Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про перелік майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про перелік майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації   -1- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Назву закону викласти в такій редакції: "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації  
Враховано   Проект Закон України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:       
2. Стаття 1. Затвердити перелік майнових комплексів підприємств, ор- ганізацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації, і перелік тих з них, що можуть бути корпоратизовані, згідно з додатка- ми N 1 і 2.   -2- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Стаття 1. Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком N 1. Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані згідно з додатком N2.  
Враховано редакційно   Стаття 1. Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком N 1. Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані згідно з додатком N2.  
3. Стаття 2. Зміни переліку майнових комплексів підприємств, органі- зацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації, по- даються в разі потреби, Кабінетом Міністрів України на затвердження до Верховної Ради України не частіше ніж 2 рази на календарний рік.      Стаття 2. Зміни переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, подаються в разі потреби Кабінетом Міністрів України на затвердження до Верховної Ради України не частіше ніж 2 рази на календарний рік.  
4. Стаття 3. Визнати такими, що втратили чинність:      Стаття 3. Визнати такими, що втратили чинність:  
5. Постанову Верховної Ради України від 3 березня 1995 року "Про пе- релік об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх загаль- нодержавним значенням" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 16, ст. 115), із змінами і доповненнями, внесеними постановами Верхов- ної Ради України від 19 вересня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 42, ст. 306) та від 22 листопада 1996 року;   -3- Народні депутати України - члени Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку Додати нову статтю 3 в такій редакції: "Стаття 3. Додаткове вилучення з переліку майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що не підлягають приватизації, здійснюється виключно після внесення змін і доповнень до системи чинного законодавства України". Статті 3 і 4 вважати відповідно статтями 4 і 5.  Відхилено   Постанову Верховної Ради України від 3 березня 1995 року "Про перелік об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 16, ст. 115), із змінами і доповненнями, внесеними постановами Верховної Ради України від 19 вересня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 42, ст. 306) та від 22 листопада 1996 року (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 5, ст. 38);  
6. додаток N 1 до Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, прива- тизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верхов- ної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96).      додаток N 1 до Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96).  
7. Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.