Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (05.02.2001) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести зміни до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.454), виклавши його в такій редакції:      І. Внести зміни до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.454), виклавши його в такій редакції:  
3. "ЗАКОН УКРАЇНИ      "ЗАКОН УКРАЇНИ  
4. Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України      Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України  
5. Стаття 1. Єдиний збір установлюється щодо транспортних засобів, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.   -1- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
1. Частину першу статті 1 після слів "та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням" доповнити такими словами: "встановленої загальної маси",- і далі по тексту. Цей показник використовується у міждержавних угодах європейських країн.  
Враховано   Стаття 1. Єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів визначених у статті 5 цього Закону вітчизняних та іноземних власників, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України митного при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.  
    -2- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Частину першу статті 1 доповнити такими словами: "а також за оформлення ІМО-декларацій та вантажних сертифікатів". У цьому випадку зазначений збір буде мати ознаки єдиного.  
Відхилено    
    -3- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Частину першу статті 1 доповнити такими словами: "Вартість всіх необхідних операцій лабораторного контролю вантажів та транспортних засобів, у тому числі санітарного, радіологічного контролю та інших, включається до складу єдиного збору." Для наповнення реальним змістом терміну "єдиний збір".  
Враховано по суті в частині п'ятій статті 2   
    -4- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Стаття 2 чинного Закону визначає положення про встановлення розмірів ставок єдиного збору (незалежно від кількості та найменування вантажу) щодо: Вантажної партії; Вантажу в одному дорожньому транспортному засобів (автопотягу); Вантажу в одному залізничному вагоні, якщо вантаж становить одну вантажну партію; Вантажу у великовантажному контейнері, якщо цей вантаж становить одну вантажну партію. Запропоновані зміни до статей 1 і 2 повністю виключають це принципове положення і установлюють єдиний збір щодо транспортних засобів (автобуси, вантажні автомобілі, великовагові автотранспортні засоби, залізничні вантажні вагони та контейнери). При цьому залишається невирішеним питання щодо транспортних засобів водного і повітряного транспорту, які здійснюють перевезення в тому числі без участі і наземних видів транспорту. Але навіть на прикладі визначених у законопроекті наземних транспортних засобів єдиний збір буде значно більший ніж у випадку його обрахунку залежно від вантажу, оскільки одна вантажна партія може перевозитись залізничним потягом (понад 50 залізничних вантажних вагонів). Таким чином розмір єдиного збору збільшується більш ніж у 50 разів. а у випадку морського перевезення однієї вантажної партії у контейнерах кратність збільшення єдиного збору досягне 350 разів.  
Враховано частково в новій редакції статті 5   
    -5- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині першій статті 1 після слова "митного" доповнити слова "за транзит".  
Враховано    
6. Єдиний збір справляється одноразово при транзиті, ввезенні або вивезенні вантажу за єдиним платіжним документом.   -6- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
4. Частину другу статті 1 викласти у такій редакції: "Єдиний збір справляється одноразово за єдиним платіжним документом при митному оформленні імпортних або експортних вантажів і транспортних засобів, а також при перетинанні ними державного кордону України транзитом." У цьому разі визначається справляння єдиного збору при митному оформленні документів.  
Враховано частково   Єдиний збір справляється одноразово в залежності від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних засобів.  
    -7- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
5. Статтю 1 доповнити новою третьою частиною у такій редакції: "Єдиний платіжний документ виписується митницею на підставі транспортних документів та огляду транспортного засобу і вантажу з урахуванням діючих нормативних документів митних, санітарних, ветеринарних, фітосанітарних, радіологічних та екологічних державних органів. Єдиний платіжний документ повинен бути виданий митницею вантажовласнику або його представнику (експедитору, агенту, водію автотранспортного засобу або іншим) у строк не більше 2-х годин з моменту прибуття транспортного засобу з вантажем в пункт пропуску через кордон України." У такий спосіб пропонується унормувати дії державних органів щодо видачі єдиного платіжного документа.  
Враховано по суті в частині третій статті 2   
    -8- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
6. Статтю 1 доповнити новою третьою частиною у такій редакції: "Єдиний збір не справляється за здійснення транзитних перевезень вантажів, що прямують у сполученні Дунай-море, море-Дунай, і перевантажуються у портах Дуная Рені та Ізмаїл". Ділянка р.Дунай, на якій розташовані зазначені порти, - це не територіальні води України, а міжнародна ріка. У румунських портах Галац, Браіла, які розташовані на ділянці р.Дунай, що належить Румунії, такий збір не справляється.  
Враховано по суті в частині третій статті 6   
    -9- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Узгодити положення ст. 1 і 2 про перелік видів контролю (митний, санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний).  
Враховано    
    -10- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину другу статті 1 викласти у такий редакції: "Єдиний збір справляється одноразово в залежності від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси траспортних засобів"  
Враховано    
7. Стаття 2. Єдиний збір справляється у національній валюті України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день сплати цього збору.   -11- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Крім того незрозумілою є пропозиція про вилучення частини першої статті 2 чинного Закону, яка визначена у точній відповідності до Конституції України. Це може призвести до здійснення Кабінетом Міністрів України виключних повноважень законодавчого рівня щодо затвердження ставок цього загальнодержавного обов'язкового платежу. Таким чином запропоновані зміни до статей 1 і 2 чинного закону з економічної точки зору не прийняті, оскільки є згубними для відродження в Україні значних обсягів зовнішньоторговельних вантажів.  
Враховано частково   Стаття 2. Ставки єдиного збору встановлюються цим Законом у ЕВРО та не можуть змінюватись протягом бюджетного року. Єдиний збір справляється у національній валюті України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день сплати цього збору.  
8. Механізм справляння єдиного збору визначається Кабінетом Міністрів України.   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2 частина 1: Слово "Механізм" замінити словом "Порядок"  
Враховано   Порядок справляння єдиного збору визначається Кабінетом Міністрів України.  
9. Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбачені цим Законом.      Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбачені цим Законом.  
10. Єдиний збір не може перевищувати вартість витрат, пов'язаних із здійсненням митного, ветеринарного, фітосанітарного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, та витрат, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг.   -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2 частина 3: після тексту "митного" доповнити текстом "санітарного", а після слова "фітосанітарного" - текстом "радіологічного"  
Враховано   Єдиний збір не може перевищувати вартість витрат, пов'язаних із здійсненням митного при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, та витрат, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг. Контроль в частині відповідності ставок зборів фактичним витратам на здійснення усіх видів контролю транспортних засобів і вантажів зазначених у цьому Законі здійснюється Кабінетом Міністрів України.  
    -14- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 2 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту: "Механізм контролю в частині відповідності ставок зборів фактичним витратам на здійснення усіх видів контролю транспортних засобів і вантажів визначається Кабінетом Міністрів України". Щоб забезпечити дієвість частини четвертої статті 2.  
Враховано частково    
11. Стаття 3. Єдиний збір у повному обсязі перераховується до Державного бюджету України.      Стаття 3. Єдиний збір перераховується до Державного бюджету України у повному обсязі.  
12. Стаття 4. Координація діяльності державних органів, пов'язаної із забезпеченням справляння єдиного збору, покладається на центральний орган митної служби України.   -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 4 текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади"  
Відхилено   Стаття 4. Координація діяльності державних органів, пов'язаної із забезпеченням справляння єдиного збору, здійснюється центральним органом митної служби України. Координація діяльності державних контролюючих органів із справляння єдиного збору безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідними органами державної митної служби України.  
    -16- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту: "Координація діяльності державних контрольних органів із справляння єдиного збору безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України покладається на відповідні органи Державної митної служби України."  
Враховано    
13. Стаття 5. Ставки збору за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажів і транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням осьових навантажень та (або) габаритних параметрів встановлюються у таких розмірах:   -17- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Если бы мы хотели получить сегодня дополнительный приток транзитных грузов через Украину, то эти ставки должны быть снижены по крайней мере вдвое-втрое.  
Враховано у нових ставках збору  Стаття 5. Ставки збору за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажів і транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів встановлюються у таких розмірах:  
    -18- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 5 після слова "перевищенням" доповнити такими словами: "встановленої загальной маси",- і далі по тексту. Цей показник використовується у міждержавних угодах європейських країн. У статті 5 встановити, що всі розміри ставок застосовуються до проходження через кордон вантажів у контейнерах.  
Враховано    
14. ТАБЛИЦЯ   -19- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 5 таблицю ставок збору викласти у наступній редакції: ТАБЛИЦЯ Запровадження єдиної ставки збору при ввезенні, вивезенні та транзиті ще більше спростить проведення контролю та справляння збору на державному кордоні України.  
Враховано частково   ТАБЛИЦЯ  
    -20- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У пункті 3 статті 5 замість слів "загальною масою до 38 тонн включно" записати такі слова: "загальною масою до 38 тонн включно при п'яти вісях та 40 тонн при шести вісях." В іншому разі положення цього Закону будуть суперечити багатьом міжнародним деклараціям та заявам України, а також не відповідатимуть намірам України підписати міжнародні угоди з інтеграції у транспортну систему Європи. В більшості країн Європи, включаючи Болгарію та Румунію, цей показник 40 тонн, у Греції та Туреччині - 44 тонни. До того ж при загальній вазі 40 тонн і при шести вісях максимальне навантаження на вісь менше, ніж при загальній вазі 38 тонн і п'яти вісях.  
Відхилено    
    -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5 у лівій колонці усюди слово "вітчизняних" замінити словом "українських", а після тексту "іноземних власників" додати текст ", осіб без громадянства".  
Враховано по суті   
    -22- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У пункті 7 таблиці ставок зборів за здійснення контролю вантажів і транспортних засобів ставки треба встановити по видам вантажів за одну тонну незалежно від того, яким видом транспорту вони перетинають митний кордон України. Цим забезпечуватиметься врахування однакової трудомісткості здійснення контролю.  
Враховано частково в новій редакції Ст. 5   
    -23- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статтю 5 доповнити новим пунктом 8, який встановлюватиме збір за здійснення контролю за навантаженням або розвантаженням з/на морських суден генеральних, навальних, наливних та вантажів насипом. З метою скорочення документообігу збір за здійснення контролю зазначених вантажно-розвантажувальних робіт має справлятися одночасно з оформленням вантажної митної декларації, тобто перед початком розвантаження імпортних, транзитних вантажів або після навантаження експортних, транзитних вантажів на судно в залежності від розміру суднової партії (до 500 тонн, 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 і більше тисяч тонн). При цьому ставка збору за здійснення контролю при перетинанні кордону не повинна перевищувати 1000 євро.  
Відхилено    
15. Стаття 6. Для автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України без вантажів, ставка збору за здійснення контролю встановлюється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної цим Законом. При цьому плата за проїзд автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановленої загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, справляється повністю.   -24- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Статті 6 - 8 необхідно врахувати при доопрацюванні статті 5 законопроекту як додаткові позиції таблиці ставок єдиного збору.  
Відхилено з метою спрощення застосування ст. 5  Стаття 6. Для автомобільних транспортних засобів та контейнерів, які перетинають державний кордон України без вантажів, ставка єдиного збору за здійснення визначеного цим Законом контролю встановлюється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної у статті 5 цього Закону для відповідного автомобільного транспортного засобу та контейнеру. При цьому плата за проїзд автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, справляється повністю.  
16. У разі перетинання державного кордону України залізничними вагонами без вантажів єдиний збір не справляється.   -25- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 6 доповнити частиною третьою такого змісту: "Єдиний збір з транспортних засобів не справляється у випадку транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон України та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в'їзду та виїзду цього вантажу."  
Враховано   У разі перетинання державного кордону України залізничними вагонами без вантажів єдиний збір не справляється. Єдиний збір з транспортних засобів не справляється у випадку транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон України та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в'їзду та виїзду цього вантажу.  
17. Стаття 7. З перевізників-нерезидентів, діяльність яких провадиться на підставі міжнародних договорів України, єдиний збір справляється відповідно до цих договорів.   -26- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7 після тексту "договорів України" доповнити текстом "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано   Стаття 7. З перевізників-нерезидентів, діяльність яких провадиться на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, єдиний збір справляється відповідно до цих договорів.  
18. Стаття 8. З перевізників-резидентів, які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", плата за проїзд автомобільними дорогами України справляється лише у разі виконання автомобільних перевезень транспортними засобами загальною масою понад 38 тонн та (або) з перевищенням допустимих осьових навантажень чи габаритних параметрів.   -27- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 8 замість слів "загальною масою понад 38 тонн" записати такі слова: "з перевищенням встановленої загальної маси",- і далі по тексту. Цим враховуються вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 р. №30 "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами" щодо збільшення допустимої загальної маси транспортних засобів до 38 тонн, а на встановлених маршрутах (перш за все це міжнародні транспортні коридори) до 40 тонн, для контейнеровозів - до 44 тонн.  
Враховано   Стаття 8. З перевізників-резидентів, які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", плата за проїзд автомобільними дорогами України справляється лише у разі перевищення встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.  
19. Стаття 9. Допустимі осьові навантаження та габаритні параметри автомобільних транспортних засобів, за перевищення яких встановлюється додаткова плата, визначаються Кабінетом Міністрів України.   -28- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Стаття 9 підлягає виключенню із законопроекту, оскільки ця норма вже визначена законодавством.  
Відхилено   Стаття 9. Допустимі розміри осьових навантажень та (або) габаритних параметрів автомобільних транспортних засобів, за перевищення яких встановлюється додаткова плата, визначаються Кабінетом Міністрів України."  
20. Стаття 10. Прикінцеві положення.      ІІ. Прикінцеві положення.  
21. 1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.  
22. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 10 частину 2 виключити  
Відхилено   2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
23. 3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:   -30- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
1.В абзаці першому пункту 3 статті 10 замість слів "протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом" записати такі слова: "протягом 45 днів з дня опублікування Закону",- і далі по тексту. Такого строку достатньо для проведення робіт, передбачених у пункті 3 статті 10.  
Враховано   3. Кабінету Міністрів України протягом 45 днів з дня опублікування Закону:  
24. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10 частина 3 пункт 1 текст "внесення змін до законодавчих актів, що випливають з" замінити текстом "приведення законів України у відповідність до цього Закону"  
Враховано   внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону.  
25. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;   -32- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
3.Абзац третій пункту 3 статті 10 доповнити такими словами: "забезпечуючи можливість сплати єдиного збору безпосередньо у всіх пунктах перетину митного кордону України, у готівковій і безготівковій формах, на протязі усієї доби, у вихідні та святкові дні включно". Це дасть можливість прискорити і спростити процедуру перетину митного кордону України.  
Відхилено , всі міжнародні пункти пропуску працюють цілодобово.  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
26. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону".   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 3. Пункт 3 викласти у редакції "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
    -34- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Закон о едином сборе должен предусмотреть уменьшение примерно на 30 процентов транзита или стоимости транзита через наше государство. К сожалению, в целом ряде вопросов, там, где касается грузовых партий перевозок, это увеличивается на железнодорожном транспорте в 50 раз, на морском транспорте - в 150-300 раз и так далее.  
Враховано частково у новій редакції статті 5   
    -35- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Вимога про те, що необхіднокомпенсувати вартість, "витрат, пов'язаних з відмовленням автомобільних доріг", на нашу думку, є наприйнятним, тому що така норма може бути протлумачена досить широко.  
Враховано новою частиною пятою статті 2   
    -36- Литюк А.І. (в.о. № 56)
Чи відповідає назва законопроекту його змісту? Це стосується тільки транспортних засобів. Там може в пунктах пропуску транспортних засобів доповнити двома словами назву і все вирішити.  
Відхилено    
    -37- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
2.Пункт 3 статті 10 доповнити новим абзацом третім такого змісту: "встановити відрахування від зборів контролюючим службам". Це допоможе виключити перешкоди, які створюються при експорті, імпорті і транзиті вантажів контролюючими службами через відсутність зацікавленості цих служб у збільшенні обсягів вантажів.  
Відхилено , протирічить ст. 3 проекту   
    -38- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Розробили програму чи можливо включили окремим якимсь, рядком навіть в державному бюджеті, щодо облаштування саме митних пропускних пунктів в Україні.  
Відхилено , це не норма цього Закону