Кількість абзаців - 2571 Таблиця поправок


Митного кодексу України (Третє читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. (Тираж 10.07.2001)      Проект  
1. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ      МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  
2. Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної системи України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи.   -1- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Статті Митного кодексу щодо митних зборів привести у відповідність до законодавства.  
Враховано редакційно   Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної системи України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи.  
3. РОЗДІЛ І Загальні положення      РОЗДІЛ І Загальні положення  
4. ГЛАВА 1. Основи митної справи      ГЛАВА 1. Основи митної справи  
5. Стаття 1. Визначення основних термінів і понять, що вживаються у цьому Кодексі      Стаття 1. Визначення основних термінів і понять, що вживаються у цьому Кодексі  
6. У цьому Кодексі нижченаведені терміни і поняття вживаються у такому значенні:      У цьому Кодексі нижченаведені терміни і поняття вживаються у такому значенні:  
7. 1) валютні цінності:      1) валютні цінності:  
8. валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;      валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;  
9. іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;      іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;  
10. платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах;      платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах;  
11. банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.      банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.  
12. 2) ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України - сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку;      2) ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України - сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку;  
13. 3) вільний обіг - розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України, без митного контролю;      3) вільний обіг - розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України, без митного контролю;  
14. 4) власник прав на об'єкт інтелектуальної власності - власник об'єкту інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства України;   -2- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ст.1 доповнити терміном "інтелектуальна власність": "інтелектуальна власність, суб'єкти права, об'єкти права інтелектуальної власності - розуміється у значенні, визначеному Цивільним кодексом України;".  
Враховано   4) інтелектуальна власність, суб'єкти права, об'єкти права інтелектуальної власності - розуміється у значенні, визначеному Цивільним кодексом України;  
15. 5) громадяни - фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства;      5) громадяни - фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства;  
16. 6) декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;      6) декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;  
17. 7) декларація митної вартості - заява особи митному органу за встановленою Державною митною службою України формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим;   -3- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.7) статті слова Державною митною службою України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   7) декларація митної вартості - заява особи митному органу за встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим;  
18. 8) експрес-перевізник - транспортна або транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного законодавства України, що здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів та має всесвітню мережу з системою центральних та реґіональних сортувальних станцій, комп'ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом всього часу доставки від відправника до одержувач;      8) експрес-перевізник - транспортна або транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного законодавства України, що здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів та має всесвітню мережу з системою центральних та реґіональних сортувальних станцій, комп'ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом всього часу доставки від відправника до одержувач;  
19. 9) зона митного контролю - місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури;   -4- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ст.1 доповнити терміном "митна вартість": "митна вартість - розуміється у значенні, визначеному в Законі України "Про Єдиний митний тариф".  
Відхилено   9) зона митного контролю - місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури;  
20. 10) зона спрощеного митного контролю - частина зони митного контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку;      10) зона спрощеного митного контролю - частина зони митного контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку;  
21. 11) контрафактні товари - товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України призводить до порушення прав власника, що захищаються у відповідності з чинним законодавством України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;      11) контрафактні товари - товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України призводить до порушення прав власника, що захищаються у відповідності з чинним законодавством України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
22. 12) культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;   -5- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ст.1 доповнити терміном "митна вартість": "митна вартість - розуміється у значенні, визначеному в Законі України "Про Єдиний митний тариф".  
Враховано   12) культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України; 13) митна вартість - розуміється у значенні, визначеному в Законі України "Про Єдиний митний тариф";  
23. 13) митна декларація - письмова заява встановленої Державною митною службою України форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення;   -6- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.13) статті 1 слова Державною митною службою України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   14) митна декларація - письмова заява встановленої спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення;  
24. 14) митне забезпечення - одноразові номерні запорно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;   -7- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.14) статті 1 замість слова "запорно-пломбувальні" записати "пломбувальні".  
Враховано   15) митне забезпечення - одноразові номерні пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;  
25. 15) митне оформлення - виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів;      16) митне оформлення - виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів;  
26. 16) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення дотримання норм цього Кодексу, законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України (згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України), контроль за виконанням яких покладено на митні органи;   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1, пункт 16) Після слів "цього кодексу" слово "законодавчих" замінити словом "законів" і зняти дужки. Уточнення згідно моєї поправки 19.  
Враховано   17) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення дотримання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
    -9- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
П.16) ст.1 викласти в наступній редакції: "16) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення дотримання норм цього Кодексу, законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;".  
Враховано    
27. 17) митні органи - правоохоронні органи, на які відповідно до цього Кодексу та інших законодавчих актів України покладено безпосереднє здійснення митної справи;   -10- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
П.17 статті 1 викласти в такій редакції: "митні органи - система державних органів, на які відповідно до цього Кодексу та інших законодавчих актів України покладено управління та безпосереднє здійснення митної справи".  
Враховано частково   18) митні органи - спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі митної справи, на які відповідно до цього Кодексу та інших законодавчих актів України покладено безпосереднє здійснення митної справи;  
    -11- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Cтаття 1, частина 1, пункт 17). Після тексту "митні органи -" виключити слово "правоохоронні". Аналогічно у всьому кодексі.  
Враховано    
    -12- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
Пропонується в тексті законопроекту виключити слова "правоохоронні органи", оскільки митні органи є контролюючими органами в зовнішньоекономічній діяльності, а також являються фіскальними органами і не вирішують безпосередньо правоохоронних завдань.  
Враховано    
28. 18) митні правила - встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;   -13- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Із ст.1 вилучити термін "митні правила" і по тексту Кодексу  
Відхилено   19) митні правила - встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;  
29. 19) митний режим - сукупність норм, установлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;   -14- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
слова "митні правила" замінити словами "вимоги цього Кодексу" у відповідному відмінку.  
Враховано   19) митний режим - сукупність норм, установлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;  
30. 20) митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом митних платежів;      20) митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків та зборів";  
31. 21) нерезиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцем знаходження за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України;   -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1, пункт 21). Текст "які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України" замінити текстом "здійснюють підприємницьку діяльність не на підставі законів України". Виправлення помилки, інакше виходить, що будь-яка фізична чи юридична особа України, яка взагалі не здійснює підприємницької діяльності є нерезидентом".  
Враховано   21) нерезиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцем знаходження за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність не на підставі законів України;  
32. 22) особи - юридичні та фізичні особи;      22) особи - юридичні та фізичні особи;  
33. 23) перевізник - особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України, а також особа, відповідальна за здійснення такого переміщення (перевезення);   -16- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
П.23) ст.1 викласти в редакції: "23) перевізник - особа, яка у встановленому порядку за договором надає послугу з перевезення пасажирів, товарів за допомогою власних чи найманих автомобільних, водних, залізничних, повітряних транспортних засобів".  
Враховано редакційно   23) перевізник - особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України;  
    -17- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Сафронов С.О. (в.о. № 30)
У п.23) ст.1 виключити слова "а також особа, відповідальна за здійснення такого переміщення ( перевезення)", оскільки із тексту кодексу не випливає хто є такою особою, перед ким вона є відповідальна і в яких обсягах несе таку відповідальність.  
Враховано    
34. 24) переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. При переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформлюється вантажна митна декларація;      24) переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. При переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформлюється вантажна митна декларація;  
35. 25) переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою "EMS", які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку;      25) переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою "EMS", які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку;  
36. 26) переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів та інших предметів, належним чином упакованих, що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін;      26) переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів та інших предметів, належним чином упакованих, що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін;  
37. 27) переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;      27) переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;  
38. 28) переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;      28) переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;  
39. 29) переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, які належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;      29) переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, які належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;  
40. 29) підприємство - будь-яка юридична особа, а також громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;   -18- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1, пункт 29) після тексту "будь-яка юридична особа" доповнити текстом "зареєстрована як суб"єкт підприємницької діяльності". Інакше виходить, що підприємствами є органами державної влади, політичні партії тощо.  
Враховано   30) підприємство - будь-яка юридична особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, а також громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;  
41. 30) посадові особи підприємств - керівники та інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи;   -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1, пункт 30) наприкінці доповнити текстом ", згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   31) посадові особи підприємств - керівники та інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи, згода на обов'язковість яких надана Верховною Ради України;  
    -20- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.31 статті 1 в кінці дописати слова "згода на обов'язковість яких надана Верховною Ради України;".  
Враховано    
42. 31) посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій - акредитовані в Україні: глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові особи міжнародних організацій;   -21- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ст.1 доповнити терміном "товари": "предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються громадянами через митний кордон України;"  
Враховано   32) посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій - акредитовані в Україні: глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові особи міжнародних організацій; 33) предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються громадянами через митний кордон України;  
43. 32) представництво іноземної фірми - акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних, належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента;      34) представництво іноземної фірми - акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних, належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента;  
44. 33) пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України - дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після проведення митних процедур;      35) пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України - дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після проведення митних процедур;  
45. 34) резиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств - резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;      36) резиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств - резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;  
46. 35) спеціально виготовлене сховище (тайник) - сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавались розбиранню, монтажу тощо;      37) спеціально виготовлене сховище (тайник) - сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавались розбиранню, монтажу тощо;  
47. 36) товари-будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;   -22- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
У ст.1 термін "товари" викласти в такій редакції: "товари - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для відчуження, що переміщуються через митний кордон країни та не можуть бути віднесені до особистих речей або транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них;"  
Відхилено   38) товари-будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;  
48. 37) транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовується виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України і підлягають митному контролю та митному оформленню;   -23- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
П.37) викласти у такій редакції: "37) транспортні засоби - автомобільні, водні, залізничні, повітряні транспортні засоби перевізників та інших осіб, що використовуються ними виключно для перевезення пасажирів, товарів".  
Враховано частково   39) транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовується виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України; 40) судно каботажного плавання - судно, яке без заходу до портів інших держав здійснює каботажні перевезення між портами України, а також судно флоту рибного господарства, яке здійснює рибогосподарську діяльність в межах Азово-Чорноморського басейну;  
    -24- Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Пункти 37) та 40) ст.1 проекту викласти в такій редакції: "37) транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів, і при перетині митного кордону України підлягають митному контролю та митному оформленню;  
Враховано частково    
49. 38) уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами.   -25- Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Зачосов В.О. (в.о. № 225)
40) судно каботажного плавання - судно, яке без заходу до портів інших держав здійснює каботажні перевезення між портами України, а також судно флоту рибного господарства, яке здійснює рибогосподарську діяльність в межах Азово-Чорноморського басейну;".  
Враховано   41) уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами.  
50. Стаття 2. Митна політика      Стаття 2. Митна політика  
51. Митна політика - це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.      Митна політика - це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.  
52. Стаття 3. Митна справа      Стаття 3. Митна справа  
53. Порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням митних платежів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію митної політики України, становлять митну справу.      Порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням митних платежів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями вимог цього Кодексу, спрямовані на реалізацію митної політики України, становлять митну справу.  
54. Митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна дотримується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.      Митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна дотримується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.  
55. Засади митної справи, у тому числі розміри митних платежів та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються виключно законами України та цим Кодексом.      Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються виключно законами України та цим Кодексом.  
56. Кабінет Міністрів України організовує та забезпечує здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу та інших законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; координує діяльність Державної митної служби України, інших органів виконавчої влади при вирішенні питань, що стосуються митної справи.   -26- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У всьому Кодексі текст "Державна митна служба України" замінити текстом "Центральний орган виконавчої влади з питань митної справи", а текст "Державний комітет у справах охорони державного кордону України" замінити текстом "Центральний орган виконавчої влади з питань охорони державного кордону України".  
Враховано редакційно   Кабінет Міністрів України організовує та забезпечує здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу та інших законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, інших органів виконавчої влади при вирішенні питань, що стосуються митної справи.  
57. Безпосереднє керівництво митною справою покладається на Державну митну службу України.   -27- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У чч.4 та 5 ст.3 слова "Державна митна служба України" замінити на слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідному відмінку.  
Враховано   Безпосереднє керівництво митною справою покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.  
    -28- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: "Стаття ___. Контроль Кабінету Міністрів України за діяльністю митних органів України Контроль за діяльністю митних органів України здійснює Кабінет Міністрів України. Голова Державної митної служби України систематично інформує Кабінет Міністрів України з основних питань діяльності митних органів України. Порядок подання інформації встановлює Кабінет Міністрів України. Голова Державної митної служби України щорічно подає Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність митних органів України".  
Відхилено    
58. Стаття 4. Принципи митного регулювання      Стаття 4. Принципи митного регулювання  
59. Митне регулювання здійснюється на основі принципів:      Митне регулювання здійснюється на основі принципів:  
60. 1) виключної юрисдикції України на її митній території;      1) виключної юрисдикції України на її митній території;  
61. 2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи;      2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи;  
62. 3) законності;      3) законності;  
63. 4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;      4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;  
64. 5) системності;      5) системності;  
65. 6) ефективності;      6) ефективності;  
66. 7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб;      7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб;  
67. 8) гласності та прозорості.      8) гласності та прозорості.  
68. Стаття 5. Митна територія України      Стаття 5. Митна територія України  
69. Територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять єдину митну територію України.      Територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять єдину митну територію України.  
70. Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України, за винятком випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України.      Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України, за винятком випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України.  
71. Стаття 6. Митний кордон України      Стаття 6. Митний кордон України  
72. Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон становлять митний кордон України.      Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон становлять митний кордон України.  
73. Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи      Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи  
74. Законодавство України з питань митної справи становлять Конституція України, цей Кодекс, закони та інші нормативно-правові акти з питань митної справи, видані на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та законів України.   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У всьому тексті Кодексу слова "законодавчі акти" замінити словом "закони".  
Враховано частково   Законодавство України з питань митної справи становлять Конституція України, цей Кодекс, закони та інші нормативно-правові акти з питань митної справи, видані на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та законів України.  
75. Стаття 8. Прапор та розпізнавальний знак митної служби України      Стаття 8. Прапор та розпізнавальний знак митної служби України  
76. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації, морські та річкові судна, які перебувають у їх розпорядженні, мають свій прапор. Автотранспортні засоби і повітряні судна, що перебувають у розпорядженні митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій мають розпізнавальний знак.      Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації, морські та річкові судна, які перебувають у їх розпорядженні, мають свій прапор. Автотранспортні засоби і повітряні судна, що перебувають у розпорядженні митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій мають розпізнавальний знак.  
77. Опис прапора і розпізнавального знака затверджується Верховною Радою України.   -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 2. Текст "Верховною Радою" замінити "Кабінетом Міністрів". Конституція дає вичерпний перелік повноважень Верховної Ради, такого серед них немає.  
Відхилено   Опис прапора і розпізнавального знака затверджується Верховною Радою України.  
78. Стаття 9. Порядок введення в дію законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Стаття 9. Назву статті викласти у редакції "Порядок набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи".  
Враховано   Стаття 9. Порядок набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи  
79. Закони України з питань митної справи набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.   -32- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.9 виключити як таку, що не є предметом правового регулювання кодексу.  
Відхилено   Закони України з питань митної справи набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.  
80. Інші нормативно-правові акти з питань митної справи набирають чинності через сорок п'ять днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. У разі, якщо такі нормативно-правові акти не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності.      Інші нормативно-правові акти з питань митної справи набирають чинності через сорок п'ять днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. У разі, якщо такі нормативно-правові акти не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності.  
81. Офіційним опублікуванням закону та іншого нормативно-правового акту з питань митної справи вважається його опублікування в одному з періодичних видань, визначених законодавством України як офіційні. Датою офіційного опублікування нормативно-правового акту вважається дата виходу в світ відповідного номера того офіційного видання, в якому зазначений акт було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях.   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 3, речення 1. Слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Офіційним опублікуванням закону та іншого нормативно-правового акту з питань митної справи вважається його опублікування в одному з періодичних видань, визначених законом України як офіційні. Датою офіційного опублікування нормативно-правового акту вважається дата виходу в світ відповідного номера того офіційного видання, в якому зазначений акт було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях.  
82. Строки набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи, визначені днями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офіційного опублікування закону або іншого нормативно-правового акту, і закінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку.      Строки набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи, визначені днями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офіційного опублікування закону або іншого нормативно-правового акту, і закінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку.  
83. Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказівкою на день його офіційного опублікування, цей закон або акт вважається чинним з 24 години зазначеного дня.      Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказівкою на день його офіційного опублікування, цей закон або акт вважається чинним з 24 години зазначеного дня.  
84. Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати.      Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати.  
85. Стаття 10. Дія законодавства з питань митної справи у часі   -34- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.10 виключити як таку, що не є предметом правового регулювання кодексу.  
Відхилено   Стаття 10. Дія законодавства з питань митної справи у часі  
86. При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України.      При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України.  
87. У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість проведення митних процедур без подання декларації, застосовується законодавство, чинне на день здійснення таких процедур.      У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість проведення митних процедур без подання декларації, застосовується законодавство, чинне на день здійснення таких процедур.  
88. Особа, яка вчинила порушення митних правил або інше правопорушення, передбачене цим Кодексом, підлягає відповідальності на підставі норм, що діють під час і за місцем вчинення правопорушення.      Особа, яка вчинила порушення митних правил або інше правопорушення, передбачене цим Кодексом, підлягає відповідальності на підставі норм, що діють під час і за місцем вчинення правопорушення.  
89. Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають.      Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають.  
90. Провадження у справах про порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, ведеться на підставі законодавства, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.      Провадження у справах про порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, ведеться на підставі законодавства, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.  
91. ГЛАВА 2. Структура та організація діяльності митної системи України      ГЛАВА 2. Структура та організація діяльності митної системи України  
92. Стаття 11. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи   -35- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Стаття 11 - враховано в статті 14, тому її необхідно вилучити..  
   
93. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи є Державна митна служба України.   -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11. У назві статті і далі в усьому тексті Кодексу виключити слова "спеціально уповноважений". Повторення моєї поправки 74.  
Відхилено    
94. Стаття 12. Здійснення митної справи      Стаття 12. Здійснення митної справи  
95. Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи, які є правоохоронними органами України      Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України.  
96. Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні завдання:      Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні завдання:  
97. 1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;      1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;  
98. 2) захист економічних інтересів України;      2) захист економічних інтересів України;  
99. 3) забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи, згода на обов'язковість яких надана верховною Радою України;   -37- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.3) ч.2 ст.12 після слова "зобов'язань" записати слова "передбачених міжнародними договорами України з питань", а далі по тексту.  
Враховано   3) забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
100. 4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;      4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;  
101. 5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;      5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;  
102. 6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;      6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;  
103. 7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;      7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;  
104. 8) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;   -38- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.8) ч.2 ст12 замість слів "державними органами" записати слова "органами державної влади".  
Враховано   8) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;  
105. 9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;      9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;  
106. 10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;      10) боротьба з контрабандою та порушеннями вимог цього Кодексу;  
107. 11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;      11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;  
108. 12) ведення митної статистики;      12) ведення митної статистики;  
109. 13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;      13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;  
110. 14) здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України.      14) здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України.  
111. Органи державної влади, які відповідно до законів України не здійснюють загального керівництва митною справою, органи місцевого самоврядування, підприємства, їх посадові особи, а також громадяни не мають права приймати рішення, віднесені до компетенції митних органів України, чи іншим чином втручатися у діяльність митних органів.   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 3. Текст ", які відповідно до законів України не здійснюють загального керівництва митною справою," замінити текстом "в межах своїх повноважень визначених законом здійснюють керівництво митною справою та контроль за діяльністю митних органів України".  
Враховано   Органи державної влади, в межах своїх повноважень, визначених Конституцією України та законами, здійснюють керівництво митною справою та контроль за діяльністю митних органів України.  
112. Стаття 13. Митна система України      Стаття 13. Митна система України  
113. Митна система України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.      Митна система України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.  
114. Митними органами є Державна митна служба України, регіональні митниці, митниці.   -40- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.2 ст.13 викласти в редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, реґіональні митниці, митниці є бюджетними установами, які повністю утримуються за рахунок Державного бюджету України".  
Відхилено   Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці.  
115. Стаття 14. Державна митна служба України      Стаття 14. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи утворюється, реорганізовується та ліквідовується за поданням Прем'єр-міністра України Президентом України.  
116. Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.   -41- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У назві та у тексті всієї статті 14 замість "Державна митна служба" записати "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках;  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.  
117. Державна митна служба України є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення про Державну митну службу України, яке затверджується Президентом України   -42- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
ч.2 викласти в редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законів України".  
Враховано частково   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України.  
    -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14: частина 2. Текст "законодавства України" замінити словом "закону";  
Враховано    
    -44- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
частина 3. Текст "чинного законодавства" замінити текстом "законів";  
Враховано    
    -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
частину 4 виключити.  
Відхилено    
    -46- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Частини третю - п'яту виключити як такі, що не є предметом Кодексу.  
Враховано частково    
118. Державній митній службі України підпорядковані реґіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації, а також інші організації і установи митної системи (консалтингові, оздоровчі, спортивні, будівельні, господарські та інші).   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 6. Виключи текст "( консалтингові, оздоровчі, спортивні, будівельні, господарські та інші).  
Враховано   Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи підпорядковані реґіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації, а також інші організації і установи митної системи.  
119. Державну митну службу України очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з неї Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.   -48- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У трьох останніх т.14 замість "Державна митна служба" записати "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з неї Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.  
120. У Державній митній службі України утворюється колегія. Склад колегії, умови її формування та діяльності визначаються Положенням про Державну митну службу України.   -49- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.5ст.14 вилучити.  
Враховано    
121. Стаття 15. Реґіональна митниця      Стаття 15. Реґіональна митниця  
122. Реґіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним реґіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за дотриманням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.      Реґіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним реґіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за дотриманням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.  
123. Реґіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України.   -50- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У чч.2-4 статті 15 замість "Державна митна служба" записати "Спеціально уповно-ажений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках.  
Враховано   Реґіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
124. Створення, реорганізація та ліквідація реґіональних митниць здійснюється Державною митною службою України.      Створення, реорганізація та ліквідація реґіональних митниць здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
125. Начальник реґіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України.      Начальник реґіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
126. Стаття 16. Митниця      Стаття 16. Митниця  
127. Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства з питань митної справи, справляння митних платежів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.      Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства з питань митної справи, справляння податків та зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.  
128. Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України   -51- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У статті 16: у чч..2-5 та 7 замість "Державна митна служба" записати "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках;  
Враховано   Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
129. Митниця підпорядковується реґіональній митниці та Державній митній службі України або Державній митній службі України безпосередньо.   -52- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
ч.3 викласти в редакції: "Митниця підпорядковується реґіональній митниці та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи безпосередньо".  
Враховано   Митниця підпорядковується реґіональній митниці та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи безпосередньо.  
130. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюється Державною митною службою України.      Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
131. Митниця діє в межах території, що визначається Державною митною службою України.      Митниця діє в межах території, що визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
132. У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на правах структурного підрозділу митниці.      У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на правах структурного підрозділу митниці.  
133. Начальник митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України.      Начальник митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
134. Стаття 17. Митний пост      Стаття 17. Митний пост  
135. Для забезпечення виконання реґіональними митницями та митницями завдань, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, можуть створюватися митні пости.      Для забезпечення виконання реґіональними митницями та митницями завдань, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, можуть створюватися митні пости.  
136. Митний пост є структурним підрозділом реґіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.      Митний пост є структурним підрозділом реґіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.  
137. Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності реґіональної митниці, митниці.      Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності реґіональної митниці, митниці.  
138. Типове положення про митний пост затверджується наказом Державної митної служби України.   -53- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У чч.4 та 5 статті 17 замість слів "Державна митна служба" записати "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках; у ч.4 на початку речення вилучити слово "Типове".  
Враховано   Положення про митний пост затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
139. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюється Державною митною службою України за поданням відповідної реґіональної митниці, митниці. Начальник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної митної служби України.      Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за поданням відповідної реґіональної митниці, митниці. Начальник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
140. Стаття 18. Спеціалізовані митні установи та організації      Стаття 18. Спеціалізовані митні установи та організації  
141. З метою забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, в митній системі України створюються господарські, будівельні, постачальні, ремонтні, експлуатаційні, автотранспортні, інформаційно-аналітичні, консалтингові, кінологічні, оздоровчі, освітні та інші спеціалізовані митні установи та організації, у тому числі соціально-побутового спрямування. Вони є юридичними особами і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та Положень, які затверджуються наказами Державної митної служби України.   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1. Перше речення викласти у редакції: "Виключно для виконання завдань, покладених на митні органи відповідно до закону, в митній системі України можуть створюватись господарчі, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні митні установи та організації".  
Враховано частково   В межах бюджетних коштів, передбачених для утримання митних органів, виключно для виконання завдань, покладених на митні органи, відповідно до закону в митній системі України можуть створюватися господарчі, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні спеціалізовані установи та освітні організації.  
    -55- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Перше речення ч.1 ст.18 в кінці доповнити словами "…, за винятком створення господарських установ та організацій, діяльність яких пов'язана з виконанням функцій, передбачених міжнародними договорами, або з виконання функцій, делегованих митним органам Кабінетом Міністрів України, або з надання інших послуг (декларування митних вантажів та іншого майна, виконання товарознавчих та оціночних експертиз тощо), що підлягають державному контролю з боку митних органів".  
   
    -56- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У абз.2 статті 18 після слів "Державною митною службою" додати "за погодженням з Міністерством фінансів України".  
   
142. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних установ та організацій здійснюється Державною митною службою України.   -57- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У статті 18 замість "Державна митна служба" записати "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках.  
Враховано   Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних установ та організацій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах, визначених цим Кодексом, законами України.  
    -58- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Пинзеник В.М. (в.о. № 117)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Король В.М. (в.о. № 202)
Ківалов С.В. (в.о. № 135)
Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Перше речення ч.1 ст.18 в кінці доповнити словами "…, за винятком створення господарських установ та організацій, діяльність яких пов'язана з виконанням функцій, передбачених міжнародними договорами, або з виконання функцій, делегованих митним органам Кабінетом Міністрів України, або з надання інших послуг, що підлягають державному контролю з боку митних органів".  
   
    -59- Кучеренко О.Ю. (в.о. № 80)
У статті 18: ч.1 після слово "створюються" доповнити словом "неприбуткові"; після частини 1 доповнити новою частиною такого змісту: "Діяльність спеціалізованих митних установ та організацій не може бути пов'язана з наданням платних послуг та виконанням функцій, які контролюються державною митною службою".  
   
143. Стаття 19. Митні лабораторії      Стаття 19. Митні лабораторії  
144. У митній системі України створюються Центральна митна лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами реґіональних митниць, митниць.      У митній системі України створюються Центральна митна лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами реґіональних митниць, митниць.  
145. Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне керівництво митними лабораторіями.      Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне керівництво митними лабораторіями.  
146. Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається право на здійснення експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби.   -60- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У абз.3 статті 19 вилучити слово "судово".  
Враховано   Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається право на здійснення експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби.  
147. Створення, реорганізація та ліквідація центральної митної лабораторії і митних лабораторій здійснюється Державною митною службою України.   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19. Частину 3 виключити.  
Відхилено   Створення, реорганізація та ліквідація центральної митної лабораторії і митних лабораторій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
148. Положення про Центральну митну лабораторію та Положення про митні лабораторії затверджуються наказами Державної митної служби України.   -62- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У статті 19 замість "Державна митна служба" записати "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках  
Враховано   Положення про Центральну митну лабораторію та Положення про митні лабораторії затверджуються наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
149. Стаття 20. Митна охорона      Стаття 20. Митна варта  
150. Митна охорона - спеціальні підрозділи митних органів України, призначений для боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.   -63- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
Потребує уточнення статус і структура такого підрозділу митних органів, як "митна варта" ("митна охорона" ), оскільки цей підрозділ є складовою частиною Управління організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил. Митна варта повинна бути єдиним (як по вертикалі, так і по горизонталі) цілісним підрозді-лом. Якщо підрозділ є складовою частиною Управління організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, то він повинен і діяти на основі Положення, затвердженого керівником Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано частково   Митна варта - спеціальний підрозділ митних органів України, призначений для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.  
151. Стаття 21. Принципи організації митної охорони      Стаття 21. Організація митної охорони  
152. Митна охорона діє на основі Положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.      Митна охорона діє на основі Положення, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
153. Керівництво підрозділами митної охорони здійснює голова Державної митної служби України, а в реґіональних митницях і митницях відповідно начальники цих митних органів. Підрозділи митної охорони входять до складу Управління організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил Державної митної служби України, служб і підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил реґіональних митниць і митниць.   -64- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
З назви ст.21 вилучити слово "Принципи"; у ч.2 ст. 21 замість "Державна митна служба" записати "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках друге речення ч.2 вилучити.  
Враховано   Керівництво підрозділами митної охорони здійснює керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, а в реґіональних митницях і митницях відповідно начальники цих митних органів.  
154. Підрозділи митної охорони забезпечуються зброєю та спеціальними засобами, транспортом, радіо- і телефонним зв'язком, а також спорядженням відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України.   -65- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
У ст.21 вважаю за доцільне почати так: "Працівники митної охорони можуть…" і далі по тексту.  
Враховано редакційно   Особовий склад митної охорони може забезпечуватися зброєю та спеціальними засобами, транспортом, радіо- і телефонним зв'язком, а також спорядженням відповідно до цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів України.  
155. Стаття 22. Завдання митної охорони      Стаття 22. Завдання митної охорони  
156. Основними завданнями митної охорони є:   -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22. На початку статті виключити слово "Основними".  
Враховано   Завданнями митної охорони є:  
157. 1) здійснення заходів, пов'язаних з виявленням, розкриттям, запобіганням, припиненням і профілактикою контрабанди і порушень митних правил;   -67- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.1) ч.1 ст.22 слово "контрабанди" вилучити.  
Враховано   1) здійснення заходів, пов'язаних з виявленням, розкриттям, запобіганням, припиненням і профілактикою порушень вимог цього Кодексу;  
158. 2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань;      2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань;  
159. 3) фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб, товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій;      3) фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб, товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій;  
160. 4) локалізація разом з іншими правоохоронними органами конфліктних ситуацій у зоні діяльності митних органів;      4) локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у зоні діяльності митних органів;  
161. 5) участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності митних органів.      5) участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності митних органів.  
162. Стаття 23. Права митної охорони      Стаття 23. Права митної охорони  
163. Для здійснення визначених у статті 22 цього Кодексу завдань підрозділи митної охорони мають право:      Для здійснення визначених у статті 22 цього Кодексу завдань підрозділи митної охорони мають право:  
164. 1) розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими ділянками місцевості і водного простору в межах митної території України, а в межах прикордонного, контрольованого району за погодженням з Прикордонними військами;      1) розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими ділянками місцевості і водного простору в межах митної території України, а в межах прикордонного, контрольованого району за погодженням з уповноваженим органом центральної виконавчої влади з питань охорони державного кордону України;  
165. 2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом порядку огляд транспортних засобів і речей громадян, які перетинають митний кордон України поза пунктами пропуску;      2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом порядку огляд транспортних засобів і речей громадян, які перетинають митний кордон України поза пунктами пропуску;  
166. 3) проводити за рішенням голови Державної митної служби України, начальника реґіональної митниці у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд оформлених митними органами транспортних засобів і товарів, у тому числі тих, що переміщуються транзитом через територію України;   -68- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.3) ч.1 статті 23 замість слів "Державна митна служба" записати "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках.  
Враховано   3) проводити за рішенням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, начальника реґіональної митниці у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд оформлених митними органами транспортних засобів і товарів, у тому числі тих, що переміщуються транзитом через територію України;  
167. 4) супроводжувати та охороняти вантажі, товари, в тому числі транзитні, що переміщуються через територію України і перебувають під митним контролем;      4) супроводжувати та охороняти вантажі, товари, в тому числі транзитні, що переміщуються через територію України і перебувають під митним контролем;  
168. 6) запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин порушення митних правил. У невідкладних випадках з'ясування обставин і первинне документування такого порушення може здійснюватися в інших придатних для цього місцях.      6) запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин порушення вимог цього Кодексу. У невідкладних випадках з'ясування обставин і первинне документування такого порушення може здійснюватися в інших придатних для цього місцях.  
169. Стаття 24. Розміщення підрозділів митної охорони      Стаття 24. Розміщення підрозділів митної охорони  
170. Служби і відділи митної охорони розміщуються, як правило, в місцях розташування реґіональних митниць і митниць.      Служби і відділи митної охорони розміщуються, як правило, в місцях розташування реґіональних митниць і митниць.  
171. За рішенням голови Державної митної служби України особовий склад, транспорт, озброєння та спеціальні засоби підрозділів митної охорони у разі оперативної необхідності можуть бути тимчасово переміщені в інші регіони України поза місцем основного розміщення.   -69- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 статті 24 замість слів "Державна митна служба" записати "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках.  
Враховано   За рішенням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи особовий склад, транспорт, озброєння та спеціальні засоби підрозділів митної охорони у разі оперативної необхідності можуть бути тимчасово переміщені в інші регіони України поза місцем основного розміщення.  
172. Стаття 25. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій   -70- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.25 викласти в такій редакції: "Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю. Управління цим майном здійснює Кабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів України здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Митні органи звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, господарського суду".  
Враховано частково   Стаття 25. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій  
173. Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю України. Управління цим майном здійснює Державна митна служба України відповідно до законодавства. Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приватизації не підлягає.      Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю. Управління цим майном здійснює Кабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом.  
174. У разі приватизації об'єктів державної власності майно, що використовується виключно для митних цілей, відокремлюється і безоплатно передається на баланс відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.   -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25: частина 1.Речення 2. Слово "законодавства" замінити словом "закону". .Речення 3 виключити. Наприклад старі автомобілі можуть бути продані;  
Враховано частково    
175. Якщо майно не може бути відокремлене від об'єкта, що приватизується, воно передається в безстрокове безоплатне користування відповідним митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям. При цьому власник майна не вправі змінювати порядок та умови користування цим майном митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями без їх згоди.   -72- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
частини 2 і 3 виключити, як такі, що не є предметом цього закону.  
Враховано    
176. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів України здійснюється за рахунок Державного бюджету України.      Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів України здійснюється за рахунок Державного бюджету України.  
177. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду.   -73- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.5 ст.25 вилучити.  
Відхилено   Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду.  
178. Стаття 26. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій      Стаття 26. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій  
179. Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для створення зон митного контролю, надаються митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям у безстрокове (постійне) користування. Відшкодування власникам земель та землекористувачам збитків, завданих вилученням земель, здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Порядок визначення та відшкодування зазначених збитків встановлюється Кабінетом Міністрів України   -74- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
У частині 1 статті 26 слова "спеціалізованим митним установам та організаціям" вилучити, друге речення після слова "здійснюється" закінчити словами "згідно закону".  
Враховано   Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для створення зон митного контролю, надаються митним органам у безстрокове (постійне) користування. Відшкодування власникам земель та землекористувачам збитків, завданих вилученням земель, здійснюється згідно закону.  
180. У разі, якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним органам у безоплатне користування відповідні службові та побутові приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку.   -75- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
У ч.2 ст.26 замість слова "безоплатне" записати "тимчасове", а в кінці речення після слова "зв'язку" записати "на договірних засадах".  
Враховано   У разі, якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним органам у тимчасове користування відповідні службові та побутові приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку на договірних засадах.  
    -76- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.2 ст.26 замість слів "у безоплатне користування" записати "на договірних умовах".  
Враховано редакційно    
181. ГЛАВА 3. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами   -77- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У назві глави 3 після слів "з іншими органами" записати слова "державної влади, органами місцевого самовря-дування", а далі по тексту.  
Враховано   ГЛАВА 3. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами  
182. Стаття 27. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організації та їх службових осіб з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27. У назві статті слова "службових осіб" замінити словами "посадових осіб".  
Відхилено   Стаття 27. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організації та їх службових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами  
183. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх посадові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами.   -79- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Назву ст.27 та текст ч.1 викласти в редакції: "Стаття 27. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організації та їх службових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх службові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами, в порядку, встановленому законом".  
Враховано частково   Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх службові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами, в порядку, встановленому законодавством.  
184. У відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої громадянином. Інтереси громадян, крім того, можуть представляти інші громадяни на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (доручень).   -80- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Сафронов С.О. (в.о. № 30)
Ч.2 ст.27 після слів "брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально посвідченої довіреності (доручення) виданої громадянином" доповнити словами "... інші особи на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (доручень)". Делегування повноважень по представництву інтересів підприємств та громадян у відносинах з митними органами виключно митним брокерам суперечить нормам цивільного законодавства.  
Враховано   У відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої громадянином., інші особи на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (доручень). Інтереси громадян, крім того, можуть представляти інші громадяни на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (доручень).  
    -81- Андресюк Б.П. (реєстр. картка № 445)
У главі 3 пропонуємо об'єднати ст.27 і ст.28, вилучивши по всьому тексту такий невизначений законодавством термін, як "правоохоронні органи" , а також Прикордонні війська тощо, замінивши їх терміном про центральний орган виконавчої влади з відповідних питань.  
Враховано    
185. Стаття 28. Взаємодія митних органів з іншими правоохоронними органами та з Прикордонними військами       
186. Митні органи взаємодіють з іншими правоохоронними органами України та Прикордонними військами на засадах і в порядку, визначеному законодавством України.   -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Cтаття 28, частина 1. Наприкінці текст "законодав-ством України" замінити текстом "законом".  
   
    -83- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.28 в кінці речення записати "законами України".  
   
187. У разі виявлення під час здійснення митних процедур або оперативно-розшукової діяльності ознак злочинів, провадження дізнання по яких не належить до компетенції митних органів, керівник митного органу чи особа, яка його заміщує, повідомляє про це інші правоохоронні органи або Прикордонні війська, залежно від їх компетенції.   -84- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У абз.2 статті 28 вилучити слова "або оперативно-розшукової діяльності", а далі за текстом.  
Враховано   У разі виявлення під час здійснення митних процедур працівниками митних органів ознак злочинів керівник митного органу чи особа, яка його заміщує, повідомляє про це правоохоронні органи або органи виконавчої влади з питань охорони державного кордону, залежно від їх компетенції.  
    -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 2. Виключити текст "або оперативно-розшукової діяльності", а також текст ", провадження дізнання по яких не належить до компенсації митних органів".  
Враховано частково    
188. Прикордонні війська та правоохоронні органи повідомляють митним органам про виявлені порушення митних правил або контрабанду.      Органи виконавчої влади з питань охорони державного кордону та правоохоронні органи повідомляють митним органам про виявлені порушення вимог цього Кодексу або контрабанду.  
189. Стаття 29. Взаємовідносини митних органів з іншими органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України   -86- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У назві ст.29 та у ч.1 цієї статті після слова органами записати слова "державної влади", а в кінці ч.1 після слова "контролю," записати "в порядку, встановленому законом".  
Відхилено   Стаття 29. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України  
190. Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митні органи взаємодіють з органами, що здійснюють зазначені види контролю.      Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють зазначені види контролю, в порядку, встановленому законодавством України.  
191. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених чинним законодавством України необхідних для цього товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті.      Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених чинним законодавством України необхідних для цього товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті.  
192. Стаття 30. Взаємодія митних органів з Національним банком України та фінансовими органами України   -87- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.1 ст.30 викласти в редакції: "Митні органи взаємодіють з органами виконавчої влади в межах повноважень, встановлених цим Кодексом, законами України".  
Враховано   Стаття 30. Взаємодія митних органів з органами виконавчої влади та Національним банком України  
193. Митні органи взаємодіють з Національним банком України, Рахунковою палатою, Міністерством фінансів України, а також Державною податковою адміністрацією України, Державним казначейством, Головним контрольно-ревізійним управлінням та їх органами на місцях.      Митні органи взаємодіють з органами виконавчої влади в межах повноважень, встановлених цим Кодексом, законами України.  
194. У справі забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України Державна митна служба підзвітна Міністерству фінансів України.   -88- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.30 текст "Державна митна служба" замінити на "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   У справі забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи підконтрольний Міністерству фінансів України.  
195. Митні органи, Національний банк України та фінансові органи України координують свою діяльність і обмінюються інформацією про надходження коштів до Державного бюджету України.   -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30. Частину 3 викласти у редакції: "Митні органи інформують Національний банк України та фінансові органи про перерахування ними коштів до Державного бюджету України".  
Враховано   Митні органи інформують Національний банк України та фінансові органи України про перерахування ними коштів до Державного бюджету України.  
196. Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між митними та фінансовими органами України щодо справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів встановлюється цим Кодексом та іншими законами України.      Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між митними та іншими органами виконавчої влади України щодо справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів встановлюється Конституцією, цим Кодексом та іншими законами України.  
197. Стаття 31. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями      Стаття 31. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями  
198. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, створюють умови для їх належного функціонування.   -90- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Текст ст.31 в кінці доповнити словами "в порядку, встановленому законом".  
Враховано редакційно   Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування взаємодіють з митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями в межах повноважень, встановлених законами.  
199. ГЛАВА 4. Інформування та консультування з питань митної справи      ГЛАВА 4. Інформування та консультування з питань митної справи  
200. Стаття 32. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України   -91- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ст.32 слова "а також транспортні підприємства, що здійснюють міжнародні перевезення" виключити.  
Враховано   Стаття 32. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України  
201. Митні органи, а також транспортні підприємства, що здійснюють міжнародні перевезення, зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.   -92- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Сафронов С.О. (в.о. № 30)
Із ст.32 виключити слова "а також транспортні підприємства, що здійснюють міжнародні перевезення".  
Враховано   Митні органи зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.  
202. Стаття 33. Інформація щодо нормативно-правових актів з питань митної справи      Стаття 33. Інформація щодо нормативно-правових актів з питань митної справи  
203. Інформація про нормативно-правові акти з питань митної справи (назва акта, його основні положення, інформація про опублікування), безоплатно надається митними органами заінтересованим особам за їх запитами.      Інформація про нормативно-правові акти з питань митної справи (назва акта, його основні положення, інформація про опублікування), безоплатно надається митними органами заінтересованим особам за їх запитами.  
204. Стислі довідки щодо основних положень митного та іншого законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митні органи, розміщуються для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів.   -93- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 33, частина 2. Текст "митного та іншого законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митні органи" замінити текстом "законодавством з питань митної справи".  
Враховано   Стислі довідки щодо основних положень законодавства з питань митної справи розміщуються для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів.  
205. Стаття 34. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної справи      Стаття 34. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної справи  
206. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з зазначених питань.      Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з зазначених питань.  
207. Порядок надання текстів нормативно-правових актів та консультацій з митних питань визначається законами та цим Кодексом.   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 34, частина 2. Текст "митних питань визначається законами" замінити текстом "питань митної справи визначається законодавством".  
Враховано   Порядок надання текстів нормативно-правових актів та консультацій з питань митної справи визначається законодавством та цим Кодексом. Види консультацій, в тому числі платних, що можуть надаватися митними органами, а також розміри плати за їх надання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
    -95- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.34 доповнити другим реченням такого змісту: "Види консультацій, в тому числі платних, що можуть надаватися митними органами, а також розміри плати за їх надання, встановлюються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
208. Стаття 35. Відповідальність за недостовірну інформацію      Стаття 35. Відповідальність за недостовірну інформацію  
209. За недостовірність інформації, наданої відповідно до положень цієї глави, митні органи, спеціалізовані митні установи та організації несуть відповідальність, передбачену законом.   -96- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ст.35 викласти у редакції: "За недостовірність наданої інформації з питань митної справи службові особи митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій несуть відповідальність, перед-бачену законом".  
Враховано   За недостовірність наданої інформації з питань митної справи службові особи митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій несуть відповідальність, передбачену законом.  
210. ГЛАВА 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи      ГЛАВА 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи  
211. Стаття 36. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи      Стаття 36. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи  
212. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань митної справи.      Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань митної справи.  
213. У митній справі Україна дотримується загальновизнаних у міжнародній практиці систем класифікації та кодування товарів, митних режимів, митної статистики, інших загальноприйнятих у світових митних відносинах норм і стандартів, а також забезпечує виконання міжнародних договорів України з митних питань.   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 36 наприкінці доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України .  
Враховано   У митній справі Україна дотримується загальновизнаних у міжнародній практиці систем класифікації та кодування товарів, митних режимів, митної статистики, інших загальноприйнятих у світових митних відносинах норм і стандартів, а також забезпечує виконання міжнародних договорів України з митних питань, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
214. Стаття 37. Принципи міжнародної діяльності Державної митної служби України   -98- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Назву ст.37 викласти в редакції: "Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Стаття 37. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи  
215. Міжнародна діяльність Державної митної служби України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.      Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.  
216. Проведення переговорів та консультативної роботи, пов'язаної з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з питань митної справи може здійснюватись Державною митною службою України за дорученням Кабінету Міністрів України в обсязі повноважень, наданих ним.      Проведення переговорів та консультативної роботи, пов'язаної з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з питань митної справи може здійснюватись спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за дорученням Кабінету Міністрів України в обсязі повноважень, наданих ним.  
217. Стаття 38. Зв'язки Державної митної служби України з міжнародними митними організаціями      Стаття 38. Зв'язки спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи з міжнародними митними організаціями  
218. Державна митна служба України представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних митних організаціях.   -99- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У назві та у тексті ст.38 текст "Державна митна служба" замінити на "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках.  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних митних організаціях.  
219. Міжнародне співробітництво у галузі митної справи Державною митною службою України здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ України.      Міжнародне співробітництво у галузі митної справи спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ України.  
220. Стаття 39. Міжнародне співробітництво у галузі митної справи      Стаття 39. Міжнародне співробітництво у галузі митної справи  
221. Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, може здійснюватися:      Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, може здійснюватися:  
222. 1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні України;      1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні України;  
223. 2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску на митному кордоні України;      2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску на митному кордоні України;  
224. 3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для здійснення митних процедур;      3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для здійснення митних процедур;  
225. 4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;   -100- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
П.4) ч.1 ст.39 записати у редакції другого читання.  
Враховано   4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;  
226. 5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що згідно з цим Кодексом та іншими актами законодавства України належать до компетенції митних органів.      5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що згідно з цим Кодексом та іншими актами законодавства України належать до компетенції митних органів.  
227. Стаття 40. Підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав      Стаття 40. Підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав  
228. З метою розв'язання невідкладних питань щодо пропуску товарів і транспортних засобів, виявлення та припинення контрабанди і порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України начальникові реґіональної митниці, начальникові митниці та їх заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави.      З метою розв'язання невідкладних питань щодо пропуску товарів і транспортних засобів, виявлення та припинення контрабанди і порушення вимог цього Кодексу, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України начальникові реґіональної митниці, начальникові митниці та їх заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави.  
229. Про час, умови і мету таких зустрічей начальник митного органу або його заступник інформує начальника відповідного органу охорони Державного кордону України.      Про час, умови і мету таких зустрічей начальник митного органу або його заступник інформує начальника відповідного органу охорони Державного кордону України.  
230. Порядок проведення таких зустрічей визначається Положенням, затвердженим Головою Державної митної служби України за погодженням з Міністерством закордонних справ України і Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.   -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 40. Частину 3 викласти у редакції: "Порядок проведення таких зустрічей визначається Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок проведення таких зустрічей визначається Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.  
    -102- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.3 ст.40 викласти в такій редакції: "Порядок проведення таких зустрічей визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
231. Стаття 41. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями      Стаття 41. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями  
232. Взаємодія митних органів України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про контрабанду та порушення митних правил, здійснюється митними органами України в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Взаємодія митних органів України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про контрабанду та порушення вимог цього Кодексу, здійснюється митними органами України в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
233. РОЗДІЛ ІІ. Митний контроль      РОЗДІЛ ІІ. Митний контроль  
234. ГЛАВА 6. Організація митного контролю      ГЛАВА 6. Організація митного контролю  
235. Стаття 42. Здійснення митного контролю      Стаття 42. Здійснення митного контролю  
236. Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.      Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.  
237. Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього Кодексу, інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього Кодексу, інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
238. Митний контроль транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово та відповідно до Типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.      Митний контроль транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово та відповідно до Типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
239. Стаття 43. Форми митного контролю      Стаття 43. Форми митного контролю  
240. Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом:      Митний контроль здійснюється безпосередньо службовими особами митних органів шляхом:  
241. 1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;      1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;  
242. 2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);      2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);  
243. 3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;      3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;  
244. 4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;      4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;  
245. 5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;      5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;  
246. 6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи;   -103- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 43, частина 1, пункт 6). Текст "можуть знаходитись" замінити словом "знаходяться", а наприкінці додати слово "законом".  
Враховано частково   6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;  
247. 7) в інших формах, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи.      7) в інших формах, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи.  
248. Порядок здійснення митного контролю визначається Державною митною службою України відповідно до норм цього Кодексу.   -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 43, частина 2. Текст "Державною митною службою" замінити текстом "Кабінетом Міністрів".  
Враховано   Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього Кодексу.  
    -105- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.43 записати в такій редакції: "Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього Кодексу".  
Враховано    
249. Стаття 44. Вибірковість митного контролю      Стаття 44. Вибірковість митного контролю  
250. Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи, інших нормативно-правових актів України та міжнародних договорів України (згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України), контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.   -106- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 44. Виключити текст ", інших нормативно-правових актів України".  
Враховано   Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.  
251. Стаття 45. Тривалість перебування під митним контролем      Стаття 45. Тривалість перебування під митним контролем  
252. Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом.      Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом.  
253. У разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України.      У разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України.  
254. У разі вивезення за межі митної території України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в установленому порядку.   -107- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 45. Частину 3 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно   У разі вивезення за межі митної території України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в установленому цим Кодексом порядку.  
255. Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під митним контролем на території зони митного контролю у пункті пропуску на митному кордону України встановлюється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і транспортних засобів.      Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під митним контролем на території зони митного контролю у пункті пропуску на митному кордону України встановлюється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і транспортних засобів.  
256. Митний контроль закінчується:      Митний контроль закінчується:  
257. у разі ввезення на митну територію України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;      у разі ввезення на митну територію України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;  
258. у разі вивезення за межі митної території України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.      у разі вивезення за межі митної території України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.  
259. Стаття 46. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон      Стаття 46. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон  
260. Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред`являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце.      Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред`являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце.  
261. Встановлений у частині першій цієї статті строк може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Державною митною службою України.   -108- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 46, частина 2. Наприкінці текст "Державною митною службою України" замінити текстом "законодавством з питань митної справи". по суті  
Враховано   Встановлений у частині першій цієї статті строк, як виняток, може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.  
    -109- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.46 записати в редакції:: "Встановлений у частині першій цієї статті строк може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
262. Стаття 47. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю      Стаття 47. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю  
263. Особи, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати цим органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.   -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Cтаття 47: частина 1. Після тексту "документи та відомості," слово "необхідні" замінити текстом "передбачені законодавством України з питань митної справи";  
Відхилено   Особи, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати цим органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.  
264. Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Державною митною службою України згідно з цим Кодексом та іншими актами законодавства України.   -111- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
частина 2. Після тексту "здійснення митного контролю" текст ", порядок" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України. Порядок", наприкінці додати текст "з питань митної справи"; частина 3. На початку виключити слово "Інші", текст "законодавства України" замінити словом "закону".  
Враховано частково   Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу.  
265. Інші правоохоронні органи України, фінансово-кредитні установи, податкові та інші контролюючі органи України відповідно до законодавства України на запити митних органів або за власною ініціативою інформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні для здійснення митного контролю.   -112- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Чч.2 та 3 ст.47 записати в такій редакції: "Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу. Правоохоронні органи України, фінансово-кредитні установи, податкові та інші контролюючі органи в порядку, встановленому законом, інформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні для здійснення митного контролю".  
Враховано   Правоохоронні органи України, фінансово-кредитні установи, податкові та інші контролюючі органи України відповідно до законодавства України на запити митних органів або за власною ініціативою інформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні для здійснення митного контролю.  
266. Стаття 48. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю   -113- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Залишити посадові особі скрізь по тексту, що стосується митної служби.  
Враховано   Стаття 48. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю  
267. Посадові особи митних органів з метою здійснення митного контролю мають право в межах наданої їм законодавством України компетенції безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форм власності та підпорядкування, де знаходяться товари, що підлягають митному контролю, документація та електронна база даних щодо зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства.   -114- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У ст.48 слова "документація та електронна база даних щодо зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства" вилучити як такі, що наділяють митні органи не властивою для них функцією.  
Враховано   Посадові особи митних органів з метою здійснення митного контролю мають право в межах наданої їм законами України компетенції безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форм власності та підпорядкування, де знаходяться товари, що підлягають митному контролю.  
    -115- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 48. Текст "законодавством України" замінити словом "законом", а текст ", документація та електронна база даних щодо зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства" виключити  
Враховано частково    
    -116- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У тексті ст.48 після слів "наданої їм" записати "законами України".  
Враховано    
268. Стаття 49. Спільний митний контроль на митному кордоні України      Стаття 49. Спільний митний контроль на митному кордоні України  
269. На підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, на кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав.      На підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, на кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав.  
270. ГЛАВА 7. Зони митного контролю      ГЛАВА 7. Зони митного контролю  
271. Стаття 50. Місця розташування зон митного контролю      Стаття 50. Місця розташування зон митного контролю  
272. З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю.      З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень вимог цього Кодексу в пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю.  
273. Стаття 51. Порядок створення зон митного контролю      Стаття 51. Порядок створення зон митного контролю  
274. Порядок створення зон митного контролю, їх межі, режим їх функціонування, а також порядок пропуску через зазначені зони громадян, товарів і транспортних засобів визначаються Державною митною службою України.   -117- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.1 ст.51 записати в редакції: "Порядок створення зон митного контролю, їх межі, режим їх функціонування, а також порядок пропуску через зазначені зони громадян, товарів і транспортних засобів визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок створення зон митного контролю, їх межі, режим їх функціонування визначаються Кабінетом Міністрів України.  
    -118- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 51: частина 1. Текст "Державною митною службою" замінити текстом "Кабінетом Міністрів";  
Враховано    
275. Зони митного контролю в межах пунктів пропуску через державний кордон створюються за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.   -119- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
частину 2 після тексту "державний кордон створюється" доповнити текстом "центральним органом виконавчої влади з питань митної справи".  
Враховано   Зони митного контролю в межах пунктів пропуску через державний кордон створюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної справи за погодженням з уповноваженим органом центральної виконавчої влади з питань охорони державного кордону України  
276. Стаття 52. Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю      Стаття 52. Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю  
277. У зонах митного контролю, створених в межах пунктів пропуску на митному кордоні споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 29 цього Кодексу, розміщуються з дозволу Державної митної служби України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Порядок надання таких дозволів визначається Державною митною службою України спільно з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.   -120- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Текст ст.52 записати в редакції: "У зонах митного контролю, створених в межах пунктів пропуску на митному кордоні споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 29 цього Кодексу, розміщуються з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та у справах охорони державного кордону України. Порядок надання таких дозволів визначається законом".  
Враховано частково   У зонах митного контролю, створених в межах пунктів пропуску на митному кордоні споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 29 цього Кодексу, розміщуються з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та з питань охорони державного кордону України. Порядок надання таких дозволів визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 52. Друге речення викласти в редакції: "Порядок надання таких дозволів визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
278. Стаття 53. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності і правопорядку у зоні митного контролю      Стаття 53. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності і правопорядку у зоні митного контролю  
279. Режим зони митного контролю - це встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності у зоні митного контролю.      Режим зони митного контролю - це встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності у зоні митного контролю.  
280. Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на відповідні митні органи.      Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на відповідні митні органи.  
281. Стаття 54. Господарська діяльність у зоні митного контролю. Переміщення громадян, товарів і транспортних засобів через зону митного контролю   -122- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Статтю.54 викласти в редакції:: "Здійснення господарської діяльності у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб інших органів державної влади, через межі зони митного контролю і в межах цієї зони допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу і під контролем посадових осіб цього органу, за винятком випадків, передбачених законами України".  
Враховано   Стаття 54. Господарська діяльність у зоні митного контролю. Переміщення громадян, товарів і транспортних засобів через зону митного контролю  
282. Здійснення господарської діяльності у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб інших державних органів, через межі зони митного контролю і в межах цієї зони допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу і під контролем посадових осіб цього органу, за винятком випадків, передбачених законодавством України.   -123- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 54. Наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом". Повторюю свою поправку до 2-го читання.  
Враховано   Здійснення господарської діяльності у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади, через межі зони митного контролю і в межах цієї зони допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу і під контролем службових осіб цього органу, за винятком випадків, передбачених законами України.  
283. ГЛАВА 8. Здійснення митного контролю      ГЛАВА 8. Здійснення митного контролю  
284. Стаття 55. Права митних органів щодо здійснення митного контролю      Стаття 55. Права митних органів щодо здійснення митного контролю  
285. Митні органи у межах своїх повноважень вправі застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю.   -124- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 55. Частину 1 після тексту "своїх повноважень" доповнити текстом ", визначених законом".  
Враховано редакційно   Митні органи у межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, вправі застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю.  
286. Митні органи вправі у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.      Митні органи вправі у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.  
287. Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України.   -125- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 55, частина 3. Текст "актами законодавства" замінити словом "законами".  
Враховано   Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюється цим Кодексом та іншими законами України.  
    -126- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.3 ст.55 викласти в редакції: "Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюється цим Кодексом та іншими законами України".  
Враховано    
288. Стаття 56. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю      Стаття 56. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю  
289. Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові:      Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові:  
290. 1) при перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;      1) при перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;  
291. 2) при декларування товарів і транспортних засобів;      2) при декларування товарів і транспортних засобів;  
292. 3) при повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;      3) при повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;  
293. 4) при здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу.      4) при здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу.  
294. Стаття 57. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів      Стаття 57. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів  
295. З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів.      З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів.  
296. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням начальника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших актів законодавства України з питань митної справи.      Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших законів України з питань митної справи.  
297. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюється тільки в присутності особи, яка переміщує їх через митний кордон, чи зберігає під митним контролем.      Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюється тільки в присутності особи, яка переміщує їх через митний кордон, чи зберігає під митним контролем.  
298. Стаття 58. Огляд та перегляд ручної поклажі та багажу      Стаття 58. Огляд та перегляд ручної поклажі та багажу  
299. Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і контролю державних органів, зазначених у статті 29 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.   -127- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.1 ст.58 викласти в редакції: "Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і контролю органів державної влади, зазначених у статті 29 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням".  
Враховано   Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і контролю органів державної влади, зазначених у статті 29 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються податки та збори, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.  
300. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.      Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.  
301. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюється:      Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюється:  
302. 1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;      1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;  
303. 2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;      2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;  
304. 3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;      3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;  
305. 4) у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України.      4) у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України.  
306. Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.      Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.  
307. Про здійснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини третьої цієї статті, складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України.   -128- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.5 ст.58 "Державну митну службу України" замінити на "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Про здійснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини третьої цієї статті, складається акт, форму якого встановлює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.  
308. Стаття 59. Особистий огляд      Стаття 59. Особистий огляд  
309. Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, проводиться за письмовим рішенням начальника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.      Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, проводиться за письмовим рішенням керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення вимог цього Кодексу або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.  
310. На митному пості особистий огляд може також проводитися за письмовим рішенням начальника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби начальника митного органу про підстави і результати такого огляду.      На митному пості особистий огляд може також проводитися за письмовим рішенням керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби начальника митного органу про підстави і результати такого огляду.  
311. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмове рішення начальника митного органу, начальника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари.      Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари.  
312. Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитись лише медичним працівником.      Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, службовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитись лише спеціалістом.  
313. Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством юстиції України.   -129- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.5 ст.59 викласти в такій редакції: "Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
314. Протокол підписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним працівником - також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.      Протокол підписується службовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження спеціалістом - також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.  
315. Копія протоколу надається громадянинові.      Копія протоколу надається громадянинові.  
316. Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем'єр-міністр України, Голова Верховного Суду України, Голова Конституційного Суду України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.   -130- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.8 ст.59 викласти в такій редакції: "Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, Народні депутати України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голова Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Голова Рахункової палати України, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними".  
Враховано   Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, Народні депутати України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голова Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Голова Рахункової палати, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.  
317. Стаття 60. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України      Стаття 60. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України  
318. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю.      Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю.  
319. Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку.      Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку.  
320. Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються Державною митною службою України.   -131- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.3 ст.60 "Державною митною службою України" замінити на "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
321. Стаття 61. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств   -132- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
Ст.61 вилучити як таку, що наділяє митні органи не властивою для них функцією.  
Відхилено   Стаття 61. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств  
322. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств - це отримання посадовою особою митного органу інформації що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.   -133- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У статті 61: записати нову частину (першу) в редакції: "Для забезпечення митного контролю службовими особами митного органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб підприємств"; в ч.1 (2) після слова "підприємств" дописати слова "при здійсненні митного контролю";  
Враховано   Для забезпечення митного контролю службовими особами митного органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при здійсненні митного контролю - це отримання службовоюю особою митного органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.  
323. В ході усного опитування складається протокол, форма якого затверджується Державною митною службою України.   -134- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
у ч.2 (3) ст.61 замінити слова "Державною митною службою України" на "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   В ході усного опитування складається протокол, форма якого затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
324. Способи виклику осіб, що підлягають опитуванню, визначаються посадовими особами митного органу.       
325. Стаття 62. Перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України      Стаття 62. Перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України  
326. Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це проведення митними органами на підприємствах, за діяльністю яких здійснюється митний контроль, дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, установленим цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.      Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це проведення митними органами на підприємствах, за діяльністю яких здійснюється митний контроль, дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, установленим цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.  
327. Стаття 63. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи   -135- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 63. У назві статті текст "можуть знаходитись" замінити словом "знаходяться", а наприкінці додати слово "законом".  
Враховано частково   Стаття 63. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи  
328. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою:   -136- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 63, частина 1. Виключити текст "або можуть знаходитись", після тексту "на митні органи" додати слово "законом".  
Враховано частково   Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи, може здійснюватися службовими особами митних органів з метою:  
329. а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати митних платежів;      а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати податків та зборів;  
330. б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;      б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;  
331. в) перевірки дотримання установлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.   -137- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 63, частина 1. Пункт в) наприкінці доповнити словом "законом".  
Враховано   в) перевірки дотримання установлених цим Кодексом та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.  
332. За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється Державною митною службою України. Копія акта вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони.   -138- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У першому реченні ч.2 ст.63 слова "Державною митною службою України" замінити на " спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Копія акту вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони, власникам приміщень та складів.  
333. Стаття 64. Використання технічних та спеціальних засобів для здійснення митного контролю      Стаття 64. Використання технічних та спеціальних засобів для здійснення митного контролю  
334. Для здійснення митного контролю можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, тварин та рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.   -139- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ст.64 після слів "Для здійснення митного контролю" дописати слова "в порядку, встановленому законом," а далі за текстом.  
Відхилено   Для здійснення митного контролю в порядку, встановленому законодавством України, можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, тварин та рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.  
335. Стаття 65. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено   -140- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Стаття 65, частина 1. Речення 1. Виключити текст ", а у разі необхідності - і на вимогу";  
Враховано частково   Стаття 65. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено  
336. З дозволу, а у разі необхідності - і на вимогу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб.   -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Після частини 1 додати таку нову частину: "Митні органи мають право вимагати від осіб, що переміщують через митний кордон України, дій, передбачених частиною першою цієї статті. У цьому випадку зазначені операції здійснюються за рахунок митного органу. У разі, якщо в результаті цих операцій будуть виявлені порушення законодавства України з питань митної справи, вартість операцій відшкодовується власниками товарів, транспортних засобів або уповноважених ними осіб".  
Враховано   З дозволу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб. Митні органи та правоохоронні органи мають право вимагати від осіб, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, дій, передбачених частиною першою цієї статті. У цьому випадку зазначені операції здійснюються за рахунок цих органів. У разі, якщо в результаті цих операцій будуть виявлені порушення законодавства України, вартість операцій відшкодовується власниками товарів, транспортних засобів або уповноважених ними осіб.  
    -142- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Друге речення ч.1 ст.65 - після слова "за рахунок" записати слово "відповідно" і далі за текстом. по суті  
Враховано    
337. Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняється крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.   -143- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.65 замість слів "законодавчими актами" записати "законами України".  
Враховано   Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняється крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.  
338. Стаття 66. Ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю      Стаття 66. Ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю  
339. Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де перебувають чи можуть перебувати товари, які підлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами.      Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де перебувають чи можуть перебувати товари, які підлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами.  
340. Ідентифікація здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.      Ідентифікація здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.  
341. Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або за їх дозволом іншими органами, за винятком випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи істотного псування товарів і транспортних засобів. У таких випадках митний орган терміново сповіщається про зміну, вилучення чи знищення засобів ідентифікації з поданням документальних доказів існування зазначеної загрози.      Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або за їх дозволом іншими органами, за винятком випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи істотного псування товарів і транспортних засобів. У таких випадках митний орган терміново сповіщається про зміну, вилучення чи знищення засобів ідентифікації з поданням документальних доказів існування зазначеної загрози.  
342. Стаття 67. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю      Стаття 67. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю  
343. У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти.      У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти.  
344. Виклик спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником. Для керівника державного підприємства, де працює спеціаліст або експерт, зазначений виклик є обов'язковим для виконання.   -144- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.67 викласти в редакції: "Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт".  
Враховано   Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт.  
345. Спеціаліст та експерт, які беруть участь у здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з явкою за викликом. За спеціалістами та експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи за час, що був затрачений у зв'язку з явкою за викликом.      Спеціаліст та експерт, які беруть участь у здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з їх участю у здійсненні митного контролю. За спеціалістами та експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи за час, що був затрачений у зв'язку з такою участю.  
346. Виплати, пов'язані із залученням спеціалістів та експертів, включаючи витрати на їх проїзд, добові за час перебування у відрядженні для участі у здійсненні митного контролю, та винагорода за виконану спеціалістами і експертами роботу здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.      Виплати, пов'язані із залученням спеціалістів та експертів, включаючи витрати на їх проїзд, добові за час перебування у відрядженні для участі у здійсненні митного контролю, та винагорода за виконану спеціалістами і експертами роботу здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
347. ГЛАВА 9. Особливі процедури митного контролю      ГЛАВА 9. Особливі процедури митного контролю  
348. Стаття 68. Звільнення від окремих форм митного контролю      Стаття 68. Звільнення від окремих форм митного контролю  
349. Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
350. Незастосування митного контролю не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.      Незастосування митного контролю не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.  
351. Стаття 69. Звільнення від митного огляду      Стаття 69. Звільнення від митного огляду  
352. Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.   -145- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ст.69 викласти в редакції: "Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови Рахункової палати, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними".  
Враховано   Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови Рахункової палати, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.  
353. Стаття 70. Спрощений митний контроль      Стаття 70. Спрощений митний контроль  
354. Реґіональні митниці, митниці, за погодженням з Державною митною службою України можуть застосовувати спрощений митний контроль.   -146- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.70 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" і далі за текстом.  
Враховано   Реґіональні митниці, митниці, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи можуть застосовувати спрощений митний контроль.  
355. Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.      Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.  
356. Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.      Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.  
357. Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації.      Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації.  
358. Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення громадян від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.      Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення громадян від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.  
359. Стаття 71. Митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів      Стаття 71. Митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів  
360. Незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватись, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України (згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), контроль за виконанням яких покладено на митні органи.   -147- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 71. Частину 1 після тексту "за виконанням яких покладено" доповнити словом "законом".  
Враховано   Незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватись, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, контроль за виконанням яких покладено законом на митні органи.  
361. Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.      Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.  
362. РОЗДІЛ ІІІ. Митне оформлення      РОЗДІЛ ІІІ. Митне оформлення  
363. ГЛАВА 10. Загальні положення      ГЛАВА 10. Загальні положення  
364. Стаття 72. Мета митного оформлення      Стаття 72. Мета митного оформлення  
365. Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та юридичного оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. Митне оформлення здійснюється посадовими особами митного органу.      Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. Митне оформлення здійснюється службовими особами митного органу.  
366. Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, та порядок їх заповнення визначаються Державною митною службою України.   -148- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 72, частина 2. Після тексту "і транспортних засобів" текст ", та порядок" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України. Порядок".  
Враховано   Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, та порядок їх заповнення визначаються Кабінетом Міністрів України.  
    -149- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.72 в кінці після слова "визначаються" записати "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
367. Стаття 73. Місце і час здійснення митного оформлення      Стаття 73. Місце і час здійснення митного оформлення  
368. Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 29 цього Кодексу.      Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 29 цього Кодексу.  
369. Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.      Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.  
370. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України резидентами (крім громадян), за винятком випадків переміщення товарів і транспортних засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких розташовані ці резиденти. У випадках, визначених Державною митною службою України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.   -150- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.3 (друге речення) ст.73 після слова "визначених" записати "Кабінетом Міністрів України";  
Враховано   Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України резидентами (крім громадян), за винятком випадків переміщення товарів і транспортних засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких розташовані ці резиденти. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.  
    -151- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
у ч.4 після слів "(крім громадян), визначається" теж записати "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
371. Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України нерезидентами (крім громадян), визначається Державною митною службою України.      Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України нерезидентами (крім громадян), визначається Кабінетом Міністрів України.  
372. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через територію України у режимі транзиту, здійснюється митним органом за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію України.      Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через територію України у режимі транзиту, здійснюється митним органом за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію України.  
373. Товари, які при ввезені на митну територію України були оформлені у режим митного складу, у подальшому можуть бути переоформлені у режим транзиту митним органом за місцем розташування митного ліцензійного складу, на якому зберігаються зазначені товари.      Товари, які при ввезені на митну територію України були оформлені у режим митного складу, у подальшому можуть бути переоформлені у режим транзиту митним органом за місцем розташування митного ліцензійного складу, на якому зберігаються зазначені товари.  
374. Державною митною службою України можуть визначатися ділянки території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - вантажні митні комплекси, автопорти, автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал можуть входити до митної системи України як спеціалізована митна організація або належати на праві власності юридичній особі - резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням з Державною митною службою України. Умови, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал, визначаються Кабінетом Міністрів України.   -152- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.7 ст.73викласти в редакції: "Уповноваженим централь-ним органом виконавчої влади в галузі митної справи можуть визначатися ділянки території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - вантажні митні комплекси, автопорти, автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал можуть входити до митної системи України як спеціалізована митна організація або належати на праві власності юридичній особі - резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням із уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Вимоги, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал, визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи можуть визначатися ділянки території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - вантажні митні комплекси, автопорти, автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал можуть входити до митної системи України як спеціалізована митна організація або належати на праві власності юридичній особі - резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням із уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Вимоги, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал, визначаються Кабінетом Міністрів України.  
375. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України.      Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України.  
376. Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через митний кордон України.      Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через митний кордон України.  
377. Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян.      Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян.  
378. Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначається Державною митною службою України.   -153- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.11 ст.73 в кінці речення замість "Державною митною службою України" записати "уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
379. На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, установленим для митних органів на умовах, визначених цим Кодексом.      На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, установленим для митних органів на умовах, визначених цим Кодексом.  
380. За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, митними органами з заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.   -154- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Ст.73 доповнити новою частиною 14 такого змісту: "Розмір плати не може перевищувати вартості витрат на вчинення відповідних дій".  
Враховано   За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, митними органами з заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Розмір плати не може перевищувати вартості витрат на вчинення відповідних дій.  
381. За рішенням Державної митної служби України митне оформлення товарів окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах.   -155- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.14 ст.73 замість "Державної митної служби України" записати "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення товарів окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах.  
382. Стаття 74. Початок митного оформлення      Стаття 74. Початок митного оформлення  
383. Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.      Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.  
384. Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації.   -156- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Сафронов С.О. (в.о. № 30)
У ч.2 ст.74 після слів "проставлення відповідних відміток на митній декларації ... "доповнити словами: "... та інших товаро-супровідних документах".  
Враховано   Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації та інших товаро-супровідних документах".  
385. Стаття 75. Присутність декларантів під час митного оформлення      Стаття 75. Присутність декларантів під час митного оформлення  
386. Декларанти можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого оформлення.      Декларанти можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого оформлення.  
387. У випадках застосування заходів, передбачених статтями 57, 58 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутність декларантів під час митного оформлення є обов'язковою.      У випадках застосування заходів, передбачених статтями 57, 58 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутність декларантів під час митного оформлення є обов'язковою.  
388. Стаття 76. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки України      Стаття 76. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки України  
389. Військова техніка, укомплектована повністю військовою командою, та бойові повітряні судна, а також військові кораблі, судна забезпечення Військово-Морських Сил, які перетинають митний кордон України, підлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством оборони України.   -157- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 76, частина 1. Друге речення викласти у редакції: "Порядок такого оформлення визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Військова техніка, укомплектована повністю військовою командою, та бойові повітряні судна, а також військові кораблі, судна забезпечення Військово-Морських Сил, які перетинають митний кордон України, підлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -158- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.76 друге речення викласти в такій редакції: "…Порядок такого оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
390. Митне оформлення військової техніки, військових кораблів (суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників Міністерства оборони України.      Митне оформлення військової техніки, військових кораблів (суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників Міністерства оборони України.  
391. Стаття 77. Взяття проб та зразків товарів      Стаття 77. Взяття проб та зразків товарів  
392. З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням відповідної посадової особи цього органу можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.      З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням відповідної службової особи цього органу можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.  
393. Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, з дозволу митного органу можуть братись також декларантами та відповідними органами державного контролю.      Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, з дозволу митного органу можуть братись також декларантами та відповідними органами державного контролю.  
394. Проби та зразки беруться у мінімальній кількості, що забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) за нормативами, затвердженими Державною митною службою України.   -159- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У статті 77: у ч.3 слова "Державною митною службою України" замінити на "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи";  
Враховано   Проби та зразки беруться у мінімальній кількості, що забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) за нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
395. Про взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, складається акт за формою, встановленою Державною митною службою України.   -160- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
у ч.4 слова "Державною митною службою України" замінити на "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Про взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, складається акт за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
396. Декларанти вправі бути присутніми під час взяття проб та зразків товарів посадовими особами митного органу та інших органів державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, іншими органами державного контролю, а також декларантами здійснюється у присутності посадових осіб митних органів. Декларанти зобов'язані сприяти посадовим особам митних органів під час взяття проб та зразків товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші необхідні операції.      Декларанти вправі бути присутніми під час взяття проб та зразків товарів службовими особами митного органу та інших органів державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, іншими органами державного контролю, а також декларантами здійснюється у присутності службових осіб митних органів. Декларанти зобов'язані сприяти службовим особам митних органів під час взяття проб та зразків товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші необхідні операції.  
397. Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України.      Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України.  
398. Декларанти мають право ознайомитись з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та зразків товарів та отримувати копії результатів досліджень (аналізів, експертиз). Митні органи мають бути ознайомлені з результатами проведених досліджень (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, взятих іншими органами державного контролю, а також декларантами.      Декларанти мають право ознайомитись з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та зразків товарів та отримувати копії результатів досліджень (аналізів, експертиз). Митні органи мають бути ознайомлені з результатами проведених досліджень (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, взятих іншими органами державного контролю, а також декларантами.  
399. Митним органам також повинні надаватися копії результатів таких досліджень (аналізів експертиз).      Митним органам також повинні надаватися копії результатів таких досліджень (аналізів експертиз).  
400. Митні органи не відшкодовують витрат, понесених декларантом в результаті взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем. Витрати на проведення дослідження (експертизи) проб та зразків товарів, понесені митними органами та митними лабораторіями, особою, яка має повноваження щодо таких товарів, не відшкодовуються, за винятком випадків, коли таке дослідження (експертиза) проводиться з ініціативи зазначеної особи.      Митні органи не відшкодовують витрат, понесених декларантом в результаті взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем. Витрати на проведення дослідження (експертизи) проб та зразків товарів, понесені митними органами та митними лабораторіями, особою, яка має повноваження щодо таких товарів, не відшкодовуються, за винятком випадків, коли таке дослідження (експертиза) проводиться з ініціативи зазначеної особи.  
401. Порядок взяття проб та зразків товарів, строк проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), а також розпорядження ними встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Порядок взяття проб та зразків товарів, строк проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), а також розпорядження ними встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
402. Стаття 78. Подання митним органам актів, складених підприємствами      Стаття 78. Подання митним органам актів, складених підприємствами  
403. Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, в присутності посадової особи митного органу складають акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у необхідних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти подаються відповідним митним органам.      Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, в присутності службової особи митного органу складають акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у необхідних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти подаються відповідним митним органам.  
404. Форма акту встановлюється Державною митною службою.   -161- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.78 викласти в редакції: "Форма акту встановлюється спеціально уповноваженим центральним орган виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Форма акту встановлюється спеціально уповноваженим центральним орган виконавчої влади в галузі митної справи  
405. Стаття 79. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення      Стаття 79. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення  
406. Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.      Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.  
407. Стаття 80. Строки митного оформлення      Стаття 80. Строки митного оформлення  
408. Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило, протягом однієї доби з часу пред'явлення транспортних засобів і товарів, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей.      Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило, протягом однієї доби з часу пред'явлення транспортних засобів і товарів, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей.  
409. Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу відповідно до заявленого митного режиму.      Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу відповідно до заявленого митного режиму.  
410. Cтаття 81. Cпрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів      Cтаття 81. Cпрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів  
411. У разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних для подолання наcлідків cтихійного лиха, аварій, катаcтроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для заcобів маcової інформації, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги їх митне оформлення здійcнюється першочергово у cпрощеному порядку.   -162- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Сафронов С.О. (в.о. № 30)
Ст.81 після слів "міжнародної технічної та гуманітарної допомоги" доповнити словами: "товарами, що слідують по процедурі МДП". Першочергове оформлення книжки МДП передбачене ст.28 Конвенції МДП 1975 року.  
Враховано   У разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних для подолання наcлідків cтихійного лиха, аварій, катаcтроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для заcобів маcової інформації, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, товарів що слідують по процедурі МДП, їх митне оформлення здійcнюється першочергово у cпрощеному порядку.  
412. Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються Державною митною службою України.   -163- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 81, частина 2. Текст "Державною митною службою" замінити текстом "Кабінетом Міністрів".  
Враховано   Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються Кабінетом Міністрів України.  
    -164- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.81викласти в редакції: "Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
413. Стаття 82. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення      Стаття 82. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення  
414. У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення з зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.      У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення з зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.  
415. ГЛАВА 11. Декларування      ГЛАВА 11. Декларування  
416. Стаття 83. Процедура декларування      Стаття 83. Процедура декларування  
417. Декларування здійcнюєтьcя шляхом заявлення за вcтановленою формою (пиcьмовою, уcною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомоcтей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.   -165- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 83, частина 2. Текст "Державною митною службою" замінити текстом "Кабінетом Міністрів".  
Враховано   Декларування здійcнюєтьcя шляхом заявлення за вcтановленою формою (пиcьмовою, уcною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомоcтей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.  
418. Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, , а також форма митних документів і порядок їх заповнення встановлюються Державною митною службою України.   -166- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.83 викласти в редакції: "Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а форма митних документів і порядок їх заповнення встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а форма митних документів і порядок їх заповнення встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
419. Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
420. Стаття 84. Тимчасова та неповна декларація      Стаття 84. Тимчасова та неповна декларація  
421. Якщо декларант з поважних причин не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.   -167- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.84 після слів "з поважних причин" дописати текст ", перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи," а далі за текстом.  
Враховано   Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.  
422. Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом, виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних митних платежів у повному обсязі.      Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом, виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних податків та зборів у повному обсязі.  
423. Стаття 85. Періодична митна декларація      Стаття 85. Періодична митна декларація  
424. У разі, коли товари регулярно переміщуються через митний кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах, митний орган може дозволити такій особі подавати періодичну митну декларацію, яка оформляється на переміщення товарів за певний погоджений з митним органом період.      У разі, коли товари регулярно переміщуються через митний кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах, митний орган може дозволити такій особі подавати періодичну митну декларацію, яка оформляється на переміщення товарів за певний погоджений з митним органом період.  
425. Порядок та умови подання періодичної митної декларації визначаються Державною митною службою України.   -168- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 85, частина 2.Текст "Державною митною службою" замінити текстом "Кабінетом Міністрів".  
Враховано   Порядок та умови подання періодичної митної декларації визначаються Кабінетом Міністрів України.  
    -169- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
ч.2 ст.85 викласти в редакції: "Порядок та умови подання періодичної митної декларації визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
426. Cтаття 86. Місце декларування      Cтаття 86. Місце декларування  
427. Товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів і транспортних засобів.      Товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів і транспортних засобів.  
428. Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.      Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.  
429. Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.      Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.  
430. Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу.   -170- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Сафронов С.О. (в.о. № 30)
У ч.4 чт.86 виключити слова " порожні транспортні засоби".  
Відхилено   Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу.  
431. Стаття 87. Строки декларування      Стаття 87. Строки декларування  
432. Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом десяти днів з дати доставлення товарів і транспортних засобів у митний орган призначення.      Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом десяти днів з дати доставлення товарів і транспортних засобів у митний орган призначення.  
433. Товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням цих товарів.      Товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням цих товарів.  
434. Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, в яких перевозяться пасажири, у разі в'їзду на митну територію України декларуються митному органу не пізніше трьох годин з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордоні України, а у разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три години до перетинання митного кордону України.      Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, в яких перевозяться пасажири, у разі в'їзду на митну територію України декларуються митному органу не пізніше трьох годин з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордоні України, а у разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три години до перетинання митного кордону України.  
435. Зазначені строки можуть продовжуватися у порядку та на умовах, визначених Державною митною службою України.   -171- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Стаття 87, частина 4. Текст "Державною митною службою" замінити текстом "Кабінетом Міністрів".  
Враховано   Зазначені строки можуть продовжуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.  
436. Cтаття 88. Прийняття митної декларації      Cтаття 88. Прийняття митної декларації  
437. Митна декларація приймаєтьcя та реєcтруєтьcя митним органом у порядку, що визначаєтьcя Державною митною службою України.   -172- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У статті 88: у ч.1 замість тексту Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи";  
Враховано   Митна декларація приймаєтьcя та реєcтруєтьcя митним органом у порядку, що визначаєтьcя спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
438. Подання митної декларації повинно cупроводжуватиcь наданням митному органу комерційних супровідних та інших необхідних документів, перелік яких визначається Державною митною службою України.   -173- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
у ч.2 - аналогічно.  
Враховано   Подання митної декларації повинно cупроводжуватиcь наданням митному органу комерційних супровідних та інших необхідних документів, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
439. Митна декларація приймається митним органом, якщо встановлено, що в ній містяться всі необхідні відомості і до неї додано всі необхідні документи. Дата і час прийняття митної декларації фіксується посадовою особою митного органу, що її прийняла, проставленням відміток на бланку митної декларації та відповідним записом у документах митного органу.      Митна декларація приймається митним органом, якщо встановлено, що в ній містяться всі необхідні відомості і до неї додано всі необхідні документи. Дата і час прийняття митної декларації фіксується службовою особою митного органу, що її прийняла, проставленням відміток на бланку митної декларації та відповідним записом у документах митного органу.  
440. З моменту прийняття митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення.      З моменту прийняття митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення.  
441. Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені законодавством України.   -174- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч5 статті 88 викласти в редакції:: "Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені законом".  
Враховано   Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені цим Кодексом.  
442. Відмова митного органу в прийнятті митної декларації повинна бути мотивована, а причини відмови письмово повідомлені декларанту.      Відмова митного органу в прийнятті митної декларації повинна бути мотивована, а причини відмови письмово повідомлені декларанту.  
443. Стаття 89. Декларанти      Стаття 89. Декларанти  
444. Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники).      Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники).  
445. Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, крім того, можуть бути громадяни, уповноважені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально засвідченими дорученнями.   -175- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.2 ст.89 викласти у новій редакції: "Декларантами товарів і транспортних засобів можуть бути уповноважені власниками цих товарів і транспортних засобів їх відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) та інші особи, які виступають декларантами від імені цих підприємств нва підставі нотаріально засвідчених доручень". по суті в ст.182  
Враховано   Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, крім того, можуть бути громадяни, уповноважені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально засвідченими дорученнями.  
446. Стаття 90. Обов'язки декларанта      Стаття 90. Обов'язки декларанта  
447. Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, є він власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою.      Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, є він власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою.  
448. Декларант зобов'язаний:      Декларант зобов'язаний:  
449. здійснити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;      здійснити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;  
450. на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення;      на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення;  
451. надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних процедур;      надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних процедур;  
452. Сплатити митні платежі.      сплатити податки та збори.  
453. Стаття 91. Попередня митна декларація      Стаття 91. Попередня митна декларація  
454. До ввезення товарів на митну територію України декларантом може подаватися до відповідного митного органу попередня митна декларація.      До ввезення товарів на митну територію України декларантом може подаватися до відповідного митного органу попередня митна декларація.  
455. Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів є обов'язковим.      Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів є обов'язковим.  
456. Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та перелік відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються Державною митною службою України   -176- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.3 ст.91викласти в редакції: "Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та перелік відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи відповідно до вимог цього Кодексу".  
Враховано   Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та перелік відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи відповідно до вимог цього Кодексу.  
457. Стаття 92. Зміна, доповнення та вилучення митної декларації      Стаття 92. Зміна, доповнення та вилучення митної декларації  
458. З дозволу митного органу відомості, зазначені у митній декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна декларація вилучена.      З дозволу митного органу відомості, зазначені у митній декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна декларація відкликана.  
459. Зміна, доповнення чи вилучення можуть бути здійснені лише до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного оформлення.   -177- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
У статті 92 по тексту слово "вилучена" замінити словом "відкликана".  
Враховано   Зміна, доповнення чи відкликання можуть бути здійснені лише до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного оформлення.  
460. Зміна, доповнення та вилучення митної декларації після її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються. Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється шляхом подання митному органу нової митної декларації, якщо це не суперечить положенням цього Кодексу.      Зміна, доповнення та відклик митної декларації після її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються. Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється шляхом подання митному органу нової митної декларації, якщо це не суперечить положенням цього Кодексу.  
461. Службові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.   -178- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 92, частина 4. На початку слово "Службові" замінити словом "Посадові".  
Відхилено   Службові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.  
462. РОЗДІЛ ІV. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України      РОЗДІЛ ІV. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України  
463. ГЛАВА 12. Попередні операції      ГЛАВА 12. Попередні операції  
464. Стаття 93. Попередні операції      Стаття 93. Попередні операції  
465. Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів.      Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів.  
466. Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню передбачених цим Кодексом митних процедур.      Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню передбачених цим Кодексом митних процедур.  
467. Умови та порядок застосування попередніх операцій, передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення.      Умови та порядок застосування попередніх операцій, передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення.  
468. Cтаття 94. Подання документів митним органам в пунктах пропуску на митному кордоні України      Cтаття 94. Подання документів митним органам в пунктах пропуску на митному кордоні України  
469. Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону, митному органу у пункті пропуску на митному кордоні України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.      Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону, митному органу у пункті пропуску на митному кордоні України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.  
470. Стаття 95. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України      Стаття 95. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України  
471. Під час ввезення товарів на митну територію України декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари.      Під час ввезення товарів на митну територію України декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари.  
472. У разі вивезення товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.      У разі вивезення товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.  
473. Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється Державною митною службою України.   -179- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.3 ст.95викласти в редакції: "Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється спеці-ально уповноваженим централь-ним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
474. Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які перетинають митну територію України без зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митній території України.      Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які перетинають митну територію України без зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митній території України.  
475. Cтаття 96. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом      Cтаття 96. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом  
476. Після подання зазначеного в статті 95 цього Кодексу повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу.      Після подання зазначеного в статті 95 цього Кодексу повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття службових осіб митного органу.  
477. Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та інших умов перевезення.      Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та інших умов перевезення.  
478. Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.      Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.  
479. У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються, а документи на них передаються митному органу. Заява про пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю та передання документів на них мають бути зроблені у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, установленим для митного органу - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу. Товари і транспортні засоби, що прибувають, розміщуються у зонах митного контролю.      У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються, а документи на них передаються митному органу. Заява про пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю та передання документів на них мають бути зроблені у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, установленим для митного органу - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу. Товари і транспортні засоби, що прибувають, розміщуються у зонах митного контролю.  
480. Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу.      Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу.  
481. Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, передбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються.      Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, передбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються.  
482. ГЛАВА 13. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України      ГЛАВА 13. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України  
483. Стаття 97. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби      Стаття 97. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби  
484. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України.   -180- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 97. Частину 1 наприкінці доповнити текстом ", згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
485. Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордоні України. Перелік таких пунктів пропуску затверджується Кабінетом Міністрів України.      Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордоні України. Перелік таких пунктів пропуску затверджується Кабінетом Міністрів України.  
486. Стаття 98. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України      Стаття 98. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України  
487. Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів може заборонятися чи обмежуватися законодавcтвом України.   -181- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 98, частина 1. Текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано   Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів може заборонятися законами.  
488. Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:   -182- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.98 викласти в редакції: "Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів може заборонятися законами. Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари: 1) заборонені до ввезення в Україну; 2) заборонені до вивезення з України; 3) заборонені до транзиту через митну територію України. 4) щодо яких не було здійcнене митне оформлення; 5) які переміщуютьcя через митний кордон України з порушенням положень цього Кодекcу та інших законів України. До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях забороняються культурні цінності. Постанова митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржене до суду".  
Враховано   Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:  
489. 1) заборонені до переміщення через митний кордон України, а саме:       
490. а) заборонені до ввезення в Україну, до яких належать:      1) заборонені до ввезення в Україну;  
491. товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвіту, чи призвеcти до заподіяння шкоди довкіллю;       
492. Літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;       
493. б) заборонені до вивезення з України, а саме:      2) заборонені до вивезення з України;  
494. товари, які cтановлять національне, іcторичне надбання українcького народу, які є культурними цінностями, занесеними до Державного реєстру національного культурного надбання, Національного архівного фонду та Музейного фонду України, що визначаєтьcя відповідно до законів України;       
495. в) заборонені до транзиту через митну територію України.      3) заборонені до транзиту через митну територію України.  
496. Конкретний перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, та вивезення за межі митної території України затверджуєтьcя Кабінетом Міністрів України;       
497. 2) щодо яких не було здійcнене митне оформлення;      4) щодо яких не було здійcнене митне оформлення;  
498. 3) які переміщуютьcя через митний кордон України з порушенням положень цього Кодекcу та інших актів законодавcтва України.      5) які переміщуютьcя через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодекcу та інших законів України.  
499. До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, в тому числі транзитом, забороняються культурні цінності.   -183- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 98, після частини 4 доповнити такою новою частиною: "Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржене до суду".  
Враховано редакційно   До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях забороняються культурні цінності. Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржена до суду.  
500. Стаття 99. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України      Стаття 99. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України  
501. Стосовно окремих товарів можуть запроваджуватись обмеження у разі їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених державних органів, що виконують відповідні контрольні функції.   -184- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 99, частина 1, речення 2. Текст "державних органів, що виконують відповідні контрольні функції" замінити текстом "органів державної влади". Частина 2. Текст "державних органів", "Державні органи" замінити відповідно текстом "органів державної влади", "Органи державної влади". Аналогічно у всьому тексті кодексу .  
Враховано   У випадках, передбачених законом, на окремі товари можуть запроваджуватись обмеження у разі їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених органів виконавчої влади, що виконують відповідні контрольні функції.  
    -185- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Чч. 1-2 ст.99 викласти в редакції: "У випадках, передбачених законом стосовно окремих товарів можуть запроваджуватись обмеження у разі їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених органів виконавчої влади, що виконують відповідні контрольні функції.  
Враховано частково    
502. Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів державних органів, порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Державні органи, уповноважені видавати такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України.   -186- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів органів державної влади, порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Органи виконавчої влади, уповноважені видавати такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів органів державної влади, порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Органи виконавчої влади, уповноважені видавати такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України.  
503. Правила переміщення через митний кордон України валютних цінностей встановлюються Національним банком України.      Порядок переміщення через митний кордон України валютних цінностей встановлюються Національним банком України.  
504. Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Державною митною службою України.   -187- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.4 ст.99 викласти в редакції: "Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
505. Стаття 100. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України      Стаття 100. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України  
506. Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з іншими правоохоронними органами, Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України та Державним комітетом архівів України в порядку, встановленому законодавством України.   -188- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Стаття 100, частина 2. Наприкінці текст "законодав-ством України" замінити словом "законом".  
Враховано   Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії зі спеціально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей та спеціально уповноваженим державним органом в галузі архівної справи в порядку, встановленому законом України.  
507. ГЛАВА 14. Попереднє рішення   -189- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Главу 14 виключити.  
Враховано    
    -190- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
ГЛАВА 14. - Виключити, оскільки попереднє рішення за своєю природою є різновидом платного консультування. Враховано у ст. 34 Кодексу  
Враховано    
508. Стаття 101. Прийняття попереднього рішення       
509. Державна митна служба України, а також окремі реґіональні митниці та митниці, що визначаються головою Державної митної служби України, можуть приймати попереднє рішення стосовно класифікації товарів, їх митної вартості та країни походження та з інших питань застосування митного законодавства України щодо конкретного товару чи конкретної зовнішньоекономічної операції.       
510. За прийняття попереднього рішення справляється митний збір.       
511. Стаття 102. Запит про прийняття попереднього рішення       
512. Особа, заінтересована у прийнятті попереднього рішення, надсилає до митного органу, уповноваженого приймати попереднє рішення, письмовий запит.       
513. Запит повинен містити всі відомості, необхідні для прийняття попереднього рішення. До запиту мають бути додані проби та зразки товарів, їх опис, фотографії, малюнки, креслення, комерційні та інші документи, будь-які інші необхідні відомості, залежно від характеру попереднього рішення. Перелік документів та відомостей, що мають бути подані для прийняття попереднього рішення, визначає митний орган, який приймає таке рішення.       
514. Попереднє рішення не приймається митним органом, якщо документи та відомості, надані заінтересованою особою, є недостатніми для його прийняття.       
515. Стаття 103. Юридичне значення попереднього рішення       
516. Прийняте уповноваженим митним органом попереднє рішення є обов'язковим для митних органів.       
517. Попереднє рішення щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, діє протягом одного року за умови незмінності законодавства, на підставі якого воно приймалося.       
518. Попереднє рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.   -191- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 103, частина 3. Текст "в порядку передбаченому законодавством" замінити текстом "до митного органу вищого рівня або суду".  
   
519. Стаття 104. Скасування або зміна попереднього рішення       
520. Митні органи можуть скасовувати або змінювати попереднє рішення, прийняте ними чи підпорядкованими їм митними органами.       
521. Попереднє рішення може бути скасоване або змінене, якщо таке рішення прийняте на підставі неповної чи недостовірної інформації, поданої заявником, а також у випадках зміни законодавства чи умов, на підставі яких було прийняте попереднє рішення. Рішення про скасування чи зміну попереднього рішення набирає чинності з дня його прийняття.       
522. Рішення про скасування попереднього рішення може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством України.   -192- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 104, частина 3. Текст "в порядку, встановленому законодавством України" замінити текстом "до митного органу вищого рівня або суду".  
   
523. ГЛАВА 15. Тимчасове зберігання      ГЛАВА 15. Тимчасове зберігання  
524. Стаття 105. Склади тимчасового зберігання      Стаття 105. Склади тимчасового зберігання  
525. Товари з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного режиму перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари до завершення митного оформлення можуть з дозволу відповідного митного органу розміщуватися на складах тимчасового зберігання. Митний режим щодо зазначених товарів обирається під час передачі цих товарів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закінчення строку тимчасового зберігання      Товари з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного режиму перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари до завершення митного оформлення можуть з дозволу відповідного митного органу розміщуватися на складах тимчасового зберігання. Митний режим щодо зазначених товарів обирається під час передачі цих товарів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закінчення строку тимчасового зберігання  
526. З метою створення сприятливих умов та скорочення часу проведення митного контролю та митного оформлення митним органом може прийматись рішення про організацію складів тимчасового зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям, які переміщують товари через митний кордон України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного контролю в межах таких складів.      З метою створення сприятливих умов та скорочення часу проведення митного контролю та митного оформлення митним органом може прийматись рішення про організацію складів тимчасового зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям, які переміщують товари через митний кордон України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного контролю в межах таких складів.  
527. Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів. Дозвіл на їх використання як складів тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовані такі склади, у порядку, встановленому Державною митною службою України.   -193- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.3 ст.105 в кінці другого речення замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів. Дозвіл на їх використання як складів тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовані такі склади, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
528. Допускається розміщення товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на складах митних органів.      Допускається розміщення товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на складах митних органів.  
529. Стаття 106. Дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання      Стаття 106. Дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання  
530. Приміщення, резервуар або майданчик може бути використано як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином оформленого дозволу відповідного митного органу. За видачу дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання справляється митний збір.      Приміщення, резервуар або майданчик може бути використано як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином оформленого дозволу відповідного митного органу. За видачу дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання справляється митний збір.  
531. Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання визначається Державною митною службою України.   -194- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У чч.2-3 ст.106 замість "Державної митної служби України" записати "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідному відмінку.  
Враховано   Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
532. Державна митна служба України веде облік складів тимчасового зберігання та дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде облік складів тимчасового зберігання та дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами.  
533. Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях 110 - 112 цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання може бути анульований митним органом, який його видав. У разі анулювання дозволу митний збір, зазначений у частині першій цієї статті, поверненню не підлягає.   -195- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Доповнити ст.106 останнім абзацом такого змісту: "Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу тимчасового зберігання визначається законом".  
Враховано   Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях 110 - 112 цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання може бути анульований митним органом, який його видав. У разі анулювання дозволу митний збір, зазначений у частині першій цієї статті, поверненню не підлягає. Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу тимчасового зберігання визначається законом.  
534. Стаття 107. Типи складів тимчасового зберігання      Стаття 107. Типи складів тимчасового зберігання  
535. Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу.      Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу.  
536. Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому.      Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому.  
537. Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.      Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.  
538. Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника.      Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника.  
539. Стаття 108. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі      Стаття 108. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі  
540. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари на складі, визначаються договором.      Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари на складі, визначаються договором зберігання.  
541. Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у яких товари знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі товари на складі, здійснюються відповідно до цього Кодексу та законодавства України.      Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у яких товари знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі товари на складі, здійснюються відповідно до цього Кодексу та законодавства України.  
542. Стаття 109. Документи, необхідні для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання      Стаття 109. Документи, необхідні для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання  
543. Для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання митним органам подаються лише документи, що дають змогу ідентифікувати ці товари і підтверджують законні підстави знаходження цих товарів в особи, яка бажає користуватися послугами складу.      Для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання митним органам подаються лише документи, що дають змогу ідентифікувати ці товари і підтверджують законні підстави знаходження цих товарів і транспортних засобів в особи, яка бажає користуватися послугами складу.  
544. Стаття 110. Обов'язки власника складу тимчасового зберігання      Стаття 110. Обов'язки власника складу тимчасового зберігання  
545. Власник складу тимчасового зберігання зобов'язаний:      Власник складу тимчасового зберігання зобов'язаний:  
546. 1) облаштувати склад і створити всі необхідні умови для забезпечення митного контролю;      1) облаштувати склад і створити всі необхідні умови для забезпечення митного контролю;  
547. 2) виключити можливість вилучення із складу поза митним контролем товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі;      2) виключити можливість вилучення із складу поза митним контролем товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі;  
548. 3) не перешкоджати здійсненню митного контролю;      3) не перешкоджати здійсненню митного контролю;  
549. 4) вести облік і подавати митному органу звітність щодо товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі, відповідно до порядку, що встановлюється Державною митною службою України;   -196- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.4) ч.1 ст.110 замість Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи;".  
Враховано   4) вести облік і подавати митному органу звітність щодо товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі, відповідно до порядку, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи;  
550. 5) забезпечити неможливість проникнення сторонніх осіб на склад, де зберігаються товари і транспортні засоби;      5) забезпечити неможливість проникнення сторонніх осіб на склад, де зберігаються товари і транспортні засоби;  
551. 6) обладнати склад не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитись у віданні митного органу;      6) обладнати склад не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитись у віданні митного органу;  
552. 7) виконувати умови дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання та вимоги митного органу, в тому числі забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі, в будь-який час, на їхню вимогу, безоплатно надавати митним органам приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і забезпечення митного контролю та митного оформлення.   -197- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
П.7) ч.1 ст.110 викласти в редакції: "7) виконувати умови дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання та вимоги митного органу, в тому числі забезпечувати доступ службових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі, в будь-який час на їхню вимогу надавати митним органам приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і забезпечення митного контролю та митного оформлення".  
Враховано   7) виконувати умови дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання та вимоги митного органу, в тому числі забезпечувати доступ службових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі, в будь-який час на їхню вимогу надавати митним органам приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і забезпечення митного контролю та митного оформлення.  
553. Стаття 111. Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання      Стаття 111. Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання  
554. Митні органи можуть встановлювати обов'язкові вимоги щодо конструкції, облаштування і місця розташування складів тимчасового зберігання відповідно до положення про склади тимчасового зберігання, що затверджується Державною митною службою України.   -198- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.111 замість "Державною митною службою України" записати ":спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Митні органи можуть встановлювати обов'язкові вимоги щодо конструкції, облаштування і місця розташування складів тимчасового зберігання відповідно до положення про склади тимчасового зберігання, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
555. Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, якщо власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами.      Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, якщо власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території службових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами.  
556. Стаття 112. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання      Стаття 112. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання  
557. На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Товари, які можуть заподіяти шкоду іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.      На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Товари, які можуть заподіяти шкоду іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.  
558. Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 172 цього Кодексу.      Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 172 цього Кодексу.  
559. Державна митна служба України може визначати також перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.      Спеціально уповноважений центральний органо виконавчої влади в галузі митної справи може визначати також перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.  
560. Стаття 113. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання      Стаття 113. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання  
561. Відповідальним перед митними органами за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання.   -199- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.113 замість слів "за схоронність" записати слова "за втрату чи пошкодження" а далі за текстом.  
Враховано   Відповідальним перед митними органами за втрату чи пошкодження товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання.  
562. За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів, транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність, передбачену цим Кодексом.      За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів, транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність, передбачену цим Кодексом.  
563. Стаття 114. Строк тимчасового зберігання товарів      Стаття 114. Строк тимчасового зберігання товарів  
564. Строк тимчасового зберігання товарів не може перевищувати трьох місяців.   -200- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Чч.1-2 ст.114 записати в редакції: "Строк тимчасового зберігання товарів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати трьох місяців.  
Враховано   Строк тимчасового зберігання товарів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати трьох місяців.  
565. Державна митна служба України може встановлювати для товарів окремих категорій менші строки зберігання.   -201- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Кабінет Міністрів України може встановлювати для товарів окремих категорій менші строки зберігання".  
Враховано   Кабінет Міністрів України може встановлювати для товарів окремих категорій менші строки зберігання.  
566. Строк тимчасового зберігання товарів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою декларанта може бути продовжений, але не більше, ніж на один місяць, митним органом, якому підпорядкований митний орган, за дозволом якого товари були розміщені на складі. Заява про продовження строку тимчасового зберігання товарів попередньо погоджується з власником складу та відповідним митним органом.      Строк тимчасового зберігання товарів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою декларанта може бути продовжений, але не більше, ніж на один місяць, митним органом, якому підпорядкований митний орган, за дозволом якого товари були розміщені на складі. Заява про продовження строку тимчасового зберігання товарів попередньо погоджується з власником складу та відповідним митним органом.  
567. До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій, другій та третій цієї статті, товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:      До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій, другій та третій цієї статті, товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:  
568. 1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до обраного митного режиму      1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до обраного митного режиму  
569. або      або  
570. 2) передані власником або уповноваженою ним особою для зберігання відповідному митному органу.      2) передані власником або уповноваженою ним особою для зберігання відповідному митному органу.  
571. Стаття 115. Операції з товарами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання      Стаття 115. Операції з товарами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання  
572. Крім операцій, зазначених у статті 65 цього Кодексу, товари, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:      Крім операцій, зазначених у статті 65 цього Кодексу, товари, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:  
573. 1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка розмістила ці товари на складі, або її представником;      1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка розмістила ці товари на складі, або її представником;  
574. 2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані.      2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані.  
575. З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі.      З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі.  
576. РОЗДІЛ V. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту      РОЗДІЛ V. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту  
577. ГЛАВА 16. Загальні положення      ГЛАВА 16. Загальні положення  
578. Стаття 116. Засоби та способи переміщення товарів      Стаття 116. Засоби та способи переміщення товарів  
579. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі.      Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі.  
580. Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:      Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:  
581. 1) вантажних відправленнях;      1) вантажних відправленнях;  
582. 2) супроводжуваному багажі;      2) супроводжуваному багажі;  
583. 3) несупроводжуваному багажі;      3) несупроводжуваному багажі;  
584. 4) ручній поклажі;      4) ручній поклажі;  
585. 5) міжнародних поштових відправленнях;      5) міжнародних поштових відправленнях;  
586. 6) міжнародних експрес-відправленнях.      6) міжнародних експрес-відправленнях.  
587. Стаття 117. Митні процедури на транспорті      Стаття 117. Митні процедури на транспорті  
588. Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.      Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.  
589. Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними актами в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.   -202- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.117 викласти в редакції: "Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховної Ради України, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами".  
Враховано   Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та міжнародними актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.  
590. Стаття 118. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів      Стаття 118. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів  
591. Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.      Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.  
592. Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Державною митною службою України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.   -203- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.118 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України".  
Враховано частково   Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту України за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони державного кордону України.  
    -204- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.2 ст.118 виключити, оскільки рух транспортних засобів через митний кордон носить, як правило, нерегулярних характер; у ч.3 після слів "органів охорони Державного кордону України" доповнити словами "Міністерства транспорту України" і далі по тексту.  
Враховано частково    
593. Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з начальниками органів охорони Державного кордону України та інших відповідних контрольних служб.      Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з керівниками відповідних органів охорони державного кордону України, центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту та інших відповідних контрольних служб.  
594. Стаття 119. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних процедур      Стаття 119. Сприяння службовим особам митних органів у здійсненні митних процедур  
595. З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов'язків.      З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють службовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов'язків.  
596. Стаття 120. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях      Стаття 120. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях  
597. Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій безоплатно забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для здійснення ними митних процедур.   -205- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Викласти ст.120 в такій редакції: "Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій на договірних засадах за відповідну плату забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для здійснення ними митних процедур. Перелік приміщень та вимоги до них визначаються Державною митною службою України і Міністерством транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних переве-зень".  
Враховано частково   Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій на договірних засадах забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для здійснення ними митних процедур.  
598. Перелік приміщень та вимоги до них визначаються Державною митною службою України і Міністерством транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.   -206- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.120 замість "Державною митною службою України" записати "Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" і далі за текстом.  
Враховано   Перелік приміщень та вимоги до них визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи і центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.  
599. Стаття 121. Митні процедури щодо запасів для споживання      Стаття 121. Митні процедури щодо запасів для споживання  
600. Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:      Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:  
601. 1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, незалежно від того, продаються ці товари чи ні;      1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, незалежно від того, продаються ці товари чи ні;  
602. 2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів;      2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів;  
603. 3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.      3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.  
604. Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в безліцензійному порядку без декларування та сплати митних платежів, а понад зазначені норми - у загальному порядку відповідно до заявленого митного режиму.      Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в безліцензійному порядку без декларування та сплати податків та зборів (за винятком випадків, передбачених цим Кодексом), а понад зазначені норми - у загальному порядку відповідно до заявленого митного режиму.  
605. Стаття 122. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться разом з транспортними засобами      Стаття 122. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться разом з транспортними засобами  
606. Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб за умови його використання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.      Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб за умови його використання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.  
607. Стаття 123. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів      Стаття 123. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів  
608. Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитись (вивозитись) під зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння митних платежів крім митного збору за митне оформлення. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, передбачені статтею 216 цього Кодексу.      Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитись (вивозитись) під зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння податків та зборів. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, передбачені статтею 218 цього Кодексу.  
609. Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитись за межі митної території України (не ввозитись на неї), а з дозволу митного органу:      Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитись за межі митної території України (не ввозитись на неї), а з дозволу митного органу:  
610. бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами);      бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами);  
611. бути знищені під контролем митного органу.      бути знищені під контролем митного органу.  
612. Стаття 124. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу      Стаття 124. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу  
613. На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України, дозволяється ввозити та вивозити для споживання членами екіпажу та пасажирами алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.      На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України, дозволяється ввозити та вивозити для споживання членами екіпажу та пасажирами алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
614. Стаття 125. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України      Стаття 125. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України  
615. Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитись на митну територію України без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання.      Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитись на митну територію України без справляння податків та зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання.  
616. Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).      Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).  
617. Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.      Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.  
618. Стаття 126. Товари, помилково ввезені на митну територію України      Стаття 126. Товари, помилково ввезені на митну територію України  
619. Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо перевізником або одержувачем буде доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій чи грубої недбалості.      Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо перевізником або одержувачем буде доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій чи грубої недбалості.  
620. Помилково ввезеними на митну територію України не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені після перетинання ними митного кордону України.      Помилково ввезеними на митну територію України не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені після перетинання ними митного кордону України.  
621. ГЛАВА 17. Митні процедури на морському і річковому транспорті      ГЛАВА 17. Митні процедури на морському і річковому транспорті  
622. Стаття 127. Місця здійснення митних процедур      Стаття 127. Місця здійснення митних процедур  
623. Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного контролю на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень. Перелік таких портів визначається Кабінетом Міністрів України.      Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного контролю на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень. Перелік таких портів визначається Кабінетом Міністрів України.  
624. Стаття 128. Зони митного контролю в морських та річкових портах      Стаття 128. Зони митного контролю в морських та річкових портах  
625. Зони митного контролю в морських та річкових портах розташовуються в межах, відведених керівництвом цих портів, територій та акваторій.      Зони митного контролю в морських та річкових портах розташовуються в межах, відведених керівництвом цих портів, територій та акваторій.  
626. Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Державною митною службою України за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.   -207- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.128 викласти в редакції: "Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -208- Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Главу 17 доповнити новою статтею 129 такого змісту: "Стаття 129. Об'єкти митного контролю на морському і річковому транспорті Митним процедурам в зонах митного контролю підлягають всі судна закордонного і судна каботажного плавання при перетинанні ними митного кордону України. Судно закордонного плавання у цьому Кодексі означає судно, яке під час здійснення діяльності, для якої воно призначене, перетинає митний кордон України з наступним заходом до портів інших держав. Судно каботажного плавання у цьому Кодексі означає судно, яке здійснює каботажні перевезення між портами України, а також судно флоту рибного господарства, яке здійснює рибогосподарську діяльність по вилову рибної продукції в межах Азово-Чорноморського басейну з правом перетинання митного кордону України без заходу до портів інших держав".  
Відхилено    
627. Стаття 129. Тривалість митного контролю      Стаття 129. Тривалість митного контролю  
628. Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні.   -209- Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Ст.129 вважати статтею 131, ст.130 - статтею 132.  
Відхилено   Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні.  
629. Стаття 130. Строк митного оформлення суден закордонного плавання      Стаття 130. Строк митного оформлення суден закордонного плавання  
630. Залежно від водомісткості і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається начальником митного органу за погодженням з начальником відповідного органу охорони Державного кордону України та іншими контрольними службами.      Залежно від водомісткості і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається начальником митного органу за погодженням з начальником відповідного органу охорони Державного кордону України та іншими контрольними службами.  
631. Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх прибуття.      Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх прибуття.  
632. Стаття 131. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні   -210- Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Ст.131 (Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні) перенумерувати і викласти в поточній редакції як ст.130.  
Відхилено   Стаття 131. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні  
633. Райони розвантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з органом охорони Державного кордону України.      Райони розвантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з органом охорони Державного кордону України.  
634. Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням митного органу та органу охорони Державного кордону України.      Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням митного органу та органу охорони Державного кордону України.  
635. Стаття 132. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин      Стаття 132. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин  
636. Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. В таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.   -211- Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Стаття 132-138 вважати відповідно статтями 133-139. Всі подальші статті проекту також підлягають перенумерації.  
Відхилено   Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. В таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.  
637. Стаття 133. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні      Стаття 133. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні  
638. Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Остаточний випуск товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.      Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Остаточний випуск товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.  
639. Стаття 134. Митний контроль суден закордонного плавання, що перетинають водний кордон України на нетривалий час      Стаття 134. Митний контроль суден закордонного плавання, що перетинають державний кордон України на нетривалий час  
640. Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.      Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.  
641. Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах.      Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах.  
642. Стаття 135. Митний контроль каботажних суден      Стаття 135. Митний контроль каботажних суден  
643. Українські судна, які здійснюють каботажні перевезення між українськими портами, перебувають під митним контролем протягом усього часу стоянки в портах. Митне оформлення таких суден здійснюється на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в іноземні порти і не причалювало до суден закордонного плавання, або що наступним рейсом не передбачається захід до іноземних портів та контакти із суднами закордонного плавання.   -212- Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Ст.135 (136) викласти в такій релдакції: "Стаття 136. Митний контроль суден каботажного плавання Українські судна каботажного плавання перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митне оформлення таких суден здійснюється документально після повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання. Митне оформлення рибної продукції, виловленої українськими судами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без оформлення вантажної митної декларації та митних платежів. Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в порти інших держав або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах."  
Враховано   Українські судна каботажного плавання перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митне оформлення таких суден здійснюється документально після повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання  
644. Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в територіальні води іноземної держави або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.   -213- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.2 ст.135 замість слів "на загальних підставах" записати "і митному оформленню без декларування в митному режимі та справляння митних платежів".  
Відхилено   Митне оформлення рибної продукції, виловленої українськими судами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без оформлення вантажної митної декларації та митних платежів. Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в порти інших держав або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.  
645. Стаття 136. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон      Стаття 136. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон  
646. При першому заході на митну територію України українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном, або відході за межі митної території України суден, побудованих для іноземних замовників або проданих за кордон, судновласник, крім інших документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення зазначених суден, зобов'язаний пред'явити митному органу митну декларацію на кожне з таких суден та сплатити належні митні платежі.   -214- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ст.136 викласти в редакції: "Митне оформлення придба-ного або побудованого резидентом за межами митної території України судна здійснюється після набуття резидентом права власності на таке судно в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів. Митне оформлення придбано-го нерезидентом на митній території України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно вивозиться за межі митної території України, або в режимі тимчасового ввезення, якщо таке судно використовується на митній території України".  
Враховано   Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна здійснюється після набуття резидентом права власності на таке судно в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів. Митне оформлення придбаного нерезидентом на митній території України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно вивозиться за межі митної території України, або в режимі тимчасового ввезення, якщо таке судно використовується на митній території України.  
647. Стаття 137. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання      Стаття 137. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання  
648. Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.      Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.  
649. Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з діями непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.      Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з діями непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.  
650. Стаття 138. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів      Стаття 138. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів  
651. Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню.      Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню.  
652. ГЛАВА 18. Митні процедури на авіатранспорті      ГЛАВА 18. Митні процедури на авіатранспорті  
653. Стаття 139. Міжнародні аеропорти      Стаття 139. Міжнародні аеропорти  
654. Переміщення товарів через митний кордон України повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи. Перелік міжнародних аеропортів визначається Кабінетом Міністрів України.      Переміщення товарів через митний кордон України повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи. Перелік міжнародних аеропортів визначається Кабінетом Міністрів України.  
655. Переміщення товарів через митний кордон України через інші аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у випадках вимушеної посадки повітряного судна.      Переміщення товарів через митний кордон України через інші аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у випадках вимушеної посадки повітряного судна.  
656. Стаття 140. Документи для контролю за повітряним судном      Стаття 140. Документи для контролю за повітряним судном  
657. Командир повітряного судна одразу після прибуття з-за кордону або не пізніше, ніж за три години до відльоту зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи:   -215- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.1 ст.140 викласти в редакції: "Командир повітряного судна одразу після прибуття з-за кордону, але не пізніше, ніж за три години до відльоту зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи".  
Враховано частково   Командир повітряного судна зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи:  
658. 1) генеральну декларацію;      1) генеральну декларацію;  
659. 2) документи про поштові відправлення, товари та товаросупровідні документи;      2) документи про поштові відправлення, товари та товаросупровідні документи;  
660. 3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
661. Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу та Положенню про митний контроль за повітряними суднами, яке затверджується Державною митною службою України.   -216- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.140 в кінці після слова "затверджується" записати "Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу.  
662. Стаття 141. Вимушена посадка      Стаття 141. Вимушена посадка  
663. Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна.      Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна.  
664. Керівник міжнародного аеропорту після одержання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити перевезення посадових осіб митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, а також товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.      Керівник міжнародного аеропорту після одержання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити перевезення посадових осіб митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, а також товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.  
665. Стаття 142. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами      Стаття 142. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами  
666. Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають обкладенню митними платежами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.      Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають обкладенню податками та зборами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.  
667. Стаття 143. Взаємодія в оформленні авіаперевезень      Стаття 143. Взаємодія в оформленні авіаперевезень  
668. Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями здійснюється митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з контрольними та іншими службами, що беруть участь в оформленні міжнародних повітряних суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів та багажу.      Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями здійснюється митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з контрольними та іншими службами, що беруть участь в оформленні міжнародних повітряних суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів та багажу.  
669. Спільні технологічні схеми оформлення міжнародних авіаперевезень та розподіл обов'язків під час їх здійснення затверджуються керівниками авіапідприємства, митного органу та органу охорони Державного кордону України.      Спільні технологічні схеми оформлення міжнародних авіаперевезень та розподіл обов'язків під час їх здійснення затверджуються керівниками авіапідприємства, митного органу та органу охорони Державного кордону України.  
670. У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень.      У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень.  
671. Стаття 144. Пільговий режим митного контролю повітряного судна      Стаття 144. Пільговий режим митного контролю повітряного судна  
672. Митний контроль та митне оформлення повітряного судна, яке перевозить офіційні державні делегації, здійснюється без митного огляду.      Митний контроль та митне оформлення повітряного судна, яке перевозить офіційні державні делегації, здійснюється без митного огляду.  
673. Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства закордонних справ України.      Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства закордонних справ України.  
674. ГЛАВА 19. Митні процедури на залізничному транспорті      ГЛАВА 19. Митні процедури на залізничному транспорті  
675. Стаття 145. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України      Стаття 145. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України  
676. У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюється перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні процедури, передбачені цим Кодексом.      У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюється перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні процедури, передбачені цим Кодексом.  
677. Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій рахунок. Власники товарів або уповноважені ними особи відшкодовують підприємствам залізниці витрати, понесені у зв'язку з проведенням таких операцій.   -217- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 145, частина 2. Друге речення виключити, оскільки вартість цих операцій включаються залізницею у вартість її послуг.  
Враховано   Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій рахунок.  
678. Стаття 146. Проведення митного контролю на залізничному транспорті      Стаття 146. Проведення митного контролю на залізничному транспорті  
679. Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному транспорті визначається спільними технологічними схемами, які затверджуються начальниками залізничних станцій, митних органів та органів охорони Державного кордону України.      Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному транспорті визначається спільними технологічними схемами, які затверджуються начальниками залізничних станцій, митних органів та органів охорони Державного кордону України.  
680. Стаття 147. Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом      Стаття 147. Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом  
681. При надходженні до митного контролю товарів, що перевозиться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу:      При надходженні до митного контролю товарів, що перевозиться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу:  
682. 1) передатну відомість (багажний список);      1) передатну відомість (багажний список);  
683. 2) залізничні накладні;      2) залізничні накладні;  
684. 3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами України.   -218- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 147, частина 1.Пункт 3) наприкінці доповнити текстом "з питань митної справи".  
Враховано   3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими законодавчими актами України з питань митної справи.  
    -219- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
П.3) ч.1 ст.147викласти в редакції: "3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими законодавчими актами України".  
Враховано    
685. Стаття 148. Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення      Стаття 148. Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення  
686. Залізниця несе відповідальність за доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.   -220- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У тексті ст.148 після слів "відповідальність за" дописати слова "втрату чи неналежну" а далі за текстом.  
Враховано   Залізниця несе відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.  
687. Стаття 149. Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні      Стаття 149. Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні  
688. Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між Державною митною службою України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.   -221- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У частині 1 статті 149 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, і далі по тексту.  
Враховано   Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту України.  
689. З метою запобігання порушення розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених начальником митного органу за погодженням з начальником залізничної станції та органу охорони Державного кордону України.      З метою запобігання порушення розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених начальниками митного органу за погодженням з начальником залізничної станції та органу охорони Державного кордону України.  
690. У виняткових випадках на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.   -222- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Частину 3 статті 149 викласти в такій редакції: "У виняткових випадках, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе".  
Враховано   У виняткових випадках, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.  
691. Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони Державного кордону України.      Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони Державного кордону України.  
692. Стаття 150. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення      Стаття 150. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення  
693. Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення, підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.      Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення, підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.  
694. Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються через митний кордон України без справляння митних платежів за умови, що:      Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються через митний кордон України без справляння податків та зборів за умови, що:  
695. а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;      а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;  
696. б) їх обсяг не перевищує кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.   -223- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
П.б) ч.2 ст.150 викласти в редакції: "б) їх обсяг не перевищує встановленої законодавством кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу".  
Враховано   б) їх обсяг не перевищує встановленої законодавством кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.  
697. Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних митних платежів.      Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних податків та зборів.  
698. ГЛАВА 20. Митні процедури на автомобільному транспорті      ГЛАВА 20. Митні процедури на автомобільному транспорті  
699. Стаття 151. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів      Стаття 151. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів  
700. Особи, які здійснюють перевезення товарів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати:   -224- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.151 викласти в редакції: "Особи, які здійснюють перевезення товарів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом, у передбачених законом випадках повинні мати відповідну ліцензію".  
Враховано   Особи, які здійснюють перевезення товарів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом, у передбачених законом випадках повинні мати відповідну ліцензію.  
701. 1) ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, а також ліцензійну картку на транспортний засіб;   -225- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Сафронов С.О. (в.о. № 30)
У ч.2 ст.151 виключити п.1)., оскільки ліцензія на здійснення міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом видається в одному примірнику суб'єкту підприємницької діяльності на право займатися певним видом господарської діяльності, а не транспортний засіб.  
Враховано редакційно    
702. 2) свідоцтво на придатність автомобільного транспортного засобу до міжнародних перевезень, видане уповноваженим державним органом України та зареєстроване митним органом, в реґіоні діяльності якого знаходиться перевізник;       
703. 3) документи про відповідність автотранспортного засобу міжнародним нормам і стандартам.       
704. Стаття 152. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом      Стаття 152. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом  
705. Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:      Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:  
706. 1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;      1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;  
707. 2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;      2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;  
708. 3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;      3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;  
709. 4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.   -226- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Сафронов С.О. (в.о. № 30)
У п.4) ст.152 слова " за свій рахунок" замінити на "за рахунок власника товару".  
Відхилено   4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.  
710. Стаття 153. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України      Стаття 153. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України  
711. Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.      Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.  
712. Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП (Конвенція МДП 1975 р.), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів.   -227- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.153 викласти в редакції: "Відомості про автотранс-портний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП, передбаченої Митною конвен-цією про перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, товарнотранспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених законодавством".  
Враховано   Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцією про перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених законодавством.  
713. ГЛАВА 21      ГЛАВА 21  
714. Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі      Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі  
715. Стаття 154. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі      Стаття 154. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі  
716. Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.      Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.  
717. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначається Державною митною службою України, виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.   -228- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.154 замість слів "Державною митною службою України" записати "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначається Кабінетом Міністрів України, виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.  
718. Стаття 155. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом      Стаття 155. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом  
719. Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:      Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:  
720. 1) зовнішньоекономічний договір (контракт);      1) зовнішньоекономічний договір (контракт);  
721. 2) акт приймання-передачі (акти приймання-передачі товару);      2) акт приймання-передачі (акти приймання-передачі товару);  
722. 3) сертифікат якості;      3) сертифікат якості;  
723. 4) рахунок-фактуру (інвойс);      4) рахунок-фактуру (інвойс);  
724. 5) маршрутну телетайпограму;      5) маршрутну телетайпограму;  
725. 6) дозволи (ліцензії) відповідних державних органів   -229- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
П.6) ч.1 ст.155 викласти в редакції: "6) дозволи (ліцензії) відповідних органів державної влади;".  
Враховано   6) дозволи (ліцензії) відповідних органів державної влади;  
726. 7) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.      7) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.  
727. Стаття 156. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії      Стаття 156. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії  
728. Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу такі документи:      Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу такі документи:  
729. 1) зовнішньоекономічний договір (контракт);      1) зовнішньоекономічний договір (контракт);  
730. 2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон України;      2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон України;  
731. 3) інші документи, передбачені цим Кодексом та актами законодавства України.   -230- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 156, частина 1, пункт 3). Текст "актами законодавства" замінити текстом "іншими законами" (Повторюю свою поправку до 2-го читання).  
Враховано   3) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.  
732. ГЛАВА 22. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях      ГЛАВА 22. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях  
733. Стаття 157. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України      Стаття 157. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України  
734. Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих поштових відправленнях.      Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих поштових відправленнях.  
735. Підприємства поштового зв'язку України зобов'язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.      Підприємства поштового зв'язку України зобов'язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.  
736. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються та обладнуються Державним комітетом зв'язку та інформатизації України за погодженням з Державною митною службою України.   -231- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.3 ст.157 слова "з Державною митною службою України" замінити на "зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються та обладнуються центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
737. Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються підприємствами поштового зв'язку України за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.      Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються підприємствами поштового зв'язку України за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.  
738. Поштові відправлення, що надійшли з-за кордону, після митного оформлення з нарахуванням митних платежів видаються підприємствам поштового зв'язку під їх відповідальність. Видача міжнародних поштових відправлень адресатам здійснюється підприємствами поштового зв'язку за умови внесення адресатами нарахованих митними органами митних платежів на рахунок цих підприємств.   -232- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.5 ст.157 вилучити як таку, що відноситься до податкового законодавства.  
Враховано    
739. Стаття 158. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України      Стаття 158. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України  
740. Міжнародні експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться у цих відправленнях.      Міжнародні експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться у цих відправленнях.  
741. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються відповідним експрес-перевізником за погодженням з Державною митною службою України.   -233- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.158 слова "з Державною митною службою України" замінити на слова "зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються відповідним експрес-перевізником за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
742. Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються відповідним експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.      Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються відповідним експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.  
743. Стаття 159. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях      Стаття 159. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях  
744. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
745. РОЗДІЛ VІ. Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем      РОЗДІЛ VІ. Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем  
746. ГЛАВА 23. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами. Транзитні перевезення      ГЛАВА 23. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами. Транзитні перевезення  
747. Cтаття 160. Права та обов'язки перевізника      Cтаття 160. Права та обов'язки перевізника  
748. Перевізники мають право не приймати для перевезення між митними органами товари у випадках:      Перевізники мають право не приймати для перевезення між митними органами товари у випадках:  
749. 1) оформлення митних і транcпортних документів з порушенням вcтановленого законодавством з питань митної справи порядку;      1) оформлення митних і транcпортних документів з порушенням вcтановленого законодавством з питань митної справи порядку;  
750. 2) якщо митне забезпечення, накладене на транcпортний заcіб і упаковку товарів, не виключає можливоcті доcтупу до товарів без порушень такого забезпечення.      2) якщо митне забезпечення, накладене на транcпортний заcіб і упаковку товарів, не виключає можливоcті доcтупу до товарів без порушень такого забезпечення.  
751. Перевізники зобов'язані доcтавити товари у митний орган призначення, а також подати необхідні документи на них.   -234- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 160, частина 2. Слово "необхідні" замінити словами "передбачені законодавством".  
Враховано   Перевізники зобов'язані доcтавити товари у митний орган призначення, а також подати передбачені законодавством документи на них.  
752. Витрати на такі перевезення відшкодовуютьcя у порядку, передбаченому законодавcтвом України.   -235- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.3 ст.160 після слова " передбаченому" записати слово "законом".  
Враховано   Витрати на такі перевезення відшкодовуютьcя у порядку, передбаченому законом.  
753. Стаття 161. Види транзитних перевезень      Стаття 161. Види транзитних перевезень  
754. Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній митний транзит.      Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній митний транзит.  
755. Прохідний митний транзит - це переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України.      Прохідний митний транзит - це переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України.  
756. Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів під митним контролем:      Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів під митним контролем:  
757. від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,      від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,  
758. - пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;      - пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;  
759. від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;      від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;  
760. від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.      від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.  
761. Стаття 162. Умови здійснення транзиту товарів      Стаття 162. Умови здійснення транзиту товарів  
762. Товари, що переміщуються транзитом, повинні:      Товари, що переміщуються транзитом, повинні:  
763. 1) залишатись у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуватись з іншою метою, крім транзиту;      1) залишатись у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуватись з іншою метою, крім транзиту;  
764. 2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.      2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.  
765. Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватися окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їх властивостей та товарного вигляду.      Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватися окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їх властивостей та товарного вигляду.  
766. Стаття 163. Маршрути транзитних перевезень      Стаття 163. Маршрути транзитних перевезень  
767. Митний транзит товарів через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності.   -236- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Чч.1 та 2 ст.163 викласти в редакції: "Митний транзит товарів через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності за умови додержання вимог, що визначаються відповідно до цього Кодексу.  
Враховано   Митний транзит товарів через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності за умови додержання вимог, що визначаються відповідно до цього Кодексу.  
768. Кабінетом Міністрів України з міркувань державної безпеки, економічних, політичних, екологічних, технічних та інших міркувань можуть встановлюватись обмеження щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуску для ввезення та вивезення окремих видів товарів тощо/   -237- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватись обмеження щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуску для ввезення та вивезення окремих видів товарів".  
Враховано   Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватись обмеження щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуску для ввезення та вивезення окремих видів товарів.  
    -238- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 163, частина 2. Виключити текст "політичних", а також - текст ", технічних та інших".  
Враховано редакційно    
769. Стаття 164. Тривалість митного транзиту      Стаття 164. Тривалість митного транзиту  
770. Граничні строки прохідного митного транзиту залежно від виду транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Граничні строки прохідного митного транзиту залежно від виду транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
771. Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, дозволених митними органами.      Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, дозволених митними органами.  
772. Стаття 165. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили   -239- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Назву та текст ч.1 ст.165 викласти в редакції: "Стаття 165. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили при здійсненні транзитного перевезення  
Враховано   Стаття 165. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили при здійсненні транзитного перевезення  
773. Якщо транcпортний заcіб внаcлідок аварії або дії непереборної cили не зміг прибути до митного органу призначення, допуcкаєтьcя вивантаження товарів в іншому міcці. При цьому перевізник зобов'язаний:   -240- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Якщо транcпортний заcіб при здійсненні транзитного перевезення внаcлідок аварії або дії непереборної cили не зміг прибути до митного органу призначення, допуcкаєтьcя вивантаження товарів в іншому міcці. При цьому перевізник зобов'язаний":  
Враховано   Якщо транcпортний заcіб при здійсненні транзитного перевезення внаcлідок аварії або дії непереборної cили не зміг прибути до митного органу призначення, допуcкаєтьcя вивантаження товарів в іншому міcці. При цьому перевізник зобов'язаний:  
774. вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;      вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;  
775. Терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місце знаходження транспортних засобів та товарів;      терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місце знаходження товарів та транспортних засобів;  
776. Забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місця знаходження зазначених товарів.      забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місця знаходження зазначених товарів.  
777. Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів, передбачених цією статтею.      Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів, передбачених цією статтею.  
778. Стаття 166. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом      Стаття 166. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом  
779. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом несе перевізник.   -241- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Статтю 166 викласти в редакції: "За порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом перевізник притягується до відповідальності в порядку, встановленому законом".  
Враховано   За порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом перевізник притягується до відповідальності в порядку, встановленому законом.  
780. ГЛАВА 24. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем      ГЛАВА 24. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем  
781. Стаття 167. Заходи гарантування доставки      Стаття 167. Заходи гарантування доставки  
782. До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, може застосовуватись один із таких заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення:      До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, може застосовуватись один із таких заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення:  
783. 1) надання власником товарів (уповноваженою ним особою) фінансових гарантій митним органам;      1) надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам;  
784. 2) охорона та супроводження товарів митними органами;      2) охорона та супроводження товарів митними органами;  
785. 3) перевезення товарів митним перевізником.   -242- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Сафронов С.О. (в.о. № 30)
Ст.167 доповнити "п.4) перевезення на умовах Конвенції МДП 1975р".  
Враховано   3) перевезення товарів митним перевізником; 4) перевезення на умовах Конвенції МДП 1975 року.  
786. Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником таких товарів чи уповноваженою ним особою.      Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником таких товарів чи уповноваженою ним особою.  
787. Стаття 168. Фінансові гарантії      Стаття 168. Гарантії доставки товарів до митного органу призначення  
788. Власником товарів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою можуть надаватися митним органам такі види фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки цих товарів до митного органу призначення: 1) грошова застава;   -243- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Ст.168 викласти в редакції: "Власником товарів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою можуть надаватися такі види фінансових гарантій митним органам України щодо обов'язкової доставки цих товарів до митного органу призначення: 1) грошова застава; 2) гарантія незалежного фінансового посередника, забезпечена заставою, гарантійним листом уповноваженого банку чи угодою страхування фінансової відповідальності перевізника. Умови та процедура застосування фінансових гарантій визначаються Кабінетом Міністрів, Національним банком та Міністерством фінансів України".  
Враховано редакційно   Власники товарів (уповноважені особи) можуть надавати митним органам гарантії щодо обов'язкової доставки товарів до митного органу призначення.  
789. 2) гарантійний лист уповноваженого банку;       
790. 3) страхування фінансової відповідальності перевізника; 4) гарантія незалежного фінансового посередника.       
791. Умови та процедура застосування фінансових гарантій визначаються Кабінетом Міністрів України та Національним банком України   -244- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ст.168 викласти в такій редакції: "Стаття 168. Гарантії доставки товарів до митного органу призначення Власники товарів (уповноважені особи) можуть надавати митним органам гарантії щодо обов'язкової доставки товарів до митного органу призначення. Умови та порядок застосування гарантій визначаються Цивільним кодексом України".  
Враховано   Умови та порядок застосування гарантій визначаються Цивільним кодексом України.  
    -245- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.168 замість слова "процедура" записати слово "порядок", а після слова "гарантій" записати "визначається законом".  
Враховано редакційно    
792. Стаття 169. Охорона і супроводження товарів митними органами      Стаття 169. Охорона і супроводження товарів митними органами  
793. Охорона і супроводження товарів митними органами здійснюється як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті.      Охорона і супроводження товарів митними органами здійснюється як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті.  
794. Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються Державною митною службою України.   -246- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.169 викласти в редакції: "Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
795. За охорону і супроводження товарів митними органами справляється митний збір.   -247- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.3 ст.169 викласти в редакції: "За охорону і супроводження товарів митними органами справляється відповідна плата в об'ємі, що не перевищує фактичних затрат митних органів".  
Враховано   За охорону і супроводження товарів митними органами справляється відповідна плата в розмірі, що не перевищує фактичних затрат митних органів.  
796. Стаття 170. Перевезення товарів митним перевізником      Стаття 170. Перевезення товарів митним перевізником  
797. Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно до статей 189-191 цього Кодексу.      Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно до статей 189-191 цього Кодексу.  
798. Стаття 171. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів      Стаття 171. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів  
799. Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів.      Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів.  
800. Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до товарів, на які чинним законодавством України встановлено акцизний збір.   -248- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 171, частини 2 та 3. Текст "чинним законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано по суті  Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до товарів, на які законами України встановлено акцизний податок.  
    -249- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У частині 2 статті 171 слово "законодавством" замінити на "законами".  
Враховано    
801. Вид заходу гарантування доставки обирається власником товарів, що перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.      Вид заходу гарантування доставки обирається власником товарів, що перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом України.  
802. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарів або уповноваженої ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими державними органами України не відшкодовуються.   -250- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У частині 4 статті 171 замість слів "державними органами" записати "органами державної влади".  
Враховано   Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарів або уповноваженої ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими органами державної влади України не відшкодовуються.  
803. Умови та порядок застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення визначається Кабінетом Міністрів України.      Умови та порядок застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення визначається цим Кодексом та законами  
804. ГЛАВА 25. Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів      ГЛАВА 25. Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів  
805. Стаття 172. Товари, що зберігаються виключно митним органом      Стаття 172. Товари, що зберігаються виключно митним органом  
806. Обов'язковій передачі митному органу для зберігання підлягають товари:      Обов'язковій передачі митному органу для зберігання підлягають товари:  
807. 1) не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;   -251- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 172, частина 1. Пункт 1) після тексту "внаслідок установлених" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно   1) не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;  
808. 2) що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню митними платежами, якщо зазначені платежі не сплачено;      2) що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню податками та зборами, якщо вони не сплачені;  
809. 3) які до закінчення строків тимчасового зберігання підприємствами, встановлених частинами першою - третьою статті 114 цього Кодексу, не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;      3) які до закінчення строків тимчасового зберігання підприємствами, встановлених частинами першою - третьою статті 114 цього Кодексу, не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;  
810. 4) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до статті 263 цього Кодексу.      4) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до статті 263 цього Кодексу.  
811. Товари, які підлягають обов'язковій передачі для зберігання митному органу (крім валютних цінностей), зберігаються на складах митних органів.      Товари, які підлягають обов'язковій передачі для зберігання митному органу (крім валютних цінностей), зберігаються на складах митних органів.  
812. Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України.      Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України.  
813. Стаття 173. Склади митних органів      Стаття 173. Склади митних органів  
814. Під складами митних органів розуміються приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів.      Під складами митних органів розуміються приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів.  
815. Стаття 174. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на складах митних органів      Стаття 174. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на складах митних органів  
816. Крім товарів, зазначених у статті 172 цього Кодексу, на складах митних органів можуть зберігатися:      Крім товарів, зазначених у статті 172 цього Кодексу, на складах митних органів можуть зберігатися:  
817. 1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до статті 105 цього Кодексу;      1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до статті 105 цього Кодексу;  
818. 2) товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;      2) товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;  
819. 3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзит відповідно до статті 206 цього Кодексу;      3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзиту відповідно до статті 208 цього Кодексу;  
820. 4) товари, які перебувають у режимі митного складу відповідно до статті 219 цього Кодексу;      4) товари, які перебувають у режимі митного складу відповідно до статті 219 цього Кодексу;  
821. 5) зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 373 цього Кодексу;      5) зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 373 цього Кодексу;  
822. 6) зразки товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті 375 цього Кодексу;      6) зразки товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті 375 цього Кодексу;  
823. 7) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно до статті 458 цього Кодексу;      7) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення вимог цього Кодексу, взяті відповідно до статті 458 цього Кодексу;  
824. 8) товари і транспортні засоби, вилучені відповідно до статей 449-450 цього Кодексу.      8) товари і транспортні засоби, вилучені відповідно до статей 449-450 цього Кодексу.  
825. Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого для відповідних митних режимів.   -252- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 174. Частину 2 після тексту "порядку, встановленого" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого законодавством для відповідних митних режимів.  
826. Товари, що потребують спеціальних умов зберігання чи спеціального обладнання, не можуть зберігатися на складах митних органів, на яких не можуть бути створені відповідні умови чи відсутнє відповідне обладнання.      Товари, що потребують спеціальних умов зберігання чи спеціального обладнання, не можуть зберігатися на складах митних органів, на яких не можуть бути створені відповідні умови чи відсутнє відповідне обладнання.  
827. Порядок роботи складу митного органу визначається Державною митною службою України.   -253- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.4 ст.174 викласти в редакції: "Порядок роботи складу митного органу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Порядок роботи складу митного органу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
828. За зберігання товарів на складах митних органів справляється митний збір (за винятком випадків, передбачених цим Кодексом).       
829. Митні органи, на складах яких зберігаються товари і транспортні засоби, несуть відповідальність за їх схоронність у порядку, встановленому законодавством України.   -254- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.5 ст.174 викласти в редакції: "Митні органи, на складах яких зберігаються товари і транспортні засоби, несуть відповідальність за їх втрату або пошкодження в порядку, встановленому законом".  
Враховано   Митні органи, на складах яких зберігаються товари і транспортні засоби, несуть відповідальність за їх втрату або пошкодження в порядку, встановленому законом.  
    -255- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 174, частина 6. Текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано    
830. Стаття 175. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів      Стаття 175. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів  
831. Товари, зазначені у пунктах 1 - 3 статті 172 та у пунктах 1, 2, 3 статті 174 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом трьох місяців.      Товари, зазначені у пунктах 1 - 3 статті 172 та у пунктах 1, 2, 3 статті 174 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом трьох місяців.  
832. Товари, зазначені у пункті 4 статті 174, можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків, установлених статтею 221 цього Кодексу      Товари, зазначені у пункті 4 статті 174, можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків, установлених статтею 221 цього Кодексу  
833. Товари, зазначені у пункті 4 статті 172, товари та документація, зазначені у пунктах 5, 6, 7, статті 174, а також товари і транспортні засоби, зазначені у пункті 8 статті 174 цього Кодексу, зберігаються на складах митних органів протягом строків, що визначаються Державною митною службою України.   -256- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.3 ст.175 після слова "визначаються" записати "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно   Товари, зазначені у пункті 4 статті 172, товари та документація, зазначені у пунктах 5, 6, 7, статті 174, а також товари і транспортні засоби, зазначені у пункті 8 статті 174 цього Кодексу, зберігаються на складах митних органів протягом строків, що визначаються цим Кодексом і законами України.  
834. Стаття 176. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами      Стаття 176. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами  
835. Крім операцій, зазначених у статті 65 цього Кодексу, підприємства, які зберігають товари на складах митних органів під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами такі операції:   -257- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.1 ст.176 викласти в редакції: "Підприємства, які зберігають товари на складах митних органів під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами операції, передбачені статтею 65 цього Кодексу, а також:"  
Враховано   Підприємства, які зберігають товари на складах митних органів під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами операції, передбачені статтею 65 цього Кодексу, а також:  
836. 1) підготовку товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, упакування та перепакування);      1) підготовку товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, упакування та перепакування);  
837. 2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних;      2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних;  
838. 3) прості складські операції.      3) прості складські операції.  
839. Стаття 177. Видача товарів зі складів митних органів      Стаття 177. Видача товарів зі складів митних органів  
840. Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх митного оформлення.      Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх митного оформлення.  
841. Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними.      Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними.  
842. ГЛАВА 26. Розпорядження товарами, транспортними засобами та коштами      ГЛАВА 26. Розпорядження товарами, транспортними засобами та коштами  
843. Стаття 178. Розпорядження товарами і транспортними засобами      Стаття 178. Розпорядження товарами і транспортними засобами  
844. Товари, які зберігаються під митним контролем (крім зазначених у пункті 1 статті 172 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 175 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання.   -258- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.178 після слів "зазначених у пункті 1" записати слова "частини першої", а далі по тексту.  
Враховано   Товари, які зберігаються під митним контролем (крім зазначених у пункті 1 частини першої статті 172 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 175 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання.  
845. Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень.   -259- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 178, частина 2 і частина 4. Після тексту "а у випадках, передбачених" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Товари - предмети порушення вимог цього Кодексу, а також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень.  
    -260- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.178 замість слів "передбачених законодавством записати "передбачених законом".  
Враховано    
846. Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних правил, вилучені митними органами, підлягають реалізації з урахуванням терміну їхньої придатності.      Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - предмети порушення вимог цього Кодексу, вилучені за рішенням суду, підлягають реалізації з урахуванням терміну їхньої придатності.  
847. Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законодавством України.   -261- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.4 ст.178 замість слова "законодавством" записати "законом".  
Враховано   Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом України.  
848. Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах першій, другій, третій та четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством.   -262- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 178, частина 5. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах першій, другій, третій та четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законом.  
849. Реалізація здійснюється нарахуванням усіх митних платежів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів, транспортних засобів через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалізації   -263- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.6 ст.178 в кінці доповнити словами і новим реченням "…, якщо такі платежі не були попередньо сплачені. Ця сплата повинна відбутися до моменту реалізації зазначених товарів і транспортних засобів".  
Враховано   Реалізація здійснюється з нарахуванням усіх податків та зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів, транспортних засобів через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалізації, якщо такі платежі не були попередньо сплачені. Ця сплата повинна відбутися до моменту реалізації зазначених товарів і транспортних засобів.  
850. Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
851. Стаття 179. Організація митних аукціонів      Стаття 179. Організація митних аукціонів  
852. Митні аукціони організуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Митні аукціони організуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
853. За участь у митних аукціонах справляється митний збір.   -264- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.2 ст.179 вилучити.  
Враховано    
854. Стаття 180. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засобів      Стаття 180. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засобів  
855. Кошти, одержані від реалізації товарів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 175 цього Кодексу, після вирахування сум належних митних платежів, виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало зазначені товари, а також відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, надсилання їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на депозитному рахунку відповідного митного органу.      Кошти, одержані від реалізації товарів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 175 цього Кодексу, після вирахування сум належних податків та зборів, виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало зазначені товари, а також відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, надсилання їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на депозитному рахунку відповідного митного органу.  
856. У разі, якщо товари - предмети порушення митних правил, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються до винесення судом рішення по справі про порушення митних правил, усі кошти, одержані від їх реалізації, вилучаються для забезпечення стягнення вартості цих товарів у разі їх конфіскації.      У разі, якщо товари - предмети порушення вимог цього Кодексу, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються до винесення судом рішення по справі про порушення вимог цього Кодексу, усі кошти, одержані від їх реалізації, вилучаються для забезпечення стягнення вартості цих товарів у разі їх конфіскації.  
857. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або справу про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержані від реалізації зазначених товарів, зберігаються на депозитному рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних митних платежів. Витрати, зазначені у частині першій цієї статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода підприємству торгівлі не виплачується.      Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення вимог цього Кодексу, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або справу про порушення вимог цього Кодексу буде припинено, кошти, одержані від реалізації зазначених товарів, зберігаються на депозитному рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних податків та зборів. Витрати, зазначені у частині першій цієї статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода підприємству торгівлі не виплачується.  
858. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, буде застосовано тільки стягнення у вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для забезпечення цього стягнення.      Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення вимог цього Кодексу, буде застосовано тільки стягнення у вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для забезпечення цього стягнення.  
859. Кошти, одержані від реалізації товарів і транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, від яких власник відмовився на користь держави, після відшкодування витрат, зазначених у частині першій цієї статті, та виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі перераховуються до Державного бюджету України.      Кошти, одержані від реалізації товарів і транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, від яких власник відмовився на користь держави, після відшкодування витрат, зазначених у частині першій цієї статті, та виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі перераховуються до Державного бюджету України.  
860. Власник товарів, зазначених у частині першій, а у відповідних випадках - і у частині другій цієї статті, або уповноважена ним особа можуть отримати з депозитного рахунку митного органу залишок коштів, одержаних від їх реалізації, протягом загального строку позовної давності, встановленого законодавством України. У випадку, зазначеному в частині першій цієї статті, строк позовної давності обчислюється з дня передачі товарів на зберігання, а у випадках, зазначених у частині третій та четвертій цієї статті - з дня набрання законної сили рішення суду по справі. Кошти, не отримані протягом цього строку, перераховуються до Державного бюджету України.   -265- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.6 ст.180 замість слова "законодавством" записати "законом".  
Враховано   Власник товарів, зазначених у частині першій, а у відповідних випадках - і у частині другій цієї статті, або уповноважена ним особа можуть отримати з депозитного рахунку митного органу залишок коштів, одержаних від їх реалізації, протягом загального строку позовної давності, встановленого законом. У випадку, зазначеному в частині першій цієї статті, строк позовної давності обчислюється з дня передачі товарів на зберігання, а у випадках, зазначених у частині третій та четвертій цієї статті - з дня набрання законної сили рішення суду по справі. Кошти, не отримані протягом цього строку, перераховуються до Державного бюджету України.  
861. Стаття 181. Розпорядження конфіскованою валютою      Стаття 181. Розпорядження конфіскованою валютою  
862. Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями судів, перераховуються до Державного бюджету України.      Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями судів, перераховуються до Державного бюджету України.  
863. РОЗДІЛ VІІ. Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем      РОЗДІЛ VІІ. Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем  
864. ГЛАВА 27. Митний брокер      ГЛАВА 27. Митний брокер  
865. Стаття 182. Митний брокер      Стаття 182. Митний брокер  
866. Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану Державною митною службою України. Митним брокером може бути тільки підприємство - резидент.   -266- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.182 викласти в редакції: "Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство - резидент".  
Враховано   Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство - резидент. Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо).  
    -267- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У першому реченні ст.182 "Митний брокер" після слова "підприємство" записати "або його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо) і далі за текстом.  
Враховано редакційно    
867. Стаття 183. Порядок провадження митної брокерської діяльності      Стаття 183. Посередницька діяльність митного брокера  
868. Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та Положення, що затверджується Державною митною службою України.   -268- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.183 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та ліцензійних умов, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом з питань ліцензування та органом ліцензування.  
869. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.   -269- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ст.183 доповнити частиною 3 такого змісту: "Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають отриманню у порядку, встановленому законодавством".  
Відхилено   Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.  
870. Стаття 184. Особливості ліцензування митної брокерської діяльності   -270- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 184 узгодити із законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".  
Враховано   Стаття 184. Ліцензування митної брокерської діяльності  
871. Для отримання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності підприємство повинне укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      Ліцензування митної брокерської діяльності здійснюється у відповідності із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".  
872. Інші ліцензійні умови для здійснення митної брокерської діяльності та порядок контролю за їх додержанням затверджуються відповідно до закону спільним наказом Державної митної служби України та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.   -271- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У чч.2 та 3 ст.184 замість "Державної митної служби України" записати "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи у відповідному відмінку. (нова редакція статті)  
Відхилено    
    -272- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ст.184 доповнити новою третьою частиною такого змісту: "До ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності вносяться дані про підприємство та його відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо), які у встановленому порядку користуються від імені цього підприємства правами митного брокера". (нова редакція статті)  
Відхилено    
873. Видача, переоформлення, анулювання ліцензії, а також видача дублікату ліцензії здійснюється Державною митною службою України в порядку, визначеному законом.       
874. Стаття 185. Права та обов'язки митного брокера      Стаття 185. Права та обов'язки митного брокера  
875. Митний брокер має право від імені особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.   -273- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ч.1 ст.185 викласти в редакції: "Митний брокер виконує повноваження в об'ємі, встановленому за дорученням особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення".  
Враховано   Митний брокер виконує повноваження в об'ємі, встановленому за дорученням особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.  
876. Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.      Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.  
877. Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність на тих же підставах, що й під час самостійного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.      Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність, встановлену законом.  
878. Стаття 186. Державний реєстр митних брокерів      Стаття 186. Реєстр митних брокерів  
879. Державна митна служба України веде державний реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.  
880. Стаття 187. Фахівець з декларування       
881. Безпосереднє здійснення в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дій, пов'язаних з пред'явленням митному органу товарів і транспортних засобів, а також документів, необхідних для їх митного оформлення, доручається фахівцю, який перебуває з цим митним брокером у трудових відносинах, має кваліфікаційне посвідчення і внесений до реєстру фахівців з декларування. Фахівець з декларування може перебувати у трудових відносинах одночасно тільки з одним митним брокером.   -274- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 187 узгодити із законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". (стаття вилучена)  
Враховано    
882. Кваліфікаційне посвідчення видається митним органом, в зоні діяльності якого акредитований відповідний митний брокер. На підставі цього посвідчення та за наявності відповідного доручення від митного брокера фахівець з декларування має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.   -275- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ст.187 вилучити.  
Враховано    
883. Особі, яка вчинила порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 394, статтями 405, 407, 417, 418, 420 цього Кодексу, кваліфікаційне посвідчення може бути видане не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеної особи до відповідальності за такі правопорушення.       
884. Вимоги до фахівця з декларування встановлюються ліцензійними умовами для здійснення митної брокерської діяльності. Порядок видачі та анулювання кваліфікаційного посвідчення, а також видачі дублікату посвідчення встановлюється Положенням, зазначеним у частині першій цієї статті.       
885. За видачу кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування та дубліката такого посвідчення справляється плата у розмірах та у порядку, встановлених законом для справляння плати за видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та за видачу дублікату такої ліцензії.       
886. Стаття 188. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють      Стаття 188. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють  
887. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють у процесі здійснення митних операцій, може використовуватися виключно для цілей цих операцій.      Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють у процесі здійснення митних процедур, може використовуватися виключно для цілей цих процедур.  
888. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер несе відповідальність згідно з законодавством.   -276- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 188, частина 2. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер несе відповідальність згідно з законом.  
    -277- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
В кінці ч.2 ст.188 замість слова "законодавством" записати законом".  
Враховано    
889. ГЛАВА 28. Митний перевізник      ГЛАВА 28. Митний перевізник  
890. Стаття 189. Митний перевізник      Стаття 189. Митний перевізник  
891. Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 167 цього Кодексу, і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видане Державною митною службою України.   -278- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.189 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 167 цього Кодексу, і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
892. Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент.      Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент.  
893. Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором.      Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором.  
894. Стаття 190. Особливості ліцензування діяльності митного перевізника      Стаття 190. Ліцензування діяльності митного перевізника  
895. Для отримання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника підприємство повинн укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -279- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Ліцензування діяльності митного перевізника здійснюється у відповідності до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".  
Враховано   Ліцензування діяльності митного перевізника здійснюється у відповідності до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".  
896. Інші ліцензійні умови для здійснення діяльності митного перевізника та порядок контролю за їх додержанням затверджуються відповідно до закону спільним наказом Державної митної служби України та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.   -280- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У чч.2 та 3 ст.190 замість "Державної митної служби України" записати "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи у відповідному відмінку. (нова редакція статті)  
Відхилено    
897. Видача, переоформлення, анулювання ліцензії, а також видача дублікату ліцензії здійснюється Державною митною службою України в порядку, визначеному законом.       
898. Стаття 191. Державний реєстр митних перевізників      Стаття 191. Реєстр митних перевізників  
899. Державна митна служба України веде державний реєстр митних перевізників і забезпечує його періодичну публікацію.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде реєстр митних перевізників і забезпечує його періодичну публікацію.  
900. РОЗДІЛ VІІІ. Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України      РОЗДІЛ VІІІ. Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України  
901. ГЛАВА 29. Загальні положення      ГЛАВА 29. Загальні положення  
902. Стаття 192. Види митного режиму      Стаття 192. Види митного режиму  
903. Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі види митного режиму:      Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі види митного режиму:  
904. 1) імпорт;      1) імпорт;  
905. 2) реімпорт;      2) реімпорт;  
906. 3) експорт;      3) експорт;  
907. 4) реекспорт;      4) реекспорт;  
908. 5) транзит;      5) транзит;  
909. 6) тимчасове ввезення (вивезення);      6) тимчасове ввезення (вивезення);  
910. 7) митний склад;      7) митний склад;  
911. 8) спеціальна митна зона;      8) спеціальна митна зона;  
912. 9) магазин безмитної торгівлі;      9) магазин безмитної торгівлі;  
913. 10) переробка на митній території України;      10) переробка на митній території України;  
914. 11) переробка за межами митної території України;      11) переробка за межами митної території України;  
915. 12) знищення або руйнування;      12) знищення або руйнування;  
916. 13) відмова на користь держави.      13) відмова на користь держави.  
917. Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті, може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до цього Кодексу.      Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті, може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до цього Кодексу.  
918. Стаття 193. Вибір та зміна митного режиму      Стаття 193. Вибір та зміна митного режиму  
919. Декларант самостійно визначає митний режим товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.      Декларант самостійно визначає митний режим товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.  
920. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог чинного законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.      Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог чинного законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.  
921. Стаття 194. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів      Стаття 194. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів  
922. Питання, пов'язані зі здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митного режиму регулюються Державною митною службою України, яка визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення щодо особливостей застосування митних процедур.   -281- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ст.194 після слова "застосування" записати "відповідних".  
Враховано   Питання, пов'язані зі здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митного режиму регулюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, який визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення щодо застосування відповідних митних процедур.  
923. ГЛАВА 30. Імпорт      ГЛАВА 30. Імпорт  
924. Стаття 195. Поняття митного режиму імпорту      Стаття 195. Поняття митного режиму імпорту  
925. Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.      Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.  
926. Стаття 196. Умови переміщення товарів у режимі імпорту      Стаття 196. Умови переміщення товарів у режимі імпорту  
927. Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає:      Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає:  
928. 1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;      1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;  
929. 2) сплату митних платежів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законодавства України;   -282- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Пп.2) та 3) ч.1 ст.196 викласти в такій редакції: "2) сплату податків та зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України;  
Враховано   2) сплату податків та зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України;  
930. 3) дотримання вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.   -283- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
3) дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів нетарифного регулюван-ня та інших обмежень".  
Враховано   3) дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів нетарифного регулювання обмежень.  
    -284- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 196, частина 1, пункт 3). Виключити текст "та інших обмежень".  
Враховано    
931. ГЛАВА 31. Реімпорт      ГЛАВА 31. Реімпорт  
932. Стаття 197. Поняття митного режиму реімпорту      Стаття 197. Поняття митного режиму реімпорту  
933. Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше за визначений строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території.   -285- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.197 викласти в редакції: "Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше, ніж у встановлений законодавством строк, ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території".  
Враховано   Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше, ніж у встановлений законодавством строк, ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території.  
934. Стаття 198. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту      Стаття 198. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту  
935. Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:      Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:  
936. 1) походять з митної території України;      1) походять з митної території України;  
937. 2) ввозяться на митну територію України не пізніше, ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;      2) ввозяться на митну територію України не пізніше, ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;  
938. 3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;      3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;  
939. 4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Державною митною службою України.   -286- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.4) частини 1 статті 198 замість слів "Державною митною службою України" записати "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Кабінетом Міністрів України.  
940. Стаття 199. Оформлення товарів у режимі реімпорту      Стаття 199. Оформлення товарів у режимі реімпорту  
941. Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані з раніше експортованими товарами.      Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами.  
942. Стаття 200. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів      Стаття 200. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів  
943. У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.      У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.  
944. Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.      Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.  
945. Суми, зазначені у частині другій цієї статті, та проценти з них зараховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України.   -287- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У частині 3 статті 200 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Немає висновку    
946. Глава 32. Експорт      ГЛАВА 32. Експорт  
947. Стаття 201. Поняття митного режиму експорту      Стаття 201. Поняття митного режиму експорту  
948. Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.      Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.  
949. Стаття 202. Умови переміщення товарів у режимі експорту      Стаття 202. Умови переміщення товарів у режимі експорту  
950. Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає:      Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає:  
951. 1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;      1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;  
952. 2) сплату митних платежів, встановлених на експорт товарів;      2) сплату податків та зборів, встановлених на експорт товарів;  
953. 3) дотримання експортером вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.   -288- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 202, частина 1, пункт 3). Виключити текст "та інших обмежень".  
Враховано   3) дотримання експортером вимог, передбачених законом.  
    -289- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.3) ч.1 ст.202 замість слів "чинного законодавства" записа-ти ", передбачених законом,".  
Враховано    
954. ГЛАВА 33. Реекспорт      ГЛАВА 33. Реекспорт  
955. Стаття 203. Поняття митного режиму реекспорту      Стаття 203. Поняття митного режиму реекспорту  
956. Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше за визначений строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.      Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше за встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.  
957. Стаття 204. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту      Стаття 204. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту  
958. Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України у режимі реекспорту, якщо:      Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України у режимі реекспорту, якщо:  
959. 1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, на реекспорт товарів;   -290- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 204, частина 1. Пункт 1) наприкінці доповнити текстом ", згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".  
Враховано   1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, на реекспорт товарів, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;  
960. 2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;      2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;  
961. 3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;      3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;  
962. 4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше, ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.      4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше, ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.  
963. Стаття 205. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються      Стаття 205. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються  
964. У разі ввезення на митну територію України товарів, що походять з інших країн, заявлених митним органам у режимі реекспорту, податки, встановлені на імпорт товарів, сплачуються шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації.   -291- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Ст.205 викласти в редакції: Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюється виключно податковим законом України.  
Враховано   Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюється виключно податковим законом України.  
965. У разі вивезення товарів, що реекспортуються, у зазначений строк векселі погашаються.       
966. У разі невивезення товарів, заявлених у режимі реекспорту, протягом встановленого строку митний орган пред'являє векселі до оплати.       
967. Якщо товари, заявлені в режимі реекспорту, вивозяться з митної території України після оплати векселів, але не пізніше одного року з дати ввезення цих товарів на митну територію України, суми, сплачені по векселях, підлягають поверненню в порядку, передбаченому статтею 360 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів.       
968. У разі вивезення товарів, що реекспортуються, податки, встановлені на експорт товарів, не справляються.       
969. Стаття 206. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються   -292- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ст.206 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законом".  
Враховано   Стаття 206. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються  
970. До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.      До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених законом  
971. ГЛАВА 34. Транзит      ГЛАВА 34. Транзит  
972. Стаття 207. Поняття митного режиму транзиту      Стаття 207. Поняття митного режиму транзиту  
973. Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без справляння податків, установлених на імпорт та експорт таких товарів, та без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.   -293- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
У ст.207 слова " без справляння податків, установлених на імпорт та експорт таких товарів," вилучити.  
Враховано   Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.  
974. Стаття 208. Умови переміщення товарів у режимі транзиту      Стаття 208. Умови переміщення товарів у режимі транзиту  
975. Товари, що переміщуються транзитом, повинні:      Товари, що переміщуються транзитом, повинні:  
976. 1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;      1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;  
977. 2) не використовуватися на території України ні з якою іншої метою, крім транзиту;      2) не використовуватися на території України ні з якою іншої метою, крім транзиту;  
978. 3) у випадках, визначених чинним законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;      3) у випадках, визначених чинним законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;  
979. 4) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;      4) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;  
980. 5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.      5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.  
981. Стаття 209. Заходи гарантування під час транзиту товарів      Стаття 209. Заходи гарантування під час транзиту товарів  
982. У випадках, передбачених законодавством України, митний орган дозволяє переміщення товарів у режимі транзиту лише за умови належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених статтями 167 - 170 цього Кодексу.      У випадках, передбачених законодавством України, митний орган дозволяє переміщення товарів у режимі транзиту лише за умови належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених статтями 167 - 170 цього Кодексу.  
983. Стаття 210. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту      Стаття 210. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту  
984. Рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів і за умови виконання перевізником положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.      Рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів і за умови виконання перевізником положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.  
985. ГЛАВА 35. Тимчасове ввезення (вивезення)      ГЛАВА 35. Тимчасове ввезення (вивезення)  
986. Стаття 211. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)      Стаття 211. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)  
987. Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з умовним повним звільненням від сплати податків на умовах, визначених цим Кодексом, та обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.   -294- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
У ст.211 слова "з умовним повним звільненням від сплати податків на умовах, визначених цим Кодексом, та " вилучити.  
Враховано   Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.  
988. Стаття 212. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)      Стаття 212. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)  
989. Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:      Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:  
990. 1) подання митному органу документів на такі товари з обґрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);      1) подання митному органу документів на такі товари з обґрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);  
991. 2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, встановлених цим Кодексом;      2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, встановлених цим Кодексом;  
992. 3) виконання на вимогу митного органу заходів щодо гарантування сплати митних платежів у випадках, визначених Державною митною службою України;   -295- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
ПП.3) ч.1 ст.212 викласти в редакції: "3) виконання на вимогу митного органу заходів щодо гарантування сплати митних платежів у випадках, передбачених цим Кодексом;  
Відхилено    
993. 4) в окремих випадках, визначених чинним законодавством України, подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів.   -296- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
ПП. 4) ч.1 ст.212 викласти в редакції: 4) подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачене законом".  
Враховано   3) подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачене законом.  
994. Стаття 213. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування      Стаття 213. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування  
995. Дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за межі митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення з умовним повним звільненням від сплати податків, установлених на імпорт (експорт), допускається щодо:   -297- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
У ст. 213 слова "з умовним повним звільненням від сплати податків, установлених на імпорт (експорт), " вилучити.  
Враховано   Дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за межі митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення допускається щодо:  
996. - товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах;      - товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах;  
997. - професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів;      - професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів;  
998. - контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією;      - контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією;  
999. - зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або поживає за межами території тимчасового ввезення, і їх використання на території України не має комерційного характеру;      - зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або поживає за межами території тимчасового ввезення, і їх використання на території України не має комерційного характеру;  
1000. - товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;      - товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;  
1001. - особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей;      - особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей;  
1002. - матеріалів для реклами та туризму;      - матеріалів для реклами та туризму;  
1003. - транспортних засобів, які використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України.      - транспортних засобів, які використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України.  
1004. Стаття 214. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)      Стаття 214. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)  
1005. Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.      Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
1006. Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення.      Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення.  
1007. Стаття 215. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів      Стаття 215. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів  
1008. Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України (вивезення з митної території України).      Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України (вивезення з митної території України).  
1009. З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути продовжений відповідним митним органом.      З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути продовжений відповідним митним органом.  
1010. Стаття 216. Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)      Стаття 216. Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)  
1011. З товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України або тимчасово вивозяться з митної території України, податки, встановлені на імпорт (експорт) таких товарів, не справляються, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.   -298- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Ст.216 викласти в редакції: "Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно податковим законом України".  
Враховано   Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно податковим законом України.  
1012. Стаття 217. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)      Стаття 217. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)  
1013. До закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:      До закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:  
1014. 1) вивезти (ввезти) ці товари згідно із зобов'язанням, наданим митному органу      вивезти (ввезти) ці товари згідно із зобов'язанням, наданим митному органу  
1015. або      або  
1016. 2) заявити про поміщення в інший митний режим, що допускається щодо таких товарів з дотриманням вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України.      заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо таких товарів з дотриманням вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України.  
1017. Стаття 218. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)      Стаття 218. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)  
1018. У разі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів товарів або в окремих випадках, які визначаються Кабінетом Міністрів України, митне оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митними органами за умови гарантування дотримання режиму тимчасового ввезення (вивезення) шляхом внесення на депозитний рахунок відповідного митного органу грошових сум у розмірі, що дорівнюють сумі митних платежів, які підлягали б сплаті у разі ввезення (вивезення) цих товарів у режимі імпорту (експорту).      У разі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів товарів, які визначаються Кабінетом Міністрів України, митне оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митними органами за умови гарантування дотримання режиму тимчасового ввезення (вивезення).  
1019. ГЛАВА 36. Митний склад      ГЛАВА 36. Митний склад  
1020. Стаття 219. Поняття режиму митного складу      Стаття 219. Поняття режиму митного складу  
1021. Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння митних платежів за винятком митного збору за митне оформлення і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.      Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків та зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.  
1022. Стаття 220. Умови поміщення товарів у режим митного складу      Стаття 220. Умови поміщення товарів у режим митного складу  
1023. У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.      У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.  
1024. Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатись у спеціально обладнаних приміщеннях.      Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатись у спеціально обладнаних приміщеннях.  
1025. Стаття 221. Строк зберігання товарів у режимі митного складу      Стаття 221. Строк зберігання товарів у режимі митного складу  
1026. Строк зберігання товарів, ввезених з-за меж митної території України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років з дати поміщення цих товарів у зазначений режим.      Строк зберігання товарів, ввезених з-за меж митної території України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років з дати поміщення цих товарів у зазначений режим.  
1027. Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, ввезених з-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.      Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, ввезених з-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.  
1028. Товари, ввезені з-за меж митної території України, що зберігаються у режимі митного складу, до закінчення строків зберігання, установлених частинами першою та другою цієї статті, повинні бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою до іншого митного режиму.      Товари, ввезені з-за меж митної території України, що зберігаються у режимі митного складу, до закінчення строків зберігання, установлених частинами першою та другою цієї статті, повинні бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою до іншого митного режиму.  
1029. Товари, що вивозяться за межі митної території, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.      Товари, що вивозяться за межі митної території, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.  
1030. Стаття 222. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу      Стаття 222. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу  
1031. З товарами, які перебувають у режимі митного складу, можуть проводитися такі операції:      З товарами, які перебувають у режимі митного складу, можуть проводитися такі операції:  
1032. 1) операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів;      1) операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів;  
1033. 2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу (відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.      2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу (відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.  
1034. Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій встановлюється Державною митною службою України.   -299- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.222 після слова "встановлюється" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
1035. Стаття 223. Митні ліцензійні склади та їх типи      Стаття 223. Митні ліцензійні склади  
1036. Зберігання товарів у режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення, резервуару, майданчика тощо - митного ліцензійного складу.   -300- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.223 викласти в редакції: "Митні ліцензійні склади - господарська діяльність, пов'язана зі зберіганням товарів. Відкриття, експлуатація, ліквідація митних ліцензійних складів регулюється Господарським кодексом України. Ліцензування цієї господарської діяльності провадиться відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та ліцензійними умовами";  
Враховано   Митні ліцензійні склади - господарська діяльність, пов'язана зі зберіганням товарів. Відкриття, експлуатація, ліквідація митних ліцензійних складів регулюється Господарським кодексом України.  
1037. Митні ліцензійні склади залежно від кола осіб, які їх використовують, можуть бути:      Ліцензування цієї господарської діяльності провадиться відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та ліцензійними умовами.  
1038. 1) відкритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать будь-яким особам;   -301- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
стст.224-229 вилучити.  
Враховано    
1039. 2) закритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать власникам таких складів.       
1040. Стаття 224. Власники митних ліцензійних складів       
1041. Власниками митних ліцензійних складів можуть бути тільки підприємства-резиденти.       
1042. Стаття 225. Ліцензія на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу   -302- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 225 узгодити із законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". у ст.223  
Враховано    
1043. Для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу підприємство повинне:       
1044. 1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;       
1045. 2) мати приміщення, резервуари або майданчики, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України;       
1046. 3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю.       
1047. Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності.       
1048. Порядок видачі, зупинення та відновлення дії, анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу визначається Державною митною службою України.       
1049. За видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу справляється митний збір.       
1050. У разі порушення власником митного ліцензійного складу встановленого відповідно до цього Кодексу порядку відкриття та функціонування митних ліцензійних складів, а також при неодноразовому вчиненні ним правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до власника митного ліцензійного складу спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу застосовується також у разі, якщо підприємством з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Наказ про застосування спеціальної санкції вручається власникові митного ліцензійного складу під розписку або надсилається рекомендованим листом і набирає чинності з дати вручення або надіслання.       
1051. У разі застосування до підприємства спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу митний збір, зазначений у частині п'ятій цієї статті, поверненню не підлягає. Повторна заява цього підприємства про видачу такої ліцензії, а також його заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції.       
1052. Рішення про зупинення дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством.   -303- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Стаття 225, частина 7. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
   
1053. Державна митна служба України веде державний реєстр митних ліцензійних складів і забезпечує його періодичну публікацію.       
1054. Стаття 226. Вимоги, яким мають відповідати митні ліцензійні склади       
1055. Як митний ліцензійний склад може використовуватися спеціально облаштоване приміщення або огороджені з усіх боків резервуар, майданчик, обладнані охоронною сигналізацією та не менше, ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має перебувати у віданні митного органу.       
1056. При митному ліцензійному складі повинно бути належним чином обладнане робоче місце для представника митного органу, що здійснює контроль за роботою складу, та облаштоване місце для проведення операцій митного контролю, зокрема огляду товарів, що перебувають у режимі митного складу.       
1057. Умови розташування митних ліцензійних складів у населених пунктах визначаються Державною митною службою України за погодженням з органами місцевого самоврядування.       
1058. Товари, ввезені з-за меж митної території України, та товари, що вивозяться за межі митної території України, повинні зберігатися на митному ліцензійному складі окремо.       
1059. Територія митного ліцензійного складу, а також визначена митним органом територія, необхідна для забезпечення належних умов зберігання товарів на митному ліцензійному складі, є зоною митного контролю.       
1060. З метою недопущення затримок транспортних засобів та створення сприятливих умов для проведення митного контролю та оформлення при поміщенні товарів в митний режим митного складу допускається функціонування складу тимчасового зберігання в єдиній з митним ліцензійним складом зоні митного контролю за умови, що такі склади належать одному власнику.       
1061. Стаття 227. Обов'язки власника митного ліцензійного складу       
1062. Власник митного ліцензійного складу зобов'язаний:       
1063. 1) дотримуватись положень цього Кодексу та виконувати вимоги митних органів стосовно відкриття та діяльності митного ліцензійного складу;       
1064. 2) забезпечувати неможливість розміщення на митному ліцензійному складі та вилучення з митного ліцензійного складу товарів поза митним контролем;       
1065. 3) сприяти проведенню митного контролю на митному ліцензійному складі;       
1066. 4) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митного органу до товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, та документів на такі товари;       
1067. 5) надавати на безоплатній основі посадовим особам митного органу, які здійснюють митний контроль на митному ліцензійному складі, приміщення, обладнання та засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення;       
1068. 6) вести облік товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, і щомісяця подавати митним органам звіт про такі товари за формою та у порядку, що визначається Державною митною службою України;       
1069. 7) забезпечувати своєчасне та в повному обсязі декларування товарів, що прибувають на митний ліцензійний склад чи вивозяться з нього, з поданням усіх необхідних документів митному органу;       
1070. 8) забезпечувати своєчасну сплату митному органу всіх належних митних платежів.       
1071. Стаття 228. Ліквідація митного ліцензійного складу       
1072. Митний ліцензійний склад ліквідується:       
1073. 1) у зв'язку з закінченням строку дії або анулюванням ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу;       
1074. 2) за заявою власника складу.       
1075. У разі ліквідації митного ліцензійного складу ввезення товарів на митний ліцензійний склад не допускається. Вивезення товарів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до положень цього Кодексу.       
1076. Стаття 229. Особливі випадки зберігання товарів на митному ліцензійному складі       
1077. За зберігання товарів на митному ліцензійному складі протягом строку, на який дію ліцензії на право відкриття та експлуатації цього складу було зупинено, нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем. Після відновлення дії ліцензії суми зазначеного митного збору поверненню не підлягають.       
1078. У разі ліквідації митного ліцензійного складу товари, які зберігаються на ньому, мають бути переміщені під митним контролем на інший митний ліцензійний склад або заявлені до митного оформлення в інший митний режим.       
1079. За зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем.       
1080. Строки зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації встановлюються за правилами, зазначеними у статті 116 цього Кодексу.       
1081. ГЛАВА 37. Спеціальна митна зона      ГЛАВА 37. Спеціальна митна зона  
1082. Стаття 230. Поняття митного режиму спеціальної митної зони      Стаття 230. Поняття митного режиму спеціальної митної зони  
1083. Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон з-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання.      Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон з-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання.  
1084. Стаття 231. Спеціальні митні зони      Стаття 231. Спеціальні митні зони  
1085. Спеціальними митними зонами є частини території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для цілей оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон, розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної території України.      Спеціальними митними зонами є частини території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для цілей оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон, розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної території України.  
1086. Спеціальні митні зони створюються відповідно до чинного законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення спеціальної митної зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцій, що      Спеціальні митні зони створюються відповідно до чинного законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення спеціальної митної зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцій, що  
1087. здійснюються з товарами у межах зони. У законі також      здійснюються з товарами у межах зони. У законі також  
1088. визначаються вимоги щодо організації роботи спеціальної митної зони та обов'язки органів управління зони по виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.      визначаються вимоги щодо організації роботи спеціальної митної зони та обов'язки органів управління зони по виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.  
1089. Стаття 232. Вимоги до спеціальних митних зон      Стаття 232. Вимоги до спеціальних митних зон  
1090. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона, з метою належної організації митного контролю може вимагати від органів управління цієї зони вжиття таких заходів:      Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона, з метою належної організації митного контролю може вимагати від органів управління цієї зони вжиття таких заходів:  
1091. 1) спорудження огорожі по периметру зони;      1) спорудження огорожі по периметру зони;  
1092. 2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певні години роботи;      2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певні години роботи;  
1093. 3) застосування інших заходів, що не перешкоджають нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку зону.      3) застосування інших заходів, що не перешкоджають нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку зону.  
1094. Забороняється будь-яке будівництво в межах спеціальних митних зон без попереднього погодження з митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона.      Забороняється будь-яке будівництво в межах спеціальних митних зон без попереднього погодження з митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона.  
1095. Стаття 233. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах      Стаття 233. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах  
1096. З метою забезпечення належного митного контролю у спеціальних митних зонах митні органи мають право:      З метою забезпечення належного митного контролю у спеціальних митних зонах митні органи мають право:  
1097. 1) здійснювати постійний контроль та нагляд за кордонами спеціальних митних зон, а також за доступом у них;      1) здійснювати постійний контроль та нагляд за кордонами спеціальних митних зон, а також за доступом у них;  
1098. 2) вимагати від осіб, які переміщують товари через кордон спеціальної митної зони, ведення обліку руху таких товарів з метою їх контролю;      2) вимагати від осіб, які переміщують товари через кордон спеціальної митної зони, ведення обліку руху таких товарів з метою їх контролю;  
1099. 3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон спеціальної митної зони, з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;      3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон спеціальної митної зони, з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;  
1100. 4) у будь-який час здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах;      4) здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах;  
1101. 5) здійснювати інші заходи, спрямовані на забезпечення надійності митного контролю.   -304- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 233, частина 1.Пункт 5) після тексту "здійснювати інші" доповнити текстом ", передбачені законом".  
Враховано   5) здійснювати інші передбачені законом заходи, спрямовані на забезпечення надійності митного контролю.  
1102. Стаття 234. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у спеціальних митних зонах      Стаття 234. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у спеціальних митних зонах  
1103. У спеціальних митних зонах допускається здійснення виробничих та інших комерційних операцій з товарами, за винятком торгівлі товарами у роздріб, за умови дотримання положень цього Кодексу. Конкретний перелік видів товарів та операцій, що з ними здійснюються, визначається у законі про конкретну спеціальну митну зону.      У спеціальних митних зонах допускається здійснення виробничих та інших комерційних операцій з товарамиза умови дотримання положень цього Кодексу. Конкретний перелік видів товарів та операцій, що з ними здійснюються, визначається у законі про конкретну спеціальну митну зону.  
1104. З метою забезпечення дотримання законодавства та з урахуванням характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та обмеження щодо здійснення операцій з товарами у спеціальних митних зонах. Такі заборони та обмеження стосовно спеціальних митних зон встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -305- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Із ст.234 вилучити чч.3 і 4, а у ч.2 замість "дотримання законодавства" записати "виконання законів", слова "Кабінетом Міністрів" замінити словом "законами".  
Враховано частково   З метою забезпечення виконання законів та з урахуванням характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та обмеження щодо здійснення операцій з товарами у спеціальних митних зонах. Такі заборони та обмеження стосовно спеціальних митних зон встановлюються законами.  
1105. Митні органи можуть забороняти окремим особам здійснення операцій з товарами у спеціальних митних зонах, якщо такі особи не дотримуються положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України, а також відмовляти таким особам в доступі у спеціальні митні зони.   -306- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 234. Частину 3 після тексту "митних зонах, якщо" доповнити текстом "судом встановлено, що".  
   
1106. Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти ввезення окремих товарів у спеціальні митні зони.      Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти ввезення окремих товарів у спеціальні митні зони.  
1107. Стаття 235. Строки перебування товарів у спеціальних митних зонах      Стаття 235. Строки перебування товарів у спеціальних митних зонах  
1108. Товари можуть перебувати у спеціальних митних зонах протягом усього часу функціонування таких зон.      Товари можуть перебувати у спеціальних митних зонах протягом усього часу функціонування таких зон.  
1109. Стаття 236. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах      Стаття 236. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах  
1110. Особи, які здійснюють операції з товарами у спеціальних митних зонах, ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалізуються, і подають митним органам звітність про такі операції у порядку, що встановлюється Державною митною службою України. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах спеціальних митних зон, мають відображатися в облікових документах.   -307- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У першому реченні ч.1 ст.236 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи."  
Враховано   Особи, які здійснюють операції з товарами у спеціальних митних зонах, ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалізуються, і подають митним органам звітність про такі операції у порядку, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах спеціальних митних зон, мають відображатися в облікових документах.  
1111. Стаття 237. Ліквідація спеціальної митної зони      Стаття 237. Ліквідація спеціальної митної зони  
1112. У разі ліквідації спеціальної митної зони власники товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони.      У разі ліквідації спеціальної митної зони власники товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони.  
1113. У разі, якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони, власник товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважена ним особа не розпорядиться зазначеними товарами, такі товари підлягають декларуванню до іншого митного режиму.      У разі, якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони, власник товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважена ним особа не розпорядиться зазначеними товарами, такі товари підлягають декларуванню до іншого митного режиму.  
1114. ГЛАВА 38. Магазин безмитної торгівлі      ГЛАВА 38. Магазин безмитної торгівлі  
1115. Стаття 238. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі      Стаття 238. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі  
1116. Варіант І:       
1117. Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів та без застосування заходів нетарифного регулювання. Варіант ІІ:   -308- Баранчик І.І. (реєстр. картка № 358)
Ст.238 пропоную викласти в такій редакції: "Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів без застосування заходів нетарифного регулювання".  
Враховано   Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів та без застосування заходів нетарифного регулювання.  
1118. Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні в міжнародних аеро- та морських портах, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів та без застосування заходів нетарифного регулювання.       
1119. Стаття 239. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі      Стаття 239. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі  
1120. Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі).      Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі).  
1121. Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.      Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.  
1122. Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:      Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:  
1123. 1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;      1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;  
1124. 2) допоміжні приміщення;      2) допоміжні приміщення;  
1125. 3) склад магазину.      3) склад магазину.  
1126. Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу:      Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу:  
1127. 1) для вільного обігу на митній території України;      1) для вільного обігу на митній території України;  
1128. 2) для вільного обігу за межами митної території України;      2) для вільного обігу за межами митної території України;  
1129. 3) для поміщення в режим митного складу;      3) для поміщення в режим митного складу;  
1130. 4) для знищення під митним контролем.      4) для знищення під митним контролем.  
1131. Власники магазинів можуть мати митні склади для зберігання та послідуючого постачання в магазини всіх видів товарів, в тому числі підакцизних.      Власники магазинів безмитної торгівлі можуть мати митні склади для зберігання та послідуючого постачання в магазини всіх видів товарів, в тому числі підакцизних.  
1132. Безмитні магазини здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах експорту) та іноземного походження, крім товарів, які заборонені згідно із законодавством до ввезення, вивезення та транзиту через територію України;      Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах експорту) та іноземного походження, крім товарів, які заборонені згідно із законодавством до ввезення, вивезення та транзиту через територію України;  
1133. Порядок відкриття, ліквідації магазинів безмитної торгівлі, а також правила продажу ними товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Порядок відкриття, ліквідації магазинів безмитної торгівлі, а також правила продажу ними товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
1134. Стаття 240. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі      Стаття 240. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі  
1135. Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент.      Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент.  
1136. Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:      Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:  
1137. 1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;      1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;  
1138. 2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;      2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;  
1139. 3) дотримуватись положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;      3) дотримуватись положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;  
1140. 4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою Державною митною службою України.   -309- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.4) ч.2 ст.240 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи."  
Враховано   4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
1141. Стаття 241. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації      Стаття 241. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації  
1142. У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у магазині не дозволяються. Товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину до іншого митного режиму.      У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у магазині не дозволяються. Товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину до іншого митного режиму.  
1143. За зберігання товарів і ліквідованому магазині безмитної торгівлі його власником сплачується митний збір за перебування товарів під митним контролем починаючи з дати набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі. Строк зберігання товарів під митним контролем у ліквідованому магазині безмитної торгівлі встановлюється за правилами, зазначеними у статті 114 цього Кодексу.   -310- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.241 вилучити.  
Враховано    
1144. ГЛАВА 39. Переробка на митній території України      ГЛАВА 39. Переробка на митній території України  
1145. Стаття 242. Поняття митного режиму переробки на митній території України      Стаття 242. Поняття митного режиму переробки на митній території України  
1146. Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту.   -311- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 242. Після тексту "у встановленому" додати слово "законодавством".  
Враховано   Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту.  
1147. Стаття 243. Дозвіл на переробку товарів на митній території України      Стаття 243. Дозвіл на переробку товарів на митній території України  
1148. Ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюється з дозволу митного органу на основі положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.   -312- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.243 замість слів "на основі" записати "відповідно до".  
Враховано   Ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюється з дозволу митного органу відповідно до положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.  
1149. Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі коли підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.   -313- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 243, частина 2. Після тексту "у разі коли" доповнити текстом "судом встановлено, що".  
Відхилено   Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі коли підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.  
1150. Стаття 244. Операції щодо переробки товарів      Стаття 244. Операції щодо переробки товарів  
1151. Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується.      Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується.  
1152. Операції щодо переробки товарів можуть включати:      Операції щодо переробки товарів можуть включати:  
1153. 1) власне переробку товарів;      1) власне переробку товарів;  
1154. 2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;      2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;  
1155. 3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;      3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;  
1156. 4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.      4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.  
1157. Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки, визначаються цим Кодексом та іншими законами України.      Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки, визначаються цим Кодексом та іншими законами України.  
1158. Окремі операції з переробки товарів за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватись іншим підприємством. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки чи обробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України.      Окремі операції з переробки товарів за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватись іншим підприємством. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки чи обробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України.  
1159. У разі, коли за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, які беруть участь у процесі переробки чи обробки, повинне одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.      У разі, коли за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, які беруть участь у процесі переробки чи обробки, повинне одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.  
1160. Стаття 245. Строки переробки товарів на митній території України      Стаття 245. Строки переробки товарів на митній території України  
1161. Строк переробки товарів на митній території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки.      Строк переробки товарів на митній території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки.  
1162. Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.      Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.  
1163. Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті.   -314- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Ч.3 ст.245 викласти в редакції: "Виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті".  
Враховано   Виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті.  
1164. Стаття 246. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України      Стаття 246. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України  
1165. Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції щодо переробки таких товарів.      Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції щодо переробки таких товарів.  
1166. Стаття 247. Обсяг виходу продуктів переробки      Стаття 247. Обсяг виходу продуктів переробки  
1167. Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки чи обробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку товарів на митній території України.      Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки чи обробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку товарів на митній території України.  
1168. Стаття 248. Сплата і повернення податків      Стаття 248. Сплата і повернення податків  
1169. Сплата податків, установлених на імпорт товарів, що ввозяться в режимі переробки на митній території України, здійснюється шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації. У разі, якщо Кабінетом Міністрів України буде встановлено більш тривалий строк переробки чи обробки товарів, строк оплати векселів відповідно подовжується.      Сплата податків, установлених на імпорт товарів, що ввозяться в режимі переробки на митній території України, здійснюється шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації. У разі, якщо Кабінетом Міністрів України буде встановлено більш тривалий строк переробки чи обробки товарів, строк оплати векселів відповідно подовжується.  
1170. У разі, якщо продукти обробки або переробки не будуть вивезені у строки, зазначені у частині першій цієї статті, митний орган пред'являє векселі до оплати.      У разі, якщо продукти обробки або переробки не будуть вивезені у строки, зазначені у частині першій цієї статті, митний орган пред'являє векселі до оплати.  
1171. Стаття 249. Звільнення продуктів переробки від оподаткування   -315- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Статтю 249 виключити, оскільки це не предмет цього кодексу.  
Відхилено   Стаття 249. Звільнення продуктів переробки від оподаткування  
1172. У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених в Україну в режимі переробки на митній території України, з товарів, що походять з інших країн, та продуктів їх переробки податки, встановлені на експорт, не справляються і заходи нетарифного регулювання не застосовуються.      У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених в Україну в режимі переробки на митній території України, з товарів, що походять з інших країн, та продуктів їх переробки податки, встановлені на експорт, не справляються і заходи нетарифного регулювання не застосовуються.  
1173. Стаття 250. Порядок митного оформлення продуктів переробки      Стаття 250. Порядок митного оформлення продуктів переробки  
1174. У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, в якій зазначається кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для переробки.      У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, в якій зазначається кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для переробки.  
1175. Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами України для митного оформлення експорту товарів українського походження.      Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами України для митного оформлення експорту товарів українського походження.  
1176. Стаття 251. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України      Стаття 251. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України  
1177. Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту зі справлянням усіх належних митних платежів і застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання.      Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту зі справлянням усіх належних податків та зборів застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання.  
1178. ГЛАВА 40. Переробка за межами митної території України      ГЛАВА 40. Переробка за межами митної території України  
1179. Стаття 252. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України      Стаття 252. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України  
1180. Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки, обробки чи ремонту за межами митної території України та наступного повернення в Україну.      Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки, обробки чи ремонту за межами митної території України та наступного повернення в Україну.  
1181. Стаття 253. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України      Стаття 253. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України  
1182. Під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватись операції, зазначені у частині другій статті 244 цього Кодексу.      Під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватись операції, зазначені у частині другій статті 244 цього Кодексу.  
1183. Законами України можуть бути встановлені обмеження щодо окремих операцій з переробки товарів за межами митної території України.      Законами України можуть бути встановлені обмеження щодо окремих операцій з переробки товарів за межами митної території України.  
1184. Стаття 254. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України      Стаття 254. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України  
1185. Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу на основі положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.      Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу на основі положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.  
1186. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.   -316- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 254, частина 2. Після тексту "рішення або якщо" додати текст "судом встановлено, що".  
Відхилено   Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.  
1187. Стаття 255. Строки переробки товарів за межами митної території України      Стаття 255. Строки переробки товарів за межами митної території України  
1188. Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що вивозяться для переробки.      Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що вивозяться для переробки.  
1189. Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час видачі дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.      Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час видачі дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.  
1190. Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більш тривалі строки переробки товарів, ніж зазначені у частині другій цієї статті.   -317- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У ст.255 ч.3 викласти в редакції: "Виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті".  
Враховано   Виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті.  
1191. Стаття 256. Обсяг виходу продуктів переробки      Стаття 256. Обсяг виходу продуктів переробки  
1192. Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку продукції за межами митної території України.      Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку продукції за межами митної території України.  
1193. Стаття 257. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки      Стаття 257. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки  
1194. У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають декларуванню з поданням окремого документа - декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів.      У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають декларуванню з поданням окремого документа - декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів.  
1195. Із продуктів переробки, що ввозяться на митну територію України, справляються податки, встановлені на імпорт, які нараховуються виходячи з вартості зазначених продуктів переробки.      Із продуктів переробки, що ввозяться на митну територію України, справляються податки, встановлені на імпорт, згідно податкових законів України.  
1196. Стаття 258. Звільнення від сплати податків      Стаття 258. Звільнення від сплати податків  
1197. При ввезенні на митну територію України продуктів переробки податки, встановлені на імпорт, не справляються, якщо митному органу буде документально підтверджено, що товари вивозилися за межі митної території України з метою ремонту і такий ремонт виконувався на безоплатній основі на підставі договору, гарантійних чи інших зобов'язань виконавця, за винятком випадків, коли під час попереднього ввезення (імпорту) товарів було враховано наявність недоліків.      При ввезенні на митну територію України продуктів переробки податки, встановлені на імпорт, не справляються, якщо митному органу буде документально підтверджено, що товари вивозилися за межі митної території України з метою ремонту і такий ремонт виконувався на безоплатній основі на підставі договору, гарантійних чи інших зобов'язань виконавця, за винятком випадків, коли під час попереднього ввезення (імпорту) товарів було враховано наявність недоліків.  
1198. Стаття 259. Справляння митних платежів у разі вивезення товарів на переробку   -318- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.259 виключити як таку, що не є предметом цього кодексу.  
Враховано    
1199. Із товарів, що вивозяться на переробку за межі митної території України, справляються податки, встановлені на експорт, з наступним їх поверненням під час ввезення на митну територію України продуктів переробки. Повернення зазначених податків здійснюється у порядку, встановленому статтею 360 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів.       
1200. ГЛАВА 41. Знищення або руйнування      ГЛАВА 41. Знищення або руйнування  
1201. Стаття 260. Поняття режиму знищення або руйнування      Стаття 260. Поняття режиму знищення або руйнування  
1202. Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.      Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.  
1203. Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших державних органів, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються Державною митною службою України спільно з іншими державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.   -319- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч2 ст.260 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи."  
Враховано   Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших органів державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи спільно з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.  
1204. Стаття 261. Витрати на знищення товарів      Стаття 261. Витрати на знищення товарів  
1205. Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи.      Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи.  
1206. Стаття 262. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів      Стаття 262. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів  
1207. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем.      Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем.  
1208. ГЛАВА 42. Відмова на користь держави      ГЛАВА 42. Відмова на користь держави  
1209. Стаття 263. Поняття митного режиму відмови на користь держави      Стаття 263. Поняття митного режиму відмови на користь держави  
1210. Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються митні платежі, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.      Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки та збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.  
1211. Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що визначається Державною митною службою України.   -320- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.263 викласти в редакції: "Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
1212. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.      Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.  
1213. РОЗДІЛ ІX. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами      РОЗДІЛ ІX. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами  
1214. ГЛАВА 43. Загальні положення      ГЛАВА 43. Загальні положення  
1215. Стаття 264. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України      Стаття 264. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України  
1216. Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законодавством України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.   -321- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ст.264 замість слів "законодавством України" записати "законом".  
Враховано   Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законом України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.  
1217. Стаття 265. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях      Стаття 265. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях  
1218. Громадяни мають право пересилати товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у порядку, встановленому статтями 157-159 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання.      Громадяни мають право пересилати товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у порядку, встановленому статтями 157-159 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання.  
1219. Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.      Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.  
1220. Стаття 266. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів      Стаття 266. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів  
1221. Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої ним особи за умови надання підтверджуючих документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.      Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків та зборів визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої ним особи за умови надання підтверджуючих документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.  
1222. За відсутності таких підтверджень або у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості, митні органи визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари.      За відсутності таких підтверджень або у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості, митні органи визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари.  
1223. ГЛАВА 44. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України      ГЛАВА 44. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України  
1224. Стаття 267. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України   -322- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.267 привести у відповідність до діючих законів із зазначеного питання.  
Враховано   Стаття 267. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України  
1225. Вивезення товарів за межі митної території України громадянами здійснюється у порядку та на умовах, установлених законодавством України для підприємств.      Вивезення товарів за межі митної території України громадянами здійснюється у порядку та на умовах, установлених законодавством України для підприємств.  
1226. Дія частини першої цієї статті не поширюється на:      Дія частини першої цієї статті не поширюється на:  
1227. 1) товари, сукупна вартість яких не перевищує еквіваленту 100 доларів США;      1) товари, сукупна вартість яких не перевищує еквіваленту 200 євро;  
1228. 2) товари, які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;      2) предмети, які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;  
1229. 3) товари, які входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії, та сплати державного мита;      3) предмети, які входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії;  
1230. 4) товари, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;      4) товари, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;  
1231. 5) товари, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;      5) товари, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;  
1232. 6) товари, одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;      6) предмети, одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;  
1233. 7) товари особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, придбані в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України;   -323- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 267, частина 2. Пункт 7) після тексту "договорами України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   7) предмети (майно) особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, придбані в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України;  
1234. 8) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;      8) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;  
1235. 9) товари, призначені для особистого користування, що вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України;      9) предмети, призначені для особистого користування, що вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України;  
1236. 10) товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України, на суму, що не перевищує 80 процентів доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні за умови подання відповідних документів.      10) товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України, на суму, що не перевищує 80 процентів доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні за умови подання відповідних документів.  
1237. Стаття 268. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території окремих товарів      Стаття 268. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів  
1238. Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:      Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:  
1239. 1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;      1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;  
1240. 2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування;      2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування;  
1241. 3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючі вироби, матеріали тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.      3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючі вироби, матеріали тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
1242. Вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.      Вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
1243. ГЛАВА 45. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України      ГЛАВА 45. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України  
1244. Стаття 269. Умови ввезення громадянами товарів на митну територію України      Стаття 269. Умови ввезення громадянами товарів на митну територію України  
1245. Товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку, встановленому для підприємств, та на умовах, визначених законами України.      Предмети, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку, встановленому для підприємств, та на умовах, визначених законами України.  
1246. Дія частини першої цієї статті не поширюється на:      Дія частини першої цієї статті не поширюється на:  
1247. 1) товари, сукупна вартість яких не перевищує еквіваленту 100 доларів США;      1) товари, сукупна вартість яких не перевищує еквіваленту 200 євро ;  
1248. 2) товари особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами на митну територію України під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення;      2) предмети особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами на митну територію України під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення;  
1249. 3) товари, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну;      3) предмети, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну;  
1250. 4) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України;   -324- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 269, частина 2. Пункт 4) після тексту "договорами України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   4) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
1251. 5) товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами митної території України на користь резидента, у разі підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;      5) предмети, які ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами митної території України на користь резидента, у разі підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;  
1252. 6) товари, одержані громадянами - резидентами у вигляді нагород і призів на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами митної території України, за умови документального підтвердження факту нагородження, засвідченого консульською установою України у відповідній державі;      6) предмети, одержані громадянами - резидентами у вигляді нагород і призів на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами митної території України, за умови документального підтвердження факту нагородження;  
1253. 7) товари, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації.      7) товари, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації.  
1254. Стаття 270. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами      Стаття 270. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами  
1255. Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу:      Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу:  
1256. а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв;      а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв;  
1257. б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів.      б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів.  
1258. Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що вони:      Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що вони:  
1259. - ввозяться на митну територію України громадянами, які досягли 18-річного віку;      - ввозяться на митну територію України громадянами, які досягли 18-річного віку;  
1260. - переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадян.      - переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадян.  
1261. Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш, ніж 24 години.   -325- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.3 ст.270 вилучити.  
Відхилено   Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш, ніж 24 години.  
1262. Стаття 271. Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту      Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що вони:  
1263. Товари, що підлягають оподаткуванню, які тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту, пропускаються на митну територію України за умови надання митному органу фінансових гарантій. Види фінансових гарантій, умови і порядок їх надання та повернення визначаються Кабінетом Міністрів України.      Товари, що підлягають оподаткуванню, які тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту, пропускаються на митну територію України за умови надання митному органу гарантій. Види гарантій, умови і порядок їх надання та повернення визначаються Цивільним кодексом України.  
1264. У разі порушення зобов'язання про зворотне вивезення за межі митної території України або транзиту через митну територію України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, надані фінансові гарантії вилучаються для забезпечення стягнення.      У разі порушення зобов'язання про зворотне вивезення за межі митної території України або транзиту через митну територію України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, надані гарантії застосовуються для забезпечення стягнення.  
1265. РОЗДІЛ Х. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності      РОЗДІЛ Х. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності  
1266. ГЛАВА 46. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності      ГЛАВА 46. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності  
1267. Стаття 272. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності      Стаття 272. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності  
1268. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом, законами України.      Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять інтелектуальну власності здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом, законами України.  
1269. Стаття 273. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, які є об'єктами інтелектуальної власності      Стаття 273. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, які є об'єктами права інтелектуальної власності  
1270. Власник прав на об'єкт інтелектуальної власності, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт інтелектуальної власності, має право подати заяву до Державної митної служби України про реєстрацію товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності.   -326- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ст.273 замість "Державна митна служба України" записати "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках.  
Враховано   Власник прав на об'єкт права інтелектуальної власності, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати заяву до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи про реєстрацію товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності.  
1271. Державна митна служба України веде реєстр товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.   -327- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Cтаття 273. Частину 2 після тексту "веде реєстр" доповнити словом "зазначених".  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде реєстр зазначених товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.  
1272. Порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, включаючи форму заяви власника прав на об'єкт інтелектуальної власності, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру визначається Кабінетом Міністрів України. За реєстрацію товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, за продовження строку такої реєстрації, а також за внесення змін до реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, справляються митні збори.   -328- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.3 ст.273 друге речення вилучити.  
Враховано   Порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, включаючи форму заяви власника прав на об'єкт права інтелектуальної власності, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.  
1273. Після реєстрації відповідного товару у реєстрі Державної митної служби України митні органи України вживають заходів щодо попередження переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.      Після реєстрації відповідного товару у реєстрі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митні органи України вживають заходів щодо попередження переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.  
1274. Для забезпечення митного контролю при переміщенні через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, інформація про зареєстровані товари надсилається до усіх митних органів України.      Для забезпечення митного контролю при переміщенні через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, інформація про зареєстровані товари надсилається до усіх митних органів України.  
1275. Стаття 274. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності      Стаття 274. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності  
1276. Якщо митний орган на основі даних реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який ведеться Державною митною службою України, виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.   -329- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ст.274 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках".  
Враховано   Якщо митний орган на основі даних реєстру товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, який ведеться спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.  
1277. Рішення про призупинення митного оформлення строком на 15 календарних днів із можливістю наступного продовження не більше, ніж на 15 календарних днів, приймає начальник митного органу або особа, що його заміщує.      Рішення про призупинення митного оформлення строком на 15 календарних днів із можливістю наступного продовження не більше, ніж на 15 календарних днів, приймає начальник митного органу або особа, що його заміщує.  
1278. Не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган повідомляє відповідного власника прав на об'єкт інтелектуальної власності про факт переміщення через митний кордон України цих товарів, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу власника прав на об'єкт інтелектуальної власності. В повідомленні власникові прав на об'єкт інтелектуальної власності зазначається, митне оформлення яких саме товарів призупинене, заявлена декларантом митна вартість цих товарів, найменування та адреса власника зазначених товарів, а також інша необхідна інформація.      Не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган повідомляє відповідного власника прав на об'єкт права інтелектуальної власності про факт переміщення через митний кордон України цих товарів, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу власника прав на об'єкт права інтелектуальної власності. В повідомленні власникові прав на об'єкт права інтелектуальної власності зазначається, митне оформлення яких саме товарів призупинене, заявлена декларантом митна вартість цих товарів, найменування та адреса власника зазначених товарів, а також інша необхідна інформація.  
1279. Власник прав на об'єкт інтелектуальної власності та декларант з дозволу митного органу можуть брати проби і зразки товарів, у відношенні яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і направляти їх на експертизу. Митному органові повинні надаватися копії відповідних експертних висновків.      Власник прав на об'єкт права інтелектуальної власності та декларант з дозволу митного органу можуть брати проби і зразки товарів, у відношенні яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і направляти їх на експертизу. Копії відповідних експертних висновків подаються митному органові..  
1280. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджена, митний орган в установленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються для забезпечення конфіскації.      Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджена, митний орган в установленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення вимог цього Кодексу, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються в установленому законом порядку.  
1281. Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких приймалося рішення про призупинення митного оформлення, не буде підтверджена, ці товари підлягають митному оформленню звичайним порядком.      Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких приймалося рішення про призупинення митного оформлення, не буде підтверджена, ці товари підлягають митному оформленню звичайним порядком.  
1282. Відшкодування витрат, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок власника прав на об'єкт інтелектуальної власності. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також порядок розпорядження контрафактними товарами після їх конфіскації визначається Кабінетом Міністрів України.   -330- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
В кінці ч.7 ст.274 замість "Кабінетом Міністрів України" записати "законом".  
Відхилено   Відшкодування витрат, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок власника прав на об'єкт права інтелектуальної власності. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також порядок розпорядження контрафактними товарами після їх конфіскації визначається законодавствомм.  
    -331- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
В кінці ч.7 ст.274 замість "Кабінетом Міністрів України" записати "законодавством".  
Враховано    
1283. Стаття 275. Взаємодія митних органів з іншими державними органами у сфері захисту інтелектуальної власності   -332- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У назві та у тексті статті 275 замість "державними органами" записати "органами державної влади".  
Враховано   Стаття 275. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту інтелектуальної власності  
1284. При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, митні органи взаємодіють з іншими державними органами, уповноваженими у сфері захисту інтелектуальної власності, в порядку, що, визначається законодавством України.      При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, митні органи взаємодіють з іншими органами державної влади, уповноваженими у сфері захисту інтелектуальної власності, в порядку, що, визначається законодавством України.  
1285. РОЗДІЛ XІ. Справляння мита з товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митний тариф України      РОЗДІЛ XІ. Справляння мита з товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митний тариф України  
1286. ГЛАВА 47. Мито. Митний тариф України. Ставки мита, їх види та порядок встановлення      ГЛАВА 47. Мито. Митний тариф України. Ставки мита, їх види та порядок встановлення  
1287. Стаття 276. Мито      Стаття 276. Мито  
1288. З товарів, що переміщуються через митний кордон України, справляється мито, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законодавчими актами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      З товарів, що переміщуються через митний кордон України, справляється мито, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законодавчими актами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
1289. Мито являє собою загальнодержавний податок на товари, які переміщуються через митний кордон України.      Мито являє собою загальнодержавний податок на товари, які переміщуються через митний кордон України.  
1290. Стаття 277. Види ставок мита      Стаття 277. Види ставок мита  
1291. В Україні застосовуються такі види ставок мита:      В Україні застосовуються такі види ставок мита:  
1292. адвалерні, що нараховуються у процентах до митної вартості товарів, з яких справляється мито;      адвалерні, що нараховуються у процентах до митної вартості товарів, з яких справляється мито;  
1293. специфічні, що нараховуються в установленому грошовому розмірі за одиницю товарів, з яких справляється мито;      специфічні, що нараховуються в установленому грошовому розмірі за одиницю товарів, з яких справляється мито;  
1294. комбіновані, що поєднують обидва зазначені види ставок.      комбіновані, що поєднують обидва зазначені види ставок.  
1295. Стаття 278. Митний тариф України      Стаття 278. Митний тариф України  
1296. Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності звід ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.      Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності звід ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.  
1297. Митний тариф України містить Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності та ставки ввізного мита.      Митний тариф України містить Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності та ставки ввізного мита.  
1298. Стаття 279. Порядок установлення ставок мита      Стаття 279. Порядок установлення ставок мита  
1299. Граничні ставки Митного тарифу України встановлюються законом на основі принципів митно-тарифної політики України та зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -333- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
У ч.1 ст.279 на початку забрати слово "Граничні".  
Враховано   Ставки Митного тарифу України встановлюються законом на основі принципів митно-тарифної політики України та зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
1300. Ставки Митного тарифу України встановлюються на базі класифікаційної схеми побудови товарних підкатегорій Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.      Ставки Митного тарифу України встановлюються на базі класифікаційної схеми побудови товарних підкатегорій Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.  
1301. Забороняється зменшувати ставки мита для окремих осіб і за окремими контрактами, або звільняти окремих осіб від сплати мита.      Забороняється зменшувати ставки мита для окремих осіб і за окремими контрактами, або звільняти окремих осіб від сплати мита.  
1302. Стаття 280. Товарна номенклатура Митного тарифу України      Стаття 280. Товарна номенклатура Митного тарифу України  
1303. В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.      В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.  
1304. Усі товари, що підлягають митному контролю та оподаткуванню, систематизуються за розділами, групами, товарними позиціями і товарними субпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.      Усі товари, що підлягають митному контролю та оподаткуванню, систематизуються за розділами, групами, товарними позиціями і товарними субпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.  
1305. ГЛАВА 48. Митно-тарифна рада України      ГЛАВА 48. Митно-тарифна рада України  
1306. Стаття 281. Повноваження Митно-тарифної ради України      Стаття 281. Повноваження Митно-тарифної ради України  
1307. На Митно-тарифну раду України, що утворена при Кабінеті Міністрів України, покладається:      На Митно-тарифну раду України, що утворена при Кабінеті Міністрів України, покладається:  
1308. 1) розроблення пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції щодо встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також щодо внесення змін до номенклатури Єдиного Митного тарифу України;      1) розроблення пропозицій щодо основних напрямів митнотарифної політики України, включаючи пропозиції щодо встановлення, скасування або зміну ставок мита, надання тарифних пільг і преференцій, а також щодо внесення змін до номенклатури Єдиного Митного тарифу України;  
1309. 2) підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України з питань митно-тарифного регулювання;   -334- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 281, частина 1. Пункт 2) наприкінці доповнити текстом ", згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   2) підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України з питань митно-тарифного регулювання, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
1310. 3) розроблення комплексу заходів тарифного регулювання, спрямованих на захист українського ринку та вітчизняного товаровиробника під час здійснення зовнішньо-торгівельних операцій.      3) розроблення комплексу заходів тарифного регулювання, спрямованих на захист українського ринку та вітчизняного товаровиробника під час здійснення зовнішньо-торгівельних операцій.  
1311. Функції робочого апарату Митно-тарифної ради України здійснює Державна митна служба України.   -335- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.281 замість "Державна митна служба" записати "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи".  
Враховано   Функції робочого апарату Митно-тарифної ради України здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи.  
1312. Положення про Митно-тарифну раду України та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -336- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.3 ст.281 виключити (ст.106 Конституції України).  
Враховано    
1313. ГЛАВА 49. Види мита      ГЛАВА 49. Види мита  
1314. Стаття 282. Види мита, що застосовуються в Україні      Стаття 282. Види мита, що застосовуються в Україні  
1315. В Україні застосовуються такі види мита:      В Україні застосовуються такі види мита:  
1316. 1) ввізне (імпортне);      1) ввізне (імпортне);  
1317. 2) вивізне (експортне);      2) вивізне (експортне);  
1318. 3) сезонне;      3) сезонне;  
1319. 4) особливі види:      4) особливі види:  
1320. - спеціальне;      - спеціальне;  
1321. - антидемпінгове;      - антидемпінгове;  
1322. - компенсаційне.      - компенсаційне.  
1323. Стаття 283. Ввізне (імпортне) мито      Стаття 283. Ввізне (імпортне) мито  
1324. Ввізне (імпортне) мито нараховується на товари під час їх ввезення на митну територію України.      Ввізне (імпортне) мито нараховується на товари під час їх ввезення на митну територію України.  
1325. Ввізне (імпортне) мито є диференційованим:      Ввізне (імпортне) мито є диференційованим:  
1326. 1) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими встановлено режим найбільшого сприяння, застосовуються ставки мита в межах граничних;   -337- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пп.1) та 2) ч.2 ст.283 викласти в редакції: "1) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими встановлено режим найбільшого сприяння, застосовуються пільгові стави мита; 2) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими не встановлено режиму найбільшого сприяння, або країна походження яких не визначена, застосовуються повні ставки мита;".  
Враховано   1) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими встановлено режим найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки мита;  
1327. 2) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими не встановлено режиму найбільшого сприяння, або країна походження яких не визначена, застосовуються ставки мита, що перевищують граничні у співвідношенні, яке встановлюється законами України;      2) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими не встановлено режиму найбільшого сприяння, або країна походження яких не визначена, застосовуються повні ставки мита;  
1328. 3) до товарів, що походять з країн, які разом з Україною утворюють митний союз або зону вільної торгівлі, а також до товарів, що походять з країн, які розвиваються і користуються національною системою преференцій України, застосовуються преференційні ставки мита.      3) до товарів, що походять з країн, які разом з Україною утворюють митний союз або зону вільної торгівлі, а також до товарів, що походять з країн, які розвиваються і користуються національною системою преференцій України, застосовуються преференційні ставки мита.  
1329. Ставки ввізного (імпортного) мита єдині для всіх осіб, які переміщують товари через митний кордон України, незалежно від видів зовнішньо-торгівельних угод, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, законами України про оподаткування та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Ставки ввізного (імпортного) мита єдині для всіх осіб, які переміщують товари через митний кордон України, незалежно від видів зовнішньо-торгівельних угод, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, законами України про оподаткування та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
1330. Стаття 284. Вивізне (експортне) мито      Стаття 284. Вивізне (експортне) мито  
1331. Вивізне (експортне) мито нараховується на товари під час їх вивезення за межі митної території України.      Вивізне (експортне) мито нараховується на товари під час їх вивезення за межі митної території України.  
1332. Вивізне (експортне) мито нараховується за ставками, що встановлюються законом.      Вивізне (експортне) мито нараховується за ставками, що встановлюються законом.  
1333. Ставки вивізного (експортного) мита єдині для всіх осіб, які переміщують товари через митний кордон України, незалежно від видів зовнішньо-торгівельних угод, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, законами України про оподаткування та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Ставки вивізного (експортного) мита єдині для всіх осіб, які переміщують товари через митний кордон України, незалежно від видів зовнішньо-торгівельних угод, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, законами України про оподаткування та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
1334. Стаття 285. Сезонне мито      Стаття 285. Сезонне мито  
1335. З метою оперативного регулювання ввезення та вивезення окремих товарів може встановлюватися сезонне ввізне чи вивізне мито на строк не більше трьох місяців з моменту його запровадження. При цьому ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, не застосовуються.      З метою оперативного регулювання ввезення та вивезення окремих товарів може встановлюватися сезонне ввізне чи вивізне мито на строк не більше трьох місяців з моменту його запровадження. При цьому ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, не застосовуються.  
1336. Загальний строк застосування сезонного мита не може перевищувати шести місяців протягом календарного року.      Загальний строк застосування сезонного мита не може перевищувати шести місяців протягом календарного року.  
1337. Процедура запровадження сезонного ввізного мита та сезонного вивізного мита, а також ставки та строк їх дії встановлюються законами України.      Процедура запровадження сезонного ввізного мита та сезонного вивізного мита, а також ставки та строк їх дії встановлюються законами України.  
1338. Стаття 286. Особливі види мита      Стаття 286. Особливі види мита  
1339. З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення товарів на митну територію України і вивезення їх за межі цієї території незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися особливі види мита:      З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення товарів на митну територію України і вивезення їх за межі цієї території незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися особливі види мита:  
1340. а) спеціальне мито;      а) спеціальне мито;  
1341. б) антидемпінгове мито;      б) антидемпінгове мито;  
1342. в) компенсаційне мито.      в) компенсаційне мито.  
1343. Стаття 287. Спеціальне мито      Стаття 287. Спеціальне мито  
1344. Спеціальне мито застосовується:      Спеціальне мито застосовується:  
1345. а) як засіб захисту українських виробників;      а) як засіб захисту українських виробників;  
1346. б) як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України у обсягах та (або) за таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові;      б) як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України у обсягах та (або) за таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові;  
1347. в) як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;      в) як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;  
1348. г) як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та (або) ущемлюють інтереси України.      г) як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та (або) ущемлюють інтереси України.  
1349. Стаття 288. Антидемпінгове мито      Стаття 288. Антидемпінгове мито  
1350. Антидемпінгове мито застосовується:      Антидемпінгове мито застосовується:  
1351. а) відповідно до законів України у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;      а) відповідно до законів України у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;  
1352. б) у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.      б) у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.  
1353. Стаття 289. Компенсаційне мито      Стаття 289. Компенсаційне мито  
1354. Компенсаційне мито застосовується:      Компенсаційне мито застосовується:  
1355. а) відповідно до законів України у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;      а) відповідно до законів України у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;  
1356. б) у разі вивезення за межі митної території України товарів, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду      б) у разі вивезення за межі митної території України товарів, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.  
1357. Стаття 290. Процедура застосування особливих видів мита      Стаття 290. Процедура застосування особливих видів мита  
1358. Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України.      Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України.  
1359. У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, преференції не встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх установив.      У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, преференції не встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх установив.  
1360. РОЗДІЛ XІІ. Митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості товарів      РОЗДІЛ XІІ. Митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості товарів  
1361. ГЛАВА 50. Загальні положення      ГЛАВА 50. Загальні положення  
1362. Стаття 291. Митна вартість товарів      Стаття 291. Митна вартість товарів  
1363. Митна вартість товарів - це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України відповідно до положень цього Кодексу.      Митна вартість товарів - це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України відповідно до положень цього Кодексу.  
1364. Стаття 292. Визначення митної вартості та митна оцінка товарів, що переміщуються через митний кордон України      Стаття 292. Визначення митної вартості та митна оцінка товарів, що переміщуються через митний кордон України  
1365. Порядок визначення митної вартості та митної оцінки товарів поширюється на товари, які переміщуються через митний кордон України.      Порядок визначення митної вартості та митної оцінки товарів поширюється на товари, які переміщуються через митний кордон України.  
1366. Методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та умови їх застосування встановлюються законом.   -338- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
У ч.2 ст.292 замість слова "законом" записати "цим Кодексом".  
Враховано   Методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та умови їх застосування встановлюються цим Кодексом.  
1367. Стаття 293. Використання відомостей про митну вартість товарів      Стаття 293. Використання відомостей про митну вартість товарів  
1368. Відомості про митну вартість товарів, заявлені декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України і прийняті митним органом, використовуються для нарахування митних платежів, ведення митної статистики, а також у відповідних випадках для розрахунків у разі застосування штрафів, інших санкцій та стягнень, встановлених законами України.      Відомості про митну вартість товарів, заявлені декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України і прийняті митним органом, використовуються для нарахування митних платежів, ведення митної статистики, а також у відповідних випадках для розрахунків у разі застосування штрафів, інших санкцій та стягнень, встановлених законами України.  
1369. Стаття 294. Декларування митної вартості товарів      Стаття 294. Декларування митної вартості товарів  
1370. Митна вартість товарів і метод її визначення заявляється (декларується) митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання декларації митної вартості.      Митна вартість товарів і метод її визначення заявляється (декларується) митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання декларації митної вартості.  
1371. Порядок та умови декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також форма декларації і порядок її заповнення встановлюються Державною митною службою України.   -339- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 294, частина 2. Текст ", а також форма" замінити текстом "визначаються Кабінетом Міністрів України. Форма".  
Враховано   Порядок та умови декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюється Кабінетом Міністрів України, а форма декларації і порядок її заповнення - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
    -340- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.2 ст.294 викласти в такій редакції: "Порядок та умови декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюється Кабінетом Міністрів України, а форма декларації і порядок її заповнення - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано    
1372. Митна вартість товарів визначається декларантом відповідно до положень, встановлених цим Кодексом.      Митна вартість товарів визначається декларантом відповідно до положень, встановлених цим Кодексом.  
1373. Перевірка правильності визначення митної вартості товарів проводиться митним органом, що здійснює митне оформлення товарів.      Перевірка правильності визначення митної вартості товарів проводиться митним органом, що здійснює митне оформлення товарів.  
1374. Стаття 295. Дотримання конфіденційності інформації      Стаття 295. Дотримання конфіденційності інформації  
1375. Інформація, надана декларантом і визнана такою, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною, може використовуватися митним органом виключно для митних цілей і не може розголошуватися, передаватися третім особам, включаючи інші державні органи, без спеціального дозволу декларанта, за винятком випадків, передбачених законом.   -341- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.295 замість "державні органи" записати "органи державної влади,".  
Враховано   Інформація, надана декларантом і визнана такою, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною, може використовуватися митним органом виключно для митних цілей і не може розголошуватися, передаватися третім особам, включаючи інші органи державної влади, без спеціального дозволу декларанта, за винятком випадків, передбачених законом.  
1376. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, посадові особи митних органів несуть відповідальність згідно із законом.      За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, службові особи митних органів несуть відповідальність згідно закону.  
1377. Стаття 296. Права та обов'язки декларанта, який декларує митну вартість товарів      Стаття 296. Права та обов'язки декларанта, який декларує митну вартість товарів  
1378. Заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним відомості про її визначення мають базуватися на достовірній, документально підтвердженій інформації, що подається у кількісному виразі.      Заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним відомості про її визначення мають базуватися на достовірній, документально підтвердженій інформації, що подається у кількісному виразі.  
1379. У разі потреби у підтвердженні заявленої декларантом митної вартості товарів декларант зобов'язаний на вимогу митного органу надати йому необхідні для цього відомості.      У разі потреби у підтвердженні заявленої декларантом митної вартості товарів декларант зобов'язаний на вимогу митного органу надати йому необхідні для цього відомості.  
1380. Митний орган вправі прийняти рішення про неможливість використання вибраного декларантом методу митної оцінки.      Митний орган вправі прийняти рішення про неможливість використання вибраного декларантом методу митної оцінки.  
1381. У разі виникнення потреби в уточненні заявленої декларантом митної вартості товарів, або у разі незгоди декларанта з митною вартістю, визначеною митним органом, декларант має право звернутися до митного органу з проханням надати йому товари, що декларуються, у вільний обіг під гарантію уповноваженого банку або сплатити митні платежі згідно з митною оцінкою цих товарів, здійсненою митним органом. В якості гарантії також може виступати простий вексель, виданий декларантом митному органу та авальований уповноваженим банком, або депозит у банку.      У разі виникнення потреби в уточненні заявленої декларантом митної вартості товарів, або у разі незгоди декларанта з митною вартістю, визначеною митним органом, декларант має право звернутися до митного органу з проханням надати йому товари, що декларуються, у вільний обіг під гарантію уповноваженого банку або сплатити митні платежі згідно з митною оцінкою цих товарів, здійсненою митним органом. В якості гарантії також може виступати простий вексель, виданий декларантом митному органу та авальований уповноваженим банком, або депозит у банку.  
1382. При наданні декларантом гарантії уповноваженого банку, митний орган зобов'язаний випустити товари у вільний обіг. У випадку сплати декларантом митних платежів згідно з митною оцінкою, зробленою митним органом, і прийняття остаточного рішення митним органом вищого рівня або судом щодо застосування митної оцінки, зробленої декларантом, митний орган зобов'язаний відшкодувати декларанту суму надміру сплачених митних платежів.      При наданні декларантом гарантії уповноваженого банку, митний орган зобов'язаний випустити товари у вільний обіг. У випадку сплати декларантом митних платежів згідно з митною оцінкою, зробленою митним органом, і прийняття остаточного рішення митним органом вищого рівня або судом щодо застосування митної оцінки, зробленої декларантом, митний орган зобов'язаний відшкодувати декларанту суму надміру сплачених митних платежів.  
1383. Термін дії гарантійних зобов'язань, визначених цією статтею, не може перевищувати 30 календарних днів з моменту випуску товарів у вільний обіг".      Термін дії гарантійних зобов'язань, визначених цією статтею, не може перевищувати 30 календарних днів з моменту випуску товарів у вільний обіг".  
1384. Додаткові витрати, що виникли у декларанта у зв'язку з уточненням заявленої ним митної вартості або поданням митному органу додаткової інформації, несе декларант. При цьому збільшення строку митного оформлення товару, зумовлене проведенням митної оцінки, не може бути використане декларантом для одержання фактичної відстрочки у сплаті мита та інших митних платежів.      Додаткові витрати, що виникли у декларанта у зв'язку з уточненням заявленої ним митної вартості або поданням митному органу додаткової інформації, несе декларант. При цьому збільшення строку митного оформлення товару, зумовлене проведенням митної оцінки, не може бути використане декларантом для одержання фактичної відстрочки у сплаті мита та інших митних платежів.  
1385. Стаття 297. Права та обов'язки митного органу під час здійснення контролю митної оцінки товарів      Стаття 297. Права та обов'язки митного органу під час здійснення контролю митної оцінки товарів  
1386. Митний орган, що здійснює контроль за правильністю митної оцінки товарів з урахуванням положень цього Кодексу, має право приймати рішення про правильність заявленої декларантом митної вартості товарів.      Митний орган, що здійснює контроль за правильністю митної оцінки товарів з урахуванням положень цього Кодексу, має право приймати рішення про правильність заявленої декларантом митної вартості товарів.  
1387. У разі відсутності даних, що підтверджують правильність визначення заявленої декларантом митної вартості товарів, або за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності поданих декларантом відомостей, митний орган може самостійно визначити митну вартість товарів, що декларуються, послідовно застосовуючи методи визначення митної вартості, встановлені цим Кодексом, на підставі наявних у нього відомостей, у тому числі цінової інформації щодо ідентичних чи подібних (аналогічних) товарів) з коригуванням, що здійснюється згідно з цим Кодексом.      У разі відсутності даних, що підтверджують правильність визначення заявленої декларантом митної вартості товарів, або за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності поданих декларантом відомостей, митний орган може самостійно визначити митну вартість товарів, що декларуються, послідовно застосовуючи методи визначення митної вартості, встановлені цим Кодексом, на підставі наявних у нього відомостей, у тому числі цінової інформації щодо ідентичних чи подібних (аналогічних) товарів) з коригуванням, що здійснюється згідно з цим Кодексом.  
1388. Митний орган на письмовий запит декларанта зобов'язаний у місячний строк дати декларанту письмове роз'яснення причин, за якими заявлена декларантом митна вартість товарів не може бути прийнята митним органом як основа для нарахування митних платежів.      Митний орган на письмовий запит декларанта зобов'язаний у місячний строк дати декларанту письмове роз'яснення причин, за якими заявлена декларантом митна вартість товарів не може бути прийнята митним органом як основа для нарахування митних платежів.  
1389. Рішення митного органу стосовно визначення митної вартості товарів може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.   -342- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 297, частина 4. Наприкінці слово "законодавством" замінити текстом "до митного органу вищого рівня або суду".  
Враховано редакційно   Рішення митного органу стосовно визначення митної вартості товарів може бути оскаржене в порядку, встановленому законом.  
    -343- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У останній частині ст.297 замість "законодавством" записати "законом".  
Враховано    
1390. ГЛАВА 51. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, та порядок їх застосування      ГЛАВА 51. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, та порядок їх застосування  
1391. Стаття 298. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну      Стаття 298. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну  
1392. Визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, здійснюється шляхом застосування таких методів:      Визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, здійснюється шляхом застосування таких методів:  
1393. за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються (метод 1);      за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються (метод 1);  
1394. за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2);      за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2);  
1395. за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3);      за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3);  
1396. на основі віднімання вартості (метод 4);      на основі віднімання вартості (метод 4);  
1397. на основі додавання вартості (метод 5);      на основі додавання вартості (метод 5);  
1398. резервного (метод 6).      резервного (метод 6).  
1399. Основним методом визначення митної вартості товарів є метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються.      Основним методом визначення митної вартості товарів є метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються.  
1400. Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послідовно кожний із перелічених у частині першій цієї статті методів. При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу.      Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послідовно кожний із перелічених у частині першій цієї статті методів. При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу.  
1401. Методи віднімання та додавання вартості можуть застосовуватися у будь-якій послідовності за розсудом декларанта.      Методи віднімання та додавання вартості можуть застосовуватися у будь-якій послідовності за розсудом декларанта.  
1402. Стаття 299. Метод оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються      Стаття 299. Метод оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються  
1403. Митною вартістю товарів, які ввозяться (імпортуються), є ціна угоди, фактично сплачена, чи ціна, яка підлягає сплаті за товари, які ввозяться (імпортуються) за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України.      Митною вартістю товарів, які ввозяться (імпортуються), є ціна угоди, фактично сплачена, чи ціна, яка підлягає сплаті за товари, які ввозяться (імпортуються) за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України.  
1404. Для визначення митної вартості товарів до ціни угоди при цьому додаються, якщо вони не були раніше до неї включені, такі витрати:      Для визначення митної вартості товарів до ціни угоди при цьому додаються, якщо вони не були раніше до неї включені, такі витрати:  
1405. 1) витрати на доставку товарів до аеропорту, порту чи іншого місця ввезення товарів на митну територію України:      1) витрати на доставку товарів до аеропорту, порту чи іншого місця ввезення товарів на митну територію України:  
1406. а) вартість транспортування;      а) вартість транспортування;  
1407. б) витрати на навантаження, розвантаження, перевантаження і перевалку товарів;      б) витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження і перевалку товарів;  
1408. в) страхові суми;      в) страхові суми;  
1409. 2) витрати, понесені покупцем:      2) витрати, понесені покупцем:  
1410. а) комісійні та брокерські винагороди, за винятком комісійних за закупівлю товару;      а) комісійні та брокерські винагороди, за винятком комісійних за закупівлю товару;  
1411. б) вартість контейнерів та іншої багатооборотної тари, якщо відповідно до товарної номенклатури вони розглядаються як одне ціле з товарами, що оцінюються;      б) вартість контейнерів та іншої багатооборотної тари, якщо відповідно до товарної номенклатури вони розглядаються як одне ціле з товарами, що оцінюються;  
1412. в) вартість пакування, включаючи вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних з пакуванням;      в) вартість пакування, включаючи вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних з пакуванням;  
1413. 3) відповідна частина вартості таких товарів та послуг, які прямо чи побічно надаються покупцю безоплатно або за зниженою ціною для використання у зв'язку з виробництвом або продажем (відчуженням) на вивезення товарів, що оцінюються, якщо відповідна частина не була включена до заявленої ціни:      3) відповідна частина вартості таких товарів та послуг, які прямо чи побічно надаються покупцю безоплатно або за зниженою ціною для використання у зв'язку з виробництвом або продажем (відчуженням) на вивезення товарів, що оцінюються, якщо відповідна частина не була включена до заявленої ціни:  
1414. а) сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів та інших комплектуючих виробів, які є складовою частиною товарів, що оцінюються;      а) сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів та інших комплектуючих виробів, які є складовою частиною товарів, що оцінюються;  
1415. б) інструментів, штампів, форм та інших подібних предметів, використаних на виробництво товарів, що оцінюються;      б) інструментів, штампів, форм та інших подібних предметів, використаних на виробництво товарів, що оцінюються;  
1416. в) матеріалів, витрачених на виробництво товарів, що оцінюються (мастильних матеріалів, палива тощо);      в) матеріалів, витрачених на виробництво товарів, що оцінюються (мастильних матеріалів, палива тощо);  
1417. г) інженерної проробки, дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами митної території України і безпосередньо необхідних для виробництва товарів, що оцінюються;      г) інженерної проробки, дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами митної території України і безпосередньо необхідних для виробництва товарів, що оцінюються;  
1418. 4) ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності, які покупець (імпортер) прямо чи побічно повинен сплатити як умову продажу (відчуження) товарів, що оцінюються;      4) ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності, які покупець (імпортер) прямо чи побічно повинен сплатити як умову продажу (відчуження) товарів, що оцінюються;  
1419. 5) відповідна частина прибутку від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на території України, яка прямо чи побічно йде на користь продавця.   -344- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 299, частина 1. Пункт 5) після тексту "що оцінюється, на" доповнити словом "митній".  
Враховано   5) відповідна частина прибутку від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи побічно йде на користь продавця.  
1420. Зазначений метод використовується для визначення митної вартості товарів, якщо:      Зазначений метод використовується для визначення митної вартості товарів, якщо:  
1421. 1) немає обмежень щодо прав покупця (імпортера) на використання товарів, що оцінюються, за виключенням тих, які:      1) немає обмежень щодо прав покупця (імпортера) на використання товарів, що оцінюються, за виключенням тих, які:  
1422. а) вводяться або вимагаються законодавством України;   -345- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 299, частина 2, пункт 1), підпункт а). Текст "законодавством "України" замінити словом "законом".  
Враховано   а) вводяться або вимагаються законом;  
    -346- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Пп. а) п.1) ч.3 ст.299 викласти в редакції: "а) вводяться або вимагаються законом;".  
Враховано    
1423. б) обмежують географічний регіон, в якому товари можуть бути перепродані (відчужені повторно);      б) обмежують географічний регіон, в якому товари можуть бути перепродані (відчужені повторно);  
1424. в) не суттєво впливають на ціну товару;      в) не суттєво впливають на ціну товару;  
1425. 2) продаж (відчуження) та ціна угоди не залежить від дотримання умов, вплив яких неможливо врахувати;      2) продаж (відчуження) та ціна угоди не залежить від дотримання умов, вплив яких неможливо врахувати;  
1426. 3) використані декларантом відомості підтверджені документально та є кількісно вираженими та достовірними;      3) використані декларантом відомості підтверджені документально та є кількісно вираженими та достовірними;  
1427. 4) жодна частина прибутку від будь-якого наступного перепродажу, реалізації чи використання товарів покупцем не буде надходити прямо чи побічно на користь продавця.      4) жодна частина прибутку від будь-якого наступного перепродажу, реалізації чи використання товарів покупцем не буде надходити прямо чи побічно на користь продавця.  
1428. 5) учасники угоди (експортер та імпортер) не є взаємозалежними особами, за винятком випадків, передбачених пунктом 7 частини 3 цієї статті. При цьому особи вважаються взаємозалежними, якщо:      5) учасники угоди (експортер та імпортер) не є взаємозалежними особами, за винятком випадків, передбачених пунктом 7 частини 3 цієї статті. При цьому особи вважаються взаємозалежними, якщо:  
1429. а) один з учасників угоди (фізична особа) чи посадова особа одного з підприємств -учасників угоди є одночасно посадовою особою іншого підприємства - учасника угоди;      а) один з учасників угоди (фізична особа) чи посадова особа одного з підприємств -учасників угоди є одночасно посадовою особою іншого підприємства - учасника угоди;  
1430. б) учасники угоди є співвласниками підприємства;      б) учасники угоди є співвласниками підприємства;  
1431. в) учасники угоди пов'язані трудовими відносинами;      в) учасники угоди пов'язані трудовими відносинами;  
1432. г) один з учасників угоди володіє вкладом (паєм) чи акціями з правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди, які становлять не менше п'яти процентів статутного капіталу;      г) один з учасників угоди володіє вкладом (паєм) чи акціями з правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди, які становлять не менше п'яти процентів статутного капіталу;  
1433. д) обидва учасники угоди перебувають під прямим чи непрямим контролем третьої особи;      д) обидва учасники угоди перебувають під прямим чи непрямим контролем третьої особи;  
1434. е) учасники угоди спільно прямо чи непрямо контролюють третю особу;      е) учасники угоди спільно прямо чи непрямо контролюють третю особу;  
1435. є) один з учасників угоди прямо чи непрямо контролює іншого учасника угоди;      є) один з учасників угоди прямо чи непрямо контролює іншого учасника угоди;  
1436. ж) учасники угоди - фізичні особи чи посадові особи підприємств      ж) учасники угоди - фізичні особи чи посадові особи підприємств  
1437. - учасників угоди є родичами.      - учасників угоди є родичами.  
1438. 6) Особи, асоційовані у бізнесі один з одним, з яких один є виключним агентом, дистриб'ютором або єдиним концесіонером, вважаються взаємозалежними особами лише у випадку, якщо підпадають під дію критеріїв, зазначених у пункті 5 частини третьої цієї статті.      6) Особи, асоційовані у бізнесі один з одним, з яких один є виключним агентом, дистриб'ютором або єдиним концесіонером, вважаються взаємозалежними особами лише у випадку, якщо підпадають під дію критеріїв, зазначених у пункті 5 частини третьої цієї статті.  
1439. 7) При торговельній угоді між взаємозалежними особами ціна угоди повинна прийматися для цілей митної оцінки, якщо митний орган вважає таку ціну прийнятною. Якщо митний орган вважає ціну угоди між пов'язаними особами неприйнятною для цілей митної оцінки, він має повідомити декларантові причини, через які вважає таку ціну неприйнятною для цілей митної оцінки.      7) При торговельній угоді між взаємозалежними особами ціна угоди повинна прийматися для цілей митної оцінки, якщо митний орган вважає таку ціну прийнятною. Якщо митний орган вважає ціну угоди між пов'язаними особами неприйнятною для цілей митної оцінки, він має повідомити декларантові причини, через які вважає таку ціну неприйнятною для цілей митної оцінки.  
1440. Ціна угоди між взаємопов'язаними особами повинна прийматися митним органом для цілей митної оцінки, якщо декларант доведе, що така ціна досить наближена до однієї з наступних вартостей:      Ціна угоди між взаємопов'язаними особами повинна прийматися митним органом для цілей митної оцінки, якщо декларант доведе, що така ціна досить наближена до однієї з наступних вартостей:  
1441. а) до митної вартості ідентичних чи подібних товарів, яка визначена відповідно до статей 300-301 цього Кодексу;      а) до митної вартості ідентичних чи подібних товарів, яка визначена відповідно до статей 300-301 цього Кодексу;  
1442. б) до митної вартості ідентичних чи подібних товарів, яка визначена відповідно до статті 303 цього Кодексу;      б) до митної вартості ідентичних чи подібних товарів, яка визначена відповідно до статті 303 цього Кодексу;  
1443. в) до митної вартості ідентичних чи подібних товарів, яка визначена відповідно до статті 304 цього Кодексу.      в) до митної вартості ідентичних чи подібних товарів, яка визначена відповідно до статті 304 цього Кодексу.  
1444. При застосуванні порівнянь, передбачених пунктом 7 частини третьої цієї статті, необхідно враховувати відмінності у складових елементах, зазначених у пунктах 1 - 5 частини другої цієї статті, а також витрат, які несе продавець при продажі покупцю, що не є взаємозалежним та не несе їх при продажу взаємозалежному покупцю. Ці порівняння здійснюються за заявою імпортера та є підставою тільки для порівнянь. При визначенні митної вартості забороняється приймати за основу альтернативні контрактні вартості, зазначені у підпунктах "а" - "в" пункту 7 частини третьої цієї статті.      При застосуванні порівнянь, передбачених пунктом 7 частини третьої цієї статті, необхідно враховувати відмінності у складових елементах, зазначених у пунктах 1 - 5 частини другої цієї статті, а також витрат, які несе продавець при продажі покупцю, що не є взаємозалежним та не несе їх при продажу взаємозалежному покупцю. Ці порівняння здійснюються за заявою імпортера та є підставою тільки для порівнянь. При визначенні митної вартості забороняється приймати за основу альтернативні контрактні вартості, зазначені у підпунктах "а" - "в" пункту 7 частини третьої цієї статті.  
1445. Стаття 300. Метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів      Стаття 300. Метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів  
1446. Для визначення митної вартості товару за основу береться ціна угоди щодо ідентичних товарів з дотриманням умов, зазначених у цій статті. При цьому під ідентичними розуміються товари, однакові за всіма ознаками з товарами, що оцінюються, у тому числі за такими, як:      Для визначення митної вартості товару за основу береться ціна угоди щодо ідентичних товарів з дотриманням умов, зазначених у цій статті. При цьому під ідентичними розуміються товари, однакові за всіма ознаками з товарами, що оцінюються, у тому числі за такими, як:  
1447. а) фізичні характеристики;      а) фізичні характеристики;  
1448. б) якість та репутація на ринку;      б) якість та репутація на ринку;  
1449. в) країна походження;      в) країна походження;  
1450. г) виробник.      г) виробник.  
1451. Незначні зовнішні відмінності не можуть бути підставою для відмови у розгляді товарів як ідентичних, якщо в цілому такі товари відповідають вимогам частини першої цієї статті.      Незначні зовнішні відмінності не можуть бути підставою для відмови у розгляді товарів як ідентичних, якщо в цілому такі товари відповідають вимогам частини першої цієї статті.  
1452. Ціна угоди щодо ідентичних товарів береться за основу для визначення митної вартості товарів, якщо ці товари:      Ціна угоди щодо ідентичних товарів береться за основу для визначення митної вартості товарів, якщо ці товари:  
1453. а) продані (відчужені) для ввезення на територію України;      а) продані (відчужені) для ввезення на територію України;  
1454. б) ввезені одночасно з товарами, що оцінюються, або не раніше, ніж за 90 днів до ввезення товарів, що оцінюються;      б) ввезені одночасно з товарами, що оцінюються, або не раніше, ніж за 90 днів до ввезення товарів, що оцінюються;  
1455. в) ввезені приблизно в тій же кількості та на тих же комерційних умовах. Якщо ідентичні товари ввозилися в іншій кількості або на інших комерційних умовах, декларант повинен провести відповідне коригування їх ціни з урахуванням цих розбіжностей та документально підтвердити митному органу обґрунтованість ціни.      в) ввезені приблизно в тій же кількості та на тих же комерційних умовах. Якщо ідентичні товари ввозилися в іншій кількості або на інших комерційних умовах, декларант повинен провести відповідне коригування їх ціни з урахуванням цих розбіжностей та документально підтвердити митному органу обґрунтованість ціни.  
1456. Митна вартість товарів, що визначається за ціною угоди щодо ідентичних товарів, повинна бути скоригована з урахуванням витрат, зазначених у статті 299 цього Кодексу.      Митна вартість товарів, що визначається за ціною угоди щодо ідентичних товарів, повинна бути скоригована з урахуванням витрат, зазначених у статті 299 цього Кодексу.  
1457. Коригування повинно здійснюватись декларантом на підставі достовірних та документально підтверджених відомостей.      Коригування повинно здійснюватись декларантом на підставі достовірних та документально підтверджених відомостей.  
1458. У разі якщо для цілей застосування цього методу виявляється більше однієї ціни угоди щодо ідентичних товарів, для визначення митної вартості товарів, що імпортуються, застосовується найнижча з них.      У разі якщо для цілей застосування цього методу виявляється більше однієї ціни угоди щодо ідентичних товарів, для визначення митної вартості товарів, що імпортуються, застосовується найнижча з них.  
1459. Стаття 301. Метод оцінки за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів      Стаття 301. Метод оцінки за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів  
1460. Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна угоди щодо подібних (аналогічних) товарів, які ввозяться (імпортуються), з дотриманням умов, зазначених у цій статті. При цьому під подібними (аналогічними) маються на увазі товари, які хоч і не є однаковими за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, завдяки чому вони виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними.      Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна угоди щодо подібних (аналогічних) товарів, які ввозяться (імпортуються), з дотриманням умов, зазначених у цій статті. При цьому під подібними (аналогічними) маються на увазі товари, які хоч і не є однаковими за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, завдяки чому вони виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними.  
1461. Для визначення, чи є товари подібними (аналогічними), враховуються такі ознаки:      Для визначення, чи є товари подібними (аналогічними), враховуються такі ознаки:  
1462. 1) якість, наявність товарного знака і репутація на ринку;      1) якість, наявність товарного знака і репутація на ринку;  
1463. 2) країна походження;      2) країна походження;  
1464. 3) виробник.      3) виробник.  
1465. Для цілей застосування методу визначення митної вартості за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів використовуються положення частин третьої-шостої статті 300 цього Кодексу.      Для цілей застосування методу визначення митної вартості за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів використовуються положення частин третьої-шостої статті 300 цього Кодексу.  
1466. Стаття 302. Застереження щодо умов застосування методів оцінки товарів за ціною угоди щодо ідентичних товарів та за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів      Стаття 302. Застереження щодо умов застосування методів оцінки товарів за ціною угоди щодо ідентичних товарів та за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів  
1467. 1. Товари не вважаються ідентичними чи подібними (аналогічними) оцінюваним, якщо вони не були вироблені в тій же країні, що і товари, які оцінюються.      1. Товари не вважаються ідентичними чи подібними (аналогічними) оцінюваним, якщо вони не були вироблені в тій же країні, що і товари, які оцінюються.  
1468. 2. Товари, виготовлені не виробником оцінюваних товарів, а іншою особою, беруться до уваги лише у разі якщо немає ні ідентичних, ні подібних (аналогічних) товарів, виготовлених особою - виробником товарів, які оцінюються.      2. Товари, виготовлені не виробником оцінюваних товарів, а іншою особою, беруться до уваги лише у разі якщо немає ні ідентичних, ні подібних (аналогічних) товарів, виготовлених особою - виробником товарів, які оцінюються.  
1469. 3. Товари не вважаються ідентичними чи подібними (аналогічними), якщо їх проектування, дослідно-конструкторські роботи, художнє оформлення, дизайн, ескізи, креслення, а також інші аналогічні роботи виконані в Україні.      3. Товари не вважаються ідентичними чи подібними (аналогічними), якщо їх проектування, дослідно-конструкторські роботи, художнє оформлення, дизайн, ескізи, креслення, а також інші аналогічні роботи виконані в Україні.  
1470. Стаття 303. Метод оцінки на основі віднімання вартості      Стаття 303. Метод оцінки на основі віднімання вартості  
1471. Визначення митної вартості товарів за методом оцінки на основі віднімання вартості здійснюється у тому разі якщо оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаватимуться (відчужуватимуться) на території України у незмінному стані.   -347- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 303, частини 1 і 2. Текст "території України" замінити текстом "митній території України".  
Враховано   Визначення митної вартості товарів за методом оцінки на основі віднімання вартості здійснюється у тому разі якщо оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаватимуться (відчужуватимуться) на митній території України у незмінному стані.  
1472. Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаються найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до часу ввезення, але не пізніше, ніж через 90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються, покупцю, що не є взаємозалежною з продавцем особою.      Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаються найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до часу ввезення, але не пізніше, ніж через 90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються, покупцю, що не є взаємозалежною з продавцем особою.  
1473. Від ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі компоненти:      Від ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі компоненти:  
1474. 1) витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбавки на прибуток та загальні витрати у зв'язку з продажем на митній території України товарів того ж класу та виду;      1) витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбавки на прибуток та загальні витрати у зв'язку з продажем на митній території України товарів того ж класу та виду;  
1475. 2) суми ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів;      2) суми ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів;  
1476. 3) звичайні витрати, понесені в Україні на навантаження, розвантаження, транспортування, страхування.      3) звичайні витрати, понесені в Україні на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування.  
1477. У разі відсутності випадків продажу (відчуження) оцінюваних, ідентичних чи подібних (аналогічних) товарів у такому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення (імпорту), на прохання декларанта може використовуватися ціна одиниці товару, що пройшов переробку, з поправкою на додану вартість і з дотриманням положень частин другої та третьої цієї статті.      У разі відсутності випадків продажу (відчуження) оцінюваних, ідентичних чи подібних (аналогічних) товарів у такому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення (імпорту), на прохання декларанта може використовуватися ціна одиниці товару, що пройшов переробку, з поправкою на додану вартість і з дотриманням положень частин другої та третьої цієї статті.  
1478. Стаття 304. Метод оцінки на основі додавання вартості      Стаття 304. Метод оцінки на основі додавання вартості  
1479. Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна товарів, розрахована шляхом додавання:      Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна товарів, розрахована шляхом додавання:  
1480. 1) вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у зв'язку з виробництвом оцінюваних товарів;      1) вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у зв'язку з виробництвом оцінюваних товарів;  
1481. 2) загальних витрат, характерних для продажу (відчуження) в Україну з країни вивезення товарів того ж виду, у тому числі витрат на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування до місця перетинання митного кордону України, та інших витрат;      2) загальних витрат, характерних для продажу (відчуження) в Україну з країни вивезення товарів того ж виду, у тому числі витрат на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування до місця перетинання митного кордону України, та інших витрат;  
1482. 3) прибутку, що його звичайно одержує експортер у результаті поставки в Україну таких товарів.      3) прибутку, що його звичайно одержує експортер у результаті поставки в Україну таких товарів.  
1483. Для визначення митної вартості за методом на основі додавання вартості до ціни товарів зараховуються всі витрати, що включаються у ціну товарів відповідно до частини другої статті 299 цього Кодексу.      Для визначення митної вартості за методом на основі додавання вартості до ціни товарів зараховуються всі витрати, що включаються у ціну товарів відповідно до частини другої статті 299 цього Кодексу.  
1484. Стаття 305. Резервний метод      Стаття 305. Резервний метод  
1485. Якщо митна вартість не може бути визначена шляхом послідовного використання методів, зазначених у статтях 299-304 цього Кодексу, або митний орган аргументовано вважає, що ці методи визначення митної вартості не можуть бути використані, митна вартість оцінюваних товарів визначається з урахуванням світової практики.      Якщо митна вартість не може бути визначена шляхом послідовного використання методів, зазначених у статтях 299-304 цього Кодексу, або митний орган аргументовано вважає, що ці методи визначення митної вартості не можуть бути використані, митна вартість оцінюваних товарів визначається з урахуванням світової практики.  
1486. Визначення митної вартості оцінюваних товарів з використанням резервного методу здійснюється на основі законодавства України і має відповідати принципам та положенням статті VІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та Угоди про застосування статті VІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994 року.   -348- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 305, частина 2. Після тексту "здійснюється на основі" слово "законодавства" замінити словом "законів".  
Враховано   Визначення митної вартості оцінюваних товарів з використанням резервного методу здійснюється на основі законів України і має відповідати принципам та положенням статті VІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та Угоди про застосування статті VІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994 року.  
1487. Для визначення митної вартості за резервним методом митний орган надає декларанту цінову інформацію, що є у його розпорядженні.      Для визначення митної вартості за резервним методом митний орган надає декларанту цінову інформацію, що є у його розпорядженні.  
1488. Для визначення митної вартості товарів за резервним методом не може використовуватись:      Для визначення митної вартості товарів за резервним методом не може використовуватись:  
1489. 1) ціна товарів на внутрішньому ринку країни-експортера;      1) ціна товарів на внутрішньому ринку країни-експортера;  
1490. 2) ціна товарів, що поставляються з країни-експортера до третіх країн;      2) ціна товарів, що поставляються з країни-експортера до третіх країн;  
1491. 3) ціна товарів українського походження на внутрішньому ринку України;      3) ціна товарів українського походження на внутрішньому ринку України;  
1492. 4) довільно встановлена чи достовірно не підтверджена ціна товарів;      4) довільно встановлена чи достовірно не підтверджена ціна товарів;  
1493. 5) витрати на виробництво, що відрізняються від тих, які були визначені для розрахунків ціни ідентичних або подібних (аналогічних) товарів у відповідності до положень статті 304 цього Кодексу;      5) витрати на виробництво, що відрізняються від тих, які були визначені для розрахунків ціни ідентичних або подібних (аналогічних) товарів у відповідності до положень статті 304 цього Кодексу;  
1494. 6) мінімальна митна вартість;      6) мінімальна митна вартість;  
1495. 7) більша з двох альтернативних вартостей.      7) більша з двох альтернативних вартостей.  
1496. ГЛАВА 52. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України      ГЛАВА 52. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України  
1497. Стаття 306. Визначення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) з України      Стаття 306. Визначення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) з України  
1498. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України на підставі договору купівлі-продажу або міни, визначається на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордону України.      Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України на підставі договору купівлі-продажу або міни, визначається на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордону України.  
1499. До митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються), також включаються фактичні витрати, якщо вони не були раніше до неї включені:      До митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються), також включаються фактичні витрати, якщо вони не були раніше до неї включені:  
1500. а) на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування та страхування до пункту перетинання митного кордону України;      а) на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування та страхування до пункту перетинання митного кордону України;  
1501. б) комісійні та брокерські винагороди;      б) комісійні та брокерські винагороди;  
1502. в) ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову продажу (експорту) товарів, які оцінюються.      в) ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову продажу (експорту) товарів, які оцінюються.  
1503. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України на підставі договору, відмінного від договорів купівлі-продажу чи міни, визначається на основі ціни, підтвердженої комерційними, транспортними, банківськими, бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про вартість товарів, які оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту перетинання митного кордону України.      Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України на підставі договору, відмінного від договорів купівлі-продажу чи міни, визначається на основі ціни, підтвердженої комерційними, транспортними, банківськими, бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про вартість товарів, які оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту перетинання митного кордону України.  
1504. У разі встановлення цінових обмежень під час вивезення (експорту) окремих товарів (індикативні ціни, граничні рівні цін, ціни, встановлені в результаті антидемпінгових розслідувань тощо) митна вартість таких товарів у разі вивезення (експорту) їх з України визначається з урахуванням положень, що визначають порядок застосування зазначених обмежень.      У разі встановлення цінових обмежень під час вивезення (експорту) окремих товарів (індикативні ціни, граничні рівні цін, ціни, встановлені в результаті антидемпінгових розслідувань тощо) митна вартість таких товарів у разі вивезення (експорту) їх з України визначається з урахуванням положень, що визначають порядок застосування зазначених обмежень.  
1505. Стаття 307. Декларування митної вартості      Стаття 307. Декларування митної вартості  
1506. У разі вивезення (експорту) товарів, на які встановлено вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита, митна вартість декларується шляхом подання декларації митної вартості.      У разі вивезення (експорту) товарів, на які встановлено вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита, митна вартість декларується шляхом подання декларації митної вартості.  
1507. Основою для визначення митної вартості товарів є ціна угоди, яку фактично сплачено чи яка підлягає сплаті за ці товари, якщо на неї не вплинули такі фактори:      Основою для визначення митної вартості товарів є ціна угоди, яку фактично сплачено чи яка підлягає сплаті за ці товари, якщо на неї не вплинули такі фактори:  
1508. 1) обмеження щодо прав продавця (експортера) на товари, що оцінюються, за винятком:      1) обмеження щодо прав продавця (експортера) на товари, що оцінюються, за винятком:  
1509. а) обмежень, встановлених законодавством України;   -349- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 307, частина 2, пункт 1, підпункт а). Слово "законодавством" замінити словом "законами".  
Враховано   а) обмежень, встановлених законами;  
    -350- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Пп. а) п.1) ч.2 ст.307 викласти в редакції: "а) обмежень, встановлених законом;".  
Враховано    
1510. б) обмежень, що істотно не впливають на ціну товарів;      б) обмежень, що істотно не впливають на ціну товарів;  
1511. 2) залежність продажу (відчуження) та ціни угоди від дотримання умов, вплив яких неможливо врахувати;      2) залежність продажу (відчуження) та ціни угоди від дотримання умов, вплив яких неможливо врахувати;  
1512. 3) відомості, використані декларантом для визначення митної вартості товарів, не підтверджені документально або не є кількісно вираженими та достовірними;      3) відомості, використані декларантом для визначення митної вартості товарів, не підтверджені документально або не є кількісно вираженими та достовірними;  
1513. 4) учасники угоди (експортер та імпортер) є взаємозалежними особами, за винятком випадків коли їх взаємозалежність не вплинула на ціну угоди, що повинне бути доведено декларантом. При цьому особи вважаються взаємозалежними, якщо має місце хоча б одна з таких умов:      4) учасники угоди (експортер та імпортер) є взаємозалежними особами, за винятком випадків коли їх взаємозалежність не вплинула на ціну угоди, що повинне бути доведено декларантом. При цьому особи вважаються взаємозалежними, якщо має місце хоча б одна з таких умов:  
1514. а) один з учасників угоди - фізична особа чи посадова особа одного з підприємств - учасників угоди є одночасно посадовою особою іншого підприємства - учасника угоди;      а) один з учасників угоди - фізична особа чи посадова особа одного з підприємств - учасників угоди є одночасно посадовою особою іншого підприємства - учасника угоди;  
1515. б) учасники угоди є співвласниками підприємства;      б) учасники угоди є співвласниками підприємства;  
1516. в) учасники угоди пов'язані трудовими відносинами;      в) учасники угоди пов'язані трудовими відносинами;  
1517. г) один з учасників угоди володіє вкладом (паєм) чи акціями з правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди, які становлять не менше п'яти процентів статутного капіталу;      г) один з учасників угоди володіє вкладом (паєм) чи акціями з правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди, які становлять не менше п'яти процентів статутного капіталу;  
1518. д) обидва учасники угоди перебувають під прямим чи непрямим контролем третьої особи;      д) обидва учасники угоди перебувають під прямим чи непрямим контролем третьої особи;  
1519. е) учасники угоди спільно, прямо чи непрямо контролюють третю особу;      е) учасники угоди спільно, прямо чи непрямо контролюють третю особу;  
1520. є) один з учасників угоди прямо чи непрямо контролює іншого учасника угоди;      є) один з учасників угоди прямо чи непрямо контролює іншого учасника угоди;  
1521. ж) учасники угоди - фізичні особи чи посадові особи підприємств      ж) учасники угоди - фізичні особи чи посадові особи підприємств  
1522. - учасників угоди є родичами.      учасників угоди є родичами.  
1523. РОЗДІЛ XІІІ. Країна походження товару      РОЗДІЛ XІІІ. Країна походження товару  
1524. ГЛАВА 53. Країна походження товару та критерії визначення країни походження товару. Сертифікати про походження товару      ГЛАВА 53. Країна походження товару та критерії визначення країни походження товару. Сертифікати про походження товару  
1525. Стаття 308. Мета визначення країни походження товару      Стаття 308. Мета визначення країни походження товару  
1526. Країна походження товару визначається з метою застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну територію України та вивезення товару з цієї території, а також забезпечення обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.      Країна походження товару визначається з метою застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну територію України та вивезення товару з цієї території, а також забезпечення обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.  
1527. Стаття 309. Визначення країни походження товару      Стаття 309. Визначення країни походження товару  
1528. Визначення країни походження товару здійснюється на основі принципів міжнародної практики. Порядок визначення країни походження товару встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі положень цього Кодексу.      Визначення країни походження товару здійснюється на основі принципів міжнародної практики. Порядок визначення країни походження товару встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі положень цього Кодексу.  
1529. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених цим Кодексом.      Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених цим Кодексом.  
1530. При цьому під країною походження товару може розумітись група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару.      При цьому під країною походження товару може розумітись група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару.  
1531. Стаття 310. Товар, повністю вироблений у країні      Стаття 310. Товар, повністю вироблений у країні  
1532. Товарами, повністю виробленими у країні, вважаються:      Товарами, повністю виробленими у країні, вважаються:  
1533. 1) корисні копалини, видобуті на її території або в її територіальних водах, або на її континентальному шельфі і в морських надрах, якщо країна має виключне право на розробку цих надр;      1) корисні копалини, видобуті на її території або в її територіальних водах, або на її континентальному шельфі і в морських надрах, якщо країна має виключне право на розробку цих надр;  
1534. 2) рослинна продукція, вирощена чи зібрана на її території;      2) рослинна продукція, вирощена чи зібрана на її території;  
1535. 3) живі тварини, що народилися і вирощені в цій країні;      3) живі тварини, що народилися і вирощені в цій країні;  
1536. 4) продукція, одержана від тварин, вирощених у цій країні;      4) продукція, одержана від тварин, вирощених у цій країні;  
1537. 5) продукція мисливського, рибальського та морського промислів;      5) продукція мисливського, рибальського та морського промислів;  
1538. 6) продукція морського промислу, видобута та (або) вироблена у Світовому океані суднами цієї країни, а також суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;      6) продукція морського промислу, видобута та (або) вироблена у Світовому океані суднами цієї країни, а також суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;  
1539. 7) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснених у країні;      7) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснених у країні;  
1540. 8) продукція високих технологій, одержана у відкритому космосі на космічних кораблях, що належать цій країні чи орендуються нею;      8) продукція високих технологій, одержана у відкритому космосі на космічних кораблях, що належать цій країні чи орендуються нею;  
1541. 9) товари, вироблені у цій країні виключно з продукції, зазначеної у пунктах першому-восьмому цієї статті.      9) товари, вироблені у цій країні виключно з продукції, зазначеної у пунктах першому-восьмому цієї статті.  
1542. Стаття 311. Критерій достатньої переробки товару      Стаття 311. Критерій достатньої переробки товару  
1543. Якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, походження товару визначається згідно з критерієм достатньої переробки.      Якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, походження товару визначається згідно з критерієм достатньої переробки.  
1544. Критерій достатньої переробки визначається:      Критерій достатньої переробки визначається:  
1545. 1) правилом, яке потребує в результаті переробки товару зміни класифікаційного коду товару за Гармонізованою системою опису та кодування товарів на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;      1) правилом, яке потребує в результаті переробки товару зміни класифікаційного коду товару за Гармонізованою системою опису та кодування товарів на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;  
1546. 2) або правилом адвалерної частки, яке полягає в зміні вартості товару в результаті його переробки, якщо при цьому додана вартість становить не менш як 50 процентів від вартості товару, одержаного в результаті переробки, або доля використаних матеріалів з іншої країни чи невідомого походження становить менш як 50 процентів від вартості товару, одержаного в результаті переробки;      2) або правилом адвалерної частки, яке полягає в зміні вартості товару в результаті його переробки, якщо при цьому додана вартість становить не менш як 50 процентів від вартості товару, одержаного в результаті переробки, або доля використаних матеріалів з іншої країни чи невідомого походження становить менш як 50 процентів від вартості товару, одержаного в результаті переробки;  
1547. 3) або списком виробничих та технологічних операцій, які хоч і не ведуть у результаті переробки товару до зміни його коду чи його вартості відповідно до правила адвалерної частки, але з дотриманням певних умов визнаються достатніми.      3) або списком виробничих та технологічних операцій, які хоч і не ведуть у результаті переробки товару до зміни його коду чи його вартості відповідно до правила адвалерної частки, але з дотриманням певних умов визнаються достатніми.  
1548. Список таких виробничих та технологічних операцій установлюється Кабінетом Міністрів України.      Список таких виробничих та технологічних операцій установлюється Кабінетом Міністрів України.  
1549. У разі застосування правила адвалерної частки вартість товару, одержаного в результаті переробки в цій країні, визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. Вартість складових цього товару, що походять з інших країн, визначається за їх митною вартістю, а тих складових, походження яких не визначено, - за встановленою ціною першого їх продажу в цій країні      У разі застосування правила адвалерної частки вартість товару, одержаного в результаті переробки в цій країні, визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. Вартість складових цього товару, що походять з інших країн, визначається за їх митною вартістю, а тих складових, походження яких не визначено, - за встановленою ціною першого їх продажу в цій країні  
1550. Якщо стосовно конкретного товару або конкретної країни (країн) критерій достатньої переробки окремо не обумовлено, то застосовується правило, згідно з яким товар вважається підданим достатній переробці, якщо в результаті його переробки змінено класифікаційний код товару за Гармонізованою системою опису та кодування товарів на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.      Якщо стосовно конкретного товару або конкретної країни (країн) критерій достатньої переробки окремо не обумовлено, то застосовується правило, згідно з яким товар вважається підданим достатній переробці, якщо в результаті його переробки змінено класифікаційний код товару за Гармонізованою системою опису та кодування товарів на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.  
1551. Критерії достатньої переробки для конкретних товарів і країн установлюються та застосовуються з дотриманням вимог цього Кодексу в порядку, визначеному законом.   -351- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
В останній частині ст.311 замість слів "визначеному законом" записати "що визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Критерії достатньої переробки для конкретних товарів і країн установлюються та застосовуються з дотриманням вимог цього Кодексу в порядку, та визначається Кабінетом Міністрів України.  
1552. Стаття 312. Додаткові положення щодо визначення критерію достатньої переробки товару      Стаття 312. Додаткові положення щодо визначення критерію достатньої переробки товару  
1553. Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки:      Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки:  
1554. 1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування;      1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування;  
1555. 2) операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, перепакування);      2) операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, перепакування);  
1556. 3) прості складальні операції;      3) прості складальні операції;  
1557. 4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;      4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;  
1558. 5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій;      5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій;  
1559. 6) забій тварин.      6) забій тварин.  
1560. Стаття 313. Визначення країни походження товарів, якщо товари поставляються партіями      Стаття 313. Визначення країни походження товарів, якщо товари поставляються партіями  
1561. Товари у розібраному чи незібраному вигляді, що поставляються кількома партіями, якщо за виробничими чи транспортними умовами неможливе їх відвантаження однією партією, а також у випадках коли партія товару роздрібнена на кілька партій в результаті помилки, повинні розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар для цілей визначення країни походження товару.      Товари у розібраному чи незібраному вигляді, що поставляються кількома партіями, якщо за виробничими чи транспортними умовами неможливе їх відвантаження однією партією, а також у випадках коли партія товару роздрібнена на кілька партій в результаті помилки, повинні розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар для цілей визначення країни походження товару.  
1562. Умовою застосування цього правила є:      Умовою застосування цього правила є:  
1563. 1) попереднє повідомлення митного органу про роздрібнення партії розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням причин такого роздрібнення, докладної специфікації кожної партії із зазначенням кодів товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, вартості і країни походження товарів, що входять до кожної партії;      1) попереднє повідомлення митного органу про роздрібнення партії розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням причин такого роздрібнення, докладної специфікації кожної партії із зазначенням кодів товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, вартості і країни походження товарів, що входять до кожної партії;  
1564. 2) документальне підтвердження помилковості роздрібнення товару на кілька партій;      2) документальне підтвердження помилковості роздрібнення товару на кілька партій;  
1565. 3) поставка всіх партій товарів з однієї країни одним постачальником;      3) поставка всіх партій товарів з однієї країни одним постачальником;  
1566. 4) ввезення всіх партій товарів через один і той же митний орган (митний пост);      4) ввезення всіх партій товарів через один і той же митний орган (митний пост);  
1567. 5) поставка всіх партій товарів у строк, що не перевищує шести місяців від дати прийняття митної декларації чи закінчення строку її подання стосовно першої партії.      5) поставка всіх партій товарів у строк, що не перевищує шести місяців від дати прийняття митної декларації чи закінчення строку її подання стосовно першої партії.  
1568. Стаття 314. Підтвердження походження товару      Стаття 314. Підтвердження походження товару  
1569. Для підтвердження походження товару митний орган вправі вимагати подання сертифіката про походження такого товару.      Для підтвердження походження товару митний орган вправі вимагати подання сертифіката про походження такого товару.  
1570. У разі вивезення товарів з митної території України сертифікат про походження товару, в тих випадках, коли він необхідний і це відображено у національних правилах країни ввезення чи передбачено міжнародними зобов'язаннями України, видається органом, уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України.   -352- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 314, частина 2. Текст "забов'язаннями України" замінити текстом "договорами України, згода на обов'язкеовість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   У разі вивезення товарів з митної території України сертифікат про походження товару, в тих випадках, коли він необхідний і це відображено у національних правилах країни ввезення чи передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, видається органом, уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України.  
1571. У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов'язково:      У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов'язково:  
1572. 1) на товари, що походять з країн, яким Україна надає преференції за Митним тарифом України;      1) на товари, що походять з країн, яким Україна надає преференції за Митним тарифом України;  
1573. 2) на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної діяльності;      2) на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної діяльності;  
1574. 3) якщо це передбачено міжнародними угодами, учасником яких є Україна, а також законодавством України в галузі охорони довкілля, здоров'я населення, захисту прав споживачів, громадського порядку, державної безпеки та інших життєво важливих інтересів України;   -353- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 314, частина 3, пункт 3). Текст "угодами, учасником яких є Україна" замінити текстом "договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   3) якщо це передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також законодавством України в галузі охорони довкілля, здоров'я населення, захисту прав споживачів, громадського порядку, державної безпеки та інших життєво важливих інтересів України;  
1575. 4) у випадках коли у документах, які подаються для митного оформлення, немає відомостей про походження товарів або у митного органу є достатні підстави вважати, що декларуються недостовірні відомості про походження товарів.      4) у випадках коли у документах, які подаються для митного оформлення, немає відомостей про походження товарів або у митного органу є достатні підстави вважати, що декларуються недостовірні відомості про походження товарів.  
1576. Стаття 315. Сертифікат про походження товару      Стаття 315. Сертифікат про походження товару  
1577. Сертифікат про походження товару повинен одночасно свідчити про те, що зазначений товар походить з відповідної країни, і має містити:      Сертифікат про походження товару повинен однозначно свідчити про те, що зазначений товар походить з відповідної країни, і має містити:  
1578. 1) письмову заяву експортера про країну походження товару;      1) письмову заяву експортера про країну походження товару;  
1579. 2) письмове посвідчення компетентного органу країни вивезення, який видав сертифікат, про те, що наведені у сертифікаті відомості відповідають дійсності.      2) письмове посвідчення компетентного органу країни вивезення, який видав сертифікат, про те, що наведені у сертифікаті відомості відповідають дійсності.  
1580. Сертифікат про походження товару подається разом з митною декларацією, декларацією митної вартості та іншими документами, що подаються для митного оформлення.      Сертифікат про походження товару подається разом з митною декларацією, декларацією митної вартості та іншими документами, що подаються для митного оформлення.  
1581. У разі втрати сертифіката приймається його офіційно завірений дублікат.      У разі втрати сертифіката приймається його офіційно завірений дублікат.  
1582. У разі виникнення сумнівів з приводу достовірності сертифіката чи відомостей, що в ньому містяться, включаючи відомості про країну походження товару, митний орган може звернутися до органу, що видав сертифікат, або до компетентних організацій країни, зазначеної як країна походження товару, з проханням про надання додаткових відомостей.      У разі виникнення сумнівів з приводу достовірності сертифіката чи відомостей, що в ньому містяться, включаючи відомості про країну походження товару, митний орган може звернутися до органу, що видав сертифікат, або до компетентних організацій країни, зазначеної як країна походження товару, з проханням про надання додаткових відомостей.  
1583. Товар не вважається таким, що походить з відповідної країни доти, доки митні органи у випадках, встановлених цим Кодексом, не одержать належним чином оформлений сертифікат про походження товару або затребувані ними додаткові відомості.      Товар не вважається таким, що походить з відповідної країни доти, доки митні органи у випадках, встановлених цим Кодексом, не одержать належним чином оформлений сертифікат про походження товару або затребувані ними додаткові відомості.  
1584. Стаття 316. Підстави для відмови у випуску товару      Стаття 316. Підстави для відмови у випуску товару  
1585. Митний орган може відмовити у випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України лише за наявності достатніх підстав для висновку, що товар походить з країни, товари якої не підлягають випуску згідно із законодавством України та міжнародними угодами, учасником яких є Україна.   -354- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 316, частина 1. Текст "законодавством України та міжнародними угодами учасником яких є Україна" замінити текстом "законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   Митний орган може відмовити у випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України лише за наявності достатніх підстав для висновку, що товар походить з країни, товари якої не підлягають випуску згідно із законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
1586. Неподання належним чином оформленого сертифіката чи відомостей про походження товару не є підставою для відмови у митному оформленні та випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України.      Неподання належним чином оформленого сертифіката чи відомостей про походження товару не є підставою для відмови у митному оформленні та випуску товару з метою його переміщення через митний кордон України.  
1587. Товари, походження яких достовірно не встановлено, випускаються митним органом за умови сплати мита за граничними ставками.      Товари, походження яких достовірно не встановлено, випускаються митним органом за умови сплати мита за повними ставками.  
1588. До товарів може застосовуватися (відновлюватися) режим найбільшого сприяння або преференційний режим за умови одержання належним чином оформленого посвідчення про їх походження не пізніше, ніж через рік з дати здійснення митного оформлення.      До товарів може застосовуватися (відновлюватися) режим найбільшого сприяння або преференційний режим за умови одержання належним чином оформленого посвідчення про їх походження не пізніше, ніж через рік з дати здійснення митного оформлення.  
1589. Стаття 317. Додаткові положення щодо визначення країни походження товару      Стаття 317. Додаткові положення щодо визначення країни походження товару  
1590. У визначенні країни походження товару не береться до уваги походження енергії, машин, обладнання та інструментів, що використовуються для його виробництва.      У визначенні країни походження товару не береться до уваги походження енергії, машин, обладнання та інструментів, що використовуються для його виробництва.  
1591. Особливості визначення країни походження товару, що ввозиться з територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на території України, встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -355- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.317 після слова "встановлюється" записати "законом".  
Враховано   Особливості визначення країни походження товару, що ввозиться з територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на території України, встановлюється законом.  
1592. РОЗДІЛ XІV Митні пільги      РОЗДІЛ XІV Митні пільги  
1593. ГЛАВА 54. Митні пільги, що надаються представництвам іноземних держав, міжнародних організацій, представництвам іноземних фірм та офіційним особам на території України, а також дипломатичним представництвам України, що знаходяться за кордоном      ГЛАВА 54. Митні пільги, що надаються представництвам іноземних держав, міжнародних організацій, представництвам іноземних фірм та офіційним особам на території України, а також дипломатичним представництвам України, що знаходяться за кордоном  
1594. Стаття 318. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав      Стаття 318. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав  
1595. Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого порядку переміщення через митний кордон України можуть ввозити в Україну та вивозити з її території товари, призначені для офіційного (службового) користування представництв із звільненням від митного огляду та сплати митних платежів за винятком митного збору за зберігання таких товарів на складах митних органів, а також плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.   -356- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 318. Після тексту "дотримання встановленого" доповнити текстом "цим Кодексом", після тексту "порядку переміщення" доповнити словом "товарів", а після тексту "вивозити з її" доповнити словом "митної".  
Враховано   Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого цим Кодексом порядку переміщення товарів через митний кордон України можуть ввозити в Україну та вивозити з її митної території товари, призначені для офіційного (службового) користування представництв із звільненням від митного огляду та сплати податків та зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.  
1596. Стаття 319. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва      Стаття 319. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва  
1597. Глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначені для особистого користування, включаючи придбані на території України, з дотриманням встановленого порядку їх переміщення через митний кордон України та із звільненням від сплати митних платежів за винятком митного збору за зберігання таких товарів на складах митних органів, а також плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.   -357- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 319: Частину 1 після тексту "з дотриманням встановленого" доповнити текстом "цим Кодексом", після тексту "включаючи придбані на" доповнити словом "митній";  
Враховано   Глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначені для особистого користування, включаючи придбані на митній території України, з дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх переміщення через митний кордон України та із звільненням від сплати податків та зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.  
1598. Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави, членів дипломатичного персоналу представництва, членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, звільняється від митного огляду, якщо немає достатніх підстав вважати, що він містить товари, не призначені для особистого користування, або товари, ввезення (вивезення) яких заборонене законодавством України, або регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами. Такий огляд повинен здійснюватися тільки в присутності названих у цій статті осіб або їх уповноважених представників та за письмовим розпорядженням керівника чи заступника керівника відповідного митного органу. На митному пості допускається також проведення огляду за письмовим розпорядженням начальника поста або його заступника.   -358- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
частина 2, речення 1. Після тексту "( вивезення) яких заборонене" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави, членів дипломатичного персоналу представництва, членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, звільняється від митного огляду, якщо немає достатніх підстав вважати, що він містить товари, не призначені для особистого користування, або товари, ввезення (вивезення) яких заборонене законом України, або регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами. Такий огляд повинен здійснюватися тільки в присутності названих у цій статті осіб або їх уповноважених представників та за письмовим розпорядженням керівника чи заступника керівника відповідного митного органу. На митному пості допускається також проведення огляду за письмовим розпорядженням начальника поста або його заступника.  
1599. Стаття 320. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави      Стаття 320. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави  
1600. Співробітники адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їхніх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для початкового облаштування, із звільненням від сплати митних платежів за винятком митного збору за зберігання таких товарів на складах митних органів, а також плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.      Співробітники адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їхніх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для початкового облаштування, із звільненням від сплати податків та зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.  
1601. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, ввозять в Україну та вивозять з України товари в порядку, встановленому статтею 319 цього Кодексу.      Особи, зазначені у частині першій цієї статті, ввозять в Україну та вивозять з України товари в порядку, встановленому статтею 319 цього Кодексу.  
1602. Стаття 321. Поширення митних пільг, що надаються членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу      Стаття 321. Поширення митних пільг, що надаються членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу  
1603. На основі спеціальної угоди з іноземною державою митні пільги, що надаються згідно з цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, можуть бути поширеними на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу цього представництва, а також членів їхніх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.      На основі спеціальної угоди з іноземною державою митні пільги, що надаються згідно з цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, можуть бути поширеними на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу цього представництва, а також членів їхніх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.  
1604. Стаття 322. Надання митних пільг консульським установам іноземних держав та членам їхнього персоналу      Стаття 322. Надання митних пільг консульським установам іноземних держав та членам їхнього персоналу  
1605. Консульським установам іноземних держав, консульським посадовим особам, включаючи главу консульської установи, та консульських службовців, а також членів їхніх сімей, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичних представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичного представництва.      Консульським установам іноземних держав, консульським посадовим особам, включаючи главу консульської установи, та консульських службовців, а також членів їхніх сімей, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичних представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичного представництва.  
1606. На основі спеціальної угоди з іноземною державою на працівників обслуговуючого персоналу консульської установи, а також на членів їхніх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави, можуть поширюватися митні пільги, що надаються згідно з цим Кодексом відповідному персоналу дипломатичного представництва іноземної держави.      На основі спеціальної угоди з іноземною державою на працівників обслуговуючого персоналу консульської установи, а також на членів їхніх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави, можуть поширюватися митні пільги, що надаються згідно з цим Кодексом відповідному персоналу дипломатичного представництва іноземної держави.  
1607. Стаття 323. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний кордон України      Стаття 323. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав через митний кордон України  
1608. Дипломатична пошта та консульська валіза іноземних держав, що переміщується через митний кордон України, не підлягає ні розпечатуванню, ні затриманню. За наявності достатніх підстав вважати, що консульська валіза містить товари, не зазначені в частині третій цієї статті, митний орган може зажадати розпечатання валізи уповноваженими особами цієї іноземної держави у присутності посадових осіб митного органу. У разі відмови від розпечатання така валіза повертається до місця відправлення.      Дипломатична пошта та консульська валіза іноземних держав, що переміщується через митний кордон України, не підлягає ні розпечатуванню, ні затриманню. За наявності достатніх підстав вважати, що консульська валіза містить товари, не зазначені в частині третій цієї статті, митний орган може зажадати розпечатання валізи уповноваженими особами цієї іноземної держави у присутності посадових осіб митного органу. У разі відмови від розпечатання така валіза повертається до місця відправлення.  
1609. Всі місця, що становлять дипломатичну пошту та консульську валізу, повинні мати видимі зовнішні ознаки, що свідчать про їх характер.      Всі місця, що становлять дипломатичну пошту та консульську валізу, повинні мати видимі зовнішні ознаки, що свідчать про їх характер.  
1610. Дипломатична пошта може містити виключно дипломатичні документи та товари, призначені для офіційного користування, а консульська валіза - тільки офіційну кореспонденцію та документи або товари, призначені виключно для офіційного користування.      Дипломатична пошта може містити виключно дипломатичні документи та товари, призначені для офіційного користування, а консульська валіза - тільки офіційну кореспонденцію та документи або товари, призначені виключно для офіційного користування.  
1611. Стаття 324. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур'єрів      Стаття 324. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур'єрів  
1612. Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України товари, призначені для їх особистого користування, із звільненням на основі взаємності від митного огляду та сплати митних платежів за винятком митного збору за зберігання таких товарів на складах митних органів, а також плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або робочим часом, установленим для митних органів.      Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України товари, призначені для їх особистого користування, із звільненням на основі взаємності від митного огляду та сплати податків та зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або робочим часом, установленим для митних органів.  
1613. Стаття 325. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав      Стаття 325. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав  
1614. Представникам іноземних держав, членам парламентських та урядових делегацій, а також на основі взаємності співробітникам делегацій іноземних держав, які приїздять в Україну для участі в міжнародних переговорах, міжнародних конференціях та нарадах або з іншими офіційними дорученнями, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичного персоналу представництв іноземних держав. Такі пільги надаються також членам сімей, які супроводжують цих осіб.      Представникам іноземних держав, членам парламентських та урядових делегацій, а також на основі взаємності співробітникам делегацій іноземних держав, які приїздять в Україну для участі в міжнародних переговорах, міжнародних конференціях та нарадах або з іншими офіційними дорученнями, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичного персоналу представництв іноземних держав. Такі пільги надаються також членам сімей, які супроводжують цих осіб.  
1615. Дипломатичному персоналу, консульським посадовим особам представництв іноземних держав, членам їхніх сімей, а також особам, названим у частині першій цієї статті, які прямують з тією ж метою транзитом через територію України, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичного персоналу іноземних представництв.      Дипломатичному персоналу, консульським посадовим особам представництв іноземних держав, членам їхніх сімей, а також особам, названим у частині першій цієї статті, які прямують з тією ж метою транзитом через територію України, надаються митні пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичного персоналу іноземних представництв.  
1616. Стаття 326. Митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу      Стаття 326. Митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу  
1617. Митні пільги для міжнародних організацій та представництв іноземних держав при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Митні пільги для міжнародних організацій та представництв іноземних держав при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
1618. Стаття 327. Надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні      Стаття 327. Надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні  
1619. Кожна посадова особа, яка має пільги згідно із статтями 319-322, 324-326 цього Кодексу, користується ними у разі прямування в Україну для зайняття цієї посади - з моменту перетину митного кордону України, а у разі знаходження на території України - з того часу, коли ця посадова особа офіційно приступила до виконання своїх обов'язків.      Кожна посадова особа, яка має пільги згідно із статтями 319-322, 324-326 цього Кодексу, користується ними у разі прямування в Україну для зайняття цієї посади - з моменту перетину митного кордону України, а у разі знаходження на території України - з того часу, коли ця посадова особа офіційно приступила до виконання своїх обов'язків.  
1620. Члени сімей посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, мають ті ж пільги, що й ці посадові особи.      Члени сімей посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, мають ті ж пільги, що й ці посадові особи.  
1621. Стаття 328. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні      Стаття 328. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні  
1622. Після залишення посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій митної території України надання їм митних пільг, передбачених статтями 319-322, 324-326 цього Кодексу, припиняється.      Після залишення посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій митної території України надання їм митних пільг, передбачених статтями 319-322, 324-326 цього Кодексу, припиняється.  
1623. Стаття 329. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні      Стаття 329. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні  
1624. Товари, що не підлягають відчуженню на території України і призначені для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав та міжнародних організацій, підлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну на весь строк акредитації представництва.      Товари, що не підлягають відчуженню на території України і призначені для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав та міжнародних організацій, підлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну на весь строк акредитації представництва.  
1625. Стаття 330. Декларування товарів представництв іноземних фірм в Україні      Стаття 330. Декларування товарів представництв іноземних фірм в Україні  
1626. Товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені для службового користування представництв іноземних фірм, декларуються митним органам на строк до трьох років з моменту акредитації цих представництв під зобов'язання про зворотне вивезення.      Товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені для службового користування представництв іноземних фірм, декларуються митним органам на строк до трьох років з моменту акредитації цих представництв під зобов'язання про зворотне вивезення.  
1627. Питання щодо продовження строку тимчасового ввезення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, вирішується митним органом, в регіоні діяльності якого розташоване відповідне представництво іноземної фірми.      Питання щодо продовження строку тимчасового ввезення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, вирішується митним органом, в регіоні діяльності якого розташоване відповідне представництво іноземної фірми.  
1628. Стаття 331. Декларування товарів, що належать посадовим особам представництв іноземних держав та представництв іноземних фірм в Україні      Стаття 331. Декларування товарів, що належать посадовим особам представництв іноземних держав та представництв іноземних фірм в Україні  
1629. Товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені для особистого користування осіб, які мають митні пільги, декларуються митним органам за місцем акредитації чи тимчасового перебування цих осіб і пропускаються під зобов'язання про зворотне вивезення за кордон по закінченні всього періоду перебування зазначених осіб на території України.      Товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені для особистого користування осіб, які мають митні пільги, декларуються митним органам за місцем акредитації чи тимчасового перебування цих осіб і пропускаються під зобов'язання про зворотне вивезення за кордон по закінченні всього періоду перебування зазначених осіб на території України.  
1630. Стаття 332. Порядок переміщення через митний кордон України товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном      Стаття 332. Порядок переміщення через митний кордон України товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном  
1631. Дипломатичні представництва України, що знаходяться за кордоном, за умови дотримання ними встановленого порядку переміщення через митний кордон України можуть вивозити з України товари, призначені для офіційного (службового) користування представництва, із звільненням від сплати митних платежів за винятком митного збору за зберігання таких товарів на складах митних органів, а також плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.      Дипломатичні представництва України, що знаходяться за кордоном, за умови дотримання ними встановленого порядку переміщення через митний кордон України можуть вивозити з України товари, призначені для офіційного (службового) користування представництва, із звільненням від сплати податків і зборів за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.  
1632. Стаття 333. Декларування товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном      Стаття 333. Декларування товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном  
1633. Товари, призначені для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном, підлягають декларуванню митним органам та пропускаються за межі України на весь строк акредитації представництва за кордоном.      Товари, призначені для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном, підлягають декларуванню митним органам та пропускаються за межі України на весь строк акредитації представництва за кордоном.  
1634. ГЛАВА 55. Тарифні пільги (тарифні преференції)      ГЛАВА 55. Тарифні пільги (тарифні преференції)  
1635. Стаття 334. Поняття тарифних пільг (тарифних преференцій)      Стаття 334. Поняття тарифних пільг (тарифних преференцій)  
1636. Тарифні пільги (тарифні преференції) - це пільги, що надаються Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної політики на умовах взаємності чи в односторонньому порядку щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів.      Тарифні пільги (тарифні преференції) - це пільги, що надаються Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної політики на умовах взаємності чи в односторонньому порядку щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів.  
1637. Тарифні пільги (тарифні преференції) застосовуються виключно на основі податкового законодавства України, цього Кодексу, законів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Тарифні пільги (тарифні преференції) застосовуються виключно на основі податкового законодавства України, цього Кодексу, законів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
1638. Тарифні пільги (тарифні преференції) встановлюються щодо товарів і не можуть застосовуватися в індивідуальному порядку до окремих осіб.      Тарифні пільги (тарифні преференції) встановлюються щодо товарів і не можуть застосовуватися в індивідуальному порядку до окремих осіб.  
1639. Порядок надання тарифних пільг, передбачених законами України, визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок надання тарифних пільг, передбачених законами України, визначається Кабінетом Міністрів України.  
1640. Стаття 335. Тарифні преференції      Стаття 335. Тарифні преференції  
1641. У провадженні зовнішньоекономічної діяльності застосовуються преференційні ставки Митного тарифу України як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення до товарів:      У провадженні зовнішньоекономічної діяльності застосовуються преференційні ставки Митного тарифу України як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення до товарів:  
1642. 1) які походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі;      1) які походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі;  
1643. 2) які походять з країн, що розвиваються, і на які поширюється національна система преференцій України.      2) які походять з країн, що розвиваються, і на які поширюється національна система преференцій України.  
1644. Стаття 336. Встановлення преференцій у рамках митного союзу або зони вільної торгівлі      Стаття 336. Встановлення преференцій у рамках митного союзу або зони вільної торгівлі  
1645. Звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або застосування тарифних квот на преференційне ввезення товарів, які походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі, встановлюється на підставі відповідних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або застосування тарифних квот на преференційне ввезення товарів, які походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі, встановлюється на підставі відповідних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
1646. Стаття 337. Національна система преференцій України      Стаття 337. Національна система преференцій України  
1647. Національна система преференцій України передбачає встановлення преференційних ставок мита, включаючи звільнення від сплати мита, стосовно товарів, які походять з країн, що розвиваються.      Національна система преференцій України передбачає встановлення преференційних ставок мита, включаючи звільнення від сплати мита, стосовно товарів, які походять з країн, що розвиваються.  
1648. Преференційні ставки Митного тарифу України застосовуються до товарів, що походять:      Преференційні ставки Митного тарифу України застосовуються до товарів, що походять:  
1649. 1) із найменш розвинутих країн (за даними Організації Об'єднаних Націй);      1) із найменш розвинутих країн (за даними Організації Об'єднаних Націй);  
1650. 2) з країн, що розвиваються, у яких обсяг валового національного продукту на душу населення не перевищує такого показника в Україні.      2) з країн, що розвиваються, у яких обсяг валового національного продукту на душу населення не перевищує такого показника в Україні.  
1651. Стаття 338. Застосування національної системи преференцій      Стаття 338. Застосування національної системи преференцій  
1652. Переліки країн, на товари яких поширюється національна система преференцій, визначаються щорічно Верховною Радою України під час прийняття закону про Державний бюджет на поточний рік.      Переліки країн, на товари яких поширюється національна система преференцій, визначаються щорічно Верховною Радою України під час прийняття закону про Державний бюджет на поточний рік.  
1653. Преференційні ставки Митного тарифу України відповідно до національної системи преференцій та перелік товарів, на які вони поширюються, встановлюються законом.      Преференційні ставки Митного тарифу України відповідно до національної системи преференцій та перелік товарів, на які вони поширюються, встановлюються законом.  
1654. Стаття 339. Звільнення від сплати мита      Стаття 339. Звільнення від сплати мита  
1655. Звільнення від сплати мита під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України допускається виключно на підставі цього Кодексу та законів України про оподаткування.      Звільнення від сплати мита під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України допускається виключно на підставі цього Кодексу та законів України про оподаткування.  
1656. Від сплати мита звільняються:      Від сплати мита звільняються:  
1657. 1) транспортні засоби - під час здійснення міжнародних перевезень товарів та пасажирів, а також засоби матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, продовольство та інші товари, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, у пунктах проміжної зупинки або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (пошкодження) цих транспортних засобів;      1) транспортні засоби - під час здійснення міжнародних перевезень товарів та пасажирів, а також засоби матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, продовольство та інші товари, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, у пунктах проміжної зупинки або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (пошкодження) цих транспортних засобів;  
1658. 2) засоби матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, продовольство та інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення діяльності суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, які ведуть морський промисел, а також продукція промислу цих суден, що ввозиться на митну територію України;      2) засоби матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, продовольство та інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення діяльності суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, які ведуть морський промисел, а також продукція промислу цих суден, що ввозиться на митну територію України;  
1659. 3) товари, що ввозяться на митну територію України чи вивозиться з митної території України для офіційного та особистого користування дипломатичними, консульськими представництвами іноземних країн, їх персоналом та членами їхніх сімей, а також міжнародними організаціями, представництвами іноземних країн при них, персоналом цих організацій та представництв, іншими іноземними посадовими особами, що користуються правом безмитного ввезення таких товарів на підставі законів України або міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;      3) товари, що ввозяться на митну територію України чи вивозиться з митної території України для офіційного та особистого користування дипломатичними, консульськими представництвами іноземних країн, їх персоналом та членами їхніх сімей, а також міжнародними організаціями, представництвами іноземних країн при них, персоналом цих організацій та представництв, іншими іноземними посадовими особами, що користуються правом безмитного ввезення таких товарів на підставі законів України або міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
1660. 4) товари, що підлягають оберненню на користь держави у випадках, передбачених законом;      4) товари, що підлягають оберненню на користь держави у випадках, передбачених законом;  
1661. 5) товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України на безоплатній основі як гуманітарна допомога, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;      5) товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України на безоплатній основі як гуманітарна допомога, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;  
1662. 6) товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України чи вивозяться за межі митної території України з метою ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;      6) товари (крім підакцизних), що ввозяться на митну територію України чи вивозяться за межі митної території України з метою ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;  
1663. 7) підручники, що передаються на безоплатній основі для навчальних, дошкільних та лікувальних закладів, які повністю або частково фінансуються з Державного бюджету;      7) підручники, що передаються на безоплатній основі для навчальних, дошкільних та лікувальних закладів, які повністю або частково фінансуються з Державного бюджету;  
1664. 8) товари (крім підакцизних), що ввозяться на безоплатній основі на митну територію України і визначаються в законі як міжнародна технічна допомога;      8) товари (крім підакцизних), що ввозяться на безоплатній основі на митну територію України і визначаються в законі як міжнародна технічна допомога;  
1665. 9) товари, що переміщуються під митним контролем у режимі транзиту через митну територію України;      9) товари, що переміщуються під митним контролем у режимі транзиту через митну територію України;  
1666. 10) товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами у розмірах, що визначаються законодавством України, і не призначаються для відчуження чи використання у виробничій чи іншій комерційній діяльності;   -359- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
П.10) ч.2 ст.339 викласти в редакції: "10) товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами у розмірах, встановлених законами, і не призначаються для відчуження чи використання у виробничій чи іншій комерційній діяльності;".  
Враховано   10) товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами у розмірах, встановлених законами, і не призначаються для відчуження чи використання у виробничій чи іншій комерційній діяльності; 11) товари, що переміщуються через митний кордон України резидентами - членами екіпажів українських суден у розмірах, які не перевищують одержані ними у закордонному плаванні доходи, визначені і підтверджені у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
    -360- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ч.2 ст.339 після п.10) доповнити новим пунктом у такій редакції: "11) товари, що переміщуються через митний кордон України резидентами - членами екіпажів українських суден у розмірах, які не перевищують одержані ними у закордонному плаванні доходи, визначені і підтверджені у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
1667. 11) техніка, устаткування, майно і матеріали, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів, що ввозяться в Україну розвідувальними органами для власного використання;      12) техніка, устаткування, майно і матеріали, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів, що ввозяться в Україну розвідувальними органами для власного використання;  
1668. 12) книги, публікації та інші матеріали просвітнього, наукового та культурного характеру, що надсилаються у рамках міжнародного документообігу до бібліотек, що є в державній і комунальній власності, бібліотек Національної академії наук України та інших самоврядних організацій;      13) книги, публікації та інші матеріали просвітнього, наукового та культурного характеру, що надсилаються у рамках міжнародного документообігу до бібліотек, що є в державній і комунальній власності, бібліотек Національної академії наук України та інших самоврядних організацій;  
1669. 13) інші товари відповідно до законів України про оподаткування.      14) валютні цінності, інші товари відповідно до законів України про оподаткування.  
1670. Стаття 340. Використання товарів, на які встановлено митні пільги щодо оподаткування   -361- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.340 замість слова "законодавства" записати "закону".  
Враховано   Стаття 340. Використання товарів, на які встановлено митні пільги щодо оподаткування  
1671. Товари, які відповідно до законодавства пропускаються через митний кордон України із застосуванням пільг щодо оподаткування, можуть використовуватися виключно з тією метою, з якою було надано такі пільги.   -362- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 340: частина 1. Після тексту "які відповідно до" слово "законодавства" замінити словом "закону", текст "з якою" замінити текстом "на підставі якої";  
Враховано   Товари, які відповідно до закону пропускаються через митний кордон України із застосуванням пільг щодо оподаткування, можуть використовуватися виключно з тією метою, на підставі якої надано такі пільги.  
1672. Після випуску товарів, зазначених у частині першій цієї статті, у вільний обіг на території України митні органи вправі здійснювати перевірку їх фактичного використання і вимагати від відповідних осіб подання звіту про використання цих товарів, а також інших документів, необхідних для здійснення контролю за їх використанням.   -363- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 340: Частину 2 після тексту "вільний обіг на" доповнити словом "митній", а після тексту "також інших документів", слово "необхідних" замінити текстом "передбачених законодавством".  
Враховано   Після випуску товарів, зазначених у частині першій цієї статті, у вільний обіг на митній території України митні органи вправі здійснювати перевірку їх фактичного використання і вимагати від відповідних осіб подання звіту про використання цих товарів, а також інших документів, передбачених законодавством для здійснення контролю за їх використанням.  
1673. Розділ XV. Нарахування, справляння та контроль митних органів за сплатою митних платежів під час переміщення товарів через митний кордон України.   -364- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
У назві розділу XV і ст.341 замість слів "митних платежів" записати "податків та зборів";  
Враховано   Розділ XV. Нарахування, справляння та контроль митних органів за сплатою податків та зборів під час переміщення товарів через митний кордон України.  
1674. ГЛАВА 56. Загальні положення   -365- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
ст.341 привести у відповідність з податковим законодавством України.  
Враховано   ГЛАВА 56. Загальні положення  
1675. Стаття 341. Митні платежі      Стаття 341. Податки та збори, що сплачуються під час переміщення товарів через митний кордон України  
1676. Під час переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, та відповідно до діючих законів України справляються такі податки:      Під час переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, та відповідно до діючих законів України справляються такі податки:  
1677. 1) податок на додану вартість під час здійснення експортно-імпортних операцій;      1) податок на додану вартість під час здійснення експортно-імпортних операцій;  
1678. 2) акцизний збір з товарів, що ввозяться на митну територію України;      2) акцизний збір (податок) з товарів, що ввозяться на митну територію України;  
1679. 3) мито;      3) мито;  
1680. митні збори:      4) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;  
1681. 4) митний збір за видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу;      5) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом передбачена статтею 73 цього Кодексу.  
1682. 5) митний збір за внесення банку чи іншої фінансово-кредитної установи до реєстру гарантів;       
1683. 6) митний збір за видачу дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання;       
1684. 7) митний збір за митне оформлення товарів і транспортних засобів;       
1685. 8) збори за перебування товарів під митним контролем;       
1686. 9) митний збір за охорону і супроводження товарів митними органами;       
1687. 10) митний збір за зберігання товарів на складах митних органів;       
1688. 11) митний збір за зберігання товарів на складах митних органів у режимі "митний склад";       
1689. 12) митний збір за участь у митних аукціонах;       
1690. 13) митний збір за прийняття попереднього рішення;   -366- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Пп.13) ч.1 ст.341 - виключено (попереднє рішення - стаття 34 Кодексу).  
Враховано    
1691. 14) митні збори за реєстрацію внесення змін та продовження строку реєстрації товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, та за продовження строку дії реєстрації;       
1692. 15) інші платежі, справляння яких відповідно до законів України здійснюється митними органами.       
1693. Стаття 342. Нарахування мита      Стаття 342. Нарахування мита  
1694. Мито на товари, що переміщуються через митний кордон України, нараховується митними органами згідно з положеннями цього Кодексу за ставками, встановленими Митним тарифом України, що діють на день подання митної декларації.   -367- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Із ст.342 (та з наступних статей) вилучити слова "митними органами".  
Враховано   Мито на товари, що переміщуються через митний кордон України, нараховується згідно з вимогами цього Кодексу за ставками, встановленими Законом України "Про єдиний митний тариф України.  
1695. Стаття 343. Податок на додану вартість      Стаття 343. Податок на додану вартість  
1696. Податок на додану вартість під час здійснення експортно-імпортних операцій, яким обкладаються товари, що переміщуються через митний кордон України, - це непрямий загальнодержавний податок, який нараховується митними органами за ставками, що діють на день подання митної декларації, у порядку, визначеному цим Кодексом та законами України про оподаткування.      Податок на додану вартість під час здійснення експортно-імпортних операцій, яким обкладаються товари, що переміщуються через митний кордон України, - це загальнодержавний податок, який нараховується митними органами за ставками, що діють на день подання митної декларації, у порядку, визначеному цим Кодексом та законами України про оподаткування.  
1697. Стаття 344. Акцизний збір      Стаття 344. Акцизний збір (податок)  
1698. Акцизний збір на товари, що переміщуються через митний кордон України, є непрямим загальнодержавним податком на високорентабельні та монопольні товари, який нараховується та справляється митними органами за ставками, що діють на день подання митної декларації, у порядку, визначеному цим Кодексом та законами України про оподаткування.      Акцизний збір (податок) на товари, що переміщуються через митний кордон України, є загальнодержавним податком на високорентабельні та монопольні товари, який нараховується та справляється за ставками, що діють на день подання митної декларації, у порядку, визначеному цим Кодексом та законами України про оподаткування.  
1699. Стаття 345. Митні збори   -368- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Ст.345 викласти в новій редакції: "Стаття 345. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України Єдиний збір - це збір, який установлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та(або) габаритних параметрів. Єдиний збір справляється одноразово залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних засобів. Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбачені податковим законодавством". Статті 346-351 вилучити.  
Враховано   Стаття 345. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України  
1700. Митні збори - це плата, яка у випадках, передбачених цим Кодексом, справляється митними органами за вчинення дій, пов'язаних з виконанням ними функцій, що покладаються на митні органи відповідно до цього Кодексу та інших законів України.      Єдиний збір - це збір, який установлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та(або) габаритних параметрів. Єдиний збір справляється одноразово залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних засобів. Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбачені податковим законодавством.  
1701. Стаття 346. Митний збір за митне оформлення       
1702. Митний збір за митне оформлення товарів і транспортних засобів справляється, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при митному оформленні товарів і транспортних засобів, яке супроводжується оформленням митної декларації.       
1703. Митний збір справляється за митне оформлення:       
1704. 1) товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;       
1705. 2) товарів, що ввозяться на митний склад;       
1706. 3) товарів і транспортних засобів, що переміщуються в режимі транзиту через митну територію України;       
1707. Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються прохідним митним транзитом через митну територію України, здійснюється безпосередньо у пункті пропуску на митному кордоні України і при цьому справляється єдиний збір, установлений законом, митний збір за митне оформлення таких товарів і транспортних засобів окремо не справляється.       
1708. Стаття 347. Звільнення від сплати митного збору за митне оформлення       
1709. Митний збір за митне оформлення не справляється:       
1710. 1) під час переміщення через митний кордон України товарів, призначених для офіційного та особистого користування, особами, що користуються митними пільгами відповідно до статей 318 - 322, 324 - 326 цього Кодексу;       
1711. 2) у разі подання митному органу попередньої митної декларації на ордерні поставки товарів;       
1712. 3) у разі подання митному органу загальної митної декларації на поставку комплектного об'єкта;       
1713. 4) у разі вивезення товарів з митного складу за межі митної території України чи на інший митний склад без зміни митного режиму цих товарів;       
1714. 5) у разі переміщення через митний кордон України військової техніки та іншого військового майна для виконання завдань військово-оперативного характеру або оснащення миротворчого контингенту, що направляється для участі в міжнародних миротворчих операціях, згідно законодавства України   -369- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 347, частина 1, пункт 5) Наприкінці текст "законодавства України" замінити словом "закону" .  
   
    -370- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.5) ч.1 ст.347 на початку речення замість слів "у разі" поставити слова "під час".  
   
1715. 6) в інших випадках, що визначаються законами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.       
1716. Положення частини першої цієї статті не застосовуються у разі, якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється поза місцем розташування митного органу, що здійснює митний контроль та митне оформлення, у тому числі у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, які зберігають такі товари і транспортні засоби, а також поза робочим часом, встановленим для митного органу.       
1717. Стаття 348. Строк, за який нараховується митний збір за перебування товарів під митним контролем       
1718. При вивезенні товарів з митної території України строк перебування під митним контролем з метою нарахування митного збору за перебування цих товарів під митним контролем обчислюється починаючи з дати прийняття митним органом митної декларації.       
1719. При ввезенні товарів на митну територію України автомобільним транспортом строк перебування під митним контролем з метою нарахування митного збору за перебування цих товарів під митним контролем обчислюється починаючи з дати, зазначеної у документі з контролю за доставкою як строк доставки товарів у митний орган призначення, а при доставці раніше цієї дати - починаючи з дати фактичної доставки товарів у митний орган призначення.       
1720. При ввезенні товарів на митну територію України залізничним транспортом строк перебування під митним контролем з метою нарахування митного збору за перебування цих товарів під митним контролем обчислюється починаючи з дати отримання митним органом призначення інформації залізниці про надходження вантажу та нанесення відбитку штампу "Під митним контролем" на товаросупровідні документи.       
1721. При ввезенні товарів на митну територію України водним транспортом строк перебування під митним контролем з метою нарахування митного збору за перебування цих товарів під митним контролем обчислюється:       
1722. а) у разі здійснення митного оформлення митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться порт:       
1723. якщо одержувач товарів розташований у зоні діяльності цього митного органу - починаючи з дати отримання митним органом інформації порту про надходження товарів;       
1724. якщо одержувач товарів розташований у зоні діяльності іншого митного органу - починаючи з дати отримання дозволу на митне оформлення товарів у митному органі, у зоні діяльності якого знаходиться порт, або з дати видачі картки відмови у митному оформленні.       
1725. б) якщо митне оформлення здійснюється в іншому митному органі - починаючи з дати, зазначеної у документі з контролю за доставкою як строк доставки товарів у митний орган призначення, а у разі доставки раніше цієї дати - починаючи з дати фактичної доставки товарів у митний орган призначення.       
1726. При ввезенні товарів на митну територію України повітряним транспортом строк перебування під митним контролем з метою нарахування митного збору за перебування цих товарів під митним контролем обчислюється:       
1727. а) у разі здійснення митного оформлення митним органом, у зоні діяльності якого розміщений аеропорт, - починаючи з дати отримання цим органом інформації складу аеропорту про надходження товарів та нанесення відбитка штампа "Під митним контролем" на товаросупровідні документи;       
1728. б) у випадку проведення митного оформлення іншим митним органом - починаючи з дати, зазначеної у документі з контролю за доставкою як строк доставки товарів у митний орган призначення, а при доставці раніше цієї дати - починаючи з дати фактичної доставки товарів у митний орган призначення.       
1729. Порядок нарахування митного збору за перебування товарів під митним контролем при їх ввезенні іншими видами транспорту встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
1730. Останнім днем строку, за який нараховується митний збір за перебування товарів під митним контролем, є день завершення митного оформлення цих товарів.       
1731. Стаття 349. Час, за який митний збір за перебування товарів під митним контролем не нараховується       
1732. До часу перебування товарів під митним контролем, за який нараховується митний збір, не включається:       
1733. - час, потрібний для проведення навантажувально-розвантажувальних робіт згідно з установленими нормативами;       
1734. - час, на який надається відстрочення сплати митного збору за митне оформлення;       
1735. - час, необхідний для проведення митними органами експертизи товарів з метою визначення їх класифікаційного коду за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та митної вартості;       
1736. - час, витрачений митним органом на отримання від іншого митного органу інформації, потрібної для здійснення митного оформлення;       
1737. - час, витрачений імпортером на отримання дозволів уповноважених державних органів на ввезення товарів і пред'явлення їх митному органу, якщо надання таких дозволів обумовлене проведенням відповідної експертизи товарів і вони не могли бути отримані до моменту перетинання товарами митного кордону;   -371- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У абз.5 ч.1 ст.349 замість слів "державних органів" записати "органів державної влади".  
   
1738. - час затримки митного оформлення, яка сталася з вини митного органу;       
1739. - час дії обставин непереборної сили;       
1740. - час, потрібний для проведення верифікації сертифікатів про походження товарів;       
1741. - час, протягом якого тривало провадження по справі про порушення митних правил, якщо за результатами розгляду цієї справи конфіскацію товарів, вилучених митницею відповідно до статей 449-450 цього Кодексу, застосовано не було;       
1742. - час, протягом якого тривав розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність митного органу або його службових осіб, пов'язані з митним оформленням товарів, що переміщуються через митний кордон України, якщо за результатами розгляду скарги зазначені рішення, дії чи бездіяльність були визнані неправомірними;       
1743. Стаття 350. Звільнення від сплати митних платежів та зниження рівня оподаткування пошкоджених, знищених чи втрачених товарів       
1744. Повне чи часткове звільнення від сплати митних платежів, що справляються під час переміщення товарів через митний кордон України, може бути надане в разі, коли товари, що перебувають під митним контролем і підлягають оподаткуванню, були знищені, безповоротно втрачені чи пошкоджені внаслідок аварії чи дії непереборної сили.       
1745. На прохання заінтересованої особи залишки товарів, зазначених у частині першій цієї статті, можуть бути:       
1746. 1) випущені для вільного використання в існуючому стані;       
1747. 2) вивезені за межі митної території України;       
1748. 3) приведені до комерційно непридатного стану під контролем митного органу.       
1749. Стаття 351. Звільнення від сплати митного збору за перебування товарів під митним контролем       
1750. Митний збір за перебування товарів під митним контролем не нараховується, якщо:       
1751. 1) ввозяться товари, призначені для офіційного та особистого користування, особами, що користуються митними пільгами відповідно до положень статей 318-322, 324-326 цього Кодексу;       
1752. 2) подається попередня митна декларація на ордерні поставки;       
1753. 3) подається загальна митна декларація на поставки комплектного об'єкта;       
1754. 4) товари зберігаються на митних ліцензійних складах, у магазинах безмитної торгівлі або перебувають у вільних митних зонах;       
1755. 5) товари ввозяться як гуманітарна або технічна допомога у порядку, визначеному законодавством України;   -372- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 351, частина 1, пункт 5). Наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
   
    -373- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У п.5) ч.1 ст.351 замість "визначеному законодавством України" записати "встановлено-му законом".  
   
1756. 6) товари тимчасово ввозяться на митну територію України у тому числі транзитом або тимчасово вивозяться за межі цієї території;       
1757. 7) в інших випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами України.   -374- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 351, частина 1, пункт 7). Текст "законодавством України" замінити словом "законом", наприкінці додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
   
    -375- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
П.7) ч.1 ст.351 викласти так: "7) в інших випадках, передбачених законами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
   
1758. ГЛАВА 57. Нарахування та справляння митних платежів      ГЛАВА 57. Нарахування та справляння податків та зборів  
1759. Стаття 352. Визначення розміру митних зборів      Стаття 352. Визначення розміру митних зборів  
1760. Розміри митних зборів не можуть перевищувати вартості витрат на вчинення відповідних дій, за які передбачено справляння зборів      Розміри митних зборів не можуть перевищувати вартості витрат на вчинення відповідних дій, за які передбачено справляння зборів  
1761. Ставки митних зборів установлюються законом.      Ставки митних зборів установлюються законом.  
1762. Стаття 353. Платники митних платежів і строки їх сплати      Стаття 353. Платники податків та зборів і строки їх сплати  
1763. Митні платежі сплачуються декларантом.      Податки та збори сплачуються декларантом.  
1764. Митні платежі сплачуються, як правило, до або на момент прийняття митним органом митної декларації, вчинення відповідних дій або наданням відповідної послуги.      Податки та збори сплачуються, як правило, до або на момент прийняття митним органом митної декларації, вчинення відповідних дій або надання відповідної послуги.  
1765. Стаття 354. Порядок сплати митних платежів      Стаття 354. Порядок сплати податків та зборів  
1766. Порядок сплати митних платежів встановлюється законодавством.   -376- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 354, частина 1. Наприкінці слово "законодавством" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок сплати податків та зборів встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
1767. Митні платежі перераховуються до Державного бюджету України.      Податки та збори перераховуються до Державного бюджету України.  
1768. Стаття 355. Валюта, в якій сплачуються митні платежі      Стаття 355. Валюта, в якій сплачуються податки та збори  
1769. Митні платежі сплачуються резидентами у валюті України, а нерезидентами - у валюті України або в іноземній валюті, яку купує Національний банк України, відповідно до законодавства України.      Податки та збори сплачуються резидентами у валюті України, а нерезидентами - у валюті України або в іноземній валюті, яку купує Національний банк України, відповідно до законодавства України.  
1770. Перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що застосовується на день прийняття митним органом митної декларації.      Перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що застосовується на день прийняття митним органом митної декларації.  
1771. Стаття 356. Відстрочення та розстрочення сплати митних платежів      Стаття 356. Відстрочення та розстрочення сплати податків та зборів  
1772. За письмовою заявою платника керівник митного органу, який здійснює митне оформлення товарів і транспортних засобів, має право надавати відстрочення або розстрочення сплати митних платежів на умовах і в порядку, що визначаються законами України з питань оподаткування.      За письмовою заявою платника керівник митного органу, який здійснює митне оформлення товарів і транспортних засобів, має право надавати відстрочення або розстрочення сплати податків та зборів на умовах і в порядку, що визначаються законами України з питань оподаткування.  
1773. Відстрочення чи розстрочення сплати митних платежів не може надаватися особам, які вчинили порушення митних правил, передбачені цим Кодексом.      Відстрочення чи розстрочення сплати податків та зборів не може надаватися особам, які вчинили порушення митних правил, передбачені цим Кодексом.  
1774. Якщо відповідно до цього Кодексу та інших законів України відстрочення сплати митних платежів здійснюється шляхом видачі митному органу простого векселя, то у разі несплати митних платежів у строк, на який видавався вексель, цей вексель пред'являється митним органом для оплати до уповноваженого банку, який повинен оплатити зазначений вексель у першочерговому порядку. Протест векселя у неакцепті та неплатежі при цьому не здійснюється.      Якщо відповідно до цього Кодексу та інших законів України відстрочення сплати податків та зборів здійснюється шляхом видачі митному органу простого векселя, то у разі несплати податків та зборів у строк, на який видавався вексель, цей вексель пред'являється митним органом для оплати до уповноваженого банку, який повинен оплатити зазначений вексель у першочерговому порядку. Протест векселя у неакцепті та неплатежі при цьому не здійснюється.  
1775. Стаття 357. Установи, що можуть надавати письмові гарантії       
1776. Письмові гарантії щодо сплати митних платежів можуть надаватися уповноваженими банками та іншими уповноваженими фінансово-кредитними установами України, внесеними за їх заявою до реєстру гарантів, що ведеться Державною митною службою України.   -377- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 357, частини 1, 2, 3, 4. Текст "Державною митною службою" замінити текстом "Національним банком".  
Відхилено    
1777. Порядок розгляду заяв банків та інших фінансово-кредитних установ про внесення до реєстру гарантів визначається Державною митною службою України.   -378- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.357 вилучити як таку, що суперечить законам України.  
Враховано    
1778. За внесення банку чи іншої фінансово-кредитної установи до реєстру гарантів, що ведеться Державною митною службою України, справляється митний збір.       
1779. У разі недотримання умов гарантії та вимог цього Кодексу банк чи інша фінансово-кредитна установа може бути виключена з реєстру за рішенням Державної митної служби України з обов'язковим відшкодуванням платежів, на які було надано гарантію. У разі виключення банку чи іншої фінансово-кредитної установи з реєстру гарантів митний збір, зазначений у частині третій цієї статті, поверненню не підлягає.       
1780. ГЛАВА 58. Контроль за сплатою митних платежів      ГЛАВА 58. Контроль за сплатою податків та зборів  
1781. Стаття 358. Контроль за надходженням коштів до бюджету      Стаття 358. Контроль за надходженням коштів до бюджету  
1782. Контроль та перевірка повноти сплати митних платежів під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, а також своєчасності перерахування до Державного бюджету коштів, що надходять від їх сплати, покладається на митні органи.      Контроль та перевірка повноти сплати податків і зборів під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, а також своєчасності перерахування до Державного бюджету коштів, що надходять від їх сплати, покладається на митні органи.  
1783. Стаття 359. Стягнення не сплачених своєчасно митних платежів      Стаття 359. Стягнення не сплачених своєчасно податків і зборів  
1784. Митні платежі, не сплачені своєчасно, у тому числі не сплачені у строки, на які було надане відстрочення або розстрочення, стягуються за розпорядженнями митних органів уповноваженими банками або іншими фінансово-кредитними установами з рахунків платників у порядку, визначеному законом.      Податки та збори, не сплачені своєчасно, у тому числі не сплачені у строки, на які було надане відстрочення або розстрочення, стягуються за розпорядженнями митних органів уповноваженими банками або іншими фінансово-кредитними установами з рахунків платників у порядку, визначеному законом.  
1785. У разі несвоєчасної сплати митних платежів з платника стягується пеня у розмірі (виходячи з митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон з урахуванням сум штрафних санкцій, якщо вони є) 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення заборгованості або на день її повного або часткового погашення (залежно від того, яка з цих ставок є більшою), враховуючи день фактичної сплати сум заборгованості.      У разі несвоєчасної сплати податків та зборів з платника стягується пеня у розмірі (виходячи з митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон з урахуванням сум штрафних санкцій, якщо вони є) 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення заборгованості або на день її повного або часткового погашення (залежно від того, яка з цих ставок є більшою), враховуючи день фактичної сплати сум заборгованості.  
1786. Днем виникнення заборгованості по митних платежах вважається день, наступний за днем, установленим митним органом для їх сплати, а у разі надання відстрочення або розстрочення їх сплати      Днем виникнення заборгованості по податках та зборах вважається день, наступний за днем, установленим митним органом для їх сплати, а у разі надання відстрочення або розстрочення їх сплати  
1787. - день, наступний за останнім днем строку такого відстрочення (розстрочення).      - день, наступний за останнім днем строку такого відстрочення (розстрочення).  
1788. У разі відсутності у платника коштів стягнення звертається на майно платника відповідно до закону.      У разі відсутності у платника коштів стягнення звертається на майно платника відповідно до закону.  
1789. Стаття 360. Повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів за заявою платника або уповноваженої ним особи      Стаття 360. Повернення надміру сплачених або стягнених податків та зборів за заявою платника або уповноваженої ним особи  
1790. Суми надміру сплачених або стягнених митних платежів повертаються платникові або уповноваженій ним особі за їх заявою з Державного бюджету України за умови подання такої заяви до митного органу протягом не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування. Порядок повернення сум надміру сплачених або стягнених митних платежів встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Суми надміру сплачених або стягнених податків та зборів в повертаються платникові або уповноваженій ним особі за їх заявою з Державного бюджету України за умови подання такої заяви до митного органу протягом не пізніше 1095 дня, починаючи з дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування. Порядок повернення сум надміру сплачених або стягнених митних платежів встановлюється законом.  
1791. Суми надміру сплачених або стягнених митних платежів повертаються без нарахування процентів та урахування інфляції у тій же валюті, в якій вони були сплачені.      Суми надміру сплачених або стягнених податків та зборів повертаються без нарахування процентів та урахування інфляції у тій же валюті, в якій вони були сплачені.  
1792. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності за їх згодою суми, що підлягають поверненню, можуть також зараховуватися митними органами у рахунок майбутніх платежів.      Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності за їх згодою суми, що підлягають поверненню, можуть також зараховуватися митними органами у рахунок майбутніх податків та зборів.  
1793. Стаття 361. Повернення сум надміру сплачених або стягнених митних платежів за рішенням суду, арбітражного суду   -379- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 361. У назві і в тексті статті виключити текст ", арбітражного суду".  
Враховано   Стаття 361. Повернення сум надміру сплачених або стягнених податків та зборів за рішенням суду  
1794. Позовна заява про повернення сум надміру сплачених або стягнених митних платежів може бути подана до суду, арбітражного суду протягом 1095 днів, починаючи з дня, наступного за днем сплати або стягнення зазначених платежів.      Позовна заява про повернення сум надміру сплачених або стягнених податків і зборів може бути подана до суду протягом 1095 днів, починаючи з дня, наступного за днем сплати або стягнення зазначених платежів.  
1795. Повернення сум надміру сплачених або стягнених митних платежів за рішенням суду, арбітражного суду здійснюється органами Державного казначейства України з Державного бюджету України. Виконавчий збір при цьому не сплачується.      Повернення сум надміру сплачених або стягнених податків і зборів за рішенням суду здійснюється органами Державного казначейства України з Державного бюджету України. Виконавчий збір при цьому не сплачується.  
1796. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності за їх згодою суми, що підлягають поверненню, можуть також зараховуватися митними органами у рахунок майбутніх платежів.      Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності за їх згодою суми, що підлягають поверненню, можуть також зараховуватися митними органами у рахунок майбутніх платежів.  
1797. Суми надміру сплачених або стягнених митних платежів повертаються без нарахування процентів та урахування інфляції у тій же валюті, в якій вони були сплачені.      Суми надміру сплачених або стягнених податків і зборів повертаються без нарахування процентів та урахування інфляції у тій же валюті, в якій вони були сплачені.  
1798. Рішення суду (арбітражного суду) про повернення сум надміру сплачених або стягнених митних платежів може бути оскаржене митним органом в установленому законом порядку.      Рішення суду про повернення сум надміру сплачених або стягнених податків і зборів може бути оскаржене митним органом в установленому законом порядку.  
1799. РОЗДІЛ XVІ. Митна статистика      РОЗДІЛ XVІ. Митна статистика  
1800. ГЛАВА 59. Митна статистика      ГЛАВА 59. Митна статистика  
1801. Стаття 362. Завдання митної статистики      Стаття 362. Завдання митної статистики  
1802. Державна митна служба України забезпечує:   -380- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.1 ст.362 "Державна митна служба України" замінити на " спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує:  
1803. 1) об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами;      1) об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами;  
1804. 2) подання статистичної, довідкової, аналітичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами вищим органам державної влади та іншим державним органам, визначеним чинним законодавством;   -381- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
П.2) ч.1 ст.362 викласти в редакції: "2) подання статистичної, довідкової, аналітичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами органам державної влади в порядку, встановленому законом;".  
Враховано   2) подання статистичної, довідкової, аналітичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами органам державної влади в порядку, встановленому законом;  
1805. 3) захист статистичної інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню.      3) захист статистичної інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню.  
1806. Стаття 363. Система митної статистики      Стаття 363. Система митної статистики  
1807. Митна статистика є складовою частиною загальнодержавної системи статистичного обліку і звітності.      Митна статистика є складовою частиною загальнодержавної системи статистичного обліку і звітності.  
1808. Статистична інформація, яка формується, узагальнюється і аналізується митними органами, використовується в інтересах зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків, поліпшення тарифного та нетарифного регулювання, подальшої інтеграції України у загальносвітову систему економічних відносин.      Статистична інформація, яка формується, узагальнюється і аналізується митними органами, використовується в інтересах зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків, поліпшення тарифного та нетарифного регулювання, подальшої інтеграції України у загальносвітову систему економічних відносин.  
1809. Забороняється вимагати від митних органів статистичну інформацію, не передбачену державною статистичною звітністю, цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.   -382- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 363, частина 3. Текст "законодавчими актами" замінити словом "законами".  
Враховано   Забороняється вимагати від митних органів статистичну інформацію, не передбачену державною статистичною звітністю, цим Кодексом та іншими законами України.  
1810. Митна статистика складається з митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики.      Митна статистика складається з митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики.  
1811. Стаття 364. Митна статистика зовнішньої торгівлі      Стаття 364. Митна статистика зовнішньої торгівлі  
1812. Митна статистика зовнішньої торгівлі являє собою узагальнену та відповідним чином систематизовану інформацію про переміщення товарів через митний кордон України.      Митна статистика зовнішньої торгівлі являє собою узагальнену та відповідним чином систематизовану інформацію про переміщення товарів через митний кордон України.  
1813. Митна статистика зовнішньої торгівлі формується, узагальнюється та аналізується Державною митною службою України на основі даних, які містяться у вантажних митних деклараціях.   -383- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.364 "Державною митною службою" замінити на "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".  
Враховано   Митна статистика зовнішньої торгівлі формується, узагальнюється та аналізується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи на основі даних, які містяться у вантажних митних деклараціях.  
1814. Дані митної статистики зовнішньої торгівлі в установленому законодавством порядку використовуються відповідними державними органами для здійснення контролю за надходженням податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України, валютного контролю, аналізу стану зовнішньої торгівлі України, її торговельного і платіжного балансів та економіки в цілому.   -384- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 364, частина 3. Текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".  
Враховано   Дані митної статистики зовнішньої торгівлі в установленому законодавством порядку використовуються відповідними органами державної влади для здійснення контролю за надходженням податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України, валютного контролю, аналізу стану зовнішньої торгівлі України, її торговельного і платіжного балансів та економіки в цілому.  
    -385- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.3 ст.364 замість "державними органами" записати "органами державної влади".  
Враховано    
1815. Ведення митної статистики здійснюється за методологією, яка забезпечує порівнянність даних митної статистики зовнішньої торгівлі України з даними державної статистики інших держав.      Ведення митної статистики здійснюється за методологією, яка забезпечує порівнянність даних митної статистики зовнішньої торгівлі України з даними державної статистики інших держав.  
1816. Державна митна служба України забезпечує регулярне публікування даних митної статистики зовнішньої торгівлі.      Державна митна служба України забезпечує регулярне публікування даних митної статистики зовнішньої торгівлі.  
1817. Стаття 365. Спеціальна митна статистика      Стаття 365. Спеціальна митна статистика  
1818. Для забезпечення завдань, покладених на митні органи Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, митними органами формується, узагальнюється та аналізується спеціальна митна статистика. Порядок ведення спеціальної митної статистики визначається Державною митною службою України.   -386- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 365, речення 1. Текст "Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законом" .  
Відхилено   Для забезпечення завдань, покладених на митні органи Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, митними органами формується, узагальнюється та аналізується спеціальна митна статистика. Порядок ведення спеціальної митної статистики визначається законодавством.  
    -387- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Друге речення ст.365 записати в редакції: "Порядок ведення спеціальної митної статистики визначається законодавством".  
Враховано    
1819. Стаття 366. Документи та відомості, що використовуються для формування митної статистики      Стаття 366. Документи та відомості, що використовуються для формування митної статистики  
1820. Для формування митної статистики використовуються документи та відомості, які подаються до митних органів юридичними та фізичними особами згідно з нормами цього Кодексу, якими визначається порядок здійснення митного контролю та митного оформлення.      Для формування митної статистики використовуються документи та відомості, які подаються до митних органів юридичними та фізичними особами згідно з нормами цього Кодексу, якими визначається порядок здійснення митного контролю та митного оформлення.  
1821. Стаття 367. Використання інформації, що надається митним органам державними органами та особами   -388- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Стаття 367. У назві статті текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".  
Враховано   Стаття 367. Використання інформації, що надається митним органам органами державної влади та особами  
1822. Статистична та інша інформація, надана митним органам відповідно до цього Кодексу, інших законодавчих актів України, а також міжнародних договорів України, використовується виключно для митних цілей.      Статистична та інша інформація, надана митним органам відповідно до цього Кодексу, інших законодавчих актів України, а також міжнародних договорів України, використовується виключно для митних цілей.  
1823. Інформація щодо обсягів експорту та імпорту конкретних видів товарів може надаватися лише органам, які ведуть державну статистику, а інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - тільки слідчим органам у зв'язку з розслідуванням кримінальних справ.      Інформація щодо обсягів експорту та імпорту конкретних видів товарів може надаватися лише органам, які ведуть державну статистику, а інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - тільки слідчим органам у зв'язку з розслідуванням кримінальних справ.  
1824. Інформація, яка становить державну, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційна інформація не підлягає розголошенню або використанню посадовими особами митних органів для особистих цілей, не може надаватись органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, підприємствам та громадянам за винятком випадків, передбачених законом.   -389- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 367. Частину 3 після тексту "посадовим особам, підприємствам" доповнити текстом "установам, організаціям".  
Враховано частково   Інформація, яка становить державну, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційна інформація не підлягає розголошенню або використанню службовими особами митних органів для особистих цілей, не може надаватись органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх службовим особам, установам, організаціям, підприємствам та громадянам за винятком випадків, передбачених законом.  
1825. Стаття 368. Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі      Стаття 368. Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі  
1826. Статистична інформація з питань зовнішньої торгівлі використовується для:      Статистична інформація з питань зовнішньої торгівлі використовується для:  
1827. 1) визначення стратегії, тактики та основних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності;      1) визначення стратегії, тактики та основних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності;  
1828. 2) аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної політики і ситуації, що склалася чи складатиметься на світовому ринку;      2) аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної політики і ситуації, що склалася чи складатиметься на світовому ринку;  
1829. 3) проведення переговорів з торговельно-економічних питань;      3) проведення переговорів з торговельно-економічних питань;  
1830. 4) застосування методів тарифного і нетарифного регулювання;      4) застосування методів тарифного і нетарифного регулювання;  
1831. 5) складання торговельного та платіжного балансів України, планування і проведення валютно-фінансової політики;      5) складання торговельного та платіжного балансів України, планування і проведення валютно-фінансової політики;  
1832. 6) визначення ринків збуту товарів;      6) визначення ринків збуту товарів;  
1833. 7) формування статистики зовнішньоекономічних зв'язків України.      7) формування статистики зовнішньоекономічних зв'язків України.  
1834. Стаття 369. Відомчі класифікатори      Стаття 369. Відомчі класифікатори  
1835. Державна митна служба України здійснює розроблення, впровадження та ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій.   -390- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
По всій ст. .369 Державну митну службу України замінити на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках.  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи здійснює розроблення, впровадження та ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій.  
1836. Порядок ведення класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється Державною митною службою України.      Порядок ведення класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
1837. Класифікатори, зазначені у частині першій цієї статті, використовуються виключно для митних цілей.      Класифікатори, зазначені у частині першій цієї статті, використовуються виключно для митних цілей.  
1838. Державна митна служба України інформує органи державної влади та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни і доповнення, внесені до класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи інформує органи державної влади та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни і доповнення, внесені до класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті.  
1839. РОЗДІЛ XVІІ. Українська Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності      РОЗДІЛ XVІІ. Українська Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності  
1840. ГЛАВА 60. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності      ГЛАВА 60. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності  
1841. Стаття 370. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності      Стаття 370. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності  
1842. Нормативно-правові акти з питань митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, розробляються виключно на підставі Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.   -391- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ч.1 ст.370 вилучити.  
Враховано    
1843. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.      Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.  
1844. В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.      В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.  
1845. Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.      Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.  
1846. Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).      Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).  
1847. Стаття 371. Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності      Стаття 371. Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності  
1848. Ведення УКТЗЕД передбачає:      Ведення УКТЗЕД передбачає:  
1849. Відстежування змін та доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та інших рішень по тлумаченню цієї основи, що приймаються Всесвітньою митною організацією;      Відстежування змін та доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та інших рішень по тлумаченню цієї основи, що приймаються Всесвітньою митною організацією;  
1850. деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру;      деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру;  
1851. Розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД;      Розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД;  
1852. прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД;      прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД;  
1853. поширення інформації, що стосується застосування УКТЗЕД;      поширення інформації, що стосується застосування УКТЗЕД;  
1854. ведення та зберігання еталонного примірника УКТЗЕД (у паперовому та електронному виглядах);      ведення та зберігання еталонного примірника УКТЗЕД (у паперовому та електронному виглядах);  
1855. організацію роботи з видання і поширення УКТЗЕД та Пояснень до УКТЗЕД;      організацію роботи з видання і поширення УКТЗЕД та Пояснень до УКТЗЕД;  
1856. здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД.      здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД.  
1857. Ведення УКТЗЕД здійснює Державна митна служба України згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.      Ведення УКТЗЕД здійснює Державна митна служба України згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.  
1858. Стаття 372. Класифікація товарів      Стаття 372. Класифікація товарів  
1859. Митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.      Митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.  
1860. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими для підприємств і громадян.      Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими для підприємств і громадян.  
1861. Стаття 373. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів      Стаття 373. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів  
1862. З метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності опису класифікаційних групувань Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності митні органи можуть вимагати від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян зразки товарів та техніко-технологічну документацію на такі товари для проведення експертизи.      З метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності опису класифікаційних групувань Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності митні органи можуть вимагати від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян зразки товарів та техніко-технологічну документацію на такі товари для проведення експертизи.  
1863. Порядок надання зразків товарів та техніко-технологічної документації на них, строки і порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками та документацією визначаються Державною митною службою України.   -392- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.373 після слова "визначається" записати "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок надання зразків товарів та техніко-технологічної документації на них, строки і порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками та документацією визначаються Кабінетом Міністрів України.  
1864. РОЗДІЛ XVІІІ. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України      РОЗДІЛ XVІІІ. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України  
1865. ГЛАВА 61. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України      ГЛАВА 61. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України  
1866. Стаття 374. Верифікація сертифікатів походження      Стаття 374. Верифікація сертифікатів походження  
1867. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України здійснюється митними органами. Порядок здійснення верифікації таких сертифікатів встановлюється Державною митною службою України.   -393- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.І ст.374 замість слів "Державною митною службою" записати "Кабінетом Міністрів".  
Враховано   Верифікація сертифікатів про походження товарів з України здійснюється митними органами. Порядок здійснення верифікації таких сертифікатів встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
1868. Органи, уповноважені видавати сертифікати про походження товарів з України, зобов'язані за запитом митних органів надавати їм необхідну інформацію, пов'язану з видачею таких сертифікатів і необхідну для здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з України.      Органи, уповноважені видавати сертифікати про походження товарів з України, зобов'язані за запитом митних органів надавати їм необхідну інформацію, пов'язану з видачею таких сертифікатів і необхідну для здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з України.  
1869. Стаття 375. Надання документації при здійсненні верифікації сертифікатів про походження товарів з України      Стаття 375. Надання документації при здійсненні верифікації сертифікатів про походження товарів з України  
1870. З метою встановлення достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товарів з України, митні органи можуть затребувати у підприємств - виробників товарів документацію, необхідну для перевірки даних, зазначених у такому сертифікаті, а також здійснювати безпосередньо на підприємствах перевірку виробництва товарів та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом.      З метою встановлення достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товарів з України, митні органи можуть затребувати у підприємств - виробників товарів документацію, необхідну для перевірки даних, зазначених у такому сертифікаті, а також здійснювати безпосередньо на підприємствах перевірку виробництва товарів та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом.  
1871. Порядок надання зразків товарів та документації, строки і порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками товарів визначається Державною митною службою України.   -394- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
У ч.2 ст.375 після слова "визначається" записати "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок надання зразків товарів та документації, строки і порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками товарів визначається Кабінетом Міністрів України.  
1872. РОЗДІЛ XІХ. Контрабанда. Дізнання та оперативно-розшукова діяльність митних органів   -395- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У розділі ХІХ слова "та оперативно-розшукова діяльність митних органів" вилучити як такі, що суперечать ч.ІІ статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", де представлено вичерпний перелік органів та їх підрозділів, які займаються оперативно-розшуковою діяльністю.  
Враховано   РОЗДІЛ XІХ. Контрабанда. Дізнання.  
1873. ГЛАВА 62. Контрабанда як злочин   -396- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
З розділу XIX виключити главу 63 (ст. 376) проекту із відповідною зміною нумерації наступних статей.  
Враховано редакційно   ГЛАВА 62. Контрабанда як злочин  
1874. Стаття 376. Контрабанда      Стаття 376. Контрабанда  
1875. Контрабандою є переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), органів та інших анатомічних матеріалів людини, а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України.   -397- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 376. Частини 1, 3 привести у відповідність до Кримінального кодексу України".  
Враховано   Контрабандою є переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), органів та інших анатомічних матеріалів людини, а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України.  
1876. Відповідальність за контрабанду встановлюється Кримінальним кодексом України.      Відповідальність за контрабанду встановлюється Кримінальним кодексом України.  
1877. Злочином є також незакінчена контрабанда, тобто дії, пов'язані з підготовкою до контрабанди чи із замахом на контрабанду.       
1878. ГЛАВА 63. Дізнання в митних органах   -398- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Главу 63 виключити.  
Враховано    
1879. Стаття 377. Митні органи - органи дізнання       
1880. Державна митна служба України, реґіональні митниці, митниці є органами дізнання у справах про контрабанду.   -399- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Ст.377 почати зі слів "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи," а далі по тексту.  
   
1881. Стаття 378. Дізнання у справах про контрабанду       
1882. Дізнання у справах про контрабанду провадиться відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України і цього Кодексу.       
1883. Дізнання в митних органах провадиться дізнавачами, які призначаються уповноваженими керівниками митних органів       
1884. Нагляд за додержанням законів під час проведення дізнання у справах про контрабанду здійснюється прокурором.       
1885. Стаття 379. Повноваження керівника митного органу як органу дізнання   -400- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Виключити із проекту Митного кодексу статтю 379 "Повноваження начальника органу як органу дізнання".  
Враховано    
1886. Керівник митного органу як органу дізнання порушує кримінальні справи про ко