Кількість абзаців - 503 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"      Закон України Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст.385, №36, ст.527; 1993 р., №44, ст.418, ст.419, №49, ст. 457; 1994 р., №45, ст.404; 1995 р., №1, ст.4, №38, ст.284; 1996 р., №26, ст.108; 1997 р., №29, ст.193), виклавши його у такій редакції:      Внести зміни до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст.385, №36, ст.527; 1993 р., №44, ст.418, ст.419, №49, ст. 457; 1994 р., №45, ст.404; 1995 р., №1, ст.4, №38, ст.284; 1996 р., №26, ст.108; 1997 р., №29, ст.193), виклавши його у такій редакції:  
3. "ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальний військовий обов'язок і військову службу      "ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальний військовий обов'язок і військову службу  
4. Цей Закон здійснює правове регулювання стосовно загального військового обов'язку і військової служби з метою реалізації громадянами України конституційного обов'язку щодо захисту Батьківщини.      Цей Закон здійснює правове регулювання стосовно загального військового обов'язку і військової служби з метою реалізації громадянами України конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.  
5. Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Загальний військовий обов'язок      Стаття 1. Загальний військовий обов'язок  
7. 1. Загальний військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до Законів України військових формувань(, а також підготовки населення до захисту України.      1. Загальний військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань*, а також підготовки населення до захисту України.  
8. Загальний військовий обов'язок включає:      Загальний військовий обов'язок включає:  
9. підготовку громадян до військової служби;      підготовку громадян до військової служби;  
10. приписку до призовних дільниць;      приписку до призовних дільниць;  
11. прийняття та призов на військову службу;      прийняття та призов на військову службу;  
12. проходження за призовом або добровільно військової служби;      проходження за призовом або добровільно військової служби;  
13. виконання військового обов'язку в запасі;      виконання військового обов'язку в запасі;  
14. дотримання правил військового обліку.      дотримання правил військового обліку.  
15. У воєнний час загальний військовий обов'язок включає також загальне обов'язкове військове навчання громадян.      У воєнний час загальний військовий обов'язок включає також загальне обов'язкове військове навчання громадян.  
16. 2. Громадяни мають право на заміну загального військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".   -1- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
Абзац 12 пункту 1 статті 1 викласти в такій редакції: "Громадяни України також мають право на альтернативну службу за сімейними обставинами. Таке право громадянин України має, якщо він є єдиним сином батьків, котрі на рік його призову досягають пенсійного віку, або обоє є інвалідами першої чи другої групи, або ж якщо громадянин, котрий підлягає призову, є єдиним сином у неповній сім'ї".  
Відхилено   2. Громадяни мають право на заміну загального військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".  
17. Загальний військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні.   -2- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Викласти абзац у запропонованій редакції: "Таке право громадянин України має і може використати за його згодою, якщо він є єдиним сином у батьків, котрі на рік його призову досягають пенсійного віку, або ж один із них є інвалідом 1 чи 2 групи, або ж якщо громадянин, котрий підлягає призову на службу, є єдиною дитиною в неповній сім'ї."  
Відхилено   Загальний військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні.  
18. 3. Щодо загального військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:      3. Щодо загального військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:  
19. допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;      допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;  
20. призовники - особи, приписані до призовних дільниць;      призовники - особи, приписані до призовних дільниць;  
21. військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;      військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;  
22. військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі.      військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі.  
23. До паспортів громадян України цих категорій вноситься відповідна відмітка.   -3- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити абзац.  
Відхилено   До паспортів громадян України цих категорій вноситься відповідна відмітка.  
24. 4. Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, зобов'язані:      4. Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, зобов'язані:  
25. прибувати за викликом військового комісаріату до призовних дільниць для приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою одержання військової спеціальності, призову на військову службу або на збори;      прибувати за викликом військового комісаріату до призовних дільниць для приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою одержання військової спеціальності, призову на військову службу або на збори;  
26. проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;      проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;  
27. виконувати правила військового обліку.      виконувати правила військового обліку.  
28. 5. Жінки, які за фахом мають медичну підготовку або підготовку, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, приймаються на військовий облік. Вони зобов'язані прибувати за викликом до військового комісаріату для проходження медичного огляду і виконувати правила військового обліку.      5. Жінки, які за фахом мають медичну підготовку або підготовку, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, приймаються на військовий облік. Вони зобов'язані прибувати за викликом до військового комісаріату для проходження медичного огляду і виконувати правила військового обліку.  
29. У мирний час жінки можуть добровільно вступити на військову службу за контрактом. У воєнний час особи жіночої статі, які перебувають на військовому обліку чи пройшли загальне військове навчання, можуть бути призвані на військову службу за рішенням Президента України.      У мирний час жінки можуть добровільно вступити на військову службу за контрактом. У воєнний час особи жіночої статі, які перебувають на військовому обліку чи пройшли загальне військове навчання, можуть бути призвані на військову службу за рішенням Президента України.  
30. 6. Виконання Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" покладається на громадян України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності.      6. Виконання Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" покладається на громадян України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності.  
31. Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі      Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі  
32. 1. Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній з захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, а також до стажу роботи за спеціальністю.   -4- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Останнє речення пункту першого статті 2 викласти в такій редакції "Час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби."  
Враховано   1. Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній з захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.  
    -5- Жир О.О.
У пункті 1 статті 2 замість слів "загального трудового стажу" записати "стажу державної служби".  
Враховано редакційно    
33. Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються цим Законом, положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.   -6- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доопрацювати пункт 1 статті 2 та передбачити зарахування військової служби до стажу державної служби.  
Враховано редакційно   Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються цим Законом, положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.  
34. Встановлюються такі види військової служби:      Встановлюються такі види військової служби:  
35. строкова військова служба;      строкова військова служба;  
36. військова служба за контрактом солдатів і матросів, сержантів і старшин;      військова служба за контрактом солдатів і матросів, сержантів і старшин;  
37. військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів;      військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів;  
38. військова служба (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки (факультети військової підготовки, відділення військової підготовки, інститути військової підготовки)* з програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу;      військова служба (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки (факультети військової підготовки, відділення військової підготовки, інститути військової підготовки)* з програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу;  
39. військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;      військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;  
40. військова служба осіб офіцерського складу за призовом;      військова служба осіб офіцерського складу за призовом;  
41. кадрова військова служба осіб офіцерського складу, зарахованих до Збройних Сил України та інших військових формувань до запровадження військової служби за контрактом.      кадрова військова служба осіб офіцерського складу, зарахованих до Збройних Сил України та інших військових формувань до запровадження військової служби за контрактом.  
42. 2. Виконання військового обов'язку в запасі у мирний час полягає у дотриманні порядку і правил військового обліку, проходженні зборів, збереженні та вдосконаленні військовозобов'язаними знань, навичок і умінь, необхідних для виконання ними обов'язків військової служби у воєнний час відповідно до військово-облікових чи цивільних спеціальностей.      2. Виконання військового обов'язку в запасі у мирний час полягає у дотриманні порядку і правил військового обліку, проходженні зборів, збереженні та вдосконаленні військовозобов'язаними знань, навичок і умінь, необхідних для виконання ними обов'язків військової служби у воєнний час відповідно до військово-облікових чи цивільних спеціальностей.  
43. 3. Громадяни, які призвані або добровільно вступили на військову службу, складають Військову присягу на вірність народу України.   -7- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У частині третій статті 2 замість слів "народу України" записати "Українському народу".  
Враховано   3. Громадяни, які призвані або добровільно вступили на військову службу, складають Військову присягу на вірність Українському народу.  
44. Військовозобов'язані, які раніше не склали Військову присягу, складають її під час зборів або мобілізації.      Військовозобов'язані, які раніше не склали Військову присягу, складають її під час зборів або мобілізації.  
45. 4. Усі громадяни, які призиваються, приймаються на військову службу або перебувають у запасі, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, затвердженому Міністром оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.   -8- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Статтю 2 доповнити пунктом: "Кандидатури на посади Міністра оборони України, його заступників, командуючих видами Збройних Сил України, військами оперативних командувань, окремих армій, а також на посадах вищого командування інших військових формувань узгоджуються з Головою Верховної Ради України після їх вивчення Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони".  
Відхилено у зв'язку з протиріччям пункту 17 статті 106 Конституції України  4. Усі громадяни, які призиваються, приймаються на військову службу або перебувають у запасі, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, затвердженому Міністром оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.  
46. Стаття 3. Правова основа загального військового обов'язку і військової служби      Стаття 3. Правова основа загального військового обов'язку і військової служби  
47. Правовою основою загального військового обов'язку і військової служби є Конституція України, цей Закон, інші нормативно-правові акти щодо забезпечення обороноздатності держави, виконання загального військового обов'язку, військової служби та статусу військовослужбовців.      Правовою основою загального військового обов'язку і військової служби є Конституція України, цей Закон, інші нормативно-правові акти щодо забезпечення обороноздатності держави, виконання загального військового обов'язку, військової служби та статусу військовослужбовців.  
48. Стаття 4. Комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями      Стаття 4. Комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями  
49. Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями через військові комісаріати шляхом:      Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями через військові комісаріати шляхом:  
50. призову громадян на військову службу на підставі загального військового обов'язку;      призову громадян на військову службу на підставі загального військового обов'язку;  
51. прийняття громадян на військову службу за контрактом.      прийняття громадян на військову службу за контрактом.  
52. Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом під час мобілізації проводиться планомірна військова підготовка і забезпечується в запасі необхідна кількість військово-навчених громадян.   -9- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Статтю 4 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту: "Генеральний штаб Збройних Сил України проводить розподіл наявних призовних ресурсів за ступенями обмеження, станом здоров'я та рівнем освіти пропорційно між Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями."  
Враховано   Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом під час мобілізації проводиться планомірна військова підготовка і забезпечується в запасі необхідна кількість військово-навчених громадян. Генеральний штаб Збройних Сил України проводить розподіл наявних призовних ресурсів за ступенями обмеження, станом здоров'я та рівнем освіти пропорційно між Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями.  
53. Порядок комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями визначається цим Законом та іншими актами законодавства.   -10- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань проводити по територіальному принципу.  
Відхилено   Порядок комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями визначається цим Законом та іншими актами законодавства.  
54. Стаття 5. Склад військовослужбовців і військовозобов'язаних. Військові звання      Стаття 5. Склад військовослужбовців і військовозобов'язаних. Військові звання  
55. 1. Військовослужбовці та військовозобов'язані поділяються на рядовий, сержантський і старшинський склад, склад прапорщиків і мічманів, офіцерський склад.      1. Військовослужбовці та військовозобов'язані поділяються на рядовий, сержантський і старшинський склад, склад прапорщиків і мічманів, офіцерський склад.  
56. Офіцерський склад поділяється на молодший, старший і вищий.      Офіцерський склад поділяється на молодший, старший і вищий.  
57. Кожному військовослужбовцю і військовозобов'язаному присвоюється військове звання.      Кожному військовослужбовцю і військовозобов'язаному присвоюється військове звання.  
58. Встановлюються такі військові звання:      Встановлюються такі військові звання:  
59. Армійські Корабельні   -11- Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
Абзац п'ятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "Армійські Корабельні (також морської авіації, що базується на кораблях та входить до складу морської авіації)".  
Відхилено   Армійські Корабельні  
60. Рядовий склад (рядові і матроси)      Рядовий склад (рядові і матроси)  
61. рядовий матрос      рядовий матрос  
62. старший солдат старший матрос      старший солдат старший матрос  
63. Сержантський і старшинський склад (сержанти і старшини)      Сержантський і старшинський склад (сержанти і старшини)  
64. молодший сержант старшина 2 статті      молодший сержант старшина 2 статті  
65. сержант старшина 1 статті      сержант старшина 1 статті  
66. старший сержант головний старшина      старший сержант головний старшина  
67. старшина головний корабельний      старшина головний корабельний  
68. старшина      старшина  
69. Склад прапорщиків і мічманів (прапорщики і мічмани)      Склад прапорщиків і мічманів (прапорщики і мічмани)  
70. прапорщик мічман      прапорщик мічман  
71. старший прапорщик старший мічман      старший прапорщик старший мічман  
72. Молодший офіцерський склад (молодші офіцери)      Молодший офіцерський склад (молодші офіцери)  
73. молодший лейтенант молодший лейтенант      молодший лейтенантмолодший лейтенант  
74. лейтенант лейтенант      лейтенант лейтенант  
75. старший лейтенант старший лейтенант      старший лейтенант старший лейтенант  
76. капітан капітан-лейтенант      капітан капітан-лейтенант  
77. Старший офіцерський склад (старші офіцери)      Старший офіцерський склад (старші офіцери)  
78. майор капітан 3 рангу      майор капітан 3 рангу  
79. підполковник капітан 2 рангу      підполковник капітан 2 рангу  
80. полковник капітан 1 рангу      полковник капітан 1 рангу  
81. Вищий офіцерський склад (вищі офіцери)      Вищий офіцерський склад (вищі офіцери)  
82. генерал-майор контр-адмірал      генерал-майор контр-адмірал  
83. генерал-лейтенант віце-адмірал      генерал-лейтенант віце-адмірал  
84. генерал-полковник адмірал      генерал-полковник адмірал  
85. генерал армії України      генерал армії України  
86. 2. До військових звань офіцерського складу медичної і юридичної служб Збройних Сил України та інших військових формувань, військових судів і прокуратур, які мають відповідну освіту, додаються слова "медичної служби" і "юстиції". До військових звань військовослужбовців, які проходять військову службу в Національній гвардії України, додається слово "гвардії".      2. До військових звань офіцерського складу медичної і юридичної служб Збройних Сил України та інших військових формувань, військових судів і прокуратур, які мають відповідну освіту, додаються слова "медичної служби" і "юстиції". До військових звань військовослужбовців, які проходять військову службу в Національній гвардії України, додається слово "гвардії".  
87. До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова відповідно "запасу" або "у відставці".   -12- Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
Абзац другий частини другої статті 5 викласти в такій редакції: "До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова "по за службою", скорочено - "ПС" (наприклад - "майор ПС")".  
Відхилено   До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова відповідно "запасу" або "у відставці".  
88. 3. Присвоєння і позбавлення військових звань, а також пониження і поновлення у військовому званні здійснюються у порядку і за правилами, визначеними положеннями про проходження військової служби.      3. Присвоєння і позбавлення військових звань, а також пониження і поновлення у військовому званні здійснюються у порядку і за правилами, визначеними положеннями про проходження військової служби.  
89. Стаття 6. Військові посади      Стаття 6. Військові посади  
90. 1. Військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і відповідні їм військові звання передбачаються в штатах (штатних розписах) військових частин, кораблів, органів військового управління, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.   -13- Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
Статтю 6 після пункту 1 доповнити пунктом 1-а такого змісту: "У вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів військові посади затверджуються тільки для викладачів, які викладають управління військами (тактика, оперативне мистецтво та інші) та експлуатацію і використання військової техніки та озброєння".  
Враховано   1. Військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і відповідні їм військові звання передбачаються в штатах (штатних розписах) військових частин, кораблів, органів військового управління, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.  
91. Перелік посад, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується Президентом України, а посад інших військовослужбовців - Міністром оборони України.      Перелік посад, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується Президентом України, а посад інших військовослужбовців - Міністром оборони України.  
92. Окремі військові посади* в мирний час (на умовах строкового трудового договору) можуть заміщатися цивільними особами у порядку і за правилами, встановленими Міністром оборони України.      Окремі військові посади* в мирний час (на умовах строкового трудового договору) можуть заміщатися цивільними особами у порядку і за правилами, встановленими Міністром оборони України.  
93. 2. Призначення за поданням Прем`єр-міністра України Міністра оборони України та припинення його повноважень на цій посаді здійснює Президент України.      2. Призначення за поданням Прем`єр-міністра України Міністра оборони України та припинення його повноважень на цій посаді здійснює Президент України.  
94. Президент України також призначає на посади та звільняє з посад заступників Міністра оборони України, командувачів видами Збройних Сил України, військ оперативних командувань, окремих армій, а також вище командування інших військових формувань.   -14- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Тут і далі за текстом слово іншомовного походження "командувач" замінити на українське слово "командуючий"  
Відхилено див. п. 17 статті 106 Конституції України  Президент України також призначає на посади та звільняє з посад заступників Міністра оборони України, командувачів видами Збройних Сил України, військ оперативних командувань, окремих армій, а також вище командування інших військових формувань.  
95. Порядок призначення на інші військові посади визначає Міністр оборони України.      Порядок призначення на інші військові посади визначає Міністр оборони України.  
96. На посади Міністра оборони України та його заступників можуть призначатись як військовослужбовці, так і цивільні особи.      На посади Міністра оборони України та його заступників можуть призначатись як військовослужбовці, так і цивільні особи.  
97. 3. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань за їх згодою можуть бути відряджені до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки. Перелік посад у цих органах та установах, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, для вищого офіцерського складу затверджується Президентом України, для інших військовослужбовців - актами Кабінету Міністрів України.   -15- Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
Статтю 6 після пункту 3 доповнити новими пунктами такого змісту: 4. Для військовослужбовців, які відряджені в інші органи у відповідності з п.3, строки для присвоєння чергового військового звання збільшуються на рік. 5. Кількість військових посад генералів та полковників (адміралів, капітанів 1 рангу) для всіх ЗС визначається їх чисельністю із розрахунку на 5000 військових одна генеральська посада; на 500 військовослужбовців - один полковник (к-н 1 рангу). Для командирів окремих полків (авіаційних та інших) при чисельності військовослужбовців менше 500 чоловік посада полковника зберігається. 6. Мінімальний строк присвоєння генеральського звання після отримання звання полковника - 6 років; кожного послідуючого через 5 років".  
Відхилено   3. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань за їхньою згодою можуть бути відряджені до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки. Перелік посад у цих органах та установах, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, для вищого офіцерського складу затверджується Президентом України, для інших військовослужбовців - актами Кабінету Міністрів України.  
98. Стаття 7. Військова форма одягу і відзнаки військовослужбовців      Стаття 7. Військова форма одягу і відзнаки військовослужбовців  
99. 1. Для військовослужбовців встановлюється військова форма одягу та знаки розрізнення. Військовослужбовці під час виконання службових обов'язків, а військовозобов'язані під час зборів носять відповідну військову форму одягу.      1. Для військовослужбовців встановлюються військова форма одягу та знаки розрізнення. Військовослужбовці під час виконання службових обов'язків, а військовозобов'язані під час зборів носять відповідну військову форму одягу.  
100. Зразки військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовців, правила їх носіння розробляються Міністерством оборони України, іншими військовими формуваннями та затверджуються Кабінетом Міністрів України, а надалі патентуються в установленому порядку.      Зразки військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовців, правила їх носіння розробляються Міністерством оборони України, іншими військовими формуваннями та затверджуються Кабінетом Міністрів України, а надалі патентуються в установленому порядку.  
101. Спеціальна відзнака генерала армії України затверджується Президентом України.      Спеціальна відзнака генерала армії України присвоюється Президентом України.  
102. 2. Забороняється вводити для працівників незалежно від місця роботи форму одягу і знаки розрізнення, подібні до форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовців.      2. Забороняється вводити для працівників незалежно від місця роботи форму одягу і знаки розрізнення, подібні до форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовців.  
103. 3. Органи виконавчої влади для зміни існуючої форми одягу та знаків розрізнення своїх працівників, які не є військовослужбовцями, або введення нових подають відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України після їх узгодження з Міністерством оборони України.      3. Органи виконавчої влади для зміни існуючої форми одягу та знаків розрізнення своїх працівників, які не є військовослужбовцями, або введення нових подають відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України після їх узгодження з Міністерством оборони України.  
104. 4. Носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовців громадянами, які не мають на те права, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.      4. Носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовців громадянами, які не мають на те права, забороняється і тягне за собою відповідальність встановлену законом.  
105. Глава II. ПІДГОТОВКА ГРОМАДЯН ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ      Глава II. ПІДГОТОВКА ГРОМАДЯН ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ  
106. Стаття 8. Підготовка допризовників і призовників до військової служби      Стаття 8. Підготовка допризовників і призовників до військової служби  
107. 1. Підготовка громадян до військової служби включає допризовну підготовку, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови, патріотичне виховання.      1. Підготовка громадян до військової служби включає допризовну підготовку, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови, патріотичне виховання.  
108. 2. Допризовна підготовка організовується міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у віданні яких є навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.   -16- Кириленко І.Г. (в.о. № 36)
У пункті 2 статті 8 передбачити відповідальність за проведення допризовної підготовки громадян.  
Враховано редакційно   2. Відповідальність за організацію та проведення допризовної підготовки покладається на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, у віданні яких є навчальні заклади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.  
109. 3. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей проводиться у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах.      3. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей проводиться у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах.  
110. 4. Порядок організації та проведення допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей визначається Положенням про допризовну підготовку та Положенням про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.      4. Порядок організації та проведення допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей визначається Положенням про допризовну підготовку та Положенням про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
111. 5. Контроль за організацією, проведенням і результатами допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки здійснюється Міністерством оборони України, а також іншими міністерствами і центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.   -17- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Статтю 8 доповнити пунктом 6 наступного змісту: "6. Відповідальність за допризовну підготовку покладається на міністерства та центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади".  
Враховано в пункті 2  5. Контроль за організацією, проведенням і результатами допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки здійснюється Міністерством оборони України, а також іншими міністерствами і центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.  
112. Стаття 9. Допризовна підготовка      Стаття 9. Допризовна підготовка  
113. Допризовна підготовка включається до визначеного державою складової освіти вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації, професійно-технічних і середніх навчальних закладів та проводиться за затвердженими відповідно до законодавства програмами, погодженими з Міністерством оборони України.      Допризовна підготовка включається до визначеної державою складової освіти вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних і середніх навчальних закладів та проводиться за затвердженими відповідно до законодавства програмами, погодженими з Міністерством оборони України.  
114. Стаття 10. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей      Стаття 10. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей  
115. 1. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей проводиться:      1. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей проводиться:  
116. призовників-учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються у них за професіями, спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - безпосередньо у цих закладах;      призовників-учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються у них за професіями, спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - безпосередньо у цих закладах;  
117. призовників, які працюють, і тих, що тимчасово не працюють, а також учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються у них за професіями, не спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та у професійно-технічних навчальних закладах.      призовників, які працюють, і тих, що тимчасово не працюють, а також учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються у них за професіями, не спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та у професійно-технічних навчальних закладах.  
118. 2. До навчання залучаються призовники, які досягли 17-річного віку, придатні за станом здоров'я до військової служби та підлягають призову на строкову військову службу після закінчення навчання.      2. До навчання залучаються призовники, які досягли 17-річного віку, придатні за станом здоров'я до військової служби та підлягають призову на строкову військову службу після закінчення навчання.  
119. 3. Кількість призовників, які підлягають підготовці з військово-технічних спеціальностей, та перелік спеціальностей визначаються Міністерством оборони України разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади і затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -18- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Доповнити статтю 10 пунктом 4 такого змісту: "4. Нормативні акти органів державної влади і органів місцевого самоврядування, які обмежували права військовослужбовців стосовно обчислення стажу державної служби, є недійсними. Військовослужбовцям, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах, учбових закладах та установах, час проходження служби зараховується до стажу державної служби."  
Враховано у пункті 1 статті 2  3. Кількість призовників, які підлягають підготовці з військово-технічних спеціальностей, та перелік спеціальностей визначаються Міністерством оборони України разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади і затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
120. Стаття 11. Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу      Стаття 11. Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу  
121. 1. Військову підготовку студентів вищих навчальних закладів (денної форми навчання) за програмою офіцерів запасу проходять громадяни віком до 25 років, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.   -19- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Пункт 1 статті 11 доповнити після слів "(денної форми навчання) словами "усіх форм власності".  
Відхилено   1. Військову підготовку студентів вищих навчальних закладів (денної форми навчання) за програмою офіцерів запасу проходять громадяни віком до 25 років, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.  
    -20- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У пункті 1 статті 11 слова "віком до 25 років" замінити словами "віком до 27 років".  
Відхилено    
122. Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, крім вищих медичних навчальних закладів, проводиться на добровільних засадах, є одним з основних видів навчання і включається до визначеної державою складової освіти вищих навчальних закладів як самостійний розділ.      Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, крім вищих медичних навчальних закладів, проводиться на добровільних засадах, є одним з основних видів навчання і включається до визначеної державою складової освіти вищих навчальних закладів як самостійний розділ.  
123. Програми військової підготовки студентів вищих навчальних закладів розробляються і затверджуються Міністерством оборони України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.      Програми військової підготовки студентів вищих навчальних закладів розробляються і затверджуються Міністерством оборони України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.  
124. 2. Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені іспити і атестовані до офіцерського складу, після закінчення вищого навчального закладу присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.   -21- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
У пункті 2 статті 11 першу частину вилучити.  
Враховано   2. Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені іспити і атестовані до офіцерського складу, після закінчення вищого навчального закладу присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.  
125. Студенти, які не пройшли строкової військової служби і не атестовані до офіцерського складу після закінчення військової підготовки за програмою офіцерів запасу, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням, за можливості, фаху, який отримали у вищому навчальному закладі, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.   -22- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину 2 статті 11 залишити у редакції чинного закону: "2. Студентам (курсантам), які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу і склали встановлені екзамени, присвоюється відповідне первісне військове звання офіцера.  
Враховано   Студенти, які не атестовані до офіцерського складу, після закінчення курсу військової підготовки за програмою офіцерів запасу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням, за можливості, фаху, який вони отримали у вищому навчальному закладі, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.  
    -23- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Особам, які не пройшли такої підготовки або не атестовані до офіцерського складу, первісне військове звання офіцера не присвоюється".  
Враховано редакційно    
    -24- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Частину другу пункту 2 статті 11 доповнити словами "строком на 1 рік".  
Враховано у статті 23   
126. 3. Перелік військово-облікових спеціальностей, з яких ведеться підготовка офіцерів запасу, та порядок її проведення визначається і затверджується Міністерством оборони України за погодженням з Міністерством освіти України.   -25- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Пункт 3 статті 11 викласти у наступній редакції: "3. Перелік військово-облікових спеціальностей, з яких ведеться підготовка офіцерів запасу, порядок її проведення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти."  
Враховано частково   3. Перелік військово-облікових спеціальностей, з яких ведеться підготовка офіцерів запасу, порядок її проведення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України погодженим з Міністерством освіти України.  
    -26- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
У п. 3 статті 11 слова "…за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти" замінити словами "за погодженням з Міністерством освіти України".  
Враховано    
127. 4. Перелік вищих навчальних закладів, студенти яких проходять підготовку за програмою офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України.   -27- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Абзац перший пункту 4 статті 11 викласти у наступній редакції: "4. Перелік вищих навчальних закладів, студенти яких проходять підготовку за програмою офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідним центральним органом виконавчої влади."  
Враховано   4. Перелік вищих навчальних закладів, студенти яких проходять підготовку за програмою офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідним центральним органом виконавчої влади.  
128. Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або у вищих військових навчальних закладах.   -28- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Абзац другий пункту 4 статті 11 викласти у наступній редакції: "Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, у тому числі і на платній основі, або у вищих військових навчальних закладах".  
Відхилено   Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або у вищих військових навчальних закладах.  
    -29- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Пункт 4 статті 11 доповнити абзацом такого змісту: "Фінансування військової підготовки проводиться за окремою статтею за рахунок бюджету Міністерства оборони України та інших військових формувань. Фінансування військової підготовки на кафедрах, утворених на платній основі здійснюється юридичними і фізичними особами у відповідності до статті 61 частини 4 Закону України "Про освіту".  
Відхилено    
129. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами цих вищих навчальних закладів. Порядок створення, реорганізації та ліквідації військових навчальних підрозділів визначається і затверджується Міністерством оборони України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.   -30- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Друге речення абзацу третього пункту 4 статті 11 викласти у наступній редакції: "Порядок створення, реорганізації та ліквідації військових навчальних підрозділів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади."  
Враховано   Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами цих вищих навчальних закладів. Порядок створення, реорганізації та ліквідації військових навчальних підрозділів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.  
130. Міністерство оборони України за погодженням з вищими навчальними закладами здійснює добір і призначення військовослужбовців на відповідні посади військово-навчальних підрозділів та контроль військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.      Міністерство оборони України за погодженням із вищими навчальними закладами здійснює добір і призначення військовослужбовців на відповідні посади військово-навчальних підрозділів та контроль військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.  
131. 5. У разі проходження навчальних зборів (стажування) у військах на студентів, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу, поширюються права та обов'язки, встановлені законодавством для військовозобов'язаних, призваних на збори.      5. У разі проходження навчальних зборів (стажування) у військах на студентів, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу, поширюються права та обов'язки, встановлені актами законодавства для військовозобов'язаних, призваних на збори.  
132. Стаття 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи      Стаття 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи  
133. 1. Громадяни, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи для підготовки на посади офіцерського складу, проходять попередню підготовку у військових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, середніх загальноосвітніх навчальних закладах, в навчальних закладах Товариства сприяння обороні України, на підготовчих курсах при вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи, або самостійно.      1. Громадяни, які виявили бажання вступити до вищих військових закладів освіти та вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи для підготовки на посади офіцерського складу, проходять попередню підготовку у військових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, середніх загальноосвітніх навчальних закладах, в навчальних закладах Товариства сприяння обороні України, на підготовчих курсах при вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи, або самостійно.  
134. 2. Фізична підготовка допризовників і призовників організується за програмою фізичної культури центральними органами виконавчої влади в галузі освіти, фізичної культури і спорту у вищих, професійно-технічних, середніх та позашкільних навчальних закладах, спортивних товариствах і клубах.      2. Фізична підготовка допризовників і призовників організується за програмою фізичної культури центральними органами виконавчої влади в галузі освіти, фізичної культури і спорту у вищих, професійно-технічних, середніх та позашкільних навчальних закладах, спортивних товариствах і клубах.  
135. 3. Лікувально-оздоровча робота з громадянами організовується за місцем їх проживання, навчання або роботи органами і закладами охорони здоров'я в лікувально-профілактичних і фізкультурно-оздоровчих закладах шляхом створення в них підліткових кабінетів.      3. Лікувально-оздоровча робота з громадянами організовується за місцем їх проживання, навчання або роботи органами і закладами охорони здоров'я в лікувально-профілактичних і фізкультурно-оздоровчих закладах шляхом створення в них підліткових кабінетів.  
136. Медичні огляди громадян 15-17-річного віку проводяться щорічно лікарями-спеціалістами, які залучаються до медичного огляду призовників. У разі потреби громадянам призначається необхідне лікування з проведенням оздоровчих заходів.      Медичні огляди громадян 15 - 17-річного віку проводяться щорічно лікарями-спеціалістами, які залучаються до медичного огляду призовників. У разі потреби громадянам призначається необхідне лікування з проведенням оздоровчих заходів.  
137. 4. Центральні і місцеві органи управління освітою здійснюють необхідні заходи щодо підвищення рівня виховання, освітньої підготовки допризовної та призовної молоді, організовують додаткові заняття для вивчення державної мови громадянами, які погано володіють нею або не володіють зовсім.      4. Центральні і місцеві органи управління освітою здійснюють необхідні заходи щодо підвищення рівня виховання, освітньої підготовки допризовної та призовної молоді, організовують додаткові заняття для вивчення державної мови громадянами, які погано володіють нею або не володіють зовсім.  
138. 5. Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади всіх рівнів, органи місцевого самоврядування разом із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, посадовими особами організацій та об`єднань громадян зобов'язані систематично проводити патріотично-виховну роботу з громадянами.      5. Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування разом із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, посадовими особами організацій та об`єднань громадян зобов'язані систематично проводити патріотично-виховну роботу з громадянами.  
139. Стаття 13. Права і обов'язки громадян, які проходять підготовку до військової служби      Стаття 13. Права і обов'язки громадян, які проходять підготовку до військової служби  
140. 1. За громадянами, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та у відповідних професійно-технічних навчальних закладах, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки та у зворотному напрямку, зберігаються місце роботи, займана посада і середній заробіток.   -31- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину 1 статті 13 доповнити реченням наступного змісту: "Витрати по найму житла на період навчання зазначених громадян, вартість проїзду до місця навчання (зборів) і назад оплачуються військовими комісаріатами, які направили цих громадян для підготовки для військової служби".  
Враховано редакційно   1. За громадянами, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та у відповідних професійно-технічних навчальних закладах, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки та у зворотному напрямку, зберігаються місце роботи, займана посада і середній заробіток. Витрати по найму житла на період навчання зазначених громадян, вартість проїзду до місця навчання (зборів) і назад здійснюються за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
141. 2. Відвідування громадянами, направленими військовими комісаріатами для проходження підготовки до військової служби, занять та інших заходів, що стосуються підготовки допризовників та призовників, є обов'язковим.      2. Відвідування громадянами, направленими військовими комісаріатами для проходження підготовки до військової служби, занять та інших заходів, що стосуються підготовки допризовників та призовників, є обов'язковим.  
142. ГлаваІІІ. ПРИПИСКА ГРОМАДЯН ДО ПРИЗОВНИХ ДІЛЬНИЦЬ, ПРИЗОВ І ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ   -32- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Главу ІІІ доповнити статтею, в якій визначити основні вимоги медичного огляду громадян та їхні права при цьому.  
Відхилено   ГлаваІІІ. ПРИПИСКА ГРОМАДЯН ДО ПРИЗОВНИХ ДІЛЬНИЦЬ, ПРИЗОВ І ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ  
143. Стаття 14. Приписка громадян до призовних дільниць      Стаття 14. Приписка громадян до призовних дільниць  
144. 1. Приписка громадян до призовних дільниць проводиться з метою взяття на облік та визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки.      1. Приписка громадян до призовних дільниць проводиться з метою взяття юнаків на облік та визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки.  
145. Для проведення приписки громадян у районах (містах) утворюються призовні дільниці.      Для проведення приписки громадян у районах (містах) утворюються призовні дільниці.  
146. 2. До призовних дільниць щороку протягом січня-березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними, об'єднаними районними, міськими, об'єднаними міськими військовими комісаріатами (крім Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів)( за місцем проживання.   -33- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Київський та Севастопольський міський військкомати усуваються від роботи, пов'язаною з припискою громадян до призовних дільниць та іншої роботи щодо призову громадян на військову службу.  
Відхилено . Згадані військкомати не усуваються .  2. До призовних дільниць щороку протягом січня-березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними, об'єднаними районними, міськими, об'єднаними міськими військовими комісаріатами (крім Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів)* за місцем проживання.  
147. Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних дільниць, проводиться в порядку, затвердженому Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.      Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних дільниць, проводиться в порядку, затвердженому Міністерством оборони України за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.  
148. Відвідування лікувально-профілактичних і лікувальних закладів згідно з рішенням комісії з питань приписки для громадян-допризовників є обов'язковим.      Відвідування лікувально-профілактичних і лікувальних закладів згідно з рішенням комісії з питань приписки для громадян-допризовників є обов'язковим.  
149. 3. Житлово-експлуатаційні організації, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласники, органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, підрозділи по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, подають до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.      3. Житлово-експлуатаційні організації, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності, які здійснюють експлуатацію будинків, власники будинків, органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, підрозділи по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, подають до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.  
150. 4. Для приписки до призовної дільниці громадяни зобов'язані прибути до військового комісаріату в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи.      4. Для приписки до призовної дільниці громадяни зобов'язані прибути до військового комісаріату в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи.  
151. 5. Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у районних (міських) військових комісаріатах утворюються комісії з питань приписки у складі:      5. Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у районних (міських) військових комісаріатах утворюються комісії з питань приписки у складі:  
152. голова комісії - районний (міський) військовий комісар;      голова комісії - районний (міський) військовий комісар;  
153. члени комісії: лікарі, які беруть участь у медичному огляді допризовників, секретар комісії.      члени комісії: лікарі, які беруть участь у медичному огляді допризовників, секретар комісії.  
154. Персональний склад районної (міської) комісії з питань приписки, порядок проведення і забезпечення цієї роботи щороку затверджуються головою районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради).      Персональний склад районної (міської) комісії з питань приписки, порядок проведення і забезпечення цієї роботи щороку затверджуються головою районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради).  
155. 6. На районні (міські) комісії з питань приписки покладається:      6. На районні (міські) комісії з питань приписки покладається:  
156. організація і проведення медичного огляду допризовників, які викликаються на комісію, і визначення їх придатності для військової служби;      організація і проведення медичного огляду допризовників, які викликаються на комісію, і визначення їх придатності для військової служби;  
157. виявлення і попередній добір кандидатів для направлення у вищі військові навчальні заклади і вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, на навчання за програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу;      виявлення і попередній добір кандидатів для направлення у вищі військові навчальні заклади і вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, на навчання за програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу;  
158. направлення призовників, придатних за медичними та іншими показниками для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей, у навчальні заклади Товариства сприяння обороні України і професійно-технічні навчальні заклади;      направлення призовників, придатних за медичними та іншими показниками для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей, у навчальні заклади Товариства сприяння обороні України і професійно-технічні навчальні заклади;  
159. прикріплення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або навчання громадян, яких визнано під час приписки такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду;      прикріплення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або навчання громадян, яких визнано під час приписки такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду;  
160. прикріплення до відповідних навчальних закладів і курсів громадян, які мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою;      прикріплення до відповідних навчальних закладів і курсів громадян, які мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою;  
161. вивчення особистості призовників, їх морально-ділових якостей та сімейно-майнового стану;      вивчення особистості призовників, їх морально-ділових якостей та сімейно-майнового стану;  
162. зняття з військового обліку громадян, визнаних непридатними до військової служби.      зняття з військового обліку громадян, визнаних непридатними до військової служби.  
163. 7. Громадяни, приписані до призовних дільниць, вважаються призовниками, їм видаються посвідчення про приписку, роз'яснюються права і обов'язки, правила військового обліку, порядок проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей тощо.      7. Громадяни, приписані до призовних дільниць, вважаються призовниками, їм видаються посвідчення про приписку, роз'яснюються права і обов'язки, правила військового обліку, порядок проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей та інші, пов'язані з цим питання.  
164. Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян на строкову військову службу      Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян на строкову військову службу  
165. 1. На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років.   -34- Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
У абзаці першому пункту 1 статті 15 слова "18 років" замінити словами "19 років".  
Відхилено   1. На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років.  
166. Призов громадян на строкову військову службу проводиться у встановлені строки на підставі Указу Президента України. Указ Президента України публікується у засобах масової інформації не пізніш як за місяць до початку призову.      Призов громадян на строкову військову службу проводиться у встановлені строки на підставі Указу Президента України. Указ Президента України публікується у засобах масової інформації не пізніш як за місяць до початку призову.  
167. Після оголошення Указу Президента України:      Після оголошення Указу Президента України:  
168. кожний призовник, у тому числі і той, що перебуває на тимчасовому обліку, зобов'язаний прибути в пункт і строк, зазначені у повістці військовим комісаріатом;      кожний призовник, у тому числі і той, що перебуває на тимчасовому обліку, зобов'язаний прибути в пункт і строк, зазначені у повістці військовим комісаріатом;  
169. у разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, призовники зобов'язані з'явитись до призовної дільниці у місячний строк з дня оголошення Указу Президента України;   -35- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити абзац.  
Відхилено   у разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, призовники зобов'язані з'явитися до призовної дільниці у місячний строк з дня оголошення Указу Президента України;  
170. громадяни призовного віку, які не пройшли строкову військову службу і без законних підстав не перебувають на військовому обліку, а також призовники, які тимчасово виїхали з постійного місця проживання в іншу місцевість і не стали там на військовий облік, зобов'язані прибути до військового комісаріату за місцем проживання у семиденний строк;      громадяни призовного віку, які не пройшли строкову військову службу і без законних підстав не перебувають на військовому обліку, а також призовники, які тимчасово виїхали з постійного місця проживання в іншу місцевість і не стали там на військовий облік, зобов'язані прибути до військового комісаріату за місцем проживання у семиденний строк;  
171. керівники підприємств, установ і організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх до призовних дільниць.      керівники підприємств, установ і організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх до призовних дільниць.  
172. 2. Зміна місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку, і старшими допускається до опублікування Указу Президента України про черговий призов. Після цього зміна місця можлива лише за умови подання до військового комісаріату документів, які б стверджували, що призовник:      2. Зміна місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку, і старшими допускається до опублікування Указу Президента України про черговий призов. Після цього зміна місця можлива лише за умови подання до військового комісаріату документів, які стверджували б, що призовник:  
173. переведений на роботу в іншу місцевість;      переведений на роботу в іншу місцевість;  
174. переїхав на нове місце проживання;      переїхав на нове місце проживання;  
175. прийнятий до навчального закладу і вибуває для продовження освіти або закінчив навчальний заклад і за розподілом направляється на роботу.      прийнятий до навчального закладу і вибуває для продовження освіти або закінчив навчальний заклад і за розподілом направляється на роботу.  
176. 3. У разі неявки громадянина за викликом військового комісаріату на призовну комісію без поважних причин він несе відповідальність згідно із законодавством.      3. У разі неявки громадянина за викликом військового комісаріату на призовну комісію без поважних причин він несе відповідальність встановлену законом.  
177. Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, встановлений військовим комісаріатом, які підтверджуються відповідними документами, визнаються:      Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, встановлений військовим комісаріатом, які підтверджуються відповідними документами, визнаються:  
178. перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт і строк;      перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;  
179. смерть або тяжка хвороба його близького родича.      смерть або тяжка хвороба його близького родича.  
180. 4. У мирний час призову на строкову військову службу не підлягають громадяни:      4. У мирний час призову на строкову військову службу не підлягають громадяни:  
181. звільнені від призову відповідно до статті 18 цього Закону;      звільнені від призову відповідно до статті 18 цього Закону;  
182. щодо яких проводиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом - до прийняття відповідного рішення;      щодо яких проводиться дізнання чи попереднє (досудове) слідство або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом - до прийняття відповідного рішення;  
183. які були засуджені за скоєння злочинів незалежно від застосованого до них виду покарання, за винятком виправних робіт, штрафу або громадського осуду.      які були засуджені до позбавлення волі.  
184. 5. Призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які тимчасово проживають за кордоном, здійснюється у порядку, встановленому цим Законом.      5. Призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які тимчасово проживають за кордоном, здійснюється у порядку, встановленому цим Законом.  
185. Стаття 16. Призовні комісії      Стаття 16. Призовні комісії  
186. 1. Для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії в складі:      1. Для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії в складі:  
187. голова комісії - заступник голови районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради);      голова комісії - заступник голови районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради);  
188. члени комісії:      члени комісії:  
189. районний (міський) військовий комісар;      районний (міський) військовий комісар;  
190. заступник начальника районного (міського) управління (відділу) внутрішніх справ;      заступник начальника районного (міського) управління (відділу) внутрішніх справ;  
191. лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо медичного огляду призовників;      лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо медичного огляду призовників;  
192. фахівець з фізичного виховання (фізичної підготовки);      фахівець з фізичного виховання (фізичної підготовки);  
193. представники Збройних Сил України, інших військових формувань, Товариства сприяння обороні України, підприємств, установ і організацій за попереднім узгодженням з головою комісії;      представники Збройних Сил України, інших військових формувань, Товариства сприяння обороні України, підприємств, установ і організацій за попереднім узгодженням з головою комісії;  
194. секретар комісії.      секретар комісії.  
195. 2. Персональний склад районної (міської) призовної комісії та графік проведення призову громадян для проходження строкової військової служби затверджуються головою районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради).      2. Персональний склад районної (міської) призовної комісії та графік проведення призову громадян для проходження строкової військової служби затверджуються головою районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради).  
196. 3. На районні (міські) призовні комісії покладається:      3. На районні (міські) призовні комісії покладається:  
197. організація медичного огляду призовників;      організація медичного огляду призовників;  
198. прийняття рішення про призов громадян на строкову військову службу і призначення їх до виду (роду військ) Збройних Сил України чи інших військових формувань;      прийняття рішення про призов громадян на строкову військову службу і призначення їх до виду (роду військ) Збройних Сил України чи інших військових формувань;  
199. надання відстрочки від призову або звільнення від призову на строкову військову службу;      надання відстрочки від призову або звільнення від призову на строкову військову службу;  
200. прийняття рішення про направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, для складання вступних іспитів або про відмову цим особам у направленні їх на іспити за станом здоров'я, недостатнім загальноосвітнім рівнем тощо;      прийняття рішення про направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, для складання вступних іспитів або про відмову цим особам у направленні їх на іспити за станом здоров'я, недостатнім загальноосвітнім рівнем тощо;  
201. прийняття рішення про направлення до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу.      прийняття рішення про направлення до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу.  
202. 4. Для керівництва і контролю за діяльністю районних (міських) призовних комісій в Автономній Республіці Крим та областях, містах Києві і Севастополі утворюються призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські призовні комісії відповідно.      4. Для керівництва і контролю за діяльністю районних (міських) призовних комісій в Автономній Республіці Крим та областях, містах Києві і Севастополі утворюються призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські призовні комісії відповідно.  
203. Персональний склад призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських призовних комісій затверджується Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головами місцевих державних адміністрацій відповідно.      Персональний склад призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських призовних комісій затверджується Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головами місцевих державних адміністрацій відповідно.  
204. На ці призовні комісії покладається:      На ці призовні комісії покладається:  
205. організація контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням у військові частини;      організація контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням у військові частини;  
206. перевірка правильності надання відстрочки або звільнення від призову;      перевірка правильності надання відстрочки або звільнення від призову;  
207. контроль за обгрунтуванням призначення призовників до виду (роду військ) Збройних Сил України чи інших військових формувань з урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей;      контроль за обгрунтуванням призначення призовників до виду (роду військ) Збройних Сил України чи інших військових формувань з урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей;  
208. розгляд скарг громадян на дії районних (міських) призовних комісій.      розгляд скарг громадян на дії районних (міських) призовних комісій.  
209. Призовні комісії Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя мають право скасовувати та змінювати рішення відповідних районних (міських) призовних комісій.      Призовні комісії Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя мають право скасовувати та змінювати рішення відповідних районних (міських) призовних комісій.  
210. 5. Відповідно до результатів медичного огляду призовника, моральних і професійних якостей, а також матеріального і соціального стану призовника та членів його сім'ї районна (міська) призовна комісія виносить і оголошує призовникові рішення:      5. Відповідно до результатів медичного огляду призовника, моральних і професійних якостей, а також матеріального і соціального стану призовника та членів його сім'ї районна (міська) призовна комісія виносить і оголошує призовникові рішення:  
211. про придатність до військової служби і призов на військову службу з призначенням до виду (роду військ) Збройних Сил України чи інших військових формувань, а також визначає строк відправлення його на службу до Збройних Сил України чи інших військових формувань;      про придатність до військової служби і призов на військову службу з призначенням до виду (роду військ) Збройних Сил України чи інших військових формувань, а також визначає строк відправлення його на службу до Збройних Сил України чи інших військових формувань;  
212. про тимчасову непридатність до військової служби і надання відстрочки за станом здоров'я;      про тимчасову непридатність до військової служби і надання відстрочки за станом здоров'я;  
213. про надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтями 17 і 18 цього Закону;      про надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтями 17 і 18 цього Закону;  
214. про непридатність за станом здоров'я до військової служби в мирний час, обмежену здатність до військової служби у воєнний час і зарахування в запас;      про непридатність за станом здоров'я до військової служби в мирний час, обмежену здатність до військової служби у воєнний час і зарахування в запас;  
215. про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;      про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;  
216. про зняття з військового обліку призовників, які втратили громадянство України.      про зняття з військового обліку призовників, які втратили громадянство України.  
217. Рішення призовної комісії може бути оскаржене до призовної комісії вищого рівня або до суду в порядку, визначеному законодавством.      Рішення призовної комісії може бути оскаржене до призовної комісії вищого рівня або до суду в порядку, визначеному законом.  
218. Стаття 17. Відстрочка від призову      Стаття 17. Відстрочка від призову  
219. 1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії у випадках, передбачених цим Законом.      1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії у випадках, передбачених цим Законом.  
220. 2. Відстрочка від призову за сімейними обставинами, за їх бажанням, надається призовникам, які мають:   -36- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Доповнити частину 2 статті 17 абзацом наступного змісту: "Відстрочка від призову за сімейними обставинами також надається за його бажанням, призовнику, якщо він є єдиним сином батьків, котрі на рік його призову досягають пенсійного віку, або є обоє є інвалідами 1 чи 2 групи".  
Враховано редакційно   2. Відстрочка від призову за сімейними обставинами, за їхнім бажанням, надається призовникам, які мають:  
221. а) непрацездатних батька і матір чи непрацездатного батька або непрацездатну матір, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати, незалежно від того, проживають вони разом з непрацездатними батьками чи ні. Непрацездатність батьків визначається у порядку, передбаченому законодавством;      а) непрацездатних батька і матір чи непрацездатного батька або непрацездатну матір, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати, незалежно від того, проживають вони разом з непрацездатними батьками чи ні. Непрацездатність батьків визначається у порядку, передбаченому законодавством;  
222. б) рідних братів і сестер віком до 18 років, якщо вони не працюють, або старших, якщо вони незалежно від віку є інвалідами І чи ІІ групи, у разі відсутності інших осіб, які зобов`язані їх утримувати;      б) рідних братів і сестер віком до 18 років, якщо вони не працюють, або старших, якщо вони незалежно від віку є інвалідами І чи ІІ групи, у разі відсутності інших осіб, які зобов`язані їх утримувати;  
223. в) одного з батьків, у яких на утриманні перебувають двоє і більше неповнолітніх дітей, до виповнення старшому з неповнолітніх 18 років.      в) одного з батьків, у яких на утриманні перебувають двоє і більше неповнолітніх дітей, до виповнення старшому з неповнолітніх 18 років.  
224. Відстрочка від призову за сімейними обставинами, за їх бажанням, надається також призовникам, які мають на своєму утриманні:      Відстрочка від призову за сімейними обставинами, за їхнім бажанням, надається також призовникам, які мають на своєму утриманні:  
225. дитину віком до трьох років або старше трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;      дитину віком до трьох років або старше трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;  
226. двох і більше дітей;      двох і більше дітей;  
227. дитину-інваліда з дитинства віком до 16 років;   -37- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити слова "з дитинства".  
Враховано   дитину-інваліда віком до 16 років;  
228. дружину-інваліда;      дружину-інваліда;  
229. непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням або на утриманні яких перебував призовник, якщо немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати.      непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням або на утриманні яких перебував призовник, якщо немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати.  
230. Відстрочка від призову надається призовникам на час здійснення ними опіки чи піклування, якщо у осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства доглядати та утримувати їх.      Відстрочка від призову надається призовникам на час здійснення ними опіки чи піклування, якщо у осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до законодавства доглядати та утримувати їх.  
231. У разі наявності в сім'ї тільки двох синів відстрочка від призову за сімейними обставинами може надаватися призовникові, якщо його брат проходить строкову військову службу.   -38- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Абзац викласти у наступній редакції: "У разі наявності в сім'ї тільки двох синів відстрочка від призову за сімейними обставинами на строк до трьох років надається тому призовникові, брат якого проходить строкову військову службу".  
Відхилено   У разі наявності в сім'ї тільки двох синів відстрочка від призову за сімейними обставинами може надаватися призовникові, якщо його брат проходить строкову військову службу.  
232. У разі коли призову підлягають два сини одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за бажанням і пропозицією батьків.   -39- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Абзац викласти у наступній редакції: "У разі коли призову підлягають кілька синів одночасно, відстрочка надається одному з них за наявності письмового прохання на це батьків".  
Враховано частково   У разі коли призову підлягають декілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за бажанням і пропозицією батьків.  
233. 3. Відстрочка від призову за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.      3. Відстрочка від призову за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.  
234. 4. Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються у середніх та професійно-технічних навчальних закладах, а також у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, до здобуття повної загальної середньої освіти. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку під час навчання відстрочка втрачає силу.   -40- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Останнє речення абзацу 1 частини 4 статті 17 вилучити.  
Відхилено   4. Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються у середніх та професійно-технічних навчальних закладах, а також у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації, до здобуття повної загальної середньої освіти. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку під час навчання відстрочка втрачає силу.  
235. Відстрочка від призову також надається:      Відстрочка від призову також надається:  
236. призовникам, які навчаються в аспірантурі з відривом або без відриву від виробництва, - на весь період навчання;      призовникам, які навчаються в аспірантурі з відривом або без відриву від виробництва, - на весь період навчання;  
237. випускникам вищих навчальних закладів, аспірантур, які направлені на роботу до установ Національної академії наук України, - на весь період роботи;   -41- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац четвертий пункту 4 статті 17 вилучити.  
Відхилено   випускникам вищих навчальних закладів, аспірантури, які направлені на роботу до установ Національної академії наук України, - на весь період роботи;  
238. студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації з денною формою навчання, - до їх закінчення;   -42- Шушкевич В.Г. (реєстр. картка № 421)
Доповнити другу частину пункту 4 статті 17 абзацом такого змісту: "студентам, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах".  
Враховано   студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації з денною формою навчання, - до їх закінчення; студентам, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах  
239. випускникам професійно-технічних навчальних закладів - на один рік за умови їх працевлаштування і роботи за отриманою професією;      випускникам професійно-технічних навчальних закладів - на один рік за умови їх працевлаштування і роботи за отриманою професією;  
240. студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації з денною формою навчання, що здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань і уклали контракт про направлення їх після закінчення навчання для подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу. Перелік таких навчальних закладів та обсяги підготовки фахівців визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України.      студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації з денною формою навчання, що здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань і уклали контракт про направлення їх після закінчення навчання для подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу. Перелік таких навчальних закладів та обсяги підготовки фахівців визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України.  
241. Студентам, які навчаються у вищих державних та інших форм власності навчальних закладах, відстрочка від призову на строкову військову службу надається один раз на період навчання. Особи, відраховані за неуспішність і недисциплінованість, втрачають зазначене право на відстрочку від призову.   -43- Шушкевич В.Г. (реєстр. картка № 421)
Після слів "інших форм власності" додати слова ",а також у вищих і середніх духовних" і далі за текстом.  
Враховано   Студентам, які навчаються у вищих незалежно від форм власності, навчальних закладах, а також у вищих і середніх духовних навчальних закладах, відстрочка від призову на строкову військову службу надається один раз на період навчання. Особи, відраховані за неуспішність і недисциплінованість, втрачають зазначене право на відстрочку від призову.  
242. 5. Відстрочка від призову надається призовникам з вищою освітою - вчителям, та медичним працівникам на весь період їх роботи в сільській місцевості за фахом за умови повного завантаження по займаній посаді.   -44- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Пункт 5 статті 17 доповнити реченням такого змісту: "Відстрочка від призову надається педагогічним працівникам з вищою педагогічною освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, на весь період їх роботи за спеціальністю". У першому реченні пункту 5 статті 17 слова "вчителям та" вилучити.  
Враховано   5. Відстрочка від призову надається призовникам з вищою освітою - вчителям, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, на весь період їхньої роботи за фахом при умові повного завантаження на займаній посаді, а також медичним працівникам на період їхньої роботи в сільській місцевости за фахом за умови повного завантаження на займаній посаді.  
243. 6. Відстрочка від призову у зв'язку з депутатською діяльністю надається призовникам з числа депутатів на строк виконання ними депутатських повноважень.   -45- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Пункт 6 статті 17 викласти у наступній редакції: "Відстрочка від призову у зв'язку з депутатською діяльністю та діяльністю як сільських, селищних і міських голів надається призовникам з числа депутатів і голів на строк виконання ними цих повноважень".  
Враховано   6. Відстрочка від призову у зв'язку з депутатською діяльністю та діяльністю як сільських, селищних і міських голів надається призовникам з числа депутатів і голів на строк виконання ними цих повноважень.  
244. 7. Відстрочка від призову також надається:      7. Відстрочка від призову також надається:  
245. призовникам, які в установленому порядку переселилися з районів стихійного лиха, - на строк не більше двох років з моменту переселення;      призовникам, які в установленому порядку переселилися з районів стихійного лиха, - на строк не більше двох років з моменту переселення;  
246. у разі ведення призовниками самостійно або спільно з батьками селянського (фермерського) господарства - на строк не більше трьох років з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки;      у разі ведення призовниками самостійно або спільно з батьками селянського (фермерського) господарства - на строк не більше трьох років з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки;  
247. призовникам, які є священнослужителями і займають штатну посаду в одній із зареєстрованих у встановленому порядку релігійних конфесій, - на час роботи священнослужителями;   -46- Шушкевич В.Г. (реєстр. картка № 421)
Підпункт третій пункту 7 статті 17 викласти у наступній редакції: "призовникам, які мають духовний сан і штатну посаду в релігійній організації, яка має правоздатність юридичної особи".  
Враховано частково   призовникам, які є священнослужителями і займають посаду в одній із зареєстрованих у встановленому порядку релігійних конфесій, - на час роботи священнослужителями;  
248. в інших випадках, не передбачених цим Законом, згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.      в інших випадках, не передбачених цим Законом, згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.  
249. 8. Призовники, яким надано відстрочку, зобов'язані щорічно до 1 жовтня подавати у військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.      8. Призовники, яким надано відстрочку, зобов'язані щорічно до 1 жовтня подавати у військові комісаріати документи, що підтверджують їхнє право на відстрочку.  
250. 9. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, мають бути призвані під час здійснення чергового призову.      9. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, мають бути призвані під час здійснення чергового призову.  
251. Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу      Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу  
252. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни:      Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни:  
253. визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;      визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;  
254. які до дня відправки на строкову військову службу досягли 25-річного віку;      які до дня відправки на строкову військову службу досягли 25-річного віку;  
255. батько (мати), рідний брат чи сестра яких загинули чи померли або стали інвалідами під час проходження військової служби. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;   -47- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Викласти перше речення абзацу у наступній редакції: "батько (мати), рідний брат чи сестра яких загинули чи померли або є інвалідами, якщо інвалідність настала під час проходження військової служби".  
Враховано   батько (мати), рідний брат чи сестра яких загинули чи померли або є інвалідами, якщо інвалідність настала під час проходження військової служби. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;  
    -48- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Абзац 4 частини 1 статті 18 після слів "або стали інвалідами під час проходження військової служби" доповнити словами "...або стали інвалідами пізніше внаслідок ушкодження здоров'я під час проходження військової служби, якщо це доведено у встановленому порядку."  
Враховано редакційно    
256. які пройшли військову службу в інших державах.      які пройшли військову службу в інших державах.  
257. Від призову звільняються також громадяни, які закінчили курс навчання за програмою підготовки офіцерського складу або прапорщиків у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших військових формувань та мають військові або спеціальні звання.      Від призову звільняються також громадяни, які закінчили курс навчання за програмою підготовки офіцерського складу або прапорщиків у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших військових формувань та мають військові або спеціальні звання.  
258. Стаття 19. Призов на військову службу офіцерів запасу      Стаття 19. Призов на військову службу офіцерів запасу  
259. У мирний час офіцери запасу віком до 30 років у кількості та за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за наказом Міністра оборони України можуть бути призвані для проходження військової служби на посадах офіцерського складу.      У мирний час офіцери запасу віком до 30 років у кількості та за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за наказом Міністра оборони України можуть бути призвані для проходження військової служби на посадах офіцерського складу.  
260. Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом      Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом  
261. 1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які відповідають вимогам проходження військової служби:      1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які відповідають вимогам проходження військової служби:  
262. військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які прослужили на строковій військовій службі не менше одного року і мають відповідну професійну підготовку за фахом, а також військовозобов'язані та жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, з відповідною спеціальною підготовкою, після закінчення спеціальних курсів, віком від 19 до 30 років - на військову службу солдатів і матросів, сержантів і старшин;      військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які прослужили на строковій військовій службі не менше одного року і мають відповідну професійну підготовку за фахом, а також військовозобов'язані та жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, з відповідною спеціальною підготовкою, після закінчення спеціальних курсів, віком від 19 до 30 років - на військову службу солдатів і матросів, сержантів і старшин;  
263. військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які прослужили на строковій військовій службі не менше одного року, військовозобов'язані, жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою, які не мають військових звань офіцерського складу, після закінчення спеціальних курсів, віком від 19 до 30 років - на військову службу прапорщиків і мічманів;      військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які прослужили на строковій військовій службі не менше одного року, військовозобов'язані, жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою, які не мають військових звань офіцерського складу, після закінчення спеціальних курсів, віком від 19 до 30 років - на військову службу прапорщиків і мічманів;  
264. призовники віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов'язані віком від 18 до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу і виявили бажання навчатися у вищих військових навчальних закладах або вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи, - на військову службу курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;      призовники віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов'язані віком від 18 до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу і виявили бажання навчатися у вищих військових навчальних закладах або вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи, - на військову службу курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;  
265. випускники вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, з числа курсантів (слухачів), які пройшли підготовку на посади осіб офіцерського складу з присвоєнням первинного офіцерського звання, - на військову службу офіцерського складу;      випускники вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, з числа курсантів (слухачів), які пройшли підготовку на посади осіб офіцерського складу з присвоєнням первинного офіцерського звання, - на військову службу офіцерського складу;  
266. офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, в тому числі жінки віком до 30 років, - на військову службу офіцерського складу;      офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, в тому числі жінки віком до 30 років, - на військову службу офіцерського складу;  
267. особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі.      особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі.  
268. 2. Форма, порядок і правила укладення контракту з громадянином, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.      2. Форма, порядок і правила укладення контракту з громадянином, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.  
269. Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу      Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу  
270. 1. Громадянам, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу за контрактом, виплачується вихідна допомога у розмірі двомісячного середнього заробітку.      1. Громадянам, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу за контрактом, виплачується вихідна допомога у розмірі двомісячного середнього заробітку.  
271. 2. Громадяни для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, а також особи, які направляються військовими комісаріатами на диспансерне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд), звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в медичному закладі із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середнього заробітку.      2. Громадяни для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, а також особи, які направляються військовими комісаріатами на диспансерне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд), звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в медичному закладі із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середнього заробітку.  
272. Перевезення громадян, пов'язані з призовом або прийняттям на військову службу, до місця служби (навчання) та їх харчування у дорозі здійснюються за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань.      Перевезення громадян, пов'язані з призовом або прийняттям на військову службу, до місця служби (навчання) та їх харчування у дорозі здійснюються за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань.  
273. Глава IV. ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ      Глава IV. ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ  
274. Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі      Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі  
275. Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:   -49- Шаров І.Ф.
Вилучити положення щодо збільшення граничного віку перебування в армії прапорщиків і мічманів, старших офіцерів і генералів.  
Відхилено   Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:  
276. а) для солдатів і матросів, сержантів і старшин строкової служби - до 27 років;      а) для солдатів і матросів, сержантів і старшин строкової служби - до 27 років;  
277. б) для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, - до 45 років;   -50- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пункт б) статті 22 викласти в такій редакції: "б) для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, - до 45 років;".  
Враховано   б) для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, - до 45 років;  
    -51- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Пункт б) статті 22 викласти в такій редакції: "б) для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, - до 40 років;".  
Відхилено    
278. в) для військовослужбовців, які проходять службу на посадах прапорщиків і мічманів, - до 45 років;   -52- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт в) статті 22 викласти в такій редакції: "в) для прапорщиків і мічманів, - до 40 років;".  
Враховано редакційно   в) для прапорщиків і мічманів, - до 45 років;  
    -53- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Пункт в) статті 22 викласти в такій редакції: "в) для прапорщиків і мічманів, - до 40 років;".  
Відхилено    
279. г) для молодших офіцерів - до 45 років;   -54- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт г) статті 22 викласти в такій редакції: " г) для молодших офіцерів - до 40 років;".  
Відхилено   г) для молодших офіцерів - до 45 років;  
    -55- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Пункт г) статті 22 викласти в такій редакції: " г) для молодших офіцерів - до 40 років;".  
Відхилено    
280. д) для старших офіцерів: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;   -56- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Пункт д) статті 22 викласти в такій редакції: "д) для старших офіцерів: (майорів, підполковників, капітанів 3 і 2 рангу, полковників, капітанів 1 рангу, полковників (капітанів 1 рангу) - до 50 років".  
Враховано частково   д) для старших офіцерів: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;  
    -57- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт д) статті 22 викласти в такій редакції: "д) для старших офіцерів: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 45 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 50 років;".  
Відхилено    
281. е) для вищих офіцерів: у військових званнях від генерал-майора (контр-адмірала) до генерала армії України включно - до 60 років.   -58- Шмаров В.М. (в.о. № 173)
Пункт е) статті 22 викласти в такій редакції: "е) для вищих офіцерів (генерал-майор, генерал-лейтенант, контр-адмірал, віце-адмірал) - 55 років; (генерал-полковник, адмірал, генерал армії України) - 60 років".  
Враховано частково   е) для вищих офіцерів: у військових званнях від генерал-майора (контр-адмірала) до генерала армії України включно - до 60 років.  
    -59- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Пункт е) статті 22 викласти в такій редакції: "е) для вищих офіцерів (генерал-майор, генерал-лейтенант, контр-адмірал, віце-адмірал, генерал-полковник, адмірал) - 55 років; генерал армії України - 60 років".  
Відхилено    
    -60- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Статтю 22 доповнити абзацом такого змісту: "Військовослужбовці, які проходять службу на посадах прапорщиків і мічманів, та для молодших офіцерів за їх власним бажанням збільшувати граничний вік перебування на військовій службі на 10 років, а для старших офіцерів - на 5 років".  
Відхилено    
282. Офіцери Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання Міністром оборони України, вищим командуванням інших військових формувань можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік 5 років, а доктори наук і професори - до 10 років.      Офіцери Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання Міністром оборони України, вищим командуванням інших військових формувань можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік до 5 років, а доктори наук і професори - до 10 років.  
283. Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас у порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.      Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас у порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.  
284. Військовослужбовці, у яких закінчився строк контракту і які досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть бути залишені на службі за їх згодою після укладення нового контракту, на строк не більше 5 років, а в Службі безпеки України - не більше 10 років.   -61- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Вилучити словосполучення "можуть бути" та змінити слово "згодою" на "бажанням".  
Враховано частково   Військовослужбовці, у яких закінчився строк контракту і які досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть бути залишені на службі за їхньою бажанням після укладення нового контракту, на строк не більше 5 років, а в Службі безпеки України - не більше 10 років.  
285. Стаття 23. Строки військової служби      Стаття 23. Строки військової служби  
286. 1. Строки військової служби для осіб офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, обмежуються граничним віком перебування на військовій службі, встановленим статтею 22 цього Закону.      1. Строки військової служби для осіб офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, обмежуються граничним віком перебування на військовій службі, встановленим статтею 22 цього Закону.  
287. 2. Строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються:      2. Строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються:  
288. а) для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців;   -62- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У абзаці першому та другому пункту 2 статті 23 зменшити строк військової служби з 18 та 24 місяців до 12 та 18 місяців відповідно.  
Відхилено   а) для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців;  
289. для матросів і старшин, які проходять строкову військову службу на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил України, в морських частинах інших військових формувань, - до 24 місяців;      для матросів і старшин, які проходять строкову військову службу на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил України, в морських частинах інших військових формувань, - до 24 місяців;  
290. для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, - до 12 місяців;      для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, - до 12 місяців;  
291. б) для солдатів і матросів, сержантів і старшин з числа військовослужбовців строкової військової служби, жінок і військовозобов'язаних, прийнятих на військову службу за контрактом, - не менше 3 років;      б) для солдатів і матросів, сержантів і старшин з числа військовослужбовців строкової військової служби, жінок і військовозобов'язаних, прийнятих на військову службу за контрактом, - не менше 3 років;  
292. в) для курсантів вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, - від 3 до 5 років;      в) для курсантів вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, - від 3 до 5 років;  
293. г) для прапорщиків і мічманів - не менше 5 років;      г) для прапорщиків і мічманів - не менше 5 років;  
294. д) для офіцерів, прийнятих на військову службу за контрактом, - від 5 до 10 років;      д) для офіцерів, прийнятих на військову службу за контрактом, - від 5 до 10 років;  
295. е) для офіцерів запасу, призваних на військову службу, - не менше 2 років.   -63- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Статтю 23 доповнити підпунктом ж) наступного змісту: "ж) для офіцерів, які були прийняті на військову службу після закінчення військових кафедр в цивільних вищих учбових закладах, - на 2 роки, а потім зараховані в кадровий склад Збройних Сил час навчання на військовій кафедрі".  
Відхилено   е) для офіцерів запасу, призваних на військову службу, - не менше 2 років.  
296. Після закінчення строків військової служби, встановлених підпунктами "б" - "е" цієї статті, вона може бути продовжена за новим контрактом на строк від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.      Після закінчення строків військової служби, встановлених підпунктами "б" - "е" цієї статті, вона може бути продовжена за новим контрактом на строк від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.  
297. Військовослужбовці строкової служби, прийняті на військову службу солдатів і матросів, сержантів і старшин за контрактом, у разі розірвання контракту переводяться на становище військовослужбовців строкової служби, якщо вони не вислужили встановлені строки строкової військової служби.   -64- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Після слів "військової служби" додати слова: ", за виключенням випадків, передбачених підпунктом ж) пункту 6 статті 26".  
Враховано   Військовослужбовці строкової служби, прийняті на військову службу солдатів і матросів, сержантів і старшин за контрактом, у разі розірвання контракту переводяться на становище військовослужбовців строкової служби, якщо вони не вислужили встановлені строки строкової військової служби, за виключенням випадків, передбачених підпунктом ж) пункту 6 статті 26.  
298. Стаття 24. Початок і закінчення перебування на військовій службі   -65- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Викласти назву статті у наступній редакції: "Початок і закінчення проходження військової служби".  
Враховано   Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової служби  
299. 1. Початком перебування на військовій службі вважається:      1. Початком проходження військової служби вважається:  
300. день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - для призовників і офіцерів, призваних із запасу;      день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - для призовників і офіцерів, призваних із запасу;  
301. день зарахування до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо) - для військовозобов'язаних і жінок, які вступають на військову службу за контрактом;      день зарахування до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо) - для військовозобов'язаних і жінок, які вступають на військову службу за контрактом;  
302. день призначення на посаду курсанта (слухача) вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які добровільно вступають на військову службу;      день призначення на посаду курсанта (слухача) вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які добровільно вступають на військову службу;  
303. день призначення на посаду - для громадян, які прийняті на військову службу до Служби безпеки України.      день призначення на посаду - для громадян, які прийняті на військову службу до Служби безпеки України.  
304. 2. Закінченням перебування на військовій службі вважається день, з якого військовослужбовець виключений наказом по військовій частині (військовому закладу, установі тощо) із списків особового складу.   -66- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Доповнити статтю 24 пунктом 3 такого змісту: "3. Виконання обов'язків військової служби Військовослужбовці вважаються такими, які виконують обов'язки військової служби: а) на шляху прямування на службу або із служби, під час службових поїздок, повернення до місця служб; б) на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (учбового) часу, включаючи і перерви, установлені розпорядком (розкладом занять); в) поза військовою частиною, якщо перебування там відповідало обов'язкам військовослужбовця або він був направлений туди за наказом відповідного командира (начальника); г) при виконанні державних або громадських обов'язків, якщо навіть ці обов'язки і не були пов'язані з військовою службою; д) при виконанні обов'язку по врятуванню людського життя, охороні державної, колективної власності і власності громадян, підтриманню військової дисципліни та охороні правопорядку".  
Враховано   2. Закінченням проходження військової служби вважається день, з якого військовослужбовець виключений наказом по військовій частині (військовому закладу, установі тощо) із списків особового складу. 3. Військовослужбовці вважаються такими, які виконують обов'язки військової служби: а) на шляху прямування на службу або із служби, під час службових поїздок, повернення до місця служб; б) на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (учбового) часу, включаючи і перерви, установлені розпорядком (розкладом занять); в) поза військовою частиною, якщо перебування там відповідало обов'язкам військовослужбовця або він був направлений туди за наказом відповідного командира (начальника); г) при виконанні державних або громадських обов'язків, якщо навіть ці обов'язки і не були пов'язані з військовою службою; д) при виконанні обов'язку по врятуванню людського життя, охороні державної, колективної власності і приватної власності, підтриманню військової дисципліни та охороні правопорядку.  
305. Стаття 25. Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу      Стаття 25. Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу  
306. 1. Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу проводиться у вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи.      1. Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу проводиться у вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи.  
307. 2. Порядок проведення підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу у вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи, визначається і затверджується Міністерством оборони України та Міністерством освіти України.   -67- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абзац перший пункту 2 статті 25 доповнити реченням такого змісту: "Навчання у військових навчальних закладах зараховується курсантам як військова служба".  
Враховано у статті 2  2. Порядок проведення підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу у вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи, визначається і затверджується Міністерством оборони України та Міністерством освіти України.  
308. Зарахування громадян до вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, провадиться на добровільних засадах відповідно до особистих заяв на умовах, визначених контрактом.      Зарахування громадян до вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, провадиться на добровільних засадах відповідно до особистих заяв на умовах, визначених контрактом.  
309. З курсантом, якому виповнилося 18 років, а також слухачем після закінчення першого курсу вищого військового навчального закладу укладається контракт щодо проходження підготовки на посади осіб офіцерського складу. Однією з умов контракту є зобов'язання курсанта (слухача) про подальше проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу протягом 5 років після закінчення вищого навчального закладу.      З курсантом, якому виповнилося 18 років, а також слухачем після закінчення першого курсу вищого військового навчального закладу укладається контракт щодо проходження підготовки на посади осіб офіцерського складу. Однією з умов контракту є зобов'язання курсанта (слухача) про подальше проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу протягом 5 років після закінчення вищого навчального закладу.  
310. Громадяни, які прийняті на військову службу і навчаються у вищих військових навчальних закладах або вищих навчальних закладах, де є військові навчальні підрозділи, і не мають звань прапорщиків чи мічманів та офіцерського складу, є курсантами, а ті, що мають такі звання, - слухачами.      Громадяни, які прийняті на військову службу і навчаються у вищих військових навчальних закладах або вищих навчальних закладах, де є військові навчальні підрозділи, і не мають звань прапорщиків або мічманів та офіцерського складу, є курсантами, а ті, що мають такі звання, - слухачами.  
311. 3. Курсантам, які не мали військового звання до вступу до вищого військового навчального закладу, вищого навчального закладу, який має військовий навчальний підрозділ, після зарахування на навчання присвоюється військове звання рядового чи матроса. За військовослужбовцями та військовозобов'язаними зберігаються військові звання, присвоєні до їх вступу у вищий навчальний заклад.      3. Курсантам, які не мали військового звання до вступу до вищого військового навчального закладу, вищого навчального закладу, який має військовий навчальний підрозділ, після зарахування на навчання присвоюється військове звання рядового чи матроса. За військовослужбовцями та військовозобов'язаними зберігаються військові звання, присвоєні до їх вступу у вищий навчальний заклад.  
312. 4. Випускникам вищих військових навчальних закладів, вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, присвоюються військові звання згідно з положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.      4. Випускникам вищих військових навчальних закладів, вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, присвоюються військові звання згідно з положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.  
313. 5. Курсанти, які проходять підготовку на посади осіб офіцерського складу, у разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу відшкодовують Міністерству оборони України та іншим військовим формуванням витрати, пов'язані з їх навчанням і утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку і норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.      5. Курсанти, які проходять підготовку на посади осіб офіцерського складу, у разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу відшкодовують Міністерству оборони України та іншим військовим формуванням витрати, пов'язані з їх навчанням і утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку і норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.  
314. 6. Курсанти, відраховані з вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи (за винятком відрахування за станом здоров'я), направляються у військові частини для подальшого проходження військової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової військової служби, незалежно від того, виповнилось їм 18 років, чи ні. При цьому час навчання не зараховується їм у строк перебування на строковій військовій службі.   -68- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Останнє речення пункту 6 викласти у наступній редакції: "Навчання у військово-навчальних закладах зараховується курсантам як військова служба".  
Враховано редакційно   6. Курсанти чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи (за винятком відрахування за станом здоров'я), направляються у військові частини для подальшого проходження військової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової військової служби. При цьому в строк військової служби військовослужбовцям зараховується: тривалість строкової військової служби до вступу у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи; тривалість військової служби за контрактом до вступу у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи із розрахунку два місяці військової служби за контрактом за один місяць строкової військової служби; тривалість військової служби під час навчання у вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи, із розрахунку два місяці служби (навчання) у зазначених військових навчальних закладах за один місяць строкової військової служби. 7. Курсанти жіночої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи звільняється з військової служби: якщо вони не мають військово-облікової спеціальності, - без постановки на військовий облік; якщо вони мають військово-облікову спеціальність, - з зарахуванням в запас і направленням у військовий комісаріат за місцем проживання для постановки на військовий облік.  
315. Стаття 26. Звільнення з військової служби      Стаття 26. Звільнення з військової служби  
316. 1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:      1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:  
317. а) в запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування військовозобов`язаних у запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби в мирний або воєнний час;      а) в запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування військовозобов`язаних у запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби в мирний або воєнний час;  
318. б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування військовозобов`язаних у запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.      б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування військовозобов`язаних у запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.  
319. 2. Звільнення із служби проводиться:      2. Звільнення із служби проводиться:  
320. військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки;      військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки;  
321. військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - на підставах, передбачених пунктом 6 цієї статті;      військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - на підставах, передбачених пунктом 6 цієї статті;  
322. офіцерів, які проходять кадрову військову службу, - на підставах, передбачених пунктом 7 цієї статті;      офіцерів, які проходять кадрову військову службу, - на підставах, передбачених пунктом 7 цієї статті;  
323. офіцерів, призваних на військову службу з запасу, - після закінчення строку служби. Достроково ці офіцери можуть бути звільнені з військової служби за станом здоров'я, через сімейні обставини або з інших поважних причин, а також у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.      офіцерів, призваних на військову службу із запасу, - після закінчення строку служби. Достроково ці офіцери можуть бути звільнені з військової служби за станом здоров'я, через сімейні обставини або з інших поважних причин, а також у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.  
324. 3. Військовослужбовці строкової служби звільняються із служби достроково:      3. Військовослужбовці строкової служби звільняються із служби достроково:  
325. за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;      за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;  
326. за сімейними обставинами - у разі виникнення у них права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі виникнення обставин, передбачених абзацом четвертим частини першої статті 18 цього Закону;      за сімейними обставинами - у разі виникнення у них права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі виникнення обставин, передбачених абзацом четвертим частини першої статті 18 цього Закону;  
327. у зв'язку із засудженням до позбавлення волі.      у зв'язку із засудженням до позбавлення волі.  
328. 4. У разі потреби за рішенням Президента України військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, можуть бути затримані на службі на строк до шести місяців.      4. У разі потреби за рішенням Президента України військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, можуть бути затримані на службі на строк до шести місяців.  
329. 5. Військовослужбовці, звільнені із строкової військової служби в запас або у відставку, забезпечуються відповідним обмундируванням за переліком, встановленим Міністерством оборони України, проїзними документами до місця проживання, харчуванням на час перебування в дорозі, грошовою допомогою в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -69- Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
Пункт 5 статті 26 викласти в такій редакції: "Військовослужбовці, звільнені із строкової служби забезпечуються проїзними документами до місця проживання, грошами для харчування в дорозі, грошовою допомогою в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Військовослужбовці строкової служби звільняються в запас у цивільному одязі, в якому він прибув на військову службу".  
Враховано   5. Військовослужбовці, звільнені із строкової військової служби в запас або у відставку, забезпечуються відповідним обмундируванням за переліком, встановленим Міністерством оборони України, проїзними документами до місця проживання, харчуванням на час перебування в дорозі, грошовою допомогою в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
330. Військовослужбовці строкової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.      Військовослужбовці строкової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.  
331. 6. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:   -70- Шаров І.Ф.
Пункт 6 статті 26 викласти в такій редакції: "Дострокове припинення (розірванні) дії Контракту, за яким військовослужбовці проходять військову службу, відбувається: - з об'єктивних обставин; - за ініціативою командування; - за ініціативою військовослужбовця".  
Відхилено   6. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:  
332. а) після закінчення строку контракту;   -71- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Доопрацювати правовий механізм, який регламентує порядок звільнення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом. Слід чітко визначити випадки дострокового припинення (розірвання) дії контракту: - з об'єктивних обставин; - за ініціативою командування; - за ініціативою військовослужбовця.  
Відхилено   а) після закінчення строку контракту;  
333. б) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;   -72- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Пункт 6 статті 26 доповнити такими поняттями: а) звільнення військовослужбовців з військової служби за ініціативою командування; б) звільнення військовослужбовців з військової служби за ініціативою військовослужбовців.  
Відхилено   б) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;  
    -73- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 26 доповнити нормою чинного Закону, якою передбачено звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців за їх згодою за віком, якщо їм до досягнення встановленого граничного віку залишилось 5 і менше років, за умови наявності у них права на одержання пенсії за вислугу років.  
Враховано    
334. в) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;   -74- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Підпункт в) пункту 6 статті 26 доповнити словами "з виплатою пенсії у розмірі не менше 50 процентів".  
Відхилено   в) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;  
335. г) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;      г) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;  
336. д) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;      д) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;  
337. е) за службовою невідповідністю;      е) за службовою невідповідністю;  
338. є) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;      є) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;  
339. ж) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;   -75- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Підпункт "ж)" пункту 6 статті 26 викласти в такій редакції: "Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, які проходять службу за контрактом, вправі звільнятися з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командування, незалежно від строків вислуги в календарному обчисленні".  
Враховано   ж) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;  
340. з) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.      з) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.  
341. 7. Офіцери, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби:   -76- Габер М.О. (реєстр. картка № 430)
Пункт 7 статті 26 доповнити абзацом такого змісту: "у зв'язку з обранням депутатом рад різного рівня, включаючи Верховну Раду".  
Відхилено   7. Офіцери, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби:  
342. а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;      а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;  
343. б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;   -77- Тіщенко О.В. (в.о. № 174)
Підпункт б) пункту 7 статті 26 доповнити словами "з виплатою пенсії у розмірі не менше 50 процентів".  
Відхилено   б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;  
344. в) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;      в) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;  
345. г) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;      г) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;  
346. д) за власним бажанням - офіцери у разі наявності в них вислуги не менш як 5 років у календарному обчисленні;      д) за власним бажанням - офіцери у разі наявності в них вислуги не менш як 5 років у календарному обчисленні;  
347. е) за службовою невідповідністю;      е) за службовою невідповідністю;  
348. є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.      є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.  
349. Глава V. ВИКОHАHHЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ В ЗАПАСІ      Глава V. ВИКОHАHHЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ В ЗАПАСІ  
350. Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу      Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу  
351. 1. Громадяни, звільнені з військової служби, а також звільнені від призову на строкову військову службу (крім виключених з військового обліку), зараховуються в запас.      1. Громадяни, звільнені з військової служби, а також звільнені від призову на строкову військову службу (крім виключених з військового обліку), зараховуються в запас.  
352. 2. Запас поділяється на першу і другу категорії.      2. Запас поділяється на першу і другу категорії.  
353. До запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які проходили військову службу та одержали під час її проходження військово-облікову спеціальність.      До запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які проходили військову службу та одержали під час її проходження військово-облікову спеціальність.  
354. До запасу другої категорії належать військовозобов'язані, які не одержали військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не призивалися на військову службу, чи проходили її в інженерно-технічних частинах, а також військовозобов'язані-жінки.      До запасу другої категорії належать військовозобов'язані, які не одержали військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не призивалися на військову службу, чи проходили її в інженерно-технічних частинах, а також військовозобов'язані-жінки.  
355. Військовозобов'язані, зараховані в запас другої категорії, в разі одержання під час перебування в запасі військово-облікової спеціальності на навчальних зборах або за відповідною цивільною професією переводяться до запасу першої категорії.      Військовозобов'язані, зараховані в запас другої категорії, в разі одержання під час перебування в запасі військово-облікової спеціальності на навчальних зборах або за відповідною цивільною професією переводяться до запасу першої категорії.  
356. 3. Військовозобов'язані, переведені в запас за станом здоров'я без проходження військової служби, в разі визнання їх до 25 років придатними до військової служби, знову стають на облік як призовники та підлягають призову на строкову військову службу на загальних підставах.      3. Військовозобов'язані, переведені в запас за станом здоров'я без проходження військової служби, в разі визнання їх до 25 років придатними до військової служби, знову стають на облік як призовники та підлягають призову на строкову військову службу на загальних підставах.  
357. Стаття 28. Граничний вік перебування військовозобов'язаних в запасі. Розряди запасу      Стаття 28. Граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі. Розряди запасу  
358. 1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди. Розряди встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних, які перебувають в запасі.      1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди. Розряди встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних, які перебувають в запасі.  
359. Граничний вік перебування у запасі другого розряду є граничним віком перебування у запасі взагалі.      Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі взагалі.  
360. 2. Солдати і матроси, сержанти і старшини, прапорщики і мічмани, які перебувають в запасі, поділяються на розряди за віком:      2. Солдати і матроси, сержанти і старшини, прапорщики і мічмани, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:  
361. у запасі першого розряду - до 35 років;      у запасі першого розряду - до 35 років;  
362. у запасі другого розряду:      у запасі другого розряду:  
363. солдати, матроси, сержанти і старшини - до 40 років;      солдати, матроси, сержанти і старшини - до 40 років;  
364. прапорщики і мічмани - до 50 років.      прапорщики і мічмани - до 50 років.  
365. 3. Офіцери, які перебувають в запасі, поділяються на розряди за віком:      3. Офіцери, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:  
366. а) у запасі першого розряду:      а) у запасі першого розряду:  
367. молодші офіцери - до 45 років;      молодші офіцери - до 45 років;  
368. старші офіцери - до 50 років;   -78- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац викласти у наступній редакції: "старші офіцери: майор (капітан 3 рангу), підполковник, (капітан 2 рангу) - до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років".  
Враховано   старші офіцери: майор (капітан 3 рангу), підполковник, (капітан 2 рангу) - до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;  
369. вищі офіцери - до 55 років;   -79- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац викласти у наступній редакції: "вищі офіцери - до 60 років;".  
Враховано   вищі офіцери - до 60 років;  
370. б) у запасі другого розряду:      б) у запасі другого розряду:  
371. молодші офіцери - до 50 років;      молодші офіцери - до 50 років;  
372. старші офіцери - до 55 років;   -80- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац викласти у наступній редакції: "старші офіцери: майор (капітан 3 рангу), підполковник, (капітан 2 рангу) - до 55 років; полковник (капітан 1 рангу) - до 60 років".  
Враховано   старші офіцери: майор (капітан 3 рангу), підполковник, (капітан 2 рангу) - до 55 років; полковник (капітан 1 рангу) - до 60 років;  
373. вищі офіцери - до 60 років.   -81- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац викласти у наступній редакції: "вищі офіцери - до 65 років;".  
Враховано   вищі офіцери - до 65 років.  
374. 4. Військовозобов'язані-жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється: для прапорщиків, мічманів і осіб офіцерського складу - 50 років, для інших військовозобов'язаних жінок - 45 років.      4. Військовозобов'язані-жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється: для прапорщиків, мічманів і осіб офіцерського складу - 50 років, для інших військовозобов'язаних-жінок - 45 років.  
375. Стаття 29. Проходження зборів      Стаття 29. Проходження зборів  
376. 1. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі, призиваються на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори.      1. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі, призиваються на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори.  
377. Права і обов'язки військовозобов'язаних, призваних на збори, що випливають з умов військової служби, встановлюються цим Законом.      Права і обов'язки військовозобов'язаних, призваних на збори, що випливають з умов військової служби, встановлюються цим Законом.  
378. 2. Військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, можуть бути призвані військовими комісаріатами на навчальні збори:   -82- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У пункті 2 статті 29 зменшити в два рази строки призову на навчальні збори.  
Відхилено   2. Військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, можуть бути призвані військовими комісаріатами на навчальні збори:  
379. першого розряду - до п'яти разів на строк до двох місяців кожного разу;      першого розряду - до п'яти разів на строк до двох місяців кожного разу;  
380. другого розряду - до трьох разів на строк до одного місяця кожного разу.      другого розряду - до трьох разів на строк до одного місяця кожного разу.  
381. Особи офіцерського складу запасу, які не проходили військової служби як офіцери, а також офіцери запасу, звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, за час перебування в запасі можуть бути призвані на навчальні збори:      Особи офіцерського складу запасу, які не проходили військової служби як офіцери, а також офіцери запасу, звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, за час перебування в запасі можуть бути призвані на навчальні збори:  
382. першого розряду - три рази на строк до двох місяців кожного разу;      першого розряду - три рази на строк до двох місяців кожного разу;  
383. другого розряду - два рази на строк до одного місяця кожного разу.      другого розряду - два рази на строк до одного місяця кожного разу.  
384. 3. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних визначаються Міністром оборони України відповідно до цього Закону.      3. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних визначаються Міністром оборони України відповідно до цього Закону.  
385. 4. Військовозобов'язані у період між навчальними зборами за планом Міністерства оборони України можуть залучатися на перевірні збори на строк до 10 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.      4. Військовозобов'язані у період між навчальними зборами за планом Міністерства оборони України можуть залучатися на перевірні збори на строк до 10 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.  
386. 5. Загальний строк зборів під час перебування в запасі не може перевищувати 10 місяців. При цьому до загального строку перебування на навчальних зборах зараховується і час перебування на перевірних зборах.      5. Загальний строк зборів під час перебування в запасі не може перевищувати 10 місяців. При цьому до загального строку перебування на навчальних зборах зараховується і час перебування на перевірних зборах.  
387. 6. У разі прийняття Президентом України рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації військовозобов'язані можуть призиватися на спеціальні збори на строк не більше двох місяців.      6. У разі прийняття Президентом України рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації військовозобов'язані можуть призиватися на спеціальні збори на строк не більше двох місяців.  
388. 7. Призвані на збори військовозобов'язані забезпечуються коштами і матеріальними засобами у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.      7. Призвані на збори військовозобов'язані забезпечуються коштами і матеріальними засобами у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
389. За призваними на збори військовозобов'язаними зберігається на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток.      За призваними на збори військовозобов'язаними зберігається на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток.  
390. Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігається місце роботи і посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога відповідно до законодавства.      Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігається місце роботи і посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога відповідно до законодавства.  
391. Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань.      Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань.  
392. Стаття 30. Звільнення від проходження навчальних зборів      Стаття 30. Звільнення від проходження навчальних зборів  
393. Від проходження навчальних зборів звільняються:      Від проходження навчальних зборів звільняються:  
394. а) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;      а) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;  
395. б) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення і зайняті на обслуговуванні та ремонті повітряних суден і аеродромної техніки, а також працівники навчальних (авіаційних) закладів Товариства сприяння обороні України;      б) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення і зайняті на обслуговуванні та ремонті повітряних суден і аеродромної техніки, а також працівники навчальних (авіаційних) закладів Товариства сприяння обороні України;  
396. в) плаваючий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;      в) плаваючий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;  
397. г) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, - в період посівних і збиральних робіт;      г) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, - в період посівних і збиральних робіт;  
398. д) педагогічний склад вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів, навчальних закладів Товариства сприяння обороні України, - на той період, коли в цих закладах проводяться заняття;      д) педагогічний склад вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів, навчальних закладів Товариства сприяння обороні України, - в період, коли в цих закладах проводяться заняття;  
399. е) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання, які не навчаються за програмою офіцерів запасу, - на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання та такі, що здають іспити екстерном, аспіранти і докторанти - в період екзаменаційних сесій;      е) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання, які не навчаються за програмою офіцерів запасу, - на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання та такі, які здають іспити екстерном, аспіранти і докторанти - в період екзаменаційних сесій;  
400. є) військовозобов'язані-жінки;      є) військовозобов'язані-жінки;  
401. ж) військовозобов'язані протягом року після звільнення в запас;      ж) військовозобов'язані протягом року після звільнення в запас;  
402. з) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;      з) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;  
403. и) військовозобов'язані у зв'язку з депутатською діяльністю;      и) військовозобов'язані у зв'язку з депутатською діяльністю;  
404. і) військовозобов'язані, заброньовані за підприємствами, організаціями і установами на період мобілізації та воєнний час.   -83- Шушкевич В.Г. (реєстр. картка № 421)
Доповнити пунктом к) наступного змісту: "к) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах".  
Враховано   і) військовозобов'язані, заброньовані за підприємствами, організаціями і установами на період мобілізації та воєнний час; к) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах; л) особи, які мають духовний сан і штатну посаду в одній із зареєстрованих у встановленому порядку релігійних конфесій.  
    -84- Шушкевич В.Г. (реєстр. картка № 421)
Доповнити пунктом л) наступного змісту: "л) особи, які мають духовний сан і штатну посаду в релігійній організації, яка має правоздатність юридичної особи".  
Враховано редакційно    
405. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження навчальних зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку.      В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження навчальних зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку.  
406. Стаття 31. Присвоєння військових звань у запасі      Стаття 31. Присвоєння військових звань у запасі  
407. Військовозобов'язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту, можуть бути присвоєні чергові військові звання в запасі у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців та нормативно-правовими актами з питань військового обліку військовозобов'язаних.      Військовозобов'язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту, можуть бути присвоєні чергові військові звання в запасі у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців та нормативно-правовими актами з питань військового обліку військовозобов'язаних.  
408. Стаття 32. Переведення військовозобов'язаних у відставку      Стаття 32. Переведення військовозобов'язаних у відставку  
409. Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.      Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.  
410. Глава VI. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ      Глава VI. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ  
411. Стаття 33. Загальні правила військового обліку      Стаття 33. Загальні правила військового обліку  
412. Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку.      Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку.  
413. Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та проведенням військового обліку військовозобов'язаних і призовників, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.      Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та проведенням військового обліку військовозобов'язаних і призовників, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.  
414. Військовий облік усіх військовозобов'язаних та призовників провадиться за місцем їх проживання, а також за обсягами та деталізацією і поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.      Військовий облік усіх військовозобов'язаних та призовників провадиться за місцем їх проживання, а також за обсягами та деталізацією і поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.  
415. Військовий облік військовозобов'язаних і призовників здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      Військовий облік військовозобов'язаних і призовників здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
416. Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік      Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік  
417. Персонально-якісний облік усіх військовозобов'язаних і призовників покладається на районні (міські) військові комісаріати.      Персонально-якісний облік усіх військовозобов'язаних і призовників покладається на районні (міські) військові комісаріати.  
418. Персонально-якісний облік військовозобов'язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України.      Персонально-якісний облік військовозобов'язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України.  
419. Персонально-первинний облік військовозобов'язаних і призовників у сільській місцевості, а також у селищах та містах, де відсутні військові комісаріати, покладається на органи місцевого самоврядування.      Персонально-первинний облік військовозобов'язаних і призовників у сільській місцевості, а також у селищах та містах, де відсутні військові комісаріати, покладається на органи місцевого самоврядування.  
420. Персональний облік військовозобов'язаних і призовників, які працюють або навчаються, покладається на підприємства, установи, організації і навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форм власності, а їх керівники (власники) несуть відповідальність за стан цієї роботи.      Персональний облік військовозобов'язаних і призовників, які працюють або навчаються, покладається на підприємства, установи, організації і навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форм власності, а їх керівники (власники) несуть відповідальність за стан цього обліку.  
421. Стаття 35. Загальний і спеціальний облік      Стаття 35. Загальний і спеціальний облік  
422. На загальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, не заброньовані за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу.      На загальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, не заброньовані за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу.  
423. На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, заброньовані за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу.      На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, заброньовані за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу.  
424. Стаття 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном      Стаття 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном  
425. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном, проводиться дипломатичними і консульськими представництвами України. Дипломатичні та консульські представництва зобов'язані забезпечити прибуття громадян України чоловічої статі, які досягли 18-річного віку, до військових комісаріатів за місцем постійного проживання для проходження призовної комісії.      Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном, проводиться дипломатичними і консульськими представництвами України. Дипломатичні та консульські представництва зобов'язані забезпечити прибуття громадян України чоловічої статі, які досягли 18-річного віку, до військових комісаріатів за місцем постійного проживання для проходження призовної комісії.  
426. Особливості ведення військового обліку та здійснення призову громадян, які перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України.      Особливості ведення військового обліку та здійснення призову громадян, які перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом Міністрів України.  
427. Стаття 37. Прийняття на військовий облік, зняття та виключення з нього      Стаття 37. Прийняття на військовий облік, зняття та виключення з нього  
428. 1. Прийняття на військовий облік призовників здійснюється з моменту приписки громадян до призовних дільниць.      1. Прийняття на військовий облік призовників здійснюється з моменту приписки громадян до призовних дільниць.  
429. 2. Прийняттю на військовий облік у військових комісаріатах підлягають громадяни:      2. Прийняттю на військовий облік у військових комісаріатах підлягають громадяни:  
430. а) приписані до призовних дільниць як призовники;      а) приписані до призовних дільниць як призовники;  
431. б) звільнені з військової служби у запас;      б) звільнені з військової служби у запас;  
432. в) призовники або військовозобов'язані, прибулі з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на строк більше трьох місяців;      в) призовники або військовозобов'язані, прибулі з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на строк більше трьох місяців;  
433. г) звільнені зі служби в Управлінні державної охорони, Міністерстві внутрішніх справ України у запас Збройних Сил України;      г) звільнені зі служби в Управлінні державної охорони, Міністерстві внутрішніх справ України у запас Збройних Сил України;  
434. д) жінки відповідно до пункту 4 статті 1 цього Закону;      д) жінки відповідно до пункту 5 статті 1 цього Закону;  
435. е) які стали громадянами України і відповідають вимогам цього Закону.      е) які стали громадянами України і відповідають вимогам цього Закону.  
436. Військовозобов'язані та призовники після прибуття на нове місце проживання зобов'язані у семиденний строк стати на військовий облік.      Військовозобов'язані та призовники після прибуття на нове місце проживання зобов'язані у семиденний строк стати на військовий облік.  
437. 3. Для прийняття на військовий облік усі військовозобов'язані повинні у семиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем постійного або фактичного проживання.      3. Для прийняття на військовий облік усі військовозобов'язані повинні у семиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем постійного або фактичного проживання.  
438. У воєнний час виїзд військовозобов'язаних і призовників з місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється.      У воєнний час виїзд військовозобов'язаних і призовників з місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється.  
439. 4. Зняттю з військового обліку у військових комісаріатах підлягають громадяни:      4. Зняттю з військового обліку у військових комісаріатах підлягають громадяни:  
440. а) які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на постійне або тимчасове проживання на строк більше трьох місяців (відрядження, навчання, відпустка, лікування тощо);      а) які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на постійне або тимчасове проживання на строк більше трьох місяців (відрядження, навчання, відпустка, лікування тощо);  
441. б) які після проходження строкової військової служби прийняті на службу рядового і начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, а також прийняті на військовий облік Служби безпеки України, Управління державної охорони та інших військових формувань;      б) які після проходження строкової військової служби прийняті на службу рядового і начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, а також прийняті на військовий облік Служби безпеки України, Управління державної охорони та інших військових формувань;  
442. в) які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;      в) які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;  
443. г) в інших випадках, визначених Міністром оборони України.      г) в інших випадках, визначених Міністром оборони України.  
444. 5. Виключенню з військового обліку у військових комісаріатах підлягають громадяни:      5. Виключенню з військового обліку у військових комісаріатах підлягають громадяни:  
445. а) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;      а) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;  
446. б) які досягли граничного віку перебування в запасі;      б) які досягли граничного віку перебування в запасі;  
447. в) які припинили громадянство України;      в) які припинили громадянство України;  
448. г) які були засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів;      г) які були засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів;  
449. д) які не отримали до 36-річного віку військово-облікової спеціальності або спорідненої з нею;      д) які не отримали до 36-річного віку військово-облікової спеціальності або спорідненої з нею;  
450. е) померлі.      е) які померли.  
451. Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, військовозобов'язаних і призовників щодо виконання правил військового обліку      Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, військовозобов'язаних і призовників щодо виконання правил військового обліку  
452. 1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, виконавчі органи рад, керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати військовозобов'язаних та призовників про їх виклик у військові комісаріати, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) і звільнення з роботи (навчання) військовозобов'язаних та призовників.      1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи рад, керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати військовозобов'язаних та призовників про їх виклик у військові комісаріати, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) і звільнення з роботи (навчання) військовозобов'язаних та призовників.  
453. 2. Органи виконавчої влади, що здійснюють прописку і реєстрацію за місцем проживання громадян, виконавчі органи рад зобов'язані:      2. Органи виконавчої влади, що здійснюють прописку і реєстрацію за місцем проживання громадян, виконавчі органи рад зобов'язані:  
454. здійснювати прописку і виписку, реєстрацію за місцем проживання військовозобов'язаних та призовників лише у разі наявності в їх військово-облікових документах відміток військових комісаріатів про прийняття на військовий облік або зняття з нього;      здійснювати прописку і виписку, реєстрацію за місцем проживання військовозобов'язаних та призовників лише у разі наявності в їх військово-облікових документах відміток військових комісаріатів про прийняття на військовий облік або зняття з нього;  
455. надавати районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), у контролі за виконанням ними правил військового обліку та виявленні громадян з числа призовників і військовозобов'язаних, які порушують ці правила.      надавати районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), у контролі за виконанням ними правил військового обліку та виявленні громадян з числа призовників і військовозобов'язаних, які порушують ці правила.  
456. 3. Органи внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку зобов'язані проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання загального військового обов'язку, направляти (в двотижневий строк) у військові комісаріати або в органи місцевого самоврядування, що здійснюють військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не знаходяться, але повинні знаходитися на військовому обліку, а також відомості про осіб, які одержали громадянство України і повинні бути поставлені на військовий облік.      3. Органи внутрішніх справ у встановленому законом порядку зобов'язані проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання загального військового обов'язку, направляти (в двотижневий строк) у військові комісаріати або в органи місцевого самоврядування, що здійснюють військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не знаходяться, але повинні знаходитися на військовому обліку, а також відомості про осіб, які одержали громадянство України і повинні бути поставлені на військовий облік.  
457. 4. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані у семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення) , випадки реєстрації смерті військовозобов'язаного або призовника та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.      4. Органи запису актів громадянського стану зобов'язані у семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення) , випадки реєстрації смерті військовозобов'язаного або призовника та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.  
458. 5. Органи дізнання та досудового слідства зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про призовників, щодо яких ведеться дізнання або досудове слідство, а суди - про призовників, кримінальні справи яких розглядаються судом, а також про вироки стосовно військовозобов'язаних і призовників, що набрали законної сили, та ухвали про звільнення від покарання.      5. Органи дізнання та попереднього (досудового) слідства зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про призовників, щодо яких ведеться дізнання або попереднє (досудове) слідство, а суди - про призовників, кримінальні справи яких розглядаються судом, а також про вироки стосовно військовозобов'язаних і призовників, що набрали законної сили, та ухвали про звільнення від покарання.  
459. Військові квитки військовозобов'язаних і посвідчення про приписку призовників, засуджених до позбавлення волі, в тому числі умовно і з відстрочкою виконання вироку, надсилаються судами до відповідних військових комісаріатів.      Військові квитки військовозобов'язаних і посвідчення про приписку призовників, засуджених до позбавлення волі, в тому числі умовно і з відстрочкою виконання вироку, надсилаються судами до відповідних військових комісаріатів.  
460. 6. Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані у семиденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних і призовників, яких визнано інвалідами.      6. Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані у семиденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних і призовників, яких визнано інвалідами.  
461. Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані у триденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про всіх громадян, які знаходяться на стаціонарному лікуванні і підлягають призову.      Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані у триденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про всіх громадян, які знаходяться на стаціонарному лікуванні і підлягають призову.  
462. 7. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також домовласники повинні своєчасно подавати необхідні відомості про військовозобов'язаних і призовників відповідним військовим комісаріатам, виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку військовозобов'язаних і призовників, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.      7. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про військовозобов'язаних і призовників відповідним військовим комісаріатам, виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку військовозобов'язаних і призовників, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.  
463. 8. Військовозобов'язані та призовники у разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси, освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.      8. Військовозобов'язані та призовники у разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси, освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.  
464. Глава VII. ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ   -85- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Виключити главу VII.  
Відхилено   Глава VII. ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ  
465. Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації і наступні призови на військову службу у воєнний час      Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації і наступні призови на військову службу у воєнний час  
466. 1. Рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях приймається Президентом України у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України.      1. Рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях приймається Президентом України у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України.  
467. 2. Призову на військову службу під час мобілізації підлягають громадяни, які перебувають у запасі, і не заброньовані за народним господарством на період мобілізації. Наступні призови у воєнний час проводяться на підставі указів Президента України.      2. Призову на військову службу під час мобілізації підлягають громадяни, які перебувають у запасі і не заброньовані за народним господарством на період мобілізації. Наступні призови у воєнний час проводяться на підставі указів Президента України.  
468. 3. Громадяни, які перебувають у запасі та не призвані на військову службу під час мобілізації, можуть направлятися для роботи на посади працівників Збройних Сил України та інших військових формувань.      3. Громадяни, які перебувають у запасі та не призвані на військову службу під час мобілізації, можуть направлятися для роботи на посади працівників Збройних Сил України та інших військових формувань.  
469. 4. Військовослужбовці у разі оголошення мобілізації продовжують проходити військову службу, за винятком військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.      4. Військовослужбовці у разі оголошення мобілізації продовжують проходити військову службу, за винятком військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.  
470. Стаття 40. Звільнення у зв'язку з демобілізацією      Стаття 40. Звільнення у зв'язку з демобілізацією  
471. 1. Порядок та строки звільнення у зв'язку з демобілізацією визначаються Указом Президента України.      1. Порядок та строки звільнення у зв'язку з демобілізацією визначаються Указом Президента України.  
472. 2. Військовослужбовці, яких звільняють з військової служби у зв'язку з демобілізацією, забезпечуються за рахунок держави повним комплектом обмундирування і взуття. Також за рахунок держави здійснюється їх перевезення до місця проживання та забезпечення у дорозі харчуванням.      2. Військовослужбовці, яких звільняють з військової служби у зв'язку з демобілізацією, забезпечуються за рахунок держави повним комплектом обмундирування і взуття. Також за рахунок держави здійснюється їх перевезення до місця проживання та забезпечення у дорозі харчуванням.  
473. Стаття 41. Загальне військове навчання громадян      Стаття 41. Загальне військове навчання громадян  
474. 1. З метою підготовки необхідного контингенту для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань у воєнний час за рішенням Кабінету Міністрів України запроваджується обов'язкове для всіх громадян загальне військове навчання: чоловіків - віком від 15 до 50 років, жінок - віком від 18 до 40 років, які мають дітей віком понад 8 років або не мають їх.      1. З метою підготовки необхідного контингенту для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань у воєнний час за рішенням Кабінету Міністрів України запроваджується обов'язкове для всіх громадян загальне військове навчання: чоловіків - віком від 15 до 50 років, жінок - віком від 18 до 40 років, які мають дітей віком понад 8 років або не мають їх.  
475. Загальне військове навчання громадян здійснюється за місцем роботи, навчання або проживання без відриву від виробництва та навчання.      Загальне військове навчання громадян здійснюється за місцем роботи, навчання або проживання без відриву від виробництва та навчання.  
476. 2. Організація і керівництво загальним військовим навчанням покладається на Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації і органи місцевого самоврядування.      2. Організація і керівництво загальним військовим навчанням покладається на Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації і органи місцевого самоврядування.  
477. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності разом з Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади створюють необхідну навчально-матеріальну базу, забезпечують добір і підготовку керівників військового навчання.      Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності разом з Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади створюють необхідну навчально-матеріальну базу, забезпечують добір і підготовку керівників військового навчання.  
478. 3. Порядок проведення загального військового навчання і категорії громадян, які звільняються від нього, визначаються Кабінетом Міністрів України.      3. Порядок проведення загального військового навчання і категорії громадян, які звільняються від нього, визначаються Кабінетом Міністрів України.  
479. Глава VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ      Глава VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ  
480. Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян      Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян  
481. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності та громадяни, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, призову на військову службу офіцерів запасу, проходження навчальних зборів (занять), мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про загальний військовий обов`язок і військову службу, несуть відповідальність, установлену законодавством.      Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності та громадяни, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, призову на військову службу офіцерів запасу, проходження навчальних зборів (занять), мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про загальний військовий обов`язок і військову службу, несуть відповідальність, встановлену законом.  
482. Районні (міські) військові комісаріати зобов'язані під час проведення приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, призову на військову службу офіцерів запасу та проходження навчальних зборів ознайомити громадян з їх правами, обов'язками та вимогами цього Закону.      Районні (міські) військові комісаріати зобов'язані під час проведення приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, призову на військову службу офіцерів запасу та проходження навчальних зборів ознайомити громадян з їхніми правами, обов'язками та вимогами цього Закону.  
483. Глава IX. ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ      Глава IX. ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
484. Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням загального військового обов'язку      Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням загального військового обов'язку  
485. 1. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням загального військового обов'язку, проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Додаткове фінансування цієї діяльності може відбуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.   -86- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У пункті 1 статті 43 вилучити слова "коштів місцевих бюджетів та".  
Відхилено   1. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням загального військового обов'язку, проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Додаткове фінансування цієї діяльності може відбуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.  
486. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправки призваних до військових частин зобов'язані забезпечити військові комісаріати обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також охорону громадського порядку.      Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправки призваних до військових частин зобов'язані забезпечити військові комісаріати обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також охорону громадського порядку.  
487. 2. Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в умовах воєнного часу місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами і організаціями, незалежно від підпорядкування і форм власності, та військовими комісаріатами у мирний час створюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов'язаних, а також збирання техніки з підприємств, установ і організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, комплектують їх особовим складом з числа військовозобов'язаних без звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок.      2. Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в умовах воєнного часу місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами і організаціями, незалежно від підпорядкування і форм власності, та військовими комісаріатами у мирний час створюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов'язаних, а також збирання техніки з підприємств, установ і організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, комплектують їх особовим складом з числа військовозобов'язаних без звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок.  
488. 3. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують військові комісаріати службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних пунктів, здійснюють поточний і капітальний ремонти цих будинків та приміщень, забезпечують військові комісаріати комунально-побутовими послугами (освітленням, водопостачанням, опаленням тощо).      3. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують військові комісаріати службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних пунктів, здійснюють поточний і капітальний ремонти цих будинків та приміщень, забезпечують військові комісаріати комунально-побутовими послугами (освітленням, водопостачанням, опаленням тощо).  
489. 4. За членами комісій з питань приписки допризовників до призовних дільниць, призовних та лікарських комісій при військових комісаріатах, лікарями і середнім медичним персоналом, технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, які направляються для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і призову громадян на військову службу або на збори, для проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а також для відправки призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих обов'язків зберігаються займана посада та середній заробіток за місцем постійної роботи.      4. За членами комісій з питань приписки допризовників до призовних дільниць, призовних та лікарських комісій при військових комісаріатах, лікарями і середнім медичним персоналом, технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, які направляються для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і призову громадян на військову службу або на збори, для проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а також для відправки призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих обов'язків зберігаються займана посада та середній заробіток за місцем постійної роботи.  
490. Зазначеним особам при виконанні цих обов'язків за рахунок коштів Міністерства оборони України відшкодовуються витрати, пов'язані з виїздом в іншу місцевість та у зворотному напрямку, наймом (піднайомом) житла, а також витрати на відрядження.      Зазначеним особам при виконанні цих обов'язків за рахунок коштів Міністерства оборони України відшкодовуються витрати, пов'язані з виїздом в іншу місцевість та у зворотному напрямку, наймом (піднайомом) житла, а також витрати на відрядження.  
491. Глава X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Глава X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
492. 1. Права Міністра оборони України, передбачені цим Законом, надаються керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, вищому командуванню військових формувань, на які покладені завдання з організації проходження військової служби у підпорядкованих їм військах, підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах.   -87- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Доповнити "Прикінцеві положення" частиною наступного змісту: "Не пізніше 1 січня 2005 року завершити перехід у комплектуванні Збройних Сил України на професійну (контрактну) основу. З 1 січня 2005 року дія всіх положень цього Закону, які стосуються призову громадян на строкову військову службу, припиняється. Кабінету Міністрів України розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України , що випливають з вимог цієї частини Прикінцевих положень."  
Відхилено   1. Права Міністра оборони України, передбачені цим Законом, надаються керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, вищому командуванню військових формувань, на які покладені завдання з організації проходження військової служби у підпорядкованих їм військах, підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах.  
493. Нормативно-правові акти з питань виконання загального військового обов'язку та порядку проходження військової служби, які видаються керівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, вищим командуванням інших військових формувань, повинні відповідати вимогам цього Закону.      Нормативно-правові акти з питань виконання загального військового обов'язку та порядку проходження військової служби, які видаються керівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, вищим командуванням інших військових формувань, повинні відповідати вимогам цього Закону.  
494. 2. Громадяни, які були звільнені від призову на військову службу або яким було надано відстрочку від призову на строкову військову службу відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", користуються правом звільнення або відстрочки до закінчення строку їх дії або до втрати щодо них підстав. Громадяни, які на день набрання чинності цим Законом України проходять службу в органах внутрішніх справ, на час служби в цих органах також мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу.      2. Громадяни, які були звільнені від призову на військову службу або яким було надано відстрочку від призову на строкову військову службу відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", користуються правом звільнення або відстрочки до закінчення строку їх дії або до втрати щодо них підстав. Громадяни, які на день набрання чинності цим Законом України проходять службу в органах внутрішніх справ, на час служби в цих органах також мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу.  
495. 3. Контракти про проходження військової служби, які були укладені до набрання чинності цим Законом, діють протягом строків, на які вони були укладені.      3. Контракти про проходження військової служби, які були укладені до набрання чинності цим Законом, діють протягом строків, на які вони були укладені.  
496. 4. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін після опублікування цього Закону:      4. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін після опублікування цього Закону:  
497. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;      підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;  
498. привести свої рішення у відповідність з цим Законом;      привести свої рішення у відповідність з цим Законом;  
499. розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;   -88- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Пункт 4 глави Х доповнити абзацами наступного змісту: "нормативні акти органів державної влади і органів місцевого самоврядування, які обмежували права військовослужбовців стосовно обчислення стажу державної служби, визнати недійсними; військовослужбовцям, які проходили військову службу у військових підрозділах, частинах, штабах, учбових закладах та установах час проходження служби зараховується до стажу державної служби".  
Враховано п.1 ст.2 цього Закону  розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;  
500. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативних актів, що суперечать цьому Закону.      забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативних актів, що суперечать цьому Закону.  
501. 5. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.      5. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону".  
502. 6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування". ( Далі - Збройні Сили України та інші військові формування. * Далі - вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи. * Визначаються Міністром оборони України. ( Далі - районні (міські).