- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
Включити у повному обсязі суму 7,5 млн. грн. на будівництво та введення в дію газопрводу-відводу до смт. Степногірськ Запорізької обл. до проекту Держбюджету на 2002 рік окремим рядком або шляхом включення до цільових галузевих програм, введення в дію яких забезпечить соціальний та економічний розвиток регіону та скорочення об'єктів незавершеного будівництва.  
Відхилено    
    -346- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
розробка техніко-економічного обгрунтування інвестицій на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі - 1,5 млн. грн. будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі - 90 млн. грн. створення історико-етнографічного ансаблю "700-літній Запорізький дуб" - 1,5 млн. грн. відтворення історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" - 2,4 млн. грн.  
Немає висновку    
    -347- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Передбачити у видатковій частині бюджету кошти на освоєння відкритих газових родовищ на шельфі Чорного та Азовського морів в обсязі 125 млн. грн. Передбачити у видатковій частині бюджету кошти для завершення будівництва інфраструктури першої черги української частини Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору в сумі 110 млн. грн.  
Відхилено    
    -348- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Понеділко В.І. (в.о. № 77)
На завершення будівництва об'єктів групового госппитного та зовнішнього водопостачання південно-західної частини Запорізької області (готовність 97%) передбачити 5000 тис. грн.  
Відхилено    
    -349- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Понеділко В.І. (в.о. № 77)
На спорудження газопроводу-відводу до смт Велика Білозірка Запорізької області (новобудова) передбачити 3600 тис. грн.  
Відхилено    
    -350- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Понеділко В.І. (в.о. № 77)
На спорудження газопроводу-відводу до смт. Куйбишево Запорізької обл. (новобудова) передбачити 3200 тис. грн.  
Відхилено    
    -351- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Будівництво газопроводу-відводу до смт. Степногірськ Запорізької обл. з реконструкцією теплопостачання (готовність 5%) передбачити 7500 тис. грн.  
Відхилено    
    -352- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Передбачити державні капітальні вкладення для транспортно - дорожнього комплексу на 2002 рік у розмірі 1063580 грн., в тому числі по галузях: Повітряний транспорт-92480 тис. грн. Морський і річковий транспорт -38400 тис. грн. Житлове будівництво-6650 тис. грн. У тому числі по об'єктах: реконструкція льотної зони №1 Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" - 91380 тис .грн. придбання 100 пасажирських вагонів - 349250 тис. грн. придбання 10 електровозів - 120000 тис. грн. придбання 10 електропоїздів - 153300 тис. грн. придбання 10 дизель-поїздів - 50000 тис. грн. добудова мосту на ділянці залізниці Пирогівка-Новгород-Сіверський - 36000 тис. грн. Будівництво барж на Кілійському суднобудівельному судноремонтному заводі" для ВАТ "Українське Дунайське пароплавство" - 6000 тис. грн. Створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській частині р. Дунай - 27900 тис. грн. Будівництво автомобільної дороги в районі с. Паланка Одеської області - 100000 тис. грн. Будівництво житлових будинків на підприємствах галузі - 6650 тис. грн.  
Немає висновку    
    -353- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Фінансування незавершеного будівництва котельні для середньої школи №18 та спортзалу для с/ш №20 у сумі 524 тис.грн.  
Відхилено    
    -354- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити у додатку №4 видатки на суму 20 млн. грн. на впровадження енергозберігаючих новітніх технологій на підприємствах Мінагрополітики.  
Відхилено    
    -355- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Передбачити додатково для Держкомлісгоспу на підвищення боєздатності і оснащення новою протипожежною технікою служб з охорони лісів суму 18,8 млн. грн.  
Відхилено    
    -356- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Для Держкомлісгоспу передбачити капвкладення в сумі 3,87 млн. грн. для ремонтно-будівельних робіт адміністративного будинку.  
Відхилено    
    -357- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Передбачити кошти на будівництво в районі школи в с.Грушивці і лазні в смт.Кельменці: 3654,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -358- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Профінансувати у 2002 році продовження робіт щодо проектування та будівництва метрополітену у м. Львові з врахуванням попереднього досвіду будівництва підземного трамваю в обсязі 10,0 млн.грн.  
Відхилено    
    -359- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Будівництво очисних споруд (відсутні в райцентрі, стічні води попадають в річку Дністер) 550 тис.грн.  
Немає висновку    
    -360- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Передбачити виділення коштів на будівництво об'єктів соціальної сфери у Чернівецькій області.: Житлове будівництво _всього 2000 тис.грн., в т.ч. 39 кв.буд.по вул. Алма-Атинській , 15 в м.Чернівцях - 1000 тис.грн. Житловий будинок по проспекту Незалежності, 108-А - 1000 тис.грн. Народна освіта - всього 5500 тис.грн., в т.ч. Школа на 632 уч.м. в с.Рукшин Хотинського району- 600 тис.грн. Школа на 664 уч.місць в с.Селятин Путильського району (11 черга) -1200 тис.грн. Охорона здоров'я - всьго - 9669 тис.грн. Радіологічний корпус онкодиспансера з полікліннікою на 200 відвідувань в зміну і лікувальним корпусом на 200 ліжок в м.Чернівцях - 1100 тис.грн. Лікарня на 100 ліжок з поліклінікою на 150 відвідувань в зміну в м.Герца Герцаївського району - 2400 тис.грн. .Амбулаторія в с.Новоолексіївка Сокирянського району - 169 тис.грн. Комунальне будівництво - всього - 26059 тис.грн. Першочергові прозсувні заходи по вул. А.Барбюса-Одеській в м.Чернівцях - 13000 тис.грн. Газопровід Кути-Чорногузи Вижницького району - 550 тис.грн. Водозабезпечення с.Ревно Кіцманського району - 480 тис.грн. Реконструкція складів під архів по вул. Текстильщиків - 950 тис.грн. Водопостачання с.Киселів Кіцманського району - 1054 тис.грн. Шляхи по селу Киселів Кіцманського району - 1180 тис.грн. Інженерні мережі с.Новий Киселів Кіцманського району - 2268 тис.грн. Газифікація с.Шишківці Кіцманського району - 856 тис.грн. Газифікація с.Малятинці Кіцманського району - 57 тис.грн. Мигівська загальноосвітня школа Вижницький район - 1130 тис.грн. Вікнянська дільнична лікарня, Застанівський р-н - 500 тис.грн. Мамаївська загальноосвітня школа Кіцманського району - 1360 тис.грн. Грушівська загальноосвітня школа Кельменецький район - 2300 тис.грн. Боянська дитяча дошкільна установа Новоселецький район - 2300 тис.грн. Кам'янська загальноосвітня школа Сторожинецький район - 3500 тис.грн. Будівництво магістрального газопроводу на відрізку с.Ставчани- с.Звиняч Застанівський район - 3000 тис.грн. Палац культури в м.Заставна Застанівський район - 56 тис.грн.  
Немає висновку    
    -361- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Передбачити м. Одесі при розподілі централізованих капітальних вкладень Державного бюджету видатки на капітальне будівництво житлового фонду у сумі не менш 25 000 тис. грн. для відселення громадян з аварійного житлового фонду.  
Відхилено    
    -362- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Васильківський район Дніпропетровської області, всього 300, 0тис.грн., в тому числі завершення будівництва 30-квартирного будинку для вчителів в с.Чаплине - 100 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -363- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Меживській район Дніпропетровської області, капітальні вкладення всього - 1305,4 тис.грн., в тому числі: ремонт приміщення районного суду - 300 тис.грн.  
Відхилено    
    -364- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Виділити, додатково, бюджетних коштів в сумі 10-ти мільйонів гривень для добудови житлового будинку Управління державної охорони, по вул.Краснова,13-17 .  
Відхилено    
    -365- Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
При розподілі державних централізованих капітальних вкладень на 2002 рік врахувати потребу в мінімальних обсягах на будівництво: - відтворення інер'єрів Успенського собору Києво-Печерської Лаври (м.Київ) - 15,0 млн.грн. - відтворення комплексу Міхайлівського Золотоверхого монастиря (м.Київ) - 8,0 млн.грн.  
Немає висновку    
    -366- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити централізовані державні капітальні вкладення по таким напрямкам: - реконструкція та капітальний ремонт водоканалізаційних мереж шкіл м.Краснодону - 6 млн.грн. - реконструкція та капітальний ремонт водоканалізаційних мереж шкіл Краснодонського району Луганської області - 3 млн.грн. - реконструкція та модернізація міського транспорту м.Краснодону, тролейбусне управління - 2861,2 тис.грн. - відповідно до Програми Президента України "Про комп'ютерне забезпечення шкіл" виділити трансферт з державного бюджету на матеріально-технічне забезпечення шкіл (придбання комп'ютерів) №1,2,5,14,17,26,30,38 м.Луганську - 500 тис.грн. - відповідно до Програми Президента України "Про комп'ютерне забезпечення шкіл" виділити трансферт з державного бюджету на матеріально-технічне забезпечення шкіл (придбання комп'ютерів) м.Краснодону - 800 тис.грн. - відповідно до Програми Президента України "Про комп'ютерне забезпечення шкіл" виділити трансферт з державного бюджету на матеріально-технічне забезпечення шкіл (придбання комп'ютерів) м.Суходільську - 800 тис.грн. - відповідно до Програми Президента України "Про комп'ютерне забезпечення шкіл" виділити трансферт з державного бюджету на матеріально-технічне забезпечення шкіл (придбання комп'ютерів) м.Молодогвардійську - 800 тис.грн. - відповідно до Програми Президента України "Про комп'ютерне забезпечення кіл" виділити трансферт з державного бюджету на матеріально-технічне забезпечення шкіл (придбання комп'ютерів) Краснодонського району в Луганській області - 800 тис.грн. - трансферт з державного бюджету на матеріально-технічне забезпечення шкіл мм.Краснодону, Суходільську, Молодогвардійську, шкіл №1,2,5,14,17,30,38 м.Луганську та шкіл Краснодонського району - забезпечення учнів 6-річного віку необхідною матеріальною базою - 1500,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -367- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Завершення будівництва інфраструктури першої черги української частини Євро-Азійського нафтотранспортного коридору в сумі 110 млн.грн.  
Відхилено    
    -368- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити у проекті Держбюджету на 2002 рік часткове використання коштів державних централізованих капітальних вкладень на реалізацію проектів з енергозбереження (15-20%).  
Відхилено    
    -369- Костицький В.В. (в.о. № 84)
Розглянути можливість щодо включення в план на 2002 рік газифікацію села Заріччя та виділення на це коштів у розмірі 100 тис .грн.  
Відхилено    
    -370- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити видатки за рахунок централізованих капітальних вкладень в Закарпатській області на будівництво і ремонт слідуючих об'єктів: Закінчення будівництва 18 квартирного житлового будинку вул.Ломоносова смт.Перечин Закарпатської обл. - 860,0 тис.грн. Підприємства соціальної сфери Перечинського р-ну Закарпатської обл. - 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -371- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Здійснити капітальні вкладення для міста Кривого Рогу, які мають надзвичайне значення для стабілізації екологічного стану міста та будівництва раніше розпочатих об'єктів інженерної інфракструктури міста, транспорту. Благоустрою автошляхів мікрорайонів, газифікації селищ, об'єктів народної освіти, охорони здоров'я: - придбання рухомого складу для міського електротранспорту, реконструкція трамвайної колії та ліквідація наслідкфів підтоплення у сумі 40613 тис.грн.  
Немає висновку    
    -372- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Передбачити в межах державних капітальних вкладень додаткове виділення 27900 тис.грн. на створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській частині р.Дунай.  
Відхилено    
    -373- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Передбачити кошти на реконструкцію і будівництво об'єктів Краснодонського р-ну Луганської області в обсязі 3 млн. 790 тис. грн. з них на: будівництво мінікотельних бюджетної сфери р-ну - 940,0 тис. грн. газифікація сіл Самсонівка та В.Суходіл у сумі 1 млн.150 тис.грн.  
Немає висновку    
    -374- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
На фінансування Хустського заповідника "Долина нарцисів" передбачити 1500 тис.грн.  
Відхилено    
    -375- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Передбачити 100 млн.грн. на будівництво житла для пільгових категорій населення (інвалідів, учасників ВВВ, членів сімей загиблих та померлих учасників бойових дій), які перебувають на обліку таких, що потребують поліпшення житлових умов.  
Відхилено    
    -376- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Передбачити кошти на наступні об"єкти Капітальний ремонт і реконструкція корпусівКиївської міської психоневрологічної лікарні №1 5 100 тис. грн  
Немає висновку    
    -377- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Виділити кошти Закарпатській облдержадміністрації у сумі 3 млн. грн. для завершення капітального ремонту санаторію медичної реабілітації "Гірська Тиса"  
Відхилено    
    -378- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Передбачити капітальні видатки по Кіровоградській області всього 10260 тис. грн. у тому числі по: Газова мережа до с. Надлак, будівельна готовність 1,5% - 60 тис. грн. Газифікація с. Кам'янече, будівельна готовність 3,2% - 50 тис. грн.  
Немає висновку    
    -379- Додатково передбачити витрати: а) на роботи по відновленню житла, мереж водо- та теплопостачання, каналізації, доріг в зв'язку з їх підробкою вуглевидобувними підприємствами, для міста Білозерськ Донецької обл. - 4 млн.грн. для міста Родинське Донецької обл. - 4 млн.грн.  Немає висновку    
    -380- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Профінансувати у 2002 році продовження робіт щодо проектування та будівництва метрополітену у м. Львові з врахуванням попереднього досвіду будівництва підземного трамваю в обсязі 10,0 млн.грн.  
Відхилено    
    -381- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
на виконання програми розвитку курорту "Східниця", затвердженої постановою КМ України №141 - потреба 2.4 млн.грн.  
Відхилено    
    -382- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
завершення інших будівельних робіт - 12.8 млн.грн.  
Відхилено    
    -383- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Загальна сума коштів по Львівській області для фінансування в 2002 році капіталовкладень з держбюджету необхідна в сумі 126.8 млн.грн. збільшити видатки на будівництво житла для військовослужбовців на 1.8 млн.грн.  
Відхилено    
107. Стаття 24. Кабінету Міністрів України визначити розподіл та порядок використання видатків на фінансову підтримку підприємств транспортно-дорожнього комплексу на формування лізингових фондів, підприємств машинобудівного комплексу для створення і впровадження у виробництво сучасних зразків цивільної продукції, виконавців Міжвідомчої програми впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції та суб'єктів малого підприємництва через здешевлення кредитів, що надаються їм комерційними банками.   -384- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити, затвердити всі механізми і порядки, що стосуються місцевих бюджетів та передбачені законопроектом до його остаточного прийняття  
   
108. Поширити зазначений порядок на виконання інших бюджетних програм економічного розвитку, передбачених у Державному бюджеті України.   -385- Комітет з питань бюджету
Статтю 24 вилучити.  
Враховано    
109. Стаття 25. Установити, що кошти, які надійдуть від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.       
110. Стаття 26. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині кредитування є:       
111. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;       
112. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;       
113. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994(1997 років;       
114. 4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;       
115. 5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії i наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;       
116. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;       
117. 7) повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів.       
118. Стаття 27. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 15 та 26 цього Закону, спрямовуються відповідно на:   -386- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Статтю 27 доповнити пунктом 30 такого змісту: "30) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктом 22 статті 8 цього Закону)".  
Враховано частково    
    -387- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Доповнити пунктом 30 такого змісту: "30) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених п.22 ст. 8 цього закону).  
Враховано частково    
    -388- Комітет з питань бюджету
Статтю викласти в такій редакції: Стаття 27. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 15 та 26 цього Закону, спрямовуються відповідно на: 1) субвенцію на будівництво житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 8 цього Закону); 2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 8 цього Закону); 3) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону); закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 8 цього Закону); 4) освоєння нових земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону); 5) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 8 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 27) статті 8 цього Закону); 6) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 8 цього Закону); 7) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 10статті 8 цього Закону); 8) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11) статті 8 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів); 9) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11) статті 8 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів); 10) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 12) статті 8 цього Закону); 11) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 13) статті 8 та пунктом 1) статті 26 цього Закону); 12) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 14) статті 8 та пунктом 2) статті 26 цього Закону); 13) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 15) статті 8 цього Закону); 14) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом п.8) статті 7 цього Закону); 15) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву та за іншими напрямами згідно з законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктами 16) 17) статті 8 цього Закону); 16) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 19) статті 8 цього Закону); 17) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20) статті 8 цього Закону); 19) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 20) статті 8 цього Закону); 20) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 22), 23) та 24) статті 8 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 25) статті 8 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 26) статті 8 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 27) статті 15 цього Закону); 21) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 25) статті 8 цього Закону); 22) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 26) статті 15 цього Закону); 23) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994(1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 26 цього Закону); 24) закупівлю сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи, пов'язані з погашенням заборгованості за неї (за рахунок джерел, визначених пунктами 4) та 5) статті 26 цього Закону); 25) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 26 цього Закону); 26) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва (за рахунок джерел визначених пунктом 7) статті 26 цього Закону); 27) програми та заходи із державного соціального захисту громадян у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності, витратами зумовленими народженням та похованням (за рахунок коштів, визначених пунктом 28) статті 8 цього Закону); 28) програми та заходи із державного соціального захисту громадян у зв"язку із нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями (за рахунок коштів, визначених пунктом 29) статті 8 цього Закону); 29) програми та заходи, пов"язані з безробіттям (за рахунок коштів, визначених пунктом 30) статті 8 цього Закону); 30) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених п.27) статті 8 цього Закону.  
Враховано    
    -389- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Визначити у Держбюджеті на 2002 рік Спеціальний фонд Державного бюджету на забезпечення Програми підвищення безпеки роботи АЕС, Державної програми розвитку атомної енергетики України та заміни обладнання, яке відпрацювало термін використання.  
Відхилено    
    -390- Цушко В.П. (в.о. № 140)
"30)компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам вартості води, що використовується для зрошування при вирощуванні сільськогосподарських культур".  
Відхилено    
    -391- Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Фінансове забезпечення договорів органів державної влади з фізичними особами про передачу у їх сім'ї дітей-сиріт (договорів про патронат).  
Відхилено    
119. 1) субвенцію на будівництво житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 8 цього Закону);       
120. 2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 8 цього Закону);       
121. 3) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 8 цього Закону);       
122. 4) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 4) статті 8 цього Закону);       
123. 5) освоєння нових земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 8 цього Закону);       
124. 6) субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 8 цього Закону);   -392- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 27. п. 6) - вилучити  
Враховано    
125. 7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 7) статті 8 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 8) статті 15 цього Закону);       
126. 8) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 10) статті 8 цього Закону);   -393- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Викласти пункт 8 статті 27 у наступній редакції: Виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 10) статті 8 цього Закону) та виробництво і розповсюдження соціальної реклами щодо формування податкової культури та добровільної сплати податків (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 8 цього Закону.  
Відхилено    
127. 9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11) статті 8 цього Закону);       
128. 10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12) статті 8 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);       
129. 11) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12) статті 8 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів);       
130. 12) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13) статті 8 цього Закону);       
131. 13) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 14) статті 8 та пунктом 1) статті 26 цього Закону);       
132. 14) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 15) статті 8 та пунктом 2) статті 26 цього Закону);       
133. 15) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16) статті 8 цього Закону);       
134. 16) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 8) статті 8 цього Закону);   -394- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 27 п. 16) - вилучити  
Відхилено    
135. 17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву та за іншими напрямами згідно з законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктами 17) та 18) статті 8 цього Закону);       
136. 18) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 19) статті 8 цього Закону);       
137. 19) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20) статті 8 цього Закону);       
138. 20) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21) статті 8 цього Закону);       
139. 21) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 15 цього Закону);   -395- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Виключити із статті 27 п. 21)  
Враховано    
140. 22) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 15 цього Закону);   -396- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Виключити із статті 27 п. 22)  
Враховано    
141. 23) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 3), 4) та 5) статті 15 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 6) статті 15 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 7) статті 15 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 8) статті 15 цього Закону);       
142. 24) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6) статті 15 цього Закону);       
143. 25) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 7) статті 15 цього Закону);       
144. 26) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994(1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 26 цього Закону);       
145. 27) закупівлю сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи, пов'язані з погашенням заборгованості за неї (за рахунок джерел, визначених пунктами 4) та 5) статті 26 цього Закону);       
146. 28) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 26 цього Закону);       
147. 29) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва (за рахунок джерел визначених пунктом 7) статті 26 цього Закону).   -397- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Статтю 27 доповнити пунктом 30 такого змісту: "30) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктом 22) статті 8 цього Закону)".  
Враховано частково    
    -398- Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Статтю 27 доповнити пунктом 30 такого змісту: "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (із коштів, визначених пунктом 22 статті 8 цього Закону)".  
Враховано частково    
    -399- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Доповнити статтю 27 пунктом 30 такого змісту: "міжгалузеві заходи з енергозбереження".  
Відхилено    
    -400- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Включити до статті 27 підпункт такого змісту: "міжгалузеві заходи з енергозбереження"  
Відхилено    
148. V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ   -401- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Збільшити до 40 відсотків питому вагу місцевих бюджетів у зведеному Державному бюджеті України.  
Враховано    
    -402- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Спрямувати 1.5 млрд.грн. до місцевих бюджетів (розподіл за формульною системою).  
Враховано    
    -403- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Передбачити фінансування об'єктів соціальної сфери, культури і побуту, переданих на баланс органів місцевого самоврядування в 2001 році.  
Враховано частково    
149. Стаття 28. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2002 році належать:   -404- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Закріпити за місцевими бюджетами не менше 90% надходжень від штрафів, які стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб Державною автомобільною інспекцією України  
Відхилено    
    -405- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Установити надходження до місцевих бюджетів плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними та тютюновими виробами у розмірі 50%.  
Відхилено    
    -406- Кравченко М.В. (в.о. № 57)
Кошти, які отримують місцеві органи ДАІ за надання платних послуг, не направляти на спеціальні рахунки Державного бюджету, а направляти на рахунки місцевих бюджетів.  
Відхилено    
150. доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;   -407- Калінчук В.А.
Доповнити абз. 1 статті 28 словами "статями 64, 66,69 (крім доходів спеціального фонду)".  
Відхилено    
    -408- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Після числа "66" доповнити числом "67".  
Відхилено    
151. єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);   -409- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 28, абз. 2 викласти в такій редакції: "43 відсотки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних та фізичних осіб, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів, визначених у статті 64 Бюджетного Кодексу України, згідно з нормативами щоденних відрахувань, передбачених у додатку №5 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів, визначених у статті 64 Бюджетного Кодексу України, згідно із нормативами щоденних відрахувань, затвердженими відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів визначається згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом доходів районних та міських бюджетів на 2002 рік. Загальний обсяг перерахування не повинен перевищувати визначеної річної суми вилучення.  
Враховано в іншій редакції   
152. до бюджету міста Києва 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);       
153. плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.   -410- Калінчук В.А.
Абз. 4, статті 28 викласти в такій редакції: "плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами зараховується до місцевих бюджетів за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності, а сільській місцевості - 50 відсотків до районного бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, а 50 відсотків - до відповідного місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності".  
Відхилено    
154. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні і районні ради, зараховується до відповідних обласних і районних бюджетів.   -411- Калінчук В.А.
Абз. 5 статті 28 викласти у наступній редакції: "Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні, міські і районні ради, зараховується до відповідних обласних, міських і районних бюджетів".  
Враховано    
    -412- Комітет з питань бюджету
субвенція з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку;  
Враховано    
    -413- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 28 абз.6 викласти у редакції: Податок на прибуток підприємств комунальної власності зараховується до відповідних місцевих бюджетів, які є засновниками таких підприємств  
Враховано    
    -414- Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Доповнити реченням: "Зарахування 10 відсотків в Пенсійний фонд відміняється".  
Відхилено    
155. Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.   -415- Калінчук В.А.
У статті 28 необхідно чітко визначити згідно яких нормативів будуть розмежовуватись кошти, отримані від фіксованого податку.  
Враховано    
    -416- Гнатюк Д.М. (реєстр. картка № 409)
Статтю 28 проекту Закону доповнити абзацом: "до бюджету Автономної Республіки Крим 100 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності та податку на прибуток підприємств, визначеного відповідно до абзацу першого пункту 22.3 статті 22 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств"), 100 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим"  
Відхилено    
156. Стаття 29. Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками №5 та 6 до цього Закону:   -417- Комітет з питань бюджету
Абзац 1 викласти втакій редакції: Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками №5, 6 та 7 до цього Закону:  
Враховано    
    -418- Мангул А.І. (в.о. № 81)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Надання бюджету Запорізької області цільової субвенції з Державного бюджету України у сумі 18,9 млн.грн. на розв'язання специфічних проблем регіону.  
Враховано частково    
    -419- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ткачук В.М. (в.о. № 86)
Цільову субвенцію на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, які мали місце на території Івано-Франківської області у розмірі 38,5 млн.грн.  
Враховано частково    
    -420- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Передбачити окремим рядком в Державному бюджеті на 2002 рік 39,0 млн. грн. на збереження історичної забудови у центральній частині м. Львова..  
Враховано частково    
    -421- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Внести доповнення в додаток №6 в частині зарахування в спеціальний фонд Севастопольського міського бюджету надходжень від Російської Федерації по міжурядовим угодам про участь Російської Федерації в соціально-економічній сфері міста на рівні 2001 року в розмірі 31,7 млн. грн.  
Враховано частково    
    -422- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Передбачити цільову субвенцію м. Хотину на підготовку та відзначення 1000-ліття його заснування у сумі 8 млн.грн.  
Враховано частково    
    -423- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Статтю 29 доповнити абзацами наступного змісту: "субвенцію на збереження історичної забудови у центральній частині м. Одеси - у сумі 100 000 тис. грн. субвенцію м. Одеси на часткове погашення боргів муніципальної позики 1997 року - у сумі 15 000 тис .грн. субвенція м. Одесі на фінансування берегоукріплювальних робіт в сумі 5 000 тис. грн. субвенцію м. Одесі на проведення невідкладних робіт по капітальному ремонту та реконструкції глибоководної зливневої каналізації в сумі 5 000 тис. грн. субвенцію м. Одесі на оновлення рухомого складу міського електротранспорту в сумі 23 400 тис. грн.  
Враховано частково    
    -424- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Доповнити ст. 29 абз. такого змісту: "субвенцію на ліквідацію наслідків надзвичайний ситуацій Миколаївській обл. у сумі 8,8 млн. грн."  
Враховано    
    -425- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Виділити цільову субвенцію на 2002 рік бюджету Луганської області міста Ровеньки на одномоментну передачу до комунальної власності територіальної громади житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, що перебувають у Державному бюджеті України в обсязі 14 268 тис.грн. на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності.  
Враховано частково    
    -426- Комітет з питань соціальної політики та праці
На утримання територіальних центрів, які займаються соціальним обслуговуванням громадян похилого віку та інвалідів за місцем проживання, збільшити граничні видатки з місцевих бюджетів на суму 82,4 млн. грн.  
Враховано частково    
    -427- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити виділення цільової субвенції Івано-Франківської області в розмірі 38 млн.грн.  
Враховано частково    
    -428- Абдуллін О.Р. (в.о. № 97)
Виділити бюджету Бориспільського району Київської області цільові кошти на придбання для центральної районної лікарні ультразвукової діагностичної системи "ACUSON-SEQUOIA 512" виробництва компанії ACUSON (США) вартістю 2 млн.грн. за рахунок збільшення надходжень до держбюджету податку на прибуток у сумі 500 млн.гривень.  
Враховано    
    -429- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Вдосконалити методику розрахунку коефіцієнтів та індексів (враховувати не тільки чисельність наявного населення та отримувачів послуг, але й розгалуженість мережі соціальних закладів та розміри території, що обслуговується).  
Враховано    
    -430- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Збільшити асигнування на утримання органів місцевого самоврядування (насамперед, сільських, селищних рад) у відповідності до їх фактичної чисельності станом на 01.01.2001.  
Враховано    
    -431- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Спрямувати цільові субвенції до місцевих бюджетів: - бюджету міста Львова - 20 млн. на програму збереження історичної забудови центральної частини міста Львова - бюджету міста Одеса - 20 млн. на програму збереження історичної забудови центральної частини міста Одеси - бюджету міста Чернігова - 10 млн. на програму збереження історичної забудови центральної частини міста Чернігова - бюджету міста Збаража - 2 млн. на програму збереження історичної забудови центральної частини міста Збаража - бюджету міста Кам'янець-Подільський - 2 млн. на реалізацію комплексної програми розвитку Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" - бюджету міста Глухова - 2 млн. на програму збереження історичної забудови м.Глухова - бюджету міста Хотин (Чернівецької області) - 5 млн. на проведення заходів по відзначенню 1000-ліття з дня заснування - бюджету міста Кузнецовськ (Рівненської області) - 3 млн. на передачу комунальної сфери від "Рівненської АЕС" - бюджету міста Запоріжжя - 2, 5 млн. на відтворення історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" та 50 млн. для будівництва мостових переходів - бюджету міста Сімферополь - 30 млн. на реконструкцію очисних споруд - бюджету міста Мукачева - 2 млн. на програму відтворення історико-культурного комплексу "Мукачівський замок" - бюджету міста Кіровськ - 8 млн. на будівництво водоводу - бюджету міста Дніпропетровська - 30 млн. для проведення протизсувних і протипаводкових робіт - бюджету Автономної Республіки Крим - 40 млн. на будівництво газорозподільних мереж від основної магістралі газопроводу Джанкой-Феодосія-Керч - бюджету Вінницької області - 5 млн. на капітальний ремонт мосту через Південний Буг - бюджету Донецької області - 16 млн. для завершення реконструкції Донецької обласної травматологічної лікарні - бюджету Теребовлянського району - 4 млн. грн. для газифікації с. Зарваниця Тернопільської області - бюджету Ріпкінського району - 3 млн.грн. с. Радуль Чернігівської області  
Враховано частково    
    -432- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
В статтю 29 включити інші цільові субвенції  
Враховано    
    -433- Кравченко М.В. (в.о. № 57)
Потребує перегляду система фінансування установ освіти, культури та охорони здоров'я на селі, з розрахунку на одного мешканця, що призводить до закриття існуючих об'єктів соціальної сфери.  
Враховано частково    
    -434- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Передбачити збільшення нормативів бюджетної забезпеченості по галузях, що мають соціальну спрямованість: - по охороні здоров'я до рівня, не меншого 3, 8% ВВП; при цьому видатки на утримання санітарно-епідеміологічної служби збільшити вдвічі; - по освіті до рівня, який забезпечить 100-відсоткове фінансування видатків, передбачене ст.57 Закону України "Про освіту"; - по культурі видатки на фінансування закладів в сільській місцевості збільшити вдвічі; - до методики обрахунку видатків на утримання територіальних центрів, включити до контингенту одержувачів послуг і тих громадян, що проживають в стаціонарних відділеннях. При обрахунку видатків на утримання цієї категорії громадян застосувати методику для визначення потреби по будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів; - вдвічі збільшити видатки на фінансування Програми довготермінового пільгового державного кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво житла.  
Враховано частково    
    -435- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
При визначенні обсягу трансфертів місцевим бюджетам: - застосувати коефіцієнти коригування прибуткового податку з громадян, які повинні обраховуватися як відношення темпів приросту прибуткового податку з громадян в розмірі місцевих бюджетів у 2000 році проти 1998 року у співвідношенні до аналогічного коефіцієнта в цілому по Україні, тобто ввести в методику розрахунків умовно названий "коефіцієнт депресивності".  
Враховано частково    
    -436- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Цільовою субвенцією Краснодонському району на утримання прийнятої соціальної сфери агропромислового комплексу в обсязі 2 млн 138 тис. грн., з якої по житло-комунальних об'єктах у сумі - 1 млн. 996 тис.грн., по засуваннях культури - 142 тис. грн.  
Враховано частково    
    -437- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Субвенція місту Краснодон: на ремонт доріг і поточне утримання у сумі 1600,0 тис. грн. на капітальний ремонт житла у сумі 2853,0 тис. грн. на тролейбусне управління у сумі 2861,2 тис. грн.  
Враховано частково    
    -438- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Субвенція місту Молодогвардійськ: на ремонт доріг і поточне утримання доріг у сумі 453,4 тис. грн. на капітальний ремонт житла у сумі 3350,0 тис. грн. на тролейбусне управління у сумі 3803,4 тис. грн.  
Враховано частково    
    -439- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Субвенція місту Суходольськ: На ремонт доріг і поточне утримання у сумі 500,0 тис. грн. капітальний ремонт житла у сумі 300,0 тис. грн. тролейбусне управління у сумі 800,0 тис. грн.  
Враховано частково    
    -440- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Субвенція Краснодонському району для придбання шкільного обладнання - 92,4 тис .грн.  
Враховано частково    
    -441- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Субвенція для м. Краснодон на фінансування пільг і субсидій у сумі 5439,1 тис. грн. та на допомогу сім'ям з дітьми - 974 тис .грн.  
Враховано частково    
    -442- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Доповнити абзацом такого змісту: "субвенцію на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій Миколаївської області - сумі 8800, 0 тис.грн.  
Враховано    
    -443- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Формування за індивідуальними розрахунками доходної частини бюджетів депресивних та малоперспективних територій щодо підвищення їх рівня податкоспроможності до показника по Україні.  
Враховано частково    
    -444- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Переглянути джерело формування у складі державного бюджету субвенції Донецької області для надання пільг та субсидій населенню  
Враховано    
    -445- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Передбачення відповідно до доручення Президента України від 11.05.2001 цільової субвенції з державного бюджету на фінансування завершення реконструкції Донецької обласної травматологічної лікарні в обсязі 16, 2 млн. грн.  
Враховано частково    
    -446- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Передбачити в місцевих бюджетах за рахунок цільової субвенції з Державного бюджету видатків на створення нових робочих місць та вирішення інших соціальних питань, які виникають при ліквідації вугільних підприємств.  
Враховано частково в іншій редакції   
    -447- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Збільшити нормативи бюджетної забезпеченості по галузях, що мають соціальну спрямованість: охорону здоров'я, освіту, культуру та соціальний захист  
Враховано    
    -448- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Ввести в методику розрахунків умовно названий "коефіцієнт депресивності"  
Враховано    
    -449- Марченко О.А. (в.о. № 201)
При формуванні видаткової частини бюджету переглянути методику обрахунку видатків на утримання територіальних центрів, включивши до контингенту одержувачів послуг і тих громадян, що проживають в стаціонарних відділеннях. Застосувати методику для визначення потреби по будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів. Передбачити видатки на утримання органів державного управління в обсягах, не менших, ніж були в 2001 році з врахуванням субвенцій, що надавались місцевими бюджетами.  
Враховано частково    
    -450- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Субвенцію у сумі 15000 тис.грн. - на ліквідацію стихійного лиха в 6-ти районах Кіровоградської області по Указу Президента №1324 від 11.12.2000р  
Враховано    
    -451- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Субвенцію у сумі 4000 тис.грн. - на реконструкцію обласного музично-драматичного театру ім.М.Л.Кропивницького  
Враховано    
    -452- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Субвенцію у сумі 15000 тис.грн. - на утримання соціальної сфери та об'єктів виробничого призначення залізорудного комлпексу в м.Долинське.  
Враховано частково    
    -453- Кирил В.О. (реєстр. картка № 269)
На 2002 рік цільову субвенцію для Новоселицького району Чернівецької області на придбання медапарату ендоскопічної холіцистектомії - 1200 тис.грн.; газопровід Торосовці-Ванчиківці - 800,0 тис.грн.  
Враховано    
    -454- Давидов В.В. (в.о. № 108)
до ст.29 Спрямувати цільові субвенції до місцевих бюджетів: - бюджету Луганської області - 12,4 млн.грн., в т.ч. 4 млн.грн. для забезпечення якісною питною водою населення згідно з "Програмою поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на період 2001-2005 роки", 4,4 млн.грн. на провадження комплексу протизсувних заходів у м.Лисичанську. Для введення в дію пологового будинку в м.Лисичанську Луганської області, оснащеного сучасним устаткуванням, на базі дитячого садка, виведеного з експлуатації 4,0 млн.грн.  
Враховано    
    -455- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
для розв(язання соц.- економічних та екологічних проблем на Яворівському ДГХП "Сірка", Роздільському ДГХП "Сірка", Стебницькому ДПГХП "Полімінерал", ДГП "Подорожнянський кар(єр" необхідно 68,7 млн.грн.  
Враховано частково    
    -456- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка"... додати 26 млн.  
Враховано    
    -457- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Виділити субвенцію Волинській обл. в сумі 10,0 млн.грн. на ліквідацію наслідків стихійного лиха  
Враховано    
    -458- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Виділити кошти в розмірі 870 тис. грн. у вигляді субвенції музею ім. М.І.Пирогова в Вінниці на капітальний ремонт та проведення ребальземінації  
Враховано    
    -459- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Передбачити кошти на відкриття та утримання у місті Кривому Розі Будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів в сумі 414, 2 тис.грн.  
Враховано    
    -460- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
Передбачити кошти в Державному бюджеті за рахунок зменшення відрахувань до Держбюджету чи цільові субвенції місту Харкову для капітального ремонту житлового фонду на 2002 рік необхідно 80,5 млн.грн, для утримання житлового фонду фінансова допомога в сумі 2496,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -461- Комітет з питань соціальної політики та праці
Виділити кошти на надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у сумі 246,2 млн. грн. окремим рядком в переліку трансфертів, що передаються місцевим бюджетам (у вигляді субвенції в ст. 29)  
Відхилено    
    -462- Комітет з питань соціальної політики та праці
Передбачити у повному обсязі фінансування Програми житлових субсидій у розмірі 3,5 млрд. грн.  
Відхилено    
    -463- Гуцол М.В. (реєстр. картка № 388)
Передбачити м.Києву цільову субвенцію на виконання функцій столиці України в сумі 100 млн.грн.  
Відхилено    
    -464- Кравченко М.В. (в.о. № 57)
Передбачити в Державному бюджеті кошти на утримання об'єктів соціальної сфери з державної власності в комунальну власність територіальних громад місті селищ.  
Відхилено    
    -465- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Виключити рядки міст республіканського значення Автономної Республіки Крим і районів Автономної Республіки Крим  
Відхилено    
    -466- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Передбачити субвенцію м.Луганську на утримання лікувальних закладів закритого типу провідних підприємств і, зокрема, для медичного обслуговування робітників Компанії "Луганськтепловоз" по місту роботи.  
Відхилено    
    -467- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Визначити субвенцію Київській міській державній адміністрації на виконання столичних функцій в сумі не менше 150 млн.грн. та її розподіл здійснювати за погодженням з Комітетом з питань бюджету.  
Відхилено    
    -468- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити видатки за кодом 3511190 на 15000 грн. та викласти назву субвенції в такій редакції "Субвенція на погашення суми боргу за кредитами, наданими в 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію стихійного лиха" у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №322 від 06.03.1999 р.  
Відхилено    
    -469- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Альохін В.І. (в.о. № 39)
Хазан В.Б.
Передбачити цільову субвенцію з Державного бюджету Дніпропетровській області на утримання бюджетних установ соціально-культурної сфери.  
Відхилено    
157. дотацію вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів, та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення - у сумі 4.111.736, 7 тис. гривень;   -470- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Доповнити речення "Змінити обсяг дотацій та вилучень в додатку 5 з тим, щоб різниця між ними дорівнювала 2.014.929 тис.грн. словами "… збільшити чистий трансферт на 1 млрд.грн."  
Враховано    
    -471- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
"Плату за землю" збільшити вього на 38100 тис. грн., загальний фонд збільшити на 38100 тис. грн.  
Враховано частково    
    -472- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
"Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва" збільшити всього на 28700 тис. грн., загальний фонд збільшити на 28700 тис. грн.  
Враховано частково    
    -473- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Слова "бюджету Автономної Республіки Крим" і "республіканського Автономної Республіки Крим і" виключити; число "4.111.736, 7" замінити на "3875394, 7"  
Відхилено    
158. кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету - у сумі 3.096.807 тис. гривень;   -474- Мазуренко В.І. (в.о. № 141)
Кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету - у сумі 3.010.125,7 тис.гривень.  
Враховано    
    -475- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Після слів "до Державного бюджету України з" доповнити словами "бюджету Автономної Республіки Крим", а слова "республіканського Автономної Республіки Крим і" виключити  
Відхилено    
159. субвенцію на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.076.743, 4 тис. гривень;   -476- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Передбачити, в повному обсязі асигнування на реалізацію Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", а також на погашення заборгованості, що сформувалася з 1 січня по теперішній час через відсутність механізму впровадження та фінансового забезпечення цього Закону.  
Враховано частково    
    -477- Комітет з питань соціальної політики та праці
Збільшити обсяг субвенції на виплату допомог сім'ям з дітьми на 210 млн. грн. і на виплату допомог інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - на 57 млн. грн.  
Відхилено    
    -478- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "1076743, 4" замінити на "102782, 0";  
Відхилено    
    -479- Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Після слів: "субвенцію на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам - у сумі 1 076 743, 4 тис.грн." додати: "субвенцію на виплату допомог малозабезпеченим сім'ям - у сумі 280 200 тис.грн. Зменшити на 280 200 тис.грн. ті статті бюджету, в які Уряд в своєму проекті зарахував видатки на виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям.  
Відхилено    
160. субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку - у сумі 2.240.000 тис. гривень;   -480- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Збільшити обсяг субвенції на компенсацію пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку щонайменше на 20% від обсягу, запланованого у 2001 році.  
Враховано частково    
    -481- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "2240000" замінити на "2201770, 3";  
Відхилено    
161. субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів - у сумі 634.510 тис. гривень;   -482- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "634510" замінити на "606903, 6"  
Відхилено    
162. субвенцію на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 285.382, 4 тис. гривень;   -483- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "285382, 4" замінити на "274034, 7";  
Відхилено    
163. субвенцію на будівництво житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання - у сумі 170.445 тис. гривень.   -484- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "170445" замінити на "159721, 0".  
Відхилено    
164. Затвердити на 2002 рік субвенцію на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 20.000 тис. гривень та субвенцію на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 32.000 тис. гривень.   -485- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
До статті 29. Передостанній абзац викласти у такій редакції: "Затвердити на 2002 рік субвенцію на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 90000 тис. грн. та субвенцію на погашення протягом першого кварталу 2002 року основної суми боргу за кредитами, наданими відкритому акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" у 1999 році на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Відкритому акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" спрямувати кошти, отримані від Закарпатської обласної державної адміністрації на погашення основної суми боргу за зазначеними кредитами та забезпечити пропорційне погашення основної суми боргу за кредитом, отриманим від Нацбанку України на будівництво та відбудову житла і надвірних споруд громадянам Закарпатської області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.99 №332".  
Враховано частково    
    -486- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Стаття 29, передостанній абзац. "Затвердити на 2002 рік субвенцію на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 20000 тис. грн. та субвенцію на погашення протягом першого кварталу 2002 року основної суми боргу за кредитами, наданими відкритому акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" у 1999 році на ліквідацію наслідків стихійного лиха у сумі 32050 тис. грн. Відкритому акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" спрямувати кошти, отримані від Закарпатської обласної державної адміністрації на погашення основної суми боргу за зазначеними кредитами та забезпечити пропорційне погашення основної суми боргу за кредитом, отриманим від Національного банку України на будівництво та відбудову житла і надвірних спору громадянам Закарпатської області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.99 №332. Дозволити Кабінету Міністрів України зробити внесок до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у розмірі 95000 тис. грн. за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від управління державним майном. Реструктуризувати на три роки прострочену заборгованість Закарпатської обласної державної адміністрації за кредитами та основним боргом за станом на 01.04.2002, наданими відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.99 р. №332, шляхом випуску середньострокових облігацій у розмірі 15315 тис. грн."  
Враховано частково    
    -487- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити збільшення цільової субвенції Закарпатської області на 69,6 млн.грн. на ліквідацію наслідків стихійних лих.  
Враховано частково    
    -488- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Викласти у такій редакції: "Затвердити на 2002 рік субвенцію на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 90.000 тис. грн. та субвенцію на погашення протягом першого кварталу 2002 року основної суми боргу за кредитами, наданими відкритому акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" у 1999 році на ліквідацію наслідків стихійного лиха - у сумі 32.050 тис.гривень. Відкритому акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" спрямувати кошти, отримані від Закарпатської обласної державної адміністрації на погашення основної суми боргу за зазначеними кредитами та забезпечити пропорційне погашення основної суми боргу за кредитом, отриманим від Національного банку України на будівництво та відбудову житла і надвірних споруд громадянам Закарпатської області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.99 №332".  
Враховано частково    
    -489- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Передбачити кошти на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області у сумі 89000,0 тис. грн.  
Враховано частково    
    -490- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Передбачити субвенцію на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році ВАТ "Державний ощадний банк України" Закарпатській облдержадміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха у сумі 32000,0 тис. грн. із одночасною відмовою від нарахування відсотків на користування банківськими кредитами з початку їх надання.  
Враховано частково    
    -491- Комітет з питань бюджету
Доповнити статтю 29 частиною 10 такого змісту: Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначені у додатку №7 до цього Закону на здійснення видатків для виконання державних та місцевих програм у сумі 406490,0 тис.грн.  
Враховано    
    -492- Національний банк України
Відповідно до статті 27 передбачити не тільки субвенцію на погашення основної суми боргу за кредитом, наданим у 1999 році ВАТ "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, а й відшкодування відсотків за цим кредитом.  
Відхилено    
    -493- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити виділення 30 млн.грн. на проведення протисувних заходів у Закарпатській області  
Відхилено    
    -494- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Передбачити кошти в сумі 51,9 млн. грн. для фінансування заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року №76 "Про схвалення Програми відселення громадян Закарпатської області з будинків, які знаходяться в зонах активних зсувних процесів, на 2001 і 2002 року"  
Відхилено    
    -495- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Передбачити кошти в сумі 33,0 млн. грн. для забезпечення фінансування заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. №1915 "Про Комплексну програму протизсувних заходів у Закарпатській області на 1999-2010 роки"  
Відхилено    
165. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню.   -496- Комітет з питань бюджету
Після слів "Надати право Кабінету Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Комітетом з питань бюджету" Доповнити статтю 29 таким текстом Кабінету Міністрів України забезпечити протягом 2002 року рівномірне фінансування субвенцій, визначених у додатку №7. Місячний обсяг перерахування зазначених субвенцій повинен складати не менше однієї дванадцятої річної її суми. У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми субвенцій, визначених у додатку №7 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму субвенції не пізніше 20 числа останнього місяця кварталу.  
Враховано    
    -497- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Вилучити останній абзац статті 29  
Відхилено    
166. Стаття 30. Установити, що у 2002 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території згідно з додатком №5 до цього Закону.   -498- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Внести зміни або доповнення до ст.30 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" в частині розподілу доходів загального фонду Державного бюджету України понад річні розрахункові обсяги не тільки по області в цілому, а і окремо по містах і районах  
Враховано частково    
    -499- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Статтю 30 доповнити абзацем наступного змісту: Цільові субвенції місцевим бюджетам-донорам перераховуються за рахунок зменшення суми вилучення з таких бюджетів на суму цільової субвенції. Цільові субвенції бюджетам-реципієнтам перераховуються за механізмом перерахування дотації вирівнювання, при цьому норматив щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України коригується на суму цільової субвенції  
Враховано    
    -500- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
У статті 30 слова "акцизний збір з вироблених в Україні товарів" доповнити словами "крім нафтопродуктів", слова "акцизний збір із ввезених на митну територію України товарів" доповнити словами "крім нафтопродуктів, транспортних засобів машин до них", слова "ввізне мито" доповнити словами "крім нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них"  
Враховано частково    
    -501- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Слова "акцизний збір з вироблених в Україні товарів" доповнити словами "крім нафтопродуктів", слова "акцизний збір із ввезених на митну територію України товарів" доповнити словами "крім нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них", слова "ввізне мито" доповнити словами "крім нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них".  
Враховано частково    
    -502- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Внести зміни чи доповнення до ст.29 проекту: "Перерахування коштів до державного бюджету України з місцевих бюджетів здійснюється до повного погашення сум перерахувань, затверджених на поточний рік. Суми коштів, одержаних понад річні розрахункові обсяги, у розмірі 100 відсотків надходжень зараховувати до доходів місцевих бюджетів та використовувати на фінансування видатків згідно з чинним законодавством  
Враховано частково    
    -503- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Виключити слова "Автономній Республіці Крим"  
Відхилено    
167. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:       
168. податок на прибуток підприємств;       
169. податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг);   -504- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Речення "податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг)" замінити реченням "податок на додану вартість після його відшкодування".  
Відхилено    
170. платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
171. збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;       
172. платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
173. плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;       
174. акцизний збір з вироблених в Україні товарів;   -505- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
У статті 30 слова "акцизний збір з вироблених в Україні товарів" доповнити словами "крім нафтопродуктів",  
Враховано    
    -506- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
У статті 30 слова "акцизний збір з вироблених в Україні товарів" доповнити словами "крім нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них"  
Враховано    
    -507- Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
У статті 30 слова : "акцизний збір з вироблених в Україні товарів" доповнити словами "крім нафтопродуктів"  
Враховано    
    -508- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Надходження акцизного збору з нафтопродуктів, вироблених з давальницької сировини, виключити з переліку доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання регіонам.  
Відхилено    
175. акцизний збір із ввезених на територію України товарів;   -509- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
слова "акцизний збір із ввезених на митну територію України товарів" доповнити словами "крім нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них",  
Враховано    
176. плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;       
177. ввізне мито;   -510- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Слова "ввізне мито" доповнити словами "крім нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них".  
Враховано частково    
178. вивізне мито;       
179. плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;       
180. штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;       
181. плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;       
182. плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;       
183. державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
184. митні збори;       
185. єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України;       
186. кошти від реалізації майна, конфіскованого відповідно до закону митними органами, крім конфіскованої валюти;       
187. кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону правоохоронними та іншими уповноваженими органами, крім конфіскованої валюти;       
188. кошти, що передаються до Державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.   -511- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
та інші Після слів "до Державного бюджету з" доповнити словами "бюджету Автономної Республіки Крим", а слова "республіканського Автономної Республіки Крим і" виключити.  
Відхилено    
189. У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку №5 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 28 числа останнього місяця кварталу.   -512- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 30 додати після слів: "28 числа останнього місяця кварталу", при цьому загальна сума дотації перераховується не пізніш 20 грудня поточного року  
Враховано    
    -513- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Виключити слова "Автономній Республіці Крим".  
Відхилено    
190. Стаття 31. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку №5 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів не повинен складати більше однієї дванадцятої річної їх суми.   -514- Король В.М. (в.о. № 202)
Внести зміни до статті 31, в частині, що норматив вилучення запроваджується тільки до доходів, які враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів.  
Враховано    
    -515- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Статтю 31 викласти в такій редакції: Стаття 31. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення і районних бюджетів здійснюється фінансовими органами відповідних виконавчих органів згідно з нормативами щоденних відрахувань від надходжень доходів, які беруться до розрахунку трансфертів відповідно до Бюджетного Кодексу визначених у додатку №5 до цього закону.  
Враховано в іншій редакції   
    -516- Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Виписати в такій редакції: "Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень ЗАКРІПЛЕНИХ доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку №5 до цього Закону".  
Враховано    
    -517- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 31 вираз: "загального фонду відповідних місцевих бюджетів" (використовується 2 рази у цій статті) замінити виразом: що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів.  
Враховано    
    -518- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Абзац 1 статті 31викласти у такій редакції: "Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів, визначених у статті 64 Бюджетного Кодексу України, згідно з нормативами щоденних відрахувань, передбачених у додатку №5 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів, визначених у статті 64 Бюджетного Кодексу України, згідно із нормативами щоденних відрахувань, затвердженими відповідними районними та міським радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів визначається згідно помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом доходів районних та міських бюджетів на 2002 рік. Загальний обсяг перерахування не повинен перевищувати визначеної річної суми вилучення". в іншій редакції  
Враховано частково    
    -519- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Після слів "до Державного бюджету України з" доповнити словами "бюджету Автономної Республіки Крим", слова "республіканського Автономної Республіки Крим і" виключити.  
Відхилено    
191. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міського міста Києва бюджетів, визначених у додатку №5 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2002 рік.       
192. Стаття 32. Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку №6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:   -520- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити, затвердити всі механізми і порядки, що стосуються місцевих бюджетів та передбачені законопроектом до його остаточного прийняття  
Враховано    
    -521- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Статтю 32 викласти у редакції: Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах обласного значення та місті Севастополі понад річні розрахункові обсяги, доведені Державним Казначейством України до відповідних місцевих органів влади, в межах загальної суми, визначеної в додатку №6 до цього закону, розподіляються між Державним бюджетом та відповідним місцевим бюджетом у таких пропорціях: до Державного бюджету України - 62,5 %, до рівня перевищення доходів визначених в додатку №6 по відповідній області, і - 50% після перевищення (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим) до обласного бюджету - 12,5%, після перевищення доходів визначених в додатку №6 в цілому по області. до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення та бюджетів районів - 37,5% до бюджету міста Севастополя - 50% до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5% Перерахування коштів до місцевих бюджетів, залучених ними понад річні розрахункові обсяги, здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, не пізніш тижня з моменту перевищення, при цьому отримання відповідним місцевим бюджетом таких коштів, не може залежати від виконання встановлених обсягів іншими місцевими бюджетами. Зазначені надходження до місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку №5 до цього Закону.  
Враховано    
    -522- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 30 доповнити наступним змістом: Для заохочення органів місцевого самоврядування пропонуємо: надати право обласній раді затвердити річні розрахункові обсяги надходження доходів до державного бюджету в розрізі міст обласного значення та районів області в межах обсягу, визначеного у додатку до проекту Закону по обласному бюджету (в цілому по області); застосовувати дію положення зазначеної статті окремо до кожного бюджету міста обласного значення чи району, які забезпечили виконання затвердженого обсягу доходів.  
Враховано частково    
    -523- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Виключити слова "Автономній Республіці Крим"  
Відхилено    
    -524- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Абзац 1 статті 32 викласти у такій редакції: "Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, від яких проводяться відрахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам, а також надходження у негрошовій формі в порядку дії постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1999 року №2215 "Про деякі питання відшкодування сум податку на додану вартість та впорядкування розрахунків з бюджетом", понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку №6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях: "  
Відхилено    
193. до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);       
194. до обласного бюджету - 12, 5 відсотка;       
195. до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення та бюджетів районів - 37, 5 відсотка;   -525- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Виключити слова "республіканського Автономної Республіки Крим і"  
Відхилено    
196. до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;       
197. до бюджету Автономної Республіки Крим - 62, 5 відсотка.   -526- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Виключити слова "до бюджету Автономної Республіки Крим"  
Відхилено    
198. Порядок перерахування цих коштів місцевим бюджетам встановлюється Міністерством фінансів України.   -527- Калінчук В.А.
7 абз. статті 32 викласти в редакції: "Кошти мають бути перераховані у вигляді додаткової дотації, згідно порядку, який буде встановлено Міністерством фінансів". З метою стимулювання місцевих органів влади до нарощування доходної бази місцевих бюджетів визначити розрахункові показники надходження податків та зборів до державного бюджету окремо по кожному місту обласного значення на території яких вони збираються. в іншій редакції  
Враховано частково    
199. Зазначені надходження до місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку №5 до цього Закону.   -528- Комітет з питань бюджету
Доповнити статтю 32 останнім абз. такого змісту: Кабінету Міністрів за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування додаткової дотації.  
Враховано    
200. Стаття 33. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2002 рік.   -529- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 33. Перше речення після тексту "споживаються бюджетними установами" доповнити текстом "та організаціями", а після тексту "теплову енергію" - текстом "водопостачання".  
Враховано частково    
201. Стаття 34. Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до спеціального фонду Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.   -530- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Викласти статтю 34 проекту Закону України " Про Державний бюджет України на 2002 рік" в наступній редакції: "Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України шляхом встановлення щоденних відрахувань від загальних надходжень доходів до державного бюджету".  
Враховано в іншій редакції   
    -531- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 34. Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг, тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до загального фонду Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.  
Враховано частково в іншій редакції   
    -532- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частина 1 статі 34 - вилучити слова "джерелом якої є надходження до спеціального фонду Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.  
Враховано    
    -533- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Видатки, пов'язані з компенсацією пільг і субсидій населенню, передбачити в повному обсязі в розрізі усіх послуг у Державному бюджеті України і проводити їх фінансування за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України  
Враховано частково    
    -534- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з загального фонду Держаного бюджету України.  
Враховано    
    -535- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Абзац 1 статті 34 викласти у такій редакції: "Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюється з місцевих бюджетів за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -536- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Викласти статтю 34 у наступній редакції. Стаття 34. Установити, що у 2002 року видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюється з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до спеціального фонду Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.  
Відхилено    
    -537- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Абзац 1 статті 34 "Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -538- Калінчук В.А.
Стаття 34, абз 1 доповнити такими словами: "забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення видатків з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг".  
Відхилено    
    -539- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити, затвердити всі механізми і порядки, що стосуються місцевих бюджетів та передбачені законопроектом до його остаточного прийняття  
Відхилено    
202. Кабінету Міністрів України розробити механізм стимулювання органів місцевого самоврядування в економії видатків на надання пільг і субсидій населенню, передбачивши спрямування ними 50 відсотків зекономлених коштів на здійснення видатків на житлово-комунальне господарство.   -540- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Кабінету Міністрів України розробити механізм стимулювання органів місцевого самоврядування в економії видатків на надання пільг і субсидій населенню, передбачивши спрямування ними зекономлених коштів у повному обсязі на здійснення видатків на житлово-комунальне господарство.  
Враховано частково    
    -541- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Кабінету Міністрів України розробити механізм стимулювання органів місцевого самоврядування в економії видатків на надання пільг і субсидій населенню, передбачивши спрямування ними 90 відсотків зекономлених коштів на здійснення видатків на житлово-комунальне господарство.  
Враховано частково    
    -542- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частину 2 статті 34 - вилучити  
Враховано    
203. Стаття 35. Установити, що не розподілені за формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік з метою зменшення фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, та компенсації втрат доходів бюджету, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.   -543- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Статтю 35 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" викласти в наступній редакції: "Установити, що не розподілені за формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами з метою зменшення фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, та компенсації втрат доходів бюджету. Розподіл цих коштів здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями протягом бюджетного року".  
Враховано в іншій редакції   
    -544- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Статтю 35 викласти в такій редакції: Установити, що не менше 10 відсотків обсягу обласних бюджетів та бюджету АРК за рішенням відповідно обласних рад та Верховної Ради АРК про відповідний бюджет на 2002 рік перерозподіляються між бюджетами міст обласного значення та районними бюджетами з метою зменшення фактичних диспропорцій між цими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та компенсації втрат доходів бюджету, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету АРК та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів затверджується Радою Міністрів АРК і обласними державними адміністраціями.  
Враховано в іншій редакції   
    -545- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 35 додати після слів "державними адміністраціями", при цьому, крім Автономної Республіки Крим, не більше 20% від цієї суми може бути використана на, визначені цією статтею, потреби обласного бюджету, ( на потреби бюджету АРК не більше 30% ), не менше 30% на потреби бюджетів міст обласного значення ( не менше 20% міст республіканського значення ) і 50% на потреби бюджетів районів, з яких не більше 15% може бути використана на потреби районних бюджетів, і не менше 35% на потреби бюджетів міст районного значення, сіл і селищ.  
Враховано    
    -546- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Виключити слова "бюджету Автономної Республіки Крим і", "Верховної Ради Автономної Республіки Крим і", "з бюджету Автономної Республіки Крим і", "Радою міністрів Автономної Республіки Крим".  
Відхилено    
204. Стаття 36. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.   -547- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Статтю 36 викласти у такій редакції: "Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік дообчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до Державного бюджету з місцевих бюджетів, застосовується коефіцієнт вирівнювання".  
Враховано    
    -548- Богатиренко А.А. (в.о. № 63)
Статтю 36 доповнити реченням: "При визначенні міжбюджетних трансфертів визначати видатки з урахуванням коштів на утримання пожежної охорони та ДАІ".  
Відхилено    
205. Стаття 37. Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам" у сумі 80 гривень в розрахунку на одну особу.   -549- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Забезпечити необхідними бюджетними ресурсами виконання вимог нової редакції Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" нарівні 25 відсотків від розміру прожиткового мінімуму.  
Враховано в іншій редакції   
    -550- Комітет з питань соціальної політики та праці
Встановити рівень забезпечення прожиткового мінімуму у розмірі 30% від прожиткового мінімуму на 2002 рік для призначення допомог згідно із Законами України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" і "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам"  
Враховано в іншій редакції   
    -551- Стоян О.М. (в.о. № 18)
У частині 1 статті 37 слова "80 гривень" замінити на слова "56,6 % від прожиткового мінімуму"  
Враховано в іншій редакції   
    -552- Комітет з питань бюджету
Абзац 1 ст.37 викласти в такій редакції: Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам" відповідно до Указу Президента України.  
Враховано    
    -553- Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
Викласти частину першу статті 37 в наступній редакції: Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у сумі 100 гривень у розрахунку на одну особу, до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям інвалідам" у сумі 80 гривень в розрахунку на одну особу.  
Відхилено    
206. Установити, що у 2002 році:   -554- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Частину другу статті 37 доповнити пунктом такого змісту: - здійснюється доплата до пенсій, розмір яких, не менше гарантованого мінімуму.  
Відхилено    
207. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму;   -555- Комітет з питань соціальної політики та праці
Встановити на 2002 рік розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням та малозабезпеченим сім'ям з дітьми у розмірі 30% від прожиткового мінімуму  
Відхилено    
208. одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень.       
209. Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2002 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму, виходячи з фактичних витрат, у межах коштів, передбачених на зазначену мету в цьому Законі.       
210. Стаття 38. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2002 році є:   -556- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Включити до статті 38 підпункт такого змісту: "50 відсотків коштів, одержаних від застосування передбачених законодавством економічних санкцій за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів до суб`єктів господарювання, розміщених на їх території"  
Відхилено    
211. надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності; 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки сплачені за користування ними; кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради; запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;       
212. податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету).   -557- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
В частині другій статті 38 законопроекту виключити слова "у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету".  
Відхилено    
    -558- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Ткаченко О.М. (в.о. № 195)
Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
В частині другій статті 38 законопроекту слова "(у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету)" замінити словами "- до доходів спеціального фонду обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".  
Враховано в іншій редакції   
    -559- Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
В частині 2-ій статті 38 слова "до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету") замінити словами "до доходів спеціального фонду обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та міста Севастополь)".  
Враховано в іншій редакції   
    -560- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Абзац 3 статті 38 викласти у такій редакції: Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів - до доходів спеціального фонду обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, міста Київ та міста Севастополь.  
Враховано в іншій редакції   
    -561- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
В частині другій статті 38 слова "(у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машина і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету)" замінити словами "- до доходів спеціального фонду обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та міста Севастополь"  
Враховано в іншій редакції   
    -562- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Частину другу статті 38 доповнити "… податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів розподіляється у рівних частинах на ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування і вулиць, що відносяться до комунальної власності, у населених пунктах".  
Враховано в іншій редакції   
    -563- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 38 абз.3 додати: при цьому 50% цього податку зараховується до відповідних бюджетів органів місцевого самоврядування, на території яких транспортні засоби зареєстровані.  
Враховано в іншій редакції   
    -564- Комітет з питань бюджету
абзац 4 викласти в редакції податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету) що зараховуються у розмірі 50 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50% до бюджету м.Сімферополя і бюджетів міст-обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 85 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 15 відсотків до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на їх території.  
Враховано    
213. плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);   -565- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Ткаченко О.М. (в.о. № 195)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Частину третю статті 38 доповнити словами: "- до доходів спеціального фонду обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та міста Севастополь"  
Враховано частково    
    -566- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Абзац 4 статті 38 викласти у такій редакції: Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) - до доходів спеціального фонду обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, міста Київ та міста Севастополь.  
Враховано частково    
    -567- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Частину третю статті 38 доповнити словами: "-до доходів спеціального фонду обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".  
Враховано частково    
214. власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;       
215. 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;       
216. відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;       
217. надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;   -568- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Абзац 8 статті 38 викласти у такій редакції: - надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами, якщо вони будуть фінансуватися не за рахунок введення додаткових податкових платежів та зборів.  
Враховано в іншій редакції   
218. субвенція з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку;   -569- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Виключити з джерел формування спеціального фонду місцевих бюджетів: субвенція з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку.  
Враховано    
219. субвенція з Державного бюджету України на будівництво житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.   -570- Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
В статті 38 передбачити таку норму: "До доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя на 2002 рік належить податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів") у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано в іншій редакції   
220. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.       
221. При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць комунальної власності, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць у цих населених пунктах.   -571- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 38, частина 2. Слово "вулиць" двічі замінити словом "доріг".  
Враховано    
    -572- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Абз. 12. після слів: " дорогами загального користування державного значення" додати: або відсутності потреби у фінансуванні таких робіт, і далі за текстом.  
Враховано    
    -573- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Виключити передостанній абзац статті 38 стосовно спрямування податку з власників транспортних засобів на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що не суміщаються з автомобільними дорогами загального користування.  
Відхилено    
    -574- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Абзац 12 статті 38 вилучити.  
Відхилено    
    -575- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Виключити абзац стосовно спрямування податку з власників транспортних засобів на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що не суміщаються з автомобільними дорогами загального користування.  
Відхилено    
222. Установити, що надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання в навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні заклади, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування зараховуються до доходів спеціального фонду Севастопольського міського бюджету та спрямовуються на заходи, передбачені у вищезазначених угодах.   -576- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ввести розділ "Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій та вилучень) з районних бюджетів до бюджетів міст районного призначення, сіл та селищ на 2002 рік". Стаття 1 Обсяг дотацій (вилучень), які надаються з районного бюджету до бюджетів міст районного значення, селищ та сіл визначається рішенням районної ради як різниця між розрахунковим обсягом видатків та розрахунковим обсягом доходів бюджету даної територіальної громади, які беруться до розрахунку трансфертів відповідно до Бюджетного кодексу: Стаття 2 При розрахунку прогнозного обсягу доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ повинно враховуватись, що обсяг доходів, які беруться до розрахунку трансфертів, бюджетів міст районного значення, сіл, селища в цілому по району не повинен перевищувати 35 відсотків прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району, визначеного додатком №___ (додати кошик 1) до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік. У разі зміни порядку сплати доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, здійснюється відповідне корегування фактичних надходжень податків і зборів у відповідному бюджетному періоді. Стаття 3 Обсяг видатків бюджетів міст районного значення, сіл та селищ, які беруться до розрахунків трансфертів, визначаються відповідно до розмежування видів видатків між рівнями самоврядування відповідно до статті 88 Бюджетного Кодексу як сума видатків на утримання органів самоврядування, охорону здоров'я, освіту, культуру і перерозподіляється між бюджетами міст районного значення, сіл, селищ відповідно до існуючої мережі бюджетних закладів та споживачами, які користуються послугами даних бюджетних закладів. При цьому загальний обсяг видатків бюджетів міст районного значення, сіл та селищ, які беруться до розрахунків трансфертві, в цілому по району не може бути менший від розрахованого як сума добутків нормативів бюджетної забезпеченості видатків для бюджетів міст районного значення, сіл, селищ на кількість споживачів даної послуги в цілому по району (для видатки на утримання органів самоврядування, культуру, охорону здоров'я - кількість жителів району, на освіту - кількість дітей віком від 3 до 6 років). Стаття 4 Встановити такі нормативи бюджетної забезпеченості для бюджетів міст районного значення, селищ, сіл на 2002 рік: На утримання органів самоврядування - 7 грн./чол. На охорону здоров'я - 4,3 грн./чол На культуру - 1,44 грн./чол На освіту - 302 грн./вихованця.  
   
223. VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ       
224. Стаття 39. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.       
225. Стаття 40. Продовжити до 1 січня 2003 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року №208-ХІV та від 15 липня 1999 року №967-ХІV.       
226. Стаття 41. Заборонити в 2002 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.   -577- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 41 редакційно уточнити.  
Враховано    
227. Стаття 42. Бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість, що виникла перед платниками податку на додану вартість в обсязі, еквівалентному податковій заборгованості перед бюджетом, списаній відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", списується станом на 1 вересня 2001 року.   -578- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 42 виключити  
Враховано    
    -579- Калінчук В.А.
Прикінцеві положення доповнити статтею, яка б продовжувала дії статті 22.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  
Враховано    
228. З 1 січня 2002 року суми бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, що утворилася станом на 1 вересня 2001 року, реструктуризуються шляхом розстрочення відшкодування цієї заборгованості строком на 60 місяців, за винятком сум бюджетної заборгованості, списаної відповідно до частини першої цієї статті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -580- Стоян О.М. (в.о. № 18)
У статті 42 після слів "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" доповнити текст статті словами "передбачивши у ньому обслуговування бюджетної заборгованості в розмірах, що виключали б фінансові втрати платників від такої реструктуризації"  
Відхилено    
229. Стаття 43. Установити, що обов'язковою умовою відшкодування податку на додану вартість є фактичне надходження коштів в оплату вартості товарів (робіт, послуг), вивезених (пересланих) за межі митної території України.   -581- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 43 - вилучити  
Враховано    
230. Стаття 44. Установити, що в 2002 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3, 03 раза.       
231. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2002 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".       
232. Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.       
233. Звільнити, як виняток у 2002 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.   -582- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 44, частина 4. Наприкінці текст "у встановленому порядку"6 замінити текстом "на загальних підставах, визначених законом".  
Враховано в іншій редакції   
    -583- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 44 абз.4. скасувати  
Враховано    
    -584- Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Включити до переліку підприємств, які будуть звільнятися від сплати земельного податку у 2002 році згідно із статтею 54 проекту бюджету, Науково-виробничого об'єднання "Форт" МВС України, яке є казенним підприємством і виробляє зброю та спеціальні засоби для потреб силових структур України.  
Відхилено    
    -585- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
До статті 44 додати абзац такого змісту : Передбачити субвенцію з державного бюджету до місцевих бюджетів згідно додатку №____ на компенсацію втрат місцевих бюджетів від звільнення від сплати земельного податку відповідно до ч.4 цієї статті.  
Відхилено    
234. Стаття 45. На часткову зміну статей 84, 87, 118, 125, 127 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.       
235. Стаття 46. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах.       
236. Стаття 47. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям - іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями оплату його вартості у вільноконвертованій валюті з подальшим спрямуванням частини зазначених валютних коштів на здійснення виплат за зовнішнім державним боргом в межах витрат на погашення та обслуговування державного боргу.   -586- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 47 після слів "вільноконвертованій валюті" поставити крапку. Інше з цього речення скасувати. Абз.2 залишити.  
Враховано    
    -587- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Статтю 47 - вилучити  
Відхилено    
237. Перерахунок в іноземну валюту вартості об'єкта приватизації здійснюється за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день зарахування коштів у іноземній валюті.       
238. Стаття 48. Зупинити на 2002 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів на:   -588- Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Стоян О.М. (в.о. № 18)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Статтю 48 виключити.  
Враховано    
    -589- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Поновити пільги, що встановлені діючим законодавством для ветеранів, інвалідів війни  
Враховано    
    -590- Снігач А.П. (в.о. № 186)
Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Поновити пільги, що встановлені діючим законодавством для інвалідів по зору  
Враховано    
    -591- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Виключити із законопроекту статтю 48 як таку, що суперечить Конституції України і спрямована на скорочення соціальних прав і гарантій не захищених верств населення, в тому числі таких, що віддали своє здоров'я заради захисту Вітчизни.  
Враховано    
    -592- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Продовжити на 2002 рік дію ст. 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів.  
Відхилено    
239. 1) безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);       
240. 2) надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);   -593- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 статті 48 після слова "Законі" доповнити словами "та Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".  
Відхилено    
241. 3) безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів І та ІІ групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);       
242. 4) безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни І та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів І та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів незалежно від їх тривалості) та сигналізацією;   -594- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Стаття 48. У частині 4 слова "інвалідів війни І та ІІ групи", замінити словами "інваліди війни". Доповнити зазначену частину 4 наступним положенням: Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди І, ІІ та ІІ груп звільняються від податку на додану вартість за користування телефонним зв'язком".  
Враховано    
243. 5) безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);   -595- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
У частині 5 після слів "… медалями за відвагу…" додати слова "…учасників Великої Вітчизняної війни…"  
Враховано    
244. 6) виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни І та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);       
245. 7) безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів І та II групи з ураженням опорно-рухового апарату за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України відповідно до подання Міністерства соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, головних управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій);       
246. 8) звільнення або зменшення плати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, реабілітованих, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей загиблих учасників бойових дій, які стали інвалідами до досягнення повноліття, батьків загиблих учасників бойових дій, дітей до 18 років загиблих учасників бойових дій, які не мають (і не мали) своїх сімей, одного з подружжя загиблого учасника бойових дій, який не одружився вдруге, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти при проходженні військової служби).   -596- Останнє речення після слів "… смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою: " закінчити словами: "…батьків та членів сімей військовослужбовців, які стали інвалідами, загинули, померли, або пропали безвісти при проходженні військової служби".  Немає висновку    
    -597- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Доповнити "військовослужбовцям, які стали інвалідами при проходженні військової служби та членів їх сімей".  
Відхилено    
    -598- Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Передбачити надання інвалідам І та ІІ групи зору за рахунок державного бюджету пільг за користування житлово-комунальними послугами, газом, електроенергією, телефоном та транспортом.  
Відхилено    
    -599- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
У частині 8 слова "діти до 18 років загиблих учасників бойових дій, які не мають (і не мали) своїх сімей" викласти, як це передбачено в Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" "діти, які не мають (і не мали) своїх сімей" (мається на увазі - діти ветеранів війни). У зазначеній частині слова: ", , , одного з подружжя загиблого учасника бойових дій, який не одружився вдруге, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге…." Викласти у наступній редакції: "дружин (чоловіків) загиблих та померлих ветеранів війни, які не одружилися вдруге". Доповнити цю частину словами: а також вважати, що сім'я інваліда війни першої групи, які за висновком МСЕК потребує сторонньої допомоги, складається з двох осіб (інвалід і особа яка фактично доглядає за ним).  
Враховано    
247. Установити, що у 2002 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по платі за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), діти, які є інвалідами з дитинства, та неповнолітні діти-сироти, які залишилися без піклування обох батьків і знаходяться на утриманні осіб, що мають право на пільги;       
248. 9) безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту, а також всіма видами міжміського транспорту. Установити, що з 1 січня 2002 року міськими та районними радами встановлюється плата за проїзд, виходячи з обсягів коштів, затверджених у відповідних місцевих бюджетах, наступним категоріям громадян для проїзду всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту: учасникам бойових дій, учасникам Великої Вітчизняної війни, інвалідам, Героям України, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави та ордена Трудової Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героям Соціалістичної Праці, пенсіонерам, реабілітованим, дружинам (чоловікам) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членам сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітям-сирітам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах); студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду в пасажирському міському (комунальному) транспорті, а також всіма видами міжміського транспорту: учасникам бойових дій, інвалідам І та ІІ групи, Героям України, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави та ордена Трудової Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", Героям Соціалістичної Праці, членам сімей загиблих учасників бойових дій, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, особам, які супроводжують інвалідів І групи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасникам Великої Вітчизняної війни, інвалідам ІІІ групи, а також народним депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень, студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду. За особами, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них, зберігається право безкоштовного проїзду всіма видами транспорту при міждержавному сполученні.   -600- Комітет з питань соціальної політики та праці
Виключити положення пункту 9 ст. 48 про передачу на місця права вирішення питання про безкоштовних проїзд всіма видами пасажирського міського транспорту та приміського транспорту ветеранам, інвалідам, пенсіонерам, чорнобильцям  
Враховано    
    -601- Трофименко Л.С. (в.о. № 37)
Засуха Т.В. (в.о. № 93)
Частину першу пункту 9) статті 48 проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2002 рік" викласти у редакції частини першої пункту 9) статті 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".  
Відхилено    
    -602- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 48, частина 1, пункт 9), речення 1. Після тексту "учням професійно-технічних закладів" виключити текст", що фінансується з бюджету". Двічі.  
Відхилено    
    -603- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Пункт 9 статті 48 викласти у редакції: 9) безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту, а також всіма видами міжміського транспорту. Установити, що з 1 січня 2002 року міськими та районними радами встановлюється плата за проїзд, виходячи з обсягів коштів, затверджених у відповідних місцевих бюджетах, наступним категоріям громадян для проїзду всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту: (далі за текстом).  
Відхилено    
    -604- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Викласти у редакції за текстом частини першої пункту 9) статті 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", поширивши дію цієї статті на сімей, що утримують інваліда дитинства, оскільки така допомога в майбутньому зніме бюджетні навантаження на їх опікування.  
Відхилено    
    -605- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Частину 9 залишити у редакції частини 8 статті 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".  
Відхилено    
249. Установити, що Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо заміни пільг, які повинні надаватися у 2002 році згідно із законодавством, на грошову допомогу в межах субвенції на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які повинні надаватися у 2002 році згідно із законодавством, в межах призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену мету.   -606- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Частину 2 статті 48 виплати у редакції: Установити, що Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо заміни пільг, які повинні надаватися у 2002 році згідно із законодавством, на грошову допомогу в межах субвенції на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів, проїзду у пасажирському міському (комунальному) та приміському транспорті. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які повинні надаватися у 2002 році згідно із законодавством, в межах призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену мету.  
Відхилено    
    -607- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Кабінет Міністрів України повинен запровадити надання адресних пільг і субсидій населенню виключно у грошовій формі.  
Відхилено    
250. Кабінету Міністрів України розробити порядок фінансування санаторно-курортних закладів із Державного бюджету України виходячи із положень цієї статті.       
251. Стаття 49. Установити, що у 2002 році порядок та розміри індексації грошових доходів громадян визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням заходів щодо їх підвищення.   -608- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 49. Установити, що у 2002 році порядок та розміри індексації грошових доходів громадян повинна відбуватися на підставі чинного законодавства.  
Враховано    
    -609- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Статтю 49 - викласти в редакції: "Установити, що у 2002 році порядок індексації доходів громадян визначається Кабінетом Міністів України, а її розмір - Законом України "Про індексацію грошових доходів населення".  
Враховано    
    -610- Комітет з питань соціальної політики та праці
Виключити статтю 49 щодо індексації з проекту бюджету і передбачити кошти на індексацію зарплат працівникам бюджетних установ окремим рядком.  
Відхилено    
252. Стаття 50. Зупинити на 2002 рік дію:   -611- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Статтю 50 - вилучити  
Враховано    
    -612- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Для додаткової оплати праці МВС - 401, 6 млн. грн. Зберегти дію законодавчих актів, які передбачають надання компенсацій і соціальних гарантій для працівників міліції  
Враховано    
    -613- Гуцол М.В. (реєстр. картка № 388)
Призупинити дії статей закону України про м.Київ в частині, що стосується відрахувань від доходів, що перевищують видатки, передбачені м.Києву згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.  
Відхилено    
253. статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст.238);       
254. другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №15, ст.190);   -614- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Статтю 50 - вилучити  
Враховано    
255. частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №17, ст.99);       
256. частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №24, ст.189; 2000 р., №45, ст.390) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;       
257. пункту 1 статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №36, ст. 340) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;       
258. частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46-47, ст.280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;       
259. статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст.181);       
260. частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №14, ст.60; 1999 р., №40, ст.361) у частині формування дорожніх фондів;   -615- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Виключити частину восьму статті 50 законопроекту щодо призупинення на 2002 рік дії частини другої статті 2 та частини третьої статті З Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" у частині формування дорожніх фондів.  
Враховано частково    
    -616- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Богословська І.Г. (в.о. № 169)
В статті 50 абз 8 виключити  
Враховано частково    
    -617- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Вилучити наступні норми: "частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №14, ст.60; 1999 р., №40, ст.361) у частині формування дорожніх фондів"  
Враховано частково    
    -618- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Виключити частину статті щодо призупинення на 2002 рік дії частини другої ст. 2 та частини третьої ст. 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" у частині формування дорожніх фондів.  
Враховано частково    
261. частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компоненти" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №23, ст.183; 1999 р., №9-10, ст.68);       
262. частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №23, ст.177);   -619- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Вилучити: "частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №23, ст.177)". Відновити соціальні гарантії працівників бібліотек викладені в ст.30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №23, ст.177): На працівників бібліотек, незалежно від форм власності та статусу бібліотеки, поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення. Працівникам бібліотек, які працюють у селах і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали у бібліотеках у цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Працівникам бібліотек можуть встановлюватися надбавки та доплати в межах затвердженого фонду оплати праці працівників бібліотек. Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть в колективних договорах встановлювати працівникам бібліотек додаткові пільги. Працівники бібліотек мають право на доплату за вислугу років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
    -620- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Виключити  
Враховано    
263. абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №25, ст.191; 1999 р., №28, ст.231);       
264. частини другої статті 23 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №21, ст.294);   -621- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Виключити  
Враховано    
265. частини п'ятої статті 6, частин другої-п'ятої і сьомої статті 11 та статті 12 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №32, ст.453; 1994 р., №23, ст.159; 1997 р., №2, ст.158);       
266. частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №7, ст.56);       
267. статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45, ст.397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;       
268. частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.299);       
269. частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №21, ст.296; 1998 р., №34, ст.229);       
270. пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.298);   -622- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Вилучити із статті 50 абзац, яким передбачено зупинити на 2002 рік дію пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".  
Враховано    
271. пунктів 84, 85, абзаців другого - четвертого пункту 125, пункту 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №33-34, ст.272);       
272. Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №27, ст.212);       
273. абзацу третього статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №31, ст.248; 2001 р., №№2-3, ст.10);   -623- Національний банк України
Абзац 21 статі 50 виключити  
Враховано    
    -624- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Вилучити абзац 22 статті 50.  
Враховано    
274. частини п'ятої статті 48 Гірничого Закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №50, ст.433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;       
275. абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої та абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №21, ст.84);   -625- Комітет з питань науки і освіти
У зв'язку з вищезазначеним вилучити абзаци 23, 24, 25, 26, 28, 30 статті 50 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік, що зупиняють дію положень Законів України, регламентуючих бюджетне фінансування освіти та науки, як неприйнятні.  
Враховано    
    -626- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Виключити  
Враховано    
276. абзаців другого - восьмого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №28, ст.230);   -627- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Виключити  
Враховано    
277. частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №46, ст.393);   -628- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Виключити  
Враховано    
278. частини десятої статті 24 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №28, ст.223);   -629- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 50 вилучити правову норму "частини десятої статті 24 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації) (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №28, ст. 223).  
Враховано    
279. статті 90 Земельного кодексу в частині спрямування коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам народних депутатів (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №25, ст.354);       
280. частини четвертої статті 38 Закону України від 1 грудня 1998 р. №284-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності";       
281. частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №50, ст.472) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати.       
282. Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацами восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим і дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №21, ст.84), абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №28, ст.230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №46, ст.393), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту", реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік.   -630- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Виключити  
Враховано    
283. Стаття 51. Списати заборгованість бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів станом на 1 січня 2001 року перед суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, яким списана заборгованість із платежів до бюджету відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" у відповідних обсягах. Порядок списання визначається Кабінетом Міністрів України.   -631- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Доповнити статтю словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету"  
Враховано    
    -632- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 51 виключити  
Відхилено    
284. Стаття 52. Якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати, встановлені додатком №3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.   -633- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Доповнити статтею 52 наступного змісту: "Якщо надходження доходів до загального фонду державного бюджету України перевищить відповідні витрати, встановлені додатком №3 до цього закону, то ці кошти спрямовуються на компенсацію громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень". Відповідно змінити нумерацію статті 52 на статтю 53 і т.д.  
Відхилено    
285. Стаття 53. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.   -634- Комітет з питань бюджету
Статтю 53 викласти в редакції : Стаття 53. Включити надходження та видатки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду загальнообов"язкового соціального страхування України на випадок безробіття до складу спеціального фонду Державного бюджету України. Відкрити рахунки з обліку коштів цих фондів в органах Державного казначейства України. Пенсійному фонду України, подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторису згідно з бюджетною класифікацією України.  
Враховано    
286. Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.   -635- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частину 2 статті 53 - вилучити  
Відхилено    
287. Стаття 54. Своєчасне та у повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства забезпечують органи стягнення.   -636- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Доповнити абзацом 1 такого змісту: "Надходження до Державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів своєчасно та у повному обсязі, відповідно до законодавства України забезпечують органи Державної податкової служби України".  
Враховано    
    -637- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У абзац 1 статті 54 додати " - податкові органи, а також державні виконавці у межах їх компетенції.  
Відхилено    
    -638- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Вилучити статтю 54  
Відхилено    
288. З метою стимулювання виконання доходів державного та місцевих бюджетів, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України затвердити на 2002 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів стягнення та їх підвідомчих установ як частки від фактичних надходжень до відповідних бюджетів (за винятком штрафів та пені), які адмініструються або забезпечуються відповідними органами та установами, з урахуванням зміни простроченої податкової заборгованості.   -639- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац 2 статті 54 виключити.  
Відхилено    
    -640- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити новою статтею 55 у такій редакції: "Стаття 55. Платники збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачують його в розмірі одного відсотка від виручки, одержаної на одному етапі реалізації алкогольних напоїв та пива на спеціальний рахунок Державного казначейства України щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду. Розпорядником коштів збору є Міністерство аграрної політики України. Міністерство аграрної політики України розподіляє кошти збору між автономної Республікою Крим, областями та містом Севастополем пропорційно валовому виробництву у звітному році винограду, плодів, ягід та хмелю в кожному з них. Цей розподіл визначається у відсотках для Автономної Республіки Крим, кожної з областей та міста Севастополя і затверджується постановою Кабінету Міністрів України на кожний бюджетний рік. Суми збору, які надходять на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розподіляються таким чином: - сімдесят відсотків - на компенсацію процентної ставки за довгострокові кредити, що надані сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для створення нових насаджень винограду площею понад 1 га; - двадцять відсотків - на компенсацію процентної ставки за довгострокові кредити, що надані сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для створення нових плодових насаджень площею понад 1 га та ягідних насаджень площею понад 0,5 га; - десять відсотків - на компенсацію процентної ставки за довгострокові кредити, що надані сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для створення нових насаджень хмелю площею понад 1 га. Компенсації за рахунок коштів збору підлягають 90 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладання кредитної угоди сільськогосподарським товаровиробником на довгострокове кредитування створення нових виноградників, садів, ягідників та хмільників. Механізм справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та порядок використання цих коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим статті 55,56 вважати відповідно статтями 56, 57. не норма цього закону  
Відхилено ,   
    -641- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У статті 54, абзац 2 внести такі зміни: з метою стимулювання (далі за текстом), за винятком недовиконання доходів державного та місцевих бюджетів викликаних форсмажорними обставинами.  
Відхилено    
    -642- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту "Продовжити термін проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу на 2002 рік".  
Відхилено    
    -643- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити проект новою статтею такого змісту "При формуванні державного замовлення з виготовлення речового майна та постільних речей для установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, ДПА, Держкомкордону, органів і установ виконання покарань у перчу чергу враховуються можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на підприємствах громадських організацій інвалідів та на підприємствах пенітенціарної системи".  
Відхилено    
    -644- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину другу статті 54 виключити.  
Відхилено    
289. Стаття 55. Додатки №1 - 6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.   -645- Комітет з питань бюджету
Статтю 55 викласти в такій редакції: Стаття 55. Додатки №1 - 8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.  
Враховано    
290. Стаття 56. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2002 року.   -646- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити статтею наступного змісту: "З метою раціонального використання бюджетних коштів в умовах обмеженого забезпечення бюджетними асигнуваннями поточне фінансування здійснювати за скороченою бюджетною класифікацією з урахуванням першочергового фінансування захищених статей видатків".  
Враховано в іншій редакції   
    -647- Комітет з питань науки і освіти
Додати окрему статтю "Всі видатки Державного бюджету України на 2002 рік на інформатизацію здійснюються на загальних умовах, встановлених діючим законодавством, як відповідні завдання (проекти) Національної програми інформатизації. Всі закупки комп'ютерного обладнання, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету, проводяться виключно за умов закупки разом з цим необхідного в повному обсязі для забезпечення роботи цього обладнання легалізованого та локалізованого програмного забезпечення".  
Враховано в іншій редакції   
    -648- Комітет з питань науки і освіти
Стаття___. Ввести мораторій на підвищення заробітної плати та грошового забезпечення центральним органам державної влади та силовим структурам до забезпечення повного виконання вимог статті 57 Закону України "Про освіту".  
Враховано в іншій редакції   
    -649- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Внести статтю такого змісту: "Дозволити Кабінету Міністрів України зробити внесок до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у розмірі 95000 тис. грн., за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від управління державним майном". Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -650- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Доповнити проект статтею такого змісту: "Реструктуризувати на три роки прострочену заборгованість Закарпатської облдержадміністрації за кредитами та основним боргом за станом на 01.04.2001 р., наданими відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.99 р. №332, шляхом випуску середньострокових облігацій у розмірі 15315 тис. грн."  
Враховано в іншій редакції   
    -651- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Доповнити новою статтею: "Стаття ____. Кабінету Міністрів України забезпечити в повному обсязі фінансування видатків на закупівлю інсулінів для хворих на цукровий діабет, кардиостимуляторів, видатки на забезпечення лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз, на придбання імунобіологічних препаратів для захисту населення від інфекційних хвороб, що користуються засобами імунопрофілактики, відповідно до визначених обсягів поставок медикаментів на 2002 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (додаток __) в межах коштів передбачених на централізовані закупівлі у додатку №3 Міністерству охорони здоров'я України (КОД 2300000) по коду 2301280, 2301370, 2301380, 2301390)".  
Враховано    
    -652- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
"Здійснити реструктуризацію боргових зобов'язань кабінету Міністрів України перед Національним банком України". Вивільнені в результаті цього кошти спрямувати на реструктуризацію вугільної галузі".  
Враховано в іншій редакції   
    -653- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Забезпечити у 2002 році кредитування виробництва державних закупок сільгосппродукції і харчових продуктів шляхом надання безпроцентних державних грошових кредитів безпосередньо с/г виробникам у встановлені у Державному контракті агротехнічні строки, під заставу врожаю поточного року.  
Враховано в іншій редакції   
    -654- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Передбачити фінансування державного та регіонального замовлення на закупівлю зерна.  
Враховано частково    
    -655- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Передбачити статтю погашення відсотків за користування кредитами банків за регіональні контракти.  
Враховано частково    
    -656- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
З метою пом'якшення соціальної напруженості у шахтарських регіонах пропонуємо окремою статтею Закону "Про Державний бюджет України на 2002 рік" передбачити збільшення суми видатків на покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності до 480 млн.грн.  
Враховано    
    -657- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити у видатковій частині Держбюджету України на 2002 рік видатки на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків на виконання енергозберігаючих проектів.  
Враховано    
    -658- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Проект доповнити статтями наступного змісту: "Кабінету Міністрів України передбачити виділення коштів у сумі 8800,0 тис.гривень на виконання заходів визначених Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" "Кабінету Міністрів України передбачити виділення коштів у сумі 350000,0 тис.гривень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".  
Враховано частково    
    -659- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
"Стаття… Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 35000,0 тис.грн на буріння артезіанських свердловин; при розподілі видатків державних централізованих капітальних вкладень передбачити виділення 10000,0 тис.грн. на облаштування та введення в експлуатацію артезіанських свердловин  
Враховано частково    
    -660- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
"Стаття… Кабінету Міністрів України передбачити використання до 15 відсотків коштів спеціального фонду державного бюджету, який формується за рахунок сплати збору за геологорозвідувальні роботи виконані за рахунок державного бюджету, на придбання обладнання для технічного переоснащення підприємств гірничої галузі".  
Враховано частково    
    -661- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
"Стаття… Кабінету Міністрів України при розподілі видатків державних централізованих капітальних вкладень передбачити виділення 30000,0 тис.грн. безпосередньо Міністерству НС України та 20000,0 тис.грн. обл(міськ)держадміністраціям для забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи".  
Враховано в іншій редакції   
    -662- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Після статті 31 ввести ще одну статтю наступного змісту. Якщо відповідним місцевим бюджетом будуть спрямовані кошти на видатки, які мають здійснюватися, у відповідності до Бюджетного Кодексу України з іншого бюджету ( Державного або місцевого ), Державним Казначейством України з такого бюджету вилучається до Державного бюджету України сума коштів, яка була спрямована на видатки, що не передбачені Бюджетним Кодексом України для відповідного місцевого бюджету, при цьому факт фінансування видатків, які не закріплені за відповідним бюджетом кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів. Вилучення коштів, передбачених цією статтею до Державного бюджету України може здійснюватися і у формі зменшення трансфертів місцевому бюджету на відповідну суму.  
Враховано    
    -663- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Стаття. За рахунок коштів Державного бюджету здійснюється відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату пенсій, що фінансуються з Державного бюджету в частині, що перевищує розмір трудової пенсії, обчисленої відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
Враховано в іншій редакції   
    -664- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік при визначенні обсягу доходів місцевих бюджетів до визначеного на формульній основі прибуткового податку з громадян застосовується коефіцієнт депресивності. - врегулювати проблему втрат доходів бюджетів приміських районів у зв'язку із введенням в дію ст.65 Бюджетного Кодексу України, за якою прибутковий податок з громадян справляється не за місцем реєстрації підприємств, як це було раніше, а за місцем їх розташування; - розробити та запровадити коригуючий коефіцієнт щодо пропорційності фактичного скорочення населення по територіях; - врахувати обсяги податку на прибуток на філіях управління магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз" в розмірах, визначених при розподілу консолідованого податку на прибуток на 2002 рік.  
Враховано    
    -665- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Переглянути законодавчі документи, які обмежують права органів місцевого самоврядування щодо приведення існуючої мережі закладів до можливостей бюджету та потреб регіону.  
Враховано    
    -666- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Кабінету Міністрів України забезпечити в повному обсязі фінансування видатків на закупівлю інсулінів для хворих на цукровий діабет та на забезпечення лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз.  
Враховано    
    -667- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Доповнити статтею наступного змісту: "Стаття ____. Фінансування виплат у 2002 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в обсязі 2, 1 млрд.грн." в іншій редакції  
Враховано частково    
    -668- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Доповнити статтею наступного змісту: "Стаття _____. Кабінету Міністрів України спрямувати Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи кошти на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що виникла у попередні роки, в обсязі 450 000 тис.гривень. в іншій редакції  
Враховано частково    
    -669- Комітет з питань бюджету
Доповнити новою статтею такого змісту: Стаття ___. Установити, що кошти від повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом, з моменту його включення до Державного бюджету України, підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів, зараховуються до загального фонду Державного бюджету.  
Враховано    
    -670- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
В прикінцеві положення ввести нову статтю наступного змісту: Встановити, що відшкодування Державою, шкоди завданої юридичним та фізичним особам здійснюється з Державного бюджету України в наступному порядку: 1.За приписом виконавчої служби України, Національний банк України в терміни визначені в приписі або відповідному рішенні суду, списує на користь зазначеної юридичної або фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з загального рахунку доходів Державного бюджету України. 2.Відшкодовану суму, Національний банк України обліковує на окремому субрахунку видатків Єдиного рахунку видатків Державного Казначейства України по кожній відшкодованій сумі та наростаючим підсумком. 3.Державне Казначейство України обліковує відшкодовані Національним банком суми, на рахунках видатків тих головних розпорядників або розпорядників бюджетних коштів, внаслідок діянь яких безпосередньо або їх посадових осіб, Державою були відшкодовані кошти з Державного бюджету України. 4. Після обліку на рахунках видатків Головних розпорядників або розпорядників бюджетних коштів, відшкодованих Національним банком, Державне Казначейство України зменшує на цю суму бюджетні призначення або бюджетні асигнування таких розпорядників, за виключенням зменшення коштів на захищені статті видатків. 5.У випадках, якщо зменшення бюджетних призначень або бюджетних асигнувань розпорядників бюджетних коштів буде неможливим, внаслідок відсутності відповідних лімітів на їх рахунках, Державним Казначейством зменшуються суми Головних розпорядників бюджетних коштів до підпорядкування яких вони входять. У випадках відсутності лімітів на рахунках Головних розпорядників бюджетних коштів, Міністерство фінансів України разом з Головним розпорядником бюджетних коштів вносять пропозиції до Верховної Ради України про зміни в Державному бюджеті України. 6.По коштам, відшкодованим Державою ведеться звітність по місяцям та наростаючим підсумком по року в розрізі Головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів. 7.У випадку невідшкодування або невчасного відшкодування Національним банком України коштів з Державного бюджету України за приписом виконавчої служби, Національним банком сплачується штраф у розмірі 1% суми, що підлягає відшкодуванню, за кожний день прострочки. Штраф сплачується за рахунок доходів Національного банку України і зараховується до Державного бюджету України. 8. Відшкодування органами місцевого самоврядування, шкоди завданої юридичним та фізичним особам здійснюється з відповідних місцевих бюджетів у встановленому цією статтею порядку, при цьому облік відшкодованих коштів ведеться відповідним уповноваженим банком, у якому відкритий рахунок місцевого бюджету та місцевим відділенням Державного Казначейства, яке здійснює касове виконання місцевого бюджету або відповідними місцевими фінансовими органами. Санкції встановлені для Національного банку п.7 цієї статті є чинні і до уповноважених банків, в яких відкриті рахунки місцевих бюджетів. 9.Кошти відшкодовані Державою з Державного бюджету України внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України. Кошти відшкодовані органом місцевого самоврядування з відповідного місцевого бюджету внаслідок неправомірних дій органів місцевої влади або їх посадових осіб кваліфікуються як збитки, завдані відповідному місцевому бюджету.  
Враховано    
    -671- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Стаття 19 а. Встановити, що призначення Державного бюджету України, передбачені Державному комітету інформаційної політики і радіомовлення України на 2002 рік на фінансову підтримку преси спрямовуються виключно на підтримку дитячих, освітянських, культурологічних, наукових газет та журналів, а також газети "Кримська світлиця".  
Враховано частково    
    -672- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Стаття __. Борги по перерахуванню дивідендів ВАТ "Укртелеком" на державні корпоративні права до Державного бюджету в сумі 148, 9 млн. грн. зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету на 2002 рік для подальшого спрямування на відшкодування заборгованості, що утворилася за рахунок Державного бюджету, бюджетних установ за послуги зв'язку в межах зазначених коштів.  
Враховано    
    -673- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Децентралізація коштів державного бюджету на фінансування окремих заходів та програм на охорону здоров'я, соціальний захист населення, освіту, капітальне будівництво та інше або затвердження заходів і програм по галузях та встановлення лімітів у розрізі регіонів  
Враховано    
    -674- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Врегулювати в законодавчому порядку питання утримання правоохоронних органів та підрозділів пожежної охорони, утримання яких здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів.  
Враховано в іншій редакції   
    -675- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Доповнити статтею наступного змісту: "Зарахування коштів, отриманих бюджетними установами, організаціями за здані дорогоцінні метали у вигляді брухту і відходів та дорогоцінного каміння здійснюється у таких розмірах: - 50 відс. - до загального фонду відповідного бюджету, який здійснює фінансування установи; - 50 відс. - до спеціального фонду відповідного бюджету у вигляді власних надходжень бюджетної установи"  
Враховано    
    -676- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Включити до прикінцевих положень статтю наступного змісту : "Стаття __. Контроль за використанням коштів, що спрямовуються з державного бюджету на відшкодування податку на додану вартість покласти на Рахункову палату".  
Враховано    
    -677- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Ввести нову статтю: "Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік при визначенні обсягу доходів місцевих бюджетів до визначеного на формульній основі прибуткового податку з громадян застосовується коефіцієнт депресивності.  
Враховано    
    -678- Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" статтею: "Якщо прогнозні показники доходів сільських, селищних та міських (міст районного значення) бюджетів перевищують розрахункові обсяги видатків, надати право районним та міським (міст обласного підпорядкування) радам встановлювати обсяг коштів, що підлягають передачі до районним та міським (міст обласного підпорядкування) бюджетів".  
Враховано в іншій редакції   
    -679- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Доповнити статтею такого змісту: Кошти з Державного бюджету, передбачені на часткове фінансування в розмірі 30 % вартості придбаних вітчизняних комбайнів та тракторів сільськогсоподарськими виробниками, а також на: докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу (код 2801170); селекцію в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (код 2801190); фінансову підтримку продукції тваринництва та рослинництва (код 2801210); селекцію в рослинництві та сортовипробуванні (код 2801220); фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків (код 2801240); погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр. (код 2801250); фінансову підтримку агропромислових підприємств, що знаходиться в особливо складних кліматичних умовах (код 2801280) виділяти сільгоспвиробникам, включаючи селянські фермерські господарства пропорційно кількості землі, що ними обробляється. Кабінету Міністрів України розробити механізм розподілу зазначених коштів.  
Враховано в іншій редакції   
    -680- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Доповнити проект Закону статтею такого змісту: "Звільнити, як виняток у 2002 році, Службу безпеки України та інші правоохоронні органи від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, за умови використання їх спеціальних автомобілів та іншого автомобільного транспорту виключно за призначенням" Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -681- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Передбачити у випадку наявності в господарському товаристві (ВАТ, ЗАТ, СП, ДАК) державної частки у розмірі 50% і більше акцій - обов'язкове відрахування дивідендів на корпоративні права держави у сумі 50% від чистого прибутку товариства Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -682- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Доповнити статтею наступного змісту: "Продовжити до 1.01.2003 року дію ст. 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в частині зарахування податку на прибуток в розмірі 1, 5 відсотків на спеціальний рахунок територіальних громад на фінансування житлового будівництва для військовослужбовців.  
Враховано    
    -683- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
З метою збереження банківської інфраструктури та цілісного майнового комплексу ліквідованого банку "Україна", Кабінету Міністрів України внести погоджені з Національним банком України пропозиції щодо фінансування видатків на створення на базі ліквідованого банку "Україна" Земельної (іпотечної) інвестиційної фінансово-кредитної установи (банку) у відповідності до Закону України "Про банки і банківську діяльність"  
Враховано частково    
    -684- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
При визначенні переліку проектів, що фінансуються за рахунок коштів Державної інноваційної компанії, передбачити фінансування проекту по добудові малого протичовнового корабля "Сокіл" (готовність на 01.05.2001 р.- 91%) кошти в сумі 25,0 млн.грн. за умови його наступного продажу та відповідного повернення інвестованих коштів.  
Враховано частково    
    -685- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Кабінету Міністрів України включити до додатку №4 видатки на капітальні вкладення, інвестиційний та інноваційний розвиток по головним розпорядникам бюджетних коштів у повному обсязі пооб'єктно.  
Враховано частково    
    -686- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо фінансування видатків на збільшення статутного фонду Ощадбанку України згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність".  
Враховано частково    
    -687- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Кабінету Міністрів України та Національному банку України внести пропозиції щодо порядку запровадження Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" через механізм спрямування додаткових коштів понад обсяги, передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" для проведення розрахунків по знеціненим заощадженням громадян з подальшим їх використанням громадянами в безготівковому порядку на оплату комунально-побутових послуг, навчання, лікування, придбання товарів вітчизняного виробництва довгострокового користування (побутова техніка, телевізори, автомобілі тощо) згідно чинного законодавства України.  
Враховано частково    
    -688- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Кабінету Міністрів України доручити розробити порядок надання кредитів сільськогосподарським підприємствам та підприємствам агропромислового комплексу за ставкою, що не перевищує ставки рефінансування Національного банку України, з наступного компенсацією комерційним банкам витрат по кредитування, але не більше, ніж 70% ставки рефінансування Національного банку України, в межах кредитів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" на здешевлення кредитів комерційних банків.  
Враховано частково    
    -689- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Доповнити статтею такого змісту "Дивіденди (доход) нараховані на акції (частки, паї) підприємств і господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, які є у державній власності спрямувати на розвиток (капітальні вкладення, модернізацію, технічне переоснащення) підприємств паливно-енергетичного комплексу, як це було передбачено ст. 69 Закону про держбюджет на 2001 рік.  
Відхилено    
    -690- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Доповнити статтею такого змісту: "Списати заборгованість бюджетів усіх рівнів перед газопостачальними організаціями та іншими суб'єктами господарювання, що підпорядковані НАК "Нафтогаз України", яка виникла у період 1995-1998 років по розрахунках за природний газ і послуги з його транспортування у доларовому еквіваленті і не погашена станом на 21.12.2001 р. та не визнавати її доходами вказаних підприємств і організацій".  
Відхилено    
    -691- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Окремою статтею Закону "Про Державний бюджет України на 2002 рік" передбачити списання суми обов'язкових нарахувань на заробітну плату минулих років, яка рахується не виплаченою. А на суму заборгованості із зарплати минулих років шахтарям передбачити у Державному бюджеті механізм додаткового бюджетного фінансування вугледобувних підприємств, принцип якого полягає у використанні боргів підприємств паливно-енергетичного комплексу по податках до державного бюджету, що будуть спрямовуватись у спеціальний фонд.  
Відхилено    
    -692- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Доповнити статтею такого змісту: "Встановити нульову ставку ПДВ на електроенергію, вугілля та імпортований газ, і при цьому залишити незмінними ціни на ці енергоносії для населення, які склалися у поточному році (з урахуванням ПДВ). Додатково отримані суми направити на модернізацію та погашення заборгованості по заробітній платі.  
Відхилено    
    -693- Національний банк України
Передбачити в проекті Державного бюджету на 2002 рік погашення основної суми боргу - 150 млн. дол. США за кредитами , наданими Національним банком України Кабінету Міністрів України та витрати на їх обслуговування у сумі - 16,88 млн. дол. США.  
Відхилено    
    -694- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Встановити "нульову" ставку ПДВ на операції з продажу імпортованого газу  
Відхилено    
    -695- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Розділ УІІ "Прикінцеві положення" доповнити статтею: "Списати дебіторську і кредиторську заборгованість бюджетів усіх рівнів, газопостачальних організацій та інших суб'єктів господарювання, що підпорядковані НАК "Нафтогаз України", яка виникла у період 1995-1998 років по розрахунках за природний газ і послуги з його транспортування у доларовому еквіваленті і не погашена станом на 31.12.01 та не визнавати її витратами та доходами вказаних підприємств і організацій.  
Відхилено    
    -696- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Прикінцеві положення законопроекту доповнити новою статтею 46-1: "На період дії Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області" у разі забезпечення органами місцевого самоврядування Ірпінського регіону перевиконання на відповідній території планових надходжень до Державного бюджету України від податку на додану вартість 50 відсотків сум перевиконання планових доходів додатково зараховуються до міського бюджету. На території Ірпінського регіону на період дії Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області" кошти, одержані у вигляді сплати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спрямовуються відповідно до міського та селищних бюджетів". Ці положення необхідно передбачати в проектах законів України про Державний бюджет України на наступні роки.  
Відхилено    
    -697- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Зберегти в 2002 році планування в районному бюджеті субвенції Державному бюджету.  
Відхилено    
    -698- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Доповнити законопроект статтею такого змісту : Стаття _____. За договором відповідної ради з відповідними органом Державного Казначейства перерахування коштів до Державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення і районних бюджетів може здійснюватись місцевими органами Державного казначейства України. Договір повинен передбачати, що Державне Казначейство покриває касові розриви в доходах, які беруться до розрахунку трансфертів до цих бюджетів, при умові, що рішення відповідної ради передбачає надходження від цих доходів не вище визначених в додатку №_____ (додаток доходів кошика №1). При цьому помісячний бюджетний розпис по доходах, які беруться до розрахунку трансфертів погоджується з Державним Казначейством.  
Відхилено    
    -699- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Встановити "нульову" ставку ПДВ на електроенергію, вугілля та імпортований газ, і при цьому не міняти ціни на ці носії для населення.  
Відхилено    
    -700- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Передбачити в Держбюджеті створення Спеціального бюджетного фонду відродження сільського господарства як основного джерела фінансового забезпечення Державної програми відродження сільського господарства і забезпечення населення харчовими продуктами по доступних цінах.  
Відхилено    
    -701- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Виділити в Держбюджеті на 2002 рік за рахунок 10%-го дефіциту Держбюджету, емісійний безпроцентний кредит, у обсязі 10 млрд. грн. для створення Спеціального бюджетного фонду відродження сільського господарства на виконання Держпрограми відродження с/г виробництва і забезпечення населення харчовими продуктами за доступними цінами.  
Відхилено    
    -702- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Покриття 10%-го дефіциту і повернення емісійного кредиту Держбюджету, спрямованого на відродження сільського господарства, забезпечити до 1.01.2003 року товарною продукцією за рахунок державних контрактних закупок сільгоспродукції від урожаю 2002 року.  
Відхилено    
    -703- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Створити у 2002 році державні фонди продовольчого зерна і фуражних зернових і бобових культур, для забезпечення населення харчовими продуктами за доступними цінами і постачання с/г підприємствам і селянським присадибним господарствам комбікормів по паритетних цінах.  
Відхилено    
    -704- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Встановити державне замовлення на паливно-мастильні матеріали і визначені Кабінетом Міністрів України інші основні засоби виробництва с/г продукції по встановлених Урядом паритетних цінах.  
Відхилено    
    -705- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Встановити порядок цільового використання с/г виробниками грошового державного безпроцентного кредиту на контрактну закупку засобів виробництва по державних паритетних цінах.  
Відхилено    
    -706- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ввести окремих пункт у такій редакції: "Вітчизняні або спільні підприємства, яким надані пільги, передають у державну власність акції (частки, паї) господарюючих суб'єктів на суму наданих пільг".  
Відхилено    
    -707- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Кошти, які надходять від страхування частини державного або комунального майна повинні компенсуватися як частка державного майна.  
Відхилено    
    -708- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
До розрахунків надходжень плати за землю внести 5 відсотків орендної плати орендодавцем, що надасть можливість збільшити надходження до бюджету в 2,4 рази. не норма цього закону  
Відхилено ,   
    -709- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Передбачити прозорість при визначені страхувальників, як це передбачено Законом України "Про управління об'єктами державної власності". не норма цього закону  
Відхилено ,   
    -710- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Вирішити питання стосовно відшкодування грошових коштів, витрачених на будівництво в сільській місцевості об'єктів соціально-культурної сфери, в т.ч. агропромисловою фірмою "Іскра" у сумі 450 тис. грн.  
Відхилено    
    -711- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Розділ УІ "Прикінцеві положення" доповнити статтею 55 у такій редакції: "Стаття 55. Платники збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачують його у розмірі одного відсотка від виручки, одержаної на одному етапі реалізації алкогольних напоїв та пива на спеціальний рахунок Державного казначейства України щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду. Розпорядником коштів збору є Міністерство аграрної політики України. Міністерство аграрної політики розподіляє кошти збору між Автономною Республікою Крим, областями та м. Севастополем пропорційно валовому виробництву у звітному році винограду, плодів, ягід та хмелю в кожному з них. Цей розподіл визначається у відсотках для Автономної Республіки Крим, кожної з областей та міста Севастополя і затверджується постановою Кабінету Міністрів України на кожний бюджетний рік. Суми збору, які надходять на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розподіляються таким чином: - 70% на компенсацію процентної ставки за довгострокові кредити, що надані сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для створення нових насаджень винограду площею понад 1 га. - 20% - на компенсацію процентної ставки за довгострокові кредити, що надані сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для створення нових плодових насаджень площею понад 1 га та ягідних насаджень площею понад 0,5 га - 10% - на компенсацію процентної ставки за довгострокові кредити, що надані сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для створення нових насаджень хмелю площею понад 1 га. Компенсації за рахунок коштів збору підлягають 90% облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладання кредитної угоди сільськогосподарським товаровиробником на довгострокове кредитування створення нових виноградників, садів, ягідників та хмільників. Механізм справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та порядок використання цих коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
    -712- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Доповнити проект Закону статтею такого змісту: "У пункті 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №51. Ст. 305, 1999 р., №7, ст. 53, 2001 р., №2-3, ст. 10) слова і цифри "до 1 січня 2002 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2003 року". не норма цього закону  
Відхилено ,   
    -713- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Передбачити кошти на здешевлення вартості житлово-комунальних послуг мешканцям державного та комунального житлового фонду, а також приватизованих квартир, розташованих у будинках цих фондів, на рівні 12% від сукупного доходу відповідно до нормативів витрат на житлово-комунальні послуги, закладених у прожитковому мінімумі не норма цього закону  
Відхилено ,   
    -714- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Доповнити статтею наступного змісту: "На період дії Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області" у разі забезпечення органами місцевого самоврядування Ірпінського регіону перевиконання на відповідній території планових надходжень до Державного бюджету України від податку на додану вартість 50 відсотків сум перевиконання планових доходів додатково зараховуються до міського бюджету. На території Ірпінського регіону на період дії Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області" кошти, одержані у вигляді плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спрямовуються відповідно до міського та селищних бюджетів".  
Відхилено    
    -715- Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Мангул А.І. (в.о. № 81)
Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Передбачити у Законі України "Про Державний бюджет на 2002 рік" статтю, яка б дозволяла місцевим державним адміністраціям отримувати у 2002 році з місцевих бюджетів кошти на виконання делегованих місцевими радами повноважень.  
Відхилено    
    -716- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Стаття. Установити, що у 2002 році при призначенні пенсії відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ", "Про державну службу", "Про національний банк України", "Про статус народного депутата України", "Про статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (крім пенсій, призначених відповідно до частини першої статті 54), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про статус суддів", "Про прокуратуру", "Про судову експертизу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про помічника-консультанта народного депутата України, Митного кодексу України заробіток, який враховується при обчисленні пенсії не може перевищувати максимальної суми заробітку, з якої справляються збори на обов'язкове державне пенсійне страхування". Це положення поширюється і на пенсії, раніше призначені відповідно до зазначених законодавчих актів. не норма цього закону  
Відхилено ,   
    -717- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Стаття. Установити, що у 2002 оці працюючим пенсіонерам, яким призначені пенсії (крім пенсій на дітей в разі втрати годувальника) відповідно до законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ", "Про державну службу", "Про національний банк України", "Про статус народного депутата України", "Про громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (крім пенсій, призначених відповідно до частини першої статті 54), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про статус суддів", "Про прокуратуру", "Про судову експертизу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про помічника-консультанта народного депутата України, Митного кодексу України виплачуються в повному розмірі (без урахування надбавок на утриманців та догляд), якщо загальна сума пенсії і заробітку не перевищує подвійну величину прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У разі, коли загальна сума пенсії і заробітку перевищує цю подвійну величину прожиткового мінімуму, розмір пенсії відповідно зменшується з таким розрахунком, щоб загальна сума заробітку і пенсії не перевищувала цю подвійну величину. Пенсії, призначені достроково відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" особам препенсійного віку, трудовий договір з яким було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого органу у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді, в період роботи не виплачується. Після досягнення такими громадянами пенсійного віку, при якому вони набувають право на пенсію на загальних, пільгових умовах або у зв'язку з особливими умовами праці, виплата їм пенсії проводиться відповідно до цієї статті. Порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам визначається Кабінетом Міністрів України. не норма цього закону  
Відхилено ,   
    -718- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Передбачити в Державному бюджеті України видатки на утримання органів державного управління в обсягах, не менших, ніж були в 2001 році з врахуванням субвенцій, що надавались місцевими бюджетами.  
Відхилено    
    -719- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Доповнити окремою статтею. Установити, що з введенням в дію цього закону пенсії (крім державних пенсій, які передбачені статтею 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), або щомісячне грошове утримання, що виплачується замість пенсій, з урахуванням надбавок і підвищень, додаткової пенсії (крім того, що передбачено Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною) виплачуються за всіма законами, в яких йдеться про пенсійне забезпечення, у сумі, щоне перевищує: для непрацюючих пенсіонерів - трьох розмірів мінімальної пенсії за вимогою статті 46 Конституції України, тобто трьох розмірів встановленого на 2002 рік прожиткового мінімуму 267, 53 грн. для непрацездатних; для працюючих пенсіонерів пенсія виплачується, якщо загальна сума пенсії і заробітку не перевищує трьох розмірів встановленого на 2001 рік прожиткового мінімуму для працездатних (364, 98) грн., а якщо заробіток перевищує розмір трьох прожиткових мінімумів для працездатних, то пенсія виплачується за вимогами статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення". працездатних, то пенсія виплачується за вимогами статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Державні пенсії, що передбачені статтею 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", виплачуються у сумі, яка перевищує розмір трьох встановлених на 2001 рік прожиткових мінімумів для непрацездатних (267, 53 грн.), якщо пенсіонер - інвалід (людина, яка втратила працездатність) не працює на відповідальних посадах як на державному, так і на місцевому рівні. Перелік цих посад затверджується Кабінетом Міністрів України після погодження Верховною Радою України. Дії Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо підвищення пенсій враховуються до розмірів пенсій, обмежених цією статтею. Не виплачується грошова допомога при виході на пенсію за всіма законами, які стосуються пенсійного забезпечення в Україні не норма цього закону  
Відхилено ,   
    -720- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Заборонити проведення додаткових емісій в господарських товариствах, де є державні корпоративні права в розмірі 25% і більше, або законодавчо передбачити (внести зміни в Закони України "Про господарські товариства" та "Про Державну Програму приватизації на 2000 - 2001 року"), що у випадку проведення додаткових емісій акцій розмір державної частки не змінюється. не норма цього закону  
Відхилено ,   
    -721- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити у проекті бюджету видатки на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків на виконання енергозберігаючих проектів  
Відхилено    
291. Додаток №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"       
292. Доходи Державного бюджету України на 2002 рік       
293. 100000 Податкові надходження       
294. 110000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості       
295. 110200 Податок на прибуток підприємств   -722- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
По коду 110200 "Податок на прибуток підприємств" збільшити всього на 810000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 810000 тис.грн.  
Враховано    
    -723- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
по коду 110200 "Податок на прибуток підприємств" - всього 10713771 тис. грн., загальний фонд - 10543326 тис. грн., спеціальний фонд - 170445 тис. грн.  
Враховано    
    -724- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Код 110200 "Податок на прибуток підприємств" збільшити на 770000 тис. грн., загальний фонд збільшити на 770000 тис. грн.  
Враховано    
    -725- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По коду 110200 "Податок на прибуток підприємств". Замість цифр "10 213 771, 0" та "10 043 326, 0" записати цифри "10 598 251,0" та "10 427, 806, 0"  
Враховано    
    -726- Комітет з питань бюджету
Код 110200 "Податок на прибуток підприємств" всього збільшити на 810 000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 810 000 тис.гривень.  
Враховано    
296. 130000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів       
297. 130200 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту   -727- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Код 130200 "Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" збільшити всього на 194100 тис. грн., загальний фонд збільшити на 194100 тис. грн.  
Враховано частково    
    -728- Комітет з питань бюджету
Код 130200 "Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" всього збільшити на 150 000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 150 000 тис.гривень.  
Враховано    
298. 130400 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету       
299. 130700 Плата за використання інших природних ресурсів       
300. 130100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду       
301. 130101 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення   -729- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Доповнити статтею наступного змісту: "Залишити на 2002 рік дію статті 90 Земельного кодексу України в частині спрямування обласним радам коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва" не норма цього закону  
Відхилено ,   
302. 130300 Платежі за користування надрами       
303. 130301 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення       
304. 140000 Внутрішні податки на товари та послуги       
305. 140200 Акцизний збір з вироблених в Україні товарів   -730- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В додатку №1 "Доходи Державного бюджету України на 2002 рік" по коду 140200 "Акцизний збір з вироблених в Україні товарів" виділити окремим рядком доходи від акцизного збору з нафтопродуктів Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -731- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
По коду 140200 Акцизний збір з вироблених в Україні товарів збільшити всього на 257100 тис. гривень, спеціальний фонд збільшити на 257100 тис.грн.  
Враховано    
    -732- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Ввести код 140201 "Крім нафтопродуктів", записати всього 2349076,7, загальний фонд 2349076,7. Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -733- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 140200 "Акцизний збір з вироблених в Україні товарів" 2412200 тис. грн.  
Враховано    
    -734- Комітет з питань бюджету
Код 140200 "Акцизний збір з вироблених в Україні товарів" всього збільшити на 257 100 тис.гривень, спеціальний фонд збільшити на 257 100 тис.гривень. Зменшити загальний фонд на 329190,0 тис.грн., збільшити спеціальний фонд на 329190,0 тис.грн.  
Враховано    
306. 140300 Акцизний збір з ввезених на територію України товарів   -735- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
По коду 140300 "Акцизний збір з ввезених на територію Україну товарів" виділити окремим рядком доходи від акцизного збору з нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них. Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -736- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
По коду 140300. Акцизний збір з ввезених на територію України товарів" збільшити на 222500 тис.гривень, спеціальний фонд збільшити на 222500 тис.грн.  
Враховано    
    -737- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Ввести код 140301 "крім нафтопродуктів" всього 135600, загальний фонд 135600. Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -738- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 140300 "Акцизний збір з ввезених на територію України товарів" - 780700,0 тис. грн.  
Враховано    
    -739- Комітет з питань бюджету
Код 140300 "Акцизний збір з ввезених на територію України товарів" всього збільшити на 222 500 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 222 500 тис.гривень.  
Враховано    
307. 140100 Податок на додану вартість       
308. 140101 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)       
309. 140102 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг)       
310. 140600 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності   -740- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 140600 "Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності - 488840 тис. грн.  
Відхилено    
311. 140602 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів       
312. 140605 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів       
313. 140606 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового   -741- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 140606 "Плата за ліцензію на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового" - 2500,0 тис. грн.  
Відхилено    
314. 140607 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами   -742- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 140607 "Плата за ліцензію на право експорту, імпорту алкогольними та тютюновими виробами" - 10000,0 тис. грн.  
Відхилено    
315. 140608 Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів       
316. 140610 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами       
317. 140612 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення       
318. 140614 Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот       
319. 140615 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики       
320. 150000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції       
321. 150300 Кошти, отримані за вчинення консульських дій       
322. 150100 Ввізне мито   -743- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Ввести код 150106 "крім нафтопродуктів" під кодом 150100, "ввізне мито" записати всього 1651200, спеціальний фонд 1651200. Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -744- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
По коду 150100 "Ввізне мито" збільшити на 150000 тис.грн., збільшити на 150000 тис.грн.  
Враховано    
    -745- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 150100 "Ввізне мито" - 1 837 000,0 тис. грн.  
Враховано    
    -746- Комітет з питань бюджету
Код 150100 "Ввізне мито" збільшити на 150 000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 94230,0 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 55770 тис.гривень.  
Враховано    
323. 150101 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності       
324. 150102 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами       
325. 150105 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами   -747- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
По коду 150105 "мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами" з загального фонду вилучити 85800, у спеціальний фонд записати 85800.  
Враховано частково    
326. 150200 Вивізне мито       
327. 150201 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності       
328. 160000 Інші податки       
329. 160200 Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон       
330. 160600 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства   -748- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Виключити рядок " 160600 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".  
Відхилено    
331. 160300 Податки, не віднесені до інших категорій       
332. 160301 Штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового законодавства   -749- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Виключити рядок "160301 штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового законодавства".  
Відхилено    
333. 160302 Інші податки       
334. 200000 Неподаткові надходження       
335. 210000 Доходи від власності та підприємницької діяльності       
336. 210200 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України   -750- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 210200 "Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України" - 800 млн.. грн.  
Враховано    
    -751- Комітет з питань бюджету
Код 210200 "Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України" збільшити на 300 000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 300 000 тис.гривень.  
Враховано    
337. 210300 Надходження від грошово-речових лотерей   -752- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 2103000 "Надходження від грошово-речевих лотерей" - 50000,0 тис. грн.  
Враховано    
    -753- Комітет з питань бюджету
Код 210300 "Надходження від грошово-речових лотерей" збільшити на 20 000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 20 000 тис.гривень.  
Враховано    
338. 210800 Інші надходження       
339. 211100 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва       
340. 210500 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності   -754- Комітет з питань бюджету
Код 210500 "Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності" збільшити на 100 000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 100 000 тис.гривень.  
Враховано    
341. 210501 Надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів підприємницької діяльності       
342. 210600 Рентна плата       
343. 210601 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні   -755- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
По коду 210601 "Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні" збільшити на 94000 тис.грн., у тому числі спеціальний фонд збільшити на 94000 тис.грн.  
Враховано    
    -756- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 210601 "Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні" - 57400,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -757- Комітет з питань бюджету
Код 210601 "Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні" збільшити на 94 000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 94 000 тис.гривень.  
Враховано    
344. 210602 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні   -758- Комітет з питань бюджету
Код 210700 "Надходження від приватизації державного майна" збільшити на 5825 112,2 тис.грн., загальний фонд збільшити на 5584 290 тис.гривень., спеціальний фонд 240 822,2 тис.гривень. Код 210701 "Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування збільшити на 5750000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 5 577 500 тис.гривень, спеціальний фонд збільшити на 172500 тис.грн. Код 210702 "Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень" збільшити на 4000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 3880 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 120 тис.грн. Код 210703 "Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми" збільшити на 500 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 500 тис.гривень. Код 210704 "Надходження від приватизації, одержані від продажу об'єктів приватизації в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємства" збільшити на 3000 тис.грн., загальний фонд 2910 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 90 тис.грн. Код 210705 "Надходження від приватизації, отримані внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова" збільшити на 37000 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 37000 тис.гривень. Код 210706 "Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України" збільшити на 30612,2 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 30612,2 тис.гривень.  
Враховано    
345. 220000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу       
346. 220600 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ       
347. 220800 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна   -759- Комітет з питань бюджету
Код 220800 "Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна" збільшити на 100 000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 100 000 тис.гривень.  
Враховано    
348. 220900 Державне мито       
349. 221000 Митні збори       
350. 221100 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України       
351. 230000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій       
352. 230100 Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації       
353. 230200 Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації       
354. 230300 Адміністративні штрафи та інші санкції       
355. 230400 Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки       
356. 240000 Інші неподаткові надходження       
357. 240100 Надходження коштів від реалізації конфіскованого митними органами майна       
358. 240200 Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів конфіскованих правоохоронними та іншими уповноваженими органами       
359. 240300 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності       
360. 240500 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань та правоохоронних органів   -760- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 240500 "Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння військової та спеціальної техніки, іншого майна …" - всього 607260 тис. грн., загальний фонд 410000 тис. грн., спеціальний фонд - 197260 тис. грн.  
Враховано частково    
    -761- Комітет з питань бюджету
Код 240500 "Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань та правоохоронних органів" збільшити на 150 000 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 150 000 тис.гривень.  
Враховано    
361. 240800 Надходження сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах       
362. 241500 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань       
363. 240600 Інші надходження       
364. 240601 Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України   -762- Комітет з питань бюджету
Код 240601 "Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України" загальний фонд збільшити на 2240000 тис.грн., спеціальний фонд зменшити на 2240000 тис. гривень.  
Враховано    
    -763- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Суму відрахувань від надходжень за транспортування природного газу знизити до 1950 млн. грн. проти 2240 запланованої у проекті Держбюджету на 2002 рік  
Відхилено    
    -764- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 240601 "Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України" - 2912000,0 тис .грн.  
Відхилено    
365. 240603 Інші надходження       
366. 240604 Надходження коштів за користування послугами урядового зв'язку       
367. 240605 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв       
368. 240611 Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами   -765- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Сума відрахувань за транспортування нафти магістральними нафтопроводами повинна бути 137 млн. грн.  
Відхилено    
369. 240612 Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом   -766- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 240612 "Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 59500 тис .грн.  
Відхилено    
370. 240614 Збір за використання радіочастотного ресурсу   -767- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 240614 "Збір за використання радіочастотного ресурсу" - 25000,0 тис. грн.  
Відхилено    
371. 240615 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях       
372. 240617 Портовий (адміністративний) збір       
373. 240618 Надходження до страхового фонду безпеки авіації       
374. 241100 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій       
375. 241102 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою       
376. 241103 Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам       
377. 241104 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла       
378. 241200 Власні надходження бюджетних установ і організацій       
379. 241201 Надходження спеціальних коштів   -768- Комітет з питань бюджету
Код 241201 "Надходження спеціальних коштів" збільшити на 600 000 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 600 000 тис.гривень.  
Враховано    
380. 241203 Інші власні надходження       
381. 241400 Додаткові збори на виплату пенсій   -769- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 241400 "Додаткові збори на виплату пенсій" - 1550000 тис. грн.  
Враховано    
    -770- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Код 241400 "Додаткові збори на виплату пенсій" збільшити на 12000 тис. грн., спеціальний фонд збільшити на 12000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -771- Комітет з питань бюджету
Код 241 400 "Додаткові збори на виплату пенсій" збільшити на 250 000 тис.грн., загальний фонд збільшити на 250 000 тис.гривень.  
Враховано    
382. 241401 Сплата збору з купівлі-продажу валюти       
383. 241402 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння       
384. 241403 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів       
385. 241404 Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів       
386. 241405 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна       
387. 241406 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку       
388. 300000 Доходи від операцій з капіталом       
389. 330000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів       
390. 310000 Надходження від продажу основного капіталу       
391. 310100 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів       
392. 310200 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння       
393. 320000 Надходження від реалізації державних запасів товарів       
394. 320100 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву       
395. 320200 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву       
396. 400000 Офіційні трансферти       
397. 420000 Із-за кордону       
398. 420101 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях       
399. 500000 Цільові фонди       
400. 500700 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів   -772- Комітет з питань бюджету
Код 500700 "Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів" збільшити на 40 000 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 40 000 тис.грн.  
Враховано    
401. 500800 Збір за забруднення навколишнього природного середовища       
402. 410101 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів   -773- Комітет з питань бюджету
Додати код 500400 "Обов'язкові страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" всього 1086520 тис.грн., спеціальний фонд 1086520 тис.гривень  
Враховано    
    -774- Комітет з питань бюджету
Додати код 500500 "Обов'язкові страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття" всього 1525600 тис.грн., спеціальний фонд 1525600 тис.гривень.  
Враховано    
    -775- Комітет з питань бюджету
Додати код 500600 "Обов'язкові страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" всього 2174306 тис.грн., спеціальний фонд 2174306 тис.гривень.  
Враховано    
403. Додаток №2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"       
404. Фінансування Державного бюджету України на 2002 рік       
405. 400000 Внутрішнє фінансування       
406. 401000 Довгострокові зобов'язання       
407. 401200 погашення       
408. 402000 Середньострокові зобов'язання   -776- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Цифри "150 859,7" та "150 859,7" замінити на цифри "166 174,7" та "166174,7".  
Відхилено    
409. 402100 випуск   -777- Плужников І.О. (реєстр. картка № 440)
Цифри "300 000,0" та "300 000,0" замінити на цифри "315 315,0" та "315 315,0".  
Відхилено    
410. 402200 погашення       
411. 403000 Короткострокові зобов'язання та векселі       
412. 403100 випуск       
413. 403200 погашення       
414. 407000 Надходження від приватизації державного майна   -778- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Код 407000 Надходження від приватизації державного майна в сумі 5 825 112, 2 тис.грн. спрямувати до дохідної частин Державного бюджету, згідно вимог статті 29 Бюджетного кодексу України, з яких: - 4 277 9975, 8 тис.грн. збалансувати передбачені проектом Закону видатки - 240 822, 2 тис.грн. залишити в спеціальному фонді, в тому числі і для фінансування Фонду Державного майна - 1 306 332, 2 тис.грн. збільшити дохідну частину Державного бюджету.  
Враховано    
415. 407100 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування       
416. 407200 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень       
417. 407300 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми       
418. 407400 Надходження від приватизації, одержані від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств       
419. 407500 Надходження від приватизації, отримані внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова       
420. 407600 Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України       
421. 500000 Зовнішнє фінансування       
422. 501000 Довгострокові зобов'язання       
423. 501100 випуск       
424. 501200 погашення       
425. Додаток №3 До Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"       
426. РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2002 рік       
427. Код, найменування       
428. 0110000 Управління справами Верховної Ради України   -779- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки на утримання Управління справами Верховної Ради України на 11 400,0 тис.грн., в т.ч. 10000,0тис.грн.на оплату праці.  
Враховано    
429. 0111000 Секретаріат Управління справами Верховної Ради України       
430. 0111010 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України   -780- Ржавський О.М. (в.о. № 46)
Збільшити видатки на Верховну Раду України на 450 млн.грн. для фінансування нагальних соціальних питань виборців народних депутатів України, обраних в одномандатних округах.  
Враховано частково    
431. 0111020 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України       
432. 0111030 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України       
433. 0111040 Візити народних депутатів України за кордон       
434. 0111050 Обслуговування діяльності Верховної Ради України   -781- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Зменшити на обслуговування на 1000 тис.гривень.  
Відхилено    
435. 0111060 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади       
436. 0111070 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України       
437. 0111080 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення   -782- Комітет з питань свободи слова та інформації
Змінити найменування видатків Управлінню справами Верховної Ради України за кодом 0111080 так: замість "Висвітлення діяльності народних депутатів" викласти "Державне замовлення на висвітлення діяльності Верховної Ради України по телебаченню і радіо".  
Відхилено    
438. 0111090 Фінансова підтримка газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин, журналу "Віче"   -783- Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Передбачити "Редакції газети "Голос України" для видання газети Верховної Ради України "Голос України" -8600 тис. грн.  
Враховано    
    -784- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Комітет з питань свободи слова та інформації
По коду 0111090 "Фінансова підтримка газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних менших, журналу "Віче" додатки відокремити за назвами і відповідно розмежувати їх фінансування.  
Враховано    
439. 0111100 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України   -785- Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
По коду 0111110, найменування "Фінансування Інституту законодавства Верховної Ради України", встановити фінансування в обсязі 1020 тисяч гривень.  
Враховано    
440. 0300000 Державне управління справами   -786- Комітет з питань бюджету
Зменшити видатки на фінансування Державного управління справами на 30 000,0 тис.грн. Скоротити видатки Державного управління справами на фінансування державних цільових програм на 12 851,1 тис.гривень.  
Враховано    
441. 0301000 Апарат Державного управління справами       
442. 0301010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України       
443. 0301020 Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України       
444. 0301030 Обслуговування діяльності Президента України       
445. 0301040 Візити Президента України за кордон       
446. 0301050 Виготовлення державних нагород       
447. 0301060 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами   -787- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Зменшити на 1000 тис.грн.  
Враховано    
448. 0301070 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління       
449. 0301080 Фундаментальні дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики       
450. 0301090 Прикладні розробки у сфері державного управління       
451. 0301100 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія"       
452. 0301110 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек"       
453. 0301120 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська академія" та Національним університетом "Острозька академія"       
454. 0301130 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Українською Академією державного управління при Президентові України       
455. 0301140 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сивашському національному природному парку та Кримському природному заповіднику       
456. 0302000 Рада національної безпеки і оборони України   -788- Комітет з питань бюджету
Визначити раду Національної безпеки і оборони України головним розпорядником бюджетних коштів.  
Враховано    
457. 0302010 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони       
458. 0302020 Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки       
459. 0302030 Прикладні розробки у сфері національної безпеки       
460. 0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим       
461. 0303010 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим       
462. 0304000 Національна служба посередництва і примирення України       
463. 0304010 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)       
464. 0304020 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)       
465. 0304030 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів       
466. 0305000 Генеральна військова інспекція при Президентові України   -789- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Передбачити окремим рядком фінансування у сумі 500 тис. грн. для забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при Президентові України.  
Відхилено    
467. 0305020 Забезпечення контролю за станом та діяльністю військових формувань України       
468. 0306000 Національний комплекс "Експоцентр України"       
469. 0306020 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти"       
470. 0306030 Фінансова підтримка на утримання, ремонт і облаштування Палацу мистецтв "Український Дім"       
471. 0306040 Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України"       
472. 0306050 Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках       
473. 0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України   -790- Комітет з питань бюджету
Скасувати видатки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України на підставі положень Бюджетного кодексу України, яким заборонено фінансування громадських організацій за рахунок державних коштів  
Враховано    
    -791- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Скоротити видатки на Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України -на 403, 4 тис.грн.  
Враховано    
    -792- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Залишити без змін фінансування Фонду сприяння місцевому самоврядуванню.  
Відхилено    
474. 0307010 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування   -793- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Передбачити видатки на Програму державної підтримки місцевого самоврядування в Україні  
Відхилено    
475. 0308000 Державне лікувально-оздоровче управління   -794- Комітет з питань бюджету
Визначити Державне лікувально-оздоровче управління головним розпорядником бюджетних коштів  
Враховано    
476. 0308010 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади   -795- Комітет з питань бюджету
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Збільшити видатки на 6 млн.грн. (капітальні видатки) для реконструкції хірургічного корпусу клінічної лікарні Феофанія.  
Враховано    
477. 0308020 Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги народним депутатам України та керівному складу органів державної влади       
478. 0308030 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів та керівного складу органів державної влади       
479. 0308040 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в закладах Державного лікувально-оздоровчого управління та на об'єктах органів державної влади       
480. 0308050 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного лікувально-оздоровчого управління       
481. 0308060 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для закладів Державного лікувально-оздоровчого управління       
482. 0308070 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі Державного лікувально-оздоровчого управління       
483. 0308080 Керівництво Державним лікувально-оздоровчим управлінням       
484. 0309000 Державне авіапідприємство "Україна"       
485. 0309010 Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом       
486. 0410000 Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України       
487. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України       
488. 0411010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України       
489. 0411020 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України       
490. 0411030 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України   -796- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Зменшити на 1000 тис.грн  
Відхилено    
491. 0411040 Створення інтегрованої телекомунікативної, інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду       
492. 0411050 Візити за кордон урядових делегацій та працівників органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України       
493. 0411060 Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України       
494. 0411070 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета"       
495. 0600000 Верховний суд України   -797- Комітет з питань бюджету
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити видатки на 4 190,0 тис.грн. (з них капітальні видатки - 3240,0 тис.грн.) на організацію і запровадження системи відеоконференцзв'язку.  
Враховано    
496. 0601000 Апарат Верховного суду України       
497. 0601010 Здійснення правосуддя Верховним судом України       
498. 0601020 Підвищення кваліфікації суддів Верховного суду України       
499. 0700000 Вищий господарський суд України   -798- Комітет з питань бюджету
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити видатки Вищому Господарському Суду на 58600,0 тис.гривень на проведення судової реформи  
Враховано    
500. 0701000 Вищий господарський суд України       
501. 0701010 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України   -799- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити видатки по коду 0701010 на 224,5 тис.грн., з них заробітна плата - 163,6 тис.грн.  
Враховано    
502. 0701020 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами   -800- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити видатки по коду 0701020 на 25 218,1 тис.грн.  
Враховано    
503. 0701030 Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства       
504. 0701040 Підвищення кваліфікації суддів та спеціалістів господарських судів       
505. 0701050 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами   -801- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити видатки покоду 0701050 на 33 157,4 тис.грн.  
Враховано    
506. 0800000 Конституційний Суд України   -802- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити фонд оплати праці згідно розрахунків для завершення формування служб суддів і апарату Секретаріату (потреба - 288,0 тис.грн. в межах передбачених поточних видатків).  
Враховано    
507. 0801000 Секретаріат Конституційного Суду України       
508. 0801010 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні       
509. 0801020 Будівництво адміністративного будинку Конституційного Суду України       
510. 0801030 Будівництво (придбання) житла для суддів Конституційного Суду України       
511. 0900000 Генеральна прокуратура України   -803- Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Збільшити видатки на утримання Генеральної прокуратури на 38 млн. грн. на проведення експертиз по кримінальних справах.  
Відхилено    
    -804- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Збільшити видатки на оплату праці працівників органів прокуратури на 9150 тис. грн. та нарахування на оплату праці на 3404, 0 тис. грн.  
Відхилено    
    -805- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Фінансування органів прокуратури на 2002 рік повинен бути не менший, ніж 459090, 1 тис. грн.  
Відхилено    
512. 0901000 Генеральна прокуратура України       
513. 0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді       
514. 0901020 Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів       
515. 1000000 Міністерство внутрішніх справ України   -806- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерства внутрішніх справ по загальному фонду на 50 млн.гривень та по спеціальному фонду на 247,7 млн.гривень  
Враховано    
    -807- Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Передбачити на утримання системи МВС України 3,5 млрд. грн., що складає мінімальну потребу Міністерства, його органів та підрозділів Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -808- Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Білас І.Г. (в.о. № 120)
Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Передбачити у проекті бюджету окремими програмами фінансування двох національних закладів освіти системи МВС України - Національної академії внутрішніх справ України та Національного університету внутрішніх справ України.  
Враховано частково    
    -809- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Збільшити в бюджеті на 2002 рік видатки на утримання органів внутрішніх справ по Дніпропетровській області. Витрати з обласного бюджету Дніпропетровської області повинні скласти: на утримання 914,5 посад співробітників органів внутрішніх справ - 9940 тис.грн., у тому числі: 9700 тис.грн. - на утримання ДПС ДАІ; 240 тис.грн. - на утримання адресно-довідкових бюро; на матеріально-технічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ - 3100 тис.грн. (в т.ч. 300 тис.грн. -УДАІ); на ремонт будинків та споруд органів внутрішніх справ - 300 тис.грн.; для нарахування вихідної допомоги співробітникам міліції, які звільняються на пенсію з посад, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету - 300 тис.грн.  
Враховано частково    
    -810- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Збільшення фінансування органів МВС в Луганської області до її реальних потреб на 77 810,5 тис.грн.  
Враховано частково    
    -811- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
На утримання місцевої міліції м.Кривий Ріг на 2002 рік необхідні кошти у сумі 16004, 7 тис.грн., з них на: дорожньо-патрульної служби ДАІ (191 шт.од.) - 5519, 79 тис.грн. приймальників-розподільників (50, 5 шт.од.) - 533, 83 тис.грн. патрульно-постової служби міліції (1002 шт.од.) - 9950, 45 тис.грн  
Враховано частково    
    -812- Пустовойтов В.С. (в.о. № 33)
Передбачити кошти на утримання окремого батальйону по охороні громадського порядку на території станцій та ліній швидкісного трамвая м.Кривого Рогу у сумі 2070, 5 тис.грн., з них: - заробітна плата -1 368, 3 тис.грн. - нарахування на зарплату - 7, 4 тис.грн. - придбання канцтоварів - 3, 4 тис.грн. - медичне обслуговування - 98, 0 тис.грн. - грошова компенсація за продовольчі пайки - 125, 9 тис.грн. - придбання форменого обмундирування - 407, 0 тис.грн. - утримання автотранспорту - 16, 3 тис.грн. - послуги зв'язку - 3, 9 тис.грн. - видатки на відрядження - 1, 8 тис.грн. - видатки на бойову та спец.підготовку - 27, 4 тис.грн. - видатки на енергоносії - 11, 1 тис.грн.  
Враховано частково    
    -813- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Збільшити видатки до 3522, 0 млн.грн., і зокрема: фонд оплати праці до 1809, 0 млн.грн. Передбачити 475, 5 млн.грн. для компенсації втрат від призупинення на наступний бюджетний рік дії положень законодавчих актів в частині надання прав, компенсацій і соціальних гарантій працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ. Виділити 54, 8 млн. на утримання місцевої міліції Донецької області.  
Враховано частково    
    -814- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Збільшити асигнування на оплату праці працівникам органів внутрішніх справ на 796 млн.грн. і довести їх до 1814 млн.грн.  
Враховано частково    
    -815- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
На утримання правоохоронних органів м. Краснодон - 1116,6 тис. грн.  
Враховано частково    
    -816- Онуфрійчук М.Я. (в.о. № 198)
Збільшити асигнування для забезпечення мінімальних потреб МВС в Черкаській області на 620 млн.грн.  
Враховано частково    
    -817- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Збільшити загальний фонд Міністерства внутрішніх справ України (код 1000000) на 1100000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -818- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Передбачити Міністерству внутрішніх справ України - на переоснащення, переобладнання засобів бронезахисту - 94285 млн. грн. - розроблення нових зразків засобів бронезахисту - 0, 75 млн. грн.  
Враховано частково    
    -819- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Ржавський О.М. (в.о. № 46)
Збільшити асигнування загального фонду для МВС на 1615 млн. грн. і установити обсяг витрат у сумі 3520, 8 млн. грн. (код 1000000 "Міністерство внутрішніх справ України")  
Враховано частково    
    -820- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Передбачити кошти у сумі 16,4 млн. грн. на утримання правоохоронних органів Закарпатської області  
Враховано частково    
    -821- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Пропонуємо затвердити бюджет МВС в загальній сумі 1727, 7 млн. грн., що забезпечить нормативну потребу на 34, 6 відсотка.  
Враховано частково    
516. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України   -822- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Збільшити видатки на забезпечення правоохоронної діяльності підрозділів органів внутрішніх справ, внутрішніх військ та пожежної охорони України, у тому числі на оплату праці - 301, 6 млн. на забезпечення особового складу речовим майном - 100, 0 млн. грн. на будівництво житла - 20, 0 млн. грн.  
Враховано частково    
517. 1001010 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ       
518. 1001020 Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача       
519. 1001030 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи       
520. 1001040 Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією   -823- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Видатки по коду 1001040 "Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією" в сумі 1500 тис. грн. перенести із колонки "капітальні" в колонку "поточні".  
Враховано    
521. 1001050 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку       
522. 1001060 Централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ       
523. 1001070 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях       
524. 1001080 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ та ІV рівнів акредитації       
525. 1001090 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ       
526. 1001100 Амбулаторне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ       
527. 1001110 Стаціонарне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ       
528. 1001130 Дошкільна освіта дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ       
529. 1001140 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ       
530. 1001150 Охорона громадського порядку на транспорті       
531. 1001160 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ       
532. 1002000 Управління Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України       
533. 1002020 Забезпечення безпеки дорожнього руху, реєстрація та облік транспортних засобів       
534. 1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України   -824- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки на утримання Головного управління внутрішніх військ МВС на 10 млн.гривень  
Враховано    
535. 1003010 Керівництво та управління внутрішніми військами       
536. 1003020 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів       
537. 1003030 Охорона та оборона особливо важливих державних об'єктів і супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України       
538. 1003040 Охорона дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України       
539. 1003050 Забезпечення авіаперевезень внутрішніх військ у райони проведення спеціальних операцій       
540. 1003060 Централізоване матеріально-технічне забезпечення внутрішніх військ       
541. 1003070 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівня акредитації       
542. 1003080 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах       
543. 1004000 Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України   -825- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Збільшити видатки, передбачені на утримання Державної пожежної охорони МВС України на 56 млн. грн.  
Враховано частково    
544. 1004010 Керівництво та управління державною пожежною охороною       
545. 1004020 Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій       
546. 1004030 Централізоване матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони       
547. 1004040 Підготовка кадрів для державної пожежної охорони вищими учбовими закладами освіти ІІІ та ІУ рівнів акредитації       
548. 1004050 Дослідження в галузі пожежної безпеки       
549. 1005000 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо"       
550. 1005020 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів       
551. 1100000 Міністерство палива та енергетики України   -826- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити видатки на наукові розробки по загальним проблемам ПЕК у сумі 10800 тис. грн.  
Відхилено    
    -827- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Міністерства палива та енергетики на фінансування державних цільових програм на 846,5 тис.гривень  
Враховано    
552. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України       
553. 1101010 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу   -828- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити видатки на утримання апарату Міністерства палива та енергетики у сумі 20 млн. грн.  
Відхилено    
554. 1102000 Державний департамент вугільної промисловості   -829- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки на вугільну галузь на 1600 млн.гривень  
Враховано    
    -830- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити у бюджеті 2002 р. видатки на проведення заходів щодо підготовки неперспективних вугільних шахт до закриття у сумі 60000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -831- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити видатки на соціальний захист працівників вугільної промисловості, що вивільняються у зв'язку із закриттям шахт у сумі 1090000 тис .грн.  
Враховано частково    
    -832- Петренко Д.Д. (в.о. № 107)
На фінансування вугільної галузі передбачити видатки в сумі 5168,9 млн. грн. по статтях: Державна підтримка вугледобувних підприємств - 850 млн. грн. Участь у технічному переоснащенні вугільних шахт - 1600 млн. грн. Проведення заходів щодо підготовки неперспективних вугільних шахт до закриття - 60 млн. грн. Фізична ліквідація неперспективних вугільних шах і розрізів та проведення необхідих природоохоронних заходів - 850 млн. грн. Соціальний захист працівників вугільної промисловості, що вивільняються у зв'язку із закриттям шахт - 1090 млн. грн. Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах - 138,9 млн. грн. Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності - 580 млн. грн.  
Враховано частково    
    -833- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 1102000 "Фінансування Державної програми "Українське вугілля" збільшити видатки на 1200000,0 тис. грн.  
Враховано частково    
555. 1102020 Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі   -834- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити видатки по кодах 1102020 та 1102030 у сумі 20227 тис. грн.  
Відхилено    
556. 1102030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості       
557. 1102040 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості       
558. 1102060 Реструктуризація вугільної промисловості   -835- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості - 2 000 000,0  
Враховано частково    
    -836- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Код 1102060. Соціальний захист працівників вугільної промисловості, що вивільняються у зв'язку з закриттям шахт - 850000 тис.грн.  
Враховано    
    -837- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Викласти у такій редакції: "Реструктуризація вугільної і торфодобувної промисловості" 850 000 тис.грн.  
Враховано    
559. 1102080 Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах   -838- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити по коду 1102080 видатки на гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах у сумі 138996,4 тис. грн.  
Враховано частково    
560. 1102090 Державна підтримка вугледобувних підприємств   -839- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Державна підтримка вугледобувних підприємств - 850000,0 тис.грн.  
Враховано    
561. 1102100 Участь у технічному переоснащенні вугільних шахт   -840- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити видатки по коду 1102100 "Участь у технічному переоснащенні вугільних шахт у сумі 1600000,0 тис. грн.  
Враховано частково    
    -841- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Код 1102100. Участь у технічному переоснащенні вугільних шахт - 1438000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -842- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Технічне переоснащення вугільних шахт високопродуктивним енергозберігаючим компресорним обладнанням у сумі 25,0 млн.грн.  
Враховано    
562. 1102110 Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності   -843- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки до 360,0 млн.грн. для часткового покриттяа виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів  
Враховано    
    -844- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити по коду 1102110 видатки на часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності у сумі 480 000,0тис. грн.  
Враховано частково    
563. 1102600 Заходи щодо підвищення ефективності вугільної промисловості       
564. 1103000 Державний департамент електроенергетики   -845- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити видатки на наукові розробки в енергетичній галузі у сумі 25743 тис. грн.  
Відхилено    
565. 1103020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері електроенергетики       
566. 1103030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері електроенергетики       
567. 1104000 Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості   -846- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити окремим рядком у видатковій частині Державного бюджету на 2002 рік кошти на освоєння відкритих родовищ на шельфі Чорного та Азовського морів в обсязі 125 млн.грн.  
Відхилено    
568. 1104030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері нафтової, газової та нафтопереробної промисловості   -847- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити видатки на наукові розробки у нафтогазовій промисловості у сумі 11712 тис. грн.  
Відхилено    
569. 1105000 Державний департамент ядерної енергетики   -848- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити у бюджеті 2002 р. видатки на фізичний захист ядерних матеріалів та ядерних об'єктів у сумі 5800 тис. грн.  
Враховано частково    
    -849- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Включити до видаткової частини проекту Державного бюджету на 2002 рік окремим рядком бюджетну програму "Фінансування заходів фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів" в обсязі 205 тис.грн.  
Враховано    
570. 1105020 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері ядерної енергетики   -850- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити видатки на наукові розробки у ядерній енергетиці та промисловості у сумі 17249 тис. грн.  
Відхилено    
571. 1105030 Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст - супутників       
572. 1105040 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості   -851- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити по коду 1105030 та 1105040 видатки на спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомних станцій та державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики у сумі 33363,0 тис. грн.  
Враховано частково    
573. 1105050 Утримання об'єктів ЧАЄС, виведених з експлуатації   -852- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити по коду 1105050 видатки на утримання об'єктів ЧАЕС, виведених з експлуатації у сумі 589019,9 тис. грн.  
   
574. 1105060 Створення власного виробництва ядерного палива   -853- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерства палива та енергетики на 30 млн.грн. на створення власного виробництва ядерного палива  
Враховано    
    -854- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити по коду 1105060 видатки на створення власного виробництва ядерного палива у сумі 50000 тис. грн.  
Враховано частково    
575. 1105070 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері ядерної енергетики   -855- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити видатки на наукові розробки у ядерній енергетиці та промисловості у сумі 17249 тис. грн.  
Відхилено    
576. 1105080 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості   -856- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити по коду 1105080 видатки на підготовку фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості у сумі 12095,3 тис. грн.  
Враховано    
577. 1200000 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України   -857- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції на фінансування державних цільових програм на 4077,4 тис.гривень  
Враховано    
    -858- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції по спеціальному фонду на 250 млн.гривень  
Враховано    
578. 1201000 Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України       
579. 1201010 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки       
580. 1201020 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ       
581. 1201030 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами       
582. 1201040 Презентація за кордоном українськими підприємствами наукових розробок та вітчизняних товарів на міжнародних виставках і ярмарках       
583. 1201050 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі       
584. 1201060 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування       
585. 1201070 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі       
586. 1201080 Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем       
587. 1201090 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в Українській академії зовнішньої торгівлі       
588. 1201100 Підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки кадрів при Науково-дослідному інституті економіки та Вищих курсах іноземних мов       
589. 1201110 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва       
590. 1201120 Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"       
591. 1201130 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства       
592. 1201170 Забезпечення участі України в арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними інвесторами       
593. 1201600 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет       
594. 1203000 Державна служба експортного контролю       
595. 1203010 Керівництво та управління у сфері експортного контролю       
596. 1203020 Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю       
597. 1204000 Державна інспекція по контролю за цінами       
598. 1204010 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами       
599. 1205000 Державний комітет України з енергозбереження   -859- Джоджик Я.І. (в.о. № 163)
Ввести додаткову статтю видатків Фінансова підтримка енергозберігаючих проектів через механізм здешевлення кредитів комерційних банків (код 12050--) із загальним фондом 500 млн.грн.  
Відхилено    
    -860- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По коду 1205000 Державний комітет України з енергозбереження цифри "26 050, 9" замінити на "76 050, 9", цифри "31 203, 8" замінити на 81 203, 8"  
Враховано частково    
600. 1205010 Керівництво та управління у сфері енергозбереження       
601. 1205020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження       
602. 1205030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження       
603. 1205040 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи   -861- Комітет з питань промислової політики
Видатки за кодом "1205040" "Міжгалузеві енергозберігаючі заходи" встановити у обсязі 50000 тис.грн., що забезпечить прогнозоване зменшення бюджетних витрат на енергоспоживання на 130 млн.грн.  
Враховано частково    
    -862- Джоджик Я.І. (в.о. № 163)
Міжгалузеві енергозберігаючі заходи (код 1205040) Загальний фонд збільшити до 100 млн.грн.  
Враховано частково    
    -863- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Лавриненко М.Ф. (реєстр. картка № 356)
Рядок "Міжгалузеві енергозберігаючі заходи" (код 1205040) викласти в редакції "Енергозберігаючі заходи у вугільній промисловості" та з визначеної суми коштів - 17039,1 тис. грн. віднести 17000 тис.грн. на капітальні видатки.  
Відхилено    
    -864- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити фінансування міжгалузевих енергоефективних заходів в обсязі 50 млн. грн.  
Відхилено    
    -865- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По коду1205040 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи цифри "17 039, 1" замінити на цифри "67 039,1"  
Відхилено    
604. 1206000 Державний комітет України у справах будівництва, архітектури та житлової політики       
605. 1206010 Керівництво та управління у сфері будівництва, архітектури та житлової політики       
606. 1206020 Прикладні розробки у сфері будівництва та житлової політики       
607. 1206030 Прикладні розробки із створення нових будівельних матеріалів та виробів       
608. 1206040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства       
609. 1206050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку промисловості будівельних матеріалів       
610. 1206060 Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва       
611. 1206070 Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства       
612. 1206080 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури       
613. 1206090 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки       
614. 1206100 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках       
615. 1206110 Паспортизація, інвентаризація та рестраврація пам'яток архітектури   -866- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції на 13 млн.грн. на реставрацію пам"яток архітектури  
Враховано    
    -867- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1206110 "Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури" на 79 865,3 тис. грн. (реставрація пам'яток містобудування та архітектури, паспортизація, інвентаризація та заходи, пов'язані з охороною(Перелік пам'яток архітектури в додатку).  
Враховано    
616. 1206120 Розробка схем та проектних рішень масового застосування       
617. 1206130 Збереження природно-заповідного фонду у Сирецькому дендрологічному парку       
618. 1206140 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства та нових будівельних матеріалів та виробів       
619. 1206150 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій       
620. 1207000 Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України       
621. 1207010 Керівництво та управління у сфері стандартизації, метрології та сертифікації       
622. 1207020 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології   -868- Комітет з питань промислової політики
Для забезпечення виконання Програм створення еталонної бази України та державних стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів пропонуємо видатки за кодом "1207020" "Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології" збільшити до 6630,0 тис.грн.  
Відхилено    
623. 1207030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг       
624. 1207050 Збереження та функціонування національної еталонної бази       
625. 1207060 Створення служби єдиного часу       
626. 1207070 Державний нагляд за додержанням стандартів та державний метрологічний нагляд       
627. 1207080 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими   -869- Комітет з питань промислової політики
Збільшити видатки за кодом "1207080" "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" до 8500 тис.грн.  
Враховано частково    
628. 1207100 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв       
629. 1400000 Міністерство закордонних справ України       
630. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України       
631. 1401010 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин   -870- Комітет у закордонних справах і зв'язках з СНД
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Збільшити видатки за бюджетною програмою 1401010 "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх зносин" на 30,5 млн.грн.  
Відхилено    
632. 1401020 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій       
633. 1401030 Функціонування закордонних дипломатичних установ України   -871- Комітет у закордонних справах і зв'язках з СНД
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Виділити додаткові кошти у сумі 6,8 млн.грн. за бюджетною програмою 1401030 "Функціонування закордонних дипломатичних установ України".  
Враховано частково    
    -872- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Збільшити видатки по КПВК 1401030 "Функціонування закордонних дипломатичних установ України", зокрема торгівельно - економічних представництв в розмірі 25% зменшивши обсяг видатків на обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України (код КПВК 0411030) та утримання дач працівників Кабінету Міністрів України  
Враховано частково    
    -873- Комітет з питань бюджету
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Збільшити видатки Міністерству закордонних справ на 5,0 млн.грн. на функціонування закордонних дипломатичних установ України  
Враховано    
634. 1401040 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України   -874- Комітет у закордонних справах і зв'язках з СНД
Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Збільшити асигнування за бюджетною програмою 1401040 "розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України. "на суму 43.8 млн.грн.  
Враховано частково    
    -875- Комітет з питань бюджету
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Збільшити видатки Міністерству закордонних справ на 20,0 млн.грн. на розширення мережі власності України за кордоном  
Враховано    
635. 1401050 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України       
636. 1401070 Внески до установ і організацій СНД       
637. 1401080 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами       
638. 1401090 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру       
639. 1401100 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов       
640. 1401110 Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій       
641. 1700000 Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України   -876- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По коду 1700000 збільшити видатки на виготовлення україномовних операційних систем та програмного забезпечення на 1500 тис.грн  
Враховано    
642. 1701000 Апарат Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України       
643. 1701010 Керівництво та управління у сфері інформаційної політики, телебачення і радіомовлення   -877- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1701010 "Керівництво та управління у сфері інформаційної політики, телебачення і радіомовлення" на 75 тис. грн. (технічне обслуговування комп'ютерної техніки, ремонт обладнання та інвентарю тощо).  
Відхилено    
644. 1701020 Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації   -878- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1701020 "Прикладні розробки у сфері розвитку засобів масової інформації" на 1500 тис. грн. (розробка проекту про переведення на українську мову комп'ютерних операційних систем та програмного забезпечення).  
Враховано    
    -879- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення на 1,5 млн.грн. на прикладні розробки у сфері засобів масової інформації  
Враховано    
645. 1701040 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті       
646. 1701050 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації       
647. 1701060 Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи       
648. 1701070 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму       
649. 1701080 Виробництво телерадіопрограм   -880- Комітет з питань бюджету
Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Скоротити видатки на Виробництво телерадіопрограм - на 107 599, 7 тис.грн.  
Враховано    
    -881- Комітет з питань свободи слова та інформації
Змінити найменування видатків Держкомінформу за кодом 1701080 з "Виробництво телерадіопрограм" на "Державне замовлення на виробництво телерадіопрограм". Доручення КМУ  
Враховано частково    
650. 1701090 Трансляція телерадіопрограм   -882- Комітет з питань свободи слова та інформації
Змінити найменування видатків Держкомінформу за кодом 1701090 з "Трансляція телерадіопрограм" на "Державне замовлення на трансляцію телерадіопрограм". Доручення КМУ  
Враховано частково    
651. 1701100 Фінансова підтримка преси       
652. 1701110 Видання книжкової продукції за Національною програмою випуску соціальнозначущих видань       
653. 1701120 Зібрання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції   -883- Комітет з питань свободи слова та інформації
Збільшити Держкомінформу видатки за кодом 1701120 "Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції" з 7245, 0 тис. грн. до 10762, 0 тис. грн. тобто на 3517, 0 тис. грн. для створення Всеукраїнського прес-центру та мережі корпунктів за кордоном.  
Відхилено    
654. 1800000 Міністерство культури і мистецтв України   -884- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерству культури та мистецтв на 100,0млн.грн, в т.ч. по державному бюджету на 8,3 млн.грн.  
Враховано    
    -885- Комітет з питань культури і духовності
Ввести нову функцію "Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали" і передбачити обсяг фінансування 200 тис. грн. Доручення КМУ  
Враховано частково .   
655. 1801000 Апарат Міністерства культури і мистецтв України       
656. 1801010 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв   -886- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки Мінкультури по коду 1801010 "Керівництво та управління у сфері культури" на 183 тис. грн.  
Враховано    
657. 1801020 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва   -887- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1801020 "Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва" на 75,6 тис. грн. на погашення заборгованості за комунальні послуги яка склалася у 2000 році в Українському центрі культурних досліджень за рахунок коштів, які будуть передбачені Мінфіном на погашення заборгованості бюджетних організацій за минулі роки.  
Враховано    
658. 1801030 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка       
659. 1801040 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах   -888- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1801040 "Капітальний ремонт музичних шкіл-інтернатів" на 527 тис. грн.  
Враховано    
660. 1801050 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації       
661. 1801060 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації   -889- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1801060 на 1738 тис. грн.(Випуск дипломних фільмів у театральному інституті -797,2 тис. грн.; оснащення обладнанням кінофакультету - 463,8 тис.грн.; капітальний ремонт приміщень ВУЗів - 477 тис.грн.).  
Враховано    
662. 1801070 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв       
663. 1801080 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва       
664. 1801090 Підготовка кадрів акторської майстерності для Національних мистецьких та творчих колективів       
665. 1801100 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва   -890- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1801100 "Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва" на 1000 тис. грн.  
Відхилено    
666. 1801110 Фінансова підтримка національних театрів       
667. 1801120 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій       
668. 1801130 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів       
669. 1801140 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва   -891- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1801140 на 459 тис.грн на підвищення кількості та розміру державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва (з 255 до 340 грн.).  
Враховано    
670. 1801150 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій       
671. 1801160 Фінансова підтримка гастрольної діяльності       
672. 1801170 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва   -892- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1801170 на 3500 тис. грн. на проведення Днів культури України в Росії (за домовленістю Президентів України і Росії).  
Відхилено    
673. 1801180 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв   -893- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1801180 на 3800 тис. грн. (2500 тис.грн на зміцнення матеріально-технічної бази, проведення капітальних ремонтів, реконструкції закладів культури. 1 300 тис. грн - на проведення капітального ремонту Державного Центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса).  
Враховано частково    
674. 1801190 Бібліотечна справа       
675. 1801200 Музейна справа та виставкова діяльність       
676. 1801210 Збереження історико-культурної спадщини       
677. 1801220 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського       
678. 1801230 Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції   -894- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Олійник Б.І. (реєстр. картка № 229)
В розділі "Міністерство культури і мистецтв України" по КПКВ 1801230 КФКВ 0802 "Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції" розмір видатків загального фонду встановити в розмірі 37,568 тис. грн. збільшивши розмір видатків на 15000 тис.грн. на виробництво фільму "Тарас Бульба" в постановці народного артиста України Віктора Греся.  
Відхилено    
    -895- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1801230 на 952 тис.грн. на поновлення культурологічними програмами телеканалу "Культура" (Указ Президента від 14.09.2000р. №1070. Доручення Президента України від 07.03.2001 р. №1-14/87).  
Відхилено    
679. 1801240 Функціонування культурно-інформаційних та культурно-просвітницьких центрів       
680. 1801250 Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури       
681. 1801260 Заходи з відтворення культури національних меншин       
682. 1801270 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою   -896- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
1801270 Заходи, щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою: всього - 1 млн., у тому числі на заходи Української всесвітньої координаційної Ради (УВКР) - 600 тис.грн.  
Враховано    
683. 1801290 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"       
684. 1801300 Фінансова підтримка культурологічних видань       
685. 1802000 Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України       
686. 1802010 Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України   -897- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1802010 на 422,3 тис.грн. на створення територіальних відділень служби контролю за переміщенням культурних цінностей, виконання угод по поверненню культурних цінностей.  
Враховано частково    
687. 1803000 Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка       
688. 1803010 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка   -898- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки на 5,9 тис. грн. по коду 1803010 "Конкурсний відбір та присудження Національної премії України ім. Т. Шевченка".  
Враховано    
689. 1803020 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва       
690. 1804000 Академія мистецтв України   -899- Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
За рахунок знятих коштів по коду 1804000 Академія мистецтв України (1520, 4) виділених на будівництво нового приміщення Академії, провести капітальний ремонт музею-садиби Айвазовського у м.Феодосії.  
Враховано    
691. 1804020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України   -900- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 1804020 "Наукова та організаційна діяльність президії Академії мистецтв України" на 1520,4 тис.грн (завершення капітального ремонту та укомплектування меблями та устаткуванням.)  
Відхилено    
692. 1804030 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства       
693. 2100000 Міністерство оборони України   -901- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерства оборони України по загальному фонду на 50 млн.грн., по спеціальному фонду на 150 млн.гривень  
Враховано    
    -902- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Додатково виділити окремим рядком Міністерству оборони України для фінансування добудови ракетного крейсера "Україна" на ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" - 80 млн. грн.  
Враховано частково    
    -903- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Міністерству оборони України збільшити обсяги асигнувань за загальним фондом на 709,3 млн.грн. по визначених пріоритетних програмах: - Державній програмі реформування та розвитку Збройних Сил України - 480,4 млн.грн.; - тиловому забезпеченню - 217,3 млн.грн.; - медичному забезпеченню - 11,6 млн.грн.  
Враховано частково    
    -904- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Виділення окремим рядком: - 112 млн.грн. на побудову першого серійного літака Ан-70 на КиДАЗ "Авіант"  
Враховано частково    
    -905- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Виділення окремим рядком: - за окремим функціональним кодом Держбюджету на 2002 рік програми завершення ВТЛ Ан-70 (через Міністерство оборони)  
Враховано частково    
    -906- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Міністерству оборони - на переоснащення, переобладнання засобів бронезахисту - 13725 млн. грн. - розроблення нових зразків засобів бронезахисту - 0, 75 млн. грн.  
Враховано частково    
    -907- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Окремим рядком виділити цільові кошти в сумі 117, 56 млн. грн. для переоснащення спецпідрозділів індивідуального бронезахисту та розроблення і впровадження нових зразків засобів індивідуального бронезахисту, а ВАТ "Ірпінський комбінат "Перемога", як базове підприємство включити до держзамовлення.  
Враховано частково    
694. 2101000 Апарат Міністерства оборони України       
695. 2101010 Керівництво та військове управління Збройними Силами України       
696. 2101020 Утримання особового складу Збройних Сил України       
697. 2101030 Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ   -908- Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Передбачити цільове фінансування на закупівлю автомобільної техніки для Збройних Сил України на суму 118, 67 млн. грн. та автозапчастин на суму 36 млн. грн.  
Враховано частково    
698. 2101040 Верифікаційна діяльність за кордоном       
699. 2101050 Тилове забезпечення Збройних Сил України   -909- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки по коду 2101050 "Тилове забезпечення", всього - 217, 3 млн. грн.  
Відхилено    
700. 2101060 Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України       
701. 2101070 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління       
702. 2101080 Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України   -910- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Комітет з питань соціальної політики та праці
Збільшити видатки на медичне забезпечення Міністерству оборони - на 11,6 млн. грн.  
Враховано    
703. 2101090 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони       
704. 2101100 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді       
705. 2101110 Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу       
706. 2101120 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України       
707. 2101130 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та військ Цивільної оборони   -911- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Вилучити видатки на виплату пенсій військовослужбовцям з видатків, передбачених Міністерству оборони України Доручення КМУ  
Враховано частково .   
708. 2101140 Реформування та розвиток Збройних Сил України   -912- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки по коду 2101140 "Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил на період до 2005 року", всього 480, 4 млн. грн.  
Враховано частково    
709. 2101150 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України   -913- Комітет з питань промислової політики
Видатки за кодом "2101150" "Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України" збільшити до 253000 тис.грн.  
Враховано частково    
710. 2101160 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави   -914- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Передбачити у видатках в розділі "МІністерство оборони (код 2100000) статтю видатків "На науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи" в об'ємі 170 млн. грн.  
Відхилено    
    -915- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
В статті "Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи" передбачити окремою строкою фінансування розробки комплексу 103 Б в обсязі 22, 8 млн. грн.  
Відхилено    
711. 2101170 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки       
712. 2101180 Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів       
713. 2101190 Будівництво житла для військовослужбовців       
714. 2101200 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України       
715. 2101210 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання       
716. 2101220 Ліквідація наслідків військової діяльності       
717. 2101230 Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях       
718. 2101240 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері       
719. 2101250 Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння оборони України       
720. 2101260 Розвиток авіаційних видів спорту   -916- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Передбачити додаткове виділення 5 млн.грн. Харківському аероклубу ім.В.С.Гризодубової на підготовку курсантів льотних спеціалізацій.  
Враховано частково    
    -917- Тищенко П.В. (реєстр. картка № 275)
Доповнити бюджетною програмою "Підготовка курсантів льотних спеціалізацій Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України" в сумі 9000,0 тис.гривень.  
Враховано частково    
    -918- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Додатково виділити 2000 тис. грн. для фінансування програми 2101260 "Розвиток авіаційних видів спорту".  
Враховано    
721. 2101270 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку       
722. 2102000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України   -919- Комітет з питань бюджету
Визначити Головне управління розвідки Міністерства оборони України головним розпорядником бюджетних коштів  
Враховано    
    -920- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Викласти в такій редакції " 107 000,3 тис.грн."  
Враховано частково    
    -921- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Залишити на 2002 рік Головне управління розвідки Міністерства оборони України головним розпорядником бюджетних коштів за кодом 5960000 і збільшити видатки Головному управлінню розвідки по загальному фонду на 38,1 млн. грн.  
Враховано частково    
    -922- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Визначити головним розпорядником бюджетних коштів Головне управління розвідки Міністерства оборони України та визначити потреби в асигнуванні в сумі 98, 2 млн. грн.  
Враховано частково    
723. 2102010 Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони   -923- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Викласти в такій редакції"78 000,0" тис.грн.  
Відхилено    
    -924- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки по коду 5961010 "Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони" всього - 13, 6 млн. грн.  
Відхилено    
724. 2102020 Закупівля озброєння та військової техніки Головним управлінням розвідки Міністерства оборони   -925- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Викласти в такій редакції" 19 000,0" тис.грн.  
Відхилено    
    -926- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки по коду "Закупівля озброєння та військової техніки" головним управлінням розвідки Міноборони - 20, 3 млн. грн.  
Відхилено    
725. 2102030 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України   -927- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Викласти в такій редакції" 1000,0" тис.грн.  
Враховано    
    -928- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки по коду 5961030 "Будівництва (придбання) житла для військовослужбовців" головного управління розвідки Міноборони - 4, 2 млн. грн.  
Відхилено    
726. 2200000 Міністерство освіти і науки України   -929- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерства освіти на 1000,0 млн.грн. по зведеному бюджету, в т.ч. по державному бюджету на 160,0 млн.грн.  
Враховано    
    -930- Альохін В.І. (в.о. № 39)
Повернути пільги на комунальні послуги, підвищити заробітну плату та пенсії вчителям"  
Враховано    
    -931- Комітет з питань науки і освіти
Комітет з питань соціальної політики та праці
Комітет наполягає на повному врахуванні в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік вимог статті 57 Закону України "Про освіту".  
Враховано частково    
    -932- Комітет з питань науки і освіти
Збільшення видатків на освіту і науку пропонується здійснити за рахунок збільшення доходної частини бюджету шляхом підвищення достовірності оцінок бюджетних доходів та раціоналізації видатків Державного бюджету України: 1100000. Міністерство палива та енергетики України. 1102060. Реструктуризація вугільної промисловості на 200,0 млн. грн з 850,0 млн. грн. до 650,0 млн. грн. у зв'язку з цим видатків загального фонду Державного бюджету на вугільну галузь (всього) з 2 567 млн. грн. до 2 367 млн. грн; 2800000. Міністерство аграрної політики. Видатки за кодами 2001190, 2001210, 2001220, 2001270 всього на 70,0 млн. грн. з 141,5 млн. грн. до 71,5 млн. грн.; 3511020. Державні капітальні вкладення Міністерства фінансів України (загальні видатки) на 200,0 млн. грн з 370,0 млн. грн. до 170,0 млн. грн.; 3511210. Участь у створенні фінансово-кредитної установи з реконструкції та розвитку Міністерства фінансів України (загальні видатки) на 30,0 млн. грн з 30,0 млн. грн. до 0,0 млн. грн.; 3511030. Резервний фонд. Міністерство фінансів України на 100,0 млн. грн з 250,0 млн. грн. до 150,0 млн. грн.; 3501170. Обслуговування внутрішнього державного боргу на 1 000,0 млн. грн з 1 580,1 млн. грн. до 580,1 млн. грн. (інші джерела)  
Враховано    
    -933- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Передбачити видатки на: підвищення на 25% посадових окладів працівникам освіти виконання у повному обсязі ст. 57 Закону України "Про освіту" погашення заборгованості з виплат, встановлених ст. 57 Закону України "Про освіту", які Постановою Верховної Ради України "Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні" №2551 від 21.06.01 визнано державним боргом за 1997-2000 роки.  
Враховано частково    
    -934- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Передбачити фінансування у розмірі, виходячи із законодавчо закріпленої норми про відповідність розмірів середньої зарплати в освіті та промисловості та ст. 43 Закону України "Про освіту", згідно якої з вересня 2001 року всі працівники освіти мають право на доплати за вислугу років, оздоровленню та матеріальну допомогу.  
Враховано частково    
    -935- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
У зв'язку з переходом на 12-річну освіту для м. Краснодон передбачити кошти у сумі 479,0 тис.грн для придбання інвентарю.  
Враховано в розрахунках місцевих бюджетів   
    -936- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Збільшити обсяг фінансування заробітної плати працівників бюджетних закладів освіти для забезпечення виконання ст. 57 Закону України "Про освіту". Загальна потреба на ці цілі складає близько 1, 6 млрд.грн., в тому числі по системі Міносвіти України - 260 млн.грн.  
Враховано частково    
    -937- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Міністерства освіти на фінансування державних цільових програм на 1322 тис.гривень  
Враховано    
    -938- Ржавський О.М. (в.о. № 46)
Передбачити окремим рядком 30 млн.грн. на реалізацію загальнодержавної програми "Шкільний автобус".  
Відхилено    
    -939- Єльяшкевич О.С. (в.о. № 182)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Передбачити у відповідності із Законом "Про загальну середню освіту" з 1 січня 2002 р. фінансування зарплати вчителів з державного бюджету, а утримання шкіл - з місцевих бюджетів.  
Відхилено    
727. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України       
728. 2201010 Керівництво та управління у сфері освіти і науки       
729. 2201020 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах       
730. 2201030 Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень   -940- Комітет з питань науки і освіти
Видатки за кодом 2201030 "Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень" збільшити з 9,0 млн. грн. до 24,6 млн. грн.  
Відхилено    
731. 2201040 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів   -941- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По коду 2201040 Прикладні розробки за напрямами науково - технічної діяльності вищих навчальних закладів збільшити видатки на 180,0 тис.грн.  
Відхилено    
732. 2201050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки   -942- Комітет з питань науки і освіти
Видатки за кодом 2201050 "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки" збільшити з 12 278,6 тис. грн. до 190 500,0 тис. грн.  
Відхилено    
733. 2201060 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами       
734. 2201070 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва   -943- Комітет з питань науки і освіти
Видатки за кодом 2201070 "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва" збільшити з 11,0 млн. грн. до 43,33 млн. грн.  
Відхилено    
735. 2201080 Державні стипендії в галузі науки і техніки       
736. 2201090 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної сфери вищих навчальних закладів       
737. 2201100 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами       
738. 2201110 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації       
739. 2201120 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами       
740. 2201130 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах   -944- Єльяшкевич О.С. (в.о. № 182)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Збільшити на 30 млн. грн. фінансування профтехосвіти, в т.ч. 20 млн.грн. на оплату комунальних послуг, 10 млн.грн. на харчування учнів (нині на одного учня передбачено виділення 25 коп. на один день).  
Враховано    
741. 2201140 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації   -945- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Збільшити видатки профтехучилищам соціальної реабілітації (код 2201140) на оплату комунальних послуг на 500 тис.грн.  
Враховано    
742. 2201150 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації       
743. 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації       
744. 2201170 Виготовлення випускних документів про освіту       
745. 2201180 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти       
746. 2201190 Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл   -946- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів у Запорізькій обл. - 3000,0 тис. грн.  
Відхилено    
    -947- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Підтримати пропозиції Міністерства освіти і науки щодо передбачення в проекті бюджету на 2002 рік відповідного фінансування матеріально-технічного забезпечення шкіл та організації повноцінного учбового процесу з використанням сучасних досягнень в галузі інформатизації.  
Відхилено    
    -948- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Передбачити для Сокирянського району видатки на закупівлю комп'ютерного класу 70 тис.грн.  
Відхилено    
    -949- Альохін В.І. (в.о. № 39)
комп"ютерів для середньої школи в с.Миколаївка - 3 тис.грн.  
Відхилено    
    -950- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 2201190 "Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл" збільшити видатки на 500,0 тис. грн.  
Відхилено    
    -951- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Збільшити фінансування на Програму інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютерізації сільських шкіл у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" до 60 мільйонів гривень (код 2201190).  
Відхилено    
    -952- Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Врахувати в Програмі комп'ютеризації сільських шкіл сільські школи, підпорядковані Міністерству культури.  
Відхилено    
    -953- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Фінансування за статтею №2201190 "Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл" необхідно щонайменше 225 млн.грн.  
Відхилено    
    -954- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Передбачити комп'ютеризацію 4-х сільських шкіл Краснодонському району в сумі 200 тис. грн.  
Відхилено    
747. 2201200 Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті   -955- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Збільшити на 8 млн.грн. компенсацію збитків ХКП "Міськелектротранс" (м.Харків) від пільгового перевезення студентів.  
Відхилено    
748. 2201210 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти   -956- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 2201210 "Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти" збільшити видатки на 1000,0 тис .грн.  
Відхилено    
749. 2201220 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах       
750. 2201230 Видання і придбання підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів       
751. 2201240 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів       
752. 2201250 Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови   -957- Комітет у закордонних справах і зв'язках з СНД
Включити фінансові витрати в сумі 461, 8 тис. грн. до Державного бюджету на 2002 рік на проведення у серпні 2002 року П'ятого Міжнародного конгресу україністів у м.Чернівцях.  
Враховано в розрахунках місцевих бюджетів   
753. 2201260 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії       
754. 2201270 Функціонування Педагогічного музею України та Державного музею авіації       
755. 2201280 Фінансова підтримка науково-освітянської преси       
756. 2201290 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"       
757. 2201300 Спецінформації       
758. 2201310 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді       
759. 2201320 Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості       
760. 2201330 Фундаментальні дослідження в наукових установах       
761. 2201340 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної сфери наукових установ       
762. 2201350 Прикладні розробки в наукових установах       
763. 2201360 Фінансова підтримка технічного забезпечення вищих навчальних закладів       
764. 2201370 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого   -958- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Збільшити видатки, передбачені Національній юридичній академії ім.Ярослава Мудрого по загальному фонду з 14590,4 тис.грн. до 25193,8 тис.грн. (на 10603,4 тис.грн.).  
Враховано частково    
    -959- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Передбачити розширення фінансування підготовки фахівців Національною юридичною академією ім.Ярослава Мудрого: - збільшити фінансування оплати праці на 500 тис.грн.; - збільшити фінансування капітальних вкладень на 2 млн. 700 тис.грн.  
Враховано    
765. 2201380 Фінансова підтримка інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва       
766. 2201390 Повернення позичок, наданих державним інноваційним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів       
767. 2202000 Державний департамент інтелектуальної власності       
768. 2202010 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності       
769. 2203000 Академія педагогічних наук України       
770. 2203020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук       
771. 2203030 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук   -960- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Збільшити видатки на 40 тис.грн., необхідних для термінового ремонту читального залу на 50 посадочних місць та придбання обладнання і предметів довгострокового користування новоствореної згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 30710.1999р. №2018 Державної науково-педагогічної бібліотеки України.  
Враховано    
772. 2203040 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології       
773. 2203050 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук       
774. 2203060 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації       
775. 2203070 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук       
776. 2204000 Державна інспекція навчальних закладів       
777. 2204010 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів       
778. 2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки       
779. 2205010 Присудження державних премій в галузі науки і техніки       
780. 2205020 Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки       
781. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка       
782. 2206010 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук       
783. 2206020 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки       
784. 2206030 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка       
785. 2206040 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка       
786. 2206050 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка   -961- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Внести доповнення після рядка (код 2206050) код 2207000 - Національний технічний університет України "КПІ" загальний фонд - всього 90742, поточні видатки 86297 оплата праці 47912, ком. послуги та енергопостачання 6624, капітальні видатки - 4445, Спеціальний фонд - всього 35896, поточні видатки 28196, оплата праці - 8990, ком. послуги та енергопостачання - 2665, капітальні видатки -7700, разом -126638. Пропоную виділити фінансування Національного технічного університету (КПІ) в Державному бюджеті на 2002 рік окремим рядком та здійснити фінансування національних вищих навчальних закладів з бюджету за єдиними нормативами.  
Відхилено    
787. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України   -962- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерству охорони здоров'я на 800 млн.грн. по зведеному бюджету, в т.ч. 140,0 млн.грн. по державному бюджету.  
Враховано    
    -963- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Передбачити додаткові кошти в обсязі 930,5 млн. грн. на забезпечення поетапного підвищення (на 25,0%) у 2002 році розмірів ставок працівників галузі на виконання вимог статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я  
Враховано частково    
    -964- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Включити фінансування Всеукраїнської програми санітарно-гігієнічної просвіти та пропаганди здорового способу життя серед молоді до складу бюджетних призначень Міністерства охорони здоров'я України в межах видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за рахунок пропорційного скорочення інших статей витрат МОЗ України.  
   
    -965- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Передбачити додаткове цільове виділення коштів на реконструкцію та капітальний ремонт 2 лікувальних корпусів Української дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" м.Київ в сумі 15,0млн.грн.  
Враховано частково    
788. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України       
789. 2301010 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я       
790. 2301020 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини       
791. 2301030 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини       
792. 2301040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини   -966- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Збільшити видатки Міністерства охорони здоров'я по коду 2301040 "Державні науково-технічні програми та наукові частини Державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини" на 8,3 млрд. грн. (на наукові дослідження - 0,9 млн. грн. та покращення матеріально-технічної бази лабораторій - 7,4 млн. грн.)  
Враховано частково    
    -967- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Збільшити видатки на фінансування Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001 - 2010 роки на 14 млн. грн.  
Відхилено    
793. 2301050 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я       
794. 2301060 Розвиток наукової інфраструктури у сфері охорони здоров'я       
795. 2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації       
796. 2301080 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я       
797. 2301090 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти       
798. 2301100 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості       
799. 2301110 Спеціалізована медична допомога працівникам окремих галузей       
800. 2301120 Спеціалізована медична допомога психічно хворим особам, які потребують суворого нагляду, хворим на проказу та алергічні захворювання       
801. 2301130 Медико-соціальна допомога ветеранам війни та воїнам-інтернаціоналістам   -968- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Виділити окремою строкою видатки на: пільгове забезпечення ветеранів ВВВ в першу чергу інвалідів та учасників бойових дій медикаментами за рецептами лікарів операції на очах і корегування зору сучасними медичними технологіями забезпечення слухо-і-зубопротезування на лікування ветеранів війни в стаціонарах, включаючи повне медикаментозне забезпечення на централізовану закупівлю предметів догляду та пересування за тяжкохворими ветеранами війни в домашніх умовах Доручення КМУ  
Враховано частково .   
802. 2301140 Спеціалізоване медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
803. 2301150 Спеціалізована медична допомога дітям із складною патологією   -969- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Комплексні заходи розвитку дитячої кардіохірургічної служби (у Запорізькій області) - 8000 тис. грн.  
Враховано    
804. 2301160 Вузькопрофільна медична допомога за окремими видами спеціалізації       
805. 2301170 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я   -970- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Передбачити за статтею №2301170 "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я" не менше 115 млн.грн.  
Враховано частково    
806. 2301180 Санаторне лікування хворих на туберкульоз       
807. 2301190 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)       
808. 2301200 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Міністерства охорони здоров'я       
809. 2301210 Амбулаторно-поліклінічне медичне обслуговування за окремими видами спеціалізації       
810. 2301220 Виїзна екстрена консультативна допомога населенню, надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та катастрофах       
811. 2301230 Стоматологічні послуги працівникам водного транспорту       
812. 2301240 Надання стоматологічних послуг поліклініками, які є учбовою базою вищих навчальних медичних закладів       
813. 2301250 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи   -971- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 2301250 "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи" збільшити видатки на 512,0 тис. грн.  
Відхилено    
814. 2301260 Заходи по боротьбі з епідеміями   -972- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Комплексні заходи по запобіганню хвороб, що передаються статевим шляхом (у Запорізькій обл.) - 200 тис. грн.  
Враховано частково    
815. 2301270 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики       
816. 2301280 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення   -973- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Централізоване придбання ліків на протезів (у Запорізькій обл.) - 8300 тис. грн.  
Враховано частково    
    -974- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Передбачити видатки на придбання 2-х автоклавів, рентгенапарату для районної лікарні Сокирянського району відповідно 72,0 тис.грн.та 1200, 0 тис.грн..  
Враховано в розрахунках місцевих бюджетів   
    -975- Альохін В.І. (в.о. № 39)
м.Першотравенськ закупівля слухових апаратів 150тис.грн.  
Відхилено    
    -976- Передбачити додатково: "Придбання санітарної автомашини та медобладнання для станції швидкої медичної допомоги міста Красноармійська Донецької області - 80 тис.грн.". Як варіант - передбачити в іншому розділі.  Відхилено    
817. 2301290 Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я   -977- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Передбачити на централізовану закупівлю високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я (рентгенівська техніка, наркозно-дихальна апаратура, лабораторне обладнання для лікувальних та санітарно-епідеміологічних закладів охорони здоров'я, стоматологічне обладнання, обладнання для станцій переливання крові, автомобілі швидкої допомоги тощо) -250 млн. грн.  
Враховано частково    
    -978- Альохін В.І. (в.о. № 39)
м.Першотравенськ інсуліну для управління охорони здоров"я - 15 тис.грн..  
Враховано    
    -979- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
На придбання медичного обладнання для лікувальних профзакладів Краснодону необхідно 4117,2 тис. грн.  
Враховано частково    
    -980- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Викласти в редакції: "Централізована закупівля високовартісного обладнання та устаткування для закладів охорони здоров'я" та передбачити додаткові кошти Міністерства охорони здоров'я у сумі 66 млн.грн. на придбання устаткування для автоматичного плазмафорезу  
Враховано частково    
818. 2301300 Забезпечення медичних заходів програми "Здоров'я літніх людей"   -981- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Програма "Здоров'я літніх людей" у Запорізькій області - 800 тис. грн.  
Відхилено    
819. 2301310 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин   -982- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Передбачити додаткові видатки в розмірі 44 млн. грн. для забезпечення реалізації Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини".  
Відхилено    
820. 2301330 Заходи по створенню єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення       
821. 2301340 Державний контроль за якістю лікарських засобів       
822. 2301350 Організація і регулювання діяльності установ та окремі програми і заходи в системі охорони здоров'я   -983- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
По коду 2301350 "Організація і регулювання діяльності установ та окремі програм і заходи в системі охорони здоров'я" на 5,7 млн. грн. для створення системи санітарно-епідеміологічного нагляду за пріонними інфекціями, в т.ч. 2-х лабораторій та їх оснащення оснащення сучасним обладнанням, розробка інформаційно-аналітичної системи.  
Відхилено    
823. 2301360 Лікування громадян України за кордоном       
824. 2301370 Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом   -984- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Комплексні заходи боротьби з туберкульозом у Запорізькій області - 9000 тис .грн.  
Враховано в розрахунках місцевих бюджетів   
825. 2301380 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу   -985- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Цільова комплексна програма "Профілактики наркоманії на СНІДу" (для Запорізької обл.) - 5100 тис .грн.  
Враховано частково    
    -986- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Передбачити додаткові кошти в розмірі 12,5 млн. грн. для забезпечення фінансування заходів з профілактики та лікування СНІДу і наркоманії  
Враховано частково    
826. 2301390 Централізовані заходи з лікування онкологічно хворих   -987- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Централізовані заходи з лікування онко - та онкогематологічних хворих (у Запорізькій обл.) - 2000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -988- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Передбачити додаткові видатки в розмірі 60 млн. грн. для лікування онкологічних хворих  
Враховано частково    
827. 2301400 Забезпечення медичних заходів Національної програми "Діти України"   -989- Комітет з питань бюджету
Скасувати видатки на фінансування Національної програми "Діти України" та спрямувати їх на видатки за кодом 2301350  
Враховано    
    -990- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Національна програма "Діти України" (для Запорізької обл.) - 7000 тис. грн.  
Враховано частково    
828. 2301410 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки       
829. 2301420 Функціонування Національного музею медицини   -991- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Передбачити фінансування музею видатного хірурга М.І.Пирогова в м. Вінниці за рахунок коштів Державного бюджету.  
Враховано частково    
830. 2301430 Централізовані заходи з лікування хворих на гемофілію       
831. 2301440 Забезпечення медичних заходів Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005"   -992- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Цільова комплексна програма "Репродуктивне здоров'я" (для Запорізької обл.) - 4900 тис. грн.  
Враховано частково    
832. 2301450 Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет"   -993- Іванов С.А. (в.о. № 3)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Подати в наступній редакції: "Фінансування комплексної програми "Цукровий діабет" в сумі 132 млн.грн., в тому числі фінансування закупівлі вітчизняних інсулінів ЗАТ "ІНДАР" в рамках державного замовлення - 117, 45 млн.грн. Доручення КМУ  
Враховано частково .   
    -994- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
На закупівлю інсуліну на 2002 рік для м. Краснодон - 180 тис. грн.  
Враховано    
833. 2301600 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу   -995- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
По коду 2301600 "Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу збільшити видатки на 77,0 тис. грн.  
Враховано    
834. 2302000 Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення       
835. 2302010 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення       
836. 2303000 Академія медичних наук   -996- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Виділення фінансування у розмірі 11 млн.гривень Центру кардіохірургії немовлят Інституту серцево-судинної хірургії АМН окремим рядком.  
Враховано частково    
    -997- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Передбачити 5,0 млн.грн. капітальних видатків для Інституту нейрохірургії АМН України  
Враховано    
837. 2303020 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини   -998- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Для продовження фундаментальних досліджень у Центрі ендоваскулярної нейроренгенохіругії АМН по коду 2303060 передбачити 12 млн. грн.  
Враховано    
838. 2303030 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб       
839. 2303040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини   -999- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Цільова комплексна програма генетичного моніторингу ( у Запорізькій області) - 2900 тис. грн.  
Відхилено    
840. 2303050 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук       
841. 2303060 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук   -1000- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Передбачити за статтею №2303060 "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук" - в межах 400 млн.грн.  
Відхилено    
842. 2303070 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук       
843. 2303080 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук       
844. 2303090 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук       
845. 2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України       
846. 2304020 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця       
847. 2305000 Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад"       
848. 2305020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розробки нових видів медичного обладнання       
849. 2306000 Державний департамент з питань діяльності курортів   -1001- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Передбачити додаткові видатки в розмірі 813,7 тис. грн. на фінансування Державного департаменту з питань діяльності курортів  
Відхилено    
850. 2306010 Керівництво та управління у сфері реалізації державної політики щодо діяльності курортів       
851. 2400000 Міністерство екології та природних ресурсів України   -1002- Єльяшкевич О.С. (в.о. № 182)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Виділити 100 млн.грн. для зниження вартості питної води в сільських, малонаселених, трудонедостатніх регіонах, які користуються водою із артезіанських свердловин.  
Відхилено    
852. 2401000 Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України       
853. 2401010 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів       
854. 2401020 Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні       
855. 2401030 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища       
856. 2401040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності       
857. 2401050 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології       
858. 2401070 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів       
859. 2401080 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату       
860. 2401090 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології       
861. 2401100 Розвиток мінерально-сировинної бази       
862. 2401110 Розробка технологій дегазації вугільних пластів з метою використання метану       
863. 2401120 Гідрометеорологічна діяльність       
864. 2401130 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи   -1003- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В частині загального фонду збільшити видатки до 38 млн.грн. На наступні три роки потреба складатиме 115 млн.грн.  
Враховано частково    
865. 2401140 Розвиток мережі споруд для ведення гідрометеорологічних спостережень на річках і водоймах       
866. 2401150 Геолого-екологічні дослідження та заходи       
867. 2401160 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги   -1004- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
передбачити видатки на фінансування Хустського заповідника "Долина нарцисів" у сумі 1,5 млн.грн.  
Враховано частково    
868. 2401170 Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї       
869. 2401180 Наукове забезпечення, розробка загальнодержавних і регіональних програм, нормативних документів у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічних нормативів і стандартів       
870. 2401190 Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації       
871. 2401200 Забезпечення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства та здійснення державної екологічної експертизи       
872. 2401210 Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації       
873. 2401220 Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища       
874. 2401230 Очистка стічних вод   -1005- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У видатках Міністерства екології та природних ресурсів України по коду 2401230"Очистка стічних вод" передбачити в тому числі видатки на забезпечення виконання заходів Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів згідно додатків 1-6 програми у сумі 8800,0 тис. грн.  
Відхилено    
875. 2401240 Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища       
876. 2401250 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами       
877. 2401260 Формування національної екологічної мережі       
878. 2402000 Державна екологічна інспекція       
879. 2402010 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю       
880. 2403000 Державна служба заповідної справи       
881. 2403010 Керівництво та управління у сфері заповідної справи       
882. 2404000 Державний комітет лісового господарства України       
883. 2404010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства       
884. 2404020 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві       
885. 2404030 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства       
886. 2404040 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства       
887. 2404050 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації       
888. 2404060 Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів в держлісфонді       
889. 2404070 Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг       
890. 2404080 Збереження природно-заповідного фонду       
891. 2405000 Державний комітет України водного господарства       
892. 2405010 Керівництво та управління у сфері водного господарства       
893. 2405020 Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства       
894. 2405040 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства       
895. 2405050 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем       
896. 2405060 Ведення водного кадастру, паспортизація, здійснення радіологічного та гідрохімічного моніторингу водних об'єктів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання       
897. 2405070 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь       
898. 2406000 Державний комітет України по земельних ресурсах       
899. 2406010 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів       
900. 2406020 Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему       
901. 2406030 Проведення земельної реформи       
902. 2406040 Створення протиерозійних гідротехнічних споруд та рекультивація порушених земель       
903. 2406600 Видача державних актів на право приватної власності на землю та їх реєстрація       
904. 2407000 Державна комісія радіаційного захисту населення       
905. 2407010 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення       
906. 2500000 Міністерство праці та соціальної політики України   -1006- Комітет з питань соціальної політики та праці
Збільшити видатки Міністерству праці та соціальної політики України по загальному фонду на 162796,6 тис. грн.  
Враховано    
    -1007- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Збільшити фінансування територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, у складі яких функціонують 237 стаціонарних відділень, де постійно проживає 6281 одиноких громадян похилого віку та інвалідів (реальна потреба на 2002 рік - 82, 4 млн. грн., у т.ч. для стаціонарних відділень - 25 млн. грн.)  
Враховано в розрахунках місцевих бюджетів   
    -1008- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Передбачити фінансування у повному обсязі госпіталів для інвалідів та ветеранів війни і будинків - інтернатів відповідно до Постанови Уряду ві д23 лютого 1999 р. №254 "Про грошові норми витрат на харчування і медикаменти та м'який інвентар у госпіталях для інвалідів Вітчизняної війни.  
Враховано в розрахунках місцевих бюджетів   
    -1009- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Міністерства праці та соціальної політики на фінансування державних цільових програм на 258,5 тис.гривень  
Враховано    
    -1010- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У видатках передбачити 5701, 9 тис.грн. для забезпечення стабільної роботи Донецького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.  
Відхилено    
907. 2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України       
908. 2501010 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики   -1011- Комітет з питань соціальної політики та праці
За програмою "Загальне керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики" (2501010) збільшити на 2854,6 тис.грн.  
Відхилено    
909. 2501020 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики   -1012- Комітет з питань соціальної політики та праці
За програмою "Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики" (2501020) збільшити на 368,2 тис. грн.  
Відхилено    
910. 2501030 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих       
911. 2501040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів   -1013- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Передбачити у розділі "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів" (код 2501040) 4, 3 млн. грн. для фінансування розробки міських пасажирських автобусів і тролейбусів, переобладнаних або обладнаних спеціальними пристроями для перевезень інвалідів на візках.  
Відхилено    
912. 2501050 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації   -1014- Комітет з питань соціальної політики та праці
За програмою "Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами" (2501050) збільшити на на 3034,3 тис. грн.  
Відхилено    
913. 2501060 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення       
914. 2501070 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності       
915. 2501080 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз)       
916. 2501090 Виготовлення бланків пенсійних посвідчень та посвідчень ветерана війни       
917. 2501100 Допомога на капітальний ремонт установ соціального забезпечення, що знаходяться в аварійному стані   -1015- Комітет з питань соціальної політики та праці
За програмою "Допомога на капітальний ремонт установ соціального забезпечення, що знаходяться в аварійному стані" (2501100) збільшити на 10000 тис. грн.  
Відхилено    
918. 2501110 Заходи із соціального захисту дітей       
919. 2501120 Фінансова підтримка Українського товариства глухих і Українського товариства сліпих та Союзу організацій інвалідів України       
920. 2501130 Допомога малозабезпеченим пенсіонерам       
921. 2501140 Створення та програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки установ соціального забезпечення населення   -1016- Комітет з питань соціальної політики та праці
За програмою "Створення та програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки установ соціального забезпечення населення" (2501140)збільшити на - 15000 тис. грн.  
Відхилено    
922. 2501150 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни   -1017- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни на 13,0 млн.грн.  
Враховано    
    -1018- Комітет з питань соціальної політики та праці
На виплату щорічної разової допомоги ветеранам до Дня Перемоги (2501150) збільшити на 50791,7 тис. грн.  
Враховано частково    
923. 2501160 Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР       
924. 2501170 Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах       
925. 2501180 Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС       
926. 2501190 Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики       
927. 2501600 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування   -1019- Комітет з питань соціальної політики та праці
На утворення Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики та Національної академії наук України" кошти у сумі 1,2 млн. грн.  
Відхилено    
928. 2502000 Державний департамент по нагляду за охороною праці       
929. 2502010 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці       
930. 2502020 Державний нагляд за дотриманням вимог нормативних актів щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища       
931. 2502030 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності       
932. 2502040 Прикладні розробки у сфері охорони праці   -1020- Комітет з питань соціальної політики та праці
На Державну програму "Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища на 2001-2005 роки" збільшити на 2615 тис.грн.  
Відхилено    
933. 2503000 Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю       
934. 2503010 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю       
935. 2504000 Державний центр зайнятості населення       
936. 2504020 Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченню безробітних з числа незастрахованих осіб       
937. 2504600 Перегрупування трудових ресурсів Донбасу       
938. 2505000 Державний комітет України у справах ветеранів       
939. 2505010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів       
940. 2505020 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз       
941. 2505030 Відвідування військових поховань та здійснення поховань учасників бойових дій       
942. 2505040 Нагородження ветеранів війни неодержаними державними нагородами       
943. 2505050 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів       
944. 2506000 Національна рада соціального партнерства       
945. 2506010 Узгодження та вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері       
946. 2507000 Фонд України соціального захисту інвалідів   -1021- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Сушкевич В.М. (реєстр. картка № 422)
Видатки на фінансування Фонду України соціального захисту інвалідів передбачити в обсязі 374 млн. 792 тис. грн., у тому числі: 128 млн. 192 тис. грн. на оплату протезно-ортопедичних виробів та інвалідних візків; 110 млн. грн. на часткове фінансування придбання автомобілів для інвалідів з найбільш важкими фізичними ураженнями; 80 млн. 500 тис. на санаторно-курортне лікування інвалідів; 10 млн. 500 тис. грн. на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп; 16 млн. грн. на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту; 29 млн. 600 тис. грн. на одноразову матеріальну допомогу найбільш нужденним інвалідам.  
Враховано частково    
947. 2507020 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів       
948. 2507030 Забезпечення інвалідів автомобілями та іншими протезно-ортопедичними виробами   -1022- Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Роєнко В.Г. (в.о. № 199)
Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Передбачити збільшення асигнувань на придбання автомобілів вітчизняного виробництва для інвалідів війни та праці до 60,0 млн.грн. та затвердити ці видатки як захищенні.  
Враховано частково    
    -1023- Комітет з питань соціальної політики та праці
На оплату протезно-ортопедчичних виробів (по КПКВ 2507030) збільшити на 34300 тис. грн.  
Враховано частково    
949. 2507040 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування       
950. 2507050 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів       
951. 2507060 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп       
952. 2507070 Одноразова матеріальна допомога інвалідам       
953. 2507080 Соціально-трудова та професійна реабілітація інвалідів   -1024- Комітет з питань соціальної політики та праці
На Державну програму "Розвиток вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів" збільшити на 900,6 тис. грн.  
Враховано частково    
954. 2508000 Пенсійний фонд України       
955. 2508010 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби       
956. 2508020 Відшкодування на виплату пенсій особам, які працювали в органах державної влади       
957. 2508030 Відшкодування на виплату пенсій особам, які не мають трудового стажу для призначення пенсій       
958. 2508040 Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами       
959. 2508050 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників       
960. 2508060 Додаткові заходи, пов'язані з виплатою пенсій, призначених за різними пенсійними програмами       
961. 2508070 Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС       
962. 2600000 Міністерство промислової політики України   -1025- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Окремим рядком передбачити Міністерству промислової політики для підготовки серійного виробництва літака АН-70 на КиДАЗ "Авіант" - 43 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1026- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Виділення окремим рядком: АНТК ім.О.К.Антонова - 65 млн.грн.  
Враховано частково    
    -1027- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Передбачити видатки у сумі 25 млн. грн. на підтримку виробника калійних міндобрив - Державному підприємству "Калійний завод", м. Калуш.  
Враховано    
    -1028- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Міністерства промислової політики на фінансування державних цільових програм на 1400 тис.гривень  
Враховано    
    -1029- Комітет з питань промислової політики
Окремим рядком виділити кошти, передбачені на будівництво КГЗКОР в сумі 30000 тис.грн.  
Відхилено    
    -1030- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Виділити окремим рядком: 38 млн.грн. на підготовку серійного виробництва двигуна Д-27  
Відхилено    
    -1031- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Виділити окремим рядком: ЗМКБ "Прогрес" - 54 млн.грн.  
Відхилено    
963. 2601000 Апарат Міністерства промислової політики України       
964. 2601010 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики       
965. 2601020 Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості       
966. 2601030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості       
967. 2601040 Проведення наукових конференцій, семінарів і виставок у сфері промисловості       
968. 2601050 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки       
969. 2601060 Функціонування Державного металургійного музею України       
970. 2601070 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу   -1032- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Технічне переоснащення цеху під випуск губчастого титану на КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат" -47200 тис. грн. на проведення сертифікаційних випробувань двигуна Д-27 для літака АН-70 Запорізькому машинобудівному конструкторському бюро "Прогрес" - 4500 тис .грн. на створення нових видів продукції на ДЗ "Вуглекомпозит" - 6000 тис. грн. ДП "Радіоприлад" - 1288 тис. грн. на розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на ВАТ "Мелітопольпродмаш" - 5000 тис. грн. на виконання державного оборонного замовлення для ККБ "Іскра" - 1534,25 тис. грн. підготовка серійного виробництва двигуна Д-27 для літака АН-70 на ВАТ "Мотор-Січ" - 19400 тис. грн.  
Враховано частково    
971. 2601080 Консервація виробничих потужностей промислових підприємств       
972. 2601090 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди   -1033- Комітет з питань промислової політики
З метою запобігання затоплення діючих залізорудних шахт Кривбасу та значних територій міста Кривий Ріг і в зв'язку з необхідністю термінової перебудови гірничодобувних підприємств Криворізького басейну, видатки за кодом "2601090" "Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди" збільшити до 69000 тис.грн.  
Враховано частково    
973. 2601100 Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка", ДП "Подорожнянський рудник"   -1034- Комітет з питань промислової політики
Видатки за кодом "2601100" "Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка". ДП "Подорожнянський рудник" збільшити до 68240,0 тис.грн.  
Враховано частково    
974. 2601110 Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу   -1035- Комітет з питань промислової політики
З метою виконання Указу Президента України від 30.01.2001 р. №63/2001 (таємно) та підготовку серійного виробництва літака АН-70, видатки за кодом "2601110" "Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу" збільшити до 53000 тис.грн.  
Відхилено    
    -1036- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Збільшити видатки за кодом 2601110 в обсязі 92 млн. грн. на фінансування робіт з організації серійного виробництва літака АН-70 і двигунів до них Д-27.  
Відхилено    
975. 2601120 Часткове покриття витрат на виплату заборгованості гірникам з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності       
976. 2601130 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості   -1037- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Створення новітніх технологій та продукції на ДНПДІ Титану (Запорізька обл.) - 845 тис. грн. виконання державного замовлення у сфері науки на ВАТ НДІ "Перетворювач" (Запорізька обл.) - 500 тис. грн. виконання найважливіших розробок, спрямованих на створення нових технологій на УкрНДІ Спецсталь (Запорізька обл.) - 1000 тис. грн.  
Відхилено    
977. 2601140 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції       
978. 2602000 Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування       
979. 2602010 Керівництво та управління у сфері тракторного і сільськогосподарського машинобудування       
980. 2602020 Фінансова підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу   -1038- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Видатки за кодом 2602020 "Фінансова підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" по Міністерству промислової політики збільшити на 40 млн.грн.  
Враховано частково    
    -1039- Комітет з питань промислової політики
Статтю видатки "2602020" "Фінансова підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" збільшити до 50 000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1040- Комітет з питань промислової політики
Окремим рядком виділити видатки в обсязі 200000 тис.грн., які спрямовуються на дотацію підприємств при виробництві та закупівлі складної сільськогосподарської техніки, насамперед, тракторів і комбайнів.  
Враховано частково    
    -1041- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Модернізація та технічне переоснащення виробництв вітчизняного машинобудування на ВАТ "Першотравневий завод сільгоспмашин" (Запорізька обл.) - 3500 тис .грн. освоєння виробництва нових видів вітчизняної сільгосптехніки на ВАТ "Електроапаратний завод" (Запорізька обл.) - 3350 тис. грн. - розробка технологічних комплексів та обладнання для агропромислового комплексу України на ДП КТІСТ - 150 тис. грн.  
Відхилено    
981. 2800000 Міністерство аграрної політики України   -1042- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерства аграрної політики на 293 млн.грн.  
Враховано    
    -1043- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Міністерства аграрної політики на фінансування державних цільових програм на 2457,9 тис.гривень  
Враховано    
    -1044- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Спрямувати 300 млн.грн. на фінансову підтримку сільськогосподарських товаровиробників шляхом компенсації частини вартості тракторів і зернозбиральних комбайнів вітчизняного виробництва, що поставляються безпосередньо господарствам агропромислового комплексу.  
Враховано частково    
    -1045- Калінчук В.А.
Передбачити 100 млн. грн. на пряме бюджетне фінансування для закупівлі сільгоспвиробниками вітчизняної сільськогосподарської техніки  
Враховано частково    
    -1046- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Виділити 300 млн. грн. для часткового фінансування в розмірі 30% вартості придбаних сільськогосподарськими виробниками, в т.ч. фермерами, вітчизняних комбайнів і тракторів  
Враховано частково    
    -1047- Довгань К.В. (реєстр. картка № 345)
Визначити спеціальний фонд Державного бюджету на бюджетне кредитування виготовлення 1000 зернових комбайнів "Славутич", у обсязі 650 млн.грн. за рахунок збільшення дефіциту Державного бюджету. Кабінету Міністрів України до 1.01.2002 року розробити Державну програму бюджетного забезпечення кредитування виробництва і закупок 1000 зернових комбайнів "Славутич" за рахунок Державного цільового емісійного безпроцентного кредиту, визначеного в Державному бюджеті на 2002 рік.  
Відхилено    
    -1048- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По коду 2800000 Міністерство аграрної політики цифри "1 137 270, 7" , "1 099 561, 9" та "1 588 748, 5" замінити на цифри "1 287 270, 7" , "1 249 561, 9" та "1 728 748, 5"  
Відхилено    
    -1049- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Передбачити у бюджеті 300 млн.грн. на зворотній основі для здійснення заставних закупок зерна у обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України, або 80 млн.грн. на повну компенсацію ставки рефінансування НБУ при закупівлі зерна за рахунок кредитів комерційних банків.  
Відхилено    
    -1050- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Додатково передбачити у бюджеті 300 млн.грн. на відшкодування сільгоспвиробникам коштів, витрачених на будівництво об'єктів соціальної сфери у 1999-2001 роках.  
Відхилено    
    -1051- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
На "Асигнування для відшкодування суб'єктів господарювання коштів, витрачених ними на спорудження об'єктів соцкультпобуту на селі" - 450,0 млн.грн.  
Відхилено    
    -1052- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Передбачити у бюджеті 4 млн.грн. на часткову компенсацію вартості путівок при лікуванні дітей і малозабезпечених селян в санаторіях.  
Відхилено    
    -1053- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Передбачити у бюджеті 8 млн.грн. на розроблення стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами.  
Відхилено    
982. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України       
983. 2801010 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу   -1054- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити на 3,5 млн.грн. витрати по коду 2801010 "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу".  
Відхилено    
984. 2801020 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук       
985. 2801030 Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва       
986. 2801040 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук       
987. 2801050 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів       
988. 2801060 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції       
989. 2801070 Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу       
990. 2801080 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації       
991. 2801090 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету       
992. 2801100 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації       
993. 2801110 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом       
994. 2801120 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу у закладах післядипломної освіти ІІІ і IV рівнів акредитації       
995. 2801130 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу       
996. 2801140 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти       
997. 2801150 Культурно-освітня діяльність для працівників агропромислового комплексу       
998. 2801160 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників   -1055- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Калінчук В.А.
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Збільшити на 100 млн.грн. видатки бюджету по коду 281160 "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників".  
Враховано частково    
    -1056- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Виділити кошти з Держбюджету на 2002 рік для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам по програмі "Власний дім" в обсязі не менш як 100 млн. грн. з подальшим розподілом на Харківську область не менш як 3 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1057- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По коду 2801160 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників цифри "6 500,0" та "7 000,0" замінити на цифри "56 500,0" та "57 000,0"  
Враховано частково    
999. 2801170 Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу       
1000. 2801180 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення       
1001. 2801190 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу       
1002. 2801200 Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин       
1003. 2801210 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва   -1058- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити на 125 млн.грн. видатки по коду 2801210 "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва".  
Враховано частково    
    -1059- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
По коду 2801210 - "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва" на 235400 тис. грн.  
Враховано частково    
    -1060- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Збільшити видатки по коду 2801210 "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва" на 122 млн. грн.  
Враховано частково    
1004. 2801220 Селекція в рослинництві та сортовипробування       
1005. 2801230 Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств   -1061- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
По коду 2801230 Зменшити на 10 млн.грн. і збільшити на цю суму по коду 2801210 "Фінансова підтримка продукції тваринництва та рослинництва"  
Враховано    
    -1062- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Додатково передбачити в бюджеті 30 млн.грн. по коду 2801230 із зміною його найменування "Фінансова підтримка реформованих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств".  
Відхилено    
    -1063- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По коду 2801230 Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств цифри "18 000,0" та "20 000,0" замінити на цифри ""118 000,0" та "120 000,0  
Відхилено    
1006. 2801240 Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків   -1064- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити на 250 млн.грн. видатки по коду 2801240 "Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" (статтю викласти в редакції: "Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу та заводів виробників сільськогосподарської техніки через механізм здешевлення кредитів комерційних банків).  
Враховано частково    
    -1065- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
По коду 2801240 "Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" збільшити на 200000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -1066- Калінчук В.А.
Передбачити не менше 400 млн. грн. для фінансової підтримки державою підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків (код 2801240).  
Враховано частково    
1007. 2801250 Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр.       
1008. 2801260 Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам       
1009. 2801270 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості       
1010. 2801280 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах       
1011. 2801290 Інформаційне забезпечення у сфері агропромислового комплексу       
1012. 2801300 Розвиток комунального господарства у сільській місцевості   -1067- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
По коду 2801300 Зменшити на 10 млн.грн. і збільшити на цю суму по коду 2801210 "Фінансова підтримка продукції тваринництва та рослинництва"  
Враховано    
1013. 2801310 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу       
1014. 2801320 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу       
1015. 2801330 Створення і забезпечення страхового запасу елітного та сортового насіння       
1016. 2801340 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин       
1017. 2801350 Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками       
1018. 2801360 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства       
1019. 2801380 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років       
1020. 2801400 Повернення кредитів, наданих селянським (фермерським) господарствам   -1068- Комітет з питань промислової політики
Статтю видатків за кодом "2801400" викласти в редакції: "Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу та заводів виробників техніки для агропромислового комплексу здійснювати через механізм здешевлення кредитів комерційних банків". Доручення КМУ  
Враховано частково .   
1021. 2801410 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників       
1022. 2801420 Здешевлення страхових платежів для сільгосппідприємств   -1069- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
По коду 2801420 Зменшити на 50 млн.грн. і збільшити на цю суму по коду 2801210 "Фінансова підтримка продукції тваринництва та рослинництва". Код 2801420 ліквідувати.  
Враховано    
1023. 2802000 Державний департамент ветеринарної медицини       
1024. 2802010 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини       
1025. 2802020 Протиепізоотичні заходи   -1070- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Збільшити на 100 млн.грн. видатки бюджету на 2002 рік по коду 2802020 "Протиепізоотичні заходи".  
Враховано частково    
    -1071- Калінчук В.А.
Збільшити фінансування Державного департаменту ветеринарної медицини на протиепізотичні заходи (2802020) до 150 млн. грн.  
Враховано частково    
1026. 2803000 Державний департамент продовольства       
1027. 2803010 Керівництво та управління у сфері продовольства       
1028. 2803020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості       
1029. 2803030 Оздоровлення та відпочинок дітей працівників харчової та переробної промисловості       
1030. 2803040 Функціонування культурно-освітніх закладів Державного департаменту продовольства       
1031. 2803050 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості       
1032. 2804000 Державний департамент рибного господарства       
1033. 2804010 Керівництво та управління у сфері рибного господарства       
1034. 2804020 Фундаментальні дослідження у сфері океанології та використання морських ресурсів       
1035. 2804030 Прикладні розробки у сфері рибного господарства       
1036. 2804040 Підготовка кадрів для рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації       
1037. 2804050 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації       
1038. 2804060 Забезпечення проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів на учбовому вітрильному судні       
1039. 2804070 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства   -1072- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити видатки по коду 2804070 "Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства" на 20 млн.грн.  
Відхилено    
1040. 2804080 Селекція у рибному господарстві   -1073- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити видатки по коду 2804080 "Селекція у рибному господарстві на 10 млн.грн.  
Відхилено    
1041. 2804090 Участь у міжнародних морських риболовних організаціях       
1042. 2805000 Українська академія аграрних наук   -1074- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Передбачити фінансування в сумі 5 млн.грн. дорадчих служб агрокомплексу на базі мережі науково-дослідних установ УААН.  
Відхилено    
1043. 2805020 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук та розвиток інфраструктури академії       
1044. 2805030 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук   -1075- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити асигнування по коду 2805030 "Фундаментальні дослідження у сфері природних та технічних наук" на 20 млн.грн.  
Відхилено    
1045. 2805040 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук       
1046. 2805050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві       
1047. 2805060 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу       
1048. 2805070 Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств   -1076- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити на 4 млн.грн. видатки по коду 2805070 "Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств УААН".  
Відхилено    
1049. 2805080 Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах       
1050. 2805090 Селекція сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва       
1051. 2805100 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"       
1052. 2806000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"       
1053. 2806020 Закупівля вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу Національною акціонерною компанією "Украгролізинг"   -1077- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити видатки по коду 2806020 "Закупівля вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу НАК "Укрлізинг" на 50 млн.гривень.  
Відхилено    
    -1078- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Подати в редакції: Спеціалізований фонд Всього "-3039707, 0" Разом "-3039707, 0"  
Відхилено    
1054. 2806030 Повернення коштів, в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу       
1055. 2806040 Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи, пов'язані з відшкодуванням заборгованості за неї       
1056. 2806050 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання   -1079- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Найменування: "Заходи, пов'язані із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу" Сума: Всього "3039707, 0" Разом "3039707, 0"  
Відхилено    
1057. 2807000 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"       
1058. 2807020 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення   -1080- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Збільшити видатки на розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення код 2807020 на 7 млн.грн.  
Відхилено    
1059. 3000000 Державний комітет статистики України       
1060. 3001000 Апарат Державного комітету статистики України       
1061. 3001010 Керівництво та управління у сфері статистики       
1062. 3001020 Статистичні спостереження та переписи       
1063. 3001030 Обстеження умов життя домогосподарств       
1064. 3001040 Фундаментальні дослідження у сфері державної статистики       
1065. 3001050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері реформування державної статистики       
1066. 3001060 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики       
1067. 3001070 Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики       
1068. 3001080 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики       
1069. 3001600 Реформування державної статистики       
1070. 3100000 Міністерство транспорту України   -1081- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
По коду 3100000 "Міністерство транспорту України" передбачити видатки на здійснення державного контролю територіальними органами Мінтрансу за дотриманням автомобільними перевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт у розмірі 2300 тис. грн.  
Відхилено    
    -1082- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
По коду 3100000 "Міністерство транспорту України" передбачити видатки на формування Державних лізингових фондів для оновлення авіаційної техніки та морського торговельного флоту для державних авіаційних та судноплавних компаній - відповідно 200 млн. грн. та 110 млн. грн. Всього 310 млн. грн.  
Відхилено    
    -1083- Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Роєнко В.Г. (в.о. № 199)
Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Передбачити цільове фінансування на закупівлю автобусів вітчизняного виробництва для міністерств і відомств України та органів самоврядування на суму 100,0 млн.грн.  
Відхилено    
1071. 3101000 Апарат Міністерства транспорту України       
1072. 3101010 Загальне керівництво та управління у сфері транспорту       
1073. 3101020 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи   -1084- Марамзін Ф.А. (в.о. № 104)
Забезпечити в 2002 році цільове фінансування в розмірі 100,0 млн.грн. на технічне і технологічне переоснащення виробничих потужностей холдінгової компанії "Луганськтепловоз" для освоєння нових виробів рейкового транспорту по узгодженню з "Укрзалізницею" в рахунок компенсації заборгованості з держбюджету залізним дорогам України по дотації за виконання перевезення пасажирів-льготників.  
Відхилено    
1074. 3101030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі   -1085- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Внести зміни у додатку 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2002 рік": По коду 3100000 "Міністерство транспорту України" видатки по КФК 3101030 "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі" визначити в таких розмірах: Всього: 2100 тис. грн. поточні 2100 тис. грн.  
Відхилено    
1075. 3101040 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу       
1076. 3101050 Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації       
1077. 3101060 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації       
1078. 3101080 Культурно-освітня діяльність для працівників транспортної галузі       
1079. 3101090 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері транспорту       
1080. 3102000 Державний департамент автомобільного транспорту       
1081. 3102010 Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту       
1082. 3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту   -1086- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
По коду 3103000 "Державний департамент морського і річкового транспорту" збільшити видатки на підтримку експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів з 14 750 тис. грн. до 40 000 тис. грн.  
Відхилено    
1083. 3103010 Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту       
1084. 3103020 Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України       
1085. 3103030 Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів       
1086. 3104000 Державна адміністрація залізничного транспорту   -1087- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Мінтранспорту у тому числі для залізничного транспорту передбачити капітальні вкладення на суму 71 млн. грн. для розробки і придбання пасажирських вагонів у ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод".  
Враховано частково    
1087. 3104020 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації       
1088. 3104030 Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту       
1089. 3104040 Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту       
1090. 3104050 Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту       
1091. 3104060 Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту       
1092. 3105000 Державний департамент авіаційного транспорту   -1088- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
По коду 3105000 "Державний департамент авіаційного транспорту" передбачити на 2002 рік на реалізацію завдань "Державної комплексної програми розвитку авіаційного транспорту України на період до 2010 року" витрати у сумі 648 тис. грн.  
Враховано частково    
    -1089- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Внесення окремим рядком до проекту Держбюджету фінансування створення нової авіаційної техніки в обсязі 369, 0 млн.грн., з них 214, 0 млн.грн. на виконання НДДКР та 155, 0 млн.грн. на підготовку виробництва та виробництво серійних зразків літака АН-70.  
Враховано частково    
1093. 3105010 Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту       
1094. 3105020 Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту       
1095. 3105030 Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам       
1096. 3105040 Страховий фонд безпеки авіації   -1090- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Передбачити асигнування у сумі 200,0 млн.грн для створення Державного лізингового фонду на реалізацію та оновлення авіаційної техніки виробництва України.  
Відхилено    
1097. 3106000 Державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг "Укравтодор"   -1091- Комітет з питань бюджету
Встановити видатки Державній корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг "Укравтодор" Міністерства транспорту України на будівництво, ремонт та розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування із спеціального фонду державного бюджету у сумі 1 200 000,0 тис.грн., скасувати видатки по загальному фонду у сумі 589 766,0 тис.грн  
Враховано    
1098. 3106020 Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування   -1092- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В додатку №3 "Розподіл видатків Державного бюджету на 2002 рік" по коду 3106020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування" передбачити видатки із спеціального фонду державного бюджету в сумі 2500 млн. грн. відповідно до надходжень коштів від джерел визначених пунктом 22) статті 8  
Враховано частково    
    -1093- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
В додатку №3 по коду 3106020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування" передбачити видатки із спецфонду державного бюджету в сумі 2400 тис. грн. відповідно до надходжень коштів від джерел, визначених п. 22) статті 8  
Враховано частково    
    -1094- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Масенко О.М. (в.о. № 147)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Тягнибок О.Я. (в.о. № 119)
Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пилипчук І.М. (в.о. № 124)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Чорновіл Т.В.
Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Плютинський В.А. (реєстр. картка № 410)
Литвак О.М. (в.о. № 87)
Чиж І.С. (в.о. № 190)
Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Передбачити дотацію із загального фонду державного бюджету в сумі 2400 млн. грн.  
Відхилено    
    -1095- Кульчинський М.Г.
Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Передбачити дотацію із загального фонду державного бюджету в сумі 2500 млн. грн.  
Відхилено    
1099. 3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи   -1096- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Передбачити кошти на фінансування в обсязі 7,3 млн.грн. на виконання протирадіаційних робіт на хвостосховищах Придніпровського хімічного заводу.  
Відхилено    
    -1097- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Визначити видатки Міністерства НС України на фінансування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення відповідно до зростання бюджетних асигнувань видаткової частини бюджету на рівні 9,4 відсотка.  
Відхилено    
    -1098- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити окремими рядками видатки на: Придбання біологічно активної харчової добавки з розторопши плямистої для профілактичного лікування дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 15000,0 тис. грн.  
Відхилено    
    -1099- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Яценко В.М. (в.о. № 66)
Окремим рядком передбачити статтю використання коштів Державного бюджету на 2002 рік "Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у розмірі 2 000 тис.грн.  
Відхилено    
    -1100- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Передбачити виділення 50 млн.грн. у Державному бюджеті на відселення населення з районів, постраждалих від стихійних лих.  
Відхилено    
    -1101- Стоян О.М. (в.о. № 18)
По коду 3200000 фінансування чорнобильських програм збільшити до обсягів 2001 року з врахуванням рівня інфляції передбачити цільовий Державний Чорнобильський фонд  
Враховано частково    
    -1102- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки Міністерству з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 рік у обсязі 180, 2 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1103- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи по спеціальному фонду на 7,3 млн.гривень  
Враховано    
1100. 3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи       
1101. 3201010 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи   -1104- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У видатках Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи по коду 3201010 передбачити 10148,4 тис. грн.  
Відхилено    
    -1105- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити на керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - 3, 3 млн. грн.  
Відхилено    
1102. 3201020 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері попередження надзвичайних ситуацій кліматичного і технічного походження   -1106- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити на розробки найважливіших новітніх технологій у сфері попередження надзвичайних ситуацій кліматичного і технічного походження - 5, 0 млн. грн.  
Відхилено    
1103. 3201030 Доплати за роботу на радіоактивно-забруднених територіях, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1104. 3201040 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1105. 3201050 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1106. 3201060 Пільги на житлово-комунальні послуги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1107. 3201070 Пільги на користування транспортом та зв'язком громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1108. 3201080 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1109. 3201090 Компенсації за втрачене майно у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1110. 3201100 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1111. 3201110 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   -1107- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Збільшити видатки до 220 000 тис.грн.  
Відхилено    
1112. 3201120 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1113. 3201130 Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи       
1114. 3201140 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І       
1115. 3201150 Додаткове пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій ІІ, ІІІ і ІV, та непрацездатних пенсіонерів, які проживають у зонах радіоактивного забруднення       
1116. 3201170 Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1117. 3201180 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP       
1118. 3201190 Будівництво пускового комплексу "Вектор"       
1119. 3201200 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   -1108- Стоян О.М. (в.о. № 18)
По коду 3201200 Встановити ці видатки на рівні 2001 року  
Враховано    
    -1109- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Збільшити видатки до 70 000 тис.грн.  
Враховано частково    
1120. 3201210 Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи       
1121. 3201220 Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення       
1122. 3201230 Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи       
1123. 3201240 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій       
1124. 3201250 Забезпечення діяльності служб Цивільної оборони       
1125. 3201260 Авіаційні роботи з пошуку та рятування   -1110- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити на авіаційні роботи з пошуку та рятування - 10, 7 млн.грн.  
Відхилено    
1126. 3201270 Створення Урядової інформаційно-аналітичні системи з питань надзвичайних ситуацій       
1127. 3201280 Забезпечення особового складу військ Цивільної оборони   -1111- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
По коду 3201280 передбачити 77 372,95 тис. грн.  
Відхилено    
    -1112- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити на забезпечення особового складу військ Цивільної оборони - 38, 6 млн. грн.  
Відхилено    
1128. 3201290 Бойова підготовка військ Цивільної оборони та її матеріально-технічне забезпечення       
1129. 3201300 Амбулаторне лікування працівників та військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи       
1130. 3201310 Стаціонарне лікування військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи       
1131. 3201330 Закупівля озброєння та військової техніки для потреб військ Цивільної оборони   -1113- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
По коду 3201330 передбачити 18 966,95 тис. грн  
Відхилено    
    -1114- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити на закупівлю спеціальної техніки для потреб військ Цивільної оборони - 46, 6 млн. грн.  
Відхилено    
1132. 3201340 Прикладні дослідження і розробки у сфері Цивільної оборони   -1115- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
По коду 3201340 передбачити 5000,0 тис. грн  
Відхилено    
    -1116- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити на прикладні дослідження і розробки Цивільної оборони - 4, 7 млн. грн.  
Відхилено    
1133. 3201350 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі       
1134. 3201360 Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту       
1135. 3201370 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми   -1117- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Збільшити видатки до 180 000 тис.грн  
Відхилено    
1136. 3201380 Погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   -1118- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи по загальному фонду на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 200,0 млн.гривень  
Враховано    
    -1119- Стоян О.М. (в.о. № 18)
По коду 3201380 передбачити кошти на погашення заборгованості з соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що склалася за попередні роки - у сумі 600 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1120- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
по коду 3201380 передбачити 350000,0 тис. грн  
Враховано частково    
    -1121- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Збільшити видатки до 450 000 тис.грн  
Враховано частково    
1137. 3201390 Проведення непередбачуваних видатків на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи       
1138. 3202000 Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення       
1139. 3202010 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення       
1140. 3202020 Забезпечення безпечної експлуатації об'єкту "Укриття"       
1141. 3202030 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення   -1122- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
По коду 3202030 передбачити 74 800,0 тис. грн  
Відхилено    
1142. 3202040 Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт МНТЦ "Укриття"   -1123- Комітет з питань науки і освіти
Збільшити фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт МНТЦ "Укриття" (код 3202040) на 2,9 млн. грн.  
Відхилено    
1143. 3203000 Державний департамент страхового фонду документації       
1144. 3203010 Керівництво та управління діяльністю в сфері створення страхового фонду документації   -1124- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
По коду 3203010 передбачити 2 389,5 тис. грн.  
Відхилено    
1145. 3203020 Створення і зберігання страхового фонду документації   -1125- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
По коду 3203020 передбачити 3 249,1 тис. грн  
Відхилено    
1146. 3204000 Головний штаб Державної аварійно-рятувальної служби       
1147. 3204020 Забезпечення готовності підрозділів аварійно-рятувальної служби і аварійно-рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях   -1126- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
По коду 3204020 передбачити 42638,1 тис. грн., у тому числі: на підвищення технічного стану гірничо-рятувального служби -21 480,0, на створення підрозділів біологічного захисту -5981,0 тис. грн  
Відхилено    
    -1127- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити на забезпечення технічного стану готовності гірничо-рятувальних підрозділів та підрозділів аварійно-рятувальної служби і аврійно-рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях - 21, 5 млн.грн.  
Відхилено    
    -1128- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити на створення матеріальних резервів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій - 50 млн. грн.  
Відхилено    
1148. 3205000 Державний координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах       
1149. 3205020 Координація діяльності пошуково-рятувальних служб на воді   -1129- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
По коду 3205020 передбачити 18481,7 тис. грн.  
Відхилено    
1150. 3205030 Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України       
1151. 3206000 Спеціалізована воєнізована аварійно-рятувальна служба       
1152. 3206020 Аварійно-рятувальні роботи у зонах нафтових і газових фонтанів       
1153. 3400000 Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України   -1130- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму на 55,5 млн.грн.  
Враховано    
    -1131- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3400000 "Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України" - 480687, 8 тис.грн (збільшення на 262910, 6 тис.грн.).  
Враховано частково    
    -1132- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму на фінансування державних цільових програм на 10220 тис.гривень  
Враховано    
    -1133- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Виділити кошти на фінансування антидопінгової програми, передбаченої ратифікованою Верховною Радою України 15 березня 2001 року №22955-ІІІ антидопінговою конвенцією Ради Європи та чинним Законом України "Про антидопінговий контроль у спорті" від 5.04.01 р. №2353-ІІІ, у сумі 6,3 млн. грн.  
Відхилено    
1154. 3401000 Апарат Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України   -1134- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401000 "Апарат Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України" - 141635, 6 тис.грн (збільшення на 43716, 1 тис.грн.).  
Відхилено    
1155. 3401010 Керівництво та управління у сфері молодіжної політики, спорту і туризму   -1135- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401010 "Керівництво та управління у сфері молодіжної політики, спорту і туризму" - 2132, 1 тис.грн (збільшення на 693, 0 тис.грн.).  
Відхилено    
1156. 3401020 Оздоровлення та відпочинок дітей в МЦ "Молода гвардія", надання позашкільної освіти в МДЦ "Золотий ключик"   -1136- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401020 "Оздоровлення та відпочинок дітей в МЦ "Молода гвардія", надання позашкільної освіти в МДЦ "Золотий ключик" - 3454, 0 тис.грн (збільшення на 60, 9 тис.грн.).  
Відхилено    
1157. 3401030 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації   -1137- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401030 "Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації" - 2320, 3 тис.грн (збільшення на 130, 3 тис.грн.).  
Відхилено    
1158. 3401040 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації   -1138- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401040 "Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації"- 15639, 8 тис.грн (збільшення на 3542, 5 тис.грн.).  
Враховано частково    
1159. 3401050 Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей       
1160. 3401060 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту       
1161. 3401070 Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї   -1139- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401070 "Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї"- 10290, 0 тис.грн (збільшення на 3170, 0 тис.грн.). Джерела фінансування: Пропонується покрити ці витрати за рахунок доходів за статтею "Плата за видачу ліцензії на певні види господарської діяльності" ("Доходи Державного бюджету України на 2002 рік" код 140600) Загальні надходження складають 214 млн.грн. з них не менш 2 % - за ліцензування туристичної та фізкультурно-оздоровчої діяльності -тобто 4, 3 млн.грн.  
Відхилено    
1162. 3401080 Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень   -1140- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401080 "Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень"- 18730, 0 тис.грн (збільшення на 4830, 0 тис.грн.).  
Відхилено    
1163. 3401090 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій       
1164. 3401100 Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури       
1165. 3401110 Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських іграх   -1141- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401100 "Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури" - 16463, 2 тис.грн (збільшення на 12702, 0 тис.грн.).  
Відхилено    
1166. 3401120 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань       
1167. 3401130 Державна підтримка розвитку молодіжного руху соціальної спрямованості   -1142- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Визначити фінансування програм Асоціації молодих українських політологів і політиків окремим рядком у сумі 1 млн. 470 тис. гривень, одночасно зменшивши видатки на державну підтримку розвитку молодіжного руху соціальної спрямованості (код 3401130) на 1 млн. 470 гривень.  
Відхилено    
    -1143- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401130 "Державна підтримка розвитку молодіжного руху соціальної спрямованості" - 20678, 2 тис.грн (збільшення на 11616, 9 тис.грн.).  
Враховано частково    
    -1144- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Записати окремими рядками (визначено відповідними Законом України, Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України): - Код (визначити) "Програми Українського Національного Комітету молодіжних організацій" - 15 541, 0 тис.грн. (збільшення на 6979, 9 тис.грн.) - Код (визначити) "Програми Українського молодіжного аерокосмічного об'єднання "Сузір'я" - 5137, 0 тис.грн (збільшення на 4637, 0 тис.грн.)  
Враховано частково    
1168. 3401140 Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів   -1145- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401140 "Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів" - 5722, 5 тис.грн (збільшення на 4989, 2 тис.грн.).  
Відхилено    
1169. 3401150 Фінансова підтримка розвитку туризму в Україні   -1146- Ржавський О.М. (в.о. № 46)
Збільшити на 2 млн. грн. фінансування Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму на проведення реклами України, як туристичної країни.  
Враховано частково    
    -1147- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Збільшити фінансування витрат на підтримку розвитку туризму в Україні з 1 млн. 541, 7 тис.грн. до 6 млн. 500 грн. (код 3401150). Підтримка розвитку туризму в Україні дозволить отримати значні валютні надходження до бюджетів усіх рівнів.  
Враховано частково    
    -1148- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3401150 "Рекламно-інформаційна діяльність в галузі туризму" - 8160, 0 тис.грн (збільшення на 6618, 3 тис.грн.). Джерела фінансування: У видатках Державного Комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення за статтями "Видання книжкової продукції за Національною програмою випуску соціальнозначущих видань" (код 1701110) -13, 9 млн. грн. і "Зібрання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної політики" (код 1701120) -4, 5 млн.грн. Разом 18, 4 млн.грн. Пропонуємо за рахунок пропорційного зменшення видатків за цими статтями збільшити видатки на рекламно-інформаційну діяльність у галузі туризму на 6, 6 млн.грн.  
Враховано частково    
1170. 3401160 Функціонування Музею спортивної слави України       
1171. 3402000 Управління "Укрспортзабезпечення"   -1149- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3402000 "Управління "Укрспортзабезпечення" - 56900, 7 тис.грн (збільшення на 27304, 3 тис.грн.).  
Відхилено    
1172. 3402020 Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень   -1150- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3402020 "Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень" - 56900, 7 тис.грн (збільшення на 27304, 3 тис.грн.). Джерела фінансування: За кодами 3401130, 3401080, 3401100, 3402020 загальна сума запропонованого збільшення видатків складає 56, 4 млн.грн. Доходною частиною проекту Держбюджету за статтею (код210300) "Надходження від грошово-речових лотерей) передбачено надходження до бюджету в 2002 році 22 млн.грн. Половину від цих надходжень складають кошти від проведення лотерей "Молодьспортлото". В 2002 році ці надходження складатимуть не 11 млн. грн., як це передбачено проектом Держбюджету, а не менше 70 млн. грн. -це абсолютно конкретні розрахунки. Різниця мід 70 млн. і 11 млн. складає 59 млн. грн. Саме на цю суму занижено розрахунки доходної частини проекту Держбюджету за статтею надходжень від проведення лотерей. Враховуючи це і пропонується ці кошти спрямувати на збільшення видатків на молодіжну і спортивну діяльність.  
Відхилено    
1173. 3403000 Український центр інвалідного спорту "Інваспорт"   -1151- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3403000 "Український центр інвалідного спорту "Інваспорт" - 16869, 3 тис.грн (збільшення на 2152, 9 тис.грн.).  
Враховано    
1174. 3403020 Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів   -1152- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Сушкевич В.М. (реєстр. картка № 422)
Передбачити кошти у сумі 3 млн. грн. на фінансову підтримку Національного Комітету спорту інвалідів України та національного Центру параолімпійської та доолімпійської підготовки і реабілітації інвалідів, визначивши окремий порядок виконання відповідних кошторисів та перерахування бюджетних коштів Національному Комітету спорту інвалідів України безпосередньо органами Державного Казначейства України, як це було передбачено Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік". Передбачити фінансування навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту (код 130105) у сумі 6 млн. грн. 522, 2 тис. грн., утримання центру з інвалідного спорту "Інваспорт", підвищення кваліфікації тренерів, проведення стажування, придбання обладнання та предметів довгострокового користування тощо та інш. (код 130104) -190 тис. грн., утримання національних команд спортсменів-інвалідів (зарплати та нарахування на заробітну плату) (код 130114) -у сумі 2 млн. 280 тис. грн.  
Враховано частково    
    -1153- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3403020 "Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів" - 14250, 8 тис.грн (збільшення на 2152, 9 тис.грн.).  
Враховано    
1175. 3403030 Підготовка і участь національних збірних команд в Параолімпійських іграх       
1176. 3404000 Профспілково-спортивне товариство "Україна"       
1177. 3404020 Фізкультурно-спортивна підготовка дітей та молоді       
1178. 3405000 Український державний центр соціальних служб для молоді       
1179. 3405020 Реалізація програм та здійснення заходів Українського державного центру соціальних служб для молоді   -1154- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3405020 " Реалізація програм та здійснення заходів Українського державного центру соціальних служб для молоді" - 8647, 7 тис.грн (збільшення на 4980, 0 тис.грн.). Джерела фінансування: У видатках Міністерства охорони здоров'я передбачені кошти в статті "Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу" (код 2301380) в сумі 15 млн.грн. Оскільки центри соц. служб для молоді здійснюють програми профілактики і боротьби зі СНІДом ( в т.ч. спільно з МОЗ) пропонуємо збільшення видатків для ЦССМ на 4, 98 млн. грн. провести за рахунок зменшення видатків за вказаною статтею МОЗ України.  
Враховано частково    
1180. 3406000 Державний департамент молодіжної та сімейної політики       
1181. 3406010 Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики   -1155- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Код 3406010 "Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики" - 779, 3 тис.грн (збільшення на 120, 3 тис.грн.).  
Відхилено    
1182. 3407000 Державний департамент туризму       
1183. 3407010 Керівництво та управління у сфері туризму       
1184. 3408000 Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву   -1156- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Видатки Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву передбачити у сумі 250 млн.грн  
Враховано частково    
1185. 3408010 Пільгове довгострокове державне кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян   -1157- Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Збільшити кредитування житлового будівництва для молодих сімей.  
Враховано    
    -1158- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По коду 3408010 Пільгове довгострокове державне кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян цифри "70 000, 0" та "76 800,0" замінити на цифри "170 000,0" та "176 800,0"  
Враховано частково    
1186. 3500000 Міністерство фінансів України   -1159- Комітет з питань свободи слова та інформації
Передбачити видатки в сумі 21635, 8 тис. грн. для проведення робіт по створенню національної системи супутникового мовлення. Розпорядником коштів визначити Міністерство фінансів України.  
Відхилено    
1187. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України       
1188. 3501010 Керівництво та управління у сфері фінансів       
1189. 3501020 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів       
1190. 3501030 Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів       
1191. 3501040 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації       
1192. 3501050 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації       
1193. 3501060 Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи       
1194. 3501070 Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння       
1195. 3501080 Фінансова підтримка журналу "Фінанси України"       
1196. 3501090 Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи       
1197. 3501100 Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні       
1198. 3501110 Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів       
1199. 3501120 Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу       
1200. 3501140 Внески до міжнародних організацій       
1201. 3501150 Погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками       
1202. 3501160 Поступова компенсація громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень   -1160- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки на компенсацію громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень на 600 млн.грн.  
Враховано    
    -1161- Комітет з питань соціальної політики та праці
Збільшити видатки на повернення знецінених заощаджень громадян в 2 рази (до 1 млрд. грн.)  
Враховано    
    -1162- Джоджик Я.І. (в.о. № 163)
Збільшити видатки на погашення заборгованості по знеціненим вкладам населенню на 500 млн.гривень  
Враховано    
    -1163- Таран(Терен) В.В.
Збільшити суму видатків до 675 624, 2 тис.грн.  
Враховано    
    -1164- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Збільшити суму видатків загального фонду Державного бюджету України за програмою "Поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень" на 600 тис.грн. - компенсацію витрат діяльності, пов'язаної з організацією і здійсненням компенсації втрат від знецінення заощаджень.  
Враховано    
    -1165- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Вишукати можливість для збільшення коштів на повернення знецінених заощаджень. Передбачувані законопроектом 500 млн. грн. не вирішують питання навіть стосовно громадян, яким виповнилося 75 і більше років.  
Враховано    
    -1166- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Додатково спрямувати 1 млрд.грн. запланованого профіциту Державного бюджету України (з урахуванням включення надходжень від приватизації державного майна як джерела фінансування Державного бюджету України у 2002 році) на збільшення видатків на компенсацію громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень по коду програмної класифікації 3501160.  
Враховано частково    
1203. 3501170 Обслуговування внутрішнього державного боргу       
1204. 3501180 Обслуговування зовнішнього державного боргу   -1167- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Переглянути середній за рік курс гривні до долара США встановивши його на рівні не більше 5, 5, у зв'язку з чим перерахувати суму, що спрямовується на обслуговування державного зовнішнього боргу. Загальна економія 150 млн.грн.  
Відхилено    
1205. 3501200 Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння       
1206. 3501210 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку       
1207. 3501600 Розвиток муніципального кредитного ринку       
1208. 3503000 Державна пробірна служба       
1209. 3503010 Державний пробірний контроль       
1210. 3503020 Наукове забезпечення державного пробірного контролю       
1211. 3504000 Державне казначейство України       
1212. 3504010 Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету       
1213. 3504600 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства       
1214. 3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України   -1168- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Скоротити видатки на Головне контрольно-ревізійне управління України - на 30 млн.грн.  
Відхилено    
1215. 3505010 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів       
1216. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)       
1217. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)   -1169- Комітет з питань науки і освіти
Міністерство фінансів України (загальні видатки) на безвідсоткові бюджетні кредити на виконання інноваційних проектів шляхом їх фінансування на конкурсних засадах через спеціалізовані інноваційні фінансово-кредитні установи - 50,0 млн. грн.  
   
    -1170- Джоджик Я.І. (в.о. № 163)
Ввести додаткову статтю видатків Субвенція на завершення спорудження обласної наукової бібліотеки у м.Тернопіль (код 3511--) із загальним фондом 3 млн.грн. в місцевих бюджетах  
Враховано    
    -1171- Комітет з питань бюджету
Додатково передбачити цільові субвенції місцевим бюджетам у сумі 378,8 млн.гривень  
Враховано    
1218. 3511010 Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України       
1219. 3511020 Державні капітальні вкладення   -1172- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки на державні капітальні вкладення на 230 млн.гривень  
Враховано    
    -1173- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Виділити кошти в розмірі 100 млн. грн. на завершення будівництва і введення в дію потужностей, передбачених Комплексною програмою розвитку медичної промисловості України на 1997-2003 рр.  
Враховано частково    
    -1174- Комітет з питань промислової політики
У видатках за кодом "3511020" "Державні капітальні вкладення" виділити окремим рядком: - в тому числі, "кошти в обсязі 140000 тис.грн. цільовим призначенням на переоснащення підприємств галузі вітчизняного машинобудування для АПК, впровадження новітніх технологій проектування та виготовлення техніки і формування інфраструктури ринку".  
Враховано частково    
    -1175- Комітет з питань промислової політики
Видатки за кодом "3511020" "Державні капітальні вкладення" виділити окремим рядком: - в тому числі, "116000 тис.грн. на створення і впровадження в виробництво сучасних літаків Ан-70Т, Ан-148, Ан-7ТК-300, Ан-140, Ан-74Л-100".  
Враховано частково    
    -1176- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Збільшити видатки по КФК 3511010 "Державні капітальні вкладення" (код 3510000 "Міністерство фінансів України" (загальнодержавні видатки) на 1000 000 тис. грн.  
Враховано частково    
1220. 3511030 Резервний фонд   -1177- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Зменшити Резервний фонд (код 3511030) на 4947,6 тис. грн. та спрямувати ці кошти на збільшення розміру дотації вирівнювання з державного бюджету Кельменецькому р-ну на 4946,6 тис. грн.  
Відхилено    
1221. 3511050 Дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення   -1178- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "4111736, 7" замінити у відповідних графах на "3875394, 7"  
Відхилено    
1222. 3511060 Субвенція на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області       
1223. 3511100 Субвенція на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку   -1179- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Збільшити обсяг субвенції на компенсацію пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку щонайменше на 20% від обсягу, запланованого у 2001 році і встановити у розмірі 3 475 700 тис.грн.  
Відхилено    
    -1180- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Передбачити кошти на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних платежів у сумі 3,5 млрд. грн.  
Відхилено    
    -1181- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "2240000, 0" замінити у відповідних графах на "2201770, 3"  
Відхилено    
1224. 3511150 Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам   -1182- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "1076743, 4" замінити у відповідних графах на "1032782, 0"  
Відхилено    
    -1183- Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
По коду 3511150 "Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" передбачити 1462, 7 млн. грн. (реальна потреба на 2002 рік складає 998, 7 млн. грн., додатково необхідно передбачити кошти для погашення заборгованості, що сформувалася з 1 січня по теперішній час - 464 млн. грн., через відсутність механізму впровадження та фінансового забезпечення Закону "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам").  
Відхилено    
1225. 3511160 Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян   -1184- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "285382, 4" замінити у відповідних графах на "274034, 7"  
Відхилено    
    -1185- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
По коду 3510000 "Міністерство фінансів України" (загальнодержавні видатки) збільшити видатки по коду 3511160 "Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян" на 600 000 тис. грн.  
Відхилено    
1226. 3511170 Субвенція на будівництво житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання   -1186- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Число "170445, 0" замінити у відповідних графах на "159721, 0"  
Відхилено    
1227. 3511190 Субвенція на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України " Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха       
1228. 3511200 Фінансова підтримка підприємств транспортно-дорожнього комплексу на формування лізингових фондів, підприємств машинобудівного комплексу для створення і впровадження у виробництво сучасних зразків цивільної продукції, виконавців Міжвідомчої програми впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції та суб'єктів малого підприємництва через здешевлення кредитів, що надаються їм комерційними банками       
1229. 3511210 Участь у створенні фінансово-кредитної установи з реконструкції та розвитку       
1230. 3511220 Субвенція, що одержується з Державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів       
1231. 3511600 Оформлення позик в результаті вступу в силу державних гарантій       
1232. 3511620 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою       
1233. 3511630 Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою       
1234. 3600000 Міністерство юстиції України   -1187- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Міністерства юстиції на 139,2 млн.грн. на проведення судової реформи  
Враховано    
    -1188- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Передбачити окремим рядком кошти на погашення заборгованості за попередні роки за невикористане службове обмундирування та по страхуванню суддів в сумі 12,042 млн.грн.  
Враховано    
    -1189- Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Передбачити окремим рядком у Державному бюджеті на 2002 рік видатки на фінансування реалізації Всеукраїнської програми правової просвіти молоді та дітей на 2002-2005 роки у складі бюджетних призначень Міністерства юстиції України у сумі 777 тис.грн. за рахунок пропорційних скорочень інших видатків Міністерства.  
Враховано частково    
    -1190- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Міністерства юстиції на фінансування державних цільових програм на 2281,9 тис.гривень  
Враховано    
1235. 3601000 Апарат Міністерства юстиції України       
1236. 3601010 Керівництво та управління у сфері юстиції   -1191- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити видатки на 11, 0 млн.грн., з них капітальні видатки - 9, 8 млн.грн., у т.ч. апеляційні суди - 8, 0 млн.грн., з них капітальні видатки - 5, 0 млн.грн..  
Враховано частково    
1237. 3601020 Функціонування Центру правової реформи і законопроектних робіт, Центру перекладів актів європейського права, Центру порівняльного права       
1238. 3601030 Здійснення правосуддя обласними судами       
1239. 3601040 Здійснення правосуддя районними (міськими) судами   -1192- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити видатки на 5, 31 млн.грн. - капітальні видатки для районних судів м.Києва (створення належних умов для функціонування судів у зв'язку із ліквідацією деяких районів міста).  
Враховано    
1240. 3601050 Здійснення правосуддя військовими судами       
1241. 3601060 Проведення судової реформи   -1193- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Збільшити на 546, 2 млн.грн.  
Враховано частково    
1242. 3601070 Проведення судової експертизи       
1243. 3601080 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз       
1244. 3601090 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції та судів       
1245. 3601100 Перепідготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Українською академією суддів       
1246. 3601110 Заходи, пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень       
1247. 3601600 Створення системи реєстрації прав власності       
1248. 3602000 Державний департамент у справах національностей та міграції   -1194- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Збільшити видатки на утримання Державного комітету у справах національностей та міграції на 711,8 тис. грн.  
Враховано    
1249. 3602010 Керівництво та управління у сфері національностей та міграції       
1250. 3602020 Надання допомоги біженцям   -1195- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
По коду 3602020 найменування "Надання допомоги біженцям" змінити на "Надання допомоги біженцям. Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців" - та збільшити видатки до 2000,0 тис. грн.  
Враховано    
1251. 3602030 Заходи щодо відтворення культури національних меншин та встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою   -1196- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
По коду 3602030 замість найменування "Заходи щодо відтворення культури національних меншин та встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою" записати "Заходи щодо відтворення культури національних меншин, в тому числі підтримка друкованих засобів масової інформації мовами національних меншин" і додатково внести код на наступне найменування "Встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою та задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України". Передбачити на ці цілі фінансування у розмірах: на заходи щодо відтворення культури національних меншин, вт.ч. підтримка друкованих засобів масової інформації мовами національних менших - 1050 тис. грн. на встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою та задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України - 950 тис. грн. Доручення КМУ  
Враховано частково .   
1252. 3602040 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України   -1197- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Збільшити видатки по коду 3602040 "Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України" на 9 млн. грн.  
Враховано частково    
1253. 3603000 Державний комітет України у справах релігій       
1254. 3603010 Керівництво та управління у сфері релігій       
1255. 3603020 Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії       
1256. 3604000 Академія правових наук   -1198- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Збільшити видатки, передбачені Академії правових наук (код 360400) на 2307,4 тис.грн. в тому числі: по коду 36004030 на 1493 тис.грн. по коду 36004020 на 778,1 тис.грн. по коду 36004040 на 36,3 тис.грн.  
Відхилено    
    -1199- Костицький В.В. (в.о. № 84)
Щодо визначення Академії правових наук України як головного розпорядника кредитів.  
Відхилено    
1257. 3604020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук       
1258. 3604030 Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права       
1259. 3604040 Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства       
1260. 3604050 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства       
1261. 3604060 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері боротьби зі злочинністю       
1262. 5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву       
1263. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву       
1264. 5121010 Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву   -1200- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Передбачити в видатках на капіталовкладення по коду КПКВ 5121010 "Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву", встановивши їх по загальному фонду 2 428, 6 тис.грн.  
Відхилено    
1265. 5121020 Обслуговування державного матеріального резерву установами Державного комітету України з державного матеріального резерву       
1266. 5121030 Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву       
1267. 5121040 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву       
1268. 5160000 Державна митна служба України   -1201- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Державній митній службі України для виконання покладених функцій по захисту економічних інтересів держави, боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил додатково передбачити 50, 1 млн. грн.  
Відхилено    
    -1202- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Державній митній службі на фінансування державних цільових програм на 6196,4 тис.гривень  
Враховано    
1269. 5161000 Апарат Державної митної служби України       
1270. 5161010 Керівництво та управління у сфері митної справи   -1203- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Зменшити на 19024 тис.грн.  
Відхилено    
1271. 5161020 Розбудова та модернізація об'єктів митної системи   -1204- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Технічне переоснащення пунктів пропуску через кордон - 27, 2 млн. грн.  
Відхилено    
1272. 5161030 Підготовка кадрів для митної служби       
1273. 5161040 Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби   -1205- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Розвиток Митної академії, якій виповнюється в поточному році 5 років - 2, 7 млн. грн.  
Відхилено    
1274. 5161050 Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби       
1275. 5270000 Державний комітет ядерного регулювання України       
1276. 5271000 Апарат Державного комітету ядерного регулювання України       
1277. 5271010 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання       
1278. 5271020 Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання       
1279. 5340000 Державний комітет у справах охорони державного кордону України   -1206- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Державного комітету у справах охорони державного кордону по спеціальному фонду на 25 млн.гривень  
Враховано    
    -1207- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Державному комітету у справах охорони державного кордону України з метою забезпечення життєвих потреб і оперативно-службової діяльності Прикордонних військ України та розвідувального органу виділити додатково до передбачених у проекті Держбюджету кошти у сумі 31, 7 млн. грн.  
Враховано частково    
1280. 5341000 Апарат Державного комітету у справах охорони державного кордону України       
1281. 5341010 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону       
1282. 5341020 Забезпечення особового складу Прикордонних військ       
1283. 5341030 Охорона державного кордону   -1208- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Передбачити додатково на облаштування пунктів пропуску через державний кордон - 7 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1209- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Передбачити додатково на облаштування та організацію охорони українсько-російської ділянки кордону та кордону з Республікою Молдова - 5 млн. грн. погашення кредиторської заборгованості на суму 19, 7 млн. грн.  
Враховано частково    
1284. 5341060 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Прикордонних військ       
1285. 5341070 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Прикордонних військ       
1286. 5342000 Розвідувальний орган Державного комітету у справах охорони державного кордону       
1287. 5342010 Функціонування розвідувального органу       
1288. 5450000 Державний комітет зв'язку та інформатизації України   -1210- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Передбачити видатки Державному комітету зв'язку та інформатизації України (5450000) на фінансування "Державної науково-технічної програми розвитку мережі Інтернет в Україні" у розмірі 27 858.0 млн. грн.  
Відхилено    
    -1211- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Передбачити видатки бюджетним установам на погашення боргу за минулі роки та оплату поточних платежів за послуги зв'язку а також відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг зв'язку пільговим категоріям населення  
Відхилено    
    -1212- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Перенести видатки по статті "На трансляцію телерадіопрограм" у розмірі 44833 тис. грн., які передбачені зараз Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (код 1701090) Державному комітету зв'язку та інформатизації України (5450000) та передбачити додатково для забезпечення виконання держзамовлення 32100 тис. грн. та 24200 тис. грн. на погашення боргів перед Концерном РРТ. Всього - 101133 тис. грн.  
Відхилено    
    -1213- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Передбачити у видатках для потреб Державного комітету зв'язку та інформатизації окремим рядком фінансування розвитку галузі телекомунікацій та зв'язку в обсязі 92 млн. грн.  
Відхилено    
1289. 5451000 Апарат Державного комітету зв'язку та інформатизації України       
1290. 5451010 Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації       
1291. 5451020 Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну       
1292. 5451030 Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку   -1214- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Збільшити витрати по статті "Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку" (КФК 5451030) на 317,3 тис. грн.  
Відхилено    
1293. 5451050 Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації       
1294. 5451060 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації       
1295. 5451070 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації       
1296. 5451090 Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади       
1297. 5451100 Спецоб'єкти       
1298. 5451110 Забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу       
1299. 5451120 Національна програма інформатизації   -1215- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Збільшити видатки по КФК 5451120 "Національна програма інформатизації" на 117973 тис. грн.  
Відхилено    
1300. 5451130 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері зв'язку та інформатизації       
1301. 5980000 Вища рада юстиції       
1302. 5981000 Апарат Вищої ради юстиції       
1303. 5981010 Формування судійського корпусу та контроль за його діяльністю       
1304. 5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини   -1216- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Збільшити видатки на утримання Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 7,1 млн. грн.  
Відхилено    
1305. 5991000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини       
1306. 5991010 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини       
1307. 6010000 Антимонопольний комітет України       
1308. 6011000 Апарат Антимонопольного комітету України       
1309. 6011010 Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції       
1310. 6011020 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права       
1311. 6020000 Вища атестаційна комісія України       
1312. 6021000 Апарат Вищої атестаційної комісії України       
1313. 6021010 Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів       
1314. 6021020 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації       
1315. 6070000 Державний департамент України з питань виконання покарань   -1217- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Державному департаменту з питань виконання покарань на 100 млн.грн., в тому числі на оплату праці 70 млн.грн.  
Враховано    
1316. 6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань   -1218- Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Передбачити видатки на утримання Державного департаменту України з питань виконання покарань у сумі 825,0 млн. грн.  
Враховано частково    
1317. 6071010 Керівництво та управління у сфері виконання покарань       
1318. 6071020 Утримання спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої системи       
1319. 6071030 Здійснення виконання покарань       
1320. 6071040 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань       
1321. 6071050 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи       
1322. 6071060 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримінально-виконавчої системи       
1323. 6071070 Створення установ виконання покарань для засуджених на довічне ув'язнення та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартів       
1324. 6110000 Державний комітет архівів України       
1325. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України       
1326. 6111010 Керівництво та управління у сфері архівної справи   -1219- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 6111010 "Керівництво та управління у сфері архівної справи" на 86,2 тис. грн. для криптографічного та технічного захисту інформації, охороною якої опікується держава; мобілізаційні заходи тощо.  
Враховано    
1327. 6111020 Прикладні розробки у сфері архівної справи   -1220- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 6111020 "Прикладні розробки у сфері архівної справи" на 62,4 тис. грн. на інформатизацію архівної справи.  
Враховано    
1328. 6111030 Архівна справа   -1221- Комітет з питань культури і духовності
Збільшити видатки по коду 6111010 "Архівна справа" на 329,7 тис. грн. (невідкладні ремонтні роботи дахів, систем електропостачання та каналізації, кондиціонування в центральних державних архівах).  
Враховано    
1329. 6120000 Головне управління державної служби України   -1222- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Головного управління державної служби на фінансування державних цільових програм на 4140 тис.гривень  
Враховано    
1330. 6121000 Апарат Головного управління державної служби України       
1331. 6121010 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби       
1332. 6121020 Наукові розробки у сфері розвитку державної служби       
1333. 6121030 Підготовка магістрів державної служби       
1334. 6140000 Державна податкова адміністрація України   -1223- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Зменшити видатки загального фонду, залишивши обсяги фінансування ДПА на рівні 2001 року  
Враховано    
    -1224- Комітет з питань бюджету
Встановити на 2002 рік бюджетні призначення Державній податковій адміністрації України на рівні 101% до затверджених видатків у бюджеті на 2001 рік (тобто зменшити на 288112,8 тис.гривень)  
Враховано    
    -1225- Комітет з питань бюджету
Скоротити видатки Державній податковій адміністрації України на фінансування державних цільових програм на 7063 тис.гривень  
Враховано    
1335. 6141000 Апарат Державної податкової адміністрації України       
1336. 6141010 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства   -1226- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Зменшити на 50 000 тис.грн.  
Враховано    
1337. 6141020 Прикладні розробки у сфері оподаткування та діяльності податкової служби       
1338. 6141030 Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації       
1339. 6141040 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Академією державної податкової служби       
1340. 6141050 Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби       
1341. 6141060 Перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби       
1342. 6141070 Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції       
1343. 6141080 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів       
1344. 6141600 Модернізація податкової служби       
1345. 6150000 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України   -1227- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Код 6150000 -загальний фонд, всього -13 123, 5 тис.грн., поточні 12107, 5, оплата праці - 4336, 2, комунальні послуги та енергоносії - 246, 9, капітальні - 1016, 0. Спеціальний фонд, всього 0, 0, поточні - 0, 0, оплата праці - 0, 0, комунальні послуги та енергоносії - 0, 0, капітальні 0, 0. Разом - 13 123, 5.  
Відхилено    
1346. 6151000 Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України   -1228- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Код 6151000 - загальний фонд, всього - 13 123, 5 тис.грн., поточні - 12 107, 5, оплата праці - 4 336, 2, комунальні послуги та енергоносії - 246, 9, капітальні - 1016, 0. Разом - 13 123, 5.  
Відхилено    
1347. 6151010 Керівництво та управління у сфері фондового ринку   -1229- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Код 6151010 - загальний фонд, всього - 10 572, 5 тис.грн., поточні -9556, 5, оплата праці -4336, 2, капітальні -1016, 0. Разом - 10572, 5.  
Відхилено    
    -1230- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
У випадках на капіталовкладення щодо фінансування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - по коду КПКВ 6151010 "Керівництво та управління у сфері фондового ринку" передбачити додаткове фінансування, встановивши по загальному фонду 1640 тис.грн.  
Відхилено    
1348. 6151020 Створення Національної депозитарної системи та системи моніторингу фондового ринку   -1231- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Код 6151020 - загальний фонд, всього - 2 500, 0 тис.грн., поточні -2500, 0. Разом 2500, 0.  
Відхилено    
1349. 6151030 Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління   -1232- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Код 6151030 - - загальний фонд, всього - 51, 0 тис.грн.. поточні -51, 0. Разом - 51, 0.  
Відхилено    
1350. 6250000 Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу України   -1233- Комітет з питань бюджету
Встановити на 2002 рік бюджетні призначення Державній комісії з питань оборонно-промислового комплексу на рівні 101 % до затверджених видатків у бюджеті на 2001 рік (тобто зменшити на 4614,6 тис.гривень)  
Враховано    
1351. 6251000 Апарат Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України       
1352. 6251010 Керівництво та управління у сфері оборонно-промислового комплексу       
1353. 6251030 Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах       
1354. 6370000 Національна комісія регулювання електроенергетики України       
1355. 6371000 Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України       
1356. 6371010 Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики       
1357. 6380000 Національне космічне агентство України       
1358. 6381000 Апарат Національного космічного агентства України       
1359. 6381010 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності       
1360. 6381020 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері космічної галузі       
1361. 6381030 Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України       
1362. 6381040 Загальнодержавна (Національна) космічна програма       
1363. 6381050 Управління та випробування космічних засобів       
1364. 6381060 Функціонування і розвиток національної системи сейсмічних спостережень       
1365. 6381070 Експлуатація супутникових систем зв'язку та телерадіомовлення       
1366. 6381080 Прикладні розробки у сфері космічної галузі       
1367. 6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення   -1234- Комітет з питань бюджету
Встановити на 2002 рік бюджетні призначення Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення на рівні 101 % до затверджених видатків у бюджеті на 2001 рік (тобто зменшити на 527,4 тис.гривень)  
Враховано    
1368. 6441000 Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення       
1369. 6441010 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення   -1235- Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Збільшити на 1549 тис.грн.  
Відхилено    
    -1236- Комітет з питань свободи слова та інформації
Збільшити видатки Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за кодом 6441010 "Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення" з 2544, 3 тис. грн. до 4054, 6 тис. грн. або на 1510, 3 для цільового використання цих коштів на розвиток регіональних і обласних представництв Національної ради.  
Відхилено    
    -1237- Супрун Л.П. (в.о. № 100)
Передбачити у видатках на капіталовкладення по коду КПКВ 6441010 "Керівництво та управління здісненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення" додаткові кошти в сумі 1549, 1 тис. грн.  
Відхилено    
1370. 6441020 Розвиток вітчизняного телебачення та радіомовлення   -1238- Комітет з питань свободи слова та інформації
Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Збільшити видатки за кодом 6441020 "Розвиток вітчизняного телебачення і радіомовлення" з 39, 0 тис. грн. до 4726, 0 тис. грн. або ан 4687, 0 тис. грн.  
Відхилено    
1371. 6510000 Рахункова палата України   -1239- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Рахункова палат України - додати 9 млн.грн.  
Враховано    
    -1240- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки на утримання Рахункової палати на 5 млн.гривень  
Враховано    
1372. 6511000 Апарат Рахункової палати України       
1373. 6511010 Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету       
1374. 6520000 Служба безпеки України   -1241- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Службі безпеки України додатково передбачити виділення 652 млн. грн., в тому числі на:  
Враховано частково    
    -1242- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Службі безпеки передбачити - на переоснащення, переобладнання засобів бронезахисту - 6, 99 млн. грн. - розроблення нових зразків засобів бронезахисту - 1 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1243- Коломойцев В.Е. (в.о. № 106)
Збільшити обсяги видатки на утримання Служби безпеки в 2002 році до її реальних потреб в сумі 1 млрд. 351, 7 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1244- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Служби Безпеки України по спеціальному фонду на 70 млн.гривень  
Враховано    
1375. 6521000 Центральне управління Служби безпеки України       
1376. 6521010 Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України   -1245- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки на забезпечення заходів у сфері безпеки держави, захист інформаційних ресурсів, функціонування органів системи Служби безпеки України та підрозділів урядового зв'язку Служби - 383, 3 млн. грн.  
Враховано частково    
1377. 6521020 Централізоване матеріально-технічне забезпечення оперативно-службової діяльності у сфері безпеки держави   -1246- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки на централізоване матеріально-технічне забезпечення оперативно-службової діяльності - 147, 4 млн. грн  
Враховано частково    
1378. 6521030 Дослідження та розробка спеціальної техніки та науково-дослідна діяльність у сфері безпеки держави   -1247- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки на дослідження та розробки спеціальної техніки, науково-дослідну діяльність, підготовку та перепідготовку кадрів для потреб СБ України - 59, 1 млн. грн.  
Враховано частково    
1379. 6521040 Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади       
1380. 6521050 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Служби безпеки України       
1381. 6521060 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України, Прикордонних військ та Управління державної охорони       
1382. 6521070 Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IY рівнів акредитації       
1383. 6521080 Медичне обслуговування особового складу Служби безпеки України   -1248- Комітет з питань соціальної політики та праці
Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки на медичне забезпечення Службі безпеки України - на 22,1 млн. грн.  
Враховано частково    
1384. 6521090 Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України       
1385. 6522000 Головне управління розвідки Служби безпеки України       
1386. 6522010 Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном   -1249- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки на розвідувальну діяльність та спеціальний захист державних представництв за кордоном - 19, 2 млн. грн.  
Враховано частково    
1387. 6523000 Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України       
1388. 6523010 Забезпечення функціонування державної системи урядового зв'язку       
1389. 6523020 Захист інформаційних ресурсів держави       
1390. 6523030 Роботи по стандартизації, сертифікації в галузі криптографічного та технічного захисту інформації       
1391. 6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України   -1250- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшити видатки на Антитерористичний центр Служби безпеки України - 21, 1 млн. грн.  
Враховано частково    
1392. 6524010 Боротьба з тероризмом на території України       
1393. 6525000 Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України       
1394. 6525010 Боротьба з корупцією та організованою злочинною діяльністю       
1395. 6540000 Національна Академія наук України   -1251- Комітет з питань бюджету
Збільшити видатки Національній Академії наук України на 100 млн.гривень  
Враховано    
    -1252- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
Сирота М.Д. (в.о. № 200)
Сергієнко О.І.
Передбачити виділення додаткових коштів у сумі 8 млн. грн. НАНУ для закупівлі устаткування та створення пілотного підприємства з виробництва безпечних препаратів крові  
Враховано    
    -1253- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Обсяг фінансування за статтею №6540000 "Національна Академія наук України" необхідно збільшити в 3 рази і довести його хоча б до 1% ВВП.  
Враховано частково    
    -1254- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Затвердити фінансування Національної академії наук України по загальному фонду Державного бюджету України у сумі 476.909 тис.грн.  
Враховано частково    
1396. 6541000 Апарат Національної Академії наук України       
1397. 6541020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної Академії наук       
1398. 6541030 Фундаментальні дослідження наукових установ Національної Академії наук   -1255- Комітет з питань науки і освіти
Видатки за кодом 6541030 "Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук" збільшити з 207 620,3 тис. грн. до 307 620,3 тис. грн., з них на оплату праці з 123 670,0 тис. грн. до 178 670,0 тис. грн.  
Враховано    
1399. 6541040 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки       
1400. 6541050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки   -1256- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Слободян О.В. (в.о. № 220)
Врахувати окремим рядком кошти на виконання Державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер" по коду 6541050 (додаток №3) в сумі 5 млн. грн.  
Враховано    
1401. 6541060 Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної Академії наук       
1402. 6541070 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячому оздоровчому таборі "Каштан"       
1403. 6541080 Підготовка кадрів фізико-технічного напрямку вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації       
1404. 6541090 Методичне забезпечення викладення народознавства та української мови як іноземної Міжнародною школою україністики       
1405. 6541100 Медичне обслуговування працівників Національної Академії наук України       
1406. 6600000 Управління державної охорони України   -1257- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Управлінню державної охорони України передбачити додаткові кошти в обсязі 3, 1 млн. грн.  
Відхилено    
1407. 6601000 Управління державної охорони України