Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (06.07.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:       
2. 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України:   -1- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
Іванов В.Г.
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Статтю 1 законопроекту викласти у такій редакції: "Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України: Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління; головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи МВС України на транспорті; міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти; підрозділи місцевої міліції; підрозділи та допоміжні служби державної пожежної охорони; з'єднання, військові частини, підрозділи, установи внутрішніх військ; навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення". Віднесення підрозділів місцевої міліції до структури МВС України відповідає положенням Указу Президента України №29/2001 від 22.01.2001 "Про утворення місцевої міліції"  
Враховано   Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України:  
3. центральний орган - Міністерство внутрішніх справ України та його місцеві органи: головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті; управління, відділи, відділення, пункти в містах, районах у містах, на залізничних станціях, у морських і річкових портах та аеропортах; загони, частини та окремі пости пожежної охорони;   -2- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
У зв'язку з відсутністю чіткого визначення центрального органу управління, помилковим визначенням місцевих органів та надмірною деталізацією загальної структури, абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції: "Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління; головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті".  
Враховано частково   Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління; головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи МВС України на транспорті; міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти; підрозділи місцевої міліції; підрозділи та допоміжні служби державної пожежної охорони; з'єднання, військові частини, підрозділи, установи внутрішніх військ; навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.  
    -3- Хазан В.Б.
У другому абзаці пункту 1 слова "загони, частини та окремі пости пожежної охорони" виключити. Після пункту 3 доповнити новими пунктами 4 та 5 такого змісту: "4. Міністерству внутрішніх справ України на протязі 2001 року зробити передачу загонів, частин та окремих постів пожежної охорони Головному штабу державної воєнізованої гірничо-рятувальної (аварійно-рятувальної) служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 5. Міністерству фінансів України по мірі передачі загонів, частин та окремих постів пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України до підпорядкування Головному штабу державної воєнізованої гірничо-рятувальної (аварійно-рятувальної) служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи здійснювати перерозподіл коштів, які передбачені на утримання загонів, частин та окремих постів пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України, Головному штабу державної воєнізованої гірничо-рятувальної (аварійно-рятувальної) служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи". У більшості розвинутих країн (Німеччина, Польща, Угорщина, Франція, Румунія, Великобританія, Данія, Італія, Нідерланди та інші) ця служба входить до складу Міністерства внутрішніх справ. У нашій країні пожежники проводить разом з оперативними службами міліції комплекс заходів по розслідуванню пожеж та розкриттю злочинів, пов'язаних з підпалами. Працівники пожежної охорони та спеціальна техніка задіються до охорони правопорядку під час проведення масових заходів, ліквідації масових безпорядків. До того ж пожежна охорона за чисельністю значно перевищує МНС.  
Відхилено .   
    -4- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
У другому абзаці пункту 1 слова "загони, частини та окремі пости пожежної охорони" виключити.  
Враховано    
4. внутрішні війська;       
5. навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.   -5- Самойлик К.С. (реєстр. картка № 257)
та інші народні депутати - члени Комітету з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму Статтю 1 абзац четвертий після слів "науково-дослідні установи" доповнити словами: "приймальники розподільники для неповнолітніх, виховно-трудові колонії". Приймальники входять до складу кримінальної міліції, законопроектом же затверджується загальна структура МВС; колонії ж з 1999 року перебувають у віданні Державного департаменту України з питань виконання покарань.  
Відхилено .   
    -6- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Пункт 1 доповнити новою частиною: "Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України: - кримінальна міліція; - міліція громадської безпеки; - транспортна міліція; - спеціальна міліція." Зміст пропозицій повністю відповідає законопроекту, який був раніше зареєстрований за №5249. Цей законопроект 13 липня п.р. вже розглядався і був відхилений.  
Відхилено .   
6. 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України в кількості 419,9 тис. осіб, у тому числі 386,6 тис. - працівників органів внутрішніх справ і 33,3 тис. - військовослужбовців і працівників внутрішніх військ.   -7- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
Іванов В.Г.
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Лісогорський О.І. (в.о. № 177)
З метою забезпечення виконання законів України "Про статус суддів", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (спецпідрозділи для виконання зазначених законів, у тому числі для охорони приміщень судів та забезпечення громадської безпеки під час проведення судових процесів - усього 8,9 тис.осіб) у абзаці другому частини другої статті другої законопроекту цифри "217,9" замінити цифрами "226,8". Враховуючі що загальна чисельність внутрішніх військ Міністерства Внутрішніх справ України на теперішній час складає 44 000 осіб (у тому числі 42 300 військовослужбовців), а частиною другою статті 2 законопроекту з урахуванням поетапного скорочення на протязі 4 років визначено загальну чисельність у 33 300 осіб, пропонуємо передбачити у проекті Закону механізм скорочення внутрішніх військ щорічно до 2005 року включно. В зв'язку з зазначеними пропозиціями пропонуємо статтю 2 проекту поділити на дві самостійні статті і викласти у наступній редакції: "Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності внутрішніх військ МВС України, що визначається статтею 3 цього Закону) у кількості 386600 осіб, у тому числі 284400 осіб рядового і начальницького складу. За рахунок Державного бюджету України утримуються 226800 працівників органів внутрішніх справ. Стаття 3. Затвердити загальну чисельність внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у кількості 44000 осіб, у тому числі 42300 військовослужбовців, передбачивши, що їх чисельність становитиме станом на: 30 грудня 2002 року - 43800 осіб, у тому числі 42100 військовослужбовців; 30 грудня 2003 року - 40300 осіб, у тому числі 38700 військовослужбовців; 30 грудня 2004 року - 36800 осіб, у тому числі 35200 військовослужбовців; 30 грудня 2005 року - 33300 осіб, у тому числі 32700 військовослужбовців".  
Враховано   Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності внутрішніх військ МВС України, що визначається статтею 3 цього Закону) у кількості 386600 осіб, у тому числі 284400 осіб рядового і начальницького складу. За рахунок Державного бюджету України утримуються 226800 працівників органів внутрішніх справ. Стаття 3. Затвердити загальну чисельність внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у кількості 44000 осіб, у тому числі 42300 військовослужбовців, передбачивши, що їх чисельність становитиме станом на: 30 грудня 2002 року - 43800 осіб, у тому числі 42100 військовослужбовців; 30 грудня 2003 року - 40300 осіб, у тому числі 38700 військовослужбовців; 30 грудня 2004 року - 36800 осіб, у тому числі 35200 військовослужбовців; 30 грудня 2005 року - 33300 осіб, у тому числі 32700 військовослужбовців.  
7. Установити, що:       
8. за рахунок державного бюджету утримуються 217,9 тис. працівників органів внутрішніх справ і 31,5 тис. військовослужбовців і працівників внутрішніх військ;   -8- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Викласти розділ 2 у такій редакції: "Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України в кількості 220 тис.осіб, у тому числі 200 тис. - працівників органів внутрішніх справ і 20 тис. - військовослужбовців і працівників внутрішніх військ, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету. Чисельність центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України не може перевищувати 1 тис.осіб." Ця пропозиція передбачає скорочення майже удвічі існуючої чисельності, яка вже сьогодні перебуває на мінімальній межі. Наслідки такого скорочення можуть бути непередбачені. До того ж необхідні значні додаткові витрати для розрахунків при звільненні, які не передбачені і не заплановані у Державному бюджеті. Тому така пропозиція для держави є неприйнятною.  
Відхилено .   
    -9- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
та інші народні депутати - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій У тексті абзацу другого частини другої статті 2 відсутній запис про джерела фінансування 170,5 тис. працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців та працівників внутрішніх військ, враховуючи, що загальна чисельність таких осіб, передбачена для Міністерства, становить 419,9 тис. Відповідно до Конституції України Верховною Радою затверджується загальна чисельність. Оскільки ж законом визначається Державний бюджет України, то до законопроекту включено чисельність, яка утримується за рахунок Державного бюджету. Решта утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів, договорів та спеціальних коштів.  
Відхилено .   
    -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац третій пункту другого, що починається словами "за рахунок державного бюджету" - вилучити. Оскільки Верховна Рада приймає закон "Про Державний бюджет України", необхідно зафіксувати законодавчо чисельність МВС, яка утримується за рахунок цього Державного бюджету.  
Відхилено .   
9. у загальній чисельності Міністерства внутрішніх справ України 284,4 тис. чоловік становлять особи рядового і начальницького складу, 32,7 тис. чоловік - військовослужбовці.   -11- Шаров І.Ф.
Проект Закону доповнити положенням про збільшення кількості працівників патрульно-постової служби і запровадження постійного патрулювання в населених пунктах України. Законопроектом затверджується загальна структура і чисельність МВС. Заходи щодо укріплення патрульно-постової служби міліції - компетенція МВС, і вони будуть здійснені у залежності від прийнятої загальної чисельності.  
Відхилено .   
    -12- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Пункт другий викласти у такій редакції: "2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України у кількості 110000 одиниць, у тому числі міліції 90000, центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України - 900 одиниць. 3. Дозволити Міністерству внутрішніх справ України мати п'ять заступників, в тому числі одного першого, а також колегію у складі 11 чоловік. 4. У межах загальної штатної чисельності установити граничну чисельність: - слідчих 20000 одиниць - працівників карного розшуку 45000 одиниць - спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 10000 одиниць, у тому числі підрозділів міліції швидкого реагування 1500 одиниць." Зміст пропозицій повністю відповідає законопроекту, який був раніше зареєстрований за №5249. Цей законопроект 13 липня п.р. вже розглядався і був відхилений.  
Відхилено .   
10. 3. Чисельність внутрішніх військ та відповідно до цього загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України привести до затвердженої цим Законом протягом 2000-2005 років.      Стаття 4. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
11. 4. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.   -13- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нечипорук В.П. (в.о. № 194)
Іванов В.Г.
Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Статтю 4 і 5 поміняти місцями і викласти у наступній редакції: "5. Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону; у проекті Закону України про Державний бюджет України на кожний рік при визначенні видатків на утримання внутрішніх військ МВС України враховувати відповідне зменшення їх чисельності, визначене цим Законом."  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону; у проекті Закону України про Державний бюджет України на кожний рік при визначенні видатків на утримання внутрішніх військ МВС України враховувати відповідне зменшення їх чисельності, визначене цим Законом.  
    -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 4 і 5 поміняти місцями.  
Враховано    
    -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 4 викласти у редакції: "Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців від дня набуття чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; Забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону."  
Враховано частково    
12. 5. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.