Кількість абзаців - 228 Таблиця поправок


Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2001 - 2010 роках      Проект Закон України Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках  
1. З метою залучення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок збільшення обсягів транзитних перевезень пасажирів і вантажів через територію України Верховна Рада України постановляє:      З метою залучення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок збільшення обсягів транзитних перевезень пасажирів і вантажів через територію України Верховна Рада України постановляє:  
2. 1. Затвердити Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2001 - 2010 роках (далі - Програма), що додається.      1. Затвердити Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках (далі - Програма), що додається.  
3. 2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування передбачати у проектах відповідних бюджетів видатки на проведення робіт згідно з Програмою.      2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування передбачати у проектах відповідних бюджетів видатки на проведення робіт згідно з Програмою.  
4. 3. Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України під час формування проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на 2002 і наступні роки передбачати з урахуванням реальних можливостей держави централізовані капітальні вкладення на проведення робіт згідно з Програмою.   -1- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У пункті 3 проекту Закону України замість слів "Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України" записати такі слова : "Кабінету Міністрів України", -і далі за текстом; слова "з урахуванням реальних можливостей держави" виключити. Редакційна правка  
Враховано   3. Кабінету Міністрів України під час формування проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на 2003 і наступні роки передбачати централізовані капітальні вкладення на проведення робіт згідно з Програмою.  
5. 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
6. ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 2001 р. N КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА утвердження України як транзитної держави у 2001-2010 роках      ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 2002 р. N КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках  
7. І . Загальні положення      І . Загальні положення  
8. Сучасні тенденції розвитку світової економіки характеризуються постійним розширенням господарських зв'язків та міжнародної економічної кооперації. Тому пріоритетним напрямом у політиці розвинутих країн стали інтеграційні процеси, що передбачає створення умов для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили. Це обумовлює постійне зростання транснаціональних потоків і міжнародного транзиту вантажів. Для багатьох держав перевезення транзитних вантажів через свою територію стало важливим джерелом експорту послуг, валютних надходжень до бюджету, створення додаткових робочих місць. Питання розвитку транзиту посідають чільне місце у європейській транспортній політиці. Підтвердженням цього є розбудова міжнародних транспортних коридорів на основних напрямках транснаціональних перевезень.      Сучасні тенденції розвитку світової економіки характеризуються постійним розширенням господарських зв'язків та міжнародної економічної кооперації. Тому пріоритетним напрямом у політиці розвинутих країн стали інтеграційні процеси, що передбачає створення умов для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили. Це обумовлює постійне зростання транснаціональних потоків і міжнародного транзиту вантажів. Для багатьох держав перевезення транзитних вантажів через свою територію стало важливим джерелом експорту послуг, валютних надходжень до бюджету, створення додаткових робочих місць. Питання розвитку транзиту посідають чільне місце у європейській транспортній політиці. Підтвердженням цього є розбудова міжнародних транспортних коридорів на основних напрямках транснаціональних перевезень.  
9. Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних потоків між Європою та Азією, наявність незамерзаючих чорноморських портів, розвинутої мережі залізниць, автомобільних доріг, трубопроводів у широтних та меридіональних напрямах створює всі необхідні передумови для збільшення обсягів транзиту вантажів.      Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних потоків між Європою та Азією, наявність незамерзаючих чорноморських портів, розвинутої мережі залізниць, автомобільних доріг, трубопроводів у широтних та меридіональних напрямах створює всі необхідні передумови для збільшення обсягів транзиту вантажів.  
10. У зв'язку з майбутнім приєднанням України до Світової організації торгівлі забезпечення вільного транзиту вантажів та його розвиток сприятимуть підвищенню ефективності зовнішньої торгівлі, рівноправному входженню України до системи міжнародного поділу праці, створенню стабільного джерела валютних надходжень до бюджету. На сучасному етапі збільшення обсягів міжнародного транзиту територією України може стати важливим фактором стабілізації та структурної перебудови її економіки. При цьому слід ураховувати, що транзит, як вид експорту транспортних послуг, є одним з найбільш ефективних, а інвестиції у цю сферу транспортної діяльності дають швидку віддачу.      У зв'язку з майбутнім приєднанням України до Світової організації торгівлі забезпечення вільного транзиту вантажів та його розвиток сприятимуть підвищенню ефективності зовнішньої торгівлі, рівноправному входженню України до системи міжнародного поділу праці, створенню стабільного джерела валютних надходжень до бюджету. На сучасному етапі збільшення обсягів міжнародного транзиту територією України може стати важливим фактором стабілізації та структурної перебудови її економіки. При цьому слід ураховувати, що транзит, як вид експорту транспортних послуг, є одним з найбільш ефективних, а інвестиції у цю сферу транспортної діяльності дають швидку віддачу.  
11. Як свідчить міжнародна практика, ефективне функціонування транзитної системи залежить від національного законодавства, що відповідає загальноприйнятим міжнародним нормам, його стабільності, оптимальної тарифно-цінової та податкової політики у цій сфері, розвинутої транспортної інфраструктури міжнародного значення та обладнаних на високому технічному рівні пунктів пропуску через кордони, використання прогресивних, побудованих на логістичних принципах технологій перевезень і переробки вантажів, сучасних систем організації документообігу, розрахунків, інформаційного забезпечення.      Як свідчить міжнародна практика, ефективне функціонування транзитної системи залежить від національного законодавства, що відповідає загальноприйнятим міжнародним нормам, його стабільності, оптимальної тарифно-цінової та податкової політики у цій сфері, розвинутої транспортної інфраструктури міжнародного значення та обладнаних на високому технічному рівні пунктів пропуску через кордони, використання прогресивних, побудованих на логістичних принципах технологій перевезень і переробки вантажів, сучасних систем організації документообігу, розрахунків, інформаційного забезпечення.  
12. Технологічні потужності національної транспортної інфраструктури дають можливість щороку перевозити залізницями, внутрішнім водним та автомобільним транспортом і переробляти в портах понад 60-70 млн.тонн та доставляти трубопровідним транспортом до 200 млн.тонн транзитних вантажів. Однак фактичні обсяги транзиту становлять лише 200 млн.тонн, тобто наявний транзитний потенціал України використовується на 70 відсотків, а на транспорті загального користування (без трубопроводів) - лише на 50 відсотків.      Технологічні потужності національної транспортної інфраструктури дають можливість щороку перевозити залізницями, внутрішнім водним та автомобільним транспортом і переробляти в портах понад 60-70 млн.тонн та доставляти трубопровідним транспортом до 200 млн.тонн транзитних вантажів. Однак фактичні обсяги транзиту становлять лише 200 млн.тонн, тобто наявний транзитний потенціал України використовується на 70 відсотків, а на транспорті загального користування (без трубопроводів) - лише на 50 відсотків.  
13. За оцінками міжнародних експертів ООН та ЄС та прогнозами Ради по вивченню продуктивних сил Національної академії наук України, до 2010 року очікується збільшення товарообміну за напрямками європейської вісі "Північ-Південь" на 25-30, євразійської - на 30-35 відсотків. У зв'язку з цим можливе відповідне збільшення транзитних перевезень територією України. Прогнозні оцінки їх обсягів у 2005 - 2010 роках наведено в таблиці.   -2- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
В абзаці сьомому розділу 1 навести номер таблиці  
Враховано   За оцінками міжнародних експертів ООН та ЄС та прогнозами Ради по вивченню продуктивних сил Національної академії наук України до 2010 року очікується збільшення товарообміну за напрямками європейської вісі "Північ-Південь" на 25-30, євразійської - на 30-35 відсотків. У зв'язку з цим можливе відповідне збільшення транзитних перевезень територією України. Прогнозні оцінки їх обсягів у 2005 - 2010 роках наведено в таблиці 1. Табл. 1.  
14. Обсяги транзитних перевезень територією України (млн.тонн)      Обсяги транзитних перевезень територією України (млн.тонн)  
15. Роки Вид транспорту Усього      Роки Вид транспорту Усього  
16. залізнич- автомо- трубопро- ний більний відний      залізнич- автомо- трубопро- ний більний відний  
17. 1995 40 2,3 152,1 194,5      1995 40 2,3 152,1 194,5  
18. 1996 30,7 3,2 168,9 202,8      1996 30,7 3,2 168,9 202,8  
19. 1997 32,2 2,8 163,3 198,3      1997 32,2 2,8 163,3 198,3  
20. 1998 33,2 2,2 169,8 205,2      1998 33,2 2,2 169,8 205,2  
21. 1999 33,3 2,1 162,9 198,3      1999 33,3 2,1 162,9 198,3  
22. 2005 41,1 3,5 178 222,6 (прогноз)      2005 41,1 3,5 178 222,6 (прогноз)  
23. 2010 47 5 195 247 (прогноз)      2010 47 5 195 247 (прогноз)  
24. Транспортна система країни в основному спроможна забезпечити таке зростання транзитних перевезень. Проте невідповідність показників транзитних перевезень в Україні міжнародним вимогам щодо швидкості, неперервності, цілості вантажів, тарифів і цін на послуги не забезпечує не тільки їх зростання, а й стабілізації в існуючих обсягах.      Транспортна система країни в основному спроможна забезпечити таке зростання транзитних перевезень. Проте невідповідність показників транзитних перевезень в Україні міжнародним вимогам щодо швидкості, неперервності, цілості вантажів, тарифів і цін на послуги не забезпечує не тільки їх зростання, а й стабілізації в існуючих обсягах.  
25. Основні причини, що стримують розвиток транзиту вантажів в Україні, полягають у невпорядкованості системи контролю вантажів на кордоні та справляння зборів, високій вартості послуг, що надаються митницями, контрольними службами і транспортними терміналами, численних бюрократичних перепонах при оформленні транзитних перевезень, низькій швидкості доставки вантажів, несприятливій кримінальній обстановці, браку комплексного, у тому числі інформаційного, обслуговування на шляху транзиту, недосконалості та нестабільності правових норм, що регулюють транзитні перевезення та їх експедиційне обслуговування.   -3- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У дев'ятому абзаці розділу 1 замість слів "недосконалості та нестабільності" "записати слова: " відсутність комплексу правових актів", -і далі по тексту.  
Враховано   Основні причини, що стримують розвиток транзиту вантажів в Україні, полягають у невпорядкованості системи контролю вантажів на кордоні та справляння зборів, високій вартості послуг, що надаються митними брокерами, контрольними службами і транспортними терміналами, численних бюрократичних перепонах при оформленні транзитних перевезень, низькій швидкості доставки вантажів, несприятливій кримінальній обстановці, браку комплексного, у тому числі інформаційного, обслуговування на шляху транзиту, відсутність комплексу правових актів, що регулюють транзитні перевезення та їх експедиційне обслуговування.  
26. Ці проблеми й покликана розв'язати загальнодержавна Комплексна програма утвердження України як транзитної держави у 2001 - 2010 роках (далі - Програма), спрямована на забезпечення інтеграції України в європейську та світову економічну систему. Прийняття такої Програми обумовлюється необхідністю формування єдиної транзитної політики на загальнодержавному і регіональному рівнях (18 областей України, а також Автономна Республіка Крим є прикордонними), координації діяльності різних міністерств і відомств, значними обсягами наукових досліджень та капіталовкладень для модернізації інфраструктури транзиту.   -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У десятому абзаці розділу 1 доповнити текст після слів "Республіка Крим" словами: "і місто Севарстополь"; а також слова "різних міністерств і відомств" замінити виразом: "міністерств, інших органів центральної виконавчої влади". Редакційна правка  
Враховано   Ці проблеми й покликана розв'язати загальнодержавна Комплексна програма утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках (далі - Програма), спрямована на забезпечення інтеграції України в європейську та світову економічну систему. Прийняття такої Програми обумовлюється необхідністю проведення єдиної транзитної політики на загальнодержавному і регіональному рівнях (18 областей України, а також Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є прикордонними), координації діяльності міністерств, інших органів центральної виконавчої влади, значними обсягами наукових досліджень та капіталовкладень для модернізації інфраструктури транзиту.  
27. Розробниками Програми враховано міжнародні вимоги до забезпечення вільного транзиту вантажів, досвід європейських держав в організації транзитних перевезень.   -5- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
В останньому абзаці розділу 1 замість слова "Розробниками" записати слово "Положеннями"  
Враховано   Положеннями Програми враховано міжнародні вимоги до забезпечення вільного транзиту вантажів, досвід європейських держав в організації транзитних перевезень.  
28. ІІ. Мета і основні завдання Програми   -6- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У назві розділу ІІ слово "завдання" замінити словом "напрямки"  
Враховано   ІІ. Мета і основні напрямки Програми  
29. Метою Програми є оптимальне використання наявного та подальший розвиток транзитного потенціалу України шляхом створення сприятливих умов для учасників транзитних перевезень, збільшення валютних надходжень від експорту транспортних та інших послуг.      Метою Програми є оптимальне використання наявного та подальший розвиток транзитного потенціалу України шляхом створення сприятливих умов для учасників транзитних перевезень, збільшення валютних надходжень від експорту транспортних та інших послуг.  
30. Програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на нормативно-правове забезпечення транзиту вантажів територією України, адаптацію національного законодавства до міжнародного транспортного права, техніко-технологічну модернізацію транспортної інфраструктури міжнародного значення та пунктів пропуску через державний кордон, удосконалення тарифно-цінової та податкової політики у сфері міжнародного транзиту, впровадження логістичних технологій в організацію транзитних вантажних, інформаційних та фінансових потоків, а також державне стимулювання залучення додаткових обсягів вантажів до транзиту через Україну.      Програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на нормативно-правове забезпечення транзиту вантажів територією України, адаптацію національного законодавства до міжнародного транспортного права, техніко-технологічну модернізацію транспортної інфраструктури міжнародного значення та пунктів пропуску через державний кордон, удосконалення тарифно-цінової та податкової політики у сфері міжнародного транзиту, впровадження логістичних технологій в організацію транзитних вантажних, інформаційних та фінансових потоків, а також державне стимулювання залучення додаткових обсягів вантажів до транзиту через Україну.  
31. Основними завданнями Програми є:   -7- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У назві підрозділу розділу ІІ замість слова "завданнями" записати слово "напрямками".  
Враховано   Основними напрямками Програми є:  
    -8- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У проекті визначити напрямки програми та етапність їх реалізації.  
Враховано    
32. створення правових засад подальшого розвитку транзитних перевезень вантажів;      створення правових засад подальшого розвитку транзитних перевезень вантажів;  
33. поетапний перехід на принципи міжнародної транспортної та митної політики у сфері транзиту вантажів;      поетапний перехід на принципи міжнародної транспортної та митної політики у сфері транзиту вантажів;  
34. приведення технічного стану основних транзитних ліній, терміналів, пунктів пропуску через державний кордон до рівня, що забезпечує дотримання на цих об'єктах міжнародних техніко-експлуатаційних, комерційних та екологічних вимог;      приведення технічного стану основних транзитних ліній, терміналів, пунктів пропуску через державний кордон до рівня, що забезпечує дотримання на цих об'єктах міжнародних техніко-експлуатаційних, комерційних та екологічних вимог;  
35. впровадження нових технологій організації перевезень та пропуску вантажів через державний кордон, розвиток змішаних (комбінованих) перевезень, забезпечення чіткої координації діяльності всіх учасників транзиту;      впровадження нових технологій організації перевезень та пропуску вантажів через державний кордон, розвиток змішаних (комбінованих) перевезень, забезпечення чіткої координації діяльності всіх учасників транзиту;  
36. проведення виваженої тарифно-цінової політики, яка б сприяла підвищенню конкурентоспроможності транзитних послуг в Україні та залученню додаткових транзитних вантажних потоків;      проведення виваженої тарифно-цінової політики, яка б сприяла підвищенню конкурентоспроможності транзитних послуг в Україні та залученню додаткових транзитних вантажних потоків;  
37. розвиток міжнародного співробітництва у сфері транзитних перевезень;      розвиток міжнародного співробітництва у сфері транзитних перевезень;  
38. створення економічних механізмів стимулювання розвитку транзиту.      створення економічних механізмів стимулювання розвитку транзиту.  
39. ІІІ. Етапи виконання Програми      ІІІ. Етапи виконання Програми  
40. Програма виконуватиметься поетапно.      Програма виконуватиметься поетапно.  
41. На першому етапі (2001 - 2004 роки) передбачається виконати такі завдання:   -9- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
У розділі ІІІ виділити пріоритетні заходи, здійснення яких можливе за умови мінімальної витрати коштів та в межах діючого законодавства .  
Враховано частково   На першому етапі (2002 - 2005 роки) передбачається виконати завдання на таких напрямках:  
42. нормативно-правове забезпечення транзиту вантажів через Україну, приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними транспортними угодами і конвенціями;      нормативно-правове забезпечення транзиту вантажів через Україну, приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними транспортними угодами і конвенціями;  
43. усунення технічних бар'єрів на шляху транзиту вантажів і насамперед "вузьких" місць на маршрутах міжнародних транспортних коридорів та в пунктах пропуску через державний кордон України;      усунення технічних бар'єрів на шляху транзиту вантажів і насамперед "вузьких" місць на маршрутах міжнародних транспортних коридорів та в пунктах пропуску через державний кордон України;  
44. удосконалення тарифно-цінового та податкового регулювання для стимулювання транзиту;      удосконалення тарифно-цінового та податкового регулювання для стимулювання транзиту;  
45. завершення робіт із створення в повному обсязі системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних перевезень;      завершення робіт із створення в повному обсязі системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних перевезень;  
46. поліпшення підготовки та підвищення кваліфікаційного рівня кадрів у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.      поліпшення підготовки та підвищення кваліфікаційного рівня кадрів у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.  
47. На другому етапі (2005 - 2010 роки) передбачається виконати такі завдання:      На другому етапі (2006 - 2010 роки) передбачається виконати завдання на таких напрямках:  
48. забезпечення переходу в основному на технічні та екологічні стандарти, що відповідають європейським вимогам до рухомого складу та інфраструктури міжнародного транзиту;      забезпечення переходу в основному на технічні та екологічні стандарти, що відповідають європейським вимогам до рухомого складу та інфраструктури міжнародного транзиту;  
49. впровадження сучасних інформаційних транспортних систем, інтеграція їх у загальноєвропейські;      впровадження сучасних інформаційних транспортних систем, інтеграція їх у загальноєвропейські;  
50. поповнення сучасним рухомим складом транспортно-дорожнього комплексу, здійснення реконструкції та розвиток систем магістрального трубопровідного транспорту;      поповнення сучасним рухомим складом транспортно-дорожнього комплексу, здійснення реконструкції та розвиток систем магістрального трубопровідного транспорту;  
51. широке впровадження на базі нових інформаційних технологій принципів транспортної логістики.      широке впровадження на базі нових інформаційних технологій принципів транспортної логістики.  
52. ІV. Основні напрями утвердження України як транзитної держави   -10- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
У назві розділу ІV замість слова "напрями" записати слово "завдання".  
Враховано   ІV. Основні завдання утвердження України як транзитної держави  
53. 1. Державне регулювання у сфері міжнародного транзиту      1. Державне регулювання у сфері міжнародного транзиту  
54. Державна політика у сфері міжнародного транзиту здійснюватиметься на принципах забезпечення вільного, безпечного і безперешкодного пропуску товарів, пасажирів і транспортних засобів територією України, гарантії прав учасників транзиту, створення належних умов споживачам транзитних послуг. Реалізацію цих принципів забезпечить:   -11- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У пункт 1 розділу ІV включити відповідні основні завдання, що викладені у додатку до Програми. Додати підпункти щодо формування нормативно-правової бази.  
Враховано   Державна політика у сфері міжнародного транзиту здійснюватиметься на принципах забезпечення вільного, безпечного і безперешкодного пропуску товарів, пасажирів і транспортних засобів територією України, гарантії прав учасників транзиту, створення належних умов споживачам транзитних послуг. Реалізацію цих принципів забезпечить: 1) 1) Завершення формування нормативно-правової бази щодо регулювання правовідносин, пов'язаних з міжнародним транзитом вантажів, організацією змішаних (комбінованих) перевезень та функціонуванням товаророзподільчих (логістичних) центрів: 1.1)1.1) Розроблення і запровадження проектів законів України: "Про транспортно-експедиційну діяльність", "Про джерела фінансування експлуатації внутрішніх водних шляхів", "Кодекс внутрішнього водного транспорту", "Про змішані (комбіновані) перевезення", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис". 1.2) Розроблення і прийняття нормативно-правових актів з питань про здійснення митно-брокерської діяльності у пунктах пропуску через державний кордон України, регламентування порядку перетину державного кордону України транзитними вантажами. 1.3) Законодавче закріплення правового статусу операторів мультимодальних перевезень та логістичних центрів. Розробка і затвердження положення "Про оператора змішаних перевезень вантажів" та "Про логістичні центри міжнародних перевезень". 1.4) Приведення нормативно-правових актів, що регулюють питання, пов'язані з транзитом товарів та послуг, у відповідність з прийнятими Україною зобов'язаннями за міжнародними договорами.  
    -12- Шаров І.Ф.
Редакційно доопрацювати проект. Виключити дублювання окремих позицій Основних напрямків і Основних завдань (п.1 ч.7 - п.71; п.7 ч.1 - п.66; п.2 ч.1 - п.54…) тощо.  
Враховано    
55. 1) створення на державному рівні системи відстеження та прогнозування розвитку міжнародного транзиту вантажів.      2) Створення на державному рівні системи відстеження та прогнозування розвитку міжнародного транзиту вантажів.  
56. Мінтранс України, Мінекономіки України, Держкомстат України, Держмитслужба України.   -13- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
З пунктів розділу IV вилучити виконавців у зв'язку з визначенням механізму реалізації Програми.  
Враховано    
57. 2001 рік;       
58. 2) створення у складі Державної комісії з питань транспортних коридорів міжвідомчої експертної групи з питань транзиту вантажів територією України.   -14- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Підпункт 2 пункту 1 розділу IV виключити у зв'язку із створенням Міжвідомчої комісії з питань транзитної політики.  
Враховано    
59. Мінтранс України, Мінекономіки України, Мінфін України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, Державна податкова адміністрація України.       
60. 2001 рік;       
61. 3) завершення формування нормативно-правової бази щодо регулювання правовідносин, пов'язаних з міжнародним транзитом вантажів, організацією змішаних (комбінованих) перевезень та функціонування товаророзподільчих (логістичних) центрів.      3) завершення формування нормативно-правової бази щодо регулювання правовідносин, пов'язаних з міжнародним транзитом вантажів, організацією змішаних (комбінованих) перевезень та функціонуванням товаророзподільчих (логістичних) центрів.  
62. Мінтранс України, Мінекономіки України, Держмитслужба України, МВС України, Асоціація міжнародних автоперевізників України (АСМАП), Міжнародна асоціація автопортів (МААП), Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ), Інститут комплексних транспортних проблем (ІКТП - Центр), Національний інститут стратегічних досліджень.       
63. 2001 - 2004 роки;       
64. 4) розроблення заходів щодо поетапного приєднання України до міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у галузі транспорту та вступу до міжнародних транспортних організацій з визначенням пріоритетів, пов'язаних з інтеграцією транспортно-дорожнього комплексу України до транспортних систем ЄС та СНД і подальшим розвитком транзитних перевезень. Мінтранс України, Мінекономіки України, МЗС України, Держмитслужба України, МВС. 2001 рік.   -15- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У підпункт 4 пункту 1 розділу ІV включити відповідні основні завдання, що наведені у додатку до Програми.  
Враховано   4) розроблення та реалізація заходів щодо поетапного приєднання України до міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у галузі транспорту та вступу до міжнародних транспортних організацій з визначенням пріоритетів, пов'язаних з інтеграцією транспортно-дорожнього комплексу України до транспортних систем ЄС та СНД і подальшим розвитком транзитних перевезень, в тому числі: Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах (1982 рік); Конвенції про спільну транзитну процедуру (Женева, 20 травня 1987 р.); Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіото, у редакції 2000 року); Конвенції ООН з міжнародних мультимодальних перевезень вантажів (1980 рік); Конвенції про договір міжнародного перевезення (19 травня 1956 р.); Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (1 березня 1973 р.); Конвенції про міжнародні залізничні перевезення; Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для таких перевезень (1 вересня 1970 р.); Європейської угоди про найважливіші лінії міжнародних комбінованих перевезень та відповідні об'єкти; Європейської угоди про роботу екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення (1 липня 1970 р.), а також конвенцій та угод з питань безпеки руху та охорони навколишнього природного середовища. 5) Розроблення і реалізація заходів щодо надання послуг з охорони перевезень транзитних вантажів і забезпечення безпеки пасажирів, що переміщуються через територію України. 6) Розроблення вимог і соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування, забезпечення безпечного функціонування транспортно-дорожнього комплексу та зниження негативного впливу транспорту на навколишнє природне середовище .  
    -16- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Необхідно приділити увагу питанням безпеки транзиту.  
Враховано    
65. 5) реалізація заходів державного сприяння розвитку міжнародного транзиту в Україні шляхом:      7) Реалізація заходів державного сприяння розвитку міжнародного транзиту в Україні шляхом :  
66. удосконалення економічних механізмів стимулювання транспортних і транспортно-експедиторських організацій у разі збільшення обсягів транзитних перевезень.      а) удосконалення економічних механізмів стимулювання транспортних і транспортно-експедиторських організацій у разі збільшення обсягів транзитних перевезень.  
67. Мінтранс України, Мінекономіки України, Мінфін України.       
68. Постійно;       
69. 6) розширення бюджетного фінансування розвитку інфраструктури транзиту в рамках програм створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів та розбудови державного кордону України.   -17- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У проект включити заходи щодо збільшення фінансування Державної програми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на 2000-2004 роки.  
Враховано   б) розширення бюджетного фінансування розвитку інфраструктури транзиту в рамках програм створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів, розбудови державного кордону України та Державної програми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на 2000-2004 роки.  
70. Мінекономіки України, Мінфін України, Мінтранс України, Держкомкордон України, Держмитслужба України.       
71. 2001 - 2004 роки;       
72. 7) активізації діяльності торговельно-економічних місій при дипломатичних представництвах України за кордоном, спрямованої на залучення вантажів до транзиту територією України.   -18- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Підпункт 7 пункту 1 розділу ІV викласти у такій редакції: " Активізація діяльності Посольств України за кордоном, спрямованої на залучення до транзиту вантажів територією України" .  
Враховано   8) Активізація діяльності Посольств України за кордоном, спрямованої на залучення до транзиту вантажів територією України.  
73. МЗС України, Мінекономіки України. 2001 - 2010 роки;       
74. 8) демонополізації у сфері надання послуг з організації та забезпечення транзитних перевезень.      9) Демонополізація у сфері надання послуг з організації та забезпечення транзитних перевезень.  
75. Мінекономіки України, Мінтранс України. 2001 - 2005 роки.   -19- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
У пункт 1 розділу IV включити заходи щодо створення сприятливих умов для збільшення валютних надходжень від експорту транзитних та інших послуг.  
Враховано   10) Розроблення проекту Програми розбудови туристичної інфраструктури у зонах економічного тяжіння за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів.  
76. 2. Удосконалення переміщення транзитних вантажів через державний кордон України      2. Удосконалення переміщення транзитних вантажів через державний кордон України  
77. Одним з основних завдань є поетапна реалізація міжнародних вимог щодо застосування до транзитних вантажів більш простого і прискореного режиму їх контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, обмеження ставок зборів за здійснення контролю вартості фактичних витрат на його проведення. З цією метою передбачається забезпечити:      Одним з основних завдань є поетапна реалізація міжнародних вимог щодо застосування до транзитних вантажів більш простого і прискореного режиму їх контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, обмеження ставок зборів за здійснення контролю вартістю фактичних витрат на його проведення. З цією метою передбачається забезпечити:  
78. 1) розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що випливають з положень Законів України "Про транзит вантажів", "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" і "Про автомобільний транспорт".   -20- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Виключити підпункт перший пункту 2 розділу ІУ щодо "розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що випливають з положень Законів України…".  
Враховано    
79. Мінекономіки України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, Мінтранс України, Державна податкова адміністрація України.       
80. 2001 рік;   -21- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
У проект Програми включити заходи по спрощенню митних процедур та усуненню інших бар'єрів, які існують на шляху транзиту вантажів.  
Враховано   1) Стандартизацію та спрощення документального оформлення процедур перетину кордонів відповідно до міжнародного права і практики організації спільного контролю митницями України і сусідніх держав. 2) Визначення особливих, спрощених вимог щодо вантажів і транспортних засобів, які прямують транзитом через територію України.  
81. 2) безперебійний пропуск транзитних вантажопотоків на основі впровадження єдиних технологій роботи митниць, залізниць, морських (річкових) портів, автотерміналів. Визначення граничних строків пропуску вантажів через державний кордон України та здійснення контролю за їх дотриманням.      3) Безперебійний пропуск транзитних вантажопотоків на основі впровадження єдиних технологій роботи митниць, залізниць, морських (річкових) портів, автотерміналів. Визначення граничних строків пропуску вантажів через державний кордон України та здійснення контролю за їх дотриманням.  
82. Держмитслужба України, Держкомкордон України, Мінтранс України.       
83. 2001 - 2002 роки;       
84. 3)посилення координації діяльності митниць України та сусідніх держав з організації спільного догляду вантажів та погодження режиму роботи. Держмитслужба України, Держкомкордон України. 2001 - 2005 роки;   -22- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Підпункт 3 пункту 2 розділу ІV викласти у наступній редакції: "Вирішення питання про укладання міжурядових угод стосовно запровадження організації спільного контролю вантажів та погодження режиму роботи митниць".  
Враховано   4) Вирішення питання про укладання міжурядових угод стосовно запровадження організації спільного контролю вантажів та погодження режиму роботи митниць.  
85. 4) комплексне обстеження та приведення у відповідність з обсягами пропуску вантажів інфраструктури, штатів працівників, обладнання пунктів пропуску через державний кордон України.      5) Комплексне обстеження та приведення у відповідність з обсягами пропуску вантажів інфраструктури, штатів працівників, обладнання пунктів пропуску через державний кордон України.  
86. Держмитслужба України, Держкомкордон України, Мінекономіки України, Мінтранс України.       
87. 2001 - 2002 роки;       
88. 5) вирішення з країнами СНД питань спрощення процедур митного та інших видів контролю щодо транзитних вантажів.      6) Вирішення з країнами СНД питань спрощення процедур митного та інших видів контролю щодо транзитних вантажів.  
89. Держмитслужба України, Мінекономіки України, Мінтранс України, МЗС України, МВС України.       
90. 2001 - 2003 роки.   -23- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
У пункт 2 розділу ІУ додатково включити підпункти 7-9 у наступній редакції: " 7) Впорядкування організації контролю транзитних транспортних засобів і вантажів з метою його спрощення та уніфікації роботи контролюючих органів і служб (видача сертифікатів, дозволів, віз у відповідних державних органах). 8) Запровадження типової технологічної схеми пропуску через державний кордон України транзитних транспортних засобів, вантажів і осіб із забезпеченням їх пропуску у пріоритетному порядку. 9) Приведення ставок єдиного збору, що стягується у пунктах пропуску на митному кордоні, до розмірів, які обмежуються собівартістю їх здійснення (вимоги ГАТТ)".  
Враховано   7) Впорядкування організації контролю транзитних транспортних засобів і вантажів з метою його спрощення та уніфікації роботи контролюючих органів і служб (видача сертифікатів, дозволів, віз у відповідних державних органах). 8) Запровадження типової технологічної схеми пропуску через державний кордон України транзитних транспортних засобів, вантажів і осіб із забезпеченням їх пропуску у пріоритетному порядку. 9) Приведення ставок єдиного збору, що стягується у пунктах пропуску на митному кордоні, до розмірів, які обмежуються собівартістю їх здійснення (вимоги ГАТТ).  
91. 3. Розвиток інфраструктури міжнародного транзиту      3. Розвиток інфраструктури міжнародного транзиту  
92. З метою підвищення транзитного потенціалу України передбачається забезпечити:   -24- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У пункті 3 розділу ІУ виділити етапи виконання Програми.  
Враховано   З метою підвищення транзитного потенціалу України передбачається забезпечити: На першому етапі у 2002-2005 роках:  
93. 1) виконання в повному обсязі завдань Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні. Мінтранс України, Мінекономіки України. 2001 - 2005 роки;   -25- Шаров І.Ф.
У проекті Програми висвітлити питання системного і технологічного оновлення галузі.  
Враховано   1) Виконання в повному обсязі завдань Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, в т.ч.: а) Електрифікація залізниць Ковель-Ізов, Гребінка-Харків, Донецьк-Луганськ. Пріоритетне вирішення питань електрифікації залізничних ліній для включення залізничного транспорту України в систему транзитних перевезень через Трансиб (інші джерела - 51000 тис. грн.). б) Реалізація 1 етапу організації швидкісного руху пасажирських і рефрижераторних поїздів на напрямах Котовіце (Польща)-Мостиська-Львів-Жмеринка-Київ-Зернове-Москва; Жмеринка-Одеса; Харків-Запоріжжя-Сімферополь. 2) Забезпечити додаткове фінансування Державної програми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на 2000-2004 роки. 3) Виконання комплексу робіт щодо спорудження мостового переходу на автошляху Ростов-на-Дону-Одеса через р. Південний Буг у м. Миколаїв (кредит Японського банку Міжнародного співробітництва, вартість робіт - 1 млрд.грн.) 4) Виконання комплексу робіт для забезпечення безпечної експлуатації судноплавних шлюзів та водних шляхів і розвитку транзитних річкових перевезень (державний бюджет- 9500 тис. грн.).  
    -26- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
У проект Програми включити заходи щодо прискорення руху пасажирських і вантажних транспортних потоків залізниці у межах держави.  
Враховано    
    -27- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
У проект Програми включити забезпечення додаткового фінансування Державної програми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на 2000-2004 роки.  
Враховано    
    -28- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
У проект Програми включити виконання комплексу робіт щодо спорудження мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаїв  
Враховано    
    -29- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У проект Програми включити виконання комплексу робіт щодо безпечної експлуатації судноплавних шлюзів та водних шляхів і розвитку транзитних річкових перевезень (державний бюджет - 9500 тис. грн.).  
Враховано    
94. 2) реалізацію Програми дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України, на період до 2005 року.      5) Реалізація Програми дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України на період до 2005 року (інші джерела - 95000 тис. грн.).  
95. Держкомкордон України, Держмитслужба України, Мінтранс України.       
96. 2001 - 2005 роки;       
97. 2)завершення будівництва нафтопроводу Одеса - Броди та нафтового терміналу в порту Южний. Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України" 2001 рік;   -30- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У проект Програми включити розвиток інфраструктури міжнародного транзиту в частині нафто - газового комплексу, а це об'єкти енергетичної стратегії України до 2030 року, Національної енергетичної програми до 2030 року, розробка яких передбачається постановою ВРУ від 24 травня 2001 року про підсумки парламентських слухань "Енергетична стратегія на період до 2030 року".  
Враховано   6) Завершення будівництва та введення в експлуатацію нафтопроводу Одеса - Броди та нафтотерміналу "Південний" (інші джерела- 500000 тис. грн.).  
98. 3)реалізацію заходів щодо будівництва нафтопроводу Броди - Плоцьк. Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України". 2001 - 2005 роки;   -31- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Підпункт 3 пункту 3 розділу ІУ викласти в такій редакції: " Реалізація другої фази проекту створення Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (будівництво нафтопроводу Броди - Плоцьк)".  
Враховано   7) Реалізація другої фази проекту створення Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (будівництво нафтопроводу Броди - Плоцьк). 8) Реалізація завдань Національної програми "Нафта і газ України до 2010 року", в т.ч. реконструкція газотранспортної системи (інші джерела- 3790800 тис. грн.), розвиток газотранспортної системи (інші джерела- 10158720 тис. грн.).  
    -32- Діяк І.В. (в.о. № 179)
У Комплексну програму включити положення Програми "Нафта і газ України до 2010 року" у частині газотранспортної системи в якості одного з головних елементів. Передбачити інші заходи підтримання в належному стані і розвитку трубопровідного транспорту.  
Враховано    
99. 5) участь у створенні в рамках програми ІNOGATE міждержавних систем транспортування нафти і природного газу, у тому числі з країн каспійського регіону та Середньої Азії до європейських країн.      9) Участь у створенні в рамках програми INOGATE міждержавних систем транспортування нафти і природного газу, у тому числі з країн каспійського регіону та Середньої Азії до європейських країн.  
100. Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України", Мінекономіки України.       
101. 2001 - 2005 роки;       
102. 6) реалізацію заходів щодо модернізації газотранспортної системи України та збільшення її пропускної здатності (проект розширення Балканського коридору системи магістральних газопроводів та інші проекти). Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України". 2001-2005 роки;   -33- Діяк І.В. (в.о. № 179)
Приділити увагу газотранспортній системі України, заміні газоперекачувальних агрегатів, які відпрацювали більше 30 років і не відповідають вимогам експлуатації.  
Враховано редакційно   10) Реалізація заходів щодо реконструкції та модернізації газотранспортної системи України ( в т.ч. заміну зношених газоперекачувальних агрегатів) та збільшення її пропускної здатності. 11) Завершення реалізації проекту розширення на території України Балканського коридору системи магістральних газопроводів (компресорної станції "Тарутине" та газопроводу Тальне-Ананьїв-Ізмаїл) (інші джерела - 3710000 тис.грн.). 12) Вжиття заходів щодо збільшення потужності газопроводу Торжок-Долина (державний бюджет -4558000 тис.грн.). 13) Реалізація заходів щодо модернізації міждержавних електричних мереж. 14) Вжиття заходів щодо створення технічних можливостей для збільшення обсягів транспортування територією України вуглеводневих ресурсів із країн Каспійського регіону, Середньої та Центральної Азії до європейських країн.  
    -34- Гудима О.М. (в.о. № 123)
Підпункт 6 пункту 3 викласти у наступній редакції: "Реалізація заходів щодо реконструкції та модернізації газотранспортної системи України (включаючи заміну газоперекачувальних агрегатів, які відпрацювали 30 років), та збільшення її пропускної здатності (проект розширення Балканського коридору системи магістральних газопроводів та інші проекти)."  
Враховано редакційно    
    -35- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
У пункт 3 розділу ІУ включити завдання у наступній редакції: - Завершення реалізації проекту розширення на території України Балканського коридору системи магістральних газопроводів (компресорної станції "Тарутине" та газопроводу Тальне-Ананьїв-Ізмаїл) (інші джерела - 3710000 тис.грн.); - Вжиття заходів щодо збільшення потужності газопроводу Торжок-Долина (4558000 тис.грн. - державний бюджет).  
Враховано    
    -36- Гудима О.М. (в.о. № 123)
У проект Програми включити підпункт у такій редакції : "Реалізація заходів щодо модернізації міждержавних електричних мереж ".  
Враховано    
    -37- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У пункт 3 розділу ІУ включити додатково підпункт у такій редакції : " Вжиття заходів щодо створення технічних можливостей для збільшення обсягів транспортування територією України вуглеводневих ресурсів із країн Каспійського регіону, Середньої та Центральної Азії до європейських країн."  
Враховано    
103. 7) перехід на технічні та екологічні стандарти, що відповідають європейським вимогам до рухомого складу та інфраструктури міжнародного транзиту. Мінтранс України, МВС України, Держпромполітики України До 2010 року;   -38- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Підпункт 7 пункту 3 розділу ІУ викласти в такій редакції: " Вжиття заходів щодо переходу на технічні та екологічні стандарти, що відповідають європейським вимогам до рухомого складу та інфраструктури міжнародного транзиту. Підготовка Програми оновлення залізничного рухомого складу для вантажних перевезень (інші джерела - 200 тис. грн.)".  
Враховано   15) Вжиття заходів щодо переходу на технічні та екологічні стандарти, що відповідають європейським вимогам до рухомого складу та інфраструктури міжнародного транзиту. Підготовка Програми оновлення залізничного рухомого складу для вантажних перевезень (інші джерела - 200 тис. грн.).  
104. 8) поетапне підвищення на автомобільних дорогах міжнародного значення допустимих осьових навантажень та збільшення повної маси автопоїздів до рівня, прийнятого в країнах Західної Європи. Мінтранс України, МВС України, Держпромполітики України. 2001 - 2010 роки;   -39- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Підпункт 8 пункту 3 розділу ІУ включити до завдань другого етапу Програми.  
Враховано    
105. 9) реалізацію відповідно до державних та галузевих програм заходів щодо поповнення парку великовантажних контейнерів та рухомого складу, включаючи забезпечення транспортними засобами для організації комбінованих перевезень за участю різних видів транспорту.      16) Реалізацію відповідно до державних та галузевих програм заходів щодо поповнення парку великовантажних контейнерів та рухомого складу, включаючи забезпечення транспортними засобами для організації комбінованих перевезень за участю різних видів транспорту.  
106. Мінтранс України, Держпромполітики України.       
107. 2001 - 2010 роки;       
108. 10) підготовку і реалізацію за участю держави проектів створення зразків транспортної та дорожньо-будівельної техніки, вкрай необхідної вітчизняній економіці.      17) Підготовка і реалізація за участю держави проектів створення зразків транспортної та дорожньо-будівельної техніки, вкрай необхідної вітчизняній економіці.  
109. Держпромполітики України, Мінтранс України.       
110. 2001 - 2007 роки;   -40- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У пункт 3 розділу ІУ включити підпункт у такій редакції : "Створення та укомплектування спеціалізованими транспортними засобами пунктів швидкої медичної та технічної допомоги на основних напрямках транзитних перевезень (інші джерела-5000 тис. грн.)."  
Враховано   18) Створення та укомплектування спеціалізованими транспортними засобами пунктів швидкої медичної та технічної допомоги на основних напрямках транзитних перевезень (інші джерела-5000 тис. грн.).  
111. 11) впровадження сучасних транспортних інформаційних та навігаційних систем, включаючи супутникові, засобів ідентифікації місцезнаходження транспортних засобів, забезпечення їх інтеграції у сфері транспорту і митних органів, адаптації до загальноєвропейських інформаційних систем у галузі транспорту. Мінтранс України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, Асоціація "ЄАН- Україна". 2001 - 2010 роки;   -41- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У пункт 3 розділу ІУ включити додатково підпункт у такій редакції: "Спорудження залізничної дільниці, яка з'єднає порт Рені з основною залізничною магістраллю Одеса - Ізмаїл (інші джерела - 636 000 тис. грн.)".  
Враховано   19) впровадження сучасних транспортних інформаційних та навігаційних систем, включаючи супутникові, засобів ідентифікації місцезнаходження транспортних засобів, забезпечення їх інтеграції у сфері транспорту і митних органів, адаптації до загальноєвропейських інформаційних систем у галузі транспорту. 20) Спорудження залізничної дільниці, яка з'єднає порт Рені з основною залізничною магістраллю Одеса - Ізмаїл ( інші джерела - 636 000 тис. грн.).  
112. 12) розроблення і реалізацію заходів з розбудови транспортних коридорів у 2005 - 2010 роках з продовженням (разом з Російською Федерацією та Республікою Білорусь) європейських міжнародних транспортних коридорів до основних реґіонів, у яких формуються експортні та транзитні вантажопотоки.   -42- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Підпункт 12 пункту 3 розділу ІУ включити до робіт другого етапу Програми.  
Враховано    
113. Мінтранс України, Мінфін України.       
114. 2001 - 2004 роки;       
115. 13) розроблення перспективної схеми розміщення товаророзподільчих (логістичних) центрів та поетапну її реалізацію.      21) Розроблення перспективної схеми розміщення товаророзподільчих (логістичних) центрів та поетапну її реалізацію.  
116. Мінекономіки України, Мінтранс України, Асоціація "ЄАН-Україна".       
117. 2002 - 2004 роки.   -43- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У пункт 3 розділу ІУ включити підпункти у наступній редакції: "створення та укомплектування спеціалізованими транспортними засобами пунктів швидкої допомоги на основних напрямках транзитних перевезень (інші джерела-5000 тис. грн.); організація на основних напрямках транзитного руху пунктів обслуговування водіїв автотранспортних засобів (інші джерела- 20000 тис. грн.); розширення мережі вантажних митних комплексів (автопортів) для забезпечення ефективної та безперебійної роботи пунктів пропуску на державному кордоні України з організацією здійснення в них усіх видів контролю, обслуговування екіпажів. Визначення їх юридичного статусу (інші джерела -5000 тис. грн.)".  
Враховано   22) Створення та укомплектування спеціалізованими транспортними засобами пунктів швидкої допомоги на основних напрямках транзитних перевезень (інші джерела-5000 тис.грн.). 23) Організація на основних напрямках транзитного руху пунктів обслуговування водіїв автотранспортних засобів (інші джерела -20000 тис. грн.). 24) Розширення мережі вантажних митних комплексів (автопортів) для забезпечення ефективної та безперебійної роботи пунктів пропуску на державному кордоні України з організацією здійснення в них усіх видів контролю, обслуговування екіпажів. Визначення їх юридичного статусу (інші джерела -5000 тис. грн.). На другому етапі до 2010 року : 1) Проведення робіт щодо поєднання міжнародних коридорів в єдину інфраструктурно - технологічну систему. Розроблення за участю Російської Федерації проекту Програми розбудови транспортних коридорів у 2005-2010 роках з подовженням європейських міжнародних транспортних коридорів до основних регіонів, у яких формуються експортні та транзитні вантажопотоки (інші джерела - 200 тис. грн.). 2) Розробка і реалізація заходів щодо поетапного підвищення допустимих норм осьових навантажень та збільшення повної маси автопоїздів на напрямках міжнародних транспортних коридорів до рівня, прийнятого в країнах Західної Європи (інші джерела - 5750000 тис.грн.) 3) Будівництво тунелю на дільниці Бескид-Скатарське (інші джерела -256000 тис. грн.). 4) Підготовка проекту і побудова обхідної залізничної колії між станціями Мамалига (Новоселицький район ) - Ларга (Кельменецький район) Чернівецької області з метою забезпечення національної безпеки України та удосконалення переміщення транзитних вантажів. 5) Створення лізингових компаній для поповнення та оновлення рухомого складу транспорту. 6) Реалізація відповідно до державних та галузевих програм заходів щодо поповнення парку великовантажних контейнерів та рухомого складу, включаючи забезпечення транспортними засобами для організації комбінованих перевезень за участю різних видів транспорту.  
    -44- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
У проект Програми включити заходи щодо вирішення проблем при перетинанні кордону, при переході з широкої колії на вузьку колію. Див. зауваження 42.  
Враховано редакційно .   
    -45- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
У пункт 3 розділу ІУ включити підпункт у такій редакції:" Будівництво тунелю на дільниці Бескид-Скатарське (інші кошти -256000 тис. грн.).  
Враховано    
    -46- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
У проект Програми включити підготовку проекту і побудову обхідної залізничної колії між станціями Мамалига (Новоселицький район ) - Ларга (Кельменецький район) Чернівецької області з метою забезпечення національної безпеки України та удосконалення переміщення транзитних вантажів.  
Враховано    
    -47- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
У пункт 3 розділу ІУ включити створення лізингових компаній.  
Враховано    
    -48- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
У пункт 3 розділу ІУ включити підпункт у такій редакції: "Реалізація відповідно до державних та галузевих програм заходів щодо поповнення парку великовантажних контейнерів та рухомого складу, включаючи забезпечення транспортними засобами для організації комбінованих перевезень за участю різних видів транспорту".  
Враховано    
118. 4. Удосконалення тарифно-цінової та податкової політики      4. Удосконалення тарифно-цінової та податкової політики  
119. Створенню належних умов для збільшення обсягів транзитних перевезень сприятиме проведення гнучкої тарифно-цінової та податкової політики. З цією метою передбачається:      Створенню належних умов для збільшення обсягів транзитних перевезень сприятиме проведення гнучкої тарифно-цінової та податкової політики. З цією метою передбачається:  
120. 1) здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку транзиту (запровадження єдиного збору наскрізних тарифів, тарифних знижок тощо).      1) Здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку транзиту (запровадження єдиного збору, наскрізних тарифів, тарифних знижок тощо).  
121. Мінтранс України, Мінекономіки України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників.       
122. 2001 - 2010 роки;       
123. 2) дослідження, розроблення критеріїв і здійснення інтегрованої оцінки доходів та витрат при міжнародному транзиті вантажів територією України на основі спільної для всіх учасників транзиту маркетингової стратегії ціноутворення.      2) Дослідження, розроблення критеріїв і здійснення інтегрованої оцінки доходів та витрат при міжнародному транзиті вантажів територією України на основі спільної для всіх учасників транзиту маркетингової стратегії ціноутворення.  
124. Мінекономіки України, Мінтранс України, ІКТП-Центр.       
125. 2001 - 2010 роки;       
126. 3) зниження вартості супутніх транзитним перевезенням послуг.      3) Зниження вартості супутніх транзитним перевезенням послуг .  
127. Держмитслужба України, Мінтранс України, МВС України, облдержадміністрації. 2001 - 2010 роки;       
128. 4) підготовки та подання пропозицій щодо пільгового оподаткування операцій з надання послуг, пов'язаних з перевезенням (переміщенням) вантажів і пасажирів транзитом через територію України.   -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ 4, частини 4, пункт 4, включити текст "у встановленому порядку"  
Враховано   4) Підготовка та подання у встановленому порядку пропозицій щодо пільгового оподаткування операцій з надання послуг, пов'язаних з перевезенням (переміщенням) вантажів і пасажирів транзитом через територію України.  
129. Мінтранс України, Мінекономіки України, Державна податкова адміністрація України.       
130. 2001 рік.   -50- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
У пункт 4 розділу ІУ включити підпункти в такій редакції: "підготовка нормативно-правових актів стосовно тарифів (включаючи наскрізні) за напрямками проходження транспортних коридорів. Розроблення методики формування наскрізних тарифів на перевезення транзит них вантажів; здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку транзитних контейнерних перевезень (державний бюджет-10 тис. грн.); удосконалення організації охорони та супроводження підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України, розроблення та впровадження економічно обґрунтованих тарифів на супроводження цих товарів із знижкою на 20-30%; створення системи моніторингу тарифів і цін щодо надання послуг з перевезень та переробки транзитних вантажів на залізницях і в портах іноземних держав, які конкурують з українськими. Здійснення гнучкої тарифної політики з метою залучення вантажів для прямування територією України (інші джерела - 70 тис. грн); розроблення та впровадження методик установлення гнучких тарифів на транспортування нафти, природного газу та аміаку магістральними трубопроводами України з урахуванням світових цін на енергоносії".  
Враховано   5) Підготовка нормативно-правових актів стосовно тарифів (включаючи наскрізні) за напрямками проходження транспортних коридорів. Розроблення методики формування наскрізних тарифів на перевезення транзитних вантажів. 6) Здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку транзитних контейнерних перевезень (державний бюджет-10 тис. грн.). 7) Удосконалення організації охорони та супроводження підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України, розроблення та впровадження економічно обґрунтованих тарифів на супроводження цих товарів із знижкою на 20-30%. 8) Створення системи моніторингу тарифів і цін щодо надання послуг з перевезень та переробки транзитних вантажів на залізницях і в портах іноземних держав, які конкурують з українськими. Здійснення гнучкої тарифної політики з метою залучення вантажів для прямування територією України (інші джерела - 70 тис. грн.). 9) Розроблення та впровадження методик установлення гнучких тарифів на транспортування нафти, природного газу та аміаку магістральними трубопроводами України з урахуванням світових цін на енергоносії.  
131. 5. Впровадження сучасних технологій та забезпечення взаємодії усіх учасників транзиту вантажів      5. Впровадження сучасних технологій та забезпечення взаємодії усіх учасників транзиту вантажів.  
132. З метою удосконалення організації транзитних перевезень передбачається забезпечити:      З метою удосконалення організації транзитних перевезень передбачається:  
133. 1) підвищення якості організації транзитних перевезень до рівня, що відповідає європейському стандарту якості ІSO, широке впровадження на базі нових інформаційних технологій принципів транспортної логістики в організацію транспортного та транспортно-експедиторського обслуговування міжнародного транзиту.      1) Підвищення якості організації транзитних перевезень до рівня, що відповідає європейському стандарту якості ІSO, широке впровадження на базі нових інформаційних технологій принципів транспортної логістики в організацію транспортного та транспортно-експедиторського обслуговування міжнародного транзиту.  
134. Мінекономіки України, Мінтранс України. 2001 - 2010 роки;       
135. 2) розвиток змішаних (комбінованих) перевезень. Розроблення та впровадження на основних напрямках транзитних перевезень комплексних транспортно-технологічних систем пропуску вантажопотоків із забезпеченням взаємодії всіх видів транспорту, терміналів, пунктів пропуску вантажів через державний кордон України на основі погоджених графіків руху, режимів роботи, технологій перевезень, переробки та контролю вантажів.      2) Розвиток змішаних (комбінованих) перевезень. Розроблення та впровадження на основних напрямках транзитних перевезень комплексних транспортно-технологічних систем пропуску вантажопотоків із забезпеченням взаємодії всіх видів транспорту, терміналів, пунктів пропуску вантажів через державний кордон України на основі погоджених графіків руху, режимів роботи, технологій перевезень, переробки та контролю вантажів.  
136. Мінтранс України, Мінекономіки України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, АМЕУ,МААП, Асоціація ЄАН-Україна", Асоціація митних брокерів України (АМБУ), Українське державне підприємство "Укрінтеравтосервіс", облдержадміністрації.       
137. 2001 - 2005 роки;       
138. 3) розроблення єдиної інформаційної мережі, систем зв'язку й передачі даних для учасників процесу доставки транзитних вантажів.      3) Розроблення єдиної інформаційної мережі, систем зв'язку й передачі даних для учасників процесу доставки транзитних вантажів (І етап) (інші джерела- 35000 тис. грн.).  
139. Мінтранс України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, Мінекономіки України.       
140. 2001 - 2005 роки;       
141. 4) розроблення і впровадження систем електронного обміну даними та електронної обробки даних із захистом від несанкціонованого доступу.      4) Розроблення і впровадження систем електронного обміну даними та електронної обробки даних із створенням умов захисту інформації (першочергові роботи) (державний бюджет -5000 тис.грн., інші джерела 25000 тис.грн.).  
142. Мінекономіки України, Служба безпеки України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, Мінтранс України, Асоціація "ЄАН-Україна", АМБУ.       
143. 2001 - 2008 роки;       
144. 5) удосконалення системи транспортно-експедиторського обслуговування транзитних перевезень, підвищення ролі міжнародних експедиторів в організації доставки транзитних вантажів, заснування операторських компаній змішаних (комбінованих) перевезень.      5) Удосконалення системи транспортно-експедиторського обслуговування транзитних перевезень, підвищення ролі міжнародних експедиторів в забезпеченні ними надання вантажовласникам послуг фінансових гарантів, в організації доставки транзитних вантажів, заснування операторських компаній змішаних (комбінованих) перевезень.  
145. Мінекономіки України, Мінтранс України, АМЕУ 2001-2005 роки   -51- Шаров І.Ф.
У проект Програми включити заходи щодо взаємодії різних видів транспорту у промислово-транспортних вузлах, морських портах, гармонізації інтересів, забезпечення оптимальних технологій, підвищення швидкості доставки вантажів.  
Враховано   6) Створення на основних напрямках транзитних перевезень у змішаному сполученні комплексних транспортно-технологічних систем пропуску вантажопотоків із забезпеченням взаємодії всіх видів транспорту, терміналів, пунктів пропуску вантажів через державний кордон України на основі наскрізних тарифів, погоджених графіків руху, режимів роботи, технологій (держ авний бюджет - 2000 тис. грн..). 7) Створення в основних приморських транспортних вузлах спостережних рад із включенням в них представників адміністрацій морських портів, стивідорних компаній, залізниць та інших видів транспорту, експедиторів та вантажовласників для забезпечення їх чіткої взаємодії, гармонізації інтересів забезпечення оптимальних технологій накопичення суднових партій. 8) Проведення досліджень та експериментальної перевірки на базі Іллічівського, Одеського та Ренійського морських портів, а також Закарпатського транс-портного вузла (м. Чоп) ефективності діяльності і подальшого розширення мережі логістичних товаророзподільчих центрів ( державний бюджет- 80 тис. грн.). 9) Дослідження та підготовка пропозицій стосовно перспективного розвитку комбінованих перевезень: контейнерних (інші джерела- 100 тис. грн.) ; контрейлерних (інші джерела-100 тис. грн. ). 10) Розроблення комплексних планів розвитку морських (річкових) портів і припортових залізничних станцій. Реалізація планів (інші джерела - 50000 тис. грн.). 11) Розроблення і реалізація заходів щодо збільшення обсягів транзиту вантажів на українській ділянці р. Дунаю та організації змішаних (залізнично-водних) перевезень з використанням р.Тиса (інші джерела -51675 тис. грн.). 12) Забезпечення пріоритетного пропуску поїздів з транзитними вантажами за напрямками основних масових перевезень, скорочення їх простоїв на станціях, організація руху експресних поїздів з транзитними вантажами. Підвищення на 30 відсотків швидкості доставки транзитних вантажів. 13) Встановлення для всіх видів транзитних перевезень гарантованих строків доставки вантажів. 14) Створення у відповідності до світового досвіду конкурентного середовища на ринку послуг щодо гарантування доставки підакцизних вантажів до митниць призначення. 15) Створення у пунктах пропуску через державний кордон України інформаційно-довідкової комп'ютерної системи (інші джерела- 125 тис. грн.). 16) Запровадження типового проекту автомобільного пункту пропуску модульного типу відповідно до європейських стандартів (інші джерела -20000 тис. грн.).  
    -52- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У пункт 5 розділу ІУ включити додаткові підпункти у наступній редакції: "створення на основних напрямках транзитних перевезень у змішаному сполученні комплексних транспортно-технологічних систем пропуску вантажопотоків із забезпеченням взаємодії всіх видів транспорту, терміналів, пунктів пропуску вантажів через державний кордон України на основі наскрізних тарифів, погоджених графіків руху, режимів роботи, технологій (державний бюджет - 2000 тис. грн.); створення в основних приморських транспортних вузлах спостережних рад із включенням в них представників адміністрацій морських портів, стивідорних компаній, залізниць та інших видів транспорту, експедиторів та вантажовласників для забезпечення їх чіткої взаємодії, гармонізації інтересів забезпечення оптимальних технологій накопичення суднових партій; проведення досліджень та експериментальної перевірки на базі Іллічівського, Одеського та Ренійського морських портів, а також Закарпатського транспортного вузла (м. Чоп) ефективності діяльності і подальшого розширення мережі логістичних товаророзподільчих центрів( державний бюджет- 80 тис. грн.); дослідження та підготовка пропозицій стосовно перспективного розвитку комбінованих перевезень: контейнерних (інші джерела- 100 тис. грн.) ; контрейлерних (інші джерела-100 тис. грн. ); розроблення комплексних планів розвитку морських (річкових) портів і припортових залізничних станцій. Реалізація планів (інші джерела - 50000 тис. грн.); розроблення і реалізація заходів щодо збільшення обсягів транзиту вантажів на українській ділянці р. Дунаю та організації змішаних (залізнично-водних) перевезень з використанням р.Тиса (інші джерела - 51675 тис. грн.); забезпечення пріоритетного пропуску поїздів з транзитними вантажами за напрямками основних масових перевезень, скорочення їх простоїв на станціях, організація руху експресних поїздів з транзитними вантажами. Підвищення на 30 відсотків швидкості доставки транзитних вантажів; встановлення для всіх видів транзитних перевезень гарантованих строків доставки вантажів; створення у відповідності до світового досвіду конкурентного середовища на ринку послуг щодо гарантування доставки підакцизних вантажів до митниць призначення; створення у пунктах пропуску через державний кордон України інформаційно-довідкової комп'ютерної системи (інші джерела- 125 тис. грн.); запровадження типового проекту автомобільного пункту пропуску модульного типу відповідно до європейських стандартів (інші джерела - 20000 тис. грн.)".  
Враховано    
146. 6. Міжнародне співробітництво у сфері транзитних перевезень      6. Міжнародне співробітництво у сфері транзитних перевезень  
147. Важливим напрямом діяльності є розширення міжнародного співробітництва у сфері транзитних перевезень. З цією метою передбачається забезпечити:      Важливим напрямом діяльності є розширення міжнародного співробітництва у сфері транзитних перевезень. З цією метою передбачається забезпечити:  
148. 1) виконання заходів з інтеграції України до Європейського Союзу відповідно до міжнародних угод України "Про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС", "Про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав учасниць СНД у галузі транспортної політики" в частині адаптації національного транспортного законодавства до міжнародного, впровадження відповідних технічних та екологічних стандартів.      1) Виконання заходів з інтеграції України до Європейського Союзу відповідно до міжнародних угод України "Про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС", "Про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав учасниць СНД у галузі транспортної політики" в частині адаптації національного транспортного законодавства до міжнародного, впровадження відповідних технічних та екологічних стандартів (інші джерела -50 тис.грн.).  
149. Мінтранс України, Держмитслужба України, Мінекономіки України.       
150. 2001 - 2005 роки;       
151. 2) проведення активної державної політики, спрямованої на залучення до транзиту через Україну транснаціональних вантажопотоків на євразійському напрямку. Мінтранс України, Мінекономіки України, МЗС України. 2001 - 2010 роки   -53- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
У проекті Програми більш детально викласти заходи по розвитку транзитної лінії України в напрямку Північ - Південь, саме по цій лінії передбачається збільшення товарообігу на 30 відсотків за найближчої перспективи.  
Враховано   2) Проведення активної державної політики, спрямованої на залучення до транзиту через Україну транснаціональних вантажопотоків на напрямках Захід-Схід та Північ-Південь. 3) Реалізація Основної багатосторонньої угоди щодо міжнародного транспортного коридору ТРАСЕКА (у межах виділених ЄС коштів). ) Участь у розробленні відповідно до Програми ТРАСЕКА регіональних проектів: Гармонізація прикордонних процедур Єдина політика справляння транзитних зборів і встановлення тарифів. Єдина правова база щодо транзитних перевезень (у межах виділених ЄС коштів). 4) Участь у розробленні відповідно до Програми ТРАСЕКА регіональних проектів: Гармонізація прикордонних процедур Єдина політика справляння транзитних зборів і встановлення тарифів. Єдина правова база щодо транзитних перевезень (у межах виділених ЄС коштів). 5) Ініціювання створення разом із сусідніми державами спільних транзитних коридорів, операторських компаній транзитних перевезень на основі погоджених технологій та наскрізних тарифів. 6) Розвиток співробітництва з країнами ГУУАМ у створенні зон вільної торгівлі та проведення єдиної тарифної політики з метою збільшення транзитних вантажопотоків. 7) Залучення іноземних інвестицій на реабілітацію автомобільної дороги Київ-Чоп (кредит ЄБРР на суму 75 млн. євро і кошти ЄС ТАСІS - 16,5 млн. євро) та будівництво мосту в районі пункту пропуску Ягодин - Дорогуськ (кошти ЄС ТАСІS на суму 4,69 млн. євро). 8) Організація та проведення навчання фахівців транспорту (у рамках Програми ТАСІS) з питань перевезень небезпечних вантажів (у межах виділених ЄС коштів). 9) Вирішення питання щодо усунення правових і технічних бар'єрів у сфері перевезень морськими суднами України через протоки Босфор і Дарданелли. 10) Опрацювання з Турецькою стороною питання щодо укладення угоди про поромне сполучення 11) Підготовка пропозицій щодо розвитку міждержавних систем транспортування нафти і газу для включення до Програми ТАСІS-INOGATE на 2000-2003 роки. 12) Створення договірно-правової бази для збільшення обсягів транспортування територією України вуглеводневих ресурсів із країн Каспійського регіону, Середньої та Центральної Азії до європейських країн. 13) Вирішення з Молдовською стороною питання щодо застосування на залізничних пунктах пропуску на українсько-молдовському митному кордоні знижки при справлянні зборів за здійснення всіх видів контролю з товарів, що двічі вимушено перетинають кордон на шляху до порту Рені. 14) вирішення разом з відповідними органами Російської Федерації, Польщі, Чеської Республіки комплексу економічних та політичних питань з метою більш повного використання транзитного потенціалу української транспортної системи, зокрема щодо подовження залізничного коридору від Транссибірської магістралі транзитом через Україну, Польщу до Чехії із створенням централізованої інформаційної системи для передачі документів залізничного транспорту у напрямку руху вантажів і транспортних засобів. 15) Опрацювання під час розроблення Концепції співробітництва країн СНД щодо формування спільного транспортного простору заходів, спрямованих на більш активне використання транспортної інфраструктури України для пропуску транзитних вантажопотоків.  
    -54- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
У пункт 6 розділу ІУ включити підпункти, виклавши їх у наступній редакції : "реалізація Основної багатосторонньої угоди щодо міжнародного транспортного коридору ТРАСЕКА (у межах виділених ЄС коштів); участь у розробленні відповідно до Програми ТРАСЕКА реґіональних проектів: Гармонізація прикордонних процедур Єдина політика справляння транзитних зборів і встановлення тарифів. Єдина правова база щодо транзитних перевезень (у межах виділених ЄС коштів); ініціювання створення разом із сусідніми державами спільних транзитних коридорів, операторських компаній транзитних перевезень на основі погоджених технологій та наскрізних тарифів; розвиток співробітництва з країнами ГУУАМ у створенні зон вільної торгівлі та проведення єдиної тарифної політики з метою збільшення транзитних вантажопотоків; залучення іноземних інвестицій на реабілітацію автомобільної дороги Київ-Чоп (кредит ЄБРР на суму 75 млн. євро і кошти ЄС ТАСІS - 16,5 млн. євро) та будівництво мосту в районі пункту пропуску Ягодин - Дорогуськ (кошти ЄС ТАСІS на суму 4,69 млн. євро); організація та проведення навчання фахівців транспорту (у рамках Програми ТАСІS) з питань перевезень небезпечних вантажів (у межах виділених ЄС коштів); вирішення питання щодо усунення правових і технічних бар'єрів у сфері перевезень морськими суднами України через протоки Босфор і Дарданелли; опрацювання з Турецькою стороною питання щодо укладення угоди про поромне сполучення; підготовка пропозицій щодо розвитку міждержавних систем транспортування нафти і газу для включення до Програми ТАСІS-INOGATE на 2000-2003 роки; створення договірно-правової бази для збільшення обсягів транспортування територією України вуглеводневих ресурсів із країн Каспійського регіону, Середньої та Центральної Азії до європейських країн; вирішення з Молдовською стороною питання щодо застосування на залізничних пунктах пропуску на українсько-молдовському митному кордоні знижки при справлянні зборів за здійснення всіх видів контролю з товарів, що двічі вимушено перетинають кордон на шляху до порту Рені".  
Враховано    
    -55- Шаров І.Ф.
Передбачити поступове входження у міжнародну транспортну систему, формування реальної дієздатності інфраструктури.  
Враховано    
    -56- Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
У пункт 6 розділу ІУ включити підпункти у такій редакції: "вирішення разом з відповідними органами Російської Федерації, Польщі, Чеської Республіки комплексу економічних та політичних питань з метою більш повного використання транзитного потенціалу української транспортної системи, зокрема щодо подовження залізничного коридору від Транссибірської магістралі транзитом через Україну, Польщу до Чехії із створенням централізованої інформаційної системи для передачі документів залізничного транспорту у напрямку руху вантажів і транспортних засобів; опрацювання під час розроблення Концепції співробітництва країн СНД щодо формування спільного транспортного простору заходів, спрямованих на більш активне використання транспортної інфраструктури України для пропуску транзитних вантажопотоків".  
Враховано    
152. 3) розвиток міжнародного транспортного та митного співробітництва у сфері створення спільних (об'єднаних) транзитних систем та об'єктів з метою прискорення доставки вантажів та більш активного використання транспортної інфраструктури України іноземними власниками вантажів.      16) Розвиток міжнародного транспортного та митного співробітництва у сфері створення спільних (об'єднаних) транзитних систем та об'єктів з метою прискорення доставки вантажів та більш активного використання транспортної інфраструктури України іноземними власниками вантажів.  
153. Мінтранс України, Держмитслужба України, МВС України, Мінекономіки України.       
154. 2001 - 2010 роки;   -57- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
У пункт 6 розділу ІУ включити підпункти у наступній редакції : "розроблення проекту і реалізація Програми посилення координації роботи митниць України та сусідніх держав та спільного спрощення і модернізації процедур (державний бюджет - 20 тис. грн.); підготовка пропозицій щодо розвитку інфраструктурних мереж для включення у Програму ТАСІS з прикордонного співробітництва на 2000-2003 роки".  
Немає висновку   17) Розроблення проекту і реалізація Програми посилення координації роботи митниць України та сусідніх держав та спільного спрощення і модернізації процедур (державний бюджет -20 тис. грн.). 18) Підготовка пропозицій щодо розвитку інфраструктурних мереж для включення у Програму ТАСІS з прикордонного співробітництва на 2000-2003 роки.  
155. 4) вирішення разом з відповідними органами Російської Федерації комплексу економічних та політичних питань з метою повного використання транзитного потенціалу української транспортної системи.      19) Вирішення разом з відповідними органами Російської Федерації комплексу економічних та політичних питань з метою повного використання транзитного потенціалу української транспортної системи.  
156. Мінекономіки України, Мінтранс України, Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України", МЗС України.       
157. 2001 - 2002 роки;       
158. 5) розширення співробітництва у сфері транзиту в рамках європейських та світових торговельних, транспортних та експедиторських організацій, а також із сусідніми країнами з метою поліпшення умов пропуску транзитних вантажів.      20) Розширення співробітництва у сфері транзиту в рамках європейських та світових торговельних, транспортних та експедиторських організацій, а також із сусідніми країнами з метою поліпшення умов пропуску транзитних вантажів.  
159. Мінекономіки України, Мінтранс України, Держмитслужба України, Держкомкордон України.       
160. 2001 - 2010 роки.       
161. 7. Науково-технічне супроводження Програми   -58- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Пункт 7 включити до механізму реалізації програми.  
Враховано    
162. 1) визначення спеціалізації головних наукових організацій та установ у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків.       
163. Мінтранс України, Мінекономіки України.       
164. 2001 рік;       
165. 2) розвиток наукових досліджень у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків України, транспортної логістики та менеджменту.       
166. Мінтранс України, Мінекономіки України. 2001 - 2004 роки.       
167. V. Вартість робіт на першому етапі виконання Прорами та джерела її фінансування З урахуванням обмежених можливостей державного бюджету та інших джерел фінансування, динамічного формування міждержавних транспортно-економічних зв'язків, кон'юнктури на міжнародних товарних і фрахтових ринках у Програмі визначаються обсяги і джерела фінансування лише робіт з виконання основних завдань та заходів на першому етапі реалізації Програми (додаток до Програми), що в цілому орієнтовно становить близько 6,3 млрд. гривень. Основна частина цих коштів припадає на заходи, пов'язані з розвитком транспортної інфраструктури і, зокрема, з проведенням дорожніх робіт з метою підвищення допустимих осьових навантажень та збільшення загальної маси автопоїздів на маршрутах міжнародних транспортних коридорів до рівня європейських стандартів (5,75 млрд.. гривень ).   -59- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У назві розділу У слова "на першому етапі" виключити. Передбачити розрахунки витрат на розвиток транзитних перевезень.  
Враховано   V. Вартість робіт виконання Програми та джерела її фінансування З урахуванням обмежених можливостей державного бюджету та інших джерел фінансування, динамічного формування міждержавних транспортно-економічних зв'язків, кон'юнктури на міжнародних товарних і фрахтових ринках у Програмі надається перевага фінансуванню за рахунок позабюджетних коштів (Урядова позика за програмою Офіційної Допомоги Розвитку (ОДР) Уряду Японії- орієнтовно 1 млрд.грн.), залучені кредити, інвестиції, у тому числі технічна допомога міжнародних союзів та фінансових організацій (програма ЄС ТАСІS- 106 млн.грн., кредити ЄБРР-375 млн.грн. тощо). Загальна вартість витрат у цілому становить близько 31,2 млрд. гривень. Основна частина цих коштів припадає на заходи, пов'язані з розвитком транспортної інфраструктури і, зокрема, з проведенням дорожніх робіт з метою підвищення допустимих осьових навантажень та збільшення загальної маси автопоїздів на маршрутах міжнародних транспортних коридорів до рівня європейських стандартів (за рахунок інших джерел фінансування - 5,75 млрд.гривень).  
168. Основними джерелами фінансового забезпечення виконання Програми є кошти державного та місцевих бюджетів, позабюджетні кошти (залучені кредити, інвестиції, у тому числі технічна допомога міжнародних союзів та фінансових організацій (програма ЄС ТАСІS, кредити ЄБРР тощо).      Основними джерелами фінансового забезпечення виконання Програми є кошти державного та місцевих бюджетів, позабюджетні кошти (залучені кредити, інвестиції, у тому числі технічна допомога міжнародних союзів та фінансових організацій (програма ЄС ТАСІS, кредити ЄБРР тощо).  
169. Обсяги і джерела фінансування Програми   -60- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У розділі У дати чіткі відповіді на такі питання, як техніко-економічне обґрунтування програми по роках, в тому числі видатки державного бюджету.  
Враховано   Джерела фінансування Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках наведені у таблиці 2.  
170. Усього на 2001 - 2004 роки       
171. гривень відсотків       
172. Загальна сума 6273540 100 витрат       
173. Розподіл витрат за джерелами фінансування:       
174. а) державний 97750,16 бюджет       
175. у тому числі:       
176. капітальні 9510 вкладення       
177. науково-дослідні 255 роботи       
178. інші види 10 видатків       
179. б) інші джерела 6263765 99,84   -61- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Конкретизувати витрати по основних блоках Програми.  
Враховано частково   Табл. 2 Склад джерел фінансвання Програми у 2002-2010 роках ___________________________________ 1 етап 2002-2005 р.р. 2 етап 2006 2010 р.р. тис. грн. Всього, В тому числі, тис.грн. тис.грн. 2002 2003 2004 2005 Всього, 21425435 3884145 4427210 5560595 6553510 9761520 в т. ч. Держб 4572780 1003195 1205100 1206510 1158000 юджет Інші 16852655 2880950 3322110 4354085 5395510 9761520 Джерела, з них Креди- 1460000 100000 1120000 120000 120000 ти Приват- 10636859 1916665 2135479 2927860 3656855 6833064 ні кошти- Інвести- 4755796 864285 966631 1306225 1618655 2928456 ції:у т.ч. Внутрі 2400000 400000 500000 700000 8000000 1500000 шні Інозем- 2955796 464285 466631 606225 818655 1428456 ні Термін окупності від реалізації завдань 1 етапу Програми у залежності від напрямку та основних завдань становить від 4,5 до 7 років, а капіталоємних - 12 років. Коефіціент ефективності - 9%. За проведеними розрахунками доходи від транзитних перевезень вантажів (без трубопровідного транспорту) зростуть майже на 600-700 млн.грн. на рік, в тому числі відрахування до бюджету - на 200-250 млн.грн. Табл.3 Очікувана ефективність реалізації Програми (експертна оцінка) (млн. грн.) 1 етап 2002-2005р.р. 2 етап 2006- 2010рр. (сумарно за 5 років) У середнь в тому числі ому за рік 2002 2003 2004 2005 Зростання 350 190 230 400 500 2500 доходів Зростання 2-3 2 2,5 3,0 3,5 15-20 Рентабель ності,% Додатковий 140 70 90 180 220 1250 прибуток Додаткові 59 30,0 38,0 75,0 93,0 525 Надходження до бюджету Коеф. 0,17 0,43 ефект.  
    -62- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Навести розрахунки витрат на другому етапі Програми.  
Враховано    
    -63- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Оцінити ефективність проекту для держави і термін його окупності.  
Враховано    
    -64- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Обґрунтувати термін окупності та повернення запозичених і бюджетних асигнувань; поряд з декларованими результатами, очікуваними від виконання Програми, визначити її конкретну рентабельність, вартість, прибутковість.  
Враховано    
180. Зазначені показники не включають усіх витрат на розвиток системи трубопровідного транспорту, а щодо деяких позицій мають орієнтовний характер. Додаткових до визначених Програмою витрат потребує створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів та проведення робіт з облаштування державного кордону України. Реалізація проектів та заходів щодо реалізації транзитного потенціалу трубопровідного транспорту здійснюватиметься за окремими програмами.   -65- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
У проекті Програми конкретизувати розрахунки витрат і вилучити вираз: " а щодо деяких позицій мають орієнтовний характер".  
Враховано   Реалізація проектів та заходів щодо розвитку транзитного потенціалу трубопровідного транспорту здійснюватиметься за окремими програмами. Отже, зазначені показники включають лише витрати на розвиток системи трубопровідного транспорту у сумі 12,8 млрд. грн., що складатиме 59 відсотків від всієї вартості витрат, витрати на розвиток автомобільного транспорту 7, 7 млрд. грн. (35 відсотків від вартості програми) з урахуванням збільшення витрат у зв'язку з підвищенням осьових навантажень у напрямках міжнародних транспортних коридорів, на розвиток залізничного транспорту - 945300 тис. грн. (4,5 відсотків від вартості програми), на розвиток морського та річкового транспорту - 111,3 млн. грн. (0,.5 відсотків). На проведення робіт з облаштування державного кордону України із впровадженням нових інформаційних технологій передбачається 170,2 млн. грн., або 0,8 відсотків від вартості програми, решта - наукові роботи.  
181. Завдання другого етапу формуватимуться після виконання завдань першого етапу з урахуванням реальних економічних можливостей та після уточнення потреб в освоєнні перспективних транзитних вантажопотоків.   -66- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доповнити Програму розділом про механізм втілення в практику заходів Програми. Див. зауваження 58.  
Враховано   Завдання другого етапу формуватимуться після виконання завдань першого етапу з урахуванням реальних економічних можливостей та після уточнення потреб в освоєнні перспективних транзитних вантажопотоків. VI. Механізм реалізації програми З метою забезпечення виконання завдань Програми встановлюється наступний механізм її реалізації. 1.Кабінет Міністрів України: утворює у місячний строк Міжвідомчу комісію з питань транзитної політики; враховує у місячний строк потребу введення до складу зазначеної Міжвідомчої комісії голів профільних комітетів Верховної Ради України, представників Мінпаливенерго України та інших органів центральної виконавчої влади, що займаються питаннями трубопровідного транспорту; 2. визначає у двомісячний строк за поданням Міжвідомчої комісії з питань транзитної політики виконавців, строки виконання та обсяги фінансування окремих завдань цієї програми. 3. 2. На галузевому рівні питання організації виконання Програми вирішуються постійно діючими експертними робочими групами, які створюються при органах центральної виконавчої влади, на чолі з Державними секретарями. 3.Підсумки роботи галузевих постійно діючих експертних робочих груп подаються на розгляд Кабінету Міністрів України двічі на рік. 4. Кабінет Міністрів України до 1 березня кожного року подає Верховній Раді України звіт про хід виконання Програми. 5. Забезпечується постійне науково-технічне супроводження Програми та розвиток наукових досліджень у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків України, транспортної логістики та менеджменту з урахуванням: 1) встановлення спеціалізації головних наукових організацій та установ у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків; 2) визначення Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України виконавців окремих завдань Програми виключно на тендерній основі; 3) здійснення розвитку наукових досліджень у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків України, транспортної логістики та менеджменту; 4) здійснення постійного моніторингу показників зовнішньої торгівлі послугами та обсягів транзитних перевезень (державний бюджет - 115 тис. грн.).  
    -67- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У проект Програми включити такий підпункт: "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України визначає виконавців окремих завдань програми виключно на тендерній основі". Див.зауваження 58.  
Враховано    
    -68- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
У проект Програми включити підпункт у наступній редакції : "Здійснення постійного моніторингу транзитних перевезень та показників зовнішньої торгівлі послугами (державний бюджет -115 тис. грн.)".  
Враховано    
182. VI. Очікувані результати реалізації Програми      VIІ. Очікувані результати реалізації Програми  
183. Реалізація Програми дасть змогу:      Реалізація Програми дасть змогу:  
184. зміцнити геоекономічний потенціал України;      Зміцнити геоекономічний потенціал України;  
185. гармонізувати національне законодавство з міжнародними нормами та стандартами;      Гармонізувати національне законодавство з міжнародними нормами та стандартами;  
186. сприяти прискоренню інтеграції України у Європейське Співтовариство;      сприяти прискоренню інтеграції України у Європейське Співтовариство;  
187. відновити і зміцнити потенціал розвитку експорту послуг у зонах економічного тяжіння до міжнародних транспортних коридорів;      Відновити і зміцнити потенціал розвитку експорту послуг у зонах економічного тяжіння до міжнародних транспортних коридорів;  
188. сприяти ефективному використанню провізної спроможності транспортних систем, стимулювати її відтворення та вдосконалення на основі впровадження нових технологій, зв'язку та інформатизації;      Сприяти ефективному використанню провізної спроможності транспортних систем, стимулювати її відтворення та вдосконалення на основі впровадження нових технологій, зв'язку та інформатизації;  
189. поліпшити екологічний стан завдяки розвитку контрейлерних (комбінованих) перевезень;      Поліпшити екологічний стан завдяки розвитку контрейлерних (комбінованих) перевезень;  
190. стимулювати розвиток широкого спектру супутніх транзиту послуг, зокрема щодо заправки транспортних засобів паливом, організації торгівлі та харчування, ремонту транспортних засобів та їх сервісного обслуговування, створення нових робочих місць у сфері виробництва та обслуговування.      Стимулювати розвиток широкого спектру супутніх транзиту послуг, зокрема щодо різних видів страхування, розвитку міжнародного туризму, заправки транспортних засобів паливом, організації торгівлі та харчування, ремонту транспортних засобів та їх сервісного обслуговування, створення нових робочих місць у сфері виробництва та обслуговування.  
191. Реалізація заходів Програми дасть також змогу стабілізувати та збільшити в майбутньому обсяги транзитних вантажів, які транспортуються трубопровідним транспортом.      Реалізація заходів Програми дасть також змогу стабілізувати та збільшити в майбутньому обсяги транзитних вантажів, які транспортуються трубопровідним транспортом.  
192. Додаток Основні завдання та заходи Комплексної програми утвердження України як транзитної держави на 2001-2004 роки   -69- Кухарчук М.А. (реєстр. картка № 302)
Основні завдання та заходи Комплексної програми з додатку перенести до відповідних розділів і пунктів Програми.  
Враховано    
193. 1. нормативно-правове забезпечення Програми       
194. Розроблення і Кабінет 2001 прийняття норма- Міністрів тивноправових актів, Мінекономік що випливають із міки Мінтранс Законів України "Про транзит ван- тажів" і "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"       
195. Розроблення і Кабінет 2001-2002 прийняття норма- Міністрів тивноправових актів, Держмитслужба з питань: Мінекономіки здійснення митно- Мінтранс брокерської та транспортно- експедиторської діяльності у пунктах пропуску через державний кордон України       
196. Врегулювання Кабінет 2001 діяльності Міністрів вантажних Держмитслужба митних Мінекономіки комплексів Мінтранс (автопортів)       
197. Розроблення Кабінет проектів законів Міністрів України:       
198. Про транспортно Кабінет 2001 Експедиційну Міністрів діяльність       
199. Про джерела Кабінет 2001 Фінансування Міністрів Експлуатації Внутрішніх водних шляхів       
200. Кодекс Кабінет 2001 Внутрішнього Міністрів Водного транспорту       
201. Про змішані Кабінет 2001-2002 80 (комбіновані) перевезення       
202. Про електронн Кабінет 2001 документи та Міністрів електронний документообіг       
203. Розроблення про- Мінтранс 2001 екту Програми Мінекономіки розбудови турис- Держком тичної інфраструк- молодь тури у зонах економіч- ного тяжіння за напрям- ками національної мережі міжнародних транс- портних коридорів       
204. Підготовка пропо- зицій та матеріалів стосовно приєднання України до міжна- родних багатосто- ронніх угод і конвенцій, зокрема до:       
205. Міжнародної Кабінет 2001-2003 конвенції про Міністрів узгодження умов Держмитслужба, проведення кон- Мінекономіки, тролю вантажів на Мінтранс, кордонах (1982 рік) МЗС       
206. Конвенції про Кабінет 2001-2003 спільну тран- Міністрів, зитну процедуру Мінекономіки (Женева, 20 Держмитслужба, травня 1987 р.) Мінтранс, МЗС       
207. Міжнародної Кабінет 2001-2003 конвенції про Міністрів, спрощення та Держмитслужба гармонізацію Мінекономіки митних процедур Мінтранс, (Кіото, у редакції МЗС 2000 року)       
208. Конвенції ООН Кабінет 2002-2003 з міжнародних Міністрів, мультимодальних Мінтранс перевезень вантажів МЗС, МВС (1980 рік)       
209. Конвенції про Кабінет 2001-2003 Договір Міністрів, Міжнародного Мінтранс Перевезення МВС,МЗС (19 травня 1956 р.)       
210. Конвенції про Кабінет 2001-2003 Договір Міністрів, Міжнародного Мінтранс Автомобільного Держкомкордон, Перевезення МВС, МЗС пасажирів і багажу (1 березня 1973 р.)       
211. Конвенції про Кабінет 2001-2002 Міжнародні Міністрів, Залізничні Мінтранс, перевезення Держкомкор дон, МЗС       
212. Угоди про Кабінет 2001 Міжнародні Міністрів, Перевезення Мінтранс Швидкопсувних МВС, МЗС продуктів та про спеціальні транс- портні засоби, які призначені для таких перевезень (1 вересня 1970 р.)       
213. Європейської Кабінет 2001-2004 угоди про Міністрів, найважливіші Мінтранс, лінії міжнародних МЗС комбінованих перевезень та відповідні об'єкти       
214. Європейської Кабінет 2001-2002 угоди про роботу Міністрів, екіпажів транспор- Держкомкор тних засобів, що дон, МВС, виконують міжна- МЗС родні автомобільні перевезення (1 липня 1970 р.)       
215. Проведення КТП, 2001 25 досліджень та Мінтранс економічне Мінекономіки бґрунтування Мінфін внесення змін Мінпаливенерго до законодавчих Державна актів України щодо податкова звільнення транс- адміністрація портних і експедитор- ських організацій від обкладення послуг з транзитних перевезень податком на додану вартість       
216. Підготовка КТП, 2001-2002 нормативно- Мінпаливенерго правових актів Мінекономіки щодо розвитку Мінюст інфраструктури Мінфін транзиту нафти і газу, а також міжнародних угод про спри- яння розвитку інфраструктури трубопровідного транспорту       
217. Приведення Кабінет 2001-2002 нормативно- Міністрів, правових актів, МЗС що регулюють Мінюст питання, пов'я- Мінтранс зані з транзитом інші товарів та послуг, центральні у відповідність органи з прийнятими виконавчої Україною влади зобов'язаннями за міжнародними договорами       
218. Розроблення та Кабінет 2001 прийняття Міністрів, нормативно- Мінтранс, правових актів Держкомкордон, щодо транзиту Держ-митслужба, товарів фізич- Мінекономіки, ними особами ДПА, у пасажирських Мінфін поїздах із залу- ченням до контролю і супроводження бригад провідників на підставі договорів з експедиторами       
219. ІІ. Розвиток інфраструктури міжнародного транзиту       
220. (Таблиця)       
221. ІІІ. Удосконалення тарифно-цінової та податкової політики       
222. ІV. Впровадження сучасних технологій та забезпечення взаємодії усіх учасників транзиту вантажів       
223. (Таблиця)       
224. V. Міжнародне співробітництво у сфері транзитних перевезень       
225. (Таблиця)       
226. VІІ. Науково-технічне супроводження Програми       
227. (Таблиця)