Кількість абзаців - 150 Таблиця поправок


Про соціальну профілактику правопорушень в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про профілактику злочинності   -1- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Уточнити назву проекту Закону "Про соціальну профілактику правопорушень в Україні".  
Враховано   Про соціальну профілактику правопорушень в Україні  
    -2- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Замінити назву проекту Закону на "Про профілактику злочинів".  
Відхилено    
    -3- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Замінити назву проекту Закону на "Про соціальну профілактику правопорушень і злочинності в Україні".  
Враховано частково    
    -4- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
ВР 13 скл. Замінити назву проекту Закону на "Про функції органів, організацій та порядок обліку профілактики злочинності".  
Відхилено    
    -5- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
ВР 13 скл. Замінити назву проекту Закону на "Про профілактику злочинів".  
Відхилено    
    -6- Ківалов С.В. (в.о. № 135)
Замінити назву проекту Закону на "Про організаційно-правові основи попередження злочинності".  
Відхилено    
3. Цей Закон визначає систему заходів профілактики злочинності, порядок їх здійснення державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, окремими громадянами, а також права та обов'язки державних органів і організацій, що проводять роботу для профілактики злочинності, і осіб, щодо яких здійснюються передбачені заходи.   -7- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Преамбулу до проекту Закону викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає систему заходів соціальної профілактики правопорушень, порядок їх здійснення державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян, окремими громадянами, а також права та обов'язки державних органів і організацій, що проводять роботу для профілактики, і осіб, щодо яких здійснюються передбачені заходи".  
Враховано   Цей Закон визначає систему заходів соціальної профілактики правопорушень, порядок їх здійснення державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян, окремими громадянами, а також права та обов'язки державних органів і організацій, що проводять роботу для профілактики, і осіб, щодо яких здійснюються передбачені заходи.  
    -8- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
Преамбулу до проекту Закону викласти в такій редакції: Цей Закон визначає систему заходів профілактики злочинності, порядок їх здійснення державними органами, місцевими Радами народних депутатів, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян в період її об'єктивного обвального зростання в умовах зміни форми власності та суспільного ладу від соціалізму до капіталізму, розмежування громадян України на багатих та бідних, а також права та обов'язки державних органів і організацій, що проводять роботу для профілактики злочинності, і осіб, щодо яких здійснюються передбачені заходи.  
Враховано редакційно частково   
4. Розділ I Загальні положення      Розділ I Загальні положення  
5. Стаття 1. Профілактика злочинності   -9- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Назву статті 1 викласти в такій редакції: "Стаття 1. Соціальна профілактика правопорушень".  
Враховано   Стаття 1. Соціальна профілактика правопорушень  
6. Під профілактикою злочинності розуміються здійснення системи заходів, спрямованих на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів. Профілактичні заходи можуть здійснюватися на усій території України або в окремому її регіоні, галузі народного господарства, на підприємстві, в установі, організації, серед групи населення (загальна профілактика) або стосовно конкретної особи (індивідуальна профілактика).   -10- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
В ч.1 слова "злочинів" замінити на "правопорушень".  
Враховано   Під соціальною профілактикою правопорушень розуміється здійснення системи заходів, спрямованих на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень. Профілактичні заходи можуть здійснюватися на всій території України або в окремому її регіоні, галузі народного господарства, на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, щодо групи населення (загальна профілактика) або стосовно конкретної особи (індивідуальна профілактика). Соціальна профілактика правопорушень в Україні передбачає співробітництво з відповідними органами інших держав, участь України у відповідних заходах, які здійснюються міжнародними організаціями незалежно від форми власності.  
    -11- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 2 статті 1 викласти в такій редакції: "Соціальна профілактика правопорушень в Україні передбачає співробітництво з відповідними органами інших держав, участь України у відповідних заходах, які здійснюються міжнародними організаціями незалежно від форми власності".  
Враховано    
    -12- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
Доповнити статтю частиною 2 такого змісту: "Профілактика злочинності в Україні передбачає контакти з відповідними органами інших держав, участь України у відповідних заходах, які здійснюються міжнародними організаціями".  
Враховано частково    
7. Стаття 2. Законодавство України про профілактику злочинності   -13- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У назві статті 2 замість слова "злочинів" написати "правопорушень".  
Враховано   Стаття 2. Законодавство України про соціальну профілактику правопорушень  
8. Законодавство України про профілактику злочинності складається з цього Закону та інших законодавчих актів України, що регулюють діяльність правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремих громадян у сфері боротьби із злочинністю.   -14- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
Доповнити статтю частиною 2 такого змісту: "Усі заходи щодо профілактики злочинності здійснюються відповідно до Конституції та законів України, загальновизнаних норм міжнародного права".  
Враховано   Законодавство України про соціальну профілактику правопорушень складається з цього Закону та інших законодавчих актів України, що регулюють діяльність правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також участь підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань у боротьбі з правопорушеннями. Усі заходи щодо соціальної профілактики правопорушень здійснюються відповідно до Конституції та законів України, загальновизнаних норм міжнародного права.  
    -15- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 1 статті 2 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано    
    -16- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 2 статті 2 замість слова "злочинів "записати" правопорушень".  
Враховано    
9. Стаття 3. Особливості застосування цього Закону щодо іноземних громадян та осіб без громадянства      Стаття 3. Особливості застосування цього Закону щодо іноземців та осіб без громадянства  
10. Дія цього Закону поширюється і на іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території України.      Дія цього Закону поширюється і на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України.  
11. Профілактичні заходи не застосовуються до іноземних громадян, які відповідно до законів і міжнародних договорів України користуються імунітетом від кримінальної та адміністративної юрисдикції України.      Профілактичні заходи не застосовуються до іноземців, які відповідно до законів і міжнародних договорів України користуються імунітетом від кримінальної та адміністративної юрисдикції України.  
12. Стаття 4. Принципи здійснення профілактики злочинності   -17- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У назві статті 4 замість слова "злочинів" написати "правопорушень".  
Враховано   Стаття 4. Принципи здійснення соціальної профілактики правопорушень.  
13. Профілактика злочинності ведеться за принципами:   -18- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 1 статті 4 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Соціальна профілактика правопорушень здійснюється за принципами:  
14. законності, тобто здійснення лише тих заходів, що безпосередньо передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами України;      законності, тобто здійснення лише тих заходів, що безпосередньо передбачені цим Законом та іншими законами України;  
15. спільності, тобто участі у профілактичній діяльності крім правоохоронних органів усіх інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремих громадян;      спільності, тобто участі у профілактичній діяльності крім правоохоронних органів усіх інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремих громадян;  
16. гуманізму, переважання методів переконання, тобто застосування примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу;      гуманізму, переважання методів переконання, тобто застосування примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу;  
17. гласності, тобто систематичного висвітлення у державній статистиці та засобах масової інформації відомостей про стан профілактики злочинності.      гласності, тобто систематичного висвітлення у державній статистиці та засобах масової інформації відомостей про стан профілактики правопорушень.  
18. Стаття 5. Органи та організації, що здійснюють профілактику злочинності   -19- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У назві статті 5 замість слова "злочинів" написати" правопорушень".  
Враховано   Стаття 5. Органи та організації, що здійснюють соціальну профілактику правопорушень.  
19. З урахуванням особливостей причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, і специфіки заходів щодо профілактики злочинності у профілактичній діяльності беруть участь Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, міністерства та відомства, їх органи на місцях, місцеві органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.   -20- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 1 статті 5 викласти в такій редакції: "Профілактику правопорушень в Україні здійснюють відповідно до своєї компетенції правоохоронні органи України, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, міністерства та інші центральні органи та їх органи на місцях, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності".  
Враховано   Профілактику правопорушень в Україні здійснюють відповідно до своєї компетенції правоохоронні органи України, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, міністерства та інші центральні органи та їх органи на місцях, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.  
    -21- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
Замінити термін "органи місцевого самоврядування" на "місцевої Ради народних депутатів та їх органів".  
Відхилено    
    -22- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Органи та організації, що здійснюють профілактику злочинності". Профілактику злочинності в Україні здійснюють відповідно до своєї компетенції, встановленої цим законом та іншими законодавчими актами України, органи внутрішніх справ України та служби безпеки України, а також інші державні органи у випадках, передбачених цим законом та законодавством України. З урахуванням особливостей причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, і специфіки заходів щодо профілактики злочинності у профілактичній діяльності беруть участь Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, міністерства та відомства, їх органи на місцях, місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності. Участь у діяльності, спрямованій на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, проводять також органи громадської самодіяльності, інші об'єднання громадян та окремі громадяни відповідно до законодавства та своїх статутів (положень). Органи дізнання, попереднього слідства, суд, арбітражний суд, прокурор, стосовно виявлених причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, здійснюють профілактику злочинності у порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством".  
Відхилено    
20. Діяльність, спрямовану на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, проводять також органи громадської самодіяльності, інші об'єднання громадян та окремі громадяни відповідно до законодавства та своїх статутів (положень).   -23- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 2 статті 5 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Діяльність, спрямовану на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, можуть проводити також органи громадської самодіяльності, інші об'єднання громадян відповідно до законодавства та своїх статутів (положень).  
21. Розділ ІІ Загальна профілактика злочинності   -24- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У назві розділу ІІ замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Розділ ІІ Загальна соціальна профілактика правопорушень  
22. Стаття 6. Заходи загальної профілактики злочинності   -25- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У назві статті 6 замість слова "злочинів" записати "правопорушень". У статті 6 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Стаття 6. Заходи загальної соціальної профілактики правопорушень  
23. До заходів загальної профілактики злочинності належать:      До заходів загальної соціальної профілактики правопорушень належать:  
24. профілактична перевірка;      профілактична перевірка;  
25. профілактичний припис;      профілактичний припис;  
26. повідомлення про невиконання профілактичного припису;      повідомлення про невиконання профілактичного припису;  
27. кримінологічне дослідження;   -26- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пункті 4 статті 6 слова "кримінологічна експертиза" вилучити.  
Враховано    
28. роз'яснення положень законодавства України з питань профілактики злочинності;      роз'яснення положень законодавства України з питань соціальної профілактики правопорушень;  
29. інформування населення про стан злочинності, засоби та методи їх захисту від злочинних посягань.   -27- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Доповнити статтю 6 пунктом такого змісту: "Правова пропаганда діючого законодавства серед населення, на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності з питань недопущення правопорушень та відповідальності за їх скоєння".  
Враховано   інформування населення про стан злочинності, засоби та методи їх захисту від злочинних посягань; правова пропаганда діючого законодавства серед населення, на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності з питань недопущення правопорушень та відповідальності за їх скоєння;  
    -28- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
Доповнити проект Закону статтею 6-1 "Особи, які підлягають профілактичній перевірці". Профілактична перевірка декларування доходів найбільш заможних верств населення України проводиться відповідно до Декрету Кабінету Міністрів про прибутковий податок з громадян та Закону України "Про декларування доходів громадян України". Профілактичній перевірці в обов'язковому порядку із застосуванням всіх можливих способів перевірки підлягають: Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим, народні депутати України; керівний склад працівників Адміністрації Президента, голови обласних, міських і районних державних адміністрацій та їх заступники, а також голови місцевих Рад народних депутатів; керівники і власники підприємств незалежно від форм власності, в тому числі акціонерних і орендних підприємств; голови правління банків та їх заступники; інші найбільш заможні власники України (незалежно від їх громадянства). Результати профілактичної перевірки оформляються актом Головної Державної податкової інспекції, один примірник якого надсилається депутатам Верховної Ради України, а другий в Комісію Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Це є предметом регулювання інших законів  
Відхилено    
30. Стаття 7. Профілактична перевірка      Стаття 7. Профілактична перевірка  
31. Профілактична перевірка на підприємстві, в установі, організації полягає у здійсненні заходів, спрямованих на своєчасне виявлення причин і умов, що можуть сприяти вчиненню злочинів, з метою їх усунення.   -29- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 1 статті 7 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Профілактична перевірка на підприємстві, в установі, організації полягає у здійсненні заходів, спрямованих на своєчасне виявлення причин і умов, що можуть сприяти вчиненню правопорушень, з метою їх усунення.  
32. Профілактична перевірка проводиться у разі надходження достатніх відомостей про існування причин і умов, що можуть сприяти вчиненню злочинів, спеціальними комісіями на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, міністерств, місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів. До участі в перевірці залучаються фахівці, а у разі необхідності також представники об'єднань громадян.   -30- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Перше речення статті 7 викласти у такій редакції: "Профілактична перевірка проводиться у разі надходження достатніх відомостей про наявність причин і умов, що можуть сприяти вчиненню злочинів, працівниками органів внутрішніх справ та служби безпеки на підставі відповідних рішень керівників територіальних підрозділів цих органів".  
Враховано   Профілактична перевірка проводиться працівниками правоохоронних органів у разі надходження достатніх відомостей про наявність причин і умов, що можуть сприяти вчиненню правопорушень, на підставі відповідних рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів. До участі в перевірці залучаються фахівці, а у разі необхідності також представники об'єднань громадян.  
    -31- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 2 статті 7 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано    
    -32- Ківалов С.В. (в.о. № 135)
Ст.7 вилучити з проекту Закону, бо вона протирічить ст.ст.30,31 Конституції України.  
Враховано частково , внесено уточнююче доповнення   
    -33- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
Замінити термін "органи місцевого самоврядування" на "місцеві Ради народних депутатів та їх органи".  
Відхилено    
    -34- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Доопрацювати частини 2 і 3 статті 7 проекту Закону щодо участі у перевірці відповідних фахівців і яким правом наділяються перевіряючі.  
Враховано    
33. Посадові особи підприємства, установи, організації, де проводиться перевірка, зобов'язані дати перевіряючим можливість оглянути територію, приміщення, ознайомитися з необхідними документами, матеріалами, дати пояснення з питань, які становлять інтерес для мети перевірки. Перевіряючі повинно діяти суворо в межах своїх повноважень з додержанням вимог щодо охорони інформації. Забороняється втручання в господарську та іншу діяльність підприємства, установи, організації.   -35- Гурвіц Е.Й. (в.о. № 136)
Останнє речення частини 3 записати в такій редакції: "Забороняється їх втручання в господарську та іншу діяльність підприємства, установи, організації, за межами вимог профілактичної перевірки".  
Враховано   Посадові особи підприємства, установи, організації, де проводиться перевірка, зобов'язані дати перевіряючим можливість оглянути територію, приміщення, ознайомитися з необхідними документами, матеріалами, дати пояснення з питань, які становлять інтерес для мети перевірки. Перевіряючі повинні діяти суворо в межах своїх повноважень з додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, вимог щодо охорони інформації. Забороняється їх втручання в господарську та іншу діяльність підприємства, установи, організації, за межами вимог профілактичної перевірки.  
    -36- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Частину 3 ст.7 після слів "з додержанням" доповнити словами "конституційних прав і свобод людини і громадянина".  
Враховано    
34. Результати профілактичної перевірки оформляються актом, примірник якого подається керівникові підприємства, установи, організації, де вона проводилася, та органові, що ініціював її проведення.      Результати профілактичної перевірки оформляються актом, примірник якого подається керівникові підприємства, установи, організації, де вона проводилася, та органові, що ініціював її проведення.  
35. Стаття 8. Профілактичний припис      Стаття 8. Профілактичний припис  
36. З результатами профілактичної перевірки орган, за рішенням якого вона проводилася, надсилає керівникові підприємства, установи, організації, де виявлено причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів, профілактичний припис. У профілактичному припису визначаються заходи щодо профілактики злочинності і термін їх здійснення.   -37- Ківалов С.В. (в.о. № 135)
Ст.8 з проекту вилучити, бо вона суперечить ст.121 Конституції України.  
Відхилено   За результатами профілактичної перевірки орган, за рішенням якого вона проводилася, надсилає керівникові підприємства, установи, організації, де виявлено причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень, профілактичний припис. У профілактичному припису визначаються заходи щодо профілактики правопорушень і термін їх здійснення.  
    -38- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 1 і 3 статті 8 замість слів "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано    
37. Керівник підприємства, установи, організації зобов'язаний у встановлений приписом термін виконати зазначені заходи і повідомити про це орган, який надіслав профілактичний припис.      Керівник підприємства, установи, організації зобов'язаний, у встановлений приписом термін, виконати зазначені заходи і повідомити про це орган, який надіслав профілактичний припис.  
38. Органи дізнання, попереднього слідства, суд, арбітражний суд, прокурор стосовно виявлених причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, здійснюють профілактику злочинності у порядку, встановленому відповідним законодавством.   -39- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доопрацювати частину 3 статті 8.  
Враховано   Орган дізнання, попереднього слідства, суд, арбітражний суд, прокурор стосовно виявлених причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, вживають заходів до усунення порушень Закону у порядку, встановленому чинним законодавством.  
    -40- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частину 3 статті 8 виключити.  
Відхилено    
39. Стаття 9. Повідомлення про невиконання профілактичного припису   -41- Ківалов С.В. (в.о. № 135)
Ст.9 вилучити, оскільки юридична відповідальність за невиконання профілактичного припису діючим законодавством не передбачено.  
Відхилено   Стаття 9. Повідомлення про невиконання профілактичного припису  
40. Орган, що склав профілактичний припис, у разі невиконання або виконання не в повному обсязі чи з порушенням визначених приписом заходів проводить роботу для забезпечення виконання цих заходів відповідним підприємством, установою, організацією, повідомляє про незадовільний стан профілактики злочинності орган внутрішніх справ, на території обслуговування якого знаходиться зазначене підприємство, установа, організація. Одночасно вирішує питання про притягнення до відповідальності згідно з діючим законодавством осіб, винних у невиконанні профілактичного припису.   -42- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Останнє речення ст.9 викласти у такій редакції: "Одночасно вирішує питання щодо відповідальності осіб, винних у невиконанні профілактичного припису, у тому числі про доцільність притягнення їх до відповідальності як за невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків".  
Враховано   Орган, що склав профілактичний припис, у разі невиконання або виконання не в повному обсязі чи з порушенням визначених приписом заходів проводить роботу для забезпечення виконання цих заходів відповідним підприємством, установою, організацією, повідомляє про незадовільний стан профілактики правопорушень орган внутрішніх справ, на території обслуговування якого знаходиться зазначене підприємство, установа, організація. Одночасно вирішує питання щодо відповідальності осіб, винних у невиконанні профілактичного припису, у тому числі про доцільність притягнення їх до відповідальності як за невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків.  
41. Стаття 10. Кримінологічне дослідження   -43- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Статтю 10. Кримінологічна експертиза вилучити. З урахуванням цього поміняти нумерації статей за текстом.  
Враховано    
    -44- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Ст.10 викласти в наступній редакції: "Стаття 10. Кримінологічна експертиза 1) Кримінологічна експертиза проводиться для визначення ролі певних обставин в якості причин і умов вчинення злочинів, прогнозування можливості впливу цих обставин на обумовлення злочинів у майбутньому та з метою обгрунтування необхідності вжиття профілактичних заходів для запобігання дії зазначених обставин. 2) Об'єктами кримінологічної експертизи можуть бути: а) окремі напрямки та частини діяльності підприємств, установ, організацій; б) поведінка та спосіб життя громадян, які порушують норми законодавства; в) проект законодавчого або іншого нормативного акту, державної, відомчої або міжвідомчої програми, а також плану приватизації, іншого державного акту; г) проект комерційної, інвестиційної, кредитної та іншої угоди, будівельного, господарського проекту, іншого управлінського акту. 3) Кримінологічна експертиза призначається компетентним на то органом за наявністю відповідних підстав. Підстави та порядок призначення кримінологічної експертизи, суб'єкти її проведення, права та обов'язки останніх, умови реалізації висновків експертизи визначаються окремими законодавчими актами".  
Відхилено    
42. Кримінологічне дослідження проводиться для визначення ролі певних обставин, зумовлених діяльністю підприємств, установ, організацій або способом життя громадян, у вивченні причин (умов) вчинення конкретного злочину, а також для прогнозування впливу цих обставин на стан злочинності у майбутньому та обгрунтування необхідності і спрямованості профілактичних заходів.       
43. Профілактичне дослідження може проводитись у процесі розроблення проекту законодавчого чи іншого нормативного акта, плану або програми профілактики злочинності, а також за результатами профілактичної перевірки на підприємствах, в установах, організаціях, узагальнення слідчої та судової практики.       
44. Кримінологічне дослідження може призначатися Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою і Урядом Автономної Республіки Крим, міністерствами і відомствами, місцевими органами державної виконавчої влади місцевого самоврядування та здійснюється визначеними ними органами.   -45- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
У частині третій статті 10 після слів "міністерствами і відомствами" викласти в редакції: "а також обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів, відповідними державними адміністраціями і здійснюватися за їх дорученням спеціалістами відповідно до профілю".  
Відхилено    
    -46- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Доопрацювати частину 3 статті 10 в частині проведення кримінологічного дослідження особами які мають спеціальні юридичні знання. Кримінологічне дослідження повинно призначатися лише Президентом України, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а проводитися воно повинно органами МВС і СБУ. 1 у статті 7  
Відхилено    
45. Стаття 11. Роз'яснення положень законодавства України з питань профілактики злочинності   -47- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "11" замінити на статтю "10". У назві статті 10 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Стаття 10. Роз'яснення положень законодавства України з питань соціальної профілактики правопорушень  
46. Працівники органів прокуратури, юстиції, внутрішніх справ, служби безпеки, юридичних навчальних закладів і наукових установ ведуть серед населення окремих його категорій, посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій роботу з роз'яснення положень законодавства України з питань профілактики злочинності, зокрема щодо необхідності виявлення й усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, а також відповідальності за злочинні діяння.   -48- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Після слів "наукових установ" записати "та інших суб'єктів профілактичної роботи ведуть серед населення" і далі за текстом.  
Враховано редакційно частково  Працівники органів прокуратури, юстиції, суду, внутрішніх справ, служби безпеки, служби у справах неповнолітніх, юридичних наукових установ ведуть серед населення, окремих його категорій, посадових осіб та інших органів та організацій, що здійснюють соціальну профілактику правопорушень, роботу з роз'яснення положень законодавства України з питань профілактики правопорушень, зокрема щодо необхідності виявлення й усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, а також відповідальності за протиправні діяння.  
    -49- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Частину І статті 11 після слів "Служби безпеки" доповнити словами "служби у справах неповнолітніх".  
Враховано    
47. Стаття 12. Інформування населення про стан злочинності, засоби та методи його захисту від злочинних посягань   -50- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "12" замінити на статтю "11".  
Враховано   Стаття 11. Інформування населення про стан злочинності, засоби та методи його захисту від злочинних посягань  
48. Інформація про стан, структуру й динаміку злочинності в Україні та в її адміністративно-територіальних одиницях доводиться до населення через засоби масової інформації.      Інформація про стан, структуру й динаміку злочинності в Україні та в її адміністративно-територіальних одиницях доводиться до населення через засоби масової інформації.  
49. Органи внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, служби безпеки інформують населення про засоби та методи захисту від злочинних посягань шляхом проведення бесід, виступів у пресі, по радіо і телебаченню, видання спеціальних посібників, плакатів тощо.   -51- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
Частину 2 статті 12 викласти в такій редакції: "Органи внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, Служби безпеки та інші суб'єкти профілактичної роботи інформують населення про засоби та методи захисту від злочинних посягань шляхом проведення бесід" (далі за текстом).  
Враховано редакційно частково  Органи внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, служби безпеки, суд та інші державні органи інформують населення про засоби та методи захисту від злочинних посягань шляхом проведення бесід, виступів у пресі, по радіо і телебаченню, видання спеціальних посібників, плакатів тощо. Засоби масової інформації використовуються також з метою поліпшення виховання населення, формування здорового способу життя.  
    -52- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
Доопрацювати частину 2 статті 12 в частині підвищення ролі преси, радіо і телебачення у вихованні населення.  
Враховано    
    -53- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Доопрацювати частину 2 статті 12 по питанням, пов'язаним з підвищенням у вихованні населення ролі радіо, телебачення, церкви.  
Враховано частково    
    -54- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частину 2 статті 12 після слів "служби безпеки" доповнити словами "та інші державні органи".  
Враховано    
50. Розділ ІІІ Індивідуальна профілактика злочинів   -55- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У назві розділу ІІІ замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Розділ ІІІ Індивідуальна соціальна профілактика правопорушень  
51. Стаття 13. Заходи індивідуальної профілактики злочинів   -56- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "13" замінити на статтю "12". У назві статті 12 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Стаття 12. Заходи індивідуальної соціальної профілактики правопорушень  
52. До заходів індивідуальної профілактики злочинів належать:   -57- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 1 статті 12 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   До заходів індивідуальної соціальної профілактики правопорушень належать:  
53. роз'яснення суспільної небезпечності поведінки правопорушника та усне попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій;      роз'яснення суспільної небезпечності поведінки особи, яка скоїла правопорушення та усне її попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій;  
54. офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;      офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;  
55. профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи служби безпеки і здійснюванні у зв'язку з цим заходи;      профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи служби безпеки і здійснюванні у зв'язку з цим заходи;  
56. адміністративний нагляд органів внутрішніх справ;      адміністративний нагляд органів внутрішніх справ;  
57. соціальний патронаж.   -58- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пункті 5 замість слів "соціальний патронаж" записати "соціальна реабілітація".  
Враховано   соціальна реабілітація.  
58. Застосування заходів індивідуальної профілактики не має на меті приниження честі та гідності особи, а також не тягне правових наслідків, за винятком передбачених законодавством.   -59- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
У частині 2 ст.13 слова "не має на меті приниження" замінити словами "не сумісне з приниженням".  
Враховано   Застосування заходів індивідуальної профілактики не сумісне з приниженням честі та гідності особи, а також не тягне правових наслідків, за винятком передбачених законодавством.  
59. Стаття 14. Роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усне попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій   -60- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "14" замінити на статтю "13".  
Враховано   Стаття 13. Роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усне попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій У разі скоєння особою протиправних дій, які можуть призвести до вчинення злочину, їй роз'яснюється його суспільна небезпека та попереджується компетентною посадовою особою відповідного правоохоронного органу за місцем проживання або роботи, що у разі систематичного скоєння правопорушень вона буде взята на профілактичний облік.  
    -61- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 1 викласти у такій редакції: "Стаття 13. У разі скоєння особою протиправних дій, які можуть призвести до вчинення злочину, їй роз'яснюється його суспільна небезпека та попереджується компетентною посадовою особою відповідного правоохоронного органу за місцем проживання або роботи, що у разі систематичного скоєння правопорушень вона буде взята на профілактичний облік".  
Враховано    
60. За наявності інформації, про те що особа вчинила адміністративне правопорушення або інші антигромадські дії, що можуть призвести до вчинення злочину, з метою роз'яснення суспільної небезпечності та усного попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій особа викликається за місцем проживання до відповідного органу внутрішніх справ чи служби безпеки за місцем проживання.   -62- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 2 цієї статті викласти у такій редакції: "За наявності інформації про те, що особа систематично, два і більше рази, вчинила протиправні дії, вона викликається до відповідного правоохоронного органу за місцем проживання або роботи для оголошення офіційного застереження про недопустимість протиправних дій".  
Враховано   За наявності інформації про те, що особа систематично, два і більше рази, вчинила протиправні дії, вона викликається до відповідного правоохоронного органу за місцем проживання або роботи для оголошення офіційного застереження про недопустимість протиправних дій.  
61. Таке роз'яснення та усне попередження носить характер заходу індивідуальної профілактики, якщо воно зроблене посадовою особою органу внутрішніх справ чи служби безпеки, яка має відповідні повноваження, із складанням про це письмової довідки.      Таке роз'яснення та усне попередження носить характер заходу індивідуальної профілактики, якщо воно зроблене посадовою особою органу внутрішніх справ чи служби безпеки, яка має відповідні повноваження, із складанням про це письмової довідки.  
62. У разі неявки правопорушника без поважних причин до органу внутрішніх справ чи служби безпеки за викликом для роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усного попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій його може бути піддано приводу. Поважними причинами неявки визнаються: несвоєчасне одержання повістки, хвороба чи інші обставини, що практично позбавляють можливості своєчасно прибути за викликом.   -63- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 4 цієї статті викласти у такій редакції: "У разі неявки правопорушника без поважних причин до правоохоронного органу для офіційного застереження про неприпустимість протиправних дій його може бути піддано приводу. Поважними причинами неявки визнаються: несвоєчасне одержання повістки, хвороба чи інші обставини, що практично позбавляють можливості своєчасно прибути за викликом".  
Враховано   У разі неявки правопорушника без поважних причин до правоохоронного органу для офіційного застереження про неприпустимість протиправних дій його може бути піддано приводу. Поважними причинами неявки визнаються: несвоєчасне одержання повістки, хвороба чи інші обставини, що практично позбавляють можливості своєчасно прибути за викликом.  
    -64- Григорович Л.С. (реєстр. картка № 320)
У частині 3 статті 14 дати роз'яснення які антигромадські дії.  
Відхилено    
63. Привід здійснюється у денний час за мотивованою постановою, затвердженою начальником органу, що має намір здійснити роз'яснення суспільної небезпечності поведінки та усне попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій, або його заступником чи начальником територіального підрозділу цього органу. Постанова про привід оголошується особі, щодо якої він має бути застосований.   -65- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 5 цієї статті викласти у такій редакції: "Привід здійснюється у денний час за мотивованою постановою, затвердженою керівником правоохоронного органу, що має здійснити офіційне застереження про неприпустимість правопорушень або його заступником. Постанова про привід оголошується особі, щодо якої він має бути застосований".  
Враховано   Привід здійснюється у денний час за мотивованою постановою, затвердженою керівником правоохоронного органу, що має здійснити офіційне застереження про неприпустимість правопорушень або його заступником. Постанова про привід оголошується особі, щодо якої він має бути застосований.  
64. Стаття 15. Офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки   -66- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "15" замінити на статтю "14" і в частині 1 замість слів "органом внутрішніх справ чи служби безпеки" записати "правоохоронним органом".  
Враховано   Стаття 14. Офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки  
65. Особі, яку двічі протягом року було піддано адміністративному стягненню або заходам іншого впливу за вчинення адміністративного правопорушення або іншого антигромадського діяння, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, а також встановлений порядок управління органом внутрішніх справ чи служби безпеки за місцем проживання цієї особи оголошується офіційне письмове застереження про неприпустимість протиправної поведінки та можливі заходи профілактичного впливу. Офіційне застереження оголошується начальником відповідного органу або його заступником чи начальником територіального підрозділу цього органу, оформляється протоколом, який підписується правопорушником і посадовою особою, що оголошує офіційне письмове застереження. У разі відмови правопорушника від підписання протоколу в ньому робиться про це запис.   -67- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Частину 1 статті 15 викласти у такій редакції: "Особі, до якої двічі протягом року було застосовано адміністративне стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, а також встановлений порядок управління" і далі за текстом.  
Враховано   Особі, до якої двічі протягом року було застосовано адміністративне стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, а також встановлений порядок управління, правоохоронним органом за місцем проживання або роботи (служби) цієї особи оголошується офіційне письмове застереження про неприпустимість протиправної поведінки та можливі заходи профілактичного впливу. Офіційне застереження оголошується начальником відповідного органу або його заступником чи начальником територіального підрозділу цього органу, оформляється протоколом, який підписується правопорушником і посадовою особою, що оголошує офіційне письмове застереження. У разі відмови правопорушника від підписання протоколу в ньому робиться про це запис.  
66. У разі неявки правопорушника без поважних причин до органу внутрішніх справ чи служби безпеки за викликом для оголошення офіційного письмового застереження його може бути піддано приводу у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.   -68- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 2 цієї статті замість слів "органу внутрішніх справ чи служби безпеки" записати "правоохоронного органу".  
Враховано   У разі неявки правопорушника без поважних причин до правоохоронного органу за викликом для оголошення офіційного письмового застереження його може бути піддано приводу у порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону.  
67. Стаття 16. Взяття на профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи служби безпеки   -69- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "16" замінити на статтю "15". Назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 15. Взяття на профілактичний облік осіб, які схильні до вчинення правопорушень".  
Враховано   Стаття 15. Взяття на профілактичний облік осіб, які схильні до вчинення правопорушень  
    -70- Ківалов С.В. (в.о. № 135)
Ст.16 виключити, бо суперечить ст.28 Конституції України.  
Відхилено    
68. Для систематичного і цілеспрямованого здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо особи, поведінка якої свідчить про реальну можливість вчинення нею злочину, така особа підлягає взяттю на профілактичний облік в органі внутрішніх справ чи службі безпеки.   -71- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 1 цієї статті замість слів "органі внутрішніх справ чи служби безпеки" записати "правоохоронних органах".  
Враховано   Для систематичного і цілеспрямованого здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо особи, поведінка якої свідчить про реальну можливість вчинення нею злочину, така особа підлягає взяттю на профілактичний облік в правоохоронних органах . Профілактичний облік становить систему передбачених чинним законодавством заходів правоохоронних органів, спрямованих на усунення причин і умов за наявності яких може бути вчинено правопорушення.  
    -72- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Доповнити статтю частиною 2 такого змісту: "Профілактичний облік становить систему передбачених чинним законодавством заходів правоохоронних органів, спрямованих на усунення причин і умов за наявності яких може бути вчинено правопорушення".  
Враховано    
69. На профілактичний облік в органі внутрішніх справ беруться особи:   -73- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 3 цієї статті виключити.  
Враховано    
70. звільненні з місць позбавлення волі, ті, що відбували покарання за умисний злочин, з яких судимість не знято або не погашено у встановленому законом порядку;       
71. засуджені за вчинення злочину, виконання вироку щодо яких відстрочено, а також засуджені умовно або до міри покарання, не пов'язаної з позбавленням волі;       
72. звільнені після вчинення умисного злочину від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів адміністративного або громадського впливу;       
73. звільнені з лікувально-трудових профілакторіїв та інших установ, у яких вони лікувалися від алкоголізму і наркоманії, а також із спеціальних навчально-виховних і лікувально-виховних установ для дітей та підлітків;       
74. що вчинили двічі протягом року адміністративні правопорушення, за які згідно із законом може бути призначено покарання у вигляді адміністративного арешту, або особи, що вчинили адміністративне правопорушення після оголошення офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки;       
75. що були визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками або зловживають спиртними напоями і двічі протягом року доставлялись у медичний витверезник або двічі притягалися до адміністративної чи іншої відповідальності за розпиття спиртних напоїв або появи у нетверезому стані у громадських місцях, що допускають на грунті пияцтва інші порушення громадського порядку чи правил громадського співжиття, створюють конфліктні ситуації в сім'ї тощо;       
76. що були визнані в установленому порядку наркоманами, токсикоманами або вживають наркотичні речовини без призначення лікаря;       
77. психічно хворі, які є суспільно небезпечними і перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я;       
78. що допускають конфлікти у сфері сімейно-побутових стосунків після винесення офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки;       
79. що не досягнувши віку притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, вчинили суспільно небезпечне діяння, або зловживають спиртними напоями, наркотичними (без призначення лікаря) чи іншими речовинами, які призводять до запаморочення, або ті, що систематично бродяжать;       
80. батьки або особи, які їх замінюють, котрі не виконують обов'язків щодо виховання і навчання дітей і своєю протиправною поведінкою сприяють вчиненню ними правопорушень.       
81. На профілактичний облік в органі служби безпеки беруть особи, що проявили намір вчинити злочин проти держави.      На профілактичний облік в органі служби безпеки беруть особи, що проявили намір вчинити злочин проти держави.  
82. Необхідність взяття на профілактичний облік визначається стосовно кожної особи індивідуально, з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпечності її попередньої та нинішньої протиправної поведінки.      Необхідність взяття на профілактичний облік осіб у кожному випадку визначаються індивідуально, з урахуванням характеру проступку, поведінки особи щодо наміру продовження антигромадських дій, які можуть перерости у злочин.  
83. На профілактичний облік в органі внутрішніх справ може бути взято особу віком не менше 14 років, а в органі служби безпеки - не менше 16 років. Рішення про взяття на облік особи віком від 14 до 16 років приймається за участю служби у справах неповнолітніх за місцем проживання особи і з відома батьків.   -74- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 5 цієї статті викласти у такій редакції: "На профілактичний облік в органі внутрішніх справ може бути взято особу віком не менше 16 років. Рішення про взяття на облік особи віком від 14 до 16 років приймається за участю служби у справах неповнолітніх за місцем проживання особи і з відома батьків".  
Враховано   На профілактичний облік в органі внутрішніх справ може бути взято особу віком не менше 16 років. Рішення про взяття на облік особи віком від 14 до 16 років приймається за участю служби у справах неповнолітніх за місцем проживання особи і з відома батьків.  
84. Рішення про взяття особи на профілактичний облік приймається начальником органу внутрішніх справ чи служби безпеки або його заступником за місцем її проживання, оформляється постановою і підлягає оголошенню особі, яка береться на облік, протягом трьох днів з моменту винесення рішення, а в разі відсутності цієї особи за місцем проживання - протягом трьох днів з моменту встановлення місцезнаходження. Особа, яка не згодна з рішенням, може оскаржити його до суду. Взяття на профілактичний облік неповнолітнього може бути оскаржене його батьками або законними представниками.   -75- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 6 цієї статті виключити слова "служби безпеки".  
Враховано   Рішення про взяття особи на профілактичний облік приймається начальником органу внутрішніх справ або його заступником за місцем її проживання або роботи (служби), оформляється постановою і підлягає оголошенню особі, яка береться на облік, протягом трьох днів з моменту винесення рішення, а в разі відсутності цієї особи за місцем проживання - протягом трьох днів з моменту встановлення місцезнаходження. Особа, яка не згодна з рішенням, може оскаржити його до суду. Взяття на профілактичний облік неповнолітнього може бути оскаржене його батьками або законними представниками.  
85. Термін взяття на профілактичний облік визначається: для осіб із незнятою або непогашеною судимістю - періодом, установленим законом для її погашення; для засуджених умовно або з відстроченням виконання вироку - випробувальним періодом або періодом відстрочення: для інших категорій правопорушників - протягом трьох місяців з дня вчинення останнього правопорушення.   -76- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
У ч.7 ст.16 слова "трьох місяців" замінити словами "одного року".  
Враховано   Термін взяття на профілактичний облік визначається: для осіб із незнятою або непогашеною судимістю - періодом, установленим законом для її погашення; для засуджених умовно або з відстроченням виконання вироку - випробувальним періодом або періодом відстрочення: для інших категорій правопорушників - протягом одного року з дня вчинення останнього правопорушення.  
86. Питання про зняття особи з профілактичного обліку розглядається на підставі висновку посадової особи, яка здійснює цей облік. У зазначеному висновку повинні міститися посилання на обставини, що свідчать про істотне зменшення ймовірності вчинення нею злочину. Підобліковий може перебувати на профілактичному обліку не більше двох років, за винятком осіб, що вживають наркотичні речовини, хворіють на хронічний алкоголізм, і психічно хворих, стосовно яких вирішується питання про зняття з обліку тільки за умови надходження з медичного закладу інформації про зняття із спеціального обліку.      Питання про зняття особи з профілактичного обліку розглядається на підставі висновку посадової особи, яка здійснює цей облік. У зазначеному висновку повинні міститися посилання на обставини, що свідчать про істотне зменшення ймовірності вчинення нею злочину. Підобліковий може перебувати на профілактичному обліку не більше двох років, за винятком осіб, що вживають наркотичні засоби (без призначення лікаря), хворіють на хронічний алкоголізм, і психічно хворих, стосовно яких вирішується питання про зняття з обліку тільки за умови надходження з медичного закладу інформації про зняття із спеціального обліку; засуджених за вчинення злочину, виконання вироку щодо яких відстрочено, а також засуджених умовно - до закінчення терміну іспитового строку або періоду відстрочення, визначеного вироком суду; засуджених до іншої міри покарання, не пов'язаної з позбавленням волі, а також тих, що за ознаками судимості підпадають під дію Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" - в межах термінів передбачених законом для погашення або зняття судимості.  
87. Якщо органом внутрішніх справ визнано, що ймовірність вчинення злочину підобліковим не зменшилась, термін перебування на профілактичному обліку може бути продовжено за рішенням начальника органу внутрішніх справ чи служб безпеки, але не більше ніж на 6 місяців.   -77- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 9 цієї статті виключити слова "служби безпеки".  
Враховано   Якщо органом внутрішніх справ визнано, що ймовірність вчинення злочину підобліковим не зменшилась, термін перебування на профілактичному обліку може бути продовжено за рішенням начальника органу внутрішніх справ, але не більше ніж на 6 місяців.  
88. Стаття 17. Заходи запобігання вчиненню злочину особою, взятою на профілактичний облік   -78- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "17" замінити на статтю "16".  
Враховано   Стаття 16. Заходи запобігання вчиненню злочину особою, взятою на профілактичний облік  
89. З метою запобігання вчиненню злочину особою, взятою на профілактичний облік, здійснюються такі заходи:      З метою запобігання вчинення злочину особою, взятою на профілактичний облік, за виключенням осіб, що знаходяться під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, здійснюються такі заходи:  
90. контроль за її поведінкою за місцем роботи та проживання, в тому числі шляхом нагляду за нею безпосередньо працівником органу, в якому вона перебуває на обліку (включаючи відвідання з 8 до 22 години у зазначених місцях), збирання відомостей про вчинені нею правопорушення за даними органів внутрішніх справ та служби безпеки, припинення правопорушення та інших антигромадських вчинків підоблікового, профілактичного впливу на нього за їх вчинення, організації впливу з боку громадськості у зв'язку з такими вчинками;   -79- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 1 цієї статті викласти у такій редакції: "Систематичний контроль за її поведінкою, запобігання порушень громадського порядку та прав інших громадян, збирання відомостей про вчинені нею правопорушення за даними правоохоронних органів, необхідного профілактичного впливу на нього за їх вчинення, організації впливу з боку громадськості у зв'язку з такими вчинками".  
Враховано   систематичний контроль за її поведінкою, запобігання порушень громадського порядку та прав інших громадян, збирання відомостей про вчинені нею правопорушення за даними правоохоронних органів, необхідного профілактичного впливу на нього за їх вчинення, організації впливу з боку громадськості у зв'язку з такими вчинками;  
91. виховно-профілактичний вплив на підоблікового з метою його виправлення, запобігання протиправним вчинкам, роз'яснення мір відповідальності за них;      виховно-профілактичний вплив на підоблікового з метою його виправлення, запобігання протиправним вчинкам, роз'яснення мір відповідальності за них;  
92. виявлення й усунення криміногенних факторів у сімейно-побутовому, дозвільному та іншому мікросередовищі підоблікового, профілактичний вплив, спрямований на припинення антигромадських зв'язків, інших негативних впливів на нього, що сприяють формуванню злочинних намірів;      виявлення й усунення криміногенних факторів у сімейно-побутовому, дозвільному та іншому мікросередовищі підоблікового, профілактичний вплив, спрямований на припинення антигромадських зв'язків, інших негативних впливів на нього, що сприяють формуванню злочинних намірів;  
93. надання допомоги підобліковому у влаштуванні на роботу, розв'язуванні конфліктних ситуацій, направлення на лікування, в тому числі від алкоголізму, наркоманії, психічної патології і таке інше;      надання допомоги підобліковому у влаштуванні на роботу, розв'язуванні конфліктних ситуацій, направлення на лікування, в тому числі від алкоголізму, наркоманії, психічної патології і таке інше;  
94. притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності, передбаченої законодавством України за протиправну поведінку.      притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності, передбаченої законодавством України за протиправну поведінку.  
95. Стаття 18. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ      Стаття 17. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ  
96. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ встановлюється, здійснюється та припиняється відповідно до Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі".      Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ встановлюється, здійснюється та припиняється відповідно до Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі".  
97. Стаття 19. Соціальний патронаж   -80- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "19" замінити на статтю "18", а назву статті "Соціальний патронаж" на "Соціальна реабілітація".  
Враховано   Стаття 18. Соціальна реабілітація  
98. Соціальний патронаж включає комплекс заходів державної підтримки та допомоги щодо особи, яка потребує їх. Він здійснюється з метою сприяння такій особі в подоланні житлових перешкод, догляду за нею, запобігання впливу на неї негативних, у тому числі криміногенних факторів. Соціальний патронаж здійснюється щодо конкретної особи з числа неповнолітніх, позбавлених належної батьківської підтримки та виховання; звільнених з місць позбавлення волі, які не мають нормальних умов для соціальної реабілітації; тих, що вживають наркотичні речовини, хворих на хронічний алкоголізм, психічні розлади, але мають труднощі з поміщенням на лікування; інших категорій, що належать до груп ризику і соціальної невлаштованості, піддаються антигромадському впливу.   -81- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
"Стаття 18. Соціальна реабілітація" У частині 1 цієї статті замість слів "соціальний патронаж" записати "соціальна реабілітація", а слова "психічні розлади "виключити.  
Враховано   Соціальна реабілітація включає комплекс заходів державної підтримки та допомоги щодо особи, яка потребує їх. Вона здійснюється з метою сприяння такій особі в подоланні життєвих перешкод, догляду за нею, запобігання впливу на неї негативних, у тому числі криміногенних факторів. Соціальна реабілітація здійснюється щодо конкретної особи з числа неповнолітніх, позбавлених належної батьківської підтримки та виховання; звільнених з місць позбавлення волі, які не мають нормальних умов для соціальної реабілітації; тих, що вживають наркотичні речовини, хворих на хронічний алкоголізм, які мають труднощі з поміщенням на лікування; інших категорій, що належать до груп ризику і соціальної невлаштованості, піддаються антигромадському впливу.  
99. Заходи соціального патронажу забезпечуються органами місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими державними органами відповідно до їхньої компетенції, а також створюваними в установленому порядку установами соціального патронажу. Рішення про здійснення соціального патронажу приймається за наявності добровільної згоди особи згідно з її клопотанням, або клопотанням її законного представника, або поданням державного органу чи об'єднання громадян.   -82- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Частину 2 цієї статті викласти у такій редакції: "Координація соціальної реабілітації здійснюється комісіями з питань боротьби зі злочинністю місцевих органів виконавчої влади, а заходи реабілітації забезпечуються створюваними в установленому порядку центрами соціальної реабілітації. Рішення про здійснення соціальної реабілітації приймається за наявності добровільної згоди особи згідно з її клопотанням, або клопотанням її законного представника, або поданням державного органу чи об'єднання громадян".  
Враховано   Координація соціальної реабілітації здійснюється комісіями з питань боротьби зі злочинністю місцевих органів виконавчої влади, а заходи реабілітації забезпечуються створюваними в установленому порядку центрами соціальної реабілітації. Рішення про здійснення соціальної реабілітації приймається за наявності добровільної згоди особи згідно з її клопотанням, або клопотанням її законного представника, або поданням державного органу чи об'єднання громадян.  
    -83- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
Частину другу викласти в двох частинах в такій редакції: "Рішення про здійснення соціального патронажу приймається міською, районною в місті, селищною, сільською Радою або її виконавчим комітетом (органом, що здійснює функції виконавчого комітету відповідної Ради), за наявності клопотання особи, яка потребує соціального патронажу або клопотанням її законного представника. Зазначене рішення може бути прийнято також за поданням державного органу, громадської організації, групи громадян. В усіх випадках для прийняття рішення необхідна добровільна згода особи, щодо якої здійснюється соціальний патронаж. Здійснення заходів соціального патронажу забезпечується місцевими Радами народних депутатів та їх органами, правоохоронними і іншими державними органами відповідно до їх компетенції, а також створюваними відповідно до законодавства установами соціального патронажу".  
Враховано редакційно частково   
100. Установи соціального патронажу створюються органами місцевого самоврядування як з власної ініціативи так і за поданням державних органів чи об'єднань громадян. Порядок діяльності та фінансування цих установ визначається органом, що їх утворив, якщо інше не встановлено законодавством.   -84- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 3 цієї статті замість слів "установи соціального патронажу" записати "центри соціальної реабілітації".  
Враховано   Центри соціальної реабілітації створюються органами місцевого самоврядування як з власної ініціативи так і за поданням державних органів чи об'єднань громадян. Порядок діяльності та фінансування цих установ визначається органом, що їх утворив, якщо інше не встановлено законодавством.  
101. Розділ IV Функції органів та організацій, що здійснюють профілактику злочинів   -85- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У назві розділу IV замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Розділ IV Функції органів і організацій у сфері соціальної профілактики правопорушень  
    -86- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Розділ ІУ назвати "Функції органів і організацій у сфері профілактики злочинів".  
Враховано частково    
102. Стаття 20. Функції Кабінету Міністрів України у сфері профілактики злочинності   -87- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "20" замінити на статтю "19". У назві цієї статті слово "злочинів" замінити на "правопорушень".  
Враховано   Стаття 19. Функції Кабінету Міністрів України у сфері соціальної профілактики правопорушень  
103. Кабінет Міністрів України:      Кабінет Міністрів України:  
104. організує за участю Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України розроблення проектів державних програм боротьби із злочинністю, а також цільових програм профілактики окремих видів злочинів і подає їх на розгляд Верховної Ради України;   -88- Васильєв Г.А. (в.о. № 61)
Прокуратура це не є орган влади, як це передбачено статтею 20. Головна її функція - погляд за додержанням законів, тому вона не може і не повинна розробляти якісь державні програми. Із статті 20 слова "Генеральна прокуратура" виключити.  
Враховано   організує за участю Служби безпеки України розроблення проектів державних програм боротьби із злочинністю, а також цільових програм профілактики окремих видів злочинів і подає їх на розгляд Верховної Ради України;  
105. здійснює керівництво діяльністю підпорядкованих йому органів, пов'язаною з профілактикою злочинності;   -89- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У частині 2 і 4 цієї статті слово "злочинів" замінити на "правопорушень".  
Враховано   здійснює керівництво діяльністю підпорядкованих йому органів, пов'язаною з соціальною профілактикою правопорушень;  
106. встановлює організаційні основи діяльності та повноваження виконавчих органів, що їх може бути утворено спеціально для організації центрів соціальної адаптації та інших установ, і виконання ними профілактичних функцій;      встановлює організаційні основи діяльності та повноваження виконавчих органів, утворених спеціально для організації центрів соціальної адаптації та інших установ, і виконання ними профілактичних функцій;  
107. визначає джерела та порядок фінансування здійснення заходів профілактики злочинності.      визначає джерела та порядок фінансування здійснення заходів соціальної профілактики правопорушень.  
108. Стаття 21. Функції Уряду Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування у сфері профілактики злочинності   -90- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Поміняти нумерацію статті "21" на статтю "20". У назві цієї статті слово "злочинів" замінити на "правопорушень".  
Враховано   Стаття 20. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері соціальної профілактики правопорушень  
    -91- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
Замінити термін "органи місцевого самоврядування" на "місцеві Ради народних депутатів та їх органи".  
Відхилено    
109. Здійснюючи на відповідній території організацію роботи з профілактики злочинності, Уряд Автономної Республіки Крим, органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування:   -92- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пунктах 2 і 3 цієї статті слово "злочинів" замінити на "правопорушень".  
Враховано   Здійснюючи на відповідній території організацію роботи з соціальної профілактики правопорушень, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи центральної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:  
110. розробляють регіональну програму профілактики злочинів, затверджують плани заходів щодо запобігання вчиненню окремих їх видів та контролюють їх виконання;      розробляють реґіональну програму соціальної профілактики правопорушень, затверджують плани заходів щодо запобігання вчиненню окремих їх видів та контролюють їх виконання;  
111. координують діяльність органів та організацій, що здійснюють профілактику злочинності, узагальнюють і поширюють досвід її ефективного провадження;      координують діяльність органів та організацій, що здійснюють соціальну профілактику правопорушень , узагальнюють і поширюють досвід її ефективного провадження;  
112. забезпечують виділення фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів для проведення профілактичних заходів;      забезпечують виділення фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів для проведення соціальних профілактичних заходів;  
113. призначають проведення кримінологічних досліджень проектів відповідних нормативних актів, програм і планів;   -93- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Пункт 4 цієї статті щодо призначення проведення кримінологічних експертиз вилучити.  
Враховано    
    -94- Моісеєнко В.М. (в.о. № 53)
В абзаці п'ятому після слів "програм і планів" доповнити текст словами: "крім сільських і селищних органів місцевого самоврядування".  
Враховано    
114. забезпечують працевлаштування в порядку, передбаченому Законом України "Про зайнятість населення", а також вирішення відповідними органами питань побутового влаштування, алкогольного, наркоманійного та іншого спеціального лікування осіб, звільнених з лікувально-трудових профілакторіїв і установ, що виконують покарання, а також інших осіб, взятих на профілактичний облік;      забезпечують працевлаштування в порядку, передбаченому Законом України "Про зайнятість населення", а також вирішення відповідними органами питань побутового влаштування, алкогольного, наркоманійного та іншого спеціального лікування осіб, звільнених з лікувально-трудових профілакторіїв і установ, що виконують покарання, а також інших осіб, взятих на профілактичний облік;  
115. визначають кількість місць у фізкультурно-спортивних, художньо-естетичних та інших соціальних закладах для залучення до них осіб, що перебувають на профілактичному обліку, насамперед, неповнолітніх і молодь, у разі потреби розширюють мережу цих закладів;      визначають кількість місць у фізкультурно-спортивних, художньо-естетичних та інших соціальних закладах для залучення до них осіб, що перебувають на профілактичному обліку, насамперед, неповнолітніх і молодь, у разі потреби розширюють мережу цих закладів;  
116. організують соціальний патронаж щодо передбачених цим Законом категорій осіб;   -95- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пункті 7 цієї статті замість слів "соціальний патронаж" записати "соціальну реабілітацію".  
Враховано   організують соціальну реабілітацію щодо передбачених цим Законом категорій осіб;  
117. створюють центри соціальної реабілітації, спеціальні будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, звільнених з місць позбавлення волі або з приймальників-розподільників, а також інші установи соціального патронажу і керують їх діяльністю.   -96- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Пункт 8 цієї статті викласти в такій редакції: "Створюють притулки для неповнолітніх, центри медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх, центри соціальної реабілітації, спеціальні будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, звільнених з місць позбавлення волі або з приймальників - розподільників і керують їх діяльністю".  
Враховано   створюють притулки для неповнолітніх, центри медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх, центри соціальної реабілітації, спеціальні будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, звільнених з місць позбавлення волі або з приймальників-розподільників і керують їх діяльністю.  
    -97- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму
В останньому абзаці після слів "створюють" доповнити "притулки для неповнолітніх, центри методико-соціальної реабілітації для неповнолітніх" і далі за текстом.  
Враховано    
118. Стаття 22. Профілактичні функції органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції   -98- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "22" замінити на статтю "21".  
Враховано   Стаття 21. Профілактичні функції органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, суду.  
119. Органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції:   -99- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пунктах 2, 3, 5 і 6 цієї статті замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, суду:  
120. розробляють і вносять на розгляд відповідно Президента України, Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування проекти програми профілактики і планів заходів щодо запобігання вчиненню окремих видів злочинів, а після затвердження забезпечують їх виконання;      розробляють і вносять на розгляд відповідно Президента України, Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади проекти програми соціальної профілактики і планів заходів щодо запобігання вчиненню окремих видів правопорушень, а після затвердження забезпечують їх виконання;  
121. аналізують дані про причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів, розробляють рекомендації щодо їх усунення, подають Президенту України, Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим відповідним міністерствам і відомствам, органам місцевого самоврядування узагальнену інформацію з цього питання;      аналізують дані про причини і умови, що сприяли вчиненню правопорушень, розробляють рекомендації щодо їх усунення, подають Президенту України, Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим відповідним міністерствам і відомствам, місцевим органам виконавчої влади узагальнену інформацію з цього питання.  
122. організують роботу для роз'яснення положень чинного законодавства з питань необхідності зміцнення правопорядку.      організують роботу для роз'яснення положень чинного законодавства з питань необхідності зміцнення правопорядку.  
123. Органи прокуратури забезпечують додержання і правильне застосування законодавства про профілактику злочинності, виконують інші профілактичні функції, передбачені Законом України "Про прокуратуру".      Органи прокуратури забезпечують додержання і правильне застосування законодавства про соціальну профілактику правопорушень, виконують інші профілактичні функції, передбачені Законом України "Про прокуратуру".  
124. Органи внутрішніх справ з метою профілактики злочинів здійснюють оперативно-розшукові та інші заходи, передбачені законами України "Про міліцію" та "Про оперативно-розшукову діяльність".      Органи внутрішніх справ здійснюють соціальну профілактику правопорушень з використанням оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України "Про міліцію" та "Про оперативно-розшукову діяльність".  
125. Органи служби безпеки ведуть профілактичну роботу, зокрема з використанням оперативно-розшукових заходів, відповідно до законів України "Про службу безпеки України" та "Про оперативно-розшукову діяльність".      Органи служби безпеки ведуть профілактичну роботу, зокрема з використанням оперативно-розшукових заходів, відповідно до законів України "Про службу безпеки України" та "Про оперативно-розшукову діяльність". Суд здійснює соціальну профілактику злочинів у відповідності до законодавства про судоустрій і судочинство.  
126. Стаття 23. Функції міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у сфері профілактики злочинності   -100- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "23" замінити на статтю "22". По тексту у назві статті, пунктах 1, 2, 4 і 5 слово "злочинів" замінити на "правопорушень".  
Враховано   Стаття 22. Функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері соціальної профілактики правопорушень.  
127. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, їх органи на місцях з метою профілактики злочинності:      Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їх органи на місцях з метою соціальної профілактики правопорушень:  
128. забезпечують виконання законодавства про профілактику злочинності на підприємствах, в установах, організаціях, що віднесені до їхньої сфери управління, а також здійснення заходів, передбачених державними програмами профілактики злочинів і планами запобігання окремим їх різновидам;      забезпечують виконання законодавства про соціальну профілактику правопорушень на підприємствах, в установах, організаціях, що віднесені до їхньої сфери управління, а також здійснення заходів, передбачених державними програмами профілактики правопорушень і планами запобігання окремим їх різновидам;  
129. контролюють виконання підприємствами, організаціями, що віднесені до їхньої сфери управління, заходів щодо профілактики правопорушень;      контролюють виконання підприємствами, організаціями, що віднесені до їхньої сфери управління, заходів щодо профілактики правопорушень;  
130. проводять профілактичні перевірки на підприємствах, установах, організаціях, що віднесені до їхньої сфери управління, вживають заходів для усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;      проводять профілактичні перевірки на підприємствах, установах, організаціях, що віднесені до їхньої сфери управління, вживають заходів для усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень;  
131. своєчасно й належним чином реагують на профілактичний припис і повідомлення у разі його невиконання на підприємстві, в установі, організації, вживають заходів для усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;      своєчасно й належним чином реагують на профілактичний припис і повідомлення у разі його невиконання на підприємстві, в установі, організації, вживають заходів для усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень.  
132. організують фінансове та матеріально-технічне забезпечення здійснення профілактичних заходів у відповідній галузі або сфері управління.      організують фінансове та матеріально-технічне забезпечення здійснення профілактичних заходів у відповідній галузі або сфері управління.  
133. Стаття 24. Профілактичні функції підприємства, установи, організації   -101- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "24" замінити на статтю "23". Назву статті викласти у такій редакції: "Профілактичні функції підприємства, установи, організації незалежно від форми власності".  
Враховано   Стаття 23. Профілактичні функції підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.  
134. Адміністрація підприємства, установи, організації незалежно від форми власності за участю трудового колективу організує роботу, спрямовану на профілактику злочинності. З цією метою вона:   -102- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Статтю викласти в такій редакції: "Керівництво (керівник) за участю трудового колективу організовує роботу, спрямовану на профілактику правопорушень. З цією метою він :"  
Враховано   Керівництво (керівник) за участю трудового колективу організовує роботу, спрямовану на профілактику правопорушень. З цією метою він  
135. розробляє комплексний план заходів щодо профілактики злочинності на підприємстві, в установі, організації;   -103- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пункті 1 статті замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   розробляє комплексний план заходів щодо соціальної профілактики правопорушень на підприємстві, в установі, організації;  
136. проводить аналіз фактів вчинення злочинів та інших правопорушень членами колективу, причин і умов, що сприяли цьому, вживає заходів для їх усунення (нейтралізації);   -104- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У пункті 2 цієї статті слова "злочинів та інших "вилучити.  
Враховано   проводить аналіз фактів вчинення правопорушень членами колективу, причин і умов, що сприяли цьому, вживає заходів для їх усунення (нейтралізації);  
137. організує юридичний всеобуч і правову пропаганду;      організує юридичний всеобуч і правову пропаганду;  
138. забезпечує технічне оснащення об'єктів, їх охорону, пропускний режим, додержання правил охорони праці;      забезпечує технічне оснащення об'єктів, їх охорону, пропускний режим, додержання правил охорони праці;  
139. своєчасно вживає заходів за профілактичним приписом і повідомленням правоохоронних органів про порушення правопорядку членами колективу, інформує про наслідки проведеної роботи ініціатора припису;      своєчасно вживає заходів за профілактичним приписом і повідомленням правоохоронних органів про порушення правопорядку членами колективу, інформує про наслідки проведеної роботи ініціатора припису;  
140. забезпечує працевлаштування в порядку, передбаченому Законом України "Про зайнятість населення", а також побутове влаштування осіб, звільнених з лікувально-трудових профілакторіїв, місць виконання покарань, а також за направленням органу внутрішніх справ, інших осіб, що перебувають на профілактичному обліку;      забезпечує працевлаштування в порядку, передбаченому Законом України "Про зайнятість населення", побутове влаштування осіб що за направленням органу внутрішніх справ перебували на примусовому лікуванні від алкоголізму і наркоманії, а також інших осіб, що перебувають на профілактичному обліку;  
141. сприяє колективу та громадським організаціям у перевихованні особи, засудженої до виправних робіт, умовно чи з відстроченням виконання вироку і передано їм на поруки й перевиховання;      сприяє колективу та громадським організаціям у перевихованні особи, засудженої до виправних робіт, умовно чи з відстроченням виконання вироку і переданої їм на поруки й перевиховання;  
142. створює у разі наявності великої кількості осіб, що потребують профілактичної допомоги, а також ресурсних можливостей центри соціальної реабілітації та допомоги, профілактики правопорушень, профілакторії алкогольного лікування, забезпечує їх діяльність.      створює у разі наявності великої кількості осіб, що потребують профілактичної допомоги, а також ресурсних можливостей центри соціальної реабілітації та допомоги, профілактики правопорушень, профілакторії алкогольного лікування, забезпечує їх діяльність.  
143. Розділ V Заключні положення      Розділ V Заключні положення  
144. Стаття 25. Правовий захист громадян при здійсненні профілактики злочинності   -105- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "25" замінити на статтю "24". У назві статті замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Стаття 24. Правовий захист громадян при здійсненні соціальної профілактики правопорушень  
145. Громадянин, щодо якого застосовується профілактичний захід, має право оскаржити дії посадових осіб, які його здійснюють, вищому начальнику, прокуророві або до суду у порядку оскарження неправомірних дій посадових осіб, що ущемляють права громадян.      Громадянин, щодо якого застосовується профілактичний захід, має право оскаржити дії посадових осіб, які його здійснюють, вищому начальнику, прокуророві або до суду у порядку оскарження неправомірних дій посадових осіб, що порушують права громадян.  
146. Стаття 26. Фінансування профілактичної діяльності   -106- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "26" замінити на статтю "25". Статтю викласти в такій редакції :"Фінансування заходів пов'язаних з соціальною профілактикою правопорушень здійснюється за рішенням органів місцевого самоврядування, органів державної влади та громадських організацій".  
Враховано   Стаття 25. Фінансування профілактичної діяльності  
147. Фінансування діяльності, пов'язаної з профілактикою злочинності, здійснюється за рахунок відповідних бюджетів.      Фінансування заходів, пов'язаних з соціальною профілактикою правопорушень, здійснюється за рішенням органів місцевого самоврядування, органів державної влади та громадських організацій.  
148. Стаття 27. Нагляд за виконання законодавства про профілактику злочинності   -107- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
Нумерацію статті "27" замінити на статтю "26". У назві статті 26 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Стаття 26. Нагляд за додержанням законодавства про соціальну профілактику правопорушень  
149. Нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про профілактику злочинності здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.   -108- Бандурка О.М. (в.о. № 175)
У статті 26 замість слова "злочинів" записати "правопорушень".  
Враховано   Нагляд за додержанням законодавства про соціальну профілактику правопорушень здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами відповідно до законодавства України.  
    -109- Ківалов С.В. (в.о. № 135)
Загальна позиція до проекту Закону: оскільки законопроект за своєю суттю суперечить Конституції України і міжнародним стандартам прав людини, його прийняття призведе до численних зловживань - цей проект відхилити як неприйнятний. Питання щодо профілактики злочинності вирішити у принципово іншому законопроекті, який би міг мати назву "Про організаційно-правові основи попередження злочинності".  
Відхилено