Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112, з наступними змінами) такі зміни:
 
-1- Долженков О.В.
У статті 157:
абзац другий пункту 157.2 викласти у такій редакції:
«коштів, майна та/або послуг (робіт), які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи благодійних пожертв;»
пункт 157.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації.» абзац другий пункту 157.3 викласти у такій редакції:
«коштів, майна та/або послуг (робіт), які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи благодійних пожертв;»
пункт 157.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації.»
 
Відхилено е відповідає статті 116 Регламенту ВРУ. Пропонується звільнити від податку на прибуток підприємств будь-які неприбуткові організації, які отримують доходи у вигляді послуг (робіт), а також у вигляді позитивних курсових різниць від перерахунку, отриманої іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаною із статутною діяльністю неприбут.організ.  І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112, з наступними змінами) такі зміни:
 
    -2- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
Пункт 157.3 статті 157 доповнити новим абзацом такого змісту:
«позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти та від продажу іноземної валюти, отриманої в результаті зазначених у цьому пункті операцій, від перерахунку таких операцій та заборгованості, виражених в іноземній валюті, та від придбання іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаних із статутною діяльністю неприбуткової організації.».
У пункті 157.11 статті 157 після слів «цієї статті» доповнити словами і знаком «який згідно з нормами цього Розділу враховується при обчисленні об’єкта оподаткування,»
 
Відхилено е відповідає статті 116 Регламенту ВРУ. Пропонується звільнити від податку на прибуток підприємств будь-які неприбуткові організації, які отримують доходи у вигляді позитивних курсових різниць від перерахунку, отриманої іноземної валюти для здійснення операцій, пов’язаною із статутною діяльністю неприбут.організ.   
5. 1. У пункті 165.1 статті 165:
1) підпункт 165.1.4 доповнити підпунктом "в-1" такого змісту:
"в-1) у період проведення антитерористичної операції та після її завершення - до 31 грудня року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію, благодійниками на користь таких учасників бойових дій: військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються та беруть (залучалися та брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули під час участі в антитерористичної операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди";
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
Продан О.П.
поширити пільгу при отриманні благодійної допомоги учасникам масових акцій громадського протесту. У зв’язку з цим підпункти 1 і 2 пункту 1 законопроекту об’єднати та викласти в такій редакції:
«1. У пункті 165.1 статті 165:
1) доповнити підпунктом 165.1.54 такого змісту:
"165.1.54. сума (вартість) благодійної допомоги:
а) виплаченої (наданої) благодійниками, в тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" на користь:
учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються та беруть (залучалися та брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули чи визнаних безвісно відсутніми в установленому порядку, під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в м. Одеса, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, або чи визнаних безвісно відсутніми в установленому порядку;
Порядок застосування цього підпункту щодо надання пільги з податку учасникам масових акцій громадського протесту в Україні та членам їх сімей, фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим, та які були вимушені покинути місце проживання, у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлюється Кабінетом Міністрів України;
б) отриманої благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету) у розмірі, фактично використаному на такі цілі та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками – фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру благодійників – волонтерів.
Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій та/чи учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди";
Зазначені в цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу - до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.
Сума (вартість), зазначеної у цьому підпункті благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначається згідно з підпунктом 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 цього Кодексу.
 
Враховано 1 правку №23  1. У пункті 165.1 статті 165:
1) доповнити підпунктом 165.1.54 такого змісту:
"165.1.54. сума (вартість) благодійної допомоги:
а) виплаченої (наданої) благодійниками, в тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" на користь:
учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються та беруть (залучалися та брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули чи визнаних безвісно відсутніми в установленому порядку, під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в м. Одеса, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, або чи визнаних безвісно відсутніми в установленому порядку;
фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція чи вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах;
фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим, та які були вимушені покинути місце проживання, у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
Порядок визначення учасників масових акцій громадського протесту в Україні та членів їх сімей, фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція чи вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах, фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим, та які були вимушені покинути місце проживання, у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» з метою оподаткування встановлюється Кабінетом Міністрів України;
б) отриманої благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету) у розмірі, фактично використаному на такі цілі та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками – фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру благодійників – волонтерів.
Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій та/чи учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди";
Зазначені в цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу - до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.
Сума (вартість), зазначеної у цьому підпункті благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначається згідно з підпунктом 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 цього Кодексу.
Якщо із суми (вартості) благодійної допомоги, яка відповідає умовам, визначеним цим підпунктом було утримано (сплачено) податок податковим агентом або платником податку, то суми такого податку підлягають поверненню платнику податку з бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом для повернення сум помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань».
 
    -4- Продан О.П.
Геращенко І.В.
Перше речення абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити словами «, а також на користь учасників мирних акцій протестів, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 29 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, в тому числі 2 травня 2014 року в м. Одеса, або на користь членів сімей учасників таких мирних акцій протестів, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я»;
Друге речення абзацу другого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту після слів «бойових дій» доповнити словами «та/чи учасників зазначених мирних акцій протестів»
 
Враховано правці №3   
6. 2) доповнити пункт підпунктом 165.1.54 такого змісту:
 
      
7. "165.1.54. сума коштів, отриманих у період проведення антитерористичної операції та після її завершення - до 31 грудня року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію, благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, передбаченому Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на їх банківські рахунки для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 цього пункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету) у розмірі, фактично використаному на такі цілі та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.
 
-5- Продан О.П.
Геращенко І.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту після слів «сума коштів, отриманих» доповнити словами «у період з 29 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, в тому числі 2 травня 2014 року, а також».
 
Враховано по суті в правці №3 (Передбачається поширити пільгу при отриманні благодійної допомоги учасникам мирних акцій протесту. Аналогічна пропозиція передбачена законопроектом 4245а, який в цій частині підтримано на засіданні Комітету 23.07.2014р)     
8. Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені в абзаці першому цього підпункту, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в абзаці першому цього підпункту, повинні бути перераховані ними до державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
-6- Кондратюк О.К.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені в абзаці першому цього підпункту, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в абзаці першому цього підпункту, повинні бути передані ними одній чи кільком благодійним організаціям або спрямовані до Державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені в цьому підпункті, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті, повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
2) у підпункті 165.1.19 після слів «платника податку» доповнити словами «у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів»;
 
    -7- Долженков О.В.
Підпункт 165.1.4. пункту 165.1. статті 165 Податкового кодексу України доповнити новим підпунктом «в-2» такого змісту:
«в-2) у період проведення антитерористичної операції та/або введення воєнного стану та до 31 грудня року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію та/або скасовано воєнний стан, благодійниками на користь платників податку, які за даними контролюючих органів мають податкову адресу на території населених пунктів Донецької та Луганської областей, де проводилась антитерористична операція та/або вводився воєнний стан, та які проживали та такій території під час проведення антитерористичної операції та/або дії воєнного стану та/або були вимушені покинути місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції та/або введенням воєнного стану;»
У підпункті 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 після слів «платника податку» доповнити словами і знаками « (у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів)»;
 
Враховано по суті в правці №3   
    -8- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
Підпункт 165.1.4. пункту 165.1. статті 165 доповнити новими підпунктами «в-2», «в-3», «в-4» такого змісту:
«в-2) у період проведення антитерористичної операції та/або введення воєнного стану та впродовж наступних п’яти календарних років після завершення антитерористичної операції та/або скасування воєнного стану, благодійниками на користь платників податку, які за даними контролюючих органів мають податкову адресу на території населених пунктів Донецької та Луганської областей, де проводилась антитерористична операція та/або вводився воєнний стан, та які проживали на такій території під час проведення антитерористичної операції та/або дії воєнного стану та/або були вимушені покинути місце проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції та/або введенням воєнного стану.
Кабінет Міністрів України встановлює порядок визнання осіб такими, що вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведення антитерористичної операції та/або введення воєнного стану, у тому числі перелік населених пунктів Донецької та Луганської областей, де проводились бойові дії в період антитерористичної операції, розпочатої відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року №405/2014;
в-3) у період проведення масових акцій громадського протесту в Україні, що розпочалися 21 листопада 2013 року та впродовж наступних п’яти календарних років після початку таких акцій, благодійниками на користь платників податку, які відповідно до Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" вважаються учасниками масових акцій громадського протесту та членами їх сімей;
в-4) благодійниками на користь платників податку, які за даними контролюючих органів мають податкову адресу на території Автономної Республіки Крим, та які були вимушені покинути місце проживання, у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.»
 
Немає висновку    
    -9- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
Підпункт 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 викласти у такій редакції:
«165.1.54. сума коштів, отриманих благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру благодійників - волонтерів в порядку, передбаченому Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на їх банківські рахунки для надання благодійної допомоги у строки та на користь осіб, що визначені у підпунктах "в1", "в2", "в3", "в4" підпункту 165.1.4 цього пункту (безпосередньо таким особам або через органи Міністерства оборони України, Головного управління Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету) у розмірі, фактично використаному на такі цілі та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до таких сум коштів, отриманих зазначеними благодійниками – фізичними особами у звітному податковому році до їх внесення до Реєстру благодійників – волонтерів.»
 
Враховано в правці №3   
9. 2. У пункті 170.7 статті 170:
 
   2. У пункті 170.7 статті 170:
 
10. 1) доповнити пункт підпунктом 170.7.2-1 такого змісту:
"170.7.2-1. не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, у тому числі матеріальна, що надається на користь платників податку та у строк, які зазначені у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165:
а) у будь-якій сумі (вартості) - для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення для учасників бойових дій;
б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, -на інші потреби, що виникли у зв'язку з проведенням антитерористичної операції (у тому числі для членів сімей учасників бойових дій), за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, і платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги";
 
-10- Хомутиннік В.Ю.
Продан О.П.
Підпункт 1 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) доповнити пункт підпунктом 170.7.8 такого змісту::
«170.7.8. не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, що надається згідно з підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу:
а) у будь-якій сумі (вартості), що надається:
платникам податку, визначених підпунктом «а» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу - для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
платникам податку, визначених підпунктом «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу - для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку платникам податку, визначених підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, і платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги";
 
Враховано   1) доповнити пункт підпунктом 170.7.8 такого змісту:
"170.7.8. не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, що надається згідно з підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу:
а) у будь-якій сумі (вартості), що надається:
платникам податку, визначених абзацом другим підпункту «а» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу - для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
платникам податку, визначених абзацами третім-п’ятим підпункту «а» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу - для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку платникам податку, визначених підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, і платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги";
 
    -11- Продан О.П.
Геращенко І.В.
У пункті 2 розділу І законопроекту підпункт б) підпункту 170.7.21 пункту 170.7 статті 170 перед словами «на інші потреби» доповнити словами «на відновлення втраченого майна та»
 
Враховано в правці №10 (Правкою обмежується пільга з податку на доходи фіз.осіб при отриманні благодійної допомоги на відновлення втраченого майна. Обмеження пільги при отриманні такої благодійної допомоги було підтримано під час розгляду законопроекту 4245а, на засіданні Комітету 23.07.2014 р.)   
    -12- Долженков О.В.
У статті 170:
в абзаці першому підпункту 170.7.2-1 пункту 170.7 статті 170 фразу «у підпункті «в-1» замінити на фразу «у підпунктах «в-1», «в-2».
 
Враховано по суті в правці №10   
    -13- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
Підпункт 170.7.2-1 пункту 170.7 статті 170 викласти у такій редакції:
«170.7.2-1.не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, у тому числі матеріальна, що надається:
а) на користь платників податку та у строки, які зазначені у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, у будь-якій сумі (вартості) – для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;
б) на користь платників податку та у строки, які зазначені у підпунктах "в-1", "в-2", "в-4" підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – на інші потреби, що виникли у зв'язку з проведенням антитерористичної операції та у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Якщо загальна сума такої отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, і платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням таких сум благодійної допомоги.»
В абзаці першому підпункту 170.7.2-1 пункту 170.7 статті 170 фразу «у підпункті «в-1» замінити на фразу «у підпунктах «в-1», «в-2», «в-3», "в-4".
 
Немає висновку    
11. 2) доповнити абзац другий підпункту 170.7.3 словами "а також на благодійну допомогу, що надається на користь платників податку та у строк, які зазначені у підпункті "в-1" підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу".
 
-14- Хомутиннік В.Ю.
Продан О.П.
Підпункт 2) пункту пункт 2 законопроекту виключити, як такий, що не узгоджується з підпунктом «а» підпункту 1) пункту 2 законопроекту.
 
Враховано      
    -15- Долженков О.В.
підпункт 170.7.3 пункту 170.7 викласти у такій редакції:
«170.7.3. Не включається до оподатковуваного доходу сума цільової або нецільової благодійної допомоги у будь-якій формі, що надається на користь платника податку, у розмірі, що сукупно протягом звітного податкового року не перевищує тридцятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня такого року.
Не включається до оподатковуваного доходу сума цільової або нецільової благодійної допомоги у будь-якій формі, у розмірі, що сукупно протягом звітного податкового року не перевищує суму, кратну чотириста дев’яноста трьом мінімальним заробітним платам, встановленим законом на 1 січня такого року, що надається, незалежно від розміру, встановленого в абзаці першому цього підпункту, на користь:
платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення: інваліда; дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, позбавленої батьківського піклування;
платників податку, які відповідно до Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" вважаються постраждалими учасниками масових акцій громадського протесту та членами їх сімей;
платників податку, на яких поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», якщо благодійна допомога отримана ними під час виконання обов’язків в особливий період, визначений Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
платників податку, які є членами сім’ї першого ступеня споріднення осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якщо такі особи загинули чи пропали безвісті під час проходження військової служби (зборів);
платників податку, які є членами сім’ї першого ступеня споріднення осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», якщо такі особи загинули чи пропали безвісті під час виконання ними службових обов’язків;
ветеранів війни або учасників війни;
інших категорій осіб, щодо яких законодавством України передбачено заходи соціального захисту та забезпечення, незалежно від умов, форм та обсягу такого захисту та забезпечення.
Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
Благодійна допомога не підлягає оподаткуванню під час її нарахування та/або виплати. Благодійник – податковий агент зазначає відомості про надані суми цільової або нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
У разі отримання благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума благодійної допомоги, яка включається до оподатковуваного доходу, отриманої платником податку протягом звітного податкового року, перевищує її граничний розмір, установлений положеннями цього підпункту.»
в абзаці першому підпункту 170.7.4 пункту 170.7 виключити слово та знак «резидентами-»;
у підпункті «а» підпункту 170.7.4 пункту 170.7 словосполучення «закладу охорони здоров’я» замінити на фразу «юридичній особі, яка надає відповідні товари, роботи, послуги платнику податку,»;
у підпункті «а» підпункту 170.7.4 пункту 170.7 фразу «у розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;» замінити на фразу «у розмірі, що сукупно протягом звітного податкового року не перевищує тридцятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня такого року;»
підпункт «б» підпункту 170.7.4 пункту 170.7 після слів «у цих закладах» доповнити наступною фразою « (сім’ях), або для покращення умов перебування вказаних осіб у таких закладах (сім’ях)»;
в останньому абзаці підпункту 170.7.4 пункту 170.7 слово «триста» замінити на слово «шістсот».
В пункті 181.1 статті 181 після слів «цим розділом» доповнити словами і знаками « (крім операцій, що не є об'єктом оподаткування або звільнені від оподаткування)».
 
Відхилено уттєве розширення пільг з податку на доходи фізичних осіб. Не відповідає статті 116 Регламенту ВРУ   
    -16- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
абзац перший підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 викласти у такій редакції:
«не включається до оподатковуваного доходу сума цільової або нецільової благодійної допомоги у будь-якій формі, що надається на користь платника податку, у розмірі, що сукупно протягом звітного податкового року не перевищує тридцятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня такого року»;
абзац четвертий підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 викласти у такій редакції:
«У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума благодійної допомоги, яка включається до оподатковуваного доходу, отриманої платником податку протягом звітного податкового року, перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим цього підпункту.».
абзац другий підпункту «а» підпункту 170.7.4 пункту 170.7 статті 170 викласти у такій редакції:
«протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику податку, визнаному в установленому порядку інвалідом, або його дитині-інваліду;».
 
Відхилено уттєве розширення пільг з податку на доходи фізичних осіб.   
    -17- Королюк В.А.
Не включається до оподатковуваного доходу нецільова благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), що отримана фізичними особами, які мають право на допомогу, визначену Законом України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.187).
Не включається до оподатковуваного доходу нецільова благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), надана фізичним особам, які мають право на захист, встановлений Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 15, ст.190)і Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.50) та отримана ними під час виконання (або постраждалими під час виконання) своїх конституційних обов’язків в особливий період, який настає і діє у порядку, визначеному Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 44, ст.416).
 
Враховано по суті в правках №3 і №10   
12. 3. Підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити пунктом 33 такого змісту:
 
   3. Підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити пунктом 33 такого змісту:
 
13. "33. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, до інших витрат звичайної діяльності без обмежень, передбачених підпунктом "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, включаються суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції".
 
-18- Продан О.П.
Геращенко І.В.
У абзаці першому пункту 3 розділу І законопроекту слово та цифру «пунктом 33» замінити словами та цифрами «пунктами 33 та 34»
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити чотирма абзацами такого змісту:
«34. Платники податків, які є суб’єктами господарювання, віднесеними статтею 55 Господарського кодексу України до мікро- та малого підприємництва, а також фізичні особи, що перебувають на обліку контролюючих органів Донецької та Луганської областей, розташованих на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України Переліку, де проводилась антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року №405/2014, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності за кожним податком, платником якого вони є та від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених цим Кодексом, у період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції.
Підставою для такого звільнення є заява платника податку, яка подається ним до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації або за місцем його тимчасового проживання у довільній формі не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення антитерористичної операції.
Штрафні та фінансові санкції, передбачені цим Кодексом за невиконання обов’язків платника податків у період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції до платників податків, зазначених у цьому пункті, не застосовуються.
У разі, якщо до платників податків, визначених цим пунктом, контролюючим органом застосовано штрафні санкції за несвоєчасне подання податкової звітності, які згідно зі статтею 60 Кодексу не можуть бути відкликані, та внаслідок застосування яких у платника виник податковий борг у зв’язку з їх несплатою, то такий податковий борг на підставі підпункту 101.2.4 пункту 101.2 статті 101 Кодексу визнається безнадійним та підлягає списанню у порядку, визначеному цим Кодексом.»
 
Відхилено (є предметом розгляду законопроекту 4295а, прийнятого ВРУ у першому читанні 14.08.14р.)  "33. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, до інших витрат звичайної діяльності без обмежень, передбачених підпунктом "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, включаються суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції".
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та поширюється на правовідносини, які виникли з 18 березня 2014 року, при цьому до дати запровадження Реєстру волонтерів антитерористичної операції вимоги щодо внесення благодійників - фізичних осіб до цього Реєстру не застосовуються.
 
-19- Хомутиннік В.Ю.
Продан О.П.
У пункті 1 розділу ІІзаконопроекту слова та цифри «18 березня 2014 року» замінити словами та цифрами «21 листопада 2013 року»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та поширюється на правовідносини, які виникли з 21 листопада 2013 року, при цьому до дати запровадження Реєстру волонтерів антитерористичної операції вимоги щодо внесення благодійників - фізичних осіб до цього Реєстру не застосовуються.
 
    -20- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та поширюється на правовідносини, які виникли з 1 січня 2014 року, при цьому до дати запровадження Реєстру благодійників – волонтерів не застосовується умова щодо внесення благодійників – фізичних осіб до цього Реєстру для цілей застосування підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165, підпункту 170.7.21 пункту 170.7 статті 170 цього Кодексу.».
 
Відхилено    
16. 2. Доповнити розділ VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252) пунктом 2-1 такого змісту:
 
   2. Доповнити розділ VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252) пунктом 2-1 такого змісту:
 
17. "2-1.- Реєстр волонтерів антитерористичної операції формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
 
-21- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
Пункт 2-1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«2-1.- Реєстр благодійників - волонтерів формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру благодійників - волонтерів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Для включення до Реєстру благодійників - волонтерів благодійник – фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що використовуються для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.
 
Враховано по суті в редакції першого читання  "2-1.- Реєстр волонтерів антитерористичної операції формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
 
18. Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня".
 
-22- Кондратюк О.К.
Доповнити абзац третій пункту 2 Розділу ІІ новим реченням такого змісту:
«Витребування інших відомостей та документів, не передбачених цим пунктом, забороняється».
 
Враховано   Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.
Витребування інших відомостей та документів, не передбачених цим пунктом, забороняється ".
 
19. 3. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом:
 
20. прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
   прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
 
-23- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
У третьому абзаці пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» слова «Реєстру волонтерів антитерористичної операції» замінити словами «Реєстру благодійників - волонтерів».
 
Відхилено   забезпечити визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
 
23. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-24- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
Пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«3. Якщо із суми (вартості) благодійної допомоги, яка відповідає умовам цього Закону, у період з 29 листопада 2013 року та/або протягом 2014 року було утримано (сплачено) податок на доходи фізичних осіб податковим агентом або платником податку, то суми такого податку підлягають поверненню платнику податку з бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом для повернення сум помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань.»
у зв’язку з цим, пункт 3 вважати пунктом 4.
 
Враховано в правці №3  забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -25- Сушкевич В.М.
Розділ ІІ Прикінцеві положення законопроекту доповнити новим пунктом З такого змісту:
«3. У Законі України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 12, ст.187):
статтю 1 після слів «члени сімей загиблих» доповнити словами і знаками « (а також визнаних безвісно відсутніми або оголошених померлими в установленому порядку)»;
пункт 1 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«1) допомога у зв'язку зі смертю (визнанням безвісно відсутнім або оголошенням померлим в установленому порядку) члена сім'ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, за умови, що смерть (визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим) безпосередньо пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту;»;
3) пункт 1 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
«1) допомога у зв'язку зі смертю (визнанням безвісно відсутнім або оголошенням померлим в установленому порядку) члена сім'ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, за умови, що смерть (визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим) безпосередньо пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, - один мільйон гривень;»;
4) статтю 5 викласти у такій редакції:
«Покриття витрат на виплату державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей здійснюється з Державного бюджету України».
У зв'язку з цим пункт 3 розділу ІІ Прикінцевих положень законопроекту вважати пунктом 4.
 
Відхилено    
    -26- Єремеєв І.М.
Доній О.С.
Доповнити проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" наступними змінами:
У Законі України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 12, ст.187):
статтю 1 після слів «члени сімей загиблих» доповнити словами і знаками « (а також визнаних безвісно відсутніми або оголошені померлими в установленому порядку)»;
пункт 1 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«1) допомога у зв'язку зі смертю (визнанням безвісно відсутнім або оголошенням померлими в установленому порядку) члена сім'ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, за умови, що смерть (визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим) безпосередньо пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту;»;
пункт 1 статті 4 викласти у такій редакції:
«1) допомога у зв'язку зі смертю (визнанням безвісно відсутнім або оголошенням померлим в установленому порядку) члена сім'ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, за умови, що смерть (визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим) безпосередньо пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, - один мільйон гривень;»;
статтю 5 викласти у такій редакції:
«Покриття витрат на виплату державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей здійснюється із резервного фонду Державного бюджету України на 2014 та 2015 роки».
 
Відхилено    
    -27- Шевченко А.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 3 такого змісту:
3.1. У Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 25, ст.252):
3.1.1. пункт перший частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, повна або часткова оплата третім особам вартості товарів, що продаються (виготовлюються) ними на користь бенефіціарів;»;
3.1.2. пункт третій частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права, повна або часткова оплата третім особам вартості таких прав, що надаються ними на користь бенефіціарів;»;
3.1.3. пункт четвертий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів, повна або часткова оплата третім особам вартості робіт/послуг, що надаються/виконуються ними на користь бенефіціарів;»;
3.1.4. абзац перший частини третьої статті 16 викласти у такій редакції:
«Склад та розмір адміністративних витрат визначається благодійною організацією самостійно, але їх загальний розмір не може перевищувати 20 відсотків загального доходу цієї організації у поточному році.»
статтю 16 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5. Благодійній організації можуть отримувати фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів для виконання завдань державної (регіональної) політики, а також бюджетні кошти для надання соціальних послуг. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на здійснення видів благодійної діяльності, передбачені пунктами 1 – 3 частини першої статті 5 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -28- Продан О.П.
Геращенко І.В.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту абзацом такого змісту:
«затвердити Перелік населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року №405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення. У десятиденний термін після закінчення антитерористичної операції внести доповнення до зазначеного Переліку.»
Розділ 2 законопроекту доповнити пунктами 4 та 5 такого змісту:
«4. Забороняється нарахування відсотків, штрафних санкцій (пені) у період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції, розпочатої відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року №405/2014, за договорами споживчого кредиту, які укладені між клієнтом та банком в населених пунктах Донецької та Луганської областей, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України Переліку, де проводилась антитерористична операція.
5. Заборонити у період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції нараховувати по розрахунках та стягувати з громадян України, які проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України Переліку, де проводилась антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року №405/2014, пеню за несвоєчасне внесення квартирної плати та за житлово-комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична енергія, теплова енергія, водовідведення, утримання і експлуатація житла та прибудинкових територій, сміттєзбирання, ліфтове господарство). Кошти, стягнені з громадян України у вигляді пені по розрахунках за житлово-комунальні послуги у період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції, зараховуються в майбутні платежі за житлово-комунальні послуги.»
 
Відхилено (є предметом розгляду законопроекту 4295а, прийнятого ВРУ у першому читанні 14.08.14р.)   
    -29- Шевченко А.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 4 такого змісту:
4.1 У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572; із змінами, внесеними законами України від 12 січня 2012 року № 4318-VІ, від 5 липня 2012 року № 5067-VІ, № 5081-VІ і № 5083-VІ та від 6 вересня 2012 року № 5204-VІ):
4.1.1 пункт 20-1 частини першої статті 87 після слів «громадських об’єднань» доповнити словами «благодійних організацій»;
4.1.2 пункт 20-1 частини першої статті 91 після слів «громадських об’єднань» доповнити словами «благодійних організацій»
Пункт 3 розділу ІІ проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" (реєстраційний номер 4455а від 11.08.2014 р.) вважати пунктом 5.
 
Відхилено (Передбачається фінансування благодійних організацій із Державного бюджету України. Згідно з висновком ГНЕУ не підтримується)