Кількість абзаців - 485 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу)
 
-1- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Змінити назву проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу)» на «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та деяких інших законів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та деяких інших законів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Голос України від 31.07.2010 - № 141):
 
-2- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Абзац перший Розділу І та абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:
«І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 20-21, ст. 291 із наступними змінами):».
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 20-21, ст. 291 із наступними змінами):
 
    -3- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
По всьому тексту прийнятого за основу законопроекту пункти Розділу І вважати підпунктами пункту 1 Розділу І остаточної редакції законопроекту, запропонованої Комітетом.
 
Враховано    
    -4- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Куренной В.К.
Розділ І проекту Закону доповнити новим пунктом такого змісту:
«у частині 4 статті 2 слово «міських» виключити».
 
Відхилено    
    -5- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Куренной В.К.
Розділ І проекту Закону доповнити новим пунктом такого змісту:
«частину 4 статті 2 доповнити новими абзацами другим – п’ятим такого змісту:
«Вибори міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
Якщо за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського голови не одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, то вибори міського голови проводяться у два тури.
Перший тур виборів – сукупність етапів виборчого процесу, передбачених частиною третьою статті 11 цього Закону.
Другий тур виборів – етап виборчого процесу, який передбачає проведення повторного голосування у разі, якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського голови не одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.»
 
Відхилено    
    -6- Катеринчук М.Д.
Доповнити законопроект пунктом 1 такого змісту:
«1. У статті 2:
1) у пункті 4:
після слів «Вибори сільських, селищних, міських» доповнити словами « (у містах з чисельністю жителів менше 500 тися ч)»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Вибори міських голів у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.»;
доповнити пунктами 6-7 такого змісту:
«6. Днем виборів є день голосування незалежно від виду виборів, а також день повторного голосування.
7. Не пізніше ніж за 50 днів до дня виборів міського голови Центральна виборча комісія на підставі повідомлення органів державної статистики станом на 1 січня відповідного року здійснює офіційне опублікування інформації про чисельність жителів відповідного міста для визначення процедури обрання міського голови відповідно до частини четвертої цієї статті.».
У зв’язку з цим пункти 1 – 255 законопроекту вважати пунктами 2 – 256 законопроекту.
 
Відхилено    
5. 1. статтю 3 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
 
   1) статтю 3 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
6. «7. Військовослужбовці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно зі частиною першою статті 3 цього Закону, голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Для забезпечення умов для вільного волевиявлення таким військовослужбовцям в день голосування надається відпустка для участі в голосуванні, не менш як на чотири години.»;
 
   «7. Військовослужбовці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно із частиною першою статті 3 цього Закону, голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Для забезпечення умов для вільного волевиявлення таким військовослужбовцям у день голосування надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години»;
 
7. 2. статтю 7 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.»;
 
-7- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у статті 7 частину першу викласти у такій редакції:
«1. Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування, забороняється і є порушенням таємниці голосування.».
 
Враховано   2) статтю 7 викласти в такій редакції:
«1. Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування;
2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця»;
3) частину першу статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та в порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця»;
 
    -8- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 2 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«частину першу статті 7 доповнити новим реченням такого змісту: «Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців (в тому числі – особисто виборцем) в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем заповненого виборчого бюлетеня у приміщенні для голосування, забороняється і є порушенням таємниці голосування.»
 
Враховано частково    
    -9- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Доповнити Розділ І законопроекту новим пунктом 3, виклавши його у такій редакції:
3. Частину першу статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
«Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та у порядку, встановленому цим Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця».
Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів Розділу І законопроекту.
 
Враховано    
8. 3. пункт другий частини третьої статті 11 викласти у такій редакції:
 
-10- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
1. Пункт 3 проекту викласти в такій редакції:
"3. пункт другий частини третьої статті 11 виключити".
 
Враховано   4) у статті 11:
пункт 2 частини третьої виключити;
 
9. «2) утворення спеціальних виборчих дільниць, що діють на тимчасовій основі; «;
 
      
10. 4. статтю 11 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Виборчий процес виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів може проводитись одночасно з процесом всеукраїнського чи місцевого референдуму, виборчим процесом виборів Президента України, виборів народних депутатів України тільки у разі, якщо день голосування на відповідних виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів не співпадає з днем голосування на відповідному референдумі чи відповідних виборах Президента України чи народних депутатів України.»;
 
-11- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 4 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено   доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів можуть проводитися одночасно з виборами Президента України, виборами народних депутатів України»;
 
    -12- Продан О.П.
В абзаці другому пункту 4 законопроекту слова «не співпадає» замінити словом «співпадає».
 
Враховано по суті   
    -13- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
статтю 11 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів можуть проводитись одночасно з виборами Президента України, виборами народних депутатів України.».
 
Враховано    
    -14- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 4 частини Ізаконопроекту викласти у наступній редакції:
«4) Статтю 11 доповнити частиною 6 наступного змісту:
«6. Позачергові вибори до місцевих рад та позачергові вибори сільських, селищних, міських голів можуть проходити одночасно з виборами Президента України. При цьому застосовуються наступні особливості:
1) дільничні виборчі комісії з позачергових виборів Президента України одночасно здійснюють повноваження дільничних виборчих комісій з проведення місцевих виборів, дільничні виборчі комісії з місцевих виборів не утворюються;
2) повноваження члена дільничної виборчої комісії з позачергових виборів Президента України можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, у випадках, визначених пунктами 5, 6, 8, 9 частини четвертої статті 29 цього Закону за поданням територіальної виборчої комісії з місцевих виборів, яка утворювала б відповідну дільничну виборчу комісію під час проведення місцевих виборів окремо від позачергових виборів Президента України;
3) під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці першим проводиться підрахунок голосів на виборах Президента України, після чого проводиться підрахунок голосів виборців поданих на місцевих виборах;
4) питання одночасного проведення позачергових виборів Президента України з позачерговими місцевими виборами, не врегульовані цим Законом та Законом України «Про вибори Президента України» визначаються Центральною виборчою комісією шляхом прийняття постанов.».
 
Враховано частково    
11. 5. пункт 5) частини першої статті 12 доповнити такими словами «від громадських організацій, які зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом»;
 
-15- Продан О.П.
Пункт 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. у частині першій статті 12:
у пункті 4) слова «місцеві організації партій,» замінити словами «місцеві організації партій або громадських організацій,»;
 
Відхилено   5) пункт 5 частини першої статті 12 доповнити словами «від громадських організацій, які зареєстровані в порядку, встановленому цим Законом»;
 
    -16- Продан О.П.
у пункті 5):
слова «місцеві організації партій,» замінити словами «місцеві організації партій або громадських організацій,»;
доповнити такими словами «від громадських організацій, які зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом»;
 
Відхилено    
12. 6. частину третю статті 14 доповнити реченням такого змісту:
 
   6) частину третю статті 14 доповнити реченням такого змісту:
 
13. «Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше, ніж у шістдесятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.»;
 
-17- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у п.6 законопроекту слово «шістдесятиденний» замінити словом «дев’яностоденний».
 
Враховано   «Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови»;
 
14. 7. частину сьому статті 15 викласти у такій редакції:
 
-18- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 7 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   7) у статті 15:
частину сьому викласти в такій редакції:
 
15. «7. Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу чергових, перших місцевих виборів, а територіальна виборча комісія - про початок виборчого процесу позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів. Витяг із протоколу засідання відповідної виборчої комісії про оголошення початку виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів оприлюднюється наступного дня після дня оголошення відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб.
 
-19- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у частині сьомій статті 14 слова «Витяг із протоколу засідання» замінити словами «Таке рішення».
 
Враховано   «7. Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу чергових, перших місцевих виборів, а територіальна виборча комісія - про початок виборчого процесу позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів. Таке рішення відповідної виборчої комісії про оголошення початку виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів оприлюднюється наступного дня після дня оголошення відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб.
 
16. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, а територіальною виборчою комісією - протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а у разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення.»;
 
   Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, територіальною виборчою комісією - протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а в разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення»;
 
17. 8. у частині восьмій статті 15 слова «В такому випадку про початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія» замінити на «У випадку бездіяльності територіальної виборчої комісії рішення про початок виборчого процесу приймає Центральна виборча комісія»;
 
-20- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 8 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   друге речення частини восьмої викласти в такій редакції:
«У випадку бездіяльності територіальної виборчої комісії рішення про початок виборчого процесу приймає Центральна виборча комісія»;
 
18. 9. частину дев’яту статті 15 викласти у такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
19. «9. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.»;
 
-21- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Доповнити законопроект після пункту 9 новим пунктом такого змісту:
«частину сьому статті 17 викласти у такій редакції:
«7. Рішення про утворення одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі оприлюднюється відповідною територіальною виборчою комісією в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений цією виборчою комісією спосіб наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів».
 
Враховано   «9. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах»;
8) частину сьому статті 17 викласти в такій редакції:
«7. Рішення про утворення одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі оприлюднюється відповідною територіальною виборчою комісією в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений цією виборчою комісією спосіб наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів»;
 
20. 10. статтю 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Виборчі дільниці
1. Для підготовки, організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні та спеціальні виборчі дільниці, що були утворені на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» і діють на постійній основі, а також спеціальні дільниці, що діють на тимчасовій основі й утворені відповідно до цього Закону (далі - виборчі дільниці)».
 
-22- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Пункт 10 проекту викласти в такій редакції:
«10. статтю 18 викласти у такій редакції:
"Стаття 18. Виборчі дільниці
1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні та спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних закладах охорони здоров‘я, утворені на постійній основі відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України.
2. Звичайні виборчі дільниці призначені для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців за місцем їх проживання.
3. Спеціальні виборчі дільниці призначені для голосування виборців з обмеженими можливостями пересування у стаціонарних закладах охорони здоров‘я.»
 
Враховано   9) статтю 18 викласти в такій редакції:
«Стаття 18. Виборчі дільниці
1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні та спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних закладах охорони здоров’я, утворені на постійній основі відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України».
2. Звичайні виборчі дільниці призначені для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців за місцем їх проживання.
3. Спеціальні виборчі дільниці призначені для голосування виборців з обмеженими можливостями пересування у стаціонарних закладах охорони здоров’я»;
 
21. 2. Спеціальні виборчі дільниці, що діють на тимчасовій основі, утворюються районними, міськими (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районними у містах Києві та Севастополі територіальними виборчими комісіями не пізніш як за тридцять днів до дня виборів на підставі подань районних, районних у містах державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією. Зазначені подання повинні надійти до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів.
 
-23- Князевич Р.П.
статтю 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Виборчі дільниці
1. Для підготовки, організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні та спеціальні виборчі дільниці, утворені на постійній основі відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України», а також спеціальні дільниці, що утворюються на тимчасовій основі відповідно до цього Закону (далі - виборчі дільниці).
2. Спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, утворюються районними, міськими (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районними у містах Києві та Севастополі територіальними виборчими комісіями не пізніш як за тридцять днів до дня виборів на підставі подань районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією. Зазначені подання повинні надійти до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів.
Спеціальні виборчі дільниці призначені для організації та проведення голосування виборців у стаціонарних закладах охорони здоров’я та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.
Спеціальні виборчі дільниці, утворюються за місцем розташування відповідних закладів чи установ.
Не допускається утворення однієї спеціальної виборчої дільниці для двох і більше закладів.
До приміщення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці та приміщення для голосування на цій дільниці має забезпечуватися безперешкодний доступ осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми на засіданнях дільничної виборчої комісії та під час голосування і підрахунку голосів виборців.
3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці, що існує на тимчасовій основі, у відповідному закладі чи установі зазначаються:
1) назва закладу чи установи;
2) юридична адреса закладу чи установи;
3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи установі на день голосування;
4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);
5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування на членів відповідної виборчої комісії та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
4. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного закладу охорони здоров’я спеціальна виборча дільниця може утворюватися відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів у порядку, визначеному цим Законом.
5. Відповідна територіальна виборча комісія забезпечує оприлюднення свого рішення про утворення спеціальної виборчої дільниці, що діє на тимчасовій основі у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення або, у разі неможливості, в інший спосіб у цей же строк.
6. У разі одночасного проведення місцевих виборів із загальнодержавними виборами для організації, підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців за рішенням Центральної виборчої комісії можуть використовуватися виборчі дільниці, утворені для відповідних загальнодержавних виборів.»;
 
Відхилено      
22. 3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці, що діє на тимчасовій основі, у відповідному закладі чи установі зазначаються:
 
      
23. 1) назва закладу чи установи;
 
      
24. 2) юридична адреса закладу чи установи;
 
      
25. 3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи установі на день голосування;
 
      
26. 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);
 
      
27. 5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування на членів відповідної виборчої комісії та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
 
      
28. 4. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного закладу охорони здоров’я спеціальна виборча дільниця може утворюватися відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів у порядку, визначеному цим Законом.
 
      
29. 5. Відповідна територіальна виборча комісія забезпечує оприлюднення свого рішення про утворення спеціальної виборчої дільниці, що діє на тимчасовій основі у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення або, у разі неможливості, в інший спосіб у цей же строк.»;
 
-24- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 10 розділу І проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту (щодо доповнення статті 18 новою частиною шостою):
«6. У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України або виборами народних депутатів України для організації, підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців можуть використовуватися виборчі дільниці, утворені для виборів відповідно Президента України або виборів народних депутатів України.»;
 
Відхилено      
30. 11. в пункті 2) частини першої статті 19 слова « (у містах, де утворені районні у місті ради)» замінити на « (у містах з районним поділом)»;
 
-25- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
частину першу статті 19 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, можуть утворюватися для здійснення передбачених цим Законом повноважень у відповідному виборчому територіальному окрузі стосовно виборів депутатів міських рад та міських голів».
 
Враховано   10) у статті 19:
у частині першій:
у пункті 2: в абзаці шостому слова « (у містах, де утворені районні у місті ради)» замінити словами « (у містах з районним поділом)»;
доповнити абзацом такого змісту:
«Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, можуть утворюватися для здійснення передбачених цим Законом повноважень у відповідному виборчому територіальному окрузі стосовно виборів депутатів міських рад та міських голів»;
у частині другій:
в абзаці першому слова «виборів депутатів» замінити словами «місцевих виборів»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу або виборчого територіального округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів»;
11) у статті 20:
частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Центральна виборча комісія не є правонаступником територіальних виборчих комісій»;
 
    -26- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у абзаці першому частини другої статті 19 слова «виборів депутатів» замінити на «місцевих виборів».
 
Враховано    
    -27- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 2) частини другої статті 19 викласти у такій редакції:
«2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу або виборчого територіального округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів;».
 
Враховано    
    -28- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Гурвіц Е.Й.
Куренной В.К.
Пункт 12 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту: «друге речення частини третьої статті 20 після слова «чергових» доповнити словами «або позачергових».
 
Відхилено    
    -29- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
частину п’яту статті 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Центральна виборча комісія не є правонаступником територіальних виборчих комісій.».
 
Враховано    
31. 12. абзац перший частини шостої статті 20 викласти у такій редакції:
«Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу, визначеного цим Законом, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення та закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.»;
 
-30- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину шосту статті 20 викласти у такій редакції:
«6. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу, визначеного при її утворенні, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення і скликається головою дільничної виборчої комісії.
Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п'ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.».
 
Враховано   частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу, визначеного при її утворенні, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення і скликається головою дільничної виборчої комісії.
Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п'ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень»;
 
32. 13. у частині другій статті 21 слова «що проводяться одночасно» замінити на «якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводяться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів»;
 
-31- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 13 Розділу Ізаконопроекту викласти у наступній редакції:
«13) Частину 1 статті 21 викласти у наступній редакції:
«1. До складу виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу хоча б на одних місцевих виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія.».
 
Відхилено   12) у статті 21:
частину другу і третю викласти в такій редакції:
«2. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів або референдумів, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів;
3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб'єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі».
 
    -32- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
У частині першій статті 21 слова «на цих місцевих виборах» виключити.
 
Відхилено    
    -33- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину другу статті 21 викласти у такій редакції:
«2. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів або референдумів, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводяться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів.».
 
Враховано    
    -34- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
У частині другій статті 21 слово «Особа» замінити словом «Громадянин України».
 
Враховано    
    -35- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину третю статті 21 викласти у такій редакції:
«3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб'єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі.».
 
Враховано    
    -36- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
У частині третій статті 21 слова «судді та працівники правоохоронних органів» замінити словами «працівники судів та правоохоронних органів», а слова «умисного злочину» – словами «тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину»;
частину третю доповнити новим реченням такого змісту: «У разі якщо одночасно з відповідними місцевими виборами проводяться інші вибори або референдуми, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, довірені особи, уповноважені особи суб’єктів відповідного виборчого процесу або процесу референдуму, офіційні спостерігачі, що зареєстровані для здійснення спостереження за іншими виборами або референдумами.».
 
Враховано частково    
33. 14. у частині четвертій статті 21 слово «керівники» замінити на «працівники»;
 
-37- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Доповнити розділ Ізаконопроекту пунктом наступного змісту:
«Статтю 21 доповнити частиною шостою наступного змісту:
«6. Не можуть бути членами виборчих комісій громадяни, які були членами виборчих комісій чи комісій з референдуму і протягом останніх п’яти років їх повноваження припинялися достроково у зв’язку із порушенням виборчого законодавства.»
 
Відхилено   у частині четвертій слово «керівники» замінити словом «працівники»;
 
34. 15. у частині першій статті 22 слова «При цьому від суб'єктів подання, зазначених у пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, до складу територіальної виборчої комісії включається не більше 15 кандидатур, а від суб'єктів подання, зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, - не більше трьох кандидатур у порядку, визначеному цією статтею. При цьому відповідні місцеві організації політичних партій, що об'єдналися в одну депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, або місцева організація політичної партії, що сформувала свою депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три делеговані кандидатури» вилучити;
 
-38- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 15 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   13) у статті 22:
речення друге і третє частини першої виключити;
 
35. 16. у частині другій статті 22 пункт 1) викласти у такій редакції:
 
   у частині другій:
 
36. «1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; «;
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання»;
 
37. 17. у частині другій статті 22 пункт 2) вилучити без зміни нумерації наступного пункту;
 
   пункт 2 виключити;
 
38. 18. пункт 3) частини другої статті 22 доповнити словами «крім зазначених у пункті 1) частини другої цієї статті»;
 
-39- Продан О.П.
Пункт 18 законопроекту викласти в такій редакції:
«18. у пункті 3) частини другої статті 22:
після слів «усіх політичних партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
після слів «на відповідних місцевих виборах» доповнити словами «крім зазначених у пункті 1) частини другої цієї статті».
 
Відхилено   пункт 3 доповнити словами і цифрою «крім зазначених у пункті 1 цієї частини»;
 
    -40- Андрієвський Д.Й.
Частину другу статті 22 законопроекту доповнити пунктом в наступній редакції: «центральні керівні органи партій, в разі відкликання членів територіальних виборчих комісії.».
 
Враховано о суті   
39. 19. у абзаці першому частини третьої статті 22 слова «у пунктах 1 і 2» замінити на «у пункті 1»;
 
-41- Продан О.П.
Пункт 19 законопроекту викласти в такій редакції:
«19. у абзаці першому частини третьої статті 22 слова «у пунктах 1 і 2» замінити на «у пункті 1», після слів «місцеві організації партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Відхилено   у частині третій:
в абзаці першому слова і цифри «у пунктах 1 і 2» замінити словами і цифрою «у пункті 1»;
 
40. 20. абзац другий частини третьої статті 22 викласти у такій редакції:
«До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури, запропоновані суб'єктами подання, зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті.»;
 
-42- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 20 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   абзац другий викласти в такій редакції:
«До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури, запропоновані суб'єктами подання, зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті»;
 
41. 21. абзац третій частини третьої статті 22 після слів «яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії» доповнити словами «щодо кожної виборчої комісії окремо»;
 
-43- Продан О.П.
Пункт 21 та 22 законопроекту замінити пунктом 21 такого змісту:
«21. абзац третій частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:
«Кандидатури від місцевих організацій партій або громадських організацій (по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії або громадської організації), зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, щодо кожної виборчої комісії окремо, не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії, визначеного відповідно частинами четвертою - восьмою цієї статті.».
 
Відхилено   в абзаці третьому після слів «яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії» доповнити словами «щодо кожної виборчої комісії окремо», слова «другий день» замінити словами «п’ятий день», а слова «не пізніше дня початку виборчого процесу» та «Жеребкуванням визначається не більше трьох кандидатур, які підлягають включенню до складу територіальної виборчої комісії з числа кандидатур, внесених суб'єктами подання, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті. Порядок проведення жеребкування визначає Центральна виборча комісія не пізніше дня початку виборчого процесу» виключити;
 
    -44- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Пункт 21 проекту доповнити словами:
"а слова «не пізніше дня початку виборчого процесу» виключити".
 
Враховано    
42. 22. у абзаці третьому частини третьої статті 22 слова «другий день» замінити на «п’ятий день», а також вилучити слова «Жеребкуванням визначається не більше трьох кандидатур, які підлягають включенню до складу територіальної виборчої комісії з числа кандидатур, внесених суб'єктами подання, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті. Порядок проведення жеребкування визначає Центральна виборча комісія не пізніше дня початку виборчого процесу»;
 
-45- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 22 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено      
43. 23. частину четверту статті 22 після слів «Такі подання вносяться з наступного дня після дня» доповнити словами «прийняття рішення відповідною виборчою комісією про»;
 
-46- Князевич Р.П.
у частині четвертій статті 22 слова «, районних у містах Києві, Севастополі» та «, районні у містах Києві, Севастополі» виключити.
 
Відхилено   речення третє частини четвертої після слів «Такі подання вносяться з наступного дня після дня» доповнити словами «прийняття рішення відповідною виборчою комісією про»;
 
44. 24. у частині сьомій статті 22 слова « (у містах, де утворені районні у місті ради, крім міст Києва та Севастополя)» замінити на « (у містах з районним поділом)»;
 
-47- Князевич Р.П.
у частині сьомій статті 22 слова «міські організації» замінити на «міські, районні в містах організації».
 
Відхилено   у частині сьомій слова "у містах, де утворені районні у місті ради" замінити словами "у містах з районним поділом";
 
    -48- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Пункт 24 проекту викласти в такій редакції:
"24. у частині сьомій статті 22 слова "у містах, де утворені районні у місті ради" замінити словами "у містах з районним поділом".
 
Враховано    
45. 25. у абзаці першому частини десятої статті 22 слова «не пізніше дня початку виборчого процесу» замінити на «не пізніше, ніж на другий день після дня прийняття рішення відповідною виборчою комісією про оголошення про початок виборчого процесу»;
 
-49- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 25 розділу І доповнити новими позиціями такого змісту:
«у абзаці другому частини десятої статті 22 слова «або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня» замінити словами «печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня або печаткою політичної партії»;
абзац третій частини десятої статті 22 викласти в такій редакції:
«Кандидатури до складу виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин першої – четвертої статті 21 цього Закону або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною третьою статті 22 та частиною першою статті 23 цього Закону.».
 
Враховано частково   частину десяту викласти в такій редакції:
«10. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніше дня початку виборчого процесу, на паперовому носії та в електронній формі.
Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та засвідчується печаткою місцевої організації партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня.
Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії може внести до відповідної виборчої комісії замість місцевої організації партії у порядку, передбаченому цим Законом для місцевої організації партії, центральний керівний орган відповідної партії за підписом керівника партії, засвідченим печаткою відповідної партії. У разі наявності подання місцевої організації партії, воно підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидатури до складу виборчої комісії не включаються, рішення про відхилення подання не приймається.
Подання щодо кандидатур, яке не відповідає вимогам цієї статті, підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидатури до складу виборчої комісії не включаються; рішення про відхилення подання не приймається.
До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" кожної запропонованої особи, власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний телефон), а також копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
До подання центрального керівного органу партії щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії додається копія свідоцтва про реєстрацію партії, засвідчена центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
У поданні щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії повинні зазначатися такі відомості:
1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
2) число, місяць, рік народження;
3) громадянство особи;
4) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
5) освіта;
6) місце роботи (заняття), посада;
7) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії);
8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку»;
 
    -50- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину десяту статті 22 викласти у такій редакції:
«10. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніше дня початку виборчого процесу, на паперовому носії та в електронній формі.
Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та засвідчується печаткою місцевої організації партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня.
Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії може внести до відповідної виборчої комісії замість місцевої організації партії у порядку, передбаченому цим Законом для місцевої організації партії, центральний керівний орган відповідної партії за підписом керівника партії, засвідченим печаткою відповідної партії. У разі наявності подання місцевої організації партії, воно підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидатури до складу виборчої комісії не включаються, рішення про відхилення подання не приймається.
Подання щодо кандидатур, яке не відповідає вимогам цієї статті, підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидатури до складу виборчої комісії не включаються; рішення про відхилення подання не приймається.
До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" кожної запропонованої особи, власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний телефон), а також копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
До подання центрального керівного органу партії щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії додається копія свідоцтва про реєстрацію партії, засвідчена центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
У поданні щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії повинні зазначатися такі відомості:
1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
2) число, місяць, рік народження;
3) громадянство особи;
4) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
5) освіта;
6) місце роботи (заняття), посада;
7) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії);
8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.».
 
Враховано    
46. 26. у абзаці четвертому частини десятої статті 22 слова «засвідчена в установленому законом порядку» замінити на «засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу»;
 
-51- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 26 розділу І викласти в такій редакції:
«у абзаці четвертому частини десятої статті 22 слова «заяви осіб» замінити словами «ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також власноручно написані заяви осіб», а слова «засвідчена в установленому законом порядку» – словами «територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу»;
 
Враховано частково   у частині одинадцятій слова «Про виявлені описки та неточності відповідна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідного суб'єкта подання. Такі описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання щодо відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня направлення суб'єкту подання зазначеного повідомлення, але не пізніше дня, що передує дню проведення жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті. Якщо уточнене подання не надійшло в установлений строк, виборча комісія не враховує відповідне подання при формуванні складу територіальної виборчої комісії» виключити;
 
    -52- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
абзац п’ятий частини десятої статті 22 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину.»;
 
Враховано частково    
    -53- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
У частині одинадцятій статті 22 слова «Про виявлені описки та неточності відповідна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідного суб'єкта подання. Такі описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання щодо відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня направлення суб'єкту подання зазначеного повідомлення, але не пізніше дня, що передує дню проведення жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті. Якщо уточнене подання не надійшло в установлений строк, виборча комісія не враховує відповідне подання при формуванні складу територіальної виборчої комісії.» виключити.
 
Враховано    
47. 27. частину тринадцяту статті 22 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-54- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Пункт 27 проекту виключити
(залишити чинну редакцію частини тринадцятої статті 22 Закону)
 
Враховано      
48. «Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць, яка залежить від кількості кандидатур від відповідного суб'єкта, що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання для кожної категорії виборчих дільниць визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається відповідною виборчою комісією, яка формує склад територіальної виборчої комісії.»;
 
-55- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Частину тринадцяту статті 22 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кожна політична партія, від місцевих організацій якої включені кандидатури до складу територіальних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у територіальних виборчих комісіях окремо обласних, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських територіальних виборчих комісій, яка залежить від кількості кандидатур від місцевих організацій відповідної політичної партії, що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожної політичної партії окремо для обласних, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських територіальних виборчих комісій визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від усіх місцевих організацій відповідної політичної партії до складу виборчих комісій обласних, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу відповідних виборчих комісій. Розподіл керівних посад між політичними партіями у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається відповідною виборчою комісією, яка формує склад територіальної виборчої комісії у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.»;
 
Відхилено      
49. 28. частину сімнадцяту статті 22 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію.»;
 
-56- Князевич Р.П.
пропоноване доповнення частини сімнадцятої статті 22 новим абзацом виключити.
 
Відхилено   частину сімнадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію»;
 
50. 29. частину першу статті 23 викласти у такій редакції:
 
   14) у статті 23:
частину першу викласти в такій редакції:
 
51. «1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районною у містах Києві та Севастополі територіальною виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатних або одномандатних мажоритарних виборчих округах, поданнями кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, передбаченими частиною четвертою цієї статті.
 
-57- Князевич Р.П.
Пункт 29 проекту викласти в такій редакції:
"29. частину першу статті 23 Закону викласти в такій редакції:
"1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районною у містах Києві та Севастополі територіальною виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями місцевих організацій політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровано в Апараті Верховної ради України поточного скликання, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатних або одномандатних мажоритарних виборчих округах, поданнями кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, передбаченими частиною четвертою цієї статті.
 
Відхилено   «1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районною у містах Києві та Севастополі територіальною виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатних або одномандатних мажоритарних виборчих округах, поданнями кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, передбаченими частиною четвертою цієї статті.
 
52. При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб'єктами подання, шляхом жеребкування щодо кожної дільничної виборчої комісії окремо.
 
-58- При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб'єктами подання, шляхом жеребкування щодо кожної дільничної виборчої комісії окремо.
 
Немає висновку   При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб'єктами подання, шляхом жеребкування щодо кожної дільничної виборчої комісії окремо.
 
53. Щодо кандидатур, поданих місцевими організаціями політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, жеребкування не проводиться. Не менше, ніж по одній кандидатурі від таких суб’єктів подання включаються до складу кожної дільничної виборчої комісії, за умови наявності відповідних подань.»;
 
-59- Щодо кандидатур, поданих місцевими організаціями політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровано в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, жеребкування не проводиться. Не менше, ніж по одній кандидатурі від таких суб’єктів подання включаються до складу кожної дільничної виборчої комісії, за умови наявності відповідних подань."
 
Немає висновку   Щодо кандидатур, поданих місцевими організаціями політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, жеребкування не проводиться. Не менше ніж по одній кандидатурі від таких суб’єктів подання включаються до складу кожної дільничної виборчої комісії, за умови наявності відповідних подань»;
у частині третій цифри «10-16», «14-20» та «18-24» замінити відповідно цифрами «10-14», «12-16» та «14-18»;
 
    -60- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 29 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту: «у частині третій статті 23 цифри «10-16», «14-20» та «18-24» замінити відповідно цифрами «10-14», «12-16» та «14-18».
 
Враховано    
54. 30. у абзаці першому частини четвертої статті 23 слова «Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному» замінити на «Місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному»;
 
-61- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 30 розділу І проекту Закону доповнити новими позиціями такого змісту:
«у абзаці четвертому частини четвертої статті 23 слова «заяви осіб» замінити словами «ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожної запропонованої особи, а також заяви осіб»;
абзац п’ятий частини четвертої статті 23 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину.»;
у частині п’ятій статті 23 слова «Про виявлені описки та (або) неточності відповідна територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє суб'єкта подання кандидатур до складу дільничної комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня з дня отримання суб'єктом подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначеного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідна територіальна виборча комісія не враховує відповідні подання при утворенні складу дільничної виборчої комісії.» виключити.».
 
Враховано частково   частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії). Подання підписується відповідно керівником місцевої організації партії та засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня.
Подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії може внести до відповідної виборчої комісії замість місцевої організації партії у порядку, передбаченому цим Законом для місцевої організації партії, центральний керівний орган відповідної партії за підписом керівника партії, засвідченим печаткою відповідної партії. У разі наявності подання місцевої організації партії, воно підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидатури до складу виборчої комісії не включаються, рішення про відхилення подання не приймається.
Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови вносить до територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу відповідних дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії) за своїм підписом.
Зазначені подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 20 днів до дня виборів.
До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" кожної запропонованої особи, заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний телефон), а також копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
До подання центрального керівного органу партії щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії додається копія свідоцтва про реєстрацію партії, засвідчена центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
У поданні щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
2) число, місяць, рік народження;
3) громадянство особи;
4) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
5) освіта;
6) місце роботи (заняття), посада;
7) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісії референдуму;
8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку»;
у частині п’ятій слова «Про виявлені описки та (або) неточності відповідна територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє суб'єкта подання кандидатур до складу дільничної комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня з дня отримання суб'єктом подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначеного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідна територіальна виборча комісія не враховує відповідні подання при утворенні складу дільничної виборчої комісії» виключити;
 
    -62- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину четверту статті 23 викласти у такій редакції:
«4. Місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії). Подання підписується відповідно керівником місцевої організації партії та засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня.
Подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії може внести до відповідної виборчої комісії замість місцевої організації партії у порядку, передбаченому цим Законом для місцевої організації партії, центральний керівний орган відповідної партії за підписом керівника партії, засвідченим печаткою відповідної партії. У разі наявності подання місцевої організації партії, воно підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидатури до складу виборчої комісії не включаються, рішення про відхилення подання не приймається.
Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови вносить до територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу відповідних дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії) за своїм підписом.
Зазначені подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 20 днів до дня виборів.
До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" кожної запропонованої особи, заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний телефон), а також копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
До подання центрального керівного органу партії щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії додається копія свідоцтва про реєстрацію партії, засвідчена центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
У поданні щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
2) число, місяць, рік народження;
3) громадянство особи;
4) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
5) освіта;
6) місце роботи (заняття), посада;
7) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісії референдуму
8) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.».
 
Враховано    
    -63- Продан О.П.
Пункт 30 законопроекту викласти в такій редакції:
«30. у абзаці першому частини четвертої статті 23 слова «Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному» замінити на «Місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії або громадської організації, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному».
 
Відхилено    
    -64- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у частині п’ятій статті 23 слова «Про виявлені описки та (або) неточності відповідна територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє суб'єкта подання кандидатур до складу дільничної комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня з дня отримання суб'єктом подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначеного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідна територіальна виборча комісія не враховує відповідні подання при утворенні складу дільничної виборчої комісії.» виключити.
 
Враховано    
55. 31. частину шосту статті 23 викласти у такій редакції:
 
-65- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Пункт 31 проекту виключити
(залишити чинну редакцію частини шостої статті 23 Закону).
 
Враховано      
56. «6. Територіальні виборчі комісії одночасно з утворенням відповідної дільничної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої дільничної виборчої комісії.
 
      
57. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць, яка залежить від кількості кандидатур від відповідного суб'єкта, що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання для кожної категорії виборчих дільниць визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається відповідною виборчою комісією, яка формує склад дільничної виборчої комісії.»;
 
      
58. 32. у частині восьмій статті 23 слова «з обов'язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі» замінити на «з обов'язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі»;
 
-66- Продан О.П.
Пункт 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«32. у частині восьмій статті 23 слова «з обов'язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі» замінити на «з обов'язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, від місцевих організацій партій або громадських організацій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі».
 
Відхилено   у частині восьмій слова «з обов'язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі» замінити словами «з обов'язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі»;
 
59. 33. частину дев’яту статті 23 вилучити;
 
-67- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 33 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину дев’яту статті 23 доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України або виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії з місцевих виборів можуть не утворюються, а їх повноваження виконують дільничні виборчі комісії відповідно з виборів Президента України або виборів народних депутатів України.».
 
Враховано частково   частину дев’яту викласти в такій редакції:
"9. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах.
У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах.
У разі проведення місцевих виборів одночасно з всеукраїнським референдумом дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії референдуму";
 
    -68- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Пункт 33 проекту викласти в такій редакції:
"33. частину дев’яту статті 23 викласти в такій редакції:
"9. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах.
У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах.
У разі проведення місцевих виборів одночасно з всеукраїнським референдумом дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії референдуму. "
 
Враховано    
60. 34. частину десяту статті 23 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію.»;
 
-69- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 34 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину десяту статті 23 викласти в такій редакції:
«10. У разі відмови члена дільничної виборчої комісії виконувати повноваження голови, заступника голови, секретаря цієї виборчої комісії або в разі систематичного невиконання ним обов'язків голови, заступника голови, секретаря цієї виборчої комісії за мотивованим рішенням цієї виборчої комісії про його заміну, за яке проголосувало не менше двох третин від її складу, на зазначену посаду рішенням територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, призначається інша особа зі складу цієї дільничної виборчої комісії.
Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії.
Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію.».
 
Відхилено   частину десяту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію»;
15) пункт 5 частини першої статті 24 після слів « (у день голосування» доповнити словами « (повторного голосування)»;
 
    -70- Князевич Р.П.
пункт 34 проекту вилучити.
 
Відхилено    
    -71- Андрієвський Д.Й.
Статтю 23 законопроекту після частини десятої новою частиною:
«У разі відкликання членів дільничної виборчої комісії центральними керівними органами партії цими органами одночасно вносяться подання на інших осіб до складу дільничних виборчих комісій.».
 
Враховано редакційно    
    -72- Катеринчук М.Д.
Після пункту 35 законопроекту доповнити новим пунктом 36 такого змісту:
«2. У пункті 5 частини першої статті 24 після слів « (у день голосування» доповнити словами (повторного голосування)».
У зв’язку з цим пункти 36 – 256 законопроекту вважати пунктами 37 – 257 законопроекту.
 
Враховано    
61. 35. пункт 10) частини другої статті 25 після слів «виготовлення бланків» доповнити словами «протоколів та іншої»;
 
   16) у статті 25:
у частині другій:
пункт 10 після слів «виготовлення бланків» доповнити словами «протоколів та іншої»;
 
62. 36. пункт 12) частини другої статті 25 викласти у такій редакції:
 
   пункт 12 викласти в такій редакції:
 
63. «12) реєструє офіційних спостерігачів від громадських організацій, від суб'єктів виборчого процесу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради відповідно до цього Закону, веде на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці облік офіційних спостерігачів іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією; «;
 
   «12) реєструє офіційних спостерігачів від громадських організацій, від суб'єктів виборчого процесу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради відповідно до цього Закону, веде на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці облік офіційних спостерігачів іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією»;
 
64. 37. пункт 15) частини четвертої статті 25 викласти у такій редакції:
 
   у частині четвертій:
пункт 15 викласти в такій редакції:
 
65. «15) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної сільської, селищної ради та кандидатів на посаду сільських, селищних голів, від громадських організацій, веде облік офіційних спостерігачів від, іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією; «;
 
   «15) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної сільської, селищної ради та кандидатів на посади сільських, селищних голів, від громадських організацій, веде облік офіційних спостерігачів від, іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією»;
 
66. 38. пункт 22) частини четвертої статті 25 вилучити;
 
   пункт 22 виключити;
 
67. 39. пункт 9) частини п’ятої статті 25 після слів «передає їх дільничним» доповнити словом «територіальним»;
 
-73- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 39 доповнити такими змінами до статті 25:
у частині п’ятій:
абзац перший після слів «в місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
у пункті 9 слова «передає їх дільничним» замінити словами «передає їх відповідним територіальним, дільничним»;
у пункті 12 слова «відповідним дільничним» замінити словами «відповідним територіальним, дільничним»;
у пункті 14 слова «інформацію дільничних» замінити словами «інформацію відповідних територіальних, дільничних».
 
Враховано   у частині п’ятій:
абзац перший після слів «в місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
у пункті 9 слова «передає їх дільничним» замінити словами «передає їх відповідним територіальним, дільничним»;
у пункті 12 слова «відповідним дільничним» замінити словами «відповідним територіальним, дільничним»;
у пункті 14 слова «інформацію дільничних» замінити словами «інформацію відповідних територіальних, дільничних»;
 
68. 40. пункт 16) частини п’ятої статті 25 викласти у такій редакції:
 
   пункт 16 викласти в такій редакції:
 
69. «16) реєструє офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу на виборах до міської, районної у місті ради, від громадських організацій згідно з цим Законом, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією; «;
 
   «16) реєструє офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу на виборах до міської, районної у місті ради, від громадських організацій згідно з цим Законом, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією»;
 
70. 41. пункт 27) частини п’ятої статті 25 вилучити;
 
-74- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 40 доповнити такими змінами до статті 25:
а) у частині п’ятій:
доповнити абзацом такого змісту:
«У містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, міська територіальна виборча комісія крім повноважень, передбачених пунктами 1-28 цієї частини, розподіляє кошти між районними у місті територіальними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням»;
б) у частині сьомій:
доповнити новим першим абзацом такого змісту:
«Районна в місті (у містах, де не утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія здійснює повноваження, передбачені пунктами 5, 14, 15, 19, 20, 24 - 28 частини п’ятої цієї статті, передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, встановлює у відповідному виборчому територіальному окрузі підсумки голосування за кандидатів у депутати міської ради та передає ці підсумки до відповідної міської територіальної виборчої комісії»;
слова «частиною п'ятою цієї статті» замінити словами «пунктами 1-28 частини п'ятої цієї статті або абзацом першим цієї частини».
 
Враховано   пункт 27 виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
«У містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, міська територіальна виборча комісія крім повноважень, передбачених пунктами 1-28 цієї частини, розподіляє кошти між районними у місті територіальними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням»;
у частині сьомій:
доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«Районна в місті (у містах, де не утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія здійснює повноваження, передбачені пунктами 5, 14, 15, 19, 20, 24 - 28 частини п’ятої цієї статті, передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, встановлює у відповідному виборчому територіальному окрузі підсумки голосування за кандидатів у депутати міської ради та передає ці підсумки до відповідної міської територіальної виборчої комісії»;
в абзаці другому слова «частиною п'ятою цієї статті» замінити словами і цифрами «пунктами 1-28 частини п'ятої цієї статті або абзацом першим цієї частини»;
 
    -75- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 42 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину сьому статті 25 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«В містах з районним поділом, де не утворені районні в місті ради, районна в місті територіальна виборча комісія під час проведення виборів міського голови та депутатів міської ради встановлює підсумки голосування по виборах міського голови, депутатів міської ради у відповідному виборчому територіальному окрузі та передає ці підсумки до відповідної міської територіальної виборчої комісії.»;
в частині одинадцятій статті 25 слова «районні у місті, міські» замінити словами «міські, районні у місті (у містах, де утворені районні у місті ради)».
 
Враховано частково    
    -76- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
в частині одинадцятій статті 25 слова «районні у місті, міські» замінити словами «міські, районні у місті (у містах, де утворені районні у місті ради)», а також слова «хід виборчого процесу та» виключити.
 
Враховано    
71. 42. частину одинадцяту статті 25 після слів «районні у місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
 
   у частині одинадцятій слова «районні у місті, міські» замінити словами «міські, районні у місті (у містах, де утворені районні у місті ради)», а слова «хід виборчого процесу та» виключити;
 
72. 43. пункт 4) частини другої статті 26 викласти у такій редакції:
 
   17) пункт 4 частини другої статті 26 викласти в такій редакції:
 
73. «4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю отримані від органу ведення Державного реєстру виборців іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування; «;
 
-77- Князевич Р.П.
статтю 26 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. У разі проведення місцевих виборів одночасно із загальнодержавними виборами, дільничні виборчі комісії також здійснюють повноваження, визначені законами України, що регулюють порядок проведення відповідних загальнодержавних виборів.».
 
Відхилено   «4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю отримані від органу ведення Державного реєстру виборців іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування»;
 
74. 44. у частині першій статті 27 слова «в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією» вилучити;
 
   18) у статті 27:
у частині першій слова «в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією» виключити;
 
75. 45. частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
76. «2. Засідання виборчої комісії скликається головою виборчої комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.»;
 
-78- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 46 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
«2. Засідання виборчої комісії скликається головою виборчої комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.».
 
Враховано частково   «2. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою виборчої комісії, у разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня»;
 
    -79- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 45 проекту викласти у такій редакції:
«частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
«2. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою виборчої комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.».
 
Враховано    
77. 46. частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти у такій редакції:
 
78. «3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день з дня формування її складу (утворення), а наступні - у разі необхідності. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці, перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.»;
 
-80- Князевич Р.П.
Новак Н.В.
У пункті 46 останнє речення запропонованої редакції частини третьою статті 27 Закону виключити.
 
Враховано   «3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день з дня формування її складу (утворення), а наступні засідання - у разі необхідності»;
 
79. 47. абзаци другий та третій частини четвертої статті 27 вилучити;
 
   абзаци другий і третій частини четвертої виключити;
 
80. 48. частину шосту статті 27 викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти у такій редакції:
 
81. «6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніш як до початку засідання.»;
 
   «6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніш як до початку засідання»;
 
82. 49. частину восьму статті 27 викласти у такій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
83. «8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування, а у день голосування, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день голосування, невідкладно після закінчення голосування.»;
 
   «8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування, а в день голосування, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятим у день голосування, невідкладно після закінчення голосування»;
 
84. 50. у частині дев’ятій статті 27 слова «у приміщенні виборчої дільниці, де проводиться голосування» замінити на «у приміщеннях виборчої дільниці»;
 
   у частині дев’ятій:
в абзаці першому слова «у приміщенні виборчої дільниці, де проводиться голосування» замінити словами «у приміщеннях виборчої дільниці»;
 
85. 51. пункт 5) частини дев’ятої статті 27 викласти у такій редакції:
 
   пункт 5 викласти в такій редакції:
 
86. «5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації); «;
 
   «5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації)»;
 
87. 52. частину дев’яту статті 27 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
88. «Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише на час, необхідний для вчинення таких дій.»;
 
-81- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у пункті 52 проекту додатково доповнити частину дев’яту статті 27 новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, на засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи партій - суб'єктів відповідного виборчого процесу.».
 
Враховано   «Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише на час, необхідний для вчинення таких дій.
У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, на засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи партій - суб'єктів відповідного виборчого процесу»;
 
89. 53. частину десяту статті 27 викласти у такій редакції:
 
   частину десяту викласти в такій редакції:
 
90. «10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у пунктах 3-6 частини дев’ятої цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.»;
 
-82- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 53 проекту викласти у такій редакції:
«53. частину десяту статті 27 викласти у такій редакції:
«10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у пунктах 3-6 та абзаці четвертому частини дев’ятої цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.».
 
Враховано   «10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у пунктах 3-6 та абзаці четвертому частини дев’ятої цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії»;
 
91. 54. частину одинадцяту статті 27 викласти у такій редакції:
 
   частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
92. «11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.»;
 
-83- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 54 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«частину дванадцяту статті 27 після слова «рішення» доповнити словами «зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюється окремим документом».
 
Враховано   «11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії»;
частину дванадцяту доповнити словами «зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюється окремим документом»;
 
93. 55. частину тринадцяту статті 27 доповнити таким реченням «Перший примірник акта чи протоколу надається для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.»;
 
   частину тринадцяту доповнити реченням шостим такого змісту: «Перший примірник акта чи протоколу надається для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії»;
 
94. 56. у частині чотирнадцятій статті 27 слова «від присутніх членів» замінити на «від складу»;
 
   у частині чотирнадцятій слова «від присутніх членів» замінити словами «від складу»;
 
95. 57. частини п’ятнадцяту та шістнадцяту статті 27 викласти у такій редакції:
 
   частини п’ятнадцяту та шістнадцяту викласти в такій редакції:
 
96. «15. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії, найменування рішення, час, дату та місце його прийняття і порядковий номер, мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення, резолютивну частину.
 
   «15. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії, найменування рішення, час, дату та місце його прийняття і порядковий номер, мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення, резолютивну частину.
 
97. Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер рішення повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.
 
   Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер рішення повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.
 
98. Рішення виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування, - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Таке рішення у цей же строк доводиться також до відома суб'єктів виборчого процесу, яких воно стосується. Копія рішення, засвідчена головою комісії чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а в день голосування - невідкладно, видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
   Рішення виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийняте напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Таке рішення у цей самий строк доводиться також до відома суб'єктів виборчого процесу, яких воно стосується. Копія рішення, засвідчена головою комісії чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії, не пізніше ніж через чотири години після його прийняття, а в день голосування - невідкладно, видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується у приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
99. 16. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.»;
 
-84- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 58 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«у частині двадцятій статті 27 слова «інший визначений комісією член комісії» замінити словами «інший член відповідної виборчої комісії, уповноважений на це її рішенням».
 
Враховано   16. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії»;
частину двадцяту викласти у такій редакції:
«20. Документи, заяви і скарги, що надійшли до територіальної та дільничної виборчих комісій, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням. Усі документи, заяви і скарги приймаються та реєструються в територіальних та дільничних виборчих комісіях у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
Заяви, що подані до виборчої комісії, розглядаються протягом п'яти днів з дня надходження, якщо інше не передбачено цим Законом».
 
    -85- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину двадцяту статті 27 Закону викласти у такій редакції:
«20. Документи, заяви і скарги, що надійшли до територіальної та дільничної виборчих комісій, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням. Усі документи, заяви і скарги приймаються та реєструються в територіальних та дільничних виборчих комісіях у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
Заяви, які подані до виборчої комісії розглядаються протягом п'яти днів з дня надходження заяви, якщо інше не передбачено цим Законом.».
 
Враховано    
100. 58. частину двадцять третю статті 27 після слів «та територіальні виборчі комісії можуть залучати» доповнити словами «на підставі цивільно-правових договорів»;
 
-86- Катеринчук М.Д.
Пункт 58 законопроекту доповнити словами «, після слів «У день голосування» доповнити словами « (повторного голосування)».
 
Відхилено   частину двадцять третю після слів «можуть залучати» доповнити словами «на підставі цивільно-правових договорів»;
 
101. 59. абзац перший частини третьої статті 28 після слів «виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі» доповнити словами «на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією»;
 
-87- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину другу статті 28 Закону викласти у такій редакції:
«2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.
Член територіальної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин п’ятої – восьмої цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:
"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".
Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом комісії.»
 
Враховано   19) у статті 28:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.
Член територіальної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин п’ятої – восьмої цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:
"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".
Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом комісії»
абзац перший частини третьої після слів «виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі» доповнити словами «на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією»;
 
102. 60. пункт 4) частини п’ятої статті 28 викласти у такій редакції:
 
   пункт 4 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
103. «4) безперешкодно відвідувати приміщення виборчих комісій, знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території; «;
 
   «4) безперешкодно відвідувати приміщення виборчих комісій, ознайомлюватися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території»;
 
104. 61. пункт третій частини шостої статті 28 викласти у такій редакції:
 
   пункт 3 частини шостої викласти в такій редакції:
 
105. «3) безперешкодно відвідувати приміщення виборчої комісії, знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є; «;
 
   «3) безперешкодно відвідувати приміщення виборчої комісії, знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є»;
 
106. 62. частину п’ятнадцяту статті 28 після слів «соціальних виплат» доповнити словом «пенсій»;
 
-88- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 62 проекту викласти у такій редакції:
«62. частину п’ятнадцяту статті 28 викласти у такій редакції:
«15. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.».
 
Враховано   частину п’ятнадцяту викласти у такій редакції:
«15. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо»;
 
107. 63. пункт 2) частини четвертої статті 29 викласти у такій редакції:
 
   20) у статті 29:
у частині четвертій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
 
108. «2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії; «;
 
-89- Андрієвський Д.Й.
Пункт 2) частини четвертої статті 29 законопроекту після слів «було включено до складу виборчої комісії» доповнити словами: «або центральними керівними органами партій».
 
Відхилено   «2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії»;
 
109. 64. у пункті 6) частини четвертої статті 29 слова «уповноваженою особою ініціативної групи» замінити на «уповноваженою особою суб’єкта процесу»;
 
   у пункті 6 слова «уповноваженою особою ініціативної групи» замінити словами «уповноваженою особою суб’єкта процесу»;
пункт 7 виключити;
 
110. 65. пункт 7) частини четвертої статті 29 вилучити;
 
-90- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 65 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«пункти 4, 7 та 9 частини четвертої статті 29 вилучити;».
 
Враховано      
111. 66. пункт 8) частини четвертої статті 29 викласти у такій редакції:
 
      
112. «8) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків або одноразовим грубим порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад); «;
 
-91- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 10) частини четвертої статті 28 викласти у такій редакції:
«10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;».
 
Враховано   пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків або одноразовим грубим порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад)»;
пункт 9 виключити;
пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину»;
 
113. 67. у пункті 11) частини четвертої статті 29 слово «всеукраїнського» вилучити;
 
-92- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 67 проекту викласти у такій редакції:
«67. пункт 11) частини четвертої статті 28 викласти у такій редакції:
«11) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних депутатів України, Президента України, референдуму, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводяться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів;».
 
Враховано   пункт 11 викласти в такій редакції:
«11) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних депутатів України, Президента України, референдуму, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією»;
 
    -93- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 67 розділу І проекту Закону доповнити новими позиціями такого змісту:
«пункт 12 частини четвертої статті 29 після слова «недієздатним» доповнити словами «або безвісно відсутнім»;
пункт 13 частини четвертої статті 29 після слова «смертю» доповнити словами «або оголошенням його померлим»;
частину четверту статті 29 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.».
 
Враховано частково    
    -94- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину четверту статті 29 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.».
 
Враховано    
    -95- Андрієвський Д.Й.
Статтю 29 законопроекту після частини четвертої доповнити новою частиною: «Центральні керівні органи партій мають право відкликати членів виборчих комісій та пропонувати до їх складу осіб замість тих, повноваження яких припинено.»
 
Відхилено    
    -96- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Доповнити розділ Ізаконопроекту пунктом наступного змісту:
«Частину 5 статті 29 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії у зв’язку із внесенням подання про заміну суб’єктом подання приймається одночасно із рішенням про включення до складу виборчої комісії члена цієї виборчої комісії від того самого суб’єкта подання. Таке рішення приймається протягом 3 днів з моменту внесення подання, але не пізніше як напередодні дня голосування.»
 
Враховано частково    
114. 68. частини шосту та сьому статті 29 викласти у такій редакції:
 
-97- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 68 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частини п’яту та шосту статті 29 викласти у такій редакції:
«5. Повноваження члена виборчої комісії з підстав, визначених частиною четвертою цієї статті, припиняються з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну або дільничну виборчу комісію.
6. Виборча комісія, яка має повноваження достроково припинити повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня з дня виявлення підстав для дострокового припинення повноважень повідомляє про це суб’єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких буде достроково припинено. Такі суб’єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб’єкта подання, у разі внесення відповідного подання.
У разі зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно статтями 22 і 23 цього Закону, відповідна виборча комісія, яка сформувала (утворила) цю виборчу комісію, протягом двох днів, але не пізніш як напередодні дня виборів, а вдень голосування – невідкладно, включає до її складу із числа кандидатур, внесених суб'єктами подання, зазначеними у частині другій статті 22 або частині четвертій статті 23 цього Закону, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, а у разі відсутності таких кандидатур - на підставі пропозицій членів Центральної виборчої комісії або відповідної територіальної виборчої комісії, відповідно інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому цим Законом, із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості.»;
частину сьому статті 29 виключити».
 
Враховано частково   частини п’яту – дев’яту викласти в такій редакції:
«5. Повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії виборчою комісією, яка її утворила.
Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
6. Виборча комісія, яка має повноваження достроково припинити повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня з дня виявлення підстав дострокового припинення повноважень повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких буде достроково припинено. Такі суб’єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії у зв’язку з прийняттям рішення про скасування реєстрації суб’єкта, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених цим Законом, відповідна виборча комісія одночасно з рішенням про дострокове припинення повноважень члена комісії приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії, за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або територіальної виборчої комісії на підставі пропозицій членів відповідно Центральної виборчої комісії або територіальної виборчої комісії.
7. Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того самого суб’єкта подання, у разі внесення відповідного подання.
8. У разі систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього обов'язків територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від складу комісії. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені в частині сьомій цієї статті. Таке рішення не є підставою для припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної виборчої комісії.
9. Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про призначення нового члена комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії від того самого суб’єкта подання.
Рішення про заміну голови виборчої комісії, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії»;
 
    -98- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 68 проекту викласти у такій редакції:
«68. частини п’яту – дев’яту статті 28 викласти у такій редакції:
«5. Повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії виборчою комісією, яка її утворила.
Подання про заміну члена виборчої комісії вноситься суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до відповідної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
6. Виборча комісія, яка має повноваження достроково припинити повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня з дня виявлення підстав дострокового припинення повноважень повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких буде достроково припинено. Такі суб’єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії.
У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, у зв’язку з прийняттям рішення про скасування реєстрації суб’єкта, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених цим Законом, відповідна виборча комісія одночасно з рішення про дострокове припинення повноважень члена комісії приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії, за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або територіальної виборчої комісії на підставі пропозицій членів відповідно Центральної виборчої комісії або територіальної виборчої комісії.
7. Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб’єкта подання, у разі внесення відповідного подання.
8. У разі систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього обов'язків територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від складу комісії. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені в частині сьомій цієї статті. Таке рішення не є підставою для припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної виборчої комісії.
9. Рішення про дострокове припинення повноважень або заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про призначення нового члена комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії від того ж суб’єкта подання.
Рішення про заміну голови виборчої комісії, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії.».
 
Враховано    
115. «6. У разі зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно статтями 22 і 23 цього Закону, відповідна виборча комісія, яка сформувала (утворила) цю виборчу комісію, протягом двох днів, але не пізніш як напередодні дня виборів, включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому цим Законом, із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості.
 
      
116. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія, яка сформувала (утворила) цю виборчу комісію, протягом трьох днів, але не пізніш як напередодні дня виборів, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, визначеному статтями 22 та 23 цього Закону, для відповідного виду виборчої комісії. Суб'єкти подання кандидатур до складу виборчої комісії вносять відповідні подання не пізніше, ніж на другий день з дня дострокового припинення повноважень виборчої комісії.
 
      
117. 7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії напередодні дня голосування чи в день голосування або у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи від того ж суб'єкта подання та призначенням її на посаду, яку займала особа, чиї повноваження достроково припинено, а в разі відсутності такого подання - за поданням голови виборчої комісії, яка сформувала (утворила) відповідну виборчу комісію, за пропозиціями членів такої виборчої комісії.»;
 
      
118. 69. абзац другий частини першої статті 30 вилучити;
 
-99- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У частині першій статті 30 чинної редакції Закону слова "після утворення виборчих дільниць" виключити.
 
Враховано   21) у статті 30:
у частині першій:
в абзаці першому слова "після утворення виборчих дільниць" виключити;
абзац другий виключити;
 
119. 70. частину другу статті 30 викласти у такій редакції:
 
-100- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Частину 2 ст. 30 після слів «які відносяться» доповнити словами «за місцем проживання»
 
Враховано   частину другу викласти в такій редакції:
 
120. «2. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.»;
 
   «2. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться за місцем проживання до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці»;
 
121. 71. частини п’яту та шосту статті 30 викласти у такій редакції:
 
   частини п’яту та шосту викласти у такій редакції:
 
122. «5. Не пізніш як за 13 днів до дня місцевих виборів орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії.
 
   «5. Не пізніш як за 13 днів до дня місцевих виборів орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії.
 
123. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії - представників різних суб’єктів подання, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.
 
   Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії - представників різних суб’єктів подання, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.
 
124. Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в дільничній виборчій комісії.
 
   Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - у дільничній виборчій комісії.
 
125. 6. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців.»;
 
-101- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Чинну редакцію частини сьомої статті 30 Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
"Положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" не поширюються на місцеві вибори."
 
Враховано   6. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців»;
частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:
"Положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" не поширюються на місцеві вибори";
 
126. 72. частину восьму статті 30 вилучити;
 
-102- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 72 викласти в такій редакції:
"72. частину восьму статті 30 викласти в такій редакції:
"8. У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців установлюється Центральною виборчою комісією".
 
Враховано   частину восьму викласти в такій редакції:
"8. У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців установлюється Центральною виборчою комісією";
 
127. 73. у назві статті 31 слова «оскарження неправильностей у попередньому списку виборців» замінити на «усунення неправильностей у списку виборців»;
 
   22) у статті 31:
у назві слова «оскарження неправильностей у попередньому списку виборців» замінити словами «усунення неправильностей у списку виборців»;
 
128. 74. абзац перший частини другої статті 31 після слів «кожному виборцю іменне запрошення» доповнити словами «отримане від органу ведення Державного реєстру виборців»;
 
-103- Катеринчук М.Д.
Пункт 76 законопроекту доповнити словами «, слова «не пізніш як за 10 днів до дня виборів.» замінити словами «не пізніш як за 10 днів до дня голосування, а в разі проведення повторного голосування – не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування.».
 
Відхилено   у частині другій:
абзац перший після слів «кожному виборцю іменне запрошення» доповнити словами «отримане від органу ведення Державного реєстру виборців»;
 
    -104- Сушкевич В.М.
пункт 74 законопроекту (зміни до статті 31 Закону) доповнити наступними словами: «та після слів «за місцем перебування» доповнити словами «та доводяться роз’яснення щодо порядку організації голосування за межами приміщення для голосування».
 
Відхилено    
129. 75. абзац другий частини другої статті 31 вилучити;
 
   абзац другий виключити;
 
130. 76. частину третю статті 31 доповнити перед першим абзацом новим абзацом такого змісту:
 
   частину третю доповнити новим абзацом першим такого змісту:
 
131. «Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.»;
 
   «Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей».
У зв’язку з цим абзаци перший і другий вважати відповідно абзацами другим і третім;
 
132. 77. частину четверту статті 31 доповнити таким реченням «До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.»;
 
-105- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У чинній редакції частини п’ятої статті 31 Закону слова "не пізніш як за три дні" замінити словами "не пізніш як за п’ять днів".
 
Враховано   частину четверту доповнити реченням третім такого змісту: «До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості»;
у частині п’ятій слова "не пізніш як за три дні" замінити словами "не пізніш як за п’ять днів";
 
133. 78. у абзаці першому частини шостої статті 31 слова «або про відмову в задоволенні заяви» вилучити;
 
-106- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 78 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту: «друге речення абзацу першого частини шостої статті 31 після слів «подала заяву» доповнити словами «а також надсилається особі, якої дане рішення стосується».
 
Враховано частково   у частині шостій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"6. За результатом розгляду заяви виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої дане рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву)";
 
    -107- Катеринчук М.Д.
Пункт 80 законопроекту доповнити словами «, слова «рішення про звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо внесення змін до списку виборців.» замінити словами «рішення про задоволення заяви та внесення змін до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви.».
 
Відхилено    
    -108- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 78 проекту викласти в такій редакції:
"78. абзац перший частини шостої статті 31 викласти в такій редакції:
"6. За результатом розгляду заяви виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі якої дане рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву)."
 
Враховано    
134. 79. абзац другий частини шостої статті 31 вилучити;
 
   абзац другий виключити;
 
135. 80. частину сьому статті 31 доповнити таким реченням «Про результати розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє відповідну дільничну комісію.»;
 
-109- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 80 проекту в запропонованій редакції другого речення частини сьомої статті 31 Закону після слова "розгляду" доповнити словами "переданих дільничною виборчою комісією".
 
Враховано   частину сьому доповнити реченням другим такого змісту: «Про результати розгляду переданих дільничною виборчою комісією заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє відповідну дільничну комісію»;
 
136. 81. частину восьму статті 31 викласти у такій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
137. «8. Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для направлення до такого органу.»;
 
-110- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 81 проекту третє речення запропонованої редакції частини восьмої статті 31 Закону викласти в такій редакції:
"Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії."
 
Враховано   «8. Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії»;
 
138. 82. частину третю статті 32 після слів «за результатами розгляду заяв» доповнити словами «поданих відповідно до частини п’ятої цієї статті»;
 
-111- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 82 проекту викласти в такій редакції:
"82. частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
"3. Орган ведення Державного реєстру виборців на підставі відомостей, поданих відповідно до частини першої цієї статті, рішень відповідних територіальних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (в частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня виборів, виготовляє уточнений список виборців.
 
Враховано   23) у статті 32:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Орган ведення Державного реєстру виборців на підставі відомостей, поданих відповідно до частини першої цієї статті, рішень відповідних територіальних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (в частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня виборів, виготовляє уточнений список виборців»;
 
139. 83. абзац перший частини четвертої статті 32 викласти у такій редакції:
 
   у частині четвертій:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
140. «4. Уточнені списки виборців виготовляються у двох примірниках відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" та вимог частин третьої, четвертої статті 30 цього Закону та містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться, передаються відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 30 цього Закону, не пізніш як за один день до дня виборів.»;
 
-112- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 83 проекту у запропонованій редакції абзацу першого частини четвертої статті 32 Закону слова "за один день" замінити словами "за два дні".
 
Враховано   «4. Уточнені списки виборців виготовляються у двох примірниках відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" та вимог частин третьої, четвертої статті 30 цього Закону та містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться, передаються відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 30 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня виборів»;
 
141. 84. абзац третій частини четвертої статті 32 викласти у такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
142. «Уточнені списки виборців та виготовленні органом ведення Державного реєстру виборців іменні запрошення передаються дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 30 цього Закону. Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців.»;
 
-113- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 84 проекту у запропонованій редакції абзацу третього частини четвертої статті 32 Закону перше речення виключити.
 
Враховано   «Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців»;
 
143. 85. частину п’яту статті 32 викласти у такій редакції:
 
-114- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 85 проекту викласти в такій редакції:
"85. частини п’яту статті 32 Закону виключити".
 
Враховано   частину п’яту виключити;
 
144. «5. Члени територіальних та дільничних виборчих комісій не пізніш як за три дні до дня голосування подають до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Члени територіальних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної територіальної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.»;
 
      
145. 86. у абзаці першому частини першої статті 33 слова «рішень дільничної виборчої комісії за результатами розгляду заяв виборців, поданих у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону» вилучити;
 
-115- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 86 проекту викласти в такій редакції:
"86. у абзаці першому частини першої статті 33 слова "рішень дільничної виборчої комісії за результатами розгляду заяв виборців, поданих у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону" замінити словами "щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці".
 
Враховано   24) у статті 33:
в абзаці першому частини першої слова "рішень дільничної виборчої комісії за результатами розгляду заяв виборців, поданих у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону" замінити словами "щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці".
 
146. 87. частини другу та третю статті 33 викласти у такій редакції:
 
-116- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 87 проекту запропоновану частину другу статті 33 Закону викласти в такій редакції:
"2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться".
 
Враховано   частини другу і третю викласти в такій редакції:
"2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.
 
147. «2. У день голосування зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду, прийнятого у поряду та строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України. Про внесені зміни до списку виборців на підставі рішення суду дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
 
-117- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Абзац другий пункту 87 розділу І проекту Закону (яким пропонуються зміни до частини другої статті 33) викласти в такій редакції:
«2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.
У день, що передує дню голосування, після внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.».
 
Враховано   У день, що передує дню голосування, після внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
 
148. 3. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду або дата повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.»;
 
-118- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 87 проекту у запропонованій редакції частини третьої статті 33 Закону слова "або дата повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців" виключити.
 
Враховано   3. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду»;
у частині четвертій слова "чи рішення виборчої комісії" виключити;
 
    -119- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У чинній редакції частини четвертої статті 33 Закону слова "чи рішення виборчої комісії" виключити.
 
Враховано    
149. 88. частину п’яту статті 33 викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
150. «5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв'язку з надходженням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов'язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.
 
   «5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв'язку з надходженням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов'язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці»;
 
151. При внесенні змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку, відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.»;
 
-120- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 88 проекту, у запропонованій редакції частини п’ятої статті 33 Закону абзац другий виключити.
 
Враховано      
152. 89. частину третю статті 34 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-121- Жванія Д.В.
Князевич Р.П.
В частині першій статті 34 слова «стаціонарних лікувальних закладах» замінити словами «стаціонарних закладах охорони здоров’я», а слова «стаціонарних лікувальних закладів» - словами «стаціонарних закладів охорони здоров’я»
 
Враховано   25) у статті 34:
в частин першій слова «стаціонарних лікувальних закладах» замінити словами «стаціонарних закладах охорони здоров’я», а слова «стаціонарних лікувальних закладів» - словами «стаціонарних закладів охорони здоров’я»;
частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
 
153. «Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про відповідне рішення дільничної виборчої комісії.»;
 
-122- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 89 проекту у запропонованій редакції нового абзацу частини третьої статті 34 Закону слова "письмово про відповідне рішення дільничної виборчої комісії" замінити словами "про це дільничною виборчою комісією у письмовій формі".
 
Враховано   «Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється про це дільничною виборчою комісією у письмовій формі";
в частині одинадцятій слова «стаціонарного лікувального закладу» замінити словами «стаціонарного закладу охорони здоров’я»;
частину п’ятнадцяту виключити;
 
    -123- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
В частині одинадцятій статті 34 слова «стаціонарного лікувального закладу» замінити словами «стаціонарного закладу охорони здоров’я»;
 
Враховано    
    -124- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Чинну редакцію частини п’ятнадцятої статті 34 Закону виключити.
 
Враховано    
154. 90. частину сімнадцяту статті 34 вилучити;
 
-125- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 90 проекту викласти в такій редакції:
"90. частину сімнадцяту статті 34 викласти в такій редакції:
"17. У разі якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом, списки виборців для проведення місцевих виборів складаються лише на спеціальних виборчих дільницях у стаціонарних закладах охорони здоров'я."
 
Враховано   частину сімнадцяту викласти в такій редакції:
"17. У разі якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом, списки виборців для проведення місцевих виборів складаються лише на спеціальних виборчих дільницях у стаціонарних закладах охорони здоров'я»;
 
155. 91. у абзаці першому частини другої статті 35 слова «у відповідних багатомандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах через місцеві організації партій у порядку, передбаченому цим Законом» замінити на «у відповідних багатомандатних виборчих округах через місцеві організації партій, в одномандатних мажоритарних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом»;
 
-126- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 91 Розділу Івиключити.
 
Враховано   26) у статті 35:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 34 дні до дня місцевих виборів»;
 
    -127- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину першу статті 35 викласти у такій редакції:
«1. Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 34 дні до дня місцевих виборів.».
 
Враховано    
    -128- Продан О.П.
Пункт 91 законопроекту викласти в такій редакції:
«91. у абзаці першому частини другої статті 35 слова «у відповідних багатомандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах через місцеві організації партій у порядку, передбаченому цим Законом» замінити на «у відповідних багатомандатних виборчих округах через місцеві організації партій або громадських організацій, в одномандатних мажоритарних виборчих округах через місцеві організації партій, громадських організацій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом»;
у абзаці другому частини другої статті 35 слова «місцеві організації партій» замінити словами «місцеві організації партій, громадських організацій».
 
Відхилено    
156. 92. у абзаці третьому частини другої статті 35 слова «селищного голови» замінити на «селищного, міського голови»;
 
-129- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 92 Розділу Івиключити.
 
Враховано      
    -130- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункти 92 – 96 розділу І проекту Закону (якими пропонується внести зміни до частин другої, четвертої – шостої статті 35) виключити.
 
Враховано    
    -131- Продан О.П.
Пункт 92 законопроекту викласти в такій редакції:
«92. у абзаці третьому частини другої статті 35 слова «селищного голови» замінити на «селищного, міського голови», слова «через місцеві організації партій» замінити словами «через місцеві організації партій, громадських організацій».
 
Відхилено    
157. 93. абзац четвертий частини другої статті 35 вилучити;
 
-132- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 93 Розділу Івиключити.
 
Враховано   частину другу доповнити абзацами такого змісту:
«Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати місцевих рад замість місцевої організації партії може бути реалізовано центральним керівним органом відповідної партії у порядку, передбаченому цим Законом для місцевої організації партії. У разі наявності подання місцевої організації партії, воно підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидати не розглядаються, рішення про відхилення подання не приймається.
У разі внесення подання центрального керівного органу партії замість місцевої організації партії документи, передбачені пунктами 2) та 3) частини першої статті 37, пунктами 2) та 3) частини першої статті 38, пунктами 2) та 3) та частини першої статті 39 цього Закону, не подаються. До такого подання додається копія свідоцтва про реєстрацію партії, засвідчена центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу та витяг з протоколу зборів (засідання) центрального керівного органу партії про висування кандидатів у депутати замість місцевої організації партії. Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником партії та засвідчений печаткою партії».
 
    -133- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 93 проекту викласти у такій редакції:
«93. частину другу статті 35 доповнити абзацами такого змісту:
«Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати місцевих рад замість місцевої організації партії може бути реалізовано центральним керівним органом відповідної партії у порядку, передбаченому цим Законом для місцевої організації партії. У разі наявності подання місцевої організації партії, воно підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидати не розглядаються, рішення про відхилення подання не приймається.
У разі внесення подання центрального керівного органу партії замість місцевої організації партії документи, передбачені пунктами 2) та 3) частини першої статті 37, пунктами 2) та 3) частини першої статті 38, пунктами 2) та 3) та частини першої статті 39 цього Закону, не подаються. До такого подання додається копія свідоцтва про реєстрацію партії, засвідчена центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідчена нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу та витяг з протоколу зборів (засідання) центрального керівного органу партії про висування кандидатів у депутати замість місцевої організації партії. Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником партії та засвідчений печаткою партії».
 
Враховано    
158. 94. частину четверту статті 35 викласти у такій редакції:
 
-134- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 94 (шодо заборони балотуватися по одномандатному та багато мандатному округу одночасно) Розділу Івиключити.
 
Враховано      
159. «4. Особа, яка висунута кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, не може одночасно бути висунута кандидатом у депутати до відповідної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі.»;
 
      
160. 95. частину п’яту статті 35 вилучити;
 
-135- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 95 (шодо заборони балотуватися по одномандатному та багато мандатному округу одночасно) Розділу Івиключити.
 
Враховано      
161. 96. частину шосту статті 35 після слів «лише однієї політичної партії» доповнити словами «або шляхом самовисування»;
 
-136- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 96 Розділу Івиключити.
 
Враховано      
    -137- Продан О.П.
Пункт 96 законопроекту викласти в такій редакції:
«96. у частині шостій статті 35 слова «лише однієї політичної партії» замінити словами «лише однієї політичної партії, громадської організації або шляхом самовисування».
 
Відхилено    
162. 97. пункт другий частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
 
-138- Продан О.П.
Пункт 97 законопроекту замінити пунктами такого змісту:
«97. у абзаці першому частини першої статті 37 після слів «місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації».
98. пункт перший частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
«1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником місцевої організації партії або громадської організації та засвідченої печаткою місцевої організації партії або громадської організації або організації політичної партії (громадської організації) вищого рівня;»
99. пункт другий частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
«2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії або громадської організації, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;».
 
Відхилено   27) пункт 2 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
 
163. «2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу; «;
 
-139- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Абзац другий пункту 97 розділу проекту Закону викласти в такій редакції:
«2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;».
 
Враховано   «2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу»;
 
164. 98. пункт другий частини першої статті 38 викласти у такій редакції:
 
   28) у статті 38:
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
165. «2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу; «;
 
-140- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Абзац другий пункту 98 розділу проекту Закону викласти в такій редакції:
«2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;».
 
Враховано   «2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу»;
 
166. 99. у частині третій статті 38 слова «кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі» замінити на «кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі»;
 
   у частині третій слова «кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі» замінити словами «кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі»;
 
167. 100. пункт другий частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
 
-141- Продан О.П.
Пункт 100 законопроекту замінити пунктами такого змісту:
«100. у абзаці першому частини першої статті 39 після слів «місцевою організацією партії» доповнити словами «або громадською організацією»;
101. пункт перший частини першої статті 39 викласти в такій редакції:
«1) заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, підписаної керівником місцевої організації партії або громадської організації та засвідченої печаткою місцевої організації партії або громадської організації або організації політичної партії (громадської організації) вищого рівня;»;
102. пункт другий частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
«2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії або громадської організації, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;».
 
Відхилено   29) у статті 39:
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
168. «2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу; «;
 
-142- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Абзац другий пункту 100 розділу проекту Закону викласти в такій редакції:
«2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу;».
 
Враховано   «2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, або посвідченої нотаріально, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу»;
 
169. 101. частину другу статті 39 в усіх випадках після слів «сільського, селищного» доповнити словом «міського»;
 
-143- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 101 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано   30) у статті 40:
у частині другій слова та цифри «починається за 32 дні і» виключити;
 
    -144- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у частині другій статті 40 слова «починається за 32 дні і» виключити;
 
Враховано    
170. 102. у частині четвертій статті 40 слова «Представник місцевої організації партії подає» замінити на «Представник місцевої організації партії, уповноважений довіреністю від неї, подає»;
 
-145- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 102 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«у частині четвертій статті 40 слова «Представник місцевої організації партії подає» замінити словами «Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії, подає».
 
Враховано   у частині четвертій слова «Представник місцевої організації партії подає» замінити словами «Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії, подає»;
 
    -146- Продан О.П.
Пункт 102 законопроекту викласти в такій редакції:
«102. у частині четвертій статті 40 слова «Представник місцевої організації партії подає» замінити на «Представник місцевої організації партії або громадської організації, уповноважений довіреністю від неї, подає».
 
Відхилено    
171. 103. у частині п’ятій статті 40 слова «Представнику місцевої організації партії, який подав» замінити на «Представнику місцевої організації партії, уповноваженому довіреністю від неї, який подав»;
 
-147- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 103 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«у частині п’ятій статті 40 слова «Представнику місцевої організації партії, який подав» замінити словами «Представнику місцевої організації партії, уповноваженому на підстав довіреності від місцевої організації партії, який подав»;
у частині одинадцятій статті 40 слова «представнику місцевої організації партії» замінити словами «представнику місцевої організації партії, уповноваженому на підставі довіреності від місцевої організації партії».
 
Враховано   у частині п’ятій слова «Представнику місцевої організації партії, який подав» замінити словами «Представнику місцевої організації партії, уповноваженому на підставі довіреності від місцевої організації партії, який подав»;
 
    -148- Продан О.П.
Пункт 103 законопроекту викласти в такій редакції:
«103. у частині п’ятій статті 40 слова «Представнику місцевої організації партії, який подав» замінити на «Представнику місцевої організації партії або громадської організації, уповноваженому довіреністю від неї, який подав».
 
Відхилено    
172. 104. частину восьму статті 40 викласти у такій редакції:
 
-149- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 104 (шодо заборони балотуватися по одномандатному та багато мандатному округу одночасно) Розділу Івиключити.
 
Враховано по суті  частину восьму викласти в такій редакції:
 
    -150- Продан О.П.
Пункт 104 законопроекту викласти в такій редакції:
«104. частину восьму статті 40 викласти у такій редакції:
«8. У разі включення особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати до виборчих списків кількох місцевих організації політичних партій на виборах до відповідної ради та (або) включення особи за її письмовою згодою до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії або громадської організації з одночасним висуванням її кандидатом у депутати до відповідної ради в одномандатному виборчому окрузі, відповідна територіальна виборча комісія виключає таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовує її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, про що повідомляє відповідні місцеві організації партій або громадських організацій та кандидата.».
 
Відхилено    
173. «8. У разі включення особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати до виборчих списків кількох місцевих організації політичних партій на виборах до відповідної ради та (або) включення особи за її письмовою згодою до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії з одночасним висуванням її кандидатом у депутати до відповідної ради в одномандатному виборчому окрузі, відповідна територіальна виборча комісія виключає таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовує її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, про що повідомляє відповідні місцеві організації партій та кандидата.»;
 
-151- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Частину 8 статті 40 викласти в такій редакції:
«8. У разі включення особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати від місцевої організації іншої політичної партії та (або) висування такої особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від місцевої організації іншої політичної партії, відповідна територіальна виборча комісія виключає таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовує її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про що повідомляє відповідні місцеві організації партій».
 
Враховано   «8. У разі включення особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати від місцевої організації іншої політичної партії та (або) висування такої особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від місцевої організації іншої політичної партії, відповідна територіальна виборча комісія виключає таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовує її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про що повідомляє відповідні місцеві організації партій»;
 
174. 105. частину дванадцяту статті 40 викласти у такій редакції:
 
   частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
175. «12. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.»;
 
   «12. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати»;
 
176. 106. частину другу статті 41 після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-152- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у частині другій статті 41 слова «починається за 32 дні і» виключити;
 
Враховано   31) у статті 41:
у частині другій:
слова та цифри «починається за 32 дні і» виключити;
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
177. «Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій, в одномандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі здійснюється представником місцевої організації партії, уповноваженим на це довіреністю від неї, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування - ними особисто.»;
 
-153- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Абзац другий пункту 106 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій, в одномандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі здійснюється представником місцевої організації партії, уповноваженим на підставі довіреності від місцевої організації партії, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування – ними особисто.».
 
Відхилено   «Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій, в одномандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі здійснюється представником місцевої організації партії, уповноваженим на це довіреністю від неї, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування - ними особисто».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
178. 107. частину шосту статті 41 викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
179. «6. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.»;
 
   «6. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати»;
 
180. 108. частину сьому статті 41 вилучити;
 
-154- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 108 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано по суті  частину сьому викласти в такій редакції:
«7. У разі включення особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися за виборчими списками кількох місцевих організації політичних партій на виборах до відповідної ради та (або) висування такої особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від місцевої організації іншої політичної партії відповідна територіальна виборча комісія виключає таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовує її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про що повідомляє відповідні місцеві організації партій»;
32) у статті 42:
у частині другій:
в абзаці першому слова та цифри «починається за 32 дні і» виключити;
 
    -155- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину сьому статті 41 викласти в такій редакції:
«7. У разі включення особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися за виборчими списками кількох місцевих організації політичних партій на виборах до відповідної ради та (або) висування такої особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від місцевої організації іншої політичної партії відповідна територіальна виборча комісія виключає таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовує її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про що повідомляє відповідні місцеві організації партій»;
 
Враховано    
    -156- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у частині другій статті 42 слова «починається за 32 дні і» виключити;
 
Враховано    
181. 109. частину другу статті 42 після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевими організаціями партій, здійснюється представником місцевої організації партії, уповноваженим на це довіреністю від неї, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування - ними особисто.»;
 
-157- Продан О.П.
Пункт 109 законопроекту викласти в такій редакції:
«109. частину другу статті 42 після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевими організаціями партій або громадських організацій, здійснюється представником місцевої організації партії або громадської організації, уповноваженим на це довіреністю від неї, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування – ними особисто.».
 
Відхилено   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевими організаціями партій, здійснюється представником місцевої організації партії, уповноваженим на це довіреністю від неї, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування - ними особисто»;
 
    -158- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Абзац другий пункту 109 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевими організаціями партій, здійснюється представником місцевої організації партії, уповноваженим на підставі довіреності від місцевої організації партії, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування – ними особисто.».
 
Відхилено    
182. 110. частину шосту статті 42 викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
183. «6. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.»;
 
   «6. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови»;
 
184. 111. частину сьому статті 42 вилучити;
 
   частину сьому виключити;
 
185. 112. частину другу статті 43 викласти у такій редакції:
 
   33) частину другу статті 43 викласти в такій редакції:
 
186. «2. Після реєстрації кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови інформація з поданої ним декларації, за винятком інформації, що є конфіденційною, опубліковується в місцевих друкованих засобах масової інформації або оприлюднюється в інший спосіб.»;
 
   «2. Після реєстрації кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови інформація з поданої ним декларації, за винятком інформації, що є конфіденційною, опубліковується в місцевих друкованих засобах масової інформації або оприлюднюється в інший спосіб»;
 
187. 113. у пункті другому частини першої статті 44 слова «відомостей у документах, зазначених відповідно у статтях 37-39 цього Закону, або невідповідного оформлення таких» вилучити;
 
   34) у статті 44:
у пункті 2 частини першої слова та цифри «відомостей у документах, зазначених відповідно у статтях 37-39 цього Закону, або невідповідного оформлення таких» виключити;
 
188. 114. частину другу статті 44 викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
189. «2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення видається особі, яка відповідно до частини четвертої статті 40, частини другої статті 41, частини другої статті 42 подавала документи для реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, або кандидату особисто в строки, визначені частиною дев'ятою статті 40, частиною четвертою статті 41, частиною четвертою статті 42 цього Закону.»;
 
   «2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення видається особі, яка відповідно до частини четвертої статті 40, частини другої статті 41, частини другої статті 42 подавала документи для реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, або кандидату особисто у строки, визначені частиною дев'ятою статті 40, частиною четвертою статті 41, частиною четвертою статті 42 цього Закону»;
 
190. 115. пункт 7) частини першої статті 45 вилучити;
 
-159- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 115 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«у пунктах першому та другому частини першої статті 45 слово «п'ять» у всіх випадках замінити словом «одинадцять»;
пункти 7 та 8 частини першої статті 45 виключити;».
 
Враховано частково   35) у статті 45:
у частині першій:
у пунктах 1 і 2 слово «п'ять» замінити словом «одинадцять»;
пункт 2 після слів «кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови» доповнити словами «або центрального керівного органу відповідної партії»;
пункт 7 виключити;
 
    -160- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
законопроект доповнити такими абзацами:
«пункт 2 частини першої статті 45 після слів «кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови» доповнити словами «або центрального керівного органу відповідної партії»;
пункт 2 частини другої статті 45 після слів «звернення місцевої організації партії» доповнити словами «або центрального керівного органу відповідної партії»;
 
Враховано    
    -161- Продан О.П.
Після пункту 116 законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«117. у пункті 8) частини другої статті 45 після слів «місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації».
 
Відхилено    
191. 116. пункт 7) частини другої статті 45 вилучити;
 
-162- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 116 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«у пунктах першому та другому частини другої статті 45 слова «два дні» у всіх випадках замінити словами «одинадцять днів».
 
Враховано   у частині другій:
у пунктах 1 і 2 слова «два дні» замінити словами «одинадцять днів»;
пункт 2 після слів «звернення місцевої організації партії» доповнити словами «або центрального керівного органу відповідної партії»;
пункт 7 виключити;
 
192. 117. у частині третій статті 45 слова «22 години дня, що передує дню» замінити на «ніж за десять днів до дня»;
 
-163- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 117 викласти у наступній редакції:
«117) у частині третій статті 45 слова «22 години дня, що передує дню голосування» замінити на «за один день до дня голосування».
 
Відхилено   у частині третій слова та цифри «22 години дня, що передує дню» замінити словами «ніж за десять днів до дня»;
 
193. 118. частину п’яту статті 45 викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
194. «5. Територіальна виборча комісія видає особі, яка відповідно до частини четвертої статті 40, частини другої статті 41, частини другої статті 42 подавала документи для реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, або кандидату особисто копію рішення про скасування реєстрації не пізніш як на другий день з дня його прийняття.»;
 
   «5. Територіальна виборча комісія видає особі, яка відповідно до частини четвертої статті 40, частини другої статті 41, частини другої статті 42 подавала документи для реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, або кандидату особисто копію рішення про скасування реєстрації не пізніш як на другий день з дня його прийняття»;
 
195. 119. частину першу статті 47 викласти у такій редакції:
 
   36) у статті 47:
частину першу викласти в такій редакції:
 
196. «1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Право вести передвиборну агітацію мають місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією для участі у місцевих виборах. Громадяни України мають право здійснювати передвиборну агітацію, вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові, особисті якості та передвиборні програми кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати.
 
   «1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Право вести передвиборну агітацію мають місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією для участі у місцевих виборах. Громадяни України мають право здійснювати передвиборну агітацію, вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові, особисті якості та передвиборні програми кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати.
 
197. Не вважається передвиборною агітацією здійснення партією, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу, заходів, зазначених у пунктах 1-7, 9 частини п’ятої цієї статті, з метою популяризації власної діяльності чи роз'яснення своєї позиції за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються партії - суб'єкти виборчого процесу та кандидати у депутати, а також положення передвиборних програм.»;
 
   Не вважається передвиборною агітацією здійснення партією, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу, заходів, зазначених у пунктах 1-7, 9 частини п’ятої цієї статті, з метою популяризації власної діяльності чи роз'яснення своєї позиції за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються партії - суб'єкти виборчого процесу та кандидати у депутати, а також положення передвиборних програм»;
 
198. 120. частини п’яту та шосту статті 47 викласти у такій редакції:
 
-164- Катеринчук М.Д.
Пункт 122 законопроекту викласти в такій редакції:
«122. частини четверту – шосту статті 47 викласти у такій редакції:
«4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування і припиняється о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.
5. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб'єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;
7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів;
9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
6. Передвиборна агітація чергових, позачергових та перших місцевих виборів здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, та коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.
Передвиборна агітація усіх інших видів місцевих виборів здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, та коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.
Підтримка місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів на місцевих виборах, кандидатами, від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку місцевої організації партії, кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів власного виборчого фонду.».
 
Враховано частково   частину четверту викласти в такій редакції:
«4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування і припиняється о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування».
частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
199. «5. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
 
   «5. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
 
200. 1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
 
   1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
 
201. 2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
 
   2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
 
202. 3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб'єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
 
-165- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
У пункті 120 розділу І проекту Закону пропоновану редакцію частини п’ятої статті 47 доповнити пунктом 3 такого змісту: «3) встановлення інформаційних наметів;». У зв’язку з чим пункти 3 – 9 частини п’ятої статті 47 в редакції запропонованій проектом Закону вважати відповідно пунктами 4 – 10.
 
Враховано редакційно   3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб'єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
 
203. 4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
 
-166- Шевченко А.В.
Абзац шостий пункту 120 викласти в такій редакції:
«оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами;».
 
Відхилено   4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
 
204. 5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
 
   5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
 
205. 6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;
 
   6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;
 
206. 7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
 
   7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
 
207. 8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів;
 
-167- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
у пункті 120 проекту частину п’яту статті 47 Закону доповнити після пункту 8) новим пунктом 9), змінивши нумерацію наступного пункту, такого змісту:
«9) встановлення агітаційних наметів;».
 
Враховано   8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів;
9) встановлення агітаційних наметів;
 
208. 9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
 
   10) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
 
209. 6. Передвиборна агітація чергових, позачергових та перших місцевих виборів здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, та коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.
Передвиборна агітація усіх інших видів місцевих виборів здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, та коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.
 
-168- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Частину 6 викласти в такій редакції:
«Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.
Підтримка місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів на місцевих виборах, кандидатами, від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку місцевої організації партії, кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів власного виборчого фонду.»;
 
Враховано   6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.
Підтримка місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів на місцевих виборах, кандидатами від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку місцевої організації партії, кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів власного виборчого фонду»;
 
210. Підтримка місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів на місцевих виборах, кандидатами, від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку місцевої організації партії, кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів власного виборчого фонду.»;
 
      
211. 121. у частині сьомій статті 47 слова «за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України» вилучити;
 
   у частині сьомій слова «за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України» виключити;
 
212. 122. частину другу статті 48 вилучити;
 
-169- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 122 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«частину четверту статті 48 доповнити реченням другим такого змісту: «При цьому, забороняється встановлення різних умов договору оренди приміщень для проведення заходів передвиборної агітації щодо різних кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих організацій партій.»;
 
Враховано частково   37) у статті 48:
частину другу виключити;
частину четверту доповнити реченням другим такого змісту: «При цьому забороняється встановлення різних умов договору оренди приміщень для проведення заходів передвиборної агітації щодо різних кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих організацій партій – суб’єктів виборчого процесу»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Місцева організація партії, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови мають право встановлювати агітаційні намети для проведення агітації на свою підтримку, поширення друкованих та інших агітаційних матеріалів.
Встановлення агітаційних наметів для проведення заходів передвиборної агітації не є формою проведення мирних зібрань громадян відповідно до статті 39 Конституції України та не потребує повідомлення чи отримання будь-яких дозволів від органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування»;
 
    -170- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Статтю 48 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Місцева організація партії, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови мають право встановлювати інформаційні намети для проведення агітації на свою підтримку, поширення друкованих та інших агітаційних матеріалів.
Встановлення інформаційних наметів для проведення заходів передвиборної агітації не є формою проведення мирних зібрань громадян відповідно до статті 39 Конституції України та не потребує повідомлення чи отримання будь-яких дозволів від органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.».
 
Враховано редакційно    
213. 123. частину першу статті 49 викласти у такій редакції:
 
-171- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
В назві статті 49 слова «інформаційних та» виключити,
частини першу – шосту статті 49 Закону вилучити.
 
Враховано   38) У статті 49:
у назві слова «інформаційних та» виключити,
частини першу – шосту виключити;
 
214. «1. Відповідна територіальна виборча комісія на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не пізніш як за 16 днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з розрахунку по два примірники на кожну виборчу комісію.»;
 
-172- Продан О.П.
Пункт 123 законопроекту викласти в такій редакції:
«123. частину першу статті 49 викласти у такій редакції:
«1. Відповідна територіальна виборча комісія на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів – за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не пізніш як за 16 днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій або громадських організацій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з розрахунку по два примірники на кожну виборчу комісію.».
 
Відхилено      
    -173- Сушкевич В.М.
в абзаці другому пункту 123 (зміни до статті 49 Закону) після слів «інформаційних плакатів» доповнити словами « (із обов’язковим врахуванням потреб виборців з вадами зору – із збільшеним шрифтом)».
 
Відхилено    
215. 124. частину другу статті 49 після слів «представником місцевої організації партії» доповнити словами «у територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу»;
 
-174- Продан О.П.
Пункт 124 законопроекту викласти в такій редакції:
«124. частину другу статті 49 після слів «представником місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації у територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу».
 
Відхилено      
216. 125. частину четверту статті 49 після слів «біографічні відомості» доповнити словами «які містяться в автобіографії»;
 
      
217. 126. абзац другий частини сьомої статті 49 викласти у такій редакції:
 
-175- Продан О.П.
Пункт 126 законопроекту викласти в такій редакції:
«126. у абзаці першому частини сьомої статті 49 після слів «Місцеві організації партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
абзац другий частини сьомої статті 49 викласти у такій редакції:
«До друкованих агітаційних матеріалів належать плакати, стенди, листівки, постери, інша друкована продукція з написами, що стосуються передвиборчої агітації, а також матеріали, які розміщуються на носіях зовнішньої реклами.».
 
Відхилено   абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:
 
218. «До друкованих агітаційних матеріалів належать плакати, стенди, листівки, постери, інша друкована продукція з написами, що стосуються передвиборчої агітації, а також матеріали, які розміщуються на носіях зовнішньої реклами.»;
 
   «До друкованих агітаційних матеріалів належать плакати, стенди, листівки, постери, інша друкована продукція з написами, що стосуються передвиборної агітації, а також матеріали, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами»;
 
219. 127. у частині восьмій статті 49 слова «відомості про установу» замінити на «відомості про замовника, про установу»;
 
-176- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 127 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«частину дев’яту статті 49 після слів «виборчих фондів» доповнити словами «а також з використанням обладнання, що їм належить».
 
Враховано   у частині восьмій слова «відомості про установу» замінити словами «відомості про замовника, про установу»;
частину дев’яту після слів «виборчих фондів» доповнити словами «а також з використанням обладнання, що їм належить»;
 
220. 128. у частині десятій статті 49 слова «Друковані та інші агітаційні» замінити на «Плакати, стенди, листівки та інші друковані агітаційні»;
 
-177- Кондратюк О.К.
Пункт 128 Розділу І викласти у такій редакції:
«128. у частині десятій статті 49 слова «Друковані та інші агітаційні матеріали» замінити на «Плакати, стенди, листівки та інші друковані агітаційні матеріали (крім матеріалів, які розміщуються на носіях зовнішньої реклами)».
 
Враховано   у частині десятій слова «Друковані та інші агітаційні матеріали» замінити словами «Плакати, стенди, листівки та інші друковані агітаційні матеріали (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами)»;
 
221. 129. у частині другій статті 50 слова «за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України» замінити на «на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів»;
 
-178- Продан О.П.
Пункт 129 законопроекту викласти в такій редакції:
«129. у частині другій статті 50 після слів «Місцевим організаціям партій» доповнити словами «або громадських організацій», а слова «за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України» замінити на «на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів – за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів».
 
Відхилено   39) частину другу статті 50 виключити»;
 
    -179- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 129 проекту викласти у такій редакції:
«129. частину другу статті 50 виключити;».
 
Враховано    
222. 130. частини першу - четверту статті 52 викласти у такій редакції:
 
      
223. «1. Ефірний час для проведення передвиборної агітації на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.
 
-180- Продан О.П.
У пункті 130 законопроекту:
абзац перший викласти в такій редакції:
«частини першу – п’яту статті 52 викласти у такій редакції:»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«2. Черговість надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій або громадських організацій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів – за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, визначається шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Жеребкування проводиться територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 16 днів до дня виборів за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій або громадських організацій, кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірених осіб.»;
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«5. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду надається на підставі угоди, що укладається від імені місцевої організації партії або громадської організації, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови розпорядником відповідного виборчого фонду з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та (або) у разі ненадходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу для ведення передвиборної агітації забороняється.».
 
Відхилено      
224. Ефірний час для проведення агітації кандидатами в депутати сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад за рахунок коштів бюджету.
 
-181- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Абзац третій пункту 130 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«Ефірний час для проведення агітації кандидатами в депутати сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад за рахунок коштів бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не надається.».
 
Враховано частково      
225. 2. Черговість надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, визначається шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Жеребкування проводиться територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 16 днів до дня виборів за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій, кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірених осіб.
 
-182- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частини першу – четверту статті 52 виключити.
 
Враховано   40) у статті 52:
частини першу – четверту виключити;
 
226. 3. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини другої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, дати і часу виходу їх в ефір, оприлюднюються наступного дня після його проведення у місцевих засобах масової інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності.
 
      
227. 4. Оплата наданого ефірного часу здійснюється територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими кошторисами на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.»;
 
-183- Шевченко А.В.
Абзац шостий пункту 130 доповнити реченням:
«Ціна угоди не може перевищувати фактичні витрати телерадіоорганізації на надання ефірного часу».
 
Відхилено      
228. 131. частину шосту статті 52 викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
229. «6. Місцеві організації партій, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи для проведення передвиборної агітації погоджують із відповідною телерадіоорганізацією режим передачі, що містить передвиборну агітацію (прямий ефір або аудіо-, відеозапис).»;
 
-184- Продан О.П.
У пункті 131 законопроекту:
абзац другий після слів «Місцеві організації партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Відхилено   «6. Місцеві організації партій, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи для проведення передвиборної агітації погоджують із відповідною телерадіоорганізацією режим передачі, що містить передвиборну агітацію (прямий ефір або аудіо-, відеозапис)»;
 
230. 132. статтю 52 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
231. «9. Замовниками політичної реклами під час виборчого процесу для показу телерадіоорганізаціями можуть бути тільки місцеві організації партій, які висунули кандидатів у багатомандатному окрузі, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського селищного, міського голови. Протягом демонстрації політичної реклами обов'язково демонструється повна назва (або прізвище, ім'я та по батькові) її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.»;
 
-185- Продан О.П.
У пункті 132 законопроекту:
абзац другий після слів «місцеві організації партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Відхилено   «9. Замовниками політичної реклами під час виборчого процесу для показу телерадіоорганізаціями можуть бути тільки місцеві організації партій, які висунули кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського селищного, міського голови. Протягом демонстрації політичної реклами обов'язково демонструється повна назва (або прізвище, ім'я та по батькові) її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача»;
 
232. 133. пункт 1) частини першої статті 53 доповнити такими словами «у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах; «;
 
-186- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 133 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«пункт 1 частини першої статті 53 викласти в такій редакції: «1) особам, які не є громадянами України;».
 
Враховано   41) у статті 53:
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) особам, які не є громадянами України»;
 
233. 134. у пункті 4) частини першої статті 53 слова «командирам військових частин та їх заступникам серед своїх підлеглих» замінити на «військовослужбовцям»;
 
   у пункті 4 слова «командирам військових частин та їх заступникам серед своїх підлеглих» замінити словами «військовослужбовцям»;
 
234. 135. у частині другій статті 53 слова «у робочий час» вилучити;
 
-187- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 135 розділу І проекту Закону доповнити новими позиціями такого змісту:
«частину четверту статті 53 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.»;
У частині п’ятій статті 53 слова «політичної партії або її місцевої організації - суб'єкта виборчого процесу» замінити словами «політичну партію або її місцеву організацію - суб'єкта виборчого процесу».
 
Враховано   у частині другій слова «у робочий час» виключити;
частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації»;
у частині п’ятій слова «політичної партії або її місцевої організації - суб'єкта виборчого процесу» замінити словами «політичну партію або її місцеву організацію - суб'єкта виборчого процесу»;
 
235. 136. частину восьму статті 53 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог цього Закону, забороняється агітувати голосувати за або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу. Авторам і ведучим телерадіопередач, які є кандидатами у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови під час виборчого процесу також забороняється у телерадіопередачах вести передвиборну агітацію.»;
 
-188- Продан О.П.
Пункт 136 законопроекту викласти в такій редакції:
«136. абзац перший частини восьмої статті 53 після слів «щодо місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
частину восьму статті 53 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог цього Закону, забороняється агітувати голосувати за або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу. Авторам і ведучим телерадіопередач, які є кандидатами у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови під час виборчого процесу також забороняється у телерадіопередачах вести передвиборну агітацію.».
 
Відхилено   у частині восьмій:
в абзаці першому слово «семи» замінити словами «останніх двох»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог цього Закону, забороняється агітувати голосувати за або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу. Авторам і ведучим телерадіопередач, які є кандидатами у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови під час виборчого процесу також забороняється у телерадіопередачах вести передвиборну агітацію»;
 
    -189- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 136 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«у частині восьмій статті 53 слово «семи» замінити словами «останніх двох».
 
Враховано    
236. 137. частину десяту статті 53 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-190- Продан О.П.
Пункт 137 законопроекту викласти в такій редакції:
«137. частину дев’яту статі 53 після слів «місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
частину десяту статті 53 після слів «місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій», а також доповнити новим абзацом такого змісту:
«Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.».
 
Відхилено   частину десяту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
237. «Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.»;
 
-191- Шевченко А.В.
Абзац другий пункту 137 викласти в такій редакції:
«Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів, означені як такі та містити чітку вказівку на замовника.».
 
Відхилено   «Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі»;
 
238. 138. пункт 1) частини одинадцятої статті 53 доповнити такими словами «чи розміщувати політичну рекламу в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою»;
 
-192- Продан О.П.
Пункт 138 законопроекту викласти в такій редакції:
«138. пункт 1) частини одинадцятої статті 53 після слів «місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій», а також після слів «іншими повідомленнями» доповнити словами «чи розміщувати політичну рекламу в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою».
 
Відхилено   у частині одинадцятій:
пункт 1 доповнити словами «чи розміщувати політичну рекламу в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою»;
 
    -193- Катеринчук М.Д.
Доповнити після пункту 142 законопроекту новим пунктом 143 такого змісту:
«143. Пункт 4 частини одинадцятої статті 53 викласти в такій редакції:
«4) оприлюднювати до закриття виборчих дільниць у день голосування (повторного голосування) результати опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування;».
У зв’язку з цим пункти 145 – 257 законопроекту вважати пунктами 146 – 258 законопроекту.
 
Відхилено    
239. 139 пункт 5) частини одинадцятої статті 53 викласти у такій редакції:
 
   пункт 5 викласти в такій редакції:
 
240. «5) розміщувати друковані передвиборні агітаційні матеріали, політичну рекламу та повідомлення про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, на об’єктах культурної спадщини, на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.»;
 
   «5) розміщувати друковані передвиборні агітаційні матеріали, політичну рекламу та повідомлення про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, на об’єктах культурної спадщини, на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху»;
 
241. 140. частину одинадцяту статті 53 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити новим абзацом такого змісту:
 
242. «Розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.»;
 
   «Розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється»;
 
243. 141. статтю 53 доповнити новими частинами чотирнадцятою, п’ятнадцятою та шістнадцятою такого змісту:
 
   доповнити частинами чотирнадцятою – шістнадцятою такого змісту:
 
244. «14. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за кандидатів на відповідних місцевих виборах або публічна оцінка діяльності цих кандидатів.
 
   «14. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за кандидатів на відповідних місцевих виборах або публічна оцінка діяльності цих кандидатів.
 
245. 15. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.
 
   15. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.
 
246. 16. У разі надходження до виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.»;
 
   16. У разі надходження до виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України»;
 
247. 142. пункти 2) і 3) частини п’ятнадцятої статті 54 викласти у такій редакції:
 
-194- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 154 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«у частинах третій та сьомій статті 54, частині другій статті 56 слова «на відповідних місцевих виборах» у всіх випадках виключити.
 
Враховано   42) у статті 54:
у частинах третій і сьомій слова «на відповідних місцевих виборах» виключити;
у частині п’ятнадцятій:
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
    -195- Продан О.П.
Пункти 142 – 145 викласти в такій редакції:
«142. Назву статті 54 після слів «місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
143. частину першу статті 54 після слів «Місцева організація партії» доповнити словами «або громадської організації»;
144. у частині другій статті 54:
перше речення після слів «Місцева організація партії» доповнити словами «або громадської організації», після слів «місцевої організації цієї партії» доповнити словами «або громадської організації»;
друге речення після слів «місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
145. у частині третій статті 54:
абзац перший після слів «Представником місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
абзац другий після слів «Не може бути представником місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
146. частину четверту та п’яту статті 54 викласти в такій редакції:
«4. Заява про реєстрацію представника місцевої організації партії або громадської організації, підписана керівником місцевої організації партії або громадської організації і засвідчена печаткою місцевої організації партії або громадської організації або печаткою організації політичної партії (громадської організації) вищого рівня, та копія рішення керівного органу місцевої організації партії або громадської організації про затвердження кандидатури представника подаються до територіальної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. У заяві про реєстрацію представника місцевої організації партії або громадської організації зазначаються прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи (заняття), займана посада, адреса місця проживання, за наявності - номер контактного телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси місцевої організації партії або громадської організації в територіальній виборчій комісії.
5. Територіальна виборча комісія не пізніше трьох днів з дня надходження документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, реєструє представника місцевої організації партії або громадської організації в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови в реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від місцевої організації партії або громадської організації, або втрати місцевою організацією партії або громадської організації статусу суб'єкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника місцевої організації партії або громадської організації в територіальній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.»;
147. частину шосту статті 54 після слів «Місцева організація партії» доповнити словами «або громадської організації»;
148. перший та третій абзаци частини сьомої статті 54 після слів «місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
149. частину восьму статті 54 викласти в такій редакції:
«8. Заява про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії або громадської організації, підписана керівником місцевої організації партії або громадської організації і засвідчена печаткою місцевої організації партії або громадської організації або організації політичної партії (громадської організації) вищого рівня, та копія рішення керівного органу місцевої організації партії або громадської організації про затвердження списку уповноважених осіб місцевої організації партії або громадської організації подаються до територіальної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії або громадської організації. У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначаються прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), відповідний виборчий округ, громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи (заняття), займана посада, адреса місця проживання, за наявності - номер контактного телефону кожної уповноваженої особи. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси місцевої організації партії або громадської організації у відповідному виборчому окрузі.»;
150. у частині дев’ятій статті 54:
перше речення після слів «уповноважених осіб місцевої організації партії» та «представникові місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
друге речення після слів «місцевою організацією партії» та «уповноважених осіб місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
151. частину десяту статті 54 після слів «Уповноважена особа місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
152. частину одинадцяту статті 54 після слів «уповноважена особа місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
153. частину дванадцяту статті 54 після слів «Керівний орган місцевої організації партії» та «цієї місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
154. частину тринадцяту статті 54 після слів «уповноваженої особи місцевої організації партії», «представнику місцевої організації партії» та «відповідної місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
155. частину чотирнадцяту статті 54 після слів «уповноваженої особи місцевої організації партії» та «місцевою організацією партії» доповнити словами «або громадської організації»;
156. у частині п’ятнадцятій статті 54:
абзац перший після слів «Представник місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
пункти 2) і 3) викласти у такій редакції:
«2) знайомитися із змістом та отримувати копії протоколів засідань територіальної виборчої комісії, її рішень, документів, на підставі яких приймалися рішення;
3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, в тому числі електронними, що надходять до територіальної виборчої комісії від відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці;»;
пункт 4-1) після слів «відповідної місцевої організації партії» доповнити «або громадської організації»;
157. у частині шістнадцятій статті 54:
абзац перший після слів «Уповноважена особа місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
пункт 1) після слів «сприяє місцевій організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
пункт 2) після слів «представляє місцеву організацію партії» доповнити словами «або громадської організації»;
пункт 3) викласти у такій редакції:
«3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях територіальних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу;»;
після пункту 5) доповнити новим пунктом, змінивши подальшу нумерацію, такого змісту:
«6) має права офіційного спостерігача від суб'єкта виборчого процесу, передбачені цим Законом;»;
158. частину сімнадцяту статті 54 вилучити;».
 
Відхилено    
248. «2) знайомитися із змістом та отримувати копії протоколів засідань територіальної виборчої комісії, її рішень, документів, на підставі яких приймалися рішення;
 
   «2) ознайомлюватися із змістом та отримувати копії протоколів засідань територіальної виборчої комісії, її рішень, документів, на підставі яких приймалися рішення;
 
249. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, в тому числі електронними, що надходять до територіальної виборчої комісії від відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці; «;
 
-196- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 142 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«частину п’ятнадцяту статті 54 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
«4-2) одержувати у відповідній територіальній виборчій комісії інформацію про подання або неподання до територіальної виборчої комісії примірників друкованих матеріалів передвиборної агітації та копії таких примірників;».
 
Враховано частково   3) невідкладно ознайомлюватися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, у тому числі електронними, що надходять до територіальної виборчої комісії від відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці»;
доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
«4-2) отримувати у відповідній територіальній виборчій комісії інформацію про подання або неподання до територіальної виборчої комісії примірників друкованих матеріалів передвиборної агітації та ознайомлюватися з ними»;
 
250. 143. пункт 3) частини шістнадцятої статті 54 викласти у такій редакції:
 
   у частині шістнадцятій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях територіальних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу»;
 
251. «3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях територіальних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу; «;
 
-197- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 143 розділу І проекту Закону доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) має право одержувати у відповідній територіальній виборчій комісії інформацію про подання або неподання до територіальної виборчої комісії примірників друкованих матеріалів передвиборної агітації та копії таких примірників;».
 
Враховано частково   доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) має право отримувати у відповідній територіальній виборчій комісії інформацію про подання або неподання до територіальної виборчої комісії примірників друкованих матеріалів передвиборної агітації та ознайомлюватися з ними»;
 
252. 144. частину шістнадцяту статті 54 доповнити після пункту 5) новим пунктом, змінивши подальшу нумерацію, такого змісту:
«6) має права офіційного спостерігача від суб'єкта виборчого процесу, передбачені цим Законом; «;
 
      
253. 145. частину сімнадцяту статті 54 вилучити;
 
-198- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
У частині другій статті 56 слова «на відповідних місцевих виборах» виключити
 
Враховано   частину сімнадцяту виключити;
43) у статті 56:
в абзаці першому частини другої слова «на відповідних місцевих виборах» виключити;
 
    -199- Катеринчук М.Д.
Після пункту 148 доповнити новим пунктом такого змісту:
«149. Частину дев’яту статті 56 викласти в такій редакції:
«9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини сьомої або восьмої цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія не пізніше трьох днів з дня надходження заяв, а напередодні і в день голосування (день повторного голосування) - невідкладно приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата та у разі наявності відповідних документів, передбачених частиною третьою цієї статті, приймає рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою. Копія рішення надсилається (видається) кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято таке рішення.».
У зв’язку з цим пункти 149 – 258 законопроекту вважати пунктами 150 – 259 законопроекту.
 
Відхилено    
254. 146. пункт 1) частини одинадцятої статті 56 викласти у такій редакції:
«1) бути присутньою на засіданнях територіальних та дільничних виборчих комісій і брати в них участь з правом дорадчого голосу; «
 
-200- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 5 частини 11 статті 56 виключити.
 
Враховано   у частині одинадцятій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) бути присутньою на засіданнях територіальних та дільничних виборчих комісій і брати в них участь з правом дорадчого голосу»;
пункт 5 виключити;
 
255. 147. частину одинадцяту статті 56 доповнити після пункту 9) новим пунктом такого змісту:
«10) має права офіційного спостерігача від суб'єкта виборчого процесу, передбачені цим Законом; «;
 
-201- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 147 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину одинадцяту статті 56 доповнити після пункту 9) новими пунктами 9-1 та 9-2 такого змісту:
«9-1) одержувати у відповідній територіальній виборчій комісії інформацію про подання або неподання до територіальної виборчої комісії примірників друкованих матеріалів передвиборної агітації та копії таких примірників;
9-2) має права офіційного спостерігача від суб'єкта виборчого процесу, передбачені цим Законом;».
 
Враховано частково   доповнити пунктами 9-1 та 9-2 такого змісту:
«9-1) отримувати у відповідній територіальній виборчій комісії інформацію про подання або неподання до територіальної виборчої комісії примірників друкованих матеріалів передвиборної агітації та ознайомлюватися з ними;
9-2) має права офіційного спостерігача від суб'єкта виборчого процесу, передбачені цим Законом»;
 
256. 148. абзац перший частини першої статті 57 доповнити словами «від громадських організацій, що зареєстровані в установленому цим Законом порядку»;
 
-202- Продан О.П.
Пункт 148 викласти в такій редакції:
«159. абзац перший частини першої статті 57 після слів «від місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій», а також після слів «міського голови» доповнити словами «від громадських організацій, що зареєстровані в установленому цим Законом порядку».
 
Враховано частково (в редакції 1 читання)  44) у частині першій статті 57:
абзац перший доповнити словами «від громадських організацій, що зареєстровані в установленому цим Законом порядку»;
 
257. 149. в абзаці другому частини першої статті 57 слова «від всеукраїнських громадських організацій» вилучити;
 
-203- Продан О.П.
Пункт 150 законопроекту викласти в такій редакції:
«160. у статті 58:
назву статті після слів «від місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
частину першу після слів «від місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
частину другу після слів «керівного органу місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
частину третю після слів «відповідної місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії або громадської організації вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії або громадської організації, що засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії (громадської організації) або організації політичної партії (громадської організації) вищого рівня, а від кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови за підписом кандидата не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Рішення про реєстрацію офіційного спостерігача або про відмову в реєстрації приймається відповідною територіальною виборчою комісією у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині третій цієї статті.»;
частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії або громадської організації, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови може:
1) бути присутнім на зустрічах кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
5) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
6) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
7) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
8) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
9) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
10) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
11) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.»;
частину восьму після слів «від місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
частину десяту після слів «Керівний орган місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
частину одинадцяту після слів «уповноваженій особі місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
частину дванадцяту після слів «втрати місцевою організацією партії» доповнити словами «або громадської організації».
 
Враховано частково   в абзаці другому слова «від всеукраїнських громадських організацій» виключити;
45) частину сьому статті 58 викласти в такій редакції:
 
258. «7. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови може:
 
   «7. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови може:
 
259. 1) бути присутнім на зустрічах кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
 
   1) бути присутнім на зустрічах кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
 
260. 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
 
   2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;
 
261. 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
 
   3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
 
262. 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
   4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
263. 5) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
 
   5) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
 
264. 6) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
 
-204- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У п.6 частини сьомої статті 58 слово «окружних» замінити словом «територіальних»
 
Враховано   6) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
 
265. 7) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
 
   7) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
 
266. 8) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
 
   8) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
 
267. 9) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
 
   9) вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
 
268. 10) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
11) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.»;
 
   10) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
11) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів»;
 
269. 151. після статті 58 доповнити новою статтею такого змісту:
 
   46) доповнити статтею 58-1 такого змісту:
 
270. «Стаття 58-1. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
 
   «Стаття 58-1. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
 
271. 1. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
2. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
3. Центральна виборча комісія не пізніш як за сорок п'ять днів до дня голосування офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.
 
-205- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Частини першу - третю статті 58-1 викласти в такій редакції:
«1. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за сорок днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
2. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
3. Центральна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів».
 
Враховано   1. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за сорок днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
2. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
3. Центральна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.
 
272. 4. Офіційним спостерігачем від громадської організації може бути громадянин України. Офіційний спостерігач реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням керівника громадської організації.
 
-206- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
У пункті 151 розділу І проекту Закону пропоновану редакцію частини четвертої статті 58-1 викласти в такій редакції:
«4. Офіційним спостерігачем від громадської організації може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути офіційним спостерігачем від громадської організації член виборчої комісії, посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, чи особа, яка проходить альтернативну (невійськову службу). Офіційний спостерігач реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням керівника громадської організації.»;
у пункті 6 частини дев’ятої пропонованої редакції статті 58-1 слово «окружних» замінити словом «територіальних».
 
Враховано   4. Офіційним спостерігачем від громадської організації може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути офіційним спостерігачем від громадської організації член виборчої комісії, посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовець чи особа, яка проходить альтернативну (невійськову службу). Офіційний спостерігач реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням керівника громадської організації.
 
273. 5. У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи (заняття), займана посада, адреса місця проживання, за наявності - номер контактного телефону. До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем від відповідної громадської організації, а також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів.
 
   5. У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи (заняття), займана посада, адреса місця проживання, за наявності - номер контактного телефону. До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем від відповідної громадської організації, а також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів.
 
274. 6. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації за підписом керівника організації, що засвідчується печаткою громадської організації вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Рішення про реєстрацію офіційного спостерігача або про відмову в реєстрації приймається відповідною територіальною виборчою комісією у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині третій цієї статті.
 
   6. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації за підписом керівника організації, що засвідчується печаткою громадської організації вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Рішення про реєстрацію офіційного спостерігача або про відмову в реєстрації приймається відповідною територіальною виборчою комісією у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині третій цієї статті.
 
275. 7. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути недотримання вимог частин першої, другої, четвертої - щостої цієї статті.
 
   7. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути недотримання вимог частин першої, другої, четвертої - щостої цієї статті.
 
276. 8. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
   8. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
277. 9. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
 
   9. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
 
278. 1) бути присутнім на зустрічах кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
 
   1) бути присутнім на зустрічах кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
 
279. 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
 
   2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;
 
280. 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
 
   3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
 
281. 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
   4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
282. 5) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
 
   5) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування та при проведенні такого голосування;
 
283. 6) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
 
   6) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
 
284. 7) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
 
   7) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
 
285. 8) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
 
   8) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
 
286. 9) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
 
   9) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
 
287. 10) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
 
   10) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
 
288. 11) після проведення виборів публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення місцевих виборів та вдосконалення законодавства України з урахуванням у тому числі міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;
 
   11) після проведення виборів публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення місцевих виборів та вдосконалення законодавства України, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;
 
289. 12) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.
 
   12) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.
 
290. 10. Офіційний спостерігач від громадської організації не має права:
 
   10. Офіційний спостерігач від громадської організації не має права:
 
291. 1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
 
   1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
 
292. 2) заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;
 
   2) заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;
 
293. 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування.
 
   3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування.
 
294. 11. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини десятої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях територіальної, дільничної виборчої комісії.
 
   11. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини десятої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях територіальної, дільничної виборчої комісії.
 
295. 12. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись до відповідної територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
 
   12. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись до відповідної територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
 
296. 13. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача.»;
 
   13. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача»;
 
297. 152) назву та частину першу статті 59 викласти у такій редакції:
 
   47) у статті 59:
назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
298. «Стаття 59. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій
 
   «Стаття 59. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій
 
299. 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій визначається Центральною виборчою комісією.
 
   1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій визначається Центральною виборчою комісією.
 
300. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії в установленому нею порядку не пізніш як за десять днів до дня виборів.»;
 
   Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії в установленому нею порядку не пізніш як за десять днів до дня виборів»;
 
301. 153. у статті 59 слова «всеукраїнських громадських організацій» у всіх випадках у всіх відмінках та числах вилучити;
 
   у тексті статті слова «всеукраїнських громадських організацій» у всіх відмінках та числах виключити;
 
302. 154. у пункті 6) частини шостої статті 59 слова «за погодженням з Центральною виборчою комісією» вилучити»;
 
-207- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 154 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«частину шосту статті 59 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;».
 
Враховано   частину шосту доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом»;
 
303. 155. абзац перший частини дев’ятої статті 59 вилучити;
 
-208- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 155 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції: «абзац перший частини дев’ятої статті 59 після слів «відповідних організацій» доповнити словами «або за власні кошти цих спостерігачів».
 
Враховано   абзац перший частини дев’ятої після слів «відповідних організацій» доповнити словами «або за власні кошти цих спостерігачів»;
 
304. 156. частину першу статті 60 доповнити перед абзацом першим новим абзацом такого змісту:
 
   48) частину першу статті 60 доповнити абзацом першим такого змісту:
 
305. «Бюджетні витрати на підготовку і проведення місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, коштів відповідних місцевих бюджетів, (далі - кошти бюджету, що виділені на підготовку і проведення місцевих виборів).»;
 
-209- Продан О.П.
Пункт 156 законопроекту викласти в такій редакції:
«156. частину першу статті 60:
доповнити перед абзацом першим новим абзацом такого змісту:
«Бюджетні витрати на підготовку і проведення місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, коштів відповідних місцевих бюджетів, (далі – кошти бюджету, що виділені на підготовку і проведення місцевих виборів).»;
абзац перший після слів «виборчих фондів місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Відхилено   «Бюджетні витрати на підготовку і проведення місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, коштів відповідних місцевих бюджетів, (далі - кошти бюджету, що виділені на підготовку і проведення місцевих виборів)».
У зв’язку з цим абзаци перший і другий вважати відповідно абзацами другим і третім;
 
306. 157. у частині восьмій статті 61 слова «Державного бюджету України» вилучити;
 
   49) у частині восьмій статті 61 слова «Державного бюджету України» виключити;
 
307. 158. у частині першій статті 62 слова «не пізніш як за 18 днів до дня місцевих виборів» вилучити;
 
-210- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 158 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«перше речення частини третьої статті 62 викласти в такій редакції: «Рахунок виборчого фонду відкривається в будь-якій установі банку України за вибором місцевої організації партії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.».
 
Враховано частково   50) у статті 62:
у частині першій слова «не пізніш як за 18 днів до дня місцевих виборів» виключити;
перше речення частини третьої викласти в такій редакції: «Рахунок виборчого фонду відкривається в установі банку за вибором місцевої організації партії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови»;
частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Використання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється о 18 годині останньої п’ятниці перед днем виборів. До цього строку рахунок не може бути закрито, а витрачання коштів з нього припинено чи обмежено інакше як на підставі рішення суду»;
 
    -211- Продан О.П.
Пункт 158 законопроекту викласти в такій редакції:
«158. у статті 62:
назву статті після слів «Виборчий фонд місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
частину першу після слів «Місцева організація партії» та «від місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації», слова «не пізніш як за 18 днів до дня місцевих виборів» вилучити;
частину другу після слів «фонду місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
частину третю після слів «Місцева організація партії» доповнити словами «або громадської організації».
 
Відхилено    
    -212- Катеринчук М.Д.
Пункт 164 законопроекту викласти в такій редакції:
«164. Статтю 62 після частини дев'ятої доповнити новими частинами десятою – дванадцятою такого змісту:
«10. У разі призначення повторного голосування використання коштів виборчих фондів кандидатів, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування.»«
11. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду не допускається.
12. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду раніше, ніж у строк, встановлений цією статтею, не допускається.».
 
Враховано по суті   
308. 160. статтю 62 доповнити новими частинами десятою та одинадцятою такого змісту:
 
   доповнити частинами десятою і одинадцятою такого змісту:
 
309. «10. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду не допускається.
 
   «10. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду не допускається.
 
310. 11. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду раніше, ніж у строк, встановлений цією статтею, не допускається.»;
 
   11. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду раніше ніж у строк, встановлений цією статтею, не допускається»;
 
311. 161. статтю 63 доповнити новими частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
-213- Продан О.П.
Пункт 161 законопроекту викласти в такій редакції:
«161. у статті 63:
назву статті після слів «Розпорядники виборчого фонду місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
абзац перший частини першої після слів «Місцева організація партії» та «керівником місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
«дві уповноважені особи місцевої організації партії або громадської організації за рішенням керівного органу місцевої організації партії;»;
доповнити новими частинами п’ятою та шостою такого змісту:
«5. Аналіз фінансових звітів здійснює територіальна виборча комісія. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону територіальна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.
6. Форми фінансових звітів, передбачених цією статтею, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування.».
 
Враховано частково   51) статтю 63 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
312. «5. Аналіз фінансових звітів здійснює територіальна виборча комісія. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону територіальна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.
 
-214- Катеринчук М.Д.
Після пункту 164 законопроекту доповнити новим пунктом 165 законопроекту такого змісту:
«165. Частину четверту статті 63 після слів «не пізніш як на п'ятий день після дня місцевих виборів» доповнити словами « (розпорядники виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, включеного до бюлетеня для повторного голосування – не пізніш як на п’ятий день після дня повторного голосування)».
У зв'язку з цим пункти 166 – 259 законопроекту вважати пунктами 167 – 260 законопроекту.
 
Враховано по суті  «5. Аналіз фінансових звітів здійснює територіальна виборча комісія. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону територіальна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.
 
313. 6. Форми фінансових звітів, передбачених цією статтею, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування.»;
 
   6. Форми фінансових звітів, передбачених цією статтею, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування»;
 
314. 162. абзац третій частини першої статті 64 викласти у такій редакції:
 
-215- Продан О.П.
Пункт 162 законопроекту викласти в такій редакції:
«162. у частині першій статті 64:
абзац перший після слів «місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
абзац другий після слів «місцевою організацією партії» доповнити словами «або громадської організації», після слів «відповідної місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
абзац третій викласти у такій редакції:
«Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного голови, висунутого шляхом самовисування, формується за рахунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб.»;
абзац четвертий після слів «кошти місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»
 
Враховано частково   52) абзац третій частини першої статті 64 викласти в такій редакції:
 
315. «Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного голови, висунутого шляхом самовисування, формується за рахунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб.»;
 
   «Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного голови, висунутого шляхом самовисування, формується за рахунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб»;
 
316. 163. абзац другий частини десятої статті 64 викласти у такій редакції:
 
-216- Продан О.П.
Пункт 163 законопроекту викласти в такій редакції:
«163. у частині десятій статті 64:
абзац перший викласти у такій редакції:
«Кошти виборчого фонду, не використані місцевою організацією партії або громадської організації, на підставі рішення вищого керівного органу місцевої організації партії або громадської організації, прийнятого у п'ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевої організації партії або громадської організації у триденний строк із дня прийняття відповідного рішення керівним органом місцевої організації партії або громадської організації. У разі неприйняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету на десятий день із дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних місцевих виборів.»;
абзац другий викласти у такій редакції:
«Невикористані кошти виборчого фонду кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у п’ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів депутатів перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок відповідного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. У разі неперерахування невикористаних коштів у зазначений строк, вони не повертаються і перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів.».
 
Враховано частково   абзац другий частини десятої викласти в такій редакції:
 
317. «Невикористані кошти виборчого фонду кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у п’ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів депутатів перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок відповідного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. У разі неперерахування невикористаних коштів у зазначений строк, вони не повертаються і перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів.»;
 
   «Невикористані кошти виборчого фонду кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у п’ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів депутатів перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок відповідного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. У разі неперерахування невикористаних коштів у зазначений строк, вони не повертаються і перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів»;
 
318. 164. у частині четвертій статті 66 слова «прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень» вилучити;
 
-217- Катеринчук М.Д.
Пункт 169 законопроекту викласти в такій редакції:
«частину четверту та п’яту статті 66 викласти в такій редакції:
«4. Виборчий бюлетень повинен містити назву місцевих виборів, дату місцевих виборів, а в разі проведення повторного голосування – зазначення «повторне голосування» та дату його проведення, означення (одномандатний чи багатомандатний) виборчого округу, номер виборчого округу (за наявності), а також позначені місця для номера виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. За наявності підтвердженої відповідним поліграфічним підприємством технічної можливості територіальна виборча комісія може прийняти рішення про виготовлення виборчих бюлетенів із зазначенням номерів виборчих дільниць.
5. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату проведення місцевих виборів, а в разі проведення повторного голосування – зазначення «повторне голосування», означення (одномандатний чи багатомандатний) виборчого округу, номер виборчого округу (за наявності), а також позначені місця для номера виборчої дільниці, номера, за яким виборця внесено до списку виборців, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень.
У контрольних талонах виборчих бюлетенів, які виготовляються із зазначенням номерів виборчих дільниць, зазначається номер виборчої дільниці.».
 
Враховано по суті  53) у статті 66:
у частині четвертій слова «прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень» виключити;
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування визначається відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 12 днів до дня місцевих виборів виходячи з кількості виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях у межах відповідного виборчого округу, з урахуванням резерву виборчих бюлетенів, що становить 0,5 відсотка від кількості виборців на кожній виборчій дільниці у такому виборчому окрузі.
Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях у межах відповідного виборчого округу, визначається на підставі відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборів на виборчих дільницях, що отримуються територіальними виборчими комісіями, зазначеними у частині першій статті 67 цього Закону, від органу ведення Державного реєстру виборців після виготовлення таких списків виборців».
 
    -218- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
частину 6 статті 66 викласти в такій редакції:
«6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування визначається відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 12 днів до дня місцевих виборів виходячи з кількості виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях у межах відповідного виборчого округу, з урахуванням резерву виборчих бюлетенів, що становить 0, 5 відсотка від кількості виборців на кожній виборчій дільниці у такому виборчому окрузі.
Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях у межах відповідного виборчого округу, визначається на підставі відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборів на виборчих дільницях, що отримуються територіальним виборчим комісіям, зазначеними у частині першій статті 67 цього Закону, від органу ведення Державного реєстру виборців після виготовлення таких списків виборців».
 
Враховано    
319. 165. абзац перший частини сьомої статті 66 викласти у такій редакції:
 
   у частині сьомій:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
320. «7. Назви місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі, розміщуються у виборчому бюлетені в порядку, визначеному шляхом жеребкування. Порядок проведення жеребкування визначає Центральна виборча комісія не пізніше як за 30 днів до дня проведення чергових місцевих виборів й він не може змінюватися до початку виборчого процесу наступних чергових виборів.»;
 
-219- Продан О.П.
У пункті 165 законопроекту:
абзац другий після слів «Назви місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
доповнити абзацом такого змісту:
«абзац другий частини сьомої статті 66 викласти у такій редакції:
«У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі зазначаються порядковий номер кожної місцевої організації партії або громадської організації, повна назва відповідної місцевої організації партії або громадської організації, прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності) перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії або громадської організації. Між порядковим номером кожної місцевої організації партії або громадської організації та назвою цієї місцевої організації партії або громадської організації розміщується порожній квадрат.».
 
Відхилено   «7. Назви місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі, розміщуються у виборчому бюлетені в порядку, визначеному шляхом жеребкування. Порядок проведення жеребкування визначає Центральна виборча комісія не пізніше як за 30 днів до дня проведення чергових місцевих виборів і він не може змінюватися до початку виборчого процесу наступних чергових виборів»;
 
321. 166. у абзаці другому частини сьомої статті 66 слова «Після переліку всіх місцевих організацій партій у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії". Ліворуч від цих слів розміщується порожній квадрат» вилучити;
 
-220- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 166 (щодо вилучення можливості не підтримувати жодного кандидата) Розділу Івиключити.
 
Відхилено   в абзаці другому слова «Після переліку всіх місцевих організацій партій у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії". Ліворуч від цих слів розміщується порожній квадрат» виключити;
 
322. 167. у абзаці третьому частини сьомої статті 66 слова «Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається "Не підтримую жодного кандидата". Ліворуч від цих слів розміщується порожній квадрат» вилучити;
 
-221- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 167 (щодо вилучення можливості не підтримувати жодного кандидата) Розділу Івиключити.
 
Відхилено   в абзаці третьому слова «Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається "Не підтримую жодного кандидата". Ліворуч від цих слів розміщується порожній квадрат» виключити;
 
323. 168. статтю 66 доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
 
-222- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 168 розділу І проекту Закону доповнити новими позиціями такого змісту:
«частину восьму статті 66 після слова «голосування» доповнити словами «текст якого затверджується Центральною виборчою комісією»;
частину дванадцяту доповнити новим реченням такого змісту: «Роз’яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня може розміщуватися на зворотному боці виборчого бюлетеня.».
 
Відхилено      
324. «13. За наявності відповідної можливості для забезпечення голосування виборців з вадами зору територіальна виборча комісія виготовляє трафарети для бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на звичайну виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі трафарети можуть виготовлятися за поданням дільничної виборчої комісії. Такі трафарети виготовляються й передаються дільничним виборчим комісіям у порядку та у строки, визначені цим Законом для виборчих бюлетенів.»;
 
-223- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 168 законопроекту виключити.
 
Враховано      
325. 169. частину першу статті 67 після слів «районна в місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
 
   54) у статті 67:
абзац другий частини першої після слів «районна в місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
 
326. 170. у частині четвертій статті 67 слова « (у містах, де утворені районні у місті ради)» замінити на « (у містах з районним поділом)», а також слова «Виборчі бюлетені від імені територіальної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії» замінити на «Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені територіальної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії»;
 
   у частині четвертій слова « (у містах, де утворені районні у місті ради)» замінити на « (у містах з районним поділом)», а також слова «Виборчі бюлетені від імені територіальної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії» замінити словами «Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені територіальної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії»;
 
327. 171. частину п’яту статті 67 викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
328. «5. Районна, міська, районна у місті, сільська, селищна територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача для голосування з кожних місцевих виборів. Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії.»;
 
   «5. Районна, міська, районна у місті, сільська, селищна територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача для голосування з кожних місцевих виборів. Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії»;
 
329. 172. частини сьому - дев’яту статті 67 викласти у такій редакції:
 
   частини сьому - дев’яту викласти в такій редакції:
 
330. «7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна в місті територіальна виборча комісія передає відповідним виборчим комісіям усі виборчі бюлетені, виготовлені для відповідного виборчого округу. Виборчі бюлетені передаються дільничній виборчій комісії в кількості, що дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом виборчих бюлетенів, що становить 0, 5 відсотка від кількості виборців, включених до попередніх списків виборців на цій виборчій дільниці.
 
   «7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна в місті територіальна виборча комісія передає відповідним виборчим комісіям усі виборчі бюлетені, виготовлені для відповідного виборчого округу. Виборчі бюлетені передаються дільничній виборчій комісії в кількості, що дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом виборчих бюлетенів, що становить 0,5 відсотка від кількості виборців, включених до попередніх списків виборців на цій виборчій дільниці.
 
331. 8. Кожен член виборчої комісії, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірені особи, уповноважена особа місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутніми при передачі бюлетенів мають право отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів територіальним, дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря виборчої комісії, яка передає виборчі бюлетені, і засвідчені печаткою цієї комісії, але не більш як по одній копії кожного протоколу.
 
-224- Продан О.П.
У пункті 172 законопроекту:
в абзаці третьому після слів «місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Відхилено   8. Кожен член виборчої комісії, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірені особи, уповноважена особа місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутніми при передачі бюлетенів, мають право отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів територіальним, дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря виборчої комісії, яка передає виборчі бюлетені, і засвідчені печаткою цієї комісії, але не більш як по одній копії кожного протоколу.
 
332. 9. Члени територіальної, дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені до приміщення відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ, на якого покладається обов’язок охорони.»;
 
   9. Члени територіальної, дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені до приміщення відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ, на якого покладається обов’язок охорони»;
 
333. 173. абзац другий частини десятої статті 67 після слів «При прийнятті бюлетенів дільничною виборчою комісією секретар дільничної виборчої комісії, а у разі його відсутності - визначений рішенням комісії член комісії» доповнити словами «розпаковує упаковку підприємства-виготовлювача та»;
 
   абзац другий частини десятої після слів «При прийнятті бюлетенів дільничною виборчою комісією секретар дільничної виборчої комісії, а у разі його відсутності - визначений рішенням комісії член комісії» доповнити словами «розпаковує упаковку підприємства-виготовлювача та»;
 
334. 174. частину дванадцяту статті 67 викласти у такій редакції:
 
   частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
335. «12. Територіальна, дільнична виборча комісія забезпечує збереження та охорону отриманих виборчих бюлетенів. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям або до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ.
 
   «12. Територіальна, дільнична виборча комісія забезпечує збереження та охорону отриманих виборчих бюлетенів. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям або до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ.
 
336. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та виборчу комісію вищого рівня. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номерів виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені окремо по кожному виду виборів. Виборча комісія складає акт (акти) про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих виборчою комісією.»;
 
   У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та виборчу комісію вищого рівня. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номерів виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені окремо по кожному виду виборів. Виборча комісія складає акт (акти) про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих виборчою комісією»;
 
337. 175. статтю 67 доповнити новими частинами шістнадцятою та сімнадцятою такого змісту:
 
-225- Продан О.П.
Пункт 175 законопроекту викласти в такій редакції:
«175. У статті 67:
абзац перший частини п’ятнадцятої після слів «місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
абзац третій частини п’ятнадцятої після слів «місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації»;
доповнити новими частинами шістнадцятою та сімнадцятою такого змісту:
«16. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення територіальної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню територіальної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у відповідному окрузі та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до територіальної виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються окремо в різні пакети в порядку, передбаченому цим Законом. На пакетах зазначається вид зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування. Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до територіальної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому цим Законом. При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як невикористані.
17. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.»
 
Відхилено   доповнити частинами шістнадцятою і сімнадцятою такого змісту:
 
338. «16. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення територіальної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню територіальної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у відповідному окрузі та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до територіальної виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються окремо в різні пакети в порядку, передбаченому цим Законом. На пакетах зазначається вид зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування. Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до територіальної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому цим Законом. При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як невикористані.
 
   «16. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення територіальної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню територіальної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це акт у двох примірниках. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у відповідному окрузі та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до територіальної виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються окремо в різні пакети в порядку, передбаченому цим Законом. На пакетах зазначається вид зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування. Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до територіальної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому цим Законом. При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як невикористані.
 
339. 17. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.»;
 
   17. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом»;
 
340. 176. частину першу статті 68 викласти у такій редакції:
 
   55) у статті 68:
частину першу викласти в такій редакції:
 
341. «1. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, в якому обладнуються у достатній кількості кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.
 
   «1. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, в якому обладнуються у достатній кількості кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.
 
342. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.
 
   Виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, а також надають технічну допомогу в облаштуванні.
 
343. Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці повинно мати площу, не меншу 50 кв. м, середньої - не меншу 75 кв. м, великої - не меншу 90 кв. м.
 
   Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці повинно мати площу, не меншу 50 кв. м, середньої - не меншу 75 кв. м, великої - не меншу 90 кв. м.
 
344. У разі відсутності в межах звичайної або спеціальної виборчої дільниці приміщення з відповідною площею приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці може мати меншу площу за нормативами, встановленими Центральною виборчою комісією.»;
 
-226- Сушкевич В.М.
пункт 176 законопроекту (зміни до статті 68) доповнити новими абзацами наступного змісту:
«Облаштування приміщень для голосування здійснюється з урахуванням потреб виборців з особливими потребами, зокрема з безперешкодним входом і виходом з приміщення. Приміщення для голосування повинно бути розташоване на першому поверсі будівлі та обладнане пандусом або іншим тимчасовим пристроєм для забезпечення відвідання виборчої дільниці виборцями із ураженнями опорно-рухового апарату.
Для забезпечення голосування виборців з особливими потребами облаштовується одна кабіна для голосування з шириною входу до такої кабіни 110 см, у виняткових випадках - не менше 85 см, всередині якої встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см із простором знизу не менше 67 см для інвалідного візка виборця з обмеженими фізичними можливостями тощо»;
 
Відхилено   У разі відсутності в межах звичайної або спеціальної виборчої дільниці приміщення з відповідною площею приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці може мати меншу площу за нормативами, встановленими Центральною виборчою комісією»;
 
345. 177 у частині другій статті 68 слова «Виборчі скриньки» замінити на «Стаціонарні виборчі скриньки»;
 
-227- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 177 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«частину другу статті 68 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Столи, за якими розміщуються члени виборчої комісії, встановлюються не ближче ніж за два метри від стіни. Розташування столів має забезпечувати вільний прохід позаду членів комісії та можливість спостереження за діями членів комісії перебуваючи за їх спинами. Забороняється накривати столи скатертинами та завішувати їх тканиною з боків. Столи не повинні мати жодних полиць, ніш, шухляд. Членам комісії забороняється тримати біля столу особисті речі.»
 
Відхилено   у частині другій слова «Виборчі скриньки» замінити словами «Стаціонарні виборчі скриньки»;
 
346. 178. частину третю статті 68 викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
347. «3. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.»;
 
   «3. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією»;
 
348. 179. у абзаці першому частини п’ятої статті 68 слова «за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України» замінити на «за рахунок коштів бюджету, що виділені на підготовку і проведення місцевих виборів»;
 
-228- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Частину 5 статті 68 викласти в такій редакції:
«5. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори, передбачені цим та іншими законами України».
 
Враховано   частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори, передбачені цим та іншими законами України»;
 
    -229- Продан О.П.
Пункт 179 законопроекту викласти в такій редакції:
«179. у частині п’ятій статті 68:
у абзаці першому після слів « и місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій», слова «за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України» замінити на «за рахунок коштів бюджету, що виділені на підготовку і проведення місцевих виборів»;
в абзаці другому після слів «розташування місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Враховано частково    
349. 180. частини першу та другу статті 69 викласти у такій редакції:
 
   56) у статті 69:
частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
350. «1. Голосування у день місцевих виборів проводиться з 8 до 20 години без перерви.
 
-230- Катеринчук М.Д.
Пункт 185 законопроекту викласти в такій редакції:
«185. частини першу та другу статті 69 викласти у такій редакції:
«1. Голосування у день місцевих виборів проводиться з 8 до 20 години без перерви.
2. Дільнична виборча комісія не пізніш як за десять днів до дня голосування (не пізніше як за сім днів до дня повторного голосування) надсилає (доставляє) кожному виборцю іменне запрошення, , отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, передбачене частиною другою статті 31 цього Закону, яким повідомляє про час і місце голосування.».
 
Враховано по суті  «1. Голосування у день місцевих виборів проводиться з 8 до 20 години без перерви.
 
351. 2. Дільнична виборча комісія не пізніш як за десять днів до дня виборів надсилає (доставляє) кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, передбачене частиною другою статті 31 цього Закону, яким повідомляє про час і місце голосування.»;
 
   2. Дільнична виборча комісія не пізніш як за десять днів до дня виборів надсилає (доставляє) кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, передбачене частиною другою статті 31 цього Закону, яким повідомляє про час і місце голосування»;
 
352. 181. у частині четвертій статті 69 слово «годину» замінити на «45 хвилин»;
 
   у першому реченні частини четвертої слово «годину» замінити словами та цифрами «45 хвилин»;
 
353. 182 частину п’яту статті 69 після слів «повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені» доповнити словами «у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 67 цього Закону»;
 
   частину п’яту після слів «повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені» доповнити словами «у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 67 цього Закону»;
 
354. 183. частину шосту статті 69 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   частину шосту доповнити абзацами другим-п’ятим такого змісту:
 
355. «Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування відповідно до вимог цього Закону.
 
   «Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування відповідно до вимог цього Закону.
 
356. Перед початком голосування дільнична виборча комісія інформує територіальну виборчу комісію про:
 
   Перед початком голосування дільнична виборча комісія інформує територіальну виборчу комісію про:
 
357. 1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;
 
   1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;
 
358. 2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування.»;
 
   2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування»;
 
359. 184. частину сьому статті 69 доповнити перед першим абзацом новим абзацом такого змісту:
 
   у частині сьомій:
доповнити новим абзацом першим такого змісту:
 
360. «Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Передання виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.»;
 
   «Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Передання виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі залишатися не може»;
 
361. 189. в частині сьомій статті 69 слова «виборчих бюлетенях для відповідних місцевих виборів і на» вилучити»;
 
   слова «виборчих бюлетенях для відповідних місцевих виборів і на» виключити»;
 
362. 190. у частині одинадцятій статті 69 слова «У разі якщо виборець не підтримує кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії в багатомандатному виборчому окрузі, виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії".» та слова «У разі якщо виборець не підтримує жодного кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, він робить у відповідному виборчому бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую жодного кандидата".» вилучити;
 
-231- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 190 (щодо вилучення можливості не підтримувати жодного кандидата) Розділу Івиключити.
 
Відхилено   у частині одинадцятій слова «У разі якщо виборець не підтримує кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії в багатомандатному виборчому окрузі, виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії" та слова «У разі якщо виборець не підтримує жодного кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, він робить у відповідному виборчому бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів «Не підтримую жодного кандидата» виключити;
 
    -232- Продан О.П.
Пункт 190 законопроекту викласти в такій редакції:
«190. у частині одинадцятій статті 69
абзац перший після слів «назви місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації», речення «У разі якщо виборець не підтримує кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії в багатомандатному виборчому окрузі, виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії".» вилучити;
абзац одинадцятий «У разі якщо виборець не підтримує жодного кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, він робить у відповідному виборчому бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую жодного кандидата".» вилучити;».
 
Враховано частково    
363. 191. частину шістнадцяту статті 69 викласти у такій редакції:
 
   частину шістнадцяту викласти в такій редакції:
 
364. «16. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Законом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.»;
 
   «16. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Законом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії»;
 
365. 192. статтю 69 доповнити новою частиною вісімнадцятою такого змісту:
 
   доповнити частиною вісімнадцятою такого змісту:
 
366. «18. Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години дільнична виборча комісія передає до територіальної виборчої комісії попередні відомості про кількість виборців, внесених до списку виборців на дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці на момент закінчення голосування.»;
 
   «18. Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години дільнична виборча комісія передає до територіальної виборчої комісії попередні відомості про кількість виборців, внесених до списку виборців на дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці на момент закінчення голосування»;
 
367. 193. статтю 70 викласти у такій редакції:
 
   57) статтю 70 викласти в такій редакції:
 
368. «Стаття 70. Порядок організації голосування за місцем перебування
 
   «Стаття 70. Порядок організації голосування за місцем перебування
 
369. 1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
 
   1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
 
370. 2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
   2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
371. Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
   Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
372. 3. До витягу із списку виборців включаються:
 
   3. До витягу із списку виборців включаються:
 
373. 1) без рішення комісії - виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
 
   1) без рішення комісії - виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
 
374. 2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та довідки медичної установи про стан їх здоров’я, поданих до дільничної виборчої комісії, з проханням забезпечити їм голосування за місцем перебування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана ним особисто, поштою або через інших осіб не пізніш 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.
 
   2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та довідки медичної установи про стан їх здоров’я, поданих до дільничної виборчої комісії, з проханням забезпечити їм голосування за місцем перебування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана ним особисто, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.
 
375. 4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".
 
   4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".
 
376. 5. Власноручно написана заява виборця про бажання голосувати за місцем проживання (перебування) разом з довідкою медичної установи про стан його здоров’я реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), місце проживання (перебування) виборця, назва та місцезнаходження медичної установи, що видала довідку про стан здоров’я виборця.
 
   5. Власноручно написана заява виборця про бажання голосувати за місцем проживання (перебування) разом з довідкою медичної установи про стан його здоров’я реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), місце проживання (перебування) виборця, назва та місцезнаходження медичної установи, що видала довідку про стан здоров’я виборця.
 
377. 6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.
 
   6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.
 
378. 7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму.
 
   7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму.
 
379. 8. При організації голосування виборців за місцем перебування члени дільничної виборчої комісії зобов’язані до дня виборів перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися.
 
   8. При організації голосування виборців за місцем перебування члени дільничної виборчої комісії зобов’язані до дня виборів перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися.
 
380. У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватись самостійно, дільнична виборча комісія скасовує рішення щодо надання можливості голосувати за місцем перебування цього виборця.
 
-233- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
абзац другий частини 8 викласти в такій редакції:
«У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно дільнична виборча комісія приймає рішення щодо відмови у наданні цьому виборцю можливості голосувати за місцем перебування».
 
Враховано   У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно дільнична виборча комісія приймає рішення щодо відмови у наданні цьому виборцю можливості голосувати за місцем перебування.
 
381. 9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних суб’єктів подання.
 
   9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних суб’єктів подання.
 
382. 10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.
 
   10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.
 
383. 11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів окремо по кожному виду виборів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, уповноваженими особами місцевих організацій партій, офіційними спостерігачами.
 
-234- Продан О.П.
У пункті 193 законопроекту:
абзац сімнадцятий після слів «уповноваженими особами місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
абзац вісімнадцятий після слів «уповноважені особи місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
абзац дев’ятнадцятий після слів «уповноважених осіб місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Відхилено   11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів окремо по кожному виду виборів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, уповноваженими особами місцевих організацій партій, офіційними спостерігачами.
 
384. 12. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутніми кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих організацій партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.
 
   12. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутніми кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих організацій партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.
 
385. 13. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
 
   13. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
 
386. 14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. При цьому член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольних талонах виборчих бюлетенів та у витягу із списку виборців, заповнює виборчі бюлетені та опускає їх до виборчої скриньки.
 
-235- Сушкевич В.М.
в третьому реченні абзацу двадцятого пункту 193 законопроекту (зміни до статті 70 Закону) після слів «із списку виборців» доповнити словами «особисто, в режимі таємного голосування».
 
Відхилено   14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. При цьому член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольних талонах виборчих бюлетенів та у витягу із списку виборців, заповнює виборчі бюлетені та опускає їх до виборчої скриньки.
 
387. 15. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не можуть бути видані виборчі бюлетені для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.
 
   15. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не можуть бути видані виборчі бюлетені для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.
 
388. 16. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчі бюлетені, у списку виборців навпроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.
 
   16. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчі бюлетені, у списку виборців навпроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.
 
389. 17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії.»;
 
   17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії»;
 
390. 194. частину другу статті 71 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   58) у статті 71
частину другу доповнити двома абзацами другим і третім такого змісту:
 
391. «Протокол цього засідання дільничної виборчої комісії складається і підписується у тому ж приміщенні, де проходило голосування.
 
   «Протокол цього засідання дільничної виборчої комісії складається і підписується у тому самому приміщенні, де проходило голосування.
 
392. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.»;
 
   У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці»;
 
393. 195. частину третю статті 71 викласти у такій редакції:
 
-236- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 195 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано      
394. «3. Список виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
 
      
395. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців для місцевих виборів встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів.»;
 
      
396. 196. у частині п’ятій статті 71 слова «Погашені невикористані виборчі бюлетені разом із бюлетенями» замінити на «Погашені невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) разом із бюлетенями»;
 
   У другому реченні частини п’ятої слова «Погашені невикористані виборчі бюлетені разом із бюлетенями» замінити словами «Погашені невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) разом із бюлетенями»;
 
397. 197. у частині десятій статті 71 слова «дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії» замінити на «дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії»;
 
   у другому реченні частини десятої слова «дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії» замінити словами «дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії»;
 
398. 198. пункт 1) частини дванадцятої статті 71 вилучити;
 
-237- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 198 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«у абзаці першому частини дванадцятої статті 71 слова «окремо з кожних місцевих виборів» виключити;
пункт 1 частини дванадцятої статті 71 викласти в такій редакції:
«1) підрахунок голосів по виборам Президента України, виборам народних депутатів України або всеукраїнському референдуму (в разі одночасного проведення місцевих виборів із виборами Президента України, виборами народних депутатів України або всеукраїнським референдумом);».
 
Враховано   у частині дванадцятій:
в абзаці першому слова «окремо з кожних місцевих виборів» виключити;
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1) підрахунок голосів по виборах Президента України, виборах народних депутатів України або всеукраїнському референдуму (в разі одночасного проведення місцевих виборів із виборами Президента України, виборами народних депутатів України або всеукраїнським референдумом)»;
 
399. 199. частину дев’ятнадцяту статті 71 доповнити реченням «Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.»;
 
   частину дев’ятнадцяту доповнити другим реченням такого змісту: «Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії»;
 
400. 200. у частині двадцять третій статті 71 слова «дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії» замінити на «дата, час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії»;
 
   у сьомому реченні частини двадцять третьої слова «дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії» замінити словами «дата, час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії»;
 
401. 201. у частині двадцять п’ятій статті 71 слова «написи "Недійсні", "Проти всіх"« замінити на «напис "Недійсні"«, а також слова «з написами "Недійсні", "Проти всіх"« замінити на «з написами "Недійсні".»;
 
-238- Продан О.П.
Пункт 201 законопроекту викласти в такій редакції:
«201. у частині двадцять п’ятій статті 71 після слів «назву місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації», слова «написи "Недійсні", "Проти всіх"« замінити на «напис "Недійсні"«, а також слова «з написами "Недійсні", "Проти всіх"« замінити на «з написами "Недійсні".».
 
Враховано частково   у частині двадцять п’ятій слова «написи "Недійсні", "Проти всіх"« замінити словами «напис "Недійсні"«, а також слова «з написами "Недійсні", "Проти всіх"« замінити на «з написами "Недійсні".»;
 
402. 202. частину двадцять шосту статті 71 доповнити реченням «Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.»;
 
   частину двадцять шосту доповнити п’ятим реченням такого змісту «Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії»;
 
403. 203. пункт 2) частини двадцять сьомої статті 71 вилучити;
 
   пункт 2 частини двадцять сьомої виключити;
 
404. 204. частину двадцять восьму статті 71 доповнити словами «Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.»;
 
   частину двадцять восьму доповнити четвертим реченням такого змісту: «Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії»;
 
405. 205. у частині тридцятій статті 71 слова «а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку, від жодної місцевої організації партії» вилучити;
 
-239- Продан О.П.
Пункт 205 законопроекту викласти в такій редакції:
«205. у частині тридцятій статті 71 після слів «кожної місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації», слова «а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку, від жодної місцевої організації партії» вилучити;».
 
Враховано частково   у першому реченні частини тридцятої слова «а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку, від жодної місцевої організації партії» виключити;
 
406. 206. у частині тридцять першій статті 71 слова «та кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії» вилучити, а також слова «офіційні спостерігачі від місцевої організації партії» замінити на «офіційні спостерігачі»;
 
-240- Продан О.П.
Пункт 206 законопроекту викласти в такій редакції:
«206. у частині тридцять першій статті 71:
перше речення після слів «від кожної місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації», слова «та кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії» вилучити;
третє речення після слів «уповноважені особи місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації», слова «офіційні спостерігачі від місцевої організації партії» замінити словами «офіційні спостерігачі».
 
Враховано частково   у частині тридцять першій слова «та кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії» виключити, а слова «офіційні спостерігачі від місцевої організації партії» замінити словами «офіційні спостерігачі»;
 
407. 207. у частині тридцять другій статті 71 слова «та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії» та слова «напис "Не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії"« вилучити;
 
-241- Продан О.П.
Пункт 207 законопроекту викласти в такій редакції:
«207. у частині тридцять другій статті 71:
перше речення після слів «від кожної місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації», слова «та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії» вилучити;
у другому реченні після слів «назва місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації», слова «напис "Не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії"« вилучити;».
 
Враховано частково   у частині тридцять другій слова «та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії» та слова «напис "Не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії" виключити;
 
408. 208. у частині тридцять третій статті 71 слова «а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного відповідного кандидата в цьому виборчому окрузі» вилучити;
 
   у першому реченні частини тридцять третьої слова «а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного відповідного кандидата в цьому виборчому окрузі» виключити;
 
409. 209. у частині тридцять четвертій статті 71 слова «виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата» вилучити;
 
   у першому реченні частини тридцять четвертої слова «виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата» виключити;
 
410. 210. у частині тридцять п’ятій статті 71 слова «та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, запаковуються» та слова «та написи "Не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі" (для одномандатного, одномандатного мажоритарного виборчих округів) та "Не підтримали жодного кандидата на посаду сільського голови" або "Не підтримали жодного кандидата на посаду селищного голови", або "Не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови"« вилучити;
 
   у частині тридцять п’ятій слова «та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, запаковуються» та слова «та написи "Не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі" (для одномандатного, одномандатного мажоритарного виборчих округів) та "Не підтримали жодного кандидата на посаду сільського голови" або "Не підтримали жодного кандидата на посаду селищного голови", або "Не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови"« виключити;
 
411. 211. статтю 71 доповнити новою частиною тридцять шостою такого змісту:
 
-242- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 211 проекту виключити.
 
Враховано      
412. «36. Запакування виборчих документів в усіх випадках, передбачених цим Законом, здійснюється у спеціальні пакети, надані територіальною виборчою комісією у необхідній кількості для кожної територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії, та таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього виборчий бюлетень чи інший документ. Такі пакети виготовляються і передаються виборчим комісіям у порядку та у строки, визначені цим Законом для виборчих бюлетенів.»;
 
      
413. 212. частину першу статті 72 доповнити такими новими абзацами:
 
-243- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 212 проекту виключити.
 
Враховано      
414. «Територіальна виборча комісія, що забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для відповідних виборів, встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення оригіналів бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці у кількості, що на чотири примірники перевищує максимальну кількість членів відповідного виду дільничної виборчої комісії, для кожної виборчої дільниці в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
      
415. Для складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці з позначкою "Уточнений" територіальна виборча комісія встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення дублікатів бланків відповідних протоколів у тій же кількості, що й оригіналів.
 
      
416. Бланки та примірники протоколів дільничних виборчих комісій (оригінали та дублікати) нумеруються підприємством-виготовлювачем або територіальною виборчою комісією. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці (оригінали та дублікати) передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені цим Законом.»;
 
      
417. 213. пункт 8) частини другої статті 72 вилучити;
 
-244- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 213 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину другу статті 72 доповнити новими пунктами 2-1, 3-1, 3-2 та
4-1 такого змісту:
«2-1) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
3-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
3-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
4-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;»;
пункт 4 частини другої статті 72 перед словами «кількість виборців» доповнити словом «загальна»;
пункт 8 частини другої статті 72 викласти в такій редакції:
«8) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.».
 
Враховано редакційно   59) у статті 72:
абзаци другий – дев’ятий частини другої замінити абзацами другим - тринадцятим такого змісту:
«1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
3) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
7) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
11) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
12) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови».
 
    -245- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 213 (щодо вилучення можливості не підтримувати жодного кандидата) Розділу Івиключити.
 
Відхилено    
418. 214. пункт 8) частини третьої статті 72 вилучити;
 
-246- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 214 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину третю статті 72 доповнити новими пунктами 2-1, 3-1, 3-2 та
4-1 такого змісту:
«2-1) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;

3-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
3-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;…
4-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;»;
пункт 4 частини третьої статті 72 перед словами «кількість виборців» доповнити словом «загальна»;
пункт 8 частини третьої статті 72 викласти в такій редакції:
«8) загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів в депутати у одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі.».
 
Враховано редакційно   абзаци другий – дев’ятий частини третьої замінити абзацами другим - тринадцятим такого змісту:
«1) кількість виборчих бюлетенів для голосування відповідно в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
3) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
7) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
11) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
12) загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів в депутати у одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі»;
 
    -247- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 214 (щодо вилучення можливості не підтримувати жодного кандидата) Розділу Івиключити.
 
Відхилено    
419. 215. пункт 8) частини четвертої статті 72 вилучити;
 
-248- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 215 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину четверту статті 72 доповнити новими пунктами 2-1, 3-1, 3-2 та
4-1 такого змісту:
«2-1) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;

3-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
3-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

4-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;»;
пункт 4 частини четвертої статті 72 перед словами «кількість виборців» доповнити словом «загальна»;
пункт 8 частини четвертої статті 72 викласти в такій редакції:
«8) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу.».
 
Враховано   абзаци другий – дев’ятий частини четвертої замінити абзацами другим - тринадцятим такого змісту:
«1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
3) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
7) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
11) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу від кожної місцевої організації партії;
12) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу»;
 
    -249- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 215 (щодо вилучення можливості не підтримувати жодного кандидата) Розділу Івиключити.
 
Відхилено    
    -250- Продан О.П.
Пункт 215 законопроекту викласти в такій редакції:
«215. у частині четвертій статті 72:
пункт 7) після слів «від кожної місцевої організації партії» доповнити словами «або громадської організації;»;
пункт 8) вилучити;».
 
Відхилено    
420. 216. частину п’яту статті 72 викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
421. «5. Протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. В разі незгоди з діями комісії чи результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. В разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право також підписати кандидати в депутати, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.
 
-251- Продан О.П.
У пункті 216 законопроекту:
абзац другий після слів «уповноважені особи місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Відхилено   «5. Протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. В разі незгоди з діями комісії чи результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. В разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право також підписати кандидати в депутати, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.
 
422. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
 
   Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу»;
 
423. 217. у частині дев’ятій статті 72 слова «дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії» замінити на «дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії»;
 
   у частині дев’ятій слова «дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії» замінити на «дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії»;
 
424. 218. у пунктах 1) та 3) частини першої статті 73 слова «десять» замінити на «п’ять»;
 
   60) у пунктах 1 і 3 частини першої статті 73 слова «десять» замінити словом «п’ять»;
 
425. 219. перше речення частини першої статті 74 викласти у такій редакції:
 
-252- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 219 викласти у наступній редакції:
«219) Стаття 74. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії
1. Транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється за рішенням відповідної дільничної, територіальної виборчої комісії трьома членами цієї виборчої комісії - представниками трьох різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної чи дільничної виборчої комісії. До складу групи із транспортування документації, за наявності такого бажання, обов’язково включається члени виборчої комісії від двох суб’єктів подання-місцевих організацій партій, які набрали найбільшу кількість голосів виборців на відповідних виборах по виборчій дільниці (виборчому окрузі). У разі одночасного проведення декількох місцевих виборів особи, що здійснюють транспортування бюлетенів визначаються на підставі результатів виборів до ради юрисдикція якої поширюється на найбільшу територію, а в разі, якщо вибори до рад не проводилися – на підставі результатів виборів голови, повноваження якого поширюються на найбільшу територію.
При транспортуванні виборчих документів членами дільничної, територіальної виборчої комісії їх супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні.
За своїм бажанням інші члени дільничної, територіальної виборчої комісії, не зайняті у транспортуванні виборчих документів, кандидати в депутати, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, представники та уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі - суб'єкти відповідного виборчого процесу можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.
2. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколи про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі та інші документи дільничної, територіальної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні.».
 
Враховано частково   61) у статті 74:
частину першу викласти в такій редакції:
 
426. «Транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється за рішенням відповідної дільничної, територіальної виборчої комісії головою або заступником голови виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної чи дільничної виборчої комісії.»;
 
-253- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 219 розділу І проекту Закону доповнити новою позицією такого змісту:
«частину першу статті 74 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться вибори Президента України або вибори народних депутатів України, виборча документація місцевих виборів транспортується до відповідної територіальної виборчої комісії членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації до окружної виборчої комісії з виборів Президента України або виборів народних депутатів України.».
 
Враховано частково   «1. Транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється за рішенням відповідної дільничної, територіальної виборчої комісії головою або заступником голови виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної чи дільничної виборчої комісії. При транспортуванні виборчих документів членами дільничної, територіальної виборчої комісії їх супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні. За своїм бажанням інші члени дільничної, територіальної виборчої комісії, не зайняті у транспортуванні виборчих документів, кандидати в депутати, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, представники та уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі - суб'єкти відповідного виборчого процесу можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.
У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України чи всеукраїнським референдумом, виборча документація з місцевих виборів транспортується до відповідних територіальних виборчих комісій трьома членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участь у транспортуванні виборчої документації до окружних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, окружних комісій з всеукраїнського референдуму.
Члени виборчої комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів, залишаються у приміщенні виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні відповідної виборчої комісії»;
 
    -254- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 219 проекту викласти у такій редакції:
«219. частину першу статті 74 викласти у такій редакції:
1. Транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється за рішенням відповідної дільничної, територіальної виборчої комісії головою або заступником голови виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної чи дільничної виборчої комісії. При транспортуванні виборчих документів членами дільничної, територіальної виборчої комісії їх супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні. За своїм бажанням інші члени дільничної, територіальної виборчої комісії, не зайняті у транспортуванні виборчих документів, кандидати в депутати, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, представники та уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі - суб'єкти відповідного виборчого процесу можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.
У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України чи всеукраїнським референдумом, виборча документація з місцевих виборів транспортується до відповідних територіальних виборчих комісій трьома членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участь у транспортуванні виборчої документації до окружних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, окружних комісій з всеукраїнського референдуму.
Члени виборчою комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів, залишаються у приміщенні виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні відповідної виборчої комісії.».
 
Враховано    
    -255- Продан О.П.
Пункт 219 законопроекту викласти в такій редакції:
«219. у частині першій статті 74:
перше речення викласти у такій редакції:
«Транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється за рішенням відповідної дільничної, територіальної виборчої комісії головою або заступником голови виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної чи дільничної виборчої комісії.»;
третє речення після слів «уповноважені особи місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Враховано частково    
427. 220. статтю 74 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
428. «3. Секретар виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, залишаються у приміщенні виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні відповідної виборчої комісії.»;
 
   «3. Секретар виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, залишаються у приміщенні виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні відповідної виборчої комісії»;
 
429. 221. частини другу - четверту статті 75 викласти у такій редакції:
 
   62) у статті 75:
частини другу – четверту, сьому, дванадцяту викласти в такій редакції:
 
430. «2. Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту закінчення голосування і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та (або) результатів відповідних місцевих виборів. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії. Таке засідання територіальної виборчої комісії оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем виборчої комісії або членом виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим територіальною виборчою комісією рішенням.
 
   «2. Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту закінчення голосування і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та (або) результатів відповідних місцевих виборів. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії. Таке засідання територіальної виборчої комісії оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем виборчої комісії або членом виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим територіальною виборчою комісією рішенням.
 
431. 3. Голова територіальної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами. Час прийняття територіальною виборчою комісією протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання територіальної виборчої комісії.
 
   3. Голова територіальної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами. Час прийняття територіальною виборчою комісією протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання територіальної виборчої комісії.
 
432. При прийнятті документів від виборчої комісії територіальна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів відкриваються почергово пакети з протоколами про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошуються відомості, зазначені у них.
 
   При прийнятті документів від виборчої комісії територіальна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів відкриваються почергово пакети з протоколами про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошуються відомості, зазначені у них.
 
433. 4. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, у протоколі територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати відповідно дільничну, територіальну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений". Під час розгляду цього питання дільничною, територіальною виборчою комісією відповідні примірники протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколів відповідних територіальних виборчих комісій про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, доставлені до територіальної виборчої комісії, зберігаються в територіальній виборчій комісії, яка відповідно до частини першої цієї статті приймала такі документи.
 
   4. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, у протоколі територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати відповідно дільничну, територіальну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений". Під час розгляду цього питання дільничною, територіальною виборчою комісією відповідні примірники протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколів відповідних територіальних виборчих комісій про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, доставлені до територіальної виборчої комісії, зберігаються в територіальній виборчій комісії, яка відповідно до частини першої цієї статті приймала такі документи.
 
434. Рішення про відмову у прийнятті виборчих документів від дільничної, територіальної виборчої комісії, про зобов’язання дільничної, територіальної комісії виправити виявленні недоліки чи внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений" із зазначенням підстав прийняття оформлюється у вигляді рішення територіальної виборчої комісії та невідкладно вивішується для загального ознайомлення і потім транспортується до територіальної виборчої комісії, яка встановлюватиме результати відповідних виборів, разом з іншою виборчою документацією.»;
 
   Рішення про відмову у прийнятті виборчих документів від дільничної, територіальної виборчої комісії, про зобов’язання дільничної, територіальної комісії виправити виявленні недоліки чи внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений" із зазначенням підстав прийняття оформлюється у вигляді рішення територіальної виборчої комісії та невідкладно вивішується для загального ознайомлення і потім транспортується до територіальної виборчої комісії, яка встановлюватиме результати відповідних виборів, разом з іншою виборчою документацією»;
 
435. 222. частину сьому статті 75 викласти у такій редакції:
 
      
436. «7. У разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної комісії територіальна комісія зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.
 
-256- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
пункт 222 проекту викласти у такій редакції:
«222. частину сьому статті 75 викласти у такій редакції:
«7. У разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної комісії територіальна комісія зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.
Прийняття рішення територіальною виборчою комісією про проведення повторного підрахунку голосів після прийняття виборчих документів від дільничної, територіальної виборчої комісії у разі виявлення порушення цілісності пакетів із запакованими документами не допускається.».
 
Враховано   «7. У разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної комісії територіальна комісія зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.
Прийняття рішення територіальною виборчою комісією про проведення повторного підрахунку голосів після прийняття виборчих документів від дільничної, територіальної виборчої комісії у разі виявлення порушення цілісності пакетів із запакованими документами не допускається»;
 
437. Прийняття рішення територіальною виборчою комісією про проведення повторного підрахунку голосів після прийняття виборчих документів від дільничної, територіальної виборчої комісії не допускається.»;
 
-257- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Доповнити Розділ Ізаконопроекту пунктом 222-1 наступного змісту
«222-1) Частину 9 статті 75 доповнити абзацом другим наступного змісту:
«Повторний підрахунок голосів проводиться у порядку, визначеному статтею 71 цього Закону.»
 
Відхилено      
438. 223. частини десяту - дванадцяту статті 75 викласти у такій редакції:
 
      
439. «10. Територіальна виборча комісія в разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
-258- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Пункт 223 проекту виключити (залишити чинну редакцію частин десятої – дванадцятої статті 75 Закону).
 
Враховано      
440. Територіальна виборча комісія, що забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для відповідних виборів, встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення для не більш, як десяти відсотків дільничних та територіальних виборчих комісій для кожного виду виборів у межах територіального округу, комплектів оригіналів бланків протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців у кількості (в кожному комплекті), що на чотири примірники перевищує максимальну кількість членів територіальної комісії, для кожного територіального округу в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
      
441. Бланки та примірники кожного комплекту протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці дільниці нумеруються підприємством-виготовлювачем або територіальною виборчою комісією. Бланки протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються разом із виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені цим Законом.
 
      
442. 11. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів складається територіальною виборчою комісією у кількості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Цей протокол підписується присутніми членами територіальної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців, і засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості, занесені до протоколу, оголошуються. Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.
 
      
443. 12. Визнання голосування на виборчій дільниці недійсним територіальною виборчою комісією не допускається.»;
 
-259- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
У пункті 223 розділу І проекту Закону пропоновану редакцію частини дванадцятої статті 75 викласти в такій редакції:
«12. У разі виявлення територіальною виборчою комісією при повторному підрахунку голосів на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 73 цього Закону, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів складається виборчою комісією у порядку, визначеному частиною одинадцятою цієї статті.».
 
Враховано   «12. У разі виявлення територіальною виборчою комісією при повторному підрахунку голосів на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 73 цього Закону, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів складається виборчою комісією у порядку, визначеному частиною одинадцятою цієї статті»;
 
444. 224. у частині тринадцятій статті 75 слова «рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним (за наявності)» вилучити, а також слова «Копії кожного з протоколів» замінити на «Інші примірники кожного з протоколів»;
 
-260- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 224 розділу І проекту Закону доповнити новими позиціями такого змісту:
«частину чотирнадцяту статті 75 доповнити новими пунктами 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 та 5-1 такого змісту:
«2-1) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
2-2) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах територіального округу;

3-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
3-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

5-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;»
пункт 4 частини чотирнадцятої статті 75 викласти в такій редакції:
«4) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах територіального округу;»;
 
Враховано редакційно   у частині тринадцятій слова «рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним (за наявності)» вилучити, а також слова «Копії кожного з протоколів» замінити на «Інші примірники кожного з протоколів»;
абзаци другий – сьомий частини чотирнадцятої замінити абзацами другим – дванадцятим такого змісту:
«1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;
3) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
4) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах територіального округу;
5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах територіального округу;
9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними».
 
445. 225. пункт 2) частини п’ятнадцятої статті 75 вилучити;
 
-261- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 225 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«пункт 2) частини п’ятнадцятої статті 75 викласти в такій редакції:
«2) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;».
 
Враховано   пункт 2 частини п’ятнадцятої викласти в такій редакції:
«2) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови»;
 
446. 226. пункт 2) частини шістнадцятої статті 75 вилучити;
 
-262- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 226 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«пункт 2) частини шістнадцятої статті 75 викласти в такій редакції:
«2) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчих списків кандидатів у депутати місцевих організацій партій;».
 
Враховано   пункт 2 частини шістнадцятої викласти в такій редакції:
«2) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчих списків кандидатів у депутати місцевих організацій партій»;
 
447. 227. в абзаці другому частини вісімнадцятої статті 75 слова «Член територіальної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. В разі своєї незгоди з установленими» замінити на «В разі своєї незгоди з діями комісії чи»;
 
-263- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
В пункті 227 слова «Член територіальної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування» виключити.
 
Враховано   в абзаці другому частини вісімнадцятої слова «В разі своєї незгоди з установленими» замінити на «В разі своєї незгоди з діями комісії чи»;
 
    -264- Продан О.П.
Пункт 227 законопроекту викласти в такій редакції:
«227. в абзаці другому частини вісімнадцятої статті 75:
слова «Член територіальної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. В разі своєї незгоди з установленими» замінити на «В разі своєї незгоди з діями комісії чи»;
після слів «уповноважені особи місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Враховано частково    
448. 228. у частині двадцять першій статті 75 слова «дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів територіальної виборчої комісії» замінити на «дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів територіальної виборчої комісії»;
 
   у частині двадцять першій слова «дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів територіальної виборчої комісії» замінити словами «дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів територіальної виборчої комісії»;
 
449. 229. у частині двадцять третій статті 75 слова « (у містах, де утворені районні у місті ради)» замінити на « (у містах з районним поділом)»;
 
   у частині двадцять третій слова « (у містах, де утворені районні у місті ради)» замінити словами « (у містах з районним поділом)»;
 
450. 230. пункт 9) частини першої статті 76 вилучити;
 
-265- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 230 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину першу статті 76 доповнити новими пунктами 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 та 6-1 такого змісту:
«3-1) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
3-2) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного одномандатного виборчого округу;

4-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
4-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

6-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;»;
пункт 5 частини першої статті 76 викласти в такій редакції:
«5) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного виборчого округу;»;
пункт 9 частини першої статті 76 викласти в такій редакції:
«9) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів в депутати;».
 
Враховано редакційно   62) у статті 76:
абзаци другий – одинадцятий частини першої замінити абзацами другим – шістнадцятим такого змісту:
1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;
4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
5) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного одномандатного виборчого округу;
6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
9) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного виборчого округу;
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
11) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
12) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
13) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати;
14) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів в депутати;
15) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата у депутати, який набрав найбільшу кількість голосів виборців у відповідному виборчому окрузі.
 
451. 231. пункт 9) частини третьої статті 76 вилучити;
 
-266- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 231 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину третю статті 76 доповнити новими пунктами 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 та 6-1 такого змісту:
«3-1) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
3-2) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного одномандатного виборчого округу;

4-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
4-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

6-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;»
пункт 5 частини третьої статті 76 викласти в такій редакції:
«5) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного виборчого округу;»;
пункт 9 частини третьої статті 76 викласти в такій редакції:
«9) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;».
 
Враховано редакційно   абзаци другий – одинадцятий частини третьої замінити абзацами другим – шістнадцятим такого змісту:
1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;
4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
5) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного одномандатного виборчого округу;
6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
9) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного виборчого округу;
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
11) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
12) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
13) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;
14) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
15) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, який набрав найбільшу кількість голосів виборців у відповідному виборчому окрузі»;
 
452. 232. у абзаці першому частини п’ятої статті 76 слова «які взяли участь у голосуванні» замінити на «поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови»;
 
-267- Куренной В.К.
Статтю 232 викласти у такій редакції:
«у статті 76:
частину п'яту викласти в новій редакції:
«5. Обраним в одномандатному виборчому окрузі депутатом, сільським, селищним головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі.
Обраним в одномандатному виборчому окрузі міським головою вважається кандидат на посаду міського голови, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
Якщо голосування проводилося по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови згідно з частиною першою статті 46 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. При цьому участь у голосуванні повинні взяти не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному виборчому окрузі (територіальному виборчому окрузі).
Якщо голосування проводилося по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог цього Закону, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та призначає повторні вибори депутата, сільського, селищного, міського голови.»;
б) доповнити частиною восьмою у такій редакції:
«8. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського голови не був обраний відповідно до вимог частини п'ятої цієї статті, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування, яке проводиться у порядку, встановленому цим Законом.»;
в) частину восьму відповідно вважати частиною дев'ятою.
 
Відхилено   в абзаці першому частини п’ятої слова «які взяли участь у голосуванні» замінити словами «поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови»;
 
    -268- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 232 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину п’яту статті 76 викласти в такій редакції:
«5. Обраним в одномандатному виборчому окрузі депутатом, сільським, селищним головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі.
Обраним в одномандатному виборчому окрузі міським головою вважається кандидат на посаду міського голови, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
Якщо голосування проводилося по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови згідно з частиною першою статті 46 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. При цьому участь у голосуванні повинні взяти не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному виборчому окрузі (територіальному виборчому окрузі).
Якщо голосування проводилося по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог цього Закону, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися та призначає повторні вибори депутата, сільського, селищного, міського голови.
Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського голови не був обраний відповідно до вимог цієї частини, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування, яке проводиться у порядку, встановленому цим Законом.».
 
Відхилено    
    -269- Катеринчук М.Д.
Пункт 237 законопроекту викласти в такій редакції:
«У статті 76:
1) частини п'яту – шосту викласти в такій редакції:
«5. Обраним в одномандатному виборчому окрузі депутатом, сільським, селищним, міським (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі.
Якщо голосування проводилося по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови згідно з частиною першою статті 46 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови.
6. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців у виборчому окрузі набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах.;»
2) після частини шостої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
«7. Обраним в одномандатному виборчому окрузі міським головою (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) вважається кандидат на посаду міського голови, який одержав більше половини голосів, поданих за кандидата на посаду міського голови.
8. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів було включено лише одного кандидата на посаду міського голови (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч), кандидат вважається обраним міським головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, поданих за кандидата на посаду міського голови.
9. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата на посаду міського голови (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог частини восьмої цієї статті, або двох кандидатів на посаду міського голови (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч), і жоден з них не був обраний відповідно до вимог частини сьомої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися.
10. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) і за результатами голосування у день виборів жоден з кандидатів не був обраний відповідно до вимог частини сьомої цієї статті, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування, яке проводиться у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, визначених статтею 78 цього Закону.»;
3) у зв'язку з цим частини сьому-восьму вважати відповідно частинами одинадцятою-дванадцятою;
4) у частині одинадцятій після слова «передбачених» доповнити словами «частиною дев’ятою цієї статті та».
 
Відхилено    
453. 233. частину першу статті 77 після слів «районна у місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
 
   63) у статті 77:
у частині першій:
абзац перший після слів «районна у місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
 
454. 234. пункт 9) частини першої статті 77 вилучити;
 
-270- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 234 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину першу статті 77 доповнити новими пунктами 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 та 6-1 такого змісту:
«3-1) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
3-2) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного багатомандатного виборчого округу;

4-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
4-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

6-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;»;
пункт 5 частини першої статті 77 викласти в такій редакції:
«5) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу;»;
пункт 9 частини першої статті 77 викласти в такій редакції:
«9) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій;».
 
Враховано редакційно   абзаци другий – десятий замінити абзацами другим – п’ятнадцятим такого змісту:
«1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;
4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
5) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного багатомандатного виборчого округу;
6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
9) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу;
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
11) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
12) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
13) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації партії;
14) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій»;
 
455. 235. у частині другій статті 77 слова «що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні» вилучити;
 
-271- Продан О.П.
Пункт 235 викласти в такій редакції:
«235. частину другу статті 77 після слів «від місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій», слова «що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні» вилучити;».
 
Враховано частково   частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
456. 236. частину третю статті 77 викласти у такій редакції:
 
-272- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Частини другу і третю викласти в такій редакції:
2. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів, включених до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, на число, що дорівнює кількості депутатських мандатів у цьому виборчому окрузі.
3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій.»;
 
Враховано   «2. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів, включених до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, на число, що дорівнює кількості депутатських мандатів у цьому виборчому окрузі.
 
457. «3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій, за умови, що кількість цих голосів виборців дорівнює виборчій квоті або є більшою за виборчу квоту.»;
 
-273- Продан О.П.
У пункті 236 законопроекту:
абзац другий після слів «від місцевих організацій партій» та «до виборчих списків місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Відхилено   3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій»;
 
458. 237. пункт другий частини дев’ятої статті 77 після слів «рік народження» доповнити словами «відомості про»;
 
-274- Продан О.П.
Пункт 237 законопроекту викласти в такій редакції:
«237. у частині дев’ятій статті 77:
абзац перший після слів «від місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій»;
пункт перший доповнити словами «або громадських організацій»;
пункт другий після слів «рік народження» доповнити словами «відомості про».
 
Враховано частково   пункт 2 частини дев’ятої після слів «рік народження» доповнити словами «відомості про»;
 
459. 238. частину десяту статті 77 викласти у такій редакції:
 
   частину десяту викласти в такій редакції:
 
460. «10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі складається у кількості примірників, на два більша, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги на порушення порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії. Примірники протоколу мають однакову юридичну силу. На прохання кандидатів у депутати, включених до виборчих списків, уповноважених осіб місцевих організацій партій, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій їм видаються копії протоколу. Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.»;
 
-275- Продан О.П.
У пункті 238 законопроекту:
абзац другий після слів «уповноважених осіб місцевих організацій партій» та «офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій» доповнити словами «або громадських організацій».
 
Відхилено   «10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі складається у кількості примірників, на два більша, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги на порушення порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії. Примірники протоколу мають однакову юридичну силу. На прохання кандидатів у депутати, включених до виборчих списків, уповноважених осіб місцевих організацій партій, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій їм видаються копії протоколу. Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису»;
 
461. 239. у частині одинадцятій статті 77 слова «Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті територіальна виборча» замінити на «Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча»;
 
   у частині одинадцятій:
в абзаці першому слова «Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті територіальна виборча» замінити словами «Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча»;
 
462. 240. пункт 8) частини одинадцятої статті 77 вилучити;
 
-276- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 240 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину одинадцяту статті 77 доповнити новими пунктами 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 та 6-1 такого змісту:
«3-1) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
3-2) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу;

4-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
4-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

6-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;»
пункт 5 частини одинадцятої статті 77 викласти в такій редакції:
«5) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатному мажоритарному виборчого округу;»;
пункт 9 частини одинадцятої статті 77 викласти в такій редакції:
«9) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати;».
 
Враховано редакційно   абзаци другий – одинадцятий замінити абзацами другим – шістнадцятим такого змісту:
«1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;
4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
5) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу;
6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
9) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатному мажоритарному виборчого округу;
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
11) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
12) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
13) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати;
14) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати;
15) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата у депутати, який набрав найбільшу кількість голосів виборців у відповідному виборчому окрузі»;
 
463. 241. абзац другий частини дванадцятої статті 77 викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини дванадцятої викласти в такій редакції:
 
464. «Обраним депутатом вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, поданих за кандидатів в депутати, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі.»;
 
   «Обраним депутатом вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, поданих за кандидатів в депутати, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі»;
 
465. 242. частину чотирнадцяту статті 77 вилучити;
 
-277- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 242 (шодо заборони балотуватися по одномандатному та багато мандатному округу одночасно) Розділу Івиключити.
 
Враховано      
466. 243. частину п’ятнадцяту статті 77 вилучити;
 
-278- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 243 (шодо заборони балотуватися по одномандатному та багато мандатному округу одночасно) Розділу Івиключити.
 
Враховано   Статтю 78 викласти в такій редакції:
"78. Проведення повторного голосування
1. Територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування у виборчому окрузі в порядку, передбаченому цим Законом.
2. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніш як на другий день після його прийняття інформує відповідну раду та виборців у визначений комісією спосіб, а також орган ведення Державного реєстру виборців.
3. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів, у порядку, встановленому Законом. При цьому день голосування призначається на неділю.
У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів.
4. Повторне голосування проводиться у порядку, встановленому цим Законом, з особливостями, визначеними цією статтею.
5. Повторне голосування проводиться в межах відповідних виборчих округів та виборчих дільниць, зміна яких до проведення повторного голосування не допускається.
6. Повторне голосування проводиться тими ж виборчими комісіями.
7. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, і припиняється о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування.
8. Передвиборна агітація проводиться за рахунок коштів власних виборчих фондів кандидатів, використання яких поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, та припиняється за день до дня голосування.
9. Виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, а також проведення передвиборної агітації за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, не здійснюються.
10. Довірені особи та офіційні спостерігачі кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, продовжують здійснювати свої повноваження під час організації підготовки та проведення повторного голосування.
Відкликання, припинення повноважень та реєстрація довірених осіб і офіційних спостерігачів здійснюються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, передбаченому цим Законом.
11. Для проведення повторного голосування списки виборців на звичайних виборчих дільницях виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців та передаються відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня повторного голосування в порядку, встановленому частиною п’ятою статті 30 цього Закону.
12. Списки виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, виготовляються відповідними дільничними виборчими комісіями не пізніш як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками цих закладів.
13. Форму списку виборців для повторного голосування встановлює Центральна виборча комісія.
14. Іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону, передаються органом ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць у приміщенні, у якому він розташований, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.
Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування".
 
    -279- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Статтю 78 викласти в такій редакції:
"78. Проведення повторного голосування
1. Територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування у виборчому окрузі в порядку, передбаченому цим Законом.
2. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніш як на другий день після його прийняття інформує відповідну раду та виборців у визначений комісією спосіб, а також орган ведення Державного реєстру виборців.
3. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів, у порядку, встановленому Законом. При цьому день голосування призначається на неділю.
У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів.
4. Повторне голосування проводиться у порядку, встановленому цим Законом, з особливостями, визначеними цією статтею.
5. Повторне голосування проводиться в межах відповідних виборчих округів та виборчих дільниць, зміна яких до проведення повторного голосування не допускається.
6. Повторне голосування проводиться тими ж виборчими комісіями.
7. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, і припиняється о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування.
8. Передвиборна агітація проводиться за рахунок коштів власних виборчих фондів кандидатів, використання яких поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, та припиняється за день до дня голосування.
9. Виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, а також проведення передвиборної агітації за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, не здійснюються.
10. Довірені особи та офіційні спостерігачі кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, продовжують здійснювати свої повноваження під час організації підготовки та проведення повторного голосування.
Відкликання, припинення повноважень та реєстрація довірених осіб і офіційних спостерігачів здійснюються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, передбаченому цим Законом.
11. Для проведення повторного голосування списки виборців на звичайних виборчих дільницях виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців та передаються відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня повторного голосування в порядку, встановленому частиною п’ятою статті 30 цього Закону.
12. Списки виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, виготовляються відповідними дільничними виборчими комісіями не пізніш як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками цих закладів.
13. Форму списку виборців для повторного голосування встановлює Центральна виборча комісія.
14. Іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону, передаються органом ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць у приміщенні, у якому він розташований, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.
Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування".
 
Враховано    
    -280- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Розділ І проекту Закону доповнити новим пунктом такого змісту:
«Статтю 78 викласти в такій редакції:
«1. Територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в виборчому окрузі повторного голосування, якщо у цьому виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного голови.
Повторне голосування призначається територіальною виборчою комісією у разі якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше одного кандидата на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського голови не був обраний відповідно до вимог частини п'ятої статті 76 цього Закону.
2. Територіальна виборча комісія повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування та дату проведення повторного голосування не пізніше ніж на п’ятий день після встановлення результатів попереднього голосування в день виборів, шляхом відповідної публікації в друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті або, у разі неможливості, оприлюднення в інший, визначений територіальною виборчою комісією, спосіб.
3. Повторне голосування призначається не пізніше ніж на третю неділю після дня виборів. Проведення повторного голосування, підрахунок голосів та встановлення підсумків повторного голосування відбувається у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
4. Повторне голосування проводиться тими ж виборчими комісіями, по тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими ж списками виборців. Якщо під час попереднього голосування у списку виборців виявлено неточності, до списку вносяться відповідні уточнення.
5. Територіальна виборча комісія не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування забезпечує виготовлення двох примірників списку виборців для повторного голосування по кожній звичайній виборчій дільниці на основі списків виборців, що використовувалися у день виборів, з урахуванням уточнень, внесених до них в порядку, встановленому цим Законом. Територіальна виборча комісія не пізніш як за дев’ять днів до дня повторного голосування, передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям, які не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування надають списки виборців для загального ознайомлення. Уточнення списку виборців здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
6. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується територіальною виборчою комісією у день прийняття рішення про проведення повторного голосування. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовлюється у такій самій кількості, що і для голосування у день виборів. Якщо у список виборців вносилися уточнення та доповнення, що призвели до збільшення кількості виборців, включених до списку виборців, - кількість виборчих бюлетенів може бути збільшена. Виборчі бюлетені для повторного голосування у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути ідентичними за розміром, кольором і змістом. Виборчий бюлетень для повторного голосування повинен відповідати вимогам, встановленим цим Законом.
7. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного голови, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів, або два кандидати на посаду міського голови, які за результатами голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
1) які після дня виборів зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом.
Письмова заява про зняття власної кандидатури з балотування може бути подана не пізніше трьох днів до дати призначеного повторного голосування.
8. Якщо у виборчому бюлетені залишився один кандидат у депутати, або один кандидат на посаду сільського, селищного голови голосування проводиться по одному кандидату.
9. Якщо у виборчому бюлетені залишиться один кандидат на посаду міського голови, територіальна виборча комісія, не пізніше ніж на другий день після встановлення цих обставин, приймає рішення про перенесення дати повторного голосування та передрукування виборчих бюлетенів для внесення даних кандидата, наступного за кількістю голосів по результатам виборів.
Перенесене повторне голосування проводиться не пізніше як у двотижневий строк з дня прийняття відповідного рішення, про що територіальна виборча комісія повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців у порядку передбаченому цим Законом.
10. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних виборчих дільниць не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування, про що складає протокол.
11. Якщо голосування проводилось по одному кандидату згідно з частиною восьмою цієї статті, кандидат вважається обраним, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
12. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено два кандидата обраним вважається кандидат, який одержав більше голосів виборців, ніж інший кандидат.
13. Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися на посаду, набрали однакову кількість голосів, вибори у відповідному територіальному виборчому окрузі вважаються такими, що не відбулися.
14. Повідомлення про результати повторного голосування і підсумки виборів публікується у засобах масової інформації або доводиться до відома населення в інший спосіб не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня повторного голосування.».
 
Відхилено    
    -281- Куренной В.К.
Доповнити статтею 243-1 такого змісту: «Статтю 78 викласти у новій редакції:
«Стаття 78. Проведення повторного голосування
1. Територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в виборчому окрузі повторного голосування, якщо у цьому виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного голови.
Повторне голосування призначається територіальною виборчою комісією у разі якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше одного кандидата на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського голови не був обраний відповідно до вимог частини п'ятої статті 76 цього Закону.
Кандидати, які не вийшли до другого туру, не втрачають статус суб’єкта виборчого процесу.
2. Територіальна виборча комісія повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування та дату проведення повторного голосування не пізніше ніж на п’ятий день після встановлення результатів попереднього голосування шляхом відповідної публікації в друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті або, у разі неможливості, оприлюднення в інший, визначений територіальною виборчою комісією, спосіб.
3. Повторне голосування призначається не пізніше ніж на третю неділю після дня виборів. Порядок проведення повторного голосування, підрахунку голосів та встановлення підсумку повторного голосування проводиться у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
4. Повторне голосування проводиться тими ж виборчими комісіями, по тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими ж списками виборців. Якщо під час попереднього голосування у списку виборців виявлено неточності, до списку вносяться відповідні уточнення та доповнення.
5. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування забезпечує виготовлення двох примірників списку виборців для повторного голосування по кожній звичайній виборчій дільниці на основі списків виборців, що використовувалися у день виборів, з урахуванням уточнень, внесених до них в порядку, встановленому цим Законом. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 9 днів до дня повторного голосування, передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям, які не пізніш як за 8 днів до дня повторного голосування надають списки виборців для загального ознайомлення. Уточнення списку виборців здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
6. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується територіальною виборчою комісією у день прийняття рішення про проведення повторного голосування. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовлюється у такій самій кількості, що і для голосування у день виборів. Якщо у список виборців вносилися уточнення та доповнення, то кількість бюлетенів може бути збільшена, якщо у такому разі збільшується кількість виборців на даній дільниці. Виборчі бюлетені для повторного голосування у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути ідентичними за розміром, кольором і змістом. Виборчий бюлетень для повторного голосування повинен відповідати вимогам, встановленим цим Законом.
7. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на посаду міського голови, які за результатами голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
1) які після дня виборів зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом.
Письмова заява про зняття власної кандидатури з балотування може бути подана не пізніше трьох днів до дати призначеного повторного голосування.
8. Якщо у виборчому бюлетені залишиться один кандидат на посаду міського голови, територіальна виборча комісія не пізніше ніж на другий день після встановлення цих обставин приймає рішення про перенесення дати повторного голосування та передрукування виборчих бюлетенів для внесення даних кандидата, наступного за кількістю голосів по результатам виборів.
9. Перенесене повторне голосування проводиться не пізніше як у двотижневий строк з дня прийняття відповідного рішення, про що територіальна виборча комісія повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців у порядку, передбаченому цим Законом.
10. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних виборчих дільниць не пізніш як на 10 день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування з відповідного виду виборів, про що складає протокол.
11. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено два кандидата на посаду міського голови, обраним міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у повторному голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі.
12. Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися на посаду міського голови, набрали однакову кількість голосів, вибори міського голови у відповідному територіальному виборчому окрузі вважаються такими, що не відбулися.
13. Повідомлення про результати повторного голосування і підсумки виборів публікується у пресі або доводиться до відома населення в інший спосіб не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня повторного голосування.».
 
Відхилено    
    -282- Катеринчук М.Д.
Після пункту 248 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«249. Статтю 78 викласти в такій редакції:
«Стаття 78. Проведення повторного голосування
1. Територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в виборчому окрузі повторного голосування, якщо:
1) у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови;
2) до виборчого бюлетеня в день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) і за результатами голосування у день виборів жоден з них не був обраний відповідно до вимог частини сьомої статті 76 цього Закону.
2. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніш як на другий день після встановлення результатів виборів інформує Центральну виборчу комісію, відповідну раду та виборців.
3. Повторне голосування по кандидатах, зазначених у частині першій цієї статті, проводиться не пізніш як у тритижневий строк після дня виборів, у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
4. Повторне голосування проводиться тими ж виборчими комісіями, по тих же виборчих округах та виборчих дільницях.
5. Повноваження члена виборчої комісії, якого було включено до складу виборчої комісії за поданням кандидата, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі поспіль на засіданні виборчої комісії після дня виборів. У разі якщо кількість членів виборчої комісії стає при цьому меншою від мінімальної кількості, встановленої частиною третьою статті 23 цього Закону, відповідна територіальна виборча комісія включає до складу комісії інших осіб за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням рівного представництва кандидатів.
6. Попередні списки виборців виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців, який бере до уваги внесені до них в порядку, встановленому цим Законом, уточнення, та передаються територіальним виборчим комісіям у порядку, встановленому цим Законом, не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 9 днів до дня повторного голосування, передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям, які не пізніш як за 8 днів до дня повторного голосування надають попередні списки виборців для загального ознайомлення. Уточнення попереднього списку виборців здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
7. Головний лікар стаціонарного лікувального закладу не пізніш як за три дні до повторного голосування подає до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці відомості про осіб, які прибули до установи чи вибули з установи (закладу) після складання списків виборців відповідно до статті 34 цього Закону. О 20 годині дня за три дні до дня повторного голосування дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на своєму засіданні закриває список виборців шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, список підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії. Завірена копія списку виборців не пізніше 12 години наступного дня передається до відповідної сільської, селищної чи міської територіальної виборчої комісії.
8. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке було призначено відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, включаються два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови, які набрали у відповідному виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
1) які після дня голосування, але до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування, зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування;
3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 45 цього Закону до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування.
9. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке було призначено відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, включаються два кандидати на посаду міського голови (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч), які за результатами голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
1) які після дня голосування, але до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування;
3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 45 цього Закону до дня прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування.
10. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується територіальною виборчою комісією у день прийняття рішення про проведення повторного голосування.
Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у тій самій кількості, що і для голосування у день голосування.
Виборчі бюлетені для повторного голосування у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути однаковими за розміром, кольором і змістом.
11. Якщо обставини, які відповідно до частин восьмої або дев’ятої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови у балотуванні при повторному голосуванні, настали після затвердження тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування, внаслідок чого у виборчому бюлетені залишиться лише один кандидат, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури.
Якщо обставини, які відповідно до частини восьмої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови у балотуванні при повторному голосуванні, настали після затвердження тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування, внаслідок чого у виборчому бюлетені залишиться більш ніж один кандидат, повторне голосування проводиться щодо кандидатів, які не вибули з балотування. У цих випадках зміни до тексту виборчого бюлетеня вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
12. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних виборчих дільниць, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до цього Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних виборчих територіальних округах не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування з відповідного виду виборів, про що складає протокол.
Якщо за підсумками повторного голосування два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови набрали однакову кількість голосів, вибори депутата, сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови вважаються такими, що не відбулися.
13. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено більше одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови, обраним депутатом, сільським, селищним головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів, поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі.
Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) головою, якщо він одержав більше половини голосів, поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови.
14. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено два кандидати на посаду міського голови (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч), обраним міським головою вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів, поданих за кандидата на посаду міського голови.
Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одного кандидата на посаду міського (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) голови, кандидат вважається обраним міським головою, якщо він одержав більше половини голосів, поданих за кандидата на посаду міського голови.
Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися на посаду міського голови (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч), набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одному кандидату і він не отримав більше половини голосів, поданих за кандидата на посаду міського голови, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону призначає повторні вибори міського голови, про що приймає відповідне рішення.».
 
Відхилено    
467. 244. у частині першій статті 79 слова «оприлюднює результати місцевих виборів у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації.» замінити на «офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації.»;
 
-283- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Чинну редакцію частини другої статті 81 Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
"Територіальна виборча комісія направляє копії рішень про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку місцевої організації партії до Центральної виборчої комісії невідкладно після їх прийняття."
 
Враховано   64) в абзаці першому частини першої статті 79 слова «оприлюднює результати місцевих виборів у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації» замінити словами «офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації»;
65) частину другу статті 81 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Територіальна виборча комісія направляє копії рішень про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку місцевої організації партії до Центральної виборчої комісії невідкладно після їх прийняття";
 
    -284- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Доповнити Розділ Ізаконопроекту пунктом __ наступного змісту:
«Доповнити Закон статтею 81-1 такого змісту:
«Стаття 81-1 Виключення кандидата у депутати із виборчого списку після дня виборів.
Вищий керівний орган місцевої організації партії має право прийняти рішення про виключення із виборчого списку кандидата, який був висунутий цієї місцевою організацією партії по багатомандатному виборчому округу та який не був визнаний обраний депутатом за результатами розподілу депутатських мандатів.
Прийняте рішення, скріплене печаткою відповідної місцевої організації партії або вищестоящої організації цієї партії, подається до територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала відповідного кандидата. Територіальна виборча комісія протягом 10 днів приймає рішення про скасування реєстрації цієї особи в якості кандидата у депутати відповідної місцевої ради.
З моменту отримання рішення про виключення кандидата із виборчого списку територіальна виборча комісія не має права приймати рішення про визнання відповідного кандидата обраним депутатом місцевої ради.
Після дня голосування кандидат у депутати місцевої ради, включений до виборчого списку місцевої організації політичної партії має право в будь-який час, але до моменту визнання його обраним депутатом місцевої ради, подати заяву про відмову від балотування, на підставі якої територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування його реєстрації та виключення із виборчого списку.»
 
Відхилено    
468. 245. частину третю статті 82 вилучити;
 
-285- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
Доповнити статтю 83 Закону новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада невідкладно інформують відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради.
 
Враховано   66) частину третю статті 82 виключити;
67) статтю 83 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада невідкладно інформують відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради»;
 
469. 246. пункт 2) частини другої статті 84 викласти у такій редакції:
 
   68) пункт 2 частини другої статті 84 викласти в такій редакції:
 
470. «2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону утворює виборчі округи, а також спеціальні виборчі дільниці, що діють на тимчасовій основі, дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені цим Законом; «;
 
-286- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 246 у запропонованій редакції пункту 2 частини другої статті 84 Закону слова "а також спеціальні виборчі дільниці, що діють на тимчасовій основі" виключити.
 
Враховано   «2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону утворює виборчі округи, дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені цим Законом»;
 
471. 247. абзац перший частини першої статті 85 викласти у такій редакції:
 
-287- Продан О.П.
У пункті 247 законопроекту:
абзац другий після слів «місцева організація політичної партії» доповнити словами «або громадської організації».
 
Відхилено   69) у статті 85:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
472. «1. Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, його довірена особа, місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її представник або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 86-89 цього Закону.»;
 
-288- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 247 розділу І проекту Закону доповнити новими позиціями такого змісту:
«у частині сьомій статті 85 слово «бездіяльності» замінити словами «рішень, дій чи бездіяльності»;
частину одинадцяту статті 85 після слова «надходження» доповнити словами «відкриття провадження в адміністративній справі».
 
Враховано частково   «1. Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, його довірена особа, місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її представник або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 86-89 цього Закону»;
частину одинадцяту після слова «надходження» доповнити словами «відкриття провадження в адміністративній справі»;
 
473. 248. у частині першій статті 86 слово «дводенний» замінити на «п’ятиденний»;
 
   70) у частині першій статті 86 слово «дводенний» замінити словом «п’ятиденний»;
 
474. 249. у пункті 3) частини першої статті 87 слова «якщо такі є» замінити на «якщо такі відомі»;
 
-289- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 249 розділу І проекту Закону доповнити новими позиціями такого змісту:
«пункт 8 частини першої статті 87 перед словом «зазначення» доповнити словами «у разі їх наявності»;
статтю 87 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Вимоги до форми та змісту скарги, визначені цією статтею є вичерпними.».
 
Враховано   71) у статті 87:
пункт 8 частини першої перед словом «зазначення» доповнити словами «у разі їх наявності»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Вимоги до форми та змісту скарги, визначені цією статтею є вичерпними»;
 
475. 250. частину першу статті 88 викласти у такій редакції:
 
   72) у статті 88:
частину першу викласти в такій редакції:
 
476. «1. Виборчі комісії розглядають скарги у порядку та у строки, визначені цим Законом.»;
 
-290- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Пункт 250 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину першу статті 88 викласти в такій редакції:
«1. Порядок розгляду скарг виборчими комісіями визначається виключно цим Законом та порядком розгляду скарг, встановленим Центральною виборчою комісією.»;
частину другу статті 88 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Повернення скарги без розгляду суб’єкту звернення зі скаргою з інших підстав ніж ті, що встановлені цим Законом, не допускається.».
 
Враховано   «1. Порядок розгляду скарг виборчими комісіями визначається цим Законом та порядком розгляду скарг, встановленим Центральною виборчою комісією»;
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Повернення скарги без розгляду суб’єкту звернення зі скаргою з інших підстав ніж ті, що встановлені цим Законом, не допускається»;
 
477. 251. частину дев’яту статті 88 викласти у такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
478. «9. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, телефонограмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги, осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.»;
 
   «9. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, телефонограмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги, осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги»;
 
479. 252. у частині другій статті 89 слова «може у межах встановлених цим Законом строків розгляду скарг витребувати додаткові докази за власною ініціативою» замінити на «звертається із запитом (витребовує) додаткові докази за власною ініціативою або за зверненням суб’єкта звернення, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб»;
 
   73) у частині другій статті 89 слова «може у межах встановлених цим Законом строків розгляду скарг витребувати додаткові докази за власною ініціативою» замінити словами «звертається із запитом (витребовує) додаткові докази за власною ініціативою або за зверненням суб’єкта звернення, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб»;
 
480. 253. частину сьому статті 90 викласти у такій редакції:
 
   74) частину сьому статті 90 викласти в такій редакції:
 
481. «7. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб'єкту звернення зі скаргою, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчої комісії, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні чи в день голосування  невідкладно. Рішення виборчої комісії про розгляд скарг не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день - невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії або в інший спосіб.»;
 
-291- Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
У пункті 253 проекту останнє речення запропонованої редакції частини сьомої статті 90 Закону виключити.
 
Враховано   «7. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб'єкту звернення зі скаргою, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчої комісії, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні чи в день голосування – невідкладно»;
 
482. 254. у частині четвертій статті 92 слова «одного року» замінити на «п’яти років»;
 
   75) У частині четвертій статті 92 слова «одного року» замінити словами «п’яти років»;
 
483. 255. у тексті закону в усіх випадках слова «стаціонарний лікувальний заклад» замінити словами «стаціонарний заклад охорони здоров’я» у відповідному відмінку та числі.
 
-292- Жванія Д.В.
Князевич Р.П.
Пункт 255 законопроекту виключити.
 
Враховано   2. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 24, ст. 170) :
1) частину третю статті 42 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше, ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови»;
2) частину першу статті 49 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради»;
3) у частині четвертій статті 55 слова «якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради» виключити;
4) частину третю статті 78 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше, ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради»;
5) частину четверту статті 79 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови».
3. Частину першу статті 7 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст.236) виключити.
4. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст.291):
1) частину сьому статті 24 викласти в такій редакції:
«7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур»;
2) У статті 28:
у частині дев'ятій слово " (блоків)" виключити; у частині шістнадцятій:
у останньому реченні абзацу першого після слова "надсилається" доповнити словами "через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему"; останнє речення абзацу другого виключити.
3) у частині десятій статті 32 слово "попереднього" виключити;
4) в абзаці другому частини другої, частині шостій статті 36 слова "відповідне рішення дільничної виборчої комісії" замінити словами "таке включення";
5) у частині другій статті 56-3 слова «чи окружної виборчої комісії» виключити;
6) у пункті 9 частини першої статті 58 слово «інформаційні» замінити словом «агітаційні»;
7) останнє речення частини третьої статті 67 виключити;
8) у частині п'ятнадцятій статті 76 слова та цифри "до 22 години 30 хвилин" замінити словом «невідкладно»;
9) у статті 78:
у частині п'ятій слова "під час голосування доповнень після закінчення голосування" замінити словом "доповнень";
у частині дванадцятій слова "відкріпні посвідчення" виключити, а слова "включення виборця до списку виборців у день голосування" замінити словами "внесення змін до списку виборців, повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців";
10) у частині четвертій статті 81 слова "до відповідної окружної виборчої комісії" замінити словами "до Центральної виборчої комісії";
11) пункт 3-1 частин першої статті 83 виключити;
12) частину четверту статті 90 після слів "на спеціальних виборчих дільницях" доповнити словами "крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань";
13) у частині четвертій статті 93 Закону слова "чи бездіяльність" виключити;
14) останнє речення частини п'ятої статті 98 Закону викласти в такій редакції:
"Рішення окружної виборчої комісії невідкладно після його прийняття надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему."
5. Внести зміни до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2013 р., № 14, ст. 89; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 14 травня 2013 року № 224-VІІ):
1) у частині першій статті 6 слова «призначає на посаду та припиняє повноваження» замінити словами «призначає на посаду та звільняє з посад»;
2) у статті 30 частини другу, третю та п’яту викласти у такій редакції:
«2. Закінченням строку повноважень члена Комісії є підставою для звільнення його з посади.
3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково шляхом звільнення його з посади з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.»
«5. Повноваження члена Комісії припиняються шляхом звільнення його з посади у разі його смерті.»;
3) частини шосту – дванадцяту статті 30, частину першу статті 31 та частину другу статті 31-1 в усіх випадках після слова «повноважень» доповнити словами «шляхом звільнення з посади»;
частину дванадцяту статті 30 виключити.
6. У Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст.73; 2014 р., № 4, ст.61):
1) статтю 11 доповнити новими частинами дев’ятою та десятою такого змісту:
«9. Повторні та проміжні вибори народних депутатів України можуть проводитись одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, виборами Президента України, виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
10. Чергові та позачергові вибори народних депутатів України не можуть проводитись одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, черговими чи позачерговими виборами Президента України, черговими чи позачерговими виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.»;
2) у статті 16:
у частині п’ятій слово «тридцять» замінити на «десять»;
у частині шостій слово «тридцятиденний» замінити на «десятиденний»;
3) статтю 21 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
"9. У разі проведення виборів депутатів одночасно з виборами Президента України на виборах депутатів використовуються спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, та у винятковому випадку, утворені відповідно до Закону України "Про вибори Президента України";
4) у статті 26:
у частині другій слова «якщо зазначені вибори чи референдум проводяться» замінити словами «якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдуму проводиться»;
у частині п’ятій слова «проводяться інші вибори» замінити словами «проводиться виборчий процес інших виборів чи процес референдуму»;
5) статтю 28 доповнити новою частиною шістнадцятою такого змісту:
"16. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії звичайних і спеціальних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України".
6) статтю 29 доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змісту:
"14. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць з виборів Президента України."
7) у пунктах 5) -7) частини третьої статті 37 в усіх випадках слова «якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами» замінити словами «якщо виборчий процес вказаних виборів проводяться одночасно з виборчим процесом виборів»;
8) статтю 39 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"7. У разі одночасного проведення виборів народних депутатів України з виборами Президента України, місцевими виборами, референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців установлюється Центральною виборчою комісією."
9) у пункті 9 частини другої статті 68 слово «інформаційних» замінити словом «агітаційних»;
10) частину другу статті 87 викласти в такій редакції:
"У разі якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України підрахунок голосів проводиться після закінчення складання протоколів про підрахунок голосів виборців з виборів Президента України та їх підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.
Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум підрахунок голосів на місцевих виборах чи референдумі проводиться після закінчення складання протоколів про підрахунок голосів виборців з виборів народних депутатів України у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі на виборчій дільниці та їх підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.
Пакети з протоколами та з іншою виборчою документацією, що стосується виборів народних депутатів України, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії. Пакети з виборчою документацією транспортуються в порядку, встановленому статтею 93 цього Закону, до окружної виборчої комісії відразу після підписання відповідних протоколів з усіх інших виборів чи референдуму.
11) частину третю статті 93 викласти в такій редакції:
"Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України виборча документація з виборів народних депутатів транспортується до відповідної окружної виборчої комісії членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів Президента України.
Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум, виборча документація з місцевих виборів чи референдуму транспортується до відповідної територіальної виборчої комісії, окружної комісії з референдуму членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів народних депутатів України.
12) у статті 105:
у частині першій слова «не раніш» замінити словами «не пізніш»,
після слів «відповідного рішення» доповнити словами «або копії свідоцтва про смерть»;
13) у статті 107:
частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо одночасно з повторними або проміжними виборами депутатів проводяться інші вибори, за рішенням Центральної виборчої комісії дільничні виборчі комісії для організації, підготовки та проведення повторних або проміжних виборів депутатів можуть не утворюватись, а їх повноваження здійснюватимуть відповідні дільничні виборчі комісії інших виборів, що проводяться одночасно.»;
абзац другий частини двадцять третьої статті 107 виключити;
 
    -293- Федорук М.Т.
Князевич Р.П.
Доповнити Розділ І законопроекту пунктом 2 щодо внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України від 25.06.1997-1997 р., № 24, стаття 170) .
 
Враховано    
    -294- Федорук М.Т.
Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
підпункт 1 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) частину третю статті 42 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше, ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови.»;
 
Враховано    
    -295- Федорук М.Т.
Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
підпункт 2 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
2) частину першу статті 49 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.»;
 
Враховано    
    -296- Федорук М.Т.
Князевич Р.П.
підпункт 3 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
3) у частині четвертій статті 55 слова «, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради» виключити;
 
Враховано    
    -297- Федорук М.Т.
Князевич Р.П.
підпункт 4 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
4) частину другу статті 78 після слів «та в інших випадках можуть бути припинені достроково» доповнити словами «Верховною Радою України або»;
 
Відхилено    
    -298- Федорук М.Т.
Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
підпункт 5 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
5) частину третю статті 78 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше, ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради.»;
 
Враховано    
    -299- Федорук М.Т.
Князевич Р.П.
підпункт 6 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
6) у частині третій статті 79 слова «або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради» замінити на «або Верховною Радою України»;
 
Відхилено    
    -300- Федорук М.Т.
Князевич Р.П.
Жванія Д.В.
підпункт 7 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
7) частину четверту статті 79 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше, ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.»;
 
Враховано    
    -301- Федорук М.Т.
Князевич Р.П.
підпункт 8 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
8) у пункті 2) частини сьомої статті 79 слова «або відповідною радою» замінити на «або Верховною Радою України»;
 
Відхилено    
    -302- Князевич Р.П.
Доповнити Розділ І законопроекту пунктом 2 щодо внесення змін до статті 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України від 25.06.1997 — 1997 р., № 24, стаття 170), виклавши його в такій редакції:
«3. Частину першу статті 7 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст.236) виключити».
 
Враховано    
    -303- Князевич Р.П.
У Законі України "Про вибори Президента України":
1) частину сьому статті 24 викласти в такій редакції:
«7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур»;
2) У статті 28:
у частині дев'ятій слово " (блоків)" виключити; у частині шістнадцятій:
у останньому реченні абзацу першого після слова "надсилається" доповнити словами "через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему"; останнє речення абзацу другого виключити.
3) у частині десятій статті 32 слово "попереднього" виключити;
4) в абзаці другому частини другої, частині шостій статті 36 слова "відповідне рішення дільничної виборчої комісії" замінити словами "таке включення";
5) у частині другій статті 56-3 слова «чи окружної виборчої комісії» виключити;
6) у пункті 9 частини першої статті 58 слово «інформаційні» замінити словом «агітаційні»;
7) останнє речення частини третьої статті 67 виключити;
8) у частині п'ятнадцятій статті 76 слова та цифри "до 22 години 30 хвилин" замінити словом «невідкладно»;
9) у статті 78:
у частині п'ятій слова "під час голосування доповнень після закінчення голосування" замінити словом "доповнень";
у частині дванадцятій слова "відкріпні посвідчення" виключити, а слова "включення виборця до списку виборців у день голосування" замінити словами "внесення змін до списку виборців, повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців";
10) у частині четвертій статті 81 слова "до відповідної окружної виборчої комісії" замінити словами "до Центральної виборчої комісії";
11) пункт 3-1 частин першої статті 83 виключити;
12) частину четверту статті 90 після слів "на спеціальних виборчих дільницях" доповнити словами "крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань";
13) у частині четвертій статті 93 Закону слова "чи бездіяльність" виключити;
14) останнє речення частини п'ятої статті 98 Закону викласти в такій редакції:
"Рішення окружної виборчої комісії невідкладно після його прийняття надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему."
 
Враховано    
    -304- Князевич Р.П.
Внести зміни до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2013 р., № 14, ст. 89; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 14 травня 2013 року № 224-VІІ):
1) у частині першій статті 6 слова «призначає на посаду та припиняє повноваження» замінити словами «призначає на посаду та звільняє з посад»;
2) у статті 30 частини другу, третю та п’яту викласти у такій редакції:
«2. Закінченням строку повноважень члена Комісії є підставою для звільнення його з посади.
3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково шляхом звільнення його з посади з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.»
«5. Повноваження члена Комісії припиняються шляхом звільнення його з посади у разі його смерті.»;
3) частини шосту – дванадцяту статті 30, частину першу статті 31 та частину другу статті 31-1 в усіх випадках після слова «повноважень» доповнити словами «шляхом звільнення з посади»;
частину дванадцяту статті 30 виключити.
 
Враховано    
    -305- Князевич Р.П.
Доповнити проект після розділу І розділом ІІ "Прикінцеві положення" такого змісту:
Внести зміни до Закону України «Про вибори народних депутатів України»
(Відомості Верховної Ради України від 16.03.2012 — 2012 р., № 10, / № 10-11 /, стор. 416, стаття 73):
1) статтю 11 доповнити новими частинами дев’ятою та десятою такого змісту:
«9. Повторні та проміжні вибори народних депутатів України можуть проводитись одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, виборами Президента України, виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
10. Чергові та позачергові вибори народних депутатів України не можуть проводитись одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, черговими чи позачерговими виборами Президента України, черговими чи позачерговими виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.»;
2) у статті 16:
у частині п’ятій слово «тридцять» замінити на «десять»;
у частині шостій слово «тридцятиденний» замінити на «десятиденний»;
3) статтю 21 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
"9. У разі проведення виборів депутатів одночасно з виборами Президента України на виборах депутатів використовуються спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, та у винятковому випадку, утворені відповідно до Закону України "Про вибори Президента України";
4) у статті 26:
у частині другій слова «якщо зазначені вибори чи референдум проводяться» замінити словами «якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдуму проводиться»;
у частині п’ятій слова «проводяться інші вибори» замінити словами «проводиться виборчий процес інших виборів чи процес референдуму»;
5) статтю 28 доповнити новою частиною шістнадцятою такого змісту:
"16. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії звичайних і спеціальних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України".
6) статтю 29 доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змісту:
"14. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць з виборів Президента України."
7) у пунктах 5) -7) частини третьої статті 37 в усіх випадках слова «якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами» замінити словами «якщо виборчий процес вказаних виборів проводяться одночасно з виборчим процесом виборів»;
8) статтю 39 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"7. У разі одночасного проведення виборів народних депутатів України з виборами Президента України, місцевими виборами, референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців установлюється Центральною виборчою комісією."
9) у пункті 9 частини другої статті 68 слово «інформаційних» замінити словом «агітаційних»;
10) частину другу статті 87 викласти в такій редакції:
"У разі якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України підрахунок голосів проводиться після закінчення складання протоколів про підрахунок голосів виборців з виборів Президента України та їх підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.
Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум підрахунок голосів на місцевих виборах чи референдумі проводиться після закінчення складання протоколів про підрахунок голосів виборців з виборів народних депутатів України у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі на виборчій дільниці та їх підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.
Пакети з протоколами та з іншою виборчою документацією, що стосується виборів народних депутатів України, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії. Пакети з виборчою документацією транспортуються в порядку, встановленому статтею 93 цього Закону, до окружної виборчої комісії відразу після підписання відповідних протоколів з усіх інших виборів чи референдуму.
11) частину третю статті 93 викласти в такій редакції:
"Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України виборча документація з виборів народних депутатів транспортується до відповідної окружної виборчої комісії членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів Президента України.
Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум, виборча документація з місцевих виборів чи референдуму транспортується до відповідної територіальної виборчої комісії, окружної комісії з референдуму членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів народних депутатів України.
12) у статті 105:
у частині першій слова «не раніш» замінити словами «не пізніш»,
після слів «відповідного рішення» доповнити словами «або копії свідоцтва про смерть»;
13) у статті 107:
частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо одночасно з повторними або проміжними виборами депутатів проводяться інші вибори, за рішенням Центральної виборчої комісії дільничні виборчі комісії для організації, підготовки та проведення повторних або проміжних виборів депутатів можуть не утворюватись, а їх повноваження здійснюватимуть відповідні дільничні виборчі комісії інших виборів, що проводяться одночасно.»;
абзац другий частини двадцять третьої статті 107 виключити;
 
Враховано    
484. ІІ. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-306- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Доповнити Розділ ІІ законопроекту пунктом 2 наступного змісту:
«2. Встановити, що для проведення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів 25 травня 2014 року формується новий склад відповідних територіальних виборчих комісій у порядки та у строки, встановлені для формування територіальних виборчих комісій на чергових виборах. Сформовані відповідно до вимог цього пункту виборчі комісії здійснюють свої повноваження до призначення нового складу відповідних комісій для проведення наступних чергових місцевих виборів. Повноваження членів територіальних виборчих комісій, сформованих для проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, склад яких формується відповідно до вимог цього пункту вважаються припиненими з дня сформування нового складу відповідних комісій.».
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Новий склад Київської міської виборчої комісій для організації підготовки та проведення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови, призначених на 25 травня 2014 року, формується Центральною виборчою комісією у порядку та строки, визначені Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
3. Новий склад Одеської міської виборчої комісії Одеської області для організації підготовки та проведення позачергових виборів Одеського міського голови, призначених на 25 травня 2014 року, формується Центральною виборчою комісією у порядку та строки, визначені Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

    -307- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Розділ ІІ проекту Закону доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Організація, підготовка та проведення виборів Президента України 25 травня 2014 року та позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, які призначені на 25 травня 2014 року, здійснюється дільничними виборчими комісіями, утвореними відповідно до Закону України «Про вибори Президента України». Дільничні виборчі комісії відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на позачергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, які призначені на 25 травня 2014 року не утворюються.
 
Відхилено    
    -308- Карпунцов В.В.
Новак Н.В.
Різаненко П.О.
Геращенко І.В.
Розділ ІІ проекту Закону доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
3. Для організації підготовки та проведення позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, які призначені на 25 травня 2014 року, формується новий склад відповідних територіальних виборчих комісій у порядку та строки, визначені Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
 
Враховано частково    
    -309- Жванія Д.В.
Князевич Р.П.
Новак Н.В.
Розділ ІІ доповнити пунктом такого змісту:
«2. Новий склад Київської міської виборчої комісій для організації підготовки та проведення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови, призначених на 25 травня 2014 року, формується Центральною виборчою комісією у порядку та строки, визначені Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»«
 
Враховано    
    -310- Жванія Д.В.
Новак Н.В.
Розділ ІІ доповнити пунктом такого змісту:
«3. Новий склад Одеської міської виборчої комісії Одеської області для організації підготовки та проведення позачергових виборів Одеського міського голови, призначених на 25 травня 2014 року, формується Центральною виборчою комісією у порядку та строки, визначені Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
 
Враховано    
    -311- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Додати до Перехідних положень:
«Загальна кількість депутатів, що обираються до Київської міської ради на виборах 25 травня 2014 року складає 150 депутаті.».
 
Відхилено    
    -312- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Додати до Перехідних положень:
«Межі виборчих округів визначаються територіальною виборчою комісією міста Києва, що утворюється на вибори 25 травня 2014 року Центральною виборчою комісією за поданням міських організацій політичних партій, що мають свої фракції у Верховній Раді України за результатами виборів 2012 року.».
 
Відхилено    
    -313- Чорноволенко О.В.
Одарченко Ю.В.
Додати до Перехідних положень:
«Районні виборчі комісії на виборах 25 травня 2014 року в районах міста Києва утворюються територіальною виборчою комісією міста Києва за поданням місцевих (міських або районних) організацій політичних партій, що мають свої фракції у Верховній Раді України за результатами виборів 2012 року.».
 
Відхилено