Кількість абзаців - 112 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про застосування електронних та контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"      "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
3. І. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №33, ст. 155), виклавши його у такій редакції:      І. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №33, ст. 155), виклавши його у такій редакції:  
4. Закон України      " Закон України  
5. "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"      "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"  
6. Цей Закон регулює застосування реєстраторів розрахункових операцій підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами резидентами та нерезидентами України - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють операції з розрахунків в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) або виконують операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти.   -1- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Преамбулу до Закону викласти в редакції: "Цей Закон, регулює вимоги до виробництва та сервісного обслуговування, а також порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій" Вимоги до виробництва регулюються системою ДСТУ, діючим законодавством. Вимоги до сервісного обслуговування регулюються підзаконними актами. Редакційна правка.  
Відхилено .  Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.  
7. Встановлення норм щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій для сфер застосування, визначених цим Законом, в інших законодавчих актах не допускається.   -2- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати розділ 1 "Загальні положення" У розділ І "Загальні положення" включити статті 1 "Мета Закону", 2 "Визначення та застосування термінів" та 3 "Правова основа регулювання порядку застосування та вимог до реєстраторів розрахункових операцій". Не змінюючи змісту, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Реєстратори розрахункових операцій застосовуються підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами резидентами та нерезидентами України - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють операції з розрахунків в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноваженими банками та суб'єктами підприємницької діяльності, які виконують операції купівлі-продажу іноземної валюти. Встановлення норм щодо застосування або незастосування реєстраторів розрахункових операцій в інших законодавчих актах не допускається.  
    -3- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Доповнити проект статтею 1 у такій редакції: "Стаття 1. Мета Закону" Метою Закону є: 1)здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів, які визначені законодавством України; 2)забезпечення контролю за обігом готівкових коштів; 3) забезпечення захисту прав споживачів." Мета Закону визначена в преамбулі, а запропонована редакція безпідставно розширює сферу дії цього Закону  
Відхилено .   
8. Розділ І.       
9. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ       
10. Стаття 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:   -4- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Розділ І викласти як статтю 2 "Визначення та застосування термінів." у складі двох частин, де частину 1 почати узагальнюючим реченням: "У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:" і об'єднати такі терміни: 1) реєстратор розрахункових операцій, 2) фіскальні функції, 3) функції контролю товарно-грошового обігу, 4) функція захисту прав споживачів, 5) пристрій фіскальної пам'яті, 6) електронний контрольно-касовий апарат 7) електронний контрольно-касовий реєстратор, 8) комп'ютерно-касова система, 9) електронний таксометр, 10) лічильник торгівельного або пропускного автомату, 11) фіскальний режим роботи, 12) фіскальний звітний чек, 13) денний звіт, 14) контрольна стрічка Терміни "вживаються" і "застосовуються" є синонімами. Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
    -5- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Частину 2 почати узагальнюючим реченням: "У цьому Законі терміни застосовуються у такому значенні:" і об'єднати такі терміни: 1) обчислення суми податку, 2) державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, 3) виробник, 4) постачальник, 5) користувач, 6) центр сервісного обслуговування, 7) розрахунковий документ, 8) фінансова санкція 9) оперативна перевірка, 10) уповноважений банк, 11) уповноважена фінансово-кредитна установа, 12) робоче місце касира, 13) товар, 14) послуга, 15) відома модель реєстратора розрахункових операцій. Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .   
11. фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти;   -6- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Визначення терміну "фіскальні функції" викласти під номером 2 у частині 1 статті 2 проекту у такій редакції: "2) фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації, згідно з вимогами цього Закону;" Законопроект, прийнятий у першому читанні більш детально і коректно визначає це поняття  
Відхилено .  фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;  
12. реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс (електронний контрольно-касовий апарат, комп'ютерно-касова система, електронний контрольно-касовий реєстратор, електронний таксометр, лічильник торговельного автомату та інше), призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземних валют або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).   -7- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Термін "реєстратор розрахункових ооперацій" викласти в такій редакції: "реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземних валют та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), в якому реалізовані фіскальні функції_";  
Враховано   реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), в якому реалізовані фіскальні функції*; розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних чеків, талонів, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (не надану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документу щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця; __________________________ * До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо  
    -8- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Визначення терміну "реєстратор розрахункових операцій" викласти під номером 1 у частині 1 статті 2 проекту у такій редакції: "1) реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, який забезпечує виконання фіскальних функцій, функцій контролю за товарно-грошовим обігом та функцій захисту прав споживачів згідно з вимогами, визначеними цим Законом;  
Враховано частково . функції контролю за товарно-грошовим обігом та функції захисту прав споживачів не є предметом цього Закону   
    -9- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
В статті 1 проекту Закону України пропоную доповнити визначення терміну "реєстратор розрахункових операцій" і викласти його в такій редакції: "реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс (електронний контрольно-касовий апарат, платіжний термінал національної системи масових електронних платежів, платіжний термінал для магнітної картки,..." (далі за текстом).  
Відхилено . "Платіжний термінал" є засобом авторизації тримачів платіжних карток в платіж-них системах, а не реєстратором розрахункових операцій   
13. електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує друкування розрахункових документів та фінансової звітної інформації. В цілях цього Закону до електронних контрольно-касових апаратів віднесені електронний таксометр і електронний контрольно-касовий реєстратор.   -10- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Визначення терміну "електронний контрольно-касовий апарат" викласти під номером 6 у частині 1 статті 2 проекту у такій редакції: "6) електронний контрольно-касовий апарат - це реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування кожного найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друк та видачу розрахункових та звітних документів;"  
Враховано з редакційними правками  електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування кожного найменування і ціни товарів (послуг) та облік іх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів;  
14. комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який крім основних технологічних операцій, визначених сферою його застосування, забезпечує друкування розрахункових документів і фінансової звітної інформації;   -11- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Визначення терміну "комп'ютерно-касова система" викласти під номером 8 у частині 1 статті 2 проекту у такій редакції: "8) комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, який забезпечує виконання функцій контрольно-касового апарату, виконаний із застосуванням комп'ютерних або інших апаратних засобів і додатково забезпечує виконання технологічних операцій, визначених сферою його застосування; Запропонована редакція не повністю охоплює сферу застосування комп'ютерно-касових систем, безпідставно і штучно розширює номенклатуру цих технічних засобів  
Відхилено .  комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів; електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) кожного найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів; електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів; автомат з продажу товарів (послуг) - реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості;  
    -12- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Доповнити частину 1 статті 2 новими термінами у такому значенні: "3) функції контролю товарно-грошового обігу - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати реєстрацію та зберігання інформації про рух товарів та готівкових коштів, згідно з вимогами цього Закону. 4) функція захисту прав споживачів - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати видачу друкованої або візуальної інформації для споживача, згідно з вимогами цього Закону. Визначене не є функціями реєстраторів розрахункових операцій  
Відхилено .   
    -13- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
7) електронний контрольно-касовий реєстратор - це реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізації кожного найменування и товарів (послуг), друк та видачу розрахункових та звітних документів;  
Враховано    
    -14- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
9) електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік відстані, часу та обчислення вартості проїзду;  
Враховано    
    -15- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
10) лічильник торгівельного або пропускного автомату - реєстратор розрахункових операцій, який автоматично здійснює прийом грошових коштів та видачу товарів, пропуск людей;"  
Враховано з редакційними правками   
15. Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік сертифікованих у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних стандартів України та вимогам щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, дозволених для застосування у сфері, визначеній цим Законом.   -16- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Термін "Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій" викласти під номером 2 у частині 2 статті 2. Слова "Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України, Міністерства промислової політики та Державної податкової адміністрації України" перенести до іншої статті цього Закону. Мінпромполітики ліквідовано. Другий абзац викласти як абзац 2 ст.11.  
Враховано частково .  Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних стандартів і дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом;  
    -17- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Визначення терміну "Державний реєстр розрахункових операцій" доповнити наступним: "Дозвіл для застосування платіжного терміналу національної системи масових електронних платежів, платіжного терміналу для магнітної картки видається Національним банком України у відповідності до експертної оцінки вимогам національної системи масових електронних платежів" "Платіжний термінал" є засобом авторизації тримачів платіжних карток в платіжних системах, а не реєстратором розрахункових операцій  
Відхилено    
16. Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України та Державної податкової адміністрації України       
17. фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі електронного контрольно-касового апарату (комп'ютерно-касової системи), призначений для одноразового занесення, довготермінового зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою;   -18- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Термін "фіскальна пам'ять" замінити на термін "пристрій фіскальної пам'яті" такого змісту та викласти під номером 5 у частині 1 статті 2: "5) пристрій фіскальної пам'яті - запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, виконаний згідно з вимогами цього Закону;" Законопроект не встановлює вимог щодо виробництва цього пристрою  
Враховано частково .  фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою;  
    -19- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Визначення терміну "фіскальна пам'ять" необхідно доповнити наступним: "Платіжний термінал функціонує без фіскальної пам'яті, використовуючи модуль безпеки платіжного терміналу". "Платіжний термінал" є засобом авторизації тримачів платіжних карток в платіжних системах, а не реєстратором розрахункових операцій  
Відхилено    
    -20- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Правові терміни, які вже використовуються в законодавстві України і які пропонується застосувати у поданому Законі викласти у новій частині 2 статті 2 у такій редакції Терміни "вживаються" і "застосовуються" є синонімами. Не зміючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні.  
Відхилено .   
18. виробник - суб'єкт, підприємницької діяльності, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;   -21- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Вживання терміну "виробник" викласти під номером 3 у частині 2 статті 2 проекту у такій редакції: "3) виробник - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент України або нерезидент України, який виробляє реєстратори розрахункових операцій, їх програмне забезпечення і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації;" Законодавство України не може регулювати діяльність виробників-нерезидентів  
Відхилено .  виробник - суб'єкт підприємницької діяльності, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;  
19. постачальник - виробник або суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з виробником організовує продаж, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;      постачальник - виробник або суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з виробником організовує продаж, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;  
20. центр сервісного обслуговування - суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з постачальником надає суб'єктам підприємницької діяльності послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;      центр сервісного обслуговування - суб'єкт підприємницької діяльності, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;  
21. розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, квитанція тощо), що підтверджує факт продажу товарів, надання послуг, купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, надрукований зареєстрованим у встановленому порядку електронним контрольно-касовим апаратом, комп'ютерно-касовою системою чи іншим реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну у випадках, передбачених цим Законом;   -22- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Термін "розрахунковий документ" викласти в такій редакції: "розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі - продажу готівкової іноземної валюти, надрукований зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну у випадках, передбачених цим Законом. Номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках незастосування реєстраторів розрахункових операцій, мають бути зброшуровані у вигляді розрахункової книжки, що прошнуровується і належним чином реєструється в органах Державної податкової адміністрації України";  
Враховано з редакційними правками  розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну у випадках, передбачених цим Законом; розрахункова книжка - належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках незастосування реєстраторів розрахункових операцій; книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);  
    -23- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
З метою скорочення номенклатури облікових документів замість журналу обліку роботи реєстратора розрахункових операцій і товарно-касової книги вводиться книга обліку розрахункових операцій доповнити статтю новим терміном "книга обліку розрахункових операцій" такого змісту: "книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним чином зареєстрована в органах Державної податкової адміністрації України книга, яка містить щоденні звіти щодо руху товарів (послуг), готівкових грошових коштів, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів";  
Враховано редакційно    
22. фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону з суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних та фізичних осіб за місцем їх реєстрації до місцевого бюджету;      фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону з суб'єктів підприємницької діяльності за місцем їх реєстрації до місцевого бюджету;  
23. оперативна перевірка - сукупність заходів контролюючих органів, направлених на контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог цього Закону, інших законодавчих і нормативних актів, що визначають порядок проведення розрахунків, обліку товарів та грошових коштів. Оперативні перевірки проводяться з періодичністю і в терміни, визначені контролюючим органом;   -24- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Друге речення врахувати у новій редакції ст. 15  
Враховано   оперативна перевірка - сукупність заходів контролюючих органів, направлених на контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок проведення розрахунків, обліку товарів та грошових коштів, а також порядок виконання операцій купівлі-продажу іноземної валюти;  
24. уповноважений банк - комерційний банк, зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів;      уповноважений банк - банк, зареєстрований на території України, який має ліцензію Національного банку України на проведення валютних операцій і здійснює валютний контроль за операціями суб'єктів підприємницької діяльності, що проводять операції з купівлі-продажу іноземної валюти на підставі агентських угод з цим банком;  
25. фіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання фіскальних функцій;      фіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;  
26. фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, надрукований електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою), що містить дані денного звіту і під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;   -25- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В терміні "фіскальний звітний чек" слова "електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою" замінити на слова "реєстратором розрахункових операцій" та викласти його під номером 12 в частині 1 статті 2.  
Враховано по суті  фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті; фіскальний звіт - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;  
    -26- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Доповнити статтю новим терміном "фіскальний звіт" такого змісту: "фіскальний звіт - документ встановленої форми, надрукований комп'ютерно-касовою системою, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира";  
Враховано    
27. денний звіт - документ встановленої форми, надрукований електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою), що містить інформацію про денні підсумки за операціями з розрахунків, проведеними з його (її) застосуванням;   -27- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В терміні "денний звіт" слова "електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою)" замінити на слова "реєстратором розрахункових операцій" та викласти його під номером 13 в частині 1 статті 2. по суті  
Враховано   денний звіт - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;  
28. контрольна стрічка - документ, надрукований електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою), який містить копії надрукованих електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою) касових чеків;   -28- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В терміні "контрольна стрічка" слова "електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою" замінити на слова "реєстратором розрахункових операцій", а слова "який містить копії надрукованих електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою) касових чеків;" змінити словами "який відображає в копії дані, надруковані на розрахункових документах" та викласти його під номером 14 в частині 1 статті 2.  
Враховано   контрольна стрічка - документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, який містить копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів;  
29. робоче місце касира - місце, де здійснюються розрахунки із споживачами за продані товари (надані послуги) та зберігаються готівкові грошові кошти, одержані за реалізовані товари (надані послуги).   -29- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Замінити визначення "робоче місце касира" терміном "місце проведення розрахунків" такого змісту: "місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові грошові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених з використанням платіжних карток (талонів, жетонів тощо) товарів (послуг)";  
Враховано   місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем із застосуванням платіжних карток, талонів, жетонів тощо товарів (послуг).  
    -30- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Доповнити статтю 1 визначенням наступних термінів: "Зовнішнє програмне забезпечення контролю та обліку товарів (послуг) - програмне забезпечення, яке не є складовою частиною реєстратора розрахункових операцій та здійснює кількісно-сумовий облік товарів (послуг) без впливу на фіскальні функції." Закон регулює застосування реєстраторів розрахункових операцій, а не складових, які до них не відносяться  
Відхилено .   
    -31- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Доповнити статтю 1 визначенням наступних термінів: "Платіжний термінал національної системи масових електронних платежів - реєстратор розрахункових операцій, який за допомогою платіжної картки забезпечує безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та послуг. Платіжний термінал для магнітної картки - реєстратор розрахункових операцій, який за допомогою магнітної платіжної картки забезпечує безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та послуг." Платіжний термінал є засобом авторизації тримачів платіжних карток в платіжних системах, а не реєстратором розрахункових операцій  
Відхилено    
    -32- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У частині 2 статті 2 з метою застосування у цьому Законі додати нові терміни у такому значенні: "1) обчислення суми податку - здатність реєстратора розрахункових операцій здійснювати розрахунок суми по-датку (обов'язкових відрахувань) в порядку, визначеному цим Законом;" 5) користувач - суб'єкт підприємницької діяльності, що застосовує реєстраторі розрахункових операцій при реалізації товарів, наданні послуг за готівкові кошти, або здійснює операції готівкової іноземної валюти; 13) товар - будь-який матеріальний об'єкт, який має споживчі властивості, найменування, ціну та може бути представленим в кількісному виразі; 14) послуга - будь-яке виконання робіт на замовлення споживача, яка має найменування, ціну та може бути представлена в кількісному виразі;" 15) відома модель реєстратора розрахункових операцій - це модель реєстратора розрахункових операцій, яка може бути ідентифікована з моделлю, що виробляється будь яким виробником - нерезидентом України, за ознаками ідентичності зовнішнього вигляду, принципової електричної схеми та топології друкованих плат."  
Відхилено .   
    -33- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 3 такого змісту: "Стаття 3. Правова основа регулювання порядку застосування та вимог до реєстраторів розрахункових операцій. 1. Регулювання застосування, виробництва та сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій та вимоги до них встановлюються на виконання: 1) Конституції України; 2) міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 3) відповідних рішень Конституційного Суду України 2. Порядок застосування, виробництва та сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій та вимоги до них визначаються: 1) цим та іншими законами України; 2) Указами Президента України, прийнятими у межах його повноважень; 3) рішеннями Кабінету Міністрів України, прийнятими у межах його повноважень; 4) рішеннями інших органів виконавчої влади, прийнятими у межах їх повноважень, визначених цим Законом. 3. Положення інших законів України щодо порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій, що не відповідають нормам цього Закону - є нечинними." Порядок організації виробництва та порядок атестації виробництва вже визначений системою ДСТУ. Вимоги щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій визначаються відповідними статтями цього Закону.  
Відхилено .   
    -34- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 4 такого змісту: "Стаття 4. Межі застосування цього Закону за колом осіб. Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, за виключенням визначених у законах України."  
Враховано по суті в преамбулі цього Закону   
    -35- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Об'єднати статті 5 "Класифікація реєстраторів розрахункових операцій", 6 "Встановлення вимог до реєстраторів розрахункових операцій", 7 "Обов'язкові функції реєстратора розрахункових операцій", 8 "Обов'язкові фіскальні функції реєстраторів розрахункових операцій", 9 "Функції реєстраторів розрахункових операцій з контролю товарно-грошового обігу", 10 "Функції реєстраторів розрахункових операцій з забезпечення захисту прав споживачів", 11 "Порядок обчислення суми податків", 12 "Вимоги до пристрою фіскальної пам'яті реєстраторів розрахункових операцій" та 13 "Строк експлуатації реєстраторів розрахункових операцій" у Розділі ІІ "Класифікація та обов'язкові вимоги до реєстраторів розрахункових операцій та його частин". Не змінюючи змісту, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .   
    -36- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 5 такого змісту: "Стаття 5 Класифікація реєстраторів розрахункових операцій. До реєстраторів розрахункових операцій належать: 1) електронний контрольно-касовий апарат; 2) електронний контрольно-касовий реєстратор; 3) комп'ютерно-касова система; 4) електронний таксометр; 5) лічильник торгівельного або пропускного автомату." у визначенні реєстратора розрахункових операцій  
Враховано    
    -37- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 6 такого змісту: "Стаття 6. Встановлення вимог до реєстраторів роз-рахункових операцій. 1. Загальні вимоги до реєстраторів розрахункових операцій встановлюються Державними стандартами України на виконання цього Закону. 2. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, крім частини 3 цієї статті, встановлюються Державною податковою адміністрацією України у формі галузевих стандартів на виконання цього Закону. 3. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для банківської сфери застосування встановлюються на виконання цього Закону Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Національним банком України у формі галузевих стандартів."  
Враховано по суті в новій редакції ст.12   
    -38- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 7 такого змісту: "Стаття 7. Обов'язкові функції реєстратора розрахункових операцій. До обов'язкових функцій реєстратора розрахункових операцій належать: 1) фіскальні функції; 2) функції контролю товарно-грошового обігу; 3) функції захисту прав споживачів."  
Враховано частково у визначенні терміну "реєстратор розрахункових операцій"   
    -39- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 8 такого змісту: "Стаття 8. Обов'язкові фіскальні функції реєстраторів розрахункових операцій. До обов'язкових фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій відносяться: 1) денне накопичення та окремий облік оподаткованих та неоподаткованих оборотів з реалізації, закупівлі та поверненні товарів (послуг); 2) денне накопичення та окремий облік обсягу операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти по кожній валюті; 3) зберігання, багаторазове зчитування і неможливість зміни денних накопичень підсумкової інформації; 4) виключно одноразове занесення до пристрою фіскальної пам'яті підсумкової інформації за окремий день про оподатковані та неоподатковані обороти з реалізації, закупівлі та поверненні товарів (послуг), про обсяги операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти по кожній валюті; 5) довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації." Зазначене має визначатися в ДСТУ  
Відхилено .   
    -40- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 9 такого змісту: "Стаття 9. Функції реєстраторів розрахункових операцій з контролю товарно-грошового обігу. До функцій реєстраторів розрахункових операцій з контролю товарно-грошового обігу відносяться: 1) денне накопичення та окремий облік грошових сум готівкових коштів, які надходять в касу чи вилучаються з каси службово за реалізовані, закуплені чи повернуті товари (послуги) та при кредитуванні під заставу; 2) денне накопичення та окремий облік кількості реалізованих, закуплених чи повернутих товарів (послуг); 3) денне накопичення та окремий облік операцій купівлі та продажу по кожній валюті окремо." Контроль товарно-грошового обігу не є функцією реєстраторів розрахункових операцій  
Відхилено .   
    -41- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 10 такого змісту: "Стаття 10. Функції реєстраторів розрахункових операцій з забезпечення захисту прав споживачів. 1. До функцій реєстраторів розрахункових операцій по забезпеченню захисту прав споживачів відносяться друк розрахункового документу та забезпечення візуальної інформації. 2. Зміст розрахункового документу повинен містить: 1) відомості про суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює реалізацію, закупівлю товарів, надання послуг, кредитування під заставу, купівлю-продаж готівкової валюти; 2) відомості про найменування, кількість та вартість товарів (послуг); загальну суму грошових коштів з урахуванням податків, яка стягується з покупця; 3) дату та час проведення розрахунків. 3. Візуальна інформація повинна містить загальну суму грошових коштів з урахуванням податків, яка стягується з покупця. 4. Реєстратори розрахункових операцій, які є лічильника-ми торгівельних автоматів або пропускних автоматів дозволяється застосовувати без друку розрахункових документів." Це не є функціями реєстраторів розрахункових операцій.  
Відхилено .   
    -42- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 12 такого змісту: "Стаття 12. Вимоги до пристрою фіскальної пам'яті реєстраторів розрахункових операцій. 1. Пристрій фіскальної пам'яті має бути відокремленим пристроєм у складі реєстратора розрахункових операцій. 2. Пристрій фіскальної пам'яті повинен забезпечити; 1) виключно щоденний одноразовий запис підсумкової інформації; 2) довготермінове збереження підсумкової інформації; 3) багаторазове зчитування підсумкової інформації; 4) неможливість зміни або знищення підсумкової інформації без пошкодження самого пристрою; 3. Пристрій фіскальної пам'яті повинен бути виконаний у виглядi окремого конструктивного блока, який захищений твердим кожухом. 4. Конструкцiя кожуху пристрою фіскальної пам'яті повинна забезпечувати неможливiсть доступу до складових частин пристрою фіскальної пам'яті без вiзуально визначуваного пошкодження кожуха або частин, якi мають iндивiдуальний номер i доступнi тiльки для виробника. 5. Пристрій фіскальної пам'яті повинен бути виконаний так, щоб забезпечити виключно одноразовий запис та неможливість зміни або знищення унікального номеру без пошкодження самого пристрою. 6. Унікальний номер пристрою фіскальної пам'яті заноситься до пристрою фіскальної пам'яті виключно виробником." Технічні вимоги до пристрою фіскальної пам'яті є нормою ДСТУ  
Відхилено .   
    -43- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 13 такого змісту: "Стаття 13. Строк експлуатації реєстраторів розрахункових операцій. Строк експлуатації реєстратора розрахункових операцій встановлюється до вичерпання ємності пристрою фіскаль-ної пам'яті, але не більше 6 років з дати первинного вводу в експлуатацію." Необґрунтоване обмеження терміну експлуатації. Питання "строку експлуатації" є нормою ДСТУ  
Відхилено .   
30. Розділ ІІ      Розділ ІІ  
31. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ   -44- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Об'єднати статті 14 "Обов'язки користувачів", 15 "Обов'язки користувачів - уповноважених банків та уповноважених фінансово-кредитних установ", 16 "Порядок роботи користувачів на період виходу з ладу реєстраторів розрахункових операцій", 17 "Встановлення порядку використання товарно-касових книг", 18 "Встановлення порядку кількісно-сумового обліку товарів", 19 "Встановлення порядку обліку операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти", 20 "Встановлення порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій", 21 "Перелік сфер діяльності, в яких дозволяється не застосовувати реєстратори розрахункових операцій" у розділ ІІІ "Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій та проведення розрахунків". Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ  
32. Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані:   -45- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 2 вважати статей 14, внісши до неї такі зміни: Назву статті викласти у редакції "Стаття 14. Обов'язки користувачів". Закон має визначати обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності, а не користувачів  
Відхилено .  Стаття 3. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції з розрахунків в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) зобов'язані: 1) проводити операції з розрахунків на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;  
33. 1) видавати особі, яка отримує товар (послугу), розрахунковий документ встановленої форми, що підтверджує факт продажу товарів (надання послуг) на повну суму покупки (наданої послуги);   -46- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Пункт 1 викласти в редакції: "1) видавати особі, яка купує, продає або повертає товар (послугу), бере або повертає кредит за готівкові кошти, розрахунковий документ встановленої форми, що підтверджує факт реалізації, купівлі або повернення товарів (послуг), надання або повернення кредиту на повну суму розрахунку з урахуванням суми обчисленого податку (обов'язкових відрахувань);" Реквізити розрахункових документів мають визначатися відповідними підзаконними актами  
Відхилено   2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;  
    -47- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати новий пункт 2) такого змісту: "2) забезпечити режим роботи реєстраторів розрахункових операцій, при якому ведеться обчислення та друк в розрахункових документах суми податків або інших обов'язкових платежів, за правилами визначеними в статті 11 цього Закону, у наступних випадках: - коли діючим законодавством України визначено обов'язкове накопичення оподаткованих оборотів (бази оподаткування) по податку в пристрою фіскальної пам'яті; - коли сума податку збільшує остаточну суму розрахунку з покупцем за придбані або повернуті товари (надані послуги)." правила нарахування податків не є нормою цього Закону  
Відхилено .   
34. 2) проводити операції з розрахунків через зареєстровані у встановленому порядку і переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з додержанням встановленого порядку їх застосування;   -48- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Зазначене положення врахувати у новій редакції пункту 1 статті 2 в такій редакції: "1) проводити операції з розрахунків на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок"; 1 у новій редакції пункту 1 ст.2  
Враховано .   
    -49- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Пункти 2-12 статті 14 вважати відповідно пунктами 3-13. Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .   
35. 3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;   -50- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та знаходяться на обов'язковому технічному обслуговуванні;  
Враховано відповідним Положенням у ст.11  3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування;  
36. 4) забезпечувати незмінність конструкції та програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій;   -51- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пункти 4-8 викласти в наступній редакції та доповнити статтю новим пунктом 6: "4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність конструкції і програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій; 5) проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням їх цілісності та встановленого порядку ведення; 6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення; 7) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця; 8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України; 9) щоденно друкувати на електронному контрольно-касовому апараті (комп'ютерно-касовій системі) фіскальний звітний чек і забезпечувати його зберігання в книзі обліку розрахункових операцій;"  
Враховано   4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;  
37. 5) вести журнал обліку роботи реєстратора розрахункових операцій і зберігати протягом трьох місяців після його закінчення;   -52- Пашковський Л.Б. (в.о. № 184)
В пункті 5 статті 2 замінити слова "трьох місяців" на "трьох років".  
Відхилено   5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення; 6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;  
38. 6) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій, не пізніше 5 числа наступного за звітним місяця;      7) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця;  
39. 7) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;      8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;  
40. 8) забезпечувати щоденне друкування електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою) фіскального звітного чеку і його зберігання в журналі обліку роботи реєстратора розрахункових операцій;   -53- Пашковський Л.Б. (в.о. № 184)
Пункт 8 статті 2 доповнити таким реченням: "Журнал обліку роботи реєстратора розрахункових операцій повинен знаходитися на місці використання ЕККА".  
Відхилено   9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів /послуг/) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;  
41. 9) забезпечувати друкування електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою) контрольної стрічки з відображенням даних про всі проведені операції з розрахунків;   -54- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
9) забезпечувати друкування електронним контрольно-касовим апаратом (комп'ютерно-касовою системою) контрольної стрічки з відображенням даних про всі проведені операції з розрахунків і її збереження протягом одного року; Термін зберігання має узгоджуватися з періодичністю проведення документальних перевірок  
Враховано частково .  10) друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів /послуг/) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років;  
    -55- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Пункт 9 доповнити словами "яку зберігати від документальної перевірки до наступної документальної перевірки.  
Враховано по суті.   
42. 10) проводити операції з розрахунків через електронні контрольно-касові апарати (комп'ютерно-касові системи) з використанням режиму попереднього програмування кожного найменування, кількості та цін товарів (послуг);   -56- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
10) проводити операції з розрахунків з застосуванням кількісно-сумового обліку за допомогою електронних контрольно-касових апаратів (комп'ютерно-касових систем) та/або зовнішнього програмного забезпечення контролю та обліку товарів (послуг); Закон регулює застосування реєстраторів розрахункових операцій, а не складових, які до них не відносяться.  
Відхилено .  11) проводити операції з розрахунків через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування кожного найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;  
43. 11) вести в установленому порядку за місцем реалізації та/або зберігання кількісно-сумовий облік товарів, реалізовувати тільки обліковані товари;   -57- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Замість сполучення "та/або" викласти "та"  
Враховано редакційно   12) вести у встановленому порядку облік товарів за місцем їх реалізації та зберігання, реалізовувати тільки обліковані товари;  
    -58- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Пункт 11 статті 2 повністю виключити. Сприяє приховуванню прибутків  
Відхилено .   
44. 12) забезпечувати відповідність сум готівкових грошових коштів на робочому місці касира сумі коштів, яка зазначена в денному звіті електронного контрольно-касового апарата (комп'ютерно-касової системи);   -59- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Викласти пункт 12 в такій редакції: "12) забезпечувати відповідність сум готівкових грошових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня";  
Враховано   13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;  
45. 13) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій тільки через центри сервісного обслуговування;   -60- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
"13) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій тільки через зареєстровані належним чином центри сервісного обслуговування;"  
  14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування у встановленому порядку.  
    -61- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Пункт 13 вважати пунктом 14, додавши після слова "проводити" слово "щоквартально". Призведе до зайвих витрат користувачів. Періодичність технічного обслуговування визначається виробником  
Відхилено .   
46. 14) у випадках, передбачених цим Законом, проводити операції з розрахунків з використанням зареєстрованої належним чином товарно-касової книги з додержанням встановленого порядку її ведення.   -62- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Зазначене положення врахувати в новій редакції пункту 5 цієї статті в новій редакції п.5 цієї статті  
Враховано    
    -63- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Пункт 14 вважати пунктом 15. Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .   
    -64- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Статтю 2 "Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані" пропоную доповнити наступним пунктом: "15) використовувати платіжні термінали у відповідності до Положення Національного банку України про організацію розрахунків по карткам." "Платіжний термінал" є засобом авторизації тримачів платіжних карток в платіж-них системах, а не реєстратором розрахункових операцій  
Відхилено .   
47. Стаття 3. Уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи, що здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, крім випадків, якщо ці операції здійснюються у касах цих установ з оформленням розрахункових документів відповідно з нормативними актами Національного банку України, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банкам, зобов'язані:   -65- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Вважати статтю 3 статтею 15, виклавши її назву як "Стаття 15. Обов'язки користувачів - уповноважених банків та уповноважених фінансово-кредитних установ" У вступному реченні статті вилучити слова "крім випадків, якщо ці операції здійснюються у касах цих установ з оформленням розрахункових документів відповідно з нормативними актами Національного банку України, а також суб'єкти підприємницької діяльності" Касові операції з продажу-купівлі валюти з оформленням приходо-видаткових ордерів врегульовані нормативно-правовими актами НБУ та законодавством про валютне регулювання  
Враховано частково   Стаття 4. Уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, зобов'язані:  
48. 1) проводити операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти через зареєстровані у встановленому порядку комп'ютерно-касові системи;   -66- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Викласти пункт 1) в редакції: "1) проводити операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти через зареєстровані у встановленому порядку комп'ютерно-касові системи (контрольно-касові апарати);"  
Враховано по суті  1) проводити операції з купівлі-продажу валюти, змінювати курс валюти у відповідності з порядком, встановленим Національним банком України;  
    -67- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У пункті 1 статті після слів " зареєстровані у встановленому порядку" додати слова "і переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з додержанням встановленого порядку їх застосування"  
Враховано    
49. 2) видавати розрахунковий документ, що підтверджує здійснення операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти;   -68- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Доповнити статтю новими пунктами 2, 3, 4 в такій редакції: "2) проводити операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи комп'ютерно-касові системи з роздрукуванням у двох примірниках розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій; 3) зберігати протягом робочої зміни другий примірник роз-рахункового документа, що підтверджує здійснення операції; 4) застосовувати лише комп'ютерно-касові системи, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування";  
Враховано   2) проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням у двох примірниках розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій; 3) зберігати протягом робочої зміни другий примірник розрахункового документа, що підтверджує здійснення операції; 4) застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування; 5) видавати особі, яка купує або продає іноземну валюту, перший примірник розрахункового документа на повну суму операції;  
    -69- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У пункті 2 статті після слів "готівкової іноземної валюти" додати слова "на повну суму операції з урахуванням суми обчисленого податку (обов'язкових відрахувань);"  
Враховано частково    
50. 3) здійснювати операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти тільки за рахунок коштів банку або фінансово-кредитної установи.   -70- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Пункт 3 статті викласти в новій редакції: "3) забезпечити режим роботи реєстраторів розрахункових операцій, при якому ведеться обчислення та друк в розрахункових документах суми податків або інших обов'язкових платежів, за правилами, визначеними в статті 11 цього Закону, у наступних випадках: - коли діючим законодавством України визначено обов'язкове накопичення оподаткованих оборотів (бази оподаткування) по податку або іншого обов'язкового платежу в пристрою фіскальної пам'яті; - коли сума податку збільшує остаточну суму розрахунку при операціях купівлі-продажу готівкової валюти." Це має бути визначено технічними вимогами та ДСТУ  
Відхилено .  6) здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти тільки за рахунок коштів банку; 7) забезпечувати відповідність готівкових коштів та іноземної валюти на місці проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти даним фіскального звіту; 8) проводити технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій у встановленому порядку; 9) забезпечувати цілісність пломб реєстраторів розрахункових операцій, а також незмінність програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції.  
    -71- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати до статті 15 новий пункт 4 такого змісту: "4) забезпечувати відповідність сум готівкових грошових коштів (іноземної та національної валюти) на робочому місці касира сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій;"  
Враховано    
    -72- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати до статті 15 новий пункт 5 такого змісту: "5) забезпечувати щоденне друкування реєстратором розрахункових операцій фіскального звітного чеку і його зберігання в журналі обліку роботи реєстратора розрахункових операцій;" Форми звітних документів та облік операцій в банках за цими документами врегульовані нормативно-правовими актами НБУ  
Відхилено .   
    -73- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати до до статті 15 новий пункт 6 такого змісту: "6) вводити в експлуатацію, проводити щоквартальне технічне обслуговування та технічну експертизу, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій тільки в центрах сервісного обслуговування;"  
Враховано частково    
51. Стаття 4. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового відключення електроенергії, але не більше 72 годин, облік продажу товарів (надання послуг) здійснюється із застосуванням товарно-касової книги і з обов'язковою видачею розрахункових документів особам, що одержують товари (послуги).   -74- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 4 викласти як статтю 16, додавши назву статті "Стаття 16 Порядок роботи користувачів на період виходу з ладу реєстраторів розрахункових операцій". Викласти статтю у такій редакції: "1. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту, але не більше 72 годин, або у разі тимчасового відключення електроенергії облік продажу товарів (надання послуг) здійснюється із застосуванням товарно-касової книги і з обов'язковою видачею розрахункових документів особам, що одержують товари (послуги). 2. У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, облік цих операцій та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України." Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено   Стаття 5. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту, але не більше 72 годин, або у разі тимчасового відключення електроенергії проведення операцій з розрахунків здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.  
52. У разі виходу з ладу комп'ютерно-касової системи, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, облік цих операцій та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.   -75- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
"Стаття 4. У разі тимчасового відключення електроенергії, але не більше 72 годин облік продажу товарів (на-дання послуг) здійснюється із застосуванням товарно-касової книги з обов'язковою видачею розрахункових документів особам, що одержують товари (послуги) або належним чином зареєстрованим резервним електронним контрольно-касовим апаратом з автономним живленням."  
Враховано   У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, облік цих операцій та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.  
    -76- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
З статті 4 виключити слова: "і з обов'язковою видачею розрахункових документів особам, що одержують товари (послуги)". Зазначене сприяє приховуванню виручки і суперечить Закону України "Про захист прав споживачів"  
Відхилено .   
    -77- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Перший абзац статті 5 викласти як статтю 17; Доповнити назву статті "Стаття 17. Встановлення порядку використання товарно-касових книг". Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено    
53. Стаття 5. Форми товарно-касових книг для різних галузей, порядок їх реєстрації та ведення затверджуються Міністерством фінансів України та Державним комітетом статистики України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України.   -78- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Частину першу статті 5 врахувати в новій редакції статті 7  
Враховано в новій редакції ст.7   
54. Порядок кількісно-сумового обліку товарів суб'єктами господарювання, в тому числі і за місцем їх реалізації та/або зберігання, встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України та Державною податковою адміністрацією України.   -79- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Другий абзац статті 5 перенести у в статтю 18. "Стаття 18. Встановлення порядку кількісно-сумового обліку товарів. Порядок кількісно-сумового обліку товарів суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі і за місцем їх реалізації та зберігання, встановлюється Кабінетом Міністрів України та Державною податковою адміністрацією України." ДПА підпорядкована Кабінету Міністрів України  
Відхилено   Стаття 6. Порядок обліку товарів суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі і за місцем їх реалізації та зберігання, встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством економіки України та Державною податковою адміністрацією України.  
55. Порядок виконання операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти встановлюється Національним банком України.   -80- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Третій абзац статті 5 перенести у в статті 19. "Стаття 19. Встановлення порядку обліку операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти. Порядок виконання операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти встановлюється Кабінетом Міністрів України та Національним банком України." Зазначене дію-чим законодавством віднесено до повноважень НБУ  
Відхилено   Порядок виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій встановлюється Національним банком України.  
56. Стаття 6. Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, форма та зміст розрахункових документів, порядок ведення журналу обліку роботи реєстратора розрахункових операцій та порядок подання звітності щодо обсягів виконаних операцій з продажу товарів (наданих послуг) із їх застосуванням встановлюються Державною податковою адміністрацією України.   -81- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 6 викласти в редакції, в зв'язку зі змінами в пункті 1 Статті 3. "Стаття 6. Порядок реєстрації комп'ютерно-касових систем (контрольно-касових апаратів), що застосовується для реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Національним банком України."  
Враховано по суті  Стаття 7. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги) встановлюється Державною податковою адміністрацією України. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Національним банком України.  
57. Порядок реєстрації комп`ютерно-касових систем, що застосовуються для реєстраторів розрахункових операцій з купівлі - продажу готівкової іноземної валюти, встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Національним банком України.   -82- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Доповнити новою статтею 7 в такій редакції: "Стаття 7. Форма, зміст, порядок реєстрації та ведення розрахункових документів, розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються Державною податковою адміністрацією України. Форма, зміст, порядок реєстрації та ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням комп'ютерно-касових систем при здійсненні операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України".  
Враховано   Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються Державною податковою адміністрацією України. Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України.  
    -83- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 6 викласти як статтю 20 Додати назву статті "Стаття 20 Встановлення порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій" Викласти нормативною формою державної мови. "1. Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, форма та зміст розрахункових документів, порядок ведення журналу обліку роботи реєстратора розрахункових операцій та порядок подання звітності щодо обсягів виконаних операцій з продажу товарів (наданих послуг) із їх застосуванням встановлюються Державною податковою адміністрацією України. 2. Порядок реєстрації реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються при операціях з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Національним банком України."  
Враховано по суті в ст. 6,7   
    -84- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Статтю 6 необхідно доповнити наступним: "Порядок реєстрації та застосування платіжних терміналів встановлюється Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України". "Платіжний термінал" є засобом авторизації тримачів платіжних карток в платіж-них системах, а не реєстратором розрахункових операцій  
Відхилено    
58. Стаття 7. Реєстратори розрахункових операцій та товарно-касові книги не застосовуються:      Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:  
59. 1) при здійсненні операцій торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням приходних і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;   -85- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Вважати статтю 7 статтею 21; Додати назву статті "Стаття 21 Перелік сфер діяльності, в яких дозволяється не застосовувати реєстратори розрахункових операцій"; Пункт 1 викласти нормативною формою державної мови: "1. Реєстратори розрахункових операцій та товарно-касові книги не застосовуються при здійсненні операцій торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням приходних і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку." Не змінюючи змісту, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено   1) при здійсненні операцій торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;  
60. 2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти);   -86- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Пункт 2 статті 7 вилучити Суперечить Закону України "Про банки і банківську діяльність"  
Відхилено   2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти);  
61. 3) при виконанні операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків та касах уповноважених фінансово-кредитних установ з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України.   -87- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Пункт 3 статті 7 вилучити  
Відхилено Суперечить Закону України "Про банки і банківську діяльність"  3) при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України; 4) при продажу проїзних і перевізних документів із застосуванням бланків суворого обліку на залізничному (окрім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України та Державної податкової адміністрації України.  
    -88- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.7 додати п.4: "4) при проведені розрахунків суб'єктами підприємницької діяльності, яких відповідно до законодавства звільнено від обов'язкового обліку доходів і витрат, або в інших випадках, передбачених законодавством."  
Враховано по суті в новій редакції ст.9   
    -89- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 7 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) при продажу проїзних документів із застосуванням бланків суворої звітності на залізничному (окрім приміського) і авіаційному транспорті з оформленням розрахункових документів і фінансової звітності відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України та Державної податкової адміністрації України."  
Враховано    
    -90- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Пропоную статтю 7 п.2 після слів "… (крім операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти" доповнити словами: "і використанні платіжних терміналів)" і викласти в наступній редакції п.2 ст.7: "при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти і використанні платіжних терміналів)". "Платіжний термінал" є засобом авторизації тримачів платіжних карток в платіж-них системах, а не реєстратором розрахункових операцій  
Відхилено    
62. Стаття 8. Перелік окремих форм діяльності у сфері торгів-лі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням товарно-касових книг і обов'язковою видачею розрахункових документів, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України і Державної податкової адміністрації України.   -91- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Викласти статтю 8 в такій редакції: "Стаття 8. Перелік окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, розрахункові операції в яких дозволено проводити без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України і Державної податкової адміністрації України".  
Враховано з редакційними правками  Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, при яких дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України і Державної податкової адміністрації України.  
    -92- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 8 викласти як пункт 2 статті 21 Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено    
    -93- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Статтю 8 пропоную доповнити словами: "Національного банку України" і викласти в такій редакції: "Перелік окремих форм діяльності… встановлюється Кабінетом Міністрів України… за поданням Міністерства економіки України, Національного банку України і Державної податкової адміністрації України". Зазначений Перелік не відноситься до компетенції НБУ  
Відхилено    
63. Стаття 9. Терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік операцій з розрахунків в готівковій та безготівковій формах (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України і Державної податкової адміністрації України.   -94- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 9 вилучити, оскільки всі терміни (строки) переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій вже скінчились. Не визначені терміни переведення по окремим формам діяльності, а також платежів у безготівковій формі.  
Відхилено   Стаття 11. Терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік операцій з розрахунків у готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України та Національного банку України.  
    -95- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Пропоную статтю 9 після слів "за поданням Міністерства економіки України…" записати "Національного банку України і Державної податкової адміністрації України".  
Враховано по суті   
64. Розділ ІІІ      Розділ ІІІ  
65. ОБов'ЯзковІ вимоги до РЕЄСТАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО обслуговуваннЯ та РЕМОНТУ   -96- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Об'єднати статті 22 "Порядок внесення реєстраторів розрахункових операцій до Державного реєстру", 23 "Порядок використання пристроїв фіскальної пам'яті", 24 "Надання дозволу на застосування користувачами реєстраторів розрахункових операцій", 25 "Сертифікація реєстраторів розрахункових операцій", 26 "Загальні обов'язки виробників реєстраторів розрахункових операцій", 27 "Обов'язки виробників реєстраторів розрахункових операцій - нерезидентів України", 28 "Обов'язки центрів сервісного обслуговування", 29 "Проведення технічної експертизи реєстраторів розрахункових операцій" та 30 "Порядок затвердження положення про порядок виробництва, технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій" у розділі ІV "Вимоги до виготовлення, введення в дію реєстраторів розрахункових операцій та їх частин". Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  ОБов'ЯзковІ вимоги до РЕЄСТАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО обслуговуваннЯ та РЕМОНТУ  
    -97- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 23 такого змісту: "Стаття 23. Порядок використання пристроїв фіскальної пам'яті. 1. Підставою для використання пристроїв фіскальної па-м'яті є реєстрація його унікального номеру в Реєстрі пристроїв фіскальної пам'яті. 2. Ведення Реєстру пристроїв фіскальної пам'яті здійснює Державна податкова адміністрація. Порядок надання унікальних номерів пристроїв фіскальної пам'яті та їх обліку встановлюється Державною податковою адміністрацією. 3. Порядок ремонту, зняття з обліку та утилізації пристроїв фіскальної пам'яті встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державної податкової адміністрації. Використання пристроїв фіскальної пам'яті без реєстрації унікального номеру в Реєстрі пристроїв фіскальної пам'яті забороняється." П.5 1 по суті в ст.11. Інші пункти суперечать нормам міжнародних угод та вимогам Державної системи сертифікації  
Враховано частково .   
    -98- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 22 такого змісту: "Стаття 22. Порядок внесення реєстраторів розрахункових операцій до Державного реєстру. 1. Внесення реєстраторів розрахункових операцій до Державного реєстру здійснює Кабінет Міністрів України або уповноваженій ним орган. 2. Реєстратори розрахункових операцій вносяться до Державного реєстру за умовами: 1) наявності сертифікатів відповідності загальним вимогам та вимогам до фіскальних функцій реєстратора розрахункових операцій; 2) наявність техніко-економічного обґрунтування необхідності внесення відомої моделі реєстратора розрахункових операцій до Державного реєстру для виробників - нерезидентів України; 3) атестат виробництва для виробників-резидентів України; 4) наявність договору про обов'язкове страхування для виробників-нерезидентів України. 3. Критеріями техніко-економічної необхідності внесення відомої моделі реєстратора розрахункових операцій до Державного реєстру для виробників-нерезидентів вважаються: 1) відсутність в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій моделей для заявленої сфери застосування; 2) рівень надійності виконання функцій реєстратора розрахункових операцій, які визначенні цим Законом, у заявленої моделі перевершує цей показник у моделей, які внесені до Державного реєстру. 4. При занесенні реєстратора розрахункових операцій до Державного реєстру виробнику надається свідоцтво встановленої форми. Строк дії свідоцтва 2 роки. 5. Положення про Державний реєстр, а також порядок занесення реєстраторів розрахункових операцій до Державного реєстру затверджує Кабінет Міністрів України." Закон має регулювати застосування реєстраторів розрахункових операцій, а не їх складових частин.  
Відхилено .   
66. Стаття 10. На території України у сферах, визначених цим Законом, дозволяється застосовувати лише реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.   -99- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
"Статтю 10 вважати статтею 24; Додати назву статті "Стаття 24 Надання дозволу на застосування користувачами реєстраторів розрахункових операцій"; Абзац другий статті 10 перенести до статті 25 з редакційними правками." Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  Стаття 12. На території України дозволяється реалізовувати та застосовувати у сферах, визначених цим Законом, лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторській документації виробника.  
67. Сертифікація реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій проводиться центром сертифікації при Державній податковій адміністрації України.      Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, а також Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Державної податкової адміністрації України та Міністерства економіки України.  
68. Стаття 11. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються Державною податковою адміністрацією України у формі галузевих стандартів.   -100- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Викласти статтю 11 в такій редакції: "Стаття 11. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються Державною податковою адміністрацією України. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій комп'ютерно-касовими системами, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, встановлюються Державною податковою адміністрацією України разом з Національним банком України. Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі комп'ютерно-касових систем, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлюється Державною податковою адміністрацією України."  
Враховано   Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються Державною податковою адміністрацією України.  
69. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій комп'ютерно-касовими системами, що застосовуються для купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, встановлюються Державною податковою адміністрацією України разом з Національним банком України.   -101- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статтю 11 викласти в редакції: "Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій комп'ю-терно-касовими системами (контрольно-касовими апаратами), що застосовується для купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, встановлюється Державною податковою адміністрацією України разом з Національним банком України", в зв'язку зі змінами в пункті 1 Статті 3."  
Відхилено . Застосування електронних контрольно-касових апаратів не забезпечує банківську звітність  Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Державною податковою адміністрацією України разом з Національним банком України. Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлюється Державною податковою адміністрацією України.  
    -102- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
"Положення статті 11 викласти в пунктах 2 і 3 статті 6. У зв'язку з цим статтю 11 вилучити." Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено    
    -103- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 26 у такій редакції: "Стаття 26. Загальні обов'язки виробників реєстраторів розрахункових операцій Виробники реєстраторів розрахункових операцій зобов'язані: 1) проводити свою діяльність згідно з встановленим порядком виробництва реєстраторів розрахункових операцій; 2) застосовувати в реєстраторах розрахункових операції пристрої фіскальної пам'яті з індивідуальними номерами, які надає Державна податкова адміністрація; 3) забезпечити в конструкції реєстратора розрахункових операцій неможливість проведення змін в конструкції та програмному забезпечені, які можуть призвести до зміни інформації накопиченої, згідно з вимогами статей 8 та 9 цього Закону, без пошкодження елементів конструкції, які визначаються візуально; 4) забезпечити гарантійне та післягарантійне обслуговування та ремонт реєстраторів розрахункових операцій; 5) постачати технологічне обладнання та документацію, які забезпечують достовірність перевірки програмного забезпечення та конструкції реєстраторів розрахункових операцій, згідно з вимогами цього Закону." Це норма ДСТУ  
Відхилено .   
    -104- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 27 у такій редакції: "Стаття 27. Обов'язки виробників реєстраторів розрахункових операцій - нерезидентів України. Виробники реєстраторів розрахункових операцій - нерезиденти України, які імпортують реєстратори розрахункових операцій або організують збирання відомих моделей реєстраторів розрахункових операцій на території України з комплектуючих вузлів самостійно або з залученням резидентів України, додатково до обов'язків викладених в статті 26, зобов'язані: 1) проводити обов'язкове страхування ризиків, пов'язаних з невідповідністю конструкції моделі реєстратора розрахункових операцій вимогам цього Закону, які можуть стати відомими в процесі експлуатації цієї моделі. Порядок обов'язкового страхування та покриття можливих збитків встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України; 2) при подані заявки на видачу індивідуальних номерів пристроїв фіскальної пам'яті надавати до Державної податкової адміністрації відомості про сплату ввізного мита та наявність договору обов'язкового страхування." Суперечить міжнародним угодам, до яких приєдналася Україна  
Відхилено .   
70. Стаття 12. Центри сервісного обслуговування зобов'язані:   -105- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Пункт 3 Статті 12. викласти в редакції: "Центри сервісного обслуговування зобов'язані: 3) складати технічні висновки використовуючи методики виробника щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій при його введенні в експлуатацію, ремонті та технічних експертизах по запиту контролюючих органів;" В пункті 4) в кінці речення додати слова "та постачальника" Порядок проведення експертизи та складання висновків визначений діючим законодавством  
Відхилено   Стаття 14. Центри сервісного обслуговування зобов'язані:  
    -106- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 12 викласти як статтю 28; Викласти назву статті "Стаття 28 Обов'язки центрів сервісного обслуговування"; Викласти статтю нормативною формою державної мови в редакції: В пункті 2 після слів "на протязі 72 годин" додати слова "з моменту отримання заявки;" Пункт 3 викласти в редакції: "3) при введенні в експлуатацію, технічному обслуговуванні та ремонті реєстратора розрахункових операцій проводити технічну експертизу та складати висновок, згідно з вимогами статті 29;" Пункт 4 викласти в редакції: "4) у разі отримання негативних результатів експертизи, повідомляти про це державну податкову інспекцію за місцем експлуатації реєстратора розрахункових операцій. Порядок проведення експертизи та складання висновків вже визначено діючим законодавством.  
Відхилено    
71. 1) проводити свою діяльність згідно з встановленим порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій;      1) проводити свою діяльність згідно з Положенням про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій;  
72. 2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій забезпечувати відновлення його роботи на протязі 72 годин;      2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій забезпечувати відновлення його роботи на протязі 72 годин;  
73. 3) складати технічні висновки щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій конструкторській документації виробника при його введенні в експлуатацію, технічному обслуговуванні та ремонті; 4) у разі встановлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій конструкторській документації виробника, повідомляти про це державну податкову інспекцію за місцем експлуатації реєстратора розрахункових операцій.   -107- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 29 наступного змісту: "Стаття 29. Проведення технічної експертизи реєстраторів розрахункових операцій. 1. Підставою для проведення технічної експертизи є: 1) введення в експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт; 2) вимога Державного комітету України у справах захисту прав споживачів, Міністерства внутрішніх справ, а також органів державної податкової служби України; 3) вимога користувача. 2. Технічна експертиза проводиться на відповідність: 1) програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій еталону програмного забезпечення, крім випадків, коли за технічними можливостями носій програмної пам'яті не дозволяє читання програми; 2) конструкції реєстратора розрахункових операцій еталоном взірцю реєстратора розрахункових операцій; 3) додержання строка експлуатації реєстратора розрахункових операцій. 3. Технічна експертиза на вимогу Державного комітету України у справах захисту прав споживачів, Міністерства внутрішніх справ, а також органів державної податкової служби України проводиться обов'язково за участю представників сервісного центру та користувача. 4. Технічна експертиза проводиться за допомогою технологічного обладнання та у відповідності з документацією виробника. 5. За результатами технічної експертизи складається акт встановленої форми." Порядок проведення експертизи та складання висновків вже визначено діючим законодавством  
Відхилено   3) при здійсненні технічного обслуговування або ремонту реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати відповідність їх конструкції та програмного забезпечення конструкторській документації виробника.  
74. Стаття 13. Положення про порядок продажу, технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державної податкової адміністрації України.   -108- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Зазначені положення врахувати в статті 11.  
Враховано в ст.11   
    -109- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 13 вважати статтею 30; Додати назву статті "Стаття 30 Порядок затвердження положення про порядок виробництва, технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій". Викласти статтю нормативною формою державної мови. Змінює структуру не змінюючи суті законопроекту. Порядок виробництва визначається ДСТУ. Ст.13 об'єднана із ст.12 у новій редакції ст.11  
Відхилено .   
    -110- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
після слів "за поданням Державної податкової адміністрації..." доповнити словами: "...і Національного банку України". Зазначений документ не стосується компетенції НБУ  
Відхилено    
75. Розділ IV.      Розділ IV.  
76. Контроль за додержаннЯм порЯдку проведеннЯ розрахункІв   -111- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Розділ ІV вважати розділом VI Викласти у розділі V "Контроль за додержанням порядку проведення розрахунків" статті 31 "Органи державної влади, що здійснюють контроль за додержанням порядку розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій" та 32 "Затвердження порядку контролю за додержанням користувачами вимог цього Закону". Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  Контроль за додержаннЯм порЯдку проведеннЯ розрахункІв  
77. Стаття 14. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, інших вимог цього Закону здійснюють Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Міністерство внутрішніх справ, а також органи державної податкової служби України шляхом проведення оперативних перевірок.   -112- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Викласти статтю 14 статтею 31 у такій редакції: "Стаття 31. Органи державної влади, що здійснюють контроль за додержанням порядку розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. 1.Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, інших вимог цього Закону здійснюють Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Міністерство внутрішніх справ, а також органи державної податкової служби України шляхом проведення оперативних перевірок. 2.Контроль за додержанням уповноваженими фінансово-кредитними установами та суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками по купівлі-продажу готівкової іноземної валюти порядку розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, інших вимог цього Закону здійснюють Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Міністерство внутрішніх справ, Національний банк України а також органи державної податкової служби України шляхом проведення оперативних перевірок."  
Враховано по суті  Стаття 15. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснює Державна податкова адміністрація України та її органи на місцях шляхом проведення оперативних перевірок. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснює Національний банк України, Державна податкова адміністрація України, та їх органи на місцях шляхом проведення оперативних перевірок.  
    -113- Мухін В.В. (реєстр. картка № 366)
Пропоную статтю 14 розділу ІV законопроекту після слів: "... Державний комітет України у справах захисту прав споживачів..." доповнити словами "...Національний банк України..." і далі за текстом. (абзац 2)  
Враховано    
78. Стаття 15. Порядок контролю за здійсненням операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти встановлюється Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України.   -114- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 15 викласти в такій редакції: "Стаття 15. Оперативні перевірки проводяться в терміни, визначені відповідним контролюючим органом. Порядок проведення оперативних перевірок встановлюється контролюючими органами відповідно до їх повноважень і погоджуються з Державною податковою адміністрацією України."  
Враховано з редакційними правками  Стаття 16. Оперативні перевірки проводяться контролюючими органами, визначеними в статті 15, у встановлені ними терміни. Порядок проведення оперативних перевірок встановлюється контролюючими органами згідно з їх повноваженнями і визначається у відповідних нормативно-правових документах цих контролюючих органів.  
    -115- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Викласти статтю 15 статтею 32 у такій редакції: "Стаття 32. Затвердження порядку контролю за додержанням користувачами вимог цього Закону. 1. Порядок контролю за здійсненням користувачами по-рядку розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, інших вимог цього Закону затверджується Державною податковою адміністрацією України. 2. Порядок контролю за здійсненням користувачами операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти затверджується Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України." Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .   
79. Розділ V.      Розділ V.  
80. ВІдповІдальнІсть за порушеннЯ вимог цього Закону   -116- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У розділі VІ. "Відповідальність за порушення вимог цього закону" викласти статті 33. "Застосування фінансових санкцій до користувачів за порушення вимог цього закону", стаття 34. Застосування фінансових санкцій до користувачів - уповноважених фінансово-кредитних установ та суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками по купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за порушення вимог цього закону", 35. "Застосування до користувачів фінансових санкцій за реалізацію необлікованих товарів", 36. "Застосування фінансових санкцій за відсутність цінника на товар.", 37. "Застосування фінансових санкцій за порушення вимог цього закону щодо відповідності конструкції реєстраторів розрахункових операцій.", 38. "Порядок перерахування сум фінансових санкцій.", 39. "Відповідальність посадових осіб за порушення вимог цього закону", 40. "Відповідальність осіб за внесення змін до конструкції або програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій.", 41. "Відповідальність осіб за порушення цілісності пристрою фіскальної пам'яті.", 42. "Відповідальність виробників за невідповідність реєстраторів розрахункових операцій вимогам цього закону." Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  ВІдповІдальнІсть за порушеннЯ вимог цього Закону  
81. Стаття 16. За порушення суб'єктами підприємницької діяльності вимог цього Закону за рішенням органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:   -117- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 16 вважати статтею 33. Додати назву статті у такій редакції "Стаття 33. Застосування фінансових санкцій до користувачів за порушення вимог цього закону." Слова "…суб'єктами підприємницької діяльності…" замінити на слово "користувачами". Закон має розповсюджуватися на суб'єктів підприємницької діяльності, а не користувачів  
Відхилено .  Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з розрахунків за товари (послуги), за рішенням органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:  
82. 1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення розрахунків без застосування реєстраторів розрахункових операцій чи товарно-касових книг або у разі не проведення операцій з розрахунків через реєстратори розрахункових операцій;   -118- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
У пункті 1 статті 33 слово "сто" замінити на слово "п'ять". Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .  1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операції з розрахунків на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), у разі непроведення операції з розрахунків через реєстратори розрахункових операцій, у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки;  
    -119- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Слово "ста" замінити на слово "двадцяти" Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .   
    -120- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.ст. 16-21 зменшити вдвічі всі штрафні санкції, тобто, замість ста неоподатковуваних мінімумів записати п'ятдесят, замість п'ятдесяти - двадцять п'ять, замість тридцяти - п'ятнадцять. Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .   
83. 2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з розрахунків непереведеного у фіскальний режим роботи реєстратора розрахункових операцій;   -121- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Слово "ста" замінити на слово "двадцяти" Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .  2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з розрахунків непереведеного у фіскальний режим роботи, незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій;  
    -122- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Після слів "режим роботи" доповнити: "або належним чином неопломбованого" 1 в п.1  
Враховано по суті   
84. 3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з розрахунків не зареєстрованих у встановленому порядку реєстратора розрахункових операцій або товарно-касової книги;      3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невикористання при здійсненні операцій з розрахунків у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки чи книги обліку розрахункових операцій, або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або використання незареєстрованих чи непрошнурованих книг обліку розрахункових операцій, або незберігання книг обліку розрахункових операцій чи розрахункових книжок протягом встановленого терміну;  
85. 4) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операції з розрахунків на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);   -123- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Слово "ста" замінити на слово "десяти" Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .   
86. 5) п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його незберігання в журналі обліку роботи реєстратора розрахункових операцій;   -124- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Слово "п'ятдесяти" замінити на слово "двадцяти" Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .  4) п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його незберігання в книзі обліку розрахункових операцій;  
87. 6) тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання друку контрольної стрічки;   -125- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
В зв'язку зі змінами в пункті 9 Статті 2 пункт 6 викласти в редакції: "6) тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання друку контрольної стрічки або її незберігання на протязі встановленого терміну;"  
Враховано   5) тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невиконання друку контрольної стрічки або її незберігання протягом встановленого терміну;  
    -126- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Слово "тридцяти" замінити на слово "десяти" Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .   
88. 7) п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операцій з розрахунків через електронний контрольно-касовий апарат (комп'ютерно-касову систему) без використання режиму попереднього програмування кожного найменування, кількості та цін товарів (послуг);   -127- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
"7) п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операцій з розрахунків без застосування кількісно-сумового обліку за допомогою електронного контрольно-касового апарату (комп'ютерно-касової системи) та/або зовнішнього програмного забезпечення;" Зовнішнє програмне забезпечення не є складовою частиною реєстратора розрахункових операцій  
Відхилено   6) двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операцій з розрахунків через реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування кожного найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;  
    -128- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
"8) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з розрахунків реєстратора розрахункових операцій, який не знаходиться на обов'язковому технічному обслуговуванні" Суперечить порядку застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства  
Відхилено .   
    -129- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Слово "п'ятдесяти" замінити на слово "п'яти" Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .   
89. 8) двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невідповідності суми готівкових грошових коштів на робочому місці касира сумі коштів, яка зазначена в денному звіті, більше, ніж на 0,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;   -130- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Слово "двадцяти" замінити на слово "п'яти" Редакція п.8 врахована в статті 21.  
Відхилено .   
90. 9) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі неведення журналу обліку роботи реєстратора розрахункових операцій або незберігання його на протязі встановленого терміну;   -131- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
"9) п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі неведення журналу обліку роботи реєстратора розрахункових операцій або незберігання його на протязі встановленого терміну;" Ця фінансова санкція нівелює фінансову санкцію, яку мали б покласти згідно пункту 5 Статті 16 - суб'єкт підприємницької діяльності завжди "загубить" журнал обліку роботи (170 гривень) ніж зізнається у незберіганні фіскального звітного чеку (850 гривень).  
Враховано в п.4   
    -132- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Слово "десяти" замінити на слово "одного" Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .   
91. 10) тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невидачі розрахункового документа при використанні товарно-касової книги або порушення порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції проводяться з оформленням приходних і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;   -133- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Слово "тридцяти" замінити на слово "десяти" У пункті 10 виключити такі слова: "невидачі розрахункового документа при використанні товарно-касової книги або". Зазначене сприяє приховуванню виручки. Редакційна правка  
Відхилено .  7) тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі порушення порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, визначених у пункті 1 статті 9, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (окрім приміського) та авіаційному транспорті;  
92. 11) п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування реєстраторів розрахункових операцій, конструкція чи програмне забезпечення яких не відповідають конструкторській документації виробника.   -134- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Положення пункту 11 статті 16 викласти у пункті 3 статті 37. Пункт 11 статті 33 викласти в такій редакції: "11) двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, якщо непроведені в установлений строк технічне обслуговування та технічна експертиза реєстраторів розрахункових операцій." Терміни технічного обслуговування і відповідальність за їх порушення визначається в договорах  
Відхилено .  8) п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з розрахунків реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторською документацією виробника.  
    -135- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Cлово "п'ятсот" замінити на "сто" Зазначене сприяє приховуванню виручки  
Відхилено .   
    -136- Пашковський Л.Б. (в.о. № 184)
Статтю 16 доповнити абзацом 12 наступного змісту: "12).Суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність за несвоєчасне подання, або неподання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстратора розрахункових операцій відповідно до діючого законодавства".  
Враховано по суті в статті 25   
93. Стаття 17. У разі порушення уповноваженими банками, уповноваженими фінансово-кредитними установами та суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками, порядку виконання операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, встановленого розділом 2 цього Закону, за рішенням органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:   -137- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 17 викласти як статтю 34; Викласти назву статті "Стаття 34 Застосування фінансових санкцій до користувачів - уповноважених фінансово-кредитних установ та суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками по купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за порушення вимог цього Закону." Викласти перше речення нормативною формою державної мови; Положення пункту 4 викласти в пункті 4 статті 37. Замінити пункти 1, 2, 3 пунктами 1, 2, 3, 4, виклавши їх в такій редакції: "1)ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій; 2)ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій не зареєстрованої у встановленому порядку реєстратора розрахункових операцій; 3)ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі не видачі розрахункового документу, що підтверджує здійснення операції; 4) двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, якщо непроведені в установлений строк технічне обслуговування та технічна експертиза реєстраторів розрахункових операцій."  
Враховано частково   Стаття 18. У разі порушення порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановленого цим Законом, до уповноважених банків та суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками, за рішенням органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:  
94. 1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі проведення операцій без застосування комп'ютерно-касової системи або у разі їх не проведення через комп'ютерно-касову систему;      1)ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі непроведення операції через реєстратор розрахункових операцій, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або проведення операції на неповну суму коштів;  
95. 2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій не зареєстрованої у встановленому порядку комп'ютерно-касової системи;      2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з розрахунків незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій;  
96. 3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі не видачі розрахункового документу, що підтверджує здійснення операції;      3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невідповідності даних розрахункових документів, що підтверджують здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх других примірників та/або даним фіскального звіту;  
97. 4) п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування комп'ютерно-касової системи, в якій внесені зміни в сертифіковані програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції.      4) п'ятикратного розміру суми, на яку виявлено неспівпадіння - у разі перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою коштів, яка зазначена у фіскальному звіті; 5) п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти реєстратора розрахункових операцій, в який внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції.  
98. Стаття 18. До суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують для застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстратори розрахункових операцій, які не пройшли сертифікацію у державній системі сертифікації і не включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, або конструкція чи програмне забезпечення яких не відповідають конструкторській документації виробника, за рішенням органів державної податкової служби України застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну реалізовану одиницю, при цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації.   -138- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 18 викласти нормативною формою державної мови в пункті 2 статті 37. Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  Стаття 19. До суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують для застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстратори розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені конструкторською документацією виробника, за рішенням органів державної податкової служби України застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну реалізовану одиницю, при цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації.  
99. Стаття 19. До суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані, застосовується фінансова санкція у розмірі вартості необлікованих товарів по цінах реалізації, але не менше двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -139- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 19 викласти як статтю 35; Додавши назву статті "Стаття 35 Застосування до користувачів фінансових санкцій за реалізацію необлікованих товарів." Виклавши статтю нормативною формою державної мови. "1.До користувачів, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані, застосовується фінансова санкція у розмірі вартості необлікованих товарів по цінах реалізації, але не менше двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян." Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  Стаття 20. До суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі вартості необлікованих товарів по цінах реалізації, але не менше двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
100. Стаття 20. До суб'єктів підприємницької діяльності, що не ведуть або ведуть з порушенням встановленого порядку кількісно-сумовий облік товарів за місцем реалізації та/або зберігання, застосовується фінансова санкція у розмірі вартості необлікованих товарів по цінах реалізації, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -140- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 20 викласти в пункті 2 статті 35, замінивши слова "та/або" на слово "та". "2. До користувачів, що не ведуть або ведуть з порушенням встановленого порядку кількісно-сумовий облік товарів за місцем реалізації та зберігання, застосовується фінансова санкція у розмірі вартості необлікованих товарів по цінах реалізації, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Враховано по суті  Стаття 21. До суб'єктів підприємницької діяльності, що не ведуть або ведуть з порушенням встановленого порядку облік товарів за місцем реалізації та зберігання, застосовується фінансова санкція у розмірі вартості необлікованих товарів по цінах реалізації, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 22. У разі невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня, до суб'єктів підприємницької діяльності застосовується фінансова санкція у п'ятикратному розмірі суми, на яку виявлено невідповідність.  
    -141- Стоженко В.Я. (реєстр. картка № 433)
Доповнити Закон новою статтею 21 такого змісту: "Стаття 21. У разі перевищення суми готівкових грошових коштів на місці проведення розрахунків суми коштів, яка зазначена в денному звіті, а у випадку використання розрахункової книжки - загальної суми продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня, до суб'єктів підприємницької діяльності застосовується фінансова санкція у п'ятикратному розмірі суми, на яку виявлено неспівпадіння".  
Враховано частково , включивши і редакцію п.8 статті 16.   
101. Стаття 21. До суб'єктів підприємницької діяльності, які не виставили цінники на товар, що продається (прейскуранти або тарифи на послуги, що надаються, використовують цінники та прейскуранти, що містять ціни і тарифи в іноземній валюті або в інших одиницях, які не є грошовою одиницею України, застосовується фінансова санкція у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний невиставлений цінник на товар (прейскурант або тариф на послугу) або виставлений цінник на товар (прейскурант або тариф на послугу) в іноземній валюті чи в інших одиницях.   -142- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 21 викласти як статтю 36, виклавши назву статті "Стаття 36. Застосування фінансових санкцій за відсутність цінника на товар." Змінює структуру законопроекту без зміни змісту  
Відхилено   Стаття 23. До суб'єктів підприємницької діяльності, які не виставили цінники на товар, що продається (меню, прейскуранти або тарифи на послуги, що надаються), використовують цінники та прейскуранти, що містять ціни і тарифи в іноземній валюті або в інших одиницях, які не є грошовою одиницею України, застосовується фінансова санкція у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний невиставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф на послугу) або виставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф на послугу) в іноземній валюті чи в інших одиницях.  
102. Стаття 22. У разі встановлення контролюючими органами невідповідності конструкції чи програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій конструкторській документації виробника і на які складені технічні висновки згідно з пунктом 3 статті 12 цього Закону, до центрів сервісного обслуговування, що надали ці висновки, застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -143- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Викласти статтю 22 в редакції: "У разі встановлення контролюючими органами невідповідності конструкції чи програмного забезпечення належним чином опломбованих реєстраторів розрахункових операцій конструкторській документації виробника і на які складені технічні висновки згідно з пунктом 3 статті 12 цього Закону, до центрів сервісного обслуговування, що надали ці висновки, застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Враховано по суті  Стаття 24. У разі встановлення уповноваженими контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторською документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення належним чином опломбованого реєстратора розрахункових операцій, до центра сервісного обслуговування, який здійснює технічне обслуговування і ремонт цього реєстратора, застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
    -144- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 22 викласти як статтю 37 у такій редакції: "Стаття 37. Застосування фінансових санкцій за порушення вимог цього Закону щодо відповідності конструкції реєстраторів розрахункових операцій." 1. До центрів сервісного обслуговування, які не склали акт про проведення технічної експертизи або надали невірну інформації в акті про результати технічної експертизи, згідно з вимогами цього Закону, застосовується фінансова санкція в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян." Статтю 18 викласти нормативною формою державної мови в пункті 2 статті 37. Відповідальність визначена Кримінальним та Кримінально-процесуальними Кодексами  
Відхилено    
103. Стаття 23. Суми нарахованих фінансових санкцій, які визначені статтями 16-22 цього Закону, підлягають перерахуванню до місцевого бюджету підприємствами, установами і організаціями - суб'єктами підприємницької діяльності в п'ятиденний термін, а громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності - в п'ятнадцятиденний термін з дня прийняття органами державної податкової служби України відповідного рішення.   -145- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 23 вважати статтею 38, додавши назву статті "Порядок перерахування сум фінансових санкцій. " і виклавши її з редакційними правками. "Суми нарахованих фінансових санкцій, які визначені статтями 33-37 цього Закону, підлягають перерахуванню до місцевого бюджету підприємствами, установами і організаціями - суб'єктами підприємницької діяльності в п'ятиденний термін, а громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності - в п'ятнадцятиденний термін з дня прийняття органами державної податкової служби України відповідного рішення." Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  Стаття 25. Суми застосованих фінансових санкцій, які визначені статтями 17-24 цього Закону, підлягають перерахуванню до місцевого бюджету суб'єктами підприємницької діяльності за місцем їх реєстрації в десятиденний термін з дня прийняття органами державної податкової служби України відповідного рішення.  
104. Стаття 24. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг за порушення вимог цього Закону притягуються органами державної податкової служби України до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.   -146- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 24 вважати статтею 39, виклавши її в редакції: "Стаття 39. Відповідальність посадових осіб за порушення вимог цього Закону. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи уповноважених банків, уповноважених фінансово-кредитних установ та суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками по операціях купівлі-продажу готівкової валюти за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну відповідальності згідно з законами України."  
Враховано по суті  Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи уповноважених банків та суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, за порушення вимог цього Закону притягуються органами державної податкової служби України до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.  
105. Стаття 25. Особи, які внесли зміни до конструкції або програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій, що призвело до знищення чи заміни накопичених даних про операції з розрахунків, притягаються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.   -147- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Статтю 25 вважати статтею 40 додавши назву статті "Стаття 40. Відповідальність осіб за внесення змін до конструкції або програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій." Не змінюючи суті, змінює структуру законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено .  Стаття 27. Особи, які внесли непередбачені конструкторською документацією виробника зміни у конструкцію чи програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій, що можуть призвести до знищення чи зміни накопичених даних про операції з розрахунків за товари (послуги) або даних про операції з купівлі-продажу іноземної валюти, притягаються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Стаття 28. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які не дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що заноситься до фіскальної пам'яті, виробник зобов'язаний за власні кошти усунути ці дефекти у кожному із реалізованих реєстраторів розрахункових операцій. Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що заноситься до фіскальної пам'яті, до виробника чи постачальника цього реєстратора за рішенням органів державної податкової служби України застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому такі реєстратори підлягають конфіскації, виробник або постачальник зобов'язаний повернути їх вартість суб'єкту підприємницької діяльності, а зазначена модель реєстратора розрахункових операцій у встановленому порядку виключається з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.  
    -148- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 41 наступного змісту: "Стаття 41. Відповідальність осіб за порушення цілісністі пристрою фіскальної пам'яті. Особи, які порушили цілісність захисного кожуху пристрою фіскальної пам'яті з порушенням порядку ремонту, зняття з обліку та утилізації пристроїв фіскальної пам'яті, притягаються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством." Закон має розповсюджуватися на реєстратори розрахункових операцій, а не на складові  
Відхилено .   
    -149- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Додати статтю 42 наступного змісту: "Стаття 42. Відповідальність виробників за невідповідність реєстраторів розрахункових операцій вимогам цього Закону. 1. При виявленні в процесі експлуатації не прогнозованих дефектів конструкції або програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій з вини виробника, виробник зобов'язаний усунути ці дефекти за власні кошти. 2. При виявленні в процесі експлуатації навмисно створених або прихованих виробником дефектів в моделі реєстратора розрахункових операцій, які призвели до порушення вимог цього Закону, модель реєстратора розрахункових операцій за рішенням суду виводиться з експлуатації, виключається з Державного реєстру, при цьому, вартість реалізованих реєстраторів розрахункових операцій повертається користувачу за рахунок виробника або за рахунок страхової компенсації.  
Враховано з редакційними правками   
106. II. ПрикІнцевІ положеннЯ   -150- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гуров В.М. (в.о. № 32)
Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
В прикінцевих положеннях : У пункті 1 слів "його опублікування" писати слова "цього офіційного опублікування" У пункті 2 замість слів "місячний термін" писати слова "чотирьох місячний термін", що відповідатиме процедурі нормопроектування, встановленої КМУ. У пункті 3 замість слів "центральним органом виконавчої влади" писати слова "органом державної влади", оскільки НБУ не є центральним органом виконавчої влади.  
Враховано по суті  II. ПрикІнцевІ положеннЯ  
107. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності через місяць після його офіційного оприлюднення.  
108. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону.      2. Кабінету Міністрів України у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону.  
109. 3. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Державній податковій адміністрації України, іншим центральним органам виконавчої влади у місячний термін привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.      3. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Державній податковій адміністрації України, іншим центральним органам виконавчої влади у чотирьохмісячний термін привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.  
110. 4. Національному банку України, міністерствам і відомствам у шестимісячний термін розробити та затвердити нормативні документи, що визначені у цьому Законі.      4. Національному банку України, міністерствам і відомствам у чотирьохмісячний термін розробити та затвердити нормативні документи, що визначені у цьому Законі.  
111. 5. Міністерствам і відомствам, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, вимог щодо організації їх виробництва, випробувань тощо забезпечити узгодження розроблених документів з Державною комісією з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом.      5. Міністерствам і відомствам, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з Державною комісією з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом.