Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про гербовий збір (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (18.02.99) Закон України Про гербовий збір Цей Закон направлений на забезпечення рівноправних конкурентних умов для національних товаровиробників, а також установлює порядок компенсації витрат органів державного управління, пов'язаних із створенням та утриманням систем внутрішнього адміністративного контролю за угодами з ввезення товарів на митну територію України. Цей Закон не регулює питання компенсації вартості митних послуг, визначених Митним Кодексом України.   -1- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В преамбулі слова "Митним Кодексом України" замінити словами "митним законодавством України".  
Враховано   Проект Закон України Про гербовий збір Цей Закон направлений на забезпечення рівноправних конкурентних умов для національних товаровиробників, а також установлює порядок компенсації витрат органів державного управління, в тому числі пов'язаних із створенням та утриманням систем внутрішнього адміністративного контролю за угодами з ввезення товарів на митну територію України. Цей Закон не регулює питання компенсації вартості митних послуг, визначених митним законодавством України.  
    -2- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
В преамбулі після слів "органів державного управління" додати слова "в тому числі пов'язаних зі створенням " - далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -3- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
З преамбули вилучити слова "забезпечення рівноправних конкуреннтних умов для національних товаровиробників". Законопроектом передбачається пряме порушення статті 2 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", яка визначає принципи зовнішньоекономічної діяльності, серед яких: - принцип юридичної рівності і недискримінації, що полягає у забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; - неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом; - принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України.  
Відхилено    
1. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
2. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
3. 1.1 гербовий збір - загальнодержавний збір, який підлягає обов'язковій сплаті особами, які є сторонами окремих видів цивільно-правових відносин, визначених цим Законом;   -4- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1.1 викласти у такій редакції: "Гербовий збір - загальнодержавний збір, який підлягає обов'язковій сплаті суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при ввезенні на митну територію України товарів, предметів і транспортних засобів (далі - товарів та інших предметів) в порядку, встановленому цим Законом".  
Враховано   1.1. Гербовий збір - загальнодержавний збір, який підлягає обов'язковій сплаті суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при ввезенні на митну територію України товарів, предметів і транспортних засобів (далі - товарів та інших предметів) в порядку, встановленому цим Законом.  
4. 1.2. марка гербового збору - спеціальний знак, наявність якого підтверджує сплату гербового збору;      1.2. марка гербового збору - спеціальний знак, наявність якого підтверджує сплату гербового збору;  
5. 1.3. маркування - операції з наклеювання марок гербового збору на оригінали документів, визначених цим Законом;      1.3. маркування - операції з наклеювання марок гербового збору на оригінали документів, визначених цим Законом;  
6. 1.4. ввізна вантажна митна декларація - заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України, мету їх ввезення з-за меж митного кордону України або про зміну митного режиму для таких товарів та інших предметів і транспортних засобів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.      1.4. ввізна вантажна митна декларація - заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України, мету їх ввезення з-за меж митного кордону України або про зміну митного режиму для таких товарів та інших предметів і транспортних засобів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.  
7. Стаття 2. Об'єкт справляння гербового збору      Стаття 2. Об'єкт справляння гербового збору  
8. 2.1. Справляння гербового збору провадиться з ввізних вантажних митних декларацій, які подаються митним органам у випадках, визначених законодавством.   -5- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2.1 викласти у такій редакції: "Справляння гербового збору провадиться з ввізних вантажних митних декларацій, які подаються митним органам у випадках, визначених законодавством. Об'єктом справляння гербового збору є митна вартість товарів або інших предметів, які ввозяться на митну територію України для їх вільного використання, визначена у ввізній вантажній митній декларації, а для товарів або інших предметів, які ввозяться з метою транзиту через митну територію України або у режимі їх тимчасового ввезення на митну територію України - вантажна митна декларація".  
Враховано   2.1. Справляння гербового збору провадиться з ввізних вантажних митних декларацій, які подаються митним органам у випадках, визначених законодавством. Об'єктом справляння гербового збору є митна вартість товарів або інших предметів, які ввозяться на митну територію України для їх вільного використання, визначена у ввізній вантажній митній декларації, а для товарів або інших предметів, які ввозяться з метою транзиту через митну територію України або у режимі їх тимчасового ввезення на митну територію України - вантажна митна декларація.  
9. 2.2. Гербовий збір не справляється з ввізних вантажних митних декларацій, що подаються у зв'язку з ввезенням товарів або інших предметів, придбаних за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів державних цільових фондів або міжнародних кредитів чи позик, на укладення яких була отримана згода Верховної Ради України відповідно до закону; з ввізних митних декларацій, що подаються фізичними особами в межах неторгового (туристичного) обороту.   -6- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2.2 викласти у такій редакції: "Гербовий збір не справляється з ввізних вантажних митних декларацій, що подаються у зв'язку з ввезенням товарів або інших предметів (крім підакцизних), придбаних за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів державних цільових фондів або міжнародних кредитів та позик, на укладення яких була отримана згода Верховної Ради України відповідно до законів України; з ввізних митних декларацій, що подаються фізичними особами в межах неторгового (туристичного) обороту, а також особами, переліченими у статтях 59 - 68 Митного Кодексу України; з вантажів гуманітарної допомоги, що не підлягають оподаткуванню відповідно до закону".  
Враховано   2.2. Гербовий збір не справляється з ввізних вантажних митних декларацій, що подаються у зв'язку з ввезенням товарів або інших предметів (крім підакцизних), придбаних за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів державних цільових фондів або міжнародних кредитів та позик, на укладення яких була отримана згода Верховної Ради України відповідно до законів України; з ввізних митних декларацій, що подаються фізичними особами в межах неторгового (туристичного) обороту, а також особами, переліченими у статтях 59 - 68 Митного Кодексу України; з вантажів гуманітарної допомоги, що не підлягають оподаткуванню відповідно до закону.  
    -7- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
У пункті 2.2 після слів "...на укладення яких була отримана згода Верховної Ради України відповідно до закону" доповнити словами " з ввізних вантажних митних декларацій, що подаються у зв'язку із ввезенням предметів критичного імпорту та технологічного обладнання" далі за текстом.  
Відхилено    
10. 2.3. Відстрочення або розстрочення сплати гербового збору не допускається. Митний орган не приймає для митного оформлення немарковані ввізні вантажні митні декларації.   -8- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2.3 викласти у такій редакції: "Відстрочення або розстрочення сплати гербового збору не допускається. Пропуск товарів або інших предметів через митний кордон України для їх вільного використання, транзиту або тимчасового ввезення на митну територію України до моменту фактичної сплати гербового збору у повному обсязі, не допускається".  
Враховано   2.3. Відстрочення або розстрочення сплати гербового збору не допускається. Пропуск товарів або інших предметів через митний кордон України для їх вільного використання, транзиту або тимчасового ввезення на митну територію України до моменту фактичної сплати гербового збору у повному обсязі, не допускається.  
    -9- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пункт 2.3 доповнити словами "без марки гербового збору".  
Відхилено    
11. Стаття 3. Платники гербового збору      Стаття 3. Платники гербового збору  
12. 3.1. Платниками гербового збору є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють декларування товарів та інших предметів місцем походження з будь-яких країн, які ввозяться на митну територію України під будь-якими видами митних режимів.   -10- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Пункт 3.1 статті 3 доповнити абзацом такого змісту: "Не є платниками гербового збору фізичні особи, що сплачують фіксований прибутковий податок".  
Відхилено   3.1. Платниками гербового збору є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють декларування товарів та інших предметів місцем походження з будь-яких країн, які ввозяться на митну територію України під будь-якими видами митних режимів.  
13. Стаття 4. Ставки гербового збору      Стаття 4. Ставки гербового збору  
14. 4.1. Розміри ставок гербового збору визначаються залежно від суми митної вартості товарів або інших предметів, визначеної в ввізній вантажній митній декларації, перерахованої в гривні за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент подання такої декларації.   -11- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
На практиці часто існують випадки, коли при укладанні договору неможливо визначити суму, яка підлягає сплаті за цим договором. Тому стаття 4 законопроекту втрачає сенс. Таким чином, неможливо надати статистично значущу оцінку грошової суми, що надійде до Державного бюджету в результаті запровадження гербового збору, оскільки суми контрактів залежать від рівня економічної активності, який має, по-перше, циклічний, а, по-друге, непередбачуваний характер в межах кожної фази циклу.  
Відхилено   4.1. Розміри ставок гербового збору визначаються залежно від суми митної вартості товарів або інших предметів, визначеної в ввізній вантажній митній декларації, перерахованої в гривні за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент подання такої декларації.  
15. 4.2. Ставки гербового збору встановлюються у таких розмірах:      4.2. Ставки гербового збору встановлюються у таких розмірах:  
16. Таблиця   -12- Стоян О.М. (в.о. № 18)
У пункті 4.2 статті 4 слова "включно до 2000" замінити словами "від 1000 до 2000". (Внесення такої зміни обумовлено тим, що до 1000 грн. частка ставки збору коливається від 20% до 0,2% в залежності від сум митної декларації та ставить в нерівні умови суб'єктів малого бізнесу по відношенню до інших суб'єктів підприємництва).  
Враховано   Таблиця Для вантажних митних декларацій, які подаються у зв"язку з транзитом товарів та інших предметів через митну територію України, або тимчасовим ввезенням товарів та інших предметів на митну територію України, ставка гербового збору встановлюється у розмірі 20 гривень за кожну вантажну митну декларацію, незалежно від зазначеної в них митної вартості таких товарів або інших предметів.  
    -13- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
З метою забезпечення прямої дії Закону України та уникнення можливих фактів корупції доцільно визначити нижню межу суми митної вартості товарів, що визначена у ввізній вантажній митній декларації, з якої не справляється сплата гербового збору, на рівні 1000 гривень (відповідає нормі безмитного ввезення товарів через державний кордон України) У зв'язку з цим рядок 1 таблиці у пункті 4.2 викласти у такій редакції: Таблиця  
Враховано    
    -14- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
з метою забезпечення рівноправних конкурентних умов для національних товаровиробників доцільно дотримуватись у запропонованих ставках гербового збору єдиної норми відсотку вартості гербового збору у сумі митної вартості товарів, визначеної у ввізній вантажній митній декларації, на рівні 0,025 %. У зв'язку з цим окремі рядки таблиці у пункті 4.2 викласти у такій редакції: Таблиця  
Враховано    
    -15- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4.2 викласти у такій редакції: "Ставки гербового збору встановлюються у таких розмірах: Таблиця Для вантажних митних декларацій, які подаються у зв"язку з транзитом товарів та інших предметів через митну територію України, або тимчасовим ввезенням товарів та інших предметів на митну територію України, ставка гербового збору встановлюється у розмірі 20 гривень за кожну вантажну митну декларацію, незалежно від зазначеної в них митної вартості таких товарів або інших предметів."  
Враховано    
    -16- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Основним недоліком проекту закону є його невисока ефективність. Так, за допомогою гербового збору не можна значно наповнити Державний бюджет, оскільки ставки цього збору невисокі. При існуючих обсягах імпорту за рік гербовий збір принесе до бюджету не більше 30 млн.грн. - менше за 0,1 % Державного бюджету. Якщо ж врахувати ще й витрати на обслуговування цього збору (наприклад, випуск гербових марок), то сума виявиться значно меншою.  
Немає висновку    
17. 4.3. Суми гербового збору визначаються його платником самостійно. У разі коли внаслідок проведення митного контролю сума митної вартості товарів або предметів збільшується за рішенням митного органу до розмірів, що тягнуть за собою збільшення розміру ставки гербового збору, його платник зобов'язаний самостійно здійснити додаткове маркування ввізної вантажної митної декларації.   -17- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4.3 викласти у такій редакції: "У разі коли у випадках, визначених митним законодавством, сума митної вартості товарів або інших предметів збільшується за рішенням митного органу до розмірів, що тягне за собою збільшення розміру гербового збору, його платник зобов'язаний самостійно здійснити додаткове маркування такої вантажної митної декларації. До проведення зазначеного додаткового маркування пропуск товарів та інших предметів через митний кордон України не допускається."  
Враховано   4.3. У разі коли у випадках, визначених митним законодавством, сума митної вартості товарів або інших предметів збільшується за рішенням митного органу до розмірів, що тягне за собою збільшення розміру гербового збору, його платник зобов'язаний самостійно здійснити додаткове маркування такої вантажної митної декларації. До проведення зазначеного додаткового маркування пропуск товарів та інших предметів через митний кордон України не допускається.  
18. Стаття 5. Сплата гербового збору      Стаття 5. Сплата гербового збору  
19. 5.1. Сплата гербового збору здійснюється шляхом придбання його платниками марок гербового збору в установах Державного спеціалізованого ощадного банку України (далі - Ощадний банк України). Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про передання права продажу марок акцизного збору митним органам, яке набирає чинності не раніше 45 днів після його оприлюднення.   -18- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Друге речення пункту 5.1 викласти у такій редакції: "Продаж марок гербового збору здійснюється також на території митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордоні України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   5.1. Сплата гербового збору здійснюється шляхом придбання його платниками марок гербового збору в установах Державного спеціалізованого ощадного банку України (далі - Ощадний банк України). Продаж марок гербового збору здійснюється також на території митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордоні України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
    -19- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
У другому реченні пункту 5.1 слово "акцизного" замінити на слово "гербового".  
Враховано    
    -20- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
В пункті 5.1 останнє речення виключити.  
Відхилено    
20. 5.2. При придбанні марок гербового збору сплачується виключно їх номінал. Стягнення з покупця будь-яких інших комісій чи винагород за операції з продажу марок гербового збору забороняється.   -21- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 5.2 доповнити абзацом такого змісту: "Витрати Ощадного банку України на організацію продажу, транспортування, збереження та охорони марок гербового збору компенсуються за рахунок сум гербового збору, отриманих від його платників, у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   5.2. При придбанні марок гербового збору сплачується виключно їх номінал. Стягнення з покупця будь-яких інших комісій чи винагород за операції з продажу марок гербового збору забороняється. Витрати Ощадного банку України на організацію продажу, транспортування, збереження та охорони марок гербового збору компенсуються за рахунок сум гербового збору, отриманих від його платників, у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
    -22- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пункт 5.2 виключити.  
Відхилено    
21. 5.3. Покупець марок гербового збору подає продавцю марок гербового збору заявку, в якій зазначається кількість марок за кожним з їх номіналів.      5.3. Покупець марок гербового збору подає продавцю марок гербового збору заявку, в якій зазначається кількість марок за кожним з їх номіналів.  
22. Продавець марок гербового збору не має права видавати покупцю марки, що мають номінали більші, ніж зазначені у поданій таким покупцем заявці. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, встановлену цим Законом.      Продавець марок гербового збору не має права видавати покупцю марки, що мають номінали більші, ніж зазначені у поданій таким покупцем заявці. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, встановлену цим Законом.  
23. 5.4. Марки гербового збору видаються їх покупцю протягом дня, на який припадає зарахування коштів від такого покупця на рахунки або в касу продавця.      5.4. Марки гербового збору видаються їх покупцю протягом дня, на який припадає зарахування коштів від такого покупця на рахунки або в касу продавця.  
24. 5.5. Вартість марок гербового збору, які протягом звітного періоду були використані платником гербового збору для маркування, включаються до його валових витрат такого звітного періоду. Це правило розповсюджується також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи.      5.5. Вартість марок гербового збору, які протягом звітного періоду були використані платником гербового збору для маркування, включаються до його валових витрат такого звітного періоду. Це правило розповсюджується також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи.  
25. 5.6. Форма марок гербового збору, їх номінали та кількість визначаються Кабінетом Міністрів України. Кількість марок одного номіналу має забезпечувати потреби платників збору, виходячи з статистичної оцінки кількості товарних партій відповідного розміру. Марки гербового збору виготовляються таким чином, щоб запобігти їх повторному використанню.      5.6. Форма марок гербового збору, їх номінали та кількість визначаються Кабінетом Міністрів України. Кількість марок одного номіналу має забезпечувати потреби платників збору, виходячи з статистичної оцінки кількості товарних партій відповідного розміру. Марки гербового збору виготовляються таким чином, щоб запобігти їх повторному використанню.  
26. Друк марок гербового збору здійснюється Міністерством фінансів України за рахунок коштів Державного бюджету України.      Друк марок гербового збору здійснюється Міністерством фінансів України за рахунок коштів Державного бюджету України.  
27. 5.7. Придбані марки гербового збору не обмежуються у часі їх використання для цілей маркування. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України наступних рішень щодо зміни форм або номіналів марок гербового збору, платник збору має право на безоплатний обмін раніше придбаних марок старого зразку.   -23- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Із статті 9 перенести пункти такого змісту: 5.8. Доходи, отримані від справляння гербового збору, зараховуються до Державного бюджету України. 5.9. Перерахування до бюджету коштів, отриманих від продажу марок гербового збору, здійснюється Ощадним банком України за наслідками кожного операційного дня до закінчення наступного операційного дня. У разі коли продаж марок гербового збору здійснюється на території митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордоні України, перерахування до бюджету коштів, отриманих від такого продажу, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством для перерахування інших податків, зборів (обов'язкових платежів).  
Враховано   5.7. Придбані марки гербового збору не обмежуються у часі їх використання для цілей маркування. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України наступних рішень щодо зміни форм або номіналів марок гербового збору, платник збору має право на безоплатний обмін раніше придбаних марок старого зразку. 5.8. Доходи, отримані від справляння гербового збору, зараховуються до Державного бюджету України. 5.9. Перерахування до бюджету коштів, отриманих від продажу марок гербового збору, здійснюється Ощадним банком України за наслідками кожного операційного дня до закінчення наступного операційного дня. У разі коли продаж марок гербового збору здійснюється на території митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордоні України, перерахування до бюджету коштів, отриманих від такого продажу, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством для перерахування інших податків, зборів (обов'язкових платежів).  
28. Стаття 6. Маркування      Стаття 6. Маркування  
29. 6.1. Маркуванню підлягає один основний аркуш ввізної вантажної митної декларації, який відповідно до митних правил передається декларанту та використовується ним для цілей статистичного та податкового обліку і звітності.      6.1. Маркуванню підлягає один основний аркуш ввізної вантажної митної декларації, який відповідно до митних правил передається декларанту та використовується ним для цілей статистичного та податкового обліку і звітності.  
30. 6.2. Марка гербового збору погашається штампом (печаткою) посадової особи митного органу, який здійснив митне оформлення товару. Відповідна позначка про належне маркування ставиться також на екземплярі (аркуші) ввізної вантажної митної декларації, яка залишається в розпорядженні митного органу.      6.2. Марка гербового збору погашається штампом (печаткою) посадової особи митного органу, який здійснив митне оформлення товару. Відповідна позначка про належне маркування ставиться також на екземплярі (аркуші) ввізної вантажної митної декларації, яка залишається в розпорядженні митного органу.  
31. Порядок маркування, погашення марок та проставляння позначок про належне маркування визначається центральним органом державної митної служби України.      Порядок маркування, погашення марок та проставляння позначок про належне маркування визначається центральним органом державної митної служби України.  
32. 6.3. Маркування однієї ввізної вантажної митної декларації може здійснюватися більше ніж однією маркою гербового збору за бажанням декларанта.      6.3. Маркування однієї ввізної вантажної митної декларації може здійснюватися більше ніж однією маркою гербового збору за бажанням декларанта.  
33. Стаття 7. Облік та контроль      Стаття 7. Облік та контроль  
34. 7.1. Облік марок гербового збору ведеться у порядку, встановленому законодавством для обліку документів суворої звітності.      7.1. Облік марок гербового збору ведеться у порядку, встановленому законодавством для обліку документів суворої звітності.  
35. 7.2. Порядок продажу та зберігання марок гербового збору визначається Кабінетом Міністрів України.      7.2. Порядок продажу та зберігання марок гербового збору визначається Кабінетом Міністрів України.  
36. 7.3. Контроль за дотриманням порядку та повноти сплати гербового збору здійснюється органами державної митної служби України.   -24- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У пункті 7.3 статті 7 доповнити словами "а також органами державної податкової служби України".  
Враховано   7.3. Контроль за належним маркуванням вантажних митних декларацій здійснюється органами державної митної служби України.  
    -25- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 7.3 викласти у такій редакції: "Контроль за належним маркуванням вантажних митних декларацій здійснюється органами державної митної служби України".  
Враховано    
37. 7.4. Контроль за належним перерахуванням до бюджету коштів, одержаних установами Ощадного банку України від продажу марок гербового збору, здійснюється органами державної податкової служби України.   -26- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 7.4 викласти у такій редакції: "Контроль за повнотою сплати гербового збору його платниками, а також належним перерахуванням до бюджету коштів, одержаних установами Ощадного банку України від продажу марок гербового збору, здійснюється органами державної податкової служби України".  
Враховано   7.4. Контроль за повнотою сплати гербового збору його платниками, а також належним перерахуванням до бюджету коштів, одержаних установами Ощадного банку України від продажу марок гербового збору, здійснюється органами державної податкової служби України.  
38. 7.5. Кабінет Міністрів України визначає правила обміну інформацією між митними та податковими органами для проведення належного податкового контролю за платниками гербового збору.   -27- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункти 7.5. та 7.6. виключити.  
Враховано    
39. 7.6. Платники гербового збору подають відповідним податковим органам розрахунок суми марок гербового збору, використаних протягом звітного періоду для маркування, разом їз декларацією з податку на прибуток підприємств за такий звітний період. Додатково до розрахунку подається інформація про кількість та суму марок гербового збору, придбаних протягом такого звітного періоду.   -28- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У пункті 7.5 статті 7 після слів "належного податкового" доповнити словом "та митного" і далі за текстом.  
Враховано    
40. Стаття 8. Відповідальність      Стаття 8. Відповідальність  
41. 8.1. Платники гербового збору несуть відповідальність за правильність його обчислення, своєчасність і повноту сплати відповідно до законодавства.      8.1. Платники гербового збору несуть відповідальність за правильність його обчислення, своєчасність і повноту сплати відповідно до законодавства.  
42. Якщо сума гербового збору виявляється заниженою у випадках, визначених пунктом 4.3 статті 4 цього Закону, та платник збору самостійно здійснює додаткове маркування, штрафні санкції, у тому числі пеня, а також адміністративні стягнення з посадових осіб платника збору не справляються.      Якщо сума гербового збору виявляється заниженою у випадках, визначених пунктом 4.3 статті 4 цього Закону, та платник збору самостійно здійснює додаткове маркування, штрафні санкції, у тому числі пеня, а також адміністративні стягнення з посадових осіб платника збору не справляються.  
43. 8.2. У разі коли продавець марок гербового збору порушує вимоги частини другої пункту 5.3 статті 5 цього Закону платник збору має право оскаржити дії такого продавця у його керівному органі (для митних органів - у вищестоячому органі) та протягом п'яти календарних днів отримати задоволення такої скарги по суті. У разі коли скарга платника збору не задовольняється протягом зазначених строків, платник податку має право оскаржити дії продавця марок гербового збору в суді (арбітражному суді).   -29- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці першому пункту 8.2: слова "(для митних органів - у вищестоячому органі) - виключити; замість слів " протягом п"яти календарних днів" записати слова " протягом трьох робочих днів". Перше речення абзацу першго пункту 8.2 після слів "такої скарги по суті" доповнити словами "або оскаржити дії продавця в суді (арбітражному суді)". Останнє речення абзацу першого пункту 8.2 виключити.  
Враховано   8.2. У разі коли продавець марок гербового збору порушує вимоги частини другої пункту 5.3 статті 5 цього Закону платник збору має право оскаржити дії такого продавця у його керівному органі та протягом трьох робочих днів отримати задоволення такої скарги по суті або оскаржити дії продавця в суді (арбітражному суді).  
    -30- Шаров І.Ф.
В пункті 8.2 статті 8 замість слів "протягом п'яти календарних днів" записати "протягом трьох календарних днів" і далі за текстом.  
Враховано частково    
44. У разі коли продавець перевищує строки видачі оплачених покупцем марок гербового збору, такий продавець сплачує пеню з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої в день зарахування коштів покупця на рахунки або в касу продавця, за весь строк такого перевищення за рахунок власних коштів (коштів, призначених для утримання такого продавця).      У разі коли продавець перевищує строки видачі оплачених покупцем марок гербового збору, такий продавець сплачує пеню з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої в день зарахування коштів покупця на рахунки або в касу продавця, за весь строк такого перевищення за рахунок власних коштів (коштів, призначених для утримання такого продавця).  
45. У разі коли порушення продавцем марок гербового збору норм цього Закону призводить до порушення прав та охоронюваних законами інтересів платника гербового збору, збитки, що можуть виникнути внаслідок такого порушення, підлягають відшкодуванню за рішеннм суду (арбітражного суду) за рахунок власних коштів такого продавця (коштів, призначених для його утримання).      У разі коли порушення продавцем марок гербового збору норм цього Закону призводить до порушення прав та охоронюваних законами інтересів платника гербового збору, збитки, що можуть виникнути внаслідок такого порушення, підлягають відшкодуванню за рішеннм суду (арбітражного суду) за рахунок власних коштів такого продавця (коштів, призначених для його утримання).  
46. 8.3. Відповідальність за підробку марок гербового збору встановлюється на рівні відповідальності за підробку марок акцизного збору згідно із законом.   -31- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 8.3 викласти у такій редакції: "Відповідальність за незаконне виготовлення, підробку, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок гербового збору встановлюється на рівні відповідальності за незаконне виготовлення, підробку, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору згідно із законом."  
Враховано   8.3. Відповідальність за незаконне виготовлення, підробку, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок гербового збору встановлюється на рівні відповідальності за незаконне виготовлення, підробку, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору згідно із законом.  
47. Стаття 9. Прикінцеві положення      Стаття 9. Прикінцеві положення  
48. 9.1. Доходи, отримані від справляння гербового збору, зараховуються до Державного бюджету України.   -32- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункти 9.1 та 9.2 проекту не є нормою прикінцевих положень, тому пропонується перенести ці положення до статті 5 проекту Закону, доповнивши цю статтю відповідно пунктами 5.8., 5.9. У зв'язку з цим пункти 9.3, 9.4 та 9.5 вважати відповідно пунктами 9.1, 9.2 та 9.3.  
Враховано    
49. 9.2. Перерахування до бюджету коштів, отриманих від продажу марок гербового збору, здійснюється Ощадним банком України за наслідками кожного операційного дня до закінчення наступного операційного дня.       
50. У разі коли за рішенням Кабінету Міністрів України продавцем марок гербового збору будуть визначені органи державної митної служби, перерахування ними до бюджету коштів, отриманих від такого продажу, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством для перерахування інших податків, зборів (обов'язкових платежів).   -33- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Абзац другий пункту 9.2 виключити.  
Відхилено    
51. 9.3. З моменту набрання чинності цим Законом зупиняється справляння будь-яких видів гербового або подібних зборів, що не є передбаченими цим Законом, а також Законом України "Про систему оподаткування".   -34- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 9.3 слова "з моменту" замінити словами "з дня"; слова "або подібних " виключити. Абзац перший пункту 9.3 доповнити абзацом такого змісту: "Цей Закон повністю врегульовує питання, визначені Указом Президента України від 06.11.98 р. №1222/98 "Про гербовий збір", який відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України втрачає чинність".  
Враховано   9.1. З дня набрання чинності цим Законом зупиняється справляння будь-яких видів гербового збору, що не є передбаченими цим Законом, а також Законом України "Про систему оподаткування". Цей Закон повністю врегульовує питання, визначені Указом Президента України від 06.11.98 р. №1222/98 "Про гербовий збір", який відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України втрачає чинність.  
52. Марки гербового збору, придбані до набрання чинності цим Законом, можуть бути використані для цілей, визначених цим Законом без будь-яких обмежень.   -35- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 9.3 доповнити новим абзацом такого змісту: "Марки гербового збору, придбані до набрання чинності цим Законом, поверненню не підлягають. Витрати платників податку, понесені у зв"язку з придбанням марок гербового збору, у тому числі до набрання чинності цим Законом, відносяться до валових витрат таких платників податку за результатами звітного періоду, в якому відбулося таке придбання. Гербовий збір не включається до бази оподаткування ввізним (імпортним) митом, акцизними зборами та податком на додану вартість".  
Враховано   Марки гербового збору, придбані до набрання чинності цим Законом, можуть бути використані для цілей, визначених цим Законом без будь-яких обмежень. Марки гербового збору, придбані до набрання чинності цим Законом, поверненню не підлягають. Витрати платників податку, понесені у зв"язку з придбанням марок гербового збору, у тому числі до набрання чинності цим Законом, відносяться до валових витрат таких платників податку за результатами звітного періоду, в якому відбулося таке придбання. Гербовий збір не включається до бази оподаткування ввізним (імпортним) митом, акцизними зборами та податком на додану вартість.  
53. 9.4. Кабінет Міністрів України:      9.2. Кабінет Міністрів України:  
54. протягом 10 календарних днів приймає рішення, необхідні для впровадження норм цього Закону в дію;   -36- Шаров І.Ф.
У пункті 9.4 слова "протягом 10 календарних днів" замінити словами "протягом 7 календарних днів" і далі за текстом.  
Відхилено   протягом 10 календарних днів приймає рішення, необхідні для впровадження норм цього Закону в дію;  
    -37- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У пункті 9.4 статті 9 замість слів "протягом 10 календарних днів" записати "протягом 7 календарних днів" і далі за текстом.  
Відхилено    
55. не пізніше 1 квітня 1999 року надає Верховній Раді України інформацію про фактичні обсяги бюджетних надходжень від продажу марок гербового збору та, за необхідністю, вносить пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".   -38- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 9.4 слова "не пізніше 1 квітня 1999 року" замінити словами "не пізніше 5 травня 1999 року".  
Враховано   не пізніше 5 травня 1999 року надає Верховній Раді України інформацію про фактичні обсяги бюджетних надходжень від продажу марок гербового збору та, за необхідністю, вносить пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".  
56. 9.5. Цей Закон набирає чинності через 15 днів з моменту його опублікування, крім пункту 9.3 цієї статті, який набирає чинності з моменту опублікування цього Закону.   -39- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 9.5: слова "з моменту" замінити словами "з дня"; слова та цифри "крім пункту 9.3" замінити словами "крім пункту 9.1" Пункт 9.5 доповнити словами "Цей Закон діє до 1 січня 2000 року".  
Враховано   9.3 Частину першу статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" доповнити пунктом 20 такого змісту : "20) гербовий збір (застосовується до 1 січня 2000 року)". 9.4 Цей Закон набирає чинності через 15 днів з дня його опублікування, крім пункту 9.1 цієї статті, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону. Цей Закон діє до 1 січня 2000 року.  
    -40- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити перелік загальнодержавних податків і зборів, що визначається Законом України "Про систему оподаткування" загальнодержавним податком "гербовий збір".  
Враховано    
    -41- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 9 доповнити новим пунктом 9.3 такого змісту: "Частину першу статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" доповнити пунктом 20 такого змісту : "20) гербовий збір (застосовується до 1 січня 2000 року)".  
Враховано