Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
Про внесення зміни до статті 6 Закону України
“Про Державний бюджет України на 2013 рік”
 
-1- Яворівський В.О.
Законопроект "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" відхилити.
 
Відхилено   Проект
Закон України
Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2013 рік"
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Статтю 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними Законом України від 4 квітня 2013 року № 176-VII) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
-2- Гєллєр Є.Б.
Внести до законопроекту техніко-юридичні правки:
– у назві слово "зміни" замінити словом "змін";
– в абзаці першому пункту 1 слова і цифри "Законом України від 4 квітня 2013 року № 176-VІІ" замінити словами і цифрами "законами України від 4 квітня 2013 року № 176-VІІ та від 4 липня 2013 року № 396-VІІ";
– в абзацах першому і другому пункту 1 уточнити нумерацію нового пункту: цифру "4" замінити відповідно цифрою "5", а слова "за зобов’язаннями" замінити словами "для забезпечення виконання зобов’язань"
 
Враховано   1. Статтю 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними законами України від 4 квітня 2013 року № 176-VІІ та від 4 липня 2013 року № 396-VІІ) доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
3.

 
-3- Сольвар Р.М.
У частині першій:
слова та цифри "доповнити пунктом 4" змінити словами та цифрами "доповнити пунктом 5";
цифру та знак "4)" змінити цифрою та знаком "5)".
 
Враховано      
4.

 
-4- Головко В.А.
Привести нумерацію пунктів у відповідність з діючим Законом.
 
Враховано      
    -5- Пишний А.Г.
У пункті 1 законопроекту (щодо змін до статті 6) уточнити нумерацію нового пункту та зазначити, що стаття 6 законопроекту доповнюється пунктом 5.
 
Враховано    
    -6- Чумак В.В.
Пропонується викласти законопроект в новій редакції, а саме – доповнити лише пункт 1 частини першої статті 6 після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
"за зобов’язаннями публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
 
Відхилено    
5. "4) за рішенням Кабінету Міністрів України за зобов’язаннями публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
 
-7- Мирний О.Б.
В абзаці 1 частини 4 статті 6 після слів "Нафтогаз України" доповнити словами "у випадку виконання державного бюджету з профіцитом".
 
Відхилено   "5) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання зобов’язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
 
6. Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.
 
-8- Слюз Т.Я.
Абзац 2 частини 4 статті 6 викласти у новій редакції:
"Державні гарантії публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" надаються на умовах платності, строковості, а також виконання зобов’язань, відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України".
 
Відхилено   Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за наданими у 2013 році державними гарантіями та вносити плату за надання таких державних гарантій.
 
    -9- Мирний О.Б.
Абзац 2 частини 4 статті 6 викласти в наступній редакції:
"Державні гарантії за зобов’язаннями публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" надаються в порядку та на умовах визначених законом".
 
Відхилено    
    -10- Воропаєв Ю.М.
В абзаці третьому пункту 1 слова "державними гарантіями" та "державних гарантій" замінити відповідно словами і цифрами "наданими у 2013 році державними гарантіями" та "таких державних гарантій".
 
Враховано    
    -11- Головко В.А.
Абзац "Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій." виключити.
 
Відхилено    
    -12- Сольвар Р.М.
У частині 1 виключити абзац такого змісту:
"Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій".
 
Відхилено    
    -13- Яворівський В.О.
Абзац 2 частини 4 статті 6 вилучити.
 
Відхилено    
    -14- Пишний А.Г.
У пункті 1 законопроекту (щодо змін до статті 6) виключити слова: "Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій."
 
Відхилено    
7. Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.".
 
-15- Слюз Т.Я.
Абзац 3 частини 4 статті 6 виключити.
 
Відхилено   Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
    -16- Мирний О.Б.
Абзац 3 частини 4 статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -17- Гриценко А.С.
У пункті 4, яким пропонується доповнити статтю 6, слова "Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України" – вилучити.
 
Відхилено    
    -18- Яворівський В.О.
Абзац 3 частини 4 статті 6 вилучити.
 
Відхилено    
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.