Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення громадян (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення громадян   -1- Кабінет Міністрів України
Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Удовенко Г.Й. (реєстр. картка № 311)
Відхилити законопроект як неприйнятний, оскільки він не узгоджується з Конституцією України та окремими законами України, не має фінансово-економічного обгрунтування, а також джерел покриття додаткових витрат із Державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду. - на голосування Верховної Ради України  
Відхилено   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до частини п'ятої статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення"  
    -2- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Змінити назву законопроекту: замість запропонованої автором назви записати "Про внесення змін до частини п'ятої статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
Враховано    
    -3- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві Закону виключити слова "та доповнень"; а слова "законодавчих актів" замінити словами "законів". оскільки змінено назву законопроекту  
Відхилено    
    -4- Білас І.Г. (в.о. № 120)
У назві законопроекту виключити слова "та доповнень", після слів "законодавчих актів" доповнити словом "України". оскільки змінено назву законопроекту  
Відхилено    
    -5- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Змінити назву законопроекту: замість запропонованої автором назви записати "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу". оскільки змінено назву законопроекту  
Відхилено    
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1993, N 52, ст.490, 1995, N 29, ст.216, 1995, N 34, ст.268, 1996, N 16, ст.71) такі зміни та доповнення:   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Білас І.Г. (в.о. № 120)
У преамбулі виключити слова "та доповнення". оскільки змінено назву законопроекту  
Відхилено    
3. 1. У статті 1 частину першу викласти в такій редакції: "Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, а також керівники, інженерно-технічні працівники і адміністративно-управлінський персонал державних підприємств та організацій, лікарі, викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів".   -7- Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Пункт 1 законопроекту, яким пропонується змінити редакцію частини першої статті 1 Закону "Про державну службу", виключити.  
Враховано    
    -8- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, державних дошкільних, початкових, середніх та позашкільних учбових закладах та медичних установах, у тому числі адміністративно-управлінський персонал, вчителі, вихователі, лікарі, медсестри, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та отримують заробітну плату за рахунок державних коштів. оскільки 1 пропозицію н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопроекту  
Відхилено    
    -9- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 1 частини 1 після слова "лікарі" доповнити словами "наукові працівники", а після слова "учбових" доповнити словами "і наукових" (далі за текстом). оскільки 1 пропозицію н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопроекту  
Відхилено    
    -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "державних органах" замінити словами "органах державної влади"; після слів "державних підприємств" доповнити словом "установ". Слова "учбових закладів" замінити словами "закладів освіти", слова "державних коштів" замінити словами "коштів Державного бюджету України". оскільки 1 пропозицію н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопроекту  
Відхилено    
    -11- Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
У частині першій статті 1 внесених змін до Закону України "Про державну службу" вилучити слова "викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів" тому, що віднесення цієї категорії працівників до державних службовців суттєво обмежить їх права. оскільки 1 пропозицію н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопроекту.  
Відхилено    
4. 2. У частині другій статті 9 після слів "внутрішніх справ та інших" додати слова "державних підприємств, організацій та установ". 3. У частині другій статті 25: в кінці п'ятого абзацу додати слова "керівники державних підприємств, організацій та установ"; в кінці шостого абзацу додати слова "заступники керівників та головні інженери державних підприємств, організацій та установ"; в кінці сьомого абзацу додати слова "інженерно-технічні працівники, спеціалісти державних підприємств, організацій та установ, викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів".   -12- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Пункт 2 законопроекту виключити, оскільки враховано пропозицію н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопро- екту  
Враховано    
    -13- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Пункт 3 законопроекту виключити, оскільки враховано пропозицію н.д. Ващук К.Т. щодо виключення пункту 1 законопро- екту  
Враховано    
    -14- Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
У частині другій статті 25 внесених змін до Закону України "Про державну службу" вилучити слова "викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів" тому, що віднесення цієї категорії працівників до державних службовців суттєво обмежить їх права. оскільки 1 пропозицію н.д. Цибенка П.С. щодо виключення пункту 3 законопроекту  
Відхилено    
    -15- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Проектом (стаття 3 розділу I) пропонується у частині другій статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести до четвертої категорії посад державних службовців керівників державних підприємств, організацій та установ, до п'ятої категорії - їх заступників та головних інженерів, а до шостої - інженерно-технічних працівників, спеціалістів державних підприємств, організацій та установ, викладачів, вчителів та вихователів державних учбових закладів. Не заперечуючи самої ідеї віднесення зазначених працівників державних установ, підприємств та організацій до певних категорій державних службовців, слід зазначити, що пропозиції законопроекту неприйнятні, адже не можна прирівнювати, наприклад, керівників управлінь районних державних адміністрацій до вчителів чи вихователів учбових закладів. Саме тому у статті 3 розділу I законопроекту замість п'ятого, шостого i сього абзаців слід передбачити відповідно шостий, сьомий i восьмий абзаци. оскільки 1 пропозицію н.д. Цибенка П.С. щодо виключення пункту 3 законопроекту  
Відхилено    
    -16- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У частині другій статті 25 в кінці сьомого абзацу після слова "установ" записати слова "наукові працівники", а після слова "учбових" записати слова "і наукових" і далі за текстом. оскільки 1 пропозицію н.д. Цибенка П.С. щодо виключення пункту 3 законопроекту  
Відхилено    
    -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій статті 25 в кінці сьомого абзацу слова "учбових закладів" замінити словами "закладів освіти". оскільки 1 пропозицію н.д. Цибенка П.С. щодо виключення пункту 3 законопроекту  
Відхилено    
5. 4. Статтю 37 викласти в такій редакції: "Пенсія державним службовцям призначаться на загальних підставах. Державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 3 місячних посадових окладів. У разі виходу на пенсію державні службовці при наявності стажу державної служби не менше 10 років користуються умовами щодо комунально-побутового обслуговування, передбаченими цим Законом."   -18- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Кунєв І.П. (реєстр. картка № 434)
Кулик О.В. (в.о. № 145)
Марамзін Ф.А. (в.о. № 104)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Павловський М.А. (в.о. № 188)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Проектом Закону пропонується нова редакція статті 37 Закону України "Про державну службу", яка передбачає пенсійне забезпечення державних службовців на загальних підставах, тобто значно звужує зміст та обсяг соціальних гарантій цієї категорії громадян, що суперечить статті 22 Конституції України, яка не допускає звуження змісту та обсягу існуючих прав i свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Тому необхідно виключити пункт 4 частини 1 законопроекту.  
Враховано    
    -19- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Статтю 37 Закону України "Про державну службу" залишити в діючий редакції.  
Враховано    
    -20- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Передбачити, що дія норм цього Закону щодо керівників, інженерно-технічних працівників і адміністративно-управлінського персоналу державних підприємств та організацій, лікарів, викладачів, вчителів та вихователів державних учбових закладів застосовується лише в частині пенсійного забезпечення, що визначається діючою редакцією статті 37 Закону України "Про державну службу". оскільки дана пропозиція не є нормою цього Закону  
Відхилено    
6. ІІ. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 3, ст. 10) такі зміни:   -21- Кунєв І.П. (реєстр. картка № 434)
Марамзін Ф.А. (в.о. № 104)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Павловський М.А. (в.о. № 188)
Сас С.В. (реєстр. картка № 361)
Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Вилучити частину II законопроекту.  
Відхилено    
7. Частину 5 статті 19 виключити.   -22- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Частину 5 статті 19 викласти в такій редакції: "Максимальний розмір пенсії не може перевищувати п'яти, а для працівників, зайнятих на роботах, передбачених пунктом "а" статті 13 i статтею 14 цього Закону, - шести мінімальних пенсій за віком".  
Враховано   1. У частині п'ятій статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 3, ст. 10) слова "трьох", "чотирьох" замінити відповідно словами "п'яти", "шести".  
8. III. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -23- Цибенко П.С. (в.о. № 110)
Прикінцеві положення викласти у редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року".  
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.  
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів" привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.   -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 2 викласти у редакції "Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону". оскільки 1 пропозицію н.д. Цибенка П.С.  
Відхилено