Кількість абзаців - 101 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (13.06.2001) Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"      Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : І. Внести зміни до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (1282-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 42, ст. 551; 1993 р., N 5, ст. 34; 1997 р., N 4, ст.23, 1998, N 2, ст. 2), виклавши його в такій редакції:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : І. Внести зміни до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 2, ст. 2), виклавши його в такій редакції:  
2. "ЗАКОН УКРАЇНИ Про індексацію грошових доходів громадян   -1- Сухий Я.М.
В назві законопроекту слово "громадян" замінити на слово "населення". Аналогічно у всьому тексті проекту.  
Враховано   "ЗАКОН УКРАЇНИ Про індексацію грошових доходів населення  
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін як правової основи дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня громадян України.   -2- Волков О.М. (в.о. № 208)
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції : "Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності малозабезпечених верств населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня громадян України."  
Враховано частково   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.  
4. Глава 1. Основні положення      Глава 1. Основні положення  
5. Стаття 1. Визначення термінів   -3- Волков О.М. (в.о. № 208)
Виключити визначення термінів "індекс заробітної плати", "базовий індекс заробітної плати", "поточний індекс заробітної плати", а також посилання на ці терміни у всьому тексті законопроекту.  
Відхилено   Стаття 1. Визначення термінів  
6. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:      Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:  
7. Індексація грошових доходів громадян - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг;      Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг;  
8. Індекс споживчих цін - офіційно оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики результат спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню;   -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 2, що починається словами "Індекс споживчих цін". Виключити текст "спеціально уповноваженим". Аналогічно у всьому тексті Закону.  
Відхилено   Індекс споживчих цін - офіційно оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики результат спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню;  
9. Індекс заробітної плати - офіційно оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики результат спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства за винятком тих, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів;   -5- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 3, що починається словами "Індекс заробітної плати". Після тексту "що фінансується з" слово "державного" замінити текстом "Державного бюджету України".  
Враховано   Індекс заробітної плати - офіційно оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики результат спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства за винятком тих, що фінансуються з Державного бюджету України та місцевих бюджетів;  
10. Поріг індексації - величина індексу споживчих цін або індексу заробітної плати, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів громадян;      Поріг індексації - величина індексу споживчих цін або індексу заробітної плати, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів населення;  
11. Базовий індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2002 року по відношенню до споживчих цін в грудні 2001 року;      Базовий індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2002 року по відношенню до споживчих цін в грудні 2001 року;  
12. Базовий індекс заробітної плати - індекс заробітної плати, що обчислюється наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2002 року по відношенню до заробітної плати в грудні 2001 року;      Базовий індекс заробітної плати - індекс заробітної плати, що обчислюється наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2002 року по відношенню до заробітної плати в грудні 2001 року;  
13. Поточний індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком з місяця, у якому його величина перевищила поріг індексації;      Поточний індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком з місяця, у якому його величина перевищила поріг індексації;  
14. Поточний індекс заробітної плати - індекс заробітної плати, що обчислюється наростаючим підсумком з місяця, у якому його величина перевищила поріг індексації.      Поточний індекс заробітної плати - індекс заробітної плати, що обчислюється наростаючим підсумком з місяця, у якому його величина перевищила поріг індексації.  
15. Стаття 2. Основні засади здійснення індексації грошових доходів громадян      Стаття 2. Основні засади здійснення індексації грошових доходів населення  
16. Індексація грошових доходів громадян здійснюється на підставі статистичних спостережень за індексами споживчих цін та заробітної плати шляхом:   -6- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В п.1 ст.2 після слів "статистичних спостережень" доповнити словами "даних дослідних інститутів" і далі за текстом.  
Відхилено   Індексація грошових доходів населення здійснюється на підставі статистичних спостережень за індексами споживчих цін та заробітної плати шляхом:  
17. перегляду розмірів основних державних соціальних гарантій: мінімального розміру заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;      Перегляду розмірів основних державних соціальних гарантій: мінімального розміру заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;  
18. перегляду прожиткового мінімуму;      Перегляду прожиткового мінімуму;  
19. підвищення розмірів оплати праці, тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.      Підвищення розмірів оплати праці, тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.  
20. Стаття 3. Об'єкти індексації грошових доходів громадян      Стаття 3. Об'єкти індексації грошових доходів населення  
21. Індексації підлягають грошові доходи громадян, що одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:      Індексації підлягають грошові доходи населення, що одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:  
22. пенсії;      пенсії;  
23. державна соціальна допомога (малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, інвалідам та інш.);      державна соціальна допомога (малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, інвалідам та інш.);  
24. стипендії;      стипендії;  
25. оплата праці (грошове забезпечення);   -7- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В підп.4 п.1 ст.3 після слів "грошове забезпечення" доповнити словами "враховуючи усі види доплат та надбавок до заробітної плати". В ст.2 Закону України "Про оплату праці" вже наведено перелік структурних складових заробітної плати.  
Відхилено .  оплата праці (грошове забезпечення);  
26. грошова компенсація при поновленні на роботі;      грошова компенсація при поновленні на роботі;  
27. інші виплати, якщо відповідно до законодавства вони провадяться виходячи із середньої заробітної плати;   -8- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У частині першій статті 3 слова "інші виплати, якщо відповідно до законодавства вони провадяться виходячи із середньої заробітної плати" виключити.  
Відхилено   інші виплати, якщо відповідно до законодавства вони провадяться виходячи із середньої заробітної плати;  
28. суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;      суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;  
29. суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачується особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.   -9- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Доповнити статтю 3 в частині першій після слів "в разі втрати годувальника" наступною нормою з абзацу : "заощадження громадян, що зберігаються на ощадних книжках". Предмет регулювання іншого закону.  
Відхилено   суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачується особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.  
30. Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти індексації, що не передбачені частиною першою цієї статті.      Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти індексації, що не передбачені частиною першою цієї статті.  
31. Підтримання купівельної спроможності встановлених законодавством України соціальних виплат, що мають цільовий і разовий характер (одноразова допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, тощо) здійснюються шляхом підвищення державних соціальних гарантій та інших виплат, виходячи з яких визначаються їх розміри та які є об'єктами індексації.   -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 3. Після тексту "купівельної спроможності встановле- них" слово "законодавством" замінити словом "законом". Звужує перелік соціальних виплат (ст. 1 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії")  
Відхилено   Підтримання купівельної спроможності встановлених законодавством України соціальних виплат, що мають цільовий і разовий характер (одноразова допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо) здійснюються шляхом підвищення державних соціальних гарантій та інших виплат, виходячи з яких визначаються їх розміри та які є об'єктами індексації.  
32. Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.   -11- Шаров І.Ф.
Частину 4 статті 3 після слова "громадян" доповнити словами "що є об`єктами індексації" і далі за текстом. Це врегульовано в ст.3 даного проекту Закону  
Відхилено   Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  
    -12- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 4 статті 3 після слова "громадян" доповнити словами "що є об`єктами індексації" і далі за текстом Це врегульовано в ст.3 даного проекту Закону  
Відхилено    
    -13- Волков О.М. (в.о. № 208)
Останній абзац статті 3 викласти у такій редакції : "Індексації підлягають грошові доходи громадян, що не перевищують прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затвердженого у встановленому законом порядку."  
Відхилено    
    -14- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 3 частину останню "Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб" вилучити. Посилить розшарування населення за доходами  
Відхилено    
    -15- Шаров І.Ф.
Статтю 3 доповнити таким положенням : "Індексації підлягають суми виплат, які здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за винятком тих, що носять разовий характер". в ст.3 (п.34) даного проекту Закону  
Враховано    
    -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 3 доповнити таким положенням : "Індексації підлягають суми виплат, які здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за винятком тих, що носять разовий характер". в ст.3 (п.34) даного проекту Закону  
Враховано    
33. Стаття 4. Порядок обчислення індексів споживчих цін та заробітної плати   -17- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Назву статті 4 викласти в такій редакції : "Стаття 4. Обчислення індексів споживчих цін та заробітної плати."  
Враховано   Стаття 4. Обчислення індексів споживчих цін та заробітної плати  
34. Індекси споживчих цін та заробітної плати обчислюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікуються в офіційних періодичних виданнях.      Індекси споживчих цін та заробітної плати обчислюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікуються в офіційних періодичних виданнях.  
35. Обчислення поточних індексів споживчих цін та заробітної плати починається з місяця, в якому величина відповідно одного з базових індексів перевищила поріг індексації. У кожному разі, коли величина поточного індексу перевищула поріг індексації, обчислення починається з місяця такого перевищення.   -18- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Статтю 4 викласти у наступній редакції : "Якщо у період, за який проводиться індексація, зростає курс гривні по відношенню до американського долара, то індекс споживчих цін обчислюється наступним чином : 1.Визначається за попередній рік відносна величина імпортних товарів широкого вжитку та відносна величина вітчизняних товарів широкого вжитку (сума цих двох величин завжди дорівнює одиниці). 2.Визначається щомісячно : а) індекс цін імпортних товарів як відношення курсу гривні на кінець місяця до курсу гривні на початок місяця; б) індекс споживчих цін вітчизняних товарів - на підставі статистичних спостережень за зміною цін у роздрібній торгівлі, тощо. 3. Сума двох добутків: першого - відносної величини імпортних товарів помноженої на визначене у пункті 2.а. цієї статті відношення курсів гривні і другого добутку - відносної величини вітчизняних товарів помноженої на індекс споживчих цін вітчизняних товарів (визначене у п.2.б.) і є індексом споживчих цін. Якщо у період, за який проводиться індексація, знижується курс гривні по відношенню до американського долара, індексація здійснюється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Індекси споживчих цін та заробітної плати обчислюються не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним і публікуються в офіційних періодичних виданнях. Обчислення індексів споживчих цін та заробітної плати починається з місяця, у якому величина відповідно одного з базових індексів перевищила 105 відсотків за місяць чи за період з моменту проведення попередньої індексації. У кожному разі, коли величина поточного індексу перевищила поріг індексації, обчислення починається з місяця такого перевищення." При розрахунках індексу спожив-чих цін врахо-вуються зміни цін на імпортні товари, котрі визначаються з урахуванням курсу долара.  
Відхилено   Обчислення поточних індексів споживчих цін та заробітної плати починається з місяця, в якому величина відповідно одного з базових індексів перевищила поріг індексації. У кожному разі, коли величина поточного індексу перевищила поріг індексації, обчислення починається з місяця такого перевищення.  
    -19- Сергієнко О.І.
В статті 4 слово "перевищула" замінити на "перевищила".  
Враховано    
36. Стаття 5. Підстави для проведення індексації      Стаття 5. Підстави для проведення індексації  
37. Право громадян на проведення індексації їх грошових доходів виникає у випадку, якщо величина базових чи поточних індексів споживчих цін та заробітної плати перевищила 105 відсотків (поріг індексації).   -20- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В статті 5 слова "105 відсотків" замінити на слова "103 відсотка".  
Враховано частково   Право населення на проведення індексації їх грошових доходів виникає у випадку, якщо величина базових чи поточних індексів споживчих цін або заробітної плати перевищила 101 відсоток (поріг індексації).  
    -21- Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
В статті 5 слова "перевищила 105 відсотків" замінити на "перевищила 101 відсоток".  
Враховано    
    -22- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Статтю 5 викласти в такій редакції : "Право громадян на проведення індексації їх грошових доходів виникає у випадку, якщо величина базових чи поточних індексів споживчих цін або заробітної плати перевищила 105 відсотків (поріг індексації)."  
Враховано    
38. Стаття 6. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів громадян      Стаття 6. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення  
39. Підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів.      Підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів.  
40. Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів державного бюджету.   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6. Частину 2 після тексту "та організації, що" доповнити текстом "повністю або частково".  
Відхилено   Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету України, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів Державного бюджету України.  
41. Об'єднання громадян підвищують розміри оплати праці за рахунок власних коштів.      Об'єднання громадян підвищують розміри оплати праці за рахунок власних коштів.  
42. Індексація пенсій, інших виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, соціальної допомоги провадиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, за рахунок коштів державного бюджету.   -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 4. Наприкінці текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України".  
Враховано   Індексація пенсій, інших виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, соціальної допомоги провадиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, за рахунок коштів Державного бюджету України.  
43. Індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.   -25- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 6 доповнити частиною такого змісту : "Індексація сум відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом та іншим ушкодженням здоров`я, а також особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, проводиться за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності". Предмет регулювання іншого закону.  
Відхилено   Індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.  
44. Глава 2. Державні гарантії проведення індексації      Глава 2. Державні гарантії проведення індексації  
45. Стаття 7. Державні мінімальні гарантії підвищення доходів громадян у зв'язку із зростанням цін   -26- Волков О.М. (в.о. № 208)
Статтю 7 викласти у такій редакції : Стаття 7. Перегляд основних державних соціальних гарантій і базового державного соціального стандарту у зв`язку із зростанням цін. У разі перевищення індексом споживчих цін порогу індексації здійснюється перегляд основних державних соціальних гарантій і базового державного соціального стандарту: мінімальної заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, розмірів державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат, а також прожиткового мінімуму. Нові розміри основних державних соціальних гарантій визначаються як добуток множення їх чинного на момент обчислення розміру на величину індексу споживчих цін і поділеного на 100. Розмір базового державного соціального стандарту визначається відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум."  
Відхилено   Стаття 7. Державні мінімальні гарантії підвищення грошових доходів громадян у зв'язку із зростанням цін  
46. У разі перевищення індексом споживчих цін або індексом заробітної плати порогу індексації здійснюється перегляд розмірів основних державних соціальних гарантій: мінімальної заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також прожиткового мінімуму.      У разі перевищення індексом споживчих цін або індексом заробітної плати порогу індексації здійснюється перегляд розмірів основних державних соціальних гарантій: мінімальної заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також прожиткового мінімуму.  
47. Нові розміри мінімальних гарантій отримання громадянами доходів визначаються як добуток множення їх чинного на момент обчислення розміру на величину індексу і поділеного на 100.      Нові розміри мінімальних гарантій отримання населенням доходів визначаються як добуток множення їх чинного на момент обчислення розміру на величину індексу і поділеного на 100.  
48. Стаття 8. Інші державні гарантії підвищення доходів громадян у зв'язку із зростанням цін      Стаття 8. Інші державні гарантії підвищення грошових доходів населення у зв'язку із зростанням цін  
49. У разі виникнення обставин, передбачених статтею 5 цього Закону, у встановленому законодавством України порядку здійснюється перегляд розмірів:      У разі виникнення обставин, передбачених статтею 5 цього Закону, у встановленому законодавством України порядку здійснюється перегляд розмірів:  
50. тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів;   -27- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1. Пункт 1 після тексту "та організацій, що" доповнити текстом "повністю або частково", слово "державного" замінити текстом "Державного бюджету України".  
Враховано частково   тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з Державного бюджету України та місцевих бюджетів;  
51. пенсій;      пенсій;  
52. державної соціальної допомоги;      державної соціальної допомоги;  
53. стипендій, що сплачуються студентам державних та комунальних закладів освіти;      стипендій, що сплачуються студентам державних та комунальних закладів освіти;  
54. мінімальної тарифної ставки першого розряду, яка встановлюється Генеральною тарифною угодою, інших норм і гарантій, визначених статтею 12 Закону України "Про оплату праці".   -28- Шаров І.Ф.
Із статті 8 вилучити абзац 5 (про мінімальну тарифну ставку).  
Враховано    
    -29- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Із статті 8 вилучити абзац 5 (про мінімальну тарифну ставку).  
Враховано    
    -30- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В ст.8 слова "мінімальної тарифної ставки першого розряду …" вилучити  
Враховано    
55. Перегляд зазначених гарантій та виплат здійснюється у розмірах, що визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи, та більшого значення величини одного з індексів споживчих цін або заробітної плати.   -31- Шаров І.Ф.
Статтю 8 доповнити частиною такого змісту : "У разі, коли протягом періоду, за який індекс споживчих цін перевищив порогове значення, здійснювалося підвищення розмірів грошових доходів громадян, що є об`єктами індексації, на рівні, не меншому, ніж передбачений Законом, індексація відповідного виду доходу не здійснюється. Якщо таке підвищення було меншим за обчислене відповідно до частини другої статті 8 цього Закону, індексація здійснюється як різниця між обчисленим і фактичним підвищенням".  
Відхилено   Перегляд зазначених в частині першій цієї статті гарантій та виплат здійснюється у розмірах, що визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи, та більшого значення величини одного з індексів споживчих цін або заробітної плати.  
    -32- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 8 доповнити частиною такого змісту : "У разі, коли протягом періоду, за який індекс споживчих цін перевищив порогове значення, здійснювалося підвищення розмірів грошових доходів громадян, що є об`єктами індексації, на рівні, не меншому, ніж передбачений Законом, індексація відповідного виду доходу не здійснюється. Якщо таке підвищення було меншим за обчислене відповідно до частини другої статті 8 цього Закону, індексація здійснюється як різниця між обчисленим і фактичним підвищенням".  
Відхилено    
    -33- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Ст.8 доповнити підпунктом такого змісту :"Якщо перевищення порогового значення індексу споживчих цін співпало з підвищенням розмірів грошових доходів громадян, що є об`єктами індексації, в даний період індексація грошових доходів не проводиться".  
Відхилено    
56. Стаття 9. Індексація грошових доходів громадян за рішенням органів місцевого самоврядування За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету може здійснюватися індексація грошових доходів громадян з урахуванням регіонального індексу споживчих цін, якщо він не нижчий, ніж в цілому по Україні, та в межах регіонального прожиткового мінімуму для працездатної особи, затвердженого в розмірі не нижчому від установленого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".   -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9. Після тексту "за рахунок коштів" доповнити словом "відповідного".  
Враховано   Стаття 9. Індексація грошових доходів населення за рішенням органів місцевого самоврядування За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету може здійснюватися індексація грошових доходів населення з урахуванням регіонального індексу споживчих цін, якщо він не нижчий, ніж в цілому по Україні, та в межах регіонального прожиткового мінімуму для працездатної особи, затвердженого в розмірі не нижчому від встановленого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".  
57. Глава 3. Порядок здійснення індексації грошових доходів громадян      Глава 3. Порядок здійснення індексації грошових доходів населення  
58. Стаття 10. Порядок перегляду розмірів державних соціальних гарантій, гарантій оплати праці і тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів      Стаття 10. Порядок перегляду розмірів державних соціальних гарантій, гарантій оплати праці і тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів  
59. Перегляд розмірів державних соціальних гарантій та гарантій оплати праці, а також тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів відповідно до умов, визначених цим Законом, здійснюється уповноваженими на це органами на протязі місяця, у якому виникли підстави для перегляду.   -35- Сергієнко О.І.
В статті 10 абзацу першому фразу "у якому виникли підстави для перегляду" замінити на "в якому виникло перевищення порогу індексації".  
Відхилено   Перегляд розмірів державних соціальних гарантій та гарантій оплати праці, а також тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів відповідно до умов, визначених цим Законом, здійснюється уповноваженими на це органами на протязі місяця, у якому виникли підстави для перегляду.  
    -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 1. Після тексту "та організацій, що" доповнити текстом "повністю або частково".  
Відхилено    
60. При наявності підстав, визначених цим Законом, право громадян на реалізацію зазначених гарантій не залежить від прийняття рішень відповідними органами.      При наявності підстав, визначених цим Законом, право населення на реалізацію зазначених гарантій не залежить від прийняття рішень відповідними органами.  
61. Стаття 11. Порядок проведення індексації оплати праці за рахунок власних доходів підприємств, установ та організацій      Стаття 11. Порядок проведення індексації оплати праці за рахунок власних доходів підприємств, установ та організацій  
62. Для працівників, які отримують виплати за рахунок доходів підприємств, установ та організацій, порядок перегляду системи тарифних ставок та посадових окладів визначається колективними договорами, галузевими та регіональними тарифними угодами на основі перегляду гарантій оплати праці, визначених статтею 8 цього Закону, фактичного зростання заробітної плати та значень базового індексу споживчих цін.      Для працівників, які отримують виплати за рахунок доходів підприємств, установ та організацій, порядок перегляду системи тарифних ставок та посадових окладів визначається колективними договорами, галузевими та регіональними тарифними угодами на основі перегляду гарантій оплати праці, визначених статтею 8 цього Закону, фактичного зростання заробітної плати та значень базового індексу споживчих цін.  
63. Розміри індексації доходів мають бути не нижчі за державну гарантію, встановлену частиною четвертою статті 3 цього Закону.      Розміри індексації доходів мають бути не нижчі за державну гарантію, встановлену частиною четвертою статті 3 цього Закону.  
64. Стаття 12. Порядок фінансування здійснення індексації грошових доходів громадян      Стаття 12. Порядок фінансування здійснення індексації грошових доходів населення  
65. Індексація грошових доходів громадян здійснюється за місцем їх отримання за рахунок відповідних коштів.   -37- Сергієнко О.І.
В статті 12 в першому абзаці слово "відповідних" замінити на "визначених"  
Відхилено   Індексація грошових доходів населення здійснюється за місцем їх отримання за рахунок відповідних коштів.  
66. У разі коли доход, що виплачується одним підприємством, установою, організацією, формується з різних джерел і не встановлена черговість їх індексації, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частці в загальному доході.   -38- Сергієнко О.І.
В статті 12 в другому абзаці вилучити фразу "і не встановлена черговість їх індексації".  
Враховано   У разі коли доход, що виплачується одним підприємством, установою, організацією, формується з різних джерел, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частці в загальному доході.  
67. Стаття 13. Порядок здійснення індексації доходів громадян у разі порушення термінів їх виплати      Стаття 13. Порядок здійснення індексації доходів населення у разі порушення термінів їх виплати  
68. У разі, якщо доход, що є об'єктом індексації, не був своєчасно виплачений, і у цей період виникли підстави для проведення індексації доходів, відповідний доход має бути виплачений у проіндексованому розмірі.   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 1. Після тексту "цей період виникли" доповнити текстом "передбачені законом".  
Враховано   У разі, якщо доход, що є об'єктом індексації, не був своєчасно виплачений, і у цей період виникли передбачені законом підстави для проведення індексації доходів, відповідний доход має бути виплачений у проіндексованому розмірі.  
69. Подальша компенсація має здійснюватись в порядку визначеному Законом України "Про компенсацію громадянам втрат доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" виходячи з їх проіндексованих розмірів та значень базового індексу споживчих цін.      Подальша компенсація має здійснюватись в порядку визначеному Законом України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" виходячи з їх проіндексованих розмірів та значень базового індексу споживчих цін.  
70. Стаття 14. Порядок врахування об'єктів індексації      Стаття 14. Порядок врахування об'єктів індексації  
71. Індексація доходів працюючих громадян проводиться по основному місцю роботи. Доходи за роботу за сумісництвом, на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.   -40- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 14 в частині першій вилучити друге речення: "Доходи за роботу за сумісництвом, на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи."  
Відхилено   Індексація доходів працюючого населення проводиться по основному місцю роботи. Доходи за роботу за сумісництвом, на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.  
    -41- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Перший абзац статті 14 викласти в такій редакції : "Індексація доходів працюючих громадян проводиться по основному місцю роботи. Доходи за роботу за сумісництвом, на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи".  
Відхилено    
72. Оплата праці студентів та учнів денних відділень індексується в розмірі, що з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.   -42- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 14 частину другу вилучити.  
Відхилено   Оплата праці студентів та учнів денних відділень індексується в розмірі, що з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.  
73. Пенсія працюючих пенсіонерів індексується в розмірі, що з урахуванням оплати праці не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.   -43- Сергієнко О.І.
В статті 14 абзац третій викласти в наступній редакції : "Індексація пенсії працюючого пенсіонера проводиться незалежно від розміру оплати праці".  
Відхилено   Пенсія працюючих пенсіонерів індексується в розмірі, що з урахуванням оплати праці не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.  
    -44- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 14 частину третю вилучити.  
Відхилено    
74. Державна соціальна допомога індексується незалежно від розміру інших одержуваних доходів.      Державна соціальна допомога індексується незалежно від розміру інших одержуваних доходів.  
75. Глава 4. Гласність і громадський контроль за проведенням індексації грошових доходів громадян      Глава 4. Гласність і громадський контроль за проведенням індексації грошових доходів населення  
76. Стаття 15. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів громадян      Стаття 15. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів населення  
77. Представники профспілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій по захисту прав споживачів повинні допускатися до участі в спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та в спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.   -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 1. Виключити текст "профспілок та їх об`єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та".  
Відхилено   Представники професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій по захисту прав споживачів повинні допускатися до участі в спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та в спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.  
78. Порядок участі представників громадських організацій в зазначених спостереженнях визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок участі представників громадських організацій в зазначених спостереженнях визначається Кабінетом Міністрів України.  
79. Стаття 16. Громадські експертні ради з питань індексації      Стаття 16. Громадські експертні ради з питань індексації  
80. При Кабінеті Міністрів України, при обласних державних адміністраціях, при виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю однакової кількості представників відповідних державних органів та громадських організацій, зазначених у статті 14 цього Закону, створюються громадські експертні ради з питань індексації зі статусом дорадчих органів.   -46- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 1. Текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади та місцевого самоврядування", текст "статті 14" замінити текстом "статті 15".  
Враховано   При Кабінеті Міністрів України, при обласних державних адміністраціях, при виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю однакової кількості представників відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування і громадських організацій, зазначених у статті 15 цього Закону, створюються громадські експертні ради з питань індексації зі статусом дорадчих органів.  
81. Члени громадських експертних рад з питань індексації працюють на громадських засадах.      Члени громадських експертних рад з питань індексації працюють на громадських засадах.  
82. Матеріальне та організаційно-технічне забезпечення експертних рад з питань індексації здійснюється за рахунок того державного органу, при якому вони створені.   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 3. Текст "державного органу" замінити текстом "органу державної влади чи місцевого самоврядування".  
Враховано   Матеріальне та організаційно-технічне забезпечення експертних рад з питань індексації здійснюється за рахунок того органу державної влади чи місцевого самоврядування, при якому вони створені.  
83. Громадські експертні ради з питань індексації розглядають:      Громадські експертні ради з питань індексації розглядають:  
84. щомісячні звіти органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари ти послуги та за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства;      щомісячні звіти органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари ти послуги та за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства;  
85. інформації про результати участі представників громадських організацій в спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги та спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.      інформації про результати участі представників громадських організацій в спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги та спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.  
86. Громадські експертні ради з питань індексації приймають рішення, які враховуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики при визначенні індексу споживчих цін та індексу заробітної плати.   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 5. Текст "спеціально уповноваженим" замінити словом "центральним".  
Відхилено   Громадські експертні ради з питань індексації мають право отримувати в органах виконавчої влади будь-яку інформацію щодо рівнів цін і заробітної плати. На вимогу представників громадськості в радах проводиться експертиза результатів спостережень за зміною цін і тарифів на товари і послуги і проведення додаткових обстежень із залученням незалежних фахівців. За результатами експертизи ради приймають рішення, які враховуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики під час визначення індексу споживчих цін та індексу заробітної плати  
    -49- Шаров І.Ф.
Частину п`яту статті 16 викласти в такій редакції : "Громадські експертні ради з питань індексації мають право отримувати в органах законодавчої влади будь-яку інформацію щодо рівнів цін і заробітної плати. На вимогу представників громадськості в радах проводиться експертиза результатів спостережень за зміною цін і тарифів на товари і послуги і проведення додаткових обстежень із залученням незалежних фахівців. За результатами експертизи ради приймають рішення, які враховуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики під час визначення індексу споживчих цін та індексу заробітної плати".  
Враховано    
87. Стаття 17. Гласність в роботі по встановленню індексів споживчих цін та заробітної плати      Стаття 17. Гласність в роботі по встановленню індексів споживчих цін та заробітної плати  
88. Щомісячні звіти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення громадської експертної ради з питань індексації при Кабінеті Міністрів України публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".   -50- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 1. Виключити текст "спеціально уповноваженого".  
Відхилено   Щомісячні звіти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення громадської експертної ради з питань індексації при Кабінеті Міністрів України публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".  
89. Щомісячні звіти регіональних органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення регіональних громадських експертних рад з питань індексації публікуються в друкованих засобах масової інформації того органу, при якому створені ці експертні ради, і за його рахунок.   -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 2. Двічі слово "регіональних" замінити словом "місцевих".  
Враховано   Щомісячні звіти місцевих органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення місцевих громадських експертних рад з питань індексації публікуються в друкованих засобах масової інформації того органу, при якому створені ці експертні ради, і за його рахунок.  
90. Глава 5. Заключні положення      Глава 5. Заключні положення  
91. Стаття 18. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів громадян      Стаття 18. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів громадян населення  
92. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів громадян здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями.   -52- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18. Виключити текст "профспілками та їх об`єднаннями".  
Відхилено   Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів населення здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об'єднаннями.  
93. Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів громадян      Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення  
94. За порушення законодавства про індексацію грошових доходів громадян винні особи притягаються до відповідальності відповідно до законів.   -53- Сергієнко О.І.
В статті 19 слова "відповідно до законів" замінити на "згідно діючого законодавства".  
Відхилено   За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності відповідно до законів.  
95. Стаття 20. Порядок вирішення спорів з питань індексації грошових доходів громадян      Стаття 20. Порядок вирішення спорів з питань індексації грошових доходів населення  
96. Спори, що виникають з питань індексації грошових доходів громадян, вирішуються у судовому порядку.      Спори, що виникають з питань індексації грошових доходів населення, вирішуються у судовому порядку.  
97. Глава 6. Прикінцеві положення      Глава 6. Прикінцеві положення  
98. 1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2002 року.      1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.  
99. 2. Акти законодавства України до приведення у відповідність з цим Законом діють у частині, що не суперечить його нормам.   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 2 виключити.  
Відхилено   2. Акти законодавства України до приведення у відповідність з цим Законом діють у частині, що не суперечить положенням цього Закону.  
100. 3. Кабінету Міністрів України: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; привести свої рішення в відповідність цьому Закону; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону."   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 3. Перше речення після тексту "Міністрів України" доповнити текстом "протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом".  
Враховано частково   3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом : внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; привести свої рішення у відповідність цьому Закону; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону."  
    -56- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 3, підпункт 3. Текст "перегляд і скасування" замінити текстом "приведення центральними", текст "що не відповідають цьому" замінити текстом "у відповідність до цього".  
Враховано