Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про національну програму інформатизації'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 181) такі зміни:      I. Внести до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 181) такі зміни:  
3. 1. Статтю 2 доповнити частиною п'ятою такого змісту:      1. Статтю 2 доповнити частиною п'ятою такого змісту:  
4. "Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади, установ, організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові частини Національної програми інформатизації".   -1- Шаров І.Ф.
Ч. 5 ст.2 післі слів "органів державної влади" доповнити словами "органів місцевого самоврядування" і далі за текстом  
Враховано   "Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові частини Національної програми інформатизації".  
5. 2. Частини третю і четверту статті 10 викласти у такій редакції:      2. Частини третю і четверту статті 10 викласти у такій редакції:  
6. "Державними замовниками окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування. Державних замовників окремих завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника.   -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 2 абзац 1. Виключити текст ", інші державні органи"  
Враховано   "Державними замовниками окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Державних замовників окремих завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника.  
7. Державні замовники визначають виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, забезпечують фінансування, керівництво та контроль виконання робіт за цими завданнями (проектами)".   -3- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 2 другий абзац, текст після слів "Державні замовники" доповнити словами "на конкурсних засадах"  
Враховано   Державні замовники на конкурсних засадах визначають виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, забезпечують фінансування, керівництво та контроль виконання робіт за цими завданнями (проектами)".  
8. 3. У статті 11:      3. У статті 11:  
9. 1) абзац другий частини другої виключити;      1) абзац другий частини другої виключити;  
10. 2) частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:      2) частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:  
11. "організація відбору проектів на етапі формування Національної програми інформатизації;   -4- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
У абзаці другому частини другої статті 11 замість "проектів" записати "окремих завдань (проектів)"  
Враховано   "організація відбору окремих завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації;  
12. організація контролю за відбором виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації".      організація контролю за відбором виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації".  
13. 4. Статті 13 і 14 викласти у такій редакції:      4. Статті 13 і 14 викласти у такій редакції:  
14. "Стаття 13. Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації   -5- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 13 викласти в наступній редакції: "Стаття 13. Формування Національної програми інформатизації Формування комплексу взаємопов'язаних завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки та програми завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік проводиться згідно із законодавством України та організовується Генеральним державним замовником за пропозиціями відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування."  
Враховано   "Стаття 13. Формування Національної програми інформатизації Формування комплексу взаємопов'язаних завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки та програми завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік проводиться згідно із законодавством України та організовується Генеральним державним замовником за пропозиціями відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  
15. Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації проводиться із залученням науково-технічної ради Національної програми інформатизації та, як правило, на конкурсних засадах.   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 4, до статті 13. В абзаці 1 виключити текст "та, як правило"  
Враховано   Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації проводиться із залученням науково-технічної ради Національної програми інформатизації на конкурсних засадах.  
    -7- Шаров І.Ф.
У ч. 1 ст. 13 вилучити слова "та, як правило"  
Враховано    
16. Положення про порядок відбору завдань (проектів), у тому числі на конкурсних засадах, затверджується Генеральним державним замовником.   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац 2 Виключити текст "у тому числі"  
Враховано   Положення про порядок відбору завдань (проектів) на конкурсних засадах затверджується Генеральним державним замовником.  
17. Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації організовує Генеральний державний замовник, за винятком завдань (проектів), пов'язаних з національною безпекою та обороною держави".      Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації організовує Генеральний державний замовник, за винятком завдань (проектів), пов'язаних з національною безпекою та обороною держави".  
18. Стаття 14. Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації   -9- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
В назві статті 14 після слів "інформатизації" додати слова: "та Національної програми інформатизації"  
Враховано   Стаття 14. Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації та Національної програми інформатизації  
19. Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації та експертиза документів щодо визначення їх виконавців проводиться згідно із законодавством України і організовується державними замовниками цих завдань (проектів)".   -10- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
В статті 14: виключити слова: "та експертиза документів щодо визначення їх виконавців"  
Враховано   Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації проводиться згідно із законодавством України і організовується державними замовниками цих завдань (проектів). Порядок проведення експертизи окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації та Національної програми інформатизації в цілому затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -11- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Додати абзац: "Порядок проведення експертизи окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації та Національної програми інформатизації в цілому затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
20. 5. Назву, частини першу і другу статті 15 викласти у такій редакції:   -12- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Абзац перший пункту п'ятого викласти в наступній редакції: "5.Назву, частини першу, другу і третю викласти у такій редакції:"  
Враховано частково   5. Статтю 15 викласти у такій редакції:  
    -13- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Пункт 5 викласти у такій редакції: "5. Статтю 15 викласти у такій редакції:"  
Враховано    
21. "Стаття 15. Відбір виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації   -14- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 15. Виконавці окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації"  
Враховано   "Стаття 15. Виконавці окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації Порядок формування та виконання окремих завдань та проектів Національної програми інформатизації визначається Положенням про формування та виконання Національної програми інформатизації, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -15- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
В статті 15 залишити існуючу редакцію абзацу: "Порядок формування та виконання окремих завдань та проектів Національної програми інформатизації визначається Положенням про формування та виконання Національної програми інформатизації, що затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
22. Виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути підприємства, установи, організації усіх форм власності. Відбір цих виконавців проводиться державними замовниками у порядку і з урахуванням обмежень, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".   -16- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Частина 4, до статті 15. Абзац 1. Текст "і з урахування обмежень, визначених" замінити словом "визначеному"  
Враховано   Виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути підприємства, установи, організації усіх форм власності. Відбір цих виконавців проводиться державними замовниками у порядку визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".  
23. Окремі завдання (проекти) Національної програми інформатизації виконуються за договором (контрактом), укладеним відповідно до законодавства між Генеральним державним замовником або державним замовником і виконавцем, визначеним згідно із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".   -17- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Черняк В.К. (в.о. № 153)
Додати до статті нові абзаци такого змісту: "Для суб'єктів підприємницької діяльності-монополістів у сфері їх діяльності укладення договорів (контрактів) на виконання окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації є обов'язковим. Спори щодо істотних умов цих договорів (контрактів) вирішуються у судовому порядку."  
Враховано   Окремі завдання (проекти) Національної програми інформатизації виконуються за договором (контрактом), укладеним відповідно до законодавства між Генеральним державним замовником або державним замовником і виконавцем, визначеним згідно із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Для суб'єктів підприємницької діяльності-монополістів у сфері їх діяльності укладення договорів (контрактів) на виконання окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації є обов'язковим. Спори щодо істотних умов цих договорів (контрактів) вирішуються у судовому порядку.  
24. 6. Статтю 20 викласти у такій редакції:      6. Статтю 20 викласти у такій редакції:  
25. "Стаття 20. Порядок закупівлі програмних, технічних та інших засобів для виконання Національної програми інформатизації   -18- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
В назві статті 20 слово "Порядок" замінити словом "Особливості"  
Враховано   Стаття 20. Особливості закупівлі програмних, технічних та інших засобів для виконання Національної програми інформатизації  
26. Визначення постачальників програмних, технічних та інших засобів, закупівля яких передбачається окремим завданням (проектом) Національної програми інформатизації, здійснюється разом з визначенням виконавця завдання (проекту) за його пропозиціями".      Визначення постачальників програмних, технічних та інших засобів, закупівля яких передбачається окремим завданням (проектом) Національної програми інформатизації, здійснюється разом з визначенням виконавця завдання (проекту) за його пропозиціями".  
27. 7. Статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту:      7. Статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту:  
28. "Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, установи та організації, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, подають Генеральному державному замовнику інформацію про створення, розвиток та інтеграцію, незалежно від джерел фінансування, інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, що забезпечують функціонування цих органів, установ, організацій, за винятком інформації, пов'язаної з національною безпекою та обороною держави".   -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 7, до статті 26. Виключити текст ", інші державні органи"  
Враховано   "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи та організації, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, подають Генеральному державному замовнику інформацію про створення, розвиток та інтеграцію, незалежно від джерел фінансування, інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, що забезпечують функціонування цих органів, установ, організацій, за винятком інформації, пов'язаної з національною безпекою та обороною держави".  
29. II. Прикінцеві положення.      II. Прикінцеві положення.  
30. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -20- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
6. У прикінцеві положення додати наступну статтю: "2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.