Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві закону виключити текст "та доповнень", а текст "Законодавчих актів" замінити словами "законів".  
Враховано частково   ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України  
1. З метою ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного автомобілебудування і підвищення його конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, в тому числі іноземних, а також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств Верховна Рада України постановляє:   -2- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Преамбулу Закону Викласти в редакції: "З метою ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного автомобілебудування, яке визначається як приоритетна галузь економіки України, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, в тому числі іноземних, а також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств Верховна Рада України постановляє:"  
Враховано   З метою ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного автомобілебудування, яке визначається як приоритетна галузь економіки України, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, в тому числі іноземних, а також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств Верховна Рада України постановляє:  
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:   -3- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Преамбула, частина 2. Текст "законодавчих актів" замінити словом "законів".  
Відхилено   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
3. І. В Законі України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №47, ст. 294):      1. У Законі України "Про стимулювання виробництва автомобілів в України (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №47, ст.294):  
4. Доповнити чинний Закон статтею 1 такого змісту: "Визнати автомобілебудування пріоритетною галуззю економіки України".   -4- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Положення щодо доповнення чинного Закону статтею 1 вилучити, перенісши його норми до преамбули цього Закону.  
Враховано   1) статтю 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Визначення термінів та понять 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 1) інвестиція - виключно інвестиція (у тому числі іноземна) в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну: - не менше 150 мільйонам доларів США - при виробництві легкових автомобілів, - не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, - не менше 10 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів"; 2) офіційний виробник автомобільної марки (автомобільних марок) - резидент України, юридична особа, (підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих до них) яка: - має офіційно підтверджене право на виробництво автомобілів такої марки на підставі належним чином зареєстрованого права власності на знак для товарів і послуг (торгівельної марки), або на підставі чинного договору, що надає право на використання цього знаку для товарів і послуг (торгівельної марки) при виробництві автомобілів; - основним видом діяльності такої юридичної особи є виробництво автомобілів; 3) інвестиційна програма підприємства - програма використання інвестиції та інших коштів, залучених для її виконання, затверджена постановою Кабінету Міністрів України, яка містить комплекс зобов'язань підприємства на період її виконання, зокрема: - об'єкти виробництва; - концепцію створення потужностей підприємства; - джерела фінансування; - терміни виконання програми створення (завантаження) робочих місць; 4) програма створення (завантаження) робочих місць - використання інвестиції для створення (завантаження) робочих місць на підприємствах по виробництву автомобілів, автобусів і складових частин до них на митній території України; 5) робоче місце - забезпечення одного працюючого роботою повний робочий день (повне завантаження) на протязі визначеного законодавством про працю часу щорічно; 6) підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією - це підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, в якому: - інвестор (інвестори) не вимагає сплати авторської винагороди за надані підприємству конструкції автомобілів автобусів і комплектуючих виробів до них та технології їх виробництва; - інвестори (у тому числі іноземні) - учасники таких підприємств протягом пільгового періоду реінвестують прибуток, отриманий ними від діяльності цих підприємств, у розвиток виробництва автомобілів, автобусів та комплектуючих виробів для автомобілів та автобусів; - чисельність працівників, яка зафіксована на момент внесення інвестицій, не зменшується протягом пільгового періоду шляхом скорочення чисельності працівників за ініціативою власника або уповноваженого ним органу; Якщо таке підприємство не має виробничих потужностей для виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, такі потужності рівномірно створюються у перші три роки від дня внесення (чи реєстрації) інвестиції за рахунок не менше 50 відсотків від загальної суми такої інвестиції 7) машинокомплект - повний або частковий набір компонентів та складових частин, необхідних для виробництва одного автомобіля. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою довільним чином, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити декілька складових частин одного найменування з партії машинокомплектів або складові частини різних найменувань по одній одиниці або більше одиниць. Якщо машинокомплект включає кузов автомобіля, то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких складових компонентів: - силовий агрегат; - передня підвіска; - задня підвіска; - бензобак; - система запалювання; - трансмісія; - система глушіння; Якщо машинокомплект включає шасі автомобіля, то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких складових компонентів: - силовий агрегат; - бензобак; - система запалювання; - система глушіння. 8) кузов автомобіля - каркасна конструкція закритого типу, що призначена для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а також розміщення робочого місця водія та пасажирів або вантажу. 9) шасі автомобіля - певна частина автомобіля, яка згідно з конструкцією включає такі складові компоненти: - рама або напіврама; - осі керовані та ведучі; - силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному стані); - колеса; - трансмісія. Визначення "шасі автомобіля" не застосовується до автомобіля з кузовом несучого типу 2. Якщо на кузові або шасі автомобіля встановлено три або більше із зазначених у пунктах 7-9 частини першої цієї статті компонентів, або якщо на шасі встановлено кузов (кабіну), то такий кузов (шасі) автомобіля вважається готовим автомобілем. При оподаткуванні операцій з виробництва (ввезення) зазначених компонентів та складових частин машинокомплектів застосовуються норми законів про оподаткування операцій з виробництва (ввезення) готових автомобілів. 3. Дія цієї статті стосовно складових компонентів машинокомплекта автомобіля поширюється на всі види автомобілів, які завозяться на митну територію України."  
    -5- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пропонуємо статтю 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Визначення термінів та понять 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 1) інвестиція - виключно інвестиція (у тому числі іноземна) в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну: - не менше 150 мільйонам доларів США - при виробництві легкових автомобілів, - не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, - не менше 10 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів"; 2) офіційний виробник автомобільної марки (автомобільних марок) - резидент України, юридична особа, (підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих до них) яка: - має офіційно підтверджене право на виробництво автомобілів такої марки на підставі належним чином зареєстрованого права власності на знак для товарів і послуг (торгівельної марки), або на підставі чинного договору, що надає право на використання цього знаку для товарів і послуг (торгівельної марки) при виробництві автомобілів; - основним видом діяльності такої юридичної особи є виробництво автомобілів; 3) інвестиційна програма підприємства - програма використання інвестиції та інших коштів, залучених для її виконання, затверджена постановою Кабінету Міністрів України, яка містить комплекс зобов'язань підприємства на період її виконання, зокрема: - об'єкти виробництва; - концепцію створення потужностей підприємства; - джерела фінансування; терміни виконання програми створення (завантаження) робочих місць; 4) програма створення (завантаження) робочих місць - використання інвестиції для створення (завантаження) робочих місць на підприємствах по виробництву автомобілів, автобусів і складових частин до них на митній території України; 5) робоче місце - забезпечення одного працюючого роботою повний робочий день (повне завантаження) на протязі визначеного законодавством про працю часу щорічно; 6) підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією - це підприємство по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, в якому: - інвестор (інвестори) не вимагає сплати авторської винагороди за надані підприємству конструкції автомобілів автобусів і комплектуючих виробів до них та технології їх виробництва; - інвестори (у тому числі іноземні) - учасники таких підприємств протягом пільгового періоду реінвестують прибуток, отриманий ними від діяльності цих підприємств, у розвиток виробництва автомобілів, автобусів та комплектуючих виробів для автомобілів та автобусів; - чисельність працівників, яка зафіксована на момент внесення інвестицій, не зменшується протягом пільгового періоду шляхом скорочення чисельності працівників за ініціативою власника або уповноваженого ним органу; Якщо таке підприємство не має виробничих потужностей для виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, такі потужності рівномірно створюються у перші три роки від дня внесення (чи реєстрації) інвестиції за рахунок не менше 50 відсотків від загальної суми такої інвестиції 7) машинокомплект - повний або частковий набір компонентів та складових частин, необхідних для виробництва одного автомобіля. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою довільним чином, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити декілька складових частин одного найменування з партії машинокомплектів або складові частини різних найменувань по одній одиниці або більше одиниць. Якщо машинокомплект включає кузов автомобіля, то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких складових компонентів: - силовий агрегат; - передня підвіска; - задня підвіска; - бензобак; - система запалювання; - трансмісія; - система глушіння; Якщо машинокомплект включає шасі автомобіля, то на ньому повинні бути встановлені не більше двох із таких складових компонентів: - силовий агрегат; - бензобак; - система запалювання; система глушіння. 8) кузов автомобіля - каркасна конструкція закритого типу, що призначена для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а також розміщення робочого місця водія та пасажирів або вантажу. 9) шасі автомобіля - певна частина автомобіля, яка згідно з конструкцією включає такі складові компоненти: - рама або напіврама; - осі керовані та ведучі; - силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному стані); - колеса; - трансмісія. Визначення "шасі автомобіля" не застосовується до автомобіля з кузовом несучого типу 2. Якщо на кузові або шасі автомобіля встановлено три або більше із зазначених у пунктах 7-9 частини першої цієї статті компонентів, або якщо на шасі встановлено кузов (кабіну), то такий кузов (шасі) автомобіля вважається готовим автомобілем. При оподаткуванні операцій з виробництва (ввезення) зазначених компонентів та складових частин машинокомплектів застосовуються норми законів про оподаткування операцій з виробництва (ввезення) готових автомобілів. 3. Дія цієї статті стосовно складових компонентів машинокомплекта автомобіля поширюється на всі види автомобілів, які завозяться на митну територію України."  
Враховано    
5. Вважати статті 1-7 відповідно статтями 2-8.   -6- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Вилучити редакцію прийняту у першому читанні щодо зміни №статей 1-7.  
Враховано    
6. У статтях 2-7 після слів і цифр "еквівалентно не менше 150 млн. дол. США" доповнити текст словами і цифрами: "при виробництві легкових автомобілів, суму, еквіваленту не менше 50 млн. дол. США при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, та суму, еквіваленту не менше 20 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів".   -7- Мигович І.І. (реєстр. картка № 274)
Доповнити статтю 1 проекту Закону абзацом "З метою відміни особливих режимів оподаткування встановити, що починаючи з 1 вересня 2001 року будь-які пільги суб'єктам господарської діяльності, які ввозять на митну територію України (в тому числі з території спеціальних економічних зон та пріоритетного розвитку), виробляють (в тому числі з використанням давальницької сировини) та реалізують автомобілі машинокомплекти, вузли, агрегати та запасні частини до них, надаються - для інвестиційних проектів зареєстрованих до 01 вересня 2001 року у порядку встановленим законодавством; - у відповідності до статті ХVIІІ ГАТТ "Державна допомога економічному розвитку" у виняткових випадках, з метою розвитку автомобільної галузі, яка знаходиться у процесі економічного пристосування; - в межах передбаченого цим Законом спеціального режиму інвестування автомобілебудування як пріоритетної галузі економіки України.  
Враховано редакційно    
7. У статті 2: 1. У абзаці першому слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів";   -8- Сухий Я.М.
Доповнити статтю 1 проекту Закону абзацами 2 і 3. З метою відміни особливих режимів оподаткування встановити, що починаючи з 1 вересня 2001 року і до 1 січня 2008 року будь-які пільги суб'єктам господарської діяльності або громадянам, які ввозять в Україну (в тому числі на території спеціальних економічних зон та пріоритетного розвитку), виробляють (в тому числі з використанням давальницької сировини) та реалізують автомобілі, машинокомплекти, вузли, агрегати та запасні частини до них, надаються у відповідності до статті XVIII ГАТТ "Державна допомога економічному розвитку" у виняткових випадках, з метою розвитку автомобільної галузі, яка знаходиться у процесі економічного пристосування, і тільки в межах передбаченого Законом України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №47, ст.294) спеціального режиму інвестування пріоритетної галузі економіки України. При цьому спеціальний режим інвестування автомобілебудування як пріоритетної галузі економіки України означає: - внесення інвестиції виключно у грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 млн. дол. США при виробництві легкових автомобілів, суму, еквіваленту не менше 50 млн. дол. США при виробництві вантажних автомобілів і автобусів та суму, еквівалентну не менше 20 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів; - реінвестування протягом пільгового періоду прибутку від діяльності підприємства в розвиток виробництва; - несплата авторського гонорару за надані підприємству конструкції автомобілів та технології їх виробництва; - не зменшення протягом пільгового періоду зафіксованої на момент внесення інвестицій чисельності працівників підприємства за рахунок скорочення чисельності працівників за ініціативою власника або уповноваженого ним органу. Сприяючи міжнародній торгівлі і кооперації та виходячи з необхідності залучення вітчизняних автовиробників до вищих світових досягнень у галузі автомобілебудування встановити, що починаючи з 1 січня 2002 року ввезення в Україну високотехнологічних авто компонентів (виключаючи номерні вузли та агрегати до автомобілів), аналоги яких відповідної якості і ціни (за сукупною оцінкою цих характеристик) не виготовляються в Україні, проводиться без справляння ввізного мита. Перелік таких авто компонентів затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України як додаток до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні"(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №47, ст.294)."  
Враховано редакційно    
    -9- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
У статтях 2-7 після слів "еквівалентно не менше" доповнити текст словами і цифрами: "50 мільйонам доларів США при виробництві легкових автомобілів, суму, еквіваленту не менше 20 млн. доларів США при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, та суму еквіваленту не менше 10 млн. доларів США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів". Слова "150 мільйонам доларів США" та "виключно в грошової формі" вилучити.  
Враховано частково    
8. 2. Абзац другий частини першої вилучити. 3. Доповнити частину першу новим абзацом другим такого змісту:   -10- Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Порошенко П.О. (в.о. № 12)
Абзац другий вилучити.  
Враховано    
9. "інвестиційна програма підприємства - це нормативний документ, затверджений Кабінетом Міністрів України в установленому порядку, який містить в собі комплекс зобов'язань підприємства на період реалізації проекту, що включає: 1) об'єкти виробництва; 2) концепцію створення потужностей підприємства; 3) джерела фінансування"; В абзаці третьому частини першої: слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів";   -11- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
У статті 2 1. Абзац перший частини першої викласти в такій редакції: "Інвестиція (у тому числі іноземна) - інвестиція, що становить суму еквіваленту не менше 50 мільйонів доларів США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду підприємства по виробництву легкових автомобілів, суму еквівалентну не менше 20 млн. доларів США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду підприємства по виробництву вантажних автомобілів, автобусів, та не менше 10 мільйонів доларів США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду підприємства по виробництву силових агрегатів (двигунів, коробок швидкостей та зчеплень), комплектуючих та запасних частин до автотранспортної техніки".  
Враховано частково    
    -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 3, доповнення до частини першої. Виключити текст "в установленому порядку".  
Враховано редакційно    
    -13- Довгань К.В. (реєстр. картка № 345)
Абзац третій частини першої викласти в такій редакції: "підприємство по виробництву автомобілів, вантажних автомобілів, автобусів, комплектуючих виробів, вузлів, агрегатів та запасних частин з інвестицією (в тому числі іноземною) - підприємство по виробництву автомобілів, вантажних автомобілів, автобусів, комплектуючих виробів, вузлів, агрегатів та запасних частин, в розвиток якого відповідно до затвердженої інвестиційної програми, вкладається інвестиція, в якому: 1) інвесторами (в тому числі іноземними) таких підприємств протягом пільгового періоду реінвестується у розвиток виробництва матеріалів і комплектуючих виробів для автомобілебудування прибуток, отриманий ними від діяльності цих підприємств; 2) чисельність працівників підприємства, яка зафіксована штатним розкладом на момент внесення інвестицій, не зменшується протягом пільгового періоду; 3) виконується поетапне доведення ступеня локалізації виробництва складових частин згідно з окремою інвестиційною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України; Абзац четвертий частини першої після слова "автомобіля" доповнити словами "(вантажного автомобіля, автобуса)". "Підприємство по виробництву автомобілів, комплектуючих виробів, вузлів, агрегатів та запасних частин з інвестицією (в тому числі іноземною) -підприємство, в розвиток якого, відповідно до затвердженої інвестиційної програми, вкладається інвестиція. 1) інвестор не вимагає сплати авторського гонорару за надані підприємству конструкції автомобілів та технології їх виробництва; 2) учасниками таких підприємств протягом пільгового періоду реінвестується у розвиток виробництва матеріалів і комплектуючих виробів для автомобілебудування прибуток, отриманий ними від діяльності цих підприємств; 3) виконується поетапна реалізація програми створення робочих місць відповідно до інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України."  
Враховано редакційно    
    -14- Довгань К.В. (реєстр. картка № 345)
Доповнити першу частину статті 2 новим абзацом. локалізація виробництва - запровадження виробництва окремих складових частин автомобілів, вантажних автомобілів та автобусів на території України із використанням праці громадян України, які мають складати не менше 90 відсотків середньоспискової чисельності працівників на такому виробництва. Терміни впровадження локалізації виробництва встановлюються згідно з окремою інвестиційною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено    
10. 5. У пункті 1 після слова "інвестор" доповнити словом "(інвестори)", а після слова "автомобілів" доповнити словами "автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів ", у пункті 2 слово "іноземними" замінити словами "інвесторами (у тому числі іноземними)", пункт 3 доповнити словами "за рахунок скорочення чисельності працівників";   -15- Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Текст пункту 3 після слів "чисельності працівників" доповнити словами "за ініціативою власника або уповноваженого ним органу".  
Враховано    
11. 6. Пункт 4 абзацу третього вилучити.       
12. 7. Доповнити абзац третій новим пунктом 4 такого змісту:       
13. "4) для виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів на день внесення інвестиції маються виробничі потужності вартістю не менше 50 відсотків від загальної суми інвестиції або такі потужності рівномірно створюються за рахунок цієї інвестиції у перші три роки від дня її внесення";       
14. 8. Частину другу доповнити:       
15. після слова "кузов" словами "або шасі";   -16- Довгань К.В. (реєстр. картка № 345)
В частині другій слова "автомобіля" вилучити.  
Відхилено    
16. пунктом 8 такого змісту:       
17. "8) шасі автомобіля.";       
18. 9. Доповнити статтю після частини другої новими частинами третьою, четвертою, п'ятою такого змісту:       
19. "Термін "кузов автомобіля" означає каркасну конструкцію закритого типу, що призначена для монтажу на ній елементів конструкції автомобіля, а також розміщення робочого місця водія та пасажирів або вантажу.       
20. Термін "шасі автомобіля" означає певну частину автомобіля, у якій, згідно з конструкцією, об'єднані такі складові компоненти:       
21. 1) рама або напіврама;       
22. 2) осі керовані та ведучі;       
23. 3) силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному стані);       
24. 4) колеса;       
25. 5) трансмісія.       
26. Визначення "шасі автомобіля" не застосовується до автомобіля з кузовом несучого типу".       
27. У зв'язку з цим частину третю, четверту вважати відповідно частинами шостою, сьомою.       
28. 10. У частині шостій слова "Якщо на такому кузові" замінити словами "Якщо на кузові або шасі автомобіля";       
29. 11. Частину сьому викласти у такій редакції:       
30. "Дія цієї статті стосовно складових компонентів кузова або шасі автомобіля поширюється на всі види автомобілів, які завозяться на митну територію України";       
31. У статті 4 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами: "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до цього Закону".   -17- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Тимчасово до 1 січня 2008 року звільняються від зборів до Державного інноваційного фонду України підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, діючі відповідно до цього Закону, які мають інвестицію ( у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства, суму, еквівалентну: - не менше 150 мільйонів доларів США - при виробництві легкових автомобілів, - не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, - не менше 10 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів"  
Враховано   Статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Тимчасово до 1 січня 2008 року звільняються від зборів до Державного інноваційного фонду України підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, діючі відповідно до цього Закону, які мають інвестицію ( у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства, суму, еквівалентну: - не менше 150 мільйонів доларів США - при виробництві легкових автомобілів, - не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, - не менше 10 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів"  
32. У статті 5 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами: "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до цього Закону".   -18- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 4 викласти в редакції: "Стаття 4. Установити що законодавчі акти, прийняті після набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують пільги, визначені ним, не поширюються на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які мають інвестицію ( у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства, суму, еквівалентну: - не менше 150 мільйонів доларів США - при виробництві легкових автомобілів, - не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, - не менше 10 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.  
Враховано   Статтю 4 викласти в редакції: Стаття 4. Установити що законодавчі акти, прийняті після набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують пільги, визначені ним, не поширюються на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства, суму, еквівалентну: - не менше 150 мільйонів доларів США - при виробництві легкових автомобілів, - не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, - не менше 10 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.  
33. У статті 6 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами: "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до цього Закону, а після слів "до статутного фонду цього підприємства" доповнити текст словами: "а також затвердження їх інвестиційних програм Кабінетом Міністрів України".   -19- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 5 викласти в редакції: "Стаття 5. Пільги, передбачені цим Законом для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, набирають чинності після внесення до статутного фонду такого підприємства інвестиції (у тому числі іноземної) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день її внесення суму, еквівалентну: - не менше 150 мільйонів доларів США - при виробництві легкових автомобілів, - не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, - не менше 10 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, а також затвердження їх інвестиційних програм Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   Статтю 5 викласти в редакції: Стаття 5. Пільги, передбачені цим Законом для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, набирають чинності після внесення до статутного фонду такого підприємства інвестиції (у тому числі іноземної) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день її внесення суму, еквівалентну: - не менше 150 мільйонів доларів США - при виробництві легкових автомобілів, - не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, - не менше 10 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, а також затвердження їх інвестиційних програм Кабінетом Міністрів України"  
34. У статті 7 після слова "інвестором" доповнити словом "(інвесторами)", а після слова "інвестор", доповнити словом "(інвестори)".   -20- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Викласти статтю 7 розділу І у такій редакції: "Стаття 7. У разі невиконання інвестором (інвесторами) своїх зобов'язань згідно інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України, або порушення цього Закону з боку інвестора (інвесторів), що вніс інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США при виробництві легкових автомобілів, суму, еквіваленту не менше 50 мільйонів доларів США при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, та суму, еквіваленту не менше 20 мільйонів доларів США при виробництві комплектуючих виробів до них за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, інвестор (інвестори) несе відповідальність згідно чинного законодавства України."  
Враховано частково   15. Викласти Статтю 6 Закону у такій редакції: "Стаття 6. У разі невиконання інвестором (інвесторами) своїх зобов'язань згідно з інвестиційною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, або порушення цього закону з боку інвестора (інвесторів), що вніс інвестицію в грошовій формі (у тому числі іноземну), що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США при виробництві легкових автомобілів, суму, еквівалентну не менше 30 мільйонів доларів США при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, та суму, еквівалентну не менше 10 мільйонів доларів США при виробництві комплектуючих виробів до них за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, інвестор (інвестори) сплачує в повному обсязі всі податки, збори (обов'язкові платежі), що не сплачувалися з дати виявлення невиконання інвестиційної програми або порушенні цього Закону.  
    -21- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Викласти Статтю 6 Закону у такій редакції: "Стаття 6. У разі невиконання інвестором (інвесторами) своїх зобов'язань згідно з інвестиційною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, або порушення цього закону з боку інвестора (інвесторів), що вніс інвестицію в грошовій формі (у тому числі іноземну), що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США при виробництві легкових автомобілів, суму, еквівалентну не менше 30 мільйонів доларів США при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, та суму, еквівалентну не менше 10 мільйонів доларів США при виробництві комплектуючих виробів до них за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, інвестор (інвестори) сплачує в повному обсязі всі податки, збори (обов'язкові платежі), що не сплачувалися з дати виявлення невиконання інвестиційної програми або порушенні цього Закону."  
Враховано    
35. У статті 3       
36. ІІ. У частині шостій статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року №4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №12, ст. 107, №28, ст. 301; 1994 р., №20, ст. 117; 1996 р., №8, ст. 31; 1997 р., №3, ст. 6, №8, ст. 62, №34, ст. 210, №47, ст. 294; 1999 р., №4, ст. 33, №32, ст. 264):   -22- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
У статті 3 ІІ. Статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року №4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №12, ст.107, №28, ст.301; 1994 р., №20, ст.117; 1996 р., №8, ст731; 1997 р., №3, ст.6, №8, ст.62, №34, ст.210, №47, ст.294; 1999 р., №4, ст.33, №32, ст.264) доповнити новою частиною такого змісту: Сприяючи міжнародній торгівлі і кооперації та виходячи з необхідності залучення вітчизняних автовиробників до вищих світових досягнень у галузі автомобілебудування встановити, що починаючи з 1 січня 2002 року ввезення в Україну високотехнологічних автокомпонентів (включи номерні вузли та агрегати до автомобілів), аналоги яких відповідної якості і ціни (за сукупною оцінкою цих характеристик) не виготовляються в Україні, проводиться без справляння ввізного мита. Перелік таких автокомпонентів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено   2. Частину шосту статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року №4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №12, ст.107) викласти у такій редакції:  
    -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ ІІ до закону "Про єдиний митний тариф". У першому реченні виключити текст ",діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".  
Відхилено    
    -24- Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Друге і третє речення викласти у такій редакції: "Порядок та обсяги ввезення цих товарів (включаючи машинокомплекти встановлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів встановлюється додатком до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні". Зміни до переліку, які поширюють товарну номенклатуру, приймаються виключно Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України".  
Відхилено    
37. у першому реченні слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".       
38. друге і третє речення викласти у такій редакції:       
39. "Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, порядок і обсяги ввезення цих товарів установлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України".   -25- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
"Тимчасово до 1 січня 2008 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" товарів (у тому числі машинокомплектів), які використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, порядок і обсяги ввезення цих товарів установлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України".  
Враховано   "Тимчасово до 1 січня 2008 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" товарів (у тому числі машинокомплектів), які використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, порядок і обсяги ввезення цих товарів установлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України".  
40. ІІІ. У першому реченні пункту 6 статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238; 1997 р., №47, ст. 294; 1999 р., №7, ст. 50; №15, ст. 83, №18, ст. 140; №32, ст. 264, №38, ст. 351; ст. 352; №39, ст. 356; 2000 р.,№2, ст. 16; №3, ст. 20) слова "автомобілів і запчастин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".   -26- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
3. Перше речення пункту 6 статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст238) викласти у такій редакції: "6) тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, діючі відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", які мають інвестицію ( у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства, суму, еквівалентну: не менше 150 мільйонів доларів США - при виробництві легкових автомобілів, не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, не менше 10 млн. дол. США - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів"  
Враховано   3. Перше речення пункту 6 статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст238) викласти у такій редакції: "6) тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, діючі відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", які мають інвестицію ( у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства, суму, еквівалентну: не менше 150 мільйонів доларів США - при виробництві легкових автомобілів, не менше 30 млн. дол. США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, не менше 10 млн. дол. США - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів"  
    -27- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
ІІІ. У першому реченні пункту 6 статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст.238; 1997 р., №47, ст.294; 1999 р., №7, ст.50, №15, ст.38, №18, ст.140, №32, ст.264, №38, ст.351, ст.352; №39, ст.356; 2000 р., №2, ст.16, №3, ст.20) слова "тимчасово до 1 січня 2008 року" вилучити.  
Відхилено    
    -28- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ ІІІ, до Закону "Про плату за землю". Виключити текст ",діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні". Аналогічно розділ V, частини 1,2.  
Відхилено    
41. ІV. У статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №37, ст. 239, №38, ст. 250, №47, ст. 294, №51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83, №18, ст. 95, №20, ст. 100, №33, ст. 224; 1999 р., №4, ст. 33, №7, ст. 53, ст. 54, №15, ст. 83, ст.8, №18, ст. 140, №26, ст. 214, ст. 216, №32, ст. 264, №35, ст. 302):   -29- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
4. У статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст 156): абзац перший пункту 11.18 викласти у такій редакції: "11.18 Тимчасово до 1 січня 2008 року звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" товарів (у тому числі машинокомплектів), які використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також порядок і обсяги ввезення цих товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України".  
Враховано   4. У статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст 156): абзац перший пункту 11.18 викласти у такій редакції: "11.18 Тимчасово до 1 січня 2008 року звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" товарів (у тому числі машинокомплектів), які використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також порядок і обсяги ввезення цих товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України".  
42. 1. У першому реченні пункту 11.18 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами: "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".   -30- Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Друге та третє речення викласти у такій редакції: Порядок та обсяги ввезення цих товарів (включаючи машинокомплекти встановлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів встановлюється додатком до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні". Зміни до переліку, які поширюють товарну номенклатуру, приймаються виключно Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України  
Відхилено    
43. 2. Друге та третє речення викласти у такій редакції:       
44. "Перелік таких товарів (уключаючи машинокомплекти), порядок і обсяги їх увезення з визначенням кодів, згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, установлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються на Україні";   -31- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Друге та третє речення викласти у такій редакції: "Перелік таких товарів (уключаючи машинокомплекти), порядок і обсяги їх увезення з визначенням кодів, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, установлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються на Україні";  
Враховано    
    -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ ІV, пункт 2. Наприкінці слово "Україні" замінити текстом "території України".  
Відхилено    
    -33- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
ІV. Пункт 11.19 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст.156, №37, ст7239, №38, ст.250, №47, ст.294, №51, ст.305, ст.307; 1998 р., №10, ст.37, №17, ст.83, №18, ст.95, №20, ст.100, №33, ст.224; 1999 р., №4, ст.33, №7, ст.53, ст.54, №15, ст.83, ст.8, №18, ст.140, №26, ст.214, ст.216, №32, ст.264, №35, ст.302) вилучити.  
Відхилено    
45. 3. У абзаці першому пункту 11.19: перше речення після слова "автомобілів" доповнити словами "автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів", після слів "виробництва резидентів України", доповнити словами "діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".   -34- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 11.19 викласти у такій редакції: "11.19 До 1 січня 2008 року оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою операції з продажу автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них власного виробництва резидентів, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні". Ці виробники-резиденти зобов'язані затвердити у Кабінеті Міністрів України інвестиційну програму"  
Враховано   Пункт 11.19 викласти у такій редакції: "11.19 До 1 січня 2008 року оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою операції з продажу автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них власного виробництва резидентів, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні". Ці виробники-резиденти зобов'язані затвердити у Кабінеті Міністрів України інвестиційну програму"  
46. друге речення пункту 11.19 викласти у такій редакції:       
47. "Ці виробники резиденти повинні затвердити у Кабінеті Міністрів України інвестиційну програму".       
48. 4. абзац другий вилучити.       
49. V. У статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №10, ст. 35; №27, ст. 181, №47, ст. 294; 1998 р., №10, ст. 35, №18, ст. 94, №26, ст. 151; 1999р., №1, ст. 1, №2-3, ст. 22, №4, ст. 33, №8, ст. 55, №15, ст. 83, №17, ст. 114, №18, ст. 140, №28, ст. 229, №32, ст. 264; №38, ст. 338, 351, 352, №39, ст. 356; 2000 р., №2, ст. 15; ст. 16; №9, ст. 78):   -35- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
5. У пункті 22.21 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст.181): пункт 22.21 викласти у такій редакції: "22.21 Тимчасово до 1 січня 2008 року для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку: " підпункт 22.21.5 викласти у такій редакції: "22.21.5 До 1 січня 2008 року дія підпункту 5.5.2 не поширюється на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні"  
Враховано   5. У пункті 22.21 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст.181): пункт 22.21 викласти у такій редакції:  
50. 1. У пункті 22.21 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".      "22.21 Тимчасово до 1 січня 2008 року для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку: "  
51. 2. У підпункті 22.21.5 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".      підпункт 22.21.5 викласти у такій редакції: "22.21.5 До 1 січня 2008 року дія підпункту 5.5.2 не поширюється на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні"  
52. VІ. У статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №30, ст. 379):       
53. 1. У абзаці першому пункту 1 слова "або інших термінів, установлених обов'язковими для сторін правилами чи договором" замінити словами "терміну, в порядку та строки, встановлені чинним законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору".   -36- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці першому частини першої статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р, . №1, ст.1) слова "або інших термінів, установлених обов'язковими для сторін правилами чи договором" замінити словами "терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору".  
Враховано   6. У абзаці першому частини першої статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р, . №1, ст.1) слова "або інших термінів, установлених обов'язковими для сторін правилами чи договором" замінити словами "терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору". 7. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №24, ст. 125, Офіційний вісник України, 2001 р., №18, ст. 781, №32, ст. 1458) такі зміни та доповнення: 7.1. У розділі XVI: 1) в додатковій примітці до групи 84: слова "Додаткова примітка" замінити словами "Додаткові примітки", доповнити додаткові примітки новим пунктом 2: "2. Двигунами, що використовувались, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких пройшло більше одного року." 2) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 3) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 4) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 5) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 6) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 7.2. У розділі XVII: 1) примітки до групи 87 доповнити додатковими примітками такого змісту: "Додаткові примітки: 1. В товарних позиціях 8702, 8703, 8704 транспортними засобами, що використовувались, вважаються такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби." 2. Кузовами, що використовувались, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких пройшло більше одного року." 1) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 1) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 2) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 3) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 4) цифри і слова: ТАБЛИЦЯ замінити цифрами і словами: ТАБЛИЦЯ 8. Абзац другий статті 27 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року №46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України. 1993 р., №27, ст.289) викласти у такій редакції: "Нові і такі, що були у користуванні, транспортні засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства. При цьому кузови та шасі транспортних засобів за кодами 87.06 та 87.07 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, підлягають сертифікації як зібрані транспортні засоби". 9. Пункт 2 розділу II Прикінцеві положення Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України 2001 р., №4, ст.16) викласти у такій редакції: "Продаж автомобілів, ввезених в Україну і конфіскованих (примусово вилучених), у тому числі в рахунок погашення боргу або інших зобов'язань за цивільно-правовими угодами, договорами, у випадках, передбачених законодавством, або визнаних безгосподарними, здійснюється з нарахуванням податків та зборів, що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені. Автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобілю на митну територію України. При цьому особою, яка сплачує податки і збори до бюджету з продажу конфіскованих у встановленому законодавством порядку є особа уповноважена Кабінетом Міністрів України на реалізацію цих автомобілів. У разі, якщо на підставі рішення суду, що набуло законної сили, податки та збори, що передбачені законодавством до сплати при ввезенні автомобілю на митну територію України, та сплачені особою, що імпортує автомобіль на територію України, підлягають поверненню цій особі, відчуження, або передача такого автомобілю у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може бути здійснені тільки після сплати особою, що набуває право власності на цей автомобіль, у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобілю на митну територію України. Якщо відчуження такого автомобілю відбулося до набуття рішенням суду законної сили, зобов'язання по сплаті податків та зборів, сума яких підлягає поверненню за рішенням суду, покладається на власника автомобілю. У разі відмови власника від сплати передбачених цим пунктом платежів, автомобіль підлягає арешту до моменту сплати цих платежів."  
    -37- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Доповнити проект Закону розділом VII такого змісту VII. Внести такі зміни та доповнення до Закону України "Про Митний тариф України" (Офіційний вісник України, 2001 р., .№18, Частини 1,2, ст. 781): 1.Доповнити примітки до товарної групи 84 новим пунктом 2 такого змісту: "2. Двигунами, що використовувались, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 слід вважати такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких пройшло більше одного року." Відповідно примітки до товарної групи 2-8 вважати примітками 3-9. 2. Доповнити примітки до товарної групи 87 новим пунктами 4-5 такого змісту: "4.Транспортними засобами, що використовувались, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби." "5.Кузовами, що використовувались, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 слід вважати такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких пройшло більше одного року." Відповідно примітку до товарної групи 4 вважати приміткою 6. 3. У товарних групах 84 та 87: Деталізувати товарні категорії для нових і таких, що були у користуванні номерних запасних частин, які використовуються для транспортних засобів товарної групи 8703: - шляхом введення нових назв для двигунів за кодами ТН ЗЕД 84 07 33 90 00, 8408 20 51 00, 8408 20 55, 8408 20 57 00, 8408 20 99 00 та номерних запасних частин для двигунів - код ТН ЗЕД 8409 91 00 00; - шляхом введення нових кодів для кузовів за кодом ТН ЗЕД 8707 10 90 00 (нових- 8707 10 90 10, що були у користуванні до 5 років включно- 8707 10 90 20, що були у користуванні понад 5 років- 8707 10 90 30). Встановити нові та змінити діючі ставки ввізного мита на номерні запасні частини, що були у користуванні, які використовуються для транспортних засобів товарної групи 8703: - для двигунів за кодами ТН ЗЕД 84 07 33 9000, 8408 20 5100, 8408 20 55, 8408 20 57 00, 8408 20 99 00 та номерні запасні частини для двигунів - код ТН ЗЕД 8409 91 00 00 - 1,5 євро за 1 куб. см. об'єму двигуна, - для кузовів, що були у користуванні до 5 років включно (код ТН ЗЕД 8707 10 90 20) - 1400 (пільгова) та 2800 (повна ставка) євро за 1 штуку, для кузовів, що були у користуванні понад 5 років (код ТН ЗЕД 8707 10 90 30) - 2100 (пільгова) та 4200 (повна ставка) євро за 1 штуку."  
Враховано    
    -38- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
7. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №24, ст. 125, Офіційний вісник України, 2001 р., №18, ст. 781, №32, ст. 1458) такі зміни та доповнення: 7.1. У розділі XVI: 1) в додатковій примітці до групи 84: слова "Додаткова примітка" замінити словами "Додаткові примітки", доповнити додаткові примітки новим пунктом 2: "2. Двигунами, що використовувались, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких пройшло більше одного року." 2) цифри і слова: (таблиця)  
Враховано    
    -39- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
7.2. У розділі XVII: 1) примітки до групи 87 доповнити додатковими примітками такого змісту: "Додаткові примітки: 1. В товарних позиціях 8702, 8703, 8704 транспортними засобами, що використовувались, вважаються такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби." 2. Кузовами, що використовувались, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких пройшло більше одного року." 1) цифри і слова: (таблиця)  
Немає висновку    
    -40- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Доповнити проект Закону розділом VIII такого змісту: VIII. Доповнити статтю 14 Закону України "Про оподаткування" (1251-12, Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №16, ст.119) пунктом 25 такого змісту: "25) Екологічний збір".  
Відхилено    
    -41- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
8. Абзац другий статті 27 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року №46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України. 1993 р., №27, ст.289) викласти у такій редакції: "Нові і такі, що були у користуванні, транспортні засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства. При цьому кузови та шасі транспортних засобів за кодами 87.06 та 87.07 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, підлягають сертифікації як зібрані транспортні засоби".  
Враховано    
    -42- Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Доповнити проект Закону розділом IX такого змісту: IX. Викласти абзац 2 Статті 27 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року №46-93 (46-93) "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №27, ст. 289) у такій редакції: "Нові і такі, що були у користуванні, транспортні засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства. При цьому кузови та шасі транспортних засобів за кодами 87.06 та 87.07 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, підлягають сертифікації як зібрані транспортні засоби  
Враховано редакційно    
    -43- Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Доповнити проект Закону розділом X такого змісту: X. В Законі України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (Офіційний вісник України, 2001 р., .№1-2, ст. 6) пункт 2 Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Продаж автомобілів, ввезених в Україну і конфіскованих (примусово вилучених), у тому числі в рахунок погашення боргу або інших зобов'язань за цивільно-правовими угодами, договорами, у випадках, передбачених законодавством або визнаних безгосподарними, здійснюється з нарахуванням податків та зборів, що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені."  
Враховано редакційно    
    -44- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
9. Пункт 2 розділу II Прикінцеві положення Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України 2001 р., №4, ст.16) викласти у такій редакції: "Продаж автомобілів, ввезених в Україну і конфіскованих (примусово вилучених), у тому числі в рахунок погашення боргу або інших зобов'язань за цивільно-правовими угодами, договорами, у випадках, передбачених законодавством, або визнаних безгосподарними, здійснюється з нарахуванням податків та зборів, що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені. Автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобілю на митну територію України. При цьому особою, яка сплачує податки і збори до бюджету з продажу конфіскованих у встановленому законодавством порядку є особа уповноважена Кабінетом Міністрів України на реалізацію цих автомобілів. У разі, якщо на підставі рішення суду, що набуло законної сили, податки та збори, що передбачені законодавством до сплати при ввезенні автомобілю на митну територію України, та сплачені особою, що імпортує автомобіль на територію України, підлягають поверненню цій особі, відчуження, або передача такого автомобілю у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може бути здійснені тільки після сплати особою, що набуває право власності на цей автомобіль, у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобілю на митну територію України. Якщо відчуження такого автомобілю відбулося до набуття рішенням суду законної сили, зобов'язання по сплаті податків та зборів, сума яких підлягає поверненню за рішенням суду, покладається на власника автомобілю. У разі відмови власника від сплати передбачених цим пунктом платежів, автомобіль підлягає арешту до моменту сплати цих платежів."  
Враховано    
    -45- Дроботов А.І. (реєстр. картка № 355)
Доповнити проект Закону розділом ХІ такого змісту: ХІ В Законі України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі транспортні засоби" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №32, ст.151) викласти статтю 4 у такій редакції: "Стаття 4. Звільнити з 1 січня 2001 року до 1 січня 2007 року від обкладення акцизним збором обороти з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів і мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності. Пільги, передбачені цією статтею, поширюються на обороти з реалізації транспортних засобів, що виробляються на українських підприємствах з імпортних та вироблених в Україні комплектуючих, за умови виробництва не менше 1000 штук автомобілів, або за умови виробництва не менше 10000 штук автомобілів в межах передбаченого Законом України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, №47, ст.294) спеціального режиму інвестування автомобілебудування як пріоритетної галузі економіки України, і 1000 штук мотоциклів на рік, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
    -46- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Доповнити проект Закону розділом XІ такого змісту: XІ. В Законі України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на транспортні засоби" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, №32, ст.151) викласти статтю 4 у такій редакції: "Стаття 4. Звільнити з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року від обкладення акцизним збором обороти з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів і мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності. Пільги, передбачені цією статтею, поширюються на обороти з реалізації транспортних засобів, що виробляються на українських підприємствах з імпортних та вироблених в Україні комплектуючих, за умови виробництва не менше 10 000 штук автомобілів, у межах передбаченого Законом України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №47, ст.294) спеціального режиму інвестування автомобілебудування як пріоритетної галузі економіки України, і 1000 штук мотоциклів на рік, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
54. Прикінцеві положення      Прикінцеві положення  
55. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
56. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.   -47- Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Доповнити Прикінцеві положення проекту Закону пунктом 2 такого змісту: 2. Абзац 3 розділу І Закону набирає чинності з 1 вересня 2001 року, а абзац 5 розділу І та розділ ХІ - з 1 січня 2002 року. Пункт 2 Прикінцевих положень Закону відповідно вважати пунктом 3.  
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.  
    -48- Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Доповнити пункт 3 Прикінцевих положень проекту Закону абзацом 2 такого змісту: "У відповідності з "Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами (Європейським Союзом)", продовжити роботу по ліквідації необгрунтованих пільг, що надані суб'єктам господарської діяльності чи громадянам, які зайняті автомобільним бізнесом або ввозять на митну територію України автомобілі, та не спрямовані на розвиток автомобільної галузі, яка знаходиться у процесі економічного пристосування."  
   
    -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 2 викласти у редакції: "Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: 1) розробити нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; 3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Відхилено