Кількість абзаців - 1074 Таблиця поправок


до проекту Закону України Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (частина перша) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ   -1- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту слова "республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим", "звернення, заяви і скарги", "місцеві органи Міністерства юстиції України", "іноземні громадяни", "телерадіокомпанія" в усіх відмінках пропонуємо замінити відповідно словами "виборча комісія Автономної Республіки Крим", "звернення", "територіальні органи Міністерства юстиції України", "іноземці", "телерадіоорганізація" у відповідних відмінках, що відповідатиме термінології законодавства України.  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ  
    -2- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У тексті проекту Закону слова "місцеві осередки партій" замінити на слова "місцеві організації партій"  
Враховано    
1. Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації підготовки і проведення виборів депутатів, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі - депутатів) і сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів).   -3- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Бакай І.М.
Мороз О.О. (в.о. № 92)
Доповнити проект Закону словами "із застосуванням змішаної системи на виборах депутатів районних у містах рад".  
Враховано   Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації підготовки і проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі - депутатів) і сільських, селищних, міських голів.  
    -4- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Преамбулу Закону доповнити словами "(далі - голови територіальної громади)"  
Відхилено    
    -5- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із преамбули Закону виключити слова "Київської та Севастопольської міських рад".  
Враховано    
    -6- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У тексті проекту Закону слова: -"(міст районного значення та міст, що входять до складу міст обласного чи республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя)" замінити словами "(з кількістю виборців до 100 тисяч)" -"(міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя)" замінити словами "(з кількістю виборців понад 100 тисяч)".  
Враховано    
    -7- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Із преамбули виключити слова "(далі - місцевих виборів)" і перенести у статті першу.  
Враховано    
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів      Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів  
4. Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів складається із Конституції України, цього та інших законів України.   -8- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Статтю 1 перенести в кінці розділу І і подати в такій редакції: "Підготовка і проведення місцевих виборів регулюються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України". Статтю 2 вважати статтею 1.  
Враховано частково   Організація і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів) регулюються Конституцією України, цим та іншими законами України.  
5. Стаття 2. Основні засади і принципи місцевих виборів      Стаття 2. Основні засади і принципи місцевих виборів  
6. 1. Депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, а також сільські, селищні, міські голови обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Депутати та сільські, селищні, міські голови обираються строком на чотири роки.   -9- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині першій статті 2 замість слів "громадянами України" записати "членами відповідних територіальних громад".  
Враховано частково   1. Депутати та сільські, селищні, міські голови обираються громадянами України - членами відповідних, визначених цим Законом, територіальних громад на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
    -10- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
З частини першої статті 2 виключити слова "Депутати та сільські, селищні, міські голови обираються строком на чотири роки".  
Враховано    
    -11- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із частини першої статті 2 виключити слова "сільських, селищних, міських, районних у місті, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, а також"  
Відхилено    
7. 2. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських (міст районного значення), районних у місті рад проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних округах, на які поділяється вся територія відповідної адміністративно-територіальної одиниці.   -12- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У частині другій статті 2 початок викласти в редакції: "2. Вибори депутатів сільських, селищних, міських (міст районного значення), районних та районних у місті рад ..." і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -13- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину другу статті 2 виключити.  
Враховано    
    -14- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині другій статті 2 слова "районних у місті" вилучити.  
Враховано    
8. 3. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по єдиному одномандатному округу, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр), селища, міста.   -15- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 3 статті 2 після слів "збігаються з межами" записати "відповідної територіальної громади".  
Враховано   2. Вибори депутатів сільських рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одному або декількох багатомандатних округах (далі - багатомандатні мажоритарні округи) в межах території сільської громади. 3. Вибори депутатів селищних, міських (міст районного значення та міст, що входять до складу міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя) рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах (далі - мажоритарні округи) в межах території відповідної селищної, міської громади.  
    -16- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину третю статті 2 перенести після частини четвертої цієї статті.  
Враховано    
    -17- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
До статті 2 після частини третьої додати частину четверту наступного змісту: "Вибори депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районних у містах. Київської, Севастопольської міської ради проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, відповідно до якої 50 відсотків депутатів обираються за списками від місцевих осередків, (організацій) політичних партій, місцевих осередків (організацій) політичних партій, що об'єдналися у виборчий блок (далі - місцеві осередки партій (блоки)) у багатомандатному окрузі на основі пропорційного представництва, а 50 відсотків - за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних округах, на які поділяється вся територія відповідної адміністративно-територіальної одиниці."  
Враховано частково    
    -18- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 2 після частини третьої новими частинами третьою та четвертою такого змісту: "3. Вибори депутатів сільських рад проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості з одним або декількома багатомандатними округами в межах території сільської громади. 4. Вибори депутатів селищних, міських рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах в межах території відповідної селищної, міської громади."  
Враховано частково    
9. 4. Вибори депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районних та обласних рад, Київської, Севастопольської міської ради проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною системою), відповідно до якої 50 відсотків депутатів обираються за списками від місцевих осередків, (організацій) політичних партій, місцевих осередків (організацій) політичних партій, що об'єдналися у виборчий блок (далі - місцеві осередки партій (блоки)) у багатомандатному окрузі на основі пропорційного представництва, а 50 відсотків - в одномандатних округах, межі яких збігаються з межами районів та міст (обласного значення), що входять до складу відповідної області, міст Києва та Севастополя, а також збігаються з межами села (кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр), селища, міста (районного значення), що входять до складу відповідного району на основі відносної більшості.   -19- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У частині 4 статті 2 в першому реченні слово "районних" вилучити. У разі згоди з такою пропозицією - вибори в районах проводити за мажоритарною системою відносної більшості, внести відповідні зміни в текст Закону.  
Враховано   4. Вибори депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у містах рад здійснюються за змішаною (пропорційно - мажоритарною) системою, в межах території відповідної міської, районної у місті громади: 1) 50 відсотків депутатів обираються за пропорційною системою у багатомандатному окрузі (далі - пропорційний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від місцевих організацій політичних партій, виборчих блоків місцевих організацій політичних партій (далі - місцеві організації партії (блоку); 2) 50 відсотків депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах (далі - мажоритарні округи). 5. Вибори депутатів районних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних округах (далі - багатомандатні мажоритарні округи), межі яких збігаються з межами територіальних громад, що входять до складу району. 6. Вибори депутатів обласних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних округах (далі - багатомандатні мажоритарні округи), межі яких збігаються з межами міст обласного значення та районів, що входять до складу відповідної області. 7. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості по єдиному одномандатному округу (далі - мажоритарні округи), межі якого збігаються з межами відповідної територіальної громади.  
    -20- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
У частині четвертій статті 2 і скрізь по тесту слова "(міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя)" замінити словами " (міст обласних центрів, Сімферополя. Києва та Севастополя)"; виключити слова "районної у місті громади"  
Відхилено    
    -21- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити законопроект новою частиною такого змісту: "Вибори депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у містах рад здійснюється за змішаною (пропорційно- мажоритарною) системою, в межах території відповідної міської, районної у місті громади: 1) 50 відсотків депутатів обираються за пропорційною системою у багатомандатному виборчому окрузі (далі - багатомандатний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від організацій політичних партій, виборчих блоків місцевих організацій політичних партій, (далі - місцеві організації партії (блоки); 2) 50 відсотків депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи)."  
Відхилено    
    -22- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину четверту ст.2 викласти в такій редакції: "5. Вибори депутатів міських (з кількістю виборців понад 100 тисяч), міської ради, районних у містах рад проводяться за змішаною (мажоритарно -пропорційною системою), відповідно до якої 50 відсотків депутатів обираються за виборчими списками місцевих осередків, (організацій) політичних партій, виборчих блоків місцевих осередків (організацій) політичних партій, (далі - місцеві осередки партій (блоки)) у багатомандатному окрузі на основі пропорційного представництва, а 50 відсотків - за мажоритарною виборчою системою відносної більшості з одномандатними виборчими округами в межах території відповідної міської громади ."  
Враховано частково    
    -23- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю після частини четвертої новими частинами шостою та сьомою такого змісту: "6. Вибори депутатів районних рад проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості з багатомандатними виборчими округами, межі яких збігаються з межами територіальних громад, що входять до складу району. 7. Вибори депутатів обласних рад проводяться у багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються з межами міст обласного значення та регіонів, що входять до складу відповідної області. Вибори відбуваються за мажоритарною системою відносної більшості, якщо кількість мандатів від відповідної адміністративно-територіальної одиниці не перевищує семи. Вибори відбуваються за пропорційною виборчою системою за виборчими списками місцевих осередків партій (блоків), якщо кількість мандатів від відповідної адміністративно-територіальної одиниці складає вісім або більше".  
Враховано частково    
    -24- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частиною 4 статті 2, передбачається, що вибори депутатів міських, районних та обласних рад, Київської, Севастопольської міської ради проводяться за змішаною мажоритарно -пропорційною системою. Необхідно зазначити, що пропорційна система не відповідає поняттю місцевого самоврядування визначеному ст.140 Конституції України та ст. 141 щодо обрання депутатів.  
Враховано    
    -25- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину четверту статті 2 вважати частиною п'ятою і викласти у наступній редакції: "Вибори районних та обласних рад проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, відповідно до якої 50 відсотків депутатів обираються за списками від місцевих осередків, (організацій) політичних партій, місцевих осередків (організацій) політичних партій, що об'єдналися у виборчий блок (далі -місцеві осередки партій (блоки)) у багатомандатному окрузі на основі пропорційного представництва, а 50 відсотків - за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних округах, на які поділяється вся територія відповідної адміністративно-територіальної одиниці з врахуванням вимог частини 4 статті 19 цього Закону".  
Відхилено    
10. 5. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не має права примусити громадян України до участі або неучасті у виборах, а також перешкоджати його вільному волевиявленню. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.   -26- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 ст.2 вважати частиною восьмою і викласти в такій редакції: "8. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах."  
Враховано   8. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.  
    -27- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 5 ст.2 текст "а також перешкоджати його вільному волевиявленню. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється" перенести в іншу статтю.  
Враховано    
11. Стаття 3. Загальне виборче право      Стаття 3. Загальне виборче право  
12. 1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України      1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України - члени відповідної територіальної громади, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.  
13. - члени відповідної територіальної громади, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.       
14. 2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є:      2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є:  
15. 1) паспорт громадянина України;      1) паспорт громадянина України;  
16. 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;      2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
17. 3) тимчасове посвідчення громадянина України;      3) тимчасове посвідчення громадянина України;  
18. 4) дипломатичний паспорт;      4) дипломатичний паспорт;  
19. 5) службовий паспорт;      5) службовий паспорт;  
20. 6) посвідчення особи моряка;      6) посвідчення особи моряка;  
21. 7) посвідчення члена екіпажу повітряного судна;   -28- Кабінет Міністрів України
Із частини другої статті 3 виключити слова "повітряного судна"  
Відхилено   7) посвідчення члена екіпажу повітряного судна;  
22. 8) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби.   -29- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину другу статті 3 новими пунктами такого змісту: "9) свідоцтво про належність до громадянства України; 10) посвідчення особи на повернення в Україну."  
Відхилено   8) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби; 3. Членство громадянина у відповідній територіальній громаді визначається його постійним місцем проживання на її території.  
    -30- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 3 новою частиною третьою такого змісту: "3. Належність громадянина до відповідної територіальної громади визначається його постійним місцем проживання на її території."  
Враховано    
23. 3. Громадяни України, мають право голосу, можуть брати участь у висуванні кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, роботі виборчих комісій, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, та в інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.   -31- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину третю статті 3 вважати частиною четвертою і викласти в такій редакції: "4. Громадянин України - член відповідної територіальної громади, який має право голосу, може брати участь у висуванні кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати місцевої ради, у роботі виборчих комісій своєї територіальної громади, обласної, районної (міської міста обласного значення, міст Києва та Севастополя) ради, області, району (міста обласного значення, міст районної у місті ради (у разі її обрання) району, на території якого він проживає, а також брати участь у роботі виборчих комісій будь-якого рівня як її член, у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, та в інших заходах виборчого процесу у порядку, визначеному цим та іншими законами України."  
Враховано частково   4. Громадяни України - члени відповідної територіальної громади, які мають право голосу, можуть брати участь у висуванні кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, роботі виборчих комісій, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.  
24. 4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняється. Не допускається обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.   -32- Кабінет Міністрів України
Із частини п'ятої виключити слова "та цим Законом"  
Відхилено   5. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняється. Не допускається обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.  
25. 5. Не має права голосу на виборах громадянин України, визнаний судом недієздатним.   -33- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину п'яту ст.3 після слів "права голосу на" доповнити словом "місцевих".  
Враховано   6. Не має права голосу на місцевих виборах громадянин України, визнаний судом недієздатним.  
26. Стаття 4. Рівне виборче право      Стаття 4. Рівне виборче право  
27. 1. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.      1. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів є рівними. Громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.  
28. 2. Кожен виборець на виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів має один голос, у відповідних округах виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.   -34- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину другу статті 4 викласти в такій редакції: "2. Кожен виборець на виборах депутатів кожної ради в межах відповідної територіальної громади та голови територіальної громади, в яких він бере участь, має по одному голосу. Ці голоси у відповідних виборчих округах виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці."  
Враховано   2. Кожен виборець на виборах депутатів кожної ради в межах відповідної територіальної громади, а також сільського, селищного, міського голови, в яких він бере участь, має по одному голосу. Ці голоси у відповідних виборчих округах виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці.  
    -35- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині другій статті 4 слова "має один голос, у відповідних округах виборець може використати свій голос" замінити словами "має однакову кількість голосів, які він може використати у відповідних округах"  
Відхилено    
29. Стаття 5. Пряме виборче право      Стаття 5. Пряме виборче право  
30. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів і обираються шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до списку місцевого осередку партії (блоку), та за кандидатів у депутати в одномандатних округах, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.   -36- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У тексті ст.5 виключити слова "і обираються".  
Враховано   Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів є прямими. Громадяни України - члени відповідних територіальних громад, безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до списку місцевої організації партії (блоку) в пропорційних округах, кандидатів у депутати в багатомандатних мажоритарних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.  
    -37- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Пряме виборче право Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів є прямими. Громадяни України - члени відповідних територіальних громад безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів."  
Враховано частково    
    -38- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У статті 5 слова "і обираються шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до списку місцевого осередку партії (блоку), та за кандидатів у депутати в одномандатних округах, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови." замінити словами "Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється"  
Відхилено    
31. Стаття 6. Вільні вибори   -39- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Статтю 6 виключити.  
Відхилено   Стаття 6. Вільні вибори  
32. 1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.      1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.  
33. 2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.      2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.  
34. Стаття 7. Таємне голосування      Стаття 7. Таємне голосування  
35. Голосування на виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів є таємним. Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.      Голосування на виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів є таємним. Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.  
36. Стаття 8. Особисте голосування   -40- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Статтю 8 виключити.  
Відхилено   Стаття 8. Особисте голосування  
37. Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.      Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.  
38. Стаття 9. Право бути обраним      Стаття 9. Право бути обраним  
39. 1. Депутатом місцевої ради може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг вісімнадцяти років та проживає або працює на території відповідної ради.   -41- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину 1 ст.9 в кінці викласти в редакції: "... або працює на території відповідної громади або місцевості, від якої обираються депутати відповідної ради".  
Відхилено   1. Депутатом місцевої ради може бути обраний громадянин України, який має право голосу, постійно проживає або працює на території відповідної громади (громади, що входить до відповідної адміністративно-територіальної одиниці).  
    -42- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 1 статті 9 виключити слова "постійно проживає або працює на території відповідної громади."  
Враховано    
    -43- Кабінет Міністрів України
Із частини першої та другої статті 9 виключити слова "або працює"  
Враховано    
    -44- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину першу статті 9 викласти у наступній редакції: "Депутатом місцевої ради може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг вісімнадцяти років та проживає, працює або навчається на території відповідної ради."  
Враховано частково    
    -45- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину 1 статті 9 словами "та є членом відповідної територіальної громади".  
Відхилено    
40. 2. Сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг двадцяти одного року та проживає у відповідному селі, селищі, місті.   -46- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині другій статті 9 після слів "одного року та" доповнити словом "постійно", після слова "проживає" записати "або працює".  
Відхилено   2. Сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу.  
    -47- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини другої статті 9 виключити слова "і на день виборів досяг двадцяти одного року"  
Враховано    
    -48- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині другій статті 9 слова "двадцяти одного року та проживає у відповідному селі, селищі, місті." замінити на слова "вісімнадцяти років"  
Враховано частково    
41. 3. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.   -49- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Внести до статті 9 нову частину 4: 4. Громадянин може одночасно балотуватись кандидатом у депутати або на посади сільського, селищного, міського голови, в тому числі кандидатом у народні депутати України (але не більше ніж на дві посади). Громадянин України може бути депутатом лише однієї ради." в іншій статті  
Враховано частково   3. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.  
42. Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови      Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  
43. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, які досягли вісімнадцяти років і мають право голосу. Це право реалізується ними через місцеві осередки партій (блоки), збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання або шляхом самовисування у порядку, встановленому цим Законом.   -50- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
По всьому тексту закону виключити слова "збори виборців за місцем проживання"  
Враховано   Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у порядку, встановленому цим Законом.  
    -51- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
Доповнити статтю 10 частиною другою такого змісту: "2. Громадянин України одночасно може балотуватися кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови або кандидатом у народні депутати України".  
Відхилено    
44. Стаття 11. Виборчий процес      Стаття 11. Виборчий процес  
45. 1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.      1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених Конституцією України, цим Законом.  
46. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах:   -52- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 2 ст.11 виключити.  
Відхилено   2. Виборчий процес здійснюється на засадах:  
47. 1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;      1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;  
48. 2) політичного плюралізму (багатопартійності);      2) політичного плюралізму (багатопартійності);  
49. 3) гласності і відкритості виборчого процесу;      3) гласності і відкритості виборчого процесу;  
50. 4) рівності місцевих осередків партій, місцевих осередків партій, що об'єдналися у виборчий блок - суб'єктів виборчого процесу;   -53- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із пункту "4" частини другої виключити слова "що об'єдналися у виборчий блок"; Доповнити пункт після слова "партій" словами "виборчих блоків"  
Враховано   4) рівності місцевих організацій партій, виборчих блоків місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу;  
51. 5) рівності всіх кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;   -54- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт "5" частини другої після слова "депутати" доповнити словами "відповідної ради".  
Враховано   5) рівності всіх кандидатів у депутати відповідної ради та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
52. 6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;      6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;  
53. 7) неупередженості до місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.      7) неупередженості до місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.  
54. 3. Початок виборчого процесу оголошує територіальна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та цим Законом.   -55- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 статті 11 викласти в новій редакції: "3. Початок виборчого процесу оголошується відповідно до статті ____ цього Закону."  
Відхилено   3. Початок виборчого процесу оголошує територіальна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та цим Законом.  
55. 4. Виборчий процес включає такі етапи:      4. Виборчий процес включає такі етапи:  
56. 1) утворення виборчих округів;   -56- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт "1" і "2" частини четвертої поміняти місцями.  
Враховано   1) утворення виборчих комісій;  
57. 2) утворення виборчих комісій;      2) утворення виборчих округів;  
58. 3) складання списків виборців;      3) складання списків виборців;  
59. 4) висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;      4) висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
60. 5) проведення передвиборної агітації;      5) проведення передвиборної агітації;  
61. 6) голосування;      6) голосування;  
62. 7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів;      7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів;  
63. 8) реєстрація обраних депутатів.   -57- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт "8" частини четвертої статті 11 доповнити словами "та голів територіальних громад".  
Враховано   8) реєстрація обраних депутатів та сільських, селищних. міських голів.  
    -58- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Доповнити пункт 8 частини 4 статті 11 словами "та голів територіальних громад".  
Враховано    
64. 5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.      5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
65. Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу      Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу  
66. Суб'єктами виборчого процесу є:      Суб'єктами виборчого процесу є:  
67. 1) громадяни України, які мають право голосу (далі - виборці);   -59- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт перший статті 12 після слова "України" доповнити текстом "- члени відповідної територіальної громади".  
Враховано   1) громадяни України - члени відповідної територіальної громади, які мають право голосу (далі - виборці);  
68. 2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону, а також Центральна виборча комісія;   -60- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 2 статті 12 після слова "Закону, доповнити словами "та інших законів України".  
Враховано частково   2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону, Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України;  
    -61- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У пункті другому статті 12 законопроекту замість слів " а також Центральна виборча комісія" замінити словами "Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України."  
Враховано    
69. 3) кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови;      3) кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови;  
70. 4) збори виборців, які висунули кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;   -62- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 4 ст.12 виключити.  
Враховано    
71. 5) місцеві осередки партій (блоки), які висунули кандидатів у депутати;      4) місцеві організації партій (блоки), які висунули кандидатів у депутати;  
72. 6) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом;      5) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом;  
73. 7) уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), які висунули кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;   -63- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 7 ст.12 виключити.  
Враховано    
74. 8) офіційні спостерігачі від суб'єктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій.   -64- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт восьмий статті 12 викласти в такій редакції: "8) офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу від кандидатів у депутати, від кандидатів на посади сільського, селищного, міського голови, зареєстровані в одномандатному, багатомандатному мажоритарному виборчих округах, від іноземних держав і міжнародних організацій"  
Враховано частково   6) офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати, від кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів.  
    -65- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із пункту 8 виключити слова "від іноземних держав і міжнародних організацій"  
Враховано    
75. Стаття 13. Гласність і відкритість виборчого процесу      Стаття 13. Гласність і відкритість виборчого процесу  
76. 1. Підготовка і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів здійснюється відкрито і гласно.      1. Організація і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів здійснюється відкрито і гласно.  
77. 2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, які обмежують їх виборчі права, забезпечують можливість для ознайомлення їх зі списками виборців, списками місцевих осередків партій (блоків), передвиборними програмами кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих осередків партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати, з порядком заповнення виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування та результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.   -66- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції: "2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування посадових осіб та службових осіб цих органів, які обмежують їх виборчі права, забезпечують можливість для ознайомлення їх зі списками виборців, із виборчими списками місцевих організацій партій (блоків), з передвиборними програмами місцевих організацій партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати, відомостями про кандидатів у депутати, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних, багатомандатних мажоритарних округах, з передвиборними програмами кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, з порядком заповнення виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування та результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом."  
Враховано   2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують їх виборчі права; про порядок заповнення виборчих бюлетенів; забезпечують можливість для ознайомлення їх зі списками виборців, із виборчими списками місцевих організацій партій (блоків), з передвиборними програмами місцевих організацій партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати, відомостями про кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови з передвиборними програмами кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, сповіщають населення про підсумки голосування та результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів; надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.  
    -67- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 2 статті 13 виключити слово "місцевих".  
Враховано    
    -68- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину 2 статті 13 після слів "зі списками виборців," словом "виборчими", після слів "міського голови" словами "а також".  
Враховано частково    
    -69- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині 2 статті 13 слова "виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів" замінити на слова "місцевих виборів".  
Враховано    
78. 3. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються місцевих виборів, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через засоби масової інформації або оприлюднюються іншим шляхом у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено Законом.   -70- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 3 статті 13 слово "п'ятиденний" замінити на слово "семиденний"; після слова "через" записати "друковані"; після слова "або" записати "у разі неможливості"  
Враховано   3. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються місцевих виборів, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або у разі неможливості оприлюднюються іншим шляхом у семиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено Законом.  
79. 4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 29 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення місцевих виборів.   -71- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із третього речення частини 4 статті 13 виключити слово "місцеві".  
Враховано   4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 26 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення місцевих виборів.  
80. Стаття 14. Підготовка і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів   -72- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Статтю 14 виключити.  
Враховано    
81. 1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян України, контроль за дотриманням цих прав покладається на виборчі комісії в межах їх повноважень, встановлених цим та іншими законами.       
82. 2. Виборчі комісії в межах своїх повноважень незалежні. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у діяльність виборчих комісій не допускається.       
83. 3. Виборчі комісії діють на принципах законності, незалежності, об'єктивності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обгрунтованості прийнятих рішень, відкритості та гласності.       
84. 4. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання виборчими комісіями нижчого рівня, кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевими осередками партій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, їх посадовими особами, яких воно стосується, виборцями.       
85. Стаття 15. Недопустимість участі іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб у виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів   -73- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Виключити статтю 15.  
Враховано    
86. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи не мають права брати участь у виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів.       
87. Стаття 16. Відповідальність за порушення виборчого законодавства   -74- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Виключити статтю 16.  
Враховано    
88. Особи, які порушили законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів, несуть відповідальність згідно із законами України.       
89. Розділ ІІ. ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ      Розділ ІІ. ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ  
90. Стаття 17. Види місцевих виборів та порядок їх призначення      Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення  
91. 1. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, замість тих депутатів і голів, які вибули, а також у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці.   -75- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити част.1 ст.17 текстом "(далі - перші вибори)";  
Враховано   1. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними, а також вибори у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці (далі - перші вибори).  
    -76- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині першій статті 17 замість слів "замість тих депутатів і голів, які вибули" записати "проміжними"  
Враховано    
92. 2. Рішення про проведення чергових і позачергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, приймає Верховна Рада України. Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.   -77- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У частині 2 ст.17 місяць березень замінити на червень, виклавши "... останню неділю червня четвертого року повноважень..." і далі за текстом.  
Відхилено   2. Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів, проводяться у зв'язку з закінченням визначеного Конституцією України строку повноважень місцевої ради та сільського, селищного, міського голови. Рішення про призначення чергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів приймає Верховна Рада України. Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів відбуваються одночасно з черговими виборами народних депутатів України. 3. Позачергові вибори депутатів чи сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень ради або сільського, селищного, міського голови.  
    -78- Кабінет Міністрів України
У частині другій статті 14 остаточної редакції мова має йти про чергові вибори у зв'язку з закінченням строку повноважень депутатів місцевої ради та сільських, селищних, міських голів.  
Відхилено    
    -79- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину другу статті 17 викласти в такій редакції: "2. Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів проводяться у зв'язку з закінченням строку повноважень місцевої ради та сільського. селищного, міського голови. Рішення про призначення чергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів приймає Верховна Рада України Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів відбуваються одночасно з черговими виборами народних депутатів України."  
Враховано    
    -80- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Перше речення част.2 ст.17 наприкінці доповнити словами "шляхом прийняття відповідної Постанови, яка є обов'язковою для виконання".  
Відхилено    
    -81- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У другому реченні част.2 ст.17 замість слів "в останню неділю березня четвертого року повноважень місцевих рад, сільських, селищних, міських голів" записати "одночасно з черговими виборами народних депутатів України".  
Враховано    
    -82- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту: "3. Позачергові вибори депутатів чи сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною Радою України."  
Враховано    
    -83- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину третю остаточної редакції словами "у разі дострокового припинення повноважень ради або голови територіальної громади".  
Враховано    
93. 3. Рішення про проведення повторних виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів у випадках, передбачених цим Законом, приймає відповідна територіальна виборча комісія.   -84- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 ст.17 після слова "повторних" доповнити словами "та проміжних".  
Враховано   .  
94. 4. Рішення про проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів замість тих, які вибули, приймають відповідні ради.   -85- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 статті 17 виключити.  
Враховано    
95. 5. Рішення про проведення виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці приймається відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.   -86- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 17 викласти в такій редакції: "4. Рішення про проведення виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови у разі утворення нової чи поділу територіальної громади або адміністративно-територіальної одиниці приймається органом, що прийняв рішення про утворення або поділ територіальної громади або адміністративно-територіальної одиниці."  
Враховано   4. Повторні вибори депутата (депутатів) призначаються у багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання виборів депутатів у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандату. Повторні вибори сільського, селищного, міського голови, призначаються територіальною виборчою комісією, в порядку встановленому цим Законом, у разі визнання виборів недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від посади голови. 5. Проміжні вибори депутата призначаються в багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень, депутата, обраного в цьому окрузі. 6. Перші вибори депутатів, сільського, селищного, міського голови призначаються органом, який прийняв рішення про утворення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  
    -87- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити статтю новими частинами такого змісту: "6. Повторні вибори депутата призначаються в одномандатному, багатомандатному мажоритарному округах територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання виборів депутатів у цих округах недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандату, коли рада обрана не в повному складі. Повторні вибори сільського, селищного, міського голови призначаються в єдиному одномандатному виборчому окрузі територіальною виборчою комісією, в порядку встановленому цим Законом, у разі визнання виборів недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від посади голови. 7. Проміжні вибори депутата призначаються в одномандатному, багатомандатному мажоритарному виборчих округах, а сільського, селищного, міського голови в єдиному одномандатному окрузі територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим законом, у разі вибуття депутата, сільського, селищного, міського голови, обраного в цьому окрузі. 8. Перші вибори депутатів, сільського, селищного, міського голови призначаються органом, який прийняв рішення про утворення або поділ відповідної адміністративно-територіальної одиниці у відповідних округах, зазначених у частині п'ятій цієї статті у разі утворення або поділу відповідної адміністративно-територіальної одиниці"  
Враховано частково    
96. Стаття 18. Строки призначення місцевих виборів      Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів  
97. 1. Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів проводяться на території України одночасно і призначаються не пізніш як за 90 днів до закінчення строку повноважень депутатів місцевих рад поточного скликання, сільських, селищних, міських голів.   -88- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 1 статті 18 замість слів "і призначаються не пізніш як за 90 днів до закінчення строку повноважень депутатів місцевих рад поточного скликання, сільських, селищних, міських голів" записати "і оголошується Верховною Радою України не пізніш як за 100 днів до дня виборів".  
Враховано частково   1. Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів призначаються не пізніш як за 100 днів до дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 90 днів до дня виборів.  
    -89- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 18 після част.1 новою частиною такого змісту: "Початок виборчого процесу на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів оголошується відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 90 днів до дня виборів."  
Враховано частково    
98. 2. Позачергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів призначаються не пізніш як за 90 днів до дня виборів.   -90- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину другу статті 18 після слова "Позачергові" доповнити словами "повторні та проміжні"  
Відхилено   2. Позачергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів призначаються не пізніш як за 70 днів до дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 60 днів до дня виборів.  
    -91- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину другу статті 18 доповнити словами "а початок їх виборчого процесу оголошується відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 60 днів до дня виборів."  
Враховано    
    -92- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У част.2 статті 18 замість слів "за 90 днів до дня виборів" записати "за 70 днів до дня виборів і оголошується відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 60 днів до дня виборів".  
Враховано    
99. 3. Повторні вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів замість тих, які вибули, призначаються за 60 днів до дня виборів, а у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці - за 90 днів до дня виборів.   -93- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 статті 18 викласти у новій редакції: "Повторні та проміжні вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів призначаються територіальною виборчою комісією 60 днів до дня виборів."  
Враховано частково   3. Повторні вибори депутата у багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі, сільського, селищного, міського голови відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією рішення про їх призначення. Рішення про призначення повторних виборів депутатів, сільського, селищного, міського голови приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рішення про призначення виборів у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата або посади голови. 4. Проміжні вибори депутата в багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про призначення виборів. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному виборчому окрузі. 5. Перші вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів призначаються не пізніш як за 120 днів до дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніш як за 90 днів.  
    -94- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити статтю після частини другої новими частинами такого змісту: "3. Повторні вибори депутата відбуваються в одномандатному або багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі, сільського, селищного, міського голови в останню неділю шістдесятиденного строку з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією рішення про їх призначення. Рішення про призначення повторних виборів депутатів, сільського, селищного, міського голови приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рішення про призначення виборів у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата або посади голови. 4. Проміжні вибори депутата в одномандатному або магатомандатному мажоритарному виборчому окрузі, сільського, селищного, міського голови відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про їх призначення. Рішення про призначення проміжних виборів депутата, сільського, селищного, міського голови приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, сільського, селищного, міського голови, обраного в цьому окрузі."  
Враховано частково    
    -95- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити ст.18 після част.3 новою частиною такого змісту: "Перші вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів призначаються не пізніше ніж за 120 днів до дня виборів."  
Враховано    
    -96- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити ст.18 після част.3 новою частиною такого змісту: "Перші вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів призначаються не пізніш як за 120 днів до дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніш як за 90 днів."  
Враховано    
100. 4. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів призначаються на неділю.      6 Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів призначаються на неділю.  
101. 5. Рішення про призначення виборів доводиться до відома виборців відповідною радою чи територіальною виборчою комісією, яка їх призначила, через засоби масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день після його прийняття, а рішення про призначення виборів, зазначених у частині третій цієї статті доводяться і до відома Центральної виборчої комісії.   -97- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Частину 5 статті 18 доповнити новим реченням: "В Автономній Республіці Крим рішення про призначення виборів, указаних у частині третій даної статті, також доводяться до відома Виборчої комісії Автономної Республіки Крим." в іншій редакції  
Враховано   7. Рішення про призначення позачергових, повторних, проміжних та перших виборів оприлюднюється відповідним органом, який прийняв його відповідно до статті 14 цього Закону, через друковані засоби масової інформації або при неможливості в інший спосіб не пізніш як на третій день після його прийняття і доводиться до відома Центральної виборчої комісії в установленому законом порядку.  
    -98- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину п'яту викласти в такій редакції: "5. Рішення про призначення позачергових, повторних, проміжних та перших виборів оприлюднюється відповідним органом, який прийняв його відповідно до статті 17 цього Закону через засоби масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день після його прийняття, і доводиться до відома Центральної виборчої комісії".  
Враховано    
102. Стаття 19. Визначення загального складу місцевих рад      Стаття 16. Визначення загального складу місцевих рад  
103. 1. Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) місцевої ради, що має обиратися, приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня виборів.   -99- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 1 статті 19 замість слів "місцевої ради, що має обиратися" записати "сільської, селищної, міської ради нового скликання".  
Враховано частково   1. Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) сільської, селищної, міської ради приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня виборів. При прийнятті рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) міської ради (міст районного значення та міст, що входять до складу міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя, районної у місті ради) загальний склад ради повинен бути парним. 2. Рішення про загальний склад районних у місті рад приймається відповідно міською радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня виборів.  
    -100- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину першу ст.19 доповнити реченням такого змісту: "При прийнятті рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) міської ради (міст районного значення та міст, що входять до складу міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя. районної у місті ради) загальний склад ради повинен бути парним."  
Враховано    
    -101- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину 1 статті 19 новим абзацом такого змісту: "Рішення про загальний склад районних у місті рад приймається відповідно міською радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня виборів."  
Враховано    
104. 2. У разі, коли рада поточного скликання у строк, встановлений частиною першою цієї статті, не визначиться щодо загального складу ради, яка має обиратися, загальний склад відповідної ради дорівнює мінімальній межі, встановленій цим Законом.   -102- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 2 статті 19 замість слів "дорівнює мінімальній межі, встановленій цим законом" записати "залишається у тій же кількості, що й у поточному скликанні".  
Враховано   3. У разі, коли рада поточного скликання у строк, встановлений частиною першою цієї статті, не прийме рішення щодо загального складу ради, яка має обиратися, загальний склад відповідної ради залишається у тій же кількості, що й у поточному скликанні. 4. Рішення про загальний склад місцевої ради перших виборів приймає орган, що утворив нову територіальну громаду одночасно з рішенням про призначення виборів.  
    -103- Кабінет Міністрів України
У частині третій статті 16 остаточної редакції слово "визначиться" замінити словами "прийме рішення".  
Враховано    
    -104- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину 2 статті 19 новим абзацом такого змісту: "Рішення про загальний склад місцевої ради перших виборів приймає орган, що утворив нову територіальну громаду разом з рішенням про призначення виборів".  
Враховано    
    -105- Кабінет Міністрів України
У частині четвертій статті 16 остаточної редакції слова "виборців цих громад" замінити словами "виборців, що є жителями цих територіальних громад".  
Відхилено    
105. 3. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті ради має становити в адміністративно-територіальних одиницях з чисельністю виборців:   -106- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 3 статті 19 викласти у такій редакції: "3. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради має становити в адміністративно-територіальних одиницях з чисельністю населення: до 5 тисяч - від 15 до 20 депутатів; до 50 тисяч - від 20 до ЗО депутатів; до 100 тисяч - від ЗО до 40 депутатів; до 500 тисяч - від 40 до 50 депутатів; до 1 мільйона - від 50 до 75 депутатів; понад 1 мільйони - від 75 до 100 депутатів."  
Відхилено   5. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті ради має становити у територіальних громадах з чисельністю виборців: до 3 тисяч - від 16 до 26 депутатів; до 5 тисяч - від 20 до 30 депутатів; до 20 тисяч - від 26 до 36 депутатів; до 50 тисяч - від 30 до 46 депутатів; до 100 тисяч - від 36 до 50 депутатів; до 250 тисяч - від 40 до 60 депутатів; до 500 тисяч - від 50 до 76 депутатів; до 1 мільйона - від 60 до 90 депутатів; до 2 мільйонів - від 76 до 120 депутатів; понад 2 мільйонів - від 76 до 150 депутатів  
    -107- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину третю статті 19 викласти в такій редакції: " до 3 тисяч - від 16 до 26 депутатів; до 5 тисяч - від 20 до 30 депутатів; до 20 тисяч - від 26 до 36 депутатів; до 50 тисяч - від 30 до 46 депутатів; до 100 тисяч - від 36 до 50 депутатів; до 250 тисяч - від 40 до 60 депутатів; до 500 тисяч - від 50 до 76 депутатів; до 1 мільйона - від 60 до 90 депутатів; до 2 мільйонів - від 76 до 120 депутатів; понад 2 мільйонів - від 76 до 150 депутатів;"  
Враховано    
106. до 3 тисяч - від 15 до 25 депутатів;       
107. до 5 тисяч - від 20 до 30 депутатів;       
108. до 20 тисяч - від 25 до 35 депутатів;       
109. до 50 тисяч - від 30 до 45 депутатів;       
110. до 100 тисяч - від 35 до 50 депутатів;       
111. до 250 тисяч - від 40 до 60 депутатів;       
112. до 500 тисяч - від 50 до 75 депутатів;       
113. до 1 мільйона - від 60 до 90 депутатів;       
114. до 2 мільйонів - від 75 до 120 депутатів;       
115. понад 2 мільйони - від 120 до 150 депутатів.   -108- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 статті 19 викласти в такій редакції: "3. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті ради має становити в адміністративно-територіальних одиницях з чисельністю виборців: до 5 тисяч - від 15 до 25 депутатів; до 10 тисяч - від 20 до 30 депутатів; до 20 тисяч - від 25 до 35 депутатів; до 50 тисяч - від 30 до 45 депутатів; до 100 тисяч - від 40 до 55 депутатів; до 250 тисяч - від 45 до 70 депутатів; до 500 тисяч - від 60 до 85 депутатів; до 1 мільйона - від 70 до 150 депутатів; до 2 мільйонів - від 80 до 140 депутатів; понад 2 мільйони - від 130 до 150 депутатів." в іншій редакції  
Враховано    
116. 4. Загальний склад районної, обласної, Київської та Севастопольської міської ради визначається цією радою з урахуванням кількості територіальних громад, що входять до складу відповідного району, області та кількості виборців цих громад. При цьому кожна територіальна громада має бути представлена в районній, обласній раді. Кількість депутатів від кожної територіальної громади визначається відповідною районною, обласною радою. Загальний склад районної ради не повинен перевищувати 90 депутатів, обласної ради 150 депутатів.   -109- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Останнє речення частини 4 ст.19 викласти у такій редакції: "Загальний склад районної ради має становити від 50 до 90 депутатів, обласної ради - від 75 до 150 депутатів."  
Відхилено   6. Загальний склад районної ради визначається, виходячи з кількості виборців у територіальних громадах, що входять до складу району. Представництво територіальної громади у районній раді має становити: до 5 тисяч - 3 депутати; до 10 тисяч - 4 депутати; до 20 тисяч - 6 депутатів; до 30 тисяч - 7 депутатів. 7. Загальний склад обласної ради визначається, виходячи з кількості виборців у районах та територіальних громадах міст обласного значення. Представництво районів та міст обласного значення в обласній раді має становити: до 15 тисяч - 2 депутати; до 30 тисяч - 3 депутати; до 60 тисяч - 4 депутати; до 100 тисяч - 5 депутатів; до 200 тисяч - 6 депутатів; до 300 тисяч - 7 депутатів; до 500 тисяч - 8 депутатів; до 700 тисяч - 9 депутатів; до 850 тисяч - 10 депутатів; до 1 млн. - 11 депутатів; понад 1 млн. - 12 депутатів  
    -110- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини четвертої статті 19 виключити слова "Загальний склад районної ради не повинен перевищувати 90 депутатів "  
Враховано    
    -111- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 статті 19 викласти в новій редакції: "4. Загальний склад районної ради визначається, виходячи з кількості виборців у територіальних громадах, що входять до складу району. Представництво територіальної громади у районній раді має становити: до 3 тисяч - 2 депутати; до 5 тисяч - 3 депутати; до 10 тисяч - 4 депутати; до 20 тисяч - 6 депутатів; до 30 тисяч - 7 депутатів."  
Враховано частково    
    -112- Кабінет Міністрів України
У частині шостій статті 16 остаточної редакції слова "виборців цих громад" замінити словами "виборців. Що є жителями цих територіальних громад"  
Відхилено    
    -113- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 19 новою частиною п'ятою такого змісту: "5. Загальний склад обласної ради визначається, виходячи з кількості виборців у районах та територіальних громадах міст обласного значення. Представництво районів та міст обласного значення в обласній раді має становити: до 15 тисяч - 2 депутати; до 30 тисяч - 3 депутати; до 60 тисяч - 4 депутати; до 100 тисяч - 5 депутатів; до 200 тисяч - 6 депутатів; до 300 тисяч - 7 депутатів; до 500 тисяч - 8 депутатів; до 700 тисяч - 9 депутатів; до 850 тисяч - 10 депутатів; до 1 млн - 11 депутатів; понад 1 млн. - 12 депутатів."  
Враховано    
117. Розділ ІІІ. ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ      Розділ ІІІ. ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ  
118. Стаття 20. Виборчі округи      Стаття 17. Виборчі округи  
119. 1. Виборчі округи для виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 70 днів до дня виборів з приблизно рівною кількістю виборців в кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається територіальною виборчою комісією на підставі даних відповідного органу виконавчої влади з питань статистики. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати, як правило, десяти відсотків від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах.   -114- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 статті 20 викласти в новій редакції: "Для виборів сільського, селищного, міського голови виборчий округ має межі, що збігаються з межами відповідної територіальної громади. Рішення про утворення такого округу не приймається."  
Враховано    
    -115- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину першу статті 20 перенести після частини п'ятої цієї статті.  
Враховано    
120. 2. При утворенні виборчих округів територіальні виборчі комісії керуються рішеннями відповідних рад про загальний склад цих рад.   -116- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 2 статті 20 викласти в новій редакції:: "2. Для виборів депутатів сільської ради сільська виборча комісія не пізніш як за 80 днів до дня виборів утворює багатомандатні виборчі округи, межі яких збігаються з межами населених пунктів (сіл), що входять до складу сільської територіальної громади. Тим же рішенням сільська виборча комісія встановлює кількість мандатів у кожному окрузі, виходячи з загального складу сільської ради, визначеного відповідно до частини третьої статті 19 цього Закону та чисельності виборців населених пунктів, що входять до складу територіальної громади."  
Враховано   1. Для виборів депутатів сільської ради сільська виборча комісія не пізніш як за 80 днів до дня виборів утворює багатомандатні мажоритарні округи, межі яких збігаються з межами населених пунктів (сіл), що входять до складу сільської територіальної громади. Тим же рішенням сільська виборча комісія встановлює кількість мандатів у кожному виборчому окрузі, виходячи з загального складу сільської ради, визначеного відповідно до частини п'ятої статті 16 цього Закону та чисельності виборців населених пунктів, що входять до складу територіальної громади.  
    -117- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 17 остаточної редакції слова "населених пунктів" виключити; Слова "виборців населених пунктів" замінити словами "виборців, що проживають на території сіл"; У частині першій статті 17 слова "населених пунктів" виключити; У другому реченні частини першої слова "виборців населених пунктів" замінити словами "виборців, що проживають на території сіл"  
Відхилено    
121. 3. Мажоритарні одномандатні округи для виборів депутатів та сільських, селищних, міських (районного значення), районних у містах рад утворюються з урахуванням вимог частини другої статті 2 цього Закону при додержанні приблизно рівної кількості виборців у розрахунку на один виборчий округ.   -118- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 3 статті 20 викласти у редакції: "Мажоритарні одномандатні округи для виборів депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах Київської та Севастопольської міських рад утворюються з урахуванням вимог частини другої та четвертої статті 2 цього Закону при додержанні приблизно рівної кількості виборців у розрахунку на один виборчий округ."  
Враховано частково   2. Для виборів депутатів селищної, міської ради відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як за 80 днів до дня виборів утворює мажоритарні округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі. Кількість виборчих округів дорівнює чисельності загального складу селищної, міської ради, визначеному відповідно до частини п'ятої статті 16 цього Закону. Орієнтовна середня чисельність виборців в мажоритарних округах в межах територіальної громади визначається територіальною виборчою комісією на підставі списків виборців, складених відповідно до вимог Закону "Про вибори народних депутатів України", або (при позачергових, повторних, проміжних або перших виборах) на основі даних відповідного органу виконавчої влади з питань статистики. Відхилення кількості виборців в мажоритарних округах в межах територіальної громади повинно складати не більше 5 відсотків.  
    -119- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Пункти 3, 4, 5 статті 20 виключити.  
Відхилено    
    -120- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 статті 20 викласти в новій редакції:: "3. Для виборів депутатів селищної, міської (з кількістю виборців до 100 тисяч) ради відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як за 80 днів до дня виборів утворює одномандатні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Кількість округів дорівнює чисельності загального складу селищної, міської ради, визначеному відповідно до частини третьої статті 19 цього Закону. Орієнтовна середня чисельність виборців в одномандатних округах в межах територіальної громади визначається територіальною виборчою комісією на підставі списків виборців, складених відповідно до вимог Закону "Про вибори народних депутатів України", або (при позачергових, повторних, проміжних або перших виборах) на основі даних відповідного органу виконавчої влади з питань статистики. Відхилення кількості виборців в одномандатних округах в межах територіальної громади повинно складати не більше 5 відсотків.."  
Враховано    
122. 4. Єдині мажоритарні одномандатні округи для виборів сільських, селищних, міських голів утворюються з додержанням вимог, передбачених частиною третьою статті 2 цього Закону.   -121- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 статті 20 виключити  
Враховано    
123. 5. Багатомандатні округи для виборів депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районних, обласних рад, Київської, Севастопольської міської ради утворюються з додержанням вимог, передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону.   -122- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 20 викласти в новій редакції: "4. Багатомандатні округи для виборів депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, Києва, Севастополя) та районних у містах рад мають межі, що збігаються з межами відповідної територіальної громади. Рішення про утворення такого округу не приймається."  
Враховано   3. Пропорційні округи для виборів депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва і Севастополя) та районних у містах рад мають межі, що збігаються з межами відповідної територіальної громади. Рішення про утворення такого округу не приймається. 4. Мажоритарні округи для виборів депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва і Севастополя) та районних у містах рад утворюються відповідною територіальною виборчою комісією у кількості, що дорівнює половині загального складу міської, районної у місті ради, визначеного відповідно до частини п'ятої статті 16 цього Закону. 5. Багатомандатні мажоритарні округи для виборів депутатів районних рад з кількістю мандатів, визначених відповідно до частини шостої статті 16 цього Закону, мають межі, що збігаються з межами відповідних територіальних громад. Рішення про утворення таких округів не приймається. 6. Багатомандатні мажоритарні округи для виборів депутатів обласних рад з кількістю мандатів, визначених відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону, мають межі, що збігаються з межами районів та міст обласного значення. Рішення про утворення таких округів не приймається 7. Для виборів сільського, селищного, міського голови відповідний виборчий округ має межі, що збігаються з межами відповідної територіальної громади. Рішення про утворення такого округу не приймається  
    -123- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину п'яту статті 20 виключити.  
Враховано    
    -124- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 5 статті 20 після слів "районних" додати "районних у містах" і далі по тексту.  
Враховано частково    
    -125- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 20 новою частиною шостою такого змісту: "5. Одномандатні округи для виборів депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, Києва, Севастополя) та районних у містах ради утворюються відповідною територіальною виборчою комісією у кількості, що дорівнює половині загального складу міської ради, визначеного відповідно до частини третьої статті 19 цього Закону. При утворенні цих округів повинні бути дотримані умови, передбачені частиною третьою цієї статті."  
Враховано    
    -126- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити законопроект новими частинами такого змісту: "Багатомандатні округи для виборів депутатів районних рад з кількістю мандатів, визначених відповідно до частини четвертої статті 17 цього Закону, мають межі, що збігаються з межами відповідної територіальної громади. Рішення про утворення таких округів не приймається. Багатомандатні округи для виборів депутатів обласних рад з кількістю мандатів, визначених відповідно до частини п'ятої статті 17 цього закону мають межі, що збігаються з межами районів та міст обласного значення. Рішення про утворення таких округів не приймається."  
Враховано    
124. 6. Повідомлення про утворення виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі публікуються територіальною виборчою комісією у місцевих засобах масової інформації не пізніш як на третій день з дня прийняття нею рішення про їх утворення.   -127- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині шостій статті 20 замість слова "третій" записати "сьомий"  
Враховано частково   8. Повідомлення про виборчі округи із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі оприлюднюються територіальною виборчою комісією у місцевих друкованих засобах масової інформації або при неможливості в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття нею рішення про їх утворення.  
    -128- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У частині шостій статті 20 замість слова "третій" записати "п'ятий"  
Враховано    
125. Стаття 21. Виборчі дільниці      Стаття 18. Виборчі дільниці  
126. 1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців відповідний виборчий округ поділяється на виборчі дільниці.   -129- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині першій статті 21 замість слів "відповідний виборчий округ поділяється на" записати "утворюються"  
Враховано   1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці. 2. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів у випадку чергових, а також інших місцевих виборів, які проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, використовуються виборчі дільниці, утворені для проведення виборів народних депутатів України. 3. У випадку проведення повторних, позачергових, проміжних чи перших виборів, які проводяться не одночасно з виборами народних депутатів України, виборчі дільниці на території відповідної громади утворюються відповідно сільською, селищною, міською територіальними комісіями за поданням виконавчого комітету сільської, селищної, міської (міст, де немає районних рад), районної у місті ради, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до Закону здійснює повноваження голови.  
    -130- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 21 новою частиною другою: "2. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів у випадку чергових та інших місцевих виборів, які проводяться одночасно з виборами народних депутатів України використовуються виборчі дільниці, утворені для проведення виборів народних депутатів України".  
Враховано    
    -131- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту: "3. У випадку проведення повторних, позачергових, проміжних чи перших виборів, які проводяться не одночасно з виборами народних депутатів України, виборчі дільниці на території відповідної громади утворюються відповідно сільською, селищною, міською територіальними комісіями за поданням виконавчого комітету сільської, селищної, міської (міст, де немає районних рад), районної у місті ради, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до Закону здійснює повноваження голови."  
Враховано    
    -132- Кабінет Міністрів України
У частині третій статті 18 остаточної редакції слова "у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради" замінити словами "у разі відсутності виконавчого комітету сільської ради, якщо територіальну громаду представляють до 500 жителів, - за пропозицією сільського голови"  
Відхилено    
127. 2. Виборчі дільниці утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах виборчого округу.   -133- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Перше речення частини другої статті 21 виключити; Замість слів "у межах виборчого округу" записати "у межах територіальної громади"  
Враховано   4. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіальної громади.  
128. 3. Організація голосування членів територіальної громади, які внесені до списків виборців, які в день голосування знаходяться у стаціонарних лікувальних закладах, в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, покладається на виборчу комісію тієї дільниці, де вони включені до списків виборців.   -134- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 статті 21 перенести до статті про організацію голосування  
Враховано    
    -135- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Частину 3 статті 21 виключити.  
Відхилено    
129. 4. У стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів та установ, приписки судна за умови наявності в складі цих закладів та установ, екіпажів членів відповідної територіальної громади.   -136- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 статті 21 виключити.  
Враховано    
130. 5. Військовослужбовці, які є членами відповідної територіальної громади, голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань).      5. Військовослужбовці, які є членами відповідної територіальної громади, голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань).  
131. 6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.      6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.  
132. 7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів до дня виборів. У виняткових випадках, які визначаються територіальною виборчою комісією, виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.   -137- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Із частини 7 ст.21 виключити друге речення.  
Враховано   7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів до дня виборів.  
    -138- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині 7 статті 21 цифру "60" замінити на цифру "50".  
Відхилено    
133. 8. Виборчі дільниці є спільними для виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.      8. Виборчі дільниці є спільними для виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
134. 9. У разі, коли місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, виборчі дільниці утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".   -139- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину дев'яту статті 21 виключити.  
Враховано    
135. 10. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття цього рішення, а у виняткових випадках, зазначених у частині шостій цієї статті, - не пізніш як за два дні до дня виборів.   -140- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини десятої статті 21 виключити слова "а у виняткових випадках, зазначених у частині шостій цієї статті, - не пізніш як за два дні до дня виборів."  
Враховано   9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття цього рішення.  
136. Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ      Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ  
137. Стаття 22. Cистема виборчих комісій      Стаття 19. Cистема виборчих комісій  
138. 1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:   -141- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 статті 22 викласти в новій редакції: "1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять: 1) Центральна виборча комісія; 2) республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим; 3) обласні виборчі комісії; 4) Київська, Севастопольська міські виборчі комісії; 5) районні виборчі комісії; 6) міські виборчі комісії; 7) районні у містах виборчі комісії (де обираються районні ради); 8) селищні, сільські, виборчі комісії; 9) дільничні виборчі комісії."  
Враховано частково   1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять: Центральна виборча комісія; Територіальні виборчі комісії: обласні виборчі комісії; Київська, Севастопольська міські виборчі комісії; районні виборчі комісії; міські виборчі комісії; районні у містах виборчі комісії (де обираються районні ради); селищні, сільські, виборчі комісії; 3) дільничні виборчі комісії.  
    -142- Кабінет Міністрів України
У пункті "7" частини першої статті 19 остаточної редакції слова "(де обираються районні ради)" замінити словами "(де створені районні в місті ради)"  
Відхилено    
139. 1) Центральна виборча комісія;       
140. 2) республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські (далі - територіальні) виборчі комісії;       
141. 3) дільничні виборчі комісії.   -143- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 22 новою частиною 2 такого змісту: "2. Перелічені у пунктах 2-8 частини другої цієї статті виборчі комісії проводять вибори до різних органів і тому не є підпорядкованими одна одній."  
Враховано   2. Перелічені у пункті 2 частини першої цієї статті виборчі комісії проводять вибори до різних органів і тому не є підпорядкованими одна одній.  
142. 2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:   -144- Раханський А.В. (в.о. № 4)
У частині 2 статті 22 слова "республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим" замінити словами "виборча комісія Автономної Республіки Крим".  
Враховано   3. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:  
143. 1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;      1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;  
144. 2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці;   -145- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У пункті "2" частини третьої статті 21 Слова "територіальні виборчі комісії" замінити словами "перелічені у пунктах 2-7 частини першої цієї статті виборчі комісії (далі - територіальні виборчі комісії)"  
Враховано   2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  
145. 3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.      3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.  
146. 3. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до цього Закону. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань, віднесених до виключної компетенції виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами України.   -146- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 3 статті 21 замість слів "виключної компетенції" записати "повноважень".  
Враховано   4. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до Конституції України, цього та інших законів України. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань, віднесених до повноважень виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами України.  
    -147- Кабінет Міністрів України
У частині третій статті 22 замість слів "цього Закону" записати "Конституції України, цього та інших законів України"  
Враховано    
147. Стаття 23. Статус виборчих комісій      Стаття 20. Статус виборчих комісій  
148. 1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".      1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".  
149. 2. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.      2. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.  
150. 3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.      3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.  
151. 4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого республіканською виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською виборчою комісією.   -148- Раханський А.В. (в.о. № 4)
У частині 4 статті 23 слова "республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим" замінити словами "виборча комісія Автономної Республіки Крим".  
Відхилено   4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.  
    -149- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 статті 23 викласти в новій редакції: "4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується республіканською виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською виборчою комісією у разі, коли місцеві вибори проводяться не одночасно з виборами народних депутатів України."  
Відхилено    
152. Стаття 24. Порядок утворення територіальних виборчих комісій   -150- Кабінет Міністрів України
Порядок утворення територіальних виборчих комісій здійснювати за чинним Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"  
Враховано частково   Стаття 21. Порядок утворення територіальних виборчих комісій  
153. 1. Республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 85 днів до дня виборів за поданням відповідно республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського місцевих осередків партій (блоків), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання - суб'єктів виборчого процесу, що подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 90 днів до дня виборів.   -151- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
У част.1 ст.24 не слід віддавати право формування територіальних виборчих комісій до сфери повноважень ЦВК.  
Відхилено   1. Територіальні виборчі комісії утворюються відповідно сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менш 12 і більше 25 осіб за поданнями (не більш як на одну особу) відповідних місцевих організацій партій (блоків) за умови, що ці місцеві організації партій (місцеві організації партій, що входять до блоку), зареєстровані в установленому законом порядку. Зазначені подання, до яких додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії про згоду на участь у її роботі, вносяться не пізніш ніж за 85 днів до дня виборів. 2. Районна організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури для включення до складу районної виборчої комісії, а також до виборчих комісій, які формуються сільськими, селищними, міськими радами у селах, селищах, містах, розташованих у межах району. 3. Міськрайонна організація партії або відповідний виборчий блок окрім кандидатур до комісій, зазначених у частині другій цієї статті може подавати кандидатуру до міської виборчої комісії міста обласного значення, в якому діє ця організація партії чи виборчий блок. 4. Міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя) організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури для включення до складу міської виборчої комісії та сільських, селищних, міських виборчих комісій у селах, селищах, містах, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва, Севастополя. 5. Районна у місті організація партії або відповідний блок може подавати кандидатуру для включення до складу районної у місті виборчої комісії. 6. Обласна організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатуру для включення до складу обласної виборчої комісії. 7. До складу територіальних виборчих комісій обов'язково включаються представники місцевих організацій партій (блоків), які подолали чотирьохвідсотковий бар'єр на попередніх виборах народних депутатів України. Представники інших місцевих організацій партій (блоків) включаються до складу територіальних виборчих комісій шляхом жеребкування, що проводиться відповідною місцевою радою у присутності представників цих партій. 8. У разі, якщо в установлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або, якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше 12, територіальна виборча комісія утворюється відповідно місцевою радою за поданням відповідного сільського, селищного, міського голови або голови районної, обласної чи районної у місті ради з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від місцевих організацій партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті.  
    -152- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину першу статті 21 остаточної редакції положенням про те, що вносити подання щодо кандидатур до складу виборчих комісій можуть і збори виборців.  
Відхилено    
    -153- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частини першу, другу і третю статті 24 викласти в такій редакції: "1. Територіальні виборчі комісії утворюються відповідно сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою не пізніш як за 80 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менш 12 і більше 25 осіб за поданнями (не більш як на одну особу) відповідних місцевих організацій партій (блоків) за умови, що ці місцеві організації партій (місцеві організації партій, що входять до блоку), зареєстровані в установленому законом порядку. Зазначені подання, до яких додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії про згоду на участь у її роботі, вносяться не пізніш ніж за 85 днів до дня виборів. 2. Районна організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури для включення до складу районної виборчої комісії, а також до виборчих комісій, які формуються сільськими, селищними, міськими радами у селах, селищах, які знаходяться під юрисдикцією однієї міської ради.. 3. Міскрайонна організація партії або відповідний виборчий блок окрім кандидатур до комісій, зазначених у частині другій цієї статті може подавати кандидатуру до міської виборчої комісії міста обласного значення, в якому діє ця організація партії чи виборчий блок. 4. Міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя) організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури для включення до складу міської виборчої комісії та сільських, селищних, міських виборчих комісій у селах, селищах, містах, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва, Севастополя. 5. районна у місті організація партії або відповідний блок може подавати кандидатуру для включення до складу районної у місті виборчої комісії. 6. Обласна організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатуру для включення до складу обласної виборчої комісії."  
Враховано    
    -154- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину першу статті 24 викласти в новій редакції: "1. Обласна, Київська та Севастопольська міська виборча комісія утворюється обласною, Київською та Севастопольською міською радою не пізніш як за 80 днів до дня виборів за поданням відповідно обласних, Київської та Севастопольської організацій партій (блоків)- суб'єктів виборчого процесу, що подаються до обласної, Київської та Севастопольської міської ради не пізніш як за 85 днів до дня виборів."  
Відхилено    
    -155- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частинах першій, другій та третій статті 24 слова "трудової діяльності та навчання" - вилучити.  
Враховано    
    -156- Раханський А.В. (в.о. № 4)
У частині 1 статті 24 слова "республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим" виключити; Слово "обласна" записати з великої літери.  
Враховано    
    -157- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Част.1 статті 24 доповнити новим абзацом: "На території Автономної Республіки Крим функції територіальної виборчої комісії може виконувати виборча комісія Автономної Республіки Крим, про що приймає відповідне рішення Центральна виборча комісія, узгоджене з Верховною Радою Автономної Республіки Крим."  
Враховано частково (редакційно)   
    -158- Кабінет Міністрів України
Частину 1 статті 24 проекту необхідно привести у відповідність до абзацу четвертого частини другої статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" якою встановлено, що Центральна виборча комісія утворює у п'ятиденний строк відповідні виборчі округи та виборчі комісії у разі, коли Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна. Київська та Севастопольська міська рада у визначений законодавством строк не утворить їх.  
Відхилено    
154. 2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення), районна, районна у місті виборча комісія утворюється відповідно республіканською виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською виборчою комісією не пізніш як за 80 днів до дня виборів за поданням відповідних міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення), районних осередків партій (блоки), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання - суб'єктів виборчого процесу, що подаються до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 85 днів до дня виборів.   -159- Раханський А.В. (в.о. № 4)
У частині 2 статті 24 слова "республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим" замінити словами "виборча комісія Автономної Республіки Крим".  
Відхилено    
155. 3. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) виборча комісія утворюється відповідно районною, міською (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення) виборчою комісією не пізніш як за 75 днів до дня виборів за поданням місцевих осередків партій (блоків), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання - суб'єктів виборчого процесу, що подаються до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 80 днів до дня виборів.   -160- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У частині третій статті 24 слова "районною, міською (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення" замінити словами "сільською, селищною, міською (міста районного значення) радою".  
Відхилено    
156. 4. Місцевий осередок партії (блок), збори виборців, зазначені у частинах першій, другій, третій цієї статті, у встановлені строки подають до відповідних виборчих комісій списки кандидатур для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. До цих списків відповідні місцеві осередки партій (блоки) включають членів цих партій (партій, що входять до блоку) або безпартійних громадян, а збори виборців - членів відповідної територіальної громади. Список повинен бути підписаний керівником відповідного місцевого осередку партії, керівниками осередків партій, що входять до блоку, а список членів територіальної громади, запропонованих зборами виборців, - головою та секретарем зборів. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.   -161- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 4 статті 24 після слів "збори виборців," додати "в яких приймає участь не менше 200 громадян, які мають право голосу" і далі по тексту.  
Відхилено   9. Місцева організація партії (блок) у встановлені строки подає до відповідних рад кандидатури для включення до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. До цих списків відповідні місцеві організації партій (блоки) включають членів цих партій (партій, що входять до блоку) або безпартійних громадян. Список повинен бути підписаний керівником відповідної місцевої організації партії, (керівниками організацій партій, що входять до блоку) та завірений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій, партій, що входять до блоку) або організацій вищого рівня. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.  
    -162- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Третє речення частини 4 статті 24 доповнити словами "та завірений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій, партій, що входять до блоку) або організацій вищого рівня"  
Враховано    
    -163- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У частині четвертій статті 24 слова "виборчих комісій" замінити словами "місцевих рад"  
Відхилено    
    -164- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити друге речення частини четвертої статті 24 після слова "підписаний" словами "та завіреними печаткою"  
Враховано    
157. 5. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.      10. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу.  
158. 6. Територіальна виборча комісія утворюється у кількості не менше восьми осіб. До складу комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від одного місцевого осередку партії (блоку), зборів виборців.   -165- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Друге речення частини 6 статті 24 викласти у наступній редакції: "До складу територіальної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних осередків (або відповідно вищого рівня керівних органів) політичних партій, представники яких обрані на попередніх виборах народними депутатами України по єдиному загальнодержавному виборчому округу від політичних партій, виборчих блоків партій."  
Відхилено    
    -166- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину шосту статті 24 виключити.  
Враховано    
159. 7. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.      11. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.  
160. 8. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.   -167- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Част.8 ст.24 перед словами "уповноважені особи" доповнити словами "близьких родичів кандидатів у депутати".  
Відхилено   12. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.  
    -168- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Доповнити частину 8 статті 24 словами "їх близькі родичі та свояки (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри та діти подружжя)"  
Відхилено    
    -169- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину 8 ст. 24 викласти у такій редакції: "8. До складу відповідної виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх близькі родичі, уповноважені особи …" і далі за текстом.  
Відхилено    
161. 9. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками одного місцевого осередку партії (блоку). Частка керівних посад для кожного місцевого осередку партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих місцевими осередками партій (блоком) до складу територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма місцевими осередками партій (блоками) в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.   -170- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Перше речення частини 9 статті 24 вилучити. (Його зміст нівелюється частиною шостою цієї статті).  
Відхилено   13. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої організації партії (блоку).  
    -171- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Із частини 9 статті 24 виключити друге речення.  
Враховано    
    -172- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Додати до частини 9 статті 24 речення такого змісту: "Вибори голови, заступника голови та секретаря територіальної комісії проводяться на її першому засіданні."  
Враховано    
162. 10. У разі, якщо у встановлений цим Законом строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій або, якщо кількість запропонованих до складу територіальної виборчої комісії кандидатур становить менше восьми осіб територіальна виборча комісія утворюється у кількості восьми осіб за поданням голови комісії вищого рівня з урахуванням відповідних подань суб'єктів виборчого процесу.   -173- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину десяту статті 24 виключити.  
Враховано    
163. 11. У разі, якщо в установлений цим Законом строк відповідна територіальна комісія не утворить комісію нижчого рівня, така територіальна виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією вищого рівня за наданням голови цієї комісії з урахуванням відповідних подань суб'єктів виборчого процесу.   -174- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частини одинадцяту та дванадцяту статті 24 виключити  
Враховано    
164. 12. Секретар територіальної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.       
165. 13. Рішення про утворення територіальних виборчих комісій підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.   -175- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 21 остаточної редакції положенням про те, що вносити подання щодо кандидатур до складу виборчих комісій можуть і збори виборців.  
Відхилено   14. Рішення про утворення територіальних виборчих комісій підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.  
166. Стаття 25. Порядок утворення дільничної виборчої комісії      Стаття 22. Порядок утворення дільничної виборчої комісії  
167. 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня місцевого осередку партії місцевих осередків партій, що входять до блоку, зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання, крім випадків, передбачених частинами дев'ятою - одинадцятою цієї статті.   -176- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 статті 25 викласти в новій редакції: "1. У випадку проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України, дільничні виборчі комісії утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України. У випадку проведення місцевих виборів не одночасно з виборами народних депутатів України, дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня місцевого осередку партії (місцевих осередків партій, що входять до блоку), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови."  
Враховано частково   1. У випадку проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України, дільничні виборчі комісії утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України". 2. У випадку проведення місцевих виборів не одночасно з виборами народних депутатів України дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку).  
    -177- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Додати до частини 9 статті 24 речення "Вибори голови, заступника голови та секретаря територіальної комісії проводяться на її першому засіданні."  
Відхилено    
168. 2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.      3. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу.  
169. 3. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше восьми осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох інших членів комісії.   -178- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині третій слово "восьми" замінити на слово "дванадцяти"  
Враховано   4. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше дванадцяти осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох інших членів комісії.  
170. 4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині восьмій статті 24 цього Закону.      5. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині одинадцятій статті 21 цього Закону.  
171. 5. Районний, міський (міськрайонний) чи вищого рівня осередок (блок), збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання - суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 50 днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідного місцевого осередку партії (керівників осередків партій, що входять до блоку), голови та секретаря зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання і скріплюється печаткою місцевого осередку партії (печатками осередків партій, що входять до блоку). В цей список районні, міські (міськрайонні) чи вищого рівня осередки партії (блок), (блоку), включають членів місцевого осередку цієї партії (блоку) або безпартійних громадян а збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання - членів відповідних територіальних громад. Список повинен бути підписаний керівником відповідного місцевого осередку партії, керівниками місцевих осередків (осередків партій, що входять до блоку), головою і секретарем зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.   -179- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 5 статті 25 після слів "за місцем проживання" додати "в яких приймає участь не менше 100 громадян, які мають право голосу", а слова "(міськрайонний)" та "трудової діяльності та навчання" - вилучити. (в іншій редакції)  
Враховано частково   6. Районна, міська (міськрайонна) чи вищого рівня організація (блок) - суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 50 днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідної місцевої організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку), і скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками організацій партій, що входять до блоку). В цей список районні, міські (міськрайонні) чи вищого рівня організації партії (блок), включають членів цієї партії (блоку) або безпартійних громадян, які мають право голосу. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.  
    -180- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 25 викласти в новій редакції: "5. Районний, міський (міськрайонний) чи вищого рівня осередок (блок), - суб'єкти виборчого процесу (кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, не пізніш як за 50 днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідного місцевого осередку партії (керівників осередків партій, що входять до блоку), і скріплюється печаткою місцевого осередку партії (печатками осередків партій, що входять до блоку), або за підписом відповідного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. В цей список районні, міські (міськрайонні) чи вищого рівня осередки партії (блок), (блоку), включають членів цієї партії (блоку) або безпартійних громадян, а кандидат у на посаду голови територіальної громади - членів відповідних територіальних громад. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі."  
Враховано частково    
172. 6. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від одного місцевого осередку партії (блоку), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання.   -181- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 6 статті 25 викласти у такий редакції: "До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних осередків (або відповідно вищого рівня керівних органів) політичних партій, представники яких обрані на попередніх виборах народними депутатами України по єдиному загальнодержавному виборчому округу від політичних партій, виборчих блоків партій."  
Відхилено   7. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від однієї партії (блоку).  
    -182- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити частину словами "в межах територіальної громади"  
Враховано    
    -183- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 6 статті 25 слова "зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання" замінити словами "кандидата у депутати обласної, міської (міст Республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення) ради." Доповнити частину шосту статті 25 словами "чи кандидата на посаду голови територіальної громади" Виключити слова "місцева організація"  
Відхилено    
173. 7. Кожний місцевий осередок партії (блок), збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання мають право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного місцевого осередку партії (блоку), зборів виборців за місцем проживання або трудової діяльності та навчання, визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих місцевим осередкам партії (блоком), зборами виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма місцевими осередками партій (блоками), зборами виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, в межах одномандатного округу.   -184- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 7 статті 25 виключити слова "збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання" в усіх відмінках - виключити. Доповнити перше речення частини сьомої статті 25 після слова "(блок)" словами "кандидат на посаду голови територіальної громади"  
Враховано частково   8. Кожна місцева організація партії (блок) у межах територіальної громади мають право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих місцевою організацією партії (блоком) до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма місцевими організаціями партій (блоками)  
    -185- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити перше речення частини 7 статті 25 після слова "(блок) словами " у межах територіальної громади"  
Враховано    
174. 8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного місцевого осередку партії (блоку). Кожний місцевий осередок партії (блок), збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання мають право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях.   -186- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Друге речення частини 8 статті 25 виключити.  
Враховано   9. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої організації партії (блоку).  
175. 9. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій або, якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше восьми осіб, дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості восьми осіб з урахуванням подань районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня місцевого осередку партії (блоку), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання.   -187- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 9 статті 25 виключити слова "зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання".  
Враховано   10. У разі, якщо у встановлений частиною шостою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше дванадцяти осіб, дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості дванадцяти осіб з урахуванням подань районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня місцевої організації партії (блоку).  
    -188- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У частині 9 статті 25 слово "восьми" замінити на слово "дванадцяти"  
Враховано    
176. 10. Дільнична виборча комісія на судні, що в день виборів знаходиться у плаванні під Державним Прапором України, утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, за поданням капітана судна, у строк, передбачений частиною першою цієї статті.   -189- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 10 статті 25 виключити.  
Враховано    
177. 11. У виняткових випадках, передбачених пунктом третім частини першої статті 26 цього Закону, дільничні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчих дільниць.   -190- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 11 статті 25 виключити.  
Враховано    
178. 12. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.   -191- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину дванадцяту статті 25 виключити.  
Враховано    
179. 13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.      11. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.  
180. Стаття 26. Повноваження Центральної виборчої комісії      Стаття 23. Повноваження Центральної виборчої комісії  
181. Центральна виборча комісія є постійно діючим державним органом. Центральна виборча комісія:      Центральна виборча комісія крім повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію":  
182. 1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону;      1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону;  
183. 2) утворює відповідно до цього Закону республіканську Автономної Республіки Крим виборчу комісію, обласні, Київську та Севастопольську міські територіальні виборчі комісії;   -192- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Із пункту 2 статті 26 слова "республіканську виборчу комісію Автономної Республіки Крим" виключити.  
Враховано    
    -193- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 2 статті 26 виключити.  
Враховано    
184. 3) встановлює виняткові випадки утворення виборчих дільниць та одночасно утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;   -194- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 3 статті 26 виключити.  
Враховано    
185. 4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;   -195- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 4 статті 26 виключити.  
Враховано    
186. 5) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;      2) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;  
187. 6) встановлює форми виборчих документів;      3) встановлює форми виборчих документів;  
188. 7) затверджує зразок виборчої скриньки;   -196- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити статтю новим пунктом "5" такого змісту "5) забезпечує виготовлення печаток, штампів"  
Враховано   4) затверджує зразок виборчої скриньки; 5) забезпечує виготовлення печаток, штампів;  
189. 8) звертається у разі необхідності до Конституційного Суду України щодо тлумачення Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", інших законів України або окремих їх положень з питань проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів;   -197- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 8 статті 26 виключити.  
Відхилено   6) звертається у разі необхідності до Конституційного Суду України щодо тлумачення Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", інших законів України або окремих їх положень з питань проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів;  
190. 9) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.      7) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
191. Стаття 27. Повноваження територіальної виборчої комісії   -198- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 27 викласти в новій редакції: "Стаття 27. Повноваження територіальних виборчих комісій 1. Обласна, міська, районна, селищна, сільська, районна у місті (далі - територіальна) виборча комісія є постійно діючим органом місцевого самоврядування, який забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів. 2. Обласна, районна виборча комісія: 1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної ради; 2) здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів відповідної ради, виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями, (не залежно від форм власності) їх посадовими особами, партіями (блоками) та їх місцевими осередками, кандидатами у депутати відповідної ради, їх довіреними особами; 3) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу; 4) реєструє кандидатів у депутати, висунутих у відповідних мажоритарних виборчих округах, їх довірених осіб, видає їм відповідні посвідчення; 5) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом; 6) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати до відповідної ради; 7) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям; 8) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів до відповідної ради; 9) разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати відповідної ради, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради; 10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації щодо виборів до відповідної ради, у разі необхідності - печаток, штампів та передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям; 11) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення інформаційних плакатів зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної ради; 12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної ради; 13) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної ради, місцевих організацій партій (блоків) відповідно до цього Закону, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 14) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів кандидатами у депутати відповідної ради; 15) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації, місцевими організаціями партій (блоками), кандидатами у депутати; 16) визначає вибори до відповідної ради або голосування на виборчій дільниці недійсним у випадку, передбаченому статтею 72 цього Закону 17) встановлює результати виборів до відповідної ради; офіційно публікує результати виборів до відповідної ради; 18) реєструє обраних депутатів відповідної ради; повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної ради; та основні відомості про них; 19) організує проведення повторного голосування і повторних виборів у випадках, передбачених цим Законом; 20) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів до відповідної ради, приймає щодо них рішення; 21) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; 22) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу комісію про результати виборів; 23) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України. 3. Районна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною другою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо кандидатів у депутати до обласної ради у відповідному багатомандатному окрузі передає ці підсумки до відповідної обласної виборчої комісії. 4. Сільська, селищна, міська виборча комісія: 1) забезпечує підготовку та проведення виборів ради та голови відповідної територіальної громади; 2) утворює мажоритарні виборчі округи (крім сільської виборчої комісії), встановлює їх межі, публікує ці відомості; 3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах територіальної громади; 4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону; 5) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу; 6) реєструє кандидатів у депутати відповідної ради у відповідних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення; 7) реєструє кандидатів на посаду відповідно голови територіальної громади, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення; 8) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної ради, кандидатів на посаду голови територіальної громади, основні відомості про них; 9) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах депутатів відповідної ради, а також голови територіальної громади, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям; 10) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії на території відповідної територіальної громади; 11) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів до відповідної ради та голови територіальної громади, розподіляє кошти між відповідними дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням; 12) разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, кандидатів на посаду голови територіальної громади, з виборцями; 13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації, щодо виборів голови та ради територіальної громади, у разі необхідності - печаток, штампів та передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям; 14) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів зареєстрованих кандидатів на посаду голови територіальної громади, кандидатів у депутати відповідної ради; 15) здійснює контроль за складанням списків виборців відповідної територіальної громади і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення; 16) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної ради та кандидатів на посади голів територіальних громад, місцевих організацій партій (блоків), веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної територіальної громади; 17) здійснює контроль за використанням кандидатами відповідної ради у депутати, кандидатами на посаду голови територіальної громади, їх власних виборчих фондів відповідно до цього Закону; 18) спільно з органами місцевого самоврядування визначає порядок розміщення агітаційних матеріалів, а також спеціально облаштовані місця для нього; 19) встановлює підсумки голосування та результати виборів голови територіальної громади та депутатів відповідної ради; 20) реєструє обраних депутатів ради територіальної громади; 21) реєструє обраного голову територіальної громади; 22) організує проведення повторного голосування і повторних виборів у випадках, передбачених цим Законом. 5. Районна в місті виборча комісія у разі її утворення здійснює повноваження, передбачені частиною другою цієї статті. 6. Сільська, селищна, міська (міст обласного значення) виборча комісія крім повноважень, визначених частиною четвертою цієї статті встановлює підсумки голосування щодо кандидатів у депутати до районної ради у відповідному багатомандатному виборчому окрузі і передає ці підсумки до відповідної районної виборчої комісії. 7. Міська (міст обласного значення) виборча комісія крім повноважень, визначених частиною четвертою цієї статті встановлює підсумки голосування щодо кандидатів у депутати до обласної ради у відповідному багатомандатному виборчому окрузі і передає ці підсумки до обласної виборчої комісії."  
Враховано   Стаття 24. Повноваження територіальних виборчих комісій 1. Обласна, міська, районна, селищна, сільська, районна у місті (далі - територіальна) виборча комісія є постійно діючим органом (на період здійснення повноважень), який забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів. 2. Обласна, районна виборча комісія: 1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної ради; 2) здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів відповідної ради виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоків), кандидатами у депутати відповідної ради, їх довіреними особами; 3) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу; 4) реєструє кандидатів у депутати, висунутих у відповідних багатомандатних мажоритарних округах, їх довірених осіб, видає їм відповідні посвідчення; 5) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом; 6) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати до відповідної ради; 7) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям; 8) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів до відповідної ради; 9) разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради; 10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації щодо виборів до відповідної ради, у разі необхідності - печаток, штампів та передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям; 11) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення інформаційних плакатів зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної ради; 12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної ради; 13) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної ради, місцевих організацій партій (блоків) відповідно до цього Закону, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 14) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів кандидатами у депутати відповідної ради; 15) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації, місцевими організаціями партій (блоками), кандидатами у депутати; 16) визначає вибори до відповідної ради або голосування на виборчій дільниці недійсним у випадку, передбаченому статтею 75 цього Закону 17) встановлює результати виборів до відповідної ради; офіційно публікує результати виборів до відповідної ради; 18) реєструє обраних депутатів відповідної ради; повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної ради та основні відомості про них; 19) організує проведення повторного голосування і повторних виборів у випадках, передбачених цим Законом; 20) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів до відповідної ради, приймає щодо них рішення; 21) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; 22) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу комісію про результати виборів; 23) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України. 3. Районна виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною другою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо кандидатів у депутати до обласної ради у відповідному багатомандатному мажоритарному окрузі, передає ці підсумки до відповідної обласної виборчої комісії. 4. Сільська, селищна, міська виборча комісія: 1) забезпечує підготовку та проведення виборів ради та сільського, селищного, міського голови; 2) утворює мажоритарні виборчі округи, встановлює їх межі, публікує ці відомості; 3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах територіальної громади; 4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону; 5) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу; 6) реєструє кандидатів у депутати відповідної ради у відповідних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення; 7) реєструє кандидатів на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення; 8) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; 9) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах депутатів відповідної ради, а також сільського, селищного, міського голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям; 10) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії на території відповідної територіальної громади; 11) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів до відповідної ради та сільського, селищного, міського голови, розподіляє кошти між відповідними дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням; 12) разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з виборцями; 13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та у разі необхідності - печаток, штампів та передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям; 14) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів зареєстрованих кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати відповідної ради; 15) здійснює контроль за складанням списків виборців відповідної територіальної громади і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення; 16) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної ради та кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, місцевих організацій партій (блоків), веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної територіальної громади; 17) здійснює контроль за використанням кандидатами у депутати відповідної ради, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови їх власних виборчих фондів відповідно до цього Закону; 18) спільно з органами місцевого самоврядування визначає порядок розміщення агітаційних матеріалів, а також спеціально облаштовані місця для нього; 19) встановлює підсумки голосування та результати виборів сільського, селищного, міського голови та депутатів відповідної ради; 20) реєструє обраних депутатів ради територіальної громади; 21) реєструє обраного сільського, селищного, міського голову; 22) організує проведення повторного голосування і повторних виборів у випадках, передбачених цим Законом. 5. Районна в місті виборча комісія (у разі її утворення) здійснює повноваження, передбачені частиною четвертою цієї статті. 6. Сільська, селищна, міська виборча комісія сіл, селищ, міст, розташованих у межах району, крім повноважень, визначених частиною четвертою цієї статті встановлює підсумки голосування щодо кандидатів у депутати до районної ради у відповідному багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі і передає ці підсумки до відповідної районної виборчої комісії. 7. Міська (міст обласного значення) виборча комісія крім повноважень, визначених частиною четвертою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо кандидатів у депутати до обласної ради у відповідному багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі і передає ці підсумки до обласної виборчої комісії.  
    -199- Матвєєв В.Г. (реєстр. картка № 262)
Частину першу статті 24 остаточної редакції доповнити словами: "(на період здійснення повноважень)"  
Враховано    
192. 1. Повноваження територіальної виборчої комісії починається з дня прийняття рішення про її утворення і припиняється в день утворення територіальної виборчої комісії для проведення чергових або позачергових виборів.       
193. 2. Територіальна виборча комісія:       
194. 1) забезпечує підготовку та проведення місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі;       
195. 2) здійснює в межах відповідного виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, місцевими осередками партій (блоками) та їх уповноваженими особами, кандидатами у депутати та кандидатами на посади сільських, селищних, міських голів, довіреними особами;       
196. 3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію на території виборчого округу;       
197. 4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;       
198. 5) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;       
199. 6) реєструє кандидатів у депутати по відповідних одномандатних округах, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення, кандидатів у депутати по відповідних багатомандатних округах та уповноважених осіб від місцевих осередків партій (блоків) та видає їм відповідні посвідчення;       
200. 7) реєструє кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови по відповідному одномандатному округу, його довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення;       
201. 8) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;       
202. 9) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, основні відомості про них;       
203. 10) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборах депутатів, а також сільського, селищного, міського голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям;       
204. 11) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;       
205. 12) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів, розподіляє кошти між відповідними територіальними та дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;       
206. 13) контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення місцевих виборів у відповідному окрузі;       
207. 14) разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважених осіб місцевих осередків, партії (блоків), з виборцями, а у випадках, передбачених цим Законом, організовує ці зустрічі;       
208. 15) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації, печаток, штампів та передає їх відповідним територіальним виборчим комісіям;       
209. 16) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів зареєстрованих кандидатів у депутати сільських, селищних, міських, районних у містах рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих осередків партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати;       
210. 17) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, бланки виборчої документації, печатки;       
211. 18) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;       
212. 19) здійснює контроль за складанням списків виборців і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення;       
213. 20) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати та кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, місцевих осередків партій (блоків), веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією;   -200- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.27 у пункті 20 част.2 після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити "та спостерігачів від громадських організацій, зареєстрованих у відповідній адміністративно-територіальній одиниці". У випадку прийняття цієї правки внести відповідні зміни до інших частин Закону.  
Відхилено    
214. 21) здійснює контроль за використанням кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованих в одномандатних округах, місцевими осередками партій (блоками), від яких зареєстровані кандидати у депутати в багатомандатних округах, їх власних виборчих фондів відповідно до цього Закону;       
215. 22) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації, місцевими осередками партій (блоками), кандидатами у депутати;   -201- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Додати до пункту 22 част.2 статті 27 слова "кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови".  
Відхилено    
216. 23) спільно з органами місцевого самоврядування визначає порядок розміщення агітаційних матеріалів, а також спеціально облаштовані місця для нього;       
217. 24) встановлює підсумки голосування та результати виборів сільського, селищного, міського голови;       
218. 25) визначає вибори або голосування на виборчій дільниці недійсним у випадку, передбаченому статтею 72 цього Закону;       
219. 26) встановлює підсумки голосування та результати виборів депутата по виборчому округу та сільського, селищного, міського голови; підсумки голосування та результати виборів у багатомандатних округах; повідомляє відповідну раду та населення про підсумки голосування та результати виборів;       
220. 27) реєструє обраних депутатів в одномандатних та багатомандатних округах;       
221. 28) реєструє обраного сільського, селищного, міського голову;       
222. 29) повідомляє населення та інформує відповідну раду про зареєстрованих депутатів та сільського, селищного, міського голови, основні відомості про них;       
223. 30) організує проведення повторного голосування і повторних виборів у випадках, передбачених цим Законом;       
224. 31) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів у відповідному виборчому окрузі та приймає щодо них рішення;       
225. 32) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;       
226. 33) інформує Верховну Раду України про результати місцевих виборів;       
227. 34) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.       
228. Стаття 28. Повноваження дільничної виборчої комісії      Стаття 25. Повноваження дільничної виборчої комісії  
229. 1. Повноваження дільничної виборчої комісії починається з дня прийняття рішення про її утворення і закінчується через десять днів після офіційного оприлюднення відповідними територіальними виборчими комісіями результатів виборів.      1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення відповідними територіальними виборчими комісіями результатів виборів.  
230. 2. Дільнична виборча комісія:      2. Дільнична виборча комісія:  
231. 1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів;      1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів;  
232. 2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;      2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;  
233. 3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, передвиборними програмами місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;   -202- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 3 частини другої статті 28 після слів "про кандидатів у депутати" доповнити словами: "рад, до яких проводяться вибори на цій дільниці" , Замість слів "у одномандатному" записати "відповідному". Слова "передвиборними програмами місцевих організацій партій (блоків)" виключити  
Враховано частково   3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;  
234. 4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;      4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;  
235. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;      5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;  
236. 6) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до виборчого бюлетеня;      6) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до виборчого бюлетеня;  
237. 7) організовує на виборчій дільниці голосування;      7) організовує на виборчій дільниці голосування;  
238. 8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;      8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;  
239. 9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадку, передбаченому статтею 67 цього Закону;      9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадку, передбаченому статтею 69 цього Закону;  
240. 10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;      10) розглядає звернення з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;  
241. 11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.      11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
242. Стаття 29. Організація роботи виборчих комісій      Стаття 26. Організація роботи виборчих комісій  
243. 1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та заступника голови - секретарем комісії.   -203- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
У частині першій статті 29 після слів "комісії є" записати "відкрите;" Доповнити частину першу новим реченням такого змісту: "Закрите засідання може бути проведене у разі прийняття про це рішення відповідної виборчої комісії"  
Відхилено   1. Основною формою роботи виборчої комісії є відкрите засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та заступника голови - секретарем комісії.  
244. 2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.      2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.  
245. 3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю; у виняткових випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 26 цього Закону, перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після її утворення.   -204- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 3 статті 29 після слів "скликається" додати слова "виборчою комісією вищого рівня" і далі по тексту.  
Відхилено   3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю головою комісії, в разі відсутності - його заступником.  
    -205- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 статті 29 після слова "скликається" доповнити словами "органом, який її утворив"; Із частини 3 виключити слова "у виняткових випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 26 цього Закону, перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після її утворення".  
Враховано частково    
    -206- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У частині третій статті 29 замість слів "у виняткових випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 26 цього Закону, перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після її утворення" записати "головою комісії, в разі відсутності - його заступником ."  
Враховано    
246. 4. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.      4. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.  
247. 5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.      5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.  
248. 6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії.      6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії.  
249. 7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або заступник голови. У разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.      7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або заступник голови. У разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.  
250. 8. Виборча комісія на вимогу однієї третини комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.   -207- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Перше речення частини 8 статті 28 викласти в новій редакції: "Виборча комісія на вимогу не менш як однієї третини від її складу, а дільнична виборча комісія також за рішенням територіальної виборчої комісії, на території якої розміщена виборча дільниця, зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно."  
Враховано   8. Виборча комісія на вимогу не менш як однієї третини від її складу, а дільнична виборча комісія також за рішенням територіальної виборчої комісії по відповідним виборам, зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно.  
251. 9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані в одномандатних округах або їх довірені особи, уповноважені особи місцевих осередків партій, (блоків), а також офіційні спостерігачі від місцевих осередків партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше однієї особи від одного місцевого осередку партії (блоку), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).   -208- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 9 статті 28 виключити слова "зареєстровані в одномандатних округах"; Слова "уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків)" замінити словами "члени Центральної або відповідної територіальної виборчої комісії"; Доповнити частину 9 статті 28 після слів "виборчого процесу" словами "від кандидатів на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, зареєстрованого у мажоритарному окрузі"  
Враховано   9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, або їх довірені особи, члени Центральної виборчої комісії, відповідної територіальної виборчої комісії, а також офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого у мажоритарному окрузі (разом не більше однієї особи від однієї місцевої організації партії (блоку), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.  
    -209- Шевченко В.Ф. (реєстр. картка № 329)
Частину 10 статті 29 викласти в такій редакції: "10. На засіданнях виборчої комісії, а також на виборчих дільницях під час голосування виборців, підрахунку голосів та встановлення результатів виборів мають право бути присутніми кандидати, довірені особи та офіційні спостерігачі кандидатів, уповноважені особи місцевих осередків політичних партій (блоків), громадських організацій, зареєстрованих відповідно до цього Закону, офіційні спостерігачі від громадських організацій України та інших держав, міжнародних організацій, а також представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи"  
Враховано частково    
252. 10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу.      10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу.  
253. 11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні).      11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні).  
254. 12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням. Рішення виборчої комісії з питань реєстрації кандидатів у депутати, відмови в реєстрації кандидату у депутати, скасування реєстрації кандидата у депутати, про підсумки голосування або встановлення результатів виборів, визнання виборів депутатів такими, що не відбулися, визнання підсумків голосування недійсними, проведення повторного голосування, про визнання виборів депутатів недійсними приймається більшістю голосів членів комісії від її складу. З решти питань рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії.   -210- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Третє речення частини 12 статті 29 доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Законом".  
Відхилено   12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням. Рішення виборчої комісії з питань реєстрації кандидатів у депутати, відмови в реєстрації кандидату у депутати, скасування реєстрації кандидата у депутати, про підсумки голосування або встановлення результатів виборів, визнання виборів депутатів такими, що не відбулися, визнання підсумків голосування недійсними, проведення повторного голосування, про визнання виборів депутатів недійсними приймається більшістю голосів членів комісії від її складу. З решти питань рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії.  
255. 13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні.   -211- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 13 статті 29 після слів "актів або рішення" доповнити словами "Центральної чи територіальної". Виключити слова "вищого рівня".  
Враховано   13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення Центральної чи територіальної виборчої комісії чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні.  
256. 14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.      14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.  
257. 15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених цим Законом.   -212- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Із частини 15 ст.29 виключити слова "учасники виборчого процесу"  
Відхилено   15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених цим Законом.  
258. 16. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.   -213- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 16 статті 29 викласти в новій редакції: "16. Рішення дільничної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване відповідною територіальною виборчою комісією або судом. У такому випадку територіальна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання."  
Враховано   16. Рішення дільничної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку відповідною територіальною виборчою комісією або судом. У такому випадку територіальна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання 17. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку рішенням суду.  
    -214- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 29 новою частиною 16-1 такого змісту: "16-1. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване рішенням суду."  
Враховано    
259. 17. Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, мають право приймати голова комісії, заступник голови комісії, секретар або член комісії. Усі документи та звернення реєструються в порядку, встановленому комісією.   -215- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 17 статті 29 виключити останнє речення.  
Враховано   18. Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, мають право приймати голова комісії, заступник голови комісії, секретар або член комісії.  
260. 18. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.      19. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
261. 19. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, визначеному частиною п'ятою статті 32 цього Закону.      20. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, визначеному частиною п'ятою статті 29 цього Закону.  
262. Стаття 30. Статус члена виборчої комісії      Стаття 27. Статус члена виборчої комісії  
263. 1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".   -216- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Частину 1 статті 30 доповнити новим абзацом: "Статус члена Виборчої комісії Автономної Республіки Крим визначається законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим."  
Відхилено   1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".  
264. 2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.      2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.  
265. 3. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.   -217- Кабінет Міністрів України
Частину 3 статті 30 викласти у такій редакції: "3. Голова, заступник голови та секретар або окремі члени територіальної виборчої комісії, але не більше трьох осіб, дільничної виборчої комісії - не більше двох осіб на період виборчої кампанії звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи."  
Відхилено   3. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.  
266. 4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку його повноважень у комісії не може бути звільнений з постійного місця роботи за ініціативою власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу без погодження з відповідною виборчою комісією.      4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку його повноважень у комісії не може бути звільнений з постійного місця роботи за ініціативою власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу без погодження з відповідною виборчою комісією.  
267. 5. Член виборчої комісії має право:      5. Член територіальної виборчої комісії має право:  
268. 1) брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої комісії;      1) брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої комісії;  
269. 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;      2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;  
270. 3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;   -218- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 3 частини 5 статті 30 після слова "діяльність" доповнити словом "дільничних".  
Враховано   3) за дорученням комісії перевіряти діяльність дільничних виборчих комісій на відповідній території;  
    -219- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У пункті 3 частини п'ятої статті 30 замість слів "нижчого рівня" записати "на відповідній території".  
Враховано    
271. 4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;   -220- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 4 частини 5 статті 30 доповнити словом "дільничних" перед словом "виборчих", виключивши слова "нижчого рівня".  
Враховано частково   4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території;  
    -221- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Пункт 5 частини 5 статті 30 після слова "та" доповнити словом "дільничних".  
Враховано    
272. 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.   -222- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Пункт 5 частини 5 ст.30 виключити.  
Відхилено   5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України. 6. Член дільничної виборчої комісії має право: 1) брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої комісії; 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії; 3) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є; 4) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
273. 6. Член виборчої комісії зобов'язаний:      7. Член виборчої комісії зобов'язаний:  
274. 1) додержуватися Конституції України та інших законів України з питань підготовки і проведення місцевих виборів;   -223- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити пункт 1 частини 6 статті 30 після слів "законів України" текстом ", зокрема,".  
Враховано   1) додержуватися Конституції України та законів України, зокрема, з питань підготовки і проведення місцевих виборів;  
275. 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;      2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;  
276. 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.      3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.  
277. 7. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.      8. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.  
278. 8. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих осередків партій (блоків), - суб'єктів виборчого процесу та публічно давати оцінку їх діяльності.   -224- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 8 статті 30 викласти в такій редакції: "8. Члену територіальної виборчої комісії на час своїх повноважень, а члену дільничної виборчої комісії - під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих осередків партій (блоків), - суб'єктів виборчого процесу та публічно давати оцінку їх діяльності."  
Відхилено    
    -225- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину восьму виключити.  
Враховано    
279. Стаття 31. Дострокове припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу   -226- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Серед підстав дострокового припинення повноважень членів виборчої комісії не вказані такі, як реєстрація члена комісії кандидатом у народні депутати, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом на посаду Президента України, офіційним спостерігачем, довіреною особою кандидата в народні депутати, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, довіреною особою кандидата в Президенти України тощо.  
Враховано   Стаття 28. Припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу 1. Повноваження члена територіальної виборчої комісії припиняються з моменту обрання нового складу територіальної виборчої комісії. 2. Повноваження члена дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.  
    -227- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із назви статті 31 виключити слово "Дострокове".  
Враховано    
    -228- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину першу викласти в такій редакції "1. Повноваження члена територіальної виборчої комісії припиняються з моменту обрання нового складу територіальної виборчої комісії"  
Враховано    
280. 1. Повноваження відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою, за поданням органів прокуратури або за рішенням суду.   -229- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 статті 31 після слів "виборчої комісії" доповнити словами "встановлених судом фактів". Замість слів "виборчою комісією, яка її утворила" записати "органом, який її утворив."  
Враховано   3. Повноваження відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України можуть бути достроково припинені органом, який її утворив, за власною ініціативою, за поданням органів прокуратури або за рішенням суду в установленому законом порядку.  
281. 2. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.   -230- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 2 статті 31 після слів "одночасно з" доповнити словом "достроковим".  
Відхилено    
    -231- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини другої виключити слово "територіальної" Частину другу статті 31 перенести перед частиною першою статті 31.  
Враховано    
282. 3. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:      4. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково органом, якй її утворив, у зв'язку з:  
283. 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;      1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;  
284. 2) відкликання його місцевим осередком партії (блоком);   -232- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 2 частини 3 статті 31 доповнити словами "який його висунув".  
Враховано   2) відкликання його місцевою організацією партії (блоком), який його висунув;  
285. 3) припиненням його громадянства України;      3) припиненням його громадянства України;  
286. 4) втратою місцевим осередком партії (блоком), за поданням яких особа включена до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу;   -233- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 4 частини 3 статті 31 виключити.  
Враховано    
287. 5) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;      4) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;  
288. 6) реєстрацією кандидатом у депутати, народні депутати або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;   -234- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити пункт 6 частини третьої статті 31 словами "місцевої ради у"  
Враховано   5) реєстрацією кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народні депутати України ;  
289. 7) реєстрацією його довіреною особою кандидата у депутати або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженою особою місцевого осередку партії (блоку) чи спостерігачем від місцевого осередку партії (блоку);   -235- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Із пункту 7 виключити слова "чи спостерігачем від місцевої організації партії (блоку)"  
Враховано   6) реєстрацією його довіреною особою кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у народні депутати, уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку);  
290. 8) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків;      7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків;  
291. 9) порушенням ним законодавства України про вибори;      8) порушенням ним законодавства України про вибори;  
292. 10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;      9) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
293. 11) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;      10) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, народних депутатів України;  
294. 12) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;      11) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;  
295. 13) його смертю.      12) його смертю.  
296. 4. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у частині шостій статті 24 і частині третій статті 25 цього Закону, відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомій день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено, у порядку, встановленому цим Законом.      5. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у частині першій статті 21 і частині четвертій статті 22 цього Закону, відповідний орган, який утворив виборчу комісію, не пізніш як на сьомій день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому цим Законом.  
297. 5. Відповідна територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії відповідно до пункту 8 частини третьої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині четвертій цієї статті.   -236- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 5 статті 31 замість слів "виборчої комісії" записати "органу".  
Враховано   6. Відповідна територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії відповідно до пункту 8 частини четвертої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині п'ятій цієї статті.  
298. 6. Обрання нового голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.   -237- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 6 статті 31 викласти у такій редакції: "6. Обрання нового голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом з додержанням вимог частини дев'ятої статті 24."  
Відхилено   7. Обрання нового голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.  
    -238- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину шосту статті 31 після слів "секретаря, членів" доповнити словом "дільничної"; Замість слів "в порядку, встановленому цим Законом" записати "шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу дільничної виборчої комісії"  
Відхилено    
299. 7. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13 частини третьої цієї статті, повноваження члена комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення , а у пунктах 2, 5, 8, 9, 11 з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.      8. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 частини четвертої цієї статті, повноваження члена комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення , а у пунктах 2, 4, 7, 8, 10 з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.  
300. Стаття 32. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії   -239- Кабінет Міністрів України
Статтю 29 остаточної редакції викласти в новій редакції: "Стаття 29. Оплата праці членів виборчих комісій Розмір заробітної плати членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України. Для членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, розмір заробітної плати не може бути нижчим середньої заробітної плати за місцем основної роботи та перевищувати розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради."  
Враховано частково   Стаття 29. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії  
301. 1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини третьої статті 30 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.   -240- Кабінет Міністрів України
Із частини 1 статті 32 слова "на платній основі" виключити.  
Відхилено   1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини третьої статті 27 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
302. 2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи і вищим від середнього розміру заробітної плати голови відповідного органу місцевого самоврядування.      2. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України. Для членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, розмір заробітної плати не може бути нижчим середньої заробітної плати за місцем основної роботи та перевищувати розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.  
303. 3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -241- Кабінет Міністрів України
частину 3 статті 32 виключити.  
Відхилено   3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
304. 4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють), в день виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.      4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють), в день виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
305. 5. Робота осіб, зазначених у частині дев'ятнадцятій статті 29 цього Закону, оплачується в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, та затвердженого кошторису.   -242- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити частину п'яту статті 32 після слів "цього Закону" словами "при підготовці та проведення чергових та позачергових виборів"  
Враховано   5. Робота осіб, зазначених у частині двадцятій статті 26 цього Закону, при підготовці та проведенні чергових та позачергових виборів оплачується в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, та затвердженого кошторису.  
306. Стаття 33. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів      Стаття 30. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів  
307. 1. Виборці, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, місцеві осередки партій (блоки) мають право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, а виборчі комісії - суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті.   -243- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 статті 33 після слів "місцеві осередки партій (блоки)" доповнити словами "- суб'єкти виборчого процесу".  
Враховано   1. Виборці, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, місцеві організації партій (блоки) - суб'єкти виборчого процесу мають право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, а виборчі комісії - суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті.  
308. 2. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб можуть бути оскаржені до суду.   -244- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Предметом цього закону не є процедура оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, яка зазначена в част.2 статті 33. Цим питанням присвячено інші спеціальні законодавчі акти.  
Враховано частково   2. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, а також акти та дії об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутріорганізаційної діяльності або до їх виключної компетенції, щодо підготовки та проведення виборів можуть бути оскаржені до суду в установленому законом порядку.  
    -245- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити частину другу статті 33 словами "а також акти та дії об'єднання громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутріорганізаційної діяльності або до їх виключної компетенції."  
Враховано    
309. 3. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до цієї виборчої комісії, виборчої комісії вищого рівня або до суду.   -246- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частина 3 ст.33 встановлює альтернативний порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності виборчих комісій та їх членів до комісій вищого рівня та до суду, що може внести додаткову плутанину у застосування положень закону у разі, якщо суд і виборча комісія приймуть взаємовиключне рішення з одного й того ж питання.  
Відхилено   3. Рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до територіальної виборчої комісії або до суду в установленому законом порядку. 4. Рішення, дії чи бездіяльність територіальних виборчих комісій можуть бути оскаржені до суду в установленому законом порядку.  
    -247- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 30 остаточної редакції після слів "до цієї виборчої комісії" доповнити словами "виборчої комісії вищого рівня"  
Враховано частково    
    -248- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Після слів "службових осіб "доповнити частину третю статті 33 словами "щодо підготовки та проведення виборів."  
Враховано    
    -249- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту: "4. Рішення, дії чи бездіяльність територіальних виборчих комісій можуть бути оскаржені до суду"  
Враховано    
310. 4. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії та її членів, сільської, селищної, міської, районної у місті виборчої комісії та її членів оскаржуються до районного (міського) суду за місцем розташування відповідної виборчої дільниці, а республіканської виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської виборчої комісії та її членів - відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного суду, Київського та Севастопольського міських судів.   -250- Раханський А.В. (в.о. № 4)
У частині 4 статті 33 слова "республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим" замінити словами "виборча комісія Автономної Республіки Крим".  
Враховано   5. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів, сільської, селищної, міської, районної у місті виборчої комісії та її членів оскаржуються в установленому законом порядку до місцевого суду за місцем розташування відповідної виборчої дільниці чи територіальної громади, а обласної, Київської та Севастопольської міської виборчої комісії та її членів - відповідно до апеляційного суду за місцем знаходження відповідної комісії.  
    -251- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 4 статті 33 замість слів "республіканської виборчої комісії Автономної Республіки Крим" записати "чи територіальної громади" Замість слів "Верховного Суду Автономної Республіки Крим" записати " до апеляційного суду за місцем знаходження відповідної комісії".  
Враховано    
311. 5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії та її членів оскаржуються до Верховного Суду України.   -252- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 33 виключити.  
Враховано    
312. 6. Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня виборів, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня виборів, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем виборів.   -253- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Останнє речення частини 6 статті 33 викласти в новій редакції: "Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше двадцять четвертої години дня виборів, а до територіальної виборчої комісії або до суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем виборів."  
Враховано   6. Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або суду в установленому законом порядку в семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня виборів, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше двадцять четвертої години дня виборів, а до територіальної виборчої комісії або до суду в установленому законом порядку - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем виборів. Щодо порушень, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування дільничною виборчою комісією скарга може бути подана до відповідної територіальної виборчої комісії або до суду протягом двох днів після дня виборів, а територіальною виборчою комісією до суду протягом п'яти днів після дня виборів в установленому законом порядку.  
    -254- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Частину 6 статті 33 після слова "голосування" доповнити словами "та підрахунку голосів".  
Відхилено    
    -255- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину шосту статті 33 словами "щодо порушень, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування дільничною виборчою комісією скарга може бути подана до відповідної територіальної виборчої комісії або до суду протягом двох днів після дня виборів, а територіальною виборчою комісією до суду протягом п'яти днів після дня виборів".  
Враховано    
    -256- Кабінет Міністрів України
Із частини шостої статті 30 остаточної редакції виключити положення щодо визначення строків розгляду судом відповідних скарг  
Відхилено    
313. 7. Скарга, подана до виборчої комісії, повинна містити:      7. Скарга, подана до виборчої комісії, повинна містити:  
314. 1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;      1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;  
315. 2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника скарги;   -257- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У пункті 2 частини 7 статті 33 після слів "або точну назву та місцезнаходження" додати "місцеві осередки партій (блоки)," і далі по тексту.  
Відхилено   2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника скарги;  
316. 3) суть порушеного питання;      3) суть порушеного питання;  
317. 4) зазначення вимог;      4) зазначення вимог;  
318. 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обгрунтовує свої вимоги;      5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обгрунтовує свої вимоги;  
319. 6) підпис заявника скарги (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати.   -258- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У пункті 6 частини 7 статті 33 слова в дужках розпочати із слів "керівника керівного органу місцевого осередку партії (блоку), представника місцевого осередку партії (блоку), уповноваженої особи місцевого осередку партії (блоку)," і далі по тексту.  
Відхилено   6) підпис заявника скарги (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати.  
320. 8. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана в день виборів чи у наступний за ним день - невідкладно.   -259- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину восьму статті 33 після слів "а подана" словами "напередодні дня виборів"  
Враховано   8. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається в установленому законом порядку протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана напередодні дня виборів, в день виборів чи у наступний за ним день - невідкладно.  
321. 9. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини сьомої цієї статті, повертається заявнику скарги (представнику юридичної особи - заявника) з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день від дня надходження скарги.      9. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини сьомої цієї статті, повертається заявнику скарги (представнику юридичної особи - заявника) з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день від дня надходження скарги.  
322. 10. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає за необхідне проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у п'ятиденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за п'ять днів до дня виборів, у день виборів чи в наступний за ним день - невідкладно.      10. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає за необхідне проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у п'ятиденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за п'ять днів до дня виборів, у день виборів чи в наступний за ним день - невідкладно.  
323. 11. Строк розгляду скарги, що надійшла в день виборів чи у наступний за ним день і потребує додаткової перевірки, не повинен перевищувати трьох днів.      11. Строк розгляду скарги, що надійшла в день виборів чи у наступний за ним день і потребує додаткової перевірки, не повинен перевищувати трьох днів.  
324. 12. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.      12. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.  
325. 13. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги чи про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день відповідно з дня надходження скарги чи набрання законної сили рішенням суду.   -260- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У другому реченні частини 13 статті 33 замість слів "комісію вищого рівня" записати слова "відповідну територіальну виборчу комісію".  
Враховано   13. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили в установленому законом порядку. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та відповідну територіальну виборчу комісію про надходження скарги чи про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день відповідно з дня надходження скарги чи набрання законної сили рішенням суду в установленому законом порядку.  
326. 14. Якщо рішення виборчої комісії скасовано судом, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду.   -261- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити частину 14 статті 33 реченням: "Рішення суду з питань що стосуються виборів є обов'язковим до розгляду та виконання виборчими комісіями."  
Відхилено   14. Якщо рішення виборчої комісії скасовано судом в установленому законом порядку, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано або відповідна територіальна виборча комісія на підставі рішення суду.  
    -262- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 14 статті 33 замість слів "або виборча комісія вищого рівня на" записати "відповідно територіальна виборча комісія".  
Враховано    
327. 15. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.   -263- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 15 статті 33 викласти в новій редакції: "15. Територіальна виборча комісія на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення дільничної виборчої комісії стосовно відповідних виборів та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати дільничну виборчу комісію повторно розглянути порушене питання."  
Враховано   15. Територіальна виборча комісія на підставі скарги, рішення суду в установленому законом порядку або з власної ініціативи може скасувати рішення дільничної виборчої комісії стосовно відповідних виборів та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати дільничну виборчу комісію повторно розглянути порушене питання. .  
328. 16. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день виборів, таким чином, щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом.   -264- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину шістнадцяту статті 33 після слова "забезпечити" словами "прийом та"  
Враховано   16. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, в день виборів та в день наступний за днем виборів таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом.  
    -265- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині 16 статті 33 замість слів "у вихідні дні та в день виборів" записати "у вихідні, святкові та неробочі дні, в день виборів та в день наступний за днем виборів".  
Враховано    
329. Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ      Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ  
330. Стаття 34. Порядок складання списків виборців      Стаття 31. Порядок складання списків виборців  
331. 1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців-членів територіальної громади на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України, та інших органів, які володіють такою інформацією. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради.   -266- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 1 статті 34 число 15 вилучити, а замість слів "1 вересня" записати "1 листопада".  
Відхилено   1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців-членів територіальної громади на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України, та інших органів, які володіють такою інформацією. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради.  
    -267- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 1 статті 34 викласти у такій редакції: "1. Для проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів виконавчими комітетами сільських, селищних, міських, районних у містах рад складається єдиний державний реєстр виборців з виділенням списків виборців по кожній виборчій дільниці за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією."  
Відхилено    
332. 2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім дільниць, зазначених у частині четвертій статті 21 цього Закону) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніш як за тридцять днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.   -268- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 2 статті 34 викласти у такій новій редакції: "2. Єдиний державний реєстр виборців формується на підставі списків виборців, які складені по кожній виборчій дільниці і підписані керівником виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Він несе персональну відповідальність за достовірність, повноту списків виборців, а також за своєчасність передачі їх до дільничних виборчих комісій."  
Відхилено   2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніш як за 30 днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.  
    -269- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 2 статті 34 виключити слова "(крім дільниць, зазначених у частині четвертій статті 21 цього Закону)".  
Враховано    
333. 3. Особа, яка підписала список виборців, несе відповідальність за його достовірність, повноту та своєчасність передачі дільничній виборчій комісії.   -270- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 3 статті 34 викласти у такій новій редакції: "3. Список виборців передається до Єдиного державного реєстру виборців не пізніш як за 90 днів до дня виборів, а дільничної виборчої комісії не пізніш як за 45 днів до дня виборів."  
Відхилено   3. Особа, яка підписала список виборців, несе відповідальність за його достовірність, повноту та своєчасність передачі дільничній виборчій комісії.  
334. 4. Військовослужбовці, в тому числі військовослужбовці строкової служби, члени їх сімей та інші виборці, - члени відповідної територіальної громади, які проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години.   -271- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 4 статті 34 виключити слова "в тому числі військовослужбовці строкової служби" та останнє речення частини 4 статті 34.  
Відхилено   4. Військовослужбовці, в тому числі військовослужбовці строкової служби, члени їх сімей та інші виборці, - члени відповідної територіальної громади, які проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години.  
335. 5. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів знаходяться у плаванні під Державним Прапором України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування списки виборців-членів відповідної територіальної громади складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, капітанами суден не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.   -272- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 34 викласти в новій редакції: "5. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців-членів відповідної територіальної громади за місцем розташування закладу складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, не пізніш як за тридцять днів до дня виборів."  
Враховано   5. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців-членів відповідної територіальної громади за місцем розташування закладу складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, не пізніш як за тридцять днів до дня виборів  
336. 6. У виняткових випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 26 цього Закону, списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у частині четвертій цієї статті закладів, капітанами суден.   -273- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину шосту статті 34 виключити.  
Враховано    
337. 7. До списку виборців включаються громадяни України - члени відповідної територіальної громади, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу.      6. До списку виборців включаються громадяни України - члени відповідної територіальної громади, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу.  
338. 8. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.      7. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.  
339. Стаття 35. Порядок внесення змін до списку виборців та ознайомлення виборців з ним      Стаття 32. Порядок внесення змін до списку виборців та ознайомлення виборців з ним  
340. 1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частинах першій, четвертій, п'ятій статті 34, частині шостій цієї статті, після чого він підписується головою та секретарем комісії, скріплюється печаткою комісії і не пізніш як за п'ятнадцять днів, а у виняткових випадках, передбачених у пункті 3 частини першої статті 26 цього Закону, не пізніш як за три дні до дня виборів подається для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей.      1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частинах першій, четвертій, п'ятій статті 31, частині шостій цієї статті, після чого він підписується головою та секретарем комісії, скріплюється печаткою комісії і не пізніш як за 15 днів, до дня виборів подається для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей.  
341. 2. Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірених осіб, уповноважених осіб від місцевих осередків партій (блоків)має право запросити у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування для ознайомлення будь-які документи, що містять інформацію про місце постійного проживання громадян, на підставі яких складалися списки виборців.   -274- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини другої статті 35 виключити слова "кандидата у депутати,"  
Враховано   2. Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірених осіб, уповноважених осіб від місцевих організацій партій (блоків) має право запросити у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування для ознайомлення будь-які документи, що містять інформацію про місце постійного проживання громадян, на підставі яких складалися списки виборців.  
342. 3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.      3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.  
343. 4. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці на постійне місце проживання після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, які засвідчують їх особу та адресу (місце проживання).   -275- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 4 статті 35 викласти у такій редакції: "4. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці на постійне місце проживання після уточнення списків, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, які засвідчують їх особу та адресу (місце проживання) з наданням відповідної інформації до Єдиного державного реєстру виборців."  
Відхилено   4. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці на постійне місце проживання після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, які засвідчують їх особу та адресу (місце проживання).  
344. 5. Зі списку виборців на підставі відповідних документів виключаються особи, які вибули з території виборчої дільниці на інше місце проживання, а також особи, які померли чи судом визнані недієздатними або за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.   -276- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 5 статті 35.викласти у такій редакції: "5. Зі списку виборців на підставі відповідних документів виключаються особи, які вибули з території виборчої дільниці на інше місце проживання, а також особи, які померли чи судом визнані недієздатними або за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі з наданням відповідної інформації до Єдиного державного реєстру виборців."  
Відхилено   5. Зі списку виборців на підставі відповідних документів виключаються особи, які вибули з території виборчої дільниці на інше місце проживання, а також особи, які померли чи судом визнані недієздатними або за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.  
345. 6. Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії, але не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана напередодні дня виборів - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у п'ятиденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга, подана в день виборів, - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.   -277- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із частини 6 статті 35 слова "але не пізніше часу закінчення голосування" виключити.  
Відхилено   6. Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду в установленому законом порядку допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії, але не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана напередодні дня виборів - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги. Скарга, подана до суду в установленому законом порядку до дня виборів, розглядається у п'ятиденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга, подана в день виборів, - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.  
346. 7. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.      7. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.  
347. Розділ VІ. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ      Розділ VІ. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
348. Стаття 36. Суб'єкти висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови   -278- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 36 викласти в новій редакції: "Стаття 36. Суб'єкти висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови 1. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України - членам відповідної територіальної громади, які мають право голосу. Це право реалізується у порядку, передбаченому цим законом, через місцеві осередки політичних партій і їх блоки або шляхом самовисування. 2. Кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посади голів територіальних громад можуть висувати зареєстровані в установленому законом порядку місцеві структурні утворення (організації, осередки) політичних партій або виборчі блоки відповідних партій чи їх структурних утворень при умові, що ця партія (партії) зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до виборів. 3. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах може бути утворений на національному або будь-якому місцевому рівні. 4. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах на національному рівні утворюється у порядку, передбаченому Законом України "" Про вибори народних депутатів України". Поширення повноважень утвореного блоку на місцеві вибори повинно бути передбачене в рішеннях з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій та в угоді про утворення виборчого блоку. Повноваження виборчого блоку у цьому випадку поширюється на всі місцеві вибори на території України." (в статтях 33 і 34 остаточної редакції)  
Враховано    
    -279- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 36 виключити.  
Враховано    
349. 1. Кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови можуть висувати місцеві осередки партій, (блоки) та збори виборців.   -280- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини першої статті 36 виключити слова "та зборів виборців";  
Враховано    
    -281- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину першу статті 36 новим речення такого змісту "Громадяни України можуть висуватися кандидатами у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови."  
Відхилено    
350. 2. Кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови може висувати місцевий осередок партії, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня проведення виборів.   -282- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Дискусійною є доцільність встановлення у част.2 ст.36 норми щодо права висувати кандидатів лише тим місцевим осередкам партій та блоків, які зареєструвалися не пізніше ніж за рік до дня виборів.  
Враховано    
    -283- Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Частину 2 статті 36 виключити.  
Враховано    
    -284- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частини другу, третю та четверту статті 36 перенести до статті 39.  
Враховано редакційно    
351. 3. Кандидатів у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови може висувати виборчий блок місцевих осередків партій, за умови, що до його складу входять місцеві осередки партії, зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня проведення виборів.   -285- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 3 статті 36 замість слова "зареєстровані" записати "яка зареєстрована".  
Відхилено    
352. 4. Кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови висуваються зборами виборців, - громадян України, які на час проведення зборів, мають право голосу і проживають на території виборчого округу.       
353. Стаття 37. Загальний порядок висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови      Стаття 33. Загальний порядок висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови 1. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 60 днів і закінчується за 45 днів до дня виборів.  
354. 1. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України - членам територіальної громади, які мають право голосу.   -286- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 37 новою частиною 3 такого змісту: "3. Кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови можуть висувати зареєстровані в установленому законом порядку обласні, міські, районні організації або інші структурні утворення політичних партій або виборчі блоки відповідних організацій чи структурних утворень політичних партій при умові, що ці партії зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до виборів."  
Враховано   2. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України - членам відповідної територіальної громади, які мають право голосу. Це право реалізується у порядку, передбаченому цим Законом, через місцеві організації політичних партій та їх блоки або шляхом самовисування. 3. Кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови можуть висувати зареєстровані в установленому законом порядку обласні, міські, районні організації або інші структурні утворення політичних партій або виборчі блоки відповідних організацій чи структурних утворень політичних партій при умові, що ці партії зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до виборів. 4. Громадянин України, який відповідно до частин першої та другої статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом місцевої ради або сільського, селищного, міського голови, може самовисуватися кандидатом у депутати у мажоритарному окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подання заяви до відповідної територіальної комісії із зазначенням округу, де громадянин має бажання балотуватися на місцевих виборах.  
    -287- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 37 доповнити частиною такого змісту: "Громадянин України, який відповідно до частин першої та другої статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом місцевої ради або головою територіальної громади, може самовисуватися кандидатом у депутати у мажоритарному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подання заяви до відповідної територіальної комісії із зазначенням округу, де громадянин має бажання балотуватися на місцевих виборах."  
Враховано    
355. 2. Громадяни України, які мають право голосу та проживають на території відповідної ради, можуть висуватися кандидатами у депутати сільської, селищної, міської (міст районного значення), районної в місті ради на зборах виборців за місцем проживання чи трудової діяльності або відповідно сільськими, селищними, міськими, районними в місті осередками партій (блоками), або самовисунулись.   -288- Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Частину 2 статті 37 після слів "районними в місті" доповнити словами "районними та обласними". Слово "відповідно" виключити.  
Враховано    
    -289- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Доповнити частину 2 після слів "та проживають" словами "чи працюють"  
Відхилено    
356. 3. Громадяни України, зазначені у частині другій цієї статті, можуть висуватися кандидатами у депутати районної, обласної, міської (міст обласного значення), Київської та Севастопольської міської рад по виборах в одномандатних округах відповідно районними, обласними, міськими (міст обласного значення), Київськими та Севастопольськими міськими осередками партій (блоками), зборами виборців або самовисунутися.   -290- Балашов Г.В. (в.о. № 27)
У частині 3 статті 37 слова "(міст обласного значення)" виключити.  
Враховано    
357. 4. Громадяни України, зазначені у частині другій цієї статті, можуть висуватися кандидатами у депутати, районної, обласної, міської (міст обласного значення), Київської та Севастопольської міської рад по виборах у багатомандатних округах відповідно районними, обласними, міськими (міст обласного значення), Київськими та Севастопольськими осередками партій (блоками).   -291- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 4 статті 37 після слова "районної" додати "районної у місті", а після слова "районними" додати "районними у містах".  
Відхилено    
358. 5. Громадяни України, які мають право голосу і на день виборів досягли двадцять одного року та проживають у відповідному селі, селищі, місті, можуть висуватися кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови на зборах виборців за місцем проживання чи трудової діяльності або відповідно сільськими, селищними, міськими осередками партій (блоками).   -292- Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Частину 5 статті 37 після слова "міський" доповнити словами "районними та обласними". Слово "відповідно" виключити.  
Враховано    
    -293- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із частини 5 статті 37 виключити слова "двадцять одного року та проживають у відповідному селі, селищі, місті" ; Доповнити частину словами "або самовисунутися"  
Враховано частково    
359. 6. Громадянин України, який відповідно до частин першої і другої статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, може самовисунутись кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідному одномандатному окрузі шляхом подання заяви до територіальної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі.   -294- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частину шосту статті 37 викласти у такій редакції: "6. Громадянин України, який відповідно до частин першої і другої статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом може самовисунутись кандидатом у депутати, у відповідному одномандатному або багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі шляхом подання заяви до територіальної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі. Громадянин України, який відповідно до частин першої і другої статті 9 цього Закону має право бути обраним сільським, селищним, міським головою, може самовисунутись кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідному одномандатному окрузі шляхом подання заяви до територіальної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі."  
Відхилено    
360. 7. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 60 днів і закінчується за 45 днів до дня виборів.   -295- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину сьому статті 37 перенести на початок статті  
Враховано    
361. Стаття 38. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови зборами виборців   -296- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 38 виключити.  
Враховано    
362. 1. Кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови можуть висуватися на зборах, в яких бере участь не менше як в:       
363. селі - 50 виборців;   -297- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункти част.1 ст.38 викласти у такій редакції: "селі - 20 виборців; селищі - 40 виборців; місті (районного значення) - 50 виборців;" і далі за текстом.  
Відхилено    
364. селищі - 60 виборців;       
365. місті (районного значення) - 70 виборців;       
366. районі міста - 80 виборців;       
367. місті (обласного значення) - 100 виборців, які є членами територіальної громади.       
368. 2. Ініціатори проведення зборів виборців повідомляють про дату, час і місце їх проведення виконавчий комітет ради за місцем проведення та відповідну територіальну виборчу комісію, не пізніш як за п'ять днів до дня їх проведення.       
369. 3. Перед початком зборів проводиться реєстрація їх учасників: складається список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження (а виборцям, яким в рік проведення місцевих виборів виповнюється вісімнадцять років - число і місяць), громадянства та адреси місця проживання.       
370. 4. Збори виборців можуть обговорювати одну або кілька кандидатур. Кожний учасник зборів може запропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі й свою.       
371. 5. На зборах виборців ведеться протокол, в якому зазначаються: місце та час проведення зборів, порядок денний, кількість учасників зборів, про обрання президії зборів та її склад, рішення зборів, а також дані про особу, яка висувається кандидатом у депутати та кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання. Протокол зборів та список учасників зборів, що до нього додається, підписується головуючим і секретарем зборів. До протоколу додається копія повідомлення, зазначеного у частині другій цієї статті.       
372. 6. Збори виборців можуть висунути лише одного кандидата у депутати, відповідної ради, та (або) одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Особа, за яку проголосувала більшість учасників зборів, вважається висунутою кандидатом у депутати, та (або) кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови.   -298- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити Закон новою статтею такого змісту: "Стаття 34. Порядок утворення виборчого блоку місцевих структурних утворень політичних партій 1. Виборчий блок місцевих організацій (осередків) партій, які відповідають вимогам частини третьої статті 33, може бути утворений місцевими організаціями (осередками) (організаціями) одного рівня двох або більше партій, якщо вони не входять до іншого блоку для участі у місцевих виборах. Виборчий блок місцевих організацій (осередків) партій, утворений на рівні відповідно області, району чи міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, поширюється на всі місцеві вибори в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі у районах чи територіальних громадах, де відсутні місцеві організації (осередки) однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку, від імені блоку виступають місцеві організації (осередки) партій (місцева організація (осередок) партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях. 2. Утворення виборчого блоку місцевих організацій (осередків) партій відбувається на підставі рішень конференції (зборів) відповідних організацій (осередків) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником організації (осередку) та скріплюється печаткою цієї організації (осередку) або організації (осередку) вищого рівня. 3. Керівники або представники відповідних осередків партій, які наділені конференцією (зборами)повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яких підписується ними і скріпляється печатками цих осередків або осередків (організацій) вищого рівня. 4. Угода про утворення виборчого блоку місцевих організацій (осередків) партій повинна визначати: 1) назва блоку, яка не може використовувати назви партій, що не входять до складу цього виборчого блоку; 2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування; 3) норми представництва на міжпартійній конференції (зборах) місцевих організацій (осередків) партій, що входять до блоку; 4) порядок проведення міжпартійної конференції (зборів) щодо висування кандидатів у депутати; 5) порядок прийняття рішень міжпартійною конференцією (зборами); 6) інші питання. Які суб'єкти блоку вважають за потрібне передбачити в угоді. 5. Про утворення виборчого блоку для участі у місцевих виборах повідомляються Центральна та територіальні виборчі комісії усіх адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється дія блоку не пізніш як за 70 днів до дня виборів 6. Місцева організація (осередок) партії, що входить до виборчого блоку, може не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про його вихід із складу блоку. Таке рішення приймається конференцією (зборами) місцевої організації (осередком) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід місцевої організації (осередку) партії із складу виборчого блоку та витяг з протоколу конференції (зборів) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації (осередку) у партії, головуючим на конференції (зборах) та скріплені печаткою місцевої організації (осередку) партії, протягом трьох днів передаються до територіальної виборчої комісії та керівного органу блоку. 7. Вихід місцевої організації (осередку) партії зі складу виборчого блоку, до якого входить більш ніж дві місцеві організації (осередки) партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості місцевих організацій (осередків) партій, які в ньому залишилися. Назва місцевої організації (осередку) партії, яка вийшла зі складу блоку, вилучається у виборних бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв місцевих організацій (осередків) партій, що входять до блоку. 8. У разі виходу місцевої організації (осередку) партії зі складу виборчого блоку, до якого входить дві місцеві організації (осередки) партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається місцева організація (осередок) партії, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва місцевої організації (осередку) партії - правонаступника блоку. 9. Якщо рішення, передбачене у частині шостій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів, місцева організація (осередок) партії, що вийшла із складу блоку, у разі її відповідності вимогам частини другої статті 33 цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати у порядку, передбаченому цим Законом. 10. Якщо рішення, передбачене у частині шостій цієї статті, прийнято пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів, місцева організація партії, що вийшла зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу. 11. Місцеві організації (осередки) партій, що входять до виборчого блоку, можуть не пізніш ніж за 35 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються конференцією (зборами) усіх місцевих організацій (осередків )партій, що входять до виборчого блоку. Рішення про розпуск виборчого блоку та витяги із протоколів конференції (зборів) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації (осередку )партії, головуючим на конференції (зборах) та завірені печаткою місцевої організації (осередку) партії, протягом 3 днів подаються до територіальної виборчої комісії. 12. Якщо рішення, передбачені у частині одинадцятій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення виборів, кожне з місцевих організацій (осередків) партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, у разі його відповідності вимогам частини другої статті 36 цього Закону, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом. 13. Якщо рішення, передбачені у частині одинадцятій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 35 днів до дня проведення виборів, місцеві організації (осередки) партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу."  
Враховано частково   Стаття 34. Порядок утворення виборчого блоку місцевих організацій політичних партій 1. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах може бути утворений на загальнодержавному або місцевому рівні. 2. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах на загальнодержавному рівні утворюється у порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України". Поширення повноважень утвореного блоку на місцеві вибори повинно бути передбачене в рішеннях з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій та в угоді про утворення виборчого блоку. Повноваження виборчого блоку у цьому випадку поширюється на всі місцеві вибори на території України. 3. Виборчий блок місцевих організацій партій, які відповідають вимогам частини третьої статті 33 цього Закону, може бути утворений місцевими організаціями одного рівня двох або більше партій, якщо вони не входять до іншого блоку для участі у місцевих виборах. Виборчий блок місцевих організацій партій, утворений на рівні відповідно області, району чи міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, поширюється на всі місцеві вибори в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі у районах чи територіальних громадах, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку, від імені блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях. 4. Утворення виборчого блоку місцевих організацій партій відбувається на підставі рішень конференції (зборів) відповідних організацій кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником організації та скріплюється печаткою цієї організації або організації вищого рівня. 5. Керівники або представники відповідних організацій партій, які наділені конференцією (зборами) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріпляється печатками цих або організацій партій вищого рівня. 6. Угода про утворення виборчого блоку місцевих організацій партій повинна визначати: 1) назву блоку, яка не може використовувати назви партій, що не входять до складу цього виборчого блоку; 2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування; 3) норми представництва на міжпартійній конференції (зборах) місцевих організацій партій, що входять до блоку; 4) порядок проведення міжпартійної конференції (зборів) щодо висування кандидатів у депутати; 5) порядок прийняття рішень міжпартійною конференцією (зборами); 6) інші питання, які суб'єкти блоку вважають за потрібне передбачити в угоді. 7. Про утворення виборчого блоку для участі у місцевих виборах повідомляються не пізніш як за 70 днів до дня виборів Центральна та територіальні виборчі комісії усіх адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється дія блоку. 8. Місцева організація партії, що входить до виборчого блоку, може не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про його вихід із складу блоку. Таке рішення приймається конференцією (зборами) місцевої організації партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід місцевої організації партії із складу виборчого блоку та витяг з протоколу конференції (зборів) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації у партії, головуючим на конференції (зборах) та скріплені печаткою місцевої організації партії, протягом трьох днів передаються до територіальної виборчої комісії та керівного органу блоку. 9. Вихід місцевої організації партії зі складу виборчого блоку, до якого входить більш ніж дві місцеві організації партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості місцевих організацій партій, які в ньому залишилися. Назва місцевої організації партії, яка вийшла зі складу блоку, вилучається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв місцевих організацій партій, що входять до блоку. 10. У разі виходу місцевої організації партії зі складу виборчого блоку, до якого входить дві місцеві організації партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається місцева організація партії, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва місцевої організації партії - правонаступника блоку. 11. Якщо рішення, передбачене у частині шостій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів, місцева організація партії, що вийшла із складу блоку, у разі її відповідності вимогам частини другої статті 33 цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати у порядку, передбаченому цим Законом. 12. Якщо рішення, передбачене у частині шостій цієї статті, прийнято пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів, місцева організація партії, що вийшла зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу. 13. Місцеві організації партій, що входять до виборчого блоку, можуть не пізніш ніж за 35 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються конференцією (зборами) усіх місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку. Рішення про розпуск виборчого блоку та витяги із протоколів конференції (зборів) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації партії, головуючим на конференції (зборах) та завірені печаткою місцевої організації партії, протягом 3 днів подаються до територіальної виборчої комісії. 14. Якщо рішення, передбачені у частині одинадцятій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення виборів, кожне з місцевих організацій партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, у разі його відповідності вимогам частини другої статті 36 цього Закону, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом. 15. Якщо рішення, передбачені у частині одинадцятій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 35 днів до дня проведення виборів, місцеві організації партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.  
373. Стаття 39. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови місцевим осередком партії (блоком)      Стаття 35. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови місцевою організацією партії (блоком)  
374. 1. Кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови може висувати відповідний місцевий осередок партії, який зареєстрований в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, або виборчий блок цих місцевих осередків партій за умови, що до його складу входять місцеві осередки партій, зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня проведення виборів.   -299- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 1 статті 39 замість слів "який зареєстрований" записати "яка зареєстрована", а замість слова "зареєстровані" записати "одна з яких зареєстрована". (Діюча редакція Закону України "Про об'єднання громадян" не передбачає обов'язкової реєстрації місцевих осередків політичних партій);  
Відхилено    
    -300- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частину першу статті 39 викласти в такій редакції: "1. Кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови може висувати місцева організація партії, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, виборчий блок місцевих організацій партій за умови, що до його складу входять місцеві організації партії, які зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів"  
Відхилено    
    -301- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 статті 39 виключити.  
Враховано    
    -302- Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Частину 1 статті 39 викласти в новій редакції: "1. Кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови може висувати сільський, селищний, міський, районний, обласний місцевий осередок партії, який зареєстрований в установленому законом порядку, або виборчий блок цих місцевих осередків партій."  
Відхилено    
    -303- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 34 остаточної редакції слова "не пізніш як за рік до дня виборів, виборчий блок місцевих організацій партій за умови, що до його складу входять місцеві організації партій, які зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів" замінити словами "виборчий блок місцевих організацій партій".  
Немає висновку    
375. 2. Виборчий блок відповідних місцевих осередків партій може бути утворено відповідно двома і більше місцевими осередками партій, одного рівня на підставі рішень їх зборів (конференції). Такі рішення підписуються керівником відповідного місцевого осередку партії та скріплюється печаткою.   -304- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 2 статті 39 виключити.  
Враховано    
376. 3. Місцевий аок партії може входити лише до одного виборчого блоку.   -305- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 статті 39 виключити.  
Враховано    
377. 4. Керівники або представники місцевих осередків партій, які наділені зборами (конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками відповідних місцевих осередків партій, що утворили блок.   -306- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 статті 39 виключити.  
Враховано    
378. 5. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:   -307- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 39 виключити.  
Враховано    
379. 1) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;       
380. 2) норми представництва на спільних зборах (конференції) від місцевих осередків партій, що входять до блоку;       
381. 3) порядок проведення спільних зборів (конференції) щодо висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;       
382. 4) порядок прийняття рішень спільними зборами (конференцією);       
383. 5) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку.       
384. 6. Про утворення виборчого блоку повідомляються відповідні виборчі комісії не пізніш як за п'ять днів до дня проведення спільних зборів (конференції). До повідомлення додаються: угода про утворення виборчого блок; витяги з протоколів зборів (конференції) місцевих осередків партій, зазначених у частині першій та другій цієї статті, з рішеннями про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок, та скріплені печатками місцевих осередків партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок, копії їх чинних статутів (положень), засвідчених відповідним місцевим органом Міністерства юстиції України після оголошення виборчого процесу.   -308- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 6 статті 39 замість слова "реєстрацію" записати "легалізацію (реєстрацію)", а слова "копії їх чинних статутів (положень)," вилучити.  
Відхилено    
    -309- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 6 статті 39 виключити.  
Враховано    
385. 7. Місцевий осередок партії (блок) може висувати кандидатом у депутати та кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови особу, яка є членом цієї партії (членом партії, місцевий осередок якої входить до блоку) або безпартійного громадянина.      1. Місцева організація партії (блок) може висувати кандидатом у депутати та кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови особу, яка є членом цієї партії (членом партії, місцева організація якої входить до блоку) або безпартійного громадянина.  
386. 8. Місцевий осередок партії, який входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.   -310- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 8 статті 39 доповнити словами "чи входять до складу іншого блоку".  
Відхилено   2. Місцева організація партії, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.  
387. 9. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови місцевим осередком партії здійснюється на зборах (конференції) цього осередку партії, а блоком - на спільних зборах (конференції) відповідних місцевих осередків партій, що входять до блоку. У зборах (конференції), на яких здійснюється висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, повинно брати участь не менше __ членів партії (партій), делегатів.   -311- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У част.9 ст.39 після слів "не менше" додати слово "половини".  
Враховано   3. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови місцевою організацією партії здійснюється на конференції (зборах) цієї організації партії, а блоком - на міжпартійній конференції (зборах) відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку.  
    -312- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 9 статті 39 останнє речення виключити.  
Враховано    
    -313- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 9 статті 39 замість "__ членів партії" записати "половини членів місцевого осередку партії" і далі по тексту.  
Враховано    
388. 10. Зазначені у частині першій та другій цієї статті місцеві осередки партій (блоки), можуть висувати по одному кандидату у депутати у відповідному одномандатному окрузі.   -314- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 10 статті 39 виключити  
Враховано    
389. 11. Зазначені у частині першій та другій цієї статті сільські, селищні, міські осередки партій (блоки), можуть висувати по одному кандидату на посади відповідно сільського, селищного, міського голови.   -315- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 11 статті 39 виключити  
Враховано    
    -316- Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Частину 11 статті 39 після слова "міський" доповнити словами "районними та обласними".  
Відхилено    
390. 12. Зазначені у частинах першій та другій цієї статті районні, обласні, міські (міста обласного значення), районні у містах Києві та Севастополі осередки партій, районні, обласні, районні у містах Києві та Севастополі осередки партій, що об'єдналися у блоки, можуть висувати кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі відповідно до районної, обласної, міської (міста обласного значення), Київської та Севастопольської міської, рад - членів кожної територіальної громади з додержанням вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 37 цього Закону. Усі кандидати у депутати до районної, обласної, міської (міста обласного значення) Київської та Севастопольської міської рад, висунуті цими осередками партії (блоками), включаються до виборчого списку відповідного місцевого осередку партії (блоку) і їх кількість не може перевищувати загального складу відповідної місцевої ради, визначеного частинами другою, третьою, четвертою статті 19 цього Закону.   -317- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
У част.2 статті 39 вказано на те, що кількість кандидатів, які включаються до виборчого списку відповідного осередку партії чи блоку, не може перевищувати загального складу відповідної місцевої ради. Проте це не відповідає закладеній у проекті ідеї проведення на рівні районів, областей, міст Києва, Севастополя, а також міст обласного значення виборів на змішаній основі, за якою за виборчими списками обиратиметься 50% депутатів ради, а не вся рада в повному складі.  
Відхилено   4. Районна організація партії або відповідний виборчий блок може висувати: - одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення) голову в кожній територіальній громаді, що входить до складу району; - кандидатів у кожний багатомандатний мажоритарний округ по виборах до сільських рад у кількості, що не перевищує загальної чисельності мандатів в кожному із округів; - по одному кандидату в кожному мажоритарному окрузі по виборах відповідних селищних і міських (міст районного значення) рад; - кандидатів у депутати районної ради у кількості, що не перевищує кількості мандатів у районній раді від відповідних сільських, селищних, міських (міст районного значення) громад; - кандидатів у депутати обласної ради у кількості, що не перевищує кількості мандатів у обласній раді від відповідного району. 5. Міськрайонна організація партії або відповідний виборчий блок окрім кандидатур, зазначених у частині четвертій цієї статті може висувати у місті обласного значення, в якому вона діє: - одного кандидата на посаду міського голови; - виборчий список кандидатів у депутати у пропорційному окрузі по виборах депутатів міської ради; - по одному кандидату у кожному мажоритарному окрузі по виборах депутатів міської ради. 6. Міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя) організація партії або відповідний виборчий блок може висунути одного кандидата на посаду міського голови, виборчий список кандидатів у депутати у пропорційному окрузі по виборах міської ради, по одному кандидату у кожному мажоритарному окрузі по виборах міської ради, а також кандидатів до обласної ради у кількості, що не перевищує кількість мандатів в обласній раді від міської громади. Відповідні організації партій (блоків) міст з районним поділом, де обираються районні у місті ради, можуть також висувати виборчі списки кандидатів у депутати у пропорційних округах по виборах районних у місті рад та по одному кандидату у кожному мажоритарному окрузі по виборах районних у місті рад. 7. Районна у місті організація партії або відповідний блок може висувати виборчий список кандидатів у депутати у мажоритарному окрузі по виборах районної у місті ради, по одному кандидату у кожному мажоритарному окрузі по виборах районної у місті ради, а також по одному кандидату у кожному одному окрузі на території району по виборах міської ради. 8. Міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя) організація партії або відповідний блок може висунути у селі, селищі, місті, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та Севастополя одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради у кількості, що не перевищує кількість мандатів у відповідній раді 9. Обласна організація партії або відповідний виборчий блок може висунути кандидатів у кожному багатомандатному мажоритарному окрузі по виборах обласної ради у кількості, що не перевищує кількість мандатів від відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 10. У разі висунення в одному окрузі кандидатів у депутати від організацій тієї ж партії або блоку різних рівнів, які в сукупності перевищують кількість мандатів у цьому окрузі, територіальна виборча комісія враховує висунення, здійснене організацією партії або блоком вищого рівня і не враховує висунення інших кандидатів у відповідному окрузі від цієї ж партії (блоку). 11. Висування кандидатів до міської (районної у місті) ради у пропорційному окрузі здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості у цьому списку за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією одночасно з затвердженням форм виборчого списку кандидатів у народні депутати України, але не пізніше 70 днів до дня виборів.  
    -318- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 12 статті 39 виключити.  
Враховано    
    -319- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину 12 ст.39 наприкінці викласти: "... і їх кількість не може перевищувати половини загального складу відповідної місцевої ради...".  
Відхилено    
    -320- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 12 статті 39 викласти у такій редакції: "12. Зазначені у частинах першій та другій цієї статті районні, районні у містах, міські (міста обласного значення), обласні. Київські та Севастопольські міські осередки партій, районні, районні у містах, міські (міста обласного значення), обласні. Київські та Севастопольські міські осередки партій, що об'єдналися у блоки, можуть висувати кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі відповідно до районної, районної у місті, міської (міста обласного значення), обласної. Київської та Севастопольської міської, рад - членів кожної територіальної громади з додержанням вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 37 цього Закону. Усі кандидати у депутати до районної, районної у місті, міської (міста обласного значення), обласної Київської та Севастопольської міської рад, висунуті цими осередками партії (блоками), включаються до виборчого списку відповідного місцевого осередку партії (блоку) і їх кількість не може перевищувати половини загального складу відповідної місцевої ради, визначеного частинами другою, третьою, четвертою статті 19 цього Закону."  
Відхилено    
    -321- Балашов Г.В. (в.о. № 27)
В частині 12 статті 39 слова "(міст обласного значення)" виключити.  
Відхилено    
    -322- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю новими частинами 4-12 такого змісту: " 4. Сільська організація (осередок) партії або відповідний виборчий блок може висунути одного кандидата на посаду сільського голови та кандидатів у кожний багатомандатний округ по виборах до сільської ради у кількості, що не перевищує кількості мандатів у відповідному окрузі, а також кандидатів у депутати до районної ради у кількості, що не перевищує кількості мандатів у районній раді від сільської громади. 5. Селищна, міська (міста районного значення) організація (осередок) партії або відповідний виборчий блок може висувати одного кандидата на посаду голови територіальної громади та по одному кандидату у кожному одномандатному окрузі по виборах відповідної селищної, міської ради, а також кандидатів у депутати районної ради у кількості, що не перевищує кількості мандатів у районній раді від відповідної територіальної громади. 6. Районна організація (осередок) партії або відповідний виборчий блок може висунути кандидатів у кожному багатомандатному окрузі по виборах районної ради у кількості, що не перевищує кількості мандатів у відповідному окрузі, а також кандидатів у депутати обласної ради у кількості, що не перевищує кількості мандатів у обласній раді відповідного району. 7. Міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя) організація (осередок) партії або відповідний виборчий блок може висунути одного кандидата на посаду міського голови, виборчий список кандидатів у депутати у пропорційному окрузі по виборах міської ради, по одному кандидату у кожному одномандатному окрузі по виборах міської ради, а також кандидатів до обласної ради у кількості, що не перевищує кількість мандатів в обласній раді від міської громади. Відповідні організації (блоки) міст з районним поділом, де обираються районні у місті ради, можуть також висувати виборчі списки кандидатів у депутати у пропорційних округах по виборах районних у місті рад та по одному кандидату у кожному одномандатному окрузі по виборах районних у місті рад. 8. Районна у місті організація (осередок) партії або відповідний блок може висувати виборчий список кандидатів у депутати у пропорційному окрузі по виборах районної у місті ради, по одному кандидату у кожному одномандатному окрузі по виборах районної у місті ради, а також по одному кандидату у кожному одному окрузі на території району по виборах міської ради. 9. Організація (осередок) партії (у селі, селищі. Місті, що входить до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва, Севастополя) або відповідний виборчий блок може висунути одного кандидата на посаду голови цієї територіальної громади, кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради у кількості, передбаченій відповідно частинами четвертою та п'ятою цієї статті, а також по одному кандидату до міської ради міста, до складу якого входить вказана територіальна громада, у кожному одномандатному окрузі на території цієї громади. 10. Обласна організація (осередок) партії або відповідний виборчий блок може висунути кандидатів у кожному багатомандатному окрузі по виборах обласної ради у кількості, що не перевищує кількість мандатів у відповідному окрузі. 11. У разі висунення в одному окрузі кандидатів у депутати від організацій (осередків) тієї ж партії або блоку різних рівнів, які в сукупності перевищують кількість мандатів у цьому окрузі, територіальна виборча комісія враховує висунення, здійснене організацією (осередком) партії або блоком вищого рівня і не враховує висунення інших кандидатів у відповідному окрузі від цієї ж партії (блоку). 12. Висування кандидатів до міської (районної у місті) ради у пропорційному окрузі здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості у цьому списку за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією одночасно з затвердженням форм виборчого списку кандидатів у народні депутати України, але не пізніше 70 днів до дня виборів".  
Враховано частково    
    -323- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частини 4 і 5 викласти в такій редакції: "4. Районна організація партії або відповідний виборчий блок може висувати: - одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення) голову в кожній територіальній громаді, що входить до складу району; - кандидатів у кожний багатомандатний мажоритарний округ по виборах до сільських рад у кількості, що не перевищує суми мандатів в кожному із округів; - по одному кандидату в кожному мажоритарному окрузі по виборах відповідних селищних і міських (міст районного значення) рад; - кандидатів у депутати районної ради у кількості, що не перевищує кількості мандатів у районній раді від відповідних сільських, селищних, міських (міст районного значення) громад; - кандидатів у депутати обласної ради у кількості, що не перевищує кількості мандатів у обласній раді від відповідного району. 5. Міськрайонна організація партії або відповідний виборчий блок окрім кандидатур, зазначених у частині четвертій цієї статті може висувати у місті обласного значення, в якому вона діє: - одного кандидата на посаду міського голови; - виборчий список кандидатів у депутати у пропорційному окрузі по виборах міської ради; - по одному кандидату у кожному мажоритарному окрузі по виборах міської ради.". Доповнити статтю новою частиною 8 такого змісту: " 8. Міська (міста республіканського в Автономній Республіці Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя) організація партії або відповідний блок може висунути у селі, селищі, місті, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та Севастополя одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради у кількості, що не перевищує кількість мандатів у відповідній раді."  
Враховано    
391. 13. Особа може бути включена до виборчого списку лише одного місцевого осередку партії (блоку).      12. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї місцевої організації партії (блоку).  
392. 14. У протоколі зборів (конференції) відповідного місцевого осередку партії, зборів (конференції) місцевих осередків (партій, що входять до блоку), зазначаються:      13. У протоколі конференції (зборів) відповідної місцевої організації партії, конференції (зборів) місцевих організацій (партій, що входять до блоку), зазначаються: дата їх проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (зайняття), місце роботи і адреса місця проживання), найменування ради, до якої (посади, на яку) висувається особа, номер або інше означення округу при висуненні в мажоритарному окрузі та підсумки голосування щодо: кандидатів у депутати, по виборах в мажоритарних округах; виборчого списку кандидатів у депутати у пропорційних округах; кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Протокол підписується головуючим на зборах (конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником відповідної місцевої організації партії, (керівниками відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку), та скріплюється печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організацій вищого рівня.  
393. дата їх проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (зайняття), місце роботи і адреса місця проживання) та підсумки голосування щодо: кандидатів у депутати, по виборах в одномандатних округах; виборчого списку кандидатів у депутати по виборах в багатомандатних округах; кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Протокол підписується головуючим на зборах (конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником відповідного місцевого осередку партії, (керівниками відповідних місцевих осередків партій, що входять до блоку), та скріплюється печаткою місцевого осередку партії (місцевих осередків партій, що входять до блоку).   -324- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У абзаці другому частини 14 статті 39 замість слова "одномандатних" записати "мажоритарних". Доповнити частину словами "або вищого рівня організації" Доповнити частину після слів "місця проживання" словами "вказання ради, до якої (посади, на яку) висувається особа, номер або інше означення округу при висуненні в мажоритарному окрузі". Доповнити частину словами: "або організацій (осередків) вищого рівня."  
Враховано частково    
394. 15. Про час і місце проведення зборів (конференції) місцевого осередку партії, спільних зборів (конференцій) місцевих осередків партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутатів та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови керівник місцевого осередку партії (керівники місцевих осередків партій, що входять до блоку), повідомляють у письмовій формі відповідну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення зборів (конференції).      14. Про час і місце проведення зборів (конференції) місцевої організації партії, міжпартійних конференцій (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутатів та (або) кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови керівник місцевої організації партії (керівники місцевих організацій партій, що входять до блоку), повідомляють у письмовій формі відповідні територіальні виборчі комісії не пізніш як за п'ять днів до дня проведення конференції (зборів). На такій конференції (зборах) має право бути присутнім член відповідної територіальної виборчої комісії.  
395. На таких зборах (конференції) має право бути присутнім член відповідної виборчої комісії.       
396. 16. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висунення кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначається організаторами заходу.      15. Про час і місце проведення конференції (зборів) місцевої організації партії, спільних конференцій (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку з метою висунення кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на таких конференції (зборах) визначається організаторами заходу.  
397. Стаття 40. Самовисування громадян кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови      Стаття 36. Самовисування громадян кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови  
398. 1. Громадянин України за умови додержання вимог, передбачених частинами першою і другою статті 9 цього Закону, має право на самовисування кандидатом у депутати або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подачі до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 40 днів до дня виборів заяви з проханням зареєструвати його кандидатом.   -325- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Відповідно до част.1 статті 40 граничним строком подання заяв про реєстрацію кандидата, який сам висунув свою кандидатуру, визначено 40 днів до дня виборів. Водночас відповідно до ч. 6 ст. 37 проекту висування кандидатів закінчується за 45 днів до дня виборів. Крім того, част.2 ст.41 проекту встановлює, що подання документів для реєстрації кандидатів закінчується за 30 днів до дня проведення виборів.  
Враховано   Громадянин України за умови додержання вимог, передбачених частинами першою і другою статті 9 цього Закону, має право на самовисування кандидатом у депутати в мажоритарному або багатомандатному мажоритарному окрузі або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подачі до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 40 днів до дня виборів заяви з проханням зареєструвати його кандидатом.  
399. 2. До заяви додається список громадян України, які проживають на території відповідного виборчого округу, мають виборчі права і підтримують відповідну кандидатуру, з зазначенням прізвища, імені, по батькові, числа, місяця й року народження, місця проживання, серії і номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу громадянина. Правильність даних про кожного громадянина, включеного до списку, засвідчується його особистим підписом.   -326- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частини другу та третю статті 40 перенести до статті про умови реєстрації кандидатів  
Враховано редакційно    
400. 3. Особу, яка висуває свою кандидатуру відповідно кандидатом у депутати сільської, селищної, ради мають підтримати не менше як 20 громадян, міської (міст районного значення - не менш як 50 громадян, міської міст республіканського значення Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) - не менше як по 100 громадян, районної у місті - не менш як 110 громадян, районної - не менш як 120 громадян, обласної - не менш як 200 громадян, Київської та Севастопольської міських рад - не менш як 250 громадян.   -327- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині третій статті 40 зробити відповідну заміну цифр "50" на "30", "100" на "50", "110" на "50", "120" на "100", "200" на "150", "250" на "200".  
Відхилено    
401. Особу, яка висуває свою кандидатуру кандидатом на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення) голови, мають підтримати не менш як 50 громадян, а міського (крім міста районного значення) - не менш як 150 громадян.   -328- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Другий абзац частини 3 статті 40 викласти у наступній редакції: "Особу, яка висуває свою кандидатуру кандидатом на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення) голови, мають підтримати не менш як 100 громадян, міського (міст обласного значення) - не менш як 200 громадян, міста Києва та Севастополя - не менш як 500 громадян."  
Відхилено    
402. Розділ VІІ. РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ      Розділ VІІ. РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
403. Стаття 41. Реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови   -329- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 41 викласти в новій редакції: " Стаття ... Умови реєстрації кандидатів у депутати у пропорційному окрузі 1. Територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), за умови отримання таких документів: 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або вищого рівня організації; 2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), засвідченої безоплатно місцевим органом Міністерства юстиції України або їх ксерокопії; 3) копії документів, передбачених пунктами 3 і 4 статті 41 Закону України "Про вибори народних депутатів України" у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на національному рівні, поширюються на місцеві вибори; 4) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку на місцевому рівні, засвідченого підписами керівника місцевих організацій партій, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих організацій партій) - у разі висунення кандидатів у депутати блоком або організації вищого рівня; 5) угоди про утворення виборчого блоку ( у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій; 6) витягу з протоколу конференції (зборів) місцевої організації партії (міжпартійної конференції (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня; 7) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленого печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня; 8) заяв осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах; 9) автобіографій осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості; 10) передвиборної програми місцевої організації партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до ____ друкований знаків; 11) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України; 12) фотографії осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією. 13) застава або підписні листи. 2. У витягу з протоколу конференції (зборів) місцевої організації партії, міжпартійної конференції (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів, які висуваються у пропорційному окрузі. 3. Документи, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються."  
Враховано частково   Стаття 37. Умови реєстрації кандидатів у депутати у пропорційному окрузі 1. Територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), за умови отримання таких документів: 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або вищого рівня організації; 2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку); 3) копії документів, передбачених пунктами 3 і 4 статті 41 Закону України "Про вибори народних депутатів України" у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на національному рівні, поширюються на місцеві вибори; 4) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку на місцевому рівні, засвідченого підписами керівника місцевих організацій партій, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих організацій партій) - у разі висунення кандидатів у депутати блоком або організації вищого рівня; 5) угоди про утворення виборчого блоку ( у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій; 6) витягу з протоколу конференції (зборів) місцевої організації партії (міжпартійної конференції (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня; 7) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленого печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня; 8) заяв осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах; 9) автобіографій осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості; 10) передвиборної програми місцевої організації партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до трьох тисяч друкований знаків; 11) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України; 12) фотографії осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією; 13) підписні листи. 2. У витягу з протоколу конференції (зборів) місцевої організації партії, міжпартійної конференції (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів, які висуваються у пропорційному окрузі. 3. Документи, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються.  
404. 1. Кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови реєструються відповідною територіальною виборчою комісією.       
405. 2. Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови починається за 55 днів і закінчується за 30 днів до дня проведення виборів.       
406. 3. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим членом територіальної виборчої комісії.       
407. 4. Для реєстрації кандидата у депутати та кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови в одномандатному виборчому окрузі подаються такі документи:       
408. 1) протокол зборів виборців за місцем їх проживання, трудової діяльності або навчання, протокол зборів (конференції) місцевого осередку партії (блоку) про висунення кандидатів з доданим до нього списком учасників цих зборів та копії повідомлення відповідної ради за місцем проведення зборів про дату, час і місце їх проведення;   -330- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У пункті 1 частини 4 статті 41 слова "трудової діяльності та навчання" вилучити.  
Відхилено    
    -331- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із пункту 1 частини 4 статті 41 виключити слова "протокол зборів виборців за місцем їх проживання, трудової діяльності або навчання".  
Враховано    
409. 2) заява особи про згоду балотуватися кандидатом у депутати та кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови по відповідному виборчому округу, а також про її зобов'язання припинити в разі обрання депутатом, сільським, селищним, міським головою трудову чи іншу діяльність, що є не сумісною з їх статусом та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах;       
410. 3) автобіографія кандидата, обсягом ___ друкованих знаків, що обов'язково повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття, місце роботи), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;   -332- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункт 3 частини 4 ст.41 викласти у такій редакції: "3) автобіографія кандидата обсягом до 1500 друкованих знаків..." і далі за текстом.  
Відхилено    
    -333- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із пункту 3 частини 4 статті 41 виключити слова "громадську роботу (в тому числі на виборних посадах)";  
Враховано частково    
411. 4) передвиборна програма кандидата обсягом ___ друкованих знаків;   -334- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункт 4 част.4 ст. 41 викласти у такій редакції: "4) передвиборна програма кандидата обсягом до 4000 друкованих знаків;".  
Відхилено    
412. 5) декларація про майно та доходи кандидата і членів його сім'ї за попередній рік, складена за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;   -335- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із пункту 5 частини 4 статті 41 виключити слова "і членів його сім'ї"  
Враховано    
413. 6) довідка про місце проживання та роботу;   -336- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Пункт 6 частини 4 статті 41 викласти у такій редакції: "6) ксерокопія паспорту та довідка про місце роботи (у разі висування кандидатом за місцем роботи);".  
Відхилено    
414. 7) фотокартки кандидата за розміром та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією.       
415. 5. Рішення про реєстрацію кандидатів, які самовисунулися по одномандатних округах, на території яких вони проживають або працюють, приймається територіальною виборчою комісією на підставі відповідної заяви кандидата, до якої додається список громадян України, які підтримали його кандидатуру, відповідно до вимог частини другої статті 40 цього Закону, заява кандидата про зобов'язання припинити в разі обрання депутатом, сільським, селищним, міським головою трудову чи іншу діяльність, що є не сумісною з їх статусом, а також за наявності документів, передбачених пунктами 3, 4, 5, 6, 7 частини четвертої цієї статті.   -337- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 5 статті 41 виключити слова "на території яких вони проживають або працюють". Замість слова "одномандатних" записати "мажоритарних".  
Враховано    
416. 6. Територіальна виборча комісія після прийняття документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, видає особі, яка подала ці документи, довідку, в якій зазначається число, місяць, рік, а також час прийняття документів.   -338- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині 6 статті 41 слова "а також час прийняття документів" замінити словами "час, а також перелік прийнятих документів"  
Відхилено    
417. 7. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після прийняття документів для реєстрації кандидата приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в реєстрації із зазначенням мотивів відмови. За результатами реєстрації виборча комісія складає протокол про реєстрацію кандидата, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Рішення комісії доводиться до відома суб'єктів, що висунули кандидата, не пізніш як на другий день після прийняття рішення.       
418. 8. У разі усунення недоліків, які спричинили відмову в реєстрації кандидата, і подання необхідних документів до територіальної виборчої комісії не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації кандидатів, комісія повторно розглядає питання про реєстрацію і приймає відповідне рішення.       
419. 9. Кандидат до дня його реєстрації в одномандатному окрузі має право відкликати заяву про реєстрацію його кандидатом. Повторна заява про реєстрацію його кандидатом в цьому окрузі не приймається.       
420. 10. Кандидату або уповноваженій ним особі не пізніш як на третій день після дня прийняття відповідного рішення видається копія цього рішення та посвідчення кандидата за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, у разі реєстрації кандидатом.       
421. 11. Рішення територіальної виборчої комісії щодо реєстрації або нереєстрації кандидата може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Законом.       
422. 12. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після реєстрації кандидатів публікує або доводить до відома населення в інший спосіб повідомлення про реєстрацію кандидатів з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, партійності, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного кандидата.   -339- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із частини 12 статті 41 виключити слово "і проживання"  
Враховано   Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та кандидатів у депутати в багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі 1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та/або кандидата (кандидатів) у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у відповідному багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та за умови отримання таких документів: 1) заяви особи, висунутої кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидатом у депутати про реєстрацію кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидатом у депутати у відповідному окрузі із зобов'язанням припинити у разі обрання діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом сільського, селищного, міського голови чи депутата та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання сільським, селищним, міським головою чи депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їй підприємства, та корпоративні права у порядку, встановленому законом; 2) копії документів, передбачених пунктами 3 і 4 статті 41 Закону України "Про вибори народних депутатів України" у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на національному рівні, поширюються на місцеві вибори; 3) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку на місцевому рівні, засвідченого підписами керівника місцевих організацій партій, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих організацій партій) - у разі висунення кандидатів у депутати блоком або організації вищого рівня; 4) угоди про утворення виборчого блоку ( у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій; 5) витягу з протоколу конференції (зборів) місцевої організації партії або міжпартійної конференції (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та\або кандидата у депутати, висунутого у відповідних мажоритарних округах. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня; 6) автобіографії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості; 7) передвиборної програми кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати; 8) декларації про майно та доходи за рік, попередній до року подання документів, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України; 9) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з кількістю підписів, встановленою пунктом 6 частини п'ятої статті 40 цього Закону кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати; 10) фотокартки кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати громади за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією. 2. У витягу з протоколу конференції (зборів) місцевої організації партії, міжпартійної конференції (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання, номер або інше позначення мажоритарного округу, в якому висунутий кандидат), підсумки голосування щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, які висуваються у мажоритарних округах. 3. Відповідна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати у відповідному мажоритарному окрузі, який самовисунувся, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, отримання заяви про самовисунення та документів, передбачених пунктами 1, 7 ( 11 частини першої цієї статті. 4. Документи, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються. 5. Місцеві органи Міністерства юстиції України не пізніш як за 90 днів до виборів публікують у друкованих засобах масової інформації список місцевих організацій партій, зареєстрованих в установленому законом порядку.  
    -340- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити Закон новою статтею такого змісту: "Стаття ... Умови реєстрації кандидатів на посаду голови територіальної громади та кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі 1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду голови територіальної громади та\або кандидата (кандидатів) у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у відповідному мажоритарному окрузі, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та за умови отримання таких документів: 1) заяви особи, висунутої кандидатом на посаду голови територіальної громади чи кандидатом у депутати про реєстрацію кандидатом на посаду голови територіальної громади чи кандидатом у депутати у відповідному окрузі із зобов'язанням припинити у разі обрання діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом голови територіальної громади чи депутата та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання головою територіальної громади чи депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їй підприємства, та корпоративні права у порядку, встановленому законом; 2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), засвідченої безоплатно місцевим органом Міністерства юстиції України або їх ксерокопії; 3) копії документів, передбачених пунктами 3 і 4 статті 41 Закону України "Про вибори народних депутатів України" у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на національному рівні, поширюються на місцеві вибори; 4) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку на місцевому рівні, засвідченого підписами керівника місцевих організацій партій, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих організацій партій) - у разі висунення кандидатів у депутати блоком або організації вищого рівня; 5) угоди про утворення виборчого блоку ( у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій; 6) витягу з протоколу конференції (зборів) місцевої організації партії або міжпартійної конференції (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку про висування кандидата на посаду голови територіальної громади та\або кандидата у депутати, висунутого у відповідних мажоритарних округах. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня; 7) автобіографії кандидата на посаду голови територіальної громади чи кандидата у депутати обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості; 8) передвиборної програми кандидата на посаду голови територіальної громади чи кандидата у депутати; 9) декларації про майно та доходи за рік, попередній до року подання документів, кандидата на посаду голови територіальної громади чи кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України; 10) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з кількістю підписів, встановленою пунктом 6 частини п'ятої статті 40 цього Закону кандидата на посаду голови територіальної громади чи кандидата у депутати; 11) фотокартки кандидатів на посаду голови територіальної чи кандидата у депутати громади за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією. 2. У витягу з протоколу конференції (зборів) місцевої організації партії, міжпартійної конференції (зборів) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами на посаду голови територіальної громади, кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання, номер або інше позначення мажоритарного округу, в якому висунутий кандидат), підсумки голосування щодо кандидатів на посаду голови територіальної громади, кандидатів у депутати, які висуваються у мажоритарних округах. 3. Відповідна виборча комісія реєструє кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати у відповідному мажоритарному окрузі, який самовисунувся, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, отримання заяви про самовисунення та документів, передбачених пунктами 1, 7 ( 11 частини першої цієї статті. 4. Документи, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються."  
Враховано частково    
423. Стаття 42. Порядок реєстрації списків кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі   -341- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У статті 42 слово "багатомандатному" замінити на слово "пропорційному".  
Враховано   Стаття 39. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в пропорційному окрузі  
424. 1. Кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, включені до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку) реєструються територіальною виборчою комісією.   -342- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину першу статті 42 доповнити словами "за наявності документів, передбачених частиною першою статті 37 цього Закону ".  
Враховано   1. Кандидати у депутати в пропорційному окрузі, включені до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за наявності документів, передбачених частиною першою статті 37 цього Закону.  
425. 2. Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі починається за 55 днів і закінчується за 30 днів до дня проведення виборів.   -343- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини другої статті 42 виключити слово "проведення" Цифру "30" замінити на цифру "40"  
Враховано   2. Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в пропорційному окрузі починається за 55 днів і закінчується за 40 днів до дня виборів.  
426. 3. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим членом виборчої комісії.      3. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим членом виборчої комісії.  
427. 4. Уповноважений керівником місцевого осередку партії, керівним органом (блоку) відповідно представник місцевого осередку партії (блоку) подає для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі такі документи:   -344- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині четвертій слова "Уповноважений керівником місцевої організації партії, керівним органом (блоку) відповідно" замінити на слово "Представник"; Доповнити частину словами "передбачені частиною першою статті 37 цього Закону".  
Враховано   4. Представник місцевої організації партії (блоку) подає для реєстрації кандидатів у депутати в пропорційному окрузі документи, передбачені частиною першою статті 37 цього Закону.  
    -345- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині четвертій статті 42 слово "відповідно" перенести після слова "Уповноважений"  
Відхилено    
428. 1) заяву про реєстрацію кандидатів у депутати, підписану керівником місцевого осередку партії, керівниками місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок, та скріплену печаткою місцевого осередку партії, печатками місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок;       
429. 2) копії свідоцтв про реєстрацію партії та місцевого осередку (осередків), чинного статуту партії та положення про місцевий осередок партії, місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку, засвідчених відповідними органами юстиції.   -346- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Пункт 2 частини 4 статті 42 викласти у такій редакції: "2) копії свідоцтв про легалізацію (реєстрацію) місцевого осередку партії (осередків партій, що входять до виборчого блоку), засвідчених відповідними органами юстиції;"  
Відхилено    
430. 3) витяг з протоколу зборів (конференції) місцевих осередків партій про утворення виборчого блоку;       
431. 4) угоду про утворення виборчого блоку;       
432. 5) витяг з протоколу зборів (конференції) місцевого осередку партії або місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок, про висунення кандидатів у депутати від місцевих осередків партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною чотирнадцять статті 39 цього Закону;       
433. 6) виборчий список кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;       
434. 7) заяви осіб, включених до виборчого списку виборчого осередку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цього місцевого осередку партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах;       
435. 8) автобіографії осіб, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), обсягом ___ друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;   -347- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із пункту 8 частини 4 статті 42 виключити слова "громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім'ї, адресу місця проживання"  
Відхилено    
436. 9) передвиборну програму місцевого осередку партії (блоку), викладену державною мовою, обсягом до __ друкованих знаків;       
437. 10) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;   -348- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із пункту 10 частини 4 статті 42 виключити слова "членів його сім'ї"  
Враховано    
438. 11) фотографії осіб, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією;       
439. 12) документ про внесення місцевим осередком партії (блоком) грошової застави на рахунок відповідної територіальної комісії при висуванні:   -349- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 12 частини 34 статті 42 виключити.  
Враховано    
440. - до міської (міст обласного значення), районної - у розмірі   -350- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У пункті 12 част.4 ст.42 дати такі суми грошових застав: до міської (міст обласного значення) - у розмірі 30^ мінімальних заробітних плат; до міської (обласних центрів) - у розмірі 50 мінімальних заробітних плат; до обласної … - у розмірі 80 мінімальних заробітних плат.  
Відхилено    
    -351- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У пункті 12 частини 4 статті 42 після тесту "- до міської (міст обласного значення), районної" додати слова "районної у місті" і далі по тексту;  
Відхилено    
441. - мінімальних заробітних плат;       
442. до міської (обласних центрів) - у розмірі мінімальних розмірів заробітних плат.       
443. - до обласної, Київської та Севастопольської міських - у розмірі ___ мінімальних розмірів заробітних плат;       
444. 5. Уповноваженій особі місцевого осередку партії (блоку), які подали визначені у частині першій цієї статті документи, відповідна територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів.   -352- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині п'ятій статті 42 і скрізь по тексту слова "уповноваженій особі" замінити на слово "представнику"; Слово "визначені" замінити словом "передбачені" Доповнити частину словами "переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів у разі їх подання.".  
Враховано   5. Представнику місцевої організації партії (блоку), який подав передбачені частиною першою статті 37 цього Закону документи, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів у разі їх подання. 6. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви місцевої організації партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до територіальної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку), вважається вилученою з виборчого списку місцевої організації партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви місцевою організацією партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається. 7. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання територіальною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається вилученою із виборчого списку місцевої організації партії (блоку). Про отримання такої заяви територіальна виборча комісія письмово повідомляє представника місцевої організації партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від місцевої організації партії (блоку) не приймається. 8. Особа, включена за її письмовою згодою до декількох виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), рішенням територіальної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, про що повідомляються відповідні місцеві організації партій (блоки).  
    -353- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Частину 5 статті 42 викласти в новій редакції: "5. Уповноваженій особі місцевого осередку партії (блоку), яка подала визначенні у частині четвертій цієї статті документи, відповідна територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням числа, місяця, року, часу, а також переліку прийнятих документів."  
Відхилено    
445. 6. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день після подачі документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що уповноваженій особі місцевого осередку партії (блоку), видається копія відповідного рішення, і у разі реєстрації списку кандидатів у депутати від місцевого осередку парті (блоку) публікує відповідне рішення та такий список кандидатів у депутати з відомостями про перших п'ять осіб списку.   -354- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину шосту статті 42 вважати частиною дев'ятою.  
Враховано   9. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день після подачі документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), видається копія відповідного рішення, і у разі реєстрації списку кандидатів у депутати від місцевої організації парті (блоку) публікує відповідне рішення та такий список кандидатів у депутати з відомостями про перших п'ять осіб списку.  
446. 7. Зареєстрований список кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку) з відомостями про них надсилається територіальною виборчою комісією до дільничних виборчих комісій не пізніш як на другий день після реєстрації.   -355- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину сьому статті 42 виключити.  
Враховано    
447. 8. Особа, включена місцевим осередком партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день реєстрації кандидатів у депутати не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цього місцевого осередку партії (блоку), вважається вилученою з виборчого списку місцевого осередку партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви місцевим осередком партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.   -356- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину восьму статті 42 вважати частиною шостою і після замість слів "реєстрації кандидатів у депутати" записати "подання заяви місцевої організації партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до територіальної виборчої комісії"  
Враховано    
448. 9. Особа, включена місцевим осередком партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання територіальною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається вилученою із виборчого списку місцевого осередку партії (блоку). Про отримання такої заяви територіальна виборча комісія письмово повідомляє представника місцевого осередку партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від місцевого осередку партії (блоку) не приймається.   -357- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину дев'яту статті 42 вважати частиною сьомою цієї статті  
Враховано    
449. 10. Особа, включена за її письмовою згодою до декількох виборчих списків місцевих осередків партій (блоків), рішенням територіальної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, про що повідомляються відповідні місцеві осередки партій (блоки).   -358- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину десяту статті 42 вважати частиною восьмою цієї статті.  
Враховано    
450. 11. Територіальна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.   -359- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частини 11 і 12 виключити.  
Враховано    
451. 12. У разі усунення недоліків, які спричинили відмову в реєстрації, і подання необхідних документів не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації територіальна виборча комісія повторно розглядає питання про реєстрацію списку кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку) і приймає відповідне рішення.       
452. 13. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена місцевим осередком партії (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації територіальною виборчою комісією, за винятком випадків, передбачених цим Законом.   -360- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 13 статті 42 після слів "місцевим осередком партії (блоком)" доповнити словами "або заявою про самовисування у виборчому списку"  
Відхилено   10. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена місцевою організацією партії (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації територіальною виборчою комісією, за винятком випадків, передбачених цим Законом.  
453. 14. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику місцевого осередку партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати місцевого осередку партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюється у місцевих друкованих засобах масової інформації.   -361- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 14 статті 42 після слів "місцевим осередком партії (блоку)" доповнити словами "або представнику осіб, що самовисувалися у виборчому списку".  
Відхилено   11. У разі реєстрації кандидатів у депутати у пропорційному окрузі представнику місцевої організації партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати місцевої організації партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюється у місцевих друкованих засобах масової інформації. 12. Рішення територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття, видається представнику місцевої організації партії (блоку). 13. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати в пропорційному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих місцевою організацією партії (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 37 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання місцевою організацією партії (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в пропорційному окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) повинна бути подана до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), територіальна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 31 день до дня виборів. Стаття 40. Порядок реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в багатомандатному мажо у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі; 7) якщо підписи вчинені виборцем до моменту видачі виборчою комісією підписних листів для збирання підписів на підтримку відповідного виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі. 3. При встановленні кількості виборців, які підтримали своїми підписами кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, не враховуються підписні листи: 1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу; 2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 3) у яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 4) у яких відсутній підпис особи, яка збирала підписи виборців; 5) у яких замість підпису особи, яка збирала підписи виборців, міститься підпис іншої особи; 6) у яких підписи виборців зібрані на підприємствах, в установах, організаціях; 7) невстановленої форми; 8) підроблені; 9) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або обману; 10) що мають підчистки, виправлення без застережень; 11) підписи в яких зібрані з участю органів державної влади, органів місцевого самоврядування. 4. Про результати збирання підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, територіальна виборча комісія, виборча комісія складає протокол, в якому зазначається кількість підписів виборців, що підлягають врахуванню, кількість неврахованих підписів виборців з обов'язковим зазначенням підстав їх неврахування. Копію протоколу відповідна виборча комісія у триденний строк з дня його затвердження видає представнику місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату в депутати, висунутому в мажоритарному окрузі. 5. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до виборчої комісії, мають члени територіальної виборчої комісії. Стаття 45. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї 1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї за попередній рік заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. 2. Достовірність відомостей, внесених до декларації, зазначеної у частині першій цієї статті, перевіряється за зверненням територіальної виборчої комісії, виборчих комісій органами Державної податкової адміністрації України не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється відповідна виборча комісія.ритарному, мажоритарному окрузі 1. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати, висунуті багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі, реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за дотримання умов, передбачених статтею 38 цього Закону. 2. Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі закінчується за 40 днів до дня виборів. 3. Особі, яка подала зазначені у статті 38 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів у разі їх подання. 4. Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у депутати в мажоритарному окрузі, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом. Повторна заява особи про її самовисування в цьому окрузі не приймається. 5. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в мажоритарному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації. 6. Відмова у реєстрації кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати, висунутому в мажоритарному окрузі, з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених статтею 38 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на його підтримку через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання кандидатом заяви про його реєстрацію. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку кандидата повинна бути подана до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидата в мажоритарному окрузі територіальна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 31 день до дня виборів. 7. У разі реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в мажоритарному окрузі йому разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видається посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 8. Перелік зареєстрованих кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих у кожному мажоритарному окрузі по виборах відповідної ради, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, громадянства, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання, суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється територіальною виборчою комісією в друкованих засобах масової інформації або при неможливості іншим способом. Стаття 41. Збір підписів виборців на підтримку кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі та виборчого списку місцевої організації партії (блоку) 1. Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі, звертається до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на його підтримку та про видачу підписних листів. Така заява подається до відповідної територіальної виборчої комісії особисто з пред'явленням документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону. До заяви додається автобіографія кандидата обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості. 2. Місцева організація партії (блок), яка висунула кандидатів у депутати в пропорційному окрузі, включених до виборчого списку, звертається до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) та про видачу підписних листів. До заяви, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку, або місцевих організацій партій вищого рівня) додаються документи, передбачені пунктами 2 - 4 частини першої статті 37 цього Закону, якщо вони не були подані раніше. 3. Територіальна виборча комісія, у п'ятиденний строк з дня надходження до відповідної виборчої комісії заяви про видачу підписних листів і доданих до неї документів, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, приймають відповідне рішення. Зразок підписного листа видається територіальною виборчою комісією, не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про їх видачу відповідно представникам місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати в пропорційному окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати, висунутому в мажоритарному окрузі, або, за його письмовим дорученням, оформленим відповідно до цивільного законодавства України, іншій особі. 4. Місцеві організації партії (блок), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати, висунутий в мажоритарному окрузі, мають право виготовляти будь-яку кількість підписних листів з неухильним дотриманням встановленої форми підписного листа. 5. На підтримку відповідного кандидата необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців: 1) кандидата на посаду сільського, селищного голови - не менше як 50 підписів; 2) кандидата на посаду міського голови (міста районного значення чи міста, яке входить до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міст Києва чи Севастополя) - не менше як 100 підписів; 3) кандидата на посаду міського голови (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, (крім міст обласних центрів, міста Сімферополя) - не менше як 200 підписів; 4) кандидата на посаду міського голови міста Києва, Сімферополя, міст обласних центрів не менше як 300 підписів; 5) кандидата в депутати селищної ради - не менш як 10 підписів; 6) кандидата в депутати міської ради (міста районного значення чи міста, яке входить до складу міста республіканського (в Автономній Республіці Крим), обласного значення, міст Києва чи Севастополя) - не менше як 20 підписів; 7) кандидата в депутати міської ради (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення), міста Києва, Севастополя - не менш як 100 підписів; 8) кандидата в депутати районної ради - не менш як 25 підписів виборців відповідної територіальної громади; 9) кандидата в депутати районної в місті ради - не менше як 50 підписів; 10) кандидата в депутати обласної ради - не менш як 100 підписів виборців відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 6. На підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутого місцевою організацією партії (блоком), необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців: 1) виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, крім міст обласних центрів, міста Сімферополя) - не менш як 500 підписів; 2) виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста Києва, Севастополя, міст - обласних центрів, міста Сімферополя) не менш як 800 підписів; 3) виборчого списку кандидатів у депутати районної у місті ради - не менш як 200 підписів. Стаття 42. Підписний лист 1. Форми підписних листів на підтримку виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, та на підтримку кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, затверджуються Центральною виборчою комісією за 85 днів до дня виборів. 2. Підписний лист повинен містити: 1) назву виборів; 2) повну назву місцевої організації партії (блоку) та повні назви місцевих організацій партій, що входять до блоку, від яких висунуто кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, чи прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і адресу місця проживання, партійність кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів в депутати, висунутих в багатомандатному мажоритарному, мажоритарному округах; 3) відомості про особу, яка збирає підписи виборців (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, адреса місця проживання, документ, передбачений частиною другою статті 3 цього Закону, за наявності ( номер телефону); 4) повну назву населеного пункту, в якому проводиться збір підписів (села, селища, міста, а також району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить населений пункт). 3. Підписний лист повинен мати графи: 1) порядковий номер виборця у підписному листі; 2) прізвище, ім'я та по батькові виборця; 3) рік народження виборця (для виборців, яким у рік виборів виповнюється вісімнадцять років, ( число, місяць та рік народження); 4) громадянство; 5) адреса місця проживання виборця; 6) назва, номер і серія документа, що посвідчує особу виборця, зазначеного у частині другій статті 3 цього Закону; 7) дата проставлення підпису виборцем; 8) особистий підпис виборця. Стаття 43. Порядок збирання та передачі підписів виборців до виборчих комісій 1. Підписи виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, за письмовим дорученням відповідно представника місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів виборців мають право голосу. 2. Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання повинна власноручно внести до підписних листів відомості, передбачені пунктами 3 і 4 частини другої статті 42 цього Закону. 3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним власноручно, а в разі неможливості за станом здоров'я власноручно заповнити підписний лист на його прохання ( особою, яка збирає підписи. Правильність відомостей, внесених до підписного листа про себе власноручно виборцем або особою, яка збирає підписи, засвідчується особистим підписом виборця. 4. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем), без скорочень. 5. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис. Виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення. 6. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, а також перешкоджати виборцю у підтримці цих кандидатів. 7. Забороняється збирати підписи на підприємствах, в установах та організаціях. 8. В одному підписному листі враховуються лише підписи виборців, які проживають в одній територіальній громаді. 9. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців. 10. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку виборчих списків кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у пропорційному окрузі, на підтримку кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі або кандидатів, забороняється. 11. Встановлення додаткових обмежень щодо порядку збирання підписів забороняється. 12. Після закінчення збирання підписів виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у пропорційному окрузі, представники місцевої організації партії (блоку) підраховують загальну кількість підписів виборців, зібраних на підтримку виборчого списку, про підсумки збору підписів виборців складається протокол за формою, встановленою територіальною виборчою комісією, який підписується керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку). 13. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати, висунутий в мажоритарному окрузі, підраховує кількість підписів виборців, зібраних на свою підтримку, складає і підписує протокол про підсумки збору підписів виборців за формою, встановленою територіальною виборчою комісією. 14. Підписні листи, що подаються до відповідної виборчої комісії, повинні бути зброшуровані та пронумеровані. 15. При прийманні підписних листів відповідна виборча комісія перевіряє відповідність кількості поданих підписних листів кількості цих листів, зазначеній у протоколі про підсумки збору підписів виборців, та складає акт про передачу-приймання підписних листів, в якому повинно бути зазначено кількість прийнятих підписних листів та заявлена кількість підписів виборців, а також зазначено дату і час їх приймання. Акт складається у двох примірниках і підписується уповноваженим на це членом виборчої комісії та особою, яка передала підписні листи. Перший примірник акта видається представнику місцевої організації партії (блоку) чи кандидату у депутати, висунутому в мажоритарному окрузі, а другий примірник акта зберігається у відповідній виборчій комісії. Стаття 44. Порядок врахування підписів виборців 1. Територіальна виборча комісія, забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону до підписних листів шляхом їх вибіркової перевірки членами виборчої комісії. 2. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, не враховуються підписи окремих виборців: 1) у разі відсутності у підписному листі всіх або окремих відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, передбачених формою підписного листа; 2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, порушено вимоги частин четвертої та п'ятої статті 45 цього Закону; 3) вчинені замість виборця іншою особою; 4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу; 5) які не є мешканцями територіальної громади, де проводився збір підписів; 6) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів на підтримку одного і того ж виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата  
    -362- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю новими частинами такого змісту: "12. Рішення територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття. Видається представнику місцевої організації партії (блоку). 13. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих місцевою організацією партії (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 37 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання місцевою організацією партії (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) повинна бути подана до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж за 95 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), територіальна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 91 день до дня виборів."  
Враховано    
    -363- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: "Стаття ... Порядок реєстрації кандидатів на посаду голови територіальної громади. кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі 1. Кандидат на посаду голови територіальної громади, кандидати у депутати, висунутий в мажоритарному у окрузі, реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за дотримання умов, передбачених статтею 38 цього Закону. 2. Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду голови територіальної громади, кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі закінчується за 40 днів до дня виборів. 3. Особі, яка подала зазначені у статті 38 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів у разі їх подання. 4. Особа, висунута кандидатом на посаду голови територіальної громади. кандидатом у депутати в мажоритарному окрузі, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом. Повторна заява особи про її самовисування в цьому окрузі не приймається. 5. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати в мажоритарному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації. 6. Відмова у реєстрації кандидату на посаду голови територіальної громади, кандидату у депутати, висунутому в мажоритарному окрузі, з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених статтею 38 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на його підтримку через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання кандидатом заяви про його реєстрацію. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку кандидата повинна бути подана до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидата в мажоритарному окрузі територіальна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 31 день до дня виборів. 7. У разі реєстрації кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати в мажоритарному окрузі йому разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видається посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 8. Перелік зареєстрованих кандидатів на посаду голови територіальної громади. кандидатів у депутати, зареєстрованих у кожному мажоритарному окрузі по виборах відповідної ради, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, громадянства, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання, суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється територіальною виборчою комісією в друкованих засобах масової інформації або при неможливості іншим способом."  
Враховано    
    -364- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: "Стаття NN. Збір підписів виборців на підтримку кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі та виборчого списку місцевої організації партії (блоку) 1. Особа, висунута кандидатом на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати в мажоритарному окрузі, звертається до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на його підтримку та про видачу підписних листів. Така заява подається до відповідної територіальної виборчої комісії особисто з пред'явленням документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону. До заяви додається автобіографія кандидата обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості, а у разі висунення її місцевою організацією партії (блоком) до заяви додаються і копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій, що входять до блоку), засвідчені безоплатно місцевими органами Міністерства юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу, а також копія угоди про утворення виборчого блоку, засвідчена керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку, ( у разі висунення кандидата блоком. 2. Місцева організація партії (блок), яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному пропорційному окрузі, включених до виборчого списку, звертається до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) та про видачу підписних листів. До заяви, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій або місцевими організаціями партій вищого рівня, що входять до блоку), додаються документи, передбачені пунктами 2 - 4 частини першої статті 37 цього Закону, якщо вони не були подані раніше. 3. Територіальна виборча комісія, у п'ятиденний строк з дня надходження до відповідної виборчої комісії заяви про видачу підписних листів і доданих до неї документів, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, приймають відповідне рішення. Зразок підписного листа видається територіальною виборчою комісією, не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про їх видачу відповідно представникам місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати в багатомандатному пропорційному окрузі, кандидату на посаду голови територіальної громади, кандидату у депутати, висунутому в мажоритарному окрузі, або, за його письмовим дорученням, оформленим відповідно до цивільного законодавства України, іншій особі. 4. Місцеві організації партії (блок), кандидат на посаду голови територіальної громади, кандидат у депутати, висунутий в мажоритарному окрузі, мають право виготовляти будь-яку кількість підписних листів з неухильним дотриманням встановленої форми підписного листа. 5. На підтримку відповідного кандидата необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців: 1) кандидата на посаду сільського, селищного голови - не менше як 50 підписів; 2) кандидата на посаду міського голови (міста районного значення чи міста, яке входить до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міст Києва чи Севастополя) - не менше як 100 підписів; 3) кандидата на посаду міського голови (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, (крім міст обласних центрів), міста Сімферополя - не менше як 200 підписів; 4) кандидата на посаду міського голови міста Києва, Сімферополя, міст обласних центрів не менше як 300 підписів; 5) кандидата в депутати селищної ради - не менш як 10 підписів; 6) кандидата в депутати міської ради (міста районного значення чи міста, яке входить до складу міста республіканського (в Автономній Республіці Крим), обласного значення, міст Києва чи Севастополя) районного значення) - не менше як 20 підписів; 7) кандидата в депутати районної ради - не менш як 25 підписів виборців відповідної територіальної громади; 8) кандидата в депутати міської ради (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення), міста Києва, Севастополя - не менш як 100 підписів; 9) кандидата в депутати районної в місті ради - не менше як 50 підписів; 10) кандидата в депутати обласної ради (у мажоритарному окрузі) - не менш як 100 підписів виборців відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 6. На підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутого місцевою організацією партії (блоком), необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців: 1) виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, крім міст обласних центрів, міста Сімферополя - не менш як 500 підписів; 2) виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста Києва, Севастополя, міст - обласних центрів, міста Сімферополя не менш як 800 підписів."  
Враховано частково    
    -365- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: " Стаття ... Підписний лист 1. Форми підписних листів на підтримку виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, та на підтримку кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, затверджуються Центральною виборчою комісією за 85 днів до дня виборів. 2. Підписний лист повинен містити: 1) назва виборів; 2) повну назву місцевої організації партії (блоку) та повні назви місцевих організацій партій, що входять до блоку, від яких висунуто кандидатів на посаду голови територіальної громади. кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, чи прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і адресу місця проживання, партійність кандидата на посаду голови територіальної громади. кандидатів в депутати, висунутого в мажоритарному окрузі або особи, яка самовисунулась; 3) відомості про особу, яка збирає підписи виборців (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, адреса місця проживання, документ, передбачений частиною другою статті 3 цього Закону, за наявності ( номер телефону); 4) повну назву населеного пункту, в якому проводиться збір підписів (села, селища, міста, а також району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить населений пункт). 3. Підписний лист повинен мати графи: 1) порядковий номер виборця у підписному листі; 2) прізвище, ім'я та по батькові виборця; 3) рік народження виборця (для виборців, яким у рік виборів виповнюється вісімнадцять років, ( число, місяць та рік народження); 4) громадянство; 5) адреса місця проживання виборця; 6) назва, номер і серія документа, що посвідчує особу виборця, зазначеного у частині другій статті 3 цього Закону; 7) дата про ставлення підпису виборцем; 8) особистий підпис виборця."  
Враховано    
    -366- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: "Стаття ... Порядок збирання та передачі підписів виборців до виборчих комісій 1. Підписи виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, за письмовим дорученням відповідно представника місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів виборців мають право голосу. 2. Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання повинна власноручно внести до підписних листів відомості, передбачені пунктами 3 і 4 частини другої статті 43 цього Закону. 3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним власноручно, а в разі неможливості за станом здоров'я власноручно заповнити підписний лист на його прохання ( особою, яка збирає підписи. Правильність відомостей, внесених до підписного листа про себе власноручно виборцем або особою, яка збирає підписи, засвідчується особистим підписом виборця. 4. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем), без скорочень. 5. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис. Виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення. 6. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, а також перешкоджати виборцю у підтримці цих кандидатів. 7. Забороняється збирати підписи на підприємствах, в установах та організаціях. 8. В одному підписному листі враховуються лише підписи виборців, які проживають в однієї територіальної громади. 9. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців. 10. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку виборчих списків кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у пропорційному окрузі, на підтримку кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі або кандидатів., забороняється. 11. Встановлення додаткових обмежень щодо порядку збирання підписів забороняється. 12. Після закінчення збирання підписів виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у пропорційному окрузі, представники місцевої організації партії (блоку) підраховують кількість зібраних підписів у кожному регіоні України, зазначеному у частині другій статті 133 Конституції України, де здійснювалося їх збирання, а також загальну кількість підписів виборців. Про підсумки збору підписів виборців складається протокол за формою, встановленою територіальною виборчою комісією, який підписується керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку). 13. Кандидат на посаду голови територіальної громади, кандидат у депутати, висунутий в мажоритарному окрузі, підраховує кількість підписів виборців, зібраних на свою підтримку, складає і підписує протокол про підсумки збору підписів виборців за формою, встановленою територіальною виборчою комісією. 14. Підписні листи, що подаються до відповідної виборчої комісії, повинні бути зброшуровані та пронумеровані. При цьому підписні листи на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, повинні бути зброшуровані у вигляді папок по регіонах України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, в яких здійснювався збір підписів виборців. 15. При прийманні підписних листів відповідна виборча комісія перевіряє відповідність кількості поданих підписних листів кількості цих листів, зазначеній у протоколі про підсумки збору підписів виборців, та складає акт про передачу-приймання підписних листів, в якому повинно бути зазначено кількість прийнятих підписних листів та заявлена кількість підписів виборців, а також зазначено дату і час їх приймання. Акт складається у двох примірниках і підписується уповноваженим на це членом виборчої комісії та особою, яка передала підписні листи. Перший примірник акта видається представнику місцевої організації партії (блоку) чи кандидату у депутати, висунутому в одномандатному окрузі, а другий примірник акта зберігається у відповідній виборчій комісії"  
Враховано    
    -367- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: "Стаття ... Порядок врахування підписів виборців 1. Територіальна виборча комісія, забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону до підписних листів шляхом їх вибіркової перевірки членами виборчої комісії. 2. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, не враховуються підписи окремих виборців: 1) у разі відсутності у підписному листі всіх або окремих відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, передбачених формою підписного листа; 2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, порушено вимоги частин четвертої та п'ятої статті 45 цього Закону; 3) вчинені замість виборця іншою особою; 4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу; 5) які не є мешканцями територіальної громади, де проводився збір підписів; 6) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів на підтримку одного і того ж виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі; 7) якщо підписи вчинені виборцем до моменту видачі виборчою комісією підписних листів для збирання підписів на підтримку відповідного виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі. 3. При встановленні кількості виборців, які підтримали своїми підписами кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, не враховуються підписні листи: 1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу; 2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 3) у яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 4) у яких відсутній підпис особи, яка збирала підписи виборців; 5) у яких замість підпису особи, яка збирала підписи виборців, міститься підпис іншої особи; 6) у яких підписи виборців зібрані на підприємствах, в установах, організаціях; 7) невстановленої форми; 8) підроблені; 9) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або обману; 10) що мають підчистки, виправлення без застережень; 11) підписи в яких зібрані з участю органів державної влади, органів місцевого самоврядування. 4. Про результати збирання підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, висунутого в мажоритарному окрузі, територіальна виборча комісія, виборча комісія складає протокол, в якому зазначається кількість підписів виборців, що підлягають врахуванню, кількість неврахованих підписів виборців з обов'язковим зазначенням підстав їх неврахування. Копію протоколу відповідна виборча комісія у триденний строк з дня його затвердження видає представнику місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду голови територіальної громади, кандидату в депутати, висунутому в мажоритарному окрузі. 5. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до виборчої комісії, мають члени територіальної виборчої комісії."  
Враховано    
    -368- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: " Стаття ... Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї 1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї за попередній рік заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. 2. Достовірність відомостей, внесених до декларації, зазначеної у частині першій цієї статті, перевіряється за зверненням територіальної виборчої комісії, відповідних виборчих комісій органами Державної податкової адміністрації України не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється відповідна виборча комісія."  
Враховано    
454. Стаття 43. Зміни у складі виборчого блоку місцевих осередків партій       
455. 1. Місцевий осередок партії, що входить до виборчого блоку, може не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про його вихід із складу блоку. Таке рішення приймається зборами (конференцією) місцевого осередку партії відповідно до його статуту. Рішення про вихід місцевого осередку партії із складу виборчого блоку та витяг з протоколу зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевого осередку партії, головуючим на зборах (конференції) та скріплені печаткою місцевого осередку партії, протягом трьох днів передаються до територіальної виборчої комісії та керівного органу блоку.   -369- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 перенести до статті 34 остаточної редакції  
Враховано    
456. 2. Вихід місцевого осередку партії зі складу виборчого блоку, до якого входить більш ніж два місцеві осередки партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості місцевих осередків партій, які в ньому залишилися. Назва місцевого осередку партії, який вийшов зі складу блоку, вилучається у виборних бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв місцевих осередків партій, що входять до блоку.   -370- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 2 перенести до статті 34 остаточної редакції.  
Враховано    
457. 3. У разі виходу місцевого осередку партії зі складу виборчого блоку, до якого входить два місцеві осередки партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається місцевий осередок партії, який не прийняв рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва місцевого осередку партії - правонаступника блоку.   -371- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 перенести до статті 34 остаточної редакції  
Враховано    
458. 4. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів, місцевий осередок партії, що вийшов із складу блоку, у разі його відповідності вимогам частини другої статті 36 цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати у порядку, передбаченому цим Законом.   -372- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 перенести до статті 34 остаточної редакції  
Враховано    
459. 5. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийнято пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів, місцевий осередок партії, що вийшов зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.   -373- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 перенести до статті 34 остаточної редакції  
Враховано    
460. 6. На підставі рішення, передбаченого у частині першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку виборчого блоку осіб - членів місцевого осередку партії, що прийняв рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цього місцевого осередку партії.   -374- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
В частині 6 ст.43 замість слів "членів місцевого осередку партії" замінити - "осіб, внесених від місцевого осередку партії", так як виникає можливість різного тлумачення.  
Враховано    
    -375- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину шосту статті 43 виключити.  
Враховано    
461. 7. Місцеві осередки партій, що входять до виборчого блоку, можуть не пізніш ніж за 35 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються зборами (конференцією) усіх місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку. Рішення про розпуск виборчого блоку та витяги із протоколів зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевого осередку партії, головуючим на зборах (конференції) та завірені печаткою місцевого осередку партії, протягом трьох днів подаються до територіальної виборчої комісії.   -376- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 7 перенести до статті 34 остаточної редакції  
Враховано    
462. 8. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення виборів, кожне з місцевих осередків партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, у разі його відповідності вимогам частини другої статті 36 цього Закону, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.   -377- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 8 перенести до статті 34 остаточної редакції  
Враховано    
463. 9. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 35 днів до дня проведення виборів, місцеві осередки партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.   -378- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 9 перенести до статті 34 остаточної редакції  
Враховано    
464. 10. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку виборчого блоку, територіальна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку виборчого блоку, територіальна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цих кандидатів у депутати. Грошова застава (у разі її внесення) перераховується до відповідних місцевих бюджетів.   -379- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Останнє речення частини 10 статті 43 виключити.  
Враховано    
    -380- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину шосту статті 43 виключити.  
Враховано    
465. Стаття 44. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати   -381- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із статті 44 виключити слова "(кандидатів)"  
Враховано   Стаття 46. Відмова в реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати  
466. 1. Територіальна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:      1. Територіальна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати у разі:  
467. 1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидата (кандидатів) у депутати;      1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати;  
468. 2) якщо місцевий осередок партії (блок) не внесли грошові застави;   -382- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 2 частини 1 статті 44 викласти в новій редакції: "2) реєстрація особи кандидатом у народні депутати України, кандидатом у Президенти України, кандидатом на місцевих виборах в іншому окрузі;"  
Відхилено    
469. 3) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у частині четвертій статті 41 цього Закону;      2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у частині четвертій статті 37 цього Закону;  
470. 4) припинення громадянства України кандидата у депутати;      3) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
471. 5) вибуття за межі України для постійного проживання;   -383- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити пункт 4 замість слова "України" словами "територіальної громади або району (для кандидатів у депутати обласної ради)"  
Враховано   4) вибуття за межі територіальної громади або району (для кандидатів у депутати обласної ради) для постійного проживання;  
472. 6) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину чи визнання його безвісно відсутнім;      5) визнання кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину чи визнання його безвісно відсутнім;  
473. 7) виявлення територіальною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата, поданих відповідно до цього Закону.   -384- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Пункт 6 викласти в новій редакції: "6) виявлення територіальною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата, відображених у декларації про доходи та скриття факту судимості за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку".  
Враховано   6) виявлення територіальною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата, відображених у декларації про доходи та скриття факту судимості за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.  
474. 2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) уповноваженому представнику відповідного місцевого осередку партії (блоку), від яких висунуті кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, кандидату в депутати, висунутому в одномандатному окрузі, або його довіреній особі.      2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуті кандидати у депутати в пропорційному окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати в депутати, висунутому в мажоритарному окрузі, або його довіреній особі.  
475. 3. Якщо жоден із кандидатів у депутати, висунутих місцевим осередком партії (блоком) в багатомандатному окрузі, не зареєстрований територіальною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, місцевий осередок партії (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.   -385- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 3 статті 44 слово "багатомандатному" замінити словом "пропорційному". Доповнити частину словами "у виборах до відповідної ради".  
Враховано   3. Якщо жоден із кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в пропорційному окрузі, не зареєстрований територіальною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, місцева організація партії (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу у виборах до відповідної ради. .  
476. Стаття 45. Скасування рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати   -386- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити назву статті 45 словами "та сільського, селищного, міського голови"  
Враховано   Стаття 47. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати 1. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати у мажоритарному окрузі у разі: 1) звернення кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, із письмовою заявою про відмову від балотування. Ця заява відкликанню не підлягає; 2) припинення громадянства України кандидата; 3) вибуття кандидата за межі територіальної громади для постійного проживання; 4) визнання кандидата недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину або визнання їх безвісно відсутніми; 5) реєстрації кандидата у депутати сільської, селищної, міської ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, або кандидатом у депутати в іншому мажоритарному окрузі по виборах до цієї ж ради, або включення його до виборчого списку у пропорційному окрузі по виборах до цієї ж ради; 6) виявлення територіальною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата, відображених у декларації про доходи та скриття факту судимості за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. 7) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом, а також на його прохання або за їх дорученням - іншими особами; 8) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; 9) якщо кандидат, який займає посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучає або використовує для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи; 10) встановлення у судовому порядку, що кандидат крім коштів свого виборчого фонду використовував при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти; 11) витрати кандидатом (коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду; 12) якщо кандидат після оголошення йому територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.  
    -387- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Пункт 7 викласти в новій редакції: "7) виявлення територіальною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата, відображених у декларації про доходи та скриття факту судимості за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку".  
Враховано    
477. 1. Територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному окрузі окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі:      2. Територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації в пропорційному окрузі окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), з виключенням її з виборчого списку у разі:  
478. 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування в багатомандатному окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;   -388- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Пункт 1 частини 1 статті 45 після слів "його реєстрації" доповнити словами "але не пізніш як за п'ять днів до дня проведення виборів"  
Відхилено   1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування у пропорційному окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;  
479. 2) звернення місцевого осередку партії (блоку) про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії, положення про місцевий осередок партії та угоди про утворення виборчого блоку;   -389- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункт 2 частини 1 ст.45 виключити взагалі.  
Відхилено   2) звернення місцевої організації партії (блоку) про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії, та угоди про утворення виборчого блоку;  
480. 3) припинення громадянства України кандидата у депутати;      3) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
481. 4) вибуття кандидата у депутати за межі України для постійного проживання.      4) вибуття кандидата у депутати за межі територіальної громади для постійного проживання.  
482. 5) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину або визнаним безвісно відсутнім;      5) визнання кандидата недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину або визнаним безвісно відсутнім;  
483. 6) включення кандидата у депутати більш ніж до одного виборчого списку;   -390- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 6 частини 1 статті 45 доповнити словами "або реєстрація кандидатів у депутати цієї ж ради у мажоритарному окрузі чи кандидатом на посаду голови цієї ж територіальної громади".  
Враховано частково   6) включення кандидата у депутати більш ніж до одного виборчого списку місцевої організації партії (блоку) або включення до списку та реєстрація кандидатів у депутати цієї ж ради у мажоритарному окрузі;  
484. 7) виявлення територіальною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих відповідно до цього Закону;      7) виявлення територіальною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих відповідно до цього Закону;  
485. 8) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою;      8) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою;  
486. 9) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу яких є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;      9) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу яких є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;  
487. 10) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;   -391- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 10 частини 1 статті 45 після слів "підлеглих йому осіб" доповнити словами "у їх робочий час".  
Відхилено   10) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;  
488. 11) якщо кандидат у депутати після оголошення йому територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.      11) якщо кандидат у депутати після оголошення йому територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.  
489. 2. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію в багатомандатному окрузі всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), у разі:   -392- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 2 статті 45 замість слів "в багатомандатному" записати "у пропорційному".  
Враховано частково   3. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію в пропорційному окрузі всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), у разі:  
490. 1) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців місцевим осередком партії (блоком), уповноваженою особою місцевого осередку партії (блоку), а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою;      1) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців місцевою організацією партії (блоком), уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою;  
491. 2) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є місцевий осередок партії (блок) чи уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;      2) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є місцева організація партії (блок) чи уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;  
492. 3) встановлення у судовому порядку, що місцевий осередок партії (блок), крім коштів свого виборчого фонду, використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;      3) встановлення у судовому порядку, що місцева організація партії (блок), крім коштів свого виборчого фонду, використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;  
493. 4) витрати місцевим осередком партії (блоком) коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду осередку партії (блоку).      4) витрати місцевою організацією партії (блоком) коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду організації партії (блоку).  
494. 3. В одномандатному окрузі територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати у разі:   -393- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 3 статті 45 слово "одномандатному" замінити словом "мажоритарному". Доповнити частину словами "кандидата на посаду голови територіальної громади".  
Враховано частково    
    -394- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину третю статті 45 перенести на початок статті і вважати частиною першою.  
Враховано    
495. 1) звернення кандидата (кандидатів) у депутати у будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за п'ять днів до дня проведення виборів, із письмовою заявою про відмову від балотування в одномандатному окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;   -395- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У пункті 1 частини 3 виключити слова "у депутати" та "в одномандатному окрузі".  
Враховано    
496. 2) припинення громадянства України кандидата (кандидатів) у депутати;   -396- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із пункту 2 частини 3 статті 45 виключити слова "у депутати".  
Враховано    
497. 3) вибуття кандидата (кандидатів) за межі України для постійного проживання;       
498. 4) визнання кандидата (кандидатів) у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину або визнання їх безвісно відсутніми;   -397- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із пункту 4 частини 3 статті 45 виключити слова "у депутати" та "або визнання їх безвісно відсутніми".  
Враховано частково    
499. 5) виявлення виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата (кандидатів) у депутати, поданих відповідно до частини четвертої статті 41 цього Закону;   -398- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із пунктах 5, 6, 8, 9, 10,11 частини 3 статті 45 виключити слова "у депутати".  
Враховано    
    -399- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину третю новими пунктами такого змісту: "5) реєстрації кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидатом у депутати цієї ж громади; 6) реєстрації кандидата у депутати, кандидатом на посаду голови цієї ж територіальної громади, або кандидатом у депутати в іншому мажоритарному окрузі по виборах до цієї ж ради, або включення його до виборчого списку у пропорційному окрузі по виборах до цієї ж ради;"  
Враховано    
500. 6) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом (кандидатами) у депутати, а також на їх прохання або за їх дорученням - іншими особами;       
501. 7) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат (кандидати) у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;       
502. 8) якщо кандидат (кандидати) у депутати, які займали посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучали або використовували для проведення передвиборної агітації підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.       
503. 9) встановлення у судовому порядку, що кандидат (кандидати) у депутати крім коштів свого (своїх) виборчих фондів використовували при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;       
504. 10) витрати кандидатом (кандидатами) у депутати коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду.       
505. 11) якщо кандидат (кандидати) у депутати після оголошення йому (їм) територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.   -400- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину 5 вважати частиною 4..  
Враховано   4. Територіальна виборча комісія надсилає (видає) місцевій організації партії (блоку), кандидату копію рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як на третій день з дня його прийняття.  
506. 4. У разі порушення інших вимог цього Закону місцевим осередком партії (блоком), кандидатом (кандидатами) у депутати, територіальна виборча комісія може оголосити їм попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб.   -401- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частин 4, 5, 6, 7 статті 45 виключити слова "у депутати".  
Враховано   5. У разі порушення інших вимог цього Закону місцевою організацією партії (блоком), кандидатом, територіальна виборча комісія може оголосити йому попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб.  
507. 5. Територіальна виборча комісія надсилає (видає) місцевому осередку партії (блоку), кандидату (кандидатам) у депутати копію рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати не пізніш як на третій день з дня його прийняття та надає представнику місцевого осередку партії (блоку).   -402- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 5 статті 45 виключити слова "та надає представнику місцевого осередку партії (блоку)".  
Враховано    
508. 6. У разі смерті кандидата (кандидатів) у депутати або визнання його (їх) безвісно відсутніми відповідна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата (кандидатів) у депутати з балотування, а у разі, якщо він (вони) включені до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), - і про виключення його (їх) з цього списку.      6. У разі смерті кандидата або визнання його безвісно відсутніми відповідна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата у депутати з балотування, а у разі, якщо він (вони) включені до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), - і про виключення його (їх) з цього списку.  
509. Стаття 46. Порядок висування і реєстрації кандидата у депутати замість того, який вибув   -403- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із статті 46 виключити слова "у депутати".  
Враховано   Стаття 48. Порядок висування і реєстрації кандидата замість того, який вибув  
510. 1. У разі вибуття кандидата у депутати після його реєстрації у випадку, коли за п'ять днів до закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати по одномандатному округу не зареєстровано інших кандидатів у депутати, територіальна виборча комісія звертається через засоби масової інформації до виборців, місцевих осередків партій, з пропозицією додатково висунути кандидатів у депутати. Додатково висунуті кандидати у депутати реєструються у порядку, встановленому статтею 41 цього Закону.   -404- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 1 статті 46 замість слів "по одномандатному округу" записати "у відповідному окрузі"; замість слів "не зареєстровано інших кандидатів у депутати" записати "зареєстровано менше кандидатів, ніж мандатів у цьому окрузі".  
Враховано   1. У разі вибуття кандидата після його реєстрації у випадку, коли за п'ять днів до закінчення строку реєстрації мажоритарному окрузі зареєстровано менше кандидатів, ніж мандатів у цьому окрузі, територіальна виборча комісія звертається через засоби масової інформації до виборців, місцевих організацій партій, з пропозицією додатково висунути кандидатів у депутати. Додатково висунуті кандидати у депутати реєструються у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.  
511. 2. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі залишається один кандидат, голосування проводиться по одному кандидату у депутати.      2. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі залишається один кандидат, голосування проводиться по одному кандидату у депутати.  
512. 3. У разі, коли у відповідному одномандатному окрузі не залишилося жодного кандидата у депутати, вибори у цьому окрузі проводяться відповідно до вимог статті 78 цього Закону.   -405- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 3 статті 46 слово "одномандатному" виключити.  
Враховано   3. У разі, коли у відповідному окрузі не залишилося жодного кандидата у депутати, проводяться повторні вибори відповідно до вимог статті 80 цього Закону.  
    -406- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 статті 46 після слів "у цьому окрузі проводяться" доповнити словами "повторні вибори".  
Враховано    
513. Розділ VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ      Розділ VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ  
514. Стаття 47. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації      Стаття 49. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації  
515. 1. Громадяни України, політичні партії, місцеві осередки партій (блоки), інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів у депутати, а також кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію за чи проти того чи іншого кандидата.   -407- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 1 статті 47 виключити слова "колективи підприємств, установ і організацій".  
Враховано   1. Громадяни України, політичні партії, місцеві організації партій (блоків), інші об'єднання громадян, мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми, кандидатів на посади сільського, селищного, міського голови, а також кандидатів у депутати, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію за чи проти того чи іншого кандидата.  
    -408- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині першій статті 47 замість слова "інші" записати "органи самоорганізації населення"  
Відхилено    
516. 2. Передвиборна агітація по виборах депутатів, а також сільських, селищних, міських голів розпочинається від дня реєстрації кандидатів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.   -409- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 2 статті 47 замість слів "від дня реєстрації кандидатів відповідною територіальною виборчою комісією" записати "за ___ днів до дня виборів".  
Враховано   2. Передвиборна агітація по виборах депутатів, а також сільських, селищних, міських голів розпочинається за 30 днів до дня виборів і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.  
517. 3. Не вважається передвиборною агітація, яка ведеться до зазначеної у частині другій цієї статті реєстрації.   -410- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити частину третю статті 47 словами: "Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими частиною другою цієї статті, забороняється. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації) про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України."  
Враховано   3. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими частиною другою цієї статті, забороняється. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації) про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України.  
518. 4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування і припиняється в строк, зазначений у частині другій цієї статті.      4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування і припиняється в строк, зазначений у частині другій цієї статті.  
519. 5. Передвиборна агітація може здійснюватися:      5. Передвиборна агітація може здійснюватися:  
520. 1) шляхом проведення зборів, зустрічей з громадянами, мітингів, демонстрацій, процесій, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів;      1) шляхом проведення зборів, зустрічей з громадянами, мітингів, демонстрацій, процесій, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів;  
521. 2) шляхом поширення друкованих агітаційних матеріалів;      2) шляхом поширення друкованих агітаційних матеріалів;  
522. 3) через засоби масової інформації;      3) через засоби масової інформації;  
523. 4) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.      4) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.  
524. 6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів, місцевих осередків партій (блоків).   -411- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині шостій статті 47 і скрізь по тексту слова "коштів Державного бюджету України" замінити на слова "коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету"  
Враховано   6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету на підготовку і проведення виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій (блоків).  
525. 7. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов, що передбачає надання кандидатам, їх довіреним особам, місцевим осередкам партій (блокам) та їх уповноваженим особам за однакову плату одних і тих самих приміщень для проведення масових заходів, виготовлення однакових за кількістю і якістю друкованих інформаційних матеріалів, надання однакових друкованих площ та ефірного часу на радіо і телебаченні.      7. Передвиборна агітація за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов, що передбачає надання кандидатам, їх довіреним особам, місцевим організаціям партій (блокам) та їх уповноваженим особам за однакову плату одних і тих самих приміщень для проведення масових заходів, виготовлення однакових за кількістю і якістю друкованих інформаційних матеріалів, надання однакових друкованих площ та ефірного часу на радіо і телебаченні.  
526. Стаття 48. Масові заходи передвиборної агітації      Стаття 50. Масові заходи передвиборної агітації  
527. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (їх керівники) зобов'язані сприяти кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків) в організації та проведенні зборів, зустрічей із громадянами, публічних дебатів і дискусій, інших масових заходів передвиборної агітації, які оплачуються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених для організації і проведення виборів.      1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (їх керівники) зобов'язані сприяти кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків) в організації та проведенні зборів, зустрічей із громадянами, публічних дебатів і дискусій, інших масових заходів передвиборної агітації, які оплачуються за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, виділених для організації і проведення виборів.  
528. 2. Заяви про виділення приміщень, що знаходяться у державній або комунальній власності, для проведення зустрічей кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків) з виборцями розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом трьох днів з дня їх надходження.      2. Заяви про виділення приміщень, що знаходяться у державній або комунальній власності, для проведення зустрічей кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) з виборцями розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом трьох днів з дня їх надходження.  
529. 3. Приміщення, що знаходяться у державній або комунальній власності та придатні для проведення передвиборних масових заходів, надаються безоплатно у користування кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків) на час, встановлений територіальною виборчою комісією для проведення зустрічей з виборцями.      3. Приміщення, що знаходяться у державній або комунальній власності та придатні для проведення передвиборних масових заходів, надаються безоплатно у користування кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків) на час, встановлений територіальною виборчою комісією для проведення зустрічей з виборцями.  
530. 4. Кандидати, їх довірені особи, місцеві осередки партій (блоків), їх уповноважені особи мають право на договірній основі за рахунок коштів власних виборчих фондів орендувати будинки і приміщення, незалежно від форм їх власності, для проведення зустрічей із виборцями, зборів, мітингів, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів передвиборної агітації. Про час і місце проведення цих заходів вони повідомляють відповідну окружну виборчу комісію.      4. Кандидати, їх довірені особи, місцеві організації партій (блоків), їх уповноважені особи мають право на договірній основі за рахунок коштів власних виборчих фондів орендувати будинки і приміщення, незалежно від форм їх власності, для проведення зустрічей із виборцями, зборів, мітингів, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів передвиборної агітації. Про час і місце проведення цих заходів вони повідомляють відповідну окружну виборчу комісію.  
531. Стаття 49. Виготовлення і порядок розміщення друкованих інформаційних та агітаційних матеріалів      Стаття 51. Виготовлення і порядок розміщення друкованих інформаційних та агітаційних матеріалів  
532. 1. Відповідна територіальна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів, передачу їх дільничним виборчим комісіям із розрахунку по два примірника на кожну виборчу комісію. Ці плакати повинні містити біографію кандидата, його передвиборну програму, а також фотокартку, що подається ним при реєстрації.   -412- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 статті 49 після слів "інформаційних плакатів" доповнити словами "місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів на посаду голови територіальної громади, кандидатів у депутати, зареєстрованих у мажоритарних округах"  
Враховано   1. Відповідна територіальна виборча комісія за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету що виділяються на підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих у мажоритарних округах, передачу їх дільничним виборчим комісіям із розрахунку по два примірника на кожну виборчу комісію. Ці плакати повинні містити біографію кандидата, його передвиборну програму, а також фотокартку, що подається ним при реєстрації.  
533. 2. Інформаційні плакати в межах території сільської, селищної, міської ради, а у всіх інших випадках - у межах одного виборчого округу, мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням.      2. Інформаційні плакати в межах території сільської, селищної, міської ради, а у всіх інших випадках - у межах одного виборчого округу, мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням.  
534. 3. У багатомандатному окрузі інформаційні плакати повинні містити передвиборні програми місцевих осередків партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, список зареєстрованих місцевих осередків партій (блоків) кандидатів у депутати та фотокартки перших п'яти кандидатів включених до цього списку із зазначенням їх прізвищ, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності.   -413- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину третю статті 49 викласти в новій редакції: "3. Інформаційний плакат місцевої організації партії (блоку) повинен містити передвиборну програму місцевих організацій партій (блоків), подану нею при реєстрації кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку), виборчий список кандидатів у депутати та фотографії перших п'яти кандидатів включених до цього списку із зазначенням їх прізвищ, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності "  
Враховано   3. Інформаційний плакат місцевої організації партії (блоку) повинен містити передвиборну програму місцевих організацій партій (блоків), подану нею при реєстрації кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку), виборчий список кандидатів у депутати та фотографії перших п'яти кандидатів включених до цього списку із зазначенням їх прізвищ, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності. 4. Інформаційний плакат кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого у мажоритарному окрузі, повинен містити біографію кандидата, його передвиборну програму та фотографію, подані ним при його реєстрації  
    -414- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю новою частиною 4 такого змісту: "4. Інформаційний плакат кандидата на посаду голови територіальної громади, кандидата у депутати, зареєстрованого у мажоритарному окрузі, повинен містити біографію кандидата, його передвиборну програму та фотографію, подані ним при його реєстрації"  
Враховано    
535. 4. Інформаційні плакати передаються на виборні дільниці не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.      5. Інформаційні плакати передаються на виборні дільниці не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.  
536. 5. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати можуть за рахунок коштів власних виборчих фондів виготовляти плакати, листівки, буклети, інші друковані агітаційні матеріали.      6. Місцеві організації партій (блоків), кандидати можуть за рахунок коштів власних виборчих фондів виготовляти плакати, листівки, буклети, інші друковані агітаційні матеріали.  
537. 6. Друкований агітаційний матеріал повинен містити відомості про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.      7. Друкований агітаційний матеріал повинен містити відомості про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  
538. 7. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати зобов'язані подати по два примірники кожного друкованого агітаційного матеріалу не пізніш як через три дні після дня його виготовлення відповідно до територіальної та дільничних виборчих комісій.      8. Місцеві організації партій (блоків), кандидати зобов'язані подати по два примірники кожного друкованого агітаційного матеріалу не пізніш як через три дні після дня його виготовлення відповідно до територіальної та дільничних виборчих комісій.  
539. 8. Друковані агітаційні матеріали розміщуються на стендах лише у місцях, визначених і обладнаних місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.      9. Друковані агітаційні матеріали розміщуються на стендах лише у місцях, визначених і обладнаних місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.  
540. Стаття 50. Загальний порядок використання засобів масової інформації      Стаття 52. Загальний порядок використання засобів масової інформації  
541. 1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.      1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.  
542. 2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів про місцеві осередки партій (блоків), кандидатів та в інший спосіб, що не суперечить Конституції України та законам України.      2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів про місцеві організації партій (блоків), кандидатів та в інший спосіб, що не суперечить Конституції України та законам України.  
543. 3. Місцевим осередкам партій (блоків), кандидатам надається право користуватися державними і комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.      3. Місцевим організаціям партій (блоків), кандидатам надається право користуватися державними і комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
544. 4. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності, що ведеться за рахунок коштів власних виборчих фондів, здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром виборчого фонду.      4. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності, що ведеться за рахунок коштів власних виборчих фондів, здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром виборчого фонду.  
545. 5. Телерадіокомпанії зобов'язані не пізніш ніж за шістдесят днів до дня виборів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини ефірного часу, що надається за рахунок коштів виборчих фондів, і надіслати ці розцінки територіальним виборчим комісіям.      5. Телерадіоорганізації зобов'язані не пізніш ніж за шістдесят днів до дня виборів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини ефірного часу, що надається за рахунок коштів виборчих фондів, і надіслати ці розцінки територіальним виборчим комісіям.  
546. 6. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитуваних, метод збору інформації, точне формування питання, статистичну оцінку можливої помилки.      6. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитуваних, метод збору інформації, точне формування питання, статистичну оцінку можливої помилки.  
547. Стаття 51. Порядок використання друкованих засобів масової інформації      Стаття 53. Порядок використання друкованих засобів масової інформації  
548. 1. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати мають право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації свої передвиборні програми, подані ними при реєстрації.      1. Місцеві організації партій (блоків), кандидати мають право за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації свої передвиборні програми, подані ними при реєстрації.  
549. 2. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється відповідними територіальними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), кандидатів або їх довірених осіб.      2. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється відповідними територіальними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), кандидатів або їх довірених осіб.  
550. 3. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм оприлюднюються в п'ятиденний строк після дня затвердження їх територіальною виборчою комісією у місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації.      3. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм оприлюднюються в п'ятиденний строк після дня затвердження їх територіальною виборчою комісією у місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації.  
551. 4. У разі реєстрації кандидатів після проведення жеребкування друкована площа надається в порядку, визначеному Законом.      4. У разі реєстрації кандидатів після проведення жеребкування друкована площа надається в порядку, визначеному законом.  
552. 5. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати мають право за рахунок коштів власних виборчих фондів публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності.      5. Місцеві організації партій (блоків), кандидати мають право за рахунок коштів власних виборчих фондів публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності.  
553. 6. Оплата за використання друкованих площ для ведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяється на підготовку і проведення виборів, здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією, відповідно до угод, місцевих державних чи комунальних засобів масової інформації.      6. Оплата за використання друкованих площ для ведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяється на підготовку і проведення виборів, здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією, відповідно до угод, укладених з місцевими засобами інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності.  
554. 7. Агітаційні матеріали, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою місцевого осередку партії (блоку) , кандидатом або його довіреною особою та редакцією друкованого засобу масової інформації. Без укладення такої угоди, а також за умов ненадходження коштів на рахунок редакції друкованого засобу масової інформації останній має право не публікувати відповідні агітаційні матеріали.   -415- Матвєєв В.Г. (реєстр. картка № 262)
Частину 7 виключити.  
Враховано    
555. 8. Редакції друкованих засобів масової інформації всіх форм власності за письмовими запитами територіальної виборчої комісії, органів прокуратури та інших правоохоронних і податкових органів зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів, а в разі необхідності - надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також публікації.      7. Редакції друкованих засобів масової інформації всіх форм власності за письмовими запитами територіальної виборчої комісії, органів прокуратури та інших правоохоронних і податкових органів зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів, а в разі необхідності - надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також публікації.  
556. Стаття 52. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації      Стаття 54. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації  
557. 1. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіокомпаніями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою голинами за київським часом.   -416- Кабінет Міністрів України
Частину 1 статті 52 проекту викласти у такій редакції: "1. Ефірний час для ведення передвиборної агітації виділяється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на проведення виборчої кампанії, і надається державними та комунальними теле- радіо- організаціями у робочі дні в межах, визначених в ліцензії на право мовлення."  
Відхилено   1. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою голинами за київським часом.  
558. 2. Порядок надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків) за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється територіальною виборчою комісією.      2. Порядок надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків) за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється територіальною виборчою комісією.  
559. 3. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними телерадіокомпаніями за результатами жеребкувань, що проводяться територіальною виборчою комісією за участю уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), кандидатів або їх довірених осіб.      3. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних телерадіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться територіальною виборчою комісією за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), кандидатів або їх довірених осіб.  
560. 4. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються у місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації в п'ятиденний строк з дня затвердження їх територіальною виборчою комісією.      4. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються у місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації в п'ятиденний строк з дня затвердження їх територіальною виборчою комісією.  
561. 5. У разі реєстрації кандидатів після проведення жеребкування ефірний час надається в порядку, визначеному цим Законом.      5. У разі реєстрації кандидатів після проведення жеребкування ефірний час надається в порядку, визначеному цим Законом.  
562. 6. Оплата за наданий ефірний час здійснюється територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів та за відповідними угодами, що укладаються між територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіокомпаніями.      6. Оплата за наданий ефірний час здійснюється територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими кошторисами в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів та за відповідними угодами, що укладаються між територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.  
563. 7. Ефірний час за рахунок коштів власних виборчих фондів надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою місцевого осередку партії (блоку), кандидатом або його довіреною особою і телерадіокомпанією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди, а також за умови ненадходження коштів на рахунок телерадіокомпанії остання має право не надавати ефірний час для ведення передвиборної агітації.      7. Ефірний час за рахунок коштів власних виборчих фондів надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), кандидатом або його довіреною особою і телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди, а також за умови ненадходження коштів на рахунок телерадіоорганізації остання має право не надавати ефірний час для ведення передвиборної агітації.  
564. 8. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати, їх довірені особи для проведення передвиборної агітації як за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, так і коштів власних виборчих фондів мають право за погодженням з відповідною телерадіокомпанією визначити режим передачі, що містить передвиборну агітацію (прямий ефір або аудіо-, відеозапис).      8. Місцеві організації партій (блоків), кандидати, їх довірені особи для проведення передвиборної агітації як за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, так і коштів власних виборчих фондів мають право за погодженням з відповідною телерадіоорганізацією визначити режим передачі, що містить передвиборну агітацію (прямий ефір або аудіо-, відеозапис).  
565. 9. Телерадіокомпанії здійснюють аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігають ці записи до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.      9. Телерадіоорганізації здійснюють аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігають ці записи до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.  
566. 10. Телерадіокомпанії всіх форм власності за письмовими запитами територіальних виборчих комісій, органів прокуратури, інших правоохоронних та податкових органів зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.   -417- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 10 статті 52 виключити слова "інших правоохоронних та податкових органів".  
Враховано частково   10. Телерадіоорганізації всіх форм власності за письмовими запитами територіальних виборчих комісій, органів прокуратури, суду та податкових органів зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.  
567. Стаття 53. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації 1. Участь у передвиборній агітації забороняється:   -418- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Із частини першої виключити другий, четвертий та шостий пункти; Пункт третій доповнити словами: "під час виконання обов'язків членів виборчих комісій"  
Враховано   Стаття 55. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації 1. Участь у передвиборній агітації забороняється: 1) особам, які не є громадянами України;  
568. 1) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;   -419- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 1 частини 1 статті 53 доповнити словами "під час виконання службових обов'язків крім осіб, які є кандидатами, уповноваженими чи довіреними особами."  
Відхилено   2) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;  
569. 2) військовослужбовцям;       
570. 3) членам виборчих комісій;   -420- Матвєєв В.Г. (реєстр. картка № 262)
пункт 3 викласти в новій редакції "3) членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій безпосередньо у самій виборчій комісії або її доручень"  
Враховано   3) членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій безпосередньо у самій виборчій комісії або її доручень;  
571. 4) спостерігачам на виборах;   -421- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт 4 част.1 ст.53 викласти в редакції: "4) спостерігачам у день виборів;"  
Відхилено    
572. 5) особам, які не є громадянами України;       
573. 6) іншим особам, визначеним цим Законом.       
574. 2. Кандидатам, які займають посади, у тому числі за сумісництвом в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах в установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної проведенням виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.      2. Кандидатам у депутати місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови, які займають посади, у тому числі за сумісництвом в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах в установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної проведенням виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.  
575. 3. Поширення у будь-якої формі агітаційних матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, не допускається.      3. Поширення у будь-якої формі агітаційних матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, не допускається.  
576. 4. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, послуг, товарів та інших матеріальних цінностей.      4. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, послуг, товарів та інших матеріальних цінностей.  
577. 5. Зустрічі кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків) з військовослужбовцями для проведення серед них передвиборної агітації організує територіальна виборча комісія за сприяння командування військових частин (формувань) з обов'язковим письмовим запрошенням усіх зазначених вище осіб не пізніш як за три дні до кожної такої зустрічі.   -422- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 53 виключити.  
Відхилено   5. Зустрічі кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) з військовослужбовцями для проведення серед них передвиборної агітації організує територіальна виборча комісія за сприяння командування військових частин (формувань) з обов'язковим письмовим запрошенням усіх зазначених вище осіб не пізніш як за три дні до кожної такої зустрічі.  
578. 6. У слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях передвиборна агітація обмежується.   -423- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 6 статті 53 виключити.  
Враховано    
579. Відвідання цих установ уповноваженими особами місцевих осередків партій (блоків), кандидатами, їх довіреними особами забороняється.       
580. Передвиборна агітація в цих установах допускається лише шляхом поширення друкованих інформаційних плакатів, виготовлених територіальною виборчою комісією, та агітаційних матеріалів, виготовлених місцевими осередками партій (блоками), кандидатами, а також через засоби масової інформації.       
581. 7. Розповсюдження анонімних друкованих агітаційних матеріалів забороняється.      6. Розповсюдження анонімних друкованих агітаційних матеріалів забороняється.  
582. 8. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчої кампанії у своїх матеріалах і передачах забороняється підтримувати місцеві осередки партій (блоки), кандидатів, їх передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі.      7. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчої кампанії у своїх матеріалах і передачах забороняється підтримувати місцеві організації партій (блоки), кандидатів, їх передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі.  
583. У разі порушення ними цієї вимоги Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за поданням територіальної виборчої комісії припиняє діяльність відповідного засобу масової інформації на період виборчої кампанії.   -424- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У абзаці другому частини 8 статті 53 замість слова "припиняє" записати "може припинити".  
Враховано   8. У разі порушення ними цієї вимоги Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за поданням територіальної виборчої комісії може припинити діяльність відповідного засобу масової інформації на період виборчої кампанії.  
584. 9. Засіб масової інформації, що оприлюднив недостовірні матеріали про місцевий осередок партії (блок) або окремих кандидатів, не пізніш як через три дні після для оприлюднення таких матеріалів, а напередодні дня виборів - не пізніш як за день до початку виборів, зобов'язаний надати на вимогу уповноваженої особи місцевого осередку партії (блоку), кандидата або його довіреної особи, щодо яких поширено недостовірні відомості, можливість спростувати такі матеріали: надати такий самий ефірний час на телебаченні або радіо, а в друкованому засобу масової інформації цей матеріал повинен бути набраний тим самим шрифтом і поміщений під рубрикою "спростування" на тому ж самому місці шпальти, де містилося повідомлення, що спростовується, в обсязі, не меншому ніж половина стандартної сторінки машинописного тексту.      9. Засіб масової інформації, що оприлюднив недостовірні матеріали про місцеву організацію партії (блоку) або окремих кандидатів, не пізніш як через три дні після для оприлюднення таких матеріалів, а напередодні дня виборів - не пізніш як за день до початку виборів, зобов'язаний надати на вимогу уповноваженої особи місцевої організації партії (блоку), кандидата або його довіреної особи, щодо яких поширено недостовірні відомості, можливість спростувати такі матеріали: надати такий самий ефірний час на телебаченні або радіо, а в друкованому засобу масової інформації цей матеріал повинен бути набраний тим самим шрифтом і поміщений під рубрикою "спростування" на тому ж самому місці шпальти, де містилося повідомлення, що спростовується, в обсязі, не меншому ніж половина стандартної сторінки машинописного тексту.  
585. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобу масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Час на телебаченні, радіо, що надається для спростування, не повинен перевищувати часу тієї частини передачі, змін якої спростовується. Спростування має бути оприлюднено без додатків, коментарів та скорочень і повинно здійснюватися за рахунок відповідного засобу масової інформації.      10. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобу масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Час на телебаченні, радіо, що надається для спростування, не повинен перевищувати часу тієї частини передачі, змін якої спростовується. Спростування має бути оприлюднено без додатків, коментарів та скорочень і повинно здійснюватися за рахунок відповідного засобу масової інформації.  
586. 10. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останнього тижня перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо місцевих осередків партій (блоків) та кандидатів.      11. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останнього тижня перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо місцевих організацій партій (блоків) та кандидатів.  
587. 11. Трансляція передвиборних програм політичних партій (блоків), кандидатів на регіональних телеканалах не повинна збігатися в часі з трансляцією таких самих передвиборних програм на регіональних радіоканалах, якщо ефірний час в обох випадках надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.      12. Трансляція передвиборних програм політичних партій (блоків), кандидатів на регіональних телеканалах не повинна збігатися в часі з трансляцією таких самих передвиборних програм на регіональних радіоканалах, якщо ефірний час в обох випадках надається за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
588. 12. Включення в інформаційні теле-радіо-програми агітаційних матеріалів місцевих осередків партій (блоків), кандидатів або політичної реклами не допускається. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.      13. Включення в інформаційні теле-радіо-програми агітаційних матеріалів місцевих організацій партій (блоків), кандидатів або політичної реклами не допускається. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.  
589. 13. Забороняється:      14. Забороняється:  
590. 1) переривати передачі передвиборних програм місцевих осередків партій (блоків), кандидатів рекламою товарів, робіт, послуг, іншими повідомленнями;      1) переривати передачі передвиборних програм місцевих організацій партій (блоків), кандидатів рекламою товарів, робіт, послуг, іншими повідомленнями;  
591. 2) проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України;      2) проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України;  
592. 3) проведення передвиборної агітації за чи проти місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у будь-якій формі (розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, використання засобів масової інформації, тощо) за добу до дня виборів та в день виборів;      3) проведення передвиборної агітації за чи проти місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у будь-якій формі (розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, використання засобів масової інформації, тощо) за добу до дня виборів та в день виборів;  
593. 4) оприлюднення в день виборів до закінчення голосування результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування.      4) оприлюднення в день виборів до закінчення голосування результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування.  
594. Розділ ІX. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ ТА ЇХ ДОВІРЕНИХ ОСІБ, МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), ЇХ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ   -425- Шевченко В.Ф. (реєстр. картка № 329)
Назву розділу ІХ викласти в такій редакції: "Розділ ІХ. Кандидати, їх довірені особи та офіційні спостерігач, уповноважені особи місцевих осередків політичних партій (блоків), громадських організацій".  
Відхилено   Розділ ІX. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ та КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА ЇХ ДОВІРЕНИХ ОСІБ, МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), ЇХ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ  
595. Стаття 54. Гарантії діяльності кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та їх довірених осіб, місцевих осередків партій (блоків), їх уповноважених осіб, офіційних спостерігачів   -426- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У назві статті 54 після слів "партій (блоків), їх" додати слово "представників".  
Відхилено   Стаття 56. Гарантії діяльності місцевих організацій партій (блоків), їх уповноважених осіб у територіальних виборчих комісіях  
596. 1. Кандидати, місцеві осередки партій (блоків) з часу їх реєстрації виборчими комісіями мають рівні права у проведенні виборчої кампанії: у виступах на передвиборних та інших зборах, нарадах, засіданнях, мітингах, безпосередньо пов'язаних з виборами, у засобах масової інформації.   -427- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину першу статті 54 перенести до статті 55 цього Закону і викласти у такій редакції: "1. Місцеві організації партій (блоки) з часу реєстрації територіальною виборчою комісією їх виборчих списків мають рівні права у проведенні виборчої кампанії: у виступах їх кандидатів та інших представників на передвиборних та інших зборах, нарадах, засіданнях, мітингах, безпосередньо пов'язаних з виборами, у засобах масової інформації."  
Враховано   1. Місцеві організації партій (блоки) з часу реєстрації територіальною виборчою комісією їх виборчих списків мають рівні права у проведенні виборчої кампанії: у виступах їх кандидатів та інших представників на передвиборних та інших зборах, нарадах, засіданнях, мітингах, безпосередньо пов'язаних з виборами, у засобах масової інформації.  
597. 2. Місцевий осередок партії (блоку), кандидати від яких висунуті в багатомандатному окрузі, мають право делегувати одного представника до територіальної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси місцевого осередку цієї партії (блоку) в територіальній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується керівним органом місцевого осередку партії (керівним органом блоку).   -428- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 2 статті 54 замість слів "в багатомандатному" записати "у пропорційному".  
Враховано частково   2. Місцева організація партії (блоку), кандидати від якої висунуті в пропорційному окрузі, мають право делегувати одного представника до територіальної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси місцевої організації цієї партії (блоку) в територіальній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується керівним органом місцевої організації партії (керівним органом блоку).  
598. 3. Представником місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких висунуті в багатомандатному окрузі, може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником місцевого осередку партії (блоку), член виборчої комісії, посадова особа органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.   -429- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину третю статті 54 після слів "виборчої комісії" словами "довірена особа кандидата на посаду голови територіальної громади або кандидата у депутати"  
Враховано   3. Представником місцевої організації партії (блоку), кандидати від якої висунуті в пропорційному окрузі, може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником місцевої організації партії (блоку) член виборчої комісії, довірена особа кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або кандидата у депутати, посадова особа органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.  
599. 4. Заява про реєстрацію представника місцевого осередку партії (блоку), підписана керівником осередку партії, керівниками місцевих осередків партій, що входять до блоку, та скріплена печаткою місцевого осередку партії, печатками місцевих осередків партій, що входять до блоку, та копія рішення керівного органу місцевого осередку партії, керівного органу блоку про затвердження кандидатури представника подаються до територіальної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів в багатомандатному окрузі. У заяві про реєстрацію представника місцевого осередку партії (блоку), зазначається прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси місцевого осередку партії (блоку) в територіальній виборчій комісії.   -430- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 4 статті 54 замість слів "в багатомандатному" записати "у пропорційному".  
Враховано частково   4. Заява про реєстрацію представника місцевої організації партії (блоку), підписана керівником організації партії, (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку), та скріплена печаткою місцевої організації партії, (або печатками організацій вищого рівня, що входять до блоку, та копія рішення керівного органу місцевої організації партії, керівного органу блоку про затвердження кандидатури представника подаються до територіальної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів в пропорційному окрузі. У заяві про реєстрацію представника місцевої організації партії (блоку), зазначається прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси місцевої організації партії (блоку) в територіальній виборчій комісії.  
600. 5. Територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника місцевого осередку партії (блоку) в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови у реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), чи втрати місцевим осередком партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника осередку партії, виборчого блоку у територіальній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.      5. Територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника місцевої організації партії (блоку) в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови у реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), чи втрати місцевою організацією партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника організації партії, виборчого блоку у територіальній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
601. 6. Місцевий осередок партії (блок) може мати до двох уповноважених осіб на рівні багатомандатного округу та по одній уповноваженій особі у кожному одномандатному окрузі. Уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, не може бути кандидатом і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб з обов'язковим зазначенням відповідного округу затверджується керівним органом місцевого осередку партії (блоку).   -431- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 6 статті 54 замість слів "в багатомандатному" записати "у пропорційному". Виключити слова "та по одній уповноваженій особі у кожному одномандатному окрузі" та "з обов'язковим зазначенням відповідного округу"  
Враховано   6. Місцева організація партії (блок) може мати до двох уповноважених осіб на рівні пропорційного округу. Уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), кандидати від якої зареєстровані у пропорційному окрузі, не може бути кандидатом і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб затверджується керівним органом місцевої організації партії (блоку).  
602. 7. Заява про реєстрацію уповноважених осіб місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, підписана керівником місцевого осередку партії, керівниками місцевих осередків партій, що входять до блоку, та скріплена печаткою місцевого осередку партії, печатками місцевих осередків партій, що входять до блоку, та копія рішення керівного органу місцевого осередку партії, керівного органу блоку про затвердження списку уповноважених осіб місцевого осередку партії (блоку) подаються до територіальної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначається прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний округ, громадянство уповноваженої особи, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси місцевого осередку партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі.      7. Заява про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії (блоку), кандидати від якої зареєстровані в пропорційному окрузі, підписана керівником місцевої організації партії, (керівниками місцевих організацій партій), що входять до блоку, та скріплена печаткою місцевої організації партії, (або печатками організації вищого рівня, що входять до блоку), та копія рішення керівного органу місцевої організації партії, керівного органу блоку про затвердження списку уповноважених осіб місцевої організації партії (блоку) подаються до територіальної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначається прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний округ, громадянство уповноваженої особи, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси місцевої організації партії (блоку) у відповідному окрузі.  
603. 8. Територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, та видає представникові місцевого осередку партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати місцевим осередком партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб місцевого осередку партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.      8. Територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб місцевої організації партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в пропорційному окрузі та видає представникові місцевої організації партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати місцевою організацією партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб місцевої організації партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
604. 9. Представник, уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, з дня їх реєстрації територіальною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.      9. Уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), кандидати від якої зареєстровані в пропорційному окрузі, з дня їх реєстрації територіальною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.  
605. 10. Представник, уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, мають право у будь-який час до дня проведення виборів звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.      10. Представник, уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в пропорційному окрузі, мають право у будь-який час до дня проведення виборів звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.  
606. 11. Керівний орган місцевого осередку партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника чи уповноваженої особи, у будь-який час до дня проведення виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до територіальної виборчої комісії у порядку, встановленому у частинах третій та шостій цієї статті.      11. Керівний орган місцевої організації партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника, у будь-який час до дня проведення виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до територіальної виборчої комісії у порядку, встановленому у частинах третій та шостій цієї статті.  
607. 12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - територіальна виборча комісія негайно приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевого осередку партії (блоку), від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі. Копія рішення видається представнику місцевого осередку партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі.      12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - негайно територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії (блоку), від якої зареєстровані в пропорційному окрузі. Копія рішення видається представнику місцевої організації партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу місцевої організації партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в пропорційному окрузі.  
608. 13. Посвідчення представника чи уповноваженої особи місцевого осередку партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до територіальної виборчої комісії.      13. Посвідчення представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії (блоку), повноваження якої припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до територіальної виборчої комісії.  
609. 14. Представник місцевого осередку партії (блоку), у територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу має право:      14. Представник місцевої організації партії (блоку), у територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу має право:  
610. 1) бути присутнім на всіх засіданнях територіальної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами депутатів та сільських, селищних, міських голів, та брати участь в їх обговоренні;      1) бути присутнім на всіх засіданнях територіальної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами депутатів та сільських, селищних, міських голів, та брати участь в їх обговоренні;  
611. 2) знайомитися зі змістом протоколів засідань територіальної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень;      2) знайомитися зі змістом протоколів засідань територіальної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень;  
612. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до територіальної виборчої комісії відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці;      3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до територіальної виборчої комісії відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці;  
613. 4) інші права, передбачені цим Законом.      4) інші права, передбачені цим Законом.  
614. 15. Уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі:   -432- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 15 статті 54 замість слів "в багатомандатному" записати "у пропорційному".  
Враховано   15. Уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), кандидати від якої зареєстровані у пропорційному окрузі:  
615. 1) сприяє місцевому осередку партії (блоку) у їх участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації;      1) сприяє місцевій організації партії (блоку) у їх участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації;  
616. 2) представляє місцевому осередку партії (блоку), у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу;   -433- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У пункті 2 частини 15 статті 54 замість слів "місцевому осередку" записати "місцевий осередок".  
Враховано   2) представляє місцеву організацію партії (блок) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу;  
617. 3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих на території відповідного одномандатного округу;   -434- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У пункті 3 частини 15 статті 54 виключити слово " одномандатного ". Доповнити пункт після слова "виборчих" словом "комісій."  
Враховано   3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій на території відповідного округу;  
618. 4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною дев'ятою статті 29 цього Закону;      4) має право бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною дев'ятою статті 26 цього Закону;  
619. 5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується нею та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії;      5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії;  
620. 6) має інші права, передбачені цим Законом.   -435- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Додати до частини 15 статті 54 пункти наступного змісту: "подавати до територіальної виборчої комісії передвиборну програму місцевого осередку політичної партії (блоку) та інші необхідні документи та матеріали; отримувати у територіальній виборчій комісії виготовлені передвиборні плакати кандидата; отримувати у територіальній виборчій комісії посвідчення офіційних спостерігачів від місцевого осередку партії (блоку); подавати у триденний строк до територіальних виборчих комісій по три примірники друкованих матеріалів, виготовлених за рахунок особистого виборчого фонду місцевого осередку політичної партії (блоку); за дорученням місцевого осередку політичної партії (блоку) бути розпорядником його особистого виборчого фонду (одна особа); бути присутньою на засіданнях комісій і брати в них участь; отримувати копії протоколів територіальної виборчої комісії про підрахунок бюлетенів, виданих комісією, та про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям; бути присутньою під час голосування на виборчій дільниці; підписувати перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів, та перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про встановлення результатів виборів; отримувати копії протоколів дільничної та територіальної виборчої комісії про підсумки голосування; звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення виявлених порушень; оскаржувати рішення, дії або бездіяльність територіальної, дільничної виборчої комісії до виборчої комісії або безпосередньо до суду."  
Відхилено   6) має інші права, передбачені цим Законом.  
    -436- Шевченко В.Ф. (реєстр. картка № 329)
Доповнити статтею 541: "Стаття 541. Офіційні спостерігачі кандидата 1. У заходах, пов'язаних з виборами (передвиборна агітація, голосування виборців, підрахунок голосів, встановлення результатів виборів тощо) можуть брати участь офіційні спостерігачі кандидатів, список яких подається кандидатом до окружної (територіальної) виборчої комісії не пізніше як за три дні до дня проведення виборів. Офіційним спостерігачем кандидата може бути лише громадянин України, який має виборчі права. 2. У списку офіційних спостерігачів кандидата, що подається для реєстрації, зазначається їх прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону. 3. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніше як через два дні після надходження до неї відповідних документів реєструє офіційних спостерігачів кандидата і видає їм (особисто або через довірених осіб цього кандидата) посвідчення єдиного зразка, встановленого Центральною виборчою комісією. 4. Повноваження офіційних спостерігачів кандидатів визначається відповідним положенням, що затверджується Верховною Радою України."  
Відхилено    
621. Стаття 55. Гарантії діяльності кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови   -437- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину першу статті 57 остаточної редакції перенести до статті 56.  
Враховано   Стаття 57. Гарантії діяльності кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих у багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі  
622. 1. Кандидату у депутати та кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.      1. Кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.  
623. 2. Кандидати під час передвиборної агітації не можуть бути звільнені з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.      2. Кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати під час передвиборної агітації не можуть бути звільнені з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.  
624. Стаття 56. Довірені особи кандидата у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованих в одномандатному окрузі   -438- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У статті 55 і далі по тесту після слів "кандидатів у депутати," записати "зареєстрованих у мажоритарному окрузі"  
Враховано   Стаття 58. Довірені особи кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих у багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі  
625. 1. Кандидат у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані в одномандатному окрузі, мають право визначити довірених осіб із числа громадян (не більше ___ осіб), а кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови - не більше десяти осіб, які мають право голосувати.   -439- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
У част.1 статті 56 не зазначено, що довіреними особами кандидатів можуть бути лише ті громадяни України, які мають право голосу.  
Відхилено   1. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення та міст, що входять до складу міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) голови, кандидат у депутати районної ради може мати не більше трьох довірених осіб із числа виборців - членів відповідних територіальних громад. 2. Кандидат у депутати сільської, селищної, міської (міст районного значення та міст, що входять до складу міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, міст Києва, Севастополя) рад може мати не більше двох довірених осіб з числа виборців - членів відповідних територіальних громад. 3. Кандидат на посаду міського (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя) голови, може мати не більше п'яти довірених осіб із числа виборців - членів відповідної територіальної громади. 4. Кандидат у депутати міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва і Севастополя), районної у місті ради, зареєстрований у мажоритарному окрузі, може мати не більше двох довірених осіб з числа виборців - членів відповідної територіальної громади. 5. Кандидат у депутати обласної ради може мати не більше п'яти довірених осіб з числа виборців - мешканців відповідної територіальної громади.  
    -440- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині першій статті 56 замість слів "міського голови, зареєстровані в одномандатному окрузі, мають право визначити довірених осіб із числа громадян (не більше ___ осіб), а кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови - не більше десяти осіб, які мають право голосувати." Записати "(міста районного значення та міст, що входять до складу міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) голови, кандидат у депутати районної ради може мати не більше трьох довірених осіб із числа виборців - членів відповідних територіальних громад."  
Враховано    
    -441- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити статтю частиною другою такого змісту: "2. Кандидат у депутати сільської, селищної, міської (міст районного значення та міст, що входять до складу міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, міст Києва, Севастополя) рад може мати не більше двох довірених осіб з числа виборців - членів відповідних територіальних громад."  
Враховано    
    -442- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити Закон новими частинами такого змісту: "2. Кандидат на посаду міського (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя) голови, може мати не більше п'яти довірених осіб із числа виборців - членів відповідної територіальної громади. 3. Кандидат у депутати міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва і Севастополя), районної у місті ради, зареєстрований у мажоритарному виборчому окрузі, може мати не більше двох довірених осіб з числа виборців - членів відповідної територіальної громади. 4. Кандидат у депутати обласної ради може мати не більше п'яти довірених осіб з числа виборців - мешканців відповідної територіальної громади"  
Враховано    
    -443- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У част.1 ст.56 текст у дужках викласти у такій редакції: "(не більше 5 осіб)".  
Враховано    
    -444- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 статті 56 викласти в новій редакції: "1. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати зареєстрований в мажоритарному окрузі, має право визначити довірених осіб із числа громадян (не більше ___ осіб), а кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови - не більше десяти осіб, які мають право голосувати."  
Враховано    
626. 2. Довірені особи реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови за наявності письмової згоди цих осіб. У поданні зазначається: прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата у депутати. Територіальна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови і видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.      6. Довірені особи реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, за наявності письмової згоди цих осіб. У поданні зазначається: прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата. Територіальна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого у мажоритарному окрузі, і видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
627. 3. Не допускається реєстрація довіреними особами кандидатів, зазначених у частині другій цієї статті.   -445- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину третю статті 56 викласти в новій редакції: "6. Не може бути довіреною особою кандидата представник, уповноважена особа місцевої організації партії (блоку) член виборчої комісії, посадова особа органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу."  
Враховано   7. Не може бути довіреною особою кандидата представник, уповноважена особа місцевої організації партії (блоку) член виборчої комісії, посадова особа органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.  
    -446- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Частину 3 статті 56 виключити.  
Відхилено    
628. 4. Довірені особи, сприяють кандидатам у проведенні виборчої кампанії; представляють інтереси кандидатів у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями.   -447- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 4 статті 56 слово "кандидатів" записати в однині  
Враховано   8. Довірені особи, сприяють кандидатам у проведенні виборчої кампанії; представляють інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями.  
629. 5. Довірені особи набувають повноважень з дня їх реєстрації територіальною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про реєстрацію кандидатів або з дня реєстрації обраного кандидата у депутати, сільського, селищного, міського голови.   -448- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 5 статті 56 слово "кандидатів" записати в однині.  
Враховано   9. Довірені особи набувають повноважень з дня їх реєстрації територіальною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про реєстрацію кандидата або з дня реєстрації обраного сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати.  
630. 6. Довірені особи кандидатів мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків із дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом.   -449- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 6 статті 56 слово "кандидатів" записати в однині.  
Враховано   10. Довірені особи кандидата мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків із дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом.  
631. 7. Кандидати мають право в будь-який час до дня проведення виборів звернутися із заявою до територіальної виборчої комісії про припинення повноважень їх довірених осіб і подати документи для реєстрації інших осіб в порядку, встановленому цим Законом.   -450- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 7 статті 56 слово "кандидати" записати в однині.  
Враховано   11. Кандидат має право в будь-який час до дня проведення виборів звернутися із заявою до територіальної виборчої комісії про припинення повноважень його довірених осіб і подати документи для реєстрації інших осіб в порядку, встановленому цим Законом.  
632. 8. Довірені особи кандидатів мають право в будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.   -451- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 8 статті 56 слово "кандидатів" записати в однині.  
Враховано   12. Довірені особи кандидата мають право в будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.  
633. 9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини сьомої чи восьмої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - негайно відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата. Копія рішення надсилається кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови.      13. На підставі заяви, поданої відповідно до частини сьомої чи восьмої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - негайно відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата. Копія рішення надсилається кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати.  
634. 10. Посвідчення довіреної особи кандидатів негайно повертається до територіальної виборчої комісії, яка його видала.   -452- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 10 статті 56 після слів "довіреної особи" доповнити словами "кандидатів, реєстрація якої скасована".  
Враховано   14. Посвідчення довіреної особи кандидатів, реєстрація якої скасована, негайно повертається до територіальної виборчої комісії, яка його видала.  
635. 11. Довірена особа кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови має право:      15. Довірена особа кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати має право:  
636. 1) подавати до територіальної виборчої комісії передвиборну програму кандидата, його автобіографію та фотокартки у кількості та формату, встановленого комісією;      1) подавати до територіальної виборчої комісії передвиборну програму кандидата, його автобіографію та фотокартки у кількості та формату, встановленого комісією;  
637. 2) отримувати у територіальній виборчій комісії виготовлені передвиборні плакати кандидатів;      2) отримувати у територіальній виборчій комісії виготовлені передвиборні плакати кандидатів;  
638. 3) отримувати у територіальної виборчої комісії посвідчення офіційних спостерігачів від місцевого осередку партії (блоку);   -453- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 3 частини 11 статті 56 замість слів "місцевого осередку партії (блоку)" записати "кандидата, чиї інтереси вона представляє".  
Враховано   3) отримувати у територіальній виборчій комісії посвідчення офіційних спостерігачів від кандидата, чиї інтереси вона представляє;  
639. 4) подавати у триденний строк до територіальних виборчих комісій по три примірники друкованих матеріалів, виготовлених за рахунок особистого виборчого фонду кандидата;   -454- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Пункт 4 виключити.  
Враховано    
640. 5) за дорученням кандидата бути розпорядником його особистого виборчого фонду;      4) за дорученням кандидата бути розпорядником його особистого виборчого фонду;  
641. 6) бути присутньою на засіданнях виборчих комісій і брати в них участь;   -455- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити пункт 6 словами "з правом дорадчого голосу"  
Враховано   5) бути присутньою на засіданнях виборчих комісій і брати в них участь з правом дорадчого голосу;  
642. 7) отримувати копії протоколів територіальної виборчої комісії про підрахунок бюлетенів, виданих комісією, та про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям;      6) отримувати копії протоколів територіальної виборчої комісії про підрахунок бюлетенів, виданих комісією, та про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям;  
643. 8) бути присутньою під час голосування на виборчій дільниці;      7) бути присутньою під час голосування на виборчій дільниці;  
644. 9) отримувати копії протоколів дільничної та територіальної виборчої комісії про підсумки голосування;      8) отримувати копії протоколів дільничної та територіальної виборчої комісії про підсумки голосування;  
645. 10) складати акти, що підписуються особами, які виявили порушення, і виборцями - свідками порушення, та подавати їх до відповідної виборчої комісії з дотриманням строків;      10) складати акти, що підписуються особами, які виявили порушення, і виборцями - свідками порушення, та подавати їх до відповідної виборчої комісії з дотриманням строків;  
646. 11) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення виявлених порушень;      11) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення виявлених порушень;  
647. 12) оскаржувати рішення, дії або бездіяльність територіальної, дільничної виборчої комісії до виборчої комісії або безпосередньо до суду.      12) оскаржувати рішення, дії або бездіяльність територіальної, дільничної виборчої комісії до виборчої комісії або безпосередньо до суду.  
648. 12. Втручання довіреної особи у роботу виборчих комісій не допускається;      16. Втручання довіреної особи у роботу виборчих комісій не допускається;  
649. 13. Довірені особи здійснюють свої функції на громадських засадах.      17. Довірені особи здійснюють свої функції на громадських засадах.  
650. Стаття 57. Офіційні спостерігачі      Стаття 59. Офіційні спостерігачі  
651. 1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від місцевих осередків партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також від іноземних держав і міжнародних організацій.   -456- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 1 статті 57 слово "багатомандатному" замінити на слово "пропорційному"; слово "одномандатних" замінити на слово "мажоритарних". Замість слів "а також" записати "Офіційні спостерігачі". Доповнити частину словами "можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу."  
Враховано   1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровані в пропорційному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в мажоритарних округах. Офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.  
652. 2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення територіальною виборчою комісією результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.      2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною територіальною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення територіальною виборчою комісією результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
653. 3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним цього Закону. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.      3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним цього Закону. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.  
654. Стаття 58. Офіційні спостерігачі від місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови      Стаття 60. Офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих у мажоритарному окрузі  
655. 1. Офіційним спостерігачем від осередку партії (блоку), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови може бути громадянин України, який має право голосу.   -457- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 1 статті 58 слово "багатомандатному" замінити на слово "пропорційному"; слово "одномандатному" замінити на слово "мажоритарному".  
Враховано   1. Офіційним спостерігачем від організації партії (блоку), кандидати у депутати від яких зареєстровані в пропорційному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, може бути громадянин України, який має право голосу.  
656. 2. Офіційний спостерігач від місцевого осередку партії (блоку), кандидата у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зазначених у частині першій цієї статті, реєструється територіальною виборчою комісією за поданням керівних органів місцевих осередків партій, місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку, кандидата у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.      2. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії (блоку), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, зазначених у частині першій цієї статті, реєструється територіальною виборчою комісією за поданням керівних органів місцевих організацій партій, місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі.  
657. 3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідного місцевого осередку партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.      3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі.  
658. 4. Подання про реєстрацію спостерігача від місцевого осередку партії (блоку) за підписом керівника місцевого осередку партії, місцевих осередків партій, що входять до блоку, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня проведення виборів . Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів приймається відповідною територіальною виборчою комісією у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині третій цієї статті. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частини першої і третьої цієї статті.   -458- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 4 статті 58 слово "одномандатному" замінити на слово "мажоритарному".  
Враховано   4. Подання про реєстрацію спостерігача від місцевої організації партії (блоку) за підписом керівника місцевої організації партії, місцевих організацій партій, що входять до блоку, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 5 днів до дня проведення виборів. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів приймається відповідною територіальною виборчою комісією у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині третій цієї статті. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частини першої і третьої цієї статті.  
659. 5. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам партій посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.      5. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
660. 6. Офіційний спостерігач від місцевого осередку партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови має право:      6. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі має право:  
661. 1) перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком голосування при перевірці виборчих скриньок, пломбуванні або опечатуванні їх, під час голосування;      1) перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком голосування при перевірці виборчих скриньок, пломбуванні або опечатуванні їх, під час голосування;  
662. 2) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії здійснювати свої повноваження;   -459- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
І пункту 2 статті 58 виключити слова "перебувати на виборчих дільницях під час голосування"  
Враховано   2) спостерігати за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії здійснювати свої повноваження;  
663. 3) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;      3) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;  
664. 4) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;      4) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;  
665. 5) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 29 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення територіальною виборчою комісією підсумків голосування та результатів виборів;      5) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 26 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення територіальною виборчою комісією підсумків голосування та результатів виборів;  
666. 6) отримувати копію протоколу відповідної виборчої комісії про результати підрахунку голосів на виборчій дільниці, копію протоколу про підсумки голосування по відповідному виборчому округу відразу після його підписання;      6) отримувати копію протоколу відповідної виборчої комісії про результати підрахунку голосів на виборчій дільниці, копію протоколу про підсумки голосування у відповідному окрузі відразу після його підписання;  
667. 7) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;      7) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;  
668. 8) скласти акт про виявлення порушень цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені цим Законом;      8) скласти акт про виявлення порушень цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені цим Законом;  
669. 9) має інші права, передбачені цим Законом.   -460- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Додати до частини 6 статті 58 пункти наступного змісту: "бути присутніми на зустрічах кандидатів з виборцями, знайомитися з матеріалами передвиборної агітації кандидатів;"  
Відхилено   9) має інші права, передбачені цим Законом.  
670. 7. Офіційний спостерігач від місцевого осередку партії, виборчого блоку, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови не має права:      7. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого у мажоритарному окрузі, не має права:  
671. 1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;      1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;  
672. 2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;      2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;  
673. 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.      3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.  
674. 8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини сьомої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях територіальної дільничної виборчої комісії.      8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини сьомої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях територіальної дільничної виборчої комісії.  
675. 9. Керівний орган місцевого осередку партії, місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.      9. Керівний орган місцевої організації партії, місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати, зареєстрований у мажоритарному окрузі, має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.  
676. 10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі місцевого осередку партії (блоку), кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови.      10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати, зареєстрованого у мажоритарному окрузі.  
677. Стаття 59. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій      Стаття 61. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій  
678. 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за двадцять днів до дня проведення виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.   -461- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину першу статті 59 замість слів "Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 20 днів до дня проведення виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України" записати "та проводять спостереження за виборчим процесом у порядку та в межах, передбачених законом України "Про вибори народних депутатів України", у зв'язку з цим частини 2-9 виключити.  
Враховано   Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються та проводять спостереження за виборчим процесом у порядку та в межах, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України".  
679. 2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня проведення виборів Центральною виборчою комісією.       
680. 3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.       
681. 4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території багатомандатних і одномандатних округів.       
682. 5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:       
683. 1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях територіальних виборчих комісій;       
684. 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;       
685. 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків голосування та результатів виборів територіальними виборчими комісіями;       
686. 4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;       
687. 5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, та вдосконалення чинного законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;       
688. 6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.       
689. 6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.       
690. 7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.       
691. 8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які відрядили їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.       
692. 9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.       
693. Розділ Х. ГОЛОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ      Розділ Х. ГОЛОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ І ДЕПУТАТІВ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ  
694. Стаття 60. Виборчі бюлетені      Стаття 62. Виборчі бюлетені  
695. 1. Виборчі бюлетені виготовляються окремо для голосування в багатомандатному окрузі та в одномандатних округах.   -462- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину першу статті 60 виключити.  
Враховано    
696. 2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.      1. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.  
697. 3. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі та форма виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних округах затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня проведення виборів.      2. Форма виборчого бюлетеня для голосування в пропорційних та мажоритарних округах затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 32 дні до дня проведення виборів.  
698. 4. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня проведення виборів.      3. Текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних округах затверджується відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 25 днів до дня проведення виборів.  
699. 5. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату виборів, означення округу (багатомандатний чи одномандатний округ), номера одномандатного округу, а також позначені місця для номер виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.   -463- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 60 після слова "означення" доповнити словами "та номер (для одномандатного округу)"  
Враховано   4. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату виборів, означення (пропорційний чи мажоритарний округ) та номер (для мажоритарного округу), а також позначені місця для номер виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
700. 6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, означення виборчого округу (багатомандатний округ, номер одномандатного округу), а також позначені місця для номера виборчої дільниці та номера, за яким виборця внесено до списку виборців, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.   -464- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 6 статті 60 замість слова "видаватиме" записати "видав".  
Враховано   5. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, означення (пропорційний чи мажоритарний округ) та номер (для мажоритарного округу), а також позначені місця для номера виборчої дільниці та номера, за яким виборця внесено до списку виборців, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень.  
701. 7. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатних округах визначається відповідно територіальними виборчими комісіями не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня проведення виборів, виходячи з кількості громадян, внесених до списків виборців на виборчих дільницях у межах виборчого округу, з урахуванням резерву виборчих бюлетенів, що становить два відсотки.   -465- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Узгодити частину 7 статті 60 з частиною 8 статті 6 відсотку резерву бюлетенів.  
Відхилено   6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в пропорційних та мажоритарних округах визначається відповідно територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 25 днів до дня проведення виборів, виходячи з кількості громадян, внесених до списків виборців на виборчих дільницях у межах виборчого округу, з урахуванням резерву виборчих бюлетенів, що становить три відсотки від кількості виборців. 7. До виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі вносяться в алфавітному порядку (за прізвищем кандидатів), відомості про зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих у мажоритарному окрузі, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, освіти, адреси місця проживання, основного місця роботи (занять), партійності, суб'єкта висування. Праворуч від відомостей про кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного кандидата" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.  
    -466- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині сьомій статті 60 слово "два" замінити на слово "три". Доповнити частину словами "від кількості виборців" Перше речення частини 7 статті 60 доповнити словами "суб'єкта висування."  
Враховано    
702. 8. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за участю уповноважених представників місцевих осередків партій (блоків) не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня проведення виборів, повинні зазначатися назви місцевих осередків партій (блоків) із зазначенням назв осередків партій, що утворили виборчий блок, прізвищ та ініціалів перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку). Праворуч проти назви кожного місцевого осередку партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Після переліку всіх місцевих осередків партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партій (блоків)", і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.   -467- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У частині 9 статті 60 після слів "в алфавітному порядку" записати "(за прізвищем кандидатів)," Частину 8 перенести після частини 9 цієї статті. Із частини 8 виключити слова "у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за участю представників місцевих організацій партій (блоків) не пізніш як за 35 днів до дня проведення виборів" Слово "п'яти" замінити на слово "трьох"  
Враховано   8. У виборчому бюлетені для голосування в пропорційному окрузі повинні зазначатися назви місцевих організацій партій (блоків) із зазначенням назв організацій партій, що утворили виборчий блок, прізвищ та ініціалів перших трьох кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку). Праворуч проти назви кожної місцевої організації партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Після переліку всіх місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партій (блоків)", і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат. Назву місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщують у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за участю представників місцевих організацій партій (блоків) не пізніш як за 35 днів до дня проведення виборів.  
    -468- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Перше речення частини 8 статті 60 доповнити словами "суб'єкта висування"  
Враховано    
703. 9. До виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі вносяться в алфавітному порядку відомості про зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, освіти, адреси місця проживання, основного місця роботи (занять), партійності. Праворуч від відомостей про кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного з кандидатів" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.   -469- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 9 доповнити словами "Назву місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщують у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за участю представників місцевих організацій партій (блоків) не пізніш як за 35 днів до дня проведення виборів"  
Враховано    
    -470- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині 9 статті 60 замість слів "адреси місця проживання, основного місця роботи (занять), партійності" записати "посади (заняття), місця роботи, партійності"  
Відхилено    
704. 10. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.      9. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.  
705. 11. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.      10. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.  
706. 12. У місцях компактного проживання національних меншин за рішенням відповідних територіальних виборчих комісій виборчі бюлетені друкуються державною мовою та мовою відповідної національної меншини.      11. У місцях компактного проживання національних меншин за рішенням відповідних територіальних виборчих комісій виборчі бюлетені друкуються державною мовою та мовою відповідної національної меншини.  
707. 13. Виборчі бюлетені для голосування у відповідному виборчому окрузі друкуються на однаковому папері і за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.      12. Виборчі бюлетені для голосування у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері і за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.  
708. 14. Виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі виготовляються на папері різного кольору.   -471- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 14 статті 60 викласти в новій редакції: "13. Виборчі бюлетені для голосування у різних видах виборів, а також у пропорційному та мажоритарних округах при виборах одного виду виготовляються на папері різного кольору."  
Враховано   13. Виборчі бюлетені для голосування у різних видах виборів, а також у пропорційному та мажоритарних округах при виборах одного виду виготовляються на папері різного кольору.  
709. 15. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку, а у випадку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті, - з обох боків.      14. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку, а у випадку, передбаченому частиною одинадцятою цієї статті, - з обох боків.  
710. Стаття 61. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим комісіям      Стаття 63. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим комісіям  
711. 1. Територіальні виборчі комісії забезпечують виготовлення державними поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування відповідно в багатомандатному окрузі та одномандатних округах, не пізніш як за десять днів до дня проведення виборів на підставі угод, укладених між комісіями і підприємствами.      1. Територіальні виборчі комісії забезпечують виготовлення державними поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування відповідно в пропорційних та мажоритарних округах, не пізніш як за 10 днів до дня проведення виборів на підставі угод, укладених між комісіями і підприємствами.  
712. 2. Підприємства, які виготовляють виборчі бюлетені, визначаються виборчими комісіями, зазначеними у частині першій цієї статті територіальними виборчими комісіями.   -472- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині другій статті 61 замість слів "територіальними виборчими комісіями" записати "за рекомендацією Центральної виборчої комісії"  
Відхилено   2. Підприємства, які виготовляють виборчі бюлетені, визначаються виборчими комісіями, зазначеними у частині першій цієї статті.  
713. 3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені умовами договору на виготовлення виборчих бюлетенів.   -473- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Пропонуємо част.3 статті 61 вилучити.  
Відхилено   3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені умовами договору на виготовлення виборчих бюлетенів.  
714. 4. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, виборчі бюлетені та інші виборчі документи можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу відповідної територіальної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією.   -474- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину четверту статті 61 виключити  
Враховано    
715. 5. Територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня проведення виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та в одномандатному окрузі дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих осередків партій (блоків).   -475- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину 5 статті 61 словами "різних кандидатів на посаду голови територіальної громади"  
Враховано   4. Територіальна виборча комісія не раніш як за 3 дні до дня проведення виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені для голосування в пропорційних та мажоритарних округах дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків), різних кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.  
716. 6. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:   -476- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 6 статті 61 доповнити слова "(за наявності)"  
Враховано   5. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються (при наявності):  
717. 1) номер одномандатного округу;   -477- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункти 1-5 викласти в такій редакції : "1) вид виборів; 2) означення та номер виборчого округу; 3) номер виборчої дільниці, кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу; 4) кількість переданих на виборчу дільницю для голосування у виборах депутатів у пропорційному окрузі; 5) кількість переданих на виборчу дільницю для голосування у виборах депутатів у одномандатному окрузі;"  
Враховано   1) вид виборів;  
718. 2) номер виборчої дільниці;      2) означення та номер виборчого округу;  
719. 3) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу;      3) номер виборчої дільниці, кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу;  
720. 4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі;   -478- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити частину шосту новим пунктом 5 такого змісту: "6) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування у виборах депутатів у багатомандатному мажоритарному окрузі"  
Враховано   4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування у виборах депутатів у пропорційному окрузі; 5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування у виборах депутатів у відповідному мажоритарному окрузі; 6) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування у виборах депутатів у багатомандатному мажоритарному окрузі;  
721. 5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, що прийняли виборчі бюлетені.      7) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, що прийняли виборчі бюлетені.  
722. 7. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у двох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії. Перший примірник зберігається в територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг із протоколу передається кожній дільничній виборчій комісії, яка отримала виборчі бюлетені.      6. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у двох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії. Перший примірник зберігається в територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг із протоколу передається кожній дільничній виборчій комісії, яка отримала виборчі бюлетені.  
723. 8. Передача виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого становить три відсотки.   -479- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину 7 статті 61 словами "від кількості виборців"  
Враховано   7. Передача виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого становить три відсотки від кількості виборців.  
    -480- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині 8 статті 61 слово "три" замінити на слово "два"  
Відхилено    
724. 9. Кожен член територіальної виборчої комісії, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірені особи, уповноважені особи місцевого осередку партії (блоку) мають право отримати копії протоколів про прийняття виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії та про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря комісії і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного.   -481- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 9 статті 61 після слів "довірені особи" додати "представники," і далі по тексту.  
Відхилено   8. Кожен член територіальної виборчої комісії, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати, зареєстровані в мажоритарному окрузі або їх довірені особи, уповноважені особи місцевої організації партії (блоку) мають право отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря комісії і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного протоколу.  
    -482- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини 9 статті 61 виключити слова "про прийняття виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії та"; Доповнити частину словом "протоколу"  
Враховано    
725. 10. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ.      9. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ.  
726. 11. Члени дільничної виборчої комісії у день отримання комісією виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії на засіданні дільничної виборчої комісії проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці та печатку дільничної виборчої комісії, а у визначених місцях кожного контрольного талона - номер виборчої дільниці.   -483- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 11 статті 61 слова "та печатку дільничної виборчої комісії" вилучити.  
Відхилено   10. Члени дільничної виборчої комісії у день отримання комісією виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії на засіданні дільничної виборчої комісії проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці та печатку дільничної виборчої комісії, а у визначених місцях кожного контрольного талона - номер виборчої дільниці.  
727. 12. Виборчі бюлетені підлягають зберіганню в приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.      11. Виборчі бюлетені підлягають зберіганню в приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.  
728. 13. Відповідальність за організацію збереження виборчих бюлетенів несуть голови виборчих комісій, які одержують, передають і зберігають виборчі бюлетені.   -484- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
у частині 13 слово "голови" замінити словом "члени"  
Враховано   12. Відповідальність за організацію збереження виборчих бюлетенів несуть члени виборчих комісій, які одержують, передають і зберігають виборчі бюлетені.  
729. 14. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати на посаду сільського, селищного, міського голови після виготовлення виборчих бюлетенів відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передрукування виборчих бюлетенів. Такі зміни за рішенням виборчої комісії можуть бути внесені до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю при його видачі.      13. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, після виготовлення виборчих бюлетенів відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передрукування виборчих бюлетенів. Такі зміни за рішенням виборчої комісії можуть бути внесені до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю при його видачі.  
730. Стаття 62. Приміщення для голосування      Стаття 64. Приміщення для голосування  
731. 1. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни, кімнати чи інші місця для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів.   -485- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 1 статті 62 додати словами "та скріплення печаткою підпису члена дільничної виборчої комісії на виборчому бюлетені та контрольному талоні".  
Відхилено   1. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни, кімнати чи інші місця для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів.  
732. 2. Виборчі скриньки для голосування встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.   -486- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Перше речення частини 2 статті 62 викласти у такій редакції: "2. Виборча скринька для голосування виготовляється за зразком, встановленим Центральною виборчою комісією і повинна бути прозорою."  
Відхилено   2. Виборчі скриньки для голосування встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.  
733. Виборча скринька для голосування виготовляється за зразком, встановленим Центральною виборчою комісією. Для голосування на виборчих дільницях з незначною кількістю виборців дільничні виборчі комісії можуть користуватися виборчими скриньками зменшеного розміру.      3. Виборча скринька для голосування виготовляється за зразком, встановленим Центральною виборчою комісією. Для голосування на виборчих дільницях з незначною кількістю виборців дільничні виборчі комісії можуть користуватися виборчими скриньками зменшеного розміру.  
734. 3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, кабіни (кімнати) для таємного голосування, виборчі скриньки для голосування знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.      4. Приміщення для голосування повинно бути обладнане таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, кабіни (кімнати) для таємного голосування, виборчі скриньки для голосування знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.  
735. 4. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори, інформаційні плакати місцевих осередків партій (блоків), кандидати у депутати, від яких зареєстровані у багатомандатному окрузі, та кандидатів у депутати, зареєстрованих у одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, які виготовляються за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Інформаційні плакати розміщуються в порядку розташування місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, у виборчих бюлетенях.   -487- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 4 статті 62 після слів "про вибори" записати "передбачені частинами третьою та четвертою статті 51 цього Закону";  
Враховано   5. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори, передбачені частинами третьою та четвертою статті 51 цього Закону, інформаційні плакати місцевих організацій партій (блоків), кандидати у депутати, від яких зареєстровані у пропорційному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та кандидатів у депутати, зареєстрованих у мажоритарному окрузі, які виготовляються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Інформаційні плакати розміщуються в порядку розташування місцевих організацій партій (блоків), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих у мажоритарному окрузі, у виборчих бюлетенях.  
736. Стаття 63. Організація і порядок голосування      Стаття 65. Організація і порядок голосування  
737. 1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години.      1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години.  
738. 2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за десять днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини одинадцятої статті 25 цього Закону - напередодні дня виборів.   -488- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Із частини другої статті 63 виключити слова "а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини одинадцятої статті 24 цього Закону - напередодні дня виборів"  
Враховано   2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 10 днів до дня його проведення.  
739. 3. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладається на дільничну виборчу комісію.      3. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладається на дільничну виборчу комісію.  
740. 4. Дільнична виборча комісія не раніш як за тридцять хвилин до початку голосування проводить засідання, під час якого відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться до відповідних протоколів дільничною виборчою комісією про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному у окрузі та в одномандатному окрузі.   -489- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частини 4 та 7 статті 63 після слів "для голосування" доповнити словами "у кожному виді виборів та окремо у кожному окрузі, в яких проводиться голосування на виборчій дільниці"  
Враховано   4. Дільнична виборча комісія не раніш як за тридцять хвилин до початку голосування проводить засідання, під час якого відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу кожної територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування у кожному виді виборів та окремо у кожному окрузі, в яких проводиться голосування на виборчій дільниці, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться до відповідних протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
741. 5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.      5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.  
742. 6. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків), кандидатам, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), довірених осіб кандидатів, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їх підписи скріплюються печаткою комісії.      6. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків), кандидатам, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер мажоритарного округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), довірених осіб кандидатів, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їх підписи скріплюються печаткою комісії.  
743. 7. Виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі видаються виборцю членом дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону документа, що посвідчує його особу. Виборець розписується за отримання виборчих бюлетенів у визначеному місці на контрольних талонах та у списку виборців. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.   -490- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 7 статті 63 після третього речення додати нове речення такого змісту: "Печатка на підпис члена дільничної виборчої комісії ставиться в окремому місці перед входом до кабін або кімнат для таємного голосування."  
Відхилено   7. Виборчі бюлетені для голосування у кожному виді виборів та окремо у кожному окрузі, в яких проводиться голосування на виборчій дільниці, в пропорційних та мажоритарних округах видаються виборцю членом дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону документа, що посвідчує його особу. Виборець розписується за отримання виборчих бюлетенів у визначеному місці на контрольних талонах та у списку виборців. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.  
744. 8. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.      8. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.  
745. 9. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), довірених осіб кандидатів, зареєстрованих офіційних спостерігачів.      9. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), довірених осіб кандидатів, зареєстрованих офіційних спостерігачів.  
746. 10. Виборець не має права передавати отримані ним свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання незаповненого виборчого бюлетеня від інших осіб, заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.   -491- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину 11 після слів "від інших осіб" словами "(крім члена виборчої комісії, який видає бюлетень), "  
Враховано   10. Виборець не має права передавати отримані ним свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім члена виборчої комісії, який видає бюлетень), заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.  
747. 11. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевого осередку партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку) в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку)".   -492- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити статтю 63 новою частиною дванадцятою такого змісту: "12. У виборчому бюлетені для голосування у багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі виборець робить у квадратах напроти прізвищ кандидатів, за яких він голосує, позначку "плюс" (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення. У разі, коли виборець не підтримує жодного кандидата на посаду голови територіальної громади чи кандидата у депутати, він робить відповідну позначку у квадраті напроти слів: "Не підтримую жодного кандидата"."  
Враховано   11. У виборчому бюлетені для голосування в пропорційному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку) в пропорційному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку)". 12. У виборчому бюлетені для голосування у багатомандатному мажоритарному окрузі виборець робить у квадратах напроти прізвищ кандидатів, за яких він голосує, позначку "плюс" (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення. У разі, коли виборець не підтримує жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати, він робить відповідну позначку у квадраті напроти слів: "Не підтримую жодного кандидата".  
748. 12. У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. У разі непідтримання жодного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного. міського голови в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, відповідно у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата".      13. У виборчому бюлетені для голосування в мажоритарному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. У разі, коли виборець не підтримує жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати, він робить відповідну позначку у квадраті напроти слів: "Не підтримую жодного кандидата", виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, відповідно у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата".  
749. 13. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від одного місцевого осередку партії (блоку) в багатомандатному окрузі, а також лише за одного кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.   -493- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити частину тринадцяту статті 63 новим реченням такого змісту: " Кількість кандидатів у депутати, за яких може голосувати виборець, в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі, не може перевищувати кількості мандатів у цьому окрузі."  
Враховано   14. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї місцевої організації партії (блоку) в пропорційному окрузі, а також за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, лише за одного кандидата в депутати в мажоритарному окрузі. Кількість кандидатів у депутати, за яких може голосувати виборець, в багатомандатному мажоритарному окрузі, не може перевищувати кількості мандатів у цьому окрузі.  
750. 14. У разі, якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член дільничної виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень в порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.      15. У разі, якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член дільничної виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень в порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.  
751. 15. Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), довірених осіб кандидатів, зареєстрованих офіційних спостерігачів.      16. Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), довірених осіб кандидатів, офіційних спостерігачів.  
752. 16. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою дільничної виборчої комісії у присутності не менш як трьох членів виборчої комісії у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька не використовується до закінчення голосування.      17. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою дільничної виборчої комісії у присутності не менш як трьох членів виборчої комісії у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька не використовується до закінчення голосування.  
753. 17. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні дільничної виборчої комісії.      18. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні дільничної виборчої комісії.  
754. 18. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців на виборчій дільниці.   -494- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину вісімнадцяту статті 63 виключити.  
Враховано    
755. 19. Під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до закінчення встановленого цим Законом часу голосування.      19. Під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до закінчення встановленого цим Законом часу голосування.  
756. 20. Розкриття виборчих скриньок до закінчення голосування забороняється.   -495- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 20 статті 63 виключити.  
Враховано    
757. Стаття 64. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування      Стаття 66. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування  
758. 1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою або усною заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування.   -496- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із частини першої статті 64 виключити слова "або усною"  
Враховано   1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування.  
759. 2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією, з зазначенням дня і часу її надходження, прізвища, ім'я, по батькові та адреси місця проживання виборця.      2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією, з зазначенням дня і часу її надходження, прізвища, ім'я, по батькові та адреси місця проживання виборця.  
760. 3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення терміну подання таких заяв робить витяг зі списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" робиться запис "голосує за межами приміщення для голосування".      3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення терміну подання таких заяв робить витяг зі списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" робиться запис "голосує за межами приміщення для голосування".  
761. 4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.      4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих в мажоритарних округах.  
762. 5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.      5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.  
763. 6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам дільничної виборчої комісії видаються у необхідній кількості відповідні виборчі бюлетені, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана виборча скринька для голосування, в яку опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів дільничної виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії, уповноваженими особами місцевих осередків партій (блоків), довіреними особами кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційними спостерігачами, їх підписи скріплюються печаткою дільничної виборчої комісії.      6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам дільничної виборчої комісії видаються у необхідній кількості відповідні виборчі бюлетені, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана виборча скринька для голосування, в яку опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів дільничної виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії, уповноваженими особами місцевих організацій партій (блоків), довіреними особами кандидатів у депутати в мажоритарних та багатомандатних мажоритарних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційними спостерігачами, їх підписи скріплюються печаткою дільничної виборчої комісії.  
764. 7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.      7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.  
765. 8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування виборець розписується у контрольних талонах відповідних виборчих бюлетенів та у витязі зі списку виборців. Один із членів дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах, після чого відповідні виборчі бюлетені видаються виборцю.   -497- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину 8 статті 64 словами "Виборець заповнює виборчі бюлетені в порядку, передбаченому частинами одинадцятою-чотирнадцятою статті 65 цього Закону"  
Враховано   8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування виборець розписується у контрольних талонах відповідних виборчих бюлетенів та у витязі зі списку виборців. Один із членів дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах, після чого відповідні виборчі бюлетені видаються виборцю. Виборець заповнює виборчі бюлетені в порядку, передбаченому частинами одинадцятою - чотирнадцятою статті 65 цього Закону.  
766. 9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборчі бюлетені, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за межами приміщення для голосування", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується.      9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборчі бюлетені, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за межами приміщення для голосування", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується.  
767. 10. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.      10. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.  
768. 11. Виборцям, які голосуватимуть за межами приміщення для голосування забезпечуються умови для здійснення ними таємності свого волевиявлення.      11. Виборцям, які голосуватимуть за межами приміщення для голосування забезпечуються умови для таємності їх волевиявлення.  
769. Стаття 65. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці      Стаття 67. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці  
770. 1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.      1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.  
771. 2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі відповідно до вимог передбачених цим Законом.   -498- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині другій статті 65 замість слів "в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі" записати "в усіх видах виборів, в усіх округах, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці"  
Враховано   2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, в усіх видах виборів, в усіх округах, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці відповідно до вимог, передбачених цим Законом.  
772. 3. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності викладених положень цієї статті.      3. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності викладених положень цієї статті.  
773. 4. У разі, коли місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, в першу чергу сортуються бюлетені та визначаються результати голосування по виборах народних депутатів України. Визначений член комісії розкладає бюлетені на окремі місця, показуючи кожен бюлетень всім членам комісії і виголошуючи зміст бюлетеня. Залежно від змісту, бюлетені сортуються на недійсні, подані проти всіх кандидатів (списків кандидатів у депутати від місцевих осередків партій (блоків)), подані за кожного кандидата (кожний список кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку) окремо. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня комісія вирішує питання голосуванням. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень. На цей час сортування бюлетенів припиняється. Місця для бюлетенів позначаються табличками з написами з обох боків відповідно "недійсні", "проти всіх", прізвищ кандидатів, назв місцевих осередків партій (блоків).   -499- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частини 4-32 статті 65 викласти в новій редакції: "4. Список виборців для місцевих виборів на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії одночасно з підписанням списків виборців по інших виборах, які проводилися разом. 5. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців для місцевих виборів встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 6. У разі проведення місцевих виборів разом з іншими виборами дії, зазначені у частинах сьомій - тринадцятій цієї статті, проводяться після аналогічних дій щодо виборів народних депутатів України та (на території Автономної Республіки Крим депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим). 7. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені окремо по кожному виду виборів та в кожному окрузі, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких бюлетенів у кожному з цих округів оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у частині п'ятнадцятій статті 65 цього Закону, запаковуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. На пакетах робляться відповідні написи "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються вид виборів, номер позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців. 9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали, окремо по кожному виду виборів та по кожному округу, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких талонів у кожному з цих округів оголошується. 10. У разі взаємної відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині восьмій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені". 11. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті та кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному окрузі. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 12. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, передбачений частиною третьою статті 66 цього Закону, відкріплювальні посвідчення, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців для місцевих виборів, зазначаються назва територіальної громади, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 13. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування по кожному виду виборів запаковуються в окремі пакети. На пакетах робляться відповідні написи "Контрольні талони виборчих бюлетенів", зазначаються вид виборів, номер позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 14. Перед відкриттям виборчих скриньок дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює окремо в кожному окрузі, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці, сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому окрузі і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів у цьому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. 15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках. 16. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. 17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. 18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. 19. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці, зазначених у частині вісімнадцятій цієї статті. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. 20. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування. 21. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються окремо по кожному виду і кожному округу місцевих виборів. На пакетах робляться відповідні написи "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються вид виборів, номер позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 22. У разі проведення місцевих виборів разом з іншими виборами перед підрахунком виборчих бюлетенів виборчі бюлетені по місцевих виборах відокремлюються від виборчих бюлетенів по інших виборах. Підрахунок бюлетенів по місцевих виборах проводиться після завершення підрахунку бюлетенів по виборах народних депутатів України (на території Автономної Республіки Крим депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим), та підписання відповідних протоколів. 23. Виборчі бюлетені для голосування по кожному виду і кожному округу місцевих виборів відокремлюються одні від одних. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо у кожному окрузі. 24. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються назва територіальної громади, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 25. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках відповідно до вимог частини двадцять четвертої цієї статті дільнична виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках окремо по кожному виду виборів та в кожному окрузі, за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню відповідно до положень частин дев'ятнадцятої і двадцятої цієї статті, і таким чином встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні відповідно в кожному окрузі, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 26. Виборчі бюлетені в пропорційному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви організацій партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх". Після цього виборчі бюлетені в мажоритарному округах розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища кандидатів у депутати та прізвища кандидатів на посаду голови територіальної громади, зареєстрованих в мажоритарному округах, написи "недійсні", "проти всіх". Виборчі бюлетені по виборах у багатомандатному мажоритарному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків написи "види виборів", "недійсні", "проти всіх". 27. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. 28. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких: 1) відсутня печатка цієї дільничної комісії; 2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав; 3) у виборчому бюлетені для голосування в пропорційному окрузі зроблено більш як одну позначку проти назв організацій партій (блоків) чи проти назви організації партії (блоку) і тексту "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної організації партії (блоку)"; 4) у виборчому бюлетені для голосування в мажоритарному окрузі зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів у депутати чи проти прізвищ кандидатів на посаду голови територіальної громади та проти прізвища кандидата у депутати та прізвища кандидатів на посаду голови територіальної громади і тексту "Не підтримую жодного з кандидатів у депутати"; 5) у виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному мажоритарному окрузі зроблено більше позначок ніж кількість мандатів в цьому окрузі; 6) не поставлено жодної позначки; 7) не відірвано контрольні талони; 8) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця. 29. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. 30. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. На пакетах робляться написи "Недійсні виборчі бюлетені пропорційного округу по виборах депутатів", "Недійсні виборчі бюлетені мажоритарного округу по виборах депутатів ", зазначаються вид виборів, номер, позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 31. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в пропорційному окрузі, включених до виборчого списку, від жодної організації партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у пропорційному окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в пропорційному окрузі. 32. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у пропорційному окрузі перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в цьому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в цьому окрузі, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожної організації партії (блоку), кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної організації партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії."  
Враховано   4. Список виборців для місцевих виборів на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії одночасно з підписанням списків виборців по інших виборах, які проводилися разом. 5. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців для місцевих виборів встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 6. У разі проведення місцевих виборів разом з іншими виборами дії, зазначені у частинах сьомій - тринадцятій цієї статті, проводяться після аналогічних дій щодо виборів народних депутатів України та (на території Автономної Республіки Крим депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим). 7. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені окремо по кожному виду виборів та в кожному окрузі, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких бюлетенів у кожному з цих округів оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у частині п'ятнадцятій статті 65 цього Закону, запаковуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. На пакетах робляться відповідні написи "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються вид виборів, номер позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців. 9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали, окремо по кожному виду виборів та по кожному округу, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких талонів у кожному з цих округів оголошується. 10. У разі взаємної відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині восьмій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені". 11. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті та кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в мажоритарному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному окрузі. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 12. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, передбачений частиною третьою статті 66 цього Закону, відкріплювальні посвідчення, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців для місцевих виборів", зазначаються назва територіальної громади, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 13. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування по кожному виду виборів запаковуються в окремі пакети. На пакетах робляться відповідні написи "Контрольні талони виборчих бюлетенів", зазначаються вид виборів, номер позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 14. Перед відкриттям виборчих скриньок дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює окремо в кожному окрузі, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці, сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому окрузі і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів у цьому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в мажоритарному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. 15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках. 16. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організацій партій (блоків), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в мажоритарному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії. 17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. 18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. 19. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці, зазначених у частині вісімнадцятій цієї статті. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. 20. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування. 21. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються окремо по кожному виду і кожному округу місцевих виборів. На пакетах робляться відповідні написи "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються вид виборів, номер позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 22. У разі проведення місцевих виборів разом з іншими виборами перед підрахунком виборчих бюлетенів виборчі бюлетені по місцевих виборах відокремлюються від виборчих бюлетенів по інших виборах. Підрахунок бюлетенів по місцевих виборах проводиться після завершення підрахунку бюлетенів по виборах народних депутатів України (на території Автономної Республіки Крим депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим), та підписання відповідних протоколів. 23. Виборчі бюлетені для голосування по кожному виду і кожному округу місцевих виборів відокремлюються одні від одних. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо у кожному окрузі. 24. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються назва територіальної громади, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 25. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках відповідно до вимог частини двадцять четвертої цієї статті дільнична виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках окремо по кожному виду виборів та в кожному окрузі, за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню відповідно до положень частин дев'ятнадцятої і двадцятої цієї статті, і таким чином встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні відповідно в кожному окрузі, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 26. Виборчі бюлетені в пропорційному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви організацій партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх". Після цього виборчі бюлетені в мажоритарних округах розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища кандидатів у депутати та прізвища кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованих в мажоритарних округах, написи "недійсні", "проти всіх". Виборчі бюлетені по виборах у багатомандатному мажоритарному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків написи "види виборів", "недійсні", "проти всіх". 27. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. 28. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких: 1) відсутня печатка цієї дільничної комісії; 2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав; 3) у виборчому бюлетені для голосування в пропорційному окрузі зроблено більш як одну позначку проти назв організацій партій (блоків) чи проти назви організації партії (блоку) і тексту "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної організації партії (блоку)"; 4) у виборчому бюлетені для голосування в мажоритарному окрузі зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів у депутати чи проти прізвищ кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та проти прізвища кандидата у депутати та прізвища кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови і тексту "Не підтримую жодного кандидата у депутати"; 5) у виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному мажоритарному окрузі зроблено більше позначок ніж кількість мандатів в цьому окрузі; 6) не поставлено жодної позначки; 7) не відірвано контрольні талони; 8) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця. 29. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. 30. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. На пакетах робляться написи "Недійсні виборчі бюлетені пропорційного округу по виборах депутатів", "Недійсні виборчі бюлетені мажоритарного округу по виборах депутатів ", зазначаються вид виборів, номер, позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 31. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в пропорційному окрузі, включених до виборчого списку, від жодної організації партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у пропорційному окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в пропорційному окрузі. 32. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у пропорційному окрузі перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в цьому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в цьому окрузі, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожної організації партії (блоку), кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної організації партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі. Підписи скріплюються печаткою комісії.  
774. 5. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії.       
775. 6. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі.       
776. 7. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів підраховується окремо по багатомандатному округу та одномандатному округу, оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені дільнична виборча комісія погашає шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені запаковуються окремо по багатомандатному округу та одномандатному округу і опечатуються. На пакетах робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчого бюлетеня, кількість запакованих невикористаних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.       
777. 8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців.       
778. 9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість цих талонів оголошується.       
779. 10. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині сьомій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".       
780. 11. У разі невідповідності кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевих осередків партії (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.       
781. 12. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, передбачений статтею 64 цього Закону, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців", зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.       
782. 13. Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються окремо по багатомандатному округу та одномандатному округу і опечатуються. На пакетах робиться напис "Контрольні талони", зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчого бюлетеня, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії, печатка комісії.       
783. 14. Перед відкриттям виборчих скриньок для голосування дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, окремо по багатомандатному округу і одномандатному округу. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.       
784. 15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.       
785. 16. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованих в одномандатному окрузі, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.       
786. 17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.       
787. 18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці, окремо для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі.       
788. 19. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, окремо для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.       
789. 20. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.       
790. 21. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються окремо по багатомандатному округу та одномандатному округу. На пакетах робляться написи "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчого бюлетеня, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.       
791. 22. Виборчі бюлетені для голосування у багатомандатному окрузі відокремлюються від виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі.       
792. 23. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначається номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.       
793. 24. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках виборча комісія окремо підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках по багатомандатному округу та одномандатному округу, за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню відповідно до положень частин вісімнадцятої і дев'ятнадцятої цієї статті, встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі та в одномандатному окрузі.       
794. 25. Виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборча комісія розкладає на місця, які позначаються окремими табличками, що містять з обох боків назви місцевих осередків партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх".       
795. 26. Виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборча комісія розкладає на місця, які позначаються окремими табличками, що містять з обох боків прізвища, імена, по батькові кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови написи: "недійсні", "проти всіх".       
796. 27. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.       
797. 28. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких:       
798. 1) відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;       
799. 2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень;       
800. 3) зроблено більш як одну позначку проти назв місцевих осередків партій (блоків) чи проти назви місцевого осередку партії (блоку) і тексту "Не підтримую кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку)" - у виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі;       
801. 4) зроблену більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів у депутати чи проти прізвища кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови і тексту "Не підтримую жодного з кандидатів" - у виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі;       
802. 5) не поставлено жодної позначки;       
803. 6) не відірвано контрольні талони;       
804. 7) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.       
805. 29. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.       
806. 30. Недійсні виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та в одномандатному окрузі підраховуються окремо, їх кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу. Недійсні виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі запаковуються в окремі пакети. На пакетах робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчого бюлетеня, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.       
807. 31. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від кожного місцевого осередку партії (блоку) в багатомандатному окрузі, а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців у багатомандатному окрузі оголошуються та заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі.       
808. 32. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від кожного місцевого осередку партії (блоку), в багатомандатному окрузі зобов'язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожного місцевого осередку партії (блоку), виборчих бюлетенів, виборці в яких не підтримали кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевого осередку партії (блоку), офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.       
809. 33. Виборчі бюлетені з голосами виборців в багатомандатному окрузі, поданими за кандидатів від кожного місцевого осередку партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються назва місцевого осередку партії (блоку), "Не підтримали кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку)", номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчих бюлетенів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.   -500- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити статтю новою частиною 35 такого змісту: "35. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в цьому виборчому окрузі. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців у багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунки голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі."  
Враховано   33. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати в мажоритарному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата в цьому виборчому окрузі. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців у мажоритарному окрузі на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунки голосів виборців на виборчій дільниці в мажоритарному окрузі. 34. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати в багатомандатному мажоритарному окрузі, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в цьому виборчому окрузі. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців у багатомандатному мажоритарному окрузі на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунки голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному мажоритарному окрузі.  
810. 34. Після підрахунку голосів виборців у багатомандатному окрузі дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в цьому виборчому окрузі. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців у одномандатному окрузі на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунки голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі.      35. Виборчі бюлетені з голосами виборців в пропорційному окрузі, поданими за кандидатів від кожної місцевої організації партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються назва місцевої організації партії (блоку), "Не підтримали кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку)", назва пропорційного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчих бюлетенів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
811. 35. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов'язана перевірити чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів, голоси у яких подані за кандидатів в одномандатному окрузі, виборчих бюлетенів, в яких виборці не підтримали жодного кандидата. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.      36. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов'язана перевірити чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів, голоси у яких подані за кандидатів в мажоритарному окрузі, виборчих бюлетенів, в яких виборці не підтримали жодного кандидата. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), довірені особи кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.  
812. 36. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виборчі бюлетені з голосами, поданими за кожного кандидата та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата", номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.   -501- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити статтю 65 новою частиною такого змісту: "37. Виборчі бюлетені з голосами виборців поданими за кандидатів в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі і виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата та в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі запаковуються окремо. На пакетах зазначається назва багатомандатного мажоритарного виборчого округу, вид виборів, номер виборчої дільниці, назва виборчих бюлетенів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування і ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії."  
Враховано   37. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виборчі бюлетені з голосами, поданими за кожного кандидата та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата", вид виборів, номер, позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 38. Виборчі бюлетені з голосами виборців поданими за кандидатів в багатомандатному мажоритарному окрузі і виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата в багатомандатному мажоритарному окрузі запаковуються окремо. На пакетах зазначається назва багатомандатного мажоритарного округу, вид виборів, номер виборчої дільниці, назва виборчих бюлетенів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування і ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
813. Стаття 66. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців      Стаття 68. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців  
814. 1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.      1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у пропорційному окрузі та протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, за кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
815. 2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі прописом та цифрами заносяться:   -502- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину другу вважати частиною четвертою  
Враховано    
816. 1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;       
817. 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;       
818. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;       
819. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;       
820. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;       
821. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;       
822. 7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від кожного місцевого осередку партії (блоку);       
823. 8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від жодного місцевого осередку партії (блоку).       
824. 3. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидата у депутати в одномандатному окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови прописом та цифрами заносяться:   -503- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину третю вважати частиною другою  
Враховано   2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, за кандидата у депутати в мажоритарному окрузі, прописом та цифрами заносяться:  
825. 1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;      1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;  
826. 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;      2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;  
827. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;      3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
828. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;      4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
829. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;      5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
830. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;      6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
831. 7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;      7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;  
832. 8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів.   -504- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити статтю 66 новою частиною такого змісту: "3. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидата у депутати в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі прописом та цифрами заносяться: 1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією; 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці; 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів; 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата; 8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів."  
Враховано   8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів. 3. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидата у депутати в багатомандатному мажоритарному окрузі прописом та цифрами заносяться: 1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному мажоритарному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією; 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці; 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів; 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата; 8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів. 4. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в пропорційному окрузі прописом та цифрами заносяться: 1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в пропорційному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією; 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці; 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів; 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в пропорційному окрузі від кожної місцевої організації партії (блоку); 8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в пропорційному окрузі від жодної місцевої організації партії (блоку).  
833. 4. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, складається у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.      5. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатних мажоритарних округах складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, за кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі, складається у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.  
834. 5. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, зазначається дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник цього протоколу мають право підписати уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків) та офіційні спостерігачі від місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, які були присутні при підрахунку голосів виборців.      6. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, зазначається дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник цього протоколу мають право підписати уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків) чи офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, які були присутні при підрахунку голосів виборців.  
835. 6. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.      7. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.  
836. 7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка "Уточнений".      8. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка "Уточнений".  
837. 8. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а за наявності і протокол з поміткою "Уточнений" запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Протоколи", зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, та другий примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий та третій примірники зазначених протоколів невідкладно вивішуються для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії. Копії протоколів, по одному примірнику, видаються членам дільничної виборчої комісії.      9. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у пропорційних округах та перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, за кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі, а за наявності і протокол з поміткою "Уточнений" запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Протоколи", зазначається вид виборів, номер позначення та/або округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в пропорційних округах, та другий примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі, зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий та третій примірники зазначених протоколів невідкладно вивішуються для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії. Копії протоколів, по одному примірнику, видаються членам дільничної виборчої комісії.  
838. На прохання кандидатів або їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), офіційних спостерігачів, присутніх на засіданні комісії, копії протоколу видаються їм відразу після його підписання.      10. На прохання кандидатів або їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), офіційних спостерігачів, присутніх на засіданні комісії, копії протоколу видаються їм відразу після його підписання.  
839. 9. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремих думок членів виборчої комісії, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно доставляються до відповідної територіальної виборчої комісії.      11. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремих думок членів виборчої комісії, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно доставляються до відповідної територіальної виборчої комісії.  
840. Стаття 67. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним      Стаття 69. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним  
841. 1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності таких обставин:      1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування по окремим виборам або в цілому на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності таких обставин:  
842. 1) незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 63 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців по виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більш ніж один раз) у кількостях, що перевищує __ відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;      1) незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 65 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців по виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більш ніж один раз) у кількостях, що перевищує 10 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;  
843. 2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш ніж на __ відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;      2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш ніж на 10 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;  
844. 3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує ___ відсотків загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.      3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 10 відсотків загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.  
845. 2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.      2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.  
846. 3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, а протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови - лише відомості, зазначені у частині першій цієї статті. На місці інших відомостей у цих протоколах ставиться прочерк. Протоколи складаються дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 66 цього Закону.   -505- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину третю статті 66 викласти в новій редакції: "3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини другої статті 70 цього Закону; у разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі, повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини третьої статті 70 цього Закону; у разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови в багатомандатному пропорційному виборчому окрузі, а протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини четвертої статті 70 цього Закону."  
Враховано   3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини другої статті 68 цього Закону; у разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному мажоритарному окрузі, повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини третьої статті 68 цього Закону; у разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови в пропорційному окрузі, а протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини четвертої статті 68 цього Закону.  
847. 4. Виборчі бюлетені запаковуються в пакети. На пакетах робиться напис "Виборчі бюлетені", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.      4. Виборчі бюлетені запаковуються в пакети. На пакетах робиться напис "Виборчі бюлетені", зазначаються номер мажоритарного округу, назва пропорційного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
848. 5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних виборчих округах.      5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних виборчих округах.  
849. Стаття 68. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії      Стаття 70. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії  
850. 1. Транспортування документів здійснюється головою дільничної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих осередків партій (блоків), у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.      1. Транспортування документів здійснюється головою дільничної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків), у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.  
851. 2. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні.      2. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні.  
852. 3. Зміст протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, після їх підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до відповідної територіальної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів.   -506- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину третю статті 68 виключити  
Враховано    
853. Стаття 69. Встановлення підсумків голосування у багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі   -507- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Із назви статті 69 виключити слова "у багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі "  
Враховано   Стаття 71. Встановлення підсумків голосування  
854. 1. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій приймаються і розглядаються на засіданні територіальної виборчої комісії.      1. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій приймаються і розглядаються на засіданні територіальної виборчої комісії.  
855. 2. Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту надходження перших протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та інших документів дільничної виборчої комісії і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів виборів в багатомандатному окрузі і в кожному одномандатному окрузі.      2. Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту надходження перших протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, за кандидатів у депутати у багатомандатному мажоритарному, мажоритарному окрузі та інших документів дільничної виборчої комісії і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів виборів.  
856. 3. У разі відповідності протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови вимогам цього Закону занесені до них відомості оголошуються.      3. У разі відповідності протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови вимогам цього Закону занесені до них відомості оголошуються.  
857. 4. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу. Під час розгляду цього питання дільничною виборчою комісією відповідні примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, та додані до нього документи зберігаються в територіальній виборчій комісії.      4. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу. Під час розгляду цього питання дільничною виборчою комісією відповідні примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, та додані до нього документи зберігаються в територіальній виборчій комісії.  
858. 5. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений територіальною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу. Після цього протокол з поміткою "Уточнений" негайно транспортується і передається відповідній територіальній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 68 цього Закону.      5. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений територіальною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу. Після цього протокол з поміткою "Уточнений" негайно транспортується і передається відповідній територіальній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 70 цього Закону.  
859. 6. За наявності відповідно оформлених актів, складених уповноваженими особами місцевого осередку партії (блоку), довіреними особами кандидатів в депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та офіційними спостерігачами про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців.      6. За наявності відповідно оформлених актів, складених уповноваженими особами місцевої організації партії (блоку), довіреними особами кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих в мажоритарних округах та офіційними спостерігачами про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців.  
860. 7. У разі наявності акта або письмової заяви осіб про порушення вимог цього Закону під час транспортування протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до територіальної виборчої комісії територіальна виборча комісія може, а у разі наявних ознак розпаковування запакованих документів зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.      7. У разі наявності акта або письмової заяви осіб про порушення вимог цього Закону під час транспортування протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до територіальної виборчої комісії територіальна виборча комісія може, а у разі наявних ознак розпаковування запакованих документів зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.  
861. 8. Протоколи та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією зберігаються у приміщенні засідання територіальної виборчої комісії.      8. Протоколи та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією зберігаються у приміщенні засідання територіальної виборчої комісії.  
862. 9. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, здійснюється територіальною виборчою комісією, яка прийняла рішення про повторний підсумок голосів, з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії і можуть бути присутніми уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі.      9. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному виборчому окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, здійснюється територіальною виборчою комісією, яка прийняла рішення про повторний підсумок голосів, з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії і можуть бути присутніми уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі.  
863. 10. Територіальна виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.      10. Територіальна виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
864. 11. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, складається територіальною виборчою комісією у кількості чотирьох примірників. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Цей протокол підписується присутніми членами територіальної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу оголошуються.      11. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, складається територіальною виборчою комісією у кількості чотирьох примірників. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Цей протокол підписується присутніми членами територіальної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу оголошуються.  
865. 12. У разі виявлення територіальною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині сьомій цієї статті, чи інших обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному виборчому окрузі, складається виборчою комісією у порядку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені у частині одинадцятій цієї статті.      12. У разі виявлення територіальною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині сьомій цієї статті, чи інших обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному виборчому окрузі, складається виборчою комісією у порядку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені у частині одинадцятій цієї статті.  
866. 13. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на цій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу. Другий примірник цього протоколу зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копія кожного з протоколів видаються членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.      13. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному пропорційному окрузі, з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на цій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному пропорційному окрузі, рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному пропорційному окрузі. Другий примірник цього протоколу зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копія кожного з протоколів видаються членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.  
867. 14. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на цій дільниці, поданих за кандидатів в одномандатному окрузі, рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу територіальної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців у відповідному одномандатному окрузі. Другий примірник цього протоколу зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копія кожного з протоколів, видаються членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.      14. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, за кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі, з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на цій дільниці, поданих за кандидатів в мажоритарному окрузі, рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу територіальної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців у відповідному мажоритарному окрузі. Другий примірник цього протоколу зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копія кожного з протоколів, видається членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.  
868. 15. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, та про підрахунок голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, в тому числі з помітками "Уточнений", на підставі цих протоколів та повідомлень про зміст протоколів дільничної виборчої комісії, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з виборчих дільниць, утворених на суднах, що знаходяться у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, встановлює окремо по багатомандатному округу в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі такі відомості:   -508- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Із частини п'ятнадцятої статті 69 виключити слова "та повідомлень про зміст протоколів дільничної виборчої комісії, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з виборчих дільниць, утворених на суднах, що знаходяться у день виборів у плаванні під Державним Прапором України"  
Враховано   15. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, поданих за кандидатів у депутати у відповідному пропорційному окрузі, та про підрахунок голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, за кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі, в тому числі з помітками "Уточнений", на підставі цих протоколів а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, встановлює окремо по відповідному пропорційному округу та в мажоритарному окрузі такі відомості:  
869. 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями одномандатного округу;      1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями мажоритарного округу;  
870. 2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях одномандатного округу;      2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях мажоритарного округу;  
871. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;      3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
872. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;      4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
873. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;      5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
874. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними.   -509- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити статтю новою частиною такого змісту: "17. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі, крім відомостей, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться: 1) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі; 2) кількість голосів виборців, поданих проти всіх кандидатів у депутати в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі; 3) прізвище, ім'я, по батькові кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів виборців в багатомандатному мажоритарному виборчому окрузі".  
Враховано   6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. 16. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в мажоритарного окрузі, крім відомостей, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться: 1) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в мажоритарному окрузі, за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови; 2) кількість голосів виборців, поданих проти всіх кандидатів у депутати в мажоритарному окрузі, проти всіх кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; 3) прізвище, ім'я, по батькові кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів виборців в мажоритарному окрузі. 17. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному мажоритарному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться: 1) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в багатомандатному мажоритарному окрузі; 2) кількість голосів виборців, поданих проти всіх кандидатів у депутати в багатомандатному мажоритарному окрузі; 3) прізвище, ім'я, по батькові кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів виборців в багатомандатному мажоритарному окрузі.  
875. 16. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу, крім відомостей, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:   -510- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину шістнадцяту вважати частиною вісімнадцятою.  
Враховано   18. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в пропорційному окрузі в межах мажоритарного округу, крім відомостей, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:  
876. 1) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку від кожного місцевого осередку партії (блоку);      1) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в пропорційному окрузі, включених до виборчого списку від кожної місцевої організації партії (блоку);  
877. 2) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, від жодного місцевого осередку партії (блоку).      2) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в пропорційному окрузі, від жодної місцевої організації партії (блоку).  
878. 17. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:   -511- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину сімнадцяту перенести після частини п'ятнадцятої  
Враховано    
879. 1) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;       
880. 2) кількість голосів виборців, поданих проти всіх кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, проти всіх кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;       
881. 3) особу кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному окрузі.       
882. 18. Протоколи про підсумки голосування у відповідних округах складаються територіальною виборчою комісією у кількості трьох примірників. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.      19. Протоколи про підсумки голосування у відповідних округах складаються територіальною виборчою комісією у кількості трьох примірників. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.  
883. 19. Забороняється заповнення протоколів територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідних виборчих округах олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.      20. Забороняється заповнення протоколів територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідних виборчих округах олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.  
884. 20. Протокол територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному окрузі підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування у відповідному окрузі територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений".      21. Протокол територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному окрузі підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування у відповідному окрузі територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений".  
885. 21. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу, а у разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки, помилки у цифрах), разом з протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів територіальної виборчої комісії, заявами і скаргами про порушення територіальною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування у виборчому окрузі та рішеннями, прийнятими територіальною виборчою комісією за результатами їх розгляду, територіальна виборча комісія невідкладно надсилає до територіальної виборчої комісії вищого рівня, другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копії кожного примірника, протоколів видаються членам територіальної виборчої комісії.   -512- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У частині двадцять першій статті 69 замість слів "невідкладно надсилає до територіальної виборчої комісії вищого рівня" записати "невідкладно надсилає за належністю до відповідної до територіальної виборчої комісії для встановлення результатів виборів"  
Враховано   22. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному мажоритарному, мажоритарному та пропорційному округах, а у разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки, помилки у цифрах), разом з протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів територіальної виборчої комісії, заявами і скаргами про порушення територіальною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування у виборчому окрузі та рішеннями, прийнятими територіальною виборчою комісією за результатами їх розгляду, територіальна виборча комісія невідкладно надсилає за належністю до відповідної територіальної виборчої комісії для встановлення результатів виборів, другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копії кожного примірника, протоколів видаються членам територіальної виборчої комісії.  
886. 22. Уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків), кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатних округах, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довіреним особам, офіційним спостерігачам на їх прохання невідкладно видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у виборчому окрузі та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного місцевого осередку партії (блоку) та кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.      23. Уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків), кандидатам у депутати, зареєстрованим в мажоритарних та багатомандатних мажоритарних округах, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довіреним особам, офіційним спостерігачам на їх прохання невідкладно видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у виборчому окрузі та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної місцевої організації партії (блоку) та кандидата у депутати, зареєстрованого в пропорційному та мажоритарному округах, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.  
887. Стаття 70. Встановлення результатів виборів депутатів в одномандатному окрузі, сільського, селищного, міського голови      Стаття 72. Встановлення результатів виборів сільського, селищного, міського голови, депутатів в мажоритарному окрузі  
888. 1. Територіальна виборча комісія на підставі складеного нею протоколу про підсумки голосування в одномандатному окрузі на своєму засіданні, яке продовжується після прийняття документів від дільничних виборчих комісій, приймає одне із рішень про результати виборів депутатів в одномандатному окрузі, сільських, селищних, міських голів: про визнання депутата, сільського, селищного, міського голови обраним, про повторне голосування, про визнання виборів в одномандатному окрузі такими, що не відбулися.   -513- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину першу статті 70 викласти в новій редакції: "1.Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій складає протокол про підсумки голосування в мажоритарному окрузі, до якого заносяться прописом та цифрами такі відомості: 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів; 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями; 3) кількість виборців, включених до списків виборців; 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів; 5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 7) кількість виборчих бюлетенів, визнані недійсними; 8) кількість голосів виборців, поданих за кандидата у депутати в мажоритарному окрузі або кандидата на посаду голови територіальної громади;" 9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в мажоритарному окрузі або кандидата на посаду голови територіальної громади. На підставі складеного нею протоколу про підсумки голосування в мажоритарному окрузі територіальна комісія приймає одне із рішень про результати виборів депутата у мажоритарному окрузі, голови територіальної громади: про визнання депутата, голови територіальної громади обраним, про повторне голосування, про визнання виборів в мажоритарному окрузі такими, що не відбулися."  
Враховано   1.Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій складає протокол про підсумки голосування в мажоритарному окрузі, до якого заносяться прописом та цифрами такі відомості: 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів; 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями; 3) кількість виборців, включених до списків виборців; 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів; 5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 8) кількість голосів виборців, поданих за кандидата у депутати в мажоритарному окрузі або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови; 9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в мажоритарному окрузі або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. На підставі складеного нею протоколу про підсумки голосування в мажоритарному окрузі територіальна комісія приймає одне із рішень про результати виборів депутата у мажоритарному окрузі, сільського, селищного, міського голови: про визнання депутата, сільського, селищного, міського голови обраним, про повторне голосування, про визнання виборів в мажоритарному окрузі такими, що не відбулися.  
889. 2. Обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі. У разі, коли до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів, поданих за "не підтримую жодного з кандидатів в одномандатному окрузі".      2. Обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі. У разі, коли до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у мажоритарному окрузі.  
890. 3. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів у виборах в одномандатному окрузі набрали два або більше кандидатів, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах.      3. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів у виборах в мажоритарному окрузі набрали два або більше кандидатів, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах.  
891. 4. Вибори в одномандатному окрузі визнаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виборчому окрузі кандидатів.      4. Вибори в мажоритарному окрузі визнаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виборчому окрузі кандидатів.  
892. 5. Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, список обраних депутатів (в алфавітному порядку) обраного сільського, селищного, міського голови, з зазначенням прізвища, імені, по батькові, партійності, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного депутата, голови, назви місцевого осередку партії (блоку), від якого він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікується в пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови на її пленарному засіданні.   -514- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Із частини 5 статті 70 виключити слова "і проживання"  
Враховано   5. Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, список обраних депутатів (в алфавітному порядку), обраного сільського, селищного, міського голову, з зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади (заняття), місця роботи кожного депутата, сільського, селищного, міського голови, партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якого він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікується в пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови на її пленарному засіданні.  
893. Стаття 71. Встановлення результатів виборів депутатів в багатомандатному окрузі      Стаття 73. Встановлення результатів виборів депутатів в багатомандатному мажоритарному окрузі  
894. 1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатних округів не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:      1. Територіальна виборча комісія (сільська, районна, обласна) на своєму засіданні: - сільська - на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій, районна, обласна - на підставі відповідних територіальних виборчих комісій - про підсумки голосування в багатомандатному мажоритарному окрузі не пізніш як на п'ятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному мажоритарному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:  
895. 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;      1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;  
896. 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;      2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;  
897. 3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;      3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;  
898. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;      4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
899. 5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;      5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
900. 6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;      6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
901. 7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;      7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
902. 8) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожного місцевого осередку партії(блоку);      8) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в багатомандатному мажоритарному окрузі,  
903. 9) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожного місцевого осередку партії (блоку), у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;   -515- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт дев'ятий частини першої статті 71 виключити  
Враховано    
904. 10) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати жодного місцевого осередку партії (блоку) в багатомандатному окрузі.      9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в багатомандатному мажоритарному окрузі.  
905. 2. Право на участь у розподілі депутатських мандатів в багатомандатному окрузі набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків місцевих осередків партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.   -516- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частини другу-десяту статті 71 перенести до нової статті 72  
Враховано    
906. 3. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), який отримав менше чотирьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів в багатомандатному окрузі не мають.       
907. 4. Депутатські мандати в багатомандатному окрузі розподіляються між виборчими списками місцевих осередків партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, які зазначені у частині другій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами п'ятою - сьомою цієї статті.       
908. 5. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата в багатомандатному окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до списків місцевих осередків партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів.       
909. 6. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожного місцевого осередку партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів в багатомандатному окрузі, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати цього осередку партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими.       
910. 7. Місцеві осередки партій (блоки), кандидати у депутати від яких при встановленні результатів виборів в багатомандатному окрузі мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках місцевих осередків партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список місцевого осередку партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) віддано більшу кількість голосів виборців.       
911. 8. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках місцевих осередків партій (блоків) осіб, обраних депутатами від місцевих осередків партій (блоків) в багатомандатному окрузі, відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих осередків партій (блоків).       
912. 9. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих осередків партій (блоків) та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті осіб, обраних депутатами, територіальна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів зазначає:       
913. 1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих осередків партій (блоків);       
914. 2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, партійність обраних депутатів.       
915. 10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів в багатомандатному окрузі складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні виборчої комісії. На прохання уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків) їм видаються копії протоколу.   -517- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити статтю 71 новою частиною такого змісту: " Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, список обраних депутатів (в алфавітному порядку) з зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного депутата, партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якої він обраний не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікується в пресі, або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів на її пленарному засіданні."  
Враховано   2. Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, список обраних депутатів (в алфавітному порядку) з зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного депутата, партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якої він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікується в пресі, або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів на її пленарному засіданні. Стаття 74. Встановлення результатів виборів депутатів в пропорційному виборчому окрузі 1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підсумки голосування в пропорційному окрузі не пізніш як на п'ятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів у пропорційному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості: 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів; 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями; 3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях; 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів; 5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 8) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку); 9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати у пропорційному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку). 2. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у пропорційному окрузі набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. 3. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), який отримав менше чотирьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів у пропорційному окрузі не мають. 4. Депутатські мандати у пропорційному окрузі розподіляються між виборчими списками місцевих організацій партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, які зазначені у частині другій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами п'ятою - сьомою цієї статті 5. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у пропорційному окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів. 6. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожної місцевої організації партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати цієї організації партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими. 7. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку місцевої організації партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках місцевих організацій партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) віддано більшу кількість голосів виборців. 8. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках місцевих організацій партій (блоків) осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій (блоків) відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків). 9. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків) та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті осіб, обраних депутатами, територіальна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів у пропорційному окрузі зазначає: 1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків); 2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, партійність обраних депутатів. 10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів у пропорційному окрузі складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії. Другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні територіальної виборчої комісії. На прохання офіційних спостерігачів, довірених осіб кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважених осіб їм видаються копії протоколу. 11. Повідомлення про результати голосування, список обраних депутатів у пропорційному окрузі (в алфавітному порядку) з зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного депутата, партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якого він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікується в пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів на її пленарному засіданні.  
    -518- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити Закон новою статтею такого змісту: "Стаття 72. Встановлення результатів виборів депутатів в багатомандатному пропорційному виборчому окрузі 1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підсумки голосування в пропорційному виборчому окрузі не пізніш як на п'ятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів у пропорційному виборчому окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості: 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів; 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями; 3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях; 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів; 5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 8) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати у пропорційному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку); 9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати у пропорційному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку. 2. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у пропорційному виборчому окрузі набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. 3. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), який отримав менше чотирьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів у пропорційному окрузі не мають. 4. Депутатські мандати у пропорційному виборчому окрузі розподіляються між виборчими списками місцевих організацій партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, які зазначені у частині другій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами п'ятою - сьомою цієї статті 5. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у пропорційному окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів. 6. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожного місцевої організації партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати цієї організації партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими. 7. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку місцевої організації партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках місцевих організацій партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) віддано більшу кількість голосів виборців. 8. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках місцевих організацій партій (блоків) осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій (блоків) відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків). 9. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків) та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті осіб, обраних депутатами, територіальна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів у пропорційному виборчому окрузі зазначає: 1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків); 2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, партійність обраних депутатів. 10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів у пропорційному окрузі складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії. Другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні територіальної виборчої комісії. На прохання представників місцевих організацій партій (блоків) їм видаються копії протоколу. 11. Повідомлення про результати голосування, список обраних депутатів у пропорційному окрузі (в алфавітному порядку) з зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного депутата, партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якого він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікується в пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів на її пленарному засіданні."  
Враховано    
916. Стаття 72. Визнання виборів недійсними та проведення повторного голосування      Стаття 75. Визнання виборів недійсними та проведення повторного голосування  
917. 1. Територіальна виборча комісія може визнати вибори недійсними по виборчому округу чи по окремих виборчих дільницях, у разі:      1. Територіальна виборча комісія може визнати вибори недійсними по окремим виборам або в цілому по виборчому округу чи по окремих виборчих дільницях, у разі:  
918. 1) якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів допущено порушення цього Закону, яке вплинуло на результати виборів;      1) якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів допущено порушення цього Закону, яке вплинуло на результати виборів;  
919. 2) якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування в одномандатному окрузі було визнано недійсним, складає не менше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць, утворених на території цього одномандатного округу.      2) якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування в мажоритарному окрузі було визнано недійсним, складає не менше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць, утворених на території цього мажоритарного округу.  
920. 2. Не можуть бути підставою для визнання недійсними виборів депутата, сільського, селищного, міського голови порушення вимог цього Закону, які мали на меті спонукати чи спонукали виборців голосувати за кандидатів, якщо вони не були обрані у відповідному одномандатному або багатомандатному окрузі.      2. Не можуть бути підставою для визнання недійсними виборів депутата, сільського, селищного, міського голови порушення вимог цього Закону, які мали на меті спонукати чи спонукали виборців голосувати за кандидатів, якщо вони не були обрані у відповідному окрузі.  
921. 3. Заява до територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними може бути подана особою, яка балотувалася кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, місцевим осередком партії (блоком), списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані відповідно до цього Закону, або їх уповноваженими особами, а також органами прокуратури протягом десяти днів з дня опублікування результатів виборів територіальною виборчою комісією.      3. Заява до територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними може бути подана особою, яка балотувалася кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, місцевими організаціями партій (блоків), списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані відповідно до цього Закону, або їх уповноваженими особами, а також органами прокуратури протягом десяти днів з дня опублікування результатів виборів територіальною виборчою комісією.  
922. 4. Рішення територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними, про відмову у визнанні виборів недійсними або неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.      4. Рішення територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними, про відмову у визнанні виборів недійсними або неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.  
923. 5. У разі, коли відповідна виборча комісія визнала вибори по окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на результати виборів по відповідному округу, територіальна виборча комісія за пропозицією відповідної територіальної виборчої комісії призначає повторне голосування на тих виборчих дільницях, де вибори було визнано недійсними.      5. У разі, коли відповідна виборча комісія визнала вибори по окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на результати виборів по відповідному округу, територіальна виборча комісія за пропозицією відповідної дільничної виборчої комісії призначає повторне голосування на тих виборчих дільницях, де вибори було визнано недійсними.  
924. 6. Якщо в одномандатному окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по цих кандидатурах.      6. Якщо в мажоритарному окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по цих кандидатурах.  
925. 7. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніше ніж на другий день після встановлення результатів першого туру виборів повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців.      7. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніше ніж на другий день після встановлення результатів першого туру виборів повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців.  
926. 8. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів в порядку, встановленому цим Законом.      8. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів в порядку, встановленому цим Законом.  
927. Стаття 73. Офіційне оприлюднення результатів виборів      Стаття 76. Офіційне оприлюднення результатів виборів  
928. 1. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів у багатомандатному окрузі та в одномандатних округах офіційно оприлюднює результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів у місцевих газетах. Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, імені, по батькові і року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, адреси місця проживання, партійності та назви місцевого осередку партії (блоку), від яких обрано депутата, та обраних голів.   -519- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У другому реченні частини першої статті 73 замість слів "професії, посади (заняття), місця роботи, адреси місця проживання," записати "освіти, посади (заняття), місця роботи"  
Відхилено   1. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів у пропорційному окрузі та в мажоритарних округах офіційно оприлюднює результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів у місцевих друкованих засобах масової інформації. Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, імені, по батькові і року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, адреси місця проживання, партійності та назви місцевої організації партії (блоку), від яких обрано депутата, та обраних голів.  
929. 2. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів депутатів та голів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного, міського голови та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, головою.      2. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів депутатів та голів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного, міського голови та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою.  
930. Стаття 74. Реєстрація обраних депутатів та сільських, селищних, міських голів   -520- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Виключити слово "депутатом", так як мова йде про звільнення з роботи.  
Відхилено   Стаття 77. Реєстрація обраних депутатів та сільських, селищних, міських голів  
931. 1. Особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським головою для її реєстрації зобов'язана подати до територіальної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного, міського голови та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.      1. Особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським головою для її реєстрації зобов'язана подати до територіальної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного, міського голови та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.  
932. 2. У разі звернення особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою до територіальної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.      2. У разі звернення особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою до територіальної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.  
933. 3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію обраного депутата, сільського, селищного, міського голови.      3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію сільського, селищного, міського голови, депутата відповідної ради.  
934. 4. У разі невиконання без поважних причин особою, обраною депутатом у багатомандатному окрузі, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідного місцевого осередку партії (блоку).      4. У разі невиконання без поважних причин особою, обраною депутатом у пропорційному окрузі, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації партії (блоку).  
935. 5. У разі невиконання без поважних причин та у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, особою, обраною депутатом в одномандатному округу, сільським, селищним, міським головою вимог частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, посади сільського, селищного, міського голови, та призначає в цьому окрузі вибори депутата замість депутата, сільського, селищного, міського голови в одномандатному окрузі, замість того, що вибув.      5. У разі невиконання без поважних причин та у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, особою, обраною депутатом в багатомандатному мажоритарному окрузі, сільським, селищним, міським головою вимог частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, посади сільського, селищного, міського голови, та призначає в цьому окрузі вибори депутата замість депутата, сільського, селищного, міського голови в багатомандатному мажоритарному окрузі, замість того, що вибув.  
936. 6. Особі, зареєстрованій депутатом, сільським, селищним, міським головою, територіальна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення депутата , сільського, селищного, міського голови встановленого нею зразка.   -521- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину шосту статті 74 виключити.  
Враховано    
937. Стаття 75. Посвідчення депутата, сільського, селищного, міського голови   -522- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Статтю 75 вилучити.  
Враховано    
938. Після реєстрації депутатів та сільського, селищного, міського голови територіальна виборча комісія не пізніш як на сьомий день видає їм посвідчення встановленого Центральною виборчою комісією зразка.       
939. Стаття 76. Використання виборчими комісіями автоматизованої інформаційно-аналітичної системи   -523- Матвєєв В.Г. (реєстр. картка № 262)
Статтю 76 виключити.  
Враховано    
940. 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів проводиться шляхом використання автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, інших засобів інформатизації, окремих програмно-технічних комплексів територіальної виборчої комісії.       
941. 2. Територіальна виборча комісія у разі використання автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечує виконання робіт по розгортанню системи з урахуванням розвитку сучасних інформаційних технологій, а також вимог до захисту інформації від несанкціонованого доступу.       
942. 3. Склад підсистем автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, необхідні телекомунікаційні та програмно-технічні засоби, а також порядок їх використання визначаються територіальною виборчою комісією.       
943. 4. Під час голосування та встановлення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів автоматизована інформаційно-аналітична система використовується виключно для спостереження за ходом голосування та оприлюднення попередніх результатів виборів.       
944. 5. Відомості про результати голосування, отримані через мережу автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, є попередньою інформацією, що не має юридичних наслідків.       
945. 6. Територіальна виборча комісія оприлюднює через засоби масової інформації відомості про хід голосування та попередні результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, отримані через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему.       
946. 7. Представники засобів масової інформації, акредитовані при територіальній виборчій комісії, мають право на отримання інформації про хід голосування та попередні результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, отримані за допомогою автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.       
947. 8. Територіальні виборчі комісії в межах їх повноважень здійснюють контроль за використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи та її окремих програмно-технічних комплексів.       
948. 9. Члени виборчих комісій мають право в межах їх повноважень знайомитися в будь-який час з інформацією, що міститься у відповідному банку даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.       
949. 10. Особи, залучені під час проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, для введення, опрацювання, захисту та передачі інформації з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи та її окремих програмно-технічних комплексів, несуть відповідальність згідно із законодавством України за дії, що спричинили передачу і оприлюднення через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему недостовірної інформації.       
950. Розділ ХІ. ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ, ПОВТОРНІ ВИБОРИ, ВИБОРИ В НОВОУТВОРЕНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОДИНИЦІ   -524- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Відредагувати назву розділу XI, так як заміщення сільських, селищних, міських голів не проводиться.  
Враховано   Розділ ХІ. ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ, ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА ПЕРШІ ВИБОРИ  
951. Стаття 77. Заміщення депутатів та сільських, селищних, міських голів, які вибули   -525- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Назву статті 77 викласти в новій редакції: "Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів"  
Враховано   Стаття 78. Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів  
952. 1. У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевого осередку партії (блоку). Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.      1. У разі коли депутат, який обирався в пропорційному окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії (блоку). Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.  
953. 2. У разі втрати депутатського мандата або дострокового припинення повноважень депутата, який обирався в одномандатному окрузі, а також сільського, селищного, міського голови, проводяться вибори замість депутата, голови, який вибув.   -526- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину другу перенести після частини четвертої.  
Враховано    
954. 3. Реєстрація особи, обраної депутатом відповідно до частини першої цієї статті, та видання їй тимчасового посвідчення депутата здійснюються територіальною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 75 цього Закону.      2. Реєстрація особи, обраної депутатом відповідно до частини першої цієї статті, та видання їй тимчасового посвідчення депутата здійснюються територіальною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 77 цього Закону.  
955. 4. Місцевий осередок партії (блок), який висунув кандидатів у депутати, включених до її (його) виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, не обраного депутатом зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як депутата відповідно до частини першої цієї статті. Таке рішення приймається відповідно до положення місцевого осередку партії (угоди про утворення блоку) зборами (конференцією) місцевих осередків партії чи зборами (конференцією) місцевого осередку партій, що входили до блоку на день виборів. Витяг з протоколу зборів (конференції), підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником місцевого осередку партії (керівниками місцевих осередків партій, що входили до блоку на день виборів) та скріплене печаткою місцевого осередку партії (печатками відповідних місцевих осередків партій), протягом п'яти днів з дня прийняття рішення передається до територіальної виборчої комісії. На підставі цих документів територіальна виборча комісія протягом семи днів приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку місцевого осередку партії (блоку).      3. Місцева організація партії (блок), яка висунула кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяла участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, не обраного депутатом зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як депутата відповідно до частини першої цієї статті. Таке рішення приймається відповідно до положення місцевої організації партії (угоди про утворення блоку) зборами (конференцією) місцевих організацій партії чи зборами (конференцією) місцевих організацій партій, що входили до блоку на день виборів. Витяг з протоколу зборів (конференції), підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входили до блоку на день виборів) та скріплене печаткою місцевої організації партії (печатками відповідних місцевих організацій партій), протягом п'яти днів з дня прийняття рішення передається до територіальної виборчої комісії. На підставі цих документів територіальна виборча комісія протягом семи днів приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку місцевої організації партії (блоку). 4. У разі втрати депутатського мандата або дострокового припинення повноважень депутата, який обирався в мажоритарному, багатомандатному мажоритарному округах, проводяться вибори замість депутата, який вибув.  
956. 5. В одномандатних округах вибори замість депутатів та сільського, селищного, міського голови, які вибули, призначаються територіальною виборчою комісією у тридцятиденний строк після вибуття депутата, сільського, селищного, міського голови та не пізніш ніж за шістдесят днів до їх проведення і організовуються з додержанням вимог цього Закону.   -527- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Частину 5 після слова "після" доповнити словами "дострокового припинення повноважень"  
Враховано   5. В багатомандатних мажоритарних, мажоритарних округах проміжні вибори призначаються територіальною виборчою комісією у тридцятиденний строк після дострокового припинення повноважень депутата та не пізніш ніж за 60 днів до їх проведення і організовуються з додержанням вимог цього Закону.  
957. 6. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня проведення виборів, дільничні виборчі комісії - не пізніш як за 45 днів до дня проведення виборів, висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 40 днів до дня проведення виборів реєстрація кандидатів вирішується не пізніш як за 30 днів до дня проведення виборів.      6. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня проведення виборів, дільничні виборчі комісії - не пізніш як за 45 днів до дня проведення виборів, висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 40 днів до дня проведення виборів, реєстрація кандидатів вирішується не пізніш як за 30 днів до дня проведення виборів.  
958. 7. Списки виборців, складені відповідно до вимог статті 34 цього Закону, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 30 днів до дня проведення виборів, для ознайомлення виборців подаються не пізніш як за 10 днів до дня проведення виборів.      7. Списки виборців, складені відповідно до вимог статті 31 цього Закону, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 30 днів до дня проведення виборів, для ознайомлення виборців подаються не пізніш як за 10 днів до дня проведення виборів.  
959. 8. У разі вибуття депутата, сільського, селищного, міського голови менш як за шість місяців до закінчення строку повноважень діючого складу відповідної місцевої ради (голови) вибори депутата, сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув, за рішенням відповідної ради можуть не проводитися.      8. У разі вибуття депутата та сільського, селищного, міського голови менш як за шість місяців до закінчення строку повноважень діючого складу відповідної місцевої ради (голови) вибори депутата, сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув, за рішенням відповідної ради можуть не проводитися.  
960. Стаття 78. Проведення повторних виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів      Стаття 79. Проведення повторних виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів  
961. 1. Повторні вибори проводяться у разі, коли вибори по виборчому округу були визнані такими, що не відбулися, або недійсними, в інших випадках, коли рада обрана не в повному складі. Повторні вибори проводяться також, коли не обрано сільського, селищного, міського голову і у випадку, передбаченому цим Законом.   -528- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Частину першу статті 78 перенести до статті 20 законопроекту  
Враховано    
962. 2. Рішення про проведення повторних виборів приймає територіальна виборча комісія не пізніш як через 30 днів після дня проведення виборів або після дня повторного голосування.      1. Рішення про проведення повторних виборів приймає територіальна виборча комісія не пізніш як через 30 днів після дня проведення виборів або після дня повторного голосування.  
963. 3. Повторні вибори проводяться тими ж виборчими комісіями, по тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими ж списками виборців в порядку та в строки, визначені цим Законом.      2. Повторні вибори проводяться тими ж виборчими комісіями, по тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими ж списками виборців в порядку та в строки, визначені цим Законом.  
964. 4. На повторних виборах не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про їх реєстрацію як кандидатів, а також особи, які вчинили дії, внаслідок яких вибори або повторне голосування були визнані недійсними, та в інших випадках, передбачених законом.      3. На повторних виборах не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про їх реєстрацію як кандидатів, а також особи, які вчинили дії, внаслідок яких вибори або повторне голосування були визнані недійсними, та в інших випадках, передбачених законом.  
965. Стаття 79. Проведення позачергових виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови      Стаття 80. Проведення позачергових виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови  
966. 1. Позачергові вибори депутатів призначаються Верховною Радою України в разі дострокового припинення повноважень місцевої ради за рішенням місцевого референдуму, а також у випадках:   -529- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину першу статті 79 викласти в новій редакції: "1. Позачергові вибори депутатів місцевих рад та сільського селищного, міського голови призначаються Верховною Радою України в разі дострокового припинення їх повноважень у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Враховано   1. Позачергові вибори депутатів місцевих рад та сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною Радою України в разі дострокового припинення їх повноважень у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
967. 1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про проведення цих рішень у відповідність із законом;       
968. 2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.       
969. 2. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради може бути прийнятне сільським, селищним, міським головою як за власною ініціативою та на вимогу не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.   -530- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частини другу-шосту статті 79 виключити  
Враховано    
970. 3. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті , районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборців, сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севастопольської, міської державної адміністрації.       
971. 4. Сільська, селищна, міська, районна у місті рада, повноваження якої достроково припинено за рішення місцевого референдуму, а також рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.       
972. 5. Позачергові вибори сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною Радою України у разі:       
973. 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;       
974. 2) припинення його громадянства;       
975. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;       
976. 4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;       
977. 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;       
978. 6) його смерті.       
979. 6. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені за рішення місцевого референдуму, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.   -531- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 6 ст.79 виключити.  
Враховано    
980. 7. Позачергові вибори відповідно депутатів та сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів.      2. Позачергові вибори відповідно депутатів місцевих рад та сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів.  
981. Стаття 80. Вибори депутатів та сільського, селищного, міського голови у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці      Стаття 81. Перші вибори депутатів та сільського, селищного, міського голови  
982. 1. У разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці вибори на цих територіях призначаються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою.      1. Перші вибори призначаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою.  
983. 2. Вибори депутатів та сільського, селищного, міського голови у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці проводяться в порядку і строки, встановлені цим Законом, з такими особливостями:      2. Перші вибори депутатів та сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, встановлені цим Законом, з такими особливостями:  
984. 1) територіальна виборчі комісії утворюються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою - відповідно до статті 24 цього Закону;      1) територіальна виборча комісія утворюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною Київською, Севастопольською міською радою відповідно до статті 21 цього Закону;  
985. 2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону, визначає загальний склад депутатів відповідної ради, утворює виборчі округи, а також виборчі дільниці, дільничні виборчі комісії у строки, передбачені статтею 25 цього Закону;      2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону, визначає загальний склад депутатів відповідної ради, утворює виборчі округи, а також виборчі дільниці, дільничні виборчі комісії у строки, передбачені статтею 22 цього Закону;  
986. 3) депутати місцевої ради, відповідно сільський, селищний, міський голова у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці обираються на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного, міського голови та сформування за результатами таких виборів відповідної ради у правомочному складі.      3) депутати місцевої ради, відповідно сільський, селищний, міський голова у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці обираються на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного, міського голови та сформування за результатами таких виборів відповідної ради у правомочному складі.  
987. 3. У разі утворення нової області або поділу області рішення про проведення виборів в цих областях приймає Верховна Рада України. Обласні територіальні виборчі комісії у таких випадках утворюються Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 26 цього Закону.      3. Рішення про проведення перших виборів у районах приймає Верховна Рада України. Районні територіальні виборчі комісії у таких випадках утворюються Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 23 цього Закону.  
988. Розділ ХІІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ      Розділ ХІІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ  
989. Стаття 81. Фінансування виборів депутатів      Стаття 82. Фінансування виборів депутатів  
990. 1. Витрати на підготовку і проведення чергових та позачергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, а також у разі утворення нової області, поділу області, здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. В усіх інших випадках, передбачених цим Законом, вибори проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.      1. Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, здійснюються виключно за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету та коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в мажоритарних та багатомандатних мажоритарних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. В усіх інших випадках, передбачених цим Законом, вибори проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.  
991. 2. Місцевий осередок партії (блок), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, кандидати у депутати, зареєстровані в одномандатних округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язані утворити виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.      2. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані в пропорційних округах, кандидати у депутати, зареєстровані в мажоритарних округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, для фінансування своєї передвиборної агітації можуть утворити виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.  
992. Стаття 82. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів Державного бюджету України   -532- Кабінет Міністрів України
Із назви статті 87 остаточної редакції слова "за рахунок коштів державного бюджету України" виключити.  
Враховано частково   Стаття 83. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету  
993. 1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється територіальною виборчою комісією, яка є розпорядником цих коштів, відповідно до затвердженого нею кошторису доходів і видатків.   -533- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 87 остаточної редакції після слів "проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів" доповнити словами "призначені Верховною Радою України проводяться" та доповнити реченням такого змісту: "У всіх інших випадках, передбачених цим Законом, вибори проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів."  
Відхилено   1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, здійснюється територіальною виборчою комісією, яка є розпорядником цих коштів, відповідно до затвердженого нею кошторису доходів і видатків.  
994. 2. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів щорічно передбачається окремим рядком у Законі України "Про Державний бюджет України".   -534- Кабінет Міністрів України
Частину 2 статті 82 проекту виключити.  
Відхилено   2. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів щорічно передбачається окремим рядком у Законі України "Про Державний бюджет України".  
995. 3. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної та дільничної виборчих комісій на підготовку і проведення виборів.      3. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної та дільничної виборчих комісій на підготовку і проведення виборів.  
996. 4. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня її утворення відповідно до середніх норм видатків територіальної виборчої комісії складає єдиний кошторис доходів і видатків на підготовку і проведення виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.      4. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня її утворення відповідно до середніх норм видатків територіальної виборчої комісії складає єдиний кошторис доходів і видатків на підготовку і проведення виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.  
997. 5. Територіальна виборча комісія розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями на підготовку і проведення виборів відповідно до середніх норм видатків, затверджених Центральною виборчою комісією.      5. Територіальна виборча комісія розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями на підготовку і проведення виборів відповідно до середніх норм видатків, затверджених Центральною виборчою комісією.  
998. 6. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються територіальній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.      6. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються територіальній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.  
999. 7. Територіальна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      7. Територіальна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
1000. 8. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до відповідної місцевої ради фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.      8. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до відповідної місцевої ради фінансовий звіт про надходження та використання за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету на підготовку і проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських голів.  
1001. 9. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, здійснюється відповідними місцевими радами та відповідними органами Міністерства фінансів України.   -535- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Доповнити частину 9 статті 82 словами "та Рахунковою палатою".  
Враховано   9. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, здійснюється відповідними місцевими радами та відповідними органами Міністерства фінансів України та Рахунковою палатою.  
1002. 10. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень, за умов незавершеного фінансування виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на підготовку і проведення виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року.   -536- Кабінет Міністрів України
Частину десяту статті 87 остаточної редакції виключити.  
Відхилено   10. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень, за умов незавершеного фінансування виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів у межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, на підготовку і проведення виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року.  
1003. Стаття 83. Виборчий фонд місцевого осередку партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови      Стаття 84. Виборчий фонд місцевої організації партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови  
1004. 1. Місцевий осередок партії (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов'язані відкрити рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за вісімдесят п'ять днів до дня проведення виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду є копія рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку) та копія рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.   -537- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 1 статті 83 слова "вісімдесят п'ять" узгодити із іншими строками виборчої кампанії.  
Враховано   1. Місцева організація партії (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в мажоритарному окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, можуть відкрити рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду є копія рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку) та копія рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у депутати в мажоритарному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.  
    -538- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У частині першій 83 слова "вісімдесят п'ять днів" замінити на слова "тридцять днів"  
Враховано    
    -539- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині першій 83 слова "вісімдесят п'ять днів" замінити на слова "двадцять днів"  
Враховано частково    
1005. 2. Порядок відкриття і закриття рахунку виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку), кандидатів (далі - виборчого фонду) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня проведення виборів.      2. Порядок відкриття і закриття рахунку виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидатів (далі - виборчого фонду) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за 100 днів до дня проведення виборів.  
1006. 3. Рахунок виборчого фонду відкривається в установі банку України, яка визначається територіальною виборчою комісією, за місцем знаходження відповідної виборчої комісії. Місцевий осередок партії (блок), кандидати мають право відкрити лише один рахунок і тільки в національній валюті.      3. Рахунок виборчого фонду відкривається в установі банку України, яка визначається територіальною виборчою комісією, за місцем знаходження відповідної виборчої комісії. Місцева організація партії (блок), кандидати мають право відкрити лише один рахунок і тільки в національній валюті.  
1007. 4. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду здійснюється у безготівковій формі.      4. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду здійснюється у безготівковій формі.  
1008. 5. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.      5. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.  
1009. 6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду повідомляє територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.      6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду повідомляє територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.  
1010. 7. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити може оприлюднюватися у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду.      7. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити може оприлюднюватися у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду.  
1011. 8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється за день до дня проведення виборів.      8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється за день до дня проведення виборів.  
1012. 9. Рахунок виборчого фонду закривається установою банку на шістнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів.      9. Рахунок виборчого фонду закривається установою банку на шістнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів.  
1013. Стаття 84. Розпорядники виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови      Стаття 85. Розпорядники виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  
1014. 1. Місцевий осередок партії (блок), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, відповідно із числа своїх уповноважених та довірених осіб визначають розпорядників виборчого фонду, які разом з керівником місцевого осередку партії (блоку), кандидатом несуть відповідальність за використання коштів виборчого фонду згідно із законами України. Розпорядниками виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку) за рішенням керівних органів місцевого осередку партії (блоку) можуть бути дві уповноважені особи, а розпорядником виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови - одна його довірена особа.      1. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, відповідно із числа своїх уповноважених та довірених осіб визначають розпорядників виборчого фонду, які разом з керівником місцевої організації партії (блоку), кандидатом несуть відповідальність за використання коштів виборчого фонду згідно із законами України. Розпорядниками виборчого фонду місцевої організації партії (блоку) за рішенням керівних органів місцевої організації партії (блоку) можуть бути дві уповноважені особи, а розпорядником виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови - одна його довірена особа.  
1015. 2. Розпорядники коштів виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду.      2. Розпорядники коштів виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду.  
1016. 3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає розпоряднику виборчого фонду потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду.      3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає розпоряднику виборчого фонду потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду.  
1017. 4. Розпорядники виборчого фонду зобов'язані не пізніш як на п'ятий день після дня виборів подати до відповідної виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше ніж за вісімдесят п'ять днів до дня проведення виборів .      4. Розпорядники виборчого фонду зобов'язані не пізніш як на п'ятий день після дня виборів подати до відповідної виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше ніж за 85 днів до дня проведення виборів .  
1018. Стаття 85. Формування виборчого фонду та здійснення контролю за надходженням, обліком та використанням його коштів      Стаття 86. Формування виборчого фонду та здійснення контролю за надходженням, обліком та використанням його коштів  
1019. 1. Виборчий фонд місцевого осередку партії (блоку) формується за рахунок коштів місцевих осередків партії, партій, що входять до виборчого блоку, а також добровільних внесків фізичних осіб. Виборчі фонди кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, за рахунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб.   -540- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Частину першу статті 85 після слів "сільського, селищного, міського голови" доповнити словом "формуються"  
Враховано   1. Виборчий фонд місцевої організації партії (блоку) формується за рахунок коштів місцевих організацій партії, партій, що входять до виборчого блоку, а також добровільних внесків фізичних осіб. Виборчі фонди кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, формуються за рахунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб.  
1020. 2. Гранична сума витрат виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку) не може перевищувати __ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови _____ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -541- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У частині 2 ст.85 граничну суму витрат виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку) дати у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а кандидата в депутати на посаду голови - 7000 мінімумів.  
Відхилено   2. Гранична сума витрат виборчого фонду місцевої організації партії (блоку) не може перевищувати три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
    -542- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У частині 2 ст.85 граничну суму витрат виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку) дати у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а кандидата в депутати на посаду голови - 5000 мінімумів.  
Враховано    
1021. 3. Добровільні внески однієї фізичної особи до виборчого фонду не можуть перевищувати __ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -543- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У частині 3 ст.85 добровільні внески однієї особи не мають перевищувати 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Враховано   3. Добровільні внески однієї фізичної особи до виборчого фонду не можуть перевищувати тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
1022. 4. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду:      4. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду:  
1023. 1) іноземним громадянам та особам без громадянства;      1) іноземцям та особам без громадянства;  
1024. 2) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду;      2) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду;  
1025. 3) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині шостій цієї статті).      3) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині шостій цієї статті).  
1026. 5. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином документа, передбаченого цим Законом. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання громадянина.      5. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання громадянина.  
1027. 6. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати одного банківського дня.      6. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати одного банківського дня.  
1028. 7. Розпорядники виборчого фонду мають право відмовитися від внеску фізичної особи, про що вони подають відповідні заяви та платіжні документи до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а у випадку неможливості такого повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.      7. Розпорядники виборчого фонду мають право відмовитися від внеску фізичної особи, про що вони подають відповідні заяви та платіжні документи до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а у випадку неможливості такого повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.  
1029. 8. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною четвертою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а у випадку неможливості такого повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.      8. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною третьою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а у випадку неможливості такого повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.  
1030. 9. Розпорядник виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника виборчого фонду про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до відповідного місцевого бюджету за рахунок коштів цього внеску.      9. Розпорядник виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника виборчого фонду про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до відповідного місцевого бюджету за рахунок коштів цього внеску.  
1031. 10. Вибірковий контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку), кандидатів, здійснюється відповідною місцевою радою та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду.      10. Вибірковий контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидатів, здійснюється відповідною місцевою радою та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду.  
1032. 11. Кошти виборчого фонду, не використані місцевим осередком партії (блоком), на підставі рішення вищого статутного органу місцевого осередку партії, керівного органу виборчого блоку, прийнятого у семиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевого осередку партії, місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку, у семиденний строк з дня прийняття відповідного рішення вищого статутного органу місцевого осередку партії, керівного органу виборчого блоку. У разі неприйняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого бюджету на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів.      11. Кошти виборчого фонду, не використані місцевою організацією партії (блоком), на підставі рішення вищого статутного органу місцевої організації партії, керівного органу виборчого блоку, прийнятого у семиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевої організації партії, місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку, у семиденний строк з дня прийняття відповідного рішення вищого статутного органу місцевої організації партії, керівного органу виборчого блоку. У разі неприйняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого бюджету на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів.  
1033. 12. Кошти виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, не використані під час виборчого процесу, перераховуються установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого бюджету в триденний строк з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів.      12. Кошти виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, не використані під час виборчого процесу, перераховуються установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого бюджету в триденний строк з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів.  
1034. 13. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів або визнання виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів недійсними залишки коштів їх виборчих фондів за рішенням територіальної виборчої комісії перераховуються до відповідного місцевого бюджету.      13. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів або визнання виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів недійсними залишки коштів їх виборчих фондів за рішенням територіальної виборчої комісії перераховуються до відповідного місцевого бюджету.  
1035. 14. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а у випадку неможливості такого повернення перераховуються до відповідного місцевого бюджету.   -544- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У част.14 ст.86 виключити слова "повертаються установою банку відповідній фізичній особі на рахунок", залишивши "перераховуються до місцевого бюджету".  
Відхилено   14. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а у випадку неможливості такого повернення перераховуються до відповідного місцевого бюджету.  
1036. 15. Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку) кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюються територіальною виборчою комісією у місцевих друкованих засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня їх надходження до виборчої комісії.      15. Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевої організації партії (блоку) кандидата у депутати, зареєстрованого в мажоритарному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюються територіальною виборчою комісією у місцевих друкованих засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня їх надходження до виборчої комісії.  
1037. Стаття 86. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів      Стаття 87. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів  
1038. 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими територіальною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.      1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими територіальною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
1039. 2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення чергових і позачергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів здійснюється виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, а виборів замість депутатів та сільських, селищних, міських голів, які вибули, - за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.      2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення чергових і позачергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів здійснюється виборчими комісіями за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету, а виборів замість депутатів та сільських, селищних, міських голів, які вибули, - за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.  
1040. Розділ XІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ XІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1041. Стаття 87. Відповідальність за порушення законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів      Стаття 88. Відповідальність за порушення законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів  
1042. 1. Особа притягується до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом, якщо:      1. Особа притягується до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом, якщо:  
1043. 1) перешкоджає шляхом насильства, обману, погроз, підкупу чи іншим способом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним;      1) перешкоджає шляхом насильства, обману, погроз, підкупу чи іншим способом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним;  
1044. 2) використовує своє посадове або службове становище з метою бути обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою;      2) використовує своє посадове або службове становище з метою бути обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою;  
1045. 3) вчасно не склала списки виборців чи не уточнила відомості, що повинні містити ці списки;      3) вчасно не склала списки виборців чи не уточнила відомості, що повинні містити ці списки;  
1046. 4) порушує право громадянина на ознайомлення зі списком виборців;      4) порушує право громадянина на ознайомлення зі списком виборців;  
1047. 5) поширює явно неправдиві відомості про кандидатів у депутати, про кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або здійснює інші дії, що принижують честь і гідність кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;      5) поширює явно неправдиві відомості про кандидатів у депутати, про кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або здійснює інші дії, що принижують честь і гідність кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
1048. 6) перешкоджає вести передвиборну агітацію чи порушує встановлені правила ведення передвиборної агітації;      6) перешкоджає вести передвиборну агітацію чи порушує встановлені правила ведення передвиборної агітації;  
1049. 7) порушує встановлений цим Законом порядок фінансування виборчого процесу;      7) порушує встановлений цим Законом порядок фінансування виборчого процесу;  
1050. 8) перешкоджає або втручається в роботу виборчих комісій або в діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними своїх повноважень;      8) перешкоджає або втручається в роботу виборчих комісій або в діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними своїх повноважень;  
1051. 9) перешкоджає голосуванню на виборчих дільницях;      9) перешкоджає голосуванню на виборчих дільницях;  
1052. 10) порушує таємницю голосування;      10) порушує таємницю голосування;  
1053. 11) примушує виборців голосувати всупереч їх волевиявленню;      11) примушує виборців голосувати всупереч їх волевиявленню;  
1054. 12) порушує вимоги цього Закону під час видачі виборчих бюлетенів: видає громадянам виборчі бюлетені з метою надання їм можливості проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, видає виборчі бюлетені громадянам, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці, або видає громадянам заповнені виборчі бюлетені;      12) порушує вимоги цього Закону під час видачі виборчих бюлетенів: видає громадянам виборчі бюлетені з метою надання їм можливості проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, видає виборчі бюлетені громадянам, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці, або видає громадянам заповнені виборчі бюлетені;  
1055. 13) передає іншим особам незаповнені виборчі бюлетені, крім випадків, передбачених цим Законом;      13) передає іншим особам незаповнені виборчі бюлетені, крім випадків, передбачених цим Законом;  
1056. 14) вчинила підлог виборчих документів, приписку, склала і видала явно неправдиві документи, здійснила явно неправильний підрахунок голосів виборців або неправильно встановила результати виборів.      14) вчинила підлог виборчих документів, приписку, склала і видала явно неправдиві документи, здійснила явно неправильний підрахунок голосів виборців або неправильно встановила результати виборів.  
1057. 2. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів.      2. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
1058. Стаття 88. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей      Стаття 89. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей  
1059. 1. Територіальна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів передає виборчу та іншу документацію до відповідної місцевої державної архівної установи.   -545- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частина 1 ст.88 після слів "передає виборчу та іншу документацію" доповнити по акту прийомки -передачі в трьох примірниках, один з яких зберігається у голови (заступника, секретаря) територіальної виборчої комісії, другий у відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласних радах, третій у відповідній місцевій державній архівній установі".  
Відхилено   1. Територіальна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів передає виборчу та іншу документацію до відповідної місцевої державної архівної установи.  
    -546- Кабінет Міністрів України
Частину 1 статті 88 проекту викласти у такій редакції: "І. Після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів виборча та інша документація зберігається в органах, які утворили відповідні виборчі комісії, протягом чотирьох років, після чого передається в порядку, встановленому законодавством, на зберігання до місцевих державних архівних установ".  
Відхилено    
1060. 2. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в місцевих державних архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються територіальною виборчою комісією за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює управління архівною справою.      2. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в місцевих державних архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються територіальною виборчою комісією за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює управління архівною справою.  
1061. 3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень дільничних і територіальних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що їм надавались на період виборчого процесу.      3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень дільничних і територіальних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що їм надавались на період виборчого процесу.  
1062. 4. Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування у виборчих округах та про результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів. виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих державних архівних установах протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, після чого знищуються в установленому порядку.   -547- Кабінет Міністрів України
Частину 4 статті 88 проекту викласти у такій редакції: "4. Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців зберігаються в органах, які утворили відповідні виборчі комісії, протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних; міських голів, після чого знищуються в установленому порядку."  
Відхилено   4. Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування у виборчих округах та про результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих державних архівних установах протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, після чого знищуються в установленому порядку.  
1063. 5. Місцеві державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів, у порядку, встановленому законодавством України.      5. Місцеві державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів у порядку, встановленому законодавством України.  
1064. Розділ XІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ XІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
1065. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
1066. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.   -548- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Розділ IV "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 3 такого змісту: "3. На період дії Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області" вибори депутатів Ірпінської міської ради та Ірпінського міського голови проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 12 заданого Закону".  
Враховано   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. На період дії Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області" вибори депутатів Ірпінської міської ради та Ірпінського міського голови проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 12 згаданого Закону. 4. Вибори органів та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Севастополі, які призначені на 31 березня 2002 року, проводяться відповідно до цього Закону.  
    -549- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Доповнити Розділ ХІУ новою частиною четвертою такого змісту: "4. Вибори органів та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Севастополі, які призначені на 31 березня 2002 року, проводяться відповідно до цього Закону"  
Враховано    
1067. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону:   -550- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
У частині третій Розділу ХІУ слово "шестимісячний" замінити словом "двомісячний"  
Враховано   5. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк після опублікування цього Закону:  
1068. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;      Підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
1069. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
1070. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      Забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
1071. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.      Забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
1072. 4. Визнати такими, що втратили чинність:      5. Визнати таким, що втратив чинність:  
1073. Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 3-4, ст. 15; 1998 р., N 15, ст. 85.      Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 3-4, ст. 15; 1998 р., N 15, ст. 85.