Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (13.07.2001) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"      п р о е к т Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
2. І. Внести до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2001 року N 2554-ІІІ) такі зміни:      І. Внести до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2001 року N 2554-ІІІ) такі зміни:  
3. 1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", з них "оплата праці" щодо загального фонду та у колонці "Разом": цифри "160969,1 110944,1 44725,8" та "188336,9" замінити відповідно цифрами "158021,2 107996,2 42999,9" та "185389,0";      1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "всього", "поточні", з них "оплата праці", "капітальні" щодо загального фонду та у колонці "разом" цифри "160969.1 110944.1 44725,8", "50025" та "188336.9" замінити на "168969.1 113944.1 45425,8", "55025" та "196336.9".  
4. по коду функціональної класифікації 010112 "Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади" цифри "18166,3 17356,3 4408,2" та "19836,3" замінити відповідно цифрами "15798,4 14988,4 2682,3" та "17468,4";      По коду 010101 "Апарат Верховної Ради України" у колонках "всього", "поточні", з них "оплата праці", "капітальні" щодо загального фонду та "разом" цифри "22309,3 19775,3 10876,8", "2534,0" та 22309,3 замінити на "30309,3 22775,3 11576,8", "7534,0" та "30309,3".  
5. по коду функціональної класифікації 030104 "Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади" цифри "5077,2 5077,2 5077,2" замінити відповідно цифрами "4497,2 4497,2 4497,2";      2) у видатках за кодом 110 "Міністерство палива та енергетики України" код 140104 викласти в редакції "Видатки пов"язані з реструктуризацією галузі з видобутку кам"яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу". 3) у видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" у колонках "поточні" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "900959,7" та "12974,5" замінити на цифри "900559,7" та "13374,5 по коду функціональної класифікації 160304 "Протиепізоотичні заходи"у колонці "поточні" щодо загального фонду цифри "51993" замінити на "51593", а у колонці "капітальні" щодо загального фонду записати цифри "400"  
6. 2) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4"; по коду функціональної класифікації 010107 "Аппарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4";   -1- Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
П. 1) частини першої законопроекту викласти в такій редакції : "1) у видатках за кодом 351 "Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом": цифри "12811875,6 12524474,5" та "17030512" замінити відповідно цифрами "12809928,6 12522527,5" та "17028565"; по коду функціональної класифікації 010411 "Заходи з впровадженням Податкового та Бюджетного кодексів" цифри "20000 20000" та "20000" замінити відповідно цифрами "18053 18053" та "18053";" 3) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5"; по коду функціональної класифікації 010107 "Апарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5";  
Враховано   4) у видатках за кодом 351 "Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом": цифри "12811875,6 12524474,5" та "17030512" замінити відповідно цифрами "12801928,6 12514527,5" та "17020565"; по коду функціональної класифікації 010411 "Заходи з впровадженням Податкового та Бюджетного кодексів" цифри "20000 20000" та "20000" замінити відповідно цифрами "10053 10053" та "10053"; 5) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5"; по коду функціональної класифікації 010107 "Апарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "10473.5 7620" та "10473.5".  
    -2- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту щодо збільшення видатків Верховній Ваді Укоаїни для здійснення заходів із запровадження бюджетного кодексу: "у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "всього", "поточні", "капітальні" щодо загального фонду та у колонці "разом" цифри "160969.1 110944.1", "50025" та "188336.9" замінити на "168969.1 113944.1", "55025" та "196336.9".  
Враховано    
    -3- Свирида О.М. (в.о. № 22)
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту: " у видатках за кодом 110 "Міністерство палива та енергетики України" код 140104 викласти в редакції "Видатки пов"язані з реструктуризацією галузі з видобутку кам"яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу".  
Враховано    
7. 3) в підсумковому рядку "Всього": у колонці "з них оплата праці" щодо загального фонду цифри "6168318,0" замінити цифрами "6166592,1".      6) в підсумковому рядку "Всього" у колонках "поточні", з них "оплата праці" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "31036685 6166529,1" та "1290860,8" замінити відповідно на цифри "31031285 6167229,1" та "1296260,8".  
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.   -4- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту: "У видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" у колонках "поточні" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "900959,7" та "12974,5" замінити на цифри "900559,7" та "13374,5 по коду функціональної класифікації 160304 "Протиепізоотичні заходи" у колонці "поточні" щодо загального фонду цифри "51993" замінити на "51593", а у колонці "капітальні" щодо загального фонду записати цифри "400" ІІ. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.