Кількість абзаців - 2257 Таблиця поправок


БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ      БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  
1. Цим Кодексом встановлюється бюджетна система України та її принципи, визначаються засади бюджетного процесу, правовий статус суб'єктів бюджетних правовідносин та підстави відповідальності за порушення бюджетного законодавства.   -1- Кабінет Міністрів України
Пропонується викласти текст преамбулі у наступній редакції: "Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові норми функціонування, основи бюджетного процесу і мiжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства."  
Враховано   Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові норми функціонування, основи бюджетного процесу і мiжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.  
    -2- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Завдання Бюджетного кодексу установити загальні принципи бюджетного законодавства, правові основи функціонування бюджетної системи України, правовий стан суб'єктів бюджетних правовідносин, визначення основ бюджетного процесу, підстав для відповідальності за порушення бюджетного законодавства.  
Відхилено . Кодекс - нормативно-правовий акт прямої дії, який визначає не тільки загальні принципи, але й конкретні правові норми регулювання бюджетних відносин.   
    -3- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У преамбулі слово "встановлюється" замінити на "визначається встановлення", оскільки встановлювати систему Кодекс не може.  
Враховано частково    
2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА   -4- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У статтях законопроекту, де записано "рішення обласної, районної чи місцевої ради" замінити такими словами: "рішення обласної, районної, сільської, селищної, міської, районної у місті ради". Положення не відповідає Закону про місцеве самоврядування в Україні  
Відхилено   ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ I. Загальні положення  
3. Глава I. Загальні положення   -5- Комітет з питань бюджету
Змінити розподіл по главам в зв'язку зі зміною структури законопроекту та ввести Розділ I. Загальні положення.  
Враховано   Глава I. Загальні положення  
4. Стаття 1. Бюджетні правовідносини   -6- Комітет з питань бюджету
Назву та текст статті 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним Кодексом України Бюджетним Кодексом України регулюються правовідносини, що виникають у процесі розробки, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів."  
Враховано   Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним Кодексом України  
5. Бюджетними правовідносинами в цьому Кодексі визнаються правовідносини, що виникають в процесі розробки, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та бюджетів самоврядування.   -7- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст. 1 - термін "правовідносини" замінити на термін "відносини".  
Враховано   Бюджетним Кодексом України регулюються правовідносини, що виникають у процесі розробки, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  
    -8- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Главу I вилучити повністю.  
Відхилено    
    -9- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В ст.1 слова "бюджетів самоврядування" замінити на "бюджетів місцевого самоврядування".  
Враховано    
6. Стаття 2. Визначення основних термінів   -10- Національний банк України
У статті 2 "Визначення основних термінів" необхідно дати визначення термінів "кредит" і "позика".  
Немає висновку   Стаття 2. Визначення основних термінів  
    -11- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У статті відновити такі положення Стаття 2 Пункт 34 - казначейські бюджетні рахунки. Пункт 35 - консолідований соціальних бюджет пункт 37 - місцевий фінансовий орган  
Враховано частково    
7. У цьому Кодексі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Кодексі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  
8. 1) бюджет - план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій та завдань держави та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;   -12- Комітет з питань бюджету
Пункт перший статті 2 викласти у такій редакції: "1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;"  
Враховано   1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду; 2) бюджети мiсцевого самоврядування - бюджети міст Києва та Севастополя, мiст обласного (республiканського в Автономній Республіці Крим) та районного значення, сiл, селищ та їх об'єднань;  
    -13- Комітет з питань науки і освіти
В п.1 статті 2 після слів на "використання" додати "державних".  
Відхилено . Кодекс регулює відносини не лише щодо державних, але й фінансові відносини органів місцевого самоврядування   
    -14- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Основні терміни треба привести у відповідність до вже відомих законодавству, так і до понять юридичної енциклопедії. Зокрема, в юридичній енциклопедії державний бюджет визначається як "форма утворення і використання централізованого фонду коштів для забезпечення виконання функцій держави і діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування"  
   
    -15- Комітет з питань бюджету
Статтю доповнити терміном: "2) бюджети мiсцевого самоврядування - бюджети міст Києва та Севастополя, мiст обласного (республiканського в Автономній Республіці Крим) та районного значення, сiл, селищ та їх об'єднань;"  
Враховано    
    -16- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.2, п.2 (див. також ст.5) до бюджетів місцевого самоврядування поруч з бюджетами міст, селищ, сіл віднесені бюджети АР Крим, обласні та районні бюджети; водночас у п.27 цієї ж статті бюджети міст, сіл, селищ названо місцевими. Однак із дальшого змісту випливає, що обласні та районні бюджети фінансують також державні повноваження, здійснення яких доручено обласним та районним державним адміністраціям (у проекті такі повноваження чомусь названо делегованими). Таким чином, ні ці повноваження, ні відповідні фінансування не мають відношення до органів місцевого самоврядування. Тому принаймні доцільно змінити назви: бюджети міст, селищ, сіл назвати бюджетами місцевого самоврядування (або самоврядними бюджетами), а місцевими бюджетами називати усі бюджети, крім Державного.  
Враховано    
9. 2) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів та видатків бюджетів, а також джерел фінансування дефіциту бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками з метою забезпечення загальнодержавної порівняльності бюджетних показників;   -17- Кабінет Міністрів України
П.21 викласти у такій редакції: "3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;"  
Враховано   3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;  
10. 3) бюджетна позичка - кошти бюджету, що надаються на зворотній основі на визначений термін;   -18- Комітет з питань бюджету
Пункт вилучити, оскільки бюджет недоцільно розглядати у якості кредитної установи.  
Враховано    
    -19- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Необхідно весь текст Бюджетного кодексу привести у відповідність до норм української мови.  
Враховано    
    -20- Національний банк України
У п.п. 3 вказати кому надаються кошти бюджету.  
Враховано частково у ст.75 нової редакції   
11. 4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної мети або завдання, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів у відповідності до покладених на нього функцій;   -21- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 2, параграф 4. Статтю доповнити наступним текстом: "... у відповідності до покладених на нього функцій та наявних чи затверджених у відповідному бюджеті фінансових ресурсів". у ч.4 ст.22  
Враховано   4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної мети або завдання, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів у відповідності до покладених на нього функцій;  
12. 5) бюджетна резолюція Верховної Ради України на відповідний бюджетний період (далі - Бюджетна резолюція) - закон України, який визначає засади бюджетної політики та основні параметри і нормативи державного бюджету, розподіл виконання державних повноважень між бюджетами різних рівнів та інші положення, необхідні для складання бюджетів на наступний бюджетний період;   -22- Кабінет Міністрів України
У ст. 2, п. 5 визначення Бюджетної резолюції не відповідає нормам чинного законодавства. Бюджетна резолюція не повинна мати статус закону. Згідно Регламенту Верховної Ради України (глава 9.1.1.) вона в загальному вигляді окреслює пріоритети бюджетної політики держави на наступний період. Тому пропонується така редакція: "Бюджетна резолюція є орієнтиром для Уряду при розробці проекту державного бюджету і для Верховної Ради при розгляді бюджету і законів, що впливають на доходи і видатки державного бюджету". в ст.33  
Враховано    
    -23- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 5) Викласти в такій редакції: "бюджетна резолюція Верховної Ради України на відповідний бюджетний період (далі - Бюджетна резолюція) - спеціальна постанова, що визначає засади бюджетної політики та основні напрямки формування державного бюджету, які повинні враховуватися Урядом при розробці проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів, що впливають на бюджетні правовідносини" в ст.33  
Враховано    
    -24- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Вважаю, що для недопущення ускладнень при формуванні і розгляді проекту Закону про Державний бюджет слід Бюджетну резолюцію приймати не як Закон, а як постанову Верховної Ради і внести відповідні зміни до статей 2, 69, 89, 125 та інших. в ст.33  
Враховано    
    -25- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 2, параграф 5. Подати у наступній редакції: "... бюджетна резолюція Верховної Ради України про основні напрями бюджетної політики на наступні 3 бюджетні періоди, засади бюджетної політики та основні орієнтири для розробки Державного бюджету на наступний період, а також цілі та завдання удосконалення бюджетно-податкової політики та бюджетного процесу у коротко- та середньостроковій перспективі, заходи забезпечення виконання бюджету наступного бюджетного періоду;". в ст.33  
Враховано    
13. 6) бюджетна система України - побудована на економічних відносинах, державному і адміністративно-територіальному устрої, врегульована нормами бюджетного законодавства сукупність Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів;   -26- Комітет з питань бюджету
Викласти у такій редакції: "5) бюджетна система України - сукупність Державного бюджету України та місцевих бюджетів, побудована на економічних відносинах, державному і адміністративно-територіальному устрої, і врегульована нормами права;"  
Враховано   5) бюджетна система України - сукупність Державного бюджету України та місцевих бюджетів, побудована на економічних відносинах, державному і адміністративно-територіальному устрої, і врегульована нормами права;  
    -27- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 2. Замість тексту "… нормами бюджетного законодавства сукупність Державного бюджету України …"записати "нормами бюджетного законодавства, ухваленими для виконання вимог Конституції, сукупність Державного бюджету України …"  
Враховано частково    
    -28- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
У бюджетну систему повинні входити кошториси бюджетних установ та організацій, пенсійний фонд, фонд соціального страхування та дорожнього будівництва.  
   
14. 7) бюджетна установа - установа або організація, що створена відповідним органом державної влади України, органом влади Автономної Республіки Крим чи органом місцевого самоврядування для здійснення управлінських, соціально-культурних або інших функцій, не пов'язаних з отриманням прибутку, яка утримується за рахунок відповідного бюджету;   -29- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст. 2 п.7 - після слів "для здійснення управлінських" додати слова "по захисту держави і правопорядку".  
Враховано .  6) бюджетна установа - установа, що створена у встановленому порядку, в тому числі органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів;  
    -30- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Стаття 2 п. 7). Бюджетна установа - установа чи орган державної влади, або організація, що створена відповідним органом державної влади України, органом влади Автономної Республіки Крим чи органом місцевого самоврядування для здійснення управлінських, соціально-культурних або інших функцій, яка утримується за рахунок відповідного бюджету.  
Враховано частково    
    -31- Комітет з питань бюджету
Викласти термін в такій редакції: "6) бюджетна установа - установа, що створена у встановленому порядку, в тому числі органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів;"  
Враховано    
15. 8) бюджетне асигнування - бюджетні кошти, надані відповідно до встановленого бюджетного призначення розпоряднику бюджетних коштів, що дають йому право на взяття бюджетних зобов'язання;   -32- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції: "7) бюджетне асигнування - повноваження на прийняття зобов'язань та здійснення платежів на конкретну мету в процесі виконання бюджету, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;"  
Враховано   7) бюджетне асигнування - повноваження на прийняття зобов'язань та здійснення платежів на конкретну мету в процесі виконання бюджету, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;  
    -33- Сергієнко О.І.
У главі І, ст.2: в п.8 слово "взяття" замінити на "отримання".  
Враховано в редакції Кабінету Міністрів.   
    -34- Національний банк України
П.п.8 потребує нової редакції.  
Враховано    
    -35- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У ст.2.п.8 не визначено поняття "виконання бюджету".  
   
16. 9) бюджетне зобов'язання - розміщення замовлення, укладення контракту (угоди), придбання товару, послуга чи інші операції протягом бюджетного періоду, що потребують здійснення платежів протягом цього ж бюджетного періоду або у майбутньому в межах бюджетної програми;   -36- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції: "8) бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших ідентичних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж року або у майбутньому;"  
Враховано   8) бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших ідентичних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж року або у майбутньому;  
17. 10) бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів у порядку, встановленому цим Кодексом, відповідно до якого розпоряднику коштів надаються бюджетні асигнування;   -37- Кабінет Міністрів України
Пункт 10 ст.2 викласти в такій редакції: "9) бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Законом України про Державний бюджет України або рішенням місцевої ради про місцевий бюджет у встановленому цим Кодексом порядку, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє надавати бюджетні асигнування;"  
Враховано   9) бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Законом України про Державний бюджет України або рішенням місцевої ради про місцевий бюджет у встановленому цим Кодексом порядку, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє надавати бюджетні асигнування;  
    -38- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У статті 2 п.10 після слів "цим Кодексом" додати слова "Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням обласної, районної, міської, сільської, селищної Ради про обласний, районний, міський, сільський, селищний бюджет" і далі по тексту.  
Враховано в іншій редакції   
    -39- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
П.10 ст.2 викласти у такій редакції "бюджетне призначення - це бюджетне асигнування, що має кількісні і часові обмеження".  
Враховано в іншій редакції   
18. 11) бюджетний запит - документ, підготовлений і поданий головним розпорядником бюджетних коштів Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу, що містить пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності, з відповідними обгрунтуваннями такого обсягу;   -40- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції: "10) бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період;"  
Враховано   10) бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період;  
    -41- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В п. 11 ст.2 слова "діяльності" доповнити словами "у вигляді прогнозного кошторису" і далі по тексту  
Враховано у ч.4 ст.22 та ч.2 ст.51   
19. 12) бюджетний процес - встановлений цим Кодексом порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та контролю за виконанням бюджетів, а також порядок складання, розгляду та прийняття рішення щодо звітів про виконання бюджетів;   -42- Комітет з питань бюджету
Пункт 12 ст.2 викласти у такій редакції: "11) бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України;"  
Враховано   11) бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України;  
20. 13) бюджетний розпис - деталізація показників надходжень до бюджету та видатків затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації;   -43- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції: "12) бюджетний розпис - документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації;"  
Враховано   12) бюджетний розпис - документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації;  
    -44- Сергієнко О.І.
До ст.2 додати п.13 такого змісту: "бюджетний рік - період, який співпадає з календарним роком, а саме з 1 січня по 31 грудня".  
Враховано в ч.2 ст.3 Кодексу.   
    -45- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В п. 13 ст.2 слово "деталізація" замінити на слово "розподіл" та після слова "класифікації" доповнити словами "та кварталів бюджетного періоду" Бюджетний розпис може складатися не тільки поквартально, але й помісячно  
Враховано частково    
    -46- Комітет з питань науки і освіти
Бюджетний розпис визначити як "розподіл затверджених бюджетних призначень по періодах року з урахуванням розподілу доходів, видатків та фінансування бюджету" в ст.49 та 51  
Враховано    
21. 14) бюджетний цикл - період з початку складання проекту бюджету до прийняття рішення щодо звіту про виконання бюджету Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною чи місцевою радою;   -47- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
П.14 ст.2 вилучити, як такий, що не використовується  
Враховано    
    -48- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 14) Слова "обласною, районною чи місцевою радою" замінити на слова "та місцевими радами"  
   
22. 15) бюджетні компенсації - кошти, що передаються з одного бюджету до іншого для покриття неотриманих доходів або для здійснення додаткових видатків, що викликані рішеннями або діями органів державної влади чи місцевого самоврядування;   -49- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Пункт 15 вилучити  
Враховано    
    -50- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 2, параграф 15. Текст "... що передаються з одного бюджету до іншого для ..." подати у редакції: "... що передаються з одного бюджету до іншого на безповоротній та безоплатній основі для ..." Також статтю доповнити, і текст: "... що викликані рішеннями або діями органів державної влади чи місцевого самоврядування" подати у редакції "... що викликані рішеннями або діями органів державної влади чи місцевого самоврядування, і затверджені у бюджеті, з котрого виконується компенсація".  
Відхилено    
23. 16) бюджетні пропозиції Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад на наступний бюджетний період (далі - бюджетні пропозиції) - постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення обласної, районної, міської, селищної чи сільської ради, які визначають обсяги доходів та видатків на виконання делегованих державних повноважень і оформляються у вигляду проекту відповідного бюджету на наступний бюджетний період згідно єдиної бюджетної класифікації;   -51- Кабінет Міністрів України
Пункт 16 ст.2 виключити, або привести у відповідність з визначенням "пропозиція проекту бюджету" (пункт 48). Ці визначення повинні мати однаковий смисл, а запропоноване лише вносить непорозуміння. Рішення ради про обсяги доходів та видатків на виконання делегованих повноважень, оформлене у вигляді проекту бюджету, фактично є прийнятим бюджетом на виконання делегованих повноважень.  
Враховано    
    -52- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Снігач А.П. (в.о. № 186)
Пункт 16 ст.2 виключити.  
Враховано    
24. 17) видатки бюджету - платежі на здійснення програм та заходів, передбачених відповідними бюджетом;   -53- Кабінет Міністрів України
Пункт 17 ст.2 доповнити словами "за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум", оскільки платежі з погашення основної суми боргу не є видатками бюджету, а відносяться до категорії "Фінансування бюджету" і враховуються за межами видатків бюджету.  
Враховано   13) видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум; 14) витрати з бюджету - видатки бюджету та кошти, спрямовані на погашення основної суми боргу;  
    -54- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В п. 17 ст.2 слово "платежі" замінити на слова "спрямування коштів"  
Враховано    
    -55- Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом: "14) витрати з бюджету - видатки бюджету та кошти, спрямовані на погашення основної суми боргу;"  
Враховано    
25. 18) виплати коштів населенню - виплати бюджетних коштів для здійснення обов'язкових виплат населенню: пенсій, стипендій, допомог, компенсацій, інших соціальних виплат, встановлених законодавством України;   -56- Кабінет Міністрів України
У пункті 18 ст.2 запропоноване визначення терміну "Виплати коштів населенню" не містить бюджетного змісту. Бюджетна класифікація не передбачає такої категорії витрат, і в подальшому тексті воно не застосовується. Крім того, при такому трактуванні залишається поза увагою термін "виплата заробітної плати". Тому пропонується виключити текст приведений у пункт 18.  
Враховано    
    -57- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт 18 ст.2 виключити.  
Враховано    
26. 19) власні повноваження - права, обов'язки та відповідальність всіх рівнів місцевого самоврядування, які виникають внаслідок виконання функцій самоврядування, визначених законодавством України;   -58- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як в Кодексі йдеться про видатки на повноваження.  
Враховано    
    -59- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 19 ст.2 викласти у такій редакції "власні повноваження - права, обов'язки та відповідальність всіх рівнів урядування, в т.ч. самоврядування, які виникають внаслідок виконання функцій урядування та самоврядування, визначених законодавством України;"  
   
27. 20) головні розпорядники бюджетних коштів - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування, установи в особі їх керівників, які отримують бюджетні повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень і надання бюджетних асигнувань і які визначені в законі про Державний бюджет України, постанові Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенні обласної, районної чи місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет;   -60- Комітет з питань бюджету
Викласти у такій редакції: "15) головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи, які відповідно до цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;"  
Враховано   15) головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи, які відповідно до цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;  
    -61- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У пункті 20 ст.2 є необхідність визначитися з поняттями "головні розпорядники державного бюджету", "головні розпорядники самоврядних бюджетів". Окрім того, не передбачено, що головними розпорядниками місцевих бюджетів є ніяк не голови облдержадміністрацій, а голови виконкомів місцевих рад. Збережено принцип змішання державної виконавчої та самоврядної виконавчої влад. редакція Кабінету Міністрів України  
   
28. 21) грант - кошти, які безоплатно перераховуються іноземними державами або міжнародними організаціями для підтримки бюджетів або на інші цілі, що пов'язані із здійсненням функцій держави та місцевого самоврядування;   -62- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити  
Враховано    
    -63- Національний банк України
У п.п. 21 у визначенні терміну "грант" - замінити слова "перераховуються іноземними державами або міжнародними організаціями" на "одержані від іноземних держав або міжнародних організацій".  
   
    -64- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У пункті 21 ст.2 звужено поняття гранта. Окрім того гранти може надавати і Україна, і українські організації, і гранти видаються не обов'язково для фінансування на здійснення функцій держави та місцевого самоврядування.  
   
29. 22) громадські замовлення - укладені в установленому законодавством порядку розпорядниками коштів бюджетів усіх рівнів угоди на здійснення робіт, закупку товарів, надання послуг для громадських потреб за рахунок коштів відповідних бюджетів;   -65- Кабінет Міністрів України
Пункт 22 ст.2. У пункті 9) цієї статті приведене визначення бюджетного зобов'язання, що, власне, дає пояснення дій розпорядників бюджетних коштів по виконанню бюджету протягом бюджетного періоду. Приведене поняття "громадські замовлення" по своїй суті є бюджетним зобов'язанням. Крім того, використаний авторами термін не має юридичного трактування. Тому пропонуємо його вилучити.  
Враховано    
    -66- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П. 22 ст.2 виключити.  
Враховано    
    -67- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У п.22 ст.2 потрібно чітко визначитись з поняттям "громадські потреби", які фінансуються на кошти бюджетів відповідного рівня (тобто і державного також?). Можливо логіка полягала у тому, що є державне замовлення (фінансується з держбюджету) і громадське замовлення (фінансується з коштів місцевих самоврядних бюджетів).  
   
30. 23) делеговані повноваження - повноваження держави, що передаються місцевому самоврядуванню, а також повноваження місцевого самоврядування, які передаються між різними рівнями місцевого самоврядування;   -68- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як в Кодексі йдеться про видатки на повноваження.  
Враховано    
    -69- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Логіка п.23 ст.2 передбачає, що держава не може отримувати делеговані повноваження, а це звужує можливість органів державної влади.  
   
31. 24) депозитні суми - кошти, які надходять у тимчасове розпорядження бюджетних установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню;   -70- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як у Кодексі цей термін не використовується.  
Враховано    
    -71- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 24): доопрацювати підпункт. В наданій редакції це неможливо  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -72- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Ст. 2 глави 1 доповнити новим пунктом щодо визначення терміну "державне оборонне замовлення" так як термін "громадські замовлення" (пункт 22 статті 2) буде недостатнім, оскільки в державі діє Закон України "Про державне оборонне замовлення". Пропонується новий пункт викласти у наступній редакції: "Державне оборонне замовлення - укладені в установленому законодавством порядку розпорядниками коштів бюджету угоди на здійснення поставки (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням та правоохоронним органам за рахунок коштів відповідних бюджеті". так як ці терміни за своїм змістом стосуються іншого законодавства  
Відхилено ,   
32. 25) державний борг - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх непогашених боргових зобов'язань держави перед юридичними та фізичними особами (як внутрішніх, так і зовнішніх), включаючи боргові зобов'язання держави, які виникають в результаті виданих гарантій за кредитами;   -73- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції: "16) державний борг та борг місцевого самоврядування - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами;"  
Враховано   16) державний борг та борг місцевого самоврядування - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами або визначені чинним законодавством чи договорами зобов'язання;  
    -74- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
В пункт 18 додати слова "або визначені чинним законодавством чи договорами зобов'язання"  
Враховано    
    -75- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У пункті 25 статті 2 замість слів "…непогашених боргових зобов'язань…" записати "… боргових зобов'язань держави перед іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями,…" в іншій редакції  
Враховано    
33. 26) державні повноваження - це права, обов'язки та відповідальність держави, які виникають при виконання функцій держави, передбачених законодавством України;   -76- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити.  
Враховано    
34. 27) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;      17) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;  
35. 28) дотація - трансферт, що передається з одного бюджету до іншого на безповоротній і безоплатній основі для використання їх на загальне вирівнювання доходної спроможності бюджету, що їх отримує;   -77- Комітет з питань бюджету
Викласти у такій редакції: "18) дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт для використання на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, що його отримує;"  
Враховано   18) дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт для використання на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, що його отримує;  
    -78- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.2, п.20 дано означення терміну "дотація на вирівнювання" як трансферту для "загального вирівнювання доходної (до речі, слід "дохідної"!) спроможності бюджету, що його отримує; у той же час у ст.99 і наступних "дотація на загальне вирівнювання" передбачається тільки на фінансування делегованих повноважень. Останнє тлумачення суперечить ст.62, част.1 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні". У всякому разі, не може бути суперечностей між цими статтями.  
Враховано частково . Термін визначено як "дотація на вирівнювання"   
36. 29) доходи бюджету - платежі до бюджету, які включають кошти, що зібрані для суспільних потреб відповідно до законодавства України про податки і збори, та інші доходи, включаючи надходження від продажу активів, проценти та дивіденди, дотації, дарунки в грошовому та натуральному вигляді (у вартісному обрахунку), гранти;   -79- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції: "19) доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження, що зібрані державними та місцевими органами влади на безповоротній основі відповідно до законодавства України, включаючи трансферти, дарунки, гранти;"  
Враховано   19) доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження, що зібрані державними та місцевими органами влади на безповоротній основі відповідно до законодавства України, включаючи трансферти, дарунки, гранти;  
    -80- Сергієнко О.І.
П.29 ст. 2 викласти в такій редакції: "доходи бюджету - надходження коштів до бюджету за рахунок оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, включаючи всі перерахування до бюджету, передбачені законодавством України, а також дотації і гранти".  
Враховано частково    
37. 30) єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Державного казначейства України, відкритих в установах Національного банку України за відповідними балансовими рахунками, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі до Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства України здійснюється виконання Державного бюджету України;   -81- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити  
Враховано    
    -82- Національний банк України
У п.п. 30 цієї статті дати таке визначення "єдиний казначейський рахунок - рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України та система реєстраційних рахунків за відповідними балансовими рахунками, відкритими в Державному казначействі Україні", і далі за текстом.  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -83- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 30): не враховує існування бюджетних рахунків фінансових органів  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
38. 31) загальний фонд бюджету - основна частина Державного бюджету України, що не включає спеціальних фондів;   -84- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, так як це викладено в основній частині Кодексу.  
Враховано    
    -85- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункти 31) та 52) відновити  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -86- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
До статті додати пункт такого змісту: "iндекс вiдносної податкоспроможностi бюджету - показник, що обчислюється як вiдношення доходiв, закрiплених за вiдповiдним бюджетом, у розрахунку на душу населення до аналогiчного усередненого показника бюджетiв областi, i використовується для прогнозування доходiв бюджетiв;"  
Відхилено , так як визначення цього показника наведене в ч.5 ст.100   
39. 32) закон про Державний бюджет України - закон України, який затверджує Державний бюджет України на певний бюджетний період, а також регламентує протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;   -87- Комітет з питань бюджету
Пункт викласти у такій редакції: "20) Закон про Державний бюджет України - закон України, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду;"  
Враховано   20) Закон про Державний бюджет України - закон України, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду;  
40. 33) казначейське виконання бюджету - порядок виконання бюджету, при якому реєстрація надходжень, здійснення платежів від імені бюджетних установ та організацій покладається на Державне казначейство України;   -88- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, так як про це йдеться в основній частині Кодексу.  
Враховано   21) запозичення - операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з'являються зобов'язання держави та органів місцевого самоврядування перед кредиторами; 22) кредитування за вирахуванням погашення - операції, пов'язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з'являються зобов'язання перед бюджетом;  
    -89- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П. 33 ст.2 викласти в такій редакції: "касове виконання бюджету - операції по забезпеченню надходжень до бюджету, здійснення видатків по бюджетних зобов'язаннях та ведення бухгалтерського обліку"  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -90- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункт викласти у редакції: "казначейське обслуговування бюджетів - здійснення касового обслуговування бюджетів мiсцевого самоврядування шляхом розрахунково-касового обслуговування бюджетних установ, які фінансуються з відповідних бюджетів;"  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -91- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункт викласти у редакції: "коригуючi коефiцiєнти нормативiв бюджетної забезпеченостi - статистично обчисленi показники, що визначають вiдмiнностi у вартостi надання соцiальних послуг з рiзних бюджетiв;" в ст.95  
Враховано частково    
    -92- Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити пунктом: "21) запозичення - операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з'являються зобов'язання держави та органів місцевого самоврядування перед кредиторами;"  
Враховано    
    -93- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Доповнити новим пунктом: "22) кредитування за вирахуванням погашення - операції, пов'язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з'являються зобов'язання перед бюджетом;"  
Враховано    
41. 34) казначейські бюджетні рахунки - бюджетні рахунки органів Державного казначейства України, відкриті в установах Національного банку України;   -94- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити  
Враховано    
    -95- Національний банк України
В статті 2 п.34 після слів "Державного казначейства України" пропонуємо записати слова "крім рахунків по розмежуванню доходів між державним бюджетом та бюджетами самоврядування"  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
42. 35) консолідований соціальний бюджет - зведений баланс витрат на соціальні потреби у формах та видах, встановлених законодавством України, та доходів на їх покриття на наступний бюджетний період за рахунок як зведеного бюджету, так і позабюджетних фондів, що обчислюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та основні показники якого закріплюються в бюджетній резолюції Верховної Ради України;   -96- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити  
Враховано   23) кошик доходів місцевих бюджетів - податки, збори та обов'язкові платежі, закріплені цим Кодексом на постійній основі за бюджетами міст Києва та Севастополя, бюджетами міст республіканського чи обласного значення та районними бюджетами на виконання делегованих державних повноважень; 24) мiжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;  
    -97- Комітет з питань бюджету
Доповнити статтю пунктом: "23) кошик доходів місцевих бюджетів - податки, збори та обов'язкові платежі, закріплені цим Кодексом на постійній основі за бюджетами міст Києва та Севастополя, бюджетами міст республіканського чи обласного значення та районними бюджетами на виконання делегованих державних повноважень;"  
Враховано    
    -98- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю пунктом: "24) мiжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;"  
Враховано    
43. 36) місто обласного значення (місто республіканського значення в Автономній Республіці Крим) - місто, в якому власні та делеговані державою повноваження виконуються власними органами самоврядування без підпорядкування їх органам місцевого самоврядування районів, на території яких вони знаходяться;   -99- Комітет з питань бюджету
Пункт вилучити, як такий, що не є нормою Бюджетного кодексу.  
Враховано   25) мiсцевi бюджети - бюджет Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi та бюджети місцевого самоврядування;  
    -100- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 2 п.36 викласти у наступній редакції "місто обласного підпорядкування (місто республіканського підпорядкування в Автономній Республіці Крим) - це місто, яке безпосередньо підпорядковане обласній Раді і виконує власні та делеговані державою повноваження самостійно".  
Відхилено .   
    -101- Кабінет Міністрів України
Доповнити новим пунктом: "25) мiсцевi бюджети - бюджет Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi та бюджети місцевого самоврядування;"  
Враховано    
44. 37) місцевий фінансовий орган - орган, що відповідно до законодавства України організує та здійснює функції по складанню проекту відповідного обласного, районного, міського міста обласного значення бюджетів та виконанню рішення відповідної ради про обласний, районний, міський міста обласного значення бюджет, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами обласного, районного та міського міста обласного значення бюджету;   -102- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти у новій редакції: "26) місцевий фінансовий орган - установа, що у відповідності із законодавством України організує та здійснює функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих фінансових органів;"  
Враховано   26) місцевий фінансовий орган - установа, що у відповідності із законодавством України організує та здійснює функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих фінансових органів;  
    -103- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 2 пункт 37 доповнити словами "районного у місті". в іншій редакції.  
Враховано    
    -104- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В ст.2 п.37 вилучити "відповідно до законодавства України."  
Відхилено    
45. 38) надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти залучені в результаті випуску боргових зобов'язань держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування;   -105- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти у такій редакції: "27) надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти, залучені в результаті прийняття боргових зобов'язань держави або органу місцевого самоврядування;"  
Враховано   27) надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти, залучені в результаті прийняття боргових зобов'язань держави або органу місцевого самоврядування;  
46. 39) норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою рівень забезпечення послуг населенню при виконанні органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень;   -106- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 2, параграф 39. Доповнити статтю ".. повноважень з врахуванням стану та динаміки регіонального розвитку, структури виробництва та доходів населення".  
Враховано у порядку визначення нормативу в Основній частині Кодексу  28) норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою рівень фінансового забезпечення для оплати послуг населенню при виконанні місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування делегованих державних повноважень;  
    -107- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункт викласти в такій редакції: "28) норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою рівень фінансового забезпечення для оплати послуг населенню при виконанні місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування делегованих державних повноважень;"  
Враховано    
    -108- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 39): Слова "при виконанні органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень" виключити або після слова "державою" доповнити словами "та власних" і далі по тексту так як протирічить змісту визначення  
Відхилено ,   
    -109- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 39 ст.2 викласти у такій редакції "норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою рівень фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування". в іншій редакції  
Враховано    
47. 40) оборотна касова готівка - один з видів фінансового резерву, який формується за рахунок залишків на початок планового року у бюджетах, і використовується для безперебійного фінансування першочергових витрат по бюджету при виникненні протягом року тимчасового касового розриву внаслідок неспівставлення фактичних термінів надходження доходів і проведення бюджетних видатків;   -110- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як термін у Кодексі не вживається  
Враховано    
    -111- Національний банк України
П.40 потребує нової редакції, так як дане визначення протирічить поняттю готівки, яка зберігається в оборотній касі.  
   
48. 41) отримувач бюджетних коштів - юридична або фізична особа, яка має право на отримання коштів з бюджету на підставі рішення відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування;   -112- Кабінет Міністрів України
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт вилучити П. 41 ст.2 викласти текст в такій редакції: "отримувач бюджетних коштів - фізична або юридична особа, яка не є бюджетною установою і організацію, але має право на отримання коштів з бюджету через відповідного розпорядника коштів на підставі рішення відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування"; 1 у ч.3 ст.21  
Враховано   29) органи стягнення - податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;  
    -113- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Доповнити новим пунктом: "29) органи стягнення - податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;"  
Враховано    
49. 42) платіж - погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередньому бюджетному періоді;      30) платіж - погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах;  
50. 43) повноваження на майбутні зобов'язання - повноваження щодо прийняття зобов'язання на здійснення платежу в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду;   -114- Комітет з питань бюджету
Пункт викласти у такій редакції: "31) повноваження на майбутні зобов'язання - повноваження на прийняття бюджетного зобов'язання на здійснення платежу в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду;"  
Враховано   31) повноваження на майбутні зобов'язання - повноваження на прийняття бюджетного зобов'язання на здійснення платежу в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду;  
51. 44) позабюджетні кошти - кошти, які бюджетні установи та організації отримують понад асигнування, що виділяються їм з державного та/або місцевих бюджетів і поділяються на спеціальні кошти, суми за дорученнями, депозитні кошти та інші позабюджетні кошти;   -115- Комітет з питань бюджету
Пункт вилучити, оскільки цілісність бюджетної системи не передбачає існування позабюджетних фондів.  
Враховано    
    -116- Національний банк України
До п.п.44 - розглянути доцільність наведення визначення "позабюджетних коштів".  
   
52. 45) позики - фінансові ресурси, які залучаються до бюджету на зворотній основі і по яких держава чи орган місцевого самоврядування виступає стороною цивільно-правових відносин;   -117- Комітет з питань бюджету
Пункт вилучити, оскільки визначення наведено у ст.75.  
Враховано    
53. 46) постанова про бюджет Автономної Республіки Крим - постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якою встановлюється бюджет Автономної Республіки Крим на певний бюджетний період, а також регламентується протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;   -118- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити  
Враховано    
54. 47) проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною державною адміністрацією та виконавчим органом місцевої ради відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної та місцевої ради, в якому містяться обгрунтування щодо бюджетних призначень та інших правових регламентацій, які запропоновані у проекті Закону про Державний бюджет України, проекті постанови про бюджет Автономної Республіки Крим або в проекті рішення обласної, районної чи місцевої ради про відповідний бюджет;   -119- Комітет з питань бюджету
Пункт викласти у такій редакції: "32) проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та виконавчим органом місцевої ради відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної та місцевої ради, в якому містяться обгрунтування щодо бюджетних призначень та інших правових регламентацій, що запропоновані в проекті Закону про Державний бюджет України або в проекті рішення відповідної ради про місцевий бюджет; 33) профiцит бюджету - перевищення доходiв бюджету над його видатками;"  
Враховано   32) проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та виконавчим органом місцевої ради відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної та місцевої ради, в якому містяться обгрунтування щодо бюджетних призначень та інших правових регламентацій, що запропоновані в проекті Закону про Державний бюджет України або в проекті рішення відповідної ради про місцевий бюджет; 33) профiцит бюджету - перевищення доходiв бюджету над його видатками;  
    -120- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.2 п.47 доповнити після слова "районного" слова "міст Києва та Севастополя". м.Київ та Севастополь віднесено до місцевих рад  
Враховано ,   
    -121- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П. 47 ст.2 викласти текст в такій редакції: "проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною державною адміністрацією, державною адміністрацією міст Києва та Севастополя, виконавчим органом міської, районної в місті, селищної, сільської ради, в якому містяться обгрунтування щодо бюджетних призначень та інших правових регламентацій, які запропоновані у проекті Закону про Державний бюджет України, проекті постанови про бюджет Автономної Республіки Крим або в проекті рішення обласної, міст Києва та Севастополя, районної, міської, районної у місті, селищної, сільської ради про відповідний бюджет" в іншій редакції  
Враховано    
55. 48) пропозиція проекту бюджету - документ, що подається Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом відповідно до Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації та виконавчого органу ради, в якому містяться пропозиції щодо проекту бюджету;   -122- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити  
Враховано    
56. 49) рішення місцевої ради про місцевий бюджет - рішення міської, районної в місті, селищної та сільської ради, яким встановлюється відповідний місцевий бюджет на певний бюджетний період, а також регламентуються протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;   -123- Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Пункт викласти у такій редакції: "34) рішення про місцевий бюджет - правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, селищної та сільської ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження відповідно Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому органу ради здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду;"  
Враховано   34) рішення про місцевий бюджет - правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, селищної та сільської ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження відповідно Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому органу ради здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду;  
57. 50) рішення обласної (районної) ради про обласний (районний) бюджет - рішення обласної (районної) ради, яким встановлюється обласний (районний) бюджет на певний бюджетний період, а також регламентуються протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;   -124- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити  
Враховано    
58. 51) розпорядники бюджетних коштів - установи, організації, місцеві органи виконавчої влади в особі їх керівників, уповноважені головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом отримання асигнувань на взяття зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;   -125- Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
П.51 ст. 2 викласти в наступній редакції: "розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи та організації в особі їх керівників, уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;"  
Враховано   35) розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи та організації в особі їх керівників, уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;  
59. 52) спеціальний фонд бюджету - складова частина бюджету, що утворюється за рахунок цільових надходжень, які використовуються виключно на мету визначену відповідним законом, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішенням обласної, районної чи місцевої ради;   -126- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, так як це викладено в Основній частині Кодексу  
Враховано    
60. 53) спеціальні кошти бюджетних установ та організацій - доходи бюджетних установ, які отримуються від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, що здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів, і використовуються за цільовим призначенням згідно з єдиним кошторисом доходів та видатків установи чи організації;   -127- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити  
Враховано   36) ступінь загального вирівнювання - коефіцієнт, що застосовується при розрахунку остаточного обсягу дотації загального вирівнювання з метою стимулювання органів місцевого самоврядування у збільшенні доходів відповідного бюджету;  
    -128- Комітет з питань бюджету
Додати новий термін: "36) ступінь загального вирівнювання - коефіцієнт, що застосовується при розрахунку остаточного обсягу дотації загального вирівнювання з метою стимулювання органів місцевого самоврядування у збільшенні доходів відповідного бюджету;"  
Враховано    
61. 54) субвенції - трансферти, що передаються з одного бюджету до іншого для їх спрямування на певні цілі в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;   -129- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
В п.54 ст. 2 викласти в наступній редакції: "37) субвенції - міжбюджетні трансферти для використання їх на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;"  
Враховано   37) субвенції - міжбюджетні трансферти для використання їх на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;  
62. 55) суми за дорученнями - кошти, які бюджетні установи отримують від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання певних доручень;   -130- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, так як термін не вживається У Кодексі.  
Враховано    
    -131- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У пункті 55 ст.2 не визначено поняття ""суми за дорученням" (які доручення виконують бюджетні установи?) пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
63. 56) суфіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками;   -132- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Замість терміна "суфіцит" доцільно вживати "надлишок"  
Відхилено .   
    -133- Кабінет Міністрів України
П.56 виключити, так як його визначення трактується у ст.14 Кодексу.  
Враховано    
    -134- Сергієнко О.І.
П.56 ст.2 викласти в такій редакції: "профіцит бюджету - позитивне сальдо бюджету, або перевищення доходів бюджету над його видатками", на практиці частіше використовують термін профіцит.  
Враховано частково .   
    -135- Національний банк України
У п.п. 56 цієї статті замість терміну "суфіцит бюджету" записати "профіцит бюджету". в тексті Закону  
Враховано    
64. 57) трансферти міжбюджетні - кошти, які безплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого у формі дотацій та субвенцій і не передбачають компенсації у вигляді виплат або товарів чи послуг.   -136- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як його визначення дублює п.26 цієї статті.  
Враховано    
    -137- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
П. 57 ст. 2 текст "… виплат або товарів чи послуг…" подати у редакції "… виплат, включаючи процентних, або товарів чи послуг…".  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
65. 58) фінансування бюджету - надходження та платежі, що здійснюються у зв'язку із зміною обсягу державного боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.   -138- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Пункт викласти у такій редакції: "38) фінансування бюджету - надходження та платежі у зв'язку із зміною обсягу державного боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету."  
Враховано   38) фінансування бюджету - надходження та платежі у зв'язку із зміною обсягу державного боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.  
    -139- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У пункті 58 ст.2 Звужено поняття "фінансування бюджету" до поняття "фінансування (покриття) дефіциту бюджету".  
Відхилено    
    -140- Сергієнко О.І.
До ст. 2 додати п.59 з поясненням терміну "черговий транш".  
Відхилено . Таке поняття в Кодексі не застосовується.   
    -141- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В ст.2 дати визначення "безвідплатна фінансова допомога"  
Відхилено    
66. Стаття 3. Бюджетний період   -142- Кабінет Міністрів України
До статті 3. У частинах (4) та (5) номер частини (1) необхідно замінити на (2). У частині (6) слово строк замінити на "період", а номер частини (1) замінити на (2).  
Враховано   Стаття 3. Бюджетний період  
67. (1) Бюджетним періодом є час дії закону про Державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішення обласної, районної чи місцевої ради відповідно про обласний, районний чи місцевий бюджет;   -143- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Пункт (1) викласти у такій редакції: "(1) Бюджетним періодом є час дії Закону про Державний бюджет України та рішення про місцевий бюджет."  
Враховано   (1) Бюджетним періодом є час дії Закону про Державний бюджет України та рішення про місцевий бюджет.  
68. (2) Бюджетний період для всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, складає один календарний рік - починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.   -144- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Пункт (2) викласти у такій редакції: "(2) Бюджетний період для всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, складає один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду."  
Враховано   (2) Бюджетний період для всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, складає один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.  
69. (3) Відповідно до статті 96 Конституції України бюджетний період Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною 2 цієї статті, однак не довшим за 1 рік.   -145- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункт викласти у такій редакції: "(3) Відповідно до Конституції України, бюджетний період Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною 2 цієї статті.  
Враховано   (3) Відповідно до Конституції України, бюджетний період Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною 2 цієї статті.  
    -146- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (3). Вилучити текст " … однак, не довшим за 1 рік…", оскільки у ст.96 Конституції про період менше року не говориться.  
Враховано    
    -147- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Статтю 3 пункт 3 треба співставити із законом України "Про адмістративно-правові акти" (закон зворотньої сили не має) у новій редакції п.3 статті 3  
Враховано    
70. (4) Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті, бюджетний період є:      (4) Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті, бюджетний період, є:  
71. 1) оголошення стану війни;   -148- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункти 1) і 2) викласти в такій редакції: "1) оголошення стану війни; 2) оголошення надзвичайного стану на всій території України чи її частині;"  
Враховано   1) оголошення стану війни;  
72. 2) оголошення надзвичайного стану на всій території України чи в її частині;      2) оголошення надзвичайного стану на всій території України чи її частині;  
73. 3) необхідність усунення великомасштабних наслідків стихійного лиха або природної чи техногенної катастрофи;      3) необхідність усунення великомасштабних наслідків стихійного лиха або природної чи техногенної катастрофи;  
74. 4) інші обставини, визнані Верховною Радою України особливими.      4) інші обставини, визнані Верховною Радою України особливими.  
75. (5) У випадку прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті бюджетний період, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період.   -149- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (5). Текст "… районні та місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період" подати у редакції "… районні та місцеві бюджети повинні бути прийняті на такий же період", оскільки бюджетні періоди мають бути узгодженими.  
Враховано   (5) У випадку прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті бюджетний період, місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період.  
    -150- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункт викласти у такій редакції: "(5) У випадку прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті бюджетний період, місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період."  
Враховано    
76. (6) У випадку, коли Верховна Рада України встановить наявність особливих обставин, що дають підстави для прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті строк, вона приймає закон про особливий порядок складання, розгляду та затвердження закону України про Державний бюджет України на цей період, в якому встановлює спеціальні строки виконання учасниками бюджетного процесу передбачених цим Кодексом повноважень при складанні, розгляді та затвердженні та виконанні Державного бюджету України.   -151- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити  
Враховано    
    -152- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (6) Доповнити: У особливих випадках, що утруднюють проведення засідань Верховної Ради для прийняття законів, здійснення державних видатків щомісяця здійснюється в обсягу 50 відсотків 1/12 частини державних видатків, затверджених у Законі України "Про Державний бюджет" попереднього року, крім захищених статей. в ст.48 та 81  
Враховано частково    
    -153- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ч. 6 ст.3 доповнити реченням такого змісту "На цих підставах бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети повинні бути прийняті на такий же період"  
Враховано в ч.5.   
77. Глава II. Бюджетне законодавство України       
78. Стаття 4. Склад бюджетного законодавства України   -154- Кабінет Міністрів України
У частині (1) ст.4 вилучити слова "Бюджетне законодавство України складають" та викласти у такій редакції "Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини".  
Враховано   Стаття 4. Склад бюджетного законодавства  
79. (1) Бюджетне законодавство України складають:   -155- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 4 ч.(1) доповнити додатковим пунктом: "1) Конституція України (далі по тексту)".  
Враховано   (1) Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні, є: 1) Конституція України;  
80. 1) цей Кодекс;      2) цей Кодекс;  
81. 2) закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;   -156- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Пункт 4) статті 4 вилучити.  
Враховано   3) Закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період; 4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу;  
82. 3) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу;   -157- Кабінет Міністрів України
У п. 3) частини (1) ст.4 замінити слово "правовідносини" на "відносини".  
Враховано   5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених пунктами 3 та 4 частини 1 цієї статті; 6) нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини 1 цієї статті;  
    -158- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.4, част.1, п.5 міститься посилання на "інші закони", передбачені ст.1 цього кодексу. Однак у ст.1 такі закони не згадуються (можливо, зміст п.5 інший, однак його редакція викликає насамперед таку інтерпретацію). Водночас слід було б назвати ряд Законів, які дійсно регулюють бюджетні відносини, у т.ч. такі, як закон про конституцію АР Крим, Про місцеве самоврядування, Про столицю України - місто Київ, а також ряд спеціальних законів (наприклад, Про загальну середню освіту, соціальні закони і т.п.). Перелік законів наведено у п.1 частини 8 Перехідних положень  
Враховано частково .   
    -159- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У пункті 3 ст.4 визначено, що регулювати правовідносини можуть будь-які закони.  
Немає висновку    
83. 4) Бюджетна резолюція Верховної Ради України;       
84. 5) нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, законів України, передбачених пунктами 2 та 3 цієї частини;   -160- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти у такій редакції: "рішення органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, законів України, передбачених пунктами 3 та 5 частини 1 цієї статті.  
Враховано   7) рішення органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, законів України, передбачених пунктами 3 та 4 частини 1 цієї статті.  
85. 6) нормативні правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених в пунктах 2 та 3 цієї частини;   -161- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти у такій редакції: "5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених пунктами 3 та 5 частини 1 цієї статті;"  
Враховано    
    -162- Кабінет Міністрів України
Доповнити новим пунктом: "6) нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 3, 5 та 6 частини 1 цієї статті;"  
Враховано    
86. 7) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу.   -163- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити.  
Враховано    
    -164- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Ст.4, частина 1, п. 7. Викласти в редакції: "чинні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України і які регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу", тому що запропонована редакція суперечить конституційній нормі в частині, що стосується попередньої згоди Верховної Ради України. в ч. (4)  
Враховано    
87. (2) У разі суперечності положень законів, передбачених пунктами 2 та 3 частини 1 цієї статті, положенням цього Кодексу, застосовується цей Кодекс.   -165- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Пункт викласти у такій редакції: "(2) При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням цього Кодексу та Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період."  
Враховано   (2) При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням цього Кодексу та Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.  
    -166- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Частину 2 статті 4 слід виключити, оскільки Кодекс не може відмінювати чинні закони України. Вони можуть змінюватися тільки Верховною Радою України.  
Враховано частково    
    -167- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину другу статті 4 вилучити.  
Відхилено    
    -168- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.4 частина 2 містить неконституційне положення щодо вищості Бюджетного кодексу та Закону про Державний бюджет щодо усіх нормативно-правових актів. Це може стосуватися тільки підзаконних нормативно-правових актів, але аж ніяк не інших законів чи тим більше Конституції України, які теж є нормативно-правовими актами.  
Відхилено    
88. (3) Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, що регулюють бюджетні правовідносини, не можуть суперечити цьому Кодексу та іншим законам України, передбаченим пунктами 2 та 3 частини 1 цієї статті.   -169- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Пункт викласти у такій редакції: "(3) Положення нормативно-правових актів, що суперечать цьому Кодексу, визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності і підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт або рішення."  
Враховано   (3) Положення нормативно-правових актів, що суперечать цьому Кодексу, визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності і підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт або рішення.  
    -170- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину третю статті 4 вилучити.  
Відхилено    
89. (4) У разі суперечності актів, передбачених частиною 3 цієї статті, положенням законів, передбаченим пунктами 2 та 3 частини 1 цієї статті, застосовуються положення цих законів.   -171- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити  
Враховано    
    -172- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.4 ч.(4) доповнити "та визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності і підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт".  
Враховано в ч.3.   
90. (5) Положення законів, передбачених частиною 2 цієї статті, що суперечать цьому Кодексу, а так само положення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, що суперечать положенням цього Кодексу або законам, передбаченим у пунктах 2 та 3 частини 1 цієї статті, визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності і підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт або рішення.   -173- Комітет з питань бюджету
Доповнити новими пунктами: "(4) Якщо міжнародним договором України встановлено інші положення, що суперечать бюджетному законодавству України, такі положення приймаються окремими законами про внесення змін до відповідних законів і розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким такі положення передбачені. (5) Порядок розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, має особливий характер, що визначається статтею 27 цього Кодексу." у ч.5  
Враховано   (4) Якщо міжнародним договором України встановлено інші положення, що суперечать бюджетному законодавству України, такі положення приймаються окремими законами про внесення змін до відповідних законів і розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким такі положення передбачені. (5) Порядок розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, має особливий характер, що визначається статтею 27 цього Кодексу.  
    -174- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Ст. 4 частину 5 вилучити, як таку що суперечить чинному законодавству. Кодекс не повинен передбачати норм, які створюють колізії, або необхідно з прийняттям кодексу внести відповідні зміни до чинних законів, які заторкують відповідні питання, тому формулювання, викладені у зазначеній частині є неприйнятні.  
Враховано    
    -175- Національний банк України
В статті 4 виключити пункт 5 щодо визнання недійсними положень законів з наступних підстав Згідно із статтею 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України. Зазначені органи мають право ініціювати прийняття нових законів, внесення змін та визнання такими, що втратили чинність діючих законів. Крім того, питання визнання нормативно-правових актів незаконними вже врегульовано чинним законодавством України, а саме. Статтею 10 Закону України "Про прокуратуру" встановлено, що у разі невідповідності Указу Президента України законам України Генеральний прокурор України у передбаченому законом порядку звертається з поданням до Конституційного Суду України. Крім того, відповідно до статті 248-15 Цивільного процесуального кодексу України прокурор має право звернутися до суду із заявою про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи, крім акта, перевірку законності якого віднесено до компетенції Конституційного Суду України. Питання ж визнання неконституційними законів та інших правових актів за рішенням Конституційного Суду України регулюються статтею 152 Конституції України.  
Враховано    
    -176- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Стаття 4 (5), Положення законів, що суперечать цьому Кодексу, а так само положення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Автономної республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, що суперечать положенням цього Кодексу або законам, передбаченим у пунктах 3.4 частини 1 цієї статті, підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт або рішення визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності. в ч.3.  
Враховано    
91. Стаття 5. Принципи бюджетного законодавства   -177- Кабінет Міністрів України
Положення статті 5 врахувати в інших положеннях законопроекту  
Враховано    
92. Бюджетне законодавство України грунтується на принципах:       
93. 1) відповідності Конституції України;       
94. 2) верховенства закону;       
95. 3) належної правової процедури його прийняття та дії;       
96. 4) єдиних засад регулювання бюджетних правовідносин;       
97. 5) встановлення бюджетних повноважень;       
98. 6) контролю за його дотриманням;       
99. 7) відповідальності за його порушення.       
100. Стаття 6. Співвідношення бюджетного законодавства з іншим законодавством України   -178- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 6. в Загальній частині Кодексу  
Враховано частково    
101. (1) Положення, що встановлені цим Кодексом та іншим бюджетним законодавством України, підлягають застосуванню виключно при регулюванні бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.   -179- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст.6 п.1- виключити.  
Враховано    
102. (2) При виникненні колізії в регулюванні бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу, між бюджетним законодавством та іншим законодавством України застосовується бюджетне законодавство України.   -180- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити  
Враховано    
103. (3) Якщо бюджетне законодавство прямо не забороняє застосування при регулюванні бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу, іншого законодавства України, це законодавство підлягає субсидіарному (додатковому) застосуванню.   -181- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст. 6 п.3 - виключити.  
Враховано    
104. Стаття 7. Бюджетне законодавство та міжнародні договори України   -182- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Ст.7 - виключити.  
Враховано    
105. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені бюджетним законодавством України, застосуванню підлягають правила міжнародного договору.   -183- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 7 викласти в редакції: "Якщо міжнародним договором України, встановлено інші правила, ніж передбачені законами, які впливають на бюджет України, такі правила приймаються окремим законом про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України відповідного року і розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким такі правила передбачено." у ч.4 ст.4  
Враховано    
106. Стаття 8. Чинність бюджетного законодавства у часі   -184- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст.8 - виключити.  
Враховано    
107. (1) Нормативно-правові акти бюджетного законодавства України набирають чинності в порядку, встановленому законодавством.       
108. (2) Нормативно-правові акти бюджетного законодавства втрачають чинність у випадках:       
109. 1) спливу терміну, на який вони приймалися;       
110. 2) скасування;       
111. 3) набрання чинності нормативно-правовим актом бюджетного законодавства, що по-іншому регулює відносини, які були врегульовані раніше;       
112. 4) визнання Конституційним Судом України нормативно-правового акту бюджетного законодавства України неконституційним;       
113. 5) визнання судом нормативно-правового акту бюджетного законодавства України незаконним.       
114. Глава III. Бюджетна система України та її принципи   -185- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
По всьому тексту використовувати замість казначейське обслуговування - касове обслуговування по всьому Кодексу.  
Відхилено   Глава II. Бюджетна система України та її принципи  
115. Стаття 9. Структура бюджетної системи України   -186- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 9. Загальне зауваження. До зведеного бюджету доцільно включити всі позабюджетні фонди, оскільки тільки така консолідація дозволить дійсно враховувати всі потреби фінансових ресурсів, роль і місце як держави, так і місцевих органів влади. Кодекс не передба-чає існування позабюджетних фондів  
Враховано ,  Стаття 5. Структура бюджетної системи України  
    -187- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 9. Привести у відповідність із Законом України про бюджетну систему України. Далі в тексті замінити поняття "бюджет самоврядування" поняттям "місцевий бюджет", або паралельно внести зміни до Закону України "Про бюджетну систему".  
Враховано . Відповідно до Перехідних положень цього Кодексу з прийняттям Кодексу втрачає чинність Закон України "Про бюджетну систему"., а поняття "місцеві бюджети" та "бюджети місцевого самоврядування" визначено як в цій статті, так і в пп.2 і 27 ст.2   
116. (1) Бюджетна система України включає в себе Державний бюджет України та бюджети самоврядування.   -188- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину 1 ст.9 викласти в редакції: "(1) Бюджетна система України включає в себе Державний бюджет України та місцеві бюджети." Поняття місцевих бюджетів включає в тому числі бюджети територіальних громад.  
Враховано .  (1) Бюджетна система України включає в себе Державний бюджет України та місцеві бюджети.  
117. (2) Для цілей цього Кодексу бюджети самоврядування включають бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети.   -189- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Пункт викласти у такій редакції: "(2) Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ або їх об'єднань, міст, районів у містах."  
Враховано   (2) Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ або їх об'єднань, міст, районів у містах.  
    -190- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В частині 2 ст.9 додати "районні в містах"  
Враховано в ч.3   
118. (3) Місцевими бюджетами визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, міст Києва та Севастополя.   -191- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.9, ч.3 викласти в наступній редакції: "(3) Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та бюджети місцевого самоврядування."  
Враховано частково   (3) Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та бюджети місцевого самоврядування.  
    -192- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину 3 ст.9 викласти в редакції: "До місцевих бюджетів належать бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні і сільські бюджети"  
Відхилено    
119. (4) Держаний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети складаються із загального і спеціального фондів бюджету.   -193- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, перенести в особливу частину  
Враховано    
    -194- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину 4 ст.9 викласти в редакції: "Державний бюджет України та місцеві бюджети складаються із загального і спеціального бюджету" в ст.13  
Враховано    
120. Стаття 10. Правова форма бюджетів   -195- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити, так як її положення повторюються в Особливій частині.  
Враховано    
    -196- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Зі статті 10 виключити слова "районних бюджетів та міських бюджетів міст обласного значення". пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
121. (1) Державний бюджет України затверджується Верховною Радою України у формі закону України.       
122. (2) Бюджет Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим у формі постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим.       
123. (3) Обласні, районні та місцеві бюджети затверджуються відповідно обласною, районною, сільською, селищною та міською радою у формі рішення обласної, районної, сільської, селищної чи міської ради.   -197- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину 3 ст.10 викласти в редакції: "Місцеві бюджети, крім бюджету Автономної Республіки Крим затверджуються відповідними місцевими радами у формі її рішення." в Особливій частині  
Враховано    
124. Стаття 11. Зведений бюджет України   -198- Кабінет Міністрів України
Положення статті 11 об'єднати з положеннями статті 12.  
Враховано    
125. (1) Зведений бюджет України - це бюджет, що утворюється шляхом об'єднання показників доходів та видатків всіх бюджетів, що передбачені статтею 9 цього Кодексу.   -199- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У абзаці 1 ст.11 користуються поняттям зведеного бюджету, як повноправного суб'єкта бюджетних відносин, проте зведений бюджет - це термін (можливо документ), а не бюджет. у ст.6.  
Враховано    
126. (2) Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення основ державного та територіального регулювання економічного і соціального розвитку країни.       
127. Стаття 12. Структура зведених бюджетів   -200- Кабінет Міністрів України
Назву статті 12 викласти у такій редакції: "Стаття . Зведений бюджет"  
Враховано   Стаття 6. Зведений бюджет (1) Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовується для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку країни.  
128. (1) Зведений бюджет України включає Державний бюджет України, зведений бюджет Автономної Республіки Крим, зведені бюджети областей та міст Києва і Севастополя.      (2) Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.  
129. (2) Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає бюджет Автономної Республіки Крим зведені бюджети районів та бюджети міст республіканського значення.   -201- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В пункті 2 статті 12 слова "республіканського значення" виключити.  
Враховано частково .  (3) Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів районів та бюджетів міст республіканського значення.  
130. (3) Зведений бюджет області включає обласний бюджет, а також зведені бюджети районів і бюджети міст обласного значення.      (4) Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і міст обласного значення.  
131. (4) Зведений бюджет району включає районний бюджет, бюджети міст районного значення, селищні та сільські бюджети.      (5) Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів.  
132. (5) Зведений бюджет міста з районним поділом включає міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадку, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села зведений бюджет міста або району в місті включає в себе бюджети цих міст, селищ та сіл відповідно у зведеному бюджеті міста або бюджеті району в місті.   -202- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Частину 5 статті викласти в такій редакції: "Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У випадку, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.  
Враховано   (6) Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У випадку, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.  
133. Стаття 13. Загальний фонд бюджету   -203- Кабінет Міністрів України
Статтю 13 та 14 вилучити, її положення викладені у ст.13.  
Враховано    
134. (1) Загальний фонд є складовою частиною бюджету і включає в себе:       
135. 1) всі доходи бюджету, визначені (передбачені) для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету;   -204- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 13. Параграф (1) 1) Вилучити "передбачені"  
Враховано    
136. 2) всі видатки бюджету, здійснення яких передбачається за рахунок коштів загального фонду бюджету;   -205- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У пункті 1 підпунктах 2 та 3 ст.13 дані визначення понять самих через себе. в редакції ст.13.  
Враховано    
137. 3) різницю між доходами та видатками загального фонду бюджету.       
138. (2) Надходження від здійснених запозичень, видатки на обслуговування боргу, виконання державних гарантій і забезпечення зобов'язань включаються лише до загального фонду бюджету, якщо інше не передбачено законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим та рішенням обласної, районної, місцевої ради про обласний, районний, місцевий бюджет на відповідний бюджетний період.       
139. Стаття 14. Спеціальний фонд бюджету       
140. (1) Спеціальний фонд бюджету є складовою частиною відповідного бюджету та включає бюджетні призначення виключно на конкретну мету у таких випадках:   -206- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Ч. 1 статті 14 викласти в наступній редакції: "Спеціальний фонд бюджету є складовою частиною відповідного бюджету, що включає видатки бюджету на конкретні цілі у таких випадках:"  
Враховано в редакції ст.13.   
    -207- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 14, параграф (1) - вилучити.  
Враховано    
141. 1) якщо законом (постановою, рішенням) передбачене покриття видатків із конкретно визначеного джерела коштів;       
142. 2) у випадку одержання центральними, місцевими органами влади або безпосередньо головним розпорядником чи розпорядником бюджетних коштів гранту або дарунку у вартісному обрахунку на конкретну мету.   -208- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
П.2 ч. 1 статті 14 викласти в наступній редакції: "у випадку одержання органами влади або місцевого самоврядування гранту або дарунку у грошовій формі на конкретну мету".  
Враховано в редакції ст.13.   
143. (2) На відповідний бюджетний період складові спеціального фонду бюджету у рамках діючого законодавства визначаються:       
144. а) для державного бюджету України - законом України;       
145. б) для бюджету Автономної Республіки Крим - постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим;       
146. в) для обласних, районних, місцевих бюджетів - рішенням обласної, районної, місцевої Ради.   -209- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (3), підпункт в) викласти в такій редакції "для місцевих бюджетів - рішенням відповідної ради" в ч.5 і 6 ст.13  
Враховано    
147. Стаття 15. Заборона передачі коштів із загального до спеціального фонду бюджету   -210- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 15. Вилучити. Зміст статті перенести як частину 3 статті 14. в ч.7 ст.13  
Враховано    
    -211- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 15 в статті 13.  
Враховано    
148. Передача коштів між загальним фондом бюджету та спеціальним фондом бюджету на стадії виконання бюджету забороняється.   -212- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 15. Доповнити "…, а також передачу із спеціального фонду до загального без спеціального нормативного рішення Верховної Ради чи органів самоврядування" в ч.7 ст.13.  
Враховано    
    -213- Комітет з питань соціальної політики та праці
З метою можливості забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються із спеціальних фондів бюджету, пропонується статтю 15 викласти в такій редакції "Передача коштів із спеціального фонду бюджету до загального фонду бюджету забороняється" в ч.7 ст.13  
Враховано частково    
    -214- Кабінет Міністрів України
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст.15 викласти в такій редакції "Передача коштів між загальним фондом бюджету та спеціальним фондом бюджету дозволяється тільки відповідно до бюджетних призначень затверджених законом, постановою чи рішенням про бюджет". у ч.7 ст.13.  
Враховано    
149. Стаття 16. Принципи бюджетного устрою України   -215- Комітет з питань бюджету
Положення статей 16-27 об'єднати в одну статтю з урахуванням редакційних змін.  
Враховано   Стаття 7. Принципи бюджетної системи України  
    -216- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Визначити принципи розподілу бюджету за рівнями: місцевий та загальнодержавний. Необхідно визначити наступний принцип розподілу бюджетів: з бюджету певного рівня до бюджету вищого рівня можуть передаватися тільки надлишок надходжень над сумою, що необхідна для здійснення власних повноважень місцевого бюджету. Здійснення делегованих повноважень держави та загальнодержавних програм може фінансуватися шляхом субсидій, дотацій, субвенцій, а також за рахунок залишкових коштів місцевих бюджетів. Згідно з цим Кодексом доходи місцевих бюджетів, що направляються на виконання власних повнова-жень, вилученню не підлягають. Щодо "рівнів" пропозиція протирічить Конституції України.  
Відхилено .   
150. Бюджетна система України грунтується на принципах:      Бюджетна система України ґрунтується на наступних принципах:  
151. 1) єдності (цілісності) бюджетної системи;       
152. 2) збалансованості (рівноваги) бюджетів;       
153. 3) самостійності бюджетів;   -217- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У п.3 ст.16 замість поняття "самостійності бюджетів" ввести поняття "самоуправління бюджетів". оскільки за змістом поняття "самостій-ність бюджетів" вимагає "самоуправ-ління бюджетів"  
Відхилено ,   
154. 4) періодичності бюджетів;       
155. 5) повноти включення доходів та видатків до бюджетів;       
156. 6) обгрунтованості показників бюджетів;       
157. 7) недопущення бюджетної дискримінації;       
158. 8) цільового використання бюджетних коштів;       
159. 9) гласності та прозорості;       
160. 10) особливого правового статусу фінансових органів;   -218- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 10 ст.16 викласти у такій редакції "несумісність розпорядження коштами та здійснення видатків". у ст.48  
Враховано    
161. 11) відповідальності учасників бюджетного процесу.   -219- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст.16 доповнити підпунктом наступного змісту: "допустимості фінансової підтримки бюджетів нижчого рівня при втратах доходів з незалежних від них причин, а також із причин, що пов'язані із зміною законодавства." Внести відповідну статтю, яка б конкретизувала цей принцип. в ч.4 ст.48 та ст.103 Кодексу  
Враховано    
    -220- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
До статті 16 додати пункт: "12) "контролю та підзвітності" в іншій редакції  
Враховано    
    -221- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 16 доповнити додатковим пунктом: "12) справедливого та неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами". в іншій редакції  
Враховано    
162. Стаття 17. Принцип єдності (цілісності) бюджетної системи України       
163. Єдність (цілісність) бюджетної системи України забезпечується єдиною соціально-економічною політикою держави, спільною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних правовідносин, єдністю касового виконання бюджетів, єдиною бюджетною класифікацією доходів та видатків, єдиною структурою бухгалтерської документації обліку та звітності.   -222- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Принцип єдності викласти в наступній редакції: "1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечуються єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;"  
Враховано   1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечуються єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;  
    -223- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Статтею 17 запропонованого проекту Бюджетного Кодексу передбачено принцип єдності бюджетної системи України, однією з умов забезпечення якої є єдина бюджетна класифікація доходів та видатків. Неповний перелік джерел надходжень та наявність таких пунктів як "Інші надходження" (особливо щодо неподаткових надходжень) створюють можливості для суб'єктивного трактування, і таким чином, для порушення принципу єдності. в ст.9. Класифікація надходжень як "інші" не передбачається  
Враховано    
    -224- Національний банк України
У статті 17 виключити слова "єдиною структурою бухгалтерської документації обліку та звітності"  
Враховано    
    -225- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У статті 17 виключити словосполучення "єдність виконання бюджетів".  
Враховано    
164. Стаття 18. Принцип збалансованості (рівноваги) бюджетів   -226- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
В бюджетній системі необхідно застерегти або субординацію бюджетів, або їх розрізненність. Як тоді розуміти принцип єдності?  
   
    -227- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Пункт 1 статті про принципи доповнити: "прийняттям та затвердженням бюджетів відповідними органами представницької влади; спільним порядком контролю; обов'язковістю виконання бюджетів відповідними ораганами виконавчої влади".  
   
165. (1) Бюджети, що входять до складу бюджетної системи України, мають бути збалансованими за доходами і видатками.       
166. (2) Повноваження державного бюджету та повноваження бюджетів самоврядування, які виконуються протягом бюджетного періоду повинні бути збалансованими з обсягом бюджетних ресурсів відповідних бюджетів на цей період.   -228- Кабінет Міністрів України
Принцип викласти в такій редакції: "2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат з бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;"  
Враховано   2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат з бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;  
    -229- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частина 2 ст.18. Повноваження можуть надаватися органам управління, а не бюджету.  
Враховано    
167. (3) Бюджетні ресурси перерозподіляються між бюджетами, передбаченими цим Кодексом, відповідно до розподілу повноважень між державою та суб`єктами місцевого самоврядування.       
168. Стаття 19. Принцип самостійності бюджетів       
169. (1) Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети є самостійними.   -230- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Принцип викласти в такій редакції: "3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Жодний бюджет в Україні не несе відповідальності на зобов'язання іншого бюджету. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними конкретно визначених джерел доходів, правом відповідних органів влади на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад самостійно і незалежно одна від одної розглядати та затверджувати відповідні бюджети;"  
Враховано   3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Жодний бюджет в Україні не несе відповідальності на зобов'язання іншого бюджету. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними конкретно визначених джерел доходів, правом відповідних органів влади на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад самостійно і незалежно одна від одної розглядати та затверджувати відповідні бюджети;  
    -231- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (1) викласти в такій редакції: "Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети є самостійними." в іншій редакції  
Враховано    
    -232- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Проект бюджетного кодексу побудований на припущенні про самостійну роль обласних і районних бюджетів (див. ст.7, п.3), що суперечить ст.143, част.2 Конституції України. Більше того, припускається наявність виконавчих органів обласних і районних рад (ст.17, част.1), що суперечить Конституції України, Законам України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації".  
   
170. (2) Самостійність бюджетів забезпечуються:   -233- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 2 статті 19 доповнити абзацом наступного змісту: "Наявністю достатньої кількості джерел". в іншій редакції  
Враховано    
171. 1) наявністю гарантованих державою доходів, які самостійно витрачаються бюджетами відповідних рівнів на виконання визначених законодавством повноважень;       
172. 2) правом визначення напрямків використання доходів відповідно до діючого законодавства згідно бюджетної класифікації;   -234- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У абз.2 п.2 ст.19 після слова "відповідні органи влади" замінити на "органів влади відповідного рівня".  
Відхилено .   
173. 3) правом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад самостійно розглядати та затверджувати відповідні бюджети;   -235- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (2), підпункт 3) викласти в такій редакції: "Правом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, та місцевих рад самостійно розглядати та затверджувати відповідні бюджети."  
Враховано    
174. 4) правом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, та місцевих рад самостійно відповідно до цього Кодексу визначати джерела фінансування дефіцитів відповідних бюджетів;       
175. 5) забороною вилучати доходи, що забезпечують виконання передбачених законодавством повноважень.   -236- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення пункту 5 статті 19. Стаття 19. Пункт 5 частини 2 - забороною вилучати доходи, що забезпечують виконання передбачених законодавством повноважень. у п.36 ст.2 та ч.9 ст.98  
Враховано частково    
    -237- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Абз.5 п.2 ст.19 не містить реального механізму здійснення.  
   
176. Стаття 20. Принцип періодичності бюджетів   -238- Кабінет Міністрів України
Статтю 20 вилучити  
Враховано    
177. (1) Бюджети затверджується щорічно або на інший період, передбачений статтею 96 Конституції України, шляхом прийняття Верховною Радою України Закону про Держаний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим та рішення обласної, районної чи місцевої ради про затвердження відповідного бюджету.   -239- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (1) після слів: "про бюджет Автономної Республіки Крим", викласти в наступній редакції: "та рішення місцевої ради про затвердження відповідного бюджету." пропозицією Кабінету Міністрів України  
Враховано    
178. (2) Акти, що передбачені в частині 1 цієї статті, діють виключно протягом визначеного бюджетного періоду.       
179. Стаття 21. Принцип повноти відображення доходів та видатків у бюджетах   -240- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Принцип повноти включення доходів та видатків Пропонується замінити (1) У бюджети включаються всі надходження та витрати держави та органів місцевого самоврядування з будь-яких джерел, отриманi відповідно до законодавства та нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування. в іншій редакції  
Враховано    
180. (1) У бюджеті відображаються всі доходи держави та органів місцевого самоврядування від будь-яких джерел, отриманих на підставі діючого законодавства та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.   -241- Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Принцип викласти в такій редакції: "4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження та витрати, здійснені відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;"  
Враховано   4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження та витрати, здійснені відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;  
    -242- Національний банк України
У п. 1 статті 21 пропонуємо виключити слова "та обліковуються"  
Враховано    
181. (2) У складі видатків бюджетів відображаються всі витрати держави та місцевого самоврядування.   -243- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф 2. Текст "... всі доходи/витрати держави та місцевого самоврядування" подати у редакції "... всі доходи/витрати центральних органів влади та місцевого самоврядування". в іншій редакції  
Враховано    
182. Стаття 22. Принцип обгрунтованості показників бюджетів   -244- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Викласти в такій редакції "Бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного  
Враховано    
    -245- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У ст. 22 пропонується грунтуватися на показниках, які в свою чергу повинні бути обгрунтованими, таким чином не дано визначення поняттю "обгрунтованості показників".  
Немає висновку    
183. Показники бюджету, їх взаємозв'язок з показниками економічного і соціального розвитку має бути ясними і всебічно обгрунтованим.   -246- Комітет з питань бюджету
Принцип викласти в такій редакції: "5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалiстичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат з бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;"  
Враховано   5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалiстичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат з бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил; 6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають виходити з необхідності досягнення запланованих цілей при залученнi мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використаннi визначеного бюджетом обсягу коштів; 7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до місця їх безпосереднього споживання;  
    -247- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 22 або виключити взагалі, або чітко вказати як саме мають визначатися показники.  
Враховано    
    -248- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
Державний бюджет України є одним із найважливіших інструментів впровадження державної економічної політики. Враховуючи, що значна частина бюджетних показників розраховується з валового внутрішнього продукту, пропонуємо ст. 22 викласти у наступній редакції: "Показники бюджету грунтуються на макроекономічних показниках програми соціально-економічного розвитку держави, у тому числі на "Основних засадах грошово-кредитної політики Національного банку України", які мають бути ясними й обгрунтованими".  
Враховано частково    
    -249- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Доповнити новими принципами: "6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають виходити з необхідності досягнення запланованих цілей при залученнi мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використаннi визначеного бюджетом обсягу коштів; 7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до місця їх безпосереднього споживання;"  
Враховано    
184. Стаття 23. Принцип недопущення бюджетної дискримінації   -250- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Статтю вилучити  
Враховано    
185. Держава забезпечує:       
186. 1) збалансований соціально-економічний розвиток всіх адміністративно-територіальних одиниць України з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей;       
187. 2) рівне забезпечення громадян України гарантованими державою соціальними послугами.   -251- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
В статті 23 слово "послуги" замінити на "нормативами"  
   
    -252- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 23 замість слова "рівне" записати "рівноправне".. в іншій редакції  
Враховано    
188. Стаття 24. Принцип цільового використання бюджетних коштів   -253- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Статтю 24 доповнити частиною 4 такого змісту: "Використання бюджетних коштів не за призначенням карається по Закону". в іншій редакції у спеціальній частині, в ст.126  
Враховано    
189. (1) Бюджетні кошти можуть використовуватись тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.   -254- Кабінет Міністрів України
Принцип викласти в такій редакції: "8) принцип адресності та цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями; 9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;"  
Враховано   8) принцип адресності та цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями; 9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;  
    -255- Комітет з питань науки і освіти
До тексту частини 1 додати "і не передбачають отримання прибутку".  
Відхилено    
190. (2) Доходи, які мають цільове призначення, не можуть використовуватись на інші цілі за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством.   -256- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Мороз О.О. (в.о. № 92)
Ч. 2 ст. 24 викласти у такій редакції: "Доходи, які мають цільове призначення, визначаються на відповідний бюджетний період Законом про державний бюджет України і не можуть використовуватись на інші цілі за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством"  
Враховано в іншій редакції у ст.13.   
    -257- Сергієнко О.І.
Із глави ІІІ, ст.24, п.2 виключити фразу "за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством". в іншій редакції  
Враховано    
    -258- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення частин 2 та 3 статті 24. в іншій редакції  
Враховано    
191. (3) Доходи, які забезпечують виконання делегованих державних повноважень, не можуть бути використані на виконання власних повноважень.   -259- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У п.3 ст.24 закладено принцип, який неможливо реалізувати. З іншого боку у проекті наведено поняття цільових дотацій, тоді перерозподіляти кошти між бюджетами потрібно у вигляді цільових дотацій.  
Враховано    
192. Стаття 25. Принцип гласності та прозорості       
193. (1) Проект закону (постанови, рішення) про бюджет, поданий на затвердження, прийнятий закон (постанова, рішення) про бюджет, а також зведені дані про виконання бюджету підлягають опублікуванню в порядку, встановленому цим Кодексом.   -260- Кабінет Міністрів України
Принцип викласти в такій редакції: "10) принцип публічності та прозорості - бюджети затверджуються та рішення щодо їх виконання затверджуються виключно Верховною Радою України та представницькими органами місцевого самоврядування. Всі стадії бюджетного процесу повинні бути прозорими та гласними;"  
Враховано   10) принцип публічності та прозорості - бюджети затверджуються та рішення щодо їх виконання затверджуються виключно Верховною Радою України та представницькими органами місцевого самоврядування. Всі стадії бюджетного процесу повинні бути прозорими та гласними;  
    -261- Комітет з питань науки і освіти
Частину 1 статті 25 викласти в редакції: "(1) Проект закону (постанови, рішення) про бюджет, поданий на затвердження, прийнятий закон (постанова, рішення) про бюджет, а також зведені дані про виконання бюджету підлягають опублікуванню в порядку, встановленому цим Кодексом." Слова "в порядку" замінити на конкретну дату, тобто: протягом тижня чи місяця.  
Враховано в тексті Кодексу в ст.28. В цій статті викладено принцип, який надалі регламенту-ється конкретними процедурами і строками.   
194. (2) Обговорення та прийняття закону (постанови, рішення) бюджету здійснюється на відкритих засіданнях Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних органів місцевого самоврядування; винятки з цього правила можуть бути встановлені виключно для збереження державної таємниці України.       
195. (3) Процедури розгляду та виконання бюджету повинні забезпечувати максимально можливу деталізацію видатків з метою здійснення публічного контролю за використанням бюджетних коштів.   -262- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину 3 ст. 25 виключити. Приведена норма стосується порядку виконання бюджету.  
Враховано частково .   
    -263- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 25 ч. (3) слово "публічного" замінити на "громадського".  
Відхилено . Поняття "публічного" більш адекватно відобра-жає суть процесу.   
    -264- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 3 ст.25 викласти у такій редакції "Проект бюджету та звіти повинні бути деталізовані по статтям видатків розпорядників з метою здійснення публічного контролю за використанням бюджетних коштів. у цій статті та в Особливій частині  
Враховано частково    
196. (4) Закупки товарів та оплата послуг і виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів здійснюються виключно на конкурсних засадах.   -265- Комітет з питань бюджету
Положення, що стосуються порядку закупівлі товарів, робіт, послуг із тексу Кодексу вилучити, так як це врегульовано Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".  
Враховано    
    -266- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Пункт 4 статті 25 після слів "на конкурсних засадах" доповнити словами "і в першу чергу вітчизняних виробників".  
Враховано пропозицію Комітету з питань бюджету   
    -267- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 25. Частина 4. Доповнити словами: "При цьому пріоритет при розгляді підприємств, установ, що поставляють товари (надають послуги) мають вітчизняні виробники товарів (послуг)".  
Враховано в Законі "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"   
197. Стаття 26. Принцип особливого правового статусу фінансових органів   -268- Шаров І.Ф.
Ст. 26 вилучити.  
Враховано    
    -269- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 26 виключити, оскільки питання підпорядкування, призначення і звільнення керівників фінансових органів не є предметом Бюджетного кодексу.  
Враховано    
    -270- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст. 26. Конкретизувати особливий статус фінансових органіів. пропозиції н.д.Шарова І.Ф. та Москвіна С.О.  
Враховано    
    -271- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 26. пропозиції н.д.Шарова І.Ф. та Москвіна С.О.  
Враховано    
198. (1) Фінансові органи мають подвійне підпорядкування і особливий статус в системі виконавчих органів.       
199. (2) Призначення та звільнення керівників фінансових органів обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя органів виконавчої влади, виконавчих органів міст обласного значення здійснюється міністром фінансів України за погодженням з керівниками відповідних виконавчих органів.   -272- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст. 26 п.2 не визначено особливість статусу фінансових органів.  
Враховано    
    -273- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Механізм, закладений у п.3 ст.26 суперечить принципу автономності бюджетів.  
Враховано    
200. Стаття 27. Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу       
201. (1) На кожній стадії бюджетного процесу визначається особа або орган, що відповідає за певні дії, пов'язані з розробкою, затвердженням та виконанням бюджету.   -274- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Принцип викласти в такій редакції: "11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність. На кожній стадії бюджетного процесу визначаються особи та орган, що відповідають за дії в бюджетному процесі."  
Враховано   11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність. На кожній стадії бюджетного процесу визначаються особи та орган, що відповідають за дії в бюджетному процесі.  
    -275- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Стаття 27 (1) На кожній стадії бюджетного процесу визначається особа і орган, що відповідають за певні дії, пов'язані з розробкою, затвердженням та виконанням бюджету. в іншій редакції  
Враховано    
    -276- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (1) Після слів "виконанням бюджету" додати слова "згідно з чинним законодавством" в іншій редакції  
Враховано    
    -277- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Доповнити пунктом (2) такого змісту: "Кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або за бездіяльність."  
Враховано    
202. (2) Учасник бюджетного процесу підлягає відповідальності за порушення бюджетного законодавства відповідно до діючого законодавства України.   -278- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 27. Параграф (2) текст "…за порушення бюджетного законодавства…" доповнити "…чи за бездіяльність, що зашкодила бюджетному процесу, …". в іншій редакції  
Враховано    
    -279- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 2 ст.27 не має реального механізму.  
Враховано в спеціальній частині   
203. Глава IV. Доходи бюджетів   -280- Сергієнко О.І.
В главі VI: всі терміни "суфіцит" замінити на "профіцит".  
Враховано    
    -281- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Узгодити класифікацію доходів, яка наводиться у главі IV (ст.28, 31), додатку №1 (бюджетній класифікації) та ст.119, а також переліки податкових надходжень, наведені у бюджетній класифікації та ст.119, з положеннями чинного Закону України "Про систему оподаткування".  
Враховано    
204. Стаття 28. Формування доходів бюджетів   -282- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю доповнити пунктом (2) такого змісту: "Забороняється внесення протягом бюджетного періоду змін до податкового законодавства, які призводять до зменшення надходжень доходів до бюджету." в ст.27 (5).  
Враховано    
205. (1) Доходи бюджетів, передбачених цим Кодексом, формуються відповідно до податкового та іншого законодавства України, що встановлює надходження до бюджетів, а також відповідно до цього Кодексу.   -283- Сергієнко О.І.
У главі IV: Ст.28, п.1 викласти в такій редакції: "Доходи бюджетів, передбачених цим Кодексом, формуються відповідно з податковим законодавством України та статтями цього Кодексу". Доходи бюджету складаються не тільки з податкових, але й інших надход-жень, які встановлю-ються не бюджет-ним, а спеціальним законодавством.  
Відхилено .   
206. (2) У складі доходів бюджетів відособлено враховуються доходи спеціальних фондів бюджетів.   -284- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 28 ч. (2) замість слова "відособлено" вжити слово "окремо".  
Враховано в ст.13   
207. Стаття 29. Види доходів бюджетів   -285- Кабінет Міністрів України
До статті 29. Виклад цієї статті повинен відповідати структурі класифікації доходів, приведеній у статті 61. Наведено неповний перелік надходжень, що утворюють доходи бюджетів (див. статтю 2 п. 29 та статтю 61). Потребує визначення вираз "безвідплатних перерахувань". З урахуванням наведеного пропонуємо наступну редакцію статті: "(1) Доходи бюджетів включають податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та офіційні трансферти. (2) Податковими доходами визнаються передбачені податковим законодавством України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі. (3) Неподатковими доходами визнаються: 1) доходи від власності та підприємницької діяльності; 2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; 3) надходження від штрафів та фінансових санкцій; 4) інші неподаткові надходження. (4) Доходи від операцій з капіталом включають надходження від продажу основного капіталу, від продажу державних запасів товарів, від продажу землі і нематеріальних активів. (5) Офіційні трансферти - це безвідплатні, безповоротні, та необов'язкові надходження, одержані від інших органів державної влади, або міжнародних організацій." в іншій редакції в ст.9.  
Враховано    
    -286- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пропонується вилучити усі положення, що регулюють розподіл та формування доходної частини бюджету на бюджет розвитку та поточного фінансування. Ці доходи не адекватні витратним частинам цих бюджетів; для цього в законі передбачається перерозподіл коштів між доходними частинами бюджетів розвитку та поточного фінансування. Це зменшить обсяг закону приблизно на 15%. Такий поділ необхідний для систематизації доходів і видатків.  
Відхилено .   
    -287- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Класифікація доходів бюджетів Вилучити, п.5 ч.1, поглинається попередніми в ст.9  
Враховано    
208. (1) Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових надходжень, а також за рахунок безвідплатних перерахувань.   -288- Сергієнко О.І.
Ст.29, п.1 викласти в такій редакції: "Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових та неподаткових надходжень, надходжень до Державних цільових фондів, а також за рахунок безвідплатних перерахувань". в ст.9  
Враховано частково    
    -289- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.29 пункт 1 викласти в наступній редакції: "Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових та неподаткових платежів (неподаткових доходів), доходів юридичних осіб, що знаходяться в державній або комунальній власності, а також безвідплатних перерахувань". в ст.9  
Враховано частково    
    -290- Заклунна-Мироненко В.Г. (реєстр. картка № 230)
Доцільно було б цільове спрямування доходів бюджету, отриманих згідно з Законом України "Про організацію гастрольних заходів" від видовищних заходів (концерти, виставки, розважальні програми тощо) вітчизняних та зарубіжних творчих колективів, виконавців за межами їх стаціонарних спеціальних майданчиків, а також творчих колективів, в тому числі тимчасових, виконавців, які не мають стаціонарних сценічних майданчиків, з метою одержання прибутку, на фінансування гастрольної діяльності державних колективів. Це норма податкового законодавства та Закону про бюджет в частині видатків  
Відхилено .   
    -291- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (1) Врахувати розподіл доходів бюджету на загальний та спеціальний фонди. в ст.13  
Враховано    
209. (2) Податковими доходами визнаються передбачені податковим законодавством України загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі, а також податкові пені і штрафи.   -292- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Остаточне прийняття Бюджетного Кодексу України має спиратися на детальне його узгодження з Податковим Кодексом України. Це особливо стосується питання про систему оподаткування. Внесені на розгляд бюджетний і Податковий Кодекси в цьому плані не узгоджені. статтями 9, 32, 66 цього Кодексу  
Враховано частково    
210. (3) Неподатковими доходами визнаються:       
211. 1) доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності;   -293- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У абз.4 п.3 ст.29 не визначено поняття "основного капіталу". в ч.4 ст.9  
Враховано    
212. 2) доходи від продажу або іншого відплатного відчуження майна, що знаходиться в державній і комунальній власності;       
213. 3) доходи від платних послуг, що надаються відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування;   -294- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст. 29 п.3, підпункт 3 - виключити.  
Відхилено . Такі неподаткові доходи передбачені спеціальним законодавством. Кодекс не встановлює перелік доходів, він лише їх перерозподіляє між рівнями бюджетів.   
214. 4) кошти, отримані внаслідок застосування заходів цивільно-правової, адміністративної і кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, пені, конфіскації, компенсації та інші примусово вилучені суми;       
215. 5) кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної державі та органам місцевого самоврядування;       
216. 6) міжбюджетні трансферти;       
217. 7) інші доходи, передбачені бюджетною класифікацією.   -295- Сергієнко О.І.
Додати п.4 до ст.29 такого змісту: "Державні цільові фонди визначаються податковим законодавством України".  
   
218. Стаття 30. Порядок зарахування доходів до бюджетів   -296- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 30. Назва статті не відповідає змісту. Слово "порядок" з назви вилучити.  
Враховано    
    -297- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити.  
Враховано    
    -298- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Запропонований зміст статті 30 не відображає порядку зарахування доходів до бюджетів. Зазначена норма навпаки суперечить статтям 154, де встановлено надходження податків та зборів до бюджетів різних рівнів за нормативами відрахувань.  
Враховано    
219. Податкові та неподаткові надходження підлягають зарахуванню до доходів відповідних бюджетів усіх рівнів у повному обсязі.   -299- Сергієнко О.І.
Ст.30 викласти в такій редакції: "Податкові та неподаткові надходження, надходження до Державних цільових фондів підлягають зарахуванню в повному обсязі до доходів відповідних бюджетів усіх рівнів".  
Враховано в іншій редакції   
    -300- Національний банк України
Статтю 30 доповнити абзацом такого змісту: "Платники загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів здійснюють розрахунки окремо з державним та кожним із бюджетів самоврядування. Зарахування таких платежів на банківські розподільчі рахунки фінансових органів та органів Державного казначейства України не допускається". Це приведе до ускладнення адміністрування податків.  
Відхилено .   
    -301- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
Чинним законодавством України передбачено створення різних позабюджетних фондів. На сьогодні таких фондів в Україні більше 600 і в них акумулюються значні кошти, які часто використовуються не за призначенням і важко підлягають контролю. Вважаємо за необхідне Бюджетним Кодексом України ліквідувати можливість створення цих фондів, а також запропонувати поступового їхнього скорочення. Усі кошти, що надходять в позабюджетні фонди, мають надходити до бюджету.  
Враховано    
220. Стаття 31. Доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності   -302- Кабінет Міністрів України
Ст. 31 вилучити з урахуванням пропозицій до статті 29 та у зв'язку з тим, що наведені види доходів запропоновано вибірково і безсистемно.  
Враховано    
    -303- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 31 назвати: ''Доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності та бюджетних коштів"  
Враховано в ст.32 та ст.69   
    -304- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Назву ст.31 викласти в редакції: "Доходи від використання капіталу". в іншій редакції в ст.9  
Враховано    
    -305- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 31 пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
221. (1) У доходах бюджетів враховуються:       
222. 1) кошти, що отримуються у вигляді орендної або іншої плати за здачу у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування майна, що знаходиться в державній або комунальній власності;   -306- Сергієнко О.І.
Ст.31, п.1, пп.1 слово "здачу" замінити на слово "надання". в ст.9, 32, 69  
Враховано    
    -307- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.31 п.1 ч.(1) вилучити, так як це протирічить Закону про оренду.  
Враховано    
223. 2) кошти, що отримуються у вигляді відсотків по залишках бюджетних коштів на рахунках в уповноважених банках;       
224. 3) кошти, що отримуються від передачі майна, що знаходиться в державній або комунальній власності, під заставу або в довірче управління;       
225. 4) кошти від повернення державних кредитів і бюджетних позичок, в тому числі:   -308- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 31. Параграф 4) текст "…кредитів та бюджетних позичок…" подати у редакції "…кредитів та бюджетних позичок крім основної суми наданих кредитів та позичок, яка зараховується у фінансування бюджету …" в іншій редакції в ст.9.  
Враховано    
226. а) кошти від продажу майна або іншого забезпечення, переданого отримувачами державних кредитів та бюджетних позичок;       
227. б) кошти отримані як плата за надання державних або комунальних гарантій;       
228. в) кошти, що отримані внаслідок відшкодування витрат держави або органів місцевого самоврядування на розрахунки з кредиторами по наданих державних або комунальних гарантіях;   -309- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункт 4 в) статті 31 викласти в наступній редакції: "кошти, отримані як компенсація за виконані гарантійні зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, а також відшкодування безпідставно отриманих бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів та отримувачами бюджетних коштів" пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
229. 5) плата за користування бюджетними коштами, наданими іншим бюджетам, банкам, юридичним та фізичним особам, іноземним державам або юридичним особам на зворотній і платній основах;       
230. 6) доходи, що отримуються від часток держави або органів місцевого самоврядування в статутних фондах господарських товариств, дивіденди по акціях, що належать державі або органам місцевого самоврядування;       
231. 7) інші передбачені законодавством України доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності.       
232. (2) Доходи бюджетної установи та організації, отримані від надання платних послуг, в повному обсязі враховуються в кошторисі доходів і видатків бюджетної установи та організації.   -310- Сушкевич В.М. (реєстр. картка № 422)
У ст.31 додати частину 3 такого змісту: "отримані доходи від розміщення залишків коштів загального фонду бюджету зараховуються до загального фонду бюджету, а відповідні доходи, отримані від розміщення коштів спеціальних фондів бюджету зараховуються до відповідних спеціальних фондів бюджету;" в іншій редакції в ст.ст.9 та 32  
Враховано    
233. Стаття 32. Доходи від продажу майна, що знаходиться в державній і комунальній власності   -311- Кабінет Міністрів України
Ст. 32 вилучити у зв'язку з тим, що наведені види доходів запропоновано вибірково і безсистемно та навести в іншій редакції.  
Враховано    
    -312- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 32. в ст.9  
Враховано    
234. Кошти, що отримуються від продажу державного та комунального майна, підлягають зарахуванню до відповідних бюджетів у повному обсязі.   -313- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.32, п.1 - після слів "у повному обсязі" слід доповнити словами "якщо інше не передбачено законом". в іншій редакції  
Враховано    
235. Стаття 33. Штрафи та інші суми примусового вилучення   -314- Кабінет Міністрів України
Ст.33 вилучити у зв'язку з тим, що наведені види доходів запропоновано вибірково і безсистемно та навести в іншій редакції.  
Враховано    
    -315- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пропонується заборонити фіксувати розміри пені та штрафів як джерела надходжень, пропонується відносити їх до фондів непередбачених видатків відповідних бюджетів. в частково в ст.9  
Враховано    
236. (1) Штрафи, пені підлягають зарахуванню до бюджетів за місцем знаходження органу або посадової особи, що ухвалили рішення про накладення штрафу, якщо інше не передбачене законодавством України.   -316- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 33. Частина 1. Викласти в редакції: "Штрафи, пені підлягають зарахуванню до бюджетів за місцем реєстрації суб'єкта, що допустив порушення, які ведуть до таких стягнень".  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
237. (2) Суми конфіскацій, компенсацій та інші кошти, що вилучаються в доход держави в примусовому порядку, зараховуються в доходи бюджетів відповідно до законодавства України та рішень судів.   -317- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У статті 33 ч. (2)після слів "та рішень судів" додати слова "у відповідності з рішенням судів". Кабінету Міністрів України  
Враховано пропозицію   
238. Стаття 34. Міжбюджетні трансферти   -318- Кабінет Міністрів України
Ст.34 вилучити у зв'язку з тим, що наведені положення не є вичерпними. Перенести їх розгляд у главу 16 цього Кодексу.  
Враховано    
    -319- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 34. у ст.9, 98  
Враховано    
239. Міжбюджетні трансферти як доход обліковуються в тому бюджету, який є їх отримувачем.   -320- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У ст.34 методологічна помилка, оскільки трансфер обліковується у обох бюджетах, а от облік використання веде отримувач. в ст.9 та ст.66.  
Враховано    
240. Стаття 35. Безвідплатні перерахування   -321- Кабінет Міністрів України
Ст.35 вилучити  
Враховано    
    -322- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 35. в ст.9.  
Враховано    
241. У доходи бюджетів зараховуватися безвідплатні перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій і урядів іноземних держав, якщо інше не передбачено умовою їх надання.       
242. Глава V. Видатки бюджетів   -323- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Вважаємо необхідним обов'язково унормувати положення про те, що всі кошти, які отримують в будь-якій формі органи, що фінансуються з державного бюджету, в т.ч. так звані "централізовані кошти", прозоро фіксуються (передбачаються, плануються) у видатковій частині відповідного бюджету. п.5 ч.4 ст.22  
Враховано    
243. Стаття 36. Формування видатків бюджетів   -324- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в ст.10 та ст.27 цього Кодексу.  
Враховано    
244. (1) Формування видатків бюджетів, передбачених цим Кодексом, здійснюється згідно чинного законодавства і базується на нормативах, які використовуються при бюджетному плануванні.       
245. (2) При прийнятті закону або іншого нормативно-правового акту, що приводить до виникнення додаткових видатків, які не передбачені відповідними бюджетами на поточний бюджетний період, прийнятий закон або інший нормативно-правовий акт вступає в силу після внесення в установленому цим Кодексом порядку відповідних змін та доповнень до бюджету на поточний бюджетний період або з початку наступного бюджетного періоду, якщо відповідні кошти будуть передбачені в бюджеті.       
246. Стаття 37. Розподіл видатків за рівнем їх приналежності та виконання   -325- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Статтю вилучити. Положення врахувати в гл.15 цього Кодексу.  
Враховано    
    -326- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 37  
Немає висновку    
247. (1) В залежності від розподілу функцій між державою та самоврядуванням видатки поділяються на видатки по фінансуванню державних повноважень та власних повноважень.   -327- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 37. Параграф (1) Замість "державних повноважень" записати "делегованих державних повноважень" в гл.14  
Враховано    
248. (2) В залежності від рівня бюджету, який виконує відповідні повноваження видатки поділяються на видатки по фінансуванню державних неделегованих, державних делегованих, власних неделегованих та власних делегованих повноважень.   -328- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (2) Замість "…власних неделегованих…" вживати "…власних…", що і є далі у інших статтях. в гл.14  
Враховано    
249. Стаття 38. Складові частини видатків бюджетів в межах економічної класифікації   -329- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 38. в ч.3 ст.10 та ст.71  
Враховано    
250. (1) Видатки бюджетів залежно від їх економічного змісту поділяться на поточні видатки та видатки розвитку.       
251. (2) Групування видатків бюджетів на поточні і видатки розвитку встановлюється економічною класифікацією видатків бюджетів.       
252. Стаття 39. Поточні видатки бюджетів   -330- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 39.  
Немає висновку    
253. Поточні видатки бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій, надання державою міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам і окремим галузям економіки в формі дотацій та субвенцій на поточне функціонування, а також інші видатки бюджетів, що не включені до видатків розвитку.   -331- Кабінет Міністрів України
Статтю 39 вилучити.  
Враховано . Поло-ження 1 в ст.10 цього Кодексу   
    -332- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст.39 ч.2 - дати визначення терміну "гарантовані державою послуги". пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
254. Стаття 40. Видатки розвитку   -333- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 40.  
Немає висновку    
255. Видатки розвитку - частина видатків бюджетів, яка забезпечує інноваційну і інвестиційну діяльність, що включає статті видатків, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми; кошти, що надаються як бюджетні позички на інвестиційні цілі юридичним особам; видатки на проведення капітального (відновного) ремонту та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворюванням; видатки, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що знаходиться у власності відповідно держави та органів місцевого самоврядування; інші видатки бюджету, включені до видатків розвитку бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджетів.   -334- Кабінет Міністрів України
Статтю 40 вилучити.  
Враховано . Поло-ження 1 в ст.10 цього Кодексу   
    -335- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 40 викласти в наступній редакції: "Видатки розвитку - частина видатків бюджетів, яка забезпечує інноваційну діяльність, що включає статті видатків, призначені для інвестицій в діючі або новостворені юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми, яка передбачає першочергове спрямування коштів на фінансування заходів соціально-культурного значення; кошти, що надаються як бюджетні позички на інвестиційні цілі юридичним особам; видатки на проведення капітального (відновного) ремонту технічного переобладнання та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням згідно з програмою пріоритетного розвитку, затвердженою органами місцевого самоврядування; видатки, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що знаходиться у власності відповідно держави та органів місцевого самоврядування; інші видатки бюджету, включені до видатків розвитку бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджету". пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
256. Стаття 41. Види видатків бюджетів   -336- Кабінет Міністрів України
До статті 41. Вилучити, оскільки текст вказаної статті не носить нормативно-правового навантаження. Положення врахувати в ст.10 цього Кодексу.  
Враховано    
    -337- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 41. в ст.10  
Враховано    
257. (1) Види видатків бюджетів визначаються бюджетною класифікацією, передбаченою цим Кодексом.       
258. (2) Міжбюджетні трансферти підлягають обліку у видатках бюджетів, з яких вони надаються.       
259. Стаття 42. Видатки бюджетних установ   -338- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в ст.22 цього Кодексу.  
Враховано    
260. Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти відповідно до кошторисів доходів та видатків, що базуються на економічній класифікації видатків бюджетів.       
261. Стаття 43. Державний та комунальний контракт   -339- Національний банк України
Статті 43 потребує нової редакції. пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
    -340- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Закупівля товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти В ч.1 після слів у бюджеті додати слово окремо  
   
262. (1) Державний та комунальний контракт - договір, укладений органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, бюджетною установою, уповноваженим органом або організацією від імені держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з фізичними та юридичними особами з метою забезпечення державних або комунальних потреб, передбачених у видатках відповідного бюджету.   -341- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 43. Параграф (1) текст "…забезпечення державних чи комунальних потреб…" подати у редакції "…забезпечення державних чи комунальних потреб чи виконання послуг…" . пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
    -342- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити, так як ці положення врегульовано Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"  
Враховано    
    -343- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У статті 43 ч. 1 після слів "органу місцевого самоврядування" додати слова "на основі делегованих їм в установленому порядку повноважень органів самоврядування" і далі по тексту. пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
263. (2) Державний і комунальний контракти розміщуються виключно на конкурсній (тендерній) основі відповідно до закону України.       
264. Стаття 44. Реєстри громадських замовлень   -344- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення про бюджетні запити врахувати у гл .7.  
Враховано    
265. (1) Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування, бюджетні установи, уповноважені органи та організації від імені держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри громадських замовлень.       
266. (2) Форми та порядок ведення реєстрів громадських замовлень визначаються законом України.   -345- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст.44 п.2 викласти в наступній редакції: "Форми та порядок ведення бюджетних реєстрів громадських замовлень визначаються законом України."  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -346- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Порядок ведення реєстрів повинен регламентуватися даним кодексом, адже це чітко система виконання бюджету (ст.44 п.2).  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
267. Стаття 45. Здійснення видатків при виконанні умов   -347- Національний банк України
У назві статті 45 уточнити виконання яких умов.  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
268. (1) У законі про державний бюджет України, постанові про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенні обласної, районної чи місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет можуть визначатися умови, обов'язкові для виконання отримувачем бюджетних коштів, за наявності яких здійснюються відповідні видатки.       
269. (2) Якщо отримувач бюджетних коштів не виконує умов, згідно частини 1 цієї статті, міністр фінансів України, міністр фінансів Автономної Республіки Крим або керівник відповідного місцевого фінансового органу зобов'язаний заборонити здійснення видатків до виконання вказаних умов.   -348- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати у ст.51 цього Кодексу.  
Враховано    
    -349- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Ч.2 ст. 45 викласти в наступній редакції: "Якщо отримувач бюджетних коштів не виконує умов, згідно частини 1 цієї статті, міністр фінансів України, керівник відповідного фінансового органу зобов'язаний призупинити бюджетні асигнування чи здійснення платежів до виконання вказаних умов" в ст.51 цього Кодексу  
Враховано    
    -350- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Част.2 ст. 45 не повністю вирішується питання. Виконання міських (міст районного значення), селищних, сільських бюджетів покладено на виконкоми рад, в структурі яких не має фінансових органів.  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.   
    -351- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У п.2 ст. 45 посади відповідних осіб потрібно привести у відповідність до прав розпорядження коштами бюджетів відповідних рівнів.  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.   
270. Стаття 46. Бюджетна позичка юридичним особам   -352- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст.46 - виключити.  
Враховано    
    -353- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В статті 46 доцільно поставити умовою надання бюджетної позички відсутність дефіциту бюджету відповідного рівня.  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -354- Кабінет Міністрів України
До статті 46. Вказана стаття запроваджує надання бюджетних позичок юридичним особам недержавної форми власності. Вважаємо, що намагання авторів проекту запровадити бюджетне кредитування суперечить економічній природі бюджетного фінансування. Спрямування бюджетних коштів на кредитування юридичних осіб недержавної форми власності призведе до відволікання бюджетних ресурсів, створюватиме можливість порушень та зловживань, дублюватиме діяльність банківської системи. Тому пропонується приведений текст статті вилучити.  
Враховано    
    -355- Снігач А.П. (в.о. № 186)
Пропоную викласти статтю 46 в такій редакції: "Надання бюджетної позички юридичним і фізичним особам усіх форм власності забороняється, якщо їх розмір і цілі не передбачені при затверджені бюджету".  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -356- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В ст. 46 не встановлена відповідальність та її механізм при невиконанні умов для надання бюджетних позичок. в ст.73-74 цього Кодексу  
Враховано    
    -357- Давидов В.В. (в.о. № 108)
В статті "Бюджетний кредит юридичним особам" пункт (2) підпункт (3) викласти в такій редакції: "Бюджетний кредити надається виключно на зворотній основі; плата за бюджетний кредит повинна здійснюватися за обліковою ставкою Національного банку України".  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -358- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Статтю "Бюджетний кредит" вилучити.  
Враховано    
    -359- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити можливість виділення бюджетних позичок не лише за умови їх використання на соціальні питання, але і на питання екології.  
Немає висновку    
271. (1) Бюджетні позички можуть бути надані юридичній особі-резиденту України на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства України з урахуванням положень цього Кодексу та інших нормативно-правових актів України, лише за умови надання позичальником забезпечення виконання свого зобов'язання по поверненню позички.   -360- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
В статті 46 доцільно поставити умовою надання бюджетної позички відсутність дефіциту бюджету відповідного рівня.  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
272. (2) Бюджетна позичка може бути надано лише за умови:       
273. 1) соціального характеру її використання;   -361- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 46 ч. (2) п. 1) замість "характеру" записати: "спрямування", а у п. замість "на підставі" записати: "шляхом". в іншій редакції  
Враховано    
274. 2) обрання отримувача позички на підставі проведення відкритого конкурсу за відсутності порушення антимонопольного законодавства.       
275. (3) Бюджетна позичка надається на зворотній основі; плата за бюджетну позичку не повинна бути меншою запланованого рівня інфляції на період її надання.   -362- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 46. Параграф (3) текст "…не повинна бути меншою запланованого рівня інфляції…" подати у редакції "…не повинна бути меншою ставки рефінансування Національного банку України…".  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -363- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст. 46, п.2 - доповнити словами "під відсотки не менші ніж 110% ставки Національного банку України".  
Враховано в іншій редакції ст.74 цього Кодексу   
    -364- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 46 з метою більш точного і адекватного поточним економічним умовам визначення розміру плати за бюджетну позичку ч. (3) викласти у такій редакції: "Бюджетна позичка надається на зворотній основі; оплата за бюджетну позичку не повинна бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України".  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -365- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст.46 п.3 викласти в редакції: "Бюджетна позичка надається на умовах повернення; плата за бюджетну позичку не повинна бути меншою 50% від ставки рефінансування."  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
276. (4) Способами забезпечення виконання зобов'язань по поверненню бюджетної позички можуть бути тільки банківські гарантії, застава майна, в тому числі у вигляді акцій, інших цінних паперів, паїв.       
277. (5) Забезпечення виконання зобов'язань повинно мати достатню міру ліквідності; при нездатності позичальника забезпечити виконання зобов'язань, передбаченими частиною 4 цієї статті, бюджетна позичка не надається.       
278. (6) Оцінка майна, наданого в забезпечення отримання бюджетної позички, здійснюється відповідно до законодавства України.       
279. (7) Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування представляють відповідно державу, Автономну Республіку Крим та територіальну громаду в договорі про надання бюджетної позички.       
280. (8) Обов'язковою умовою надання бюджетної позички є проведення попередньої перевірки фінансового стану отримувача бюджетної позички фінансовим органом або за його дорученням уповноваженим органом. Уповноважені органи та фінансові органи мають право на перевірку фінансового стану отримувача бюджетної позички у будь-який час угоди про бюджетну позичку, а також на перевірку цільового використання бюджетної позички.   -366- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (8) текст "…у будь-який час угоди…" доповнити "…, але не більше одного разу на бюджетний період…".  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -367- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У абз.8 п.2 ст.46 закладена можливість необмеженої кількості перевірок. пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
    -368- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.46, п.8 - з метою обмеження можливостей втручання в господарську діяльність підприємств, доповнити словами "але не більше двох раз за час дії позички". пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
281. (9) При затвердженні бюджетів на відповідний бюджетний період вказуються цілі, на які можуть бути надані бюджетні позички, умови, порядок, ліміти і терміни їх надання, а також обмеження щодо суб'єктів, яким можуть надаватися бюджетні позички.       
282. (10) Бюджетна позичка може бути наданий тільки тим юридичним особам, які не мають простроченої заборгованості по раніше наданим бюджетним коштам на зворотній основі.       
283. (11) Реєстр наданих та погашених бюджетних позичок є обов'язковою частиною до звіту про виконання бюджету, з якого їх було надано.       
284. Стаття 47. Безвідплатна фінансова допомога юридичним особам, а також громадянам - підприємцям   -369- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити.  
Враховано    
    -370- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В ст. 47 не встановлена відповідальність та її механізм при невиконанні умов для надання бюджетних позичок.  
Враховано в Спеціальній частині цього Кодексу.   
    -371- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
До статті 47. Необхідно передбачити не статтю, а окремий нормативний акт - Закон, Постанова Кабінету Міністрів, Положення, затверджене рішенням відповідної Ради.  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
285. (1) Надання безвідплатної фінансової допомоги юридичним особам, а також громадянам - підприємцям допускається:       
286. 1) з державного бюджету України - якщо законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період передбачені обсяги, умови та порядок її надання;       
287. 2) з бюджетів самоврядування - якщо постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим або рішенням обласної, районної чи місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет на відповідний бюджетний період передбачені обсяги, умови та порядок надання цієї допомоги.       
288. (2) Безвідплатна фінансова допомога може надаватися лише за результатами проведення відкритого конкурсу (тендеру) на її отримання.       
289. (3) Безвідплатна фінансова допомога підлягає поверненню до відповідного бюджету у випадку її нецільового використання, а також у випадках невикористання її у встановлені терміни.       
290. Стаття 48. Реєстри безвідплатної фінансової допомоги   -372- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити  
Враховано    
291. (1) Міністерство фінансів України і місцеві фінансові органи зобов'язані вести реєстри надання безвідплатної фінансової допомоги.       
292. (2) Форми та порядок ведення реєстрів надання безвідплатної фінансової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
293. Стаття 49. Витрачання коштів резервних фондів бюджетів   -373- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати у ст.24 цього Кодексу.  
Враховано    
    -374- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити, що кошти резервних фондів бюджетів витрачаються органами виконавчої влади на підставі відповідних Постанов, рішень органів представницької влади.  
Враховано частково в ст.24   
294. (1) Кошти резервних фондів бюджетів формуються для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру: на проведення аварійно-відновних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха і інших надзвичайних ситуацій, що можуть мати місце у відповідному бюджетному періоді.   -375- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.49 ч.(1) доповнити "та інших заходів, які не враховані при формуванні бюджету". в іншій редакції в ст.24  
Враховано    
    -376- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У ч.1 ст.49 слова "бюджетів формуються" замінити словами "Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя), районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних та сільських рад або міських, селищних чи сільських голів (в разі коли відновідні виконавчі органи не створено) утворюються у бюджетах відповідних рівнів" в іншій редакції в ст.24  
Враховано    
    -377- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Проект закону встановлює, що Резервний фонд не є частиною Державного бюджету. Існування подібних позабюджетних фондів протирічить основоположним принципам економічної ефективності та положенням бюджетної резолюції на 1999 р. зокрема. Пропонується визначити Резервний фонд Кабінету Міністрів України як один з цільових фондів Державного бюджету, і розраховувати суму його активів за встановленою методикою. Необхідно встановити ретельніший контроль за використанням коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України. Необхідно встановити вимогу, згідно якої Кабінет Міністрів України повинен щоквартально подавати на розгляд Верховної Ради України кошторис використання коштів Резервного фонду, який має бути затверджений Верховною Радою України. Без отримання згоди Верховної Ради України кошти Резервного фонду можуть використовуватись Кабінетом Міністрів тільки у надзвичайних ситуаціях. в ст.24 цього Кодексу  
Враховано    
295. (2) Рішення органів виконавчої влади про витрачання коштів резервних фондів бюджетів погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету або відповідними профільними комісіями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради.   -378- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У статті 49 ч.2 після слів "Автономної Республіки Крим" додати "та Радами обласного, районного та місцевого рівня", так як розпорядчі функції - не компетенція депутатських комісій обласних. районних та місцевих Рад. В ст. 49 додати ч.(3, 4 і 5) наступного змісту: "(3) Загальна сума резервного фонду на кожний бюджетний період затверджується в Законі про Державний бюджет України, постанові Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет, рішенні обласної, районної, міської, селищної чи сільської ради про бюджет. (4) Кошти з резервного фонду витрачаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, міської (міста Києва чи Севастополя), районної державної адміністрації, голови міської, селищної чи сільської ради. (5) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, міської (міста Києва чи Севастополя), районної державної адміністрації, голова міської, селищної чи сільської ради щоквартально до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця подає на затвердження відновідно Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, районній, міській, селищній та сільській раді звіт про використання коштів резервного фонду" в іншій редакції в ст.24 цього Кодексу  
Враховано    
296. Глава VI. Суфіцит бюджетів   -379- Кабінет Міністрів України
Глави VI - VIII об'єднати в одну главу: "Глава III. Запозичення та кредитування" з урахуванням внесених редакційних правок  
Враховано    
    -380- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Відновити положення статті Стаття 50. Поняття дефіциту бюджету.  
Немає висновку    
297. Стаття 50. Поняття суфіциту бюджету   -381- Комітет з питань соціальної політики та праці
Статтю 50 вилучити, оскільки визначення термінів викладено у ст. 2 проекту.  
Враховано    
298. Суфіцитом бюджету визнається перевищення доходів бюджету над його видатками.   -382- Сергієнко О.І.
Ст.50 викласти в такій редакції "Профіцитом бюджету визначається позитивне сальдо бюджету або перевищення доходів бюджету над видатками". в іншій редакції в ст.2 цього Кодексу  
Враховано    
299. Стаття 51. Збалансування бюджету при суфіциті   -383- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Із глави IV статтю 51 вилучити.  
Враховано    
300. (1) Планування та затвердження бюджету з суфіцитом забороняється.   -384- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 51. Параграф (1) вилучити, оскільки означає відмову від зменшення боргу (повернення основної суми боргових зобов'язань враховується у фінансуванні, а не видатках бюджету). в ст.14 цього Кодексу  
Враховано    
    -385- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ч.1 ст. 51 вилучити.  
Відхилено . Профіцит бюджету може бути затверджений виключно з метою погашення основної суми боргу   
    -386- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Стаття 51 (1) - Вилучити.  
Відхилено . Профіцит бюджету може бути затверджений виключно з метою погашення основної суми боргу   
    -387- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Статтю вилучити.  
Відхилено    
301. (2) Якщо в ході складання та розгляду проекту закону, постанови або рішення про бюджет виявляється перевищення доходів над видатками бюджету, то до затвердження бюджету необхідно здійснити його збалансування згідно пріоритетів, визначених Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради. Зокрема, бюджетні кошти на суму суфіциту можуть бути направлені на:   -388- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (2) 1) - вилучити, якщо йдеться про боргові зобов'язання (див. вище), або змінити редакцію. в ст.14 цього Кодексу  
Враховано    
    -389- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Стаття 52 (2) У випадку відсутності дефіциту бюджету запозичення здійснюються у розмірах, що не перевищують суму боргових зобов'язань з урахуванням відсотків за їх користування, термін погашення яких припадає на відповідний бюджетний період. в іншій редакції в ст.14 цього Кодексу  
Враховано    
    -390- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У п.2 ст.51 викладено незрозумілий механізм балансування бюджету.  
Враховано    
302. 1) дострокове погашення боргових зобов'язань;       
303. 2) збільшити асигнування бюджету на покриття видатків соціального характеру;   -391- Сергієнко О.І.
Ст.51, п.2, пп.2 замінити на "збільшення асигнувань бюджету на покриття видатків соціального характеру" редакцію Кабінету Міністрів України  
Враховано    
304. 3) зменшення ставок податків і зборів та інше.   -392- Сергієнко О.І.
В ст.51, п.2, пп.3 виключити.  
Враховано    
    -393- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 51. Частина 2. Пункт 3. Вилучити. Зменшення ставок податків і зборів у разі виникнення суфіциту, протягом бюджетного року недоцільно. Крім того, редакція є невірною методологічно, адже кошти можна направляти не на зменшення податків, а при наявності понадпланових коштів можна розглянути питання про подальше зменшення певних податків, тобто редакція потребує доопрацювання.  
Враховано    
305. (3) Суфіцит, що виникає на стадії виконання бюджету враховується в доходній частині бюджету наступного бюджетного періоду.   -394- Сергієнко О.І.
В ст.51 п.3 додати "...якщо кошти на суму профіциту не були використані протягом поточного року". Статтю вилучено.  
Відхилено .   
    -395- Кабінет Міністрів України
До статті 51. Згідно структури бюджетної класифікації суфіцит є категорією фінансування бюджету і відображається у обліку як зміна залишків коштів. Тому пропонується частину (3) виключити.  
Враховано    
    -396- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.51 ч.(3) вилучити, оскільки він протирічить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ч.(1) ст.63.  
Враховано    
    -397- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ч. 3 ст. 51 вилучити. Суфіцит, що виникає на стадії виконання бюджету на кінець року не зникає, а відображається, як залишок бюджетних коштів.  
Враховано    
306. Глава VII. Дефіцит бюджету і джерела його покриття   -398- Кабінет Міністрів України
Главу вилучити. Положення врахувати в гл.III цього Кодексу.  
Враховано    
307. Стаття 52. Дефіцит бюджету   -399- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Вважаємо негативним той факт, що в ст.52 передбачається можливість прийняття місцевих бюджетів з дефіцитом. Дефіцит місцевих бюджетів допуска-ється лише в частині бюджету розвитку.  
Враховано частково    
308. (1) Дефіцитом бюджету визнається перевищення видатків бюджету над його доходами.   -400- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Частину (1) статті 52 вилучити, оскільки визначення термінів викладено у ст. 2 проекту.  
Враховано    
    -401- Комітет з питань науки і освіти
Чіткіше сформулювати поняття дефіциту бюджету. Воно повинно стосуватись лише бюджету розвитку, а поточний бюджет має бути бездефіцитним.  
Враховано в ст.72   
309. (2) У разі прийняття Державного бюджету України чи бюджету самоврядування на черговий бюджетний період з дефіцитом, законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет затверджуються джерела фінансування дефіциту відповідного бюджету.   -402- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст. 52 Термін "фінансування дефіциту" викласти в редакції "погашення дефіциту". Поняття "фінансу-вання" адекватно відображає суть процесу. Погашаєть-ся борг, а не дефіцит.  
Відхилено .   
    -403- -- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картфка №414) У ст. 52 термін "прийняття" замінити на "затвердження" і слова "місцевої ради" замінити на "міської, селищної, сільської ради"  Враховано    
    -404- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф 2 подати у редакції: "У випадку відсутності дефіциту бюджету запозичення здійснюються в розмірах, що не перевищують обсяг бюджетних видатків на фінансування інвестицій". у п.2 ст.15  
Враховано частково    
310. Стаття 53. Джерела фінансування дефіциту бюджету   -405- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст. 53 Термін "фінансування дефіциту" викласти в редакції "погашення дефіциту". Поняття "фінансува-ння" адекватно відображає суть процесу  
Відхилено .   
    -406- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Статтю 53. Доповнити ч. (3) такого змісту: "(3) Не дозволяється затвердження бюджету з дефіцитом у разі, якщо не визначені джерела і обсяги його фінансування " в іншій редакції в гл.III цього Кодексу  
Враховано    
    -407- Національний банк України
У п. 3 статті 53 слід зазначити "Емісійні кошти Національного банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету" в ст.15 цього Кодексу  
Враховано    
    -408- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
3) Емісія та кредити Національного Банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України. в ст.15 цього Кодексу  
Враховано    
    -409- (4) Національний Банк України не має права викуповувати боргові зобов'язання держави на первинному ринку. не є нормою цього Кодексу  Відхилено    
311. (1) Джерела фінансування дефіциту бюджетів за основними видами залучених коштів затверджуються законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет на черговий бюджетний період.   -410- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У ч.1 ст. 53 після слова "видами" додати слова "і обсягами", слова "місцевої ради" замінити на "міської, селищної, сільської ради"  
Враховано в іншій редакції ст.15   
312. (2) Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, комунальні внутрішні та зовнішні запозичення та благодійні надходження. Емісія Національного банку України може виступати джерелом фінансування виключно дефіциту державного бюджету України.   -411- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
В ст. 53 ч. (2) слова "Емісія Національного банку України може виступати джерелом фінансування виключно дефіциту Державного бюджету України" замінити словами "Джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України може виступати емісія Національного банку України."  
Враховано пропозицію НБУ   
    -412- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Ст.53. ч.2. Не можна погодитись з положенням проекту Кодексу, яким передбачена можливість фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії, Досвід такої емісії в Україні свідчить про неминучість підвищення інфляції до рівня, що перевищує прогнозні макропоказники на рік зі всіма негативними наслідками. у ст.15 цього Кодексу  
Враховано    
313. Стаття 54. Державні та комунальні запозичення   -413- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 54. Відсутнє положення про борг перед резидентами України, виражений у іноземні валюті (оскільки як громадяни України, так і підприємства можуть отримувати і надавати кредити у іноземній валюті). Потрібно специфікувати. в іншій редакції в ст.11,12  
Враховано    
314. (1) Державні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб України, іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та органів самоврядування, міжнародних фінансових організацій, по яких виникають боргові зобов'язання держави як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками.   -414- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в гл.III, ст.11, 12, 75, 76.  
Враховано    
315. (2) Комунальні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб, по яких виникають боргові зобов'язання Автономної Республіки Крим або відповідної територіальної громади міста, селища чи села як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками.       
316. (3) Державні та комунальні запозичення поділяються на внутрішні та зовнішні.       
317. (4) Внутрішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб України, по яких виникають боргові зобов'язання України як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені у валюті України.   -415- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (4) доповнити "… або іноземній валюті"  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -416- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 4 ст. 54 викласти у такій редакції "Внутрішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб які є резидентами України."  
   
    -417- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У ч.4 ст.54 після слів "юридичних осіб" доповнити словами "які згідно до законодавства є резидентами України", слова "виражені у валюті України виключити  
Враховано в іншій редакції в ст.11 цього Кодексу   
318. (5) Зовнішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та органів самоврядування, міжнародних фінансових організацій, по яких виникають боргові зобов'язання України як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені в іноземній валюті.   -418- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (5) текст "…міжнародних фінансових організацій, по яких…" доповнити і подати "…міжнародних фінансових організацій, а також резидентів України, по яких…".  
   
    -419- Сергієнко О.І.
У главі VII, ст.54, п.5 фразу "міжнародних фінансових організацій" замінити на "міжнародних фінансово-кредитних організацій".  
   
    -420- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 5 ст 54 викласти у такій редакції "Зовнішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних та юридичних осіб, що не є резидентами України, іноземних держав та органів самоврядування, міжнародних фінансово-кредитних організацій".  
   
319. (6) Держава або органи місцевого самоврядування можуть виступати гарантами за інших юридичних осіб лише у разі наявності гарантії комерційних банків-резидентів України.   -421- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
В статті 54 зберегти: Частина 6. Держава або органи місцевого самоврядування можуть виступати гарантами за інших юридичних осіб лише у разі наявності гарантії комерційних банків-резидентів України. в ч.2 ст.17  
Враховано    
320. Глава VIII. Внутрішній та зовнішній борг   -422- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В главі 8 не встановлені граничні розміри запозичень по відношенню до державного боргу та обсягів доходної частини державного бюджету, а також коштів, які направляють на погашення державного боргу. в ст. 31 та в ст.18 цього Кодексу  
Враховано    
    -423- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Глава VIII. Державний борг Назву глави замінити: Глава _. Борг держави та органів самоврядування.  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -424- Кабінет Міністрів України
Главу VIII вилучити. Положення врахувати в ст.11,12 та в гл.III цього Кодексу.  
Враховано    
321. Стаття 55. Поняття внутрішнього боргу       
322. (1) Внутрішній борг може бути державним боргом України, боргом Автономної Республіки Крим або боргом територіальної громади міста, селища чи села.   -425- Комітет з питань науки і освіти
В статті 55 уточнити визначення внутрішнього боргу з урахуванням визначення, яке міститься в Законі України "Про державний внутрішній борг", що прийнятий у першому читанні.  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
323. (2) Внутрішнім державним боргом України є сукупність строкових боргових зобов'язань держави перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, що забезпечуються активами держави.   -426- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Частину (2) ст.55 доповнити двома новими абзацами: "До складу сукупних внутрішніх строкових боргових зобов'язань держави належать боргові зобов'язання Уряду України, а саме: випущені Урядом України цінні папери, інші, передбачені виключно законом, зобов'язання перед резидентами у грошовій формі, гарантовані Урядом України, одержані ним кредити, а також частина внутрішніх боргових зобов'язань Уряду колишнього Союзу РСР, прийнята на себе Україною. Внутрішній державний борг України складається із внутрішньої заборгованості минулих років та внутрішньої заборгованості, що знову виникає з боргових фінансових зобов'язань Уряду України" оскільки ця норма регулюється іншим законодавством України  
Відхилено    
    -427- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 2 ст.55 викласти у такій редакції "Внутрішнім державним боргом України є сукупність строкових боргових зобов'язань держави перед фізичними та юридичними особами - резидентами України. До складу сукупних строкових боргових зобов'язань держави належать боргові зобов'язання Уряду України, а саме: випущені Урядом України цінні папери, інші, передбачені виключно законом, зобов'язання перед резидентами у грошовій формі, гарантовані Урядом України, одержані ним кредити, а також частина боргових зобов'язань Уряду колишнього Союзу РСР, прийнята на себе Україною. Державний внутрішній борг України складається із заборгованості минулих років та заборгованості, що знову виникає по боргових фінансових зобов'язаннях Уряду України." оскільки ця норма регулюється іншим законодавством України  
Відхилено    
324. (3) Внутрішнім боргом Автономної Республіки Крим є сукупність строкових боргових зобов'язань Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, що забезпечуються активами, які знаходяться у власності Автономної Республіки Крим.   -428- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пункт 3 ст.55 викласти у такій редакції "Внутрішнім боргом Автономної Республіки Крим є сукупність строкових боргових зобов'язань Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед фізичними та юридичними особами - резидентами України, що забезпечуються активами, які знаходяться у власності Автономної Республіки Крим". оскільки ця норма регулюється іншим законодавством  
Відхилено    
325. (4) Внутрішнім боргом територіальної громади міста, селища та села є сукупність строкових боргових зобов'язань територіальної громади перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, що забезпечуються активами, які знаходиться в комунальній власності відповідної територіальної громади.       
326. Стаття 56. Поняття зовнішнього боргу   -429- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 56. Доповнити, як вказано у статті 54. Тип боргу доцільно визначати валютою.  
Враховано частково в Загальній частині   
    -430- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Главу 8 необхідно узгодити з нормами діючого Закону "Про державний внутрішній борг" та проектного законодавства ("Про державний зовнішній борг")  
   
327. (1) Зовнішній борг може бути державним боргом України, боргом Автономної Республіки Крим або боргом відповідної територіальної громади.   -431- Комітет з питань науки і освіти
В статті 56 уточнити визначення зовнішнього боргу з урахуванням визначення, яке міститься в Законі України "Про державний зовнішній борг", що прийнятий у першому читанні.  
   
328. (2) Зовнішнім державним боргом України є сукупність строкових боргових зобов'язань держави перед фізичними та юридичними особами-нерезидентами України, іноземними державами та органами самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, що забезпечуються активами держави.   -432- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Частину (2) статті 56 доповнити двома новими абзацами: "До складу сукупних зовнішніх зобов'язань держави належать боргові зобов'язання Уряду України, а саме: випущені Урядом України цінні папери, інші, передбачені виключно законом, зобов'язання перед нерезидентами України у грошовій формі, гарантовані Урядом України, одержані ним кредити, а також частина зовнішніх боргових зобов'язань Уряду колишнього Союзу РСР, прийнята на себе Україною. Зовнішній державний борг України складається із зовнішньої заборгованості минулих років та зовнішньої заборгованості, що знову виникає з боргових фінансових зобов'язань Уряду України." Положення регулюються іншим законодавством  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.   
329. (3) Зовнішнім боргом Автономної Республіки Крим є сукупність строкових боргових зобов'язань Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, іноземними державами та органами самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, що забезпечуються активами, які знаходяться у власності Автономної Республіки Крим.   -433- Сергієнко О.І.
У главі VIII, ст.56, п.3 термін "особами-резидентами" замінити на "особами-нерезидентами". Положення регулюються іншим законодавством  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.   
    -434- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 56 для приведення у відповідність назви і змісту статті у ч. (3) слова "особами-резидентами" замінити словами "особами-неризидентами". Положення регулюються іншим законодавством  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.   
330. (4) Внутрішнім боргом територіальної громади міста, селища та села є сукупність строкових боргових зобов'язань територіальної громади перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, іноземними державами та органами самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, що забезпечуються активами, які знаходиться в комунальній власності відповідної територіальної громади.   -435- Сергієнко О.І.
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В п.4 ст.56 термін "внутрішнім" замінити на "зовнішнім". що забезпечуються активами, які Положення регулюються іншим законодавством  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.   
    -436- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У ч. 3 ст. 56 вилучити слова "знаходиться в комунальній власності відповідної територіальної громади"  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.   
331. Стаття 57. Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень   -437- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.57 має давати визначення механізму здійснення запозичень та механізму планування виплат коштів бюджетів необхідних на погашення запозичень. в гл.III в іншій редакції  
Враховано    
332. (1) Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту Державного бюджету України та укладання договорів про надання державних гарантій в межах і на умовах передбачених законом України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період належить державі в особі Кабінету Міністрів України.   -438- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в гл.III цього Кодексу.  
Враховано    
    -439- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Пункт (1) викласти в редакції: "Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень на покриття дефіциту Державного бюджету України, погашення основної суми боргу та надання державних гарантій на підставі затвердженої програми запозичень в межах і на умовах, передбачених законом України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період належить державі в особі Кабінету Міністрів України." в іншій редакції в гл.III цього Кодексу  
Враховано    
333. (2) Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету Автономної Республіки Крим та укладання договорів про надання гарантій в межах, передбачених постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим на відповідний бюджетний період належить Раді міністрів Автономної Республіки Крим.   -440- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У частині (2) статті 57 слово "право" замінити словами "Рішення про", а слова "Радою міністрів" замінити словами "приймаються Верховною Радою" в іншій редакції в гл.III цього Кодексу  
Враховано    
334. (3) Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту місцевих бюджетів та укладання договорів про надання гарантій належить головам територіальних громад.   -441- Комітет з питань національної безпеки і оборони
В статті 57 пункт 3 викласти в такій редакції: "Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту місцевих бюджетів та укладання договорів про надання гарантій належить обласним в Україні, Київській і Севастопольській міським радам народних депутатів". Право здійснювати запозичення надається лише місцевим бюджетам  
Відхилено .   
    -442- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У ч.3 ст.57 передбачити, що право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту місцевих бюджетів та укладання договорів про надання гарантій належить не персонально головам, а територіальним громадам. Право укладання договорів належить виконавчому органу влади в особі його керівника  
Відхилено .   
335. Стаття 58. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього боргу   -443- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в гл.III.  
Враховано    
    -444- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Кабінет Міністрів України
Стаття 58. Доповнити: "Величина зовнішнього боргу не повинна перевищувати 40% ВВП, або сумарний внутрішній і зовнішній борг не повинен перевищувати 60% ВВП". в ст.18 цього Кодексу  
Враховано    
    -445- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
В назві статті 58 після слів "Граничний обсяг" доповнити словами "та структура"  
Враховано в пропозиції Кабінету Міністрів України   
336. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу, внутрішнього та зовнішнього боргу Автономної Республіки Крим чи територіальної громади встановлюється на кожний бюджетний період відповідно Законом України про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет.   -446- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст.58 граничний розмір внутрішнього боргу пропонується обмежити 60%. в іншій редакції  
Враховано    
    -447- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Стаття 58. Частину 2 викласти у такій редакції: "Сумарна величина внутрішнього та зовнішнього державного боргу не повинна перевищувати 30% ВВП".  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -448- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
В тексті статті 58 після слів "Граничний обсяг" доповнити словами "та структура"  
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України   
    -449- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
В тексті ст. 58 слова "місцевої ради" замінити словами "міської, селищної, сільської ради".  
Враховано в гл.III цього Кодексу   
    -450- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Стаття 58 (2). Сумарна величина внутрішнього та зовнішнього державного боргу не повинна перевищувати 60% ВВП. Починаючи з 2002 року сумарна величина внутрішнього та зовнішнього державного боргу повинна поступово зменшуватися.  
Враховано частково у гл.III цього Кодексу   
    -451- Сопрун С.І. (в.о. № 129)
Викласти в такій редакції: "Сумарна величина державного боргу, гарантії, видані Кабінетом Міністрів України щодо погашення боргових зобов'язань, не можуть перевищувати 40% річного обсягу валового внутрішнього продукту за попередній рік". в іншій редакції  
Враховано    
337. Глава IX. Бюджетна класифікація      Стаття 8. Бюджетна класифікація  
338. Стаття 59. Загальні положення       
339. (1) Бюджетна класифікація України є єдиною для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України.   -452- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Назву глави вилучити. Статті 59 і 60 об'єднати та пункт (1) об'єднаної статті викласти у такій редакції: "(1) Бюджетна класифікація України створюється для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, проведення необхідного аналізу в розрізі організаційних, функціональних та економічних категорій, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників."  
Враховано   (1) Бюджетна класифікація України створюється для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, проведення необхідного аналізу в розрізі організаційних, функціональних та економічних категорій, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.  
340. (2) Структура бюджетної класифікації затверджується цим Кодексом і викладається в його додатках.   -453- Кабінет Міністрів України
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
До статті 59. Практика впровадження нової бюджетної класифікації при формуванні і виконанні бюджетів у 1998 та 1999 роках засвідчила, що діюча бюджетна класифікація потребує доопрацювання з точки зору раціонального та прозорого викладу всіх її категорій. Процедура внесення змін до кодексу вимагатиме певного часу, що негативно відобразиться на виконанні бюджету. Тому доцільно затвердження кодексом лише структури класифікації, що дозволить своєчасно реагувати на зміни законодавства та бюджетних процедур. Структура бюджетної класифікації досить повно висвітлена у наступних статтях цієї глави, тому немає необхідності затверджувати у Кодексі запропоновані додатки, які дещо деталізовані. Пропонується вилучити вираз "і викладається в його додатках".  
Враховано    
341. (3) З метою досягнення цілісності бюджетних категорій та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями та економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує подальшу деталізацію класифікації доходів, видатків, фінансування бюджету.   -454- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Пункт (3) викласти у такій редакції: "(2) З метою досягнення цілісності бюджетних категорій та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями та економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї, і інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.  
Враховано   (2) З метою досягнення цілісності бюджетних категорій та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями та економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї, і інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.  
342. Стаття 60. Склад бюджетної класифікації   -455- Кабінет Міністрів України
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
До статті 60. Вилучити текст, викладений у дужках. Оскільки пропонується затвердити кодексом лише структуру бюджетної класифікації, додатки до нього необов'язкові. Крім того, доповнити статтю пунктом "5) класифікація кредитування за вирахуванням погашення".  
Враховано    
    -456- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У назві статті 60 слово "склад" замінити на "структура"  
Враховано    
343. Бюджетна класифікація має такі складові частини:   -457- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Частину 1) статті 60 викласти у такій редакції: "(3) Бюджетна класифікація має такі складові частини: 1) класифікація доходів бюджету; 2) класифікація видатків (кредитування за вирахуванням погашення) бюджету; 3) класифікація фінансування бюджету; 4) класифікація боргу."  
Враховано   (3) Бюджетна класифікація має такі складові частини:  
344. 1) класифікація доходів бюджету (додаток 1 цього Кодексу);      1) класифікація доходів бюджету;  
345. 2) класифікація видатків бюджету (додатки 2 та 3 до цього Кодексу);      2) класифікація видатків (кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;  
346. 3) класифікація фінансування бюджету (додаток 4 цього Кодексу);      3) класифікація фінансування бюджету;  
347. 4) класифікація боргу (додаток 5 цього Кодексу).      4) класифікація боргу.  
348. Стаття 61. Класифікація доходів бюджету   -458- Кабінет Міністрів України
Статтю 61 викласти у такій редакції:  
Враховано   Стаття 9. Класифікація доходів бюджетів  
349. (1) Доходи бюджету класифікуються за такими основними групами:   -459- "(1) Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: 1) податкові надходження; 2) неподаткові надходження; 3) доходи від операцій з капіталом; 4) трансферти; (2) Податковими надходженнями визнаються передбачені податковим законодавством України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі. (3) Неподатковими надходженнями визнаються: 1) доходи від власності та підприємницької діяльності; 2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; 3) надходження від штрафів та фінансових санкцій; 4) інші неподаткові надходження. (4) Доходи від операцій з капіталом включають надходження від продажу основних засобiв, державних запасів товарів, землі і нематеріальних активів. (5) Трансферти - це безоплатні та безповоротні, одержані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування або міжнародних організацій.  Немає висновку   (1) Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:  
350. 1) податкові надходження;      1) податкові надходження;  
351. 2) неподаткові надходження;      2) неподаткові надходження;  
352. 3) доходи від операцій з капіталом;      3) доходи від операцій з капіталом;  
353. 4) трансферти;      4) трансферти;  
354. 5) державні цільові фонди.      (2) Податковими надходженнями визнаються передбачені податковим законодавством України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі. (3) Неподатковими надходженнями визнаються: 1) доходи від власності та підприємницької діяльності; 2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; 3) надходження від штрафів та фінансових санкцій; 4) інші неподаткові надходження. (4) Доходи від операцій з капіталом включають надходження від продажу основних засобiв, державних запасів товарів, землі і нематеріальних активів.  
355. (2) Групи доходів складаються зі статей доходів, які об'єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання.      (5) Трансферти - це безоплатні та безповоротні, одержані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування або міжнародних організацій.  
356. Стаття 62. Класифікація видатків бюджету   -460- Кабінет Міністрів України
Статтю 62 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Класифікація видатків бюджету (1) Видатки бюджету класифікуються за: 1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків); 2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків); 3) ознакою розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків). (2) Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації: 1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави та органів місцевого самоврядування; 2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій держави та органів місцевого самоврядування; (3) За економічною класифікацією видатки бюджетів поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України. (4) Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне Казначейство України веде реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів. (5) При складанні бюджету за програмно-цільовим методом застосовується програмна класифікація видатків бюджету."  
Враховано   Стаття 10. Класифікація видатків бюджету  
357. (1) Класифікація видатків бюджету здійснюється за трьома основними ознаками:   -461- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
До статті 62. Частину (1) доповнити третьою ознакою - "3) відомство, що відповідає за виконання функцій - відомча структура видатків", пояснення до якої наведене у частині (4). в іншій редакції  
Враховано   (1) Видатки бюджету класифікуються за:  
358. 1) функції, з виконанням якої пов'язані видатки - функціональна структура видатків (додаток 2 до цього Кодексу);   -462- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 62. Класифікація видатків бюджету. в іншій редакції  
Враховано   1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);  
359. 2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки - економічна структура видатків (додаток 3 до цього Кодексу).      2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків); 3) ознакою розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків).  
360. (2) Функціональна класифікація має три рівні деталізації:      (2) Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:  
361. 1) перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування;      1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави та органів місцевого самоврядування;  
362. 2) другий рівень - підрозділи, в яких конкретизуються напрямки бюджетних коштів на здійснення функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в межах відповідних розділів;      2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій держави та органів місцевого самоврядування;  
363. 3) третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямками діяльності головних розпорядників бюджетних коштів в межах відповідних підрозділів.   -463- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У частині (2) пункт 3) слова "цільові видатки" замінити словами "групи видатків". в іншій редакції  
Враховано    
364. (3) За економічною класифікацією видатки бюджетів поділяються на:      (3) За економічною класифікацією видатки бюджетів поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України.  
365. 1) поточні видатки - усі платежі бюджету, що передбачаються на поточні цілі;   -464- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У частині (3) пункт 1) слова "усі платежі" замінити словом "видатки". в іншій редакції  
Враховано    
366. 2) капітальні видатки - платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів, або невідплатні платежі, що передаються отримувачам бюджетних коштів з метою придбання ними капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи пошкодженням основних фондів;   -465- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У частині (3) пункт 2) слова "платежі" замінити словом "видатки". в іншій редакції  
Враховано    
367. 3) нерозподілені видатки (резервні фонди бюджетів);       
368. 4) кредитування з вирахуванням погашення - платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в результаті яких у них з'являються фінансові вимоги до інших суб'єктів господарської діяльності.   -466- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 62. Параграф (3) 4) Редакція тексту незрозуміла.  
Враховано в п.24 ст.2. В текст внесено редакційні зміни.   
    -467- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П. 4 ч.3 ст. 62 викласти в такій редакції "кредитування з вирахуванням погашення - кошти, які виділяються з бюджету у вигляді бюджетних позичок (кредитів), в результаті яких з'являються фінансові зобов'язання їх отримувачів перед бюджетом та повернення цих коштів".  
Враховано в іншій редакції в п.24 ст.2   
    -468- Національний банк України
П.4 статті 62 виключити.  
Враховано    
369. (4) Відомча класифікація видатків містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів і затверджується:      (4) Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне Казначейство України веде реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.  
370. 1) для Державного бюджету України - Міністром фінансів України;       
371. 2) для бюджетів самоврядування - Міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу.       
372. (5) Категорія видатків не включає платежі з погашення основної суми боргу.      (5) При складанні бюджету за програмно-цільовим методом застосовується програмна класифікація видатків бюджету.  
373. Стаття 63. Класифікація фінансування бюджету   -469- Кабінет Міністрів України
Статтю викласти у такій редакції: "Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету (1) Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрямки витрачання коштів, що утворились в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу). (2) Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками: 1) фінансування за типом кредитора - за категоріями кредиторів або власникiв боргових зобов'язань; 2) фінансування за типом боргового зобов'язання - за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту."  
Враховано   Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету  
374. (1) Класифікація фінансування бюджету вказує джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, а також показує використання коштів, які утворились в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками. До цієї категорії належать платежі з погашення основної суми державного боргу.      (1) Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрямки витрачання коштів, що утворились в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу).  
375. (2) Класифікація фінансування бюджету включає два розділи:      (2) Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками:  
376. 1) фінансування за типом кредитора, тобто за категоріями кредиторів, або власниками боргових зобов'язань;   -470- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Текст "фінансування бюджету" подати у редакції "фінансування сальдо бюджету". пропозицію Кабінету Міністрів України  
Враховано   1) фінансування за типом кредитора - за категоріями кредиторів або власникiв боргових зобов'язань;  
377. 2) фінансування за типом боргового зобов'язання, що відображає засоби, що використовуються для фінансування дефіциту або розподілу фінансових ресурсів, що утворюються в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками.      2) фінансування за типом боргового зобов'язання - за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту.  
378. Стаття 64. Класифікація боргу   -471- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 64. Зміст статті не відповідає назві. В статті замість власне класифікації додаються вимоги до неї та принципи здійснення. Тобто стаття потребує редакційних змін, а також внесення у неї власне класифікації за типом кредитора та типом боргового зобов'язання. в ст.12  
Враховано   Стаття 12. Класифікація боргу  
379. (1) Класифікація боргу повинна містити інформацію про всі непогашені борги органів управління для вивчення їх впливу на функціонування економіки держави.   -472- Кабінет Міністрів України
Статтю викласти у такій редакції: "(1) Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави та бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування. (2) Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання."  
Враховано   (1) Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави та бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування.  
380. (2) Непогашений борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.   -473- Кабінет Міністрів України
Статтю викласти в такій редакції: "Стаття 13. Складові частини бюджету (1) Бюджет складається із загального та спеціального фондів. (2) Загальний фонд бюджету включає: 1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду; 2) всі видатки бюджету за рахунок загальних надходжень бюджету; 3) різницю між доходами і видатками загального фонду бюджету. (3) Надходження від здійснених запозичень, видатки на обслуговування боргу, забезпечення виконання гарантій і забезпечення інших боргових зобов'язань включаються тільки до загального фонду бюджету, якщо законодавством не передбачено інше. (4) Спеціальний фонд бюджету включає: 1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; 2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; 3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету. (5) На відповідний бюджетний період склад спеціального фонду бюджету визначається Законом України про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет. (6) Пiдставою для рішення відповідної ради про створення спецiального фонду у складi місцевого бюджету може бути виключно закон України. (7) Передача коштів між загальним та спеціальними фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень. (8) Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до фонду на відповідну мету."  
Враховано   (2) Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання. Стаття 13. Складові частини бюджету (1) Бюджет складається із загального та спеціального фондів. (2) Загальний фонд бюджету включає: 1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду; 2) всі видатки бюджету за рахунок загальних надходжень бюджету; 3) різницю між доходами і видатками загального фонду бюджету. (3) Надходження від здійснених запозичень, видатки на обслуговування боргу, забезпечення виконання гарантій і забезпечення інших боргових зобов'язань включаються тільки до загального фонду бюджету, якщо законодавством не передбачено інше. (4) Спеціальний фонд бюджету включає: 1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; 2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; 3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету. (5) На відповідний бюджетний період склад спеціального фонду бюджету визначається Законом України про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет. (6) Пiдставою для рішення відповідної ради про створення спецiального фонду у складi місцевого бюджету може бути виключно закон України. (7) Передача коштів між загальним та спеціальними фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень. (8) Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до фонду на відповідну мету. Глава IІІ. Запозичення та кредитування Стаття 14. Дефіцит та профiцит бюджету (1) Прийняття державного бюджету або бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету місцевого самоврядування на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обгрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу. (2) Профiцит бюджету затверджується виключно з метою погашення основної суми боргу. Стаття 15. Джерела фінансування дефіциту бюджету (1) Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, внутрiшнi та зовнiшнi (для міст з населенням понад вісімсот тисяч мешканців) запозичення органів місцевого самоврядування iз дотриманням умов, визначених цим Кодексом. (2) Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, дозволених Законом про Державний бюджет України. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточних видатків держави за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги. (3) Міністр фінансів України з метою економії коштів та ефективності їх використання має право вибрати кредитора, вид позики і валюту запозичення. (4) Платежі на погашення зобов'язань із боргу здійснюються відповідно до кредитних угод та інших нормативно-правових актів, за якими виникають державні боргові зобов'язання, незалежно від обсягу коштів, передбачених на цю мету в Законі про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. (5) Якщо витрати на обслуговування та погашення державного боргу можуть перевищити кошти, передбачені в Законі про Державний бюджет України на таку мету, Міністр фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України та готує пропозиції про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України. (6) Емісійнi кошти Національного Банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України. Стаття 16. Право на здійснення запозичень (1) Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах і на умовах, передбачених Законом про Державний бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів України. (2) Право здійснення запозичень у межах і на умовах, передбачених рішенням місцевої ради про бюджет, належить виконавчому органу відповідної ради в особі його керівника. (3) Мiсцевi ради мають право здiйснювати внутрiшнi запозичення. Зовнiшнi запозичення можуть здiйснювати лише мiські ради міст з чисельнiстю населення понад вісімсот тисяч жителів. (4) Верховна Рада Автономної Республіки Крим може приймати рішення про здійснення внутрішніх запозичень на умовах, визначених цим Кодексом. Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань (1) Кабiнет Мiнiстрiв України в особі Міністра фінансів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим в особі Міністра фінансів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування в особі керівників їх виконавчих органів можуть надавати гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктам права виключно у межах повноважень, встановлених у Законі України про Державний бюджету України чи рішенні про місцевий бюджет . (2) Гарантії надаються лише на умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих вiд iнших суб'єктiв. (3) Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань, належать до платежів по державному боргу. Стаття 18. Граничний обсяг боргу (1) Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу, боргу місцевого бюджету, граничний обсяг надання гарантій встановлюється на кожний бюджетний період відповідно Законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет. (2) Величина основної суми внутрішнього та зовнішнього державного боргу не повинна перевищувати 60 відсотків фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту України. (3) В разі перевищення граничної величини, визначеної пунктом 2 цієї статті, Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити заходів для приведення цієї величини у відповідність з положенням цього Кодексу.  
    -474- Давидов В.В. (в.о. № 108)
В статті "Запозичення" пункт (6) необхідно сформулювати у редакції: "Місцеві бюджети можуть здійснювати внутрішні запозичення. Зовнішні запозичення можуть здійснювати обласні центри, міста Київ і Севастополь за погодженням з Кабінетом Міністрів України". в ст.16 цього Кодексу  
Враховано частково    
    -475- Кабінет Міністрів України
Ввести нову статтю і викласти її в такій редакції: "Стаття _. Дефіцит та профiцит бюджету (1) Прийняття державного бюджету або бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету місцевого самоврядування на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обгрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу. (2) Профiцит бюджету затверджується виключно з метою погашення основної суми боргу."  
Враховано    
    -476- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
В статті 14 записати, що профіцит можливий лише при загальному зростанні доходів і він не може перевищувати 2% ВВП.  
Відхилено    
    -477- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
В статті 14 пункт 1 замініти слова "місцевий бюджет" на слова "бюджет місцевого самоврядування"  
Враховано    
    -478- Комітет з питань бюджету
Ввести нову статтю і викласти її в такій редакції Стаття _. Джерела фінансування дефіциту бюджету (1) Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, внутрiшнi та зовнiшнi (для міст з населенням понад вісімсот тисяч мешканців) запозичення органів місцевого самоврядування iз дотриманням умов, визначених цим Кодексом. (2) Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, дозволених Законом про Державний бюджет України. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточних видатків держави за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги. (3) Міністр фінансів України з метою економії коштів та ефективності їх використання має право вибрати кредитора, вид позики і валюту запозичення. (4) Платежі на погашення зобов'язань із боргу здійснюються відповідно до кредитних угод та інших нормативно-правових актів, за якими виникають державні боргові зобов'язання, незалежно від обсягу коштів, передбачених на цю мету в Законі про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. (5) Якщо витрати на обслуговування та погашення державного боргу можуть перевищити кошти, передбачені в Законі про Державний бюджет України на таку мету, Міністр фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України та готує пропозиції про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України. (6) Емісійнi кошти Національного Банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України."  
Враховано    
    -479- Комітет з питань бюджету
Ввести нову статтю: Стаття _. Право на здійснення запозичень (1) Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах і на умовах, передбачених Законом про Державний бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів України. (2) Право здійснення запозичень у межах і на умовах, передбачених рішенням місцевої ради про бюджет, належить виконавчому органу відповідної ради в особі його керівника. (3) Мiсцевi ради мають право здiйснювати внутрiшнi запозичення. Зовнiшнi запозичення можуть здiйснювати лише мiські ради міст з чисельнiстю населення понад вісімсот тисяч жителів. (4) Верховна Рада Автономної Республіки Крим може приймати рішення про здійснення внутрішніх запозичень на умовах, визначених цим Кодексом."  
Враховано    
    -480- Сопрун С.І. (в.о. № 129)
Викласти в такій редакції: "Внутрішні запозичення - це запозичення, котрі залучаються від фізичних і юридичних осіб України і в яких Українська держава виступає як позичальник або як гарант погашення позик іншими позичальниками Зовнішні запозичення - запозичення, котрі залучаються від іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних фінансових організацій, іноземних держав, в яких Українська держава виступає як позичальник або як гарант погашення позик іншими позичальниками". Норми регулюються іншим законодавством  
Відхилено .   
    -481- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень Ч.3 вилучити. Обмеження абсолютно штучне і породжуватиме чисельні зловживання. Більш точні та об'єктивні критерії встановлені в статті 76. Тим більше, що ч.(6) цієї статті встановлено, що порядок залучення позик встановлюється Мінфіном та комісією з цінних паперів. пропозицію Комітету з питань бюджету  
Враховано    
    -482- Національний банк України
У п. 1 статті "Гарантії" замість слова "Держава" зазначити "Центральні органи державного управління", а також слова "комерційних банків" змінити на слова "отриманих від інших суб'єктів".  
Враховано    
    -483- Кабінет Міністрів України
Ввести нову статтю і викласти її в такій редакції: "Стаття _. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань (1) Кабiнет Мiнiстрiв України в особі Міністра фінансів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим в особі Міністра фінансів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування в особі керівників їх виконавчих органів можуть надавати гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктам права виключно у межах повноважень, встановлених у Законі України про Державний бюджету України чи рішенні про місцевий бюджет . (2) Гарантії надаються лише на умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих вiд iнших суб'єктiв. (3) Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань, належать до платежів по державному боргу."  
Враховано    
    -484- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Замінити "міністра фінансів" на "Прем'єр-міністра"  
Відхилено    
    -485- Сопрун С.І. (в.о. № 129)
Викласти у такій редакції: "Граничний обсяг та структура державного боргу, надання гарантій щодо погашення боргових зобов'язань встановлюється на кожен бюджетний рік Законом про Державний бюджет України; граничний обсяг та структура внутрішнього боргу Автономної Республіки Крим, територіальних громад встановлюється на кожен бюджетний рік Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
    -486- Комітет з питань бюджету
Ввести нову статтю: "Стаття 18. Граничний обсяг боргу (1) Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу, боргу місцевого бюджету, граничний обсяг надання гарантій встановлюється на кожний бюджетний період відповідно Законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет. (2) Величина основної суми внутрішнього та зовнішнього державного боргу не повинна перевищувати 60 відсотків фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту України. (3) В разі перевищення граничної величини, визначеної пунктом 2 цієї статті, Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити заходів для приведення цієї величини у відповідність з положенням цього Кодексу."  
Враховано    
381. Глава X. Бюджетний процес   -487- Комітет з питань бюджету
Главу IV та ст.19 викласти в такій редакції: "Глава IV. Бюджетний процес та його учасники Стаття 19. Стадії бюджетного процесу (1) Стадіями бюджетного процесу визнаються: 1) складання проектів бюджетів; 2) розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України і рішень про місцеві бюджети; 3) виконання бюджету, в тому числі, у разі необхідності, внесення змін та доповнень до Закону про Державний бюджет України і рішень про місцеві бюджети; 4) підготовка, розгляд та прийняття рішення щодо звіту про виконання бюджету."  
Враховано   Глава IV. Бюджетний процес та його учасники Стаття 19. Стадії бюджетного процесу (1) Стадіями бюджетного процесу визнаються: 1) складання проектів бюджетів; 2) розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України і рішень про місцеві бюджети; 3) виконання бюджету, в тому числі, у разі необхідності, внесення змін та доповнень до Закону про Державний бюджет України і рішень про місцеві бюджети; 4) підготовка, розгляд та прийняття рішення щодо звіту про виконання бюджету. (2) На свіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів.  
    -488- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Доповнити новим пунктом: "(2) На свіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів."  
Немає висновку    
    -489- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Пункт 1) статті 19 вилучити.  
Немає висновку    
382. Стаття 65. Учасники бюджетного процесу   -490- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статті 65-84 викласти у такій редакції: "Стаття _. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження (1) Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями Конституцією України, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. (2) Бюджетними повноваженнями визнаються права і обов'язки учасників бюджетних правовідносин. (3) Повноваження учасників бюджетного процесу визначаються Конституцією України, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами."  
Враховано   Стаття 20. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження  
    -491- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
В статті 65 виключити позицію "Міністр фінансів України" тому що, як вказано вище, учасником бюджетного процесу є "Міністерство фінансів України". в іншій редакції  
Враховано    
    -492- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити, що кошти резервних фондів бюджетів витрачаються органами виконавчої влади на підставі відповідних Постанов, рішень органів представницької влади. в іншій редакції ст.24  
Враховано    
    -493- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Визнати, як одного з учасників бюджетного процесу Рахункову палату України. в іншій редакції  
Враховано    
    -494- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У статті 20. "учасники бюджетного процесу" у додатковому пункті викласти перелік учасників бюджетного процесу, з обов'язковим включенням до нього Рахункової палати України  
Немає висновку    
383. (1) Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями, а також Національний банк України.      (1) Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями Конституцією України, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.  
384. (2) Учасниками бюджетного процесу в цьому Кодексі визнаються:   -495- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Ч. 2 ст. 65 доповнити підпунктом такого змісту: "державні податкові органи" в іншій редакції  
Враховано   (2) Бюджетними повноваженнями визнаються права і обов'язки учасників бюджетних правовідносин. (3) Повноваження учасників бюджетного процесу визначаються Конституцією України, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.  
385. 1) Президент України;   -496- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У статті 65 визначити учасниками бюджетного процесу Комітети Верховної Ради України, а Комітет Верховної Ради України з питань бюджету - головним.  
Враховано в іншій редакції. Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу   
386. 2) Верховна Рада України;   -497- Сергієнко О.І.
У главі Х, ст.65, п.2, пп.2 викласти в такій редакції: "Народні депутати України". 1 в іншій редакції. Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу  
Немає висновку    
387. 3) комітет Верховної Ради України з питань бюджету;       
388. 4) інші комітети Верховної Ради України;       
389. 5) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;       
390. 6) обласні, районні, сільські, селищні, міські та районні у містах ради;   -498- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Частину 2 статті 65 слід доповнити, що учасниками бюджетного процесу є також народні депутати України, що буде відповідати Конституції України та Закону України "Про статус народного депутата України". 1 в іншій редакції. Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу  
Немає висновку    
391. 7) Національний банк України;       
392. 8) Кабінет Міністрів України;       
393. 9) Прем'єр-міністр України;       
394. 10) Міністерство фінансів України;       
395. 11) міністр фінансів України;       
396. 12) Державне казначейство України;       
397. 13) Рада міністрів Автономної Республіки Крим;       
398. 14) Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим;       
399. 15) місцеві державні адміністрації;   -499- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Після п. 15 ст.65 додати пункт такого змісту: міський, селищний, сільський голова 1 в іншій редакції. Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу  
Немає висновку    
400. 16) місцеві фінансові органи;       
401. 17) виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;       
402. 18) органи державного фінансового контролю, органи фінансового контролю Автономної Республіки Крим;   -500- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Абз.18 п.2 ст.65 викласти у такій редакції "виконавчі органи обласних, міських, обласного підпорядкування, районних, сільських, селищних, міських та районних у містах рад". 1 в іншій редакції. Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу  
Немає висновку    
403. 19) головні розпорядники бюджетних коштів;       
404. 20) бюджетні установи та організації;   -501- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
П. 20 ч.2 ст. 65 виключити слова "та організації" та добавити пункт "розпорядники бюджетних коштів" 1 в іншій редакції. Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу  
Немає висновку    
405. 21) отримувачі бюджетних коштів.       
406. (3) Органами державного фінансового контролю, органами фінансового контролю Автономної Республіки Крим відповідно визнаються:       
407. 1) Рахункова палата України;       
408. 2) Рахункова палата Автономної Республіки Крим;       
409. 3) контрольні та фінансові органи державної виконавчої влади;       
410. (4) Повноваження органів державного фінансового контролю, органів фінансового контролю Автономної Республіки Крим з контролю за дотриманням бюджетного законодавства передбачені главою XХХIII цього Кодексу.       
411. Стаття 66. Стадії бюджетного процесу   -502- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Стадії бюджетного процесу Вилучити п.1 ч.1 Стадіями бюджетного процесу визнаються: 1) підготовка та подання Кабінетом Міністрів України та Національним банком України Верховній Раді України основних прогнозних макроекономічних показників та документів, необхідних для складання проекту Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції); вилучити, є складовою підготовки (п. 2) 2) підготовка і прийняття Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції); 1 в редакції Комітету з питань бюджету у ч.1 ст.19  
Немає висновку    
412. Стадіями бюджетного процесу визнаються:       
413. 1) підготовка та подання органами виконавчої влади та Національним банком України Верховній Раді України, Верховні Раді Автономної Республіки Крим, обласним, районним та місцевим радам документів, необхідних для складання Бюджетної резолюції та бюджетних пропозиції органів місцевого самоврядування;       
414. 2) підготовка і прийняття Бюджетної резолюції та бюджетних пропозиції органів місцевого самоврядування;   -503- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П. 2 ст. 66 вилучити слова "та бюджетних пропозиції органів місцевого самоврядування" 3  
Немає висновку    
415. 3) складання проектів бюджетів та проектів закону про державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішення обласної, районної або місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет;   -504- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункти (3), (4), (5) Після слів "про бюджет Автономної Республіки Крим" викласти в наступній редакції: "рішення місцевих рад про відповідний місцевий бюджет" 2 у відповідності до визначеної термінології  
Немає висновку    
416. 4) розгляд та прийняття закону про державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішення обласної, районної або місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет;       
417. 5) внесення, при необхідності, змін та доповнень до закону про державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішення обласної, районної або місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет;   -505- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П. 5 ст. 66 вилучити слова "при необхідності". Після слів: ''Автономної Республіки Крим чи рішення" викласти в наступній редакції :"місцевих ради про відповідний місцевий бюджет" 3 у ст.19 цього Кодексу  
Немає висновку    
418. 6) виконання бюджету;       
419. 7) підготовка, розгляд та затвердження звіту про виконання бюджету.   -506- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У ст. 66 п.7). замість слів "затвердження" записати "прийняття рішення щодо". 1 у ст.19 цього Кодексу  
Немає висновку    
420. Глава XI. Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу   -507- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В главі 11 впроваджується принцип залучення Бюджетного комітету до активної роботи над законодавчим забезпеченням бюджетного процесу. Але згідно п.1 ст.1 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" повноваження комітетів визначаються Конституцією України та цим Законом. Завдання і компетенція комітетів визначається положеннями про відповідні комітети, що затверджуються Верховною Радою, Регламентом та постановами Верховної Ради України. Оскільки Комітет з питань бюджету є складовою частиною Верховної Ради, виділення його у самостійного учасника бюджетного процесу є недоцільним та суперечить чинному законодавству (ст.ст. 65, 70, 71 і далі по тексту). У зв'язку з цим положення статей, які регламентують діяльність бюджетного комітету слід частково спростити і включити в положення статей, які регулюють бюджетні повноваження Верховної Ради загалом. Визначити в главі 11 повноваження Рахункової палати. Має бути зазначено, що Рахункова палата є єдиним незалежним органом, підконтрольним Верховній Раді України з широкими правами на здійснення контрольних перевірок. Рахункова палата має бути підзвітною Верховній Раді України. Необхідно передбачити процедуру звітування Рахункової палати перед Верховною Радою України. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
421. Стаття 67. Поняття бюджетних повноважень учасників бюджетного процесу       
422. (1) Бюджетними повноваженнями визнаються права, обов'язки та відповідальність учасників бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.       
423. (2) Кожен учасник бюджетного процесу повинен діяти у межах повноважень, передбачених цим Кодексом.       
424. (3) Відповідальність учасників бюджетного процесу визначається цим Кодексом (глави XXXIV та XXXV) та чинним законодавством України.       
425. Стаття 68. Бюджетні повноваження Президента України   -508- Шаров І.Ф.
Ст. 68 вилучити. 1 в іншій редакції ст.20 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -509- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статті 68-81. Вилучено. Повноваження учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу  
Немає висновку    
426. До бюджетних повноважень Президент України належить:       
427. 1) розгляд і підписання Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, а також інших законів, які стосуються бюджетного законодавства;   -510- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 68. Слова " розгляд і підписання Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", …" - вилучити. 1  
Немає висновку    
428. 2) застосування права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, а також інших законів, які стосуються бюджетного законодавства із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України із зауваженнями та пропозиціями Президента України.   -511- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Слова " … Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", …" - вилучити. 1  
Немає висновку    
429. Стаття 69. Бюджетні повноваження Верховної Ради України   -512- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 69. П.3 ч1. вилучити, оскільки склад і обсяг державних видатків є складовою державного бюджету, про що йдеться у параграфі 6) цієї статті 1  
Немає висновку    
    -513- Сергієнко О.І.
В главі ХІ, ст.69 назву замінити на "бюджетні повноваження народних депутатів України". Далі першу фразу замінити на "До бюджетних повноважень народних депутатів України належить:". 1  
Немає висновку    
    -514- Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Статтю 69 доповнити пунктом 12 такого змісту: "12) розгляд та прийняття пропозицій комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо обсягу витрат, необхідних для утримання Рахункової палати на наступний фінансовий рік із зазначенням у Державному бюджеті України окремим рядком". Вилучено. Кодекс не передбачає деталізацію головних розпоряд-ників бюджетних коштів із зазначенням їх окремим рядком  
Немає висновку    
430. До бюджетних повноважень Верховної Ради України належить:       
431. 1) визначення бюджетної політики держави;       
432. 2) встановлення основ бюджетних повноважень усіх учасників бюджетного процесу;       
433. 3) визначення складу і обсягів доходів та видатків державного бюджету України;   -515- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 69. Частина 1. Пункт 3. Слово "визначення" вилучити і замінити словами "контроль за", решту поставити у відповідних відмінках. В даному випадку це функція Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України при прийнятті бюджету повинна здійснювати контроль за складом і обсягами доходів та видатків бюджету у межах повноважень, визначених Конституцією України та цим Кодексом. 1  
Немає висновку    
    -516- Кабінет Міністрів України
До статті 69. Пункт 3) вилучити, оскільки зміст викладеного відноситься до п.6); 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
434. 4) розгляд і прийняття Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";       
435. 5) затвердження нормативів бюджетної забезпеченості та інших показників, необхідних для формування бюджетів всіх рівнів;   -517- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Пункт 5 ст. 69 викласти в редакції: "Прийняття законів, що визначають мінімальні нормативи бюджетної забезпеченості або визначення і затвердження нормативів бюджетної забезпеченості та інших показників, необхідних для формування бюджетів всіх рівнів, якщо такі нормативи не визначені законом". Нормативи щодо мінімального прожиткового мінімуму, мінімальної споживчої корзини, мінімального набору медичних та інших соціальних витрат повинні визначатися окремими законами, а також методика їх обчислення, тому Верховна Рада має затверджувати тільки ті нормативи, які чинним законодавством не визначені. 1 у гл.XVI  
Немає висновку    
436. 6) розгляд та прийняття закону про державний бюджет України на відповідний бюджетний період та внесення змін до нього;       
437. 7) відхилення проекту закону України про Державний бюджет України, що голосується одночасно із рішення про недовіру Кабінету Міністрів України;   -518- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Вилучити, оскільки не дозволяє урядові підготувати скоригований бюджет, а про відставку уряду йдеться у параграфі 11 цієї статті. 1 в іншій редакції в ст.20 та ч.4 і 5 ст.41 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -519- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
П.7 ст. 69 виключити у зв'язку з невідповідністю ст. 87 Конституції. 1 в іншій редакції в ст.20 та ч.4 і 5 ст.41 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -520- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Пункт 7. ст. 69 після слів "відхилення проекту закону" поставити кому доповнити словами "або відправлення на доопрацювання". Після слів "бюджет України" вилучити. 1 в іншій редакції в ст.20 та ст.41 цього Кодексу  
Немає висновку    
438. 8) розгляд та прийняття закону України про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та внесення змін до нього;   -521- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Вилучити, оскільки виконання бюджету (а саме на це направлений помісячний розпис) відноситься до компетенції Уряду. 1 в іншій редакції в ст.51 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -522- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Пункт 8 ст. 69 слово "помісячний" замінити словом "поквартальний". Розгляд та прийняття такого закону помісячно видається нереальним і недоцільним. 3 в ст.51  
Немає висновку    
    -523- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
П. 8 ст. 69 вилучити. 1  
Немає висновку    
    -524- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Пункт 8 ст. 69 вилучити. Розпис доходів і видатків відноситься до процедури виконання Державного бюджету, що згідно з Конституцією України є функцією Кабінету Міністрів України (ст.116, п.6). 1  
Немає висновку    
439. 9) розгляд та прийняття рішення щодо звіту про виконання державного бюджету України;   -525- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Пункт 9. ст. 69 слово "рішення" замінити словом "постанови". 1 в ст.64  
Немає висновку    
440. 10) прийняття до розгляду законопроектів, які приводять до змін доходної і видаткової частин бюджетів всіх рівнів лише при наявності висновку комітету Верховної Ради України з питань бюджету;   -526- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Пункт 10 ст. 69 вилучити, таке положення обмежує законодавчу ініціативу депутатів і за політичними мотивами керівництво комітету може заблокувати важливе державне рішення. Натомість пропонується пункт опосередковано відобразити в новій редакції і включити в пункт 4 статті 70 (див. нижче). 1 в ст.27  
Немає висновку    
441. 11) прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, яка має наслідком відставку Кабінету Міністрів України у випадках якщо Кабінет Міністрів України:   -527- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Взагалі пункт 11), як питання, що немає безпосереднього відношення до бюджетного процесу, доцільно перенести до спеціальної частини або відповідного закону. 1  
Немає висновку    
    -528- Комітет з питань соціальної політики та праці
П.11 ст.69 вилучити. 1  
Немає висновку    
    -529- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Пункт 11 ст. 69 перший абзац викласти в редакції: "У випадках, передбачених пунктом 7 частини 1 цієї статті Верховна Рада разом з відхиленням проекту закону про Державний бюджет України може прийняти рішення про відставку Кабінету Міністрів з наступних причин", а далі за текстом. 1 в ст.41  
Немає висновку    
442. а) порушив терміни, передбачені для виконання відповідних стадій бюджетного процесу;       
443. б) не врахував при підготовці проекту бюджету вимог Бюджетної резолюції;       
444. в) допустив порушення закону України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період;   -530- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 69 п. 11) п.п. в) вилучити, бо допущення порушень вже перераховано у пп. а),б),г),д),е). 1  
Немає висновку    
445. г) не забезпечив виконання закону України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період та бюджетного законодавства;   -531- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Вилучити, оскільки положення параграфу г) є більш широким. 1  
Немає висновку    
446. д) здійснив скорочення видатків (секвестрування) державного бюджету України на поточний бюджетний період без прийняття відповідного рішення Верховною Радою України;   -532- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Замість тексту "…без прийняття відповідного рішення Верховною Радою України" подати у редакції "… не поінформувавши Верховну Раду України про наміри скорочення видатків і можливі наслідки не менше, ніж за місяць до можливого впровадження секвестру". 1 в ст.56  
Немає висновку    
447. е) не відзвітувався за виконання державного бюджету України за відповідний бюджетний період у зв'язку з неприйняттям Верховною Радою України поданого Кабінетом Міністрів України звіту про виконання державного бюджету;       
448. 12) звернення до Генеральної прокуратури України щодо притягнення до відповідальності учасників бюджетного процесу;       
449. 13) заслуховувати Прем'єр-міністра України, керівників міністерств, державних комітетів та головних розпорядників бюджетних коштів з питань виконання бюджету та бюджетного законодавства;       
450. 14) здійснення контролю за виконанням бюджетів та за дотриманням бюджетного законодавства       
451. 15) здійснення інших бюджетних повноважень, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.   -533- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Вилучити текст "…та іншими законами України", оскільки бюджетні повноваження повинні регулюватися виключно Бюджетним Кодексом. Повноваження учасників бюджет-ного процесу визна-чаються Конституці-єю, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами  
Немає висновку    
452. Стаття 70. Бюджетні повноваження комітету Верховної Ради України з питань бюджету   -534- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
Окремі пункти статті 70 привести у відповідність до статті 93 Конституції України. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -535- Комітет з питань соціальної політики та праці
Статтями 70, 71, 133, 135 та ін. Кодексу закріплюються повноваження Комітету з питань бюджету, пов'язані з розробкою законопроектів, які стосуються бюджетного процесу України. Таке закріплення повноважень є некоректним. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -536- Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Статтю 70 доповнити пунктом 8 такого змісту: "8) підготовка пропозицій до проекту Закону України "Про Державний бюджет України" щодо обсягу витрат, необхідних для утримання Рахункової палати на наступний фінансовий рік із зазначенням у Державному бюджеті України окремим рядком на підставі розрахунків, поданих Рахунковою палатою". Вилучено, оскільки Кодексом не встановлюється деталізація кожного головного розпорядника бюджетних коштів із його зазначенням у тексті Закону окремим рядком  
Немає висновку    
453. До бюджетних повноважень комітету Верховної Ради України з питань бюджету належить:       
454. 1) розробка проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";   -537- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 70. Подати у редакції " … розробка Акту Верховної Ради "Бюджетна резолюція … року"…". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
455. 2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства, необхідних для виконання Бюджетної резолюції, підготовки та прийняття закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;       
456. 3) розробка законопроектів, які стосуються бюджетного процесу в Україні;   -538- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Змінити текст "… законопроектів, що стосуються бюджетного процесу" тощо, див. Стаття 69 15). Ці питання повинні регулюватися виключно Бюджетним Кодексом. 1 в ст.27  
Немає висновку    
457. 4) обов'язковий розгляд і прийняття рішення щодо поданих на розгляд Верховної Ради України законопроектів, які стосуються формування доходів та здійснення видатків державного бюджету;   -539- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 70. Частина 1. Пункт 4. Слова "прийняття рішення" замінити словами "підготовка висновків". 1 в ст.27  
Немає висновку    
458. 5) отримання, узагальнення та систематизація пропозицій, поправок та висновків Комітетів Верховної Ради України, пропозицій і запитів народних депутатів України щодо законопроектів в галузі бюджету;       
459. 6) підготовка та представлення на засіданні Верховної Ради України у першому, другому та третьому читанні проекту закону України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період;   -540- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Вилучити, оскільки розробка проекту Закону про державний бюджет України та представлення згідно Конституції (Ст. 116, п.6) відноситься до компетенції Кабінету Міністрів. 1  
Немає висновку    
    -541- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
П.6 ст. 70 виключити. 1  
Немає висновку    
    -542- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Пункт 6 ст.70 вилучити, як такий, що суперечить Конституції України, де подібні функції є прерогативою Кабінету Міністрів. 1  
Немає висновку    
460. 7) підготовка висновків та пропозицій щодо змін і доповнень до проекту закону про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період;   -543- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Вилучити, оскільки помісячний розпис відноситься до завдань виконавчої влади. 1 в ст.49  
Немає висновку    
    -544- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Пункт 7. ст.70. Слово "помісячний" замінити словом "поквартальний". 1  
Немає висновку    
    -545- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Виключити з тексту проекту Кодексу усі згадки щодо Закону України про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. Оскільки такий Закон має деталізувати інформацію вже визначену в Законі про Державний бюджет на відповідний рік пропоную оформляти таку інформацію у вигляді додатку до Державного бюджету. 1  
Немає висновку    
461. 8) отримання статистичних звітів та іншої інформації, враховуючи таємну, від інших учасників бюджетного процесу;   -546- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Замінити текст "…враховуючи таємну" на "враховуючи інформацію по таємних видатках". 1 в ст.31  
Немає висновку    
462. 9) заслуховування звітів першого віце-прем'єр-міністра України, віце прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, а також головних розпорядників і розпорядників бюджетних коштів щодо виконання їх повноважень на всіх стадіях бюджетного процесу;       
463. 10) розробка та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо внесення змін та доповнень до закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;       
464. 11) організація спільних засідань з питань бюджетної діяльності з іншими комітетами Верховної Ради України;       
465. 12) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.       
466. Стаття 71. Бюджетні повноваження інших комітетів Верховної Ради України   -547- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
Окремі пункти статті 71 привести у відповідність до статті 93 Конституції України. 1  
Немає висновку    
467. (1) До бюджетних повноважень комітетів Верховної Ради України належить:       
468. 1) підготовка пропозицій до проекту бюджетної резолюції на наступний бюджетний період;       
469. 2) розробка законопроектів, пов'язаних з формуванням доходної та видаткової частин бюджетів;   -548- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
П. 1 ч. 1 ст. 71 вилучити. Ці положення вже врегульовані ч. 2 ст. 89 Конституції. 1  
Немає висновку    
470. 3) попередній розгляд та підготовка пропозицій до проекту закону про державний бюджет України на наступний бюджетний період по питаннях, які відносяться до їх компетенції;       
471. 4) заслуховування інформації щодо використання коштів Державного бюджету України за їх профілем та направлення висновків до комітету Верховної Ради України з питань бюджету;   -549- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
У п.4 ст. 71 визначити, хто з представників органів виконавчої влади має звітувати перед комітетами Верховної Ради України щодо використання коштів Державного бюджету України за їх профілем. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
472. 5) підготовка пропозицій для прийняття Верховною Радою України рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України;       
473. 6) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.       
474. (2) До виключних бюджетних повноважень комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони належить:       
475. 1) підготовка пропозицій по розгляду поданого Кабінетом Міністрів України розділу проекту Державного бюджету України, що містить інформацію про таємні видатки;       
476. 2) підготовка пропозицій для прийняття Верховною Радою України рішення щодо розділу звіту про виконання Державного бюджету України, що містить інформацію про таємні видатки.   -550- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Частину 2 статті 71 доповнити частиною 3 в наступній редакції: "Заслуховувати звіт віце-прем'єр-міністр України, міністрів, керівників державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади, а також головних розпорядників бюджетних кошти до службових повноважень яких відносяться питання національної безпеки і оборони щодо виконання їх повноважень на всіх стадіях бюджетного процесу". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
477. Стаття 72. Бюджетні повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим   -551- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Вважаю за доцільне в статтях 72-75 закріпити право на фінансування спільних проектів рад. Вважаю за доцільне в статтях 72-75 закріпити право на передачу і залучення на договірних засадах коштів місцевих бюджетів для реалізації спільних проектів, соціально-економічних та культурних програм і контроль за їх виконанням. Такі положення відповідають нормам Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", зокрема ст. 68. 1 в ст.101 цього Кодексу  
Немає висновку    
478. До бюджетних повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належить:       
479. 1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України Бюджетної пропозиції щодо бюджету Автономної Республіки Крим на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;       
480. 2) затвердження і контроль за виконанням бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;       
481. 3) прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим;       
482. 4) затвердження нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів у районні бюджети і бюджети міст республіканського значення;       
483. 5) забезпечення контролю за виконанням постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим;       
484. 6) внесення змін до постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим;       
485. 7) ухвалення рішення по звіту Ради міністрів Автономної Республіки Крим про виконання бюджету Автономної Республіки Крим;       
486. 8) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та цим Кодексом.       
487. Стаття 73. Бюджетні повноваження обласних рад       
488. До бюджетних повноважень обласних рад належить:       
489. 1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України Бюджетних пропозицій щодо обласних бюджетів на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;   -552- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
До статті 73. Вилучити пункт 1). З урахуванням зауважень до статті 2 пункт 16), слід наголосити, що до бюджетних повноважень ради належить розгляд проекту бюджету, а не підготовка у запропонованій формі бюджетних пропозицій. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -553- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Стаття 73. Частину 1 після слів "щодо обласних бюджетів" доповнити словами "та бюджетів областей"; включити додаткову частину: "розподіл між районними бюджетами і бюджетами міст обласного значення, переданих з Державного бюджету України у вигляді міжбюджетних трансфертів". 1 в іншій редакції в гл.17  
Немає висновку    
    -554- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Ст. 73 доповнити пунктом такого змісту: "Розподіл між бюджетами районів та міст обласного підпорядкування коштів, переданих з Державного бюджету України у вигляді міжбюджетних трансфертів" 1 в іншій редакції в гл.17  
Немає висновку    
490. 2) прийняття рішення про затвердження обласного бюджету;       
491. 3) внесення змін до рішення про обласний бюджет;       
492. 4) прийняття рішення по звіту обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету;       
493. 5) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.   -555- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 73 п. 5 викласти в такій редакції: "здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами" 1 в ст.50  
Немає висновку    
494. Стаття 74. Бюджетні повноваження районних рад       
495. До бюджетних повноважень районних рад належить:       
496. 1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та обласній раді Бюджетних пропозицій щодо районного бюджету на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;   -556- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Частину 1 викласти в редакції: "підготовка, затвердження та подання обласній раді бюджетних пропозицій щодо районного бюджету та бюджету району на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень; " 1 в ст.79 та 91  
Немає висновку    
    -557- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П. 1 ст. 74 вилучити, з урахуванням зауважень до ст. 73 (1) 1  
Немає висновку    
497. 2) прийняття рішення про затвердження районного бюджету;       
498. 3) внесення змін до рішення про районний бюджет;       
499. 4) прийняття рішення по звіту районної державної адміністрації про виконання районного бюджету;       
500. 5) розподіл між бюджетами сіл, селищ та міст коштів, переданих з Державного бюджету України та бюджету Автономної Республіки Крим у вигляді міжбюджетних трансфертів;   -558- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Частину 5 після слова "коштів" доповнити словами: "обласного бюджету". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
501. 6) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.   -559- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 74 п. 6 викласти в такій редакції: "здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами" 1 в ст.91  
Немає висновку    
502. Стаття 75. Бюджетні повноваження сільських, селищних та міських рад       
503. (1) До бюджетних повноважень сільських, селищних та міських рад належить:       
504. 1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та районній раді Бюджетних пропозицій щодо сільських, селищних та міських міст районного значення бюджетів на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень, а також підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та обласній раді Бюджетних пропозицій щодо міських міст обласного значення бюджетів на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;   -560- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П. 1 ч.1 ст. 75 вилучити. Подальший текст кодексу не передбачає ніякого зв'язку сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. До бюджетних повноважень ради належить розгляд проекту бюджету. Крім того, технічне виконання вказаного не має економічної доцільності. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -561- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
З частини 1 вилучити слова: "Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
505. 2) щорічне прийняття рішення про відповідний бюджет;       
506. 3) внесення змін до бюджету;       
507. 4) прийняття рішення щодо звітів про виконання бюджету;       
508. 5) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.   -562- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 75 п. 5 викласти в такій редакції: "здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
509. (2) До бюджетних повноважень міських рад міст з районним поділом належить також визначення видів доходів та видатків бюджетів районів у містах (де вони створені).       
510. Стаття 76. Бюджетні повноваження Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України       
511. До бюджетних повноважень Кабінету Міністрів України належить:       
512. 1) розробка та подання до Верховної Ради України основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України;       
513. 2) розробка та подання до Верховної Ради України проекту нормативів бюджетної забезпеченості та проекту консолідованого соціального бюджету України;   -563- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
До статті 76. Пункт 2) вилучити слова "та проекту консолідованого соціального бюджету України" (див. Зауваження до статті 2 пункт 35). 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
514. 3) надання Верховній Раді України передбачених цим Кодексом документів та матеріалів, необхідних для розробки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";   -564- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 76. Текст "…, необхідних для розробки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" подати у редакції "… необхідних для розробки Акту "Бюджетна резолюція … року" 2  
Немає висновку    
515. 4) розробка та подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;       
516. 5) подання Верховній Раді України зауважень та пропозицій до проекту закону України про державний бюджет України, прийнятому в першому та другому читанні;       
517. 6) подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період;   -565- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Вилучити, оскільки бюджетний розпис відноситься до повноважень виконавчих органів. 1 в ст.51  
Немає висновку    
    -566- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 76. Частина 1. Пункт 6. Слово "помісячний" замінити словом "поквартальний". 3  
Немає висновку    
    -567- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Пункт 6 ст.76 вилучити. Розпис доходів і видатків відноситься до процедури виконання Державного бюджету, що згідно з Конституцією України є функцією Кабінету Міністрів України (ст.116, п.6). 1 в ст.51  
Немає висновку    
    -568- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт 6) вилучити (див. Зауваження до ст. 104). 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
518. 7) виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;       
519. 8) підготовка та подання Верховній Раді України звітів про виконання державного бюджету України;       
520. 9) розрахунок показників зведеного бюджету України та підготовка звіту про його виконання;       
521. 10) прийняття рішень, за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, щодо використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України,   -569- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Потребує редакції, оскільки у попередніх статтях не визначено поняття резервного фонду та цілі його використання. 1 в ст.24  
Немає висновку    
    -570- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Пункт 10 ст.76 слова "за погодженням з комітетом Верховної Ради України" вилучити. Контроль за витратами резервного фонду Кабінету Міністрів слід здійснювати за фактичним кошторисом витрат фонду при щоквартальній доповіді Кабінету Міністрів України. 3 в ст.24  
Немає висновку    
    -571- Волков О.М. (в.о. № 208)
З пункту 10 статті 76 виключити слова "за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" 1  
Немає висновку    
522. 11) прийняття рішень про здійснення державних запозичень в обсягах і на умовах, визначених законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;       
523. 12) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.       
524. (2) До бюджетних повноважень Прем'єр-міністра України належить здійснення загального керівництва виконанням бюджетних повноважень Кабінету Міністрів України.       
525. Стаття 77. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів України та міністра фінансів України       
526. (1) До бюджетних повноважень Міністерства фінансів України:   -572- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 77 після слів "Міністерства фінансів України" пропущено слово "належить" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
527. 1) підготовка та узагальнення передбачених цим Кодексом документів та матеріалів, необхідних для підготовки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";   -573- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 77. "Підготовки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" подати у редакції "… підготовки Акту "Бюджетна резолюція … року". 2 .  
Немає висновку    
528. 2) розробка проектів нормативів бюджетної забезпеченості;       
529. 3) розробка проекту державного бюджету України;       
530. 4) організація виконання державного бюджету України по доходах і видатках;       
531. 5) здійснення методичного керівництва роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування;       
532. 6) розробка проекту помісячного розпису доходів та видатків Державного бюджету України;   -574- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт 6) - слова "проекту помісячного" замінити " та затвердження" (зауваження до ст.104). 1 в ст.51  
Немає висновку    
533. 7) здійснення в межах своїх повноважень обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу;       
534. 8) здійснення контролю за виконання бюджетів;       
535. 9) подання проекту звіту про виконання державного бюджету України до Кабінету Міністрів України;       
536. 10) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.       
537. (2) До бюджетних повноважень Міністра фінансів України належить здійснення загального керівництва виконанням бюджетних повноважень Міністерства фінансів України.       
538. Стаття 78. Бюджетні повноваження Державного казначейства України       
539. (1) До бюджетних повноважень Державного казначейства України належить:       
540. 1) казначейське виконання державного бюджету України та бюджетів самоврядування відповідно до цього Кодексу;       
541. 2) казначейське обслуговування позабюджетних коштів бюджетних установ;   -575- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст. 78 п.1, підпункт 2 після слів "бюджетних установ" доповнити словами "які фінансуються з Державного бюджету". 1 в ст.48  
Немає висновку    
542. 3) ведення обліку виконання державного бюджету України;       
543. 4) складання звітів про виконання державного бюджету України в терміни, передбачені цим Кодексом;       
544. 5) складання звітів про виконання зведеного бюджету України та зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;       
545. 6) управління бюджетними асигнуваннями розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетного розпису;       
546. 7) затвердження Єдиних правил бухгалтерського обліку та звітності про виконання всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, кошторисів доходів та видатків бюджетних установ та їх позабюджетних коштів;       
547. 8) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.       
548. (2) Державне казначейство України, відповідні фінансові органи стежать за відповідністю кошторису розпорядника бюджетних коштів зведеному кошторису головних розпорядників бюджетних коштів бюджетному розпису, відповідно до якого здійснюються фінансування по зобов'язаннях та платежі з бюджету.       
549. Стаття 79. Бюджетні повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим   -576- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Назву ст. 79 доповнити словами "та голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
550. До бюджетних повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим належить:       
551. 1) розробка проекту бюджету Автономної Республіки Крим;       
552. 2) подання проекту бюджету Автономної Республіки Крим на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим;       
553. 3) забезпечення виконання бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до бюджетних призначень;       
554. 4) подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим звіту про виконання бюджету Автономної Республіки Крим.       
555. 5) здійснення інших повноважень, передбачених цим Кодексом.       
556. Стаття 80. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим       
557. До бюджетних повноважень Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим належить:   -577- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Перед п.1 ст. 80 додати пункт наступного змісту: "Підготовка бюджетних пропозицій щодо проекту бюджету Автономної Республіки Крим на наступний бюджетний період та їх подання на затвердження Раді Міністрів Автономної Республіки Крим" Вилучено. Бюджетна пропозиція Кодексом не передбачена  
Немає висновку    
558. 1) складенням проекту бюджету Автономної Республіки Крим;       
559. 2) забезпечення виконання бюджету Автономної Республіки Крим по доходам і видаткам;       
560. 3) здійснення методичного керівництва роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування;       
561. 4) затвердження помісячного розпису доходів і видатків бюджету Автономної Республіки Крим;   -578- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
П. 4 ст.81 виключити. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
562. 5) здійснення в межах своїх повноважень обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу Автономної Республіки Крим;       
563. 6) складання звітів про виконання бюджету Автономної Республіки Крим;       
564. 7) здійснення інших бюджетних повноважень, визначених діючим бюджетним законодавством.       
565. Стаття 81. Бюджетні повноваження місцевих державних адміністрацій   -579- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Вилучити "міст Києва і Севастополя". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
566. До бюджетних повноважень обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севастополя належить:   -580- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У преамбулі ст.81 повторюються слова "державних адміністрацій міст Києва і Севастополя". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
567. 1) підготовка та виконання відповідно обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі бюджетів;   -581- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ст. 81 додати підпункт наступного змісту: "Підготовка, та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо бюджету області на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень, а також підготовка та подання обласній раді пропозицій щодо обласного бюджету та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджетів міст та районів області на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
568. 2) складання та подання звітів про виконання відповідно обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі бюджетів;   -582- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У п. 2 ст. 81 слово "складання" виключити, бо це не входить до компетенції місцевих державних адміністрацій. Після слова "подання" доповнити словами "для затвердження місцевими радами" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
569. 3) здійснення бюджетних повноважень, делегованих місцевим державним адміністраціям відповідними радами;       
570. 4) внесення пропозицій щодо змін відповідно до обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі бюджетів;       
571. 5) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.       
572. 6) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.       
573. Стаття 82. Бюджетні повноваження місцевих фінансових органів       
574. До бюджетних повноважень місцевих фінансових органів рад належить:       
575. 1) складання проекту бюджету відповідного рівня;   -583- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст.82 доповнити п. такого змісту: "Підготовка бюджетних пропозицій та подання їх на затвердження відповідному виконавчому органу", а п.1) викласти в редакції: "складання проекту бюджету відповідного рівня та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації". 1 в ст.76  
Немає висновку    
    -584- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П. 1 ст. 82 додати "та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації"; 1 в ст.76  
Немає висновку    
576. 2) підготовка проекту рішення місцевої ради про затвердження місцевого бюджету відповідного рівня та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації;   -585- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У ст.82 п.2) викласти в редакції: "2) підготовка проекту рішення відповідно обласної, районної чи міської ради про обласний, районний чи міський бюджет та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації;" 1 в Особливій частині  
Немає висновку    
    -586- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У п. 2 ст. 82 вилучити "та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації"; 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -587- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У ст.82 п.2) вилучити слова "та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу місцевої Ради чи місцевій державній адміністрації" і записати це в п.1). 1 в Особливій частині Кодексу  
Немає висновку    
577. 3) здійснення методичного керівництва в галузі територіально-фінансового планування;       
578. 4) складання і затвердження бюджетного розпису;   -588- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 82. Замінити текст "…затвердження бюджетного розпису" на "…затвердження місцевого бюджетного розпису". Подібні зміни внести до інших параграфів цієї статті. 1 в п.1 ч.3 ст.78  
Немає висновку    
    -589- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У ст.82 п.4) викласти в редакції: "складання і представлення керівнику виконавчого органу бюджетного розпису." 1 в п.1 ч.3 ст.78  
Немає висновку    
579. 5) забезпечення виконання бюджету;       
580. 6) управління асигнуваннями головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень;       
581. 7) контроль за використанням бюджетних асигнувань розпорядниками коштів;       
582. 8) підготовка і подання відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;       
583. 9) підготовка і подання до місцевих державних адміністрацій фінансових показників, необхідних для складання проектів бюджетів всіх рівнів;   -590- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У ст.82 п.9) виключити 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
584. 10) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом та законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".   -591- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У ст. 82 додати підпункти такого змісту: "Складання проектів зведених бюджетів (області, міста, району) для надання їх виконавчому органу влади вищого рівня та складання зведених бюджетів (області, міста, району) для надання їх фінансовому органу вищого рівня. Координує роботу галузевих управлінь та відділів державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування по складанню проекту бюджету" Вилучити. Складання проектів зведених бюджетів Кодексом не передбачено  
Немає висновку    
585. Стаття 83. Бюджетні повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад       
586. До бюджетних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:       
587. 1) складання проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет та подання проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет на затвердження відповідної ради;   -592- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
До статті 83 додати п.1) (з наступним зміщенням нумерації) такого змісту: "1) підготовка та подання на затвердження міському, селищному чи сільському голові бюджетних пропозицій, передача затверджених бюджетних пропозицій до відповідної місцевої державної адміністрації". Слова "місцевої ради" замінити словами "міської, селищної чи сільської ради". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -593- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П.1 ст. 83 викласти в наступній редакції: "складання проекту бюджету та подання його відповідній раді для розгляду та затвердження" 1 в ч.1 ст.76  
Немає висновку    
    -594- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.83 п.1) записати в такій редакції "схвалення проекту бюджету та подання його на затвердження відповідної ради". 1 в ч.1 ст.76  
Немає висновку    
588. 2) забезпечення виконання бюджету;       
589. 3) щоквартальне подання відповідній раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;   -595- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст.83 п.3) викласти в наступній редакції: "подання відповідній раді звітів про виконання бюджету". 1 в ст.80  
Немає висновку    
    -596- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У п.3 ст. 83 змінити слово "звітів" на слово "інформації" 2  
Немає висновку    
590. 4) підготовка і подання відповідно до місцевих державних адміністрацій необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів   -597- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст.83 п.4) виключити 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
591. 5) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом та законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".       
592. Стаття 84. Бюджетні повноваження Національного банку України       
593. До бюджетних повноважень Національного банку України належить:   -598- Національний банк України
У статті 84 п.2 пропонуємо норми привести у відповідність до ст.100 Конституції України та статей 9 та 24 Закону України "Про Національний банк України" щодо внесення на розгляд Верховної Ради України Основних засад грошово-кредитної політики та затвердження кошторису доходів та витрат Національного банку і подання їх Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України 1 в Загальній та Основній частині Кодексу  
Немає висновку    
594. 1) розробка та подання на затвердження Верховної Ради України основних засад грошово-кредитної політики;   -599- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 84. Частина 1. Пункт 1. Суперечить Конституції України, якою розробка грошово-кредитної політики покладена на Раду Національного Банку України (Стаття 100), а на Національний банк тільки функції з її виконання. Тому даний пункт слід викласти в редакції: "викласти в частині бюджетних відносин основні засади грошово-кредитної політики держави, визначені Радою Національного банку України". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
595. 2) підготовка та подання до Верховної Ради України кошторису доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період та звіту про його виконання.   -600- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Визначені бюджетні повноваження НБУ суперечать діючим Законам України "Про банки і банківську діяльність", "Про НБУ" щодо питання про надання кошторису доходів та видатків НБУ до Верховної Ради України. 1 в тексті Кодексу  
Немає висновку    
    -601- Кабінет Міністрів України
Викласти статтю з урахуванням положень ст.86-87 попередньої редакції Кодексу такого змісту: "Стаття 21. Розпорядники бюджетних коштів (1) Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. (2) Кошти бюджету, які отримують фізичні та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їм лише через розпорядника бюджетних коштів. (3) Порядок створення, реорганізації, підпорядкування або ліквідації державних бюджетних установ визначається Кабінетом Міністрів Україні, для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Автономної Республіки Крим - Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, для бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, - відповідним органом місцевого самоврядування." 1 (1) Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. (2) Кошти бюджету, які отримують фізичні та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їм лише через розпорядника бюджетних коштів. (3) Порядок створення, реорганізації, підпорядкування або ліквідації державних бюджетних установ визначається Кабінетом Міністрів Україні, для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Автономної Республіки Крим - Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, для бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, - відповідним органом місцевого самоврядування.  
   
    -602- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.21 зміст частини 1 не є предметом регулювання цього Кодексу. Зауважимо, що розпорядниками бюджетних коштів можуть бути не тільки бюджетні установи, але й органи влади, місцевого самоврядування, організації та підприємства, об'єднання громадян. Тому назву статті слід змінити. 1 Назву статті змінено  
Немає висновку    
596. Стаття 85. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження   -603- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у наступній редакції з врахуванням положень ст.85-86: "Стаття 22. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції (1) Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути: 1) за бюджетними призначеннями, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період - міністерства, інші центральні органи державної влади, установи та організації в особі їх керівників, які передбачені Конституцією України, або входять до складу Кабінету Міністрів України; 2) за бюджетними призначеннями, передбачених бюджетом Автономної Республіки Крим - управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників; 3) за бюджетними призначеннями, передбачених іншими місцевими бюджетами- керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб обласних, районних державних адміністрацій, міських міст Києва і Севастополя державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів. (2) Перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету визначається Кабінетом Міністрів України та затверджується Верховною Радою України Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. (3) Перелік головних розпорядників коштів місцевих бюджетів визначається рішенням про місцевий бюджет. (4) Головний розпорядник бюджетних коштів: 1) розробляє план своєї дiяльностi у вiдповiдностi до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів; 2) розробляє на підставі плану дiяльностi бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів чи місцевому фінансовому органу; 3) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у Законі про Державний бюджет України чи рішенні про місцевий бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня ( одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями; 4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством; 5) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів та витрачанням ними бюджетних коштів; 6) одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштiв." 1 (1) Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути: 1) за бюджетними призначеннями, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період - міністерства, інші центральні органи державної влади, установи та організації в особі їх керівників, які передбачені Конституцією України, або входять до складу Кабінету Міністрів України; 2) за бюджетними призначеннями, передбачених бюджетом Автономної Республіки Крим - управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників; 3) за бюджетними призначеннями, передбачених іншими місцевими бюджетами- керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб обласних, районних державних адміністрацій, міських міст Києва і Севастополя державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів. (2) Перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету визначається Кабінетом Міністрів України та затверджується Верховною Радою України Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. (3) Перелік головних розпорядників коштів місцевих бюджетів визначається рішенням про місцевий бюджет. (4) Головний розпорядник бюджетних коштів: 1) розробляє план своєї дiяльностi у вiдповiдностi до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів; 2) розробляє на підставі плану дiяльностi бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів чи місцевому фінансовому органу; 3) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у Законі про Державний бюджет України чи рішенні про місцевий бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня ( одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями; 4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством; 5) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів та витрачанням ними бюджетних коштів;  
   
    -604- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.22, част.1 у п.2 названі представницькі органи АР Крим (у множині!). Це суперечить ст.136, част.1 Конституції України, яка передбачає як представницький орган тільки Верховну Раду АР Крим. 1  
   
    -605- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У статті 22. "Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції у п. 4. "Головний розпорядник бюджетних коштів" додати новий підпункт наступного змісту: "головні розпорядники коштів Державного бюджету у ході виконання бюджету при необхідності можуть перерозподіляти, за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою України, кошти та уточнювати кошториси підвідомчих розпорядників коштів". 1 в п.4 пп.3 ст.22  
Немає висновку    
    -606- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.22, част.1 у п.3 міститься неконституційне формулювання, за яким головними розпорядниками коштів за бюджетними призначеннями (а не "по бюджетних призначеннях") бюджетів самоврядування є керівники органів державних адміністрацій, тобто державної виконавчої влади. Це суперечить ст.7 та 143 конституції України. Уникнути суперечності можна, якщо обласні та районні бюджети не вважати бюджетами самоврядування, а просто віднести їх до категорії місцевих бюджетів (як це зроблено у ст.61, част.2 Закону "Про місцеве самоврядування"). Суперечності немає, оскільки статтею 119 Конституції України визначено, що місцеві державні адміністрації забезпечують "підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів", а отже - їх керівники можуть бути головними розпорядниками бюджетних коштів  
Немає висновку    
    -607- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.22 част.4 слід розділити на окремі частини, які стосуються Державного, обласного (районного) та міського (селищного, сільського) бюджетів, щоб уникнути непорозумінь (наприклад, відповідно до п.2, головний розпорядник коштів бюджету міста районного значення може подавати бюджетні запити до... Міністерства фінансів чи (як у тексті!) обласного, чи районного фінансового органу чи створити власний?). 1 . Текст доповнено посиланням на рішення про місцевий бюджет  
Немає висновку    
597. (1) Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть виступати тільки:       
598. 1) по бюджетних призначеннях, передбачених в Законі про Державний бюджет України на відповідний період - міністерства, інші центральні органи державної влади та управління, установи та організації в особі їх керівників, які задовольняють одну з наступних умов:       
599. а) передбачені Конституцією України;       
600. б) входять до складу Кабінету Міністрів України;       
601. в) утворені Указом Президента України;   -608- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У підпункті в) абзацу 1 пункту 1 статті 85 після слів "Утворені Указом Президента України" в дужках записати слова "крім військових формувань, які утворюються у відповідності з законами України". 1 у ст.22 цього Кодексу. Підпункт вилучено.  
Немає висновку    
602. г) утворені рішенням Верховної Ради України;       
603. 2) по бюджетних призначеннях, передбачених в бюджеті Автономної Республіки Крим - міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників;       
604. 3) по бюджетних, передбачених в інших бюджетах самоврядування - керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб обласних, районних державних адміністрацій, міських міст Києва і Севастополя державних адміністрацій, виконавчих органів рад;   -609- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У п.3 ст.85 закладено колізію, адже ніколи не буде поняття місцевого самоврядування, якщо виконавчі органи рад не будуть відділені від поняття органів державної виконавчої влади, в даному випадку - держадміністрації. Окрім того, дана стаття дозволяє бути розпорядниками місцевих бюджетів і держадміністраціям, і виконавчим органам рад, якщо такі будуть за рішенням ради утворені. 1 в ст.22 цього Кодексу  
Немає висновку    
605. 4) по бюджетних призначеннях, затверджених у відповідних бюджетах на утримання апарату відповідних рад та апарату їх виконавчих органів - міські голови;   -610- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У п.4 ст.85 взагалі не зрозуміло, що мається на увазі, адже в м.Києві є і рада, і міський голова. 1 в ст.22 цього Кодексу  
Немає висновку    
606. 5) по бюджетних призначеннях, передбачених у бюджетах сіл та селищ - голови сільських та селищних рад.   -611- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 85. Параграф 5) вилучити, оскільки виникає враження, що вся діяльність буде спрямована на "утримання власного апарату" - більш широке тлумачення стосовно єдиних кошторисів вказано у параграфі 2) цієї статті. 3 в ст.22 цього Кодексу  
Немає висновку    
607. (2) Головні розпорядники бюджетних коштів:       
608. 1) готують в установлені терміни бюджетні запити;       
609. 2) розподіляють асигнування та затверджують єдині кошториси доходів та видатків підвідомчим розпорядникам бюджетних коштів і власного апарату;   -612- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У п.2 ч.2 ст. 85 додати наступні слова: "затверджують свої кошториси доходів та видатків в установленому порядку" 1 в іншій редакції ст.22 цього Кодексу  
Немає висновку    
610. 3) подають зведений кошторис в розрізі підвідомчих установ по державному бюджету та звіт про його виконання до відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів територіальних управлінь Державного казначейства України, по місцевому бюджету до відповідних фінансових органів, де він звіряється з розписом видатків;   -613- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У п.3 ч.2 ст. 85 слова:" де він звіряється з розписом видатків" замінити на слова ''на підставі якого складається розпис видатків" 1 в іншій редакції в ст.22 цього Кодексу  
Немає висновку    
611. 4) за необхідності, перерозподіляють за погодженням з відповідними фінансовими органами в ході виконання бюджету кошти та уточнюють кошториси підвідомчих розпорядників коштів;   -614- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити, що при необхідності головні розпорядники перерозподіляють за погодженням з Рахунковою палатою України та відповідними фінансовими органами в ході виконання бюджету кошти та уточнюють кошториси підвідомчих розпорядників коштів. 1 в ч.4 ст.26  
Немає висновку    
612. 5) витрачають кошти на утримання власного апарату та на проведення централізованих заходів підвідомчих установ.   -615- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У п.5 ч.2 ст. 85 після слів "витрачають кошти" вставити слова "відповідно до затвердженого кошторису" 1 в іншій редакції в ст.22 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -616- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У ст. 85 додати пункт наступного змісту: "Головні розпорядники бюджетних коштів закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів, здійснюють зведення кошторисів доходів та видатків бюджетних установ в розрізі функціональної та економічної класифікації в дводенний термін подають їх до відповідних фінансових органів, де він звіряється з загальним затвердженим обсягом видатків по функції. 3 в ст.22 цього Кодексу  
Немає висновку    
613. Стаття 86. Повноваження розпорядників бюджетних коштів   -617- Комітет з питань бюджету
Положення ст.86 частково врахувати у ст.21 нової редакції цього Кодексу. 1  
Немає висновку    
614. Розпорядники бюджетних коштів:       
615. 1) готують в установлені терміни бюджетні запити;       
616. 2) в межах виділених призначень складають кошториси доходів та видатків установи;   -618- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (1), підпункт 2) після слова "призначень" вставити слова: "протягом 10 днів після отримання повідомлення від головного розпорядника бюджетних коштів щодо обсягів бюджетних асигнувань на утримання бюджетної установи протягом бюджетного періоду" 1 в ч.2 ст.53  
Немає висновку    
617. 3) подають на затвердження головному розпоряднику бюджетних коштів кошториси та звіти про їх виконання;       
618. 4) витрачають бюджетні призначення на цілі, передбачені затвердженим кошторисом установи;       
619. Стаття 87. Бюджетні повноваження бюджетних установ   -619- Комітет з питань бюджету
Положення статті 87 частково врахувати у ст.21 та 22 цього Кодексу. 1  
Немає висновку    
620. До повноважень бюджетних установ належить:   -620- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 87. Бюджетні повноваження бюджетних установ. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
621. 1) підготовка бюджетних запитів в установлені терміни;       
622. 2) витрачають бюджетні кошти відповідно до затвердженого кошторису доходів та видатків;       
623. самостійне витрачання коштів, отриманих за рахунок позабюджетних джерел з відображенням їх у кошторисі доходів та видатків і звіті про його виконання.   -621- Кабінет Міністрів України
Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Викласти статтю з урахуванням положень статей 86, 87, 90 та 107 в такій редакції: "Стаття _. Бюджетні призначення (1) Будь-які зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. (2) Бюджетні призначення встановлюються у порядку, визначеному цим Кодексом, Законом України про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет. (3) Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністр фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) приймає рішення про приведення у відповідність бюджетного призначення Державного бюджету України (місцевого бюджету) і у двотижневий термін повідомляє про це Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, місцеву раду). На підставі цих повідомлень відповідна рада приймає рішення про доцільність внесення змін до закону (рішення) про бюджет. (4) Видатки спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо Законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інших обмежень. (5) Пропозиції з приводу внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються відповідно до порядку, встановленого для подання пропозицій до проекту бюджету. Видатки відповідно до внесених у бюджетні призначення змін, здійснюються лише після введення в дію Закону, яким внесено такі зміни. Інші зміни розмірів і мети та обмеження в часі бюджетних призначень провадяться лише за наявності в Законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) відповідного положення. (6) Якщо після прийняття Закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, передається від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку, встановленому Законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) повідомляє Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування) про такі зміни в двотижневий термін. (7) Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли окремим законом передбачено багаторічні бюджетні призначення." У ст.23, част.3 передбачене право Міністра фінансів (керівника місцевого фінансового органу) приймати рішення про обмеження використання бюджетного призначення. Однак згодом повідомляється Верховна Рада України (Криму, орган місцевого самоврядування), які можуть прийняти рішення про доцільність внесення змін до бюджету. З тексту незрозуміло, чи після позитивного вирішення питання про доцільність примхається рішення (Закон?) про внесення змін до бюджету; який статус рішення Міністра (керівника фінансового органу) - тимчасовий до прийняття рішення представницьким органом чи постійний; зрештою, неясно, який орган місцевого самоврядування має бути повідомлений - рад, виконком чи ще якийсь? Це ж зауваження стосується ряду інших статей (наприклад, ст.77, част.1 та 3). 1 (1) Будь-які зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. (2) Бюджетні призначення встановлюються у порядку, визначеному цим Кодексом, Законом України про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет. (3) Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністр фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) приймає рішення про приведення у відповідність бюджетного призначення Державного бюджету України (місцевого бюджету) і у двотижневий термін повідомляє про це Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, місцеву раду). На підставі цих повідомлень відповідна рада приймає рішення про доцільність внесення змін до закону (рішення) про бюджет. (4) Видатки спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо Законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інших обмежень. (5) Пропозиції з приводу внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються відповідно до порядку, встановленого для подання пропозицій до проекту бюджету. Видатки відповідно до внесених у бюджетні призначення змін, здійснюються лише після введення в дію Закону, яким внесено такі зміни. Інші зміни розмірів і мети та обмеження в часі бюджетних призначень провадяться лише за наявності в Законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) відповідного положення. (6) Якщо після прийняття Закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, передається від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку, встановленому Законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) повідомляє Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування) про такі зміни в двотижневий термін. (7) Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли окремим законом передбачено багаторічні бюджетні призначення.  
   
    -622- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Змішання в єдиному тексті норм, що стосуються Державного і місцевих бюджетів, приводить до непорозумінь. Так, у ст.23, част.5 зазначено, що "Видатки відповідно до внесених у бюджетні призначення змін здійснюються лише після введення в дію Закону, яким внесено ці зміни". Таким чином, внесення змін до місцевих бюджетів повинно здійснюватися... Законом. Тому такі норми слід виписувати окремо. 1 . Текст поновлено посиланням на рішення про місцевий бюджет  
Немає висновку    
    -623- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину четверту статті 23 вилучити.  
Немає висновку    
    -624- Комітет з питань соціальної політики та праці
Положення статті 23 суперечить Конституції в частині права міністра фінансів за погодженням з Комітетом з питань бюджету має право після закінчення бюджетного періоду продовжувати термін дії бюджетних призначень, якщо заходи на які вони передбачені мають довгостроковий характер. 1  
Немає висновку    
    -625- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Викласти статтю з урахуванням положень ст.49 такого змісту: "Стаття 24. Резервний фонд бюджету (1) Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України. (2) Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, міст Києва та Севастополя, районними державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних рад. (3) Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету. (4) Органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування щомісячно звітують перед відповідною радою про витрачання коштів резервного фонду бюджету. (5) В Державному бюджеті України резервний фонд бюджету передбачається обов'язково. В місцевих бюджетах резервний фонд може передбачатися." 1 (1) Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України. (2) Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, міст Києва та Севастополя, районними державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних рад. (3) Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету. (4) Органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування щомісячно звітують перед відповідною радою про витрачання коштів резервного фонду бюджету. (5) В Державному бюджеті України резервний фонд бюджету передбачається обов'язково. В місцевих бюджетах резервний фонд може передбачатися.  
   
    -626- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Статтю 24 викласти в редакції: "Стаття 24. Резервний фонд бюджету (1) Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України визначається постановою Верховної Ради України. (2) Рішення про виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету України приймаються постановами Верховної Ради України. Рішення про виділення коштів з резервних фондів бюджетів АР Крим, місцевих органів самоврядування приймаються за рішеннями відповідних рад. (3) Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету. (4) Органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування щомісячно звітують перед відповідною радою про витрачання коштів резервного фонду бюджету. (5) Органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування мають право використовувати до 10 відсотків коштів резервного фонду бюджету на підставі своїх відповідних постанов та рішень". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -627- Волков О.М. (в.о. № 208)
Вилучити з проекту закону норми, що передбачають погодження Кабінетом Міністрів рішення щодо використання резервного фонду з бюджетним комітетом, чи підміняється сама сутність резервного фонду. 1  
Немає висновку    
    -628- Комітет з питань бюджету
Доповнити новою статтею: "Стаття _. Безспірне стягнення коштів бюджету Безспірне стягнення коштів бюджету здiйснюється на підставі рішення суду, якщо інше не встановлено законодавством України. 1 Безспірне стягнення коштів бюджету здiйснюється на підставі рішення суду, якщо інше не встановлено законодавством України.  
   
    -629- Кабінет Міністрів України
Викласти статтю з урахуванням положень гл.10 такого змісту: "Стаття _. Фінансовий контроль і аудит (1) Фінансовий (внутрішній) аудит, повинен забезпечувати: 1) постійну оцінку достатності та відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю; 2) оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та планам; 3) інформування безпосередньо керівника бюджетної установи про результати будь-якої перевірки, оцінки, розслідування, вивчення чи ревізії, проведеної підрозділом внутрішнього аудиту. (2) Керівник кожної бюджетної установи відповідає за створення ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю цієї установи з урахуванням: 1) положень цього Кодексу та інших нормативно-правових актів; 2) вимог цілеспрямованого, ефективного і економного управління функціями кожного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов'язків; 3) відповідності вимогам обліку та процедур, необхідних для здійснення бухгалтерського контролю щодо активів, пасивів, доходів та видатків бюджетної установи; 4) забезпечення відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю. (3) Головні розпорядники бюджетних коштів і розпорядники бюджетних коштів, у яких є підвідомчі бюджетні установи, несуть відповідальність за організацію і стан фінансового (внутрішнього) контролю та аудиту як у своїх закладах, так і в підвідомчих бюджетних установах. (4) Зовнішній контроль та аудит за фінансовою та господарською діяльністю бюджетних установ здійснюється Рахунковою Палатою та Головним контрольно-ревізійним управлінням України у відповідності до їх повноважень, визначених законодавством України." 1 (1) Фінансовий (внутрішній) аудит, який здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу, повинен забезпечувати: 1) постійну оцінку достатності та відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю; 2) оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та планам; 3) інформування безпосередньо керівника бюджетної установи про результати будь-якої перевірки, оцінки, розслідування, вивчення чи ревізії, проведеної підрозділом внутрішнього аудиту. (2) Керівник кожної бюджетної установи відповідає за створення ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю цієї установи з урахуванням: 1) положень цього Кодексу та інших нормативно-правових актів; 2) вимог цілеспрямованого, ефективного і економного управління функціями кожного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов'язків; 3) відповідності вимогам обліку та процедур, необхідних для здійснення бухгалтерського контролю щодо активів, пасивів, доходів та видатків бюджетної установи; 4) забезпечення відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю. (3) Головні розпорядники бюджетних коштів і розпорядники бюджетних коштів, у яких є підвідомчі бюджетні установи, несуть відповідальність за організацію і стан фінансового (внутрішнього) контролю та аудиту як у своїх закладах, так і в підвідомчих бюджетних установах. (4) Зовнішній контроль та аудит за фінансовою та господарською діяльністю бюджетних установ здійснюється Рахунковою Палатою та Головним контрольно-ревізійним управлінням України у відповідності до їх повноважень, визначених законодавством України.  
   
    -630- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Зміст ст.26 передбачає створення у кожній бюджетній установі (чи навіть кожному розпоряднику бюджетних коштів) служби (підрозділи) внутрішнього аудиту. Така вимога явно виходить за межі компетенції Бюджетного кодексу. Адже існують контроль-ревізійні органи, можна замовляти проведення аудиту установи спеціальним аудиторським фірмам; зрештою, внутрішній контроль може здійснюватися без створення відповідного підрозділу).  
   
    -631- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Додати в ст.26 слова "аудит, який здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу" 1  
Немає висновку    
    -632- Комітет з питань бюджету
Викласти статтю з урахуванням положень ст.94 такого змісту: "Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів. (1) Кожен законопроект, який внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів подається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та\або видаткову частину бюджетів та виконання Закону України про Державний бюджет України на поточний бюджетний період. (2) Протягом двох тижнів, якщо Верховною Радою України не визначено інший термін, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету забезпечує підготовку експертного висновку щодо впливу відповідного законопроекту на доходну та\або видаткову частину бюджетів. До законопроектів, введення в дію яких в поточному чи наступному роках призведе до збільшення видатків або скорочення доходів бюджету, суб'єктом законодавчої ініціативи додаються пропозиції про видатки, які належить скоротити, та\або про джерела додаткових доходів для покриття нових видатків. Жодна з таких змін не повинна призвести до збільшення державного боргу і гарантій, що встановлені Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. При цьому: 1) законопроекти, які згідно експертного висновку та рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, не впливають на доходну та\або видаткову частину бюджетів, вносяться до порядку денного засідання Верховної Ради України для їх розгляду у загальному порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України; 2) законопроекти, які згідно поданого експертного висновку та відповідного рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, протягом трьох днів передаються Міністерству фінансів України для експертного висновку щодо визначення вартісної величини впливу законопроектів на доходну чи видаткову частину бюджетів та для пропозицій щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну введення їх в дію. Міністерство фінансів України у двотижневий термін готує експертний висновок та пропозиції до законопроектів і передає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для підготовки висновків щодо доцільності їх прийняття Верховною Радою України і термінів введення їх в дію. (3) Законопроекти, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, вносяться до порядку денного засідання Верховної Ради України тільки при наявності рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо доцільності їх прийняття та експертного висновку Міністерства фінансів України. (4) Закони України, які впливають на формування доходної та видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому випадку норми відповідних законів, що впливають на формування доходної та\або видаткової частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим." 1 (1) Кожен законопроект, який внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів подається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та\або видаткову частину бюджетів та виконання Закону України про Державний бюджет України на поточний бюджетний період. (2) Протягом двох тижнів, якщо Верховною Радою України не визначено інший термін, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету забезпечує підготовку експертного висновку щодо впливу відповідного законопроекту на доходну та\або видаткову частину бюджетів. До законопроектів, введення в дію яких в поточному чи наступному роках призведе до збільшення видатків або скорочення доходів бюджету, суб'єктом законодавчої ініціативи додаються пропозиції про видатки, які належить скоротити, та\або про джерела додаткових доходів для покриття нових видатків. Жодна з таких змін не повинна призвести до збільшення державного боргу і гарантій, що встановлені Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. При цьому: 1) законопроекти, які згідно експертного висновку та рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, не впливають на доходну та\або видаткову частину бюджетів, вносяться до порядку денного засідання Верховної Ради України для їх розгляду у загальному порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України; 2) законопроекти, які згідно поданого експертного висновку та відповідного рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, протягом трьох днів передаються Міністерству фінансів України для експертного висновку щодо визначення вартісної величини впливу законопроектів на доходну чи видаткову частину бюджетів та для пропозицій щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну введення їх в дію. Міністерство фінансів України у двотижневий термін готує експертний висновок та пропозиції до законопроектів і передає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для підготовки висновків щодо доцільності їх прийняття Верховною Радою України і термінів введення їх в дію. (3) Законопроекти, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, вносяться до порядку денного засідання Верховної Ради України тільки при наявності рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо доцільності їх прийняття та експертного висновку Міністерства фінансів України.  
   
    -633- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ст.27 містить норми, які регулюються Реґламентом (чи майбутнім Законом про Реґламент) Верховної Ради, однак не є предметом регулювання Бюджетного кодексу. 2  
Немає висновку    
    -634- Волков О.М. (в.о. № 208)
Вилучити з проекту закону норми, що передбачають обмеження права законодавчої ініціативи народного депутата. Згiдно порівняльної таблиці окремі з цих пропозицій враховані, проте норми, що передбачають обмеження права законодавчої ініціативи народного депутата, залишилися в інших статтях проекту закону у редакції, запропонованій Комітетом з питань бюджету, зокрема у пунктах 2 i 3 статті 27. Пропонується їх вилучити. 4  
   
    -635- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Статтю 27 вилучити. 2  
Немає висновку    
    -636- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Вилучити як таку, що протирічить Конституції. Це питання треба врегулювати не цим Кодексом. 2  
Немає висновку    
    -637- Комітет з питань бюджету
Викласти статтю з урахуванням положень ст.129 попередньої редакції Кодексу такого змісту: "Стаття _. Доступність інформації про бюджет (1) Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена. Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації : 1) проекту Закону України про Державний бюджет України; 2) Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік з додатками, що є його невід'ємною частиною; 3) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками кварталу та року; 4) інформації про показники виконання зведеного бюджету України; 5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України. (2) Проект Закону України про Державний бюджет України підлягає обов'язковій публікації в газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше, нiж через 7 днів після його подання Верховній Раді України (3) Верховна Рада та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його прийняття." 1 (1) Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена. Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації: 1) проекту Закону України про Державний бюджет України; 2) Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік з додатками, що є його невід'ємною частиною; 3) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками кварталу та року; 4) інформації про показники виконання зведеного бюджету України; 5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України. (2) Проект Закону України про Державний бюджет України підлягає обов'язковій публікації в газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше, нiж через 7 днів після його подання Верховній Раді України (3) Верховна Рада та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його прийняття.  
   
624. Глава XII. Складання, розгляд, затвердження та внесення змін до бюджетів   -638- Комітет з питань бюджету
В главі виділити процес підготовки та прийняття Закону України "Про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період" окремою Главою V."Підготовка та прийняття Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)" 1  
Немає висновку    
625. Стаття 88. Підготовка та подання документів для складання Бюджетної резолюції та бюджетних пропозицій   -639- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Змінити назву статті 88 на "Підготовка та подання документів для складання проекту Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)" 1  
Немає висновку    
    -640- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Замість "Закон України про Основні напрями ..." вживати "Постанова Верховної Ради України про Основні напрями..." Врахована пропозиція Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -641- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Після слів "Урядовий кур'єр" в частині 2 статті 28 додати "Голос України". Урядовий проект бюджету має друкуватися в газеті Кабінету Мінінстрів України  
Немає висновку    
    -642- -- Комітет з питань cвободи слова та інформації Проекту Кодексу притаманний принциповий недолік - відсутність законодавчого врегулювання щодо виробничо-економічної бази, на якій має формуватись весь бюджетний процес, йдеться про основні прогнозні макроекономічні показники, що визначають реальні можливості держави щодо наповнення державного бюджету. Ці показники мають формальний характер. Свідченням чого є постійне неспівпадання прогнозів і реальної дійсності. Бюджетна політика носить непрозорий характер з боку нез'ясованості джерел формування доходної частини бюджету. Бюджетний процес має починатися не з розподілу практично взятої "зі стелі" доходної частини бюджету, а з розробки виваженого плану - прогнозу розвитку усіх складових виробничо-економічної сфери, маючи на увазі реальну оцінку її можливостей, з одного боку, та програму дій щодо забезпечення максимального рівня використання цих можливостей, з іншого боку. 1 в ст.29 та в Особливій частині цього Кодексу  Немає висновку    
    -643- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ст.29, част.1 у п.3 передбачає подання Кабміном проекту Бюджетної резолюції (це ж загадується у част.5 ст.30), що суперечить ст.30, част.2, за якою проект Бюджетної резолюції розробляється Комітетом з питань бюджету. Чи, може, передбачаються два проекти Бюджетної резолюції? То чому розглядатися має тільки один? 1 . Проект бюджетної резолюції подається тільки Кабінетом Міністрів України  
Немає висновку    
626. (1) Кабінет Міністрів України до 1 квітня подає до Верховної Ради України:   -644- Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у такій редакції: "Стаття 29. Підготовка та подання документів для складання проекту Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції) (1) Кабінет Міністрів України до 31 березня року, що передує наступному бюджетному періоду, подає до Верховної Ради України: 1) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із визначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту та його структури, рівня інфляції, платіжного балансу, прогнозованого валютного курсу середньорічного та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття; 2) пропозиції щодо взаємовідносин між Державним бюджетом України та бюджетами місцевого самоврядування в наступному бюджетному періоді; 3) проект Бюджетної резолюції на наступний бюджетний період, зміст якої визначається статтею 31 цього Кодексу; 4) пропозиції щодо змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави; 5) структуру державного боргу та прогноз державного боргу на початок та кінець наступного бюджетного періоду; 6) інформацію про стан виконання державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування; 7) пропозиції щодо пріоритетних напрямів капітальних вкладень за рахунок коштів державного бюджету. (2) Національний банк України до 31 березня подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України: 1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період; 2) кошторис доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період; 3) аналітичну інформацію про структуру державного боргу України." 1  
Немає висновку    
    -645- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 88. Частина 1. Термін до 1 квітня видається нереальним, адже зведені фінансові результати за 1 квартал станом на 1 квітня одержати практично неможливо. Доцільніше термін встановити 20 квітня або 30 квітня. 1  
Немає висновку    
627. 1) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із визначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану та інших;       
628. 2) перелік загальнодержавних програм, що пропонуються до фінансування у наступному бюджетному періоді;       
629. 3) пропозиції щодо нормативів бюджетної забезпеченості, що пропонується використовувати при складанні бюджетів наступного бюджетного періоду і є необхідними і достатніми для розрахунків вартості делегованих і неделегованих державних повноважень;       
630. 4) повний реєстр усіх законів України, які визначають конкретні державні видатки та обсяги їх фінансування з додатком обгрунтування розрахунків по кожному з цих обсягів та визначенням рівня бюджету, з якого вони підлягають фінансуванню згідно закону і з якого рівня бюджету пропонується їх фінансувати у наступному бюджетному періоді;       
631. 5) пропозиції щодо зупинення дії законів (статей, частин, пунктів законів) України, дію яких доцільно призупинити у зв'язку з обмеженістю бюджетних ресурсів на наступний бюджетний період;   -646- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 88 п.5 вилучити, тому що це є підставою для планування надмірних видатків і "ручного управління". 1  
Немає висновку    
632. 6) вичерпний перелік делегованих державних повноважень на наступний бюджетний період із розрахунком їх вартості;   -647- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Ст. 88 п.6 замінити текст "…із розрахунком їх вартості" на "…із розрахунком коштів, необхідних для передачі місцевим бюджетам для виконання делегованих повноважень". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
633. 7) прогноз доходів та видатків зведеного бюджету України;   -648- Сергієнко О.І.
Главу ХІІ. ст.88, п.7 і 8 доповнити такою фразою: "та порівняння зазначених показників з відповідними показниками попереднього року". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
634. 8) прогноз доходів та видатків Державного бюджету України;       
635. 9) прогноз розміру дефіциту Державного бюджету України;       
636. 10) дані щодо загального обсягу державного боргу України із зазначенням обсягу, який підлягає погашенню та обслуговуванню в наступному бюджетному періоді у розрізі юридичних осіб-кредиторів;   -649- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф 1 доповнити. "11) графік повного погашення заборгованості бюджету та Пенсійного фонду з визначенням джерел фінансування, а також графік погашення всіх внутрішніх та зовнішніх державних боргів (основної суми та процентних виплат) до кінця поточного року і на 5 наступних років. Або до їх (вказаних заборгованостей та боргів) повного погашення.". 2 . Це не є нормою бюджетного Кодексу  
Немає висновку    
637. 11) проекти кошторисів доходів та видатків державних підприємств-монополістів;       
638. 12) особливості взаємовідносин між державним бюджетом України та бюджетами самоврядування в наступному бюджетному періоді;       
639. 13) пропозиції щодо проекту бюджетної резолюції на наступний бюджетний період;       
640. 14) розрахунки консолідованого соціального бюджету України.   -650- Комітет з питань науки і освіти
Поняття "консолідованого соціального бюджету", яке зустрічається у цілому ряді статей, виключити. 1  
Немає висновку    
641. (2) Національний банк України до 1 квітня подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:   -651- Національний банк України
У статті 88 ч.2 пропонуємо норми привести у відповідність до ст.100 Конституції України та статей 9 та 24 Закону України "Про Національний банк України" щодо внесення на розгляд Верховної Ради України Основних засад грошово-кредитної політики та затвердження кошторису доходів та витрат Національного банку і подання їх Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України. 1  
Немає висновку    
642. 1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період;       
643. 2) кошторис доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період.       
644. (3) Кабінет Міністрів України доводить документи, зазначені в пунктах 1, 3, 6 та 11 частини 1 цієї статті до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування для використання їх при бюджетних пропозиції на наступний бюджетний період.   -652- Кабінет Міністрів України
Частину (3) ст.88 вилучити. Вказані матеріали можуть набрати чинності лише після схвалення Верховною Радою основних напрямів бюджетної політики. Незрозуміла необхідність затвердження переліку документів, які мають бути затверджені для складання бюджетних пропозицій. 1  
Немає висновку    
645. (4) Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві ради затверджують перелік документів, необхідних для складання бюджетних пропозицій на наступний бюджетний період та строки їх подання відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад.   -653- Кабінет Міністрів України
Частину (4) ст.88 вилучити. Вказані матеріали можуть набрати чинності лише після схвалення Верховною Радою основних напрямів бюджетної політики. Незрозуміла необхідність затвердження переліку документів, які мають бути затверджені для складання бюджетних пропозицій. 1  
Немає висновку    
646. Стаття 89. Підготовка і прийняття Бюджетної резолюції та бюджетних пропозиції   -654- Кабінет Міністрів України
Врахувати положення зазначеної статті в новій статті 33. 1  
Немає висновку    
647. (1) Закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" розробляється і затверджується Верховною Радою України. Бюджетна резолюція містить необхідні і достатні показники для формування бюджету делегованих державних повноважень для підготовки бюджетних пропозицій.   -655- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф 1. Доповнити: "Народні депутати, представники груп та фракцій Верховної Ради мають право подавати власні Проекти Бюджетної резолюції на наступний бюджетний період для розгляду у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету до 15 травня року, що передує плановому". 2 , так як ця норма регулюється іншим законодавством  
Немає висновку    
    -656- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 89. Параграф 1) викласти у наступній редакції: "Бюджетна резолюція на … рік" розробляється і затверджується Верховною Радою. Бюджетна резолюція визначає головні напрямки розвитку бюджетної політики, а також державні пріоритети в Україні на найближчі три роки з врахуванням поточної економічної і бюджетної ситуації. Головною метою Бюджетної резолюції є визначення основних економічних орієнтирів, а також створення рамок, у межах котрих визначаються державні надходження та витрати, управління державним боргом, питання розвитку бюджетного процесу, вказуються завдання удосконалення бюджетно-податкової політики". 1 за змістом  
Немає висновку    
    -657- Кабінет Міністрів України
Бюджетна резолюція має прийматися Верховною Радою - Постановою 1  
Немає висновку    
    -658- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Статтю 89 вилучити 1  
Немає висновку    
648. (2) Бюджетні пропозиції на наступний бюджетний період розробляються та затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними та місцевими радами.   -659- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частина 2 ст. 89 вилучити з урахуванням зауважень до статті 2 п. 16. 1  
Немає висновку    
649. (3) Бюджетна резолюція та бюджетні пропозиції обов'язкові до врахування при складанні державного бюджету України та бюджетів самоврядування.   -660- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину 3 ст. 89 викласти у наступній редакції: "Бюджетна резолюція враховується при складанні державного бюджету України та бюджетів самоврядування." 1 в іншій редакції в ст.35 нової редакції  
Немає висновку    
    -661- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У статті 31 додати новий пункт наступного змісту: "-) перелік доручень Кабінету Міністрів України, які необхідно врахувати при складанні проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік". 3 в ст.33  
Немає висновку    
650. Стаття 90. Правила складання проектів бюджетів в Україні   -662- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (1) 1). Текст "(суфіциту)" вилучити. Крім того, у цій статті і далі замість "суфіцит" вживати "профіцит". 1  
Немає висновку    
    -663- Кабінет Міністрів України
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
До статті 90. Стаття не відповідає вимогам Кодексу. Правила складання проектів бюджетів в Україні - це технічний документ, який повинен бути розроблений Урядом на основі прийнятих норм бюджетного законодавства і містити детальні вимоги до всіх процедур бюджетного процесу. Запропонована редакція містить лише натяк на потрібні положення і зводиться до цілого ряду вимог щодо подання спільно з проектом бюджету значної кількості документів, які не завжди мають відношення до проекту бюджету. Необхідно статтю вилучити і розділити текст принаймні на дві статті. У другій статті навести перелік документів необхідних для розробки та подання бюджету. 1 в гл.XIII нової редакції  
Немає висновку    
    -664- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У статті 90 викладений у даній статті механізм передбачає зверстування бюджетів з низу до гори, при цьому права на остаточну редакцію проекту надається вищестоящому органу. Процес узгодження доходів і видатків бюджетів, в залежності від бюджетних повноважень не викладено, адже бюджетним кодексом не передбачено введення механізму достатності доходів бюджетів різних рівнів. Тобто це старий, напіврядянський механізм формування бюджетів, який не передбачає поняття автономності бюджетів. 1 в гл.XIII нової редакції  
Немає висновку    
    -665- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Порядок складання проектів бюджетів в Україні. Додати. ч. 4 (4) Методика обрахунку прогнозованих надходжень по загальнодержавних податках та зборах повинна забезпечувати співставний результат обрахунку всіма учасниками бюджетного процесу. 1 в гл.XIII нової редакції  
Немає висновку    
651. (1) Правила складання проекту закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, проекту постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, проекту рішення обласної, районної та місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет визначаються цим Кодексом.       
652. (2) При невідповідності Бюджетній резолюції чи бюджетним пропозиціям проект бюджету повертається на доопрацювання.   -666- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.90 ч.(2) вилучити, так як це свідомо чи несвідомо може призвести до підготовки документу завдання якого взагалі не можуть бути виконані. Згідно із заявою іноземних експертів в країнах з розвиненою ринковою економікою такий документ взагалі не приймається. 3 у ст.32 нової редакції  
Немає висновку    
    -667- Сергієнко О.І.
До ст.90 вставити п.3 такого змісту: "При складанні доходної частини бюджету головним показником є обсяг доходів поточного року. При умові збільшення обсягу доходів на наступник рік необхідно представити на розгляд Верховної Ради України повне обгрунтування можливого збільшення доходної частини бюджету. Інакше залишити обсяг доходів наступного року на рівні поточного", існуючий у тексті п.3 вважати п.4 і так далі. За змістом 3 в ст.32 нової редакції  
Немає висновку    
653. (3) При складанні проекту державного бюджету Кабінет Міністрів України зобов'язаний врахувати у повному обсязі бюджетні пропозиції самоврядування. Виключення з цього правила допускається у двох випадках:   -668- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину 3 ст. 90 слова "бюджетні пропозиції самоврядування" замінити словами: "пропозиції органів місцевого самоврядування щодо проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період" За змістом 1 в ст.32-36 нової редакції  
Немає висновку    
654. 1) якщо після отримання Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України від Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та міських міст Києва і Севастополя рад зведених бюджетних пропозицій Верховною Радою України внесені зміни та доповнення до закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", що стосуються величини нормативів бюджетної забезпеченості та корегуючих коефіцієнтів розрахунку контингентів надходжень по делегованих доходах;   -669- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 90. Параграф (3) 1) вилучити, оскільки Бюджетна резолюція не є Законом. 2 , врахована пропозиція Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
655. 2) виявлення технічних помилок в розрахунках показників бюджетних пропозицій;       
656. (4) Для складання бюджету головні розпорядники бюджетних коштів на основі проектів кошторисів готують бюджетні запити на наступний бюджетний період і подають їх відповідно Міністерству фінансів України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим та місцевим фінансовим органам.   -670- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У частині (4) ст.90 текст "на основі проектів кошторисів" замінити на "за формами та у терміни, встановлені Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими органами та виконавчими органами міських (міст районного значення), селищних та сільських рад". 1 в ст.34, 36 нової редакції  
Немає висновку    
657. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за якість та зміст поданих бюджетних запитів, які повинні містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету згідно з вимогами цього Кодексу.       
658. (5) Виходячи з вимог Бюджетної резолюції та бюджетних пропозицій на основі документів, зазначених в частині 1 та 2 статті 88 цього Кодексу, та аналізу бюджетних запитів Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи готують пропозиції проекту проект закону (постанови, рішення) про бюджет на наступний бюджетний період.   -671- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ч. 5 ст. 90 вилучити. 1 . Ч. 7 знято.  
Немає висновку    
659. (6) Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету мають право проводити аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності та ефективності.       
660. (7) На основі результатів аналізу Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи приймають рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету на наступний бюджетний період.       
661. (8) Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські міст Києва та Севастополя державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад розглядають та схвалюють проект бюджету відповідного рівня і після схвалення передають його на розгляд ради відповідного рівня.   -672- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (8). Визначити на підставі яких документів формується проект бюджету відповідного рівня за доходами та видатками і ким ці документи затверджені (нормативи бюджетної забезпеченості, перелік загальнодержавних податків та зборів, які закріплюються за регіонами, тощо). Також визначити остаточний термін затвердження зазначених документів і перш за все для місцевих бюджетів. 1 в ст.32, 36, в гл.XI - XII, XV - XVI нової редакції  
Немає висновку    
662. (9) Разом з проектом закону (постанови чи рішення) Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування розробляються та подаються на розгляд Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради:   -673- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.90, п.9 включити до переліку документів, що подаються прогноз сезонних коливань надходжень до бюджету на основі статистичних даних попередніх років, а також програму заходів щодо вирівнювання сезонних коливань надходжень та витрат. 1 у ст.38 нової редакції  
Немає висновку    
    -674- Кабінет Міністрів України
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частина (9) ст.90 заслуговує на окрему статтю. Проте запропонований перелік документів та матеріалів потрібно уточнити. Розробляти і подавати окремі документи недоцільно. 1 в ст.38 та ст.76 нової редакції  
Немає висновку    
663. 1) пояснювальна записка до проекту закону (постанови чи рішення), яка повинна містити:       
664. а) коротку характеристику економічної ситуації та стану виконання бюджету в бюджетному періоді, що передує плановому;       
665. б) аналіз основних прогнозних показників прогнозів соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад;       
666. в) основні напрями бюджетної та податкової політики;       
667. г) стислі пояснення до окремих статей доходів та видатків бюджету на плановий період, а також міжбюджетних відносин;       
668. д) обгрунтування причин відхилень вимог Бюджетної резолюції чи бюджетних пропозицій, якщо такі є;       
669. е) інформація щодо умов запозичень.   -675- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Підпункт "е" пункту 1 частини 9 статті 90 викласти в такій редакції "інформація щодо обсягів та умов запозичень". 1 в ст.38 нової редакції  
Немає висновку    
670. 2) додатки до пояснювальної записки до проекту закону (постанови чи рішення):       
671. а) проект зведеного бюджету на плановий бюджетний період із зазначенням структури доходів та видатків бюджетів;   -676- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У підпункті "а" пункту 2 частини 9 статті 90 після слів "зведеного бюджету" додати слова "відповідного рівня" Вилучити. Кодекс не передбачає рівнів бюджетів  
Немає висновку    
672. б) проект розподілу доходів між бюджетами різних рівнів;       
673. в) розрахунок трансфертів з Державного бюджету України;       
674. г) розрахункові показники щодо обсягів бюджетів, врахованих у зведеному бюджеті;       
675. д) порівняльна таблиця щодо показників проекту бюджету по відношенню до показників, визначених законом (постановою, рішенням) на поточний бюджетний період;   -677- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (9) 2) д - вилучити або змінити редакцію, оскільки текст суперечливий. Проект бюджету і є проектом закону на поточний бюджетний період. 1 . Редакцію уточнено в ст.38 нової редакції  
Немає висновку    
676. е) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає відповідний орган виконавчої влади.       
677. 3) розрахунки та обгрунтування до всіх показників доходів і видатків проекту бюджету, в тому числі:       
678. а) реєстр законів, на базі яких здійснюються соціальні видатки, передбачені в проекті бюджету із розрахунками вартості відповідних соціальних послуг;       
679. б) реєстр законів, на базі яких повинні здійснюватися соціальні видатки, фінансування яких за обмеженістю бюджетних ресурсів на наступний бюджетний період не передбачено;       
680. в) перелік делегованих, неделегованих та власних повноважень, фінансування яких передбачено в проекті бюджету з обгрунтуванням їх вартості;       
681. г) проекти кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів;       
682. 4) показники соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад, які були використані при розробці проектів бюджетів;       
683. 5) перелік податків і зборів, інших обов'язкових платежів із зазначенням ставок;       
684. 6) перелік пільг по податках і зборах із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;       
685. 7) перелік загальнодержавних, міжгалузевих, регіональних програм, що фінансуються з бюджету, у разі якщо розпорядником коштів є два і більше суб'єктів. Подаються дані про бюджетні повноваження та бюджетні ресурси, виділені кожному суб'єкту і загальні витрати на програму із відповідного бюджету;   -678- Комітет з питань науки і освіти
В абз.9 п.7 статті 90 передбачити, що Кабінет Міністрів подає перелік всіх програм, а не тільки програм, в яких розпорядниками коштів є два і більше суб'єктів. 3 у ст.38 цього Кодексу  
Немає висновку    
686. 8) розрахунки дотацій та субвенцій бюджетам самоврядування на виконання делегованих державних повноважень, проведені на основі нормативів бюджетної забезпеченості, в тому числі:       
687. а) статистичні дані про економічний, соціальний, природний та екологічний стан відповідних адміністративно-територіальних одиниць;       
688. б) розрахунки необхідних витрат для вирівнювання економічного, соціального, екологічного стану та ефективного використання природних умов адміністративно-територіальних одиниць;       
689. в) інформація про урядові та регіональні програми подолання різниці в економічному та соціальному розвитку між адміністративно-територіальними одиницями.       
690. 9) зведений баланс фінансових ресурсів за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Показники зведеного балансу фінансових ресурсів повинні відповідати показникам прогнозів соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад та показникам зведеного бюджету;       
691. 10) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, якщо проект виходить за рамки одного бюджетного періоду, а також поточні видатки бюджету, які будуть вимагатися по закінченні проекту;       
692. 11) зведення та структуру фінансових зобов'язань по зовнішньому та внутрішньому боргу бюджетів всіх рівнів та гарантіях, наданих державою чи органами місцевого самоврядування на поточний і наступний роки до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування боргу, який утворився в результаті непередбачених обставин по виданих гарантіях;       
693. 12) проект програми внутрішніх та зовнішніх запозичень держави чи органу місцевого самоврядування на наступний бюджетний період;       
694. 13) проект структури внутрішнього та зовнішнього боргу держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад на наступний бюджетний період;   -679- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункт 13 частини 9 статті 90 виключити. Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
695. 14) проект програм надання гарантій Кабінетом Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих органів територіальних громад на наступний бюджетний період із звітом про надання гарантій за минулий бюджетний період;       
696. 15) план розвитку державного і комунального секторів економіки України;       
697. 16) проект програм приватизації державних і комунальних підприємств на наступний бюджетний період;       
698. 17) прогноз доходів і видатків на наступні три роки, що складається на підставі показників прогнозів соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад на цей же період. У прогнозі наводяться показники зведеного бюджету за основними видами доходів та видатків. Форма та ступінь деталізації прогнозу визначається Кабінетом Міністрів України.       
699. (10) Законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, проектом рішення обласної, районної та місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет забороняється встановлювати нові та змінювати чи скасовувати існуючі податки, збори та інші обов'язкові платежі, вносити зміни до чинного законодавства.   -680- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (10) - змінити редакцію з урахуванням існування чисто місцевих податків, вилучити текст "…вносити зміни до чинного законодавства", оскільки це не регулюється Законом про Державний бюджет. 1  
Немає висновку    
700. (11) Окремими статями проекту закону (постанови чи рішення) про бюджет передбачається:       
701. 1) статтею 1 - загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на поточні видатки і видатки розвитку, а також, для бюджетів самоврядування, на доходи та видатки на виконання власних та делегованих повноважень, граничний розмір дефіциту та джерела його покриття;       
702. 2) статтею 2 - суми доходів бюджету за їх основними видами згідно з бюджетною класифікацією;       
703. 3) статтею 3 - бюджетні призначення в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів згідно з бюджетною класифікацією;       
704. 4) окремими статями - параметри міжбюджетних відносин;       
705. 5) окремою статтею - розмір оборотної касової готівки. Зниження залишку оборотної касової готівки за бюджетний період обліковується у доходній частині бюджету, а її приріст - у видаткові частині бюджету;   -681- Кабінет Міністрів України
Частина (11) - пункт 5) ст.90 вилучити. В нинішніх економічних умовах обов'язково затверджувати оборотну касову готівку недоцільно. Це форма залишків бюджетних коштів, які відображаються у розділі "фінансування бюджету". 1 в тексті  
Немає висновку    
706. 6) окремими статями - видатки спеціальних фондів, включених до складу бюджету, окремо щодо кожного фонду;       
707. 7) в окремих статях - інші положення відповідно до чинного законодавства України.   -682- Комітет з питань правової реформи
Пропонуємо в проекті Бюджетного кодексу України передбачити і обумовити обов'язкову наявність в Законі "Про державний бюджет України" фінансування судової влади на рівні потреби судів і неможливість скорочення видатків на утримання органів судової влади незалежно від переліку захищених статей Державного бюджету, які будуть визначатись кожним окремим Законом про Державний бюджет України. 2 . Це норма закону України про Державний бюджет.  
Немає висновку    
708. (12) В проекті закону (постанови чи рішення) відображаються всі без виключення доходи та видатки відповідного бюджету. Якщо сума видатків по окремій статті (частині, пункту, підпункту) становить більше 0,001% загальної суми видатків бюджету, ці видатки підлягають подальшій деталізації.   -683- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (12) "0,001%" замінити на "0,01%", оскільки занадто деталізований розпис утруднить аналіз та контроль. 3 у ч.3 ст.38 нової редакції  
Немає висновку    
    -684- Комітет з питань науки і освіти
Деталізацію видатків пропонуємо встановити на рівні, більшому ніж 0,01%. 1 у ст.38 нової редакції  
Немає висновку    
709. (13) Проект закону (постанови чи рішення) про бюджет на наступний бюджетний період має бути підписаний відповідно Прем'єр-міністром України або керівником відповідного органу виконавчої влади.   -685- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У ст.90 п.13) замість слова "підписаний " записати "завізований". 1 в ст.37  
Немає висновку    
710. Стаття 91. Розгляд та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет   -686- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Назву ст. 91 викласти в наступній редакції:" Строки надання проекту закону (постанови, рішення) про бюджет" В статті привести конкретні терміни внесення на розгляд відповідних рад проектів рішень про бюджет. Пункт 3 вилучити. 3 у ст.39-45, 75, 77 нової редакції  
Немає висновку    
711. (1) Кабінет Міністрів України розробляє та вносить на розгляд Верховної Ради України проект закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період до 15 вересня року, що передує плановому.       
712. (2) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування вносять відповідно проект постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, проекти рішень обласної, районної чи місцевої ради про бюджет на черговий бюджетний період на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних чи місцевих рад у строки, передбачені цим Кодексом.   -687- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Стаття 91. Частину 2 викласти в такій редакції: "Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, області та районні державні адміністрації, виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради або сільський, селищний, міський голова вносять відповідно проект постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, проекти рішень обласної, районної, сільської, селищної, міської, районної у місті ради про бюджет на черговий бюджетний період на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад у термін не пізніше з дня набуття чинності Закону України про Державний бюджет України на наступник рік". Аналогічно внести відповідні зміни до частини 3 статті 92, частини 1 статті 93, частини 1 статті 95. 1 в іншій редакції в ст.75 та 77 нової редакції  
Немає висновку    
    -688- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У стаття 91 частина 2 визначити строки, так як вони в Кодексі не передбачені. 1 в ст.75 та 77 нової редакції  
Немає висновку    
    -689- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Викласти назву статті в наступній редакції: "Строки надання проекту закону (постанови, рішення) про бюджет" Пункт (2) Слово "тижня" замінити на слово "двох тижнів" 3 у ст.75 та 77 нової редакції  
Немає висновку    
713. (3) Порядок розгляду та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет встановлюється цим Кодексом.   -690- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
До статті 91 "Розгляд та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет" після підрозділу (2) добавити підрозділи (3) наступного змісту: "(3). Розгляд та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет здійснюється поетапно: а) на першому етапі визначається і приймається доходна частина бюджету; б) на другому етапі сума доходної частини бюджету розподіляється із забезпеченням соціальної спрямованості та справедливості. Витрати із бюджету передбачаються в межах визначеної доходної частини; в) при недостачі доходної частини бюджету додаткові витрати можуть передбачатися виключно лише після перегляду і прийняття уточнення доходної частини бюджету за рахунок її збільшення, включаючи і зростання запозичень". Відповідно, підрозділ (3) стане підрозділом (4). 2 . Оскільки запозичення не входять до доходів бюджету. Пропози-ція не відповідає співвідношенню доходів і видатків бюджетів самоврядування.  
Немає висновку    
714. Стаття 92. Затвердження бюджетів   -691- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Процедуру затвердження бюджетів викласти у гл.VI та XII нової редакції 1  
Немає висновку    
715. (1) Державний бюджет України на наступний рік затверджується законом України до 31 грудня попереднього року.   -692- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Стаття 92. Параграф (1) Текст "попереднього" замінити на "поточного". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -693- Сергієнко О.І.
Ст.92, п.1 слово "попереднього" замінити на "поточного". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -694- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Стаття 92 (1). Закон України про Державний бюджет України на наступний рік приймається Верховною Радою України до 28 грудня поточного року. 2 . Врахована пропози-ція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
716. (2) Бюджет Автономної Республіки Крим затверджується на наступний рік постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим до 31 грудня поточного року.       
717. (3) Обласні, районні та місцеві бюджети затверджуються на наступний рік відповідно рішеннями обласної, районної, міської, районної в місті, селищної або сільської ради до 31 грудня поточного року.   -695- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст.92 ч. (3) викласти в редакції: "Обласні, районні та місцеві бюджети затверджуються на наступний рік відповідно рішеннями обласної, районної, міської, районної в місті, селищної або сільської ради в місячний термін після затвердження Державного бюджету України" 1 в іншій редакції в ст.77 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -696- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.3 ст. 92 слова "до 31 грудня поточного року." замінити словами: "не пізніше місячного терміну з дня затвердження бюджету вищого рівня" 3  
Немає висновку    
718. Стаття 93. Внесення змін до закону (постанови, рішення) про бюджет   -697- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Додати ч.3. (3) У випадку, якщо перевищення доходної частини сталось, коли неможливо внести зміни в бюджет шляхом затвердження їх на сесії відповідної ради, надлишок коштів поповнює оборотну касову готівку і враховується при затвердженні чи внесенні змін до бюджету наступного бюджетного періоду. 2 . Врахована редакція Кабінету Міністрів України у гл. IX цього Кодексу  
Немає висновку    
719. Зміни до закону України про Державний бюджет України, зміни до постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, зміни до рішення обласної, районної або місцевої ради про бюджет вносяться на загальних засадах згідно діючого законодавства .   -698- Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у гл.IX нової редакції цього Кодексу 1  
Немає висновку    
720. Стаття 94. Порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів всіх рівнів   -699- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Статтю вилучити.Положення статті врахувати у ст.27 цього Кодексу. 1  
Немає висновку    
    -700- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття 94 встановлює новий порядок, не передбачений Регламентом, подання та розгляду законопроектів та дещо звужує право законодавчої ініціативи (домінанта Комітету з питань бюджету). Відсутня конкретна пропозиція.  
Немає висновку    
721. (1) Кожен законопроект, який внесений до Верховної Ради України, направляється до Рахункової палати України для проведення експертизи щодо його впливу на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів.   -701- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 94. Частина 1. Оскільки законопроекти, що заторкують бюджет мають різну бюджетну вартість та методику розрахунку щодо витрат (доходів), тому нема сенсу по кожному закону проводити експертизу Рахунковою палатою. Крім того, висновки щодо законопроектів для розгляду Верховної Ради готує Комітет з питань бюджету (ст.70 п.4). Тому пропонується така редакція: "У разі необхідності за рішенням Комітету з питань бюджету, законопроекти, що вносяться на розгляд Верховної Ради України можуть направлятися на експертизу до Рахункової палати України для визначення його впливу на дохідну або видаткову частину бюджетів всіх рівнів". 3 у ст.27 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -702- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У ч.1 ст.94. Вважаємо недоцільним кожний законопроект, який вноситься до Верховної Ради України, направляти до Рахункової палати для проведення експертизи щодо його впливу на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів. Такий вплив буде визначено в пояснювальній записці. 1 у ст.27 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -703- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Частину 1 ст. 94 доцільно редакційно привести у відповідність до назви статті; 1 у ст.27 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -704- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Норми ст. 94 потребують доопрацювання. В запропонованому варіанті (ч.1,2,3,5,5) протирічить нормам ст. 6 Регламенту Верховної Ради України і обмежує конституційні права суб'єктів законодавчої ініціативи. 1 у ст.27 цього Кодексу  
Немає висновку    
722. (2) Рахункова палата України протягом тижня подає Верховній Раді України експертний висновок, щодо впливу відповідного законопроекту на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів.   -705- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
В статті 94 зберегти пункт 2 частини 4. Експертного висновку Міністерства економіки України. 2 , так як це повноваження Міністерства фінансів  
Немає висновку    
723. (3) Законопроект може бути включений до порядку денний сесії Верховної Ради України лише при наявності експертного висновку Рахункової палати України щодо його впливу на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів. При цьому:       
724. 1) законопроекти, які, згідно експертного висновку Рахункової палати України, не впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів можуть бути включені до порядку денного засідання Верховної Ради України для їх розгляду у загальному порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України;       
725. 2) законопроекти, які згідно поданого Рахунковою палатою України експертного висновку впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів, протягом трьох робочих днів направляються для експертного висновку Міністерству економіки України щодо визначення кількісних параметрів впливу законопроекту на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів та Міністерству фінансів України для пропозицій щодо можливостей введення в дію зазначеного законопроекту у наступних бюджетних періодах. Міністерство економіки України та Міністерство фінансів України у тижневий термін готують експертний висновок та пропозиції по законопроекту і передають комітету Верховної Ради України з питань бюджету для прийняття рішення щодо доцільності їх прийняття Верховною Радою України і термінів введення в дію.   -706- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
П.2) ч.3 ст.94 відредагувати з врахуванням того, що експертний висновок має подавати Комітет з питань бюджету та Міністерство фінансів 1 у ст.27 цього Кодексу  
Немає висновку    
726. (4) Законопроекти, які згідно експертного висновку Рахункової палати України впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів можуть бути внесені до порядку денного засідання Верховної Ради України тільки при наявності:   -707- Кабінет Міністрів України
Ст. 94 частину (4) вилучити. 1  
Немає висновку    
727. 1) експертного висновку Рахункової палати України;       
728. 2) експертного висновку Міністерства економіки України;       
729. 3) пропозицій Міністерства фінансів України щодо можливостей введення в дію зазначеного законопроекту у наступних бюджетних періодах;       
730. 4) рішення комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо доцільності їх прийняття і термінів введення в дію.   -708- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
"Пункт 4 частини 4 статті 94 вилучити, тому що ним обмежується право суб'єкта законодавчої ініціативи" 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
731. (5) Законопроекти, які згідно експертного висновку Рахункової палати України впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів можуть бути введені в дію лише з наступного бюджетного періоду при виділенні необхідних бюджетних ресурсів.   -709- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Частина 5 ст. 94 після слів "наступного бюджетного періоду" вилучити, а решту викласти в редакції: "на загальних підставах у встановленому цим кодексом порядку". 1 в іншій редакції в ст.27 цього Закону  
Немає висновку    
732. (6) Кабінет Міністрів України забезпечує обов'язкове ведення Державного реєстру законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів України, які формують доходи і видатки бюджетів усіх рівнів. Обов'язковими реквізитами цього Державного реєстру є:   -710- Кабінет Міністрів України
Вимоги, викладені у частині (6) ст.94 не є предметом Бюджетного кодексу, а носять інструктивний характер. Адже є державний орган, який формує реєстр законів. 1  
Немає висновку    
733. 1) реєстраційний номер відповідного закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України;       
734. 2) повна назва відповідного закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України;       
735. 3) дата прийняття та введення в дію закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України;       
736. 4) вид повноваження по фінансуванню і виконанню закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України (державні делеговані, державні неделеговані, власні повноваження самоврядування);       
737. 5) вартість виконання закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України на поточний та наступний бюджетний період.       
738. Глава XIII. Скорочення видатків (секвестр) бюджетів протягом бюджетного періоду   -711- Кабінет Міністрів України
Порядок скорочення видатків (секвестр) бюджетів протягом бюджетного періоду розписати окремо по Державному бюджету та бюджетах місцевого самоврядування. 1 у ст.54 та 78 нової редакції  
Немає висновку    
739. Стаття 95. Підстави скорочення видатків (секвестру) бюджетів   -712- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 95. Зменшити мінімальний відсоток недонадходжень до 10%. 1 в редакції Комітету з питань бюджету у ст.54 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -713- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Не зрозумілі критерії, на підставі яких автори визначили мотивом для скорочення видатків бюджету недонадходження доходів більш ніж на 20 відсотків. 1  
Немає висновку    
    -714- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Підстави для скорочення видатків (секвестру) бюджетів Відновити показники 20% в ч.1. та 10% в ч.2. Застосуванню секвестру повинні передувати операції по економії, які здійснюються спочатку без залучення ради. Тільки при значному падінні доходів, потрібно скорочувати бюджетні призначення. 3 у ст.54 цього Кодексу  
Немає висновку    
740. Скорочення видатків Державного бюджету України та бюджетів самоврядування здійснюється виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною чи місцевою радою, якщо в ході виконання бюджетів за результатами квартального звіту виникає недонадходження доходів більш ніж на 20 % відносно суми, передбаченої бюджетним розписом.   -715- Сергієнко О.І.
У главі ХІІІ, ст.95 доповнити такою фразою: "При недонадходженнях доходів на 10% відносно плану Міністерство фінансів України розробляє ліміти щодо фінансування з бюджету на наступні два місяці поточного року". 1 в іншій редакції у ст.54 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -716- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 95. Замість "20%" записати "15%". 1 в ст.54 нової редакції  
Немає висновку    
    -717- Комітет з питань науки і освіти
Рівень недонадходження доходів, як підставу секвестрування бюджету зменшити. 1 в ст.54 цього Кодексу  
Немає висновку    
741. Стаття 96. Порядок скорочення видатків (секвестру) бюджетів   -718- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Вилучити "міст Києва і Севастополя". Вилучити. Бюджети міст Києва і Севастополя є місцевими бюджетами, і порядок скорочення видатків може стосуватися і їх.  
Немає висновку    
742. (1) Рішення про запровадження та зупинення режиму скорочення видатків Державного бюджету України та бюджету самоврядування приймається радою відповідного рівня за поданням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської міст Києва та Севастополя державних адміністрацій чи виконавчого органу місцевої ради.   -719- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У частині (1) ст.96 після слова "...приймається" доцільно доповнити "... Верховною Радою України та" і далі за текстом. 1 в іншій редакції в ст.54 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -720- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У ст.96 ч.(1) після слів "Державного бюджету України" доповнити "та бюджетів самоврядування". 1 пропозицію Кабінету Міністрів України про окреме представлення порядку скорочення Державного бюджету і бюджетів самоврядування  
Немає висновку    
743. (2) Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна чи місцева рада приймає рішення про проведення скорочення видатків бюджету у двотижневий термін з моменту надходження відповідного подання.       
744. (3) Скорочення видатків згідно цієї статті передбачає зменшення бюджетних асигнувань за статями запланованих видатків бюджету відповідного рівня.       
745. Стаття 97. Захищені статті бюджетних видатків   -721- Комітет з питань бюджету
Визначення статей, що є захищеними розписати по Державному бюджету та по бюджетам місцевого самоврядування. 1  
Немає висновку    
    -722- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Статті _. Захищені статті бюджетних видатків Відновити статтю в старій редакції, оскільки в поданій редакції вилучено ч.2. , яка передбачає, що захищеними статтями є статті економічної класифікації, в ч. 3 старої редакції вказувалось що захищені статті стосувались також бюджетів самоврядування, а не тільки державного бюджету. (1) Захищеними статтями бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних видатків. (2) Захищеними статтями є статті економічної бюджетної класифікації, які визначаються такими з огляду на пріоритети бюджетної політики на відповідний бюджетний період. (3) Перелік захищених статей Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування визначається Законами про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період та про Державний бюджет України на наступний бюджетний період з огляду на пріоритети бюджетної політики. По змісту 1 у ст.55 нової редакції  
Немає висновку    
746. (1) Захищеними статтями бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, розмір яких не змінюється при проведенні скорочення затверджених бюджетних видатків.   -723- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 97. Змінити редакцію параграфу (1). Захищені статті визначаються при плануванні, а не при здійсненні скорочення видатків. Параграф (1) і (2) поміняти місцями. 1 у ст.55 нової редакції  
Немає висновку    
    -724- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ст. 97 ч.1 після слів "Державного бюджету" додати "та бюджетів самоврядування" 1 у ст.55 нової редакції  
Немає висновку    
    -725- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У ст.97 ч.(1) після слів "Державного бюджету України" записати " та бюджетів самоврядування". 1 у ст.55 нової редакції  
Немає висновку    
    -726- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
З метою забезпечення затвердження захищених статей не тільки у Державному, але й в місцевих бюджетах у статті 97 в ч. 1 після слів "Державного бюджету України" додати слова "і місцевих бюджетів". 1 у ст.55 та ч.3 ст.76 нової редакції  
Немає висновку    
747. (2) Захищеними статтями є статті функціональної або економічної структури бюджетної класифікації, які визначаються такими, виходячи з пріоритетів бюджетної політики на відповідний бюджетний період.       
748. (3) Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається законом України про Державний бюджет України для делегованих та неделегованих державних повноважень на відповідний бюджетний період, а також постановою чи рішенням для відповідних бюджетів самоврядування на відповідний бюджетний період.   -727- Комітет з питань науки і освіти
Частину 3 статті 97 викласти в такій редакції: "Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається законом України про Державний бюджет України для делегованих та неделегованих державних повноважень на відповідний бюджетний період, іншими Законами, а також…" і далі по тексту. 2 . Інші закони не можуть втрачатись в компетенцію бюджетного законодавства.  
Немає висновку    
    -728- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 97 в ч. 3 після слів "Державного бюджету України" додати слова "і місцевих бюджетів". 1 у ст.55 та ч.3 ст.76  
Немає висновку    
749. Стаття 98. Заборона накладання зобов'язання уповноваженими державними органами на місцеві бюджети   -729- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити, її положення врахувати у ст.78 нової редакції Кодексу. 1  
Немає висновку    
    -730- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У статті 98 (друга редакція) згідно запропонованого механізму кошти бюджету навіть за рішенням суду можуть ніколи не бути стягнуті, бо для цього потрібно пройти процедуру внесення змін у бюджет, а ради можуть бути незгодними з рішенням суду. 3  
Немає висновку    
750. Після введення в дію закону про Державний бюджет України державним органам влади та їх посадовим особам забороняється накладати будь-які бюджетні зобов'язання на місцеві бюджети без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.   -731- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 98. В кінці поставити кому і доповнити словами: "крім передбачених законом". 2 . Зміни необхідно вносити до бюджетів відпо-відним рішенням  
Немає висновку    
    -732- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.98 доповнити: "У разі прийняття таких рішень, вони не приймаються до виконання органами самоврядування". 1 у ст.78 цього Кодексу  
Немає висновку    
751. Глава XIV. Виконання бюджетів   -733- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Виконання бюджетів розписати окремо по державному бюджету та по бюджетах місцевого самоврядування 1  
Немає висновку    
    -734- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Відновити статтю про оборотну касову готівку. Стаття _ Оборотна касова готівка. (1). Оборотна касова готівка повинна забезпечувати безумовне погашення бюджетних зобов'язань, взятих в межах асигнувань в терміни, визначені цими асигнуваннями. (2). Розміри оборотної касової готівки визначаються окремими нормативними актами Міністерства фінансів. 2 , та як це є нормою інших нормативно-правових актів  
Немає висновку    
752. Стаття 99. Загальні положення       
753. (1) Виконанням бюджету визнаються дії уповноважених виконавчих органів держави і самоврядування та їх посадових осіб по наповненню доходної частини бюджету здійсненню запозичань, наданню асигнувань, взяттю зобов'язань та проведенню платежів відповідно до затверджених бюджетних призначень.   -735- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 99. Параграф (1). Слово "призначень" замінити на "видатків" 2  
Немає висновку    
    -736- Національний банк України
У статті п.2 викласти у відповідності з Концепцією розвитку Державного казначейства. Статтю викласти у відповідності з концепцією. 1 у ст.48 цього Кодексу  
Немає висновку    
754. (2) В Україні здійснюється казначейське виконання Державного бюджету України та бюджетів самоврядування.   -737- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у ст.50 нової редакції цього Кодексу. 1  
Немає висновку    
755. (3) Касове виконання Державного бюджету України та бюджетів самоврядування здійснюється органами Державного казначейства в межах бюджетних асигнувань та надходжень на єдиний казначейський рахунок відповідного бюджету. Касове виконання здійснюється шляхом проведення платежів Державним казначейством безпосередньо бюджетним установам, суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи (надали послуги) розпорядникам бюджетних коштів та іншим отримувачам бюджетних коштів.   -738- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У ст.99 ч.(3) вилучити слова "бюджетним установам" та записати "на користь" та доповнити "та шляхом перерахування коштів головним розпорядником бюджетних коштів". 1 в іншій редакції ст.48 нової редакції  
Немає висновку    
    -739- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
У статті про касове виконання запропонованим механізмом Казначейство, яке є підрозділом Міністерства фінансів, наділяється повними правами за контролем та перерозподілом доходів і видатків бюджету, тобто це чіткий механізм централізації бюджетної системи. Питання розподілу коштів між бюджетами різних рівнів не може бути компетенцією Казначейства. 2 , так як це не відповідає статусу та концепції розвитку Державного казначейства  
Немає висновку    
756. (4) У місячний термін після набуття чинності відповідного закону (постанови, рішення) про бюджет Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідний територіальний фінансовий орган, виконавчі органи міських міст районного значення, сільських, селищних Рад, подають до органів Державного казначейства затверджений Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною чи місцевою радою розпис доходів, видатків та фінансування бюджету.   -740- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ст. 99 ч.4 після слів "сільських, селищних Рад" вставити слова "на підставі отриманих в двотижневий термін від головних розпорядників бюджетних коштів зведених кошторисів доходів і видатків бюджетної установи складають" та слова "розпис доходів, видатків та фінансування бюджету." замінити на слова "бюджетний розпис" 3 у ст.49 та 78 нової редакції  
Немає висновку    
757. (5) Облік доходів та здійснення видатків проводиться на окремих єдиних казначейських рахунках відповідних бюджетів. Кошти, що обліковуються на зазначених рахунках не підлягають вилученню та не можуть бути використані на цілі, не передбачені відповідним бюджетом.   -741- Національний банк України
Останнє речення ч. 5 ст.99 пропонуємо доповнити словами: "крім безспірного списання (стягнення) коштів згідно з чинним законодавством України, та повернення надлишково сплачених коштів платникам податків, зборів та інших платежів". 1 в іншій редакції у ст.25 нової редакції  
Немає висновку    
758. (6) Органи Державного казначейства щоденно повідомляють Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських рад про рух коштів на єдиному казначейському рахунку відповідного бюджету.       
759. (7) Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських рад подають органам Державного казначейства підписане керівником відповідного виконавчого органу розпорядження про розподіл коштів для здійснення видатків розпорядниками коштів відповідних бюджетів.   -742- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (7)Необхідно розділити на два пункти, враховуючи. що касове виконання державного бюджету здійснюють органи Державного казначейства, а місцевих бюджетів відповідні місцеві фінансові органи. 1 у ст.48 та 78 нової редакції  
Немає висновку    
760. Керівник відповідного виконавчого органу та Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських Рад несуть відповідальність за прийняття рішення про вказаний розподіл коштів.   -743- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Глава XIV, ст. 99 друге речення ч. (7) виділити в окрему частину і викласти у наступній редакції: "Фінансовий орган Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських рад або міські, селищні чи сільські голови (у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) несуть відповідальність за прийняття рішення про виділення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів та отримувачам бюджетних коштів." 1 в іншій редакції у спеціальній частині цього Кодексу  
Немає висновку    
761. (8) Органи Державного казначейства здійснюють попередній контроль за використанням бюджетних коштів за цільовим призначенням на підставі підтверджуючих документів розпорядників коштів.       
762. (9) Органи Державного казначейства здійснюють перерахування коштів та проведення платежів в межах наявних грошових коштів та затверджених асигнувань бюджетів самоврядування при наявності затверджених кошторисів доходів і видатків.       
763. Стаття 100. Виконання бюджетів за доходами   -744- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Потребує уточнення з урахуванням розмежування податків і зборів між рівнями бюджетів та розподілу бюджетів усіх рівнів на загальний та спеціальний фонди. 1 в гл.V та XI нової редакції  
Немає висновку    
764. (1) Виконання бюджетів за доходами включає:   -745- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Процедуру виконання бюджетів викласти окремо для Державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування. Статтю вилучити. Положення ст.100 врахувати у ст.50 та 78 нової редакції цього Кодексу. 1  
Немає висновку    
765. 1) перерахування та зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету; органи Державного казначейства України відкривають рахунки по кожному виду податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до бюджетної класифікації за доходами;   -746- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П.п.1 ч.1 ст. 100 викласти в такій редакції: "Перерахування та зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету; органи Державного казначейства України відкривають рахунки по кожному виду податків і зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються повністю до Державного бюджету та розмежовуються між Державним та місцевими бюджетами, відповідно класифікації за доходами. Для подальшого зарахування загальнодержавних податків та зборів після розмежування у частині, що належить місцевим бюджетам, по кожному виду цих податків і зборів рахунки відкривають фінансові органи." 2 . Норма регулюється правилами Державного казначейства  
Немає висновку    
766. 2) розподіл відповідно до затвердженого бюджету доходів між бюджетами, передбаченими цим Кодексом;       
767. 3) повернення сум доходів, що були зайво зараховані до бюджету;       
768. 4) облік доходів бюджету і складання звітності про доходи відповідного бюджету.       
769. (2) Грошові кошти визнаються зарахованими в доход відповідного бюджету з моменту здійснення кредитною установою операції по зарахуванню (обліку) грошових коштів на рахунок відповідного бюджету.       
770. Стаття 101. Виконання бюджетів за видатками   -747- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити, її положення врахувати у ст.51 та 78 нової редакції Кодексу. 1  
Немає висновку    
771. (1) Виконання бюджетів за видатками здійснюється через реєстраційні рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України за кодами функціональної класифікації видатків бюджетів кожному розпоряднику бюджетних коштів та отримувачу бюджетних коштів.   -748- Комітет з питань культури і духовності
Необхідно обов'язково унормувати положення про те, що всі кошти, які отримують в будь-які формі органи, що фінансуються з Державного бюджету, в т.ч. так звані "централізовані кошти", прозоро фіксуються (передбачаються, плануються) у видатковій частині відповідного бюджету. 1 в частині використання спеціальних коштів бюджету.  
Немає висновку    
772. (2) Органи Державного казначейства України ведуть зведені реєстри розпорядників бюджетних коштів та позабюджетних коштів бюджетних установ.       
773. (3) Органи Державного казначейства України здійснюють оперативне прогнозування та касове планування бюджетних коштів згідно з бюджетним розписом на відповідний період.       
774. (4) Асигнування на здійснення видатків з державного бюджету України припиняють свою дію в останній день бюджетного періоду.       
775. (5) Усі бюджетні призначення втрачають силу по закінченні бюджетного періоду за винятком тих випадків, коли багаторічні бюджетні призначення спеціально передбачені законодавством.       
776. (6) Реєстраційні рахунки, що використовувалися для виконання бюджетів усіх рівнів у поточному бюджетному періоді підлягають закриттю Державним казначейством України о 24 годині останнього дня бюджетного періоду.   -749- Давидов В.В. (в.о. № 108)
Стаття 119 п. "є)", "ч)" - вилучити Доповнити пунктом: "я)" несплачені податки на початок року, що зараховуються до Державного бюджету. 1 в редакції Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
777. (7) У кінці бюджетного року залишки коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів за їх власними доходами (включаючи доходи від платних послуг) Державне казначейство України переводить в розпорядження бюджетних установ для покриття відповідних видатків в наступному бюджетному році з урахуванням їх цільового призначення.   -750- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Глава XIV, ст. 101 ч. (7) викласти в наступній редакції: У кінці бюджетного періоду залишки спеціальних коштів на рахунках бюджетних установ Державне казначейство України переводить в розпорядження бюджетних установ для покриття відповідних видатків в наступному бюджетному році відповідно до затверджених кошторисів доходів і видатків 1 в ст.57 нової редакції  
Немає висновку    
778. (8) Рахунки спеціальних фондів бюджету відкриваються в наступному бюджетному році із записом невитрачених в попередньому році кошти, які ці фонди одержали на виконання своїх завдань.       
779. Стаття 102. Стадії виконання бюджетів за видатками   -751- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Її положення врахувати у гл. VIII та XII нової редакції Кодексу. 1  
Немає висновку    
780. (1) Бюджети виконуються за видатками з обов'язковим дотриманням певних стадій.       
781. (2) Стадіями виконання бюджетів за видатками визнаються:       
782. 1) складання та затвердження бюджетного розпису;       
783. 2) доведення бюджетних асигнувань до розпорядників;       
784. 3) затвердження кошторисів доходів та видатків розпорядникам бюджетних коштів;       
785. 4) прийняття бюджетних зобов'язань;       
786. 5) підтвердження відповідності взятого бюджетного зобов'язання вимогам законодавства;       
787. 6) погашення бюджетного зобов'язання.       
788. Стаття 103. Бюджетний розпис   -752- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у ст.49 нової редакції цього Кодексу. 1  
Немає висновку    
    -753- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Необхідно встановити вимоги до бюджетного розпису, особливо щодо захищених статей. Крім того, запропонована в ч. 1 редакція є неповною, згадується лише Державний бюджет. Статтю викласти у наступній редакції: (1) Бюджетний розпис містить помісячний розподіл та деталізацію показників надходжень і видатків затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації. (2) По захищених статтях бюджетний розпис повинен передбачати пропорційне, з врахуванням сезонних особливостей, виділення бюджетних асигнувань, за винятком тих, які мають конкретно встановлені строки фінансування. Врахована редакція Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
    -754- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Замість "поквартального розподіл..." вживати "помісячний розподіл..." 3 в ст.51  
Немає висновку    
789. (1) Бюджетний розпис містить помісячну розбивку та деталізацію показників надходжень до бюджету і видатків затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації.   -755- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.103 ч.(1) доповнити "функціональної". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -756- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (1) Замінити слово "помісячний" на "поквартальний". Врахована редакція Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
790. (2) Бюджетний розпис повинен передбачати пропорційне виділення бюджетних асигнувань на всі визначені законом (постановою, рішенням) бюджетні призначення за виключенням тих, які мають конкретно встановлені строки фінансування.   -757- Кабінет Міністрів України
Частину (2) ст.103 вилучити. В протилежному разі необхідно дати грунтовне та однозначне пояснення виразу "пропорційне виділення бюджетних асигнувань". 1  
Немає висновку    
    -758- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У ст.103 ч.(2) вилучити слово "пропорційне". 1  
Немає висновку    
    -759- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (2) Вилучити 1  
Немає висновку    
791. Стаття 104. Затвердження бюджетного розпису   -760- Кабінет Міністрів України
Ст.104 вилучити. Суперечить статті 116 Конституції України, за якою виконання державного бюджету забезпечує Кабінет Міністрів України. Бюджетний розпис є однією із стадій виконання бюджету. Складання і затвердження помісячного бюджетного розпису практично неможливе, та й недоречно це робити. Адже бюджетний розпис - це робочий документ, який базується на вже затверджених законом (постановою, рішенням) показниках бюджету. Ні за яких обставин неможливо зробити ідеальний (та ще й помісячний) розподіл бюджетних призначень. Світова практика таких прикладів не знає. За умови внесення змін до бюджетного розпису радою - виконання бюджетів паралізується. Крім того, запропонована норма суперечить статтям 80 - 83 проекту Кодексу. Бюджетний розпис повинен затверджуватися відповідно Міністром фінансів України, Міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником фінансового управління (відділу) обласного, районного, міського органу виконавчої влади у місячний термін після затвердження відповідного бюджету. 1  
Немає висновку    
    -761- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У ст. 104 замість слів "готують проект Закону…" записати "затверджують бюджетний розпис відповідного бюджету". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -762- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У статті 104 слово "главою" замінити словом "головою" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -763- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Викласти в наступній редакції "Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи на підставі наданих головними розпорядниками бюджетних коштів у місячний строк після затвердження Державного бюджету України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення про затвердження відповідних місцевих бюджетів кошторисів доходів та видатків бюджетних установ готують у тижневий строк бюджетний розпис Державного бюджету України, місцевих бюджетів з поквартальним розподілом і подають його на затвердження Міністру фінансів та керівнику відповідного фінансового органу." 1 за змістом у ст.49 цього Кодексу  
Немає висновку    
792. Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансове управління обласної державної адміністрації, державних адміністрацій міст Києва і Севастополя, районний і міський фінансовий відділ, управління, міське і районне фінансове управління, відділ у двотижневий строк відповідно після затвердження Закону про Державний бюджет України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, прийняття рішення про затвердження обласного, районного місцевого, бюджетів готують проект закону (постанови, рішення) про бюджетний розпис Державного бюджету України, обласного, районного, міського бюджетів відповідно до встановлених бюджетних призначень з помісячним розподілом і подають на затвердження раді відповідного рівня.   -764- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст. 104 викласти в редакції: " Міністерство фінансів України, фінансовий орган Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад або міські, селищні чи сільські голови (у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) у двотижневий строк відповідно після затвердження Закону про державний бюджет України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, прийняття рішення про затвердження обласного, районного місцевого бюджетів готують бюджетний розпис Державного бюджету України, обласного, районного, місцевого бюджетів відповідно до встановлених бюджетних призначень з поквартальним розподілом і подають його на затвердження керівнику відповідного виконавчого органу. Бюджетний розпис в місячний термін після затвердження державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, районного, місцевого бюджетів затверджують відповідно Прем'єр-міністр України, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, глава обласної, районної, міської міст Києва і Севастополя державної адміністрації, міський, селищний, сільський голова." 3 у ст.49 нової редакції  
Немає висновку    
    -765- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст. 104 викласти в наступній редакції "Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи на підставі наданих у трьох тижневий строк після затвердження Державного бюджету України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, прийняття рішення про затвердження відповідних місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування головними розпорядниками бюджетних коштів та видатків бюджетних установ у тижневий строк готують бюджетний розпис Державного бюджету України, місцевих бюджетів з поквартальним розподілом і подають його на затвердження керівнику відповідного органу. За змістом 3 у ст.49 та 78 нової редакції  
Немає висновку    
    -766- Комітет з питань науки і освіти
Передбачити право затвердження бюджетного розпису керівниками фінансових органів. 1 в п.1 ч.3 ст.78  
Немає висновку    
793. Стаття 105. Доведення бюджетних асигнувань до розпорядників коштів   -767- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 105 виключити. Положення статті врахувати у ст.2, 22, 23, 48, 53 та 81 нової редакції цього Кодексу. 1  
Немає висновку    
    -768- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Вилучити "міст Києва і Севастополя". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
794. (1) Протягом трьох днів після затвердження бюджетного розпису радою відповідного рівня Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансове управління обласної державної адміністрації, державних адміністрацій міст Києва і Севастополя, районний і міський фінансовий відділ, управління, міське і районне фінансове управління сповіщає головних розпорядників про виділені бюджетні асигнування.   -769- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст.105 змінити назву на "Доведення бюджетних асигнувань до розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів", а ч. (1) викласти в редакції: "Протягом трьох робочих днів після затвердження бюджетного розпису Міністерство фінансів України, фінансовий орган Автономної Республіки Крим, фінансове управління обласної державної адміністрації, державних адміністрацій міст Києва і Севастополя, районний і міський фінансовий відділ, управління, міське і районне фінансове управління доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інформацію про виділені бюджетні асигнування розпорядникам бюджетних коштів та отримувачам бюджетних коштів" Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
    -770- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч. 1 ст. 105 слово "трьох" замінити на "двох", слова "бюджетного розпису радою відповідного рівня" замінити на слова: "Державного бюджету України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, прийняття рішення про затвердження відповідного місцевого бюджету органами місцевого самоврядування". Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
795. (2) Протягом десяти днів головні розпорядники доводять бюджетні асигнування до розпорядників та отримувачів бюджетних коштів.   -771- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ч. 2 ст.105 викласти у такій редакції: Протягом десяти днів головні розпорядники бюджетних коштів доводять бюджетні асигнування до розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів. 1 в іншій редакції в ст.51 та 22 цього Кодексу  
Немає висновку    
796. Стаття 106. Затвердження кошторисів доходів та видатків розпорядникам бюджетних коштів   -772- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю виключити. Положення статті врахувати у ст.22, 23, 53 гл.XII нової редакції Кодексу. 1  
Немає висновку    
797. (1) Головні розпорядники бюджетних коштів затверджують кошториси доходів та видатків бюджетних установ протягом 5 днів з дня їх надання.   -773- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 106. Замість "5 днів з дня їх надання" записати "5 робочих днів з дня їх надання". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
798. (2) Кошторис доходів та видатків бюджетної установи відображає всі доходи бюджетної установи, які отримуються:       
799. 1) з бюджету,       
800. 2) від надання платних послуг, які передбачено відповідними нормативно-правовими актами, зокрема: орендна, квартирна плата та інші доходи від будинків, які належать установам; доходи від експлуатації транспорту установ; доходи від лекцій, вечорів, концертів; плата за навчання на контрактній основі в навчальних закладах усіх рівнів акредитації; вхідна плата в музеї та виставки; доходи від підсобних негосподарських підприємств; плата за навчання учнів у гуртках при школах; інші кошти від надання послуг, виконання робіт, здійснення іншої діяльності;   -774- Шаров І.Ф.
П. 2 ч. 2 ст. 106 доповнити словами "кошти за надання платних послуг установами та організаціями, які фінансуються з бюджету" . Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
801. 3) від використання державної (комунальної) власності, що закріплена за бюджетною установою на праві оперативного управління.       
802. Стаття 107. Прийняття бюджетних зобов'язань   -775- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у ст.22, 23, 53 нової редакції цього Кодексу 1  
Немає висновку    
    -776- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 107. Вилучити. 1  
Немає висновку    
803. Розпорядники бюджетних коштів мають право прийняти бюджетні зобов'язання в межах доведених бюджетних асигнувань на здійснення видатків.       
804. Стаття 108. Підтвердження відповідності взятого бюджетного зобов'язання вимогам законодавства   -777- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті врахувати в ст.49, 50, 53, 80, 81 нової редакції цього Кодексу 1  
Немає висновку    
805. (1) При виконанні державного бюджету України орган Державного казначейства України здійснює оплату рахунків установ та організацій, які утримуються з державного бюджету України, після здійснення попереднього контролю, а саме:   -778- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст. 108 ч. (1) викласти в такій редакції: "При виконанні бюджету орган Державного казначейства України здійснює оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів після здійснення попереднього контролю, а саме" 1 в іншій редакції в ст.51 цього Кодексу  
Немає висновку    
806. 1) перевірки відповідності платіжних документів бюджетному розпису та затвердженому кошторису доходів та видатків   -779- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
П.1 ч.1 ст.108 викласти у наступній редакції: "перевірки відповідності розрахункових документів затвердженому кошторису доходів та видатків відповідно до економічної класифікації" 1 в іншій редакції в ст.51 цього Кодексу  
Немає висновку    
807. 2) наявності підтверджуючих документів, що є підставою для здійснення видатків.       
808. Оплата рахунків при обслуговуванні позабюджетних коштів зазначених установ здійснюється після проведення попереднього контролю шляхом перевірки відповідності платіжних та підтверджуючих документів затвердженому кошторису доходів та видатків.       
809. (2) Виконання бюджетів самоврядування здійснюється органами Державного казначейства України в межах наявних грошових коштів та затверджених асигнувань бюджетів відповідно до затверджених кошторисів доходів та видатків, на підставі платіжних доручень.   -780- Національний банк України
У всьому тексті Бюджетного кодексу слова "платіжні доручення" замінити на "розрахункові документи" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -781- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.108 ч. (2) вилучити , це повтор ст.99. 1  
Немає висновку    
810. (3) Орган Державного казначейства України підтверджує відповідність поданих документів не пізніше двох робочих днів з моменту надання платіжних документів і здійснює погашення бюджетних зобов'язань.       
811. (4) Орган Державного казначейства може відмовити в погашенні бюджетного зобов'язання лише в таких випадках:       
812. 1) невідповідність прийнятих бюджетних зобов'язань затвердженому кошторису доходів та видатків бюджетної установи;   -782- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У статті 108 ч.(4) п.1 слова "бюджетної установи" замінити словами "відповідно до економічної класифікації" Врахована пропози-ція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
813. 2) невідповідність прийнятих бюджетних зобов'язань доведеним бюджетним асигнуванням.   -783- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У статті 108 ч.(4) додати пункт наступного змісту: "відсутність необхідної суми коштів на реєстраційному рахунку розпорядника бюджетних коштів по відповідній статті економічної класифікації" 1 в іншій редакції в ст.51 цього Кодексу  
Немає висновку    
814. Стаття 109. Погашення бюджетних зобов'язань   -784- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення статті врахувати в ст.51 нової редакції цього Кодексу. 1  
Немає висновку    
815. Погашення бюджетних зобов'язань здійснюється шляхом оплати платіжних документів з єдиного рахунку бюджету в розмірі підтвердженого бюджетного зобов'язання та надання дозволу на отримання готівкових грошових коштів бюджетів в установах банків на цілі передбачені кошторисами доходів та видатків розпорядників бюджетних коштів.   -785- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 109. Частина 1. Слово "готівкових" вилучити. Необхідно доповнити частиною 2 з механізмом здійснення фінансування коштів в рамках дотацій і субвенцій. Якщо йдеться про субвенції про заборгованості бюджетних установ за енергоносії, вони можуть здійснюватися шляхом випуску векселів держказначейства, а не готівковими коштами. 2 . Мова йде про видачу готівкових грошей на виплату зарплати тощо.  
Немає висновку    
816. Обсяг витрачених бюджетних коштів повинен відповідати обсягу підтверджених бюджетних зобов'язань.   -786- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У статті 109 перше речення викласти у такій редакції: "Погашення бюджетних зобов'язань здійснюється шляхом оплати розрахункових документів з реєстраційного рахунку бюджету в розмірі підтвердженого бюджетного зобов'язання та/або надання дозволу на отримання готівкових грошових коштів в установах банків на цілі передбачені кошторисами доходів та видатків розпорядників бюджетних коштів. Обсяги проведених операцій з бюджетними коштами повинні відповідати обсягам документально підтверджених бюджетних зобов'язань." 1 за змістом у ст.51 цього Кодексу  
Немає висновку    
817. Стаття 110. Позички бюджетам самоврядування   -787- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення статті врахувати в ст.75 нової редакції цього Кодексу. 1  
Немає висновку    
    -788- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
До статті 110. Відповідно чинному законодавству України, позики можуть надаватися банківськими та іншими кредитними установами. Міністерство фінансів і місцеві фінансові органи до таких установ не відносяться. Крім того, незрозумілі умови і джерела надання цих позик. 1 за змістом у ст.73 та 74 цього Кодексу.  
Немає висновку    
818. (1) Міністерство фінансів України може надавати в межах бюджетного періоду короткотермінові без відсоткові позички Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям за умови їх використання лише з метою ліквідації короткотермінових (тимчасових) фінансових труднощів. Такі позички мають постійне бюджетне призначення.       
819. (2) Керівник місцевого фінансового органу може надавати позички на таких же умовах з відповідного бюджету.       
820. Глава XV. Бухгалтерський облік та звітність по виконанню бюджетів   -789- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Главу "Бухгалтерський облік та звітність по виконанню бюджетів" розписати окремо по Державному бюджету та по місцевих бюджетах. Статті 111-114 виключити. 1  
Немає висновку    
821. Стаття 111. Бухгалтерський облік виконання бюджетів   -790- Національний банк України
Статтю 111 виключити, т.я. положення даної статті викладені в статті 112. 1 в іншій редакції в гл.X цього Кодексу  
Немає висновку    
822. (1) Усі доходи, залучені кошти, видатки, дефіцит бюджету, а також операції щодо виконання бюджету реєструються в бухгалтерському обліку.       
823. (2) Усі кошти і виплати враховуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені.       
824. Стаття 112. Ведення бухгалтерського обліку Державним казначейством України   -791- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ввести відповідну окрему статтю щодо ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів місцевими фінансовими органами, виклавши її в наступній редакції: "Місцеві фінансові органи і виконавчі органи міських (міст районного значення), селищних, сільських рад, здійснюють ведення бухгалтерського обліку виконання відповідних місцевих бюджетів". 1 за змістом у ст.80 цього Кодексу  
Немає висновку    
825. Органи Державного казначейства України здійснюють ведення бухгалтерського обліку виконання державного бюджету України та бюджетів самоврядування.   -792- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Статтю 112 сформулювати наступним чином: Органи Державного казначейства України здійснюють ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України. 1 за змістом у ст.48 та 56 цього Кодексу  
Немає висновку    
826. Стаття 113. Бухгалтерський облік, що здійснюють розпорядники бюджетних коштів   -793- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Положення статті врахувати у ст.58 нової редакції Цього Кодексу 1  
Немає висновку    
827. (1) Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік та звітність відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України.       
828. (2) Розпорядники бюджетних коштів зобов'язані забезпечувати надходження коштів лише на ті рахунки, до яких належать ці кошти.       
829. (3) Усі надходження бюджету та платежі з бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозалік цих показників.   -794- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ч. 3 ст. 113 виключити або дати більш зрозуміле формулювання цього пункту. 1 у ст.56 цього Кодексу  
Немає висновку    
830. (4) Усі надходження і виплати повинні заноситися на рахунки в хронологічному порядку і у відповідності з встановленою законодавством України процедурою.       
831. (5) Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватися документально.       
832. Стаття 114. Бухгалтерська звітність про виконання бюджетів   -795- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Положення статті врахувати у ст.60 та 82 нової редакції. 1 в іншій редакції в ст.58 цього Кодексу  
Немає висновку    
833. (1) Збирання, зведення, складання та надання бюджетної звітності здійснюється Головним Управлінням Державного казначейства України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевого самоврядування.   -796- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.1 ст. 114 слово "збирання" виключити. Замінити слова "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями" на слова: "Міністерством фінансів Автономної республіки Крим, місцевими фінансовим органами і виконавчими органами міських (міст районного значення), селищних, сільських рад в частині виконання міських бюджетів". 1 в іншій редакції в ст.58 та 80 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -797- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст. 114 п.1 після слів "Державне казначейство України" доповнити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку. 1 в іншій редакції в ст.58 цього Кодексу  
Немає висновку    
834. (2) Розпорядники бюджетних коштів відповідно до положень та інструкцій Державного казначейства України подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси та дані про виконання кошторисів.   -798- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.2 ст. 114 після слова "подають" написати "відповідним фінансовим органам чи виконавчим органам міст районного значення, селищних, сільських рад та відповідним органам державного казначейства. 1 в іншій редакції в ст.58 та 80 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -799- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст. 114 ч. (2) викласти в редакції: " Розпорядники бюджетних коштів відповідно до положень та інструкцій Державного казначейства України подають відповідним фінансовим органам чи виконавчим органам міст районного значення, селищ, сіл та відповідним органам Державного казначейства України детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси та дані про виконання кошторисів доходів і видатків, разом із детальною пояснювальною запискою. " 1 в іншій редакції в ст.80 цього Кодексу  
Немає висновку    
835. (3) Органи Державного казначейства України складають та подають Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, відповідним територіальним фінансовим органам, виконавчим органам міських міст районного значення, селищних, сільських рад баланси, звіти по доходах та видатках бюджетів та інші фінансові звіти за встановленими правилами та формами.   -800- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст. 114 п.3 після слів "Державне казначейство України" доповнити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку. 2 . Діяльність казначейства координується Мінфіном.  
Немає висновку    
    -801- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Статтю 114 ч.(3) сформулювати так: Місцеві фінансові органи подають фінансові баланси, звіти по доходах, видатках, позичках і спеціальних фондах місцевих бюджетів відповідно до правил та інструкцій Державного казначейства України. 1 в ст.80 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -802- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (3) Виключити слово "баланси" Додати пункт (4), виклавши в наступній редакції: "Органи, що здійснюють касове виконання бюджету, складають та подають баланси, звіти по доходах і видатках та інші фінансові звіти органам вищого рівня. Виконавчі органи міських (міст районного значення) селищних, сільських рад - складають і подають баланси, звіти по доходах і видатках бюджетів та інші фінансові звіти відповідним фінансовим органам. Фінансові органи складають і подають баланси, звіти по доходах і видатках місцевих бюджетів та інші фінансові звіти органам вищого рівня. Обласні фінансові управління зведені звіти про виконання місцевих бюджетів області подають Головному управлінню Державного казначейства України. Форми та правила складання звітності встановлюються Головним управлінням Державного казначейства України." За змістом 1 у ст.80 цього Кодексу  
Немає висновку    
836. (4) Єдність бюджетної звітності базується на єдності структури, форм показників та строків її формування та надання.   -803- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У ч.4 ст. 114 слова "бюджетної звітності" замінити словами "бухгалтерської звітності щодо виконання бюджету" 1 у ст.58 та 80 цього Кодексу  
Немає висновку    
837. (5) Єдина методика звітності про виконання бюджетів встановлюється Головним управлінням Державного казначейства України.   -804- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст. 114 п.5 після слів "Державне казначейство України" доповнити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку. 2 . Діяльність казначейства координується Мінфіном.  
Немає висновку    
838. (6) Бюджетна звітність може виступати в формах:   -805- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
У ч.6 ст. 114 слова "бюджетна звітність" замінити словами "бухгалтерська звітність про виконання бюджетів". 1 у ст.80 цього Кодексу  
Немає висновку    
839. 1) оперативної;       
840. 2) місячної;       
841. 3) квартальної;       
842. 3) річної.       
843. Глава XVI. Звіти про виконання бюджетів       
844. Стаття 115. Загальні положення   -806- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Положення глави врахувати у ст.26, 58, 60-64 та 82 нової редакції. Статті 115-118 виключити. 1  
Немає висновку    
845. (1) Звіти про виконання бюджетів можуть бути оперативними, місячними, квартальними та річними.       
846. (2) Оперативний звіт - щоденний, тижневий, декадний, або звіт за інший період, визначений Головним управлінням Державного казначейства України.       
847. (3) Місячний звіт, квартальний звіт, річний звіт складається органами Державного казначейства відповідно за місяць, квартал, рік.       
848. (4) Місячний, квартальний і річний звіти про виконання бюджету повинен бути складені відповідно до тієї самої структури, деталізації та бюджетної класифікації, що застосовувалися при затвердженні бюджету.   -807- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Глава XVI, ст. 115 ч. (4) викласти в редакції: "Квартальний і річний звіти про виконання бюджету повинні бути складені відповідно до тієї самої структури, деталізації та бюджетної класифікації, що застосовувалися при затвердженні бюджету." 1 за змістом у ст.58 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -808- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У ст. 115 ч.(4) вилучити слово "місячний". 1 за змістом у ст.58 цього Кодексу  
Немає висновку    
849. (5) Терміни надання передбачених частиною 1 цієї статті звітів про виконання бюджетів та їх зміст визначаються цим Кодексом.       
850. (6) Звіти про виконання бюджетів одночасно надаються радам відповідного рівня, відповідному виконавчому органу, а також органам державного фінансового контролю, органам фінансового контролю Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування.   -809- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Ч.6 ст. 115 викласти у такій редакції: "Звіт про виконання бюджетів подається відповідному виконавчому органу, який після розгляду подає звіт радам відповідного рівня, відповідному органу державного фінансового контролю, органам фінансового контролю Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування." 1 за змістом у ст.58 цього Кодексу  
Немає висновку    
851. (7) Річний звіт про виконання бюджетів підлягає оприлюдненню в офіційних засобах масової інформації органом, що подав такий звіт, не пізніше семи днів після його подання до ради відповідного рівня.   -810- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (7) Враховуючи, що він дублює положення пункту (3) статті 114, викласти в наступній редакції: "Річний звіт про виконання бюджету подається для затвердження відповідною радою". Пункт (8) Слова "подання до ради" замінити словами "затвердження радою" 1 в іншій редакції у ст.61, 63 та 80 цього Кодексу  
Немає висновку    
852. Стаття 116. Підготовка річного звіту про виконання бюджету       
853. (1) Річний звіт про виконання бюджету готує орган Державного казначейства України, що виконує бюджет на підставі звітів головних розпорядників, розпорядників та отримувачів бюджетних коштів.       
854. (2) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування мають право призначити відповідну перевірку звітів, передбачених частиною 1 цієї статті.       
855. Стаття 117. Подання та розгляд звітів про виконання бюджету       
856. (1) Річний звіт про виконання бюджету подається відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради у формі проектів закону (постанови, рішення) разом з документами та матеріалами, передбаченими цим Кодексом.   -811- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (1) Слова "обласної, районної чи місцевої ради" замінити на слова "відповідних місцевих рад" 2 у відповідності до виз-наченої термінології  
Немає висновку    
857. (2) До початку розгляду річного звіту про виконання бюджету радами відповідного рівня, здійснюється зовнішня перевірка звіту за змістом Рахунковою палатою Верховної Ради України, Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим та аудитором, призначеним обласною, районною та місцевою радою.   -812- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.2 ст. 117 після слова "виконання" вставити слова: " Державного бюджету України та бюджету Автономної Республіки Крим". Виключити слова: "та аудитором, призначеним обласною, районною та місцевою радою". Додати пункт наступного змісту: "До початку розгляду річного звіту про виконання місцевих бюджетів відповідні ради надають доручення уповноваженим органам щодо перевірки звіту за змістом". 1 за змістом у ст.26 та в спеціальній частині цього Кодексу  
Немає висновку    
    -813- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (2) Враховуючи обмеженість бюджетних коштів слова "аудитором, призначеним обласною, районною та місцевою радою" замінити словами "комісією з питань бюджету відповідної ради" 1 в іншій редакції у ст.26 нової редакції  
Немає висновку    
858. (3) Ради відповідного рівня, передбачені частиною 1 цієї статті, приймають рішення щодо звіту про виконання бюджету лише після отримання результатів зовнішньої перевірки цього звіту.   -814- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.117 п.3 - виключити. 1  
Немає висновку    
859. (4) Ради відповідного рівня, передбачені частиною 1 цієї статті, мають право звертатися до органів прокуратури України для перевірки обставин порушення закону (постанови, рішення) про бюджет, а також притягнення до відповідальності посадових осіб у випадку виявлення порушень. Зокрема, таке звернення може бути зроблено при перевищенні повноважень, передбачених цим Кодексом та законом (рішенням, постановою) про бюджет щодо скорочення видатків, зміни асигнувань, припинення видатків, а також інших порушень.   -815- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.117 п.4 - виключити. 1  
Немає висновку    
860. Стаття 118. Прийняття рішення щодо річних звітів про виконання бюджетів   -816- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.118 необхідно вилучити, так як основні положення щодо звіту відображені в ст. 117 1  
Немає висновку    
861. (1) Якщо при перевірці річного звіту про виконання бюджету встановлена відповідність виконання бюджету вимогам закону (постанови, рішення) про бюджет, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна чи місцева рада приймають закон (постанову, рішення) про затвердження рішення про виконання бюджету.   -817- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.1 ст. 118 замінити слово "рішення" на слово "звіту". 1 в іншій редакції в ст.61, 62  
Немає висновку    
862. (2) Якщо при перевірці річного звіту про виконання бюджету була встановлена невідповідність виконання бюджету закону (постанові, рішенню) про бюджет, рада відповідного рівня приймає рішення про відхилення звіту про виконання бюджету. В цьому випадку рада відповідного рівня зобов'язана звернутися до прокуратури для перевірки обставин порушення бюджетного законодавства та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.   -818- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 118. Вилучити параграф (2). 1 у ст.62 та 80 цього Кодексу  
Немає висновку    
863. (3) У випадку відхилення річного звіту про виконання бюджету орган, передбачений частиною 1 цієї статті, має право почати процедуру вираження недовіри відповідному органу виконавчої влади та його посадовим особам, відкликання посадових осіб, що обираються, притягнення до інших форм відповідальності відповідного органу та його посадових осіб.       
864. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА      ОСОБЛИВА ЧАСТИНА  
865. Розділ I. Державний бюджет України      Розділ IІ. Державний бюджет України.  
866. Глава XVII. Структура Державного бюджету України   -819- Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Назву глави викласти у такій редакції: "Доходи і видатки Державного бюджету України" 1  
   
867. Стаття 119. Склад доходів Державного бюджету України   -820- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у такій редакції: "Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України Доходи Державного бюджету України включають: 1) Надходження ( за винятком тих, що згідно статті 64 цього Кодексу закріплені за бюджетами мiст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення та районів для здійснення делегованих державних повноважень), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори та обов'язкові платежі, а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами державної власності, та інших доходів, включаючи надходження від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям державної власності, а також проценти і дивіденди, нараховані на державну частку майна; 2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку; 3) трансферти з місцевих бюджетів" 1 Доходи Державного бюджету України включають: 1) Надходження ( за винятком тих, що згідно статті 64 цього Кодексу закріплені за бюджетами мiст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення та районів для здійснення делегованих державних повноважень), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори та обов'язкові платежі, а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами державної власності, та інших доходів, включаючи надходження від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям державної власності, а також проценти і дивіденди, нараховані на державну частку майна; 2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку; 3) трансферти з місцевих бюджетів  
   
    -821- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Доповнити "3) 75% від загальних надходжень від податку на додану вартість та податку на прибуток включаються до Державного бюджету: решта зараховується до загального фонду місцевих бюджетів". Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -822- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 119. Загальне зауваження: необхідно запровадити механізм узгодження статей з майбутнім Податковим Кодексом. 3  
Немає висновку    
    -823- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
Склад доходів Державного бюджету України привести у відповідність з діючим законодавством України. 1  
Немає висновку    
    -824- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Ст. 119 доповнити пунктом - "надходження, що мають бути отримані від проведення державних лотерей в т.ч. спортивної". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -825- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
До Бюджетного кодексу пропонується не включати конкретні переліки податків та зборів і віднести це до прерогатив Податкового кодексу. До бюджетного кодексу пропонується внести відповідні посилання на Податковий кодекс. 1 в частині доходів Державного бюджету у ст.29 нової редакції  
Немає висновку    
    -826- Снігач А.П. (в.о. № 186)
Стаття 119 виключити. Не зрозуміло, як можна передбачити склад доходів, якщо ще нема Податкового кодексу? 1 за змістом  
Немає висновку    
868. Доходи Державного бюджету України включають:   -827- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В ст. 119 не вказані всі збори (обов'язкові платежі), зокрема: збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з реалізованих ювелірних виробів, із золота, здійснення операцій купівлі-продажу валют, нерухомості, автомобілів, збір з операторів мобільного зв'язку. 2 . Це доходи Пенсійного фонду, а не Державного бюджету.  
Немає висновку    
869. 1) надходження, що мають бути отримані на загальнодержавні (загальносуспільні) потреби відповідно до законодавства про податки, збори (обов'язкові платежі), плату за послуги, що надаються бюджетними установами державної власності, та інші неподаткові доходи, включаючи надходження від продажу активів, а також проценти і дивіденди на державну частку майна:   -828- Шаров І.Ф.
Ч.1 ст. 119 доповнити словами "кошти за надання платних послуг установами та організаціями, які фінансуються з бюджету" . 1 в іншій редакції в ст.29 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -829- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У ст.119 п.1) необхідно визначити вичерпний перелік доходів, тобто вилучити пп.(ц), в пп.(ч) доповнити "крім 50 відсотків коштів, які збираються на території міста Києва". 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
870. а) податок на додану вартість;   -830- Сергієнко О.І.
Главу XVII, ст.119, викласти в такій редакції: п. а) "Частину податку на додану вартість". 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
871. б) акцизний збір з імпортних товарів;   -831- Сергієнко О.І.
Главу XVII, ст.119, викласти в такій редакції: п. б) "частину акцизного збору з імпортних товарів". 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
872. в) частина акцизного збору з вітчизняних товарів;   -832- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 1) в) викласти в такій редакції: "акцизний збір з вітчизняних товарів в частині, що зараховується до державного бюджету за встановленими нормативами" 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
873. г) частина податку на прибуток;   -833- Сергієнко О.І.
Главу XVII, ст.119, викласти в такій редакції: п. г) "податок на прибуток", далі по тексту. 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -834- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 1) г) викласти в такій редакції: "податок на прибуток підприємств в частині, що зараховується до державного бюджету за встановленими нормативами" 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
874. д) частина прибуткового податку з громадян;       
875. е) ввізне мито;       
876. є) збір за спеціальне використання природних ресурсів, в частині, що визначається законодавством України;       
877. ж) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;   -835- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 1) ж) викласти в такій редакції : "збір за забруднення навколишнього природного середовища в частині згідно з чинним законодавством" 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
878. з) надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національного банку України;   -836- Національний банк України
П.п. з) п.1) статті 119 необхідно привести у відповідність до частини 3 статті 5 Закону України "Про Національний банк України" в частині внесення Національним банком до Державного бюджету України за підсумками року, у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, наступного за звітним року, позитивної різниці на покриття дефіциту бюджету. 1 в іншій редакції ст.32 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -837- Національний банк України
У п.п. "з" п. 1 статті 119 слово "видатками" замінити словом "витратами". 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
879. и) збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;       
880. і) надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами Державного бюджету України;   -838- Національний банк України
В статті 119 п. 1) п.п. і) пропонуємо виключити, оскільки він суперечить ст. 31 Закону України "Про Національний банк України" Кабінет Міністрів України зобов'язаний зберігати кошти Державного бюджету України у Національному банку України на рахунках Державного казначейства України. Національний банк України обслуговує рахунки Державного казначейства без нарахування відсотків. 1  
Немає висновку    
    -839- Національний банк України
П.п. "і" п. 1 виключити. 1  
Немає висновку    
881. ї) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;       
882. й) рентна плата за нафту та природний газ власного видобутку;       
883. к) консульські збори, що справляються на території України;       
884. л) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджетних платежів, за вирахуванням витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;   -840- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ст. 119. Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджетних платежів, за вирахуванням витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів; Кошти, одержані бюджетними установами та організаціями які фінансуються з Державного бюджету за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінні каміння та кошти за здане у вигляді брухту та відходів срібло; Надходження від збору на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування в частині, що зараховується до Державного бюджету. Фінансові санкції, сплачені платниками загальнодержавних податків та зборів в частині, що зараховується до Державного бюджету згідно з нормативами, встановленими по відповідних податків і зборів 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
885. м) надходження сум від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;       
886. н) відрахування від плати за транзит природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку через територію України;   -841- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
З частини 1 ст.119 вилучити п. н) "відрахування від плати за транзит природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку через територію України". 1 редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
887. о) суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за яких не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;       
888. п) надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;       
889. р) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;       
890. с) збір до Державного інноваційного фонду;       
891. т) платежі до Фонду соціального захисту інвалідів України;       
892. у) кошти, одержані бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінні каміння та кошти за здане у вигляді брухту та відходів срібло;       
893. ф) кошти, що надходять до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;       
894. х) надходження від гербового збору;       
895. ц) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України;   -842- Кабінет Міністрів України
Виключити пункт ц) частини (1) ст.119, тому що він дублює пункт ш) даної статті. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -843- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
"В частині 1 статті 119 виключити пункт Ц) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету". Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
896. ч) надходження від збору на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування;   -844- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
"В частині 1 статті 119 п.п. ч) доповнити: "крім 50 відсотків коштів, які збираються на території міста Києва". Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -845- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 1) ч) виключити, враховуючи діюче законодавство із зазначеного питання. 1 за змістом  
Немає висновку    
897. ш) інші загальнодержавні податки і збори, розмір яких встановлюється державою і яке не закріплені цим Кодексом за бюджетами самоврядування для фінансування власних повноважень;       
898. щ) фінансові санкції сплачені платниками загальнодержавних податків та зборів.   -846- Комітет з питань соціальної політики та праці
П.щ) ст.119 викласти у такій редакції "суми, сплачені платниками загальнодержавних податків і зборів внаслідок застосування до них фінансових санкцій" Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
899. 2) дотації, гранти, дарунки в грошовому та натуральному вигляді (у вартісному обрахунку.       
900. (2) Перелічені в частині 1 цієї статті види доходів зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі за виключенням доходів, що справляються на території Автономної Республіки Крим і зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим.   -847- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
(2) доповнити: у випадку податкового розщеплення, відповідна частка доходів спрямовується до бюджетів самоврядувань Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -848- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Використання єдиного рахунку бюджету має на меті централізацію коштів і уникнення їх розпорошення по різних фондах. З цим можна погодитися тільки за умови, що відрахування у всі цільові фонди мають обліковуватися окремо і використовуватися тільки за призначенням. 1 в частині формування загальних і спеціальних фондів бюджету.  
Немає висновку    
    -849- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
"Частину 2 статті 119 доповнити: "а також доходів, які зараховуються до бюджету м. Києва". Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
901. Стаття 120. Склад видатків Державного бюджету України   -850- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Статтю 120 викласти у такій редакції: "Стаття 30. Склад видатків Державного бюджету України Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені Законом України про Державний бюджет України на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією загальнодержавних програм, перелік яких визначено статтею 87 цього Кодексу." 1 Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені Законом України про Державний бюджет України на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією загальнодержавних програм, перелік яких визначено статтею 87 цього Кодексу.  
   
    -851- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити, у складі видатків Державного бюджету України окремою строкою видатки на заходи пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом постраждалого населення, та видатки Державного фонду підтримки малого підприємництва. За змістом 1 в ст.87 нової редакції  
Немає висновку    
902. Видатки Державного бюджету України включають:   -852- Комітет з питань науки і освіти
Повніше передбачити перелік видатків Державного бюджету, доповнивши його видатками на народне господарство. 1 в ст.87 нової редакції  
Немає висновку    
903. бюджетні призначення на конкретні цілі у відповідності до закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та цього Кодексу, в тому числі:       
904. а) видатки на загальнодержавні централізовані програми підтримання та підвищення життєвого рівня населення, заходів щодо соціального захисту населення;       
905. б) видатки на заходи у галузі освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення;       
906. в) видатки на оборону;       
907. г) видатки на охорону навколишнього природного середовища;       
908. д) видатки на утримання Президента України, органів законодавчої, виконавчої та судової влади, прокуратури, Центральної виборчої комісії України, Рахункової палати України, Конституційного Суду України;   -853- Сопрун С.І. (в.о. № 129)
У пункті д) статті додати: "Національного банку України". 1 в іншій редакції у ст.87 цього Кодексу  
Немає висновку    
909. е) видатки на утримання правоохоронних і митних органів, податкової адміністрації, служби захисту прав споживачів та контрольно-ревізійної служби;       
910. є) видатки для здійснення зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності;       
911. ж) трансферти, що передаються з Державного бюджету України до бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, місцевих бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя;   -854- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У п. ж) ст. 120 після слів "обласних" додати слова "районних бюджетів та міських бюджетів міст обласного значення", слова "місцевих бюджетів" виключити. 1 за змістом у ст.98 цього Кодексу  
Немає висновку    
912. з) утворення державних матеріальних і фінансових резервів;       
913. и) обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу та його погашення.   -855- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ст. 120 п. и) викласти в наступній редакції: "обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу". 1 в п.19 ст.87 нової редакції  
Немає висновку    
914. Стаття 121. Таємні видатки   -856- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Статтю 121 викласти у такій редакції: "Стаття 31. Таємні видатки (1) Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, що пов'язані з державною таємницею (таємних видаткiв). (2) Таємні видатки, передбачені на діяльність державних органів в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації. (3) Контроль за використанням коштів, що пов'язані з таємними видатками, здійснюється Рахунковою палатою, Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю та корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони та Міністерством фінансів України у порядку, визначеному Верховною Радою України. (4) Звітність про використання коштів по таємних видатках розглядається Верховною Радою України на закритому засіданні." 1  
   
915. (1) Державний бюджет України повинен містити пояснення всіх видатків, за виключенням випадків, що пов'язані з державними таємницею (таємні видатки).      (1) Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, що пов'язані з державною таємницею (таємних видаткiв).  
916. (2) Таємні видатки, передбачені бюджетом на діяльність державних органів в інтересах національної безпеки, включаються в Державний бюджет України без деталізації.      (2) Таємні видатки, передбачені на діяльність державних органів в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації.  
917. (3) Верховна Рада України встановлює порядок розгляду поданого Кабінетом Міністрів України розділу проекту Державного бюджету, що містить інформацію про державні таємниці.   -857- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину третю статті 34 вилучити. Врахована пропозиція н.д.Кармазіна Ю.А. та н.д.Король В.М.  
Немає висновку   (3) Контроль за використанням коштів, що пов'язані з таємними видатками, здійснюється Рахунковою палатою, Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю та корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони та Міністерством фінансів України у порядку, визначеному Верховною Радою України. (4) Звітність про використання коштів по таємних видатках розглядається Верховною Радою України на закритому засіданні.  
    -858- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Король В.М. (в.о. № 202)
Статтю 34 "таємні видатки" пункт (3) викласти в такій редакції: "Контроль за використанням коштів, що пов'язані з таємними видатками, здійснюється Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони та Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю та корупцією, рахунковою палатою України та Міністерством фінансів України визначається Верховною Радою України". 1  
Немає висновку    
    -859- Комітет з питань соціальної політики та праці
Стаття 31 не узгоджена з Конституцією Пункт 4 відредаговано відповідно до положень Конституції  
Немає висновку    
    -860- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Король В.М. (в.о. № 202)
Статтю 34 "Таємні видатки" пункт (4) викласти в такій редакції: "звітність про використання коштів по таємних видатках затверджується Верховною Радою України за поданням Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю та корупцією на закритому засіданні" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
918. Стаття 122. Резервний фонд Кабінету Міністрів України   -861- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити, її положення врахувати у ст.24 нової редакції. 1  
Немає висновку    
919. (1) Резервний фонд Кабінету Міністрів України є частиною загального фонду Державного бюджету України.       
920. (2) Загальна сума резервного фонду Кабінету Міністрів України на кожен бюджетний період визначається при затвердженні державного бюджету на відповідний бюджетний період і не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків державного бюджету України.   -862- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 122. Частина 2. В кінці поставити кому і доповнити словами: "за виключенням випадків, коли для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, тощо, одного відсотка коштів бракує. Рішення про збільшення питомої ваги резервного фонду Кабінету Міністрів в таких випадках приймається за поданням Кабінету Міністрів України Верховною Радою України". 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
921. (3) Рішення про використання резервного фонду приймає Кабінет Міністрів України за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для фінансування видатків, пов'язаних з проведенням аварійно-відновних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха і інших надзвичайних ситуацій, що можуть мати місце у відповідному бюджетному періоді.   -863- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У ч.3 ст.122 в зв'язку з тим, що рішення про використання резервного фонду приймає Кабінет Міністрів України є доцільним виключити слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету". Так як втрачається не лише оперативність, а й ставиться під сумнів довіра, самостійність і відповідальність Уряду як вищого органу у системі органів виконавчої влади. 3 у ст.24 нової редакції  
Немає висновку    
    -864- Комітет з питань науки і освіти
У частині (3) ст.122 текст "… за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету", замінити на "… за погодженням з Верховною Радою України" 1 в іншій редакції в ст.24 цього Кодексу  
Немає висновку    
    -865- Волков О.М. (в.о. № 208)
З пункту 3 статті 122 виключити слова "за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету". 1  
Немає висновку    
922. (4) Кабінет Міністрів України щомісяця подає Верховній Раді України письмові звіти про витрати з резервного фонду Кабінету Міністрів України з обгрунтуванням їх необхідності, а також про досягнення фактичних результатів за підсумками використання коштів резервного фонду.   -866- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Частина 4 ст. 122 Слово "щомісяця" замінити словом "щоквартально". 2 , врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -867- Комітет з питань науки і освіти
В частині 4 ст. 122 передбачити щоквартальну звітність. 2 , врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
923. Глава XVIII. Дефіцит Державного бюджету України та його фінансування. Суфіцит Державного бюджету України   -868- Кабінет Міністрів України
Положення глави XVIII врахувати в іншій редакції в главі III "Запозичення та кредитування" нової редакції Кодексу. Статті 123-124 вилучити. 1  
Немає висновку    
    -869- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Глава XVIII. Вилучити текст "Суфіцит державного бюджету України", оскільки існує окрема глава. 1  
Немає висновку    
    -870- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В главі 8 не встановлені граничні розміри запозичень по відношенню до державного боргу та обсягів доходної частини державного бюджету, а також коштів, які направляють на погашення державного боргу. 1 в ст.18 нової редакції  
Немає висновку    
    -871- Національний банк України
У назві глави слово "суфіцит" замінити на "профіцит" і додати статтю щодо використання профіциту бюджету. 1 в ст.14 нової редакції  
Немає висновку    
924. Стаття 123. Граничний розмір дефіциту державного бюджету України   -872- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У ст. 123 не встановлені конкретні відсотки розміру дефіциту бюджету. Відсутня конкретна пропозиція. Розмір дефіциту визнача-ється в Бюджетній резолюції.  
Немає висновку    
925. (1) Граничний розмір дефіциту державного бюджету України та джерела його фінансування визначаються Верховною Радою України під час затвердження державного бюджету України на відповідний бюджетний період.       
926. (2) Будь-які законодавчі акти, що збільшують видатки поточного державного бюджету України, повинні визначати джерела їх покриття із дотриманням затвердженого розміру дефіциту державного бюджету України.       
927. Стаття 124. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету України   -873- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Положення статті врахувати в ст.15 нової редакції. 1  
Немає висновку    
    -874- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
До статті 124 "Джерела фінансування дефіциту державного бюджету України" в першому читанні абзаці після слів "Джерелами фінансування дефіциту державного бюджету Україна є" добавити слова "додаткові надходження до бюджету за рахунок відновлення і розвитку виробництва", а далі по тексту. За змістом 3 у ст.53 нової редакції  
Немає висновку    
928. Джерелами фінансування дефіциту державного бюджету України є зовнішні та внутрішні запозичення, порядок залучення та обслуговування (погашення) яких встановлюється цим Кодексом законом України про Державний бюджет на поточний період та іншими законами України.       
929. Рішення про покриття дефіциту за рахунок емісії приймається Верховною Радою України.       
930. Глава XIX. Складання Державного бюджету України      Глава VI. Складання проекту Державного бюджету України  
931. Стаття 125. Підготовка проекту та прийняття Бюджетної резолюції   -875- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Сопрун С.І. (в.о. № 129)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Статтю вилучити. Положення статті 125 в іншій редакції врахувати в Загальній частині (Статті 33, 39 нової редакції) 1  
Немає висновку    
932. (1) Проект закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" розробляється комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на основі передбачених частинами 1 та 2 статті 87 цього Кодексу документів, поданих Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.   -876- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 125. (1) вилучити слова "Проект закону України" 1  
Немає висновку    
933. (2) Проект закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" вносяться на розгляд Верховної Ради України не пізніше 1 червня року, що передує плановому.   -877- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
(2) Вилучити слова "Проект закону України" 1  
Немає висновку    
    -878- Кабінет Міністрів України
Частина (2) ст.125. З урахуванням попередніх зауважень недоцільно подання вказаного проекту у вигляді Закону. 1  
Немає висновку    
934. (3) Верховна Рада України приймає закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" не пізніше 1 липня року, що передує плановому.   -879- Кабінет Міністрів України
Частина (3) ст.125. Прийнятий 1 липня документ щодо пріоритетів бюджетної політики держави дестабілізує процес формування бюджетів, що повинен почати свій відлік з початку року (принаймні з лютого). Тому доречно зважити на пропозицію до статті 88 частина 1) . 1  
Немає висновку    
    -880- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
(3) Вилучити слова "Закон України" 1  
Немає висновку    
    -881- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
Відповідно до ст.26 Закону України "Про бюджетну систему України" Верховна Рада України не пізніше 15 червня поточного року розробляє і надсилає уряду бюджетну резолюцію про основні напрями бюджетної політики на наступний рік. Тому вважаємо за необхідне першочергове прийняття бюджетної резолюції. 1  
Немає висновку    
935. (4) У разі, коли Верховною Радою України у визначений частиною (3) цієї статті строк не подолала вето Президента України на закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", Верховна Рада України у тижневий термін приймає постанову про Бюджетну резолюцію на наступний бюджетний період, яка є обов'язковою до виконання Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування.   -882- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
(4) вилучити, оскільки Бюджетна резолюція не є законом. 1  
Немає висновку    
    -883- Шаров І.Ф.
В п.4 ст. 125 вилучити слова "яка є обов'язковою до виконання Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування". 1 . Така постанова є процеду-рною умовою підготовки бюджетів  
Немає висновку    
    -884- Кабінет Міністрів України
Частину (4) ст.125 вилучити, або залишити для всієї статті таку редакцію "Верховна Рада України приймає постанову про Бюджетну резолюцію на наступний бюджетний період" і встановити термін не пізніше 1 квітня. Щодо положень Бюджетної Резолюції обов'язковості виконання Кабінетом Міністрів, то див. зауваження до статті 89 частина (3). 1  
Немає висновку    
    -885- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Ст.125 ч.(4) вилучити, оскільки для цього закону теж необхідно застосовувати загальні положення щодо прийняття Законів України. 1 у ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
    -886- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Частину 4 статті 125 викласти в такій редакції: "(4) У разі, коли Верховна Рада України у визначений частиною (3) цієї статті строк не подолала вето Президента України на Закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", діє Указ Президента України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період". 1 в іншій редакції.  
Немає висновку    
936. Стаття 126. Зміст Бюджетної резолюції   -887- Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у ст.31 нової редакції. 1  
Немає висновку    
    -888- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Зміст Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції) З п.4.ч.1 вилучити капітальні трансферти з п. 4), оскільки вони є частиною економічної класифікації, як компроміс, поставити їх окремо п.6. 6) мінімальний обсяг капітальних вкладень. 3 в ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
937. (1) Бюджетна резолюція відображає позицію Верховної Ради України щодо пріоритетів бюджетної політики держави на наступний бюджетний період.   -889- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Обов'язково передбачити у Бюджетній резолюції перелік захищених статей видатків, та джерела надходжень до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, а також Державного фонду підтримки малого підприємництва. 3 у ст.33 та в п.17 ст.87 нової редакції, джерела надходжень до фондів визначаються Законом про Державний бюджет  
Немає висновку    
938. (2) Бюджетна резолюція містить:   -890- Кабінет Міністрів України
Частина (2) ст.126. Бюджетна резолюція Верховної Ради України у запропонованому вигляді є прямим обмеженням повноважень Кабінету Міністрів по формуванню проекту Державного бюджету. Стаття 116 Конституції України, встановлює, що саме Кабінет Міністрів України "забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики...". Запропонований зміст бюджетної резолюції - це вже по суті підготовлений проект бюджету, а не пріоритети, які повинні бути закладеними у бюджеті. Тому пропонується вилучити текст вказаної частини. Вилучено  
Немає висновку    
    -891- Комітет з питань науки і освіти
Скоротити перелік пунктів змісту бюджетної резолюції. 3 у ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
939. 1) визначення пріоритетів використання бюджетних ресурсів;       
940. 2) основні напрями політики держави щодо формування доходної частини державного бюджету України та бюджетів самоврядування;   -892- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 126 ч.2 поміняти місцями п. 1) та 2) відповідно до логіки викладення. Врахована редакція Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
941. 3) граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у відсотках до валового внутрішнього продукту, джерела та умови його покриття;       
942. 4) визначення, на основі аналізу даних Державного реєстру законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів України, які формують доходи і видатки бюджетів усіх рівнів, переліку функцій, які будуть фінансуватись у наступному бюджетному періоду;       
943. 5) визначення переліку функцій, які у зв'язку з обмеженістю бюджетних ресурсів не можуть бути профінансовані у наступному бюджетному періоді;   -893- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 126. 5) вилучити, оскільки неможливо вказати всі функції, котрі не можуть бути профінансовані. Крім того, це провокує планування надмірних видатків та "ручне управління". Див. статтю 88, (1) 5). 1 в ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
944. 6) розподіл, відповідно до функцій, бюджетних повноважень на державні делеговані, державні неделеговані та власні повноваження самоврядування із зазначенням їх вартості;   -894- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
6) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади. 1 в ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
945. 7) нормативи бюджетної забезпеченості для визначення вартості повноважень, а також для розрахунків обсягу бюджетних ресурсів, необхідних для виконання делегованих державних повноважень окремо для територіальних громад та обласних бюджетів;   -895- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
7) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади. 1 в ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
946. 8) питома вага основних груп видатків державного бюджету України в загальній сумі видатків зведеного бюджету України з урахуванням пропорцій розподілу бюджетних ресурсів між державним бюджетом та бюджетами самоврядування;   -896- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
8) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади. 2 . Це ключові положення бюджетної політики.  
Немає висновку    
947. 9) коригуючі коефіцієнти до нормативів бюджетної забезпеченості для різних категорій територіальних громад;   -897- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
9) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади. 1 в ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
948. 10) пропозиції по змінах головних розпорядників коштів державного бюджету України порівняно із затвердженим державним бюджетом України на поточний бюджетний період;   -898- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
У ст. 126 п.10) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади. 1 в ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
949. 11) засади політики щодо державних запозичень, державного боргу та його обслуговування;       
950. 12) спеціальні вимоги щодо управління окремими категоріями видатків державного бюджету;       
951. 13) загальні умови щодо складання консолідованого соціального бюджету України;       
952. 14) пропозиції щодо взаємовідносин державного бюджету України із державними цільовими фондами;       
953. 15) пропозиції щодо підготовки Кабінетом Міністрів України проектів змін до чинного законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави.   -899- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
У частині 2 статті 126 додати п.16 такого змісту: "рішення щодо частки видатків зведеного бюджету України за винятком видатків, що спрямовуються на виконання власних повноважень самоврядування, яка спрямовується на виконання делегованих державних повноважень органами самоврядування" 3 у ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
954. (3) Проекти законодавчих актів, передбачених пунктом 15 частини 2 цієї статті, або обгрунтування недоцільності їх прийняття подаються Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України не пізніше 10 вересня року, що передує плановому.       
955. (4) Законопроекти, вказані в частині 2 цієї статті, повинні бути затверджені Верховною Радою України до прийняття до розгляду проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний період.   -900- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 126. Частина 4. Вилучити. 1 в ст.33 нової редакції  
Немає висновку    
956. (5) У випадку затвердження вказаних в частині 2 цієї статті законопроектів з порушенням встановленого частиною 4 цієї статті строку, вони не можуть бути введені в дію протягом наступного бюджетного періоду.       
957. Стаття 127. Організація складання проекту державного бюджету України   -901- Кабінет Міністрів України
Назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України" 1  
   
958. (1) Кабінет Міністрів України організує складання проекту державного бюджету України відповідно до засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України, міжбюджетних відносин та інших положень, визначених Верховною Радою України у Бюджетній резолюції на основі Правил складання проектів бюджетів в Україні, визначених статтею 90 цього Кодексу.   -902- Комітет з питань бюджету
Пункт (1) викласти в такій редакції: "(1) Кабінет Міністрів України розробляє проект Закону України про Державний бюджет України." 1  
   
    -903- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 127. Організація складання проекту державного бюджету України. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -904- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину першу статті 35 вилучити. 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
959. (2) Міністерство фінансів України відповідає за підготовку проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.   -905- Кабінет Міністрів України
Пункти (2) і (3) викласти в такій редакції: "(2) Міністр фінансів України відповідає за складання проекту Державного бюджету України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовується для підготовки бюджетних запитів і розроблення пропозицій проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний період. (3) Міністр фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету у поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України." 1 (3) Міністр фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету у поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України.  
   
    -906- Комітет з питань бюджету
Доповнити новою статтею: "Стаття 33. Визначення основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. (1) Не пізніше 1 червня, або наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради України, у Верховній Раді України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем'єр-Міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України. (2) Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше, ніж за три дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. (3) Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо: 1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту України; 2) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту України, що перерозподіляється через зведений бюджет України; 3) граничного обсягу державного боргу та його структури; 4) питомої ваги обсягу трансфертів, що передаються з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання делегованих повноважень, у видатках державного бюджету; 5) питомої ваги капітальних вкладень у видатках державного бюджету та пріоритетних напрямів їх використання; 6) взаємовідносин між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді; 7) змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави; 8) захищених статей бюджету. (4) Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період грунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, індекси споживчих та гуртових цін, прогнозованого офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття. (5) Національний банк України подає до 1 квітня подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України: 1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період; 2) кошторис доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період. (6) За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Відповідна постанова може містити пропозиції Верховної Ради України до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період виключно з питань, визначених у частині 3 цієї статті." 1 (1) Не пізніше 1 червня, або наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради України, у Верховній Раді України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем'єр-Міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України. (2) Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше, ніж за три дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. (3) Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо: 1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту України; 2) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту України, що перерозподіляється через зведений бюджет України; 3) граничного обсягу державного боргу та його структури; 4) питомої ваги обсягу трансфертів, що передаються з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання делегованих повноважень, у видатках державного бюджету; 5) питомої ваги капітальних вкладень у видатках державного бюджету та пріоритетних напрямів їх використання; 6) взаємовідносин між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді; 7) змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави; 8) захищених статей бюджету. (4) Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період грунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, індекси споживчих та гуртових цін, прогнозованого офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття. (5) Національний банк України подає до 1 квітня подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України: 1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період; 2) кошторис доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період. (6) За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Відповідна постанова може містити пропозиції Верховної Ради України до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період виключно з питань, визначених у частині 3 цієї статті.  
   
    -907- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
В процедурі не розписано прийняття основ монетарної політики на відповідний термін, за твердження нової межі малозабезпеченості. 1 пунктом 5 ст.33  
Немає висновку    
    -908- Кабінет Міністрів України
Доповнити новою статтею: "Стаття _. Інструкції з підготовки бюджетних запитів (1) Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. (2) Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватись усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів." 1 (1) Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. (2) Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватись усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.  
   
    -909- Кабінет Міністрів України
Додати нову статтю: "Стаття _. Розробка бюджетного запиту (1) Головні розпорядники бюджетних коштів організують розробку бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені Міністром фінансів України. (2) Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за якість та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту державного бюджету згідно з вимогами Міністерства фінансів України." 1 (1) Головні розпорядники бюджетних коштів організують розробку бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені Міністром фінансів України. (2) Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за якість та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту державного бюджету згідно з вимогами Міністерства фінансів України.  
   
    -910- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
В статтях 35-39 недоцільно розписувати інструкції Міністерства фінансів. Їх треба вилучити. 2 . Кодексом визначено набір ключових інструментів бюджетного процесу - таких як бюджетний запит, бюджетне асигнування і т.д.  
Немає висновку    
    -911- Кабінет Міністрів України
Додати нову статтю: "Стаття _. Аналіз бюджетних запитів і розроблення пропозицій проекту Державного бюджету України (1) Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України. (2) На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються відповідно до статті 35 цього Кодексу, Міністерство фінансів України готує пропозиції проекту Державного бюджету України та проект Закону про Державний бюджет України. (3) Міністр фінансів України в період підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. У разі, коли узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів України." 1 (1) Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України. (2) На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються відповідно до статті 35 цього Кодексу, Міністерство фінансів України готує пропозиції проекту Державного бюджету України та проект Закону про Державний бюджет України. (3) Міністр фінансів України в період підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. У разі, коли узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів України.  
   
    -912- Кабінет Міністрів України
Додати нову статтю: "Стаття _. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Державного бюджету України (1) Міністерство фінансів України подає пропозиції проекту Державного бюджету України і проект Закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду та схвалення, а також вносить пропозиції щодо термінів та порядку розгляду проекту Державного бюджету України в Кабінеті Міністрів України. (2) Кабінет Міністрів України приймає Постанову про схвалення проекту Державного бюджету України та проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період та подає ці документи Верховній Раді України щороку не пізніше 15 вересня." 1 (1) Міністерство фінансів України подає пропозиції проекту Державного бюджету України і проект Закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду та схвалення, а також вносить пропозиції щодо термінів та порядку розгляду проекту Державного бюджету України в Кабінеті Міністрів України. (2) Кабінет Міністрів України приймає Постанову про схвалення проекту Державного бюджету України та проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період та подає ці документи Верховній Раді України щороку не пізніше 15 вересня.  
   
960. Стаття 128. Документи, що подаються разом з проектом державного бюджету України   -913- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття _ Склад проекту закону (постанови чи рішення) про відповідний бюджет Пункт (1): Запропонований перелік документів та матеріалів потрібно уточнити. Розробляти і подавати окремі документи, що містяться у переліку, недоцільно. 1 в ст.38 нової редакції  
Немає висновку   5) перелік пільг по податках, зборах та інших обов'язкових платежах із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання; 6) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови реалізації проекту протягом більше одного бюджетного періоду; 7) зведення та структуру фінансових зобов'язань із боргу та гарантій на поточний і наступний бюджетні періоди до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу, який утворився в результаті необхідності здійснення виплат за гарантіями, наданими Кабінетом Міністрів України; 8) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період, під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів України; 9) доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного бюджетного періоду; 10) проекти кошторисів всіх спеціальних фондів, які створюються за рахунок обов'язкових платежів; 11) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету). 12) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України. (2) Законом України про Державний бюджет України визначаються: 1) загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також на поточні видатки і капітальні видатки; 2) граничний обсяг річного бюджетного дефіциту (профіциту) в наступному бюджетному періоді і державного боргу на кінець наступного бюджетного періоду, положення про надання державних зобов'язань за гарантіями, а також розміри цих гарантій; 3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;  
    -914- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю викласти у такій редакції: "Стаття 38. Склад проекту Державного бюджету України (1) Проект Державного бюджету України, схвалений Кабінетом Міністрів України, містить: 1) проект Закону про Державний бюджет України з додатками, що є його невід'ємною частиною; 2) пояснювальну записку до проекту закону, яка повинна містити: а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України; б) оцінку реальних надходжень доходів та будь-яких коштів (позик), що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами видатків, враховуючи втрати доходів у результаті застосування податкових пільг; в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту Закону про Державний бюджет України, включаючи пояснення бюджетних пропозицій щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний роки в розрізі класифікації видатків бюджету; г) інформацію про стан врахування пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, якщо вони були прийняті Верховною Радою України у відповідності з частиною 6 статті 33 цього Кодексу; г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин; д) інформацію щодо погашення боргу, обсягів та умов запозичень. 3) прогноз макроекономічних показників, показників зведеного бюджету за основними видами доходів та видатків на наступні три бюджетні періоди; 4) показники проекту зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України; 5) перелік пільг по податках, зборах та інших обов'язкових платежах із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання; 6) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови реалізації проекту протягом більше одного бюджетного періоду; 7) зведення та структуру фінансових зобов'язань із боргу та гарантій на поточний і наступний бюджетні періоди до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу, який утворився в результаті необхідності здійснення виплат за гарантіями, наданими Кабінетом Міністрів України; 8) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період, під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів України; 9) доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного бюджетного періоду; 10) проекти кошторисів всіх спеціальних фондів, які створюються за рахунок обов'язкових платежів; 11) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету). 12) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України. (2) Законом України про Державний бюджет України визначаються: 1) загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також на поточні видатки і капітальні видатки; 2) граничний обсяг річного бюджетного дефіциту (профіциту) в наступному бюджетному періоді і державного боргу на кінець наступного бюджетного періоду, положення про надання державних зобов'язань за гарантіями, а також розміри цих гарантій; 3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації; 4) доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації; 5) бюджетні призначення трансфертів іншим бюджетам; 6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету. (3) Видатки проекту Державного бюджету України по головних розпорядниках бюджетних коштів повинні бути деталізовані за підрозділами функціональної класифікації." 1 1) проект Закону про Державний бюджет України з додатками, що є його невід'ємною частиною; 2) пояснювальну записку до проекту закону, яка повинна містити: а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України; б) оцінку реальних надходжень доходів та будь-яких коштів (позик), що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами видатків, враховуючи втрати доходів у результаті застосування податкових пільг; в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту Закону про Державний бюджет України, включаючи пояснення бюджетних пропозицій щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний роки в розрізі класифікації видатків бюджету; г) інформацію про стан врахування пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, якщо вони були прийняті Верховною Радою України у відповідності з частиною 6 статті 33 цього Кодексу; г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин; д) інформацію щодо погашення боргу, обсягів та умов запозичень. 3) прогноз макроекономічних показників, показників зведеного бюджету за основними видами доходів та видатків на наступні три бюджетні періоди; 4) показники проекту зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України;  
   
    -915- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Документи, що подаються разом з проектом державного бюджету України (1) Додатково до переліку, визначеного в статті 57 цього Кодексу, разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний рік Кабінетом Міністрів України подаються до Верховної Ради України такi документи: Необхідно відновити документи, які подаються Національним Банком (4) проект кошторису доходів та видатків Національного Банку України; (5) основні засади кредитно-грошової політики Національного Банку України. Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету 5) бюджетні призначення трансфертів іншим бюджетам; 6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету. (3) Видатки проекту Державного бюджету України по головних розпорядниках бюджетних коштів повинні бути деталізовані за підрозділами функціональної класифікації.  
Враховано редакційно ) доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації;   
    -916- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Пункт 4 викласти у слідуючій редакції: проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, екологічного, соціального і культурного розвитку України. 3 у ст.38 нової редакції  
Немає висновку    
    -917- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У статті 40 пункт 1 викласти у редакції: "1) проект Закону про Державний бюджет України, з додатками по доходам та по видаткам Державного бюджету згідно діючої класифікації"  
Немає висновку    
    -918- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
П. 10 викласти в такій редакції: "проекти кошторисів на відповідний рік: всіх спеціальних фондів, які створюються за рахунок обов'язкових платежів, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, екологічного, соціального і культурного розвитку України".  
Немає висновку    
961. Додатково до переліку, зазначеному в статті 90 цього Кодексу разом з проектом державного бюджету України подаються наступні документи:       
962. 1) лист Прем'єр-міністра України щодо проекту державного бюджету України на наступний бюджетний період;       
963. 2) міжнародні договори України, що набрали чинності для України і що містять її фінансові зобов'язання на наступний бюджетний період, включаючи нератифіковані міжнародні договори України про державні зовнішні запозичення і державні кредити;       
964. 3) проект кошторису доходів і видатків Національного банку України;   -919- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 128. Частина 1. Пункт 3. Вилучити як таку, що суперечить Конституції України. 1  
Немає висновку    
    -920- Національний банк України
Ст. 128 п. 3) пропонуємо викласти у такій редакції: "прогнозовані відомості про сальдо кошторису Національного банку України" 1 в редакції Комітету з питань бюджету та Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
965. 4) проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;       
966. 5) проекти програм соціально-культурного розвитку, що реалізуються на території міст, районів, в яких державний бюджет України приймає участь у спільному фінансуванні у вигляді субвенцій;       
967. 6) балансові звіти та кошториси підприємств, які є державними монополістами згідно списку, що затверджується Верховною Радою України в Бюджетній резолюції;       
968. 7) кошториси всіх соціальних фондів, які створюються з обов'язкових платежів.   -921- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Доповнити: "5) графік повного погашення заборгованостей бюджету та Пенсійного фонду з визначенням джерел фінансування, а також графік погашення всіх внутрішні та зовнішніх державних боргів (основної суми та процентних виплат) до кінця поточного року і на 5 наступних років, або до їх (вказаних заборгованостей та боргів) повного погашення. 1 в іншій редакції у ст.38 нової редакції  
Немає висновку    
    -922- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф 4. Текст "не перевищує 0,001%..." подати у редакції ... не перевищує 0,01%...". 1 в редакції Комітету з питань бюджету та Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
969. Стаття 129. Оприлюднення проекту закону про Державний бюджет України   -923- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю виключити. Положення статей 129 та 137 врахувати у ст.28 нової редакції Кодексу. 1  
Немає висновку    
970. Проект закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період та всі його додатки оприлюднюється Кабінетом Міністрів України в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше 7 днів після його подання Верховній Раді України.   -924- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Текст: "Проект Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період оприлюднюється ..." подати у редакції "Проект Закону про Державний бюджет України разом з проектом основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період оприлюднюється..." Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету у ст.28 нової редакції  
Немає висновку    
971. Глава XX. Розгляд, затвердження та виконання державного бюджету України   -925- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Назву глави виключити. 1  
   
972. Стаття 130. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України   -926- Комітет з питань бюджету
Главу VII назвати "Розгляд та прийняття Державного бюджету України". Статті 130 та 131 вилучити, їх окремі положення врахувати у ст.39 нової редакції: "Стаття 39. Представлення проекту Закону України про Державний бюджет України Верховній Раді України (1) Не пізніше, ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту Закону України про Державний бюджет України до Верховної Ради України, Міністр фінансів України представляє його на засіданні Верховної Ради України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту Закону України про Державний бюджет України вимогам цього Кодексу та пропозиціям Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, прийнятим згідно частини 6 статті 33 цього Кодексу. (2) За результатами обговорення проекту Закону України про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності Конституції України та цьому Кодексу. (3) В разі відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з дня офіційного оприлюднення рішення про відхилення подати проект закону України про Державний бюджет України на повторне представлення з обґрунтуванням внесених змін та/або урахуванням пропозицій Верховної Ради України. Міністр фінансів повторно представляє проект Закону України про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання Верховній Раді Україні. 1 (1) Не пізніше, ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту Закону України про Державний бюджет України до Верховної Ради України, Міністр фінансів України представляє його на засіданні Верховної Ради України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту Закону України про Державний бюджет України вимогам цього Кодексу та пропозиціям Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, прийнятим згідно частини 6 статті 33 цього Кодексу. (2) За результатами обговорення проекту Закону України про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності Конституції України та цьому Кодексу. (3) В разі відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з дня офіційного оприлюднення рішення про відхилення подати проект закону України про Державний бюджет України на повторне представлення з обґрунтуванням внесених змін та/або урахуванням пропозицій Верховної Ради України. Міністр фінансів повторно представляє проект Закону України про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання Верховній Раді Україні.  
   
    -927- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України В ч.2 після слів 7 днів, додати, але не раніше 5 днів, Необхідно вказати мінімальний термін розгляду, оскільки відповідно до ч.8 цієї статті потрібно дочекатись висновку Рахункової Палати про відповідність проекту Правилам складання проекту бюджету. 3 в ст.39 нової редакції  
Немає висновку    
    -928- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Стаття 39 суперечить Конституції. Якщо програма дій Уряду прийнята, то протягом року Верховна Рада не може ставити питання про недовіру Уряду. 1  
Немає висновку    
    -929- Волков О.М. (в.о. № 208)
Вилучити з проекту закону всі норми, що стосуються розгляду Верховною Радою питання недовіри Кабінету Міністрів України, оскільки вони не є предметом цього законопроекту. Згідно порівняльної таблиці окремі з цих пропозицій враховані, проте норми щодо розгляду питання недовіри Кабінету Міністрів залишилися в інших статтях проекту закону у редакції, запропонованій Комітетом з питань бюджету, зокрема у пунктах 5 i 6 статті 41. Пропонується їх вилучити. 1  
Немає висновку    
    -930- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Статтю 41 вилучити. 3 . Зміст статті суттєво відредактовано  
Немає висновку    
973. (1) Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України роздається народним депутатам України для обговорення.       
974. (2) Не пізніше, ніж через 7 днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону України про Державний бюджет України до Верховної Ради України, міністр фінансів України представляє його на засіданні Верховної Ради України і виступає з відповідною доповіддю. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону України про Державний бюджет України Бюджетній резолюції та вимогам цього Кодексу.       
975. (3) За результатами обговорення проекту закону України про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти рішення про відхилення його за формальними ознаками, якими є:   -931- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
із ст.130 ч.(3) вилучити п.2). 2  
Немає висновку    
976. 1) подання проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період без подання усіх документів, передбачених цим Кодексом;       
977. 2) невідповідність проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Бюджетній резолюції;   -932- Кабінет Міністрів України
Частина (3) пункт 2) ст.130. Невідповідність проекту державного бюджету України окремим положенням Бюджетної резолюції не може бути підставою для його відхилення у разі наявності необхідних обгрунтувань і пояснень Кабінету Міністрів (стаття 90 частина (9)) та з урахуванням вимог статті 113 (частина 2) Конституції України; 1  
Немає висновку    
978. 3) невідповідність проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Правилам складання проекту бюджетів в Україні, встановлених цих Кодексом;   -933- Кабінет Міністрів України
Пункт 3) ст.130. Визначитись щодо "Правил складання проекту бюджетів в Україні" (див. зауваження до статті 90). 1  
Немає висновку    
979. 4) несвоєчасне подання Кабінетом Міністрів України проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.   -934- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 130. (3) 4) - вилучити, або змінити редакцію, оскільки утруднює розгляд бюджету взагалі та може призвести до паралічу бюджетного процесу. 1 в ст.39 нової редакції  
Немає висновку    
980. (4) В разі відхилення проекту закону України про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий строк від дня відхилення подати проект закону України про Державний бюджет України на повторне представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради України або з обгрунтуванням відхилення таких пропозицій.   -935- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
(4) Текст "… Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий строк …" подати у редакції "… Кабінет Міністрів України зобов'язаний у двотижневий строк …", оскільки внесення змін потребують часу на відпрацювання. 2 .  
Немає висновку    
981. (5) В разі повторного відхилення проекту закону України про Державний бюджет України одночасно з розглядом проекту рішення про відхилення проекту закону України про Державний бюджет України розглядається питання про недовіру Кабінету Міністрів України. При цьому рішення про повторне відхилення проекту закону про Державний бюджет України та про недовіру уряду голосуються одночасно і якщо рішення про недовіру Кабінету Міністрів України не прийняте, представлений проект закону про Державний бюджет України вважається прийнятим до розгляду.   -936- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 130. Частина 5. Викласти в редакції: "В разі повторного відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України, розглядається питання про недовіру Кабінету Міністрів України. В разі, якщо рішення про недовіру не прийняте, проект Закону України про Державний бюджет України вважається прийнятим до розгляду". Питання недовіри Кабінету Міністрів України в Кодексі не розглядається  
Немає висновку    
982. Стаття 131. Процедура розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України       
983. (1) Проект закону України про Державний бюджет України приймається у трьох читаннях.       
984. (2) До розгляду проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні повинні бути прийняті закони України про внесення змін і доповнень до законодавчих актів про податки і збори, та інших законодавчих актів які впливають на формування доходної та видаткової частини державний бюджет України.       
985. Стаття 132. Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України до першого читання      Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту Закону про Державний бюджет України до першого читання  
986. (1) У випадку схвалення (не відхилення) представленого проекту закону про Державний бюджет України, протягом наступних 20 днів, але не пізніше 19 жовтня року, який передує плановому, проект бюджету розглядається народними депутатами України, а також у комітетах та фракціях Верховної Ради України, які формують свої пропозиції щодо змін і доповнень до проекту закону і передають їх до комітету Верховної Ради України з питань бюджету та призначають представників для участі у роботі комітету Верховної Ради України з питань бюджету; після 19 жовтня прийняття пропозицій комітетом Верховної Ради України з питань бюджету припиняється.   -937- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Пункт (1) викласти у редакції: "(1) Після прийняття до розгляду представленого проекту Закону про Державний бюджет України, не пізніше 1 жовтня року ( і не пізніше 6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України), який передує плановому, проект бюджету розглядається народними депутатами України, а також у комітетах та фракціях Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України формують свої пропозиції до проекту закону і передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та призначають представників для участі у роботі Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Після 1 жовтня ( відповідно 6 жовтня) прийняття пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету припиняється." 1  
   
987. (2) Пропозиції народних депутатів України стосовно збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела поповнення доходної частини Державного бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню; якщо ця вимога не виконується відповідна пропозиція до розгляду комітетом Верховної Ради з питань бюджету не приймається.   -938- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Пункт (2) викласти у редакції: "(2) Пропозиції стосовно збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела поповнення доходної частини Державного бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна призводити до збільшення державного боргу і гарантій порівняно з їх обсягом, передбаченим у представленому проекті Закону України про Державний бюджет України. Якщо одна із вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної Ради з питань бюджету не приймається. Не допускається внесення пропозицій щодо внесення змін до прогнозу податкових надходжень за винятком, якщо за висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати виявлені неточності в їх розрахунку." 1  
   
    -939- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Пункт (2) статті 40 вилучити, оскільки проект Висновків може бути збалансованим, а може бути незбалансованим. Тоді знову постане питання про баланс. 2 Всі рішення верховної ради про бюджет мають бути збалансованими  
Немає висновку    
988. (3) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом 14 днів з дня закінчення встановленого частиною 1 цієї статті строку, але не пізніше 2 листопада року, який передує плановому, спільно з уповноваженим представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції щодо змін та доповнень до проекту закону, що надійшли, і готує таблиці підтриманих і відхилених пропозицій.   -940- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункт (3) викласти у редакції: "(3) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня року який передує наступному бюджетному періоду ( або 20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України), спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції щодо проекту закону, і готує Висновки та пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України та таблиці пропозицій, які пропонується підтримати чи відхилити. Показники бюджету, що містяться у проекті Висновків та пропозиціях до проекту Закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими." 1  
   
    -941- Сергієнко О.І.
В главі ХХ, ст.132, п.3 слово "уповноваженим" замінити на "уповноваженими", слово "таблиці" замінити на "порівняльні таблиці". 3  
Немає висновку    
989. (4) Порівняльні таблиці передаються до секретаріату Верховної Ради України для розповсюдження серед народних депутатів України не пізніше, як за 3 дні до розгляду проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні на засідання Верховної Ради України.   -942- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Пункт (4) викласти у редакції: "(4) Проект Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України та таблиці пропозицій передаються до Секретаріату Верховної Ради України для розповсюдження серед народних депутатів України не пізніше, ніж за 2 дні до розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України у першому читанні на засіданні Верховної Ради України." 1  
   
990. (5) Верховна Рада України розглядає проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 10 листопада року, що передує плановому.   -943- Кабінет Міністрів України
Пункт (5) викласти у редакції: "(5) Проект Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України повинен бути збалансованим по доходах та видатках. 1  
Немає висновку    
    -944- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 132. Доповнити: (6) У випадку, якщо бюджетний період не співпадає з календарним роком, строки прийняття встановлюються спеціальною постановою Верховної Ради України 3 в ст.3 нової редакції  
Немає висновку    
991. Стаття 133. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні   -945- Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у редакції: "Стаття 41. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні (1) Перше читання проекту Закону України про Державний бюджет України починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо проекту Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України. З цього приводу заслуховуються виступи представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України, Рахункової Палати, Кабінету Міністрів України. (2) Після виступів розглядаються пропозиції, які Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету пропонується відхилити і на розгляді яких наполягають їх автори. Висновки та пропозиції приймаються постатейно або в цілому. Прийняття рішення щодо Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України вважається прийняттям проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні. Показники бюджету, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту Закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими. (3) Верховна Рада України приймає проект Закону України про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня року ( 25 жовтня, якщо представлений проект Закону України про Державний бюджет України був відхилений), що передує плановому." 1  
   
992. (1) Перше читання проекту закону України про Державний бюджет України починається з доповіді голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо пропозицій до проекту закону та їх врахування. Заслуховуються виступи представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з цього приводу.   -946- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Викласти ч.1 ст. 133 у наступній редакції: " Перше читання проекту закону про Державний бюджет України починається з доповіді Міністра фінансів або особи, яка виконує його обов'язки по проекту бюджету. Після цього голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету виступає з пропозиціями до проекту зазначеного Закону. Заслуховуються виступи представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з цього приводу. 3 .  
   
993. (2) Після виступів голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету проводиться постатейне обговорення поправок до проекту закону, після чого на голосування ставляться поправки до закону України про Державний бюджет України, які враховані комітетом Верховної Ради України з питань бюджету і приймаються постатейно або в цілому.   -947- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Викласти ч.2 ст. 133 у наступній редакції: "Після виступів Міністра фінансів та голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету проводиться постатейне обговорення поправок до проекту закону, після чого на голосування ставляться поправки до закону України про Державний бюджет України, які враховані комітетом Верховної Ради України з питань бюджету і приймаються постатейно або в цілому." 1 за змістом  
   
994. (3) Далі розглядаються ті поправки, які були відхилені комітетом і на розгляді яких наполягають ініціатори їх внесення.   -948- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Відсутній алгоритм праці бюджетного комітету в бюджетному процесі, себто заслуховування головних розпорядників коштів державного бюджету, місцевих рад і таке інше. Роль бюджетного комітету Верховної Ради чітко визначена главою VII цього Кодексу  
Немає висновку    
    -949- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Пункт (2) статті 41 вилучити, оскільки проект Висновків може бути збалансованим, а може бути незбалансованим. 2 Всі рішення верховної ради про бюджет мають бути збалансованими  
Немає висновку    
995. (4) Після розгляду поправок Верховна Рада України приймає проект закону України про Державний бюджет України у першому читанні.      (3) Верховна Рада України приймає проект Закону України про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня року ( 25 жовтня, якщо представлений проект Закону України про Державний бюджет України був відхилений), що передує плановому.  
996. (5) Після прийняття проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України, у тижневий термін подає Верховній Раді України пропозиції щодо змін та доповнень до проекту бюджету, прийнятого у першому читанні.   -950- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 133. Параграфи (5) та (6) об'єднати, оскільки Кабінет Міністрів вносить всі зміни і доповнення з врахуванням пропозицій народних депутатів, а не Комітету з питань бюджету. 1 у ст.42 нової редакції  
Немає висновку    
997. (6) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом 14 днів після прийняття проекту закону у першому читанні вносить до нього всі зміни та доповнення народних депутатів України, комітетів і фракцій, які підтримані Верховною Радою України у першому читанні і готує порівняльну таблицю до проекту закону, прийнятого у першому читанні з врахуванням усіх змін та доповнень, поданих Кабінетом Міністрів України до другого читання.   -951- Комітет з питань бюджету
Доповнити проект новою статтею: "Стаття 42. Підготовка проекту Закону про Державний бюджет України на друге читання (1) Після прийняття проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України у двотижневий термін готує і подає не пізніше 3 листопада (8 листопада, якщо проект Закону про Державний бюджет України був прийнятий до розгляду Верховною Радою України після повторного подання Кабінетом Міністрів України) проект Закону про Державний бюджет України, доопрацьований відповідно до Висновків і пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України, і порівняльну таблицю щодо їх врахування. (2) Доопрацьований до другого читання проект Закону про Державний бюджет України має містити текстові статті та показники, які пропонувались Кабінетом Міністрів України в першому читанні, або схвалені Верховною Радою України у Висновках та пропозиціях до проекту Закону про Державний бюджет. У разі, якщо Кабінет Міністрів України пропонує нові текстові статті, до них додається детальне обгрунтування їх необхідності. Ці вимоги щодо цифрових показників можуть бути порушені виключно у випадку, якщо макроекономічні показники за період від часу подання проекту Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України на час розгляду в другому читання змінились більше, ніж на три відсотки. (3) Проект, підготовлений Кабінетом Міністрів України з порушенням вимоги частини 2 цієї статті вважається проектом, представленим для першого читання і розглядається в порядку, визначеному для першого читання. (4) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом трьох днів після внесення проекту Закону про Державний бюджет України, підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання, готує висновки щодо розгляду проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні." 1 (2) Доопрацьований до другого читання проект Закону про Державний бюджет України має містити текстові статті та показники, які пропонувались Кабінетом Міністрів України в першому читанні, або схвалені Верховною Радою України у Висновках та пропозиціях до проекту Закону про Державний бюджет. У разі, якщо Кабінет Міністрів України пропонує нові текстові статті, до них додається детальне обгрунтування їх необхідності. Ці вимоги щодо цифрових показників можуть бути порушені виключно у випадку, якщо макроекономічні показники за період від часу подання проекту Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України на час розгляду в другому читання змінились більше, ніж на три відсотки. (3) Проект, підготовлений Кабінетом Міністрів України з порушенням вимоги частини 2 цієї статті вважається проектом, представленим для першого читання і розглядається в порядку, визначеному для першого читання. (4) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом трьох днів після внесення проекту Закону про Державний бюджет України, підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання, готує висновки щодо розгляду проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.  
  Стаття 42. Підготовка проекту Закону про Державний бюджет України на друге читання  
    -952- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграфи 2 та 3 - вилучити. 2 , врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
998. Стаття 134. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні      Стаття 43. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні  
999. (1) При розгляді проекту закону України про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів та фракцій Верховною Радою України щодо змін та доповнень до проекту закону України про Державний бюджет України не розглядаються.   -953- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Пункт 1 статті 134 зняти як такий, що суперечить Регламенту Верховної Ради України. Згідно Регламенту народний депутат України має право брати участь в обговоренні, вносити пропозиції, вимагати голосування по внесених пропозиціях на всіх етапах бюджетного процесу. 2 , так як пропозиції можуть призвести до розбалансування бюджету  
Немає висновку    
1000. (2) Друге читання проводиться не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, і починається з доповіді Міністра фінансів України щодо запропонованих Кабінетом Міністрів України змін та доповнень до проекту закону про Державний бюджет України, прийнятого Верховною Радою України у першому читанні. Голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає з приводу врахування пропозицій Кабінету Міністрів України та після виступів представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України проводить постатейне обговорення пропозицій Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України у другому читанні шляхом постатейного голосування всіх змін та доповнень, які подані Кабінетом Міністрів України.   -954- Кабінет Міністрів України
Статтю викласти у редакції: "Стаття 43. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні (1) При розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів та фракцій Верховною Радою України щодо змін та доповнень до проекту Закону про Державний бюджет України не розглядаються, окрім висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування Кабінетом Міністрів України Висновків та пропозицій Верховної Ради України при підготовці проекту до другого читання. (2) Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Висновків та пропозицій Верховної Ради України проекту Закону про Державний бюджет України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування Кабінетом Міністрів України Висновків та пропозицій Верховної Ради України до проекту Закону України про Державний бюджет України при підготовці проекту до другого читання. Друге читання проекту Закону про Державний бюджет України передбачає постатейне голосування проекту закону, поданого Кабінетом Міністрів України на друге читання. (3) Друге читання проекту Закону про Державний бюджет України завершується не пізніше 20 листопада. При цьому загальний обсяг доходів, видатків, розмір дефіциту державного бюджету на наступний рік, обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, повинні бути прийняті у другому читанні в обов'язковому порядку і не підлягають розгляду у третьому читанні. (4) У разі, якщо у другому читанні прийняті не всі статті проекту Закону про Державний бюджет України, вони переносяться на розгляд у третьому читанні." 1 (2) Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Висновків та пропозицій Верховної Ради України проекту Закону про Державний бюджет України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування Кабінетом Міністрів України Висновків та пропозицій Верховної Ради України до проекту Закону України про Державний бюджет України при підготовці проекту до другого читання. Друге читання проекту Закону про Державний бюджет України передбачає постатейне голосування проекту закону, поданого Кабінетом Міністрів України на друге читання. (3) Друге читання проекту Закону про Державний бюджет України завершується не пізніше 20 листопада. При цьому загальний обсяг доходів, видатків, розмір дефіциту державного бюджету на наступний рік, обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, повинні бути прийняті у другому читанні в обов'язковому порядку і не підлягають розгляду у третьому читанні.  
   
1001. (3) Під час другого читання Верховна Рада України затверджує остаточний загальний обсяг доходів, видатків, розмір дефіциту державного бюджету на наступний рік та всі показники, що стосуються міжбюджетних відносин.      (4) У разі, якщо у другому читанні прийняті не всі статті проекту Закону про Державний бюджет України, вони переносяться на розгляд у третьому читанні.  
1002. (4) Внесення змін до показників нормативів бюджетної забезпеченості, корегуючих коефіцієнтів розрахунку контингентів надходжень по делегованих доходах допускається тільки шляхом внесення змін та доповнень до Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період".   -955- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 134. (4) вилучити, оскільки Бюджетна резолюція не є законом. 1  
Немає висновку    
1003. (5) Після затвердження бюджету у другому читанні вважаються остаточно затвердженими всі показники формування місцевих бюджетів і починається складання та розгляд бюджетів самоврядування.       
1004. (6) Проект Закону про Державний бюджет України не може бути прийнятий в цілому під час другого читання.       
1005. Стаття 135. Прийняття проекту закону про Державний бюджет України у третьому читанні   -956- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Прийняття проекту Закону України про Державний бюджет України у третьому читанні Вилучити в ч.5 слово "проекту" 1  
   
1006. (1) Протягом 5 днів після прийняття бюджету у другому читанні комітет Верховної Ради України з питань бюджету вносить зміни та доповнення до проекту закону про Державний бюджет України, внесені Кабінетом Міністрів України, які були підтримані Верховною Радою України.   -957- Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у редакції: "Стаття 44. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у третьому читанні (1) У разі необхідності проведення процедури третього читання відповідно до частини 4 статті 43 цього Кодексу, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету узгоджує з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України статті проекту Закону про Державний бюджет України, що не були прийняті у другому читанні, та вносить їх на третє читання не пізніше 25 листопада. (2) Третє читання проекту Закону про Державний бюджет України починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України. (3) Після доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України Верховна Рада України проводить голосування по пропозиціях Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів України щодо статей Закону про Державний бюджет України, що не були прийняті у другому читанні, та по закону в цілому. (4) У разі, якщо рішення про прийняття Закону про Державний бюджет України із запропонованими пропозиціями Комітету Верховної Ради України з питань бюджету в цілому не прийнято, проводиться голосування по кожній запропонованій Комітетом пропозиції. (5) Закон про Державний бюджет України на наступний рік приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому." 1  
   
    -958- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 135. (1) модифікуються таким чином, щоб відображали, що Кабінет Міністрів готує та вносить поправки до бюджету, оскільки підготовка бюджету згідно Конституції (ст.116) є повноваженням виконавчої влади. 2 . Ст.116 Конституції України передбачає лише підготовку проекту бюджету.  
   
1007. (2) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету усуває розбалансування Державного бюджету України, якщо таке виникло під час другого читання і не пізніше 10 грудня вносить на третє читання збалансований проект закону про Державний бюджет України.      (3) Після доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України Верховна Рада України проводить голосування по пропозиціях Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів України щодо статей Закону про Державний бюджет України, що не були прийняті у другому читанні, та по закону в цілому.  
1008. (3) Третє читання проекту закону України про Державний бюджет України починається з доповіді голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету про заходи щодо збалансування Державного бюджету України.   -959- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф 3 "... обговорення пропозицій щодо збалансування Державного бюджету..." - вилучити. 1  
   
1009. (4) Після доповіді голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету Верховна Рада України проводить обговорення пропозицій щодо збалансування Державного бюджету України і голосує за закон про Державний бюджет України в цілому.      (5) Закон про Державний бюджет України на наступний рік приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.  
1010. (5) Якщо за результатами голосування рішення щодо прийняття проекту закону України про Державний бюджет України в цілому не прийнято, процедура прийняття проекту закону України про Державний бюджет України повторюється, при цьому.   -960- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
(5) параграф не відредаговано. 1  
Немає висновку    
1011. (6) Якщо за результатами голосування пропозицій народних депутатів України не досягнуто затвердженого граничного розміру дефіциту Державного бюджету України, процедура прийняття проекту закону України про Державний бюджет України у третьому читанні повторюється. При цьому Верховна Рада України може скоротити встановлені цим Кодексом строки підготовки до третього читання.   -961- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Шуфрич Н.І. (в.о. № 70)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Свирида О.М. (в.о. № 22)
Чичков В.М. (реєстр. картка № 283)
Кирильчук Є.І. (реєстр. картка № 350)
Морозов А.П. (реєстр. картка № 278)
Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Давидов В.В. (в.о. № 108)
Доповнити новою статтею: "Стаття _. Особливості розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на наступний рік (1) Термін перебування проекту Закону про Державний бюджет України на розгляді у Верховній Раді України включає в себе час з моменту його офіційного подання Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України до його прийняття Верховною Радою України за вирахуванням часу, коли цей проект знаходився в Кабінеті Міністрів України згідно з процедурою, визначеної цим Кодексом. (2) У разі відхилення Верховною Радою України проекту Закону про Державний бюджет України, відлік терміну перебування проекту на розгляді у Верховній Раді України поновлюється з повторним його поданням Кабінетом Міністрів України. (3) Термін перебування прийнятого Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України на підписі у Президента України, а також час його повторного розгляду Верховною Радою України у разі вето Президента України на цей закон з наступним його поверненням до Верховної Ради України на повторний розгляд, не включаються до загального терміну перебування проекту Закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України." 1 (1) Термін перебування проекту Закону про Державний бюджет України на розгляді у Верховній Раді України включає в себе час з моменту його офіційного подання Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України до його прийняття Верховною Радою України за вирахуванням часу, коли цей проект знаходився в Кабінеті Міністрів України згідно з процедурою, визначеної цим Кодексом. (2) У разі відхилення Верховною Радою України проекту Закону про Державний бюджет України, відлік терміну перебування проекту на розгляді у Верховній Раді України поновлюється з повторним його поданням Кабінетом Міністрів України. (3) Термін перебування прийнятого Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України на підписі у Президента України, а також час його повторного розгляду Верховною Радою України у разі вето Президента України на цей закон з наступним його поверненням до Верховної Ради України на повторний розгляд, не включаються до загального терміну перебування проекту Закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України.  
   
    -962- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. 2  
Немає висновку    
    -963- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Особливості розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік Стаття визначає не особливості розгляду проекту, а саме термін розгляду, тому варто її так і назвати. Крім того, формулювання референдуму не передбачають відрахування часу, коли проект знаходився в Кабінеті Міністрів. Пропонується такий варіант статті: Стаття 105. Термін розгляду проекту Державного бюджету України Верховною Радою. 1. Термін розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Верховною Радою України включає в себе час з моменту його офіційного подання Кабінетом міністрів України Верховній Раді України до його прийняття у третьому читанні. 2. Плин терміну припиняється у таких випадках: - якщо проект закону був відхилений відповідно до ч.3 статті 98 - з моменту відхилення до моменту наступного розгляду повторно винесеного проекту, - якщо Кабінет Міністрів не витримав термінів подання проекту до другого читання, - з моменту порушення термінів подання проекту до другого читання до моменту його подання на друге читання; - якщо поданий Кабінетом Міністрів на друге читання проект визнаний таким, що не відповідає вимогам щодо підготовки проекту на друге читання відповідно до ч.3 статті 102 - з моменту визнання проекту поданого на друге читання таким, що не відповідає вимогам щодо підготовки проекту на друге читання до моменту повторного подання на друге читання переробленого проекту. 3 у ст.45 нової редакції.  
Немає висновку    
    -964- Комітет з питань соціальної політики та праці
Право Кабінету Міністрів України здійснювати видатки Державного бюджету України у разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України. 3 . Додано "відповідно до цієї статті Кодексу".  
Немає висновку    
1012. Стаття 136. Бюджетні асигнування в разі неприйняття закону про Державний бюджет України   -965- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 136 викласти у редакції: "Стаття 46. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття Закону про Державний бюджет України (1) Якщо до початку нового бюджетного періоду не набув чинності Закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати видатки Державного бюджету України відповідно до цієї статті Кодексу з наступними обмеженнями: 1) видатки з Державного бюджету України можуть здійснюватися на цілі, які визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті Закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України; 2) щомісячні видатки з Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною 4 статті 15 та частиною 4 статті 23. 3) до прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. (2) Не пізніше двох місяців з дня опублікування Закону про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує Верховну Раду України про взяті зобов'язання та здійснені платежі згідно з пунктом 1 частини 1 цієї статті, по яких бюджетні призначення у затвердженому Державному бюджеті України не передбачені. (3) До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з метою погашення основної суми державного боргу; (4) До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період податки, збори, обов'язкові платежі та інші надходження справляються відповідно до Закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових актів." 1 (1) Якщо до початку нового бюджетного періоду не набув чинності Закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати видатки Державного бюджету України відповідно до цієї статті Кодексу з наступними обмеженнями: 1) видатки з Державного бюджету України можуть здійснюватися на цілі, які визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті Закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України; 2) щомісячні видатки з Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною 4 статті 15 та частиною 4 статті 23. 3) до прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. (2) Не пізніше двох місяців з дня опублікування Закону про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує Верховну Раду України про взяті зобов'язання та здійснені платежі згідно з пунктом 1 частини 1 цієї статті, по яких бюджетні призначення у затвердженому Державному бюджеті України не передбачені. (3) До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з метою погашення основної суми державного боргу; (4) До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період податки, збори, обов'язкові платежі та інші надходження справляються відповідно до Закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових актів.  
   
1013. Якщо до початку бюджетного року Верховною Радою України не прийнято Закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України дає дозвіл на проведення поточних витрат, необхідних для належного виконання державних функцій, за умови, що:   -966- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Глава ХХ, ст. 136 преамбулу викласти в редакції: "Якщо на початок нового бюджетного періоду не вступив в дію закон України про державний бюджет України поточного бюджетного періоду, подовжується дія закону України про державний бюджет України минулого бюджетного періоду на наступних умовах:" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
1014. а) місячні видатки не перевищують 50 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених Законом України про Державний бюджет України на минулий рік крім захищених статей, які фінансуються у повному обсязі, передбаченому Законом України про Державний бюджет України на минулий рік;   -967- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Глава ХХ, ст. 136 п. (а) викласти в редакції: "щомісячні видатки з державного бюджету України не перевищують 90 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених законом України про державний бюджет України минулого бюджетного періоду крім захищених статей, які фінансуються у повному обсязі, передбаченому законом України про державний бюджет України минулого бюджетного періоду". 3 .  
Немає висновку    
    -968- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
"В абзаці а) 1 статті 136 замість слів "не перевищують 50 відсотків 1\2 обсягу видатків,…", записати: "не перевищують 90 відсотків 1\2 обсягу видатків" і далі по тексту". 2 .  
Немає висновку    
1015. б) до прийняття закону України про Державний бюджет України на поточний рік у Кабінету Міністрів України забороняється здійснювати нові внутрішні та зовнішні запозичення, а також здійснювати погашення основної суми внутрішнього та зовнішнього боргу за рахунок поточних надходжень до Державного бюджету України.   -969- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 136. Частина 1. Пункт б. Після слів "внутрішні та зовнішні запозичення" вилучити. Припинення з таких причин виплат заборгованості по раніше отриманих кредитах може кваліфікуватися як дефолт, що є неприпустимим. 1 у ст.46 нової редакції  
Немає висновку    
1016. Стаття 137. Порядок оприлюднення закону про Державний бюджет України   -970- Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Її положення врахувати у ст.28 нової редакції. 1  
Немає висновку    
1017. Закон про Державний бюджет України, прийнятий Верховною Радою України, оприлюднюється відповідно до статті 94 Конституції України у повному обсязі з додатками, які є невід'ємною частиною закону про Державний бюджет України.   -971- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Виділити в окрему главу процедури щодо виконання Державного бюджету України та викласти її з врахуванням положень ст.138 в такій редакції: "Глава VIII. Виконання Державного бюджету України." "Стаття _. Організація виконання державного бюджету Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну органiзацiю та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. 1 Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну органiзацiю та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.  
  Глава VIII. Виконання Державного бюджету України  
1018. Стаття 138. Виконання державного бюджету України   -972- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Стаття _. Казначейське обслуговування Державного бюджету України (1) В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету, яка передбачає здійснення Державним казначейством України: 1) операцій з коштами державного бюджету; 2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів; 3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів; 4) бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету. Стаття _. Бюджетний розпис (1) Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України. Якщо Закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період не набув чинності станом на 1 січня планового року, впроваджується тимчасовий розпис. (2) Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням. Стаття _. Виконання Державного бюджету України за доходами (1) Міністерство фінансів України в процесі виконання державного бюджету за доходами здійснює прогнозування, аналіз та має виключне право надання відстрочок по сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів на умовах податкового кредиту за поданнями органів стягнення. (2) Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та здіснює за поданням органів стягнення повернення сум доходів, що були невірно або зайво зараховані до бюджету. (3) Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів, обов'язкових платежів та інших доходів відповідно до законодавства. (4) Податки, збори та обов'язкові платежі до Державного бюджету України зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України i не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. (5) Податки, збори та обов'язкові платежі до Державного бюджету України визнаються зарахованими в дохiд державного бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок. Стаття _. Виконання Державного бюджету України за видатками (1) Стадіями виконання державного бюджету за видатками визнаються: 1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого розпису; 2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; 3) прийняття бюджетних зобов'язань; 4) отримання товарів, робіт та послуг; 5) здійснення платежу на погашення зобов'язання; 6) використання товарiв, робіт та послуг на виконання бюджетних програм. (2) У відповідності до затвердженого бюджетного розпису розпорядники бюджетних коштів Державного бюджету України одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень (3) Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України. (4) Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і контроль за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом. (5) Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання та провадять видатки тільки в межах асигнувань, встановлених кошторисами. (6) Будь-які зобов'язання, прийняті фізичними та юридичними особами за коштами Державного бюджету України без відповідних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом, не вважаються зобов'язаннями за коштами державного бюджету. Платежі з Державного бюджету України на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватись. (7) Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого зобов'язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами України. (8) Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі: а) наявності відповідного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету; б) відповідності напрямів витрачання напрямам бюджетного призначення; в) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаного залишку бюджетних асигнувань." 1 (1) В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету, яка передбачає здійснення Державним казначейством України: 1) операцій з коштами державного бюджету; 2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів; 3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів; 4) бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.  
  Стаття 49. Бюджетний розпис (1) Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України. Якщо Закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період не набув чинності станом на 1 січня планового року, впроваджується тимчасовий розпис. (2) Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням. Стаття 50. Виконання Державного бюджету України за доходами (1) Міністерство фінансів України в процесі виконання державного бюджету за доходами здійснює прогнозування, аналіз та має виключне право надання відстрочок по сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів на умовах податкового кредиту за поданнями органів стягнення. (2) Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та здіснює за поданням органів стягнення повернення сум доходів, що були невірно або зайво зараховані до бюджету. (3) Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів, обов'язкових платежів та інших доходів відповідно до законодавства. (4) Податки, збори та обов'язкові платежі до Державного бюджету України зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України i не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. (5) Податки, збори та обов'язкові платежі до Державного бюджету України визнаються зарахованими в дохiд державного бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок. Стаття 51. Виконання Державного бюджету України за видатками (1) Стадіями виконання державного бюджету за видатками визнаються: 1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого розпису; 2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; 3) прийняття бюджетних зобов'язань; 4) отримання товарів, робіт та послуг; 5) здійснення платежу на погашення зобов'язання; 6) використання товарiв, робіт та послуг на виконання бюджетних програм. (2) У відповідності до затвердженого бюджетного розпису розпорядники бюджетних коштів Державного бюджету України одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень (3) Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України. (4) Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і контроль за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом. (5) Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання та провадять видатки тільки в межах асигнувань, встановлених кошторисами. (6) Будь-які зобов'язання, прийняті фізичними та юридичними особами за коштами Державного бюджету України без відповідних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом, не вважаються зобов'язаннями за коштами державного бюджету. Платежі з Державного бюджету України на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватись. (7) Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого зобов'язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами України. (8) Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:  
1019. (1) Виконання державного бюджету України здійснюється Державним казначейством України згідно порядку визначеного статями 99-110 цього Кодексу.      а) наявності відповідного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету;  
1020. (2) Списання заборгованості перед державним бюджетом України здійснюється за рішенням Верховної Ради України.   -973- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
В статті 138 зберегти частину (2): Списання заборгованості перед Державним бюджетом України здійснюється за рішенням Верховної Ради України. 2 , Кодекс не повинен факту існування заборгова-ності надавати статусу Закону в) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаного залишку бюджетних асигнувань.  
   
1021. Стаття 139. Контроль за використанням коштів по таємних видатках   -974- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Врахувати положення зазначеної статті у ст.34 нової редакції. 1  
Немає висновку    
1022. (1) Контроль за використанням коштів, що пов'язані з таємними видатками, здійснюється комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України в порядку, що затверджується Верховною Радою України.       
1023. (2) Звітність про використання коштів по таємних видатках затверджується Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.   -975- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Комітет з питань бюджету
Статтю 54 вилучити. З врахуванням положень статей 93, 94, 95, 96 попередньої редакції Кодексу викласти главу "Внесення змін до Закону України про Державний бюджет України" такого змісту: "Глава IX. Внесення змін до Закону про Державний бюджет України Стаття 52. Порядок внесення змін до Закону про Державний бюджет України (1) Право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до Закону про Державний бюджет України належить Президенту України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України та Національному банку України. (2) Зміни до Закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні державного бюджету на відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та у інших випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень показникам, встановленим державним бюджетом. (3) Зміни до Закону про Державний бюджет України подаються у формі проекту Закону про Внесення змін та доповнень до Закону про Державний бюджет України у відповідності до порядку внесення змін до законів України. Стаття 53. Перевиконання доходної частини Державного бюджету України (1) Надходження, що перевищують показники доходної частини державного бюджету, враховані у Законі про Державний бюджет України, розподіляються відповідно до Закону про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України. (2) Факт перевиконання доходної частини Державного бюджету України визнається за результатами офіційних висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати та Міністерства фінансів України щодо виконання державного бюджету за підсумками трьох кварталів при перевищенні за відповідний період показників доходів, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більш, ніж на 15 відсотків. (3) У разі встановлення такого перевищення Кабінет Міністрів України зобов'язаний подати проект Закону України про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України. Якщо Кабінет Міністрів України протягом двох тижнів з дня оголошення офіційних висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати та Міністерства фінансів України про перевищення надходжень більш, ніж на 15 відсотків до передбачених бюджетним розписом на відповідний період, не подає проект Закону про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України, відповідний законопроект розробляється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Стаття 54. Скорочення видатків Державного бюджету України (1) У разі, коли за результатами місячного звіту про виконання державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, встановленого Законом про Державний бюджет України, Міністерство фінансів України встановлює тимчасове обмеження асигнувань з державного бюджету. (2) У разі, якщо за результатами квартального звіту про виконання державного бюджету має місце недовиконання доходної частини більш, ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період, Міністерство фінансів України готує пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України, розглянувши ці пропозиції, подає їх до Верховної Ради України не пізніше двох тижнів з дня подання пропозицій Міністром фінансів України. (3) Верховна Рада України приймає рішення про скорочення видатків державного бюджету у двотижневий термін з дня відповідного подання Кабінетом Міністрів України. До прийняття відповідного рішення Верховною Радою України видатки проводяться з урахуванням тимчасових обмежень бюджетних асигнувань, встановлених Міністерством фінансів України." 1 Стаття 52. Порядок внесення змін до Закону про Державний бюджет України (1) Право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до Закону про Державний бюджет України належить Президенту України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України та Національному банку України. (2) Зміни до Закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні державного бюджету на відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та у інших випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень показникам, встановленим державним бюджетом. (3) Зміни до Закону про Державний бюджет України подаються у формі проекту Закону про Внесення змін та доповнень до Закону про Державний бюджет України у відповідності до порядку внесення змін до законів України.  
  Стаття 53. Перевиконання доходної частини Державного бюджету України (1) Надходження, що перевищують показники доходної частини державного бюджету, враховані у Законі про Державний бюджет України, розподіляються відповідно до Закону про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України. (2) Факт перевиконання доходної частини Державного бюджету України визнається за результатами офіційних висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати та Міністерства фінансів України щодо виконання державного бюджету за підсумками трьох кварталів при перевищенні за відповідний період показників доходів, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більш, ніж на 15 відсотків. (3) У разі встановлення такого перевищення Кабінет Міністрів України зобов'язаний подати проект Закону України про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України. Якщо Кабінет Міністрів України протягом двох тижнів з дня оголошення офіційних висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати та Міністерства фінансів України про перевищення надходжень більш, ніж на 15 відсотків до передбачених бюджетним розписом на відповідний період, не подає проект Закону про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України, відповідний законопроект розробляється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Стаття 54. Скорочення видатків Державного бюджету України (1) У разі, коли за результатами місячного звіту про виконання державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, встановленого Законом про Державний бюджет України, Міністерство фінансів України встановлює тимчасове обмеження асигнувань з державного бюджету. (2) У разі, якщо за результатами квартального звіту про виконання державного бюджету має місце недовиконання доходної частини більш, ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період, Міністерство фінансів України готує пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України, розглянувши ці пропозиції, подає їх до Верховної Ради України не пізніше двох тижнів з дня подання пропозицій Міністром фінансів України. (3) Верховна Рада України приймає рішення про скорочення видатків державного бюджету у двотижневий термін з дня відповідного подання Кабінетом Міністрів України. До прийняття відповідного рішення Верховною Радою України видатки проводяться з урахуванням тимчасових обмежень бюджетних асигнувань, встановлених Міністерством фінансів України.  
    -976- Комітет з питань соціальної політики та праці
Стаття 54 не узгоджується з Конституцією України 2  
Немає висновку    
    -977- Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.97 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю 57 у такій редакції: "Стаття 55. Захищені статті бюджетних видатків (1) Захищеними статтями бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних видатків. (2) Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається Законом про Державний бюджет України на наступний бюджетний період." 1 (1) Захищеними статтями бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних видатків. (2) Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається Законом про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.  
   
    -978- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину другу статті 57 викласти у такій редакції: "Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається законом про державний бюджет України на наступний рік". 1  
Немає висновку    
1024. Глава XXI. Звіти про виконання державного бюджету України   -979- Кабінет Міністрів України
Назву глави XXI викласти в такій редакції: "Глава X. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України" 1  
   
    -980- Кабінет Міністрів України
Враховуючи положення глав 15 та 16 попередньої редакції Кодексу, викласти ст.58-60 в наступній редакції: "Стаття _. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України (1) Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань держави визначаються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України. (2) Бухгалтерський облік всіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства України. Цей облік повинен відображати всі активи та зобов'язання держави. (3) Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік відповідно із правилами, встановленими Державним казначейством України. (4) Всі надходження до бюджету та витрати з бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показників. (5) Усі надходження до бюджету та витрати з державного бюджету повинні заноситись на рахунки в хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватись документально. Стаття _. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду (1) Після закінчення бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі рахунки за асигнуваннями станом на 31 грудня, відкриті в поточному бюджетному періоді. (2) У кінці бюджетного періоду залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України залишає для покриття відповідних видатків в наступному бюджетному періоду з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки спеціального фонду бюджету відкриваються в наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в попередньому періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань. (3) Усі надходження і виплати записуються в тому бюджетному періоді , в якому вони були здійснені. Стаття _. Звітність про виконання Державного бюджету України (1) Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюється Державним казначейством України. (2) Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України. (3) Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету України встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою України та Міністерством фінансів України. (4) Звіти про виконання Державного бюджету України є оперативними, місячними, квартальними та річними." 1 (1) Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань держави визначаються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України. (2) Бухгалтерський облік всіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства України. Цей облік повинен відображати всі активи та зобов'язання держави. (3) Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік відповідно із правилами, встановленими Державним казначейством України. (4) Всі надходження до бюджету та витрати з бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показників. (5) Усі надходження до бюджету та витрати з державного бюджету повинні заноситись на рахунки в хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватись документально. Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду (1) Після закінчення бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі рахунки за асигнуваннями станом на 31 грудня, відкриті в поточному бюджетному періоді. (2) У кінці бюджетного періоду залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України залишає для покриття відповідних видатків в наступному бюджетному періоду з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки спеціального фонду бюджету відкриваються в наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в попередньому періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань. (3) Усі надходження і виплати записуються в тому бюджетному періоді , в якому вони були здійснені. Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України (1) Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюється Державним казначейством України. (2) Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України. (3) Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету України встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою України та Міністерством фінансів України. (4) Звіти про виконання Державного бюджету України є оперативними, місячними, квартальними та річними.  
   
1025. Стаття 140. Місячний звіт про виконання державного бюджету України      Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України  
1026. (1) Місячний звіт про виконання державного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.   -981- Комітет з питань бюджету
Статтю 140 викласти в новій редакції: "Стаття _. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України (1) Місячний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. (2) Місячний звіт про виконання показників зведеного бюджету України, інформацію про виконання захищених статей Державного бюджету України, інформацію про використання коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним. (3) Місячний звіт про фактичні надходження податків, зборів та обов'язкових платежів та інших доходів до бюджету, а також сум недоїмки та переплат надається органами стягнення Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним." 1 (2) Місячний звіт про виконання показників зведеного бюджету України, інформацію про виконання захищених статей Державного бюджету України, інформацію про використання коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним. (3) Місячний звіт про фактичні надходження податків, зборів та обов'язкових платежів та інших доходів до бюджету, а також сум недоїмки та переплат надається органами стягнення Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним.  
   
1027. (2) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним.       
1028. Стаття 141. Квартальний звіт про виконання державного бюджету України   -982- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В ст.141 записати "про хід виконання". 2 . Це чітко встановлена форма документу.  
Немає висновку    
1029. (1) Квартальний звіт про виконання державного бюджету України надається Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу.   -983- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 141 викласти в редакції: "Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України (1) Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України та показників зведеного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палат та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу. (2) Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини: 1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; 2) звіт про рух грошових коштів; 3) звіт про виконання Державного бюджету України; 4) інформацію про стан державного боргу; 5) інформацію про виконання показників зведеного бюджету України; 6) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань. (3) Органи стягнення надають інформацію Верховній Раді України та Міністерству фінансів України про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше 35 днів після закінчення кварталу." 1 (1) Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України та показників зведеного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палат та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу. (2) Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини: 1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; 2) звіт про рух грошових коштів; 3) звіт про виконання Державного бюджету України; 4) інформацію про стан державного боргу; 5) інформацію про виконання показників зведеного бюджету України; 6) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань. (3) Органи стягнення надають інформацію Верховній Раді України та Міністерству фінансів України про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.  
   
1030. (2) Квартальний звіт про виконання державного бюджету України включає такі частини:       
1031. 1) баланс виконання державного бюджету України;       
1032. 2) звіт про виконання державного бюджету України;       
1033. 3) звіт про виконання зведеного бюджету України;       
1034. 4) звіт про виконання захищених статей державного бюджету України;       
1035. 5) звіт про заборгованість бюджетних установ;       
1036. 6) звіт про державні заборгованості та позики, взяті та видані за рішенням або дозволом Кабінету Міністрів України;       
1037. 7) звіт по кредитах та операціях, що відносяться до державних гарантійних зобов'язань, виданих у звітному кварталі, або погашених у звітному кварталі, або таких, термін погашення яких не настав у звітному кварталі.       
1038. Стаття 142. Річний звіт про виконання державного бюджету України   -984- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В ст.142 записати "про хід виконання". 2 . Річний звіт складається по закінченні, а не в ході бюджетного періоду  
Немає висновку    
1039. (1) Річний звіт про виконання державного бюджету України подається Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.   -985- Комітет з питань бюджету
Статтю 142 викласти у редакції: "Стаття 61. Річний звіт про виконання Державного бюджету України (1) Річний звіт про виконання Державного бюджету України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України та Верховній Раді України не пізніше 1 червня року, наступного за звітним. Верховна Рада України надає звіт для експертизи Рахунковій палаті. (2) Річний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини: 1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; 2) звіт про виконання Державного бюджету України; 3) звіт про рух грошових коштів; 4) інформацію про виконання захищених статей Державного бюджету України; 5) звіт про бюджетну заборгованість; 6) звіт про використання коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України; 7) інформація про стан державного боргу; 8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань; 9) інформацію про виконання показників зведеного бюджету України; 10) інформацію про виконання місцевих бюджетів; 11) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту." 1 (1) Річний звіт про виконання Державного бюджету України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України та Верховній Раді України не пізніше 1 червня року, наступного за звітним. Верховна Рада України надає звіт для експертизи Рахунковій палаті. (2) Річний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини: 1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; 2) звіт про виконання Державного бюджету України; 3) звіт про рух грошових коштів; 4) інформацію про виконання захищених статей Державного бюджету України; 5) звіт про бюджетну заборгованість; 6) звіт про використання коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України; 7) інформація про стан державного боргу; 8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань; 9) інформацію про виконання показників зведеного бюджету України; 10) інформацію про виконання місцевих бюджетів; 11) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.  
   
1040. (2) Річний звіт про виконання державного бюджету України включає такі частини:   -986- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (2) 5) Доповнити ", а також звіт про погашення заборгованостей по зарплатах, пенсіях, інших соціальних виплатах". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
1041. 1) баланс виконання державного бюджету України;       
1042. 2) звіт про виконання державного бюджету України в порівнянні з бюджетними призначеннями відповідно до структури державного бюджету України;       
1043. 3) звіт про рух коштів;       
1044. 4) звіт про виконання зведеного бюджету України;       
1045. 5) звіт про виконання зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;       
1046. 6) звіт про виконання захищених статей державного бюджету України;       
1047. 7) звіт про касове виконання кошторисів видатків по спеціальних коштах бюджетних установ;       
1048. 8) звіт про рух позабюджетних коштів;       
1049. 9) звіт про заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;       
1050. 10) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки за рахунок коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України (відповідно до бюджетної класифікації);       
1051. 11) звіт про державні заборгованості та позики, взятті та видані за рішенням або дозволом Кабінету Міністрів України;       
1052. 12) звіт по кредитах та операціях, що відносяться до державних гарантійних зобов'язань, виданих у звітному бюджетному періоді, погашених у даному бюджетному періоді, термін погашення яких не настав.       
1053. Стаття 143. Розгляд звіту про виконання державного бюджету України Рахунковою палатою України   -987- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 143 викласти в такій редакції: "Стаття 143. Розгляд річного звіту про виконання державного бюджету України. Рахункова палата України спільно з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розглядають поданий Кабінетом Міністрів України річний звіт про виконання державного бюджету України та готують висновки щодо звіту протягом 30 днів з дня його подання до Верховної Ради України". 1 в редакції Турчинова О.В.  
Немає висновку    
1054. Рахункова палата України та комітет Верховної Ради України з питань бюджету розглядають поданий Кабінетом Міністрів України річний звіт про виконання державного бюджету України та готують висновки щодо звіту протягом одного місяця.   -988- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Враховуючи конституційні засади статтю 143 викласти у редакції: "Стаття 62. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України (1) Рахункова палата протягом місяця з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання Державного бюджету України готує висновки щодо виконання Державного бюджету України. (2) Верховна Рада України розглядає звіт про виконання Державного бюджету України не пізніше двох тижнів з дня отримання висновків Рахункової палати щодо цього звіту. (3) Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання Державного бюджету України представляє Міністр фінансів України. Верховна Рада України може заслухати інших членів Кабінету Міністрів України та головних розпорядників бюджетних коштів Державного бюджету України щодо використання ними бюджетних призначень. (4) Із співдоповіддю про виконання Державного бюджету України виступають Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Голова Рахункової палати. (5) За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України." 1 (1) Рахункова палата протягом місяця з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання Державного бюджету України готує висновки щодо виконання Державного бюджету України. (2) Верховна Рада України розглядає звіт про виконання Державного бюджету України не пізніше двох тижнів з дня отримання висновків Рахункової палати щодо цього звіту. (3) Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання Державного бюджету України представляє Міністр фінансів України. Верховна Рада України може заслухати інших членів Кабінету Міністрів України та головних розпорядників бюджетних коштів Державного бюджету України щодо використання ними бюджетних призначень. (4) Із співдоповіддю про виконання Державного бюджету України виступають Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Голова Рахункової палати. (5) За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України.  
   
1055. Розділ II. Бюджети самоврядування   -989- Кабінет Міністрів України
Назву розділу викласти у такій редакції: "Розділ IIІ. Місцеві бюджети" 1  
   
    -990- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В розділі, що визначає бюджетні відносини в межах місцевого бюджету, пропонується передбачити можливість об'єднання територіальних громад, якщо цього вимагає економічна доцільність. Таке об'єднання територіальних громад можливо навколо великих виробничих комплексів. Передача об'єктів соціальної сфери від підприємств до органів місцевого самоврядування сприятиме більш ефективній роботі як самих підприємств так і об'єктів соціальної сфери. За змістом 1 в тексті Кодексу  
Немає висновку    
    -991- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Назва розділу ІІ викласти у такій редакції: "Бюджети місцевого самоврядування". Внести відповідні редакційні зміни до статей розділу. 1  
Немає висновку    
    -992- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У проекті Бюджетного кодексу статті, що визначають "бюджети місцевого самоврядування" та "місцеві бюджети" не узгоджені з положеннями Конституції України та із законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про затвердження Конституції Автономної республіки Крим". 1 повністю  
Немає висновку    
    -993- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Це стосується визначення термінів і складових бюджетів місцевого самоврядування та місцевих бюджетів, віднесення бюджету Автономної Республіки Крим, надання повноважень місцевим державним адміністраціям по контролю за дотриманням бюджетного законодавства та закріплення за Кабінетом Міністрів України права на прийняття самостійно рішення про скорочення видатків Державного бюджету, яке діє до прийняття відповідного рішення Верховною Радою України, тощо. 3  
Немає висновку    
1056. Глава XXII. Структура бюджетів самоврядування   -994- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Проект Бюджетного кодексу пропонує більшу централізацію всіх бюджетних надходжень і зменшення фінансової незалежності місцевих, районних та обласних органів самоврядування в порівнянні з чинним законодавством Глава ХП. Зменшено кількість загальнодержавних податків як джерела доходів місцевих бюджетів. Податок на додану вартість і податок на прибуток підприємств зараховано до загальнодержавних податків. Необхідно повернутися до розподілення податкових надходжень між бюджетами різних рівнів і віднести до місцевих бюджетів податок на прибуток громадян. Також пропонується підвищити фінансову незалежність обласних бюджетів і передбачити закріплення за обласними бюджетами частини загальнодержавних вказаних податків та зборів. За змістом 1 в гл.XI нової редакції  
   
    -995- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення глав XXII та XXIII попередньої редакції Кодексу, викласти главу у такій редакції: "Глава XІ. Доходи та видатки місцевих бюджетів" Стаття 63. Структура місцевих бюджетів Місцеві бюджети відповідно до цього Кодексу містять в собі надходження і витрати на виконання делегованих державних та власних повноважень." 1  
Немає висновку    
1057. Стаття 144. Структура бюджетів самоврядування      Стаття 63. Структура місцевих бюджетів  
1058. (1) Бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети поділяються на дві частини: доходи і видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень, доходи і видатки, пов'язані з виконанням делегованих державних повноважень.   -996- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.65, яка визначає структуру "бюджетів місцевого самоврядування" (краще "місцевих бюджетів"), не встановлено поділу на бюджети поточний та розвитку, як це передбачено у ст.63 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та містилося у ст.144 проекту Бюджетного кодексу, прийнятого у першому читанні. Бюджет розвитку місцевого самоврядування передбачений статтею 71 нової редакції Кодексу  
   
    -997- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Треба виписати структуру місцевих бюджтів та бюджетів місцевого самоврядування та АРК. 1  
Немає висновку    
1059. (2) Кожна частина складається з двох розділів: поточного бюджету та бюджету розвитку.   -998- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.65 част.1 (до речі, інші частини у цій статті відсутні?) веде мову про делеговані та власні повноваження, "визначені цим Кодексом". Однак обсяг власних та делегованих повноважень місцевого самоврядування( та його органів) визначені Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.16, част.1, 2, а також Розділ ІІ); місцеві державні адміністрації можуть виконувати повноваження, делеговані їм рішеннями обласних чи районних рад (ст.34 Закону "Про місцеві державні адміністрації"). Таким чином, Бюджетний кодекс не має визначати перелік чи обсяг власних і делегованих повноважень ні органів державної влади, ні місцевого самоврядування. Кодексом визначено перелік видатків на здійснення повноважень  
Немає висновку    
1060. (3) Обласні та районні бюджети містять тільки доходи і видатки, пов'язані з виконанням делегованих повноважень.   -999- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Із частини першої статті 65 вилучити слова "визначених цим Кодексом". 4  
Немає висновку    
1061. (4) До доходів бюджету розвитку самоврядування відносяться:       
1062. 1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності самоврядування;       
1063. 2) надходження дивідендів від господарюючих суб'єктів, що знаходяться у власності самоврядування та від їх участі у статутних фондах суб'єктів господарської діяльності;       
1064. 3) надходження від оренди майна, яке знаходиться у власності самоврядування;       
1065. 4) цільові субвенції з державного бюджету України та інших бюджетів на інвестиційні цілі;   -1000- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.4 ст. 144 додати підпункт "4) безхазяйне майно у вигляді житлових будинків та земельних ділянок, що передаються у комунальну власність", а підпункти 4), 5), 6) вважати відповідно підпунктами 5), 6), 7). 2 . Кодексом регулю-ються лише фінансо-ві, а не майнові відносини взагалі.  
Немає висновку    
1066. 5) кошти від повернення запозичень, які надавалися з фонду розвитку;       
1067. 6) кошти, які передаються з бюджетів поточного фінансування за рішенням ради відповідного рівня.       
1068. (5) До видатків бюджету розвитку відносяться:       
1069. 1) повернення запозичень, які залучались до бюджету розвитку;       
1070. 2) капітальні вкладення;       
1071. 3) пошукові та науково-дослідні роботи;   -1001- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.5 ст. 144 додати підпункт "3) капітальні (відновні) ремонти", а підпункти 3), 4), 5), вважати відповідно 4), 5), 6). 1 за змістом у ст.71 нової редакції  
Немає висновку    
1072. 4) фінансування інвестиційних проектів;       
1073. 5) участь у статутних фондах суб'єктів господарської діяльності.       
1074. Стаття 145. Передача коштів між частинами та розділами бюджетів самоврядування       
1075. (1) Передача коштів між частинами та розділами бюджетів самоврядування після їх затвердження у порядку встановленому цим Кодексом здійснюється згідно порядку внесення змін та доповнень до постанови чи рішення про бюджет на відповідний бюджетний період.   -1002- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 145. Передача коштів між частинами та розділами бюджетів місцевого самоврядування. 1 в іншій редакції у статтях 92, 93 та 106 нової редакції  
Немає висновку    
1076. (2) Використання коштів, які направляються (закріпляються) для виконання делегованих державних повноважень для виконання власних повноважень забороняється.   -1003- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Положення статті врахувати у статтях 74, 75, 76 нової редакції. 2  
Немає висновку    
1077. Стаття 146. Дефіцит бюджетів самоврядування   -1004- Кабінет Міністрів України
Розмістити зазначену статтю з урахуванням внесених до неї змін після статті "Бюджет розвитку місцевого самоврядування" 1  
Немає висновку    
1078. (1) Планування і затвердження поточного бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів з дефіцитом забороняється.   -1005- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч.1 ст. 146 вилучити. 1 у ст.74 нової редакції  
Немає висновку    
1079. (2) Затвердження обласного та районного бюджету з дефіцитом забороняється.   -1006- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч.2 ст. 146 вилучити. Відповідно до наданих вище зауважень. 1  
Немає висновку    
1080. (3) Бюджети розвитку Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів можуть прийматись з дефіцитом, який покривається за рахунок запозичень.   -1007- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч. 3 ст. 146 вилучити. 2 . Бюджет розвитку може бути з дефіцитом, оскільки він сприяє подальшому збільшенню доходів бюджетів.  
Немає висновку    
1081. (4) Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями по позиках і кредитах органів місцевого самоврядування.   -1008- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (4) викласти у такій редакції: "Позики можуть залучатися для фінансування інвестиційної діяльності та субкредитування підприємств комунальної власності і не можуть бути джерелом погашення існуючої заборгованості" Статтю доповнити пунктом 7 такого змісту: "Заставою по позиці може бути комунальне майно, цінні папери і корпоративні права органів місцевого самоврядування та частина коштів, що додатково залучається до бюджету при встановленні максимальних ставок по місцевих податках і зборах " Статтю доповнити пунктом 9 такого змісту: "Кошти позик місцевого самоврядування не підлягають оподаткуванню" За змістом 1 у ст.74 нової редакції  
Немає висновку    
1082. (5) Виплати на обслуговування боргу за позиками і кредитами органів місцевого самоврядування не повинні перевищувати 15 відсотків поточного бюджету.   -1009- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ввести нову статтю такого змісту: Стаття _. Позики місцевого самоврядування (1) Позики місцевого самоврядування є цільового характеру і підлягають обов'язковому поверненню. (2) Місцеве самоврядування вільне у виборі джерел отримання позик і кредитів. (3) Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями з позик органів місцевого самоврядування. (4) Позики органів місцевого самоврядування можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку, забороняється використовування позик і кредитів для здійснення поточних видатків. (5) Позики можуть залучатися лише для фінансування інвестиційної діяльності і не можуть бути джерелом погашення існуючої заборгованості. (6) Обслуговування цих позик (виплата відсотків, послуги посередників тощо) - з поточного бюджету. (7) Заставою під позику може бути комунальне майно, яке може бути відчужене та частина коштів, яка може бути додатково залучена до бюджету при встановленні максимальних ставок місцевих податків та зборів. (8) Позики плануються таким чином, щоб виплати щодо відсотків боргу за позиками органів місцевого самоврядування не перевищували 15 відсотків бюджету поточного фінансування в частині власних повноважень. За змістом 1 у ст.74 нової редакції  
Немає висновку    
1083. Глава ХXIII. Доходи та видатки бюджетів самоврядування   -1010- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Дати окремою статтею "Бюджет розвитку" у ХХІІІ главі. 1 у ст.71 нової редакції  
Немає висновку    
    -1011- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В гл. ХХIII слід записати положення ст. 237 восьмого варіанту проекту Бюджетного кодексу. 2 . Відсутня конкретна пропозиція.  
Немає висновку    
1084. Стаття 147. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим   -1012- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті 147 попередньої редакції врахувати у ст.68 нової редакції. Враховуючи положення ст.148, 151 та 158 попередньої редакції Кодексу викласти статтю 64 в такій редакції: "Стаття 64. Склад доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення та районів на виконання делегованих повноважень (1) До доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення та районів, що спрямовуються на виконання делегованих повноважень, належать наступні податки, збори та обов'язкові платежі: 1) прибутковий податок з громадян; 2) плата за землю; 3) державне мито, окрім мита, що справляється за дії, вчинені арбітражними судами; 4) плата за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями; 5) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; 6) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; 7) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; 8) надходження від адміністративних штрафів за місцем вчинення правопорушення, окрім штрафів ДАІ, що зараховуються в повному обсязі до Державного бюджету України; 9) штрафи, фінансові санкції та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами та обов'язковими платежами, що зараховуються до цих бюджетів згідно з цим Кодексом; (2) До доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст обласного значення та районів можуть зараховуватися міжбюджетні трансферти на виконання цими бюджетами делегованих державних повноважень: 1) трансферти з Державного бюджету України; 2) трансферти з інших бюджетів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм; (3) Податки, збори та обов'язкові платежі, зазначені у частині 1 цієї статті, складають кошик доходів місцевих бюджетів на виконання ними делегованих повноважень. Цей кошик є основою для формування бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення та районів на виконання делегованих державних повноважень і для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад і застосовуються для визначення розмірів відрахувань (у відсотках) до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань, а також бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів." 1  
   
1085. (1) До бюджету Автономної Республіки Крим зараховуються відповідно до Конституції України та законів України податки та збори, які збираються на території Автономної Республіки Крим, за винятком податку на додану вартість, акцизного збору з імпортних товарів та місцевих податків і зборів.      (1) До доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення та районів, що спрямовуються на виконання делегованих повноважень, належать наступні податки, збори та обов'язкові платежі: 1) прибутковий податок з громадян; 2) плата за землю; 3) державне мито, окрім мита, що справляється за дії, вчинені арбітражними судами; 4) плата за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями; 5) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; 6) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; 7) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; 8) надходження від адміністративних штрафів за місцем вчинення правопорушення, окрім штрафів ДАІ, що зараховуються в повному обсязі до Державного бюджету України; 9) штрафи, фінансові санкції та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами та обов'язковими платежами, що зараховуються до цих бюджетів згідно з цим Кодексом; (2) До доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст обласного значення та районів можуть зараховуватися міжбюджетні трансферти на виконання цими бюджетами делегованих державних повноважень: 1) трансферти з Державного бюджету України; 2) трансферти з інших бюджетів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм; (3) Податки, збори та обов'язкові платежі, зазначені у частині 1 цієї статті, складають кошик доходів місцевих бюджетів на виконання ними делегованих повноважень. Цей кошик є основою для формування бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення та районів на виконання делегованих державних повноважень і для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад і застосовуються для визначення розмірів відрахувань (у відсотках) до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань, а також бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів.  
1086. (2) Делеговані державні повноваження фінансуються в повному обсязі за рахунок загальнодержавних податків і зборів та трансфертів з державного бюджету України безпосередньо з бюджету Автономної Республіки Крим або шляхом передачі районним і місцевим бюджетам частини загальнодержавних податків і зборів для виконання делегованих державних повноважень.   -1013- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ст.66 повинна бути узгодженою з майбутнім Податковим кодексом та Законом "Про місцеве самоврядування" (стосовно повноважень району з чітким розрізненням - повноваження державних адміністрацій та повноваження районних рад як самоврядні). Роль районних бюджетів, передбачена у цій та інших статтях проекту, суперечить ст.143, част.2 Конституції України, де визначено, що районні бюджети "формуються з коштів Державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів". Таким чином, згідно з Конституцією районний бюджет має бути похідним від бюджетів міст районного значення, селищ, сіл, чого не дотримано у проекті. Статтею 64 нової редакції застереже-но, що бюджет району забезпечує реалізацію спільних соціально-економіч-них і культурних програм територіальних громад  
Немає висновку    
    -1014- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Назва статті не коректна. Відповідно до Конституції бюджету району немає. те саме стосується також змісту ч.1. Пропонується: "Стаття 66. Склад доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання делегованих повноважень. 1. Для виконання делегованих повноважень за бюджетами місцевого самоврядування закріплюються такі доходи: і далі по тесту." 2 . Протирічить визначеній термінології  
Немає висновку    
    -1015- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Вилучити п.10) ч.1. Податок на нерухомість повинен спрямовуватись виключно на виконання власних повноважень. Для виконання власних повноважень практично немає ресурсів. Особливо це важливо для малих міст, які не будуть його вводити, оскільки більша його частина спрямовується до обласного та районного бюджету. Тому цей податок приречений ще до його введення. Замінити ч.2 частиною 2 такого змісту: (2) Додатково до вказаних в ч.1 цієї статті доходів бюджетів місцевого самоврядування можуть зараховуватися міжбюджетні трансфери на виконання цими бюджетами делегованих повноважень: 1) трансфери з Державного бюджету України; 2) трансфери з інших бюджетів місцевого самоврядування для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм; Замінити ч.3 текстом такого змісту: 3. Податки, збори та обов'язкові платежі, зазначені у частині 1 цієї статті, складають кошик доходів місцевих бюджетів на виконання ними делегованих повноважень, який застосовуються для визначення розмірів відрахувань (у відсотках) до обласних та районних бюджетів. Додати ч.4, 5 такого змісту: 4. На виконання делегованих повноважень з кошика доходів, що стягується на території територіальної громади до відповідних обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим спрямовується 25 відсотків. 5. На виконання делегованих повноважень з кошика доходів, що стягується на території територіальної громади міста районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань до районних бюджетів спрямовується не більше 50 відсотків. Рішення про конкретний розмір відрахувань до районного бюджету з бюджетів кожного з міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань приймає районна рада виходячи з обсягу видатків на виконання делегованих повноважень за рахунок районних бюджетів розрахованих відповідно до цього Кодексу та інших нормативно-правових актів. При цьому інші вилучення з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань не допускаються. 3 у ст.64 нової редакції  
Немає висновку    
1087. (3) Доходи Автономної Республіки Крим для виконання делегованих державних повноважень по розділу поточний бюджет включають:       
1088. 1) трансферти з державного бюджету України;       
1089. 2) акцизний збір з вітчизняних товарів, що справляється на території Автономної Республіки Крим;       
1090. 3) прибутковий податок з громадян, що справляється на території Автономної Республіки Крим, за винятком прибуткового податку з громадян, переданого в районні бюджети і бюджети міст республіканського значення для виконання делегованих державних повноважень;       
1091. 4) податок на прибуток підприємств, що справляється на території Автономної Республіки Крим, за винятком податку на прибуток підприємств, переданого в районні бюджети і бюджети міст республіканського значення для виконання делегованих державних повноважень;       
1092. 5) інші загальнодержавні податки і збори, що справляються на території Автономної Республіки Крим.       
1093. (4) Доходи Автономної Республіки Крим для виконання власних повноважень по розділу поточний бюджет включають:       
1094. 1) податки і збори, які згідно законодавства України встановлюються Автономною Республікою Крим;       
1095. 2) проценти, сплачені за користування бюджетними позиками або по гарантіях, наданим за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим;       
1096. 3) гранти, подарунки, добродійні внески в грошовому і натуральному вигляді (у вартісному обчисленні).       
1097. Стаття 148. Склад доходів та видатків районних бюджетів, бюджетів міст республіканського значення, сіл, селищ і міст районного значення Автономної Республіки Крим   -1016- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Зміст статті 148 не освітлює склад доходів та видатків районних бюджетів, бюджетів міст республіканського значення, сіл, селищ і міст районного значення Автономної Республіки Крим. Стаття потребує уточнення 1 у ст.64 нової редакції, оскільки перераховані бюдже-ти є місцевими бюджетами  
Немає висновку    
1098. Склад доходів та видатків районних бюджетів, бюджетів міст республіканського значення, сіл, селищ та міст районного значення Автономної Республіки Крим встановлюється нормативно-правовими актами Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим, цього Кодексу та інших законів України.   -1017- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити, положення статті врахувати у ст.64 нової редакції. 1  
Немає висновку    
1099. Стаття 149. Регулюючі доходи бюджету Автономної Республіки Крим       
1100. (1) Регулюючі доходи бюджету Автономної Республіки Крим - загальнодержавні податки, збори та інші обов'язкові платежі, по яких встановлюються нормативи розщеплення між бюджетом Автономної Республіки Крим і бюджетами районів та міст республіканського значення відрахувань (у відсотках) в залежності від обсягів делегованих державних повноважень, закріплених за бюджетами відповідних рівнів.   -1018- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Ст.149 вилучити. Положення статті врахувати у статтях 66 та 67 нової редакції. 1  
Немає висновку    
1101. (2) Нормативи розщеплення визначаються постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим.       
1102. (3) Нормативи розщеплень від загальнодержавних податків і зборів між районним бюджетом і бюджетами міст районного значення, селищами і селами визначаються рішенням районної ради при затвердженні бюджету на наступний бюджетний період.       
1103. Стаття 150. Видатки бюджету Автономної Республіки Крим   -1019- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Врахувати положення зазначеної статті з урахуванням внесених до неї змін в статті 67 "Особливості формування бюджетів міста Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим" та в статтях 88-90, що визначають склад видатків місцевих бюджетів. 1  
Немає висновку    
1104. (1) До складу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на виконання власних повноважень відносяться видатки на:       
1105. 1) утримання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів і республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;       
1106. 2) здійснення загальнореспубліканських програм підтримки і підвищення життєвого рівня населення, заходів щодо соціального захисту населення;       
1107. 3) утримання установ і організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що знаходяться в республіканській власності Автономної Республіки Крим;       
1108. 4) охорону навколишнього середовища;       
1109. 5) трансферти, передані з бюджету Автономної Республіки Крим до бюджетів міст республіканського значення і районні бюджети;       
1110. 6) кошти, передані з бюджету Автономної Республіки Крим до Державного бюджету України на загальнодержавні видатки;       
1111. 7) створення Резервного фонду Ради міністрів Автономної Республіки Крим у розмірі до одного процента від обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим;       
1112. 8) бюджетні призначення, передбачені законодавчими актами України та Автономної Республіки Крим.       
1113. (2) До складу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на виконання делегованих повноважень відносяться видатки на:       
1114. 1) фінансування функцій держави, визначені діючим законодавством як делеговані державні повноваження       
1115. 2) виконання спільних проектів та програм територіальних громад переданих ними на договірних засадах Автономній Республіці Крим.   -1020- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Склад доходів мiсцевих бюджетів Зауваження. У випадку створення кошику доходів, які закріплюються для фінансування делегованих повноважень, частки, які направляються до бюджетів місцевого самоврядування повинні бути одинакові для всіх доходів, які входять до кошика. Відповідно до розподілу повноважень, частка, яка залишається за бюджетами міст районного значення пропонується занадто великою. Це потягне за собою дуже високі рівні вилучень. Оскільки право обрахунку доходів залишається за райфінвідділами, контингенти міст районного значення будуть роздуватись, в той час, як вилучення будуть здійснюватись живими коштами. Пропонується або знизити частку доходів, які залишаються за містами районного значення, або взагалі перевести їх на дотації. Можливо, останнє буде навіть доцільнішим, оскільки в цьому випадку усуваються маніпуляції з контингентами, а відповідно до механізму надання дотацій кошти будуть надходити рівномірно. З врахуванням вищенаведених міркувань пропонується внести відповідні зміни до статей 114, 117, 119. 3 До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань на виконання делегованих державних повноважень зараховується не менше 25 відсотків кошика доходів, які стягуються на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що визначається рішенням про бюджет районної та міської міста республіканського чи обласного значення.  
   
    -1021- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ст.67 абсолютно неконкретна і не забезпечує первинного характеру відповідних бюджетів (доходи зараховуються до районного бюджету і тоді розподіляються селам, селищам, містам районного значення). Норма "не менше" залишає право вирішення щодо обсягу відрахувань за невідомим суб'єктом. Суб'єкт прийняття рішення визначено. Пунктом 8 прикінцевих положень Кодексу Кабінет Міністрів України зобов'язаний підготувати законопроект про урегулювання міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста районного значення та району, яким будуть визначені конкретні норми відносин на цьому рівні  
Немає висновку    
1116. Стаття 151. Склад доходів обласного та районного бюджету   -1022- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття потребує доопрацювання. Конституційна норма щодо формування обласних та районних бюджетів з коштів державного бюджету передбачає можливість передачі до цих бюджетів частини загальнодержавних податків та зборів. Тому вважаємо, що при визначенні джерел формування обласного та районного бюджетів необхідно передбачити, що їх доходна частина утворюється за рахунок власних доходів, закріплених доходів, які зараховуються до цих бюджетів, і частини надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) за нормативами, які затверджуються обласними та районними радами, а також за рахунок офіційних трансфертів у вигляді дотації, субвенції з бюджетів вищих рівнів та надходжень коштів з бюджетів нижчих рівнів. За змістом 1 в статтях нової редакції  
   
    -1023- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
До статті 151: п. 3 - виключити слова "коштів, що передаються на утримання обласної ради". п. 7 - благодійні внески та пожертвування зараховувати до спеціального фонду. 1 у ст.68 нової редакції  
Немає висновку    
    -1024- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.68, част.1, п.1 визначає жорстку цифру відрахувань до обласного бюджету (25%), тоді як конституція (ст.143, част.2) передбачає "договірну основу" для відрахувань знизу до обласного бюджету.  
Немає висновку    
1117. Доходи обласного та районного бюджету формуються за рахунок:   -1025- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 151 попередньої редакції Кодексу вилучити. Її положення врахувати в іншій редакції у ст.64 та 66 нової редакції Кодексу. "Стаття 66. Склад доходів обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим формуються за рахунок: 1) 25 відсотків кошика доходів місцевих бюджетів, що стягуються на території області чи Автономної Республіки Крим, 2) трансфертів з Державного бюджету України; 3) трансфертів з місцевих бюджетів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм." 1 1) 25 відсотків кошика доходів місцевих бюджетів, що стягуються на території області чи Автономної Республіки Крим, 2) трансфертів з Державного бюджету України; 3) трансфертів з місцевих бюджетів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм.  
   
1118. 1) трансфертів з державного бюджету України;       
1119. 2) коштів, що передаються з бюджетів самоврядування інших рівнів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм по об'єктах, що спільно використовуються та коштів, що передаються для утримання обласної ради;       
1120. 3) реалізації об'єктів власності;       
1121. 4) благодійних внесків та пожертвувань.   -1026- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Мороз О.О. (в.о. № 92)
Ст. 151 доповнити пунктом 5: "Частина надходжень від збору на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування". 2 . Збір скасовано  
Немає висновку    
1122. Стаття 152. Склад видатків обласного та районного бюджету   -1027- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Положення зазначеної статті врахувати в статтях 88-90 нової редакції. Статтю 152 попередньої редакції вилучити. 1  
Немає висновку    
    -1028- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Статтю 152 доповнити новим пунктом "п.6 - фонд непередбачених видатків обласного бюджету". 1 за змістом у ст.24 нової редакції  
Немає висновку    
1123. Видатки обласного та районного бюджету здійснюються на:       
1124. 1) утримання ради відповідного рівня;       
1125. 2) виконання делегованих державних повноважень;       
1126. 3) спрямування трансфертів бюджетам районів та місцевим бюджетам;       
1127. 4) виконання на підставі договору з відповідними районними радами та (або) територіальними громадами спільних проектів та соціально-економічних і культурних програм та утримання об'єктів, що спільно використовуються;   -1029- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Редакція частини 4 статті 152 щодо видатків на виконання спільних проектів та соціально-економічних та культурних програм не відповідає 2 частині ст. 143 Конституції України, якою визначено, що спільні проекти виконуються за рахунок коштів Державного бюджету, а реалізація спільних та соціально-економічних та культурних програм - за рахунок коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів. Тому необхідно дати чітке трактування термінів "спільні проекти" та спільні "соціально-економічні та культурні програми" та визначити порядок формування доходів для їх фінансування. 1 в іншій редакції у статтях 64 та 66  
Немає висновку    
1128. 5) інші потреби, що самостійно визначаються радою відповідно до її компетенції.   -1030- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Враховуючи положення статей 147, 150 та 158 попередньої редакції Кодексу, викласти статті в такій редакції: Стаття _. Особливості формування бюджетів міста Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим Доходи та видатки бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів міст Києва, Севастополя формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, із урахуванням закону України Про Конституцію Автономної Республіки Крим, Закону України Про столицю України - місто-герой Київ та закону, що визначає особливий статус міста Севастополя. При цьому склад видатків бюджетів міст Києва та Севастополя на виконання делегованих державних повноважень визначається відповідно до переліку видатків, передбачених статтями 88-90 цього Кодексу. Нормативи планування видатків бюджетів міст Києва та Севастополя визначаються згідно з нормативами бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення." 1 Доходи та видатки бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів міст Києва, Севастополя формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, із урахуванням закону України Про Конституцію Автономної Республіки Крим, Закону України Про столицю України - місто-герой Київ та закону, що визначає особливий статус міста Севастополя. При цьому склад видатків бюджетів міст Києва та Севастополя на виконання делегованих державних повноважень визначається відповідно до переліку видатків, передбачених статтями 88-90 цього Кодексу. Нормативи планування видатків бюджетів міст Києва та Севастополя визначаються згідно з нормативами бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення.  
   
    -1031- Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Доходна частина бюджету Автономної Республіки Крим формується на основі загальнодержавних податків і зборів, а також місцевих, які в повному обсязі зараховуються до бюджету автономної республіки Крим. Статтею 67 нової редакції Кодексу застережено, що бюджет Автономної Республіки Крим формується з урахуванням закону України Про Конституцію Автономної Республіки Крим  
Немає висновку    
    -1032- Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Відсутня специфіка бюджетних стосунків з Автономною Республікою Крим, яка зафіксована Конституцією України та Конституцією Автономної Республіки Крим. Статтею 67 нової редакції Кодексу застережено, що бюджет Автономної Республіки Крим формується з урахуванням закону України Про Конституцію Автономної Республіки Крим  
Немає висновку    
    -1033- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у випадку їх створення) визначається міською радою відповідно до переданих їм повноважень." 1 Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у випадку їх створення) визначається міською радою відповідно до переданих їм повноважень.  
   
    -1034- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Не враховано особливості формування і виконання бюджету АР Крим, міського (міста Києва) бюджету, спільних бюджетів органів місцевого самоврядування, можливість створення яких передбачено законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
   
1129. Стаття 153. Доходи та видатки бюджетів територіальних громад на виконання власних повноважень   -1035- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Враховуючи положення ст.153 попередньої редакції Кодексу викласти статтю такого змісту: "Стаття _. Склад доходів місцевих бюджетів на виконання власних повноважень До доходів бюджетів мiсцевого самоврядування на виконання власних повноважень належать: 1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування; 2) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами; 3) податок на промисел, що зараховується до бюджету місцевого самоврядування; 4) власні надходження бюджетних установ та організацій, що утримуються з відповідного бюджету; 5) надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності; 6) 70 відсотків плати за забруднення навколишнього природного середовища ( екологічний податок), з яких 50 відсотків зараховується до місцевих бюджетів і 20 - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 7) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності територіальної громади, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; 8) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до місцевих бюджетів; 9) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради; 10) надходження від місцевих грошово-речових лотерей; 11) плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування; 12) благодійні внески, гранти та дарунки у вартісному обрахунку; 13) інші надходження на виконання власних повноважень, передбачені законодавством." 1 До доходів бюджетів мiсцевого самоврядування на виконання власних повноважень належать: 1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування; 2) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами; 3) податок на промисел, що зараховується до бюджету місцевого самоврядування; 4) власні надходження бюджетних установ та організацій, що утримуються з відповідного бюджету; 5) надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності; 6) 70 відсотків плати за забруднення навколишнього природного середовища ( екологічний податок), з яких 50 відсотків зараховується до місцевих бюджетів і 20 - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 7) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності територіальної громади, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; 8) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до місцевих бюджетів; 9) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради; 10) надходження від місцевих грошово-речових лотерей; 11) плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування; 12) благодійні внески, гранти та дарунки у вартісному обрахунку; 13) інші надходження на виконання власних повноважень, передбачені законодавством.  
   
    -1036- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Враховуючи, що відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальна громада - жителі, об'єднанні постійним проживанням в межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно - територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративно - територіальний центр, а адміністративно - територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село, дати назву статті "Склад доходів місцевих бюджетів", з відповідними змінами по пунктах статті. 1 у статтях 64-69  
Немає висновку    
    -1037- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.71 в переліку доходів на виконання власних повноважень відсутній (навіть як можливість) податок на нерухомість. У цілому перелік слід узгодити з проектом Податкового кодексу. Питання із віднесенням податку на нерухомість на власні чи делеговані державні повноваження буде остаточно вирішене після ухвалення Податкового кодексу  
Немає висновку    
    -1038- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.71 джерела надходжень, які визначені у пп.5 та 6 для фінансування власних повноважень, повторюються у ст.73, част.2, пп.1 та 2 як джерела фінансування бюджету розвитку; однак його співвідношення з бюджетом поточних видатків, а також з поділом на здійснення власних і делегованих повноважень ніде не описаний. Тому співвідношення пп.5, 6 ст.71 та пп.1, 2 част.2 ст.73 неясне. Перелік доходів на виконання власних повноважень (стаття 69) та перелік доходів бюджету розвитку місцевого самоврядування (стаття 71) є узгодженим  
Немає висновку    
1130. (1) До доходів місцевих бюджетів територіальних громад, що спрямовуються на виконання власних повноважень належать:   -1039- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Параграф (1) доповнити: "... податок на додану вартість та податок на прибуток - 25% від загальних надходжень по вказаних податках". 2  
Немає висновку    
1131. 1) місцеві податки і збори та надходження від фінансових санкцій, які отримані у зв'язку з порушенням порядку сплати місцевих податків та зборів;   -1040- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт (1) підпункт 1) викласти в такій редакції: "прибутковий податок з громадян у частині за нормативами, затвердженими місцевою радою вищого рівня" 3 у статтях 64 та 65  
Немає висновку    
1132. 2) плата за послуги, що надаються виконавчими органами місцевого самоврядування;   -1041- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 2) викласти в такій редакції: "фіксований податок на доходи з фізичних осіб від підприємницької діяльності" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
    -1042- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 153 частина (1) п.2 виключити. 1  
Немає висновку    
1133. 3) проценти, сплачені підприємствами, установами, організаціями за використання позик з місцевого бюджету;   -1043- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 3) викласти в такій редакції: "єдиний податок в частині, визначеній чинним законодавством" 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1134. 4) плати за гарантії чи поруки, надані від імені органу місцевого самоврядування кредиторам у забезпечення зобов'язань боржників;   -1044- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 4) викласти в такій редакції: "державне мито, що зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством" 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1135. 5) благодійні внески та пожертвування;       
1136. 6) доходи від розміщення бюджетних коштів відповідних бюджетів в комерційних банках та від наданої тимчасової фінансової допомоги підприємствам, установам та організаціям;       
1137. 7) податок на нерухоме майно (з часу його введення);       
1138. 8) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;   -1045- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Стаття 153 частина (1) п.8 вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад. Згідно вказаного пункту та наступних пунктів до складу власних доходів віднесено окремі податки та збори (податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, плата за землю, плата за спеціальне користування водними ресурсами, податок на промисел, плата за торговий патент та інші види підприємницької діяльності, 70 відсотків збору за забруднення навколишнього середовища), що згідно Закону України "Про систему оподаткування" (стаття 14) є загальнодержавними. В порушення чинного законодавства це передбачається у кодексі закріплення названих загальнодержавних податків .та зборів за місцевими бюджетами. Тому, потрібно обумовити мету та поряд з власними видатками делегувати територіальним громадам виконання інших функцій 3 у ст.ст. 64-69, зокрема, 70 відсотків збору за забруднення навколишнього середовища включено у ст.69  
Немає висновку    
1139. 9) плата за спеціальне користування водними ресурсами;   -1046- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт 9) частини (1) ст.153 вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад. 1  
Немає висновку    
1140. 10) плата за землю;   -1047- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт 10) частини (1) ст.153 вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад. 1  
Немає висновку    
1141. 11) податок на промисел;   -1048- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт 11) частини (1) ст.153 вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад. 1  
Немає висновку    
    -1049- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 11) викласти в такій редакції: "плата за спеціальне користування водними ресурсами та надрами, що зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
1142. 12) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;   -1050- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт 12) вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад. 1  
Немає висновку    
    -1051- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт 12) викласти в такій редакції: "плата за землю у частині за нормативами, затвердженими місцевою радою вищого рівня" 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1143. 13) надходження від адміністративних штрафів та фінансових санкцій, сплачених юридичними та фізичними особами на території відповідних органів місцевого самоврядування, крім фінансових санкцій по загальнодержавних податках і зборах, закріплених за місцевими бюджетами на виконання делегованих державних повноважень;   -1052- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
П.п.13 ч.1 ст. 153 після слів: "податках і зборах" вставити слова: "за затвердженими нормативами відрахувань цих податків і зборів до відповідних бюджетів" 1 за змістом у ст.90-92 нової редакції  
Немає висновку    
1144. 14) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього середовища.   -1053- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.1 ст. 153 додати підпункти: 15) безхазяйне майно, яке прийняте у комунальну власність; 16) кошти, одержані бюджетними установами та організаціями, що фінансуються з бюджетів самоврядування, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння та кошти за здане у вигляді брухту та відходів срібло; 17) фіксований сільськогосподарський податок; 18) єдиний податок на підприємницьку діяльність; 19) фіксований прибутковий податок з громадян; 3 у ст.69 нової редакції.  
Немає висновку    
    -1054- Бабурін О.В. (в.о. № 75)
Ч.1 ст. 153 доповнити пунктами: п. 15) фіксований сільськогосподарський податок п. 16) єдиний податок п. 17) фіксований прибутковий податок з громадян п. 18) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 3 у ст.69 нової редакції  
Немає висновку    
1145. (2) До складу видатків місцевих бюджетів територіальних громад для виконання власних повноважень відносяться:       
1146. 1) утримання органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст;       
1147. 2) обслуговування боргу по позиках і кредитах в межах зобов'язань органів місцевого самоврядування;       
1148. 3) ремонту та утримання доріг місцевого значення;       
1149. 4) забезпечення діяльності установ і організацій житлово-комунального господарства, транспорту, об'єктів благоустрою, майно яких знаходиться в комунальній власності;       
1150. 5) організацію перевезення дітей до навчальних закладів та додому;       
1151. 6) фонд непередбачених видатків;       
1152. 7) проведення заходів, визначених відповідною радою в межах її компетенції.   -1055- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Доповнити новими статтями: "Стаття 70. Видатки місцевих бюджетів До складу видатків місцевих бюджетів належать видатки на виконання делегованих державних повноважень, визначені відповідно до статей 88-90 цього Кодексу, та видатки на виконання власних повноважень, визначених відповідно статті 91 цього Кодексу. Стаття 71. Бюджет розвитку місцевого самоврядування (1) Надходження до бюджету розвитку місцевого самоврядування включають: 1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності відповідної ради, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; 2) надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності; 3) кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набуття чинності цим Кодексом та відсотки, сплачені за користування ними; 4) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради; 5) запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України; 6) цільові субвенції з інших бюджетів на інвестиційні цілі. (2) До витрат бюджету розвитку належать: 1) повернення запозичень, які залучались до бюджету розвитку; 2) капітальні вкладення; 3) внески органу місцевого самоврядування за участь у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності." 1 До складу видатків місцевих бюджетів належать видатки на виконання делегованих державних повноважень, визначені відповідно до статей 88-90 цього Кодексу, та видатки на виконання власних повноважень, визначених відповідно статті 91 цього Кодексу.  
  Стаття 71. Бюджет розвитку місцевого самоврядування (1) Надходження до бюджету розвитку місцевого самоврядування включають: 1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності відповідної ради, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; 2) надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності; 3) кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набуття чинності цим Кодексом та відсотки, сплачені за користування ними; 4) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради; 5) запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України; 6) цільові субвенції з інших бюджетів на інвестиційні цілі. (2) До витрат бюджету розвитку належать: 1) повернення запозичень, які залучались до бюджету розвитку; 2) капітальні вкладення; 3) внески органу місцевого самоврядування за участь у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності.  
    -1056- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Пункт 1 статті 73 вилучити. 2  
Немає висновку    
    -1057- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.146 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю у такій редакції: "Стаття 72. Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування (1) Бюджет Автономної Республіки Крим та бюджети місцевого самоврядування можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку. (2) Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування покривається за рахунок запозичень." 1 (1) Бюджет Автономної Республіки Крим та бюджети місцевого самоврядування можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку. (2) Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування покривається за рахунок запозичень.  
   
    -1058- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Статтю 74 нової редакції вилучити. 2  
Немає висновку    
    -1059- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.46 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту: "Стаття 73. Позики місцевим бюджетам (1) Міністерство фінансів України може надавати за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України в межах бюджетного періоду короткотермінові безвідсоткові позики місцевим бюджетам за умови їх використання виключно для проведення видатків загального фонду відповідного бюджету у разі виникнення короткотермінових касових розривів. (2) Місцевий фінансовий орган може надавати позички іншим місцевим бюджетам в межах відповідної території на таких же умовах за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету." 1 (1) Міністерство фінансів України може надавати за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України в межах бюджетного періоду короткотермінові безвідсоткові позики місцевим бюджетам за умови їх використання виключно для проведення видатків загального фонду відповідного бюджету у разі виникнення короткотермінових касових розривів. (2) Місцевий фінансовий орган може надавати позички іншим місцевим бюджетам в межах відповідної території на таких же умовах за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету.  
   
    -1060- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.54 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту: "Стаття 74. Запозичення до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування (1) Запозичення до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування здійснюються на визначену мету і підлягають обов'язковому поверненню. Запозичення відповідних бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку. Використання запозичень для здійснення поточних видатків забороняється і не може бути джерелом погашення основної суми боргу відповідного бюджету. (2) Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях за запозиченнями бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування. (3) Платежі з обслуговування боргу здійснюється з видатків поточного бюджету. (4) Місцева рада може прийняти рішення про запозичення до відповідного бюджету за умови, що видатки на обслуговування боргу бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету місцевого самоврядування щорічно не перевищуватимуть 10 відсотків видатків поточного бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу. (5) Якщо у процесі сплати основної суми боргу та відсотків по його обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та позичальником, має місце порушення графіку сплати з вини позичальника, відповідна рада не має права здійснювати нові запозичення протягом 5 наступних років. (6) Порядок здійснення запозичень до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування встановлюється спільним рішенням Міністерства фінансів України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку." 1 (1) Запозичення до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування здійснюються на визначену мету і підлягають обов'язковому поверненню. Запозичення відповідних бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку. Використання запозичень для здійснення поточних видатків забороняється і не може бути джерелом погашення основної суми боргу відповідного бюджету. (2) Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях за запозиченнями бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування. (3) Платежі з обслуговування боргу здійснюється з видатків поточного бюджету. (4) Місцева рада може прийняти рішення про запозичення до відповідного бюджету за умови, що видатки на обслуговування боргу бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету місцевого самоврядування щорічно не перевищуватимуть 10 відсотків видатків поточного бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу. (5) Якщо у процесі сплати основної суми боргу та відсотків по його обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та позичальником, має місце порушення графіку сплати з вини позичальника, відповідна рада не має права здійснювати нові запозичення протягом 5 наступних років. (6) Порядок здійснення запозичень до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування встановлюється спільним рішенням Міністерства фінансів України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
   
    -1061- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Дефіцит бюджетів місцевого самоврядування В ч.1 вилучити слово дефіцит перед бюджетом розвитку. 1 у ст.74 нової редакції  
Немає висновку    
    -1062- Сопрун С.І. (в.о. № 129)
Додати: після слів "...як позичальника" додати: "Запозичення органів самоврядування можуть бути лише внутрішніми і проводяться в установленому законом порядку". 1 за змістом у ст.74 нової редакції  
Немає висновку    
    -1063- Сопрун С.І. (в.о. № 129)
Пункт: "Місцеві бюджети можуть здійснювати внутрішні запозичення. Зовнішні запозичення можуть здійснювати міста лише з чисельністю населення понад 1 млн. мешканців" - вилучити 3 у ст.16 нової редакції  
Немає висновку    
1153. Стаття 154. Доходи та видатки місцевих бюджетів територіальних громад на виконання делегованих державних повноважень   -1064- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Статтю вилучити. Її положення в іншій редакції врахувати у гл.XI та XIV нової редакції. 1  
Немає висновку    
    -1065- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
З назви статті виключити слова " територіальних громад" і внести відповідні зміни до тексту статті. 1  
Немає висновку    
1154. (1) Доходи місцевого бюджету, що спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень (делеговані доходи) включають:       
1155. 1) закріплені загальнодержавні податки та збори:       
1156. а) прибутковий податок з громадян (в повному обсязі, крім випадків, передбачених статтею 185 цього Кодексу);       
1157. б) податок на прибуток підприємств в межах закріпленого нормативу;   -1066- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст.154 ч. (1) п. 1) абзац б) замінити слово "закріпленого" на "затвердженого". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
1158. в) державне мито в частині, що зараховується до місцевих бюджетів;       
1159. г) акцизний збір з вітчизняних товарів у межах закріпленого нормативу.       
1160. 2) трансферти державного бюджету України;       
1161. 3) трансферти з інших бюджетів.       
1162. (2) Мінімальний обсяг видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих державних повноважень розраховується за нормативами бюджетної забезпеченості, які затверджуються Верховною Радою України при прийнятті Бюджетної резолюції на відповідний бюджетний період.       
1163. (3) До складу видатків місцевого бюджету для виконання делегованих повноважень відносяться:       
1164. 1) видатки на фінансування делегованих державних повноважень;       
1165. 2) видатки на фінансування власних повноважень бюджетів інших рівнів;       
1166. 3) компенсації органам місцевого самоврядування за здійснення ними делегованих державою повноважень.       
1167. Стаття 155. Обов'язкові видатки місцевих бюджетів   -1067- Кабінет Міністрів України
Ст.155 вилучити. Визначення переліку обов'язкових видатків суперечить принципу самостійності місцевих органів влади щодо прийняття бюджетних рішень та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 61). 1  
Немає висновку    
    -1068- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доцільно відновити (можливо, в дещо іншому контексті, пов'язавши з нормою про "мінімальні розміри місцевих бюджетів", яка міститься у ст.62, част.2 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні") статтю 155 проекту, прийнятого в першому читанні, щодо обов'язкових видатків місцевих бюджетів. Пропозиція Кабінету Міністрів №992 щодо вилучення цієї статті не обґрунтована. Принцип самостійності місцевих бюджетів в інших статтях проекту Кодексу порушений значно серйозніше; що стосується посилання на ст.61 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", то в част.3 цієї статті міститься посилання на Закон "Про бюджетну систему", який покликаний замінити Бюджетний кодекс. Встановлення Кодексом переліку обов'язкових (мінімальних) видатків та їх меж не ущемляє прав місцевого самоврядування, яке зобов'язане діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.19, част.2 Конституції України). Подібно слід зберегти перелік видатків, які законом заборонено включати (а не здійснювати!) до видатків місцевих бюджетів; зауваження Кабінету Міністрів №996 не є обґрунтованим. Проектом Кодексу (глава XIV) чітко виписано і розмежо-вано між бюджетами всі види видатків на здійснення повноважень, встановивши їх таким чином як обов'язкові (ст.87-90)  
Немає висновку    
1168. (1) Місцеві ради зобов'язані передбачати у відповідних місцевих бюджетах видатки на виконання:       
1169. 1) делегованих державних повноважень у повному обсязі виділених державою бюджетних ресурсів;       
1170. 2) спільних з іншими органами місцевого самоврядування програм та проектів;       
1171. 3) мінімального рівня власних повноважень;       
1172. 4) обслуговування боргу.       
1173. (2) Об'єм бюджетних ресурсів виділених на конкретні видатки в рамках бюджету делегованих повноважень даної територіальної громади не повинен відхилятись від розрахованих за нормативами бюджетної забезпеченості з врахуванням коригуючих коефіцієнтів більше ніж на 5 відсотків.   -1069- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В ст. 155 ч. (2) замість "5" записати "10". 1 пропозицію Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
1174. (3) Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період можуть встановлюватись нормативи мінімальних видатків з місцевих бюджетів на здійснення власних повноважень.       
1175. Стаття 156. Необов'язкові видатки місцевих бюджетів   -1070- Кабінет Міністрів України
Ст. 156 вилучити за мотивами, аналогічними статті 155. 1  
Немає висновку    
1176. (1) До необов'язкових належать видатки, що не віднесені до обов'язкових та заборонених.   -1071- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 156. Необов'язкові видатки місцевих бюджетів. 2  
Немає висновку    
1177. (2) Частка необов'язкових видатків у поточному бюджеті не повинна перевищувати 10%.       
1178. Стаття 157. Заборонені видатки місцевих бюджетів   -1072- Кабінет Міністрів України
Ст. 157 вилучити з урахуванням зауважень до статті 155. Крім того, не логічно затверджувати перелік заборонених видатків. У разі коли з місцевих бюджетів будуть незаконно профінансовані видатки, що не входять до вказаного переліку, вони автоматично становляться легітимними. 1 частиною 2 ст.85  
Немає висновку    
    -1073- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Для забезпечення виконання положень статті необхідно внести відповідні зміни до статей Кодексу, які повинні визначати, що здійснення зазначених видатків є виключною компетенцією державного бюджету За змістом 1 у гл. XIII та XIV нової редакції  
Немає висновку    
1179. До заборонених видатків належать витрати на:       
1180. 1) заходи в галузі правоохоронної діяльності, безпеки держави і національної оборони за виключенням додаткових заходів, проведення яких покладено законодавством України на місцеві органи самоврядування;       
1181. 2) заходи в галузі зовнішньої політики та дипломатії держави;       
1182. 3) фінансування політичних партій та рухів, організацій, які прямо чи опосередковано приймають участь у кампаніях по виборах будь-якого рівня;   -1074- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ст.157 п.3 викласти в наступній редакції: "фінансування політичних партій, рухів та організацій". 1 пропози-цію Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
    -1075- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Стаття 157. Після слова "організацій" поставити крапку, решту вилучити. 1 пропози-цію Кабінету Міністрів України  
Немає висновку    
1183. 4) задоволення приватних інтересів.       
1184. Стаття 158. Особливості формування бюджетів міста Києва та Севастополя   -1076- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Статтю вилучити. Її положення врахувати в статті 67 нової редакції "Особливості формування бюджетів міста Києва, Севастополя та Автономної республіки Крим" з урахуванням внесених до неї змін. 1  
Немає висновку    
1185. (1) Держава забезпечує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва делегованих їм державою повноважень та функцій столиці України. Кошти необхідні для здійснення таких повноважень можуть передбачатися в Законі про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період у формі субвенції на виконання містом Києвом функцій столиці України.   -1077- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Частину 1 ст. 158 викласти в такій редакції: (1) Дохідна частина та видатки, що спрямовуються на виконання повноважень бюджетів міста Києва та Севастополя формуються в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому видатки бюджетів міст Києва та Севастополя, що спрямовуються на виконання делегованих державою повноважень формуються, виходячи із загальних нормативів бюджетної забезпеченості для територіальних громад і обласних бюджетів. За змістом 3 в ст.67 нової редакції  
Немає висновку    
1186. (2) Доходна частина та видатки, що спрямовуються на виконання повноважень міст Києва та Севастополя формуються в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому видатки бюджетів міст Києва та Севастополя, що спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень формуються, виходячи з загальних нормативів бюджетної забезпеченості для територіальних громад і обласних бюджетів.   -1078- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Викласти частину 2 статті 158 в такій редакції: "До дохідної частини бюджету міста Києва на виконання власних повноважень додатково до передбачених цим Кодексом доходів відноситься субвенція на виконання містом Києвом функцій столиці України та 50 відсотків надходжень відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств, установ і організацій розташованих в Києві". 3 у ст.67 нової редакції  
Немає висновку    
    -1079- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Доповнити статтю 158 частиною 3 такого змісту: "(3) До доходної частини бюджету міста Києва на виконання делегованих повноважень додатково до передбачених цим Кодексом доходів відноситься податок на прибуток та прибутковий податок з громадян." 3 у ст.67 нової редакції  
Немає висновку    
    -1080- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Доповнити статтю 158 частиною 4 такого змісту: (4) Вилучення з бюджету міста Києва доходів, визначених цією статтею забороняється. 2  
Немає висновку    
    -1081- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Доповнити статтю 158 частиною 5 такого змісту: (5) Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенції, дотації, а також інші показники взаємовідносин Державного бюджету є стабільними і затверджуються не менш ніж на 2 роки". 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
1187. Стаття 159. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах   -1082- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 159 вилучити. Її положення врахувати в іншій редакції у ст.68 нової редакції Кодексу. 1  
Немає висновку    
1188. (1) Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах визначається відповідно до повноважень, переданих їм міською радою.       
1189. (2) Доходна частина районних в містах бюджетів формується як за рахунок закріплення за ними в повному обсязі або за нормативами розщеплення податків і зборів, які закріплені за бюджетом міста, а також за рахунок прямих трансфертів з бюджету міста.       
1190. (3) За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста Києва можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних із виконанням містом Києвом функцій столиці України.       
1191. (4) У випадку, якщо районні ради в місті з районним поділом не створені, виконавчі органи районів виконують кошториси видатків, затверджені міською радою.   -1083- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст. 159, ч. (4) викласти в редакції: "У випадку, якщо районні ради в місті з районним поділом не створені, виконавчі органи районів виконують кошториси, затверджені міською радою." 1  
Немає висновку    
    -1084- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Після статті 159 додати окрему статтю: "Резервні фонди бюджетів самоврядування" (1) Резервні фонди бюджетів самоврядування утворюються за рахунок загальних обсягів відповідних бюджетів. (2) Загальна сума резервного фонду на кожен бюджетний період визначається при затвердженні бюджету на відповідний бюджетний період і не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. (3) Рішення про використання резервного фонду приймає голова відповідної ради. (4) Реєстр видатків за рахунок резервного фонду веде відповідний фінансовий орган, який надає щоквартально письмові звіти комісії з питань бюджету для наступного затвердження їх радою. 1 за змістом у ст.24 нової редакції  
Немає висновку    
1192. Глава XXIV. Складання, розгляд та затвердження бюджетів самоврядування   -1085- Кабінет Міністрів України
Назву глави викласти у такій редакції: "Глава XІI. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів" 1  
   
    -1086- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.90 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту: "Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (1) Міністерство фінансів України доводить до органів місцевого самоврядування особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період. (2) Виконавчі органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації зобов'язані надавати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Міністерству фінансів України інформацію, необхідну для проведення розрахунків обсягів трансфертів місцевих бюджетам та інших показників. (3) Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Міністерство фінансів України доводить органам місцевого самоврядування розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів, а також вимоги до форми проекту рішення про місцевий бюджет . (4) Обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів, що затверджені Верховною Радою України при розгляді проекту Закону про Державний бюджет України в другому читанні, доводяться Міністерством фінансів України органам місцевого самоврядування в тижневий термін після ухвалення Закону про Державний бюджет України в другому читанні. (5) Складання проектів місцевих бюджетів здійснюється згідно процедур, визначених статтями 34-36 цього Кодексу." 1 (1) Міністерство фінансів України доводить до органів місцевого самоврядування особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період. (2) Виконавчі органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації зобов'язані надавати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Міністерству фінансів України інформацію, необхідну для проведення розрахунків обсягів трансфертів місцевих бюджетам та інших показників. (3) Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Міністерство фінансів України доводить органам місцевого самоврядування розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів, а також вимоги до форми проекту рішення про місцевий бюджет . (4) Обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів, що затверджені Верховною Радою України при розгляді проекту Закону про Державний бюджет України в другому читанні, доводяться Міністерством фінансів України органам місцевого самоврядування в тижневий термін після ухвалення Закону про Державний бюджет України в другому читанні. (5) Складання проектів місцевих бюджетів здійснюється згідно процедур, визначених статтями 34-36 цього Кодексу.  
   
    -1087- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Част.3 ст.77 фактично ліквідує самостійність місцевих бюджетів, закріплений у п.3 ст.7 цього Кодексу (право самостійно і незалежно від інших рад розглядати та затверджувати відповідні бюджети). 1  
Немає висновку    
    -1088- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.77 част.4 не може бути застосована, бо ст.36-38 містять норми, що стосуються процедури та суб'єктів складання проекту Державного бюджету. Застосовувати принцип аналогії при цьому надто небезпечно; зрештою, у част.4 про аналогію не йдеться. Це ж зауваження стосується част.3 ст.80 та част.1 ст.81. Бюджетний запит може і повинен використовуватися при складанні проекту місцевого бюджету  
Немає висновку    
1193. Стаття 160. Складання, розгляд та затвердження проектів бюджетів самоврядування   -1089- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 160 попередньої редакції Кодексу вилучити. Її положення врахувати у гл.XIII нової редакції. Викласти статтю такого змісту: "Стаття 76. Склад проекту місцевого бюджету (1) Проект місцевого бюджету перед його розглядом на сесії відповідної ради схвалюється виконавчим органом місцевого самоврядування чи місцевою державною адміністрацією та містить: 1) проект рішення про місцевий бюджет ; 2) пояснювальну записка до проекту рішення, яка повинна містити: а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку; б) оцінку реальних надходжень доходів, враховуючи втрати доходів у результаті наданих відповідною радою податкових пільг; в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет на наступний рік, включаючи пояснення бюджетних пропозицій щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні дані за попередній, поточний, наступний роки в розрізі класифікації видатків бюджету; г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районних, міських з районним поділом, міських, що об'єднують міста районного значення, села, селища, бюджетів) та надання інвестиційних трансфертів (для бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя, обласних бюджетів); д) інформацію щодо погашення боргу місцевого самоврядування та бюджету Автономної Республіки Крим, обсягів та умов запозичень. 3) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів та видатків на наступні три роки; 4) проект зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об'єднує міста районного значення, села, селища; 5) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду; 6) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три роки; 7) інформація про хід виконання відповідного бюджету поточного року; 8) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються до бюджетної комісії відповідної ради). 9) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий орган місцевого самоврядування чи місцева державна адміністрація. (2) Рішенням про проект місцевого бюджету визначаються: 1) загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також на поточні видатки і капітальні видатки; 2) граничний обсяг річного бюджетного дефіциту (профіциту) в наступному бюджетному періоді і боргу місцевого самоврядування чи бюджету Автономної Республіки Крим на кінець наступного бюджетного періоду, положення про надання зобов'язань за гарантіями Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій; 3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно до бюджетної класифікації; 4) доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації; 5) бюджетні призначення трансфертів іншим бюджетам; 6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету. (3) Перелік захищених статтей місцевого бюджету визначається відповідно до статті 57 цього Кодексу." 1 (1) Проект місцевого бюджету перед його розглядом на сесії відповідної ради схвалюється виконавчим органом місцевого самоврядування чи місцевою державною адміністрацією та містить: 1) проект рішення про місцевий бюджет ; 2) пояснювальну записка до проекту рішення, яка повинна містити: а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку; б) оцінку реальних надходжень доходів, враховуючи втрати доходів у результаті наданих відповідною радою податкових пільг; в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет на наступний рік, включаючи пояснення бюджетних пропозицій щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні дані за попередній, поточний, наступний роки в розрізі класифікації видатків бюджету; г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районних, міських з районним поділом, міських, що об'єднують міста районного значення, села, селища, бюджетів) та надання інвестиційних трансфертів (для бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя, обласних бюджетів); д) інформацію щодо погашення боргу місцевого самоврядування та бюджету Автономної Республіки Крим, обсягів та умов запозичень. 3) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів та видатків на наступні три роки; 4) проект зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об'єднує міста районного значення, села, селища; 5) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду; 6) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три роки; 7) інформація про хід виконання відповідного бюджету поточного року; 8) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються до бюджетної комісії відповідної ради). 9) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий орган місцевого самоврядування чи місцева державна адміністрація. (2) Рішенням про проект місцевого бюджету визначаються: 1) загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також на поточні видатки і капітальні видатки; 2) граничний обсяг річного бюджетного дефіциту (профіциту) в наступному бюджетному періоді і боргу місцевого самоврядування чи бюджету Автономної Республіки Крим на кінець наступного бюджетного періоду, положення про надання зобов'язань за гарантіями Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій; 3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно до бюджетної класифікації; 4) доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації; 5) бюджетні призначення трансфертів іншим бюджетам; 6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету. (3) Перелік захищених статтей місцевого бюджету визначається відповідно до статті 57 цього Кодексу.  
   
1194. (1) Бюджети самоврядування складаються згідно Правил складання проектів бюджетів в Україні, визначених статтею 90 цього Кодексу.   -1090- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Пункт 1) З урахуванням зауважень до ст. 90 Врахована пропози-ція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1195. (2) Розробка бюджетів самоврядування починається після прийняття Бюджетної резолюції Верховною Радою України.       
1196. (3) Після затвердження Бюджетної резолюції органи місцевого самоврядування на підставі нормативів бюджетної забезпеченості, затверджених Бюджетною резолюцією, розраховують мінімальні бюджети самоврядування, контингенти і нормативи розщеплень по загальнодержавних податках і зборах, закріплених за бюджетами самоврядування, обсяги трансфертів з державного бюджету України та бюджетів інших рівнів, контингенти по місцевих податках і зборах та інші показники бюджетів самоврядування.       
1197. (4) На основі показників, зазначених в частині 3 цієї статті, розробляються бюджетні пропозиції, які затверджуються відповідною радою.   -1091- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Ст. 160 п (4) викласти в редакції: "На основі показників, зазначених в частині 3 цієї статті, розробляються бюджетні пропозиції, які затверджуються відповідним виконавчим органом, міським, селищним чи сільським головою (в разі, коли відповідні виконавчі органи не створено)." Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -1092- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину (4) ст.160 вилучити. 1  
Немає висновку    
1198. (5) Затверджені бюджетні пропозиції передаються до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і у повному обсязі враховуються при складанні проекту державного бюджету України на наступний бюджетний період.   -1093- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Частину 5 викласти в редакції: "затверджені бюджетні пропозиції передаються відповідно до районних та обласних рад і в повному обсязі враховуються при підготовці бюджетних пропозицій районів та областей на наступний бюджетний період". 2 . 1 пропози-цію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -1094- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину (5) ст.160 вилучити 1  
Немає висновку    
1199. (6) Після прийняття закону про Державний бюджет України у другому читанні вважаються остаточно затвердженими всі показники міжбюджетних відносин і починається розробка та затвердження бюджетів самоврядування.   -1095- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину (6) ст.160 викласти в наступній редакції: "Всі показники міжбюджетних відносин вважаються остаточно затвердженими і не можуть змінюватись після прийняття закону про Державний бюджет України у другому читанні". 1 у частині 3 ст.43  
Немає висновку    
1200. (7) Розгляд та затвердження бюджетів самоврядування здійснюються відповідно до статей 91-93 цього Кодексу.   -1096- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст. 160 ч (7) викласти в редакції: "Розгляд та затвердження бюджетів самоврядування здійснюються відповідно до статей 91-93 цього Кодексу після введення в дію закону України про державний бюджет України на наступний бюджетний період". 1 за змістом у ст.77 нової редакції  
Немає висновку    
1201. (8) Порядок подання, розгляду та затвердження проекту бюджету Автономної Республіки Крим, проектів районних і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим визначається нормативно-правовими актами Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим, цього Кодексу та інших законів України.       
1202. (9) Процедура розгляду та затвердження обласного, районного чи місцевого бюджету встановлюється рішенням обласної, районної або місцевого ради.   -1097- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст. 160 п 9) зняти. 1  
Немає висновку    
    -1098- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.160 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту: "Стаття _. Затвердження місцевих бюджетів (1) При затвердженні бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів, міських бюджетів міст Києва і Севастополя та міських міст республіканського та обласного значення Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна і відповідна міська рада мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України при розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні. (2) Бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, міські бюджети міст Києва та Севастополя, міські бюджети міст республіканського та обласного значення на наступний бюджетний період затверджуються постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями обласної, районної та відповідної міської ради не пізніше ніж в двотижневий термін після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період. (3) Міські бюджети міст районного значення, районні у містах (якщо такi створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж в двотижневий термін після затвердження районного чи міського міста республіканського чи обласного значення бюджету. (4) У разі невідповідності обсягів міжбюджетних трансфертів та інших положень, врахованих при затвердженні місцевих бюджетів, показникам Закону про Державний бюджет України, що набрав чинності, відповідні ради мають внести і зміни до рішень промісцевий бюджет ." 1 (1) При затвердженні бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів, міських бюджетів міст Києва і Севастополя та міських міст республіканського та обласного значення Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна і відповідна міська рада мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України при розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні. (2) Бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, міські бюджети міст Києва та Севастополя, міські бюджети міст республіканського та обласного значення на наступний бюджетний період затверджуються постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями обласної, районної та відповідної міської ради не пізніше ніж в двотижневий термін після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період. (3) Міські бюджети міст районного значення, районні у містах (якщо такi створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж в двотижневий термін після затвердження районного чи міського міста республіканського чи обласного значення бюджету. (4) У разі невідповідності обсягів міжбюджетних трансфертів та інших положень, врахованих при затвердженні місцевих бюджетів, показникам Закону про Державний бюджет України, що набрав чинності, відповідні ради мають внести і зміни до рішень промісцевий бюджет .  
   
    -1099- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Ст.79 встановлює терміни затвердження, які роблять місцеві бюджети залежними від часу прийняття Державного бюджету, а бюджети сіл, селищ, міст районного значення - і від прийняття районного бюджету. Тим самим грубо порушуються права місцевого самоврядування. Доцільно передбачити можливість затвердження довгострокових (кількарічних) нормативів відрахувань, як це передбачено ст.61, част.4 Закону "Про місцеве самоврядування", що перестало би робити самоврядування заложником органів вищого адміністративного рівня. 1 у новій редакції статті 77  
Немає висновку    
1203. Глава ХХV. Виконання бюджетів самоврядування   -1100- Кабінет Міністрів України
Назву глави виключити. 1  
Немає висновку    
1204. Стаття 161. Виконання бюджету самоврядування   -1101- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю викласти в редакції: "Стаття 78. Виконання місцевого бюджету (1) Виконання місцевих бюджетів здійснюють відповідні фінансові органи та виконавчі органи рад міст районного значення, сіл, селищ або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені). (2) Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за функціями, визначеними статтею 48 цього Кодексу. (3) Виконання місцевих бюджетів здійснюється згідно процедур, визначених статтями 49-51, 53-54 цього Кодексу з наступними особливостями: 1) розпис місцевих бюджетів затверджується керівником місцевого фінансового органу; 2) рішення щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання доходної частини відповідного бюджету. (4) Після введення в дію Закону про Державний бюджет України державним органам влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань." 1 (1) Виконання місцевих бюджетів здійснюють відповідні фінансові органи та виконавчі органи рад міст районного значення, сіл, селищ або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені). (2) Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за функціями, визначеними статтею 48 цього Кодексу. (3) Виконання місцевих бюджетів здійснюється згідно процедур, визначених статтями 49-51, 53-54 цього Кодексу з наступними особливостями: 1) розпис місцевих бюджетів затверджується керівником місцевого фінансового органу; 2) рішення щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання доходної частини відповідного бюджету. (4) Після введення в дію Закону про Державний бюджет України державним органам влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.  
   
    -1102- Богословська І.Г. (в.о. № 169)
Пунктом 2 статті 107 надано право виконавчому органу здійснювати перехід з казначейського на неказначейське виконання, чим легально дозволяється стерти межу між цими поняттями. 1 за змістом в ст.80 цього Кодексу  
Немає висновку    
1205. Виконання бюджетів самоврядування здійснюється органами Державного казначейства України в порядку, визначеному статями 99-110 цього Кодексу.   -1103- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ст.161 слова "органами Державного казначейства України" замінити на слова: "відповідними фінансовими органами" 1  
Немає висновку    
1206. Стаття 162. Асигнування з бюджету самоврядування в разі не прийняття постанови чи рішення про бюджет самоврядування   -1104- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Статтю 162 викласти у такій редакції: "Стаття 79. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів в разі несвоєчасного їх прийняття У разі несвоєчасного прийняття місцевою радою рішення про місцевий бюджет місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад здійснюють видатки відповідних бюджетів з урахуванням вимог статті 46 цього Кодексу для Державного бюджету України, за винятком частини 3 цієї статті." 1 У разі несвоєчасного прийняття місцевою радою рішення про місцевий бюджет місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад здійснюють видатки відповідних бюджетів з урахуванням вимог статті 46 цього Кодексу для Державного бюджету України, за винятком частини 3 цієї статті.  
   
    -1105- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Стаття _. Асигнування з бюджету місцевого самоврядування в разі несвоєчасного прийняття постанови чи рішення про бюджет місцевого самоврядування В п..2. Відновити замість капітальні вкладення, на видатки з бюджету розвитку. Вилучити за винятком погашення основної суми боргу. Відповідно до ч.5 статті 123 погашення основних сум боргу місцевого бюджету здійснюється за рахунок планування профiциту бюджету. 1 в редакції Турчинова О.В  
Немає висновку    
    -1106- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Норми, передбачені у част.2, 3 та 4 ст.81, є кричущими порушеннями Конституції України та Закону "Про місцеве самоврядування". Прийняття бюджету належить до конституційних, власних повноважень самоврядування. Тому затвердження бюджету самоврядування главою державної адміністрації є недопустимим. Зрештою, місцеве самоврядування здійснює власні повноваження під власну відповідальність (ст. 2 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування). Формою відповідальності може бути порушення питання про розпуск ради, яка не приймає бюджету. 1  
Немає висновку    
1207. (1) Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає постанову про продовження дії бюджету Автономної Республіки Крим поточного бюджетного періоду, якщо до 30 грудня поточного бюджетного періоду не затверджено бюджет Автономної Республіки Крим на наступний бюджетний період.   -1107- Хорошковський В.І. (в.о. № 9)
Стаття 162. Параграф (1) Замінити "30 грудня" на "31 грудня", оскільки у попередніх статтях було визначено, що бюджети повинні бути затвердженні до 31 грудня поточного року. 1 в редакції н.д. Турчинова О.В.  
Немає висновку    
    -1108- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст.162 ч. (1) викласти в редакції: "Якщо до 30 грудня поточного бюджетного періоду не затверджено бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, районний чи місцевий бюджет на наступний бюджетний період., Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна місцева ради приймають постанову, рішення про порядок фінансування видатків відповідного бюджету. При цьому захищені статті фінансуються в повному обсязі, передбаченому відповідним рішенням про бюджет на минулий рік." 1 в редакції н.д. Турчинова О.В.  
Немає висновку    
1208. (2) Якщо до початку бюджетного року обласною, районною чи місцевою радою не прийнято рішення про обласний, районний чи місцевий бюджет, обласна, районна державна адміністрація чи виконавчий орган територіальної громади дає дозвіл на фінансування делегованих державних повноважень за умови, що місячні видатки не перевищують 50 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням обласної, районної чи місцевої ради про бюджет на минулий рік крім захищених статей, які фінансуються у повному обсязі, передбаченому відповідним рішенням про бюджет на минулий рік.   -1109- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В ст. 162 ч. (2) замість слів "не перевищують 50 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених … записати "не перевищують 90 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених проектом рішення про бюджет, подати на затвердження відповідними виконавчими органами. Крім захищених статей, які фінансуються в повному обсязі". 3 .  
Немає висновку    
    -1110- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.2 ст.162 замінити "50 відсотків" на "90 відсотків". 3 .  
Немає висновку    
1209. (3) До прийняття рішення місцевої ради про місцевий бюджет на поточний рік забороняється здійснювати нові комунальні запозичення та погашати борг територіальної громади за рахунок поточних надходжень до місцевого бюджету.   -1111- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Ст.162 ч. (3) викласти в наступній редакції: "До прийняття рішення місцевої ради про місцевий бюджет на поточний рік забороняється здійснювати нові комунальні запозичення, фінансувати видатки бюджету розвитку крім погашення боргів." 3 у ст.46 та 79 нової редакції.  
Немає висновку    
1210. Глава ХХVI. Звіти про виконання бюджетів самоврядування   -1112- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Назву глави вилучити. Статті 163-167 вилучити. Враховуючи положення ст.163-167 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту: "Стаття 80. Періодичність, структура та терміни подання звітів про виконання місцевих бюджетів (1) Періодичність, структура та терміни подання звітів про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством України з урахуванням вимог, визначених для подання звітності про виконання Державного бюджету України та показників зведеного бюджету України в статтях 58-61 цього Кодексу. (2) Виконавчі органи міських (міст районного значення), селищних, сільських рад складають і подають звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти відповідним фінансовим органам. Районні у місті (якщо такi райони створено) фінансові органи подають звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти міським фінансовим органам. Районні та міські міст республіканського та обласного значення фінансові органи складають і подають зведений звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим та обласним фінансовим органам. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та обласні фінансові управління та фінансові управління міст Києва та Севастополя складають та подають зведений звіт про виконання відповідних бюджетів Державному казначейству України. (3) Органи Державного казначейства України складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти по доходах та видатках бюджетів та інші фінансові звіти за встановленими правилами та формами. Обласні та районні державні адміністрації мають право отримувати звіти про виконання бюджетів місцевого самоврядування. (4) Річний звіт про виконання бюджету подається до відповідної ради виконавчим органом місцевого самоврядування чи місцевою державною адміністрацією не пізніше двох місяців після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу." 1 (1) Періодичність, структура та терміни подання звітів про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством України з урахуванням вимог, визначених для подання звітності про виконання Державного бюджету України та показників зведеного бюджету України в статтях 58-61 цього Кодексу. (2) Виконавчі органи міських (міст районного значення), селищних, сільських рад складають і подають звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти відповідним фінансовим органам. Районні у місті (якщо такi райони створено) фінансові органи подають звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти міським фінансовим органам. Районні та міські міст республіканського та обласного значення фінансові органи складають і подають зведений звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим та обласним фінансовим органам. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та обласні фінансові управління та фінансові управління міст Києва та Севастополя складають та подають зведений звіт про виконання відповідних бюджетів Державному казначейству України. (3) Органи Державного казначейства України складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти по доходах та видатках бюджетів та інші фінансові звіти за встановленими правилами та формами. Обласні та районні державні адміністрації мають право отримувати звіти про виконання бюджетів місцевого самоврядування. (4) Річний звіт про виконання бюджету подається до відповідної ради виконавчим органом місцевого самоврядування чи місцевою державною адміністрацією не пізніше двох місяців після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.  
   
    -1113- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Визначена у ст. 82 форма звітності про виконання місцевих бюджетів також суперечить конституційним правам місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 26, п. 23 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", затвердження звіту про виконання відповідного бюджету належить до виключної компетенції сільської, селищної, міської ради. Таким чином, до вищих фінансових органів місцевого самоврядування можуть подавати тільки інформацію, а не звіт. Ст. 82 фактично встановлює ієрархічну вертикаль бюджетів всупереч декларованому принципу їх незалежності. Тривалість у часі дії цієї статті обмежена п.3 перехідних положень  
Немає висновку    
1211. Стаття 163. Місячний звіт про виконання бюджету самоврядування   -1114- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В ст. 163 записати "про хід виконання". 2 . Це чітко встановлена форма документу  
Немає висновку    
    -1115- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю викласти в наступній редакції: "Місячний звіт про виконання бюджету самоврядування подається у порядку та в терміни, встановлені Державним казначейством України." Підпункти виключити. 1 за змістом  
Немає висновку    
1212. (1) Місячний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим подається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Державного казначейства України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.   -1116- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Стаття 163 ч.(1) виключити 1  
Немає висновку    
1213. (2) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету Автономної Республіки Крим подається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.   -1117- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Стаття 163 ч.(2) виключити 1  
Немає висновку    
1214. (3) Місячний звіт про виконання обласного бюджету подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органом обласної державної адміністрації та Державному казначейству України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.   -1118- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.3 ст.163 замість слів "органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації" вставити слова" "фінансовим органом обласної державної адміністрації" Замість слів:" 10 числа" вставити "12 числа" 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -1119- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Стаття 163 ч.(3) виключити 1  
Немає висновку    
1215. (4) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету області подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органом обласної державної адміністрації та Державному казначейству України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.   -1120- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Ст. 163 ч. (4) викласти в редакції: "Місячний звіт про виконання зведеного бюджету області подається обласним фінансовим органом до обласної державної адміністрації. Обласна державна адміністрація подає місячний звіт про виконання зведеного бюджету області до обласної ради та Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним2 1 в ст.80 нової редакції  
Немає висновку    
    -1121- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.4 ст.163 замість слів "органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації" вставити слова" "фінансовим органом обласної державної адміністрації". 1 за змістом  
Немає висновку    
    -1122- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Стаття 163 ч.(4) замінити словами: "Місячний звіт про виконання зведеного бюджету області подається фінансовим органом обласної державної адміністрації до Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним". 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1216. (5) Місячний звіт про виконання районного бюджету подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державному казначейству України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.   -1123- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.5 ст.163 замість слів "районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому" вставити слова:" фінансовим органом районної державної районному органу Державного казначейства України" 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -1124- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Стаття 163 ч.(5) виключити 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1217. (6) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету району подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державному казначейству України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.   -1125- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Стаття 163 ч.(6) замінити словами: "Місячний звіт про виконання зведеного бюджету району подається фінансовим органам районної державної адміністрації вищестоящому фінансовому органу не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним". 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1218. (7) Місячний звіт про виконання місцевого бюджету подається органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органом місцевої ради вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним.   -1126- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.7 ст.163 замість слів "органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органом місцевої ради вищестоящому" вставити слова: "фінансовим органом міста обласного підпорядкування, виконавчим органом міських (міст районного значення), селищних, сільських рад вищестоящому фінансовому органу та" 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -1127- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Стаття 163 ч.(7) виключити 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1219. (8) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села подається органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.   -1128- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Стаття 163 ч.(8) замінити словами: "Місячний звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села подається міським фінансовим органом вищестоящому фінансовому органу не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним". 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
    -1129- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.8 ст.163 замість слів "органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому" вставити слова: "міським фінансовим органом вищестоящому фінансовому органу та" 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1220. Стаття 164. Квартальний звіт про виконання бюджету самоврядування   -1130- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю викласти в наступній редакції: "Квартальний звіт про виконання бюджету самоврядування подається у порядку та в терміни, встановлені Державним казначейством України." Підпункти виключити. 1 за змістом у ст.80 нової редакції  
Немає висновку    
    -1131- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В ст. 164 записати "про хід виконання". 2 . Це чітко встановлена форма документу.  
Немає висновку    
1221. (1) Квартальний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим та зведеного бюджету Автономної Республіки Крим подається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Рахунковій палаті Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Державному казначейству України не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.       
1222. (2) Квартальний звіт про виконання обласного бюджету та зведеного бюджету області подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та Державному казначейству України не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.   -1132- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.2 ст.164 замість слів "обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та" вставити слова "фінансовим органом обласної державної адміністрації" 1  
Немає висновку    
    -1133- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Ч.2 ст. 164 викласти у наступній редакції: "Квартальний звіт про виконання обласного бюджету та зведеного бюджету області подається обласним фінансовим органом обласній державній адміністрації. Обласна державна адміністрація подає квартальний звіт про виконання обласного бюджету та зведеного бюджету області до обласної ради та Державного казначейства України не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу." 1 за змістом у ст.80 нової редакції  
Немає висновку    
1223. (3) Квартальний звіт про виконання районного бюджету та зведеного бюджету району подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державному казначейству України не пізніше 20 днів після закінчення звітного кварталу.   -1134- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.3 ст.164 слова "районного бюджету" виключити. 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1224. (4) Квартальний звіт про виконання місцевого бюджету подається органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органу місцевої ради та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 15 днів після закінчення звітного кварталу.   -1135- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Ст. 164 ч. (4) викласти в редакції: "Квартальний звіт про виконання місцевого бюджету (крім міста з районним поділом) подається місцевим фінансовим органом виконавчому органу відповідної ради. Виконавчий орган міської, селищної чи сільської ради або міський, селищний чи сільський голова (в разі коли відповідні виконавчі органи не створені) подає квартальний звіт про виконання бюджету міській, селищній чи сільській раді та Державному казначейству України не пізніше 15 днів після закінчення звітного кварталу. " 1 за змістом у ст.80 нової редакції  
Немає висновку    
    -1136- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.4 ст.164 замість слів "районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому" вставити слова "фінансовим органом районної державної адміністрації вищестоящому фінансовому органу та" Додати пункт наступного змісту:" Квартальний звіт про виконання районного бюджету подається фінансовим органом районної державної адміністрації до органу Державному казначейству України не пізніше 20 днів після закінчення звітного кварталу". 1 в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету  
Немає висновку    
1225. (5) Квартальний звіт про виконання міського бюджету та зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села подається органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.   -1137- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч.5 ст.164 замість слів "органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому" вставити слова "міським фінансовим органом вищестоящому фінансовому органу та" 1 за змістом у ст.82 нової редакції  
Немає висновку    
1226. Стаття 165. Структура квартального звіту про виконання бюджету самоврядування   -1138- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статті 165, 167 Виключити. Структура та форми звітів визначаються Державним казначейством та Міністерством фінансів України 1 за змістом у ст.58-61 та 80 нової редакції  
Немає висновку    
    -1139- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В ст. 165 записати "про хід виконання". 2 . Це чітко встановлена форма документу.  
Немає висновку    
1227. (1) Квартальний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим включає такі частини:       
1228. 1) баланс виконання бюджету Автономної Республіки Крим;       
1229. 2) звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим;       
1230. 3) звіт про виконання зведеного бюджету Автономної Республіки Крим;       
1231. 4) звіт про виконання захищених статей бюджету Автономної Республіки Крим;       
1232. 5) звіт про заборгованість бюджетних установ та організацій;       
1233. 6) звіт про випуск місцевих позик;       
1234. 7) звіт за кредитами та операціями, що відносяться до гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, виданих у звітному кварталі, або таких, термін яких не настав.       
1235. (2) Квартальний звіт про виконання обласного та районного бюджету включає такі частини:       
1236. 1) баланс виконання обласного (районного) бюджету;       
1237. 2) звіт про виконання обласного (районного) бюджету;       
1238. 3) звіт про виконання зведеного бюджету області (району);       
1239. 4) звіт про виконання захищених статей обласного (районного) бюджету;       
1240. 5) звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість бюджетних установ та організацій.       
1241. (3) Квартальний звіт про виконання місцевого бюджету включає такі частини:       
1242. 1) баланс виконання місцевого бюджету;       
1243. 2) звіт про виконання місцевого бюджету;       
1244. 3) звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села;       
1245. 4) звіт про виконання захищених статей місцевого бюджету;       
1246. 5) звіт про заборгованість бюджетних установ та організацій.       
1247. Стаття 166. Річний звіт про виконання бюджету самоврядування   -1140- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю викласти в наступній редакції: "Річний звіт про виконання бюджету самоврядування подається у порядку та в терміни, встановлені Державним казначейством України." Підпункти виключити. 1 за змістом у ст.80 нової редакції  
Немає висновку    
1248. (1) Річний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим подається Радою міністрів Автономної Республіки Крим до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Державного казначейства України не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.       
1249. (2) Річний звіт про виконання обласного бюджету подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та Державного казначейства України не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.   -1141- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
В ч. 2 ст. 166 замість слів "обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та" вставити слова "' фінансовим органом обласної державної адміністрації" 1 в іншій редакції  
Немає висновку    
1250. (3) Річний звіт про виконання районного бюджету подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 10 березня року, наступного за звітним.   -1142- Конов