Кількість абзаців - 85 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення   -1- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Назва проекту Закону ніякою мірою не відображає його змісту, тому пропоную викласти її у такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян".  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Відомості Верховної Ради Української РСР", 1984 р., додаток до №51, ст.1122) такі зміни:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.1122) такі зміни:  
2. 1. Доповнити Кодекс главою 15-А такого змісту:      1. Доповнити Кодекс главою 15-А такого змісту:  
3. "Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення   -2- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Пропоную назву глави 15-А викласти у такій редакції: Глава 15-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВИБОРЧІ, ТРУДОВІ ТА ІНШІ ОСОБИСТІ ПРАВА І СВОБОЛИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  
Відхилено   "Глава 15-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
4. Стаття 2123. Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів, референдуму   -3- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пропоную статтю 2123 виключити.  
Враховано частково   Стаття 2123. Перешкоджання членам ініціативної групи референдуму в збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму  
5. Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, референдуму, перешкодження членам ініціативної групи референдуму в збиранні підписів громадян під вимогою проведення референдуму -   -4- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Агітація за бойкотування виборів - одна із форм передвиборної агітації, тому встановлення відповідальності у спосіб, запропонований статтей 2123 не узгоджується із Законами України "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Про вибори депутатів місцевих рад, сільські[, селищних, міських голів". А чинним КК України (статті 157,160) передбачено кримінальну відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права та права брати або не брати участь у референдумі чи вести агітацію. Тому, пропоную у статті 2123 слова "Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, референдуму" виключити, а назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 2123. Перешкоджання членам ініціативної групи референдуму в збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму "  
Враховано   Перешкоджання членам ініціативної групи референдуму в збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму -  
6. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
7. Стаття 2124. Втручання в роботу виборчої комісії, комісії з референдуму      Стаття 2124. Втручання в роботу виборчої комісії, комісії з референдуму  
8. Втручання у здійснення виборчою комісією, членом виборчої комісії, комісією з референдуму, членом комісії з референдуму їх повноважень, визначених законом, -      Втручання у здійснення виборчою комісією, членом виборчої комісії, комісією з референдуму, членом комісії з референдуму їх повноважень, визначених законом, -  
9. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
10. Стаття 2125. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму   -5- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пропоную диспозицію статті 2125 після слова "повноважень" доповнити словами "визначених законом"  
Відхилено   Стаття 2125. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму  
11. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах її повноважень, -      Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, -  
12. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
13. Стаття 2126. Відмова у звільненні члена виборчої комісії, комісії з референдуму від виконання виробничих або службових обов'язків на час виконання повноважень у комісії   -6- Лісогорський О.І. (в.о. № 177)
Пропоную статтю 2126 виключити, оскільки склад цього правопорушення охоплюється статтею 2125 законопроекту  
Враховано    
14. Відмова у звільненні члена виборчої комісії, члена комісії з референдуму в установленому порядку від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання повноважень у комісії -       
15. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
16. Стаття 2127. Порушення встановленого порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму   -7- Лісогорський О.І. (в.о. № 177)
Пропоную статтю 2126 викласти в такій редакції: Стаття 2126. Опублікування документів чи іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму, з порушенням встановленого законом порядку. Опублікування друкованим засобом масової інформації документів чи іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму, з порушенням встановленого законом порядку - тягне за собою накладення штрафу на головного редактора друкованого засобу масової інформації від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Враховано   Стаття 2126. Опублікування документів чи іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму, з порушенням встановленого законом порядку  
17. Порушення друкованим засобом масової інформації встановленого законами України порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму, -      Опублікування друкованим засобом масової інформації документів чи іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму, з порушенням встановленого законом порядку,-  
18. тягне за собою накладення штрафу на головного редактора друкованого засобу масової інформації, іншу посадову особу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на головного редактора друкованого засобу масової інформації від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
19. Стаття 2128. Порушення порядку надання відомостей про виборців, учасників референдуму чи списків виборців, списків громадян, які мають право брати участь у референдумі   -8- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную назву та диспозицію статті 2127 привести у відповідність із статтею 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України" та статтею 33 Закону України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми" та викласти їх у такій редакції: Стаття 2127 Порушення порядку складання списків виборців, списків громадян, які мають право брати участь у референдумі Порушення встановленого законом порядку складання списків виборців, списків громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -  
Враховано   Стаття 2127. Порушення порядку складання списків виборців, списків громадян, які мають право брати участь у референдумі  
20. Порушення встановленого законами України про вибори, референдуми порядку надання відомостей про виборців, учасників референдуму чи списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -      Порушення встановленого законом порядку складання списків виборців, списків громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -  
21. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
22. Стаття 2129. Порушення права громадян на ознайомлення зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі      Стаття 2128. Порушення права громадян на ознайомлення зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі  
23. Порушення членом дільничної виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку відповідно зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так саме відмова у видачі заявнику мотивованого рішення про відхилення його заяви про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі -   -9- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную абзац перший статті 2128 після слова "заявнику" доповнити словом "копії".  
Враховано   Порушення членом дільничної виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку відповідно зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі заявнику копії мотивованого рішення про відхилення його заяви про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі -  
24. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
25. Стаття 21210. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації      Стаття 2129. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки та проведення референдуму з використанням засобів масової інформації  
26. Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, ведення агітації під час підготовки та проведення референдуму з використанням друкованих засобів масової інформації, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, а так само незаконна підтримка або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах та друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії, виборчому блоку політичних партій, їх передвиборним програмам -   -10- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У абзаці першому статті 2129 пропоную після слів "передвиборної агітації" слово "ведення" виключити  
Враховано   Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки та проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, а так само незаконна підтримка або надання переваги в інформаційних телепередачах та друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії, виборчому блоку політичних партій, їх передвиборним програмам --  
27. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
28. Стаття 21211. Передвиборна агітація в період та в місцях, що заборонені законом, агітація в день проведення референдуму      Стаття 21210. Передвиборна агітація в період та в місцях, що заборонені законом, агітація в день проведення референдуму  
29. Проведення передвиборної агітації в період та в місцях, що заборонені законом, агітація в день проведення референдуму -      Проведення передвиборної агітації в період та в місцях, що заборонені законом, агітація в день проведення референдуму -  
30. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
31. Стаття 21212. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії   -11- Лісогорський О.І. (в.о. № 177)
У зв'язку з тим, що в статті 21211 законопроекту не визначений суб'єкт правопорушення, пропоную виключити цю статтю  
Враховано    
32. Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій, виборчих блоків політичних партій на користування на рівних умовах приміщеннями, що перебувають в державній або комунальній власності, для зустрічей з виборцями -   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пропоную диспозицію статті 21211 викласти в такій редакції: Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій, виборчих блоків політичних партій на користування на рівних умовах приміщеннями, що перебувають в державній або комунальній власності, для зустрічей з виборцями, представниками засобів масової інформації  
Відхилено , оскільки стаття 21211 виключена   
33. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
34. Стаття 21213. Виготовлення або поширення анонімних агітаційних друкованих матеріалів      Стаття 21211. Виготовлення або поширення анонімних агітаційних друкованих матеріалів  
35. Виготовлення або поширення в період передвиборної агітації агітаційних друкованих матеріалів без означення встановленої законом інформації про юридичну чи фізичну особу, що здійснила друк, тираж, найменування та її адресу, а так само виготовлення або поширення агітаційних друкованих матеріалів, у яких така інформація означена неправильно чи неповно, -      Виготовлення або поширення в період передвиборної агітації агітаційних друкованих матеріалів без зазначення встановленої законом інформації про юридичну чи фізичну особу, що здійснила друк, тираж, найменування та її адресу, а так само виготовлення або поширення агітаційних друкованих матеріалів, у яких така інформація зазначена неправильно чи неповно, -  
36. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
37. Стаття 21214. Порушення порядку розміщення інформаційних і агітаційних матеріалів      Стаття 21212. Порушення порядку розміщення інформаційних і агітаційних матеріалів  
38. Розміщення інформаційних або агітаційних матеріалів у місцях, не визначених для цього органами місцевого самоврядування, відповідними місцевими державними адміністраціями, -   -13- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную диспозицію статті 21212 викласти в такій редакції: Розміщення інформаційних або агітаційних матеріалів у інших місцях, ніж їх визначено органами місцевого самоврядування чи місцевими державними адміністраціями, -.  
Враховано   Розміщення інформаційних або агітаційних матеріалів у інших місцях, ніж їх визначено органами місцевого самоврядування чи місцевими державними адміністраціями, -  
    -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пропоную у диспозиції статті 21212 слова "не визначених" замінити словом "заборонених", а після слів "для цього" доповнити словом "законом"  
Відхилено    
    -15- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропоную статтю 21212 виключити  
Відхилено    
39. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
40. Стаття 21215. Ненадання кандидату можливості спростувати оприлюднені недостовірні матеріали про нього       
41. Оприлюднення засобами масової інформації недостовірних матеріалів про кандидата, політичну партію, виборчий блок політичних партій за відсутності можливості спростувати такі матеріали, а так само ненадання відповідному кандидату, уповноваженій особі політичної партії, виборчого блоку політичних партій, щодо яких поширено недостовірні матеріали, на їх вимогу можливості в установленому законом порядку спростувати такі матеріали -   -16- Лісогорський О.І. (в.о. № 177)
У зв'язку з тим, що відповідно до статті 37 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості відповідають дійсності, вона зобов'язана опублікувати їх спростування у найближчому запланованому номері. Якщо редакція відмовляє в публікації спростування, заявник має право оскаржити відмову до суду, пропоную статтю 21213 виключити.  
Враховано    
42. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
43. Стаття 21216. Умисне знищення чи пошкодження інформаційних і агітаційних матеріалів      Стаття 21213. Умисне знищення чи пошкодження інформаційних або агітаційних матеріалів  
44. Умисне знищення чи пошкодження інформаційних або агітаційних матеріалів, розміщених відповідно до закону під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму, а так само нанесення написів або зображень на інформаційні чи агітаційні друковані матеріали, -      Умисне знищення чи пошкодження інформаційних або агітаційних матеріалів, розміщених відповідно до закону під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму, а так само нанесення написів або зображень на інформаційні чи агітаційні друковані матеріали, -  
45. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -17- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную санкцію статті 21213 викласти в такій редакції: тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
46. Стаття 21217. Порушення заборони участі у передвиборній агітації      Стаття 21214. Порушення заборони участі у передвиборній агітації  
47. Участь у передвиборній агітації особи, якій така участь заборонена законом, -   -18- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную абзац перший статті 21214 викласти в такій редакції: Участь особи у передвиборній агітації, якій така участь заборонена законом, -  
Враховано   Участь особи у передвиборній агітації, якій така участь заборонена законом, -  
48. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
49. Стаття 21218. Проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей   -19- Лісогорський О.І. (в.о. № 177)
Пропоную статтю 21215 виключити, оскільки відповідальність за це правопорушення встановлена статтею 157 чинного Кримінального кодексу України  
Враховано    
50. Проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, а також грошей, -       
51. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
52. Стаття 21219. Незаконне надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії   -20- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У абзаці другому частини першої статті 21215 слово "населення" замінити словом "громадян".  
Враховано   Стаття 21215. Незаконне надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії  
53. Надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії кандидата, політичної партії, виборчого блоку політичних партій поза межами їх виборчих фондів -      Надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії кандидата, політичної партії, виборчого блоку політичних партій поза межами їх виборчих фондів -  
54. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів населення і на посадових осіб - у трикратному розмірі вартості наданих послуг.   -21- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У зв'язку з тим, що у КУпАП встановлені фіксовані верхня та нижня межі розмірів штрафу, у абзаці другому статті 21215 слова "у трикратному розмірі вартості наданих послуг " замінити словами "від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян "  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
55. Внесення коштів до виборчого фонду кандидата, політичної партії, виборчого блоку політичних партій особою, яка згідно з законом не мала права на такі внески або є підставною особою, -   -22- Лісогорський О.І. (в.о. № 177)
В зв'язку з тим, що в діючому законодавстві не визначено поняття "підставної особи", у абзаці першому частині другої статті 21215, слова "або є підставною особою" виключити.  
Враховано   Внесення коштів до виборчого фонду кандидата, політичної партії, виборчого блоку політичних партій особою, яка згідно з законом не мала права на такі внески , -  
56. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -23- Лісогорський О.І. (в.о. № 177)
Крім того, в санкції частини другої цієї статті не потрібно розмежовувати суб'єктів правопорушення на громадян та посадових осіб, оскільки це не передбачено Законом України "Про вибори народних депутатів України" і її необхідно викласти в такій редакції: тягне за собою накладення штрафу від п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
57. Стаття 21220. Використання грошових коштів чи одержання матеріальної підтримки виборчої кампанії поза межами виборчого фонду   -24- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Статті 21216 виключити із проекту, бо запровадження цієї статті призведе до розправи над керівниками політичних партій.  
Відхилено   Стаття 21216. Використання грошових коштів чи одержання матеріальної підтримки виборчої кампанії поза межами виборчого фонду  
58. Використання грошових коштів або одержання матеріальної підтримки для потреб виборчої кампанії кандидатом, політичною партією, виборчим блоком політичних партій поза межами виборчого фонду -      Використання грошових коштів або одержання матеріальної підтримки для потреб виборчої кампанії кандидатом, політичною партією, виборчим блоком політичних партій поза межами виборчого фонду -  
59. тягне за собою накладення штрафу на кандидата, керівника політичної партії, керівників політичних партій, що входять до виборчого блоку політичних партій, у п'ятикратному розмірі незаконно використаних грошових коштів.   -25- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Оскільки у чинному КупАП встановлені фіксовані верхня та нижня межі штрафів, пропоную в абзаці другому статті 21216 слова "в п'ятикратному розмірі незаконно використаних грошових коштів" замінити словами "від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на кандидата, керівника політичної партії, керівників політичних партій, що входять до виборчого блоку політичних партій, від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
60. Стаття 21221. Ненадання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду   -26- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную назву та диспозицію статті 21217 привести у відповідність із частинами 3 та 4 статті 35 Закону України "Про вибори народних депутатів України" і викласти їх у такій редакції: Стаття 21217. .Ненадання фінансового звіту або відомостей про надходження і використання коштів виборчого фонду Ненадання розпорядником коштів відповідного виборчого фонду, банківською установою в установлений законом строк фінансового звіту або відомостей про надходження і використання коштів виборчого фонду або надання неповних чи недостовірних відомостей, звіту -  
Враховано   Стаття 21217. Ненадання фінансового звіту або відомостей про надходження і використання коштів виборчого фонду  
61. Ненадання розпорядником коштів відповідного виборчого фонду, банківською установою в установлений законом строк фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду або надання неповних чи недостовірних відомостей, звіту -      Ненадання розпорядником коштів відповідного виборчого фонду, банківською установою в установлений законом строк фінансового звіту або відомостей про надходження і використання коштів виборчого фонду або надання неповних чи недостовірних відомостей, звіту -  
62. тягне за собою накладення штрафу на розпорядника коштів виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку політичних партій, посадову особу банківської установи в розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на розпорядника коштів виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку політичних партій, посадову особу банківської установи від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
63. Стаття 21222. Ненадання протоколу про підрахунок голосів на дільниці   -27- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную назву та диспозицію статті 21218 після слова "голосів" доповнити словом "виборців"  
Враховано   Стаття 21218. Ненадання протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці  
64. Ненадання в установленому законом порядку головою дільничної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, а так само ненадання в установленому законом порядку головою дільничної комісії з референдуму або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, протоколу про підрахунок голосів на дільниці для голосування -      Ненадання в установленому законом порядку головою дільничної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а так само ненадання в установленому законом порядку головою дільничної комісії з референдуму або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, протоколу про підрахунок голосів на дільниці для голосування -  
65. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
66. Стаття 21223. Незаконна видача бюлетеня для голосування під час референдуму   -28- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Статтю 21219 виключити, оскільки частиною першою статті 158 КК встановлена відповідальність за видачу виборцю виборчих бюлетенів замість інших виборців.  
Враховано    
67. Видача членом дільничної комісії з референдуму бюлетеня для голосування під час референдуму з метою голосування громадянином за іншу особу -       
68. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
69. Стаття 21224. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування під час референдуму понад встановлену кількість   -29- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Статтю 21220 - виключити, оскільки кількість виборчих бюлетенів або бюлетенів для голосування визначається рішенням ЦВК, а виготовляються вони тільки державними підприємствами  
Враховано    
70. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування під час референдуму понад встановлену рішенням відповідної комісії кількість -       
71. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."       
72. 2. Виключити з Кодексу статті 1862 і 1864.      2. Виключити з Кодексу статті 1862 і 1864.  
73. 3. У статті 221:   -30- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У зв'язку із виключенням із проекту ряду статей, цифри 21224 замінити цифрами 21218.  
Враховано   3. У статті 221 цифри "1862, 1864 - 1881" замінити цифрами "1865 - 1881", а цифри "2122" замінити цифрами "2122-21218".  
74. цифри "1862, 1865 - 1881" замінити цифрами "1865 - 1881";       
75. Цифри "2122" замінити цифрами "2122 - 21224".       
76. 4. У частині першій статті 255:      4. У частині першій статті 255:  
77. Абзац другий пункту 1 після цифр "189 - 196" доповнити цифрами "2123, 2127-21220, 21223, 21224";   -31- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "189-196" доповнити цифрами 2123, 21210, 21212, 21213 , "2127-21220" , "21223, 21224" - виключити;  
Враховано   абзац другий пункту 1 після цифр "189 - 196" доповнити цифрами "2123,21210, 21212, 21213 ";  
78. пункт 1-1 після цифр "1865" доповнити цифрами "2123, 2124, 2126-21220, 21222 - 21224";   -32- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У зв'язку з тим, що пункт 1-1 в частині першій статті 255 відсутній, цифри 1-1 замінити цифрою 2. Пункт 2 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:: 2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 78-84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи), 103-1, 103-2, 104, стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами), частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149-154, 155, 156, 159-160, 160-2, 183, 185-1, 186-5. Цифри "21220" замінити цифрами "21216"; а цифри 21222-21224 замінити цифрами 21218  
Враховано   пункт 2 викласти в такій редакції: "2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 78-84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи), статті 103-1, 103-2, 104, стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами), частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149-154, 155, 156, 159-160, 160-2, 183, 185-1, 186-5, 2123, 2124, 2126-21216, 21218 )";  
79. доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:      доповнити частину пунктом 2-2 такого змісту:  
80. "2-1) голова, заступник голови, секретар або інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму, уповноважені на те виборчою комісією, комісією з референдуму (статті 2124- 2127, 21221)";   -33- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У зв'язку з тим, що в чинному КупАП у статті 255 пункт 2-1 вже існує, цифри 2-1 слід замінити цифрами 2-2, а у зв'язку із виключенням із законопроекту ряду статей цифри 2127 замінити цифрами 2126, а 21221 замінити цифрами 21217  
Враховано   "2-2) голова, заступник голови, секретар або інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму, уповноважені на те виборчою комісією, комісією з референдуму (статті 2124- 2126, 21217)";  
81. в абзаці другому пункту 4 цифри "1862, 1864" замінити цифрами "2123, 2129- 21212, 21214, 21216 - 21218, 21223".   -34- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Цифру 4 замінити цифрою 9, крім того, цифри 2129- 21212 замінити цифрами 2128-21210, 21214 замінити цифрами 21212, а цифри 21216 - 21218 замінити цифрами 21213, 21214  
Враховано   в абзаці другому пункту 9 цифри "1862, 1864" замінити цифрами "2123, 2128- 21210, 21212, 21213, 21214".  
82. 5. У частині першій статті 294:   -35- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У частині першій статті 294: цифри "2122-21224" замінити цифрами "2122-21218"  
Враховано   У частині першій статті 294 цифри "1862, 1864 - 1881" замінити цифрами "1865 - 1881", а цифри 2122 замінити цифрами "2122-21218".  
83. цифри "1862, 1864 - 1881" замінити цифрами "1865 - 1881";       
84. цифри "2122" замінити цифрами "2122 - 21224".