Кількість абзаців - 175 Таблиця поправок


Про обмеження споживання тютюнових виробів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. ПРО ОБМЕЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ   -1- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Литюк А.І. (в.о. № 56)
4  
  Про ОБМЕЖЕННЯ ВЖИВАННЯ тютюнових виробів  
    -2- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про контроль над тютюном та охорону здоров'я".  
Враховано редакційно    
    -3- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про основні засади державної політики щодо скорочення споживання тютюнових виробів населенням України".  
Враховано редакційно    
    -4- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про обмеження вживання тютюнових виробів".  
Враховано    
3. Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів з метою захисту здоров'я населення України.   -5- Хазан В.Б.
Преамбулу після слова "політики" доповнити словами "щодо захисту здоров'я населення від шкоди, пов'язаної із споживанням тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   Цей Закон визначає правові засади щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів, забезпечення охорони здоров'я громадян від шкідливого впливу тютюнового диму. Закон спрямований на зниження захворюваності, поліпшення та зміцнення здоров'я населення.  
    -6- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо запровадження правових, соціальних, економічних та організаційних заходів у сфері запобігання та обмеження споживання тютюнових виробів з метою захисту здоров'я населення".  
Враховано редакційно    
    -7- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає державну політику з контролю над тютюном з метою захисту громадян України від вдихання тютюнового диму".  
Враховано редакційно    
    -8- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає деякі питання державної політики, спрямованої на скорочення споживання тютюнових виробів щодо скорочення споживання тютюнових виробів серед різних верств населення України з метою захисту здоров'я".  
Враховано редакційно    
    -9- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає правові засади щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів, забезпечення охорони здоров'я громадян від шкідливого впливу тютюнового диму. Закон спрямований на зниження захворюваності, поліпшення та зміцнення здоров'я населення".  
Враховано    
4. Розділ І. Загальні положення       
5. Стаття 1. Основні поняття і терміни   -10- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Назву розділу І вилучити, назву та абзац перший статті 1 викласти у такій редакції: "Стаття . Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:".  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів  
    -11- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У назві статті 1 викласти слово "терміни".  
Відхилено    
6. У цьому Законі та інших нормативно-правових актах щодо обмеження споживання тютюнових виробів основні поняття і терміни мають таке значення:   -12- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
Пропонується у статті 1 терміни розмістити в алфавітному порядку.  
Відхилено   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
    -13- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Статтю 1 вилучити, оскільки зазначена термінологія визначається Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами". В статті також звужується поняття реклами, яке визначено Законом України "Про рекламу".  
Враховано частково    
7. тютюн - культивовані рослини роду Nіcotіnіana родини Solanaceae, що містять нікотин;   -14- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Абзац другий статті 1 викласти у такій редакції: "тютюн - трав'яниста рослина родини пасльонових, що містить нікотин;".  
Враховано   тютюн - трав'яниста рослина родини пасльонових, що містить нікотин;  
8. тютюнові вироби - сигарети з фільтром та без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, повністю або частково виготовлені з тютюну, які містять нікотин та смоли і впливають на фізіологічний стан людини під час споживання;   -15- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У абзаці третьому статті 1 слова "які містять нікотин та смоли" і "споживання" замінити відповідно словами "і його замінники, які" та "їх вживання".  
Враховано   тютюнові вироби - сигарети з фільтром та без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, повністю або частково виготовлені з тютюну і його замінники, які впливають на фізіологічний стан людини під час їх вживання;  
    -16- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці третьому статті 1 після слова "час" доповнити словами "після та внаслідок".  
Відхилено    
9. споживання тютюнових виробів - їх куріння, нюхання, смоктання чи жування;   -17- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац четвертий статті 1 викласти у такій редакції: "вживання тютюнових виробів (тютюну) - куріння, нюхання, смоктання чи жування тютюнових виробів (тютюну);".  
Враховано   вживання тютюнових виробів (тютюну) - куріння, нюхання, смоктання чи жування тютюнових виробів (тютюну);  
10. тютюнокуріння - вдихання тютюнового диму під час споживання запаленого тютюнового виробу;   -18- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Абзац п'ятий статті викласти в такій редакції: "тютюнокуріння - вдихання тютюнового диму до легенів людини під час споживання запаленого тютюнового виробу".  
Враховано редакційно   куріння тютюнових виробів (тютюну) - дії, що призводять до горіння тютюнових виробів та виділення тютюнового диму;  
    -19- Хазан В.Б.
Абзац п'ятий статті 1 викласти у такій редакції: "тютюнокуріння - будь-які дії, що призводять до горіння тютюнового виробу з метою утворення диму".  
Враховано редакційно    
    -20- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці п'ятому статті 1 після слова "споживання" доповнити словами "активного чи пасивного".  
Враховано редакційно    
    -21- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац п'ятий статті 1 викласти у такій редакції: "тютюнопаління - будь-які дії, які призводять до появи диму від спалювання тютюнових виробів;".  
Враховано редакційно    
    -22- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац п'ятий статті 1 викласти у такій редакції: "куріння тютюнових виробів (тютюну) - дії, що призводять до горіння тютюнових виробів та виділення тютюнового диму;".  
Враховано    
11. реклама тютюнових виробів - будь-який вид комерційної інформації, призначеної для прямого чи непрямого просування тютюнових виробів на ринок, у тому числі, реклама, яка включає назви марок виробу, торговельних марок, емблеми чи інші характерні ознаки тютюнових виробів;   -23- Волков О.М. (в.о. № 208)
Абзац шостий статті 1 вилучити.  
Враховано    
    -24- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац шостий статті 11 викласти у такій редакції: "реклама тютюнових виробів - публічне розповсюдження зображення марок тютюнових виробів або пов'язаних з ними графічних символів, а також назв та графічних символів підприємств або фірм, що займаються виробництвом тютюнових виробів, з метою популяризації марок тютюнових виробів; рекламою не вважається розповсюдження інформації про вартість та інші характеристики тютюнових виробів, спеціально призначеної для тих, хто займається продажем тютюнових виробів;".  
Відхилено    
12. інгредієнт - будь-яка речовина, за винятком власне тютюну, що використовується у виробництві або виготовленні тютюнового виробу і все ще присутня у кінцевому виробі, навіть у зміненій формі;   -25- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Абзац сьомий статті 1 викласти у такій редакції: "інґредієнти тютюнових виробів - речовини, за винятком тютюну, які використовуються для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;".  
Враховано   інгредієнти тютюнових виробів - речовини, за винятком тютюну, які використовуються для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;  
13. нікотин - нікотинові алкалоїди;   -26- Хазан В.Б.
Абзац восьмий статті 1 вилучити.  
Відхилено   нікотин - алкалоїд, що міститься в тютюні;  
    -27- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац восьмий статті 1 викласти у такій редакції: "нікотин - алкалоїд, що міститься в тютюні;", а в абзаці дев'ятому статті 1 слова "сирий безводний" замінити словом "сухий".  
Враховано    
14. смола - сирий безводний безникотиновий конденсат диму;   -28- Хазан В.Б.
Абзац дев'ятий статті 1 вилучити.  
Відхилено   смола - сухий безнікотиновий конденсат диму;  
15. медичні попередження - інформація про негативний вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я людини, яка розміщується на споживчих упаковках (пачках) тютюнових виробів та в інших місцях, визначених цим Законом;   -29- Хазан В.Б.
Абзац десятий статті 1 викласти у такій редакції: "медичні попередження на упаковках тютюнових виробів - інформація про негативний вплив тютюнокуріння на здоров'я, яка розміщується на упаковках тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   попередження про шкідливість куріння тютюну - інформація про шкідливість куріння тютюну та його негативний вплив на здоров'я людини тощо;  
    -30- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці десятому статті 1 перед словами "та в інших місцях" доповнити словами "на рекламних та інформаційних носіях, у засобах масової інформації".  
Відхилено    
    -31- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац десятий статті 1 викласти у такій редакції: "медичні попередження на упаковках тютюнових виробів - інформація про негативний вплив тютюнопаління на здоров'я людини, яка розміщується на упаковках тютюнових виробів;".  
Враховано редакційно    
    -32- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзаци деятий та одинадцятий статті 1 викласти у такій редакції: "попередження про шкідливість куріння тютюну - інформація про шкідливість куріння тютюну та його негативний вплив на здоров'я людини тощо; надписи про вміст шкідливих речовин - інформація про максимально допустимий вміст смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин у тютюнових виробах;".  
Враховано    
16. надписи про вміст смол та нікотину - інформація про максимально допустимий вміст смол та нікотину в одиниці тютюнових виробів, яка розміщується на споживчих упаковках (пачках) тютюнових виробів та в інших місцях, визначених цим Законом.   -33- Хазан В.Б.
Абзац одинадцятий статті 1 вилучити. Доповнити статтю 1 новими абзацами у такій редакції: "Спонсорування - матеріальна підтримка, діяльність осіб або організацій, спрямована на популяризацію назв марок тютюнових виробів або назв фірм, виробників тютюнових виробів; бездимні тютюнові вироби - будь-які вироби, що мають у своєму складі тютюн, призначені для жування, нюхання чи введення в організм людини іншим чином, крім куріння, за виключенням фармацевтичних виробів, що містять нікотин". в абзаці третьому та четвертому статті 1 остаточної редакції проекту закону  
Враховано частково   надписи про вміст шкідливих речовин - інформація про максимально допустимий вміст смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин у тютюнових виробах; тютюновий дим - дим, що міститься в повітрі та утворюється в результаті згорання тютюнових виробів (тютюну).  
    -34- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац одинадцятий статті 1 викласти у такій редакції: "інформація про тютюнові вироби - інформація про технологічні характеристики окремих марок тютюнових виробів, такі як склад, наявність шкідливих складових та домішок, призначена для споживачів тютюнових виробів, яка розміщується виключно в місцях продажу таких виробів;".  
Відхилено    
    -35- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити статтю 1 новим абзацом у такій редакції: "тютюновий дим - дим, що міститься в повітрі та утворюється в результаті згорання тютюнових виробів (тютюну)".  
Враховано    
17. Стаття 2. Законодавство України щодо обмеження споживання тютюнових виробів   -36- Хазан В.Б.
Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Статтю 2 вилучити.  
Відхилено   Стаття 2. Законодавство України про обмеження вживання тютюнових виробів  
    -37- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву статті 2 викласти у такій редакції: "Законодавство України щодо виробництва, розповсюдження та контролю за тютюном".  
Враховано редакційно    
18. Законодавство України щодо обмеження споживання тютюнових виробів складається з цього Закону, Основ законодавства України про охорону здоров'я, законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".   -38- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 2 законопроекту викласти в такій редакції: "Законодавство України щодо обмеження споживання тютюнових виробів складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону, законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано редакційно   Законодавство України про обмеження вживання тютюнових виробів базується на Конституції України і складається з цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.  
    -39- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Зміст статті 2 доповнити словами "та інших відповідних нормативно-правових актів".  
Враховано редакційно    
    -40- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Назву і зміст статті 2 викласти у такій редакції: "Стаття . Законодавство України про обмеження вживання тютюнових виробів Законодавство України про обмеження вживання тютюнових виробів базується на Конституції України і складається з цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору".  
Враховано    
    -41- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Зміст статті 2 викласти у такій редакції: "Всі закони та підзаконні акти, які стосуються виробництва, продажу, ліцензування та реклами тютюнових виробів, проведення профілактики та лікування тютюнової залежності, мають бути приведені у відповідність з цим Законом". У Прикінцевих Положеннях законопроекту  
Враховано    
    -42- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
Частину першу статті 2 після слів "виробів" доповнити словами "Конституції України".  
Враховано редакційно    
19. Стаття 3. Принципи державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів   -43- Хазан В.Б.
Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Статтю 3 вилучити.  
Відхилено   Стаття 3. Принципи державної політики щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів  
    -44- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Назву статті 3 викласти у такій редакції: "Принципи державної політики щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів".  
Враховано    
20. Принципами державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів є:   -45- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Абзац перший статті 3 викласти у такій редакції: "Відповідно до положень цього Закону та його мети діяльність органів державної влади щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів ґрунтується на таких принципах:".  
Враховано   Відповідно до положень цього Закону та його мети діяльність органів державної влади щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів ґрунтується на таких принципах:  
21. системний підхід і поєднання комплексу економічних, правових, медичних та інших заходів;   -46- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзаци другий статті 3 викласти у такій редакції: "додержання прав людини;  
Враховано   додержання прав людини;  
22. поступовість та поетапність;   -47- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзаци третій статті 3 викласти у такій редакції: комплексності, що передбачає здійснення постійних заходів економічного, правового та організаційного характеру;".  
Враховано   комплексності, що передбачає здійснення постійних заходів економічного, правового та організаційного характеру;  
23. диференціація підходів до обмеження споживання тютюнових виробів серед різних соціальних груп населення України.   -48- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац четвертий статті 3 доповнити новими абзацами і викласти у такій редакції: "пріоритетності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню вживання тютюнових виробів серед населення, та їх наукової обґрунтованості; системності; диференціації відповідальності за порушення вимог цього Закону".  
Враховано   пріоритетності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню вживання тютюнових виробів серед населення, та їх наукової обґрунтованості; системності; диференціації відповідальності за порушення вимог цього Закону.  
24. Стаття 4. Основні завдання державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів   -49- Хазан В.Б.
Назву статті 4 викласти у такій редакції: "Основні завдання державної політики щодо захисту здоров'я населення від шкоди, пов'язаної із споживанням тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   Стаття 4. Основні завдання державної політики щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів  
    -50- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Назву та абзац перший статті 4 викласти у такій редакції: "Стаття . Основні завдання державної політики щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів Основними завданнями державної політики щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів є:".  
Враховано    
    -51- Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Статтю 4 вилучити.  
Відхилено    
    -52- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву статті 4 викласти у такій редакції: "Принципи протидії тютюновій епідемії".  
Відхилено    
25. Основними завданнями державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів є:   -53- Хазан В.Б.
Абзац перший частини першої статті 4 викласти у такій редакції: "Основними завданнями державної політики щодо захисту здоров'я населення від шкоди, пов'язаної із споживанням тютюнових виробів, є:".  
Враховано редакційно   Основними завданнями державної політики щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів є: 1) здійснення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що спричиняють погіршення стану здоров'я населення;  
    -54- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац перший статті 4 викласти у такій редакції: "Захист здоров'я населення від шкідливого впливу тютюнового диму здійснюється згідно з наступними пріоритетами:".  
Враховано редакційно    
    -55- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац перший статті 4 викласти у такій редакції: "здійснення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що спричиняють погіршення стану здоров'я населення;".  
Враховано    
26. 1) пропаганда способу життя, вільного від вживання тютюнових виробів;   -56- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Пункт перший статті 4 викласти у редакції: "захист здоров'я громадян України;".  
Враховано редакційно   2) розроблення, прийняття та вдосконалення нормативно-правових актів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів; 3) пропагування та впровадження здорового способу життя;  
    -57- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пункт перший статті 4 доповнити новими пунктами та викласти у такій редакції: "розроблення, прийняття та вдосконалення нормативно-правових актів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів; пропагування та впровадження здорового способу життя;".  
Враховано    
27. 2) інформування споживачів тютюнових виробів про їх шкідливість для здоров'я людини;   -58- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Пункт другий статті 4 викласти у такій редакції: "забезпечення права громадян України дихати чистим повітрям;".  
Враховано редакційно   4) інформування населення про шкідливість вживання тютюнових виробів та негативний вплив тютюнового диму на здоров'я людини, про вміст шкідливих речовин у тютюнових виробах;  
    -59- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Пункти другий та третій статті 4 викласти у такій редакції: "інформування населення про шкідливість вживання тютюнових виробів та негативний вплив тютюнового диму на здоров'я людини, про вміст шкідливих речовин у тютюнових виробах; захист прав людини, яка не курить, від шкідливого впливу тютюнового диму;".  
Враховано    
28. 3) забезпечення охорони прав людини, яка не курить, на захист від шкідливого впливу тютюнового диму;   -60- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Пункт третій статті 4 викласти у такій редакції: "забезпечення права громадян на інформацію про вміст і шкідливість продуктів, які вони споживають та виробів, якими користуються;".  
Враховано редакційно   5) захист прав людини, яка не курить, від шкідливого впливу тютюнового диму;  
29. 4) забезпечення безпеки тютюнових виробів та контроль за нею;   -61- Волков О.М. (в.о. № 208)
Пункт четвертий статті 4 викласти у такій редакції: "зменшення вмісту шкідливих речовин у тютюнових виробах".  
Враховано редакційно   6) забезпечення державного контролю за додержанням вимог цього Закону щодо вмісту в тютюнових виробах шкідливих речовин та вжиття заходів для зменшення в цих виробах вмісту шкідливих речовин; 7) здійснення профілактичних і реабілітаційних заходів у галузі охорони здоров'я, вдосконалення та поліпшення надання медичної допомоги тим, у кого є бажання припинити курити;  
    -62- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пункт четвертий статті 4 викласти у такій редакції: "забезпечення державного контролю за додержанням вимог цього Закону щодо вмісту в тютюнових виробах шкідливих речовин та вжиття заходів для зменшення в цих виробах вмісту шкідливих речовин;".  
Враховано    
    -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт четвертий статті 4 вилучити.  
Враховано    
    -64- Хазан В.Б.
Пункт четвертий статті 4 викласти у такій редакції: "4) зменшення шкідливості тютюнових виробів;".  
Враховано редакційно    
    -65- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Пункт четвертий статті 4 викласти у такій редакції: "профілактика та лікування тютюнової залежності".  
Враховано редакційно    
    -66- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Пункт четвертий статті 4 викласти у такій редакції: "здійснення профілактичних і реабілітаційних заходів у галузі охорони здоров'я, вдосконалення та поліпшення надання медичної допомоги тим, у кого є бажання припинити курити;".  
Враховано    
30. 5) створення та впровадження системи економічних, правових та адміністративних заходів протидії незаконному ввезенню тютюнових виробів, виробництву фальсифікованих тютюнових виробів, та незаконному обігу тютюнових виробів.   -67- Сергієнко О.І.
Статтю 4 доповнити новими пунктами такого змісту: "обов'язкове інформування учнів загальноосвітніх закладів про пошкодження здоров'я при вживанні тютюнових виробів; обмеження реклами тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   8) розроблення та реалізація загальнодержавних та інших програм щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів серед населення; 9) вжиття заходів щодо обмеження реклами тютюнових виробів; 10) координування діяльності органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямованої на боротьбу з курінням тютюну, встановлення ефективного механізму співробітництва між ними; 11) забезпечення регламентації шкідливих речовин у тютюнових виробах, визначення порядку їх зміни для зменшення шкідливого впливу тютюнових виробів на здоров'я людини.  
    -68- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Пункт п'ятий статті 4 викласти у такій редакції: "розроблення та реалізація загальнодержавних та інших програм щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів серед населення;". Доповнити статтю 4 новими пунктами у такій редакції: "координування діяльності органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямованої на боротьбу з курінням тютюну, встановлення ефективного механізму співробітництва між ними; забезпечення регламентації шкідливих речовин у тютюнових виробах, визначення порядку їх зміни для зменшення шкідливого впливу тютюнових виробів на здоров'я людини".  
Враховано    
    -69- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті п'ятому статті 4 після слова "виробів" доповнити словами "на митну територію України".  
Враховано частково    
    -70- Хазан В.Б.
Пункт п'ятий статті 4 викласти у такій редакції: "5) створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню споживання тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -71- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Пункт п'ятий статті 4 вилучити, оскільки це завдання інших, вже діючих законодавчих актів (Закон "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" та ін.).  
Враховано    
    -72- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити статтю 4 новим пунктом у такій редакції: "створення та впровадження системи економічних, правових та адміністративних заходів щодо обмеження запобігання та попередження зростання виробництва та продажу тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
31. Розділ ІІ. Контроль за виробництвом, імпортом, зберіганням, транспортуванням тютюнових виробів і торгівлею ними   -73- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Назву розділу ІІ вилучити.  
Враховано    
32. Стаття 5. Регулювання виробництва тютюнових виробів і торгівлі ними   -74- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 5 вилучити.  
Відхилено   Стаття 5. Особливі вимоги щодо виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту, експорту тютюнових виробів  
    -75- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву статті 5 викласти у такій редакції: "Регулювання виробництва та імпорту тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -76- Хазан В.Б.
У назві статті 5 після слова "виробництва" доповнити словом "імпорту", а займенник "ними" замінити словами "тютюновими виробами".  
Враховано    
    -77- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву статті 5 та частину першу статті 5 викласти у такій редакції: "Стаття . Особливі вимоги щодо виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту, експорту тютюнових виробів Діяльність, пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом, експортом тютюнових виробів, здійснюється за наявності ліцензії на відповідний вид діяльності в порядку, встановленому законодавством".  
Враховано    
33. Регулювання виробництва тютюнових виробів і торгівлі ними в Україні здійснюється згідно з Законом України "Про державне регулювання виробництва й торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" та цим Законом.   -78- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції: "Регулювання виробництва тютюнових виробів і торгівлі ними в Україні здійснюється згідно з Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".  
Враховано редакційно   Діяльність, пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом, експортом тютюнових виробів, здійснюється за наявності ліцензії на відповідний вид діяльності в порядку, встановленому законодавством.  
    -79- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції: "Виробництво та імпортування тютюнових виробів дозволено лише за умови виконання імпортером та виробником норм цього Закону".  
Враховано редакційно    
    -80- Хазан В.Б.
Частину першу статті 5 вилучити.  
Враховано    
34. Забороняється бюджетна підтримка виробництва тютюнових виробів та тютюнової сировини.   -81- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину другу статті 5 перенести в кінець цієї статті і викласти у такій редакції: "Забороняється фінансова підтримка виробництва тютюнових виробів за рахунок коштів Державного бюджету України". У частині третій слова "в Україні" та "тютюнової сировини" вилучити, після слова "виробництво" доповнити словами "роздрібна та оптова торгівля, імпорт".  
Враховано    
    -82- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину другу статті 5 викласти у такій редакції: "Заборонено виробництво, імпортування та розповсюдження: а) бездимних тютюнових виробів; б) не тютюнових виробів (іграшок, жувальних гумок, цукерок, авторучок тощо), які імітують форму тютюнових виробів або використовують тютюнові торгові марки".  
Враховано редакційно    
35. В Україні забороняється виробництво тютюнових виробів:   -83- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції: "В Україні забороняється виробництво тютюнових виробів: бездимних тютюнових виробів; тютюнових виробів, які не відповідають вимогам державних стандартів".  
Враховано редакційно   Забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), роздрібна та оптова торгівля, імпорт: тютюнових виробів, призначених для нюхання, смоктання чи жування; виробів (іграшок, жувальних гумок, цукерок, авторучок тощо), які імітують форму тютюнових виробів або на яких використовуються тютюнові торгові марки;  
    -84- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У частині третій статті 5 після слова "виробництво" доповнити словами "та продаж".  
Враховано редакційно    
    -85- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзаци перший, другий та третій частини третьої статті 5 викласти у такій редакції: "Забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), роздрібна та оптова торгівля, імпорт: тютюнових виробів, призначених для нюхання, смоктання чи жування; виробів (іграшок, жувальних гумок, цукерок, авторучок тощо), які імітують форму тютюнових виробів або на яких використовуються тютюнові торгові марки;".  
Враховано    
    -86- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції: "Міністерство охорони здоров'я встановлює максимально допустимі рівні шкідливих речовин або забороняє введення тих чи інших речовин до складу тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -87- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Частину третю статті 5 доповнити новим пунктом такого змісту: "товарів, що імітують тютюнові вироби (цукерки, авторучки тощо);".  
Враховано редакційно    
    -88- Хазан В.Б.
Абзац перший частини третьої статті 5 після слова "виробництво" доповнити словами "імпорт та продаж".  
Враховано редакційно    
36. без відповідних ліцензій, виданих у встановленому законом порядку;   -89- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац другий частини другої статті 5 перенести на початок цієї статті.  
Враховано    
37. в упаковках (пачках), що містять менше або більше 20 сигарет чи цигарок або менше або більше 10 сигарил;   -90- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Абзац третій частини другої статті 5 вилучити.  
Відхилено   тютюнових виробів, що містять менше 20 штук сигарет чи цигарок або менше 10 штук сигарил у кожній упаковці (пачці);  
    -91- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Абзац третій частини другої статті 5 викласти у такій редакції: "тютюнових виробів, що містять менше 20 штук сигарет чи цигарок або менше 10 штук сигарил у кожній упаковці (пачці);".  
Враховано    
    -92- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У абзаці третьому частини третьої статті 5 слова "або більше" вилучити.  
Враховано    
    -93- Литюк А.І. (в.о. № 56)
Абзац третій частини третьої статті 5 вилучити.  
Відхилено    
    -94- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Підпункт другий частини третьої статті 5 після слів "сигарил" доповнити словами "для споживання на внутрішньому ринку".  
Враховано редакційно    
38. бездимних тютюнових виробів;   -95- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац четвертий частини третьої статті 5 викласти у такій редакції: "тютюнових виробів, на упаковці (пачці) яких відсутнє попереджувальне маркування тютюнових виробів, зазначене у статті 7 цього Закону;".  
Враховано   тютюнових виробів, на упаковці (пачці) яких відсутнє попереджувальне маркування тютюнових виробів, зазначене у статті 7 цього Закону;  
39. вміст шкідливих речовин в яких перевищує встановлені законодавством України максимально допустимі рівні.   -96- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Абзац п'ятий частини третьої статті 5 викласти у такій редакції: "тютюнових виробів, що не відповідають вимогам, зазначеним у статті 6 цього Закону щодо вмісту в них шкідливих речовин, іншим вимогам, встановленим відповідно до законів України;".  
Враховано   тютюнових виробів, що не відповідають вимогам, зазначеним у статті 6 цього Закону щодо вмісту в них шкідливих речовин, іншим вимогам, встановленим відповідно до законів України; тютюнових виробів із використанням на їх упаковці (пачці) написів, назв, зображень, символічних чи інших знаків, які віднесені до таких відповідно до міжнародних зобов'язань України, що можуть ввести в оману щодо шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів. Забороняється фінансова підтримка виробництва тютюнових виробів за рахунок коштів Державного бюджету України.  
    -97- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Статтю 5 доповнити новою частиною, виклавши її у такій редакції: "Виробництво, імпорт та продаж тютюнових виробів з назвами типу "легкі", "м'які" заборонено як такі, які вводять споживачів в оману щодо "меншої шкідливості" цих тютюнових продуктів".  
Враховано редакційно    
    -98- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити статтю 5 новим абзацом у такій редакції: "тютюнових виробів із використанням на їх упаковці (пачці) написів, назв, зображень, символічних чи інших знаків, які віднесені до таких відповідно до міжнародних зобов'язань України, що можуть ввести в оману щодо шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів". Цей абзац набуває чинності з 1 січня 2004 року.  
Враховано    
    -99- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 5 доповнити новим пунктом щодо тютюну: "які містять речовини, не дозволені рецептурою, затвердженою МОЗ, а саме: наркотичні (наприклад, маріхуана, конопля, кокаїн тощо), канцерогенні, такі, що під час згорання розподаються на шкідливі для здоров'я людей складові, і т.д. в статті 6 остаточної редакції проекту закону  
Враховано частково    
40. Стаття 6. Показники безпеки тютюнових виробів та вимоги щодо вмісту шкідливих речовин у тютюнових виробах   -100- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Назву статті 6 викласти у такій редакції: "Показники безпеки сигарет та вимоги щодо вмісту шкідливих речовин в них".  
Враховано редакційно   Стаття 6. Вимоги стосовно вмісту шкідливих речовин у тютюнових виробах  
    -101- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Статті 6 та 7 об'єднати, змінивши подальшу нумерацію статей, і назву статті 6 викласти у такій редакції: "Стаття . Вимоги стосовно вмісту шкідливих речовин у тютюнових виробах".  
Враховано    
    -102- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 6 вилучити.  
Відхилено    
    -103- Хазан В.Б.
Назву статті 6 викласти у такій редакції: "Вимоги щодо вмісту шкідливих речовин у тютюнових виробах", а частину першу в назві статті 6 вилучити.  
Враховано    
41. Максимально допустимі рівні шкідливих для здоров'я речовин у тютюнових виробах складають:   -104- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац перший статті 6 викласти у такій редакції: "Максимально допустимий вміст смоли та нікотину в димі сигарети складає:".  
Враховано   Максимально допустимий вміст смоли та нікотину в димі сигарети складає:  
    -105- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Максимально допустимі рівні шкідливих для здоров'я речовин у сигаретах з фільтром, які виробляються та/або реалізуються в Україні, складають:".  
Враховано редакційно    
42. 1) Максимальний вміст нікотину: 2) Максимальний вміст смол:   -106- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
Пропонується у статті 6 поставити інші строки вмісту смол і нікотину в сигаретах з фільтром і без фільтру, які можуть бути досягнуті нашими виробниками.  
Враховано    
    -107- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац другий частини першої статті 6 вилучити.  
Враховано    
    -108- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Шевчук С.В. (в.о. № 23)
У пунктах першому та другому частини першої статті 6 змінити роки відповідно 2003, 2006 та 2009. Абзац третій частини другої статті 6 викласти у такій редакції: "З 31 грудня 2003 року для нікотину не більше 1.3 міліграма, для смоли не більше 15 міліграмів;".  
Враховано    
43. 1.3 мг з 31 грудня 2001 року 15 мг з 31 грудня 2001 року   -109- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Абзац другий частини першої статті 6 викласти в такій редакції: "максимальний вміст нікотину: 1,3 мг в димі однієї сигарети. 2) максимальний вміст смоли: 15 мг в димі однієї сигарети".  
Враховано редакційно   з 31 грудня 2003 року для нікотину - не більше 1,3 міліграма, для смоли - не більше 15 міліграмів;  
44. 1.2 мг з 31 грудня 2004 року 12 мг з 31 грудня 2004 року   -110- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Абзац четвертий частини першої статті 6 викласти в такій редакції: "У сигарет без фільтру: 1) максимальний вміст нікотину: 1,5 мг в димі однієї сигарети".  
Враховано редакційно   з 31 грудня 2006 року для нікотину - не більше 1,2 міліграма, для смоли - не більше 12 міліграмів;  
    -111- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзаци четвертий та п'ятий частини першої статті 6 викласти у такій редакції: "з 31 грудня 2006 року для нікотину - не більше 1.2 міліграма, для смоли - не більше 12 міліграмів; з 31 грудня 2009 року для нікотину - не більше 1.0 міліграма, для смоли - не більше 10 міліграмів".  
Враховано    
45. 1.0 мг з 31 грудня 2007 року 10 мг з 31 грудня 2007 року   -112- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Абзац п'ятий частини першої статті 6 викласти у такій редакції: " 2) максимальний вміст смоли: 22 мг в димі однієї сигарети".  
Відхилено   з 31 грудня 2009 року для нікотину - не більше 1,0 міліграма, для смоли - не більше 10 міліграмів.  
46. З метою недопущення перевищення максимально допустимих рівнів шкідливих речовин у тютюнових виробах Міністерство охорони здоров'я України та уповноважені ним органи здійснюють контроль за показниками безпеки тютюнових виробів, які виробляються та реалізуються в Україні.   -113- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції: "Зміни до рівнів вмісту смоли та нікотину, зазначених у цій статті, набувають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набуття чинності Закону про внесення відповідних змін у цей Закон. Визначення відповідності рівнів вмісту смоли та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані Міністерством охорони здоров'я України відповідно до чинного законодавства лабораторії".  
Враховано редакційно   Визначення вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин у тютюнових виробах здійснють установи, організації та заклади, яким надається право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Перелік таких установ, організацій та закладів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі стандартизації за погодженням з Головним державним санітарним лікарем України. Центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я інформує в засобах масової інформації про перелік шкідливих для здоров'я людини речовин, що містяться в тютюнових виробах.  
    -114- Синенко С.І. (реєстр. картка № 272)
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції: "Визначення вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин у тютюнових виробах здійснють установи, організації та заклади, яким надається право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Перелік таких установ, організацій та закладів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі стандартизації за погодженням з Головним державним санітарним лікарем України. Центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я інформує в засобах масової інформації про перелік шкідливих для здоров'я людини речовин, що містяться в тютюнових виробах".  
Враховано    
    -115- Хазан В.Б.
Частину другу статті 6 доповнити новою частиною і викласти зміст у такій редакції: "Міністерство охорони здоров'я встановлює максимально допустимі рівні шкідливих для здоров'я речовин (крім смол та нікотину), які містяться у тютюнових виробах або виникають при споживанні цих виробів", а також у тексті частини другої вилучити такі слова: "за показниками безпеки".  
Враховано редакційно    
47. Стаття 7. Інформація про склад тютюнових виробів   -116- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 7 вилучити.  
Враховано частково    
48. З метою забезпечення контролю за тютюновими виробами кожен виробник або імпортер тютюнових виробів зобов'язаний в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, щорічно надавати Міністерству охорони здоров'я України звіт про складові тютюнових виробів згідно з такою формою:   -117- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Статтю 7 виключити як таку, що порушує право інтелектуальної власності та комерційної таємниці виробника.  
Враховано частково   Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я зобов'язаний надати перелік усіх інгредієнтів тютюнових виробів та шкідливих для здоров'я людини речовин, що містяться в цих виробах.  
    -118- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Абзац перший статті 7 викласти у такій редакції: "Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я зобов'язаний надати перелік усіх інгредієнтів тютюнових виробів та шкідливих для здоров'я людини речовин, що містяться в цих виробах".  
Враховано    
    -119- Хазан В.Б.
Абзац перший частини першої статті 7 після слова "виробів" доповнити словами "мету їх включення до складу та вплив на здоров'я людини".  
Враховано частково    
    -120- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У кінці абзацу першого статті 7 слово "складові" замінити словом "склад", а слова "згідно з такою формою" вилучити. Доповнити новим абзацом у такій редакції: "Без надання такої інформації заборонено вводити нову марку чи різновид тютюнових виробів до виробництва чи імпорту".  
Відхилено    
49. композитний перелік кожного інґредієнту, що додається в усі марки сигарет, які продаються в Україні (складові вказуються в алфавітному порядку із зазначенням "неперевищуваної кількості", що обчислюється на підставі найбільшого рівня використання в одній марці сигарет, цигарок тощо і наводиться у відсотках від загальної ваги одиниці тютюнового виробу);   -121- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
У абзаці другому частини першої статті 7 слова "сигарет, цигарок, сигар" замінити словами "тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -122- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій редакції: "Міністерство охорони здоров'я має право у визначеній урядом лабораторії перевіряти надані виробником дані про вміст основних шкідливих інгредієнтів в марках сигарет. Невідповідність між наданою інформацією і реальним вмістом карається як порушення прав споживачів та загроза здоров'ю відповідно до чинного законодавства".  
Враховано редакційно    
50. композитний перелік інгредієнтів, присутніх у таких категоріях не тютюнових компонентів сигарет: 1) сигаретний папір; 2) клей; 3) матеріали для фільтрів; 4) папір для фільтрів; 5) чорнила. Інгредієнти, що містяться у кожному не тютюновому компоненті мають бути наведені у порядку зменшення їх ваги у використанні із зазначенням "неперевищуваної кількості" інгредієнтів у кожній категорії, обчисленої на підставі найбільшого рівня використання в одному варіанті марки сигарет і наведеної у відсотках від загальної ваги сигарети.   -123- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
У абзаці третьому частини першої статті 7 слова "сигаретний папір" замінити словами "папір для тютюнових виробів", а слово "чорнила" замінити "фарбники, що застосовуються при виробництві тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -124- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Пропоную статтю 7 доповнити новими частинами, викладеними у такій редакції: Міністерство охорони здоров'я має право у акредитованій лабораторії перевіряти надані виробником дані про вміст основних шкідливих інгредієнтів в марках сигарет. Невідповідність між наданою інформацією і реальним вмістом карається як порушення прав споживачів та загрози здоров'ю людини відповідно до чинного законодавства. Міністерство охорони здоров'я зобов'язується інформувати широку громадськість про складові тютюнових виробів, які можуть бути небезпечними для здоров'я, через інформаційні центри, мережу Інтернет".  
Враховано редакційно    
51. Працівники Міністерства охорони здоров'я України, які відповідно до своїх посадових обов'язків мають доступ до комерційної таємниці стосовно складу інгредієнтів, що використовуються при виробництві тютюнових виробів, несуть відповідальність за її розголошення відповідно до законодавства України.   -125- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій статті 7 слова "законодавства" замінити "закону".  
Враховано редакційно    
    -126- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину другу статті 7 викласти у такій редакції: "Міністерство охорони здоров'я зобов'язане інформувати широку громадськість про складові тютюнових виробів, які можуть бути небезпечними для здоров'я через інформаційні центри, мережу Інтернет тощо".  
Враховано редакційно    
    -127- Хазан В.Б.
Частину другу статті 7 викласти у редакції: "Кожен споживач тютюнових виробів у відповідності до статті 50 Конституції України має право отримати інформацію про шкідливість для здоров'я будь-якого з компонентів тютюнових виробів. Співробітники державних органів повинні надавати споживачам таку інформацію, враховуючи, якщо це не суперечить забезпеченню захисту здоров'я споживачів, комерційну таємницю складу тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
52. Стаття 8. Регулювання імпорту тютюнових виробів   -128- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 8 вилучити.  
Враховано    
53. Забороняється імпортувати до України тютюнові вироби:       
54. без відповідної ліцензії, виданої у встановленому порядку;   -129- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другій статті 8 після слів "у встановленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно    
55. без сертифікату відповідності, виданого уповноваженим органом;   -130- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац третій статті 8 після слів "виданого уповноваженим" доповнити словами "відповідно до закону".  
Враховано редакційно    
56. в упаковках (пачках), що містять менше або більше 20 сигарет чи цигарок або менше або більше 10 сигарил;   -131- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Абзац четвертий частини першої статті 8 викласти у такій редакції: "в упаковках (пачках), що містять менше 20 сигарет".  
Враховано редакційно    
    -132- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У абзаці четвертому статті 8 слова "або більше" вилучити.  
Враховано редакційно    
57. вміст шкідливих речовин, в яких перевищує встановлені законодавством України максимально допустимі рівні.   -133- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Литюк А.І. (в.о. № 56)
Останній абзац статті 8 розпочати словом "сигарети".  
Враховано редакційно    
    -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці п'ятому статті 8 слова "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано редакційно    
    -135- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Пропоную статтю 8 доповнити новим пунктом такого змісту: "бездимні тютюнові вироби".  
Враховано редакційно    
58. Стаття 9. Акцизний збір і ввізне мито на тютюнові вироби   -136- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 9 вилучити.  
Враховано    
59. Акцизний збір і ввізне мито на тютюнові вироби встановлюються відповідно до законів України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" і "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби".       
60. Стаття 10. Регулювання торгівлі тютюновими виробами   -137- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 10 вилучити.  
Враховано    
61. Оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва й торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".   -138- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Зміст статті 10 викласти у такій редакції: "1. Забороняється продаж тютюнових виробів: а) без встановлених цим законом медичних попереджень на упаковках; б) марок сигарет, які не надали інформацію про склад тютюнових виробів до Міністерства охорони здоров'я та громадськості у встановленому цим законом порядку; в) особам та особами, які не досягли 18 років; г) в упаковках менше 20 штук та поштучно; д) поза приміщенням, на відкритому просторі; е) в навчальних, спортивних закладах, закладах охорони здоров'я та на їх територіях; ж) на прилеглих до перелічених в пункті "б" об'єктів, але не ближче 200 м до них; з) в торгових автоматах та на полицях самообслуговування; і) в одному приміщенні чи з одного прилавка з продуктами харчування, одягом, товарами для дітей, друкованою продукцією; к) в приміщеннях з прозорими вітринами; л) в інших місцях, визначених місцевими органами виконавчої влади як місця для сімейного відпочинку. 2. В будь-якому місці, де відбувається продаж тютюнових виробів, повинен бути розміщений плакат розміром не менше А1 затвердженої Міністерством охорони здоров'я форми щодо шкідливої дії складових тютюнових виробів та про можливості кинути палити". у положеннях статей 5 та 8 законопроекту  
Враховано редакційно   Стаття 7. Попереджувальне маркування тютюнових виробів Кожна упаковка (пачка) тютюнових виробів повинна містити попередження про шкідливість куріння тютюну та надписи про вміст шкідливих речовин, передбачені частинами другою - п'ятою цієї статті. На кожній упаковці (пачці) тютюнових виробів зазначаються: основні попередження про шкідливість куріння тютюну, додаткові попередження про шкідливість куріння тютюну (без зазначення автора попередження про шкідливість куріння тютюну - центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я), надписи про вміст шкідливих речовин згідно з вимогами цього Закону. Основні та додаткові медичні попередження про шкідливість куріння тютюну повинні займати не менше 25 відсотків площі поверхні кожної найбільшої сторони упаковки (пачки) тютюнових виробів. Кожен виробник тютюнових виробів вибирає з переліку попереджень про шкідливість куріння тютюну основні та додаткові попередження, кожне з яких повинно бути розміщено на одинаковій кількості упаковок (пачок) кожної марки тютюнових виробів з максимальним (допустимим) відхиленням у 5 відсотків. Зазначені на упаковці (пачці) тютюнових виробів попередження змінюються не рідше одного разу на рік. Перелік основних та додаткових попереджень про шкідливість куріння тютюну затверджується Міністерством охорони здоров'я України і підлягає періодичному, але не рідше одного разу на три роки перегляду. На одній з бокових сторін кожної упаковки (пачки) розміщуються надписи про вміст шкідливих речовин у тютюнових виробах, які займають не менше 10 відсотків бокової сторони упаковки (пачки). Зазначені у цій статті попередження про шкідливість куріння тютюну та надписи про вміст шкідливих речовин у тютюнових виробах повинні відповідати таким вимогам: текст попереджень повинен бути: чітким і розбірливим; надрукованим напівжирним шрифтом на контрастному фоні; розміщеним на упаковці (пачці) так, щоб забезпечити його цілісність при відкриванні цього виробу і не перекриватися марками акцизного збору; надрукованим так, щоб не можна було його усунути (ліквідувати).  
62. Стаття 11. Заборони і обмеження щодо продажу, зберігання та транспортування тютюнових виробів   -139- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Статтю 11 законопроекту вилучити, оскільки ці питання мають регулюватися законом "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами". Стаття 8. Особливості роздрібної торгівлі тютюновими виробами  
Відхилено    
    -140- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
У назві статті 11 слова "зберігання, та транспортування" вилучити. Назву статті викласти у такій редакції: "Особливості роздрібної торгівлі тютюновими виробами".  
Враховано    
63. На території України забороняється продаж тютюнових виробів:   -141- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац перший статті викласти у такій редакції: "Забороняється роздрібна торгівля тютюновими виробами:" Забороняється роздрібна торгівля тютюновими виробами:  
Враховано    
64. особам, які не досягли 18-річного віку;   -142- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац другий статті викласти у такій редакції: "особам, які не досягли 18 років;" через торгові автомати;". особам, які не досягли 18 років;  
Враховано    
65. з використанням торгових автоматів або в інших формах, що не дозволяють визначити вік покупця;   -143- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац третій статті викласти у такій редакції: "через торгові автомати;". через торгові автомати;  
Враховано    
66. з рук;   -144- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац четвертий статті 11 виключити.  
Відхилено    
    -145- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Абзац четвертий статті 11 викласти у такій редакції: "поштучно (окрім сигар) та з полиць самообслуговування (окрім сигарет у блоках);". поштучно (окрім сигар) та з полиць самообслуговування (окрім сигарет у блоках);  
Враховано    
67. у роздрібній торгівлі у споживчих упаковках (пачках), що містять менше або більше 20 сигарет чи цигарок або менше або більше 10 сигарил, а також поштучний продаж сигарет, цигарок і сигарил;   -146- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Абзац п'ятий частини першої статті 11 викласти в такій редакції: "у роздрібній торгівлі у споживчих упаковках (пачках), що містять менше 20 сигарет". у статті 5 остаточної редакції законопроекту  
Враховано редакційно    
    -147- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац п'ятий статті 11 перенести у статтю 5 остаточної редакції проекту закону.  
Враховано    
    -148- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У абзаці п'ятому частини першої статті 11 слова "або більше" вилучити. у статті 5 остаточної редакції законопроекту  
Враховано редакційно    
68. у приміщеннях торгівельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту, спортивними товарами, ліками, призначених переважно для дітей;   -149- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Абзац шостий частини першої статті 11 вилучити. у приміщеннях торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту, спортивними товарами, лікарськими засобами, а також у відповідних відділах та секціях торговельних організацій;  
Відхилено    
    -150- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац шостий статті 11 викласти у такій редакції: "у приміщеннях торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту, спортивними товарами, лікарськими засобами, а також у відповідних відділах та секціях торговельних організацій;".  
Враховано    
    -151- Хазан В.Б.
Кінець абзацу шостого статті 11 після слова "ліками" доповнити словами "призначених переважно для дітей".  
Враховано редакційно    
69. працівниками торгівельних організацій, які не досягли 18- річного віку.   -152- Сергієнко О.І.
Статтю 11 доповнити новим абзацом такого змісту: "без попередження на упаковках (пачках) про шкідливість тютюнових виробів для здоров'я людини". у статті 5 остаточної редакції законопроекту працівниками торговельних організацій, які не досягли 18 років.  
Враховано редакційно    
70. Продавець тютюнових виробів має право вимагати у покупця, який купує тютюнові вироби, документ, що засвідчує його вік, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18- річного віку.   -153- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частини другу та четверту статті 11 перенести у кінець цієї статті, у частині другій вилучити слова "якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку", а частину третю перенести у статтю 5 остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
71. Забороняється продаж товарів, що імітують тютюнові вироби (цукерки, авторучки тощо).       
72. Забороняється включення тютюнових виробів до армійських та будь-яких інших пайків.   -154- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Абзац десятий частини першої статті 11 вилучити.  
Відхилено    
73. На території України забороняється продаж та зберігання тютюнових виробів:   -155- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзац перший частини п'ятої статті 11 вилучити.  
Враховано    
74. на території дошкільних, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, фізкультурно-спортивних організацій та прилеглих до них територіях;   -156- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
В абзаці другому частини другої статті 11 слова "та прилеглих до них територіях" виключити. у приміщеннях дошкільних, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізкультурно-спортивних закладів та на територіях, на яких розташовані зазначені заклади, і в місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами;  
Враховано редакційно    
    -157- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Абзац другий частини другої статті 11 викласти у такій редакції: "у приміщеннях дошкільних, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізкультурно-спортивних закладів та на територіях, на яких розташовані зазначені заклади, і в місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами;".  
Враховано    
    -158- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
У абзаці другому частини четвертої статті 11 слова "прилеглих до них територіях" конкретизувати.  
Враховано    
    -159- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Підпункт перший частини п'ятої статті 11 після слів "на території" доповнити словами "та не ближче 200 метрів від".  
Відхилено    
    -160- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Абзац четвертий частини п'ятої статті 11 викласти у такій редакції: "з рук та в непристосованих для продажу приміщеннях, що не відповідають встановленим вимогам".  
Враховано    
75. в непристосованих для зберігання і продажу приміщеннях, що не відповідають встановленим вимогам.   -161- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці третьому частини третьої статті 11 після слів "не відповідають встановленим" доповнити словами "відповідно до законодавства". з рук та в непристосованих для продажу приміщеннях, що не відповідають встановленим вимогам відповідно до законодавства.  
Враховано    
76. На території України забороняється продаж, зберігання та транспортування тютюнових виробів:   -162- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Підпункт перший частини шостої статті 11 після слів "виробами" доповнити словами "за винятком транзитного транспортування".  
Враховано редакційно    
    -163- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину шосту статті 11 вилучити.  
Враховано    
77. у споживчих упаковках, які не відповідають положенням Закону України "Про державне регулювання виробництва й торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;       
78. які містять рівні смол і нікотину вище допустимого;   -164- Хазан В.Б.
Абзац третій статті 11 викласти у редакції: "які містять рівні шкідливих для здоров'я речовин вище допустимих;".  
Враховано редакційно    
    -165- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Підпункт другий частини шостої статті 11 після слів "вище допустимого" доповнити словами "за винятком транзитного транспортування".  
Враховано редакційно    
79. які є фальсифікованими;   -166- Хазан В.Б.
Абзац четвертий статті 11 викласти у такій редакції: "без встановлених цим Законом медичних попереджень на упаковках;".  
Враховано редакційно    
80. без дійсних документів, що свідчать про легальне придбання цих виробів;       
81. без сертифікату відповідності, встановленого зразка, виданого уповноваженим органом.   -167- Хазан В.Б.
Доповнити статтю 11 абзацом такого змісту: "забороняється продаж тютюнової сировини або тютюнової ніжки вроздріб або в будь-який інший спосіб кінцевим споживачам". Забороняється включення тютюнових виробів до армійських та будь-яких інших пайків. Продавець тютюнових виробів має право вимагати від покупця, який купує тютюнові вироби, документ, що засвідчує його вік.  
Відхилено    
    -168- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити статтю 11 новим пунктом у такій редакції: "покупець тютюнових виробів має право вимагати у продавця документи (сертифікати, ліцензію тощо), якщо виникли сумніви щодо якості товару або легітимності його продажу".  
Відхилено    
82. Стаття 12. Вилучення тютюнових виробів із обігу   -169- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 12 вилучити.  
Враховано    
83. Підлягають вилученню із обігу тютюнові вироби:       
84. Вироблені без отриманої в установленому порядку ліцензії на право виробництва тютюнових виробів;   -170- Сергієнко О.І.
Абзац другий частини першої статті 12 доповнити новим абзацом у такій редакції: "які не мають на упаковці (пачці) попередження про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини".  
Враховано редакційно    
    -171- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другий частини першої статті 12 після слів "в установленому" доповнити словом "законодавством". У абзаці п'ятому частини першої статті 12 після слів "відповідають встановленим" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно    
85. вироблені з давальницької сировини з порушенням визначених законом умов такого виробництва;       
86. виробництво яких здійснено з порушенням затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, стандартів України і міжнародних стандартів;       
87. що не відповідають встановленим вимогам щодо їх безпеки;   -172- Хазан В.Б.
У абзаці п'ятому статті 12 слова "щодо їх безпеки" замінити словами "щодо максимального вмісту шкідливих речовин;".  
Враховано редакційно    
88. імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля якими здійснюється без відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій;       
89. імпорт яких здійснено з порушенням встановлених правил ввезення в Україну тютюнових виробів;   -173- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці сьому частини першої статті 12 після слів "порушенням встановлених" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно    
    -174- Хазан В.Б.
Доповнити частину першу статті 12 новим абзацом такого змісту: "що не мають встановлених цим Законом медичних попереджень на упаковках".  
Враховано редакційно    
90. Підлягають вилученню із обігу:       
91. сировина для виробництва тютюнових виробів, імпортована з порушенням встановлених правил ввезення в Україну;       
92. товари, що імітують тютюнові вироби;       
93. торгові автомати та інше обладнання, встановлене для продажу тютюнових виробів у формах, які не дають змоги визначити вік покупця.       
94. Порядок вилучення тютюнових виробів, сировини для їх виробництва та інших предметів, перелічених у частині другій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -175- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
У частині третій статті 12 вилучити слова "перелічених у частині другій цієї статті".  
Враховано    
95. Стаття 13. Знищення та конфіскація тютюнових виробів   -176- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 13 вилучити.  
Враховано    
96. Усі тютюнові вироби, сировина для їх виробництва, інші предмети, перелічені у статті 12 цього Закону, вилучені на підставах, передбачених цим Законом, підлягають, за рішенням суду, конфіскації та знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -177- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
У статті 13 після слів "конфіскації" доповнити словами "при необхідності".  
Враховано редакційно    
97. Стаття 14. Сертифікація тютюнових виробів   -178- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Статтю 14 вилучити.  
Враховано    
98. Сертифікація тютюнових виробів здійснюється згідно з діючим законодавством України.       
99. Розділ ІІІ. Контроль за споживанням тютюнових виробів   -179- Хазан В.Б.
Назву розділу ІІІ викласти у такій редакції: "Сприяння зменшенню споживання тютюнових виробів".  
Враховано редакційно    
    -180- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Назву розділу ІІІ законопроекту вилучити.  
Враховано    
    -181- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Розділ ІІІ законопроекту з викладеними в ньому статтями 15-18 вилучити.  
Відхилено    
100. Стаття 15. Заборона споживання тютюнових виробів   -182- Хазан В.Б.
Назву статті 15 викласти у такій редакції: "Захист здоров'я людей, які не курять". Стаття 9. Заборони, пов'язані з курінням тютюнових виробів  
Враховано редакційно    
    -183- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву статті 15 викласти у такій редакції: "Захист здоров'я людей, які не палять".  
Враховано редакційно    
101. Тютюнокуріння забороняється:   -184- Хазан В.Б.
Абзац перший статті 15 розпочати такими словами "Для захисту здоров'я людей, які не курять, а також захисту оточуючого середовища". Для охорони здоров'я населення та захисту довкілля від тютюнового диму забороняється:  
Враховано редакційно    
    -185- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву та абзац перший статті 15 викласти у такій редакції: "Стаття . Заборони, пов'язані з курінням тютюнових виробів Для охорони здоров'я населення та захисту довкілля від тютюнового диму забороняється:".  
Враховано    
    -186- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац перший статті 15 викласти у такій редакції: "Для захисту здоров'я людей, які не палять, а також захисту навколишнього середовища, паління забороняється:".  
Враховано редакційно    
102. у міському транспорті будь-яких видів та в автомобільному транспорті загального користування;   -187- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Абзац другий частини першої статті 15 після слів "у міському транспорті" доповнити словами "крім таксі". куріння тютюнових виробів у міському загального користування та приміському транспорті (включаючи транспорт для міжнародних сполучень), у повітряному транспорті, в закладах охорони здоров'я, культури та освіти, в закритих спорудах під час проведення спортивних та інших масових заходів;  
Відхилено    
    -188- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзаци другий, третій, четвертий та шостий статті 15 об'єднати та викласти у такій редакції: "куріння тютюнових виробів у міському загального користування та приміському транспорті (включаючи транспорт для міжнародних сполучень), у повітряному транспорті, в закладах охорони здоров'я, культури та освіти, в закритих спорудах під час проведення спортивних та інших масових заходів;". Абзац п'ятий цієї статті вилучити.  
Враховано    
    -189- Хазан В.Б.
Абзац другий статті 15 після слова "користування" доповнити словами "(включаючи таксі)".  
Враховано    
    -190- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац другий статті 15 викласти у такій редакції: "в громадському транспорті (включаючи транспорт для міжнародних сполучень);".  
Враховано редакційно    
103. у повітряному, морському, річковому, залізничному транспорті, за винятком спеціально відведених місць;   -191- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Абзац третій частини першої статті 15 викласти у такій редакції: "у повітряному, морському, річковому, залізничному, автомобільному пасажирському транспорті всіх форм власності, незалежно від їх державної приналежності, за винятком спеціально відведених місць". у закритих приміщеннях, крім місць, визначених власником або уповноваженою ним особою; у місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами.  
Враховано редакційно    
    -192- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Абзац шостий статті 15 викласти у такій редакції: "у закритих приміщеннях, крім місць, визначених власником або уповноваженою ним особою; у місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами".  
Враховано    
    -193- Хазан В.Б.
Абзац третій статті 15 викласти у редакції: "у повітряному та залізничному транспорті, а також в закритих приміщеннях морського та річкового транспорту;".  
Враховано редакційно    
    -194- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац третій статті 15 викласти у такій редакції: "в приміщеннях об'єктів громадського харчування;".  
Враховано редакційно    
    -195- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
У підпункті другому частини першої статті 15 слова "за винятком спеціально відведених місць" вилучити.  
Враховано редакційно    
104. у закритих спортивних спорудах та інших закритих місцях для проведення спортивних змагань, занять фізкультурою і спортом, закладах охорони здоров'я, освіти й культури;   -196- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац четвертий статті 15 викласти у такій редакції: "в закладах охорони здоров'я, в навчальних та освітньо-виховних закладах, в закладах культури, в закритих спортивних спорудах;".  
Враховано редакційно    
105. у ліфтах і таксофонах;       
106. на дитячих майданчиках;       
107. у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування при наявності спеціально відведених місць для куріння.   -197- Сергієнко О.І.
У абзаці сьомому статті 15 слова "при наявності" замінити словами "за винятком" і доповнити його новим абзацом у такій редакції: "на території дошкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, у приміщеннях торговельних організацій".  
Враховано редакційно    
    -198- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці сьомому статті 15 слово "наявності" замінити словами "за винятком", доповнити новим пунктом у такій редакції: "в усіх установах громадського харчування, за винятком спеціально відведених місць".  
Враховано редакційно    
    -199- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У абзаці сьомому частини першої статті 15 слова "при наявності" замінити "за винятком".  
Враховано редакційно    
    -200- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Абзац сьомий статті 15 викласти у такій редакції: "в приміщеннях будь-яких установ, де приймають відвідувачів;".  
Враховано редакційно    
    -201- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Частину першу статті 15 доповнити новим абзацом такого змісту: "в закладах охорони здоров'я, в приміщеннях об'єктів громадського харчування, в навчальних та освітньо-виховних закладах, на зупинках громадського транспорту, підземних просторах, переходах".  
Враховано частково    
    -202- Хазан В.Б.
Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
У абзаці сьомому статті 15 після слова "самоврядування" доповнити словами "де приймають відвідувачів" та доповнити статтю новою частиною такого змісту: "Куріння забороняється в усіх інших закритих виробничих приміщеннях та громадських місцях, за винятком спеціально відведених для куріння місць, за умови, що в такі місця не мають потреби заходити ті, хто не палить".  
Враховано редакційно    
108. Власники або орендарі відповідного транспорту, споруд та приміщень зобов'язані обладнати у них спеціально відведені місця для тютюнокуріння, а також розмістити візуальну інформацію про заборону тютюнокуріння і про розташування зазначених спеціально відведених місць.   -203- Хазан В.Б.
Частину другу статті 15 доповнити новою частиною у такій редакції: "Правила, що забезпечують захист тих, хто не курить, в приміщеннях, закладів, установ, підприємств незалежно від форм власності тощо регламентуються відповідними директивними документами міністерств, відомств, організацій з урахуванням пунктів 1 та 2 цієї статті". Власники чи уповноважені ними особи або орендарі відповідних транспортних засобів, споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести та обладнати спеціальні місця для куріння тютюнових виробів, а також розмістити візуальну інформацію про розташування таких місць та про шкідливість куріння.  
Відхилено    
    -204- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частину другу статті 15 викласти у такій редакції: "Власники чи уповноважені ними особи або орендарі відповідних транспортних засобів, споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести та обладнати спеціальні місця для куріння тютюнових виробів, а також розмістити візуальну інформацію про розташування таких місць та про шкідливість куріння", а частину третю статті 15 вилучити.  
Враховано    
109. Нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади можуть бути встановлені обмеження щодо споживання тютюнових виробів вчителями, вихователями, лікарями, працівниками інших професій під час виконання ними трудових обов'язків або під час знаходження працівників та інших осіб на певних об'єктах.   -205- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Останній абзац статті 15 доповнити таким реченням: "Органи місцевого самоврядування в межах відповідної адміністративної території мають право оголошувати вільні від куріння зони".  
Враховано редакційно    
    -206- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину третю статті 15 викласти у такій редакції: "Правила, що забезпечують захист тих, хто не палить, в приміщеннях закладів, установ, підприємств, незалежно від форм власності, організацій тощо регламентуються відповідними директивними документами міністерств, відомств, організацій, з урахуванням пункту 1. Відповідальність за належне обладнання спеціально відведених для паління місць, зазначених в п.1, якщо такі передбачені правилами, несе власник або орендар приміщення".  
Відхилено    
    -207- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
Частину третю статті 15 після слів "можуть бути встановлені" доповнити словами "та заборони".  
Враховано редакційно    
    -208- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині третій статті 15 вилучити с слово "державної", а після слів "під час знаходження" доповнити словом "зазначених".  
Враховано редакційно    
    -209- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити статтю 15 новою частиною у такій редакції: "Місцеві органи влади мають право оголошувати зонами, вільними від паління, будь-які місця в рамках підвідомчої території на додаток до зазначених в п.1".  
Враховано редакційно    
    -210- Хазан В.Б.
Частину третю статті 15 вилучити, а статтю доповнити новою частиною у такій редакції: "Місцеві органи виконавчої влади мають право оголошувати зонами, вільними від куріння, в межах підвідомчої території".  
Враховано редакційно    
110. Стаття 16. Пропаганда інформації про шкідливість споживання тютюнових виробів   -211- Хазан В.Б.
Назву статті 16 викласти у такій редакції: "Інформаційно-навчальне забезпечення сприянню зменшення споживання тютюнових виробів". Стаття 10. Пропагування знань про шкідливість вживання тютюнових виробів  
Враховано редакційно    
    -212- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву статті 16 викласти у такій редакції: "Пропагування знань про шкідливість вживання тютюнових виробів".  
Враховано    
    -213- Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Статтю 16 вилучити.  
Відхилено    
111. Міністерство охорони здоров'я України зобов'язане через засоби масової інформації регулярно здійснювати пропаганду знань про шкідливість споживання тютюнових виробів для здоров'я людини, формувати негативне ставлення громадян до фактів ввезення в Україну тютюнових виробів незаконним шляхом та їх фальсифікації, використовувати засоби соціальної реклами проти куріння та реклами здорового способу життя, передусім цілеспрямованої на дітей, батьків, вагітних жінок, залучати до цієї пропаганди громадські організації споживачів, спортивні та фізкультурні організації тощо.   -214- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частину першу статті 16 викласти у такій редакції: "З метою запобігання поширенню вживання тютюнових виробів центральний орган виконавчої влади відповідно у сфері охорони здоров'я, освіти, молодіжної політики, спорту і туризму, інформаційної політики, культури, захисту прав споживачів та уповноважені ним органи в межах їх компетенції забезпечують розміщення соціальної реклами про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини та негативний вплив тютюнового диму, про здоровий спосіб життя". З метою запобігання поширенню вживання тютюнових виробів центральний орган виконавчої влади відповідно у сфері охорони здоров'я, освіти, молодіжної політики, спорту і туризму, інформаційної політики, культури, захисту прав споживачів та уповноважені ним органи в межах їх компетенції забезпечують розміщення соціальної реклами про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини та негативний вплив тютюнового диму, про здоровий спосіб життя.  
Враховано    
    -215- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці першому статті 16 після слів "здорового способу життя" записати "передусім спрямованої на дітей, батьків, вагітних, лікарів, вчителів, залучати до цієї пропаганди".  
Враховано редакційно    
    -216- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
У частині першій статті 16 після слів "залучати до цієї пропаганди" доповнити словами "працівників системи охорони здоров'я та рекомендувати громадським організаціям пропонувати здоровий спосіб життя".  
Враховано редакційно    
    -217- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину першу статті 16 після слів "реклами проти куріння" викласти у редакції: "та для реклами здорового способу життя".  
Враховано редакційно    
    -218- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині першій статті 16 слова "до фактів ввезення в Україну тютюнових виробів незаконним шляхом та їх фальсифікації" замінити словами "до фактів продажу та вживання тютюнових виробів неповнолітніми".  
Враховано редакційно    
    -219- Хазан В.Б.
У частині першій статті 16 після слова "громадян" слова "до фактів ввезення в Україну тютюнових виробів незаконним шляхом та їх фальсифікації" замінити словами "до фактів куріння в присутності інших людей, особливо дітей".  
Враховано редакційно    
112. Міністерство науки і освіти України з метою попередження споживання тютюнових виробів включає до загальноосвітніх програм та професійних освітніх програм усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності положення про шкідливий вплив споживання тютюнових виробів на організм людини, а також про здоровий образ життя. Зміст таких програм погоджується з Міністерством охорони здоров'я України.   -220- Волков О.М. (в.о. № 208)
Статтю 16 доповнити новим абзацом такого змісту: "На заходи щодо пропаганди інформації про шкідливість споживання тютюнових виробів щорічно спрямовується 1% доходів Державного бюджету України від акцизів і ввізного мита на тютюнові вироби". Загальноосвітні, професійно-освітні програми навчальних закладів України повинні містити розділи про шкідливість вживання тютюнових виробів та вплив тютюнового диму на організм людини, про профілактику куріння, а також про здоровий спосіб життя.  
Відхилено    
    -221- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину другу статті 16 викласти у такій редакції: "Загальноосвітні, професійно-освітні програми навчальних закладів України повинні містити розділи про шкідливість вживання тютюнових виробів та вплив тютюнового диму на організм людини, про профілактику куріння, а також про здоровий спосіб життя".  
Враховано    
    -222- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Частину другу статті 16 після слів "організм людини" доповнити словами "а також здоровий спосіб життя".  
Враховано редакційно    
113. Стаття 17. Реклама тютюнових виробів та спонсорство   -223- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Статтю 17 вилучити. Стаття 11. Реклама тютюнових виробів  
Відхилено    
    -224- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві статті 17 вилучити слово "спонсорство".  
Враховано    
114. Реклама тютюнових виробів здійснюється згідно із Законом України "Про рекламу".   -225- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Зміст статті 17 викласти у такій редакції: "Реклама тютюнових виробів в Україні заборонена, крім окремих випадків, визначених Законом України "Про рекламу". Реклама тютюнових виробів здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу".  
Враховано редакційно    
    -226- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Зміст статті 17 викласти у такій редакції: "Заборонена реклама тютюнових виробів, тютюнових аксесуарів, а також торгових марок, в пізнаваних як тютюнові, символів, пов'язаних з тютюнопалінням заборонено скрізь, крім приміщень, що призначені виключно для торгівлі тютюновими виробами та аксесуарами та друкованих видань, що призначені для професіоналів торгівлі тютюновими виробами . Розміщення в засобах масової інформації або на плакатах, рекламних щитах інформації про конкурси та заходи, які проводять фірми-виробники або імпортери тютюнових виробів, заборонено. Забороняється заохочення до вживання тютюнових виробів, в тому числі роздавання, обмін виробів або частин упаковок від них на інші товари або призи. Забороняється спонсорування спортивної, культурно-мистецької, освітньої, оздоровчої та суспільно-політичної діяльності з боку фірм, що займаються виробництвом та/або розповсюдженням тютюнових виробів. У разі надання такої спонсорської допомоги державним установам, відповідальність за порушення цієї статті несе державний службовець".  
Відхилено    
    -227- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
Пропоную в статті 17 повністю заборонити рекламу тютюнових виробів.  
Відхилено    
    -228- Хазан В.Б.
Зміст статті 17 викласти у такій редакції: "Реклама та заохочення тютюнових виробів, тютюнових аксесуарів, а також виробів, що імітують тютюнові вироби, а також символів, пов'язаних з вживанням тютюну, забороняється: на телебаченні, радіо; на плакатах та рекламних щитах; в друкованих виданнях, крім тих, хто призначені для професіоналів торгівлі тютюновими виробами; в закладах охорони здоров'я, культури, освіти, спорту, а також інших громадських місцях; в торгових закладах, крім тих, що призначені виключно для торгівлі тютюновими виробами та аксесуарами, за умови, що такої реклами не видно за межами приміщення торгового закладу. Забороняється спонсорування спортивної, культурно-мистецької, освітньої, оздоровчої або суспільно-політичної діяльності з боку фірм, що займаються виробництвом та (або) розповсюдженням тютюнових виробів. Забороняється пропонувати з метою заохочення до майбутньої покупки тютюнових виробів подарунок, товари, знижки ціни, поверненням готівкою вартості покупки, або ж право брати участь у будь-якому змаганні, лотереї або грі покупцю тютюнових виробів чи іншій особі, що представила будь-які докази такої покупки".  
Відхилено    
115. Стаття 18. Інформація для споживачів на упаковках (пачках) тютюнових виробів   -229- Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Статтю 18 вилучити. Запропонована у законопроекті надмірна регламентація надписів на пачках цигарок(найбільша стаття проекту) недоцільна і у разі прийняття буде стримувати вітчизняне виробництво, легальний імпорт і призведе до збільшення нелегального обігу цигарок.  
Відхилено    
    -230- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Назву статті 18 викласти у такій редакції: "Стаття . Стаття 7. Попереджувальне маркування тютюнових виробів". Зміст цієї статті перенести після статті 6 остаточної редакції законопроекту, змінивши подальшу нумерацію статей.  
Враховано    
116. Кожна споживча упаковка (пачка) тютюнових виробів, що реалізується в Україні, має містити загальне медичне попередження про шкідливість споживання тютюнових виробів для здоров'я людини, яке виконується українською мовою, такого змісту: "Куріння вбиває" або "Куріння може вбити".   -231- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції: "Кожна споживча пачка, коробка, сувенірна коробка, що реалізується в Україні, має містити загальне медичне попередження про шкідливість споживання тютюнових виробів для здоров'я людини, яке виконується українською мовою такого змісту: "Міністерство охорони здоров'я України попереджує: куріння шкодить здоров'ю", яке наноситься на лицьову площини пачки, коробки або сувенірної коробки та займає не менше 10 відсотків площин та одне додаткове попередження, що наноситься на тильній стороні і займає не менше 10 відсотків площини. Відомості про вміст смол та нікотину в димі однієї сигарети (щодо сигарет), наносяться на одну з бокових площин пачки, коробки або сувенірної коробки та займають не менше 10 відсотків цієї площини".  
Враховано редакційно    
    -232- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції: "Кожна упаковка (пачка) тютюнових виробів повинна містити попередження про шкідливість куріння тютюну та надписи про вміст шкідливих речовин, передбачені частинами другою - п'ятою цієї статті. На кожній упаковці (пачці) тютюнових виробів зазначаються: основні попередження про шкідливість куріння тютюну, додаткові попередження про шкідливість куріння тютюну (без зазначення автора попередження про шкідливість куріння тютюну - центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я), надписи про вміст шкідливих речовин згідно з вимогами цього Закону".  
Враховано    
    -233- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції: "Кожна упаковка тютюнових виробів, що продається або пропонується для продажу в Україні, незалежно від місця їх виробництва, зокрема сигаретна пачка, має нести, одне з 10 медичних попереджень про шкоду тютюнопаління для здоров'я (кожне з яких складається з основної рекомендації із фотографічним кольоровим зображенням та роз'яснення до неї), тексти та зображення яких розробляються, затверджуються та регулярно (не менше 1 разу у 3 роки) змінюються Міністерством охорони здоров'я України".  
Враховано редакційно    
    -234- Хазан В.Б.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції: "Кожна упаковка тютюнових виробів, що продається або пропонується для продажу в Україні, незалежно від місця їх виробництва, зокрема сигаретна пачка, має нести (на додаток до інформації та текстів, передбачених іншими законодавчими актами), одне з восьми медичних попереджень про шкоду тютюнокуріння для здоров'я (кожне з яких складається з загального медичного попередження та додаткового медичного попередження), тексти яких розробляються, затверджуються та регулярно (не менше одного року у три роки) змінюються МОЗ України".  
Враховано редакційно    
    -235- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині першій статті 18 після слів "Куріння" записати слово "тебе".  
Відхилено    
117. Загальне медичне попередження повинно займати не менше 30% площі однієї із найбільших за розміром сторін упаковки (пачки) разом із посиланням на автора попередження - Міністерство охорони здоров'я України. Інша більша за розміром сторона упаковки (пачки) повинна містити одне з восьми додаткових попереджень щодо шкідливості тютюнокуріння.   -236- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
У частині другій статті 18 пропонується встановити більш реальну цифру, наприклад, 20 та 15.  
Враховано    
    -237- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції: "Основні та додаткові медичні попередження про шкідливість куріння тютюну повинні займати не менше 25 відсотків площі поверхні кожної найбільшої сторони упаковки (пачки) тютюнових виробів. Кожен виробник тютюнових виробів вибирає з переліку попереджень про шкідливість куріння тютюну основні та додаткові попередження, кожне з яких повинно бути розміщено на одинаковій кількості упаковок (пачок) кожної марки тютюнових виробів з максимальним (допустимим) відхиленням у 5 відсотків. Зазначені на упаковці (пачці) тютюнових вробів попередження змінюються не рідше одного разу на рік. Перелік основних та додаткових попереджень про шкідливість куріння тютюну затверджується Міністерством охорони здоров'я України і підлягає періодичному, але не рідше одного разу на три роки перегляду. На одній з бокових сторін кожної упаковки (пачки) розміщуються надписи про вміст шкідливих речовин у тютюнових виробах, які займають не менше 10 відсотків бокової сторони упаковки (пачки)".  
Враховано    
    -238- Хазан В.Б.
Перше речення частини другої статті 18 після слова "пачки" доповнити словами "та віддалятися від малюнку на пачці рамкою з товщиною ліній 3-4 мм того ж кольору, що і літери попередження", а слова "разом із посиланням на автора попередження - Міністерство охорони здоров'я України" вилучити.  
Враховано редакційно    
    -239- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції: "Ці попередження мають займати не менше 50% площі найбільших за розміром сторін пачки та відділятися від базової торгової марки на пачці рамкою з товщиною ліній 3-4 мм того ж кольору, що і літери попередження. Текст має бути надруковано чіткими напівжирними літерами (шрифт типу "Аріал"), від центровано і він має займати не менше 70% розміру попередження. Перша літера тексту має бути великою, а інші рядковими. На передній стороні пачки в верхній її частині на правій половині попередження світло-жовтими літерами на чорному фоні має бути надрукована основна рекомендація медичного попередження. В верхній частині задньої сторони пачки на лівій половині попередження чорними літерами на білому фоні друкується роз'яснення до медичного попередження".  
Враховано редакційно    
118. Додаткове медичне попередження вибирається із наступного переліку:   -240- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частини третю та четверту статті 18 вилучити.  
Враховано    
119. 1) "Курці вмирають в молодшому віці"; 2) "Куріння призводить до серцевих захворювань"; 3) "Куріння призводить до раку легенів"; 4) "Куріння під час вагітності шкодить вашій дитині"; 5) "Захистіть дітей: не змушуйте їх вдихати дим від вашої сигарети"; 6) "Ваш лікар допоможе Вам кинути курити"; 7) "Куріння призводить до появи залежності"; 8) "Відмова від куріння зменшує ризик важких захворювань".   -241- Сергієнко О.І.
В абзаці другому частини третьої статті 18 доповнити новим пунктом такого змісту: "Куріння знищує людину всередині".  
Відхилено    
    -242- Хазан В.Б.
Абзац другий частини третьої статті 18 доповнити новими пунктами у такій редакції: "Куріння вбиває дітей"; "Куріння вбиває потенцію".  
Відхилено    
120. Додаткове медичне попередження є обов'язковим для використання виробниками та імпортерами тютюнових виробів.   -243- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частини четверту, п'яту та шосту статті 18 викласти у такій редакції: "Другу половину попередження (праву ззаду і ліву спереду) займає кольорове фотографічне зображення, затверджене Міністерством охорони здоров'я. Обидві частини медичного попередження мають друкуватися так, щоб вони не розривались при відкриванні пачки і навіть частково не перекривались акцизними марками, що наклеюються на пачки відповідно до існуючого Положення. Кожне з 10 медичних попереджень має бути надруковане не менш ніж на 10 % пачок кожної марки, що випускаються окремою тютюновою фабрикою протягом року (або не менше 5% пачок кожної марки в товарній партії, що імпортується). При цьому в кожному блоці (10 пачок цигарок) має бути не більше двох пачок з однаковими медичними попередженнями".  
Враховано редакційно    
121. Додаткове медичне попередження повинно займати не менше 25% від площі іншої більшої за розміром сторони упаковки (пачки).   -244- Хазан В.Б.
Частину п'яту статті 18 викласти у такій редакції: "Має бути повний набір попереджень з наведеного вище переліку".  
Враховано    
122. Додаткове медичне попередження повинно розміщуватися за принципом ротації протягом календарного року таким чином, щоб вісім попереджень з'являлися із однаковою періодичністю, із максимальними відхиленням у 5%.   -245- Хазан В.Б.
Частину шосту статті 18 викласти у такій редакції: "Кожне з медичних попереджень має бути надруковане не менш ніж на 10% пачок кожної марки, що випускаються окремою тютюновою фабрикою протягом року (або не менше 5% пачок кожної марки в товарній партії, що імпортується). При цьому в кожному блоці (10 пачок цигарок) має бути одним з медичним попередженням".  
Враховано редакційно    
123. Текст загального та додаткового попередження повинен бути:   -246- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Частину сьому статті 18 викласти у такій редакції: "Текст про шкідливість споживання тютюнових виробів для здоров'я людини та про вміст смол та нікотину в димі однієї сигарети не повинен перекриватися чи розриватися іншою друкованою чи графічною інформацією, а також пошкоджуватися при відкриванні пачки. Зміни текстів додаткових медичних попереджень визначає Міністерство охорони здоров'я України і вони набувають чинності через 18 місяців з дня їх опублікування".  
Враховано редакційно    
    -247- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частину сьому статті 18 викласти у такій редакції: "Зазначені у цій статті попередження про шкідливість куріння тютюну та надписи про вміст шкідливих речовин у тютюнових виробах повинні відповідати таким вимогам: текст попереджень повинен бути: чітким і розбірливим; надрукованим напівжирним шрифтом на контрастному фоні; розміщеним на упаковці (пачці) так, щоб забезпечити його цілісність при відкриванні цього виробу і не перекриватися марками акцизного збору; надрукованим так, щоб не можна було його усунути (ліквідувати)".  
Враховано    
    -248- Хазан В.Б.
Частину сьому статті 18 викласти у такій редакції: "Текст загального та додаткового попередження повинен бути надрукованим чіткими напівжирними літерами (шрифт типу "Аріал"), відцентрованим і займати не менше 70% розміру попередження. Перше літера тексту має бути великою, а інші рядковими. На передній стороні пачки верхній її частині білими літерами на чорному фоні має бути надруковано загальне медичне попередження. В верхній частині задньої стінки пачки чорними літерами на білому фоні друкується додаткове медичне попередження. Обидва медичні попередження мають друкуватися так, щоб вони не розривалися при відкриванні пачки і навіть частково не перекривались акцизними марками, що наклеюються на пачки відповідно до існуючого положення".  
Враховано редакційно    
    -249- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину сьому статті 18 викласти у такій редакції: "Кожна упаковка тютюнових виробів, що продається або пропонується для продажу в Україні, незалежно від місця їх виробництва, зокрема сигаретна пачка, має нести інформацію про вміст у цих товарах шкідливих для здоров'я речовин, перелік яких визначається Головним Державним санітарним лікарем. Ця інформація друкується чіткими напівжирними чорними літерами на світло-жовтому фоні на 70% площі однієї з бокових сторін сигаретної пачки (так, щоб текст не розривався при відкриванні пачки^ і навіть частково не перекривався акцизною маркою) за наступним зразком: "Токсичні компоненти (в середньому): смоли - ^мг, окису вуглецю - ^^мг" (вказуються речовини визнані найшкідливішими Міністерством охорони здоров'я)".  
Враховано редакційно    
124. чітким і розбірливим;       
125. надрукованим напівжирним шрифтом на контрастному фоні;       
126. надрукований у місці, яке не розривається при відкриванні пачки та навіть частково не переривається марками акцизного збору;       
127. надрукований таким чином, який не дозволяє його усунути (ліквідувати).       
128. Забороняється друкувати текст загальних та додаткових попереджень, що визначаються в цій статті на марках акцизного збору прикріплених до одиниці упаковки. Текст повинен друкуватися таким чином, щоб запобігти його стиранню чи змиванню, текст не повинен перекриватися чи розриватися іншою друкованою чи графічною інформацією, а також пошкоджуватися при відкриванні пачки.   -250- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину восьму статі 18 викласти у такій редакції: "Текст має займати не менше 70% площі інформаційного повідомлення. Інформація про рівень шкідливих для здоров'я речовин має бути засвідчена аналізом визначеної урядом лабораторії".  
Враховано редакційно    
    -251- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину восьму статті 18 вилучити, а чистину дев'яту цієї статті перенсти до частини п'ятої та викласти у такійу редакції: "На одній з бокових сторін кожної упаковки (пачки) розміщується попередження про вміст смоли та нікотину, яке займає не менше 10 відсотків бокової сторони упаковки (пачки)".  
Враховано    
129. Інформація про рівні смоли та нікотину розміщується на одній з бокових сторін упаковки (пачки) тютюнових виробів і повинна займати не менше 10% бокової сторони пачки.   -252- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
У частині дев'ятій статті 18 слова "на одній з бокових сторін упаковки (пачки) тютюнових виробів" замінити словами "на боковій стороні упаковки (пачки) тютюнових виробів, що не закривається марками акцизного збору".  
Враховано редакційно    
    -253- Хазан В.Б.
Частину дев'яту статті 18 викласти у такій редакції: "Кожна упаковка тютюнових виробів, що продається або пропонується для продажу в Україні, незалежно від місця їх виробництва, зокрема сигаретна пачка, на додаток до відомостей про вміст смоли та нікотину в димі однієї сигарети, має нести інформацію про вміст у цих товарах шкідливих для здоров'я речовин, перелік яких визначається Головним державним санітарним лікарем. Ця інформація друкується чіткими напівжирними чорними літерами на світло-жовтому фоні на 50% площ однієї з бокових сторін сигаретної пачки (так, щоб текст не розривався при відкриванні пачки і навіть частково не перекривався акцизною маркою. Текст має займати не менше 70% площі інформаційного повідомлення. Інформація про рівень шкідливих для здоров'я речовин має бути засвідчена аналізом визначеної урядом лабораторії".  
Враховано редакційно    
    -254- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину дев'яту статті 18 викласти у такій редакції: "Кожна упаковка тютюнових виробів, що продається або пропонується для продажу в Україні, незалежно від місця їх виробництва, зокрема сигаретна пачка, має нести інформацію про відповідність цих товарів державним стандартам, погодженим з Міністерством охорони здоров'я України".  
Враховано редакційно    
130. Всі споживчі упаковки (пачки) тютюнових виробів повинні містити повідомлення такого змісту: "Продаж неповнолітнім забороняється".   -255- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину десяту статті 18 викласти у такій редакції: "Аналогічним чином інформація, зазначена в п.1, п.2 та п.3 має розміщуватися на будь-яких упаковках будь-яких тютюнових продуктів: коробках для блоку (декілька пачок) сигарет, коробах для блоків сигаретних пачок, упаковках для сигар, тютюну для люльок та інших., ці питання регулювати в статті 9, як такі, що стосуються виробництва тютюнових виробів".  
Відхилено    
    -256- Хазан В.Б.
Частину десяту статті 18 вилучити.  
Враховано    
131. Положення про контроль з боку Міністерства охорони здоров'я України за відповідністю змісту медичних попереджень і надписів про вміст смол і нікотину вимогам законодавства України затверджується Кабінетом Міністрів України.   -257- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В останній частині статті 18 слова "законодавства України" замінити словом "закону".  
Враховано редакційно    
    -258- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Частину одинадцяту статті 18 вилучити.  
Враховано    
    -259- Хазан В.Б.
Частину одинадцяту статті 18 викласти у такій редакції: "Кожна упаковка тютюнових виробів, що продається або пропонується для продажу в Україні, незалежно від місця їх виробництва, зокрема сигаретна пачка, має нести інформацію про відповідність цих товарів державним стандартам, погодженим з Міністерством охорони здоров'я України". Статтю доповнити новими частинами у такій редакції: "Аналогічним чином інформація, зазначена у пунктах 1, 2 та 3 має розміщуватися на будь-яких упаковках будь-яких тютюнових продуктів: коробках для блоку (декілька пачок), сигарет, коробках для блоків сигаретних пачок, упаковках для сигар, тютюну для люльок та інше. Забороняється використання термінів "з низьким вмістом смол", "легкі", "Дуже легкі", "помірні" або аналогічних їм на упаковках тютюнових виробів для недопущення створення оманливого враження, що даний вид тютюнової продукції менш безпечний, ніж інший".  
Враховано редакційно    
132. Розділ ІV. Міжнародне співробітництво у сфері споживання тютюнових виробів   -260- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Доповнити назву розділу ІV після слів "у сфері" словом "обмеження".  
Враховано частково    
    -261- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Розділ ІV законопроекту вилучити, оскільки відсутні розрахунки бюджетних витрат на його реалізацію.  
Враховано редакційно    
    -262- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Назву розділу ІV законопроекту вилучити, а назву та зміст статті 19 викласти у такій редакції: "Стаття . Міжнародне співробітництво Україна бере участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю та протидії незаконному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з курінням, гармонізації державних стандартів з міжнародними стандартами, які визначають вимоги до безпеки тютюнових виробів. З цією метою здійснюються обмін інформацією, прогресивними технологіями виробництва тютюнових виробів, їх експорт та імпорт, професійні та наукові зв'язки відповідних органів і організацій. Держава підтримує усі форми міжнародного співробітництва щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів, що не суперечать законодавству України".  
Враховано    
133. Стаття 19. Міжнародне співробітництво щодо обмеження споживання тютюнових виробів   -263- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву розділу ІV викласти у такій редакції: "Профілактика та лікування тютюнової залежності". Назву та зміст статті 19 викласти у такій редакції: "Стаття 19. Комплексна програма контролю над тютюном 1. Комплексна програма контролю над тютюном, яка передбачає заходи з профілактики та лікування тютюнової залежності та пропаганди здорового способу життя, розробляється Координаційною радою з Контролю над тютюном при Кабінеті міністрів України та затверджується Кабінетом міністрів України. 2. Для фінансування Комплексної програми контролю над тютюном з Державного бюджету України виділяється 5% надходжень від акцизного податку на тютюнові вироби, а також 20% від штрафів за порушення цього Закону. 3. Практичне керівництво Комплексної програми здійснюється спеціально створеним Центром Міністерства охорони здоров'я з контролю над тютюном. 4. Центр контролю над тютюном Міністерства охорони здоров'я для реалізації необхідних заходів координує діяльність органів Міністерства охорони здоров'я, а також може замовляти виконання певних робіт компетентним громадським організаціям. 5. Для реалізації Комплексної програми контролю над тютюном Центр створює свої міські, обласні, районні представництва. До компетенції регіональних центрів з контролю над тютюном входить проведення заходів з профілактики та лікування тютюнової залежності". Стаття 12. Міжнародне співробітництво  
Відхилено    
    -264- Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Статтю 19 вилучити.  
Відхилено    
134. Міжнародне співробітництво щодо обмеження споживання тютюнових виробів здійснюється шляхом:      Україна бере участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю та протидії незаконному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з курінням, гармонізації державних стандартів з міжнародними стандартами, які визначають вимоги до безпеки тютюнових виробів. З цією метою здійснюються обмін інформацією, прогресивними технологіями виробництва тютюнових виробів, їх експорт та імпорт, професійні та наукові зв'язки відповідних органів і організацій. Держава підтримує усі форми міжнародного співробітництва щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів, що не суперечать законодавству України.  
135. забезпечення участі України у роботі відповідних міжнародних організацій;       
136. міжвідомчого співробітництва митних, правоохоронних та інших державних органів України з відповідними органами інших держав у питаннях протидії контрабанді тютюнових виробів і порушення митних правил, виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, сертифікації тютюнових виробів та їх виробництва тощо;   -265- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці третьому статті 19 слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади".  
Враховано редакційно    
137. участі представників України в міжнародних конференціях, симпозіумах та інших заходах, присвячених розгляду питань щодо обмеження споживанням тютюнових виробів;       
138. співпраці у науковій та науково-технічній сфері;       
139. погодження з країнами-сусідами узгодженого розміру ввізного мита на тютюнові вироби.   -266- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці п'ятому статті 19 слова "країнами-сусідами" замінити словами "державами-сусідами".  
Враховано редакційно    
    -267- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Статтю 19 доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття . Пропаганда здорового способу життя 1. В межах Комплексної програми контролю над тютюном Міністерство охорони здоров'я розробляє пропагандистські матеріали (відеороліки, тексти, плакати та інше) з профілактичним змістом та з пропагандою звільнення від тютюнової залежності. 2. Засоби масової інформації зобов'язані виділяти простір для розміщення таких повідомлень. Державні електронні засоби масової інформації повинні витрачати не менше 5 % рекламного часу у вечірні години для розміщення роликів щодо профілактики та лікування тютюнової залежності, погоджених з Міністерством охорони здоров'я. 3. В межах Комплексної програми контролю над тютюном Міністерство охорони здоров'я організовує культурно-масові заходи, спортивні змагання тощо під гаслами звільнення від тютюнової залежності та/або ведення здорового способу життя". У статті 10 остаточної редакції законопроекту  
Враховано частково    
140. Розділ V. Суб'єкти реалізації державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів   -268- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ V з відповідними статтями вилучити.  
Враховано частково    
    -269- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву розділу V вилучити.  
Враховано    
    -270- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Статті 20 та 21 об'єднати, а назву та зміст статті 20 викласти у такій редакції: "Стаття . Органи контролю за додержанням вимог цього Закону Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють відповідні центральні органи виконавчої влади та уповноважені ними органи в межах повноважень, визначених законом. Координацію роботи органів державної влади в сфері реалізації державної політики щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів здійснює Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган".  
Враховано    
141. Стаття 20. Компетенція суб'єктів реалізації державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів   -271- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву та зміст статті 20 викласти у такій редакції: "Стаття . Органи контролю за тютюном 1. Контроль за дотриманням норм цього Закону на місцях здійснюють місцеві органи Міністерства внутрішніх справ, а також Міністерства охорони здоров'я. 2. Контроль за виконанням комплексних заходів по контролю за тютюном здійснює Кабінет міністрів України. Кабінет міністрів України щороку звітує Верховній Раді та широкій громадськості про ситуацію з контролем над тютюном та свою діяльність". Стаття 13. Органи контролю за додержанням вимог цього Закону  
Враховано редакційно    
    -272- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Статтю 20 законопроекту вилучити.  
Відхилено    
142. Державні органи здійснюють контроль за обмеженням споживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції, визначеної законодавством України.   -273- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
У статті 20 слова "законодавством" замінити словами "законами України". Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють відповідні центральні органи виконавчої влади та уповноважені ними органи в межах повноважень, визначених законом.  
Враховано    
143. Стаття 21. Координація діяльності державних органів щодо обмеження споживання тютюнових виробів   -274- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Статтю 21 законопроекту вилучити, оскільки відсутні розрахунки бюджетних витрат на створення і утримання такого органу, не визначено його статусу і повноваження.  
Враховано редакційно    
144. Координацію діяльності суб'єктів реалізації державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів здійснює спеціальний міжвідомчий орган, створений при Кабінеті Міністрів України.   -275- Волков О.М. (в.о. № 208)
У статті 21 слова "спеціальний міжвідомчий орган, створений при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я". Координацію роботи органів державної влади в сфері реалізації державної політики щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів здійснює Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.  
Враховано редакційно    
    -276- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У статті 21 слова "спеціальний міжвідомчий орган" замінити словами "спеціальний уповноважений орган".  
Враховано редакційно    
    -277- Зінченко О.О. (реєстр. картка № 441)
Статтю 21 вилучити, оскільки вона не має економічного обґрунтування, бо утворений спеціальний міжвідомчий орган при Кабінеті Міністрів України потребує додаткових бюджетних асигнувань, до того ж цей орган фактично буде без повноважень і лише ускладнюватиме адміністрування щодо обмеження тютюнопаління.  
Враховано редакційно    
145. Розділ VІ. Відповідальність за порушення цього Закону   -278- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Назу та зміст статті 22 викласти у такій редакції: "Стаття . Відповідальність за порушення вимог цього Закону За порушення вимог цього Закону суб'єкти підприємницької діяльності, посадові особи та громадяни притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством".  
Враховано    
146. Стаття 22. Дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність за порушення цього Закону   -279- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві та тексті статті 22 вилучити слово "дисципліна", слово "законодавства" замінити словом "закону". Стаття 14. Відповідальність за порушення вимог цього Закону  
Враховано редакційно    
    -280- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Статті 22 та 23 об'єднати та викласти у такій редакції: "Відповідальність за порушення цього Закону 1. За порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством".  
Враховано редакційно    
147. Особи, винні у порушенні законодавства щодо обмеження споживання тютюнових виробів, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.   -281- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Статтю 22 законопроекту вилучити. За порушення вимог цього Закону суб'єкти підприємницької діяльності, посадові особи та громадяни притягуються до відповідальності згідно з законом.  
Відхилено    
148. Стаття 23. Фінансові санкції   -282- Шпиг Ф.І. (в.о. № 210)
Статтю 23 законопроекту вилучити, оскільки в ній дублюються норми інших законів.  
Враховано частково    
149. За несвоєчасну реєстрацію виробника тютюнових виробів як платника акцизного збору, за виробництво тютюнових виробів без ліцензії, за оптову і роздрібну торгівлю тютюновими виробами без ліцензій, роздрібну торгівлю тютюновими виробами без сертифіката відповідності або сертифіката про визнання фінансові санкції накладаються у порядку, передбаченому Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", а за порушення законодавства про захист прав споживачів тютюнових виробів і про рекламу тютюнових виробів - у порядку, передбаченому законами України "Про захист прав споживачів" і "Про рекламу".   -283- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину першу статті 23 викласти у такій редакції: "До суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі: А) продажу тютюнових виробів які не відповідають нормам статей 5, 18 - 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; Б) торгівельної діяльності з порушенням статті 10 - 300 неоподаткованих мінімумів; В) несвоєчасне подання відомостей або неправдиву інформацію згідно статті 7 - 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; Г) розповсюдження реклами тютюнових виробів всупереч статті 17 або порушення статті 20 в перший раз - 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, вдруге - позбавлення права на рекламну діяльність або ліцензії засобу масової інформації". Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність у вигляді штрафів у разі:  
Враховано редакційно    
    -284- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Назву статті 23 вилучити, частину першу та абзац перший частини другої статті 23 викласти у редакції: "Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність у вигляді штрафів у разі:".  
Враховано    
    -285- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 23 частини другу-восьму вилучити.  
Враховано редакційно    
150. Крім того, до суб'єктів підприємницької діяльності, які імпортують, виготовляють, реалізують або зберігають чи транспортують з метою реалізації тютюнові вироби:   -286- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину другу статті 23 викласти у такій редакції: "До керівників закладів, організацій, установ, підприємств усіх форм власності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, у разі не створення умов для захисту здоров'я від тютюнового диму - 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. До окремих осіб, які палять в недозволених місцях - 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян".  
Враховано редакційно    
151. які є фальсифікованими або не мають дійсних документів, що свідчать про легальне придбання цих виробів;   -287- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абзаци другий, третій, четвертий та п'ятий частини другої статті 23 викласти у такій редакції: "організації продажу тютюнових виробів у місцях, де за законом заборонена їх реалізація, а так само у заборонений для їх реалізації спосіб - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; реалізації тютюнових виробів без попереджувального маркування, встановленого законом, - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; організації продажу тютюнових виробів у місцях, де за законом заборонена їх реалізація, а так само у заборонений для їх реалізації спосіб - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; реалізації тютюнових виробів без попереджувального маркування, встановленого законом, - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
Враховано    
152. вміст шкідливих речовин у яких перевищує встановлені законодавством України максимально допустимі рівні, -   -288- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Підпункт другий частини другої статті 23 після слова "рівні" доповнити словами "за винятком транзитного транспортування".  
Враховано редакційно    
153. застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,       
154. а до суб'єктів підприємницької діяльності, які імпортують, виготовляють, реалізують або зберігають чи транспортують з метою реалізації тютюнові вироби без медичних попереджень або без надписів про вміст смол та нікотину, - у вигляді штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -289- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину третю статті 23 викласти у такій редакції: "Зазначені штрафи спрямовуються: 20 відсотків - цільовим чином до бюджету Центру контролю над тютюном при Міністерстві охорони здоров'я, 40 відсотків - до Державного бюджету України і 40 відсотків - до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.  
Відхилено    
    -290- Хазан В.Б.
У абзаці п'ятому статті 23 слова "про вміст смол та нікотину" замінити словами "про вміст шкідливих речовин". Доповнити цей абзац новим реченням у такій редакції: "До суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розповсюдження реклами тютюнових виробів, всупереч статті - 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано редакційно    
    -291- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Підпункт четвертий частини другої статті 23 після слова "реалізації" доповнити словами "на території України".  
Враховано редакційно    
155. До суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють продаж тютюнових виробів:   -292- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Частину четверту статті 23 викласти у такій редакції: "Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною першою цієї статті, приймаються центральними органами державної влади, правоохоронними органами та органами Міністерства економіки України, Міністерства інформації, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України та їх підрозділами в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах та районах у містах Києві і Севастополі у межах їх компетенції, визначеної чинним законодавством. У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності рішення органів, зазначених у пункті 1 цієї статті, протягом 15 днів сума штрафу стягується в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням. Дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм цього Закону, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку". роздрібної реалізації продукції, що імітує тютюнові вироби, - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні цих речовин, - 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Враховано редакційно    
    -293- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частину третю статті 23 викласти у такій редакції: "роздрібної реалізації продукції, що імітує тютюнові вироби, - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні цих речовин, - 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано    
156. особам, які не досягли 18-річного віку, а так само особою, яка не досягла 18-річного віку;       
157. в торгових автоматах та інших формах, які не дають змоги визначити вік покупця;       
158. у місцях, де роздрібна торгівля тютюновими виробами заборонена, або в не пристосованих для цього приміщеннях -       
159. застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,       
160. а у разі продажу ними тютюнових виробів поштучно і в упаковках менше або більше 20 штук сигарет чи цигарок або менше або більше 10 сигарил, а так само у разі продажу товарів, що імітують тютюнові вироби, - у розмірі від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -294- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У абзаці шостому частини третьої статті 23 вилучити слова "або більше".  
Враховано редакційно    
161. Штрафи на суб'єктів підприємницької діяльності мають право накладати:   -295- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
Частину четверту статті 23 викласти у такій редакції: "Накладення штрафів здійснюється центральним органом виконавчої влади в галузі стандартизації в порядку, встановленому Декретом Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення". Накладення штрафів здійснюється центральним органом виконавчої влади в галузі стандартизації в порядку, встановленому Декретом Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення".  
Враховано    
162. за порушення встановленого порядку імпорту, виробництва, оптової торгівлі, зберігання або транспортування тютюнових виробів - Міністерство фінансів України, Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України та їх уповноважені органи;       
163. за порушення встановленого порядку роздрібної торгівлі тютюновими виробами - Міністерство економіки України, Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України та їх уповноважені органи.   -296- Хазан В.Б.
Абзац третій частини четвертої статті 23 в кінці доповнити словами "Міністерством внутрішніх справ".  
Враховано редакційно    
164. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про обмеження споживання тютюнових виробів затверджується Кабінетом Міністрів України.   -297- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частини п'яту - восьму статті 23 вилучити.  
Враховано    
165. Зазначені штрафи спрямовуються: 50 відсотків - до Державного бюджету України і 50 відсотків - до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.       
166. У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності рішення органів, зазначених у цій статті, сума штрафу стягується у судовому порядку.       
167. Рішення державних органів щодо стягнення штрафів за порушення норм цього Закону можуть бути оскаржені у судовому порядку.       
168. Сплата штрафу, передбаченого цією статтею, не звільняє суб'єкта підприємницької діяльності від обов'язку відшкодування збитків споживачам тютюнових виробів, які виникли внаслідок порушення законодавства про обмеження споживання тютюнових виробів.   -298- Хазан В.Б.
Доповнити статтю 23 новими частинами у такій редакції: "Відповідальність за куріння в заборонених місцях несуть керівники установ, підприємств, організацій та громадяни (в тому числі іноземні), на яких може бути накладений штраф у розмірі від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До керівників закладів, організацій, установ, підприємств усіх форм власності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, у разі незабезпечення умов для захисту здоров'я від куріння - 5-10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До окремих осіб, які порушують закон - 1-3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафи мають право накладати працівники санітарно-епідеміологічної служби, працівники пожежної охорони, працівники служби охорони праці. Зазначені штрафи спрямовуються: 50% - до Державного бюджету України та 50% - до бюджету служби, що наклала штраф. Рішення, дії або бездіяльність органів, які мають право контролю за реалізацією норм цього Закону, можуть бути оскаржені в судовому порядку".  
Враховано редакційно    
    -299- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 23 передбачити: "повну конфіскацію тютюнових виробів, які виготовлені, зберігаються та реалізуються з порушенням вимог цього Закону".  
Враховано редакційно    
169. Розділ VІІ. Прикінцеві положення   -300- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Назву розділу VІІ вилучити, а пункт перший Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 6 та 7 цього Закону, які набирають чинності з 31 грудня 2003 року, та абзацу сьомого частини другої статті 5 цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2004 року". Стаття 15. Прикінцеві положення  
Враховано    
170. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 25, яка набирає чинності з 1 січня 2002 року.   -301- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Пункт перший Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування". 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 6 та 7 цього Закону, які набирають чинності з 31 грудня 2003 року, та абзацу сьомого частини другої статті 5 цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2004 року.  
Враховано редакційно    
    -302- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У пункті першому Прикінцевих положень слова "крім статті 25" вилучити.  
Враховано    
    -303- Хазан В.Б.
Пункт перший Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Закон вводиться в дію з дня його опублікування за виключенням: статті 12, що вводиться в дію через 12 місяців з дня опублікування Закону; статті 13, що вводиться в дію через 6 місяців з дня опублікування Закону; статті 14, що вводиться в дію через 12 місяців з дня опублікування Закону".  
Враховано редакційно    
    -304- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Пункт перший Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Закон вводиться в дію з дня його опублікування за виключенням: Статті 10, 18 - через 18 місяців після опублікування Закону; Статті 17 - через 10 місяців після опублікування Закону; Статті 19 - через один рік після опублікування Закону".  
Враховано редакційно    
    -305- Мовчан П.М. (в.о. № 152)
У Прикінцевих положеннях пункт перший доповнити словами "абзац сьомий частини другої статті 5 набирає чинності з 31 грудня 2009 року".  
Враховано редакційно    
171. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -306- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Пункт другий Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "Встановити, що внесені цим Законом вимоги щодо нанесення попереджень про шкідливість споживання тютюнових виробів для здоров'я людини набувають чинності через 18 місяців від дня набуття чинності цим Законом".  
Враховано редакційно    
    -307- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт другий Прикінцевих положень вилучити.  
Відхилено    
172. 3. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:   -308- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Пункт третій Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону". 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з ним, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.  
Враховано    
    -309- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Пункт третій Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Кабінет Міністрів зобов'язати у чотиримісячний строк з дня прийняття цього Закону забезпечити внесення змін та доповнень до законодавства про адміністративну відповідальність та іншого законодавства у відповідність до норм цього Закону".  
Враховано редакційно    
173. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;   -310- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці другому пункту третього Прикінцевих положень слова "законодавчих актів" замінити словом "законів України".  
Враховано редакційно    
174. забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.   -311- Наливайко А.М. (реєстр. картка № 228)
Пункт третій Прикінцевих положень доповнити новим абзацом такого змісту: "прийняти нормативно-правові акти, необхідні для виконання цього Закону". 3. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
Враховано редакційно   "Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів неповнолітній особі - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук - тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі".  
    -312- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Пункт четвертий Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.1122) такі зміни: 4. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.1122) такі зміни:  
Враховано    
    -313- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Доповнити Кодекс статтею 175-1 такого змісту: "Стаття 175-1. Куріння у заборонених місцях Куріння у місцях, де це заборонено законом (крім випадків куріння, пов'язаного з порушенням правил користування засобами відповідного транспорту) або відповідними правилами, а також в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". "Стаття 175-1. Куріння у заборонених місцях Куріння у місцях, де це заборонено законом (крім випадків куріння, пов'язаного з порушенням правил користування засобами відповідного транспорту) або відповідними правилами, а також в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано    
    -314- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Статтю 156 викласти в такій редакції: "Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів неповнолітній особі тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук - тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі"  
Враховано    
    -315- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
3) У частині другій статей 110 і 115 та у частині третій статей 117 і 119 слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". 4) Статтю 219 після цифр "159" доповнити словами та цифрами "статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статтею". У частині другій статей 110 і 115 та у частині третій статей 117 і 119 слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". 4) Статтю 219 після цифр "159" доповнити словами та цифрами "статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статтею".  
Враховано    
    -316- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
5) У статті 222: частину першу після цифр "173" доповнити словами та цифрами "стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статті"; у частині другій, у пункті 1: в абзаці першому слова і цифри "а статтями 176" замінити словами і цифрами "а статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статтями 176"; в абзаці третьому після цифр "44" доповнити словами та цифрами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради),", а слово і цифри "статтею 177" замінити словами і цифрами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статтею 177". 5) У статті 222: частину першу після цифр "173" доповнити словами та цифрами "стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статті"; у частині другій, у пункті 1: в абзаці першому слова і цифри "а статтями 176" замінити словами і цифрами "а статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статтями 176"; в абзаці третьому після цифр "44" доповнити словами та цифрами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради),", а слово і цифри "статтею 177" замінити словами і цифрами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статтею 177".  
Враховано    
    -317- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
6) У статті 255 частині першій: абзац другий пункту 1 після цифр "174" доповнити словами та цифрами "стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статті"; пункт 2 після цифр "160-2" доповнити словами та цифрами "стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради)"; абзац другий пункту 9 після цифр "160" доповнити цифрами "175-1". 6) У статті 255: у частині першій: абзац другий пункту 1 після цифр "174" доповнити словами та цифрами "стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статті"; пункт 2 після цифр "160-2" доповнити словами та цифрами "стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням сільської, селищної, міської ради), статті"; абзац другий пункту 9 після цифр "160" доповнити цифрами "175-1".  
Враховано