Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до статей 11 і 16 Закону України ''Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект(01.03.2001)      Проект(01.03.2001)  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до статей 11 і 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"   -1- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Викласти назву законопроекту у такій редакції: "Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"  
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"  
3. Верховна Рада України постановляє:. Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) такі зміни і доповнення:   -2- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статтю 1 викласти у такій редакції:  
Враховано   Верховна Рада України постановляє:. I. Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) такі зміни : 1. Статтю 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1.Визначення термінів У цьому Законі застосовуються такі терміни: професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об"єднує громадян, пов"язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання); первинна організація профспілки - добровільне об"єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання чи у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі; організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень наданих статутом та цим Законом; член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески; профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження ; профспілковий представник - керівник профспілки, її організацій, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу; роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю; працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю". 2. Частину першу статті 2 викласти у такій редакції: "Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки". 3. Частину першу статті 3 викласти у такій редакції: " Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об"єднань профспілок, профспілкових органів та на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об"єднання, а також на органи державної влади і органи місцевого самоврядування". 4. У статті 7: частину другу викласти у такій редакції: "Громадяни України вільно обирають профспілку, в яку вони бажають вступити. Підставою для вступу в профспілку є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами".; частину шосту викласти у такій редакції: "Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь - якого рівня". 5. У статті 8: назву та частину першу викласти у такій редакції : "Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об"єднань З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них"; у частині четвертій слова "з урахуванням вимог статті 11 цього Закону" виключити. 6.Статтю 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Рівність профспілок Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо здійснення представництва та захисту прав і інтересів членів профспілки".  
    -3- "У цьому Законі застосовуються такі терміни: професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об"єднує громадян, пов"язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання); первинна організація профспілки - добровільне об"єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання чи у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі; організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень наданих статутом та цим Законом; член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески; профспілковий орган - орган, через який профспілка здійснює свої повноваження, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок; профспілковий представник - керівник профспілки, її організацій, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу; роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю; працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі або організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю".  Немає висновку    
    -4- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 2 частину першу викласти у такій редакції: "Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки".  
Враховано    
    -5- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції: " Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об"єднань профспілок, профспілкових органів та на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об"єднання, а також на органи державної влади і місцевого самоврядування".  
Враховано    
    -6- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
У статті 5 абзац другий викласти в такій редакції: Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, дії, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом з неї.  
Відхилено запропонована термінологія не відповідає КЗпП   
    -7- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 7. Членство в профспілках (Частина друга) Громадяни України вільно обирають профспілку, в яку вони бажають вступити. Підставою для вступу в профспілку є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.  
Враховано    
    -8- Сухий Я.М.
Частину шосту статті 7 викласти у такій редакції: "Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь - якого рівня".  
Враховано    
    -9- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 7 частину шосту викласти у такій редакції: "Роботодавці не можуть обиратися до складу виборних органів первинної організації профспілки, членами якої є наймані працівники".  
Враховано частково    
    -10- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 8 назву та частину першу викласти у такій редакції : "Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об"єднань З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них".  
Враховано    
    -11- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 8 з частини четвертої вилучити слова "з урахуванням вимог статті 11".  
Враховано    
    -12- Єльяшкевич О.С. (в.о. № 182)
Частину четверту статті 8 викласти у наступній редакції : "Статус об'єднання профспілок визначається за статусом членів, яких вони об'єднують. Обласні організації створюють всеукраїнські об'єднання, районні організації - обласні об'єднання, районні в містах - міські об'єднання".  
Враховано частково    
    -13- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
У статті 8 абзац четвертий виключити.  
Відхилено    
    -14- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Статтю 10 викласти в такій редакції: Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо представництва та захисту прав і інтересів членів профспілки.  
Враховано    
4. 1. У статті 11: 1) частину першу викласти у такій редакції:       
5. "Для представництва і захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських";   -15- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Статтю 11 викласти в такій редакції: Профспілки можуть мати статус місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських. Статус профспілок, їх організацій та об'єднань визначається їх статутами. Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього.  
Відхилено   7. Статтю 11 викласти у такій редакції: "Стаття 11. Статус професійних спілок Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.  
    -16- Романчук П.М. (реєстр. картка № 424)
Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Виключити запропоновану редакцію част. 1 ст.11 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" і залишити діючу редакцію част.1 ст.11 Закону  
Відхилено не відповіаає рішенню Конст.Суду   
    -17- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статтю 11 :викласти у такій редакції: "Стаття 11. Статус професійних спілок Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських. Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб. Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища). Статус обласних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі. Статус реґіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей. Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак: 1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України; 2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі. Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим. Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього.  
Враховано    
6. 2) доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:       
7. "Статус первинних мають профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, інших місцях роботи, служби, навчання членів профспілки". У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою;   -18- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ст.11 доповнити новою част.2 наступного змісту: "Статус первинних мають профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, інших місцях роботи, служби, навчання членів профспілки" У новій редакції статті  
Враховано   Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб. Статус місцевих мають профспілки, які об"єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища). Статус обласних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі. Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей. Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак: 1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України; 2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим. Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього".  
    -19- Романчук П.М. (реєстр. картка № 424)
Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Виключити запропоновану редакцію част.2 ст.11 Закону України " Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" і залишити діючу редакцію част.2 ст.11 Закону. У зв'язку з викладеним пропонується викласти діючу част. 2 ст.11 Закону в наступній редакції: "Статус місцевих мають профспілки, до складу яких входять не менше двох первинних профспілкових організацій, що діють на різних підприємствах, установах, або організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища тощо), чи об'єднують не менш 9 членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно або працюють на одному підприємстві, установі, або організації однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району, села, тощо)  
Враховано частково    
8. 3) частину третю викласти у такій редакції:   -20- Романчук П.М. (реєстр. картка № 424)
Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Виключити запропоновану в проекті редакцію част.3 ст.11 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" і залишити діючу редакцію част.2 ст.11 Закону не відповідає рішенню КС  
Відхилено    
9. "Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища), чи об'єднують не менш як 10 членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно або працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях";   -21- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ст.11 част.3 викласти у наступній редакції: "Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні організації " і далі за текстом  
Враховано    
10. 4) у частині четвертій слова "об'єднують у профспілці більшість членів профспілки, які працюють за даною професією чи фахом в області, містах Києві та Севастополі" виключити;       
11. 5) у частині шостій: у пункті 2 слова "та які об'єднують не менше третини членів профспілок цієї галузі або членів профспілки певного фаху, професії" виключити;       
12. пункт 3 виключити.   -22- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Частину третю статті 12 викласти у такій редакції:. "Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій, об'єднань профспілок .  
Враховано   8. Частину третю статті 12 викласти у такій редакції:: "Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань." 9.У статті 13 : у частині першій слова "легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом" виключити; частину третю після слова "правового" доповнити словом "економічного". 10. У статті 14 : у частині третій : у пункті 1 слово "керівних" замінити словом "виборних"; пункт 6 викласти у такій редакції: "6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій , виборних органів, порядок формування їх складу"; у пункті 8 слово "контроль" замінити словами "порядок здійснення контролю"; у частині п'ятій слова "відповідні організаційні ланки" замінити словом " організації". 11. У пунктах 2, 8 та 11 частини третьої статті 15 слово "керівних" замінити словом "виборних".  
    -23- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 13 з частини першої вилучити слова "легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом".  
Враховано    
    -24- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 13. Професійні спілки та держава (частина третя) Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників.  
Враховано    
    -25- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Статтю 14 викласти в такій редакції: Стаття 14 .Статути (положення) профспілок та їх об'єднань Профспілки та їх об'єднання діють відповідно до законодавства та своїх статутів (положень). Статути (положення ) профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України. Статут (положення) об'єднання профспілок приймається (затверджується) з'їздом або конференцією повноважних представників усіх профспілок, які є його засновниками (учасниками) і не повинен суперечити законодавству України. У межах повноважень, передбачених статутом (положенням), вищі за статусом профспілкові органи можуть затверджувати положення про відповідні організаційні ланки профспілки.  
Відхилено    
    -26- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 14 у частині третій: у пункті 1 слово "керівних" замінити словом "виборних";  
Враховано    
    -27- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 14 у частині третій: пункт 6 викласти у такій редакції: "6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій , виборних органів, порядок формування їх складу";  
Враховано    
    -28- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 14 у частині третій: у пункті 8 слово "контроль" замінити словами "порядок здійснення контролю";  
Враховано    
    -29- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
у частині п'ятій слова " відповідні організаційні ланки" замінити словом "організації".  
Враховано    
    -30- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 15: у пунктах 8 та 11 частини третьої слово "керівних" замінити словом "виборних".  
Враховано    
    -31- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Статтю 15 виключити.  
Відхилено    
13. 2. У статті 16: 1) частину першу викласти в такій редакції:   -32- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Назву та зміст статті 16 викласти у такій редакції: "Стаття 16. Легалізація профспілок, їх організацій , об"єднань профспілок на відповідність статусу. Для ведення переговорів на відповідному рівні договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин профспілки, їх організації, об"єднання профспілок підлягають легалізації (офіційне визнання) шляхом реєстрації на відповідність заявленому статусу. Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об"єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об"єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольськими міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції. Для реєстрації профспілок, об"єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з"їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно- територіальних одиницях, про засновників об"єднань. На підставі поданих профспілкою, об"єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об"єднання профспілок до реєстру громадських організацій і видає профспілці, об"єднанню профспілок свідоцтво про реєстрацію із зазначенням відповідного статусу. У разі невідповідності поданих документів профспілок, їх об"єднань зазначеному ним статусу легалізуючий орган відмовляє в реєстрації. Відмова легалізуючого органу в реєстрації може бути оскаржена профспілкою, об"єднанням профспілок до місцевого суду. Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначаються статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про реєстрацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру громадських організацій. Профспілка чи організація профспілки зі статутом первинної надсилають письмове повідомлення про своє заснування також роботодавцю із зазначенням персонального складу членів профспілки. Профспілка підприємства , установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку , визначеному цією статтею. Профспілка, об"єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту. Профспілка, її організації, об"єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов"язки через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням). За подання на реєстрацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно з законами".  
Враховано   12. Статтю 16 викласти у такій редакції: "Стаття 16. Легалізація профспілок, їх організацій , об"єднань профспілок на відповідність статусу Для ведення переговорів на відповідному рівні договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин профспілки, їх організації, об"єднання профспілок підлягають легалізації (офіційному визнанню) шляхом реєстрації на відповідність заявленому статусу. Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об"єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об"єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції. Для реєстрації профспілок, об"єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з"їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об"єднань. На підставі поданих профспілкою, об"єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об"єднання профспілок до Реєстру громадських організацій і видає профспілці, об"єднанню профспілок свідоцтво про реєстрацію із зазначенням відповідного статусу. У разі невідповідності поданих документів профспілок, їх об"єднань зазначеному ними статусу легалізуючий орган відмовляє в реєстрації. Відмова легалізуючого органу в реєстрації може бути оскаржена профспілкою, об"єднанням профспілок до місцевого суду. Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначаються статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про реєстрацію профспілки, на підставі якого вони включаються до Реєстру громадських організацій. Профспілка чи організація профспілки зі статутом первинної надсилають письмове повідомлення про своє заснування також роботодавцю із зазначенням персонального складу членів профспілки. Профспілка підприємства , установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку , визначеному цією статтею. Профспілка, об"єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту. Профспілка, її організації, об"єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов"язки через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням). За подання на реєстрацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно з законом".  
14. "Легалізація (офіційне визнання) профспілок, їх об'єднань здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування";   -33- Єльяшкевич О.С. (в.о. № 182)
Доповнити частину першу статті 16 наступним реченням : "Спосіб легалізації обирається самою профспілкою, або об'єднанням профспілок, що легалізуються" .  
Відхилено    
    -34- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Статтю 16 викласти в такій редакції: "Профспілки, їх організації та об'єднання не реєструються. Легалізація профспілок, їх організацій та об'єднань проводиться шляхом подання про це інформації з належними установчими документами (витяг з установчого протоколу, статут чи положення) до державного органу статистики, відповідно до статусу профспілки, за місцем розміщення свого виборного керівного органу і з цього часу набувають прав юридичної особи. Первинні профспілкові організації на підприємствах, установах, в організаціях, інших місцях трудової діяльності, служби чи навчання утворюються без будь-якого дозволу і легалізуються шляхом повідомлення про це власника чи уповноваженого ним органу, або керівника підприємства, установи, організації.  
Відхилено , як таке що суперечить рішенню КС   
    -35- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ст.16 част.2 після слова "районними" доповнити словами "районними у містах";  
Враховано    
15. 2) частину другу після слова "районними" доповнити словами "районними у містах";       
16. 3) у частині четвертій слова "організаційні ланки або засновників об'єднань" замінити словами "організаційні ланки профспілок або засновників об'єднань", а слова "а для фахових профспілок - також відомості про чисельність членів профспілки" виключити;   -36- Романчук П.М. (реєстр. картка № 424)
Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Доповнити ч..8 ст.16 Закону: а) після слів "про відмову в " словами "легалізації", виключивши слово "реєстрації" б) після слів "бути оскаржено" словами "у районному (міському) суді загальної юрисдикції, виключивши слова "в судовому порядку". Викласти ч.8 ст.16 Закону в наступній редакції: "Рішення про відмову в легалізації може бути оскаржене у районному (міському) суді загальної юрисдикції.  
Враховано частково    
    -37- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ст.16 част.20 перед словом "повідомлення" доповнити словом "письмові" і далі за текстом  
Враховано    
    -38- Романчук П.М. (реєстр. картка № 424)
Марченко В.Р. (в.о. № 161)
До запропонованих в ст.16 Закону доповненням пропонується внести доповнення чітко регламентуючі порядок легалізації шляхом "повідомлення" в наступній редакції: "Для легалізації шляхом повідомлення про заснування профспілка (об'єднання профспілок) подає до легалізуючого органу заяву, підписану не менш як трьома засновниками профспілки або уповноваженими представниками профспілкового об'єднання. В заяві вказується прізвище, ім'я, по-батькові засновників профспілки або уповноважених представників об'єднання профспілок, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основа мета діяльності профспілки (об'єднання профспілок). Для новоствореної профспілки підписи в заяві повинні бути засвідчені в нотаріальному порядку. Для новостворюваного об'єднання профспілок підписи в заяві можуть незасвідчуватись нотаріусом але повинні бути засвідчені печатками відповідних профспілок - засновників об'єднання профспілок. Вимагання інших відомостей або документів забороняється. Профспілка (об'єднання профспілок), що легалізоване шляхом повідомлення про заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом. У книзі обліку громадських організацій зазначається: дата надходження документів, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності, дата легалізації. Легалізуючий орган у десятиденний термін з моменту отримання заяви про повідомлення про заснування повинен направити до відповідної профспілки (об'єднання профспілок) довідку про включення відповідної профорганізації до книги обліку громадських організацій. Довідка повинна бути засвідчена круглою печаткою легалізуючого органу.  
Відхилено    
    -39- Романчук П.М. (реєстр. картка № 424)
Марченко В.Р. (в.о. № 161)
До запропонованих в ст.16 Закону доповнень пропонується внести доповнення в наступній редакції : "Профспілки, їх об'єднання легалізовані шляхом повідомлення про заснування та профспілки легалізовані шляхом їх реєстрації мають рівні права щодо захисту трудових та соціально-економічних прав та соціально-економічних прав та інтересів своїх членів"  
Відхилено    
17. 4) доповнити статтю частинами такого змісту:       
18. "Профспілки, їх об'єднання подають повідомлення про заснування відповідно Міністерству юстиції України, Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах, міським (міст обласного значення) управлінням юстиції.       
19. Профспілкова організація підприємства, установи, організації, яка не входить до складу жодної з галузевих чи фахових профспілок, діє на підставі власного статуту і легалізується в порядку, передбаченому цією статтею".   -40- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції: "Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію України та Закони України, може бути заборонена лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом Всеукраїнських , республіканських і об"єднань профспілок з відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України.  
Враховано   13. У статті 18: частину третю викласти у такій редакції: "Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію України та закони України, може бути заборонена лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом всеукраїнських і республіканських та об'єднань профспілок з відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України"; перше речення частини п'ятої виключити. 14.У частині п"ятій статті 20 слово "суду" замінити словами " місцевого суду". 15. У статті 21: останнє речення частини дев'ятої викласти у такій редакції: "Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді"; доповнити статтю новою частиною такого змісту: "У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду". 16. Частини третю та четверту статті 22 викласти у такій редакції: " У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації він повинен: завчасно, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень, надати первинним профспілковим організаціям інформацію з цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшенню несприятливих наслідків будь-яких звільнень. Профспілки мають право вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об'єднанням про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників, які є обов"язковими для розгляду". 17. Статттю 24 викласти у такій редакції: "Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування Профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб". 18. Частину першу статті 25 після слів "комісій з приватизації" доповнити словами " представляють інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів в ході процедури банкрутства" . 19. У частині першій статті 28 слова " у десятиденний термін" замінити словами "не пізніше п"ятиденного терміну". 20. Частину другу статті 32 виключити. 21. Статтю 33 доповнити новою частиною такого змісту: "Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення". 22. У статті 34: частину четверту викласти у такій редакції: "Фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об"єднань органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об"єднань"; частину п'яту виключити; у частині сьомій слово "керівні" замінити словом "виборні". 23. У статті 35 після слова "шляхом" доповнити словами "надання безоплатних послуг, робіт ". 24. Назву розділу III викласти у такій редакції: "Розділ III Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях". 25. Статтю 37 викласти у такій редакції: "Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах , організаціях Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються - через профспілкового представника, уповноваженого згідно зі статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки. Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої із них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору". 26. У статті 38: назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі , організації" в абзаці першому частини першої після слів "виборний орган" доповнити словом "первинної"; у пункті 3 слова "разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань " замінити словами " разом з роботодавцем вирішує питання"; пункти 9 і 10 викласти у такій редакції: "9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов"язань за колективним договором , допускає інші порушення законодавства про колективні договори ; 10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом; у пункті 11 слова "здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків" виключити; пункти 15 і 16 викласти у такій редакції: "15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинків, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей; 16) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників"; доповнити статтю пунктом 17 такого змісту: "17) представляє інтереси працівників підприємства - боржника у ході процедури банкрутства ". 27. Текст статті 39 викласти у такій редакції: "У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний термін обгрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником. Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах терміну, визначеного частиною першою цієї статті. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності. У разі, якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів профспілки згідно зі статутом . Орган первинної профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору. Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, дозвіл на його звільнення дає той профспілковий орган, до якого звернувся роботодавець. Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути обгрунтованим. У разі, якщо в рішенні немає обгрунтування відмови у згоді на звільнення, роботодавець має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки". 28. У статті 41: частину другу - четверту викласти у такій редакції: "Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є. Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки) крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок). Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, стану здоров"я, який перешкоджає продовженню даної роботи або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я"; у частині шостій слова "і профспілкового навчання" виключити; доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту: "На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця". У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою. 29. У статті 42: у частині другій після слів "для роботи" доповнити словами "виборного профспілкового органу"; частину третю викласти у такій редакції: "За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати і перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників , відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не вправі затримувати перерахування зазначених коштів"; частину четверту після слів "з невиконанням" доповнити словом "роботодавцем". 30. Статтю 44 викласти у такій редакції: "Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами , організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань". 31. У статті 45: друге речення виключити; доповнити статтю новою частиною такого змісту: "У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду". II. Прикінцеві положення . 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2.Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня опублікування цього Закону підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом та забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону. 3.Профспілки, їх організації (організаційні ланки), об"єднання профспілок, які зареєстровані до набрання чинності цим Законом, перереєстрації не потребують.  
    -41- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статі 18 з частини п'ятої вилучити перше речення.  
Враховано    
    -42- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
У статті 18 в абзаці п'ятому друге речення вилучити  
Відхилено    
    -43- Стоян О.М. (в.о. № 18)
У частині п"ятій статті 20 слово "суду" замінити словами " місцевого суду".  
Враховано    
    -44- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 21 останнє речення частини дев'ятої викласти у такій редакції: "Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді". Доповнити статтю новою частиною такого змісту: "У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду".  
Враховано    
    -45- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Додати до законопроекту статтю 3 такого змісту: "3. Доповнити статтю 21 частиною десятою такого змісту: "Профспілки, їх об'єднання мають право приймати рішення про вимогу до власників державного комунального майна розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації , якщо він порушує законодавство про працю та її охорону, ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або змін колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, або не реагує відповідним чином на обгрунтовані подання та приписи профспілок і їх об'єднань, що є обов'язковими для розгляду та виконання роботодавцями."  
Враховано у новій редакції статті 33   
    -46- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 22 частину третю викласти у такій редакції: "Якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації він повинен: завчасно, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень, надати первинним профспілковим організаціям інформацію з цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшенню несприятливих наслідків будь-яких звільнень".  
Враховано    
    -47- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Частину четверту статті 22 викласти у такій редакції: "Профспілки мають право вносити пропозиції органам державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об'єднанням про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників, які є обов"язковими для розгляду".  
Враховано    
    -48- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статтю 24 викласти у такій редакції: "Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування Профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб".  
Враховано    
    -49- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 25 частину першу після слів "комісій з приватизації" доповнити словами: " а в ході процедури банкрутства представляють інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів".  
Враховано    
    -50- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 28 у частині першій слова " у десятиденний термін" замінити словами "не пізніше п"ятиденного терміну".  
Враховано    
    -51- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 32 частину другу вилучити.  
Враховано    
    -52- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статтю 33 доповнити частиною другою такого змісту: "Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення".  
Враховано    
    -53- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 34: частину четверту викласти у такій редакції: "Фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об"єднань органами державної влади та місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об"єднань".  
Враховано    
    -54- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Частину п'яту статті 34 вилучити.  
Враховано    
    -55- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У частині сьомій статті 34 слово "керівні" замінити словом "виборні".  
Враховано    
    -56- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 35 після слова" шляхом" доповнити словами "надання безоплатних послуг, робіт ,"  
Враховано    
    -57- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Назву розділу III викласти у такій редакції: "Розділ III Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах , організаціях".  
Враховано    
    -58- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Назву статті 37 викласти у такій редакції: "Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах і організаціях"  
Враховано    
    -59- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 37: друге речення частини першої викласти у такій редакції: "Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються - через профспілкового представника, уповноваженого згідно зі статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки";  
Враховано    
    -60- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Частину другу стаття 37 викласти у такій редакції: "Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої із них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору".  
Враховано    
    -61- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації".  
Враховано    
    -62- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 38 в абзаці першому частини першої після слів "виборний орган" доповнити словом "первинної".  
Враховано    
    -63- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 38 : у пункті 3 слова "разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань " замінити словами " разом з роботодавцем вирішує питання";  
Враховано    
    -64- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 38 (частина перша пункт 4) разом з роботодавцем визначає тривалість робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, ведення підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл проведення надурочних робіт, робіт у вихідні тощо;  
Відхилено    
    -65- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 38: пункт 9 викласти у такій редакції: "9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов"язань за колективним договором , допускає інші порушення законодавства про колективні договори ".  
Враховано    
    -66- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
пункт 10 викласти у такій редакції: "10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом";  
Враховано    
    -67- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 38: З пункту 11 вилучити слова "здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків;"  
Враховано    
    -68- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 38: пункт 15 викласти у такій редакції: "15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинків, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;  
Враховано    
    -69- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 38: пункт 16 викласти у такій редакції: "16) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників".  
Враховано    
    -70- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Доповнити статтю новим пунктом 17 такого змісту: "17) представляє інтереси працівника у ході процедури банкрутства підприємства, установи, організації"  
Враховано    
    -71- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статтю 39 викласти у такій редакції: "У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником. Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах терміну, визначеного частиною першою цієї статті. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності. У разі, якщо виборний орган превинної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає профспілковий представник, який згідно зі статутом уповноважений на представництво інтересів членів профспілки. Орган первинної профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору. Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, дозвіл на його звільнення дає той профспілковий орган, до якого звернувся роботодавець.  
Враховано    
    -72- Сухий Я.М.
У статті 39: частину шосту доповнити реченням такого змісту: "У разі, коли в рішенні немає обгрунтування відмови у згоді на звільнення, роботодавець має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки".  
Враховано    
    -73- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 40 пункт 4) викласти у такій редакції: перевіряти дотримання правил торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального обслуговування, перевезення пасажирів на відповідних підприємствах незалежно від форм власності, а також здійснювати контроль за ціноутворенням, якістю продукції та послуг, які надаються, в тому числі в установах охорони здоров'я, дитячих закладах, гуртожитках;  
Відхилено    
    -74- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 41: частину другу викласти у такій редакції: "Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є";  
Враховано    
    -75- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 41: частину третю викласти у такій редакції: "Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства установи, організації (у тому числі його структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки) крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).  
Враховано    
    -76- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 41: у частині четвертій слова "до складу профспілкових органів" замінити словами "виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, а слова "вчинення працівником дій" - словами "вчинення працівником винних дій";  
Враховано у новій редакції статті   
    -77- Сухий Я.М.
У статті 41 частину четверту викласти у такій редакції: "Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, стану здоров"я, який перешкоджає продовженню даної роботи або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я".  
Враховано    
    -78- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 41: з частини шостій вилучити слова "і профспілкового навчання";  
Враховано    
    -79- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 41: після частини сьомої доповнити статтю новою частиною восьмою такого змісту: "На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця". У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою.  
Враховано    
    -80- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 42: частину другу після слів "для роботи" доповнити словами "виборного профспілкового органу";  
Враховано    
    -81- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 42 після слова "безоплатно" доповнити словами "утримує із заробітної плати і".  
Враховано    
    -82- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 42 частину третю викласти у такій редакції: "За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати і перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників , відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не вправі затримувати перерахування зазначених коштів";  
Враховано    
    -83- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
У статті 42: частину четверту після слів "з невиконанням" доповнити словом "роботодавцем"  
Враховано    
    -84- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Статтю 44 викласти у такій редакції: "Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами , організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань".  
Враховано    
    -85- Стоян О.М. (в.о. № 18)
У статті 45: друге речення виключити і доповнити статтю частиною другою у такій редакції: "У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду".  
Враховано    
    -86- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Прикінцеві положення викласти у такій редакції: "1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2.Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня опублікування цього Закону підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом та забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону. 3.Профспілки, їх організації (організаційні ланки), об'єднання профспілок, які зареєстровано до набрання чинності цим Законом перереєстрації не потребують.  
Враховано    
    -87- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
В розділі VI .Прикінцеві положення, пункт другий викласти в такій редакції: 2. Професійні спілки та їх об'єднання, які діяли на території України до прийняття цього Закону, зобов'язані у шестимісячний термін з часу набрання чинності цим Законом привести у відповідність до нього свої статути чи положення.  
Відхилено    
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.